Garmin | ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Asennusohjeet

Garmin ECHOMAP™ Plus 43cv with Transducer Asennusohjeet
ECHOMAP™ PLUS 40 SERIES
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti.
4 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
®
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tarvittavat työkalut
• pora
• poranteriä
◦ asennusteline: pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
◦ kiertokiinnitysteline: 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterä
◦ upotusteline: 3 mm:n (1/8 tuuman) ja 9,5 mm:n
(3/8 tuuman) poranterät
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Laitteen voi kiinnittää mukana toimitetulla telineellä, tai sen voi
upottaa kojelautaan asianmukaisella tasokiinnityssarjalla
(mahdollisesti lisävaruste).
Määritä kaikkien osien paikat, ennen kuin asennat mitään
laitteen osia pysyvästi.
• Paikassa näet laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita
kätevästi.
• Asennuspaikan on kestettävä laitteen ja telineen paino.
• Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja
virtalähteeseen.
• Kaapelit voi ohjata sankatelineen alta tai laitteen takaa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
Kiertokiinnitystelineen asentaminen
Kiertokiinnitystelineen kiinnittäminen, kun kaapeleita
ei ole ohjattu telineen läpi
Toimi näin ainoastaan, jos et ohjaa virtajohtoa ja kaikuanturin
kaapelia kiinnityspinnan alta ja kiertokiinnitystelineen alustan
läpi.
1 Aseta alusta À kiinnityspinnalle ja kiinnitä se asianmukaisilla
ruuveilla tai pulteilla Á.
Toukokuu 2017
190-02242-77_0A
1 Pujota kaapelit 16 mm:n (5/8 tuuman) keskireiästä, jonka
2 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle ja kiinnitä 10 mm:n M6×1ristipääruuvi takaisin.
3 Tiivistä kaapelinreiät merivedenkestävällä tiivistysaineella.
Kaapeleiden ohjaus kiinnityspinnan alta
HUOMAUTUS
Kiinnitä kiertokiinnitystelineen alusta lieriökantaisilla ruuveilla tai
pulteilla. Uppokantaiset ruuvit tai pultit vahingoittavat alustaa.
Ennen kuin voit valmistella kiertokiinnitystelineen alustan, valitse
telineen asennuspaikka ja kiinnitystarvikkeiksi ruuvit tai pultit.
1 Irrota 10 mm:n M6x1-ristipääruuvi À ja irrota
kiertokiinnitysteline Á alustasta Â.
porasit valmistautuessasi ohjaamaan kaapelit kiinnityspinnan
alta.
2 Aseta alusta kiinnityspinnalle.
3 Ohjaa kaapelit niiden rei'istä.
4 Kiinnitä alusta löysästi asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
5 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle, mutta älä kiinnitä sitä.
6 Aseta telakka tai laite kiertokiinnitystelineeseen (Laitteen
asentaminen telakkaan, sivu 3).
7 Vedä virtajohtoa ja kaikuanturin kaapelia sen verran löysälle,
että telinettä voidaan kääntää haluttuun asentoon, kun
kaapelit on kiinnitetty.
8 Irrota telakka ja kiertokiinnitysteline alustasta.
9 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta 16 mm:n
(5/8 tuuman) keskireikään ja kaapelinreikiin.
10 Kiinnitä alusta tukevasti asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
11 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle ja kiinnitä se mukana
toimitetulla 10 mm:n M6×1-ristipääruuvilla.
Telakan asentaminen telineeseen
1 Vedä lukitusvarsi À ylös.
2 Aseta telakka kiertokiinnitystelineeseen Á.
3 Kallista teline haluamaasi katselukulmaan.
4 Paina lukitusvarsi alas.
2 Käännä alusta siten, että pujotusreiät à osoittavat
haluamaasi suuntaan.
3 Merkitse aloitusreikien paikat Ä alustan reikien avulla.
4 Merkitse kaapelin ohjausreikä Å.
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
Liittäminen virtalähteeseen
1 Ohjaa virtajohto telineestä veneen akkuun tai sulakerasiaan.
2 Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka paksuus on
vähintään 0,82 mm2 (18 AWG).
3 Liitä punainen johto akun tai sulakerasian plusnapaan ja
musta miinusnapaan.
Johdinsarja
• Johdinsarjaa käytetään NMEA 0183 laitteiden kanssa sekä
reitti- ja reittipistetietojen jakamiseen.
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen ja NMEA 0183
laitteisiin.
• Laitteessa on yksi sisäinen NMEA 0183 portti, johon voi liittää
NMEA 0183 yhteensopivia laitteita.
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava, käytä
0,82 mm2 (18 AWG) kaapelia tai paksumpaa.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä
0,33 mm2:n (22 AWG:n) kaapelia.
®
5 Poraa kolme aloitusreikää sopivan kokoisella poranterällä.
6 Poraa kaapelin ohjausreikä 16 mm:n (5/8 tuuman)
poranterällä.
Kiertokiinnitystelineen kiinnittäminen, kun kaapelit on
ohjattu telineen läpi
Toimi näin ainoastaan, kun ohjaat virtajohdon ja kaikuanturin
kaapelin kiinnityspinnan alta ja kiertokiinnitystelineen alustan
läpi.
2
Kohde
À
Á
Â
Ã
Johtimen toiminto
Johdon väri
Laitteen liittäminen kaikuanturiin
NMEA Sisäinen 0183 portti Rx (tulo)
Ruskea
NMEA Sisäinen 0183 portti Tx (lähtö)
Sininen
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Musta
Voima
Punainen
Määritä sopiva kaikuanturi osoitteessa www.garmin.com
/transducers tai kysy lisätietoja paikalliselta Garmin kauppiaalta.
1 Asenna kaikuanturi veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.
Ohjaa
kaikuanturin kaapeli laitteen taakse siten, että sen
2
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä kaikuanturin kaapeli telakan asianmukaiseen porttiin.
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen. Kussakin portissa voi olla yksi tai kaksi
lähettävää tai vastaanottavaa johdinta.
• Kun liität NMEA 0183 laitteita portteihin, joissa kussakin on
kaksi lähettävää (Tx) tai vastaanottavaa (Rx) johdinta, NMEA
0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 laitetta portteihin, joissa kussakin on
yksi lähettävä (Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
• Kun laite on asennettu paikkaan, jossa sisäinen antenni ei
pysty hakemaan satelliittisignaalia, voit yhdistää ulkoisen
GPS 19x -antennin NMEA 0183 liitännän kautta. Katso
lisätietoja GPS 19x asennusohjeista.
NMEA 0183 kytkentäkaavio
+
Kaapelien liittäminen telakkaan
Kaapelien liittimet sopivat ainoastaan telakan oikeisiin portteihin.
Liitetyt kaapelit pysyvät paikoillaan lukitsimella.
1 Liu'uta kaapelien lukitsinta ylöspäin pohjasta ja irrota lukitsin
telakasta.
2 Vertaa kaapeliliittimiä À kuhunkin porttiin, jotta tiedät, mikä
kaapeli vastaa mitäkin porttia.
-
3 Työnnä jokainen kaapeli tukevasti ja kokonaan telakassa
Kohde
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Johdinsarja
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Kohde Garmin johtimen Garmin
tarkoitus
johtimen väri
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Voima
Punainen
Voima
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx/Rx
olevan reiän läpi ja kiinnitä kaapelit asiaankuuluviin portteihin.
HUOMAUTUS: jos kaapeleita ei paineta tarpeeksi syvälle
telakkaan, liittimet eivät välttämättä kytkeydy kunnolla
portteihin, jolloin laite ei välttämättä saa virtaa tai se lakkaa
toimimasta.
4 Aseta lukitsin Á kaapelien päälle ja lukitse kaapelit
paikoilleen painamalla lukitsinta alaspäin.
Tx/Rx/B (-)
Tx
Sininen
Rx/A (+)
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
Liittäminen Garmin laitteeseen tietojen jakamista
varten
ECHOMAP Plus laitteen voi liittää yhteensopivaan Garmin
laitteeseen reittipisteiden ja muiden tietojen jakamista varten.
Jos laitteet ovat lähellä toisiaan, voit liittää ne toisiinsa sinisellä
ja ruskealla johdolla. Jos laitteet ovat niin kaukana toisistaan,
ettei niitä voi yhdistää johdoilla, voit liittää ne toisiinsa
datakaapelilla (010-12234-06).
1 Varmista, että laitteet on liitetty samaan maadoitukseen.
2 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos laitteet ovat lähellä toisiaan, liitä ensimmäisen laitteen
sininen johto toisen laitteen ruskeaan johtoon ja liitä
ensimmäisen laitteen ruskea johto toisen laitteen siniseen
johtoon.
• Jos laitteet eivät ole lähellä toisiaan, liitä laitteet
datakaapelilla (010-12234-06) kaapelin mukana
toimitettavien ohjeiden mukaan.
3 Valitse molemmissa laitteissa Navigointitiedot > Tietojen
hallinta > Käyttäjätietojen jako.
Käyttäjätiedot jaetaan laitteiden välillä. Jos valitset Pyyhi
käyttäjän tiedot, tiedot poistetaan molemmista laitteista.
Lukitsin napsahtaa paikalleen.
Laitteen asentaminen telakkaan
Kun kaapelit on liitetty telakkaan, laitteen voi asettaa telakkaan
nopeasti.
1 Aseta laitteen alaosa telakan alaosaan.
2 Kallista laitteen yläosaa telakkaa kohti, kunnes se kiinnittyy.
Laite napsahtaa paikalleen telakkaan.
HUOMAUTUS
Varmista, että laite on kiinnitetty telakkaan tukevasti. Jos
mallissa on lukitsin, varmista että se on napsautettu tukevasti
kiinni. Lukitsin napsahtaa paikalleen, kun se tai laite on
asennettu oikein. Jos laitetta ei ole kiinnitetty tukevasti, sen
virransaanti saattaa katketa. Huonosti kiinnitetty laite voi myös
pudota telakasta ja vahingoittua.
3
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan vapautusvipua À, kunnes laite irtoaa.
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
2 Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telakasta.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
Telineen mitat (L x K x S)
102,3 x 203,9 x 4,6 mm (4 x 8 x
3 1/8 tuumaa)
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veden suhteen ja
suunta
Paino
0,7 kg (1.6 paunaa)
Näytön koko (L x K)
53,9 x 95,0 mm (2 1/8 x 3 3/4 tuumaa)
Näytön tyyppi
WQVGA
Näytön tarkkuus
480 x 272 kuvapistettä
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
Vesitiiviys1
IEC 60529 IPX7
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Sulake
3 A, 125 V, nopea
Tulojännite
9 - 18 Vdc
DBT
Syvyys anturin alla
Enimmäisvirrankulutus2
5W
MTW
Veden lämpö
Tyypillinen virrankulutus
(RMS)2
0,5 A
VHW
Nopeus veden suhteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
Tuulen suunta ja nopeus
Vastaanotto DPT
Virran enimmäiskäyttö (RMS)2 2 A
Kompassin turvaväli
25 cm (9,8 tuumaa)
Luotaintaajuudet3
Perinteinen: 50, 77, 83 tai 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 tai
800 kHz
Syvyys
500 W
MWD
Enimmäissyvyys4
701 m (2 300 jalkaa), 77 kHz
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
Muistikortti
1 microSD korttipaikka, muistikortin
koko enintään 32 Gt
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Reittipisteiden enimmäismäärä
5 000
Reittien enimmäismäärä
100
Aktiivisten jälkien enimmäismäärä
50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
jälkeä
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla
yhteyden osoitteeseen: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Lähetysteho
1Laite
(RMS)3
®
kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
2Kaikuanturin ja karttaplotterin mallin mukaan.
3Kaikuanturin mukaan.
4Enimmäissyvyys määräytyy kaikuanturin, veden suolaisuuden,
pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ECHOMAP™, Garmin ClearVü™ ja Garmin
Quickdraw™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki. NMEA
on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki. microSD logo on
SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising