Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Installation guide | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Installationsvejledning

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Installationsvejledning
Bøjlemontering af enheden
ECHOMAP™ ULTRA 100/120
SERIEN
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
1 Vælg det monteringsudstyr, der passer til
monteringsoverfladen og til beslaget til bøjlemontering.
Anvend
beslaget til bøjlemontering
som skabelon til at
2
markere placeringen af forboringshullerne gennem
skruehullerne .
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Nødvendigt værktøj
• Boremaskine
• Bor
◦ Bøjlemontering: Borehoveder og skruer, der er egnede til
overfladen og udstyret
◦ Planmontering: 3,2 mm (1/8 tommer) og 9,5 mm
(3/8 tommer) borehoveder
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Stik- eller rundsav
• Fil og sandpapir
• Marineforsegler (valgfri)
Overvejelser om montering
Du kan planmontere enheden i instrumentbrættet eller
bøjlemontere enheden på instrumentbrættet.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående.
• Du skal kunne se skærmen klart og have nem adgang til
tasterne på enheden fra monteringsstedet.
• Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære
enheden og holderen.
• Kablerne skal være lange nok til at tilslutte komponenterne til
hinanden og til strøm.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke monteres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
3 Brug et passende borehoved til dit monteringsudstyr til at
bore de fire forboringshuller.
4 Brug det valgte monteringsudstyr til at fastgøre beslaget til
bøjlemontering til monteringsoverfladen.
5 Fjern vejrhætterne fra stikkene.
6 Placer holderen i beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering
.
7 Tilslut alle de nødvendige kabler til holderen, og drej
låseringene med uret for at låse kablerne til holderen.
TIP: For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal
ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
Plan montering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frirum mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Lirkning med metalværktøj, som f.eks. en skruetrækker, kan
beskadige dækrammen og enheden. Brug så vidt muligt
plasticværktøj til at lirke med.
Du kan også montere enheden i dit dashboard ved hjælp af
skabelonen til planmontering og det relevante udstyr.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til monteringsstedet.
3 Brug et 13 mm (1/2tommer) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for
at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje,
der er tegnet på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at se, om den passer.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.
Marts 2019
190-02536-02_0A
7 Brug et lirkeværktøj som f.eks. et fladt stykke plast eller en
skruetrækker til forsigtigt at lirke hjørnerne af dækrammen fri,
og fjern dækrammen.
8 Sørg for, at enhedens monteringshuller flugter med
forboringshullerne på skabelonen.
9 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter med
forboringshullerne på skabelonen, skal du markere
placeringerne af de nye forboringshuller på skabelonen.
10 Brug et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
11 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
12 Anbring enheden i holderen.
13 Montér gummipakningen på bagsiden af enheden.
Gummipakningen er klæbende på bagsiden. Kontroller, at du
har fjernet beskyttelsen, før du monterer den på enheden.
• Enheden har én intern NMEA 0183 port, der bruges til at
tilslutte NMEA 0183 kompatible enheder.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og
jordledningerne, skal du bruge en ledning på 1.31 mm2
(16 AWG) eller derover.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183 ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 0,33 mm2 (22 AWG)
ledning.
Punkt
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
NMEA intern 0183 port Rx (ind)
Brun
NMEA intern 0183 port Tx (ud)
Blå
Jord (strøm og NMEA 0183)
Sort
Effekt
Rød
Tilslutning af enheden til en transducer
14 Tilslut alle de nødvendige kabler, og drej låseringene med
uret for at fastgøre kablerne til holderen, inden du anbringer
dem i det udskårne hul.
TIP: For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal
ubrugte stik dækkes med vejrhætter.
15 Anbring enheden i det udskårne hul.
16 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende skruer.
17 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
Gå til www.garmin.com/transducers, eller kontakt din lokale
Garmin forhandler for at bestemme den passende
transducertype til dine behov.
1 Følg de instruktioner, der fulgte med transduceren, for at
installere den korrekt på din båd.
2 Træk transducerkablet til bagsiden af enheden væk fra kilder
med elektriske forstyrrelser.
3 Tilslut transducerkablet til den relevante port på holderen.
Installation af enheden i holderen
Når kablerne er sluttet til holderen, kan du hurtigt sætte enheden
i holderen.
1 Placer enhedens monteringsbeslag i bunden af holderen.
2 Vip enhedens top mod holderen.
Installation af kabler og stik
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.
2 Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du
bruge en ledning på 1.31 mm2 (16 AWG) eller derover.
3 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
4 Tilslut strømkablet til enheden, og drej låseringen med uret
for at fastgøre den.
Ledningsnet
• Ledningsnettet bruges til NMEA 0183 enheder og til at dele
rute- og waypoint-oplysninger.
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm og NMEA 0183
enheder.
®
2
3 Tryk på knappen på udløserarmen, og skub udløserarmen
ned, indtil enheden klikker på plads.
Afmontering af enheden fra holderen
1 Tryk på knappen på udløserarmen på holderen, og træk
armen op.
2 Vip enheden forover, og løft enheden ud af holderen.
Overvejelser vedrørende NMEA 2000
®
BEMÆRK
Hvis du opretter forbindelse til et eksisterende NMEA 2000
netværk, skal du identificere NMEA 2000 strømkablet. Du
behøver kun et NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000
netværket kan anvendes.
En NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) skal bruges i
installationer, hvor den eksisterende NMEA 2000
netværksudbyder er ukendt.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Du kan tilslutte din enhed til et NMEA 2000 netværk på båden
for at dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
VHF-radio. De nødvendige NMEA 2000 kabler og stik sælges
separat.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du gå til www.garmin.com og vælge Manuals på
produktsiden for enheden.
Porten, der er mærket NMEA 2000 på holderen, bruges til at
slutte den til et NMEA 2000 standardnetværk.
Element
Model
Specifikation
Mål
12 tommer
modeller
Mål (B x H x D)
341 x 229 x 98 mm (132/5 x
9 x 39/10 tommer)
Vægt
3,05 kg (6,75 lb.)
Displaystørrelse (B x
H)
261 x 163 mm (103/10 x
62/5 tommer)
Maks. effektforbrug1
26 W
Typisk strømforbrug
ved 12 V DC (RMS)1
3,3 A
Maks. strømforbrug
ved 12 V DC (RMS)1
6,1 A
Trådløse frekvenser og Wi‑Fi, 2,4 GHz ved 18,5
protokoller
dBm nominelt
ANT, 2,4 GHz ved 1,2 dBm
nominelt
Bluetooth, 2,4 GHz ved 1,0
dBm nominelt
Alle modeller
Materiale
Polycarbonatplast
Vandtæthedsklasse2
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Fra -15° til 55°C (fra 5° til
131°F)
Indgangsspænding
Fra 9 til 18 Vdc
Sikring
8A
Sikkerhedsafstand for
kompas
65 cm (25,6 tommer)
NMEA 2000 LEN
1
NMEA 2000 Forbrug
39 mA maks.
Skærmopløsning
1280 x 800 pixels
Hukommelseskort
2 microSD kortlæsere;
maks. størrelse: 32 GB
Maks. antal waypoints
5.000
Maks. antal ruter
100
Maks. antal aktive
sporpunkter
50.000 punkter; 50 gemte
ruter
Skærmtype
WXGA
Afstand til nærmeste
forhindring
150 mm (6")
Frekvenser
Traditionel: 50, 77, 83 eller
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 eller 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455,
800 eller 1.100 kHz
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Sendestyrke
600 W
NMEA 2000T-stik
Maksimal dybde
701 m (2300 fod) ved
77 kHz
Beskrivelse
ECHOMAP Ultra enhed
NMEA 2000 dropkabel
Ekkolodsmodeller
NMEA 2000 strømkabel
Tænding eller serieafbryder
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
®
1Afhænger
Specifikationer
af transduceren.
kan tåle at blive nedsænket i vand ned til 1 meters
dybde i 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
2Enheden
Model
Specifikation
Mål
10 tommer
modeller
Mål (B x H x D)
295 x 195 x 98 mm (113/5 x
77/10 x 39/10 tommer)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Vægt
2,35 kg (5,25 lb.)
Send og modtag
Displaystørrelse (B x
H)
217 x 136 mm (81/2 x
52/5 tommer)
PGN
Maks. effektforbrug1
26 W
Typisk strømforbrug
ved 12 V DC (RMS)1
3A
Maks. strømforbrug
ved 12 V DC (RMS)1
6A
Beskrivelse
059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
Trådløse frekvenser og Wi‑Fi , 2,4 GHz ved 17,2
protokoller
dBm nominelt
ANT , 2,4 GHz ved 3,1 dBm
nominelt
Bluetooth , 2,4 GHz ved 1,2
dBm nominelt
®
®
®
126996 Produktoplysninger
127250 Fartøjsretning
128259 Hastighed: i forhold til vand
128267 Vanddybde
129539 GNSS DOP'er
3
PGN
Beskrivelse
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
PGN
Beskrivelse
126464
Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
127258
Magnetisk variation
129025
Position: hurtig opdatering
129026
COG/SOG: hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
129285
Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
129540
Antal synlige GNSS-satellitter
Modtag
PGN
Beskrivelse
127245
Ror
127250
Fartøjsretning
127488
Motorparametre: hurtig opdatering
127489
Motorparametre: dynamiske
127493
Gearparametre: dynamiske
127498
Motorparametre: statiske
127505
Væskeniveau
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798
AIS SAR flyposition
128000
Nautisk afdriftsvinkel
129802
AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808
DSC-opkaldsoplysninger
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre (forældet)
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
130576
Status som lille fartøj
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ECHOMAP™ er et varemærke
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Navnet BLUETOOTH og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver
brug deraf af Garmin foregår på licens. NMEA , NMEA 2000 , NMEA 2000 logoet og
NMEA er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.
microSD og microSD logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.Wi‑Fi er et
registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising