Garmin | ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer | Installation guide | Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Instrukcja instalacji

Garmin ECHOMAP™ Plus 63cv with Transducer Instrukcja instalacji
ECHOMAP™ PLUS 60/70/90
SERIES
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Niezbędne narzędzia
Uchwyt obrotowy: Urządzenie można zamontować na
podstawie obrotowej i uchwycie pałąkowym, co pozwala na
jego obracanie i odchylanie. Funkcja niedostępna
w modelach ECHOMAP Plus 90.
Montaż wpuszczany: Urządzenie można zamontować na
desce rozdzielczej, co zapewnia bardziej zintegrowaną
instalację.
Przed przymocowaniem na stałe jakiejkolwiek części urządzenia
należy zaplanować instalację przez określenie położenia
poszczególnych elementów.
• Miejsce montażu musi zapewniać dobrą widoczność ekranu
i dostęp do klawiszy na urządzeniu.
• Miejsce montażu musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić
montaż urządzenia wraz z uchwytem.
• Kable muszą być wystarczająco długie, aby móc połączyć ze
sobą elementy oraz doprowadzić do nich zasilanie.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
Montaż urządzenia na nieruchomym
uchwycie pałąkowym
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Zalecane
jest zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed
dokręcaniem śrub.
1 Wybierz elementy montażowe odpowiednie dla powierzchni
2
3
4
5
montażowej oraz dla wspornika do montażu na uchwycie
pałąkowym.
Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące przez otwory śrub.
Używając wiertła odpowiedniego dla elementów
montażowych, nawierć cztery otwory pilotażowe.
Przy pomocy wybranych elementów montażowych przykręć
wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni montażowej.
Z boku podstawki zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym À.
• Wiertarka
• Wiertła
◦ Uchwyt pałąkowy: wiertła dostosowane do powierzchni
montażowej i elementu montażowego
◦ Uchwyt obrotowy: wiertło 3 mm (1/8 cala)
◦ Uchwyt do montażu wpuszczanego: wiertła 3 mm
(1/8 cala) i 9,5 mm (3/8 cala)
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
Urządzenie można zamontować przy użyciu jednego z trzech
sposobów.
Uchwyt pałąkowy: Urządzenie można zamontować na
uchwycie pałkowym, co umożliwia jego odchylanie.
6 Umieść podstawkę na uchwycie pałąkowym Á i dokręć
pokrętła.
Grudzień 2017
190-02243-80_0B
7 Podłącz każdy przewód do gniazda w podstawce i skorzystaj
ze wspornika blokującego lub pierścieni blokujących, aby
przymocować przewody do podstawki (Instalowanie
i podłączanie kabli, strona 3).
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
z podstawą obrotową
NOTYFIKACJA
Do przymocowania podstawy obrotowej należy używać
wyłącznie śrub maszynowych lub wkrętów samogwintujących
z łbem stożkowym ściętym. Użycie śrub z łbem stożkowym
płaskim może spowodować uszkodzenie uchwytu
montażowego.
Niektóre modele umożliwiają podłączenie do uchwytu
pałąkowego podstawy obrotowej, co pozwala na obracanie
urządzenia i uzyskanie szerszego zakresu kątów widzenia.
UWAGA: Modele ECHOMAP Plus 90 nie oferują możliwości
obracania.
1 Używając podstawy obrotowej À jako szablonu, oznacz trzy
otwory prowadzące Á.
Możesz zamontować urządzenie na desce rozdzielczej,
korzystając z dołączonego szablonu i osprzętu do montażu
wpuszczanego.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
3 Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą wyrzynarki lub obrotowego narzędzia do cięcia
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej
krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
7 Jeśli urządzenie ma nakładki dekoracyjne, użyj narzędzia do
podważania, np. płaskiego kawałka plastiku lub śrubokrętu,
aby ostrożnie podważyć ich rogi À, i przesuń narzędzie do
poważania na środek Á, aby zdjąć nakładki dekoracyjne.
8 Wyrównaj otwory montażowe urządzenia z otworami
prowadzącymi na szablonie.
9 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane
2 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala) wywierć trzy
otwory prowadzące.
3 Przy pomocy dwóch dołączonych wkrętów do drewna Â
przykręć podstawę obrotową do powierzchni montażowej.
4 Umieść wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym à na
podstawie obrotowej i dokręć przy pomocy pokrętła uchwytu
obrotowego Ä.
5 Z boku podstawki zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Å.
6 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.
7 Podłącz każdy przewód do gniazda w podstawce i skorzystaj
ze wspornika blokującego lub pierścieni blokujących, aby
przymocować przewody do podstawki (Instalowanie
i podłączanie kabli, strona 3).
Montaż wpuszczany urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Używanie metalowego narzędzia do podważania, np.
śrubokręta, może uszkodzić nakładki dekoracyjne i urządzenie.
Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do
podważania.
2
z otworami prowadzącymi na szablonie, zaznacz na nim
nowe otwory prowadzące.
10 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące.
11 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
12 Umieść urządzenie w podstawce.
UWAGA: Do montażu wpuszczanego urządzenia należy
użyć podstawki i wspornika blokującego lub pierścieni
blokujących.
13 Jeśli po zamontowaniu urządzenia dostęp do jego tylnej
części nie będzie możliwy, należy podłączyć wszystkie
potrzebne przewody do podstawki i zabezpieczyć je
wspornikiem blokującym lub pierścieniami blokującymi przed
umieszczeniem urządzenia w wycięciu (Instalowanie
i podłączanie kabli, strona 3).
14 Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić
nieużywane złącza przy użyciu osłon zabezpieczających
(tylko w modelach ECHOMAP Plus 70/90).
15 Zamocuj gumowe uszczelki z tyłu urządzenia.
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
16 Podłącz każdy przewód do gniazda w podstawce i skorzystaj
ze wspornika blokującego lub pierścieni blokujących, aby
przymocować przewody do podstawki (Instalowanie
i podłączanie kabli, strona 3).
17 Umieść urządzenie i podstawkę w wycięciu.
18 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów.
19 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
• Jeśli urządzenia nie są zamontowane blisko siebie,
zdobądź przewód do przesyłu danych użytkownika
(010-12234-06) i połącz urządzenia zgodnie z instrukcjami
dołączonymi do przewodu.
3 Na obu urządzeniach wybierz Infor. nawig. > Zarządzaj
danymi > Udostępnianie danych użytkownika.
Dane użytkownika będą udostępniane pomiędzy połączonymi
urządzeniami. Jeśli wybierzesz Usuń dane użytkownika, dane
zostaną usunięte z obu połączonych urządzeń.
Podłączanie urządzenia do przetwornika
Instalowanie i podłączanie kabli
Podłączanie zasilania
1 Poprowadź kabel zasilający od uchwytu do akumulatora lub
skrzynki bezpieczników na łodzi.
2 Jeśli to konieczne, przedłuż przewody za pomocą przewodu
0.82 mm2 (18 AWG) lub większego.
3 Podłącz czerwony przewód do dodatniego złącza
akumulatora lub skrzynki rozdzielczej, a czarny przewód do
złącza ujemnego.
Wiązka przewodów
• Wiązka przewodów jest używana z urządzeniami NMEA
0183 i służy do udostępniania informacji dotyczących tras
i punktów trasy.
• Ta wiązka przewodów pozawala podłączyć urządzenie do
zasilania i do urządzeń NMEA 0183.
• Urządzenie ma jeden wewnętrzny port NMEA 0183 służący
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183.
• Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu 0.82 mm2 (18 AWG) lub
większego.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm2).
®
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com/transducers lub skontaktuj
się z lokalnym sprzedawcą firmy Garmin.
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
3 Podłącz przewód przetwornika do odpowiedniego portu
w podstawce.
Podłączanie przewodów do podstawki ECHOMAP
Plus 60
Złącza przewodów są dopasowane tylko do odpowiednich
gniazd w urządzeniu lub w podstawce ECHOMAP Plus 60.
Podłączone przewody są utrzymywane na miejscu przy użyciu
wspornika blokującego.
1 Przesuń wspornik blokujący przewody z dołu do góry
i zdejmij uchwyt z podstawki.
W
celu znalezienia odpowiednich portów dopasuj wcięcia À
2
na poszczególnych złączach przewodów do występów
w portach urządzenia.
3 Dokładnie i mocno poprowadź każdy przewód przez otwór
Element Funkcja przewodu
À
Á
Â
Ã
Kolor przewodu
NMEA 0183 port wewnętrzny Rx (wejście) Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny Tx (wyjście) Niebieski
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Czarny
Moc
Czerwone
Podłączanie do urządzenia Garmin w celu
udostępnienia danych użytkownika
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na urządzeniach
ECHOMAP Plus 70/90. Niebieski i brązowy przewód tych
urządzeń można podłączać jedynie do urządzeń NMEA 0183.
Urządzenie ECHOMAP Plus 60 można podłączyć do zgodnego
urządzenia Garmin w celu udostępnienia danych, takich jak
punkty trasy. Jeśli urządzenia są zamontowane blisko siebie,
można połączyć niebieski i brązowy przewód. Jeśli urządzenia
są zbyt daleko, aby połączyć je przewodami, można skorzystać
przewodu do przesyłu danych użytkownika (010-12234-06).
1 Sprawdź, czy oba urządzenia są podłączone do tego samego
uziemienia.
2 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli urządzenia są zamontowane blisko siebie, połącz
niebieski przewód z pierwszego urządzenia z brązowym
przewodem drugiego urządzenia i brązowy przewód
z pierwszego urządzenia z niebieskim przewodem
z drugiego urządzenia.
w podstawce i starannie podłącz każdy przewód do
odpowiedniego portu.
UWAGA: Jeśli przewody nie są wciśnięte odpowiednio
głęboko do podstawki, złącza mogą być niewłaściwie
podłączone do gniazd, a urządzenie może tracić zasilanie lub
sygnał sonaru albo przestawać działać.
4 Umieść wspornik blokujący Á nad przewodami i wsuń go
w dół, aby zablokować przewody we właściwym miejscu.
Po prawidłowym zainstalowaniu wspornika usłyszysz dźwięk
zatrzaśnięcia.
Podłączanie przewodów do podstawki ECHOMAP
Plus 70/90
Złącza przewodów są dopasowane tylko do odpowiednich
gniazd w podstawce ECHOMAP Plus 70/90. Podłączone
przewody są utrzymywane na miejscu przy użyciu pierścieni
blokujących.
3
1 Umieść każdy przewód w odpowiednim gnieździe
w podstawce.
2 Obróć pierścień blokujący w prawo, aby przymocować
przewód do podstawki.
Instalowanie urządzenia w podstawce
Po połączeniu przewodów z podstawką można szybko umieścić
urządzenie w podstawce.
1 Umieść dolną część urządzenia w dolnej części podstawki.
2 Przechyl górną część urządzenia w kierunku podstawki, aż
zostanie zamocowane.
Po prawidłowym zamocowaniu urządzenia w podstawce
usłyszysz kliknięcie.
jak radio VHF. Niezbędne przewody i złącza NMEA 2000 są
sprzedawane osobno.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
dokument, odwiedź stronę www.garmin.com i na stronie
urządzenia wybierz sekcję Instrukcje.
Umieszczone w podstawce gniazdo oznaczone jako NMEA
2000 służy do podłączenia urządzenia do standardowej sieci
NMEA 2000.
NOTYFIKACJA
Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo
zamontowane w podstawce. Jeśli posiadany model jest
wyposażony we wspornik blokujący, upewnij się, że jest on
prawidłowo zatrzaśnięty. Po prawidłowym zainstalowaniu
urządzenia lub wspornika usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Jeśli
urządzenie nie jest prawidłowo zamontowane, może utracić
zasilanie. Nieprawidłowo zamontowane urządzenie może
również wypaść z podstawki i ulec uszkodzeniu.
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1 Naciśnij dźwignię zwalniającą À na podstawce, aby zwolnić
urządzenie.
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
NMEA 2000Kabel podłączeniowy
NMEA 2000Przewód zasilający
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Źródło zasilania 12 V DC
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
NMEA 2000Trójnik
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
Dane techniczne
2 Przechyl urządzenie do przodu i wyjmij je z podstawki.
Uwagi dotyczące sieci NMEA 2000
®
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
i urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. NMEA
2000Urządzenia rozładują akumulator, jeśli ich przewody
zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do
akumulatora.
UWAGA: Sieć NMEA 2000 nie jest dostępna we wszystkich
modelach.
Modele urządzeń zgodnych ze standardem NMEA 2000 można
podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi w celu udostępniania
danych z urządzeń obsługujących standard NMEA 2000, takich
4
Model
Dane techniczne
Seria ECHOMAP Wymiary po
Plus 60
zamontowaniu na
podstawce
i uchwycie
pałąkowym
z podstawą
obrotową (szer. ×
wys. × gł.)
Wielkość
259,2 x 160,8 x 65,2 mm
(10 3/16 x 6 5/16 x 2 9/16 cala)
Odległość do
najbliższej
przeszkody
80,0 mm (3 1/8 cala)
Masa
0,75 kg (1,6 funta)
Rozmiar wyświetlacza (szer. ×
wys.)
137,4 × 77,3 mm (5 7/16 × 3
1/ cala)
16
Typ wyświetlacza
WVGA
Rozdzielczość
wyświetlacza
400 × 800 pikseli
Maks. pobór mocy 12 W
1
Typowy pobór
prądu przy 12 V
DC (RMS)1
0,7 A
Maks. pobór prądu 1,25 A
przy 12 V DC
(RMS)1
Model
Dane techniczne
Wielkość
Model
Częstotliwości
i protokoły
bezprzewodowe
Wi‑Fi , 2,4 GHz przy 17,2 dBm
(nominalna)
ANT+ , 2,4 GHz przy 3,1 dBm
(nominalna)
Bluetooth , 2,4 GHz przy 1,2
dBm (nominalna)
Modele sonarów Częstotliwości2
®
Dane techniczne
®
®
Seria ECHOMAP Wymiary po
Plus 70
zamontowaniu na
podstawce
i uchwycie
pałąkowym (szer.
× wys. × gł.)
259,4 × 154,3 × 63,2 mm (10
1
1
16 × 6 /16 × 2 /2 cala)
3/
Wszystkie
modele
Odległość do
najbliższej
przeszkody
114,7 mm (4 1/2 cala)
Masa
0,77 kg (1,7 funta)
Rozmiar wyświetlacza (szer. ×
wys.)
155,1 × 86,9 mm (6 1/8 × 3
7/ cala)
16
Typ wyświetlacza
WVGA
Rozdzielczość
wyświetlacza
400 × 800 pikseli
Wielkość
Tradycyjny: 50, 77, 83 lub
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260,
455 lub 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455 lub
800 kHz
Moc transmisji
(RMS)1
500 W
Głębokość3
701 m (2300 stóp) przy 77 kHz
Materiał
Plastik poliwęglanowy
Klasa wodoszczel- IEC 60529 IPX7
ności4
Zakres temperatur Od -15°C do 55°C (od 5°F do
131°F)
Napięcie
wejściowe
Od 9 V do 18 V DC
Bezpiecznik
3 A, 125 V szybkodziałający
Bezpieczny
dystans dla
kompasu
65 cm (25,6 cala)
NMEA 2000 LEN5
1
Maks. pobór mocy 15 W, 9 W z przetwornikiem
1
GT-52
Pobór NMEA
20005
75 mA maks.
Typowy pobór
prądu przy 12 V
DC (RMS)1
Karta pamięci
1 gniazdo karty microSD ;
maks. rozmiar karty 32 GB
Maks. liczba
punktów trasy
5000
Maks. liczba tras
100
Maks. liczba
aktywnych
punktów śladu
50 000 punktów, 50 zapisanych
tras
0,8 A
Maks. pobór prądu 1,25 A
przy 12 V DC
(RMS)1
Częstotliwości
i protokoły
bezprzewodowe
Seria ECHOMAP Wymiary po
Plus 90
zamontowaniu na
podstawce
i uchwycie
pałąkowym (szer.
× wys. × gł.)
Wi‑Fi, 2,4 GHz przy 18,5 dBm
(nominalna)
ANT+, 2,4 GHz przy 1,2 dBm
(nominalna)
Bluetooth, 2,4 GHz przy 1,0
dBm (nominalna)
303,3 x 177,9 x 65,1 mm
(11 15/16 x 7 x 2 9/16 cala)
Odległość do
najbliższej
przeszkody
114,7 mm (4 1/2 cala)
Masa
1 kg (2,3 funta)
Rozmiar wyświetlacza (szer. ×
wys.)
199,0 × 112,7 mm (7
13/ cala)
16
Typ wyświetlacza
WVGA
Rozdzielczość
wyświetlacza
400 × 800 pikseli
1Zależna
od wartości znamionowej przetwornika i modelu
plotera nawigacyjnego.
2Zależna od wartości znamionowej przetwornika i głębokości.
3Maksymalna głębokość jest zależna od modelu przetwornika,
stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.
4Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie
na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
5Sieć NMEA 2000 nie jest dostępna w niektórych modelach.
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
13/
16
×4
Typ
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
Maks. pobór mocy 18 W
126996 Informacje o produkcie
127250 Kierunek łodzi
1A
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
Maks. pobór prądu 1,5 A
przy 12 V DC
(RMS)1
Częstotliwości
i protokoły
bezprzewodowe
PGN
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
1
Typowy pobór
prądu przy 12 V
DC (RMS)1
®
Wi‑Fi, 2,4 GHz przy 18,5 dBm
(nominalna)
ANT+, 2,4 GHz przy 1,2 dBm
(nominalna)
Bluetooth, 2,4 GHz przy 1,0
dBm (nominalna)
129539 GNSS DOP
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Transmisja
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
127258 Deklinacja magnetyczna
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 KDd i PND: Szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
5
Typ
PGN
Opis
Typ
Zdanie
Opis
Odbiór
GŁĘBOKOŚĆ
Głębokość
129284 Dane nawigacji
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
129285 Informacje o trasie i punktach
MTW
Temperatura wody
129540 Widoczne satelity GNSS
VHW
Prędkość po wodzie i kierunek
127245 Ster
WPL
Pozycja punktu
127250 Kierunek łodzi
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
KIERUNEK
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
MWV
Prędkość i kąt wiatru
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
VDM
Komunikat łącza danych AIS VHF
129283 Błąd zejścia z trasy
Odbiór
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
127498 Parametry silnika: Statyczne
127505 Poziom płynu
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129039 Raport pozycji B klasy AIS
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych
oraz sentencjach organizacji National Marine Electronics
Association (NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129798 Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129802 Komunikat związany z bezpieczeństwem
AIS
129808 Informacja o wywołaniu DSC
130310 Parametry środowiskowe
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ActiveCaptain™,
ECHOMAP™, Garmin ClearVü™, oraz Garmin Quickdraw™ są znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy
Garmin jest zabronione.
®
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez
firmę Garmin podlega warunkom licencji. NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są
zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
NMEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics
Association. microSD oraz logo microSD są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
SD-3C, LLC. Wi‑Fi to zastrzeżony znak towarowy firmy Wi-Fi Alliance Corporation.
®
130576 Małe jednostki – status
®
Ta informacja odnosi się tylko do produktów zgodnych z NMEA 2000.
®
NMEA 0183 — informacje
®
®
Typ
Zdanie
Transmituj GPAPB
Opis
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość po wodzie
i kierunek
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising