Garmin | ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Upute za instalaciju

Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Upute za instalaciju
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
ECHOMAP™ PLUS 40 SERIES
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite echoMAP serija sa SD karticom.
4 Odaberite Preuzmi pored stavke echoMAP serija sa SD
karticom.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
9 Odaberite Sljedeće.
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
®
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Potrebni alati
• Bušilica
• Svrdla
◦ Montaža na nosače: svrdla za bušilicu koja odgovaraju
površini i alatu
◦ Nosač koji se može zakrenuti: svrdlo veličine 3 mm (1/8 in)
◦ Ugradbeni nosač: svrdla veličine 3 mm (1/8 in) i 9,5 mm
(3/8 in)
• Križni odvijač broj 2
• Ubodna pila ili rotirajući alat
• Turpija i brusni papir
• Brtvilo za plovila (nije obavezno)
Preporuke za montažu
Uređaj možete montirati pomoću isporučenog nosača za
montažu ili ga možete montirati na upravljačku ploču pomoću
odgovarajućeg kompleta za ugradbenu montažu (možda se
prodaje odvojeno).
Prije trajne ugradnje bilo kojeg dijela uređaja trebali biste
isplanirati ugradnju, odnosno odrediti mjesto za montiranje
različitih komponenti.
• Mjesto za montiranje mora omogućavati nesmetan pogled na
zaslon i pristup tipkama na uređaju.
• Mjesto za montiranje mora biti dovoljno čvrsto da može
podnijeti težinu uređaja i nosača.
• Kabeli moraju biti dovoljno dugački za povezivanje
komponenti te za njihovo ukapčanje u napajanje.
• Kabeli mogu biti provedeni ispod nosača ili iza uređaja.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
Ugradnja zakretne podloge
Pričvršćivanje nagibnog nosača bez provođenja
kabela kroz nosač
Ovaj postupak trebate izvršiti samo ako niste proveli kabele za
napajanje i sondu ispod površine za montiranje i kroz zakretnu
podlogu za montiranje.
Listopad 2017
190-02242-86_0A
1 Postavite podlogu À na površinu za montiranje i pričvrstite ju
pomoću odgovarajućih vijaka ili svornjaka Á.
2 Postavite nagibni nosač na podlogu i vratite križni vijak M6×1
od 10 mm na mjesto.
3 Zabrtvite rupe za kabel pomoću brtvila za plovila.
Priprema za provođenje kabela ispod površine za
montiranje
OBAVIJEST
Prilikom pričvršćivanja zakretne podloge za montiranje koristite
samonarezne vijke ili svornjake. Vijci ili svornjaci s ispupčenom
glavom mogu oštetiti podlogu.
Prije pripreme zakretne podloge za montiranje morate odabrati
mjesto za ugradnju nosača i odlučiti hoćete li nosač pričvrstiti
pomoću vijaka ili svornjaka.
1 Uklonite križni vijak M6x1 od 10 mm À i odvojite nagibni
nosač Á od podloge Â.
2 Zakretnu podlogu postavite tako da su rupe à usmjerene u
željenom smjeru.
3 Koristeći zakretnu podlogu kao šablonu označite mjesta za
probne rupe Ä.
4 Označite rupu za provođenje kabela Å.
Pričvršćivanje nagibnog nosača kroz koji su
provedeni kabeli
Ovaj postupak trebate izvršiti samo ako ste proveli kabele za
napajanje i sondu ispod površine za montiranje i kroz podlogu
nagibnog nosača.
1 Provedite kabel kroz središnju rupu od 16 mm (5/8 in) koju ste
izbušili prilikom pripreme za provođenje kabela ispod
površine za montiranje.
2 Postavite podlogu na površinu za montiranje.
3 Provedite kabele kroz rupe za kabele.
4 Provizorno pričvrstite podlogu pomoću odgovarajućih vijaka
ili svornjaka.
5 Postavite nagibni nosač na podlogu, no nemojte ga pričvrstiti.
6 Postavite bazu ili uređaj u nagibni nosač (Ugradnja uređaja u
bazu, stranica 4).
7 Izvucite dovoljno kabela za napajanje i sondu kako bi se
nosač mogao u potpunosti zakretati u željene položaje kad
su kabeli priključeni.
8 Skinite bazu i nagibni nosač s podloge.
9 Nanesite brtvilo za plovila u središnju rupu od 16 mm (5/8 in) i
u rupe za provođenje kabela.
10 Dobro pričvrstite podlogu pomoću odgovarajućih vijaka ili
svornjaka.
11 Postavite nagibni nosač na podlogu i pričvrstite ga pomoću
isporučenog križnog vijka M6×1 od 10 mm.
Postavljanje baze u nosač
1 Povucite ručicu za zaključavanje prema gore À.
2 Postavite bazu u nagibni nosač Á.
3 Nagnite nosač do željenog kuta gledanja.
4 Pritisnite ručicu za zaključavanje prema dolje.
Postavljanje kabela i priključaka
Ožičenje napajanja
1 Provedite kabel za napajanje od nosača do akumulatora
plovila ili bloka osigurača.
2 Po potrebi produžite žicu pomoću žice od 0,82 mm2
(18 AWG) ili veće žice.
3 Crvenu žicu spojite s pozitivnim priključnim polom
akumulatora ili bloka osigurača, a crnu žicu spojite s
negativnim priključnim polom.
Razvodni kabel
• Razvodni se kabel koristi za NMEA 0183 uređaje, kao i za
dijeljenje podataka o ruti i točkama.
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem i NMEA 0183
uređajima.
• Uređaj ima jedan interni NMEA 0183 priključak koji se koristi
za povezivanje s kompatibilnim NMEA 0183 uređajima.
• Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od 0,82 mm2 (18 AWG) ili veću žicu.
®
5 Pomoću odgovarajućeg svrdla probušite tri probne rupe.
6 Pomoću svrdla veličine 16 mm (5/8 in) probušite rupu za
provođenje kabela.
2
• Ako je potrebno produžiti NMEA 0183 kabel ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm2 (22 AWG).
Element
À
Á
Â
Ã
Funkcija žice
Boja žice
NMEA 0183, interni priključak Rx (ulaz)
Smeđa
NMEA 0183, interni priključak Tx (izlaz)
Plava
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Crna
Povezivanje uređaja sa sondom
Snaga
Crvena
Idite na www.garmin.com/transducers ili se obratite lokalnom
zastupniku tvrtke Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu
sonde za svoje potrebe.
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.
3 Priključite kabel sonde u odgovarajući ulaz na bazi.
NMEA Preporuke za povezivanje uređaja 0183
• Upute za instalaciju koje ste dobili s uređajem kompatibilnim
s NMEA 0183 trebaju obuhvaćati informacije pomoću kojih
ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem (Rx) A (+) i B
(-). Svaki priključak može imati jednu do dvije žice za
odašiljanje ili jednu do dvije žice za primanje.
• Prilikom priključivanja NMEA 0183 uređaja na priključke s po
dvije žice za odašiljanje (Tx) ili dvije žice za primanje (Rx),
NMEA 0183 uređaj ne treba uzemljiti.
• Prilikom priključivanja NMEA 0183 uređaja na priključke s po
jednom žicom za odašiljanje (Tx) ili jednom žicom za
primanje (Rx), NMEA 0183 uređaj potrebno je uzemljiti.
• Ako je uređaj montiran na lokaciji na kojoj unutarnja antena
ne može primati satelitske signale, možete povezati vanjsku
GPS 19x antenu putem NMEA 0183 mreže. Dodatne
informacije potražite u uputama za montažu uređaja GPS
19x.
NMEA Dijagram za povezivanje 0183
Element
Priključivanje kabela na bazu
Priključci na kabelima imaju poseban oblik zbog kojeg pristaju
samo u odgovarajuće ulaze na bazi. Priključeni su kabeli
pričvršćeni pomoću blokadnog nosača.
1 Blokadni nosač za kabele povucite s dna i zatim ga izvadite
iz baze.
2 Usporedite utore À na svakom priključku kabela s oblikom
svakog ulaza kako biste odredili koji kabel odgovara kojem
ulazu.
-
+
Opis
3 Čvrsto do kraja umetnite svaki kabel kroz rupu u bazi, a zatim
Izvor napajanja 12 Vdc
À
Á
Â
Razvodni kabel
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183
Element Funkcija Garmin Boja Garmin NMEA Funkcija žice
žice
žice
uređaja NMEA 0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
uređaja, a zatim povežite smeđu žicu prvog uređaja s
plavom žicom drugog uređaja.
• Ako uređaji nisu postavljeni blizu jedan drugome, nabavite
kabel za dijeljenje korisničkih podataka (010-12234-06), a
zatim povežite uređaje u skladu s uputama isporučenima
s kabelom.
Na
oba uređaja odaberite Navigacijske informacije >
3
Upravljanje podacima > Dijeljenje korisničkih podataka.
Korisnički se podaci dijele među povezanim uređajima. Ako
odaberete Brisanje korisničkih podataka, podaci se uklanjaju iz
oba povezana uređaja.
Snaga
Crvena
Snaga
Uzemljenje
Crna
Uzemljenje podataka
Tx/Rx
dobro priključite svaki kabel na ulaz.
NAPOMENA: Ako kabeli nisu do kraja umetnuti u bazu,
priključci se možda neće dobro priključiti na ulaze, a uređaj
će izgubiti napajanje ili neće raditi.
4 Postavite blokadni nosač Á preko kabela i pomaknite ga
prema dolje kako bi kabeli ostali pričvršćeni na tom mjestu.
Tx/Rx/B (-)
Tx
Plava
Rx/A (+)
Rx
Smeđa
Tx/A (+)
Povezivanje s Garmin uređajem za dijeljenje
korisničkih podataka
Uređaj ECHOMAP Plus možete povezati s kompatibilnim
Garmin uređajem kako biste dijelili korisničke podatke poput
točaka. Ako su uređaji postavljeni blizu jedan drugome, možete
povezati plave i smeđe žice. Ako su uređaji postavljeni
predaleko i žice nisu dovoljno duge za povezivanje, uređaje
možete povezati pomoću kabela za dijeljenje korisničkih
podataka (010-12234-06).
1 Oba uređaja moraju biti priključena na isto uzemljenje.
2 Dovršenje postupka:
• Ako su uređaji postavljeni blizu jedan drugome, povežite
plavu žicu prvog uređaja sa smeđom žicom drugog
Nakon ispravnog postavljanja blokadnog nosača začut ćete
zvuk sjedanja na mjesto.
3
Ugradnja uređaja u bazu
Specifikacija
Mjere
Priključivanje kabela u bazu omogućuje brzo postavljanje
uređaja u bazu.
1 Postavite podlogu uređaja u dno baze.
2 Naginjite vrh uređaja prema bazi sve dok ne sjedne na
mjesto.
Nakon postavljanja uređaja u bazu začut ćete zvuk sjedanja na
mjesto.
Maksimalni broj ruta
100
Maksimalni broj točaka
aktivnog traga
50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
OBAVIJEST
Potrebno je provjeriti je li uređaj dobro pričvršćen u bazu. Ako
model ima nosač za učvršćivanje, provjerite je li nosač čvrsto
zatvoren. Nakon ispravnog postavljanja uređaja ili nosača za
učvršćivanje začut ćete zvuk. Ako uređaj nije dobro pričvršćen,
može doći do prestanka napajanja. Ako nije dobro pričvršćen,
uređaj može i ispasti iz baze i oštetiti se.
Vađenje uređaja iz baze
1 Pritišćite ručicu za oslobađanje À na bazi sve do oslobađanja
1Uređaj
može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
2Ovisno o modelu sonde i plotera.
3Ovisno o sondi.
4Maksimalna dubina ovisi o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i
drugim uvjetima u vodi.
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Odašiljanje GPAPB
uređaja.
2 Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz baze.
Specifikacije
Opis
APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili
trag (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do točke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka sustava
za globalno pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj (zemljopisna
širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija točke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsnog traga
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
Specifikacija
Mjere
SDDPT
DPT: Dubina
Dimenzije na nosaču (Š x V x
D)
102,3 x 203,9 x 4,6 mm (4 x 8 x
3 1/8 in)
SDMTW
MTW: Temperatura vode
Težina
0,7 kg (1,6 lbs)
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
Veličina zaslona (Š × V)
53,9 x 95,0 mm (2 1/8 x 3 3/4 in)
DPT
Dubina
Vrsta zaslona
WQVGA
DBT
Dubina ispod sonde
Rezolucija zaslona
480 x 272 piksela
MTW
Temperatura vode
Materijal
Polikarbonatna plastika
VHW
Brzina i smjer na vodi
Oznaka vodootpornosti1
IEC 60529 IPX7
WPL
Lokacija točke
Temperaturni raspon
Od -15 do 55°C (od 5 do 131°F)
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
Osigurač
3 A, 125 V brzo-djelujući
DSE
Ulazni napon
Od 9 do 18 Vdc
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
Maksimalna potrošnja energije2 5 W
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
Tipična potrošnja struje (RMS)2 0,5 A
HDM
Smjer, magnetski sjever
Maksimalna potrošnja struje
(RMS)2
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS VHF
2A
Sigurna udaljenost od kompasa 25 cm (9,8 in)
Frekvencije sonara3
Standardni: 50, 77, 83 ili 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 ili
800 kHz
Snaga emitiranja (RMS)3
500 W
Maksimalna dubina4
701 m (2.300 ft) pri 77 kHz
Memorijska kartica
1 utor za microSD karticu;
maksimalna veličina kartice 32 GB
Maksimalni broj točaka
5.000
4
®
Prijem
Potpune informacije o National Marine Electronics
Association (NMEA - Nacionalno udruženje za pomorsku
elektroniku) oblikovanjima i porukama možete naručiti na
adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. ECHOMAP™, Garmin ClearVü™ i Garmin
Quickdraw™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association.
NMEA registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association.
Logotip microSD trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC.
®
®
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising