Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Upute za instalaciju

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Upute za instalaciju
Montaža uređaja na nosač
SERIJA ECHOMAP™ ULTRA
100/120
UPUTE ZA INSTALACIJU
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
1 Odaberite pribor za montažu koji odgovara vašoj površini za
montažu i nosaču.
2 Koristeći nosač za vanjsku montažu
probne rupe kroz rupe za vijke
.
kao šablonu, označite
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Potrebni alati
• Bušilica
• Svrdla
◦ Montaža na nosače: svrdla za bušilicu i vijke koji
odgovaraju površini i alatu
◦ Ugradbeni nosač: svrdla veličine 3,2 mm (1/8 in) i 9,5 mm
(3/8 in)
• Križni odvijač broj 2
• Ubodna pila ili rotirajući alat
• Turpija i brusni papir
• Brtvilo za plovila (nije obavezno)
Preporuke za montažu
Uređaj na upravljačku ploču možete ugraditi ili ga postaviti na
nosač.
Kada odabirete mjesto za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Mjesto za montiranje mora omogućavati nesmetan pogled na
zaslon i pristup tipkama na uređaju.
• Mjesto za montiranje mora biti dovoljno čvrsto da može
podnijeti težinu uređaja i nosača.
• Kabeli moraju biti dovoljno dugački za povezivanje
komponenti te za njihovo ukapčanje u napajanje.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, uređaj nemojte
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
3 Pomoću odgovarajućeg svrdla probušite četiri probne rupe.
4 Pomoću odabranog pribora za montažu učvrstite nosač na
površinu za montažu.
5 Uklonite zaštitne poklopce s priključaka.
6 Postavite bazu u nosač za vanjsku montažu i zategnite
montažne kotačiće .
7 Spojite sve potrebne kabele s bazom i zakrenite prsten za
zabravljivanje udesno kako biste kabele pričvrstili na bazu.
SAVJET: Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva,
neiskorištene priključke prekrijte priloženim zaštitnim
poklopcima.
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Metalni alati za odvajanje poput odvijača mogu oštetiti rubnu
traku i uređaj. Ako je moguće, upotrijebite plastični odvijač.
Uređaj na upravljačku ploču možete montirati pomoću šablone
za ugradbenu montažu i odgovarajućeg pribora.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
2 Pričvrstite šablonu na mjesto za montiranje.
3 Pomoću svrdla veličine 13 mm (1/2 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima pune linije na šabloni kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane pune crte označene na šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 Pomoću alata za odvajanje poput plosnatog komada plastike
ili odvijača pažljivo odvojite kutove rubne trake i uklonite
rubnu traku.
Ožujak 2019
190-02536-02_0A
8 Provjerite jesu li rupe za montažu na uređaju poravnate s
probnim rupama na šabloni.
9 Ako se rupe za montažu na uređaju ne mogu poravnati s
probnim rupama na šabloni, označite nova mjesta za probne
rupe na šabloni.
10 Pomoću svrdla veličine 3,2 mm (1/8 in) probušite probne
rupe.
11 Maknite šablonu s površine za montiranje.
12 Postavite uređaj u bazu.
13 Postavite gumenu brtvu na stražnju stranu uređaja.
Gumena brtva sa stražnje strane ima ljepilo. Obavezno
uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
• Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od 1.31 mm2 (16 AWG) ili veću žicu.
• Ako je potrebno produžiti NMEA 0183 kabel ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm2 (22 AWG).
Element
Funkcija žice
Boja žice
NMEA 0183, interni priključak Rx (ulaz)
Smeđa
NMEA 0183, interni priključak Tx (izlaz)
Plava
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Crna
Snaga
Crvena
Povezivanje uređaja sa sondom
14 Spojite sve potrebne kabele i zakrenite prsten za
zabravljivanje udesno kako biste kabele pričvrstili na bazu
prije nego što je smjestite u izrezanu šablonu.
SAVJET: Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva,
neiskorištene priključke prekrijte zaštitnim kapicama.
15 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.
16 Pričvrstite uređaj za površinu za montiranje pomoću
isporučenih vijaka.
17 Postavite rubnu traku i pritisnite je tako da sjedne na mjesto
oko rubova uređaja.
Idite na www.garmin.com/transducers ili se obratite lokalnom
zastupniku tvrtke Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu
sonde za svoje potrebe.
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.
3 Priključite kabel sonde u odgovarajući ulaz na bazi.
Ugradnja uređaja u bazu
Priključivanje kabela u bazu omogućuje brzo postavljanje
uređaja u bazu.
1 Postavite podlogu uređaja u dno baze.
2 Nagnite gornji dio uređaja prema bazi.
Postavljanje kabela i priključaka
Priključivanje na napajanje
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Sprovedite kabel napajanja od izvora napajanja do uređaja.
2 Po potrebi produžite žicu pomoću žice od 1.31 mm2
(16 AWG) ili veće žice.
3 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
4 Priključite kabel napajanja u uređaj i okrenite prsten za
zabravljivanje u smjeru kazaljke na satu da biste ga
zategnuli.
Razvodni kabel
• Razvodni se kabel koristi za NMEA 0183 uređaje, kao i za
dijeljenje podataka o ruti i točkama.
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem i NMEA 0183
uređajima.
• Uređaj ima jedan interni NMEA 0183 priključak koji se koristi
za povezivanje s kompatibilnim NMEA 0183 uređajima.
®
2
3 Pritisnite gumb na ručici za oslobađanje i gurnite ručicu
prema dolje dok uređaj ne sjedne na mjesto.
Vađenje uređaja iz baze
1 Pritisnite gumb na ručici za oslobađanje na bazi i podignite
ručicu prema gore.
2 Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz baze.
NMEA 2000 – preporuke
®
OBAVIJEST
Ako se povezujete s postojećom NMEA 2000 mrežom,
pronađite kabel napajanja NMEA 2000. Samo je jedan kabel
napajanja NMEA 2000 potreban za pravilan rad NMEA 2000
mreže.
Ako proizvođač postojeće NMEA 2000 mreže nije poznat,
prilikom montaže potrebno je postaviti NMEA 2000 izolator
(010-11580-00).
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Model
Specifikacija
Mjere
Modeli od 12
inča
Dimenzije (Š × V × D)
341 x 229 x 98 mm (132/5 x
9 x 39/10 in)
Težina
3,05 kg (6,75 lb)
Veličina zaslona (Š ×
V)
261 x 163 mm (103/10 x
62/5 in)
Maksimalna potrošnja
energije1
26 W
Uređaj se može povezati s NMEA 2000 mrežom na plovilu što
omogućuje dijeljenje podataka s uređajima kompatibilnima s
NMEA 2000 mrežom kao što su senzori ili VHF radio. Potrebni
NMEA 2000 kabeli i priključci prodaju se zasebno.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta idite na www.garmin.com i na stanici proizvoda za
svoj uređaj odaberite Priručnici.
Priključak s oznakom NMEA 2000 na bazi koristi se za
povezivanje sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
Tipična potrošnja struje 3,3 A
pri 12 Vdc (RMS)1
Svi modeli
Element Opis
Maksimalna potrošnja
struje pri 12 Vdc
(RMS)1
6,1 A
Bežične frekvencije i
protokoli
Wi‑Fi, 2,4 GHz pri
18,5 dBm nominalno
ANT, 2,4 GHz pri 1,2 dBm
nominalno
Bluetooth, 2,4 GHz pri
1,0 dBm nominalno
Materijal
Polikarbonatna plastika
Oznaka vodootpornosti2
IEC 60529 IPX7
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 °
do 131 °F)
Ulazni napon
Od 9 do 18 Vdc
Osigurač
8A
Sigurna udaljenost od
kompasa
65 cm (25,6 in)
NMEA 2000 LEN
1
NMEA 2000 potrošnja
struje
39 mA maks.
Rezolucija zaslona
1280 x 800 piksela
Memorijska kartica
2 utora za microSD karticu;
maksimalna veličina kartice
32 GB
Uređaj ECHOMAP Ultra
®
NMEA 2000 spojni kabel
Maksimalni broj točaka 5.000
NMEA 2000 kabel napajanja
Maksimalni broj ruta
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
Maksimalni broj točaka 50.000 točaka; 50
aktivnog traga
spremljenih tragova
Izvor napajanja 12 Vdc
Vrsta zaslona
WXGA
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Udaljenost do najbliže
prepreke
150 mm (6 in)
Frekvencije
Standardni: 50, 77, 83 ili
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 ili 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455,
800 ili 1100 kHz
Snaga emitiranja
600 W
Maksimalna dubina
701 m (2300 ft) pri 77 kHz
NMEA 2000 T-priključak
Sonarni modeli
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Specifikacije
Model
Specifikacija
Mjere
Modeli od 10
inča
Dimenzije (Š × V × D)
295 x 195 x 98 mm (113/5 x
77/10 x 39/10 in)
Težina
2,35 kg (5,25 lb)
Veličina zaslona (Š ×
V)
217 x 136 mm (81/2 x
52/5 in)
Maksimalna potrošnja
energije1
26 W
100
1Ovisno
o sondi.
može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
2Uređaj
Tipična potrošnja struje 3 A
pri 12 Vdc (RMS)1
NMEA 2000 PGN – informacije
Maksimalna potrošnja
struje pri 12 Vdc
(RMS)1
6A
PGN
Opis
059392
ISO potvrda
Bežične frekvencije i
protokoli
Wi‑Fi , 2.4 GHz @
17,2 dBm nominalno
ANT , 2,4 GHz pri 3,1 dBm
nominalno
Bluetooth , 2,4 GHz pri
1,2 dBm nominalno
059904
ISO zahtjev
060928
ISO upućivanje reklamacije
126208
NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija potvrđivanja grupe
126996
Podaci o proizvodu
127250
Smjer plovila
128259
Brzina: Na vodi
Odašiljanje i prijem
®
®
®
3
PGN
Opis
128267
Dubina vode
129539
GNSS DOP-ovi
129799
Napajanje, način rada i frekvencija radio uređaja
130306
Podaci o vjetru
130312
Temperatura
Odašiljanje
PGN
Opis
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN popisa
127258 Magnetsko odstupanje
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 KOPNENI KURS i KOPNENA BRZINA: Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i točkama
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
PGN
Opis
127245 Kormilo
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127498 Parametri motora: Statično
127505 Razina tekućine
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129794 Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
128000 Nautički kut zanošenja
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
129808 Informacije o DSC pozivu
130310 Parametri okoliša
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130576 Status malog plovila
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. ECHOMAP™ trgovački je znak tvrtke Garmin
Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. NMEA , NMEA
2000 , logotip NMEA 2000 i NMEA registrirani su trgovački znakovi udruženja National
Marine Electronics Association. microSD i logotip microSD trgovački su znakovi tvrtke
SD-3C, LLC. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising