Garmin | ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Navodila za namestitev

Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Navodila za namestitev
Na pomnilniški kartici se ustvari datoteka Garmin s posodobitvijo
programske opreme. Posodobitev programske opreme se lahko
nalaga na pomnilniško kartico nekaj minut.
ECHOMAP™ PLUS 40 SERIES
Navodila za namestitev
Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
POZOR
Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala,
zaščito za ušesa in protiprašno masko.
OBVESTILO
Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani
površine.
Napravo namestite v skladu s temi navodili, da zagotovite
najboljše delovanje in preprečite poškodbe plovila.
Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev.
Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke
Garmin .
®
Posodobitev programske opreme
Po namestitvi naprave ali dodajanju dodatne opreme boste
morda morali posodobiti programsko opremo naprave.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško kartico
Posodobitev programske opreme morate kopirati na pomnilniško
kartico z računalnikom, v katerem je nameščena programska
oprema Windows .
OPOMBA: če nimate računalnika s programsko opremo
Windows, lahko kartico s prednaloženo posodobitvijo
programske opreme naročite pri podpori za stranke Garmin.
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v računalniku.
2 Obiščite www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Izberite Družina naprav echoMAP s kartico SD.
4 Izberite Prenesi poleg možnosti Družina naprav echoMAP
s kartico SD.
5 Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.
6 Izberite Prenesi.
7 Izberite mesto in nato Shrani.
8 Dvokliknite preneseno datoteko.
9 Izberite Naslednja.
10 Izberite pogon, ki je povezan s pomnilniško kartico, in izberite
Naslednja > Dokončaj.
®
Posodabljanje programske opreme naprave
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate pridobiti
pomnilniško kartico s posodobitvijo programske opreme ali na
pomnilniško kartico naložiti najnovejšo posodobitev programske
opreme.
1 Vklopite navtični ploter.
2 Ko se prikaže domači zaslon, vstavite pomnilniško kartico v
režo za kartice.
OPOMBA: navodila za posodobitev programske opreme se
prikažejo le, če je naprava popolnoma zagnana, preden
vstavite kartico.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Počakajte nekaj minut, da se postopek posodobitve
programske opreme dokonča.
5 Ob pozivu pustite pomnilniško kartico v reži in ročno ponovno
zaženite navtični ploter.
6 Odstranite pomnilniško kartico.
OPOMBA: če pomnilniško kartico odstranite, preden se
naprava popolnoma zažene, se posodobitev programske
opreme ne dokonča.
Potrebna orodja
• Vrtalnik
• Svedri
◦ Obročni nosilec: ustrezni svedri za površino in pritrdilne
elemente
◦ Vrtljivi nosilec: sveder s premerom 3 mm (1/8 palca)
◦ Vdelana namestitev: sveder s premerom 3 mm (1/8 palca)
in sveder s premerom 9,5 mm (3/8 palca)
• Križni izvijač PH2
• Vbodna žaga ali kotna brusilka
• Pila in brusilni papir
• Navtično tesnilno sredstvo (izbirno)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
Napravo lahko namestite s priloženim nosilcem ali pa jo lahko
namestite v armaturno ploščo s kompletom za vdelano
namestitev (morda na prodaj posebej).
Preden trajno namestite kateri kol del naprave, izdelajte načrt
namestitve z določitvijo lokacije posameznih sestavnih delov.
• Lokacija namestitve mora omogočati jasen pogled na zaslon
in dostop do tipk na napravi.
• Lokacija namestitve mora biti dovolj močna, da lahko podpira
napravo in nosilec.
• Kabli morajo biti dovolj dolgi za priklop sestavnih delov in
napajanja.
• Kable lahko speljete pod obročnim nosilcem ali za napravo.
• Preprečite motnje magnetnega kompasa in naprave ne
namestite na manjši razdalji od kompasa, kot je navedeno v
specifikacijah za izdelek pri razdalji, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa.
Namestitev podstavka z možnostjo sukanja
Pritrditev nosilca z možnostjo nagibanja, pri kateri
kabli ne potekajo skozi nosilec
Ta postopek opravite le, če kablov za napajanje in pretvornik ne
boste speljali pod namestitveno površino in skozi podstavek
nosilca z možnostjo nagibanja.
Oktober 2017
190-02242-82_0A
1 Podstavek À postavite na namestitveno površino in ga
pritrdite z ustreznimi vijaki Á.
2 Nosilec z možnostjo nagibanja namestite na podstavek in
privijte križni vijak 10 mm M6×1.
3 Zatesnite luknje, skozi katere potekajo kabli, z navtičnim
tesnilnim sredstvom.
Priprava za namestitev s kabli pod namestitveno
površino
OBVESTILO
Za namestitev podstavka nosilca z možnostjo sukanja uporabite
vijake s plosko glavo. Vijaki z vgrezno glavo poškodujejo
podstavek.
Preden lahko pripravite podstavek nosilca z možnostjo sukanja,
morate izbrati lokacijo za namestitev nosilca in se odločiti, s
kakšnimi vijaki ga boste pritrdili.
1 Odstranite križni vijak 10 mm M6x1 À in ločite nosilec z
možnostjo sukanja Á od podstavka Â.
2 Podstavek z možnostjo sukanja obrnite tako, da so luknje Ã
obrnjene v želeno smer.
3 Podstavek z možnostjo sukanja uporabite kot šablono in
označite lokacije vodilnih lukenj Ä.
4 Označite luknjo za kable Å.
Pritrditev nosilca z možnostjo nagibanja, pri kateri
kabli potekajo skozi nosilec
Ta postopek opravite le, če boste kable za napajanje in
pretvornik speljali pod namestitveno površino in skozi podstavek
nosilca z možnostjo nagibanja.
1 Kable napeljite skozi srednjo luknjo s premerom 16 mm
(5/8 palca), ki ste jo izvrtali med pripravo na namestitev s kabli
pod namestitveno površino.
2 Podstavek postavite na namestitveno površino.
3 Speljite kable skozi luknje za kable.
4 Z ustreznimi vijaki na rahlo pritrdite podstavek.
5 Na podstavek namestite nosilec z možnostjo sukanja, vendar
ga ne privijete.
6 V nosilec z možnostjo sukanja postavite priklopno postajo ali
napravo (Namestitev naprave v priklopno postajo, stran 4).
7 Kable za napajanje in pretvornik toliko izvlecite, da lahko
nosilec neovirano zasukate v želene položaje, ko so kabli
priklopljeni.
8 Priklopno postajo in nosilec z možnostjo sukanja odstranite s
podstavka.
9 Na srednjo luknjo s premerom 16 mm (5/8 palca) in luknje za
kable nanesite navtično tesnilno sredstvo.
10 Z ustreznimi vijaki trdno pritrdite podstavek.
11 Nosilec z možnostjo nagibanja namestite na podstavek in ga
privijte s priloženim križnim vijakom 10 mm M6×1.
Namestitev priklopne postaje na nosilec
1 Povlecite navzgor ročico za zaklepanje À.
2 Priklopno postajo vstavite v nosilec z možnostjo sukanja Á.
3 Nagnite nosilec v želeni kot pogleda.
4 Potisnite navzdol ročico za zaklepanje.
Namestitev kablov in priključkov
Priklop na napajanje
1 Napajalni kabel speljite od nosilca do akumulatorja plovila ali
predala z varovalkami.
2 Po potrebi žice podaljšajte z žico s prečnim presekom
0,82 mm2 (18 AWG) ali večjo žico.
3 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja ali predala
z varovalkami, črno žico pa na negativni pol.
Kabelski snop
• Kabelski snop se uporablja za naprave NMEA 0183 ter
izmenjavo informacij o načrtovanih poteh in točkah poti.
• Kabelski snop povezuje napravo z virom napajanja in
napravami NMEA 0183.
• Naprava ima ena notranja vrata NMEA 0183, ki se
uporabljajo za priklop naprav, združljivih s specifikacijo
NMEA 0183.
®
5 S svedrom, ki ustreza kompletu za namestitev, izvrtajte tri
vodilne luknje.
6 S svedrom s premerom 16 mm (5/8 palca) izvrtajte luknjo za
kable.
2
• Če je treba podaljšati žice za napajanje in ozemljitev, morate
uporabiti žico s prečnim presekom 0,82 mm2 (18 AWG) ali
večjo žico.
• Če je treba podaljšati žice NMEA 0183 ali žice za alarm,
morate uporabiti žico s prečnim presekom 0,33 mm2
(22 AWG).
Element
À
Á
Â
Ã
Funkcija žice
Barva žice
NMEA 0183 notranja vrata Rx (vhod)
Rjava
NMEA 0183 notranja vrata Tx (izhod)
Modra
Ozemljitev (napajanje in NMEA 0183)
Črna
Moč
Rdeča
NMEA 0183 – dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu
• Navodila za namestitev, ki so priložena napravi, združljivi s
specifikacijo NMEA 0183, vsebujejo informacije za
identifikacijo žic za oddajanje (Tx) in sprejemanje (Rx) A (+)
in B (–). Posamezna vrata imajo lahko eno ali dve žici za
oddajanje oziroma eno ali dve žici za sprejemanje.
• Pri priklopu naprav NMEA 0183 na vrata s po dvema žicama
za oddajanje (Tx) ali po dvema žicama za sprejemanje (Rx)
naprave NMEA 0183 ni treba priklopiti na skupno ozemljitev.
• Pri priklopu naprav NMEA 0183 na vrata s po eno žico za
oddajanje (Tx) ali eno žico za sprejemanje (Rx) je treba
napravo NMEA 0183 priklopiti na skupno ozemljitev.
• Če napravo namestite na mestu, na katerem notranja antena
ne more pridobiti satelitskega signala, lahko priklopite
zunanjo anteno GPS 19x prek priključka NMEA 0183. Za več
informacij si oglejte navodila za namestitev naprave GPS
19x.
NMEA 0183 – vezalna shema
+
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Priklop naprave na pretvornik
Če želite ugotoviti, katera vrsta pretvornika je primerna za vaše
potrebe, obiščite spletno mesto www.garmin.com/transducers ali
se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Garmin.
1 Za pravilno namestitev pretvornika na plovilo upoštevajte
navodila, ki so priložena pretvorniku.
2 Kabel pretvornika speljite do hrbtne strani naprave tako, da
ne poteka v bližini virov električnih motenj.
3 Priklopite ga na ustrezna vrata na priklopni postaji.
Priklop kablov na priklopno postajo
Priključki na kablih so različnih oblik in se prilegajo samo
ustreznim vratom na priklopni postaji. Priklopljeni kabli so
pritrjeni z zaklepnim nosilcem.
1 Zaklepni nosilec za kable potisnite od spodaj navzgor in ga
odstranite s priklopne postaje.
2 Primerjajte zareze À na posameznih kabelskih priključkih z
obliko posameznih vrat, da ugotovite, kateri kabel ustreza
posameznim vratom.
3 Vsak kabel do konca potisnite skozi odprtino v priklopni
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
Kabelski snop
NMEA Naprava, združljiva z NMEA 0183
Element Funkcija žice
naprave Garmin
• Če sta napravi nameščeni blizu druga druge, povežite
modro žico prve naprave z rjavo žico druge naprave ter
rjavo žico prve naprave z modro žico druge naprave.
• Če napravi nista nameščeni blizu druga druge, kupite
kabel za izmenjavo uporabniških podatkov
(010-12234-06) in napravi povežite v skladu z navodili, ki
so priložena kablu.
3 V obeh napravah izberite Navigation Info > Manage Data >
User Data Sharing.
Povezani napravi si izmenjujeta uporabniške podatke. Če
izberete Clear User Data, se podatki odstranijo iz obeh
povezanih naprav.
-
Opis
À
Á
Â
2 Storite naslednje:
Barva žice
naprave
Garmin
NMEA Funkcija žice
naprave NMEA 0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Ozemljitev
Črna
Podatki, ozemljitev
Tx/Rx
postaji in ga dobro priklopite v vrata.
OPOMBA: če kablov ne potisnete dovolj daleč v priklopno
postajo, se priključki ne priklopijo dovolj dobro v vrata, zaradi
česar se lahko prekine napajanje naprave ali pa naprava
preneha delovati.
4 Prek kablov namestite zaklepni nosilec Á in ga potisnite
navzdol, da pritrdite kable.
Tx/Rx/B (–)
Tx
Modra
Rx/A (+)
Rx
Rjava
Tx/A (+)
Priklop na napravo Garmin za izmenjavo
uporabniških podatkov
Napravo ECHOMAP Plus lahko priklopite na združljivo napravo
Garmin za izmenjavo uporabniških podatkov, kot so na primer
točke poti. Če sta napravi nameščeni blizu druga druge, lahko
povežete modri in rjavi žici. Če sta napravi nameščeni predaleč
narazen, da bi bilo mogoče povezati žice, ju lahko povežete s
kablom za izmenjavo uporabniških podatkov (010-12234-06).
1 Obe napravi morata biti priklopljeni na isto ozemljitev.
3
Zaklepni nosilec se slišno zaskoči, ko je pravilno nameščen.
Namestitev naprave v priklopno postajo
Ko so kabli priklopljeni na priklopno postajo, lahko napravo hitro
namestite v polnilno postajo.
1 Spodnji rob naprave postavite na spodnji del priklopne
postaje.
2 Nagnite zgornji del naprave proti priklopni postaji, da se
zaskoči.
Naprava se ob pritrditvi v priklopno postajo slišno zaskoči.
OBVESTILO
Naprava mora biti dobro pritrjena v priklopno postajo. Če se za
model uporablja zaklepni nosilec, mora biti nosilec zaprt.
Naprava ali zaklepni nosilec se slišno zaskočita, ko sta pravilno
nameščena. Če naprava ni dobro pritrjena, se lahko prekine
napajanje. Naprava lahko tudi pade iz priklopne postaje in se
poškoduje, če ni dobro pritrjena.
Odstranitev naprave s priklopne postaje
1 Pritisnite ročico za sprostitev À na priklopni postaji, da
sprostite napravo.
2 Nagnite napravo naprej in jo dvignite iz priklopne postaje.
Specifikacije
Specifikacija
Mere
Mere na nosilcu (Š × V × G)
102,3 × 203,9 × 4,6 mm (4 × 8 ×
3 1/8 palca)
Teža
0,7 kg (1,6 lb.)
Velikost zaslona (Š x V)
53,9 × 95,0 mm (2 1/8 × 3 3/4 palca)
Vrsta zaslona
WQVGA
Ločljivost zaslona
480 × 272 slikovnih pik
Material
Polikarbonatna plastika
Nazivna vodotesnost1
IEC 60529 IPX7
Temperaturno območje
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Varovalka
3 A, 125 V, hitra
Vhodna napetost
Največja poraba
energije2
Od 9 do 18 Vdc
5W
Običajni tok
(RMS)2
0,5 A
Največji tok
(RMS)2
2A
Razdalja, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa
25 cm (9,8 palca)
Frekvence sonarja3
Običajni: 50, 77, 83 ali 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 ali
800 kHz
Specifikacija
Mere
Pomnilniška kartica
1 reža za kartice microSD ; velikost
kartice največ 32 GB
Največje število točk poti
5000
Največje število načrtovanih
poti
100
Največje število točk aktivne
sledi
50.000 točk, 50 shranjenih sledi
1Naprava
zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
2Odvisno od pretvornika in modela navtičnega ploterja.
3Odvisno od pretvornika.
4Največja globina je odvisna od pretvornika, slanosti vode, vrste
dna in drugih vodnih razmer.
NMEA 0183 – informacije
Vrsta
Stavek
Opis
Oddajanje
GPAPB
APB: stavek "B" za krmilnik smeri ali
proge (avtopilot)
GPBOD
BOD: določanje smeri (od izhodišča
do cilja)
GPBWC
BWC: določanje smeri in razdalje do
točke poti
GPGGA
GGA: podatki o določitvi položaja z
globalnim sistemom za določanje
položaja
GPGLL
GLL: geografski položaj (zemljepisna
širina in dolžina)
GPGSA
GSA: DOP (zmanjšanje natančnosti)
in aktivni sateliti GNSS
GPGSV
GSV: vidni sateliti GNSS
GPRMB
RMB: priporočene minimalne navigacijske informacije
GPRMC
RMC: priporočeni minimalni podatki
za GNSS
GPRTE
RTE: načrtovane poti
GPVTG
VTG: sled in hitrost po tleh
GPWPL
WPL: lokacija točke poti
GPXTE
XTE: napaka proge
PGRME
E: ocenjena napaka
PGRMM
M: geodetski referenčni sistem
PGRMZ
Z: višina
SDDBT
DBT: globina pod pretvornikom
SDDPT
DPT: globina
SDMTW
MTW: temperatura vode
SDVHW
VHW: hitrost in smer na vodi
Sprejemanje DPT
Globina
DBT
Globina pod pretvornikom
MTW
Temperatura vode
VHW
Hitrost in smer na vodi
WPL
Lokacija točke poti
DSC
Informacije digitalnega selektivnega
klicanja
DSE
Razširjeno digitalno selektivno
klicanje
HDG
Smer, odklon in spreminjanje
HDM
Smer, magnetna
MWD
Smer in hitrost vetra
Meteorološki podatki
Hitrost in kot vetra
Oddajna moč (RMS)3
500 W
MDA
Največja globina4
701 m (2300 čevljev) pri 77 kHz
MWV
4
®
Vrsta
Stavek
Opis
VDM
Sporočilo podatkovne povezave AIS
VHF
Popolne informacije o obliki zapisa in stavkih združenja
National Marine Electronics Association (NMEA) lahko
kupite pri: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park,
MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registriranih v ZDA in drugih državah. ECHOMAP™, Garmin ClearVü™ in Garmin
Quickdraw™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih
znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
NMEA je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics
Association. NMEA je registrirana blagovna znamka združenja National Marine
Electronics Association. Logotip microSD je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
®
®
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising