Garmin | ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer | Installation guide | Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Instrukcja instalacji

Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Instrukcja instalacji
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
ECHOMAP™ PLUS 40 SERIES
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Gdy
zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
5
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka
• Wiertła
◦ Uchwyt pałąkowy: wiertła dostosowane do powierzchni
montażowej i elementu montażowego
◦ Uchwyt obrotowy: wiertło 3 mm (1/8 cala)
◦ Uchwyt do montażu wpuszczanego: wiertła 3 mm
(1/8 cala) i 9,5 mm (3/8 cala)
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
®
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz Seria echoMAP z kartą SD.
4 Wybierz Pobierz obok pozycji Seria echoMAP z kartą SD.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
®
Uwagi dotyczące montażu
Urządzenie można zamontować przy użyciu uchwytu lub płasko
na desce rozdzielczej przy użyciu zestawu do montażu
wpuszczanego (może być sprzedawany oddzielnie).
Przed przymocowaniem na stałe jakiejkolwiek części urządzenia
należy zaplanować instalację przez określenie położenia
poszczególnych elementów.
• Miejsce montażu musi zapewniać dobrą widoczność ekranu
i dostęp do klawiszy na urządzeniu.
• Miejsce montażu musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić
montaż urządzenia wraz z uchwytem.
• Kable muszą być wystarczająco długie, aby móc połączyć ze
sobą elementy oraz doprowadzić do nich zasilanie.
• Kable można poprowadzić od spodu uchwytu pałąkowego
lub z tyłu urządzenia.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
Październik 2017
190-02242-80_0A
Instalacja podstawy uchwytu obrotowego
Mocowanie uchwytu obrotowego bez kabli
biegnących przez uchwyt
Tę procedurę należy przeprowadzić w przypadku, gdy przewód
zasilający i kabel przetwornika nie mają biec pod powierzchnią
montażową ani przez podstawę uchwytu obrotowego.
1 Umieść podstawę À na powierzchni montażowej i przymocuj
ją przy użyciu odpowiednich wkrętów lub śrub Á.
5 Przy użyciu wiertła odpowiedniego do materiału nawierć trzy
otwory prowadzące.
6 Używając wiertła o średnicy 16 mm (5/8 cala), wywierć
otwory, przez które zostaną poprowadzone przewody.
Mocowanie uchwytu obrotowego z kablami
biegnącymi przez uchwyt
2 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy
użyciu dołączonej śruby krzyżowej 10 mm M6×1.
3 Uszczelnij otwory, przez które przebiegają kable przy użyciu
środka uszczelniającego do zastosowań morskich.
Przygotowanie do poprowadzenia kabli pod
powierzchnią montażową
NOTYFIKACJA
Do montażu podstawy uchwytu obrotowego należy użyć
wkrętów lub śrub z łbem stożkowym ściętym. Wkręty lub śruby
z łbem wpuszczanym powodują uszkodzenie podstawy.
Przed przygotowaniem podstawy uchwytu obrotowego należy
wybrać miejsce montażu uchwytu oraz zdecydować, czy
podstawa ma być przymocowana za pomocą wkrętów czy śrub.
1 Wykręć śrubę krzyżową 10 mm M6x1 À i oddziel uchwyt
obrotowy Á od podstawy Â.
Tę procedurę należy przeprowadzić w przypadku, gdy przewód
zasilający i kabel przetwornika mają biec pod powierzchnią
montażową ani przez podstawę uchwytu obrotowego.
1 Poprowadź kable przez otwór o średnicy 16 mm (5/8 cala)
wywiercony na etapie przygotowań do poprowadzenia kabli
pod powierzchnią montażową.
2 Umieść podstawę na powierzchni montażowej.
3 Poprowadź kable przez odpowiednie otwory.
4 Lekko dokręć podstawę odpowiednimi śrubami lub wkrętami.
5 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie, ale nie mocuj go.
6 Umieść podstawkę lub urządzenie w uchwycie obrotowym
(Instalowanie urządzenia w podstawce, strona 4).
7 Wyciągnij kabel przetwornika i przewód zasilania na taką
długość, aby uchwyt można było obrócić do odpowiedniego
ustawienia po podłączeniu kabli.
8 Zdejmij podstawkę i uchwyt obrotowy z podstawy.
9 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
środkowy otwór o średnicy 16 mm (5/8 cala) oraz otwory,
przez które przechodzą kable.
10 Mocno dokręć podstawę odpowiednimi śrubami lub wkrętami.
11 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy
użyciu dołączonej śruby krzyżowej 10 mm M6×1.
Montowanie podstawki w uchwycie
1 Wyciągnij ramię blokujące À.
2 Ustaw podstawę w taki sposób, aby otwory na kable à były
zwrócone w odpowiednim kierunku.
3 Używając podstawy jako szablonu, zaznacz położenie
otworów prowadzących Ä.
4 Oznacz miejsce na otwór do przeciągnięcia przewodów Å.
2 Umieść podstawkę w uchwycie obrotowym Á.
3 Ustaw uchwyt pod odpowiednim kątem.
4 Dociśnij ramię blokujące.
2
Instalowanie i podłączanie kabli
Element
Podłączanie zasilania
1 Poprowadź kabel zasilający od uchwytu do akumulatora lub
À
Á
Â
skrzynki bezpieczników na łodzi.
2 Jeśli to konieczne, przedłuż przewody za pomocą przewodu
0,82 mm2 (18 AWG) lub większego.
3 Podłącz czerwony przewód do dodatniego złącza
akumulatora lub skrzynki rozdzielczej, a czarny przewód do
złącza ujemnego.
Wiązka przewodów
• Wiązka przewodów jest używana z urządzeniami NMEA
0183 i służy do udostępniania informacji dotyczących tras
i punktów trasy.
• Ta wiązka przewodów pozawala podłączyć urządzenie do
zasilania i do urządzeń NMEA 0183.
• Urządzenie ma jeden wewnętrzny port NMEA 0183 służący
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183.
• Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu 0,82 mm2 (18 AWG) lub
większego.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm2).
®
Element Funkcja przewodu
À
Á
Â
Ã
Kolor przewodu
NMEA 0183 port wewnętrzny Rx (wejście) Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny Tx (wyjście) Niebieski
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Czarny
Moc
Czerwone
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-). Każdy
port może mieć jeden lub dwa przewody przesyłowe, albo
jeden lub dwa przewody odbiorcze.
• W przypadku podłączania urządzeń zgodnych z interfejsem
NMEA 0183 do portów, z których każdy ma dwa przewody
przesyłowe (Tx) lub dwa przewody odbiorcze (Rx), nie jest
konieczne podłączenie urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
• W przypadku podłączania urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do portów, z których każdy ma jeden przewód
przesyłowy (Tx) lub jeden przewód odbiorczy (Rx),
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.
• W przypadku gdy urządzenie jest zamontowane w miejscu,
które uniemożliwia antenie wewnętrznej odbieranie sygnału
z satelitów, możesz podłączyć antenę zewnętrzną GPS 19x
poprzez sieć NMEA 0183. Więcej informacji znajduje się w
instrukcji instalacji urządzenia GPS 19x.
NMEA Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
+
-
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Wiązka przewodów
NMEA Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Element Funkcja
Kolor
przewodu firmy przewodu
Garmin
firmy Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funkcja
przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem
NMEA 0183
Moc
Czerwony
Moc
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
Podłączanie do urządzenia Garmin w celu
udostępnienia danych użytkownika
Urządzenie ECHOMAP Plus można podłączyć do zgodnego
urządzenia Garmin w celu udostępnienia danych, takich jak
punkty trasy. Jeśli urządzenia są zamontowane blisko siebie,
można połączyć niebieski i brązowy przewód. Jeśli urządzenia
są zbyt daleko, aby połączyć je przewodami, można skorzystać
przewodu do przesyłu danych użytkownika (010-12234-06).
1 Sprawdź, czy oba urządzenia są podłączone do tego samego
uziemienia.
2 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli urządzenia są zamontowane blisko siebie, połącz
niebieski przewód z pierwszego urządzenia z brązowym
przewodem drugiego urządzenia i brązowy przewód
z pierwszego urządzenia z niebieskim przewodem
z drugiego urządzenia.
• Jeśli urządzenia nie są zamontowane blisko siebie,
zdobądź przewód do przesyłu danych użytkownika
(010-12234-06) i połącz urządzenia zgodnie z instrukcjami
dołączonymi do przewodu.
3 Na obu urządzeniach wybierz Informacje nawigacyjne >
Zarządzaj danymi > Udostępnianie danych użytkownika.
Dane użytkownika będą udostępniane pomiędzy połączonymi
urządzeniami. Jeśli wybierzesz Usuń dane użytkownika, dane
zostaną usunięte z obu połączonych urządzeń.
Podłączanie urządzenia do przetwornika
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com/transducers lub skontaktuj
się z lokalnym sprzedawcą firmy Garmin.
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
3 Podłącz przewód przetwornika do odpowiedniego portu
w podstawce.
Podłączanie przewodów do podstawki
Złącza przewodów mają charakterystyczne wycięcia i pasują
jedynie do właściwych gniazd w podstawce. Podłączone
przewody są utrzymywane na miejscu przy użyciu wspornika
blokującego.
1 Przesuń wspornik blokujący przewody z dołu do góry
i zdejmij uchwyt z podstawki.
2 W celu znalezienia odpowiednich portów dopasuj wcięcia À
na poszczególnych złączach przewodów do występów
w portach urządzenia.
3
3 Dokładnie i mocno poprowadź każdy przewód przez otwór
w podstawce i starannie podłącz każdy przewód do
odpowiedniego portu.
UWAGA: Jeśli przewody nie są wciśnięte odpowiednio
głęboko do podstawki, złącza mogą być niewłaściwie
podłączone do gniazd, a urządzenie może tracić zasilanie lub
przestawać działać.
4 Umieść wspornik blokujący Á nad przewodami i wsuń go
w dół, aby zablokować przewody we właściwym miejscu.
Po prawidłowym zainstalowaniu wspornika usłyszysz dźwięk
zatrzaśnięcia.
Instalowanie urządzenia w podstawce
Po połączeniu przewodów z podstawką można szybko umieścić
urządzenie w podstawce.
1 Umieść dolną część urządzenia w dolnej części podstawki.
2 Przechyl górną część urządzenia w kierunku podstawki, aż
zostanie zamocowane.
Po prawidłowym zamocowaniu urządzenia w podstawce
usłyszysz kliknięcie.
NOTYFIKACJA
Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo
zamontowane w podstawce. Jeśli posiadany model jest
wyposażony we wspornik blokujący, upewnij się, że jest on
prawidłowo zatrzaśnięty. Po prawidłowym zainstalowaniu
urządzenia lub wspornika usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Jeśli
urządzenie nie jest prawidłowo zamontowane, może utracić
zasilanie. Nieprawidłowo zamontowane urządzenie może
również wypaść z podstawki i ulec uszkodzeniu.
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1 Naciśnij dźwignię zwalniającą À na podstawce, aby zwolnić
urządzenie.
2 Przechyl urządzenie do przodu i wyjmij je z podstawki.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary po zamontowaniu
(szer. × wys. × gł.)
102,3 × 203,9 × 4,6 mm (4 x 8 x
3 1/8 cala)
Masa
0,7 kg (1,6 funta)
Rozmiar wyświetlacza (szer. ×
wys.)
53,9 × 95,0 mm (2 1/8 × 3 3/4 cala)
Typ wyświetlacza
WQVGA
Rozdzielczość wyświetlacza
480 x 272 piksele
Materiał
Plastik poliwęglanowy
Klasa wodoszczelności1
IEC 60529 IPX7
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Bezpiecznik
3 A, 125 V szybkodziałający
Napięcie wejściowe
Od 9 V do 18 V DC
Maks. pobór mocy 2
Typowy pobór prądu
5W
(RMS)2
0,5 A
Maks. pobór prądu (RMS)2
2A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
25 cm (9,8 cala)
Częstotliwości sonaru3
Tradycyjny: 50, 77, 83 lub 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 lub
800 kHz
Moc transmisji (RMS)3
500 W
Maksymalna głębokość4
701 m (2300 stóp) przy 77 kHz
Karta pamięci
1 gniazdo karty microSD ; maks.
rozmiar karty 32 GB
Maks. liczba punktów trasy
5000
Maks. liczba tras
100
Maks. liczba aktywnych
punktów śladu
50 000 punktów, 50 zapisanych tras
®
1Urządzenie
jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie
na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
2Zależna od wartości znamionowej przetwornika i modelu
plotera nawigacyjnego.
3Zależy od przetwornika.
4Maksymalna głębokość jest zależna od modelu przetwornika,
stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.
NMEA 0183 — informacje
Typ
Zdanie
Transmituj GPAPB
GPBOD
4
Opis
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
BOD: Namiar (początek do celu)
Typ
Odbiór
Zdanie
Opis
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość po wodzie
i kierunek
GŁĘBOKOŚĆ
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość po wodzie i kierunek
WPL
Pozycja punktu
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
KIERUNEK
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS VHF
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych
oraz sentencjach organizacji National Marine Electronics
Association (NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ECHOMAP™, Garmin
ClearVü™ oraz Garmin Quickdraw™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
NMEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics
Association. NMEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine
Electronics Association. Logo microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
®
®
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising