Garmin | GPSMAP® 1022 | Installation guide | Garmin GPSMAP® 1022 Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 1022 Installationsvejledning
5 Vælg Download.
6 Vælg Løb.
7 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
GPSMAP® 1000/1200 SERIEN
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Nødvendigt værktøj
• Bor
◦ Bøjlemontering: Bor, der er egnede til overfladen og
udstyret
◦ Planmontering: 14 mm (9/16 tommer), 6 mm (1/4 tommer)
og 3,6 mm (9/64 tommer) (med møtrikskive), eller 3,2 mm
(1/8 tommer) borehoved (uden møtrikskive)
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Stik- eller rundsav
• Fil og sandpapir
• Marineforsegler (anbefalet)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af GPSMAP serie med SD-kort.
4 Læs og accepter betingelserne.
Januar 2017
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for disse
overvejelser.
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.eks. tastatur, touchscreen og kortlæser, hvis
det er relevant.
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.
• Placeringen skal ikke være en flad, vandret overflade.
Placeringen skal være i en lodret vinkel.
Trykt i Taiwan
190-02145-76_0A
Placering og visningsvinkel skal testes, før du monterer
enheden. Høje visningsvinkler fra over og under displayet
kan resultere i et dårligt billede.
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Det anbefales at påføre skruerne et rustfrit ikkelimende smøremiddel, før de monteres.
Du kan bruge et beslag til bøjlemontering (medfølger ikke) til at
bøjlemontere enheden på en flad overflade.
1 Anvend beslaget til bøjlemontering À som skabelon til at
markere placeringen af forboringshullerne.
2 Bor forboringshuller.
3 Brug passende monteringsskruer (medfølger ikke) til at
fastgøre beslaget til bøjlemontering til monteringsoverfladen.
4 Montér knopperne til bøjlemontering Á på siderne af
enheden.
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.
BEMÆRK
Brug så vidt muligt plasticværktøj til at lirke med. Lirkning
med metalværktøj som f.eks. en skruetrækker kan beskadige
dækrammen og enheden.
8 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større 6 mm
(1/4 tommer) huller på skabelonen.
9 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.
10 Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en møtrikskive, skal du bore et 6 mm
(1/4 tommer) hul i den større hulplacering.
• Hvis du ikke bruger en møtrikskive, skal du bore 3,2 mm
(1/8 tommer) huller i de større hulplaceringer.
11 Start i et hjørne af skabelonen, og anbring en møtrikskive À
over det større hul Á, du borede i det foregående trin.
Hvis du bruger en møtrikskive, skal det lille hul  i
møtrikskiven flugte med det lille hul i skabelonen.
12 Hvis det mindre hul i møtrikskiven ikke flugter med det mindre
hul på skabelonen, skal den nye hulplacering markeres.
13 Hvis du bruger en møtrikskive, skal du bore et 3,6 mm
(9/64 tommer) hul i den mindre hulplacering.
14 Gentag for at bekræfte placeringen af de resterende
møtrikskiver og huller på skabelonen.
15 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
16 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive à bag på monteringsoverfladen, så den flugter
med de store og små huller.
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.
Plan montering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til monteringsstedet.
3 Brug et 14 mm (9/16 tommer) borehoved til at bore et eller
flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på
skabelonen for at forberede udskæringen af
monteringsoverfladen.
4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.
7 Brug et lirkeværktøj som f.eks. et fladt stykke plastic eller en
skruetrækker til forsigtigt at lirke hjørnerne af dækrammen fri,
lad værktøjet glide ind mod midten, og fjern dækrammen.
2
17 Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at
fastspænde en medfølgende M3-skrue Ä gennem de mindre
3,6 mm (9/64 tommer) huller.
18 Montér skumpakningen Å på bagsiden af enheden.
Skumpakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
19 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK
For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal ubrugte
stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
20 Brug marineforsegler mellem monteringsfladerne og enheden
for at tætne korrekt og undgå lækage bag instrumentbrættet.
21 Hvis du vil have adgang til bagsiden af enheden, skal du
påføre forsegler rundt om udskæringen.
22 Anbring enheden i det udskårne hul.
23 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende M4-skruer Æ.
24 Aftør alt overskydende marineforsegler.
25 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
Yderligere overvejelser om jording
Denne overvejelse er kun relevant for enheder, der har en
jordingsskrue. Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Overvejelser om kabel og tilslutning
• Kablerne kan være blevet pakket uden låseringene monteret.
I det tilfælde bør du trække kablerne, før du monterer
låseringene.
• Når du tilslutter en låsering til et kabel, skal du sikre, at ringen
er tilsluttet forsvarligt, og at O-ringen sidder på plads, så
forbindelsen forbliver sikker.
Strøm-/NMEA 0183-kabel
®
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm, NMEA 0183enheder og en lampe eller et horn til alarmlys- eller
lydsignaler.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 22 AWG (0,33 mm²)ledning.
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Garmin Marine Network - overvejelser
BEMÆRK
En Garmin Power over Ethernet (PoE) koblingsenhed til
isolering (P/N 010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en
eventuel tredjepartsenhed, som f.eks. et FLIR kamera, til et
Garmin Marine Network. Tilslutning af en PoE-enhed direkte til
en Garmin Marine Network-plotter ødelægger Garmin plotteren
og kan ødelægge PoE-enheden. Hvis der tilsluttes en eventuel
tredjepartsenhed direkte til en Garmin marinenetværksplotter, vil
det forårsage unormal adfærd på Garmin enhederne, herunder
de enheder, der ikke slukker korrekt, eller softwaren bliver
ubrugelig.
®
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Effekt
Sort
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TXA
Brun
NMEA 0183 RXA
Grå
NMEA 0183 TXB
Violet
NMEA 0183 RXB
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort.
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network skal
sluttes til samme jordforbindelse.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• ETHERNET portene på enheden, fungerer hver især som en
netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan
tilsluttes til en hvilken som helst ETHERNET-port, så det er
muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.
Orange
Tilbehør til
NMEA 2000 Overvejelser
Gul
Alarm lav
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Montér om nødvendigt låseringen og O-ringen på enden af
ledningsnettet.
4 Sæt kablet ind i POWER-stikket på bagsiden af enheden, og
skub det godt på plads.
5 Drej låseringen med uret for at sætte kablet fast til enheden.
®
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug det medfølgende NMEA
2000 kabel og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA
2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000
3
netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra
Garmin.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan finde dette dokument ved
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.
• Se NMEA 0183-oplysninger, side 6 for at få vist en liste
over de godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og
til din enhed.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed. Se NMEA
0183-afsnittet i brugervejledningen til plotteren for at få flere
oplysninger.
NMEA 0183-enhedsforbindelser
Diagrammet viser tovejsforbindelser til både at sende og
modtage data. Du kan også bruge diagrammet til
envejskommunikation. For at modtage oplysninger fra en NMEA
0183-enhed skal du følge punkterne Ê, Ë, Ì og Í for at oprette
forbindelse til Garmin enheden. For at sende oplysninger til en
NMEA 0183-enhed, skal du følge punkterne Ê, Ë, Î og Ï for at
oprette forbindelse til Garmin enheden.
Element
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
Strømkilde
Strøm-/NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhed
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
Element
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Der er en intern NMEA 0183-indgangsport (RX-port) og en
intern NMEA 0183-udgangsport (TX-port) på det
medfølgende NMEA 0183-datakabel. Du kan tilslutte én
NMEA 0183-enhed til den interne RX-port, så du kan sende
data til denne Garmin enhed, og du kan tilslutte op til tre
NMEA 0183-enheder parallelt til den interne TX-port, så de
kan modtage dataoutput fra denne Garmin enhed.
• Se installationsvejledningen til NMEA 0183-enheden for at
identificere sende- og modtageledningen.
• Enheden har en TX-port og en RX-port. Hver intern port har 2
ledninger, med påskriften A og B i følge NMEA 0183konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver intern
port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på NMEA
0183-enheden.
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
• Du må ikke tilslutte NMEA 0183-dataledninger fra denne
enhed til jordkabel.
• Strømkablet fra denne enhed og NMEA 0183-enheder skal
være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er de
interne porte på NMEA 0183-datakablet ikke kædet sammen.
Hvis indgangen på NMEA 0183-enheden er forbundet til TXA
på datakablet, kan du forbinde udgangsporten på din NMEA
0183-enhed til indgangsporten på ledningsnettet.
4
À
Á
Â
Beskrivelse
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ledningsfunktion Garmin
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
RXA
Brun
TXA
RXB
Violet
TXB
TXA
Blå
RXA
TXB
Tåget
RXB
Enkeltafsluttede NMEA 0183-enhedsforbindelser
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Beskrivelse
Strømkilde
Strøm-/NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhed
Ledningsfunktion Garmin
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
RXB
Violet
Ikke relevant
RXA
Brun
TX
TXA
Blå
RX
TXB
Tåget
Ikke relevant
• Hvis NMEA 0183-enheden kun har én indgangsledning
(modtage, RX) (ingen A, B, + eller -), skal du ikke tilslutte
TXB-ledningen.
• Hvis NMEA 0183-enheden kun har én udgangsledning
(sende, TX) (ingen A, B, + eller -), skal du tilslutte RXBledningen til jord.
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
NMEA TXB
Tåget
Alarm
Gul
NMEA 0183-enhed tilsluttet med en enkelt modtageledning
I dette eksempel modtager NMEA 0183-enheden data fra
plotteren.
Tilbehør til
Orange
Jord (afskærmning)
Sort
VIN
Rød
Ben-nummer
À
Ä
Ç
Á
Å
Lampe- og horntilslutninger
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Strøm-/NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhed
Element Ledningsfunktion Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
TXA
Blå
RXA
TXB
Tåget
Ikke relevant
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt. Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.
• Den maksimale strøm er 1 A, og der kræves et relæ for at
begrænse strømmen fra plotteren til 1 A.
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.
NMEA 0183-enhed tilsluttet med en enkelt sendeledning
I dette eksempel sender NMEA 0183-enheden data til plotteren.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Beskrivelse
Strøm-/NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhed
Element Ledningsfunktion Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Strømkabel
Horn
Lampe
Relæ (1 A spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere
advarsler med lampe eller horn
Element
Strømkilde
À
Á
Â
Strømkilde
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
RXB
Violet
Ikke relevant
RXA
Brun
TXA
NMEA 0183 og strømkabeldiagram
Ê
Ë
Ì
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Effekt
Sort
Jord
Gul
Alarm
Kompositvideoovervejelser
Denne plotter tillader videoindgang fra kompositvideokilder ved
hjælp af porten, der er mærket CVBS IN. Når kompositvideo
tilsluttes, skal du følge disse overvejelser.
• CVBS IN porten anvender et BNC-stik. Du kan bruge en BNC
til RCA-adapter til at forbinde en kompositvideokilde med
RCA-stik til CVBS IN porten.
• Video deles på tværs af Garmin Marine Network, men deles
ikke på tværs af NMEA 2000 netværket.
Specifikationer
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
NMEA RXA
Brun
NMEA TXA
Blå
NMEA RXB
Violet
Ben-nummer
Â
Ã
Æ
Model
Specifikation
Mål
Modeller på ti
tommer
Mål (B x H x D)
316,8 x 185,2 x 68,5 mm (12 1/2 x
7 5/16 x 2 11/16 tommer)
Displaystørrelse (B
x H)
222,7 x 125,3 mm (8 3/4 x 4
15/ tommer)
16
Mål (B x H x D)
358,8 x 226,8 x 68,5 mm (14 1/8 x
8 15/16 x 2 11/16 tommer)
Modeller på
tolv tommer
Displaystørrelse (B
x H)
262,1 x 164,2 mm (10 5/16 x 6
16 tommer)
7/
5
Model
Specifikation
Mål
NMEA 0183-oplysninger
Alle modeller
Frekvenser
Traditionel: 77, 83 eller 200 kHz
CHIRP: fra 40 til 75, fra 10 til
160, fra 130 til 240, 260, 455 eller
800 kHz
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs- eller sporkontrol
(autopilot) sætning "B"
Sendestyrke (RMS)* CHIRP: 1000 W
CHIRP Garmin ClearVü og
SideVü: 500 W
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og distance til
waypoint
Inputeffekt
Fra 10 til 32 V DC
GPGGA
Temperaturområde
Fra -15 til 50º C (fra 5 til 122º F)
GGA - Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddeog længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS kan ses
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG - Kurs over grunden og
grundhastighed
GPWPL
WPL: Waypoint-position
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypoint-position
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk sammensat
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
Typisk strømforbrug 3,5 A
ved 10 V DC
* Afhænger af transducerens nominelle effekt og dybden.
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
126996 Produktoplysninger
127250 Fartøjsretning
128259 Hastighed: i forhold til vand
128267 Vanddybde
129025 Position: Hurtig opdatering
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
127258 Magnetisk variation
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
Modtag
065030 Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for
generator (GAAC)
126992 Systemtid
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
127489 Motorparametre: dynamiske
127493 Gearparametre: Dynamiske
127504 Status for vekselstrømsoutput
127505 Væskeniveau
127508 Batteristatus
Modtag
Du kan købe de komplette oplysninger om National Marine Electronics
Association-formatet (NMEA) og -sætninger hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129539 GNSS DOP'er
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede
data
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
A
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
B
130310 Miljøparametre
130311 Miljøparametre (forældet)
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
6
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin®, Garmin logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National
Maritime Electronics Association. FLIR® er et registreret varemærke tilhørende FLIR
Systems, Inc.
SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising