Garmin | ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Asennusohjeet

Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Asennusohjeet
• Paikassa näet laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita
kätevästi.
• Asennuspaikan on kestettävä laitteen ja telineen paino.
• Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja
virtalähteeseen.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
Laitteen kiinnitys kiinteästi
ECHOMAP™ PLUS 60/70/90
SERIES
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
1 Valitse kiinnityspinnalle ja asennustelineelle sopivat
kiinnitystarvikkeet.
2 Merkitse asennustelineen avulla aloitusreiät ruuvinreikien
läpi.
3 Poraa aloitusreiät kiinnitystarvikkeiden mukaisella
poranterällä.
Kiinnitä
asennusteline kiinnityspintaan valitsemillasi
4
kiinnitystarvikkeilla.
5 Kiinnitä asennustelineen nupit À telineen sivuille.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Tarvittavat työkalut
• pora
• poranteriä
◦ asennusteline: pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
◦ kiertokiinnitysteline: 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterä
◦ upotusteline: 3 mm:n (1/8 tuuman) ja 9,5 mm:n
(3/8 tuuman) poranterät
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Laitteen voi kiinnittää kolmella tavalla.
Asennusteline: voit asentaa asennustelineen, jolloin voit
kallistaa laitetta.
Kiertokiinnitysteline: voit asentaa asennustelineen ja
kiertoalustan, jolloin voit kääntää ja kallistaa laitetta. Tämä
vaihtoehto ei koske ECHOMAP Plus 90 malleja.
Upotusasennus: voit upottaa laitteen suoraan kojelautaan.
Määritä kaikkien osien paikat, ennen kuin asennat mitään
laitteen osia pysyvästi.
6 Aseta telakka asennustelineeseen Á ja kiristä sen nupit.
7 Kiinnitä kaapelit telakkaan ja varmista kiinnitys
lukituspidikkeellä tai lukitusrenkailla (Kaapeleiden ja liittimien
asentaminen, sivu 2).
Laitteen sankakiinnitys kiertoalustan avulla
HUOMAUTUS
Kiinnitä kiertoalusta ainoastaan lieriökantaisilla pulteilla tai
ruuveilla. Uppokantaiset ruuvit saattavat vahingoittaa telinettä.
Joissakin malleissa asennustelineeseen voi kiinnittää
kiertoalustan, jolloin laitetta voi kääntää useampiin eri
katselukulmiin.
HUOMAUTUS: ECHOMAP Plus 90 mallien kanssa ei voi
käyttää kiertoalustaa.
1 Merkitse kiertoalustan À avulla kolme aloitusreikää Á.
Joulukuu 2017
190-02243-77_0B
HUOMAUTUS: laitteen upotusasennukseen on käytettävä
telakkaa ja lukituspidikettä tai lukitusrenkaita.
13 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin asennuksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit telakkaan ja varmista
kaapelien kiinnitys lukituspidikkeellä tai lukitusrenkailla,
ennen kuin asetat laitteen aukkoon (Kaapeleiden ja liittimien
asentaminen, sivu 2).
14 Peitä käyttämättömät metalliliitännät korroosion estämiseksi
suojuksilla (vain ECHOMAP Plus 70/90 mallit).
15 Asenna kumitiivisteet karttaplotterin taakse.
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
2 Poraa kolme aloitusreikää 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
3 Kiinnitä kiertoalusta kiinnityspintaan mukana toimitetuilla
puuruuveilla Â.
4 Aseta sankateline à kiertoalustalle ja kiinnitä se
sankatelineen nupilla Ä.
5 Kiinnitä asennustelineen nupit Å telineen sivuille.
6 Aseta laite asennustelineeseen ja kiristä sen nupit.
7 Kiinnitä kaapelit telakkaan ja varmista kiinnitys
lukituspidikkeellä tai lukitusrenkailla (Kaapeleiden ja liittimien
asentaminen, sivu 2).
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta. Käytä mahdollisuuksien
mukaan muovista työkalua.
Voit asentaa laitteen kojelautaan käyttämällä
upotusasennusmallia ja asianmukaisia tarvikkeita.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli asennuspaikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuvio- tai pyörösahalla.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Jos laitteessa on suojukset À, kankea niiden kulmat
varovasti irti työkalulla, kuten muovinpalasella tai ruuvitaltalla,
ja irrota suojukset liu'uttamalla työkalu keskelle Á.
8 Varmista, että laitteen kiinnitysreiät osuvat mallin
aloitusreikien kohtaan.
Jos
laitteen kiinnitysreiät eivät osu mallin aloitusreikien
9
kohtaan, merkitse aloitusreikien uudet paikat malliin.
10 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
11 Irrota malli kiinnityspinnasta.
12 Aseta laite telakkaan.
2
16 Kiinnitä kaapelit telakkaan ja varmista kiinnitys
lukituspidikkeellä tai lukitusrenkailla (Kaapeleiden ja liittimien
asentaminen, sivu 2).
17 Aseta laite ja telakka aukkoon.
18 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
19 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
Liittäminen virtalähteeseen
1 Ohjaa virtajohto telineestä veneen akkuun tai sulakerasiaan.
2 Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka paksuus on
vähintään 0,82 mm2 (18 AWG).
3 Liitä punainen johto akun tai sulakerasian plusnapaan ja
musta miinusnapaan.
Johdinsarja
• Johdinsarjaa käytetään NMEA 0183 laitteiden kanssa sekä
reitti- ja reittipistetietojen jakamiseen.
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen ja NMEA 0183
laitteisiin.
• Laitteessa on yksi sisäinen NMEA 0183 portti, johon voi liittää
NMEA 0183 yhteensopivia laitteita.
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava, käytä
0,82 mm2 (18 AWG) kaapelia tai paksumpaa.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä
0,33 mm2:n (22 AWG:n) kaapelia.
®
Kohde
À
Á
Â
Ã
Johtimen toiminto
Johdon väri
NMEA Sisäinen 0183 portti Rx (tulo)
Ruskea
NMEA Sisäinen 0183 portti Tx (lähtö)
Sininen
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Musta
Voima
Punainen
Liittäminen Garmin laitteeseen tietojen jakamista
varten
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä
ECHOMAP Plus 70/90 laitteissa. Kyseisten laitteiden sininen ja
ruskea johto voidaan liittää ainoastaan NMEA 0183 laitteisiin.
ECHOMAP Plus 60 laitteen voi liittää yhteensopivaan Garmin
laitteeseen reittipisteiden ja muiden tietojen jakamista varten.
Jos laitteet ovat lähellä toisiaan, voit liittää ne toisiinsa sinisellä
ja ruskealla johdolla. Jos laitteet ovat niin kaukana toisistaan,
ettei niitä voi yhdistää johdoilla, voit liittää ne toisiinsa
datakaapelilla (010-12234-06).
1 Varmista, että laitteet on liitetty samaan maadoitukseen.
2 Valitse jokin seuraavista:
• Jos laitteet ovat lähellä toisiaan, liitä ensimmäisen laitteen
sininen johto toisen laitteen ruskeaan johtoon ja liitä
ensimmäisen laitteen ruskea johto toisen laitteen siniseen
johtoon.
• Jos laitteet eivät ole lähellä toisiaan, liitä laitteet
datakaapelilla (010-12234-06) kaapelin mukana
toimitettavien ohjeiden mukaan.
3 Valitse molemmissa laitteissa Navigointitied > Tietojen
hallinta > Käyttäjätietojen jako.
Käyttäjätiedot jaetaan laitteiden välillä. Jos valitset Tyhjennä
käyttäjän tiedot, tiedot poistetaan molemmista laitteista.
Laitteen liittäminen kaikuanturiin
Määritä sopiva kaikuanturi osoitteessa www.garmin.com
/transducers tai kysy lisätietoja paikalliselta Garmin kauppiaalta.
1 Asenna kaikuanturi veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.
Ohjaa
kaikuanturin kaapeli laitteen taakse siten, että sen
2
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä kaikuanturin kaapeli telakan asianmukaiseen porttiin.
Kaapelien liittäminen ECHOMAP Plus 60 telakkaan
Kaapelien liittimet sopivat ainoastaan ECHOMAP Plus 60
telakan oikeisiin portteihin. Liitetyt kaapelit pysyvät paikoillaan
lukitsimella.
1 Liu'uta kaapelien lukitsinta ylöspäin pohjasta ja irrota lukitsin
telakasta.
2 Vertaa kaapeliliittimiä À kuhunkin porttiin, jotta tiedät, mikä
kaapeli vastaa mitäkin porttia.
Lukitsin napsahtaa paikalleen.
Kaapelien liittäminen ECHOMAP Plus 70/90 telakkaan
Kaapelien liittimet sopivat ainoastaan ECHOMAP Plus 70/90
telakan oikeisiin portteihin. Liitetyt kaapelit pysyvät paikoillaan
lukitusrenkailla.
1 Liitä kukin kaapeli telakan asianmukaiseen porttiin.
2 Lukitse kaapeli telakkaan kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.
Laitteen asentaminen telakkaan
Kun kaapelit on liitetty telakkaan, laitteen voi asettaa telakkaan
nopeasti.
1 Aseta laitteen alaosa telakan alaosaan.
2 Kallista laitteen yläosaa telakkaa kohti, kunnes se kiinnittyy.
Laite napsahtaa paikalleen telakkaan.
HUOMAUTUS
Varmista, että laite on kiinnitetty telakkaan tukevasti. Jos
mallissa on lukitsin, varmista että se on napsautettu tukevasti
kiinni. Lukitsin napsahtaa paikalleen, kun se tai laite on
asennettu oikein. Jos laitetta ei ole kiinnitetty tukevasti, sen
virransaanti saattaa katketa. Huonosti kiinnitetty laite voi myös
pudota telakasta ja vahingoittua.
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan vapautusvipua À, kunnes laite irtoaa.
3 Työnnä jokainen kaapeli tukevasti ja kokonaan telakassa
olevan reiän läpi ja kiinnitä kaapelit asiaankuuluviin portteihin.
HUOMAUTUS: jos kaapeleita ei paineta tarpeeksi syvälle
telakkaan, liittimet eivät välttämättä kytkeydy kunnolla
portteihin, jolloin laite ei välttämättä saa virtaa tai
luotaintietoja tai se lakkaa toimimasta.
4 Aseta lukitsin Á kaapelien päälle ja lukitse kaapelit
paikoilleen painamalla lukitsinta alaspäin.
2 Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telakasta.
NMEA 2000 - huomioitavaa
®
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
3
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
HUOMAUTUS: NMEA 2000 ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.
NMEA 2000 yhteensopivat mallit voivat yhdistää NMEA 2000
verkkoon veneessä ja jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista
laitteista, kuten antureista tai VHF-radiosta. Tarvittavat NMEA
2000 kaapelit ja liittimet myydään erikseen.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit ladata oppaan siirtymällä
osoitteeseen www.garmin.com ja valitsemalla laitteen
tuotesivulla Oppaat.
Telakassa olevaa NMEA 2000 porttia käytetään liittämiseen
NMEA 2000 vakioverkkoon.
Malli
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Langattomat
taajuudet ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi , 2,4 GHz
(nimellinen 17,2 dBm)
ANT+ , 2,4 GHz
(nimellinen 3,1 dBm)
Bluetooth , 2,4 GHz
(nimellinen 1,2 dBm)
®
®
®
ECHOMAP Plus 70
sarja
Telakan ja asennus- 259,4 x 154,3 x 63,2 mm
telineen mitat (L x K (10 3/16 x 6 1/16 x
x S)
2 1/2 tuumaa)
Etäisyys lähimpään
esteeseen
114,7 mm (4 1/2 tuumaa)
Paino
0,77 kg (1,7 paunaa)
Näytön koko (L x K)
155,1 x 86,9 mm (6 1/8 x
3 7/16 tuumaa)
Näytön tyyppi
WVGA
Näytön tarkkuus
400 x 800 kuvapistettä
Enimmäisvirrankulutus1
15 W, 9 W GT-52kaikuanturin kanssa
Tyypillinen virranku- 0,8 A
lutus (12 Vdc, RMS)1
ECHOMAP Plus 90
sarja
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
1,25 A
Langattomat
taajuudet ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi, 2,4 GHz (nimellinen
18,5 dBm)
ANT+, 2,4 GHz
(nimellinen 1,2 dBm)
Bluetooth, 2,4 GHz
(nimellinen 1,0 dBm)
Telakan ja asennus- 303,3 x 177,9 x 65,1 mm
telineen mitat (L x K (11 15/16 x 7 x
x S)
2 9/16 tuumaa)
Kuvaus
Etäisyys lähimpään
esteeseen
114,7 mm (4 1/2 tuumaa)
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
Paino
1 kg (2,3 paunaa)
NMEA 2000 laitekaapeli
Näytön koko (L x K)
199,0 x 112,7 mm (7 13/16
x 4 13/16 tuumaa)
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
Näytön tyyppi
WVGA
12 Vdc:n virtalähde
Näytön tarkkuus
400 x 800 kuvapistettä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Enimmäisvirrankulutus1
18 W
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 T liitäntä
Tyypillinen virranku- 1 A
lutus (12 Vdc, RMS)1
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Tekniset tiedot
Malli
Tekniset tiedot
ECHOMAP Plus 60
sarja
Telakan, asennuste- 259,2 x 160,8 x 65,2 mm
lineen ja kiertoa(10 3/16 x 6 5/16 x 2 9/16
lustan mitat (L x K x tuumaa)
S)
Mittatiedot
Etäisyys lähimpään
esteeseen
80,0 mm (3 1/8 tuumaa)
Paino
0,75 kg (1,6 paunaa)
Näytön koko (L x K)
137,4 x 77,3 mm (5 7/16 x
3 1/16 tuumaa)
Näytön tyyppi
WVGA
Näytön tarkkuus
400 x 800 kuvapistettä
Enimmäisvirrankulutus1
12 W
Tyypillinen virranku- 0,7 A
lutus (12 Vdc, RMS)1
Virran enimmäiskäyttö (12 Vdc,
RMS)1
4
Virran enimmäiskäyttö (12 Vdc,
RMS)1
1,25 A
Luotainmallit
Virran enimmäiskäyttö (12 Vdc,
RMS)1
1,5 A
Langattomat
taajuudet ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi, 2,4 GHz (nimellinen
18,5 dBm)
ANT+, 2,4 GHz
(nimellinen 1,2 dBm)
Bluetooth, 2,4 GHz
(nimellinen 1,0 dBm)
Taajuudet2
Perinteinen: 50, 77, 83 tai
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 tai 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455
tai 800 kHz
Lähetysteho (RMS)1 500 W
Kaikki mallit
Syvyys3
701 m (2 300 jalkaa), 77
kHz
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
Vesitiiviys4
IEC 60529 IPX7
Suositeltu käyttöläm- -15–55 °C (5–131 °F)
pötila
Tulojännite
9–18 Vdc
Sulake
3 A, 125 V, nopea
Malli
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kompassin turvaväli
65 cm (25,6 tuumaa)
129802 AIS-turvalähetysviesti (SRM)
NMEA 2000 LEN5
1
129808 DSC-soittotiedot
Tyyppi
PGN
NMEA 2000 kulutus5 Enintään 75 mA
130310 Ympäristöparametrit
Muistikortti
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
1 microSD korttipaikka,
muistikortin koko enintään
32 Gt
®
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
Reittipisteiden enim- 5 000
mäismäärä
130576 Pienen aluksen tila
Reittien enimmäismäärä
100
Nämä tiedot koskevat ainoastaan NMEA 2000 yhteensopivia laitteita.
Aktiivisten jälkien
enimmäismäärä
50 000 reittipistettä, 50
tallennettua jälkeä
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
128259 Nopeus: vesiviittaus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
128267 Veden syvyys
GPXTE
XTE: Cross Track Error
129539 GNSS-DOPit
PGRME
E: arvioitu virhe
129799 Radiotaajuus, -tila ja -virta
PGRMM
M: karttadatum
130306 Tuulitiedot
PGRMZ
Z: korkeus
130312 Lämpötila
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veden suhteen ja
suunta
1Kaikuanturin
ja karttaplotterin mallin mukaan.
2Määräytyy kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan
3Enimmäissyvyys määräytyy kaikuanturin, veden suolaisuuden,
pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
4Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
5NMEA 2000 ei käytettävissä kaikissa malleissa.
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
127250 Aluksen suunta
Lähetys
127258 Magneettinen eranto
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
Vastaanotto DPT
129029 GNSS-sijaintitiedot
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
129284 Navigointitiedot
VHW
Nopeus veden suhteen ja suunta
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
WPL
Reittipisteen sijainti
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
DSC
DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot
127245 Peräsin
DSE
Laajennettu Digital Selective Calling
127250 Aluksen suunta
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
HDM
Suunta, magneettinen
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
127498 Moottorin parametrit: staattinen
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
127505 Nestetaso
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla
yhteyden osoitteeseen: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129283 Cross Track Error ‑virhe
Vastaanotto
Kuvaus
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798 AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Garmin
®
5
ClearVü™ ja Garmin Quickdraw™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista
lupaa.
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä
Garmin on lisenssi niiden käyttöön. NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat
National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. NMEA on
National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki. microSD ja
microSD logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity merkki.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising