Garmin | GPS 158 | User guide | Garmin GPS 158 Käyttöopas

Garmin GPS 158 Käyttöopas
GPS 158
Käyttöopas
Sisällysluettelo
Aloitus���������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Laitteen painikkeiden käyttäminen���������������������������������������������������������������������������� 3
Karttanäkymät ja tietosivut������������������������������������������������������������������������4
Navigointinäkymä������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4
Kartan käyttäminen���������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Kompassinäkymä������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
Numeronäkymä��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Valtatienäkymä���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Reittinäkymä�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Navigointi����������������������������������������������������������������������������������������������������6
Navigointi reittipisteeseen������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Reitin luominen���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Reitin seuraaminen���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Jäljen seuraaminen��������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Sovellukset��������������������������������������������������������������������������������������������������7
Taivaankappaleiden tietojen tarkasteleminen������������������������������������������������������������ 7
GPS-tietojen tarkasteleminen������������������������������������������������������������������������������������ 7
Kalenterin tarkasteleminen���������������������������������������������������������������������������������������� 7
Laiteasetukset���������������������������������������������������������������������������������������������7
Trip���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Jäljet�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Aika���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Sivut��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Kartta������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Maantie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Järjestelmä���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Yksiköt����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Viestint�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Hälytykset������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
Asennus������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Tarvittavat työkalut����������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Asennuksen valmistelu���������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Kiertokiinnitystelineen asentaminen�������������������������������������������������������������������������� 9
Telakan asentaminen kiertokiinnitystelineeseen������������������������������������������������������ 11
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen��������������������������������������������������������������������� 11
Liite������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
Tekniset tiedot���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Kotelon puhdistaminen�������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Näytön puhdistaminen��������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Laitteen rekisteröiminen������������������������������������������������������������������������������������������ 13
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen������������������������������������������������������������� 13
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja�������������������������������������������������������13
Aloitus
 Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -osasta, joka alkaa sivu 13.
Laitteen painikkeiden käyttäminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla -painiketta pitkään.
Säädä taustavaloa valitsemalla .
Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla + ja –.
Voit liikuttaa karttaosoitinta kartassa valitsemalla , ,
ja .
Voit navigoida reittipisteeseen tai seurata reittiä tai jälkeä painamalla NAVpainiketta.
Voit siirtyä kartta- ja tietosivunäkymän välillä painamalla page-painiketta.
Voit sulkea valikon ja palata kartta- tai tietosivunäkymään painamalla QUITpainiketta.
Voit avata nykyisen sivun valikon painamalla menu-painiketta kerran.
Voit avata päävalikon painamalla menu-painiketta kahdesti.
Voit korostaa valikkokohtia painamalla -, -, - ja -painiketta.
Voit valita kohteen tai tehdä valinnan painamalla ENTER-painiketta.
Voit merkitä mies yli laidan -reittipisteen painamalla MOB-painiketta.
Kartta- tai tietosivun valitseminen
1 Paina kartta- tai tietosivulla PAGE-painiketta.
2 Voit muuttaa valitun sivun asetuksia painamalla MENU-painiketta (valinnainen).
Kirjainten ja numeroiden kirjoittaminen
Voit kirjoittaa kirjaimia ja numeroita näyttönäppäimistöllä.
1 Valitse kirjaimet ja numerot -, -, - ja -painikkeella.
2 Paina ENTER-painiketta jokaisen kirjaimen tai numeron jälkeen.
3 Lisää kaikki kirjaimet toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4 Hyväksy merkintä painamalla OK-painiketta.
GPS 158 -käyttöopas
3
Karttanäkymät ja tietosivut
Navigointinäkymä
Navigointinäkymässä näkyy kolme tietokenttää ja kartta, joka on keskitetty
nykyiseen sijaintiisi.
VIHJE: voit piilottaa tietokentät ja näyttää kartan koko näytössä valitsemalla MENU
> Koko kartta.
➊
➊
➋
➌
➍
➎
Reitin seuraava ja viimeinen reittipiste
Tietokentät
Etäisyys ja suuntima nykyisestä sijainnista karttaosoittimen sijaintiin
Karttaosoittimen koordinaatit
Kartan mittakaava
Kartan käyttäminen
Zoomaustason säätäminen
1 Lähennä valitsemalla +.
2 Loitonna valitsemalla –.
Etäisyyden mittaaminen
Voit mitata kahden kartan pisteen välisen etäisyyden ja suuntiman.
1 Valitse menu > Mittaa matka.
2 Siirrä karttaosoitin ensimmäiseen pisteeseen.
3 Valitse ENTER.
4 Siirrä karttaosoitin toiseen pisteeseen.
Etäisyys ja suuntima ensimmäisestä pisteestä toiseen näkyvät tietokentässä
kartan yläreunassa.
➋
➌
➍
➎
4
Reittipisteen merkitseminen
Voit merkitä enintään 3000 reittipistettä.
1 Siirrä karttaosoitin haluamaasi sijaintiin.
2 Valitse ENTER.
3 Muuta reittipisteen tietoja (valinnainen).
HUOMAUTUS: koordinaatti-, etäisyys- tai suuntimakenttien muuttaminen
muuttaa reittipisteen sijaintia.
GPS 158 -käyttöopas
Navigointi
Kompassinäkymä
Kompassinäkymä helpottaa navigointia. Voit muuttaa ylimmissä kolmessa kentässä
näkyviä tietoja. Lisäksi kompassissa näkyy nykyisen suuntimasi ➊ ja reitin tai jäljen
seuraamiseksi tarvittavan suuntiman ➋ välinen ero.
Voit navigoida reittipisteeseen tai seurata reittiä tai jälkeä.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse NAV > Mene pisteelle > Reittipisteet.
2 Valitse vaihtoehto:
➋
➊
Numeronäkymä
Voit muuttaa kaikissa kentissä näkyviä tietoja.
Valtatienäkymä
Valtatienäkymässä näkyy kolme tietokenttää ja lisäksi nykyisen suuntimasi
3D-näkymä, joka sisältää mahdolliset lähellä olevat reittipisteet, reitit ja jäljet. Voit
muuttaa kolmen ylimmän kentän tietoja ja valtatiekentässä näkyviä pisteitä.
Reittinäkymä
Reittinäkymässä näkyy navigoimasi reitin reittipisteiden luettelo ja nykyisen
suuntimasi 3D-näkymä, joka sisältää mahdolliset lähellä olevat reittipisteet, reitit ja
jäljet.
GPS 158 -käyttöopas
• Voit näyttää kaikkien reittipisteiden luettelon valitsemalla Käyttäjä.
• Voit näyttää lähimpien reittipisteiden luettelon valitsemalla Lähin.
3 Valitse reittipiste.
4 Valitse Mene.
Seuraa näytön ohjeita määränpäähän välttäen esteitä ja vaaroja.
Reitin luominen
Voit tallentaa enintään 50 reittiä.
1 Paina MENU-painiketta kaksi kertaa.
2 Valitse Reitti.
3 Valitse käyttämätön reittiviiva.
Kartta avautuu koko näyttöön.
4 Siirrä karttaosoitin reitin ensimmäisen pisteen kohtaan.
HUOMAUTUS: jos valittu piste ei ole reittipiste, se tallennetaan reittipisteeksi.
5 Paina ENTER-painiketta.
6 Valitse reitin muut pisteet toistamalla vaiheita 4 ja 5.
7 Tallenna reitti painamalla MENU-painiketta.
5
Sovellukset
Reitin seuraaminen
1 Valitse NAV > Seuraa reittiä.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Seuraa reittiä valitsemalla Aktivoi.
• Seuraa reittiä käänteiseen suuntaan Käännä ja aktivoi.
Seuraa näytön ohjeita määränpäähän välttäen esteitä ja vaaroja.
Jäljen seuraaminen
Ennen kuin voit seurata jälkeä, sinun on tallennettava jälki (sivu 7).
1 Valitse NAV > Seuraa jälkeä.
2 Valitse jälki.
3 Valitse vaihtoehto:
• Seuraa jälkeä valitsemalla Alkuperäinen.
• Seuraa jälkeä käänteiseen suuntaan valitsemalla Käännä.
Mies yli laidan -ominaisuuden käyttäminen
Mies yli laidan -toiminnolla voit merkitä reittipisteen ja aloittaa navigoinnin siihen
välittömästi.
Valitse MOB > Kyllä.
Taivaankappaleiden tietojen tarkasteleminen
1 Paina MENU-painiketta kaksi kertaa.
2 Valitse Kierto.
3 Valitse at-kentässä vaihtoehto:
•
Näytä taivaankappaleiden tiedot nykyisessä sijainnissasi valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Näytä taivaankappaleiden tiedot tallennetussa reittipisteessä valitsemalla
Reittipiste ja valitsemalla tallennettu reittipiste.
• Näytä taivaankappaleen tiedot sijainnissa, joka ei ole tallennettu reittipiste,
valitsemalla Muu sijainti ja valitsemalla sijainti kartassa.
4 Kirjoita On-kenttään päiväys ja aika, jonka taivaankappaletiedot haluat näyttää.
GPS-tietojen tarkasteleminen
Voit näyttää GPS-satelliittien tiedot valitsemalla päävalikosta GPS.
Kalenterin tarkasteleminen
Voit näyttää kalenterin valitsemalla päävalikosta Kalenteri.
Navigoinnin lopettaminen
Jotta voit lopettaa navigoinnin, sinun on oltava navigoimassa reittipisteeseen tai
seurattava reittiä tai jälkeä.
Valitse NAV > Lopeta navigointi.
6
GPS 158 -käyttöopas
Laiteasetukset
Paina Menu-painiketta kaksi kertaa.
Trip
Nollaa osamatka: nollaa osamatkamittarin.
Nollaa maksiminopeus: nollaa laitteen tallentaman aluksen enimmäisnopeuden.
Nollaa matka: nollaa matkamittarin.
Nollaa kaikki: nollaa osamatkamittarin, enimmäisnopeuden ja matkamittarin.
Jäljet
Aktiivinen
Tallennustila: määrittää jäljen tallennettavaksi, kunnes laitteen muisti täyttyy, tai
jatkuvasti siten, että uusi tallennus korvaa aina vanhimman jäljen, kun muisti
täyttyy.
Aikaväli: määrittää, että jälkeen tallennetaan pisteitä matkaan, aikaan tai
tarkkuuteen perustuvin välein.
Arvo: määrittää matkan, ajan tai tarkkuuden jäljen tallennusvälin arvon.
Poista: poistaa tallennetun jäljen muistista.
Aika
Aikamuoto: valitsee 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: määrittää aikavyöhykkeen.
Kesäaika: määrittää kellon käyttämään kesäaikaa.
Sivut
Kartta
Yleinen
Yksityiskohta: määrittää karttanäkymän yksityiskohtien määrän.
Orientointi: määrittää kartan suunnaksi Pohjoinen ylös, Jälki ylös tai Suunta
ylös.
AutoZoom: määrittää kartan lähentymään ja loitontumaan automaattisesti aluksen
nopeuden mukaan.
Värimuoto: määrittää maan tai veden näytettäväksi vaaleampana.
Lähde
Pohjakartta: Määrittää, näkyykö kartta karttanäkymässä. Jos valitset Ei, maaja vesiominaisuudet eivät näy. Reittipisteet, jäljet ja reitit näkyvät kartassa
riippumatta siitä, onko pohjakartta käytössä.
Reittipisteet
Määrittää reittipisteen ja aktiivisen reitin tekstin koon ja zoomaustason.
Nav-viiva
Keulaviiva: määrittää keulaviivan näkymään.
Suuntimaviiva: määrittää suuntimaviivan näkymään.
Suuntaviiva: määrittää suuntaviivan näkymään.
Jälki
Määrittää tallennettujen jälkien ja jälkilokin zoomaustason.
Maantie
Määrittää valtatienäkymässä näkyvät ominaisuudet.
Määrittää, mitkä sivut näkyvät, kun valitaan PAGE.
GPS 158 -käyttöopas
7
Järjestelmä
Hälytin: määrittää, milloin hälytin hälyttää.
Nopeusvaimennus: määrittää nopeussuotimen.
Kieli: määrittää järjestelmän kielen.
Systeemi-informaatio: näyttää laitetunnuksen ja muita tietoja.
Yksiköt
Sijaintimuoto: määrittää sijaintiarvot valittuun muotoon.
Karttadatum: määrittää karttadatumin valittuun muotoon.
Suunta: määrittää suunta-arvon valittuun muotoon.
Etäisyys, nopeus ja korkeus: määrittää arvot valittuun muotoon.
Syvyys: määrittää syvyysarvot valittuun muotoon.
Viestintä
Määrittää sarjatietomuodon ja siirtotilan. Kysy valtuutetulta Garmin-myyjältä
lisätietoja siirtotilasta, jota käytetään ohjelmistopäivityksiin.
Hälytykset
Järjestelmä
Kello: määrittää hälytyksen kuulumaan tiettyyn kellonaikaan.
Akku: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun jännite on pienempi kuin määritetty
jännite.
DGPS: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite käyttää DGPS-ominaisuutta.
Tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPS-tarkkuus laskee määritetyn
kynnyksen alle.
Navigointi
Ankkurihälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun alus ajautuu määritettyä
etäisyyttä kauemmas ollessaan ankkurissa.
Saapuminen: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun saavut määränpäähän.
Pois suunnalta: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene on määritettyä
etäisyyttä kauempana reitiltä.
NMEA® Out -määritykset
GPRMC, GPRMB, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPBWC, GPVTG,
GPXTE, PGRME, PGRMZ, PGRMM, GPRTE, GPWPL, GPAPB
NMEA In -määritykset
DPT, DBT, MTW, VHW, WPL
8
GPS 158 -käyttöopas
Asennus
 Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -osasta, joka alkaa sivu 13.
 Varoitus
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot
osia.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
pora ja poranteriä
/ tuuman ruuvi- tai hylsyavain
maalarinteippiä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
merivedenkestävää tiivistysainetta
kiertokiinnitystelineen tarvikkeet (pultit tai ruuvit)
38
Asennuksen valmistelu
Määritä kaikkien osien paikat, ennen kuin asennat mitään laitteen osia pysyvästi.
Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja virtalähteeseen.
Tietoja telineestä
Laite kiinnitetään mukana toimitetulla kiertokiinnitystelineellä. Kun mietit
kiinnityspaikkaa, valitse paikka, jonka näet hyvin ohjatessasi venettä, jossa voit
käyttää laitteen painikkeita helposti ja joka on sopivan matkan päässä kompassista.
GPS 158 -käyttöopas
Kiertokiinnitystelineen asentaminen
1 Valitse asennuspaikka (sivu 9).
2 Valmistele kiertokiinnitystelineen alusta (sivu 9).
3 Kiinnitä teline siten, että kaapelit ovat kiinni siinä (sivu 11) tai siten, että kaapelit
eivät ole kiinni siinä (sivu 10).
Huomioitavaa valittaessa kiertokiinnitystelineen kiinnityspaikkaa
Huomioi nämä ohjeet kiertokiinnitystelineen kiinnityspaikkaa valitessasi parhaan
mahdollisen toiminnan takaamiseksi.
• Paikassa näet laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita kätevästi.
• Paikka kestää laitteen ja sen kiinnitystelineen painon.
• Voit ohjata kaapelit kiertokiinnitystelineen alta tai laitteen takaa.
• Paikka on sopivalla etäisyydellä kompassista.
Kiertokiinnitystelineen alustan asentamisen valmistelu
Ilmoitus
Kiinnitä kiertokiinnitystelineen alusta lieriökantaisilla ruuveilla tai pulteilla.
Uppokantaiset ruuvit tai pultit saattavat vahingoittaa alustaa.
1 Kun olet valinnut kiertokiinnitystelineen asennuspaikan (sivu 9), valitse
asennatko telineen pintaan ruuveilla vai pulteilla ja valitse asianmukaiset
tarvikkeet:
• Jos kiinnität alustan ruuveilla, käytä lieriökantaisia puuruuveja, joiden
koko on #8 tai halkaisija 4 mm (5/32 tuumaa), ja poraa aloitusreikä sopivan
kokoisella poranterällä.
• Jos kiinnität alustan pulteilla, käytä lieriökantaisia pultteja, joiden koko on
#8 tai halkaisija 4 mm (5/32 tuumaa). Käytä asianmukaisia aluslaattoja ja
muttereita. Käytä poranterää, jonka halkaisija on sama kuin pultin.
9
2 Irrota 10 mm:n M6×1-ristipääruuvi ➊ ja irrota kiertokiinnitysteline ➋ alustasta
➌.
➊
5 Jos aiot ohjata kaapelit kiinnityspinnan alta, merkitse paikka keskikohtaan ➏.
6 Poraa kolme aloitusreikää sopivan kokoisella poranterällä.
7 Jos aiot ohjata virtajohdon ja kaikuanturin kaapelit kiinnityspinnan alta, poraa
16 mm:n (5/8 tuuman) poranterällä reikä kiinnityspinnan läpi vaiheessa 5
merkitsemääsi kohtaan.
Kiertokiinnitystelineen kiinnittäminen, kun kaapeleita ei ole asennettu
telineeseen
Toimi näin ainoastaan, jos kaapeleita ei tarvitse ohjata kiinnityspinnan ja
kiertokiinnitystelineen läpi.
1 Aseta alusta ➊ kiinnityspinnalle ja kiinnitä se asianmukaisilla ruuveilla tai
pulteilla ➋.
➋
➋
➌
➍
3 Jos aiot ohjata kaapelit kiinnityspinnan alta, suuntaa alusta siten, että
kaapelinreiät ➊ ovat haluttuun suuntaan.
4 Merkitse aloitusreikien paikat ➎ alustan reikien avulla.
➊
2 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle ja kiinnitä 10 mm:n M6×1-ristipääruuvi
takaisin.
➎
3 Tiivistä kaapelinreiät merivedenkestävällä tiivistysaineella.
➏
10
GPS 158 -käyttöopas
Kiertokiinnitystelineen kiinnittäminen, kun kaapelit on asennettu
telineeseen
Toimi näin ainoastaan, jos kaapelit on ohjattava kiinnityspinnan ja
kiertokiinnitystelineen läpi.
1 Jos asennat kaapelit telineeseen, pujota ne alustaa valmistellessasi
poraamastasi 16 mm:n (5/8 tuuman) keskireiästä.
2 Aseta alusta kiinnityspinnalle.
3 Ohjaa kaapelit niiden rei'istä.
4 Kiinnitä alusta löysästi asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
5 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle, mutta älä kiinnitä sitä.
6 Aseta telakka kiertokiinnitystelineeseen (sivu 11).
7 Vedä virtajohtoa ja kaikuanturin kaapelia sen verran löysälle, että telinettä
voidaan kääntää haluttuun asentoon, kun kaapelit on kiinnitetty.
8 Irrota telakka ja kiertokiinnitysteline alustasta.
9 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta 16 mm:n (5/8 tuuman) keskireikään ja
kaapelinreikiin.
10 Kiinnitä alusta tukevasti asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
11 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle ja kiinnitä se mukana toimitetulla 10 mm:n
M6×1-ristipääruuvilla.
Telakan asentaminen kiertokiinnitystelineeseen
1 Kun lukitusvarsi ➊ on pystyasennossa, aseta telakka ➋
kiertokiinnitystelineeseen ➌.
➋
➊
➌
2 Kallista teline haluamaasi katselukulmaan.
3 Paina lukitusvarsi alas.
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
Liittäminen virtalähteeseen
1 Ohjaa virtajohto kiertotelineestä veneen akkuun tai sulakerasiaan.
Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka koko on vähintään 20 AWG.
2 Liitä punainen johto akun tai sulakerasian plusnapaan ja musta miinusnapaan.
GPS 158 -käyttöopas
11
Kaapelin liittäminen ja laitteen asettaminen telakkaan
1 Vertaa kaapeliliitintä ➊ telakan portin liitäntään.
2 Työnnä virtajohdon liitin tukevasti virtaliitäntään.
3 Aseta lukitsin ➋ johdon päälle ja lukitse se paikalleen
työntämällä lukitsinta alaspäin.
Lukitus napsahtaa paikalleen.
4 Aseta laitteen alaosa telakan alaosaan.
5 Kallista laitetta telakkaa kohti, kunnes se
kiinnittyy.
NMEA® 0183 -kytkentäkaavio
➊
➊
➋
➋
irtoaa.
2 Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se
telakasta.
3 Vapauta johdon lukitus kääntämällä
lukitusrengasta ja irrota johto portista.
Jos laitteessa ei ole sisäistä antennia tai sen mukana toimitettiin ulkoinen antenni,
kiinnitä ulkoinen antenni laitteeseen.
1 Asenna antenni ohjeiden mukaan.
2 Liitä antennikaapeli laitteen takana olevaan BNC-liitäntään.
12
➊
➋
>
>
➍
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan vapautusvipua, kunnes laite
Antennin liittäminen
-
+
➌
Kohde
Kuvaus
➊
➋
➌
➍
12 VDC:n virtalähde
>
➌
>
➍
3 A:n sulake
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
GPS 158 ‑johdinsarja
Kohde
GPS 158 ‑johtimen
toiminto
GPS 158 ‑johtimen NMEA 0183
väri
‑johtimen
toiminto
➊
➋
➌
➍
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx
Valkoinen
Rx/A (+)
Rx
Vihreä
Tx/A (+)
GPS 158 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Lämpötila-alue
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Virtalähteen jännite
10–36 Vdc
Nimellisvirta
1A
Sulake
AGC/3AG - 3,0 A
Kotelo
Täysin koteloitu, kestävä muovi, vesitiivis IEC 60529
IPX-7 -standardin mukaan
Kompassin turvaväli
350 mm (13,8 tuumaa)
Kotelon puhdistaminen
Ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä
kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Näytön puhdistaminen
Ilmoitus
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat häikäisynestopinnoitetta.
Näytön pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on hyvin herkkä ihon
rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille.
1 Kostuta puhdas, nukkaamaton liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on
määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille.
2 Pyyhi näyttö varovasti.
GPS 158 -käyttöopas
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
•
•
•
•
Osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.
Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.8501241.
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
 Varoitukset
Jos et vältä seuraavia mahdollisesti vaarallisia tilanteita, voit joutua
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaan onnettomuuteen tai
törmäykseen.
Käyttövaroitukset
• Vertaa laitteen antamia tietoja navigoinnin aikana kaikkiin muihin mahdollisiin
navigointikeinoihin, kuten näköhavainnot, paikalliset vesiliikennesäännöt ja
kartat. Turvallisuussyistä kaikki eroavuudet ja epäselvyydet on selvitettävä
ennen navigoinnin jatkamista.
• Käytä laitteessa olevaa sähköistä karttaa ainoastaan virallisten karttojen apuna,
ei korvikkeena. Viralliset kartat ja ilmoitukset merenkulkijoille sisältävät kaikki
turvalliseen navigointiin tarvittavat tiedot.
• Järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan avustamaan navigoinnissa. Älä yritä
käyttää laitetta mihinkään käyttötarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan,
etäisyyden, paikan tai pinnanmuotojen mittausta.
13
•
Jos laitteessa on videotulo-ominaisuus, älä yritä käyttää tai katsoa videokuvaa,
kun ajat venettä. Videokuvan käyttäminen tai katsominen veneen ollessa
liikkeessä saattaa aiheuttaa onnettomuuden tai törmäyksen, joka puolestaan voi
vaurioittaa omaisuutta tai aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Tuotteiden ympäristöohjelmat
Tietoja Garmin-tuotteiden kierrätysohjelmasta sekä WEEE-,
RoHS-, REACH-ohjelmista ja muista ohjelmista on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Katso koko
vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteesta www.garmin.com/compliance.
Rajoitettu takuu
Garminin muilla kuin ilmailutuotteilla on vuoden materiaalin ja työn
virheettömyystakuu ostopäivästä alkaen. Tämän jakson aikana Garmin valintansa
mukaan joko korjaa tai vaihtaa osat, jotka vioittuvat normaalissa käytössä.
Nämä korjaukset ja vaihdot ovat asiakkaalle maksuttomia osien ja työn osalta.
Asiakas on vastuussa kuljetuskuluista. Tämä takuu ei koske (i) kosmeettisia
vaurioita, kuten naarmut, kolhut ja lommot, (ii) kuluvia osia, kuten akut, ellei vaurio
ole aiheutunut materiaali- tai valmistusviasta, (iii) vahinkoja, jotka aiheutuvat
onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai veden, tulvan, tulen
tai muun luonnonilmiön aiheuttamista vaurioista, (iv) vaurioita, jotka aiheutuvat
muun kuin valtuutetun Garmin-huoltohenkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä, (v)
ilman Garminin kirjallista lupaa muokattuun tai muutettuun tuotteeseen aiheutuneita
vaurioita tai (vi) muilla kuin Garminin toimittamilla virta- ja/tai datakaapeleilla liitetyn
laitteen vaurioita. Lisäksi Garmin pidättää oikeuden hylätä takuuvaatimukset
sellaisten tuotteiden tai palveluiden kohdalla, jotka on hankittu ja/tai joita on
käytetty minkä tahansa valtion lakien vastaisesti. Tämä tuote on tarkoitettu
käytettäväksi vain matkustamisen apuna eikä sitä tule käyttää mihinkään sellaiseen
tarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai topografian
mittausta. Garmin ei takaa tuotteen karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.
14
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain matkustamisen apuna eikä sitä tule
käyttää mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan,
etäisyyden, sijainnin tai pinnanmuotojen mittausta. Garmin ei takaa tuotteen
karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.
TÄSSÄ ESITETYT TAKUUT JA HYVITYKSET OVAT POISSULKEVIA JA NE
KORVAAVAT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET, OLETETUT JA LAKISÄÄTEISET
TAKUUT, ESIMERKIKSI TAKUUN, JOKA AIHEUTUU VASTUUSTA TUOTTEEN
MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
TÄMÄ TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA,
JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN JA MAITTAIN.
GARMIN EI VASTAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ,
ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN
LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT MAHDOLLISISTA LIIKENNESAKOISTA
TAI -HAASTEISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN
KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI TUOTTEEN
VIOISTA. JOTKIN VALTIOT EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAI SEURANNAISTEN
VAHINKOJEN POIS RAJAAMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT
RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.
Garmin pidättää yksinomaisen oikeuden korjata tai vaihtaa laitteen tai ohjelmiston
(uuteen tai huollettuun korvaavaan tuotteeseen) tai palauttaa ostohinnan
kokonaisuudessaan yksinomaisen harkintansa mukaisesti. TÄMÄ HYVITYS ON
AINOA KÄYTTÄJÄN SAAMA HYVITYS TAKUURIKKOMUKSESTA.
Saat takuuhuoltoa ottamalla yhteyden paikalliseen Garminin valtuutettuun myyjään
tai pyytämällä lähetysohjeet ja RMA-seurantanumeron Garminin puhelintuesta.
Pakkaa laite ja alkuperäisen ostokuitin kopio huolellisesti. Kuitti tarvitaan
ostotodistukseksi takuukorjauksia varten. Kirjoita seurantanumero selkeästi
paketin ulkopintaan. Lähetä laite rahtikulut maksettuina mihin tahansa Garminin
takuuhuoltokeskukseen.
Verkkohuutokauppaostokset: Takuu ei koske verkkohuutokaupoista ostettuja
tuotteita. Verkkohuutokauppojen vahvistukset eivät käy takuukuitista. Takuupalvelun
saamisen ehtona on vähittäismyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti tai sen kopio.
Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta hankituista pakkauksista puuttuvia osia.
GPS 158 -käyttöopas
Kansainväliset ostokset: Kansainväliset jälleenmyyjät saattavat toimittaa erillisen
takuun Yhdysvaltain ulkopuolella ostetuille laitteille maan mukaan. Mahdollisen
takuun myöntää paikallinen maakohtainen jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa
laitteelle. Jakelijan takuut ovat voimassa ainoastaan tarkoitetulla jakelualueella.
Yhdysvalloissa tai Kanadassa ostetut laitteet on palautettava Garminin
huoltokeskukseen Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Taiwanissa.
Ostot Australiassa: Tuotteidemme takuita ei voi poissulkea Australian kuluttajalain
mukaan. Käyttäjällä on oikeus vaihtoon tai hyvitykseen merkittävistä vioista
ja korvaukseen muista kohtuullisessa määrin ennakoitavista menetyksistä tai
vahingoista. Lisäksi käyttäjällä on oikeus tuotteiden korjaukseen tai vaihtoon,
jos tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä, mutta vika ei ole merkittävä. Rajoitetun
takuumme mukaiset edut ovat lisäyksiä muihin oikeuksiin ja hyvityksiin tuotteiden
suhteen sovellettavien lakien mukaan. Garmin Australasia, Unit 19, 167 Prospect
Highway, Seven Hills, NSW, Australia, 2147, puhelin: 1800 822 235
Garminin merenkulkutuotteiden takuukäytäntö: Tietyillä Garminin
merenkulkutuotteilla on tavallista pitempi takuuaika tietyillä alueilla,
ja tällöin käytössä on myös lisäkäyttöehtoja. Tarkista osoitteesta
www.garmin.com/support/warranty.html, onko tuotteesi Garminin
merenkulkutuotteiden takuukäytännön piirissä.
toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon
tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän
laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa
tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien osapuolten
toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten
toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/
tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia, ja
lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten
GPS 158 -käyttöopas
15
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 6 427646
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
NMEA® on National Marine Electronics Associationin rekisteröity
tavaramerkki.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Elokuu 2013
190-01585-37_0B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising