Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | User guide | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Käyttöopas

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Käyttöopas
ECHOMAP ULTRA SARJA
™
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , yhtiön Garmin logo, ActiveCaptain , BlueChart ja FUSION ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ECHOMAP™,
FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, Panoptix™, Reactor™ ja SteadyCast™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
Sana BLUETOOTH ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine
Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. microSD ja microSD logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. SiriusXM on SiriusXM Radio Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Standard
Mapping on Standard Mapping Service LLC:n tavaramerkki.Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Näkymä edestä ........................................................................... 1
Liitinnäkymä ........................................................................... 1
Pikavalintapainikkeen määrittäminen .................................... 1
Vinkit ja pikavalikot ..................................................................... 1
Käyttöoppaiden lataaminen verkosta ......................................... 1
Garmin tukikeskus ...................................................................... 1
Muistikorttien asettaminen .......................................................... 1
GPS-satelliittisignaalien hakeminen ........................................... 1
GPS-lähteen valitseminen ..................................................... 2
Karttaplotterin mukauttaminen ..................................... 2
Aloitusnäytön mukauttaminen .................................................... 2
Sivujen mukauttaminen .............................................................. 2
Uuden yhdistelmäsivun luominen ECHOMAP Ultra
laitteella .................................................................................. 2
Aluksen tyypin määrittäminen ..................................................... 2
Taustavalon säätäminen ............................................................. 2
Väritilan säätäminen ................................................................... 2
Taustakuvan vaihtaminen ........................................................... 2
ActiveCaptain sovellus.................................................. 2
ActiveCaptain roolit ..................................................................... 2
ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen .......................... 2
Älykkäiden ilmoitusten ottaminen käyttöön ................................. 3
Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain sovelluksella .............. 3
Karttojen päivittäminen ActiveCaptain sovelluksella .................. 3
Kartat ja 3D-karttanäkymät ............................................ 3
Merikartta ja kalastuskartta ......................................................... 4
Kartan lähentäminen ja loitontaminen ................................... 4
Karttamerkit ............................................................................ 4
Etäisyyden mittaaminen kartalla ............................................ 4
Reittipisteen luominen kartassa ............................................. 4
Navigoiminen kartan pisteeseen ............................................ 4
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa ...................... 4
Merimerkkien tietojen näyttäminen ........................................ 4
Keulaviiva ja kulmamerkit ...................................................... 4
Premium-kartat ........................................................................... 5
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen .......................... 5
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa ............................. 5
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen ............................ 6
Automaattinen tunnistusjärjestelmä ............................................ 6
AIS-kohdesymbolit ................................................................. 6
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu
reitti ........................................................................................ 6
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi ............................................ 6
AIS-uhkaluettelon näyttäminen .............................................. 6
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle .................. 6
AIS-hätäsignaalit .................................................................... 7
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä ................................. 7
AIS-merimerkit ....................................................................... 7
Kartta-valikko .............................................................................. 7
Karttatasot .............................................................................. 8
Fish Eye 3D -asetukset .......................................................... 9
Tuetut kartat ................................................................................ 9
Garmin Quickdraw Contours kartat.............................. 9
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw Contours
toiminnolla ...................................................................................9
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw Contours karttaan .... 9
Garmin Quickdraw yhteisö ........................................................ 10
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön ActiveCaptain
sovelluksella ......................................................................... 10
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön Garmin Connect
sovelluksella ......................................................................... 10
Garmin Quickdraw Contours asetukset .................................... 10
Sisällysluettelo
Navigointi käyttäen karttaplotteria............................. 11
Perustietoa navigoinnista ......................................................... 11
Määränpäät ...............................................................................11
Määränpään hakeminen nimellä .......................................... 11
Määränpään valitseminen merikartasta ............................... 11
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen ................................... 11
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla ............................................................................ 11
Navigoinnin lopettaminen .................................................... 12
Reittipisteet ............................................................................... 12
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi .................. 12
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin ............................... 12
MOB-sijainnin merkitseminen .............................................. 12
Reittipisteen projisointi ......................................................... 12
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä ....................... 12
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen ............................. 12
Tallennetun reittipisteen siirtäminen .................................... 12
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen .......................................................................... 12
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen .......................... 13
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ..................................... 13
Reitit .......................................................................................... 13
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista ....... 13
Reitin luominen ja tallentaminen .......................................... 13
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
näyttäminen ......................................................................... 13
Tallennetun reitin muokkaaminen ........................................ 13
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä ................. 13
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin mukaan .... 13
Tallennetun reitin poistaminen ............................................. 14
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen ......................... 14
Automaattinen opastus ............................................................. 14
Autom. opastus määrittäminen ja noudattaminen ............... 14
Autom. opastus radan luominen ja tallentaminen ................ 14
Automaattisen opastuksen radan säätäminen ..................... 14
Meneillään olevan Autom. opastus laskennan
peruuttaminen ...................................................................... 14
Ajoitetun saapumisen asettaminen ...................................... 14
Automaattisen opastuksen reitin määritykset ...................... 14
Jäljet ......................................................................................... 15
Jälkien näyttäminen ............................................................. 15
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen .................................... 15
Aktiivisen jäljen tallentaminen .............................................. 15
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen ................................. 15
Tallennetun jäljen muokkaaminen ....................................... 15
Jäljen tallentaminen reitiksi .................................................. 15
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan ................................................................................ 15
Tallennetun jäljen poistaminen ............................................ 15
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen ......................... 15
Aktiivisen jäljen seuraaminen ............................................... 15
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen ............................................. 15
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana ..................... 16
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen .............................. 16
Rajaviivat .................................................................................. 16
Rajaviivan luominen ............................................................. 16
Reitin muuntaminen rajaviivaksi .......................................... 16
Jäljen muuntaminen rajaviivaksi .......................................... 16
Rajaviivan muokkaaminen ................................................... 16
Rajaviivan hälytyksen asettaminen ...................................... 16
Rajaviivan poistaminen ........................................................ 16
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien
poistaminen .............................................................................. 16
Kalastustutka ................................................................ 16
Luotainsignaalilähetyksen lopettaminen ................................... 16
Luotainnäkymän vaihtaminen ................................................... 16
i
Perinteinen luotainnäkymä ....................................................... 17
Jaetun taajuuden luotainnäkymä ......................................... 17
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä ...................................... 17
Garmin ClearVü luotainnäkymä ................................................ 17
SideVü luotainnäkymä .............................................................. 17
SideVü hakutekniikka ........................................................... 17
Panoptix luotainnäkymät .......................................................... 18
LiveVü alas luotainnäkymä .................................................. 18
LiveVü eteenpäin luotainnäkymä ......................................... 18
RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymä .................................. 18
RealVü 3D alas -luotainnäkymä ........................................... 18
RealVü 3D historiallinen luotainnäkymä .............................. 18
FrontVü luotainnäkymä ........................................................ 19
Panoptix LiveScope luotainnäkymä ..................................... 19
Tunnistinnäkymä ....................................................................... 19
Tunnistinsivun pikavalinnat .................................................. 19
Kaikuanturin tyypin valitseminen .............................................. 19
Kompassin kalibroiminen ..................................................... 19
Luotainlähteen valitseminen ..................................................... 20
Luotainlähteen nimeäminen uudelleen ................................ 20
Reittipisteen luominen luotainnäytössä .................................... 20
Luotainnäytön tauon määrittäminen ......................................... 20
Etäisyyden mittaaminen luotainnäytössä ................................. 20
Luotainhistorian tarkasteleminen .............................................. 20
Luotaimen jakaminen ................................................................ 20
Yksityiskohtien määrän säätäminen ......................................... 20
Värien voimakkuuden säätäminen ........................................... 20
Luotaintallenteet ....................................................................... 21
Luotainnäytön tallentaminen ................................................ 21
Luotaintallennuksen lopettaminen ....................................... 21
Luotaintallennuksen poistaminen ........................................ 21
Luotaintallenteiden toistaminen ........................................... 21
Perinteinen, Garmin ClearVü ja SideVü luotainasetus ............. 21
Luotainnäytön näkymän zoomaustason määrittäminen ...... 21
Kaikunopeuden määrittäminen ............................................ 21
Syvyys- tai leveysasteikon alueen säätäminen ................... 21
Luotaimen ulkoasun asetukset ............................................ 22
Luotaimen hälytykset ........................................................... 22
Luotaimen lisäasetukset ...................................................... 22
Kaikuanturin asennusasetukset ........................................... 22
Luotaintaajuudet .................................................................. 22
A-Scopen käynnistäminen ................................................... 23
Panoptix luotainasetus ............................................................. 23
RealVü katselukulman ja zoomaustason säätäminen ......... 23
RealVü pyyhkäisynopeuden säätäminen ............................. 23
LiveVü eteenpäin ja FrontVü luotainvalikko ......................... 23
LiveVü ja FrontVü ulkoasuasetukset ................................... 24
RealVü ulkoasuasetukset .................................................... 24
Panoptix kaikuanturin asennusasetukset ............................ 24
Automaattiohjaus......................................................... 25
Automaattiohjaus-näyttö ........................................................... 25
Vaiheittaisen ohjauksen tarkkuuden säätäminen ................ 25
Virransäästön asettaminen .................................................. 25
Halutun suuntalähteen valinta ............................................. 25
Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön ................................. 25
Ohjauskuviot ............................................................................. 25
U-käännöskuvion seuraaminen ........................................... 25
Ympyräkuvion määrittäminen ja seuraaminen ..................... 26
Mutkittelukuvion määrittäminen ja seuraaminen .................. 26
Williamsonin käännöskuvion seuraaminen .......................... 26
Reactor™ automaattiohjauksen kaukosäädin .......................... 26
Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen pariliitos
karttaplotteriin ...................................................................... 26
Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen
toimintopainikkeiden toimintojen muuttaminen .................... 26
Purjehdusominaisuudet.............................................. 26
ii
Aluksen tyypin määrittäminen ................................................... 26
Kilpapurjehdus .......................................................................... 26
Lähtöviivan opastus ............................................................. 26
Kilpailuajastimen käyttäminen .............................................. 27
Keulan ja GPS-antennin etäisyyden määrittäminen ............ 27
Laylinien asetukset ................................................................... 27
Köliasetuksen määrittäminen .................................................... 27
Purjeveneen automaattiohjaus ................................................. 27
Tuulen pito ........................................................................... 27
Luovinta ja jiippi ................................................................... 28
Force™ keulamoottorin ohjaus.................................. 28
Yhdistäminen keulamoottoriin .................................................. 28
Keulamoottorin säätimien lisääminen näyttöihin ...................... 28
Keulamoottorin hallintapalkki ............................................... 28
Keulamoottorin asetukset ......................................................... 29
Pikavalinnan määrittäminen keulamoottorin kaukosäätimen
pikavalintapainikkeisiin ......................................................... 29
Keulamoottorin kompassin kalibrointi .................................. 29
Keulan poikkeaman määrittäminen ..................................... 29
Mittarit ja kaaviot.......................................................... 29
Kompassin näyttäminen ........................................................... 29
Matkamittareiden näyttäminen .................................................. 29
Matkamittarien nollaaminen ................................................. 29
Moottori- ja polttoainemittarien tarkasteleminen ....................... 29
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän
valitseminen ......................................................................... 30
Mittareissa näytettävien moottoreiden mukauttaminen ....... 30
Moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto ..................... 30
Joidenkin moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto .... 30
Polttoainehälytyksen määrittäminen ......................................... 30
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen .................... 30
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen polttoaineen
kanssa .................................................................................. 30
Tuulimittareiden tarkasteleminen .............................................. 30
Purjehduksen tuulimittarin määrittäminen ............................ 30
Nopeuslähteen määrittäminen ............................................. 30
Tuulimittarin suuntalähteen määrittäminen .......................... 30
Luovikulmamittarin mukauttaminen ..................................... 30
Digitaalinen kytkentä................................................... 31
Digitaalisen kytkentäsivun lisääminen ja muokkaaminen ......... 31
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot............. 31
Vuorovesiasemien tiedot .......................................................... 31
Virtausaseman tiedot ................................................................ 31
Tiedot taivaankappaleista ......................................................... 31
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-, virtausasema- tai
taivaankappaletietojen tarkasteleminen ................................... 31
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman tietojen
tarkasteleminen ........................................................................ 31
DSC (Digital Selective Calling).................................... 31
Karttaplotterin NMEA 0183 VHF radion toiminnot .................... 31
DSC:n käynnistäminen ............................................................. 31
DSC-luettelo ............................................................................. 31
DSC-luettelon tarkasteleminen ............................................ 31
DSC-yhteystiedon lisääminen .............................................. 31
Tulevat hätäkutsut .................................................................... 31
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo ................... 31
Sijainnin seuranta ..................................................................... 32
Sijaintiraportin näyttäminen .................................................. 32
Navigointi jäljitettyyn alukseen ............................................. 32
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen
sijainnista ............................................................................. 32
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen ................................ 32
Sijaintiraporttikutsun poistaminen ........................................ 32
Alusten jälkien näyttäminen kartassa .................................. 32
Sisällysluettelo
Erilliset rutiinikutsut ................................................................... 32
DSC-kanavan valitseminen .................................................. 32
Erillinen rutiinikutsu .............................................................. 32
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle ........................................ 32
Mediasoitin.................................................................... 32
Mediasoittimen avaaminen ....................................................... 32
Kuvakkeet ............................................................................ 32
Medialähteen valitseminen ....................................................... 33
Musiikin toistaminen ................................................................. 33
Musiikin selaaminen ............................................................. 33
Kappaleen määrittäminen toistettavaksi .............................. 33
Kaikkien kappaleiden määrittäminen toistettaviksi .............. 33
Kappaleiden satunnaistoiston määrittäminen ...................... 33
Äänenvoimakkuuden säätäminen ............................................ 33
Vyöhykkeiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 33
Mediatiedostojen äänen mykistäminen ................................ 33
VHF-radio ................................................................................. 33
VHF-kanavien haku ............................................................. 33
VHF-vaimennustason säätäminen ....................................... 33
Radio ........................................................................................ 33
Viritinalueen määrittäminen ................................................. 33
Radioaseman vaihtaminen .................................................. 33
Viritystilan vaihtaminen ........................................................ 33
Esiasetukset ......................................................................... 33
DAB-toisto ................................................................................. 33
DAB-viritinalueen määrittäminen ......................................... 33
DAB-asemien hakeminen .................................................... 33
DAB-aseman vaihtaminen ................................................... 34
DAB-esiasetukset ................................................................ 34
SiriusXM® Satellite Radio ........................................................ 34
SiriusXM radiotunnuksen sijainti .......................................... 34
SiriusXM tilauksen aktivoiminen .......................................... 34
Kanavaoppaan mukauttaminen ........................................... 34
SiriusXM kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon .......... 34
SiriusXM lapsilukon avaaminen ........................................... 34
Laitteen nimen määrittäminen .................................................. 35
Mediasoitinohjelmiston päivittäminen ....................................... 35
Laitteen määrittäminen................................................ 35
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti ........................ 35
Järjestelmäasetukset ................................................................ 35
Näyttöasetukset ................................................................... 35
GPS-asetukset ..................................................................... 35
Tapahtumalokin tarkasteleminen ......................................... 35
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen ........ 35
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen ............................ 35
Oma vene -asetukset ................................................................ 36
Köliasetuksen määrittäminen ............................................... 36
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen ........................ 36
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi ....................................... 36
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen .................... 36
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen polttoaineen
kanssa .................................................................................. 37
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen ...... 37
Yhteysasetukset ....................................................................... 37
NMEA 0183 .......................................................................... 37
NMEA 2000 asetukset ......................................................... 37
Wi‑Fi verkko ......................................................................... 37
Hälytysten määrittäminen ......................................................... 38
Navigointihälytykset ............................................................. 38
Järjestelmähälytykset ........................................................... 38
Luotaimen hälytykset ........................................................... 38
Polttoainehälytyksen määrittäminen .................................... 38
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle ................ 38
Yksikköasetukset ...................................................................... 38
Sisällysluettelo
Navigointiasetukset ................................................................... 38
Muiden alusten asetukset ......................................................... 39
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen .. 39
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta........................ 39
Liittäminen Garmin laitteeseen tietojen jakamista varten ......... 39
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja reittien tiedostotyypin
valitseminen .............................................................................. 39
Käyttäjätietojen kopiointi muistikortilta ...................................... 39
Käyttäjätietojen kopiointi muistikortille ...................................... 39
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille ................................. 40
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen kohteesta
HomePort karttaplotteriin .......................................................... 40
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen ......................... 40
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin ...... 40
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille ............................... 40
Tallennettujen tietojen tyhjentäminen ....................................... 40
Liite................................................................................ 40
Laitteen Garmin Express rekisteröinti ....................................... 40
Ohjelmistopäivitys ..................................................................... 40
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille ........................ 40
Laitteen ohjelmiston päivittäminen ....................................... 41
Näytön puhdistaminen .............................................................. 41
Kuvaotokset .............................................................................. 41
Kuvaotoksen ottaminen ....................................................... 41
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen ................................. 41
Vianmääritys ............................................................................. 41
Laite ei hae GPS-signaaleja ................................................ 41
Laite ei käynnisty tai se sammuu jatkuvasti ......................... 41
Luotain ei toimi ..................................................................... 41
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin ............................. 41
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa ......................................... 42
Tekniset tiedot .......................................................................... 42
Kaikki mallit .......................................................................... 42
10 tuuman mallit ................................................................... 42
12 tuuman mallit ................................................................... 42
Luotainmallien tekniset tiedot .............................................. 42
NMEA 0183-tiedot ................................................................ 42
NMEA 2000 PGN-tiedot ....................................................... 43
Hakemisto ..................................................................... 44
iii
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Näkymä edestä
• Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä
valitsemalla Home.
• Voit avata näyttökohtaiset lisäasetukset valitsemalla Menu.
• Voit sulkea valikon valitsemalla Menu.
•
-painikkeella voit avata lisäasetuksia, kuten taustavalon
säädön ja kosketusnäytön lukituksen.
• Voit sammuttaa karttaplotterin painamalla -painiketta ja
valitsemalla Virta > Sammuta laite tai mahdollisuuksien
mukaan painamalla -painiketta, kunnes Sammuta laite palkki täyttyy.
• Voit asettaa karttaplotterin valmiustilaan, jos se on
käytettävissä, painamalla -painiketta ja valitsemalla Virta >
Siirrä laite lepot..
Käyttöoppaiden lataaminen verkosta
Saat uusimman käyttöoppaan ja sen käännetyt versiot Garmin
sivustosta. Käyttöopas sisältää laitteen ominaisuuksien
käyttöohjeet ja säädöstietojen avausohjeet.
1 Siirry osoitteeseen garmin.com/manuals/echomap_ultra.
2 Lataa opas.
®
Automaattinen taustavalotunnistin
Garmin tukikeskus
Virtapainike
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita,
ohjelmistopäivityksiä ja asiakastuki.
Zoomauspainikkeet
Pikavalintapainikkeet
Kosketusnäyttö
2 microSD muistikorttipaikkaa, muistikortin koko enintään 32 Gt
®
Liitinnäkymä
Muistikorttien asettaminen
Karttaplotterissa voi käyttää valinnaisia muistikortteja.
Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voi
tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista,
venesatamista ja muista kohdepisteistä. Tyhjille muistikorteille
voi tallentaa Garmin Quickdraw™ Contours karttoja ja
luotaintietoja (yhteensopivan kaikuanturin avulla), ja niiden
avulla voit siirtää toiseen yhteensopivaan karttaplotteriin tai
tietokoneeseen tietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä, sekä käyttää
ActiveCaptain sovellusta.
Laite tukee enintään 32 Gt:n microSD muistikortteja, jotka on
alustettu FAT32-muotoon. Nopeusluokan on oltava vähintään 4.
1 Avaa karttaplotterin etupuolella korttipaikan läppä tai kansi
.
®
POWER
Voima
12 PIN XDCR 12-nastainen kaikuanturi
LVS XDCR
12-nastainen Panoptix™ LiveScope™ LVS12
kaikuanturi
NMEA 2000
NMEA 2000 verkko
NETWORK
ECHOMAP verkko
®
Maadoitusruuvi
Pikavalintapainikkeen määrittäminen
Voit avata usein käytettyjä näyttöjä nopeasti määrittämällä
pikavalintapainikkeen. Voit luoda pikavalintoja näytöille, kuten
luotainnäytöille ja kartoille.
1 Avaa jokin sivu.
2 Paina pikavalintapainiketta pitkään ja valitse OK.
2 Aseta muistikortti .
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4 Sulje kansi.
Vinkit ja pikavalikot
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
• Käynnistä karttaplotteri painamalla -painiketta.
• Voit selata kirkkaustasoja painamalla missä tahansa
näytössä -painiketta toistuvasti. Tästä voi olla apua, kun
kirkkaus on niin pieni, ettet näe näyttöä.
• Voit luoda pikavalinnan näyttöön painamalla
numeropainiketta pitkään.
Johdanto
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
1
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Kun laite löytää satelliittisignaaleja,
-kuvake näkyy
aloitusnäytön yläreunassa.
Jos laite kadottaa satelliittisignaalin,
-kuvake poistuu
näkyvistä ja vilkkuva kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan merkin päälle.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa garmin.com
/aboutGPS. Lisätietoja satelliittisignaalien hakemisesta on
kohdassa (Laite ei hae GPS-signaaleja, sivu 41).
GPS-lähteen valitseminen
Voit valita ensisijaisen GPS-tietojen lähteen, jos käytettävissä on
useita GPS-lähteitä.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS > Lähde.
2 Valitse GPS-tietojen lähde.
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.
2 Säädä taustavalo.
VIHJE: voit selata kirkkaustasoja painamalla missä tahansa
näytössä -painiketta toistuvasti. Tästä voi olla apua, kun
kirkkaus on niin pieni, ettet näe näyttöä.
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.
VIHJE: voit avata väriasetukset valitsemalla missä tahansa
näytössä > Väritila.
Valitse
jokin vaihtoehto.
2
Taustakuvan vaihtaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Menu > Tausta.
Karttaplotterin mukauttaminen
Aloitusnäytön mukauttaminen
Aloitusnäyttöön voi lisätä kohteita ja niitä voi järjestää uudelleen.
1 Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit järjestää kohteen uudelleen valitsemalla Järjestä
uudelleen, valitsemalla siirrettävän kohteen ja
valitsemalla uuden sijainnin.
• Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää ja
valitsemalla uuden kohteen.
• Voit poistaa aloitusnäyttöön lisäämäsi kohteen
valitsemalla Poista ja valitsemalla kohteen.
• Voit muuttaa aloitusnäytön taustakuvaa valitsemalla
Tausta ja valitsemalla kuvan.
Sivujen mukauttaminen
Uuden yhdistelmäsivun luominen ECHOMAP Ultra
laitteella
Voit luoda mukautetun yhdistelmäsivun tarpeisiisi.
1 Valitse Yhdistelmät > Mukauta > Lisää.
2 Valitse asettelu.
VIHJE: tätä asetusta voi muuttaa myös valitsemalla
Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Tausta.
2 Valitse kuva.
ActiveCaptain sovellus
HUOMIO
Tällä toiminnolla käyttäjät voivat lähettää tietoja. Garmin ei
vastaa käyttäjien lähettämien tietojen tarkkuudesta,
täydellisyydestä eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjä käyttää
käyttäjien lähettämiä tietoja ja luottaa niihin omalla vastuullaan.
ActiveCaptain sovellus yhdistää ECHOMAP Ultra laitteen, kartat
ja yhteisön ja takaa parhaan veneilykokemuksen.
Kun mobiililaitteessa on ActiveCaptain sovellus, voit ladata,
ostaa ja päivittää karttoja. Sovelluksella voi siirtää helposti ja
nopeasti käyttäjätietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä, yhdistää
Garmin Quickdraw Contours yhteisöön ja päivittää laitteen
ohjelmiston. Sovelluksella voi myös suunnitella matkan.
Yhdistämällä ActiveCaptain yhteisöön saat reaaliaikaista tietoa
venesatamista ja muista kohdepisteistä. Kun sovellus on
pariliitetty karttaplotteriin, sovellus voi näyttää karttaplotterin
näytössä älykkäitä push-ilmoituksia esimerkiksi puheluista ja
tekstiviesteistä.
ActiveCaptain roolit
ECHOMAP Ultra laitteen käyttötasosi ActiveCaptain
sovelluksella määräytyy roolisi mukaan.
3 Valitse alue.
4 Valitse toiminto aluetta varten.
5 Toista tämä sivun jokaisella alueella.
6 Voit muuttaa alueiden kokoa vetämällä nuolia.
7 Voit järjestää alueen uudelleen koskettamalla sitä pitkään.
8 Voit valita uusia tietoja koskettamalla tietokenttää pitkään.
9 Valitse Valmis, kun sivun mukautus on valmis.
10 Anna sivulle nimi ja valitse Valmis.
Aluksen tyypin määrittäminen
Valitsemalla veneen tyypin voit määrittää karttaplotterin
asetukset ja käyttää veneen tyypin mukaisia ominaisuuksia.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Aluksen tyyppi.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
2
Ominaisuus
Omistaja Vieras
Laitteen, sisäisten karttojen ja lisäkarttakorttien
rekisteröinti tilille
Kyllä
Ei
Ohjelmiston päivitys
Kyllä
Kyllä
Ladattujen tai luotujen Garmin Quickdraw Contours
karttojen automaattinen siirto
Kyllä
Ei
Älykkäät push-ilmoitukset
Kyllä
Kyllä
Navigoinnin aloittaminen tiettyyn reittipisteeseen tai
navigointi tietyllä reitillä
Kyllä
Kyllä
Reittipisteiden ja reittien manuaalinen synkronointi
ECHOMAP Ultra laitteeseen
Kyllä
Kyllä
ActiveCaptain sovelluksen käytön
aloittaminen
Voit yhdistää mobiililaitteen ECHOMAP Ultra laitteeseen
ActiveCaptain sovelluksessa. Sovelluksella voit käyttää
ECHOMAP Ultra laitetta nopeasti ja helposti ja esimerkiksi jakaa
tietoja, rekisteröidä, päivittää laitteen ohjelmiston sekä
vastaanottaa ilmoituksia mobiililaitteesta.
1 Aseta muistikortti johonkin ECHOMAP Ultra laitteen
korttipaikkaan (Muistikorttien asettaminen, sivu 1).
Karttaplotterin mukauttaminen
Varmista, että kortti on paikallaan aina, kun haluat käyttää
ActiveCaptain ominaisuutta.
2 Valitse ActiveCaptain > Luo ActiveCaptain-muistikortti.
HUOMAUTUS
Saat ehkä kehotteen alustaa muistikortti. Kortin alustaminen
poistaa kaikki kortille tallennetut tiedot. Tämä tarkoittaa
kaikkia tallennettuja käyttäjätietoja, kuten reittipisteitä. Kortin
alustaminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Tallenna
tiedot muistikortilta laitteen sisäiseen muistiin, ennen kuin
alustat kortin (Käyttäjätietojen kopiointi muistikortilta,
sivu 39). Kun olet alustanut kortin ActiveCaptain sovellusta
varten, voit siirtää käyttäjätiedot takaisin kortille
(Käyttäjätietojen kopiointi muistikortille, sivu 39).
3 Valitse ActiveCaptain-sivulla Menu > Wi-Fi-määritys > WiFi-verkko > Wi-Fi > Käytössä.
4 Kirjoita verkon nimi ja salasana.
5 Asenna ActiveCaptain sovellus mobiililaitteen
sovelluskaupasta ja avaa se.
6 Tuo mobiililaite enintään 32 m (105 jalkaa) päähän
ECHOMAP Ultra laitteesta.
7 Avaa mobiililaitteen asetuksista Wi‑Fi yhteyssivu ja yhdistä
Garmin laitteeseen käyttämällä antamiasi nimeä ja
salasanaa.
®
Älykkäiden ilmoitusten ottaminen käyttöön
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia tai vastaa niihin ohjatessasi alusta.
Vesiolosuhteiden laiminlyönti voi aiheuttaa veneeseen vaurioita,
henkilövammoja tai kuoleman.
Jotta ECHOMAP Ultra laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun
tarvitsee yhdistää se mobiililaitteeseen ja ActiveCaptain
sovellukseen.
1 Valitse ECHOMAP Ultra laitteessa ActiveCaptain >
Älykkäät ilmoitukset > Ota käyttöön ilmoitukset.
2 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön mobiililaitteen asetuksista.
3 Tuo laitteet enintään 10 m (33 jalkaa) päähän toisistaan.
4 Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa Älykkäät
ilmoitukset > Pariliitä karttaplotteriin.
5 Pariliitä sovellus näytön ohjeiden mukaan ECHOMAP Ultra
laitteeseen Bluetooth tekniikalla.
6 Näppäile avain mobiililaitteeseen kehotettaessa.
7 Säädä ilmoituksia tarvittaessa mobiililaitteen asetuksista.
3 Kun ECHOMAP Ultra laitteessa näkyy kehote, asenna
päivitys valitsemalla vaihtoehto.
• Voit päivittää ohjelmiston heti valitsemalla OK.
• Voit lykätä päivitystä valitsemalla Peruuta. Kun olet valmis
asentamaan päivityksen, valitse ActiveCaptain >
Ohjelmistopäivitykset > Asenna heti.
Karttojen päivittäminen ActiveCaptain
sovelluksella
ActiveCaptain sovelluksella voit ladata laitteen uusimmat
karttapäivitykset ja siirtää ne laitteeseen. Jos haluat säästää
tilaa mobiililaitteessa ja ActiveCaptain kortilla sekä nopeuttaa
latausta, sinun kannattaa ehkä ladata ActiveCaptain
sovelluksella ainoastaan tarvitsemasi kartan alueet.
Jos lataat koko kartan, voit ladata sen muistikortille Garmin
Express™ sovelluksella. Garmin Express sovellus lataa suuret
kartat nopeammin kuin ActiveCaptain sovellus. Lisätietoja on
osoitteessa garmin.com/express.
HUOMAUTUS
Karttapäivitykset saattavat olla suuria tiedostoja. Operaattorin
normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä
operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
1 Yhdistä mobiililaite ECHOMAP Ultra laitteeseen
2
3
4
5
(ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen, sivu 2).
Kun karttapäivitys on saatavilla ja Internet-yhteys on
käytettävissä mobiililaitteessa, valitse OneChart > Omat
kartat.
Valitse päivitettävä kartta.
Valitse ladattava alue.
Valitse Lataa.
ActiveCaptain sovellus lataa päivityksen mobiililaitteeseen.
Kun yhdistät sovelluksen uudelleen ECHOMAP Ultra
laitteeseen, päivitys siirretään laitteeseen. Kun siirto on
valmis, päivitetyt kartat ovat käytettävissä.
®
Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain
sovelluksella
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, voit ladata ja asentaa laitteen
uusimmat ohjelmistopäivitykset ActiveCaptain sovelluksella.
HUOMAUTUS
Ohjelmistopäivitykset saattavat olla suuria tiedostoja.
Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa.
Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Asennus voi kestää useita minuutteja.
1 Yhdistä mobiililaite ECHOMAP Ultra laitteeseen
(ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen, sivu 2).
2 Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla ja Internet-yhteys on
käytettävissä mobiililaitteessa, valitse Ohjelmistopäivitykset
> Lataa.
ActiveCaptain sovellus lataa päivityksen mobiililaitteeseen.
Kun yhdistät sovelluksen uudelleen ECHOMAP Ultra
laitteeseen, päivitys siirretään laitteeseen. Siirron jälkeen
saat kehotteen asentaa päivitys.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Käytettävissä olevat kartat ja 3D-karttanäkymät määräytyvät
käytettyjen karttatietojen ja lisävarusteiden mukaan.
HUOMAUTUS: 3D-karttanäkymät ovat käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit käyttää karttoja ja 3D-karttanäkymiä valitsemalla Kartat.
Merikartta: näyttää navigointitiedot, jotka ovat käytettävissä
esiladatuissa kartoissa ja mahdollisissa lisäkartoissa. Kortti
sisältää tiedot poijuista, loistoista, kaapeleista,
syvyysluotaukset sekä venesatamat ja vuorovesiasemat
ylhäältäpäin.
Kalastuskartta: näyttää pohjan muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisesti kartassa. Näyttää kartan ilman
navigointitietoja, näyttää yksityiskohtaiset syvyysmittaustiedot
ja korostaa pohjan muodot ja syvyysluotaukset. Tämä kartta
soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen syvemmissä
vesissä.
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Perspective 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä
yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai
ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Mariner's Eye 3D: yksityiskohtainen, kolmiulotteinen näkymä
takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. Näkymä
on hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja,
riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa
3
vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja
lähtöväyliä.
Fish Eye 3D: vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti. Kun kaikuanturi on
liitetty, vedenalaiset kohteet (kuten kalat) näkyvät punaisina,
vihreinä ja keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa
suurimmat kohteet ja vihreä pienimmät.
Merikartta ja kalastuskartta
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Merikartta on tarkoitettu navigointiin. Sen avulla voit suunnitella
reitin, tarkastella kartan tietoja sekä navigoida. Avaa Merikartta
valitsemalla Kartat > Merikartta.
Kalastuskartta voit tarkastella pohjaa ja kaloja
yksityiskohtaisemmin. Tämä kartta on tarkoitettu kalastamiseen.
Avaa Kalastuskartta valitsemalla Kartat > Kalastuskartta.
Kartan lähentäminen ja loitontaminen
Zoomaustaso näkyy kartan alareunassa. Luvun alapuolella
oleva palkki osoittaa etäisyyden kartassa.
• Loitonna valitsemalla tai nipistämällä kahta sormea yhteen
kosketusnäytöllä.
• Lähennä valitsemalla tai levittämällä kahta sormea erilleen
kosketusnäytöllä.
Karttamerkit
Tämä taulukko sisältää yleisiä symboleita, joita voi esiintyä
yksityiskohtaisissa kartoissa.
Kuvake
Kuvaus
Poiju
Tiedot
Veneilypalvelut
Vuorovesiasema
Virtausasema
Ylhäältä päin otettu kuva käytettävissä
Perspektiivivalokuva käytettävissä
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat
syvyyskäyräviivat, vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet,
syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan),
navigointiohjeet ja -symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla
on kaapeleita.
Etäisyyden mittaaminen kartalla
1 Valitse kartasta sijainti.
2 Valitse Laske etäisyys.
Näyttöön tulee karttaneula nykyiseen sijaintiisi. Etäisyys ja
kulma tästä neulasta näytetään näytön kulmassa.
VIHJE: nollaa neulan sijainti ja etäisyys osoittimen nykyisestä
sijainnista valitsemalla Aseta viite.
Reittipisteen luominen kartassa
1 Valitse sijainti tai kohde kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
2 Valitse Luo reittipiste tai .
4
Navigoiminen kartan pisteeseen
VAROITUS
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.
2 Valitse tarvittaessa Navigoi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.
• Jos haluat käyttää automaattista opastusta, valitse
Autom. opastus.
4 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
5 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa
Voit näyttää meri- tai kalastuskartassa sijainnin tai kohteen
tietoja, kuten vuorovedet, virtaukset, kierron, kartan
huomautukset tai paikalliset palvelut.
1 Valitse sijainti tai kohde meri- tai kalastuskartassa.
Kartan yläreunaan tulee vaihtoehtojen luettelo. Luettelon
vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä sijainnin tai
kohteen valitsit.
2 Valitse tarvittaessa .
3 Valitse Tiedot.
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Merikartta-, Kalastuskartta-, Perspective 3D- ja Mariner’s Eye
3D -karttanäkymissä voi tarkastella tietoja erilaisista
merimerkeistä, esimerkiksi majakoista, loistoista ja esteistä.
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: 3D-karttanäkymät ovat käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse merimerkki kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
2 Valitse merimerkin nimi.
Keulaviiva ja kulmamerkit
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa kartassa matkustussuuntaan.
Kulmamerkit osoittavat suhteellisen sijainnin kulkusuuntaan tai
Kartat ja 3D-karttanäkymät
pohjaan nähden. Niistä on apua reittisuunnittelussa tai
viitepisteiden etsinnässä.
Keulaviivan ja kulmamerkkien asettaminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa kartassa matkustussuuntaan.
Kulmamerkit osoittavat suhteellisen sijainnin kulkusuuntaan tai
pohjaan nähden. Niistä on apua reittisuunnittelussa tai
viitepisteiden etsinnässä.
Keulaviivan ja COG (course over ground) -viivan voi näyttää
kartassa.
COG tarkoittaa liikkeen suuntaa. Kulkusuunta on suunta, johon
veneen keula osoittaa, kun suuntatunnistin on liitetty.
1 Valitse kartassa Menu > Tasot > Oma vene > Otsikkorivi.
2 Kulmamerkit
3 Valitse tarvittaessa Lähde ja valitse vaihtoehto:
• Käytä käytettävissä olevaa lähdettä automaattisesti
valitsemalla Automaattinen.
• Käytä GPS-antennisuuntaa COG-viivaa varten
valitsemalla GPS-suunta (COG).
• Valitse liitetyn suuntatunnistimen tietoja valitsemalla
Kulkusuunta.
• Käytä sekä liitetyn suuntatunnistimen että GPS-antennin
tietoja valitsemalla COG ja kulkusuunta.
Sekä keulaviiva että COG-viiva näytetään kartassa.
4 Valitse Näyttö ja vaihtoehto:
• Valitse Matka > Matka ja määritä kartassa näkyvän viivan
pituus.
• Valitse Aika > Aika ja määritä kulunut aika, jotta laite
laskee matkan, jonka vene kulkee määritetyssä ajassa
nykyisellä nopeudella.
Kulmamerkkien ottaminen käyttöön
Voit lisätä kulmamerkkejä keulaviivalle karttaan.
Kulmamerkeistä voi olla apua kalastettaessa.
1 Määritä keulaviiva (Keulaviivan ja kulmamerkkien
asettaminen, sivu 5).
2 Valitse Kulmamerkit.
Premium-kartat
VAROITUS
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue kaikkia karttoja.
Voit tehostaa karttaplotterin käyttöä hankkimalla valinnaisia
Premium-karttoja, kuten BlueChart g3 Vision. Yksityiskohtaisten
merikarttojen lisäksi Premium-kartat voivat sisältää näitä
ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä joillakin alueilla.
Mariner’s Eye 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi.
Fish Eye 3D: vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.
Kalastuskartat: kartan näyttäminen ilman navigointitietoja
pohjan muodot korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
®
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Tarkat satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat, joiden
avulla maa- ja vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti
merikartassa (Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa,
sivu 5).
Ilmakuvat: näyttää venesatamien ja muiden veneilyn kannalta
merkittävien kohteiden ilmakuvat, joiden avulla saat
paremman käsityksen ympäristöstä (Maamerkkien
ilmavalokuvien näyttäminen, sivu 6).
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot: sisältää tietoja teistä ja
kohdepisteistä, kuten rannikkoteistä ja ravintoloista,
yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.
Autom. opastus: päättelee veneen tietojen ja karttatietojen
avulla parhaan reitin määränpäähän.
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
kartassa osoittaa vuorovesiaseman. Vuorovesiaseman
yksityiskohtaisen kaavion avulla voit ennustaa vuoroveden tasoa
eri kellonaikoina tai eri päivinä.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse vuorovesiasema meri- tai kalastuskartassa.
Vuoroveden suunta- ja korkeustiedot näkyvät kuvakkeen
lähellä.
2 Valitse aseman nimi.
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina
merikartassa tai kalastuskartassa. Lisäksi animoidut kuvakkeet
on otettava käyttöön kartta-asetuksista (Vuorovesi- ja
virtausilmaisimien näyttäminen, sivu 5).
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella varustettuna
pystysuuntaisena palkkina. Alaspäin osoittava punainen nuoli
tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava punainen nuoli
nousuvettä. Kun siirrät kohdistimen vuorovesiaseman symbolin
päälle, sen yläpuolelle tulee tieto vuoroveden korkeudesta
kyseisen aseman luona.
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina. Kunkin
nuolen suunta näyttää virtauksen suunnan kartan tietyssä
kohdassa. Virtausnuolen väri näyttää virtauksen nopeuden
kyseisessä kohdassa. Kun siirrät kohdistimen virtauksen
suunnan symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee virran nopeus
kyseisessä kohdassa.
Väri
Nykyinen nopeusalue
Keltainen
0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
Punainen
Vähintään 2 solmua
Vuorovesi- ja virtausilmaisimien näyttäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää vuorovesi- ja virtausasemien tiedot staattisina tai
animoituina merikartassa tai kalastuskartassa.
1 Valitse meri- tai kalastuskartassa Menu > Tasot > Kartta >
Vuorovedet & virtaukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat animoituina kartassa.
• Voit ottaa käyttöön vuorovesien ja virtausten
liukusäätimen, jolla asetetaan aika, jolta vuorovedet ja
virtaukset ilmoitetaan kartassa, valitsemalla Liukusäädin.
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
5
Voit näyttää tarkkoja satelliittikuvia merikartan maa-alueiden tai
sekä maa- että merialueen päällä.
HUOMAUTUS: tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan
käytettäessä matalaa zoomaustasoa. Jos tarkat kuvat eivät näy
valinnaisella kartta-alueella, voit lähentää valitsemalla . Voit
myös lisätä yksityiskohtien määrää muuttamalla kartan
zoomausta.
1 Valitse merikartassa Menu > Tasot > Kartta >
Satelliittikuvat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain maata, jos haluat näyttää veden kohdassa
kartan vakiotiedot ja maan päällä valokuvia.
HUOMAUTUS: asetuksen on oltava käytössä, jotta
Standard Mapping karttoja voi tarkastella.
• Valitse Valokuvakartan yhdistelmä, jos haluat näyttää
veden ja maan päällä valokuvia, joiden läpinäkyvyys on
määritettävissä. Säädä valokuvan läpinäkyvyyttä
liukusäätimellä. Satelliittikuvat peittävät maata ja vettä sitä
enemmän, mitä suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
®
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen
Ilmakuvien näyttäminen merikartassa edellyttää, että
Valokuvapisteet-asetus on otettu käyttöön kartta-asetuksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Maamerkkien, venesatamien ja muiden satamien ilmavalokuvien
avulla voit määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua
venesatamaan tai satamaan ennen saapumista.
1 Valitse merikartassa kamerakuvake:
• Näytä ylhäältä päin otettu kuva valitsemalla
.
• Näytä perspektiivivalokuva valitsemalla
. Kuva on
otettu kameran sijainnista kartion osoittamaan suuntaan.
2 Valitse Valokuva.
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
AIS (Automatic Identification System) -järjestelmällä voit
tunnistaa ja jäljittää muita aluksia. Lisäksi saat hälytyksiä alueen
liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen
karttaplotteri voi näyttää joitakin AIS-tietoja muista alueella
olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIStietoja aktiivisesti.
Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus
(Maritime Mobile Service Identity), sijainti, GPS-nopeus, GPSsuunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä raportoinnista on
kulunut, lähin sijainti omaan veneeseen nähden ja siihen kuluva
aika.
Jotkin karttaplotterimallit tukevat myös Blue Force Tracking paikkatietojärjestelmää. Blue Force Tracking -järjestelmällä
seurattavat alukset merkitään karttaplotterissa sinivihreällä
värillä.
AIS-kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio
osoittaa, näyttää AIS-aluksen kulkusuunnan.
Kohde on valittu.
Kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana.
Kohteessa kiinni oleva vihreä viiva näyttää sen kulkusuunnan. Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta näkyvät
kohteen alla, jos yksityiskohta-asetuksena on Näytä. Jos
aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän
liittyvä ilmoitus.
Kohde on menetetty. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AISlähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön
tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen kohteen
symboli poistuu kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
6
Symboli Kuvaus
Vaarallinen kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu, laitteesta kuuluu äänimerkki, ja näyttöön tulee varoitus. Kun
hälytys on kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen
kiinteä kolmio näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan. Jos
törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä on Pois, kohde
vilkkuu, mutta äänimerkki ei kuulu eikä varoitusta näytetä.
Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee
tähän liittyvä ilmoitus.
Vaarallinen kohde on menetetty. Punainen X tarkoittaa, että
aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin
näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa
aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä,
kadonneen vaarallisen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen
lähimmän lähestymispisteen, ja symbolin vieressä olevat
numerot näyttävät kulkuajan tähän pisteeseen.
HUOMAUTUS: blue Force Tracking -järjestelmällä seurattavat
alukset merkitään sinivihreällä värillä niiden tilasta riippumatta.
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja
projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan
pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät kartassa
AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana. Keulaviiva
ei näy 3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana
kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Projisoidun navigointiviivan
pituus perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon. Jos
aktivoitu AIS-kohde ei lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku,
projisoitu navigointiviiva ei näy. Muutokset nopeudessa,
suuntaviivassa pohjaan nähden tai kääntymistiedot, joita alus
lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan laskentaan.
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden,
kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista.
Suunta, johon kohde on kääntymässä, mikä perustuu myös
saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan päässä
näkyvällä väkäsellä. Väkäsen pituus ei muutu.
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden
ja kulkusuunnan, mutta ei ROT-tietoja, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden.
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPSnopeus ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta AIS-aluksesta
raportoitavia tietoja.
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Poista kohde käytöstä.
AIS-uhkaluettelon näyttäminen
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Menu > Muut
alukset > AIS-luettelo.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Turva-alueen törmäyshälytyksen määrittämiseen tarvitset
yhteensopivan karttaplotterin, joka on liitetty AIS-laitteeseen.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain
AIS-järjestelmän kanssa. Turva-aluetta käytetään törmäyksen
estämiseksi, ja sen voi mukauttaa.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS > AIS-hälytys >
Käytössä.
Kun AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle
turvavyöhykkeelle, näyttöön tulee varoitus. Lisäksi kohde
merkitään näytössä vaaralliseksi. Kun hälytys ei ole
käytössä, ilmoitus ja äänimerkki eivät ole käytössä, mutta
kohde merkitään silti vaaralliseksi näytössä.
2 Valitse Alue.
3 Valitse alusta ympäröivän turva-alueen säde.
4 Valitse Aikaa.
5 Valitse aika, jolloin laite antaa äänimerkin, jos laite havaitsee,
että kohde osuu turvavyöhykkeelle.
Jos haluat ilmoituksen tulevasta risteävyydestä esimerkiksi
10 minuuttia ennen todennäköistä kohtaamista, valitse Aikaakohdassa 10. Laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen kuin
alus osuu turva-alueelle.
AIS-hätäsignaalit
Itsenäiset AIS-hätäsignaalilaitteet lähettävät aktivoituina
hätäsijaintiraportteja. Karttaplotteri pystyy vastaanottamaan
haku- ja pelastuslähettimien (SART) ja EPIRB-lähettimien
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) lähettämiä
signaaleja sekä muita mies yli laidan -signaaleja.
Hätäsignaalilähetykset poikkeavat AIS-vakiolähetyksistä, joten
ne näyttävät karttaplotterissa erilaisilta. Sen sijaan, että käyttäisit
laitetta hätäsignaalilähetyksen jäljittämiseen törmäyksen
estämistä varten, voit jäljittää hätäsignaalilähetyksen ja etsiä ja
auttaa alusta tai henkilöä.
Navigointi hätäsignaalin lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa hätäsignaalilähetyksen, hätäsignaali
tulee näkyviin.
Voit aloittaa navigoinnin hätäsignaalin lähetyspaikkaan
valitsemalla Katso > Mene.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot
poistetaan käytöstä. Tämä sisältää AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen, törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen perusteella lasketaan, ja AIS-alusten tietojen
näyttämisen.
AIS-merimerkit
AIS-merimerkki (ATON) on merimerkki, jota lähetetään AISradiossa. ATON-merimerkit näkyvät kartoissa ja sisältävät
tunnistetietoja, kuten sijainnin ja tyypin.
AIS ATON -merimerkkien päätyyppejä on kolme. Todelliset
ATON-merimerkit ovat olemassa fyysisessä muodossa. Ne
lähettävät tunniste- ja sijaintitietoja todellisesta sijainnistaan.
Keinotekoiset ATON-merimerkit ovat olemassa fyysisessä
muodossa. Niiden tunniste- ja sijaintitietoja lähetetään eri
sijainnista. Virtuaaliset ATON-merimerkit eivät ole todellisia, ja
niiden tunniste- ja sijaintitietoja lähetetään eri sijainnista.
AIS ATON -merimerkkejä voi tarkastella kartassa, kun
karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan AIS-radioon. Jos
haluat näyttää AIS ATON -merimerkit, valitse kartassa Menu >
Tasot > Kartta > Merimerkki > ATON. Voit näyttää ATONmerimerkin lisätiedot valitsemalla sen kartassa.
Symboli Merkitys
Todellinen tai keinotekoinen ATON
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, pohjoinen
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, etelä
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, itä
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, länsi
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, erityinen
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, turva
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, vaara
Virtuaalinen ATON
AIS-hätäsignaalilaitteen kohdesymbolit
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, pohjoinen
Symboli Kuvaus
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, etelä
AIS-hätäsignaalilaitteen lähetys. Valitsemalla tämän voit
näyttää lisätietoja lähetyksestä ja aloittaa navigoinnin.
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, itä
Lähetys on katkennut.
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, länsi
Lähetystesti. Näkyy, kun alus aloittaa hätäsignaalilaitteen
testin. Se ei merkitse todellista hätätilannetta.
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, erityinen
Lähetystesti on katkennut.
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, turva
AIS-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Jos haluat välttää testilähetykset ja -symbolit ruuhkaisilla
alueilla, esimerkiksi venesatamissa, voit halutessasi joko
vastaanottaa tai ohittaa AIS-testiviestit. Jos haluat testata AIShätälaitetta, karttaplotteri on otettava käyttöön, jotta
testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vastaanottaa tai ohittaa EPRIB (Emergency Position
Indicating Radio Beacon) ‑testisignaalit valitsemalla AISEPIRB-testi.
• Voit vastaanottaa tai ohittaa MOB (Man Overboard)
‑testisignaalit valitsemalla AIS-MOB-testi.
• Voit vastaanottaa tai ohittaa SART (Search and Rescue
Transponder) ‑testisignaalit valitsemalla AIS-SART-testi.
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
Valitse Asetukset > Muut alukset > AIS > Ei käyt..
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, vaara
Kartta-valikko
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia
karttanäkymiä. Jotkin asetukset edellyttävät Premium-karttoja tai
liitettyjä lisävarusteita.
HUOMAUTUS: asennetut kartat tai nykyinen sijaintisi eivät
välttämättä tue kaikkia valikkojen asetuksia. Jos muutat kyseisiä
asetuksia, muutokset eivät vaikuta karttanäkymään.
Nämä asetukset koskevat karttoja, paitsi Fish Eye 3D ‑näkymää
(Fish Eye 3D -asetukset, sivu 9).
Valitse kartassa Menu.
Tasot: säätää karttojen kohteiden ulkoasua (Karttatason
asetukset, sivu 8).
Reittipisteet & jäljet: säätää reittipisteiden ja jälkien näyttämistä
(Käyttäjätietotason asetukset, sivu 8).
Quickdraw Contours: ottaa käyttöön pohjan käyrän
piirtotoiminnon ja sallii kalastusmerkintöjen lisäämisen
(Garmin Quickdraw Contours kartat, sivu 9).
7
Kartta-asetus: mukauttaa näytössä näytettäviä tietoja sekä
niiden suuntaa ja yksityiskohtien määrää.
Karttatasot
Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä karttatasoja sekä
mukauttaa karttojen ominaisuuksia. Asetukset ovat
karttakohtaisia tai karttanäkymäkohtaisia.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttaoja ja
karttaplotterimalleja. Jotkin asetukset edellyttävät Premiumkarttoja tai liitettyjä lisävarusteita.
HUOMAUTUS: asennetut kartat tai nykyinen sijaintisi eivät
välttämättä tue kaikkia valikkojen asetuksia. Jos muutat kyseisiä
asetuksia, muutokset eivät vaikuta karttanäkymään.
Valitse kartassa Menu > Tasot.
Kartta: näyttää ja piilottaa karttaan liittyvät kohteet.
Oma vene: näyttää ja piilottaa veneeseen liittyvät kohteet
(Oman veneen tason asetukset, sivu 8).
Käyttäjätiedot: näyttää ja piilottaa käyttäjätiedot, kuten
reittipisteet, rajaviivat ja jäljet, ja avaa käyttäjätietoluettelot
(Käyttäjätietotason asetukset, sivu 8).
Muut alukset: säätää, miten muut alukset näkyvät (Muiden
alusten tason asetukset, sivu 8).
Vesi: näyttää ja piilottaa syvyyskohteet (Vesitason asetukset,
sivu 8).
Quickdraw Contours: näyttää ja piilottaa Garmin Quickdraw
Contours tiedot (Garmin Quickdraw Contours asetukset,
sivu 10).
Karttatason asetukset
Valitse kartassa Menu > Tasot > Kartta.
Satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat merikartan
maaosuuden tai sekä maa- että meriosuuden päällä, kun
käytetään tiettyjä Premium-karttoja (Satelliittikuvien
näyttäminen merikartassa, sivu 5).
HUOMAUTUS: asetuksen on oltava käytössä, jotta Standard
Mapping karttoja voi tarkastella.
Vuorovedet & virtaukset: näyttää virtausasemat ja
vuorovesiasemat kartassa ja ottaa käyttöön vuorovesi- ja
virtausliukusäätimen, jolla asetetaan aika, jolta vuorovedet ja
virtaukset ilmoitetaan kartassa.
POI:t maalla: näyttää kohdepisteet maalla.
Merimerkki: näyttää kartassa merimerkit, kuten ATONmerimerkit ja vilkkuvat loistot. Voit valita merimerkin tyypiksi
NOAA tai IALA.
Palvelupisteet: näyttää veneilypalveluiden sijainnit.
Syvyys: säätää syvyystason kohteita.
Rajoitetut alueet: näyttää tietoja kartan rajoitetuista alueista.
Valokuvapisteet: näyttää ilmakuvien kamerakuvakkeet
(Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen, sivu 6).
Oman veneen tason asetukset
Valitse kartassa Menu > Tasot > Oma vene.
Otsikkorivi: keulaviivan ja sen tietolähteen näyttäminen ja
muuttaminen. Keulaviiva jatkaa veneen keulaa
matkustussuuntaan (Keulaviivan ja kulmamerkkien
asettaminen, sivu 5).
Suuntaviivat: säätää suuntaviivoja purjehdustilassa (Laylinien
asetukset, sivu 8).
Ruusut: voit näyttää ruusut kartassa. Tuuliruusut näyttävät
yhdistetystä tuulianturista saadun tuulen kulman tai suunnan.
Kompassiruusu näyttää kompassin suunnan veneen
kulkusuunnan mukaan.
Aluskuvake: määrittää kuvakkeen, joka osoittaa nykyisen
sijaintisi kartassa.
8
Laylinien asetukset
Laylinien käyttäminen edellyttää tuulianturin liittämistä
karttaplotteriin.
Purjehdustilassa (Aluksen tyypin määrittäminen, sivu 2) voit
näyttää laylinet merikartassa. Laylinet ovat erittäin hyödyllisiä
kilpailuissa.
Valitse merikartassa Menu > Tasot > Oma vene >
Suuntaviivat > Asetukset.
Näyttö: säätää laylinien ja veneen näyttämistä kartassa sekä
laylinien pituutta.
Purjehduskulma: määrittää, miten laite laskee laylinet.
Todellinen-asetus laskee laylinet tuulianturin mittaaman
tuulen kulman mukaan. Manuaalinen-asetus laskee laylinet
manuaalisesti annettujen tuulen- ja suojanpuoleisen kulman
perusteella.
Tuulenpuoleinen kulma: voit määrittää tuulenpuoleiseen
purjehduskulmaan perustuvan laylinen.
Suojanpuoleinen kulma: voit määrittää suojanpuoleiseen
purjehduskulmaan perustuvan laylinen.
Vuoroveden korjaus: korjaa laylinet vuoroveden perusteella.
Suodattimen aikavakio: suodattaa laylinetiedot määritetyn
aikavälin perusteella. Jos haluat tasaisen laylinen, joka
suodattaa pois osan veneen kulkusuunnan tai tosituulen
kulman muutoksista, anna suuri numero. Jos haluat laylinen,
joka on herkkä veneen kulkusuunnan tai tosituulen kulman
muutoksille, anna pieni numero.
Käyttäjätietotason asetukset
Voit näyttää kartoissa käyttäjätietoja, kuten reittipisteitä,
rajaviivoja ja jälkiä.
Valitse kartassa Menu > Tasot > Käyttäjätiedot.
Reittipisteet: näyttää reittipisteet kartassa ja avaa reittipisteiden
luettelon.
Rajaviivat: näyttää rajaviivat kartassa ja avaa rajaviivojen
luettelon.
Jäljet: näyttää jäljet kartassa.
Muiden alusten tason asetukset
HUOMAUTUS: nämä vaihtoehdot edellyttävät liitettyjä
lisävarusteita, kuten AIS-vastaanotinta, tutkaa tai VHF-radiota.
Valitse kartassa Menu > Tasot > Muut alukset.
DSC: määrittää, miten DSC-alukset ja niiden polut näkyvät
kartassa, ja näyttää DSC-luettelon.
AIS: määrittää, miten AIS-alukset ja niiden polut näkyvät
kartassa, ja näyttää AIS-luettelon.
Tiedot: näyttää muiden alusten tiedot kartassa.
Projisoitu suunta: määrittää projisoidun suunnan ajan AISaktivoiduille ja MARPA-merkityille aluksille.
AIS-hälytys: määrittää turva-alueen törmäyshälytykselle (Turvaalueen määrittäminen törmäyshälytykselle, sivu 6).
Vesitason asetukset
Valitse kartassa Menu > Tasot > Vesi.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
HUOMAUTUS: asennetut kartat tai nykyinen sijaintisi eivät
välttämättä tue kaikkia valikon asetuksia. Jos muutat kyseisiä
asetuksia, muutokset eivät vaikuta karttanäkymään.
Syvyyden varjostus: määrittää suuremman ja pienemmän
syvyyden, joiden väli varjostetaan.
Matalan varjostus: määrittää varjostuksen rantaviivasta
määritettyyn syvyyteen.
Pistesyvyydet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden. Vaarallista
syvyyttä matalammat ja yhtä syvät pistesyvyydet näkyvät
punaisella tekstillä.
Kalastusrajat: määrittää zoomaustasoksi pohjan muodot ja
syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä ja
yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Korkeuserojen varjostus: näyttää pohjan muutokset
varjostuksella. Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin
Premium-kartoissa.
Luotainkuvat: näyttää pohjan tiheyden luotainkuvien avulla.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin Premiumkartoissa.
Järven taso: asettaa järven nykyisen veden tason. Tämä
toiminto on käytettävissä vain joissakin Premium-kartoissa.
Syvyysalueen varjostus
Määrittämällä karttaan värialueita voit näyttää veden syvyydet,
joissa saaliskalat kulloinkin ovat. Määrittämällä syvempiä alueita
voit seurata, miten nopeasti pohjan syvyys muuttuu tietyllä
syvyysalueella. Voit luoda enintään kymmenen syvyysaluetta.
Sisämaan kalastuksen yhteydessä kannattaa käyttää enintään
viittä syvyysaluetta, jotta kartta pysyy selkeänä. Syvyysalueet
koskevat kaikkia karttoja ja vesistöjä.
Joissakin Garmin LakeVü™ ja Premium-lisäkartoissa on
oletusarvoisesti useita syvyysalueen varjostuksia.
Punainen
0–1,5 m (0–5 jalkaa)
Oranssi
1,5–3 m (5–10 jalkaa)
Keltainen
3–4,5 m (10–15 jalkaa)
Vihreä
4,5–7,6 m (15–25 jalkaa)
Fish Eye 3D -asetukset
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Valitse Fish Eye 3D -karttanäkymässä Menu.
Tarkista: määrittää 3D-karttanäkymän perspektiivin.
Jäljet: näyttää jäljet.
Kaikukeila: näyttää kaikuanturin kattaman alueen keilan.
Kalasymboli: näyttää vedenalaiset kohteet.
Tuetut kartat
Jotta matkasi vesillä olisi turvallinen ja nautittava, Garmin laitteet
tukevat ainoastaan virallisia yhtiön Garmin tai hyväksytyn
kolmannen osapuolen tuottamia karttoja.
Garmin Quickdraw Contours kartat
Voit ostaa karttoja yhtiöltä Garmin. Jos karttojen myyjä ei ole
Garmin, varmista myyjän luotettavuus ennen karttojen ostoa.
Ole erityisen varovainen ostaessasi karttoja verkosta. Jos olet
ostanut kartan, jota ei tueta, palauta se myyjälle.
Garmin Quickdraw Contours kartat
VAROITUS
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla käyttäjät voivat
luoda omia karttoja. Garmin ei vastaa kolmansien osapuolten
luomien karttojen tarkkuudesta, luotettavuudesta,
täydellisyydestä eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjä käyttää
kolmansien osapuolten luomia karttoja ja luottaa niihin omalla
vastuullaan.
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla voit luoda helposti
mistä tahansa vesistöstä karttoja, jotka sisältävät syvyyskäyrät
ja -merkinnät.
Kun Garmin Quickdraw Contours tallentaa tietoja,
aluskuvakkeen ympärillä on värillinen ympyrä. Se tarkoittaa
kullakin luotauskerralla tutkittavaa kartta-aluetta summittain.
Vihreä ympyrä ilmaisee hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä
nopeudeksi alle 16 km/h (10 mph). Keltainen ympyrä ilmaisee
hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä nopeudeksi 16–32 km/h
(10–20 mph). Punainen ympyrä ilmaisee heikon syvyyden tai
GPS-sijainnin sekä nopeudeksi yli 32 km/h (20 mph).
Voit tarkastella Garmin Quickdraw Contours karttoja
yhdistelmänäytössä tai yksittäisenä näkymänä kartassa.
Tallennettujen tietojen määrä määräytyy muistikortin koon,
luotainlähteen ja veneen nopeuden mukaan tallentaessasi
tietoja. Voit tallentaa pitempään käyttämällä yksikeilaista
luotainta. 2 Gt:n muistikortille voi ehkä tallentaa jopa noin
1 500 tuntia tietoja.
Kun tallennat tietoja karttaplotterin muistikortille, uudet tiedot
lisätään nykyiseen Garmin Quickdraw Contours karttaan ja
tallennetaan muistikortille. Kun asetat uuden muistikortin,
nykyisiä tietoja ei siirretä uudelle kortille.
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw
Contours toiminnolla
Jotta voit käyttää Garmin Quickdraw Contours toimintoa,
tarvitset luotainsyvyyden, GPS-sijaintisi sekä muistikortin, jolla
on vapaata tilaa.
1 Valitse karttanäkymässä Menu > Quickdraw Contours >
Aloita tallennus.
2 Kun tallennus on valmis, valitse Menu > Quickdraw
Contours > Lopeta tallennus.
3 Valitse Hallinta > Nimi ja nimeä kartta.
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw
Contours karttaan
Voit merkitä Garmin Quickdraw Contours karttaan vaaroja tai
kohdepisteitä.
1 Valitse sijainti merikartasta.
2 Valitse Lisää Quickdraw-merkintä.
3 Kirjoita merkinnän teksti ja valitse Valmis.
9
Garmin Quickdraw yhteisö
Garmin Quickdraw yhteisö on maksuton, julkinen verkkoyhteisö,
jossa voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja
muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi voit ladata toisten käyttäjien
luomia karttoja.
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, voit käyttää ActiveCaptain
sovelluksella Garmin Quickdraw yhteisöä (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön ActiveCaptain sovelluksella, sivu 10).
Jos laitteessa ei ole Wi‑Fi tekniikkaa, voit käyttää Garmin
Quickdraw yhteisöä Garmin Connect™ sivustossa (Yhdistäminen
Garmin Quickdraw yhteisöön Garmin Connect sovelluksella,
sivu 10).
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön
ActiveCaptain sovelluksella
1 Avaa mobiililaitteessa ActiveCaptain sovellus ja yhdistä
ECHOMAP Ultra laitteeseen (ActiveCaptain sovelluksen
käytön aloittaminen, sivu 2).
2 Valitse sovelluksessa Quickdraw-yhteisö.
Voit luoda muiden yhteisön jäsenten luomia Contours-karttoja
(Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen ActiveCaptain
sovelluksella, sivu 10) ja jakaa luomiasi karttoja (Garmin
Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin Quickdraw
yhteisön kanssa ActiveCaptain sovelluksella, sivu 10).
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen
ActiveCaptain sovelluksella
Voit ladata muiden luomia ja jakamia Garmin Quickdraw
Contours karttoja Garmin Quickdraw yhteisöstä.
1 Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa
Quickdraw-yhteisö > Hae Contours-tietoja.
2 Etsi ladattava alue kartan ja hakutoimintojen avulla.
Punaiset pisteet edustavat kyseisen alueen jaettuja Garmin
Quickdraw Contours karttoja.
3 Valitse Valitse ladattava alue.
4 Valitse ladattava alue vetämällä ruutua.
5 Voit muuttaa ladattavaa aluetta vetämällä kulmia.
6 Valitse Lataa alue.
Kun seuraavan kerran yhdistät ActiveCaptain sovelluksen
ECHOMAP Ultra laitteeseen, ladatut Contours-kartat siirretään
laitteeseen automaattisesti.
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin
Quickdraw yhteisön kanssa ActiveCaptain sovelluksella
Voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja muiden
Garmin Quickdraw yhteisön jäsenten kanssa.
Kun jaat Contours-kartan, ainoastaan luomasi kartta jaetaan.
Reittipisteitäsi ei jaeta.
Kun määritit ActiveCaptain sovellusta, valitsit ehkä karttojesi
automaattisen jakamisen yhteisön kanssa. Jos et tehnyt niin, ota
jakaminen käyttöön seuraavasti.
Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa
Quickdraw-yhteisö.
Kun seuraavan kerran yhdistät ActiveCaptain sovelluksen
ECHOMAP Ultra laitteeseen, karttasi siirretään yhteisöön
automaattisesti.
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön Garmin
Connect sovelluksella
1 Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Valitse Aloitus > Quickdraw-yhteisö > Aloitus.
3 Luo Garmin Connect tili viimeistään nyt.
4 KirjauduGarmin Connect tilillesi.
5 Avaa Garmin Quickdraw widget valitsemalla oikeasta
yläkulmasta Veneily.
10
VIHJE: varmista, että tietokoneessa on muistikortti, jotta voit
jakaa Garmin Quickdraw Contours karttoja.
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin
Quickdraw yhteisön kanssa Garmin Connect sovelluksella
Voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja muiden
Garmin Quickdraw yhteisön jäsenten kanssa.
Kun jaat Contours-kartan, ainoastaan luomasi kartta jaetaan.
Reittipisteitäsi ei jaeta.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan (Muistikorttien asettaminen,
sivu 1).
2 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
3 Avaa Garmin Quickdraw yhteisö (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön Garmin Connect sovelluksella, sivu 10).
4 Valitse Jaa vesistökarttatietoja.
5 Valitse muistikortin Garmin-kansio.
6 Avaa Quickdraw-kansio ja valitse sieltä ContoursLog.svytiedosto.
Kun tiedosto on ladattu, poista ContoursLog.svy-tiedosto
muistikortilta, jotta se ei aiheuta ongelmia tulevien latausten
yhteydessä. Tietoja ei menetetä.
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen Garmin
Connect sovelluksella
Voit ladata muiden luomia ja jakamia Garmin Quickdraw
Contours karttoja Garmin Quickdraw yhteisöstä.
Jos laitteessa ei ole Wi‑Fi tekniikkaa, voit käyttää Garmin
Quickdraw yhteisöä Garmin Connect sivustossa.
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, käytä Garmin Quickdraw
yhteisöä ActiveCaptain sovelluksella (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön ActiveCaptain sovelluksella, sivu 10).
1 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
2 Avaa Garmin Quickdraw yhteisö (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön Garmin Connect sovelluksella, sivu 10).
3 Valitse Hae Contours-tietoja.
4 Etsi ladattava alue kartan ja hakutoimintojen avulla.
Punaiset pisteet edustavat kyseisen alueen jaettuja Garmin
Quickdraw Contours karttoja.
5 Valitse Valitse ladattava alue.
6 Valitse ladattava alue vetämällä ruudun reunoja.
7 Valitse Aloita lataus.
8 Tallenna tiedosto muistikortille.
VIHJE: jos et löydä tiedostoa, katso Ladatut tiedostot kansiosta. Selain on ehkä tallentanut tiedoston siihen.
9 Irrota muistikortti tietokoneesta.
10 Aseta muistikortti korttipaikkaan (Muistikorttien asettaminen,
sivu 1).
Karttaplotteri tunnistaa Contours-kartat automaattisesti.
Karttaplotterilta saattaa kulua karttojen lataamiseen muutama
minuutti.
Garmin Quickdraw Contours asetukset
Valitse kartassa Menu > Quickdraw Contours > Asetukset.
Tallennuksen siirtymä: määrittää luotainsyvyyden ja käyrän
tallennussyvyyden välin. Jos veden taso on muuttunut
viimeisimmän tallennuksen jälkeen, säädä tätä asetusta
siten, että tallennussyvyys on sama molemmissa tallenteissa.
Jos luotainsyvyys oli viime tallennuskerralla esimerkiksi 3,1 m
(10,5 jalkaa), ja tänään se on 3,6 m (12 jalkaa), määritä
Tallennuksen siirtymä -arvoksi -0,5 m (-1,5 jalkaa).
Käytt. näytön poikkeama: määrittää käyrän syvyyksien ja
käyttäjän Contours-karttojen syvyysmerkintöjen eron ja
kompensoi siten vesistön vesitason muutoksia tai
tallennettujen karttojen syvyysvirheitä.
Garmin Quickdraw Contours kartat
Yhteisönäytön poikkeama: määrittää käyrän syvyyksien ja
yhteisön Contours-karttojen syvyysmerkintöjen eron ja
kompensoi siten vesistön vesitason muutoksia tai
tallennettujen karttojen syvyysvirheitä.
Tutkimuksen värit: määrittää Garmin Quickdraw Contours
näytön värin. Kun asetus on käytössä, värit ilmaisevat
tallenteen laadun. Kun asetus ei ole käytössä, käyräalueilla
käytetään kartan vakiovärejä.
Vihreä ilmaisee hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä
nopeudeksi alle 16 km/h (10 mph). Keltainen ilmaisee hyvän
syvyyden ja GPS-sijainnin sekä nopeudeksi 16–32 km/h (10–
20 mph). Punainen ilmaisee heikon syvyyden tai GPSsijainnin sekä nopeudeksi yli 32 km/h (20 mph).
Navigointi käyttäen karttaplotteria
VAROITUS
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMIO
Jos aluksessa on automaattiohjausjärjestelmä, jokaiseen
ohjausruoriin on asennettava oma automaattiohjauksen
hallintanäyttö, jotta automaattiohjaus voidaan poistaa käytöstä.
HUOMAUTUS: jotkin karttanäkymät ovat käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Navigointi edellyttää määränpään valintaa, suunnan tai reitin
määrittämistä ja suunnan tai reitin seuraamista. Voit noudattaa
suuntaa tai reittiä, joka näkyy meri- tai kalastuskartassa,
Perspective 3D -karttanäkymässä tai Mariner’s Eye 3D karttanäkymässä.
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa
kolmella tavalla: Mene, Reitti tai Autom. opastus.
Mene: johtaa suoraan määränpäähän. Tämä on vakiovaihtoehto
määränpäähän navigoimiseen. Karttaplotteri luo suoran
kurssin tai navigointilinjan määränpäähän. Reitti voi kulkea
maalla tai sillä voi olla muita esteitä.
Reitti: luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Voit lisätä
käännöksiä matkan varrella. Vaihtoehto luo suoran kurssin
määränpäähän, mutta voit lisätä reittiin käännöksiä maaalueiden ja muiden esteiden kiertämistä varten.
Autom. opastus: päättelee veneen tietojen ja karttatietojen
avulla parhaan reitin määränpäähän. Vaihtoehto on
käytettävissä vain käytettäessä yhteensopivaa Premiumkarttaa yhteensopivassa karttaplotterissa. Se luo
käännöskohtaisen navigointilinjan määränpäähän välttäen
maa-alueita ja muita esteitä (Automaattinen opastus,
sivu 14).
Kun käytät yhteensopivaa Garmin automaattiohjausta
liitettynä karttaplotteriin, jossa on NMEA 2000,
automaattiohjaus noudattaa automaattisen opastuksen
reittiä.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Perustietoa navigoinnista
Kysymys
Vastaus
Kuinka saan karttaplotterin
osoittamaan suunnan, johon
haluan mennä (suuntiman)?
Navigointi Siirry-toiminnolla (Suoran
reitin määrittäminen ja noudattaminen
Siirry-toiminnolla, sivu 11).
Kuinka saan laitteen opastamaan minut suoraa reittiä
pitkin (mahdollisimman vähän
jäljen ylitystä) kohteeseen
mahdollisimman lyhyttä reittiä
pitkin nykyisestä sijainnista?
Yksietappisen reitin luonti ja navigointi
Reitti-toiminnolla (Reitin luominen ja
navigoiminen nykyisestä sijainnista,
sivu 13).
Kuinka saan laitteen opastamaan minut kohteeseen
välttäen samalla karttaan
merkittyjä esteitä?
Monietappisen reitin luonti ja navigointi
Reitti-toiminnolla (Reitin luominen ja
navigoiminen nykyisestä sijainnista,
sivu 13).
Kuinka saan laitteen
ohjaamaan automaattiohjausta?
Navigointi Reitti-toiminnolla (Reitin
luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista, sivu 13).
Voiko laite luoda minulle
reitin?
Jos käytät Premium-karttoja, jotka
tukevat automaattista opastusta, ja olet
alueella, jolla voit käyttää automaattista
opastusta, käytä navigointiin automaattista opastusta (Autom. opastus määrittäminen ja noudattaminen, sivu 14).
Miten muutan veneeni automaattisen opastuksen
asetukset?
Katso kohtaa (Automaattinen opastus,
sivu 14).
Määränpäät
Voit valita määränpäitä kartoissa, 3D-karttanäkymissä ja
luetteloissa.
Määränpään hakeminen nimellä
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä,
tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.
1 Valitse Navigointitiedot > Etsi nimellä.
2 Kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3 Valitse tarvittaessa Valmis.
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.
4 Valitse määränpää.
Määränpään valitseminen merikartasta
Valitse määränpää merikartasta.
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja
tarjoavista kohteista.
1 Valitse Navigointitiedot.
2 Valitse Avomeripalvelut tai Sisämaan palvelut.
3 Valitse tarvittaessa veneilypalvelujen luokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät sijainnit ja etäisyyden niihin.
4 Valitse määränpää.
Valitsemalla tai voit tarkastella lisätietoja tai näyttää
sijainnin kartassa.
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla
VAROITUS
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Voit määrittää suoran reitin kohteeseen ja noudattaa sitä
nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.
11
1 Valitse määränpää (Määränpäät, sivu 11).
2 Valitse Navigoi > Mene.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentanvärisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
3 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Kun
olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
4
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Voit käyttää myös oranssia kurssiohjausnuolta, joka ehdottaa
kääntösädettä, jolla voit palauttaa veneen kurssille.
VAROITUS
Tarkista reitti esteiden varalta, ennen kuin alat kääntyä. Jos
reitti ei ole turvallinen, vähennä veneen nopeutta ja selvitä
turvallinen reitti takaisin reitille.
Navigoinnin lopettaminen
Valitse meri- tai kalastuskartassa Menu > Lopeta navigointi.
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä Mark.
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse Select Position.
• Voit luoda reittipisteen käyttämällä aluetta (etäisyyttä) ja
suuntimaa valitsemalla Anna alue/suuntima ja antamalla
tiedot.
MOB-sijainnin merkitseminen
Valitse Mark > Mies yli laidan.
Kansainvälinen mies yli laidan (MOB) -symboli merkitsee
aktiivisen MOB-pisteen, ja karttaplotteri määrittää suoran reitin
takaisin merkittyyn sijaintiin.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden reittipisteen projisoimalla etäisyyden ja
suuntiman eri sijainnista. Tämä voi olla kätevää luotaessa
purjehduskilpailun lähtö- ja maaliviivoja.
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste >
Anna alue/suuntima.
2 Valitse tarvittaessa viitepiste kartassa.
3 Valitse Anna alue/suuntima.
4 Kirjoita matka ja valitse Valmis.
5 Kirjoita suuntima ja valitse Valmis.
6 Valitse Sijainti.
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
12
3 Valitse Katso > Muokkaa reittipistettä.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
•
•
Lisää nimi valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla nimi.
Voit vaihtaa symbolin valitsemalla Symboli.
Voit vaihtaa syvyyttä valitsemalla Syvyys.
Voit vaihtaa veden lämpöä valitsemalla Veden lämpö.
Voit muuttaa kommenttia valitsemalla Kommentti.
Voit siirtää reittipistettä valitsemalla Siirrä.
Tallennetun reittipisteen siirtäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Katso > Siirrä.
4 Anna reittipisteen uusi sijaintipaikka:
• Voit siirtää reittipistettä käyttäessäsi karttaa valitsemalla
Käytä karttaa, valitsemalla uuden sijainnin kartassa ja
valitsemalla Siirrä.
• Voit siirtää reittipistettä koordinaattien avulla valitsemalla
Syötä koordinaatit ja antamalla uudet koordinaatit.
• Voit siirtää reittipistettä käyttämällä aluetta (etäisyyttä) ja
suuntimaa valitsemalla Anna alue/suuntima ja antamalla
tiedot.
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen
VAROITUS
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Reittipiste on luotava, ennen kuin siihen voi navigoida.
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.
• Jos haluat käyttää automaattista opastusta, valitse
Autom. opastus.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste tai MOB-piste.
3 Valitse Katso > Poista.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Reitit
Reitti on linja sijainnista vähintään yhteen määränpäähän.
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista
Voit luoda reitin meri- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen heti.
Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.
1 Valitse määränpää meri- tai kalastuskartassa.
2 Valitse Navigoi > Reitti.
3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäätä.
4 Valitse Lisää käännös.
5 Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä. Aloita määränpäästä ja
siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.
Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi
nykyisen sijaintisi jälkeen. Sen pitäisi olla alusta lähimpänä
oleva käännös.
6 Valitse tarvittaessa Menu.
7 Valitse Valmis.
8 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
9 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet.
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti.
Yhdelle reitille voi lisätä enintään 250 reittipistettä tai käännöstä.
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit > Uusi > Reitit.
2 Valitse reitin aloitussijainti.
3 Valitse Lisää käännös.
4 Valitse seuraavan käännöksen sijainti kartassa.
5 Valitse Lisää käännös.
Karttaplotteri merkitsee käännöksen sijainnin reittipisteellä.
6 Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 4 ja 5.
7 Valitse määränpää.
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
näyttäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Tarvittaessa voit näyttää vain reitit tai automaattisen
opastuksen radat valitsemalla Suodatin.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso > Muokkaa reittiä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
nimen.
• Voit valita reittipisteen käännösluettelosta valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä käännösluetteloa ja
valitsemalla reittipisteen luettelosta.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
• Voit valita käännöksen kartan avulla valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä karttaa ja valitsemalla
sijainnin kartasta.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
7 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin
mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta
tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
5 Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
6 Valitse tarvittaessa Valmis.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
7 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
8 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
9 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
13
Tallennetun reitin poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso > Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reitit.
Automaattinen opastus
VAROITUS
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Automaattisella opastuksella voit suunnitella parhaan reitin
määränpäähän. Automaattinen opastus lukee karttaplotterin
avulla karttatiedot, kuten veden syvyyden ja tunnetut esteet, ja
laskee reittiehdotuksen. Voit muuttaa reittiä navigoinnin aikana.
Autom. opastus määrittäminen ja noudattaminen
1 Valitse määränpää (Määränpäät, sivu 11).
2 Valitse Navigoi > Autom. opastus.
3 Tarkista magentalla värillä merkitty rata.
4 Valitse Aloita navigointi.
5 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
Autom. opastus radan luominen ja tallentaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit > Uusi > Autom. opastus.
2 Valitse lähtöpiste ja valitse Seuraava.
3 Valitse määränpää ja valitse Seuraava.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää vaaran ja muuttaa rataa vaarapaikan lähellä
valitsemalla Vaaran tarkistus.
• Voit muuttaa rataa valitsemalla Muuta rataa ja
seuraamalla näytön ohjeita.
• Voit poistaa radan valitsemalla Poista.
• Voit tallentaa radan valitsemalla Valmis.
Automaattisen opastuksen radan säätäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti ja valitse Katso > Muokkaa > Muuta rataa.
VIHJE: kun navigoit Autom. opastus reittiä, valitse reitti
merikartassa ja valitse Muuta rataa.
3 Valitse jokin sijainti reitillä.
4 Vedä piste uuteen sijaintiin.
5 Valitse tarvittaessa piste ja valitse Poista.
14
6 Valitse Valmis.
Meneillään olevan Autom. opastus laskennan
peruuttaminen
Valitse merikartassa Menu > Peruuta.
VIHJE: voit peruuttaa laskennan nopeasti valitsemalla Back.
Ajoitetun saapumisen asettaminen
Käyttämällä tätä toimintoa reitillä tai Autom. opastus reitillä voit
saada tietoja saapumisajasta valittuun pisteeseen. Tämän
tiedon avulla voit ennakoida saapumisen esimerkiksi avautuvalle
sillalle tai tapahtumapaikalle.
1 Valitse merikartassa Menu.
2 Valitse Ajoitettu saapuminen.
VIHJE: voit avata Ajoitettu saapuminen valikon nopeasti
valitsemalla pisteen reitiltä.
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
HUOMIO
Ensisijainen syvyys- ja Alikulkukorkeus-asetukset vaikuttavat
siihen, kuinka karttaplotteri laskee Autom. opastus reitin. Jos
alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei tunneta,
järjestelmä ei laske Autom. opastus reittiä kyseiseltä alueelta.
Jos Autom. opastus reitin alussa tai lopussa olevalla alueella on
matalampaa kuin Ensisijainen syvyys, tai asetettu
Alikulkukorkeus ei siellä riitä, järjestelmä ei karttatietojen
perusteella välttämättä laske Autom. opastus reittiä kyseiseltä
alueelta. Kartassa kyseiset alueet läpäisevä reitti näkyy
harmaana viivana tai magentan ja harmaan värisenä
raitaviivana. Kun vene tulee tällaiselle alueelle, näyttöön tulee
varoitus.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja.
Voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan
Autom. opastus reittiä.
Ensisijainen syvyys: määrittää kartan syvyystietojen
perusteella veneelle turvallisen veden vähimmäissyvyyden.
HUOMAUTUS: premium-karttojen (valmistettu ennen 2016)
vähimmäisturvasyvyys on 0,91 metriä (3 jalkaa). Jos määrität
arvoksi alle 0,91 metriä (3 jalkaa), kartoissa käytetään
Autom. opastus reittilaskentaan ainoastaan 0,91 metrin (3
jalan) syvyyttä.
Alikulkukorkeus: määrittää karttatietojen perusteella veneelle
turvallisen sillan tai esteen vähimmäiskorkeuden.
Rantaviivan etäisyys: määrittää, miten lähelle rantaviivaa
Autom. opastus reitti sijoitetaan. Autom. opastus reitti voi
siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin aikana.
Asetuksen arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia. Voit
varmistaa, että Autom. opastus reitti sijoitetaan sopivalle
etäisyydelle rantaviivasta, arvioimalla viivan sijoittelua
käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin on navigoitava
kapean vesiväylän kautta (Rantaviivaetäisyyden säätäminen,
sivu 14).
Rantaviivaetäisyyden säätäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle
rantaviivaa Autom. opastus reitti sijoitetaan. Autom. opastus
reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin aikana.
Rantaviivan etäisyys ‑asetuksen käytettävissä olevat arvot ovat
suhteellisia, eivät ehdottomia. Voit varmistaa, että Autom.
opastus reitti sijoitetaan sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja
voit arvioida Autom. opastus sijoittelua käyttämällä tutumpia
määränpäitä, joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
1 Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Autom. opastus >
Rantaviivan etäisyys > Tav..
Navigointi käyttäen karttaplotteria
3 Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.
4 Valitse Navigoi > Autom. opastus.
5 Tarkista automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä,
väistääkö se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen
käännökset tehokkaan matkanteon.
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Menu > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Kaukana.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Autom.
opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähellä.
7 Jos valitsit vaiheessa 6 Lähellä tai Kaukana, tarkista
automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Autom. opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta Autom.
opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä navigointia
kapean vesitien kautta.
8 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Menu > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Kauimm.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Autom.
opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.
9 Jos valitsit vaiheessa 8 Lähin tai Kauimm, tarkista Autom.
opastus reitin sijainti ja määritä, väistääkö se tunnetut esteet
turvallisesti ja takaavatko sen käännökset tehokkaan
matkanteon.
Autom. opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta Autom.
opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä navigointia
kapean vesitien kautta.
10 Toista vaiheet 3-9 vielä vähintään kerran käyttämällä joka
kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan
etäisyys ‑asetus toimii.
Jäljet
Jälki on veneen kulkeman matkan tallenne. Parhaillaan
tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin. Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3Dkarttanäkymässä.
Jälkien näyttäminen
1 Valitse kartassa Menu > Tasot > Käyttäjätiedot > Jäljet.
2 Valitse näytettävät jäljet.
Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset > Jäljen väri.
2 Valitse jäljen väri.
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
3 Valitse Tallenna.
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Katso > Muokkaa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi ja kirjoita uusi nimi.
• Valitse Jäljen väri ja valitse väri.
Jäljen tallentaminen reitiksi
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Katso > Muokkaa jälkeä > Tallenna nimellä >
Tallenna reittinä.
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan,
sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi jälki (Jäljet,
sivu 15).
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Seuraa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
6 Seuraa viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että
vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Tallennetun jäljen poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Katso > Poista.
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Tallennetut jäljet.
Aktiivisen jäljen seuraaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
3 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
4 Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä
ja muita esteitä.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Jäljet >
Tyhjennä aktiivinen jälki.
Jälkimuisti tyhjennetään ja aktiivisen jäljen tallennusta
jatketaan.
15
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset.
2 Valitse Tallennustila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti
on täynnä, valitse Täytä.
• Kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla
vanhimmat jälkitiedot uusimmilla, valitse Kierrä.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan.
Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan,
mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuusväli käyttää muistia
tehokkaimmin.
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset > Tallennusväli.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan
valitsemalla Väli > Matka > Vaihda ja määrittämällä
matkan.
• Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla Väli >
Aika > Vaihda ja määrittämällä aikavälin.
• Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan
valitsemalla Väli > Tarkkuus > Vaihda ja määrittämällä
suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen
kuin laite tallentaa jälkipisteen. Tämä on suositeltu
tallennusvaihtoehto.
Rajaviivat
Rajaviivojen avulla voit välttää tiettyjä vesialueita tai pysyä
tietyllä vesialueella. Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun
saavut rajaviivalle tai poistut rajaviivan yli.
Voit luoda rajaviiva-alueita, -viivoja ja -ympyröitä kartassa. Voit
myös muuntaa tallennettuja jälkiä ja reittejä rajaviivoiksi. Voit
luoda rajaviiva-alueen reittipisteistä luomalla niistä ensin reitin ja
muuntamalla sen rajaviivaksi.
Voit valita rajaviivan aktiiviseksi rajaviivaksi. Voit lisätä aktiivisen
rajan tiedot kartan tietokenttiin.
Rajaviivan luominen
1 Valitse Navigointitiedot > Rajaviivat > Uusi.
2 Valitse rajaviivan muoto.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Reitin muuntaminen rajaviivaksi
Sinun tarvitsee luoda ja tallentaa vähintään yksi reitti, ennen
kuin voit muuntaa reitin rajaviivaksi (Reitin luominen ja
tallentaminen, sivu 13).
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso > Muokkaa reittiä > Tallenna rajaviivaksi.
Jäljen muuntaminen rajaviivaksi
Sinun tarvitsee tallentaa vähintään yksi jälki, jotta voit muuntaa
jäljen rajaviivaksi (Aktiivisen jäljen tallentaminen, sivu 15).
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Katso > Muokkaa jälkeä > Tallenna nimellä >
Tallenna rajaviivaksi.
Rajaviivan muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Katso > Muokkaa rajaviivaa.
16
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata rajaviivan ulkoasua kartassa valitsemalla
Näyttöasetukset.
• Voit muuttaa rajaviivaa tai sen nimeä valitsemalla
Muokkaa rajaviivaa.
• Voit muokata rajaviivan hälytystä valitsemalla Hälytys.
Rajaviivan hälytyksen asettaminen
Rajaviivan hälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
asetetusta rajaviivasta. Tästä voi olla hyötyä, kun yrität välttää
tiettyjä alueita tai jos tietyillä alueilla (kuten laivaväylillä) on
oltava erittäin tarkkana.
1 Valitse Navigointitiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Katso > Hälytys > Käytössä.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
• Jos haluat määrittää hälytyksen, kun vene on tietyllä
etäisyydellä rajaviivasta, valitse Varoitusetäisyys,
määritä etäisyys ja valitse Valmis.
• Jos haluat määrittää hälytyksen, kun saavut rajaviivalle,
valitse Alue > Saavutaan > Suljetaan.
• Jos haluat määrittää hälytyksen, kun poistut rajaviivan yli,
valitse Alue > Suljetaan.
Rajaviivan poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Katso > Muokkaa rajaviivaa > Poista.
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Kaikki > OK.
Kalastustutka
Kun karttaplotteri on liitetty yhteensopivaan kaikuanturiin oikein,
karttaplotteria voi käyttää kalastustutkana.
Lisätietoja kuhunkin käyttötarpeeseen sopivimmista
kaikuantureista on osoitteessa garmin.com/transducers.
Voit tarkastella alueella olevia kaloja luotainnäytöissä.
Käytettävissä olevat luotainnäkymät vaihtelevat kaikuanturin
tyypin ja karttaplotteriin liitetyn luotainmoduulin mukaan.
Esimerkiksi tietyt Panoptix luotainnäytöt ovat tarkasteltavissa
ainoastaan, jos yhteensopiva Panoptix kaikuanturi on liitetty.
Käytettävissä on neljä luotainnäkymien perustyyliä: koko näytön
näkymä, jaetun näytön näkymä, joka sisältää vähintään kaksi
näkymää, ja jaettu taajuusnäkymä, jossa näkyy kaksi eri
taajuutta. Kunkin näytön näkymän asetuksia voi mukauttaa. Jos
käytät esimerkiksi jaettua taajuusnäkymää, voit muuttaa kunkin
taajuuden herkkyyttä erikseen.
Jos et näe haluamaasi luotainnäkymien järjestystä, voit luoda
mukautetun yhdistelmänäytön (Uuden yhdistelmäsivun luominen
ECHOMAP Ultra laitteella, sivu 2).
Luotainsignaalilähetyksen lopettaminen
• Voit poistaa käytöstä aktiivisen luotaimen valitsemalla
luotainnäytössä Menu > Luotainlähetys.
• Voit poistaa käytöstä kaikki luotainlähetykset painamalla
painiketta ja valitsemalla Poista luotain käytöstä.
Luotainnäkymän vaihtaminen
1 Valitse yhdistelmänäytössä, jossa on luotain, Menu >
Määritä yhdistelmä > Muokkaa yhdistelmää.
2 Valitse muutettava ikkuna.
Kalastustutka
3 Valitse luotainnäkymä.
Perinteinen luotainnäkymä
Käytettävissä on liitetyn kaikuanturin mukaan useita koko näytön
näkymiä.
Perinteinen koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin
lähettämät luotainlukemat suurena. Näytön oikeassa reunassa
näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun
näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle.
SideVü luotainnäkymä
Syvyystiedot
Vedenalaiset kohteet tai kalat
Veden pohja
HUOMAUTUS: sideVü luotaintietojen vastaanottamiseen
tarvitaan yhteensopiva SideVü kaikuanturi. Lisätietoja
yhteensopivista kaikuantureista on osoitteessa garmin.com
/transducers.
SideVü luotaimen hakutekniikka näyttää, mitä veneen sivuilla
on. Tekniikan avulla voi etsiä vedenalaisia kohteita ja kaloja.
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Jaetun taajuuden luotainnäkymässä näytön reunoilla näkyy eri
taajuuksien luotaintietojen kaavio.
HUOMAUTUS: jaetun taajuuden luotainnäkymä edellyttää
kaksoistaajuuksisen kaikuanturin käyttöä.
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Luotainnäkymän jaettu zoomaus näyttää luotainlukemat koko
näytön kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennetun
osan samassa näytössä.
Garmin ClearVü luotainnäkymä
Veneen vasen kylki
HUOMAUTUS: Garmin ClearVü luotaintietojen
vastaanottamiseen tarvitaan yhteensopiva karttaplotteri tai
kalastustutka sekä yhteensopiva kaikuanturi. Lisätietoja
yhteensopivista kaikuantureista on osoitteessa garmin.com
/transducers.
Korkeataajuuksinen Garmin ClearVü luotain näyttää veneen
ympärillä olevat kohteet ja alapuolella olevat rakenteet
yksityiskohtaisesti ja selkeästi.
Veneen oikea kylki
Veneen kaikuanturi
Puita
Vanhoja renkaita
Halkoja
Etäisyys veneen kylkeen
Aluksen ja pohjan välillä oleva vesi
SideVü hakutekniikka
Yleisemmän kartiomaisen keilan sijasta SideVü kaikuanturi
käyttää litteää keilaa tutkiessaan veneen sivuilla olevaa vettä ja
maata.
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen. Skannaavan
Garmin ClearVü luotaimen keila on kapea. Se muistuttaa
kopiokoneen valokeilan muotoa. Tämä keila tuottaa tavallista
selkeämmän kuvan veneen alla olevista kohteista.
Kalastustutka
17
Panoptix luotainnäkymät
Panoptix luotaintietojen vastaanottamiseen tarvitaan
yhteensopiva kaikuanturi.
Panoptix luotainnäkymissä näet kaikki veneen ympärillä olevat
kohteet reaaliaikaisesti. Näet myös vedessä olevat täkykalat ja
veneen edessä tai alla olevat täkykalaparvet.
LiveVü luotainnäkymissä näet veneen edessä tai alla olevan
liikkeen reaaliaikaisesti. Näyttö päivittyy erittäin nopeasti, joten
luotainnäkymät muistuttavat videokuvaa.
RealVü 3D luotainnäkymissä näet veneen edessä tai alla olevat
kohteet kolmiulotteisina. Näyttö päivittyy kaikuanturin jokaisen
pyyhkäisyn jälkeen.
Jos haluat nähdä kaikki viisi Panoptix luotainnäkymää, tarvitset
yhden kaikuanturin, joka näyttää veneen alla olevat kohteet, ja
toisen, joka näyttää veneen edessä olevat kohteet.
Voit avata Panoptix luotainnäkymät valitsemalla Luotain ja
valitsemalla näkymän.
LiveVü alas luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet veneen alla olevat kohteet
kaksiulotteisina. Näkymää voidaan käyttää täkykalaparven ja
saaliskalojen tarkastelemiseen.
RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kaikuanturin edessä olevat
kohteet kolmiulotteisina. Voit käyttää näkymää, kun vene on
paikallaan ja haluat pohjan ja venettä lähestyvät saaliskalat.
Värien selite
Vene
Ping-haun ilmaisin
Kala
Pohja
Alue
RealVü 3D alas -luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kaikuanturin alapuolella olevat
kohteet kolmiulotteisina. Voit käyttää näkymää, kun vene on
paikallaan ja haluat nähdä, mitä veneen ympärillä on.
Panoptix alas näkymän historia vieritettävässä luotainnäytössä
Vene
Alue
Polut
Värien selite
Drop shot -peruke
Vene
Pohja
Luotainkeila
LiveVü eteenpäin luotainnäkymä
Alue
Tässä luotainnäkymässä näet veneen edessä olevat kohteet
kaksiulotteisina. Näkymää voidaan käyttää täkykalaparven ja
saaliskalojen tarkastelemiseen.
Kalat
Pohja
RealVü 3D historiallinen luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kolmiulotteisina veneen takana
olevat kohteet liikkuessasi sekä koko vesipilarin pohjasta veden
pintaan. Tätä näkymää käytetään saaliskalojen etsimiseen.
Vene
Alue
Kala
Polut
Pohja
18
Värien selite
Vene
Kalastustutka
Alue
A-scope, oikeanpuoleinen näkymä lähennettynä
Pohja
A-scope, zoomausalue rajattu
Rakenne
Syvyysasteikko
Kala
Nykyisen sijainnin syvyys
FrontVü luotainnäkymä
Panoptix FrontVü luotainnäkymä parantaa tilannetietoisuutta
näyttämällä enintään 91 metrin (300 jalan) päässä veneen
etupuolella olevat vedenalaiset esteet.
Etuosan törmäysten välttäminen FrontVü luotaimen avulla
heikkenee, kun nopeus kasvaa yli 8 solmun.
Jotta näet FrontVü luotainnäkymän, sinun tarvitsee asentaa ja
liittää yhteensopiva kaikuanturi, kuten PS21. Kaikuanturin
ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää.
Kaikuanturin kartion kulma ja laajuus nykyisellä taajuudella
Tunnistinsivun pikavalinnat
Kosketusnäyttölaitteissa voit käyttää tunnistinta ja a-scopea.
Voit siirtää zoomausaluetta vetämällä ylös ja alas.
Säädä aluetta valitsemalla.
Panoptix LiveScope luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet reaaliaikaisesti, mitä veneen
edessä tai alla on. Siinä voidaan tarkastella kaloja ja rakenteita.
Säädä taajuutta valitsemalla.
Säädä herkkyyttä valitsemalla.
Säädä keilan leveyttä valitsemalla.
Siirrä zoomausaluetta vasemmassa A-scopessa vetämällä
zoomausikkunaa.
Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Syvyystiedot
Vedenalaiset kohteet tai kalat
Veden pohja
Tunnistinnäkymä
Tunnistimen pyöreässä syvyysasteikossa näkyvät luotaintiedot
ilmaisevat, mitä veneen alapuolella on. Asteikko kuvataan
renkaana, joka alkaa ylhäältä ja etenee myötäpäivään. Renkaan
sisällä oleva asteikko ilmaisee syvyyden. Luotaintiedot vilkkuvat
renkaassa, kun niitä saadaan sisemmän ympyrän osoittamasta
syvyydestä.
Tunnistimen värit osoittavat luotaintulosten voimakkuudet.
Oletusvärikaaviossa käytetään perinteisiä luotaimen värejä,
joissa keltainen tarkoittaa voimakkainta signaalia, oranssi
voimakasta, punainen heikompaa, sininen heikointa ja valkoinen
puuttuvaa signaalia.
Valitse Tunnistin.
Kalastustutka
Sinun on tiedettävä kaikuanturisi tyyppi, jotta voit valita sen.
Tämä karttaplotteri on yhteensopiva useiden lisävarusteena
hankittavien kaikuanturien kanssa, esimerkiksi Garmin ClearVü™
kaikuanturien, joita voi ostaa osoitteesta garmin.com
/transducers.
Jos liität muuta kaikuanturia kuin karttaplotterin mukana
toimitettua, sinun on ehkä määritettävä kaikuanturin tyyppi, jotta
luotain toimii oikein.
1 Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus >
Asennus > Kaikuanturin tyyppi.
2 Valitse muutettava kaikuanturi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos kaikuanturi on luettelossa, valitse se.
• Jos käytät 200/77 kHz:n kaksikeilaista kaikuanturia, valitse
Kaksoiskeila (200/77 kHz).
• Jos käytät 200/50 kHz:n kaksitaajuuksista kaikuanturia,
valitse Kaksoistaajuus (200/50 kHz).
Kompassin kalibroiminen
Ennen kompassin kalibrointia kaikuanturi on asennettava
rikiputkeen tarpeeksi kauas sähkömoottorista, jotta se ei aiheuta
magneettisia häiriöitä, ja se on otettava käyttöön vedessä.
Kalibrointi on tehtävä riittävän laadukkaasti, jotta sisäinen
kompassi toimii.
HUOMAUTUS: kaikuanturi on asennettava peräpeiliin tai
perämoottorin rikiputkeen, jotta kompassia voi käyttää.
Kompassi ei välttämättä toimi, jos kaikuanturi asennetaan
moottoriin.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen käyttämällä suuntaanturia, kuten SteadyCast™ suunta-anturia. Suunta-anturi
näyttää suunnan, johon kaikuanturi osoittaa suhteessa
veneeseen.
19
HUOMAUTUS: kompassin kalibrointi on mahdollista vain
kaikuantureissa, joissa on sisäinen kompassi, kuten PS21-TR
kaikuanturissa.
Voit alkaa kääntää venettä ennen kalibrointia, mutta vene on
käännettävä kokonaan 1,5 kertaa kalibroinnin aikana.
1 Valitse sopivassa luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus
> Asennus.
2 Tarvittaessa voit ottaa AHRS-anturin käyttöön valitsemalla
Käytä AHRS-järjestelmää.
Valitse
Kalibroi kompassi.
3
4 Seuraa näytön ohjeita.
Luotainlähteen valitseminen
Ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikkein mallien
kanssa.
Kun käytät tietyssä luotainnäkymässä useampaa
luotaintietolähdettä, voit valita näkymässä käytettävän lähteen.
Jos esimerkiksi näkymässä Garmin ClearVü on kaksi lähdettä,
voit valita käytettävän lähteen luotainnäkymästä Garmin
ClearVü.
1 Valitse luotainnäkymä, jonka lähde vaihdetaan.
2 Valitse Menu > Luotainasetus > Lähde.
3 Valitse näkymässä käytettävä lähde.
Luotainlähteen nimeäminen uudelleen
Voit nimetä luotainlähteen uudelleen tunnistuksen helpottamista
varten. Voit esimerkiksi nimetä veneen keulassa olevan
kaikuanturin nimellä Keula.
Jotta voit nimetä lähteen uudelleen, sinun tarvitsee olla sen
asianmukaisessa luotainnäkymässä. Esimerkiksi luotainlähteen
Garmin ClearVü uudelleennimeämistä varten on avattava
Garmin ClearVü luotainnäkymä.
1 Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus > Lähde >
Nimeä lähteet uudelleen.
2 Anna nimi.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
1
2
3
4
Vedä luotainnäytössä näyttöä tai valitse .
Valitse sijainti.
Valitse .
Muuta reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Luotainnäytön tauon määrittäminen
Valitse luotainnäkymässä Menu > .
Etäisyyden mittaaminen luotainnäytössä
Voit mitata kahden pisteen välisen etäisyyden SideVü luotaimen
näkymässä.
1 Valitse SideVü luotainnäkymässä .
2 Valitse jokin sijainti näytössä.
3 Valitse .
Näyttöön ilmestyy nuppineulakuvake valittuun sijaintiin.
4 Valitse toinen sijainti.
Etäisyys ja kulma tästä neulasta näytetään vasemmassa
yläkulmassa.
VIHJE: nollaa neulan sijainti ja etäisyys neulan nykyisestä
sijainnista valitsemalla Aseta viite.
Luotainhistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella luotaimen historiatietoja vierittämällä
luotainnäyttöä.
HUOMAUTUS: kaikki kaikuanturit eivät tallenna historiallisia
luotaintietoja.
20
1 Vedä luotainnäytössä näyttöä oikealle.
2 Sulje historia valitsemalla Back.
Luotaimen jakaminen
Voit tarkastella luotaintietoja muista yhteensopivista ECHOMAP
Ultra malleista sekä ECHOMAP Plus 7 ja ECHOMAP Plus 9
malleista, jotka on yhdistetty Garmin Marine Networkiin.
Kaikki verkon karttaplotterit voivat näyttää luotaintietoja kaikista
muista verkon yhteensopivista kaikuantureista riippumatta siitä,
mihin ne on asennettu veneessä. Esimerkiksi yhdestä veneen
takaosaan asennetusta ECHOMAP Plus 93sv laitteesta voit
tarkastella toisen ECHOMAP Ultra laitteen ja veneen etuosaan
asennetun Garmin ClearVü kaikuanturin luotaintietoja.
Luotaintietoja jaettaessa osa luotainasetusten arvoista, kuten
Alue ja Herkkyys, synkronoidaan kaikkiin verkon laitteisiin. Muita
luotainasetusten arvoja, kuten Ulkoasu-asetukset, ei
synkronoida, ja ne on määritettävä jokaiseen laitteeseen
erikseen. Lisäksi perinteiset luotainnäkymät ja Garmin ClearVü
luotainnäkymät synkronoidaan, jotta jaetut näytöt ovat
yhtenäisempiä.
HUOMAUTUS: usean kaikuanturin käyttö yhtä aikaa voi
aiheuttaa ylikuulumista, joka voidaan poistaa säätämällä
luotainasetusta Häiriö.
Yksityiskohtien määrän säätäminen
Voit hallita luotainnäytössä näkyvien yksityiskohtien määrää ja
kohinaa muuttamalla perinteisten kaikuantureiden herkkyyttä tai
muuttamalla Garmin ClearVü kaikuanturien kirkkautta.
Jos haluat näyttää vain voimakkaimmat signaalit näytössä, voit
vähentää heikompien signaalien ja kohinan määrää
vähentämällä herkkyyttä tai kirkkautta. Jos haluat näyttää kaikki
signaalitiedot, voit lisätä näytössä näkyvien tietojen määrää
lisäämällä herkkyyttä tai kirkkautta. Tämä lisää myös kohinaa,
mikä saattaa vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistamista.
1 Valitse luotainnäkymässä Menu.
2 Valitse Herkkyys tai Kirkkaus.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää herkkyyttä tai kirkkautta
manuaalisesti valitsemalla Ylös tai Alas.
• Valitse automaattinen vaihtoehto, jos haluat, että
karttaplotteri säätää herkkyyttä tai kirkkautta
automaattisesti.
Värien voimakkuuden säätäminen
Voit säätää värien voimakkuutta ja korostaa kiinnostavia alueita
luotainnäytössä muuttamalla herkkyyttä perinteisissä
kaikuantureissa tai kontrastia Garmin ClearVü ja SideVü/
ClearVü kaikuantureissa. Tämä asetus toimii parhaiten, kun olet
säätänyt näytössä näkyvien yksityiskohtien määrää herkkyys- tai
kirkkausasetuksista.
Jos haluat korostaa pienempiä kalakohteita tai näyttää kohteen
voimakkaampana, voit lisätä värien herkkyys- tai
kontrastiasetusta. Tämä heikentää pohjan voimakkaiden
signaalien erottelua. Jos haluat vähentää signaalin
voimakkuutta, voit vähentää värien herkkyyttä tai kontrastia.
1 Valitse luotainnäkymässä Menu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Garmin ClearVü tai SideVü luotainnäkymässä
Kontrasti.
• Valitse Panoptix LiveVü luotainnäkymässä Värin
vahvistus.
• Jos olet muussa luotainnäkymässä, valitse Luotainasetus
> Ulkoasu > Värin vahvistus.
Kalastustutka
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää värien voimakkuutta manuaalisesti
valitsemalla Ylös tai Alas.
• Voit käyttää oletusasetusta valitsemalla Oletus.
Luotaintallenteet
Luotainnäytön tallentaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus >
Luotaintallennus > Tallenna luotain.
15 minuutin mittainen luotaintallennus käyttää noin 200 Mt
tallennustilaa muistikortilta. Yksittäinen tallennus päättyy
automaattisesti, kun koko on 4 Gt. Voit jatkaa
luotaintallennusta, kunnes muistikortti on täysi.
Luotaintallennuksen lopettaminen
Luotaintallennus on aloitettava, ennen kuin sen voi lopettaa
(Luotainnäytön tallentaminen, sivu 21).
Valitse luotainnäytössä Menu > Luotainasetus >
Luotaintallennus > Lopeta tallennus.
Luotaintallennuksen poistaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse luotainnäytössä Menu > Luotainasetus >
Luotaintallenteet > Näytä tallenteet.
3 Valitse tallenne.
4 Valitse Katso > Poista.
Luotaintallenteiden toistaminen
Ennen luotaintallenteiden toistamista on ladattava sovellus
HomePort™ ja tallennettava luotaintietoja muistikortille.
1 Poista muistikortti laitteesta.
2 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
3 Avaa HomePort sovellus.
4 Valitse luotaintallenne laitteen luettelosta.
5 Napsauta luotaintallennetta hiiren kakkospainikkeella
alemmassa ruudussa.
6 Valitse Toisto.
Perinteinen, Garmin ClearVü ja SideVü
luotainasetus
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus.
Syvyysviiva: näyttää syvyysviivan pikaviitteen.
Kaikunopeus: määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy
oikealta vasemmalle.
Matalassa vedessä kaikunopeutta kannattaa ehkä vähentää,
jotta tiedot näkyvät näytössä mahdollisimman pitkään.
Syvässä vedessä voit lisätä kaikunopeutta.
Näyttöhallinta: määrittää, mitä luotainnäytön ominaisuuksia
painikkeilla hallitaan. Tämä on käytettävissä
kosketusnäyttölaitteissa.
Alueviivat: näyttää pystyviivat, jotka osoittavat etäisyyden
veneen oikealle ja vasemmalle puolelle. Tämä ominaisuus on
käytettävissä ainoastaan SideVü luotainnäkymässä.
Värikaavio: määrittää luotainnäkymän värikaavion. Tämä
asetus saattaa olla käytettävissä Ulkoasu-valikossa.
Jyrkkäkontrastisissa värikaavioissa heikoimmat signaalit
näkyvät tummempina. Pienikontrastisissa värikaavioissa
heikoimmat signaalit näkyvät saman värisinä kuin taustaväri.
Ulkoasu: katso kohtaa Luotaimen ulkoasun asetukset, sivu 22.
Kalastustutka
Päällekkäiset numerot: määrittää luotainnäytössä näytettävät
tiedot.
Lisäasetukset: katso kohtaa Luotaimen lisäasetukset, sivu 22.
Asennus: palauttaa luotaimen oletusasetukset.
Luotainnäytön näkymän zoomaustason
määrittäminen
1 Valitse luotainnäkymässä Menu > Zoomaa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää syvyyden ja zoomauksen automaattisesti
valitsemalla Automaattinen.
VIHJE: voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla
.
• Määrittää useiden mittareiden ylä- ja alarajat
Manuaalinen >
, määritä suurennetun alueen
syvyysaste valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas ja lisää
tai vähennä suurennetun alueen suurennusta valitsemalla
Lähennä tai Loitonna.
• Suurenna tiettyä näytön aluetta valitsemalla Suurenna.
VIHJE: voit vetää suurennusruudun haluamaasi kohtaan
näytössä.
• Lähennä luotaintietoihin pohjan syvyydestä valitsemalla
Pohjan lukitus.
Voit peruuttaa zoomauksen poistamalla asetuksen valinnan.
Kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla kaikuluotaimen kuva liikkuu
näytössä. Suuri kaikunopeus näyttää lisää yksityiskohtia,
kunnes näytettäviä lisätietoja ei ole enempää. Sen jälkeen
nykyiset tiedot alkavat venyä. Tästä voi olla hyötyä, kun olet
liikkeellä tai käytät perämoottoria tai kun olet erittäin syvässä
vedessä, missä luotaimen ping-kutsu toimii hitaasti.
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin.
Useimmiten Oletus-asetuksella saa hyvän tasapainon kuvan
nopean vierityksen ja mahdollisimman vääristymättömien
kohteiden välillä.
1 Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus >
Kaikunopeus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää kaikunopeutta automaattisesti maanopeuden
tai vesinopeuden mukaan valitsemalla Automaattinen.
Automaattinen-vaihtoehto valitsee veneen nopeutta
vastaavan kaikunopeuden, joten vedessä olevat kohteet
piirtyvät oikeassa kuvasuhteessa ja vääristyvät
vähemmän. Kun katsellaan luotainnäkymiä Garmin
ClearVü tai SideVü tai etsitään rakenteita,
Automaattinen-vaihtoehdon käyttö on suositeltavaa.
• Jos haluat käyttää suurempaa kaikunopeutta, valitse Ylös.
• Voit hidastaa vieritystä valitsemalla Alas.
Syvyys- tai leveysasteikon alueen säätäminen
Voit säätää syvyysasteikon aluetta perinteisessä ja Garmin
ClearVü luotainnäkymässä sekä leveysasteikon aluetta SideVü
luotainnäkymässä.
Kun määrität laitteen säätämään alueen automaattisesti, pohja
pysyy luotainnäkymän alimmassa tai uloimmassa
kolmanneksessa, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa,
jonka muodoissa on vähän tai keskitasoisesti vaihtelua.
Säätämällä aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä
aluetta, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka
muodoissa on suuria vaihteluja, kuten kielekkeitä. Pohja voi
näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy määrittämälläsi
alueella.
1 Valitse luotainnäkymässä Menu > Alue.
21
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos annat karttaplotterin säätää alueen automaattisesti,
valitse Automaattinen.
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
Ylös tai Alas.
VIHJE: voit säätää aluetta manuaalisesti valitsemalla
luotainnäytössä tai .
VIHJE: kun tarkastelet useita luotainnäyttöjä, voit valita
aktiivisen näytön valitsemalla Select Position.
Luotaimen ulkoasun asetukset
Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus > Ulkoasu.
Värikaavio: määrittää värikaavion.
A-Scope: näyttää näytön oikeassa reunassa vilkkuvan
pystytunnistimen, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
Reuna: määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai
pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
Kalasymboli: määrittää, miten laite tulkitsee vedenalaiset
kohteet.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen
tuottamia taustatietoja.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen
syvyystiedot ja luotaimen tuottamia taustatietoja.
Näyttää vedenalaiset kohteet kuvakkeina.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen
syvyystiedot.
Luotaimen hälytykset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kaikuantureissa.
Valitse sopivassa luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus >
Hälytykset.
Voit avata luotainhälytykset myös valitsemalla Asetukset >
Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.
FrontVü-hälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun syvyys
veneen edessä on määritettyä arvoa pienempi. Se auttaa
välttämään karikoita (FrontVü syvyyshälytyksen
määrittäminen, sivu 24). Tämä hälytys on käytettävissä
ainoastaan Panoptix FrontVü kaikuanturien yhteydessä.
Veden lämpö: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.
Kala
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Luotaimen lisäasetukset
HUOMAUTUS: Kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus >
Lisäasetukset.
Häiriö: säätää herkkyyttä läheisten häiriölähteiden aiheuttaman
häiriön vähentämiseksi.
22
Käytä näytön häiriöiden poistamiseen pienintä mahdollista
häiriöasetusta, joka riittää haluamaasi parannukseen. Paras
tapa poistaa häiriöitä on korjata asennusongelmat, jotka
aiheuttavat häiriöitä.
Pintakohina: vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla
pintakohinan. Tavallista leveämpi keila (matalilla taajuuksilla)
saattaa lisätä näkyvien kohteiden määrää, mutta myös
pintakohinaa.
Värin vahvistus: katso kohtaa Yksityiskohtien määrän
säätäminen, sivu 20.
TVG: säätää signaalien ulkoasua heikentyneiden
luotainsignaalien kompensoimiseksi syvässä vedessä ja
vähentää näkyviä häiriöitä lähellä pintaa. Kun tämän
asetuksen arvoa lisätään, vähäisen häiriön ja kalakohteiden
värit näkyvät tavallista yhdenmukaisempina eri syvyyksillä.
Lisäksi tämä asetus vähentää kohinaa vedenpinnan lähellä.
Kaikuanturin asennusasetukset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus > Asennus.
Palauta luotaimen oletukset: palauttaa luotainnäkymän
oletusasetukset.
Kaikuanturin tyyppi: voit valita laitteeseen liitetyn kaikuanturin
tyypin.
Käännä vasen/oikea: vaihtaa SideVü luotainnäkymän suuntaa,
kun kaikuanturi on asennettu taaksepäin.
Käännetty: määrittää Panoptix luotainnäkymän suunnan, kun
kaikuanturi on asennettu siten, että kaapelit osoittavat
veneen paapuuria kohti.
Keilan leveys: määrittää Panoptix kaikuanturin keilan leveyden.
Kapea keila auttaa näkemään syvemmälle ja pidemmälle.
Leveä keila puolestaan auttaa näkemään laajemman alueen.
Käytä AHRS-järjestelmää: sallii sisäisten AHRS (attitude and
heading reference system) -anturien tunnistaa Panoptix
kaikuanturin asennuskulman. Kun asetus ei ole käytössä,
oletetaan, että kaikuanturi on asennettu 45 asteen kulmaan.
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät
käytettävän laitteen ja kaikuantureiden mukaan.
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.
Keila on sitä kapeampi, mitä korkeampaa taajuutta käytetään.
Kapea keila soveltuu erinomaisesti nopeaan käyttöön ja kovaan
merenkäyntiin. Korkea taajuus saattaa parantaa pohjan
muotojen tunnistusta ja termokliinin määritystä.
Matalilla taajuuksilla keilat ovat leveämpiä, mikä saattaa lisätä
näkyvien kohteiden määrää, mutta myös pintakohinaa, ja
heikentää pohjasta heijastuvan signaalin eheyttä, kun
merenkäynti on kovaa. Leveä keila muodostaa tavallista
suuremman kaaren kalakohteiden tunnistusta varten, joten
leveä keila soveltuu erinomaisesti kalastukseen. Lisäksi leveä
keila toimii syvässä vedessä kapeaa paremmin, koska alempi
taajuus kulkee vedessä paremmin.
CHIRP-taajuuksilla voit pyyhkäistä pulssien läpi taajuusalueella,
mikä parantaa kohteiden erottelua syvässä vedessä. CHIRPin
avulla voi tunnistaa yksittäisiä kohteita, kuten kaloja parvessa, ja
se on kätevä myös syvässä vedessä. CHIRP toimii yleisesti
paremmin kuin yksittäiset taajuudet. Koska jotkin kalakohteet
saattavat näkyä paremmin käytettäessä kiinteää taajuutta,
huomioi tavoitteesi ja veden olosuhteet käyttäessäsi CHIRPiä.
Joillakin kaikuantureilla voi lisäksi mukauttaa kunkin
kaikuanturielementin esiasetettuja taajuuksia, joten taajuutta voi
vaihtaa nopeasti esiasetusten avulla, kun veden olosuhteet ja
tavoitteet muuttuvat.
Kalastustutka
Kahden taajuuden tarkasteleminen samanaikaisesti jaetussa
taajuusnäkymässä mahdollistaa näkyvyyden syvään veteen
käyttämällä pienempää taajuutta, ja samanaikaisesti suurempi
taajuus näyttää enemmän yksityiskohtia.
HUOMAUTUS
Huomioi aina paikalliset luotaintaajuuksia koskevat säädökset.
Esimerkiksi 50–80 kilohertsin taajuuksien käyttäminen saattaa
olla kiellettyä 0,8 kilometrin (0,5 mailin) säteellä
miekkavalasparvesta parven suojelemiseksi. Sinulla on
velvollisuus käyttää laitetta kaikkien sovellettavien lakien ja
säädösten mukaisesti.
Kaikuanturin taajuuden valitseminen
HUOMAUTUS: kaikkien luotainnäkymien ja kaikuanturien
taajuutta ei voi muuttaa.
Voit valita, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä.
HUOMAUTUS
Huomioi aina paikalliset luotaintaajuuksia koskevat säädökset.
Esimerkiksi 50–80 kilohertsin taajuuksien käyttäminen saattaa
olla kiellettyä 0,8 kilometrin (0,5 mailin) säteellä
miekkavalasparvesta parven suojelemiseksi. Sinulla on
velvollisuus käyttää laitetta kaikkien sovellettavien lakien ja
säädösten mukaisesti.
1 Valitse luotainnäkymässä Menu > Taajuus.
2 Valitse taajuus tarpeen ja veden syvyyden mukaan.
Lisätietoja taajuuksista on kohdassa Luotaintaajuudet,
sivu 22.
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi
HUOMAUTUS: ei käytettävissä kaikissa kaikuantureissa.
Luomalla esiasetuksen voit tallentaa tietyn luotaintaajuuden,
jotta voit vaihtaa taajuutta nopeasti.
1 Valitse luotainnäkymässä Menu > Taajuus.
2 Valitse Lisää.
3 Anna taajuus.
A-Scopen käynnistäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Perinteinen
luotainnäkymissä.
A-Scope on näkymän oikeassa reunassa näkyvä vilkkuva
pystytunnistin, joka näyttää, mitä kaikuanturin alapuolella on
kyseisellä hetkellä. A-Scopen avulla voi tunnistaa kohteiden
paluusignaaleita, jotka saattavat jäädä huomaamatta, kun
luotaintiedot vierittyvät nopeasti näytön poikki esimerkiksi, kun
vene liikkuu suurilla nopeuksilla. Myös lähellä pohjaa olevien
kalojen havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.
Edellä oleva A-Scope näyttää kaloista ilmoittavat signaalit
ja
pehmeän pohjan luotaintuloksen .
Valitse luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus > Ulkoasu
> A-Scope.
Panoptix luotainasetus
RealVü katselukulman ja zoomaustason säätäminen
Voit muuttaa RealVü luotainnäkymien katselukulmaa. Voit myös
lähentää ja loitontaa näkymää.
Kalastustutka
Valitse RealVü luotainnäkymässä vaihtoehto:
• Voit säätää katselukulmaa vinottain valitsemalla
.
• Voit säätää katselukulmaa vaakasuunnassa valitsemalla .
• Voit säätää katselukulmaa pystysuunnassa valitsemalla
.
• Voit säätää katselukulmaa pyyhkäisemällä näyttöä mihin
tahansa suuntaan.
• Voit lähentää liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
• Voit loitontaa nipistämällä kahta sormea yhteen.
RealVü pyyhkäisynopeuden säätäminen
Voit päivittää, miten nopeasti kaikuanturi pyyhkäisee
edestakaisin. Suuri pyyhkäisynopeus tuottaa epätarkemman
kuvan, mutta näyttö päivittyy nopeammin. Pienempi
pyyhkäisynopeus tuottaa tarkemman kuvan, mutta näyttö
päivittyy hitaammin.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä RealVü 3D
historiallinen luotainnäkymässä.
1 Valitse RealVü luotainnäkymässä Menu >
Pyyhkäisynopeus.
2 Valitse vaihtoehto.
LiveVü eteenpäin ja FrontVü luotainvalikko
Valitse LiveVü eteenpäin tai FrontVü luotainnäkymässä Menu.
Herkkyys: voit hallita luotainnäytössä näkyvien yksityiskohtien
ja kohinan määrää.
Jos haluat näyttää vain voimakkaimmat signaalit näytössä,
voit vähentää heikompien signaalien ja kohinan määrää
vähentämällä herkkyyttä. Jos haluat näyttää kaikki
signaalitiedot, voit lisätä näytössä näkyvien tietojen määrää
lisäämällä herkkyyttä. Tämä lisää myös kohinaa, mikä
saattaa vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistamista.
Syvyysalue: säätää syvyysasteikon aluetta.
Kun määrität laitteen säätämään alueen automaattisesti,
pohja pysyy luotainnäkymän alaosassa, mikä voi olla
hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka muodoissa on vähän
tai keskitasoisesti vaihtelua.
Säätämällä aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä
aluetta, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka
muodoissa on suuria vaihteluja, kuten kielekkeitä. Pohja voi
näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy määrittämälläsi
alueella.
Alue eteenpäin: säätää asteikon aluetta eteenpäin.
Kun annat laitteen säätää alueen automaattisesti, asteikko
eteenpäin säädetään suhteessa syvyyteen. Säätämällä
aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä aluetta.
Pohja voi näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy
määrittämälläsi alueella. Asetuksen arvon vähentäminen
manuaalisesti voi vähentää FrontVü-hälytys tehoa, mikä
lyhentää reaktioaikaa pieniin syvyyslukemiin.
Lähetyskulma: säätää kaikuanturin kohdistuksen paapuurin tai
tyyrpuurin puolelle. Tämä on käytettävissä ainoastaan
RealVü yhteensopivissa Panoptix kaikuantureissa, kuten
PS30, PS31 ja PS60.
Luotainlähetys: lopettaa aktiivisen kaikuanturin lähetyksen.
FrontVü-hälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun syvyys
veneen edessä on määritettyä arvoa pienempi (FrontVü
syvyyshälytyksen määrittäminen, sivu 24). Tämä on
käytettävissä ainoastaan Panoptix FrontVü kaikuanturien
yhteydessä.
Luotainasetus: säätää kaikuanturin määrityksiä ja
luotaintulosten ulkoasua.
LiveVü ja FrontVü kaikuanturin lähetyskulman
määrittäminen
Tämä on käytettävissä ainoastaan RealVü yhteensopivissa
Panoptix kaikuantureissa, kuten PS30, PS31 ja PS60.
23
Voit muuttaa kaikuanturin lähetyskulmaa, kun haluat suunnata
kaikuanturin tiettyä kiinnostavaa aluetta kohti. Voit suunnata
kaikuanturin esimerkiksi seuraamaan täkykalaparvea tai
tarkentamaan puuhun, kun ohitat sen.
1 Valitse LiveVü tai FrontVü luotainnäkymässä Menu >
Lähetyskulma.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
FrontVü syvyyshälytyksen määrittäminen
VAROITUS
FrontVü syvyyshälytyksen tarkoitus on ainoastaan parantaa
tilannetietoisuutta, eikä se estä ajamista karille kaikissa
tilanteissa. Veneen kuljettaja vastaa veneen turvallisesta
käytöstä.
Tämä hälytys on käytettävissä ainoastaan Panoptix FrontVü
kaikuanturien yhteydessä.
Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun syvyys on
määritettyä tasoa pienempi. Saat parhaan tuloksen
määrittämällä keulan poikkeaman käyttäessäsi etuosan
törmäyshälytystä (Keulan poikkeaman määrittäminen, sivu 24).
1 Valitse FrontVü luotainnäkymässä Menu > FrontVü-hälytys.
2 Valitse Käytössä.
3 Määritä hälytyksen laukeamissyvyys ja valitse Valmis.
FrontVü näytössä syvyysviiva osoittaa syvyyden, jolle hälytys on
määritetty. Viiva on vihreä, kun olet turvallisessa syvyydessä.
Viiva muuttuu keltaiseksi, kun liikut nopeammin kuin alue
eteenpäin takaa sinulle reaktioaikaa (10 sekuntia). Viiva muuttuu
punaiseksi ja laitteesta kuuluu hälytys, kun järjestelmä havaitsee
esteen tai syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
HUOMIO
Karille ajamisen välttäminen FrontVü luotaimen avulla
heikkenee, kun nopeus kasvaa yli 8 solmun.
LiveVü ja FrontVü ulkoasuasetukset
Valitse LiveVü tai FrontVü Panoptix luotainnäkymässä Menu >
Luotainasetus > Ulkoasu.
Värikaavio: määrittää värivalikoiman.
Värin vahvistus: muuttaa näytössä näkyvien värien
voimakkuutta.
Valitsemalla suuremman värin vahvistusarvon näet ylempänä
vesipilarissa olevat kohteet. Suuremman värin
vahvistusarvon avulla voit myös erottaa heikot tulokset
ylempänä vesipilarissa, mutta se heikentää tuloksia
pohjassa. Voit valita pienemmän värin vahvistusarvon, kun
kohteet ovat pohjan lähellä, jotta pystyt erottamaan kohteet ja
voimakkaat tulokset, kuten hiekan, kiven ja mudan.
Polut: määrittää, miten kauan polut näkyvät näytössä. Polut
osoittavat kohteen liikkeen.
Pohjan täyttö: erottaa pohjan vedestä värittämällä pohjan
ruskeaksi.
Päällekkäisruudukko: näyttää alueviivojen ruudukon.
Vieritä historiaa: näyttää luotainhistorian perinteisessä
luotainnäkymässä.
Panoptix kaikuanturin asennusasetukset
Valitse Panoptix luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus >
Asennus.
Asennussyvyys: määrittää, miten syvälle vedenpinnan
alapuolelle Panoptix kaikuanturi on asennettu. Kun
kaikuanturin todellinen asennussyvyys on määritetty, näet
vedessä olevat kohteet niin tarkasti kuin mahdollista.
Keulan poikkeama: määrittää keulan ja eteenpäin suunnatun
Panoptix kaikuanturin asennuspaikan etäisyyden. Siten näet
etenemisetäisyyden keulasta kaikuanturin sijainnin sijasta.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü, LiveVü
eteenpäin ja RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymiä.
Keilan leveys: määrittää alas suunnatun Panoptix kaikuanturin
keilan leveyden. Kapea keila auttaa näkemään syvemmälle
ja pidemmälle. Leveä keila puolestaan auttaa näkemään
laajemman alueen.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü, LiveVü alas ja
LiveVü eteenpäin luotainnäkymiä.
Käytä AHRS-järjestelmää: sallii sisäisten AHRS (attitude
heading and reference system) -anturien tunnistaa Panoptix
kaikuanturin asennuskulman automaattisesti. Kun asetus ei
ole käytössä, voit antaa kaikuanturin asennuskulman
käyttämällä Pituuskallistuksen kulma -asetusta. Monet
eteenpäin suunnatut kaikuanturit asennetaan 45 asteen
kulmaan ja alaspäin suunnatut kaikuanturit 0 asteen
kulmaan.
Käännetty: määrittää Panoptix luotainnäkymän suunnan, kun
alaspäin suunnattu kaikuanturi on asennettu siten, että
kaapelit osoittavat veneen paapuuria kohti.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien LiveVü alas, RealVü 3D
alas ja RealVü 3D historiallinen luotainnäkymiä.
Kalibroi kompassi: kalibroi Panoptix kaikuanturin sisäisen
kompassin (Kaikuanturin asennusasetukset, sivu 22).
Tämä koskee Panoptix kaikuantureita, joissa on sisäinen
kompassi, kuten PS21-TR-kaikuanturia.
Suuntaus: määrittää, onko kaikuanturi asennettu alas- vai
eteenpäin. Automaattinen-asetus määrittää suunnan AHRSanturin avulla.
Tämä koskee PS22- ja LiveScope kaikuantureita.
Tarkennus: Kompensoi äänen nopeutta vedessä säätämällä
luotainnäkymää. Automaattinen-asetus laskee äänen
nopeuden veden lämpötilan avulla.
Tämä koskee LiveScope kaikuantureita.
Palauta luotaimen oletukset: palauttaa luotainasetusten
oletusarvot.
Keulan poikkeaman määrittäminen
Eteenpäin suunnatuissa Panoptix kaikuantureissa voi
kompensoida veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan määrittämällä keulan poikkeaman. Siten
näet etenemisetäisyyden keulasta kaikuanturin asennuspaikan
sijasta.
Tämä ominaisuus koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü,
LiveVü eteenpäin ja RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymiä.
1 Mittaa vaakaetäisyys kaikuanturista keulaan.
RealVü ulkoasuasetukset
Valitse RealVü luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus >
Ulkoasu.
Pisteiden värit: määrittää eri värivalikoiman luotaimen
tulospisteitä varten.
Pohjan värit: määrittää pohjan värivalikoiman.
Pohjan tyyli: määrittää pohjan tyylin. Syvässä vedessä voit
valita Pisteet-vaihtoehdon ja määrittää alueeksi matalamman
veden manuaalisesti.
Väriskaala: näyttää värien edustamien syvyyksien selitteen.
24
Kalastustutka
Todellinen kulkusuunta (valmiustilassa)
Aiottu kulkusuunta (käytössä)
Peräsimen asennon osoitin (toiminto on käytettävissä ainoastaan,
kun peräsinanturi on liitetty.)
Vaiheittaisen ohjauksen tarkkuuden säätäminen
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu >
Automaattiohjauksen määritys > Vaih. käänn. koko.
2 Valitse tarkkuus.
Virransäästön asettaminen
Voit säätää peräsimen toiminnan tasoa.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu >
2 Valitse sopivassa luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus
> Asennus > Keulan poikkeama.
3 Kirjoita mitattu etäisyys ja valitse Valmis.
Alue eteenpäin siirtyy asianmukaisessa luotainnäkymässä
määrittämäsi etäisyyden verran.
Automaattiohjauksen määritys > Virtatilan määritys >
Virransäästö.
2 Valitse prosenttiluku.
Jos valitset suuren prosenttiluvun, peräsimen toiminta
vähenee ja kulkusuunnan pito heikkenee. Mitä suurempi
prosenttiluku on, sitä enemmän kurssi poikkeaa aiotusta,
ennen kuin automaattiohjaus korjaa sen.
VIHJE: kun lisäät Virransäästö prosenttilukua myrskyisissä
olosuhteissa ajaessasi pienellä nopeudella, peräsimen
toiminta vähenee.
Halutun suuntalähteen valinta
Automaattiohjaus
VAROITUS
Automaattiohjausta voi käyttää ainoastaan ruorin, kaasuttimen
ja ohjausnäyttölaitteen viereen asennetussa asemassa.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
Automaattiohjausjärjestelmä säätää veneen ohjausta jatkuvasti
pysyvän kulkusuunnan säilyttämiseksi (kulkusuunnan pito).
Järjestelmä mahdollistaa myös manuaalisen ohjauksen sekä
useita automaattisia ohjaustoimintoja ja -kuvioita.
Kun karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan Garmin
automaattiohjausjärjestelmään, automaattiohjauksen voi ottaa
käyttöön ja sitä voi hallita karttaplotterista.
Lisätietoja yhteensopivista Garmin
automaattiohjausjärjestelmistä on osoitteessa garmin.com.
Automaattiohjaus-näyttö
HUOMAUTUS
Saat parhaan tuloksen käyttämällä suuntalähteenä
automaattiohjauksen CCU-osan sisäistä kompassia. Kolmannen
osapuolen valmistajan GPS-kompassin käyttö saattaa aiheuttaa
tietojen toimitusvirheitä ja liiallisia viiveitä. Automaattiohjaus
tarvitsee ajantasaisia tietoja, ja siksi sen kanssa ei voi usein
käyttää kolmannen osapuolen GPS-kompassitietoja GPSsijaintia tai nopeutta varten. Jos käytetään kolmannen
osapuolen GPS-kompassia, automaattiohjaus ilmoittaa
todennäköisesti ajoittain navigointitietojen ja nopeuslähteen
menetyksestä.
Jos verkossa on useita suuntalähteitä, voit valita niistä
ensisijaisen. Lähde voi olla yhteensopiva GPS-kompassi tai
magneettinen ohjaussuunnan anturi.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu >
Automaattiohjauksen määritys > Halutut lähteet
2 Valitse lähde.
Jos valittu suuntalähde ei ole käytettävissä,
automaattiohjausnäytössä ei näy tietoja.
Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön, se ottaa ruorin
hallintaansa ja ohjaa venettä kulkusuunnan säilyttämiseksi.
Valitse missä tahansa näytössä Käytä.
Aiottu kulkusuunta näkyy Automaattiohjaus-näytön keskellä.
Ohjauskuviot
VAROITUS
Vastaat veneen turvallisesta toiminnasta. Älä aloita kuviota,
ennen kuin olet varma, että vesi on esteetön.
Automaattiohjaus voi ohjata venettä esimääritettyjen
kalastuskuvioiden muodossa ja tehdä myös muita erityisliikkeitä,
kuten U-käännöksiä ja Williamsonin käännöksiä.
Todellinen kulkusuunta
Aiottu kulkusuunta (kulkusuunta, johon automaattiohjaus ohjaa)
Automaattiohjaus
U-käännöskuvion seuraaminen
U-käännöskuvion avulla voit kääntää venettä 180 astetta ja
säilyttää uuden kulkusuunnan.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu > Kuvio-ohjaus >
U-käännös.
25
2 Valitse Ota käyttöön paapuuri tai Ota käyttöön tyyrpuuri.
Ympyräkuvion määrittäminen ja seuraaminen
Ympyräkuvion avulla voit ohjata venettä jatkuvassa ympyrässä
tiettyyn suuntaan ja tietyin väliajoin.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu > Kuvio-ohjaus >
Ympyrät.
2 Valitse tarvittaessa Aika ja valitse aika, jossa
automaattiohjaus ohjaa venettä täyden ympyrän.
3 Valitse Ota käyttöön paapuuri tai Ota käyttöön tyyrpuuri.
Mutkittelukuvion määrittäminen ja seuraaminen
Mutkittelukuvion avulla voit ohjata venettä paapuurista
tyyrpuuriin ja takaisin tietyn ajan kuluessa ja tietyssä kulmassa
nykyiseen kulkusuuntaan.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu > Kuvio-ohjaus >
Mutkittelu.
2 Valitse tarvittaessa Laajuus ja valitse astemäärä.
3 Valitse tarvittaessa Jakso ja valitse aikamäärä.
4 Valitse Ota käyttöön mutkittelu.
Williamsonin käännöskuvion seuraaminen
Williamsonin käännöskuvion avulla voit ohjata venettä ympäri
siten, että osut kohtaan, jossa aloitit Williamsonin
käännöskuvion. Williamsonin käännöskuviota voi käyttää mies
yli laidan -tilanteissa.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu > Kuvio-ohjaus >
Williamsonin käännös.
2 Valitse Ota käyttöön paapuuri tai Ota käyttöön tyyrpuuri.
Reactor™ automaattiohjauksen kaukosäädin
VAROITUS
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Voit yhdistää Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen
langattomasti karttaplotteriin, jotta voit ohjata yhteensopivaa
Reactor automaattiohjausjärjestelmää.
Lisätietoja kaukosäätimen käyttämisestä on Reactor
automaattiohjauksen kaukosäätimen ohjeissa osoitteessa
garmin.com
Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen
pariliitos karttaplotteriin
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
Automaattiohjauksen kaukosäädin.
2 Valitse tarvittaessa Ota käyttöön.
3 Valitse Uusi yhteys.
4 Valitse kaukosäätimessä > Pair with MFD.
Karttaplotterista kuuluu merkkiääni ja siinä näkyy vahvistus.
5 Viimeistele pariliitos valitsemalla karttaplotterissa Kyllä.
Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen toimintopainikkeiden toimintojen muuttaminen
Voit muuttaa Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen
toimintopainikkeisiin määritettyjä kuvioita tai toimintoja.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
Automaattiohjauksen kaukosäädin > Painikkeen
toiminnot.
2 Valitse muutettava toimintopainike.
3 Valitse toimintopainikkeeseen liitettävä kuvio tai toiminto.
26
Purjehdusominaisuudet
Aluksen tyypin määrittäminen
Valitsemalla veneen tyypin voit määrittää karttaplotterin
asetukset ja käyttää veneen tyypin mukaisia ominaisuuksia.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Aluksen tyyppi.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Kilpapurjehdus
Laitteen avulla voit parantaa veneesi todennäköisyyttä ylittää
kilpailun lähtöviiva täsmälleen kilpailun alkamishetkellä. Kun
synkronoit kilpailuajastimen kilpailun virallisen ajastimen kanssa,
laite hälyttää minuutin välein kilpailun lähtöajan lähestyessä.
Kun yhdistät kilpailuajastimen ja virtuaalisen lähtöviivan, laite
mittaa nopeutesi, suuntimasi ja jäljellä olevan ajan
laskuriajastimessa. Laite määrittää näiden tietojen avulla,
ylittääkö veneesi lähtöviivan kilpailun starttihetkellä, sitä ennen
vai sen jälkeen.
Lähtöviivan opastus
Purjehduksen lähtöviivan opastus on visuaalinen esitys
tiedoista, jotka tarvitset, jotta aikasi ja nopeutesi lähtöviivalla
ovat optimaaliset.
Kun olet määrittänyt tyyrpuurin ja paapuurin lähtöviivan nastat
sekä tavoitenopeuden ja -ajan ja käynnistänyt kilpailuajastimen,
näet ennusteviivan. Ennusteviiva ulottuu nykyisestä sijainnistasi
lähtöviivalle ja kustakin nastasta lähtevään laylineen.
Ennusteviivan loppupiste ja väri osoittavat nykyisen nopeutesi
perusteella veneen sijainnin, kun ajastimen aika on kulunut.
Jos päätepiste on ennen lähtöviivaa, viiva on valkoinen. Se
osoittaa, että veneen on lisättävä nopeutta, jotta se saavuttaa
lähtöviivan ajoissa.
Jos päätepiste on lähtöviivan jälkeen, viiva on punainen. Se
osoittaa, että veneen on vähennettävä nopeutta, jottei se saa
rangaistusta, koska se on saavuttanut lähtöviivan, ennen kuin
ajastimen aika on kulunut.
Jos päätepiste on lähtöviivalla, viiva on valkoinen. Tämä
osoittaa, että veneen nopeus on optimaalinen, jotta vene
saavuttaa lähtöviivan, kun ajastimen aika on kulunut.
Lähtöviivan opastuksen ja kilpailuajastimen ikkunat näkyvät
oletusarvoisesti kilpapurjehduksen yhdistelmänäytössä.
Lähtöviivan määrittäminen
1 Valitse lähtöviivan opastusmittarista Menu > Lähtöviiva.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä paapuurin ja tyyrpuurin lähtöviivan merkinnät
ohittaessasi viivat valitsemalla Ping-kutsumerkinnät.
• Voit lisätä paapuurin ja tyyrpuurin lähtöviivan merkinnät
antamalla viivojen koordinaatit valitsemalla Syötä
koordinaatit.
• Voit vaihtaa paapuurin ja tyyrpuurin merkintöjen sijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla Vaihda paapuuri ja
tyyrpuuri.
Lähtöviivan opastuksen käyttäminen
Lähtöviivan opastus helpottaa lähtöviivan ylittämistä
optimaalisella nopeudella kilpapurjehduksen yhteydessä.
1 Merkitse lähtöviiva (Lähtöviivan määrittäminen, sivu 26).
2 Valitse lähtöviivan opastusmittarista Menu > Tavoitenopeus
ja valitse tavoitenopeus, jolla haluat ylittää lähtöviivan.
3 Valitse Tavoiteaika ja valitse tavoiteaika lähtöviivan ylitystä
varten.
4 Valitse Back.
5 Käynnistä kilpailuajastin (Kilpailuajastimen käyttäminen,
sivu 27).
Purjehdusominaisuudet
Kilpailuajastimen käyttäminen
1 Aseta ajastin valitsemalla lähtöviivan opastusmittarista
tai
.
2 Voit käynnistää tai pysäyttää ajastimen valitsemalla Select.
Keulan ja GPS-antennin etäisyyden määrittäminen
Voit määrittää veneen keulan ja GPS-antennin välisen
etäisyyden. Siten voit varmistaa, että vene ylittää lähtöviivan
tarkasti lähtöaikana.
1 Valitse lähtöviivan opastusmittarista Menu > Lähtöviiva >
GPS-keulan poikkeama.
2 Anna matka.
3 Valitse Valmis.
HUOMAUTUS: tämä on mahdollista vain, kun kelvolliset
syvyystiedot ovat käytettävissä.
1 Mittaa etäisyys:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan
tai mihin tahansa
kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin. Anna tämä arvo positiivisena
lukuna.
• Jos kaikuanturi on sijoitettu kölin pohjaan
ja haluat
tietää veden todellisen syvyyden, mittaa etäisyys
kaikuanturista vesilinjaan. Anna tämä arvo negatiivisena
lukuna.
Laylinien asetukset
Laylinien käyttäminen edellyttää tuulianturin liittämistä
karttaplotteriin.
Purjehdustilassa (Aluksen tyypin määrittäminen, sivu 2) voit
näyttää laylinet merikartassa. Laylinet ovat erittäin hyödyllisiä
kilpailuissa.
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.
3 Valitse , jos kaikuanturi on asennettu vesilinjaan, tai valitse
, jos kaikuanturi on asennettu kölin pohjaan.
Valitse merikartassa Menu > Tasot > Oma vene >
Suuntaviivat > Asetukset.
Näyttö: säätää laylinien ja veneen näyttämistä kartassa sekä
laylinien pituutta.
Purjehduskulma: määrittää, miten laite laskee laylinet.
Todellinen-asetus laskee laylinet tuulianturin mittaaman
tuulen kulman mukaan. Manuaalinen-asetus laskee laylinet
manuaalisesti annettujen tuulen- ja suojanpuoleisen kulman
perusteella.
Tuulenpuoleinen kulma: voit määrittää tuulenpuoleiseen
purjehduskulmaan perustuvan laylinen.
Suojanpuoleinen kulma: voit määrittää suojanpuoleiseen
purjehduskulmaan perustuvan laylinen.
Vuoroveden korjaus: korjaa laylinet vuoroveden perusteella.
Suodattimen aikavakio: suodattaa laylinetiedot määritetyn
aikavälin perusteella. Jos haluat tasaisen laylinen, joka
suodattaa pois osan veneen kulkusuunnan tai tosituulen
kulman muutoksista, anna suuri numero. Jos haluat laylinen,
joka on herkkä veneen kulkusuunnan tai tosituulen kulman
muutoksille, anna pieni numero.
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan. Siten voit tarkastella tarpeen mukaan
veden syvyyttä kölin alapuolella tai veden todellista syvyyttä.
Jos haluat tietää veden syvyyden kölin alapuolella tai veneen
alimman kohdan ja kaikuanturi on asennettu vesilinjaan tai mihin
tahansa kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin.
Jos haluat tietää veden todellisen syvyyden ja kaikuanturi on
asennettu vesilinjan alapuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
pohjasta vesilinjaan.
Purjehdusominaisuudet
4 Anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys.
Purjeveneen automaattiohjaus
HUOMIO
Kun automaattiohjaus on käytössä, se ohjaa ainoastaan
peräsintä. Veneen miehistö vastaa purjeista, kun
automaattiohjaus on käytössä.
Automaattiohjausta voi käyttää sekä kulkusuunnan että tuulen
pitoon. Automaattiohjauksella voi myös ohjata peräsintä
luovinnan ja jiippaamisen yhteydessä.
Tuulen pito
Automaattiohjauksen voi määrittää säilyttämään tietty suuntima
suhteessa tuulen nykyiseen kulmaan. Laitteen on oltava
yhteydessä NMEA 2000 tai NMEA 0183 yhteensopivaan
tuulianturiin, jotta tuulen pito tai tuuliperustainen luovinta taikka
jiippaus onnistuu.
®
Tuulen pidon tyypin asettaminen
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Tietoa automaattiohjauksen lisäasetusten määrittämisestä on
automaattiohjausjärjestelmän mukana toimitetuissa
asennusohjeissa.
1 Valitse automaattiohjauksen näytössä Menu >
Automaattiohjauksen määritys > Tuulen pidon tyyppi.
2 Valitse Suhteellinen tai Tosi.
Tuulen pidon ottaminen käyttöön
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Kun automaattiohjaus on valmiustilassa, valitse Tuulen pito.
27
Tuulen pidon ottaminen käyttöön kulkusuunnan pidosta
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Kun kulkusuunnan pito on käytössä, valitse Menu > Tuulen
pito.
Tuulen pidon kulman säätäminen automaattiohjauksella
Voit säätää tuulen pidon kulmaa automaattiohjauksella, kun
tuulen pito on käytössä.
• Voit säätää tuulen pidon kulmaa yhden asteen tarkkuudella
valitsemalla tai .
• Voit säätää tuulen pidon kulmaa 10 asteen tarkkuudella
painamalla pitkään tai .
Luovinta ja jiippi
Voit asettaa automaattiohjauksen tekemään luovinta- tai
jiippitoiminnon, kun kulkusuunnan tai tuulen pito on käytössä.
Luovinta ja jiippaus kulkusuunnan pitotilassa
1 Ota kulkusuunnan pito käyttöön (Automaattiohjauksen
ottaminen käyttöön, sivu 25).
2 Valitse Menu.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Automaattiohjaus ohjaa venettä tekemällä luovin tai jiipin.
Luovinta ja jiippaaminen tuulen pito -tilassa
Tuulen pidon käyttöönotto edellyttää tuulianturin asentamista.
1 Ota tuulen pito käyttöön (Tuulen pidon ottaminen käyttöön,
sivu 27).
2 Valitse Menu.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Automaattiohjaus ohjaa venettä tekemällä luovin ja jiipin, ja
tiedot luovin tai jiipin edistymisestä näkyvät näytössä.
Luovinnan ja jiipin viiveen määrittäminen
Luovinnan ja jiipin viiveen avulla voit lykätä luovinnan ja jiipin
ohjausta, kun olet aloittanut ohjausliikkeen.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu >
Automaattiohjauksen määritys > Purjehdusasetukset >
Luovinnan/jiipin viive.
2 Määritä viiveen pituus.
3 Valitse tarvittaessa Valmis.
Jiipin rajoittimen käyttöönotto
HUOMAUTUS: jiipin rajoitin ei estä jiipin manuaalista
suorittamista ruorilla tai vaiheittaisella ohjauksella.
Jiipin rajoitin estää automaattiohjausta suorittamasta jiippiä.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Menu >
Automaattiohjauksen määritys > Purjehdusasetukset >
Jiipin rajoitin.
2 Valitse Käytössä.
Force™ keulamoottorin ohjaus
VAROITUS
Älä käytä moottoria, kun potkuri ei ole vedessä. Pyörivä potkuri
voi aiheuttaa vakavia vammoja.
Älä käytä moottoria paikoissa, joissa pyörivä potkuri voi osua
sinuun tai muihin vedessä oleviin ihmisiin.
Irrota moottori akusta vammojen välttämiseksi aina ennen
potkurin puhdistusta ja huoltoa.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
28
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
HUOMIO
Kun käytät automaattiohjaustoimintoja, varaudu äkillisiin
pysähdyksiin, kiihdytyksiin ja käännöksiin.
Kun nostat moottoria ylös tai poistat sitä käytöstä, varo osien
liikkumisen aiheuttamaa puristumis- tai juuttumisriskiä.
Kun nostat moottoria ylös tai poistat sitä käytöstä, varo
moottorin ympärillä olevia liukkaita pintoja. Liukastuminen
moottorin nostamisen tai käytöstä poistamisen aikana voi
aiheuttaa vammoja.
Voit yhdistää Force keulamoottorin karttaplotteri ja tarkastella ja
ohjata moottoria karttaplotterilla.
Yhdistäminen keulamoottoriin
Karttaplotterin voi yhdistää langattomasti veneessä olevaan
yhteensopivaan Garmin Force keulamoottoriin, jotta
keulamoottoria voi ohjata karttaplotterista.
1 Käynnistä karttaplotteri ja keulamoottori.
2 Ota Wi‑Fi verkko käyttöön karttaplotterissa (Langattoman
Wi‑Fi verkon määrittäminen, sivu 37).
3 Varmista, että tämä karttaplotteri on verkon isäntä.
4 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Viestintä >
Langattomat laitteet > Garmin-keulamoottori.
5 Siirry pariliitostilaan painamalla keulamoottorin
näyttöpaneelissa olevaa kolme kertaa.
palaa sinisenä keulamoottorin näyttöpaneelissa, kun
keulamoottori etsii yhteyttä karttaplotteriin. Valo muuttuu
vihreäksi, kun yhteys on muodostettu.
Kun karttaplotteri on yhdistetty keulamoottoriin, ota käyttöön
keulamoottorin päällekkäispalkki moottorin ohjaamista varten
(Keulamoottorin säätimien lisääminen näyttöihin, sivu 28).
Keulamoottorin säätimien lisääminen
näyttöihin
Kun olet yhdistänyt karttaplotterin Force keulamoottoriin, lisää
keulamoottorin hallintapalkki näyttöihin keulamoottorin ohjausta
varten.
1 Avaa näyttö, jossa haluat ohjata keulamoottoria.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse yhdistelmäsivulla tai SmartMode™ asettelussa
Menu > Muokkaa > Päällekkäiset numerot.
• Valitse koko näytön tilassa Menu > xxx.
3 Valitse Yläpalkki tai Alapalkki.
4 Valitse Keulamoottorin palkki.
Lisää keulamoottorin säätimet samalla tavalla kaikkiin näyttöihin,
joissa haluat ohjata keulamoottoria.
Keulamoottorin hallintapalkki
Keulamoottorin hallintapalkin avulla voi ohjata Force
keulamoottoria ja näyttää moottorin tilan.
Ota kohde käyttöön valitsemalla se. Painike syttyy, kun se
valitaan. Poista kohde käytöstä valitsemalla se uudelleen.
Keulamoottorin akun tila
Potkurin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Nopeuden vähentäminen
Force™ keulamoottorin ohjaus
Nopeusilmaisin
Nopeuden lisääminen
Vakionopeussäätimen ottaminen käyttöön nykyisellä nopeudella
pohjan suhteen (SOG)
Potkurin ottaminen käyttöön täydellä nopeudella
Keulamoottorin tila
Keulan poikkeaman määrittäminen
Keulamoottori ei välttämättä ole veneen keskilinjan suuntainen
asennuskulman vuoksi. Saat parhaan tuloksen asettamalla
keulan poikkeaman.
1 Säädä keulamoottorin kulma veneen keskilinjan
suuntaiseksi
eli suoraan eteenpäin.
Ankkurilukituksen käyttöönotto. Se säilyttää sijainnin keulamoottorin avulla.
Keulamoottorin ohjaus.
Ankkurilukituksessa siirtää ankkurilukituksen sijaintia eteen- tai
taaksepäin tai vasemmalle tai oikealle.
Kulkusuunnan pidon käyttöönotto (nykyisen kulkusuunnan asettaminen ja säilyttäminen).
Kun keulamoottori on Kulkusuunnan pito -tilassa, keulamoottorin
palkissa näkyy automaattiohjauspalkki.
Keulamoottorin asetusten avaaminen
Keulamoottorin asetukset
Valitse keulamoottorin palkissa .
Kalibroi: kalibroi keulamoottorin kompassin (Keulamoottorin
kompassin kalibrointi, sivu 29) ja määrittää keulamoottorin
keulan poikkeaman (Keulan poikkeaman määrittäminen,
sivu 29).
Ankkurin vahvistus: määrittää keulamoottorin reagoinnin
ankkurin lukitustilassa. Jos haluat, että keulamoottori reagoi
herkemmin ja nopeammin, lisää arvoa. Jos moottori liikkuu
liikaa, vähennä arvoa.
Navigoinnin vahvistus: määrittää keulamoottorin reagoinnin
navigoitaessa. Jos haluat, että keulamoottori reagoi
herkemmin ja nopeammin, lisää arvoa. Jos moottori liikkuu
liikaa, vähennä arvoa.
Kulkusuunnan pito: määrittää Kulkusuunnan pito -tilan.
Aluksen kohdistus -asetus yrittää pitää veneen keulan
samaan suuntaan. Navigoi-asetus yrittää navigoida
suoraviivaisesti pyydettyyn suuntaan.
Automaattinen käynnistys: käynnistää keulamoottorin, kun
kytket järjestelmään virran.
Potkurin säilytyspuoli: määrittää, kummalle puolelle
keulamoottoria potkuri pyörii, kun keulamoottori siirretään
säilytykseen. Tästä on hyötyä, kun säilytykseen siirretyn
potkurin lähelle asetetaan muita esineitä.
Pikavalintapainikkeet: määrittää keulamoottorin
kaukosäätimen pikavalintapainikkeet toimimaan kyseisen
karttaplotterin kanssa. Painikkeet toimivat vain yhden
karttaplotterin kanssa kerrallaan.
Palauta oletukset: palauttaa keulamoottorin oletusasetukset.
Pikavalinnan määrittäminen keulamoottorin
kaukosäätimen pikavalintapainikkeisiin
Voit avata usein käytettyjä näyttöjä nopeasti määrittämällä
pikavalintapainikkeen keulamoottorin kaukosäätimeen. Voit
luoda pikavalintoja näytöille, kuten luotainnäytöille ja kartoille.
1 Avaa näyttö.
2 Paina pikavalintapainiketta pitkään.
VIHJE: pikavalinta myös tallennetaan Usein käytetytluokkaan pikavalintapainikkeen numerolla.
Keulamoottorin kompassin kalibrointi
Keulamoottorin kompassi on kalibroitava, jotta
automaattiohjaustoimintoja voi käyttää.
1 Ohjaa vene avoimeen, tyyneen veteen.
> Kalibroi > Kompassin
2 Valitse keulamoottorin palkissa
kalibrointi.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Mittarit ja kaaviot
2 Valitse keulamoottorin palkissa
poikkeama.
> Kalibroi > Keulan
Mittarit ja kaaviot
Mittareista ja kaavioista näet monenlaisia moottorin ja
ympäristön tietoja. Tietojen tarkasteleminen edellyttää verkkoon
yhdistettyä yhteensopivaa kaikuanturia tai tunnistinta.
Kompassin näyttäminen
Kompassin avulla voit tarkastella suuntiman, kulkusuunnan ja
reitin tietoja.
Valitse Mittarit > Kompassi.
Matkamittareiden näyttäminen
Matkamittareissa näkyvät nykyisen matkan matkamittari-,
nopeus-, aika- ja polttoainetiedot.
Valitse Mittarit > Matka.
Matkamittarien nollaaminen
1 Valitse Mittarit > Matka > Menu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää kaikki nykyisen matkan lukemat nollaksi
valitsemalla Nollaa osamatka.
• Voit määrittää enimmäisnopeuslukeman nollaksi
valitsemalla Nollaa maksiminopeus.
• Voit määrittää matkamittarin lukeman nollaksi valitsemalla
Nollaa matkamittari.
• Voit määrittää kaikki lukemat nollaksi valitsemalla Nollaa
kaikki.
Moottori- ja polttoainemittarien tarkasteleminen
Jotta voit tarkastella moottori- ja polttoainemittareita, laitteen on
oltava yhteydessä NMEA 2000 verkkoon, joka tunnistaa
moottori- ja polttoainetiedot. Lisätietoja on asennusohjeissa.
Valitse Mittarit > Moottori.
29
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän
valitseminen
Voit näyttää enintään neljän moottorin tiedot.
1 Valitse moottorin mittarin näytössä Menu > Mittariasetus >
Moottorin valinta > Moottorien määrä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse moottoreiden määrä.
• Jos valitset Määritä automaattisesti, moottorien määrä
tunnistetaan automaattisesti.
Mittareissa näytettävien moottoreiden mukauttaminen
Valitse moottorien määrä manuaalisesti, jotta voit mukauttaa
moottorien näyttämistä mittareissa (Mittareissa näytettävien
moottoreiden määrän valitseminen, sivu 30).
1 Valitse moottorin mittarinäytössä Menu > Mittariasetus >
Moottorin valinta > Moottorien määrä.
2 Valitse 1. moottori.
3 Valitse moottori, joka näkyy ensimmäisessä mittarissa.
4 Toista muissa moottoripalkeissa.
Moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto
Voit määrittää karttaplotterin näyttämään moottorin
tilahälytyksiä.
Valitse moottorin mittarin näytössä Menu > Mittariasetus >
Tilahälytykset > Käytössä.
Moottorihälytyksen yhteydessä mittarin tilahälytys tulee
näyttöön, ja mittaritaulu saattaa muuttua punaiseksi
hälytystyypin mukaan.
Joidenkin moottorin mittarien tilahälytysten
käyttöönotto
1 Valitse moottorin mittarin näytössä Menu > Mittariasetus >
Tilahälytykset > Mukautettu.
2 Valitse käyttöön otettavat tai käytöstä poistettavat moottorin
mittarien hälytykset.
Polttoainehälytyksen määrittäminen
Liitä yhteensopiva polttoaineen virtausanturi karttaplotteriin, jotta
voit määrittää polttoaineen määrän hälytyksen.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen
kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Polttoaine > Aseta koko
polttoainemäärä > Käytössä.
2 Anna hälytyksen aktivoiva jäljellä oleva polttoainemäärä ja
valitse Valmis.
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Polttoainekapasiteetti.
2 Anna polttoainesäiliöiden kokonaiskapasiteetti yhteensä.
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen
polttoaineen kanssa
Voit synkronoida karttaplotterin polttoainemäärän aluksen
todellisen polttoainemäärän kanssa, kun lisäät polttoainetta
alukseen.
1 Valitse Mittarit > Moottori > Menu.
2 Valitse vaihtoehto:
30
• Kun olet täyttänyt kaikki aluksen polttoainesäiliöt, valitse
Täytä kaikki säiliöt. Tämä asettaa polttoainetason
maksimikapasiteetin mukaan.
• Jos et ole täyttänyt polttoainesäiliötä kokonaan, valitse
Lisää polttoainetta veneeseen ja anna lisäämäsi määrä.
• Voit määrittää aluksen säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän valitsemalla Aseta koko
polttoainemäärä ja antamalla säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän.
Tuulimittareiden tarkasteleminen
Karttaplotteriin on liitettävä tuulianturi, jotta tuulitietoja voi
tarkastella.
Valitse Mittarit > Tuuli.
Purjehduksen tuulimittarin määrittäminen
Voit määrittää purjehduksen tuulimittarin näyttämään todellisen
tai suhteellisen tuulennopeuden ja kulman.
1 Valitse tuulimittarissa Menu > Purjehduksen tuulimittari.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse todellinen tai suhteellinen tuulen kulma
valitsemalla Neula ja valitse sitten vaihtoehto.
• Valitse todellinen tai suhteellinen tuulen nopeus
valitsemalla Tuulen nopeus ja valitse sitten vaihtoehto.
Nopeuslähteen määrittäminen
Voit määrittää, perustuvatko mittarissa näkyvät ja
tuulilaskelmissa käytettävät aluksen nopeustiedot
vesinopeuteen vai GPS-nopeuteen.
1 Valitse tuulimittarissa Menu > Kompassimittari > Nopeuden
näyttö.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit laskea aluksen nopeustiedot veden nopeusanturin
perusteella valitsemalla Vesinopeus.
• Voit laskea aluksen nopeuden GPS-tietojen perusteella
valitsemalla GPS-nopeus.
Tuulimittarin suuntalähteen määrittäminen
Voit määrittää tuulimittarissa näkyvän suunnan lähteen.
Magneettinen ohjaussuunta on kompassianturista vastaanotettu
suuntatieto, ja GPS-suuntatiedot laskee karttaplotterin GPStoiminto (suunta pohjaan nähden).
1 Valitse tuulimittarissa Menu > Kompassimittari >
Suuntalähde.
2 Valitse GPS-suunta tai Magneettinen.
HUOMAUTUS: hitaassa nopeudessa tai paikallaan oltaessa
magneettinen kompassilähde on tarkempi kuin GPS-lähde.
Luovikulmamittarin mukauttaminen
Voit määrittää luovikulmamittarin alueen sekä vasta- että
myötätuulta varten.
1 Valitse tuulimittarissa Menu > Kompassimittari > Aseta
mittarin tyyppi > Luovikulmamittari.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Jos haluat määrittää näkyvän enimmäis- ja
vähimmäisarvon, kun vastatuulimittari näkyy, valitse
Muuta vastatuulen asteikkoa ja määritä kulmat.
• Jos haluat määrittää näkyvän enimmäis- ja
vähimmäisarvon, kun myötätuulimittari näkyy, valitse
Muuta myötätuulen asteikko ja määritä kulmat.
• Tarkastele todellista tai suhteellista tuulta valitsemalla
Tuuli ja valitse sitten vaihtoehto.
Mittarit ja kaaviot
Digitaalinen kytkentä
Karttaplotteria voi käyttää piirien valvontaan ja hallintaan, kun
yhteensopiva järjestelmä on liitettynä.
Voit esimerkiksi hallita veneen sisävaloja ja navigointivaloja. Voit
myös valvoa vesisäiliön piirejä.
Voit käyttää digitaalisia kytkentäsäätimiä valitsemalla
Kytkeminen.
Lisätietoja digitaalisen kytkentäjärjestelmän ostamisesta ja
määrittämisestä saat ottamalla yhteyttä Garmin jälleenmyyjään.
Digitaalisen kytkentäsivun lisääminen ja
muokkaaminen
Karttaplotteriin voi lisätä mukautettavia digitaalisia
kytkentäsivuja.
1 Valitse Kytkeminen > Menu.
2 Valitse Lisää sivu tai valitse muokattava sivu. .
3 Määritä sivu tarpeen mukaan:
• Nimeä sivu valitsemalla Nimi.
• Määritä kytkimet valitsemalla Muokkaa kytkimiä.
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot
Vuorovesiasemien tiedot
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja tietylle
päivämäärälle ja kellonajalle, mukaan lukien vuoroveden
korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden ajankohta.
Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti vuorovesitiedot viimeksi
näytetyn vuorovesiaseman, kuluvan päiväyksen ja viimeisimmän
tunnin osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet & virtaukset >
Vuorovedet.
Virtausaseman tiedot
HUOMAUTUS: virtausasematiedot ovat käytettävissä tietyissä
yksityiskohtaisissa kartoissa.
Voit tarkastella vuorovesiaseman tietoja tietyn päiväyksen ja
kellonajan osalta. Tietoihin sisältyy myös virtauksen nopeus ja
pinnan taso. Karttaplotteri näyttää oletuksena virtaustiedot
viimeksi näytetyn virtausaseman ja kuluvan päiväyksen ja
kellonajan osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet & virtaukset >
Virtaukset.
Tiedot taivaankappaleista
Voit tarkastella kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen,
kuunkierron sekä auringon ja kuun sijaintiarviotietoja taivaalla.
Näytön keskikohta näyttää yläpuolella olevan taivaan ja
uloimmat renkaat horisontin. Karttaplotteri näyttää
oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista kuluvan päivän ja
kellonajan osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet & virtaukset > Kierto.
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-,
virtausasema- tai taivaankappaletietojen
tarkasteleminen
1 Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet & virtaukset.
2 Valitse Vuorovedet, Virtaukset tai Kierto.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella jonkin muun päiväyksen tietoja
valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen ja valitsemalla
päiväys.
Digitaalinen kytkentä
• Voit näyttää tämän päivän tiedot valitsemalla Muuta päivä
> Käytä tätä päivämäärää.
• Jos näkyvän päiväyksen jälkeisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Seuraava
päivä.
• Jos näkyvää päiväystä edellisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Edellinen
päivä.
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman
tietojen tarkasteleminen
1
2
3
4
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet & virtaukset.
Valitse Vuorovedet tai Virtaukset.
Valitse Asemia lähistöllä.
Valitse asema.
DSC (Digital Selective Calling)
Karttaplotterin NMEA 0183 VHF radion
toiminnot
Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä, jos karttaplotteri on
liitetty NMEA 0183 VHF radioon.
• Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi radioon. GPSsijaintitiedot lähetetään DSC-kutsuissa, jos radio tukee sitä.
• Karttaplotteri voi vastaanottaa DSC-hätäkutsuja ja
sijaintitietoja radiosta.
• Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja lähettävien
alusten sijaintia.
DSC:n käynnistäminen
Valitse Asetukset > Muut alukset > DSC.
DSC-luettelo
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSCyhteystietojen loki. DSC-luettelossa voi olla enintään 100
merkintää. DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos
samasta veneestä tulee toinen kutsu, se korvaa ensimmäisen
kutsun luettelossa.
DSC-luettelon tarkasteleminen
DSC-luettelon näyttäminen edellyttää karttaplotterin liittämistä
VHF-radioon, joka tukee DSC:tä.
Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
DSC-yhteystiedon lisääminen
Voit lisätä aluksen omaan DSC-luetteloosi. Voit soittaa DSCyhteyshenkilölle karttaplotterista.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo >
Lisää yhteyshenkilö.
2 Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service
Identity).
3 Anna aluksen nimi.
Tulevat hätäkutsut
Jos yhteensopiva karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA
0183 verkon kautta, karttaplotteri hälyttää, kun VHF-radio
vastaanottaa DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun mukana
lähetettiin sijaintitietoja, myös ne ovat käytettävissä ja ne
tallennetaan kutsun kanssa.
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
31
1
2
3
4
Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
Valitse sijaintiraporttikutsu.
Valitse Navigoi.
Valitse Mene tai Reitti.
Sijainnin seuranta
Kun liität karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 verkon kautta,
voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä aluksia.
Tämä ominaisuus on käytettävissä myös NMEA 2000 verkossa,
kun alue lähettää oikeita PGN-tietoja (PGN 129808, DSC Call
Information).
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon
(DSC-luettelo, sivu 31).
Sijaintiraportin näyttäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää sijaintiraportin tiedot valitsemalla .
• Voit siirtyä kartan merkintäkohtaan valitsemalla .
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Mene tai Reitti.
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen
aluksen sijainnista
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Luo reittipiste.
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Muokkaa.
•
•
•
•
Anna aluksen nimi valitsemalla Nimi.
Valitse tarvittaessa uusi symboli valitsemalla Symboli.
Kirjoita kommentti valitsemalla Kommentti.
Voit näyttää aluksen polun, mikäli radiosi jäljittää aluksen
sijaintia, valitsemalla Polku.
• Voit valita polkuviivan värin valitsemalla Polkuviiva.
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Muokkaa > Tyhjennä raportti.
Alusten jälkien näyttäminen kartassa
Voit näyttää kaikkien seurattujen alusten jäljet joissakin
karttanäkymissä. Oletuksena musta viiva osoittaa aluksen jäljen,
mustat pisteet osoittavat seuratun aluksen aikaisemmin
ilmoitetut sijainnit ja sininen lippu osoittaa aluksen viimeisimmän
ilmoitetun sijainnin.
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Menu > Tasot >
Muut alukset > DSC > DSC-jäljet.
2 Valitse, miten monen tunnin ajan seuratut alukset näkyvät
kartassa.
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat
jäljet näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.
Erilliset rutiinikutsut
Kun liität karttaplotterin Garmin VHF-radioon, voit aloittaa
erillisen rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä.
Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita
käytettävän DSC-kanavan. Radio lähettää tämän pyynnön
kutsussa.
DSC-kanavan valitseminen
HUOMAUTUS: yleensä DSC-kanavan voi valita niiden kanavien
joukosta, jotka ovat käytettävissä kaikilla taajuuskaistoilla.
Oletuskanava on 72. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten
jonkin toisen kanavan.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3 Valitse Soita radion kautta > Kanava.
4 Valitse vapaa kanava.
Erillinen rutiinikutsu
HUOMAUTUS: kun kutsu tehdään karttaplotterista, mutta
radiolla ei ole ohjelmoitua MMSI-numeroa, radio ei ota
kutsutietoja vastaan.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3 Valitse Soita radion kautta.
4 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.
5 Valitse Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
6 Lähetä kutsu Garmin VHF radiolla.
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle
1 Valitse AIS-kohde kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Soita radion kautta.
3 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.
4 Valitse Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
5 Lähetä kutsu Garmin VHF radiolla.
Mediasoitin
HUOMAUTUS: mediasoitintoiminto ei ole yhteensopiva kaikkien
karttaplotterimallien kanssa.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa yhdistetyissä mediasoittimissa.
Jos olet liittänyt yhteensopivat stereot NMEA 2000 verkkoon,
voit hallita stereoita karttaplotterista. Karttaplotterin pitäisi
tunnistaa mediasoitin automaattisesti, kun laitteet liitetään
ensimmäisen kerran.
Voit toistaa mediatiedostoja lähteistä, jotka on liitetty
mediasoittimeen ja NMEA 2000 verkkoon.
Mediasoittimen avaaminen
Karttaplotteriin on liitettävä yhteensopiva laite, ennen kuin
mediasoittimen voi avata.
Valitse Ympäristö.
Kuvakkeet
HUOMAUTUS: näitä kuvakkeita ei ole kaikissa laitteissa.
Kuvake
Kuvaus
Kanavaesiasetuksen tallentaminen tai poistaminen
Kaikkien kappaleiden toistaminen
32
Mediasoitin
Kuvake
Kuvaus
VHF-vaimennustason säätäminen
Yhden kappaleen toistaminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä joissakin
stereoissa, joissa on VHF-vastaanotin.
1 Valitse VHF-lähdesivulla Menu > Squelch.
2 Säädä VHF-kohinasalpaa liukusäätimellä.
Asemien hakeminen
Asemien hakeminen tai kappaleiden ohittaminen
Satunnaistoisto
Medialähteen valitseminen
Jos olet liittänyt useita medialaitteita verkkoon, kuten NMEA
2000 verkkoon, voit valita, mitä medialähdettä haluat ohjata
karttaplotterista.
HUOMAUTUS: voit toistaa mediatiedostoja ainoastaan
lähteistä, jotka on liitetty laitteeseen.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa medialähteissä.
1 Valitse medianäytössä Menu > Lähde.
HUOMAUTUS: lähdevalikko näkyy ainoastaan laitteissa,
jotka tukevat useita medialähteitä.
2 Valitse lähde.
Musiikin toistaminen
Musiikin selaaminen
1 Valitse medianäytössä Selaa tai Menu > Selaa.
2 Valitse Select Position tai valitse vaihtoehto.
Aakkoshaun ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön aakkoshaun ja etsiä kappaleen tai albumin
laajasta luettelosta.
Valitse medianäytössä Menu > Asennus > Aakkoshaku.
Kappaleen määrittäminen toistettavaksi
1 Valitse kappaleen toiston aikana Menu > Toisto.
2 Valitse tarvittaessa Yksi.
Kaikkien kappaleiden määrittäminen toistettaviksi
Valitse medianäytössä Menu > Toisto > Kaikki.
Kappaleiden satunnaistoiston määrittäminen
1 Valitse medianäytössä Menu > Sekoita.
2 Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Vyöhykkeiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Jos olet kytkenyt veneen kaiuttimet vyöhykkeisiin, voit ottaa
tarvittavat vyöhykkeet käyttöön ja poistaa käyttämättömät
vyöhykkeet käytöstä.
1 Valitse medianäytössä Menu > Äänentasot > Vyöhykkeet
käyttöön/pois.
2 Valitse vyöhyke.
Mediatiedostojen äänen mykistäminen
1 Valitse medianäytössä .
2 Valitse tarvittaessa Select Position.
VHF-radio
HUOMAUTUS: nämä ominaisuudet ovat käytettävissä joissakin
stereoissa, joissa on VHF-vastaanotin.
VHF-kanavien haku
Valitse lähteeksi VHF, jotta voit hakea VHF-kanavia.
Voit tarkkailla esiasetukseksi tallennettujen VHF-kanavien
toimintaa ja siirtyä aktiiviselle kanavalle automaattisesti.
Valitse VHF-medianäytössä Menu > Haku.
Mediasoitin
Radio
Jos haluat kuunnella AM- tai FM-radiota, tarvitset sopivan
veneilyyn tarkoitetun AM-/FM-antennin, joka on liitetty
asianmukaisesti stereoihin ja joka on lähettävän aseman
toiminta-alueella. Katso AM-/FM-antennin liittämisohjeet
stereoiden asennusohjeista.
Jos haluat kuunnella DAB-asemia, tarvitset asianmukaiset
laitteet (DAB-toisto, sivu 33). Katso DAB-sovittimen ja antennin liittämisohjeet sovittimen ja antennin asennusohjeista.
Viritinalueen määrittäminen
1 Valitse medianäytössä Menu > Asennus > Viritinalue.
2 Valitse vaihtoehto.
Radioaseman vaihtaminen
1 Valitse medianäytössä käytettävä lähde, kuten ULA.
2 Viritä asemalle valitsemalla tai .
Viritystilan vaihtaminen
Joidenkin mediatyyppien (kuten FM- tai AM-radio) yhteydessä
voi muuttaa kanavan valintatapaa.
HUOMAUTUS: kaikki viritystilat eivät ole käytettävissä kaikkien
medialähteiden yhteydessä.
1 Valitse medianäytössä Menu > Viritystila.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
3 Valitse tarvittaessa Select Position.
Esiasetukset
Voit tallentaa haluamasi AM- ja FM-radioasemat esiasetuksiksi,
jotta voit käyttää niitä helposti.
Voit tallentaa DAB-kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen DABantennin.
Aseman tallentaminen esiasetukseksi
1 Viritä medianäytössä asema, jonka haluat tallentaa
esiasetukseksi.
2 Valitse Esiasetukset > Lisää nykyinen kanava.
Esiasetuksen poistaminen
1 Valitse medianäytössä Esiasetukset.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
3 Valitse Poista nykyinen kanava.
DAB-toisto
Kun liität yhteensopivaan stereolaitteeseen yhteensopivan DAB
(Digital Audio Broadcasting) -moduulin ja -antennin, kuten
FUSION MS-DAB100A, voit virittää ja toistaa DAB-asemia
Jotta voit käyttää DAB-lähdettä, sinun on oltava alueella, jolla
DAB on käytettävissä, ja valittava virittimen alue (DABviritinalueen määrittäminen, sivu 33).
®
DAB-viritinalueen määrittäminen
Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa DAB-asemia
kunnolla.
1 Valitse medianäytössä Menu > Asennus > Viritinalue.
2 Valitse alue, jolla olet.
DAB-asemien hakeminen
Jotta voit hakea DAB-asemia, sinun tarvitsee liittää
yhteensopiva DAB-moduuli ja -antenni (lisävarusteita)
stereoihin. Koska DAB-signaaleja lähetetään vain joissakin
33
maissa, sinun tarvitsee lisäksi asettaa virittimeen alue, jolla
DAB-signaaleja lähetetään.
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae käytettävissä olevat DAB-asemat valitsemalla Haku.
Kun haku on valmis, toisto alkaa ensimmäisen löytyneen
kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta.
HUOMAUTUS: kun ensimmäinen haku on valmis, voit hakea
DAB-asemia uudelleen valitsemalla Haku. Kun uusi haku on
valmis, järjestelmä aloittaa toiston sen kokonaisuuden
ensimmäisestä asemasta, jota kuuntelit aloittaessasi uuden
haun.
DAB-aseman vaihtaminen
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla Haku.
3 Voit vaihtaa asemaa valitsemalla tai .
Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden loppuun, stereo
siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden
ensimmäiseen käytettävissä olevaan asemaan.
VIHJE: voit muuttaa kokonaisuutta painamalla kohtaa
tai
pitkään.
DAB-aseman valitseminen luettelosta
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Asemat.
2 Valitse asema luettelosta.
DAB-aseman valitseminen luokasta
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Luokat.
2 Valitse luokka luettelosta.
3 Valitse asema luettelosta.
DAB-esiasetukset
Voit tallentaa haluamasi DAB-asemat esiasetuksiksi, jotta voit
käyttää niitä helposti.
Voit tallentaa enintään 15 DAB-asemaa esiasetuksiksi.
DAB-aseman tallentaminen esiasetukseksi
1 Valitse DAB-medianäytössä asema, jonka haluat tallentaa
esiasetukseksi.
2 Valitse Selaa > Esiasetukset > Tallenna nykyinen.
DAB-esiasetuksen valitseminen luettelosta
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Esiasetukset > Näytä
esimääritykset.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
DAB-esiasetusten poistaminen
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Esiasetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa yhden esiasetuksen valitsemalla Poista
esiasetus ja valitsemalla esiasetuksen.
• Voit poistaa kaikki esiasetukset valitsemalla Poista kaikki
esiasetukset.
SiriusXM Satellite Radio
®
Kun karttaplotteriin on asennettu ja liitetty FUSION-Link™
yhteensopivat stereot ja SiriusXM Connect Tuner viritin, voit
ehkä käyttää SiriusXM satelliittiradiota, jos sinulla on tilaus.
SiriusXM radiotunnuksen sijainti
Ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksen, tarvitset SiriusXM
Connect Tuner -virittimen radiotunnuksen.
SiriusXM radiotunnus löytyy SiriusXM Connect Tuner -virittimen
takapuolelta, pakkauksen takapuolelta tai virittämällä
karttaplotterin kanavalle 0.
1 Valitse Ympäristö > Lähde > SiriusXM.
2 Viritä kanavalle 0.
34
SiriusXM radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.
SiriusXM tilauksen aktivoiminen
1 Kun SiriusXM lähde on valittu, viritä kanavalle 1.
2
3
4
5
Esikuuntelukanavan pitäisi kuulua. Jos niin ei ole, tarkista
SiriusXM Connect Tuner virittimen ja antennin asennus ja
liitännät ja yritä uudelleen.
Viritä kanavalle 0 ja etsi radiotunnus.
Ota yhteyttä SiriusXM kuuntelijoiden tukeen puhelimitse
numerossa (866) 635 2349 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.com/activatenow, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Yhdysvalloissa. Ota yhteyttä SiriusXM palveluun
puhelimitse numerossa (877) 438 9677 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.ca/activatexm, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Kanadassa.
Anna radiotunnus.
Aktivointi kestää tavallisesti 10 - 15 minuuttia, mutta se voi
viedä tunninkin. SiriusXM Connect Tuner -viritin voi
vastaanottaa aktivointiviestin vain, kun siihen on kytketty virta
ja se voi vastaanottaa SiriusXM signaalin.
Jos palvelua ei aktivoida tunnissa, katso lisätietoja
osoitteesta http://care.siriusxm.com/refresh tai soita SiriusXM
asiakaspalvelun numeroon 1-866-635-2349.
Kanavaoppaan mukauttaminen
SiriusXM radiokanavat ryhmitellään luokkiin. Voit valita
kanavaoppaassa näkyvät kanavaluokat.
Valitse vaihtoehto:
• Jos medialaite on FUSION-Link yhteensopiva stereo,
valitse Ympäristö > Selaa > Kanava.
• Jos medialaite on GXM™ antenni, valitse Ympäristö >
Menu > Luokka.
SiriusXM kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon
Voit tallentaa suosikkikanavasi esiasetusluetteloon.
1 Valitse Ympäristö.
2 Valitse kanava, jonka haluat tallentaa esiasetuksena.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos medialaite on FUSION-Link yhteensopiva stereo,
valitse Selaa > Esiasetukset.
• Jos medialaite on GXM antenni, valitse Menu >
Esiasetukset > Lisää nykyinen kanava.
SiriusXM lapsilukon avaaminen
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Avaa.
2 Anna salasana.
Oletussalasana on 0000.
Lapsilukon asettaminen SiriusXM radiokanaville
Ennen kuin voit asettaa lapsilukon, kaikki lapsilukot on avattava.
Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää SiriusXM kanavien käytön,
mukaan lukien aikuisviihdekanavat. Kun lapsilukkotoiminto on
käytössä, lukitut kanavat saa käyttöön vain antamalla
salasanan.
Valitse Selaa > Lapsilukko > Lukitse/avaa.
Näyttöön tulee kanavaluettelo. Lukitun kanavan vieressä
näkyy valintamerkki.
HUOMAUTUS: kun tarkastelet kanavia lapsilukon
asettamisen jälkeen, näyttökuva on erilainen:
•
tarkoittaa lukittua kanavaa.
•
tarkoittaa lukitsematonta kanavaa.
Lapsilukon salasanan vaihtaminen SiriusXM radiossa
Ennen kuin voit vaihtaa salasanan, kaikki lapsilukot on avattava.
Mediasoitin
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Vaihda PIN.
2 Anna salasana ja valitse Valmis.
3 Anna uusi salasana.
4 Vahvista uusi salasana.
Lapsilukon oletusasetusarvojen palauttaminen
Tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot. Kun palautat
lapsilukon asetukset oletusasetuksiksi, salasanaksi palautuu
0000.
1 Valitse mediasoittimen valikosta Asennus >
Tehdasasetukset.
2 Valitse Kyllä.
Kaikkien lukittujen kanavien poistaminen SiriusXM radiossa
Ennen kuin voit poistaa kaikki lukitut kanavat, lapsilukot on
avattava.
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Poista kaikki lukitukset.
2 Anna salasana.
Laitteen nimen määrittäminen
1 Valitse medianäytössä Menu > Asennus > Aseta laitteen
nimi.
2 Kirjoita laitteen nimi.
3 Valitse Select Position tai Valmis.
Mediasoitinohjelmiston päivittäminen
Voit päivittää yhteensopivien liitettyjen stereolaitteiden ja
lisävarusteiden ohjelmiston.
1 Siirry osoitteeseen www.fusionentertainment.com/marine ja
lataa ohjelmistopäivitys USB-muistitikulle.
Ohjelmistopäivitykset ja ohjeet ovat laitteen tuotesivulla.
2 Aseta USB-muistitikku stereolaitteen USB-porttiin.
3 Valitse karttaplotterin medianäytössä Menu > Asennus >
Päivitä ohjelmisto.
4 Valitse päivitettävä kohde.
Laitteen määrittäminen
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti
Voit määrittää karttaplotterin käynnistymään automaattisesti,
kun se saa virtaa. Muutoin karttaplotteri käynnistetään
painamalla -painiketta.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Automaattinen
käynnistys.
HUOMAUTUS: kun Automaattinen käynnistys on Käytössä,
karttaplotteri sammutetaan -painikkeesta ja virransaanti
katkaistaan ja kytketään uudelleen alle kahden minuutin
kuluttua, karttaplotterin uudelleenkäynnistys saattaa
edellyttää -painikkeen painamista.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Näyttö: säätää taustavalon kirkkautta ja värejä.
Hälytin: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytys- ja
valintaäänet.
GPS: näyttää tietoja GPS-satelliittiasetuksista ja
paikannuksesta.
Automaattinen käynnistys: käynnistää laitteen automaattisesti,
kun virta kytketään (Karttaplotterin käynnistäminen
automaattisesti, sivu 35 ).
Laitteen määrittäminen
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöön aakkosellisen
tai tietokoneen näppäimistöä muistuttavan asettelun.
Kieli: näyttökielen määritys.
Nopeuslähteet: asettaa nopeuden tietolähteen, jonka
perusteella lasketaan tuulen todellinen nopeus tai
polttoainehinta. Nopeus veteen -tieto on veden
nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus
lasketaan veneen GPS-sijainnin perusteella.
Järjestelmätiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Simulaattori: ottaa käyttöön simulaattorin, ja voit määrittää
nopeuden sekä simuloidun sijainnin.
Näyttöasetukset
Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.
Taustavalo: määrittää taustavalon kirkkauden.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.
Kuvaotos: sallii laitteen tallentaa näyttökuvia.
Valikkorivin näyttö: näyttää tai piilottaa valikkorivin
automaattisesti, kun sitä ei tarvita.
Tausta: määrittää laitteen käyttämään taustakuvaa tai -väriä.
GPS-asetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS.
Taivasnäkymä: näyttää GPS-satelliittien suhteellisen sijainnin
taivaalla.
GLONASS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä GLONASS-tiedot
(Venäjän satelliittijärjestelmä). Kun järjestelmää käytetään
paikoissa, joista on heikko näkyvyys taivaalle, sijaintitietoja
voidaan tarkentaa käyttämällä GLONASS-tietoja GPSjärjestelmän rinnalla.
WAAS/EGNOS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WAAStiedot (Pohjois-Amerikassa) tai EGNOS-tiedot (Euroopassa),
mikä voi parantaa GPS-sijaintitietojen tarkkuutta.
Käytettäessä WAAS- tai EGNOS-tietoja satelliittihaku saattaa
kestää tavallista kauemmin.
Galileo: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Galileo-tiedot
(Euroopan unionin satelliittijärjestelmä). Kun järjestelmää
käytetään paikoissa, joista on heikko näkyvyys taivaalle,
sijaintitietoja voidaan tarkentaa käyttämällä Galileo-tietoja
GPS-järjestelmän rinnalla.
Nopeussuodatin: laskee aluksen nopeuskeskiarvon lyhyellä
aikavälillä nopeusarvojen tasaamiseksi.
Lähde: voit valita ensisijaisen GPS-tietolähteen.
Tapahtumalokin tarkasteleminen
Tapahtumalokissa näkyy järjestelmän tapahtumien luettelo.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tapahtumaloki.
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella ohjelmistoversiota, peruskarttaversiota,
mahdollisia lisäkarttatietoja, valinnaisen Garmin tutkan
ohjelmistoversiota ja laitteen tunnusnumeroa. Saatat tarvita
näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai
lisäkarttatietojen ostamiseen.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Ohjelmiston tiedot.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
35
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja. Ei käytettävissä
kaikissa malleissa.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse Järjestelmä.
3 Valitse Säädöstiedot.
kaikuanturista vesilinjaan. Anna tämä arvo negatiivisena
lukuna.
Oma vene -asetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Oma vene.
Köliasetus: määrittää pintalukeman tasoituksen kölin syvyyden
mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta
kaikuanturin sijainnin sijasta (Köliasetuksen määrittäminen,
sivu 27).
Lämpötilapoikkeama: kompensoi veden NMEA 0183
lämpötilatunnistimen tuottamaa lämpötilalukemaa (Veden
lämpötilapoikkeaman määrittäminen, sivu 36).
Kalibroi nopeus veteen: kalibroi nopeutta mittaavan
kaikuanturin tai anturin (Nopeus veteen -laitteen kalibrointi,
sivu 36).
Aluksen tyyppi: ottaa käyttöön jotkin karttaplotterin
ominaisuudet veneen tyypin mukaan.
Polttoainekapasiteetti: määrittää veneen kaikkien säiliöiden
yhdistetyn polttoainekapasiteetin (Aluksen
polttoainekapasiteetin määrittäminen, sivu 30).
Täytä kaikki säiliöt: määrittää säiliöt täysiksi (Polttoainetietojen
synkronointi aluksen todellisen polttoaineen kanssa, sivu 30).
Lisää polttoainetta veneeseen: voit määrittää säiliöön
lisäämäsi polttoaineen määrän, jos et täyttänyt säiliötä
kokonaan (Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen
polttoaineen kanssa, sivu 30).
Aseta koko polttoainemäärä: määrittää veneen kaikkien
säiliöiden polttoaineen määrän yhteensä (Polttoainetietojen
synkronointi aluksen todellisen polttoaineen kanssa, sivu 30).
Aseta mittarin rajat: määrittää useiden mittareiden ylä- ja
alarajat (Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen
mukauttaminen, sivu 37).
CZone™: määrittää digitaaliset vaihtovirtapiirit.
SeaStar-esiintymä: määrittää digitaaliset vaihtovirtapiirit.
HIN (Hull ID): voit antaa HIN (Hull Identification Number) numeron. HIN-numero saattaa olla kiinnitettynä pysyvästi
peräpeilin tai perämoottorin puolelle tyyrpuurin puolen
yläosaan.
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan. Siten voit tarkastella tarpeen mukaan
veden syvyyttä kölin alapuolella tai veden todellista syvyyttä.
Jos haluat tietää veden syvyyden kölin alapuolella tai veneen
alimman kohdan ja kaikuanturi on asennettu vesilinjaan tai mihin
tahansa kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin.
Jos haluat tietää veden todellisen syvyyden ja kaikuanturi on
asennettu vesilinjan alapuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
pohjasta vesilinjaan.
HUOMAUTUS: tämä on mahdollista vain, kun kelvolliset
syvyystiedot ovat käytettävissä.
1 Mittaa etäisyys:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan
tai mihin tahansa
kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin. Anna tämä arvo positiivisena
lukuna.
• Jos kaikuanturi on sijoitettu kölin pohjaan
ja haluat
tietää veden todellisen syvyyden, mittaa etäisyys
36
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.
3 Valitse , jos kaikuanturi on asennettu vesilinjaan, tai valitse
, jos kaikuanturi on asennettu kölin pohjaan.
4 Anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Veden lämpötilapoikkeaman määrittämiseen tarvitaan veden
NMEA 0183 -lämpötilatunnistinta tai lämpötilan mittaavaa
kaikuanturia.
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman
lämpötilalukeman.
1 Mittaa veden lämpötila karttaplotteriin liitetyllä
lämpötilatunnistimella tai lämpötilan mittaavalla kaikuanturilla.
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen toista, tarkaksi tiedettyä
lämpötilatunnistinta tai lämpömittaria.
3 Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo
vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos karttaplotteriin liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna
tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena numerona, jos
karttaplotteriin liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.
4 Valitse Asetukset > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.
5 Anna vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama.
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi
Jos karttaplotteriin on liitetty nopeutta mittaava kaikuanturi, voit
parantaa karttaplotterin näyttämien vesinopeustietojen
tarkkuutta kalibroimalla kyseisen nopeutta mittaavan laitteen.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Kalibroi nopeus veteen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei
havaitse nopeutta, näyttöön tulee ilmoitus liian pienestä
nopeudesta.
3 Valitse OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti.
4 Jos ilmoitus näkyy uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että
nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut.
5 Jos kiekko pyörii normaalisti, tarkista kaapeliliitännät.
6 Jos ilmoitus näkyy uudelleen, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Polttoainekapasiteetti.
2 Anna polttoainesäiliöiden kokonaiskapasiteetti yhteensä.
Laitteen määrittäminen
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen
polttoaineen kanssa
Voit synkronoida karttaplotterin polttoainemäärän aluksen
todellisen polttoainemäärän kanssa, kun lisäät polttoainetta
alukseen.
1 Valitse Mittarit > Moottori > Menu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun olet täyttänyt kaikki aluksen polttoainesäiliöt, valitse
Täytä kaikki säiliöt. Tämä asettaa polttoainetason
maksimikapasiteetin mukaan.
• Jos et ole täyttänyt polttoainesäiliötä kokonaan, valitse
Lisää polttoainetta veneeseen ja anna lisäämäsi määrä.
• Voit määrittää aluksen säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän valitsemalla Aseta koko
polttoainemäärä ja antamalla säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän.
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen
mukauttaminen
Voit määrittää mittarin ylä- ja alarajat ja halutun peruskäytön
alueen.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa
mittareissa.
1 Valitse sopivassa mittarinäytössä Menu > Mittariasetus >
Aseta mittarin rajat.
2 Valitse mukautettava mittari.
3 Valitse Mittarin rajat > Mukautettu.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen vähimmäisarvon
valitsemalla Nimellisminimi.
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen enimmäisarvon
valitsemalla Nimellismaksimi.
• Voit määrittää mittarin alarajan nimellisminimiä
pienemmäksi valitsemalla Asteikkominimi.
• Voit määrittää mittarin ylärajan nimellismaksimia
suuremmaksi valitsemalla Asteikkomaksimi.
5 Valitse raja-arvo.
6 Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.
Yhteysasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Viestintä.
Sarjaportti: määrittää portin käyttämän liitäntämuodon, kun
karttaplotteri liitetään ulkoisiin NMEA laitteisiin, tietokoneisiin
tai muihin Garmin laitteisiin.
NMEA 0183 -asetus: määrittää karttaplotterin lähettämät NMEA
0183 -lähetyslauseet, miten monta desimaalia NMEA-lähetys
sisältää ja miten reittipisteet tunnistetaan (NMEA 0183
asetukset, sivu 37).
NMEA 2000 -asetus: voit tarkastella ja nimetä NMEA 2000
verkossa olevia laitteita (NMEA 2000 asetukset, sivu 37).
Marine Network: voit tarkastella laitteita, joiden kanssa jaat
karttoja, luotaintietoja tai tutkatietoja. Ei käytettävissä kaikissa
karttaplotterimalleissa.
HUOMAUTUS: verkon tietoja voi tarkastella ainoastaan
kyseisiä tietoja tukevissa laitteissa. Esimerkiksi verkossa
olevan tutkan tietoja ei voi tarkastella mallissa, joka ei tue
tutkaa.
Langattomat laitteet: voit määrittää langattomia laitteita
(Langattoman Wi‑Fi verkon määrittäminen, sivu 37). Ei
käytettävissä kaikissa karttaplotterimalleissa.
Wi-Fi-verkko: voit määrittää Wi‑Fi verkon (Langattoman Wi‑Fi
verkon määrittäminen, sivu 37).
Laitteen määrittäminen
NMEA 0183
Karttaplotterit tukevat NMEA 0183 -standardia, jota käytetään
liitettäessä erilaisia NMEA 0183 -laitteita, kuten VHF-radioita,
NMEA välineitä, automaattiohjauksia, tuuliantureita ja
suuntatunnistimia.
Lisätietoja karttaplotterin liittämisestä valinnaisiin NMEA 0183 laitteisiin on karttaplotterin asennusohjeissa.
Karttaplotterin hyväksytyt NMEA 0183 -määritykset ovat
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL ja GPXTE sekä
Garminin määritykset PGRME, PGRMM ja PGRMZ.
Lisäksi karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä
luotaimen NMEA 0183 -syöttöä ja DPT (syvyys)- tai DBT-, MTW
(veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeua ja suunta) määrityksiä.
NMEA 0183 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 0183 -asetus.
Kaikuluotain: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet
kaikuluotainta (jos käytettävissä) varten.
Reitti: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet reittejä varten.
Järjestelmä: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet
järjestelmätietoja varten.
Garmin: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet omia
Garmin lähetyslauseita varten.
Sijaintitarkkuus: säätää NMEA lähetyksen desimaalien
määrää.
Reittipisteen ID: määrittää laitteen lähettämään reittipisteiden
nimet tai numerot NMEA 0183 verkon kautta navigoinnin
aikana. Numeroiden käyttäminen saattaa ratkaista
yhteensopivuusongelmat vanhempien NMEA 0183
automaattiohjausten kanssa.
Diagnostiikka: näyttää NMEA 0183 diagnostiikkatiedot.
Oletukset: palauttaa alkuperäiset NMEA 0183 asetukset.
NMEA 2000 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 2000 -asetus.
Laiteluettelo: näyttää verkkoon liitetyt laitteet.
Laitteiden tunnukset: muuttaa käytettävissä olevien liitettyjen
laitteiden tunnuksia.
Laitteiden ja anturien nimeäminen verkossa
Voit nimetä Garmin Marine Networkiin ja NMEA 2000 verkkoon
yhdistetyt laitteet ja anturit.
1 Valitse Asetukset > Viestintä.
2 Valitse Marine Network tai NMEA 2000 -asetus >
Laiteluettelo.
Valitse
laite vasemmalla olevasta luettelosta.
3
4 Valitse Vaihda nimi.
5 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Wi‑Fi verkko
Langattoman Wi‑Fi verkon määrittäminen
Karttaplotterit voivat luoda Wi‑Fi verkon, johon voit yhdistää
langattomia laitteita. Kun avaat langattoman verkon asetukset
ensimmäisen kerran, saat kehotteen määrittää verkon.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet > WiFi-verkko > Wi-Fi > Käytössä > OK.
2 Anna langattomalle verkolle nimi tarvittaessa.
3 Anna salasana.
Tarvitset tätä salasanaa langattoman verkon käyttämiseksi
langattomasta laitteesta. Salasanan kirjainkoko on
merkitsevä.
37
Langattoman laitteen yhdistäminen karttaplotteriin
Määritä karttaplotterin langaton verkko, jotta voit yhdistää
langattoman laitteen karttaplotterin langattomaan verkkoon
(Langattoman Wi‑Fi verkon määrittäminen, sivu 37).
Karttaplotteriin voi yhdistää useita langattomia laitteita tietojen
jakamiseksi.
1 Ota langattomassa laitteessa Wi‑Fi käyttöön ja hae
langattomia verkkoja.
Valitse
karttaplotterin langattoman verkon nimi (Langattoman
2
Wi‑Fi verkon määrittäminen, sivu 37).
3 Anna karttaplotterin salasana.
Langattoman kanavan vaihtaminen
Voit vaihtaa langatonta kanavaa, jos et löydä laitetta, et saa
siihen yhteyttä tai havaitset häiriöitä.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Wi-Fi-verkko >
Lisäasetukset > Kanava.
2 Määritä uusi kanava.
Langatonta kanavaa ei tarvitse vaihtaa kyseiseen verkkoon
liitetyissä laitteissa.
Hälytysten määrittäminen
Navigointihälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi.
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä tai
määränpäästä.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikkeama: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyn matkan päässä reitiltä.
Järjestelmähälytykset
Herätyskello: määrittää kellohälytyksen.
Laitteen jännite: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun
varaustila saavuttaa määritetyn matalan tason.
GPS-tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPSsijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
Luotaimen hälytykset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kaikuantureissa.
Valitse sopivassa luotainnäkymässä Menu > Luotainasetus >
Hälytykset.
Voit avata luotainhälytykset myös valitsemalla Asetukset >
Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.
FrontVü-hälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun syvyys
veneen edessä on määritettyä arvoa pienempi. Se auttaa
välttämään karikoita (FrontVü syvyyshälytyksen
määrittäminen, sivu 24). Tämä hälytys on käytettävissä
ainoastaan Panoptix FrontVü kaikuanturien yhteydessä.
Veden lämpö: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.
Kala
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
38
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Polttoainehälytyksen määrittäminen
Liitä yhteensopiva polttoaineen virtausanturi karttaplotteriin, jotta
voit määrittää polttoaineen määrän hälytyksen.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen
kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Polttoaine > Aseta koko
polttoainemäärä > Käytössä.
2 Anna hälytyksen aktivoiva jäljellä oleva polttoainemäärä ja
valitse Valmis.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Turva-alueen törmäyshälytyksen määrittämiseen tarvitset
yhteensopivan karttaplotterin, joka on liitetty AIS-laitteeseen.
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain
AIS-järjestelmän kanssa. Turva-aluetta käytetään törmäyksen
estämiseksi, ja sen voi mukauttaa.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS > AIS-hälytys >
Käytössä.
Kun AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle
turvavyöhykkeelle, näyttöön tulee varoitus. Lisäksi kohde
merkitään näytössä vaaralliseksi. Kun hälytys ei ole
käytössä, ilmoitus ja äänimerkki eivät ole käytössä, mutta
kohde merkitään silti vaaralliseksi näytössä.
2 Valitse Alue.
3 Valitse alusta ympäröivän turva-alueen säde.
4 Valitse Aikaa.
5 Valitse aika, jolloin laite antaa äänimerkin, jos laite havaitsee,
että kohde osuu turvavyöhykkeelle.
Jos haluat ilmoituksen tulevasta risteävyydestä esimerkiksi
10 minuuttia ennen todennäköistä kohtaamista, valitse Aikaakohdassa 10. Laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen kuin
alus osuu turva-alueelle.
Yksikköasetukset
Valitse Asetukset > Yksikkö.
Järjestelmän yksiköt: määrittää laitteen yksikkömuodon.
Eranto: määrittää nykyisen sijainnin magneettisen deklinaation
eli magneettisen ja todellisen pohjoisen välisen kulman.
Pohjoisen viite: määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan. Tosi määrittää
maantieteellisen pohjoisen pohjoisen viitteeksi. Ruudukko
määrittää pohjoisen viitteeksi pohjoisgridin (000º).
Magneettinen määrittää pohjoisen viitteeksi magneettisen
pohjoisen.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy. Muuta asetusta vain, jos käyttämässäsi
kartassa tarvitaan jotakin tiettyä sijaintimuotoa.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen. Muuta asetusta vain,
jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
karttadatumia.
Paineen viiteaika: määrittää viiteajan, jonka perusteella
ilmanpainemittarin kehitys lasketaan. Kehitys näkyy
ilmanpainemittarikentässä.
Ajan esitys: valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Aikavyöhyke: määrittää aikavyöhykkeen ja mahdollistaa
automaattisen valinnan GPS-sijainnin perusteella.
Navigointiasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Navigointi.
Laitteen määrittäminen
Reittimerkinnät: määrittää tunnustyypin, joka näkyy reitin
käännöksen yhteydessä kartassa.
Autom. opastus: joidenkin Premium-karttojen yhteydessä voi
määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan
Autom. opastus reittiä.
Käännössiirron aktivointi: määrittää, lasketaanko
käännössiirto ajan vai matkan mukaan.
Käännössiirron aika: määrittää, miten monta minuuttia ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktivointi -kohdassa on valittu Aika. Tämän arvon lisääminen
voi parantaa automaattiohjauksen tarkkuutta navigoitaessa
reittiä tai Autom. opastus reittiä, jolla on usein käännöksiä, tai
suurella nopeudella. Jos reitti on suora tai nopeus hitaampi,
tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
Käännössiirron matka: määrittää, miten paljon ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktivointi -kohdassa on valittu Matka. Tämän arvon
lisääminen voi parantaa automaattiohjauksen tarkkuutta
navigoitaessa reittiä tai Autom. opastus reittiä, jolla on usein
käännöksiä, tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora tai
nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
Reitin alku: valitsee aloituspisteen reittinavigointia varten.
Muiden alusten asetukset
Kun yhteensopiva karttaplotteri on liitetty AIS-laitteeseen tai
VHF-radioon, voit määrittää, miten muut alukset näkyvät
karttaplotterissa.
Valitse Asetukset > Muut alukset.
AIS: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä AIS-signaalin
vastaanoton.
DSC: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä DSC (digital selective
calling) -kutsut.
AIS-hälytys: määrittää törmäyshälytyksen (Turva-alueen
määrittäminen törmäyshälytykselle, sivu 6 and AISlähetystestihälytysten ottaminen käyttöön, sivu 7).
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä koskee kaikkia verkon laitteita.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Nollaa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset valitsemalla
Palauta oletusasetukset. Tämä palauttaa
oletusasetukset, mutta ei poista tallennettuja
käyttäjätietoja, karttoja eikä ohjelmistopäivityksiä.
• Jos haluat tyhjentää tallennetut tiedot, kuten reittipisteet ja
reitit, valitse Poista käyttäjätiedot. Tämä ei koske karttoja
eikä ohjelmistopäivityksiä.
• Voit tyhjentää tallennetut tiedot ja palauttaa laitteen
oletusasetukset katkaisemalla laitteen yhteyden Garmin
Marine Networkiin ja valitsemalla Poista tiedot ja nollaa
asetukset. Tämä ei koske karttoja eikä
ohjelmistopäivityksiä.
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta
Tietoja voi jakaa yhteensopivien laitteiden välillä.
• Tietoja voi jakaa Garmin Marine Networkin kautta.
• Voit jakaa ja hallita käyttäjätietoja muistikortin avulla.
Laitteessa on oltava muistikortti. Laite tukee enintään 32 Gt:n
muistikortteja, jotka on alustettu FAT32-muotoon.
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta
Liittäminen Garmin laitteeseen tietojen
jakamista varten
ECHOMAP Ultra laitteen voi liittää yhteensopivaan Garmin
laitteeseen reittipisteiden ja muiden tietojen jakamista varten.
Jos laitteet ovat lähellä toisiaan, voit liittää ne toisiinsa sinisellä
ja ruskealla johdolla. Jos laitteet ovat niin kaukana toisistaan,
ettei niitä voi yhdistää johdoilla, voit liittää ne toisiinsa
datakaapelilla (010-12234-06).
1 Varmista, että laitteet on liitetty samaan maadoitukseen.
2 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos laitteet ovat lähellä toisiaan, liitä ensimmäisen laitteen
sininen johto toisen laitteen ruskeaan johtoon ja liitä
ensimmäisen laitteen ruskea johto toisen laitteen siniseen
johtoon.
• Jos laitteet eivät ole lähellä toisiaan, liitä laitteet
datakaapelilla (010-12234-06) kaapelin mukana
toimitettavien ohjeiden mukaan.
3 Valitse molemmissa laitteissa Navigointitiedot > Tietojen
hallinta > Käyttäjätietojen jako.
Käyttäjätiedot jaetaan laitteiden välillä. Jos valitset Tyhjennä
käyttäjän tiedot, tiedot poistetaan molemmista laitteista.
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja
reittien tiedostotyypin valitseminen
Voit tuoda ja viedä reittipisteitä ja reittejä kolmansien osapuolten
laitteista ja laitteisiin.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto
> Tiedostotyyppi.
3 Valitse GPX.
Kun haluat siirtää tietoja taas Garmin laitteiden välillä, valitse
tiedostotyypiksi ADM.
Käyttäjätietojen kopiointi muistikortilta
Voit siirtää käyttäjätietoja muista laitteista muistikortin avulla.
Käyttäjätietoja ovat reittipisteet, reitit, automaattisen opastuksen
reitit, jäljet ja rajat.
HUOMAUTUS: vain .adm-rajatiedostoja tuetaan.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja yhdistää
ne aiempiin käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin
tiedot.
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja korvata
aiemmat käyttäjätiedot valitsemalla Korvaa kortin
tiedoilla.
5 Valitse tiedostonimi.
Käyttäjätietojen kopiointi muistikortille
Voit tallentaa käyttäjätiedot muistikortille siirrettäviksi muihin
laitteisiin. Käyttäjätietoja ovat reittipisteet, reitit, automaattisen
opastuksen reitit, jäljet ja rajat.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto
> Tallenna kortille.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit luoda uuden tiedoston valitsemalla Lisää uusi
tiedosto ja kirjoittamalla nimen.
39
Liite
• Voit lisätä tiedot valmiiseen tiedostoon valitsemalla
tiedoston luettelosta ja valitsemalla Tallenna kortille.
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille
Voit kopioida karttoja karttaplotterista muistikortille HomePort
käyttöä varten.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto.
3 Valitse Kopioi sisäinen kartta.
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen
kohteesta HomePort karttaplotteriin
Jotta voit kopioida tietoja karttaplotteriin, tietokoneessa on oltava
HomePort ohjelmiston uusin versio ja karttaplotterissa on oltava
muistikortti.
Kopioi tiedot kohteesta HomePort valmistellulle muistikortille.
Lisätietoja on HomePort ohjetiedostossa.
Tietojen varmuuskopioiminen
tietokoneeseen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto
3
4
5
6
7
> Tallenna kortille.
Valitse tiedostonimi luettelosta tai valitse Lisää uusi
tiedosto.
Valitse Tallenna kortille.
Poista muistikortti ja aseta se tietokoneen kortinlukijaan.
Avaa muistikortin kansio Garmin\UserData.
Kopioi varmuuskopiotiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi
kansioon tietokoneessa.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen
karttaplotteriin
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
2 Kopioi varmuuskopiotiedosto tietokoneesta muistikortin
Garmin\UserData-kansioon.
3 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
4 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto
> Korvaa kortin tiedoilla.
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille
Voit tallentaa järjestelmätiedot muistikortille mahdollista
vianmääritystä varten. Tuotetuen edustaja voi pyytää saada
käyttää näitä tietoja verkon tietojen lataamiseksi.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Garmin-laitteet > Tallenna kortille.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle järjestelmätiedot
tallennetaan.
4 Irrota muistikortti.
Tallennettujen tietojen tyhjentäminen
Voit poistaa tallennettuja käyttäjätietoja laitteen muistista.
Käyttäjätietoja ovat reittipisteet, reitit, automaattisen opastuksen
reitit, jäljet ja rajat.
1 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
HUOMAUTUS
Jos valitset Kaikki, kaikki muut tallentamasi tiedot paitsi
Garmin Quickdraw Contours karttatiedot poistetaan.
40
Laitteen Garmin Express rekisteröinti
HUOMAUTUS: rekisteröi laite ActiveCaptain sovelluksella
(ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen, sivu 2).
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan (Muistikorttien asettaminen,
sivu 1).
2 Odota hetki.
Karttaplotteri avaa kortinhallintasivun ja luo
GarminDevice.xml-tiedoston muistikortin Garmin kansioon.
3 Poista muistikortti.
4 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
5 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
6 Lataa, asenna ja avaa Garmin Express sovellus näytön
ohjeiden mukaisesti.
7 Valitse > Lisää laite.
8 Kun sovellus tekee hakua, valitse Onko sinulla
veneilykarttoja tai -laitteita? -kohdan vierellä Kirjaudu
(näytön alareunan lähellä).
9 Luo Garmin tili tai kirjaudu tilillesi.
10 Määritä alus näytön ohjeiden mukaisesti.
11 Valitse > Lisää.
Garmin Express sovellus hakee laitteen tiedot muistikortilta.
12 Rekisteröi laite valitsemalla Lisää laite.
Kun rekisteröinti on valmis, Garmin Express sovellus hakee
lisää laitteen karttoja ja karttapäivityksiä.
Kun lisäät laitteita karttaplotterin verkkoon, rekisteröi uudet
laitteet toistamalla nämä toimet.
Ohjelmistopäivitys
HUOMAUTUS: voit päivittää laitteen ohjelmiston ActiveCaptain
sovelluksella (Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain
sovelluksella, sivu 3).
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Voit tarkistaa laitteeseen asennetun ohjelmistoversion, ennen
kuin päivität ohjelmiston (Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen
tarkasteleminen, sivu 35). Sen jälkeen voit siirtyä osoitteeseen
garmin.com/support/software/marine.html, valita Näytä kaikki
paketin laitteet ja verrata asennettua ohjelmistoversiota tuotteen
kohdalla mainittuun ohjelmistoversioon.
Jos laitteessa oleva ohjelmisto on vanhempi kuin sivustossa
mainittu, lataa ohjelmisto ohjeiden mukaan muistikortille (Uuden
ohjelmiston lataaminen muistikortille, sivu 40) ja päivitä laitteen
ohjelmisto (Laitteen ohjelmiston päivittäminen, sivu 41).
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/support/software/marine.html.
3 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti.
4 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
®
Liite
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
Valittuun sijaintiin luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa
ohjelmistopäivitys siirretään muistikortille.
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille (Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille,
sivu 40).
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Näytön puhdistaminen
HUOMAUTUS
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat
häikäisynestopinnoitetta.
Laitteen pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
hyvin herkkä vahoille ja hankauspuhdistusaineille.
1 Kostuta liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on
määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille.
2 Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla.
Kuvaotokset
Mistä tahansa karttaplotterin näytöstä voi tallentaa
kuvaotoksen .png-tiedostona. Kuvaotoksen voi siirtää
tietokoneeseen. Kuvaotosta voi myös tarkastella
kuvankatseluohjelmalla.
Kuvaotoksen ottaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Kuvaotos >
Käytössä.
3 Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat siepata.
4 Paina Home-painiketta vähintään kuusi sekuntia.
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen
1 Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen
muistikortinlukijaan.
2 Avaa Windows Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin
\scrn-kansio.
3 Kopioi .bmp-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon
tietokoneessa.
Liite
Vianmääritys
Laite ei hae GPS-signaaleja
Jos laite ei hae satelliittisignaaleja, syitä voi olla muutama. Jos
laitetta on siirretty pitkä matka siitä, kun se edellisen kerran haki
satelliittisignaaleja tai se on ollut sammuksissa useita viikkoja tai
kuukausia, satelliittisignaalien hakeminen ei välttämättä toimi
oikein.
• Varmista, että laitteistossa on uusin ohjelmisto. Jos niin ei
ole, päivitä laitteen ohjelmisto (Laitteen ohjelmiston
päivittäminen, sivu 41).
• Varmista, että laitteen edessä ei ole esteitä, jotka estävät
GPS-signaalien vastaanoton. Jos laite on asennettu hyttiin,
sen on oltava lähellä ikkunaa GPS-signaalien vastaanottoa
varten.
Laite ei käynnisty tai se sammuu jatkuvasti
Jos laite sammuu satunnaisesti tai se ei käynnisty, ongelma voi
olla laitteen virransyötössä. Tarkista seuraavat virransyöttöön
liittyvät seikat.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi,
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Tarkista virtajohdon sulake.
Sulake on yleensä pidikkeessä, joka on virtajohdon
punaisessa johdossa. Tarkista, että oikeankokoinen sulake
on asennettu. Tarkista oikea sulakkeen koko kaapelin
merkinnästä tai asennusohjeista. Tarkista, että sulake on
ehjä. Voit testata sulakkeen yleismittarilla. Jos sulake on
ehjä, multimittarin lukema on 0 ohmia.
• Varmista, että laite saa vähintään 10 voltin jännitteen.
Suositeltava jännite on kuitenkin 12 volttia.
Tarkista jännite mittaamalla DC-jännite naarasvirta- ja maadoitusliittimestä. Jos jännite on alle 10 volttia, laite ei
käynnisty.
• Varmista, että laite on kiinnitetty telakkaan tukevasti. Jos
mallissa on lukitsin, varmista että se on napsautettu tukevasti
kiinni. Lukitsin napsahtaa paikalleen, kun se tai laite on
asennettu oikein. Jos laitetta ei ole kiinnitetty tukevasti, sen
virransaanti saattaa katketa. Huonosti kiinnitetty laite voi
myös pudota telakasta ja vahingoittua.
• Jos laite saa tarpeeksi virtaa, mutta ei käynnisty, ota yhteys
Garmin tuotetukeen osoitteessa support.garmin.com.
Virtajohdon sulakkeen vaihtaminen
1 Avaa sulakekotelo .
2 Irrota sulake kääntämällä ja vetämällä sitä
3 Aseta uusi 8 A:n pikasulake paikalleen.
4 Sulje sulakekotelo.
.
Luotain ei toimi
• Varmista, että luotainkaapelin liittimen lukitusrengas on
tukevasti paikallaan.
• Paina -painiketta ja varmista, että luotain on käytössä.
• Valitse oikea kaikuanturin tyyppi (Kaikuanturin tyypin
valitseminen, sivu 19).
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin
Voit merkitä manuaalisesti reittipisteen sijainnin, jotta tietoja
voidaan jakaa ja siirtää eri laitteiden välillä. Jos olet merkinnyt
reittipisteen manuaalisesti käyttämällä koordinaatteja ja pisteen
sijainti ei ole oikea, laitteen karttadatum ja sijaintimuoto voivat
poiketa reittipisteen merkitsemiseen käytetyistä asetuksista.
41
Sijaintimuoto tarkoittaa tapaa, jolla GPS-vastaanottimen sijainti
näytetään näytössä. Näyttötapana on yleensä leveys/
pituusasteet ja minuutit. Lisäksi käytettävissä on vaihtoehtoja,
joissa näytetään asteet, minuutit ja sekunnit, vain asteet tai jokin
käytettävissä olevista ruudukkomuodoista.
Karttadatum on matemaattinen malli, jolla kuvataan osa maan
pinnasta. Paperikarttojen pituus- ja leveysasteet viittaavat
tiettyyn karttadatumiin.
1 Selvitä, mitä karttadatumia ja sijaintimuotoa käytettiin
alkuperäisen reittipisteen luomisessa.
Jos alkuperäinen reittipiste otettiin kartasta, siinä yleensä
kerrotaan käytettävä karttadatum ja sijaintimuoto. Tiedot ovat
yleensä kartan selitteen lähellä.
2 Valitse Asetukset > Yksikkö.
3 Valitse oikeat karttadatum- ja sijaintimuotoasetukset.
4 Luo reittipiste uudelleen.
12 tuuman mallit
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Aika määräytyy GPS-sijainnin ja aikavyöhykeasetuksen
perusteella.
1 Valitse Asetukset > Yksikkö > Aikavyöhyke.
2 Varmista, että laite on hakenut GPS-sijainnin.
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Virran enimmäiskäyttö (12 Vdc, 6 A
RMS)
Langattomat taajuudet ja
yhteyskäytännöt
Wi‑Fi, 2,4 GHz (nimellinen 17,2 dBm)
ANT , 2,4 GHz (nimellinen 3,1 dBm)
Bluetooth, 2,4 GHz (nimellinen 1,2
dBm)
®
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L x K x S)
34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9 x
3,9 tuumaa)
Näytön koko (L x K)
26,1 x 16,3 cm (10,3 x 6,4 tuumaa)
lävistäjä 30,7 cm (12,1 tuumaa)
Paino
2,5 kg (5,5 paunaa)
Enimmäisvirrankulutus
26 W
Tyypillinen virrankulutus
(12 Vdc, RMS)
3,3 A
Virran enimmäiskäyttö
(12 Vdc, RMS)
6,1 A
Langattomat taajuudet ja
yhteyskäytännöt
Wi‑Fi, 2,4 GHz (nimellinen 18,5 dBm)
ANT, 2,4 GHz (nimellinen 1,2 dBm)
Bluetooth, 2,4 GHz (nimellinen 1,0
dBm)
Tekniset tiedot
Kaikki mallit
Luotainmallien tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
Luotaintaajuudet1
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Laite kestää satunnaisen upottamisen
enintään 1 metrin syvyiseen veteen
enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Perinteinen: 50, 77, 83 tai 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 tai
800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 tai 1100 kHz
Luotaimen lähetysteho
(RMS)2
600 W
Luotaimen syvyys3
701 m (2 300 jalkaa), 77 kHz
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Tulojännite
9–18 Vdc
Sulake
8A
NMEA 0183-tiedot
Kompassin turvaväli
65 cm (25,6 tuumaa)
Lähetys
Etäisyys lähimpään
esteeseen
150 mm (6 tuumaa)
Lause
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)
1
NMEA 2000 kulutus
Enintään 39 mA
GPAPB APB: suunnan tai reitin hallinnan (automaattiohjaus) määritys
"B"
Näytön tarkkuus
WXGA, 1280 x 800 kuvapistettä
Muistikortti
2 microSD korttipaikkaa, muistikortin koko
enintään 32 Gt
Reittipisteiden enimmäismäärä
5 000
Reittien enimmäismäärä
100
GPGSV GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
Aktiivisten jälkien enimmäismäärä
50 000 reittipistettä, 50 tallennettua jälkeä
GPRMB RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
Kuvaus
GPBOD BOD: suuntima (alkuperäisestä määränpäähän)
GPBWC BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA GGA: GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
GPGSA GSA: GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit
GPRMC RMC: suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE RTE: reitit
10 tuuman mallit
GPVTG VTG: suunta pohjaan nähden ja maantason nopeus
Tekniset tiedot
Mittatiedot
GPWPL WPL: reittipisteen sijainti
Mitat (L x K x S)
29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x
3,9 tuumaa)
GPXTE XTE: Cross Track Error
Näytön koko (L x K)
21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,4 tuumaa)
lävistäjä 25,4 cm (10 tuumaa)
PGRMM M: karttadatum
Paino
1,8 kg (4,0 paunaa)
Enimmäisvirrankulutus
26 W
Tyypillinen virrankulutus
(12 Vdc, RMS)
3A
1
2
3
42
PGRME E: arvioitu virhe
PGRMZ Z: korkeus
SDDBT DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT DPT: syvyys
SDMTW MTW: veden lämpö
SDVHW VHW: nopeus veden suhteen ja suunta
Kaikuanturin mukaan.
Kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.
Kaikuanturin, veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
Liite
Vastaanotto
PGN
Kuvaus
Lause
Kuvaus
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
Syvyys
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
Syvyys anturin alla
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
Veden lämpö
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
Nopeus veden suhteen ja suunta
128000
Merisortokulma
Reittipisteen sijainti
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot
129808
DSC-soittotiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective Calling
130310
Ympäristöparametrit
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
130311
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
HDM
Suunta, magneettinen
130313
Ilmankosteus
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
130314
Todellinen ilmanpaine
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
130576
Pienen aluksen tila
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
DPT
DBT
MTW
VHW
WPL
DSC
Nämä tiedot koskevat ainoastaan NMEA 2000 yhteensopivia
laitteita.
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden
osoitteeseen: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-tiedot
Lähetys ja vastaanotto
PGN
Kuvaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoitevaatimus
126208
NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126996
Tuotetiedot
127250
Aluksen suunta
128259
Nopeus: vesiviittaus
128267
Veden syvyys
129539
GNSS-DOPit
129799
Radiotaajuus, -tila ja -virta
130306
Tuulitiedot
130312
Lämpötila
Lähetys
PGN
Kuvaus
126464
Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
127258
Magneettinen eranto
129025
Sijainti: nopea päivitys
129026
COG ja SOG: nopea päivitys
129029
GNSS-sijaintitiedot
129283
Cross Track Error ‑virhe
129284
Navigointitiedot
129285
Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
Vastaanotto
PGN
Kuvaus
127245
Peräsin
127250
Aluksen suunta
127488
Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489
Moottorin parametrit: dynaaminen
127493
Lähetysparametrit: dynaaminen
127498
Moottorin parametrit: staattinen
127505
Nestetaso
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
Liite
43
Hakemisto
WAAS 35
GPS-tarkkuus 38
jiippaaminen. Katso luovinta ja jiippaus
jäljet 15, 16
kopiointi 39, 40
luettelo 15
muokkaaminen 15
navigointi 15
näyttäminen 8, 15
poistaminen 15
tallentaminen 15, 16
tallentaminen reitiksi 15
tyhjentäminen 15
jännite 38
järjestelmätiedot 35, 40
verkon määritys 37, 38
yhdistäminen langattomaan laitteeseen 2
liittimet 1
luotain 16, 20
a-scope 19, 22, 23
etäisyyden mittaaminen 20
FrontVü 19
Garmin ClearVü 17
harmaalinja 22
herkkyys 20
häiriö 22
hälytykset 22, 38
jakaminen 20
kaikunopeus 21
keila 9
kohina 20, 22
lähde 20
näkymät 16, 17
Panoptix 18, 19, 23, 24
pintakohina 22
pohjaan lukitus 21
päällekkäiset numerot 21
reittipiste 20
SideVü 17
syvyys 21
syvyysasteikko 21
syvyysviiva 21
taajuudet 22, 23
tallentaminen 21
tunnistin 19
ulkoasu 22
vedenalaiset kohteet 22
värin poisto 22
värin vahvistus 20
zoomaa 21
luovinta ja jiippaus 28
kulkusuunnan pito 28
tuulen pito 27
K
M
A
H
ActiveCaptain 2
karttojen päivittäminen 3
ohjelmiston päivittäminen 3
quickdraw 10
älykkäät ilmoitukset 3
AIS 6–8
ATON 7
hälytys 6, 38
hätäsignaalilaite 7
kohde 7
käynnistäminen 39
SART 7
tähtääminen 6
uhat 6
aloitusnäyttö, mukauttaminen 2
aluerenkaat 8
alusten jäljet 8, 32
AM 33
animoidut virtaukset, vuorovesitiedot 5
ankkurihälytys 38
antenni, GPS 2
asetukset 10, 35, 36, 38
järjestelmätiedot 35
Automaattinen opastus 11, 14, 38
radat 14
rantaviivan etäisyys 14
reitit 14
automaattiohjaus 25, 26
kuvio-ohjaus 25
mutkittelukuvio 26
ohjauksen tarkkuus 25
ohjauskuviot 25
ottaminen käyttöön 25
peräsimen toiminnan vähentäminen 25
u-käännöskuvio 25
Williamsonin käännöskuvio 26
ympyräkuvio 26
haluttu tietolähde 25
hälytykset 16, 38
ankkurin laahaus 38
luotain 22, 38
matala vesi 22, 38
mittarit 30
moottori 30
navigointi 38
polttoaine 30, 38
saapuminen 38
suuntapoikkeama 38
syvä vesi 22, 38
törmäys 6, 38
veden lämpötila 22, 38
hätäkutsu 31
hätäsignaalilaite 7
D
DAB 33, 34
digitaalinen kytkentä 31
digitaalinen selektiivikutsu, erillinen
rutiinikutsu 32
digital selective calling 31, 32
erillinen rutiinikutsu 32
kanavat 32
käynnistäminen 31, 39
yhteystiedot 31
DSC. Katso digital selective calling
E
EGNOS 35
EPIRB 7
esiasetukset 33, 34
DAB 34
etäisyyden mittaaminen 20
kartat 4
etäkäyttö 26
F
Fish Eye 3D
jäljet 9
kaikukeila 9
vedenalaiset kohteet 9
FM 33
Force keulamoottori 28, 29
G
Garmin ClearVü 17
Garmin Marine Network 37
Garmin tuotetuki. Katso tuotetuki
GLONASS 35
GPS 41
EGNOS 35
GLONASS 35
lähde 2
signaalit 1
44
I
ilmakuvat 6
ilmoitukset 3
J
kaikuanturi 16, 19, 22, 24
kalastuskartta 4
kalastustutka. Katso luotain
kartat 3, 5, 8, 9. Katso kartat
asetukset 7
etäisyyden mittaaminen 4
kalastus 4
navigointi 4, 5
päivittäminen 3
quickdraw 9, 10
symbolit 4
tasot 8
tiedot 4
ulkoasu 8, 9
kartta
asetukset 8
tasot 8
kello 38
hälytys 38
keulamoottori 28, 29
keulan poikkeama 29
kompassi 29
kieli 35
kompassi 29
ruusu 8
kulkusuunta, viiva 5
kuvaotokset 41
ottaminen 41
käyttäjätiedot, poistaminen 16, 40
köliasetus 27, 36
L
laite
painikkeet 1
puhdistaminen 41
rekisteröinti 40
laitteen rekisteröiminen 40
laitteen tunnus 35
langattomat laitteet 37
langattoman laitteen yhdistäminen 38
MARPA, merikartta 8
matkamittarit 29
mediasoitin 32–35
aakkoshaku 33
alueet 33
DAB 33, 34
esiasetus 33
FUSION-Link 32
laitteen nimi 35
lähde 33
mykistäminen 33
radio 34
satunnaistoisto 33
SiriusXM Satellite Radio 34
toistaminen 33
VHF 33
viritinalue 33
viritystila 33
merikartta 4, 5, 11
alusten jäljet 8, 32
ATON 7
MARPA 8
määrittäminen 38
veneilypalvelupisteet 11
merimerkit 4, 7
merkitse sijainti 12
mies yli laidan 12, 26
mittarit
matka 29
moottori 29, 30
polttoaine 29, 30, 37
rajoitukset 37
tilahälytykset 30
tuuli 30
mittayksiköt 38
MOB, laite 7
moottorin mittarit 29, 30, 37
määrittäminen 30
tilahälytykset 30
moottorivene 2, 26
Hakemisto
muistikortti 39, 40
asentaminen 1
paikka 1
yksityiskohtaiset kartat 40
musiikkisoitin 32, 34. Katso mediasoitin
muut alukset
AIS 8
polut 8
määränpäät
merikartta 11
valitseminen 11
N
navigointihälytykset 38
NMEA 0183 31, 37, 42
NMEA 2000 37, 43
nollaaminen, asetukset 35
nollaus 39
näkymä takaa 1
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 35
O
ohje. Katso tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 3, 40, 41
päivitykset 35, 40
P
palautus 39
Panoptix 24
piirit 31
pikavalinnat 1, 29
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 16
käyttäjätiedot 40
polttoainekapasiteetti 30, 36
polttoainemittarit 29, 30, 36, 37
synkronointi todellisen polttoaineen
kanssa 30, 37
tilahälytys 30, 38
portit 1
Premium-kartat 5
Fish Eye 3D 9
ilmakuvat 6
vuorovesi- ja virtaustiedot 5
purjehdus 8, 26, 27
kilpailuajastin 27
lähtöviiva 26
purjehdusmittarit 30
purjevene 2, 26
päivittäminen
kartat 3
ohjelmisto 3
päivitykset, ohjelmisto 40, 41
päällekkäispalkki 28
Q
quickdraw 10
R
radio 33
AM 33
FM 33
SiriusXM 34, 35
rajaviiva 16
rajaviivat 16
kopiointi 39
näyttäminen 8
rantaviivan etäisyys 14
reitit 11, 13, 16
jakaminen 39
kopiointi 39, 40
luettelon näyttäminen 13
luominen 13
muokkaaminen 13
navigointi 13
navigointi reitin mukaan 13
poistaminen 14
reittipisteet 39
Reitti 11
Hakemisto
reittipisteet 12, 41
jakaminen 39
jäljitettävä alus 32
kopiointi 39
luettelon näyttäminen 12
luominen 4, 12
luotain 20
mies yli laidan 12
muokkaaminen 12
navigointi kohteeseen 12
näyttäminen 8
poistaminen 13
projisoiminen 12
Y
yhdistelmät 2
Z
zoomaa
kartta 4
luotain 21
Ä
älykkäät ilmoitukset 3
S
saapumishälytys 38
SART 7
satelliittikuvat 5
satelliittisignaalit, etsiminen 1
SideVü 17
Siirry 11
sijainti, seuranta 32
sijaintiraportti 32
SiriusXM, Satellite Radio 34
SiriusXM satelliittiradio 34, 35
SiriusXM Satellite Radio 34
suunta
kulkusuunnan pito 28
pito 25
suuntapoikkeamahälytys 38
symbolit 6
syvyyden varjostus 8, 9
T
tapahtumaloki 35
tausta 2
taustavalo 2
tehdasasetukset 39
luotain 22
tiedot
hallinta 39
kopiointi 39
tyhjentäminen 40
varmuuskopio 40
tiedot taivaankappaleista 31
tietojen jakaminen 39
tuki. Katso tuotetuki
tuotetuki 1
tuotteen rekisteröiminen 40
turva-alue törmäyshälytykselle 6, 38
tuulen pito 27, 28
säätäminen 28
tuuli, ruusu 8
tuulimittarit 30
törmäyshälytys 6, 38
V
valokuvat, ilma 6
vedenalaiset kohteet 9
venepalvelut 11
vesi
lämpötilapoikkeama 36
nopeus 36
VHF-radio 31
AIS-kohteen kutsuminen 32
DSC-kanava 32
erillinen rutiinikutsu 32
hätäkutsut 31
vianmääritys 41, 42
virtapainike 1, 35
virtausasemat 31
ilmaisimet 5
vuorovesiasemat 5, 31
ilmaisimet 5
väritila 2
W
WAAS 35
Wi‑Fi 2
Wi‑Fi tekniikka 37
45
support.garmin.com
Elokuu 2019
190-02536-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising