Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Installationsinstruktioner (webbplatsen)

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Installationsinstruktioner (webbplatsen)
ECHOMAP ULTRA SERIEN
™
Användarhandbok
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ActiveCaptain , BlueChart och FUSION är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. ECHOMAP™,
FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, Panoptix™, Reactor™ och SteadyCast™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
Märket BLUETOOTH och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är
registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. microSD och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. SiriusXM är ett registrerat varumärke som
tillhör SiriusXM Radio Inc. Standard Mapping är ett varumärke som tillhör Standard Mapping Service, LLC. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett
registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Vy framifrån ................................................................................ 1
Kopplingsvy ............................................................................ 1
Tilldela ett kortkommando ...................................................... 1
Tips och genvägar ...................................................................... 1
Hämta handböckerna från webbplatsen ..................................... 1
Garmin Supportcenter ................................................................ 1
Installera minneskort ................................................................... 1
Söka efter GPS-satellitsignaler ................................................... 1
Välja GPS-källa ...................................................................... 2
Anpassa plottern............................................................ 2
Anpassa hemskärmen ................................................................ 2
Anpassa sidor ............................................................................. 2
Skapa en ny kombinationssida med ECHOMAP Ultra .......... 2
Ställa in båttyp ............................................................................ 2
Justera belysningen .................................................................... 2
Justera färgläget ......................................................................... 2
Byta bakgrundsbild ..................................................................... 2
ActiveCaptain App ......................................................... 2
ActiveCaptain roller ..................................................................... 2
Komma igång med ActiveCaptain appen ................................... 2
Aktivera smartaviseringar ........................................................... 3
Uppdatera programvara med ActiveCaptain appen ................... 3
Uppdatera sjökort med ActiveCaptain ........................................ 3
Sjökort och 3D-sjökortsvyer......................................... 3
Navigationssjökort och fiskekort ................................................. 4
Zooma in och ut på sjökortet .................................................. 4
Sjökortssymboler ................................................................... 4
Mäta ett avstånd på sjökortet ................................................. 4
Skapa en waypoint på sjökortet ............................................. 4
Navigera till en punkt på sjökortet .......................................... 4
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort ............... 4
Visa information om sjömärken .............................................. 5
Riktningslinje och fiskeplatsmarkeringar ................................ 5
Premiumsjökort ........................................................................... 5
Visa tidvattensstationsinformation ......................................... 5
Visa satellitbilder på navigationssjökortet .............................. 6
Visa flygfoton av landmärken ................................................. 6
AIS (Automatic Identification System) ........................................ 6
AIS-spårningssymboler .......................................................... 6
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt ............. 6
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost ..................................... 7
Visa en lista med AIS-hot ....................................................... 7
Ställa in kollisionslarm för säker zon ...................................... 7
AIS-nödanrop ......................................................................... 7
Stänga av AIS-mottagning ..................................................... 7
AIS Navigeringshjälpmedel .................................................... 7
Sjökortsmeny .............................................................................. 8
Sjökortslager .......................................................................... 8
Inställningar för Fish Eye 3D .................................................. 9
Kartor som stöds ......................................................................... 9
Garmin Quickdraw Contours – kartor .......................... 9
Kartera ett vattendrag på kartan med hjälp av konturfunktionen
Garmin Quickdraw ...................................................................... 9
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw Contours karta .. 10
Garmin Quickdraw gruppen ...................................................... 10
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med
ActiveCaptain ....................................................................... 10
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med Garmin
Connect ................................................................................ 10
Garmin Quickdraw Contours – inställningar ............................. 11
Navigera med en plotter.............................................. 11
Innehållsförteckning
Grundläggande frågor om navigering ....................................... 11
Destinationer ............................................................................. 11
Söka efter en destination via dess namn ............................. 11
Välja en destination med navigationssjökortet ..................... 11
Söka efter en marin servicedestination ................................ 11
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till ................ 12
Avbryta navigering ............................................................... 12
Waypoints ................................................................................. 12
Markera din aktuella position som en waypoint ................... 12
Skapa en waypoint vid en annan position ........................... 12
Markera en MÖB-plats ......................................................... 12
Beräkna en waypoint ........................................................... 12
Visa en lista med alla waypoints .......................................... 12
Redigera en sparad waypoint .............................................. 12
Flytta en sparad waypoint .................................................... 12
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint .............. 12
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats ............................... 13
Ta bort alla waypoints .......................................................... 13
Rutter ........................................................................................ 13
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position ................................................................................. 13
Skapa och spara en rutt ....................................................... 13
Visa en lista med rutter och automatiska
vägledningsrutter ................................................................. 13
Redigera en sparad rutt ....................................................... 13
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt .................. 13
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt ......... 13
Ta bort en sparad rutt .......................................................... 14
Ta bort alla sparade rutter .................................................... 14
Automatisk vägledning .............................................................. 14
Ange och följa en Autom. vägledn. ...................................... 14
Skapa och spara en Autom. vägledn. .................................. 14
Justera en automatisk vägledningsrutt ................................ 14
Avbryta en pågående beräkning av Autom. vägledn. .......... 14
Ställa in Tidsangiven ankomst ............................................. 14
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter .................. 14
Spår .......................................................................................... 15
Visa spår .............................................................................. 15
Ställa in färg för det aktiva spåret ........................................ 15
Spara det aktiva spåret ........................................................ 15
Visa en lista med sparade spår ............................................ 15
Redigera ett sparat spår ...................................................... 15
Spara ett spår som en rutt ................................................... 15
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår ................ 15
Ta bort ett sparat spår .......................................................... 15
Ta bort alla sparade spår ..................................................... 16
Följa det aktiva spåret .......................................................... 16
Rensa det aktiva spåret ....................................................... 16
Hantera spårminnet under inspelning .................................. 16
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen ................... 16
Gränser ..................................................................................... 16
Skapa en gräns .................................................................... 16
Omvandla en rutt till en gräns .............................................. 16
Omvandla ett spår till en gräns ............................................ 16
Ändra en gräns .................................................................... 16
Ställa in gränslarm ............................................................... 16
Ta bort en gräns ................................................................... 16
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår ....................... 16
Ekolod med fishfinder.................................................. 16
Avbryta sändningen av ekolodssignaler ................................... 17
Ändra ekolodsbild ..................................................................... 17
Traditionellt ekolodssida ........................................................... 17
Delad frekvensbild som ekolodssida ................................... 17
Delad zoombild av ekolodsvisningen ................................... 17
Garmin ClearVü ekolodssida .................................................... 17
SideVü ekolodssida .................................................................. 17
i
SideVü skanningsteknik ....................................................... 17
Panoptix ekolodssidor ............................................................... 18
LiveVü nedåt ekolodssida .................................................... 18
LiveVü framåt ekolodssida ................................................... 18
RealVü 3D framåt ekolodssida ............................................ 18
RealVü 3D nedåt ekolodssida ............................................. 18
RealVü 3D historik ekolodssida ........................................... 19
FrontVü ekolodssida ............................................................ 19
Panoptix LiveScope ekolodssida ......................................... 19
Vy för realtidsbild ...................................................................... 19
Sida med genvägar för realtidsbild ...................................... 19
Välja givartyp ............................................................................ 19
Kalibrera kompassen ........................................................... 20
Välja en ekolodskälla ................................................................ 20
Byta namn på en ekolodskälla ............................................. 20
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen ................................... 20
Pausa ekolodsvisningen ........................................................... 20
Mäta avstånd på ekolodsskärmen ............................................ 20
Visa ekolodshistorik .................................................................. 20
Ekolodsdelning ......................................................................... 20
Justera detaljnivån .................................................................... 20
Justera färgintensiteten ............................................................ 21
Ekolodsinspelningar .................................................................. 21
Spela in ekolodsvisningen ................................................... 21
Avbryta ekolodsinspelningen ............................................... 21
Ta bort en ekolodsinspelning ............................................... 21
Spela upp ekolodsinspelningar ............................................ 21
Traditionell, Garmin ClearVü och SideVü ekolodsinställning ... 21
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen ............................. 21
Ställa in bildhastigheten ....................................................... 21
Justera djup- eller breddskalans mätområde ....................... 22
Inställningar för ekolodets utseende .................................... 22
Ekolodslarm ......................................................................... 22
Avancerade ekolodsinställningar ......................................... 22
Inställningar för givarinstallation ........................................... 22
Ekolodsfrekvenser ............................................................... 22
Slå på realtidsvyn ................................................................. 23
Panoptix ekolodsinställningar ................................................... 23
Justera RealVü betraktningsvinkeln och
zoomningsgraden ................................................................ 23
Justera RealVü svephastigheten ......................................... 23
Ekolodsmeny för LiveVü framåt och FrontVü ...................... 23
LiveVü och FrontVü inställningar för utseende .................... 24
RealVü inställningar för utseende ........................................ 24
Inställningar för Panoptix givarinstallation ........................... 24
Autopilot........................................................................ 25
Autopilotskärmen ...................................................................... 25
Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek ............................ 25
Ställa in energisparläget ...................................................... 25
Välja standardkurskälla ........................................................ 25
Aktivera autopiloten .................................................................. 25
Styrmönster .............................................................................. 26
Följa U-svängsmönstret ....................................................... 26
Ställa in och följa cirkelmönstret .......................................... 26
Ställa in och följa sicksackmönstret ..................................... 26
Följa Williamson-girmönstret ................................................ 26
Reactor™ autopilotfjärrkontroll ................................................. 26
Para ihop en Reactor autopilotfjärrkontroll med en plotter .. 26
Ändra funktion på Reactor autopilotfjärrkontrollens
åtgärdsknappar .................................................................... 26
Seglingsfunktioner....................................................... 26
Ställa in båttyp .......................................................................... 26
Seglingstävling ..........................................................................26
Vägledning för startlinje ....................................................... 26
Använda tävlingstiduret ........................................................ 27
Ställa in avståndet mellan bogen och GPS-antennen ......... 27
ii
Inställningar för layline-linjer ..................................................... 27
Ställa in kölkompensation ......................................................... 27
Använda autopiloten på segelbåt ............................................. 27
Fast vindvinkel ..................................................................... 27
Kryssa och gippa ................................................................. 28
Force™ Trollingmotorkontroll.....................................28
Ansluta till en trollingmotor ........................................................ 28
Lägga till trollingmotorkontroller till skärmar ............................. 28
Kontrollfältet Trollingmotor ................................................... 29
Inställningar för trollingmotor .................................................... 29
Tilldela ett kortkommando till genvägsknapparna för
trollingmotorns fjärrkontroll ................................................... 29
Kalibrera trollingmotorns kompas ........................................ 29
Ställa in bogkompensation ................................................... 29
Mätare och diagram..................................................... 29
Visa kompassen ....................................................................... 29
Visa trippmätare ........................................................................ 29
Återställa trippmätare ........................................................... 29
Visa Motor- och bränslemätare ................................................. 30
Välja antal motorer som visas som mätare .......................... 30
Anpassa vilka motorer som visas som mätare .................... 30
Aktivera statuslarm för motormätare .................................... 30
Aktivera vissa mätarstatuslarm ............................................ 30
Ställa in bränslelarm ................................................................. 30
Ställa in båtens bränslekapacitet ......................................... 30
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd för
båten .................................................................................... 30
Visa vindmätare ........................................................................ 30
Konfigurera seglingsvindmätaren ........................................ 30
Konfigurera hastighetskällan ............................................... 30
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren ........................ 30
Anpassa den högupplösta vindmätaren .............................. 30
Digital switching........................................................... 30
Lägga till och redigera en sida för digital switching .................. 31
Information om tidvatten, strömmar och
astronomi...................................................................... 31
Tidvattensstationsinformation ................................................... 31
Strömstationsinformation .......................................................... 31
Astronomiinformation ................................................................ 31
Visa information om tidvattenstation, aktuell station eller
astronomiinformation för ett annat datum ................................. 31
Visa information för en annan tidvatten- eller strömstation ...... 31
DSC (Digital Selective Calling).................................... 31
Plotter och NMEA 0183 VHF-radiofunktioner ........................... 31
Aktivera DSC ............................................................................ 31
DSC-lista ................................................................................... 31
Visa DSC-listan .................................................................... 31
Lägga till en DSC-kontakt .................................................... 31
Inkommande nödanrop ............................................................. 31
Navigera till ett fartyg i nöd .................................................. 31
Positionsspårning ..................................................................... 32
Visa en positionsrapport ...................................................... 32
Navigera till en spårad farkost ............................................. 32
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost ..... 32
Redigera information i en positionsrapport .......................... 32
Ta bort ett positionsrapportanrop ......................................... 32
Visa farkostspår på navigationssjökortet ............................. 32
Individuella rutinanrop .............................................................. 32
Välja en DSC-kanal .............................................................. 32
Göra ett individuellt rutinanrop ............................................. 32
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt .................. 32
Mediespelare ................................................................. 32
Starta mediespelaren ................................................................ 32
Ikoner ................................................................................... 32
Innehållsförteckning
Välja mediekälla ........................................................................ 33
Spela musik .............................................................................. 33
Söka efter musik .................................................................. 33
Ställa in upprepning av en låt .............................................. 33
Ställa in upprepning av alla låtar .......................................... 33
Ställa in att låtar ska blandas ............................................... 33
Ställa in volymen ....................................................................... 33
Aktivera och avaktivera zoner .............................................. 33
Stänga av ljudet för media ................................................... 33
VHF-radio ................................................................................. 33
Söka VHF-kanaler ................................................................ 33
Justera VHF-dämpning ........................................................ 33
Radio ........................................................................................ 33
Ställa in mottagarregion ....................................................... 33
Byta radiokanal .................................................................... 33
Ändra kanalväljarläge .......................................................... 33
Förinställningar .................................................................... 33
DAB-uppspelning ...................................................................... 33
Ställa in DAB-mottagarregion .............................................. 33
Söka efter DAB-stationer ..................................................... 34
Ändra DAB-stationer ............................................................ 34
DAB-förinställningar ............................................................. 34
SiriusXM® Satellite Radio ........................................................ 34
Hitta ett SiriusXM radio-id .................................................... 34
Aktivera ett SiriusXM abonnemang ...................................... 34
Anpassa kanalguiden .......................................................... 34
Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan .......................... 34
Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM ................................. 34
Ställa in enhetsnamn ................................................................ 35
Uppdatera programvaran Media Player ................................... 35
Kopiera waypoints, rutter och spår från HomePort till en
plotter ........................................................................................ 40
Säkerhetskopiera data till en dator ........................................... 40
Återställa säkerhetskopierade data till en plotter ...................... 40
Spara systeminformation till ett minneskort .............................. 40
Rensa sparade data ................................................................. 40
Bilaga............................................................................. 40
Registrera enheten med Garmin Express ................................ 40
Programuppdatering ................................................................. 40
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort ............... 41
Uppdatera enhetsprogramvaran .......................................... 41
Rengöra skärmen ..................................................................... 41
Skärmbilder ............................................................................... 41
Ta skärmbilder ..................................................................... 41
Kopiera skärmbilder till en dator .......................................... 41
Felsökning ................................................................................ 41
Enheten tar inte emot GPS-signaler .................................... 41
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden ................... 41
Mitt ekolod fungerar inte ...................................................... 42
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats ........................ 42
Min enhet visar inte rätt tid ................................................... 42
Specifikationer .......................................................................... 42
Alla modeller ........................................................................ 42
10-tumsmodeller .................................................................. 42
12-tumsmodeller .................................................................. 42
Specifikationer för ekolodsmodeller ..................................... 42
NMEA 0183 information ....................................................... 42
NMEA 2000 PGN-information .............................................. 43
Index.............................................................................. 44
Enhetskonfiguration.....................................................35
Starta plottern automatiskt ........................................................ 35
Systeminställningar ................................................................... 35
Skärminställningar ............................................................... 35
GPS-inställningar ................................................................. 35
Visa händelseloggen ........................................................... 35
Visa systemprograminformation .......................................... 35
Se information om regler och efterlevnad för E-label .......... 36
Inställningar i Min farkost .......................................................... 36
Ställa in kölkompensation .................................................... 36
Ställa in vattentemperaturkompensationen ......................... 36
Kalibrera en givare för fart genom vatten ............................ 36
Ställa in båtens bränslekapacitet ......................................... 37
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd för
båten .................................................................................... 37
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare .......... 37
Kommunikationsinställningar .................................................... 37
NMEA 0183 .......................................................................... 37
NMEA 2000 inställningar ..................................................... 37
Wi‑Fi nätverk ........................................................................ 37
Ställa in larm ............................................................................. 38
Navigationslarm ................................................................... 38
Systemlarm .......................................................................... 38
Ekolodslarm ......................................................................... 38
Ställa in bränslelarm ............................................................ 38
Ställa in kollisionslarm för säker zon .................................... 38
Enhetsinställningar ................................................................... 38
Navigeringsinställningar ............................................................ 39
Övriga farkostinställningar ........................................................ 39
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern ........ 39
Dela och hantera användardata .................................. 39
Ansluter till en Garmin enhet om du vill dela användardata .....
Välja en filtyp för waypoints och rutter från tredje part .............
Kopiera användardata från ett minneskort ...............................
Kopiera användardata till ett minneskort ..................................
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort ...............................
Innehållsförteckning
39
39
39
39
40
iii
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Vy framifrån
• Håll en numrerad knapp intryckt för att skapa en genväg till
en skärm.
• Välj Home från alla skärmar om du vill återgå till
Hemskärmen.
• Välj Menu för att öppna fler inställningar för den skärmen.
• Välj Menu för att stänga menyn när du är klar.
• Tryck på för att öppna fler alternativ, till exempel om du vill
reglera bakgrundsbelysningen och låsa pekskärmen.
• Tryck på och välj Ström > Stäng av enheten, eller håll
ned tills indikatorn Stäng av enheten fylls för att stänga av
plottern, om tillgängligt.
• Tryck på och välj Ström > Viloläge för att ställa in plottern i
standbyläge, om tillgängligt.
Hämta handböckerna från webbplatsen
Du kan hämta den senaste användarhandboken och översatta
handböcker från webbplatsen Garmin . Användarhandboken
innehåller instruktioner om hur du använder enhetens funktioner
och får tillgång till information om regler.
1 Gå till garmin.com/manuals/echomap_ultra.
2 Hämta användarhandboken.
®
Automatisk sensor för belysning
Strömknapp
Garmin Supportcenter
Zoomknappar
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor,
programuppdateringar och kundsupport.
Genvägsknappar
Pekskärm
2 microSD minneskortplatser, 32 GB max. kortstorlek
®
Installera minneskort
Du kan använda extra minneskort med plottern. Med hjälp av
minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och
flygfoton av hamnar, marinor och andra intressanta platser. Du
kan använda tomma minneskort om du vill spela in Garmin
Quickdraw™ Contours kartor, spela in ekolod (med en
kompatibel givare), överföra data som waypoints och rutter till
en annan kompatibel plotter eller en dator och använd
ActiveCaptain appen.
Den här enheten stöder microSD minneskort på upp till 32 GB,
FAT32-formaterat. Hastighetsklass 4 eller högre krävs.
1 Öppna fliken eller luckan på framsidan av plottern.
Kopplingsvy
®
POWER
Ström
12 PIN XDCR
12-polig givare
LVS XDCR
Panoptix™ LiveScope™12-polig LVS12-givare
NMEA 2000
NMEA 2000 nätverk
NETWORK
ECHOMAP nätverk
®
Jordningsskruv
Tilldela ett kortkommando
Du kan snabbt öppna de vanligaste skärmarna genom att tilldela
ett kortkommando. Du kan skapa ett kortkommando till skärmar,
t.ex. ekolodsskärmar och sjökort.
1 Öppna en sida.
2 Håll en kortkommandoknapp intryckt och välj OK.
Tips och genvägar
• Tryck på om du vill slå på plottern.
• Du kan trycka på flera gånger från vilken skärm som helst
för att bläddra igenom ljusstyrkenivåerna. Detta kan vara
användbart när ljusstyrkan är så lågt att du inte kan se
skärmen.
Introduktion
2 Sätt i minneskortet .
3 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
4 Stäng luckan.
Söka efter GPS-satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Sätt på enheten.
2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.
1
När enheten hittar satellitsignaler visas
överst på
hemskärmen.
Om enheten förlorar satellitsignaler försvinner
och ett
blinkande frågetecken visas ovanför på sjökortet.
Mer information om GPS finns på garmin.com/aboutGPS. Om
du behöver hjälp med att hämta satellitsignaler, se (Enheten tar
inte emot GPS-signaler, sidan 41).
Välja GPS-källa
Du kan välja önskad källa för GPS-data om det finns mer än en
GPS-källa.
1 Välj Inställningar > System > GPS > Källa.
2 Välj källa för GPS-data.
Anpassa plottern
Anpassa hemskärmen
Du kan lägga till och ändra ordning på objekt på hemskärmen.
1 På Hemskärmen väljer du Anpassa Hem.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra ordning på ett objekt väljer du Ändra
ordning, markerar objektet som ska flyttas och väljer en
ny plats.
• Om du vill lägga till ett objekt på hemskärmen väljer du
Lägg till och markerar det nya objektet.
• Om du vill ta bort ett objekt som du lagt till på
hemskärmen väljer du Ta bort och markerar objektet.
• För att ändra bakgrundsbild på hemskärmen väljer du
Bakgrund och sedan en bild.
Anpassa sidor
Skapa en ny kombinationssida med ECHOMAP Ultra
Du kan skapa en anpassad kombinationssida som passar dina
behov.
1 Välj Kombinationer > Anpassa > Lägg till.
2 Välj en layout.
Justera belysningen
1 Välj Inställningar > System > Skärm >
Bakgrundsbelysning.
2 Justera belysningen.
TIPS: Du kan trycka på flera gånger från vilken skärm som
helst för att bläddra igenom ljusstyrkenivåerna. Detta kan
vara användbart när ljusstyrkan är så lågt att du inte kan se
skärmen.
Justera färgläget
1 Välj Inställningar > System > Skärm > Färgläge.
TIPS: Välj > Färgläge från valfri skärm för att öppna
färginställningarna.
2 Välj ett alternativ.
Byta bakgrundsbild
1 På hemskärmen väljer du Menu > Bakgrund.
TIPS: Du kan även ändra den här inställningen från
Inställningar > System > Skärm > Bakgrund.
2 Välj en bild.
ActiveCaptain App
OBSERVERA
Den här funktionen gör det möjligt för användare att skicka
information. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet,
fullständighet eller aktualitet för den information som skickas av
användare. All användning av eller tilltro till informationen som
skickas av användare sker på egen risk.
Med ActiveCaptain appen kan du ansluta till din ECHOMAP
Ultra enhet, sjökort, kartor och gruppen för en ansluten
båtupplevelse.
På din mobila enhet med ActiveCaptain appen kan du hämta,
köpa och uppdatera kartor och sjökort. Du kan använda appen
för att snabbt och enkelt överföra användardata som waypoints
och rutter, ansluta till Garmin Quickdraw Contours gruppen och
uppdatera enhetens programvara. Du kan även planera din resa
från appen.
Du kan ansluta till ActiveCaptain gruppen för uppdaterad
feedback om marinor och andra intressanta platser. Appen kan
skicka push-smartaviseringar, som samtal och sms, till plotterns
display när enheterna parats ihop.
ActiveCaptain roller
3 Välj ett område.
4 Välj en funktion för området.
5 Upprepa dessa steg för varje område på sidan.
6 Dra pilarna för att ändra storlek på områden.
7 Håll ett område för att ordna om det.
8 Håll ett datafält för att välja nya data.
9 Välj Klar när du är klar med anpassningen av sidan.
10 Ange ett namn på sidan och välj Klar.
Ställa in båttyp
Du kan välja båttyp för att konfigurera plotterinställningarna och
använda funktioner som är anpassade efter din båttyp.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Typ av farkost.
2 Välj ett alternativ.
2
Din interaktionsnivå med ECHOMAP Ultra enheten via
ActiveCaptain appen beror på din roll.
Funktion
Ägare Gäst
Registrera enhet, inbyggda kartor och tilläggskartkort till
konto
Ja
Nej
Uppdatera programvara
Ja
Ja
Automatiskt överföra Garmin Quickdraw konturer som du Ja
har hämtat eller skapat
Nej
Push smartaviseringar
Ja
Ja
Börja navigera till en specifik waypoint eller navigera
längs en specifik rutt
Ja
Ja
Synkronisera manuellt waypoints och rutter med
ECHOMAP Ultra enheten
Ja
Ja
Komma igång med ActiveCaptain appen
Du kan ansluta en mobil enhet till ECHOMAP Ultra enheten med
ActiveCaptain appen. Appen ger dig ett snabbt och enkelt sätt
att interagera med ECHOMAP Ultra enheten och slutföra
uppgifter såsom att dela data, registrera och uppdatera
Anpassa plottern
enhetens programvara och ta emot aviseringar på den mobila
enheten.
1 För in ett minneskort i ECHOMAP Ultra enhetens kortplatser
(Installera minneskort, sidan 1).
Se till att kortet sätts in varje gång du vill använda
ActiveCaptain funktionen.
2 Välj ActiveCaptain > Skapa ActiveCaptain-minneskort.
OBS!
Du kan uppmanas att formatera minneskortet. Formatering
tar bort all information som sparats på kortet. Detta omfattar
även eventuella sparade användardata, t.ex. waypoints. Vi
rekommenderar att du formaterar kortet, men det är inget
krav. Innan du formaterar kortet bör du spara data från
minneskortet i enhetens internminne (Kopiera användardata
från ett minneskort, sidan 39). När du har formaterat kortet
för ActiveCaptain appen kan du föra över användardata till
kortet igen (Kopiera användardata till ett minneskort,
sidan 39).
3 Från sidan ActiveCaptain väljer du Menu > Wi-Fi4
5
6
7
konfiguration > Wi-Fi-nätverk > Wi-Fi > På.
Ange namn och lösenord för det här nätverket.
Installera och öppna ActiveCaptain appen från
applikationsbutiken på din mobila enhet.
Håll den mobila enheten inom 32 m (105 fot) från ECHOMAP
Ultra enheten.
Från din mobila enhets inställningar öppnar du sidan för
Wi‑Fi anslutningar och ansluter till Garmin enheten genom
att ange det namn och lösenord som du angav i enheten.
®
Aktivera smartaviseringar
VARNING
Läs inte eller svara på meddelanden medan du manövrerar
båten. Underlåtenhet att beakta förhållandena på vattnet kan
leda till skador på båten, personskada eller dödsfall.
Innan ECHOMAP Ultra enheten kan ta emot aviseringar måste
du ansluta den till din mobila enhet och till ActiveCaptain appen.
1 På ECHOMAP Ultra enheten väljer du ActiveCaptain >
Smartaviseringar > Aktivera aviseringar.
2 Slå på Bluetooth teknik i den mobila enhetens inställningar.
3 Placera enheterna på ett avstånd av 10 m (33 fot) från
varandra.
4 Från ActiveCaptain appen på den mobila enheten väljer du
Smartaviseringar > Para ihop med plottern.
5 Följ instruktionerna på skärmen för att para ihop appen med
ECHOMAP Ultra enheten med hjälp av Bluetooth teknik.
6 När du uppmanas till det anger du nyckeln på din mobila
enhet.
7 Vid behov justerar du vilka aviseringar du vill ta emot i
inställningarna på din mobila enhet.
®
Uppdatera programvara med ActiveCaptain
appen
Om enheten har Wi‑Fi teknik kan du använda ActiveCaptain
appen för att hämta och installera de senaste
programvaruuppdateringarna för din enhet.
OBS!
Programvaruuppdateringar kan kräva att appen hämtar stora
filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören
gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om
gränser eller avgifter.
Installationsprocessen kan ta flera minuter.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
1 Anslut mobilenheten till ECHOMAP Ultra enheten (Komma
igång med ActiveCaptain appen, sidan 2).
2 När en programuppdatering finns tillgänglig och du har
tillgång till internet på din mobila enhet väljer du
Programvaruuppdateringar > Hämta.
ActiveCaptain appen hämtar uppdateringarna till den mobila
enheten. När du återansluter appen till ECHOMAP Ultra
enheten överförs uppdateringen till enheten. När
överföringen är slutförd uppmanas du att installera
uppdateringen.
3 När du uppmanas av ECHOMAP Ultra enheten väljer du ett
alternativ för att installera uppdateringen.
• Om du vill uppgradera programvaran omedelbart väljer du
OK.
• Om du vill fördröja uppdateringen väljer du Avbryt. När du
är redo att installera uppdateringen väljer du
ActiveCaptain > Programvaruuppdateringar >
Installera nu.
Uppdatera sjökort med ActiveCaptain
Du kan använda ActiveCaptain appen för att hämta och överföra
de senaste sjökortsuppdateringarna för din enhet. För att spara
utrymme på din mobila enhet och på ActiveCaptain kortet och
för hämtningstiden bör du tänka på att använda ActiveCaptain
appen endast för att hämta de sjökortsområden som du
behöver.
Om du hämtar ett helt sjökort kan du använda Garmin Express™
appen för att hämta kartdata till ett minneskort. Garmin Express
appen hämtar stora sjökort snabbare än ActiveCaptain appen.
Mer information finns på garmin.com/express.
OBS!
Sjökortsuppdateringar kan kräva att appen hämtar stora filer.
Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören
gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om
gränser eller avgifter.
1 Anslut mobilenheten till ECHOMAP Ultra enheten (Komma
2
3
4
5
igång med ActiveCaptain appen, sidan 2).
När en sjökortsuppdatering finns tillgänglig och du har
tillgång till internet på din mobila enhet väljer du OneChart >
Mina sjökort.
Välj den karta som ska uppdateras.
Välj det område du vill hämta.
Välj Hämta
ActiveCaptain appen hämtar uppdateringarna till den mobila
enheten. När du återansluter appen till ECHOMAP Ultra
enheten överförs uppdateringen till enheten. När
överföringen är klar är de uppdaterade sjökorten tillgängliga
att använda.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Vilka sjökort och 3D-sjökortsvyer som är tillgängliga beror på
vilka kartdata och tillbehör som används.
Obs! 3D-sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kommer åt sjökort och 3D-sjökortsvyer genom att välja
Sjökort.
Navigationssjökort: Visar navigationsdata som finns på
förladdade kartor och på tilläggskartor, om sådana finns.
Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och
tidvattenstationer i en översiktsvy.
Fiskekort: Ger en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen
på sjökortet. Det här sjökortet tar bort navigationsdata från
sjökortet, tillhandahåller detaljerade batymetriska data och
3
förstärker bottenkonturer för djupavläsning. Det här sjökortet
är bäst för djuphavsfiske.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du
använder premiumsjökort.
Perspective 3D: Ger ett fågelperspektiv över och bakom båten
(baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel.
Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga
rev, under broar och i kanaler, och är dessutom användbar
när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta
hamnar.
Mariner's Eye 3D: Visar en detaljerad, tredimensionell vy över
och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt
navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du
navigerar över besvärliga rev, under broar och i kanaler, och
är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter
och utfarter i obekanta hamnar.
Fish Eye 3D: Tillhandahåller en undervattensvy som visuellt
återger havsbotten utifrån sjökortets information. När en
ekolodsgivare är ansluten anges svävande mål (t.ex. fisk)
med röda, gröna och gula sfärer. Rött anger de största målen
och grönt anger de minsta.
Navigationssjökort och fiskekort
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du använder
premiumsjökort.
Navigationssjökort är optimerat för navigering. Du kan planera
din kurs, visa kartinformation och använda sjökortet som ett
navigeringshjälpmedel. Om du vill öppna Navigationssjökort
väljer du Sjökort > Navigationssjökort.
Fiskekort ger en detaljerad vy med mer bottendetaljer och
fiskeinnehåll. Det här sjökortet fungerar mycket bra vid fiske.
Om du vill öppna Fiskekort väljer du Sjökort > Fiskekort.
Zooma in och ut på sjökortet
Zoomnivån anges av skaltalet längst ned på sjökortet. Stapeln
under skaltalet betecknar det avståndet på sjökortet.
• Zooma ut genom att välja eller genom att nypa ihop två
fingrar på pekskärmen.
• Om du vill zooma in väljer du eller drar isär två fingrar på
pekskärmen.
Sjökortssymboler
Den här tabellen innehåller en del av de vanliga symboler som
visas på de detaljerade sjökorten.
Ikon
Beskrivning
Boj
Information
Marin service
Tidvattenstation
Strömstation
Foto ovanifrån finns
Perspektivfoto finns
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är
djupkonturlinjer, tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på
4
papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler,
undervattensstenar och kabelområden.
Mäta ett avstånd på sjökortet
1 Välj en plats från ett sjökort.
2 Välj Mät distans.
En kartnål visas på skärmen på din aktuella plats. Avståndet
och vinkeln från nålen anges i hörnet.
TIPS: Om du vill återställa kartnålen och mäta från markörens
aktuella plats väljer du Ange referens.
Skapa en waypoint på sjökortet
1 Välj en plats eller ett föremål på ett sjökort eller en 3Dsjökortsvy.
2 Välj Skapa waypoint eller
.
Navigera till en punkt på sjökortet
VARNING
Alla rutt- och navigeringslinjer som visas på plottern är endast
avsedda att visa generell vägledning eller hitta rätt kanal och är
inte avsedda att följas exakt. Ta alltid hänsyn till sjömärken och
väder till sjöss när du navigerar så att du undviker att gå på
grund eller risker som kan leda till skada på båten,
personskador eller dödsfall.
Funktionen Automatisk vägledning bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du använder
premiumsjökort.
Obs! Automatisk vägledning är tillgängligt med premiumsjökort i
vissa områden.
1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.
2 Om det behövs väljer du Navigera till.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.
• Om du vill använda Automatisk vägledning väljer du
Autom. vägledn..
4 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av linjen för
Automatisk vägledning. Det beror på inställningarna för
minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.
5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort
Du kan visa information, såsom tidvatten, strömmar, astronomi,
sjökortstext eller lokala tjänster, om en plats eller ett objekt på
navigationssjökortet eller fiskekortet.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en plats
eller ett objekt.
En lista med alternativ visas längst upp på sjökortet. Visade
alternativ varierar beroende på den position eller det objekt
du valt.
2 Om det behövs väljer du .
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
3 Välj Information.
Visa information om sjömärken
Från navigationssjökortet, fiskekortet, sjökortsvyerna
Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa information
om olika typer av navigationshjälpmedel, bland annat fasta
sjömärken, fyrar och hinder.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du använder
premiumsjökort.
Obs! 3D-sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i vissa
områden.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett sjömärke.
2 Välj sjömärkets namn.
Riktningslinje och fiskeplatsmarkeringar
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens
för i färdriktningen. Fiskeplatsmarkeringar indikerar den relativa
positionen från stäven eller kurs över grund, vilket är användbart
för kastfiske och för att hitta referenspunkter.
Ställa in riktningslinjen och fiskeplatsmarkeringarna
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens
för i färdriktningen. Fiskeplatsmarkeringar indikerar den relativa
positionen från stäven eller kurs över grund, vilket är användbart
för kastfiske och för att hitta referenspunkter.
Du kan visa kurslinje och linje för kurs över grund (COG) på
sjökortet.
COG är din rörelseriktning. Kurs är riktningen som båtens bog
pekar mot när en kurssensor är ansluten.
1 På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Min farkost >
Riktningslinje.
2 Fiskeplatsmarkeringar
3 Vid behov väljer du Källa, och väljer ett alternativ:
• Om du vill använda tillgänglig källa automatiskt väljer du
Automatiskt.
• Om du vill använda GPS-antennriktning för COG väljer du
GPS-kurs över grund.
• Om du vill använda uppgifter från en ansluten kurssensor
väljer du Riktning.
• Om du vill använda data från både en ansluten kurssensor
och GPS-antenn väljer du Kurs över grund och riktning.
Då visas både kurslinje och COG-linje på kartan.
4 Välj Skärm och välj ett alternativ:
• Välj Distans > Distans och ange längden på linjen som
visas på sjökortet.
• Välj Tid > Tid och ange den tid som ska användas för att
beräkna avståndet som din båt ska åka under angiven tid i
aktuell hastighet.
Sätta på fiskeplatsmarkeringar
Du kan lägga till fiskeplatsmarkeringar på kartan längs
riktningslinjen. Fiskeplatsmarkeringar kan vara användbara när
du kastfiskar.
1 Ställ in riktningslinjen (Ställa in riktningslinjen och
fiskeplatsmarkeringarna, sidan 5).
Välj
Fiskeplatsmarkeringar.
2
Premiumsjökort
VARNING
Alla rutt- och navigeringslinjer som visas på plottern är endast
avsedda att visa generell vägledning eller hitta rätt kanal och är
inte avsedda att följas exakt. Ta alltid hänsyn till sjömärken och
väder till sjöss när du navigerar så att du undviker att gå på
grund eller risker som kan leda till skada på båten,
personskador eller dödsfall.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Funktionen Automatisk vägledning bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
Obs! Kartor kan inte användas i alla modeller.
Med tillvalspremiumsjökort, t.ex. BlueChart g3 Vision, kan du få
ut mesta möjliga av din plotter. Förutom detaljerade marina
sjökort kan premiumsjökort innehålla följande funktioner, som är
tillgängliga i vissa områden.
Mariner’s Eye 3D: Visar en vy över och bakom båten som ett
tredimensionellt navigationshjälpmedel.
Fish Eye 3D: Visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information.
Fiskekort: Visar sjökortet med utökade bottenkonturer och utan
navigationsdata. Det här sjökortet fungerar bra för
djuphavsfiske.
Högupplösta satellitbilder: Högupplösta satellitbilder
tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på
navigationssjökortet (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet, sidan 6).
Flygfoton: Visar flygfoton på marinor och andra viktiga
navigationspunkter som hjälper dig att visualisera
omgivningen (Visa flygfoton av landmärken, sidan 6).
Detaljerade vägar och POI-data: Visar detaljerade data om
vägar och intressanta platser (POI). Dessa data innefattar
mycket detaljerade kustvägar och intressanta platser, t.ex.
restauranger, logi och lokala sevärdheter.
Autom. vägledn.: Använder angiven information om båten och
sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till din
destination.
®
Visa tidvattensstationsinformation
på sjökortet anger en tidvattenstation. Du kan visa ett
detaljerat diagram för en tidvattenstation, som hjälper dig att
förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en
tidvattenstation.
Information om tidvattenriktning och tidvattennivå visas nära
.
2 Välj stationsnamnet.
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och
strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet. Du måste
också aktivera animerade ikoner i sjökortsinställningarna
(Indikatorer som visar tidvatten och strömmar, sidan 6).
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en
vertikal stapel med en pil. En röd pil som pekar nedåt anger
fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger
stigande tidvatten. När du för markören över indikatorn för
tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över
stationsindikatorn.
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje
pils riktning anger strömmens riktning på en viss plats på
sjökortet. Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på
platsen. När du för markören över indikatorn för strömriktning
visas strömmens specifika fart på platsen över
riktningsindikatorn.
5
Färg
Strömmens fartintervall
Gul
0 till 1 knop
Orange
1 till 2 knop
Röd
2 knop eller mer
Indikatorer som visar tidvatten och strömmar
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan visa statiska eller animerade indikatorer för tidvattenoch strömstationer på navigationssjökortet eller fiskekortet.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du Menu >
Lager > Sjökort > Tidvatten och strömmar.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa animerade indikatorer för tidvattenstation
och animerade indikatorer för strömriktning på sjökortet
väljer du Animerad.
• För att aktivera skjutreglaget för tidvatten och strömmar,
som ställer in tiden för när tidvatten och strömmar visas på
kartan, väljer du Skjutreglage.
Visa satellitbilder på navigationssjökortet
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, eller
på både land- och havsdelen av navigationssjökortet.
Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta
satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om du
inte kan visa högupplösta bilder i din extra sjökortsregion kan du
välja för att zooma in. Du kan också ställa in detaljnivån på ett
högre värde genom att ändra kartans zoomdetaljer.
1 På navigationssjökortet väljer du Menu > Lager > Sjökort >
Satellitfoton.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Endast land för att visa standardsjökortsinformation
på vatten med foton som läggs över land.
Obs! Den här inställningen måste vara aktiverad för att
visa Standard Mapping sjökort.
• Välj Fotokarta, bildmix för att visa foton på både vatten
och land med angiven genomskinlighet. Använd
skjutreglaget för att justera fotots genomskinlighet. Ju
högre procentvärde du anger, desto mer täcker
satellitfotona land och vatten.
®
Den information som rapporteras för varje fartyg inkluderar
MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-fart,
GPS-KÖG, tiden som förflutit sedan fartygets senaste position
rapporterades, närmaste ankomst och tiden för närmaste
ankomst.
Vissa plottermodeller kan användas med Blue Force Tracking.
Fartyg som spåras med Blue Force Tracking anges på plottern
med blågrön färg.
AIS-spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-fartyg. Fartyget rapporterar AIS-information. Riktningen
som triangeln pekar i anger den riktning som AIS-fartyget rör
sig i.
Målet har valts.
Målet har aktiverats. Objektet visas större på sjökortet. En
grön linje fäst vid objektet anger dess kurs. Fartygets MMSI,
fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen
ställts in på Visa. Om AIS-sändningen från fartyget försvinner
visas en meddelanderam.
Målet har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal
ljuder och en meddelanderam visas. Efter att larmet bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den
objektets position och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon
ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och
meddelanderamen visas inte. Om AIS-sändningen från
fartyget försvinner visas en meddelanderam.
Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
farligt objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten till ett farligt objekt, och siffrorna i närheten av
symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till
objektet.
Obs! Fartyg som spåras med funktionen Blue Force Tracking
anges med blågrön färg oavsett deras status.
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
AIS (Automatic Identification System)
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs
över grund visas objektets kurs på ett sjökort som en linje fäst
vid AIS-objektsymbolen. En riktningslinje visas inte på en 3Dsjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som
en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy. Längden
på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på
inställningen för den projekterade kursen. Om ett aktiverat AISobjekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig
visas ingen projekterad kurslinje. Ändringar i informationen om
fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan
påverka beräkningen av den projekterade kurslinjen.
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade kursen för
objektet baserat på informationen om kurs över grund och
girvinkel. Riktningen som objektet girar i, som också baseras på
informationen om girvinkel, anges av hakens riktning i slutet av
kurslinjen. Hakens längd ändras inte.
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och
spåra andra fartyg samt få varningar om trafik i området. När
plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss
AIS-information om andra fartyg som finns inom räckhåll, som är
utrustade med transponder och som aktivt sänder AISinformation.
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund och kurs, men information om girvinkel inte anges
Visa flygfoton av landmärken
Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du
aktivera inställningen Fotopunkter på sjökortet.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan använda flygfoton av landmärken, marinor och hamnar
för att orientera dig efter omgivningarna eller för att bekanta dig
med en marina eller hamn innan du kommer dit.
1 På sjökortet väljer du en kameraikon:
• Om du vill visa ett foto ovanifrån väljer du
.
• Om du vill visa ett perspektivfoto väljer du
. Fotot togs
från kamerans plats, riktad i konens riktning.
2 Välj Foto.
6
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
beräknas objektets projekterade kurs baserat på informationen
om kurs över grund.
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och
annan information som rapporteras om en spårad AIS-farkost.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg > Avaktivera objekt.
Visa en lista med AIS-hot
På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du Menu > Andra
farkoster > AIS-lista.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Innan du kan ställa in ett kollisionslarm för säker zon måste du
ha en kompatibel plotter som är ansluten till en AIS-enhet.
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS. Den
säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan
anpassas.
1 Välj Inställningar > Larm > AIS > AIS-larm > På.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett
AIS-aktiverat fartyg kommer in i säkerhetsområdet runt
båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. När
larmet är av inaktiveras meddelanderamen och ljudlarmet,
men objektet är fortfarande märkt som farligt på skärmen.
2 Välj Djupintervall.
3 Välj ett avstånd för säkerhetsområdets radie kring din farkost.
4 Välj Tid till.
5 Välj en tid när larmet ljuder om ett mål upptäcks inom
säkerhetsområdet.
Om du till exempel vill få ett meddelande om ett mål som på
väg in i säkerhetsområdet 10 minuter innan det är sannolikt
att det inträffar, ställ in Tid till på 10 om du vill att larmet ska
ljuda 10 minuter innan farkosten hamnar inom
säkerhetsområdet.
Aktivera larm för AIS-sändningstest
Om du vill undvika ett stort antal testlarm och symboler i
områden där det finns många människor, t.ex. marinor, kan du
välja att ta emot eller ignorera AIS-testmeddelanden. Om du vill
testa en AIS-nödsituationsenhet måste du aktivera plottern för
att kunna ta emot testlarm.
1 Välj Inställningar > Larm > AIS.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ta emot eller ignorera EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) väljer du
AIS-EPIRB-test.
• Om du vill ta emot eller ignorera MÖB-testsignaler (Man
överbord) väljer du AIS-MOB-test.
• Om du vill ta emot eller ignorera testsignaler för
räddningsgivare (SART) väljer du AISräddningsgivartest.
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
Välj Inställningar > Andra farkoster > AIS > Av.
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och 3D-sjökortsvyer
avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning,
kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och
visning av information om AIS-farkoster.
AIS Navigeringshjälpmedel
Ett AIS navigeringsjälpmedel (ATON) är en slags
navigeringshjälp som sänds över AIS-radio. ATON:er visas på
sjökorten och har identifierande information, t.ex. plats och typ.
Det finns tre huvudtyper av AIS ATON:er. ATON på boj existerar
fysiskt och skickar sin identifierings- och platsinformation från
sin faktiska plats. ATON:er i land existerar fysiskt och skickar sin
identifierings- och platsinformation från en annan plats. Virtuella
ATON:er existerar inte fysiskt och skickar sin identifierings- och
platsinformation från en annan plats.
Du kan visa AIS ATON:er på sjökortet när plottern är ansluten till
en kompatibel AIS-radio. Om du vill visa AIS ATON:er väljer du
Menu > Lager > Sjökort > Sjömärke > ATONs. Du kan visa
mer information om en ATON om du väljer ATON:en på
sjökortet.
Symbol
Betydelse
ATON på boj eller i land
AIS-nödanrop
ATON på boj eller i land: Nordmärke
Fristående AIS-nödanropsenheter sänder ut positionsrapporter
om nödsituationer när de är aktiverade. Plottern kan ta emot
signaler från räddningsgivaren (SART), EPIRB (Emergency
Position Indicating Radio Beacons) och andra signaler för man
över bord. Nödanropssändningar skiljer sig från standard-AISsändningar och visas därför annorlunda på plottern. Istället för
att spåra en nödanropssändning för att undvika kollisioner
spårar du den för att lokalisera och hjälpa en farkost.
ATON på boj eller i land: Sydmärke
Navigera till en nödanropssändning
När du tar emot en nödanropssändning visas ett larm för
nödanrop.
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till
nödanropssändningen.
ATON på boj eller i land: Fara
AIS-nödanropsenhetens spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-nödanropsenhetens sändning. Välj den här om du vill
visa mer information om sändningen och börja navigera.
Sändningen förlorades.
Sändningstest. Visas när ett fartyg initierar ett test av sin
nödanropsenhet och är inte tecken på en verklig nödsituation.
Sändningstestet förlorades.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
ATON på boj eller i land: Ostmärke
ATON på boj eller i land: Västmärke
ATON på boj eller i land: Specialmärke
ATON på boj eller i land: Säkert
Virtuell ATON
Virtuell ATON: Nordmärke
Virtuell ATON: Sydmärke
Virtuell ATON: Ostmärke
Virtuell ATON: Västmärke
Virtuell ATON: Specialmärke
Virtuell ATON: Säkert
Virtuell ATON: Fara
7
Sjökortsmeny
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökortsvyer. För vissa
alternativ krävs premiumkartor eller anslutna tillbehör.
Obs! Menyerna kan innehålla vissa inställningar som inte stöds
av dina installerade sjökort eller din aktuella plats. Om du gör
ändringar i sådana inställningar påverkas inte sjökortsvyn.
Dessa inställningar gäller för sjökortsvyerna, förutom Fish Eye
3D (Inställningar för Fish Eye 3D, sidan 9).
På ett sjökort väljer du Menu.
Lager: Justerar visningen av de olika objekten på sjökorten
(Lagerinställningar för sjökort, sidan 8).
Waypoints och spår: Justerar hur waypoints och spår visas
(Lagerinställningar för användardata, sidan 8).
Quickdraw Contours: Aktiverar ritning av bottenkonturer och
låter dig skapa etiketter för fiskekartor (Garmin Quickdraw
Contours – kartor, sidan 9).
Sjökortsinställning: Justerar riktningen och detaljnivån som
visas på sjökortet och justerar de data som visas på
skärmen.
Sjökortslager
Du kan aktivera och avaktivera sjökortslager och anpassa
sjökortets egenskaper. Varje inställning är specifik för det sjökort
eller den sjökortsvy som används.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och
plottermodeller. För vissa alternativ krävs premiumkartor eller
anslutna tillbehör.
Obs! Menyerna kan innehålla vissa inställningar som inte stöds
av dina installerade sjökort eller din aktuella plats. Om du gör
ändringar i sådana inställningar påverkas inte sjökortsvyn.
På ett sjökort väljer du Menu > Lager.
Sjökort: Visar och döljer sjökortsrelaterade objekt.
Min farkost: Visar och döljer objekt relaterade till båten
(Lagerinställningar för min farkost, sidan 8).
Egna data: Visar och döljer användardata, såsom waypoints,
gränser och spår samt öppnar listor över användardata
(Lagerinställningar för användardata, sidan 8).
Andra farkoster: Justerar hur andra farkoster visas
(Lagerinställningar för andra farkoster, sidan 9).
Vatten: Visar och döljer djupobjekt (Lagerinställningar för vatten,
sidan 9).
Quickdraw Contours: Visar och döljer Garmin Quickdraw
kondurdata (Garmin Quickdraw Contours – inställningar,
sidan 11).
Lagerinställningar för sjökort
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Sjökort.
Satellitfoton: Visar högupplösta satellitbilder på land eller över
både land och hav på navigationssjökortet när vissa
premiumkartor används (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet, sidan 6).
Obs! Den här inställningen måste vara aktiverad för att visa
Standard Mapping sjökort.
Tidvatten och strömmar: Visar indikatorer för strömstationer
och tidvattensstationer på sjökortet och aktiverar
skjutreglaget för tidvatten och strömmar, som ställer in tiden
för när tidvatten och strömmar visas på kartan.
Sevärt på land: Visar intressanta platser på land.
Sjömärke: Visar navigeringshjälpmedel som ATON:er och
blinkande lampor på sjökortet. Här kan du välja
sjömärkestypen NOAA eller IALA.
Servicepunkter: Visar platser för marina tjänster.
Djup: Justerar objekten på djuplagret.
Skyddsområden: Visar information om skyddsområden på
sjökortet.
8
Fotopunkter: Visar kameraikoner för flygfoton (Visa flygfoton av
landmärken, sidan 6).
Lagerinställningar för min farkost
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Min farkost.
Riktningslinje: Visar och justerar riktningslinjen, som är en linje
som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen (Ställa in
riktningslinjen och fiskeplatsmarkeringarna, sidan 5).
Riktningslinjer: Justerar riktningslinjer när du är i seglingsläget
(Inställningar för layline-linjer, sidan 8).
Kompassros: Här kan du visa kompassrosor på sjökortet.
Vindrosor visar en visuell representation av vindvinkeln eller
riktningen som tillhandahålls av den anslutna vindsensorn.
Kompassrosen anger kompassriktningen i förhållande till
båtens kurs.
Fartygsikon: Anger vilken ikon som visar din nuvarande
position på sjökortet.
Inställningar för layline-linjer
För att kunna använda layline-funktioner måste du ansluta en
vindgivare till plottern.
När du är i seglingsläget (Ställa in båttyp, sidan 2) kan du visa
layline-linjer på navigationssjökortet. Layline-linjer kan vara
mycket användbara vid tävling.
På navigationssjökortet väljer du Menu > Lager > Min farkost >
Riktningslinjer > Inställning.
Skärm: Anger hur layline-linjer och båtar visas på sjökortet och
justerar layline-linjernas längd.
Seglingsvinkel: Här kan du välja hur enheten beräknar laylinelinjer. Alternativet Faktiska beräknar layline-linjer med hjälp
av den uppmätta vindvinkeln från vindsensorn. Alternativet
Manuell beräknar layline-linjer genom att använda manuellt
angivna lovarts- och läsidesvinklar.
Lovartvinkel: Ange en layline-linje baserat på lovartvinkeln vid
segling.
Läsidesvinkel: Ange en layline-linje baserat på läsidesvinkeln
vid segling.
Tidvattenskorrigering: Korrigerar layline-linjer baserat på
tidvattnet.
Filtertid, konstant: Filtrerar layline-data baserat på det angivna
tidsintervallet. För en jämnare layline som filtrerar bort vissa
förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du en
högre siffra. För layline-linjer som visar en högre känslighet
för förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du
en lägre siffra.
Lagerinställningar för användardata
Du kan visa användardata, såsom waypoints, gränser och spår,
på sjökorten.
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Egna data.
Waypoints: Visar waypoints på sjökortet och öppnar listan över
waypoints.
Gränser: Visar gränser på sjökortet och öppnar listan över
gränser.
Spår: Visar spår på sjökortet.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Lagerinställningar för andra farkoster
Obs! För de här alternativen krävs anslutna tillbehör som en
AIS-mottagare, radar eller VHF-radio.
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Andra farkoster.
DSC: Ställer in hur DSC-farkoster och spår visas på sjökortet
och visar DSC-listan.
AIS: Ställer in hur AIS-farkoster och spår visas på sjökortet och
visar AIS-listan.
Information: Visar annan farkostinformation på sjökortet.
Projekterad kurs: Ställer in den projekterade kursens tid för
AIS-aktiverade och MARPA-taggade farkoster.
AIS-larm: Ställer in kollisionslarm för säker zon (Ställa in
kollisionslarm för säker zon, sidan 7).
Lagerinställningar för vatten
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Vatten.
Obs! Menyn kan innehålla vissa inställningar som inte stöds av
dina installerade sjökort eller din aktuella plats. Om du gör
ändringar i sådana inställningar påverkas inte sjökortsvyn.
Djupskugga: Anger ett övre och nedre djup att visa skuggor
mellan.
Skuggning för grund: Ställer in skuggor från kusten till angivet
djup.
Djupsiffror: Aktiverar lodade djup och ställer in farligt djup.
Djupsiffror som är lika med eller grundare än det farliga
djupet indikeras med röd text.
Fiskedjupkurvor: Ställer in zoomnivån för en detaljerad översikt
över bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är
enklare och en mycket bra hjälp vid fisketurer.
Reliefskuggning: Visar bottens lutning med skugga. Den här
funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.
Ekolodsbilder: Visar ekolodsbilder så att du kan se bottens
densitet. Den här funktionen är endast tillgänglig med vissa
premiumkartor.
Sjönivå: Anger den aktuella vattennivån i sjön. Den här
funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.
Djupområdesskugga
Du kan ställa in färgområden på kartan som visar vattendjupen
där din önskade fisksort nappar för närvarande. Du kan ställa in
djupare områden för att övervaka hur snabbt bottendjupet
förändras inom ett visst djupområde. Du kan skapa upp till tio
djupområden. För inlandsfiske kan maximalt fem djupområden
hjälpa till att göra kartan mindre rörig. Djupområdena gäller för
alla sjökort och alla vattendrag.
Vissa Garmin LakeVü™ och premiumtilläggssjökort har flera
djupområdensskuggningar som standard.
Röd
Från 0 till 1,5 m (från 0 till 5 fot)
Orange
Från 1,5 till 3 m (från 5 till 10 fot)
Gul
Från 3 till 4,5 m (från 10 till 15 fot)
Grön
Från 4,5 till 7,6 m (från 15 till 25 fot)
Garmin Quickdraw Contours – kartor
Inställningar för Fish Eye 3D
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
På sjökortsvyn Fish Eye 3D väljer du Menu.
Visa: Ställer in 3D-sjökortsvyns perspektiv.
Spår: Visar spår.
Ekolodskon: Visar en kon som anger det område som täcks av
givaren.
Fisksymboler: Visar svävande mål.
Kartor som stöds
För att du ska kunna vara säker och ha roligt på sjön stöder
Garmin enheter endast officiella kartor framställda av Garmin
eller en godkänd tredjepartsframställare.
Du kan köpa kartor från Garmin. Om du köper kartor från en
annan försäljare än Garmin ska du kontrollera försäljaren före
köpet. Var extra försiktig med försäljare online. Om du har köpt
en karta som inte stöds returnerar du den till försäljaren.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
VARNING
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan användare
skapa kartor. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet,
tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för kartorna som
skapats av tredje part. All användning av eller tilltro till kartorna
som skapats av tredje part sker på egen risk.
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan du direkt
skapa kartor med konturer och djupmarkeringar i vilket
vattenområde som helst.
När Garmin Quickdraw Contours registrerar data syns en färgad
ring runt båtikonen. Ringen motsvarar det ungefärliga område
på kartan som skannas av varje gång.
En grön cirkel anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 9 knop (10 mph). En gul cirkel anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och
20 mph). En röd cirkel anger dåligt djup eller dålig GPS-position
och en hastighet över 18 knop (20 mph).
Du kan visa Garmin Quickdraw Contours på en
kombinationsskärm eller som enskild vy på kartan.
Mängden sparade data beror på storleken på minneskortet,
ekolodskällan och båtens hastighet när du registrerar data. Du
kan registrera data under längre tid om du använder ett ekolod
med en stråle. Du ska kunna spela in cirka 1 500 timmar på ett
minneskort på 2 GB.
När du registrerar data på ett minneskort i plottern läggs nya
data till på din befintliga Garmin Quickdraw Contours karta och
sparas på minneskortet. När du sätter i ett nytt minneskort
överförs inte befintliga data till det nya kortet.
Kartera ett vattendrag på kartan med hjälp av
konturfunktionen Garmin Quickdraw
Innan du kan använda konturfunktionen Garmin Quickdraw
måste du ha ekolodsdjup, din GPS-position och ett minneskort
med ledigt utrymme.
9
1 På en sjökortssida väljer du Menu > Quickdraw Contours >
Starta inspelning.
2 När inspelningen är klar väljer du Menu > Quickdraw
Contours > Stoppa inspelning.
Välj
Hantera > Namn och ange ett namn på kartan.
3
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw
Contours karta
Du kan lägga till etiketter på en Garmin Quickdraw Contours
karta för att markera faror och intressanta platser.
1 Välj en plats på navigationssjökortet.
2 Välj Lägg till Quickdraw-etikett.
3 Ange text för etiketten och välj Klar.
Garmin Quickdraw gruppen
Garmin Quickdraw gruppen är en kostnadsfri, offentlig
onlinegrupp där du kan dela dina Garmin Quickdraw Contours
kartor med andra. Du kan också hämta kartor som andra
användare har skapat.
Om din enhet har Wi‑Fi teknik kan du använda appen
ActiveCaptain för att gå till Garmin Quickdraw gruppen (Ansluta
till Garmin Quickdraw gruppen med ActiveCaptain, sidan 10).
Om din enhet inte har Wi‑Fi teknik kan du använda webbplatsen
Garmin Connect™ för att gå till Garmin Quickdraw gruppen
(Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med Garmin Connect,
sidan 10).
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med
ActiveCaptain
1 På den mobila enheten öppnar du ActiveCaptain appen och
ansluter till ECHOMAP Ultra enheten (Komma igång med
ActiveCaptain appen, sidan 2).
2 I appen väljer du Quickdraw-gruppen.
Du kan hämta konturer från andra i gruppen (Hämta Garmin
Quickdraw gruppkartor med ActiveCaptain, sidan 10) och dela
konturerna du har skapat (Dela Garmin Quickdraw Contours
kartor med Garmin Quickdraw gruppen med hjälp av
ActiveCaptain, sidan 10).
Hämta Garmin Quickdraw gruppkartor med ActiveCaptain
Du kan hämta Garmin Quickdraw Contours kartor som andra
användare har skapat och delat med Garmin Quickdraw
gruppen.
1 Från ActiveCaptain appen på din mobila enhet väljer du
Quickdraw-gruppen > Sök efter konturer.
2 Använd kart- och sökfunktioner för att hitta ett område att
hämta.
De röda punkterna representerar Garmin Quickdraw
Contours kartor som har delats för området.
3 Välj Välj region som ska hämtas.
4 Dra i rutan för att välja det område som du vill hämta.
5 Dra hörnen för att ändra hämtningsytan.
6 Välj Hämta område.
Nästa gång du ansluter ActiveCaptain appen till ECHOMAP
Ultra enheten överförs de nedladdade konturerna till enheten
automatiskt.
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen med hjälp av ActiveCaptain
Du kan dela Garmin Quickdraw Contours kartor som du har
skapat med andra i Garmin Quickdraw gruppen.
När du delar en konturkarta är det bara konturkartan som delas.
Dina waypoints delas inte.
När du konfigurerar din ActiveCaptain app kan du ha valt att
dela dina konturer med gruppen automatiskt. Om inte, följ dessa
steg för att aktivera delning.
10
Från ActiveCaptain appen på din mobila enhet väljer du
Quickdraw-gruppen.
Nästa gång du ansluter ActiveCaptain appen till ECHOMAP
Ultra enheten överförs konturkartorna till gruppen automatiskt.
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med Garmin
Connect
1 Gå till connect.garmin.com.
2 Välj Komma igång > Quickdraw-gruppen > Komma igång.
3 Om du inte redan har ett Garmin Connect konto skapar du ett
konto.
4 Logga in på ditt Garmin Connect konto.
5 Välj Marint längst upp till höger för att öppna Garmin
Quickdraw widgeten.
TIPS: Kontrollera att du har ett minneskort i datorn för att dela
Garmin Quickdraw Contours kartor.
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen med hjälp av Garmin Connect
Du kan dela Garmin Quickdraw Contours kartor som du har
skapat med andra i Garmin Quickdraw gruppen.
När du delar en konturkarta är det bara konturkartan som delas.
Dina waypoints delas inte.
1 Sätt i minneskortet i kortfacket (Installera minneskort,
sidan 1).
2 Sätt in minneskortet i datorn.
3 Gå till Garmin Quickdraw gruppen (Ansluta till Garmin
Quickdraw gruppen med Garmin Connect, sidan 10).
4 Välj Dela konturer.
5 Bläddra till minneskortet och välj mappen Garmin.
6 Öppna mappen Quickdraw och välj filen ContoursLog.svy.
När filen har överförts tar du bort filen ContoursLog.svy från
minneskortet för att undvika problem med kommande
överföringar. Dina data går inte förlorade.
Hämta Garmin Quickdraw gruppkartor med Garmin Connect
Du kan hämta Garmin Quickdraw Contours kartor som andra
användare har skapat och delat med Garmin Quickdraw
gruppen.
Om din enhet inte har Wi‑Fi teknik kan du gå till Garmin
Quickdraw gruppen via Garmin Connect webbplatsen.
Om din enhet har Wi‑Fi teknik ska du gå till Garmin Quickdraw
gruppen via ActiveCaptain appen (Ansluta till Garmin Quickdraw
gruppen med ActiveCaptain, sidan 10).
1 Sätt in minneskortet i datorn.
2 Gå till Garmin Quickdraw gruppen (Ansluta till Garmin
Quickdraw gruppen med Garmin Connect, sidan 10).
3 Välj Sök efter konturer.
4 Använd kart- och sökfunktioner för att hitta ett område att
hämta.
De röda punkterna representerar Garmin Quickdraw
Contours kartor som har delats för området.
5 Välj Välj ett område att hämta.
6 Dra i rutans kanter för att välja det område som du vill hämta.
7 Välj Påbörja hämtning.
8 Spara filen på minneskortet.
TIPS: Om du inte hittar filen letar du i mappen Hämtningar.
Webbläsaren kan ha sparat filen där.
9 Ta bort minneskortet från datorn.
10 Sätt i minneskortet i kortfacket (Installera minneskort,
sidan 1).
Plottern identifierar automatiskt konturkartorna. Det kan ta
några minuter att läsa in kartorna.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
Garmin Quickdraw Contours – inställningar
På ett sjökort väljer du Menu > Quickdraw Contours >
Inställningar.
Inspelningskompensation: Ställer in avståndet mellan
ekolodets djup och konturregistreringens djup. Om
vattennivån har ändrats sedan den senaste inspelningen
justerar du den här inställningen så att inspelningsdjupet är
detsamma för båda inspelningarna.
Om den senaste inspelningen till exempel hade ett
ekolodsdjup på 3,1 m (10,5 fot) och dagens ekolodsdjup är
3,6 m (12 fot) anger du -0,5 m (-1,5 fot) för värdet
Inspelningskompensation.
Användarvisningskompensation: Ställer in skillnader i
konturdjup och djupmarkeringar på dina egna konturkartor för
att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Visningskompensation för grupp: Ställer in skillnader i
konturdjup och djupmarkeringar på gruppkonturkartorna för
att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Kartläggningsfärger: Ställer in färgen på Garmin Quickdraw
Contours skärmen. När den här inställningen är aktiverad
anger färgerna kvaliteten på inspelningen. När inställningen
är inaktiverad har konturområdena kartans standardfärger.
Grönt anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 16 km/h (10 mph). Gult anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 16 och 32 km/h (10 och
20 mph). Rött anger dåligt djup eller dålig GPS-position och
en hastighet över 32 km/h (20 mph).
Navigera med en plotter
VARNING
Alla rutt- och navigeringslinjer som visas på plottern är endast
avsedda att visa generell vägledning eller hitta rätt kanal och är
inte avsedda att följas exakt. Ta alltid hänsyn till sjömärken och
väder till sjöss när du navigerar så att du undviker att gå på
grund eller risker som kan leda till skada på båten,
personskador eller dödsfall.
Funktionen Automatisk vägledning bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
OBSERVERA
Om båten har ett autopilotsystem måste en särskild styrdisplay
för autopilot installeras vid varje styrplats om du vill avaktivera
autopilotsystemet.
Obs! En del sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i
vissa områden.
Om du vill navigera måste du välja en destination, ange en kurs
och skapa en rutt, och följa kursen eller rutten. Du kan följa
kursen eller rutten på navigationssjökortet, fiskekortet samt på
sjökortsvyerna Perspective 3D och Mariner’s Eye 3D.
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av
de tre metoderna Gå till, Rutt till och Autom. vägledn..
Gå till: Tar dig direkt till destinationen. Det här är
standardalternativet för att navigera till en destination.
Plottern skapar en rak kurs eller navigeringslinje till
destinationen. Färdvägen kan sträcka sig över land och
andra hinder.
Navigera med en plotter
Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du
kan lägga till girar längs vägen. Det här alternativet ger en
rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs
rutten för att undvika land och andra hinder.
Autom. vägledn.: Använder angiven information om båten och
sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till din
destination. Det här alternativet är bara tillgängligt när du
använder ett kompatibelt premiumsjökort i en kompatibel
plotter. Det ger en turn-by-turn-navigeringsrutt till
destinationen och undviker land och andra hinder
(Automatisk vägledning, sidan 14).
När du använder en kompatibel Garmin autopilot ansluten till
plottern med NMEA 2000 följer autopiloten den automatiska
vägledningsrutten.
Obs! Automatisk vägledning är tillgängligt med
premiumsjökort i vissa områden.
Grundläggande frågor om navigering
Fråga
Svar
Hur får jag plottern att peka Navigera med Gå till (Ange och följa en
ut den riktning som jag vill direkt kurs med hjälp av Gå till,
färdas i (bäring)?
sidan 12).
Hur får jag enheten att
vägleda mig längs en rät
linje (minimera avvikelse) till
en position med hjälp av
den kortaste distansen från
aktuell position?
Bygg en rutt med endast en sträcka och
navigera längs den med hjälp av
Navigera till (Skapa och navigera längs
en rutt från din aktuella position,
sidan 13).
Hur får jag enheten att
vägleda mig till en position
och samtidigt undvika
kartlagda hinder?
Bygg en rutt med flera sträckor och
navigera längs den med hjälp av
Navigera till (Skapa och navigera längs
en rutt från din aktuella position,
sidan 13).
Hur får jag enheten att styra Navigera med hjälp av Rutt till (Skapa och
min autopilot?
navigera längs en rutt från din aktuella
position, sidan 13).
Kan enheten skapa en
färdväg åt mig?
Om du har premiumsjökort med funktioner för Auto Guidance och befinner dig
i ett område som täcks av Auto Guidance
navigerar du med hjälp av Auto Guidance
(Ange och följa en Autom. vägledn.,
sidan 14).
Hur ändrar jag inställningarna för Auto Guidance för
båten?
Se (Automatisk vägledning, sidan 14).
Destinationer
Du kan välja destinationer med hjälp av olika sjökort och 3Dsjökortsvyer, eller med hjälp av listorna.
Söka efter en destination via dess namn
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade
spår och marina servicedestinationer per namn.
1 Välj Navigationsinformation > Sök efter namn.
2 Ange minst en del av destinationens namn.
3 Vid behov väljer du Klar.
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina
sökvillkor visas.
Välj
destination.
4
Välja en destination med navigationssjökortet
Välj destination på navigationssjökortet.
Söka efter en marin servicedestination
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Plottern innehåller information för tusentals destinationer som
tillhandahåller marina tjänster.
11
1 Välj Navigationsinformation.
2 Välj Intressanta platser eller Inlandsservice.
3 Om det behövs väljer du den marina servicekategorin.
Plottern visar en lista med de närmaste platserna samt
avstånd och bäring till dem.
4 Välj ett mål.
Du kan välja eller om du vill visa mer information eller
visa platsen på ett sjökort.
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till
VARNING
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position
till en vald destination.
1 Välj en destination (Destinationer, sidan 11).
2 Välj Navigera till > Gå till.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen.
Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med båten
när du hamnar ur kurs.
3 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
4 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Du kan också använda den orangefärgade pilen för styrkurs
som visar en föreslagen vändradie för att återföra båten till
kursen.
VARNING
Kontrollera om det finns hinder längs rutten innan du börjar
svänga. Om rutten är osäker minskar du båtens hastighet
och fastställer en säker rutt tillbaka till kursen.
Avbryta navigering
På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du Menu >
Stoppa navigering.
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska
eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen,
exempelvis namn, höjd och djup.
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj Mark från valfri skärm.
Skapa en waypoint vid en annan position
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints > Ny waypoint.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater
väljer du Ange koordinater och anger koordinaterna.
• Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar platsen och väljer
Select Position.
• Om du vill skapa waypointen med hjälp av avstånd
(distans) och bäring väljer du Ange avstånd/kurs och
anger informationen.
Markera en MÖB-plats
Välj Mark > Man överbord.
12
En internationell symbol för man överbord (MÖB) används för
att markera den aktiva MÖB-punkten och plottern anger en
direkt kurs tillbaka till den markerade platsen.
Beräkna en waypoint
Du kan skapa en ny waypoint genom att projicera avstånd och
bäring från en annan plats. Detta kan vara användbart när du
skapar startlinjer och mållinjer för seglingstävlingar.
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints > Ny waypoint >
Ange avstånd/kurs.
2 Vid behov kan du välja en referenspunkt på sjökortet.
3 Välj Ange avstånd/kurs
4 Ange avståndet och tryck på Klar.
5 Ange bäringen och tryck på Klar.
6 Välj Position.
Visa en lista med alla waypoints
Välj Navigationsinformation > Waypoints.
Redigera en sparad waypoint
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Granska > Ändra waypoint.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett namn väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill ändra symbolen väljer du Symbol.
• Om du vill ändra djupet väljer du Djup.
• Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du
Vattentemperatur.
• Om du vill ändra kommentaren väljer du Kommentar.
• Om du vill flytta positionen för waypointen väljer du Flytta.
Flytta en sparad waypoint
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Granska > Flytta.
4 Indikera en ny position för waypointen:
• Om du vill flytta waypointen när du använder ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar en ny plats och väljer
Flytta.
• Om du vill flytta waypointen med koordinater väljer du
Ange koordinater och anger de nya koordinaterna.
• Om du vill flytta waypointen med hjälp av avstånd
(distans) och bäring väljer du Ange avstånd/kurs och
anger informationen.
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint
VARNING
Alla rutt- och navigeringslinjer som visas på plottern är endast
avsedda att visa generell vägledning eller hitta rätt kanal och är
inte avsedda att följas exakt. Ta alltid hänsyn till sjömärken och
väder till sjöss när du navigerar så att du undviker att gå på
grund eller risker som kan leda till skada på båten,
personskador eller dödsfall.
Funktionen Automatisk vägledning bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Navigera med en plotter
Obs! Automatisk vägledning är tillgängligt med premiumsjökort i
vissa områden.
Innan du kan navigera till en waypoint måste du skapa en
waypoint.
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.
• Om du vill använda Automatisk vägledning väljer du
Autom. vägledn..
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av linjen för
Automatisk vägledning. Det beror på inställningarna för
minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.
6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
5 Välj Lägg till gir.
Plottern markerar girens plats med en waypoint.
Om
det behövs upprepar du steg 4 och 5 för att lägga till fler
6
girar.
7 Välj slutdestination.
Visa en lista med rutter och automatiska vägledningsrutter
1 Välj Navigationsinformation > Rutter.
2 Om det behövs väljer du Filtrera för att se endast rutter eller
endast automatiska vägledningsrutter.
Redigera en sparad rutt
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
1 Välj Navigationsinformation > Waypoints.
2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3 Välj Granska > Ta bort.
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt
innehåller.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Granska > Ändra i rutt.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill välja en waypoint från girlistan väljer du Ändra
svängar > Använd girlista och väljer en waypoint från
listan.
• Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du
Ändra svängar > Använd sjökort och välj en plats från
sjökortet.
Ta bort alla waypoints
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata > Waypoints > Alla.
Rutter
En rutt är en färdväg från en plats till en eller flera destinationer.
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på
navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här metoden
sparas inte rutten eller waypointdata.
1 Välj en destination på navigationssjökortet eller fiskekortet.
2 Välj Navigera till > Rutt till.
3 Markera platsen för sista giren före destinationen.
4 Välj Lägg till gir.
5 Om det behövs upprepar du för att lägga till fler girar, arbeta
dig bakåt från destinationen till båtens nuvarande position.
Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med
start från din aktuella position. Det bör vara den gir som är
närmast din farkost.
6 Vid behov väljer du Menu.
7 Välj Klar.
8 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
9 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på
den. Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en
annan position.
Du kan lägga till upp till 250 waypoints eller girar i en rutt.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter > Ny > Rutter.
2 Välj startplats för rutten.
3 Välj Lägg till gir.
4 Markera platsen för nästa gir på sjökortet.
Navigera med en plotter
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs rutten från den startpunkt som
användes när rutten skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs rutten från den
destinationspunkt som användes när rutten skapades
väljer du Omvänd.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
7 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Kompensation för att navigera parallellt med rutten med
en förskjutning från den med ett visst avstånd.
Indikera
hur du ska navigera längs rutten:
5
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Framåt - Babord.
13
6
7
8
9
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till höger om den väljer
du Framåt - Styrbord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Bakåt - Babord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till höger om den
väljer du Bakåt - Styrbord.
Vid behov väljer du Klar.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Ta bort en sparad rutt
1 Välj Navigationsinformation > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Granska > Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata > Rutter.
Automatisk vägledning
VARNING
Funktionen Automatisk vägledning bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
Alla rutt- och navigeringslinjer som visas på plottern är endast
avsedda att visa generell vägledning eller hitta rätt kanal och är
inte avsedda att följas exakt. Ta alltid hänsyn till sjömärken och
väder till sjöss när du navigerar så att du undviker att gå på
grund eller risker som kan leda till skada på båten,
personskador eller dödsfall.
Obs! Automatisk vägledning är tillgängligt med premiumsjökort i
vissa områden.
Du kan använda Automatisk vägledning för att plotta en
föreslagen färdväg till din destination. I funktionen Automatisk
vägledning används din plotter för att söka igenom sjökortsdata,
till exempel vattendjup och kända hinder, och en föreslagen
färdväg beräknas. Du kan justera färdvägen under navigering.
Ange och följa en Autom. vägledn.
1 Välj en destination (Destinationer, sidan 11).
2 Välj Navigera till > Autom. vägledn..
3 Granska rutten som visas med den magentafärgade linjen.
4 Välj Starta navigering.
5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du använder Automatisk vägledning anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att
Automatisk vägledning inte kan beräkna en del av linjen för
Automatisk vägledning. Det beror på inställningarna för
minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.
14
Skapa och spara en Autom. vägledn.
1 Välj Navigationsinformation > Rutter > Ny > Autom.
vägledn..
2 Välj en startpunkt och välj sedan Nästa.
3 Välj en destination och välj sedan Nästa.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa en fara och justera rutten i närheten av
faran väljer du Granskning av faror.
• Justera rutten genom att välja Justera sökväg och följa
instruktionerna på skärmen.
• Om du vill ta bort rutten väljer du Ta bort.
• Om du vill spara rutten väljer du Klar.
Justera en automatisk vägledningsrutt
1 Välj Navigationsinformation > Rutter.
2 Välj en rutt och välj Granska > Ändra > Justera sökväg.
3
4
5
6
TIPS: När du navigerar längs en Autom. vägledn. väljer du
rutten på navigationssjökortet och väljer Justera sökväg.
Välj en plats längs rutten.
Dra punkten till en ny plats.
Välj vid behov en punkt och välj Ta bort.
Välj Klar.
Avbryta en pågående beräkning av Autom. vägledn.
Välj Menu > Avbryt på sjökortet.
TIPS: Om du snabbt vill avbryta beräkningen kan du välja
Back.
Ställa in Tidsangiven ankomst
Du kan använda den här funktionen på en rutt eller en Autom.
vägledn. för att få information om när du bör ankomma en vald
punkt. Det gör att du kan anpassa tiden för din ankomst till en
plats, t.ex. en broöppning eller en startlinje för en tävling.
1 På navigationssjökortet väljer du Menu.
2 Välj Tidsangiven ankomst.
TIPS: Du kan snabbt öppna menyn för Tidsangiven ankomst
genom att välja en punkt på rutten.
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
OBSERVERA
Inställningarna för Valt djup och Vertikalt utrymme påverkar hur
plottern beräknar en Autom. vägledn.. Om ett område har ett
okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte
någon Autom. vägledn. i det området. Om ett område i början
eller slutet av en Autom. vägledn. är grundare än det Valt djup
eller lägre än det Vertikalt utrymme kommer den Autom.
vägledn. eventuellt inte att beräknas i det området, beroende på
kartdata. På sjökortet visas kursen genom sådana områden som
en grå linje eller en randig linje i magenta och grått. När båten
inträder i ett sådant område visas ett varningsmeddelande.
Obs! Automatisk vägledning är tillgängligt med premiumsjökort i
vissa områden.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla kartor.
Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid
beräkning av Autom. vägledn..
Valt djup: Ställer in minsta vattendjup som din båt säkert kan
åka över, utifrån sjökortets djupdata.
Obs! Minsta vattendjup för premiumsjökorten (tillverkade
tidigare än 2016) är 3 fot. Om du anger ett värde på mindre
än 3 fot använder sjökorten endast djup på 3 fot för att
beräkna rutter med Autom. vägledn..
Vertikalt utrymme: Ställer in minimihöjd för broar och hinder
som båten säkert kan åka under, utifrån sjökortets data.
Navigera med en plotter
Avstånd till kustlinje: Ställer in hur nära land du vill att den
Autom. vägledn. ska placeras. Den Autom. vägledn. kan
flyttas om du ändrar den här inställningen medan du
navigerar. De tillgängliga värdena för den här inställningen är
relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att den Autom.
vägledn. är placerad på lämpligt avstånd från land med hjälp
av en eller flera bekanta destinationer som kräver navigering
genom en smal vattenled (Justera avstånd till kustlinje,
sidan 15).
Justera avstånd till kustlinje
Inställningen Avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att
den Autom. vägledn. ska placeras. Den Autom. vägledn. kan
flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar.
De tillgängliga värdena för inställningen Avstånd till kustlinje är
relativa, inte absoluta. För att vara säker på att den Autom.
vägledn. är placerad på lämpligt avstånd från land kan du
kontrollera placeringen av den Autom. vägledn. med hjälp av en
eller flera bekanta destinationer som kräver navigering genom
en smal vattenled.
1 Förtöj fartyget eller kasta ankar.
2 Välj Inställningar > Navigation > Autom. vägledn. >
Avstånd till kustlinje > Normal.
3 Välj en destination som du har navigerat till tidigare.
4 Välj Navigera till > Autom. vägledn..
5 Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten
och fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända
hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.
6 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du Menu > Stoppa navigering
och fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Navigation > Autom.
vägledn. > Avstånd till kustlinje > Långt bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Navigation > Autom.
vägledn. > Avstånd till kustlinje > Nära.
7 Om du valde Nära eller Långt bort i steg 6 granskar du
placeringen av den automatiska vägledningsrutten och
fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder
och girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Autom. vägledn. upprätthålls en god frigång från hinder
på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till kustlinje på
Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern
positionerar om den Autom. vägledn., såvida inte den
destination som valdes kräver navigering genom en smal
vattenled.
8 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du Menu > Stoppa navigering
och fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Navigation > Autom.
vägledn. > Avstånd till kustlinje > LäB.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Navigation > Autom.
vägledn. > Avstånd till kustlinje > Närmast.
9 Om du valde Närmast eller LäB i steg 8 granskar du
placeringen av den Autom. vägledn. och fastställer om
rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och girarna
möjliggör en effektiv färd.
Med Autom. vägledn. upprätthålls en god frigång från hinder
på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till kustlinje på
Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern
positionerar om den Autom. vägledn., såvida inte den
Navigera med en plotter
destination som valdes kräver navigering genom en smal
vattenled.
10 Upprepa steg 3 till 9 minst en gång, med olika destinationer
varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till
kustlinje fungerar.
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det
spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret och
kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.
Visa spår
1 På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Egna data > Spår.
2 Välj de spår du vill visa.
En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.
Ställa in färg för det aktiva spåret
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Aktivt spår,
alternativ > Spårfärg.
Välj
en spårfärg.
2
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Spara aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
3 Välj Spara.
Visa en lista med sparade spår
Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
Redigera ett sparat spår
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Granska > Ändra i spår.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Namn och ange det nya namnet.
• Välj Spårfärg och välj en färg.
Spara ett spår som en rutt
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Granska > Ändra i spår > Spara som > Spara som
rutt.
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem,
måste du registrera och spara minst ett spår (Spår, sidan 15).
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Följ spår.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs spåret från den startpunkt som
användes när spåret skapades väljer du Ursprunglig.
• Om du vill navigera längs spåret från den
destinationspunkt som användes när spåret skapades
väljer du Omvänd.
Granska
kursen som visas med den färgade linjen.
5
6 Följ linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Ta bort ett sparat spår
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
15
3 Välj Granska > Ta bort.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Ta bort alla sparade spår
Omvandla en rutt till en gräns
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata > Sparade spår.
Följa det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Följ aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
3 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
4 Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten
och andra hinder.
Rensa det aktiva spåret
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Spår > Ta
bort aktivt spår.
Spårminnet rensas och det aktiva spåret fortsätter att spelas
in.
Hantera spårminnet under inspelning
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Aktivt spår,
alternativ.
2 Välj Registreringsläge.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut
väljer du Fyll.
• Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och
ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du Börja om.
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas
in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men
fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då
den utnyttjar minnet på bästa sätt.
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Aktivt spår,
alternativ > Registreringsintervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan
punkter väljer du Intervall > Distans > Ändra och anger
avståndet.
• Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer
du Intervall > Tid > Ändra och anger tidsintervallet.
• Om du vill spela in spårplottningen baserat på en
missvisning från kursen väljer du Intervall > Upplösning
> Ändra och anger det största fel som tillåts från den
sanna kursen innan en spårpunkt spelas in. Det här är det
rekommenderade inspelningsalternativet.
Gränser
Med gränser kan du undvika eller stanna kvar i angivna
vattenområden. Du kan ställa in ett larm som varnar dig när du
kommer in i eller lämnar en gräns.
Du kan skapa gränsområden, -linjer och -cirklar med hjälp av
kartan. Du kan också omvandla sparade spår och rutter till
gränslinjer. Du kan skapa ett gränsområde med waypoints
genom att skapa en rutt från waypoints och omvandla rutten till
en gränslinje.
Du kan välja en gräns som ska fungera som aktiv gräns. Du kan
lägga till information om den aktiva gränsen i datafälten på
sjökortet.
Skapa en gräns
1 Välj Navigationsinformation > Gränser > Ny.
2 Välj en gränsform.
16
Innan du kan omvandla en rutt till en gräns måste du skapa och
spara minst en rutt (Skapa och spara en rutt, sidan 13).
1 Välj Navigationsinformation > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Granska > Ändra i rutt > Spara som gräns.
Omvandla ett spår till en gräns
Innan du kan omvandla ett spår till en gräns måste du spela in
och spara minst ett spår (Spara det aktiva spåret, sidan 15).
1 Välj Navigationsinformation > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Granska > Ändra i spår > Spara som > Spara som
gräns.
Ändra en gräns
1 Välj Navigationsinformation > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Granska > Redigera gräns.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra utseende på gränsen på sjökortet väljer
du Visningsalternativ.
• Om du vill ändra gränslinjer eller namn väljer du Redigera
gräns.
• Om du vill ändra gränslarmet väljer du Alarm.
Ställa in gränslarm
Gränslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat
avstånd från en angiven gräns. Detta kan vara till hjälp när du
försöker undvika vissa områden eller när du bör vara mycket
uppmärksam på vissa områden, t.ex. farleder.
1 Välj Navigationsinformation > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Granska > Alarm > På.
4 Välj ett alternativ.
• Om du vill ställa in ett larm för när din båt befinner sig ett
visst avstånd från gränsen väljer du Varningsavstånd,
anger ett avstånd och väljer Klar.
• Om du vill ställa in ett larm när du når gränsen väljer du
Område > Kommer in i > Lämnar.
• Om du vill ställa in ett larm när du lämnar gränsen väljer
du Område > Lämnar.
Ta bort en gräns
1 Välj Navigationsinformation > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Granska > Redigera gräns > Ta bort.
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och
spår
Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata > Alla > OK.
Ekolod med fishfinder
När enheten är korrekt ansluten till en kompatibel givare kan din
plotter användas som fishfinder.
Om du vill ha information om vilken givare som lämpar sig bäst
för dina behov, gå till garmin.com/transducers.
Olika ekolodssidor kan hjälpa dig att visa fisken i området.
Ekolodssidorna som finns tillgängliga varierar beroende på
vilken typ av givare och ekolodsmodul som är ansluten till
Ekolod med fishfinder
plottern. Du kan till exempel bara visa vissa Panoptix
ekolodsskärmar om en kompatibel Panoptix givare är ansluten.
Det finns fyra grundläggande typer av ekolodssidor tillgängliga:
Helskärmsbild, delad skärmvy som kombinerar två eller flera
sidor, en delad zoombild och delad frekvenssida som visar två
olika frekvenser. Du kan anpassa inställningarna för varje sida
på skärmen. Om du till exempel visar delad frekvenssida kan du
justera känsligheten för varje frekvens separat.
Om placeringen av ekolodssidorna inte passar dina behov kan
du skapa en anpassad kombinationsskärm (Skapa en ny
kombinationssida med ECHOMAP Ultra, sidan 2).
Avbryta sändningen av ekolodssignaler
Traditionella givare avger en konisk stråle. Garmin ClearVü
ekolod med skanningteknik avger två smala strålar som liknar
formen på strålen i en kopieringsmaskin. Strålarna ger en
tydligare, bildlik vy av det som finns under båten.
• Avaktivera det aktiva ekolodet från ekolodsskärmen genom
att välja Menu > Ekolodet sänder.
• Om du vill avaktivera alla ekolodssändningar trycker du på
och väljer Avaktivera ekolod.
Ändra ekolodsbild
1 På en kombinationsskärm med ekolod väljer du Menu >
Konfigurera kombination > Redigera kombination.
Välj
det fönster som du vill ändra.
2
3 Välj en ekolodsbild.
Traditionellt ekolodssida
Det finns flera helskärmssidor tillgängliga, beroende på vilken
givare som är ansluten.
Helskärmssidan för ekolodssidan Traditionellt visar en stor bild
av ekolodsavläsningarna från en givare. Mätområdesskalan till
höger på skärmen visar djupet för de identifierade objekten
samtidigt som skärmen rullar från höger till vänster.
SideVü ekolodssida
Obs! För att ta emot SideVü ekolod med skanningsteknik
behöver du en kompatibel SideVü givare. Mer information om
kompatibla givare finns på garmin.com/transducers.
SideVü ekolod med skanningsteknik visar en bild av vad som
finns vid sidorna av båten. Du kan använda detta som ett
sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.
Djupinformation
Svävande mål eller fisk
Vattendragets botten
Delad frekvensbild som ekolodssida
När du har delad frekvensbild som ekolodssida visar skärmens
två sidor ett helskärmsdiagram över ekolodsdata vid olika
frekvenser.
Obs! För delad frekvensbild som ekolodssida krävs att du
använder en givare med två frekvenser.
Delad zoombild av ekolodsvisningen
Delad zoombild av ekolodsvisningen visar ett helskärmsdiagram
av ekolodsavläsningar och en förstorad del av diagrammet på
samma skärm.
Garmin ClearVü ekolodssida
Obs! För att ta emot Garmin ClearVü ekolod med
skanningteknik behöver du en kompatibel plotter eller Fishfinder
och en kompatibel givare. Mer information om kompatibla givare
finns på garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü ekolod med hög frekvens ger en tydlig bild av
båtens omgivande fiskevatten med en detaljerad återgivning av
strukturer som båten passerar över.
Ekolod med fishfinder
Vänster sida av båten
Höger sida av båten
Givaren på din båt
Träd
Gamla däck
Stockar
Avstånd från sidan av båten
Vatten mellan båten och botten
SideVü skanningsteknik
I stället för en vanlig konisk stråle använder SideVü givaren en
plan stråle för att söka av vattnet och botten vid sidorna av
båten.
17
Båt
Räckvidd
Fisk
Panoptix ekolodssidor
För att ta emot Panoptix ekolod behöver du en kompatibel
givare.
Med Panoptix ekolodssidorna kan du se runt hela båten i realtid.
Du kan också se agn under vattnet och stim framför och under
båten.
Med LiveVü ekolodssidor får du en bild av rörelse antingen
framför eller under båten. Skärmen uppdateras mycket snabbt,
vilket innebär att ekolodssidorna mer ser ut som livevideo.
Med RealVü 3D ekolodssidor får du tredimensionella vyer över
antingen det som finns framför eller under båten. Skärmen
uppdateras med varje svep av givaren.
För att se alla fem Panoptix ekolodssidorna behöver du en
givare för att visa vyerna nedåt och en andra givare för att visa
vyerna framåt.
Du öppnar Panoptix ekolodssidorna genom att välja Ekolod och
välja en sida.
Spår
Botten
RealVü 3D framåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som
finns framför givaren. Den här vyn kan användas när du står
stilla och du måste kunna se botten och den fisk som närmar sig
båten.
LiveVü nedåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som
finns under båten och kan användas för att se en betesboll och
fisk.
Färgkodning
Båt
Pingindikator
Fisk
Botten
Räckvidd
RealVü 3D nedåt ekolodssida
Historik för Panoptix med vy nedåt på en bläddrande ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som
finns under givaren och kan användas när du står stilla och vill
se vad som finns runt båten.
Båt
Räckvidd
Spår
Drop shot rig
Botten
LiveVü framåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som
finns framför båten och kan användas för att se en betesboll och
fisk.
Färgkodning
Båt
Ekolodsstråle
Räckvidd
18
Ekolod med fishfinder
Fisk
Vy för realtidsbild
Botten
På realtidsbilden visas ekolodsinformation i en cirkelformad
djupskala med information om vad som befinner sig under
båten. Den är utformad som en ring som börjar överst och
fortsätter medurs. Djupet anges av skalan inuti ringen.
Ekolodsinformation blinkar på ringen när den tas emot på det
angivna djupet.
Färgerna på realtidsbilden anger olika styrkor hos ekolodets
eko. Standardfärgschemat har de traditionella ekolodsfärgerna,
där gult är det starkaste ekot, orange är starkt eko, rött är svagt
eko, blått är det svagaste ekot och vitt är inget eko.
Välj Realtidsbild.
RealVü 3D historik ekolodssida
Den här ekolodssidan ger en tredimensionell vy över vad som
finns bakom båten medan du rör dig och visar hela
vattenpelaren i 3D, från botten till vattenytan. Den här vyn
används för att hitta fisk.
Färgkodning
Båt
Räckvidd
Botten
Inzoomad realtidsvy av den högra vyn
Struktur
Realtidsvy med zoomområdet markerat
Fisk
Djupskala
Djupet på din aktuella plats
FrontVü ekolodssida
Panoptix FrontVü ekolodssidan ökar din situationsberedskap
genom att visa hinder under vattnet, upp till 91 meter (300 fot)
framför båten.
Förmågan att effektivt undvika hinder framför båten med hjälp
av FrontVü ekolod minskar när hastigheten överstiger 8 knop.
Om du vill se FrontVü ekolodssidan måste du installera och
ansluta en kompatibel givare, t.ex. en PS21 givare. Du kan
behöva uppdatera givarprogramvaran.
Givarkonens vinkel och räckvidd vid den aktuella frekvensen
Sida med genvägar för realtidsbild
På enheter med pekskärm kan du interagera med realtidsbilden
och realtidsvyerna.
Panoptix LiveScope ekolodssida
Dra upp och ner för att flytta zoomområdet.
Den här ekolodssidan visar en realtidsvy över vad som finns
framför eller under båten och kan användas för att se fisk och
strukturer.
Tryck här om du vill justera intervallet.
Tryck här om du vill justera frekvensen.
Tryck här om du vill justera förstärkningen.
Tryck här om du vill justera konvinkeln.
Dra zoomfönstret för att flytta zoomområdet på vänstra realtidsvyn.
Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
Välja givartyp
Djupinformation
Svävande mål eller fisk
Vattendragets botten
Ekolod med fishfinder
Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts
givare du har.
Den här plottern är kompatibel med en rad olika tillbehörsgivare,
bland andra Garmin ClearVü™ givarna som finns på garmin.com
/transducers.
Om du ansluter en givare som inte medföljde plottern kan det
hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera
på rätt sätt.
19
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Installation > Givartyp.
2 Välj givaren som du vill ändra.
3 Välj ett alternativ:
• Om givaren är med i listan väljer du den där.
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz väljer
du Två strålar (200/77 kHz).
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser (200/50 kHz).
Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! För att använda kompassen monterar du givaren på
akterspegeln eller på trollingmotorskaftet. Kompassen kanske
inte fungerar om du monterar givaren på motorn.
Obs! För bästa resultat bör du använda en kurssensor,
exempelvis SteadyCast™ kurssensorn. Kurssensorn visar åt
vilket håll givaren pekar i förhållande till båten.
Obs! Kompasskalibrering är endast tillgänglig för givare med en
inbyggd kompass, till exempel PS21-TR givare.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På en lämplig ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Installation.
2 Om det behövs väljer du Använd AHRS för att aktivera
AHRS-sensorn.
Välj
Kalibrera kompass.
3
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Välja en ekolodskälla
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla modeller.
När du använder mer än en ekolodsdatakälla för en viss
ekolodssida kan du välja vilken källa du vill använda för den
ekolodssidan. Om du till exempel har två källor för Garmin
ClearVü kan du välja vilken källa du vill använda på Garmin
ClearVü ekolodssidan.
1 Öppna den ekolodssida där du vill ändra källan.
2 Välj Menu > Ekolodsinställningar > Källa.
3 Välj källa för den här ekolodssidan.
Byta namn på en ekolodskälla
Du kan byta namn på en ekolodskälla för att enkelt kunna
identifiera källan. Du kan exempelvis använda "För" som namnet
på givaren i båtens för.
Om du vill byta namn på en källa måste du befinna dig på rätt
ekolodssida för källan. Om du till exempel vill byta namn på
Garmin ClearVü ekolodskällan måste du öppna Garmin ClearVü
ekolodssidan.
1 På ekolodssidan väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Källa > Byt namn på källor.
2 Ange namnet.
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen
1
2
3
4
På en ekolodssida drar du skärmen eller väljer symbolen .
Välj en plats.
Välj .
Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Mäta avstånd på ekolodsskärmen
Du kan mäta avståndet mellan två punkter på SideVü
ekolodssidan.
1 På ekolodssidan SideVü väljer du .
2 Välj en plats på skärmen.
3 Välj .
En knappnål visas på skärmen på den valda platsen.
4 Välj en till plats.
Avståndet och vinkeln från kartnålen anges i det övre vänstra
hörnet.
TIPS: Om du vill återställa kartnålen och mäta från markörens
aktuella plats väljer du Ange referens.
Visa ekolodshistorik
Du kan skrolla på ekolodsskärmen för att visa historiska
ekolodsdata.
Obs! Alla givare sparar inte historik över ekolodsdata.
1 På en ekolodssida drar du skärmen till höger.
2 Välj Back för att avsluta historiken.
Ekolodsdelning
Du kan visa ekolodsdata från andra kompatibla ECHOMAP Ultra
modeller och ECHOMAP Plus 7 och ECHOMAP Plus 9 modeller
som är anslutna till Garmin marina nätverk.
Varje plotter i nätverket kan visa ekolodsdata från varje
kompatibel givare i nätverket, oavsett var på båten plottrarna
och givarna är monterade. Från exempelvis en ECHOMAP Plus
93sv enhet monterad längst bak på båten kan du visa
ekolodsdata från en annan ECHOMAP Ultra enhet och en
Garmin ClearVü givare monterad längst fram på båten.
När du delar med dig av ekolodsdata kommer värdena för en del
ekolodsinställningar, t.ex. Djupintervall och Känslighet, att
synkroniseras mellan enheterna i nätverket. Värdena för andra
ekolodsinställningar, t.ex. inställningar för Utseende,
synkroniseras inte och ska konfigureras på varje enskild enhet.
Dessutom synkroniseras bildhastigheten för de olika traditionella
ekolodssidorna och Garmin ClearVü ekolodssidorna så att de
delade vyerna blir mer sammanhängande.
Obs! Om flera givare används samtidigt kan det skapa
störningar, vilka går att få bort genom att man justerar
ekolodsinställningen Störningar.
Justera detaljnivån
Du kan justera detaljnivån och störningar som visas på
ekolodsskärmen antingen genom att justera känsligheten för
traditionella givare eller genom att justera ljusstyrkan för Garmin
ClearVü givare.
Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet på
skärmen kan du minska känsligheten eller ljusstyrkan för att ta
bort resultat med lägre intensitet och störningar. Om du vill visa
all resultatinformation kan du öka känsligheten eller ljusstyrkan
för att visa mer information på skärmen. Detta ökar också
störningarna och kan göra det svårare att upptäcka faktiska
resultat.
1 På en ekolodssida väljer du Menu.
2 Välj Känslighet eller Ljusstyrka.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka eller minska känsligheten eller ljusstyrkan
manuellt väljer du Upp eller Ned.
• Om du vill att plottern justerar känsligheten eller
ljusstyrkan automatiskt väljer du ett automatiskt alternativ.
Pausa ekolodsvisningen
På en ekolodssida väljer du Menu > .
20
Ekolod med fishfinder
Justera färgintensiteten
Du kan justera intensitet på färgerna och markera intressanta
områden på ekolodsskärmen genom att justera färgmättnad för
traditionella givare eller kontrast för Garmin ClearVü och
SideVü/ClearVü givare. Den här inställningen fungerar bäst när
du har justerat detaljnivån som visas på skärmen med
inställningarna för känslighet eller ljusstyrka.
Om du vill markera mindre fiskmål eller skapa en visning av ett
mål med högre intensitet kan du öka inställningarna för
färgmättnad eller kontrast. Detta orsakar en förlust av
differentieringen av resultaten med hög intensitet längst ned.
Om du vill minska intensiteten för resultatet kan du minska
färgmättnad eller kontrast.
1 Från en ekolodssida väljer du Menu.
2 Välj ett alternativ:
• När du är på Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidan
väljer du Kontrast.
• När du är på en Panoptix LiveVü ekolodssida väljer du
Färgökning.
• På en annan ekolodssida väljer du Ekolodsinställningar
> Utseende > Färgökning.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka färgintensiteten manuellt väljer du Upp eller
Ned.
• Om du vill använda standardinställningen väljer du
Standard.
Traditionell, Garmin ClearVü och SideVü
ekolodsinställning
Ekolodsinspelningar
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar.
Djuplinje: Visar en djuplinje som snabbreferens.
Bildhastighet: Ställer in den takt med vilken ekolodet sveper
från höger till vänster.
På grunt vatten kanske du vill sakta ner bildhastigheten för
att förlänga den tid som informationen visas på skärmen. På
djupare vatten kan du öka bildhastigheten.
Knappar på skärmen: Ställer in knapparnas beteende på
ekolodsskärmen. Tillgängligt för enheter med pekskärm.
Djupintervallinjer: Visar de lodräta linjer som anger avståndet
till höger och vänster om båten. Den här inställningen är
tillgänglig för SideVü ekolodssida.
Färgpalett: Ställer in färgschema för ekolodsbilden. Den här
inställningen kan vara tillgänglig i menyn Utseende.
Färgscheman med hög kontrast ger mörkare färgtilldelningar
till returer med lägre intensitet. Färgscheman med låg
kontrast ger färgtilldelningar till returer med lägre intensitet
som liknar bakgrundsfärgen.
Utseende: Se Inställningar för ekolodets utseende, sidan 22.
Nummervisning: Ställer in de data som visas på
ekolodsskärmen.
Avancerat: Se Avancerade ekolodsinställningar, sidan 22.
Installation: Återställer ursprungliga ekolodsinställningar.
Spela in ekolodsvisningen
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Zoom.
2 Välj ett alternativ:
Ekolodsinspelning > Spela in ekolod.
15 minuters ekolodsinspelning använder cirka 200 MB
diskutrymme på det isatta minneskortet. En enskild
inspelning avslutas automatiskt när den blir 4 GB stor. Du
kan spela in ekolodsdata tills kortet nått sin kapacitet.
Avbryta ekolodsinspelningen
Innan du kan avbryta inspelningen av ekolod måste du börja
spela in den (Spela in ekolodsvisningen, sidan 21).
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelning > Stoppa inspelning.
Ta bort en ekolodsinspelning
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelningar > Visa inspelningar.
3 Välj en inspelning.
4 Välj Granska > Ta bort.
Spela upp ekolodsinspelningar
Innan du kan spela upp ekolodsinspelningar måste du hämta
och installera programmet HomePort™ och spela in ekolodsdata
på ett minneskort.
1 Ta ut minneskortet från enheten.
2 Sätt in minneskortet i en kortläsare som är ansluten till en
dator.
3 Öppna programmet HomePort.
4 Välj en ekolodsinspelning från enhetslistan.
5 Högerklicka på ekolodsinspelningen i den nedre rutan.
6 Välj Uppspelning.
Ekolod med fishfinder
• Om du vill ställa in djup och zoomning automatiskt väljer
du Automatiskt.
TIPS: Du kan välja
för fler alternativ.
• Om du vill ställa in djupräckvidden på det förstorade
området manuellt väljer du Manuell >
, väljer Visning
upp eller Visning ned för att ställa in djupräckvidden på
det förstorade området och väljer Zooma in eller Zooma
ut för att öka eller minska förstoringen på det förstorade
området.
• Om du vill förstora ett visst område på skärmen väljer du
Förstora.
TIPS: Du kan dra förstoringsrutan till en ny plats på
skärmen.
• Om du vill zooma in på ekolodsdata från bottendjupet
väljer du Låst botten.
Om du vill avbryta zoomningen avmarkerar du alternativet.
Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över
skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer tills det inte
finns några fler detaljer att visa, och då börjar den dra ut den
befintliga detaljen. Det kan vara praktiskt när du rör dig, vid
trolling eller när du befinner dig i mycket djupt vatten där
ekolodet pingar mycket långsamt. En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre.
I de flesta fall ger inställningen Standard en bra balans mellan
en snabbt visad bild och mål som är mindre förvrängda.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Bildhastighet.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med
hjälp av data om fart över grund eller fart genom vatten
väljer du Automatiskt.
21
Inställningen Automatiskt väljer en bildhastighet som
motsvarar båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med
rätt bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du
visar Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidor eller
söker efter en struktur bör du använda inställningen
Automatiskt.
• Om du vill bläddra snabbare väljer du Upp.
• För att bläddra långsammare väljer du Ned.
Justera djup- eller breddskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde traditionellt och Garmin
ClearVü ekolodssidor samt breddskalans mätområde för SideVü
ekolodssidor.
Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom den
nedre tredjedelen av ekolodsskärmen och det kan vara
användbart för att spåra botten som har minimala eller måttliga
ändringar i terrängen.
Med manuell justering av området kan du visa ett visst område,
vilket kan vara användbart för att spåra en botten som har stora
ändringar i terrängen, t.ex. djupa kanter eller klippor. Botten kan
visas på skärmen så länge den visas inom det område som du
har ställt in.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Djupintervall.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att plottern automatiskt ska justera området
väljer du Automatiskt.
• Om du vill öka eller minska området manuellt väljer du
Upp eller Ned.
TIPS: Från ekolodsskärmen kan du välja eller om du
manuellt vill justera området.
TIPS: När du visar flera ekolodsskärmar kan du välja Select
Position för att välja den aktiva skärmen.
Inställningar för ekolodets utseende
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Utseende.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
Realtid: Visar en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida
som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
Edge: Framhäver den starkaste signalen från botten för att
definiera signalens hårdhet eller mjukhet.
Fisksymboler: Ställer in hur ekolodet tolkar svävande objekt.
Visar svävande mål som symboler och ekolodsinformation om
bakgrunden.
Svävande mål visas som symboler med djupinformation och
ekolodsinformation om bakgrunden.
Svävande mål visas som symboler.
Svävande mål visas som symboler med djupinformation.
Ekolodslarm
Obs! Alla alternativ finns inte på alla givare.
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Larm.
Du kan också öppna ekolodslarmen genom att välja
Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre
än det angivna värdet.
Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större
än det angivna värdet.
FrontVü Larm: Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför
fartyget är mindre än det angivna värdet, vilket gör att du kan
undvika grundstötning (Ställa in FrontVü djuplarmet,
sidan 24). Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix
FrontVü givare.
22
Vattentemperatur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen.
Fisk
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Avancerade ekolodsinställningar
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller
eller givare.
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Avancerat.
Störningar: Justerar känsligheten för att minska effekten av
störningar från bruskällor i närheten.
Den lägsta störningsinställningen som ger önskad förbättring
bör användas för att ta bort störningar från skärmen. Det
bästa sättet att eliminera störningar är att korrigera
installationsproblemen som orsakar störningar.
Ytstörningar: Döljer ytstörningar för att minska mängden klotter.
Bredare strålbredd (lägre frekvenser) kan visa fler mål, men
generera mer ytstörningar.
Färgökning: Se Justera detaljnivån, sidan 20.
TVG (Time-Varying Gain): Justerar presentationen av ekon för
att kompensera för försvagade ekolodssignaler på djupare
vatten och minskar visningen av störningar nära ytan. När
värdet för den här inställningen ökas visas färgerna som
associeras med låga störningsnivåer och fiskmål mer
konsekvent genom olika vattendjup. Den här inställningen
minskar också störningar nära vattenytan.
Inställningar för givarinstallation
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller
eller givare.
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Installation.
Återställ standardinställningar för ekolod: Återställer
fabriksinställningarna för ekolodssidan.
Givartyp: Du kan välja typen av givare som är ansluten till
enheten.
Rotera vänster/höger: Ändrar riktningen för SideVü
ekolodssidan när givaren är installerad bakåt.
Vänd: Anger riktningen för Panoptix ekolodssidan när givaren är
installerad så att kablarna pekar mot babords sida av båten.
Konvinkel: Anger bredden på Panoptix givarens konvinkel.
Smala konvinklar gör att du kan se djupare och längre.
Bredare konvinklar gör att du kan se ett större
täckningsområde.
Använd AHRS: Gör det möjligt för det interna riktnings- och
referenssystemets (AHRS) sensorer att upptäcka Panoptix
givarens monteringsvinkel. Om den här inställningen är
avstängd förutsätts det att givaren är monterad i 45 graders
vinkel.
Ekolodsfrekvenser
Obs! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på den enhet
och de givare som används.
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.
Ekolod med fishfinder
Högre frekvenser använder en smal konvinkel och är bättre vid
snabba hastigheter och hårda havsförhållanden. Bottendefinition
och termoklindefinition kan bli bättre när du använder en högre
frekvens.
Lägre frekvenser använder en bredare konvinkel som gör att
fiskaren kan se flera mål, men kan även skapa mer ytstörningar
och minska bottensignalens kontinuitet vid hårda
havsförhållanden. Bredare konvinkel skapar större bågar för
ekon från fiskmål, vilket gör dem perfekta för att hitta fisk. Med
bredare konvinkel blir dessutom prestandan bättre i djupt vatten,
eftersom en lägre frekvens går igenom djupt vatten bättre.
Med CHIRP frekvenser kan du svepa varje puls genom ett urval
frekvenser, vilket resulterar i bättre objektseparation i djupt
vatten. CHIRP kan användas för att exakt identifiera mål, t.ex.
enskilda fiskar i ett stim, och vid tillämpningar i djupt vatten.
CHIRP har i allmänhet bättre prestanda än en
frekvenstillämpning. Eftersom vissa fiskmål kan visas tydligare
med en fast frekvens bör du ta hänsyn till dina mål och
vattenförhållanden när du använder CHIRP frekvenser.
Vissa givare ger dig även möjlighet att anpassa förinställda
frekvenser för varje givarelement, vilket gör att du kan ändra
frekvensen snabbt med hjälp av förinställningar när vattnet och
dina mål ändras.
Om du visar två frekvenser samtidigt med bilden för delad
frekvens kan du se djupare med det lågfrekventa ekot och
samtidigt se fler detaljer från det högfrekventa ekot.
OBS!
Var alltid uppmärksam på lokala bestämmelser gällande
ekolodsfrekvenser. För att till exempel skydda flockar med
späckhuggare kan det vara förbjudet att använda frekvenser
mellan 50 och 80 kHz inom ½ mile från en flock späckhuggare.
Det är ditt ansvar att använda enheten på ett sätt som följer alla
tillämpbara lagar och regler.
Välja givarfrekvensen
Obs! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder
och givare.
Du kan välja vilka frekvenser som ska visas på ekolodsskärmen.
OBS!
Var alltid uppmärksam på lokala bestämmelser gällande
ekolodsfrekvenser. För att till exempel skydda flockar med
späckhuggare kan det vara förbjudet att använda frekvenser
mellan 50 och 80 kHz inom ½ mile från en flock späckhuggare.
Det är ditt ansvar att använda enheten på ett sätt som följer alla
tillämpbara lagar och regler.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Frekvens.
2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.
Mer information om frekvenser finns på Ekolodsfrekvenser,
sidan 22.
Skapa en förinställd frekvens
Obs! Inte tillgängligt med alla givare.
Du kan skapa en förinställning för att spara en specifik
ekolodsfrekvens som gör att du kan ändra frekvenser snabbt.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Frekvens.
2 Välj Lägg till.
3 Ange en frekvens.
Slå på realtidsvyn
Obs! Den här funktionen är tillgänglig på Traditionellt
ekolodssidan.
Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av bilden, som
visar vad som finns under givaren just nu. Du kan använda
realtidsvyn för att identifiera ekon från objekt som kan missas
när ekolodsdata visas snabbt på skärmen, t.ex. när båten rör sig
Ekolod med fishfinder
med hög hastighet. Den kan även vara användbar för att
upptäcka fisk som är nära botten.
I realtidsvyn ovan visas ekon från fiskar
och en mjuk botten
.
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Utseende > Realtid.
Panoptix ekolodsinställningar
Justera RealVü betraktningsvinkeln och zoomningsgraden
Du kan ändra betraktningsvinkel för RealVü ekolodssidorna. Du
kan även zooma in och ut ur vyn.
På en RealVü ekolodssida väljer du ett alternativ:
• Justera betraktningsvinkeln diagonalt genom att välja
.
• Justera betraktningsvinkeln horisontellt genom att välja .
• Justera betraktningsvinkeln vertikalt genom att välja .
• Justera betraktningsvinkeln genom att dra skärmen i valfri
riktning.
• Zooma in genom att dra isär med två fingrar.
• För att zooma ut nyper du ihop fingrarna.
Justera RealVü svephastigheten
Du kan uppdatera hur snabbt givaren sveper fram och tillbaka.
En högre svephastighet skapar en mindre detaljerad bild, men
skärmen uppdateras snabbare. En lägre svephastighet skapar
en mer detaljerad bild, men skärmen uppdateras långsammare.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för RealVü 3D-historik
ekolodssidan.
1 På en RealVüekolodssida väljer du Menu > Svephastighet.
2 Välj ett alternativ.
Ekolodsmeny för LiveVü framåt och FrontVü
På LiveVü framåt eller FrontVü ekolodssidan väljer du Menu.
Känslighet: Styr detaljnivån och brusnivån som visas på
ekolodsskärmen.
Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet
på skärmen kan du minska känsligheten för att ta bort
resultat med lägre intensitet och störningar. Om du vill visa all
resultatinformation kan du öka känsligheten för att visa mer
information på skärmen. Detta ökar också störningarna och
kan göra det svårare att upptäcka faktiska resultat.
Djupräckvidd: Justerar djupskalans mätområde.
Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom
den nedre delen av ekolodsskärmen och det kan vara
användbart för att spåra botten som har minimala eller
måttliga ändringar i terrängen.
Med manuell justering av området kan du visa ett visst
område, vilket kan vara användbart för att spåra en botten
som har stora ändringar i terrängen, t.ex. djupa kanter eller
klippor. Botten kan visas på skärmen så länge den visas
inom det område som du har ställt in.
Räckvidd framåt: Justera framåtskalans mätområde.
Om enheten justerar området automatiskt justeras
framåtskalan i förhållande till djupet. Om du justerar området
manuellt kan du visa ett visst område. Botten kan visas på
23
skärmen så länge den visas inom det område som du har
ställt in. Att manuellt sänka det här alternativet kan minska
effektiviteten hos FrontVü Larm och minska din reaktionstid
för låga djupavläsningar.
Sändningsvinkel: Justerar givarens fokus åt styrbords eller
babords sida. Den här funktionen är endast tillgänglig med
RealVü kompatibla Panoptix givare, till exempel PS30, PS31
och PS60.
Ekolodet sänder: Gör att den aktiva givaren slutar att sända.
FrontVü Larm: Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför
fartyget är mindre än det angivna värdet (Ställa in FrontVü
djuplarmet, sidan 24). Detta är endast tillgängligt med
Panoptix FrontVü givare.
Ekolodsinställningar: Justerar givarens inställningar och
utseendet på ekon.
Ställa in LiveVü och FrontVü givarnas sändningsvinkel
Den här funktionen är endast tillgänglig med RealVü kompatibla
Panoptix givare, till exempel PS30, PS31 och PS60.
Du kan ändra givarens sändningsvinkel för att rikta givaren mot
ett särskilt intressant område. Du kan till exempel rikta givaren
för att följa en betesboll eller fokusera på ett träd när du
passerar det.
1 På en LiveVü eller FrontVü ekolodssida väljer du Menu >
Sändningsvinkel.
2 Välj ett alternativ.
Ställa in FrontVü djuplarmet
VARNING
FrontVü djuplarmet är ett verktyg enbart för situationsberedskap
och kan inte förhindra grundstötning under alla omständigheter.
Det åligger båtens förare att säkerställa att båten framförs
säkert.
Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix FrontVü givare.
Du kan ange att ett larm ska ljuda när djupet är under ett angivet
värde. För bästa resultat bör du ställa in bogkompensationen
när du använder det främre kollisionslarmet (Ställa in
bogkompensation, sidan 25).
1 På FrontVü ekolodssidan väljer du Menu > FrontVü Larm.
2 Välj På.
3 Ange det djup vid vilket larmet utlöses och välj Klar.
På FrontVü skärmen visare en djuplinje det djup vid vilket larmet
är inställt. Linjen är grön när du befinner dig på säkert djup.
Linjen blir gul när du kör fortare än räckvidden framåt ger dig tid
att reagera (10 sekunder). Den blir röd och ett larm ljuder när
systemet upptäcker ett hinder eller djupet är mindre än det
angivna värdet.
OBSERVERA
Förmågan att effektivt undvika grundstötning med hjälp av
FrontVü ekolod minskar när hastigheten överstiger 8 knop.
LiveVü och FrontVü inställningar för utseende
På en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekolodssida väljer du
Menu > Ekolodsinställningar > Utseende.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
Färgökning: Justera intensiteten på färgerna som visas på
skärmen.
Du kan välja ett högre färgmättnadsvärde för att se mål högre
upp i vattenpelaren. Ett högre färgmättnadsvärde gör också
att du kan differentiera resultat med låg intensitet högre upp i
vattenpelaren, men detta orsakar förlust av differentieringen
av resultaten vid botten. Du kan välja ett lägre
färgmättnadsvärde när målen är nära botten så att du kan
skilja mellan mål och resultat med hög intensitet, som sand,
sten och lera.
24
Spår: Anger hur länge spåren visas på skärmen. Spåren visar
objektets rörelse.
Bottenfyllning: Färgar botten brun för att skilja den från
vattenekon.
Rutnätsöverlagring: Visar ett rutnät med intervallinjer.
Bläddra i historik: Visar ekolodshistorik på en traditionell
ekolodssida.
RealVü inställningar för utseende
På en RealVü ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Utseende.
Punktfärger: Ställer in en annan färgpalett för ekolodets
ekopunkter.
Bottenfärger: Anger färgpalett för botten.
Bottenformat: Anger stil för botten. När du är på djupt vatten
kan du välja alternativet Punkter och manuellt ställa in
området på ett grundare värde.
Färgknapp: Visar en förklaring över vilka djup färgerna
motsvarar.
Inställningar för Panoptix givarinstallation
På en Panoptix ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Installation.
Installationsdjup: Ställer in det djup under vattenytan på vilket
Panoptix givaren är monterad. Om du anger det faktiska djup
på vilket givaren är monterad leder det till en mer noggrann
visuell presentation av vad som finns i vattnet.
Bogkompensation: Ställer in avståndet mellan fören och
installationsplatsen för Panoptix givare med framåtvy. Detta
gör att du kan visa avståndet framåt från fören i stället för
givarens plats.
Det här gäller för Panoptix givare på FrontVü, LiveVü framåt
och RealVü 3D framåt ekolodssidor.
Konvinkel: Anger bredden på konvinkeln för Panoptix givare
med nedåtvy. Smala konvinklar gör att du kan se djupare och
längre. Bredare konvinklar gör att du kan se ett större
täckningsområde.
Det här gäller för Panoptix givare på FrontVü, LiveVü nedåt
och LiveVü framåt ekolodssidor.
Använd AHRS: Gör det möjligt för det interna riktnings- och
referenssystemets (AHRS) sensorer att upptäcka Panoptix
givarens monteringsvinkel automatiskt. När den här
inställningen är avaktiverad kan du ange den specifika
monteringsvinkeln för givaren med hjälp av inställningen
Lutningsvinkel. Många givare med framåtvy är monterade i
45 graders vinkel och givare med nedåtvy är monterade i 0
graders vinkel.
Vänd: Anger riktningen för Panoptix ekolodspresentationen när
givaren för nedåtvy är installerad så att kablarna pekar mot
babords sida av båten.
Det här gäller för Panoptix givare på LiveVü nedåt, RealVü
3D nedåt och RealVü 3D historik ekolodssidor.
Kalibrera kompass: Kalibrerar den inbyggda kompassen i
Panoptix givaren (Inställningar för givarinstallation, sidan 22).
Det här gäller för Panoptix givare med en inbyggd kompass,
till exempel PS21-TR givare.
Orientering: Styr om givaren är i installationsläget nedåt eller
framåt. Inställningen Automatiskt använder AHRS-sensorn till
att fastställa riktningen.
Detta gäller PS22 och LiveScope givare.
Fokus: Justerar ekolodssidan för att kompensera för ljudets
hastighet i vatten. Inställningen Automatiskt använder
temperaturen i vattnet för att beräkna ljudets hastighet.
Detta gäller för LiveScope givare.
Återställ standardinställningar för ekolod: Återställer
ekolodsinställningarna till fabriksinställningar.
Ekolod med fishfinder
Ställa in bogkompensation
För Panoptix givare med framåtvy kan du ange en
bogkompensation för att kompensera för avståndsavläsningen
framåt för givarens installationsplats. Detta gör att du kan visa
avståndet framåt från fören i stället för givarens
installationsplats.
Den här funktionen gäller för Panoptix givare på FrontVü,
LiveVü framåt och RealVü 3D framåt ekolodssidor.
1 Mät det horisontella avståndet från givaren till fören.
Autopilotskärmen
Faktisk kurs
Inställd kurs (kurs som autopiloten håller)
Faktisk kurs (i standbyläge)
Inställd kurs (i aktiverat läge)
Roderpositionsindikator (Den här funktionen är endast tillgänglig
när en rodersensor är ansluten.)
Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Autopilotinställning
> Steggirsstorlek.
2 Välj en storlek.
Ställa in energisparläget
2 På tillämplig ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Installation > Bogkompensation.
3 Ange det uppmätta avståndet och välj Klar.
På tillämplig ekolodssida ändras räckvidden framåt med det
avstånd du angav.
Autopilot
VARNING
Du kan använda autopilotfunktionen endast vid en station som
är installerad bredvid en styrplats, gasreglage och kontrollenhet.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
Autopilotsystemet anpassar kontinuerligt styrningen av din båt
för att hålla en fast kurs (kurshållning). Systemet möjliggör även
manuell styrning och olika automatiska styrningsfunktioner och mönster.
När plottern är ansluten till ett kompatibelt Garmin
autopilotsystem kan du aktivera och styra autopiloten från
plottern.
Mer information om kompatibla Garmin autopilotsystem finns på
garmin.com.
Autopilot
Du kan justera nivån av roderaktivitet.
1 På autopilotskärmen trycker du på Menu >
Autopilotinställning > Inställning av strömläge >
Energisparfunktion.
2 Välj en procentandel.
Om du ställer in en högre procentandel minskar
roderaktiviteten och kurshållningen. Ju högre procentandel,
desto mer avviker kursen innan autopiloten korrigerar den.
TIPS: I krabb sjö vid låga hastigheter minskar
roderaktiviteten om du ökar Energisparfunktion procentandel.
Välja standardkurskälla
OBS!
Använd autopilot-CCU:ns inbyggda kompass för kurskällan för
bästa resultat. Om en GPS-kompass från tredje part används
kan det hända att data skickas oregelbundet vilket kan resultera
i många fler förseningar. Autopiloten kräver aktuell information
och kan därför ofta inte använda data från en GPS-kompass
från tredje part för GPS-positionering eller -hastighet. Om en
GPS-kompass från tredje part används är det sannolikt att
autopiloten periodvis rapporterar förlorad navigationsdata och
hastighetskälla.
Om du har mer än en kurskälla i nätverket kan du välja din
standardkälla. Källan kan vara en kompatibel GPS-kompass
eller en magnetisk kurssensor.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Autopilotinställning
> Standardkällor
2 Välj en källa.
Om den valda kurskällan är otillgänglig visar
autopilotskärmen inte några data.
Aktivera autopiloten
När du aktiverar autopiloten tar den över styrningen av rodret
och styr båten med bibehållen kurs.
Välj Aktivera på valfri skärm.
Din inställda kurs visas mitt på autopilotskärmen.
25
Styrmönster
VARNING
Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt.
Aktivera bara mönsterstyrning när du är säker på att vattnet är
fritt från hinder.
Autopiloten kan styra båten enligt förinställda mönster för fiske
och dessutom utföra andra specialmanövrer som U-svängar och
Williamson-girar.
Följa U-svängsmönstret
Du kan använda U-svängsmönstret för att gira båten 180 grader
och bibehålla den nya kursen.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning > Usväng.
2 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Ställa in och följa cirkelmönstret
Du kan använda cirkelmönstret till att styra båten i en oavbruten
cirkel, i angiven riktning och med angivet tidsintervall.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Cirklar.
2 Om det behövs väljer du Tid och väljer en tid som autopiloten
ska slutföra en cirkel på.
3 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Ställa in och följa sicksackmönstret
Du kan använda sicksackmönstret till att styra båten från babord
till styrbord och tillbaka, under angiven tid och med angiven
vinkel, längs den aktuella kursen.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Sicksack.
2 Om det behövs väljer du Amplitud och väljer grader.
3 Om det behövs väljer du Period och väljer en tidsperiod.
4 Välj Aktivera sicksack.
Följa Williamson-girmönstret
Du kan använda Williamson-giren till att styra båten tillbaka så
att den färdas längs med den plats där Williamson-girmönstret
aktiverades. Williamson-girmönstret kan användas i man
överbord-situationer.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Williamson-gir.
2 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Reactor™ autopilotfjärrkontroll
VARNING
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Du kan ansluta en Reactor autopilotfjärrkontroll trådlöst till
plottern för att styra det kompatibla Reactor autopilotsystemet.
Mer information om hur du använder fjärrkontrollen finns i
instruktionerna till Reactor autopilotfjärrkontrollen på garmin.com
Para ihop en Reactor autopilotfjärrkontroll med en
plotter
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter
> Autopilotfjärrkontroll.
2 Vid behov väljer du Aktivera.
3 Välj Ny anslutning.
4 På fjärrkontrollen väljer du > Pair with MFD.
Plottern piper och visar ett bekräftelsemeddelande.
26
5 Välj Ja på plottern för att slutföra ihopparningen.
Ändra funktion på Reactor autopilotfjärrkontrollens
åtgärdsknappar
Du kan ändra mönster eller åtgärder som tilldelats till Reactor
autopilotfjärrkontrollens åtgärdsknappar.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter
> Autopilotfjärrkontroll > Knappåtgärder.
2 Välj en åtgärdsknapp som du vill ändra.
3 Välj ett mönster eller en åtgärd som ska tilldelas till
åtgärdsknappen.
Seglingsfunktioner
Ställa in båttyp
Du kan välja båttyp för att konfigurera plotterinställningarna och
använda funktioner som är anpassade efter din båttyp.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Typ av farkost.
2 Välj ett alternativ.
Seglingstävling
Du kan använda enheten för att öka chansen för att båten
korsar startlinjen för en seglingtävling exakt när den börjar. När
du synkroniserar tävlingstiduret med den officiella
nedräkningstimern för seglingstävlingen meddelas du med en
minuts intervall när loppets starttid närmar sig. När du
kombinerar tävlingstiduret med den virtuella startlinjen mäter
enheten hastighet, kurs och återstående tid på
nedräkningstimern. Enheten använder den här informationen för
att ange om båten kommer att korsa startlinjen före, efter eller
på rätt tid för seglingstävlingens start.
Vägledning för startlinje
Vägledning för seglingsstartlinje är en visuell återgivning av
information som du behöver för att korsa startlinjen vid optimal
tid och med optimal hastighet.
När du ställt in styrbords och babords startlinjemarkeringar,
målfart och -tid och när du startat tävlingstiduret visas en
förutsagd linje. Den förutsagda linjen sträcker sig från din
aktuella position mot startlinjen och layline-linjerna som sträcker
sig från vardera markeringen.
Slutpunkten och färgen på den förutsagda linjen anger var båten
kommer att befinna sig vid tidslutet, baserat på båtens
nuvarande hastighet.
När slutpunkten är före startlinjen är linjen vit. Det indikerar att
båtens hastighet måste öka för att nå startlinjen i tid.
När slutpunkten är förbi startlinjen är linjen röd. Det indikerar att
båtens hastighet måste minska för att undvika straff för att ha
nått startlinjen före tidslutet.
När slutpunkten är på startlinjen är linjen vit. Det indikerar att
båten rör sig med optimal hastighet för att nå startlinjen till
tidslutet.
Som standard visas fönstren för vägledning för startlinje och
tävlingstiduret på kombinationsskärmen Seglingstävling.
Ställa in startlinje
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du Menu >
Startlinje.
2 Välj ett alternativ:
• Markera babords och styrbords startlinjemärken när du
seglar förbi dem genom att välja Pingmärken.
• Om du vill markera babords och styrbords startlinjemärken
genom att ange koordinater väljer du Ange koordinater.
• Om du vill växla position på babords och styrbords
märken efter att du har ställt in dem väljer du Byt babord
och styrbord.
Seglingsfunktioner
Använda vägledning för startlinje
Du kan använda funktionen Vägledning för startlinje för att få
hjälp med att korsa startlinjen med optimal hastighet under en
seglingstävling.
1 Markera startlinjen (Ställa in startlinje, sidan 26).
2 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du Menu >
Målfart och väljer din målfart när du korsar startlinjen.
3 Välj Måltid och välj måltid för att korsa startlinjen.
4 Välj Back.
5 Starta tävlingstimern (Använda tävlingstiduret, sidan 27).
Använda tävlingstiduret
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du
för att ställa in timern.
Välj
Select för att starta eller stoppa timern.
2
eller
Ställa in avståndet mellan bogen och GPS-antennen
Du kan ange avståndet mellan båtens bog och GPS-antennens
plats. På så sätt säkerställer du att båtens bog korsar startlinjen
exakt på starttiden.
1 På presentationen Vägledning för startlinje väljer du Menu >
Startlinje > GPS-bogkompensation.
2 Ange avståndet.
3 Välj Klar.
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
vattendjupavläsningen för givarens installationsplats. Detta ger
dig möjlighet att visa vattendjupet under kölen eller det faktiska
vattendjupet, beroende på dina behov.
Om du vill veta vattendjupet under kölen eller den lägsta
punkten för båten och givaren är installerad vid vattenytan eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från givarens
plats till båtens köl.
Om du vill veta det faktiska vattendjupet och givaren är
installerad under vattenytan mäter du avståndet från givarens
underkant upp till vattenytan.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du har giltiga
djupdata.
1 Mät avståndet:
• Om givaren är installerad vid vattenytan
eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från
givarens plats till båtens köl. Ange värdet som ett positivt
tal.
• Om givaren är installerad vid kölens spets
och du vill
veta det faktiska vattendjupet mäter du avståndet från
givaren till vattenytan. Ange värdet som ett negativt tal.
Inställningar för layline-linjer
För att kunna använda layline-funktioner måste du ansluta en
vindgivare till plottern.
När du är i seglingsläget (Ställa in båttyp, sidan 2) kan du visa
layline-linjer på navigationssjökortet. Layline-linjer kan vara
mycket användbara vid tävling.
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
3 Välj om givaren är installerad vid vattenytan, eller välj
På navigationssjökortet väljer du Menu > Lager > Min farkost >
Riktningslinjer > Inställning.
Skärm: Anger hur layline-linjer och båtar visas på sjökortet och
justerar layline-linjernas längd.
Seglingsvinkel: Här kan du välja hur enheten beräknar laylinelinjer. Alternativet Faktiska beräknar layline-linjer med hjälp
av den uppmätta vindvinkeln från vindsensorn. Alternativet
Manuell beräknar layline-linjer genom att använda manuellt
angivna lovarts- och läsidesvinklar.
Lovartvinkel: Ange en layline-linje baserat på lovartvinkeln vid
segling.
Läsidesvinkel: Ange en layline-linje baserat på läsidesvinkeln
vid segling.
Tidvattenskorrigering: Korrigerar layline-linjer baserat på
tidvattnet.
Filtertid, konstant: Filtrerar layline-data baserat på det angivna
tidsintervallet. För en jämnare layline som filtrerar bort vissa
förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du en
högre siffra. För layline-linjer som visar en högre känslighet
för förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du
en lägre siffra.
Seglingsfunktioner
om givaren är installerad vid kölens spets.
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.
Använda autopiloten på segelbåt
OBSERVERA
När autopiloten är aktiverad styr den enbart rodret. Du och din
besättning är fortsatt ansvariga för seglen när autopiloten är
aktiverad.
Autopiloten kan förutom att hålla kursen även bibehålla en fast
vindvinkel. Autopiloten kan även användas för att styra rodret
under kryssning och gippning.
Fast vindvinkel
Det går att ställa in autopiloten för att bibehålla en särskild
bäring i förhållande till den aktuella vindvinkeln. Enheten måste
vara ansluten till en vindsensor som är kompatibel med NMEA
2000 eller NMEA 0183 för att en vindvinkel eller en vindbaserad
kryssning/gippning ska kunna utföras.
®
Ställa in typ av fast vindvinkel
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor till autopiloten.
27
För avancerade autopilotinställningar, se
installationsinstruktionerna som medföljer autopiloten.
1 På autopilotskärmen trycker du på Menu >
Autopilotinställning > Typ av fast vindvinkel.
2 Välj Skenbar eller Faktisk.
Aktivera fast vindvinkel
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183-vindsensor till autopiloten.
När autopiloten är i standbyläge väljer du Fast vindvinkel.
Aktivera Fast vindvinkel från Kurshållning
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183-vindsensor till autopiloten.
Med kurshållningen aktiverad väljer du Menu > Fast
vindvinkel.
Ändra fast vindvinkel med autopiloten
Den fasta vindvinkeln kan ändras på autopiloten när fast
vindvinkel är aktiverad.
• För att justera den fasta vindvinkeln med 1° i taget väljer du
eller .
• För att justera den fasta vindvinkeln med 10° i taget väljer du
eller .
Kryssa och gippa
Det går att ställa in så att autopiloten utför en kryssning eller
gippning när kurshållning eller fast vindvinkel är aktiverad.
Kryssning och gippning från kurshållningen
1 Aktivera kurshållning (Aktivera autopiloten, sidan 25).
2 Välj Menu.
3 Välj ett alternativ.
Autopiloten styr din båt genom kryssning eller gippning.
Kryssning och gippning från den fasta vindvinkeln
Innan du kan aktivera den fasta vindvinkeln måste du ha en
vindsensor installerad.
1 Aktivera fast vindvinkel (Aktivera fast vindvinkel, sidan 28).
2 Välj Menu.
3 Välj ett alternativ.
Autopiloten styr din båt genom kryssning eller gippning.
Information om hur det går med kryssningen eller gippningen
visas på skärmen.
Ställa in kryssnings- och gippningsfördröjning
Med kryssnings- och gippningsfördröjningen kan du aktivera en
fördröjning av kryssnings-/gippningsstyrningen efter att
manövern initierats.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Autopilotinställning
> Seglingsinställningar > Kryssnings-/
gippningsfördröjning.
2 Välj längden på fördröjningen.
3 Vid behov väljer du Klar.
Aktivera gippningsbegränsare
Obs! Gippningsbegränsaren hindrar dig inte från att utföra en
gipp för hand med rodret eller stegstyrningen.
Gippningsbegränsaren förhindrar att autopiloten utför en
gippning.
1 På autopilotskärmen trycker du på Menu >
Autopilotinställning > Seglingsinställningar >
Gippningsbegränsare.
2 Välj Aktiverad.
28
Force™ Trollingmotorkontroll
VARNING
Kör inte motorn när propellern är utanför vattnet. Kontakt med
den roterande propellern kan orsaka allvarliga personskador.
Använd inte motorn i områden där du eller andra personer i
vattnet kan komma i kontakt med den roterande propellern.
Koppla alltid bort motorn från batteriet innan du rengör eller utför
service på propellern för att undvika skador.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
OBSERVERA
När du använder autopilotfunktionerna måste du vara förberedd
på plötsliga stopp, acceleration och svängar.
Var uppmärksam på risken för att fastna eller klämma sig på
rörliga delar när du förvarar eller fäller ut motorn, vilket kan leda
till skador.
Var uppmärksam på hala ytor runt motorn när du förvarar eller
fäller ut motorn. Att halka när motorn förvaras eller fälls ut kan
leda till skador.
Du kan ansluta Force trollingmotorn till plottern för att visa och
styra motorn med hjälp av plottern.
Ansluta till en trollingmotor
Du kan ansluta plottern trådlöst till en kompatibel Garmin Force
trollingmotor på båten för att styra trollingmotorn från plottern
1 Slå på plottern och trollingmotorn.
2 Aktivera Wi‑Fi nätverket på plottern (Ställa in det trådlösa
Wi‑Fi nätverket, sidan 37).
3 Kontrollera att plottern är värd för nätverket.
4 På plottern väljer du Inställningar > Kommunikationer >
Trådlösa enheter > Garmin-trollingmotor.
5 På trollingmotorns display trycker du tre gånger på för att
aktivera ihopparningsläget.
På trollingmotorns display lyser blått när den söker efter en
anslutning till plottern och blir grön när anslutningen har
upprättats.
När plottern och trollingmotorn har anslutits kan du aktivera
trollingmotorns överlagringsfält för att styra motorn (Lägga till
trollingmotorkontroller till skärmar, sidan 28).
Lägga till trollingmotorkontroller till skärmar
När du har anslutit plottern till Force trollingmotorn, måste du
lägga till trollingmotorns kontrollfält till skärmarna för att styra
trollingmotorn.
1 Öppna en skärm som du vill styra trollingmotorn från.
2 Välj ett alternativ:
• På en kombinationssida eller SmartMode™ layout väljer du
Menu > Ändra > Nummervisning.
• Från en helskärmsvy väljer du Menu > xxx.
3 Välj Övre stapel eller Nedre fält.
4 Välj Fält trollingmotor.
Upprepa de här stegen om du vill lägga till
trollingmotorkontrollerna till alla skärmar som du vill styra
trollingmotorn från.
Force™ Trollingmotorkontroll
Kontrollfältet Trollingmotor
Kalibrera trollingmotorns kompas
Med trollingmotorns kontrollfält kan du styra en Force
trollingmotor och se motorns status.
Välj ett objekt för att aktivera det. Knappen tänds när det väljs.
Välj objektet igen för att inaktivera det.
Du måste kalibrera kompassen i trollingmotorn innan du kan
använda autopilotfunktionerna.
1 Kör båten till ett öppet område med lugnt vatten.
> Kalibrera >
2 I trollingmotorfältet väljer du symbolen
Kompasskalibrering.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Trollingmotorns batteristatus.
Slår på eller stänger av propellern.
Sänker hastigheten.
Hastighetsindikator.
Ökar hastigheten.
Ställa in bogkompensation
Beroende på installationsvinkeln kan det hända att
trollingmotorn inte är i linje med båtens mittlinje. För bästa
resultat bör du ställa in bogkompensationen.
1 Justera trollingmotorns vinkel så att den är i linje med
båtens mittlinje
och pekar rakt framåt.
Aktivera farthållaren vid aktuell fart över grund (FÖG).
Aktiverar propellern vid full hastighet.
Trollingmotorns status.
Aktiverar ankringsfunktionen som använder trollingmotorn för att
hålla kvar positionen.
Styr trollingmotorn.
När du använder ankringsfunktionen flyttas ankringspositionen
framåt, bakåt, åt vänster eller åt höger.
Aktiverar kurshållning (ställa in och bibehålla aktuell kurs).
När trollingmotorn använder kurshållning visas ett autopilotfält i
trollingmotorfältet.
Öppnar inställningarna för trollingmotorn.
Inställningar för trollingmotor
I trollingmotorfältet väljer du symbolen .
Kalibrera: Kalibrerar trollingmotorkompassen (Kalibrera
trollingmotorns kompas, sidan 29) och ställer in
trollingmotorns bogkompensation (Ställa in
bogkompensation, sidan 29).
Förstärkning ankare: Ställer in svaret för trollingmotorn i
ankarlåsläget. Om du vill att trollingmotorn ska svara
snabbare och röra sig snabbare ökar du värdet. Om motorn
rör sig för mycket minskar du värdet.
Navigationskänslighet: Ställer in svaret för trollingmotorn vid
navigering. Om du vill att trollingmotorn ska svara snabbare
och röra sig snabbare ökar du värdet. Om motorn rör sig för
mycket minskar du värdet.
Kurshållningsläge: Ställer in läget för kurshållning. Alternativet
Fartygsjustering försöker hålla båten i samma riktning.
Alternativet Navigera till försöker navigera längs en rak linje i
önskad riktning.
Autostart på: Startar trollingmotorn när du slår på strömmen till
systemet.
Propeller stuvsida: Ställer in vilken sida av trollingmotorn som
propellern roterar till när trollingmotorn förvaras. Detta är
användbart när du förvarar andra artiklar nära propellern.
Genvägsknappar: Gör att genvägsknapparna på
trollingmotorns fjärrkontroll fungerar med just den här
plottern. Knapparna fungerar bara med en plotter åt gången.
Återställ standardinställningar: Återställer trollingmotorns
inställningar till fabriksinställningarna.
Tilldela ett kortkommando till genvägsknapparna för
trollingmotorns fjärrkontroll
Du kan snabbt öppna ofta använda skärmar genom att tilldela
en genvägsknapp på trollingmotorns fjärrkontroll. Du kan skapa
ett kortkommando till skärmar, t.ex. ekolodsskärmar och sjökort.
1 Öppna en skärm.
2 Tryck ned en genvägsknapp.
TIPS: Kortkommandot sparas också under kategorin Ofta
använda med genvägsknappens nummer.
Mätare och diagram
2 På trollingmotorfältet väljer du symbolen
Bogkompensation.
> Kalibrera >
Mätare och diagram
Mätarna och diagrammen ger olika information om motorn och
miljön. En kompatibel givare eller sensor måste vara ansluten till
nätverket för att du ska kunna visa informationen.
Visa kompassen
Du kan visa information om bäring, kurs och rutt med hjälp av
kompassen.
Välj Mätare > Kompass.
Visa trippmätare
Trippmätarna visar information för sträcka, hastighet, tid och
bränsle för den aktuella trippen.
Välj Mätare > Tripp.
Återställa trippmätare
1 Välj Mätare > Tripp > Menu.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in alla avlästa värden för aktuell tripp på
noll väljer du Nollställ tripp.
• Om du vill ställa in värdet för maxfart på noll väljer du
Nollställ maximal fart.
• Om du vill ställa in trippmätaren på noll väljer du Nollställ
Tot. Distans.
• Om du vill ställa in alla värden på noll väljer du Nollställ
allt.
29
Visa Motor- och bränslemätare
Innan du kan visa motor- och bränslemätare måste du vara
ansluten till ett NMEA 2000 nätverk som kan läsa av motor- och
bränsledata. Se installationsinstruktionerna för detaljer.
Välj Mätare > Motor.
2 Välj ett alternativ:
• När du har fyllt alla bränsletankar på båten väljer du Fyll
alla tankar. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet.
• När du har fyllt på med bränsle utan att fylla hela tanken
väljer du Lägg till bränsle till båt och anger den mängd
du har fyllt på med.
• Om du vill ange hur mycket bränsle det finns totalt för alla
bränsletankar väljer du Ange totalt bränsle ombord och
anger total mängd bränsle i tankarna.
Visa vindmätare
Välja antal motorer som visas som mätare
Du kan visa information om upp till fyra motorer.
1 På motormätarskärmen väljer du Menu > Mätarinställning >
Motorval > Antal motorer.
2 Välj ett alternativ:
• Välj antal motorer.
• Välj Konfigurera automatiskt för att detektera antalet
motorer automatiskt.
Anpassa vilka motorer som visas som mätare
Innan du kan anpassa hur motorerna ska visas i mätarna måste
du välja antalet motorer manuellt (Välja antal motorer som visas
som mätare, sidan 30).
1 På motormätarskärmen väljer du Menu > Mätarinställning >
Motorval > Antal motorer.
2 Välj Första motorn.
3 Välj motor som ska visas i den första mätaren.
4 Upprepa för resterande motorstaplar.
Aktivera statuslarm för motormätare
Du kan aktivera visning av motorstatuslarm på plottern.
På motormätarskärmen väljer du Menu > Mätarinställning >
Statuslarm > På.
När ett motorlarm utlöses visas ett larmmeddelande om
mätarstatus och mätaren kan bli röd, beroende på vilken typ av
larm det är.
Aktivera vissa mätarstatuslarm
1 På motormätarskärmen väljer du Menu > Mätarinställning >
Statuslarm > Egna.
2 Välj ett eller flera larm för motormätare som du vill inaktivera.
Ställa in bränslelarm
Innan du kan ställa in ett bränslenivålarm måste du ansluta en
kompatibel bränsleflödesgivare till plottern.
Du kan ställa in ett larm som ljuder när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1 Välj Inställningar > Larm > Bränsle > Ange totalt bränsle
ombord > På.
2 Ange mängd återstående bränsle som ska utlösa larmet och
välj Klar.
Ställa in båtens bränslekapacitet
1 Välj Inställningar > Min farkost > Bränslekapacitet.
2 Ange hur stor kapacitet bränsletankarna har tillsammans.
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd
för båten
Du kan synkronisera bränslenivåerna på plottern med aktuell
bränslemängd för båten när du fyller på båten med bränsle.
1 Välj Mätare > Motor > Menu.
30
Innan du kan visa vindinformation måste du ansluta en
vindsensor till plottern.
Välj Mätare > Vind.
Konfigurera seglingsvindmätaren
Du kan konfigurera seglingsvindmätaren så att den visar faktisk
eller skenbar vindhastighet och -vinkel.
1 På vindmätaren väljer du Menu > Seglingsvindmätare.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vindvinkel väljer du
Visare och väljer ett alternativ.
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vindhastighet väljer du
Vindhastighet och väljer ett alternativ.
Konfigurera hastighetskällan
Du kan ange om de hastighetsdata för båten som visas på
mätaren och används för att beräkna vind ska baseras på fart
genom vattnet eller GPS-hastighet.
1 På vindmätaren väljer du Menu > Kompassmätare >
Hastighetsvisning.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill beräkna hastighet baserat på data från sensorn
för vattenhastighet väljer du Fart genom vatten.
• Om du vill beräkna hastighet baserat på GPS-data väljer
du GPS-fart.
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren
Du kan ange källa för den rubrik som visas på vindmätaren.
Magnetisk kurs är de kursdata som tas emot från en kurssensor
och GPS-kursdata beräknas i plotterns GPS (kurs över grund).
1 På vindmätaren väljer du Menu > Kompassmätare >
Riktningskälla.
Välj
GPS-kurs eller Magnetisk.
2
Obs! Vid förflyttning i låg hastighet eller vid stillastående är
den magnetiska kompasskällan noggrannare än GPS-källan.
Anpassa den högupplösta vindmätaren
Du kan ange intervall för den högupplösta vindmätaren för både
motvindsskalan och medvindsskalan.
1 På vindmätaren väljer du Menu > Kompassmätare > Ange
mätartyp > Högupplöst vindmätare.
2 Välj ett alternativ:
• För att ställa in högsta och lägsta värden som visas när
den högupplösta vindmätaren för motvind visas ska du
välja Ändra motvindsskala och ange vinklarna.
• För att ställa in högsta och lägsta värden som visas när
den högupplösta vindmätaren för medvind visas ska du
välja Ändra medvindsskala och ange vinklarna.
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vind väljer du Vind
och väljer ett alternativ.
Digital switching
Plottern kan användas för att övervaka och styra kretsar när ett
kompatibelt system är anslutet.
Digital switching
Du kan t.ex. kontrollera innerbelysningen och navigeringsljusen
på fartyget. Du kan också övervaka betestankskretsar.
För att få åtkomst till digital switching-kontroller väljer du
Omkopplare.
Om du vill ha mer information om hur du köper och konfigurerar
ett digital switching-system kan du kontakta du din Garmin
återförsäljare.
Lägga till och redigera en sida för digital
switching
Du kan lägga till och anpassa sidor för digitala switching till
plottern.
1 Välj Omkopplare > Menu.
2 Välj Lägg till sida eller välj en sida som du vill redigera. .
3 Konfigurera sidan efter behov:
• Välj Namn för att ange ett namn för sidan.
• Du kan ställa in omkopplarna genom att välja Redigera
omkopplare.
Information om tidvatten, strömmar
och astronomi
Tidvattensstationsinformation
Du kan visa information om en tidvattenstation för ett visst
datum och klockslag, inklusive tidvattenhöjd och när nästa flod
och ebb inträffar. Som standard visar plottern
tidvatteninformation för den senast visade tidvattenstationen,
aktuellt datum och senaste timmen.
Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar >
Tidvatteninformation.
Strömstationsinformation
Obs! Information för aktuell station visas med vissa detaljerade
kartor.
Du kan visa information om en aktuell station för ett visst datum
och klockslag, inklusive information om aktuell hastighet och
strömnivå. Som standard visar plottern ströminformation för den
senast visade strömstationen och för aktuellt datum och
klockslag.
Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar >
Strömmar.
Astronomiinformation
Du kan visa information om sol- och månuppgång/-nedgång,
månfas och ungefärlig himlavalvsplats för solen och månen.
Mitten av skärmen representerar himlen och de yttersta ringarna
representerar horisonten. Som standard visar plottern
astronomiinformation för aktuellt datum och klockslag.
Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar >
Astronomi.
Visa information om tidvattenstation, aktuell
station eller astronomiinformation för ett
annat datum
1 Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar.
2 Välj Tidvatteninformation, Strömmar eller Astronomi.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa information för ett annat datum väljer du
Ändra datum > Manuell och anger ett datum.
• Om du vill visa information för idag väljer du Ändra datum
> Använd aktuellt datum.
Information om tidvatten, strömmar och astronomi
• Om det är tillgängligt kan du välja Nästa dag för att visa
information om dagen efter.
• Om det är tillgängligt kan du välja Föregående dag för att
visa information om dagen innan.
Visa information för en annan tidvatten- eller
strömstation
1
2
3
4
Välj Navigationsinformation > Tidvatten och strömmar.
Välj Tidvatteninformation eller Strömmar.
Välj Närliggande stationer.
Välj en station.
DSC (Digital Selective Calling)
Plotter och NMEA 0183 VHF-radiofunktioner
När din plotter är ansluten till en NMEA 0183 VHF-radio är
dessa funktioner aktiverade.
• Plottern kan överföra din GPS-position till radion. Om radion
har funktioner för det, överförs GPS-positionsinformation
tillsammans med DSC-anrop.
• Plottern kan ta emot DSC-anrop (Digital Selective Calling)
och positionsinformation från radion.
• Plottern kan spåra positionerna för farkoster som sänder ut
positionsrapporter.
Aktivera DSC
Välj Inställningar > Andra farkoster > DSC.
DSC-lista
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra
DSC-kontakter som du har angett. DSC-listan kan innehålla upp
till 100 poster. DSC-listan visar de senaste anropen från en båt.
Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt ersätter det
första anropet i anropslistan.
Visa DSC-listan
Innan du kan visa DSC-listan måste plottern anslutas till en
VHF-radio som har funktioner för DSC.
Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till en farkost i DSC-listan. Du kan göra anrop till
en DSC-kontakt från plottern.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSC-lista
> Lägg till kontakt.
2 Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.
3 Ange farkostens namn.
Inkommande nödanrop
Om din kompatibla plotter och VHF-radio har anslutits med
NMEA 0183 så meddelar plottern dig när VHF-radion tar emot
ett DSC-nödanrop. Om positionsinformation skickades
tillsammans med nödanropet, registreras den informationen och
blir tillgänglig med anropet.
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.
Navigera till ett fartyg i nöd
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
31
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Gå till eller Rutt till.
Positionsspårning
När du ansluter plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan
du spåra farkoster som skickar positionsrapporter.
Den här funktionen är även tillgänglig med NMEA 2000, när
farkosten skickar rätt PGN-data (PGN 129808; DSCanropsinformation).
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan
(DSC-lista, sidan 31).
Visa en positionsrapport
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj ett alternativ:
• Visa detaljer för positionsrapporten genom att välja .
• Visa ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att välja .
Navigera till en spårad farkost
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Gå till eller Rutt till.
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad
farkost
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Skapa waypoint.
Redigera information i en positionsrapport
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Ändra.
• Om du vill ange namnet på fartyget väljer du Namn.
• Om du vill välja en ny symbol väljer du Symbol, om det
finns.
• Om du vill ange en kommentar väljer du Kommentar.
• Om du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar
farkostens position väljer du Spår.
• Om du vill välja en färg för spårlinjen väljer du Spårlinje.
Ta bort ett positionsrapportanrop
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Ändra > Rensa rapport.
Visa farkostspår på navigationssjökortet
Du kan visa spår för alla spårade fartyg på vissa sjökortsvyer.
Som standard anger en svart linje fartygets bana, en svart punkt
varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost och en
blå flagga farkostens senast rapporterade position.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du Menu > Lager
> Andra farkoster > DSC > DSC-spår.
2 Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på
sjökortet.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som
är nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.
32
Individuella rutinanrop
När du ansluter plottern till en Garmin VHF-radio kan du
använda plotterns gränssnitt och ställa in ett individuellt
rutinanrop.
När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern kan du
välja vilken DSC-kanal som du vill kommunicera på. Radion
sänder denna begäran med ditt anrop.
Välja en DSC-kanal
Obs! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som finns
tillgängliga i alla frekvensband. Standardkanalen är 72. Om du
väljer en annan kanal använder plottern den kanalen för
efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj en farkost eller en station att anropa.
3 Välj Anrop med radio > Kanal.
4 Välj en tillgänglig kanal.
Göra ett individuellt rutinanrop
Obs! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar
radion inte emot anropsinformation vid initiering av ett anrop från
en plotter.
1 Välj Navigationsinformation > Andra farkoster > DSClista.
2 Välj en farkost eller en station att anropa.
3 Välj Anrop med radio.
4 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.
5 Välj Sänd.
Plottern skickar information om anropet till radion.
6 På din Garmin VHF radio slutför du anropet.
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett AIS-objekt.
2 Välj AIS-fartyg > Anrop med radio.
3 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.
4 Välj Sänd.
Plottern skickar information om anropet till radion.
5 På din Garmin VHF radio slutför du anropet.
Mediespelare
Obs! Mediespelarfunktionen är inte kompatibel med alla
plottermodeller.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla anslutna
mediespelare.
Om du har en kompatibel stereo ansluten till NMEA 2000
nätverket kan du styra stereon via plottern. Plottern identifierar
normalt mediespelaren när den ansluts för första gången.
Du kan spela upp media från källor som är anslutna till
mediespelaren och källor som är anslutna till NMEA 2000
nätverket.
Starta mediespelaren
Innan du kan öppna mediespelaren måste du ansluta en
kompatibel enhet till plottern.
Välj Media.
Ikoner
Obs! Alla enheter har inte de här ikonerna.
Mediespelare
Ikon
Beskrivning
Sparar eller tar bort en förinställd kanal
Upprepar alla låtar
Du kan övervaka VHF-kanaler som har sparats som
förinställningar för att se när de blir aktiva och automatiskt växla
till aktiva kanaler.
På VHF-medieskärmen väljer du Menu > Skanna.
Upprepar en låt
Justera VHF-dämpning
Söker efter kanaler
Obs! Denna funktion finns på vissa stereor med en VHFmottagare.
1 På VHF-källsidan väljer du Menu > Squelch.
2 Justera VHF-brusspärren med hjälp av skjutreglaget.
Söker efter kanaler eller hoppar över låtar
Blandar
Välja mediekälla
När du har flera medieenheter anslutna till ett nätverk, t.ex. ett
NMEA 2000 nätverk, kan du välja vilken mediekälla du vill styra
via plottern.
Obs! Du kan bara spela upp media från källor som är anslutna
till enheten.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du Menu > Källa.
Obs! Källmenyn visas bara för enheter som har stöd för flera
mediekällor.
2 Välj en källa.
Spela musik
Söka efter musik
1 På medieskärmen väljer du Bläddra eller Menu > Bläddra.
2 Välj Select Position eller välj ett alternativ.
Aktivera alfabetisk sökning
Du kan aktivera den alfabetiska sökfunktionen för att hitta en låt
eller ett album i en stor lista.
På medieskärmen väljer du Menu > Installation >
Alfabetisk sökning.
Ställa in upprepning av en låt
1 När du spelar en låt väljer du Menu > Upprepa.
2 Vid behov väljer du En låt.
Ställa in upprepning av alla låtar
På medieskärmen väljer du Menu > Upprepa > Alla.
Radio
För att lyssna på AM- eller FM-radio måste du ha en lämplig
marin AM/FM-antenn ordentligt ansluten till stereon och inom
räckhåll från en sändningsstation. Anvisningar om hur du
ansluter en AM/FM-antenn finns i stereons
installationsinstruktioner.
Om du vill lyssna på DAB-kanaler måste du ha lämplig
utrustning (DAB-uppspelning, sidan 33). Instruktioner om hur
du ansluter en DAB-adapter och -antenn finns i
installationsinstruktionerna som medföljde adaptern och
antennen.
Ställa in mottagarregion
1 På medieskärmen väljer du Menu > Installation >
Mottagarregion.
2 Välj ett alternativ.
Byta radiokanal
1 På medieskärmen väljer du en lämplig källa, t.ex. FM.
2 Välj eller för att ställa in en kanal.
Ändra kanalväljarläge
Du kan ändra hur du väljer en kanal för vissa medietyper, t.ex.
FM- eller AM-radio.
Obs! Alla kanalväljarlägen är inte tillgängliga för alla
mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du Menu > Mottagningsläge.
2 Välj ett alternativ.
3 Om det behövs väljer du Select Position.
Förinställningar
Ställa in att låtar ska blandas
1 På medieskärmen väljer du Menu > Blanda.
2 Välj ett alternativ om det behövs.
Du kan spara dina AM/FM-favoritstationer som förinställningar
för enkel åtkomst.
Du kan spara dina favorit-DAB-stationer om du är ansluten till en
valfri DAB-antenn.
Ställa in volymen
Spara en kanal som förinställd
1 Från en lämplig medieskärm ställer du in den kanal som ska
sparas som förinställd.
2 Välj Förinställningar > Lägg till aktuell kanal.
Aktivera och avaktivera zoner
Om du har trådanslutit båtens högtalare i zoner kan du aktivera
zoner som behövs och avaktivera zoner som inte används.
1 På medieskärmen väljer du Menu > Ljudnivåer > Aktivera/
avaktivera zoner.
2 Välj en zon.
Stänga av ljudet för media
1 På medieskärmen väljer du .
2 Om det behövs väljer du Select Position.
Ta bort en förinställning
1 Välj Förinställningar från en lämplig medieskärm.
2 Välj en förinställning i listan.
3 Välj Ta bort aktuell kanal.
DAB-uppspelning
När du ansluter en kompatibel DAB-modul (Digital Audio
Broadcasting) och antenn, t.ex. FUSION MS-DAB100A till en
kompatibel stereo kan du ställa in och spela DAB-kanaler
Om du vill använda DAB-källan måste du befinna dig i en region
där DAB är tillgänglig och välja mottagarregionen (Ställa in DABmottagarregion, sidan 33).
®
VHF-radio
Obs! Dessa funktioner finns på vissa stereor med en VHFmottagare.
Söka VHF-kanaler
Innan du kan söka efter VHF-kanaler måste du ställa in källan
på VHF.
Mediespelare
Ställa in DAB-mottagarregion
Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot DABstationer på rätt sätt.
33
1 På medieskärmen väljer du Menu > Installation >
Mottagarregion.
2 Välj den region du befinner dig i.
Söka efter DAB-stationer
Innan du kan söka efter DAB-kanaler måste du ansluta en
kompatibel DAB-modul och -antenn (medföljer inte) till stereon.
Eftersom DAB-signalerna endast sänds i utvalda länder måste
du även ställa in mottagarregionen på en plats där DAB-signaler
sänds.
1 Välj DAB-källa.
2 Välj Skanna för att söka efter tillgängliga DAB-stationer.
När sökningen är klar börjar den första tillgängliga stationen i
den första gruppen att spelas upp.
Obs! När den första sökningen är klar kan du välja Skanna
igen för att göra en omsökning efter DAB-kanaler. När
omsökningen är klar börjar systemet spela den första
stationen i gruppen du lyssnade på när du startade
omsökningen.
Ändra DAB-stationer
1 Välj DAB-källa.
2 Välj vid behov Skanna för att söka efter lokala DAB-stationer.
3 Välj eller för att ändra stationen.
Hitta ett SiriusXM radio-id
Innan du kan aktivera ditt abonnemang på SiriusXM måste du
ha tillgång till radio-id:t för din SiriusXM anslutningsmottagare.
Du hittar SiriusXM radio-id:t på baksidan av SiriusXM
anslutningsmottagaren, på baksidan av förpackningen eller
genom att ställa in kanal 0 för plottern.
1 Välj Media > Källa > SiriusXM.
2 Ställ in kanal 0.
SiriusXM radio-id:t innehåller inte bokstäverna I, O, S eller F.
Aktivera ett SiriusXM abonnemang
1 När du har valt källan SiriusXM ställer du in kanal 1.
2
3
4
När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon
automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa
ensemble.
TIPS: Du kan välja
eller
om du vill ändra ensemblen.
Du bör kunna höra presentationskanalen. Om inte
kontrollerar du SiriusXM anslutningsmottagarens och
antennens installation och anslutningar och försöker igen.
Välj kanal 0 för att hitta radio-id:t.
Kontakta kundtjänst för SiriusXM via telefon på nummer
(866) 635-2349 eller gå till www.siriusxm.com/activatenow
om du vill teckna ett abonnemang i USA. Kontakta SiriusXM
via telefon på nummer (877) 438-9677 eller gå till
www.siriusxm.ca/activatexm om du vill teckna ett
abonnemang i Kanada.
Ange radio-id:t.
Aktiveringsprocessen tar vanligtvis ungefär 10 till 15 minuter,
men kan ta upp till en timme. Om din SiriusXM
anslutningsmottagare ska kunna ta emot
aktiveringsmeddelandet måste den vara påslagen och ta
emot signalen för SiriusXM.
Om tjänsten inte aktiveras inom en timme går du till
http://care.siriusxm.com/refresh eller kontaktar SiriusXM
Listener Care via telefon på nummer 1–866–635–2349.
Välja DAB-kanal från en lista
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra > Stationer.
2 Välj en kanal i listan.
5
Välja en DAB-kanal från en kategori
Anpassa kanalguiden
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra > Kategorier.
2 Välj en kategori i listan.
3 Välj en kanal i listan.
DAB-förinställningar
Du kan spara dina DAB-favoritstationer som förinställningar för
enkel åtkomst.
Du kan spara upp till 15 förinställda DAB-stationer.
Spara en DAB-kanal som förinställd
1 Från en DAB-medieskärmen väljer du den kanal som ska
sparas som förinställd.
2 Välj Bläddra > Förinställningar > Spara aktuell.
Välja DAB-förinställning från en lista
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra >
Förinställningar > Visa förinställningar.
2 Välj en förinställning i listan.
Ta bort DAB-förinställningar
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra >
Förinställningar.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort en förinställning genom att välja Ta bort
förinställning och välja förinställningen.
• För att ta bort alla förinställningar väljer du Ta bort alla
förinställningar.
SiriusXM Satellite Radio
®
När du har en stereo med funktioner för FUSION-Link™ och en
SiriusXM anslutningsmottagare installerad och ansluten till
plottern så kan du ha åtkomst till SiriusXM satellitradio,
beroende på vad du har för abonnemang.
34
SiriusXM radiokanalerna är indelade i kategorier. Du kan välja
vilka kategorier med kanaler som visas i kanalguiden.
Välj ett alternativ:
• Om medieenheten är en stereo med funktioner för
FUSION-Link väljer du Media > Bläddra > Kanal.
• Om medieenheten är en GXM™ antenn, väljer du Media >
Menu > Kategori.
Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan
Du kan spara dina favoritkanaler i snabbvalslistan.
1 Välj Media.
2 Välj en kanal som du vill spara som snabbval.
3 Välj ett alternativ:
• Om medieenheten är en stereo med funktioner för
FUSION-Link väljer du Bläddra > Förinställningar.
• Om medieenheten är en GXM antenn väljer du Menu >
Förinställningar > Lägg till aktuell kanal.
Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll >
Lås upp.
2 Ange din kod.
Standardkoden är 0000.
Ställa in föräldrakontroll för radiokanaler på SiriusXM
Innan du kan ställa in föräldrakontroll måste du låsa upp
funktionen.
Med funktionen för föräldrakontroll kan du begränsa åtkomsten
till kanaler på SiriusXM, exempelvis sådana med olämpligt
material. När du har aktiverat funktionen måste du ange en kod
om du vill visa de låsta kanalerna.
Välj Bläddra > Föräldrakontroll > Lås/lås upp.
Mediespelare
En lista med kanaler visas. Låsta kanaler visas med en
markering.
Obs! Listan med kanaler visas annorlunda när du har ställt in
föräldrakontroll:
•
anger en låst kanal.
•
anger en olåst kanal.
Ändra en kod för föräldrakontroll på en SiriusXM radio
Innan du kan ändra koden måste du låsa upp funktionen för
föräldrakontroll.
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll >
Byt PIN-kod.
2 Ange din kod och tryck på Klar.
3 Ange en ny kod.
4 Bekräfta den nya koden.
Återställa standardinställningarna för föräldrakontroll
Den här proceduren raderar alla inställningar du har angett. När
du återställer inställningarna för föräldrakontroll till
standardvärdena återställs kodvärdet till 0000.
1 På medieskärmen väljer du Installation >
Fabriksinställningar.
2 Välj Ja.
Rensa alla låsta kanaler på en SiriusXM Radio
Innan du kan rensa alla låsta kanaler måste du låsa upp
funktionen för föräldrakontroll.
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll > Ta
bort alla låsta.
2 Ange din kod.
Ställa in enhetsnamn
1 På medieskärmen väljer du Menu > Installation > Ange
enhetens namn.
2 Ange ett enhetsnamn.
3 Välj Select Position eller Klar.
Uppdatera programvaran Media Player
Du kan uppdatera programvaran på kompatibla anslutna
stereoanläggningar och tillbehör.
1 Gå till www.fusionentertainment.com/marine och hämta
uppdateringen av programvaran till en USB-flashenhet.
Programvaruuppdateringar och instruktioner finns på
produktsidan för enheten.
2 Sätt i USB-flashminnet i USB-porten på stereon.
3 På plotterns medieskärm väljer du Menu > Installation >
Uppdatera programvara.
4 Välj det objekt som ska uppdateras.
Enhetskonfiguration
Summer: Aktiverar och inaktiverar signalen som hörs för larm
och val.
GPS: Tillhandahåller information om GPS-satellitinställningar
och fast position.
Autostart: Startar enheten automatiskt när den blir
strömförsörjd (Starta plottern automatiskt, sidan 35 ).
Tangentbordslayout: Arrangerar tangentbordet till alfabetisk
layout eller datorlayout.
Språk: Inställning för att välja språk på skärmen.
Fartkällor: Ställer in källa för hastighetsdata som används för
att beräkna verklig vindstyrka och bränsleekonomi.
Vattenhastigheten är den hastighet som avläses från en
vattenhastighetssensor, och GPS-hastighet beräknas från
GPS-positionen.
Systeminformation: Tillhandahåller information om enheten
och programvaruversionen.
Simulator: Aktiverar simulatorn och gör det möjligt att ställa in
hastighet och simulerad plats.
Skärminställningar
Alla alternativ finns inte på alla modeller.
Välj Inställningar > System > Skärm.
Bakgrundsbelysning: Ställer in belysningsnivån.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger.
Registrering av skärmbild: Gör att enheten kan spara bilder av
skärmen.
Menyradsvisning: Visar eller döljer automatiskt menyraden när
du inte använder den.
Bakgrund: Ställer in enheten så att en bakgrundsbild eller
bakgrundsfärg visas.
GPS-inställningar
Välj Inställningar > System > GPS.
Himlavalv: Visar GPS-satelliters relativa position på himlen.
GLONASS: Aktiverar eller inaktiverar GLONASS-data (ett ryskt
satellitsystem). Om systemet används i situationer med dålig
sikt mot himlen kan GLONASS-data användas tillsammans
med GPS för en mer noggrann positionsinformation.
WAAS/EGNOS: Inaktiverar WAAS-data (i Nordamerika) eller
EGNOS-data (i Europa) vilket kan ge mer exakt GPSpositionsinformation. När du använder WAAS- eller EGNOSdata tar det dock längre tid för enheten att hitta satelliter.
Galileo: Aktiverar eller inaktiverar Galileo-data (Europeiska
unionens satellitsystem). Om systemet används i situationer
med dålig sikt mot himlen kan Galileo-data användas
tillsammans med GPS för en mer noggrann
positionsinformation.
Fartfilter: Visar farkostens snitthastighet över en kort tidsperiod
för jämnare hastighetsvärden.
Källa: Här kan du välja källa för GPS-data.
Starta plottern automatiskt
Visa händelseloggen
Du kan ställa in plottern så att den startas automatiskt när
strömförsörjning finns. Annars måste du starta plottern genom
att trycka på .
Välj Inställningar > System > Autostart.
Obs! Om Autostart är På och plottern stängs av med , och
strömmen sedan slås av och på inom 2 minuter kan du
behöva trycka på för att starta om plottern.
Visa systemprograminformation
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.
Skärm: Justerar bakgrundsbelysning och färgpalett.
Enhetskonfiguration
I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Händelselogg.
Du kan visa programvaruversion, baskartversion, all
tilläggskartinformation (om sådan finns), programvaruversion för
en Garmin radar (om sådan finns) och enhetens ID-nummer.
Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Programvaruinformation.
35
Se information om regler och efterlevnad för E-label
Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om
regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala
efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och
licensinformation. Finns inte på alla modeller.
1 Välj Inställningar.
2 Välj System.
3 Välj Information om regler.
givarens plats till båtens köl. Ange värdet som ett positivt
tal.
• Om givaren är installerad vid kölens spets
och du vill
veta det faktiska vattendjupet mäter du avståndet från
givaren till vattenytan. Ange värdet som ett negativt tal.
Inställningar i Min farkost
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Min farkost.
Kölkompensation: Kompenserar ytavläsningen för kölens djup
så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för från
givarens plats (Ställa in kölkompensation, sidan 27).
Temperaturkompensation: Kompenserar avläsningen av
vattentemperatur från en NMEA 0183
vattentemperatursensor eller en givare med
temperaturfunktion (Ställa in
vattentemperaturkompensationen, sidan 36).
Kalibrera fart genom vatten: Kalibrerar en
hastighetsavkännande givare eller sensor (Kalibrera en
givare för fart genom vatten, sidan 36).
Typ av farkost: Aktiverar vissa plotterfunktioner baserade på
båttyp.
Bränslekapacitet: Ställer in den kombinerade
bränslekapaciteten för alla tankar på fartyget (Ställa in båtens
bränslekapacitet, sidan 30).
Fyll alla tankar: Ställer in bränslenivån på maximal kapacitet
(Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd för
båten, sidan 30).
Lägg till bränsle till båt: Du kan ange mängd bränsle som du
tankat när du inte har tankat en full tank (Synkronisera
bränsledata med faktisk bränslemängd för båten, sidan 30).
Ange totalt bränsle ombord: Ställer in den kombinerade
mängden bränsle för alla tankar på fartyget (Synkronisera
bränsledata med faktisk bränslemängd för båten, sidan 30).
Ange gränser för mätare: Ställer in övre och nedre gränser för
flera mätare (Anpassa gränsvärden för motor- och
bränslemätare, sidan 37).
CZone™: Ställer in kretsarna för digital switching.
SeaStar-instans: Ställer in kretsarna för digital switching.
Skrovnummer: Här kan du ange skrovets identifieringsnummer
(HIN). HIN kan vara permanent fäst på akterspegelns övre
styrbordssida eller yttersidan.
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
vattendjupavläsningen för givarens installationsplats. Detta ger
dig möjlighet att visa vattendjupet under kölen eller det faktiska
vattendjupet, beroende på dina behov.
Om du vill veta vattendjupet under kölen eller den lägsta
punkten för båten och givaren är installerad vid vattenytan eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från givarens
plats till båtens köl.
Om du vill veta det faktiska vattendjupet och givaren är
installerad under vattenytan mäter du avståndet från givarens
underkant upp till vattenytan.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du har giltiga
djupdata.
1 Mät avståndet:
• Om givaren är installerad vid vattenytan
eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från
36
2 Välj Inställningar > Min farkost > Kölkompensation.
3 Välj om givaren är installerad vid vattenytan, eller välj
om givaren är installerad vid kölens spets.
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Innan du kan ställa in vattentemperaturen måste du ha en
vattentemperatursensor för NMEA 0183 eller en givare med
temperaturfunktion för att mäta vattentemperaturen.
Temperaturkompensationen kompenserar för
temperaturavläsningen från en temperaturgivare.
1 Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller
givare med temperaturfunktion som är ansluten till plottern.
2 Mät vattentemperaturen med en annan temperaturgivare
eller termometer som du vet mäter rätt.
3 Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från
vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5
som ett positivt tal om givaren som är ansluten till plottern
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är.
Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om givaren som är
ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare
än den faktiskt är.
4 Välj Inställningar > Min farkost >
Temperaturkompensation.
5 Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3.
Kalibrera en givare för fart genom vatten
Om en hastighetsavkännande givare är ansluten till plottern kan
du kalibrera den för att förbättra noggrannheten för
vattenhastighetsdata som visas på plottern.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Kalibrera fart genom
vatten.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte
registrerar en hastighet visas ett meddelande om ”för låg
fart”.
3 Välj OK och öka båtens hastighet.
4 Om meddelandet visas igen stannar du båten och
kontrollerar att fartgivaren inte har fastnat.
5 Kontrollera kabelanslutningarna om hjulet snurrar fritt.
Enhetskonfiguration
6 Kontakta Garmins Garmin produktsupport om problemet
kvarstår.
Ställa in båtens bränslekapacitet
1 Välj Inställningar > Min farkost > Bränslekapacitet.
2 Ange hur stor kapacitet bränsletankarna har tillsammans.
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd
för båten
Du kan synkronisera bränslenivåerna på plottern med aktuell
bränslemängd för båten när du fyller på båten med bränsle.
1 Välj Mätare > Motor > Menu.
2 Välj ett alternativ:
• När du har fyllt alla bränsletankar på båten väljer du Fyll
alla tankar. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet.
• När du har fyllt på med bränsle utan att fylla hela tanken
väljer du Lägg till bränsle till båt och anger den mängd
du har fyllt på med.
• Om du vill ange hur mycket bränsle det finns totalt för alla
bränsletankar väljer du Ange totalt bränsle ombord och
anger total mängd bränsle i tankarna.
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare
Du kan ställa in övre och nedre gränser och intervall för önskad
standarddrift för en mätare.
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla mätare.
1 På en lämplig mätarskärm väljer du Menu >
Mätarinställning > Ange gränser för mätare.
2 Välj den mätare du vill anpassa.
3 Välj Mätargränser > Egna.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in ett lägsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt minimum.
• Om du vill ställa in ett högsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt maximum.
• Om du vill ställa in ett lägre mätarvärde än nominellt min.
väljer du Skala min.
• Om du vill ställa in den övre gränsen för mätaren på ett
värde som är högre än det nominella maxvärdet väljer du
Skala max.
5 Välja gränsvärde.
6 Upprepa steg 4 och 5 om du vill ställa in ytterligare
mätargränsvärden.
Kommunikationsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Kommunikationer.
Serieport: Konfigurerar indata-/utdataformat för serieporten som
ska användas när du ansluter plottern till externa NMEA
enheter, en dator eller andra Garmin enheter.
NMEA 0183-inställning: Konfigurerar satser från NMEA 0183
som plottern överför, hur många siffror till höger om
decimaltecknet som överförs i NMEA-utdata och hur många
waypoint-punkter som identifieras (NMEA Inställningar för
0183, sidan 37).
Ställa in NMEA 2000: Du kan visa och märka enheter i NMEA
2000 nätverket (NMEA 2000 inställningar, sidan 37).
Marint nätverk: Du kan visa enheter där du delar kartor, ekolod
eller radar. Finns inte på alla plottermodeller.
Obs! Du kan bara visa nätverksansluten data på en modell
som stöder dessa data. Du kan t.ex. inte visa
nätverksansluten radar på en modell som inte stöder radar.
Enhetskonfiguration
Trådlösa enheter: Låter dig konfigurera trådlösa enheter (Ställa
in det trådlösa Wi‑Fi nätverket, sidan 37). Finns inte på alla
plottermodeller.
Wi-Fi-nätverk: Låter dig konfigurera Wi‑Fi nätverk (Ställa in det
trådlösa Wi‑Fi nätverket, sidan 37).
NMEA 0183
Plottrarna stöder standard för NMEA 0183, som används för att
ansluta flera NMEA 0183 enheter, som t.ex. VHF-radio, NMEA
instrument, autopiloter, vindsensorer och riktningsgivare.
Om du vill ansluta plottern till tillvalsenheter för NMEA 0183 ska
du läsa installationsinstruktionerna för plottern.
De godkända NMEA 0183 satserna för plottern är GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE och
Garmins egna satser PGRME, PGRMM och PGRMZ.
Plottern hanterar även WPL-satsen, DSC och NMEA 0183
ekolodsdata med stöd för satser för DPT (djup) eller DBT, MTW
(vattentemperatur) och VHW (vattentemperatur, hastighet och
riktning).
NMEA Inställningar för 0183
Välj Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183inställning.
Ekolod: Aktiverar NMEA 0183 meningar för ekolodet (om
tillämpligt).
Rutt: Aktiverar NMEA 0183 meningar för rutter.
System: Aktiverar NMEA 0183 meningar för systeminformation.
Garmin: Aktiverar NMEA 0183 meningar för Garmin egna
satser.
Positionsnoggrannhet: Du kan justera antalet siffror till höger
om decimaltecknet för överföring av NMEA ut.
Waypoint-ID: Ställer in enheten så att den överför
waypointnamn eller nummer via NMEA 0183 när du
navigerar. Genom att använda nummer kan du lösa
kompatibilitetsproblem med äldre NMEA 0183 autopiloter.
Diagnostik: Visar diagnostikinformation för NMEA 0183.
Förval: Återställer inställningarna för NMEA 0183 till de
ursprungliga fabriksinställningarna.
NMEA 2000 inställningar
Välj Inställningar > Kommunikationer > Ställa in NMEA 2000.
Enhetslista: Visar vilka enheter som är anslutna till nätverket.
Märk enheter: Ändrar namn på de anslutna enheter som är
tillgängliga.
Namnge enheter och givare i nätverket
Du kan namnge enheter och givare som är anslutna till Garmin
marina nätverk och NMEA 2000 nätverket.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer.
2 Välj Marint nätverk eller Ställa in NMEA 2000 >
Enhetslista.
3 Välj en enhet i listan till vänster.
4 Välj Byt namn.
5 Ange namnet och välj Klar.
Wi‑Fi nätverk
Ställa in det trådlösa Wi‑Fi nätverket
Plottrarna kan skapa ett Wi‑Fi nätverk som du kan ansluta
trådlösa enheter till. Första gången som du visar inställningarna
för det trådlösa nätverket uppmanas du att ställa in nätverket.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter
> Wi-Fi-nätverk > Wi-Fi > På > OK.
2 Vid behov anger du ett namn på det här trådlösa nätverket.
3 Ange ett lösenord.
37
Du behöver det här lösenordet för att komma åt det trådlösa
nätverket från en trådlös enhet. Lösenordet är
skiftlägeskänsligt.
Ansluta en trådlös enhet till plottern
Innan du kan ansluta en trådlös enhet till plotterns trådlösa
nätverk måste du först konfigurera plotterns trådlösa nätverk
(Ställa in det trådlösa Wi‑Fi nätverket, sidan 37).
Du kan ansluta flera trådlösa enheter till plottern för att dela
data.
1 Från den trådlösa enheten aktiverar du Wi‑Fi teknik och
söker efter trådlösa nätverk.
2 Välj namnet på plotterns trådlösa nätverk (Ställa in det
trådlösa Wi‑Fi nätverket, sidan 37).
3 Ange plotterns lösenord.
Byta trådlös kanal
Du kan ändra den trådlösa kanalen om du får svårigheter med
att hitta eller ansluta till en enhet, eller om du upplever
störningar.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Wi-Fi-nätverk >
Avancerat > Kanal.
Ange
en ny kanal.
2
Du behöver inte ändra den trådlösa kanalen för enheter som är
anslutna till det här nätverket.
Ställa in larm
Navigationslarm
Välj Inställningar > Larm > Navigation.
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du
överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.
Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
Systemlarm
Alarm: Ställer in ett klocklarm.
Enhetsspänning: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når
ett inställt lågspänningsvärde.
GPS-noggrannhet: Ställer in ett larm som ljuder när GPSpositionens noggrannhet hamnar utanför det
användardefinierade värdet.
Ekolodslarm
Obs! Alla alternativ finns inte på alla givare.
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Larm.
Du kan också öppna ekolodslarmen genom att välja
Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre
än det angivna värdet.
Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större
än det angivna värdet.
FrontVü Larm: Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför
fartyget är mindre än det angivna värdet, vilket gör att du kan
undvika grundstötning (Ställa in FrontVü djuplarmet,
sidan 24). Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix
FrontVü givare.
Vattentemperatur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen.
Fisk
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
38
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Ställa in bränslelarm
Innan du kan ställa in ett bränslenivålarm måste du ansluta en
kompatibel bränsleflödesgivare till plottern.
Du kan ställa in ett larm som ljuder när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1 Välj Inställningar > Larm > Bränsle > Ange totalt bränsle
ombord > På.
2 Ange mängd återstående bränsle som ska utlösa larmet och
välj Klar.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Innan du kan ställa in ett kollisionslarm för säker zon måste du
ha en kompatibel plotter som är ansluten till en AIS-enhet.
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS. Den
säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan
anpassas.
1 Välj Inställningar > Larm > AIS > AIS-larm > På.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett
AIS-aktiverat fartyg kommer in i säkerhetsområdet runt
båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. När
larmet är av inaktiveras meddelanderamen och ljudlarmet,
men objektet är fortfarande märkt som farligt på skärmen.
2 Välj Djupintervall.
3 Välj ett avstånd för säkerhetsområdets radie kring din farkost.
4 Välj Tid till.
5 Välj en tid när larmet ljuder om ett mål upptäcks inom
säkerhetsområdet.
Om du till exempel vill få ett meddelande om ett mål som på
väg in i säkerhetsområdet 10 minuter innan det är sannolikt
att det inträffar, ställ in Tid till på 10 om du vill att larmet ska
ljuda 10 minuter innan farkosten hamnar inom
säkerhetsområdet.
Enhetsinställningar
Välj Inställningar > Enheter.
Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.
Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan
magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.
Nordlig referens: Ställer in referens som används vid beräkning
av kursinformation. Faktisk anger geografisk norr som nordlig
referens. Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig referens
(000º). Magnetisk anger den magnetiska nordpolen som
nordlig referens.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i. Ändra inte den här inställningen om du
inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat
positionsformat.
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Ändra inte den här inställningen om du inte använder en
karta eller en plotter med ett annat kartdatum.
Tryckreferenstid: Ställer in referenstid som ska användas för
att beräkna barometertrenden. Trenden beräknas i
barometerfältet.
Tidsformat: Väljer 12-timmars-, 24-timmars- eller UTCtidsformat.
Tidszon: Ställer in tidszon eller möjliggör automatiskt val
baserat på GPS-plats.
Enhetskonfiguration
Navigeringsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Navigation.
Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas
med girar på kartan.
Autom. vägledn.: Ställer in parametrarna som plottern
använder vid beräkning av en rutt med Autom. vägledn. när
du använder vissa premiumkartor.
Girövergång aktiverad: Ställer in gir för övergång som ska
beräknas baserat på tid eller avstånd.
Gir för övergång, tid: Ställer in hur många minuter innan en gir
i en rutt som du övergår till nästa sträcka när Tid har valts för
inställningen Girövergång aktiverad. Du kan höja det här
värdet för att förbättra autopilotens noggrannhet vid
navigering längs en rutt eller Autom. vägledn. med många
girar eller vid högre hastigheter. Om du sänker det här värdet
kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter
eller lägre hastigheter.
Gir för övergång, dist: Ställer in på vilket avstånd innan en gir i
en rutt som du övergår till nästa sträcka när Distans har valts
för inställningen Girövergång aktiverad. Du kan höja det här
värdet för att förbättra autopilotens noggrannhet vid
navigering längs en rutt eller Autom. vägledn. med många
girar eller vid högre hastigheter. Om du sänker det här värdet
kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter
eller lägre hastigheter.
Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering.
Övriga farkostinställningar
När en kompatibel plotter är ansluten till en AIS-enhet eller VHFradio kan du konfigurera hur andra farkoster ska visas på
plottern.
Välj Inställningar > Andra farkoster.
AIS: Aktiverar och inaktiverar AIS-signalmottagning.
DSC: Aktiverar och inaktiverar DSC (Digital Selectiv Calling).
AIS-larm: Ställer in kollisionslarm (Ställa in kollisionslarm för
säker zon, sidan 7 och Aktivera larm för AIS-sändningstest,
sidan 7).
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern
Obs! Detta påverkar alla enheter i nätverket.
1 Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Nollställ.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill återställa enhetsinställningarna till
fabriksinställningarna väljer du Återställ
standardinställningar. Detta återställer konfigurationens
standardinställningar, men tar inte bort sparade
användardata, kartor eller programvaruuppdateringar.
• Om du vill rensa sparade data, t.ex. waypoints och rutter,
väljer du Radera användaruppgifter. Detta påverkar inte
kartor eller programvaruuppdateringar.
• För att rensa sparad data och återställa
enhetsinställningar till fabriksinställningarna, koppla bort
plottern från det Garmin marina nätverket, och välj Ta bort
data och återställ inställningar. Detta påverkar inte
kartor eller programvaruuppdateringar.
Dela och hantera användardata
Du kan dela data mellan kompatibla enheter.
• Du kan dela data över Garmin marina nätverk.
Dela och hantera användardata
• Du kan dela och hantera data med hjälp av ett minneskort.
Du måste ha ett minneskort installerat i enheten. Den här
enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Ansluter till en Garmin enhet om du vill dela
användardata
Du kan koppla ECHOMAP Ultra enheten till en kompatibel
Garmin enhet om du vill dela användardata, exempelvis
waypoints. Om enheterna har monterats nära varandra kan du
ansluta den blå och bruna kabeln. Om enheterna har monterats
för långt ifrån varandra så att kablarna inte når fram kan du
ansluta enheterna med en kabel för datadelning
(010-12234-06).
1 Kontrollera att båda enheterna är anslutna till samma jord.
2 Slutför en åtgärd:
• Om enheterna har monterats nära varandra ansluter du
den blå kabeln från den första enheten till den bruna
kabeln på den andra enheten. Sedan ansluter du den
bruna kabeln från den första enheten till den blå kabeln på
andra enheten.
• Om enheterna inte har monterats nära varandra
införskaffar du en kabel för datadelning (010-12234-06)
och sedan ansluter du enheterna enligt de instruktioner
som medföljer kabeln.
3 På båda enheterna väljer du Navigationsinformation >
Hantera data > Delning av användardata.
Användardata delas mellan de anslutna enheterna. Om du väljer
Ta bort användardata tas data bort från båda de anslutna
enheterna.
Välja en filtyp för waypoints och rutter från
tredje part
Du kan importera och exportera waypoints och rutter från
enheter från tredje part.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring > Filtyp.
3 Välj GPX.
Om du vill överföra data med Garmin enheter igen väljer du
ADM filtypen.
Kopiera användardata från ett minneskort
Du kan överföra användardata från andra enheter med ett
minneskort. Användardata inkluderar waypoints, rutter,
automatiska vägledningsrutter, spår och gränser.
Obs! Endast gränsfiler med filtillägget .adm stöds.
1 Sätt i ett minneskort i en kortplats.
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring.
3 Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
slå ihop dem med befintliga egna data väljer du Slå ihop
från minneskort.
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
skriva över befintliga egna data väljer du Byt ut från kort.
5 Välj filnamnet.
Kopiera användardata till ett minneskort
Du kan spara användardata till ett minneskort om du vill överföra
till andra enheter. Användardata inkluderar waypoints, rutter,
automatiska vägledningsrutter, spår och gränser.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
39
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring > Spara till minneskort.
3 Vid behov, välj det minneskort som data ska kopieras till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en ny fil väljer du Lägg till ny fil och
anger ett namn.
• Om du vill lägga till informationen i en befintlig fil väljer du
filen från listan och väljer Spara till minneskort.
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort
Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för
användning med HomePort.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring.
3 Välj Kopiera inbyggd karta.
1 Välj Navigationsinformation > Hantera data > Ta bort
användardata.
2 Välj ett alternativ.
OBS!
Om du väljer Alla kommer alla data du har sparat att tas bort,
förutom Garmin Quickdraw konturdata.
Bilaga
Registrera enheten med Garmin Express
1 Sätt in ett minneskort i en kortläsare som är ansluten till
Obs! Du bör använda ActiveCaptain appen för att registrera
enheten (Komma igång med ActiveCaptain appen, sidan 2).
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Sätt i minneskortet i kortfacket (Installera minneskort,
sidan 1).
2 Vänta en liten stund.
Plottern öppnar korthanteringssidan och skapar en fil som
heter GarminDevice.xml i Garmin mappen på minneskortet.
3 Ta bort minneskortet.
4 Sätt in minneskortet i datorn.
5 Gå in på garmin.com/express från datorn.
6 Följ anvisningarna på skärmen för att hämta, installera och
öppna Garmin Express programmet.
7 Välj > Lägg till en enhet.
8 Medan programmet söker väljer du Logga in bredvid Har du
marina sjökort eller enheter? nära den nedre delen av
skärmen.
9 Skapa konto eller logga in på ditt Garmin konto.
10 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera din båt.
11 Välj > Lägg till.
Garmin Express programmet söker igenom minneskortet
efter enhetsinformationen.
12 Välj Lägg till enhet för att lägga till enheten.
När registreringen är klar söker Garmin Express programmet
efter ytterligare kartor och kartuppdateringar för din enhet.
När du lägger till enheter till plotterns nätverk upprepar du de
här stegen för att registrera de nya enheterna.
2 Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet,
Programuppdatering
Kopiera waypoints, rutter och spår från
HomePort till en plotter
Innan du kan kopiera data till plottern måste du ha den senaste
versionen av HomePort programmet inläst på datorn och ett
minneskort installerat i plottern.
Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet.
Mer information finns i hjälpfilen till HomePort.
Säkerhetskopiera data till en dator
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
3
4
5
6
7
Dataöverföring > Spara till minneskort.
Välj ett filnamn i listan eller välj Lägg till ny fil.
Välj Spara till minneskort.
Ta bort minneskortet och sätt in det i en kortläsare som är
ansluten till en dator.
Öppna mappen Garmin\UserData på minneskortet.
Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det
på valfri plats i datorn.
Återställa säkerhetskopierade data till en
plotter
datorn.
till en mapp med namnet Garmin\UserData.
3 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
4 Välj Navigationsinformation > Hantera data >
Dataöverföring > Byt ut från kort.
Spara systeminformation till ett minneskort
Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett
felsökningsverktyg. En representant för produktsupport kan be
dig använda den här informationen för att hämta data om
nätverket.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Garmin-enheter > Spara till minneskort.
3 Välj vid behov att kopiera systeminformation till minneskortet.
4 Ta bort minneskortet.
Rensa sparade data
Du kan ta bort sparade data från enhetens minne. Användardata
inkluderar waypoints, rutter, automatiska vägledningsrutter, spår
och gränser.
40
Obs! Du kan använda ActiveCaptain appen för att uppdatera
enhetens programvara (Uppdatera programvara med
ActiveCaptain appen, sidan 3).
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Innan du uppdaterar programvaran kan du kontrollera vilken
programvaruversion som är installerad på din enhet (Visa
systemprograminformation, sidan 35). Sedan kan du gå till
garmin.com/support/software/marine.html, välja Se alla enheter i
det här paketet och jämföra den installerade
programvaruversionen med programvaruversionen för
produkten.
Om programvaran på enheten är äldre än den version som
anges på webbplatsen följer du stegen nedan för att läsa in
programvaran på ett minneskort (Läsa in den nya programvaran
på ett minneskort, sidan 41) och sedan uppdatera enhetens
programvara (Uppdatera enhetsprogramvaran, sidan 41).
Bilaga
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj echoMAP serien med SD-kort.
4 Välj Hämta bredvid echoMAP serien med SD-kort.
5 Läs och godkänn villkoren.
6 Välj Hämta.
7 Välj en plats och välj Spara.
8 Dubbelklicka på den hämtade filen.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på den valda platsen. En dialogruta öppnas och leder
dig genom överföringen av programvaruuppdateringen till
minneskortet.
9 Välj Nästa.
10 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på minneskortet. Programvaruuppdateringen kan ta flera
minuter att ladda in på minneskortet.
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort (Läsa in den nya programvaran
på ett minneskort, sidan 41).
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Rengöra skärmen
OBS!
Rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan skada det
reflexfria skiktet.
Enheten är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är mycket
känsligt för vax och slipande rengöringsmedel.
1 Använd ett rengöringsmedel avsett för glasögon som
godkänts för reflexfria skikt på trasan.
2 Torka försiktigt av skärmen med en mjuk, ren och luddfri
trasa.
Skärmbilder
Du kan ta en skärmbild av alla skärmvyer som visas på plottern
som en .png-fil. Du kan sedan överföra skärmbilderna till din
dator. Du kan även visa skärmbilden i bildvisaren.
2 Välj Inställningar > System > Skärm > Registrering av
skärmbild > På.
3 Gå till den skärm som du vill ta en bild av.
4 Håll ner Home i minst sex sekunder.
Kopiera skärmbilder till en dator
1 Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en
kortläsare som är ansluten till en dator.
2 Från Utforskaren i Windows öppnar du mappen Garmin\scrn
på minneskortet.
3 Kopiera en .bmp-fil från kortet och klistra in den på valfri plats
på datorn.
Felsökning
Enheten tar inte emot GPS-signaler
Det kan finnas flera orsaker till att enheten inte tar emot
satellitsignaler. Om enheten har flyttats ett stort avstånd sedan
senaste gången den tog emot satellitsignaler eller om den varit
avstängd mer än några veckor eller månader kan det hända att
enheten inte kan ta emot satellitsignaler korrekt.
• Kontrollera att enheten har den senaste programvaran. Om
inte, uppdatera enhetens programvara (Uppdatera
enhetsprogramvaran, sidan 41).
• Kontrollera att enheten har fri sikt mot himlen så att antennen
kan ta emot GPS-signalen. Om den är monterad i en hytt ska
den vara placerad nära ett fönster så att den kan ta emot
GPS-signalen.
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden
Om enheten slås av eller startar på ett oberäkneligt sätt kan det
tyda på problem med strömförsörjningen till enheten. Kontrollera
följande delar för att försöka hitta orsaken till strömproblemet.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
• Kontrollera säkringen i strömkabeln.
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda
tråden i strömkabeln. Kontrollera att en säkring med rätt
storlek är installerad. Läs på etiketten på kabeln eller i
installationsinstruktionerna för att se exakt vilken
säkringsstorlek som krävs. Kontrollera säkringen att det
fortfarande finns en anslutning inuti säkringen. Du kan testa
säkringen med en multimeter. Om säkringen är hel visar
multimetern 0 ohm.
• Kontrollera att enheten tar emot minst 10 V. Vi
rekommenderar dock 12 V.
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för
honkontakten och jord på strömkabeln. Om spänningen är
mindre än 10 V startar inte enheten.
• Kontrollera att enheten sitter ordentligt fast i vaggan. Om
modellen har en låsbygel, se till att stödet är ordentligt
fastsnäppt i stängt läge. Du hör ett klickande ljud när enheten
eller låsbygeln monterats korrekt. Om enheten inte sitter
ordentligt fast kan strömförsörjningen brytas. Enheten kan
också falla ur fästet och skadas om den inte är ordentligt
fastsatt.
• Om enheten får tillräckligt med ström men inte slås på
kontaktar du Garmin produktsupport på support.garmin.com.
Byta säkring i strömkabeln
1 Öppna säkringshållaren
.
Ta skärmbilder
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
Bilaga
41
2 Vrid och dra säkringen för att ta bort den
3 Sätt i en ny snabbsäkring på 8 A.
4 Stäng säkringshållaren.
.
Mitt ekolod fungerar inte
• Se till att låsringen på ekolodskabelns kontakt sitter
ordentligt.
• Tryck på och kontrollera att ekolod är aktiverat.
• Välja rätt givartyp (Välja givartyp, sidan 19).
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats
Du kan ange en waypointplats manuellt för att överföra och dela
med dig av data från en enhet till en annan. Om du har angett
en waypoint manuellt med hjälp av koordinater och platsen för
punkten inte visas där punkten ska vara kanske enhetens
kartreferenssystem och positionsformat inte stämmer överens
med det kartreferenssystem och positionsformat som
ursprungligen användes för att markera waypointen.
Positionsformat är det sätt på vilket GPS-mottagarens position
visas på skärmen. Visas vanligtvis som latitud/longitud i grader
och minuter med alternativ för grader, minuter och sekunder,
endast grader eller ett av flera rutnät.
Ett kartreferenssystem är en matematisk modell som avbildar en
del av jordens yta. Latitud- och longitudlinjer på en papperskarta
refererar till ett specifikt kartreferenssystem.
1 Ta reda på vilket kartreferenssystem och positionsformat som
använts när den ursprungliga waypointen skapades.
Om den ursprungliga waypointen togs från en karta bör det
finnas text på kartan som visar vilket kartreferenssystem och
positionsformat som använts för att skapa kartan. Oftast finns
det i närheten av kartnyckeln.
2 Välj Inställningar > Enheter.
3 Välj rätt inställningar för kartreferenssystem och
positionsformat.
Skapa
waypointen igen.
4
Min enhet visar inte rätt tid
Tiden ställs in med GPS-position och tidszon.
1 Välj Inställningar > Enheter > Tidszon.
2 Se till att enheten har en GPS-fix.
Specifikation
Mått
Max. waypoints
5 000
Max. rutter
100
Max. aktiva spårpunkter
50 000 punkter, 50 sparade spår
10-tumsmodeller
Specifikation
Mått
Mått (B x H x D)
29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x
3,9 tum)
Skärmstorlek (B x H)
21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,4 tum)
25,4 cm (10 tum) diagonalt
Vikt
1,8 kg (4,0 lb)
Max. effektförbrukning
26 W
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC (RMS)
3A
Max. strömförbrukning vid
12 V DC (RMS)
6A
Trådlösa frekvenser och
protokoll
Wi‑Fi, 2,4 GHz vid 17,2 dBm nominell
ANT , 2,4 GHz vid 3,1 dBm nominell
Bluetooth, 2,4 GHz vid 1,2 dBm
nominell
®
12-tumsmodeller
Specifikation
Mått
Mått (B x H x D)
34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9 x
3,9 tum)
Skärmstorlek (B x H)
26,1 x 16,3 cm (10,3 x 6,4 tum)
30,7 cm (12,1 tum) diagonalt
Vikt
2,5 kg (5,5 lb.)
Max. effektförbrukning
26 W
Typisk strömförbrukning vid
12 V DC (RMS)
3,3 A
Max. strömförbrukning vid
12 V DC (RMS)
6,1 A
Trådlösa frekvenser och
protokoll
Wi‑Fi, 2,4 GHz vid 18,5 dBm nominell
ANT, 2,4 GHz vid 1,2 dBm nominell
Bluetooth, 2,4 GHz vid 1,0 dBm
nominell
Specifikationer för ekolodsmodeller
Specifikationer
Alla modeller
Specifikation
Mått
Material
Polykarbonatplast
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7
Enheten tål tillfällig exponering för vatten
på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer
information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Inspänning
Från 9 till 18 V likström
Säkring
8A
Säkerhetsavstånd till
kompass
65 cm (25,6 tum)
Avstånd till närmaste hinder
150 mm (6 tum)
Specifikation
Mått
Ekolodsfrekvenser1
Traditionellt: 50, 77, 83 eller 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 eller
800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 eller
1 100 kHz
Ekolodets sändningseffekt
(RMS)2
600 W
Ekolodsdjup3
701 m (2 300 fot) vid 77 kHz
NMEA 0183 information
Sända
Mening
Beskrivning
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning (autopilot), mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till destination)
NMEA 2000 LEN vid 9 V DC 1
GPBWC BWC: Riktning och avstånd till waypoint
NMEA 2000 förbrukning
39 mA max.
GPGGA GGA: GPS-fixdata
Displayens upplösning
WXGA, 1 280 x 800 bildpunkter
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och longitud)
Minneskort
2 microSD kortplatser, 32 GB max. kortstorlek
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva satelliter
1
2
3
42
*Beroende på givare.
Beroende på givarens kapacitet och djup.
Beroende på givaren, vattnets salthalt, bottentyp och andra vattenförhållanden.
Bilaga
Mening
Beskrivning
PGN
Beskrivning
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
129283
Avvikelse från utlagd kurs
GPRMB RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
129284
Navigationsdata
GPRMC RMC: Rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
129285
Navigationsrutt och Waypointinformation
GPRTE
RTE: Rutter
129540
GNSS-satelliter i vy
GPVTG
VTG: Kurs över grund och fart över grund
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
Ta emot
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGN
Beskrivning
PGRME E: Beräknat fel
127245
Roder
PGRMM M: Kartreferens
127250
Fartygets kurs
PGRMZ
Z: Höjd
127488
Motorparametrar: Snabb uppdatering
SDDBT
DBT: Djup under givare
127489
Motorparametrar: Dynamiska
SDDPT
DPT: Djup
127493
Transmissionsparametrar: Dynamiska
SDMTW MTW: Vattentemperatur
127498
Motorparametrar: statiska
SDVHW VHW: Fart genom vattnet och kurs
127505
Vätskenivå
129038
AIS klass A positionsrapport
129039
AIS klass B positionsrapport
Ta emot
Mening
Beskrivning
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
DPT
Djup
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
DBT
Djup under givare
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
MTW
Vattentemperatur
128000
Nautisk avdriftsvinkel
VHW
Fart genom vattnet och kurs
129802
AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
WPL
Waypointens plats
129808
DSC-samtalsinformation
DSC
Digital selektiv anropsinformation
130310
Miljöparametrar
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
HDG
Kurs, avvikelse och variation
130313
Luftfuktighet
HDM
Kurs, magnetisk
130314
Faktiskt tryck
MWD
Vindens riktning och hastighet
130576
Status för mindre farkost
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindens hastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Dessa data gäller endast för NMEA 2000 kompatibla produkter.
Du kan köpa fullständig information om National Marine
Electronics Associations (NMEA:s) format och meningar från:
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-information
Sända och ta emot
PGN
Beskrivning
059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando, begära och godkänna
126996 Produktinformation
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129539 GNSS DOP:er
129799 Radiofrekvens, läge och ström
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
PGN
Beskrivning
126464
Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
127258
Magnetisk variation
129025
Position snabb uppdatering
129026
COG och SOG: Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
Bilaga
43
Index
A
ActiveCaptain 2
quickdraw 10
smartaviseringar 3
uppdatera programvaran 3
uppdatera sjökort 3
AIS 6, 7, 9
aktivera 39
ATONs 7
hot 7
larm 7, 38
nödanropsenhet 7
räddningsgivare 7
spårning 6, 7
AM 33
andra farkoster
AIS 9
spår 9
animerade strömmar, tidvatten 5
ankomstlarm 38
ankringslarm 38
antenn, GPS 2
användardata, ta bort 16, 40
astronomiinformation 31
Automatisk vägledning 11, 14, 39
avstånd till kustlinje 15
rutter 14
autopilot 25, 26
aktivera 25
cirkelmönster 26
minska roderaktiviteten 25
mönsterstyrning 26
sicksackmönster 26
styrmönster 26
styrningsstorlek 25
U-svängsmönster 26
Williamson-girmönster 26
aviseringar 3
avstånd till kustlinje 15
avståndsringar 8
B
bakgrund 2
bakgrundsbelysning 2
baksida 1
banor 11
bränslekapacitet 30, 36, 37
bränslemätare 30, 37
statuslarm 30, 38
synkronisera med faktisk bränslemängd
30, 37
D
DAB 33, 34
data
alternativ 40
hantering 39
kopiera 39
rensa 40
dela data 39
destinationer
navigationssjökort 11
välja 11
digital switching 30, 31
djupskugga 9
DSC. Se DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling) 31, 32
aktivera 31, 39
individuellt rutinanrop 32
kanaler 32
kontakter 31
E
EGNOS 35
ekolod 16, 17, 20
bildhastighet 21
bottenlås 21
brus 20–22
44
dela 20
djup 21
djuplinje 21
djupskala 22
frekvenser 22, 23
FrontVü 19
färgavvisning 22
färgmättnad 21
Garmin ClearVü 17
inspelning 21
kon 9
källa 20
känslighet 20
larm 22, 38
mäta avstånd 20
nummervisning 21
Panoptix 18, 19, 23, 24
realtid 19, 22, 23
realtidsbild 19
registrera 21
SideVü 17
störningar 22
svävande mål 22
utseende 22
waypoint 20
whiteline 22
visning 17
vyer 17
ytstörningar 22
zoom 21
enhet
knappar 1
registrering 40
rengöra 41
enhets-ID 35
EPIRB 7
F
fabriksinställningar 39
ekolod 22
farkostspår 9, 32
fast vindvinkel 27, 28
justera 28
felsökning 41, 42
Fish Eye 3D
ekolodskon 9
spår 9
svävande mål 9
fishfinder. Se ekolod
fiskekort 4
fjärrkontroll 26
flygfoton 6
FM 33
Force trollingmotor 28, 29
foton, flyg- 6
färgläge 2
förinställningar 33, 34
DAB 34
G
Garmin ClearVü 17
Garmin marint nätverk 37
Garmin produktsupport. Se produktsupport
gippa. Se kryssa och gippa
givare 16, 19, 22, 24
GLONASS 35
GPS 41
EGNOS 35
GLONASS 35
källa 2
signaler 1
WAAS 35
GPS-noggrannhet 38
gränser
kopiera 39
visa 8
gränslinje 16
gränslinjer 16
Gå till 11, 12
H
hemskärm, egna 2
hjälp. Se produktsupport
händelselogg 35
I
inställningar 11, 35, 36, 38, 39
systeminformation 35
K
kartor. Se sjökort
klocka 38
larm 38
kollisionslarm 7, 38
kombinationer 2
kompass 29
ros 8
kontakter 1
kortkommandon 1, 29
kretsar 30
kryssa och gippa 28
fast vindvinkel 27
kurshållning 28
kurs
hålla 25
kurshållning 28
linje 5
kölkompensation 27, 36
L
larm 16, 38
ankomst 38
ankringslarm 38
bränsle 30, 38
djupt vatten 22, 38
ekolod 22, 38
grunt vatten 22, 38
kollision 7, 38
motor 30
mätare 30
navigering 38
ur kurs 38
vattentemperatur 22, 38
M
man överbord 12, 26
marin service 11
Markera plats 12
MARPA, navigationssjökort 9
mediespelare 32–35
alfabetisk sökning 33
blanda 33
DAB 33, 34
enhetsnamn 35
FUSION-Link 32
förinställa 33
kanalväljarläge 33
källa 33
mottagarregion 33
radio 34
SiriusXM Satellite Radio 34
stänga av ljud 33
upprepning 33
VHF 33
zoner 33
minneskort 39, 40
detaljerade kartor 40
montera 1
plats 1
MOB, enhet 7
motorbåt 2, 26
motormätare 30, 37
konfigurera 30
statuslarm 30
musikspelare 32, 34. Se mediespelare
måttenheter 38
mäta avstånd 20
sjökort 4
mätare
bränsle 30, 37
gränser 37
Index
motor 30
statuslarm 30
tripp 29
vind 30
N
navigationslarm 38
navigationssjökort 4, 6, 11
ATONs 7
farkostspår 9, 32
inställning 39
marina servicepunkter 11
MARPA 9
navigeringshjälpmedel 7
NMEA 0183 31, 37, 42
NMEA 2000 37, 43
nollställa 39
nödanrop 31
nödanropsenhet 7
P
Panoptix 24
portar 1
position, spåra 32
positionsrapport 32
premiumsjökort 5, 6
Fish Eye 3D 9
flygfoton 6
indikatorer för tidvatten och strömmar 5
produktregistrering 40
produktsupport 1
programvara
uppdatera 3, 40, 41
uppdateringar 35, 41
Q
quickdraw 10
R
radio 33
AM 33
FM 33
SiriusXM 34, 35
registrera enheten 40
Rutt till 11
rutter 11, 13, 16
dela 39
kopiera 39, 40
navigera 13
navigera parallellt med 13
redigera 13
skapa 13
ta bort 14
waypoints 39
visa lista med 13
räddningsgivare 7
S
satellitbilder 6
satellitsignaler, söka 1
segelbåt 2, 26
segla 8, 26, 27
startlinje 26, 27
tävlingstidur 27
seglingsmätare 30
sida, ljusstyrka 2
SideVü 17
SiriusXM, Satellitradio 34
SiriusXM Satellite Radio 34
SiriusXM satellitradio 34, 35
sjökort 3, 6, 8–10
detaljer 4
fiske 4
inställningar 8
lager 8, 9
mäta avstånd 4
navigation 4
navigering 4, 6
quickdraw 9, 10
symboler 4
uppdatera 3
Index
utseende 8, 9
sjömärken 5
skärmbilder 41
registrera 41
skärminställningar 35
smartaviseringar 3
språk 35
spår 15, 16
inspelning 16
kopiera 39, 40
lista 15
navigera 15, 16
redigera 15
registrera 16
rensa 16
spara 15
spara som rutt 15
ta bort 15, 16
visa 8, 15
spänning 38
standarddatakälla 25
strömknapp 1, 35
strömstationer 31
indikatorer 6
support. Se produktsupport
svävande mål 9
symboler 6
systeminformation 35, 40
säker zon, kollisionslarm för 7, 38
Z
zoom
ekolod 21
sjökort 4
Å
återställa, inställningar 35
återställning 39
Ö
överlagringsfält 28
T
ta bort
alla användardata 16
användardata 40
tidvattenstationer 5, 31
indikatorer 6
trippmätare 29
trollingmotor 28, 29
bogkompensation 29
kompass 29
trådlösa enheter 37
ansluta en trådlös enhet 38
ansluta till en trådlös enhet 2
nätverkskonfiguration 37, 38
U
uppdatera
programvara 3
sjökort 3
uppdateringar, programvara 40, 41
ur kurs-larm 38
V
vatten
fart 36
temperaturkompensation 36
VHF-radio 31
anropa ett AIS-objekt 32
DSC-kanal 32
individuellt rutinanrop 32
nödanrop 31
vind, ros 8
vindmätare 30
W
WAAS 35
waypoints 12, 42
beräkna 12
dela 39
ekolod 20
kopiera 39
man överbord 12
navigera till 12
redigera 12
skapa 4, 12
spårad farkost 32
ta bort 13
visa 8
visa lista med 12
Wi‑Fi 2
Wi‑Fi teknik 37
45
support.garmin.com
Augusti 2019
190-02536-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising