Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Navodila za namestitev

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Navodila za namestitev
Namestitev naprave na obročni nosilec
DRUŽINA ECHOMAP™ ULTRA
100/120
NAVODILA ZA NAMESTITEV
Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
OBVESTILO
Če nameravate nosilec namestiti na površino iz steklenih vlaken
z vijaki, je priporočljivo, da uporabite stožčasti sveder, s katerim
izvrtate plosko izvrtino le skozi vrhnji sloj iz poliestrske smole.
Na ta način lahko preprečite pokanje sloja iz poliestrske smole
pri privijanju vijakov.
1 Izberite komplet za namestitev, ki je primeren za
namestitveno površino in konzolo obročnega nosilca.
uporabite za šablono in skozi
luknje za vijake označite vodilne luknje .
2 Konzolo obročnega nosilca
POZOR
Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala,
zaščito za ušesa in protiprašno masko.
OBVESTILO
Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani
površine.
3 S svedrom, ki je primerno velik za izbrani komplet za
namestitev, izvrtajte štiri vodilne luknje.
Napravo namestite v skladu s temi navodili, da zagotovite
najboljše delovanje in preprečite poškodbe plovila.
Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev.
Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke
Garmin .
5 S priključkov odstranite zaščitne pokrovčke.
6 Priklopno postajo namestite na konzolo obročnega nosilca
Potrebna orodja
7 Na priklopno postajo priklopite vse potrebne kable in zavrtite
®
• Vrtalnik
• Svedri
◦ Obročni nosilec: ustrezni svedri in vijaki za površino in
pritrdilne elemente
◦ Vdelana namestitev: sveder s premerom 3,2 mm
(1/8 palca) in sveder s premerom 9,5 mm (3/8 palca)
• Križni izvijač PH2
• Vbodna žaga ali kotna brusilka
• Pila in brusilni papir
• Navtično tesnilno sredstvo (izbirno)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
Za namestitev naprave lahko uporabite vdelano namestitev v
armaturno ploščo ali namestitev z obročnim nosilcem na
armaturno ploščo.
Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte naslednje dejavnike.
• Lokacija namestitve mora omogočati jasen pogled na zaslon
in dostop do tipk na napravi.
• Lokacija namestitve mora biti dovolj močna, da lahko podpira
napravo in nosilec.
• Kabli morajo biti dovolj dolgi za priklop sestavnih delov in
napajanja.
• Preprečite motnje magnetnega kompasa in naprave ne
namestite na manjši razdalji od kompasa, kot je navedeno v
specifikacijah za izdelek pri razdalji, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa.
4 Z izbranim kompletom za namestitev pritrdite konzolo
obročnega nosilca na namestitveno površino.
in privijte gumba
.
zaklepne obročke v smeri urinega kazalca, da kable pritrdite
na priklopno postajo.
NAMIG: na priključke, ki jih ne boste uporabljali, nataknite
priložene zaščitne pokrovčke, da preprečite rjavenje
kovinskih stikov.
Vdelana namestitev naprave
OBVESTILO
Bodite previdni pri žaganju odprtine za vdelano namestitev
naprave. Med ohišjem in luknjami je zelo malo prostora, zato
pazite, da ne izžagate prevelike odprtine, saj lahko to poslabša
stabilnost naprave po namestitvi.
S kovinskim orodjem za privzdigovanje, kot je izvijač, lahko
poškodujete zaščitne letvice in napravo. Če je le mogoče, za
privzdigovanje uporabite orodje iz plastike.
Napravo lahko namestite v armaturno ploščo s šablono in
ustreznim kompletom za vdelano namestitev.
1 Obrežite šablono in preverite, ali se prilega lokaciji, na kateri
želite namestiti napravo.
2 Pritrdite šablono na lokacijo namestitve.
3 S svedrom s premerom 13 mm (1/2 palca) izvrtajte eno ali več
lukenj v vogalih neprekinjene črte na šabloni, da
namestitveno površino pripravite za žaganje.
4 Z vbodno žago ali kotno brusilko izrežite namestitveno
površino vzdolž neprekinjene črte na šabloni.
5 Vstavite napravo v izrezano odprtino in preverite, ali se
prilega.
Marec 2019
190-02536-02_0A
6 Po potrebi s pilo in brusilni papirjem natančno prilagodite
velikost odprtine.
7 Z orodjem, kot je ploski predmet iz plastike ali izvijač,
previdno privzdignite vogale zaščitnih letvic in odstranite
letvice.
8 Prepričajte se, da so luknje za namestitev na napravi
poravnane z vodilnimi luknjami na šabloni.
9 Če luknje za namestitev na napravi niso poravnane z
vodilnimi luknjami na šabloni, označite nove lokacije vodilnih
lukenj na šabloni.
10 S svedrom s premerom 3,2 mm (1/8 palca) izvrtajte vodilne
luknje.
11 Odstranite šablono z namestitvene površine.
12 Napravo namestite v priklopno postajo.
13 Na hrbtno stran naprave namestite gumijasto tesnilo .
Gumijasto tesnilo ima na hrbtni strani lepilo. Preden ga
namestite na napravo, morate odstraniti zaščitno folijo.
• Kabelski snop povezuje napravo z virom napajanja in
napravami NMEA 0183.
• Naprava ima ena notranja vrata NMEA 0183, ki se
uporabljajo za priklop naprav, združljivih s specifikacijo
NMEA 0183.
• Če je treba podaljšati žice za napajanje in ozemljitev, morate
uporabiti žico s prečnim presekom 1.31 mm2 (16 AWG) ali
večjo žico.
• Če je treba podaljšati žice NMEA 0183 ali žice za alarm,
morate uporabiti žico s prečnim presekom 0,33 mm2
(22 AWG).
Element
Funkcija žice
Barva žice
NMEA 0183 notranja vrata Rx (vhod)
Rjava
NMEA 0183 notranja vrata Tx (izhod)
Modra
Ozemljitev (napajanje in NMEA 0183)
Črna
Moč
Rdeča
Priklop naprave na pretvornik
14 Priklopite vse potrebne kable in zavrtite zaklepne obročke v
smeri urinega kazalca, da kable pritrdite na priklopno postajo,
preden jo vstavite v izrezano odprtino.
NAMIG: na priključke, ki jih ne boste uporabljali, nataknite
zaščitne pokrovčke, da preprečite rjavenje kovinskih stikov.
15 Napravo vstavite v izrezano odprtino.
16 Napravo pritrdite na namestitveno površino s priloženimi
vijaki.
17 Zaščitne letvice namestite tako, da jih zataknete okoli robov
naprave.
Če želite ugotoviti, katera vrsta pretvornika je primerna za vaše
potrebe, obiščite spletno mesto www.garmin.com/transducers ali
se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Garmin.
1 Za pravilno namestitev pretvornika na plovilo upoštevajte
navodila, ki so priložena pretvorniku.
2 Kabel pretvornika speljite do hrbtne strani naprave tako, da
ne poteka v bližini virov električnih motenj.
3 Priklopite ga na ustrezna vrata na priklopni postaji.
Namestitev naprave v priklopno postajo
Ko so kabli priklopljeni na priklopno postajo, lahko napravo hitro
namestite v polnilno postajo.
1 Spodnji rob naprave postavite na spodnji del priklopne
postaje.
2 Zgornji del naprave nagnite proti priklopni postaji.
Namestitev kablov in priključkov
Priklop na napajanje
OPOZORILO
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
1 Napajalni kabel speljite do vira napajanja in naprave.
2 Po potrebi žice podaljšajte z žico s prečnim presekom
1.31 mm2 (16 AWG) ali večjo žico.
3 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja (+), črno
žico pa na negativni pol akumulatorja (–).
4 Napajalni kabel priklopite na napravo in ga pritrdite tako, da
zaklepni obroček zavrtite v smeri urinega kazalca.
Kabelski snop
• Kabelski snop se uporablja za naprave NMEA 0183 ter
izmenjavo informacij o načrtovanih poteh in točkah poti.
®
2
3 Pritisnite gumb ročice za sprostitev in ročico potisnite
navzdol, da se naprava zaskoči.
Odstranitev naprave s priklopne postaje
1 Pritisnite gumb ročice za sprostitev na priklopni postaji in
ročico povlecite navzgor.
2 Nagnite napravo naprej in jo dvignite iz priklopne postaje.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
omrežju NMEA 2000
Model
®
OBVESTILO
Pri priklopu na obstoječe omrežje NMEA 2000 določite
napajalni kabel NMEA 2000. Za pravilno delovanje omrežja
NMEA 2000 je potreben samo en napajalni kabel NMEA 2000.
Uporabite stikalo za izklop napajanja NMEA 2000
(010-11580-00), ko proizvajalec obstoječega omrežja NMEA
2000 ni znan.
Če nameščate napajalni kabel NMEA 2000, ga morate priklopiti
na stikalo za kontakt plovila ali prek drugega zaporednega
stikala.Naprave NMEA 2000 izpraznijo akumulator, če je
napajalni kabel NMEA 2000 priklopljen neposredno na
akumulator.
Mere
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
3A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
6A
Frekvence in protokoli
brezžičnih omrežij
Wi‑Fi , 2,4 GHz pri nazivni
moči 17,2 dBm
ANT , 2,4 GHz pri nazivni
moči 3,1 dBm
Bluetooth , 2,4 GHz pri
nazivni moči 1,2 dBm
®
®
®
12-palčni
modeli
Mere (Š x V x G)
341 × 229 × 98 mm (132/5 ×
9 × 39/10 palca)
Teža
3,05 kg (6,75 lb)
Velikost zaslona (Š x V) 261 × 163 mm (103/10 ×
62/5 palca)
Napravo lahko priklopite na omrežje NMEA 2000 na plovilu za
skupno rabo podatkov iz naprav, združljivih z omrežjem NMEA
2000, kot so senzorji ali radio VHF. Potrebni kabli in priključki
NMEA 2000 so na prodaj posebej.
Če se ne spoznate na NMEA 2000, preberite poglavje "Osnove
omrežja NMEA 2000" v Tehničnih referencah za izdelke NMEA
2000. Za prenos tega dokumenta obiščite spletno mesto
www.garmin.com in izberite možnost Priročniki na strani za vašo
napravo.
Vrata na priklopni postaji z oznako NMEA 2000 se uporabljajo
za priklop na standardno omrežje NMEA 2000.
Vsi modeli
Element
Specifikacija
Največja poraba
energije1
26 W
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
3,3 A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
(RMS)1
6,1 A
Frekvence in protokoli
brezžičnih omrežij
Wi‑Fi, 2,4 GHz pri nazivni
moči 18,5 dBm
ANT, 2,4 GHz pri nazivni
moči 1,2 dBm
Bluetooth, 2,4 GHz pri
nazivni moči 1,0 dBm
Material
Polikarbonatna plastika
Nazivna vodotesnost2
IEC 60529 IPX7
Temperaturno območje
Od –15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
Vhodna napetost
Od 9 do 18 Vdc
Varovalka
8A
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
65 cm (25,6 palca)
Faktor enakovrednosti
obremenitve (LEN)
NMEA 2000
1
Tok NMEA 2000
Največ 39 mA
Opis
Ločljivost zaslona
1280 × 800 slikovnih pik
Naprava ECHOMAP Ultra
Pomnilniška kartica
2 reži za kartice microSD ;
velikost kartice največ
32 GB
Največje število točk
poti
5000
Največje število
načrtovanih poti
100
Največje število točk
aktivne sledi
50.000 točk, 50 shranjenih
sledi
Vrsta zaslona
WXGA
Povezovalni kabel NMEA 2000
Napajalni kabel NMEA 2000
Stikalo za kontakt ali zaporedno stikalo
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Priključek T NMEA 2000
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Specifikacije
Specifikacija
Mere
10-palčni
modeli
Mere (Š x V x G)
295 × 195 × 98 mm (113/5 ×
77/10 × 39/10 palca)
Teža
2,35 kg (5,25 lb)
Velikost zaslona (Š x V) 217 × 136 mm (81/2 ×
52/5 palca)
Največja poraba
energije1
Oddaljenost od najbližje 150 mm (6 palcev)
ovire
Modeli sonarjev Frekvence
Model
26 W
®
Običajni: 50, 77, 83 ali
200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 ali 800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455,
800 ali 1100 kHz
Oddajna moč
600 W
Največja globina
701 m (2300 čevljev) pri
77 kHz
3
1Odvisno
od pretvornika.
zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
PGN
2Naprava
130314 Dejanski tlak
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registriranih v ZDA in drugih državah. ECHOMAP™ je blagovna znamka družbe Garmin
Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
130576 Stanje majhnih plovil
®
Pošiljanje in sprejemanje
PGN
Opis
Opis
059392 Potrditev ISO
Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Garmin ima licenco za uporabo tega imena. NMEA , NMEA 2000 , logotip NMEA 2000
in NMEA so registrirane blagovne znamke združenja National Marine Electronics
Association. microSD in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC.Wi‑Fi
je registrirana znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation.
®
059904 Zahteva ISO
®
060928 Zahtevek za naslov ISO
126208 NMEA: ukazovanje, zahteva in potrditev delovanja skupine
126996 Informacije o izdelku
127250 Smer plovila
128259 Hitrost: glede na vodo
128267 Globina vode
129539 Zmanjšanja natančnosti (DOP) GNSS
129799 Radijska frekvenca, način in moč
130306 Podatki o vetru
130312 Temperatura
Oddajanje
PGN
Opis
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama številk PGN za delovanje
skupine
127258 Magnetna variacija
129025 Položaj: hitra posodobitev
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh (SOG): hitra posodobitev
129029 Podatki o položaju GNSS
129283 Napaka proge
129284 Navigacijski podatki
129285 Navigacijske informacije o načrtovani poti in točki poti
129540 Vidni sateliti GNSS
Sprejemanje
PGN
®
®
Opis
127245 Krmilo
127250 Smer plovila
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
127489 Parametri motorja: dinamični
127493 Parametri prenosa: dinamični
127498 Parametri motorja: statični
127505 Raven tekočine
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za razred A
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za razred B
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o položaju za razred B
129794 Statični in s potovanjem povezani podatki sistema AIS za
razred A
129798 Poročilo sistema AIS o položaju zrakoplova za iskanje in
reševanje
128000 Kot navtičnega odklona
129802 Z varnostjo povezano oddajno sporočilo sistema AIS
129808 Informacije o klicu DSC
130310 Okoljski parametri
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
130313 Vlažnost
support.garmin.com
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising