Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Installation guide | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Instrukcja instalacji

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Instrukcja instalacji
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
SERIA ECHOMAP™ ULTRA
100/120
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
1 Wybierz elementy montażowe odpowiednie dla powierzchni
montażowej oraz dla wspornika do montażu na uchwycie
pałąkowym.
2 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące przez otwory śrub
.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka
• Wiertła
◦ Uchwyt pałąkowy: wiertła oraz wkręty dostosowane do
powierzchni montażowej i elementu montażowego
◦ Uchwyt do montażu wpuszczanego: wiertła 3,2 mm
(1/8 cala) i 9,5 mm (3/8 cala)
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
Urządzenie na desce rozdzielczej można zamontować na
płasko albo na uchwycie pałąkowym.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu musi zapewniać dobrą widoczność ekranu
i dostęp do klawiszy na urządzeniu.
• Miejsce montażu musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić
montaż urządzenia wraz z uchwytem.
• Kable muszą być wystarczająco długie, aby móc połączyć ze
sobą elementy oraz doprowadzić do nich zasilanie.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
3 Używając wiertła odpowiedniego dla elementów
montażowych, nawierć cztery otwory pilotażowe.
4 Przy pomocy wybranych elementów montażowych przykręć
wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni montażowej.
5 Wyjmij osłony zabezpieczające ze złączy.
6 Umieść podstawkę na uchwycie pałąkowym i dokręć
pokrętła .
Podłącz
wszystkie niezbędne kable do podstawki i obróć
7
pierścienie blokujące w prawo, aby przymocować przewody
do podstawki.
PORADA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu załączonych osłon
zabezpieczających.
Montaż wpuszczany urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Używanie metalowego narzędzia do podważania, np.
śrubokręta, może uszkodzić nakładki dekoracyjne i urządzenie.
Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do
podważania.
Możesz zamontować urządzenie na desce rozdzielczej,
korzystając z dołączonego szablonu i osprzętu do montażu
wpuszczanego.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
Marzec 2019
190-02536-02_0A
3 Używając wiertła o średnicy 13 mm (1/2 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą wyrzynarki lub obrotowego narzędzia do cięcia
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej
krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
Umieść
urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
5
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
7 Używając narzędzia do podważania, np. płaskiego kawałka
plastiku lub śrubokręta, ostrożnie podważ rogi nakładek
dekoracyjnych i zdejmij nakładki.
8 Wyrównaj otwory montażowe urządzenia z otworami
prowadzącymi na szablonie.
Jeśli
otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane
9
z otworami prowadzącymi na szablonie, zaznacz na nim
nowe otwory prowadzące.
10 Używając wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala), wywierć
otwory prowadzące.
Usuń
szablon z powierzchni montażowej.
11
12 Umieść urządzenie w podstawce.
13 Zamocuj gumową uszczelkę z tyłu urządzenia.
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania
i urządzenia.
2 Jeśli to konieczne, przedłuż przewody za pomocą przewodu
1.31 mm2 (16 AWG) lub większego.
3 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia i obróć pierścień
blokujący w prawo, aby zabezpieczyć połączenie.
Wiązka przewodów
• Wiązka przewodów jest używana z urządzeniami NMEA
0183 i służy do udostępniania informacji dotyczących tras
i punktów trasy.
• Ta wiązka przewodów pozawala podłączyć urządzenie do
zasilania i do urządzeń NMEA 0183.
• Urządzenie ma jeden wewnętrzny port NMEA 0183 służący
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183.
• Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu 1.31 mm2 (16 AWG) lub
większego.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm2).
®
Element Funkcja przewodu
Kolor przewodu
NMEA 0183 port wewnętrzny Rx (wejście) Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny Tx (wyjście) Niebieski
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Czarny
Moc
Czerwone
Podłączanie urządzenia do przetwornika
14 Podłącz wszystkie niezbędne kable i obróć pierścienie
blokujące w prawo, aby przymocować przewody do
podstawki przed umieszczeniem jej w wycięciu.
PORADA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu zatyczek
ochronnych.
Umieść
urządzenie w wycięciu.
15
16 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów.
17 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
Instalowanie i podłączanie kabli
Podłączanie zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
2
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com/transducers lub skontaktuj
się z lokalnym sprzedawcą firmy Garmin.
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
3 Podłącz przewód przetwornika do odpowiedniego portu
w podstawce.
Instalowanie urządzenia w podstawce
Po połączeniu przewodów z podstawką można szybko umieścić
urządzenie w podstawce.
1 Umieść dolną część urządzenia w dolnej części podstawki.
2 Przechyl górną część urządzenia w kierunku podstawki.
Element
Opis
Urządzenie ECHOMAP Ultra
NMEA 2000Kabel podłączeniowy
NMEA 2000Przewód zasilający
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Źródło zasilania 12 V DC
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
NMEA 2000Trójnik
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
Dane techniczne
3 Naciśnij przycisk dźwigni zwalniającej na podstawce i wsuń
dźwignię w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1 Naciśnij przycisk dźwigni zwalniającej na podstawce
Model
Dane techniczne
Wielkość
Modele 10calowe
Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
295 × 195 × 98 mm
(113/5 × 77/10 × 39/10 cala)
Masa
2,35 kg (5,25 funta)
Rozmiar wyświet217 × 136 mm (81/2 × 5 2/5 cala)
lacza (szer. × wys.)
i pociągnij dźwignię w górę.
2 Przechyl urządzenie do przodu i wyjmij je z podstawki.
Uwagi dotyczące sieci NMEA 2000
Maks. pobór mocy 1 26 W
Typowy pobór
3A
prądu przy 12 V DC
(RMS)1
®
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu do istniejącej sieci NMEA 2000należy określić
typ przewodu zasilającego NMEA 2000. Tylko jeden przewód
zasilający NMEA 2000 jest wymagany do prawidłowego
działania sieci NMEA 2000.
W przypadku montażu w miejscu, które korzysta z sieci NMEA
2000nieznanego producenta, należy użyć separatora zasilania
NMEA 2000 (010-11580-00).
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
Maks. pobór prądu
przy 12 V DC
(RMS)1
6A
Częstotliwości
Wi‑Fi , 2,4 GHz przy 17,2 dBm
i protokoły bezprze- (nominalna)
wodowe
ANT , 2,4 GHz przy 3,1 dBm
(nominalna)
Bluetooth , 2,4 GHz przy 1,2 dBm
(nominalna)
®
®
®
Modele 12calowe
Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
341 × 229 × 98 mm
(132/5 × 9 × 39/10 cala)
Masa
3,05 kg (6,75 funta)
Rozmiar wyświet261 × 163 mm
lacza (szer. × wys.) (103/10 × 62/5 cala)
Urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi
w celu udostępniania danych z urządzeń obsługujących
standard NMEA 2000, takich jak radio VHF. Niezbędne
przewody i złącza NMEA 2000 są sprzedawane osobno.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
dokument, odwiedź stronę www.garmin.com i na stronie
urządzenia wybierz sekcję Instrukcje.
Umieszczone w podstawce gniazdo oznaczone jako NMEA
2000 służy do podłączenia urządzenia do standardowej sieci
NMEA 2000.
Maks. pobór mocy 1 26 W
Typowy pobór
3,3 A
prądu przy 12 V DC
(RMS)1
Maks. pobór prądu
przy 12 V DC
(RMS)1
6,1 A
Częstotliwości
Wi‑Fi, 2,4 GHz przy 18,5 dBm
i protokoły bezprze- (nominalna)
wodowe
ANT, 2,4 GHz przy 1,2 dBm
(nominalna)
Bluetooth, 2,4 GHz przy 1,0 dBm
(nominalna)
Wszystkie
modele
Materiał
Plastik poliwęglanowy
Klasa wodoszczelności2
IEC 60529 IPX7
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do
131°F)
Napięcie wejściowe Od 9 V do 18 V DC
Bezpiecznik
8A
Bezpieczny dystans 65 cm (25,6 cala)
dla kompasu
NMEA 2000 –
liczba LEN
1
NMEA 2000 –
pobór prądu
39 mA maks.
Rozdzielczość
wyświetlacza
1280 × 800 pikseli
3
Model
Wielkość
2 gniazda karty microSD ; maks.
rozmiar karty 32 GB
®
PGN
Opis
127245
Ster
127250
Kierunek jednostki
127488
Parametry silnika: szybka aktualizacja
Maks. liczba
50 000 punktów, 50 zapisanych
aktywnych punktów tras
śladu
127489
Parametry silnika: Dynamiczne
127493
Parametry transmisji: Dynamiczne
Typ wyświetlacza
WXGA
127498
Parametry silnika: statyczne
Odległość od
najbliższej
przeszkody
150 mm (6 cale)
127505
Poziom płynu
129038
Raport pozycji A klasy AIS
129039
Raport pozycji B klasy AIS
Tradycyjny: 50, 77, 83 lub
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260,
455 lub 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 lub
1100 kHz
129040
Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129794
Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
128000
Rejsowy kąt dryfu
129802
Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
Moc transmisji
600 W
129808
Informacja o wywołaniu DSC
Maksymalna
głębokość
701 m (2300 stóp) przy 77 kHz
130310
Parametry środowiskowe
130311
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313
Wilgotność
130314
Rzeczywiste ciśnienie
130576
Małe jednostki – status
Maks. liczba
punktów trasy
Maks. liczba tras
Modele
sonarów
Odbiór
Dane techniczne
Karta pamięci
Częstotliwości
5 000
100
1Zależy
od przetwornika.
2Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie
na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
NMEA 2000Informacje o PGN
®
Transmisja i odbiór
PGN
Opis
059392 Potwierdzenie ISO
Znak i logo BLUETOOTH stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich
przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. NMEA , NMEA 2000 , logo NMEA 2000
oraz NMEA są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine
Electronics Association. microSD oraz logo microSD są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy SD-3C, LLC. Wi‑Fi to zastrzeżony znak towarowy firmy Wi-Fi Alliance
Corporation.
®
®
059904 Żądanie ISO
®
060928 Uzyskanie adresu ISO
®
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/Potwierdzenie
126996 Informacje o produkcie
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ECHOMAP™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
127250 Kierunek jednostki
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129539 GNSS DOP
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Transmituj
PGN
Opis
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
127258
Deklinacja magnetyczna
129025
Pozycja: szybka aktualizacja
129026
COG i PND: Szybka aktualizacja
129029
Dane pozycji GNSS
129283
Błąd zejścia z trasy
129284
Dane nawigacji
129285
Informacje o trasie i punktach
129540
Widoczne satelity GNSS
support.garmin.com
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising