Garmin | ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer | Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Upute za instalaciju

Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Upute za instalaciju
ECHOMAP™ PLUS 60/70/90
SERIES
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Ugradbeni nosač: Uređaj možete montirati u upravljačku ploču i
time ga integrirati.
Prije trajne ugradnje bilo kojeg dijela uređaja trebali biste
isplanirati ugradnju, odnosno odrediti mjesto za montiranje
različitih komponenti.
• Mjesto za montiranje mora omogućavati nesmetan pogled na
zaslon i pristup tipkama na uređaju.
• Mjesto za montiranje mora biti dovoljno čvrsto da može
podnijeti težinu uređaja i nosača.
• Kabeli moraju biti dovoljno dugački za povezivanje
komponenti te za njihovo ukapčanje u napajanje.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, uređaj nemojte
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
Vanjska montaža uređaja na nosač
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti. Preporučuje se primjena
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.
1 Odaberite pribor za montažu koji odgovara vašoj površini za
montažu i nosaču.
2 Koristeći nosač za vanjsku montažu kao šablonu, označite
probne rupe kroz rupe za vijke.
3 Pomoću odgovarajućeg svrdla probušite četiri probne rupe.
4 Pomoću odabranog pribora za montažu učvrstite nosač na
površinu za montažu.
5 Postavite montažne kotačiće À na strane baze.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Potrebni alati
• Bušilica
• Svrdla
◦ Montaža na nosače: svrdla za bušilicu koja odgovaraju
površini i alatu
◦ Nosač koji se može zakrenuti: svrdlo veličine 3 mm (1/8 in)
◦ Ugradbeni nosač: svrdla veličine 3 mm (1/8 in) i 9,5 mm
(3/8 in)
• Križni odvijač broj 2
• Ubodna pila ili rotirajući alat
• Turpija i brusni papir
• Brtvilo za plovila (nije obavezno)
Preporuke za montažu
Uređaj možete montirati koristeći jednu od tri metode.
Nosač za montiranje: Uređaj možete montirati pomoću nosača
za montiranje koji vam omogućuje da nagnete uređaj.
Nosač koji se može zakrenuti: Uređaj možete montirati
pomoću rotirajućeg podnožja i nosača za montiranje koji vam
omogućuju da zakrenete i nagnete uređaj. Nije dostupno za
modele ECHOMAP Plus 90.
6 Postavite bazu u nosač za vanjsku montažu Á i zategnite
montažne kotačiće.
Priključite
svaki kabel na ulaz u bazi, a blokadnim nosačem ili
7
prstenima za zabravljivanje pričvrstite kabele u bazi
(Postavljanje kabela i priključaka, stranica 2).
Montaža uređaja s rotirajućim podnožjem
OBAVIJEST
Za pričvršćivanje zakretne podloge koristite samo obične ili
samonarezne vijke s upuštenim glavama. Korištenjem vijaka s
ispupčenom glavom možete oštetiti glavni element.
Prosinac 2017
190-02243-86_0B
Određeni modeli sadrže opciju dodavanja rotirajućeg podnožja
na nosač kako biste uređaj mogli rotirati i uživati u širem
rasponu kutova gledanja.
NAPOMENA: Modeli uređaja ECHOMAP Plus 90 nemaju opciju
zakretanja.
1 Koristeći rotirajuće podnožje kao šablonu À označite tri
probne rupe Á.
8 Provjerite jesu li rupe za montažu na uređaju poravnate s
probnim rupama na šabloni.
9 Ako se rupe za montažu na uređaju ne mogu poravnati s
2 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite tri probne
rupe.
3 Pomoću priloženih drvenih vijaka  pričvrstite rotirajuće
podnožje na površinu za montažu.
4 Postavite nosač za montažu à na rotirajuće podnožje i
pričvrstite ga pomoću montažnih kotačića Ä.
5 Postavite montažne kotačiće Å na strane baze.
6 Postavite uređaj u nosač za vanjsku montažu i zategnite
probnim rupama na šabloni, označite nova mjesta za probne
rupe na šabloni.
10 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.
11 Maknite šablonu s površine za montiranje.
12 Postavite uređaj u bazu.
NAPOMENA: Prilikom izvođenja ugradbene montaže morate
koristiti bazu i blokadni nosač ili prstene za zabravljivanje.
13 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u bazu i učvrstite
kabele blokadnim nosačem ili prstenima za zabravljivanje
prije negoli uređaj smjestite u izrezanu šablonu (Postavljanje
kabela i priključaka, stranica 2).
14 Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva, neiskorištene
priključke prekrijte zaštitnim kapicama (samo modeli
ECHOMAP Plus 70/90).
15 Postavite gumenu brtvu na stražnju stranu uređaja.
Komadi gumene brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
montažne kotačiće.
7 Priključite svaki kabel na ulaz u bazi, a blokadnim nosačem ili
prstenima za zabravljivanje pričvrstite kabele u bazi
(Postavljanje kabela i priključaka, stranica 2).
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Metalni alati za odvajanje poput odvijača mogu oštetiti rubnu
traku i uređaj. Ako je moguće, upotrijebite plastični odvijač.
Uređaj na upravljačku ploču možete montirati pomoću šablone
za ugradbenu montažu i odgovarajućeg pribora.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
2 Pričvrstite šablonu na mjesto za montiranje.
3 Pomoću svrdla veličine 9,5 mm (3/8 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima čvrste trake šablone kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane pune crte označene na šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 Ako uređaj ima rubnu traku, pomoću alata za odvajanje poput
plosnatog komada plastike ili odvijača pažljivo odvojite
kutove rubne trake À i alat pomaknite u sredinu Á kako biste
uklonili rubnu traku.
2
16 Priključite svaki kabel na ulaz u bazi, a blokadnim nosačem ili
prstenima za zabravljivanje pričvrstite kabele u bazi
(Postavljanje kabela i priključaka, stranica 2).
17 Postavite uređaj i bazu u izrezanu šablonu.
18 Pričvrstite uređaj za površinu za montiranje pomoću
isporučenih vijaka.
19 Postavite rubnu traku i pritisnite je tako da sjedne na mjesto
oko rubova uređaja.
Postavljanje kabela i priključaka
Ožičenje napajanja
1 Provedite kabel za napajanje od nosača do akumulatora
plovila ili bloka osigurača.
2 Po potrebi produžite žicu pomoću žice od 0,82 mm2
(18 AWG) ili veće žice.
3 Crvenu žicu spojite s pozitivnim priključnim polom
akumulatora ili bloka osigurača, a crnu žicu spojite s
negativnim priključnim polom.
Razvodni kabel
• Razvodni se kabel koristi za NMEA 0183 uređaje, kao i za
dijeljenje podataka o ruti i točkama.
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem i NMEA 0183
uređajima.
®
• Uređaj ima jedan interni NMEA 0183 priključak koji se koristi
za povezivanje s kompatibilnim NMEA 0183 uređajima.
• Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od 0,82 mm2 (18 AWG) ili veću žicu.
• Ako je potrebno produžiti NMEA 0183 kabel ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm2 (22 AWG).
Element
À
Á
Â
Ã
Funkcija žice
Boja žice
NMEA 0183, interni priključak Rx (ulaz)
Smeđa
NMEA 0183, interni priključak Tx (izlaz)
Plava
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Crna
Snaga
Crvena
3 Čvrsto do kraja umetnite svaki kabel kroz rupu u bazi, a zatim
dobro priključite svaki kabel na ulaz.
NAPOMENA: Ako kabeli nisu do kraja umetnuti u bazu,
priključci se možda neće dobro priključiti na ulaze, a uređaj
će možda izgubiti napajanje ili vezu sa sonarom ili neće
raditi.
4 Postavite blokadni nosač Á preko kabela i pomaknite ga
prema dolje kako bi kabeli ostali pričvršćeni na tom mjestu.
Povezivanje s Garmin uređajem za dijeljenje
korisničkih podataka
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na uređajima
ECHOMAP Plus 70/90. Plave i smeđe žice na tim uređajima
mogu se povezati samo s uređajima NMEA 0183.
Uređaj ECHOMAP Plus 60 možete povezati s kompatibilnim
Garmin uređajem kako biste dijelili korisničke podatke poput
točaka. Ako su uređaji postavljeni blizu jedan drugome, možete
povezati plave i smeđe žice. Ako su uređaji postavljeni
predaleko i žice nisu dovoljno duge za povezivanje, uređaje
možete povezati pomoću kabela za dijeljenje korisničkih
podataka (010-12234-06).
1 Oba uređaja moraju biti priključena na isto uzemljenje.
2 Dovršenje postupka:
• Ako su uređaji postavljeni blizu jedan drugome, povežite
plavu žicu prvog uređaja sa smeđom žicom drugog
uređaja, a zatim povežite smeđu žicu prvog uređaja s
plavom žicom drugog uređaja.
• Ako uređaji nisu postavljeni blizu jedan drugome, nabavite
kabel za dijeljenje korisničkih podataka (010-12234-06), a
zatim povežite uređaje u skladu s uputama isporučenima
s kabelom.
3 Na oba uređaja odaberite Navigac. info. > Upravljanje
podacima > Dijeljenje korisničkih podataka.
Korisnički se podaci dijele među povezanim uređajima. Ako
odaberete Brisanje korisničkih podataka, podaci se uklanjaju iz
oba povezana uređaja.
Povezivanje uređaja sa sondom
Idite na www.garmin.com/transducers ili se obratite lokalnom
zastupniku tvrtke Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu
sonde za svoje potrebe.
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.
3 Priključite kabel sonde u odgovarajući ulaz na bazi.
Nakon ispravnog postavljanja blokadnog nosača začut ćete
zvuk sjedanja na mjesto.
Priključivanje kabela u bazu uređaja ECHOMAP Plus
70/90
Priključci kabela pristaju samo u odgovarajuće ulaze na bazi
uređaja ECHOMAP Plus 70/90. Priključeni su kabeli pričvršćeni
pomoću prstena za zabravljivanje.
1 Svaki kabel umetnite u odgovarajući ulaz na bazi.
2 Zakrenite prsten za zabravljivanje u smjeru kazaljke na satu
kako biste kabel pričvrstili na bazu.
Ugradnja uređaja u bazu
Priključivanje kabela u bazu omogućuje brzo postavljanje
uređaja u bazu.
1 Postavite podlogu uređaja u dno baze.
2 Naginjite vrh uređaja prema bazi sve dok ne sjedne na
mjesto.
Nakon postavljanja uređaja u bazu začut ćete zvuk sjedanja na
mjesto.
OBAVIJEST
Potrebno je provjeriti je li uređaj dobro pričvršćen u bazu. Ako
model ima nosač za učvršćivanje, provjerite je li nosač čvrsto
zatvoren. Nakon ispravnog postavljanja uređaja ili nosača za
učvršćivanje začut ćete zvuk. Ako uređaj nije dobro pričvršćen,
može doći do prestanka napajanja. Ako nije dobro pričvršćen,
uređaj može i ispasti iz baze i oštetiti se.
Vađenje uređaja iz baze
1 Pritišćite ručicu za oslobađanje À na bazi sve do oslobađanja
uređaja.
Priključivanje kabela u bazu uređaja ECHOMAP Plus
60
Priključci na kabelima imaju poseban oblik zbog kojeg pristaju
samo u odgovarajuće ulaze na bazi uređaja ECHOMAP Plus 60.
Priključeni su kabeli pričvršćeni pomoću blokadnog nosača.
1 Blokadni nosač za kabele povucite s dna i zatim ga izvadite
iz baze.
2 Usporedite utore À na svakom priključku kabela s oblikom
svakog ulaza kako biste odredili koji kabel odgovara kojem
ulazu.
3
Element Opis
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
NMEA 2000 kabel napajanja
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
Izvor napajanja 12 Vdc
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Specifikacije
Model
Specifikacija
ECHOMAP Plus
serije 60
Dimenzije na bazi i
259,2 x 160,8 x
nosaču za montiranje 65,2 mm (10 3/16 x 6 5/16
s rotirajućim
x 2 9/16 in)
podnožjem (Š x V x D)
2 Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz baze.
Mjere
Udaljenost do najbliže 80,0 mm (3 1/8 in)
prepreke
NMEA 2000 – preporuke
®
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Težina
0,75 kg (1,6 lb)
Veličina zaslona (Š ×
V)
137,4 x 77,3 mm (5 7/16
x 3 1/16 in)
Vrsta zaslona
WVGA
Rezolucija zaslona
400 x 800 piksela
Maksimalna potrošnja 12 W
energije1
Tipična potrošnja
struje pri 12 Vdc
(RMS)1
0,7 A
Maksimalna potrošnja 1,25 A
struje pri 12 Vdc
(RMS)1
Bežične frekvencije i
protokoli
Wi‑Fi , 2,4 GHz pri 17,2
dBm nominalno
ANT+ , 2,4 GHz pri
3,1 dBm nominalno
Bluetooth , 2,4 GHz pri
1,2 dBm nominalno
®
®
NAPOMENA: NMEA 2000 nije dostupna na svim modelima.
Modeli kompatibilni s NMEA 2000 mrežom mogu se povezati s
NMEA 2000 mrežom na plovilu kako bi dijelili podatke s
uređajima kompatibilnima s NMEA 2000 mrežom kao što su
senzori ili VHF radio. Potrebni NMEA 2000 kabeli i priključci
prodaju se zasebno.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta idite na www.garmin.com i na stanici proizvoda za
svoj uređaj odaberite Priručnici.
Priključak s oznakom NMEA 2000 na bazi koristi se za
povezivanje sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
®
ECHOMAP Plus
serije 70
Dimenzije na bazi i
nosaču za montiranje
(Š x V x D)
259,4 x 154,3 x
63,2 mm (10 3/16 x 6 1/16
x 2 1/2 in)
Udaljenost do najbliže 114,7 mm (4 1/2 in)
prepreke
Težina
0,77 kg (1,7 lb)
Veličina zaslona (Š ×
V)
155,1 x 86,9 mm (6 1/8 x
3 7/16 in)
Vrsta zaslona
WVGA
Rezolucija zaslona
400 x 800 piksela
Maksimalna potrošnja 15 W, 9 W sa sondom
energije1
GT-52
Tipična potrošnja
struje pri 12 Vdc
(RMS)1
0,8 A
Maksimalna potrošnja 1,25 A
struje pri 12 Vdc
(RMS)1
ECHOMAP Plus
serije 90
Element Opis
À
Á
4
Bežične frekvencije i
protokoli
Wi‑Fi, 2,4 GHz pri
18,5 dBm nominalno
ANT+, 2,4 GHz pri
1,2 dBm nominalno
Bluetooth, 2,4 GHz pri
1,0 dBm nominalno
Dimenzije na bazi i
nosaču za montiranje
(Š x V x D)
303,3 x 177,9 x
65,1 mm (11 15/16 x 7 x
2 9/16 in)
Udaljenost do najbliže 114,7 mm (4 1/2 in)
prepreke
NMEA 2000 kompatibilni Garmin uređaj
Težina
1 kg (2,3 lb)
NMEA 2000 spojni kabel
Veličina zaslona (Š ×
V)
199,0 x 112,7 mm
(7 13/16 x 4 13/16 in)
Model
Specifikacija
Mjere
Vrsta zaslona
WVGA
Tip
PGN
128259 Brzina: Na vodi
Rezolucija zaslona
400 x 800 piksela
128267 Dubina vode
Maksimalna potrošnja 18 W
energije1
Tipična potrošnja
struje pri 12 Vdc
(RMS)1
129539 GNSS DOP-ovi
129799 Napajanje, način rada i frekvencija radio
uređaja
1A
130306 Podaci o vjetru
130312 Temperatura
Maksimalna potrošnja 1,5 A
struje pri 12 Vdc
(RMS)1
Bežične frekvencije i
protokoli
Sonarni modeli
Svi modeli
Frekvencije2
Opis
Odašiljanje
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
Wi‑Fi, 2,4 GHz pri
18,5 dBm nominalno
ANT+, 2,4 GHz pri
1,2 dBm nominalno
Bluetooth, 2,4 GHz pri
1,0 dBm nominalno
127258 Magnetsko odstupanje
Standardni: 50, 77, 83 ili
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 ili 800 kHz
CHIRP SideVü: 260,
455 ili 800 kHz
129284 Navigacijski podaci
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129283 Pogreška unakrsne trase
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i
međutočkama
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
127245 Kormilo
127250 Smjer plovila
Snaga emitiranja
(RMS)1
500 W
Dubina3
701 m (2300 ft) pri 77
kHz
Materijal
Polikarbonatna plastika
Oznaka vodootpornosti4
IEC 60529 IPX7
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od
5 ° do 131 °F)
Ulazni napon
Od 9 do 18 Vdc
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
Osigurač
3 A, 125 V brzo-djelujući
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127498 Parametri motora: Statično
127505 Razina tekućine
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
Sigurna udaljenost od 65 cm (25,6 in)
kompasa
NMEA 2000 LEN5
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
1
129808 Informacije o DSC pozivu
NMEA 2000 potrošnja 75 mA maks.
struje 5
Memorijska kartica
130310 Parametri okoliša
1 utor za microSD
karticu; maksimalna
veličina kartice 32 GB
®
Maksimalni broj
točaka
5.000
Maksimalni broj ruta
100
Maksimalni broj
točaka aktivnog traga
50.000 točaka; 50
spremljenih tragova
1Ovisno
o modelu sonde i plotera.
2Ovisno o klasi i dubini sonde.
3Maksimalna dubina ovisi o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i
drugim uvjetima u vodi.
4Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
5NMEA 2000 nije dostupna na svim modelima.
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130576 Status malog plovila
Ovi podaci primjenjivi su samo na proizvode koji su kompatibilni s
NMEA 2000.
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Odašiljanje GPAPB
Opis
APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili
trag (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do točke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka sustava
za globalno pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj (zemljopisna
širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
059904 ISO zahtjev
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
PGN
Opis
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija potvrđivanja grupe
126996 Podaci o proizvodu
127250 Smjer plovila
5
Tip
Prijem
Poruka
Opis
GPWPL
WPL: Lokacija točke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsnog traga
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija točke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetski sjever
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics
Association (NMEA - Nacionalno udruženje za pomorsku
elektroniku) oblikovanjima i porukama možete naručiti na
adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Garmin
ClearVü™, i Garmin Quickdraw™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke
Garmin.
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te
riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. NMEA , NMEA 2000 i
logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog udruženja za
pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). NMEA registrirani je
trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. microSD i microSD
logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke
Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising