Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Priročnik za uporabo

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Priročnik za uporabo
DRUŽINA ECHOMAP ULTRA
™
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ActiveCaptain , BlueChart in FUSION so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. ECHOMAP™, FUSION-Link™,
Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, Panoptix™, Reactor™ in SteadyCast™ so blagovne znamke
družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. NMEA , NMEA 2000 in logotip NMEA 2000 so registrirane
blagovne znamke združenja National Marine Electronics Association. microSD in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. SiriusXM je registrirana blagovna znamka družbe
SiriusXM Radio Inc. Standard Mapping je blagovna znamka družbe Standard Mapping Service, LLC.Wi‑Fi je registrirana znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana
blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Vse druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pogled od spredaj ....................................................................... 1
Pogled priključkov .................................................................. 1
Dodelitev bližnjične tipke ........................................................ 1
Namigi in bližnjice ....................................................................... 1
Prenos priročnikov iz spleta ........................................................ 1
Središče za podporo Garmin ...................................................... 1
Vstavljanje pomnilniških kartic .................................................... 1
Pridobivanje satelitskih signalov GPS ........................................ 1
Izbiranje vira GPS .................................................................. 2
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri..................... 2
Prilagoditev domačega zaslona .................................................. 2
Prilagajanje strani ....................................................................... 2
Ustvarjanje nove strani s kombinacijami z napravo
ECHOMAP Ultra .................................................................... 2
Nastavitev vrste plovila ............................................................... 2
Prilagajanje osvetlitve zaslona ................................................... 2
Nastavitev barvnega načina ....................................................... 2
Zamenjava slike ozadja .............................................................. 2
Program ActiveCaptain .................................................. 2
Uporabniške vloge v programu ActiveCaptain ........................... 2
Začetek uporabe programa ActiveCaptain ................................. 3
Omogočanje pametnih obvestil .................................................. 3
Posodabljanje programske opreme s programom
ActiveCaptain .............................................................................. 3
Posodabljanje kart s programom ActiveCaptain ......................... 3
Karte in 3D-pogledi kart................................................. 3
Navigacijska karta in ribolovna karta .......................................... 4
Povečevanje in pomanjševanje karte .................................... 4
Simboli na karti ...................................................................... 4
Merjenje razdalje na karti ....................................................... 4
Ustvarjanje točke poti na karti ................................................ 4
Navigacija do točke na karti ................................................... 4
Ogled informacij o lokaciji in predmetu na karti ..................... 5
Ogled podrobnosti o navigacijskih pripomočkih ..................... 5
Črta smeri in oznake kotov .................................................... 5
Prvovrstne karte .......................................................................... 5
Ogled informacij o postajah za plimovanje ............................ 5
Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski karti ................... 6
Ogled zračnih fotografij znamenitosti ..................................... 6
Sistem samodejnega prepoznavanja ......................................... 6
Simboli za ciljanje s sistemom AIS ........................................ 6
Smer in predviden potek poti aktiviranih ciljev AIS ................ 6
Aktiviranje cilja za plovilo AIS ................................................ 7
Ogled seznama nevarnosti AIS ............................................. 7
Nastavitev alarma za trk z varnim območjem ........................ 7
Signali v sili sistema AIS ........................................................ 7
Izklop sprejema signalov AIS ................................................. 7
Pripomočki za navigacijo AIS ................................................. 7
Meni karte ................................................................................... 8
Plasti karte ............................................................................. 8
Nastavitve pogleda Fish Eye 3D ............................................ 9
Podprti zemljevidi ........................................................................ 9
Kartografiranje s programsko opremo za plastnice
Garmin Quickdraw....................................................... 10
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo za plastnice Garmin
Quickdraw ................................................................................. 10
Dodajanje oznake na zemljevid Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................... 10
Skupnost Garmin Quickdraw .................................................... 10
Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain ....................................................................... 10
Kazalo vsebine
Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek Garmin
Connect ................................................................................ 10
Nastavitve plastnic Garmin Quickdraw ..................................... 11
Navigacija z navtičnim ploterjem ................................ 11
Vprašanja o osnovni navigaciji ................................................. 12
Cilji ............................................................................................ 12
Iskanje cilja po imenu ........................................................... 12
Izbiranje cilja z uporabo navigacijske karte ......................... 12
Iskanje cilja pomorskih storitev ............................................ 12
Nastavitev in sledenje neposredni poti z uporabo načina
Pojdi na ................................................................................ 12
Ustavitev navigacije ............................................................. 12
Točke poti ................................................................................. 12
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti ................. 12
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji ................................. 12
Označevanje lokacije ČVV ................................................... 13
Projekcija točke poti ............................................................. 13
Ogled seznama vseh točk poti ............................................. 13
Urejanje shranjene točke poti .............................................. 13
Premikanje shranjene točke poti .......................................... 13
Brskanje in navigacija do shranjene točke poti .................... 13
Brisanje točke poti ali ČVV ................................................... 13
Brisanje vseh točk poti ......................................................... 13
Načrtovane poti ......................................................................... 13
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej od trenutne
lokacije ................................................................................. 13
Ustvarjanje in shranjevanje načrtovane poti ........................ 13
Ogled seznama načrtovanih poti in poti s samodejnim
vodenjem ............................................................................. 14
Urejanje shranjene načrtovane poti ..................................... 14
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti ............. 14
Brskanje in navigacija vzporedno s shranjeno načrtovano
potjo ..................................................................................... 14
Brisanje shranjene načrtovane poti ..................................... 14
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti ........................... 14
Samodejno vodenje .................................................................. 14
Nastavitev in sledenje poti s Samodejno vodenje ............... 14
Ustvarjanje in shranjevanje poti Samodejno vodenje .......... 15
Prilagajanje poti s samodejnim vodenjem ........................... 15
Preklic izračunavanja Samodejno vodenje v teku ............... 15
Nastavitev načrtovanega prihoda ........................................ 15
Konfiguracije poti za samodejno vodenje ............................ 15
Sledi .......................................................................................... 16
Prikaz sledi ........................................................................... 16
Nastavitev barve aktivne sledi ............................................. 16
Shranjevanje aktivne sledi ................................................... 16
Ogled seznama shranjenih sledi .......................................... 16
Urejanje shranjene sledi ...................................................... 16
Shranjevanje sledi kot načrtovane poti ................................ 16
Brskanje in navigacija po zabeleženi sledi .......................... 16
Brisanje shranjene sledi ....................................................... 16
Brisanje vseh shranjenih sledi ............................................. 16
Ponovno sledenje aktivni sledi ............................................. 16
Čiščenje aktivne sledi .......................................................... 16
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med beleženjem ..... 16
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi ................. 16
Meje .......................................................................................... 17
Ustvarjanje meje .................................................................. 17
Pretvarjanje načrtovane poti v mejo .................................... 17
Pretvarjanje sledi v mejo ...................................................... 17
Urejanje meje ....................................................................... 17
Nastavitev alarma za mejo ................................................... 17
Brisanje meje ....................................................................... 17
Brisanje vseh shranjenih točk poti, načrtovanih poti in sledi .... 17
Sonarni iskalnik rib...................................................... 17
Ustavitev oddajanja signalov sonarja ....................................... 17
i
Spreminjanje pogleda sonarja .................................................. 17
Pogled Tradicionalni sonarja .................................................... 17
Pogled sonarja z razdeljeno frekvenco ................................ 18
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo ................................ 18
Pogled sonarja Garmin ClearVü ............................................... 18
Pogled sonarja SideVü ............................................................. 18
Tehnologija iskanja SideVü ................................................. 18
Sonarski pogledi Panoptix ........................................................ 18
Pogled sonarja LiveVü navzdol ........................................... 18
Pogled sonarja LiveVü naprej .............................................. 19
RealVü 3D pogled sonarja naprej ........................................ 19
Pogled sonarja RealVü 3D Down ........................................ 19
RealVü 3D zgodovinski pogled sonarja ............................... 19
Pogled sonarja FrontVü ....................................................... 19
Pogled sonarja Panoptix LiveScope .................................... 19
Pogled sonarja flasher .............................................................. 20
Bližnjice strani sonarja flasher ............................................. 20
Izbira vrste pretvornika ............................................................. 20
Umerjanje kompasa ............................................................. 20
Izbira vira sonarja ..................................................................... 20
Preimenovanje vira sonarja ................................................. 21
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja ................................ 21
Začasna zaustavitev zaslona sonarja ....................................... 21
Merjenje razdalje na zaslonu sonarja ....................................... 21
Ogled zgodovine sonarja .......................................................... 21
Deljenje sonarja ........................................................................ 21
Nastavitev ravni podrobnosti .................................................... 21
Nastavitev intenzivnosti barv .................................................... 21
Posnetki sonarja ....................................................................... 21
Snemanje zaslona sonarja .................................................. 21
Zaustavitev snemanja sonarja ............................................. 21
Brisanje posnetka sonarja .................................................... 21
Predvajanje posnetkov sonarja ............................................ 22
Nastavitev običajnega sonarja ter sonarjev Garmin ClearVü in
SideVü ...................................................................................... 22
Nastavitev ravni povečave na zaslonu sonarja .................... 22
Nastavitev hitrosti pomikanja ............................................... 22
Prilagoditev razpona merila globine ali širine ...................... 22
Nastavitve videza sonarja .................................................... 22
Alarmi sonarja ...................................................................... 23
Dodatne nastavitve sonarja ................................................. 23
Nastavitve za namestitev pretvornika .................................. 23
Sonarne frekvence ............................................................... 23
Vklop prikazovalnika A-Scope ............................................. 24
Nastavitev sonarja Panoptix ..................................................... 24
Prilagajanje kota pogleda in povečave sonarja RealVü ....... 24
Prilagajanje hitrosti prehodov RealVü .................................. 24
Meni sonarja LiveVü Forward in FrontVü ............................. 24
Nastavitve videza za LiveVü in FrontVü .............................. 25
Nastavitve videza za RealVü ............................................... 25
Nastavitve za namestitev pretvornika Panoptix ................... 25
Avtopilot ........................................................................ 25
Zaslon avtopilota ....................................................................... 26
Nastavitev povečevanja za postopno krmarjenje ................ 26
Nastavitev varčevanja z energijo ......................................... 26
Izbira prednostnega vira smeri gibanja ................................ 26
Vklop avtopilota ........................................................................ 26
Vzorci krmiljenja ........................................................................ 26
Sledenje vzorcu polkrožnega obračanja .............................. 26
Nastavitev in sledenje krožnemu vzorcu .............................. 26
Nastavitev in sledenje cikcakastemu vzorcu ........................ 26
Sledenje vzorcu Williamsonovega obrata ............................ 26
Daljinski upravljalnik avtopilota Reactor™ ................................ 26
Združevanje daljinskega upravljalnika avtopilota Reactor s
ploterjem .............................................................................. 27
ii
Spreminjanje funkcij funkcijskih tipk daljinskega upravljalnika
avtopilota Reactor ................................................................ 27
Funkcije za jadranje..................................................... 27
Nastavitev vrste plovila ............................................................. 27
Jadralna regata ......................................................................... 27
Vodenje do startne črte ........................................................ 27
Uporaba regatnega časovnika ............................................. 27
Nastavitev razdalje med premcem in anteno GPS .............. 27
Nastavitve črt do naslednjih oznak ........................................... 27
Nastavitev odmika kobilice ....................................................... 28
Delovanje avtopilota na jadrnicah ............................................. 28
Ohranjanje kota vetra ........................................................... 28
Prečenje in obračanje z vetrom ........................................... 28
Upravljanje pomožnega motorja Force™ .................. 29
Povezava s pomožnim motorjem .............................................. 29
Dodajanje elementov za upravljanje pomožnega motorja na
zaslon ....................................................................................... 29
Vrstica za upravljanje pomožnega motorja .......................... 29
Nastavitve pomožnega motorja ................................................ 29
Dodelitev bližnjice bližnjičnim tipkam daljinskega upravljalnika
pomožnega motorja ............................................................. 30
Umerjanje kompasa pomožnega motorja ............................ 30
Nastavitev odmika premca ................................................... 30
Merilniki in grafikoni.................................................... 30
Ogled kompasa ......................................................................... 30
Ogled merilnikov poti ................................................................ 30
Ponastavitev merilnikov poti ................................................ 30
Ogled merilnikov motorja in goriva ........................................... 30
Izbira števila motorjev, prikazanih v merilnikih ..................... 30
Prilagajanje motorjev, prikazanih v merilnikih ...................... 30
Vklop alarmov za stanje merilnikov motorjev ....................... 30
Vklop nekaterih alarmov o stanju merilnikov motorja .......... 30
Nastavitev alarma za gorivo ..................................................... 31
Nastavitev prostornine goriva plovila ................................... 31
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila ................................................................................... 31
Ogled merilnikov vetra .............................................................. 31
Konfiguriranje merilnika jadralnega vetra ............................ 31
Konfiguriranje vira hitrosti .................................................... 31
Konfiguriranje vira smeri pri merilniku vetra ......................... 31
Prilagajanje merilnika vetra za plovbo ostro proti vetru ....... 31
Digitalno preklapljanje................................................. 31
Dodajanje in urejanje strani za digitalno preklapljanje .............. 31
Informacije o plimovanju, tokovih in nebu.................31
Informacije postaj za meritve plimovanja .................................. 31
Informacije postaj za meritve tokov .......................................... 31
Informacije o nebu .................................................................... 32
Ogled informacij postaj za meritve plimovanja in tokov ali
informacij o nebu za drug datum .............................................. 32
Ogled informacij za drugo postajo za meritve plimovanja ali
tokov ......................................................................................... 32
Digitalno selektivno klicanje....................................... 32
Funkcionalnost navtičnega ploterja in radijske postaje VHF
NMEA 0183 .............................................................................. 32
Vklop DSC ................................................................................ 32
Seznam DSC ............................................................................ 32
Ogled seznama DSC ........................................................... 32
Dodajanje stika DSC ............................................................ 32
Dohodni klici v sili ..................................................................... 32
Navigacija do plovila v težavah ............................................ 32
Sledenje položaju ..................................................................... 32
Ogled poročila o položaju .................................................... 32
Navigacija do sledenega plovila .......................................... 32
Ustvarjanje točke poti na položaju sledenega plovila .......... 32
Kazalo vsebine
Urejanje informacij v poročilu o položaju ............................. 32
Brisanje klica s poročilom o položaju ................................... 33
Ogled sledi plovil na karti ..................................................... 33
Posamični rutinski klici .............................................................. 33
Izbira kanala DSC ................................................................ 33
Opravljanje posamičnega rutinskega klica .......................... 33
Opravljanje posamičnega rutinskega klica na cilj AIS ......... 33
Nastavitev alarma za gorivo ................................................. 39
Nastavitev alarma za trk z varnim območjem ...................... 39
Nastavitve enot ......................................................................... 39
Nastavitve navigacije ................................................................ 39
Nastavitve drugih plovil ............................................................. 40
Ponastavitev izvirnih tovarniških nastavitev navtičnega
ploterja ...................................................................................... 40
Predvajalnik.................................................................. 33
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov......... 40
Odpiranje predvajalnika ............................................................ 33
Ikone .................................................................................... 33
Izbira vira predstavnosti ............................................................ 33
Predvajanje glasbe ................................................................... 33
Brskanje po glasbi ................................................................ 33
Nastavitev ponavljanja pesmi .............................................. 33
Nastavitev ponavljanja vseh pesmi ...................................... 33
Nastavitev naključnega predvajanja pesmi .......................... 34
Nastavitev glasnosti .................................................................. 34
Omogočanje in onemogočanje območij ............................... 34
Izklop zvoka ......................................................................... 34
Radio VHF ................................................................................ 34
Iskanje kanalov VHF ............................................................ 34
Prilagajanje dušenja VHF .................................................... 34
Radio ........................................................................................ 34
Nastavitev regije radijskega sprejemnika ............................. 34
Spreminjanje radijskih postaj ............................................... 34
Spreminjanje načina nastavljanja ........................................ 34
Prednastavitve ..................................................................... 34
Predvajanje DAB ...................................................................... 34
Nastavitev regije radijskega sprejemnika DAB .................... 34
Iskanje postaj DAB ............................................................... 34
Preklapljanje postaj DAB ..................................................... 34
Prednastavitve DAB ............................................................. 35
Satelitski radio SiriusXM® ........................................................ 35
Iskanje ID radia SiriusXM ..................................................... 35
Aktiviranje naročnine za SiriusXM ....................................... 35
Prilagajanje vodiča po kanalih ............................................. 35
Shranjevanje kanala SiriusXM na seznam prednastavitev .. 35
Odklepanje starševskega nadzora SiriusXM ....................... 35
Nastavitev imena naprave ........................................................ 35
Posodobitev programske opreme predvajalnika ...................... 36
Priklop na napravo Garmin za izmenjavo uporabniških
podatkov ................................................................................... 40
Izbiranje vrste datoteke za točke poti in načrtovane poti tretjih
oseb .......................................................................................... 40
Kopiranje uporabniških podatkov iz pomnilniške kartice .......... 40
Kopiranje uporabniških podatkov na pomnilniško kartico ......... 40
Kopiranje vgrajenih zemljevidov na pomnilniško kartico .......... 41
Kopiranje točk poti, načrtovanih poti in sledi iz HomePort v
navtični ploter ............................................................................ 41
Varnostno kopiranje podatkov v računalnik .............................. 41
Obnavljanje podatkov iz varnostne kopije v navtičnem
ploterju ...................................................................................... 41
Shranjevanje informacij o sistemu na pomnilniško kartico ....... 41
Brisanje shranjenih podatkov ................................................... 41
Konfiguracije naprave.................................................. 36
Samodejni vklop navtičnega ploterja ........................................ 36
Nastavitve sistema .................................................................... 36
Nastavitve zaslona ............................................................... 36
Nastavitve GPS-a ................................................................ 36
Ogled dnevnika dogodkov ................................................... 36
Ogled informacij o programski opremi sistema .................... 36
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o
skladnosti na elektronski nalepki ......................................... 36
Nastavitve možnosti Moje plovilo .............................................. 36
Nastavitev odmika kobilice ................................................... 37
Nastavitev temperaturnega odklona vode ........................... 37
Umerjanje naprave za merjenje hitrosti vode ...................... 37
Nastavitev prostornine goriva plovila ................................... 37
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila ................................................................................... 37
Prilagoditev omejitev merilnika motorja in merilnika
goriva ................................................................................... 37
Nastavitve komunikacije ........................................................... 38
NMEA 0183 .......................................................................... 38
Nastavitve NMEA 2000 ........................................................ 38
Omrežje Wi‑Fi ...................................................................... 38
Nastavljanje alarmov ................................................................ 39
Alarmi za navigacijo ............................................................. 39
Alarmi za sistem ................................................................... 39
Alarmi sonarja ...................................................................... 39
Kazalo vsebine
Dodatek ......................................................................... 41
Registracija naprave s programom Garmin Express ................ 41
Posodobitev programske opreme ............................................. 41
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico .................................................................................. 42
Posodabljanje programske opreme naprave ....................... 42
Čiščenje zaslona ....................................................................... 42
Posnetki zaslona ....................................................................... 42
Zajemanje posnetkov zaslona ............................................. 42
Kopiranje posnetkov zaslona v računalnik ........................... 42
Odpravljanje težav .................................................................... 42
Naprava ne pridobi signalov GPS ........................................ 42
Naprava se ne vklopi ali se izklaplja .................................... 42
Moj sonar ne deluje .............................................................. 43
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji ..................... 43
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa ........................ 43
Specifikacije .............................................................................. 43
Vsi modeli ............................................................................ 43
10-palčni modeli ................................................................... 43
12-palčni modeli ................................................................... 43
Specifikacije modelov sonarjev ............................................ 44
NMEA 0183 – informacije .................................................... 44
Informacije o številkah PGN NMEA 2000 ............................ 44
Kazalo............................................................................ 45
iii
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pogled od spredaj
• Na katerem koli zaslonu izberite Home za vrnitev na domači
zaslon.
• Izberite Menu za odpiranje dodatnih nastavitev zaslona.
• Izberite Menu za zapiranje menija, ko končate.
• Pritisnite gumb , da odprete dodatne možnosti, kot je
prilagoditev osvetlitve zaslona, in zaklenete zaslon za dotik.
• Pritisnite in izberite Moč > Izklopi napravo ali držite ,
dokler se vrstica Izklopi napravo ne napolni in se navtični
ploter izklopi, če je to na voljo.
• Pritisnite in izberite Moč > Prek. nap. v mir. za vklop
načina pripravljenosti navtičnega ploterja, če je na voljo.
Prenos priročnikov iz spleta
Najnovejši priročnik za uporabo in prevodi priročnikov so vam na
voljo na spletnem mestu Garmin . Priročnik za uporabo vsebuje
navodila za uporabo funkcij naprave in dostop do zakonsko
predpisanih informacij.
1 Obiščite garmin.com/manuals/echomap_ultra.
2 Prenesite priročnik.
®
Senzor za samodejno osvetlitev zaslona
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki, posodobitve programske opreme in podpora za
stranke.
Tipka za vklop/izklop
Tipki za povečavo
Bližnjične tipke
Zaslon na dotik
Vstavljanje pomnilniških kartic
2 reži za pomnilniške kartice microSD ; velikost kartice največ
32 GB
®
Pogled priključkov
Z navtičnim ploterjem lahko uporabljate izbirne pomnilniške
kartice. Kartice z zemljevidi omogočajo ogled satelitskih
posnetkov visoke ločljivosti in zračnih fotografij luk, pristanišč,
marin in drugih destinacij. S praznimi pomnilniškimi karticami
lahko beležite zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw™ in
podatke sonarja (z združljivim pretvornikom), prenesete
podatke, kot so točke poti in načrtovane poti, v drug združljiv
navtični ploter ali računalnik in uporabljate program
ActiveCaptain .
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB
microSD, formatirane v obliko FAT32. Potreben je razred hitrosti
4 ali višji razred.
1 Odprite loputo ali vratca za dostop na sprednji strani
navtičnega ploterja.
®
POWER
Napajanje
12 PIN XDCR 12-pinski pretvornik
LVS XDCR
12-pinski pretvornik Panoptix™ LiveScope™ LVS12
NMEA 2000
Omrežje NMEA 2000
NETWORK
Omrežje ECHOMAP
®
Ozemljitveni vijak
Dodelitev bližnjične tipke
Zaslone, ki jih pogosto uporabljate, lahko hitro odprete tako, da
dodelite bližnjično tipko. Ustvarite lahko bližnjico do zaslonov,
kot so zasloni sonarja in karte.
1 Odprite želeno stran.
2 Pridržite bližnjično tipko in izberite V redu.
Namigi in bližnjice
• Za vklop navtičnega ploterja pritisnite .
• Na katerem koli zaslonu zaporedoma pritiskajte tipko , da
se pomaknete med ravnmi svetlosti. To je lahko uporabno, ko
je svetlost tako šibka, da ne vidite zaslona.
• Držite oštevilčeno tipko za ustvarjanje bližnjice do zaslona.
Uvod
2 Vstavite pomnilniško kartico .
3 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
4 Zaprite vrata.
Pridobivanje satelitskih signalov GPS
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
1
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60
sekund.
Ko naprava pridobi satelitske signale, se na vrhu začetnega
zaslona prikaže simbol
.
Če naprava izgubi satelitske signale, simbol
izgine, na karti
pa se nad simbolom prikaže utripajoč vprašaj.
Za več informacij o GPS obiščite spletni naslov garmin.com
/aboutGPS. Za pomoč pri pridobivanju satelitskih signalov si
oglejte (Naprava ne pridobi signalov GPS, stran 42).
Izbiranje vira GPS
Izberete lahko želeni vir za podatke GPS, če imate več kot en vir
GPS.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > GPS > Vir.
2 Izberite vir za podatke GPS.
Prilagajanje navtičnega ploterja po
meri
Prilagoditev domačega zaslona
Na domači zaslon lahko dodate nove elemente in prerazporedite
obstoječe.
1 Na domačem zaslonu izberite Prilagodi dom.
2 Izberite možnost:
• Če želite prerazporediti element, izberite Preuredi,
izberite element, ki ga želite premakniti, nato pa izberite
novo lokacijo.
• Če želite na domači zaslon dodati element, izberite Dodaj,
nato pa izberite novi element.
• Če želite odstraniti element, ki ste ga dodali na domači
zaslon, izberite Odstrani, nato pa izberite element.
• Če želite zamenjati sliko ozadja na domačem zaslonu,
izberite Ozadje, nato pa izberite sliko.
Prilagajanje strani
Ustvarjanje nove strani s kombinacijami z napravo
ECHOMAP Ultra
Ustvarite lahko stran s kombinacijami po meri, ki ustreza vašim
potrebam.
1 Izberite Kombinacije > Prilagodi > Dodaj.
2 Izberite postavitev.
Nastavitev vrste plovila
Izbrati je mogoče vrsto plovila in tako konfigurirati nastavitve
navtičnega ploterja ter uporabljati funkcije, prilagojene izbrani
vrsti plovila.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Izberite želeno možnost.
Prilagajanje osvetlitve zaslona
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Osvetlitev.
2 Nastavite osvetlitev zaslona.
NAMIG: na katerem koli zaslonu zaporedoma pritiskajte tipko
, da se pomaknete med ravnmi svetlosti. To je lahko
uporabno, ko je svetlost tako šibka, da ne vidite zaslona.
Nastavitev barvnega načina
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Barvni način.
NAMIG: za dostop do nastavitev barv izberite
način na poljubnem zaslonu.
2 Izberite želeno možnost.
> Barvni
Zamenjava slike ozadja
1 Na domačem zaslonu izberite Menu > Ozadje.
NAMIG: to nastavitev lahko prilagodite tudi v možnosti
Nastavitve > Sistem > Zaslon > Ozadje.
2 Izberite sliko.
Program ActiveCaptain
POZOR
S to funkcijo lahko uporabniki posredujejo informacije.Družba
Garmin ne odgovarja za točnost, popolnost ali pravočasnost
informacij, ki jih posredujejo uporabniki. Informacije, ki jih
posredujejo uporabniki, uporabljate in se na njih zanašate na
lastno odgovornost.
Program ActiveCaptain vzpostavi povezavo z napravo
ECHOMAP Ultra, kartami, zemljevidi in skupnostjo za izkušnjo
povezane plovbe.
V mobilni napravi s programom ActiveCaptain lahko prenesete,
kupite in posodobite zemljevide in karte. S programom lahko
preprosto in hitro prenesete uporabniške podatke, kot so točke
poti in načrtovane poti, se povežete s skupnostjo za plastnice
Garmin Quickdraw in posodobite programsko opremo naprave.
V programu lahko tudi načrtujete potovanje.
Za najnovejše podatke o marinah in drugih destinacijah se lahko
povežete s skupnostjo ActiveCaptain. Po združitvi lahko
program potisne pametna obvestila, kot so klici in besedilna
sporočila, v navtični ploter.
Uporabniške vloge v programu
ActiveCaptain
3 Izberite območje.
4 Izberite funkcijo za območje.
5 Ponovite te korake za vsa območja strani.
6 Povlecite puščice za spreminjanje velikosti območij.
7 Pridržite območje, da ga prerazporedite.
8 Pridržite podatkovno polje, da izberete nove podatke.
9 Ko končate s prilagajanjem strani, izberite Končano.
10 Vnesite ime strani in izberite Končano.
2
Stopnja vaše interakcije z napravo ECHOMAP Ultra s
programom ActiveCaptain je odvisna od vaše vloge.
Funkcija
Lastnik Gost
Registracija naprave, vdelanih zemljevidov in kartic za
dodatne zemljevide v računu
Da
Ne
Posodobitev programske opreme
Da
Da
Samodejni prenos plastnic Garmin Quickdraw, ki ste jih Da
prenesli ali ustvarili
Ne
Prikaz pametnih obvestil
Da
Da
Začetek navigacije do določene točke poti ali navigacije Da
po določeni načrtovani poti
Da
Ročna sinhronizacija točk poti in načrtovanih poti z
napravo ECHOMAP Ultra
Da
Da
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri
Začetek uporabe programa ActiveCaptain
Mobilno napravo lahko povežete z napravo ECHOMAP Ultra
prek programa ActiveCaptain. Program omogoča hitro in
preprosto uporabo naprave ECHOMAP Ultra in izvajanje opravil,
kot so deljenje podatkov, registracija, posodabljanje programske
opreme naprave in prejemanje obvestil mobilne naprave.
1 Vstavite pomnilniško kartico v eno od rež za kartice v napravi
ECHOMAP Ultra (Vstavljanje pomnilniških kartic, stran 1).
Kartica mora biti vstavljena vsakič, ko želite uporabiti funkcijo
ActiveCaptain.
2 Izberite ActiveCaptain > Ustvari pomnilniško kartico za
program ActiveCaptain.
OBVESTILO
Morda boste morali formatirati pomnilniško kartico. Pri
formatiranju kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na
njej. To vključuje tudi vse shranjene uporabniške podatke, kot
so točke poti. Formatiranje kartice je priporočeno, ni pa
obvezno. Pred formatiranjem pomnilniške kartice podatke z
nje shranite v notranji pomnilnik naprave (Kopiranje
uporabniških podatkov iz pomnilniške kartice, stran 40). Po
formatiranju kartice za program ActiveCaptain lahko
uporabniške podatke prenesete nazaj na kartico (Kopiranje
uporabniških podatkov na pomnilniško kartico, stran 40).
3 Na strani programa ActiveCaptain izberite Menu >
4
5
6
7
Nastavitev omrežja Wi-Fi > Brezžično omrežje Wi-Fi > WiFi > Vklopljeno.
Vnesite ime in geslo za to omrežje.
V mobilni napravi namestite program ActiveCaptain iz
trgovine s programi in ga zaženite.
Mobilno napravo postavite največ 32 m (105 ft) od naprave
ECHOMAP Ultra.
V nastavitvah mobilne naprave odprite stran s povezavami
Wi‑Fi in vzpostavite povezavo z napravo Garmin, pri čemer
uporabite ime in geslo, ki ste ju vnesli.
®
Omogočanje pametnih obvestil
OPOZORILO
Med upravljanjem plovila ne berite obvestil in ne odgovarjajte
nanje. Neupoštevanje razmer na vodi lahko privede do poškodb
plovila, telesnih poškodb ali smrti.
Preden lahko naprava ECHOMAP Ultra prejema obvestila, jo
morate povezati z mobilno napravo in programom
ActiveCaptain.
1 V napravi ECHOMAP Ultra izberite ActiveCaptain >
Pametna obvestila > Omogoči obvestila.
V
2 nastavitvah mobilne naprave vklopite tehnologijo
Bluetooth .
3 Napravi postavite največ 10 m (33 ft) narazen.
4 V mobilni napravi v programu ActiveCaptain izberite
Pametna obvestila > Združi z navtičnim ploterjem.
5 Sledite navodilom na zaslonu za združitev programa in
naprave ECHOMAP Ultra s tehnologijo Bluetooth.
6 Ob pozivu vnesite ključ v mobilno napravo.
7 Po potrebi v nastavitvah mobilne naprave določite, katera
obvestila želite prejemati.
®
Posodabljanje programske opreme s
programom ActiveCaptain
Če je vaša naprava opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko s
programom ActiveCaptain prenesete in namestite najnovejše
posodobitve programske opreme za napravo.
Karte in 3D-pogledi kart
OBVESTILO
Za posodobitev programske opreme boste morda morali s
programom prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale
omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih
storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali
stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Postopek namestitve lahko traja nekaj minut.
1 Mobilno napravo povežite z napravo ECHOMAP Ultra
(Začetek uporabe programa ActiveCaptain, stran 3).
Ko
je na voljo posodobitev programske opreme in ima vaša
2
mobilna naprava dostop do interneta, izberite Posodobitve
programske opreme > Prenesi.
Program ActiveCaptain prenese posodobitev v mobilno
napravo. Ko program znova povežete z napravo ECHOMAP
Ultra, se posodobitev prenese v napravo. Ko je prenos
končan, morate posodobitev namestiti.
3 Ob pozivu naprave ECHOMAP Ultra izberite možnost
namestitve posodobitve.
• Za takojšnjo posodobitev programske opreme izberite V
redu.
• Če želite programsko opremo posodobiti pozneje, izberite
Prekliči. Ko želite namestiti posodobitev, izberite
ActiveCaptain > Posod. prog. opreme > Namesti.
Posodabljanje kart s programom
ActiveCaptain
S programom ActiveCaptain lahko prenesete najnovejše
posodobitve kart za napravo. Da prihranite prostor v mobilni
napravi in na kartici ActiveCaptain ter skrajšate čas prenosa, s
programom ActiveCaptain prenesite samo območja karte, ki jih
potrebujete.
Če prenašate celo karto, lahko s programom Garmin Express™
zemljevid prenesete na pomnilniško kartico. Program Garmin
Express večje karte prenese hitreje kot program ActiveCaptain.
Za več informacij obiščite garmin.com/express.
OBVESTILO
Za posodobitev kart boste morda morali s programom prenesti
velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški
ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah
prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika
internetnih storitev.
1 Mobilno napravo povežite z napravo ECHOMAP Ultra
2
3
4
5
(Začetek uporabe programa ActiveCaptain, stran 3).
Ko je na voljo posodobitev karte in ima vaša mobilna naprava
dostop do interneta, izberite OneChart > Moje karte.
Izberite zemljevid, ki ga želite posodobiti.
Izberite območje, ki ga želite prenesti.
Izberite Prenesi
Program ActiveCaptain prenese posodobitev v mobilno
napravo. Ko program znova povežete z napravo ECHOMAP
Ultra, se posodobitev prenese v napravo. Ko je prenos
končan, lahko uporabljate posodobljene karte.
Karte in 3D-pogledi kart
Karte in 3D-pogledi kart, ki so na voljo, so odvisni od podatkov
zemljevida in uporabljene dodatne opreme.
OPOMBA: 3D-pogledi kart so na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Karte in 3D-poglede kart lahko odprete tako, da izberete Karte.
Navigacijska karta: prikazuje navigacijske podatke, ki so na
voljo na prednaloženih in nadomestnih zemljevidih, če je
3
mogoče. Podatki vključujejo boje, luči, kable, meritve globine,
marine in postaje za meritve plimovanja v pogledu od zgoraj.
Ribolovna karta: zagotavlja podroben pogled plastnic dna in
meritev globine na karti. Ta karta odstrani navigacijske
podatke s karte, zagotavlja podrobne batimetrične podatke in
izboljša plastnice dna za ugotavljanje globine. Ta karta je
najboljša za ribolov v globokih vodah na odprtem morju.
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah
za nekatera območja.
3D-perspektiva: zagotavlja pogled od zgoraj in pogled za
plovilom (v skladu s potjo) ter predstavlja pripomoček za
vizualno navigacijo. Ta pogled je koristen med navigacijo po
težavnih plitvinah in grebenih, pod mostovi ali v kanalih ter
pomaga pri ugotavljanju vstopnih in izstopnih poti v
nepoznanih pristaniščih ali sidriščih.
Mariner's Eye 3D: zagotavlja podroben tridimenzionalni pogled
od zgoraj in pogled za plovilom (v skladu s potjo) ter
predstavlja pripomoček za vizualno navigacijo. Ta pogled je
koristen med navigacijo po težavnih plitvinah in grebenih, pod
mostovi ali v kanalih ter pri ugotavljanju vstopnih in izstopnih
poti v nepoznanih pristaniščih ali sidriščih.
Fish Eye 3D: zagotavlja podvodni pogled, ki vizualno
predstavlja morsko dno glede na podatke na karti. Ko je
pretvornik za sonar priključen, so plavajoči cilji (kot so ribe)
označeni z rdečim, zelenim in rumenim območjem. Rdeča
označuje največje tarče, zelena pa najmanjše.
Navigacijska karta in ribolovna karta
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Navigacijska karta je optimirana za navigacijo. Z njo lahko
načrtujete potek poti, si ogledate informacije o zemljevidu in jo
uporabljate kot navigacijski pripomoček. Če želite odpreti
Navigacijska karta, izberite Karte > Navigacijska karta.
Ribolovna karta prikazuje več podrobnosti dna in ribolovno
vsebino. Ta karta je optimirana za uporabo pri ribolovu. Če želite
odpreti Ribolovna karta, izberite Karte > Ribolovna karta.
Povečevanje in pomanjševanje karte
Raven povečave je prikazana z merilom na dnu karte. Črta pod
merilom predstavlja to razdaljo na karti.
• Za pomanjšanje izberite ali na zaslonu na dotik stisnite
skupaj dva prsta.
• Za povečanje izberite ali na zaslonu na dotik razmaknite
dva prsta.
Simboli na karti
Ta preglednica vsebuje nekatere pogoste simbole, ki jih lahko
opazite na podrobnih kartah.
Ikona
Opis
Boja
Informacije
Pomorske storitve
Ikona
Opis
Fotografija od zgoraj na voljo
Fotografija v perspektivi na voljo
Druge oznake, ki so značilne za večino kart, vključujejo izohipse
in izobate, območja plimovanja, izmerjene globine (kot je
prikazano na izvirni papirnati karti), navigacijske pripomočke in
simbole, ovire in območja kablov.
Merjenje razdalje na karti
1 Na karti izberite lokacijo.
2 Izberite Merjenje razdalj.
Na zaslonu se pojavi žebljiček, ki označuje trenutno lokacijo.
Razdalja in kot od žebljička sta navedena v kotu.
NAMIG: če želite ponastaviti žebljiček in meriti od trenutne
lokacije kazalca, izberite Nastavite referenco.
Ustvarjanje točke poti na karti
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite lokacijo ali predmet.
2 Izberite Ustvari točko poti ali .
Navigacija do točke na karti
OPOZORILO
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite lokacijo.
2 Po potrebi izberite Navigacija do.
3 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo neposredno do lokacije, izberite
Pojdi.
• Če želite ustvariti načrtovano pot do lokacije z zavoji,
izberite Načrtovana pot do.
• Če želite uporabiti samodejno usmerjanje, izberite
Samodejno vodenje.
4 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
5 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Postaja za meritve plimovanja
Postaja za meritve tokov
4
Karte in 3D-pogledi kart
Ogled informacij o lokaciji in predmetu na karti
Prvovrstne karte
Na navigacijski ali ribolovni karti si lahko ogledate informacije o
lokaciji ali predmetu, kot so plimovanje, tokovi, nebo, karte ali
lokalne storitve.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite lokacijo ali predmet.
Na vrhu karte se prikaže seznam možnosti. Možnosti, ki se
prikažejo, se razlikujejo glede na izbrano lokacijo ali predmet.
2 Če je treba, izberite .
3 Izberite Informacije.
OPOZORILO
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
Ogled podrobnosti o navigacijskih pripomočkih
Na navigacijski karti, ribolovni karti, pogledu karte s 3Dperspektivo ali pogledu karte Mariner’s Eye 3D si lahko ogledate
podrobnosti o različnih vrstah navigacijskih pripomočkov,
vključno s signali, lučmi in ovirami.
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
OPOMBA: 3D-pogledi kart so na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite navigacijske
pripomočke.
2 Izberite ime navigacijskega pripomočka.
Črta smeri in oznake kotov
Črta smeri je podaljšana črta, ki je na zemljevidu narisana od
premca plovila v smeri plovbe. Oznake kotov označujejo
relativni položaj glede na smer ali sled po tleh, kar je v pomoč
pri ribolovu ali iskanju referenčnih točk.
Nastavitev črte smeri in oznak kotov
Črta smeri je podaljšana črta, ki je na zemljevidu narisana od
premca plovila v smeri plovbe. Oznake kotov označujejo
relativni položaj glede na smer ali sled po tleh, kar je v pomoč
pri ribolovu ali iskanju referenčnih točk.
Črto smeri in črto sledi po tleh (COG) lahko prikažete na karti.
Sled po tleh označuje smer premikanja. Črta smeri označuje,
kam je usmerjen premec plovila, ko je priklopljen senzor smeri.
1 Na karti izberite Menu > Plasti > Moje plovilo > Naslov.
2 Oznake kotov
3 Po potrebi izberite Vir in izberite eno od možnosti:
• Za samodejno uporabo razpoložljivega vira izberite
Samodejno.
• Za uporabo antene GPS za smer sledi po tleh izberite
GPS smer (COG).
• Za uporabo podatkov s priključenega senzorja smeri
izberite Smer gibanja.
• Za uporabo podatkov s priključenega senzorja smeri in
antene GPS izberite Sled po tleh (COG) in smer.
Prikazuje tako črto smeri in črto sledi po tleh (COG) na
karti.
4 Izberite Zaslon in izberite eno od možnosti:
• Izberite Razdalja > Razdalja in vnesite dolžino črte,
prikazane na karti.
• Izberite Čas > Čas in vnesite čas za izračun razdalje, ki jo
bo vaše plovilo preplulo v določenem času ob trenutni
hitrosti.
Vklop oznak kotov
Na črto smeri na zemljevidu lahko dodate oznake kotov. Oznake
kotov vam lahko pomagajo pri metanju vabe med ribolovom.
1 Nastavite črto smeri (Nastavitev črte smeri in oznak kotov,
stran 5).
2 Izberite Oznake kotov.
Karte in 3D-pogledi kart
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
OPOMBA: vsi modeli ne podpirajo vseh kart.
Z izbirnimi prvovrstnimi kartami, kot je BlueChart g3 Vision,
lahko funkcije navtičnega ploterja kar najbolje izkoristite. Poleg
podrobnega navtičnega kartiranja lahko prvovrstne karte nudijo
naslednje funkcije, ki so na voljo na nekaterih območjih.
Mariner’s Eye 3D: ta tridimenzionalni navigacijski pripomoček
omogoča pogled od zgoraj in pogled za plovilom.
Fish Eye 3D: podvodni tridimenzionalni pogled, ki vizualno
predstavlja morsko dno glede na podatke na karti.
Ribolovne karte: prikaz karte s poudarjenimi plastnicami dna in
brez navigacijskih podatkov. Ta karta je odlična za ribolov v
globokih vodah na odprtem morju.
Satelitski posnetki visoke ločljivosti: satelitski posnetki visoke
ločljivosti zagotavljajo realističen pogled na kopno in vodo na
navigacijski karti (Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski
karti, stran 6).
Zračne fotografije: prikaz marin in drugih zračnih fotografij, ki
so pomembne za navigacijo in si z njimi lažje vizualno
predstavljate okolico (Ogled zračnih fotografij znamenitosti,
stran 6).
Podrobni podatki o cestah in destinacijah: prikaz podrobnih
podatkov o cestah in destinacijah, ki vključujejo izjemno
podrobne obalne ceste in destinacije, kot so restavracije,
prenočišča in lokalne znamenitosti.
Samodejno vodenje: določanje najboljšega poteka poti do cilja
s pomočjo navedenih informacij o plovilu in podatkov s karte.
®
Ogled informacij o postajah za plimovanje
na karti označuje postajo za meritve plimovanja. Ogledate si
lahko podroben grafikon za postajo za meritve plimovanja, da
lahko lažje napoveste višino gladine ob plimovanju ob različnih
časih ali ob različnih dnevih.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite postajo za meritve
plimovanja.
Informacije o smeri plimovanja in višini gladine so prikazane
ob oznaki .
2 Izberite ime postaje.
Animirani kazalniki za plimovanje in tokove
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Na navigacijski ali ribolovni karti si lahko ogledate animirane
kazalnike za postaje za meritve plimovanja in smer tokov. V
nastavitvah karte morate omogočiti tudi animirane ikone (Prikaz
kazalnikov plimovanja in tokov, stran 6).
Kazalnik za postajo za meritve plimovanja je na karti prikazan
kot navpični vrstični grafikon s puščico. Rdeča puščica, ki kaže
navzdol, označuje oseko, modra puščica, ki kaže navzgor, pa
označuje plimo. Ko premaknete kazalec na kazalnik za postajo
5
za meritve plimovanja, se nad kazalnikom prikažejo podatki o
višini plimovanja na postaji.
Kazalniki za smer tokov so na karti prikazani kot puščice. Smer
posamezne puščice označuje smer toka na določeni lokaciji na
karti. Barva puščice označuje obseg hitrosti toka na tej lokaciji.
Ko premaknete kazalec na kazalnik za smer toka, se nad
kazalnikom za smer prikaže hitrost toka na tisti lokaciji.
Barva
Območje hitrosti toka
Rumena
Od 0 do 1 vozel
Oranžna
Od 1 do 2 vozla
Rdeča
2 ali več vozlov
Prikaz kazalnikov plimovanja in tokov
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Na navigacijski ali ribolovni karti lahko prikažete statične ali
animirane kazalnike za postaje za meritve plimovanja in tokov.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite Menu > Plasti >
Karta > Plimovanje in tokovi.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz animiranih kazalnikov za postaje za meritve
plimovanja in animiranih kazalnikov za smer tokov na karti
izberite Animiran.
• Če želite omogočiti drsnik za plimovanje in tokove, ki
določa čase poročanja o plimovanju in tokovih na
zemljevidu, izberite Drsnik.
Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski karti
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
S satelitskimi posnetki visoke ločljivosti lahko prekrijete kopenski
del ali pa tako kopenski kot morski del navigacijske karte.
OPOMBA: če je ta možnost omogočena, so satelitski posnetki
visoke ločljivosti vidni samo pri nizki povečavi. Če na izbirnem
območju karte ne vidite posnetkov visoke ločljivosti, lahko za
povečavo izberete . Nastavite lahko tudi višjo raven
podrobnosti, tako da spremenite podrobnosti povečave
zemljevida.
1 Na navigacijski karti izberite Menu > Plasti > Karta >
Satelitske fotografije.
2 Izberite možnost:
• Izberite Samo za kopno, da na vodi prikažete standardne
podatke karte in kopno prekrijete s posnetki.
OPOMBA: ta nastavitev mora biti omogočena za ogled
kart Standard Mapping .
• Izberite Mešanica zemljevidov, da tako na vodi kot na
kopnem prikažete posnetke z določeno stopnjo
neprozornosti. S premikanjem drsnika nastavite
neprozornost posnetka. Če nastavite višji odstotek
neprozornosti, sta kopno in vodo bolj prekrita s satelitskimi
posnetki.
®
Ogled zračnih fotografij znamenitosti
Preden si lahko na navigacijski karti ogledate zračne fotografije,
morate v nastavitvah karte vklopiti možnost Mesta za
fotografiranje.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
S pomočjo fotografij znamenitosti, marin in pristanišč se lahko
lažje orientirate ali si pred prihodom ogledate marino ali
pristanišče.
1 Na navigacijski karti izberite ikono fotoaparata:
• Za ogled fotografije od zgoraj izberite
.
6
• Za ogled fotografije v perspektivi izberite
. Fotografija
je bila posneta v smeri stožca na mestu, kjer se nahaja
fotoaparat.
2 Izberite Fotografije.
Sistem samodejnega prepoznavanja
Sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) prepoznava in sledi
drugim plovilom ter vas opozarja na promet na območju. Ko je
navtični ploter povezan z zunanjo napravo AIS, lahko prikazuje
nekatere podatke sistema AIS o drugih plovilih znotraj dosega,
ki so opremljena s transponderjem in aktivno oddajajo podatke
sistema AIS.
Posredovani podatki za posamezno plovilo vključujejo
identifikacijsko številko pomorske mobilne postaje (Maritime
Mobile Service Identity – MMSI), lokacijo, hitrost po GPS-u,
smer GPS-a, čas, ki je pretekel od zadnjega posredovanega
položaja plovila, najbližje srečanje in čas do najbližjega
srečanja.
Nekateri modeli navtičnih ploterjev podpirajo tudi sistem za
sledenje Blue Force Tracking. Plovila, ki jim sledi sistem Blue
Force Tracking, so na navtičnem ploterju označena z
modrozeleno barvo.
Simboli za ciljanje s sistemom AIS
Simbol Opis
Plovilo AIS. Plovilo posreduje podatke sistema AIS. Trikotnik
je obrnjen v smeri premikanja plovila AIS.
Cilj je izbran.
Cilj je aktiviran. Cilj je na karti videti večji. Zelena črta,
povezana s ciljem, označuje smer premikanja cilja. Če je
nastavitev podrobnosti nastavljena na možnost Prikaži, so pod
ciljem prikazani podatki o številki MMSI, hitrosti in smeri
plovila. Če plovilo preneha z oddajanjem podatkov sistema
AIS, se prikaže pasica s sporočilom.
Povezava s ciljem je prekinjena. Zelen X nakazuje, da je
plovilo prenehalo z oddajanjem podatkov sistema AIS, navtični
ploter pa prikaže sporočilo z vprašanjem, ali želite plovilu še
naprej slediti. Če plovilu prenehate slediti, simbol za prekinjeno povezavo s ciljem izgine s karte ali s 3D-pogleda karte.
Nevaren cilj v dosegu. Cilj utripa, vklopi se alarm in prikaže se
pasica s sporočilom. Ko je alarm potrjen, je neprekinjeno
prikazan rdeč trikotnik s povezano rdečo črto, ki označuje
lokacijo in smer premikanja cilja. Če je alarm za trk z varnim
območjem izklopljen, cilj utripa, alarm pa se ne oglasi in ne
prikaže se sporočilo. Če plovilo preneha z oddajanjem
podatkov sistema AIS, se prikaže pasica s sporočilom.
Povezava z nevarnim ciljem je prekinjena. Rdeč X nakazuje,
da je plovilo prenehalo z oddajanjem podatkov sistema AIS,
navtični ploter pa prikaže sporočilo z vprašanjem, ali želite
plovilu še naprej slediti. Če plovilu prenehate slediti, simbol za
prekinjeno povezavo z nevarnim ciljem izgine s karte ali s 3Dpogleda karte.
Lokacija tega simbola prikazuje najbližjo točko srečanja z
nevarnim ciljem, številke ob simbolu pa prikazujejo čas do
najbližje točke srečanja s tem ciljem.
OPOMBA: plovila, ki jim sledi sistem Blue Force Tracking, so ne
glede na stanje označena z modrozeleno barvo.
Smer in predviden potek poti aktiviranih ciljev AIS
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o smeri in sledi po tleh,
je smer cilja na karti prikazana kot neprekinjena črta, povezana
s simbolom cilja AIS. V 3D-pogledu karte črta smeri ni
prikazana.
Predviden potek poti aktiviranega cilja AIS je na karti ali v 3Dpogledu karte prikazan kot prekinjena črta. Dolžina črte
predvidenega poteka poti temelji na vrednosti nastavitve
predvidene smeri. Če aktivirani cilj AIS ne posreduje podatkov o
hitrosti ali če se plovilo ne premika, črta predvidenega poteka
poti ni prikazana. Na izračun črte predvidenega poteka poti
Karte in 3D-pogledi kart
lahko vplivajo spremembe podatkov o hitrosti, sledi po tleh ali
hitrosti obračanja, ki jih oddaja plovilo.
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o sledi po tleh, smeri in
hitrosti obračanja, je predvideni potek poti cilja izračunan na
podlagi podatkov o sledi po tleh in hitrosti obračanja. Smer
obračanja cilja, ki prav tako temelji na podatkih o hitrosti
obračanja, je prikazana z usmeritvijo zazobka na koncu črte
smeri. Dolžina zazobka se ne spreminja.
Navigacija do kraja oddajanja signala v sili
Ko prejmete signal v sili, se pojavi alarm za signal v sili.
Izberite Pregled > Pojdi, da začnete navigacijo do signala.
Simboli za ciljanje naprav AIS za oddajanje signala v sili
Simbol Opis
Oddajanje signala v sili naprave AIS. Izberite simbol, da si
ogledate več podatkov o oddajanju signala in začnete navigacijo.
Oddajanje je bilo prekinjeno.
Preizkus oddajanja. Prikaže se, ko plovilo izvaja preizkus
naprave za oddajanje signala v sili in ne gre za pravi klic v sili.
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o sledi po tleh in smeri,
ne posreduje pa podatkov o hitrosti obračanja, je predvideni
potek poti cilja izračunan na podlagi podatkov o sledi po tleh.
Aktiviranje cilja za plovilo AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Aktiviraj cilj.
Ogled informacij o ciljnem plovilu AIS
Ogledate si lahko stanje signala AIS, številko MMSI, hitrost po
GPS-u, smer GPS-a in druge posredovane podatke o ciljnem
plovilu AIS.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS.
Deaktiviranje cilja za plovilo AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Deaktiviraj cilj.
Ogled seznama nevarnosti AIS
Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite Menu > Druga
plovila > Seznam sistema AIS.
Nastavitev alarma za trk z varnim območjem
Preden nastavite alarm za trk z varnim območjem, morate
združljiv navtični ploter povezati z napravo AIS.
Alarm za trk z varnim območjem se uporablja samo s sistemom
AIS. Varno območje se uporablja za izogibanje trkom in se lahko
prilagaja.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > AIS > Alarm za AIS >
Vklopljeno.
Ko aktivirano plovilo AIS vstopi v varno območje okrog
vašega plovila, se prikaže pasica s sporočilom in sproži se
alarm. Predmet je na zaslonu označen kot nevaren. Ko je
alarm izklopljen, sta pasica s sporočilom in zvočni alarm
onemogočena, predmet pa je na zaslonu še vedno označen
kot nevaren.
2 Izberite Doseg.
3 Določite razdaljo za polmer varnega območja okrog vašega
plovila.
4 Izberite Preostali čas.
5 Določite čas do sprožitve alarma, če bo ugotovljeno, da bo
cilj presekal varno območje.
Na primer, če želite biti o bližajočem se preseku obveščeni
10 minut prej, nastavite Preostali čas na 10 in alarm se bo
sprožil 10 minut prej, kot bo plovilo presekalo varno območje.
Signali v sili sistema AIS
Aktivirane samostojne naprave AIS za signal v sili oddajajo
poročila o položaju ob nesrečah. Navtični ploter lahko prejema
signale oddajnikov za iskanje in reševanje (SART), pomorskih
radijskih javljalnikov kraja nuje (EPIRB) in druge signale za
človeka v vodi. Oddajanje signalov v sili se razlikuje od
običajnega oddajanja sistema AIS, zato so ti signali na
navtičnem ploterju prikazani drugače. Namesto sledenja
oddajanju signala v sili za izogibanje trkom sledite oddajanju
signala v sili za iskanje in pomoč plovilu ali osebi.
Karte in 3D-pogledi kart
Preizkus oddajanja je bil prekinjen.
Omogočanje preizkusnih opozoril za oddajanje naprav AIS
Da se izognete večjemu številu preizkusnih opozoril in simbolov
na obremenjenih območjih, kot so marine, lahko izbirate, ali
boste preizkusna sporočila AIS prejeli ali opustili. Za preizkus
naprave AIS za oddajanje signalov v sili morate na navtičnem
ploterju omogočiti prejemanje preizkusnih opozoril.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > AIS.
2 Izberite možnost:
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov pomorskih
radijskih javljalnikov kraja nuje (EPIRB) izberite Test AISEPIRB.
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov za človeka v
vodi (ČVV) izberite Test AIS-MOB.
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov
transponderjev za iskanje in reševanje (SART) izberite
Test AIS-SART.
Izklop sprejema signalov AIS
Sprejem signalov AIS je vklopljen v skladu s privzetimi
nastavitvami.
Izberite Nastavitve > Druga plovila > AIS > Izklopljeno.
Vse funkcije AIS so onemogočene na vseh kartah in 3Dpogledih kart. To vključuje ciljanje in sledenje plovilom s
sistemom AIS, alarme za trk, ki so posledica ciljanja in
sledenja plovilom s sistemom AIS, in prikaz podatkov o
plovilih AIS.
Pripomočki za navigacijo AIS
Pripomoček za navigacijo AIS (ATON) je kateri koli navigacijski
pripomoček, katerega signal se oddaja prek radijskih oddajnikov
AIS. Pripomočki ATON so prikazani na kartah z identifikacijskimi
informacijami, kot sta položaj in vrsta.
Obstajajo tri glavne vrste pripomočkov AIS ATON. Dejanski
pripomočki ATON so pripomočki v fizični obliki, ki pošiljajo svoje
identifikacijske informacije in informacije o lokaciji s svoje
dejanske lokacije. Hibridni pripomočki ATON so pripomočki v
fizični obliki, njihove identifikacijske informacije in informacije o
lokaciji pa se pošiljajo z druge lokacije. Virtualni pripomočki
ATON ne obstajajo v fizični obliki, njihove identifikacijske
informacije in informacije o lokaciji pa se pošiljajo z druge
lokacije.
Pripomočke AIS ATON si lahko ogledate na karti, ko je navtični
ploter povezan z združljivo radijsko napravo AIS. Če želite
prikazati pripomočke AIS ATON, na karti izberite Menu > Plasti
> Karta > Navigacijski pripomoček > Pripomočki za
navigacijo. Če izberete pripomoček ATON na karti, si lahko
ogledate dodatne informacije o njem.
Simbol Pomen
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
sever
7
Simbol Pomen
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
jug
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
vzhod
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
zahod
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: posebno vrhnje
znamenje
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
varne vode
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
nevarnost
Virtualni pripomoček ATON
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za sever
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za jug
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za vzhod
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za zahod
Virtualni pripomoček ATON: posebno vrhnje znamenje
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za varne vode
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za nevarnost
Meni karte
OPOMBA: nekaterih nastavitev ni mogoče uporabiti pri vseh
pogledih karte. Nekatere možnosti zahtevajo prvovrstne
zemljevide ali povezano dodatno opremo.
OPOMBA: v menijih so morda nekatere nastavitve, ki jih ne
podpirajo nameščene karte ali trenutna lokacija. Če boste te
nastavitve spremenili, spremembe ne bodo vplivale na pogled
karte.
Te nastavitve se uporabljajo za vse videze karte, razen za
pogled Fish Eye 3D (Nastavitve pogleda Fish Eye 3D,
stran 9).
Na karti izberite Menu.
Plasti: prilagoditev videza različnih elementov na kartah
(Nastavitve plasti karte, stran 8).
Točke poti in sledi: prilagoditev načina prikazovanja točk poti in
sledi (Nastavitve plasti uporabniških podatkov, stran 9).
Quickdraw Contours: vklop izrisa obrisa dna in možnost
ustvarjanja oznak na ribolovni karti (Kartografiranje s
programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw,
stran 10).
Nastavitev karte: nastavitev usmerjenosti in ravni podrobnosti,
prikazanih na karti, ter nastavitev podatkov, prikazanih na
zaslonu.
Plasti karte
Plasti karte lahko vklopite in izklopite, poleg tega pa lahko tudi
prilagodite funkcije kart. Vsaka nastavitev je prilagojena glede
na uporabljeno karto ali pogled karte.
OPOMBA: vse nastavitve se ne uporabljajo za vse karte in
modele navtičnih ploterjev. Nekatere možnosti zahtevajo
prvovrstne zemljevide ali povezano dodatno opremo.
OPOMBA: v menijih so morda nekatere nastavitve, ki jih ne
podpirajo nameščene karte ali trenutna lokacija. Če boste te
nastavitve spremenili, spremembe ne bodo vplivale na pogled
karte.
Na karti izberite Menu > Plasti.
Karta: prikaže in skrije elemente karte.
Moje plovilo: prikaže in skrije elemente plovila (Nastavitve plasti
Moje plovilo, stran 8).
8
Uporabniški podatki: prikaže in skrije uporabniške podatke, kot
so točke poti, omejena območja in sledi, ter odpre sezname
uporabniških podatkov (Nastavitve plasti uporabniških
podatkov, stran 9).
Druga plovila: prilagodi prikaz drugih plovil (Nastavitve plasti
Druga plovila, stran 9).
Voda: prikaže in skrije elemente globine (Nastavitve plasti Voda,
stran 9).
Quickdraw Contours: prikaže in skrije podatke o plastnicah
Garmin Quickdraw (Nastavitve plastnic Garmin Quickdraw,
stran 11).
Nastavitve plasti karte
Na karti izberite Menu > Plasti > Karta.
Satelitske fotografije: prikaz satelitskih posnetkov visoke
ločljivosti samo na kopenskem delu ali tako na kopenskem
kot morskem delu navigacijske karte ob uporabi določenih
prvovrstnih kart (Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski
karti, stran 6).
OPOMBA: ta nastavitev mora biti omogočena za ogled kart
Standard Mapping.
Plimovanje in tokovi: prikaz kazalnikov postaj za meritve tokov
in postaj za meritve plimovanja na karti in omogočanje
drsnika za plimovanje in tokove, ki določa čase poročanja o
plimovanju in tokovih na zemljevidu.
Destinacije na kopnem: prikaz destinacij na kopnem.
Navigacijski pripomoček: prikaz navigacijskih pripomočkov,
kot so pripomočki ATON in utripajoče luči, na karti. Izberete
lahko vrsto navigacijskega pripomočka NOAA ali IALA.
Servisne točke: prikaz lokacij pomorskih storitev.
Globina: prilagoditev elementov plasti globine.
Omejena območja: prikaže informacije o omejenih območjih na
karti.
Mesta za fotografiranje: prikaz ikon fotoaparata za zračne
fotografije (Ogled zračnih fotografij znamenitosti, stran 6).
Nastavitve plasti Moje plovilo
Na karti izberite Menu > Plasti > Moje plovilo.
Naslov: prikaz in prilagajanje črte smeri, tj. črte, ki je na
zemljevidu narisana od premca plovila v smeri plovbe
(Nastavitev črte smeri in oznak kotov, stran 5).
Črte do naslednje oznake: prilagoditev črt do naslednje oznake
v načinu jadranja (Nastavitve črt do naslednjih oznak,
stran 8).
Rože: s to možnostjo lahko prikažete vetrovnice na karti. Rože
vetrov so vizualni prikaz podatkov o kotu ali smeri vetra, ki jih
posreduje povezani senzor vetra. Vetrovnica kompasa
prikazuje smer kompasa, orientirano glede na smer gibanja
plovila.
Ikona plovila: nastavitev ikone, ki predstavlja vašo trenutno
lokacijo na karti.
Nastavitve črt do naslednjih oznak
Za uporabo funkcij črte do naslednjih oznak je potrebna povezati
senzor vetra z navtičnim ploterjem.
V načinu jadranja (Nastavitev vrste plovila, stran 2) je mogoče
prikazati črte do naslednjih oznak na navigacijski karti. Črte do
naslednjih oznak so v veliko pomoč med tekmovanjem.
Karte in 3D-pogledi kart
Na navigacijski karti izberite Menu > Plasti > Moje plovilo >
Črte do naslednje oznake > Priprava.
Zaslon: nastavitev prikaza črt do naslednje oznake na karti in
njihove dolžine.
Kot jadranja: omogoča izbiro, kako naprava izračuna črte do
naslednjega oznake. Možnost Dejanski izračuna črte do
naslednjih oznak s pomočjo senzorja vetra, ki meri kot vetra.
Možnost Ročno izračuna črte do naslednjih oznak na podlagi
ročno vnesenih privetrnih in zavetrnih kotov.
Kot proti vetru: omogoča, da nastavite črto do naslednje
oznake na podlagi kota jadranja proti vetru.
Zavetrni kot: omogoča, da nastavite črto do naslednje oznake
na podlagi zavetrnega kota jadranja.
Popravek plimovanja: popravek črte do naslednje oznake
glede na plimovanje.
Časovna konstanta filtra: filtrira podatke za črto do naslednje
oznake v vnesenih časovnih presledkih. Za bolj ravno črto do
naslednje oznake, pri kateri se nekatere spremembe smeri
plovila in dejanskega kota vetra ne upoštevajo, izberite večjo
številko. Za črto do naslednje oznake, ki je občutljivejša na
spremembe smeri plovila in dejanskega kota vetra, izberite
nižjo številko.
Nastavitve plasti uporabniških podatkov
Na kartah lahko prikažete uporabniške podatke, kot so točke
poti, omejena območja in sledi.
Na karti izberite Menu > Plasti > Uporabniški podatki.
Točke poti: prikaz točk poti na karti in prikaz seznama točk poti.
Meje: prikaz omejenih območij na karti in prikaz seznama
omejenih območij.
Sledi: prikaz sledi na karti.
Nastavitve plasti Druga plovila
OPOMBA: te možnosti zahtevajo povezano dodatno opremo,
kot je sprejemnik AIS, radar ali radio VHF.
Na karti izberite Menu > Plasti > Druga plovila.
DSC: nastavitev načina prikaza plovil in sledi DSC na karti ter
prikaz seznama DSC.
AIS: nastavitev načina prikaza plovil in sledi AIS na karti ter
prikaz seznama AIS.
Podrobnosti: prikaz podrobnosti drugih plovil na karti.
Predvidena smer: nastavitev časa predvidene smeri za
aktivirana plovila AIS in plovila z oznako MARPA.
Alarm za AIS: nastavitev alarma za trk z varnim območjem
(Nastavitev alarma za trk z varnim območjem, stran 7).
Nastavitve plasti Voda
Na karti izberite Menu > Plasti > Voda.
OPOMBA: v meniju so morda nekatere nastavitve, ki jih ne
podpirajo nameščene karte ali trenutna lokacija. Če boste te
nastavitve spremenili, spremembe ne bodo vplivale na pogled
karte.
Senčenje globine: določanje zgornje in spodnje meje senčenja.
Karte in 3D-pogledi kart
Senčenje plitvine: nastavitev senc od obale do določene
globine.
Globine na mestu: vklop izmerjenih globin in nastavitev
nevarne globine. Globine na mestu, ki so enake ali plitvejše
od nevarne globine, so označene z rdečim besedilom.
Ribolovne plastnice: nastavi raven povečave za podroben
prikaz plastnic dna in meritev globine ter poenostavi prikaz
zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.
Reliefno senčenje: prikaz naklona dna s senčenjem. Ta
funkcija je na voljo samo za določene prvovrstne zemljevide.
Sonarni posnetki: prikaz sonarnih posnetkov, s katerimi se
ugotavlja gostota vode na dnu. Ta funkcija je na voljo samo
za določene prvovrstne zemljevide.
Raven jezera: nastavitev trenutnega vodostaja jezera. Ta
funkcija je na voljo samo za določene prvovrstne zemljevide.
Senčenje razpona globine
Nastavite lahko razpone barv na zemljevidu, ki prikazujejo
globine vode, na katerih trenutno prijemljejo ciljne ribe. Nastavite
lahko tudi globlje razpone, če želite spremljati, kako hitro se
spreminja globina dna na določenem razponu globine. Ustvarite
lahko do deset razponov globine. Pri ribolovu v celinskih vodah
lahko z nastavitvijo največ petih razponov globine zmanjšate
količino motečih podatkov na zemljevidu. Razponi globine se
uporabijo za vse karte in vse vode.
Pri nekaterih kartah Garmin LakeVü™ in plačljivih dodatnih
kartah je senčenje različnih razponov globine privzeto.
Rdeča
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 ft)
Oranžna
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 ft)
Rumena
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 ft)
Zelena
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 ft)
Nastavitve pogleda Fish Eye 3D
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
V pogledu karte Fish Eye 3D izberite Menu.
Ogled: nastavitev perspektive 3D-pogleda karte.
Sledi: prikaz sledi.
Stožec sonarja: prikaz stožca, ki označuje območje, ki ga
pokriva pretvornik.
Simboli za ribe: prikaz plavajočih ciljev.
Podprti zemljevidi
Želimo, da je čas, ki ga preživite na vodi, varen in prijeten, zato
naprave Garmin podpirajo samo uradne zemljevide, ki jih izdela
družba Garmin ali odobrena tretja oseba.
Zemljevide lahko kupite pri družbi Garmin. Če želite zemljevide
kupiti pri prodajalcu, ki ni družba Garmin, se pred nakupom
pozanimajte o prodajalcu. Pri spletnih prodajalcih bodite izjemno
previdni. Če ste kupili zemljevid, ki ni podprt, ga vrnite
prodajalcu.
9
Kartografiranje s programsko opremo
za plastnice Garmin Quickdraw
OPOZORILO
S funkcijo za kartografiranje s plastnicami Garmin Quickdraw
lahko uporabniki izdelujejo zemljevide. Garmin ne odgovarja za
natančnost, zanesljivost, popolnost ali pravočasnost
zemljevidov, ki jih izdelajo tretje osebe. Zemljevide, ki so jih
izdelale tretje osebe, uporabljate na lastno odgovornost.
Funkcija za kartografiranje s plastnicami Garmin Quickdraw
omogoča hitro izdelavo zemljevidov s plastnicami in oznakami
globine za vsako vodno telo.
Ko programska oprema za plastnice Garmin Quickdraw beleži
podatke, je okoli ikone plovila prikazan obarvan krog. Ta krog
predstavlja približno območje zemljevida, ki je pregledano pri
vsakem pregledu.
Skupnost Garmin Quickdraw
Skupnost Garmin Quickdraw je brezplačna javna spletna
skupnost, v kateri lahko delite svoje zemljevide s plastnicami
Garmin Quickdraw z drugimi uporabniki. Prenesete lahko tudi
zemljevide, ki so jih izdelali drugi uporabniki.
Če je vaša naprava opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko do
skupnosti Garmin Quickdraw dostopate s programom
ActiveCaptain (Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw
prek ActiveCaptain, stran 10).
Če vaša naprava ni opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko do
skupnosti Garmin Quickdraw dostopate na spletnem mestu
Garmin Connect™ (Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw
prek Garmin Connect, stran 10).
Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain
1 V mobilni napravi odprite program ActiveCaptain in
vzpostavite povezavo z napravo ECHOMAP Ultra (Začetek
uporabe programa ActiveCaptain, stran 3).
2 V programu izberite Skupnost Quickdraw.
Prenesete lahko plastnice drugih uporabnikov v skupnosti
(Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain, stran 10) in delite plastnice, ki ste jih ustvarili
sami (Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa ActiveCaptain,
stran 10).
Zelen krog označuje dobro določanje globine in položaja GPS
ter hitrost pod 16 km/h (10 mi/h). Rumen krog označuje dobro
določanje globine in položaja GPS ter hitrost med 16 in 32 km/h
(med 10 in 20 mi/h). Rdeč krog označuje slabo določanje
globine in položaja GPS ter hitrost nad 32 km/h (20 mi/h).
Programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw si lahko
ogledate na zaslonu kombinacij ali v enojnem pogledu na
zemljevidu.
Količina shranjenih podatkov je odvisna od velikosti pomnilniške
kartice, vira sonarja in hitrosti plovila med beleženjem podatkov.
Sonar z enim žarkom omogoča daljše beleženje. Po oceni je
mogoče na 2-GB pomnilniško kartico posneti za približno 1500
ur podatkov.
Pri beleženju podatkov na pomnilniško kartico v ploterju se novi
podatki dodajo obstoječemu zemljevidu s plastnicami Garmin
Quickdraw in shranijo na pomnilniško kartico. Ko vstavite novo
pomnilniško kartico, se obstoječi podatki ne prenesejo nanjo.
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo za
plastnice Garmin Quickdraw
Preden lahko uporabite funkcijo plastnic Garmin Quickdraw,
potrebujete globino, izmerjeno s sonarjem, položaj GPS in
pomnilniško kartico z nezasedenim prostorom.
1 V pogledu karte izberite Menu > Quickdraw Contours >
Začni snemanje.
2 Ko je beleženje končano, izberite Menu > Quickdraw
Contours > Ustavi snemanje.
3 Izberite Upravljanje > Ime in vnesite ime za zemljevid.
Dodajanje oznake na zemljevid Garmin
Quickdraw Contours
Na zemljevid Garmin Quickdraw Contours lahko dodate oznake
za označitev nevarnosti ali destinacije.
1 Na navigacijski karti izberite lokacijo.
2 Izberite Dodaj oznako Quickdraw.
3 Vnesite besedilo za oznako in izberite Končano.
10
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain
Prenesete lahko zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw, ki
so jih naredili drugi uporabniki in jih delijo s skupnostjo Garmin
Quickdraw.
1 V programu ActiveCaptain v mobilni napravi izberite
Skupnost Quickdraw > Iskanje plastnic.
2 S funkcijo za iskanje na zemljevidu poiščite območje, ki ga
želite prenesti.
Rdeče pike označujejo zemljevide s plastnicami Garmin
Quickdraw, ki so objavljeni za tisto območje.
3 Izberite možnost Izbira regije za prenos.
4 Z vlečenjem okvira izberite območje, ki ga želite prenesti.
5 Če želite spremeniti območje za prenos, povlecite kote
okvira.
6 Izberite Prenesi območje.
Ko program ActiveCaptain naslednjič povežete z napravo
ECHOMAP Ultra, se prenesene plastnice samodejno prenesejo
v napravo.
Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa
ActiveCaptain
Zemljevide Garmin Quickdraw, ki ste jih naredili, lahko delite z
drugimi uporabniki v skupnosti Garmin Quickdraw.
Ob deljenju zemljevida s plastnicami se posreduje le zemljevid.
Točke vaše poti se ne posredujejo.
Pri nastavitvi programa ActiveCaptain ste lahko izbrali možnost
samodejnega deljenja plastnic s skupnostjo. Če tega niste storili,
sledite tem korakom, da omogočite deljenje.
V programu ActiveCaptain v mobilni napravi izberite
Skupnost Quickdraw.
Ko program ActiveCaptain naslednjič povežete z napravo
ECHOMAP Ultra, se zemljevidi s plastnicami samodejno delijo s
skupnostjo.
Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
Garmin Connect
1 Obiščite connect.garmin.com.
2 Izberite Uvod > Skupnost Quickdraw > Uvod.
Kartografiranje s programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw
3 Če računa Garmin Connect nimate, si ga odprite.
4 Prijavite se v svoj račun Garmin Connect.
5 V zgornjem desnem kotu izberite Pomorstvo in odprite
pripomoček Garmin Quickdraw.
NAMIG: za deljenje zemljevidov Garmin Quickdraw mora biti v
računalnik vstavljena pomnilniška kartica.
Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa Garmin
Connect
Zemljevide Garmin Quickdraw, ki ste jih naredili, lahko delite z
drugimi uporabniki v skupnosti Garmin Quickdraw.
Ob deljenju zemljevida s plastnicami se posreduje le zemljevid.
Točke vaše poti se ne posredujejo.
1 V režo za kartice vstavite pomnilniško kartico (Vstavljanje
pomnilniških kartic, stran 1).
2 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
3 Obiščite skupnost Garmin Quickdraw (Povezovanje s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek Garmin Connect,
stran 10).
4 Izberite Delite plastnice.
5 Pojdite v pomnilniško kartico in izberite mapo Garmin.
6 Odprite mapo Quickdraw in izberite datoteko z imenom
ContoursLog.svy.
Ko se datoteka naloži, izbrišite datoteko ContoursLog.svy iz
pomnilniške kartice v izogib težavam pri prihodnjih prenosih.
Podatki se ne izgubijo.
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
Garmin Connect
Prenesete lahko zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw, ki
so jih naredili drugi uporabniki in jih delijo s skupnostjo Garmin
Quickdraw.
Če vaša naprava ni opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko do
skupnosti Garmin Quickdraw dostopate na spletnem mestu
Garmin Connect.
Če je vaša naprava opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, do skupnosti
Garmin Quickdraw dostopajte s programom ActiveCaptain
(Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain, stran 10).
1 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
2 Obiščite skupnost Garmin Quickdraw (Povezovanje s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek Garmin Connect,
stran 10).
3 Izberite Iskanje plastnic.
4 S funkcijo za iskanje na zemljevidu poiščite območje, ki ga
želite prenesti.
Rdeče pike označujejo zemljevide s plastnicami Garmin
Quickdraw, ki so objavljeni za tisto območje.
5 Izberite Izberite območje za prenos.
6 Z vlečenjem robov okvira izberite območje, ki ga želite
prenesti.
7 Izberite Začni prenos.
8 Datoteke shranite na pomnilniško kartico.
NAMIG: če datoteke ne morete najti, poglejte v mapo
"Prenosi". Brskalnik je morda datoteko shranil tja.
Pomnilniško
kartico odstranite iz računalnika.
9
10 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice (Vstavljanje
pomnilniških kartic, stran 1).
Navtični ploter samodejno prepozna zemljevide s
plastnicami. Nalaganje zemljevidov v navtični ploter lahko
traja nekaj minut.
Navigacija z navtičnim ploterjem
Nastavitve plastnic Garmin Quickdraw
Na karti izberite Menu > Quickdraw Contours > Nastavitve.
Zamik pri beleženju: nastavitev razdalje med globino,
izmerjeno s sonarjem, in globino, pridobljeno pri beleženju
plastnic. Če se je vodostaj od zadnjega beleženja spremenil,
prilagodite nastavitve tako, da je globina enaka na obeh
posnetkih.
Če je bila npr. ob zadnjem beleženju globina, izmerjena s
sonarjem, 3,1 m (10,5 ft), trenutna globina, izmerjena s
sonarjem, pa je 3,6 m (12 ft), za Zamik pri beleženju vnesite
vrednost –0,5 m (–1,5 ft).
Zamik prikaz. zemlj. uporab.: nastavitev razlik v globini plastnic
in oznakah globine na vaših zemljevidih s plastnicami za
izravnavo sprememb v vodostaju vodnega telesa ali napak
globine na zabeleženih zemljevidih.
Zamik prik. zem. sk.: nastavitev razlik v globini plastnic in
oznakah globine na zemljevidih skupnosti za izravnavo
sprememb v vodostaju vodnega telesa ali napak globine na
zabeleženih zemljevidih.
Barva meritev: nastavitev barve prikaza funkcije Garmin
Quickdraw. Ko je nastavitev vključena, barve označujejo
kakovost posnetka. Pri izklopljeni nastavitvi so območja
plastnic standardnih barv zemljevida.
Zelena označuje dobro določanje globine in položaja GPS ter
hitrost pod 16 km/h (10 mi/h). Rumena označuje dobro
določanje globine in položaja GPS ter hitrost med 16 in
32 km/h (med 10 in 20 mi/h). Rdeča označuje slabo
določanje globine in položaja GPS ter hitrost nad 32 km/h
(20 mi/h).
Navigacija z navtičnim ploterjem
OPOZORILO
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
POZOR
Če je vaše plovilo opremljeno s sistemom avtopilota, mora biti
namenski zaslon za nadzor avtopilota nameščen pri vseh
krmilih, da je mogoče onemogočiti sistem avtopilota.
OPOMBA: nekateri prikazi kart so na voljo le pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Za navigacijo morate izbrati cilj, nastaviti potek poti ali ustvariti
načrtovano pot in nato slediti poteku ali poti. Progi ali načrtovani
poti lahko sledite na navigacijski karti, ribolovni karti, v pogledu
karte Perspective 3D ali pogledu karte Mariner’s Eye 3D.
Progo do cilja lahko nastavite in ji sledite na tri načine: Pojdi,
Načrtovana pot do ali Samodejno vodenje.
Pojdi: ta način vas vodi neposredno do cilja. To je standardna
možnost za navigacijo do cilja. Navtični ploter ustvari ravno
progo ali navigacijsko črto do cilja. Pot lahko vodi čez kopno
ali druge ovire.
11
Načrtovana pot do: ploter ustvari pot od vaše lokacije do cilja,
pri čemer lahko med potjo dodajate zavoje. Ta možnost
ustvari ravno progo do cilja, vendar lahko na progi dodajate
zavoje, da se izognete kopnemu in drugim oviram.
Samodejno vodenje: določanje najboljšega poteka poti do cilja
s pomočjo navedenih informacij o plovilu in podatkov s karte.
Ta možnost je na voljo samo pri uporabi združljive prvovrstne
karte v združljivem navtičnem ploterju. Ustvari navigacijsko
črto do cilja z usmerjanjem zavoj za zavojem, pri čemer se
izogne kopnemu in drugim oviram (Samodejno vodenje,
stran 14).
Pri uporabi združljivega avtopilota Garmin, povezanega z
navtičnim ploterjem prek omrežja NMEA 2000, avtopilot sledi
načrtovani poti s samodejnim vodenjem.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Vprašanja o osnovni navigaciji
Vprašanje
Odgovor
Kako naj nastavim ploter,
da me usmeri proti
želenemu cilju (smer)?
Za navigacijo uporabite možnost Pojdi na
(Nastavitev in sledenje neposredni poti z
uporabo načina Pojdi na, stran 12).
Kako naj nastavim
napravo, da me bo do
želene lokacije vodila po
ravni črti (krajšanje proge)
po najkrajši razdalji od
trenutne lokacije?
Ustvarite enodelno pot in za navigacijo
uporabite možnost Pot do (Ustvarjanje
načrtovane poti in navigacija po njej od
trenutne lokacije, stran 13).
Kako naj nastavim
napravo, da me bo vodila
do lokacije in se pri tem
izogibala označenim
oviram?
Ustvarite večdelno pot in za navigacijo
uporabite možnost Pot do (Ustvarjanje
načrtovane poti in navigacija po njej od
trenutne lokacije, stran 13).
Kako naj nastavim
napravo, da bo krmarila
avtopilot?
Za navigacijo uporabite možnost Pot do
(Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija
po njej od trenutne lokacije, stran 13).
Ali lahko naprava ustvari
pot zame?
Če imate prvovrstne zemljevide, ki
podpirajo samodejno vodenje, in ste na
območju, ki ga pokriva samodejno
vodenje, za navigacijo uporabite
samodejno vodenje (Nastavitev in
sledenje poti s Samodejno vodenje,
stran 14).
Kako lahko spreminjam
nastavitve samodejnega
vodenja za svoje plovilo?
Glejte poglavje (Samodejno vodenje,
stran 14).
Cilji
Cilje lahko izberete z uporabo različnih kart in 3D-pogledov kart
ali seznamov.
Iskanje cilja po imenu
Po imenu lahko iščete shranjene točke poti, shranjene
načrtovane poti, shranjene sledi in cilje pomorskih storitev.
1 Izberite Navigacijske informacije > Išči po imenu.
2 Vnesite vsaj del imena cilja.
3 Po potrebi izberite Končano.
Prikazanih je 50 najbližjih ciljev, ki vsebujejo vaše pogoje
iskanja.
4 Izberite cilj.
Izbiranje cilja z uporabo navigacijske karte
Na navigacijski karti izberite cilj.
Iskanje cilja pomorskih storitev
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Navtični ploter vsebuje informacije o več tisoč ciljih, ki nudijo
pomorske storitve.
12
1 Izberite Navigacijske informacije.
2 Izberite Storitve na odprtem morju ali Storitve za celinske
vode.
3 Po potrebi izberite kategorijo pomorskih storitev.
Navtični ploter prikaže seznam najbližjih lokacij in razdaljo ter
smer do posamezne lokacije.
4 Izberite cilj.
Izberete lahko ali za ogled dodatnih informacij ali za
prikaz lokacije na karti.
Nastavitev in sledenje neposredni poti z uporabo
načina Pojdi na
OPOZORILO
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
Nastavite in sledite lahko neposredni poti od trenutne lokacije do
izbranega cilja.
1 Izberite cilj (Cilji, stran 12).
2 Izberite Navigacija do > Pojdi.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
3 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
4 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Uporabite lahko tudi oranžno puščico za smer plovbe, ki
prikazuje predlagani polmer obračanja za vrnitev plovila v
smer.
OPOZORILO
Pred obračanjem preverite, ali so na poti ovire. Če pot ni
varna, zmanjšajte hitrost plovila in določite varno pot nazaj do
prave smeri.
Ustavitev navigacije
Na navigacijski ali ribolovni karti izberite Menu > Ustavi
navigacijo.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti
Na katerem koli zaslonu izberite Mark.
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji
1 Izberite Navigacijske informacije > Točke poti > Nova
točka poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti točko poti z vnosom koordinat, izberite
možnost Vnesite koordinate in vnesite koordinate.
• Če želite ustvariti točko poti na podlagi karte, izberite
možnost Uporabi karto, izberite lokacijo in nato Select
Position.
• Če želite ustvariti točko poti z uporabo razdalje
(oddaljenosti) in smeri, izberite Vnesite razdaljo/smer in
vnesite informacije.
Navigacija z navtičnim ploterjem
Označevanje lokacije ČVV
Izberite Mark > Človek v vodi.
Mednarodni simbol za človeka v vodi (ČVV) označuje aktivno
točko ČVV in navtični ploter nastavi neposredno pot do
označenega mesta.
Projekcija točke poti
Novo točko poti lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in
smer od druge lokacije. To je lahko uporabno, ko ustvarjate
startne in ciljne črte jadralne regate.
1 Izberite Navigacijske informacije > Točke poti > Nova
točka poti > Vnesite razdaljo/smer.
2 Po potrebi izberite referenčno točko na karti.
3 Izberite Vnesite razdaljo/smer.
4 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
5 Vnesite smer in izberite Končano.
6 Izberite Položaj.
Ogled seznama vseh točk poti
Izberite Navigacijske informacije > Točke poti.
Urejanje shranjene točke poti
1 Izberite Navigacijske informacije > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pregled > Urejanje točke poti.
4 Izberite možnost:
•
•
•
•
Če želite dodati ime, izberite Ime in vnesite ime.
Če želite spremeniti simbol, izberite Simbol.
Če želite spremeniti globino, izberite Globina.
Če želite spremeniti temperaturo vode, izberite
Temperatura vode.
• Če želite spremeniti komentar, izberite Komentar.
• Če želite spremeniti položaj točke poti, izberite Premakni.
Premikanje shranjene točke poti
1 Izberite Navigacijske informacije > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pregled > Premakni.
4 Določite novo lokacijo za točko poti:
• Če želite premakniti točko poti z uporabo karte, izberite
Uporabi karto, izberite novo lokacijo na karti in nato
izberite Premakni.
• Če želite premakniti točko poti z uporabo koordinat,
izberite Vnesite koordinate in vnesite nove koordinate.
• Če želite premakniti točko poti z uporabo razdalje
(oddaljenosti) in smeri, izberite Vnesite razdaljo/smer in
vnesite informacije.
Brskanje in navigacija do shranjene točke poti
OPOZORILO
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
Navigacija z navtičnim ploterjem
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Pred navigacijo do točke poti morate točko poti ustvariti.
1 Izberite Navigacijske informacije > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo neposredno do lokacije, izberite
Pojdi.
• Če želite ustvariti načrtovano pot do lokacije z zavoji,
izberite Načrtovana pot do.
• Če želite uporabiti samodejno usmerjanje, izberite
Samodejno vodenje.
5 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
6 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Brisanje točke poti ali ČVV
1 Izberite Navigacijske informacije > Točke poti.
2 Izberite točko poti ali ČVV.
3 Izberite Pregled > Izbriši.
Brisanje vseh točk poti
Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Izbriši uporabniške podatke > Točke poti > Vse.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od ene lokacije do enega ali več ciljev.
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej od
trenutne lokacije
Na navigacijski ali ribolovni karti lahko ustvarite pot in takoj
izvajate navigacijo po njej. Pri tej metodi se načrtovana pot ali
podatki o točki poti ne shranijo.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite cilj.
2 Izberite Navigacija do > Načrtovana pot do.
3 Izberite mesto zadnjega zavoja pred ciljem.
4 Izberite Dodaj zavoj.
5 Po potrebi postopek ponovite, da dodate več zavojev. Zavoje
dodajajte v smeri od cilja proti trenutni lokaciji vašega plovila.
Zadnji zavoj, ki ga dodate, mora biti prvi zavoj, ki ga boste
opravili v smeri od trenutne lokacije proti cilju. To je zavoj, ki
se nahaja najbližje vašemu plovilu.
6 Po potrebi izberite Menu.
7 Izberite Končano.
8 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
9 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Ustvarjanje in shranjevanje načrtovane poti
V tem postopku se shranijo tako načrtovana pot kot vse točke
poti na njej. Začetna točka je lahko vaša trenutna lokacija ali
kakšna druga lokacija.
Na eno načrtovano pot lahko dodate največ 250 točk poti ali
zavojev.
13
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti >
4 Izberite Odmik za vzporedno navigacijo z načrtovano potjo z
2
3
4
5
5
6
7
Novo > Načrtovane poti.
Izberite začetno lokacijo načrtovane poti.
Izberite Dodaj zavoj.
Izberite mesto zadnjega zavoja na karti.
Izberite Dodaj zavoj.
Navtični ploter označi mesto zavoja s točko poti.
Po potrebi ponovite 4. in 5. korak, če želite dodati še več
zavojev.
Izberite končni cilj.
Ogled seznama načrtovanih poti in poti s samodejnim
vodenjem
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti.
2 Po potrebi izberite Filter za ogled samo načrtovanih poti ali
samo poti s samodejnim vodenjem.
6
Urejanje shranjene načrtovane poti
Spremenite lahko ime načrtovane poti ali zavoje, ki jih
načrtovana pot vsebuje.
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pregled > Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime, izberite Ime in vnesite novo ime.
• Če želite izbrati točko poti s seznama zavojev, izberite
Urejanje zavojev > Uporabi seznam zavojev in na
seznamu izberite točko poti.
• Če želite izbrati zavoj s karte, izberite Urejanje zavojev >
Uporabi karto in na karti izberite lokacijo.
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite
Naprej.
• Za navigacijo po načrtovani poti s končne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite Nazaj.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
5 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
6 Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
7 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Brskanje in navigacija vzporedno s shranjeno
načrtovano potjo
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
14
7
8
9
določenim odmikom od nje.
Določite način navigacije po načrtovani poti:
• Za navigacijo po načrtovani poti od začetne točke, ki je
bila uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, levo od
izvirne poti izberite Naprej – levo.
• Za navigacijo po načrtovani poti od začetne točke, ki je
bila uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, desno od
izvirne poti izberite Naprej – desno.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, levo od izvirne
poti izberite Nazaj – levo.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, desno od
izvirne poti izberite Nazaj – desno.
Po potrebi izberite Končano.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Brisanje shranjene načrtovane poti
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pregled > Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti
Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Izbriši uporabniške podatke > Načrtovane poti.
Samodejno vodenje
OPOZORILO
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Za načrtovanje najboljše poti do cilja lahko uporabite samodejno
vodenje. Samodejno vodenje z navtičnim ploterjem pregleda
podatke s karte, kot so globina vode in znane ovire, in izračuna
predlagano pot. Pot lahko prilagajate med navigacijo.
Nastavitev in sledenje poti s Samodejno vodenje
1 Izberite cilj (Cilji, stran 12).
2 Izberite Navigacija do > Samodejno vodenje.
3 Oglejte si pot, označeno z vijolično črto.
4 Izberite Začni navigacijo.
5 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Navigacija z navtičnim ploterjem
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
Ustvarjanje in shranjevanje poti Samodejno vodenje
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti >
Novo > Samodejno vodenje.
2 Izberite začetno točko, nato pa izberite Naslednji.
3 Izberite cilj, nato pa izberite Naslednji.
4 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati nevarnost in prilagoditi pot v njeni
bližini, izberite Pregled nevarnosti.
• Če želite prilagoditi pot, izberite Prilagodi pot ter sledite
navodilom na zaslonu.
• Če želite izbrisati pot, izberite Izbriši.
• Če želite shraniti pot, izberite Končano.
Prilagajanje poti s samodejnim vodenjem
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti.
2 Izberite pot, nato pa izberite Pregled > Uredi > Prilagodi
3
4
5
6
pot.
NAMIG: pri navigaciji po poti Samodejno vodenje izberite pot
na navigacijski karti, nato pa izberite Prilagodi pot.
Izberite lokacijo na poti.
Povlecite točko na novo lokacijo.
Po potrebi izberite točko, nato pa izberite Odstrani.
Izberite Končano.
Preklic izračunavanja Samodejno vodenje v teku
Na navigacijski karti izberite Menu > Prekliči.
NAMIG: za hiter preklic izračunavanja lahko izberete
možnost Back.
Nastavitev načrtovanega prihoda
To funkcijo lahko uporabite na načrtovani poti ali na poti s
Samodejno vodenje za pridobitev informacij o tem, kdaj naj bi
prispeli do izbrane točke. S pomočjo te funkcije lahko načrtujete
čas prihoda na lokacijo, kot je odprtje mosta ali startna črta na
regatah.
1 Na navigacijski karti izberite Menu.
2 Izberite Časovno nadzorovan prihod.
NAMIG: meni Časovno nadzorovan prihod lahko hitro
odprete tako, da izberete točko na poti.
Konfiguracije poti za samodejno vodenje
POZOR
Nastavitvi Želena globina in Varna višina vplivata na to, kako
navtični ploter izračuna pot za Samodejno vodenje. Če je na
območju neznana globina vode ali neznana višina ovire, se pot
za Samodejno vodenje na tem območju ne izračuna. Če je
območje na začetku ali na koncu poti Samodejno vodenje
plitvejše od Želena globina ali nižje od Varna višina se lahko pot
Samodejno vodenje na tem območju ne izračuna, odvisno od
podatkov na zemljevidu. Na karti je pot čez ta območja
prikazana kot siva črta ali vijolično-siva progasta črta. Ko vaše
plovilo vstopi na eno izmed teh območij, se prikaže opozorilno
sporočilo.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
OPOMBA: nekaterih nastavitev ni mogoče uporabiti pri vseh
zemljevidih.
Nastavite lahko parametre, ki jih navtični ploter uporablja pri
izračunu poti za Samodejno vodenje.
Navigacija z navtičnim ploterjem
Želena globina: nastavitev najmanjše globine na osnovi
podatkov o globini s karte, pri kateri plovilo še lahko varno
pluje.
OPOMBA: najmanjša globina za prvovrstne karte (izdelane
pred 2016) znaša 3 čevlje. Če vnesete vrednost, manjšo od 3
čevljev, karte za izračunavanje poti s Samodejno vodenje
uporabljajo samo globine 3 čevljev.
Varna višina: nastavitev najmanjše višine mostu ali ovire na
osnovi podatkov s karte, pod katero plovilo še lahko varno
pluje.
Razdalja do obale: določa, kako blizu obali želite, da je
postavljena pot za Samodejno vodenje. Če to nastavitev
spremenite med navigacijo, se lahko pot za Samodejno
vodenje premakne. Razpoložljive vrednosti te nastavitve so
relativne in ne absolutne. Za zagotovitev, da je črta za
samodejno vodenje postavljena na primerni razdalji od obale,
lahko postavitev poti Samodejno vodenje ocenite s pomočjo
enega ali več znanih ciljev, ki zahtevajo navigacijo po ozki
vodni poti (Prilagajanje razdalje od obale, stran 15).
Prilagajanje razdalje od obale
Nastavitev Razdalja do obale določa, kako blizu obali želite, da
je postavljena črta za Samodejno vodenje. Če to nastavitev
spremenite med navigacijo, se lahko črta za Samodejno vodenje
premakne. Razpoložljive vrednosti nastavitve Razdalja do obale
so relativne in ne absolutne. Za zagotovitev, da je črta za
Samodejno vodenje postavljena na primerni razdalji od obale,
lahko postavitev črte za Samodejno vodenje ocenite s pomočjo
enega ali več znanih ciljev, ki zahtevajo navigacijo po ozki vodni
poti.
1 Plovilo namestite v dok ali ga zasidrajte.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno vodenje >
Razdalja do obale > Običaj..
3 Izberite cilj, do katerega ste že izvajali navigacijo.
4 Izberite Navigacija do > Samodejno vodenje.
5 Preglejte postavitev črte za samodejno vodenje in se
prepričajte, da črta varno obide vse znane ovire in da zavoji
omogočajo učinkovito potovanje.
6 Izberite možnost:
• Če ugotovite, da je postavitev črte za samodejno vodenje
ustrezna, izberite Menu > Ustavi navigacijo in nadaljujte
z 10. korakom.
• Če se črta za samodejno vodenje nahaja preblizu znanim
oviram, izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno
vodenje > Razdalja do obale > Daleč.
• Če so zavoji na črti za samodejno vodenje preširoki,
izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno vodenje
> Razdalja do obale > Blizu.
7 Če ste v 6. koraku izbrali možnost Blizu ali Daleč, preglejte
postavitev črte za samodejno vodenje in se prepričajte, da
črta varno obide vse znane ovire in da zavoji omogočajo
učinkovito potovanje.
Samodejno vodenje ohranja širok odmik od ovir v odprtih
vodah, tudi če razdaljo do obale nastavite na Blizu ali
Najbližje. Zato navtični ploter črte za Samodejno vodenje
morda ne bo premaknil, razen če izbrani cilj zahteva
navigacijo po ozki vodni poti.
8 Izberite možnost:
• Če ugotovite, da je postavitev črte za samodejno vodenje
ustrezna, izberite Menu > Ustavi navigacijo in nadaljujte
z 10. korakom.
• Če se črta za samodejno vodenje nahaja preblizu znanim
oviram, izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno
vodenje > Razdalja do obale > Najdlje.
• Če so zavoji na črti za samodejno vodenje preširoki,
izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno vodenje
> Razdalja do obale > Najbližje.
15
9 Če ste v 8. koraku izbrali možnost Najbližje ali Najdlje,
preglejte postavitev črte za Samodejno vodenje in se
prepričajte, da črta varno obide vse znane ovire in da zavoji
omogočajo učinkovito potovanje.
Samodejno vodenje ohranja širok odmik od ovir v odprtih
vodah, tudi če razdaljo do obale nastavite na Blizu ali
Najbližje. Zato navtični ploter črte za Samodejno vodenje
morda ne bo premaknil, razen če izbrani cilj zahteva
navigacijo po ozki vodni poti.
10 Korake od 3 do 9 ponovite vsaj še enkrat in pri tem uporabite
različne cilje, da se čimbolj seznanite z nastavitvijo razdalje
do obale.
Sledi
Sled je zapis poti vašega plovila. Sled, ki se trenutno beleži, se
imenuje aktivna sled in jo je mogoče shraniti. Sledi lahko
prikažete na vseh kartah in v vseh 3D-pogledih kart.
Prikaz sledi
1 Na karti izberite Menu > Plasti > Uporabniški podatki >
Sledi.
2 Izberite sledi, ki jih želite prikazati.
Črta sledi na karti prikazuje vašo sled.
Nastavitev barve aktivne sledi
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Možnosti
aktivne sledi > Barva sledi.
2 Izberite barvo sledi.
Shranjevanje aktivne sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Shrani aktivno
sled.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Celoten dnevnik.
3 Izberite Shrani.
Ogled seznama shranjenih sledi
Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Shranjene
sledi.
Urejanje shranjene sledi
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Shranjene
sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Pregled > Urejanje sledi.
4 Izberite možnost:
• Izberite Ime in vnesite novo ime.
• Izberite Barva sledi in izberite barvo.
Shranjevanje sledi kot načrtovane poti
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Shranjene
sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Pregled > Urejanje sledi > Shrani kot > Shrani kot
načrtovano pot.
Brskanje in navigacija po zabeleženi sledi
Preden lahko brskate po seznamu sledi in uporabite navigacijo
do njih, morate zabeležiti in shraniti vsaj eno sled (Sledi,
stran 16).
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Shranjene
sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Sledite sledi.
16
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po sledi od začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju sledi, izberite Naprej.
• Za navigacijo po sledi od ciljne točke, ki je bila uporabljena
ob ustvarjanju sledi, izberite Nazaj.
5 Oglejte si potek poti, označen z barvno črto.
6 Sledite črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in krmarite
tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim oviram.
Brisanje shranjene sledi
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Shranjene
sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Pregled > Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih sledi
Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Izbriši uporabniške podatke > Shranjene sledi.
Ponovno sledenje aktivni sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Sledi aktivni
sledi.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Celoten dnevnik.
3 Oglejte si potek poti, označen z barvno črto.
4 Sledite barvni črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Čiščenje aktivne sledi
Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Sledi > Počisti aktivno sled.
Pomnilnik sledi je počiščen in aktivna sled se še naprej
beleži.
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med
beleženjem
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Možnosti
aktivne sledi.
2 Izberite Način beleženja.
3 Izberite možnost:
• Za beleženje dnevnika sledi do napolnjenosti pomnilnika
sledi izberite Napolni.
• Za neprekinjeno beleženje dnevnika sledi, pri čemer se
najstarejši podatki o sledeh prepišejo z novimi podatki,
izberite Ovoj.
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi
Določite lahko, kako pogosto naj se izris poti beleži. Pri
beleženju pogostejših izrisov je rezultat natančnejši, vendar se
dnevnik sledi hitreje napolni. Za najučinkovitejšo uporabo
pomnilnika je priporočen interval ločljivosti.
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Možnosti
aktivne sledi > Interval beleženja.
2 Izberite možnost:
• Za beleženje sledi glede na razdaljo med točkami izberite
Interval > Razdalja > Spremeni in vnesite razdaljo.
• Za beleženje sledi glede na časovni interval izberite
Interval > Čas > Spremeni in vnesite časovni interval.
• Za beleženje sledi glede na odstopanje od vaše poti
izberite Interval > Ločljivost > Spremeni in vnesite
največjo dovoljeno napako glede na pravo pot pred
beleženjem točke sledi. To je priporočena možnost
beleženja.
Navigacija z navtičnim ploterjem
Meje
S pomočjo meja se lahko izognete določenim območjem
vodnega telesa ali na njih ostanete. Nastavite lahko alarm, ki
vas opozori, ko vstopite ali izstopite iz območja.
Z zemljevidom lahko ustvarite območja, črte in kroge meje.
Shranjene sledi in načrtovane poti lahko pretvorite v mejne črte.
Območje meje lahko ustvarite s točkami poti, in sicer tako, da iz
točk poti ustvarite načrtovano pot in jo pretvorite v črto meje.
Določite lahko mejo, ki deluje kot aktivna meja. Podatke o
aktivni meji je mogoče dodati v podatkovna polja na karti.
Ustvarjanje meje
1 Izberite Navigacijske informacije > Meje > Novo.
2 Izberite obliko meje.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Pretvarjanje načrtovane poti v mejo
Preden lahko načrtovano pot pretvorite v mejo, morate ustvariti
in shraniti vsaj eno načrtovano pot (Ustvarjanje in shranjevanje
načrtovane poti, stran 13).
1 Izberite Navigacijske informacije > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pregled > Urejanje načrtovane poti > Shrani kot
mejo.
Pretvarjanje sledi v mejo
Preden lahko sled pretvorite v mejo, morate zabeležiti in shraniti
vsaj eno sled (Shranjevanje aktivne sledi, stran 16).
1 Izberite Navigacijske informacije > Sledi > Shranjene
sledi.
Izberite
sled.
2
3 Izberite Pregled > Urejanje sledi > Shrani kot > Shrani kot
mejo.
Urejanje meje
1 Izberite Navigacijske informacije > Meje.
2 Izberite omejeno območje.
3 Izberite Pregled > Urejanje meje.
4 Izberite možnost:
• Za urejanje videza meje na karti izberite Možnosti
prikaza.
• Za spreminjanje črt ali imena meje izberite Urejanje meje.
• Za urejanje alarma za mejo izberite Alarm.
Nastavitev alarma za mejo
Alarmi za mejo vas opozorijo, ko ste znotraj določene razdalje
od nastavljene meje. To je lahko uporabno, ko se želite izogniti
določenim območjem ali ko morate biti zelo pozorni na
določenih območjih, kot so plovne poti.
1 Izberite Navigacijske informacije > Meje.
2 Izberite omejeno območje.
3 Izberite Pregled > Alarm > Vklopljeno.
4 Izberite možnost.
• Če želite nastaviti alarm, ki se vklopi, ko je plovilo na
določeni razdalji od meje, izberite Opozorilna razdalja,
vnesite razdaljo in izberite Končano.
• Če želite nastaviti alarm, ki se vklopi, ko vstopite na
omejeno območje, izberite Območje > Ob vstopu > Ob
izstopu.
• Če želite nastaviti alarm, ki se vklopi, ko izstopite z
omejenega območja, izberite Območje > Ob izstopu.
3 Izberite Pregled > Urejanje meje > Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih točk poti,
načrtovanih poti in sledi
Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Izbriši uporabniške podatke > Vse > V redu.
Sonarni iskalnik rib
Ko je ustrezno priključen na združljiv pretvornik, je navtični
ploter mogoče uporabiti kot iskalnik rib.
Več informacij o tem, kateri pretvornik najbolj ustreza vašim
potrebam, si oglejte na naslovu garmin.com/transducers.
Različni sonarski pogledi vam lahko pomagajo pri ogledu rib v
bližini. Sonarski pogledi, ki so na voljo, so odvisni od vrste
pretvornika in modula globinomera, ki je povezan z navtičnim
ploterjem. Določene zaslone sonarja Panoptix si lahko na primer
ogledate le, če je priklopljen združljiv pretvornik Panoptix.
Na voljo so štirje osnovni sonarski pogledi: celozaslonski
pogled, pogled z razdeljenim zaslonom, ki združuje najmanj dva
pogleda, pogled z razdeljeno povečavo in pogled z razdeljeno
frekvenco, ki prikazuje dve različni frekvenci. Prilagodite lahko
nastavitve za vsak pogled na zaslonu. Če si na primer ogledate
pogled z razdeljeno frekvenco, lahko ločeno nastavljate ojačanje
za vsako frekvenco.
Če ne vidite ureditve sonarskih pogledov, ki ustreza vašim
potrebam, lahko ustvarite zaslon s kombinacijami po meri
(Ustvarjanje nove strani s kombinacijami z napravo ECHOMAP
Ultra, stran 2).
Ustavitev oddajanja signalov sonarja
• Če želite onemogočiti aktivni sonar, na zaslonu sonarja
izberite Menu > Oddajanje sonarja.
• Če želite onemogočiti vse oddajanje sonarja, pritisnite ,
nato pa izberite Onemogoči sonar.
Spreminjanje pogleda sonarja
1 Na zaslonu s kombinacijami in sonarjem izberite Menu >
Konfiguriraj kombinacijo > Urejanje kombinacije.
2 Izberite okno, ki ga želite spremeniti.
3 Izberite pogled sonarja.
Pogled Tradicionalni sonarja
Na voljo je več celozaslonskih pogledov, njihova razpoložljivost
pa je odvisna od priključenega pretvornika.
Celozaslonski pogled Tradicionalni sonarja prikazuje veliko sliko
odčitkov sonarja iz pretvornika. Merilo razpona na desni strani
zaslona prikazuje globino zaznanih predmetov, ko se zaslon
pomika od desne proti levi.
Informacije o globini
Plavajoči cilji ali ribe
Dno vodnega telesa
Brisanje meje
1 Izberite Navigacijske informacije > Meje.
2 Izberite omejeno območje.
Sonarni iskalnik rib
17
Pogled sonarja z razdeljeno frekvenco
V pogledu sonarja z razdeljeno frekvenco je na obeh straneh
zaslona prikazan celoten pogled grafikona podatkov sonarja za
različne frekvence.
OPOMBA: pogled sonarja z razdeljeno frekvenco zahteva
uporabo dvofrekvenčnega pretvornika.
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo prikazuje grafikon
celotnega pogleda odčitkov sonarja in povečan del tega
grafikona na istem zaslonu.
Pogled sonarja Garmin ClearVü
OPOMBA: če želite sprejeti iskalni sonar Garmin ClearVü,
potrebujete združljiv navtični ploter ali iskalnik rib in združljiv
pretvornik. Za več informacij o združljivih pretvornikih obiščite
garmin.com/transducers.
Visokofrekvenčni sonar Garmin ClearVü zagotavlja podrobno
sliko ribolovnega območja okoli plovila s podrobno predstavitvijo
struktur, nad katerimi pluje plovilo.
Običajni pretvorniki oddajajo stožčast žarek. Tehnologija
iskalnega sonarja Garmin ClearVü oddaja dva ozka žarka, ki
spominjata na obliko žarka fotokopirnega stroja. Ta žarka
omogočata jasnejšo, fotografiji podobno sliko dogajanja pod
plovilom.
Pogled sonarja SideVü
OPOMBA: za sprejem iskalnega sonarja SideVü potrebujete
združljiv pretvornik SideVü. Za več informacij o združljivih
pretvornikih obiščite garmin.com/transducers.
Tehnologija iskalnega sonarja SideVü vam prikaže, kaj leži ob
bokih plovila. To vam lahko služi kot pripomoček za iskanje
struktur in rib.
Leva stran plovila
Desna stran plovila
Pretvornik na vašem plovilu
Drevesa
Stare pnevmatike
Dnevniki
Razdalja od boka plovila
Voda med plovilom in dnom
Tehnologija iskanja SideVü
Pretvornik SideVü preiskuje vodo in dno ob bokih plovila s
ploskim žarkom namesto z običajnejšim stožčastim žarkom.
Sonarski pogledi Panoptix
Za sprejem sonarja Panoptix potrebujete združljiv pretvornik.
S pogledi sonarja Panoptix lahko v realnem času vidite v vse
smeri okoli plovila. Opazovati je mogoče tudi vabo v vodi ali jato
rib pred ali pod plovilom.
Sonar LiveVü omogoča opazovanje gibanja pred ali pod
plovilom v realnem času. Zaslon se osvežuje zelo hitro, s čimer
sonar zagotavlja prikaz, podoben videu.
Sonar RealVü 3D zagotavlja tridimenzionalni pogled na objekte
pred ali pod plovilom. Zaslon se osveži ob vsakem prehodu
pretvornika.
Za prikaz vseh petih pogledov sonarja Panoptix je potreben
pretvornik za prikaz pogledov navzdol in drugi pretvornik za
prikaz pogledov naprej.
Za dostop do pogledov sonarja Panoptix izberite Sonar in
izberite želeni pogled.
Pogled sonarja LiveVü navzdol
Pogled sonarja, ki prikazuje dvodimenzionalni prikaz objektov
pod plovilom in ga je mogoče uporabljati za opazovanje ribjih jat
in rib.
Zgodovina prikaza Panoptix navzdol v pomikajočem se sonarskem
pogledu
Plovilo
18
Sonarni iskalnik rib
Obseg
Sledi
Trnek z vabo
Dno
Pogled sonarja LiveVü naprej
Pogled sonarja, ki prikazuje dvodimenzionalni prikaz objektov
pred plovilom in ga je mogoče uporabljati za opazovanje ribjih
jat in rib.
Barvna legenda
Plovilo
Žarek sonarja
Obseg
Ribolov
Dno
RealVü 3D zgodovinski pogled sonarja
Plovilo
Obseg
Pogled sonarja, ki med premikanjem plovila zagotavlja
tridimenzionalni pogled na objekte pod njim in prikazuje celoten
vodni stolpec v 3D, od dna do vodne gladine. Pogled se
uporablja za iskanje rib.
Ribolov
Sledi
Dno
RealVü 3D pogled sonarja naprej
Pogled sonarja, ki prikazuje tridimenzionalni pogled na objekte
pred pretvornikom. Pogled je mogoče uporabljati, ko se plovilo
ne premika in želite videti dno ter ribe, ki se približujejo plovilu.
Barvna legenda
Plovilo
Obseg
Dno
Struktura
Ribolov
Pogled sonarja FrontVü
Barvna legenda
Plovilo
Kazalnik pinga
Ribolov
Dno
Domet
Pogled sonarja Panoptix FrontVü s prikazom podvodnih ovir do
91 m (300 čevljev) pred plovilom poveča vašo pozornost na
okoliške razmere.
Možnost učinkovitega izogibanja čelnim trkom s sonarjem
FrontVü se pri hitrosti več kot 8 vozlov zmanjša.
Za prikaz pogleda sonarja FrontVü je treba namestiti in povezati
združljiv pretvornik, npr. PS21. Programsko opremo pretvornika
bo ob tem morda treba posodobiti.
Pogled sonarja RealVü 3D Down
Pogled sonarja, ki prikazuje tridimenzionalni pogled na objekte
pod pretvornikom ter ga je mogoče uporabljati, ko se plovilo ne
premika in želite videti, kaj se nahaja v okolici plovila.
Pogled sonarja Panoptix LiveScope
Ta pogled sonarja v živo prikazuje, kaj je pred ali pod plovilom,
in ga je mogoče uporabljati za opazovanje rib in strukture.
Sonarni iskalnik rib
19
Izberite za prilagoditev frekvence.
Izberite za prilagoditev dobitka.
Izberite za prilagoditev širine žarka.
Povlecite okno povečave za premik območja povečave na levem
prikazovalniku A-scope.
Za povečavo prsta raztegnite.
Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
Informacije o globini
Plavajoči cilji ali ribe
Dno vodnega telesa
Pogled sonarja flasher
Flasher prikazuje informacije o sonarju na krožnem merilu
globine, ki prikazuje, kaj je pod vašim plovilom. Prikaz se začne
na vrhu obroča in se nadaljuje v smeri urnega kazalca. Globina
je označena na notranji strani obroča. Informacije sonarja
utripajo na obroču, ko jih sonar prejme pri določeni globini.
Različne barve sonarja flasher označujejo različne moči
povratnih signalov sonarja. Privzeta barvna shema je v skladu z
običajno barvno paleto sonarjev, pri kateri rumena barva
označuje najmočnejši povratni signal, oranžna barva močan
povratni signal, rdeča barva šibkejši povratni signal, modra
barva najšibkejši povratni signal, bela barva pa označuje, da ni
povratnega signala.
Izberite Utripanje.
Izbira vrste pretvornika
Preden lahko izberete vrsto pretvornika, morate vedeti, katero
vrsto pretvornika imate.
Ta navtični ploter je združljiv z različnimi dodatnimi pretvorniki,
vključno s pretvorniki Garmin ClearVü™, ki so na voljo na
spletnem mestu garmin.com/transducers.
Če želite priključiti pretvornik, ki ni bil priložen navtičnemu
ploterju, boste morda morali nastaviti vrsto pretvornika, da bo
sonar ustrezno deloval.
1 V pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja >
Namestitev > Vrsta pretvornika.
2 Izberite pretvornik, ki ga želite spremeniti.
3 Izberite možnost:
• Če je pretvornik naveden, ga izberite na seznamu.
• Če imate pretvornik z dvojnim žarkom, ki oddaja signal s
frekvenco 200/77 kHz, izberite Dvojni žarek (200/77
kHz).
• Če imate pretvornik z dvojno frekvenco, ki oddaja signal s
frekvenco 200/50 kHz, izberite Dvojna frekvenca (200/50
kHz).
Umerjanje kompasa
Prikazovalnik A-scope, povečan desni pogled
Prikazovalnik A-scope s prikazanim območjem povečave
Merilo globine
Globina na trenutni lokaciji
Kot in razpon stožca pretvornika pri trenutni frekvenci
Bližnjice strani sonarja flasher
V napravah z zaslonom na dotik lahko upravljate sonar flasher
in prikazovalnik A-scope.
Preden lahko umerite kompas, mora biti pretvornik v vodi
nameščen na cev, dovolj stran od izvenkrmnega motorja, da se
izognete magnetnim motnjam. Umerjanje mora biti dovolj
kakovostno, da omogoči notranji kompas.
OPOMBA: za uporabo kompasa morate pretvornik namestiti na
krmo ali os izvenkrmnega motorja. Če je pretvornik nameščen
na motor, kompas morda ne bo deloval.
OPOMBA: za najboljše rezultate uporabite senzor smeri
gibanja, kot je senzor smeri gibanja SteadyCast™. Senzor smeri
gibanja kaže smer, v katero kaže pretvornik glede na čoln.
OPOMBA: umerjanje kompasa je na voljo samo za pretvornike
z notranjim kompasom, kot je pretvornik PS21-TR.
Plovilo lahko začnete obračati pred umerjanjem, vendar ga
morate med umerjanjem obrniti za 1,5 polnega obrata.
1 V ustreznem pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev
sonarja > Namestitev.
2 Po potrebi za vklop senzorja sistema za zaznavanje smeri in
referenc položaja (AHRS) izberite Uporabi AHRS.
3 Izberite Umeri kompas.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Izbira vira sonarja
Povlecite gor in dol za premik območja povečave.
Ta funkcija morda ni na voljo pri vseh modelih.
Ko za določen pogled sonarja uporabljate več kot en vir
podatkov sonarja, lahko izberete vir, ki ga želite uporabljati za ta
pogled sonarja. Če imate na primer dva vira za sonar Garmin
ClearVü, lahko izberete vir, ki ga želite uporabljati v pogledu
sonarja Garmin ClearVü.
1 Odprite pogled sonarja, za katerega želite spremeniti vir.
2 Izberite Menu > Nastavitev sonarja > Vir.
3 Izberite vir za ta pogleda sonarja.
Izberite za prilagoditev razpona.
20
Sonarni iskalnik rib
Preimenovanje vira sonarja
Zaradi lažjega prepoznavanja vira lahko vir sonarja
preimenujete. Pretvornik na premcu plovila lahko na primer
poimenujete "Premec".
Če želite preimenovati vir, morate biti v ustreznem pogledu
sonarja za vir. Če želite na primer preimenovati vir sonarja
Garmin ClearVü, morate odpreti pogled sonarja Garmin
ClearVü.
1 V pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja > Vir
> Preimenuj vire.
2 Vnesite ime.
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja
1
2
3
4
V pogledu sonarja povlecite zaslon ali izberite .
Izberite lokacijo.
Izberite možnost .
Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Začasna zaustavitev zaslona sonarja
V prikazu sonarja izberite Menu > .
Merjenje razdalje na zaslonu sonarja
Pri pogledu sonarja SideVü je mogoče izmeriti razdaljo med
dvema točkama.
1 V pogledu sonarja SideVü izberite .
2 Izberite lokacijo na zaslonu.
3 Izberite .
Na zaslonu se pojavi žebljiček, ki označuje izbrano lokacijo.
4 Izberite naslednjo lokacijo.
Razdalja in kot od žebljička sta navedena v zgornjem levem
kotu.
NAMIG: če želite ponastaviti žebljiček in meriti od trenutne
lokacije žebljička, izberite Nastavite referenco.
Ogled zgodovine sonarja
S pomikanjem po zaslonu sonarja si lahko ogledate podatke o
zgodovini sonarja.
OPOMBA: nekateri pretvorniki ne shranijo podatkov o zgodovini
sonarja.
1 V pogledu sonarja povlecite zaslon v desno.
2 Če želite zapreti zgodovino, izberite Back.
Deljenje sonarja
Ogledate si lahko podatke sonarja iz drugih združljivih modelov
ECHOMAP Ultra ter modelov ECHOMAP Plus 7 in ECHOMAP
Plus 9, povezanih z omrežjem Garmin Marine Network.
Vsi navtični ploterji v omrežju lahko prikažejo podatke sonarja iz
vseh združljivih pretvornikov v omrežju ne glede na to, na
katerem delu plovila so nameščeni. V napravi ECHOMAP Plus
93sv, ki je nameščena na zadnjem delu plovila, si lahko na
primer ogledate podatke sonarja iz druge naprave ECHOMAP
Ultra in pretvornika Garmin ClearVü, ki sta nameščena na
sprednjem delu plovila.
Pri deljenju podatkov sonarja se vrednosti nekaterih nastavitev
sonarja, denimo Doseg in Povečanje, sinhronizirajo med napravi
v omrežju. Vrednosti drugih nastavitev sonarja, denimo
nastavitev Videz, se ne sinhronizirajo in jih je treba konfigurirati
v vsaki posamezni napravi. Poleg tega se hitrosti pomikanja
različnih pogledov običajnega sonarja in sonarja Garmin
ClearVü sinhronizirajo, da so razdeljeni pogledi bolj povezani.
OPOMBA: če hkrati uporabljate več pretvornikov, se lahko
pojavi presluh, ki ga lahko odstranite s prilagoditvijo nastavitve
sonarja Interferenca.
Sonarni iskalnik rib
Nastavitev ravni podrobnosti
Raven podrobnosti in šum, ki so prikazani na zaslonu sonarja,
lahko pri tradicionalnih pretvornikih uravnavate z ojačanjem, pri
pretvornikih Garmin ClearVü pa z nastavitvijo svetlosti.
Če želite na zaslonu videti najintenzivnejše povratne signale,
lahko zmanjšate raven ojačanja ali svetlosti in s tem odstranite
manj intenzivne povratne signale in šum. Če želite videti vse
povratne informacije, lahko povečate raven ojačanja ali svetlosti
in na zaslonu boste videli več informacij. S tem povečate tudi
raven šuma, zato bo morda težje razločiti dejanske povratne
signale.
1 V prikazu sonarja izberite Menu.
2 Izberite Povečanje ali Svetlost.
3 Izberite možnost:
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati raven ojačanja ali
svetlosti, izberite Navzgor ali Navzdol.
• Če želite navtičnemu ploterju omogočiti samodejno
nastavitev ojačanja ali svetlosti, izberite samodejno
možnost.
Nastavitev intenzivnosti barv
Nastavite lahko intenzivnost barv in označite zanimiva območja
na zaslonu sonarja, in sicer tako, da prilagodite ojačanje barv pri
običajnih pretvornikih ali kontrast pri pretvornikih Garmin
ClearVü in SideVü/ClearVü. Ta nastavitev deluje najbolje, ko
nastavite raven podrobnosti, prikazanih na zaslonu, s pomočjo
nastavitev ojačanja ali svetlosti.
Če želite označiti manjše ribe ali ustvariti intenzivnejši prikaz
cilja, lahko ojačate barve ali kontrast. S tem pride do izgube pri
razlikovanju intenzivnih povratnih signalov z dna. Če želite
zmanjšati intenzivnost povratnih signalov, lahko znižate
vrednosti ojačanja barv ali kontrasta.
1 V pogledu sonarja izberite Menu.
2 Izberite možnost:
• V pogledu sonarja Garmin ClearVü ali SideVü izberite
Kontrast.
• V pogledu sonarja Panoptix LiveVü izberite Ojačanje
barve.
• V pogledu drugega sonarja izberite Nastavitev sonarja >
Videz > Ojačanje barve.
3 Izberite možnost:
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati intenzivnost barv,
izberite Navzgor ali Navzdol.
• Če želite uporabiti privzeto nastavitev, izberite Privzeto.
Posnetki sonarja
Snemanje zaslona sonarja
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 V pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja >
Snemanje sonarja > Posnetki sonarja.
15 minut snemanja sonarja zasede približno 200 MB prostora
na vstavljeni pomnilniški kartici. Posamezen posnetek se
samodejno konča, ko njegova velikost doseže 4 GB. Podatke
sonarja lahko snemate, dokler ne zmanjka prostora na kartici.
Zaustavitev snemanja sonarja
Preden lahko prenehate snemati sonar, ga morate začeti
snemati (Snemanje zaslona sonarja, stran 21).
V prikazu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja >
Snemanje sonarja > Ustavi snemanje.
Brisanje posnetka sonarja
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
21
2 V pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja >
• Če želite povečati podatke sonarja z globine dna, izberite
Zaklep dna.
Za preklic povečave prekličite izbiro možnosti.
Predvajanje posnetkov sonarja
Nastavite lahko, kako hitro se slika sonarja pomika po zaslonu.
Pri večji hitrosti pomikanja je prikazanih več podrobnosti, dokler
ni več dodatnih podrobnosti za prikazovanje in se obstoječe
podrobnosti začnejo raztegovati. To je lahko uporabno, ko se
premikate ali ribarite ali ko ste v zelo globoki vodi, kjer sonar
zelo počasi oddaja in prejema signale. Pri manjši hitrosti
pomikanja ostanejo informacije sonarja dlje prikazane na
zaslonu.
V večini primerov nastavitev Privzeto zagotavlja najboljše
razmerje med hitrim pomikanjem slike in manj popačenimi cilji.
1 V pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja >
Hitrost pomikanja.
2 Izberite možnost:
• Za samodejno prilagoditev hitrosti pomikanja na podlagi
podatkov o hitrosti po tleh ali hitrosti na vodi izberite
Samodejno.
Nastavitev Samodejno izbere hitrost pomikanja, ki
ustreza hitrosti plovila, tako da se cilji v vodi izrisujejo v
pravilnem razmerju in so videti manj popačeni. Pri
prikazovanju pogleda sonarja Garmin ClearVü ali SideVü
ali pri iskanju strukture je priporočljiva uporaba nastavitve
Samodejno.
• Za hitrejše pomikanje izberite Navzgor.
• Za počasnejše pomikanje izberite Navzdol.
Posnetki sonarja > Ogled posnetkov.
3 Izberite posnetek.
4 Izberite Pregled > Izbriši.
Preden predvajate posnetke sonarja, morate prenesti in
namestiti aplikacijo HomePort™ in podatke sonarja posneti na
pomnilniško kartico.
1 Odstranite pomnilniško kartico iz naprave.
2 Vstavite pomnilniško kartico v bralnik kartic, ki je priključen v
računalnik.
3 Odprite aplikacijo HomePort.
4 Izberite posnetek sonarja s seznama naprav.
5 V spodnjem podoknu z desno miškino tipko kliknite posnetek
sonarja.
6 Izberite Predvajanje.
Nastavitev običajnega sonarja ter sonarjev
Garmin ClearVü in SideVü
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele, module globinomera in pretvornike.
V prikazu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja.
Črta globine: prikaz črte globine za hiter ogled.
Hitrost pomikanja: nastavitev hitrosti, pri kateri se sonar
pomika od desne proti levi.
V plitvi vodi je bolje, da upočasnite hitrost pomikanja, da
podaljšate čas prikaza informacij na zaslonu. V globlji vodi
lahko povečate hitrost pomikanja.
Upravljanje na zaslonu: nastavitev funkcij gumbov za
upravljanje na zaslonu sonarja. Na voljo pri napravah z
zaslonom na dotik.
Črte dosega: prikaz navpičnih črt, ki označujejo razdaljo od
desne in leve strani čolna. Ta nastavitev je na voljo za pogled
sonarja SideVü.
Barvna shema: nastavitev barvne sheme sonarskega pogleda.
Ta nastavitev je morda na voljo v meniju Videz.
Barvne sheme z visokim kontrastom nudijo temnejše
dodelitve povratnim signalom z nižjo intenzivnostjo. Barvne
sheme z nizkim kontrastom nudijo barvne dodelitve
povratnim signalom z nižjo intenzivnostjo.
Videz: glejte razdelek Nastavitve videza sonarja, stran 22.
Številke v prekrivni plasti: nastavitev podatkov, prikazanih na
zaslonu sonarja.
Dodatno: glejte razdelek Dodatne nastavitve sonarja, stran 23.
Namestitev: obnovi privzete nastavitve sonarja.
Nastavitev ravni povečave na zaslonu sonarja
1 V prikazu sonarja izberite možnost Menu > Poveč..
2 Izberite možnost:
• Če želite samodejno nastaviti globino in povečavo, izberite
Samodejno.
NAMIG: za več možnosti lahko izberete
.
• Če želite ročno nastaviti razpon globine povečanega
območja, izberite Ročno >
, izberite Ogled navzgor ali
Ogled navzdol, če želite nastaviti razpon globine
povečanega območja, in izberite Povečaj ali Pomanjšaj,
če želite povečati ali pomanjšati povečavo povečanega
območja.
• Če želite povečati eno določeno območje zaslona, izberite
Povečaj.
NAMIG: polje povečave lahko povlečete na drugo mesto
na zaslonu.
22
Nastavitev hitrosti pomikanja
Prilagoditev razpona merila globine ali širine
Razpon merila globine lahko prilagodite za prikaz
tradicionalnega sonarja in sonarja Garmin ClearVü, razpon
širine pa za prikaz sonarja SideVü.
Samodejno prilagajanje razpona naprave ohranja dno na
spodnji ali zunanji tretjini zaslona sonarja in je lahko uporabno
za spremljanje dna pri minimalnih ali zmernih spremembah
terena.
Ročna prilagoditev razpona vam omogoča ogled določenega
razpona, kar je lahko uporabno za spremljanje dna pri velikih
spremembah terena, kot so prepadi ali pečine. Dno je prikazano
na zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu.
1 V prikazu sonarja izberite Menu > Doseg.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da navtični ploter samodejno prilagodi
razpon, izberite Samodejno.
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati razpon, izberite
Navzgor ali Navzdol.
NAMIG: za ročno prilagoditev razpona na zaslonu sonarja
izberite ali .
NAMIG: med ogledom več zaslonov sonarja lahko z
možnostjo Select Position izberete aktivni zaslon.
Nastavitve videza sonarja
V pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja > Videz.
Barvna shema: nastavitev barvne sheme.
A-Scope: prikaz navpičnega flasherja na desni strani zaslona, ki
prikazuje takojšen razpon do ciljev ob skali.
Edge: označevanje najmočnejšega signala z dna, s pomočjo
katerega je mogoče določiti trdnost ali mehkost signala.
Simboli za ribe: oglejte si, kako sonar obdela plavajoče cilje.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole in osnovne informacije
sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole s podatki o globini ciljev in
osnovnimi informacijami sonarja.
Sonarni iskalnik rib
Prikaže plavajoče cilje kot simbole.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole s podatki o globini ciljev.
Alarmi sonarja
OPOMBA: na vseh pretvornikih niso na voljo vse možnosti.
V ustreznem pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev
sonarja > Alarmi.
Alarme sonarja lahko odprete tudi tako, da izberete Nastavitve
> Alarmi > Sonar.
Plitva voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina manjša
od določene vrednosti.
Globoka voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina večja
od določene vrednosti.
Alarm sonarja FrontVü: nastavitev alarma, da se sproži zvok,
ko je globina pred plovilom manjša od določene vrednosti, s
čimer se lažje izognete temu, da bi nasedli (Nastavitev
alarma za globino sonarja FrontVü, stran 24). Ta alarm je
na voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Temperatura vode: nastavitev oglašanja alarma, ko pretvornik
javi temperaturo, k je 2 °F (1,1 °C) nad ali pod določeno
temperaturo.
Ribolov
Ribolov: nastavitev oglašanja alarma, ko naprava zazna viseč
cilj.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži, ko naprava
zazna ribe vseh velikosti.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna srednje velike ali velike ribe.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna velike ribe.
Dodatne nastavitve sonarja
OPOMBA: Nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele in pretvornike.
V prikazu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja >
Dodatno.
Interferenca: nastavitev občutljivost z namenom zmanjšanja
učinka motenj bližnjih virov šuma.
Uporabite najnižjo nastavitev motenj, s katero dosežete
želeno izboljšanje pri odstranjevanju motenj z zaslona.
Odpravljanje nepravilnosti v zvezi s postavitvijo, zaradi
katerih nastaja šum, je najboljši način za odstranjevanje
motenj.
Šum na površini: prikrivanje šuma na površini z namenom
manjše nagnetenosti zaslona. Širši žarki (nižje frekvence)
lahko prikažejo več ciljev, toda hkrati ustvarijo več šumov na
površini.
Ojačanje barve: glejte Nastavitev ravni podrobnosti, stran 21.
TVG: nastavitev videza povratnih signalov za izravnavo
šibkejših signalov sonarja v globlji vodi in zmanjšanje šumov
v bližini površja. Ko je vrednost te nastavitve višja, so barve,
povezane z nižjo ravnjo šuma in ribami, videti bolj dosledne v
različnih globinah vode. Ta nastavitev zmanjša tudi šum v
bližini gladine vode.
Nastavitve za namestitev pretvornika
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele in pretvornike.
V pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja >
Namestitev.
Ponastavi privzete vrednosti sonarja: ponastavitev privzetih
tovarniških nastavitev za prikaz sonarja.
Vrsta pretvornika: omogočanje izbire vrste pretvornika, ki je
povezan z napravo.
Sonarni iskalnik rib
Obrni levo/desno: sprememba usmerjenosti prikaza sonarja
SideVü, ko je pretvornik nameščen v nasprotni smeri.
Obrnjeno: nastavitev usmerjenosti pogleda sonarja Panoptix,
ko je pretvornik nameščen s kabli, obrnjenimi proti levi strani
plovila.
Širina žarka: nastavitev širine žarka pretvornika Panoptix.
Z ozkimi žarki je mogoče videti globlje in dlje. S širokimi žarki
je mogoče videti večje območje.
Uporabi AHRS: omogoči, da senzorji notranjega referenčnega
sistema za položaj in smer gibanja (AHRS) zaznajo kot
namestitve pretvornika Panoptix. Ko je ta nastavitev
izklopljena, naj bi bil pretvornik nameščen pod kotom 45
stopinj.
Sonarne frekvence
OPOMBA: frekvence, ki so na voljo, so odvisne od uporabljene
naprave in pretvornikov.
Z nastavitvijo frekvence pripomorete k prilagoditvi sonarja
določenim ciljem in trenutni globini vode.
Višje frekvence uporabljajo ožje žarke in so primernejše za hitre
operacije in težavne razmere na morju. Jasnost dna in
termokline je boljša ob uporabi višje frekvence.
Nižje frekvence uporabljajo širše žarke, s katerimi ribiči lahko
vidijo več ciljev, vendar lahko proizvedejo tudi več šuma na
površini in v težavnih razmerah na morju zmanjšajo
neprekinjenost signala z dna. Širši žarki ustvarijo večje loke za
povratne signale o ribah, zato so idealni za iskanje rib. Širši
žarki se bolje odrežejo tudi v globlji vodi, saj nižja frekvenca
lažje prodira skozi globine.
Frekvence CHIRP omogočajo prehod vsakega impulza prek
različnih frekvenc, kar v globlji vodi izboljša razločevanje ciljev.
CHIRP je mogoče uporabljati za razločno določanje ciljev, npr.
posameznih rib v jati in pri dejavnostih v večjih globinah. CHIRP
na splošno deluje boljše kot naprave z eno frekvenco. Ker so
nekatere ribe bolj vidne ob uporabi stalne frekvence, ob uporabi
frekvenc CHIRP upoštevajte svoje želje in vodne pogoje.
Nekateri pretvorniki omogočajo tudi poljubno spreminjanje
prednastavljenih frekvenc posameznih elementov pretvornika, s
čimer lahko uporabnik ob spreminjanju vodnih pogojev in svojih
namenov s prednastavitvami hitro spreminja frekvence.
Sočasen ogled dveh frekvenc s pomočjo pogleda z deljeno
frekvenco omogoča videti globlje s povratnimi signali z nižjo
frekvenco in natančneje s povratnimi signali z višjo frekvenco.
OBVESTILO
Vedno upoštevajte lokalne predpise glede frekvenc sonarja. Na
primer, zaradi zaščite skupin ork je lahko prepovedana uporaba
frekvenc med 50 in 80 kHz na območju ½ milje od take skupine.
Odgovorni ste za to, da napravo uporabljate v skladu z vsemi
veljavnimi zakoni in odloki.
Izbira frekvence pretvornika
OPOMBA: frekvence ne morete prilagoditi za vse poglede in
pretvornike sonarja.
Izberete lahko, katere frekvence naj se prikažejo na zaslonu
sonarja.
OBVESTILO
Vedno upoštevajte lokalne predpise glede frekvenc sonarja. Na
primer, zaradi zaščite skupin ork je lahko prepovedana uporaba
frekvenc med 50 in 80 kHz na območju ½ milje od take skupine.
Odgovorni ste za to, da napravo uporabljate v skladu z vsemi
veljavnimi zakoni in odloki.
1 V pogledu sonarja izberite Menu > Frekvenca.
2 Izberite frekvenco, ki ustreza vašim potrebam in vodni
globini.
23
Za dodatne informacije o frekvencah glejte Sonarne
frekvence, stran 23.
Ustvarjanje prednastavitve za frekvenco
OPOMBA: ni na voljo pri vseh pretvornikih.
Ustvarite lahko prednastavitev za shranjevanje določene
sonarne frekvence, ki omogoča hitro spreminjanje frekvenc.
1 V prikazu sonarja izberite Menu > Frekvenca.
2 Izberite Dodaj.
3 Vnesite frekvenco.
Vklop prikazovalnika A-Scope
OPOMBA: ta funkcija je na voljo v pogledih Tradicionalni
sonarja.
Prikazovalnik A-scope je navpični flasher na desni strani
pogleda, ki prikazuje, kaj je trenutno pod pretvornikom.
Prikazovalnik A-scope lahko uporabite za prepoznavanje
povratnih signalov ciljev, ki jih lahko spregledate, ko se podatki
sonarja hitro pomikajo po zaslonu, denimo, ko se plovilo
premika z visoko hitrostjo. Uporabna je lahko tudi za zaznavanje
rib blizu dna.
Na zgornji sliki prikazovalnika A-scope so prikazani povratni
signali rib
in povratni signal mehkega dna .
V pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev sonarja >
Videz > A-Scope.
Nastavitev sonarja Panoptix
Prilagajanje kota pogleda in povečave sonarja RealVü
Kot pogleda pri pogledih sonarja RealVü je mogoče spreminjati.
Prikaz pogleda lahko tudi povečate in pomanjšate.
V prikazu sonarja RealVü lahko izberete naslednje možnosti:
• Za diagonalno prilagajanje kota pogleda izberite
.
• Za vodoravno prilagajanje kota pogleda izberite .
• Za navpično prilagajanje kota pogleda izberite .
• Za prilagoditev kota pogleda potegnite po zaslonu v
katerokoli smer.
• Za povečavo slike prsta raztegnite.
• Za pomanjšavo slike stisnite prsta skupaj.
Prilagajanje hitrosti prehodov RealVü
Hitrost prehajanja pretvornika naprej in nazaj je mogoče
spreminjati. Ob hitrejšem prehajanju slika vsebuje manj
podrobnosti, vendar se zaslon hitreje osvežuje. Ob
počasnejšem prehajanju pretvornika slika vsebuje več
podrobnosti, vendar se zaslon osvežuje počasneje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za zgodovinski pogled sonarja
RealVü 3D Historical.
1 V pogledu sonarja RealVü izberite Menu > Hitrost pregleda.
2 Izberite želeno možnost.
Meni sonarja LiveVü Forward in FrontVü
V pogledu sonarja LiveVü Forward ali FrontVü izberite Menu.
Povečanje: upravljanje ravni podrobnosti in šuma, prikazanih na
zaslonu sonarja.
24
Če želite na zaslonu videti najintenzivnejše povratne signale,
lahko zmanjšate raven ojačanja, da odstranite manj
intenzivne povratne signale in šum. Če želite videti vse
povratne informacije, lahko povečate raven ojačanja in na
zaslonu boste videli več informacij. S tem povečate tudi
raven šuma, zato bo morda težje razločiti dejanske povratne
signale.
Obseg globine: prilagoditev razpona merila globine.
Samodejno prilagajanje razpona naprave ohranja dno na
spodnjem delu zaslona sonarja in je lahko uporabno za
spremljanje dna pri minimalnih ali zmernih spremembah
terena.
Ročna prilagoditev razpona vam omogoča ogled določenega
razpona, kar je lahko uporabno za spremljanje dna pri velikih
spremembah terena, kot so prepadi ali pečine. Dno je
prikazano na zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu.
Doseg naprej: prilagoditev razpona merila za smer naprej.
Samodejno prilagajanje razpona naprave prilagodi merilo za
smer naprej glede na globino. Ročno prilagajanje vam
omogoča ogled določenega obsega. Dno je prikazano na
zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu. Ročna omejitev te
možnosti lahko omeji učinkovitost Alarm sonarja FrontVü, pri
čemer se zmanjša odzivni čas za meritve v nizkih globinah.
Kot oddajanja: prilagoditev usmerjenosti pretvornika za levi ali
desni bok. Ta funkcija je na voljo samo za pretvornike
Panoptix, ki podpirajo sonar RealVü, kot so PS30, PS31 in
PS60.
Oddajanje sonarja: prekine oddajanje aktivnega pretvornika.
Alarm sonarja FrontVü: nastavitev alarma, da se sproži zvok,
ko je globina pred plovilom manjša od določene vrednosti
(Nastavitev alarma za globino sonarja FrontVü, stran 24).
To je na voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Nastavitev sonarja: prilagoditev nastavitve pretvornika in
videza povratnih signalov sonarja.
Nastavitev kota oddajanja pri pretvornikih LiveVü in
FrontVü
Ta funkcija je na voljo samo za pretvornike Panoptix, ki
podpirajo sonar RealVü, kot so PS30, PS31 in PS60.
Kot oddajanja pretvornika je mogoče spremeniti in ga usmeriti
na območje, ki vas zanima. Pretvornik lahko tako usmerite v jato
rib in ji sledite ali v drevesa, ko plujete mimo njih.
1 V pogledu sonarja LiveVü ali FrontVü izberite Menu > Kot
oddajanja.
2 Izberite možnost.
Nastavitev alarma za globino sonarja FrontVü
OPOZORILO
Alarm za globino sonarja FrontVü je orodje, ki se uporablja
samo za boljše zavedanje o razmerah in v vseh okoliščinah
morda ne bo preprečilo nasedanja. Za varno upravljanje plovila
je odgovoren upravljavec plovila.
Ta alarm je na voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Alarm je mogoče nastaviti tako, da se zvok sproži pri globini pod
določeno ravnjo. Pri uporabi alarma za trk spredaj je za
najboljše rezultate treba nastaviti odmik premca (Nastavitev
odmika premca, stran 25).
1 V prikazu sonarja FrontVü izberite Menu > Alarm sonarja
FrontVü.
2 Izberite Vklopljeno.
3 Vnesite globino za sprožitev alarma in izberite Končano.
Na zaslonu sonarja FrontVü črta globine prikazuje globino, za
katero je nastavljen alarm. Ko ste v varni globini, je črta zelena.
Črta postane rumena, ko se premikate tako hitro, da vam doseg
pred plovilom ne zagotavlja zadostnega odzivnega časa (10
Sonarni iskalnik rib
sekund). Črta postane rdeča in alarm se sproži, ko sistem zazna
oviro ali je globina plitvejša od vnesene vrednosti.
POZOR
Možnost, da se s sonarjem FrontVü učinkovito prepreči
nasedanje, se pri hitrosti več kot 8 vozlov zmanjša.
Nastavitve videza za LiveVü in FrontVü
V pogledu sonarja Panoptix LiveVü ali FrontVü izberite Menu >
Nastavitev sonarja > Videz.
Barvna shema: nastavi barvno paleto.
Ojačanje barve: prilagoditev intenzivnosti barv, prikazanih na
zaslonu.
Izberete lahko višjo vrednost ojačanja barve za ogled ciljev,
ki so višje v vodnem stolpcu. Višja vrednost ojačanja barve
prav tako omogoča razločevanje manj intenzivnih povratnih
signalov z višjih delov vodnega stolpca, vendar zaradi tega
pride do izgube razločevanja povratnih signalov z dna. Nižjo
vrednost ojačanja barve lahko izberete, ko so cilji blizu dna,
da boste lažje razločevali med cilji in intenzivnimi povratnimi
signali, kot so pesek, skale in blato.
Sledi: nastavitev trajanja prikaza sledi na zaslonu. Sledi
prikazujejo premikanje cilja.
Zapolnitev spodnjega dela: obarva dno rjavo zaradi lažjega
razlikovanja odbojev od vode.
Mreža s prekrivno plastjo: prikaže mrežo s črtami dometa.
Zgodovina pomikanja: prikaže zgodovino sonarja v klasičnem
sonarskem pogledu.
Nastavitve videza za RealVü
Obrnjeno: nastavitev usmerjenosti sonarskega pogleda sonarja
Panoptix, ko je pretvornik s pogledom navzdol nameščen s
kabli, obrnjenimi proti levi strani plovila.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja LiveVü
Down, RealVü 3D Down in RealVü 3D Historical.
Umeri kompas: umerjanje notranjega kompasa v pretvorniku
Panoptix (Nastavitve za namestitev pretvornika, stran 23).
To velja za pretvornike Panoptix z notranjim kompasom, kot
je pretvornik PS21-TR.
Usmerjenost: nadzira, ali je pretvornik v načinu namestitve za
pogled navzdol ali za pogled naprej. Pri nastavitvi Samodejno
se usmerjenost določa s senzorjem AHRS.
To velja za pretvornike PS22 in LiveScope.
Fokus: Prilagodi pogled sonarja za izravnavo hitrosti zvoka v
vodi. Pri nastavitvi Samodejno se hitrost zvoka izračuna na
podlagi temperature vode.
To velja za pretvornike LiveScope.
Ponastavi privzete vrednosti sonarja: ponastavitev nastavitev
sonarja na tovarniške privzete vrednosti.
Nastavitev odmika premca
Za pretvornike Panoptix s pogledom naprej lahko vnesete odmik
premca, da izravnate odčitek razdalje naprej za mesto
namestitve pretvornika. Tako si lahko ogledate razdaljo naprej
od premca in ne od mesta namestitve pretvornika.
Ta funkcija se nanaša na pretvornike Panoptix v pogledih
sonarja FrontVü, LiveVü Forward in RealVü 3D Forward.
1 Izmerite vodoravno razdaljo od pretvornika do premca.
V pogledu sonarja RealVü izberite Menu > Nastavitev sonarja
> Videz.
Barve točk: nastavitev različnih barvnih palet za sonarske
povratne točke.
Barve dna: nastavitev barvne sheme za prikaz dna.
Slog dna: nastavitev sloga za prikaz dna. V globokih vodah
lahko izberete možnost Točke in ročno nastavite plitvejši
domet.
Barvni ključ: prikazuje legendo globine, ki jo barve
predstavljajo.
Nastavitve za namestitev pretvornika Panoptix
V pogledu sonarja Panoptix izberite Menu > Nastavitev sonarja
> Namestitev.
Globina namestitve: nastavitev globine pod vodno gladino, kjer
je nameščen pretvornik Panoptix. Če vnesete dejansko
globino, na kateri je nameščen pretvornik, lahko natančneje
vidite, kaj je v vodi.
Odmik premca: nastavitev razdalje med premcem in mestom
namestitve pretvornika Panoptix s pogledom naprej. Tako si
lahko ogledate razdaljo naprej od premca in ne od mesta
pretvornika.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja FrontVü,
LiveVü Forward in RealVü 3D Forward.
Širina žarka: nastavitev širine žarka pretvornika Panoptix s
pogledom navzdol. Z ozkimi žarki je mogoče videti globlje in
dlje. S širokimi žarki je mogoče videti večje območje.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja FrontVü,
LiveVü Down in LiveVü Forward.
Uporabi AHRS: omogočanje notranjim senzorjem sistema za
zaznavanje smeri in referenc položaja (AHRS), da
samodejno zaznajo kot namestitve pretvornika Panoptix. Ko
je ta nastavitev izklopljena, lahko vnesete določen kot
namestitve za pretvornik z nastavitvijo Kot nagiba. Mnogi
pretvorniki s pogledom naprej so nameščeni pod kotom 45
stopinj, pretvorniki s pogledom navzdol pa so nameščeni pod
kotom nič stopinj.
Avtopilot
2 V ustreznem pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev
sonarja > Namestitev > Odmik premca.
3 Vnesite izmerjeno razdaljo in izberite Končano.
V ustreznem pogledu sonarja se doseg pred plovilom premakne
za razdaljo, ki ste jo vnesli.
Avtopilot
OPOZORILO
Funkcijo avtopilota lahko uporabljate le na postaji, ki je
nameščena poleg krmila, ročice za plin in naprave za
upravljanje krmila.
Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s
plovilom. Avtopilot je orodje, ki izboljša vaše možnosti
upravljanja plovila. Ne razbremeni vas odgovornosti za varno
upravljanje plovila. Izogibajte se navigacijskim nevarnostim in
krmila nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
Vedno bodite pripravljeni, da takoj prevzamete ročni nadzor nad
plovilom.
25
Avtopilota se naučite uporabljati na mirnih in varnih odprtih
vodah.
Pri uporabi avtopilota blizu nevarnosti v vodi, kot so pomoli,
nasipi in druga plovila, bodite previdni.
Sistem avtopilota nenehno prilagaja krmilo plovila in tako
ohranja nespremenljivo smer (ohranjanje smeri). Sistem
omogoča tudi ročno krmarjenje in več načinov za funkcije in
vzorce samodejnega krmarjenja.
Ko je navtični ploter povezan z združljivim avtopilotskim
sistemom Garmin, lahko v navtičnem ploterju vklopite in
upravljate avtopilot.
Za več informacij o združljivih avtopilotskih sistemih Garmin
obiščite garmin.com.
Zaslon avtopilota
2 Izberite želeni vir.
Če izbrani vir smeri ni na voljo, na zaslonu avtopilota niso
prikazani nobeni podatki.
Vklop avtopilota
Avtopilot ob vklopu prevzame nadzor nad krmilom in krmari
plovilo tako, da ohranja smer.
Na katerem koli zaslonu izberite Vklopi.
Predvidena smer plovbe se prikaže na sredini zaslona
avtopilota.
Vzorci krmiljenja
OPOZORILO
Sami ste odgovorni za varno upravljanje plovila. Ne začnite
vzorca, dokler niste prepričani, da v vodi ni ovir.
Samodejni pilot lahko plovilo krmili po predhodno nastavljenih
vzorcih za ribolov, opravlja pa lahko tudi druge posebne
manevre, kot sta polkrožni obrat in Williamsonov obrat.
Sledenje vzorcu polkrožnega obračanja
Dejanska smer
Z vzorcem polkrožnega obračanja lahko obrnete plovilo za 180
stopinj in ohranite novo smer.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite Menu > Vzorec
krmiljenja > Polkrožno obračanje.
2 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Predvidena smer (smer, v katero krmari avtopilot)
Nastavitev in sledenje krožnemu vzorcu
Dejanska smer (ko je v načinu pripravljenosti)
Predvidena smer (ko je vklopljen)
Nastavitev povečevanja za postopno krmarjenje
1 Na zaslonu avtopilota izberite Menu > Nastavitev avtopilota
S krožnim vzorcem lahko krmarite plovilo v neprekinjenem krogu
v določeni smeri in v določenem časovnem intervalu.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite Menu > Vzorec
krmiljenja > Krogi.
2 Po potrebi izberite Čas in izberite čas, v katerem naj
samodejni pilot opravi en krog.
3 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
2 Izberite povečevanje.
Nastavitev in sledenje cikcakastemu vzorcu
Kazalnik položaja krmila (ta funkcija je na voljo le, če je priklopljen
senzor krmila)
> Velikost obrata koraka.
Nastavitev varčevanja z energijo
Nastavite lahko raven dejavnosti krmila.
1 Na zaslonu avtopilota izberite Menu > Nastavitev avtopilota
> Nastavitev načina varčevanja z energijo > Varčevanje z
energijo.
2 Izberite odstotni delež.
Če izberete višji odstotni delež, se zmanjšata dejavnost
krmila in ohranjanje smeri. Višji ko je odstotni delež, večje je
odstopanje poti, preden ga avtopilot odpravi.
NAMIG: na razburkanem morju se pri nizkih hitrostih zaradi
povečanja odstotnega deleža Varčevanje z energijo zmanjša
dejavnost krmila.
Izbira prednostnega vira smeri gibanja
OBVESTILO
Rezultati so najboljši, če za vir smeri gibanja uporabljate notranji
kompas enote CCU avtopilota. Pri uporabi kompasa GPS tretje
osebe se lahko zgodi, da se podatki ne dostavljajo neprekinjeno,
in lahko pride do velikih zakasnitev. Avtopilot potrebuje podatke
pravočasno, zato pogosto ne more uporabljati podatke kompasa
GPS tretje osebe za lokacijo GPS in hitrost. Če uporabljate
kompas GPS tretje osebe, bo avtopilot verjetno občasno javil
izgubo vira navigacijskih podatkov in hitrosti.
Če imate v omrežju več kot en vir smeri, lahko izberete
prednostni vir. Vir je lahko združljiv kompas GPS ali senzor
magnetne smeri.
1 Na zaslonu avtopilota izberite Menu > Nastavitev avtopilota
> Prednostni viri
26
S cikcakastim vzorcem lahko plovilo krmarite od leve proti desni
in obratno v določenem času in pod določenim kotom v trenutni
smeri.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite Menu > Vzorec
krmiljenja > Cikcakanje.
2 Po potrebi izberite Amplituda in izberite stopinje.
3 Po potrebi izberite Trajanje in izberite čas trajanja.
4 Izberite Vklopi cikcakanje.
Sledenje vzorcu Williamsonovega obrata
Z vzorcem Williamsonovega obrata lahko obrnete plovilo z
namenom plovbe ob mestu, kjer ste začeli vzorec
Williamsonovega obrata. Vzorec Williamsonovega obrata se
lahko uporablja v primeru človeka v vodi.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite Menu > Vzorec
krmiljenja > Williamsonov obrat.
2 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Daljinski upravljalnik avtopilota Reactor™
OPOZORILO
Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s
plovilom. Avtopilot je orodje, ki izboljša vaše možnosti
upravljanja plovila. Ne razbremeni vas odgovornosti za varno
upravljanje plovila. Izogibajte se navigacijskim nevarnostim in
krmila nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
Daljinski upravljalnik avtopilota Reactor lahko brezžično
povežete s ploterjem za nadzor združljivega avtopilotskega
sistema Reactor.
Avtopilot
Za dodatne informacije o uporabi daljinskega upravljalnika si
oglejte navodila za daljinski upravljalnik avtopilota Reactor na
spletnem mestu garmin.com.
Privzeto sta okni z vodenjem do startne črte in regatnim
časovnikom prikazani na zaslonu s kombinacijami za jadralno
regato.
Združevanje daljinskega upravljalnika avtopilota
Reactor s ploterjem
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave >
Nastavitev startne črte
1 Na merilniku vodenja do startne črte izberite Menu >
Začetna črta.
2 Izberite možnost:
• Za označitev leve in desne točke startne črte ob plovbi
mimo njiju izberite Oznake za preverjanje dosegljivosti
(ping).
• Za označitev leve in desne točke startne črte z vnosom
njunih koordinat izberite Vnesite koordinate.
• Če želite zamenjati položaj leve in desne točke potem, ko
ste ju že določili, izberite Zamenjaj levo in desno.
2
3
4
5
Daljinski upravljalnik avtopilota.
Po potrebi izberite Omogoči.
Izberite Nova povezava.
Na daljinskem upravljalniku izberite > Pair with MFD.
Ploter zapiska in prikaže potrditveno sporočilo.
Na ploterju izberite Da, da dokončate postopek združitve.
Spreminjanje funkcij funkcijskih tipk daljinskega
upravljalnika avtopilota Reactor
Spremenite lahko vzorce ali dejanja, ki so dodeljena funkcijskim
tipkam daljinskega upravljalnika avtopilota Reactor.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave >
Daljinski upravljalnik avtopilota > Dejanja gumba.
2 Izberite funkcijsko tipko za spreminjanje.
3 Izberite vzorec ali dejanje, ki ga želite dodeliti funkcijski tipki.
Funkcije za jadranje
Nastavitev vrste plovila
Izbrati je mogoče vrsto plovila in tako konfigurirati nastavitve
navtičnega ploterja ter uporabljati funkcije, prilagojene izbrani
vrsti plovila.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Izberite želeno možnost.
Jadralna regata
Z napravo lahko povečate verjetnost, da vaše plovilo prečka
startno črto točno ob začetku regate. Če regatni časovnik
sinhronizirate z uradnim odštevalnikom časa do začetka regate,
vas naprava opozarja v enominutnih intervalih, ko se približuje
začetek regate. Ob združeni uporabi regatnega časovnika in
virtualne startne črte naprava meri hitrost, smer in na
odštevalniku časa preostali čas. Naprava s temi podatki prikaže,
ali bo vaše plovilo prečkalo startno črto pred, po ali ravno ob
začetku regate.
Vodenje do startne črte
Vodenje do jadralske startne črte je vizualna predstavitev
informacij, potrebnih za prečkanje startne črte v optimalnem
trenutku in z optimalno hitrostjo.
Po nastavitvi desne in leve točke startne črte, želene hitrosti in
časa ter po vklopu regatnega časovnika, se prikaže napovedna
črta. Napovedna črta sega od vaše trenutne lokacije do startne
črte in črt do naslednje oznake, ki potekajo od vsake zastavice.
Konec in barva napovedne črte označuje, kje se bo plovilo
nahajalo ob poteku časovnika glede na trenutno hitrost plovila.
Ko se končna točka nahaja pred startno črto, je napovedna črta
obarvana belo. To pomeni, da mora plovilo povečati hitrost, če
želite doseči startno črto pravočasno.
Ko se končna točka nahaja za startno črto, je napovedna črta
obarvana rdeče. To pomeni, da mora plovilo zmanjšati hitrost,
če se želite izogniti kazni za prečkanje startne črte pred iztekom
časovnika.
Ko se končna točka nahaja na startni črti, je napovedna črta
obarvana belo. To pomeni, da se plovilo premika z optimalno
hitrostjo in bo startno črto doseglo, ko se časovnik izteče.
Funkcije za jadranje
Uporaba vodenja do startne črte
Vodenje do startne črte pomaga prečkati startno črto z
optimalno hitrostjo med regato.
1 Označite startno črto (Nastavitev startne črte, stran 27).
2 Na merilniku vodenja do startne črte izberite Menu > Ciljna
hitrost, nato izberite želeno hitrost ob prečkanju startne črte.
3 Izberite Ciljni čas, nato izberite želeni čas do prečkanja
startne črte.
4 Izberite tipko Back.
5 Vključite regatni časovnik (Uporaba regatnega časovnika,
stran 27).
Uporaba regatnega časovnika
1 Na merilniku vodenja do startne črte izberite
nastavitev časovnika.
2 Izberite Select za vklop in izklop časovnika.
ali
za
Nastavitev razdalje med premcem in anteno GPS
Vnesti je mogoče razdaljo med premcem plovila in lokacijo
antene GPS. To pomaga zagotoviti, da premec prečka startno
črto natanko v trenutku starta.
1 Na merilniku vodenja do startne črte izberite Menu >
Začetna črta > Odmik premca od antene GPS.
2 Vnesite razdaljo.
3 Izberite Končano.
Nastavitve črt do naslednjih oznak
Za uporabo funkcij črte do naslednjih oznak je potrebna povezati
senzor vetra z navtičnim ploterjem.
V načinu jadranja (Nastavitev vrste plovila, stran 2) je mogoče
prikazati črte do naslednjih oznak na navigacijski karti. Črte do
naslednjih oznak so v veliko pomoč med tekmovanjem.
Na navigacijski karti izberite Menu > Plasti > Moje plovilo >
Črte do naslednje oznake > Priprava.
Zaslon: nastavitev prikaza črt do naslednje oznake na karti in
njihove dolžine.
Kot jadranja: omogoča izbiro, kako naprava izračuna črte do
naslednjega oznake. Možnost Dejanski izračuna črte do
27
naslednjih oznak s pomočjo senzorja vetra, ki meri kot vetra.
Možnost Ročno izračuna črte do naslednjih oznak na podlagi
ročno vnesenih privetrnih in zavetrnih kotov.
Kot proti vetru: omogoča, da nastavite črto do naslednje
oznake na podlagi kota jadranja proti vetru.
Zavetrni kot: omogoča, da nastavite črto do naslednje oznake
na podlagi zavetrnega kota jadranja.
Popravek plimovanja: popravek črte do naslednje oznake
glede na plimovanje.
Časovna konstanta filtra: filtrira podatke za črto do naslednje
oznake v vnesenih časovnih presledkih. Za bolj ravno črto do
naslednje oznake, pri kateri se nekatere spremembe smeri
plovila in dejanskega kota vetra ne upoštevajo, izberite večjo
številko. Za črto do naslednje oznake, ki je občutljivejša na
spremembe smeri plovila in dejanskega kota vetra, izberite
nižjo številko.
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate odčitek globine
vode za mesto namestitve pretvornika. Tako si lahko v skladu s
potrebami ogledate globino vode pod kobilico ali dejansko
globino vode.
Če želite vedeti, kakšna je globina vode pod kobilico ali kje je
najnižja točka plovila, pretvornik pa je nameščen v višini vodne
črte ali na katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila.
Če želite vedeti, kakšna je dejanska globina vode, pretvornik pa
je nameščen pod vodno črto, izmerite razdaljo od dna
pretvornika do vodne črte.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, če imate veljavne
podatke o globini.
1 Izmerite razdaljo:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte
ali na
katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite razdaljo
od mesta pretvornika do kobilice plovila. To vrednost
vnesite kot pozitivno število.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice
in želite
vedeti, kakšna je dejanska globina vode, izmerite razdaljo
od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite kot
negativno število.
Delovanje avtopilota na jadrnicah
POZOR
Ko je avtopilot vključen, upravlja samo s krmilom. Med
delovanjem avtopilota ste s svojo posadko še vedno odgovorni
za jadra.
Avtopilot poleg ohranjanja smeri lahko ohranja tudi kot vetra.
Avtopilot je mogoče uporabiti za upravljanje s krmilom tudi med
prečenjem in obratom z vetrom.
Ohranjanje kota vetra
Avtopilot je mogoče nastaviti tako, da ohranja smer glede na
trenutni kot vetra. Za ohranjanje kota vetra ali prečenja in
obračanja z vetrom na osnovi kota vetra mora biti naprava
povezana s senzorjem vetra, združljivim z NMEA 2000 ali
NMEA 0183.
®
Nastavite vrste ohranjanja kota vetra
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Za naprednejšo konfiguracijo avtopilota, si preberite navodila za
namestitev, priložena avtopilotu.
1 Na zaslonu avtopilota izberite Menu > Nastavitev avtopilota
> Vr. za. zar. vet..
2 Izberite Navidezni ali Dejanski.
Vklop ohranjanja kota vetra
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Ko je avtopilot v stanju pripravljenosti, izberite Ohranjanje
kota vetra.
Preklop na ohranjanje kota vetra iz ohranjanja smeri
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Ko je vključeno ohranjanje smeri, izberite Menu >
Ohranjanje kota vetra.
Prilagajanje kota vetra z avtopilotom
Kot vetra je na avtopilotu mogoče prilagajati, ko je vključeno
ohranjanje kota vetra.
• Za prilagajanje kota vetra v korakih po 1° izberite ali .
• Za prilagajanje kota vetra v korakih po 10° pridržite ali .
Prečenje in obračanje z vetrom
Ko je vključeno ohranjanje smeri ali kota vetra, lahko avtopilot
nastavite za izvedbo prečenja ali obrata z vetrom.
Prečenje in obračanje z vetrom pri ohranjanju smeri
1 Vključite ohranjanje smeri (Vklop avtopilota, stran 26).
2 Izberite tipko Menu.
3 Izberite želeno možnost.
Avtopilot bo krmaril jadrnico skozi prečenje ali obrat z vetrom.
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik kobilice.
3 Izberite , če je pretvornik nameščen v višini vodne črte, ali
izberite , če je pretvornik nameščen na dnu kobilice.
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo izmerili v koraku 1.
28
Prečenje in obračanje z vetrom pri ohranjanju kota vetra
Preden lahko omogočite ohranjanje kota vetra, morate namestiti
senzor vetra.
1 Vključite ohranjanje kota vetra (Vklop ohranjanja kota vetra,
stran 28).
2 Izberite tipko Menu.
3 Izberite želeno možnost.
Avtopilot bo jadrnico krmaril prek prečenja ali obrata z
vetrom, pri čemer se informacije o napredku prečenja ali
obrata z vetrom prikažejo na zaslonu.
Nastavitev zamika prečenja ali obrata z vetrom
Z zamikom prečenja ali obrata z vetrom je mogoče zamakniti
začetek krmarjenja skozi prečenje in obrat z vetrom po vklopu
manevra.
Funkcije za jadranje
1 Na zaslonu avtopilota izberite Menu > Nastavitev avtopilota
> Nastavitev jadranja > Zakasnitev prečenja/kroženja.
2 Izberite dolžino zamika.
3 Po potrebi izberite Končano.
Vklop inhibitorja obrata z vetrom
OPOMBA: inhibitor obrata z vetrom ne preprečuje ročne
izvedbe obrata z vetrom ali uporabe postopnega krmarjenja.
Inhibitor obrata z vetrom preprečuje avtopilotu izvajanje obratov
z vetrom.
1 Na zaslonu avtopilota izberite Menu > Nastavitev avtopilota
> Nastavitev jadranja > Zaviranje kroženja.
2 Izberite Omogočeno.
Upravljanje pomožnega motorja
Force™
OPOZORILO
Ne zaženite motorja, če vijak ni v vodi. Pri stiku z vrtečim se
vijakom lahko nastanejo hude telesne poškodbe.
Motorja ne uporabljajte na območjih, kjer lahko vi ali druge
osebe v vodi pridejo v stik z vrtečim se vijakom.
Pred čiščenjem ali servisiranjem vijaka vedno odklopite motor
od akumulatorja, da preprečite telesne poškodbe.
Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s
plovilom. Avtopilot je orodje, ki izboljša vaše možnosti
upravljanja plovila. Ne razbremeni vas odgovornosti za varno
upravljanje plovila. Izogibajte se navigacijskim nevarnostim in
krmila nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
Avtopilota se naučite uporabljati na mirnih in varnih odprtih
vodah.
Pri uporabi avtopilota blizu nevarnosti v vodi, kot so pomoli,
nasipi in druga plovila, bodite previdni.
POZOR
Med uporabo funkcij avtopilota bodite pripravljeni na nenadno
ustavitev, pospešitev in zavijanje.
Ko motor dvigate iz vode ali spuščate vanjo, pazite, da vas ne
ukleščijo ali priščipnejo premikajoči se deli, pri čemer se lahko
poškodujete.
Ko motor dvigate iz vode ali spuščate vanjo, pazite na spolzke
površine okoli motorja. Če vam med dviganjem motorja iz vode
ali spuščanjem vanjo zdrsne, se lahko poškodujete.
Pomožni motor Force lahko povežete z navtičnim ploterjem, da
lahko opazujete in upravljate motor z navtičnim ploterjem.
Povezava s pomožnim motorjem
Navtični ploter lahko brezžično povežete z združljivim pomožnim
motorjem Garmin Force na svojem plovilu, če želite upravljati
pomožni motor prek navtičnega ploterja
1 Vklopite navtični ploter in pomožni motor.
2 Vzpostavite omrežje Wi‑Fi na navtičnem ploterju (Nastavitev
brezžičnega omrežja Wi‑Fi, stran 38).
3 Ta navtični ploter mora biti gostitelj omrežja.
4 V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Komunikacije >
Brezžične naprave > Pomožni motor Garmin.
5 Na zaslonu pomožnega motorja trikrat pritisnite , da vklopite
način združevanja.
na zaslonu pomožnega motorja sveti modro, medtem ko
išče povezavo z navtičnim ploterjem, in zasveti zeleno, ko je
povezava vzpostavljena.
Po uspešni povezavi navtičnega ploterja in pomožnega motorja,
vklopite prekrivno vrstico pomožnega motorja za upravljanje
Upravljanje pomožnega motorja Force™
motorja (Dodajanje elementov za upravljanje pomožnega
motorja na zaslon, stran 29).
Dodajanje elementov za upravljanje
pomožnega motorja na zaslon
Ko priključite navtični ploter na pomožni motor Force, morate
dodati vrstico za upravljanje pomožnega motorja na zaslone za
upravljanje pomožnega motorja.
1 Odprite zaslon, prek katerega želite upravljati pomožni motor.
2 Izberite možnost:
• Na strani s kombinacijami ali postavitvi SmartMode™
izberite Menu > Uredi > Številke v prekrivni plasti.
• V celozaslonskem pogledu izberite Menu > xxx.
3 Izberite možnost Zgornja vrstica ali Spodnja vrstica.
4 Izberite možnost Vrstica pomožnega motorja.
Ponovite te korake za dodajanje elementov za upravljanje
pomožnega motorja na vse zaslone, prek katerih želite upravljati
pomožni motor.
Vrstica za upravljanje pomožnega motorja
Vrstica za upravljanje pomožnega motorja vam omogoča
upravljanje pomožnega motorja Force in ogled stanja motorja.
Če želite vklopiti element, ga izberite. Gumb zasveti, ko ga
izberete. Če želite izklopiti element, ga znova izberite.
Stanje baterije pomožnega motorja.
Vklopi in izklopi vijak.
Zmanjša hitrost.
Indikator hitrosti.
Poveča hitrost.
Vklopi nadzor hitrosti pri trenutni hitrosti po tleh (SOG).
Vklopi vijak pri polni hitrosti.
Stanje pomožnega motorja.
Vklopi sidrni zaklep, ki uporablja pomožni motor za ohranjanje
vašega položaja.
Krmili pomožni motor.
Ob sidrnem zaklepu premakne položaj sidrnega zaklepa naprej,
nazaj, v levo ali desno.
Vklopi ohranjanje smeri (nastavi in drži trenutno smer).
Ko pomožni motor drži smer, se v vrstici pomožnega motorja
prikaže vrstica avtopilota.
Odpre nastavitve pomožnega motorja.
Nastavitve pomožnega motorja
V vrstici pomožnega motorja izberite .
Umeri: umeri kompas pomožnega motorja (Umerjanje kompasa
pomožnega motorja, stran 30) in nastavi odmik premca
pomožnega motorja (Nastavitev odmika premca, stran 30).
Povečanje za sidro: nastavi odziv pomožnega motorja v načinu
sidrnega zaklepa. Če želite, da je pomožni motor bolj odziven
in se hitreje premakne, povečajte vrednost. Če se motor
preveč premika, zmanjšajte vrednost.
Povečanje za navigacijo: nastavi odziv pomožnega motorja
med navigacijo. Če želite, da je pomožni motor bolj odziven
in se hitreje premakne, povečajte vrednost. Če se motor
preveč premika, zmanjšajte vrednost.
Način ohranjanja smeri: nastavi način ohranjanja smeri.
Možnost Poravnava s plovilom skuša ohraniti plovilo v isti
smeri. Možnost Navigacija do skuša krmiliti v ravni črti v
zahtevani smeri.
Samodejni vklop: vklopi pomožni motor, ko je vklopljeno
napajanje sistema.
29
Stran vijaka v dvig.: nastavi, v katero stran pomožnega motorja
se vrti vijak med dviganjem pomožnega motorja. To je
koristno med shranjevanjem drugih predmetov v bližini
dvignjenega vijaka.
Bližnjične tipke: vklopi bližnjične tipke na daljinskem
upravljalniku pomožnega motorja za delo s tem navtičnim
ploterjem. Tipke hkrati delujejo samo z enim navtičnim
ploterjem.
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi nastavitve
pomožnega motorja na tovarniško privzete vrednosti.
Dodelitev bližnjice bližnjičnim tipkam daljinskega
upravljalnika pomožnega motorja
Zaslone, ki jih pogosto uporabljate, lahko hitro odprete tako, da
dodelite bližnjično tipko na daljinskem upravljalniku pomožnega
motorja. Ustvarite lahko bližnjico do zaslonov, kot so zasloni
sonarja in karte.
1 Odprite zaslon.
2 Pridržite bližnjično tipko.
NAMIG: bližnjica se shrani tudi v kategorijo Pogosto
uporabljene s številko bližnjične tipke.
Umerjanje kompasa pomožnega motorja
Kompas v pomožnem motorju morate umeriti, preden lahko
uporabljate funkcije avtopilota.
1 S plovilom odplujte na odprto območje v mirnih vodah.
> Umeri >
2 V vrstici pomožnega motorja izberite
Umerjanje kompasa.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Ogled merilnikov poti
Merilniki poti prikazujejo informacije o prepluti razdalji, hitrosti,
času in gorivu za vašo trenutno plovbo.
Izberite Merilniki > Potovanje.
Ponastavitev merilnikov poti
1 Izberite Merilniki > Potovanje > Menu.
2 Izberite možnost:
• Če želite vse merilnike ponastaviti na vrednost nič, izberite
Ponastavi potovanje.
• Če želite na nič ponastaviti najvišjo izmerjeno hitrost,
izberite Ponastavi največjo hitrost.
• Če želite na nič ponastaviti merilnik preplute poti, izberite
Ponastavi merilnik opravljene poti.
• Če želite ponastaviti vse merilnike na vrednost nič, izberite
Ponastavi vse.
Ogled merilnikov motorja in goriva
Pred ogledom merilnikov motorja in goriva je potrebna povezava
z omrežjem NMEA 2000, ki lahko zazna podatke o motorju in
gorivu. Za podrobnejše informacije si preberite navodila za
namestitev.
Izberite Merilniki > Motor.
Nastavitev odmika premca
Glede na kot namestitve pomožni motor morda ne bo poravnan
s sredinsko črto vašega plovila. Za najboljše rezultate nastavite
odmik premca.
1 Prilagodite kot pomožnega motorja tako, da bo poravnan s
sredinsko črto vašega plovila , ko je to usmerjeno
naravnost naprej.
Izbira števila motorjev, prikazanih v merilnikih
Prikazati je mogoče informacije za štiri motorje.
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite Menu > Nastavitev
merilnika > Izbira motorja > Število motorjev.
Izberite
možnost:
2
• Izberite število motorjev.
• Za samodejno zaznavo števila motorjev izberite
Samodejna konfiguracija.
Prilagajanje motorjev, prikazanih v merilnikih
Preden lahko prilagajate prikaz motorjev v merilnikih, morate
ročno izbrati število motorjev (Izbira števila motorjev, prikazanih
v merilnikih, stran 30).
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite Menu > Nastavitev
merilnika > Izbira motorja > Število motorjev.
Izberite
Prvi motor.
2
3 Izberite motor, ki ga želite prikazati v prvem merilniku.
4 Postopek ponovite še pri ostalih stolpcih za motorje.
Vklop alarmov za stanje merilnikov motorjev
2 V vrstici pomožnega motorja izberite
premca.
> Umeri > Odmik
Merilniki in grafikoni
Merilniki in grafikoni zagotavljajo različne informacije o motorju
in okolju. Za ogled informacij mora biti na omrežje priključen
združljiv pretvornik ali senzor.
Ogled kompasa
S pomočjo kompasa si lahko ogledate informacije o svojih
azimutu, smeri in načrtovani poti.
Izberite Merilniki > Kompas.
30
V navtičnem ploterju je mogoče vključiti prikaz alarmov za stanje
motorja.
Na zaslonu merilnikov motorja izberite Menu > Nastavitev
merilnika > Alarmi za stanje > Vklopljeno.
Ko se sproži alarm motorja, se prikaže alarmno sporočilo stanja
merilnika, pri čemer se merilnik pri nekaterih vrstah alarmov
obarva rdeče.
Vklop nekaterih alarmov o stanju merilnikov motorja
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite Menu > Nastavitev
merilnika > Alarmi za stanje > Po meri.
Izberite
enega ali več alarmov merilnika motorjev, ki jih želite
2
vključiti ali izključiti.
Merilniki in grafikoni
Nastavitev alarma za gorivo
Preden lahko nastavite alarm za nivo goriva, je potrebno z
navigacijskim ploterjem povezati združljiv senzor za pretok
goriva.
Alarm je mogoče nastaviti, da se sproži, ko preostala količina
goriva doseže določen nivo.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Gorivo > Nastavi skupno
gorivo v plovilu > Vklopljeno.
2 Vnesite preostalo količino goriva, ob kateri se alarm sproži in
izberite Končano.
Nastavitev prostornine goriva plovila
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Prostornina goriva.
2 Vnesite skupno prostornino vseh rezervoarjev za gorivo.
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim
gorivom plovila
Ob dolivanju goriva v plovilo lahko sinhronizirate ravni goriva iz
navtičnega ploterja z dejanskim gorivom plovila.
1 Izberite Merilniki > Motor > Menu.
2 Izberite možnost:
• Ko napolnite vse rezervoarje za gorivo plovila, izberite
Napolni vse rezervoarje. Raven goriva je ponastavljena
na največjo prostornino.
• Kadar dolijete gorivo in ne napolnite celotnega rezervoarja
za gorivo, izberite Dolijte gorivo v čoln in vnesite dolito
količino.
• Za določitev skupne količine goriva v rezervoarjih plovila
izberite Nastavi skupno gorivo v plovilu in vnesite
skupno količino goriva v rezervoarjih.
Ogled merilnikov vetra
Preden si lahko ogledate informacije o vetru, morate z navtičnim
ploterjem povezati senzor vetra.
Izberite Merilniki > Veter.
Konfiguriranje merilnika jadralnega vetra
Merilnik jadralnega vetra je mogoče konfigurirati tako, da
prikazuje dejansko ali navidezno hitrost in kot vetra.
1 V merilniku vetra izberite Menu > Merilnik vetra za jadranje.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz dejanskega ali navideznega kota vetra izberite
Igla in nato želeno možnost.
• Za prikaz dejanske ali navidezne hitrosti vetra izberite
Hitrost vetra in nato želeno možnost.
Konfiguriranje vira hitrosti
OPOMBA: ob premikanju z nizko hitrostjo in ob mirovanju je
magnetni kompas natančnejši vir podatkov kot GPS.
Prilagajanje merilnika vetra za plovbo ostro proti
vetru
Razpon merilnika vetra za plovbo ostro proti vetru je mogoče
določiti v smeri vetra in proti vetru.
1 V merilniku vetra izberite Menu > Kompasni merilniki >
Nastavite vrsto merilnika > Merilnik plovbe ostro proti
vetru.
2 Izberite možnost:
• Za nastavitev največje in najmanjše vrednosti, ki se
prikaže ob prikazu merilnika vetra za plovbo ostro proti
vetru, izberite Spremeni lestvico hitrosti proti vetru in
določite kot.
• Za nastavitev največje in najmanjše vrednosti, ki se
prikaže ob prikazu merilnika vetra za plovbo ostro v smeri
vetra, izberite Spremeni razpon v smeri vetra in določite
kot.
• Za prikaz dejanskega ali navideznega vetra izberite Veter
in nato želeno možnost.
Digitalno preklapljanje
Če je povezan združljiv sistem, lahko z navtičnim ploterjem
spremljate in upravljate tokokroge.
Upravljate lahko na primer notranje luči in pozicijske luči na
plovilu. Prav tako lahko spremljate tokokroge v bazenu z živimi
ribami.
Za dostop do upravljalnih elementov digitalnega preklapljanja
izberite Preklapljanje.
Za več informacij o nakupu in konfiguraciji sistema za digitalno
preklapljanje, se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.
Dodajanje in urejanje strani za digitalno
preklapljanje
Strani za digitalno preklapljanje lahko dodajate in prilagajate
navtičnemu ploterju.
1 Izberite Preklapljanje > Menu.
2 Izberite Dodaj stran ali izberite stran za urejanje. .
3 Nastavite stran, kot želite:
• Za vnos imena za stran izberite Ime.
• Za nastavitev stikal izberite Urejanje stikal.
Informacije o plimovanju, tokovih in
nebu
Določiti je mogoče, ali naj podatki o hitrosti plovila, ki so
prikazani v merilniku in se uporabljajo za izračun vetra, temeljijo
na hitrosti vode ali GPS.
1 V merilniku vetra izberite Menu > Kompasni merilniki >
Prikaz hitrosti.
Izberite
možnost:
2
• Za izračun hitrosti plovila na osnovi podatkov iz senzorja
hitrosti vode izberite Hitrost na vodi.
• Za izračun hitrosti plovila na osnovi podatkov GPS izberite
Hitrost po GPS-u.
Ogledate si lahko informacije postaje za meritve plimovanja ob
določenih dnevih in urah, vključno z višino plimovanja in časom
naslednje plime in oseke. Navtični ploter privzeto prikazuje
informacije o plimovanju za zadnjo obiskano postajo, za trenutni
datum in zadnjo uro.
Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi >
Plima in oseka.
Konfiguriranje vira smeri pri merilniku vetra
Informacije postaj za meritve tokov
Določiti je mogoče vir smeri, prikazane na merilniku vetra.
Magnetna smer temelji na podatkih, prejetih iz senzorja smeri,
medtem ko smer GPS izračuna GPS v navtičnem ploterju (sled
po tleh).
1 V merilniku vetra izberite Menu > Kompasni merilniki > Vir
za smer gibanja.
2 Izberite GPS smer ali Magnetno.
Digitalno preklapljanje
Informacije postaj za meritve plimovanja
OPOMBA: informacije postaj za meritve tokov so na voljo za
določene natančne zemljevide.
Ogledate si lahko informacije postaje za meritve tokov ob
določenih dnevih in urah, vključno s hitrostjo in stopnjo toka.
Navtični ploter privzeto prikazuje trenutne informacije o
morskem toku za zadnjo obiskano postajo.
31
Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi >
Tokovi.
Informacije o nebu
Ogledate si lahko informacije o sončnem in luninem vzhodu in
zahodu, luninih menah in približnem položaju sonca in lune na
nebu. Sredina zaslona predstavlja nebo nad vami in zunanji
obroči predstavljajo obzorje. Navtični ploter privzeto prikazuje
trenutne informacije o nebu.
Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi >
Nebesen.
Ogled informacij postaj za meritve
plimovanja in tokov ali informacij o nebu za
drug datum
1 Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi.
2 Izberite Plima in oseka, Tokovi ali Nebesen.
3 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati informacije za drug datum, izberite
Spremeni datum > Ročno, nato pa vnesite datum.
• Če si želite ogledati informacije za trenutni dan, izberite
Spremeni datum > Uporabi trenutni datum.
• Če so na voljo informacije za dan, ki sledi prikazanemu
datumu, si jih lahko ogledate tako, da izberete Naslednji
dan.
• Če so na voljo informacije za dan pred prikazanim
datumom, si jih lahko ogledate tako, da izberete Prejšnji
dan.
Ogled informacij za drugo postajo za meritve
plimovanja ali tokov
1
2
3
4
Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi.
Izberite Plima in oseka ali Tokovi.
Izberite Postaje v bližini.
Izberite postajo.
Digitalno selektivno klicanje
Funkcionalnost navtičnega ploterja in
radijske postaje VHF NMEA 0183
Ko je vaš navtični ploter povezan z radijsko postajo VHF NMEA
0183, so omogočene te funkcije.
• Navtični ploter lahko vaš položaj GPS prenese na vašo
radijsko postajo. Če je vaša radijska postaja zmožna, lahko
informacije o položaju GPS prenese prek digitalnega
selektivnega klicanja (DSC).
• Navtični ploter lahko prek digitalnega selektivnega klicanja
(DSC) radijske postaje sprejme informacije v sili in
informacije o položaju.
• Navtični ploter lahko spremlja položaje plovil, ki pošiljajo
poročila o položajih.
Vklop DSC
Izberite Nastavitve > Druga plovila > DSC.
Seznam DSC
Seznam DSC je dnevnik zadnjih klicev DSC in drugih stikov
DSC, ki ste jih vnesli. Na seznamu DSC je lahko največ 100
vnosov. Seznam DSC prikazuje zadnji klic s plovila. Če je z
istega plovila sprejet drugi klic, zamenja prvi klic na seznamu
klicev.
Ogled seznama DSC
Preden si lahko ogledate seznam DSC, mora biti navtični ploter
povezan z radijsko postajo VHF, ki podpira DSC.
Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
Dodajanje stika DSC
Na svoj seznam stikov DSC lahko dodate plovilo. Iz navtičnega
ploterja lahko pokličete stik DSC.
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC > Dodaj stik.
2 Vnesite identifikacijsko številko pomorske mobilne postaje
(Maritime Mobile Service Identity – MMSI) plovila.
3 Vnesite ime plovila.
Dohodni klici v sili
Če sta vaša združljiva navtični ploter in radijska postaja VHF
povezana prek NMEA 0183, vas navtični ploter opozori, ko vaša
radijska postaja VHF sprejme klic v sili DSC. Če so bile s klicem
v sili poslane tudi informacije o položaju, bodo te informacije na
voljo in posnete skupaj s klicem.
označuje klic v sili na seznamu DSC in označuje položaj
plovila na navigacijski karti v času klica v sili DSC.
Navigacija do plovila v težavah
označuje klic v sili na seznamu DSC in označuje položaj
plovila na navigacijski karti v času klica v sili DSC.
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite Pojdi ali Načrtovana pot do.
Sledenje položaju
Ko povežete navtični ploter z radijsko postajo VHF prek NMEA
0183, lahko sledite plovilom, ki pošiljajo poročila o položajih.
Ta funkcija je na voljo tudi z NMEA 2000, ko plovilo pošlje
ustrezne podatke PGN (PGN 129808; informacije o klicu DSC).
Vsak sprejeti klic s poročilom o položaju se zabeleži na seznam
DSC (Seznam DSC, stran 32).
Ogled poročila o položaju
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati podrobnosti poročila o položaju,
izberite .
• Če si želite ogledati karto z označeno lokacijo, izberite .
Navigacija do sledenega plovila
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite Pojdi ali Načrtovana pot do.
Ustvarjanje točke poti na položaju sledenega plovila
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Ustvari točko poti.
Urejanje informacij v poročilu o položaju
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
32
Digitalno selektivno klicanje
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Uredi.
•
•
•
•
Če želite vnesti ime plovila, izberite Ime.
Če želite izbrati nov simbol, izberite Simbol, če je na voljo.
Za vnos komentarja izberite Komentar.
Za prikaz črte sledi plovila, če vaša radijska postaja sledi
položaju plovila, izberite Sled.
• Za izbiro barve črte sledi izberite Linija sledi.
Brisanje klica s poročilom o položaju
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Uredi > Počisti poročilo.
Ogled sledi plovil na karti
V nekaterih prikazih kart si lahko ogledate sledi vseh sledenih
plovil. Črna črta privzeto označuje pot plovila, črna točka
označuje vsak javljen položaj sledenega plovila in modra
zastavica označuje zadnji javljeni položaj plovila.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite Menu > Plasti >
Druga plovila > DSC > Sledi DSC.
2 Izberite število ur za prikaz sledenih plovil na karti.
Če na primer izberete 4 ure, se prikažejo vse točke sledenja
v zadnjih štirih urah za vsa sledena plovila.
Posamični rutinski klici
Ko navtični ploter povežete z radijsko postajo VHF Garmin,
lahko prek vmesnika navtičnega ploterja vzpostavite posamičen
rutinski klic.
Ko vzpostavljate posamičen rutinski klic iz svojega navtičnega
ploterja, lahko izberete kanal DSC, prek katerega želite
komunicirati. Radijska postaja oddaja to zahtevo z vašim klicem.
Izbira kanala DSC
OPOMBA: izbira kanala DSC je omejena na kanale, ki so na
voljo v vseh frekvenčnih pasovih. Privzeti kanal je 72. Če
izberete drug kanal, navtični ploter uporablja ta kanal za
naslednje klice, dokler ne opravite klica prek drugega kanala.
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite plovilo ali postajo za klic.
3 Izberite Klic z radiem > Kanal.
4 Izberite razpoložljiv kanal.
Opravljanje posamičnega rutinskega klica
OPOMBA: ob vzpostavljanju klica iz navtičnega ploterja,
radijska postaja ne bo sprejela informacij o klicu, če nima
programirane številke MMSI.
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite plovilo ali postajo za klic.
3 Izberite Klic z radiem.
4 Po potrebi izberite Kanal in izberite nov kanal.
5 Izberite Pošlji.
Navtični ploter pošlje informacije o klicu na radijsko postajo.
6 Opravite klic v radijski postaji VHF Garmin.
Opravljanje posamičnega rutinskega klica na cilj AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite cilj AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Klic z radiem.
3 Po potrebi izberite Kanal in izberite nov kanal.
4 Izberite Pošlji.
5 Opravite klic v radijski postaji VHF Garmin.
Predvajalnik
OPOMBA: predvajalnik ni združljiv z vsemi modeli navtičnih
ploterjev.
OPOMBA: nekatere funkcije niso na voljo pri vseh priklopljenih
predvajalnikih.
Če je združljiv zvočni sistem povezan z omrežjem NMEA 2000,
ga je mogoče upravljati z navtičnim ploterjem. Navtični ploter
mora predvajalnik samodejno zaznati ob prvem priklopu.
Predvajati je mogoče predstavnost iz virov, povezanih s
predvajalnikom, in virov, povezanih z omrežjem NMEA 2000.
Odpiranje predvajalnika
Preden lahko odprete predvajalnik, morate z navtičnim ploterjem
povezati združljivo napravo.
Izberite Predstavnost.
Ikone
OPOMBA: nekatere naprave nimajo teh ikon.
Ikona
Opis
Shrani ali izbriše kanal kot prednastavitev
Ponovi vse skladbe
Ponovi eno skladbo
Išče postaje
Išče postaje ali preskoči posnetke
Mešano predvajanje
Izbira vira predstavnosti
Ko je z omrežjem, npr. NMEA 2000, povezanih več
predstavnostnih naprav, je mogoče izbrati vir predstavnosti, s
katerim želite upravljati prek navtičnega ploterja.
OPOMBA: predstavnost je mogoče predvajati le iz virov, ki so z
napravo povezani.
OPOMBA: nekatere funkcije niso na voljo pri vseh virih
predstavnosti.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Vir.
OPOMBA: meni virov se prikaže le za naprave, ki podpirajo
več virov predstavnosti.
2 Izberite želeni vir.
Predvajanje glasbe
Brskanje po glasbi
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj ali Menu >
Prebrskaj.
Izberite
Select Position ali izberite želeno možnost.
2
Vklop iskanja po abecedi
Vključiti je mogoče iskanje po abecedi za iskanje pesmi ali
albumov na večjih seznamih.
Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Namestitev >
Iskanje z napravo Alpha.
Nastavitev ponavljanja pesmi
1 Med predvajanjem pesmi izberite Menu > Ponovi.
2 Po potrebi izberite Enkrat.
Nastavitev ponavljanja vseh pesmi
Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Ponovi > Vse.
Navtični ploter pošlje informacije o klicu na radijsko postajo.
Predvajalnik
33
Nastavitev naključnega predvajanja pesmi
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Premešaj.
2 Če je treba, izberite želeno možnost.
Nastavitev glasnosti
Omogočanje in onemogočanje območij
Če imate zvočnike na plovilu povezane v območja, lahko
vključite območja, ki jih potrebujete, in izključite tista, ki jih ne.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Ravni zvoka >
Omog./onemog. območ..
2 Izberite območje.
Izklop zvoka
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite
2 Po potrebi izberite Select Position.
.
Priljubljene postaje DAB lahko shranite, če je priklopljena izbirna
antena DAB.
Shranjevanje postaj v prednastavitve
1 Na ustreznem predstavnostnem zaslonu izberite postajo, ki jo
želite shraniti kot prednastavitev.
2 Izberite Prednastavitve > Dodaj trenutni kanal.
Odstranitev prednastavitev
1 Na ustreznem predstavnostnem zaslonu izberite
Prednastavitve.
2 Na seznamu izberite prednastavitev.
3 Izberite Odstrani trenutni kanal.
Predvajanje DAB
OPOMBA: te funkcije so na voljo v nekaterih glasbenih sistemih
s sprejemnikom VHF.
Če z združljivim zvočnim sistemom povežete združljiv modul za
digitalno radijsko oddajanje (DAB) in anteno, npr. FUSION MSDAB100A, lahko nastavite in predvajate radijske postaje DAB.
Za uporabo vira DAB morate biti v regiji, kjer je DAB na voljo, in
izbrati regijo radijskega sprejemnika (Nastavitev regije
radijskega sprejemnika DAB, stran 34).
Iskanje kanalov VHF
Nastavitev regije radijskega sprejemnika DAB
Radio VHF
®
Pred iskanjem kanalov VHF morate vir nastaviti na VHF.
Dejavnost kanalov VHF, ki so shranjeni kot prednastavitve, je
mogoče spremljati in uporabiti samodejen preklop na kanal, ki
oddaja.
Na predstavnostnem zaslonu VHF izberite Menu > Iskanje.
Za pravilen sprejem postaj DAB morate izbrati regijo, v kateri
ste.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Namestitev >
Regija sprejemnika.
2 Izberite regijo, v kateri se nahajate.
Prilagajanje dušenja VHF
Iskanje postaj DAB
OPOMBA: ta funkcija je na voljo v nekaterih glasbenih sistemih
s sprejemnikom VHF.
1 Na strani z virom VHF izberite Menu > Dušenje motenj.
2 S premikanjem drsnika nastavite dušenje VHF.
Radio
Za poslušanje radia AM ali FM potrebujete primerno pomorsko
anteno AM/FM, ki je ustrezno priključena na zvočni sistem in v
dosegu oddajne postaje. Navodila za priklop antene AM/FM so
na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.
Za poslušanje postaj DAB potrebujete ustrezno opremo
(Predvajanje DAB, stran 34). Navodila za priklop vmesnika in
antene DAB so na voljo v navodilih za namestitev, ki so
priložena vmesniku in anteni.
Preden lahko poiščete postaje DAB, morate zvočni sistem
povezati z združljivim modulom in anteno DAB (ni priloženo).
Ker se signali DAB oddajajo le v nekaterih državah, morate
regijo sprejemnika nastaviti na lokacijo, kjer se signal DAB
oddaja.
1 Izberite vir DAB.
2 Za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite Iskanje.
Ko se iskanje zaključi, se začne predvajati prva razpoložljiva
postaja iz prve najdene skupine postaj.
OPOMBA: ko se prvo iskanje zaključi, lahko izberete Iskanje
in iskanje postaj DAB ponovite. Ko se ponovno iskanje postaj
zaključi, sistem začne predvajati prvo postajo v skupini, ki ste
jo poslušali pred začetkom ponovnega iskanja postaj.
Nastavitev regije radijskega sprejemnika
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Namestitev >
Preklapljanje postaj DAB
1 Izberite vir DAB.
2 Če je treba, za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite
2 Izberite želeno možnost.
3 Za spremembo postaje izberite
Regija sprejemnika.
Spreminjanje radijskih postaj
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite ustrezen vir, npr. FM.
2 Za nastavitev postaje izberite ali .
Spreminjanje načina nastavljanja
Način izbire radijske postaje, npr. FM ali AM, je za nekatere
vrste predstavnosti mogoče spremeniti.
OPOMBA: za nekatere vire predstavnosti niso na voljo vsi
načini nastavljanja.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Način
sprejemanja.
2 Izberite možnost.
3 Po potrebi izberite Select Position.
Prednastavitve
Iskanje.
ali .
Ko dosežete konec trenutne skupine postaj, zvočni sistem
samodejno preklopi na prvo razpoložljivo postajo v naslednji
skupini.
NAMIG: če želite spremeniti skupino postaj, lahko pridržite
ali .
Izbira postaje DAB s seznama
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Postaje.
2 Na seznamu izberite postajo.
Izbira postaje DAB iz kategorije
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Kategorije.
2 Na seznamu izberite kategorijo.
3 Na seznamu izberite postajo.
Priljubljene radijske postaje AM in FM si lahko za lažji dostop
shranite kot prednastavitve.
34
Predvajalnik
Prednastavitve DAB
Priljubljene postaje DAB si lahko za lažji dostop shranite kot
prednastavitve.
Shraniti je mogoče do 15 prednastavljenih postaj DAB.
Shranjevanje postaj DAB v prednastavitve
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite postajo, ki jo želite
shraniti kot prednastavitev.
2 Izberite Prebrskaj > Prednastavitve > Shrani trenutnega.
Izbira prednastavitev DAB s seznama
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Prednastavitve > Ogled prednastavitev.
2 Na seznamu izberite prednastavitev.
Odstranitev prednastavitev DAB
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Prednastavitve.
2 Izberite možnost:
• Za odstranitev posamezne prednastavitve izberite
Odstrani prednastavitev in izberite želeno
prednastavitev.
• Za odstranitev vseh prednastavitev izberite Odstrani vse
prednastavitve.
Satelitski radio SiriusXM
®
Ko imate nameščen in z navtičnim ploterjem povezan zvočni
sistem, ki podpira FUSION-Link™, ter radijski sprejemnik, ki se
lahko poveže s SiriusXM, je ob naročnini omogočen dostop do
satelitskega radia SiriusXM.
Iskanje ID radia SiriusXM
Pred aktivacijo naročnine za SiriusXM potrebujete ID radia
svojega povezanega sprejemnika SiriusXM.
ID radia SiriusXM je naveden na hrbtni strani povezanega
sprejemnika SiriusXM ali na hrbtni strani embalaže oziroma je
prikazan pri nastavitvi navtičnega ploterja na kanal 0.
1 Izberite Predstavnost > Vir > SiriusXM.
2 Nastavite kanal 0.
ID radia SiriusXM ne vsebuje črk I, O, S in F.
Aktiviranje naročnine za SiriusXM
1 Ko izberete vir SiriusXM, nastavitev kanal 1.
2
3
4
5
Zaslišati se mora kanal za predogled. V nasprotnem primeru
preverite namestitev in povezave povezanega sprejemnika
SiriusXM in antene ter poskusite znova.
Za ugotovitev ID radia nastavite na kanal 0.
Za naročnino v Združenih državah se obrnite na podporo
poslušalcem SiriusXM po telefonu (866) 635-2349 ali obiščite
spletno mesto www.siriusxm.com/activatenow. Za naročnino
v Kanadi se obrnite na SiriusXM po telefonu (877) 438-9677
ali obiščite spletno mesto www.siriusxm.ca/activatexm.
Posredujte ID radia.
Postopek aktivacije običajno traja 10 do 15 minut, vendar
lahko traja tudi do eno uro. Za sprejem aktivacijskega
sporočila mora biti povezani sprejemnik SiriusXM vključen in
sprejemati signal SiriusXM.
Če se storitev ne aktivira v eni uri, obiščite
http://care.siriusxm.com/refresh ali pokličite podporo
poslušalcem SiriusXM na telefonsko številko
1-866-635-2349.
Prilagajanje vodiča po kanalih
Radijski kanali SiriusXM so združeni v skupine. Kategorije,
prikazane v vodiču po kanalih, je mogoče izbrati.
Izberite možnost:
• Če je predstavnostna naprava zvočni sistem, ki podpira
FUSION-Link, izberite Predstavnost > Prebrskaj >
Kanal.
• Če je predstavnostna naprava antena GXM™, izberite
Predstavnost > Menu > Kategorija.
Shranjevanje kanala SiriusXM na seznam
prednastavitev
Svoje priljubljene kanale si lahko shranite na seznam
prednastavitev.
1 Izberite Predstavnost.
2 Izberite kanal, ki ga želite shraniti kot prednastavitev.
3 Izberite možnost:
• Če je predstavnostna naprava zvočni sistem, ki podpira
FUSION-Link, izberite Prebrskaj > Prednastavitve.
• Če je predstavnostna naprava antena GXM, izberite Menu
> Prednastavitve > Dodaj trenutni kanal.
Odklepanje starševskega nadzora SiriusXM
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Odkleni.
2 Vnesite šifro.
Privzeta šifra je 0000.
Nastavitev starševskega nadzora na radijskih kanalih
SiriusXM
Starševski nadzor je treba pred nastavitvijo odkleniti.
S starševskim nadzorom je mogoče omejiti dostop do
kateregakoli kanala SiriusXM, vključno s kanali, ki nudijo
vsebino za odrasle. Ko je starševski nadzor vključen, morate za
dostop do zaklenjenih kanalov vnesti šifro.
Izberite Prebrskaj > Starševski > Zakleni/odkleni.
Prikaže se seznam kanalov. Kljukica označuje zaklenjene
kanale.
OPOMBA: ob ogledu kanalov pri vključenem starševskem
nadzoru se njihov prikaz spremeni:
•
označuje zaklenjene kanale.
•
označuje odklenjene kanale.
Spreminjanje starševske šifre na radiu SiriusXM
Starševski nadzor je treba pred spremembo šifre odkleniti.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Spremeni PIN.
2 Vnesite šifro in izberite Končano.
3 Vnesite novo šifro.
4 Potrdite novo šifro.
Obnovitev privzetih vrednosti nastavitev starševskega
nadzora
S tem postopkom izbrišete vse informacije o nastavitvah, ki ste
jih vnesli. Po obnovitvi privzetih vrednosti nastavitev
starševskega varstva se šifra ponastavi na vrednost 0000.
1 Na predstavnostnem meniju izberite Namestitev >
Tovarniško privzete nastavitve.
Izberite
Da.
2
Odklepanje vseh zaklenjenih kanalov na radiu SiriusXM
Preden lahko odklenete vse zaklenjene kanale, morate odkleniti
starševski nadzor.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Odkleni vse zaklenjene.
2 Vnesite šifro.
Nastavitev imena naprave
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Menu > Namestitev >
Nastavite ime naprave.
Predvajalnik
35
2 Vnesite ime naprave.
3 Izberite Select Position ali Končano.
Posodobitev programske opreme
predvajalnika
Programsko opremo v združljivih povezanih glasbenih sistemih
in dodatni opremi lahko posodobite.
1 Obiščite naslov www.fusionentertainment.com/marine in
prenesite posodobitev programske opreme v pogon USB.
Posodobitve programske opreme in navodila so na voljo na
strani naprave.
2 Pogon USB vstavite v vrata USB na glasbenem sistemu.
3 V navtičnem ploterju na zaslonu za predstavnost izberite
Menu > Namestitev > Posodobi programsko opremo.
4 Izberite element, ki ga želite posodobiti.
Konfiguracije naprave
Samodejni vklop navtičnega ploterja
Navtični ploter lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ob
začetku napajanja. V nasprotnem primeru morate navtični ploter
vklopiti s pritiskom na .
Izberite Nastavitve > Sistem > Samodejni vklop.
OPOMBA: ko je Samodejni vklop Vklopljeno in navtični ploter
izklopite s pritiskom na gumb , nato pa ga znova vklopite
prej kot v dveh minutah, boste morda morali pritisniti gumb
za ponovni vklop navtičnega ploterja.
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitve > Sistem.
Zaslon: nastavitev svetlosti osvetlitve ozadja in barvne sheme.
Zvočni opozorilnik: vklop in izklop zvoka, ki se oglasi pri
alarmih in izbiranju.
GPS: Prikaže informacije o nastavitvah in določanju položaja
satelitov GPS.
Samodejni vklop: Samodejni vklop naprave ob začetku
napajanja (Samodejni vklop navtičnega ploterja, stran 36 ).
Postavitev tipkovnice: Nastavitev razporeditve tipk po abecedi
ali v skladu s postavitvijo računalniške tipkovnice.
Jezik: Nastavi jezik besedila na zaslonu.
Viri hitrosti: Nastavitev vira podatkov o hitrosti, ki se uporabljajo
za izračun hitrosti dejanskega vetra ali porabe goriva. Hitrost
na vodi je meritev hitrosti senzorja za zaznavanje hitrosti na
vodi in hitrost GPS-a je izračunana s pomočjo položaja GPS.
Informacije o sistemu: dostop do informacij o napravi in
različici programske opreme.
Simulator: Vklopi simulator in omogoča, da nastavite hitrost in
simulirani položaj.
Nastavitve zaslona
Na vseh modelih niso na voljo vse možnosti.
Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon.
Osvetlitev zaslona: nastavitev osvetlitve ozadja.
Barvni način: nastavi napravo tako, da prikazuje dnevne ali
nočne barve.
Zajemanje posnetka zaslona: omogočanje napravi, da shrani
slike zaslona.
Prikaz menijske vrstice: prikaz ali samodejno skrivanje
menijske vrstice, ko je ne potrebujete.
Ozadje: nastavi napravo tako, da prikazuje sliko ali barvo
ozadja.
36
Nastavitve GPS-a
Izberite Nastavitve > Sistem > GPS.
Prikaz neba: prikaz relativnega položaja satelitov GPS na nebu.
GLONASS: vklop ali izklop podatkov sistema GLONASS
(ruskega satelitskega sistema). Če sistem uporabljate pri
slabi vidljivosti neba, lahko podatke sistema GLONASS
uporabite skupaj s sistemom GPS za natančnejše podatke o
položaju.
WAAS/EGNOS: vklop ali izklop podatkov WAAS (v Severni
Ameriki) ali podatkov EGNOS (v Evropi), ki lahko omogočijo
natančnejše informacije o položaju GPS. Med uporabo
podatkov WAAS ali EGNOS lahko naprava dlje časa
pridobiva satelitske signale.
Galileo: vklop ali izklop podatkov sistema Galileo (satelitski
sistem Evropske unije). Če sistem uporabljate pri slabi
vidljivosti neba, lahko podatke sistema Galileo uporabite
skupaj s sistemom GPS za natančnejše podatke o položaju.
Filter za hitrost: izračun povprečne hitrosti plovila v krajšem
časovnem obdobju, kar prinese enakomernejše vrednosti
hitrosti.
Vir: omogočanje izbire želenega vira za podatke GPS.
Ogled dnevnika dogodkov
Dnevnik dogodkov prikazuje seznam dogodkov v sistemu.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Dnevnik dogodkov.
Ogled informacij o programski opremi sistema
Ogledate si lahko različico programske opreme, različico
osnovnega zemljevida, vse dodatne informacije o zemljevidu (če
so na voljo), različico programske opreme za izbirni radar
Garmin (če je na voljo) in številko ID enote. Te informacije boste
morda potrebovali pri posodabljanju programske opreme
sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Informacije o programski opremi.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij
o skladnosti na elektronski nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc. Ni
na voljo pri vseh modelih.
1 Izberite Nastavitve.
2 Izberite Sistem.
3 Izberite Zakonsko predpisane informacije.
Nastavitve možnosti Moje plovilo
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Moje plovilo.
Odmik kobilice: izravna meritev na gladini za globino kobilice,
zaradi česar je mogoče meriti globino od dna kobilice
namesto od mesta pretvornika (Nastavitev odmika kobilice,
stran 28).
Temperaturni odklon: izravna odčitek temperature vode, ki ga
izmeri senzor temperature vode ali pretvornik NMEA 0183, ki
lahko meri temperaturo (Nastavitev temperaturnega odklona
vode, stran 37).
Umeri hitrost na vodi: umeri pretvornik ali senzor za
zaznavanje hitrosti (Umerjanje naprave za merjenje hitrosti
vode, stran 37).
Vrsta plovila: omogočanje nekaterih funkcij navtičnega ploterja
glede na vrsto plovila.
Konfiguracije naprave
Prostornina goriva: nastavi združeno količino goriva v vseh
rezervoarjih za gorivo na plovilu (Nastavitev prostornine
goriva plovila, stran 31).
Napolni vse rezervoarje: nastavi nivoje v rezervoarjih na polno
(Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila, stran 31).
Dolijte gorivo v čoln: omogoči vnosa količine goriva, ki jo
dolijete v rezervoar, kadar rezervoarja ne napolnite do konca
(Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila, stran 31).
Nastavi skupno gorivo v plovilu: nastavi združeno količino
goriva v vseh rezervoarjih za gorivo na plovilu (Sinhronizacija
podatkov o gorivu z dejanskim gorivom plovila, stran 31).
Nastavi omejitve merilnika: nastavi zgornje in spodnje mejne
vrednosti različnih merilnikov (Prilagoditev omejitev merilnika
motorja in merilnika goriva, stran 37).
CZone™: nastavi krogotoke za digitalno preklapljanje.
Primerek SeaStar: nastavi krogotoke za digitalno preklapljanje.
ID trupa: omogoča, da vnesete identifikacijsko številko trupa
(HIN). HIN je lahko trajno nameščen na zgornji desni strani
krme ali na strani izvenkrmnega motorja.
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate odčitek globine
vode za mesto namestitve pretvornika. Tako si lahko v skladu s
potrebami ogledate globino vode pod kobilico ali dejansko
globino vode.
Če želite vedeti, kakšna je globina vode pod kobilico ali kje je
najnižja točka plovila, pretvornik pa je nameščen v višini vodne
črte ali na katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila.
Če želite vedeti, kakšna je dejanska globina vode, pretvornik pa
je nameščen pod vodno črto, izmerite razdaljo od dna
pretvornika do vodne črte.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, če imate veljavne
podatke o globini.
1 Izmerite razdaljo:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte
ali na
katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite razdaljo
od mesta pretvornika do kobilice plovila. To vrednost
vnesite kot pozitivno število.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice
in želite
vedeti, kakšna je dejanska globina vode, izmerite razdaljo
od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite kot
negativno število.
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo izmerili v koraku 1.
Nastavitev temperaturnega odklona vode
Preden lahko nastavite temperaturni odklon vode, morate imeti
senzor za zaznavanje temperature vode NMEA 0183 ali
temperaturni pretvornik za merjenje temperature vode.
Temperaturni odklon izravna odčitek temperature
temperaturnega senzorja.
1 Izmerite temperaturo vode s temperaturnim senzorjem ali
temperaturnim pretvornikom, ki je priključen na navtični
ploter.
2 Izmerite temperaturo vode z drugim temperaturnim
senzorjem ali termometrom, ki je preverjeno natančen.
3 Odštejte temperaturo vode, ki ste jo izmerili v koraku 1, od
temperature vode, ki ste jo izmerili v koraku 2.
To je temperaturni odklon. To vrednost vnesite kot pozitivno
število v koraku 5, če senzor, ki je priključen na navtični
ploter, izmeri nižjo temperaturo vode, kot je v resnici. To
vrednost vnesite kot negativno število v koraku 5, če senzor,
ki je priključen na navtični ploter, izmeri višjo temperaturo
vode, kot je v resnici.
Izberite
Nastavitve > Moje plovilo > Temperaturni odklon.
4
5 Vnesite temperaturni odklon, ki ste ga izmerili v koraku 3.
Umerjanje naprave za merjenje hitrosti vode
Če imate na navtični ploter priključen pretvornik za zaznavanje
hitrosti, lahko umerite napravo za merjenje hitrosti in s tem
izboljšate natančnost podatkov o hitrosti vode, ki so prikazani v
navtičnem ploterju.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Umeri hitrost na vodi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Če se plovilo ne premika dovolj hitro ali če senzor hitrosti ne
zaznava hitrosti, se prikaže sporočilo.
3 Izberite V redu in varno povečajte hitrost plovila.
4 Če se sporočilo znova prikaže, ustavite plovilo in se
prepričajte, da se kolesce senzorja hitrosti ni zataknilo.
5 Če se kolesce prosto vrti, preglejte kabelske povezave.
6 Če se sporočilo znova prikaže, se obrnite na podporo za
izdelke Garmin.
Nastavitev prostornine goriva plovila
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Prostornina goriva.
2 Vnesite skupno prostornino vseh rezervoarjev za gorivo.
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim
gorivom plovila
Ob dolivanju goriva v plovilo lahko sinhronizirate ravni goriva iz
navtičnega ploterja z dejanskim gorivom plovila.
1 Izberite Merilniki > Motor > Menu.
2 Izberite možnost:
• Ko napolnite vse rezervoarje za gorivo plovila, izberite
Napolni vse rezervoarje. Raven goriva je ponastavljena
na največjo prostornino.
• Kadar dolijete gorivo in ne napolnite celotnega rezervoarja
za gorivo, izberite Dolijte gorivo v čoln in vnesite dolito
količino.
• Za določitev skupne količine goriva v rezervoarjih plovila
izberite Nastavi skupno gorivo v plovilu in vnesite
skupno količino goriva v rezervoarjih.
Prilagoditev omejitev merilnika motorja in merilnika
goriva
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik kobilice.
3 Izberite , če je pretvornik nameščen v višini vodne črte, ali
izberite
Konfigurirate lahko zgornje in spodnje omejitve ter razpon
želenega standardnega delovanja merilnika.
OPOMBA: vse možnosti niso na voljo za vse merilnike.
, če je pretvornik nameščen na dnu kobilice.
Konfiguracije naprave
37
1 Na ustreznem zaslonu merilnikov izberite Menu > Nastavitev
2
3
4
5
6
merilnika > Nastavi omejitve merilnika.
Izberite merilnik, ki ga želite prilagoditi.
Izberite Meje merilnika > Po meri.
Izberite možnost:
• Za nastavitev najnižje vrednosti razpona standardnega
delovanja izberite Najmanjši nazivni.
• Za nastavitev najvišje vrednosti razpona standardnega
delovanja izberite Največja nazivna vrednost.
• Za nastavitev spodnje omejitve merilnika na vrednost, ki je
nižja od najnižje nazivne vrednosti, izberite Merilo
najmanj.
• Za nastavitev zgornje omejitve merilnika na vrednost, ki je
višja od najvišje nazivne vrednosti, izberite Merilo največ.
Izberite vrednost omejitve.
Ponovite koraka 4 in 5 za nastavitev dodatnih omejitev
merilnika.
Nastavitve komunikacije
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Komunikacije.
Zaporedna vrata: nastavi obliko vhoda/izhoda zaporednih vrat,
ki se uporabi pri povezavi navtičnega ploterja z zunanjimi
napravami NMEA, računalniki ali drugimi napravami Garmin.
Nastavitev NMEA 0183: nastavi stavke NMEA 0183, ki jih
oddaja navtični ploter, koliko številk na desni strani decimalne
vejice je oddanih v izhodu NMEA in kako se določijo točke
poti (NMEA Nastavitve 0183, stran 38).
Nastavitev NMEA 2000: omogoča ogled in označevanje naprav
v omrežju NMEA 2000 (Nastavitve NMEA 2000, stran 38).
Pomorsko omrežje: to omrežje pomorskih naprav omogoča
ogled naprav, s katerimi souporabljate zemljevide, sonar ali
radar. Ni na voljo za vse modele navtičnih ploterjev.
OPOMBA: ogled omrežnih podatkov omogočajo samo
modeli, ki podpirajo take podatke. Na primer, radarja,
povezanega z omrežjem, si ne morete ogledati v modelu, ki
ne podpira radarja.
Brezžične naprave: omogoča nastavitev brezžičnih naprav
(Nastavitev brezžičnega omrežja Wi‑Fi, stran 38). Ni na
voljo za vse modele navtičnih ploterjev.
Brezžično omrežje Wi-Fi: omogoča nastavitev omrežja Wi‑Fi
(Nastavitev brezžičnega omrežja Wi‑Fi, stran 38).
NMEA 0183
Navtični ploterji podpirajo standard NMEA 0183, ki se uporablja
za povezovanje različnih naprav NMEA 0183, kot so radii VHF,
instrumenti NMEA, avtopiloti, senzorji vetra in senzorji smeri.
Za povezavo navtičnega ploterja z izbirnimi napravami NMEA
0183 si oglejte navodila za namestitev navtičnega ploterja.
Odobreni stavki NMEA 0183 za navtični ploter so GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE ter
Garminovi lastniški stavki PGRME, PGRMM in PGRMZ.
Navtični ploter vključuje tudi podporo za stavek WPL, DSC in
vhod sonarja NMEA 0183 s podporo za DPT (globina) ali DBT,
MTW (temperatura vode) in stavke VHW (temperatura vode,
hitrost in smer).
NMEA Nastavitve 0183
Izberite Nastavitve > Komunikacije > Nastavitev NMEA 0183.
Merilnik: omogoča izhodne stavke NMEA 0183 za sonarni
modul (če je na voljo).
Načrtovana pot: omogoča izhodne stavke NMEA 0183 za
načrtovane poti.
38
Sistem: omogoča izhodne stavke NMEA 0183 za informacije o
sistemu.
Garmin: omogoča izhodne stavke NMEA 0183 za lastniške
stavke Garmin.
Natančen položaj: nastavi število decimalk na desni strani
decimalne vejice za oddajanje izhoda NMEA.
ID-ji točk poti: nastavi napravo za oddajanje imen ali številk
točk poti prek NMEA 0183 med navigacijo. Z uporabo številk
lahko odpravite težave z združljivostjo s starejšimi avtopiloti
NMEA 0183.
Diagnostika: prikazuje diagnostične informacije za NMEA 0183.
Privzete nastavitve: ponastavi nastavitve NMEA 0183 na
izvirne tovarniško privzete nastavitve.
Nastavitve NMEA 2000
Izberite Nastavitve > Komunikacije > Nastavitev NMEA 2000.
Seznam naprav: prikazuje naprave, ki so povezane z
omrežjem.
Naprave z oznako: spremeni oznake za povezane naprave, ki
so na voljo.
Poimenovanje naprav in senzorjev v omrežju
Naprave in senzorje, ki so v omrežju Garmin Marine Network in
omrežju NMEA 2000, lahko poimenujete.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije.
2 Izberite Pomorsko omrežje ali Nastavitev NMEA 2000 >
Seznam naprav.
3 Na seznamu na levi strani izberite napravo.
4 Izberite Spremeni ime.
5 Vnesite ime in izberite Končano.
Omrežje Wi‑Fi
Nastavitev brezžičnega omrežja Wi‑Fi
Navtični ploterji lahko ustvarijo omrežje Wi‑Fi, s katerim lahko
povežete brezžične naprave. Ob prvem dostopu do nastavitev
brezžičnega omrežja, vas naprava pozove, da nastavite
omrežje.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave >
Brezžično omrežje Wi-Fi > Wi-Fi > Vklopljeno > V redu.
Po
potrebi vnesite ime za to brezžično omrežje.
2
3 Vnesite geslo.
To geslo potrebujete za dostop do brezžičnega omrežja v
brezžični napravi. Geslo razlikuje velike in male črke.
Povezovanje brezžične naprave z navtičnim ploterjem
Preden lahko povežete brezžično napravo z brezžičnim
omrežjem navtičnega ploterja, morate konfigurirati brezžično
omrežje navtičnega ploterja (Nastavitev brezžičnega omrežja
Wi‑Fi, stran 38).
Z navtičnim ploterjem lahko povežete več brezžičnih naprav in
delite podatke.
1 V brezžični napravi vklopite tehnologijo Wi‑Fi in poiščite
brezžična omrežja.
2 Izberite ime brezžičnega omrežja navtičnega ploterja
(Nastavitev brezžičnega omrežja Wi‑Fi, stran 38).
3 Vnesite geslo navtičnega ploterja.
Zamenjava brezžičnega kanala
Če imate težave pri iskanju ali povezovanju naprave ali če
prihaja do motenj, lahko zamenjate brezžični kanal.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžično omrežje
Wi-Fi > Dodatno > Kanal.
2 Vnesite nov kanal.
Brezžičnega kanala naprav, ki so povezane s tem omrežjem,
vam ni treba zamenjati.
Konfiguracije naprave
Nastavljanje alarmov
Alarmi za navigacijo
Izberite Nastavitve > Alarmi > Navigacija.
Prihod: nastavitev oglašanja alarma, ko ste znotraj navedene
razdalje ali časa od obrata ali cilja.
Vlečenje sidra: nastavitev oglašanja alarma, ko presežete
navedeno razdaljo vlečenja, medtem ko ste zasidrani.
Iz smeri: nastavitev oglašanja alarma, ko krenete iz zastavljene
smeri za določeno razdaljo.
Alarmi za sistem
Budilka: nastavitev budilke.
Napetost naprave: nastavitev oglašanja alarma, ko baterija
doseže navedeno nizko napetost.
Natančnost GPS-a: nastavitev alarma, ko je natančnost
določanja položaja GPS-a zunaj uporabniško določene
vrednosti.
Alarmi sonarja
OPOMBA: na vseh pretvornikih niso na voljo vse možnosti.
V ustreznem pogledu sonarja izberite Menu > Nastavitev
sonarja > Alarmi.
Alarme sonarja lahko odprete tudi tako, da izberete Nastavitve
> Alarmi > Sonar.
Plitva voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina manjša
od določene vrednosti.
Globoka voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina večja
od določene vrednosti.
Alarm sonarja FrontVü: nastavitev alarma, da se sproži zvok,
ko je globina pred plovilom manjša od določene vrednosti, s
čimer se lažje izognete temu, da bi nasedli (Nastavitev
alarma za globino sonarja FrontVü, stran 24). Ta alarm je na
voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Temperatura vode: nastavitev oglašanja alarma, ko pretvornik
javi temperaturo, k je 2 °F (1,1 °C) nad ali pod določeno
temperaturo.
Ribolov
Ribolov: nastavitev oglašanja alarma, ko naprava zazna viseč
cilj.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži, ko naprava
zazna ribe vseh velikosti.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna srednje velike ali velike ribe.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna velike ribe.
Nastavitev alarma za gorivo
Preden lahko nastavite alarm za nivo goriva, je potrebno z
navigacijskim ploterjem povezati združljiv senzor za pretok
goriva.
Alarm je mogoče nastaviti, da se sproži, ko preostala količina
goriva doseže določen nivo.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Gorivo > Nastavi skupno
gorivo v plovilu > Vklopljeno.
2 Vnesite preostalo količino goriva, ob kateri se alarm sproži in
izberite Končano.
Nastavitev alarma za trk z varnim območjem
Preden nastavite alarm za trk z varnim območjem, morate
združljiv navtični ploter povezati z napravo AIS.
Alarm za trk z varnim območjem se uporablja samo s sistemom
AIS. Varno območje se uporablja za izogibanje trkom in se lahko
prilagaja.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > AIS > Alarm za AIS >
Vklopljeno.
Konfiguracije naprave
2
3
4
5
Ko aktivirano plovilo AIS vstopi v varno območje okrog
vašega plovila, se prikaže pasica s sporočilom in sproži se
alarm. Predmet je na zaslonu označen kot nevaren. Ko je
alarm izklopljen, sta pasica s sporočilom in zvočni alarm
onemogočena, predmet pa je na zaslonu še vedno označen
kot nevaren.
Izberite Doseg.
Določite razdaljo za polmer varnega območja okrog vašega
plovila.
Izberite Preostali čas.
Določite čas do sprožitve alarma, če bo ugotovljeno, da bo
cilj presekal varno območje.
Na primer, če želite biti o bližajočem se preseku obveščeni
10 minut prej, nastavite Preostali čas na 10 in alarm se bo
sprožil 10 minut prej, kot bo plovilo presekalo varno območje.
Nastavitve enot
Izberite Nastavitve > Enote.
Enote sistema: nastavitev zapisa enote za napravo.
Varianca: nastavitev magnetnega odklona, kota med
magnetnim severom in pravim severom, za vaš trenutni
položaj.
Referenčni sever: nastavitev referenčne smeri, ki se uporablja
za izračun informacij o smeri. Dejanski nastavi geografski
sever za referenčni sever. Mreža nastavi koordinatni sever za
referenčni sever (000º). Magnetno nastavi magnetni sever za
referenčni sever.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije. Ne spreminjajte te nastavitve, če
ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa drug zapis
položaja.
Geodetski referenčni sistem: nastavitev koordinatnega
sistema, na katerem temelji zemljevid. Ne spreminjajte te
nastavitve, če ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa
drug geodetski referenčni sistem.
Referenčni čas tlaka: nastavi referenčni čas, ki se uporabi za
izračun gibanja barometra. Gibanje je prikazano v polju
barometra.
Oblika zapisa časa: nastavi 12- ali 24-urni zapis časa ali zapis
UTC (univerzalni koordinirani čas).
Časovni pas: nastavi časovni pas ali omogoči samodejno izbiro
na podlagi položaja GPS.
Nastavitve navigacije
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Oznake načrtovane poti: Nastavitev vrste oznak, ki so na
zemljevidu prikazane z obrati na načrtovani poti.
Samodejno vodenje: nastavi parametre, ki jih navtični ploter
uporabi pri izračunu poti Samodejno vodenje, kadar
uporabljate določene prvovrstne zemljevide.
Vklop prehoda zavoja: nastavitev izračuna prehoda obrata
glede na čas ali razdaljo.
Čas prehoda zavoja: nastavi število minut pred obratom, v
katerega prehajate kot v naslednji del poti, ko je izbran Čas
za nastavitev Vklop prehoda zavoja. Med navigacijo po
načrtovani poti ali poti Samodejno vodenje s pogostimi obrati
ali pri višjih hitrostih lahko to vrednost povečate, da izboljšate
natančnost avtopilota. Pri neposrednejših poteh ali nižjih
hitrostih lahko natančnost avtopilota izboljšate z znižanjem te
vrednosti.
Razdalja prehoda zavoja: nastavi razdaljo pred obratom, v
katerega prehajate kot v naslednji del poti, ko je izbrana
Razdalja za nastavitev Vklop prehoda zavoja. Med navigacijo
39
po načrtovani poti ali poti Samodejno vodenje s pogostimi
obrati ali pri višjih hitrostih lahko to vrednost povečate, da
izboljšate natančnost avtopilota. Pri neposrednejših poteh ali
nižjih hitrostih lahko natančnost avtopilota izboljšate z
znižanjem te vrednosti.
Začetek načrtovane poti: izbere začetno točko navigacije po
načrtovani poti.
Nastavitve drugih plovil
Kadar je združljiv navtični ploter povezan z napravo AIS ali
radiem VHF, lahko nastavite, kako bodo v navtičnem ploterju
prikazana druga plovila.
Izberite Nastavitve > Druga plovila.
AIS: omogoči in onemogoči sprejem signalov AIS.
DSC: omogoči in onemogoči digitalno selektivno klicanje (DSC).
Alarm za AIS: nastavi alarm za trk (Nastavitev alarma za trk z
varnim območjem, stran 7 and Omogočanje preizkusnih
opozoril za oddajanje naprav AIS, stran 7).
Ponastavitev izvirnih tovarniških nastavitev
navtičnega ploterja
OPOMBA: to vpliva na vse naprave v omrežju.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Ponastavi.
Izberite
možnost:
2
• Če želite nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti, izberite Ponastavi privzete
nastavitve. S tem obnovite privzete nastavitve
konfiguracije, vendar ne odstranite shranjenih
uporabniških podatkov, zemljevidov in posodobitev
programske opreme.
• Če želite počistiti shranjene podatke, kot so ustvarjene
točke poti in načrtovane poti, izberite Izbriši uporabniške
podatke. To ne vpliva na posodobitve zemljevidov in
programske opreme.
• Če želite počistiti shranjene podatke in nastavitve naprave
ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, prekinite
povezavo navtičnega ploterja z omrežjem Garmin Marine
Network in izberite Izbriši podatke in ponastavi
nastavitve. To ne vpliva na posodobitve zemljevidov in
programske opreme.
Deljenje in upravljanje uporabniških
podatkov
Med združljivimi napravami lahko izmenjujete podatke.
• Podatke lahko izmenjujete v omrežju Garmin.
• Uporabniške podatke lahko delite in upravljate s pomnilniško
kartico. Pomnilniška kartica mora biti nameščena v napravi.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
Priklop na napravo Garmin za izmenjavo
uporabniških podatkov
Napravo ECHOMAP Ultra lahko priklopite na združljivo napravo
Garmin za izmenjavo uporabniških podatkov, kot so na primer
točke poti. Če sta napravi nameščeni blizu druga druge, lahko
povežete modri in rjavi žici. Če sta napravi nameščeni predaleč
narazen, da bi bilo mogoče povezati žice, ju lahko povežete s
kablom za izmenjavo uporabniških podatkov (010-12234-06).
1 Obe napravi morata biti priklopljeni na isto ozemljitev.
2 Storite naslednje:
40
• Če sta napravi nameščeni blizu druga druge, povežite
modro žico prve naprave z rjavo žico druge naprave ter
rjavo žico prve naprave z modro žico druge naprave.
• Če napravi nista nameščeni blizu druga druge, kupite
kabel za izmenjavo uporabniških podatkov
(010-12234-06) in napravi povežite v skladu z navodili, ki
so priložena kablu.
3 V obeh napravah izberite Navigacijske informacije >
Upravljanje podatkov > Izmenjava uporabniških
podatkov.
Povezani napravi si izmenjujeta uporabniške podatke. Če
izberete Izbriši uporabniške podatke, se podatki odstranijo iz
obeh povezanih naprav.
Izbiranje vrste datoteke za točke poti in
načrtovane poti tretjih oseb
Uvozite in izvozite lahko točke poti in načrtovane poti iz naprav
tretjih oseb.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Prenos podatkov > Vrsta datoteke.
3 Izberite GPX.
Za ponovni prenos podatkov z napravami Garmin izberite vrsto
datoteke ADM.
Kopiranje uporabniških podatkov iz
pomnilniške kartice
Uporabniške podatke iz drugih naprav lahko prenesete s
pomnilniško kartico. Uporabniški podatki vključujejo točke poti,
načrtovane poti, poti s samodejnim usmerjanjem, sledi in
omejena območja.
OPOMBA: podprte so samo datoteke z omejenimi območji s
pripono .adm.
1 V režo za kartice vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Prenos podatkov.
3 Po potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
kopirali podatke.
4 Izberite možnost:
• Če želite prenesti podatke s pomnilniške kartice v navtični
ploter in jih združiti z obstoječimi uporabniškimi podatki,
izberite Združi s podatki s kartice.
• Če želite prenesti podatke s pomnilniške kartice v navtični
ploter in prepisati obstoječe uporabniške podatke, izberite
Zamenjaj s kartice.
5 Izberite ime datoteke.
Kopiranje uporabniških podatkov na
pomnilniško kartico
Uporabniške podatke lahko shranite na pomnilniško kartico in jih
prenesete v druge naprave. Uporabniški podatki vključujejo
točke poti, načrtovane poti, poti s samodejnim usmerjanjem,
sledi in omejena območja.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Prenos podatkov > Shrani na kartico.
3 Po potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
kopirali podatke.
4 Izberite možnost:
• Za ustvarjanje nove datoteke izberite Dodaj novo
datoteko in vnesite ime.
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov
• Za dodajanje informacij v obstoječo datoteko izberite
datoteko s seznama in izberite možnost Shrani na
kartico.
Kopiranje vgrajenih zemljevidov na
pomnilniško kartico
Zemljevide iz navtičnega ploterja lahko kopirate na pomnilniško
kartico za uporabo s programom HomePort.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Prenos podatkov.
3 Izberite Kopiraj vgrajen zemljevid.
Kopiranje točk poti, načrtovanih poti in sledi
iz HomePort v navtični ploter
Preden lahko kopirate podatke v navtični ploter, morate imeti
najnovejšo različico programske opreme HomePort naloženo v
računalniku in pomnilniško kartico vstavljeno v navtičnem
ploterju.
Kopiranje podatkov iz HomePort v pripravljeno pomnilniško
kartico.
Za dodatne informacije si oglejte pomoč za HomePort.
Varnostno kopiranje podatkov v računalnik
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Prenos podatkov > Shrani na kartico.
3 Izberite ime datoteke s seznama ali izberite Dodaj novo
datoteko.
4 Izberite Shrani na kartico.
5 Odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v bralnik kartic, ki
je priključen v računalnik.
6 Odprite mapo Garmin\UserData na pomnilniški kartici.
7 Kopirajte datoteko z varnostno kopijo na kartici in jo prilepite
na poljubno mesto v računalniku.
Obnavljanje podatkov iz varnostne kopije v
navtičnem ploterju
1 Vstavite pomnilniško kartico v bralnik kartic, ki je priključen v
računalnik.
Kopirajte
datoteko z varnostno kopijo iz računalnika v mapo z
2
imenom Garmin\UserData na pomnilniški kartici.
3 V režo vstavite pomnilniško kartico.
4 Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Prenos podatkov > Zamenjaj s kartice.
Shranjevanje informacij o sistemu na
pomnilniško kartico
Informacije o sistemu lahko shranite na pomnilniško kartico kot
orodje za odpravljanje težav. Predstavnik podpore za izdelke
vas lahko povpraša po uporabi teh informacij za pridobivanje
podatkov o omrežju.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Naprave Garmin > Shrani na kartico.
3 Po potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
shranili informacije o sistemu.
4 Odstranite pomnilniško kartico.
Brisanje shranjenih podatkov
Shranjene uporabniške podatke lahko izbrišete iz pomnilnika
naprave. Uporabniški podatki vključujejo točke poti, načrtovane
poti, poti s samodejnim usmerjanjem, sledi in omejena območja.
Dodatek
1 Izberite Navigacijske informacije > Upravljanje podatkov
> Izbriši uporabniške podatke.
2 Izberite možnost.
OBVESTILO
Če izberete možnost Vse, bodo izbrisani vsi shranjeni
podatki, razen podatkov o plastnicah Garmin Quickdraw.
Dodatek
Registracija naprave s programom Garmin
Express
OPOMBA: napravo registrirajte s programom ActiveCaptain
(Začetek uporabe programa ActiveCaptain, stran 3).
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
1 V režo za kartice vstavite pomnilniško kartico (Vstavljanje
pomnilniških kartic, stran 1).
2 Počakajte nekaj trenutkov.
Navtični ploter odpre stran za upravljanje kartice in ustvari
datoteko z imenom GarminDevice.xml v mapi Garmin na
pomnilniški kartici.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
4 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
5 V računalniku obiščite garmin.com/express.
6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos, namestitev in
odpiranje programa Garmin Express.
7 Izberite > Dodaj napravo.
8 Ko program išče, izberite Prijava poleg vprašanja Ali imate
pomorske karte ali naprave? na spodnjem delu zaslona.
9 Ustvarite račun Garmin ali se prijavite.
10 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev plovila.
11 Izberite > Dodaj.
Program Garmin Express na pomnilniški kartici poišče
informacije o napravi.
12 Za registracijo naprave izberite Dodaj napravo.
Ko je registracija končana, program Garmin Express poišče
dodatne karte in posodobitve kart za vašo napravo.
Ko v omrežje navtičnega ploterja dodate nove naprave, za
njihovo registracijo ponovite zgornje korake.
Posodobitev programske opreme
OPOMBA: s programom ActiveCaptain lahko posodobite
programsko opremo naprave (Posodabljanje programske
opreme s programom ActiveCaptain, stran 3).
Po namestitvi naprave ali dodajanju dodatne opreme boste
morda morali posodobiti programsko opremo naprave.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
Pred posodobitvijo programske opreme lahko preverite različico
programske opreme, ki je nameščena v napravi (Ogled
informacij o programski opremi sistema, stran 36). Potem lahko
odprete spletno stran garmin.com/support/software/marine.html,
izberete Ogled vseh naprav v tem paketu in primerjate
nameščeno različico programske opreme z različico programske
opreme, ki je navedena za vaš izdelek.
Če je programska oprema v napravi starejša od programske
opreme, ki je navedena na spletnem mestu, sledite korakom za
nalaganje programske opreme na pomnilniško kartico
(Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško kartico,
stran 42), nato pa posodobite programsko opremo naprave
(Posodabljanje programske opreme naprave, stran 42).
41
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico
Posodobitev programske opreme morate kopirati na pomnilniško
kartico z računalnikom, v katerem je nameščena programska
oprema Windows .
OPOMBA: če nimate računalnika s programsko opremo
Windows, lahko kartico s prednaloženo posodobitvijo
programske opreme naročite pri podpori za stranke Garmin.
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v računalniku.
2 Obiščite garmin.com/support/software/marine.html.
3 Izberite Družina naprav echoMAP s kartico SD.
4 Izberite Prenesi poleg možnosti Družina naprav echoMAP
s kartico SD.
5 Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.
6 Izberite Prenesi.
7 Izberite mesto in nato Shrani.
8 Dvokliknite preneseno datoteko.
Na izbranem mestu se ustvari datoteka Garmin s
posodobitvijo programske opreme. Odpre se pogovorno okno
s pomočjo za prenos posodobitve programske opreme na
pomnilniško kartico.
9 Izberite Naprej.
10 Izberite pogon, ki je povezan s pomnilniško kartico, in izberite
Naprej > Končni.
Na pomnilniški kartici se ustvari datoteka Garmin s posodobitvijo
programske opreme. Posodobitev programske opreme se lahko
nalaga na pomnilniško kartico nekaj minut.
®
Posodabljanje programske opreme naprave
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate pridobiti
pomnilniško kartico s posodobitvijo programske opreme ali na
pomnilniško kartico naložiti najnovejšo posodobitev programske
opreme (Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico, stran 42).
1 Vklopite navtični ploter.
2 Ko se prikaže domači zaslon, vstavite pomnilniško kartico v
režo za kartice.
OPOMBA: navodila za posodobitev programske opreme se
prikažejo le, če je naprava popolnoma zagnana, preden
vstavite kartico.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Počakajte nekaj minut, da se postopek posodobitve
programske opreme dokonča.
5 Ob pozivu pustite pomnilniško kartico v reži in ročno ponovno
zaženite navtični ploter.
6 Odstranite pomnilniško kartico.
OPOMBA: če pomnilniško kartico odstranite, preden se
naprava popolnoma zažene, se posodobitev programske
opreme ne dokonča.
Čiščenje zaslona
OBVESTILO
Čistila z amoniakom poškodujejo neodbojni premaz.
Naprava je premazana s posebnim neodbojnim premazom, ki je
zelo občutljiv na voske in abrazivna čistila.
1 Na krpo nanesite sredstvo za čiščenje očalnih leč, ki se lahko
varno uporablja za neodbojne premaze.
2 Zaslon nežno obrišite z mehko, čisto krpo, ki ne pušča
vlaken.
42
Posnetki zaslona
Za vsak zaslon, ki je prikazan v navtičnem ploterju, lahko
naredite posnetek zaslona v obliki datoteke .png. Posnetek
zaslona lahko prenesete v računalnik. Posnetek zaslona si lahko
ogledate tudi v pregledovalniku slik.
Zajemanje posnetkov zaslona
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Zajemanje
posnetka zaslona > Vklopljeno.
3 Pojdite na zaslon, ki ga želite zajeti.
4 Vsaj šest sekund držite Home.
Kopiranje posnetkov zaslona v računalnik
1 Pomnilniško kartico odstranite iz navtičnega ploterja in jo
vstavite v bralnik kartic, ki je povezan z računalnikom.
2 V brskalniku Windows Explorer odprite mapo Garmin\scrn na
pomnilniški kartici.
3 Datoteko .bmp kopirajte s kartice in jo prilepite na želeno
mesto v računalniku.
Odpravljanje težav
Naprava ne pridobi signalov GPS
Če naprava ne pridobiva satelitskih signalov, je za to lahko več
vzrokov. Naprava morda ne bo mogla pravilno pridobiti
satelitskih signalov, če se je premaknila za daljšo razdaljo, odkar
je nazadnje pridobila satelitske signale, ali je bila izklopljena več
kot nekaj tednov ali mesecev.
• Zagotovite, da naprava uporablja najnovejšo programsko
opremo. V nasprotnem primeru posodobite programsko
opremo naprave (Posodabljanje programske opreme
naprave, stran 42).
• Zagotovite neoviran pogled naprave na nebo, da bo antena
lahko sprejemala signal GPS. Če je nameščena v notranjosti
kabine, mora biti blizu okna, da bo omogočeno sprejemanje
signala GPS.
Naprava se ne vklopi ali se izklaplja
Vzrok za nepredvidljivo izklapljanje naprav ali za to, da se ne
vklopijo, so lahko težave z napajanjem naprave. Za iskanje
vzrokov za težave z napajanjem preverite naslednje elemente.
• Prepričajte se, da vir napajanja dovaja elektriko.
To lahko preverite na več načinov. Preverite, ali druge
naprave, ki jih napaja isti vir, delujejo.
• Preverite varovalko v napajalnem kablu.
Varovalka bi morala biti v nosilcu, ki je del rdeče žice
napajalnega kabla. Preverite, ali je nameščena varovalka
ustrezne velikosti. Natančna velikost varovalke, ki jo
potrebujete, je navedena na nalepki na kablu ali v navodilih
za namestitev. Preglejte varovalko, da se prepričate, ali je v
njej še vzpostavljena povezava. Varovalko lahko preizkusite
z multimetrom. Če je varovalka v redu, mora multimeter
kazati upor 0 ohmov.
• Preverite, ali naprava prejema vsaj 10 V, pri čemer je
priporočena napetost 12 V.
Za preverjanje napetosti enosmernega toka izmerite žensko
in ozemljitveno vtičnico napajalnega kabla. Če je napetost
nižja od 10 V, se naprava ne bo vklopila.
• Naprava mora biti dobro pritrjena v priklopno postajo. Če se
za model uporablja zaklepni nosilec, mora biti nosilec zaprt.
Naprava ali zaklepni nosilec se slišno zaskočita, ko sta
pravilno nameščena. Če naprava ni dobro pritrjena, se lahko
prekine napajanje. Naprava lahko tudi pade iz priklopne
postaje in se poškoduje, če ni dobro pritrjena.
Dodatek
• Če se naprava kljub zadostnemu napajanju ne vklopi, se
obrnite na podporo za izdelke Garmin na naslovu
support.garmin.com.
Specifikacija
Mere
Temperaturno območje
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Vhodna napetost
Od 9 do 18 Vdc
Menjava varovalke v napajalnem kablu
1 Odprite ohišje varovalke .
Varovalka
8A
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje kompasa
65 cm (25,6 palca)
Oddaljenost od najbližje ovire 150 mm (6 palcev)
2 Varovalko zavrtite in povlecite, da jo odstranite
3 Vstavite novo hitro varovalko za tok 8 A.
4 Zaprite ohišje varovalke.
.
Moj sonar ne deluje
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc
1
Tok NMEA 2000
Največ 39 mA
Ločljivost zaslona
WXGA, 1280 × 800 slikovnih pik
Pomnilniška kartica
2 reži za kartice microSD; velikost
kartice največ 32 GB
Največje število točk poti
5000
Največje število načrtovanih
poti
100
Največje število točk aktivne
sledi
50.000 točk, 50 shranjenih sledi
• Prepričajte se, da je zaklepni obroček na priključku kabla za
sonar zanesljivo pritrjen.
• Pritisnite in zagotovite, da je sonar omogočen.
• Izberite ustrezno vrsto pretvornika (Izbira vrste pretvornika,
stran 20).
10-palčni modeli
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji
Specifikacija
Mere
Lokacijo točke poti lahko vnesete ročno, da podatke prenesete
iz ene naprave v drugo ter jih izmenjate. Če ste ročno vnesli
točko poti s koordinatami in lokacija te točke ni prikazana na
pravem mestu, geodetski referenčni sistem in zapis položaja
naprave morda ne ustrezata geodetskemu referenčnemu
sistemu in zapisu položaja, ki je bil prvotno uporabljen za
označitev točke poti.
Zapis položaja je način, kako se položaj sprejemnika GPS
prikaže na zaslonu. Običajno je prikazan kot zemljepisna širina/
dolžina v stopinjah in minutah z možnostjo prikaza stopinj, minut
in sekund ter samo stopinj ali eno od drugih oblik mreže.
Geodetski referenčni sistem je matematični model za prikaz dela
zemeljskega površja. Geodetske črte za zemljepisno širino in
dolžino na papirnem zemljevidu so opredeljene glede na
določen geodetski referenčni sistem.
1 Ugotovite, katera geodetski referenčni sistem in zapis
položaja sta bila uporabljena pri ustvarjanju izvirne točke poti.
Če je bila izvirna točka poti ustvarjena na podlagi zemljevida,
bi na legendi zemljevida morala biti navedena geodetski
referenčni sistem in zapis položaja, ki sta bila uporabljena pri
izdelavi zemljevida. Običajno je to navedeno pri
kartografskem ključu.
2 Izberite Nastavitve > Enote.
3 Izberite pravilne nastavitve za geodetski referenčni sistem in
zapis položaja.
4 Znova ustvarite izvirno točko.
Mere (Š x V x G)
29,5 × 19,5 × 9,8 cm (11,6 × 7,7 ×
3,9 palca)
Velikost zaslona (Š × V)
21,7 × 13,6 cm (8,5 × 5,4 palca)
Diagonala 25,4 cm (10 palcev)
Teža
1,8 kg (4,0 lb)
Največja poraba energije
26 W
Moja naprava ne prikazuje pravilnega časa
Čas se nastavi na podlagi položaja GPS in nastavitve
časovnega pasu.
1 Izberite Nastavitve > Enote > Časovni pas.
2 Zagotovite, da je naprava pridobila položaj GPS.
Specifikacije
Vsi modeli
Specifikacija
Mere
Material
Polikarbonatna plastika
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7
Naprava zdrži nenamerno največ 30minutno izpostavljenost vodi do globine
1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Dodatek
Običajni tok pri napetosti 12 Vdc 3 A
(RMS)
Največji tok pri napetosti 12 Vdc 6 A
(RMS)
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij
Wi‑Fi, 2,4 GHz pri nazivni moči
17,2 dBm
ANT , 2,4 GHz pri nazivni moči
3,1 dBm
Bluetooth, 2,4 GHz pri nazivni moči
1,2 dBm
®
12-palčni modeli
Specifikacija
Mere
Mere (Š x V x G)
34,1 × 22,9 × 9,8 cm (13,4 × 9 ×
3,9 palca)
Velikost zaslona (Š × V)
26,1 × 16,3 cm (10,3 × 6,4 palca)
Diagonala 30,7 cm (12,1 palca)
Teža
2,5 kg (5,5 lb)
Največja poraba energije
26 W
Običajni tok pri napetosti
12 Vdc (RMS)
3,3 A
Največji tok pri napetosti
12 Vdc (RMS)
6,1 A
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij
Wi‑Fi, 2,4 GHz pri nazivni moči
18,5 dBm
ANT, 2,4 GHz pri nazivni moči
1,2 dBm
Bluetooth, 2,4 GHz pri nazivni moči
1,0 dBm
43
Specifikacije modelov sonarjev
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
Pošiljanje in sprejemanje
Specifikacija
Mere
Frekvence sonarja1
Običajni: 50, 77, 83 ali 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 ali
800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 ali
1100 kHz
PGN
Oddajna moč sonarja
(RMS)2
600 W
126208 NMEA: ukazovanje, zahteva in potrditev delovanja skupine
Globina, izmerjena s
sonarjem3
701 m (2300 čevljev) pri 77 kHz
059904 Zahteva ISO
060928 Zahtevek za naslov ISO
126996 Informacije o izdelku
NMEA 0183 – informacije
Oddajanje
Stavek
Opis
059392 Potrditev ISO
Opis
GPAPB APB: stavek "B" za krmilnik smeri ali proge (avtopilot)
GPBOD BOD: določanje smeri (od izhodišča do cilja)
127250 Smer plovila
128259 Hitrost: glede na vodo
128267 Globina vode
129539 Zmanjšanja natančnosti (DOP) GNSS
129799 Radijska frekvenca, način in moč
130306 Podatki o vetru
130312 Temperatura
GPBWC BWC: določanje smeri in razdalje do točke poti
Oddajanje
GPGGA GGA: podatki o določitvi položaja z globalnim sistemom za
določanje položaja
PGN
GPGLL
GLL: geografski položaj (zemljepisna širina in dolžina)
GPGSA GSA: DOP (zmanjšanje natančnosti) in aktivni sateliti GNSS
GPGSV GSV: vidni sateliti GNSS
GPRMB RMB: priporočene minimalne navigacijske informacije
GPRMC RMC: priporočeni minimalni podatki za GNSS
GPRTE RTE: načrtovane poti
GPVTG VTG: sled in hitrost po tleh
GPWPL WPL: lokacija točke poti
GPXTE XTE: napaka proge
PGRME E: ocenjena napaka
PGRMM M: geodetski referenčni sistem
PGRMZ Z: višina
SDDBT DBT: globina pod pretvornikom
SDDPT DPT: globina
SDMTW MTW: temperatura vode
SDVHW VHW: hitrost in smer na vodi
Sprejemanje
Opis
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama številk PGN za delovanje
skupine
127258 Magnetna variacija
129025 Položaj: hitra posodobitev
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh (SOG): hitra posodobitev
129029 Podatki o položaju GNSS
129283 Napaka proge
129284 Navigacijski podatki
129285 Navigacijske informacije o načrtovani poti in točki poti
129540 Vidni sateliti GNSS
Sprejemanje
PGN
Opis
127245 Krmilo
127250 Smer plovila
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
127489 Parametri motorja: dinamični
127493 Parametri prenosa: dinamični
127498 Parametri motorja: statični
Stavek
Opis
DPT
Globina
DBT
Globina pod pretvornikom
MTW
Temperatura vode
VHW
Hitrost in smer na vodi
WPL
Lokacija točke poti
DSC
Informacije digitalnega selektivnega klicanja
DSE
Razširjeno digitalno selektivno klicanje
129798 Poročilo sistema AIS o položaju zrakoplova za iskanje in
reševanje
HDG
Smer, odklon in spreminjanje
128000 Kot navtičnega odklona
HDM
Smer, magnetna
129802 Z varnostjo povezano oddajno sporočilo sistema AIS
MWD
Smer in hitrost vetra
129808 Informacije o klicu DSC
MDA
Meteorološki podatki
130310 Okoljski parametri
MWV
Hitrost in kot vetra
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
VDM
Sporočilo podatkovne povezave AIS VHF
130313 Vlažnost
127505 Raven tekočine
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za razred A
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za razred B
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o položaju za razred B
129794 Statični in s potovanjem povezani podatki sistema AIS za
razred A
130314 Dejanski tlak
Popolne informacije o obliki zapisa in stavkih združenja National
Marine Electronics Association (NMEA) lahko kupite pri: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
1
2
3
44
130576 Stanje majhnih plovil
Ti podatki veljajo le za izdelke, združljive s specifikacijo NMEA
2000.
Odvisno od pretvornika.
Odvisno od nazivne moči in globine pretvornika.
Odvisno od pretvornika, slanosti vode, vrste dna in drugih vodnih razmer.
Dodatek
Kazalo
DSC. Za več informacij si oglejte digitalno
selektivno klicanje
A
E
ActiveCaptain 2, 3
pametna obvestila 3
posodabljanje kart 3
posodabljanje programske opreme 3
quickdraw 10
AIS 6, 7, 9
alarm 7, 39
ciljanje 6, 7
naprava za oddajanje signala v sili 7
nevarnosti 7
Pripomočki ATON 7
SART 7
vklop 40
alarm za prihod 39
alarm za trk 7, 39
alarm za trk z varnim območjem 7, 39
alarm za vlečenje sidra 39
alarm za zapustitev smeri 39
alarmi 17, 39
globoka voda 23, 39
gorivo 31, 39
iz smeri 39
merilniki 30
motor 30
navigacija 39
plitvina 23, 39
prihod 39
sonar 23, 39
temperatura vode 23, 39
trk 7, 39
vlečenje sidra 39
alarmi za navigacijo 39
AM 34
animirani tokovi, plima in oseka 5
antena, GPS 2
avtopilot 25, 26
povečevanje krmarjenja 26
vklop 26
zmanjšanje dejavnosti krmila 26
EGNOS 36
EPIRB 7
B
barvni način 2
bližnjice 1, 30
brezžične naprave 38
konfiguracija omrežja 38
vzpostavitev povezave z brezžično
napravo 3, 38
brisanje
uporabniški podatki 41
vsi uporabniški podatki 17
C
cilji
izbiranje 12
navigacijska karta 12
Č
človek v vodi 13, 26
črta meje 17
črte meje 17
ČVV, naprava 7
D
DAB 34, 35
daljinski upravljalnik 26
digitalno preklapljanje 31
digitalno selektivno klicanje 32
kanali 33
posamičen rutinski klic 33
stiki 32
vklop 32, 40
dnevnik dogodkov 36
domači zaslon, prilagajanje 2
druga plovila
AIS 9
sledi 9
Kazalo
F
Fish Eye 3D
plavajoči cilji 9
sledi 9
sonarni stožec 9
FM 34
fotografije, zračne 6
G
Garmin ClearVü 18
Garmin Marine Network 38
GLONASS 36
GPS 42
EGNOS 36
GLONASS 36
signali 1
vir 2
WAAS 36
I
ID naprave 36
igrišča 11
informacije o nebu 32
informacije o sistemu 36, 41
iskalnik rib. Za več informacij si oglejte sonar
izmenjava podatkov 40
J
jadranje 8, 27
regatni časovnik 27
startna črta 27
jadrnica 2, 27
jezik 36
K
karta
nastavitve 8
plasti 8, 9
karte 3, 6, 9, 10
merjenje razdalje 4
nastavitve 8
navigacija 4, 6
plasti 8, 9
podrobnosti 5
posodabljanje 3
quickdraw 10, 11
ribolov 4
simboli 4
videz 8, 9
klic v sili 32
kombinacije 2
kompas 30
vetrovnica 8
krogi dosega 8
M
MARPA, navigacijska karta 9
merilniki
alarmi za stanje 30
gorivo 30, 31, 37
motor 30
omejitve 37
potovanje 30
veter 31
merilniki goriva 30, 31, 37
alarm za stanje 31, 39
sinhronizacija z dejanskim gorivom 31, 37
merilniki motorja 30, 37
alarmi za stanje 30
konfiguriranje 30
merilniki poti 30
merilniki vetra 31
merilniki za jadranje 31
merjenje razdalje 21
karte 4
merske enote 39
motorni čoln 2, 27
N
Načrtovana pot do 11, 12
načrtovane poti 12, 13, 17
brisanje 14
deljenje 40
kopiranje 40, 41
navigacija 14
ogled seznama 14
točke poti 40
urejanje 14
ustvarjanje 13
vzporedna navigacija do 14
napetost 39
naprava
čiščenje 42
registracija 41
tipke 1
naprava za oddajanje signala v sili 7
nastavitve 11, 36, 39
informacije o sistemu 36
nastavitve zaslona 36
natančnost GPS-a 39
navigacijska karta 4, 6, 12
MARPA 9
nastavitve 39
Pripomočki ATON 7
sledi plovil 9, 33
točke pomorskih storitev 12
navigacijski pripomočki 5, 7
NMEA 0183 32, 38, 44
NMEA 2000 38, 44
O
obrat z vetrom. Za več informacij si oglejte
prečenje in obračanje z vetrom
obvestila 3
odmik kobilice 28, 36, 37
odpravljanje težav 42, 43
ohranjanje kota vetra 28
prilagajanje 28
omejena območja
kopiranje 40
prikaz 9
osvetlitev zaslona 2
ozadje 2
označi lokacijo 12
P
pametna obvestila 3
Panoptix 25
plavajoči cilji 9
podatki
čiščenje 41
kopiranje 40
upravljanje 40
varnostno kopiranje 41
podpora. Za več informacij si oglejte podpora
za izdelke
podpora za izdelke 1
podpora za izdelke Garmin. Za več informacij
si oglejte podpora za izdelke
pogled zadnje strani 1
Pojdi na 12
položaj, sledenje 32
pomnilniška kartica 40, 41
nameščanje 1
podrobni zemljevidi 41
reža 1
pomoč. Za več informacij si oglejte podpora za
izdelke
pomorske storitve 12
pomožni motor 29
kompas 30
odmik premca 30
pomožni motor Force 29, 30
45
ponastavi 40
ponovni zagon, nastavitve 35
poročilo o položaju 32, 33
posnetki zaslona 42
zajemanje 42
posodabljanje
karte 3
programska oprema 3
posodobitve, programska oprema 41, 42
postaje za meritve plimovanja 5, 31, 32
kazalniki 6
postaje za meritve tokov 31, 32
kazalniki 6
povečava
karta 4
sonar 22
prečenje in obračanje z vetrom 28, 29
ohranjanje kota vetra 28
ohranjanje smeri 28
prednastavitve 34, 35
DAB 35
prednostni podatkovni vir 26
predvajalnik 33–36
DAB 34
FUSION-Link 33
ime naprave 35
iskanje po abecedi 33
način nastavljanja 34
naključno predvajanje 34
območja 34
ponavljanje 33
prednastavitev 34
radio 35
regija sprejemnika 34
Satelitski radio SiriusXM 35
utišanje 34
VHF 34
vir 33
predvajalnik glasbe 33, 35. Za več informacij si
oglejte predvajalnik
prekrivna vrstica 29
pretvornik 17, 20, 23, 25
priključki 1
programska oprema
posodabljanje 3, 41, 42
posodobitve 36, 42
prostornina goriva 31, 36, 37
prvovrstne karte 5, 6
Fish Eye 3D 9
kazalniki za plimovanje in tokove 5
zračne fotografije 6
Q
quickdraw 10, 11
R
Radijska postaja VHF 32
Kanal DSC 33
klicanje cilja AIS 33
klici v sili 32
posamičen rutinski klic 33
radio 34
AM 34
FM 34
SiriusXM 35
razdalja do obale 15
registracija izdelka 41
registracija naprave 41
ribolovna karta 4
S
samodejni pilot
cikcakast vzorec 26
krmiljenje po vzorcih 26
krožni vzorec 26
vzorci krmiljenja 26
vzorec polkrožnega obračanja 26
Vzorec Williamsonovega obrata 26
Samodejno vodenje 11, 12, 14, 15, 39
poti 15
46
razdalja do obale 15
SART 7
satelitski posnetki 6
satelitski radio SiriusXM 35
satelitski signali, pridobivanje 1
senčenje globine 9
SideVü 18
simboli 6
SiriusXM, satelitski radio 35
sledi 16, 17
beleženje 16
brisanje 16
čiščenje 16
kopiranje 40, 41
navigacija 16
prikaz 9, 16
seznam 16
shranjevanje 16
shranjevanje kot načrtovane poti 16
urejanje 16
sledi plovil 9, 33
smer
črta 5
držanje 26
ohranjanje smeri 28
sonar 17, 21
alarmi 23, 39
bela črta 22
črta globine 22
deljenje 21
flasher 20
frekvence 23, 24
FrontVü 19
Garmin ClearVü 18
globina 22
hitrost pomikanja 22
izmenjevanje 20
merilo globine 22
merjenje razdalj 21
motnje 23
ojačanje 21
ojačanje barve 21
Panoptix 18, 19, 24, 25
plavajoči cilji 22
pogledi 17, 18
povečava 22
prikazovalnik a-scope 20, 22, 24
SideVü 18
snemanje 21, 22
stožec 9
številke v prekrivni plasti 22
šum 21, 23
šum na površini 23
točka poti 21
videz 22
vir 20, 21
zaklep dna 22
zavrnitev barve 22
U
uporabniški podatki, brisanje 17, 41
ura 39
alarm 39
V
veter, vetrovnica 8
voda
hitrost 37
temperaturni odklon 37
vrata 1
W
WAAS 36
Wi‑Fi 3
Z
zaslon, svetlost 2
zemljevidi. Za več informacij si oglejte karte
zračne fotografije 6
T
tehnologija Wi‑Fi 38
tipka za vklop/izklop 1, 36
točke poti 12, 43
brisanje 13
človek v vodi 13
deljenje 40
kopiranje 40
navigacija do 13
ogled seznama 13
prikaz 9
projekcija 13
sledeno plovilo 32
sonar 21
urejanje 13
ustvarjanje 4, 12
tokokrogi 31
tovarniške nastavitve 40
sonar 23
Kazalo
support.garmin.com
Avgust 2019
190-02536-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising