Garmin | ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer | User manual | Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Korisnički priručnik

Garmin ECHOMAP™ Ultra 106sv, With GT54UHD-TM Transducer Korisnički priručnik
ECHOMAP ULTRA SERIJA
™
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ActiveCaptain , BlueChart i FUSION trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. ECHOMAP™, FUSIONLink™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, Panoptix™, Reactor™ i SteadyCast™ trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA
2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). microSD i logotip microSD trgovački su znakovi tvrtke SD-3C,
LLC. SiriusXM registrirani je trgovački znak tvrtke SiriusXM Radio Inc. Standard Mapping registrirani je trgovački znak tvrtke Standard Mapping Service, LLC. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak
tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Svi ostali trgovački znakovi i autorska prava pripadaju njihovim
vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled sprijeda .......................................................................... 1
Pregled priključaka ................................................................. 1
Dodjeljivanje tipke prečaca .................................................... 1
Savjeti i prečaci ........................................................................... 1
Preuzimanje priručnika s interneta ............................................. 1
Garmin centar za podršku .......................................................... 1
Umetanje memorijskih kartica ..................................................... 1
Primanje signala GPS satelita .................................................... 1
Odabir izvora GPS-a .............................................................. 2
Prilagođavanje plotera................................................... 2
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 2
Prilagođavanje stranica .............................................................. 2
Stvaranje nove kombinirane stranice pomoću uređaja
ECHOMAP Ultra .................................................................... 2
Postavljanje vrste plovila ............................................................ 2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 2
Podešavanje rada boja ............................................................... 2
Promjena pozadinske slike ......................................................... 2
Aplikacija ActiveCaptain................................................ 2
ActiveCaptain uloge .................................................................... 2
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain .................................. 2
Omogućivanje pametnih obavijesti ............................................. 3
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain ............ 3
Nadogradnja karata pomoću aplikacije ActiveCaptain ............... 3
Karte i 3D prikazi karte ................................................... 3
Navigacijska karta i ribolovna karta ............................................ 4
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem ........................ 4
Simboli karte .......................................................................... 4
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 4
Stvaranje točke na karti ......................................................... 4
Kretanje prema odredištu na karti .......................................... 4
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti ...................... 4
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama ..................... 5
Linija smjera i oznake kutova ................................................. 5
Premium karte ............................................................................ 5
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena .................................................................................... 5
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti .......................... 6
Pregled fotografija orijentira iz zraka ...................................... 6
Sustav za automatsko identificiranje .......................................... 6
Simboli određivanja AIS cilja .................................................. 6
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva .......................... 6
Aktivacija cilja za AIS plovilo .................................................. 7
Prikaz popisa AIS prijetnji ...................................................... 7
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni ........................ 7
AIS signali pomoći ................................................................. 7
Isključivanje AIS prijema ........................................................ 7
AIS oznake za pomoć pri navigaciji ....................................... 7
Izbornik karte .............................................................................. 8
Slojevi karte ........................................................................... 8
Postavke karte Fish Eye 3D ................................................... 9
Podržane karte ........................................................................... 9
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw
Contours..........................................................................9
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 10
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu ....... 10
Garmin Quickdraw zajednica .................................................... 10
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
ActiveCaptain ....................................................................... 10
Sadržaj
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
Garmin Connect ................................................................... 10
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours ....................... 11
Navigacija pomoću plotera.......................................... 11
Osnovna pitanja o navigaciji ..................................................... 11
Odredišta .................................................................................. 12
Pretraživanje odredišta prema nazivu ................................. 12
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte ....................... 12
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga ........................... 12
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi
na ......................................................................................... 12
Zaustavljanje navigacije ....................................................... 12
Točke ........................................................................................ 12
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke ................... 12
Stvaranje točke na drugoj lokaciji ........................................ 12
Označavanje lokacije čovjeka u moru (MOB) ...................... 12
Projekcija točke .................................................................... 12
Pregled popisa svih međutočaka ......................................... 12
Uređivanje spremljene točke ................................................ 12
Pomicanje spremljene točke ................................................ 12
Pretraživanje i navigacija do spremljene točke .................... 13
Brisanje točke ili točke MOB ................................................ 13
Brisanje svih međutočaka .................................................... 13
Rute .......................................................................................... 13
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije ............ 13
Stvaranje i spremanje rute ................................................... 13
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja ........... 13
Uređivanje spremljene rute .................................................. 13
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ..................... 13
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom .................................................................................... 14
Brisanje spremljene rute ...................................................... 14
Brisanje svih spremljenih ruta .............................................. 14
Automatsko navođenje ............................................................. 14
Postavljanje i praćenje puta za Autom. navođ. .................... 14
Stvaranje i spremanje puta za Autom. navođ. ..................... 14
Prilagođavanje puta automatskog navođenja ...................... 14
Poništavanje izračuna za Autom. navođ. u tijeku ................ 14
Postavljanje vremena dolaska ............................................. 14
Konfiguracija putanje automatskog navođenja .................... 14
Trase ......................................................................................... 15
Prikaz tragova ...................................................................... 15
Postavljanje boje aktivne trase ............................................ 15
Spremanje aktivne trase ...................................................... 15
Prikaz popisa spremljenih trasa ........................................... 15
Uređivanje spremljene trase ................................................ 15
Spremanje traga kao rute .................................................... 16
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom .................... 16
Brisanje spremljene trase .................................................... 16
Brisanje svih spremljenih trasa ............................................ 16
Ponovno trasiranje aktivne trase ......................................... 16
Brisanje aktivne trase ........................................................... 16
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja ... 16
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika traga ............... 16
Granice ..................................................................................... 16
Stvaranje granice ................................................................. 16
Pretvaranje rute u granicu .................................................... 16
Pretvaranje traga u granicu .................................................. 16
Uređivanje granice ............................................................... 16
Postavljanje alarma granice ................................................. 16
Brisanje granice ................................................................... 17
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................. 17
Sonar fishfinder uređaja.............................................. 17
Prekid odašiljanja signala sonara ............................................. 17
Promjena prikaza sonara .......................................................... 17
Prikaz Uobičajeno sonara ......................................................... 17
i
Prikaz sonara podijeljene frekvencije .................................. 17
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem ............................. 17
Garmin ClearVü prikaz sonara ................................................. 17
SideVü prikaz sonara ................................................................ 17
SideVü tehnologija skeniranja ............................................. 18
Prikazi Panoptix sonara ............................................................ 18
Prikaz donjeg LiveVü sonara ............................................... 18
Prikaz prednjeg LiveVü sonara ............................................ 18
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara ..................................... 18
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara ............................... 19
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara .................................. 19
FrontVü prikaz sonara .......................................................... 19
Panoptix LiveScope prikaz sonara ...................................... 19
Prikaz bljeskalice ...................................................................... 19
Prečaci do stranice bljeskalice ............................................. 19
Odabir vrste sonde ................................................................... 20
Kalibracija kompasa ............................................................. 20
Odabir izvora sonara ................................................................ 20
Promjena naziva izvora sonara ............................................ 20
Stvaranje točke na zaslonu sonara .......................................... 20
Pauziranje prikaza sonara ........................................................ 20
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara ................................... 20
Pregled povijesti sonara ........................................................... 20
Dijeljenje sonara ....................................................................... 20
Podešavanje razine detalja ...................................................... 21
Prilagođavanje intenziteta boje ................................................. 21
Snimke sonara .......................................................................... 21
Snimanje prikaza sonara ..................................................... 21
Zaustavljanje snimanja sonara ............................................ 21
Brisanje snimke sonara ........................................................ 21
Reprodukcija snimki sonara ................................................. 21
Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i SideVü sonara .. 21
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara ................ 22
Postavljanje brzine pomicanja ............................................. 22
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine ....................... 22
Postavke izgleda sonara ...................................................... 22
Alarmi sonara ....................................................................... 22
Napredne postavke sonara .................................................. 22
Postavke instalacije sonde ................................................... 23
Frekvencije sonara ............................................................... 23
Uključivanje funkcije A-Scope .............................................. 23
Postavke sonara Panoptix ........................................................ 23
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja ..... 23
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü ....................... 24
Izbornik LiveVü Forward i FrontVü sonara ........................... 24
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü ................................. 24
Postavke izgleda za RealVü ................................................ 24
Postavke instalacije Panoptix sonde ................................... 24
Autopilot........................................................................ 25
Zaslon autopilota ...................................................................... 25
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja .......................... 26
Postavljanje uštede energije ................................................ 26
Odabir preferiranog izvora smjera ....................................... 26
Uključivanje autopilota .............................................................. 26
Oblici za upravljanje .................................................................. 26
Slijeđenje oblika polukružnog zaokreta ............................... 26
Postavljanje i slijeđenje kružnog oblika ............................... 26
Postavljanje i slijeđenje cik-cak oblika ................................. 26
Slijeđenje oblika Williamsonovog zaokreta .......................... 26
Reactor™ daljinski upravljač za sustav autopilota ................... 26
Uparivanje Reactor daljinskog upravljača za sustav autopilota
i plotera ................................................................................ 26
Promjena funkcija tipki za akciju na Reactor daljinskom
upravljaču za sustav autopilota ............................................ 26
Jedriličarske značajke ................................................. 27
Postavljanje vrste plovila .......................................................... 27
ii
Jedriličarska utrka ..................................................................... 27
Pomoć do startne linije ......................................................... 27
Korištenje štoperice ............................................................. 27
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene ....... 27
Postavke layline linija ................................................................ 27
Postavljanje dubine kobilice ..................................................... 27
Rad autopilota na jedrilici ......................................................... 28
Držanje uz vjetar .................................................................. 28
Okret uz vjetar i okret niz vjetar ........................................... 28
Upravljanje Force™ vanbrodskim motorom.............. 28
Povezivanje s vanbrodskim motorom ....................................... 29
Dodavanje kontrola vanbrodskog motora zaslonima ................ 29
Upravljačka traka vanbrodskog motora ............................... 29
Postavke vanbrodskog motora ................................................. 29
Dodjela prečaca tipkama prečaca daljinskog upravljača za
vanbrodski motor ................................................................. 29
Kalibracija kompasa vanbrodskog motora ........................... 30
Postavljanje pomaka pramca ............................................... 30
Mjerači i grafikoni......................................................... 30
Čitanje kompasa ....................................................................... 30
Pregled mjerača puta ................................................................ 30
Ponovno postavljanje mjerača puta ..................................... 30
Prikaz mjerača goriva i motora ................................................. 30
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima ..................... 30
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima ................. 30
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada motora ..... 30
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva .......... 30
Postavljanje alarma za gorivo ................................................... 30
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo ............................. 31
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom količinom
goriva u plovilu ..................................................................... 31
Prikaz mjerača vjetra ................................................................ 31
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje ............................ 31
Konfiguriranje izvora brzine ................................................. 31
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra ...................... 31
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar .................................................................................... 31
Digitalno prebacivanje................................................. 31
Dodavanje i uređivanje stranice za digitalno prebacivanje ....... 31
Morske mijene, struje i informacije o nebu................ 31
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena .................. 31
Informacije stanice za mjerenje morskih struja ......................... 31
Informacije o nebu .................................................................... 31
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za
mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi datum .. 32
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerenje morskih
struja ......................................................................................... 32
Digitalno selektivno pozivanje.................................... 32
Ploter i funkcija NMEA 0183 VHF radija ................................... 32
Uključivanje DSC-a ................................................................... 32
DSC popis ................................................................................. 32
Pregled DSC popisa ............................................................ 32
Dodavanje DSC kontakta ..................................................... 32
Dolazni pozivi u pomoć ............................................................. 32
Kretanje prema plovilu u nevolji ........................................... 32
Praćenje položaja ..................................................................... 32
Pregled izvješća o položaju ................................................. 32
Kretanje prema praćenom plovilu ........................................ 32
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila ............ 32
Uređivanje informacija u izvješću o položaju ....................... 32
Brisanje poziva za izvješće o položaju ................................ 33
Staze plovila na karti ............................................................ 33
Pojedinačni rutinski pozivi ......................................................... 33
Odabir DSC kanala .............................................................. 33
Sadržaj
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva .......................... 33
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju ............ 33
Media Player................................................................. 33
Otvaranje Media playera ........................................................... 33
Ikone .................................................................................... 33
Odabir izvora medija ................................................................. 33
Reprodukcija glazbe ................................................................. 33
Traženje glazbe ................................................................... 33
Postavljanje pjesme na ponavljanje ..................................... 33
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje ........................... 33
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju ............... 33
Podešavanje glasnoće ............................................................. 34
Omogućavanje i onemogućavanje zona .............................. 34
Isključivanje zvuka medija .................................................... 34
VHF radio .................................................................................. 34
Skeniranje VHF kanala ........................................................ 34
Prilagođavanje VHF blokade ............................................... 34
Radio ........................................................................................ 34
Postavljanje regije tunera ..................................................... 34
Promjena radiostanice ......................................................... 34
Promjena načina podešavanja ............................................ 34
Prethodno definirane postavke ............................................ 34
Reprodukcija DAB stanica ........................................................ 34
Postavljanje DAB regije tunera ............................................ 34
Traženje DAB stanica .......................................................... 34
Promjena DAB stanice ......................................................... 34
Popis DAB kanala ................................................................ 34
SiriusXM® satelitski radio ......................................................... 35
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija ................................. 35
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio .................................. 35
Prilagođavanje vodiča kroz kanale ...................................... 35
Spremanje SiriusXM kanala na popis .................................. 35
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju ......... 35
Postavljanje naziva uređaja ...................................................... 35
Nadogradnja softvera media playera ........................................ 35
Konfiguracija uređaja................................................... 36
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje ....................... 36
Postavke sustava ...................................................................... 36
Postavke zaslona ................................................................. 36
GPS postavke ...................................................................... 36
Prikaz zapisa događaja ........................................................ 36
Prikaz informacija o softveru sustava .................................. 36
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci .......................................................... 36
Postavke Moje plovilo ............................................................... 36
Postavljanje dubine kobilice ................................................. 37
Postavljanje pomaka temperature vode .............................. 37
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu ............... 37
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo ............................. 37
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom količinom
goriva u plovilu ..................................................................... 37
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva ................................................................................... 37
Komunikacijske postavke ......................................................... 38
NMEA 0183 .......................................................................... 38
NMEA 2000 postavke .......................................................... 38
Wi‑Fi mreža .......................................................................... 38
Postavljanje alarma .................................................................. 38
Navigacijski alarmi ............................................................... 38
Alarmi sustava ..................................................................... 39
Alarmi sonara ....................................................................... 39
Postavljanje alarma za gorivo .............................................. 39
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni ...................... 39
Postavke jedinica ...................................................................... 39
Postavke navigacije .................................................................. 39
Ostale postavke plovila ............................................................. 40
Sadržaj
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje .... 40
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima.. 40
Povezivanje s Garmin uređajem za dijeljenje korisničkih
podataka ................................................................................... 40
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih proizvođača ........ 40
Kopiranje korisničkih podataka s memorijske kartice ............... 40
Kopiranje korisničkih podataka na memorijsku karticu ............. 40
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu ...................... 40
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort u ploter ............... 41
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo ............................ 41
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter ........................ 41
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu ......... 41
Brisanje spremljenih podataka ................................................. 41
Dodatak ......................................................................... 41
Registracija uređaja putem aplikacije Garmin Express ............ 41
Nadogradnja softvera ............................................................... 41
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu ............... 41
Nadogradnja softvera uređaja ............................................. 42
Čišćenje zaslona ....................................................................... 42
Snimke zaslona ........................................................................ 42
Snimanje zaslona ................................................................. 42
Kopiranje snimki zaslona na računalo ................................. 42
Rješavanje problema ................................................................ 42
Uređaj ne prima GPS signal ................................................ 42
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje .......................... 42
Moj sonar ne radi ................................................................. 43
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................. 43
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ............................. 43
Specifikacije .............................................................................. 43
Svi modeli ............................................................................ 43
Modeli od 10 inča ................................................................. 43
Modeli od 12 inča ................................................................. 43
Specifikacije sonarnih modela ............................................. 43
NMEA 0183 – informacije .................................................... 43
NMEA 2000 PGN – informacije ........................................... 44
Indeks............................................................................ 45
iii
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Pregled sprijeda
• Odaberite Home s bilo kojeg zaslona za povratak na početni
zaslon.
• Odaberite Menu kako biste otvorili dodatne postavke za taj
zaslon.
• Odaberite Menu kako biste po završetku zatvorili izbornik.
• Pritisnite kako biste otvorili dodatne opcije poput
podešavanja pozadinskog osvjetljenja i zaključavanja
dodirnog zaslona.
• Pritisnite i odaberite Napajanje > Isključiv.uređaja ili
držite dok se traka opcije Isključiv.uređaja ne napuni kako
biste isključili ploter, kada je to moguće.
• Pritisnite i odaberite Napajanje > Pokret.mirov. kako biste
ploter postavili u stanje mirovanja, kada je to moguće.
Preuzimanje priručnika s interneta
Na web-mjestu Garmin možete pronaći najnoviji korisnički
priručnik i prijevode priručnika. U korisničkom priručniku
navedene su upute za korištenje funkcija uređaja i pristup
zakonskim propisima.
1 Posjetite web-mjesto garmin.com/manuals/echomap_ultra.
2 Preuzmite priručnik.
®
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Tipka napajanja
Garmin centar za podršku
Tipke za zumiranje
Zaslon osjetljiv na dodir
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa,
nadogradnji za softver i korisničke podrške.
2 utora za microSD memorijsku karticu; maksimalna veličina
kartice 32 GB
Umetanje memorijskih kartica
Tipke prečaca
®
S ploterom možete koristiti dodatne memorijske kartice. Kartice
s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i zračnih referentnih
točaka poput luka, marina i drugih točaka interesa u visokoj
rezoluciji. Možete koristiti prazne memorijske kartice za
snimanje izrade karata Garmin Quickdraw™ Contours, snimanje
sonara (s kompatibilnom sondom), prijenos podataka poput
točaka i ruta na drugi kompatibilni ploter ili računalo te za
korištenje aplikacije ActiveCaptain .
Ovaj uređaj podržava microSD memorijsku karticu kapaciteta do
32 GB formatiranu za FAT32. Potrebna je klasa brzine 4 ili veća.
1 Otvorite pristupni poklopac ili vratašca na prednjoj strani
plotera.
Pregled priključaka
®
POWER
Napajanje
12 PIN XDCR
12-pinska sonda
LVS XDCR
Panoptix™ LiveScope™ LVS12 12-pinska sonda
NMEA 2000
NMEA 2000 mreža
NETWORK
ECHOMAP mreža
®
Vijak uzemljenja
Dodjeljivanje tipke prečaca
Možete brzo otvoriti često korištene zaslone tako što ćete im
dodijeliti tipku prečaca. Možete stvoriti prečace do zaslona kao
što su primjerice zasloni sonara i karte.
1 Otvorite stranicu.
2 Držite tipku prečaca i odaberite OK.
Savjeti i prečaci
• Pritisnite za uključivanje plotera.
• Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem zaslonu
nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno kada je
osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
• Držite numeričku tipku za izradu prečaca do zaslona.
Uvod
2 Umetnite memorijsku karticu .
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
4 Zatvorite vrata.
Primanje signala GPS satelita
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
1
Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60
sekundi.
Kada uređaj primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
prikazuje se
.
Ako uređaj izgubi satelitski signal,
nestaje i na karti iznad
ikone prikazat će se bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
garmin.com/aboutGPS. Ako vam je potrebna pomoć za primanje
satelitskih signala, pogledajte (Uređaj ne prima GPS signal,
stranica 42).
Odabir izvora GPS-a
Ako vam je dostupno više izvora GPS-a, možete odabrati
preferirani izvor za GPS podatke.
1 Odaberite Postavke > Sustav > GPS > Izvor.
2 Odaberite izvor GPS podataka.
Prilagođavanje plotera
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.
• Za promjenu pozadinske slike na početnom zaslonu
odaberite Pozadina i odaberite sliku.
Prilagođavanje stranica
Stvaranje nove kombinirane stranice pomoću uređaja
ECHOMAP Ultra
Možete stvoriti osobnu prilagođenu kombiniranu stranicu koja
odgovara vašim potrebama.
1 Odaberite Kombinacije > Prilagodi > Dodaj.
2 Odaberite izgled.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozadinsko
osvjetljenje.
2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
SAVJET: Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem
zaslonu nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno kada
je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Način rada boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu
odaberite > Način rada boja.
2 Odaberite opciju.
Promjena pozadinske slike
1 Na početnom zaslonu odaberite Menu > Pozadina.
SAVJET: Ovu postavku možete podesiti i u izborniku
Postavke > Sustav > Zaslon > Pozadina.
2 Odaberite sliku.
Aplikacija ActiveCaptain
OPREZ
Ova funkcija korisnicima omogućuje da šalju informacije.Tvrtka
Garmin ne zastupa točnost, potpunost ili pravodobnost
informacija koje su poslali korisnici. Na vlastiti rizik
upotrebljavate ili se oslanjate na informacije koje su poslali
korisnici.
Aplikacija ActiveCaptain omogućuje vezu s vašim uređajem
ECHOMAP Ultra, nautičkim kartama, drugim kartama i
zajednicom za povezanu plovidbu.
Na mobilnom uređaju s aplikacijom ActiveCaptain možete
preuzimati, kupovati i nadograđivati nautičke i druge karte.
Aplikaciju možete upotrijebiti kako biste brzo i jednostavno
prenijeli korisničke podatke poput točaka i ruta, povezali se s
Garmin Quickdraw Contours zajednicom i nadogradili softver
uređaja. Putovanje možete isplanirati i putem aplikacije.
Možete se povezati s ActiveCaptain zajednicom kako biste
primali najnovije informacije o marinama i ostalim točkama
interesa. Aplikacija može automatski slati pametne obavijesti o,
na primjer, pozivima i tekstnim porukama na zaslon plotera ako
su međusobno povezani.
ActiveCaptain uloge
Vaša razina interakcije s uređajem ECHOMAP Ultra putem
aplikacije ActiveCaptain ovisi o vašoj ulozi.
3 Odaberite područje.
4 Odaberite funkciju za područje.
5 Ponovite ove korake za svako područje stranice.
6 Vucite strelice kako biste promijenili veličinu područja.
7 Držite područje kako biste mu promijenili položaj.
8 Držite podatkovno polje kako biste odabrali nove podatke.
9 Odaberite Gotovo kad završite s prilagođavanjem stranice.
10 Unesite ime stranice i odaberite Gotovo.
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
2
Funkcija
Vlasnik Gost
Registracija kartica uređaja, ugrađenih karata i dodatnih Da
karata na računu
Ne
Nadogradnja softvera
Da
Da
Automatski prijenos Garmin Quickdraw kontura koje ste Da
preuzeli ili stvorili
Ne
Automatske pametne obavijesti
Da
Da
Početak navigacije do specifične točke ili navigacija po
specifičnoj ruti
Da
Da
Ručna sinkronizacija točaka i ruta s uređajem
ECHOMAP Ultra
Da
Da
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain
Mobilni uređaj možete povezati s uređajem ECHOMAP Ultra s
pomoću aplikacije ActiveCaptain. Aplikacija vam omogućuje brz
Prilagođavanje plotera
i jednostavan način interakcije s vašim ECHOMAP Ultra
uređajem i izvršavanje zadataka poput dijeljenja podataka,
registracije, nadogradnje softvera uređaja i primanja obavijesti s
mobilnog uređaja.
1 Umetnite memorijsku karticu u jedan od utora za kartice na
ECHOMAP Ultra uređaju (Umetanje memorijskih kartica,
stranica 1).
Provjerite je li kartica umetnuta svaki put kad želite upotrijebiti
funkciju ActiveCaptain.
2 Odaberite ActiveCaptain > Stvori ActiveCaptain
memorijsku karticu.
OBAVIJEST
Uređaj može zatražiti da formatirate memorijsku karticu.
Formatiranjem kartice brišu se sve informacije spremljene na
kartici. To uključuje sve spremljene korisničke podatke poput
točaka. Formatiranje kartice je preporučeno, ali nije
obavezno. Prije formatiranja kartice trebate spremiti podatke
s memorijske kartice u internu memoriju uređaja (Kopiranje
korisničkih podataka s memorijske kartice, stranica 40).
Nakon što karticu formatirate za aplikaciju ActiveCaptain,
korisničke podatke možete prenijeti natrag na karticu
(Kopiranje korisničkih podataka na memorijsku karticu,
stranica 40).
3 Na stranici ActiveCaptain odaberite Menu > Postavljanje
4
5
6
7
Wi-Fi veze > Wi-Fi mreža > Wi-Fi > Uključi.
Unesite naziv i lozinku za ovu mrežu.
Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
Mobilni uređaj postavite unutar 32 m (105 ft) od uređaja
ECHOMAP Ultra.
U postavkama mobilnog uređaja otvorite stranicu s Wi‑Fi
vezama i povežite se s Garmin uređajem s pomoću naziva i
lozinke koje ste unijeli.
®
Omogućivanje pametnih obavijesti
UPOZORENJE
Dok upravljate plovilom, nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na
njih. Neobraćanje pažnje na uvjete na vodi može uzrokovati
oštećenje plovila, tjelesne povrede ili smrt.
Da bi vaš ECHOMAP Ultra uređaj mogao primati obavijesti,
morate ga povezati s mobilnim uređajem i aplikacijom
ActiveCaptain.
1 Na uređaju ECHOMAP Ultra odaberite ActiveCaptain >
Pametne obavijesti > Omogući obavijesti.
2 Uključite Bluetooth tehnologiju u postavkama mobilnog
uređaja.
3 Postavite uređaje unutar 10 m (33 ft) međusobne udaljenosti.
4 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Pametne obavijesti > Uparivanje s ploterom.
5 Slijedite upute na zaslonu kako biste aplikaciju uparili s
uređajem ECHOMAP Ultra pomoću Bluetooth tehnologije.
6 Na mobilnom uređaju unesite šifru kad se pojavi zahtjev.
7 Po potrebi u postavkama mobilnog uređaja podesite koje
ćete obavijesti primati.
®
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
ActiveCaptain
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, možete upotrijebiti
aplikaciju ActiveCaptain kako biste preuzeli i instalirali najnovije
nadogradnje softvera za uređaj.
OBAVIJEST
Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
Karte i 3D prikazi karte
podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se
davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o
ograničenjima podataka ili tarifama.
Postupak instalacije može potrajati nekoliko minuta.
1 Mobilni uređaj povežite s uređajem ECHOMAP Ultra
(Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 2).
2 Kad je nadogradnja softvera dostupna i kad na mobilnom
uređaju imate pristup internetu, odaberite Nadogradnje
softvera > Preuzmi.
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni
uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s uređajem
ECHOMAP Ultra, nadogradnja se prenosi na uređaj. Kad se
prijenos završi, uređaj će zatražiti da instalirate nadogradnju.
3 Kad uređaj ECHOMAP Ultra prikaže zahtjev, odaberite opciju
za instalaciju nadogradnje.
• Ako želite odmah nadograditi softver, odaberite OK.
• Ako želite odgoditi nadogradnju, odaberite Odustani. Kad
ste spremni instalirati nadogradnju, odaberite
ActiveCaptain > Nadogradnje softvera > Instaliraj sad.
Nadogradnja karata pomoću aplikacije
ActiveCaptain
Aplikaciju ActiveCaptain možete upotrijebiti kako biste preuzeli i
prenijeli najnovije nadogradnje karata za vaš uređaj. Kako biste
uštedjeli prostor na mobilnom uređaju, prostor na ActiveCaptain
kartici i kako biste smanjili vrijeme preuzimanja, upotrijebite
aplikaciju ActiveCaptain za preuzimanje samo onih područja
karte koja su vam potrebna.
Ako preuzimate cijelu kartu, aplikaciju Garmin Express™ možete
upotrijebiti kako biste kartu preuzeli na memorijsku karticu.
Aplikacija Garmin Express preuzima velike karte brže od
aplikacije ActiveCaptain. Više informacija potražite na webmjestu garmin.com/express.
OBAVIJEST
Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke radi
nadogradnji karata. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se
davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o
ograničenjima podataka ili tarifama.
1 Mobilni uređaj povežite s ECHOMAP Ultra uređajem
(Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 2).
2 Kad je nadogradnja karte dostupna i kad na mobilnom
uređaju imate pristup internetu, odaberite OneChart > Moje
karte.
3 Odaberite kartu koju želite nadograditi.
4 Odaberite područje za preuzimanje.
5 Odaberite Preuzmi
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni
uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s ECHOMAP Ultra
uređajem, nadogradnja se prenosi na uređaj. Nadograđene
karte možete upotrebljavati kad se prijenos dovrši.
Karte i 3D prikazi karte
Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i
dodacima koji se koriste.
NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium kartama
u određenim područjima.
Kartama i 3D prikazima karte možete pristupiti odabirom stavke
Karte.
Navigacijske karte: Prikazuje podatke o navigaciji koji su
dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama,
ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele,
3
mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih
mijena u zračnom prikazu.
Ribolovna karta: Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerenja
dubine na karti. Ova karta uklanja navigacijske podatke s
karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise
dna radi očitavanja dubine. Ova karta najbolja je za ribolov
na pučini, u dubokom moru.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
Perspective 3D: Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu)
i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz
koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane
sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili
sidrišta.
Mariner's Eye 3D: Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz
odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno
navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom
navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene,
mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i
izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Fish Eye 3D: Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna
prema informacijama s karte. Kada je priključena sonda
sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su
crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava
najveća jata, a zelena najmanja.
Navigacijska karta i ribolovna karta
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
Navigacijske karte optimizirana je za navigaciju. Možete
isplanirati kurs, vidjeti kartografske podatke te kartu
upotrebljavati kao pomoć u navigaciji. Za otvaranje opcije
Navigacijske karte odaberite Karte > Navigacijske karte.
Ribolovna karta sadrži detaljan prikaz s više pojedinosti o dnu i
više sadržaja povezanog s ribolovom. Ta je karta optimizirana
za upotrebu tijekom ribolova. Za otvaranje opcije Ribolovna
karta odaberite Karte > Ribolovna karta.
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Razina zumiranja označena je brojem mjerila pri dnu karte.
Traka ispod broja mjerila predstavlja udaljenost na karti.
• Za smanjivanje prikaza odaberite ili spojite dva prsta na
dodirnom zaslonu.
• Za povećanje prikaza odaberite ili raširite dva prsta na
dodirnom zaslonu.
Simboli karte
Ova tablica sadrži neke uobičajene simbole koje možete vidjeti
na detaljnim kartama.
Ikona
Opis
Plutača
Informacije
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje morskih mijena
Trenutna stanica
4
Ikona
Opis
Dostupna fotografija iz zraka
Dostupna fotografija iz iste perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije
konture dubine, pojaseve morskih mijena, podatke o dubini
(opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva i
simbole te područja s preprekama i kabelima.
Mjerenje udaljenosti na karti
1 Odaberite lokaciju na karti.
2 Odaberite Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati pribadača koja označava vašu
trenutačnu lokaciju. Udaljenost i kut od pribadače prikazat će
se u kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pokazivača odaberite Postavi referencu.
Stvaranje točke na karti
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite lokaciju ili objekt.
2 Odaberite Stvori međutočku ili .
Kretanje prema odredištu na karti
UPOZORENJE
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Po potrebi odaberite Navigiraj do.
3 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
• Za korištenje automatskog navođenja odaberite Autom.
navođ..
4 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Možete pregledati informacije poput morskih mijena, struja,
neba, napomena na karti ili informacija o lokalnim uslugama u
vezi s lokacijom ili objektom na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
1 Odaberite lokaciju ili objekt s navigacijske ili ribolovne karte.
Karte i 3D prikazi karte
Uz vrh karte prikazat će se popis opcija. Prikazane opcije
mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.
2 Po potrebi odaberite .
3 Odaberite Informacije.
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim vrstama
navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i
prepreke.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium kartama
u određenim područjima.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite navigacijsku oznaku.
2 Odaberite naziv navigacijske oznake.
Linija smjera i oznake kutova
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Postavljanje linije smjera i oznake kutova
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na karti odaberite Menu > Slojevi > Moje plovilo > Linija
smjera.
2 Oznake kutova
3 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Automatski.
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Smjer.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
Odaberite
Zaslon i odaberite opciju:
4
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Vrijeme > Vrijeme i unesite vrijeme koje će se
koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo prijeći
trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
Uključivanje oznaka kutova
Uz liniju smjera na karti možete dodati oznake kutova. Oznake
kutova mogu biti korisne pri bacanju mamca u ribolovu.
1 Postavite liniju smjera (Postavljanje linije smjera i oznake
kutova, stranica 5).
Odaberite
Oznake kutova.
2
Premium karte
UPOZORENJE
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
Karte i 3D prikazi karte
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli sve karte.
Dodatne premium karte, kao što su BlueChart g3 Vision,
omogućuju vam iskorištavanje vašeg plotera u potpunosti. Osim
detaljnog prikaza nautičkih karata, premium karte mogu
sadržavati sljedeće funkcije dostupne u određenim područjima.
Mariner’s Eye 3D: Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza
plovila za trodimenzionalnu pomoć u navigaciji.
Fish Eye 3D: Donosi vizualni trodimenzionalni prikaz morskog
dna prema informacijama s karte.
Ribolovne karte: Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura
dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.
Satelitske slike visoke rezolucije: Donose satelitske slike
visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih
površina na navigacijskoj karti (Prikaz satelitskih slika na
navigacijskoj karti, stranica 6).
Fotografije iz zraka: Prikaz marina i drugih zračnih fotografija
značajnih za navigaciju koje vam pomažu vizualizirati okolinu
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 6).
Detaljne informacije o cestama i točkama interesa: Prikaz
detaljnih podataka o cestama i točkama interesa, uključujući
iznimno detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su
restorani, prenoćišta i lokalne atrakcije.
Autom. navođ.: Koristi određene podatke o plovilu i podatke
karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
®
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena
na karti označava stanice za predviđanje morskih mijena.
Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje
morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu morske
mijene u različitim trenucima ili u različite dane.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
1 Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Smjer morske mijene i informacije o razini morske mijene
prikazat će se pokraj ikone .
2 Odaberite naziv stanice.
Animirani indikatori morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za
predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera
struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. U postavkama karte
morate omogućiti animirane ikone (Prikaz indikatora morskih
mijena i struja, stranica 6).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se
na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom. Crvena strelica
okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon
što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat
će se visina plime u stanici.
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti.
Smjer svake od strelica označava smjer struje na određenoj
lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine
5
struje na toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko
pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera prikazat će
se specifična brzina struje na toj lokaciji.
boja
Trenutni raspon brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Narančasta
1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Prikaz indikatora morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati statičke ili
animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i
smjera struje.
1 Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite Menu > Slojevi
> Karta > Morske mijene i struje.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz animiranih stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Animirano.
• Kako biste omogućili klizač morskih mijena i struje koji
postavlja vrijeme prijave morskih mijena i struja na karti,
odaberite Klizač.
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba
dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke
rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja. Ako
ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem opcionalnom
području karte, možete odabrati za povećanje prikaza.
Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti
zumiranja na karti.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Slojevi > Karta >
Satelitske fotografije.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo kopno za prikaz standardnih
kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim
fotografijama.
NAPOMENA: Za pregledavanje Standard Mapping
karata ova postavka mora biti omogućena.
• Odaberite Prekrivanje foto-karte za prikaz fotografija na
vodi i kopnu uz određeno zatamnjenje. Zatamnjenje
fotografije podesite pomoću klizača. Što je postotak veći,
više će satelitskih fotografija pokrivati i kopno i vodu.
®
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Ako na navigacijskoj karti želite pregledavati fotografije iz zraka,
u postavkama karte morate uključiti opciju Foto točke.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete koristiti fotografije orijentira, marina i luka iz zraka kako
biste se orijentirali ili upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
1 Na navigacijskoj karti odaberite ikonu fotoaparata:
• Za prikaz fotografije iz zraka odaberite
.
• Za prikaz fotografije iz iste perspektive odaberite
.
Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u
kojem pokazuje stožac.
2 Odaberite Fotografija.
u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, ploter će
moći prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se
nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja
aktivno emitiraju AIS informacije.
Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet
pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS
smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
Neki modeli plotera podržavaju i praćenje vojnih snaga pomoću
sustava Blue Force Tracking. Plovila koja se prate pomoću
sustava Blue Force Tracking na ploteru su prikazana plavozelenom bojom.
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu
trokut pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija pridružena cilju označava smjer cilja. Ako su postavke pojedinosti
podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila prikazuju se
ispod cilja. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će
se poruka.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s
plovila izgubljen, a ploter prikazuje natpis poruke s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i
prikazuje se poruka. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni
trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj
će treperiti, ali zvučni se alarm neće oglasiti i natpis alarma
neće se prikazati. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila,
prikazat će se poruka.
Opasni cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS
prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje poruku s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja
opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do
najbliže točke približavanja tom cilju.
NAPOMENA: Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force
Tracking označena su plavo-zelenom bojom neovisno o
njihovom statusu.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i
kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija
smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku
isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane
linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera.
Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini ili se plovilo ne
pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o
promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja koje
emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu
iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer
kojim cilj skreće, a koji se također temelji na podacima o brzini
skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera.
Dužina zavoja se ne mijenja.
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućuje vam
identifikaciju i praćenje drugih plovila i upozorava vas na promet
6
Karte i 3D prikazi karte
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS
cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs
cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS
smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj cilj.
Prikaz popisa AIS prijetnji
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Menu > Druga plovila
> AIS lista.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Za postavljanje alarma za sudar s AIS uređajem mora biti
povezan kompatibilan uređaj za iscrtavanje.
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS. Sigurna
zona koristi se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS > AIS alarm > Uključi.
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u područje sigurne zone
oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se
alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Kad je
alarm isključen, natpis poruke i zvučni signal su isključeni, ali
je objekt na zaslonu još uvijek označen kao opasan.
2 Odaberite Domet.
3 Odaberite udaljenost za radijus sigurne zone oko plovila.
4 Odaberite Vrijeme do.
5 Odaberite vrijeme u koje će se alarm oglasiti ako se ustanovi
da će objekt ući u sigurnu zonu.
Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta
ranije, postavite Vrijeme do na 10, a alarm će se oglasiti 10
minuta prije nego što objekt uđe u sigurnu zonu.
AIS signali pomoći
Kad se aktiviraju, samostalni uređaji za AIS signale pomoći
emitiraju izvješća o položaju u slučaju nužde. Uređaj za
iscrtavanje može primiti signale s odašiljača za potragu i
spašavanje (SART), radio signalizacije za označavanje položaja
(EPIRB) i drugih MOB signala. Signali pomoći razlikuju se od
standardnih AIS signala pa izgledaju drugačije na uređaju za
iscrtavanje. Umjesto praćenja signala pomoći kako biste izbjegli
sudar, pratite ih za lociranje i pomoć plovilu ili osobi.
Navigiranje do signala pomoći
Kad primite signal pomoći, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregledaj > Idi na kako biste započeli navigaciju
do signala.
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći
Simbol Opis
Emitiranje AIS uređaja za signale pomoći. Odaberite za
pregled više podataka o emitiranju i početku navigacije.
Signal je izgubljen.
Testiranje signala. Javlja se kad plovilo započne ispitivanje
uređaja za signale pomoći i ne predstavlja stvarnu opasnost.
Probni signal je izgubljen.
možete odabrati da primate ili ignorirate testne poruke AIS
odašiljača. Ako želite ispitati AIS uređaj za hitne slučajeve,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju
za iscrtavanje.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS.
2 Odaberite opciju:
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Radio
signalizacije za označavanje položaja u hitnim slučajevima
odaberite AIS-EPIRB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Čovjek u moru
(MOB) odaberite AIS-MOB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Odašiljač za
potragu i spašavanje (SART) odaberite Ispitivanje AIS
SART odašiljača.
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Odaberite Postavke > Druga plovila > AIS > Isključi.
Sve AIS funkcije onemogućene su na svim kartama i 3D
prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i
određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS
plovilima.
AIS oznake za pomoć pri navigaciji
AIS oznakama za pomoć pri navigaciji (ATON) smatraju se svi
podaci za pomoć pri navigaciji koji se odašilju putem AIS radija.
ATON oznake prikazuju se na karti i pridruženi su im
identifikacijski podaci kao što su položaj i vrsta.
Postoje tri osnovne vrste AIS ATON oznaka. Stvarne ATON
oznake zaista postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske
informacije odašilju s lokacije na kojoj se nalaze. Hibridne ATON
oznake zaista postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske
informacije odašilju s druge lokacije. Virtualne ATON oznake ne
postoje i njihove se identifikacijske i lokacijske informacije
odašilju s druge lokacije.
AIS ATON oznake možete pregledavati na karti ako je ploter
povezan s kompatibilnim AIS radijem. Za prikaz AIS ATON
oznaka na karti odaberite Menu > Slojevi > Karta >
Navigacijska oznaka > ATON oznake. Više informacija o
ATON oznakama možete dobiti ako na karti odaberete ATON
oznaku.
Simbol Značenje
Stvarna ili hibridna ATON oznaka
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – sjever
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – jug
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – istok
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – zapad
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – posebna
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – sigurnost
Stvarna ili hibridna ATON oznaka: gornja oznaka – opasnost
Virtualna ATON oznaka
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – sjever
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – jug
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – istok
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – zapad
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – posebna
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na
ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
Karte i 3D prikazi karte
7
Simbol Značenje
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – sigurnost
Virtualna ATON oznaka: gornja oznaka – opasnost
Izbornik karte
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve
prikaze karte. Za neke su opcije potrebne premium karte ili
priključeni dodaci.
NAPOMENA: Izbornici mogu sadržavati neke postavke koje
instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako
napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz
karte.
Ove se postavke odnose na prikaze karte, osim karte Fish Eye
3D (Postavke karte Fish Eye 3D, stranica 9).
Na karti odaberite Menu.
Slojevi: Prilagođava izgled različitih stavki na kartama
(Postavke slojeva karte, stranica 8).
Točke i tragovi: Služi za podešavanje načina prikaza točaka i
tragova (Postavke sloja korisničkih podataka, stranica 8).
Quickdraw Contours: Uključuje iscrtavanje kontura dna i
omogućuje stvaranje oznaka za ribolovne karte (Izrada
karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours,
stranica 9).
Postavljanje karte: Prilagođava položaj i razinu detalja koji se
prikazuju na karti i prilagođava podatke koji se prikazuju na
zaslonu.
Slojevi karte
Slojeve karte možete uključiti ili isključiti i prilagoditi značajke
karata. Svaka je postavka posebna za kartu ili prikaz karte koji
se koristi.
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i
modele plotera. Za neke su opcije potrebne premium karte ili
priključeni dodaci.
NAPOMENA: Izbornici mogu sadržavati neke postavke koje
instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako
napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz
karte.
Na karti odaberite Menu > Slojevi.
Karta: Prikazuje i skriva stavke povezane s kartom.
Moje plovilo: Prikazuje i skriva stavke povezane s plovilom
(Postavke sloja mog plovila, stranica 8).
Korisnički podaci: Prikazuje i skriva korisničke podatke poput
točaka, granica i tragova te otvara popise korisničkih
podataka (Postavke sloja korisničkih podataka, stranica 8).
Druga plovila: Podešava način na koji se prikazuju ostala
plovila (Postavke sloja drugih plovila, stranica 9).
Voda: Prikazuje i skriva stavke koje se odnose na dubinu
(Postavke sloja vode, stranica 9).
Quickdraw Contours: Prikazuje i skriva Garmin Quickdraw
Contours podatke (Postavke softvera Garmin Quickdraw
Contours, stranica 11).
Postavke slojeva karte
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Karta.
Satelitske fotografije: Prikazuje satelitske slike visoke
rezolucije na dijelovima kopna ili na dijelovima kopna i mora
na navigacijskoj karti ako se koriste određene premium karte
(Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti, stranica 6).
NAPOMENA: Za pregledavanje Standard Mapping karata
ova postavka mora biti omogućena.
Morske mijene i struje: Prikazuje indikatore stanica za
mjerenje i predviđanje morskih mijena na karti i omogućuje
klizač plime i struje koji postavlja vrijeme prijave plime i struja
na karti.
8
Kopnene točke interesa: Prikazuje točke interesa na kopnu.
Navigacijska oznaka: Prikazuje navigacijska pomagala kao što
su ATON oznake i bljeskanje svjetla na karti. Omogućuje
odabir između NOAA ili IALA navigacijskih pomagala.
Servisne točke: Prikazuje lokacije za nautičke usluge.
Dubina: Podešava stavke na sloju dubine.
Zabranjena područja: Prikazuje informacije o zabranjenim
područjima na karti.
Foto točke: Prikazuje ikone kamere za zračne fotografije
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 6).
Postavke sloja mog plovila
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Moje plovilo.
Linija smjera: Prikazuje i podešava liniju smjera, odnosno liniju
nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru kretanja
(Postavljanje linije smjera i oznake kutova, stranica 5).
Layline linije: Služi za podešavanje layline linija u načinu rada
za jedrenje (Postavke layline linija, stranica 8).
Ruže: Omogućuje vam prikaz ruža na karti. Ruže vjetrova daju
vizualni prikaz kuta ili smjera vjetra pomoću podataka s
povezanog senzora vjetra. Ruža kompasa ukazuje na smjer
kompasa okrenutog u smjeru plovila.
Ikona plovila: Postavlja ikonu koja označava vašu trenutnu
lokaciju na karti.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
U načinu rada za jedrenje (Postavljanje vrste plovila, stranica 2)
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Slojevi > Moje plovilo
> Layline linije > Postavljanje.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju privjetrinskog kuta jedrenja.
Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Vremenska konstanta filtra: Filtrira podatke o layline liniji na
temelju unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline
liniju koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog
kuta vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na
promjene smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Postavke sloja korisničkih podataka
Na kartama možete prikazati korisničke podatke poput točaka,
granica i tragova.
Karte i 3D prikazi karte
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Korisnički podaci.
Točke: Prikazuje točke na karti i otvara popis točaka.
Granice: Prikazuje granice na karti i otvara popis granica.
Trase: Prikazuje tragove na karti.
Postavke sloja drugih plovila
NAPOMENA: Za ove opcije potrebno je priključiti dodatnu
opremu kao što je AIS prijemnik, radar ili VHF radio uređaj.
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Druga plovila.
DSC: Postavlja način prikaza DSC plovila i staza na karti te
prikazuje DSC popis.
AIS: Postavlja način prikaza AIS plovila i staza na karti te
prikazuje AIS popis.
Pojedinosti: Prikazuje ostale pojedinosti o plovilima na karti.
Planirani smjer: Postavlja vrijeme za planirani smjer za plovila
s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar u sigurnoj zoni
(Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni, stranica 7).
Postavke sloja vode
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Voda.
NAPOMENA: Izbornik može sadržavati neke postavke koje
instalirane karte ili vaša trenutačna lokacija ne podržavaju. Ako
napravite izmjene tih postavki, te izmjene neće utjecati na prikaz
karte.
Sjenčanje dubine: Određuje gornju i donju dubinu za sjenčanje
između njih.
Sjenčanje plitke vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.
Ribolovne konture: Postavljanje razine zumiranja za detaljan
pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje
prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.
Sjenčanje reljefa: Prikazuje gradijent dna sa sjenčanjem. Ova
je funkcija dostupna samo s nekim premium kartama.
Slike sonara: Prikazuje slike sonara kako bi se bolje prikazala
gustoća dna. Ova je funkcija dostupna samo s nekim
premium kartama.
Razina jezera: Postavlja trenutnu razinu vode jezera. Ova je
funkcija dostupna samo s nekim premium kartama.
Sjenčanje raspona dubina
Možete postaviti raspone boja na karti tako da se prikazuju
dubine vode na kojima ciljana riba trenutno grize. Možete
postaviti dublje raspone kako biste nadzirali koliko se brzo
dubina dna mijenja unutar određenog raspona dubine. Možete
izraditi do deset raspona dubine. Pri ribolovu u kopnenim
vodama maksimalno pet raspona dubina mogu pomoći u
smanjenju zakrčenosti karte. Rasponi dubina primjenjuju se na
sve karte i na sve vodene površine.
Neke Garmin LakeVü™ karte i premium dodatne karte zadano
imaju sjenčanje višestrukih raspona dubina.
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours
Crvena
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 ft)
Narančasta
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 ft)
Žuta
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 ft)
Zelena
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 ft)
Postavke karte Fish Eye 3D
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na prikazu karte Fish Eye 3D odaberite Menu.
Prikaži: Postavlja perspektivu 3D prikaza karte.
Trase: Prikazuje tragove.
Sonarni stožac: Prikazuje stožac koji označava područje
pokriveno sondom.
Simboli riba: Prikazuje pronađene ribe.
Podržane karte
Kako bi vaša plovidba bila sigurna i ugodna, Garmin uređaji
podržavaju samo službene karte koje je proizvela tvrtka Garmin
ili drugi odobreni proizvođač.
Karte možete kupiti od tvrtke Garmin. Ako karte kupite od
prodavača koji nije Garmin, istražite prodavača prije kupnje.
Budite posebno oprezni kada je u pitanju prodaja putem
interneta. Ako ste kupili kartu koja nije podržana, vratite je
prodavaču.
Izrada karata pomoću softvera Garmin
Quickdraw Contours
UPOZORENJE
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
korisnicima omogućuje da izrađuju karte.Tvrtka Garmin ne
zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost karata
koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se
oslanjate na karte koje su izradile treće strane.
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i
oznakama dubine za svaku vodenu površinu.
Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila
nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu
veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.
Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuti krug ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crveni
krug ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od
32 km/h (20 mph).
Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom
zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.
Količina spremljenih podataka ovisi o veličini vaše memorijske
kartice, izvoru sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok bilježite
podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje ćete moći
bilježiti podatke. Na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB može
se snimiti otprilike 1500 sati podataka.
Kada podatke bilježite na memorijsku karticu u ploteru, novi se
podaci dodaju postojećoj Garmin Quickdraw Contours karti i
9
spremaju se na memorijsku karticu. Ako umetnete novu
memorijsku karticu, postojeći se podaci ne prebacuju na novu
karticu.
Izrada karte vodene površine pomoću
funkcije Garmin Quickdraw Contours
Za korištenje funkcije Garmin Quickdraw Contours potrebni su
dubina sonara, vaš GPS položaj i memorijska kartica sa
slobodnim prostorom.
1 Na prikazu karte odaberite Menu > Quickdraw Contours >
Pokreni snimanje.
2 Kad se snimanje završi, odaberite Menu > Quickdraw
Contours > Zaustavi snimanje.
3 Odaberite Upravljanje > Naziv i unesite naziv karte.
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw
Contours kartu
Možete dodati oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu
kako biste označili opasnosti ili točke interesa.
1 Na navigacijskoj karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite Dodaj Quickdraw oznaku.
3 Unesite tekst oznake i odaberite Gotovo.
Garmin Quickdraw zajednica
Garmin Quickdraw zajednica besplatna je javna online zajednica
koja vam omogućuje da dijelite svoje Garmin Quickdraw
Contours karte s drugima. Također možete preuzeti karte koje
su izradili ostali korisnici.
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, pomoću aplikacije
ActiveCaptain možete pristupiti Garmin Quickdraw zajednici
(Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
ActiveCaptain, stranica 10).
Ako vaš uređaj nema Wi‑Fi tehnologiju, pomoću web-mjesta
Garmin Connect™ možete pristupiti Garmin Quickdraw zajednici
(Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
Garmin Connect, stranica 10).
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću
usluge ActiveCaptain
1 Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju ActiveCaptain i
povežite se s ECHOMAP Ultra uređajem (Početak rada s
aplikacijom ActiveCaptain, stranica 2).
2 U aplikaciji odaberite Quickdraw zajednica.
Možete preuzimati konture drugih članova zajednice
(Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain, stranica 10) i dijeliti konture koje ste
sami stvorili (Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s
Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain,
stranica 10).
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
1 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Quickdraw zajednica > Traži konture.
2 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za to područje.
3 Odaberite Odaberite područje preuzimanja.
4 Povucite okvir kako biste odabrali područje za preuzimanje.
5 Povucite kutove kako biste promijenili područje za
preuzimanje.
10
6 Odaberite Preuzimanje područja.
Sljedeći put kada aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem
ECHOMAP Ultra, preuzete konture automatski se prenose na
uređaj.
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
Kad ste postavili aplikaciju ActiveCaptain, možda ste odabrali
automatsko dijeljenje kontura sa zajednicom. Ako to niste učinili,
slijedite ove korake kako biste omogućili dijeljenje.
U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Quickdraw zajednica.
Sljedeći put kad aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem
ECHOMAP Ultra, vaše karte s konturama automatski se
prenose u zajednicu.
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću
usluge Garmin Connect
1 Idite na connect.garmin.com.
2 Odaberite Početak rada > Quickdraw zajednica > Početak
rada.
3 Ako nemate Garmin Connect račun, izradite ga.
4 Prijavite se u svoj Garmin Connect račun.
5 Odaberite Nautički u gornjem desnom kutu kako biste otvorili
Garmin Quickdraw widget.
SAVJET: Provjerite nalazi li se u vašem računalu memorijska
kartica kako biste mogli dijeliti Garmin Quickdraw Contours
karte.
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
1 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice (Umetanje
memorijskih kartica, stranica 1).
2 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
3 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Povezivanje s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect,
stranica 10).
4 Odaberite Podijelite svoje konture dubine.
5 Pronađite memorijsku karticu i odaberite mapu Garmin.
6 Otvorite mapu Quickdraw i odaberite datoteku
ContoursLog.svy.
Nakon što se datoteka prenese, izbrišite datoteku
ContoursLog.svy s memorijske kartice kako biste izbjegli
probleme prilikom budućih prijenosa. Vaši se podaci neće
izgubiti.
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije Garmin Connect
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
Ako vaš uređaj nema Wi‑Fi tehnologiju, Garmin Quickdraw
zajednici možete pristupiti putem web-mjesta usluge Garmin
Connect.
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, Garmin Quickdraw
zajednici trebate pristupiti pomoću aplikacije ActiveCaptain
(Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
ActiveCaptain, stranica 10).
1 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours
2 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Povezivanje s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect,
stranica 10).
3 Odaberite Traži konture.
4 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za tu regiju.
5 Odaberite Odaberite područje za preuzimanje.
6 Povucite rubove okvira kako biste odabrali područje za
preuzimanje.
7 Odaberite Pokreni preuzimanje.
8 Datoteku spremite na memorijsku karticu.
SAVJET: Ako ne možete pronaći datoteku, pogledajte mapu
"Preuzimanja". Preglednik je možda spremio datoteku u tu
mapu.
9 Izvadite memorijsku karticu iz računala.
10 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice (Umetanje
memorijskih kartica, stranica 1).
Ploter automatski prepoznaje karte s konturama. Učitavanje
karata na ploteru može potrajati nekoliko minuta.
Postavke softvera Garmin Quickdraw
Contours
Na karti odaberite Menu > Quickdraw Contours > Postavke.
Snimanje pomaka: Postavlja udaljenost između dubine sonara i
dubine na kojoj se bilježe konture. Ako se od zadnjeg
snimanja promijenila razina vode, podesite ovu postavku
kako bi dubina snimanja bila ista za obje snimke.
Na primjer, ako ste zadnji put snimali na dubini sonara od
3,1 m (10,5 ft), a danas je dubina sonara 3,6 m (12 ft),
unesite -0,5 m (-1,5 ft) za vrijednost funkcije Snimanje
pomaka.
Pomak na prik. karata: Postavlja razlike između dubine kontura
i oznaka dubine na vašoj karti s konturama kako bi se
nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške dubine
snimljenih karata.
Prikaz pomaka karata korisnika: Postavlja razlike između
dubine kontura i oznaka dubine na karti s konturama koju ste
preuzeli sa zajednice kako bi se nadoknadile promjene u
razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.
Boje karte: Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw
Contours. Ako je postavka uključena, boje označavaju
kvalitetu snimke. Ako je postavka isključena, područja
kontura obojana su uobičajenim bojama karte.
Zelena ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuta ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph).
Crvena ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću
od 32 km/h (20 mph).
Navigacija pomoću plotera
UPOZORENJE
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
Navigacija pomoću plotera
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
OPREZ
Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko
kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon
autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.
NAPOMENA: Neki prikazi karata dostupni su s premium
kartama u određenim područjima.
Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu. Kurs ili rutu možete pratiti na
navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri
načina: Idi na, Ruta do ili Autom. navođ..
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.
Autom. navođ.: Koristi određene podatke o plovilu i podatke
karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta. Ova je
mogućnost dostupna samo uz upotrebu kompatibilne
premium karte na kompatibilnom ploteru. Stvara putanju
navigacije skretanje-po-skretanje izbjegavajući kopno i druge
prepreke (Automatsko navođenje, stranica 14).
Ako koristite kompatibilan Garmin autopilot povezan s
ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000, autopilot će
slijediti rutu za automatsko navođenje.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Odgovor
Kako postići da me uređaj
za iscrtavanje usmjeri
kamo želim ići?
Krećite se pomoću opcije Idi na (Postav­
ljanje i praćenje izravnog kursa pomoću
opcije Idi na, stranica 12).
Kako postići da me uređaj
navodi ravnom linijom
(umanjujući odstupanja na
minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od
trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite
se njome pomoću opcije Ruta do
(Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije, stranica 13).
Kako postići da me uređaj
navodi do lokacije zaobilazeći pritom ucrtane
prepreke?
Odredite rutu s više dionica i krećite se
njome pomoću opcije Ruta do (Stvaranje
rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije,
stranica 13).
Kako postići da uređaj
upravlja automatskim
pilotom?
Krećite se pomoću opcije Ruta do
(Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije, stranica 13).
Može li uređaj stvoriti
putanju za mene?
Ako imate premium karte koje podržavaju
automatsko navođenje i nalazite se u
području pokrivenom funkcijom automatskog navođenja, možete navigirati pomoću
automatskog navođenja (Postavljanje i
praćenje puta za Autom. navođ.,
stranica 14).
Kako promijeniti postavke Pogledajte (Automatsko navođenje,
automatskog navođenja za stranica 14).
svoje plovilo?
11
Odredišta
Točke
Odredišta možete odabrati pomoći raznih karti i 3D prikaza karte
ili pomoću popisa.
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Pretraživanje odredišta prema nazivu
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga
možete pretraživati prema nazivu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Traži po nazivu.
2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju
kriterijima vašeg pretraživanja.
4 Odaberite odredište.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
Na navigacijskoj karti odaberite odredište.
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na
kojima se nude pomorske usluga.
1 Odaberite Navigacijske informacije.
2 Odaberite Usluge na pučini ili Usluge na kopnu.
3 Po potrebi odaberite kategoriju pomorske usluge.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis najbližih lokacija te
udaljenost i smjer do svake od njih.
4 Odaberite odredište.
Možete odabrati ili za prikaz dodatnih informacija ili prikaz
lokacije na karti.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije
Idi na
UPOZORENJE
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije
do odabranog odredišta.
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 12).
2 Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
3 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
4 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).
Možete upotrebljavati i narančastu strelicu za kurs za
praćenje koja prikazuje predloženi polumjer zakretanja kako
biste plovilo vratili na kurs.
UPOZORENJE
Pregledajte postoje li prepreke na putu prije zakretanja. Ako
put nije siguran, smanjite brzinu plovila i odredite koji je put
natrag do kursa.
Zaustavljanje navigacije
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite Menu >
Zaustavi navigaciju.
12
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite Mark.
Stvaranje točke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje točke na temelju koordinata odaberite Upiši
koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje točke pomoću karte odaberite Koristi kartu,
odaberite lokaciju i odaberite Select Position.
• Za stvaranje točke pomoću raspona (udaljenosti) i smjera
odaberite Unesite raspon/smjer, a zatim unesite
podatke.
Označavanje lokacije čovjeka u moru (MOB)
Odaberite Mark > Čovjek u moru.
Međunarodni MOB simbol (čovjek u moru) označava aktivnu
MOB točku i ploter određuje izravan kurs natrag do označene
lokacije.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera
druge lokacije. Ovo može biti korisno pri stvaranju starta i cilja
za jedriličarsku utrku.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke > Nova točka
> Unesite raspon/smjer.
2 Po potrebi odaberite referentnu točku na karti.
3 Odaberite Unesite raspon/smjer.
4 Unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
5 Unesite smjer i odaberite Gotovo.
6 Odaberite Položaj.
Pregled popisa svih međutočaka
Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
Uređivanje spremljene točke
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi točku.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
• Za pomicanje položaja točke odaberite Pomakni.
Pomicanje spremljene točke
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Pregledaj > Pomakni.
4 Naznačite novu lokaciju točke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli točku dok
koristite kartu, odaberite novu lokaciju na karti i zatim
odaberite Pomakni.
• Odaberite Upiši koordinate kako biste premjestili točku
upotrebom koordinata i unesite nove koordinate.
Navigacija pomoću plotera
• Za pomicanje točke pomoću raspona (udaljenosti) i smjera
odaberite Unesite raspon/smjer, a zatim unesite
podatke.
Pretraživanje i navigacija do spremljene točke
UPOZORENJE
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Za navigiranje do točke morate ju prvo stvoriti.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
• Za korištenje automatskog navođenja odaberite Autom.
navođ..
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje točke ili točke MOB
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite točku ili MOB.
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve.
Rute
Ruta je put od jedne lokacije do jednog ili više odredišta.
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati. Ovom se metodom ne sprema ruta ili
podaci o točki.
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.
4 Odaberite Dodaj skretanje.
5 Prema potrebi ponovite postupak za dodavanje još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.
Navigacija pomoću plotera
6
7
8
9
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije. To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.
Po potrebi odaberite Menu.
Odaberite Gotovo.
Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće točke.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
Jednoj ruti možete dodati do 250 točaka ili skretanja.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute > Novo > Rute.
2 Odaberite početnu točku rute.
3 Odaberite Dodaj skretanje.
4 Na karti odaberite lokaciju sljedećeg skretanja.
5 Odaberite Dodaj skretanje.
Ploter položaj skretanja označava točkom.
6 Prema potrebi ponovite korake 4 i 5 kako biste dodali još
skretanja.
7 Odaberite krajnje odredište.
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Po potrebi odaberite Filtar kako bi se prikazale samo rute ili
putovi automatskog navođenja.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
• Za odabir točke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
točku s popisa.
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi kartu i odaberite lokaciju na karti.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Prema naprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
13
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući
je za određenu udaljenost.
5 Naznačite kako navigirati rutom:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne
rute odaberite Naprijed - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do desne strane originalne
rute odaberite Naprijed - desno.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane
originalne rute odaberite Unatrag - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do desne strane
originalne rute odaberite Unatrag - desno.
6 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
7 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
8 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
9 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Rute.
Automatsko navođenje
UPOZORENJE
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao
opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu
namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije
uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir
uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje
bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
14
Najbolji put do odredišta možete izračunati pomoću funkcije
Automatsko navođenje. Automatsko navođenje pomoću plotera
skenira kartografske podatke kao što su dubina vode i poznate
prepreke i predlaže put. Put možete prilagoditi za vrijeme
navigacije.
Postavljanje i praćenje puta za Autom. navođ.
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 12).
2 Odaberite Navigiraj do > Autom. navođ..
3 Pregledajte put koji je označen grimiznom linijom.
4 Odaberite Pokreni navigaciju.
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
Stvaranje i spremanje puta za Autom. navođ.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute > Novo >
Autom. navođ..
2 Odaberite početnu točku pa odaberite Sljedeće.
3 Odaberite odredište, a potom odaberite Sljedeće.
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz opasnosti i prilagođavanje puta koji vodi kroz
opasno područje odaberite Pregledavanje opasnosti.
• Za prilagođavanje puta odaberite Prilagodi put i pratite
upute na zaslonu.
• Za brisanje puta odaberite Izbriši.
• Za spremanje puta odaberite Gotovo.
Prilagođavanje puta automatskog navođenja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite put i zatim odaberite Pregledaj > Uredi >
3
4
5
6
Prilagodi put.
SAVJET: Ako navigirate pomoću puta u okviru funkcije
Autom. navođ., odaberite put na navigacijskoj karti i
odaberite Prilagodi put.
Odaberite lokaciju na putu.
Povucite točku na novu lokaciju.
Ako je potrebno, odaberite točku, a zatim odaberite Ukloni.
Odaberite Gotovo.
Poništavanje izračuna za Autom. navođ. u tijeku
Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Odustani.
SAVJET: Možete odabrati Back za brzo poništavanje
izračuna.
Postavljanje vremena dolaska
Ako ovu funkciju primijenite na rutu ili put izračunat pomoću
funkcije Autom. navođ., dobit ćete informaciju o vremenu
dolaska na odabranu točku. To vam omogućuje da odredite
vrijeme dolaska na lokaciju, na primjer, na podizanje mosta ili
startnu liniju utrke.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Menu.
2 Odaberite Određeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Izbornik funkcije Određeno vrijeme dolaska brzo
možete otvoriti odabirom točke na putu ili ruti.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na
način na koji ploter izračunava putanju za Autom. navođ.. Ako u
određenom području nije poznata dubina vode ili visina
Navigacija pomoću plotera
prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za Autom.
navođ.. Ovisno o kartografskim podacima, ako je područje na
početku ili na kraju putanje za Autom. navođ. pliće nego što je
postavljeno u opciji Preferirana dubina ili manje nego što je
postavljeno u opciji Vertikalna udaljenost, putanja za Autom.
navođ. za to se područje može, ali ne mora izračunati. Na karti
se kurs kroz ta područja prikazuje kao siva linija ili kao sivogrimizna iscrtana linija. Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od
tih područja, prikazat će se poruka upozorenja.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Autom. navođ..
Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad
koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o
dubini s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Autom. navođ. koristiti samo dubine od 90 cm (3 stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Autom. navođ. postavi. Putanja za Autom. navođ.
možda će se pomaknuti ako ovu postavku promijenite za
vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti za ovu postavku su
relativne, a ne apsolutne. Kako biste bili sigurni da je linija
automatskog navođenja postavljena na odgovarajućoj
udaljenosti od obale, smještaj putanje za Autom. navođ.
možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih odredišta
koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove
(Prilagođavanje udaljenosti od obale, stranica 15).
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Autom. navođ.. Linija za Autom. navođ. možda
će se pomaknuti ako ovu postavku promijenite za vrijeme
navigacije. Dostupne vrijednosti postavke Udaljenost od obale
relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili sigurni da se linija za
Autom. navođ. nalazi na odgovarajućoj udaljenosti od obale,
položaj linije Autom. navođ. možete procijeniti pomoću jednog ili
više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske
vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Autom. navođ. >
Udaljenost od obale > Normal..
3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
4 Odaberite Navigiraj do > Autom. navođ..
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Menu > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Autom. navođ. > Udaljenost od obale > Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija > Autom.
navođ. > Udaljenost od obale > Blizu.
Ako
ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
7
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Navigacija pomoću plotera
Autom. navođ. održava sigurnu udaljenost od prepreka na
otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost od obale
postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter zbog toga možda neće
premjestiti liniju za Autom. navođ. osim ako odabrano
odredište ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
8 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Menu > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Autom. navođ. > Udaljenost od obale > Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija > Autom.
navođ. > Udaljenost od obale > Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Autom. navođ. i potvrdite obilazi li linija sve
poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i omogućuju li
skretanja učinkovito putovanje.
Autom. navođ. održava sigurnu udaljenost od prepreka na
otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost od obale
postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter zbog toga možda neće
premjestiti liniju za Autom. navođ. osim ako odabrano
odredište ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno
snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti. Trase
možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz tragova
1 Na karti odaberite Menu > Slojevi > Korisnički podaci >
Trase.
2 Odaberite tragove za prikaz.
Linija na karti označava vaš trag.
Postavljanje boje aktivne trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga > Boja trase.
2 Odaberite boju trase.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremi
aktivni trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Odaberite Spremi.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
Uređivanje spremljene trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi trasu.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.
15
Spremanje traga kao rute
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi trasu > Spremi kao > Spremi
kao rutu.
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa trasa i
navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jednu trasu
(Trase, stranica 15).
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
Odaberite
trasu.
2
3 Odaberite Prati trasu.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao početna odaberite Prema naprijed.
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao odredišna odaberite Unatrag.
5 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli
kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Brisanje spremljene trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
Odaberite
trag.
2
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih trasa
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Spremljene
trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Prati
aktivnu trasu.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje aktivne trase
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Trase > Očisti aktivnu trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati
zabilježena.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom
snimanja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga.
2 Odaberite Način bilježenja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika traga
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
traga. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
16
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga > Interval snimanja.
Odaberite
opciju:
2
• Za bilježenje traga na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Interval > Udaljenost > Promijeni i unesite
udaljenost.
• Za bilježenje traga na temelju vremenskog intervala
odaberite Interval > Vrijeme > Promijeni i unesite
vremenski interval.
• Za bilježenje iscrtavanja traga na temelju odstupanja od
kursa odaberite Interval > Rezolucija > Promijeni i
unesite maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja
točke traga. Ovo je preporučena opcija za bilježenje.
Granice
Granice vam omogućuju da ostanete u određenim područjima
na vodenoj površini ili ih izbjegnete. Možete postaviti alarm koji
vas upozorava kad uđete unutar granice ili izađete izvan nje.
Pomoću karte možete stvoriti ograničena područja, linije i
krugove. Spremljene tragove i rute možete pretvoriti u granice.
Pomoću točaka možete stvoriti ograničeno područje tako da iz
točaka stvorite rutu i zatim pretvorite rutu u granicu.
Možete odabrati granicu koja će služiti kao aktivna granica.
Podatkovnim poljima na karti možete dodati podatke o aktivnoj
granici.
Stvaranje granice
1 Odaberite Navigacijske informacije > Granice > Novo.
2 Odaberite oblik granice.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pretvaranje rute u granicu
Prije pretvaranja rute u granicu potrebno je stvoriti i spremiti
barem jednu rutu (Stvaranje i spremanje rute, stranica 13).
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi rutu > Spremi kao granicu.
Pretvaranje traga u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je zabilježiti i spremiti
barem jedan trag (Spremanje aktivne trase, stranica 15).
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi trasu > Spremi kao > Spremi
kao granicu.
Uređivanje granice
1 Odaberite Navigacijske informacije > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Pregledaj > Uređivanje granica.
4 Odaberite opciju:
• Za uređivanje izgleda granice na karti odaberite Opcije
prikaza.
• Za promjenu granica ili naziva granica odaberite
Uređivanje granica.
• Za uređivanje alarma granice odaberite Alarm.
Postavljanje alarma granice
Alarmi granice upozoravaju vas da se nalazite unutar određene
udaljenosti od postavljene granice. To može biti korisno ako
želite izbjeći određena područja ili ako se nalazite u područjima
u kojima trebate biti veoma oprezni kao što su, na primjer,
plovidbeni pravci.
Navigacija pomoću plotera
1
2
3
4
Odaberite Navigacijske informacije > Granice.
Odaberite granicu.
Odaberite Pregledaj > Alarm > Uključi.
Odaberite opciju.
• Za postavljanje alarma kada se plovilo nalazi na
određenoj udaljenosti od granice odaberite Upozorenje
za udaljenost, unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
• Za postavljanje alarma kada uđete u područje s granicom
odaberite Područje > Ulazak > Izlazak.
• Za postavljanje alarma kada izađete iz područja s
granicom odaberite Područje > Izlazak.
Brisanje granice
1 Odaberite Navigacijske informacije > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Pregledaj > Uređivanje granica > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Sve > OK.
Sonar fishfinder uređaja
Kada je ispravno povezan s kompatibilnom sondom, ploter
možete koristiti kao fishfinder uređaj.
Za dodatne informacije o najboljoj sondi za vaše potrebe idite na
web-mjesto garmin.com/transducers.
Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u trenutnom
području. Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i
sonarnom modulu koji su povezani s ploterom. Primjerice,
određene zaslone Panoptix sonara možete vidjeti samo ako
imate povezanu kompatibilnu Panoptix sondu.
Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na
cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više
prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene
frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije. Možete
prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu. Na primjer,
gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati
osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.
Ako ne vidite raspored prikaza sonara koji odgovara vašim
potrebama, možete stvoriti prilagođeni kombinirani zaslon
(Stvaranje nove kombinirane stranice pomoću uređaja
ECHOMAP Ultra, stranica 2).
Prekid odašiljanja signala sonara
Informacije o dubini
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Na prikazu sonara podijeljene frekvencije, dvije strane zaslona
prikazuju potpuni grafikon sa sonarskim podacima različitih
frekvencija.
NAPOMENA: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva
korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon
preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu.
Garmin ClearVü prikaz sonara
NAPOMENA: Za primanje Garmin ClearVü sonara sa
skeniranjem trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili
Fishfinder te kompatibilna sonda. Informacije o kompatibilnim
sondama potražite na adresi garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku
svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura
iznad kojih plovilo prolazi.
Standardne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem Garmin ClearVü emitira dva uska snopa oblikom
slična snopu u uređaju za kopiranje. Ti snopovi omogućuje
jasniju sliku, više nalik na fotografiju, svega što se nalazi ispod
plovila.
• Kako biste onemogućili aktivni sonar, na zaslonu sonara
odaberite Menu > Odašiljanje sonara.
• Kako biste onemogućili svako sonarsko odašiljanje, pritisnite
i odaberite Isključi sonar.
Promjena prikaza sonara
1 Na kombiniranom zaslonu sa sonarom odaberite Menu >
Konfiguriraj kombinaciju > Uredi kombinaciju.
2 Odaberite prozor koji želite mijenjati.
3 Odaberite prikaz sonara.
Prikaz Uobičajeno sonara
Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o
priključenoj sondi.
Prikazi za Uobičajeno sonar preko cijelog zaslona prikazuju
veliku sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne
strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se
zaslon pomiče zdesna ulijevo.
Sonar fishfinder uređaja
SideVü prikaz sonara
NAPOMENA: Za primanje podataka s SideVü sonara za
skeniranje, potrebna vam je kompatibilna SideVü sonda.
Informacije o kompatibilnim sondama potražite na adresi
garmin.com/transducers.
17
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Voda između plovila i dna
SideVü tehnologija skeniranja
Prikaz donjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Povijesni prikaz donjeg Panoptix sonara uz kretanje prikazom
sonara
Plovilo
Raspon
Tragovi
"Drop shot" mamac
Dno
Prikaz prednjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Umjesto uobičajenog stožastog snopa, sonde SideVü koriste
plosnati snop za skeniranje vode i dna na bočnim stranama
plovila.
Plovilo
Raspon
Ribolovno područje
Tragovi
Prikazi Panoptix sonara
Za primanje podataka s Panoptix sonara, potrebna vam je
kompatibilna sonda.
Prikazi Panoptix sonara omogućuju vam pregled svega što se
nalazi oko plovila u stvarnom vremenu. Također možete gledati
mamac pod vodom i jata ribe koja plivaju za mamcem ispred ili
ispod vašeg plovila.
Prikazi LiveVü sonara daju vam pregled kretanja ispred ili ispod
vašeg plovila u stvarnom vremenu. Zaslon se ažurira veoma
brzo i pruža prikaze sonara uz koje ćete imati osjećaj da gledate
videozapis uživo.
Prikazi RealVü 3D sonara pružaju trodimenzionalni pregled
svega što se nalazi ispred ili ispod vašeg plovila. Zaslon se
ažurira nakon svakog odašiljanja sonde.
Za pregled svih pet prikaza Panoptix sonara potrebna vam je
jedna sonda za prikaz ispod plovila i druga sonda za prikaz
ispred plovila.
Za pristup prikazima Panoptix sonara odaberite Sonar i zatim
odaberite prikaz.
Dno
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred sonde. Ovaj prikaz možete koristiti kad se plovilo
ne kreće i kada trebate vidjeti dno i ribu koja se približava
plovilu.
Legenda boja
Plovilo
18
Sonar fishfinder uređaja
Ping indikator
Ribolovno područje
Dno
Raspon
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod sonde i može se koristiti kada se plovilo ne kreće i
kada želite vidjeti što se nalazi oko plovila.
Panoptix LiveScope prikaz sonara
Ovaj prikaz sonara daje prikaz u stvarnom vremenu svega što
se nalazi ispred ili ispod plovila i može se koristiti za gledanje
ribe i struktura.
Legenda boja
Plovilo
Snop sonara
Raspon
Riba
Dno
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi iza plovila koje se kreće i prikazuje čitav 3D potez vode
od dna do površine. Ovaj se prikaz koristi za pronalaženje ribe.
Informacije o dubini
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
Prikaz bljeskalice
Bljeskalica prikazuje podatke o sonaru na cirkularnom mjerilu
dubine, na način da prikazuje ono što se nalazi ispod plovila.
Organizirana je u obliku prstena koji počinje na vrhu i nastavlja
se u smjeru kazaljke na satu. Dubinu označava mjerilo u
prstenu. Podaci o sonaru bljeskaju na prstenu nakon njihovog
prijema pri označenoj dubini.
Boje na bljeskalici označavaju signale sonara različite snage.
Zadana shema boja slijedi paletu boja na standardnom sonaru,
pri čemu žuta boja ukazuje na najjači signal, narančasta ukazuje
na jak signal, crvena ukazuje na slabiji signal, plava ukazuje na
najslabiji signal, a bijela ukazuje na nepostojeći signal.
Odaberite Bljeskalica.
Legenda boja
Plovilo
Raspon
Dno
Struktura
Riba
FrontVü prikaz sonara
Panoptix FrontVü prikaz sonara pokazuje vam prepreke ispod
vode na udaljenosti do 91 metra (300 stopa) ispred plovila i tako
vam omogućuje bolji uvid u situaciju.
Mogućnost učinkovitog izbjegavanja frontalnih sudara pomoću
FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8
čvorova.
Ako želite vidjeti FrontVü prikaz sonara, morate montirati
kompatibilnu sondu kao što je sonda PS21 i povezati je. Možda
ćete morati nadograditi softver sonde.
Sonar fishfinder uređaja
A-scope, zumirani prikaz desnog bočnog prikaza
A-scope s obrisima područja zumiranja
Mjerilo dubine
Dubina na trenutnoj lokaciji
Kut i raspon stožastog dijela sonde pri trenutnoj frekvenciji
Prečaci do stranice bljeskalice
Na uređajima s dodirnim zaslonom možete komunicirati s
bljeskalicom i a-scope bljeskalicama.
19
Odabir izvora sonara
Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Ako za određeni prikaz sonara koristite više od jednog izvora
podataka sonara, možete odabrati izvor koji će se koristiti za taj
prikaz sonara. Na primjer, ako imate dva izvora s tehnologijom
Garmin ClearVü, na prikazu sonara s tehnologijom Garmin
ClearVü možete odabrati izvor.
1 Otvorite prikaz sonara kojem želite promijeniti izvor.
2 Odaberite Menu > Postavke sonara > Izvor.
3 Odaberite izvor za ovaj prikaz sonara.
Povlačite prema gore i prema dolje za pomicanje područja
zumiranja.
Odaberite za podešavanje dometa.
Odaberite za podešavanje frekvencije.
Odaberite za podešavanje osjetljivosti.
Odaberite za podešavanje širine zrake.
Povucite prozor za zumiranje kako biste pomaknuli područje
zumiranja na lijevoj a-scope bljeskalici.
Za povećavanje raširite dva prsta.
Za smanjivanje približite dva prsta.
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.
Ovaj je ploter kompatibilan s asortimanom dodatnih sondi
uključujući Garmin ClearVü™ sonde dostupne na web-mjestu
garmin.com/transducers.
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz ploter, možda
ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno radio.
1 U prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Instalacija > Vrsta sonde.
2 Odaberite sondu koju želite promijeniti.
3 Odaberite opciju:
• Ako je navedena vaša sonda, odaberite je s popisa.
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostruka zraka (200/77 kHz).
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostruka frekvencija (200/50
kHz).
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na krmeno zrcalo ili osovinu vanbrodskog motora.
Kompas možda neće raditi ako sondu montirate na motor.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba
senzora smjera kao što je SteadyCast™ senzor smjera. Senzor
smjera prikazuje smjer u kojem sonda pokazuje u odnosu na
plovilo.
NAPOMENA: Kalibracija kompasa moguća je samo za sonde s
ugrađenim kompasom kao što je PS21-TR sonda.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS kako biste uključili AHRS
senzor.
3 Odaberite Kalibracija kompasa.
4 Slijedite upute na zaslonu.
20
Promjena naziva izvora sonara
Kako biste jednostavno mogli odrediti izvor sonara, možete mu
promijeniti naziv. Na primjer, "Pramac" može biti naziv sonde
koja se nalazi na pramcu vašeg plovila.
Ako želite promijeniti naziv izvora, uređaj se mora nalaziti u
načinu prikaza sonara koji odgovara izvoru. Na primjer, ako
želite promijeniti izvor sonara s tehnologijom Garmin ClearVü,
morate otvoriti prikaz sonara s tehnologijom Garmin ClearVü.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Izvor > Promijeni naziv izvora.
2 Unesite naziv.
Stvaranje točke na zaslonu sonara
1
2
3
4
Na prikazu sonara povucite zaslon ili odaberite simbol .
Odaberite lokaciju.
Odaberite simbol .
Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Pauziranje prikaza sonara
Na prikazu sonara odaberite Menu > .
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara
Udaljenost između dviju točaka na SideVü prikazu sonara
možete izmjeriti.
1 Na prikazu SideVü sonara, odaberite .
2 Odaberite lokaciju na zaslonu.
3 Odaberite .
Na karti će se prikazati pribadača koja označava odabranu
lokaciju.
4 Odaberite drugu lokaciju.
Udaljenost i kut od pribadače prikazat će se u gornjem
lijevom kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pribadače odaberite Postavi referencu.
Pregled povijesti sonara
Kretanjem po prikazu sonara možete pregledati povijesne
podatke sonara.
NAPOMENA: Ne spremaju sve sonde povijesne podatke
sonara.
1 Na prikazu sonara povucite zaslon udesno.
2 Odaberite Back kako biste izašli iz povijesti.
Dijeljenje sonara
Možete pregledavati podatke sonara drugih kompatibilnih
ECHOMAP Ultra modela te ECHOMAP Plus 7 i ECHOMAP Plus
9 modela povezanih s mrežom Garmin Marine Network.
Svaki ploter u mreži može prikazivati podatke sonara svake
kompatibilne sonde u mreži, neovisno o tome gdje su ploteri i
sonde montirane na plovilu. Primjerice, na uređaju ECHOMAP
Plus 93sv montiranom na stražnjem dijelu plovila možete
Sonar fishfinder uređaja
pregledavati podatke sonara s drugog uređaja ECHOMAP Ultra
i sonde Garmin ClearVü montirane na prednjem dijelu plovila.
Prilikom dijeljenja podataka sonara, vrijednosti nekih postavki
sonara kao što su Domet i Osjetljivost sinkroniziraju se na svim
uređajima u mreži. Vrijednosti drugih postavki sonara kao što je
Izgled ne sinkroniziraju se i treba ih postaviti na svakom
pojedinom uređaju. Uz to, brzina pomicanja prikaza podataka
različitih tradicionalnih i Garmin ClearVü sonara sinkronizira se
kako bi podijeljeni prikazi bili bolje povezani.
NAPOMENA: Istovremeno korištenje više sondi može
uzrokovati preklapanje signala koje se može ukloniti
prilagođavanjem postavke Smetnje na sonaru.
Podešavanje razine detalja
Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara
možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na
tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na Garmin
ClearVü sondama.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg
intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti
povratne signale manjeg intenziteta i šum. Želite li vidjeti sve
povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te
tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i
šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih
signala.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu.
2 Odaberite Osjetljivost ili Svjetlina.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili svjetlinu,
odaberite Gore ili Dolje.
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju
Automatski.
Prilagođavanje intenziteta boje
Možete podešavati intenzitet boja i isticati područja interesa na
zaslonu sonara, podešavanjem osjetljivosti boje na
tradicionalnim sondama ili kontrasta na Garmin ClearVü i
SideVü/ClearVü sondama. Ova postavka najbolje funkcionira
nakon podešavanja razine detalja koji se prikazuju na zaslonu
postavljanjem osjetljivosti ili svjetline.
Želite li istaknuti manje skupine riba ili stvoriti veći intenzitet
prikaza objekta, možete povećati postavku osjetljivosti boja ili
kontrasta. To će dovesti do gubitka diferencijacije povratnih
signala velikog intenziteta na dnu. Želite li smanjiti intenzitet
povratnog signala, možete smanjiti osjetljivost boja ili kontrast.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu.
2 Odaberite opciju:
• U prikazu sonara Garmin ClearVü ili SideVü odaberite
Kontrast.
• U prikazu Panoptix LiveVü sonara odaberite Osjetljivost
boje.
• Ako se nalazite u nekom drugom prikazu sonara,
odaberite Postavke sonara > Izgled > Osjetljivost boje.
3 Odaberite opciju:
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje intenziteta boja
odaberite Gore ili Dolje.
• Za korištenje zadane postavke odaberite Zadano.
Snimke sonara
Snimanje prikaza sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
15 minuta snimanja sonara zauzima otprilike 200 MB
prostora na umetnutoj memorijskoj kartici. Pojedina snimka
automatski se zaustavlja nakon što dosegne veličinu od
4 GB. Podatke sonara možete snimati dokle god na kartici
ima mjesta.
Zaustavljanje snimanja sonara
Prije zaustavljanja snimanja sonara, morate ga početi snimati
(Snimanje prikaza sonara, stranica 21).
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Snimka sonara > Zaustavi snimanje.
Brisanje snimke sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Snimke sonara > Prikaz snimki.
3 Odaberite snimku.
4 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Reprodukcija snimki sonara
Prije reprodukcije snimki sonara morate preuzeti i instalirati
aplikaciju HomePort™ i na memorijsku karticu snimiti podatke
sonara.
1 Iz uređaja izvadite memorijsku karticu.
2 Memorijsku karticu umetnite u čitač kartica koji je spojen s
računalom.
3 Otvorite aplikaciju HomePort.
4 S popisa uređaja odaberite snimku sonara.
5 Desnom tipkom miša odaberite snimku sonara u donjem
oknu.
6 Odaberite Reprodukcija.
Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i
SideVü sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara.
Linija dubine: Prikazuje brzu referentnu liniju dubine.
Brzina pomicanja: Određivanje brzine kojom će se sonar
pomicati zdesna nalijevo.
U plitkoj vodi dobro je smanjiti brzinu pomicanja kako bi se
produljilo vrijeme prikaza informacija na zaslonu. U dubljoj
vodi možete povećati brzinu pomicanja.
Kontrole na zaslonu: Služi za postavljanje kontrola na zaslonu
sonara koje su dodijeljene gumbima. Ovo je dostupno na
uređajima sa zaslonima osjetljivima na dodir.
Linije dometa: Prikazuje okomite linije koje naznačuju
udaljenost od desne i lijeve strane plovila. Postavka je
dostupna samo za SideVü prikaz sonara.
Shema boja: Služi za postavljanje sheme boja za prikaz sonara.
Ta postavka može biti dostupna u izborniku Izgled.
Sheme boja s visokim kontrastom omogućavaju dodjelu
tamnijih boja povratnim signalima niskog intenziteta. Sheme
boja s niskim kontrastom omogućavaju dodjelu boja
povratnim signalima niskog intenzitete koji su slični boji
pozadine.
Izgled: Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke
izgleda sonara, stranica 22.
Prikaz brojeva: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu
sonara.
Napredno: Dodatne informacije potražite u odjeljku Napredne
postavke sonara, stranica 22.
Instalacija: Vraćanje zadanih postavki sonara.
Snimka sonara > Snimanje sonara.
Sonar fishfinder uređaja
21
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Zumiranje.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje dubine i povećanja odaberite
Automatski.
za
SAVJET: Možete odabrati simbol strelice gumba
više opcija.
• Za ručno postavljanje raspona dubine povećanog
područja odaberite Ručno >
, odaberite Pregled
prema gore ili Pregled prema dolje za postavljanje
raspona dubine povećanog područja i odaberite Povećaj
ili Smanji za povećavanje ili smanjivanje povećanog
područja.
• Za povećanje određenog područja na zaslonu odaberite
Uvećaj.
SAVJET: Možete povući okvir za uvećanje na novu
lokaciju na zaslonu.
• Za povećavanje podataka sonara s dubine dna odaberite
Fiksirano dno.
Za poništavanje zumiranja poništite odabir opcije.
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja prikazuje više pojedinosti sve
dok ne prikaže sve dostupne pojedinosti, a nakon toga počinje
rastezati prikaz postojećih pojedinosti. To može biti korisno ako
se pomičete ili krećete ili ako se nalazite u dubokim vodama u
kojima sonar veoma polako određuje lokaciju. Manja brzina
pomicanja omogućuje duži prikaz informacija sonara na
zaslonu.
Postavka Zadano u većini je slučajeva dobar omjer između
brzog pomicanja slike i izobličenosti ciljeva.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Brzina pomicanja.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine ili brzine kroz vodu odaberite
Automatski.
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja Garmin ClearVü ili
SideVü prikaza sonara ili prilikom traženja struktura
preporučuje se odabir postavke Automatski.
• Za povećanje brzine pomicanja odaberite Gore.
• Za sporije pomicanje odaberite Dolje.
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine
Možete podešavati domet mjerila dubine na tradicionalnim i
Garmin ClearVü prikazima sonara te domet mjerila širine na
SideVü prikazu sonara.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će
se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste
postavili.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Domet.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje dometa, odaberite Automatski.
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
Gore ili Dolje.
22
SAVJET: Na zaslonu sonara možete odabrati ili ako
želite ručno podesiti domet.
SAVJET: Kada pregledavate više zaslona sonara, možete
odabrati Select Position kako biste odabrali aktivni zaslon.
Postavke izgleda sonara
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Izgled.
Shema boja: Postavlja shemu boja.
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.
Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne
objekte.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u
pozadini sonara.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o
dubini objekta i informacije u pozadini sonara.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli.
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o
dubini objekta.
Alarmi sonara
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
sondama.
Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Alarmi.
Alarme sonara također možete otvoriti ako odaberete Postavke
> Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
FrontVü alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam
pomaže da izbjegnete nasukavanje (Postavljanje FrontVü
alarma za dubinu, stranica 24). Ovaj je alarm dostupan
samo s Panoptix FrontVü sondama.
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Ribe
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Napredne postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Napredno.
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora buke.
Za uklanjanje smetnji sa zaslona treba upotrijebiti najnižu
postavku smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje.
Najbolji način uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih
problema koji uzrokuju smetnje.
Sonar fishfinder uređaja
Šum površine: Sakriva šum površine kako bi se smanjila buka.
Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati više
objekata, ali i generirati veći šum površine.
Osjetljivost boje: Pogledajte Podešavanje razine detalja,
stranica 21.
TVG: Prilagođava izgled povratnih signala radi kompenzacije
oslabljenih signala sonara u dubljoj vodi te smanjuje
pojavljivanje šuma blizu površne. Ako se vrijednost ove
postavke poveća, boje pridružene šumu niske razine i ribama
konzistentnije se prikazuju u različitim dubinama vode. Ova
postavka smanjuje i šum blizu površine vode.
Postavke instalacije sonde
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Instalacija.
Vrati zadane vrijednosti sonara: Vraća zadane tvorničke
postavke prikaza sonara.
Vrsta sonde: Omogućava odabir vrste sonde koja je povezana
s uređajem.
Okreni lijevo/desno: Mijenja orijentaciju prikaza sonara SideVü
ako je sonda usmjerena unatrag.
Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je
montirana sonda čiji su kabeli okrenuti prema lijevoj strani
plovila.
Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde.
Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i dalje. Šira zraka
omogućuje vam pregled veće površine.
Koristi AHRS: Dozvoljava internom referentnom sustavu za
pozicioniranje i smjer (AHRS) da otkrije kut pod kojim je
montirana Panoptix sonda. Ako je ova postavka isključena,
pretpostavlja se da je sonda montirana pod kutom od 45
stupnjeva.
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o uređaju i sondama
koji se koriste.
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru. Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje ribarima
prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu generirati više
površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna na nemirnom
moru. Veće širine snopa stvaraju veće lukove za primanje
signala riba pa su idealne za pronalaženje riba. Veće širine
snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.
CHIRP frekvencije omogućavaju odašiljanje svakog impulsa
kroz raspon frekvencije, što rezultira boljim razdvajanjem
objekata u dubokoj vodi. CHIRP se može koristiti za jasno
identificiranje objekata, poput pojedinačnih riba u jatu, i u
dubokoj vodi. CHIRP općenito daje bolje rezultate od primjena s
jednom frekvencijom. Budući da se neki objekti riba mogu bolje
prikazati pomoću fiksne frekvencije, kad koristite CHIRP
frekvencije trebali biste razmotriti svoje ciljeve i uvjete u vodi.
Neke sonde omogućuju i prilagodbu unaprijed postavljenih
frekvencija za svaki element sonde, što omogućava brzo
mijenjanje frekvencija korištenjem unaprijed postavljenih
vrijednosti u slučaju promjena u vodi i promjena ciljeva.
Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s
podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje
pomoću signala niže frekvencije i da istovremeno vidite
detaljnije pomoću signala više frekvencije.
Sonar fishfinder uređaja
OBAVIJEST
Uvijek imajte na umu lokalne propise o frekvencijama sonara.
Primjerice, korištenje frekvencija između 50 i 80 kHz na
udaljenosti manjoj od ½ milje od skupine orki zbog njihove je
zaštite možda zabranjeno. Vaša je odgovornost koristiti uređaj u
skladu sa svim važećim zakonima i propisima.
Odabir frekvencije sonde
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odabrati koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
OBAVIJEST
Uvijek imajte na umu lokalne propise o frekvencijama sonara.
Primjerice, korištenje frekvencija između 50 i 80 kHz na
udaljenosti manjoj od ½ milje od skupine orki zbog njihove je
zaštite možda zabranjeno. Vaša je odgovornost koristiti uređaj u
skladu sa svim važećim zakonima i propisima.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Frekvencija.
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
Više informacija o frekvencijama potražite u odjeljku
Frekvencije sonara, stranica 23.
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Frekvencija.
2 Odaberite Dodaj.
3 Unesite frekvenciju.
Uključivanje funkcije A-Scope
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo u prikazima
Uobičajeno sonara.
A-scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu prikaza koja u
stvarnom vremenu prikazuje što se nalazi ispod sonde. A-scope
možete upotrijebiti kako biste identificirali povratne informacije
koje su potencijalno propuštene tijekom brzog prelaska
podataka sonara preko zaslona, primjerice kad se plovilo kreće
velikom brzinom. Pomaže i pri otkrivanju riba koje se nalaze u
blizini dna.
Gore prikazani a-scope prikazuje povratne informacije o ribama
i odraz mekanog dna .
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Izgled > A-Scope.
Postavke sonara Panoptix
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine
zumiranja
Možete promijeniti kut gledanja za prikaze RealVü sonara.
Prikaz možete i povećati i smanjiti.
Na prikazu RealVü sonara odaberite opciju:
• Za dijagonalno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
• Za vodoravno prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
.
23
• Za okomito prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
• Za prilagođavanje kuta gledanja povucite po zaslonu u
bilo kojem smjeru.
• Za povećavanje raširite dva prsta.
• Za smanjivanje spojite dva prsta.
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü
Možete odrediti brzinu kojom sonda odašilje prema naprijed i
natrag. Brže odašiljanje daje manje preciznu sliku, ali se zaslon
brže osvježava. Sporije odašiljanje daje detaljniju sliku, ali se
zaslon sporije osvježava.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za RealVü 3D
Historical prikaz sonara.
1 Na prikazu RealVü sonara odaberite Menu > Brzina
odašiljanja.
Odaberite
opciju.
2
Izbornik LiveVü Forward i FrontVü sonara
Na prikazu sonara LiveVü Forward ili FrontVü odaberite Menu.
Osjetljivost: Upravlja razinom detalja i buke na zaslonu sonara.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal
najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost te tako
ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Ako želite
li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost
te tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja
i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih
povratnih signala.
Raspon dubine: Podešava domet mjerila dubine.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno
će se zadržavati unutar donjeg dijela zaslona sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji
ste postavili.
Prednji radni domet: Podešava domet mjerila prednjeg rada.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet,
mjerilo prednjeg rada podesit će u odnosu na dubinu. Ručno
podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa.
Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar
dometa koji ste postavili. Ručno smanjenje ove opcije može
smanjiti učinkovitost funkcije FrontVü alarm, čime se
smanjuje i vrijeme reakcije na očitanja male dubine.
Kut prijenosa: Podešava fokus sonde na lijevu ili desnu stranu.
Ova je funkcija dostupna samo s Panoptix sondama koje
podržavaju RealVü, kao što su PS30, PS31 i PS60.
Odašiljanje sonara: Onemogućuje odašiljanje aktivnoj sondi.
FrontVü alarm: Postavlja alarm da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti (Postavljanje
FrontVü alarma za dubinu, stranica 24). Ovo je dostupno
samo s Panoptix FrontVü sondama.
Postavke sonara: Podešava postavke sonde i izgled povratnih
informacija sonara.
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde
Ova je funkcija dostupna samo s Panoptix sondama koje
podržavaju RealVü, kao što su PS30, PS31 i PS60.
Možete promijeniti kut odašiljanja sonde kako biste sondu
usmjerili prema određenom području interesa. Primjerice, sondu
možete usmjeriti da slijedi mamac ili da se fokusira na drvo
pored kojeg prolazite.
1 Na prikazu LiveVü ili FrontVü sonara odaberite Menu > Kut
prijenosa.
Odaberite
opciju.
2
24
Postavljanje FrontVü alarma za dubinu
UPOZORENJE
FrontVü alarm za dubinu je alat koji se upotrebljava samo za
svjesnost o situaciji, i možda neće spriječiti nasukavanja u svim
okolnostima. Rukovatelj plovila odgovoran je za sigurno
upravljanje plovilom.
Ovaj je alarm dostupan samo s Panoptix FrontVü sondama.
Alarm je moguće podesiti na oglašavanje ako je dubina manja
od zadane razine. Za najbolje rezultate trebate postaviti pomak
pramca kad upotrebljavate alarm za prednji sudar (Postavljanje
pomaka pramca, stranica 25).
1 Na prikazu FrontVü sonara odaberite Menu > FrontVü
alarm.
2 Odaberite Uključi.
3 Unesite dubinu na kojoj će se alarm pokrenuti, a zatim
odaberite Gotovo.
Na FrontVü zaslonu linija dubine prikazuje dubinu postavljenu
za pokretanje alarma. Linija je obojana zeleno kad se nalazite
na sigurnoj dubini. Linija poprima žutu boju kad se krećete
brzinom većom od one pri kojoj vam prednji radni domet
omogućuje dovoljno vremena za reakciju (10 sekundi). Linija
poprima crvenu boju i alarm se oglašava kad sustav otkrije
prepreku ili kad je dubina manja od unesene vrijednosti.
OPREZ
Mogućnost učinkovitog izbjegavanja nasukavanja pomoću
FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8
čvorova.
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü
Na prikazu sonara LiveVü ili FrontVü Panoptix odaberite Menu >
Postavke sonara > Izgled.
Shema boja: Postavlja paletu boja.
Osjetljivost boje: Podešava intenzitet boja koje se prikazuju na
zaslonu.
Možete odabrati veću vrijednost osjetljivosti boje kako biste
vidjeli ciljeve više u okomitom potezu vode. Veća vrijednost
intenziteta boje također vam omogućuje da razlikujete
povratne informacije niskog intenziteta više u potezu vode,
no to uzrokuje manje razlikovanje povratnih informacija s
dna. Možete odabrati manju vrijednost osjetljivosti boje kad
se ciljevi nalaze blizu dna kako biste bolje razlikovali ciljeve
od povratnih informacija visokog intenziteta poput pijeska,
kamena i mulja.
Staze: Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na
zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.
Popunjavanje dna: Dno se boja u smeđu boju kako bi se
razlikovalo od povratnog signala vode.
Preklapanje rešetke: Prikazuje rešetku linija raspona.
Povijest pomicanja: Prikazuje povijest sonara na prikazu
standardnog sonara.
Postavke izgleda za RealVü
Na prikazu sonara RealVü odaberite Menu > Postavke sonara
> Izgled.
Boje točaka: Postavlja različite palete boja za točke odašiljanja
signala sonara.
Boje dna: Postavlja shemu boja za dno.
Stil dna: Postavlja stil dna. Kada se nalazite u dubokim
vodama, možete odabrati opciju Točke i ručno postaviti
raspon na pliću vrijednost.
Legenda boja: Pokazuje dubine označene bojama.
Postavke instalacije Panoptix sonde
Na prikazu sonara Panoptix odaberite Menu > Postavke
sonara > Instalacija.
Sonar fishfinder uređaja
Dubina montiranja: Postavlja dubinu ispod linije vode na kojoj
će se montirati Panoptix sonda. Ako unesete stvarnu dubinu
na kojoj je sonda montirana, vizualni prikaz onoga što je u
vodi bit će točniji.
Pomak pramca: Postavlja udaljenost između pramca i lokacije
za montažu Panoptix sonde za prikaz ispred plovila. To vam
omogućuje da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s
lokacije sonde.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü,
LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.
Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde za prikaz
ispod plovila. Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i
dalje. Šira zraka omogućuje vam pregled veće površine.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü,
LiveVü Down i LiveVü Forward.
Koristi AHRS: Internom referentnom sustavu za pozicioniranje i
smjer (AHRS) omogućuje da automatski otkrije kut pod kojim
je montirana Panoptix sonda. Kada je ova postavka
isključena, možete unijeti određeni kut montaže sonde
pomoću postavke Kut nagiba. Mnoge sonde za prikaz ispred
plovila montirane su pod kutom od 45 stupnjeva, a sonde za
prikaz ispod plovila montirana su pod kutom od 0 stupnjeva.
Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je
montirana sonda za prikaz ispod plovila čiji su kabeli okrenuti
prema lijevoj strani plovila.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara LiveVü
Down, RealVü 3D Down i RealVü 3D Historical.
Kalibracija kompasa: Kalibrira ugrađeni kompas u Panoptix
sondi (Postavke instalacije sonde, stranica 23).
To se odnosi na Panoptix sonde s ugrađenim kompasom
poput PS21-TR sonde.
Orijentacija: Provjerava je li sonda montirana prema dolje ili
prema naprijed. Postavka Automatski pomoću AHRS
senzora određuje orijentaciju.
Ovo se odnosi na sonde PS22 i LiveScope.
Fokus: Podešava prikaz sonara tako da kompenzira brzinu
zvuka u vodi. Postavka Automatski brzinu zvuka izračunava
na temelju temperature vode.
Ovo se odnosi na sonde LiveScope.
Vrati zadane vrijednosti sonara: Vraća postavke sonara na
tvornički zadane vrijednosti.
Postavljanje pomaka pramca
U slučaju Panoptix sondi za prikaz ispred plovila, možete unijeti
pomak pramca kako biste kompenzirali očitanja udaljenosti
ispred plovila za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s lokacije za
montažu sonde.
Ta se funkcija odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara
FrontVü, LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.
1 Izmjerite vodoravnu udaljenost od sonde do pramca.
2 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Instalacija > Pomak pramca.
3 Unesite izmjerenu udaljenost i odaberite Gotovo.
Na primjenjivom prikazu sonara prednji radni domet pomiče se
za udaljenost koju ste unijeli.
Autopilot
UPOZORENJE
Značajku autopilota možete koristiti samo na stanici instaliranoj
pokraj kormila, regulatora i upravljačkog uređaja.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
Sustav autopilota neprekidno prilagođava upravljanje plovilom
kako biste održali stalan smjer (držanje smjera). Sustav
omogućuje i ručno upravljanje te nekoliko načina rada funkcija
automatskog upravljanja i oblika za upravljanje.
Kad je ploter povezan s kompatibilnim Garmin sustavom
autopilota, autopilot možete pokrenuti i upravljati njime s plotera.
Informacije o kompatibilnim Garmin sustavima autopilota
potražite na adresi garmin.com.
Zaslon autopilota
Stvarni smjer
Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
Autopilot
25
Stvarni smjer (u stanju mirovanja)
Planirani smjer (kada je uključen)
Indikator položaja kormila (Ova je funkcija dostupna samo kada je
priključen senzor na kormilu.)
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Veličina koraka okreta.
2 Odaberite veličinu koraka.
Postavljanje uštede energije
Možete prilagoditi razinu aktivnosti kormila.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Postavljanje načina rada napajanja > Ušteda
energije.
2 Odaberite postotak.
Odabirom visokog postotka smanjuje se aktivnost kormila i
držanje smjera. Što je viši postotak, više će se kurs mijenjati
prije nego što ga autopilot ispravi.
SAVJET: Na nemirnom moru pri malim brzinama povećanje
postotka za opciju Ušteda energije smanjuje aktivnost
kormila.
Odabir preferiranog izvora smjera
OBAVIJEST
Za najbolje rezultate kao izvor smjera upotrijebite ugrađeni
kompas CCU jedinice autopilota. Upotreba GPS kompasa
drugih proizvođača može uzrokovati nekontroliranu isporuku
podataka i pretjerano kašnjenje. Autopilotu su za rad potrebne
pravovremene informacije i zbog toga se kao izvor podataka o
GPS lokaciji ili brzini često ne mogu koristiti podaci GPS
kompasa drugih proizvođača. Ako se koristi GPS kompas
drugog proizvođača, autopilot će vjerojatno povremeno
prijavljivati gubitak podataka o navigaciji i brzini.
Ako na mreži postoji više izvora smjera, možete odabrati
preferirani izvor. Izvor može biti kompatibilni GPS kompas ili
magnetni senzor smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Preferirani izvori
2 Odaberite izvor.
Ako odabrani izvor smjera nije dostupan, na zaslonu
autopilota ne prikazuju se nikakvi podaci.
Uključivanje autopilota
Kada uključite autopilot, on preuzima kormilo i upravlja plovilom
kako biste zadržali smjer.
Na bilo kojem zaslonu odaberite Uključi.
Vaš se planirani smjer prikazuje u sredini zaslona autopilota.
Oblici za upravljanje
UPOZORENJE
Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje plovilom. Ne započinjite
oblik ako niste sigurni da na vodi nema prepreka.
Autopilot može upravljati plovilom u unaprijed određenim
oblicima radi ribolova, a može i izvoditi druge posebne manevre
kao što su polukružni zaokreti ili Williamsonovi zaokreti.
Slijeđenje oblika polukružnog zaokreta
Oblik polukružnog zaokreta možete koristiti za okretanje plovila
za 180 stupnjeva i držanje novog smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravljanje
pomoću oblika > Polukružni okret.
2 Odaberite Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje
udesno.
26
Postavljanje i slijeđenje kružnog oblika
Kružni oblik možete koristiti za upravljanje plovilom u
neprekidnom krugu u određenom smjeru i u određenim
vremenskim intervalima.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravljanje
pomoću oblika > Krugovi.
2 Po potrebi odaberite Vrijeme i odaberite vrijeme za koje
autopilot dovrši jedan krug.
3 Odaberite Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje
udesno.
Postavljanje i slijeđenje cik-cak oblika
Cik-cak oblik možete koristiti za upravljanje plovilom ulijevo, pa
udesno i natrag tijekom određenog vremena i pod određenim
kutom preko trenutačnog smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravljanje
pomoću oblika > Cik-cak.
2 Po potrebi odaberite Amplituda i odaberite stupanj.
3 Po potrebi odaberite Period i odaberite vremensko razdoblje.
4 Odaberite Uključi cik-cak manevar.
Slijeđenje oblika Williamsonovog zaokreta
Oblik Williamsonovog zaokreta možete koristiti za upravljanje
plovilom u blizini mjesta gdje je oblik Williamsonovog zaokreta
započet. Oblik Williamsonovog zaokreta može se koristiti u
situacijama sa čovjekom u moru.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravljanje
pomoću oblika > Williamsonov zaokret.
2 Odaberite Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje
udesno.
Reactor™ daljinski upravljač za sustav
autopilota
UPOZORENJE
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Reactor daljinski upravljač možete bežično povezati s ploterom i
koristiti ga za upravljanje kompatibilnim Reactor sustavom
autopilota.
Dodatne informacije o korištenju daljinskog upravljača potražite
u korisničkom priručniku za Reactor daljinski upravljač za sustav
autopilota na web-mjestu garmin.com
Uparivanje Reactor daljinskog upravljača za sustav
autopilota i plotera
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Daljinsko upravljanje autopilotom.
2 Prema potrebi odaberite Omogući.
3 Odaberite Nova veza.
4 Na daljinskom upravljaču odaberite
> Pair with MFD.
Ploter se oglašava zvučnim signalom, a na njemu će se
prikazati poruka potvrde.
5 Odaberite Da kako biste dovršili postupak uparivanja.
Promjena funkcija tipki za akciju na Reactor
daljinskom upravljaču za sustav autopilota
Možete promijeniti uzorke ili akcije koje su dodijeljene tipkama
za akciju na Reactor daljinskom upravljaču za sustav autopilota.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Daljinsko upravljanje autopilotom > Djelovanje gumba.
2 Odaberite tipku za akciju koju želite promijeniti.
Autopilot
3 Odaberite uzorak ili radnju koju želite dodijeliti tipki za radnju.
Jedriličarske značajke
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Jedriličarska utrka
Zahvaljujući ovom uređaju povećava se vjerojatnost da će
jedrilica prijeći startnu liniju točno u trenutku početka utrke. Kada
svoju štopericu sinkronizirate sa službenom štopericom utrke, u
intervalima od jedne minute primat ćete upozorenja o
približavanju početka utrke. Kada štopericu koristite u
kombinaciji s virtualnom startnom linijom, uređaj mjeri vašu
brzinu, smjer i preostalo vrijeme na štoperici. Uređaj pomoću tih
podataka može predvidjeti hoće li jedrilica prijeći startnu liniju
prije, nakon ili u točnom trenutku početka utrke.
Pomoć do startne linije
Pomoć do startne linije u jedrenju vizualni je prikaz podataka koji
su vam potrebni da startnu liniju prijeđete u najbolje vrijeme i s
optimalnom brzinom.
Nakon postavljanja desne i lijeve oznake startne linije i željene
brzine i vremena, te nakon što postavite štopericu, pojavit će se
linija predviđanja. Linija predviđanja pruža se od vaše trenutne
lokacije do startne linije i layline linija koje se protežu od svake
oznake.
Završna točka i boja linije predviđanja na temelju brzine kojom
se trenutno krećete pokazuju gdje će se vaše plovilo nalaziti
kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka prije startne linije, linija je bijele boje. To
znači da morate povećati brzinu plovila kako biste na vrijeme
stigli do startne linije.
Ako je završna točka poslije startne linije, linija je crvene boje.
To znači da morate smanjiti brzinu plovila kako ne biste dobili
kaznene bodove za prelazak startne linije prije nego što
štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka na startnoj liniji, linija je bijele boje. To
znači da se krećete optimalnom brzinom kojom ćete do startne
linije stići kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Prozor pomoći do startne linije i štoperica zadano se pojavljuju u
kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.
Postavljanje startne linije
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite Menu >
Startna linija.
2 Odaberite opciju:
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti kada
pored njih prođete, odaberite Oznaka lokacije.
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti
unosom njihovih koordinata, odaberite Upiši koordinate.
• Ako nakon postavljanja želite zamijeniti lijevu i desnu
oznaku, odaberite Zamijeni lijevu i desnu.
Korištenje pomoći do startne linije
Funkciju pomoći do startne linije možete koristiti za vrijeme
jedriličarskih utrka kako biste pri optimalnoj brzini prešli startnu
liniju.
1 Označite startnu liniju (Postavljanje startne linije, stranica 27).
2 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite Menu > Ciljna
brzina, a zatim odaberite ciljnu brzinu kojom želite prijeći
startnu liniju.
Jedriličarske značajke
3 Odaberite Ciljno vrijeme i odaberite kada želite prijeći
startnu liniju.
4 Odaberite Back.
5 Pokrenite štopericu (Korištenje štoperice, stranica 27).
Korištenje štoperice
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite
ili kako
biste postavili štopericu.
2 Odaberite Select za pokretanje ili zaustavljanje štoperice.
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene
Možete unijeti udaljenost između pramca vašeg plovila i GPS
antene. Tako ćete osigurati da pramac plovila u točno
određenom trenutku prijeđe startnu liniju.
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite Menu >
Startna linija > GPS pomak pramca.
2 Unesite udaljenost.
3 Odaberite Gotovo.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
U načinu rada za jedrenje (Postavljanje vrste plovila, stranica 2)
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Slojevi > Moje plovilo
> Layline linije > Postavljanje.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju privjetrinskog kuta jedrenja.
Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Vremenska konstanta filtra: Filtrira podatke o layline liniji na
temelju unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline
liniju koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog
kuta vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na
promjene smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
27
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode
ili bilo gdje
iznad kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde
do kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku
pozitivnog broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice , a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
Dok je autopilot u stanju mirovanja odaberite Držanje uz
vjetar.
Uključivanje držanja uz vjetar iz držanja smjera
Prije omogućavanja vrste držanja uz vjetar s autopilotom morate
povezati NMEA 2000 ili NMEA 0183 senzor vjetra.
S uključenim držanjem smjera odaberite Menu > Držanje uz
vjetar.
Prilagođavanje kuta držanja uz vjetar s autopilotom
Možete prilagoditi kut držanja uz vjetar na autopilotu ako je
uključena funkcija držanja uz vjetar.
• Kako biste podesili kut držanja uz vjetar u koracima od 1°,
odaberite ili .
• Kako biste podesili kut držanja uz vjetar u koracima od 10°,
držite ili .
Okret uz vjetar i okret niz vjetar
Autopilot možete podesiti tako da se okrene uz ili niz vjetar dok
je uključeno držanje smjera ili držanje uz vjetar.
Okretanje uz vjetar i okretanje niz vjetar s držanja smjera
1 Uključivanje držanja smjera (Uključivanje autopilota,
stranica 26).
2 Odaberite Menu.
3 Odaberite opciju.
Autopilot usmjerava brod kroz okret uz vjetar i okret niz
vjetar.
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Rad autopilota na jedrilici
OPREZ
Ako je uključen, autopilot upravlja samo kormilom. Vi i vaša
posada i dalje ste odgovorni za jedra dok je autopilot uključen.
Uz zadržavanje smjera, autopilot možete koristiti za držanje uz
vjetar. Autopilot možete koristiti i za upravljanje kormilom
prilikom okretanja uz vjetar i okretanja niz vjetar.
Držanje uz vjetar
Autopilot možete podesiti tako da održava specifičan smjer
prema trenutnom kutu vjetra. Vaš uređaj mora biti priključen na
senzor vjetra kompatibilan s NMEA 2000 ili NMEA 0183 kako bi
mogao izvesti okret uz vjetar ili okret niz vjetar na temelju vjetra
ili držanja uz vjetar.
®
Postavljanje vrste držanja uz vjetar
Za omogućavanje vrste držanja uz vjetar morate priključiti
senzor vjetra NMEA 2000 ili NMEA 0183 na autopilota.
Informacije o naprednoj konfiguraciji autopilota potražite u
uputama za instalaciju koje su isporučene uz autopilot.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Vrsta držanja uz vjetar.
2 Odaberite Prividni ili Stvarni.
Uključivanje držanja uz vjetar
Za omogućavanje vrste držanja uz vjetar morate priključiti
senzor vjetra NMEA 2000 ili NMEA 0183 na autopilota.
28
Okretanje uz vjetar i okretanje niz vjetar s držanja uz vjetar
Prije uključivanja držanja uz vjetar morate instalirati senzor
vjetra.
1 Uključi držanje uz vjetar (Uključivanje držanja uz vjetar,
stranica 28).
Odaberite
Menu.
2
3 Odaberite opciju.
Autopilot usmjerava brod kroz okret uz vjetar i okret niz
vjetar, a informacije o napretku okreta uz vjetar i okreta niz
vjetar prikazuju se na zaslonu.
Postavljanje odgode okreta uz vjetar i okreta niz vjetar
Odgoda okreta uz vjetar i okreta niz vjetar omogućuje odgodu
izvođenja okreta uz vjetar ili okreta niz vjetar nakon započinjanja
manevra.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Postavke jedrenja > Odgoda okreta uz/niz
vjetar.
2 Odaberite trajanje odgode.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Omogućavanje inhibitora okreta niz vjetar
NAPOMENA: Inhibitor okreta niz vjetar ne sprječava ručno
okretanje niz vjetar pomoću kormila ili upravljanje u koracima.
Inhibitor okreta niz vjetar sprječava okretanje niz vjetar pomoću
autopilota.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Postavke jedrenja > Inhibitor okreta niz
vjetar.
2 Odaberite Omogućeno.
Upravljanje Force™ vanbrodskim
motorom
UPOZORENJE
Nemojte pokretati motor ako propeler nije u vodi. Kontakt s
propelerom koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede.
Upravljanje Force™ vanbrodskim motorom
Nemojte upotrebljavati motor u područjima gdje vi ili druge
osobe u vodi možete doći u kontakt s propelerom koji se okreće.
Prije čišćenja ili servisiranja propelera motor uvijek odspojite od
akumulatora kako biste izbjegli ozljede.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
OPREZ
Prilikom upotrebe funkcija autopilota budite spremni na
iznenadna zaustavljanja, ubrzavanja i skretanja.
Prilikom spremanja ili otpuštanja motora pazite na opasnost od
prignječenja ili priklještenja od pokretnih dijelova što može
uzrokovati ozljede.
Prilikom spremanja ili otpuštanja motora pripazite na skliske
površine oko motora. Sklizanje prilikom spremanja ili otpuštanja
motora može uzrokovati ozljede.
Možete povezati Force vanbrodski motor s ploterom radi prikaza
i upravljanja motorom s pomoću plotera.
Povezivanje s vanbrodskim motorom
Možete bežičnim putem povezati ploter s kompatibilnim Garmin
Force vanbrodskim motorom na plovilu kako biste upravljali
vanbrodskim motorom s plotera
1 Uključite ploter i vanbrodski motor.
2 Omogućite Wi‑Fi mrežu na ploteru (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 38).
3 Provjerite je li taj ploter host uređaj mreže.
4 Na ploteru odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični
uređaji > Garmin vanbrodski motor.
5 Na zaslonu vanbrodskog motora triput pritisnite za ulazak u
način rada za uparivanje.
na zaslonu vanbrodskog motora plave je boje dok traži
vezu s ploterom, a postaje zelene boje nakon uspješnog
povezivanja.
Nakon što se ploter i vanbrodski motor uspješno povežu,
omogućite traci preklapanja vanbrodskog motora upravljanje
motorom (Dodavanje kontrola vanbrodskog motora zaslonima,
stranica 29).
Dodavanje kontrola vanbrodskog motora
zaslonima
Nakon što povežete ploter s Force vanbrodskim motorom,
morate dodati upravljačku traku vanbrodskog motora zaslonima
da biste upravljali vanbrodskim motorom.
1 Otvorite zaslon s kojeg želite upravljati vanbrodskim
motorom.
2 Odaberite opciju:
• S kombinirane stranice ili SmartMode™ prikaza odaberite
Menu > Uredi > Prikaz brojeva.
• U prikazu preko cijelog zaslona odaberite Menu > xxx.
3 Odaberite Gornja traka ili Donja traka.
4 Odaberite Upravljačka traka vanbrodskog motora.
Ponovite ove korake da biste dodali kontrole vanbrodskog
motora svim zaslonima s kojih želite upravljati vanbrodskim
motorom.
Upravljanje Force™ vanbrodskim motorom
Upravljačka traka vanbrodskog motora
Upravljačka traka vanbrodskog motora omogućuje vam
upravljanje Force vanbrodskim motorom i pregled statusa
motora.
Odaberite stavku da biste je aktivirali. Gumb zasvijetli kada se
stavka odabere. Ponovno odaberite stavku da biste je
deaktivirali.
Status baterije vanbrodskog motora.
Uključuje i isključuje propeler.
Smanjuje brzinu.
Pokazatelj brzine.
Povećava brzinu.
Omogućuje održavanje konstantne brzine pri trenutačnoj
kopnenoj brzini.
Aktivira punu brzinu propelera.
Status vanbrodskog motora.
Omogućuje zaključavanje sidra, funkciju koja upotrebljava
vanbrodskog motora za zadržavanje položaja.
Upravlja vanbrodskim motorom.
Kada je aktivirano zaključavanje sidra, pomiče položaj zaključavanja sidra prema naprijed, natrag, lijevo ili desno.
Omogućuje držanje smjera (postavljanje i održavanje trenutačnog
smjera).
Kada je aktivirano držanje smjera vanbrodskog motora, traka
autopilota pojavljuje se u traci vanbrodskog motora.
Otvara postavke vanbrodskog motora.
Postavke vanbrodskog motora
Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol .
Kalibriraj: Kalibrira kompas vanbrodskog motora (Kalibracija
kompasa vanbrodskog motora, stranica 30) i postavlja
pomak od pramca vanbrodskog motora (Postavljanje pomaka
pramca, stranica 30).
Osjetljivost sidra: Postavlja odziv vanbrodskog motora kada je
aktiviran način zaključavanja sidra. Ako želite da vanbrodski
motor bude responzivniji i da se brže kreće, povećajte
vrijednost. Ako se motor previše pomiče, smanjite vrijednost.
Navigacijski pomak: Postavlja odziv vanbrodskog motora
prilikom navigacije. Ako želite da vanbrodski motor bude
responzivniji i da se brže kreće, povećajte vrijednost. Ako se
motor previše pomiče, smanjite vrijednost.
Način držanja smjera: Postavlja način držanja smjera. Opcija
Poravnanje plovila održava plovilo usmjereno u istom smjeru.
Opcija Navigiraj do ravnom linijom navigira u željenom
smjeru.
Automatsko uključivanje: Uključuje vanbrodski motor kada
dovedete napajanje u sustav.
Mjesto propelera: Postavlja na koju se stranu vanbrodskog
motora propeler okreće prilikom sklapanja vanbrodskog
motora. To je korisno kada pohranjujete druge predmete u
blizini sklopljenog propelera.
Tipke prečaca: Omogućuje rad tipki prečaca na daljinskom
upravljaču vanbrodskog motora s određenim ploterom. Tipke
rade samo s jednim ploterom u isto vrijeme.
Vraćanje zadanih postavki: Ponovno postavlja postavke
vanbrodskog motora na tvornički zadane vrijednosti.
Dodjela prečaca tipkama prečaca daljinskog
upravljača za vanbrodski motor
Možete brzo otvoriti često korištene zaslone tako da im dodijelite
tipku prečaca na daljinskom upravljaču vanbrodskog motora.
29
Možete stvoriti prečace do zaslona kao što su zasloni sonara i
karte.
1 Otvorite zaslon.
2 Držite tipku prečaca.
SAVJET: Prečac se također sprema u kategoriju Često
korišteno zajedno s brojem tipke prečaca.
Kalibracija kompasa vanbrodskog motora
Prije upotrebe funkcija autopilota morate kalibrirati kompas u
vanbrodskom motoru.
1 Odvezite plovilo na otvorene mirne vode.
>
2 Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol
Kalibriraj > Kalibracija kompasa.
3 Slijedite upute na zaslonu.
• Za postavljanje očitanja brojača kilometara na nulu
odaberite Ponovno postavi brojač kilometara.
• Za postavljanje svih očitanja na nulu odaberite Ponovo
postavi sve.
Prikaz mjerača goriva i motora
Za prikaz mjerača goriva i motora morate biti povezani s
mrežom NMEA 2000 koja prima podatke o motoru i gorivu.
Detalje potražite u uputama za instalaciju.
Odaberite Mjerači > Motor.
Postavljanje pomaka pramca
Ovisno o kutu montaže, vanbrodski motor možda neće biti u
ravnini sa središnjom linijom plovila. Za najbolje rezultate trebali
biste postaviti pomak pramca.
1 Podesite kut vanbrodskog motora tako da bude u ravnini
sa središnjom linijom plovila , usmjeren ravno prema
naprijed.
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima
Mogu se prikazivati informacije za najviše četiri motora.
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite Menu > Postavke
mjerača > Odabir motora > Broj motora.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite broj motora.
• Odaberite Automatska konfiguracija kako bi se broj
motora automatski prepoznao.
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima
Prije prilagođavanja načina na koji je motori prikazuju u
mjeračima, morate ručno odabrati broj motora (Odabir broja
motora prikazanih na mjeračima, stranica 30).
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite Menu > Postavke
mjerača > Odabir motora > Broj motora.
2 Odaberite Prvi motor.
3 Odaberite motor koji će se prikazivati u prvom mjeraču.
4 Ponovite za preostale trake motora.
2 Na traci vanbrodskog motora odaberite simbol
Kalibriraj > Pomak pramca.
>
Mjerači i grafikoni
Mjerači i grafikoni daju različite informacije o motoru i okolini. Za
prikaz informacija na mrežu mora biti priključena kompatibilna
sonda ili senzor.
Čitanje kompasa
Pomoću kompasa možete vidjeti informacije o azimutu, smjeru i
ruti.
Odaberite Mjerači > Kompas.
Pregled mjerača puta
Mjerači puta prikazuju informacije za odometar, brzinu, vrijeme i
gorivo vašeg trenutnog puta.
Odaberite Mjerači > Put.
Ponovno postavljanje mjerača puta
1 Odaberite Mjerači > Put > Menu.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje očitanja trenutnog puta na nulu odaberite
Ponovo postavi put.
• Za postavljanje očitanja maksimalne brzine na nulu
odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu.
30
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada
motora
Na uređaju za iscrtavanje možete omogućiti prikaz alarma sa
statusom motora.
Na zaslonu mjerača motora odaberite Menu > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Uključi.
Kad se aktivira alarm za motor, prikazat će se poruka s alarmom
za status mjerača, a mjerač može pocrveniti, ovisno o vrsti
alarma.
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite Menu > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Prilagođeno.
2 Odaberite jedan ili više alarma za mjerač motora koje treba
uključiti ili isključiti.
Postavljanje alarma za gorivo
Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni
senzor protoka goriva mora se povezati s ploterom.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo > Postavi ukupno
gorivo > Uključi.
2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm i
odaberite Gotovo.
Mjerači i grafikoni
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2 Unesite zajednički ukupni kapacitet spremnika za gorivo.
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom
količinom goriva u plovilu
Razine goriva u ploteru možete sinkronizirati sa stvarnom
razinom goriva u plovilu kad u plovilo dodajete gorivo.
1 Odaberite Mjerači > Motor > Menu.
2 Odaberite opciju:
• Kad napunite sve spremnike za gorivo na plovilu odaberite
Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno
postavlja na maksimalni kapacitet.
• Ako spremnik niste napunili do kraja odaberite Dodaj
gorivo plovilu i unesite dodanu količinu.
• Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila
odaberite Postavi ukupno gorivo i unesite ukupnu
količinu goriva u spremnicima.
Prikaz mjerača vjetra
Za prikaz informacija o vjetru s uređajem za iscrtavanje mora biti
povezan senzor za vjetar.
Odaberite Mjerači > Vjetar.
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje
Mjerač vjetra za jedrenje možete konfigurirati tako da pokazuje
brzinu i kut stvarnog ili manifestnog vjetra.
1 Na mjeraču vjetra odaberite Menu > Mjerač vjetra za
jedrenje.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz kuta stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite
Igla i zatim odaberite opciju.
• Za prikaz brzine stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite
Brzina vjetra i zatim odaberite opciju.
Konfiguriranje izvora brzine
Možete odrediti hoće li temelj za podatke o brzini plovila koji se
prikazuju na mjeraču i koriste u izračunima vjetra biti brzina kroz
vodu ili brzina GPS-a.
1 Na mjeraču vjetra odaberite Menu > Mjerač kompasa >
Prikaz brzine.
2 Odaberite opciju:
• Za izračun brzine plovila na temelju podataka senzora
brzine kroz vodu odaberite Brzina kroz vodu.
• Za izračun brzine plovila na temelju GPS podataka
odaberite GPS brzina.
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra
Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču vjetra.
Magnetski smjer predstavlja podatke o smjeru primljene iz
senzora smjera, a podatke GPS smjera izračunava GPS ploter
(kopneni kurs).
1 Na mjeraču vjetra odaberite Menu > Mjerač kompasa >
Smjer - izvor.
2 Odaberite GPS smjer ili Magnetski.
NAPOMENA: Pri kretanju manjim brzinama ili u mirovanju,
magnetski izvor smjera točniji je od GPS smjera.
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar
Možete specificirati raspon mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar za mjerilo uz vjetar i za mjerilo niz vjetar.
1 Na mjeraču vjetra odaberite Menu > Mjerač kompasa >
Podesi vrstu mjerača > Mjerač kod plovidbe oštro uz
vjetar.
2 Odaberite opciju:
Digitalno prebacivanje
• Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje
se prikazuju kad i mjerač vjetra uz vjetar kod plovidbe
oštro uz vjetar odaberite Promijeni mjerilo - uz vjetar i
postavite kutove.
• Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje
se prikazuju kad i mjerač vjetra niz vjetar kod plovidbe
oštro uz vjetar odaberite Promijeni mjerilo – niz vjetar i
postavite kutove.
• Za prikaz stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite Vjetar i
zatim odaberite opciju.
Digitalno prebacivanje
Vaš ploter može se koristiti za nadgledanje i kontrolu krugova
kad je uspostavljena veza s kompatibilnim sustavom.
Na primjer, možete kontrolirati unutarnja svjetla i svjetla za
navigaciju na plovilu. Možete nadgledati i krugove spremnika.
Za pristup kontrolama digitalnog prebacivanja odaberite
Prebacivanje.
Za više informacija o kupnji i konfiguraciji sustava za digitalno
prebacivanje obratite se zastupniku tvrtke Garmin.
Dodavanje i uređivanje stranice za digitalno
prebacivanje
Možete dodavati i prilagođavati stranice za digitalno
prebacivanje ploteru.
1 Odaberite Prebacivanje > Menu.
2 Odaberite Dodaj stranicu ili odaberite stranicu za
uređivanje. .
3 Postavite stranicu prema potrebi:
• Za unos naziva stranice odaberite Naziv.
• Za postavljanje prekidača odaberite Uredi prekidače.
Morske mijene, struje i informacije o
nebu
Informacije stanice za predviđanje morskih
mijena
Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih
mijena za određeni datum i vrijeme, uključujući razinu plime i
vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Ploter prema
zadanim postavkama prikazuje informacije o morskim mijenama
za posljednju promatranu stanicu za predviđanje morskih
mijena, za današnji datum i prethodni sat.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Morske mijene.
Informacije stanice za mjerenje morskih
struja
NAPOMENA: Informacije stanice za mjerenje morskih struja
dostupne su s određenim detaljnim kartama.
Možete vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja za
određeni datum i vrijeme, uključujući brzinu i razinu struje.
Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje
informacije o strujama za posljednju promatranu stanicu za
mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Struje.
Informacije o nebu
Možete vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/
zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom položaju
sunca i mjeseca na nebu. Sredina zaslona predstavlja nebeski
31
svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont. Prema
zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije
o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Informacije o nebu.
Prikaz stanice za predviđanje morskih
mijena, stanice za mjerenje morskih struja ili
informacija o nebu za drugi datum
1 Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i
struje.
2 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promijeni
datum > Ručno i unesite datum.
• Za prikaz informacija za danas odaberite Promijeni
datum > Koristi trenutni datum.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan nakon
prikazanog datuma odaberite Sljedeći dan.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan prije
prikazanog datuma odaberite Prethodni dan.
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu
ili mjerenje morskih struja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i
struje.
2 Odaberite Morske mijene ili Struje.
3 Odaberite Stanice u blizini.
4 Odaberite stanicu.
Digitalno selektivno pozivanje
Ploter i funkcija NMEA 0183 VHF radija
Kad je ploter povezan s NMEA 0183 VHF radijem, ove funkcije
su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj na
radio. Ako to vaš radio uređaj može, informacije o GPS
položaju odašilju se putem DSC poziva.
• Uređaj za iscrtavanje može primiti digitalni selektivni poziv
(DSC) poziv u pomoć i informacije o položaju s radio uređaja.
• Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila koja šalju
izvješća o položaju.
Uključivanje DSC-a
Odaberite Postavke > Druga plovila > DSC.
DSC popis
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih
DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100 unosa.
DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi
poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu
poziva.
Pregled DSC popisa
Prije pregledavanja DSC popisa, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
Dodavanje DSC kontakta
Na svoj DSC popis možete dodati plovilo. DSC kontaktu možete
upućivati pozive s uređaja za iscrtavanje.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis > Dodaj kontakt.
32
2 Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.
3 Unesite naziv plovila.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su kompatibilni ploter i VHF radio povezani putem NMEA
0183 ploter vas upozorava kada VHF radio primi DSC poziv u
pomoć. Ako su s pozivom u pomoć poslani podaci o položaju, i ti
će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.
označava poziv u pomoć na DSC popisu označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
Kretanje prema plovilu u nevolji
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Praćenje položaja
Kada svoj uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radio uređajem
pomoću protokola NMEA 0183, možete pratiti plovila koja šalju
izvješća o položajima.
Ova značajka dostupna je i za NMEA 2000, uz uvjet da plovilo
šalje ispravne PGN podatke (PGN 129808; informacije o DSC
pozivima).
Svaki poziv kojim je prijavljeno izvješće o položaju bilježi se u
DSC popisu (DSC popis, stranica 32).
Pregled izvješća o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite opciju:
• Za pregled pojedinosti izvješća o položaju odaberite .
• Za pregledavanje karte koja označava lokaciju odaberite
.
Kretanje prema praćenom plovilu
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Stvori međutočku.
Uređivanje informacija u izvješću o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Uredi.
• Za unos naziva plovila odaberite Naziv.
• Za unos novog simbola odaberite Simbol ako je
dostupno.
• Za unos komentara odaberite Komentar.
• Ako vaš radio prati položaj plovila, za prikaz linije plovila
odaberite Staza.
Digitalno selektivno pozivanje
Media Player
• Za odabir boje linije staze odaberite Linija staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Uredi > Očisti izvješće.
Staze plovila na karti
Na nekim prikazima karte možete vidjeti staze za sva praćena
plovila. Prema zadanim postavkama, crna linija označava stazu
plovila, crna točka označava svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a plava zastava označava posljednji prijavljeni
položaj plovila.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Menu > Slojevi >
Druga plovila > DSC > DSC staze.
2 Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na
karti.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila
prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Pojedinačni rutinski pozivi
NAPOMENA: Značajka Media Player nije kompatibilna sa svim
uređajima za iscrtavanje.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi povezani media playeri sve
značajke.
Ako imate kompatibilni stereo povezan s NMEA 2000 mrežom,
stereom možete upravljati pomoću plotera. Uređaj za iscrtavanje
trebao bi automatski prepoznati media player kod prvog
povezivanja.
Medije možete reproducirati iz izvora povezanih s media
playerom i izvora povezanih s NMEA 2000 mrežom.
Otvaranje Media playera
Prije otvaranja media playera kompatibilan uređaj mora biti
povezan s ploterom.
Odaberite Mediji.
Ikone
NAPOMENA: Ove ikone ne postoje na svim uređajima.
Ikona
Opis
Kada spojite uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF radijem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje
pojedinačnog rutinskog poziva.
Prilikom postavljanja pojedinačnog rutinskog poziva s uređaja za
iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite
komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim
pozivom.
Sprema ili briše memorirani kanal
Odabir DSC kanala
Nasumično reproducira
NAPOMENA: Odabir DSC kanala ograničen je na kanale koji su
dostupni u svim frekvencijskim opsezima. Zadani kanal je 72.
Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristit će taj
kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog
kanala.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja > Kanal.
4 Odaberite dostupni kanal.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za
iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu
nije programiran MMSI broj.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja.
4 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
5 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
6 Na Garmin VHF radiju dovršite poziv.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS cilj.
2 Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja.
3 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
4 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
5 Na Garmin VHF radiju dovršite poziv.
Media Player
Ponavlja sve pjesme
Ponavlja jednu pjesmu
Traži stanice
Pretražuje stanice ili preskače pjesme
Odabir izvora medija
Kad je s mrežom kao što je NMEA 2000 mreža povezano više
medijskih uređaja, možete odabrati koji izvor medija želite
kontrolirati putem uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Medije možete reproducirati samo s izvora koji su
priključeni na uređaj.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi izvori medija sve značajke.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Izvor.
NAPOMENA: Izbornik izvora prikazuje se samo za uređaje
koji podržavaju više izvora medija.
2 Odaberite izvor.
Reprodukcija glazbe
Traženje glazbe
1 Na zaslonu s medijima odaberite Pretraži ili Menu >
Pretraži.
2 Odaberite Select Position ili odaberite opciju.
Omogućavanje pretraživanja po abecedi
Možete omogućiti značajku pretraživanja po abecedi kako biste
na velikom popisu našli pjesmu ili album.
Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Instalacija > Alfa
pretraživanje.
Postavljanje pjesme na ponavljanje
1 Dok se pjesma reproducira odaberite Menu > Ponavljanje.
2 Ako bude potrebno odaberite Pojedinačno.
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje
Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Ponavljanje >
Sve.
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Nasumično.
33
2 Ako je potrebno, odaberite opciju.
Podešavanje glasnoće
Omogućavanje i onemogućavanje zona
Ako ste zvučnike grupirali u zone, možete omogućiti potrebne
zone i onemogućiti zone koje se ne koriste.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Zvučne razine >
Omogući/onemogući zone.
2 Odaberite zonu.
Isključivanje zvuka medija
1 Na zaslonu s medijima odaberite .
2 Ako bude potrebno, odaberite Select Position.
VHF radio
NAPOMENA: Ove funkcije dostupne su na nekim
stereouređajima s VHF prijemnikom.
Prilagođavanje VHF blokade
NAPOMENA: Ovaj je funkcija dostupna na nekim
stereouređajima s VHF prijemnikom.
1 Na stranici za VHF odaberite Menu > Sklopka.
2 VHF blokadu podesite pomoću klizača.
Radio
Ako želite slušati AM ili FM radio, prikladna nautička AM/FM
antena mora biti ispravno povezana sa stereom i nalaziti se u
dometu stanice koja emitira program. Upute za povezivanje
AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću
opremu (Reprodukcija DAB stanica, stranica 34). Upute o
povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za
montažu priloženima uz adapter i antenu.
Postavljanje regije tunera
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite opciju.
Promjena radiostanice
1 Na zaslonu s medijima odaberite odgovarajući izvor,
primjerice FM.
ili
.
Promjena načina podešavanja
Možete promijeniti način odabira stanice za neke vrste medija,
na primjer FM ili AM radio.
NAPOMENA: Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve
izvore medija.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Način
podešavanja.
Odaberite
opciju.
2
3 Ako bude potrebno, odaberite Select Position.
Prethodno definirane postavke
Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi
lakšeg pristupa.
Omiljene DAB stanice možete spremiti ako ste povezani s
opcionalnom DAB antenom.
34
Brisanje stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Ukloni trenutni kanal.
Reprodukcija DAB stanica
Ako s kompatibilnim stereom povežete kompatibilan modul i
antenu za digitalno audio emitiranje (DAB) kao što je primjerice
FUSION MS-DAB100A, možete odabrati i reproducirati DAB
stanice
Ako želite koristiti DAB izvor, morate se nalaziti u regiji u kojoj je
DAB dostupan i odabrati regiju tunera (Postavljanje DAB regije
tunera, stranica 34).
®
Postavljanje DAB regije tunera
Skeniranje VHF kanala
Za skeniranje VHF kanala prvo morate postaviti izvor na VHF.
Možete nadgledati ima li aktivnosti na VHF kanalima
spremljenima u memoriju i automatski prebaciti na aktivni kanal.
Na zaslonu s VHF medijima odaberite Menu > Skeniranje.
2 Za podešavanje stanice odaberite
Spremanje stanice na popis
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima pronađite stanicu koju
želite spremiti na popis.
2 Odaberite Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u
kojoj se nalazite.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Instalacija >
Regija tunera.
Odaberite
regiju u kojoj se nalazite.
2
Traženje DAB stanica
Ako želite tražiti DAB stanice, najprije sa stereom morate
povezati kompatibilan DAB modul i antenu (ne isporučuju se).
Obzirom da se DAB signali odašilju samo u nekim zemljama,
tuner morate postaviti na regiju u kojoj se emitiraju DAB signali.
1 Odaberite DAB izvor.
2 Odaberite Skeniranje za traženje dostupnih DAB stanica.
Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna
stanica u prvoj pronađenoj cjelini.
NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete
ponovno odabrati Skeniranje ako želite ponovno skenirati
DAB stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno,
sustav će početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste
slušali kada je započeto ponovno skeniranje.
Promjena DAB stanice
1 Odaberite DAB izvor.
2 Po potrebi odaberite Skeniranje za traženje lokalnih DAB
stanica.
3 Odaberite ili za promjenu stanice.
Kada dođete do kraja trenutne cjeline, stereo će automatski
prijeći na prvu slobodnu stanicu u sljedećoj cjelini.
SAVJET: Za promjenu cjeline držite
ili .
Odabir DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Stanice.
2 Odaberite stanicu s popisa.
Odabir DAB stanice iz kategorije
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju s popisa.
3 Odaberite stanicu s popisa.
Popis DAB kanala
Omiljene DAB stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg
pristupa.
Na popis kanala možete spremiti do 15 DAB stanica.
Spremanje DAB stanice na popis
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite stanicu koju želite
spremiti na popis.
2 Odaberite Pretraži > Postavke > Spremi trenutno.
Media Player
Odabir spremljene DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke >
Prikaži popis.
Odaberite
stanicu s popisa.
2
Brisanje DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke.
2 Odaberite opciju:
• Ako želite izbrisati jednu stanicu s popisa, odaberite
Ukloni memorirani kanal i odaberite spremljenu stanicu.
• Za brisanje svih spremljenih stanica odaberite Uklanjanje
svih kanala.
SiriusXM satelitski radio
®
Ako su stereo opremljen funkcijom FUSION-Link™ i SiriusXM
Connect Tuner instalirani i povezani s ploterom, moći ćete,
ovisno o pretplati, pristupiti SiriusXM satelitskom radiju.
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija
Za aktiviranje SiriusXM pretplate potreban vam je ID broj
SiriusXM tunera za povezivanje.
ID broj SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani
SiriusXM tunera za povezivanje, na stražnjoj strani njegove
ambalaže ili podešavanjem plotera na kanal 0.
1 Odaberite Mediji > Izvor > SiriusXM.
2 Odaberite kanal 0.
ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S ili F.
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio
1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
2
3
4
5
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite
antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte
ponovno.
Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite
SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349
ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.com/activatenow. Za
pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877)
438-9677 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.ca
/activatexm.
Unesite ID radija.
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i
do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku,
SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primati SiriusXM
signal.
Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite
web-mjesto http://care.siriusxm.com/refresh ili se obratite
SiriusXM službi za slušatelje na broj telefona
1-866-635-2349.
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
SiriusXM kanali radija grupirani su u kategorije. Možete odabrati
kategorije kanala koje se prikazuju u vodiču kroz kanale.
Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Mediji > Pretraži > Kanal.
• Ako je multimedijski uređaj GXM™ antena, odaberite
Mediji > Menu > Kategorija.
Spremanje SiriusXM kanala na popis
Svoje omiljene kanale možete spremiti u popis kanala.
1 Odaberite Mediji.
2 Odaberite kanal koji želite spremiti na popis.
3 Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Pretraži > Postavke.
Media Player
• Ako je multimedijski uređaj GXM antena, odaberite Menu
> Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Otključaj.
2 Unesite lozinku.
Zadana lozinka je 0000.
Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim
kanalima
Roditeljsku zaštitu prije postavljanja morate otključati.
Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo
kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za
odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup
zaključanim kanalima morate unijeti lozinku.
Odaberite Pretraži > Roditeljsko > Zaključaj/otključaj.
Prikazat će se popis kanala. Pored zaključanih kanala nalazi
se kvačica.
NAPOMENA: Kada gledate kanale na kojima ste postavili
roditeljsku zaštitu, prikaz se mijenja:
•
označava zaključani kanal.
•
označava otključani kanal.
Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM radiju
Prije promjene lozinke morate otključati roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Promjena PIN-a.
2 Unesite lozinku i odaberite Gotovo.
3 Unesite novu lozinku.
4 Potvrdite novu lozinku.
Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske zaštite
Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Kada postavke roditeljske zaštite vraćate na njihove zadane
vrijednosti, lozinka se ponovno postavlja na vrijednost 0000.
1 Na izborniku media player odaberite Instalacija > Tvornički
zadane vrijednosti.
2 Odaberite Da.
Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju
Prije čišćenja svih zaključanih kanala morate otključati
roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Očisti sve zaključano.
2 Unesite lozinku.
Postavljanje naziva uređaja
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Instalacija >
Postavite naziv uređaja.
Unesite
naziv uređaja.
2
3 Odaberite Select Position ili Gotovo.
Nadogradnja softvera media playera
Softver kompatibilnih i povezanih sterea i dodatne opreme
možete nadograditi.
1 S web-mjesta www.fusionentertainment.com/marine
preuzmite nadogradnje softvera i spremite ih na USB flash
pogon.
Nadogradnje softvera i upute dostupne su na stranici
proizvoda za vaš uređaj.
2 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereu.
3 Na zaslonu s medijima na ploteru odaberite Menu >
Instalacija > Ažuriraj softver.
4 Odaberite stavku koju treba ažurirati.
35
Konfiguracija uređaja
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje
Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se automatski
uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom ga
morate uključiti pritiskom na .
Odaberite Postavke > Sustav > Automatsko uključivanje.
NAPOMENA: Kad je Automatsko uključivanje postavljeno na
Uključi, a isključili ste uređaj za iscrtavanje pomoću gumba
te ste isključili napajanje i ponovo ga priključili za manje od
dvije minute, možda ćete morati pritisnuti kako bi se uređaj
za iscrtavanje ponovo pokrenuo.
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zaslon: Prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i shemu
boja.
Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran
za alarme i odabire.
GPS: Daje informacije o položaju i postavkama GPS satelita
(GPS postavke).
Automatsko uključivanje: Automatski uključuje uređaj prilikom
priključivanja na napajanje (Automatsko uključivanje uređaja
za iscrtavanje, stranica 36 ).
Izgled tipkovnice: Postavlja tipkovnicu na abecedni ili računalni
izgled.
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.
Brzina - izvori: Postavlja izvor za podatke o brzini koji se koriste
za izračun stvarne brzine vjetra ili potrošnje goriva. Brzina
kroz vodu je očitanje brzine sa senzora brzine kroz vodu, a
GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Simulator: Uključuje simulator i omogućava postavljanje brzine i
simulirane lokacije.
Postavke zaslona
Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.
Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon.
Pozadinsko osvjetljenje: Postavlja razinu pozadinskog
osvjetljenja.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Prikaz trake s izbornicima: Prikazuje traku s izbornicima ili je
automatski sakriva ako nije potrebna.
Pozadina: Postavlja uređaj za prikaz pozadinske slike ili boje.
GPS postavke
Odaberite Postavke > Sustav > GPS.
Prikaz neba: Prikazuje relativan položaj GPS satelita na nebu.
GLONASS: Uključuje ili isključuje upotrebu GLONASS podataka
(ruskog satelitskog sustava). Kad se sustav koristi u
situacijama gdje je vidljivost neba loša, GLONASS podaci
mogu se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili
preciznije podatke o položaju.
WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS podatke (u
Sjevernoj Americi) ili EGNOS podatke (u Europi) koji mogu
dati preciznije podatke o GPS položaju. Kad koristite WAAS
ili EGNOS podatke, uređaju treba više vremena za
pronalaženje satelita.
36
Galileo: Uključuje ili isključuje upotrebu Galileo podataka
(satelitskog sustava Europske unije). Kad se sustav koristi u
situacijama gdje je vidljivost neba loša, Galileo podaci mogu
se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili preciznije
podatke o položaju.
Filtar brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom
vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile
ujednačenije.
Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS podataka.
Prikaz zapisa događaja
Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Zapis događaja.
Prikaz informacija o softveru sustava
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve
informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju
dodatnog Garmin radara (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam
informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili
za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Informacije o softveru.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
Nije dostupno na svim modelima.
1 Odaberite Postavke.
2 Odaberite Sustav.
3 Odaberite Pravne informacije.
Postavke Moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Dubina kobilice: Prilagođava očitanja dubine kobilice, tako da
se dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije
sonde (Postavljanje dubine kobilice, stranica 27).
Pomak temperature: Kompenzira očitanja temperature vode iz
NMEA 0183 senzora temperature vode ili sonde koja ima
mogućnost mjerenja temperature (Postavljanje pomaka
temperature vode, stranica 37).
Kalibracija brzine kroz vodu: Kalibrira sondu koja ima
mogućnost mjerenja brzine ili senzor brzine (Kalibriranje
uređaja za mjerenje brzine kroz vodu, stranica 37).
Vrsta plovila: Omogućava određene funkcije plotera na temelju
vrste plovila.
Kapacitet goriva: Postavlja ukupni kapacitet goriva svih
spremnika za gorivo na plovilu (Postavljanje kapaciteta
goriva za plovilo, stranica 31).
Napuni sve spremnike: Postavlja vrijednosti tako da prikazuju
pune spremnike (Sinkroniziranje podataka o gorivu sa
stvarnom količinom goriva u plovilu, stranica 31).
Dodaj gorivo plovilu: Omogućuje unos količine goriva koju ste
ulili u spremnik kad ga niste napunili do kraja (Sinkroniziranje
podataka o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu,
stranica 31).
Postavi ukupno gorivo: Postavlja ukupni kapacitet goriva svih
spremnika za gorivo na vašem plovilu (Sinkroniziranje
podataka o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu,
stranica 31).
Konfiguracija uređaja
Postavljanje ograničenja mjerača: Postavlja gornju i donju
granicu za razne mjerače (Prilagođavanje ograničenja
mjerača motora i mjerača goriva, stranica 37).
CZone™: Postavlja krugove za digitalno prebacivanje.
SeaStar broj: Postavlja krugove za digitalno prebacivanje.
ID trupa: Omogućuje vam da unesete identifikacijski broj trupa
(HIN). HIN može biti trajno pričvršćen na gornju desnu stranu
krmenog zrcala ili na stranu vanbrodskog motora.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode
ili bilo gdje
iznad kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde
do kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku
pozitivnog broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice , a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona
zaista jest. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku
negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona
zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temperature.
5 Unesite pomak temperature izračunat u koraku 3.
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Ako je s uređajem za iscrtavanje povezana sonda koja ima
mogućnost mjerenja brzine, možete ju kalibrirati tako da se
poboljša preciznost podataka o brzini kroz vodu koje uređaj za
iscrtavanje prikazuje.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kalibracija brzine
kroz vodu.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne
očitava brzinu, prikazat će se poruka.
3 Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila.
4 Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite
nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.
5 Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli
dobro spojeni.
6 Ako nastavite dobivati poruku, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2 Unesite zajednički ukupni kapacitet spremnika za gorivo.
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom
količinom goriva u plovilu
Razine goriva u ploteru možete sinkronizirati sa stvarnom
razinom goriva u plovilu kad u plovilo dodajete gorivo.
1 Odaberite Mjerači > Motor > Menu.
2 Odaberite opciju:
• Kad napunite sve spremnike za gorivo na plovilu odaberite
Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno
postavlja na maksimalni kapacitet.
• Ako spremnik niste napunili do kraja odaberite Dodaj
gorivo plovilu i unesite dodanu količinu.
• Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila
odaberite Postavi ukupno gorivo i unesite ukupnu
količinu goriva u spremnicima.
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Postavljanje pomaka temperature vode
Za postavljanje pomaka temperature vode morate imati NMEA
0183 senzor temperature vode ili sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa
senzora temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i povezana
je s uređajem za iscrtavanje.
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora
temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
Konfiguracija uređaja
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva
Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon željenog
standardnog rada mjerača.
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.
1 Na odgovarajućem zaslonu mjerača odaberite Menu >
Postavke mjerača > Postavljanje ograničenja mjerača.
2 Odaberite mjerač koji želite prilagoditi.
3 Odaberite Ograničenja mjerača > Prilagođeno.
4 Odaberite opciju:
• Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani minimum.
• Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani maksimum.
• Za postavljanje donje granice mjerača niže od
deklariranog minimuma odaberite Minimalno mjerilo.
37
• Za postavljanje gornje granice mjerača više od
deklariranog maksimuma odaberite Maksimalno mjerilo.
5 Odaberite graničnu vrijednost.
6 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite
korake 4 i 5.
Komunikacijske postavke
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Komunikacije.
Serijski priključak: Postavlja format ulaza/izlaza koji će se
koristiti za serijski priključak prilikom povezivanja plotera na
vanjske NMEA uređaje, računala ili druge Garmin uređaje.
Postavljanje NMEA 0183: Postavlja na koji način uređaj za
iscrtavanje vidi izlazne poruke iz NMEA 0183, koliko će se
decimalnih mjesta emitirati u NMEA izlazu i kako se
identificiraju međutočke (Postavke za NMEA 0183,
stranica 38).
Postavljanje NMEA 2000: Omogućuje prikaz i dodjelu naziva
uređaja na NMEA 2000mreži (NMEA 2000 postavke,
stranica 38).
Pomorska mreža: Omogućava prikaz uređaja s kojima dijelite
karte, sonarske ili radarske podatke. Nije dostupno na svim
modelima uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Podatke s mreže možete vidjeti samo na
modelima koji podržavaju te podatke. Na primjer, ne možete
gledati umreženi radar na modelu koji ne podržava radare.
Bežični uređaji: Omogućuje postavljanje bežičnih uređaja
(Postavljanje Wi‑Fi bežične mreže, stranica 38). Nije
dostupno na svim modelima uređaja za iscrtavanje.
Wi-Fi mreža: Omogućuje postavljanje Wi‑Fi mreže (Postavljanje
Wi‑Fi bežične mreže, stranica 38).
NMEA 0183
Uređaji za iscrtavanje podržavaju standard NMEA 0183 koji se
koristi za povezivanje raznih NMEA 0183 uređaja kao što su
VHF radio-prijemnici, NMEA instrumenti, automatski piloti,
senzori vjetra i senzori smjera.
Za povezivanje uređaja za iscrtavanje s dodatnim NMEA 0183
uređajima pogledajte upute za montažu uređaja za iscrtavanje.
Odobreni NMEA 0183 izvodi za uređaj za iscrtavanje su
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE i
vlasnički izvodi tvrtke Garmin PGRME, PGRMM te PGRMZ.
Ovaj uređaj za iscrtavanje uključuje i podršku za WPL izvod,
DSC i NMEA 0183 sonarni ulaz s podrškom za izvode DPT
(dubina) ili DBT, MTW (temperatura vode) i VHW (temperatura
vode, brzina i smjer).
Postavke za NMEA 0183
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
0183.
Sonar: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za sonar (ako je
moguće).
Ruta: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za rute.
Sustav: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za informacije o
sustavu.
Garmin: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za vlasničke
izvode tvrtke Garmin.
Preciznost položaja: Prilagođava broj znamenaka s desne
strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.
ID oznake točaka: Postavlja uređaj na emitiranje naziva
međutočaka i brojeva putem NMEA 0183 za vrijeme
navigacije. Upotrebom brojeva mogli bi se razriješiti problemi
s kompatibilnosti sa starijim NMEA 0183 automatskim
pilotima.
38
Dijagnostika: Prikazuje dijagnostičke informacije za NMEA
0183.
Zadane postavke: Vraća izvorne tvorničke postavke za NMEA
0183.
NMEA 2000 postavke
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
2000.
Popis uređaja: Prikazuje uređaje priključene na mrežu.
Označi uređaje: Mijenja oznake za dostupne priključene
uređaje.
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži
Uređajima i senzorima koji su povezani s mrežom Garmin
Marine Network i NMEA 2000 mrežom možete dodijeliti nazive.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije.
2 Odaberite Pomorska mreža ili Postavljanje NMEA 2000 >
Popis uređaja.
3 Odaberite uređaj s popisa na lijevoj strani.
4 Odaberite Promijeni naziv.
5 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Wi‑Fi mreža
Postavljanje Wi‑Fi bežične mreže
Ploter može stvoriti Wi‑Fi mrežu na koju možete priključiti
bežične uređaje. Prvi put kada pristupite postavkama bežične
mreže, pojavljuje se odzivnik koji traži postavljanje mreže.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Wi-Fi mreža > Wi-Fi > Uključi > OK.
Ako
je potrebno, unesite naziv za bežičnu mrežu.
2
3 Unesite lozinku.
Ta će vam lozinka biti potrebna da pristupite bežičnoj mreži s
bežičnog uređaja. Lozinka razlikuje mala i velika slova.
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom
Prije povezivanja bežičnog uređaja na bežičnu mrežu plotera
morate konfigurirati bežičnu mrežu plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 38).
S ploterom možete spojiti više bežičnih uređaja kako bi dijelili
podatke.
1 Na bežičnom uređaju uključite Wi‑Fi i pokrenite traženje
bežičnih mreža.
2 Odaberite naziv bežične mreže plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 38).
3 Unesite lozinku plotera.
Promjena bežičnog kanala
Ako nailazite na poteškoće u pronalaženju ili priključivanju
uređaja, ili ako dolazi do smetnji, možete promijeniti bežični
kanal.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža >
Napredno > Kanal.
2 Unesite novi kanal.
Ne trebate mijenjati bežični kanal na uređajima koji su povezani
s tom mrežom.
Postavljanje alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Konfiguracija uređaja
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Alarmi sonara
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
sondama.
Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Alarmi.
Alarme sonara također možete otvoriti ako odaberete Postavke
> Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
FrontVü alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam
pomaže da izbjegnete nasukavanje (Postavljanje FrontVü
alarma za dubinu, stranica 24). Ovaj je alarm dostupan samo
s Panoptix FrontVü sondama.
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Ribe
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Postavljanje alarma za gorivo
Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni
senzor protoka goriva mora se povezati s ploterom.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo > Postavi ukupno
gorivo > Uključi.
2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm i
odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Za postavljanje alarma za sudar s AIS uređajem mora biti
povezan kompatibilan uređaj za iscrtavanje.
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS. Sigurna
zona koristi se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS > AIS alarm > Uključi.
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u područje sigurne zone
oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se
alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Kad je
alarm isključen, natpis poruke i zvučni signal su isključeni, ali
je objekt na zaslonu još uvijek označen kao opasan.
2 Odaberite Domet.
3 Odaberite udaljenost za radijus sigurne zone oko plovila.
4 Odaberite Vrijeme do.
Konfiguracija uređaja
5 Odaberite vrijeme u koje će se alarm oglasiti ako se ustanovi
da će objekt ući u sigurnu zonu.
Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta
ranije, postavite Vrijeme do na 10, a alarm će se oglasiti 10
minuta prije nego što objekt uđe u sigurnu zonu.
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Stvarni postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako
koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum
karte.
Referentno vrijeme tlaka: Postavlja referentno vrijeme koje se
koristi za izračun trenda barometra. Ovaj je trend prikazan u
polju barometra.
Format vremena: Odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.
Vremenska zona: Postavlja vremensku zonu ili omogućuje
automatski odabir na temelju GPS lokacije.
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Navigacija.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Autom. navođ.: Postavlja parametre koje ploter koristi prilikom
izračuna putanje za Autom. navođ. kada koristite neke
premium karte.
Aktivacija skretanja – prijelaza: Postavlja temelj izračuna
prijelaza za skretanje na vrijeme ili udaljenost.
Vrijeme skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete vremena
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Vrijeme odabrana za postavku Aktivacija skretanja –
prijelaza. Povećate li ovu vrijednost, možete poboljšati
preciznost sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili
putanjom za Autom. navođ. s više skretanja ili pri višim
brzinama. Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina,
preciznost sustava autopilota možete poboljšati
smanjivanjem ove vrijednosti.
Udaljenost skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete daleko
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Udaljenost odabrana za postavku Aktivacija skretanja –
prijelaza. Povećate li ovu vrijednost, možete poboljšati
preciznost sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili
putanjom za Autom. navođ. s više skretanja ili pri višim
brzinama. Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina,
preciznost sustava autopilota možete poboljšati
smanjivanjem ove vrijednosti.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom.
39
Ostale postavke plovila
Kad je kompatibilni uređaj za iscrtavanje povezan s AIS
uređajem ili VHF radijem, možete postaviti način na koji se
druga plovila prikazuju na uređaju za iscrtavanje.
Odaberite Postavke > Druga plovila.
AIS: Omogućuje i onemogućuje primanje AIS signala.
DSC: Omogućuje i onemogućuje digitalno selektivno pozivanje
(DSC).
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar (Postavljanje alarma za
sudar u sigurnoj zoni, stranica 7 i Omogućivanje upozorenja
na ispitivanje AIS odašiljača, stranica 7).
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
uređaja za iscrtavanje
NAPOMENA: Ovo utječe na sve uređaje na mreži.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Ponovno postavljanje.
2 Odaberite opciju:
• Za ponovno postavljanje postavki uređaja na tvornički
zadane vrijednosti odaberite Vraćanje zadanih postavki.
Ovime se vraćaju zadane konfiguracijske postavke, no
korisnički podaci, karte ili nadogradnje softvera neće biti
izbrisani.
• Za brisanje spremljenih podataka kao što su točke i rute
odaberite Brisanje korisničkih podataka. Ovime se neće
izbrisati karte ili nadogradnje softvera.
• Za brisanje spremljenih podataka i ponovno postavljanje
postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti prekinite
vezu između plotera i mreže Garmin Marine Network i
odaberite Brisanje podataka i vraćanje zadanih
postavki. Ovime se neće izbrisati karte ili nadogradnje
softvera.
Dijeljenje korisničkih podataka i
upravljanje njima
Podatke možete dijeliti s drugim kompatibilnim uređajima.
• Podatke možete dijeliti putem mreže Garmin Marine Network.
• Korisničkim podacima možete upravljati i dijeliti ih pomoću
memorijske kartice. U uređaj mora biti umetnuta memorijska
kartica. Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta
do 32 GB formatiranu za FAT32.
Povezivanje s Garmin uređajem za dijeljenje
korisničkih podataka
Uređaj ECHOMAP Ultra možete povezati s kompatibilnim
Garmin uređajem kako biste dijelili korisničke podatke poput
točaka. Ako su uređaji postavljeni blizu jedan drugome, možete
povezati plave i smeđe žice. Ako su uređaji postavljeni
predaleko i žice nisu dovoljno duge za povezivanje, uređaje
možete povezati pomoću kabela za dijeljenje korisničkih
podataka (010-12234-06).
1 Oba uređaja moraju biti priključena na isto uzemljenje.
2 Dovršenje postupka:
• Ako su uređaji postavljeni blizu jedan drugome, povežite
plavu žicu prvog uređaja sa smeđom žicom drugog
uređaja, a zatim povežite smeđu žicu prvog uređaja s
plavom žicom drugog uređaja.
• Ako uređaji nisu postavljeni blizu jedan drugome, nabavite
kabel za dijeljenje korisničkih podataka (010-12234-06), a
zatim povežite uređaje u skladu s uputama isporučenima
s kabelom.
3 Na oba uređaja odaberite Navigacijske informacije >
Upravljanje podacima > Dijeljenje korisničkih podataka.
40
Korisnički se podaci dijele među povezanim uređajima. Ako
odaberete Brisanje korisničkih podataka, podaci se uklanjaju iz
oba povezana uređaja.
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih
proizvođača
Točke i rute možete uvesti i izvesti s uređaja drugih
proizvođača.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Vrsta datoteke.
Odaberite
GPX.
3
Za ponovni prijenos podataka putem Garmin uređaja odaberite
vrstu datoteke ADM.
Kopiranje korisničkih podataka s
memorijske kartice
Korisničke podatke možete prenijeti s drugih uređaja pomoću
memorijske kartice. U korisničke podatke ubrajaju se točke, rute,
putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.
NAPOMENA: Podržane su samo datoteke granica s
ekstenzijom .adm.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za podatkovnu karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima odaberite
Spoji s kartice.
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
zamjenu postojećih korisničkih podataka odaberite
Zamijeni s kartice.
5 Odaberite naziv datoteke.
Kopiranje korisničkih podataka na
memorijsku karticu
Korisničke podatke možete spremiti na memorijsku karticu kako
biste ih prenijeli na drugi uređaj. U korisničke podatke ubrajaju
se točke, rute, putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu
datoteku i unesite naziv.
• Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite
datoteku s popisa, a zatim odaberite Spremi na karticu.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku
karticu
Možete kopirati karte s plotera na memorijsku karticu za
upotrebu uz HomePort.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka.
3 Odaberite Kopiraj ugrađenu kartu.
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort
u ploter
Prije kopiranja podataka u ploter morate imati najnoviju verziju
programa HomePort učitanu u vaše računalo, a u ploter mora
biti postavljena memorijska kartica.
Kopirajte podatke iz HomePort na pripremljenu memorijsku
karticu.
Dodatne informacije potražite u datoteci pomoći HomePort.
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3 Odaberite naziv datoteke s popisa ili odaberite Dodaj novu
datoteku.
4 Odaberite Spremi na karticu.
5 Izvadite memorijsku karticu i umetnite je u čitač podatkovne
kartice koji je povezan s računalom.
6 Otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
7 Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje
mjesto na računalu.
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na
ploter
1 Umetnite memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji
je povezan s računalom.
2 Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na
memorijsku karticu u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
3 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
4 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.
Spremanje informacija o sustavu na
memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u
obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke
podrške mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi
učitavanja podataka o mreži.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Uređaji tvrtke Garmin > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se spremiti informacije sustava.
4 Izvadite memorijsku karticu.
Brisanje spremljenih podataka
Korisnički podaci spremljeni na memoriju uređaja mogu se
izbrisati. U korisničke podatke ubrajaju se točke, rute, putovi
automatskog navođenja, tragovi i granice.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka.
2 Odaberite opciju.
OBAVIJEST
Ako odaberete Sve, svi će se spremljeni podaci osim
podataka o Garmin Quickdraw konturama izbrisati.
Dodatak
Registracija uređaja putem aplikacije Garmin
Express
NAPOMENA: Upotrijebite aplikaciju ActiveCaptain za
registraciju uređaja (Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain,
stranica 2).
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Memorijsku karticu umetnite u utor za kartice (Umetanje
memorijskih kartica, stranica 1).
Pričekajte
nekoliko trenutaka.
2
Ploter otvara web-mjesto za upravljanje karticom i stvara
datoteku pod nazivom GarminDevice.xml u mapi Garmin na
memorijskoj kartici.
3 Izvadite memorijsku karticu.
4 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
5 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli, instalirali i
otvorili aplikaciju Garmin Express.
7 Odaberite > Dodaj uređaj.
8 Dok aplikacija pretražuje uređaje, odaberite opciju Prijava
pored upita Imate nautičke karte ili uređaje? blizu dna
zaslona.
9 Stvorite račun ili se prijavite na svoj Garmin račun.
10 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili plovilo.
11 Odaberite > Dodaj.
Aplikacija Garmin Express traži informacije o uređaju na
memorijskoj kartici.
12 Odaberite Dodaj uređaj kako biste registrirali uređaj.
Po dovršetku registracije aplikacija Garmin Express traži
dodatne karte i nadogradnje karata za vaš uređaj.
Kad u mrežu plotera dodajete uređaje, ponovite ove korake
kako biste registrirali nove uređaje.
Nadogradnja softvera
NAPOMENA: Možete upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain za
nadogradnju softvera uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije ActiveCaptain, stranica 3).
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Prije no što nadogradite softver, možete provjeriti verziju
softvera instaliranu na vašem uređaju (Prikaz informacija o
softveru sustava, stranica 36). Zatim posjetite web-mjesto
garmin.com/support/software/marine.html, odaberite Prikaz svih
uređaja u kompletu, a zatim usporedite instaliranu verziju
softvera s verzijom softvera navedenom za vaš proizvod.
Ako je softver na vašem uređaju stariji od softvera navedenog
na web-mjestu, slijedite korake kako biste softver učitali na
memorijsku karticu (Učitavanje novog softvera na memorijsku
karticu, stranica 41), a zatim nadogradite softver uređaja
(Nadogradnja softvera uređaja, stranica 42).
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
®
Dodatak
41
1
2
3
4
Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
Idite na garmin.com/support/software/marine.html.
Odaberite echoMAP serija sa SD karticom.
Odaberite Preuzmi pored stavke echoMAP serija sa SD
karticom.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
Na odabranoj se lokaciji stvara Garmin mapa s
nadogradnjom softvera. Otvara se dijaloški okvir koji će vam
pomoći u prijenosu nadogradnje softvera na memorijsku
karticu.
9 Odaberite Sljedeće.
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije nadogradnje softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
nadogradnjom softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu (Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu,
stranica 41).
1 Uključite ploter.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
Izvadite
memorijsku karticu.
6
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
4 Držite Home najmanje šest sekundi.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite
je u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.
2 Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na
memorijskoj kartici.
Kopirajte
.bmp datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju
3
lokaciju na računalu.
Rješavanje problema
Uređaj ne prima GPS signal
Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal.
Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal
prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko
tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske
signale.
• Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija
softvera. Ako nije, nadogradite softver uređaja (Nadogradnja
softvera uređaja, stranica 42).
• Uređaj postavite ga tako da ima neometan pogled na nebo
kako bi antena mogla primiti GPS signal. Ako je montiran u
kabini, trebao bi se nalaziti blizu prozora kako bi mogao
primiti GPS signal.
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje
Snimke zaslona
Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda
postoji problem s napajanjem. Pokušajte riješiti problem
primjenom uputa u nastavku.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 V, iako se
preporučuje 12 V.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 V, uređaj se ne može
uključiti.
• Provjerite je li uređaj dobro pričvršćen u bazu. Ako model ima
nosač za učvršćivanje, provjerite je li nosač čvrsto zatvoren.
Nakon ispravnog postavljanja uređaja ili nosača za
učvršćivanje začut ćete zvuk. Ako uređaj nije dobro
pričvršćen, može doći do prestanka napajanja. Ako nije
dobro pričvršćen, uređaj može i ispasti iz baze i oštetiti se.
• Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne
uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin na web-mjestu support.garmin.com.
Snimku bilo kojeg zaslona na ploteru možete spremiti kao .png
datoteku. Snimku zaslona možete prenijeti na računalo. Snimku
zaslona možete pregledati u pregledniku slika.
Promjena osigurača kabela za napajanje
1 Otvorite kućište osigurača .
Čišćenje zaslona
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.
Snimanje zaslona
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Snimanje
zaslona > Uključi.
3 Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
42
2 Zakrenite i povucite osigurač kako biste ga izvadili
3 Umetnite novi brzi osigurač od 8 A.
.
Dodatak
4 Zatvorite kućište osigurača.
Specifikacija
Mjere
Moj sonar ne radi
Memorijska kartica
2 utora za microSD karticu; maksimalna
veličina kartice 32 GB
Maksimalni broj točaka
5.000
Maksimalni broj ruta
100
Maksimalni broj točaka
aktivnog traga
50.000 točaka; 50 spremljenih tragova
• Provjerite je li prsten za zabravljivanje na priključku kabela
sonara pričvršćen.
• Pritisnite ,, a zatim provjerite je li sonar omogućen.
• Odaberite ispravnu vrstu sonde (Odabir vrste sonde,
stranica 20).
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.
2 Odaberite Postavke > Jedinice.
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
položaja.
4 Ponovno stvorite točku.
Modeli od 10 inča
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (Š × V × D)
29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6 x 7,7 x
3,9 in)
Veličina zaslona (Š × V)
21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,4 in)
Dijagonala od 25,4 cm (10 in)
Težina
1,8 kg (4,0 lb)
Maksimalna potrošnja energije
26 W
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc (RMS)
3A
Maksimalna potrošnja struje pri
12 Vdc (RMS)
6A
Bežične frekvencije i protokoli
Wi‑Fi, 2,4 GHz @ 17,2 dBm
nominalno
ANT , 2,4 GHz @ 3,1 dBm
nominalno
Bluetooth, 2,4 GHz @ 1,2 dBm
nominalno
®
Modeli od 12 inča
Specifikacija
Mjere
Dimenzije (Š × V × D)
34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9 x
3,9 in)
Veličina zaslona (Š × V)
26,1 x 16,3 cm (10,3 x 6,4 in)
Dijagonala od 30,7 cm (12,1 in)
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Težina
2,5 kg (5,5 lb)
Vrijeme se postavlja pomoću GPS položaja i postavke
vremenske zone.
1 Odaberite Postavke > Jedinice > Vremenska zona.
2 Provjerite je li GPS uređaja pozicioniran.
Maksimalna potrošnja energije
26 W
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc (RMS)
3,3 A
Maksimalna potrošnja struje pri
12 Vdc (RMS)
6,1 A
Specifikacije
Bežične frekvencije i protokoli
Wi‑Fi, 2.4 GHz @ 18,5 dBm
nominalno
ANT, 2.4 GHz @ 1,2 dBm nominalno
Bluetooth, 2.4 GHz @ 1,0 dBm
nominalno
Svi modeli
Specifikacija
Mjere
Materijal
Polikarbonatna plastika
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7
Uređaj može izdržati slučajno izlaganje
vodi do 1 m dubine na 30 minuta.
Dodatne informacije potražite na webmjestu www.garmin.com/waterrating.
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131 °F)
Ulazni napon
Od 9 do 18 Vdc
Osigurač
8A
Sigurna udaljenost od
kompasa
65 cm (25,6 in)
Udaljenost do najbliže
prepreke
150 mm (6 in)
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc
1
Specifikacija
Mjere
Frekvencije sonara1
Standardni: 50, 77, 83 ili 200 kHz
CHIRP Garmin ClearVü: 260, 455 ili
800 kHz
CHIRP SideVü: 260, 455, 800 ili
1100 kHz
Snaga sonarskog emitiranja 600 W
(RMS)2
Dubina sonara3
NMEA 2000 potrošnja struje 39 mA maks.
Rezolucija zaslona
Specifikacije sonarnih modela
WXGA, 1280 x 800 piksela
701 m (2300 ft) pri 77 kHz
NMEA 0183 – informacije
Odašiljanje
Poruka Opis
GPAPB APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili trag (autopilot)
GPBOD BOD: Smjer (od polazišta do odredišta)
1
2
3
Ovisno o sondi.
Ovisno o klasi i dubini sonde.
Ovisno o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.
Dodatak
43
Poruka Opis
Odašiljanje
GPBWC BWC: Smjer i udaljenost do točke
PGN
GPGGA GGA: Popravljanje podataka sustava za globalno pozicioniranje
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN popisa
GPGLL
GLL: Geografski položaj (zemljopisna širina i dužina)
GPGSA GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
GPGSV GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB RMB: Preporučeni minimum navigacijskih podataka
GPRMC RMC: Preporučeni minimum specifičnih GNSS podataka
GPRTE RTE: Rute
GPVTG VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
GPWPL WPL: Lokacija točke
GPXTE XTE: Pogreška unakrsnog traga
PGRME E: Procjena pogreške
PGRMM M: Datum karte
PGRMZ Z: Visina
SDDBT DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT DPT: Dubina
SDMTW MTW: Temperatura vode
SDVHW VHW: Brzina i smjer na vodi
Opis
127258 Magnetsko odstupanje
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 KOPNENI KURS i KOPNENA BRZINA: Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i točkama
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
PGN
Opis
127245 Kormilo
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127498 Parametri motora: Statično
127505 Razina tekućine
Prijem
Poruka
Opis
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija točke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetski sjever
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics Association
(NMEA - Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku)
oblikovanjima i porukama možete naručiti na adresi: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129794 Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
128000 Nautički kut zanošenja
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
129808 Informacije o DSC pozivu
130310 Parametri okoliša
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130576 Status malog plovila
Ovi podaci primjenjivi su samo na proizvode koji su kompatibilni
s NMEA 2000.
NMEA 2000 PGN – informacije
Odašiljanje i prijem
PGN
Opis
059392
ISO potvrda
059904
ISO zahtjev
060928
ISO upućivanje reklamacije
126208
NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija potvrđivanja grupe
126996
Podaci o proizvodu
127250
Smjer plovila
128259
Brzina: Na vodi
128267
Dubina vode
129539
GNSS DOP-ovi
129799
Napajanje, način rada i frekvencija radio uređaja
130306
Podaci o vjetru
130312
Temperatura
44
Dodatak
Indeks
DSC. Vidi digitalno selektivno pozivanje
dubina kobilice 27, 36, 37
A
E
ActiveCaptain 2
nadogradnja karata 3
nadogradnja softvera 3
pametne obavijesti 3
quickdraw 10
AIS 6, 7, 9
alarm 7, 39
ATON oznake 7
određivanje cilja 6, 7
prijetnje 7
SART 7
uključivanje 40
uređaj za signale pomoći 7
alarm vučenja sidra 38
alarm za dolazak 38
alarm za skretanje s kursa 38
alarm za sudar 7, 39
alarm za sudar u sigurnoj zoni 7, 39
alarmi 16, 38, 39
dolazak 38
duboka voda 22, 39
gorivo 30, 39
mjerači 30
motor 30
navigacija 38
plitka voda 22, 39
sonar 22, 39
sudar 7, 39
temperatura vode 22, 39
van kursa 38
vučenje sidra 38
AM 34
animirane struje, morske mijene 5
antena, GPS 2
automatsko navođenje 14
putovi 14
udaljenost od obale 15
Automatsko navođenje 11, 14, 39
putovi 14
autopilot 25, 26
cik-cak oblik 26
kružni oblik 26
oblici za upravljanje 26
oblik polukružnog zaokreta 26
Oblik Williamsonovog zaokreta 26
smanjivanje aktivnosti kormila 26
uključivanje 26
upravljanje pomoću oblika 26
veličina koraka upravljanja 26
EGNOS 36
EPIRB 7
B
bežični uređaji 38
konfiguracija mreže 38
povezivanje bežičnog uređaja 38
povezivanje s bežičnim uređajem 2
brisanje
korisnički podaci 41
svi korisnički podaci 17
Č
čovjek u moru 12, 26
D
DAB 34, 35
daljinski upravljač 26
digitalno prebacivanje 31
digitalno selektivno pozivanje 32
kanali 33
kontakti 32
pojedinačni rutinski poziv 33
uključivanje 32, 40
dijeljenje podataka 40
druga plovila
AIS 9
staze 9
držanje uz vjetar, prilagođavanje 28
Držanje uz vjetar 28
Indeks
F
Fish Eye 3D
podvodni objekti 9
sonarni stožac 9
tragovi 9
fishfinder uređaj. Vidi sonar
FM 34
Force vanbrodski motor 28–30
fotografije, zračni 6
fotografije iz zraka 6
G
Garmin ClearVü 17
Garmin pomorska mreža 38
Garmin služba za korisničku podršku. Vidi
služba za korisničku podršku
gliser 2, 27
GLONASS 36
GPS 42
EGNOS 36
GLONASS 36
izvor 2
signali 1
WAAS 36
granica 16, 17
granice 16
kopiranje 40
prikaz 8
I
ID jedinice 36
Idi na 11, 12
informacije o nebu 31, 32
informacije o sustavu 36, 41
izvješće o položaju 32, 33
J
jedrenje 8, 27
startna linija 27
štoperica 27
jedrilica 2, 27
jezik 36
K
kapacitet goriva 31, 36, 37
karta
postavke 8
slojevi 8, 9
karte 3, 6, 8–10. Vidi karte
izgled 8, 9
mjerenje udaljenosti 4
nadogradnja 3
navigacija 4, 6
pojedinosti 4
postavke 8
quickdraw 9, 10
ribolov 4
simboli 4
slojevi 8, 9
kombinacije 2
kompas 30
ruža 8
korisnički podaci, brisanje 17, 41
krugovi 31
M
MARPA, navigacijska karta 9
media player 33–35
DAB 34
FUSION-Link 33
isključivanje zvuka 34
izvor 33
način podešavanja 34
nasumična reprodukcija 33
naziv uređaja 35
ponavljanje 33
prethodno definirano 34
pretraživanje po abecedi 33
radio 35
regija tunera 34
SiriusXM satelitski radio 35
VHF 34
zone 34
međutočke
brisanje 13
praćeno plovilo 32
prikaz popisa 12
stvaranje 12
memorijska kartica 40, 41
detaljne karte 40
umetanje 1
utor 1
mjerači
alarmi statusa 30
gorivo 30, 31, 37
motor 30
ograničenja 37
put 30
vjetar 31
mjerači goriva 30, 31, 37
alarm statusa 30, 39
sinkroniziranje sa stvarnim gorivom 31, 37
mjerači motora 30, 37
alarmi statusa 30
konfiguriranje 30
mjerači puta 30
mjerači vjetra 31
mjerači za jedrenje 31
mjerenje udaljenosti 20
karte 4
mjerne jedinice 39
MOB, uređaj 7
N
nadogradnja
karte 3
softver 3
nadogradnje, softver 41, 42
napon 39
navigacijska karta 4, 6, 12
ATON oznake 7
MARPA 9
pomorske servisne točke 12
postavljanje 39
staze plovila 9, 33
navigacijska pomagala 7
navigacijske oznake 5
navigacijski alarmi 38
NMEA 0183 32, 38, 43
NMEA 2000 38, 44
O
obavijesti 3
odabir boja 2
odredišta
navigacijska karta 12
odabir 12
Okretanje niz vjetar. Vidi okretanje uz vjetar i
okretanje niz vjetar
okretanje uz vjetar i okretanje niz vjetar 28
držanje smjera 28
Držanje uz vjetar 28
označavanje lokacije 12
P
pametne obavijesti 3
Panoptix 24
player glazbe 33, 35. Vidi media player
početni zaslon, prilagođavanje 2
podaci
brisanje 41
kopiranje 40
sigurnosno kopiranje 41
upravljanje 40
45
podrška. Vidi služba za korisničku podršku
podvodni objekti 9
Položaj, praćenje 32
pomoć. Vidi služba za korisničku podršku
Pomorska mreža tvrtke Garmin 38
pomorske usluge 12
ponovno postavljanje 40
postavke 35
popis kanala 34
DAB 35
postavke 11, 36, 39
informacije o sustavu 36
postavke zaslona 36
pozadina 2
pozadinsko osvjetljenje 2
poziv u pomoć 32
preciznost GPS-a 39
prečaci 1, 29
preferirani izvor podataka 26
premium karte 5, 6
Fish Eye 3D 9
fotografije iz zraka 6
indikatori morskih mijena i struja 5
prethodno definirane postavke 34
prikaz poleđine 1
priključci 1
prsteni dometa 8
Q
quickdraw 10
R
radio 34
AM 34
FM 34
SiriusXM 35
registracija proizvoda 41
registriranje uređaja 41
ribolovna karta 4
rješavanje problema 42, 43
Ruta do 11
rute 11, 13, 16
brisanje 14
dijeljenje 40
kopiranje 40, 41
navigacija 13
paralelna navigacija 14
prikaz popisa 13
stvaranje 13
točke 40
uređivanje 13
S
SART 7
sat 39
alarm 39
satelitske slike 6
satelitski signali, primanje 1
SideVü 17
simboli 6
SiriusXM, Satelitski radio 35
SiriusXM satelitski radio 35
sjenčanje dubine 9
služba za korisničku podršku 1
smjer
držanje 26
držanje smjera 28
linija 5
snimke zaslona 42
snimanje 42
softver
nadogradnja 3, 41, 42
nadogradnje 35, 41
sonar 17, 20
a-scope 19, 22, 23
alarmi 22, 39
bljeskalica 19
brzina pomicanja 21
buka 21, 22
dijeljenje 20
46
dubina 22
fiksirano dno 22
frekvencije 23
FrontVü 19
Garmin ClearVü 17
izgled 22
izvor 20
linija dubine 21
mjerenje udaljenosti 20
mjerilo dubine 22
odbacivanje boje 22
osjetljivost 21
osjetljivost boje 21
Panoptix 18, 19, 23, 24
podvodni objekti 22
prikaz brojeva 21
prikazi 17
SideVü 17
smetnje 22
snimanje 21
stožac 9
šum površine 22
točka 20
whiteline 22
zumiranje 22
sonda 17, 20, 23, 24
stanice za mjerenje morskih struja 31, 32
mjerači 6
stanice za plimu 5, 31, 32
mjerači 6
staze 11
staze plovila 9, 33
pozivi u pomoć 32
vjetar, ruža 8
voda
brzina 37
pomak temperature 37
vraćanje 40
W
WAAS 36
Wi‑Fi 2
Wi‑Fi tehnologija 38
Z
zaokret uz vjetar. Vidi okretanje uz vjetar i
okretanje niz vjetar
zapis događaja 36
zaslon, svjetlina 2
zumiranje
karta 4
sonar 22
T
tipka napajanja 1, 36
točke 12, 43
brisanje 13
čovjek u moru 12
dijeljenje 40
kopiranje 40
kretanje prema 13
prikaz 8
projekcija 12
sonar 20
stvaranje 4, 12
uređivanje 12
tragovi 16
brisanje 16
kopiranje 40, 41
prikaz 8, 15
snimanje 16
spremanje u obliku rute 16
uređivanje 15
traka preklapanja 29
trase 15
brisanje 16
navigacija 16
popis 15
snimanje 16
spremanje 15
tvorničke postavke 40
sonar 23
U
udaljenost od obale 15
uređaj
čišćenje 42
registracija 41
tipke 1
uređaj za signale pomoći 7
utori 1
V
vanbrodski motor 28, 29
kompas 30
pomak pramca 30
VHF radio 32
DSC kanal 33
pojedinačni rutinski poziv 33
pozivanje AIS cilja 33
Indeks
support.garmin.com
Kolovoz 2019
190-02536-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising