Garmin | ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Navodila za namestitev

Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Navodila za namestitev
ECHOMAP™ PLUS 60/70/90
SERIES
Navodila za namestitev
Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
POZOR
Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala,
zaščito za ušesa in protiprašno masko.
OBVESTILO
Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani
površine.
Vdelana namestitev: napravo lahko namestite v armaturno
ploščo, kar omogoča bolj povezano namestitev.
Preden trajno namestite kateri kol del naprave, izdelajte načrt
namestitve z določitvijo lokacije posameznih sestavnih delov.
• Lokacija namestitve mora omogočati jasen pogled na zaslon
in dostop do tipk na napravi.
• Lokacija namestitve mora biti dovolj močna, da lahko podpira
napravo in nosilec.
• Kabli morajo biti dovolj dolgi za priklop sestavnih delov in
napajanja.
• Preprečite motnje magnetnega kompasa in naprave ne
namestite na manjši razdalji od kompasa, kot je navedeno v
specifikacijah za izdelek pri razdalji, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa.
Namestitev naprave na nepremični obročni
nosilec
OBVESTILO
Če nameravate nosilec namestiti na površino iz steklenih vlaken
z vijaki, je priporočljivo, da uporabite stožčasti sveder, s katerim
izvrtate plosko izvrtino le skozi vrhnji sloj iz poliesterske smole.
Na ta način lahko preprečite pokanje sloja iz poliestrske smole
pri privijanju vijakov.
Če vijake prekomerno privijete v površino iz steklenih vlaken, jih
morda ne boste mogli več odviti. Priporočljivo je, da pred
namestitvijo na vijake nanesete mazivo proti sprijemanju.
1 Izberite komplet za namestitev, ki je primeren za
2
3
4
5
namestitveno površino in konzolo obročnega nosilca.
Konzolo obročnega nosilca uporabite za šablono in skozi
luknje za vijake označite vodilne luknje.
S svedrom, ki je primerno velik za izbrani komplet za
namestitev, izvrtajte štiri vodilne luknje.
Z izbranim kompletom za namestitev pritrdite konzolo
obročnega nosilca na namestitveno površino.
Namestite gumba obročnega nosilca À na obeh straneh
priklopne postaje.
Napravo namestite v skladu s temi navodili, da zagotovite
najboljše delovanje in preprečite poškodbe plovila.
Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev.
Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke
Garmin .
®
Potrebna orodja
• Vrtalnik
• Svedri
◦ Obročni nosilec: ustrezni svedri za površino in pritrdilne
elemente
◦ Vrtljivi nosilec: sveder s premerom 3 mm (1/8 palca)
◦ Vdelana namestitev: sveder s premerom 3 mm (1/8 palca)
in sveder s premerom 9,5 mm (3/8 palca)
• Križni izvijač PH2
• Vbodna žaga ali kotna brusilka
• Pila in brusilni papir
• Navtično tesnilno sredstvo (izbirno)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
Napravo lahko namestite na enega od treh načinov.
Obročni nosilec: napravo lahko namestite z obročnim
nosilcem, na katerem lahko napravo nagnete.
Vrtljivi nosilec: napravo lahko namestite z vrtljivim podstavkom
in obročnim nosilcem, na katerih lahko napravo zasukate in
nagnete. Ni na voljo pri modelih ECHOMAP Plus 90.
6 Priklopno postajo namestite na konzolo obročnega nosilca Á
in privijte gumba.
7 Posamezen kabel priklopite v vrata na priklopni postaji, pri
čemer kable pritrdite na priklopno postajo z zaklepnim
nosilcem ali zaklepnimi obročki (Namestitev kablov in
priključkov, stran 2).
December 2017
190-02243-82_0B
Namestitev naprave na obročni nosilec z
vrtljivim podstavkom
OBVESTILO
Za pritrditev podstavka z možnostjo sukanja uporabite le vijake s
plosko glavo ali samovrezne vijake. Če uporabite vijake z
vgrezno glavo, lahko poškodujete pritrdilni nosilec.
Pri nekaterih modelih obstaja možnost, da se obročnemu
nosilcu doda vrtljivi podstavek, s katerim lahko napravo
zasukate in omogočite več kotov pogleda.
OPOMBA: modeli ECHOMAP Plus 90 nimajo možnosti vrtenja.
1 Vrtljivi podstavek À uporabite kot šablono in označite tri
vodilne luknje Á.
5 Vstavite napravo v izrezano odprtino in preverite, ali se
prilega.
6 Po potrebi s pilo in brusilni papirjem natančno prilagodite
velikost odprtine.
7 Če so na vaši napravi zaščitne letvice, z orodjem, kot je
ploski predmet iz plastike ali izvijač, previdno privzdignite
vogale zaščitnih letvic À, nato pa orodje potisnite na sredino
Á in odstranite letvice.
8 Prepričajte se, da so luknje za namestitev na napravi
poravnane z vodilnimi luknjami na šabloni.
9 Če luknje za namestitev na napravi niso poravnane z
2 S svedrom s premerom 3 mm (1/8 palca) izvrtajte tri vodilne
luknje.
3 S priloženimi lesnimi vijaki  pritrdite vrtljivi podstavek na
namestitveno površino.
4 Konzolo obročnega nosilca à namestite na vrtljivi podstavek
in jo pritrdite z gumbom vrtljivega podstavka Ä.
5 Namestite gumba obročnega nosilca Å na obeh straneh
priklopne postaje.
6 Napravo namestite na konzolo obročnega nosilca in privijte
gumba.
7 Posamezen kabel priklopite v vrata na priklopni postaji, pri
čemer kable pritrdite na priklopno postajo z zaklepnim
nosilcem ali zaklepnimi obročki (Namestitev kablov in
priključkov, stran 2).
vodilnimi luknjami na šabloni, označite nove lokacije vodilnih
lukenj na šabloni.
10 S svedrom s premerom 3 mm (1/8 palca) izvrtajte vodilne
luknje.
11 Odstranite šablono z namestitvene površine.
12 Napravo namestite v priklopno postajo.
OPOMBA: pri vdelani namestitvi naprave morate uporabiti
priklopno postajo in zaklepni nosilec ali zaklepne obročke.
13 Če po namestitvi ne boste imeli dostopa do hrbtne strani
naprave, na priklopno postajo priklopite vse potrebne kable in
jih pritrdite z zaklepnim nosilcem ali zaklepnimi obročki,
preden napravo vstavite v izrezano odprtino (Namestitev
kablov in priključkov, stran 2).
14 Na priključke, ki jih ne boste uporabljali, nataknite zaščitne
pokrovčke, da preprečite rjavenje kovinskih stikov (samo pri
modelih ECHOMAP Plus 70/90).
15 Na hrbtno stran naprave namestite dele gumijastega tesnila.
Deli gumijastega tesnila imajo na hrbtni strani lepilo. Preden
jih namestite na napravo, se prepričajte, da ste odstranili
zaščitni vložek.
Vdelana namestitev naprave
OBVESTILO
Bodite previdni pri žaganju odprtine za vdelano namestitev
naprave. Med ohišjem in luknjami je zelo malo prostora, zato
pazite, da ne izžagate prevelike odprtine, saj lahko to poslabša
stabilnost naprave po namestitvi.
S kovinskim orodjem za privzdigovanje, kot je izvijač, lahko
poškodujete zaščitne letvice in napravo. Če je le mogoče, za
privzdigovanje uporabite orodje iz plastike.
Napravo lahko namestite v armaturno ploščo s šablono in
ustreznim kompletom za vdelano namestitev.
1 Obrežite šablono in preverite, ali se prilega lokaciji, na kateri
želite namestiti napravo.
2 Pritrdite šablono na lokacijo namestitve.
3 S svedrom s premerom 9,5 mm (3/8 palca) izvrtajte eno ali
več lukenj v vogalih neprekinjene črte na šabloni, da
namestitveno površino pripravite za žaganje.
4 Z vbodno žago ali kotno brusilko izrežite namestitveno
površino vzdolž neprekinjene črte na šabloni.
16 Posamezen kabel priklopite v vrata na priklopni postaji, pri
čemer kable pritrdite na priklopno postajo z zaklepnim
nosilcem ali zaklepnimi obročki (Namestitev kablov in
priključkov, stran 2).
17 Napravo in priklopno postajo vstavite v izrezano odprtino.
18 Napravo pritrdite na namestitveno površino s priloženimi
vijaki.
19 Zaščitne letvice namestite tako, da jih zataknete okoli robov
naprave.
Namestitev kablov in priključkov
Priklop na napajanje
1 Napajalni kabel speljite od nosilca do akumulatorja plovila ali
predala z varovalkami.
2
2 Po potrebi žice podaljšajte z žico s prečnim presekom
0,82 mm2 (18 AWG) ali večjo žico.
3 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja ali predala
z varovalkami, črno žico pa na negativni pol.
Kabelski snop
• Kabelski snop se uporablja za naprave NMEA 0183 ter
izmenjavo informacij o načrtovanih poteh in točkah poti.
• Kabelski snop povezuje napravo z virom napajanja in
napravami NMEA 0183.
• Naprava ima ena notranja vrata NMEA 0183, ki se
uporabljajo za priklop naprav, združljivih s specifikacijo
NMEA 0183.
• Če je treba podaljšati žice za napajanje in ozemljitev, morate
uporabiti žico s prečnim presekom 0,82 mm2 (18 AWG) ali
večjo žico.
• Če je treba podaljšati žice NMEA 0183 ali žice za alarm,
morate uporabiti žico s prečnim presekom 0,33 mm2
(22 AWG).
®
Element
À
Á
Â
Ã
Funkcija žice
Barva žice
NMEA 0183 notranja vrata Rx (vhod)
Rjava
NMEA 0183 notranja vrata Tx (izhod)
Modra
Ozemljitev (napajanje in NMEA 0183)
Črna
Moč
Rdeča
3 Priklopite ga na ustrezna vrata na priklopni postaji.
Priklop kablov na priklopno postajo naprave
ECHOMAP Plus 60
Priključki na kablih so različnih oblik in se prilegajo samo
ustreznim vratom na priklopni postaji naprave ECHOMAP Plus
60. Priklopljeni kabli so pritrjeni z zaklepnim nosilcem.
1 Zaklepni nosilec za kable potisnite od spodaj navzgor in ga
odstranite s priklopne postaje.
2 Primerjajte zareze À na posameznih kabelskih priključkih z
obliko posameznih vrat, da ugotovite, kateri kabel ustreza
posameznim vratom.
3 Vsak kabel do konca potisnite skozi odprtino v priklopni
postaji in ga dobro priklopite v vrata.
OPOMBA: če kablov ne potisnete dovolj daleč v priklopno
postajo, se priključki ne priklopijo dovolj dobro v vrata, zaradi
česar se lahko prekine napajanje naprave ali povezava s
sonarjem ali pa naprava preneha delovati.
4 Prek kablov namestite zaklepni nosilec Á in ga potisnite
navzdol, da pritrdite kable.
Priklop na napravo Garmin za izmenjavo
uporabniških podatkov
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo v napravah ECHOMAP Plus
70/90. Modre in rjave žice teh naprav lahko priklopite samo na
naprave NMEA 0183.
Napravo ECHOMAP Plus 60 lahko priklopite na združljivo
napravo Garmin za izmenjavo uporabniških podatkov, kot so na
primer točke poti. Če sta napravi nameščeni blizu druga druge,
lahko povežete modri in rjavi žici. Če sta napravi nameščeni
predaleč narazen, da bi bilo mogoče povezati žice, ju lahko
povežete s kablom za izmenjavo uporabniških podatkov
(010-12234-06).
1 Obe napravi morata biti priklopljeni na isto ozemljitev.
2 Storite naslednje:
• Če sta napravi nameščeni blizu druga druge, povežite
modro žico prve naprave z rjavo žico druge naprave ter
rjavo žico prve naprave z modro žico druge naprave.
• Če napravi nista nameščeni blizu druga druge, kupite
kabel za izmenjavo uporabniških podatkov
(010-12234-06) in napravi povežite v skladu z navodili, ki
so priložena kablu.
3 V obeh napravah izberite Navig. inf. > Upravljanje
podatkov > Izmenjava uporabniških podatkov.
Povezani napravi si izmenjujeta uporabniške podatke. Če
izberete Izbriši uporabniške podatke, se podatki odstranijo iz
obeh povezanih naprav.
Priklop naprave na pretvornik
Če želite ugotoviti, katera vrsta pretvornika je primerna za vaše
potrebe, obiščite spletno mesto www.garmin.com/transducers ali
se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Garmin.
1 Za pravilno namestitev pretvornika na plovilo upoštevajte
navodila, ki so priložena pretvorniku.
2 Kabel pretvornika speljite do hrbtne strani naprave tako, da
ne poteka v bližini virov električnih motenj.
Zaklepni nosilec se slišno zaskoči, ko je pravilno nameščen.
Priklop kablov na priklopno postajo naprave
ECHOMAP Plus 70/90
Priključki na kablih se prilegajo samo ustreznim vratom na
priklopni postaji naprave ECHOMAP Plus 70/90. Priklopljeni
kabli so pritrjeni z zaklepnimi obročki.
1 Posamezen kabel vstavite v ustrezna vrata na priklopni
postaji.
2 Zaklepni obroček zavrtite v smeri urinega kazalca, da kabel
pritrdite na priklopno postajo.
Namestitev naprave v priklopno postajo
Ko so kabli priklopljeni na priklopno postajo, lahko napravo hitro
namestite v polnilno postajo.
1 Spodnji rob naprave postavite na spodnji del priklopne
postaje.
2 Nagnite zgornji del naprave proti priklopni postaji, da se
zaskoči.
Naprava se ob pritrditvi v priklopno postajo slišno zaskoči.
OBVESTILO
Naprava mora biti dobro pritrjena v priklopno postajo. Če se za
model uporablja zaklepni nosilec, mora biti nosilec zaprt.
Naprava ali zaklepni nosilec se slišno zaskočita, ko sta pravilno
nameščena. Če naprava ni dobro pritrjena, se lahko prekine
napajanje. Naprava lahko tudi pade iz priklopne postaje in se
poškoduje, če ni dobro pritrjena.
3
Odstranitev naprave s priklopne postaje
1 Pritisnite ročico za sprostitev À na priklopni postaji, da
sprostite napravo.
Element Opis
2 Nagnite napravo naprej in jo dvignite iz priklopne postaje.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
omrežju NMEA 2000
®
OBVESTILO
Če želite to napravo priklopiti na obstoječe omrežje NMEA 2000,
mora biti omrežje NMEA 2000 že priklopljeno na napajanje. Ne
priklopite kabla za napajanje NMEA 2000 na obstoječe omrežje
NMEA 2000, ker mora biti na omrežje NMEA 2000 priklopljen le
en vir napajanja.
Če želite to napravo priklopiti na obstoječe omrežje NMEA 2000
ali omrežje motorja drugega proizvajalca, med obstoječe
omrežje in naprave Garmin namestite ločilno stikalo NMEA 2000
(010-11580-00).
Če nameščate napajalni kabel NMEA 2000, ga morate priklopiti
na stikalo za kontakt plovila ali prek drugega zaporednega
stikala.Naprave NMEA 2000 izpraznijo akumulator, če je
napajalni kabel NMEA 2000 priklopljen neposredno na
akumulator.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Naprava Garmin, združljiva s specifikacijo NMEA 2000
NMEA 2000Spustni kabel
NMEA 2000Napajalni kabel
Stikalo za kontakt ali zaporedno stikalo
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
NMEA 2000Končnik ali hrbtenični kabel
NMEA 2000Priključek T
NMEA 2000Končnik ali hrbtenični kabel
Specifikacije
Model
Specifikacija
Mere
Družina ECHOMAP
Plus 60
Mere na priklopni
postaji in obročnem
nosilcu z vrtljivim
podstavkom (Š × V ×
G)
259,2 × 160,8 × 65,2 mm
(10 3/16 × 6 5/16 × 2 9/16
palca)
Oddaljenost od
najbližje ovire
80,0 mm (3 1/8 palca)
Teža
0,75 kg (1,6 lb.)
Velikost zaslona (Š x
V)
137,4 × 77,3 mm (5 7/16
× 3 1/16 palca)
Vrsta zaslona
WVGA
Ločljivost zaslona
400 × 800 slikovnih pik
Največja poraba
energije1
12 W
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
0,7 A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
1,25 A
OPOMBA: NMEA 2000 ni na voljo pri vseh modelih.
Modele, združljive s specifikacijo NMEA 2000, lahko priklopite
na omrežje NMEA 2000 na plovilu za skupno rabo podatkov iz
naprav, združljivih s specifikacijo NMEA 2000, kot so senzorji ali
radio VHF. Potrebni kabli in priključki NMEA 2000 so na prodaj
posebej.
Če se ne spoznate na NMEA 2000, preberite poglavje "Osnove
omrežja NMEA 2000" v Tehničnih referencah za izdelke NMEA
2000. Za prenos tega dokumenta obiščite spletno mesto
www.garmin.com in izberite možnost Priročniki na strani za vašo
napravo.
Vrata na priklopni postaji z oznako NMEA 2000 se uporabljajo
za priklop na standardno omrežje NMEA 2000.
Frekvence in protokoli Wi‑Fi , 2,4 GHz pri
brezžičnih omrežij
nazivni moči 17,2 dBm
ANT+ , 2,4 GHz pri
nazivni moči 3,1 dBm
Bluetooth , 2,4 GHz pri
nazivni moči 1,2 dBm
®
®
®
Družina ECHOMAP
Plus 70
4
Mere na priklopni
postaji in obročnem
nosilcu (Š × V × G)
259,4 × 154,3 × 63,2 mm
(10 3/16 × 6 1/16 ×
2 1/2 palca)
Oddaljenost od
najbližje ovire
114,7 mm (4 1/2 palca)
Teža
0,77 kg (1,7 lb.)
Velikost zaslona (Š x
V)
155,1 × 86,9 mm (6 1/8 ×
3 7/16 palca)
Vrsta zaslona
WVGA
Ločljivost zaslona
400 × 800 slikovnih pik
Model
Specifikacija
Mere
1Odvisno
Največja poraba
energije1
15 W, 9 W s pretvornikom GT-52
2Odvisno
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
0,8 A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
1,25 A
Frekvence in protokoli Wi‑Fi, 2,4 GHz pri
brezžičnih omrežij
nazivni moči 18,5 dBm
ANT+, 2,4 GHz pri
nazivni moči 1,2 dBm
Bluetooth, 2,4 GHz pri
nazivni moči 1,0 dBm
Družina ECHOMAP
Plus 90
od pretvornika in modela navtičnega ploterja.
od nazivne moči in globine pretvornika.
3Največja globina je odvisna od pretvornika, slanosti vode, vrste
dna in drugih vodnih razmer.
4Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
5NMEA 2000 ni na voljo pri vseh modelih.
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
Vrsta
PGN
Pošiljanje in
sprejemanje
059392 Potrditev ISO
Vsi modeli
059904 Zahteva ISO
Mere na priklopni
postaji in obročnem
nosilcu (Š × V × G)
303,3 × 177,9 x 65,1 mm
(11 15/16 × 7 ×
2 9/16 palca)
060928 Zahtevek za naslov ISO
Oddaljenost od
najbližje ovire
114,7 mm (4 1/2 palca)
126996 Informacije o izdelku
Teža
1 kg (2,3 lb.)
Velikost zaslona (Š x
V)
199,0 × 112,7 mm
(7 13/16 × 4 13/16 palca)
Vrsta zaslona
WVGA
Ločljivost zaslona
400 × 800 slikovnih pik
Največja poraba
energije1
18 W
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
1A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
1,5 A
126208 NMEA: ukazovanje, zahteva in
potrditev delovanja skupine
127250 Smer plovila
128259 Hitrost: glede na vodo
128267 Globina vode
129539 zmanjšanja natančnosti (DOP)
GNSS
129799 Radijska frekvenca, način in moč
130306 Podatki o vetru
130312 Temperatura
Oddajanje
Frekvence2
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama
številk PGN za delovanje skupine
127258 Magnetna variacija
129025 Položaj: hitra posodobitev
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh
(SOG): hitra posodobitev
Frekvence in protokoli Wi‑Fi, 2,4 GHz pri
brezžičnih omrežij
nazivni moči 18,5 dBm
ANT+, 2,4 GHz pri
nazivni moči 1,2 dBm
Bluetooth, 2,4 GHz pri
nazivni moči 1,0 dBm
Modeli sonarjev
Opis
Običajni: 50, 77, 83 ali
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 ali 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455
ali 800 kHz
129029 Podatki o položaju GNSS
129283 Napaka proge
129284 Navigacijski podatki
129285 Navigacijske informacije o načrtovani
poti in točki poti
129540 Vidni sateliti GNSS
Sprejemanje
127245 Krmilo
127250 Smer plovila
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
Oddajna moč (RMS)1
500 W
127489 Parametri motorja: dinamični
Globina3
701 m (2300 čevljev) pri
77 kHz
127493 Parametri prenosa: dinamični
Material
Polikarbonatna plastika
Nazivna vodotesnost4 IEC 60529 IPX7
Temperaturno
območje
Od –15 do 55 °C (od 5
do 131 °F)
Vhodna napetost
Od 9 do 18 Vdc
Varovalka
3 A, 125 V, hitra
Razdalja, ki zagotavlja 65 cm (25,6 palca)
pravilno delovanje
kompasa
127498 Parametri motorja: statični
127505 Raven tekočine
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za
razred A
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za
razred B
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o
položaju za razred B
129794 Statični in s potovanjem povezani
podatki sistema AIS za razred A
LEN NMEA 20005
1
Tok NMEA 20005
Največ 75 mA
Pomnilniška kartica
1 reža za kartice
microSD ; velikost
kartice največ 32 GB
129802 Z varnostjo povezano oddajno
sporočilo sistema AIS
Največje število točk
poti
5000
130310 Okoljski parametri
Največje število
načrtovanih poti
100
Največje število točk
aktivne sledi
50.000 točk,
50 shranjenih sledi
®
129798 Poročilo sistema AIS o položaju
zrakoplova za iskanje in reševanje
129808 Informacije o klicu DSC
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
130313 Vlažnost
130314 Dejanski tlak
5
Vrsta
PGN
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Garmin ima licenco za uporabo tega imena. NMEA , NMEA 2000 in logotip NMEA 2000
so registrirane blagovne znamke združenja National Marine Electronics Association.
NMEA je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics
Association. microSD in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC.
Wi‑Fi je registrirana znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation.
®
Opis
®
130576 Stanje majhnih plovil
Ti podatki veljajo le za izdelke, združljive s specifikacijo NMEA 2000.
®
®
NMEA 0183 – informacije
®
Vrsta
Stavek
Opis
Oddajanje
GPAPB
APB: stavek "B" za krmilnik smeri ali
proge (avtopilot)
GPBOD
BOD: določanje smeri (od izhodišča
do cilja)
GPBWC
BWC: določanje smeri in razdalje do
točke poti
GPGGA
GGA: podatki o določitvi položaja z
globalnim sistemom za določanje
položaja
GPGLL
GLL: geografski položaj (zemljepisna
širina in dolžina)
GPGSA
GSA: DOP (zmanjšanje natančnosti)
in aktivni sateliti GNSS
GPGSV
GSV: vidni sateliti GNSS
GPRMB
RMB: priporočene minimalne navigacijske informacije
GPRMC
RMC: priporočeni minimalni podatki
za GNSS
GPRTE
RTE: načrtovane poti
GPVTG
VTG: sled in hitrost po tleh
GPWPL
WPL: lokacija točke poti
GPXTE
XTE: napaka proge
PGRME
E: ocenjena napaka
PGRMM
M: geodetski referenčni sistem
PGRMZ
Z: višina
SDDBT
DBT: globina pod pretvornikom
SDDPT
DPT: globina
SDMTW
MTW: temperatura vode
SDVHW
VHW: hitrost in smer na vodi
Sprejemanje DPT
Globina
DBT
Globina pod pretvornikom
MTW
Temperatura vode
VHW
Hitrost in smer na vodi
WPL
Lokacija točke poti
DSC
Informacije digitalnega selektivnega
klicanja
DSE
Razširjeno digitalno selektivno
klicanje
HDG
Smer, odklon in spreminjanje
HDM
Smer, magnetna
MWD
Smer in hitrost vetra
MDA
Meteorološki podatki
MWV
Hitrost in kot vetra
VDM
Sporočilo podatkovne povezave AIS
VHF
Popolne informacije o obliki zapisa in stavkih združenja
National Marine Electronics Association (NMEA) lahko
kupite pri: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park,
MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registriranih v ZDA in drugih državah. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Garmin ClearVü™ in
Garmin Quickdraw™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic.
Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising