Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Asennusohjeet

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Asennusohjeet
1 Valitse kiinnityspinnalle ja asennustelineelle sopivat
ECHOMAP™ ULTRA 100/120
SARJA
ASENNUSOHJEET
kiinnitystarvikkeet.
2 Merkitse asennustelineen
läpi.
avulla aloitusreiät ruuvinreikien
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Tarvittavat työkalut
• pora
• poranteriä
◦ asennusteline: pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
ja ruuveja
◦ upotusteline: 3,2 mm:n (1/8 tuuman) ja 9,5 mm:n
(3/8 tuuman) poranterät
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan tai asennustelineeseen ja
sen avulla kojelautaan.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Paikassa näet laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita
kätevästi.
• Asennuspaikan on kestettävä laitteen ja telineen paino.
• Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja
virtalähteeseen.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
Laitteen kiinnitys
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
3 Poraa aloitusreiät kiinnitystarvikkeiden mukaisella
poranterällä.
4 Kiinnitä asennusteline kiinnityspintaan valitsemillasi
kiinnitystarvikkeilla.
5 Poista liittimien suojakannet.
6 Aseta telakka asennustelineeseen ja kiristä sen nupit
7 Yhdistä telakkaan kaikki tarvittavat kaapelit ja lukitse ne
paikoilleen kääntämällä lukitusrenkaita myötäpäivään.
VIHJE: peitä käyttämättömät metalliliitännät korroosion
estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
.
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta. Käytä mahdollisuuksien
mukaan muovista työkalua.
Voit asentaa laitteen kojelautaan käyttämällä
upotusasennusmallia ja asianmukaisia tarvikkeita.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli asennuspaikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 13 mm:n (1/2 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuvio- tai pyörösahalla.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Kankea suojusten kulmat varovasti irti työkalulla, kuten
muovinpalasella tai ruuvitaltalla, ja irrota suojukset.
8 Varmista, että laitteen kiinnitysreiät osuvat mallin
aloitusreikien kohtaan.
9 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu mallin aloitusreikien
kohtaan, merkitse aloitusreikien uudet paikat malliin.
10 Poraa aloitusreiät 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
11 Irrota malli kiinnityspinnasta.
12 Aseta laite telakkaan.
13 Asenna kumitiiviste laitteen taakse.
Kumitiivisteen takana on tarra. Irrota tarran suojus, ennen
kuin kiinnität sitä laitteeseen.
Maaliskuu 2019
190-02536-02_0A
Kohde
Johtimen toiminto
Johdon väri
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Musta
Voima
Punainen
Laitteen liittäminen kaikuanturiin
Määritä sopiva kaikuanturi osoitteessa www.garmin.com
/transducers tai kysy lisätietoja paikalliselta Garmin kauppiaalta.
1 Asenna kaikuanturi veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.
Ohjaa
kaikuanturin kaapeli laitteen taakse siten, että sen
2
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä kaikuanturin kaapeli telakan asianmukaiseen porttiin.
14 Ennen kuin asetat sen aukkoon, yhdistä kaikki tarvittavat
kaapelit ja lukitse ne telakkaan kääntämällä lukitusrenkaita
myötäpäivään.
VIHJE: peitä käyttämättömät metalliliitännät korroosion
estämiseksi suojuksilla.
15 Aseta laite aukkoon.
16 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
17 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Laitteen asentaminen telakkaan
Kun kaapelit on liitetty telakkaan, laitteen voi asettaa telakkaan
nopeasti.
1 Aseta laitteen alaosa telakan alaosaan.
2 Kallista laitteen yläosaa telakkaa kohti.
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
Virtaliitäntä
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka paksuus on
3 Paina vapautusvivun painiketta ja paina vipua alaspäin,
kunnes laite napsahtaa paikoilleen.
vähintään 1.31 mm2 (16 AWG).
3 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
Liitä
virtajohto laitteeseen ja kiristä se kääntämällä
4
lukitusrengasta myötäpäivään.
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan vapautusvivussa olevaa painiketta ja vedä
Johdinsarja
• Johdinsarjaa käytetään NMEA 0183 laitteiden kanssa sekä
reitti- ja reittipistetietojen jakamiseen.
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen ja NMEA 0183
laitteisiin.
• Laitteessa on yksi sisäinen NMEA 0183 portti, johon voi liittää
NMEA 0183 yhteensopivia laitteita.
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava, käytä
1.31 mm2 (16 AWG) kaapelia tai paksumpaa.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä
0,33 mm2:n (22 AWG:n) kaapelia.
NMEA 2000 - huomioitavaa
vipua ylöspäin.
2 Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se pois telakasta.
®
®
Kohde
2
Johtimen toiminto
Johdon väri
NMEA Sisäinen 0183 portti Rx (tulo)
Ruskea
NMEA Sisäinen 0183 portti Tx (lähtö)
Sininen
HUOMAUTUS
Jos muodostat yhteyden aiemmin luotuun NMEA 2000
verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden
NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.
NMEA 2000 isolaattoria (010-11580-00) on käytettävä, jos
nykyisen NMEA 2000 verkon valmistaja on tuntematon.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Voit yhdistää laitteesi veneesi NMEA 2000 verkkoon ja jakaa
tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten antureista tai
VHF-radiosta. Tarvittavat NMEA 2000 kaapelit ja liittimet
myydään erikseen.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit ladata oppaan siirtymällä
osoitteeseen www.garmin.com ja valitsemalla laitteen
tuotesivulla Oppaat.
Telakassa olevaa NMEA 2000 porttia käytetään liittämiseen
NMEA 2000 vakioverkkoon.
Malli
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Vesitiiviys2
IEC 60529 IPX7
Suositeltu käyttölämpö- –15–55 °C (5–131 °F)
tila
Kohde
Kuvaus
Tulojännite
9–18 Vdc
Sulake
8A
Kompassin turvaväli
65 cm (25,6 tuumaa)
NMEA 2000 LEN
1
NMEA 2000 kulutus
Enintään 39 mA
Näytön tarkkuus
1280 x 800 kuvapistettä
Muistikortti
2 microSD korttipaikkaa,
muistikortin koko enintään
32 Gt
Reittipisteiden enimmäismäärä
5 000
Reittien enimmäismäärä
100
Aktiivisten jälkien enim- 50 000 reittipistettä, 50
mäismäärä
tallennettua jälkeä
ECHOMAP Ultra laite
NMEA 2000 laitekaapeli
NMEA 2000 virtajohto
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
Luotainmallit
12 Vdc:n virtalähde
Näytön tyyppi
WXGA
Etäisyys lähimpään
esteeseen
150 mm (6 tuumaa)
Taajuudet
Perinteinen: 50, 77, 83 tai
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 tai 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455,
800 tai 1100 kHz
Lähetysteho
600 W
Enimmäissyvyys
701 m (2 300 jalkaa), 77 kHz
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Tekniset tiedot
Malli
Tekniset tiedot
10 tuuman mallit Mitat (L x K x S)
1Kaikuanturin
Mittatiedot
295 x 195 x 98 mm (113/5 x
77/10 x 39/10 tuumaa)
Paino
2,35 kg (5,25 paunaa)
Näytön koko (L x K)
217 x 136 mm (8 1/2 x
5 2/5 tuumaa)
Enimmäisvirrankulutus1
26 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc, RMS)1
3A
Virran enimmäiskäyttö
(12 Vdc, RMS)1
6A
Langattomat taajuudet
ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi , 2,4 GHz (nimellinen
17,2 dBm)
ANT , 2,4 GHz (nimellinen
3,1 dBm)
Bluetooth , 2,4 GHz
(nimellinen 1,2 dBm)
Lähetys ja vastaanotto
®
®
5
x
PGN
Kuvaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoitevaatimus
126208
NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126996
Tuotetiedot
127250
Aluksen suunta
128259
Nopeus: vesiviittaus
128267
Veden syvyys
129539
GNSS-DOPit
129799
Radiotaajuus, -tila ja -virta
Paino
3,05 kg (6,75 paunaa)
130306
Tuulitiedot
Näytön koko (L x K)
261 x 163 mm (103/10 x
62/5 tuumaa)
130312
Lämpötila
Enimmäisvirrankulutus1
26 W
Lähetys
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc, RMS)1
3,3 A
Virran enimmäiskäyttö
(12 Vdc, RMS)1
Langattomat taajuudet
ja yhteyskäytännöt
Kaikki mallit
341 x 229 x 98 mm
9 x 39/10 tuumaa)
(132/
mukaan.
kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
2Laite
NMEA 2000 PGN-tiedot
®
12 tuuman mallit Mitat (L x K x S)
Materiaali
®
PGN
Kuvaus
126464
Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
6,1 A
127258
Magneettinen eranto
129025
Sijainti: nopea päivitys
Wi‑Fi, 2,4 GHz (nimellinen
18,5 dBm)
ANT, 2,4 GHz (nimellinen
1,2 dBm)
Bluetooth, 2,4 GHz
(nimellinen 1,0 dBm)
129026
COG ja SOG: nopea päivitys
129029
GNSS-sijaintitiedot
129283
Cross Track Error ‑virhe
129284
Navigointitiedot
Polykarbonaattimuovi
3
PGN
Kuvaus
129285
Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
Vastaanotto
PGN
Kuvaus
127245
Peräsin
127250
Aluksen suunta
127488
Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489
Moottorin parametrit: dynaaminen
127493
Lähetysparametrit: dynaaminen
127498
Moottorin parametrit: staattinen
127505
Nestetaso
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
128000
Merisortokulma
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808
DSC-soittotiedot
130310
Ympäristöparametrit
130311
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313
Ilmankosteus
130314
Todellinen ilmanpaine
130576
Pienen aluksen tila
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ECHOMAP™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Sana BLUETOOTH ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä
Garmin on lisenssi niiden käyttöön. NMEA , NMEA 2000 , NMEA 2000 logo ja NMEA
ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. microSD ja
microSD logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity merkki.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising