Garmin | echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer | Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Upute za instalaciju

Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Upute za instalaciju
echoMAP™ CHIRP
serije 40/50
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na ploteru.
2 Pričekajte nekoliko trenutaka.
Ploter stvara datoteku s nazivom GarminDevice.xml u mapi
Garmin na memorijskoj kartici.
3 Izvadite memorijsku karticu.
4 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
5 Na računalu idite na garmin.com/express.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli, instalirali i
otvorili aplikaciju Garmin Express™.
7 Odaberite Dodaj uređaj.
8 Dok aplikacija pretražuje uređaje, odaberite opciju Prijava
pored upita Imate nautičke karte ili uređaje? blizu dna
zaslona.
9 Stvorite račun ili se prijavite na svoj Garmin račun.
10 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili plovilo.
11 Odaberite Dodaj.
Aplikacija Garmin Express traži informacije o uređaju na
memorijskoj kartici.
12 Odaberite Dodaj uređaj kako biste registrirali uređaj.
Po dovršetku registracije aplikacija Garmin Express traži
dodatne karte i nadogradnje karata za vaš uređaj.
Kad u mrežu plotera dodajete uređaje, ponovite ove korake
kako biste registrirali nove uređaje.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na http://www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite echoMAP serija sa SD karticom.
4 Odaberite Preuzmi pored stavke echoMAP serija sa SD
karticom.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
9 Odaberite Sljedeće.
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
®
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
Slijedite
upute na zaslonu.
3
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Ubodna pila ili rotirajući alat
Turpija i brusni papir
Brtvilo za plovila (nije obavezno)
SVI 2017
190-01951-86_0C
Preporuke za montažu
Uređaj možete montirati pomoću isporučenog nosača za
montažu ili ga možete montirati na upravljačku ploču pomoću
odgovarajućeg kompleta za ugradbenu montažu (možda se
prodaje odvojeno).
Prije trajne ugradnje bilo kojeg dijela uređaja trebali biste
isplanirati ugradnju, odnosno odrediti mjesto za montiranje
različitih komponenti.
• Mjesto za montiranje mora omogućavati nesmetan pogled na
zaslon i pristup tipkama na uređaju.
• Mjesto za montiranje mora biti dovoljno čvrsto da može
podnijeti težinu uređaja i nosača.
• Kabeli moraju biti dovoljno dugački za povezivanje
komponenti te za njihovo ukapčanje u napajanje.
• Kabeli mogu biti provedeni ispod nosača ili iza uređaja.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
10 Pomoću svrdla veličine 3,2 mm (1/8 in) probušite probne
rupe.
11 Maknite šablonu s površine za montiranje.
12 Postavite uređaj u bazu.
13 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u bazu prije negoli
ga smjestite u izrezanu šablonu (Priključivanje kabela na
bazu, stranica 3).
NAPOMENA: Morate čvrsto gurnuti priključke kroz
odgovarajuće rupe na bazi. Ako kabeli nisu do kraja gurnuti u
bazu, uređaj će izgubiti napajanje ili neće raditi.
14 Ako bude potrebno, prekrijte nekorištene priključke zaštitnim
kapicama kako biste spriječili koroziju metalnih kontakata.
15 Postavite gumenu brtvu na stražnju stranu baze.
Komadi gumene brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Metalni alati za odvajanje poput odvijača mogu oštetiti rubnu
traku i uređaj. Ako je moguće, upotrijebite plastični odvijač.
Uređaj na upravljačku ploču možete montirati pomoću šablone
za ugradbenu montažu i odgovarajućeg pribora. Komplet za
ugradbenu montažu nije nužno priložen uz sve modele.
Potrebno je kupiti komplet za ugradbenu montažu.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
Pričvrstite
šablonu na mjesto za montiranje.
2
3 Pomoću svrdla veličine 9,5 mm (3/8 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima čvrste trake šablone kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane pune crte označene na šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 Ako uređaj ima rubnu traku, pomoću alata za odvajanje poput
plosnatog komada plastike ili odvijača pažljivo odvojite
kutove rubne trake À i alat pomaknite u sredinu Á kako biste
uklonili rubnu traku.
16 Postavite uređaj i bazu u izrezanu šablonu.
17 Pričvrstite uređaj za površinu za montiranje pomoću
isporučenih vijaka.
Postavite
rubnu traku i pritisnite je tako da sjedne na mjesto
18
oko rubova uređaja.
Ugradnja zakretne podloge
Priprema za provođenje kabela ispod površine za
montiranje
OBAVIJEST
Prilikom pričvršćivanja zakretne podloge za montiranje koristite
samonarezne vijke ili svornjake. Vijci ili svornjaci s ispupčenom
glavom mogu oštetiti podlogu.
Prije pripreme zakretne podloge za montiranje morate odabrati
mjesto za ugradnju nosača i odlučiti hoćete li nosač pričvrstiti
pomoću vijaka ili svornjaka.
1 Uklonite križni vijak M6x1 od 10 mm À i odvojite nagibni
nosač Á od podloge Â.
8 Provjerite jesu li rupe za montažu na uređaju poravnate s
probnim rupama na šabloni.
9 Ako se rupe za montažu na uređaju ne mogu poravnati s
probnim rupama na šabloni, označite nova mjesta za probne
rupe na šabloni.
2 Zakretnu podlogu postavite tako da su rupe à usmjerene u
željenom smjeru.
2
3 Koristeći zakretnu podlogu kao šablonu označite mjesta za
probne rupe Ä.
4 Označite rupu za provođenje kabela Å.
5 Pomoću odgovarajućeg svrdla probušite tri probne rupe.
6 Pomoću bušilice od 16 mm (5/8 in) izbušite rupu za kabel kroz
površinu za montiranje na mjestu koje ste označili u koraku 4.
Pričvršćivanje nagibnog nosača bez provođenja
kabela kroz nosač
Ovaj postupak trebate izvršiti samo ako niste proveli kabele za
napajanje i sondu ispod površine za montiranje i kroz zakretnu
podlogu za montiranje.
1 Postavite podlogu À na površinu za montiranje i pričvrstite ju
pomoću odgovarajućih vijaka ili svornjaka Á.
11 Postavite nagibni nosač na podlogu i pričvrstite ga pomoću
isporučenog križnog vijka M6×1 od 10 mm.
Postavljanje baze u nosač
1 Povucite ručicu za zaključavanje prema gore À.
2 Postavite bazu u nagibni nosač Á.
3 Nagnite nosač do željenog kuta gledanja.
4 Pritisnite ručicu za zaključavanje prema dolje.
Postavljanje kabela i priključaka
Ožičenje napajanja
1 Provedite kabel za napajanje od nosača do akumulatora
plovila ili bloka osigurača.
2 Po potrebi produžite žicu pomoću žice od 0,82 mm2
(18 AWG) ili veće žice.
3 Crvenu žicu spojite s pozitivnim priključnim polom
akumulatora ili bloka osigurača, a crnu žicu spojite s
negativnim priključnim polom.
Povezivanje uređaja sa sondom
2 Postavite nagibni nosač na podlogu i vratite križni vijak M6×1
od 10 mm na mjesto.
3 Zabrtvite rupe za kabel pomoću brtvila za plovila.
Pričvršćivanje nagibnog nosača kroz koji su
provedeni kabeli
Ovaj postupak trebate izvršiti samo ako ste proveli kabele za
napajanje i sondu ispod površine za montiranje i kroz podlogu
nagibnog nosača.
1 Provedite kabel kroz središnju rupu od 16 mm (5/8 in) koju ste
izbušili prilikom pripreme za provođenje kabela ispod
površine za montiranje.
Postavite
podlogu na površinu za montiranje.
2
3 Provedite kabele kroz rupe za kabele.
4 Provizorno pričvrstite podlogu pomoću odgovarajućih vijaka
ili svornjaka.
5 Postavite nagibni nosač na podlogu, no nemojte ga pričvrstiti.
6 Postavite bazu ili uređaj u nagibni nosač (Ugradnja uređaja u
bazu, stranica 4).
7 Izvucite dovoljno kabela za napajanje i sondu kako bi se
nosač mogao u potpunosti zakretati u željene položaje kad
su kabeli priključeni.
8 Skinite bazu i nagibni nosač s podloge.
9 Nanesite brtvilo za plovila u središnju rupu od 16 mm (5/8 in) i
u rupe za provođenje kabela.
10 Dobro pričvrstite podlogu pomoću odgovarajućih vijaka ili
svornjaka.
Idite na www.garmin.com ili se obratite lokalnom zastupniku
tvrtke Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu sonde za
svoje potrebe.
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.
3 Priključite kabel sonde u odgovarajući ulaz na bazi.
Priključivanje kabela na bazu
Priključci na kabelima imaju poseban oblik zbog kojeg pristaju
samo u odgovarajuće ulaze na bazi. Priključeni su kabeli
pričvršćeni pomoću blokadnog nosača.
1 Blokadni nosač za kabele povucite s dna i zatim ga izvadite
iz baze.
2 Usporedite utore À na svakom priključku kabela s oblikom
svakog ulaza kako biste odredili koji kabel odgovara kojem
ulazu.
3 Čvrsto do kraja umetnite svaki kabel kroz rupu u bazi, a zatim
dobro priključite svaki kabel na ulaz.
3
NAPOMENA: Ako kabeli nisu do kraja umetnuti u bazu,
priključci se možda neće dobro priključiti na ulaze, a uređaj
će izgubiti napajanje ili neće raditi.
4 Postavite blokadni nosač Á preko kabela i pomaknite ga
prema dolje kako bi kabeli ostali pričvršćeni na tom mjestu.
Nakon ispravnog postavljanja blokadnog nosača začut ćete
zvuk sjedanja na mjesto.
Ugradnja uređaja u bazu
Priključivanje kabela u bazu omogućuje brzo postavljanje
uređaja u bazu.
1 Postavite podlogu uređaja u dno baze.
2 Naginjite vrh uređaja prema bazi sve dok ne sjedne na
mjesto.
Nakon postavljanja uređaja u bazu začut ćete zvuk sjedanja na
mjesto.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Modeli kompatibilni s NMEA 2000 mrežom mogu se povezati s
NMEA 2000 mrežom na plovilu kako bi dijelili podatke s
uređajima kompatibilnima s NMEA 2000 mrežom kao što su
senzori ili VHF radio. Potrebni NMEA 2000 kabeli i priključci
prodaju se zasebno.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta idite na www.garmin.com i na stanici proizvoda za
svoj uređaj odaberite Priručnici.
Priključak s oznakom NMEA 2000 na bazi koristi se za
povezivanje sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
NAPOMENA: Za povezivanje echoMAP CHIRP 50 uređaja s
NMEA 2000 mrežom potreban je priloženi adapterski kabel od
4-pinskog do 5-pinskog priključka.
OBAVIJEST
Potrebno je provjeriti je li uređaj dobro pričvršćen u bazu. Ako
model ima nosač za učvršćivanje, provjerite je li nosač čvrsto
zatvoren. Nakon ispravnog postavljanja uređaja ili nosača za
učvršćivanje začut ćete zvuk. Ako uređaj nije dobro pričvršćen,
može doći do prestanka napajanja. Ako nije dobro pričvršćen,
uređaj može i ispasti iz baze i oštetiti se.
Vađenje uređaja iz baze
1 Pritišćite ručicu za oslobađanje À na bazi sve do oslobađanja
uređaja.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
NMEA 2000 kompatibilni Garmin uređaj
Adapterski kabel od 4-pinskog do 5-pinskog priključka
NMEA 2000 spojni kabel
NMEA 2000 kabel napajanja
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
Izvor napajanja 12 Vdc
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Razvodni kabel
2 Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz baze.
NMEA 2000 – preporuke
®
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
4
• Razvodni se kabel koristi za NMEA 0183 uređaje, kao i za
dijeljenje podataka o ruti i točkama.
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem i NMEA 0183
uređajima.
• Uređaj ima jedan interni NMEA 0183 priključak koji se koristi
za povezivanje s kompatibilnim NMEA 0183 uređajima.
• Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od 0,82 mm2 (18 AWG) ili veću žicu.
• Ako je potrebno produžiti NMEA 0183 kabel ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm2 (22 AWG).
®
Uređaj
echoMAP CHIRP
50
Element
À
Á
Â
Ã
Specifikacija
Mjere
Sigurna udaljenost od
kompasa
25 cm (9,8 in)
Dimenzije (Š × V × D)
17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81
x 5,35 x 1,73 in)
Boja žice
Veličina zaslona (Š ×
V)
9 x 9 cm (3,54 x 3,54 in)
Funkcija žice
NMEA 0183, interni priključak Rx (ulaz)
Smeđa
Težina
0,58 kg (1,28 lbs)
NMEA 0183, interni priključak Tx (izlaz)
Plava
Izvor napajanja
Od 9 do 18 Vdc
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Crna
7,1 W
Snaga
Crvena
Maksimalna potrošnja
energije
Sigurna udaljenost od
kompasa
70 cm (27,6 in)
Temperaturni raspon
Od -15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
Materijal
Polikarbonatna plastika
Vodootpornost*
IEC 60529 IPX7
Snaga emitiranja
(RMS)**
500 W
Maksimalna dubina***
701 m (2.300 ft) pri
77 kHz
Frekvencije****
• Standardni CHIRP: 50,
77, 83 ili 200 kHz
• CHIRP Garmin
ClearVü: 260, 455 ili
800 kHz.
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
Svi modeli
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
NMEA Preporuke za povezivanje uređaja 0183
• Upute za instalaciju koje ste dobili s uređajem kompatibilnim
s NMEA 0183 trebaju obuhvaćati informacije pomoću kojih
ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem (Rx) A (+) i B
(-). Svaki priključak može imati jednu do dvije žice za
odašiljanje ili jednu do dvije žice za primanje.
• Prilikom priključivanja NMEA 0183 uređaja na priključke s po
dvije žice za odašiljanje (Tx) ili dvije žice za primanje (Rx),
NMEA 0183 uređaj ne treba uzemljiti.
• Prilikom priključivanja NMEA 0183 uređaja na priključke s po
jednom žicom za odašiljanje (Tx) ili jednom žicom za
primanje (Rx), NMEA 0183 uređaj potrebno je uzemljiti.
• Ako je uređaj montiran na lokaciji na kojoj unutarnja antena
ne može primati satelitske signale, možete povezati vanjsku
GPS 19x antenu putem NMEA 0183 mreže. Dodatne
informacije potražite u uputama za montažu uređaja GPS
19x.
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
**Ovisno o klasi i dubini sonde.
***Maksimalna dubina ovisi o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i
drugim uvjetima u vodi.
****Ovisi o echoMAP modelu.
NMEA Dijagram za povezivanje 0183
NMEA 0183 – informacije
+
Element
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trag (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
točke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
Opis
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
À
Á
Â
Razvodni kabel
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183
Element Funkcija Garmin
žice
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
Boja Garmin NMEA Funkcija žice
žice
uređaja 0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
Crna
Uzemljenje podataka
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
Tx/Rx/B (-)
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
Tx/Rx
Tx
Plava
Rx/A (+)
Rx
Smeđa
Tx/A (+)
Specifikacije
Uređaj
Specifikacija
Mjere
echoMAP CHIRP
40
Dimenzije (Š × V × D)
10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x
6,6 x 1,8 in)
GPWPL
WPL: Lokacija točke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsnog traga
Veličina zaslona (Š ×
V)
5,4 x 9,5 cm (2,1 x 3,7 in)
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
Težina
0,4 kg (0,9 lbs)
PGRMZ
Z: Visina
Izvor napajanja
Od 9 do 18 Vdc
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
Maksimalna potrošnja
energije
5W
SDDPT
DPT: Dubina
5
Tip
Prijem
Poruka
Opis
SDMTW
MTW: Temperatura vode
127505 Razina tekućine
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
DPT
Dubina
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
DBT
Dubina ispod sonde
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
MTW
Temperatura vode
RMC/GGA/GLL
GPS pozicija
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
VHW
Brzina i smjer na vodi
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
WPL
Lokacija točke
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
129808 Informacije o DSC pozivu
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetski sjever
130314 Trenutačni tlak
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Tip
PGN
Opis
130310 Parametri okoliša
130313 Vlažnost
130576 Status malog plovila
Ovi podaci primjenjivi su samo na proizvode koji su kompatibilni s
NMEA 2000.
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. echoMAP™ i Garmin ClearVü™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA i NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine
Electronics Association. Logotip microSD trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC.
®
®
®
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
PGN
Opis
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija potvrđivanja grupe
126996 Podaci o proizvodu
127250 Smjer plovila
128259 Brzina: Na vodi
128267 Dubina vode
129539 GNSS DOP-ovi
129799 Napajanje, način rada i frekvencija radio
uređaja
130306 Podaci o vjetru
130312 Temperatura
Odašiljanje
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
127258 Magnetsko odstupanje
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129283 Pogreška unakrsne trase
129284 Navigacijski podaci
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i
međutočkama
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
127245 Kormilo
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127498 Parametri motora: Statično
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising