Garmin | GPSMAP® 1022 | User manual | Garmin GPSMAP® 1022 Brugervejledning

Garmin GPSMAP® 1022 Brugervejledning
GPSMAP 10X2/12X2 SERIES
®
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet, ActiveCaptain , ANT , BlueChart , FUSION , GPSMAP , inReach , Ultrascroll og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i
USA og andre lande. ActiveCaptain , Apollo™, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin
Nautix™, Garmin Quickdraw™, GC™, GCV™, GMM™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow Drive™,
SmartMode™ og SteadyCast™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Android™ er et varemærke tilhørende Google™ Inc. Ordmærket BLUETOOTH og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. CZone™ er et varemærke tilhørende Power Products, LLC. FLIR er et registreret varemærke tilhørende FLIR Systems, Inc.
NMEA , NMEA 2000 , og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. SD og SDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
SiriusXM er et registreret varemærke tilhørende SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande. Yamaha , Yamaha-logoet, Command Link Plus og Helm Master er varemærker tilhørende YAMAHA Motor Co., LTD. Alle andre varemærker og
ophavsrettigheder er deres respektive ejeres ejendom.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Taster ..................................................................................... 1
Stikoversigt ............................................................................ 1
Tips og genveje (MFD modeller) ................................................ 1
Adgang til brugervejledninger på kortplotteren ........................... 2
Hentning af vejledninger fra internettet ....................................... 2
Garmin Support Center ............................................................... 2
Isætning af hukommelseskort ..................................................... 2
Søgning efter GPS-satellitsignaler .............................................. 2
Valg af GPS-kilde ................................................................... 2
Tilpasning af plotteren................................................... 2
Startskærm ................................................................................. 2
Tilføjelse af et element til skærmen Favoritter ....................... 2
Tilpasning af skærmen Favoritter .......................................... 2
Tilpasning af sider ....................................................................... 3
Tilpasning af layout for en SmartMode eller en
kombinationsside ................................................................... 3
Ændring af baggrundsbillede ................................................. 3
Tilpasning af startskærmbilledet ............................................ 3
Anbefalede startbilleddimensioner .................................... 3
Tilføj et SmartMode layout ..................................................... 3
Oprettelse af en ny kombinationsside .................................... 3
Sletning af en kombinationsside ............................................ 3
Tilpasning af dataoverlay ....................................................... 3
Nulstiling af stationslayout ..................................................... 4
Tildeling af genvejstast ............................................................... 4
Forudindstillinger ........................................................................ 4
Lagring af en ny forudindstilling ............................................. 4
Administration af forudindstillinger ......................................... 4
Indstilling af fartøjets type ........................................................... 4
Justering af baggrundslys ........................................................... 4
Justering af farvevalg .................................................................. 4
Automatisk aktivering af plotteren ............................................... 4
Automatisk slukning af systemet ................................................ 4
ActiveCaptain app .......................................................... 5
ActiveCaptain Roller ................................................................... 5
Sådan kommer du i gang med ActiveCaptain appen ................. 5
Aktivering af smart-notifikationer ................................................ 5
Modtagelse af notifikationer ................................................... 5
Administration af notifikationer ............................................... 5
Opdatering af software med ActiveCaptain appen ..................... 6
Opdatering af kort med ActiveCaptain ........................................ 6
Sådan vælges et element på kortet vha. tasterne på
enheden ................................................................................. 8
Måling af en afstand på kortet ............................................... 8
Oprettelse af et waypoint på kortet ........................................ 8
Visning af positions- og objektinformation på et kort ............. 8
Visning af detaljer om navigationssymboler .......................... 8
Navigation til en destination på kortet .................................... 8
Højkvalitetskort ........................................................................... 9
Fish Eye 3D kortvisning ......................................................... 9
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer ........................ 9
Animerede indikatorer for tidevand og strøm .................... 9
Visning af indikatorer for tidevand og strøm ...................... 9
Visning af satellitbilleder på navigationskortet ....................... 9
Visning af luftfotos af landmærker ....................................... 10
Automatisk identifikationssystem .............................................. 10
AIS-markeringssymboler ...................................................... 10
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål ..................... 10
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj ..................................... 10
Visning af oplysninger om et AIS-skib, der er sat som
mål .................................................................................. 10
Deaktivering af et mål for et AIS-skib .............................. 10
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler ................... 10
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone ............................ 10
AIS hjælpemidler til navigation ............................................. 11
AIS-nødsignaler ................................................................... 11
Navigation til et nødsignal ............................................... 11
Målsymboler for AIS-nødsignalenhed ............................. 11
Aktivering af AIS-udsendelsestestadvarsler ................... 11
Deaktivering af AIS-modtagelse .......................................... 11
Kort menu ................................................................................. 11
Kortlag .................................................................................. 11
Lagindstillinger for kort .................................................... 12
Lagindstillinger for dybde ................................................ 12
Lagindstillinger for mit fartøj ............................................ 12
Indstillinger for laylines .................................................... 12
Lagindstillinger for brugerdata ........................................ 12
Lagindstillinger for andre fartøjer .................................... 12
Lagindstillinger for vand .................................................. 13
Skyggelægning i dybdeområde ...................................... 13
Indstillinger for vejrlag ..................................................... 13
Indstillinger for radaroverlay ............................................ 13
Kortindstillinger .................................................................... 13
Indstillinger for Fish Eye 3D ................................................. 13
Understøttede kort .................................................................... 13
Garmin Quickdraw Contours kortlægning................. 14
Wi‑Fi netværk ............................................................................. 6
Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk .............................. 6
Tilslutning af en trådløs enhed til plotteren ............................ 6
Sådan ændrer du den trådløse kanal .................................... 6
Ændring af Wi‑Fi værten ........................................................ 6
Trådløs fjernbetjening ................................................................. 7
Parring af den trådløse fjernbetjening med plotteren ............. 7
Aktivering og deaktivering af fjernbetjeningens
baggrundsbelysning ............................................................... 7
Frakobling af fjernbetjening fra alle plottere ........................... 7
Trådløs vindsensor ..................................................................... 7
Tilslutning af en trådløs sensor til plotteren ........................... 7
Justering af vindsensorens retning ........................................ 7
Visning af båddata på et Garmin ur ............................................ 7
Visning af båddata på en Garmin Nautix™ enhed ..................... 7
Kortlægning af et vandområde ved hjælp af funktionen Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 14
Tilføjelse af en etiket til et Garmin Quickdraw Contours kort .... 14
Garmin Quickdraw fællesskabet ............................................... 14
Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet
vha. ActiveCaptain ............................................................... 14
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet vha.
ActiveCaptain .................................................................. 14
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med Garmin
Quickdraw fællesskabet vha. ActiveCaptain ................... 14
Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet
vha. Garmin Connect ........................................................... 14
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med Garmin
Quickdraw fællesskabet vha. Garmin Connect ............... 15
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet vha.
Garmin Connect .............................................................. 15
Garmin Quickdraw Contours-indstillinger ................................. 15
Kort og 3D-kortvisninger............................................... 7
Navigation med en plotter........................................... 15
Kommunikation med trådløse enheder........................ 6
Navigationskort og fiskekort ........................................................ 8
Kortsymboler .......................................................................... 8
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende spørgsmål om navigation .............................. 16
Destinationer ............................................................................. 16
Søgning efter en destination efter navn ............................... 16
i
Valg af en destination vha. navigationskortet ...................... 16
Søgning efter en marineservicedestination ......................... 16
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved hjælp af Go
To ......................................................................................... 16
Afbrydelse af navigation ....................................................... 16
Waypoints ................................................................................. 16
Markering af din nuværende position som et waypoint ....... 16
Oprettelse af et waypoint på en anden position ................... 16
Markering af en SOS-position .............................................. 16
Projicering af et waypoint ..................................................... 17
Visning af en liste over alle waypoints ................................. 17
Redigering af et gemt waypoint ........................................... 17
Flytning af et gemt waypoint ................................................ 17
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det ......... 17
Sletning af et waypoint eller MOB ........................................ 17
Sådan sletter du alle waypoints ........................................... 17
Ruter ......................................................................................... 17
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position ................................................................................. 17
Sådan opretter og gemmer du en rute ................................. 17
Visning af en liste over ruter og Auto Guidance ruter .......... 18
Redigering af en gemt rute .................................................. 18
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den .................. 18
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt rute .... 18
Valg af et søgemønster ........................................................ 18
Sletning af en gemt rute ....................................................... 18
Sletning af alle gemte ruter .................................................. 18
Auto Guidance .......................................................................... 18
Sådan opretter og følger du en Auto guidning rute .............. 19
Sådan opretter og gemmer du en Auto guidning rute .......... 19
Sådan tilpasses en gemt Auto guidning rute ....................... 19
Annullering af en Auto guidning beregning, som er under
udførsel ................................................................................ 19
Indstilling af tidsbestemt ankomst ........................................ 19
Konfigurationer af Auto Guidance rute ................................ 19
Indstilling af afstand fra kysten ........................................ 19
Spor .......................................................................................... 20
Visning af spor ..................................................................... 20
Indstilling af farven på det aktive spor ................................. 20
Sådan gemmer du det aktive spor ....................................... 20
Visning af en liste over gemte spor ...................................... 20
Redigering af et gemt spor ................................................... 20
Sådan gemmer du sporet som en rute ................................ 20
Sådan finder og navigerer du et registreret spor ................. 20
Sletning af et gemt spor ....................................................... 20
Sletning af alle gemte spor .................................................. 20
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen ....................... 20
Rydning af det aktive spor ................................................... 20
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering ....... 20
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval ............... 21
Grænser .................................................................................... 21
Oprettelse af en grænse ...................................................... 21
Konvertering af en rute til en grænse .................................. 21
Konvertering af et spor til en grænse ................................... 21
Redigering af en grænse ..................................................... 21
Linker en grænse til et SmartMode layout ........................... 21
Indstilling af en grænsealarm ............................................... 21
Sletning af en grænse .......................................................... 21
Sletning af alle waypoints, ruter og spor ................................... 21
Sejlfunktioner............................................................... 21
Indstilling af fartøjets type ......................................................... 21
Kapsejlads ................................................................................ 21
Startlinje guide ..................................................................... 21
Sådan angives startlinjen ................................................ 22
Sådan anvendes Startlinje guide .................................... 22
Sådan startes stopuret til kapsejlads ................................... 22
ii
Sådan stoppes stopuret til kapsejlads ................................. 22
Sådan indstilles afstanden mellem stævnen og GPSantennen .............................................................................. 22
Indstillinger for laylines ............................................................. 22
Indstilling af køl offset ............................................................... 22
Autopilotdrift til sejlbåde ............................................................ 23
Vindstyring ........................................................................... 23
Indstilling af vindstyringstypen ........................................ 23
Aktivering af vindstyring .................................................. 23
Sådan aktiveres Vindstyring fra Hold kursen .................. 23
Justering af vinklen for vindstyring med autopiloten ....... 23
Vende og bomme ................................................................. 23
Vending og bomning fra kompasstyring .......................... 23
Vending og bomning fra vindstyring ................................ 23
Indstilling af forsinket vending og bomning ..................... 23
Aktivere spærring af bomning ......................................... 23
Justering af autopilotens reaktionstid .................................. 23
Kurslinje og vinkelmarkører ...................................................... 23
Indstilling af kurslinje og vinkelmarkører .............................. 23
Fishfinder ekkolod....................................................... 24
Stop udsendelsen af ekkolodssignaler ..................................... 24
Ændring af ekkolodsvisning ...................................................... 24
Traditionel ekkolodsvisning ....................................................... 24
Ekkolodsvisning med splitfrekvens ...................................... 24
Ekkolodsvisning med split zoom .......................................... 24
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning ............................................. 24
SideVü Ekkolodsvisning ........................................................... 24
SideVü scanningsteknologi .................................................. 25
Måling af afstand på skærmen Ekkolod ............................... 25
Panoptix Ekkolodsvisninger ...................................................... 25
LiveVü Nedadrettet ekkolodsvisning .................................... 25
LiveVü Fremadrettet ekkolodsvisning .................................. 25
RealVü 3D fremadrettet ekkolodsvisning ............................. 25
RealVü 3D Down ekkolodsvisning ....................................... 26
RealVü 3D historisk ekkolodsvisning ................................... 26
FrontVü Ekkolodvisning ....................................................... 26
Panoptix LiveScope™ Ekkolodsvisning ............................... 26
Valg af transducertype .............................................................. 26
Valg af ekkolodskilde ................................................................ 26
Sådan omdøbes en ekkolodskilde ....................................... 27
Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod ....................... 27
Pause i ekkolodsvisningen ....................................................... 27
Visning af ekkolodshistorik ....................................................... 27
Deling af ekkolod ...................................................................... 27
Justering af detaljeniveauet ...................................................... 27
Justering af område, gain og lysstyrke med drejeknappen ...... 27
Justering af farveintensiteten .................................................... 27
Ekkolodsregistreringer .............................................................. 27
Registrering af ekkolodsvisningen ....................................... 27
Stop ekkolodsregistrering .................................................... 28
Sådan slettes en ekkolodsregistrering ................................. 28
Afspilning af ekkolodsregistreringer ..................................... 28
Traditionel Garmin ClearVüopsætning og SideVü
ekkolodsopsætning ................................................................... 28
Indstilling af zoomniveauet på visningen på
ekkolodsskærmen ................................................................ 28
Indstilling af rullehastigheden .............................................. 28
Justering af området for dybde- eller breddeskala .............. 28
Indstillinger for støjreduktion for ekkolod ............................. 29
Indstillinger for ekkolods udseende ..................................... 29
Ekkolodsalarmer .................................................................. 29
Avancerede ekkolodsindstillinger ........................................ 30
Traditionel Garmin ClearVü visning og SideVü
transducerinstallationsindstillinger ....................................... 30
Ekkolodfrekvenser ............................................................... 30
Valg af transducerfrekvens ............................................. 30
Indholdsfortegnelse
Sådan forudindstiller du en frekvens ............................... 30
Aktivering af A-Scope .......................................................... 30
Panoptix ekkolodsopsætning .................................................... 31
Justering af RealVü gennemløbshastigheden ..................... 31
LiveVü Fremadrettet og FrontVü ekkolodsmenu ................. 31
Indstilling af transducerens sendevinkel for LiveVü og
FrontVü ........................................................................... 31
Indstilling afFrontVü dybdealarm ..................................... 31
Indstillinger for LiveVü og FrontVü udseende ...................... 31
Indstillinger for RealVü udseende ........................................ 32
Panoptix transducerinstallationsindstillinger ........................ 32
Indstilling af stævn offset ................................................. 32
Kalibrering af kompas ..................................................... 32
Radar ............................................................................. 32
Radarfortolkning ....................................................................... 33
Radar Overlay ...................................................................... 33
Radar Overlay og justering af kortdata ................................ 33
Udsendelse af radarsignaler ..................................................... 33
Stop udsendelsen af radarsignaler ...................................... 33
Opsætning af tidsbestemt sending ...................................... 33
Aktivering og justering af en send-ikke-zone for radar ........ 33
Sådan indstilles radarområdet .................................................. 33
Tip til valg af radarrækkevidde ............................................. 34
MotionScope™ Doppler radarteknologi .................................... 34
Aktivering af en alarmzone ....................................................... 34
Definition af en cirkulær alarmzone ..................................... 34
Definition af en delvis alarmzone ......................................... 34
MARPA ..................................................................................... 34
MARPA-målsymboler ........................................................... 34
Tildeling af en MARPA-markering til et objekt ..................... 34
Fjernelse af en MARPA-markering fra et målobjekt ............. 34
Visning af oplysninger om et MARPA-markeret objekt ........ 35
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler ................... 35
Visning af AIS-fartøjer på skærmen Radar .......................... 35
VRM og EBL ........................................................................ 35
Visning og justering af VRM og EBL ............................... 35
Måling af rækkevidde og pejling til et målobjekt ............. 35
Ekkospor ................................................................................... 35
Aktivering af ekkospor .......................................................... 35
Justering af længden på ekkospor ....................................... 35
Rydde ekkospor ................................................................... 35
Optimering af radarvisningen .................................................... 35
Radar-gain og clutter ........................................................... 35
Automatisk justering af gain på skærmen Radar ............ 35
Manuel justering af gain på skærmen Radar .................. 35
Minimering af interferens fra nærliggende, store
objekter ........................................................................... 36
Minimering af sidesløjfe-interferens på skærmen
Radar .............................................................................. 36
Automatisk justering af hav-clutter på skærmen Radar .. 36
Manuel justering af hav-clutter på skærmen Radar ........ 36
Justering af regn-clutter på skærmen Radar ................... 36
Reduktion af krydstale-clutter på skærmen Radar .......... 36
Menuen Indstillinger for radar .............................................. 36
Menuen Radaropsætning .................................................... 37
Indstillinger for radarvisning ................................................. 37
Indstillinger ved radarinstallation ......................................... 37
Forskydning på bådens stævn ........................................ 37
Indstilling af en brugerdefineret parkeringsposition ........ 37
Valg af en anden radarkilde ...................................................... 37
Ændring af radartilstand ........................................................... 37
Autopilot........................................................................ 37
Åbning af autopilot-skærmbilledet ............................................ 38
Skærmbilledet Autopilot ............................................................ 38
Justering af trinstyringstrin ................................................... 38
Indstilling af strømsparer ...................................................... 38
Indholdsfortegnelse
Aktivering af Shadow Drive™ .............................................. 38
Valg af foretrukken kilde til kurs ........................................... 38
Radaroverlaylinje ...................................................................... 38
Aktivering af autopiloten ........................................................... 38
Justering af kursen med roret .............................................. 38
Justering af kursen med chart-plotteren i trinvis
styretilstand .......................................................................... 38
Styremønstre ............................................................................ 39
Sådan følger du U-svingsmønstret ...................................... 39
Sådan indstilles og følges cirkelmønstre ............................. 39
Sådan indstilles og følges zigzagmønstre ........................... 39
Sådan følger du mønsteret for Williamson's turn ................. 39
Sådan følger du et kredsløbsmønster .................................. 39
Sådan indstilles og følges kløverbladsmønstre ................... 39
Sådan indstilles og følges et søgemønster .......................... 39
Annullering af et styremønster ............................................. 39
Aktivering af autopilotens betjeningsknapper på et Garmin
ur ...............................................................................................39
Brugertilpasning af autopilotens knaphandlinger ................. 39
Reactor™ autopilotens fjernbetjening ...................................... 39
Parring af Reactor fjernbetjening til autopilot med en
plotter ................................................................................... 40
Ændring af handlingstasternes funktioner for Reactor
autopilotens fjernbetjening ................................................... 40
Opdatering af Reactor fjernbetjeningssoftwaren til
autopiloten ........................................................................... 40
Betjening af Force™ elmotor...................................... 40
Tilslutning til en elmotor ............................................................ 40
Tilføjelse af elmotorens betjeningselementer til
skærmbilleder ........................................................................... 40
Elmotorens betjeningsbjælke ............................................... 40
Elmotorens indstillinger ............................................................. 41
Tildeling af en genvej til genvejstasterne på elmotorens
fjernbetjening ....................................................................... 41
Kalibrering af elmotorens kompas ....................................... 41
Indstilling af stævn offset ..................................................... 41
Digitalt selektivt opkald............................................... 41
Tilsluttet plotter og VHF-radiofunktionalitet ............................... 41
Aktivering af DSC ..................................................................... 41
DSC-liste ................................................................................... 41
Visning af DSC-listen ........................................................... 41
Tilføjelse af en DSC-kontakt ................................................ 41
Indgående nødopkald ............................................................... 42
Navigering til et fartøj i nød .................................................. 42
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio ....... 42
Mand over bord-og SOS-nødopkald iværksat fra
plotteren ............................................................................... 42
Positionssporing ....................................................................... 42
Visning af en positionsrapport ............................................. 42
Navigering til et sporet fartøj ................................................ 42
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj ..................................................................................... 42
Redigering af oplysninger i en positionsrapport ................... 42
Sletning af et positionsrapportopkald ................................... 42
Visning af fartøjsstier på navigationskortet .......................... 42
Individuelle rutineopkald ........................................................... 42
Valg af en DSC-kanal .......................................................... 42
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald .................... 42
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AISmål ....................................................................................... 43
Målere og grafer........................................................... 43
Visning af målere ...................................................................... 43
Ændring af de data, der vises i en måler ............................. 43
Tilpasning af målerne ........................................................... 43
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere ........ 43
iii
Valg af antallet af motorer, der vises i målere ..................... 43
Tilpasning af motorer, der vises i målere ............................. 43
Aktivering af statusalarmer for motormålere ........................ 43
Aktivering af visse statusalarmer for motormåler ................. 43
Yamaha® Motormålere ............................................................ 43
Ikoner for motortilstand ........................................................ 44
Ikoner for motoralarm ........................................................... 44
Opsætning af målere ........................................................... 44
Konfiguration af antallet af motorer ................................. 44
Konfiguration af tankniveausensorer .............................. 44
Ændring af viste data ...................................................... 44
Yamaha Indstillinger for motordata ................................. 44
Indstilling af brændstofalarmen ................................................ 44
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet ......................... 44
Synkronisering af brændstofdata med faktisk mængde
brændstof i fartøjet ............................................................... 45
Visning af vindmålere ............................................................... 45
Konfiguration af sejladsvindmåleren .................................... 45
Konfiguration af hastighedskilde .......................................... 45
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs ......................... 45
Tilpasning af vindmåleren til sejlads tæt ved vinden ........... 45
Visning af turmålere .................................................................. 45
Nulstilling af turmålere ......................................................... 45
Batteristyring ............................................................................. 45
Opsætning af siden Batteristyring ........................................ 45
Visning af grafer ........................................................................ 45
Indstilling af grafområde og tidsskalaer ............................... 45
Digitalt skift................................................................... 46
Tilføjelse og redigering af en digital switching-side .................. 46
Oplysninger om tidevand, strømforhold og
himmellegemer ............................................................. 46
Oplysninger om tidevandsstation ............................................. 46
Oplysninger om strømforholdsstation ....................................... 46
Oplysninger om himmellegemer ............................................... 46
Visning af tidevandsstation, strømstation eller oplysninger om
himmellegemer for en anden dato ............................................ 46
Visning af oplysninger for en anden tidevands- eller
strømstation .............................................................................. 46
Visning af almanakoplysninger fra navigationskort .................. 46
Advarselsadministration ............................................. 46
Visning af meddelelser ............................................................. 46
Sortering og filtrering af meddelelser ........................................ 46
Gem meddelelser på et hukommelseskort ............................... 46
Ryd alle meddelelser ................................................................ 46
Medieafspiller............................................................... 46
Sådan åbner du medieafspilleren ............................................. 47
Ikoner ................................................................................... 47
Valg af medieenhed og -kilde ................................................... 47
Afspilning af musik .................................................................... 47
Sådan finder du musik ......................................................... 47
Sådan aktiverer du alfabetisk søgning ............................ 47
Sådan indstiller du sange til gentagelse .............................. 47
Sådan indstiller du alle sange til Gentag ............................. 47
Sådan indstiller du sange til Bland ....................................... 47
Tilmelding til FUSION PartyBus™ netværk ......................... 47
Justering af lydstyrken .............................................................. 47
Slå lyd fra for medie ............................................................. 47
Aktivering og deaktivering af zoner ...................................... 47
VHF-radio ................................................................................. 47
Scanning efter VHF-kanaler ................................................. 47
Justering af VHF-squelch ..................................................... 47
Radio ........................................................................................ 47
Sådan indstiller du tunerregion ............................................ 47
Ændring af radiostation ........................................................ 47
Sådan skiftes tuningstilstand ............................................... 48
iv
Forudindstillinger .................................................................. 48
Sådan gemmer du en station som forudindstilling .......... 48
Valg af en forudindstilling ................................................ 48
Sådan fjerner du en forudindstilling ................................ 48
DAB-afspilning .......................................................................... 48
Sådan indstiller du DAB-tunerregion ................................... 48
Scanning efter DAB-stationer .............................................. 48
Ændring af DAB-stationer .................................................... 48
Sådan vælger du en DAB-station på en liste .................. 48
Sådan vælger du en DAB-station fra en kategori ........... 48
DAB-forudindstillinger .......................................................... 48
Sådan gemmer du en DAB-station som
forudindstilling ................................................................. 48
Sådan vælger du en DAB-forudindstilling på en liste ...... 48
Fjerne DAB-forudindstillinger .......................................... 48
SiriusXM Satellitradio ................................................................ 48
Lokalisering af et SiriusXM radio-ID ..................................... 48
Aktivering af et SiriusXM abonnement ................................. 48
Tilpasning af kanalguiden .................................................... 49
Lagring af en SiriusXM kanal på listen forudindstillede
kanaler ................................................................................. 49
Oplåsning af SiriusXM Forældrekontrol ............................... 49
Indstillinger af forældrekontrol på SiriusXM
Radiokanaler ................................................................... 49
Ændring en adgangskode til forældrekontrol på en
SiriusXM radio ................................................................. 49
Gendannelse af standardværdier for indstillinger af
forældrekontrol ................................................................ 49
Ryd alle låste kanaler på en SiriusXM radio ................... 49
Indstilling af enhedsnavnet ....................................................... 49
Opdatering af medieafspillersoftware ....................................... 49
VejrSiriusXM................................................................. 49
SiriusXM Krav til udstyr og abonnement .................................. 49
Vejrdataudsendelser ................................................................. 50
Vejrvarslingerog vejrbulletiner .................................................. 50
Ændring af vejrkort ................................................................... 50
Visning af nedbørsoplysninger ................................................. 50
Oplysninger om stormcelle og lyn ........................................ 50
Oplysninger om orkaner ....................................................... 50
Oplysninger om vejrudsigter ..................................................... 50
Visning af en farvandsudsigt eller en offshore-vejrudsigt .... 50
Visning af oplysninger om en vejrudsigt for en anden
periode ................................................................................. 50
Vejrfronter og trykcentre ...................................................... 50
Byudsigter ............................................................................ 50
Visning af fiskekortdata ............................................................. 50
Visning af Havforhold ................................................................ 51
Overfladevinde ..................................................................... 51
Bølgehøjde, bølgeperiode og bølgeretning ......................... 51
Visning af oplysninger om havforholdsudsigt for en anden
periode ................................................................................. 51
Visning af oplysninger om havtemperatur ................................ 51
Overfladetryk og vandtemperaturdata ................................. 51
Skift af farveområde for havoverfladetemperatur ................ 51
Sigtbarhedsoplysninger ............................................................ 51
Visning af oplysninger om en sigtbarhedsudsigt for en anden
periode ................................................................................. 51
Visning af bøjerapporter ........................................................... 51
Visning af lokale vejroplysninger nær en bøje ..................... 51
Vejr-overlay ............................................................................... 51
Visning af oplysninger om vejrabonnement .............................. 52
Visning af video............................................................ 52
Valg af videokilde ...................................................................... 52
Skift mellem flere videokilder ............................................... 52
Netværksforbundne videoenheder ........................................... 52
Indholdsfortegnelse
Sådan anvendes video-forudindstillinger på
netværksforbundne videokameraer ..................................... 52
Sådan gemmes video-forudindstillinger på et
netværksforbundet videokamera ..................................... 52
Sådan navngives video-forudindstillinger på et
netværksforbundet videokamera ..................................... 52
Sådan aktiveres video-forudindstillinger på et
netværksforbundet videokamera ..................................... 52
Kameraindstillinger .............................................................. 52
Videoindstillinger .................................................................. 52
Tilslutning af kameraet til en videokilde ............................... 52
Styring af videokamerabevægelser ..................................... 53
Sådan styres videokameraerne med betjeningstasterne på
skærmen ......................................................................... 53
Konfiguration af videoens udseende ........................................ 53
Garmin VIRB® actionkameraer ................................................ 53
Tilslutning af et VIRB 360 actionkamera .............................. 53
Tilslutning af et VIRB actionkamera ..................................... 53
Styring af VIRB actionkameraet med plotteren .................... 53
Styring af videoafspilning på VIRB actionkameraet ........ 53
Sletning af en VIRB video ............................................... 54
Start af et VIRB video diasshow ...................................... 54
VIRB actionkameraindstillinger ....................................... 54
VIRB actionkameraindstillinger for videoopsætning ....... 54
Tilføjer VIRB actionkamerakontroller til andre
skærmbilleder ...................................................................... 54
Parring af GC™ 100 kameraet med en Garmin plotter ............ 54
Enhedskonfiguration....................................................54
Systemindstillinger .................................................................... 54
Indstillinger for lyde og display ............................................. 54
GPS-indstillinger .................................................................. 54
Stationsindstillinger .............................................................. 55
Visning af oplysninger om systemsoftware .......................... 55
Visning af hændelsesloggen ........................................... 55
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
via E-label ............................................................................ 55
Præferenceindstillinger ............................................................. 55
Enhedsindstillinger ............................................................... 55
Navigationsindstillinger ........................................................ 55
Konfigurationer af Auto Guidance rute ............................ 55
Indstilling af afstand fra kysten ........................................ 56
Kommunikationsindstillinger ..................................................... 56
NMEA 0183 indstillinger ....................................................... 56
Konfiguration af NMEA 0183-udgangssætninger ........... 56
Indstilling af kommunikationsformat til hver NMEA 0183port .................................................................................. 56
NMEA 2000 Indstillinger ...................................................... 57
Navngivning af enheder og sensorer på netværket ........ 57
Marinenetværk ..................................................................... 57
Indstilling af alarmer .................................................................. 57
Navigationsalarmer .............................................................. 57
Indstilling af ankeralarm .................................................. 57
Systemalarmer ..................................................................... 57
Ekkolodsalarmer .................................................................. 57
Indstilling af vejralarmer ....................................................... 57
Indstilling af brændstofalarmen ............................................ 57
Indstillinger for Mit fartøj ........................................................... 57
Indstilling af køl offset .......................................................... 58
Indstilling af vandtemperatur offset ...................................... 58
Kalibrering af en vandhastighedsenhed .............................. 58
Andre skibsindstillinger ............................................................. 58
Indstillinger, der synkroniseres på Garmin marinenetværket ... 58
Gendannelse af plotterens oprindelige fabriksindstillinger ....... 59
Valg af filtype til waypoints og ruter fra tredjepart ..................... 59
Kopiering af brugerdata fra et hukommelseskort ...................... 59
Kopiering af brugerdata til et hukommelseskort ....................... 60
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort ............... 60
Opdatering af indbyggede kort med et hukommelseskort og
Garmin Express ........................................................................ 60
Sikkerhedskopiering af data til en pc ........................................ 60
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en plotter ..................... 60
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort ............. 60
Appendiks..................................................................... 60
Registrering af din enhed med Garmin Express ....................... 60
Softwareopdatering ................................................................... 61
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort ............. 61
Opdatering af enhedens software ........................................ 61
Parring af GRID enheden med plotteren fra plotteren .............. 61
Parring af GRID enheden med plotteren fra GRID
enheden ............................................................................... 61
Rotation af GRID fjerninput-enheden .................................. 61
Rengøring af skærmen ............................................................. 61
Visning af billeder på et hukommelseskort ............................... 61
Skærmprint ............................................................................... 62
Optagelse af screenshot ...................................................... 62
Kopiering af screenshots til en computer ............................. 62
Fejlfinding ................................................................................. 62
Enheden modtager ikke GPS-signaler ................................ 62
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at slukke .... 62
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige position .... 62
Kontakt til Garmin Support ........................................................ 62
Specifikationer .......................................................................... 62
GPSMAP Specifikationer for 10x2 ....................................... 62
GPSMAP Specifikationer for 12x2 ....................................... 63
Specifikationer for ekkolodmodeller ..................................... 63
NMEA 2000 PGN-oplysninger ............................................. 63
NMEA 0183 oplysninger ...................................................... 64
Indeks............................................................................ 65
Deling og håndtering af brugerdata............................59
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra HomePort til en
plotter ........................................................................................ 59
Indholdsfortegnelse
v
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
MARK/SOS
Tryk for at gemme nuværende position som et waypoint.
Hold nede i ét sekund for at markere en SOS-position,
og start en rute tilbage til positionen.
Genvejstaster Hold nede for at oprette genvej til en valgt funktion.
Tryk for at åbne en genvej til en valgt funktion.
Stikoversigt
Stikkene og deres placering varierer baseret på modellen. På
billedet vises en model GPSMAP 1212xsv.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle modeller.
Garmin webstedet på support.garmin.com indeholder
opdaterede oplysninger om dit produkt. Supportsiderne giver
svar på ofte stillede supportspørgsmål, og du kan altid
downloade software- og kortopdateringer. Der er også
kontaktoplysninger til Garmin support, hvis du har spørgsmål.
®
Oversigt over enheden
12-PIN XDCR*
12-bens transducer
POWER
Strøm
Jordingsskrue
CVBS IN
Composite videoindgang
ETHERNET
Garmin Marinenetværk
NMEA 2000
NMEA 2000 netværk
®
*Ikke tilgængelig på alle modeller
Tips og genveje (MFD modeller)
Tænd/sluk-knap
Drejeknap
Enhedstaster
Piletaster
Genvejstaster
Taster
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
Tryk flere gange for at rulle gennem baggrundsbelysningens lysstyrke.
Drejeknap
Drej for at zoome ind eller ud på en visning.
Drej for at fremhæve en indstilling i menuen.
Tryk for at vælge en fremhævet valgmulighed.
HOME
Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
MENU
Tryk for at åbne eller lukke en menu med valgmuligheder for en side.
FOCUS
Tryk for at flytte en fremhævelse til en anden del af en
side.
Tryk for at flytte en fremhævelse til en anden funktion
eller et andet vindue på en kombinationsside.
Tryk for at panorere på et kort eller en ekkolodskærm.
Tryk for at flytte markøren.
Tryk for at fremhæve en indstilling i en menu.
BACK
Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
SELECT
Tryk for at bekræfte meddelelser og vælge indstillinger.
NAV INFO
Tryk for at se navigationsoplysninger som f.eks. interessepunkter, brugerdata og grafer.
Introduktion
• Tryk på for at tænde for plotteren.
• Fra et hvilket som helst skærmbillede skal du trykke på
gentagne gange for at rulle gennem lysstyrkeniveauer, hvis
tilgængelige. Dette kan være nyttigt, når lysstyrken er så lav,
at man ikke kan se skærmen.
• Drej på drejeknappen for at fremhæve valgmuligheder.
• Drej på drejeknappen for at zoome ind eller ud på en skærm.
• Hold en nummereret tast nede for at oprette en genvej til en
skærm.
• Vælg HOME fra alle skærmbilleder for at vende tilbage til
skærmen Hjem.
• Vælg MENU for at åbne yderligere indstillinger for det
pågældende skærmbillede.
• Vælg MENU for at lukke menuen, når du er færdig.
• Tryk på for at åbne flere valgmuligheder, som f.eks. låsning
af touchscreenen.
• Tryk på , og vælg Tænd/sluk > Sluk system, eller hold
nede, indtil linjen Sluk system vises, for at slukke for
plotteren, når den er tilgængelig.
• Tryk på , og vælg Tænd/sluk > Sæt station i dvale for at
indstille plotteren til standbytilstand, når den er tilgængelig.
• På nogle menuknapper skal du vælge knappen
for at
aktivere funktionen.
En grøn indikator på en funktion angiver, at funktionen er
aktiveret .
• Når den er tilgængelig, skal du vælge pilen
for at åbne
menuen.
1
Adgang til brugervejledninger på
kortplotteren
1 Vælg NAV INFO > Brugervejledning.
2 Vælg en vejledning.
3 Vælg Åbn.
Hentning af vejledninger fra internettet
Du finder de nyeste brugervejledninger og oversættelser af
manualer på Garmin webstedet.
1 Gå til garmin.com/manuals/gpsmap10x2-12x2.
2 Download manualen.
1 Vælg Indstillinger > System > GPS > Kilde.
2 Vælg kilden til GPS-data.
Tilpasning af plotteren
Startskærm
Plotterens startskærm giver adgang til alle plotterens funktioner.
Funktionerne afhænger af det tilbehør, du har tilsluttet til
plotteren. Du har muligvis ikke alle de valgmuligheder og
funktioner, der omtales i denne vejledning.
Når du får vist en anden skærm, kan du vende tilbage til
startskærmen ved at vælge HOME.
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer,
softwareopdateringer og kundesupport.
Isætning af hukommelseskort
Du kan bruge ekstra hukommelseskort sammen med plotteren.
Kortene giver dig mulighed for at se satellitbilleder i høj
opløsning samt luftfotos af havne, marinaer og andre
interessepunkter. Du kan bruge tomme hukommelseskort til at
registrere Garmin Quickdraw™ kortlægning af dybdekurver,
registrere ekkolod (med en kompatibel transducer), overføre
data såsom waypoints og ruter til en anden kompatibel plotter
eller computer samt bruge ActiveCaptain appen.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB microSD , som er formateret til FAT32. Hastighedsklasse
4 eller højere er påkrævet.
1 Åbn lågen eller døren forrest på plotteren.
®
Statuslinje
Sideknapper
Kategorilinje
Menulinje
®
2 Isæt hukommelseskortet .
3 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
4 Luk lågen.
Søgning efter GPS-satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
Når enheden indsamler satellitsignaler, lyser
øverst på
skærmen Hjem.
Hvis enheden mister satellitsignaler, forsvinder
, og et
blinkende spørgsmålstegn vises over på kortet.
Du kan finde flere oplysninger om GPS på garmin.com
/aboutGPS. Se Enheden modtager ikke GPS-signaler, side 62
for at få hjælp til at modtage satellitsignaler.
Valg af GPS-kilde
Du kan vælge din foretrukne kilde til GPS-data, hvis du har mere
end én GPS-kilde.
2
Kategorierne langs skærmens højre side giver hurtig adgang til
plotterens vigtigste funktioner. Kategorien Ekkolod viser f.eks.
de visninger og sider, der er relateret til ekkolodfunktionen. Du
kan gemme elementer, du ofte bruger, i kategorien Favoritter.
TIP: Hvis din startskærm er blevet tilpasset af bådproducenten,
kan du åbne de oprindelige kategorifaner på startsiden ved at
trække bjælken i højre side af skærmen over i venstre side.
SmartMode™ menupunkterne er rettet mod en aktivitet, såsom
cruising eller docking. Når der er valgt en SmartMode knap fra
startskærmen, kan alle skærme i stationen vise unikke
oplysninger. Hvis der f.eks. vælges Cruising fra startskærmen,
kan en skærm vise navigationskort, mens en anden kan vise
radarskærmen.
Alle valgmulighederne i bunden af startskærmen er synlige på
alle andre skærmbilleder, undtagen knappen Indstillinger.
Knappen Indstillinger er kun tilgængelig på startskærmen.
Når der er flere skærme installeret på Garmin Marine Network,
kan de grupperes til en station. Med en station kan flere skærme
arbejde sammen i stedet for at fungere som separate skærme.
Du kan tilpasse sidernes layout til hver skærm, så hver enkelt
skærm viser forskellige sider. Når du skifter layout for en side på
en skærm, vises ændringerne kun på samme skærm. Når du
skifter navn og symbol for et layout, vises disse ændringer på
alle skærme til stationen for at bevare den samme visning.
Tilføjelse af et element til skærmen Favoritter
Du kan tilføje elementer som f.eks. et kort, en
kombinationsskærm eller en måler til din favoritskærm.
Fremhæv et element, og hold SELECT nede.
Det valgte element vises på din favoritskærm.
Tilpasning af skærmen Favoritter
Du kan tilføje og omarrangere elementer fra skærmen Favoritter.
1 På favoritskærmbilledet skal du vælge MENU
2 Vælg en funktion:
• For at omarrangere et element skal du vælge
Omarranger og bruge piletasterne til at vælge den nye
placering.
Tilpasning af plotteren
• For at fjerne et element, som du har føjet til skærmen
Favoritter, skal du vælge Fjern favorit, fremhæve
elementet og vælge SELECT.
Skærmopløsning
Billedbredde
Billedhøjde
WVGA
680
200
WSVGA
880
270
Tilpasning af sider
WXGA
1080
350
Tilpasning af layout for en SmartMode eller en kombinationsside
HD
1240
450
WUXGA
1700
650
Du kan tilpasse det layout og de data, der vises i
kombinationssiderne og SmartMode layout. Hvis du ændrer
layout for en side på den skærm, du interagerer med, vises
ændringerne kun på denne skærm, undtagen navnet og
symboletSmartMode. Hvis du ændrer navnet eller symbolet
SmartMode for layoutet, vises det nye navn eller symbol på alle
skærme i stationen.
1 Åbn en side for at tilpasse.
2 Vælg MENU.
3 Vælg Rediger layout eller Rediger kombinationsenhed.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du skal ændre navnet, skal du vælge Navn eller
Navn og symbol > Navn, indtaste et nyt navn og vælge
Fuldført.
• Hvis du skal ændre symbolet SmartMode, skal du vælge
Navn og symbol > Symbol og vælge et nyt symbol.
• Hvis du skal ændre antallet af de funktioner, der vises,
samt layoutet på skærmen, skal du vælge
Sideopsætning og en indstilling.
• Hvis du skal ændre funktionen for en del af skærmen, skal
du vælge det vindue, der skal ændres, og vælge en
funktion på listen til højre.
• Hvis du skal ændre, hvordan skærmene er opdelt, skal du
bruge piletasterne til at vælge en ny position.
• Hvis du skal ændre, hvordan data vises på siden og
ekstra datalinjer, skal du vælge Overlejringer og vælge
en indstilling.
• Hvis du skal tildele en forudindstilling til en del af
SmartMode skærmbilledet, skal du vælge
Forudindstillinger > Medtag og vælge en forudindstilling
på listen til højre.
Ændring af baggrundsbillede
1 På skærmen Hjem skal du vælge MENU > Baggrund.
TIP: Du kan også justere denne indstilling under
Indstillinger > System > Lyde og display > Baggrund.
2 Vælg et billede.
Tilpasning af startskærmbilledet
Du laver en personlig tilpasning af billedet, der vises, når
plotteren tændes. For at passe bedst muligt, skal billedet være
50 MB eller mindre eller svare til de anbefalede mål (Anbefalede
startbilleddimensioner, side 3).
1 Indsæt et hukommelseskort, der indeholder det billede du vil
anvende.
2 Vælg Indstillinger > System > Lyde og display >
Startbillede > Vælg billede.
3 Vælg hukommelseskort slot.
4 Vælg billedet.
5 Vælg Indstil som startbillede.
Det nye billede vises, når plotteren tændes.
Anbefalede startbilleddimensioner
For at få den bedste tilpasning til startbillederne skal du bruge et
billede, der har følgende dimensioner, i pixel.
Tilføj et SmartMode layout
Du kan tilføje SmartMode layout efter behov. Alle tilpasninger af
et SmartMode layout på en startskærm, vises på alle skærme til
stationen.
1 På startskærmen skal du vælge SmartMode™ > MENU >
Tilføj layout.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du skal ændre navnet, skal du vælge Navn og
symbol > Navn, indtaste et nyt navn og vælge Fuldført.
• Hvis du skal ændre symbolet SmartMode, skal du vælge
Navn og symbol > Symbol og vælge et nyt symbol.
• Hvis du skal ændre antallet af de funktioner, der vises,
samt layoutet på skærmen, skal du vælge
Sideopsætning og en indstilling.
• Hvis du skal ændre funktionen for en del af skærmen, skal
du vælge det vindue, der skal ændres, og vælge en
funktion på listen til højre.
• Hvis du skal ændre, hvordan skærmene er opdelt, skal du
bruge piletasterne til at vælge en ny position.
• Hvis du skal ændre, hvordan data vises på siden og
ekstra datalinjer, skal du vælge Overlejringer og vælge
en indstilling.
• Hvis du skal tildele en forudindstilling til en del af
SmartMode skærmbilledet, skal du vælge
Forudindstillinger > Medtag og vælge en forudindstilling
på listen til højre.
Oprettelse af en ny kombinationsside
Du kan oprette en brugerdefineret kombinationsside, der passer
til dine behov.
1 Vælg Komb.enh. > MENU > Tilføj kombinationsenhed.
2 Vælg et vindue.
3 Vælg en funktion for vinduet.
4 Gentag disse trin for hvert vindue på siden.
5 Træk pilene for at ændre størrelse på vinduerne.
6 Hold et vindue for at omarrangere det.
7 Hold et datafelt for at vælge nye data.
8 Vælg Sideopsætning, og vælg et layout.
9 Vælg Navn, indtast et navn for siden, og vælg Fuldført.
10 Vælg Overlejringer, og vælg hvilke data der skal vises.
11 Vælg Fuldført, når du er færdig med at tilpasse siden.
Sletning af en kombinationsside
1 Vælg Komb.enh. > MENU > Slet kombinationsenhed.
2 Vælg en kombination.
Tilpasning af dataoverlay
Du kan tilpasse dataene i dataoverlays, der vises på en skærm.
Tilpasning af plotteren
3
Lagring af en ny forudindstilling
Når du har tilpasset indstillinger og visning af et skærmbillede,
kan du gemme tilpasningerne som en ny forudindstilling.
1 Fra et kompatibelt skærmbillede kan du ændre indstillinger
og visning.
> Gem > Ny.
2 Vælg MENU >
3 Indtast et navn, og vælg Fuldført.
Administration af forudindstillinger
1 Vælg en indstilling baseret på den type skærm, du får vist:
• Fra et fuldt skærmbillede skal du vælge MENU > Rediger
overlays.
• Fra et kombinationsskærmbillede skal du vælge MENU >
Rediger kombinationsenhed > Overlejringer.
• Fra et SmartMode skærmbillede skal du vælge MENU >
Rediger layout > Overlejringer.
TIP: Hold overlay-feltet nede for hurtigt at ændre de data, der
vises i et overlay-felt.
2 Vælg et element for at tilpasse dataene og datafeltet:
• Vælg overlay-feltet for at ændre de data, der vises i et
overlay-felt, vælg de nye data, der skal vises, og vælg
BACK.
• Vælg Data for at vælge destinationen og layoutet af
overlay-datafeltet, og vælg en indstilling.
• Vælg Navigation for at tilpasse de oplysninger, der vises
under navigationen, og vælg en indstilling.
• Vælg Øverste bjælke eller N. bjælke for at aktivere andre
datafelter, såsom mediebetjeningsenheder, og vælg de
nødvendige indstillinger.
3 Vælg Fuldført.
Nulstiling af stationslayout
Du kan gendanne layoutene i denne station til
fabriksindstillingerne.
Vælg Indstillinger > System > Stationsoplysninger >
Nulstil layouts.
Tildeling af genvejstast
Du kan hurtigt åbne ofte anvendte skærmbilleder ved at tildele
en genvejsknap. Du kan oprette en genvej til skærme såsom
ekkolodsskærme og kort.
1 Åbn et skærmbillede.
2 Hold en genvejstast nede, og vælg OK.
TIP: Genvejen gemmes også i kategorien Favoritter med
nummeret på genvejstasten.
Forudindstillinger
En forudindstilling er en samling af indstillinger, der optimerer
skærmbilledet eller visningen. Du kan bruge bestemte
forudindstillinger til at optimere grupper af indstillinger til din
aktivitet. For eksempel kan nogle indstillinger være optimale, når
du fisker, mens andre er optimale, når du sejler en tur.
Forudindstillinger findes på nogle skærmbilleder, som f.eks. kort,
ekkolodsvisninger og radarvisninger.
Hvis du vil vælge en forudindstilling for et kompatibelt
skærmbillede, skal du vælge MENU >
og derefter vælge
forudindstillingen.
Mens du bruger en forudindstilling og laver ændringer i
indstillinger eller visning, kan du gemme ændringerne i
forudindstillingen eller oprette en ny forudindstilling ud fra de nye
tilpasninger.
4
Du kan tilpasse de forudindlæste forudindstillinger og redigere
forudindstillinger, du selv har oprettet.
>
1 Fra et kompatibelt skærmbillede skal du vælge MENU >
Administrer.
2 Vælg en forudindstilling.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil omdøbe forudindstillingen, skal du vælge
Omdøb, indtaste et navn og vælge Fuldført.
• Hvis du vil redigere forudindstillingen, skal du vælge
Rediger og opdatere forudindstillingen.
• For at slette forudindstillingen skal du vælge Slet.
• Du kan nulstille alle forudindstillinger til
fabriksindstillingerne ved at vælge Nulstil alt.
Indstilling af fartøjets type
Du kan vælge bådtype til konfigurering af plotterindstillinger og
for at bruge de funktioner, der er tilpasset din bådtype.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Fartøjets type.
2 Vælg en funktion.
Justering af baggrundslys
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Baggrundslys.
2 Juster baggrundslys.
TIP: Fra et hvilket som helst skærmbillede skal du trykke på
gentagne gange for at rulle gennem lysstyrkeniveauer.
Dette kan være nyttigt, når lysstyrken er så lav, at man ikke
kan se skærmen.
Justering af farvevalg
1 Vælg Indstillinger > System > Lyde og display >
Farvevalg.
TIP: Vælg > Farvevalg på et hvilken som helst
skærmbillede for at få adgang til farveindstillingerne.
2 Vælg en funktion.
Automatisk aktivering af plotteren
Du kan indstille plotteren til at tænde automatisk, når der
tændes for strømmen. Ellers skal du selv tænde for plotteren
ved at trykke på .
Vælg Indstillinger > System > Tænd automatisk.
BEMÆRK: Hvis Tænd automatisk er slået Til, og der slukkes
for plotteren ved hjælp af , og der slukkes og tændes for
strømmen i løbet af mindre end to minutter, skal du muligvis
trykke på for at starte plotteren igen.
Automatisk slukning af systemet
Du kan indstille plotteren og hele systemet til at slukke
automatisk, når det har været i dvaletilstand i et valgt tidsrum.
Ellers skal du trykke på og holde inde for at slukke systemet
manuelt.
1 Vælg Indstillinger > System > Automatisk slukning.
2 Vælg en funktion.
Tilpasning af plotteren
ActiveCaptain app
overføre brugerdataene tilbage til kortet (Kopiering af
brugerdata til et hukommelseskort, side 60).
FORSIGTIG
Denne funktion giver brugerne mulighed for at indsende
oplysninger. Garmin fremsætter ingen påstande eller
garantierklæringer om nøjagtigheden, fuldstændigheden eller
rettidigheden af de oplysninger, som brugerne indsender.
Enhver brug af eller tillid til oplysninger, som brugerne
indsender, sker på eget ansvar.
Sørg for, at kortet er isat, hver gang du vil bruge
ActiveCaptain-funktionen.
6 I app-butikken på din mobile enhed kan du installere og åbne
ActiveCaptain appen.
7 Placer mobilenheden inden for 32 m (105 fod) fra GPSMAPenheden.
8 På din mobile enhed skal du åbne siden Wi‑Fi forbindelser
og tilslutte til Garmin enheden ved hjælp af det brugernavn
og den adgangskode, du indtastede i Garmin enheden.
®
ActiveCaptain appen opretter forbindelse til din GPSMAP
enhed, diagrammer, kort og fællesskabet for en forbundet
sejlsportsoplevelse.
Fra din mobile enhed med ActiveCaptain appen kan du
downloade, købe og opdatere kort og søkort. Du kan bruge
appen til hurtigt og nemt at overføre brugerdata, f.eks.
waypoints og ruter, oprette forbindelse til Garmin Quickdraw
Contours-fællesskabet og opdatere enhedens software. Du kan
også planlægge din tur og se og kontrollere GPSMAP enheden
fra appen.
Du kan oprette forbindelse til ActiveCaptain fællesskabet for at
få opdateret feedback vedrørende marinaer og andre
interessepunkter. Appen kan skubbe smart-notifikationer, såsom
opkald og sms'er, til skærmen på din plotter, når den er parret.
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke notifikationer under sejladsen. Manglende
opmærksomhed på forholdene på vand kan medføre skader på
fartøjet, personskade eller dødsfald.
Før GPSMAP enheden kan modtage notifikationer, skal den
sluttes til din mobilenhed og ActiveCaptain appen.
1 Fra GPSMAP enheden skal du vælge ActiveCaptain >
Smart Notifications > Aktiver meddelelser.
2 Aktiver Bluetooth teknologi i indstillingerne på mobilenheden.
3 Placer enhederne inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
4 I ActiveCaptain appen på mobilenheden skal du vælge
Smart Notifications > Par med plotteren.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at parre appen med
GPSMAP enheden ved hjælp af Bluetooth teknologi.
6 Indtast nøglen på din mobilenhed, når du bliver bedt om det.
7 Juster om nødvendigt, hvilke notifikationer du modtager i
indstillingerne på mobilenheden.
®
ActiveCaptain Roller
Dit interaktionsniveau med GPSMAP enheden vha.
ActiveCaptain appen afhænger af din rolle.
Funktion
Ejer Gæst
Registrér enhed, indbyggede kort og supplerende kort til
konto
Ja
Nej
Opdatér software
Ja
Ja
Overfør automatisk Garmin Quickdraw dybdekurver, som
du har downloadet eller oprettet
Ja
Nej
Flyt smart-notifikationer
Ja
Ja
Overfør automatisk brugerdata som f.eks. waypoints og
ruter
Ja
Nej
Begynd at navigere til et bestemt waypoint eller at
Ja
navigere en bestemt rute, og send waypointet eller ruten til
GPSMAP enheden
Ja
Sådan kommer du i gang med ActiveCaptain
appen
Du kan knytte en mobilenhed til GPSMAP-enheden ved hjælp af
ActiveCaptain appen. Appen giver en hurtig og nem måde for
dig at kommunikere med din GPSMAP-enhed og udføre
opgaver såsom deling af data, registrering, opdatering af
enhedens software og modtagelse af notifikationer på den
mobile enhed.
1 Fra GPSMAP-enheden skal du vælge A/V, målere/kontr, >
ActiveCaptain.
2 På siden ActiveCaptain vælges Wi-Fi-netværk > Wi-Fi >
Til.
3 Indtast et navn og adgangskoden til dette netværk.
4 Indsæt et hukommelseskort i GPSMAP-enhedens kortlæser
(Isætning af hukommelseskort, side 2).
5 Vælg Indstil ActiveCaptain-kort.
BEMÆRK
Du bliver muligvis bedt om at formatere hukommelseskortet.
Ved formatering af kortet bliver alle oplysninger, som er gemt
på kortet, slettet. Dette omfatter alle gemte brugerdata, f.eks.
waypoints. Formatering af hukommelseskort anbefales, men
er ikke påkrævet. Før kortet formateres, bør du gemme data
fra hukommelseskortet i enhedens interne hukommelse
(Kopiering af brugerdata fra et hukommelseskort, side 59).
Når kortet er formateret til ActiveCaptain appen, kan du
ActiveCaptain app
Aktivering af smart-notifikationer
Modtagelse af notifikationer
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke notifikationer under sejladsen. Manglende
opmærksomhed på forholdene på vand kan medføre skader på
fartøjet, personskade eller dødsfald.
Før GPSMAP enheden kan modtage notifikationer, skal du
slutte den til din mobilenhed og aktivere funktionen Smart
Notifications (Aktivering af smart-notifikationer, side 5).
Når funktionen Smart Notifications er aktiveret og din
mobilenhed modtager en notifikation, vises en pop opnotifikation kortvarigt på GPSMAP skærmbilledet.
BEMÆRK: De tilgængelige handlinger afhænger af
notifikationstypen og telefonens operativsystem.
• Vælg Besvar for at besvare et telefonopkald på telefonen.
TIP: Hav telefonen i nærheden. Telefonopkaldet besvares på
mobiltelefonen, ikke på plotteren.
• Vælg Afslå for ikke at besvare telefonopkaldet.
• Vælg Gennemse for at læse hele meddelelsen.
• Vælg OK for at afvise notifikationen, eller vent, til
notifikationen lukker automatisk.
• Vælg Klart for at fjerne notifikationen fra plotteren og din
mobilenhed.
Administration af notifikationer
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke notifikationer under sejladsen. Manglende
opmærksomhed på forholdene på vand kan medføre skader på
fartøjet, personskade eller dødsfald.
5
Før du kan administrere notifikationer, skal du aktivere
funktionen Smart Notifications (Aktivering af smart-notifikationer,
side 5).
Når funktionen Smart Notifications er aktiveret og din
mobilenhed modtager en notifikation, vises en pop opnotifikation kortvarigt på GPSMAP skærmbilledet. Du kan få
adgang til og administrere notifikationerne på skærmbilledet
ActiveCaptain.
1 Vælg ActiveCaptain > Smart Notifications > Beskeder.
Der vises en oversigt over notifikationer.
2 Vælg en notifikation.
3 Vælg en mulighed:
BEMÆRK: De tilgængelige indstillinger er forskellige baseret
på typen af mobilenhed og notifikationer.
• Vælg Klart eller Slet for at afvise og fjerne notifikationen
fra plotteren og din mobilenhed.
BEMÆRK: Dette sletter ikke meddelelsen fra
mobilenheden. Det afviser og fjerner kun notifikationen.
• Vælg Ring tilbage eller Ring for at ringe tilbage til
telefonnummeret.
Opdatering af software med ActiveCaptain
appen
Hvis din enhed har Wi‑Fi teknologi, du kan bruge ActiveCaptain
appen til at hente og installere de seneste softwareopdateringer
til din enhed.
BEMÆRK
Softwareopdateringer kræver muligvis, at appen downloader
store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din
internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for
yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
Installationsprocessen kan tage flere minutter.
1 Slut den mobile enhed til GPSMAP enheden (Sådan kommer
du i gang med ActiveCaptain appen, side 5).
2 Når en softwareopdatering er tilgængelig, og du har adgang
til internettet fra din mobile enhed, skal du vælge
Softwareopdateringer > Download.
ActiveCaptain appen downloader opdateringen til den mobile
enhed. Når du tilslutter appen til GPSMAP enheden igen,
bliver opdateringen overført til enheden. Når overførslen er
færdig, bliver du bedt om at installere opdateringen.
3 Når GPSMAP enheden beder dig om det, skal du vælge en
indstilling for at installere opdateringen.
• Vælg OK, hvis du vil opdatere softwaren med det samme.
• Vælg Annuller, hvis du vil udskyde opdateringen. Når du
er klar til at installere opdateringen, skal du vælge
ActiveCaptain > Softwareopdateringer > Installer nu.
Opdatering af kort med ActiveCaptain
Du kan bruge ActiveCaptain appen til at downloade og overføre
de nyeste kortopdateringer til enheden. For at spare plads på
mobilenheden, plads på ActiveCaptain kortet, og downloadtid,
kan du overveje at bruge ActiveCaptain appen til kun at
downloade de områder på kortet, du har brug for.
Hvis du downloader et helt kort, kan du bruge Garmin Express™
appen til at downloade kortet på et hukommelseskort. Garmin
Express appen downloader store kort hurtigere end
ActiveCaptain appen. Få flere oplysninger ved at gå til
garmin.com/express.
BEMÆRK
Kortopdateringer kræver muligvis, at appen downloader store
filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din
6
internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for at
få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
1 Slut mobilenheden til GPSMAP enheden (Sådan kommer du
2
3
4
5
i gang med ActiveCaptain appen, side 5).
Når der er en tilgængelig kortopdatering, og din mobile enhed
har adgang til internettet, skal du vælge OneChart > Mine
kort.
Vælg det kort, der skal opdateres.
Vælg det område, der skal downloades.
Vælg Download
ActiveCaptain appen downloader opdateringen til den mobile
enhed. Når du slutter appen til GPSMAP enheden igen, bliver
opdateringen overført til enheden. Når overførslen er færdig,
vil de opdaterede kort være klar til brug.
Kommunikation med trådløse enheder
Plotterne kan oprette et trådløst netværk, som du kan forbinde
trådløse enheder til.
Tilslutning af trådløse enheder gør dig i stand til at bruge Garmin
apps, som f.eks. ActiveCaptain.
Wi‑Fi netværk
Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk
Plotterne kan oprette et Wi‑Fi netværk, som du kan forbinde
trådløse enheder til. Første gang du åbner indstillingerne for
trådløst netværk, bliver du bedt om at konfigurere netværket.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Wi-Fi-netværk >
Wi-Fi > Til > OK.
Om
nødvendigt skal du indtaste et navn på dette trådløse
2
netværk.
3 Indtast en adgangskode.
Du skal bruge denne adgangskode til at opnå adgang til det
trådløse netværk fra en trådløs enhed. Adgangskoden
skelner mellem små og store bogstaver.
Tilslutning af en trådløs enhed til plotteren
Før du kan forbinde en trådløs enhed til plotterens trådløse
netværk, skal du konfigurere plotterens trådløse netværk
(Opsætning af det Wi‑Fi trådløse netværk, side 6).
Du kan forbinde flere trådløse enheder til plotteren for at dele
data.
1 Fra den trådløse enhed skal du aktivere Wi‑Fi teknologien og
søge efter trådløse netværk.
2 Vælg navnet på din plotters trådløse netværk (Opsætning af
det Wi‑Fi trådløse netværk, side 6).
3 Indtast adgangskoden til plotteren.
Sådan ændrer du den trådløse kanal
Du kan ændre den trådløse kanal, hvis du har problemer med at
finde eller oprette forbindelse til en enhed, eller hvis du oplever
interferens.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Wi-Fi-netværk >
Avanceret > Kanal.
2 Angiv en ny kanal.
Du behøver ikke at ændre trådløs kanal på nogen af de
enheder, der er tilsluttet til dette netværk.
Ændring af Wi‑Fi værten
Du kan ændre, hvilken plotter der fungerer som Wi‑Fi vært.
Dette kan være nyttigt, hvis du har problemer med Wi‑Fi
kommunikationen. Ved at ændre Wi‑Fi værten får du mulighed
for at vælge en plotter, som er fysisk tættere på din mobile
enhed.
Kommunikation med trådløse enheder
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Wi-Fi-netværk >
Avanceret > Wi-Fi vært.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Trådløs fjernbetjening
Disse trin gælder ikke for GRID™ fjerninput-enhederne (Parring
af GRID enheden med plotteren fra plotteren, side 61).
Parring af den trådløse fjernbetjening med plotteren
Før du kan anvende den trådløse fjernbetjening med en plotter,
skal du parre fjernbetjeningen med plotteren.
Du kan tilknytte en enkelt fjernbetjening til flere plottere og
derefter trykke på parringstasten for at skifte mellem plotterne.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Trådløse fjernbetjeninger > GPSMAP® fjernbetjening.
2 Vælg Ny forbindelse.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktivering og deaktivering af fjernbetjeningens
baggrundsbelysning
Deaktivering af baggrundsbelysning på fjernbetjeningen kan øge
batteriets levetid betydeligt.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Trådløse fjernbetjeninger > GPSMAP® fjernbetjening >
Baggrundslys på plotteren.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Frakobling af fjernbetjening fra alle plottere
1 På plotteren vælger du Indstillinger > Kommunikation >
Trådløse enheder > Trådløse fjernbetjeninger >
GPSMAP® fjernbetjening > Afbryd alle.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Trådløs vindsensor
Tilslutning af en trådløs sensor til plotteren
Du kan se data fra en kompatibel trådløs sensor på plotteren.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder.
2 Vælg vindsensoren.
3 Vælg Aktivér.
Plotteren begynder at søge efter og oprette forbindelse til den
trådløse sensor.
Hvis du vil se data fra sensoren, skal du tilføje dataene til et
datafelt eller en måler.
Justering af vindsensorens retning
Du bør justere denne indstilling, hvis sensoren ikke vender mod
bådens stævn, nøjagtigt parallelt med midterlinjen.
BEMÆRK: Den åbning, hvor kablet tilsluttes stangen, indikerer
forsiden af sensoren.
1 Beregn den vinkel, i grader med uret rundt om masten, som
sensoren peger væk fra midten af bådens stævn:
• Hvis sensoren vender mod styrbord, skal vinklen være på
mellem 1 og 180 grader.
• Hvis sensoren vender mod bagbord, skal vinklen være på
mellem -1 og -180 grader.
2 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder.
3 Vælg vindsensoren.
4 Vælg Vind vinkel forskydning.
5 Angiv den vinkel, der er observeret i trin 1.
6 Vælg Fuldført.
Visning af båddata på et Garmin ur
Du kan slutte et kompatibelt Garmin ur til en kompatibel plotter
for at se data fra plotteren.
Kort og 3D-kortvisninger
1 Placer Garmin uret inden for rækkevidde (3 m) af plotteren.
2 Fra urets skærm skal du vælge START > Båddata > START.
BEMÆRK: Hvis du allerede har oprettet forbindelse til en
plotter, og du gerne vil oprette forbindelse til en anden plotter,
skal du åbne skærmbilledet Båddata, holde nede på UP og
vælge Par ny.
3 På plotteren skal du vælge Kommunikation > Trådløse
enheder > Connect IQ™ apps > Båddata > Aktivér > Ny
forbindelse.
Plotteren begynder at søge efter og oprette forbindelse til den
bærbare enhed.
Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk
forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.
Visning af båddata på en Garmin Nautix™
enhed
Du kan slutte en Garmin Nautix enhed til plotteren for at få vist
plotterens data på Garmin Nautix enheden.
BEMÆRK: Du kan tilslutte en Garmin Nautix enhed med flere
kompatible enheder for at opnå bedre dækning på større
fartøjer.
1 Placer Garmin Nautix enheden inden for rækkevidde (3 m) af
plotteren.
Enheden søger automatisk efter alle kompatible enheder
inden for området.
2 Om nødvendigt skal du i den bærbare enheds menu vælge
Enhedsforbindelser > Par ny enhed.
3 På plotteren skal du vælge Indstillinger > Kommunikation
> Trådløse enheder > Connect IQ™ apps > Båddata >
Aktiver forbindelser > Ny forbindelse.
Plotteren begynder at søge efter og oprette forbindelse til den
bærbare enhed.
Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk
forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.
Kort og 3D-kortvisninger
Hvilke kort og 3D-kortvisninger, der er tilgængelige, afhænger af
kortdataene og det anvendte tilbehør.
BEMÆRK: 3D-kortvisninger er tilgængelige på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få adgang til kortene og 3D-kortvisningerne ved at vælge
Kort.
Navigationskort: Viser navigationsdata, der er tilgængelige på
dine forudindlæste kort og fra eventuelle supplerende kort.
Dataene inkluderer bøjer, fyr, kabler, dybdespotninger,
marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra.
Fiskekort: Giver en detaljeret visning af bundkonturerne og
dybdespotningerne på kortet. Dette kort fjerner
navigationsdata fra kortet, giver detaljerede
dybhavsmålingsdata og forstærker bundkonturer, hvilket
letter dybdegenkendelsen. Dette kort er bedst til
dybhavsfiskeri på åbent hav.
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i
nogle områder.
Perspective 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.
3D-kort: Giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til
din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne
visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du
7
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.
Fish Eye 3D: Giver en undervandsvisning, der visuelt
repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne. Ved
tilslutning af en ekkolodstransducer vises ikke-bundfaste mål,
f.eks. fisk, med røde, grønne og gule kugler. Rød indikerer de
største mål, mens grøn indikerer de mindste.
Radar Overlay: Lægger radaroplysninger oven over
navigations- eller fiskekortet, når plotteren er tilsluttet en
radar. Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Navigationskort og fiskekort
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle
områder.
Navigationskort er optimeret til navigation. Du kan planlægge en
kurs, se kortoplysninger og bruge kortet som hjælpemiddel til
navigation. For at åbne Navigationskort skal du vælge Kort >
Navigationskort.
Fiskekort giver et detaljeret billede med flere bunddetaljer og
indhold om fiskeri. Dette kort er optimeret til fiskeri. For at åbne
Fiskekort skal du vælge Kort > Fiskekort.
Kortsymboler
Denne tabel indeholder nogle af de almindelige symboler, du
kan få vist på de detaljerede kort.
Ikon
Beskrivelse
Bøje
Oplysninger
Marineservice
Tidevandsstation
Strømforholdsstation
Foto fra oven tilgængeligt
Perspektivfoto tilgængeligt
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter
dybdekonturlinjer, tidevandszoner, spotdybde (som illustreret på
oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler,
forhindringer og kabelområder.
Sådan vælges et element på kortet vha. tasterne på
enheden
1 Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge , , eller
for at flytte markøren.
2 Vælg SELECT.
Måling af en afstand på kortet
1 Vælg et sted på et kort.
2 Vælg Mål.
Der vises en knappenål på skærmen på din nuværende
position. Afstanden og vinklen fra knappenålen er vist i
hjørnet.
TIP: Hvis du vil nulstille knappenålen og måle fra markørens
aktuelle position, skal du vælge Indstil reference.
8
Oprettelse af et waypoint på kortet
1 Vælg en position eller et objekt på et kort.
2 Vælg Opret waypoint.
Visning af positions- og objektinformation på et kort
Du kan få vist oplysninger, som f.eks. tidevand, strømforhold,
himmellegemer, kortnoter eller lokale tjenester, om en position
eller et objekt på navigationskortet eller fiskekortet.
1 Vælg en position eller et objekt på navigationskortet eller
fiskekortet.
En liste over muligheder vises øverst på kortet. De
muligheder, der vises, varierer ud fra den position eller det
objekt, du har valgt.
2 Vælg Information.
Visning af detaljer om navigationssymboler
Fra navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D-kortvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen kan du få vist detaljer om
forskellige typer navigationssymboler, herunder signaler, fyr og
forhindringer.
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle
områder.
BEMÆRK: 3D-kortvisninger er tilgængelige på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 På et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge et
navigationssymbol.
2 Vælg et navn til navigationssymbolet.
Navigation til en destination på kortet
ADVARSEL
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle
områder.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 Vælg en position fra navigationskortet eller fiskekortet.
2 Vælg Naviger til, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til eller
for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til eller
for at oprette en rute til
positionen, herunder vendinger.
• Vælg Auto guidning eller
for at bruge automatisk
guidning (Auto Guidance).
4 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
Kort og 3D-kortvisninger
5 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Højkvalitetskort
ADVARSEL
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter alle kort.
Valgfrie højkvalitetskort som f.eks. BlueChart g3 Vision giver
dig mulighed for at få det optimale ud af din plotter. Ud over
detaljeret marinekortlægning kan højkvalitetskort indeholde
disse funktioner, som er tilgængelige i nogle områder.
Mariner’s Eye 3D: Leverer en visning fra oven og bag din båd
som en tredimensionel navigationshjælp.
Fish Eye 3D: Giver en tredimensionel undervandsvisning, der
visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne.
Fiskekort: Viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på
åbent hav.
Satellitbilleder i høj opløsning: Giver satellitbilleder i høj
opløsning til en realistisk visning af land og vand på
navigationskortet (Visning af satellitbilleder på
navigationskortet, side 9).
Luftfotos: Viser marinaer og andre navigationsmæssigt vigtige
luftfotos for at hjælpe dig med at visualisere dine omgivelser
(Visning af luftfotos af landmærker, side 10).
Detaljerede data om veje og interessepunkter (POI): Viser
detaljerede data om veje og interessepunkter (POI), herunder
meget detaljerede kystveje og POI'er som f.eks. restauranter,
overnatningsmuligheder og lokale seværdigheder.
Auto guidning: Bruger specifikke oplysninger om fartøj og
kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination.
®
Fish Eye 3D kortvisning
Ved hjælp af dybdekonturlinjerne i premium-kortene, som f.eks.
BlueChart g3 Vision, giver Fish Eye 3D kortet en
undervandsvisning af hav- eller søbunden.
Ikke-bundfaste mål som f.eks. fisk indikeres med røde, grønne
og gule kugler. Rød indikerer de største mål, mens grøn
indikerer de mindste.
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
på kortet angiver en tidevandsstation. Du kan få vist en
detaljeret graf for en tidevandsstation som en hjælp til at
forudsige tidevandsniveauet på forskellige tidspunkter eller på
forskellige dage.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
1 Vælg en tidevandsstation fra navigationskortet eller
fiskekortet.
Oplysningerne om tidevandsretningen og tidevandsniveauet
vises i nærheden af .
2 Vælg stationsnavn.
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få vist indikatorer for animeret tidevandsstation og
strømretning på navigationskortet eller fiskekortet. Du skal også
aktivere animerede ikoner i kortindstillingerne (Visning af
indikatorer for tidevand og strøm, side 9).
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet som en
lodret søjlegraf med en pil. En rød pil, der peger nedad, angiver
faldende tidevand, og en blå pil, der peger opad, angiver
stigende tidevand. Når du flytter markøren hen over indikatoren
for tidevand, vises højden for tidevandet ved stationen oven
over indikatoren for tidevandsstationen.
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet.
Retningen for hver pil angiver retningen for strømmen ved en
bestemt position på kortet. Farven på pilen angiver hastigheden
på strømmen for den pågældende position. Når du bevæger
markøren hen over indikatoren for strømretning, vises den
specifikke hastighed for strømmen ved positionen oven over
indikatoren for retning.
Farve
Aktuelt hastighedsområde
Gul
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Visning af indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan få vist statiske eller animerede indikatorer for tidevandsog strømforholdsstationer på navigations- eller fiskekortet.
1 På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Lag
> Kort > Tidev. og strømforh.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist animerede indikatorer for tidevands- og
strømforholdsstationer skal du vælge Animeret.
• For at aktivere skyderen for tidevand og strømforhold, som
indstiller tidspunktet for, hvornår oplysninger om tidevand
og strømforhold rapporteres på kortet, skal du vælge
Skyder.
Visning af satellitbilleder på navigationskortet
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan lægge satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet.
BEMÆRK: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj
opløsning kun ved lavere zoomniveauer. Hvis du ikke kan se
billederne i høj opløsning på din valgfrie kortregion, kan du
vælge for at zoome ind. Du kan også indstille en højere
detaljeringsgrad ved at ændre kortzoomdetaljerne.
1 På navigationskortet skal du vælge MENU > Lag > Kort >
Satellitfotos.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun land for at få vist standardkortoplysninger om
vandet med fotos, der er lagt oven over landområdet.
BEMÆRK: Denne indstilling skal være aktiveret for at få
vist Standard Mapping kort.
®
Kort og 3D-kortvisninger
9
• Vælg Fotokort for at få vist fotos på både vand og land
med en angivet uklarhed. Brug bjælken til at justere
uklarheden for fotos. Jo højere du sætter procenten, jo
flere satellitfotos dækker både vand og land.
Visning af luftfotos af landmærker
Inden du kan se luftfotos på navigationskortet, skal du aktivere
indstillingen Fotopunkter i kortopsætningen.
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan bruge luftfotos af landemærker, marinaer og havne som
en hjælp til at orientere dig efter omgivelserne eller til at gøre dig
bekendt med en marina eller en havn, inden du ankommer.
1 Vælg et kameraikon på navigationskortet:
• Vælg
for at få vist et foto ovenfra.
• Vælg
for at få vist et perspektivfoto. Fotoet blev taget
fra kameraets placering og peger i retning af keglen.
2 Vælg Foto.
Automatisk identifikationssystem
Det automatiske identifikationssystem (AIS) gør det muligt at
identificere og spore andre fartøjer og giver dig advarsler om
trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en ekstern AIS-enhed,
kan den vise AIS-oplysninger om andre fartøjer, der er inden for
området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger.
De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-hastighed,
GPS-kurs, den tid, der er gået, siden den sidste position, hvor
fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til
den nærmeste indsejling.
Nogle plottermodeller understøtter også Blue Force Tracking.
Fartøjer, som spores med Blue Force Tracking, er vist på
plotteren med en blågrøn farve.
AIS-markeringssymboler
Symbol Beskrivelse
AIS-fartøj. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning,
som trekanten peger, angiver den retning, som AIS-fartøjet
bevæger sig i.
Mål er valgt.
Mål er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje,
der er tilknyttet målet, angiver målets kurs. Fartøjets MMSI,
hastighed og retning vises under målet, hvis detaljeindstillingerne er blevet angivet til Vis. Hvis AIS-transmissionen fra
fartøjet går tabt, vises en besked.
Mål er tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra
fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for tabt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.
Farligt mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm
udløses, og en besked vises. Når alarmen er blevet registreret, angives positionen og målets kurs af en helt rød
trekant med en rød linje tilknyttet. Hvis kollisionsalarmen i
sikker zone er blevet indstillet til Fra, blinker målet, men lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden vises ikke. Hvis AIStransmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.
Farligt mål er tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen
fra fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål, og tallet i nærheden af symbolet
angiver tiden til den nærmeste indsejling til det pågældende
mål.
BEMÆRK: Fartøjer, som spores med funktionen Blue Force
Tracking, vises med en blågrøn farve uanset status.
10
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et
aktiveret AIS-mål, vises kursen for målet på et kort som en linje,
der er knyttet til AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en
3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kort eller en 3D-kortvisning. Længden af den
beregnede kurslinje er baseret på værdien af den beregnede
kursindstilling. Hvis et aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger
om hastighed, eller hvis fartøjet ikke bevæger sig, vises der ikke
en beregnet kurslinje. Oplysninger om ændringer i hastighed,
kurs over grunden eller drejehastighed, der udsendes af fartøjet,
kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed
er angivet af et aktiveret AIS-mål, beregnes den beregnede kurs
for målet ud fra oplysninger om kurs over grunden samt
drejehastighed. Den retning, som målet drejer, som også er
baseret på oplysningerne om drejehastigheden, er angivet af
krogens retning for enden af kurslinjen. Længden af krogen
ændrer sig ikke.
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs er angivet af et
aktiveret AIS-mål, men der ikke er angivet oplysninger om
drejehastighed, er den beregnede kurs for målet beregnet ud fra
oplysninger om kurs over grunden.
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Aktiver mål.
Visning af oplysninger om et AIS-skib, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPSkurs og andre oplysninger, der bliver rapporteret som et AISfartøj, der er sat som mål.
1 Vælg et AIS-fartøj på et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib.
Deaktivering af et mål for et AIS-skib
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Deaktiver.
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
1 På et kort skal du vælge MENU > Lag > Andre fartøjer >
Liste > Vis.
2 Vælg de typer af trusler, der skal medtages på listen.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Før du kan indstille en kollisionsalarm, skal du have en
kompatibel plotter sluttet til en AIS-enhed eller -radar.
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS og MARPA.
MARPA-funktionalitet fungerer sammen med radar. Den sikre
zone bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Kollisionsalarm > Til.
En besked vises, og alarmen udløses, når et MARPAmarkeret objekt eller et AIS-aktiveret fartøj kommer ind i
sikkerhedszonen rundt om båden. Objektet bliver også
angivet som farligt på skærmen. Når alarmen er slået fra, er
beskeden og den hørlige alarm deaktiveret, men objektet
vises stadig som farligt på skærmen.
Vælg
Område, og vælg en afstand for radius for
2
sikkerhedszonen omkring dit fartøj.
3 Vælg Tid til, og vælg et tidspunkt, hvor alarmen skal lyde,
hvis et mål forventes at komme ind i sikkerhedszonen.
Hvis du f.eks. vil have besked om en kommende krydsning,
10 minutter før den forventes, skal du indstille Tid til til 10.
Kort og 3D-kortvisninger
Alarmen lyder i så fald, 10 minutter før fartøjet kommer ind i
sikkerhedszonen.
4 Vælg MARPA alarm, og vælg en mulighed for, hvornår
alarmen skal lyde for et MARPA-markeret objekt.
Målsymboler for AIS-nødsignalenhed
Symbol Beskrivelse
Udsendelse fra AIS-nødsignalenhed. Vælg for at se flere
oplysninger om udsendelsen og begynde navigationen.
Udsendelse tabt.
AIS hjælpemidler til navigation
Et AIS hjælpemiddel til navigation (ATON) er enhver form for
navigationshjælp, der sendes via AIS radioen. ATON'er vises på
kortene og har identifikationsoplysninger, f.eks. position og type.
Der er tre hovedtyper af AIS ATON'er. Ægte ATON'er findes
fysisk og sender deres identifikations- og positionsoplysninger
fra deres faktiske position. Syntetiske ATON'er findes fysisk, og
deres identifikations- og positionsoplysninger sendes fra en
anden position. Virtuelle ATON'er findes ikke fysisk, og deres
identifikations- og positionsoplysninger sendes fra en anden
position.
Du kan få vist AIS ATON'er på kortet, når plotteren er tilsluttet
en kompatibel AIS radio. Hvis du vil have vist AIS ATON'er, skal
du fra et kort vælge MENU > Lag > Kort > Sømærke >
ATON'er. Du kan få vist flere oplysninger om en ATON, hvis du
vælger ATON'en på kortet.
Symbol
Udsendelsestest. Vises, når et fartøj starter en test af deres
nødsignalenhed, og det repræsenterer ikke en sand nødsituation.
Udsendelsestest tabt.
Ægte eller syntetisk ATON: Nordligt topmærke
Aktivering af AIS-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder
med mange både, f.eks. marinaer, kan du vælge at modtage
eller ignorere AIS-testmeddelelser. For at teste en AISnødenhed skal du aktivere plotteren til at modtage testadvarsler.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS.
2 Vælg en funktion:
• For at modtage eller ignorere EPIRB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) skal du
vælge AIS-EPIRB-test.
• For at modtage eller ignorere MOB-testsignaler (Mand
over bord) skal du vælge AIS-MOB-test.
• For at modtage eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder) skal du vælge AIS SART Test.
Ægte eller syntetisk ATON: Sydligt topmærke
Deaktivering af AIS-modtagelse
Ægte eller syntetisk ATON: Østligt topmærke
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > AIS > Fra.
Alle AIS-funktioner på alle kort og 3D-kortvisninger
deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøjs-målsporing og
sporing, kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjsmålsporing, og visningen af oplysninger om AIS-fartøjer.
Betydning
Ægte eller syntetisk ATON
Ægte eller syntetisk ATON: Vestligt topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Special-topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Sikker-topmærke
Ægte eller syntetisk ATON: Fare-topmærke
Virtuel ATON
Virtuel ATON: Nordligt topmærke
Virtuel ATON: Sydligt topmærke
Virtuel ATON: Østligt topmærke
Virtuel ATON: Vestligt topmærke
Virtuel ATON: Special-topmærke
Virtuel ATON: Sikker-topmærke
Virtuel ATON: Fare-topmærke
AIS-nødsignaler
Uafhængige AIS-nødsignalenheder sender
nødpositionsrapporter, når de aktiveres. Plotteren kan modtage
SART-signaler (Search and Rescue Transmitters), EPIRBsignaler (Emergency Position Indicating Radio Beacons) og
andre MOB-signaler (Mand over bord). Udsendelser af
nødsignaler er forskellige fra AIS-standardudsendelser, og
derfor vises de på en anden måde på plotteren. I stedet for at
spore et nødsignal for at undgå kollision kan du spore et
nødsignal for at finde og hjælpe et fartøj eller en person.
Navigation til et nødsignal
Når du modtager et nødsignal, vises der en nødsignalalarm.
Vælg Gennemse > Gå til for at begynde navigationen til
udsendelsen.
Kort og 3D-kortvisninger
Kort menu
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort. Nogle
indstillinger kræver premium-kort eller tilsluttet tilbehør som
f.eks. en radar.
BEMÆRK: Menuerne kan indeholde indstillinger, som ikke
understøttes af dine indstallerede kort eller din aktuelle position.
Hvis du foretager ændringer i disse indstillinger, vil ændringerne
ikke påvirke kortvisningen.
På et kort skal du vælge MENU.
Lag: Tilpasser udseendet af de forskellige elementer på kortene
(Kortlag, side 11).
Quickdraw Contours: Aktiverer bundkonturtegning og giver dig
mulighed for at oprette fiskekortetiketter (Garmin Quickdraw
Contours kortlægning, side 14).
Indstillinger: Justerer kortindstillingerne (Kortindstillinger,
side 13).
Rediger overlays: Justerer de data, der vises på skærmbilledet
(Tilpasning af dataoverlay, side 3).
Kortlag
Du kan slå kortlag til og fra og tilpasse funktionerne i kortene.
Hver indstilling er specifik for det kort eller den kortvisning, der
anvendes.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og
plottermodeller. Nogle indstillinger kræver højkvalitetskort eller
tilsluttet tilbehør.
BEMÆRK: Menuerne kan indeholde indstillinger, som ikke
understøttes af dine indstallerede kort eller din aktuelle position.
Hvis du foretager ændringer i disse indstillinger, vil ændringerne
ikke påvirke kortvisningen.
På et kort skal du vælge MENU > Lag.
Kort: Viser og skjuler kortrelaterede elementer (Lagindstillinger
for kort, side 12).
11
Mit fartøj: Viser og skjuler elementer relateret til båden
(Lagindstillinger for mit fartøj, side 12).
Brugerdata: Viser og skjuler brugerdata, såsom waypoints,
grænser og spor, og åbner brugerdatalister (Lagindstillinger
for brugerdata, side 12).
Andre fartøjer: Tilpasser, hvordan andre fartøjer vises
(Lagindstillinger for andre fartøjer, side 12).
Vand: Viser og skjuler dybdeelementer (Lagindstillinger for
vand, side 13).
Quickdraw Contours: Viser og skjuler Garmin
QuickdrawKonturdata (Garmin Quickdraw Contoursindstillinger, side 15).
Vejr: Viser og skjuler vejrrelaterede elementer (Indstillinger for
vejrlag, side 13).
Lagindstillinger for kort
På et kort skal du vælge MENU > Lag > Kort.
Satellitfotos: Viser satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet, når du benytter visse højkvalitetskort
(Visning af satellitbilleder på navigationskortet, side 9).
BEMÆRK: Denne indstilling skal være aktiveret for at få vist
Standard Mapping kort.
Tidev. og strømforh: Viser strøm- og tidevandsindikatorer på
kortet (Visning af indikatorer for tidevand og strøm, side 9) og
aktiverer tidevands- og strømskyderen, som indstiller det
tidspunkt, hvor tidevand og strømforhold registreres på
kortet.
POI'er på land: Viser interessepunkter på land.
Sømærke: Viser navigationshjælpemidler, f.eks. ATON'er og
blinkende lys, på kortet. Giver dig mulighed for at vælge
navigationshjælpemidlerne NOAA eller IALA.
Servicepunkter: Viser positioner for marineservice.
Dybde: Justerer elementer på dybdelaget (Lagindstillinger for
dybde, side 12).
Afspærrede områder: Viser oplysninger om afspærrede
områder på kortet.
Fotopunkter: Viser kameraikoner for luftfotos (Visning af
luftfotos af landmærker, side 10).
Lagindstillinger for dybde
På et kort skal du vælge MENU > Lag > Kort > Dybde.
Dybdevisning: Angiver en øvre og nedre dybde, der skal
skyggelægges imellem.
Skyggelægning af lavt vand: Indstiller skygger fra kystlinjen til
en angivet dybde.
Spotdybder: Aktiverer spotdybder og angiver en farlig dybde.
Spotdybder, der svarer til eller er lavere end den farlige
dybde, angives med rødt.
Fiskerikonturer: Indstiller zoomniveauet til en detaljeret visning
af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler kortvisningen til
optimal brug under fiskeri.
Lagindstillinger for mit fartøj
På et kort skal du vælge MENU > Lag > Mit fartøj.
Kurslinje: Viser og justerer kurslinjen, som er en linje på kortet,
der tegnes fra bådens forstavn i sejlretningen (Indstilling af
kurslinje og vinkelmarkører, side 23).
Aktive spor: Viser det aktive spor på kortet, og åbner menuen
Aktive spor valg.
Vindrose: Viser en visuel gengivelse af vindvinkel eller -retning,
der leveres fra den tilsluttede vindsensor, og angiver
vinddatakilden.
Kompasrose: Viser en kompasrose omkring din båd, som
indikerer kompasretningen i forhold til bådens retning.
Aktivering af denne funktion deaktiverer funktionen Vindrose.
12
Fartøjsikon: Angiver det ikon, der udgør din aktuelle position på
kortet.
Indstillinger for laylines
For at kunne bruge layline-funktionerne skal du slutte en
vindsensor til plotteren.
IIndstilling af fartøjets type, side 4 kan du få vist laylines på
navigationskortet. Laylines er især nyttige ved kapsejlads.
På navigationskortet skal du vælge MENU > Lag > Mit fartøj >
Laylines > Opsætning.
Skærm: Justerer, hvordan laylines og fartøj vises på kortet og
justerer længden af laylines.
Sejlvinkel: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan enheden
beregner laylines. Indstillingen Aktuel beregner laylines vha.
den målte vindvinkel fra vindsensoren. Indstillingen Manuel
beregner laylines vha. manuelt indtastede værdier for vinkel
mod vinden og afdriftsvinkel.
Vnkel mod vind: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på sejlvinkel mod vinden.
Afdriftsvinkel: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på afdriftssejlvinklen.
Korrekt. tidev.: Korrigerer laylines baseret på tidevandet.
Layline-filter: Filtrerer laylinedata ud fra det tidsinterval, hvor de
blev indtastet. Hvis du vil have en jævnere layline, som
filtrerer nogle af ændringerne i bådens kurs eller den sande
vindvinkel, skal du angive et højere tal. Hvis du vil have
laylines, som viser en højere følsomhed for ændringer i
bådens kurs eller den sande vindvinkel, skal du angive et
lavere tal.
Lagindstillinger for brugerdata
Du kan få vist brugerdata, såsom waypoints, grænser og spor
på kortene.
På et kort skal du vælge MENU > Lag > Brugerdata.
Waypoints: Viser waypoints på kortet, og åbner listen med
waypoints.
Grænser: Viser grænserne på kortet, og åbner listen med
grænser.
Spor: Viser spor på kortet.
Lagindstillinger for andre fartøjer
BEMÆRK: Disse indstillinger kræver tilsluttet tilbehør, f.eks. en
AIS-modtager, radar eller en VHF-radio.
På et kort skal du vælge MENU > Lag > Andre fartøjer.
DSC: Angiver, hvordan DSC-fartøjer og ruter vises på kortet, og
viser DSC-listen.
AIS: Angiver, hvordan AIS-fartøjer og ruter vises på kortet, og
viser AIS-listen.
Oplysninger: Viser andre fartøjsoplysninger på kortet.
Beregnet kurs: Angiver den beregnede tid for kurs for AISaktiverede og MARPA-markerede fartøjer.
Kollisionsalarm: Indstiller en kollisionsalarm for en
sikkerhedszone (Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone,
side 10).
Kort og 3D-kortvisninger
Lagindstillinger for vand
På et kort skal du vælge MENU > Lag > Vand.
BEMÆRK: Menuen kan indeholde indstillinger, som ikke
understøttes af dine indstallerede kort eller din aktuelle position.
Hvis du foretager ændringer i disse indstillinger, vil ændringerne
ikke påvirke kortvisningen.
Dybdevisning: Angiver en øvre og nedre dybde, der skal
skyggelægges imellem.
Skyggelægning af lavt vand: Indstiller skygger fra kystlinjen til
en angivet dybde.
Spotdybder: Aktiverer spotdybder og angiver en farlig dybde.
Spotdybder, der svarer til eller er lavere end den farlige
dybde, angives med rødt.
Fiskerikonturer: Indstiller zoomniveauet til en detaljeret visning
af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler kortvisningen til
optimal brug under fiskeri.
Skyggerelief: Viser bundens hældning med skygger. Denne
funktion fås kun til nogle premium-kort.
Ekkolodbillede: Viser ekkolodbilledet, så du kan få vist
bundens tæthed. Denne funktion fås kun til nogle premiumkort.
Søniveau: Indstiller det aktuelle vandniveau i søen. Denne
funktion fås kun til nogle premium-kort.
Vejrabonnement: Viser oplysninger om vejrabonnement.
Gendan standardindstillinger: Gendanner enhedens
vejrindstillinger til fabriksindstillingsværdierne.
Rediger overlays: Justerer de data, der vises på skærmbilledet
(Tilpasning af dataoverlay, side 3).
Skyggelægning i dybdeområde
Du kan angive farveområder på kortet for at vise vanddybder,
hvor dine målfisk bider i øjeblikket. Du kan indstille dybere
områder for at følge, hvor hurtigt bunddybden ændres inden for
et bestemt dybdeområde. Du kan oprette op til ti
dybdeintervaller. For ferskvandsfiskeri kan et maksimum på fem
dybdeintervaller hjælpe med at reducere kortrod.
Dybdeområderne gælder for alle kort og alle vandområder.
Nogle Garmin LakeVü™ og supplerende premium-kort har flere
dybdeområdeskygger som standard.
Kortindstillinger
Indstillinger for radaroverlay
På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Lag >
Radar > .
Vælg MENU på et radarskærmbillede.
Radar på standby: Stopper radartransmission.
Gain: Justerer gain (Automatisk justering af gain på skærmen
Radar, side 35).
Sø-clutter: Justerer hav-clutter (Automatisk justering af gain på
skærmen Radar, side 35).
Indstillinger for radar: Åbner menuen Radarindstillinger menu
(Menuen Indstillinger for radar, side 36).
Andre fartøjer: Indstiller, hvordan andre fartøjer vises på
radarvisningen (Lagindstillinger for andre fartøjer, side 12).
Radaropsætning: Åbner indstillingerne for radarvisning
(Menuen Radaropsætning, side 37).
Rediger overlays: Justerer de data, der vises på skærmbilledet
(Tilpasning af dataoverlay, side 3).
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og 3Dkortvisninger. Nogle indstillinger kræver eksternt tilbehør eller
relevante premium-kort.
På et kort skal du vælge MENU > Indstillinger.
Retning: Indstiller perspektivet for kortet.
Detalje: Justerer antallet af detaljer, der vises på kortet ved
forskellige zoomniveauer.
Kortstørrelse: Indstiller den synlige størrelse af kortet.
Verdenskort: Bruger enten et grundlæggende verdenskort eller
et reliefkort med skyggelægning på kortet. Disse forskelle er
kun synlige, når der er zoomet så langt ud, at detaljerne ikke
kan ses.
Startlinje: Angiver startlinjen for kapsejladsenSådan angives
startlinjen, side 22.
Oversigtskort: Viser et lille kort centreret omkring din aktuelle
placering.
Indstillinger for Fish Eye 3D
Rød
Fra 0 til 1,5 m (fra 0 til 5 ft.)
Orange
Fra 1,5 til 3 m (fra 5 til 10 ft.)
Gul
Fra 3 til 4,5 m (fra 10 til 15 ft.)
Grøn
Fra 4,5 til 7,6 m (fra 15 til 25 ft.)
Indstillinger for vejrlag
På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Lag >
Kort > Vejr > .
På et vejrkort skal du vælge MENU > Lag > Kort > Vejr.
Observerede lag: Angiver, hvilke observerede vejrelementer
der vises. Det observerede vejr er de nuværende vejrforhold,
som er synlige nu.
Vejrudsigtslag: Angiver, hvilke forudsagte vejrelementer der
vises.
Lagtilstand: Viser forudsagte eller observerede
vejrinformationer.
Løkke: Viser en løkke med forudsagte eller observerede
vejrinformationer.
Forklaring: Viser vejrhistorikken med forholdenes alvorsgrad
stigende fra venstre mod højre.
Kort og 3D-kortvisninger
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
I kortvisningen Fish Eye 3D skal du vælge MENU.
Vis: Angiver 3D-kortvisningens perspektiv.
Spor: Vis spor.
Ekkolods kegle: Viser en kegle, der angiver det område, som
er dækket af transduceren.
Fiskesymbol: Viser ikke-bundfaste mål.
Understøttede kort
For at hjælpe dig med at have en sikker og fornøjelig tid på
vandet understøtter Garmin enheder kun officielle kort, som er
produceret af Garmin eller en godkendt tredjepartsproducent.
Du kan købe kort fra Garmin. Hvis du købe kort fra en anden
forhandler end Garmin, skal du undersøge forhandleren før
købet. Vær særligt forsigtig med internetbutikker. Hvis du har
købt et kort, som ikke understøttes, skal du returnere det til
forhandleren.
13
Garmin Quickdraw Contours
kortlægning
ADVARSEL
Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver
brugerne mulighed for at generere kort. Garmin fremsætter
ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden,
pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de kort,
der genereres af tredjeparter. Enhver brug af eller tillid til kort,
der er genereres af tredjepart, sker på eget ansvar.
Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver dig
mulighed for at oprette kort med konturer og
dybdeafmærkninger for ethvert vandområde.
Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, er
fartøjsikonet omgivet af en farvet cirkel. Denne cirkel
repræsenterer det omtrentlige område for det kort, som
scannes, hver gang du passerer.
En grøn cirkel angiver god dybde og GPS-position og en
hastighed under 16 km/t (10 miles/t). En gul cirkel angiver god
dybde og GPS-position og en hastighed under 16 og 32 km/t (10
og 20 miles/t). En rød cirkel angiver ringe dybde og GPSposition og en hastighed over 32 km/t (20 miles/t).
Du kan se Garmin Quickdraw Contours på et
kombinationsskærmbillede eller som separat visning på kortet.
Mængden af gemte data afhænger af hukommelseskortets
størrelse, ekkolodskilden og bådens hastighed, når du
registrerer data. Du kan registrere i længere tid, hvis du bruger
et ekkolod med enkelt stråle. Det anslås, at du muligvis kan
registrere omkring 1.500 timers data på 2 GB hukommelseskort.
Når du optager data på et hukommelseskort i plotteren, tilføjes
de nye data til dit eksisterende Garmin Quickdraw Contours og
gemmes på hukommelseskortet. Når du indsætter et nyt
hukommelseskort, overføres de eksisterende data ikke til det
nye kort.
Kortlægning af et vandområde ved hjælp af
funktionen Garmin Quickdraw Contours
Før du kan bruge funktionen Garmin Quickdraw Contours, skal
du have ekkolodsdybden, din GPS-position og et
hukommelseskort med ledig plads.
1 Fra en kortvisning skal du vælge MENU > Quickdraw
Contours > Start registrering.
2 Når optagelsen er færdig, skal du vælge MENU > Quickdraw
Contours > Stop registrering.
Vælg
Administrer > Navn, og angiv et navn til mappen.
3
Tilføjelse af en etiket til et Garmin Quickdraw
Contours kort
Du kan tilføje etiketter til et Garmin Quickdraw Contours kort for
at markere farer eller interessepunkter.
1 Vælg en position på navigationskortet.
2 Vælg Quickdraw-mk.
3 Indtast tekst for etiketten, og vælg Fuldført.
Garmin Quickdraw fællesskabet
Garmin Quickdraw fællesskabet er et gratis, offentligt
fællesskab, som giver dig mulighed for at dele dine Garmin
Quickdraw Contours-kort med andre. Du kan også downloade
kort, andre brugere har oprettet.
Hvis din enhed har Wi‑Fi teknologi, kan du bruge ActiveCaptain
appen til at få adgang til Garmin Quickdraw fællesskabet
(Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet
vha. ActiveCaptain, side 14).
Hvis din enhed ikke har Wi‑Fi teknologi, kan du bruge Garmin
Connect™ webstedet til at få adgang til Garmin Quickdraw
fællesskabet (Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw
fællesskabet vha. Garmin Connect, side 14).
Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw
fællesskabet vha. ActiveCaptain
1 Åbn ActiveCaptain appen på mobilenheden, og opret
forbindelse til GPSMAP enheden (Sådan kommer du i gang
med ActiveCaptain appen, side 5).
Vælg
Quickdraw Community fra appen.
2
Du kan downloade konturer fra andre medlemmer af
fællesskabet (Download af kort fra Garmin Quickdraw
fællesskabet vha. ActiveCaptain, side 14) og dele konturer,
som du har oprettet (Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort
med Garmin Quickdraw fællesskabet vha. ActiveCaptain,
side 14).
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet vha.
ActiveCaptain
Du kan downloade Garmin Quickdraw Contours-kort, du har
oprettet og delt med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
1 Fra ActiveCaptain appen på din mobile enhed skal du vælge
Quickdraw Community > Søg efter konturer.
2 Brug kort- og søgefunktionerne til at finde et område at
downloade.
De røde prikker repræsenterer Garmin Quickdraw Contourskort, som er blevet delt for det pågældende område.
3 Vælg Vælg downloadområde.
4 Træk i boksen for at vælge det område, du vil downloade.
5 Træk i hjørnerne for at ændre downloadområdet.
6 Vælg Download område.
Næste gang du opretter forbindelse til ActiveCaptain appen fra
GPSMAP enheden, bliver de downloadede konturer automatisk
overført til enheden.
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med Garmin
Quickdraw fællesskabet vha. ActiveCaptain
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kort, du har oprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
Når du deler et konturkort, er det kun konturkortet, som deles.
Dine waypoints deles ikke.
Da du konfigurerede din ActiveCaptain app, valgte du muligvis
automatisk at dele dine konturer med fællesskabet. Hvis det ikke
er tilfældet, kan du følge disse trin for at aktivere deling.
Vælg Quickdraw Community fra ActiveCaptain appen på
din mobile enhed.
Næste gang du forbinder ActiveCaptain appen med GPSMAP
enheden, bliver dine konturkort automatisk overført til
fællesskabet.
Oprettelse af forbindelse til Garmin Quickdraw
fællesskabet vha. Garmin Connect
1 Gå til connect.garmin.com.
2 Vælg Sådan kommer du i gang > Quickdraw Community
> Sådan kommer du i gang.
3 Hvis du ikke har en Garmin Connect konto, skal du oprette
en.
14
Garmin Quickdraw Contours kortlægning
4 Log på din Garmin Connect konto.
5 Vælg Marine i det øverste højre hjørne for at åbne en
Garmin Quickdraw widget.
TIP: Sørg for, at du har et hukommelseskort i din computer for at
dele Garmin Quickdraw Contours-kort.
Deling af Garmin Quickdraw Contours-kort med Garmin
Quickdraw fællesskabet vha. Garmin Connect
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kort, du har oprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
Når du deler et konturkort, er det kun konturkortet, som deles.
Dine waypoints deles ikke.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren (Isætning af
hukommelseskort, side 2).
2 Sæt hukommelseskortet i din computer.
3 Gå ind på Garmin Quickdraw fællesskabet (Oprettelse af
forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet vha. Garmin
Connect, side 14).
4 Vælg Del dine konturer.
5 Find hukommelseskortet, og vælg mappen /Garmin.
6 Åbn Quickdraw-mappen, og vælg filen ContoursLog.svy.
Når filen er overført, skal du slette ContoursLog.svy-filen fra
hukommelseskortet for at undgå problemer med fremtidige
overførsler. Dine data vil ikke gå tabt.
Download af kort fra Garmin Quickdraw fællesskabet vha.
Garmin Connect
Du kan downloade Garmin Quickdraw Contours-kort, du har
oprettet og delt med andre i Garmin Quickdraw fællesskabet.
Hvis din enhed ikke har Wi‑Fi teknologi, kan du få adgang til
Garmin Quickdraw fællesskabet via Garmin Connect webstedet.
Hvis din enhed har Wi‑Fi teknologi, skal du få adgang til Garmin
Quickdraw fællesskabet vha. ActiveCaptain appen (Oprettelse
af forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet vha.
ActiveCaptain, side 14).
1 Sæt hukommelseskortet i din computer.
2 Gå ind på Garmin Quickdraw fællesskabet (Oprettelse af
forbindelse til Garmin Quickdraw fællesskabet vha. Garmin
Connect, side 14).
3 Vælg Søg efter konturer.
4 Brug kort- og søgefunktionerne til at finde et område at
downloade.
De røde prikker repræsenterer Garmin Quickdraw Contourskort, som er blevet delt for det område.
5 Vælg Vælg et område, du vil downloade.
6 Træk i kanterne af boksen for at vælge det område, du vil
downloade.
7 Vælg Start download.
8 Gem filerne på hukommelseskortet.
TIP: Hvis du ikke kan finde filerne, kan du se i mappen
"Downloads". Browseren har muligvis gemt filerne der.
9 Fjern hukommelseskortet fra computeren.
10 Isæt hukommelseskortet i kortlæseren (Isætning af
hukommelseskort, side 2).
Plotteren genkender automatisk konturkortene. Det kan tage
plotteren et par minutter at indlæse kortene.
Garmin Quickdraw Contours-indstillinger
På et kort skal du vælge MENU > Quickdraw Contours >
Indstillinger.
Registrerer forskydn: Indstiller afstanden mellem
ekkolodsdybden og kontur registreringsdybden. Hvis
vandniveauet har ændret sig siden din seneste registrering,
Navigation med en plotter
skal du justere denne indstilling, så registreringsdybden er
den samme for begge registreringer.
Hvis du ved din seneste registrering havde en ekkolodsdybde
på 3,1 m (10,5 fod) og ekkolodsdybden nu er 3,6 m (12 fod),
skal du angive -0,5 m (-1,5 fod) for værdien Registrerer
forskydn.
Bruger Display Offset: Indstiller forskelle i konturdybder og
dybdeafmærkninger på dine egne konturkort for at
kompensere for ændringer i vandniveauet for et vandområde
eller dybdefejl på registrerede kort.
Comm. Display offset: Indstiller forskelle i konturdybder og
dybdeafmærkninger på fællesskabets konturkort for at
kompensere for ændringer i vandniveauet for et vandområde
eller dybdefejl på registrerede kort.
Farver for undersøgelse: Indstiller farven for Garmin
Quickdraw Contours-displayet. Når denne indstilling er
aktiveret, angiver farverne kvaliteten af optagelsen. Når
denne indstilling er deaktiveret, anvender konturområderne
standardkortfarver.
Grøn angiver god dybde og GPS-position og en hastighed
under 16 km/t (10 miles/t). Gul angiver god dybde og GPSposition og en hastighed under 16 og 32 km/t (10 og 20
miles/t). Rød angiver ringe dybde og GPS-position og en
hastighed over 32 km/t (20 miles/t).
Dybdevisning: Angiver minimum- og maksimumdybder for et
dybdeområde samt en farve for dette dybdeområde.
Navigation med en plotter
ADVARSEL
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
FORSIGTIG
Hvis dit fartøj har autopilotsystem, skal der installeres et
dedikeret autopilotstyredisplay ved hvert ror, hvor
autopilotsystemet kan deaktiveres.
BEMÆRK: Visse kortvisninger er tilgængelige på
højkvalitetskort i visse områder.
For at navigere skal du vælge en destination, angive en kurs
eller oprette en rute og følge kursen eller ruten. Du kan følge
kursen eller ruten på navigationskortet, fiskekortet, Perspective
3D- eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen.
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af
en af tre metoder: Gå til, Lav rute til eller Auto guidning.
Gå til: Fører dig direkte til destinationen. Dette er
standardindstillingen for at navigere til en destination.
Plotteren opretter en kurs på en lige linje eller en
navigationslinje til destinationen. Ruten kan føre over land og
andre hindringer.
Lav rute til: Opretter en rute fra din position til en destination og
giver dig mulighed for at tilføje drejninger til ruten. Denne
15
mulighed giver en kurs på en lige linje til destinationen, men
du har mulighed for at tilføje sving på ruten, der undgår land
og andre hindringer.
Auto guidning: Bruger de specifikke oplysninger om fartøj og
kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination.
Muligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et kompatibelt
højkvalitetskort i en kompatibel plotter. Den giver en svingfor-sving-navigationsrute til destinationen, som undgår land
og andre forhindringer (Auto Guidance, side 18).
Når du bruger en kompatibel Garmin autopilot, som er sluttet
til plotteren vha. NMEA 2000, følger autopiloten Auto
Guidance-ruten.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Grundlæggende spørgsmål om navigation
Spørgsmål
Svar
Hvordan får jeg plotteren til
at pege i den ønskede
retning (pejling)?
Naviger ved hjælp af Go To (Sådan
indstiller og følger du en direkte kurs ved
hjælp af Go To, side 16).
Hvordan får jeg enheden til
at guide mig langs en lige
linje (ved at minimere
krydsspor) til en position
ved hjælp af den korteste
afstand fra den nuværende
position?
Lav en rute med ét ben, og naviger ved
hjælp af Lav rute til (Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position, side 17).
Hvordan får jeg enheden til Lav en rute med ét ben, og naviger ved
at guide mig til en position, hjælp af Lav rute til (Oprettelse og naviså jeg undgår forhindringer? gering af en rute fra din nuværende
position, side 17).
Hvordan får jeg enheden til
at styre min automatiske
pilot?
Naviger ved hjælp af Lav rute til (Oprettelse og navigering af en rute fra din
nuværende position, side 17).
Kan enheden oprette en vej Hvis du har premium-kort, der underfor mig?
støtter Auto Guidance, og befinder dig i et
område, der er dækket af Auto Guidance,
kan du navigere ved hjælp af Auto
Guidance (Sådan opretter og følger du en
Auto guidning rute, side 19).
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for Auto Guidance
for min båd?
Se Konfigurationer af Auto Guidance rute,
side 19.
Destinationer
Du kan vælge destinationer vha. forskellige kort og 3Dkortvisninger eller vha. listerne.
Søgning efter en destination efter navn
Du kan søge efter gemte waypoints, gemte ruter, gemte spor og
marineservicedestinationer efter navn.
1 Vælg NAV INFO > Tjenester > Søg efter navn.
2 Indtast som minimum en del af navnet på din destination.
3 Vælg evt. Fuldført.
De 50 nærmeste destinationer, som indeholder dine
søgekriterier, vises.
Vælg
destinationen.
4
Valg af en destination vha. navigationskortet
Vælg en destination på navigationskortet.
Søgning efter en marineservicedestination
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer,
der tilbyder marineservice.
1 Vælg NAV INFO > Tjenester.
2 Vælg Offshore service eller Service på land.
16
3 Om nødvendigt skal du vælge en marineservicekategori.
Plotteren viser en liste over de nærmeste positioner samt
afstand og pejling hen til dem.
4 Vælg en destination.
Du kan vælge Næste side eller Forrige side for at få vist
yderligere oplysninger eller for at få vist positionen på et kort.
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved
hjælp af Go To
ADVARSEL
Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
Du kan indstille og følge en direkte kurs fra din nuværende
position til en valgt destination.
1 Vælg en destination (Destinationer, side 16).
2 Vælg Naviger til > Gå til.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
3 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
4 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Du kan også bruge den orange kurspil, der viser en foreslået
venderadius for at føre båden tilbage på kursen.
ADVARSEL
Gennemse kursen for forhindringer, før du foretager svinget.
Hvis kursen er usikker, skal du mindske bådens fart og
fastlægge en sikker vej tilbage til kursen.
Afbrydelse af navigation
Mens du navigerer kan du vælge en indstilling fra et relevant
kort:
• Vælg MENU > Stop navigation.
• Når du navigerer med Auto Guidance, skal du vælge
MENU > Navigationsmuligheder > Stop navigation.
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen, eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Markering af din nuværende position som et waypoint
Vælg MARK/SOS fra et hvilket som helst skærmbillede.
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1 Vælg NAV INFO > Waypoints > Nyt waypoint.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.
• Vælg Brug kort, vælg positionen, og vælg SELECT for at
oprette et waypoint via et kort.
• Vælg Indtast område/retning for at oprette et waypoint
vha. en afstand og en pejling, og indtast oplysningerne.
Markering af en SOS-position
Du kan markere en position for SOS eller MOB (mand over
bord).
1 Hold MARK/SOS inde i et sekund.
Navigation med en plotter
2 Vælg SOS-typen.
3 Om nødvendigt skal du vælge OK for at navigere til
positionen for mand over bord.
Hvis du valgte OK, sætter plotteren en kurs, der fører direkte
tilbage til positionen. Hvis du valgte en anden type SOS, sendes
opkaldsoplysningerne til VHF-radioen. Du skal bruge radioen til
at sende opkaldet.
Projicering af et waypoint
Du kan oprette et nyt waypoint ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en anden position. Dette kan være nyttigt, når der
oprettes start- og mållinjer til kapsejladser.
1 Vælg NAV INFO > Waypoints > Nyt waypoint > Indtast
område/retning.
Vælg
om nødvendigt et referencepunkt på kortet.
2
3 Vælg Indtast område/retning.
4 Indtast distance, og vælg Fuldført.
5 Indtast pejlingen, og vælg Fuldført.
6 Vælg Opret waypoint.
Visning af en liste over alle waypoints
Vælg NAV INFO > Brugerdata > Waypoints.
Redigering af et gemt waypoint
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Gennemse > Rediger.
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Tilføj et navn ved at vælge Navn, og indtast et navn.
Skift symbol ved at vælge Symbol.
Rediger dybde ved at vælge Dybde.
Rediger vandtemperaturen ved at vælge
Vandtemperatur.
• Rediger kommentaren ved at vælge Kommentar.
• Flyt waypointets placering ved at vælge Position.
Flytning af et gemt waypoint
1 Vælg Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Gennemse > Flyt.
4 Angiv en ny position for waypointet:
• Flyt waypointet under kortvisning ved at vælge Brug kort,
vælg et nyt sted på kortet, og vælg Flyt.
• Flyt waypointet ved brug af koordinater ved at vælge
Indtast koordinater, og indtast de nye koordinater.
• Vælg Indtast område/retning for at flytte et waypoint vha.
et område (afstand) eller en pejling, og indtast
oplysningerne.
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det
ADVARSEL
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Navigation med en plotter
Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Før du kan navigere til et waypoint, skal du oprette et waypoint.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.
• Vælg Auto guidning for at bruge automatisk guidning
(Auto Guidance).
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Sletning af et waypoint eller MOB
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Waypoints.
2 Vælg et waypoint eller MOB.
3 Vælg Gennemse > Slet.
Sådan sletter du alle waypoints
Vælg NAV INFO > Brugerdata > Slet brugerdata >
Waypoints > Alle.
Ruter
En rute er en sti fra én placering til en eller flere destinationer.
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på
navigations- eller fiskekortet. Med denne metode gemmes ruten
eller waypoint-dataene ikke.
1 Vælg en destination fra navigationskortet eller fiskekortet.
2 Vælg SELECT > Naviger til > Lav rute til.
3 Vælg positionen for det sidste drej inden destinationen.
4 Vælg SELECT > Tilføj drej.
5 Gentages eventuelt for at tilføje drej, idet du arbejder dig
baglæns fra destinationen til fartøjets nuværende position.
Det sidste drej, du tilføjer, skal være det første drej, du
foretager ud fra din nuværende position. Det skal være drejet
tættest på dit fartøj.
6 Vælg MENU, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg SELECT > Fuldført.
8 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
9 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Sådan opretter og gemmer du en rute
Denne fremgangsmåde gemmer ruten og alle de tilhørende
waypoints. Startpunktet kan være din nuværende position eller
en anden position.
Du kan tilføje op til 250 waypoints eller drej på én rute.
17
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
4 Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten,
2
3
4
5
5
6
7
ruter > Ny > Ruteføring vha. kort.
Vælg rutens startposition.
Vælg Tilføj drej.
Vælg positionen på det næste drej på kortet.
Vælg Tilføj drej.
Plotteren markerer drejets position med et waypoint.
Gentag eventuelt trin 4 og 5 for at tilføje yderligere drej.
Vælg den endelige destination.
Visning af en liste over ruter og Auto Guidance ruter
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Filter for kun at få vist
ruter eller Auto Guidance ruter.
6
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten
indeholder.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Gennemse > Rediger rute.
4 Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn og indtaste navnet.
• Vælg et waypoint på drejlisten ved at vælge Rediger drej
> Brug drejliste, og vælg et waypoint på listen.
• Du kan vælge et drej ved hjælp af kortet ved at vælge
Rediger drej > Brug kort og vælge en position på kortet.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der
blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
7 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt
rute
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Naviger til.
18
7
8
9
forskudt fra den af en specifik afstand.
Angiv, hvordan ruten skal navigeres:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.
Vælg evt. Fuldført.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.
Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).
Valg af et søgemønster
Du kan vælge et søgemønster til at søge i et område.
Forskellige mønstre egner sig bedst til forskellige
søgesituationer.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
ruter > Ny > Rute vha. SAR-mønster.
2 Vælg et mønster:
• Vælg Sektorsøgning, når placeringen af objektet kendes
ret godt, søgeområdet er lille, og der er behov for en
intensiv søgning.
• Vælg Ekspanderende firkant, når placeringen af objektet
ikke kendes præcist, søgeområdet er lille, og der er behov
for en intensiv søgning.
• Vælg Krybelinje/parallel linje, når placeringen af objektet
er skønnet, søgeområdet er lille, og der er behov for en
ensartet søgning.
3 Angiv søgeparametre.
4 Vælg Fuldført.
5 Vælg Slå til, hvis det er nødvendigt.
Sletning af en gemt rute
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Gennemse > Slet.
Sletning af alle gemte ruter
Vælg NAV INFO > Brugerdata > Slet brugerdata > Ruter
og Auto Guidance ruter.
Auto Guidance
ADVARSEL
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde
Navigation med en plotter
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun
beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere
relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt.
Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene
på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller
hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet,
personskade eller dødsfald.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
Du kan bruge Auto Guidance til at registrere den bedste vej til
din destination. Auto Guidance bruger plotteren til at scanne
kortdata, f.eks. vanddybde og kendte forhindringer, for at
beregne en foreslået rute. Du kan justere ruten under sejlads
langs ruten.
Sådan opretter og følger du en Auto guidning rute
1 Vælg en destination (Destinationer, side 16).
2 Vælg Naviger til > Auto guidning.
3 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
4 Vælg Start navigation.
5 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.
Sådan opretter og gemmer du en Auto guidning rute
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
ruter > Ny > Auto guidning.
2 Vælg et startsted, og vælg Næste.
3 Vælg en destination, og vælg Næste.
4 Vælg en funktion:
• For at få vist en fare og tilpasse stien i nærheden af en
fare skal du vælge Farevurdering.
• For at tilpasse ruten skal du vælge Juster rute og følge
anvisningerne på skærmen.
• For at slette stien skal du vælge Annuller Auto
Guidance.
• For at gemme stien skal du vælge Fuldført.
Sådan tilpasses en gemt Auto guidning rute
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
2
3
4
5
6
ruter.
Vælg en rute, og vælg Gennemse > Rediger > Juster rute.
TIP: Når du navigerer efter en Auto guidning rute, skal du
vælge ruten på navigationskortet og vælge Juster rute.
Vælg en position på ruten.
Brug piletasterne til at flytte markøren til en ny position.
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge et punkt og vælge
Fjern.
Vælg Fuldført.
Annullering af en Auto guidning beregning, som er
under udførsel
Vælg MENU > Annuller på navigationskortet.
TIP: Du kan vælge BACK for hurtigt at annullere
beregningen.
Indstilling af tidsbestemt ankomst
punkt. Dette giver dig mulighed for at ankomme til en position på
et forudbestemt tidspunkt, som f.eks. en broåbning eller
startlinjen i en kapsejlads.
1 Vælg MENU på navigationskortet.
2 Vælg Navigationsmuligheder > Tidsbest ank.
TIP: Du kan hurtigt åbne menuen for Tidsbest ank ved at
vælge et punkt på stien eller ruten.
Konfigurationer af Auto Guidance rute
FORSIGTIG
Indstillingerne for Foretrukken dybde og Fri højde påvirker,
hvordan plotteren beregner en Auto guidning rute. Hvis et
område har en ukendt vanddybde eller en ukendt højde på
forhindringer, bliver Auto guidning ruten ikke beregnet i det
pågældende område. Hvis et område i starten eller slutningen af
en Auto guidning rute har mindre dybde end Foretrukken dybde
eller er lavere end indstillingerne for Fri højde, bliver Auto
guidning ruten muligvis ikke beregnet i det pågældende område,
afhængigt af kortdata. Kursen igennem disse områder vises
som en grå linje eller en stribet magentarød og grå linje på
kortet. Når din båd kommer ind i et af disse områder, vises en
advarselsmeddelelse.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort.
Du kan indstille de parametre, som plotteren bruger ved
beregning af en Auto guidning rute.
Foretrukken dybde: Angiver den minimale vanddybde baseret
på dybdedata på kort, som båden kan sejle sikkert over.
BEMÆRK: Minimum vanddybde for højkvalitetskort (lavet før
2016) er 1 meter (3 fod). Hvis du indtaster en værdi på
mindre end 1 meter (3 fod), kan kortene kun bruge dybder på
1 meter (3 fod) til Auto guidning-ruteberegninger.
Fri højde: Angiver den minimale højde for en bro eller
forhindring, som båden kan sejle sikkert under.
Afstand til kystlinje: Angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at
Auto guidning ruten skal placeres. Linjen til Auto guidning
ruten kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling
under navigationen. De tilgængelige værdier for denne
indstilling er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at den
automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra
kysten, kan du vurdere placeringen af Auto guidning ruten
ved hjælp af en eller flere velkendte destinationer, der kræver
navigation igennem et smalt sejlbart farvand (Indstilling af
afstand fra kysten, side 19).
Indstilling af afstand fra kysten
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du
ønsker, at Auto guidning skal placeres. Linjen til Auto guidning
kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under
navigationen. De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til
kystlinje er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at linjen til
Auto guidning er placeret i passende afstand fra kysten, kan du
vurdere placeringen af linjen til Auto guidning ved hjælp af en
eller flere velkendte destinationer, der kræver navigation
igennem et smalt sejlbart farvand.
1 Læg båden i havn, eller kast anker.
2 Vælg Indstillinger > Præferencer > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Normal.
3 Vælg en destination, som du tidligere har navigeret til.
4 Vælg Naviger til > Auto guidning.
5 Gennemgå placeringen af linjen for auto guidning, og
bestem, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer,
og om drej giver en effektiv sejlads.
Du kan anvende denne funktion eller en Auto guidning rute for
at få feedback om, hvornår du anslås at ankomme til et valgt
Navigation med en plotter
19
6 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Navigationsmuligheder > Stop
navigation og der fortsættes til trin 10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer vælges Indstillinger > Præferencer >
Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje >
Lang.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Præferencer > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Lang i trin 6 skal du gennemse
placeringen af den automatiske guidelinje og bestemme, om
linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej
giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmest. Som resultat deraf ændrer plotteren
muligvis ikke Auto guidning linjen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
8 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Navigationsmuligheder > Stop
navigation og der fortsættes til trin 10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer, skal du vælge Indstillinger > Præferencer
> Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje >
Længst.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Præferencer > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Nærmest.
9 Hvis du valgte Nærmest eller Længst i trin 8, skal du
gennemse placeringen af Auto guidning ruten, og
bestemme, om linjen på sikker vis undgår kendte
forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren
muligvis ikke linjen til Auto guidning igen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
10 Gentag trin 3–9 mindst én gang mere ved brug af en
forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt med
funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.
Spor
Et spor er en registrering af bådens vej. Det spor, der aktuelt
registreres, kaldes det aktive spor, og det kan gemmes. Du kan
få vist spor i hvert kort eller i hver 3D-kortvisning.
Visning af spor
1 På et kort skal du vælgeMENU > Lag > Brugerdata > Spor.
2 Marker de spor, der skal vises.
En stilinje på kortet viser dit spor.
Indstilling af farven på det aktive spor
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg >
Spor farve.
2 Vælg en sporfarve.
Sådan gemmer du det aktive spor
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Gem aktivt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.
20
• Vælg Hele log.
3 Vælg Gem.
Visning af en liste over gemte spor
Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Gemte spor.
Redigering af et gemt spor
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Gennemse > Rediger spor.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Navn, og indtast derefter navnet.
• Vælg Spor farve, og vælg en farve.
Sådan gemmer du sporet som en rute
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg SELECT > Rediger spor > Gem som rute.
Sådan finder og navigerer du et registreret spor
Før du kan gennemse en liste over spor og navigere dem, skal
du registrere og gemme mindst ét spor (Spor, side 20).
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Følg spor.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere sporet fra det startpunkt,
der blev brugt, da sporet blev oprettet
• Vælg Baglæns for at navigere sporet fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
5 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
6 Følg linjen, der er på hvert ben af ruten, så du undgår at styre
mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Sletning af et gemt spor
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Slet.
Sletning af alle gemte spor
Vælg NAV INFO > Brugerdata > Slet brugerdata > Gemte
spor.
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Følg aktivt spor.
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.
• Vælg Hele log.
3 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
4 Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.
Rydning af det aktive spor
Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Ryd aktivt spor.
Sporhukommelsen ryddes, og det aktive spor registreres
fortsat.
Håndtering af sporloghukommelsen under
registrering
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg.
2 Vælg Optage metode.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil
sporhukommelsen er fuld.
Navigation med en plotter
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du
overskriver de ældste spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver
registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater,
men det fylder hurtigere sporloggen op. Intervallet Opløsning
anbefales for mest effektiv udnyttelse af hukommelsen.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg >
Interval.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Interval > Distance > Skift, og indtast afstanden for
at registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter.
• Vælg Interval > Tid > Skift, og indtast tidsintervallet for at
registrere sporet baseret på et tidsinterval.
• Vælg Interval > Opløsning > Skift, og den maksimale
afvigelse, der er tilladt fra den sande kurs, inden
registrering af et sporpunkt for at registrere sporloggen
baseret på en varians fra din kurs. Dette er den
anbefalede indstilling for registrering.
Grænser
Grænser giver dig mulighed for at undgå eller forblive inden for
udpegede områder i et vandområde. Du kan indstille en alarm til
at give dig besked, når du krydser en grænse på vej ind eller ud
af området.
Du kan oprette grænseområder, -linjer og -cirkler ved hjælp af
kortet. Du kan også konvertere gemte spor og ruter til
grænselinjer. Du kan oprette grænseområde ved hjælp af
waypoints ved at oprette en rute ud fra waypoints og konvertere
ruten til en grænselinje.
Du kan vælge en grænse til at fungere som den aktive grænse.
Du kan tilføje data om den aktive grænse til datafelterne på
kortet.
Oprettelse af en grænse
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Grænser > Ny.
2 Vælg en grænseform.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
• Du kan redigere grænsealarmen ved at vælge Alarm.
Linker en grænse til et SmartMode layout
Du kan linke en grænse til et SmartMode layout for automatisk
at åbne layoutet, når du krydser grænsen. Du kan for eksempel
angive en grænse omkring lystbådehavnen og automatisk åbne
Docking layoutet, når du nærmer dig lystbådehavnen.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Gennemse > Link SmartMode™ > SmartMode™.
4 Vælg Går ind, og vælg et layout.
5 Vælg Forlader, og vælg et layout.
Indstilling af en grænsealarm
Grænsealarmer underretter dig, når du er inden for en angivet
afstand fra en bestemt grænse. Dette kan være nyttigt, når du
forsøger at undgå bestemte områder, eller når du skal være
meget opmærksom i visse områder, f.eks. skibsruter.
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Gennemse > Alarm > Til.
4 Vælg en funktion.
• Hvis du vil indstille en alarm til at blive aktiveret, når båden
er i en bestemt afstand fra grænsen, skal du vælge
Advarselsafst., indtaste en afstand og vælge Fuldført.
• For at indstille en alarm, når du indtaster grænsen, skal du
vælge Område > Går ind > Forlader.
• For at indstille en alarm, når du forlader grænsen, skal du
vælge Område > Forlader.
Sletning af en grænse
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Gennemse > Rediger grænse > Slet.
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg NAV INFO > Brugerdata > Slet brugerdata > Alle >
OK.
Konvertering af en rute til en grænse
Før du kan konvertere en rute til en grænse, skal du oprette og
gemme mindst én rute (Sådan opretter og gemmer du en rute,
side 17).
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Ruter og Auto Guidance
ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Gennemse > Rediger rute > Gem som grænse.
Konvertering af et spor til en grænse
Før du kan konvertere et spor til en grænse, skal du oprette og
gemme mindst ét spor (Sådan gemmer du det aktive spor,
side 20).
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Spor > Gemte spor.
2 Vælg et spor.
3 Vælg Rediger spor > Gem som grænse.
Redigering af en grænse
1 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Grænser.
2 Vælg en grænse.
3 Vælg Gennemse > Rediger grænse.
4 Vælg en funktion:
• Du kan redigere grænsens udseende på kortet ved at
vælge Skærmindstillinger.
• Du kan ændre grænselinjer eller -navne ved at vælge
Rediger grænse.
Sejlfunktioner
Sejlfunktioner
Indstilling af fartøjets type
Du kan vælge bådtype til konfigurering af plotterindstillinger og
for at bruge de funktioner, der er tilpasset din bådtype.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Fartøjets type.
2 Vælg en funktion.
Kapsejlads
Du kan bruge enheden til at øge sandsynligheden for, at båden
krydser startlinjen på præcis det tidspunkt, hvor kapsejladsen
begynder. Når du synkroniserer stopuret til kapsejlads med den
officielle nedtællingstimer for kapsejladsen, advares du med ét
minuts mellemrum, når starten på kapsejladsen nærmer sig. Når
du kombinerer stopuret til kapsejlads med den virtuelle startlinje,
måler enheden din hastighed, pejling og den resterende tid på
nedtællingstimeren. Enheden bruger disse data til at indikere,
om båden vil krydse startlinjen før, efter eller præcist på
tidspunktet for starten på kapsejladsen.
Startlinje guide
Startlinje guide til sejlads er en visuel fremstilling af de
oplysninger, du har brug for, til at krydse startlinjen på det mest
optimale tidspunkt og ved den mest optimale hastighed.
Når du har angivet startlinjeflagene i styrbords- og bagbordsside
samt målhastighed og -tidspunkt, og efter du har startet stopuret
21
til kapsejlads, vises en forudsigelseslinje. Forudsigelseslinjen
strækker sig fra din aktuelle position og hen imod startlinjen og
de pejlelinjer, der strækker sig ud fra hvert af flagene.
Slutpunktet og farven på forudsigelseslinjen angiver, hvor båden
vil befinde sig, når timertiden udløber, baseret på den aktuelle
sejlhastighed.
Hvis slutpunktet ligger før startlinjen, er linjen hvid. Det betyder,
at båden skal øge hastigheden for at ramme startlinjen rettidigt.
Hvis slutpunktet ligger efter startlinjen, er linjen rød. Det betyder,
at båden skal sænke hastigheden for at undgå en straf for at
ramme startlinjen, før timertiden udløber.
Hvis slutpunktet ligger på selve startlinjen, er linjen hvid. Det
betyder, at båden bevæger sig med den optimale hastigheden til
at ramme startlinjen, når timertiden udløber.
Startlinje guide-vinduet og stopur til kapsejlads-vinduet bliver
vist på kombinationsskærmbilledet Kapsejlads.
Sådan angives startlinjen
Startlinje guide-vinduet føjes som standard til
kombinationsskærmbilledet Kapsejlads.
1 På kombinationsskærmbilledet Kapsejlads skal du vælge
MENU > Startlinje guide > Startlinje.
2 Vælg en funktion:
• For at angive mærkerne for startlinjen i bagbords- og
styrbordsside, når du sejler forbi dem, skal du vælge Ping
mærker.
• For at angive mærkerne for startlinjen i bagbords- og
styrbordsside ved at indtaste deres koordinater skal du
vælge Indtast koordinater.
• For at skifte mærkernes position i bagbords- og
styrbordsside, efter du har angivet dem, skal du vælge
Skift ml. bagb/styrb.
Sådan anvendes Startlinje guide
Du kan bruge startlinje guide-funktionen til at hjælpe dig med at
krydse startlinjen ved den mest optimale hastighed under en
kapsejlads.
1 Marker startlinjen (Sådan angives startlinjen, side 22).
2 På kombinationsskærmbilledet Kapsejlads skal du vælge
MENU > Startlinje guide > Målhastighed, og vælge
målhastigheden, når startlinjen krydses.
3 Vælg Tidsmål, og angiv det måltidspunkt, hvor startlinjen
skal krydses.
4 Vælg BACK.
5 Start stopuret til kapsejlads (Sådan startes stopuret til
kapsejlads, side 22).
Sådan startes stopuret til kapsejlads
Stopuret til kapsejlads føjes som standard til
kombinationsskærmbilledet Kapsejlads.
1 På kombinationsskærmbilledet Kapsejlads skal du vælge
Start.
BEMÆRK: Du kan også få adgang til denne fra
skærmbilledet Sejlads SmartMode og fra navigationskortet.
2 Om nødvendigt, kan du vælge Synk. for at synkronisere
stopuret med det officielle stopur til kapsejlads.
Sådan stoppes stopuret til kapsejlads
På kombinationsskærmbilledet Kapsejlads skal du vælge
Stop.
Sådan indstilles afstanden mellem stævnen og GPSantennen
Du kan indtaste afstanden mellem bådens stævn og din GPSantennes position. Det er med til at sikre, at bådens stævn
krydser startlinjen præcis på starttidspunktet.
22
1 På navigationskortet skal du vælge MENU > Sejlads >
Startlinje > GPS stævn offset.
2 Indtast afstanden.
3 Vælg Fuldført.
Indstillinger for laylines
For at kunne bruge layline-funktionerne skal du slutte en
vindsensor til plotteren.
IIndstilling af fartøjets type, side 4 kan du få vist laylines på
navigationskortet. Laylines er især nyttige ved kapsejlads.
På navigationskortet skal du vælge MENU > Lag > Mit fartøj >
Laylines > Opsætning.
Skærm: Justerer, hvordan laylines og fartøj vises på kortet og
justerer længden af laylines.
Sejlvinkel: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan enheden
beregner laylines. Indstillingen Aktuel beregner laylines vha.
den målte vindvinkel fra vindsensoren. Indstillingen Manuel
beregner laylines vha. manuelt indtastede værdier for vinkel
mod vinden og afdriftsvinkel.
Vnkel mod vind: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på sejlvinkel mod vinden.
Afdriftsvinkel: Giver dig mulighed for at indstille en layline
baseret på afdriftssejlvinklen.
Korrekt. tidev.: Korrigerer laylines baseret på tidevandet.
Layline-filter: Filtrerer laylinedata ud fra det tidsinterval, hvor de
blev indtastet. Hvis du vil have en jævnere layline, som
filtrerer nogle af ændringerne i bådens kurs eller den sande
vindvinkel, skal du angive et højere tal. Hvis du vil have
laylines, som viser en højere følsomhed for ændringer i
bådens kurs eller den sande vindvinkel, skal du angive et
lavere tal.
Indstilling af køl offset
Du kan indtaste et køl offset for at kompensere
vanddybdemålingen for transducerens monteringsplacering.
Dermed kan man alt efter behov se vanddybden under kølen
eller den sande vanddybde.
Hvis du vil kende vanddybden under kølen eller det laveste
punkt under båden, og transduceren er placeret i vandlinjen eller
et sted over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl.
Hvis du vil kende den sande vanddybde, og transduceren er
placeret over vandlinjen, skal du måle afstanden fra bunden af
transduceren og op til vandlinjen.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har
gyldige dybdedata.
1 Måling af afstanden:
• Hvis transduceren er monteret i vandlinjen
eller et sted
over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl. Angiv denne værdi
som et positivt tal.
• Hvis transduceren er monteret i bunden af kølen , og du
vil kende den sande vanddybde, skal du måle afstanden
Sejlfunktioner
fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi som et
negativt tal.
• For at justere vinklen for vindstyring i trin à 1° skal du vælge
eller .
• For at justere vinklen for vindstyring i trin à 10° skal du holde
eller inde.
Vende og bomme
Du kan få autopiloten til at udføre en vending eller bomning,
mens Hold kurs eller Vindstyring er aktiveret.
Vending og bomning fra kompasstyring
1 Aktiver kompasstyring (Aktivering af autopiloten, side 38).
2 Vælg MENU.
3 Vælg en funktion.
Autopiloten styrer båden via vending eller bomning.
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Dybde og ankring > Køl
offset.
3 Vælg
, hvis transduceren er placeret i vandlinjen, eller vælg
, hvis transduceren er placeret i bunden af kølen.
4 Brug piletasterne til at indtaste det køl offset, der blev målt i
trin 1.
Autopilotdrift til sejlbåde
FORSIGTIG
Når autopiloten er aktiveret, kontrollerer den alene roret. Du og
dit mandskab forbliver ansvarlige for sejlene, mens autopiloten
er aktiveret.
Udover funktionen Hold kursen kan du også bruge autopiloten til
at fastholde en vindvinkel. Du kan også bruge autopiloten til at
kontrollere roret ved en vending eller bomning.
Vindstyring
Du kan indstille autopiloten til at fastholde den aktuelle
vindvinkel. Din enhed skal være tilsluttet en NMEA 2000 eller
NMEA 0183 kompatibel vindsensor, før den kan styre med en
fast vindvinkel eller foretage en vending eller bomning.
®
Indstilling af vindstyringstypen
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Der findes yderligere oplysninger om avanceret konfiguration af
autopiloten i de installationsinstruktioner, der medfølger til din
autopilot.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Vindstyringstype.
2 Vælg Relativ eller Sand.
Aktivering af vindstyring
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Hvis autopiloten er i standbyfunktion, skal du vælge
Vindstyring.
Sådan aktiveres Vindstyring fra Hold kursen
Før du kan aktivere vindstyringstypen, skal du slutte en NMEA
2000 eller NMEA 0183 vindsensor til autopiloten.
Når hold kursen er aktiveret, skal du vælge MENU >
Vindstyring.
Justering af vinklen for vindstyring med autopiloten
Du kan justere vinklen for vindstyring på autopiloten, når
vindstyring er aktiveret.
Sejlfunktioner
Vending og bomning fra vindstyring
Før du kan aktivere vindstyring, skal du have installeret en
vindsensor.
1 Aktiver vindstyring (Aktivering af vindstyring, side 23).
2 Vælg MENU.
3 Vælg en funktion.
Autopiloten styrer båden igennem en vending eller bomning,
og der vises oplysninger om forløbet af vendingen eller
bomningen på skærmen.
Indstilling af forsinket vending og bomning
Forsinket vending og bomning gør det muligt at forsinke
styringen af en vending og bomning, efter du indleder
manøvren.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Konfiguration af sejlads >
Forsink. i halse.
2 Vælg forsinkelsens varighed.
3 Vælg evt. Fuldført.
Aktivere spærring af bomning
BEMÆRK: Spærring af bomning forhindrer dig ikke i manuelt at
udføre en bomning ved brug af roret eller trinstyring.
Spærring af bomning forhindrer autopiloten i at udføre en
bomning.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Konfiguration af sejlads >
Bomme spærring.
2 Vælg Aktiveret.
Justering af autopilotens reaktionstid
I sejlbådstilstand giver indstillingen Svar dig mulighed for hurtigt
at justere rorfølsomheden for at tage højde for varierende
vindforhold.
1 På skærmbilledet Autopilot skal du vælge MENU > Svar.
2 Juster rorets reaktionstid.
Hvis du vil have roret til at være mere sensitivt og bevæge
sig hurtigere, skal du øge værdien. Hvis roret bevæger sig for
meget, skal du mindske værdien.
Kurslinje og vinkelmarkører
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens
bov i sejlretningen. Vinkelmarkører angiver relativ position i
forhold til kurs eller kurs over grunden, hvilket hjælper med at
kaste eller finde referencepunkter.
Indstilling af kurslinje og vinkelmarkører
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens
bov i sejlretningen. Vinkelmarkører angiver relativ position i
forhold til kurs eller kurs over grunden, hvilket hjælper med at
kaste eller finde referencepunkter.
Du kan få vist kurslinjen og linjen for kurs over grunden (COG)
på kortet.
23
COG er den retning, du bevæger dig i. Kursen er den retning,
bådens forstavn peger mod, når der er tilsluttet en kurssensor.
1 Fra et kort skal du vælge MENU > Lag > Mit fartøj >
Kurslinje.
2 Vinkelmarkører
3 Vælg om nødvendigt Kilde, og vælg en indstilling:
• Hvis du automatisk vil bruge den tilgængelige kilde, skal
du vælge Automatisk.
• Hvis du vil bruge GPS-antenneretningen til COG, skal du
vælge GPS kurs (COG).
• Hvis du vil bruge data fra en tilsluttet kurssensor, skal du
vælge Nordreference.
• Hvis du vil bruge data fra både en tilsluttet kurssensor og
GPS-antennen, skal du vælge COG og kurs.
Dette viser både kurslinjen og COG-linjen på kortet.
4 Vælg Skærm, og vælg en indstilling:
• Vælg Distance > Distance, og indtast længden af den
linje, der vises på kortet.
• Vælg Tid > Tid, og indtast den tid, der skal bruges til at
beregne den afstand, båden vil tilbagelægge i løbet af den
angivne tid med den aktuelle hastighed.
Fishfinder ekkolod
Når du tilslutter din plotter til en kompatibel transducer, kan din
plotter bruges som fishfinder.
Du kan få mere at vide om, hvilken transducer der passer bedst
til dine behov, på garmin.com/transducers.
Forskellige ekkolodsvisninger kan hjælpe dig med at se fiskene i
området. De tilgængelige ekkolodsvisninger varierer alt efter,
hvilken type transducer og ekkolodsmodul der er tilsluttet til
plotteren. Du kan for eksempel kun få se bestemte Panoptix™
ekkolodsskærmbilleder, hvis du har tilsluttet en kompatibel
Panoptix transducer.
Der er fire grundlæggende ekkolodsvisninger tilgængelige: En
visning på fuld skærm, en visning på delt skærm, som
kombinerer to eller flere visninger, en splitfrekvensvisning, som
viser to forskellige frekvenser. Du kan tilpasse indstillingerne for
hver visning på skærmen. Hvis du f.eks. er i
splitfrekvensvisningen, kan du indstille gain for hver frekvens.
Hvis du ikke kan finde en opsætning af ekkolodsvisninger, som
passer til dine behov, kan du oprette et tilpasset
kombinationsskærmbillede (Oprettelse af en ny
kombinationsside, side 3) eller et SmartMode layout (Tilføj et
SmartMode layout, side 3).
Stop udsendelsen af ekkolodssignaler
• For at deaktivere det aktive ekkolod på
ekkolodsskærmbilledet skal du vælge MENU > Send.
• For at deaktivere alle ekkolodsudsendelser skal du trykke på
og vælge Deakt. alle ekklodsoverf..
viser dybden af de fundne objekter, når skærmen ruller fra højre
mod venstre.
Dybdeoplysninger
Ikke-bundfaste mål eller fisk
Bund af vandområde
Ekkolodsvisning med splitfrekvens
I ekkolodsvisningen med split frekvens viser de to sider af
skærmen en graf i fuld visning med ekkolodsdata med
forskellige frekvenser.
BEMÆRK: Ekkolodsvisningen med split frekvens kræver brug
af en transducer med dobbeltfrekvens.
Ekkolodsvisning med split zoom
Ekkolodsvisningen med opdelt zoom viser en graf i fuld visning
af ekkolodsaflæsninger og en forstørret del af grafen på den
samme skærm.
Garmin ClearVü Ekkolodsvisning
BEMÆRK: For at modtage Garmin ClearVü scanningsekkolod,
skal du have en kompatibel plotter eller fishfinder og en
kompatibel transducer. Gå til garmin.com/transducers for at se
oplysninger om kompatible transducere.
Garmin ClearVü ekkolod med høj frekvens leverer et detaljeret
billede af fiskeforholdene rundt om båden i en detaljeret visning
af de strukturer, som båden sejler hen over.
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.
Garmin ClearVü scanningsekkolodsteknologien udsender to
smalle stråler, der minder om formen på strålen i en
kopimaskine. Disse stråler giver et klarere, fotolignende billede
af, hvordan området under båden ser ud.
Ændring af ekkolodsvisning
1 På et kombinationsskærmbillede eller SmartMode layout med
ekkolod skal du vælge det vindue, der skal ændres.
2 Vælg MENU > Skift ekkolod.
3 Vælg en ekkolodsvisning.
Traditionel ekkolodsvisning
Der er flere tilgængelige visninger på fuld skærm, afhængigt af
den tilsluttede transducer.
Den Traditionel ekkolodsvisning på fuld skærm viser et større
billede af ekkolodsaflæsningerne fra en transducer.
Rækkevidden for dybdeskalaen langs højre side af skærmen
24
SideVü Ekkolodsvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller har indbygget SideVü
ekkolodsunderstøttelse. Hvis din model ikke har indbygget
Fishfinder ekkolod
SideVü ekkolod, skal du bruge et kompatibelt ekkolodsmodul og
en kompatibel SideVü transducer.
Hvis din model har indbygget SideVü ekkolod, skal du bruge en
kompatibel SideVü transducer.
SideVü scanningsekkolodsteknologien viser et billede af, hvad
der ligger ved siden af båden. Du kan bruge det som et
søgeværktøj til at finde strukturer og fisk.
Panoptix ekkolodsvisninger giver dig mulighed for at se hele
vejen rundt om båden i realtid. Du kan også se dine fødefisk
under vandet og stimer af fødefisk foran eller under båden.
LiveVü ekkolodsvisningerne viser bevægelse foran eller under
båden. Skærmen opdateres meget hurtigt og skaber
ekkolodsvisninger, der ligner live-video.
RealVü 3D ekkolodsvisningerne giver tredimensionelle visninger
af det, der befinder sig foran eller under båden. Skærmen
opdateres, hver gang transduceren foretager en fejebevægelse.
For at se alle fem Panoptix ekkolodsvisninger skal du have én
transducer, som viser de nedadrettede visninger, og en anden
transducer, som viser de fremadrettede visninger.
For at få adgang til Panoptix ekkolodsvisningerne skal du vælge
Ekkolod og vælge en visning.
LiveVü Nedadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning viser, hvad der befinder sig under
båden, og kan bruges til at se fødefiskestimer og fisk.
Venstre side af båden
Højre side af båden
Transduceren på fartøjet
Træer
Gamle dæk
Træstykker
Afstand fra bådens side
Vand mellem fartøjet og bunden
Panoptix nedadrettet visningshistorik i rullende ekkolodsvisning
SideVü scanningsteknologi
Båd
I stedet for en mere almindelig kegleformet stråle anvender
SideVü transduceren en flad stråle til at scanne vandet og
bunden på begge sider af båden.
Område
Spor
Drop shot-rig
Bund
LiveVü Fremadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver et todimensionelt billede af, hvad
der befinder sig foran båden, og kan bruges til at se
fødefiskestimer og fisk.
Måling af afstand på skærmen Ekkolod
Du kan måle afstanden mellem to punkter på SideVü
ekkolodsvisningen.
1 Fra en SideVü ekkolodsvisning skal du vælge .
2 Vælg en position på skærmen.
3 Vælg Mål.
Der vises en knappenål på skærmen på den valgte position.
4 Vælg en anden position.
Afstanden og vinklen fra knappenålen er vist i øverste
venstre hjørne.
TIP: Hvis du vil nulstille knappenålen og måle fra nålens aktuelle
position, skal du vælge Indstil reference.
Panoptix Ekkolodsvisninger
Du skal have en kompatibel transducer for at kunne modtage
Panoptix ekkolod.
Fishfinder ekkolod
Båd
Område
Fisk
Spor
Bund
RealVü 3D fremadrettet ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er foran transduceren. Denne visning kan bruges, når du
ligger stille, og du har brug for at se bunden og de fisk, der
nærmer sig båden.
25
Struktur
Fisk
FrontVü Ekkolodvisning
Farveforklaring
Båd
Panoptix FrontVü ekkolodsvisningen øger din opmærksomhed
på situationen ved at vise forhindringer under vandet, op til
91 meter (300 fod) foran båden.
Muligheden for effektivt at undgå fremadrettede kollisioner med
FrontVü ekkoloddet reduceres, hvis hastigheden overstiger 8
knob.
For at se FrontVü ekkolodsvisningen skal du installere og
tilslutte en kompatibel transducer, f.eks. en PS21 transducer. Du
skal muligvis opdatere transducersoftwaren.
Ping-indikator
Fisk
Bund
Område
RealVü 3D Down ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er under transduceren, og kan bruges, når du ligger stille og
vil se, hvad der er rundt om båden.
Panoptix LiveScope™ Ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver et livebillede af, hvad der befinder
sig foran eller under båden, og kan bruges til at se fisk og
strukturer.
Farveforklaring
Båd
Ekkolodsstråle
Område
Dybdeoplysninger
Ikke-bundfaste mål eller fisk
Bund af vandområde
Fisk
Bund
RealVü 3D historisk ekkolodsvisning
Denne ekkolodsvisning giver en tredimensionel visning af, hvad
der er bag båden, når den er i bevægelse, og viser hele
vandsøjlen i 3D fra bunden til vandoverfladen. Denne visning
bruges til at finde fisk.
Farveforklaring
Båd
Valg af ekkolodskilde
Område
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Hvis du bruger mere end én kilde til ekkolodsdata til en bestemt
ekkolodsvisning, kan du vælge, hvilken kilde der skal anvendes
til denne ekkolodsvisning. Hvis du f.eks. har to kilder til Garmin
Bund
26
Valg af transducertype
Før du kan vælge transducertype, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.
Denne plotter er kompatibel med en række ekstra transducere,
herunder Garmin ClearVü™ transducere, der findes på
garmin.com/transducers.
Hvis du vil tilslutte en transducer, som ikke fulgte med plotteren,
skal du muligvis indstille transducertypen, for at ekkoloddet kan
fungere korrekt.
1 I en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation > Transducermodeller.
2 Vælg den transducer, der skal ændres.
3 Vælg en funktion:
• Hvis transduceren findes på listen, vælges den.
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle (200/77 kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dob.frekv. (200/50 kHz).
Fishfinder ekkolod
ClearVü, kan du vælge den kilde, der skal bruges fra Garmin
ClearVü ekkolodsvisningen.
1 Åbn ekkolodsvisningen, som du vil ændre kilden for.
2 Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Kilde.
3 Vælg kilden til denne ekkolodsvisning.
Sådan omdøbes en ekkolodskilde
Du kan omdøbe en ekkolodskilde, så det bliver let at identificere
den. Du kan f.eks. bruge "Forstavn" som navn på transduceren i
bådens forstavn.
For at omdøbe en kilde skal du være i den pågældende kildes
ekkolodsvisning. Hvis du f.eks. vil omdøbe Garmin ClearVü
ekkolodskilden, skal du åbne Garmin ClearVü
ekkolodsvisningen.
1 Fra ekkolodsvisningen skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Kilde > Omdøb kilder.
2 Indtast navnet.
Oprettelse af et waypoint på skærmen
Ekkolod
1
2
3
4
I ekkolodsvisningen skal du vælge MENU > .
Vælg en position.
Vælg Nyt waypoint.
Rediger eventuelt waypointoplysningerne.
Pause i ekkolodsvisningen
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge .
Visning af ekkolodshistorik
Du kan rulle i ekkolodsvisningen for at se historiske
ekkolodsdata.
BEMÆRK: Ikke alle transducere gemmer historiske
ekkolodsdata.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du holde nede for at rulle
gennem historikken.
2 Vælg BACK for at forlade historikken.
Deling af ekkolod
Du kan få vist ekkolodsdata fra alle kompatible kilder på Garmin
marinenetværket. Du kan få vist ekkolodsdata fra et kompatibelt
ekkolodsmodul, f.eks. et GCV™ ekkolodsmodul. Desuden kan du
få vist ekkolodsdata fra andre plottere, som har et indbygget
ekkolodsmodul.
Hver plotter på netværket kan finde ekkolodsdata fra ethvert
kompatibelt ekkolodsmodul og enhver kompatibel transducer på
netværket, uanset hvor plotterne og transducerne er monteret
på båden. For eksempel kan du fra en 1022 enhed, som er
monteret bagerst på båden, få vist ekkolodsdata via en anden
GPSMAP enhed og Garmin ClearVü transducer, der er monteret
forrest på båden.
Når du deler ekkolodsdata, vil værdierne for nogle
ekkolodsindstillinger, f.eks. Område og Gain, blive synkroniseret
på tværs af alle enhederne på netværket. Værdierne for andre
ekkolodsindstillinger, f.eks. indstillingerne for Udseende,
synkroniseres ikke og skal konfigureres på hver enkelt enhed.
Desuden synkroniseres rullehastigheden for de forskellige
traditionelle og Garmin ClearVü ekkolodsvisninger for at gøre de
opdelte skærme mere sammenhængende.
BEMÆRK: Når man bruger flere transducere samtidig, kan det
skabe krydstale. Dette kan fjernes ved at justere
ekkolodsindstillingen for Interferens.
Justering af detaljeniveauet
Du kan kontrollere, hvor mange detaljer og hvor meget støj, der
vises på ekkolodsskærmen, enten ved at justere gain for
Fishfinder ekkolod
traditionelle transducere eller ved at justere lysstyrken for
Garmin ClearVü transducere.
Hvis du vil have vist et signal med højeste intensitet på
skærmen, kan du mindske gain eller lysstyrke for at fjerne støj
og signaler med mindre intensitet. Hvis du vil have vist alle
signaloplysninger, kan du øge gain eller lysstyrke for at se flere
oplysninger på skærmen. Dette øger også støjen og kan gøre
det sværere at genkende faktiske signaler.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU.
2 Vælg Gain eller Lysstyrke.
3 Vælg en funktion:
• Forøg eller reducer gain eller lysstyrke manuelt ved at
vælge Op eller Ned.
• Vælg en automatisk valgmulighed for at lade plotteren
justere gain eller lysstyrke automatisk.
Justering af område, gain og lysstyrke med
drejeknappen
På ekkolodsvisningerne Traditionel kan du justere gain og
område ved hjælp af drejeknappen. På ekkolodsvisningerne
ClearVü og SideVü kan du justere lysstyrken og området ved
hjælp af drejeknappen.
1 På ekkolodsvisningen skal du trykke på drejeknappen for at
skifte mellem Område og Gain eller Lysstyrke.
Den visuelle fremtoning af drejeknappen på skærmbilledet
angiver den indstilling, du justerer, og det aktuelle niveau.
2 Drej drejeknappen for at justere område, gain eller lysstyrke.
3 Tryk på og hold drejeknappen inde for at vende tilbage til
Automatisk-tilstand.
Justering af farveintensiteten
Du kan justere farveintensiteten og fremhæve interesseområder
på ekkolodsskærmen ved at justere farve-gain for traditionelle
transducere eller kontrasten for Garmin ClearVü og SideVü/
ClearVü transducere. Denne indstilling fungerer bedst, efter du
har justeret det detaljeniveau, der vises på skærmen, vha.
indstillingerne for gain eller lysstyrke.
Hvis du vil fremhæve mindre fiskemål eller vise et mål med
højere intensitet, kan du øge indstillingen for farve-gain eller
kontrast. Dette medfører mindre differentiering for signaler med
høj intensitet på bunden. Hvis du vil reducere signalets
intensitet, kan du reducere farve-gain eller kontrasten.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU.
2 Vælg en mulighed:
• Mens du er i Garmin ClearVü eller SideVü
ekkolodsvisningen, skal du vælge Kontrast.
• Mens du er i en Panoptix LiveVü ekkolodsvisning, skal du
vælge Farve-gain.
• Mens du er i en anden ekkolodsvisning, skal du vælge
Ekkolodsopsætning > Udseende > Farve-gain.
3 Vælg en mulighed:
• Forøg eller reducer farveintensiteten manuelt ved at
vælge Op eller Ned.
• Hvis du vil bruge standardindstillingen, skal du vælge
Standard.
Ekkolodsregistreringer
Registrering af ekkolodsvisningen
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Vælg MENU > Ekkolodsopsætning >
Ekkolodsregistrering > Registrer ekkolod fra en
ekkolodsvisning.
27
15 minutters ekkolodsregistrering bruger ca. 200 MB plads
på det isatte hukommelseskort. En individuel optagelse
slutter automatisk, når den når en størrelse på 4 GB. Du kan
registrere ekkolodsdata, indtil kortet er fyldt op.
Stop ekkolodsregistrering
Før du kan stoppe ekkolodsregistrering, skal du have sat den i
gang (Registrering af ekkolodsvisningen, side 27).
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Ekkolodsregistrering > Stop
registrering.
Sådan slettes en ekkolodsregistrering
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Ekkolodsregistreringer > Vis
optagelser.
3 Vælg en registrering.
4 Vælg Gennemse > Slet.
Afspilning af ekkolodsregistreringer
Før du kan afspille ekkolodsregistreringer, skal du downloade og
installere HomePort™ programmet og registrere ekkolodsdata på
et hukommelseskort.
1 Fjern hukommelseskortet fra enheden.
2 Sæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet en
computer.
Åbn
HomePort programmet.
3
4 Vælg en ekkolodsregistrering fra din enhedsliste.
5 Højreklik på ekkolodsregistreringen i den nederste rude.
6 Vælg Afspilning.
Traditionel Garmin ClearVüopsætning og
SideVü ekkolodsopsætning
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller og transducere.
BEMÆRK: Disse indstillinger gælder ikke for Panoptix
transducere.
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning.
Rullehastighed: Indstiller hastigheden, hvormed ekkoloddet
ruller fra højre til venstre (Indstilling af rullehastigheden,
side 28).
På lavt vand kan du vælge en langsommere rullehastighed
for at få oplysningerne til at stå på skærmen i længere tid. På
dybt vand kan du vælge en hurtigere rullehastighed.
Automatisk rullehastighed justerer rullehastigheden ud fra
bådens hastighed.
Støjreduktion: Reducerer interferens og mængden af støj på
ekkolodskærmen (Indstillinger for støjreduktion for ekkolod,
side 29).
Udseende: Konfigurerer ekkolodskærmens udseende
(Indstillinger for ekkolods udseende, side 29).
Alarmer: Indstiller ekkolodsalarmer (Ekkolodsalarmer,
side 29).
Avanceret: Konfigurerer forskellige indstillinger for
ekkolodsvisning og datakilder (Avancerede
ekkolodsindstillinger, side 30). Gælder ikke for Garmin
ClearVü eller SideVü ekkolodsvisninger.
Installation: Konfigurerer transduceren (Traditionel Garmin
ClearVü visning og SideVü
transducerinstallationsindstillinger, side 30).
28
Indstilling af zoomniveauet på visningen på ekkolodsskærmen
>
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Zoom >
Tilstand.
2 Vælg en mulighed:
• Angiv dybde og zoom automatisk ved at vælge
Automatisk.
Vælg om nødvendigt Indstil zoom for at ændre
zoomindstillingen. Vælg Vis opad eller Vis nedad for at
indstille dybdeområdet for det forstørrede område, og
vælg Zoom ind eller Zoom ud for at øge eller mindske
forstørrelsen af det forstørrede område.
• For at indstille dybdeområdet for det forstørrede område
manuelt skal du vælge Manuel.
Vælg om nødvendigt Indstil zoom for at ændre
zoomindstillingen. Vælg Vis opad eller Vis nedad for at
indstille dybdeområdet for det forstørrede område, og
vælg Zoom ind eller Zoom ud for at øge eller mindske
forstørrelsen af det forstørrede område.
• Hvis du vil forstørre et bestemt område af skærmen, skal
du vælge Forstør.
Vælg om nødvendigt Forstør for at øge eller mindske
forstørrelsesniveauet.
TIP: Du kan trække forstørrelsesboksen til en ny placering
på skærmen.
• Du kan zoome ind på ekkolodsdata fra bunddybden ved at
vælge Bundlås.
Vælg Interval for at justere dybden og placeringen af det
nederste låseområde, hvis det er nødvendigt.
Hvis du vil annullere zoom, skal du fjerne markeringen af
indstillingen Zoom.
Indstilling af rullehastigheden
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkolodsbilledet bevæger
sig hen over skærmen. En højere rullehastighed viser flere
detaljer, indtil der ikke er flere detaljer at vise, hvorefter den
begynder at udvide de eksisterende detaljer. Dette kan være
nyttigt ved bevægelse eller trolling, eller når du befinder dig i
meget dybt vand, hvor ekkoloddet lodder meget langsomt. En
lavere rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i
længere tid.
I de fleste situationer giver indstillingen Standard en god
balance mellem en hurtig billedrulning og mål, der er mindre
forvrængede.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Rullehastighed.
2 Vælg en funktion:
• Du kan justere rullehastigheden automatisk ved hjælp af
hastighed over grunden eller fart gennem vand ved at
vælge Automatisk.
Indstillingen Automatisk vælger en rullehastighed, der
passer til bådens hastighed, så mål i vandet tegnes i det
korrekte formatforhold og ser mindre forvrængede ud. Når
du ser Garmin ClearVü eller SideVü ekkolodsvisninger
eller leder efter strukturer, anbefales det at bruge
indstillingen Automatisk.
• Hvis du vil rulle hurtigere, skal du vælgeOp.
• Rul langsommere ved at vælge Ned.
Justering af området for dybde- eller breddeskala
Du kan justere området for dybdeskalaen for traditionelle og
Garmin ClearVüekkolodsvisninger og området for
breddeskalaen for SideVüekkolodsvisningen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk,
holdes bunden inden for den nedre eller yderste tredjedel af
Fishfinder ekkolod
ekkolodsskærmen. Det kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se et
bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller klipper.
Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det
område, du har indstillet.
1 Vælg MENU > Område fra en ekkolodsvisning.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Automatisk, hvis plotteren skal justere området
automatisk.
• Vælg Op eller Ned for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt.
TIP: Fra skærmen Ekkolod kan du vælge eller for
manuelt at justere områdets rækkevidde.
TIP: Når du får vist flere ekkolodsskærme, kan du vælge
SELECT for at vælge det aktive skærmbillede.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler og baggrundsoplysninger fra ekkolod.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med information om
måldybde og baggrundsoplysninger fra ekkolod.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med oplysninger om
måldybde.
echo-stræk: Tilpasser størrelsen af ekkoer på skærmbilledet og
gør det nemmere at se forskellige tilbagekast på
skærmbilledet.
Når mål er svære at se , gør echo-stræk måltilbagekastene
mere udtalte og nemmere at se på skærmbilledet. Hvis echostræk-værdien er for høj, blandes målene sammen. Hvis
værdien er for lav , er målene små og sværere at se.
Indstillinger for støjreduktion for ekkolod
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Støjreduktion.
Interferens: Justerer følsomheden med henblik på at reducere
effekterne fra interferens fra støjkilder i nærheden.
Du bør bruge den laveste interferensindstilling, som opnår
den ønskede forbedring, for at fjerne interferens fra
skærmen. Den bedste metode til at eliminere interferens er at
løse de installationsproblemer, som forårsager støj.
Farvegrænse: Skjuler dele af farvepaletten for at hjælpe med at
eliminere felter med svag clutter.
Ved at indstille farvegrænsen til farven for de uønskede
resultater, kan du eliminere visningen af uønskede resultater
på skærmen.
Udjævning: Fjerner støj, som ikke er en del af et normalt
ekkolodsresultat og justerer resultaternes udseende, f.eks.
bunden.
Når udjævning er indstillet til høj, forbliver der mere
lavniveaustøj, end når der bruges interferenskontrol, men
støjen er mere dæmpet pga. midling. Udjævning kan fjerne
pletter fra bunden. Udjævning og interferens fungerer godt
sammen til at eliminere lavniveaustøj. Du kan justere
indstillingerne for interferens og udjævning trinvis for at fjerne
uønsket støj fra skærmen.
Overflade støj: Skjuler overfladestøj for at undgå rod. Bredere
strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere mål, men kan
generere mere overfladestøj.
TVG: Indstiller den tidsvarierende gain, som kan reducere støj.
Denne styring anvendes med størst fordel i situationer, hvor
du ønsker at regulere og undertrykke clutter eller støj nær
vandoverfladen. Den giver samtidig mulighed for at vise mål
nær overfladen, som ellers ville være skjult eller forvrænget
af overfladestøj.
Indstillinger for ekkolods udseende
Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Udseende fra en
ekkolodsvisning.
Farveskala: Indstiller farveskalaen.
Farve-gain: Justerer farveintensiteten (Justering af
farveintensiteten, side 27).
A-Scope: Viser et lodret blinklys langs højre side af skærmen,
der med det samme viser rækkevidden til mål langs en skala.
Dybde linje: Viser en dybdelinje til hurtig reference.
Edge: Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at
få hjælp til at definere signalets hårdhed eller blødhed.
Fiskesymbol: Angiver, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikkebundfaste mål.
Fishfinder ekkolod
Du kan bruge echo-stræk og filterbredde samtidigt for at
opnå en foretrukken opløsning og støjreduktion. Med echostræk og filterbredde indstillet på lav, har skærmen den
højeste opløsning, men er mere modtagelig for støj. Med
echo-stræk indstillet på høj og filterbredde på lav, har
skærmen en lavere opløsning, men bredere mål. Med echostræk og filterbredde indstillet på høj, har skærmen den
laveste opløsning, men er mindst modtagelig for støj. Det
anbefales ikke at indstille echo-stræk på lav og filterbredde
på høj.
Overlay-data: Indstiller de data, der vises på skærmen Ekkolod.
Ekkolodsalarmer
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle
transducere.
Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Alarmer.
Du kan også åbne ekkolodsalarmer ved at vælge Indstillinger >
Alarmer > Ekkolod.
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.
Dybvand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.
FrontVü alarm: Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden
foran fartøjet er mindre end den angivne værdi, hvilket kan
hjælpe dig med at undgå at gå på grund (Indstilling afFrontVü
dybdealarm, side 31). Alarmen er kun tilgængelig med
Panoptix FrontVü transducere.
Vandtemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angivne temperatur.
Kontur: Indstiller en alarm til at blive udløst, når transduceren
registrerer et stort mål inden for den angivne dybde fra
vandoverfladen og fra bunden.
Fisk
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.
29
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.
Avancerede ekkolodsindstillinger
Fra en Traditionel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Avanceret.
Skift: Giver dig mulighed for at indstille det dybdeområde, som
ekkoloddet er fokuseret på. Dette giver dig mulighed for at
zoome i en højere opløsning i den fokuserede dybde.
Når skift anvendes, fungerer bundsporing muligvis ikke
effektivt, fordi ekkoloddet søger efter data i det dybdeområde,
som der fokuseres på, hvilket muligvis ikke omfatter bunden.
Brug af skift kan også påvirke rullehastigheden, fordi data
uden for dybdeområdet for de fokuserede område ikke
behandles, hvilket reducerer det tidsrum, det kræver at
modtage og vise data. Du kan zoome ind på det fokuserede
område, hvilket giver dig mulighed for at vurdere
målresultater mere nøjagtigt i en højere opløsning end blot
ved zoom.
Ndr gr søgresl: Begrænser søgningen efter bunden til den
valgte dybde, når indstillingen Område angives til
Automatisk. For at minimere den tid, det tager at finde
bunden, kan du vælge en dybde for at begrænse søgningen
efter bunden. Enheden søger ikke efter bunden dybere end
den valgte dybde.
Traditionel Garmin ClearVü visning og SideVü transducerinstallationsindstillinger
Fra en Traditionel Garmin ClearVü visning eller en SideVü
ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolodsopsætning >
Installation.
Sendehastighed: Indstiller tidsrummet mellem ekkoloddets
lyde. Hvis sendehastigheden øges, øges rullehastigheden,
men det kan også øge egen-interferensen.
Hvis sendehastigheden reduceres, øges afstanden mellem
sendeimpulserne, hvilket kan afhjælpe egen-interferens.
Denne valgmulighed er kun tilgængelig på en Traditionel
ekkolodsvisning.
Sendestyrke: Reducerer transducer-ringen tæt på overfladen.
En lavere sendestyrkeværdi reducerer transducer-ringen,
men kan også reducere styrken af det modtagne signal.
Denne valgmulighed er kun tilgængelig på en Traditionel
ekkolodsvisning.
Filterbredde: Definerer målets kanter. Et kortere filter definerer
målenes kanter men tillader muligvis også mere støj. Et
længere filter giver målene blødere kanter og kan også
reducere støj. Denne valgmulighed er kun tilgængelig på en
Traditionel ekkolodsvisning.
Vip til vstre/hjre: Ændrer SideVü visningsretningen fra venstre
til højre. Denne valgmulighed er kun tilgængelig på en
SideVü ekkolodsvisning.
Gend. fabriksindsl. ekklod: Gendanner ekkolodsindstillingen til
fabriksindstillingsværdierne.
Transducer-diagnost: Viser detaljer om transducer.
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken
enhed og transducer der anvendes.
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.
Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til
anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold.
Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en
højere frekvens.
Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der gør det
muligt for fiskeren at se flere mål, men det kan også generere
mere overfladestøj og reducere kontinuiteten på bundsignalet
ved barske havforhold. Bredere strålebredder genererer større
30
ekkostyrke for fiskebuer, hvilket er ideelt ved lokalisering af fisk.
Bredere strålebredder er også bedre ved store vanddybder, da
den lave frekvens trænger bedre ned på større dybder.
CHIRP-frekvenser giver dig mulighed for at løbe igennem en
række frekvenser, hvilket resulterer i en bedre målseparation på
dybt vand. CHIRP kan bruges til tydelig identificering af mål,
f.eks. individuelle fisk i en stime, og til anvendelser på dybt
vand. CHIRP giver generelt et bedre resultat end ved brug af
enkeltfrekvenser. Da nogle fiskemål kan være tydeligere ved
brug af en fast frekvens, bør du overveje dine mål og
vandforholdene, når du bruger CHIRP-frekvenser.
Nogle transducere giver også mulighed for at tilpasse
forudindstillede frekvenser for hvert transducerelement, hvilket
gør det muligt at ændre frekvensen hurtigt vha.
forudindstillingerne, efterhånden som vandet og dine mål
ændrer sig.
Samtidig visning af to frekvenser med split frekvens-visningen
gør det muligt for dig at se dybere med den lave frekvens og
samtidig se flere detaljer med den høje frekvens.
BEMÆRK
Vær altid opmærksom på lokale regler angående
ekkolodsfrekvenser. For eksempel i forbindelse med beskyttelse
af spækhuggerflokke kan det være forbudt at anvende
frekvenser mellem 50 til 80 khz inden for en afstand af ½ mil til
spækhuggerflokken. Det er dit ansvar, at du anvender enheden i
overensstemmelse med alle gældende love og vedtægter.
Valg af transducerfrekvens
BEMÆRK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkolodsvisninger og transducere.
Du kan vælge, hvilke frekvenser der skal vises på
ekkolodsskærmen.
BEMÆRK
Vær altid opmærksom på lokale regler om ekkolodsfrekvenser.
For eksempel i forbindelse med beskyttelse af
spækhuggerflokke kan det være forbudt at anvende frekvenser
mellem 50 til 80 khz inden for en afstand af ½ mil til
spækhuggerflokken. Det er dit ansvar, at du anvender enheden i
overensstemmelse med alle gældende love og vedtægter.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Frekvens.
2 Vælg en frekvens, som passer til dine behov og vanddybden.
Du kan få flere oplysninger under (Ekkolodfrekvenser,
side 30).
Sådan forudindstiller du en frekvens
BEMÆRK: Ikke tilgængeligt på alle transducere.
Du kan oprette en forudindstilling for at gemme en specifik
ekkolodsfrekvens, hvilket gør det muligt at ændre frekvens
hurtigt.
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Frekvens.
2 Vælg Administrer frekvenser > Ny forudindstilling.
3 Angiv en frekvens.
Aktivering af A-Scope
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig i
ekkolodsvisningerne Traditionel.
A-scope er en lodret blinkfunktion i højre side af visningen, som
viser, hvad der lige nu befinder sig under transduceren. Du kan
bruge a-scope til at identificere målresultater, som du kunne
være gået glip af, når ekkolodsdataene hurtigt løber hen over
skærmen, som når båden f.eks. bevæger sig med høj
hastighed. Den kan også være nyttig ved registrering af fisk tæt
på havbunden.
Fishfinder ekkolod
FrontVü alarm: Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden
foran fartøjet er mindre end den angivne værdi (Indstilling
afFrontVü dybdealarm, side 31). Den er kun tilgængelig
med Panoptix FrontVü transducere.
Ekkolodsopsætning: Justerer opsætningen af transduceren og
ekkolodsresultaternes udseende.
Rediger overlays: Justerer de data, der vises på skærmbilledet
(Tilpasning af dataoverlay, side 3).
Ovenstående a-scope viser registrering af fisk
og registrering
af en blød bund .
1 Vælg MENU > Ekkolodsopsætning > Udseende > AScope > Til fra en ekkolodsvisning.
2 Vælg en holdetid.
Du kan øge holdetiden for at øge det interval, inden for
hvilket ekkolodsresultater vises.
Panoptix ekkolodsopsætning
Justering af RealVü gennemløbshastigheden
Du kan opdatere, hvor hurtigt transduceren fejer frem og tilbage.
En hurtigere gennemløbshastighed giver et mindre detaljeret
billede, men skærmen opdateres hurtigere. En langsommere
gennemløbshastighed giver et mere detaljeret billede, men
skærmen opdateres langsommere.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for
ekkolodsvisningen RealVü 3D historisk.
1 Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Gnløbshastigh.
2 Vælg en funktion.
LiveVü Fremadrettet og FrontVü ekkolodsmenu
Fra LiveVü fremadrettet eller FrontVü ekkolodsvisning skal du
vælge MENU.
Gain: Styrer detaljerings- og støjniveauet, som vises på
ekkolodsskærmbilledet.
Hvis du vil se et signal med højeste intensitet på skærmen,
kan du mindske gain for at fjerne støj og signaler med mindre
intensitet. Hvis du vil se alle signaloplysninger, kan du øge
gain for at se flere oplysninger på skærmen. Dette øger også
støjen og kan gøre det sværere at genkende faktiske
signaler.
Dybdeområde: Justerer området for dybdeskalaen.
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk,
holdes bunden inden for den nedre del af ekkolodsskærmen.
Det kan være nyttigt ved registrering af en bund, som har
minimale eller moderate terrænændringer.
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se
et bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering
af en bund, som har store terrænændringer, f.eks. huller eller
klipper. Bunden vises på skærmen, så længe den er inden
for det område, du har indstillet.
Fremadrettet område: Justerer det fremadrettede
skalaområde.
Gør enheden i stand til automatisk at justere det
fremadrettede skalaområde i forhold til dybden. Ved manuelt
at justere området kan du få vist et bestemt område. Bunden
vises på skærmen, så længe den er inden for det område, du
har indstillet. Ved manuelt at reducere denne valgmulighed
kan effektiviteten af FrontVü alarm mindskes og således
reducere din reaktionstid i forhold til målinger af lav dybde.
Sendevinkel: Regulerer transducerens fokus i bagbord eller
styrbord side. Denne funktion er kun tilgængelig med RealVü
kompatible Panoptix transducere, som f.eks. PS30, PS31 og
PS60.
Send: Stopper sendingen fra den aktive transducer.
Fishfinder ekkolod
Indstilling af transducerens sendevinkel for LiveVü og
FrontVü
Denne funktion er kun tilgængelig med RealVü kompatible
Panoptix transducere, som f.eks. PS30, PS31 og PS60.
Du kan ændre transducerens sendevinkel for at rette
transduceren mod et bestemt interesseområde. Du kan f.eks.
justere transduceren til at følge en fødefiskestime eller fokusere
på et træ, når du passerer det.
1 Fra en LiveVü eller FrontVü ekkolodsvisning skal du vælge
MENU > Sendevinkel.
2 Vælg en mulighed.
Indstilling afFrontVü dybdealarm
ADVARSEL
FrontVü dybdealarmen er kun et værktøj til
situationsfornemmelse og forhindrer ikke grundstødning under
alle forhold. Fartøjsoperatøren har en forpligtelse til at garantere
sikker drift af fartøjet.
Alarmen er kun tilgængelig med Panoptix FrontVü transducere.
Du kan indstille en alarm til at lyde, når dybden er under et
angivet niveau. For at opnå de bedste resultater skal du indstille
stævnens offset ved at bruge en frontkollisionsalarm (Indstilling
af stævn offset, side 32).
1 Fra FrontVü ekkolodsvisningen skal du vælge MENU >
FrontVü alarm.
2 Vælg Til.
3 Indtast den dybde, fra hvilken alarmen skal udløses, og vælg
Fuldført.
På FrontVü skærmbilledet viser en dybdelinje den dybde, som
alarmen er indstillet til. Linjen er grøn, når du befinder dig på
sikker dybde. Linjen bliver gul, når du sejler hurtigere, end det
fremadrettede område giver dig tid til at reagere på (10
sekunder). Den bliver rød og afgiver en alarm, når systemet
registrerer en forhindring, eller hvis dybden er mindre end den
indtastede værdi.
FORSIGTIG
Muligheden for effektivt at undgå at støde på grund med
FrontVü ekkoloddet reduceres, hvis hastigheden overstiger 8
knob.
Indstillinger for LiveVü og FrontVü udseende
Fra en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekkolodsvisning kan du
vælge MENU > Ekkolodsopsætning > Udseende.
Farveskala: Indstiller farvepaletten.
Farve-gain: Justerer intensiteten af de farver, der vises på
skærmen.
Du kan vælge en højere farve-gain-værdi for at se mål højere
oppe i vandsøjlen. En højere farve-gain-værdi giver dig
samtidig mulighed for at skelne mellem lave
intensitetsresultater højere oppe i vandsøjlen, men det kan
medføre tab i skelnen af resultater i bunden. Du kan vælge
en lavere farve-gain-værdi, når målene er nær bunden, for at
få hjælp til at skelne mellem mål og resultater med høj
intensitet såsom sand, sten og mudder.
Spor: Indstiller, hvor længe sporet vises på skærmen. Sporet
viser målets bevægelse.
31
Bundfyld: Farver bunden brun for at kunne kende den fra
vandresultaterne.
Gitter overlay: Viser et gitter af rækkeviddelinjer.
Rul gn historik: Viser ekkolodshistorikken i en traditionel
ekkolodsvisning.
Indstillinger for RealVü udseende
Fra en RealVü ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Udseende.
Punktfarver: Angiver en anden farvepalette for
ekkolodsresultatpunkterne.
Bundfarver: Indstiller farveskalaen for bunden.
Bunddesign: Indstiller layoutet af bunden. Når du er på dybt
vand, kan du markere valgmuligheden Punkter og manuelt
indstille rækkevidden til en lavere værdi.
Farvetast: Viser en farveforklaring med de dybder, som
farverne repræsenterer.
Indstilling af stævn offset
For Panoptix transducere med fremadrettet visning kan du
indtaste et stævn offset for at kompensere for målingerne af
fremadrettet afstand ved transducerens monteringssted. Det gør
dig i stand til at få vist den fremadrettede afstand fra stævnen i
stedet for fra transducerens monteringssted.
Funktionen gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Fremadrettede og RealVü 3D Fremadrettede ekkolodsvisninger.
1 Måler den vandrette afstand fra transduceren til stævnen.
Panoptix transducerinstallationsindstillinger
Fra en Panoptix ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation.
Installationsdybde: Indstiller den dybde under vandlinjen, hvor
Panoptix transduceren er monteret. Ved at indtaste den
faktiske dybde, hvor transduceren er monteret, kan du opnå
en mere nøjagtig visuel præsentation af, hvad der er i vandet.
Stævn offset: Angiver afstanden mellem stævn- og fremadrettet
visning på Panoptix transducerens monteringssted. Dermed
kan du se den fremadrettede afstand fra stævnen i stedet for
fra transducerplaceringen.
Dette gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Fremadrettet og RealVü 3D Fremadrettet ekkolodsvisninger.
Strålebredde: Angiver Panoptix transducerstrålens bredde i
nedadrettet visning. Smalle strålebredder gør, at du kan se
dybere og længere væk. Bredere strålebredder gør, at du
kan se et større dækningsområde.
Dette gælder for Panoptix transducere i FrontVü, LiveVü
Nedadrettede og LiveVü Fremadrettede ekkolodsvisninger.
Brug AHRS: Giver de interne AHRS (Attitude Heading
Reference System) sensorer mulighed for at registrere
installationsvinklen for Panoptix transduceren automatisk.
Når indstillingen er deaktiveret, kan du indstille den specifikke
installationsvinkel for transduceren ved hjælp af indstillingen
Hældningvinkel. Mange fremadrettede transducere er
installeret ved en 45 graders vinkel, og de nedadrettede
transducere er installeret ved nul graders vinkel.
Vippet: Indstiller Panoptix ekkolodsvisningens retning, når den
nedadrettede transducer er installeret med kablerne pegende
mod bådens side.
Dette gælder for Panoptix transducere i LiveVü Nedadrettet,
RealVü 3D Nedadrettet og RealVü 3D Historisk
ekkolodsvisninger.
Kalibrer kompas: Kalibrerer det interne kompas i Panoptix
transduceren (Kalibrering af kompas, side 32).
Dette gælder for Panoptix transducere med et internt
kompas, såsom PS21-TR transduceren.
Retning: Styrer, om transduceren er i nedadgående eller
fremadgående installationstilstand. Indstillingen Automatisk
bruger AHRS-sensoren til at bestemme retningen.
Dette gælder for PS22 og LiveScope transducere.
Fokus: Justerer radarvisningen, så der kompenseres for lydens
hastighed i vand. Indstillingen Automatisk bruger vandets
temperatur til at beregne lydens hastighed.
Dette gælder for LiveScope transducere.
Gend. fabriksindsl. ekklod: Gendanner ekkolodsindstillingen til
fabriksindstillingsværdierne.
32
2 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation > Stævn offset.
3 Indtast den målte afstand, og vælg Fuldført.
På den aktuelle ekkolodsvisning skifter det fremadrettede
område den afstand, du har indtastet.
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere kompasset, skal transduceren være
installeret på akslen langt nok væk fra elmotoren til at undgå
magnetisk interferens, og den skal være nedsænket i vandet.
Kalibreringen skal være af en sådan kvalitet, at det interne
kompas aktiveres.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge kompasset, skal du montere
transduceren på hækken eller elmotorakslen. Kompasset
fungerer muligvis ikke, når du monterer transduceren på
motoren.
BEMÆRK: Det bedste resultat opnås ved at bruge en
kurssensor, såsom SteadyCast™ kurssensoren.
Retningssensoren viser retningen, som transduceren peger, i
forhold til båden.
BEMÆRK: Kompaskalibrering er kun tilgængelig for
transducere med et indbygget kompas som f.eks. PS21-TR
transduceren.
Du kan begynde at dreje båden, før kalibreringen, men du skal
rotere båden 1,5 gang under kalibreringen.
1 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation.
2 Vælg om nødvendigt Brug AHRS for at tænde for AHRSsensoren.
3 Vælg Kalibrer kompas.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Radar
ADVARSEL
Marineradaren udsender mikrobølgeenergi, der kan være
skadelig for mennesker og dyr. Før du starter
radartransmissionen, skal du kontrollere, at området omkring
Radar
radaren er ryddet. Radaren udsender en stråle ca. 12° over og
under en linje, der går vandret ud fra radarens midte.
Når radaren sender, må du ikke se direkte på den på tæt hold,
da øjnene er yderst følsomme over for elektromagnetisk energi.
Når du slutter din kompatible plotter til en valgfri Garmin
marineradar, f.eks. en GMR™ Fantom™ 6 radar eller en GMR 24
xHD, kan du få vist yderligere oplysninger om forholdene
omkring båden.
Radaren udsender en lille stråle af mikrobølgeenergi, når den
roterer, i et 360° mønster. Når den udsendte energi rammer et
mål, reflekteres noget af denne energi tilbage til radaren.
Radarfortolkning
Aflæsning og fortolkning af radarvisningen kræver øvelse. Jo
mere du anvender radaren, jo bedre bliver du til at stole på
radarvisningen, når du virkelig har brug for det.
Radaren kan være nyttig i mange situationer, for eksempel for at
undgå kollisioner, når du har begrænset sigtbarhed i mørkt eller
tåget vejr, og for at finde vej og se, hvad der befinder sig foran
dig samt hjælp til at finde fugle og fisk.
Radar overlay-funktionen kan hjælpe dig med at fortolke
radarvisningen nemmere, fordi den overlejrer radarresultater
oven på kortet. Det kan hjælpe dig med at se forskel på
radarresultater af en landmasse, bro eller regnsky. En visning af
AIS-fartøjer på et radar overlay kan også hjælpe dig med at
identificere funktioner på radarvisningen.
På nedenstående skærmbilleder er et radar overlay aktiveret.
Dette skærmbillede viser samtidig en videoafspilning. Nogle få
elementer kan nemt identificeres på radarsskærmen.
Land
Skib
Radar Overlay
Når du slutter plotteren til en valgfri Garmin marineradar, kan du
bruge overlejrede radaroplysninger på navigationskortet eller på
fiskekortet.
Data vises på radar overlay baseret på den senest anvendte
radartilstand, og alle indstillingskonfigurationer, der gælder for
radar overlay, gælder også for den senest anvendte
radartilstand.
Radar Overlay og justering af kortdata
Ved brug af Radar Overlay justerer plotteren radardata med
kortdata baseret på bådens kurs, der som standard er baseret
på data fra en magnetisk kurssensor, der er tilsluttet ved hjælp
af et netværk af typen NMEA 0183 eller NMEA 2000. Hvis ikke
en kurssensor er tilgængelig, bliver bådens kurs baseret på
GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angiver den retning, som båden bevæger sig
i, ikke den retning båden peger mod. Hvis båden driver tilbage
eller til siden på grund af strøm eller vind, er Radar Overlay
muligvis ikke justeret korrekt med kortdataene. Denne situation
kan undgås ved at anvende bådens kursdata fra et elektronisk
kompas.
Hvis bådens kurs er baseret på data fra en magnetisk
kurssensor eller en autopilot, kan kursdataene blive
kompromitteret på grund af forkert opsætning, mekanisk
Radar
funktionsfejl, magnetisk interferens eller andre faktorer. Hvis
kursdataene bliver kompromitteret, vises Radar Overlay muligvis
ikke korrekt på kortet.
Udsendelse af radarsignaler
BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager skifter radaren til
standby-tilstand, når den er varmet op. Det giver dig tid til at
kontrollere, at området rundt om radaren er ryddet, før
radartransmissionen starter.
1 Tilslut radaren som beskrevet i radarinstallationsvejledningen
med plotteren slået fra.
2 Slå plotteren til.
Hvis det er nødvendigt, varmer radaren op, og en nedtælling
alarmerer dig, når radaren er klar.
Vælg
Radar.
3
4 Vælg en radartilstand.
Der vises en nedtællingsmeddelelse, når radaren starter op.
5 Vælg MENU > Send radar.
Stop udsendelsen af radarsignaler
Fra en radarskærm skal du vælge MENU > Radar på
standby.
TIP: Tryk på > Radar på standby fra en hvilken som helst
skærm for at standse radartransmissionen.
Opsætning af tidsbestemt sending
Du kan indstille tidsintervaller, hvor radaren sender signaler eller
ej (standby) for at spare strøm.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i dobbelte
radartilstande.
1 Vælg MENU > Indstillinger for radar > Tidsbestemt
sending fra et radarskærmbillede.
2 Vælg Tidsbestemt sending for at aktivere indstillingen.
3 Vælg Standbytid, angiv tidsintervallet mellem
radarsignaludsendelser, og vælg Fuldført.
4 Vælg Sendetid, angiv varigheden af hver
radarsignaludsendelse, og vælg Fuldført.
Aktivering og justering af en send-ikke-zone for radar
Du kan angive områder, hvor radarscanneren ikke sender
signaler.
BEMÆRK: Radarmodellerne GMR Fantom og xHD2
understøtter to send ikke-zoner. De fleste andre GMR
radarmodeller understøtter én send ikke-zone. GMR 18 HD+
radarmodeller understøtter ikke send ikke-zoner.
1 Vælg MENU > Radaropsætning > Installation > Send-ikkezone fra et radarskærmbillede.
Send ikke-zonen er angivet af et skyggeområde på
radarskærmen.
2 Vælg Vinkel 1, og vælg den nye placering for den første
vinkel.
3 Vælg Vinkel 2, og vælg den nye placering for den anden
vinkel.
4 Vælg Fuldført.
5 Gentag om nødvendigt for den anden zone.
Sådan indstilles radarområdet
Radarsignalets rækkevidde angiver længden af det
impulssignal, der sendes og modtages af radaren. Efterhånden
som rækkevidden stiger, sender radaren længere impulser for at
kunne nå ud til fjerntliggende mål. Tættere mål, især regn og
bølger, afspejler også de længere impulser, som tilføjer støj på
skærmen Radar. Visning af oplysninger om mål med længere
rækkevidde kan også reducere den tilgængelige plads på
33
skærmen Radar til visning af oplysninger om mål med kortere
rækkevidde.
• Drej på knappen for at øge eller mindske området.
Tip til valg af radarrækkevidde
• Bestem, hvilke oplysninger du skal kunne se på
radarskærmbilledet.
Har du f.eks. brug for oplysninger om vejrforholdene i
nærheden eller mål og trafik, eller er du mere bekymret for
vejrforholdene længere væk?
• Vurder de omgivende forhold, som radaren bruges under.
Især i barsk vejr kan radarsignaler med længere rækkevidde
øge støjen på skærmen Radar og gøre det vanskeligere at
se oplysninger om mål med kortere rækkevidde.
Radarsignaler med kortere rækkevidde kan give dig mulighed
for bedre at kunne se oplysninger om objekter i nærheden,
når det regner, hvis indstillingen for regn-clutter er
konfigureret optimalt.
• Vælg den korteste effektive rækkevidde ud fra din
begrundelse for at bruge radaren og de aktuelle omgivende
forhold.
MotionScope™ Doppler radarteknologi
GMR Fantom radaren bruger Dopplereffekten til at opspore og
markere bevægelige mål for at undgå potentielle kollisioner,
finde fugleflokke og registrere vejrformationer. Dopplereffekten
er frekvensskiftet i radarekko forårsaget af målets relative
bevægelse. Det giver mulighed for øjeblikkelig registrering af
alle mål, der bevæger sig mod eller væk fra radaren.
MotionScope funktionen fremhæver bevægelige mål på
radarskærmen, så du kan navigere rundt mellem andre både
eller hårdt vejr eller mod fiskepladserne, hvor fuglene finder føde
ved overfladen.
De bevægelige mål er farvekodede, så du med et enkelt blik kan
se, hvilke mål der bevæger sig imod eller væk fra dig. På de
fleste farveskemaer angiver grøn, at målet bevæger sig væk fra
dig, og rød angiver, at målet bevæger sig hen imod dig.
På nogle modeller kan du også justere indstillingen M-Scopefølsomhed og ændre hastighedsgrænsen for målfremhævning.
En højere indstilling fremhæver langsommere mål, og en lavere
indstilling fremhæver kun hurtigere mål.
Definition af en delvis alarmzone
Før du kan definere grænserne for alarmzonen, skal du aktivere
en alarmzone (Aktivering af en alarmzone, side 34).
Du kan definere grænserne for en alarmzone, der ikke helt
omgiver din båd.
>
1 Vælg MENU > Indstillinger for radar > Alarm zone >
Hjørne 1 fra et radarskærmbillede.
2 Tryk og træk positionen for alarmzonens ydre hjørne .
3 Vælg Hjørne 2.
4 Vælg positionen for alarmzonens indre hjørne
definere bredden af alarmzonen.
5 Vælg Fuldført.
for at
MARPA
MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) giver dig mulighed
for at identificere og spore mål og anvendes primært til
undgåelse af kollisioner. Hvis du vil bruge MARPA, skal du
tildele en MARPA-markering til et mål. Radarsystemet sporer
automatisk det markerede objekt og giver dig oplysninger om
objektet, inklusive rækkevidde, pejling, hastighed, GPS-kurs,
nærmeste indsejling og tiden til nærmeste indsejling. MARPA
angiver status for hvert markeret objekt (indsamling, mistet,
sporing eller farlig), og plotteren kan udløse en kollisionsalarm,
hvis objektet kommer ind i din sikkerhedszone.
MARPA-målsymboler
Modtagelse af et mål. Koncentriske, stiplede grønne ringe
udstråler fra målet, mens radaren låser sig fast på det.
Et mål er blevet modtaget. En helt grøn ring angiver placering af
det mål, som radaren har låst sig fast på. En stiplet, grøn linje, der
er tilknyttet cirklen, angiver den beregnede kurs over grunden
eller GPS-kursen for målet.
Farligt mål er inden for rækkevidde. En rød ring blinker fra målet,
mens en lydalarm udløses, og en besked vises. Når alarmen er
blevet registreret, angiver en rød prik med en stiplet, rød linje
tilknyttet positionen og den beregnede kurs over grunden eller
GPS-kursen for målet. Hvis kollisionsalarmen i sikker zone er
blevet indstillet til Fra, blinker målet, men lydalarmen udløses
ikke, og alarmbeskeden vises ikke.
Mål er gået tabt. En helt grøn ring med et X igennem angiver, at
radaren ikke kunne låse sig fast på målet.
Aktivering af en alarmzone
Du kan aktivere en alarmzone for at blive advaret, når noget
kommer inden for en nærmere angivet afstand af din båd.
Vælg MENU > Indstillinger for radar > Alarm zone fra et
radarskærmbillede.
Definition af en cirkulær alarmzone
Før du kan definere grænserne for alarmzonen, skal du aktivere
en alarmzone (Aktivering af en alarmzone, side 34).
Du kan definere en cirkulær alarmzone, der helt omgiver din
båd.
>
1 Vælg MENU > Indstillinger for radar > Alarm zone >
Cirkel fra et radarskærmbillede.
2 Vælg positionen af den ydre cirkel for alarmzonen.
3 Vælg positionen for alarmzonens indre cirkel for at definere
bredden af alarmzonen.
34
Nærmeste indsejlingspunkt og tid til nærmeste indsejlingspunkt til
et farligt mål.
Tildeling af en MARPA-markering til et objekt
Før du kan anvende MARPA, skal du tilslutte en kurssensor og
en have et aktivt GPS-signal. Kurssensoren skal indeholde
NMEA 2000 parametergruppenummeret (PGN) 127250 eller
NMEA 0183 HDM- eller HDG-udgangssætninger.
1 Vælg et objekt eller en position fra et radarskærmbillede.
2 Vælg Find mål > MARPA-mål.
Fjernelse af en MARPA-markering fra et målobjekt
1 Vælg et MARPA-objekt fra radarskærmen.
2 Vælg MARPA-mål > Fjern.
Radar
Visning af oplysninger om et MARPA-markeret objekt
Du kan få vist rækkevidde, pejling, hastighed og andre
oplysninger om et MARPA-markeret objekt.
1 Vælg et målobjekt fra en radarskærm.
2 Vælg MARPA-mål.
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Du kan få vist og tilpasse udseendet af en liste over AIS- og
MARPA-trusler fra en hvilken som helst radarvisning eller Radar
Overlay.
1 På et radarskærmbillede skal du vælge MENU > Lag >
Andre fartøjer > Liste > Vis.
2 Vælg de typer af trusler, der skal medtages på listen.
Visning af AIS-fartøjer på skærmen Radar
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive
transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på skærmen
Radar. Hvis en indstilling (undtagen AIS-displayområde)
konfigureres for én radartilstand, anvendes indstillingen også på
alle andre radartilstande. De detaljer og beregnede
kursindstillinger, der er konfigureret for én radartilstand, gælder
for alle andre radartilstande og for Radar Overlay.
1 Fra en radarvisning eller radar-overlay skal du vælge MENU
> Andre fartøjer > AIS.
2 Vælg en funktion:
• For at indikere afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer
bliver vist, skal du vælge Visningsomr. og vælge en
afstand.
• For at få vist oplysninger om AIS-aktiverede fartøjer skal
du vælge Oplysninger > Vis.
• For at indstille den beregnede tid for kurs for AISaktiverede fartøjer skal du vælge Beregnet kurs og
indtaste tiden.
VRM og EBL
VRM (variable range marker) og EBL (electronic bearing line)
måler afstanden og pejlingen fra din båd til et målobjekt. På
skærmen Radar vises VRM som en cirkel, der er centreret på
din båds nuværende position, og EBL vises som en linje, der
starter ved din båds nuværende position og skærer VRM.
Skæringspunktet er målet for VRM og EBL.
Visning og justering af VRM og EBL
Du kan justere diameteren af VRM og vinklen af EBL, hvilket
flytter skæringspunktet af VRM og EBL. Den VRM og EBL, der
konfigureres for én tilstand, anvendes til alle andre
radartilstande.
1 Vælg MENU > Indstillinger for radar > VRM/EBL fra et
radarskærmbillede.
2 Vælg pilene på VRM/EBL knappen for at justere VRM/EBL.
3 Vælg en ny placering for skæringspunktet for VRM og EBL
4 Vælg Fuldført
Måling af rækkevidde og pejling til et målobjekt
Før du kan justere VRM og EBL, skal du have dem vist på
radarskærmen (Visning og justering af VRM og EBL, side 35).
1 Vælg målplaceringen fra et radarskærmbillede.
2 Vælg Mål.
Rækkevidden og pejlingen til målplaceringen vises i
skærmens øverste venstre hjørne.
Ekkospor
Ekkospor-funktionen giver dig mulighed for at følge fartøjs
bevægelser på radarskærmen. Når et fartøj bevæger sig, kan du
se et svagt spor
af fartøjets hækbølge. Du kan ændre det
tidsrum, hvor sporet vises.
Radar
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil de indstillinger,
der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske eller måske
ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller radar overlay.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på xHD open
array- eller HD/HD+ radome-modeller.
Aktivering af ekkospor
Vælg MENU > Indstillinger for radar > Ekkospor > Skærm
fra et radarskærmbillede.
Justering af længden på ekkospor
1 Vælg MENU > Indstillinger for radar > Ekkospor > Tid fra
et radarskærmbillede eller radar-overlay.
2 Vælg sporets længde.
Rydde ekkospor
Du kan fjerne ekkosporene fra radarskærmen for at gøre
skærmen mindre rodet.
Vælg MENU > Indstillinger for radar > Ekkospor > Ryd
spor fra et radarskærmbillede.
Optimering af radarvisningen
Du kan justere indstillingerne for radarvisningen af hensyn til
reduceret radar-clutter og forøget nøjagtighed.
BEMÆRK: Du kan optimere radarvisningen for hver
radartilstand.
1 Vælg et radarområde (Sådan indstilles radarområdet,
side 33).
2 Gendan standardværdien for gain-indstillingen (Automatisk
justering af gain på skærmen Radar, side 35).
3 Juster gain-indstillingen manuelt (Manuel justering af gain på
skærmen Radar, side 35).
Radar-gain og clutter
Automatisk justering af gain på skærmen Radar
Den automatiske gain-indstilling for hver radartilstand er
optimeret til den pågældende tilstand og kan variere fra den
automatiske gain-indstilling, der bruges for en anden tilstand.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den gainindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
Radar overlay.
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle
radarmodeller.
1 Vælg MENU > Gain fra radarvisning eller Radar Overlay.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Auto lav eller Auto høj for at indstille gain
automatisk, hvis forholdene ændrer sig.
• Vælg Auto fugl for at indstille gain automatisk til at vise
fugle over vandoverfladen.
BEMÆRK: Denne valgmulighed er ikke tilgængelig på
xHD open array- eller HD/HD+ radome-modeller.
Manuel justering af gain på skærmen Radar
Du kan manuelt justere gain, så du opnår optimal radarydeevne.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den gainindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
35
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
Radar overlay.
1 Vælg MENU > Gain fra radarvisning eller Radar Overlay.
2 Vælg Op for at hæve gain, indtil lyspletter vises på tværs af
skærmen Radar.
Data på skærmen Radar opdateres med få sekunders
mellemrum. Som resultat deraf vises effekten fra den
manuelle justering af gain ikke med det samme. Juster gain
langsomt.
3 Vælg Ned for at sænke gain, indtil pletterne forsvinder.
4 Hvis både, land eller andre mål er inden for området, skal du
vælge Ned for at sænke gain, indtil målene begynder at
blinke.
5 Vælg Op for at hæve gain, indtil bådene, land eller andre mål
vises oplyst på skærmen Radar.
6 Minimer forekomsten af nærliggende, store objekter, hvis det
er nødvendigt.
7 Minimer forekomster af sidesløjfe-ekkoer, hvis det er
nødvendigt.
Minimering af interferens fra nærliggende, store objekter
Nærliggende mål af betydelig størrelse, som f.eks. moler, kan få
et meget klart billede af målet frem på skærmen Radar. Dette
billede kan skjule mindre objekter, der er i nærheden.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den gainindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
Radar overlay.
1 Vælg MENU > Gain fra radarvisning eller Radar Overlay.
2 Vælg Ned for at sænke gain, indtil de mindre mål er klart
synlige på skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere nærliggende store
objekter, kan interferens få mindre eller mere fjerntliggende
mål til at blinke eller forsvinde fra skærmen Radar.
Minimering af sidesløjfe-interferens på skærmen Radar
Sidesløjfe-interferens kan danne en stribe ud fra et mål i et
halvcirkelformet mønster. Sidesløjfe-effekter kan undgås ved at
reducere gain eller reducere radarrækkevidden.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den gainindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
Radar overlay.
1 Vælg MENU > Gain fra radarvisning eller Radar Overlay.
2 Vælg Ned for at sænke gain, indtil det halvcirkelformede,
stribede mønster forsvinder fra skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere sidesløjfe-interferens,
kan mindre eller mere fjerntliggende mål begynde at blinke
eller forsvinde fra skærmen Radar.
Automatisk justering af hav-clutter på skærmen Radar
Du kan indstille plotteren til automatisk justering af cluttervisning der er forårsaget af skiftende havforhold.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den havclutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand,
måske eller måske ikke kunne anvendes for andre
radartilstande eller radar-overlay.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner og indstillinger er tilgængelige på
alle radar- og plottermodeller.
1 Vælg MENU > Sø-clutter fra et radarskærmbillede eller
Radar Overlay.
2 Vælg Forudindstillinger eller Automatisk.
3 Vælg en indstilling, der afspejler de aktuelle havforhold.
Ved brug af en kompatibel radarmodel, justerer plotteren
automatisk hav-clutter ifølge havforholdene.
36
Manuel justering af hav-clutter på skærmen Radar
Du kan justere clutterens forekomst, så den passer til
omskiftelige havforhold. Hav-clutter-indstillingen påvirker
forekomsten af nærliggende clutter og mål mere, end det
påvirker forekomsten af fjerntliggende clutter og mål. En højere
hav-clutter-indstilling reducerer forekomsten af clutter, der
skyldes nærliggende bølger, men den kan også reducere eller
eliminere forekomsten af nærliggende mål.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den havclutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand,
måske eller måske ikke kunne anvendes for andre
radartilstande eller radar-overlay.
1 Vælg MENU > Sø-clutter fra et radarskærmbillede eller
Radar Overlay.
2 Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af
hav-clutter, indtil andre mål er klart synlige på
radarskærmbilledet.
Clutter, der skyldes havforhold, kan stadig være synligt.
Justering af regn-clutter på skærmen Radar
Du kan justere forekomsten af clutter, der skyldes regn.
Reduktion i radarområdet kan også minimere støj fra regn
(Sådan indstilles radarområdet, side 33).
Regn-clutter-indstillingen påvirker forekomsten af nærliggende
regn-clutter og mål mere, end det påvirker forekomsten af
fjerntliggende regn-clutter og mål. En højere regn-clutterindstilling reducerer forekomsten af clutter, der skyldes regn i
nærheden, men den kan også reducere eller eliminere visningen
af nærliggende mål.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar vil de regn-clutterindstillinger, der er konfigureret til brug i én radartilstand, måske
eller måske ikke kunne anvendes for andre radartilstande eller
radar-overlay.
1 Vælg MENU > Indstillinger for radar > Regn-clutter fra et
radarskærmbillede.
2 Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af
nærliggende regn-clutter, indtil andre mål er klart synlige på
radarskærmbilledet.
Clutter, der skyldes regn, kan stadig være synligt.
Reduktion af krydstale-clutter på skærmen Radar
Du kan reducere tilstedeværelsen af clutter, der forårsages af
interferens fra en anden radarkilde i nærheden, når indstillingen
Krydstaleundertrykkelse er aktiveret.
BEMÆRK: Afhængigt af den anvendte radar, vil den indstilling
for krydstaleundertrykkelse, der er konfigureret til brug i én
radartilstand, måske eller måske ikke kunne anvendes for andre
radartilstande eller Radar overlay.
Vælg MENU > Radaropsætning > Krydstale u.tr. fra
radarskærm eller radar-overlay.
Menuen Indstillinger for radar
Vælg MENU > Indstillinger for radar fra et radarskærmbillede.
MotionScope™: Bruger Dopplereffekten til at opspore og
markere bevægelige mål for at undgå potentielle kollisioner,
finde fugleflokke og registrere vejrinformationer
(MotionScope™ Doppler radarteknologi, side 34). Denne
funktion er kun tilgængelig på Fantom modeller.
Impulsudvidelse: Øger varigheden af sendeimpulsen, hvilket
hjælper med at maksimere den energi, der dirigeres direkte
mod mål. Det bidrager til at forbedre registreringen og
identifikationen af mål. Denne funktion findes kun på xHD
radome- og xHD2 open array-modeller.
Målstørrelse: Justerer størrelsen af mål ved at regulere
behandlingen af pulskompression. Vælg mindre mål for at
opnå et skarpt radarbillede i høj opløsning. Vælg større mål
for at få vist større ekkoer for punktmål som f.eks. både og
bøjer. Denne funktion er kun tilgængelig på Fantom modeller.
Radar
Ekkospor: Giver dig mulighed for at følge fartøjs bevægelser på
radarskærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig på xHD
open array- eller HD/HD+ radome-modeller.
Regn-clutter: Reducerer clutter forårsaget af regn (Justering af
regn-clutter på skærmen Radar, side 36).
VRM/EBL: Viser VRM-cirklen (variable range marker) og EBL
(electronic bearing line) for at give dig mulighed for at måle
afstanden og pejlingen fra din båd til et målobjekt (VRM og
EBL, side 35).
Alarm zone: Angiver en sikker zone rundt om båden og
aktiverer en lydalarm, når noget kommer ind i zonen
(Aktivering af en alarmzone, side 34).
Tidsbestemt sending: Bidrager til at spare strøm ved at
udsende radarsignaler med faste intervaller.
Menuen Radaropsætning
Vælg MENU > Radaropsætning fra et radarskærmbillede.
Kilde: Vælg radarkilden, når mere end én radar er tilsluttet
netværket.
Diagramvisning: Viser diagrammet under radarbilledet. Når
aktiveret vises menuen Lag.
Retning: Indstiller radardisplayets perspektiv.
Krydstale u.tr.: Reducerer forekomsten af clutter, der skyldes
interferens fra en anden nærliggende radarkilde.
Rotationshast.: Angiver den foretrukne hastighed, radaren
roterer med. Indstillingen Høj hastighed kan bruges til at øge
opdateringshastigheden. I nogle situationer roterer radaren
automatisk ved den normale hastighed for at forbedre
registrering, f.eks. hvis der vælges en længere afstand, eller
hvis der bruges MotionScope eller dobbelt rækkevidde.
Udseende: Indstiller farveskema, hastighed fremad og
navigationskortets udseende.
Installation: Giver dig mulighed for at konfigurere radaren for
installationen, som f.eks. at sætte bådens stævn og antennen
i parkeringsposition.
Indstillinger for radarvisning
Vælg MENU > Radaropsætning > Udseende fra en
radarskærm.
BEMÆRK: Disse indstillinger er ikke gældende for radaroverlay.
Baggrundsfarve: Indstiller farven for baggrunden.
Køleskab Farve: Indstiller farveskalaen for radarresultater.
Hastighed fremad: Ændrer automatisk din nuværende position
ned mod bunden af skærmen når din hastighed øges. Indtast
din tophastighed for at få det bedste resultat.
Kurslinje: Du kan se en udvidelse fra bådens bov i sejlretningen
på radarskærmbilledet.
Områderinge: Viser områderinge, der kan hjælpe dig med at
visualisere afstande på skærmen Radar.
Pejlering: Viser en pejling i forhold til din kurs eller baseret på
en nordreference for at hjælpe dig med at bestemme
pejlingen til et objekt, der vises på radarskærmbilledet.
Navigationslinjer: Viser den kurs, du har angivet, ved hjælp af
Lav rute til, Auto guidning eller Gå til.
Waypoints: Viser waypoints på radarskærmbilledet.
Indstillinger ved radarinstallation
Stævn på båd: Kompenserer for den fysiske placering af
radaren, når den ikke befinder sig på bådens akse
(Forskydning på bådens stævn, side 37).
Antennekonfiguration: Angiver størrelsen af radarantennen og
angiver den position, hvor radaren stopper (Indstilling af en
brugerdefineret parkeringsposition, side 37).
Autopilot
Send-ikke-zone: Angiver det område, inden for hvilket radaren
ikke udsender signaler (Aktivering og justering af en sendikke-zone for radar, side 33).
Forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
Måling af den potentielle forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
1 Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et
stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2 Mål målpejlingen på radaren.
3 Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du indstille
forskydningen på bådens stævn.
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Før du kan indstille forskydningen på bådens stævn, skal du
måle forskydningen på bådens stævn.
Indstillingen af forskydning på bådens stævn, der er konfigureret
til brug i én radartilstand, gælder for alle andre radartilstande og
Radar Overlay.
1 Vælg MENU > Radaropsætning > Installation > Stævn på
båd fra en radarskærm eller radar-overlay.
Vælg
Op eller Ned nede for at justere forskydningen.
2
Indstilling af en brugerdefineret parkeringsposition
Antennen stoppes som standard vinkelret på soklen, når den
ikke drejer rundt. Du kan justere denne position.
1 Fra radarskærmen skal du vælge MENU > Radaropsætning
> Installation > Antennekonfiguration >
Parkeringsposition.
2 Brug bjælken til at justere antennens position, når den
stoppes, og vælg BACK.
Valg af en anden radarkilde
1 Vælg en funktion:
• Vælg MENU > Radaropsætning > Kilde fra en
radarskærm eller radar-overlay.
• Vælg Indstillinger > Kommunikation > Foretrukne
kilder > Radar.
2 Vælg radarkilde.
Ændring af radartilstand
1 Fra en kombinationsskærm eller SmartMode layout med
radar, skal du vælge MENU > Skift radar.
2 Vælg en radartilstand.
Autopilot
ADVARSEL
Du kan kun bruge autopilotfunktionen ved en station, der er
installeret ved siden af en manøvrepult, et gashåndtag og en
manøvrebetjeningsenhed.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af
din båd.
Lær at betjene autopiloten på roligt og åbent vand uden
faremomenter.
37
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
Autopilotsystemet justerer løbende styringen af din båd for at
fastholde en konstant kurs (Hold kursen). Systemet giver også
mulighed for manuel styring og en lang række tilstande med
automatiske styrefunktioner og -mønstre.
Når plotteren har forbindelse til et kompatibelt Garmin
autopilotsystem, kan du aktivere og styre autopiloten fra
plotteren.
For at få oplysninger om kompatible Garmin autopilotsystemer
kan du gå til garmin.com.
Åbning af autopilot-skærmbilledet
Før du kan åbne autopilot-skærmbilledet, skal du have en
kompatibel autopilot Garmin installeret og konfigureret.
Vælg A/V, målere/kontr, > Autopilot.
Skærmbilledet Autopilot
kompas, kan data blive leveret uregelmæssigt og forårsage
store forsinkelser. Autopiloten har brug for rettidige oplysninger
og kan derfor sjældent bruge tredjeparts GPS-kompasdata til
GPS-position eller -hastighed. Hvis der anvendes et tredjeparts
GPS-kompas, vil autopiloten sandsynligvis jævnligt rapportere
tab af navigationsdata og hastighedskilde.
Du kan vælge din foretrukne kilde, hvis du har mere end én kilde
til kurs. Kilden kan være et kompatibelt GPS-kompas eller en
magnetisk kurssensor.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Foretrukne kilder
2 Vælg en kilde.
Hvis den valgte kilde til kurs er utilgængelig, viser
autopilotskærmbilledet ingen data.
Radaroverlaylinje
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle
autopilotmodeller.
Autopilot-tilstand
Aktiverer Hold kursen
Styrer til venstre
Faktisk kurs
Faktisk kurs
Tilsigtet kurs (kursen, autopiloten styrer mod)
Faktisk kurs (i standbyfunktion)
Tilsigtet kurs (aktiveret)
Indikator for rorposition (denne funktion er kun tilgængelig, når en
rorsensor er tilsluttet).
Justering af trinstyringstrin
1 På skærmbilledet Autopilot skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Trinstr. i drejn..
Vælg
et trin.
2
Indstilling af strømsparer
Indikator for rorposition (kun tilgængelig, når en rorsensor er
tilsluttet).
Tilsigtet kurs (kursen, autopiloten styrer mod)
Styrer til højre
Aktiverer styringsmønstret
Åbner hele autopilotskærmbilledet og -menuen
Aktivering af autopiloten
Når du aktiverer autopiloten, tager autopiloten kontrollen over
roret og styrer båden for at fastholde din kurs.
På et hvilket som helst skærmbillede skal du vælge Slå til.
Din tilsigtede kurs vises i midten af skærmen Autopilot.
Du kan justeret niveauet af roraktivitet.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælg MENU >
Konfiguration af autopilot > Opsætn. strømtilstand >
Strømsparer.
2 Vælg en procentdel.
Valg af en højere procentdel reducerer roraktiviteten og kurs
nøjagtigheden. Jo højere procentdel des mere afviger
kursen, før autopiloten korrigerer den.
TIP: Ved omskiftelige havforhold ved lav hastighed vil en
forøgelse af procentdelen for Strømsparer reducere
roraktiviteten.
Justering af kursen med roret
Aktivering af Shadow Drive™
Før du kan styre båden ved hjælp af tasterne i bunden af
autopilotskærmbilledet, skal du først aktiveret autopiloten
(Aktivering af autopiloten, side 38).
• Vælg <1° eller 1°> for at udføre et enkelt 1° sving.
• Vælg <<10° eller 10°>> for at udføre et enkelt 10° sving.
• Hold <1° eller + 1°> nede for at udføre et
hastighedskontrolleret sving.
Båden fortsætter med at dreje, indtil du slipper tasten.
BEMÆRK: Denne Shadow Drive funktion er ikke tilgængelig på
alle autopilotmodeller.
Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Konfiguration af autopilot > Shadow Drive > Aktiveret.
Valg af foretrukken kilde til kurs
BEMÆRK
For at opnå det bedste resultat skal du bruge autopilot-CCU’ens
interne kompas som kilde til kurs. Anvendes et tredjeparts GPS38
BEMÆRK: Du skal aktivere Shadow Drive funktionen, før du
kan justere kursen ved hjælp af roret (Aktivering af Shadow
Drive™, side 38).
Styr båden manuelt med autopiloten slået til.
Autopiloten aktiverer Shadow Drive funktion.
Når du slipper roret og manuelt opretholder en bestemt kurs i
få sekunder, fortsætter autopiloten med at holde kursen på
den nye kurs.
Justering af kursen med chart-plotteren i trinvis
styretilstand
Autopilot
• Hold <<10° eller 10°>> nede for at udføre en sekvens på 10°
sving.
Styremønstre
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et
mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer.
Autopiloten kan styre båden i forudindstillede mønstre til fiskeri,
og den kan også udføre andre specialmanøvrer såsom Udrejninger og Williamson's turn.
Sådan følger du U-svingsmønstret
Du kan bruge u-svingsmønstret til at vende båden 180 grader
og opretholde den nye kurs.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > U-drejning.
2 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Kløverblad.
2 Hvis det er nødvendigt, vælg Længde, og vælg en afstand.
3 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Sådan indstilles og følges et søgemønster
Du kan bruge søgemønstret til at styre båden i større og større
cirkler udad fra det aktive waypoint, så der dannes et
spiralmønster. Når du påbegynder søgemønstret, driver
autopiloten båden til det aktive waypoint og påbegynder
mønstret.
Du kan justere afstanden mellem hver cirkel i spiralen.
Standardafstanden mellem cirklerne er 20 m (50 fod).
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Søg.
2 Hvis det er nødvendigt, vælg Søgeafstand, og vælg en
afstand.
3 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Sådan indstilles og følges cirkelmønstre
Annullering af et styremønster
Du kan bruge cirkelmønstre til at styre båden i en konstant
cirkel, i en specificeret retning og efter et specificeret
tidsinterval.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Cirkler.
Hvis
det er nødvendigt, vælg Tid, og vælg et det tidsrum,
2
hvor autopiloten skal styre en hel cirkel.
3 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
• Styr båden fysisk.
BEMÆRK: Shadow Drive skal være aktiveret for at annullere
et styremønster ved at styre båden fysisk.
• Vælg eller for at annullere et mønster ved hjælp af
trinstyrefunktion.
• Vælg Standby.
Sådan indstilles og følges zigzagmønstre
Aktivering af autopilotens betjeningsknapper
på et Garmin ur
Du kan bruge zigzagmønster til at styre båden fra bagbord til
styrbord og tilbage inden for et specificeret tidsrum og vinkel på
tværs af din aktuelle kurs.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Zigzag.
2 Hvis det er nødvendigt, vælg Amplitude, og vælg en grad.
3 Hvis det er nødvendigt, vælg Periode, og vælg tidslængde.
4 Vælg Slå Zigzag til.
Du kan styre Garmin autopiloten med et kompatibelt Garmin ur.
Gå til garmin.com for at finde en liste over kompatible Garmin
ure.
BEMÆRK: Smart-notifikationer er ikke tilgængelige på dit ur,
når autopilotens fjernbetjening er aktiveret.
1 Vælg Kommunikation > Trådløse enheder > Connect IQ™
apps > Autopilot-kontrol > Aktivér > Ny forbindelse.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan følger du mønsteret for Williamson's turn
Du kan buge mønstret Williamson's turn til at dreje båden
omkring med henblik på at sejle langs det sted, hvor mønstret
for Williamson's turn blev påbegyndt. Mønstret for Williamson's
kan anvendes i situationer med mand over bord.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Williamson's turn.
2 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Sådan følger du et kredsløbsmønster
Du kan bruge kredsløbsmønstret til at styre båden i en konstant
cirkel rundt om det aktive waypoint. Størrelsen af cirklen
defineres af din afstand fra det aktive waypoint, når du
påbegynder kredsløbsmønstret.
1 Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU >
Mønsterstyring > Kredsløb.
2 Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Sådan indstilles og følges kløverbladsmønstre
Du kan bruge kløverbladsmønstret til at få båden til at passere
et aktivt waypoint gentagne gange. Når du påbegynder
kløverbladsmønstret, driver autopiloten båden til det aktive
waypoint og påbegynder kløverbladsmønstret.
Du kan justere afstanden mellem waypoint og placeringen, hvor
autopiloten vender båden for at passere waypointet igen.
Standardindstillingen drejer båden i en afstand af 300 m
(1000 fod) fra det aktive waypoint.
Autopilot
Brugertilpasning af autopilotens knaphandlinger
Før du kan indstille autopilotens knaphandlinger, skal du
installere og konfigurere en kompatibel Garmin autopilot.
Du kan vælge op til tre autopilothandlinger, som dit Garmin ur
skal udføre.
BEMÆRK: De tilgængelige autopilothandlinger afhænger af den
installerede autopilot.
1 På plotteren skal du vælge Kommunikation > Trådløse
enheder > Connect IQ™ apps > Autopilot-kontrol >
Knappen Handlinger.
2 Vælg en knap.
3 Vælg en handling.
Reactor™ autopilotens fjernbetjening
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Du kan trådløst tilslutte en Reactor fjernbetjening til autopilot til
plotteren for at styre det kompatible Reactor autopilotsystem.
Der er flere oplysninger angående brug af fjernbetjeningen
under Reactor instruktioner til autopilotens fjernbetjening på
garmin.com
39
Parring af Reactor fjernbetjening til autopilot med en
plotter
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
2
3
4
5
> Trådløse fjernbetjeninger > Fjernbetjening til autopilot.
Vælg Aktivér, hvis det er nødvendigt.
Vælg Ny forbindelse.
Vælg > Pair with MFD på fjernbetjeningen.
Plotteren bipper og viser en bekræftelsesmeddelelse.
Vælg Ja på plotteren for at afslutte parringsprocessen.
Ændring af handlingstasternes funktioner for Reactor
autopilotens fjernbetjening
Du kan ændre de mønstre eller handlinger, der er tildelt Reactor
handlingstasterne til autopilotens fjernbetjening.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Trådløse fjernbetjeninger > Fjernbetjening til autopilot
> Knappen Handlinger.
2 Vælg en handlingstast, der skal ændres.
3 Vælg et mønster eller en handling, der skal tildeles en
handlingstast.
Opdatering af Reactor fjernbetjeningssoftwaren til
autopiloten
Du kan opdatere Reactor softwaren til fjernbetjeningen af
autopiloten ved hjælp af plotteren.
1 Indsæt et hukommelseskort i en kortlæser på computeren.
2 Gå til buy.garmin.com/p/636376, og vælg Software.
3 Vælg Download.
4 Læs og accepter betingelserne.
5 Vælg Download.
6 Vælg en placering, og vælg Gem.
7 Dobbeltklik på den downloadede fil.
8 Vælg Næste.
9 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
10 Isæt hukommelseskortet i kortstikket på plotteren.
11 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder
> Trådløse fjernbetjeninger > Fjernbetjening til autopilot
> Opdatér software.
Betjening af Force™ elmotor
ADVARSEL
Lad ikke motoren køre, når skruen ikke er under vand. Kontakt
med den roterende skrue kan medføre alvorlig personskade.
Brug ikke motoren i områder, hvor du eller andre personer i
vandet kan komme i kontakt med den roterende skrue.
Kobl altid motoren fra batteriet før rengøring eller
vedligeholdelse af skruen for at undgå personskade.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at
betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene
din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad
aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Lær at betjene autopiloten på roligt og åbent vand uden
faremomenter.
Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed
i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre
både.
FORSIGTIG
Når du bruger autopilotfunktionerne, skal du være forberedt på
pludselige stop, acceleration og sving.
40
Ved flytning eller anvendelse af motoren skal du være
opmærksom på risikoen for at hænge fast eller komme i klemme
i bevægelige dele, hvilket kan medføre personskade.
Ved flytning eller anvendelse af motoren skal du være
opmærksom på glatte overflader omkring motoren. Hvis du
falder under flytning eller anvendelse af motoren, kan det
medføre personskade.
Du kan tilslutte Force elmotoren til plotteren for at se og styre
motoren ved hjælp af plotteren.
Tilslutning til en elmotor
Du kan tilslutte plotteren trådløst til en kompatibel Garmin Force
elmotor på din båd for at styre elmotoren fra plotteren
1 Tænd plotteren og elmotoren.
2 Aktiver Wi‑Fi netværket på plotteren (Opsætning af det Wi‑Fi
trådløse netværk, side 6).
3 Sørg for, at denne plotter er vært for netværket (Ændring af
Wi‑Fi værten, side 6) .
4 På plotteren vælger du Indstillinger > Kommunikation >
Trådløse enheder > Garmin Trolling Motor.
5 På elmotorens display skal du trykke på tre gange for at
åbne parringstilstand.
på elmotorens display lyser blåt, når der søges efter
forbindelse til plotteren, og skifter til grønt, når forbindelsen er
oprettet.
Når plotteren og elmotoren er forbundet korrekt, skal du aktivere
elmotoroverlaylinjen for at styre motoren (Tilføjelse af
elmotorens betjeningselementer til skærmbilleder, side 40).
Tilføjelse af elmotorens betjeningselementer
til skærmbilleder
Når du har tilsluttet plotteren til elmotoren, skal du tilføje Force
elmotorbjælken til de forskellige skærme for at betjene
elmotoren.
1 Åbn en skærm, hvorfra du vil styre elmotoren.
2 Vælg en mulighed:
• Fra en kombinationsside eller SmartMode layout, skal du
vælge MENU > Rediger > Overlejringer.
• Fra et fuldt skærmbillede, skal du vælge MENU > Rediger
overlays.
VælgØverste
bjælke eller N. bjælke.
3
4 Vælg Elmotorbetjeningspanel.
Gentag disse trin for at tilføje elmotorens betjeningselementer til
alle de skærme, hvorfra du vil styre elmotoren.
Elmotorens betjeningsbjælke
Elmotorens betjeningsbjælke giver dig mulighed for at styre en
Force elmotor og se status for motoren.
Vælg et element for at aktivere det. Knappen lyser, når den er
valgt. Vælg elementet igen for at deaktivere det.
Batteristatus for elmotoren.
Tænder og slukker skruen.
Reducerer hastigheden.
Hastighedsindikator.
Øger hastigheden.
Aktiverer fartpiloten og holder den ved den aktuelle hastighed
over jorden (SOG).
Aktiverer skruen med fuld hastighed.
Status for elmotoren.
Betjening af Force™ elmotor
Aktiverer ankerlåsen, som bruger elmotoren til at holde din
position.
Styrer elmotoren.
Skubber i ankerlås ankerlåsens position frem, tilbage, til venstre
eller til højre.
Aktiverer Hold kursen (sæt og oprethold den aktuelle kurs).
Når elmotoren er i Hold kursen, vises en autopilotbjælke i elmotorbjælken.
Åbner indstillingerne for elmotoren.
Elmotorens indstillinger
Fra elmotorbjælken skal du vælge
.
Kalibrer: Kalibrerer elmotorens kompas (Kalibrering af
elmotorens kompas, side 41) og indstiller elmotorens
stævn-offset (Indstilling af stævn offset, side 41).
Ankerforstærkning: Indstiller elmotorens reaktion i
ankerlåstilstand. Hvis du vil have elmotoren til at være mere
sensitivt og bevæge sig hurtigere, skal du øge værdien. Hvis
motoren bevæger sig for meget, skal du mindske værdien.
Nav.følsomhed: Indstiller elmotorens reaktion under navigation.
Hvis du vil have elmotoren til at være mere sensitivt og
bevæge sig hurtigere, skal du øge værdien. Hvis motoren
bevæger sig for meget, skal du mindske værdien.
Hold kurs-tilstand: Indstiller Hold kurs-tilstanden. Indstillingen
Justering af fartøj forsøger at holde båden i samme retning.
Indstillingen Gå til forsøger at navigere i en lige linje i den
ønskede retning.
Autotænd: Tænder for elmotoren, når du sætter strøm til
systemet.
Prop.opbev.side: Indstiller, til hvilken side af elmotoren, skruen
drejer, når elmotoren opbevares. Dette er nyttigt, når du
opbevarer andre ting i nærheden af den opbevarede skrue.
Genvejstaster: Giver mulighed for, at genvejstasterne på
elmotorens fjernbetjening kan arbejde sammen med denne
bestemte plotter. Tasterne fungerer kun med én plotter ad
gangen.
Gendan standardindstillinger: Gendanner elmotorens
indstillinger til fabriksindstillingsværdierne.
Tildeling af en genvej til genvejstasterne på
elmotorens fjernbetjening
Du kan hurtigt åbne almindeligt brugte skærme ved at tildele
dem en genvejstast på elmotorens fjernbetjening. Du kan
oprette en genvej til skærme såsom ekkolodsskærme og kort.
1 Åbn et skærmbillede.
2 Hold en genvejstast nede.
TIP: Genvejen gemmes også i kategorien Favoritter med
nummeret på genvejstasten.
Kalibrering af elmotorens kompas
Du skal kalibrere kompasset i elmotoren, før du kan bruge
autopilotfunktionerne.
1 Før båden til et åbent område med roligt vand.
> Kalibrer > Kalibr.
2 Fra elmotorbjælken skal du vælge
kompas.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Indstilling af stævn offset
Afhængigt af installationsvinklen flugter elmotoren muligvis ikke
med bådens midterlinje. For at opnå de bedste resultater bør du
indstille stævn offset.
1 Juster elmotorens vinkel , så den flugter med bådens
midterlinje
og peger lige frem.
Digitalt selektivt opkald
2 Fra elmotorbjælken skal du vælge
offset.
> Kalibrer > Stævn
Digitalt selektivt opkald
Tilsluttet plotter og VHF-radiofunktionalitet
Hvis du har en NMEA 0183 VHF-radio eller en NMEA 2000
VHF-radio tilsluttet din plotter, er disse funktioner aktiverede.
• Plotteren kan overføre din GPS-position til din radio. Hvis din
radio er kompatibel, overføres GPS-positionsoplysningerne
sammen med DSC-opkald.
• Plotteren kan modtage DSC-nødopkald og
positionsoplysninger fra radioen.
• Plotteren kan spore positionen for fartøjer, der udsender
positionsrapporter.
Hvis du har en Garmin NMEA 2000 VHF-radio tilsluttet
plotteren, er disse funktioner også aktiverede.
• Plotteren giver dig mulighed for hurtigt at konfigurere og
sende oplysninger om individuelle rutineopkald til din Garmin
VHF-radio.
• Når du iværksætter et mand over bord-nødopkald fra din
radio, viser plotteren skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet.
• Når du iværksætter et mand over bord-nødopkald fra
plotteren, viser radioen nødopkaldssiden for at iværksætte et
mand over bord-nødopkald.
Aktivering af DSC
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > DSC.
DSC-liste
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige
DSC-kontakter, du har indtastet. DSC-listen kan indeholde op til
100 poster. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis
der modtages et andet opkald fra samme båd, erstatter det det
første opkald i opkaldslisten.
Visning af DSC-listen
Før du kan få vist DSC-listen, skal plotteren være tilsluttet en
VHF-radio, der understøtter DSC.
Vælg NAV INFO > DSC-liste.
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan tilføje et fartøj til din DSC-liste. Du kan foretage opkald til
en DSC-kontakt fra plotteren.
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste > Tilføj kontaktperson.
2 Angiv fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3 Angiv navnet på fartøjet.
41
Indgående nødopkald
Hvis din kompatible plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA
0183 eller NMEA 2000, advarer din plotter dig, når din VHFradio modtager et DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt
positionsoplysninger sammen med nødopkaldet, vil disse
oplysninger også være tilgængelige og optages sammen med
opkaldet.
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet på det tidspunkt, hvor DSCnødopkaldet blev sendt.
Navigering til et fartøj i nød
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet, når et DSC-nødopkald sendes.
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Gennemse > Naviger til.
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio
Når din plotter er tilsluttet en kompatibel VHF-radio med NMEA
2000, og du iværksætter et mand over bord-DSC-nødopkald fra
radioen, viser plotteren skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet. Hvis du har et
kompatibelt autopilotsystem tilsluttet netværket, vil plotteren
bede dig om at iværksætte et Williamson's turn i forhold til mand
over bord-punktet.
Hvis du annullerer mand over bord-nødopkaldet på radioen, vil
plotteren ikke længere give dig besked om at aktivere navigation
til mand over bord-positionen.
Mand over bord-og SOS-nødopkald iværksat fra
plotteren
Når din plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000 kompatibel
radio, og du markerer en SOS- eller en mand over bord-position,
viser radioen siden Nødopkald, så du hurtigt kan iværksætte et
nødopkald.
Der findes oplysninger om foretagelse af nødopkald fra din radio
i brugervejledningen til din VHF-radio. Der findes yderligere
oplysninger om markering af en MOB- eller SOS-position under
Markering af en SOS-position, side 16.
Positionssporing
Når du slutter plotteren til en VHF-radio ved hjælp af NMEA
0183, kan du spore fartøjer, der sender positionsrapporter.
Denne funktion er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at
fartøjet sender de korrekte PGN-data (PGN 129808, DSCopkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på
DSC-listen (DSC-liste, side 41).
Visning af en positionsrapport
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Gennemse.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vise positionsrapportoplysninger, skal du vælge
.
• Hvis du vil vise et kort, der markerer positionen, skal du
vælge .
Navigering til et sporet fartøj
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Gennemse > Naviger til.
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.
42
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Gennemse > Opret waypoint.
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Gennemse > Rediger.
• Indtast navnet på fartøjet ved at vælge Navn.
• Vælg et nyt symbol ved at vælge Symbol, hvis det er
tilgængeligt.
• Indtast en kommentar ved at vælge Kommentar.
• Du kan få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio sporer
fartøjets position, ved at vælge Sti.
• Vælg en farve til stilinjen ved at vælge Stilinje.
Sletning af et positionsrapportopkald
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste.
2 Vælg et positionsrapportopkald.
3 Vælg Gennemse > Ryd rapport.
Visning af fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på visse kort. Som
standard viser en sort linje, som indikerer fartøjets rute, en sort
prik for hver tidligere rapporteret position for et sporet fartøj,
mens et blåt flag indikerer den sidst rapporterede position for
fartøjet.
1 Fra kort- eller 3D-kortvisning skal du vælge MENU > Lag >
Andre fartøjer > DSC > DSC-spor.
2 Tryk på antallet af timer for at få vist sporede fartøjer på
kortet.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er
mindre end fire timer gamle, for alle sporede fartøjer.
Individuelle rutineopkald
Når du slutter plotteren til en Garmin VHF-radio kan du bruge
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald.
Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra din plotter, kan
du vælge den DSC-kanal, som du vil kommunikere på. Radioen
sender denne forespørgsel sammen med dit opkald.
Valg af en DSC-kanal
BEMÆRK: Udvalget af DSC-kanaler er begrænset til de
kanaler, der er tilgængelige på alle frekvensbånd.
Standardkanalen er 72. Hvis du vælger en anden kanal,
anvender plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du
ringer ved brug af en anden kanal.
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste.
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3 Vælg Gennemse > Opkald med radio > Kanal.
4 Vælg en tilgængelig kanal.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
BEMÆRK: Når du iværksætter et opkald fra plotteren, modtager
radioen ikke oplysninger om opkaldet, hvis ikke radioen er kodet
med et MMSI-nummer.
1 Vælg NAV INFO > DSC-liste.
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3 Vælg Gennemse > Opkald med radio.
4 Vælg evt. Kanal, og vælg en ny kanal.
5 Vælg Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
Digitalt selektivt opkald
6 Afslut opkaldet på Garmin VHF-radioen.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et
AIS-mål
1 Vælg et AIS-mål fra en kort- eller 3D-kortvisning.
2 Vælg AIS skib > Opkald med radio.
3 Vælg evt. Kanal, og vælg en ny kanal.
4 Vælg Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
5 Afslut opkaldet på Garmin VHF-radioen.
Målere og grafer
Målerne og graferne giver forskellige oplysninger om motoren
og omgivelserne. Du skal tilslutte en kompatibel transducer eller
sensor til netværket for at få vist oplysningerne.
Visning af målere
1 Vælg A/V, målere/kontr,.
2 Vælg en måler.
• Indstil minimumsværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsmin..
• Indstil maksimumværdien for standarddriftsområdet ved at
vælge Arbejdsmaks..
• Du kan angive den nedre grænse for måleren til en værdi,
der ligger under det nominelle minimum ved at vælge
Skalaminimum.
• Du kan angive den øvre grænse for måleren til en værdi,
der ligger over det nominelle maksimum ved at vælge
Skalamaks..
4 Angiv grænseværdien.
5 Gentag trin 4 og 5 for at indstille flere målergrænser.
Valg af antallet af motorer, der vises i målere
Du kan få vist oplysninger for op til fire motorer.
1 På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Installation > Motorvalg > Antal motorer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg antallet af motorer.
• Vælg Automatisk konfiguration for automatisk at
registrere antallet af motorer.
Tilpasning af motorer, der vises i målere
3 Vælg
eller
for at se en anden målerside.
Ændring af de data, der vises i en måler
1 Hold nede på en måler fra et målerskærmbillede.
2 Vælg Erstat data.
3 Vælg en datatype.
4 Marker de data, der skal vises.
Tilpasning af målerne
Du kan ændre målersidernes layout, visningen af målerne og de
data, der findes i hver måler.
1 Åbn en målerside.
2 Vælg MENU > Rediger målesider.
3 Vælg en funktion:
• Du kan ændre de data, der vises i en måler, ved at vælge
måleren.
• Du kan ændre målernes layout på siden ved at vælge
Skift layout.
• Du kan føje en side til dette sæt af målersider ved at
vælge Tilføj side.
• Du kan ændre placeringen af denne side i sættet af
målersider ved at vælge Flyt side til venstre eller Flyt
side til højre.
• Du kan gendanne den oprindelige visning af denne side
ved at vælge Gendan standardvisningen.
Før du kan tilpasse, hvordan motorerne vises i målerne, skal du
manuelt vælge antallet af motorer (Valg af antallet af motorer,
der vises i målere, side 43).
1 På motormålerskærmbilledet skal du vælge MENU >
Installation > Motorvalg > Antal motorer.
2 Vælg Første motor.
3 Vælg den motor, der skal vises i den første måler.
4 Gentag for de tilbageværende motorer.
Aktivering af statusalarmer for motormålere
Du kan lade kortplotteren vise statusalarmer for motormålere.
På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Installation > Statusalarmer > Til.
Når en motoralarm udløses, vises der en alarmmeddelelse for
målerstatus, og måleren bliver muligvis rød afhængigt af
alarmtypen.
Aktivering af visse statusalarmer for motormåler
1 På skærmen Motormålere skal du vælge MENU >
Installation > Statusalarmer > Brugerdefineret.
2 Vælg en eller flere motormåleralarmer, som du vil slå til eller
fra.
Yamaha Motormålere
®
Vælg A/V, målere/kontr, > YAMAHA for at se Yamaha
motormålere. Dette skærmbillede varierer alt efter motornetværk
og gaspedalkontrol.
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere
Du kan konfigurere de øvre og nedre grænser samt området for
den ønskede standarddrift for en måler.
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle målere.
1 Fra et relevant målerskærmbillede skal du vælge MENU >
Installation > Indstil målergrænser.
2 Vælg en måler, du vil tilpasse.
3 Vælg en funktion:
Datafelter
Hold nede for at udskifte data.
Aktuel tid
Hold nede for at se tripdata.
Tryk for at indstille joystick-knappen Indstil punktfunktioner (Helm
Master ).
®
Målere og grafer
43
Oplysninger om brændstofniveau
Hold nede på en tank for at se detaljerede oplysninger fra brændstofniveausensor.
GPS-signalstyrke
Vælg for at indstille Fiskepunkt høj omdrejninger/minut-grænse
(Helm Master).
Vælg for at indstille trolling-hastighed (Command Link Plus ).
®
Datafelter
Hold nede for at udskifte data.
Skift gearposition
Omdrejningstæller og trim-vinkel
Hold nede for at ændre baggrunden.
Motoroplysninger
Hold nede for at udskifte data og ændre målerens udseende.
Ikoner for motortilstand
Orange ikoner viser motortilstand.
Yamaha sikkerhedssystem er slået til.
Motorer er under synkroniseringskontrol.
Motorerne er ved at varme op.
Ikoner for motoralarm
Røde ikoner viser, at der er noget unormalt ved motoren.
BEMÆRK
Tal med din Yamaha forhandler, hvis problemet ikke kan findes
og korrigeres.
Lavt kølevandstryk.
Lavt olietryk.
Stop motoren. Kontroller motorens olieniveau, og hæld mere olie
på, hvis det er nødvendigt.
BEMÆRK
Du må ikke fortsætte med at bruge motoren, hvis denne indikator
er tændt. Det vil resultere i alvorlig skade på motoren.
Overophedning af motor.
Stop motoren straks. Kontroller kølevandsindløbet, og fjern det,
som eventuelt blokerer det.
BEMÆRK
Du må ikke fortsætte med at bruge motoren, hvis denne indikator
er tændt. Det vil resultere i alvorlig skade på motoren.
Lav batterispænding.
Kontroller batteriet og batteritilslutningerne, og stram alle løse
batteriforbindelser.
Sejl tilbage mod havnen, hvis strømning af batteriforbindelserne
ikke øger batterispændingen. Konsulter straks din Yamaha
forhandler.
Opsætning af målere
Konfiguration af antallet af motorer
1 Vælg MENU > Antal motorer på målerskærmbilledet.
2 Vælg antallet af motorer.
Konfiguration af tankniveausensorer
1 Vælg MENU > Tankforudindstilling fra et
målerskærmbillede.
2 Vælg en tankniveausensor, der skal konfigureres.
3 Vælg Navn, angiv et navn, og vælg Fuldført.
4 Vælg Type, og vælg sensortype.
5 Vælg Type, og vælg sensordesign.
6 Vælg Tankkapacitet, angiv tankens kapacitet, og vælg
Fuldført.
7 Vælg Kalibrering, og følg vejledningen på skærmen for at
kalibrere tankniveauerne.
Hvis du ikke kalibrer tankniveauerne, bruger systemet
standardindstillingerne for tankniveauerne.
Ændring af viste data
1 Hold et element, der kan tilpasses, nede på et
dataskærmbillede.
2 Vælg en datatype.
3 Marker de data, der skal vises.
Yamaha Indstillinger for motordata
Vælg MENU på et Yamahamotorskærmbillede.
Trip: Viser oplysninger om turen, som f.eks. afstand og timer, og
giver dig mulighed for at nulstille disse værdier.
Vedligeholdelsespåmindelse: Viser
vedligeholdelsesoplysninger og gør det muligt for dig at
indstille intervaller for vedligeholdelse og nulstille den tid, der
er gået siden forrige vedligeholdelse.
Tankforudindstilling: Indstiller tanknavn, væsketype,
sensordesign og tankkapacitet og kalibrerer sensoren.
Brændstofflow-offset: Indstiller offset for data for
brændstofflow.
Slukningstimer: Slukker systemet én time, efter at motoren er
slukket. Tilgængelig på Helm Master systemet.
Trim-nul indstillet: Giver dig mulighed for at initialisere trimvinklen til nul, når alle motorer er trimmet ned.
Tanke: Viser detaljerede oplysninger for tankniveausensor.
Trim: Viser motorernes trim-vinkel.
Aktive alarmer: Viser alle aktive alarmer for motorerne.
Fejlkode: Viser tilknyttede fejlkoder for de aktive motoralarmer.
Videregiv disse oplysninger til Yamaha forhandleren.
Indstilling af brændstofalarmen
Vand i brændstof.
Der er kommet vand i brændstoffilteret (brændstofseparator).
Stop motoren med det samme, og se i motorens brugervejledning for at fjerne vandet fra brændstoffilteret.
BEMÆRK: Benzin, der er blandet med vand, kan beskadige
motoren.
Før du kan indstille en brændstofniveaualarm, skal der være
sluttet en kompatibel brændstofflow-sensor til plotteren.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde
brændstof ombord når det niveau, du angiver.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Brændstof > Indstil tot.
brændstof omb. > Til.
Angiv
den resterende mængde brændstof, der udløser
2
alarmen, og vælg Fuldført.
Kontroller motor-/vedligeholdelsesalarm.
Konsulter straks din Yamaha forhandler. Kontroller motor-alarm
vises også, når der er gået mere end 100 timer siden sidste
vedligeholdelse.
Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Brændstofkapacitet.
2 Indtast den samlede kombinerede kapacitet for
BEMÆRK: Du må IKKE stoppe motoren, når denne alarm er
aktiveret. Hvis du gør det, vil du muligvis ikke kunne starte
motoren igen.
Notifikation om motoralarm. (Helm Master)
brændstoftankene.
Motoremissionsproblem.
44
Målere og grafer
Synkronisering af brændstofdata med faktisk
mængde brændstof i fartøjet
Du kan synkronisere brændstofniveauerne i plotteren med den
faktiske mængde brændstof i fartøjet, når du tanker fartøjet op.
1 Vælg A/V, målere/kontr, > Motorer > MENU.
2 Vælg en funktion:
• Når du har påfyldt alle fartøjets brændstoftanke, skal du
vælge Fyld alle tanke. Brændstofniveauet bliver nulstillet
til den maksimale kapacitet.
• Når du har tanket mindre end en hel tank brændstof, skal
du vælge Kom brændstof på båden, og indtaste den
påfyldte mængde.
• Du kan angive den samlede mængde brændstof i fartøjets
tanke ved at vælge Indstil tot. brændstof omb. og
indtaste den samlede mængde brændstof i tankene.
• Angiv de maksimum og minimum værdier, der skal vises
på vindmåleren når der sejles med vinden, ved at vælge
Skift skala for medvind og indstille vinklerne.
• Du kan få vist sand eller relativ vind ved at vælge Vind og
vælge en funktion.
Visning af turmålere
Turmålere viser oplysninger om triptæller, hastighed, tid og
brændstof for din aktuelle tur.
Vælg NAV INFO > Tripdata og grafer > Trip.
Nulstilling af turmålere
1 Vælg NAV INFO > Tripdata og grafer > Trip.
2 Vælg en funktion:
• Du kan nulstille alle udlæsninger fra det aktuelle trip ved at
vælge Nulstil trip.
• Du kan nulstille den maksimale fartudlæsning ved at
vælge Nulstil maksimumhastighed.
• Du kan nulstille afstandsmåleren ved at vælge Nulstil
kilometertæller.
• Du kan nulstille alle udlæsninger ved at vælge Nulstil alt.
Visning af vindmålere
Før du kan få vist vindoplysninger, skal du slutte en vindmåler til
kortplotteren.
Vælg A/V, målere/kontr, > Vind.
Konfiguration af sejladsvindmåleren
Du kan konfigurere sejladsvindmåleren til at vise sand eller
relativ vindhastighed og -vinkel.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Sejladsvindmåler.
2 Vælg en funktion:
• For at få vist sand eller relativ vindvinkel skal du vælge
Nål og vælge en funktion.
• For at få vist sand eller relativ vindhastighed skal du
vælge Vindhastighed og vælge en funktion.
Konfiguration af hastighedskilde
Du kan angive, om fartøjets hastighedsdata som vist på måleren
og anvendt til vindberegninger skal være baseret på
vandhastigheden eller GPS-hastigheden.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler >
Hastigh.visning.
2 Vælg en funktion:
• Du kan beregne fartøjets hastighed på baggrund af
dataene fra vandhastighedssensoren ved at vælge Fart
gennem vandet.
• Du kan beregne fartøjets hastighed på baggrund af GPSdata ved at vælge GPS-fart.
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs
Du kan angive den kilde til kurs, der skal vises på vindmåleren.
Magnetisk kurs er de kursdata, der modtages fra en kurssensor,
og GPS-kursdata beregnes af din plotter-GPS (kurs over
grunden).
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler > Kilde
til kurs.
2 Vælg GPS eller Magnetisk.
BEMÆRK: Når fartøjet bevæger sig ved lav hastighed eller
ligger stille, er den magnetiske kompaskilde mere nøjagtig
end GPS-kilden.
Tilpasning af vindmåleren til sejlads tæt ved vinden
Du kan angive området for vindmåleren både ved sejlads på
kryds og læns.
1 Fra vindmåleren vælger du MENU > Kompasmåler >
Målertype > Sejlads tæt ved vinden.
2 Vælg en funktion:
• Angiv de maksimum og minimum værdier, der skal vises
på vindmåleren, når der sejles mod vinden, ved at vælge
Skift skala for modvind og indstille vinklerne.
Målere og grafer
Batteristyring
Du kan se batteriet og andre strømkilder samt de enheder, der
anvender disse kilder.
Batterierne er angivet langs skærmens øverste kant. Andre
strømkilder, f.eks. solenergi, generator, konverter og
vindgenerator, er angivet i venstre side. Elementerne langs
skærmens højre side er enheder, som anvender batterierne og
andre strømkilder.
Opsætning af siden Batteristyring
1 Vælg A/V, målere/kontr, > Batteristyring > MENU >
2
3
4
5
6
Rediger enheder.
Vælg et emne.
Vælg Enhed, og vælg et element på listen.
Hvis det er nødvendigt skal du vælge Navn, angive et navn
for denne enhed og derefter vælge Fuldført.
Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Skift ikon, vælge et
nyt symbol og vælge Fuldført.
Gentag trin 2 til 5 for hver enkelt enhed.
Visning af grafer
Før du kan vise grafer over forskellige ændringer i
omgivelserne, som f.eks. temperatur, dybde og vind, skal du
have en kompatibel transducer eller sensor tilsluttet til
netværket.
Vælg NAV INFO > Tripdata og grafer > Grafer.
Indstilling af grafområde og tidsskalaer
Du kan angive tiden og dybdeområdet, der vises i loggen for
dybde, samt vandtemperaturgrafer.
1 På en graf skal du vælge Opsætning af graf.
2 Vælg en funktion:
• Indstil en skala for forløbet tid ved at vælge Varighed.
Standardindstillingen er 10 minutter. Hvis du øger skalaen
for forløbet tid, har du mulighed for at se
temperaturvariationer over en længere periode. Hvis du
sænker skalaen for forløbet tid, har du mulighed for at se
flere detaljer over en kortere tid.
• Indstil grafskalaen ved at vælge Skala. Forøgelse af
skalaen viser dig flere oplysninger i udlæsninger. Hvis du
sænker skalaen, har du mulighed for at se flere detaljer i
variationen.
45
Digitalt skift
Din plotter kan bruges til at overvåge og styre kredsløb, når et
kompatibelt system er tilsluttet.
Du kan f.eks. styre fartøjets indvendige lys og navigationslys. Du
kan også overvåge bassinkredsløb.
Hvis du vil have adgang til digital switching-betjening, skal du
vælge A/V, målere/kontr, > Switching.
Du kan få flere oplysninger om køb og konfiguration af et digitalt
skiftsystem ved at kontakte din Garmin forhandler.
Tilføjelse og redigering af en digital
switching-side
Du kan tilføje og tilpasse digital switching-sider til plotteren.
1 Vælg A/V, målere/kontr, > Switching > MENU >
Opsætning.
2 Vælg Tilføj side eller Rediger side.
3 Sæt siden op efter behov:
• For at indtaste et navn på siden skal du vælge Navn.
• For at opsætte switchene, skal du vælge Rediger
Switches.
• Hvis du vil tilføje et billede af båden, skal du vælge Tilføj
BoatView billede.
BEMÆRK: Du kan indlæse et billede af dit fartøj i
enheden til brug for billedet eller bruge et standardbillede.
Du kan også justere visningen og placeringen af billedet.
Oplysninger om tidevand,
strømforhold og himmellegemer
Oplysninger om tidevandsstation
Du kan se oplysninger om en tidevandsstation for en bestemt
dato og et bestemt tidspunkt, inklusive højden på tidevandet og
tidspunktet for næste høj- og lavvande. Som standard viser
plotteren oplysninger for den senest viste tidevandsstation, dags
dato og seneste time.
Vælg NAV INFO > Tidev. og strømforh > Tidevand.
Oplysninger om strømforholdsstation
BEMÆRK: Oplysninger om strømforholdsstationer er
tilgængelige sammen med visse detaljerede kort.
Du kan få vist oplysninger om en strømforholdsstation for en
specifik dato og et specifikt klokkeslæt, herunder den aktuelle
hastighed og det aktuelle strømniveau. Som standard viser
plotteren strømoplysninger for den senest viste
strømforholdsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle
tidspunkt.
Vælg NAV INFO > Tidev. og strømforh > Strøm.
Oplysninger om himmellegemer
Du kan få vist oplysninger om solopgang, solnedgang,
måneopgang, månenedgang, månefaser og den omtrentlige
position for solen og månen på himlen. Skærmens midte
repræsenterer himlen over det aktuelle sted, og de yderste ringe
repræsenterer horisonten. Som standard viser plotteren
oplysninger om himmellegemer for den aktuelle dato og det
aktuelle tidspunkt.
Vælg NAV INFO > Tidev. og strømforh > Himmel.
Visning af tidevandsstation, strømstation
eller oplysninger om himmellegemer for en
anden dato
2 Vælg Tidevand, Strøm eller Himmel.
3 Vælg en funktion:
• Du kan få vist oplysninger for en anden dato ved at vælge
Skift dato > Manuel, og indtast en dato.
• Du kan få vist oplysninger for i dag ved at vælge Skift
dato > Aktuel.
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen efter
den viste dato, skal du vælge Næste dag.
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen før den
viste dato, skal du vælge Forrige dag.
Visning af oplysninger for en anden
tidevands- eller strømstation
1
2
3
4
Vælg NAV INFO > Tidev. og strømforh.
Vælg Tidevand eller Strøm.
Vælg Tætteste station.
Vælg en station.
Visning af almanakoplysninger fra navigationskort
1 På et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge en position.
2 Vælg Information.
3 Vælg Tidevand, Strøm eller Himmel.
Advarselsadministration
Visning af meddelelser
1 Vælg NAV INFO > Advarselsadministration.
2 Vælg en meddelelse.
3 Vælg Gennemse.
Sortering og filtrering af meddelelser
1 Vælg NAV INFO > Advarselsadministration > Sorter/
filtrer.
2 Vælg en indstilling for at sortere eller filtrere
meddelelseslisten.
Gem meddelelser på et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg NAV INFO > Advarselsadministration > Gem på
hukommelseskort.
Ryd alle meddelelser
Vælg NAV INFO > Advarselsadministration > Ryd
advarselsadministration.
Medieafspiller
BEMÆRK: Mediefunktionen er ikke kompatibel med alle
plottermodeller.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle tilsluttede
medieafspillere.
Hvis du har et kompatibelt stereoanlæg tilsluttet til NMEA 2000
netværket eller Garmin Marine Network, kan du betjene
stereoanlægget ved hjælp af plotteren. Plotteren bør automatisk
registrere medieafspilleren, når den tilsluttes første gang.
Du kan afspille medier fra kilder, som er tilsluttet
medieafspilleren, og kilder, som er tilsluttet netværket.
1 Vælg NAV INFO > Tidev. og strømforh.
46
Digitalt skift
Sådan åbner du medieafspilleren
Før du kan åbne medieafspilleren, skal du tilslutte en kompatibel
enhed til plotteren.
Vælg A/V, målere/kontr, > Medie.
Ikoner
BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse ikoner.
Ikon
Beskrivelse
Gemmer eller sletter en kanal som forudindstilling
Gentager alle sange
1 I skærmbilledet Medier vælger du Kilde.
BEMÆRK: Efter nogle få øjeblikke vises de kompatible
FUSION PartyBus stereoradioer som kilder.
2 Vælg FUSION PartyBus stereoradioen.
3 Vælg om nødvendigt Kilde, og vælg en anden kilde, der har
forbindelse til FUSION PartyBus stereoradioen.
For at forlade FUSION PartyBus netværket kan du vælge Kilde
> Forlad PartyBus.
Justering af lydstyrken
Søger stationer eller springer sange over
Slå lyd fra for medie
1 I skærmbilledet Medier skal du vælge .
2 Hvis det kræves, kan du vælge SELECT.
Blander
Aktivering og deaktivering af zoner
Gentager én sang
Valg af medieenhed og -kilde
Du kan vælge den mediekilde, der er tilsluttet stereoanlægget.
Når du har flere stereo- eller medieenheder tilsluttet et netværk,
kan du vælge, hvilken enhed du ønsker at anvende til afspilning
af musik.
BEMÆRK: Du kan kun afspille medier fra kilder, der er tilsluttet
stereoanlægget.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle
medieenheder og mediekilder.
1 Vælg Enheder fra skærmbilledet Medier, og vælg
stereoanlægget.
2 Vælg Kilde fra skærmbilledet Medier, og vælg mediekilde.
BEMÆRK: Knappen Enheder vises kun, når mere end en
medieenhed tilsluttes netværket.
BEMÆRK: Knappen Kilde vises kun for enheder, der
understøtter flere mediekilder.
Afspilning af musik
Sådan finder du musik
1 I skærmbilledet Medier vælger du Gennemse eller MENU >
Gennemse.
2 Vælg SELECT eller vælg en indstilling.
Sådan aktiverer du alfabetisk søgning
Du kan aktivere alfabetisk søgning, så du kan finde en sang
eller et album i en lang liste.
I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Alpha-søgning.
Sådan indstiller du sange til gentagelse
1 Mens du afspiller en sang vælger du MENU > Gentag.
2 Hvis det kræves, vælger du Enkelt.
Sådan indstiller du alle sange til Gentag
I medieskærmbilledet skal du vælge MENU > Gentag > Alle.
Sådan indstiller du sange til Bland
1 I medieskærmbilledet skal du vælge MENU > Bland.
2 Vælg om nødvendigt en indstilling.
Tilmelding til FUSION PartyBus™ netværk
Du kan afspille musik fra andre kompatible stereoradioer, der
har forbindelse til FUSION PartyBus netværket. Én FUSION
PartyBus stereoradio skal have forbindelse til plotteren, som
benytter NMEA 2000 netværket.
BEMÆRK: En FUSION PartyBus zonestereoradio, som f.eks.
Apollo™ SRX400 zonestereoradioen, kan ikke streame kilder til
andre FUSION PartyBus enheder på netværket. Derfor vises
zonestereoradioer ikke som tilgængelige kilder i plotteren.
Medieafspiller
Hvis du har opdelt fartøjets højttalere i zoner, kan du aktivere
ønskede zoner og deaktivere andre.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Audio niveau >
Aktiver/deaktiver zoner.
2 Vælg en zone.
VHF-radio
BEMÆRK: Disse funktioner er tilgængelige på nogle
stereoanlæg med en VHF-modtager.
Scanning efter VHF-kanaler
Før du kan scanne VHF-kanaler, skal du indstille kilden til VHF.
Du kan overvåge aktivitet på VHF-kanaler, der er gemt som
forudindstillinger, og automatisk skifte til en aktiv kanal.
Fra VHF-medieskærmen skal du vælge Scan.
Justering af VHF-squelch
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på nogle stereoanlæg
med en VHF-modtager.
1 Fra siden VHF-kilde vælger du MENU > Squelch.
2 Brug bjælken til at justere VHF-squelch.
Radio
Hvis du gerne vil lytte til AM- eller FM-radio, skal du have en
passende AM/FM-antenne til maritimt brug, der er korrekt
tilsluttet til stereoanlægget, og sørge for, at den er inden for
rækkevidden af en radiostation. Se installationsvejledningen til
stereoanlægget for instruktioner om tilslutning af en AM/FMantenne.
Hvis du vil lytte til SiriusXM radio, skal du have det rette udstyr
og de relevante abonnementer (SiriusXM Satellitradio,
side 48). Se installationsvejledningen til stereoanlægget for
instruktioner om tilslutning af en SiriusXM Connect Vehicle
Tuner.
Hvis du vil lytte til DAB-stationer, skal du have det relevante
udstyr (DAB-afspilning, side 48). Du kan finde instruktioner for
tilslutning af en DAB-adapter og antenne i de
installationsinstruktioner, der fulgte med adapteren og antennen.
®
Sådan indstiller du tunerregion
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Tunerregion.
2 Vælg en funktion.
Ændring af radiostation
1 På medieskærmbilledet skal du vælge en relevant kilde,
f.eks. FM.
eller
2 Vælg
for at stille ind på en station.
47
Sådan skiftes tuningstilstand
Du kan ændre måden, hvorpå du vælger en station for nogle
medietyper, f.eks. FM- eller AM-radio.
BEMÆRK: Ikke alle tuningstilstande er tilgængelige for alle
mediekilder.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Tuningtilstand.
2 Vælg en funktion.
3 Hvis det kræves, kan du vælge SELECT.
Forudindstillinger
Du kan gemme dine foretrukne AM- og FM-stationer som
forudindstillinger for nem adgang.
Du kan gemme dine foretrukne SiriusXM kanaler, hvis du er
tilsluttet en valgfri SiriusXM tuner og antenne.
Du kan gemme dine foretrukne DAB-stationer, hvis du har
forbindelse til en DAB-antenne (ekstraudstyr).
Sådan gemmer du en station som forudindstilling
1 Fra det relevante medieskærmbillede skal du stille ind på
stationen for at gemme den som en forudindstilling.
2 Vælg Forudindstillinger > Tilføj aktuel kanal.
Valg af en forudindstilling
1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge
Forudindstillinger.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
3 Vælg Stil ind på kanal.
Sådan fjerner du en forudindstilling
1 På det relevante medieskærmbillede skal du vælge
Forudindstillinger.
Ændring af DAB-stationer
1 Vælg DAB-kilde.
2 Vælg om nødvendigt Scan for at scanne efter lokale DAB-
stationer.
eller
for at skifte stationen.
Når du når til enden af den aktuelle kategori, skifter
stereoanlægget til den første tilgængelige station i den næste
kategori.
TIP: Du kan holde
eller
nede for at ændre kategorien.
3 Vælg
Sådan vælger du en DAB-station på en liste
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Stationer.
2 Vælg en station på listen.
Sådan vælger du en DAB-station fra en kategori
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Kategorier.
2 Vælg en kategori på listen.
3 Vælg en station på listen.
DAB-forudindstillinger
Du kan gemme dine foretrukne DAB-stationer som
forudindstillinger for nem adgang.
Du kan gemme op til 15 forudindstilinger for DAB-stationer.
Sådan gemmer du en DAB-station som forudindstilling
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge stationen for at
gemme den som en forudindstilling.
2 Vælg Gennemse > Forudindstillinger > Gem aktuel.
Sådan vælger du en DAB-forudindstilling på en liste
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Forudindstillinger > Vis forudindstillinger.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
2 Vælg en forudindstilling på listen.
3 Vælg Fjern aktuel kanal.
DAB-afspilning
Når du tilslutter et kompatibelt DAB-modul (Digital Audio
Broadcasting) og en antenne, f.eks. FUSION MS-DAB100A til
et kompatibelt stereoanlæg, kan du stille ind på og afspille DABstationer
For at kunne bruge DAB-kilden skal du befinde dig i et område,
hvor DAB er tilgængeligt og vælge denne tunerregion (Sådan
indstiller du DAB-tunerregion, side 48).
®
Sådan indstiller du DAB-tunerregion
Fjerne DAB-forudindstillinger
1 Fra DAB-medieskærmbilledet skal du vælge Gennemse >
Forudindstillinger.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil fjerne en forudindstilling, skal du vælge Fjern
forudindstilling og derefter vælge forudindstillingen.
• Hvis du vil fjerne alle forudindstillinger, skal du vælge
Fjern alle forudindstillinger.
Du skal vælge den, region du er i, for at modtage DAB-stationer
korrekt.
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Tunerregion.
2 Vælg den, region du er i.
Når du har et FUSION-Link™ kompatibelt stereoanlæg og
SiriusXM Connect Tuner installeret og tilsluttet til plotteren, har
du muligvis også adgang til SiriusXM satellitradio, afhængigt af
dit abonnement.
Scanning efter DAB-stationer
Lokalisering af et SiriusXM radio-ID
Før du scanner efter DAB-stationer, skal du tilslutte et
kompatibelt DAB-modul og antenne (medfølger ikke) til
stereoanlægget. Da DAB-signaler kun udsendes i udvalgte
lande, skal du også angive tunerregionen til et område, hvor
DAB-signaler udsendes.
1 Vælg DAB-kilde.
2 Vælg Scan for at scanne efter tilgængelige DAB-stationer.
Når scanningen er gennemført, begynder den første station i
den fundne kategori at spille.
BEMÆRK: Når den første scanning er gennemført, kan du
vælge Scan igen for at gen-scanne efter DAB-stationer. Når
gen-scanningen er gennemført, begynder systemet at afspille
den første station i den kategori, du lyttede til, da du startede
gen-scanningen.
48
SiriusXM Satellitradio
Før du aktiverer dit SiriusXM abonnement, skal du kende dit
radio-ID til SiriusXM Connect Tuner.
Du kan lokalisere dit SiriusXM radio-ID på bagsiden af SiriusXM
Connect Tuner, på bagsiden af emballagen eller ved at indstille
plotteren til kanal 0.
1 Vælg Medie > Kilde > SiriusXM.
2 Stil ind på kanal 0.
SiriusXM radio-ID indeholder ikke bogstaverne I, O, S, eller
F.
Aktivering af et SiriusXM abonnement
1 Med SiriusXM kilden valgt skal du stille ind på kanal 1.
Du bør kunne høre eksempelkanalen. Hvis ikke, skal du
kontrollere installation og tilslutninger for SiriusXM Connect
Tuner og antennen og prøve igen.
2 Stil ind på kanal 0 for at finde dit radio-ID.
Medieafspiller
3 Kontakt SiriusXM kundeservice telefonisk på (866) 635-2349,
eller gå ind på www.siriusxm.com/activatenow for at
abonnere i USA. Ring på SiriusXM (877) 438-9677, eller gå
ind på www.siriusxm.ca/activatexm for at abonnere i Canada.
4 Angiv dit radio-ID.
Aktiveringsprocessen tager normalt 10 til 15 minutter, men
kan tage op til en time. Hvis SiriusXM Connect Tuner skal
modtage aktiveringsmeddelelsen, skal den være tændt og
modtage SiriusXM signalet.
5 Hvis denne service ikke aktiveres inden for en time, skal du
gå ind på http://care.siriusxm.com/refresh eller kontakte
SiriusXM kundeservice telefonisk på 1-866-635-2349.
Tilpasning af kanalguiden
SiriusXM kanaler er inddelt i kategorier. Du kan vælge de
kanalkategorier, der vises i kanalguiden.
Vælg en funktion:
• Hvis medieenheden er et FUSION-Link kompatibelt
stereoanlæg, skal du vælge Medie > Gennemse > Kanal.
• Hvis medieenheden er en GXM™ antenne, skal du vælge
Medie > Kategori.
Lagring af en SiriusXM kanal på listen forudindstillede kanaler
Du kan gemme dine foretrukne kanaler på listen over
forudindstillede kanaler.
1 Vælg Medie.
2 Vælg den kanal, der skal gemmes som en forudindstillet
kanal.
3 Vælg en funktion:
• Hvis medieenheden er et FUSION-Link kompatibelt
stereoanlæg, skal du vælge Gennemse >
Forudindstillinger.
• Hvis medieenheden er en GXMantenne, skal du vælge
MENU > Forudindstillinger > Tilføj aktuel kanal.
Oplåsning af SiriusXM Forældrekontrol
1 På skærmbilledet medier vælger du Gennemse > Forældre
> Lås op.
2 Indtast din adgangskode.
Standardadgangskoden er 0000.
Indstillinger af forældrekontrol på SiriusXM Radiokanaler
Før du kan indstille forældrekontrol, skal forældrekontrollen
låses op.
Funktionen Forældrekontrol giver dig mulighed for at begrænse
adgangen til alle SiriusXM kanaler, hvilket indbefatter kanaler
med voksenindhold. Når funktionen Forældrekontrol er aktiveret,
skal du indtaste en adgangskode for at kunne vælge de låste
kanaler.
Vælg Gennemse > Forældre > Lås/lås op.
Der vises en liste over kanaler. En afkrydsning markerer en
låst kanal.
BEMÆRK: Når kanalerne vises efter indstilling af
forældrekontrollen, ændres displayet:
•
angiver en låst kanal.
•
angiver en ulåst kanal.
Ændring en adgangskode til forældrekontrol på en SiriusXM
radio
Før du kan ændre adgangskoden, skal forældrekontrollen være
låst op.
1 I skærmbilledet vælger du Gennemse > Forældre > Skift
PIN-kode.
2 Indtast din adgangskode, og vælg Fuldført.
3 Indtast en ny adgangskode.
VejrSiriusXM
4 Bekræft den nye adgangskode.
Gendannelse af standardværdier for indstillinger af forældrekontrol
Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har
indtastet. Når du gendanner indstillingerne til forældrekontrollen
til standardværdierne, nulstilles adgangskodens værdi til 0000.
1 I mediemenuen vælges Installation > Fabriksindstillinger.
2 Vælg Ja.
Ryd alle låste kanaler på en SiriusXM radio
Før du kan rydde alle låste kanaler, skal forældrekontrollen
være låst op.
1 I skærmbilledet Medier vælger du Gennemse > Forældre >
Ryd alle låste.
2 Indtast din adgangskode.
Indstilling af enhedsnavnet
1 I skærmbilledet Medier vælger du MENU > Installation >
Angiv enhedsnavn.
2 Indtast et enhedsnavn.
3 Vælg SELECT eller Fuldført.
Opdatering af medieafspillersoftware
Du kan opdatere softwaren på kompatible tilsluttede
stereoanlæg og tilbehør.
1 Gå til www.fusionentertainment.com/marine, og download
softwareopdateringen til et USB-flashdrev.
Softwareopdateringer og instruktioner er tilgængelige på
enhedens produktside.
2 Isæt USB-flashdrevet i USB-porten på stereoanlægget.
3 På plotterens medieskærmbillede skal du vælge MENU >
Installation > Opdatér software.
4 Vælg det element, der skal opdateres.
VejrSiriusXM
ADVARSEL
De vejroplysninger, der leveres via dette produkt, kan udsættes
for tjenesteafbrydelser og kan indeholde fejl, unøjagtigheder
eller forældede oplysninger. Og derfor skal man ikke
udelukkende basere sig på dette produkt. Brug altid din sunde
fornuft, når du navigerer, og tjek alternative kilder til
vejroplysninger, før du træffer sikkerhedsrelaterede
beslutninger. Du anerkender og accepterer, at du alene er
ansvarlig for brugen af vejroplysningerne og alle beslutninger,
du træffer i forbindelse med navigation under forskellige
vejrforhold. Garmin er ikke ansvarlig for nogen konsekvens af
brugen af SiriusXM vejroplysninger.
BEMÆRK: SiriusXM data er ikke tilgængelige i alle områder.
En Garmin SiriusXM satellitvejrmodtager og -antenne modtager
Satellite Weather-data og viser dem på diverse Garmin enheder,
herunder navigationskortet på en kompatibel plotter.
Vejrdataene for hver enkelt funktion kommer fra troværdige
vejrdatacentre som f.eks. National Weather Service og
Hydrometeorological Prediction Center. Der findes flere
oplysninger på www.siriusxm.com/sxmmarine.
SiriusXM Krav til udstyr og abonnement
Før du kan bruge Satellite Weather, skal du have en kompatibel
satellitvejrmodtager. Før du kan bruge en SiriusXM satellitradio,
skal du have en kompatibel satellitradiomodtager. Gå til
www.garmin.com for at få yderligere oplysninger. Du skal også
have et gyldigt abonnement, før du kan modtage satellitvejr og
radio. Der findes yderligere oplysninger i instruktionerne til dit
udstyr til satellitvejr og radiomodtagelse.
49
Vejrdataudsendelser
Oplysninger om vejrudsigter
Vejrdata udsendes i forskellige intervaller for hvert vejrfænomen.
For eksempel udsendes radar i fem minutters intervaller. Når
Garmin modtageren er tændt, eller når der vælges en anden
vejrfunktion, skal modtageren modtage nye data, før den kan
vises. Du oplever muligvis en forsinkelse, før vejrdata eller en
anden værdi vises på kortet.
BEMÆRK: Et hvilket som helst vejrfænomen kan ændres i
visning, hvis den kilde, der leverer oplysningerne, ændres.
Vejrudsigt viser byvejrudsigter, marinevejrudsigter, advarsler,
orkanvarsler, METAR'er, områdevarsler, vejrfronter og
trykcentre, overfladetryk og vejrbøjer.
Vejrvarslingerog vejrbulletiner
Når en marinevejrvarsling, vejrvarsling, vejrråd, vejrmeddelelse
eller øvrig vejrannoncering udsendes, angiver skyggelægning
det område, som oplysningerne er gældende for. De blå linjer på
kortet indikerer grænserne for marinevejrudsigter,
kystvejrudsigter og offshore-vejrudsigter. Vejrbulletiner kan
enten bestå af vejrvarsler eller vejrråd.
Du kan få vist oplysninger om advarslen eller meddelelsen ved
at vælge det skyggelagte område.
Visning af en farvandsudsigt eller en offshorevejrudsigt
1 Vælg Kort > Vejrudsigt.
2 Panorer kortet hen på en offshore-position.
Funktionerne Farvandsudsigt eller Offshore-vejrudsigt vises,
når oplysninger om vejrudsigter er tilgængelige.
3 Vælg Farvandsudsigt eller Offshore-vejrudsigt.
Visning af oplysninger om en vejrudsigt for en anden
periode
1 Vælg Kort > Vejrudsigt.
2 Vælg en funktion:
• Du kan få vist vejrudsigten for de næste 48 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge
flere gange.
• Du kan få vist vejrudsigten for de forrige 48 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge
flere gange.
Farve
Marinevejrgruppe
Cyan
Kraftig oversvømmelse
Blå
Oversvømmelse
Rød
Marine
Gul
Kraftig storm
Vejrfronter vises som linjer, der indikerer en luftmasses ledende
kant.
Rød
Tornado
Frontsymbol
Vejrfronter og trykcentre
Koldfront
Ændring af vejrkort
Varmfront
1 Fra en kombinationsskærm eller et SmartMode layout med et
Stationær front
vejrkort skal du vælge MENU > Vejrmenu > Skift vejr.
2 Vælg et vejrkort.
Visning af nedbørsoplysninger
Nedbør, der spænder fra støvregn og sne op til kraftigt
tordenvejr, vises i forskellige nuancer og farver. Nedbør vises
enten uafhængigt eller med øvrige vejroplysninger.
Vælg Kort > Nedbør.
Tidsstemplet i det øverste venstre hjørne af skærmbilledet
angiver den tid, der er forløbet, siden vejrdataudbyderen sidst
opdaterede oplysningerne.
Oplysninger om stormcelle og lyn
Stormceller vises med
på nedbørskortet for vejret. De
angiver både den aktuelle position for en storm samt den
beregnede bane for stormen i den nærmeste fremtid.
Der vises røde kegler med et stormcelleikon, og den bredeste
del af hver kegle peger i retningen af stormcellens projekterede
bane. De røde linjer i hver kegle angiver, hvor stormen med
størst sandsynlighed vil befinde sig i nær fremtid. Hver linje
repræsenterer 15 minutter.
Lynnedslag gengives med . Lyn vises på nedbørskortet for
vejret, hvis der er registreret nedslag inden for de sidste 7
minutter. De jordbaserede lydregistreringsnetværk registrerer
kun sky til jord-nedslag.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enheder
og i alle abonnementer.
Oplysninger om orkaner
Nedbørskortet for vejret kan vise den aktuelle position for en
orkan , en tropisk storm eller et tropisk lavtryk. En rød linje, der
udgår fra et orkanikon indikerer den projekterede bane for
orkanen. Mørke prikker på den røde linje indikerer de
projekterede positioner, som orkanen vil passere, og
oplysninger modtages fra vejrdataudbyderen.
50
Beskrivelse
Lukket front
Lavtryksudløber
Trykcentersymboler vises ofte i nærheden af vejrfronter.
Trykcen- Beskrivelse
tersymbol
Indikerer et lavtrykscentrum, der er et område med relativt
lavere tryk. Når man bevæger sig væk fra et lavtrykscenter, resulterer det i et forøget tryk. Vinden strømmer
mod uret omkring lavtrykscentre over den nordlige
halvkugle.
Indikerer et højtrykscentrum, der er et område med relativt
højere tryk. Når man bevæger sig væk fra et højtrykscenter, resulterer det i et reduceret tryk. Vinden strømmer
med uret omkring højtrykscentre over den nordlige
halvkugle.
Byudsigter
Byudsigter vises som vejrsymboler. Vejrudsigten vises i
intervaller à 12 trin.
Symbol Vejr
Symbol Vejr
Delvist skyet
Godt (solrigt, varmt, klart)
Skyet
Regn (finregn, slud, byger)
Blæsende
Tåget
Tordenvejr
Sne (snebyger, byger, snestorm,
snefygning, slud, frysende regn,
frysende finregn)
Røg (støvet, diset)
Visning af fiskekortdata
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
produktmodeller eller abonnementer.
Kort over fisk vejrdiagrammet viser information, der kan hjælpe
dig med at finde fiskearter.
1 Vælg Kort > Kort over fisk.
VejrSiriusXM
2 Vælg om nødvendigt MENU > Lag, og slå oplysninger til og
fra.
Visning af Havforhold
Funktionen Havforhold viser oplysninger om overfladeforhold,
herunder vind, bølgehøjde, bølgeperiode og bølgeretning.
Vælg Kort > Havforhold.
Overfladevinde
Der vises overfladevindvektorer på kortet Havforhold ved brug af
vindkroge, som indikerer den retning, som vinden blæser i. En
vindkrog er en cirkel med en hale. Den linje eller det flag, der er
placeret på halen af en vindkrog, indikerer vindhastigheden. En
kort linje repræsenterer 5 knob, en lang linje repræsenterer 10
knob, og en trekant repræsenterer 50 knob.
Vindkrog
Vindhastighed
Vindkrog
Vindhastighed
Stille
20 knob
5 knob
50 knob
10 knob
65 knob
15 knob
Bølgehøjde, bølgeperiode og bølgeretning
Bølgehøjder for et område vises som farvevariationer.
Forskellige farver indikerer forskellige bølgehøjder som vist i
forklaringen.
Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) imellem bølgerne.
Bølgeperiodelinjer indikerer områder, der har den samme
bølgeperiode.
Bølgeretninger vises på kortet ved brug af røde pile. Retningen
af hver enkelt pil indikerer den retning, som bølgen bevæger sig
i.
Visning af oplysninger om havforholdsudsigt for en
anden periode
1 Vælg Kort > Havforhold.
2 Vælg en funktion:
• Du kan få vist havforholdsudsigten for de næste 36 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge
flere gange.
• Du kan få vist havforholdsudsigten for de forrige 36 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge
flere gange.
Visning af oplysninger om havtemperatur
Vejrdiagrammet for Havtemperatur viser den aktuelle
vandtemperatur og de og aktuelle overfladetrykforhold.
Vælg Kort > Havtemperatur.
Overfladetryk og vandtemperaturdata
Oplysninger om overfladetryk vises som trykisobarer og
trykcentre. Isobarer forbinder punkter med tilsvarende tryk.
Trykudlæsninger kan hjælpe med at bestemme vejr- og
vindforhold. Højtryksområder er generelt forbundet med godt
vejr. Lavtryksområder er generelt forbundet med skyer og
sandsynlighed for nedbør. Tætliggende isobarer viser en stærk
temperaturhældning. Stærke temperaturhældninger forbindelse
med områder med stærkere vinde.
Trykenheder vises i millibar (mb), tommer kviksølv (inHg) eller
hektopascal (hPa).
Farvet skyggelægning indikerer vandets overfladetemperatur
som vist i forklaringen i hjørnet af displayet.
Skift af farveområde for havoverfladetemperatur
• Hvis plotteren skal justere temperaturområdet automatisk,
skal du vælge Automatisk konfiguration.
Plotteren finder automatisk laveste og øverste
grænseværdier for det aktuelle skærmbillede og opdaterer
farveskalaen for temperaturen.
• Hvis du skal indtaste nedre eller øvre begrænsninger for
temperaturområdet, skal du vælge Nedre grænse eller
Øvre grænse, og indtaste nedre og øvre begrænsning.
Sigtbarhedsoplysninger
Sigtbarhed er den varslede makimale vandrette afstand, der kan
ses på overfladen, som vist i forklaringen i den venstre del af
skærmbilledet. Variationer i sigtbarhedsskyggelægning viser
udsigten til ændring i overfladesigtbarhed.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle enheder
og i alle abonnementer.
Vælg Kort > Sigtbarhed.
Visning af oplysninger om en sigtbarhedsudsigt for
en anden periode
1 Vælg Kort > Sigtbarhed.
2 Vælg en funktion:
• Du kan få vist sigtbarhedsudsigten for de næste 36 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge
flere gange.
• Du kan få vist sigtbarhedsudsigten for de forrige 36 timer i
intervaller à 12 timer ved at vælge
flere gange.
Visning af bøjerapporter
Rapportudlæsninger tages fra bøjer og
kystobservationsstationer. Disse udlæsninger anvendes til at
bestemme lufttemperatur, dugpunkt, vandtemperatur, tidevand,
bølgehøjde og -periode, vindretning og -hastighed, sigtbarhed
samt barometrisk tryk.
1 Vælg fra et vejrkort.
2 Vælg Bøje.
Visning af lokale vejroplysninger nær en bøje
Du kan vælge et område nær en bøje for at få vist oplysninger
om vejrudsigter.
1 Vælg en placering på kortet fra et vejrkort.
2 Vælg Lokalt vejr.
3 Vælg en funktion:
• Du kan få vist aktuelle vejrforhold fra en lokal vejrtjeneste
ved at vælge Aktuelle forhold.
• Du kan få vist en lokal vejrudsigt ved at vælge Vejrudsigt.
• Du kan få vist oplysninger om overfladevind og
barometrisk tryk ved at vælge Havoverflade.
• Du kan få vist oplysninger om vind og bølger ved at vælge
Farvandsbulletin.
Vejr-overlay
Vejr-overlay lægger vejr- og vejrrelaterede oplysninger ind på
navigationskortet, fiskekortet og kortvisningen Perspective 3D.
Navigationskortet og fiskekortet kan vise vejrradar, højde af
skytoppe, lyn, vejrbøjer, områdevarsler og orkanvarsler.
Kortvisningen Perspective 3D kan vise vejrradar.
Indstillinger for vejr-overlay konfigureret til brug på ét kort
anvendes ikke på øvrige kort. Indstillingerne for vejr-overlay skal
konfigureres separat.
BEMÆRK: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle
områder.
Du kan ændre farveområdet dynamisk for at få vist
havoverfladetemperaturen i højere opløsning.
1 VælgKort > Havtemperatur > MENU > Havtemperatur.
2 Vælg en mulighed:
VejrSiriusXM
51
Visning af oplysninger om vejrabonnement
Du kan få vist oplysninger om de vejrtjenester, du har abonneret
på, samt hvor mange minutter der er gået, siden dataene for
hver tjeneste blev opdateret.
Fra et vejrkort skal du vælge MENU > Abonnementer.
Visning af video
ADVARSEL
Undlad at vise video eller fotos under sejladsen. Manglende
opmærksomhed på forholdene på vand kan medføre skader på
fartøjet, personskade eller dødsfald.
Før du kan vise en video, skal du oprette forbindelse til en
kompatibel kilde.
Kompatible enheder omfatter videoenheder, der er tilsluttet
portene på plotteren eller til Garmin Marine Network, samt
understøttede, netværksforbundne (IP-baserede)
videokameraer, dekodere og termiske kameraer.
Vælg A/V, målere/kontr, > Video.
Valg af videokilde
1 Vælg MENU > Kilde på videoskærmen.
2 Vælg kilden til videosignalet.
Skift mellem flere videokilder
Hvis du har to eller flere videokilder, kan du skifte mellem dem
ved hjælp af et bestemt tidsinterval.
1 På videoskærmen skal du vælge MENU > Kilde > Skift.
2 Vælg Tid, og vælg den tid, hver video skal vises.
3 Vælg Kilde, og vælg de videokilder, der skal tilføjes til den
skiftende sekvens.
Netværksforbundne videoenheder
BEMÆRK
En Garmin Power over Ethernet (PoE) koblingsenhed til
isolering (P/N 010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en
PoE-enhed, som f.eks. et FLIR kamera, til et Garmin
marinenetværk. Tilslutning af en PoE-enhed direkte til en
Garmin marinenetværksplotter ødelægger Garmin plotteren og
kan ødelægge PoE-enheden.
®
Inden du kan få vist og styre videoenheder såsom IP-kameraer,
dekodere og termiske kameraer ved hjælp af en plotter, skal du
have sluttet en kompatibel videoenhed til plotteren, og du skal
have en Power over Ethernet (PoE) koblingsenhed til isolering
af et marinenetværkskabel. Gå til garmin.com for at se en liste
over kompatible enheder eller for at købe en PoE-koblingsenhed
til isolering.
Du kan forbinde flere understøttede videokameraer og op til to
videodekodere til Garmin marinenetværket. Du kan vælge og få
vist op til fire videokilder på én gang. Plottere med flere
indbyggede kompositvideoindgange kan kun vise en enkelt
indbygget videoindgang. Når kameraerne er forbundet,
registrerer netværket dem automatisk og viser dem i listen over
kilder.
Sådan anvendes video-forudindstillinger på
netværksforbundne videokameraer
Du kan gemme, navngive og aktivere video-forudindstillinger for
hver enkelt netværksforbundne videokilde.
Sådan gemmes video-forudindstillinger på et netværksforbundet videokamera
1 Tryk på skærmen i et videoskærmbillede.
Videobetjeningstasterne vises på skærmen.
2 Hold en knap for en video-forudindstilling inde.
52
En grøn indikator viser, at indstillingen er blevet gemt.
Sådan navngives video-forudindstillinger på et netværksforbundet videokamera
1 Vælg MENU > Videoopsætning > Forudindstillinger fra et
videoskærmbillede.
2 Vælg en forudindstilling.
3 Vælg Omdøb.
4 Indtast forudindstillingens navn.
Sådan aktiveres video-forudindstillinger på et netværksforbundet videokamera
Du kan hurtigt stille netværksforbundne kameraer tilbage til de
forudindstillede værdier.
1 Tryk på skærmen i et videoskærmbillede.
Videobetjeningstasterne vises på skærmen.
2 Vælg en video-forudindstilling.
Kameraet gendanner videoindstillingerne, der er gemt for den
pågældende forudindstilling.
TIP: Du kan også gemme og aktivere forudindstillinger ved
hjælp af videomenuen.
Kameraindstillinger
Enkelte kameraer har ekstra funktioner, der styrer
kameravisningen.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle kameraog plottermodeller. Kameraets brugervejledning indeholder en
liste over tilgængelige funktioner. Du vil sandsynligvis skulle
opdatere kamerasoftwaren for at bruge funktionen.
På det infrarøde videoskærmbillede skal du vælge MENU.
IR/synlig: Viser et infrarødt eller synligt kamerabillede.
Scan: Undersøger det omgivende område.
Frost: Sætter kamerabilledet på pause.
Skift farver: Vælger farveskema til det infrarøde billede.
Skift scene: Vælger infrarød billedtilstand, såsom dag, nat,
MOB eller docking.
Videoopsætning: Åbner flere videomuligheder.
Videoindstillinger
Enkelte kameraer har ekstra opsætningsmuligheder.
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle kameraog plottermodeller. Du vil sandsynligvis skulle opdatere
kamerasoftwaren for at bruge funktionen.
På videoskærmen skal du vælge MENU > Videoopsætning.
Angiv input: Tilknytter kameraet til en videokilde.
Spejl: Omvender billedet ligesom for et bakspejl.
Standby: Sætter kameraet i standbytilstand for at spare på
strømmen og beskytte objektivet, når det ikke er i brug.
Hjem position: Indstiller kameraets hjemmeposition.
Scanningshast.: Indstiller, hvor hurtigt kameraet bevæger sig
under en scanning.
Scanningsbrd.: Indstiller bredden af det billeder, som kameraet
indfanger under en scanning.
Navn: Giver dig mulighed for at angive et nyt navn til dette
kamera.
FLIR™-menu: Giver adgang til kameraets indstillinger.
Tilslutning af kameraet til en videokilde
Du vil sandsynligvis skulle tilknytte kameraet til en videokilde.
1 Vælg MENU > Kilde på videoskærmen.
2 Vælg kameraet.
3 Vælg Videoopsætning > Angiv input.
4 Vælg videoindgangen.
Visning af video
Styring af videokamerabevægelser
BEMÆRK
Ret ikke kameraet mod solen eller stærkt lysende genstande.
Linsen kan blive beskadiget.
Brug altid plotterens betjeningselementer eller knapperne til at
panorere og vippe kameraet. Bevæg ikke kameraenheden
manuelt. Hvis kameraet bevæges manuelt, kan det blive
beskadiget.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når et
kompatibelt kamera er tilsluttet. Du vil sandsynligvis skulle
opdatere kamerasoftwaren for at bruge funktionen.
Du kan styre bevægelserne af de tilsluttede kameraer, der
understøtter panorering, vipning og zoom.
Sådan styres videokameraerne med betjeningstasterne på
skærmen
Betjeningstaster på skærmen giver dig mulighed for at styre
kameraer med panorering-vipning-zoom (PTZ). Kameraets
brugervejledning indeholder en liste over tilgængelige
funktioner.
Fra et videoskærmbillede skal du vælge en indstilling:
• Drej på knappen for at zoome ind og ud.
• Hvis du vil panorere eller vippe kameraet, skal du bruge
piletasterne.
Konfiguration af videoens udseende
BEMÆRK: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle kameraog plottermodeller.
1 På videoskærmen skal du vælge MENU > Videoopsætning.
2 Vælg en funktion:
• Du kan få vist videoen i et udstrakt billedformat ved at
vælge Synsvinkel > Stræk. Videoen kan ikke udstrækkes
længere end de mål, der er angivet af den tilsluttede
videoenhed, og den kan muligvis ikke fylde hele skærmen.
• Du kan få vist videoen i et standardbilledformat ved at
vælge Synsvinkel > Standard.
• Juster lysstyrken ved at vælge Lysstyrke og vælge Op,
Ned eller Automatisk.
• Juster farvemæthed ved at vælge Mætning og vælge Op,
Ned eller Automatisk.
• Juster lysstyrken ved at vælge Kontrast, og vælge Op,
Ned eller Automatisk.
• Lad plotteren vælge kildeformatet automatisk ved at
vælge Standard > Automatisk.
Garmin VIRB actionkameraer
®
ADVARSEL
Undlad at vise video eller fotos under sejladsen. Manglende
opmærksomhed på forholdene på vand kan medføre skader på
fartøjet, personskade eller dødsfald.
De fleste VIRB actionkameraer opretter forbindelse til plotteren
fra kameraets (Tilslutning af et VIRB actionkamera, side 53).
VIRB 360 kameraet opretter forbindelse med WPS (Tilslutning
af et VIRB 360 actionkamera, side 53).
I denne vejledning henviser udtrykket "VIRB actionkamera" til
alle modeller, undtagen i vejledninger om oprettelse af
forbindelse. I det tilfælde henviser udtrykket "VIRB 360 kamera"
kun til 360 modellen.
Tilslutning af et VIRB 360 actionkamera
Du kan tilslutte et VIRB 360 actionkamera til plotteren ved hjælp
af WPS. Hvis du tilslutter et VIRB 360 kamera, skal du tilslutte
via kameraindstillingerne (Tilslutning af et VIRB actionkamera,
side 53).
Visning af video
1 Konfigurer plotterens Wi‑Fi netværk (Opsætning af det Wi‑Fi
trådløse netværk, side 6).
2 Placer kameraet i nærheden af plotteren.
3 I VIRB 360 kameraets hovedmenu skal du vælge Trådløs >
Wi-Fi.
4 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for Wi-Fi for at aktivere
Wi‑Fi teknologien.
Tryk
på for at vælge WPS, og tryk på OK.
5
6 På plotteren skal du vælge A/V, målere/kontr, > VIRB® >
.
Kameraet søger efter Wi‑Fi netværket og tilslutter.
Du kan styre kameraet med plotteren.
Tilslutning af et VIRB actionkamera
Du slutter et VIRB actionkamera til plotteren i
kameraindstillingerne. Hvis du tilslutter et VIRB 360 kamera,
skal du oprette forbindelse via VIRB appen (Tilslutning af et
VIRB 360 actionkamera, side 53).
1 Konfigurer plotterens Wi‑Fi netværk (Opsætning af det Wi‑Fi
trådløse netværk, side 6).
2 Fra VIRB kameraets hovedmenu skal du vælge Trådløs >
Wi-Fi > Status for at aktivere Wi‑Fi trådløs teknologi.
3 Vælg Tilstand > Tilslut.
4 Vælg Tilføj ny.
Kameraet søger efter Wi‑Fi netværk i nærheden.
5 Vælg plotterens Wi‑Fi netværk, og indtast netværkets
adgangskode.
Appen og kameraet opretter forbindelse til plotterens Wi‑Fi
netværket.
Du kan styre kameraet med plotteren.
Styring af VIRB actionkameraet med plotteren
Før du kan kontrollere et VIRB actionkamera med plotteren, skal
du tilslutte enhederne med en trådløs forbindelse.
Du kan tilslutte op til fem VIRB actionkameraer til plotteren.
Efter du har tilsluttet VIRB actionkameraet til plotteren, tilføjes
en ny indstilling til A/V, målere/kontr,. Du kan starte og stoppe
optagelse på VIRB actionkameraet ved hjælp af plotteren.
BEMÆRK: Det VIRB billede, der vises på plotteren, er i en
lavere opløsning end den, VIRB actionkameraet optager. Du
kan se den høje opløsning ved at afspille videoen på en
computer eller et tv.
1 Vælg A/V, målere/kontr, > VIRB®.
2 Vælg en mulighed:
• Vælg for at tage et stillfoto.
• Vælg for at starte optagelsen.
Under optagelse vises resterende
optagelseshukommelse.
• Hvis du vil stoppe med at optage, skal du vælge igen.
• Hvis du har mere end ét VIRB actionkamera tilsluttet, skal
du benytte pilene til at vælge betjening af et andet
actionkamera.
• Vælg
.
• Brug piletasterne til at panorere og vippe VIRB 360
kameraet.
• Hvis du vil indstille VIRB 360 visningen til hjemmeposition,
skal du vælge .
Styring af videoafspilning på VIRB actionkameraet
Du kan se video og fotos fra VIRB actionkameraet ved hjælp af
plotteren.
BEMÆRK: Afspilningen af VIRB på plotteren vises i den samme
kvalitet som live-visningen på plotteren. Du kan se den høje
opløsning ved at afspille videoen på en computer eller et tv.
53
1
2
3
4
På VIRB® skærmbilledet skal du vælge
.
Vent et par sekunder, mens eksempelbillederne indlæses.
Vælg en video eller et foto.
Du kan styre afspilningen ved hjælp af knapperne på
skærmen eller menuindstillingerne:
• Hvis du vil stoppe videoen, skal du vælge .
• Hvis du vil sætte videoen på pause, skal du vælge .
• Hvis du vil afspille videoen igen, skal du vælge .
• Hvis du vil afspille videoen, skal du vælge .
Sletning af en VIRB video
Du kan slette en video eller et billede fra VIRB actionkameraet.
1 Åbn VIRB videoen eller billedet, du vil slette.
2 Vælg MENU > Slet fil.
Start af et VIRB video diasshow
Du kan se et diasshow af videoerne og billederne på VIRB
actionkameraet.
1 På VIRB® skærmbilledet skal du vælge .
2 Vent et par sekunder, mens eksempelbillederne indlæses.
3 Vælg en video eller et foto.
4 Vælg MENU > Start diasshow.
Vælg MENU > Stop diasshow for at stoppe diasshowet.
VIRB actionkameraindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle kameramodeller.
Vælg A/V, målere/kontr, > VIRB® > MENU.
Navn: Giver dig mulighed for at angive et nyt navn for VIRB
actionkameraet.
Registrerer: Starter og stopper optagelse.
Tag foto: Tager et still-foto.
Afspilning: Giver dig mulighed for at få vist videooptagelser og
fotos.
Frost: Sætter kamerabilledet på pause.
Dvale: Sætter VIRB actionkameraet i strømbesparende tilstand
for at spare batteristrøm. Findes ikke på VIRB 360 kameraet.
Videoopsætning: Konfigurerer videoen (VIRB
actionkameraindstillinger for videoopsætning, side 54).
Rediger overlays: Justerer de data, der vises på skærmbilledet
(Tilpasning af dataoverlay, side 3).
VIRB actionkameraindstillinger for videoopsætning
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle kameramodeller.
Vælg A/V, målere/kontr, > VIRB® > MENU >
Videoopsætning.
Synsvinkel: Indstiller videoformat.
Videotilstand: Indstiller videotilstand. Du kan for eksempel
vælge Slowmotion HD for at optage videoer i slowmotion.
Videostørrelse: Indstiller størrelse eller pixelmål for videoer.
Video BPS: Indstiller rammer pr. sekund.
Videotidsstempel: Tilføjer den dato og det klokkeslæt, hvor
videoen blev optaget.
Fototidsstempel: Tilføjer den dato og det klokkeslæt, hvor et
foto blev taget.
Fotostørrelse: Indstiller størrelse eller pixelmål for fotos.
Synsfelt: Indstiller zoomniveauet.
Linsetilstand: Angiver, hvilke(t) objektiv eller objektiver
kameraet bruger, mens du optager video.
Spejl: Giver dig mulighed for at vende eller spejlvende videoen.
Drejning: Giver dig mulighed for at dreje kameravinklen.
54
Tilføjer VIRB actionkamerakontroller til andre
skærmbilleder
Før du kan kontrollere et VIRB actionkamera med plotteren, skal
du tilslutte enhederne med en trådløs forbindelse (Tilslutning af
en trådløs enhed til plotteren, side 6).
Du kan tilføje VIRB actionkameraets styringslinje til andre
skærmbilleder. Det betyder, at du kan starte og stoppe
optagelse fra andre funktioner i plotteren.
1 Åbn det skærmbillede, du vil tilføje til VIRB actionkameraets
styringslinje.
2 Vælg MENU > Rediger overlays > N. bjælke > VIRB linje.
Når du ser på et skærmbillede med VIRB
actionkamerakontroller, kan du vælge
at åbne den fulde
visning af skærmbilledet for VIRB actionkameraet.
Parring af GC™ 100 kameraet med en Garmin
plotter
Før du kan forbinde en trådløs enhed til plotterens trådløse
netværk, skal du konfigurere plotterens trådløse netværk.
1 Når kameraet er inden for 76 m (250 fod) fra plotteren, og der
ikke er nogen forhindringer mellem de to, skal du trykke kort
på tre gange.
2 På plotteren vælger du Indstillinger > Kommunikation >
Trådløse enheder > Garmin-kamera > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Enhedskonfiguration
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.
Lyde og display: Justerer display og lydindstillinger.
GPS: Giver oplysninger om GPS-satellitter og indstillinger.
Systemoplysninger: Viser oplysninger om enheder på
netværket og softwareversionen.
Stationsoplysninger: Justerer opsætningen af stationen.
Tænd automatisk: Styrer, hvilke enheder der tænder
automatisk, når der tændes for strømmen.
Automatisk slukning: Slukker automatisk systemet, når det har
været i dvale i den angivne periode.
Simulator: Aktiverer eller deaktiverer simulatoren og giver dig
mulighed for at indstille klokkeslæt, dato, hastighed og
simuleret position.
Indstillinger for lyde og display
Vælg Indstillinger > System > Lyde og display.
Signaltone: Aktiverer og deaktiverer den tone, der lyder for
alarmer og valg.
Baggrundslys: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Du kan vælge valgmuligheden Automatisk for at justere
baggrundslyset automatisk baseret på omgivende lys.
Synkron. baggrundslys: Synkroniserer baggrundslysets
lysstyrke på andre plottere i stationen.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge indstillingen Automatisk for at tillade, at
enheden automatisk indstiller dag- eller natfarver afhængigt
af tidspunktet på dagen.
Baggrund: Indstiller baggrundsbilledet.
Startbillede: Indstiller det billede, der vises, når du tænder for
enheden.
GPS-indstillinger
Vælg Indstillinger > System > GPS.
Enhedskonfiguration
Satellitvisning: Viser de relative positioner for GPS-satellitter
på himlen.
GLONASS: Aktiverer eller deaktiverer GLONASS-data (det
russiske satellitsystem). Når systemet benyttes i situationer
med dårlig udsigt til himlen, kan GLONASS-data benyttes
sammen med GPS til at give mere nøjagtige
positionsoplysninger.
WAAS/EGNOS: Aktiverer eller deaktiverer WAAS-data (i
Nordamerika) eller EGNOS-data (i Europa), som kan give
mere nøjagtige GPS-positionsoplysninger. Når WAAS- eller
EGNOS-data anvendes, kan enheden være længere tid om
at oprette satellitforbindelse.
Galileo: Aktiverer eller deaktiverer Galileo-data (den
Europæiske Unions satellitsystem). Når systemet benyttes i
situationer med dårlig udsigt til himlen, kan Galileo-data
benyttes sammen med GPS til at give mere nøjagtige
positionsoplysninger.
Fartfilter: Beregner en gennemsnitshastighed for fartøjet over
en kort periode, hvilket giver jævnere hastighedsværdier.
Kilde: Giver dig mulighed for at vælge den foretrukne kilde til
GPS-data.
Stationsindstillinger
Vælg Indstillinger > System > Stationsoplysninger.
Skift station: Indstiller hele stationen til et nyt sæt
standardværdier baseret på denne stations position. Du kan
også vælge at anvende denne skærm som en selvstændig,
individuel skærm i stedet for at gruppere den med andre
skærme for at skabe en station.
GRID™ parring: Gør det muligt at parre en GRID fjerninputenhed med denne station.
Displayrækkefølge: Indstiller skærmrækkefølgen, som er vigtig
ved anvendelse af en GRID fjerninput-enhed.
Autopilot aktiveret: Giver dig mulighed for at betjene
autopiloten fra denne enhed.
Nulstil layouts: Genindstiller layoutene i denne station til
fabriksindstillingerne.
Nulstil stationsindstillinger: Nulstiller alle stationsindstillinger
på alle tilsluttede enheder i stationen til fabriksindstillingerne
og kræver indledende opsætning af stationen.
Visning af oplysninger om systemsoftware
Du kan se softwareversionen, baggrundskortversionen,
eventuelle supplerende kortoplysninger, softwareversionen for
en Garmin radar, hvis en sådan er installeret, og enhedens IDnummer. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne
opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Softwareoplysninger.
Visning af hændelsesloggen
Hændelsesloggen viser en liste over systemhændelser.
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Hændelseslog.
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger. Ikke tilgængeligt på alle modeller.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg System.
3 Vælg Lovgivningsmæssige oplysninger.
Præferenceindstillinger
Vælg Indstillinger > Præferencer.
Enhedskonfiguration
Enheder: Indstiller måleenheder.
Sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.
Navigation: Indstiller navigationspræferencer.
Tastaturopsætning: Arrangerer tasterne på skærmtastaturet.
Gem screenshot: Gør enheden i stand til at gemme billeder af
skærmen.
Visning af menulinje: Viser eller skjuler automatisk menulinjen,
når der ikke er brug for den.
Enhedsindstillinger
Vælg Indstillinger > Præferencer > Enheder.
Systemenheder: Angiver enhedsformatet til enheden.
Varians: Indstiller den magnetiske deklination, vinklen mellem
magnetisk nord og geografisk nord, for din aktuelle position.
Nordreference: Angiver de retningsreferencer, der benyttes til
at beregne kursoplysninger. Sand vælger geografisk nord
som nordreference. Gitter vælger gitternord som
nordreference (000º). Magnetisk vælger magnetisk nord som
nordreference.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du bruger et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i. Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du anvender et kort, der angiver en anden
kortdatum.
Tid: Angiver tidsformatet, tidszone og sommertid.
Navigationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Præferencer > Navigation.
Ruteetiketter: Du kan vælge typen af etiketter, der vises med
rutedrej på kortet.
Drejeovergang: Justerer hvordan plotteren skifter til næste
sving eller ben eller ruten. Du kan indstille overgangen til at
være baseret på tid eller afstand før svinget. Du kan øge
tiden eller afstanden for at forbedre autopilotens nøjagtighed,
når der navigeres på en rute eller en automatisk guidelinje
med mange sving eller ved højere hastigheder. Det kan
forbedre autopilotens præcision at sænke denne værdi på
mere lige ruter eller ved lavere hastigheder.
Kilder til hastighed: Indstiller kilden for hastighedsvisninger.
Auto guidning: Indstiller målene for Foretrukken dybde, Fri
højde og Afstand til kystlinje, når du benytter visse
højkvalitetskort.
Start på rute: Vælger et startsted for rutenavigering.
Konfigurationer af Auto Guidance rute
FORSIGTIG
Indstillingerne for Foretrukken dybde og Fri højde påvirker,
hvordan plotteren beregner en Auto guidning rute. Hvis et
område har en ukendt vanddybde eller en ukendt højde på
forhindringer, bliver Auto guidning ruten ikke beregnet i det
pågældende område. Hvis et område i starten eller slutningen af
en Auto guidning rute har mindre dybde end Foretrukken dybde
eller er lavere end indstillingerne for Fri højde, bliver Auto
guidning ruten muligvis ikke beregnet i det pågældende område,
afhængigt af kortdata. Kursen igennem disse områder vises
som en grå linje eller en stribet magentarød og grå linje på
kortet. Når din båd kommer ind i et af disse områder, vises en
advarselsmeddelelse.
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.
55
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort.
Du kan indstille de parametre, som plotteren bruger ved
beregning af en Auto guidning rute.
Foretrukken dybde: Angiver den minimale vanddybde baseret
på dybdedata på kort, som båden kan sejle sikkert over.
BEMÆRK: Minimum vanddybde for højkvalitetskort (lavet før
2016) er 1 meter (3 fod). Hvis du indtaster en værdi på
mindre end 1 meter (3 fod), kan kortene kun bruge dybder på
1 meter (3 fod) til Auto guidning-ruteberegninger.
Fri højde: Angiver den minimale højde for en bro eller
forhindring, som båden kan sejle sikkert under.
Afstand til kystlinje: Angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at
Auto guidning ruten skal placeres. Linjen til Auto guidning
ruten kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling
under navigationen. De tilgængelige værdier for denne
indstilling er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at den
automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra
kysten, kan du vurdere placeringen af Auto guidning ruten
ved hjælp af en eller flere velkendte destinationer, der kræver
navigation igennem et smalt sejlbart farvand (Indstilling af
afstand fra kysten, side 19).
Indstilling af afstand fra kysten
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du
ønsker, at Auto guidning skal placeres. Linjen til Auto guidning
kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under
navigationen. De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til
kystlinje er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at linjen til
Auto guidning er placeret i passende afstand fra kysten, kan du
vurdere placeringen af linjen til Auto guidning ved hjælp af en
eller flere velkendte destinationer, der kræver navigation
igennem et smalt sejlbart farvand.
1 Læg båden i havn, eller kast anker.
2 Vælg Indstillinger > Præferencer > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Normal.
Vælg
en destination, som du tidligere har navigeret til.
3
4 Vælg Naviger til > Auto guidning.
5 Gennemgå placeringen af linjen for auto guidning, og
bestem, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer,
og om drej giver en effektiv sejlads.
6 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Navigationsmuligheder > Stop
navigation og der fortsættes til trin 10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer vælges Indstillinger > Præferencer >
Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje >
Lang.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Præferencer > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Lang i trin 6 skal du gennemse
placeringen af den automatiske guidelinje og bestemme, om
linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej
giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmest. Som resultat deraf ændrer plotteren
muligvis ikke Auto guidning linjen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
8 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Navigationsmuligheder > Stop
navigation og der fortsættes til trin 10.
56
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer, skal du vælge Indstillinger > Præferencer
> Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje >
Længst.
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Præferencer > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Nærmest.
9 Hvis du valgte Nærmest eller Længst i trin 8, skal du
gennemse placeringen af Auto guidning ruten, og
bestemme, om linjen på sikker vis undgår kendte
forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren
muligvis ikke linjen til Auto guidning igen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.
Gentag
trin 3–9 mindst én gang mere ved brug af en
10
forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt med
funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.
Kommunikationsindstillinger
NMEA 0183 indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 0183opsætning.
Porttyper: Se Indstilling af kommunikationsformat til hver NMEA
0183-port, side 56.
Outputsætninger: Se Konfiguration af NMEA 0183udgangssætninger, side 56.
Positionspræcision: Justerer antallet af cifre til højre for
kommaet ved overførsel af NMEA output.
XTE præcision: Justerer antallet af cifre til højre for kommaet
ved NMEA krydstalefejl for output.
Waypoint ID'er: Angiver den enhed, der skal overføre waypointnavne eller -numre via NMEA 0183 under navigation. Brug af
numre kan løse kompatibilitetsproblemer med ældre NMEA
0183 autopiloter.
Gendan standardindstillinger: Gendanner NMEA 0183
indstillingerne til de oprindelige fabriksindstillinger.
Diagnostik: Viser NMEA diagnostiske oplysninger for 0183.
Konfiguration af NMEA 0183-udgangssætninger
Du kan aktivere og deaktivere NMEA 0183-udgangssætninger.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 0183opsætning > Outputsætninger.
2 Vælg en funktion.
3 Vælg en eller flere NMEA 0183-outputsætninger, og vælg
BACK.
4 Gentag trin 2 og 3 for at aktivere eller deaktivere flere
outputsætninger.
Indstilling af kommunikationsformat til hver NMEA 0183port
Du kan konfigurere kommunikationsformatet for hver indbygget
NMEA 0183-port, når du tilslutter din plotter til eksterne NMEA
0183-enheder, en computer eller andre Garmin enheder.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 0183opsætning > Porttyper.
2 Vælg en input- eller outputport.
3 Vælg et format:
• Understøt input eller output af standard NMEA 0183-data,
DSC eller ekkolod NMEA inputsupport for DPT-, MTW-, og
VHW-sætninger ved at vælge NMEA-standard.
Enhedskonfiguration
• Understøt input eller output af standard NMEA 0183-data
for de fleste AIS-modtagere ved at vælge NMEA High
Speed.
• Understøt input eller output af Garmin navnebeskyttet
data til kommunikation med Garmin software ved at vælge
Garmin.
Gentag
trin 2–3 for at konfigurere flere porte til input eller
4
output.
NMEA 2000 Indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 2000opsætning.
Enhedsliste: Viser enhederne, der er forbundet til netværket.
Etiketenheder: Ændrer etiketter for tilgængelige tilsluttede
enheder.
Navngivning af enheder og sensorer på netværket
Du kan navngive enheder og sensorer, som er tilsluttet til
Garmin Marine Network og NMEA 2000 netværket.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation.
2 Vælg Marinenetværk eller NMEA 2000-opsætning >
Enhedsliste.
3 Vælg en enhed på listen til venstre.
4 Vælg Skift navn.
5 Indtast navnet, og vælg Fuldført.
Marinenetværk
Marinenetværk lader dig hurtigt og nemt dele data fra Garmin
eksterne enheder med plotterne. Du kan tilslutte en plotter til
marinenetværket for at modtage data fra og dele data med
andre enheder og plottere, der er kompatible med
marinenetværket.
Vælg Indstillinger > Kommunikation > Marinenetværk.
Indstilling af alarmer
Navigationsalarmer
Vælg Indstillinger > Alarmer > Navigation.
Ankomst: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid til et drej eller en destination.
Anker vagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.
Afvigelse: Indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.
Indstilling af ankeralarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du har bevæget dig
mere end en bestemt tilladt afstand. Dette er nyttigt, hvis båden
ligger for anker natten over.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Navigation > Anker vagt.
2 Vælg Alarm for at slå alarmen til.
3 Vælg Indstil radius, og vælg en afstand på kortet.
4 Vælg BACK.
Systemalarmer
Alarm: Indstiller et alarmur.
Enhedsspnd.: Indstiller en alarm til at blive udløst, når batteriet
når en specificeret lav spænding.
GPS-nøjagtighed: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den
brugerdefinerede værdi.
Ekkolodsalarmer
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle
transducere.
Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Alarmer.
Enhedskonfiguration
Du kan også åbne ekkolodsalarmer ved at vælge Indstillinger >
Alarmer > Ekkolod.
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.
Dybvand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.
FrontVü alarm: Indstiller afgivelse af en alarm, når dybden
foran fartøjet er mindre end den angivne værdi, hvilket kan
hjælpe dig med at undgå at gå på grund (Indstilling afFrontVü
dybdealarm, side 31). Alarmen er kun tilgængelig med
Panoptix FrontVü transducere.
Vandtemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angivne temperatur.
Kontur: Indstiller en alarm til at blive udløst, når transduceren
registrerer et stort mål inden for den angivne dybde fra
vandoverfladen og fra bunden.
Fisk
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.
Indstilling af vejralarmer
Før du kan indstille vejralarmer, skal du have sluttet en
kompatibel plotter til en vejrenhed, for eksempel en GXM enhed,
og du skal have et gyldigt vejrabonnement.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Vejr.
2 Aktiverer alarmer for specifikke vejrfænomener.
Indstilling af brændstofalarmen
Før du kan indstille en brændstofniveaualarm, skal der være
sluttet en kompatibel brændstofflow-sensor til plotteren.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde
brændstof ombord når det niveau, du angiver.
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > Brændstof > Indstil tot.
brændstof omb. > Til.
2 Angiv den resterende mængde brændstof, der udløser
alarmen, og vælg Fuldført.
Indstillinger for Mit fartøj
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.
Vælg Indstillinger > Mit fartøj.
Dybde og ankring: Gør det muligt at angive oplysninger om
kølen (Indstilling af køl offset, side 22) og ankeret.
Værdien for Ankerhøjde er ankerets højde over vandlinjen.
Værdien for Ankerområde er forholdet mellem længden af
det anvendte ankertov og den lodrette afstand fra fartøjets
stævn til havbunden. Disse ankerindstillinger anvendes til at
beregne datofelt for Målankertov.
Temp. offset: Gør det muligt at indstille en forskydningsværdi
for at kompensere for vandtemperaturaflæsningen fra en
NMEA 0183 vandtemperatursensor eller en transducer, der
kan måle temperatur (Indstilling af vandtemperatur offset,
side 58).
Juster fart gennem vandet: Kalibrerer den
hastighedskompatible transducer eller sensor (Kalibrering af
en vandhastighedsenhed, side 58).
57
Brændstofkapacitet: Indstiller den kombinerede
brændstofkapacitet for alle brændstoftanke på dit fartøj
(Indstilling af brændstofkapacitet for fartøjet, side 44).
Fartøjets type: Aktiverer visse plotterfunktioner baseret på
bådtypen.
CZone™: Indstiller digital switching-kredsløbene.
SeaStar-forekomst: Indstiller digital switching-kredsløbene.
Systemprofiler: Gør det muligt at gemme din systemprofil på et
hukommelseskort og importere systemprofilindstillinger fra et
hukommelseskort. Dette kan være nyttigt for charter- eller
flådefartøjer og ved deling af dine opsætningsoplysninger
med en ven.
Skrog-ID-nummer: Giver dig mulighed for at indtaste skrogets
identifikationsnummer (HIN). HIN-nummeret kan være
permanent fastgjort øverst på styrbords side af hækken eller
på den udvendige side.
Indstilling af køl offset
Du kan indtaste et køl offset for at kompensere
vanddybdemålingen for transducerens monteringsplacering.
Dermed kan man alt efter behov se vanddybden under kølen
eller den sande vanddybde.
Hvis du vil kende vanddybden under kølen eller det laveste
punkt under båden, og transduceren er placeret i vandlinjen eller
et sted over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl.
Hvis du vil kende den sande vanddybde, og transduceren er
placeret over vandlinjen, skal du måle afstanden fra bunden af
transduceren og op til vandlinjen.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når du har
gyldige dybdedata.
1 Måling af afstanden:
• Hvis transduceren er monteret i vandlinjen
eller et sted
over enden af kølen, skal du måle afstanden fra
transducerens placering til bådens køl. Angiv denne værdi
som et positivt tal.
• Hvis transduceren er monteret i bunden af kølen , og du
vil kende den sande vanddybde, skal du måle afstanden
fra transduceren til vandlinjen. Angiv denne værdi som et
negativt tal.
Indstilling af vandtemperatur offset
Før du kan indstille vandtemperatur offset, skal du have en
NMEA 0183-vandtemperatursensor eller en transducer, der kan
måle temperaturer, for at måle vandtemperaturen.
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra
en temperatursensor.
1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller
en transducer, der kan måle temperatur, og som er tilsluttet
plotteren.
2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en anden
temperatursensor eller et termometer, som du ved måler
nøjagtigt.
3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den
vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5
som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet plotteren,
måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig
er. Angiv denne værdi i trin 5 som et negativt tal, hvis
sensoren, som er tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen
til at være varmere, end den egentlig er.
4 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Temp. offset.
5 Angiv den temperatur offset, der blev beregnet i trin 3.
Kalibrering af en vandhastighedsenhed
Hvis du har en hastighedskompatibel transducer tilsluttet til
plotteren, kan du kalibrere den hastighedskompatible enhed for
at forbedre nøjagtigheden af vandhastighedsdata, der vises af
plotteren.
1 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Juster fart gennem
vandet.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller
hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden, vises en
besked.
3 Vælg OK, og øg forsigtigt bådens fart.
4 Hvis beskeden vises igen, skal du standse båden og sikre
dig, at hjulet på hastighedssensoren ikke sidder fast.
5 Hvis hjulet kan dreje rundt uden modstand, skal du
kontrollere kabelforbindelsen.
6 Hvis denne besked vises igen, skal du kontakte Garmin
produktsupport.
Andre skibsindstillinger
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Dybde og ankring > Køl
offset.
3 Vælg , hvis transduceren er placeret i vandlinjen, eller vælg
, hvis transduceren er placeret i bunden af kølen.
4 Brug piletasterne til at indtaste det køl offset, der blev målt i
trin 1.
58
Når din kompatible plotter er sluttet til en AIS-enhed eller VHFradio, kan du indstille, hvordan andre fartøjer skal vises på
plotteren.
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer.
AIS: Aktiverer og deaktiverer AIS-signalmodtagelse.
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (digitalt selektivt kald).
Kollisionsalarm: Indstiller en kollisionsalarmen (Indstilling af
kollisionsalarm i sikker zone, side 10).
AIS-EPIRB-test: Aktiverer testsignaler fra Emergency Position
Indicating Radio Beacons (EPRIB).
AIS-MOB-test: Aktiverer testsignaler fra MOB-enheder (Mand
Over Bord).
AIS SART Test: Aktiverer testudsendelser fra SART-enheder
(Search and Rescue Transponders).
Indstillinger, der synkroniseres på Garmin
marinenetværket
Følgende enheder synkroniserer visse indstillinger, når de
sluttes til Garmin marinenetværket.
• ECHOMAP™ 70 serien
• GPSMAP 507 serien (softwareversion 3.0 eller nyere)
Enhedskonfiguration
• GPSMAP 701 serien (softwareversion 3.0 eller nyere)
• GPSMAP 702 serien
• GPSMAP 800 serien
• GPSMAP 902 serien
• GPSMAP 1000 serien
• GPSMAP 1002 serien
• GPSMAP 1202 serien
• GPSMAP 7400/7600 serien
• GPSMAP 8400/8600/8700 serien
Følgende indstillinger synkroniseres, om muligt, til enheden.
Alarmindstillinger (synkroniserer også alarmbekræftelse):
• Ankomst
• Anker vagt
• Afvigelse
• GPS-nøjagtighed
• Lavt vand
• Dybvand (ikke tilgængelig i GPSMAP 8400/8600 serien)
• Vandtemperatur
• Kontur (ikke tilgængelig i echoMAP 70s og GPSMAP
507/701 serien)
• Fisk
• Kollisionsalarm
Generelle indstillinger:
• Auto guidning Foretrukken dybde
• Auto guidning Fri højde
• Signaltone
• Farvevalg
• Tastaturopsætning
• Sprog
• Kortdatum
• Nordreference
• Positionsformat
• Systemenheder
• Juster fart gennem vandet
• Radarantennestørrelse
Kortindstillinger:
• Kort omrids
• Farefarver
• Kurslinje
• POI'er på land
• Fyrvinkler
• Navigationssymbol-størrelse
• Nav.symbol-type
• Fotopunkter
• Foretrukken dybde
• Skyggelægning af lavt vand
• Servicepunkter
• Fartøjsikon (kan ikke synkroniseres mellem alle modeller)
Gendannelse af plotterens oprindelige
fabriksindstillinger
BEMÆRK: Dette påvirker alle enheder på netværket.
1 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Nulstil.
2 Vælg en funktion:
Deling og håndtering af brugerdata
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til
fabriksindstillingerne, skal du vælge Nulstil
standardindstillinger. Dette gendanner
standardindstillingerne for konfiguration, men fjerner ikke
gemte brugerdata, kort eller softwareopdateringer.
• Hvis du vil nulstille alle indstillinger i alle enheder i
stationen til fabriksindstillingerne, skal du vælge Nulstil
stationsindstillinger. Dette gendanner
standardindstillingerne for konfiguration, men fjerner ikke
gemte brugerdata, kort eller softwareopdateringer
• Du kan rydde gemte data, f.eks. waypoints og ruter, ved at
vælge Slet brugerdata. Dette påvirker ikke kort eller
softwareopdateringer.
• Hvis du vil rydde gemte data og nulstille
enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du
frakoble plotteren fra Garmin marinenetværket og vælge
Slet data og nulstil indstillingerne. Dette påvirker ikke
kort eller softwareopdateringer.
Deling og håndtering af brugerdata
Du kan dele data mellem kompatible enheder.
• Du kan dele data på tværs af Garmin marinenetværket.
• Du kan dele og håndtere brugerdata vha. et
hukommelseskort. Der skal være installeret et
hukommelseskort i enheden. Denne enhed understøtter et
hukommelseskort med op til 32 GB , som er formateret til
FAT32.
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra
HomePort til en plotter
Før du kan kopiere data til plotteren, skal du have den nyeste
version af softwareprogrammet HomePort indlæst på din
computer samt et hukommelseskort isat i plotteren.
Kopier dataene fra HomePort til det forberedte
hukommelseskort.
Der findes yderligere oplysninger i HomePort hjælpefilen.
Valg af filtype til waypoints og ruter fra
tredjepart
Du kan importere og eksportere waypoints og ruter fra enheder
fra tredjepart.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Dataoverførsel > Filtype.
3 Vælg GPX.
Hvis du vil overføre data med Garmin enheder igen, skal du
vælge filtypen ADM.
Kopiering af brugerdata fra et hukommelseskort
Du kan overføre brugerdata fra andre enheder ved hjælp af et
hukommelseskort. Brugerdata inkluderer waypoints, ruter, Auto
Guidance-stier, spor og grænser.
BEMÆRK: Kun grænsefiler med filtypenavnet .adm
understøttes.
1 Isæt et hukommelseskort i en kortlæser.
2 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Dataoverførsel.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal kopieres data til.
4 Vælg en funktion:
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
kombiner dem med eksisterende brugerdata ved at vælge
Hent fra kassette.
59
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
overskriv eksisterende brugerdata ved at vælge Erstat fra
hukommelseskort.
5 Vælg filnavnet.
Kopiering af brugerdata til et hukommelseskort
Du kan gemme brugerdata på et hukommelseskort for at
overføre dem til andre enheder. Brugerdata inkluderer
waypoints, ruter, Auto Guidance-stier, spor og grænser.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Dataoverførsel > Gem på
hukommelseskort.
3 Vælg om nødvendigt det hukommelseskort, som dataene
skal kopieres til.
4 Vælg en funktion:
• Opret en ny fil ved at vælge Tilføj ny fil, og indtast et
navn.
• Hvis du vil føje yderligere oplysninger til en eksisterende
fil, skal du vælge filen på listen og vælge Gem på
hukommelseskort.
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort
Du kan kopiere kort fra plotteren til et hukommelseskort til brug
med HomePort.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren.
2 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Kopier indbygget kort.
Opdatering af indbyggede kort med et
hukommelseskort og Garmin Express
Du kan opdatere de indbyggede kort vha. Garmin Express og et
hukommelseskort.
1 Indsæt et hukommelseskort i computerens kortlæser.
2 Åbn Garmin Express programmet.
Hvis du ikke har Garmin Express programmet installeret på
din computer, kan du downloade det fra garmin.com/express.
3 Registrer din enhed, hvis det er nødvendigt (Registrering af
din enhed med Garmin Express, side 60).
4 Klik på Fartøj > Vis detaljer.
5 Klik på Download ved siden af kortet, du vil opdatere.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre downloaden.
7 Vent, mens opdateringen downloades.
Opdateringen kan tage noget tid.
8 Når overførslen er fuldført, skal du skubbe kortet ud fra
computeren.
9 Isæt hukommelseskortet i kortlæseren (Isætning af
hukommelseskort, side 2).
10 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Opdater indbygget kort på plotteren.
Det opdaterede kort vises på plotteren.
Sikkerhedskopiering af data til en pc
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten.
2 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Dataoverførsel > Gem på
hukommelseskort.
3 Vælg et filnavn på listen, eller vælg Tilføj ny fil.
4 Vælg Gem på hukommelseskort.
5 Fjern hukommelseskortet, og sæt det i en kortlæser, der er
tilsluttet en computer.
60
6 Åbn mappen Garmin\UserData på hukommelseskortet.
7 Kopier den pågældende sikkerhedskopifil på kortet, og sæt
den ind et sted på computeren.
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en
plotter
1 Indsæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet din
computer.
2 Kopier en sikkerhedskopifil fra computeren til
hukommelseskortet til en mappe med navnet Garmin
\UserData.
3 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
4 Vælg NAV INFO > Brugerdata > Dataoverførsel > Erstat
fra hukommelseskort.
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort
Du kan gemme systeminformation på et hukommelseskort som
et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra produktsupport vil
muligvis bede dig om at bruge denne information til at hente
data om netværket.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Garmin-enheder > Gem på hukommelseskort.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal gemmes systemoplysninger til.
4 Fjern hukommelseskortet.
Appendiks
Registrering af din enhed med Garmin
Express
BEMÆRK: Du skal bruge ActiveCaptain appen for at registrere
enheden (Sådan kommer du i gang med ActiveCaptain appen,
side 5).
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortlæseren (Isætning af
hukommelseskort, side 2).
2 Vent et øjeblik.
Plotteren åbner siden til håndtering af kort og opretter filen
GarminDevice.xml i mappen Garmin på hukommelseskortet.
3 Fjern hukommelseskortet.
4 Sæt hukommelseskortet i din computer.
5 Gå til garmin.com/express på din computer.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at downloade, installere
og åbne Garmin Express appen.
7 Vælg > Tilføj en enhed.
8 Mens appen søger, skal du vælge Log på ved siden af Har
du søkort eller marineenheder? nederst på skærmen.
Opret,
eller log på din Garmin konto.
9
10 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere dit fartøj.
11 Vælg > Tilføj.
Garmin Express appen søger på hukommelseskortet efter
oplysninger om enheden.
12 Vælg Tilføj enhed for at registrere enheden.
Når opdateringen er fuldført, søger Garmin Express appen
efter yderligere kort og kortopdateringer til din enhed.
Når du tilføjer enheder til dit plotternetværk, skal du gentage
disse trin for at registrere de nye enheder.
Appendiks
Softwareopdatering
BEMÆRK: Du kan bruge ActiveCaptain appen til at opdatere
enhedens software (Opdatering af software med ActiveCaptain
appen, side 6).
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Inden du opdaterer softwaren, kan du kontrollere den
softwareversion, der er installeret på din enhed (Visning af
oplysninger om systemsoftware, side 55). Derefter kan du gå til
garmin.com/support/software/marine.html, vælge Se alle
enheder i denne pakke og sammenligne den installerede
softwareversion med den softwareversion, der er angivet for dit
produkt.
Hvis softwaren på din enhed er ældre end den, som er angivet
på webstedet, skal du følge trinnene for at indlæse softwaren på
et hukommelseskort (Indlæsning af nyt software på et
hukommelseskort, side 61) og derefter opdatere enhedens
software (Opdatering af enhedens software, side 61).
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at bestille
et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har en
computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til garmin.com/support/software/marine.html.
TIP: Du kan også downloade opdaterede brugervejledninger,
der kan indlæses på plotteren, fra dette websted.
3 Vælg GPSMAP serie med SD-kort.
4 Vælg Download ud for GPSMAP serie med SD-kort.
5 Læs og accepter betingelserne.
6 Vælg Download.
7 Vælg en placering, og vælg Gem.
8 Dobbeltklik på den downloadede fil.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på den valgte placering. En dialogboks åbnes for at
hjælpe med at overføre softwareopdateringen til et
hukommelseskort.
9 Vælg Næste.
10 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
En Garmin mappe, der indeholder softwareopdateringen,
oprettes på hukommelseskortet. Det kan tage flere minutter at
indlæse softwareopdateringen på hukommelseskortet.
®
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse den
nyeste software til et hukommelseskort (Indlæsning af nyt
software på et hukommelseskort, side 61).
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
Appendiks
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Parring af GRID enheden med plotteren fra
plotteren
BEMÆRK: Disse trin gælder for både GRID enheden og GRID
20-enheden.
Før du parrer GRID 20-enheden med plotteren for at oprette en
dataforbindelse, skal du sørge for strøm med batterier, det
vedlagte strømkabel eller en NMEA 2000 netværksforbindelse.
Før du kan parre GRID enheden med plotteren, skal du forbinde
den til Garmin marinenetværket.
1 Vælg Indstillinger > System > Stationsoplysninger >
GRID™ parring > Tilføj.
2 Vælg en handling:
• På GRID fjerninput-enheden skal du trykke på SELECT.
• Tryk på og på GRID 20-fjerninputenheden, indtil
fjernbetjeningen bipper tre gange.
Parring af GRID enheden med plotteren fra GRID
enheden
BEMÆRK: Dette gælder ikke for GRID 20 enheden.
1 På GRID fjerninput-enheden skal du trykke på + og HOME
samtidigt.
Der åbnes en valgside med alle plottere på Garmin Marine
Network.
2 Drej hjulet på GRID fjerninput-enheden for at fremhæve
SELECT på plotteren, som du ønsker at styre med GRID
fjerninput-enheden.
3 Tryk på SELECT.
Rotation af GRID fjerninput-enheden
I visse installeringssituationer kan det være nødvendigt at rotere
retningen for GRID enheden.
BEMÆRK: Dette gælder ikke for GRID 20 enheden.
1 Vælg Indstillinger > Kommunikation > Marinenetværk.
2 Vælg GRID enheden.
Rengøring af skærmen
BEMÆRK
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget.
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er
meget følsomt over for voks og skuremidler.
1 Anvend en brillerens, der er angivet som værende sikker til
rengøring af anti-refleks-flader.
2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.
Visning af billeder på et hukommelseskort
Du kan se billeder, der er gemt på et hukommelseskort. Du kan
se filtyperne .jpg, .png og .bmp.
1 Indsæt et hukommelseskort med billedfiler i kort slottet.
2 Vælg NAV INFO > Billedfremviser.
3 Vælg den mappe, der indeholder billederne.
4 Vent et par sekunder, mens eksempelbillederne indlæses.
5 Vælg et billede.
6 Tryk på pilene for at rulle gennem billederne.
7 Vælg om nødvendigt MENU > Start diasshow.
61
Skærmprint
Du kan optage et skærmprint af et hvilket som helst
skærmbillede på din kortplotter og gemme det som en .png-fil
Derefter kan du overføre dit skærmprint til din computer. Du kan
også se skærmprintet i billedfremviseren (Visning af billeder på
et hukommelseskort, side 61).
Optagelse af screenshot
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.
2 Vælg Indstillinger > Præferencer > Gem screenshot > Til.
3 Gå til det skærmbillede, du vil optage.
4 Tryk på HOME i mindst seks sekunder.
Kopiering af screenshots til en computer
1 Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en
kortlæser, der er sluttet til en computer.
2 Fra Windows Explorer kan du åbne mappen Garmin\scrn på
hukommelseskortet.
3 Kopier en .bmp-fil fra kortet, og indsæt den på en vilkårlig
placering på computeren.
Fejlfinding
Enheden modtager ikke GPS-signaler
Hvis enheden ikke modtager satellitsignaler, kan der være
forskellige årsager. Hvis enheden er blevet flyttet langt væk,
siden den sidst modtog satellitter, eller den har været slukket i
længere tid end et par uger eller måneder, modtager enheden
muligvis ikke satellitterne korrekt.
• Sørg for, at enheden bruger den nyeste software. Hvis det
ikke er tilfældet, skal du opdatere enhedssoftwaren.
• Sørg for, at enheden har frit udsyn til himlen, så antennen
kan modtage GPS-signalet. Hvis enheden er monteret inde i
en kabine, skal den være tæt på et vindue, så den kan
modtage GPS-signalet.
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at
slukke
waypoint manuelt vha. koordinater, og punktets position ikke
vises på det sted, hvor det burde være, er enhedens
kortdatums- og positionsformat muligvis ikke det samme som
det kortdatums- og positionsformat, der oprindeligt blev brugt til
at markere waypointet.
Positionsformatet er den måde, GPS-modtagerens position
vises på skærmen. Det vises normalt som længde-/
breddegrader i grader og minutter med mulighed for at få vist
grader, minutter og sekunder, kun grader eller en af flere
forskellige gitterformater.
Kortdatum er en matematisk model, som afbilder en del af
jordens overflade. Længde- og breddegradslinjer på et papirkort
refererer til et specifikt kortdatum.
1 Find ud af, hvilket kortdatums- og positionsformat der blev
brugt, da det oprindelige waypoint blev oprettet.
Hvis det oprindelige waypoint stammede fra et kort, burde
der være en forklaring på kortet, der angiver det kortdatumsog positionsformat, der blev brugt til at oprette det
pågældende kort. Denne forklaring er ofte placeret tæt på
kortnøglen.
2 Vælg Indstillinger > Præferencer > Enheder.
3 Vælg de rigtige indstillinger for kortdatums- og
positionsformat.
4 Opret waypointet igen.
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Specifikationer
GPSMAP Specifikationer for 10x2
Enheder, som tænder og slukker på utilregnelig vis, kan indikere
et problem med strømtilførslen til enheden. Kontroller disse
punkter for at forsøge at finde frem til årsagen til
strømproblemet.
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.
Det kan du undersøge på flere måder. Du kan f.eks.
undersøge, om andre enheder, som stømforsynes fra samme
kilde, fungerer.
• Kontroller sikringen i strømkablet.
Sikringen bør være placeret i en holder, der er en del af den
røde ledning i strømkablet. Kontroller, at den rigtige størrelse
sikring er installeret. Se mærkaten på kablet eller
installationsvejledningen for oplysninger om, hvilken størrelse
sikring der er nødvendig. Kontroller sikringen for at sikre, at
der stadig er forbindelse inde i sikringen. Du kan teste
sikringen med et multimeter. Hvis sikringen fungerer, skal
multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller, at enheden modtager mindst 10 V, men den
anbefalede værdi er 12 V.
For at kontrollere spændingen skal du måle en DC spænding
på strømkablets hunstik. Hvis spændingen er under 10 V,
kan enheden ikke tændes.
• Hvis enheden modtager tilstrækkelig strøm, men ikke kan
tændes, skal du kontakte Garmin produktsupport.
Specifikation
Mål
Mål (B x H x D)
31,8 x 18,5 x 6,9 cm (12,5 x 7,3 x 2,7
tommer)
Displaystørrelse (B x H)
22,4 x 12,5 cm (8,8 x 4,9 tommer);
10,1 tommer diagonal
Skærmopløsning
WSVGA, 1024 x 600 pixel
Vægt
1,85 kg (4,1 lb.)
Sikkerhedsafstand for
kompas
65 cm (25,5")
Temperaturområde
Fra -15 til 50º C (fra 5 til 122º F)
Materiale
Polycarbonatplast og trykstøbt
aluminium
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7
Enheden tåler hændelig udsættelse for
vand op til 1 meter i op til 30 minutter.
Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Sikring
6 A, 125 V hurtigvirkende
Indgangsspænding
Fra 10 til 32 V DC
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige
position
NMEA 2000 LEN ved 9 V DC 2
NMEA 2000 Forbrug
75 mA maks.
Du kan indtaste en waypointposition manuelt for at overføre og
dele data fra en enhed til en anden. Hvis du har indtastet et
Maks. antal waypoints
5.000
Maks. antal ruter
100
62
Maks. strømforbrug ved 10 V 32,4 W
DC
Typisk strømforbrug ved 12 V 1,9 A
DC
Maks. strømforbrug ved 12 V 2,7 A
DC
Appendiks
Specifikation
Mål
PGN
Beskrivelse
Maks. antal aktive sporpunkter
50.000 punkter; 50 gemte ruter
060416
ISO-transportprotokol: Administration af tilslutning
060928
ISO-adresse påkrævet
Hukommelseskort
2 SD kortlæsere; maks. størrelse: 32
GB
065240
Anmodet adresse
Wi‑Fi, ANT og Bluetooth teknologier
2,4 GHz ved 15,26 dBm nominelt
126208
Anmod om gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
126998
Konfigurationsoplysninger
127237
Retnings-/sporstyring
127245
Ror
127250
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
Trådløs frekvens og protokoller
®
®
GPSMAP Specifikationer for 12x2
Specifikation
Mål
Mål (B x H x D)
35,8 x 22,6 x 6,9 cm (14,1 x 8,9 x 2,7
tommer)
Displaystørrelse (B x H)
26,2 × 16,3 cm (10,3 × 6,4 tommer)
12,1 tommer diagonalt
127488
Motorparametre: hurtig opdatering
127489
Motorparametre: dynamiske
Skærmopløsning
WXGA, 1280 x 800 pixel
127493
Gearparametre: dynamiske
Vægt
2,34 kg (5,2 lb.)
127505
Væskeniveau
Sikkerhedsafstand for
kompas
65 cm (25,5")
127508
Batteristatus
Temperaturområde
Fra -15 til 50º C (fra 5 til 122º F)
128259
Hastighed: i forhold til vand
Materiale
Polycarbonatplast og trykstøbt
aluminium
128267
Vanddybde
129025
Position: hurtig opdatering
129026
COG/SOG: hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
129539
GNSS DOP'er
129540
Antal synlige GNSS-satellitter
130060
Etiket
130306
Vinddata
Typisk strømforbrug ved 12 V 2,2 A
DC
130310
Miljøparametre (forældet)
130311
Miljøparametre (forældet)
Maks. strømforbrug ved 12 V 2,9 A
DC
130312
Temperatur (forældet)
NMEA 2000 LEN ved 9 V DC 2
Send
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7
Enheden tåler hændelig udsættelse for
vand op til 1 meter i op til 30 minutter.
Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Sikring
6 A, 125 V hurtigvirkende
Indgangsspænding
Fra 10 til 32 V DC
Maks. strømforbrug ved 10 V 34,8 W
DC
NMEA 2000 Forbrug
75 mA maks.
Maks. antal waypoints
5.000
Maks. antal ruter
100
Maks. antal aktive sporpunkter
50.000 punkter; 50 gemte ruter
Hukommelseskort
2 SD kortlæsere; maks. størrelse: 32
GB
Trådløs frekvens og protokoller
Wi‑Fi, ANT og Bluetooth teknologier
2,4 GHz ved 15,26 dBm nominelt
Specifikationer for ekkolodmodeller
PGN
Beskrivelse
126464
Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126984
Alarmsvar
127497
Tripparametre: Motor
Modtag
PGN
Beskrivelse
065030 Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for generator (GAAC)
126983 Alarm
126985 Alarmtekst
Specifikation
Mål
126987 Tærskelværdi for alarm
Ekkolodsfrekvenser1
Traditionel: 50/200, 77/200, 83/200 kHz
CHIRP med én kanal: fra 40 til 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz
126988 Alarmværdi
Ekkolodsendestyrke
(RMS)2
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü og SideVü CHIRP: 500 W
Ekkolodsdybde3
5.000 fod ved 1 kW
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Send og modtag
PGN
Beskrivelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060160
ISO-transportprotokol: Dataoverførsel
1
2
3
126992 Systemtid
127251 Drejehastighed
127257 Attitude
127498 Motorparametre: statiske
127503 Status for vekselstrømsindgang (forældet)
127504 Status for vekselstrømsudgang (forældet)
127506 Detaljeret vekselstrømsstatus
127507 Opladerstatus
127509 Inverterstatus
128000 Nautisk afdriftsvinkel
128275 Afstandslog
Afhængigt af transduceren.
Afhængigt af transducerens nominelle effekt og dybden.
Afhænger af transduceren, vandets saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.
Appendiks
63
PGN
Beskrivelse
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og sætninger (National Marine Electronics Association) hos: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
129044 Referencepunkt
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798 AIS SAR flyposition
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808 DSC-opkaldsoplysninger
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del A
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del B
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
130316 Temperatur: Udvidet område
130576 Trimfanestatus
130577 Retningsdata
NMEA 0183 oplysninger
Send
Sætning
Beskrivelse
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot) sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning System-positionsdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddegrad/længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: Synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs og fart over grunden
GPWPL
WPL: Waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
Modtag
Sætning
Beskrivelse
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
64
Appendiks
Indeks
A
ActiveCaptain 5
opdatere kort 6
opdatering af software 6
quickdraw 14
smart-notifikationer 5
advarselsadministration 46
meddelelser 46
afstand til kystlinje 19, 56
AIS 10–12
aktivere 58
ATON'er 11
nødsignalenhed 11
radar 35
SART 11
sporing 10, 11
trusler 10, 35
alarmer 21, 57
ankervagt 57
ankomst 57
brændstof 44, 57
dybt vand 29, 57
ekkolod 29, 57
kollision 10, 58
kursafvigelse 57
lavt vand 29, 57
motor 43
målere 43
navigation 57
vandtemperatur 29, 57
vejr 57
AM 47, 48
andre fartøjer
AIS 12
stier 12
animerede strømforhold, tidevand 9
anker 57
ankervagt alarm 57
ankomstalarm 57
antenne, GPS 2
Auto Guidance 15, 16, 18, 19, 55
afstand til kystlinje 19, 56
ruter 19
autopilot 23, 37–40
aktivering 38
cirkelmønster 39
justering af kursen 38
kløverbladsmønster 39
kredsløbsmønster 39
mønster for Williamson's turn 39
mønsterstyring 39
reducer roraktivitet 38
Shadow Drive 38
styremønstre 39
Styringstrin 38
søgemønster 39
u-svingsmønster 39
zigzag-mønster 39
sikkerhedskopier 60
styring 59
dele data 59
destinationer
navigationskort 16
vælge 16
detaljerede kort 60
digital switching 46
digitalt selektivt kald 41, 42
aktivere 41, 58
individuelt rutineopkald 42, 43
kanaler 42
kontakter 41
DSC. Se digitalt selektivt kald
dybdevisning 12, 13
E
EBL 35
måle 35
vise 35
EGNOS 54
ekkolod 24, 27, 30
a-scope 29, 30
alarmer 29, 57
bundlås 28
deling 26, 27
dybde 28
dybdeskala 28
farve-gain 27
farveafvisning 29
frekvenser 30
FrontVü 26
gain 27
Garmin ClearVü 24
ikke-bundfaste mål 29
interferens 29
kegle 13
kilde 26, 27
måle afstande 25
numre 3
område 27
optage 27, 28
overfladestøj 29
Panoptix 25, 26, 31, 32
rullehastighed 28
SideVü 24
støj 27
udseende 29
visninger 24
waypoint 27
whiteline 29
zoom 28
elmotor 40, 41
kompas 41
stævn-offset 41
enhed
registrering 60
rengøring 61
taster 8
enheds-ID 55
EPIRB 11
B
F
Baggrund 3
baggrundslys 4, 7
baner 15
batteri, styring 45
billeder 3, 61
bomning. Se vending og bomning
brugerdata, slette 21
brændstofkapacitet 44
brændstofmålere 43, 44
statusalarm 44, 57
synkronisering med faktisk brændstof 45
bøjerapporter 51
fabriksindstillinger 59
stationer 4
fartøjsstier 12, 42
farvevalg 4
favoritter 2
fejlfinding 62
Fish Eye 3D 9
ekkolodskegle 13
ikke-bundfaste mål 13
spor 13
fishfinder. Se ekkolod
fiskekort 8, 51
fjernbetjening 7, 39, 40
frakoble 7
FM 47, 48
Force elmotor 40, 41
foretrukken datakilde 37, 38
D
DAB 47, 48
data
kopiere 59
Indeks
forudindstillinger 4, 48
DAB 48
fotos, luft 10
FUSION PartyBus 47
G
gain, ekkolod 27
Garmin ClearVü 24
Garmin Marinenetværk 57
Garmin produktsupport. Se produktsupport
gendanne 59
genveje 4, 41
GLONASS 54
Go To 16
GPS 62
EGNOS 54
GLONASS 54
kilde 2
signaler 2
WAAS 54
GPS-nøjagtighed 57
grafer
atmosfærisk tryk 45
dybde 45
konfiguration 45
lufttemperatur 45
vandtemperatur 45
vindhastighed 45
vindvinkel 45
GRID 61
grænselinje 21
grænselinjer 21
grænser
kopiere 60
linker til SmartMode layout 21
vise 12
H
hjælp. Se produktsupport
hukommelseskort 60
detaljerede kort 60
installere 2
hændelseslog 55
højkvalitetskort
Fish Eye 3D 13
luftfotos 10
I
ikke-bundfaste mål 13
indstillinger 15, 54, 55
radarvisning 37
systeminformation 55
J
joystick 61
K
kamera 54
hjemmeposition 52
konfigurering 52
standby 52
styring 52–54
sætte på pause 52
kollisionsalarm 10, 58
kombinationer 3
kompas
datafelt 3
rose 12
kort 7, 9, 12–14, 60. Se kort
detaljer 8
fiske 8
indstillinger 11–13
lag 11–13
måling af afstand 8
navigation 8, 9
opdatere 6
quickdraw 14, 15
radar 13
symboler 8
udseende 11–13
kredsløb 46
65
kurs 38
hold 38
hold kursen 23
linje 12, 23
Shadow Drive 38
tilpasse 38
kursafvigelsesalarm 57
køl offset 22, 58
nøjagtighed, måling 42
O
Lav rute til 15, 16
log for dybde 45
luftfotos 10
offset, stævn på båd 37
område, ekkolod 27
områderinge 11
opdatere
kort 6
software 6
opdateringer, software 61
oplysninger om himmellegemer 46
overlaylinje 40
overlaynumre 3
M
P
mand over bord 16, 39, 42
marineservice 16
marker position 16
MARPA
navigationskort 12
sporet objekt 34, 35
sporing 34
trusler 10, 35
medieafspiller 46–49
alfabetisk søgning 47
blanding 47
DAB 48
dæmpe 47
enhedsnavn 49
forudindstilling 48, 52
FUSION-Link 46
gentagelse 47
kilde 47
radio 48, 49
SiriusXM Satellitradio 48
stereo 47
tunerregion 47, 48
tuningtilstand 48
VHF 47
zoner 47
MOB, enhed 11
motor 43, 44
alarmer 44
tilstand 44
motorbåd 4, 21
motormålere 43
konfiguration 43
statusalarmer 43
musikafspiller 46, 48, 49. Se medieafspiller
måleenheder 55
målere 43, 44
brændstof 43, 45
grænser 43
motor 43
statusalarmer 43
trip 45
tur 45
vind 45
måling af afstand 25
kort 8
Panoptix 32
parre GRID 55, 61
Perspective 3D 51
porte 1
positionsrapport 42
premium-kort 9
Fish Eye 3D 9
indikatorer for tidevand og strøm 9
produktregistrering 60
produktsupport 2, 62
L
N
naviads 11
navigationsalarmer 57
navigationskort 8, 9, 16, 51
ATON'er 11
fartøjsstier 12, 42
marineservicepunkter 16
MARPA 12
radar overlay 33
navigationsoversigtskort 3
navigationssymboler 8
NMEA 0183 41, 56
NMEA 2000 41, 57
notifikationer 5
nulstille 59
indstillinger 49
stationslayout 4
nødopkald 42
nødsignalenhed 11
66
Q
quickdraw 14, 15
R
radar 32–35, 37
AIS 35
alarmzone 34
brugerdefineret parkeringsposition 37
clutter 36
ekkospor 35
farveskala 37
forskydning på bådens stævn 37
fugletilstand 35
gain 35
kilde 37
MARPA 10
område 33, 34
områderinge 37
optimere visning 36
overlay 13
sende 33
skærmen overlay 33
synsfelt 37
tidsbestemt sending 33
waypoints 37
radar overlay 33
radio 47
AM 47
FM 47
SiriusXM 48, 49
registrere enheden 60
ruter 16, 17, 21
kopiere 59, 60
navigere parallelt med 18
navigering 18
oprette 17, 18
redigere 18
slette 18
vise liste over 18
waypoints 59
S
SART 11
satellitbilleder 9
satellitsignaler, opfange 2
screenshots, optage 62
sejladsmålere 45
sejlbåd 4, 21
sejler 12, 21–23
startlinje 21, 22
stopur til kapsejlads 22
set bagfra 1
Shadow Drive, aktivere 38
SideVü 24
sikker dybde 55
sikker højde 55
sikker zone kollisionsalarm 10, 58
SiriusXM 47–49
Satellitradio 48
SiriusXM Satellitradio 47–49
skærm, lysstyrke 4
skærmprint 62
slette, alle brugerdata 21
slukket 4
smart-notifikationer 5
SmartMode layout, linker til grænse 21
software
opdatere 6, 61
opdateringer 49, 61
SOS 16, 42
spor 20, 21
gemme 20
gemme som rute 20
kopiere 59, 60
liste 20
navigering 20
optage 21
redigere 20
registrere 20
rydde 20
slette 20
vise 12, 20
sporing 34
sprog 54, 55
spænding 57
Startlinje for sejlads 22
startskærm 2
tilpasse 2, 3
stationer 2
gendanne layout 4, 55
sortere skærme 55
tilpasning af skærmen Hjem 3
ændring af station 55
stik 1
strømforholdsstationer 46
indikatorer 9
support. Se produktsupport
symboler 10
systeminformation 55, 60
T
tankniveausensorer 44
tastatur 55
temperaturdata 45
tidevandsstationer 9, 46
indikatorer 9
transducer 24, 26, 30, 32
trådløse enheder 6, 7, 53, 54
netværkskonfiguration 6
tilslutning af en trådløs enhed 6, 7
tilslutning til en trådløs enhed 5
turmålere 45
tænd/sluk-knap 1, 4
U
ur 57
alarm 57
marine 39
V
vand
hastighed 58
temperatur offset 58
temperaturdata 45
vejledningsfremviser 2
vejr 49, 50
abonnement 49, 52
alarmer 57
bølgeoplysninger 51
fiske 50
havforhold 51
kort 13, 50
nedbør 50
overfladetryk 51
overlay 51
Indeks
sigtbarhed 51
vandtemperatur 51
vejrudsigt 50, 51
vejrudsigter 50
vindforhold 51
vending og bomning 23
kompasstyring 23
vindstyring 23
VHF-radio 41
DSC-kanal 42
individuelt rutineopkald 42
nødopkald 42
opkald til et AIS-mål 43
video 52–54
kilde 52
konfiguration 52, 53
vise 52, 53
vind, rose 12
vindhastighed graf 45
vindmålere 45
vindsensor 7
vindstyring 23
tilpasse 23
vindvinkelgraf 45
VIRB kamera 54
VRM 35
måle 35
vise 35
W
waypoints 16, 62
ekkolod 27
kopiere 59, 60
mand over bord 16
navigere til 17
oprette 8, 16
projicering 17
redigere 17
slette 17
sporet fartøj 42
vise 12
vise liste over 17
Wi‑Fi 5
Wi‑Fi teknologi 6
WAAS 54
Z
zoom, ekkolod 28
Indeks
67
support.garmin.com
Juli 2019
190-02145-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising