Garmin | GPSMAP® 1022 | Installation guide | Garmin GPSMAP® 1022 Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 1022 Instrukcja instalacji
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji Seria GPSMAP z kartą
4
5
6
7
GPSMAP® SERIA 1000/1200
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Styczeń 2017
SD.
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
Wybierz Uruchom.
Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka
◦ Uchwyt pałąkowy: wiertła dostosowane do powierzchni
montażowej i elementu montażowego
◦ Uchwyt do montażu wpuszczanego: wiertło o średnicy
14 mm (9/16 cala), wiertło o średnicy 6 mm (1/4 cala)
i wiertło o średnicy 3,6 mm (9/64 cala) (z podkładką) wiertło
o średnicy 3,2 mm (1/8 cala) (bez podkładki)
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (zalecany)
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.
Wydrukowano na Tajwanie
190-02145-80_0A
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.
• Miejsce nie może znajdować się na płaskiej, poziomej
powierzchni. Musi być ono usytuowane pod kątem
pionowym.
Wybrane miejsce i kąt widzenia powinny być sprawdzone
przed zainstalowaniem urządzenia. Wysokie kąty widzenia
z góry i z dołu mogą skutkować obrazem o niskiej jakości.
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Zalecane
jest zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed
dokręcaniem śrub.
Do montażu urządzenia na płaskiej powierzchni można użyć
wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym (do nabycia
osobno).
1 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące.
2 Wywierć otwory prowadzące.
3 Przymocuj wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni montażu za pomocą śrub montażowych (do
nabycia osobno).
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Á.
5 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.
Montaż wpuszczany urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej.
2
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
2
3
4
5
6
7
chcesz wykonać montaż urządzenia.
Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
Używając wiertła o średnicy 14 mm (9/16 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej linii na
szablonie.
Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
Używając narzędzia do podważania, np. płaskiego kawałka
plastiku lub śrubokręta, ostrożnie podważ rogi nakładek
dekoracyjnych i przesuń narzędzie do poważania na środek,
aby zdjąć nakładki dekoracyjne.
NOTYFIKACJA
Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do
podważania. Używanie metalowego narzędzia do
podważania, np. śrubokręta, może uszkodzić nakładki
dekoracyjne i urządzenie.
8 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami o średnicy 6 mm (1/4 cala) na szablonie.
9 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.
10 Wybierz opcję:
• Jeśli używasz podkładki, wywierć otwór o średnicy 6 mm
(1/4 cala) w miejscu większego otworu.
• Jeśli nie korzystasz z podkładki, wywierć otwory
o średnicy 3.2 mm (1/8 cala) w miejscu większych
otworów.
11 Zaczynając od jednego rogu szablonu, umieść podkładkę À
nad większym otworem Á wywierconym w poprzednim
kroku.
Jeśli używasz podkładki, mniejszy otwór  na podkładce
powinien być wyrównany z mniejszym otworem na szablonie.
12 Jeśli mniejszy otwór na podkładce nie jest wyrównany
z mniejszym otworem na szablonie, zaznacz nowe położenie
otworu.
13 Jeśli używasz podkładki, wywierć otwór o średnicy 3,6 mm
(9/64 in.) w miejscu mniejszego otworu.
14 Powtórz te czynności, aby sprawdzić umiejscowienie
pozostałych podkładek i otworów na szablonie.
15 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
16 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę Ã z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.
Element
17 Przymocuj podkładki do powierzchni montażowej,
przykręcając dostarczone śruby M3 Ä przez mniejsze otwory
o średnicy 3,6 mm
(9/64
cala).
18 Zamocuj piankową uszczelkę Å z tyłu urządzenia.
Piankowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
19 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić
nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych zatyczek
ochronnych.
20 Wypełnij przestrzeń między urządzeniem a powierzchnią
montażową środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie
i zapobiec wyciekom pod deską rozdzielczą.
21 Jeśli po zamontowaniu urządzenia będzie można uzyskać
dostępu do jego tylnej części, nałóż środek uszczelniający do
zastosowań morskich wokół wycięcia.
22 Umieść urządzenie w wycięciu.
23 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych śrub M4 Æ.
24 Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
25 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
Uwagi dotyczące przewodów i połączeń
• Dołączone do opakowania przewody mogą nie mieć
założonych pierścieni blokujących. W takim przypadku należy
najpierw poprowadzić przewody, a potem zainstalować
pierścienie blokujące.
• Po podłączeniu pierścienia blokującego do przewodu należy
upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia.
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Moc
Czarny
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Niebieski
NMEA 0183 TXA
Brązowy
NMEA 0183 RXA
Szary
NMEA 0183 TXB
Fioletowy
NMEA 0183 RXB
Pomarańczowy
Akcesorium włączone
Żółty
Alarm niskiego poziomu zasilania
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
3 W razie potrzeby zamocuj pierścień blokujący i okrągłą
uszczelkę na końcu wiązki przewodów.
4 Podłącz przewód do gniazda POWER z tyłu urządzenia,
mocno go dociskając.
5 Obróć pierścień blokujący w prawo, aby przymocować
przewód do urządzenia.
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
Ta uwaga dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w śrubę
uziemiającą. Nie wszystkie urządzenia są wyposażone w śrubę
uziemiającą.
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Przewód zasilający/NMEA 0183
®
• Wiązka przewodów łączy urządzenie z zasilaniem,
urządzeniami NMEA 0183 oraz lampą lub brzęczykiem
emitującymi alerty wizualne lub dźwiękowe.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm²).
Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network
NOTYFIKACJA
Do podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. kamery FLIR , do
sieci Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu
PoE (Power over Ethernet) firmy Garmin (P/N 010-10580-10).
Podłączenie urządzenia PoE bezpośrednio do sieci Garmin
Marine Network spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego
®
3
Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia bezpośrednio do plotera
nawigacyjnego w sieci Garmin Marine Network może
spowodować nietypowe działanie urządzeń Garmin, takie jak
nieprawidłowe wyłączanie się urządzenia lub zawieszanie się
oprogramowania.
To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń sieci
morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania danych,
takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy. Podczas
podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego
urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Wszystkie urządzenia podłączone do sieci Garmin Marine
Network muszą być podłączone do tego samego uziemienia.
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być używany
dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine Network.
◦ Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy
używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine
Network są dostępne u dealera firmy Garmin.
• Porty ETHERNET urządzenia działają jako przełączniki
sieciowe. Wszystkie zgodne urządzenia można podłączyć do
dowolnego portu ETHERNET w celu udostępniania danych
dla wszystkich urządzeń na łodzi, które są połączone
przewodem sieciowym Garmin Marine Network.
Uwagi dotyczące sieci
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 ,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
i urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. NMEA
2000Urządzenia rozładują akumulator, jeśli ich przewody
zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do
akumulatora.
®
To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi,
aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA
2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone
przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie
urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie
jest jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, można utworzyć
podstawową sieć za pomocą przewodów Garmin.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Dokument można
znaleźć po kliknięciu łącze „Podręczniki” na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.
Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania
urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.
4
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Antena GPS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Dołączony przewód danych NMEA 0183 ma jeden
wewnętrzny port wejściowy interfejsu NMEA 0183 (port RX)
i jeden wewnętrzny port wyjściowy interfejsu NMEA 0183
(port TX). Do wewnętrznego portu RX można podłączyć
jedno urządzenie NMEA 0183 w celu przesyłania danych do
urządzenia firmy Garmin. Do wewnętrznego portu TX można
podłączyć równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu
odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy
Garmin.
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (TX) i przewody
odbiorcze (RX).
• Urządzenie ma jeden port TX i jeden port RX. Każdy
wewnętrzny port ma dwa przewody oznaczone jako A i B
zgodnie z konwencją standardu NMEA 0183. Odpowiednie
przewody A i B poszczególnych portów wewnętrznych należy
podłączyć do przewodów A (+) i B (-) urządzenia
z interfejsem NMEA 0183.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
• Nie podłączaj przewodów danych NMEA 0183 tego
urządzenia do uziemienia zasilania.
• Przewód zasilający tego urządzenia i urządzenia NMEA 0183
muszą być podłączone do jednego uziemienia zasilania.
• W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem
NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych
interfejsu NMEA 0183 nie zostają połączone. Jeśli na
przykład wejście urządzenia NMEA 0183 jest podłączone do
portu TXA przewodu danych, można podłączyć port
wyjściowy urządzenia NMEA 0183 do portu wejściowego
w wiązce przewodów.
• Część Informacje o interfejsie NMEA 0183, strona 7
zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183
przesyłanych z i do urządzenia.
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu
firmy Garmin. Więcej informacji zawiera część NMEA 0183
w podręczniku użytkownika plotera nawigacyjnego.
Połączenia dla urządzenia NMEA 0183
Ten schemat przedstawia dwukierunkowe połączenia zarówno
do wysyłania, jak i odbierania danych. Można go także używać
do komunikacji jednokierunkowej. Aby odbierać informacje
z urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się z elementami Ê, Ë, Ì
oraz Í podczas podłączania urządzenia firmy Garmin. Aby
przesyłać informacje do urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się
z elementami Ê, Ë, Î oraz Ï podczas podłączania urządzenia
firmy Garmin.
Element
Î
Ï
Funkcja
przewodu
Garmin
Kolor
przewodu
Garmin
Funkcja
przewodu
urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
TXA
Niebieski
RX
TXB
Szary
niedostępne
• Jeśli urządzenie NMEA 0183 ma tylko jeden przewód
wejściowy (odbieranie, RX) (bez A, B, + lub -), nie podłączaj
przewodu TXB.
• Jeśli urządzenie NMEA 0183 ma tylko jeden przewód
wyjściowy (przesyłanie, TX) (bez A, B, + lub -), podłącz
przewód RXB do uziemienia.
Urządzenie NMEA 0183 podłączone pojedynczym
przewodem odbiorczym
W tym przykładzie urządzenie NMEA 0183 odbiera dane
z plotera nawigacyjnego.
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Opis
Źródło zasilania
Przewód zasilający/NMEA 0183
Urządzenie NMEA 0183
Funkcja
przewodu
Garmin
Kolor
przewodu
Garmin
Funkcja
przewodu
urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
Moc
Czerwony
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie
zasilania
RXA
Brązowy
TXA
RXB
Fioletowy
TXB
TXA
Niebieski
RXA
TXB
Szary
RXB
Połączenia z urządzeniem z jednostronnym interfejsem
NMEA 0183
Element
Opis
Źródło zasilania
À
Á
Â
Przewód zasilający/NMEA 0183
Urządzenie NMEA 0183
Element Funkcja
przewodu
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Kolor
przewodu
Garmin
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Moc
Czerwone
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
TXA
Niebieski
RXA
TXB
Szary
Nie dotyczy
Urządzenie NMEA 0183 podłączone pojedynczym
przewodem przesyłowym
W tym przykładzie urządzenie NMEA 0183 przesyła dane do
plotera nawigacyjnego.
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Opis
Źródło zasilania
Przewód zasilający/NMEA 0183
Urządzenie NMEA 0183
Funkcja
przewodu
Garmin
Kolor
przewodu
Garmin
Funkcja
przewodu
urządzenia
zgodnego
z interfejsem
NMEA 0183
Element
Element Funkcja
przewodu
Garmin
Moc
Czerwone
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie
zasilania
RXB
Fioletowy
Nie dotyczy
RXA
Brązowy
TX
Opis
Źródło zasilania
À
Á
Â
Ê
Ë
Przewód zasilający/NMEA 0183
Urządzenie NMEA 0183
Kolor
przewodu
Garmin
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Moc
Czerwone
Moc
Uziemienie
zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
5
Element Funkcja
przewodu
Garmin
Ì
Í
Kolor
przewodu
Garmin
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
RXB
Fioletowy
Nie dotyczy
RXA
Brązowy
TXA
NMEA 0183 i schemat połączeń przewodu zasilającego
Uwagi dotyczące kompozytowego sygnału wideo
Ten ploter nawigacyjny umożliwia przesyłanie sygnału wideo ze
źródeł kompozytowego sygnału wideo przy użyciu gniazda
oznaczonego jako CVBS IN. Doprowadzając kompozytowy
sygnał wideo, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Gniazdo CVBS IN wykorzystuje złącze BNC. Aby podłączyć
źródło kompozytowego sygnału wideo wyposażone w złącza
RCA do gniazda CVBS IN, można użyć adaptera BNC–RCA.
• Obraz jest udostępniany w sieci Garmin Marine Network, ale
nie w sieci NMEA 2000.
Dane techniczne
Funkcja przewodu
Kolor przewodu
NMEA RXA
Brązowy
NMEA TXA
Niebieski
NMEA RXB
Fioletowy
NMEA TXB
Szary
Alarm
Żółty
Akcesorium włączone
Pomarańczowy
Uziemienie (ekran)
Czarny
VIN
Czerwone
Model
Dane techniczne Wielkość
Modele dziesięciocalowe
Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
Rozmiar wyświet- 222,7 × 125,3 mm (8 3/4 × 4
15/ cali)
lacza (szer. ×
16
wys.)
Numer styku
Â
Ã
Æ
À
Ä
Ç
Á
Å
Modele
dwunastocalowe
Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
Wszystkie
modele
Częstotliwości
Tradycyjny: 77, 83 lub 200 kHz
CHIRP: od 40 do 75 kHz, od 10 do
160 kHz, od 130 do 240 kHz,
260 kHz, 455 lub 800 kHz
Moc transmisji
(RMS)*
CHIRP: 1000 W
CHIRP Garmin ClearVü i SideVü:
500 W
Moc wejściowa
Od 10 do 32 V DC
Połączenia lampy i brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia. Podczas
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.
• Maksymalne natężenie wynosi 1 A; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 1 A.
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.
316,8 × 185,2 × 68,5 mm (12
5
11
2 × 7 /16 × 2 /16 cali)
1/
358,8 × 226,8 × 68,5 mm (14
15
11
8 × 8 /16 × 2 /16 cali)
1/
Rozmiar wyświet- 262,1 × 164,2 mm (10 5/16 × 6
7/ cali)
lacza (szer. ×
16
wys.)
Zakres temperatur Od -15°C do 50°C (od 5°F do
122°F)
Typowy pobór
prądu przy 10 V
DC
3,5 A
* Zależna od wartości znamionowej przetwornika i głębokości.
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
126996 Informacje o produkcie
127250 Kierunek jednostki
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
6
Źródło zasilania
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
Przewód zasilający
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
Brzęczyk
129029 Dane pozycji GNSS
Lampa
129540 Widoczne satelity GNSS
Przekaźnik (natężenie cewki 1 A)
130306 Dane o wietrze
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwone
Moc
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
130312 Temperatura
Transmituj
127258 Deklinacja magnetyczna
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Informacje o trasie i punktach
Odbiór
065030 Generator średniej podstawowej ilości AC
(GAAC)
Typ
PGN
Sentencja
Opis
126992 Godzina systemowa
Opis
Typ
WPL
Pozycja punktu
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
DSC
Informacje cyfrowego
wywołania selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe
wywołanie selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
127508 Stan naładowania baterii
HDM
Kierunek, magnetyczny
129038 Raport pozycji A klasy AIS
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
129039 Raport pozycji B klasy AIS
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
129539 GNSS DOP
MWV
Prędkość i kąt wiatru
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
127504 Stan wyjścia AC
127505 Poziom płynu
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129809 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część A
129810 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część B
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do
celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla satelitów
GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad
dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek
wody
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość i kierunek wody
Odbiór
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji
National Marine Electronics Association. FLIR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
FLIR Systems, Inc.
Logo SDHC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
7
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising