Garmin | GPSMAP® 1022 | Garmin GPSMAP® 1022 Priročnik za uporabo

Garmin GPSMAP® 1022 Priročnik za uporabo
GPSMAP 10X2/12X2 SERIES
®
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ActiveCaptain , ANT , BlueChart , FUSION , GPSMAP , inReach , Ultrascroll in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA
in drugih državah. ActiveCaptain , Apollo™, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Nautix™,
Garmin Quickdraw™, GC™, GCV™, GMM™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow Drive™, SmartMode™ in
SteadyCast™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Apple je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Android™ je blagovna znamka družbe Google™ Inc. Oznaka in logotipi BLUETOOTH so v lasti družbe
Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. CZone™ je blagovna znamka družbe Power Products, LLC. FLIR je registrirana blagovna znamka družbe FLIR Systems,
Inc. NMEA , NMEA 2000 in logotip NMEA 2000 so registrirane blagovne znamke združenja National Marine Electronics Association. SD in logotip SDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C,
LLC. SiriusXM je registrirana blagovna znamka družbe SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi je registrirana znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Yamaha , logotip Yamaha, Command Link Plus in Helm Master so blagovne znamke družbe YAMAHA Motor Co., LTD. Vse druge
blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti ustreznih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Tipke ...................................................................................... 1
Pogled priključkov .................................................................. 1
Namigi in bližnjice (modeli MFD) ................................................ 1
Dostop do uporabniškega priročnika v navtičnem ploterju ......... 2
Prenos priročnikov iz spleta ........................................................ 2
Središče za podporo Garmin ...................................................... 2
Vstavljanje pomnilniških kartic .................................................... 2
Pridobivanje satelitskih signalov GPS ........................................ 2
Izbiranje vira GPS .................................................................. 2
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri..................... 2
Domači zaslon ............................................................................ 2
Dodajanje elementa na zaslon s priljubljenimi ....................... 2
Prilagoditev zaslona s priljubljenimi ....................................... 3
Prilagajanje strani ....................................................................... 3
Prilagajanje postavitve strani SmartMode ali strani s
kombinacijami ........................................................................ 3
Zamenjava slike ozadja ......................................................... 3
Prilagoditev začetnega zaslona ............................................. 3
Priporočene mere začetne slike ........................................ 3
Dodajanje postavitve SmartMode .......................................... 3
Ustvarjanje nove strani s kombinacijami ................................ 3
Izbris strani s kombinacijami .................................................. 3
Prilagajanje prekrivnih plasti podatkov .................................. 3
Ponastavitev postavitev postaj ............................................... 4
Dodelitev bližnjične tipke ............................................................ 4
Prednastavitve ............................................................................ 4
Shranjevanje nove prednastavitve ......................................... 4
Upravljanje prednastavitev ..................................................... 4
Nastavitev vrste plovila ............................................................... 4
Prilagajanje osvetlitve zaslona ................................................... 4
Nastavitev barvnega načina ....................................................... 4
Samodejni vklop navtičnega ploterja .......................................... 4
Samodejni izklop sistema ........................................................... 4
Program ActiveCaptain .................................................. 5
Uporabniške vloge v programu ActiveCaptain ........................... 5
Začetek uporabe programa ActiveCaptain ................................. 5
Omogočanje pametnih obvestil .................................................. 5
Prejemanje obvestil ................................................................ 5
Upravljanje obvestil ................................................................ 5
Posodabljanje programske opreme s programom
ActiveCaptain .............................................................................. 6
Posodabljanje kart s programom ActiveCaptain ......................... 6
Navigacijska karta in ribolovna karta .......................................... 8
Simboli na karti ...................................................................... 8
Izbiranje elementa na zemljevidu s tipkami naprave ............. 8
Merjenje razdalje na karti ....................................................... 8
Ustvarjanje točke poti na karti ................................................ 8
Ogled informacij o lokaciji in predmetu na karti ..................... 8
Ogled podrobnosti o navigacijskih pripomočkih ..................... 8
Navigacija do točke na karti ................................................... 8
Prvovrstne karte .......................................................................... 9
Pogledu karte Fish Eye 3D .................................................... 9
Ogled informacij o postajah za plimovanje ............................ 9
Animirani kazalniki za plimovanje in tokove ...................... 9
Prikaz kazalnikov plimovanja in tokov ............................... 9
Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski karti ................... 9
Ogled zračnih fotografij znamenitosti ................................... 10
Sistem samodejnega prepoznavanja ....................................... 10
Simboli za ciljanje s sistemom AIS ...................................... 10
Smer in predviden potek poti aktiviranih ciljev AIS .............. 10
Aktiviranje cilja za plovilo AIS .............................................. 10
Ogled informacij o ciljnem plovilu AIS ............................. 10
Deaktiviranje cilja za plovilo AIS ..................................... 10
Ogled seznama nevarnosti AIS in MARPA .......................... 10
Nastavitev alarma za trk z varnim območjem ...................... 10
Pripomočki za navigacijo AIS ............................................... 11
Signali v sili sistema AIS ...................................................... 11
Navigacija do kraja oddajanja signala v sili ..................... 11
Simboli za ciljanje naprav AIS za oddajanje signala v
sili .................................................................................... 11
Omogočanje preizkusnih opozoril za oddajanje naprav
AIS .................................................................................. 11
Izklop sprejema signalov AIS ............................................... 11
Meni karte ................................................................................. 11
Plasti karte ........................................................................... 12
Nastavitve plasti karte ..................................................... 12
Nastavitve plasti globine ................................................. 12
Nastavitve plasti Moje plovilo .......................................... 12
Nastavitve črt do naslednjih oznak ................................. 12
Nastavitve plasti uporabniških podatkov ......................... 12
Nastavitve plasti Druga plovila ........................................ 13
Nastavitve plasti Voda ..................................................... 13
Senčenje razpona globine .............................................. 13
Nastavitve plasti Vreme .................................................. 13
Nastavitve radarske prekrivne plasti ............................... 13
Nastavitve karte ................................................................... 13
Nastavitve pogleda Fish Eye 3D .......................................... 14
Podprti zemljevidi ...................................................................... 14
Komunikacija z brežičnimi napravami ......................... 6
Kartografiranje s programsko opremo za plastnice
Garmin Quickdraw....................................................... 14
Omrežje Wi‑Fi ............................................................................. 6
Nastavitev brezžičnega omrežja Wi‑Fi ................................... 6
Povezovanje brezžične naprave z navtičnim ploterjem ......... 6
Zamenjava brezžičnega kanala ............................................. 6
Zamenjava gostitelja omrežja Wi‑Fi ....................................... 6
Brezžični daljinski upravljalnik .................................................... 7
Združitev brezžičnega daljinskega upravljalnika z navtičnim
ploterjem ................................................................................ 7
Vklop in izklop osvetlitve zaslona daljinskega
upravljalnika ........................................................................... 7
Prekinitev povezave daljinskega upravljalnika z vsemi
navtičnimi ploterji ................................................................... 7
Brezžični senzor vetra ................................................................ 7
Povezovanje brezžičnega senzorja z navtičnim ploterjem .... 7
Prilagajanje usmerjenosti senzorja vetra ............................... 7
Ogled podatkov o plovilu v uri Garmin ........................................ 7
Ogled podatkov o plovilu v napravi Garmin Nautix™ ................. 7
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo za plastnice Garmin
Quickdraw ................................................................................. 14
Dodajanje oznake na zemljevid Garmin Quickdraw
Contours ................................................................................... 14
Skupnost Garmin Quickdraw .................................................... 14
Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain ....................................................................... 14
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain .................................................................. 14
Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa
ActiveCaptain .................................................................. 15
Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek Garmin
Connect ................................................................................ 15
Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa Garmin
Connect ........................................................................... 15
Karte in 3D-pogledi kart................................................. 7
Kazalo vsebine
i
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
Garmin Connect .............................................................. 15
Nastavitve plastnic Garmin Quickdraw ..................................... 15
Navigacija z navtičnim ploterjem ................................ 15
Vprašanja o osnovni navigaciji ................................................. 16
Cilji ............................................................................................ 16
Iskanje cilja po imenu ........................................................... 16
Izbiranje cilja z uporabo navigacijske karte ......................... 16
Iskanje cilja pomorskih storitev ............................................ 16
Nastavitev in sledenje neposredni poti z uporabo načina
Pojdi na ................................................................................ 16
Ustavitev navigacije ............................................................. 16
Točke poti ................................................................................. 17
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti ................. 17
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji ................................. 17
Označevanje lokacije klica v sili ........................................... 17
Projekcija točke poti ............................................................. 17
Ogled seznama vseh točk poti ............................................. 17
Urejanje shranjene točke poti .............................................. 17
Premikanje shranjene točke poti .......................................... 17
Brskanje in navigacija do shranjene točke poti .................... 17
Brisanje točke poti ali ČVV ................................................... 17
Brisanje vseh točk poti ......................................................... 17
Načrtovane poti ......................................................................... 17
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej od trenutne
lokacije ................................................................................. 18
Ustvarjanje in shranjevanje načrtovane poti ........................ 18
Ogled seznama načrtovanih poti in poti s samodejnim
vodenjem ............................................................................. 18
Urejanje shranjene načrtovane poti ..................................... 18
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti ............. 18
Brskanje in navigacija vzporedno s shranjeno načrtovano
potjo ..................................................................................... 18
Zagon iskalnega vzorca ....................................................... 18
Brisanje shranjene načrtovane poti ..................................... 19
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti ........................... 19
Samodejno vodenje .................................................................. 19
Nastavitev in sledenje poti s Samodejno usmerjanje .......... 19
Ustvarjanje in shranjevanje poti Samodejno usmerjanje ..... 19
Prilagajanje shranjene poti Samodejno usmerjanje ............. 19
Preklic izračunavanja Samodejno usmerjanje v teku .......... 19
Nastavitev načrtovanega prihoda ........................................ 19
Konfiguracije poti za samodejno vodenje ............................ 19
Prilagajanje razdalje od obale ......................................... 20
Sledi .......................................................................................... 20
Prikaz sledi ........................................................................... 20
Nastavitev barve aktivne sledi ............................................. 20
Shranjevanje aktivne sledi ................................................... 20
Ogled seznama shranjenih sledi .......................................... 20
Urejanje shranjene sledi ...................................................... 20
Shranjevanje sledi kot načrtovane poti ................................ 20
Brskanje in navigacija po zabeleženi sledi .......................... 20
Brisanje shranjene sledi ....................................................... 21
Brisanje vseh shranjenih sledi ............................................. 21
Ponovno sledenje aktivni sledi ............................................. 21
Čiščenje aktivne sledi .......................................................... 21
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med beleženjem ..... 21
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi ................. 21
Meje .......................................................................................... 21
Ustvarjanje meje .................................................................. 21
Pretvarjanje načrtovane poti v mejo .................................... 21
Pretvarjanje sledi v mejo ...................................................... 21
Urejanje meje ....................................................................... 21
Povezovanje omejenega območja s postavitvijo
SmartMode .......................................................................... 21
Nastavitev alarma za mejo ................................................... 21
ii
Brisanje meje ....................................................................... 22
Brisanje vseh shranjenih točk poti, načrtovanih poti in sledi .... 22
Funkcije za jadranje..................................................... 22
Nastavitev vrste plovila ............................................................. 22
Jadralna regata ......................................................................... 22
Vodenje do startne črte ........................................................ 22
Nastavitev startne črte .................................................... 22
Uporaba vodenja do startne črte ..................................... 22
Vklop regatnega časovnika .................................................. 22
Ustavitev regatnega časovnika ............................................ 22
Nastavitev razdalje med premcem in anteno GPS .............. 22
Nastavitve črt do naslednjih oznak ........................................... 22
Nastavitev odmika kobilice ....................................................... 23
Delovanje avtopilota na jadrnicah ............................................. 23
Ohranjanje kota vetra ........................................................... 23
Nastavite vrste ohranjanja kota vetra .............................. 23
Vklop ohranjanja kota vetra ............................................ 23
Preklop na ohranjanje kota vetra iz ohranjanja smeri ..... 23
Prilagajanje kota vetra z avtopilotom .............................. 23
Prečenje in obračanje z vetrom ........................................... 23
Prečenje in obračanje z vetrom pri ohranjanju smeri ...... 23
Prečenje in obračanje z vetrom pri ohranjanju kota
vetra ................................................................................ 23
Nastavitev zamika prečenja ali obrata z vetrom .............. 24
Vklop inhibitorja obrata z vetrom ..................................... 24
Prilagajanje odziva avtopilota .............................................. 24
Črta smeri in oznake kotov ....................................................... 24
Nastavitev črte smeri in oznak kotov ................................... 24
Sonarni iskalnik rib...................................................... 24
Ustavitev oddajanja signalov sonarja ....................................... 24
Spreminjanje pogleda sonarja .................................................. 24
Pogled Tradicionalni sonarja .................................................... 24
Pogled sonarja z razdeljeno frekvenco ................................ 24
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo ................................ 24
Pogled sonarja Garmin ClearVü ............................................... 24
Pogled sonarja SideVü ............................................................. 25
Tehnologija iskanja SideVü ................................................. 25
Merjenje razdalje na zaslonu sonarja .................................. 25
Sonarski pogledi Panoptix ........................................................ 25
Pogled sonarja LiveVü navzdol ........................................... 25
Pogled sonarja LiveVü naprej .............................................. 26
RealVü 3D pogled sonarja naprej ........................................ 26
Pogled sonarja RealVü 3D Down ........................................ 26
RealVü 3D zgodovinski pogled sonarja ............................... 26
Pogled sonarja FrontVü ....................................................... 26
Pogled sonarja Panoptix LiveScope™ ................................ 26
Izbira vrste pretvornika ............................................................. 27
Izbira vira sonarja ..................................................................... 27
Preimenovanje vira sonarja ................................................. 27
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja ................................ 27
Začasna zaustavitev zaslona sonarja ....................................... 27
Ogled zgodovine sonarja .......................................................... 27
Deljenje sonarja ........................................................................ 27
Nastavitev ravni podrobnosti .................................................... 27
Prilagajanje območja, ojačenja in svetlosti z gumbom ............. 27
Nastavitev intenzivnosti barv .................................................... 28
Posnetki sonarja ....................................................................... 28
Snemanje zaslona sonarja .................................................. 28
Zaustavitev snemanja sonarja ............................................. 28
Brisanje posnetka sonarja .................................................... 28
Predvajanje posnetkov sonarja ............................................ 28
Nastavitev običajnega sonarja ter sonarjev Garmin ClearVü in
SideVü ...................................................................................... 28
Nastavitev ravni povečave na zaslonu sonarja .................... 28
Nastavitev hitrosti pomikanja ............................................... 28
Prilagoditev razpona merila globine ali širine ...................... 29
Kazalo vsebine
Nastavitve zavrnitve šuma sonarja ...................................... 29
Nastavitve videza sonarja .................................................... 29
Alarmi sonarja ...................................................................... 29
Dodatne nastavitve sonarja ................................................. 30
Nastavitve za namestitev Tradicionalni pretvornika ter
pretvornikov Garmin ClearVü in SideVü .............................. 30
Sonarne frekvence ............................................................... 30
Izbira frekvence pretvornika ............................................ 30
Ustvarjanje prednastavitve za frekvenco ........................ 30
Vklop prikazovalnika A-Scope ............................................. 31
Nastavitev sonarja Panoptix ..................................................... 31
Prilagajanje hitrosti prehodov RealVü .................................. 31
Meni sonarja LiveVü Forward in FrontVü ............................. 31
Nastavitev kota oddajanja pri pretvornikih LiveVü in
FrontVü ........................................................................... 31
Nastavitev alarma za globino sonarja FrontVü ............... 31
Nastavitve videza za LiveVü in FrontVü .............................. 31
Nastavitve videza za RealVü ............................................... 32
Nastavitve za namestitev pretvornika Panoptix ................... 32
Nastavitev odmika premca .............................................. 32
Umerjanje kompasa ........................................................ 32
Radar ............................................................................. 32
Tolmačenje radarske slike ........................................................ 33
Radarski prekrivni sloj .......................................................... 33
Poravnava radarske prekrivne plasti in podatkov na karti ... 33
Oddajanje radarskega signala .................................................. 33
Prekinitev oddajanja radarskih signalov .............................. 33
Nastavitev časovno nadzorovanega oddajanja ................... 33
Vklop in prilagoditev območja, kjer se radarski signal ne
oddaja .................................................................................. 33
Uravnavanje radarskega dosega .............................................. 33
Nasveti za izbiro dosega radarja .......................................... 34
Tehnologija doplerjevega radarja MotionScope™ .................... 34
Omogočanje varovanih območij ............................................... 34
Določanje krožnega varovanega območja ........................... 34
Določanje delnega varovanega območja ............................. 34
MARPA ..................................................................................... 34
Simboli za ciljanje s sistemom MARPA ............................... 34
Dodelitev oznake MARPA cilju ............................................ 34
Izbris oznake MARPA s ciljnega objekta ............................. 34
Ogled informacije o objektu z oznako MARPA .................... 35
Ogled seznama nevarnosti AIS in MARPA .......................... 35
Prikaz plovil AIS na radarskem zaslonu ............................... 35
Spremenljive oznake razdalj (VRM) in elektronske črte smeri
(EBL) .................................................................................... 35
Prikazovanje in prilagajanje spremenljivih oznak razdalj
(VRM) in elektronskih črt smeri (EBL) ............................. 35
Merjenje oddaljenosti in azimuta ciljnega objekta ........... 35
Sledi odbojev ............................................................................ 35
Vklop sledi odbojev .............................................................. 35
Uravnavanje dolžine sledi odbojev ...................................... 35
Izbris sledi odbojev .............................................................. 35
Optimiziranje radarskega prikaza ............................................. 35
Ojačenje radarja in moteči podatki ...................................... 35
Samodejno uravnavanje ojačenja na radarskem
zaslonu ............................................................................ 35
Ročno uravnavanje ojačenja na radarskem zaslonu ...... 36
Zmanjšanje motenj zaradi velikih objektov v bližini ......... 36
Zmanjšanje stranskih odbojev na radarskem zaslonu .... 36
Samodejno uravnavanje motečih podatkov zaradi morja
na radarskem zaslonu ..................................................... 36
Ročno uravnavanje motečih podatkov zaradi morja na
radarskem zaslonu .......................................................... 36
Uravnavanje motečih podatkov zaradi dežja na radarskem
zaslonu ............................................................................ 36
Kazalo vsebine
Zmanjšanje motečih podatkov na radarskem zaslonu
zaradi presluha ................................................................ 36
Meni možnosti radarja .......................................................... 36
Meni nastavitev radarja ........................................................ 37
Nastavitve videza radarja ..................................................... 37
Nastavitve namestitve radarja .............................................. 37
Odmik na sprednjem delu plovila .................................... 37
Nastavitev položaja izključene antene po meri ............... 37
Izbira drugega radarskega vira ................................................. 37
Spreminjanje načina delovanja radarja .................................... 37
Avtopilot........................................................................ 38
Priklic zaslona avtopilota .......................................................... 38
Zaslon avtopilota ....................................................................... 38
Nastavitev povečevanja za postopno krmarjenje ................ 38
Nastavitev varčevanja z energijo ......................................... 38
Omogočanje Shadow Drive™ .............................................. 38
Izbira prednostnega vira smeri gibanja ................................ 38
Vrstica avtopilota s prekrivnimi plastmi ..................................... 38
Vklop avtopilota ........................................................................ 38
Prilagajanje smeri s krmilom ................................................ 38
Prilagajanje smeri z navtičnim ploterjem v načinu postopnega
krmarjenja ............................................................................ 39
Vzorci krmiljenja ........................................................................ 39
Sledenje vzorcu polkrožnega obračanja .............................. 39
Nastavitev in sledenje krožnemu vzorcu .............................. 39
Nastavitev in sledenje cikcakastemu vzorcu ........................ 39
Sledenje vzorcu Williamsonovega obrata ............................ 39
Kroženje ............................................................................... 39
Nastavitev in sledenje deteljastemu vzorcu ......................... 39
Nastavitev in sledenje iskalnemu vzorcu ............................. 39
Izklop krmiljenja po vzorcih .................................................. 39
Omogočenje upravljalnih elementov avtopilota v uri Garmin ... 39
Prilagoditev dejanj gumba avtopilota ................................... 39
Daljinski upravljalnik avtopilota Reactor™ ................................ 40
Združevanje daljinskega upravljalnika avtopilota Reactor s
ploterjem .............................................................................. 40
Spreminjanje funkcij funkcijskih tipk daljinskega upravljalnika
avtopilota Reactor ................................................................ 40
Posodabljanje programske opreme daljinskega upravljalnika
avtopilota Reactor ................................................................ 40
Upravljanje pomožnega motorja Force™ .................. 40
Povezava s pomožnim motorjem .............................................. 40
Dodajanje elementov za upravljanje pomožnega motorja na
zaslon ....................................................................................... 40
Vrstica za upravljanje pomožnega motorja .......................... 41
Nastavitve pomožnega motorja ................................................ 41
Dodelitev bližnjice bližnjičnim tipkam daljinskega upravljalnika
pomožnega motorja ............................................................. 41
Umerjanje kompasa pomožnega motorja ............................ 41
Nastavitev odmika premca ................................................... 41
Digitalno selektivno klicanje....................................... 41
Funkcionalnost omrežnega navtičnega ploterja in radijske
postaje VHF .............................................................................. 41
Vklop DSC ................................................................................ 41
Seznam DSC ............................................................................ 42
Ogled seznama DSC ........................................................... 42
Dodajanje stika DSC ............................................................ 42
Dohodni klici v sili ..................................................................... 42
Navigacija do plovila v težavah ............................................ 42
Klic v sili zaradi človeka v vodi, sprožen prek VHF radia ..... 42
Klic v sili zaradi človeka v vodi ali SOS, sprožen prek
navtičnega ploterja ............................................................... 42
Sledenje položaju ..................................................................... 42
Ogled poročila o položaju .................................................... 42
Navigacija do sledenega plovila .......................................... 42
iii
Ustvarjanje točke poti na položaju sledenega plovila .......... 42
Urejanje informacij v poročilu o položaju ............................. 42
Brisanje klica s poročilom o položaju ................................... 42
Ogled sledi plovil na karti ..................................................... 42
Posamični rutinski klici .............................................................. 42
Izbira kanala DSC ................................................................ 42
Opravljanje posamičnega rutinskega klica .......................... 43
Opravljanje posamičnega rutinskega klica na cilj AIS ......... 43
Merilniki in grafikoni.................................................... 43
Ogled merilnikov ....................................................................... 43
Spreminjanje podatkov, prikazanih v merilniku .................... 43
Nastavitev merilnikov po meri .............................................. 43
Prilagoditev omejitev merilnika motorja in merilnika
goriva ................................................................................... 43
Izbira števila motorjev, prikazanih v merilnikih ..................... 43
Prilagajanje motorjev, prikazanih v merilnikih ...................... 43
Vklop alarmov za stanje merilnikov motorjev ....................... 43
Vklop nekaterih alarmov o stanju merilnikov motorja .......... 43
Merilniki motorjev Yamaha® ..................................................... 43
Ikone stanj motorja ............................................................... 44
Ikone opozoril o motorju ....................................................... 44
Nastavitev merilnikov ........................................................... 44
Konfiguriranje števila motorjev ........................................ 44
Konfiguriranje senzorjev za nivoje v rezervoarjih ............ 44
Spreminjanje prikazanih podatkov .................................. 44
Nastavitve podatkov o motorjih Yamaha ........................ 44
Nastavitev alarma za gorivo ..................................................... 45
Nastavitev prostornine goriva plovila ................................... 45
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila ................................................................................... 45
Ogled merilnikov vetra .............................................................. 45
Konfiguriranje merilnika jadralnega vetra ............................ 45
Konfiguriranje vira hitrosti .................................................... 45
Konfiguriranje vira smeri pri merilniku vetra ......................... 45
Prilagajanje merilnika vetra za plovbo ostro proti vetru ....... 45
Ogled merilnikov poti ................................................................ 45
Ponastavitev merilnikov poti ................................................ 45
Upravljanje akumulatorja .......................................................... 45
Vzpostavitev strani za upravljanje akumulatorja .................. 45
Ogled grafikonov ....................................................................... 45
Nastavitev dosega grafikonov in časovnih meril .................. 46
Digitalno preklapljanje................................................. 46
Dodajanje in urejanje strani za digitalno preklapljanje .............. 46
Informacije o plimovanju, tokovih in nebu.................46
Informacije postaj za meritve plimovanja .................................. 46
Informacije postaj za meritve tokov .......................................... 46
Informacije o nebu .................................................................... 46
Ogled informacij postaj za meritve plimovanja in tokov ali
informacij o nebu za drug datum .............................................. 46
Ogled informacij za drugo postajo za meritve plimovanja ali
tokov ......................................................................................... 46
Ogled informacij almanaha z navigacijske karte ...................... 46
Upravitelj opozoril........................................................ 46
Ogled sporočil ........................................................................... 46
Razvrščanje in filtriranje sporočil .............................................. 46
Shranjevanje sporočil na pomnilniško kartico ........................... 46
Brisanje vseh sporočil ............................................................... 46
Predvajalnik.................................................................. 47
Odpiranje predvajalnika ............................................................ 47
Ikone .................................................................................... 47
Izbira predstavnostne naprave in vira ....................................... 47
Predvajanje glasbe ................................................................... 47
Brskanje po glasbi ................................................................ 47
Vklop iskanja po abecedi ................................................ 47
iv
Nastavitev ponavljanja pesmi .............................................. 47
Nastavitev ponavljanja vseh pesmi ...................................... 47
Nastavitev naključnega predvajanja pesmi .......................... 47
Združevanje z omrežjem FUSION PartyBus™ .................... 47
Nastavitev glasnosti .................................................................. 47
Izklop zvoka ......................................................................... 47
Omogočanje in onemogočanje območij ............................... 47
Radio VHF ................................................................................ 47
Iskanje kanalov VHF ............................................................ 47
Prilagajanje dušenja VHF .................................................... 47
Radio ........................................................................................ 47
Nastavitev regije radijskega sprejemnika ............................. 48
Spreminjanje radijskih postaj ............................................... 48
Spreminjanje načina nastavljanja ........................................ 48
Prednastavitve ..................................................................... 48
Shranjevanje postaj v prednastavitve ............................. 48
Izbira prednastavitev ....................................................... 48
Odstranitev prednastavitev ............................................. 48
Predvajanje DAB ...................................................................... 48
Nastavitev regije radijskega sprejemnika DAB .................... 48
Iskanje postaj DAB ............................................................... 48
Preklapljanje postaj DAB ..................................................... 48
Izbira postaje DAB s seznama ........................................ 48
Izbira postaje DAB iz kategorije ...................................... 48
Prednastavitve DAB ............................................................. 48
Shranjevanje postaj DAB v prednastavitve ..................... 48
Izbira prednastavitev DAB s seznama ............................ 48
Odstranitev prednastavitev DAB ..................................... 48
Satelitski radio SiriusXM ........................................................... 48
Iskanje ID radia SiriusXM ..................................................... 48
Aktiviranje naročnine za SiriusXM ....................................... 49
Prilagajanje vodiča po kanalih ............................................. 49
Shranjevanje kanala SiriusXM na seznam prednastavitev .. 49
Odklepanje starševskega nadzora SiriusXM ....................... 49
Nastavitev starševskega nadzora na radijskih kanalih
SiriusXM .......................................................................... 49
Spreminjanje starševske šifre na radiu SiriusXM ............ 49
Obnovitev privzetih vrednosti nastavitev starševskega
nadzora ........................................................................... 49
Odklepanje vseh zaklenjenih kanalov na radiu
SiriusXM .......................................................................... 49
Nastavitev imena naprave ........................................................ 49
Posodobitev programske opreme predvajalnika ...................... 49
Vreme SiriusXM............................................................ 49
Oprema SiriusXM in zahteve glede naročnine ......................... 50
Oddajanje vremenskih podatkov .............................................. 50
Vremenska opozorila in vremenska poročila ............................ 50
Spreminjanje vremenske karte ................................................. 50
Ogled informacij o padavinah ................................................... 50
Podatki o nevihtnih celicah in strelah ................................... 50
Podatki o orkanih ................................................................. 50
Informacije napovedi ................................................................. 50
Ogled navtične napovedi ali napovedi za morje .................. 50
Ogled podatkov napovedi za drugo časovno obdobje ......... 50
Vremenske fronte in središča zračnega tlaka ...................... 50
Napovedi za mesto .............................................................. 50
Ogled podatkov zemljevidov rib ................................................ 51
Ogled razmer na morju ............................................................. 51
Vetrovi na površini ............................................................... 51
Višina valov, interval valovanja in smer valovanja ............... 51
Ogled napovedi z razmerami na morju za drugo časovno
obdobje ................................................................................ 51
Ogled podatkov o temperaturi morja ........................................ 51
Podatki o zračnem tlaku in temperaturi vode na površini .... 51
Spreminjanje barvnega razpona za površinsko temperaturo
vode ..................................................................................... 51
Kazalo vsebine
Podatki o vidljivosti ................................................................... 51
Ogled podatkov napovedi vidljivosti za drugo časovno
obdobje ................................................................................ 51
Ogled poročil boj ....................................................................... 51
Ogled lokalnih vremenskih podatkov v bližini boje .............. 51
Vremenska prekrivna plast ....................................................... 52
Ogled podatkov vremenskih storitev z naročnino ..................... 52
Ogled videa................................................................... 52
Izbira vira videa ......................................................................... 52
Preklapljanje med različnimi viri videov ............................... 52
Omrežne videonaprave ............................................................ 52
Uporaba prednastavitev za video v omrežnih
videokamerah ...................................................................... 52
Shranjevanje prednastavitev za video v omrežnih
videokamerah .................................................................. 52
Poimenovanje prednastavitev za video v omrežni
videokameri ..................................................................... 52
Vklop prednastavitev za video v omrežni videokameri ... 52
Nastavitve kamere ............................................................... 52
Nastavitve videa ................................................................... 52
Povezovanje kamere z virom videa ..................................... 53
Upravljanje premikanja kamere ........................................... 53
Upravljanje videokamer z upravljalni elementi na
zaslonu ............................................................................ 53
Konfiguracija prikaza videa ....................................................... 53
Športne kamere Garmin VIRB® ............................................... 53
Vzpostavljanje povezave s športno kamero VIRB 360 ........ 53
Vzpostavljanje povezave s športno kamero VIRB ............... 53
Upravljanje športne kamere VIRB z navtičnim ploterjem ..... 53
Upravljanje predvajanja videa iz športne kamere VIRB .. 54
Brisanje videa kamere VIRB ........................................... 54
Zagon videoprojekcije VIRB ............................................ 54
Nastavitve športne kamere VIRB .................................... 54
Nastavitve videa športne kamere VIRB .......................... 54
Dodajanje upravljalnih elementov za športno kamero VIRB
na druge zaslone ................................................................. 54
Združevanje kamere GC™ 100 z navtičnim
ploterjem Garmin ...................................................................... 54
Konfiguracije naprave.................................................. 54
Nastavitve sistema .................................................................... 54
Nastavitve zvoka in zaslona ................................................. 55
Nastavitve GPS-a ................................................................ 55
Nastavitve postaje ................................................................ 55
Ogled informacij o programski opremi sistema .................... 55
Ogled dnevnika dogodkov .............................................. 55
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o
skladnosti na elektronski nalepki ......................................... 55
Prednostne nastavitve .............................................................. 55
Nastavitve enot .................................................................... 55
Nastavitve navigacije ........................................................... 55
Konfiguracije poti za samodejno vodenje ....................... 56
Prilagajanje razdalje od obale ......................................... 56
Nastavitve komunikacije ........................................................... 56
NMEA Nastavitve NMEA 0183 ............................................ 56
Konfiguracija izhodnih stavkov NMEA 0183 ................... 57
Nastavitev komunikacijskega formata za posamezna vrata
NMEA 0183 ..................................................................... 57
Nastavitve NMEA 2000 ........................................................ 57
Poimenovanje naprav in senzorjev v omrežju ................ 57
Marine Network .................................................................... 57
Nastavljanje alarmov ................................................................ 57
Alarmi za navigacijo ............................................................. 57
Nastavitev alarma za vlečenje sidra ................................ 57
Alarmi za sistem ................................................................... 57
Alarmi sonarja ...................................................................... 57
Nastavitev vremenskih alarmov ........................................... 57
Kazalo vsebine
Nastavitev alarma za gorivo ................................................. 58
Nastavitve možnosti Moje plovilo .............................................. 58
Nastavitev odmika kobilice ................................................... 58
Nastavitev temperaturnega odklona vode ........................... 58
Umerjanje naprave za merjenje hitrosti vode ...................... 58
Druge nastavitve plovila ............................................................ 59
Nastavitve, ki se sinhronizirajo v omrežju Garmin Marine
Network ..................................................................................... 59
Ponastavitev izvirnih tovarniških nastavitev navtičnega
ploterja ...................................................................................... 59
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov......... 59
Kopiranje točk poti, načrtovanih poti in sledi iz HomePort v
navtični ploter ............................................................................ 60
Izbiranje vrste datoteke za točke poti in načrtovane poti tretjih
oseb .......................................................................................... 60
Kopiranje uporabniških podatkov iz pomnilniške kartice .......... 60
Kopiranje uporabniških podatkov na pomnilniško kartico ......... 60
Kopiranje vgrajenih zemljevidov na pomnilniško kartico .......... 60
Posodabljanje vdelanih zemljevidov s pomnilniško kartico in
gramom Garmin Express .......................................................... 60
Varnostno kopiranje podatkov v računalnik .............................. 60
Obnavljanje podatkov iz varnostne kopije v navtičnem
ploterju ...................................................................................... 60
Shranjevanje informacij o sistemu na pomnilniško kartico ....... 60
Dodatek ......................................................................... 61
Registracija naprave s programom Garmin Express ................ 61
Posodobitev programske opreme ............................................. 61
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico .................................................................................. 61
Posodabljanje programske opreme naprave ....................... 61
Združitev naprave GRID z navtičnim ploterjem v navtičnem
ploterju ...................................................................................... 61
Združitev naprave GRID z navtičnim ploterjem z napravo
GRID .................................................................................... 62
Zasuk naprave za daljinsko upravljanje GRID ..................... 62
Čiščenje zaslona ....................................................................... 62
Ogled slik na pomnilniški kartici ................................................ 62
Posnetki zaslona ....................................................................... 62
Zajemanje posnetkov zaslona ............................................. 62
Kopiranje posnetkov zaslona v računalnik ........................... 62
Odpravljanje težav .................................................................... 62
Naprava ne pridobi signalov GPS ........................................ 62
Naprava se ne vklopi ali se izklaplja .................................... 62
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji ..................... 62
Podpora za izdelke Garmin ...................................................... 63
Specifikacije .............................................................................. 63
GPSMAP Specifikacije naprave 10x2 .................................. 63
GPSMAP Specifikacije naprave 12x2 .................................. 63
Specifikacije modelov sonarjev ............................................ 63
Informacije o številkah PGN NMEA 2000 ............................ 63
NMEA 0183 – informacije .................................................... 64
Kazalo............................................................................ 66
v
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
NAV INFO
Pritisnite za prikazovanje informacij o navigaciji, kot so
destinacije, uporabniški podatki in grafikoni.
MARK/SOS
Pritisnite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke
poti.
Držite eno sekundo za označitev lokacije klica v sili in
začetek načrtovane poti nazaj do te lokacije.
Bližnjične
tipke
Držite za ustvarjanje bližnjice do izbrane funkcije.
Pritisnite za odpiranje bližnjice do izbrane funkcije.
Pogled priključkov
Priključki in njihovi položaji se razlikujejo med posameznimi
modeli. Prikazan je model GPSMAP 1212xsv model.
OPOMBA: nekatere funkcije niso na voljo pri vseh modelih.
Na spletnem mestu Garmin na naslovu support.garmin.com so
na voljo najnovejše informacije o vašem izdelku. Na straneh s
podporo lahko najdete odgovore na pogosta vprašanja ter
prenesete programsko opremo in posodobitve kart. Če imate
kakšno vprašanje, so na voljo tudi informacije za stik s podporo
za Garmin.
®
Pregled naprave
12-PIN XDCR*
12-pinski pretvornik
POWER
Napajanje
Ozemljitveni vijak
CVBS IN
Vhod za kompozitni video
ETHERNET
Garmin Marine Network
NMEA 2000
Omrežje NMEA 2000
®
*Ni na voljo pri vseh modelih.
Namigi in bližnjice (modeli MFD)
Tipka za vklop/izklop
Gumb
Tipke naprave
Puščične tipke
Bližnjične tipke
Tipke
Držite za vklop in izklop naprave.
Zaporedoma pritiskajte za pomikanje med ravnmi
svetlosti osvetlitve zaslona.
Gumb
Zavrtite za povečanje ali zmanjšanje pogleda.
Zavrtite za označitev možnosti v meniju.
Pritisnite za izbiro označene možnosti.
HOME
Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
MENU
Pritisnite za odpiranje ali zapiranje menija možnosti na
strani.
FOCUS
Pritisnite za premik označenega elementa na druge del
strani.
Pritisnite za premik označenega elementa v drugo
funkcijo ali okno na strani s kombinacijami.
Pritisnite za pomik po karti ali pogledu sonarja.
Pritisnite za premik kazalca.
Pritisnite za označitev možnosti v meniju.
BACK
Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
SELECT
Pritisnite za potrditev sporočil in izbiro možnosti.
Uvod
• Za vklop navtičnega ploterja pritisnite .
• Na katerem koli zaslonu zaporedoma pritiskajte , da se
pomaknete med ravnmi svetlosti, če so na voljo. To je lahko
uporabno, ko je svetlost tako šibka, da ne vidite zaslona.
• Zavrtite gumb za označitev možnosti.
• Zavrtite gumb za povečanje ali zmanjšanje zaslona.
• Držite oštevilčeno tipko za ustvarjanje bližnjice do zaslona.
• Na poljubnem zaslonu izberite HOME za vrnitev na domači
zaslon.
• Izberite MENU, da odprete dodatne nastavitve zaslona.
• Izberite MENU, da zaprete meni, ko končate.
• Pritisnite , da odprete dodatne možnosti, kot je zaklepanje
zaslona na dotik.
• Pritisnite in izberite Moč > Izklopi sistem ali pridržite ,
dokler se vrstica Izklopi sistem ne napolni in se navtični
ploter izklopi, kadar je to na voljo.
• Pritisnite in izberite Moč > Postaja v mirov. za vklop
načina pripravljenosti navtičnega ploterja, kadar je to na
voljo.
• Pri določenih gumbih v meniju lahko možnost omogočite
tako, da izberete gumb .
Zelena lučka označuje, da je možnost omogočena .
• Ko je ta možnost na voljo, izberite puščico , da odprete
meni.
1
Dostop do uporabniškega priročnika v
navtičnem ploterju
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški priročnik.
2 Izberite priročnik.
3 Izberite Odpri.
Prenos priročnikov iz spleta
Najnovejši priročnik za uporabo in prevodi priročnikov so vam na
voljo na spletnem mestu Garmin.
1 Obiščite garmin.com/manuals/gpsmap10x2-12x2.
2 Prenesite priročnik.
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki, posodobitve programske opreme in podpora za
stranke.
Izbiranje vira GPS
Izberete lahko želeni vir za podatke GPS, če imate več kot en vir
GPS.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > GPS > Vir.
2 Izberite vir za podatke GPS.
Prilagajanje navtičnega ploterja po
meri
Domači zaslon
Domači zaslon navtičnega ploterja omogoča dostop do vseh
funkcij navtičnega ploterja. Funkcije so odvisne od dodatne
opreme, ki je priključena na navtični ploter. Morda nimate vseh
možnosti in funkcij, ki so razložene v tem priročniku.
Ko si ogledujete drug zaslon, se lahko vrnete na domači zaslon
z izbiro gumba HOME.
Vstavljanje pomnilniških kartic
Z navtičnim ploterjem lahko uporabljate izbirne pomnilniške
kartice. Kartice z zemljevidi omogočajo ogled satelitskih
posnetkov visoke ločljivosti in zračnih fotografij luk, pristanišč,
marin in drugih destinacij. S praznimi pomnilniškimi karticami
lahko beležite zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw™ in
podatke sonarja (z združljivim pretvornikom), prenesete
podatke, kot so točke poti in načrtovane poti, v drug združljiv
navtični ploter ali računalnik in uporabljate program
ActiveCaptain .
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB
microSD , formatirane v obliko FAT32. Potreben je razred
hitrosti 4 ali višji razred.
1 Odprite loputo ali vratca za dostop na sprednji strani
navtičnega ploterja.
®
®
2 Vstavite pomnilniško kartico .
3 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
4 Zaprite vrata.
Pridobivanje satelitskih signalov GPS
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60
sekund.
Ko naprava pridobi satelitske signale, se na vrhu začetnega
zaslona prikaže simbol
.
Če naprava izgubi satelitske signale, simbol
izgine, na karti
pa se nad simbolom prikaže utripajoč vprašaj.
Za več informacij o GPS obiščite spletni naslov garmin.com
/aboutGPS. Za pomoč pri pridobivanju satelitskih signalov si
oglejte Naprava ne pridobi signalov GPS, stran 62.
2
Vrstica stanja
Gumbi strani
Vrstica kategorij
Menijska vrstica
Kategorije na desni strani zaslona omogočajo hiter dostop do
glavnih funkcij navtičnega ploterja. Kategorija Sonar na primer
prikaže poglede in strani, povezane s funkcijo sonarja.
Elemente, ki jih pogosto uporabljate, lahko shranite v kategorijo
Priljubljene.
NAMIG: če je izdelovalec plovila prilagodil vaš začetni zaslon,
lahko izvirne zavihke s kategorijami na začetni strani odprete
tako, da povlečete drsnik na desni strani zaslona v levo.
Elementi SmartMode™ so osredotočeni na dejavnost, kot je
plovba ali pristajanje. Ko na domačem zaslonu izberete gumb
SmartMode, so lahko na vsakem zaslonu v postaji prikazane
drugačne informacije. Če na domačem zaslonu izberete na
primer gumb Križarjenje, je lahko na enem zaslonu prikazana
navigacijska karta, na drugem pa zaslon radarja.
Vse možnosti na dnu domačega zaslona, razen gumba
Nastavitve, so vidne na vseh drugih zaslonih. Gumb Nastavitve
je na voljo zgolj na domačem zaslonu.
Če je v omrežju Garmin Marine nameščenih več zaslonov, jih
lahko združite v postajo. Postaja omogoča skupno delovanje
zaslonov namesto več ločenih zaslonov. Postavitev strani na
posameznem zaslonu lahko prilagodite in tako na vsakem
zaslonu spremenite prikaz posamezne strani. Če spremenite
prikaz strani na enem zaslonu, so spremembe vidne zgolj na
tem zaslonu. Če spremenite ime in simbol postavitve, so
spremembe vidne na vseh zaslonih v postaji, da se ohrani
enoten videz.
Dodajanje elementa na zaslon s priljubljenimi
Elemente, kot so karta, zaslon s kombinacijami ali merilnik,
lahko dodate na zaslon s priljubljenimi.
Označite element in pridržite SELECT.
Izbrani element se prikaže na zaslonu s priljubljenimi.
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri
Prilagoditev zaslona s priljubljenimi
Ločljivost zaslona
Širina slike
Višina slike
Elemente lahko dodate na zaslon s priljubljenimi in na njem
prerazporedite.
1 Na zaslonu s priljubljenimi izberite MENU
2 Izberite možnost:
• Če želite prerazporediti element, izberite Preuredi in s
puščičnimi tipkami izberite novo lokacijo.
• Če želite odstraniti element, ki ste ga dodali na zaslon s
priljubljenimi, izberite Odstrani priljubljeno, označite
element in izberite SELECT.
WVGA
680
200
WSVGA
880
270
WXGA
1080
350
HD
1240
450
WUXGA
1700
650
Prilagajanje strani
Prilagajanje postavitve strani SmartMode ali strani s
kombinacijami
Prilagodite lahko postavitev in prikaz podatkov na straneh s
kombinacijami in postavitve SmartMode. Če spremenite
postavitev strani na zaslonu, ki ga trenutno uporabljate, je
sprememba vidna zgolj na tem zaslonu, razen če spremenite
ime in simbol SmartMode. Če spremenite ime in simbol
SmartMode postavitve, je novo ime oz. simbol prikazan na vseh
zaslonih v postaji.
1 Odprite stran, ki jo želite prilagoditi.
2 Izberite MENU.
3 Izberite Urejanje postavitve ali Urejanje kombinacije.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime, izberite Ime ali Ime in simbol >
Ime, vnesite novo ime in izberite Končano.
• Če želite spremeniti simbol SmartMode, izberite Ime in
simbol > Simbol in izberite nov simbol.
• Če želite spremeniti število prikazanih funkcij in postavitev
zaslona, izberite Postavitev in nato poljubno možnost.
• Če želite spremeniti funkcijo dela zaslona, izberite okno, ki
ga želite spremeniti, nato pa izberite funkcijo s seznama
na desni strani.
• Če želite spremeniti način delitve zaslonov, s puščičnimi
tipkami izberite nov položaj.
• Če želite spremeniti način prikaza podatkov na strani in
dodatne podatkovne vrstice, izberite Prekrivne plasti in
nato poljubno možnost.
• Če želite delu zaslona SmartMode dodeliti prednastavitev,
izberite Prednastavitve > Vključi in nato na seznamu na
desni strani izberite prednastavitev.
Zamenjava slike ozadja
1 Na domačem zaslonu izberite MENU > Ozadje.
Dodajanje postavitve SmartMode
Dodate lahko postavitve SmartMode v skladu z vašimi
potrebami. Vsakršna prilagoditev postavitve SmartMode za
domači zaslon v postaji je prikazana na vseh zaslonih v postaji.
1 Na domačem zaslonu izberite SmartMode™ > MENU >
Dodaj postavitev.
2 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime, izberite Ime in simbol > Ime,
vnesite novo ime in nato izberite Končano.
• Če želite spremeniti simbol SmartMode, izberite Ime in
simbol > Simbol in izberite nov simbol.
• Če želite spremeniti število prikazanih funkcij in postavitev
zaslona, izberite Postavitev in nato poljubno možnost.
• Če želite spremeniti funkcijo dela zaslona, izberite okno, ki
ga želite spremeniti, nato pa izberite funkcijo s seznama
na desni strani.
• Če želite spremeniti način delitve zaslonov, s puščičnimi
tipkami izberite nov položaj.
• Če želite spremeniti način prikaza podatkov na strani in
dodatne podatkovne vrstice, izberite Prekrivne plasti in
nato poljubno možnost.
• Če želite delu zaslona SmartMode dodeliti prednastavitev,
izberite Prednastavitve > Vključi in nato na seznamu na
desni strani izberite prednastavitev.
Ustvarjanje nove strani s kombinacijami
Ustvarite lahko stran s kombinacijami po meri, ki ustreza vašim
potrebam.
1 Izberite Kombinacije > MENU > Dodaj kombinacijo.
2 Izberite okno.
3 Izberite funkcijo za okno.
4 Ponovite te korake za vsa okna strani.
5 Povlecite puščice za spreminjanje velikosti oken.
6 Pridržite okno, da ga prerazporedite.
7 Pridržite podatkovno polje, da izberete nove podatke.
8 Izberite Postavitev in izberite postavitev.
NAMIG: to nastavitev lahko prilagodite tudi v možnosti
Nastavitve > Sistem > Zvoki in zaslon > Ozadje.
Izberite
sliko.
2
Prilagoditev začetnega zaslona
Prilagodite sliko, ki se prikaže med vklopom navtičnega ploterja.
Slika naj ne bo večja od 50 MB, da bo skladna s priporočenimi
merami (Priporočene mere začetne slike, stran 3).
1 Vstavite pomnilniško kartico s sliko, ki jo želite uporabiti.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Zvoki in zaslon > Začetna
slika > Izberite sliko.
3 Izberite režo za pomnilniško kartico.
4 Izberite sliko.
5 Izberite Nastavi za sliko ob zagonu.
Nova slika se prikaže ob vklopu navtičnega ploterja.
Priporočene mere začetne slike
Za najprimernejše začetne slike uporabite sliko z naslednjimi
merami v slikovnih pikah.
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri
9 Izberite Ime, vnesite ime strani in izberite Končano.
10 Izberite Prekrivne plasti in izberite, kateri podatki naj bodo
prikazani.
11 Ko končate s prilagajanjem strani, izberite Končano.
Izbris strani s kombinacijami
1 Izberite Kombinacije > MENU > Izbriši kombinacije.
2 Izberite kombinacijo.
Prilagajanje prekrivnih plasti podatkov
Prilagodite lahko podatke v prekrivnih plasteh podatkov,
prikazanih na zaslonu.
3
Shranjevanje nove prednastavitve
Ko prilagodite nastavitve in pogled zaslona, lahko shranite
prilagoditev po meri kot novo prednastavitev.
1 Na združljivem zaslonu spremenite nastavitve in pogled.
> Shrani > Novo.
2 Izberite MENU >
3 Vnesite ime in izberite Končano.
Upravljanje prednastavitev
1 Izberite možnost glede na vrsto zaslona, ki si ga ogledujete:
• V celozaslonskem pogledu izberite MENU > Urejanje
prekrivnih plasti.
• Na zaslonu s kombinacijami izberite MENU > Urejanje
kombinacije > Prekrivne plasti.
• Na zaslonu SmartMode izberite MENU > Urejanje
postavitve > Prekrivne plasti.
NAMIG: če želite hitro spremeniti prikaz podatkov v polju s
prekrivnimi plastmi, držite to polje.
2 Izberite element za prilagoditev podatkov in podatkovne
vrstice:
• Če želite spremeniti podatke, prikazane v polju s
prekrivnimi plastmi, izberite to polje, nato izberite nove
podatke, ki jih želite prikazati, in nazadnje izberite BACK.
• Če želite izbrati položaj in postavitev podatkovne vrstice s
prekrivnimi plastmi podatkov, izberite Podatki in nato
želeno možnost.
• Če želite prilagoditi informacije, ki so prikazane med
navigacijo, izberite Navigacija in nato želeno možnost.
• Če želite vklopiti druge podatkovne vrstice, kot so
kontrolniki predstavnosti, izberite Zgornja vrstica ali
Spodnja vrstica in nato potrebne možnosti.
3 Izberite Končano.
Ponastavitev postavitev postaj
Postavitve v tej postaji lahko ponastavite na privzete tovarniške
nastavitve.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o postaji >
Ponastavi postavitve.
Dodelitev bližnjične tipke
Zaslone, ki jih pogosto uporabljate, lahko hitro odprete tako, da
dodelite bližnjično tipko. Ustvarite lahko bližnjico do zaslonov,
kot so zasloni sonarja in karte.
1 Odprite zaslon.
2 Pridržite bližnjično tipko in izberite V redu.
NAMIG: bližnjica se shrani tudi v kategorijo Priljubljene s
številko bližnjične tipke.
Prednastavitve
Prednastavitev je zbirka nastavitev za optimizacijo zaslona ali
pogleda. S posameznimi prednastavitvami lahko optimizirate
skupine nastavitev za določeno aktivnost. Določene nastavitve
so na primer optimalne za ribarjenje, druge pa za plovbo.
Prednastavitve so na voljo na določenih zaslonih, kot so karte,
pogledi sonarja in pogledi radarja.
Če želite izbrati prednastavitev za združljiv zaslon, izberite
MENU >
in nato želeno prednastavitev.
Če uporabljate prednastavitev in spremenite nastavitve ali
pogled, lahko shranite spremembe v prednastavitev ali ustvarite
novo prednastavitev na podlagi novih prilagoditev po meri.
4
Predhodno naložene prednastavitve lahko prilagodite po meri,
prednastavitve, ki ste jih sami ustvarili, pa lahko uredite.
> Upravljanje.
1 Na združljivem zaslonu izberite MENU >
Izberite
prednastavitev.
2
3 Izberite možnost:
• Če želite preimenovati prednastavitev, izberite Preimenuj,
vnesite ime in nato izberite Končano.
• Če želite urediti prednastavitev, izberite Uredi in
posodobite prednastavitev.
• Če želite izbrisati prednastavitev, izberite Izbriši.
• Če želite ponastaviti vse prednastavitve na tovarniške
vrednosti, izberite Ponastavi vse.
Nastavitev vrste plovila
Izbrati je mogoče vrsto plovila in tako konfigurirati nastavitve
navtičnega ploterja ter uporabljati funkcije, prilagojene izbrani
vrsti plovila.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Izberite želeno možnost.
Prilagajanje osvetlitve zaslona
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Osvetlitev.
2 Nastavite osvetlitev zaslona.
NAMIG: na katerem koli zaslonu zaporedoma pritiskajte tipko
, da se pomaknete med ravnmi svetlosti. To je lahko
uporabno, ko je svetlost tako šibka, da ne vidite zaslona.
Nastavitev barvnega načina
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zvoki in zaslon > Barvni
način.
NAMIG: za dostop do nastavitev barv izberite
način na poljubnem zaslonu.
2 Izberite želeno možnost.
> Barvni
Samodejni vklop navtičnega ploterja
Navtični ploter lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ob
začetku napajanja. V nasprotnem primeru morate navtični ploter
vklopiti s pritiskom na .
Izberite Nastavitve > Sistem > Samodejni zagon.
OPOMBA: ko je Samodejni zagon Vklopljeno in navtični
ploter izklopite s pritiskom na gumb , nato pa ga znova
vklopite prej kot v dveh minutah, boste morda morali pritisniti
gumb za ponovni vklop navtičnega ploterja.
Samodejni izklop sistema
Navtični ploter in celotni sistem lahko nastavite tako, da se
samodejno izklopi po določenem času v stanju mirovanja. Sicer
pa morate pridržati gumb , da sistem ročno izklopite.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Samodejni izklop.
2 Izberite možnost.
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri
Program ActiveCaptain
POZOR
S to funkcijo lahko uporabniki posredujejo informacije.Družba
Garmin ne odgovarja za točnost, popolnost ali pravočasnost
informacij, ki jih posredujejo uporabniki. Informacije, ki jih
posredujejo uporabniki, uporabljate in se na njih zanašate na
lastno odgovornost.
Program ActiveCaptain vzpostavi povezavo z napravo
GPSMAP, kartami, zemljevidi in skupnostjo za izkušnjo
povezane plovbe.
V mobilni napravi s programom ActiveCaptain lahko prenesete,
kupite in posodobite zemljevide in karte. S programom lahko
preprosto in hitro prenesete uporabniške podatke, kot so točke
poti in načrtovane poti, se povežete s skupnostjo za plastnice
Garmin Quickdraw in posodobite programsko opremo naprave.
V programu lahko tudi načrtujete potovanje ter prikažete in
upravljate napravo GPSMAP.
Za najnovejše podatke o marinah in drugih destinacijah se lahko
povežete s skupnostjo ActiveCaptain. Po združitvi lahko
program potisne pametna obvestila, kot so klici in besedilna
sporočila, v navtični ploter.
Kartica mora biti vstavljena vsakič, ko želite uporabiti funkcijo
ActiveCaptain.
6 V mobilni napravi namestite program ActiveCaptain iz
trgovine s programi in ga zaženite.
7 Mobilno napravo postavite največ 32 m (105 ft) od naprave
GPSMAP.
8 V nastavitvah mobilne naprave odprite stran s povezavami
Wi‑Fi in vzpostavite povezavo z napravo Garmin, pri čemer
uporabite ime in geslo, ki ste ju vnesli v napravo Garmin.
®
Omogočanje pametnih obvestil
OPOZORILO
Med upravljanjem plovila ne berite obvestil in ne odgovarjajte
nanje. Neupoštevanje razmer na vodi lahko privede do poškodb
plovila, telesnih poškodb ali smrti.
Da
Da
Preden lahko naprava GPSMAP prejema obvestila, jo morate
povezati z mobilno napravo in programom ActiveCaptain.
1 V napravi GPSMAP izberite ActiveCaptain > Pametna
obvestila > Omogoči obvestila.
2 V nastavitvah mobilne naprave vklopite tehnologijo
Bluetooth .
3 Napravi postavite največ 10 m (33 ft) narazen.
4 V mobilni napravi v programu ActiveCaptain izberite
Pametna obvestila > Združi z navtičnim ploterjem.
5 Sledite navodilom na zaslonu za združitev programa in
naprave GPSMAP s tehnologijo Bluetooth.
6 Ob pozivu vnesite ključ v mobilno napravo.
7 Po potrebi v nastavitvah mobilne naprave določite, katera
obvestila želite prejemati.
Samodejni prenos plastnic Garmin Quickdraw, ki ste jih Da
prenesli ali ustvarili
Ne
Prejemanje obvestil
Prikaz pametnih obvestil
Da
Da
Samodejni prenos uporabniških podatkov, kot so točke
poti in načrtovane poti
Da
Ne
Začetek navigacije do določene točke poti ali navigacije Da
po določeni načrtovani poti in pošiljanje točke poti ali
načrtovane poti v napravo GPSMAP
Da
OPOZORILO
Med upravljanjem plovila ne berite obvestil in ne odgovarjajte
nanje. Neupoštevanje razmer na vodi lahko privede do poškodb
plovila, telesnih poškodb ali smrti.
Uporabniške vloge v programu
ActiveCaptain
Stopnja vaše interakcije z napravo GPSMAP s programom
ActiveCaptain je odvisna od vaše vloge.
Funkcija
Lastnik Gost
Registracija naprave, vdelanih zemljevidov in kartic za
dodatne zemljevide v računu
Da
Ne
Posodobitev programske opreme
Začetek uporabe programa ActiveCaptain
Mobilno napravo lahko povežete z napravo GPSMAP prek
programa ActiveCaptain. Program omogoča hitro in preprosto
uporabo naprave GPSMAP in izvajanje opravil, kot so izmenjava
podatkov, registracija, posodabljanje programske opreme
naprave in prejemanje obvestil mobilne naprave.
1 V napravi GPSMAP izberite A/V, meril., kontr. >
ActiveCaptain.
2 Na strani ActiveCaptain izberite Brezžično omrežje Wi-Fi >
Wi-Fi > Vklopljeno.
3 Vnesite ime in geslo za to omrežje.
4 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice v napravi
GPSMAP (Vstavljanje pomnilniških kartic, stran 2).
5 Izberite Nast. k. za ActiveCaptain.
OBVESTILO
Morda boste morali formatirati pomnilniško kartico. Pri
formatiranju kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na
njej. To vključuje tudi vse shranjene uporabniške podatke, kot
so točke poti. Formatiranje kartice je priporočeno, ni pa
obvezno. Pred formatiranjem pomnilniške kartice podatke z
nje shranite v notranji pomnilnik naprave (Kopiranje
uporabniških podatkov iz pomnilniške kartice, stran 60). Po
formatiranju kartice za program ActiveCaptain lahko
uporabniške podatke prenesete nazaj na kartico (Kopiranje
uporabniških podatkov na pomnilniško kartico, stran 60).
Program ActiveCaptain
®
Preden lahko naprava GPSMAP prejema pametna obvestila, jo
morate povezati z mobilno napravo in omogočiti funkcijo
Pametna obvestila (Omogočanje pametnih obvestil, stran 5).
Ko je funkcija Pametna obvestila omogočena in mobilna
naprava prejme obvestilo, se na zaslonu navtičnega ploterja
GPSMAP na kratko prikaže pojavno obvestilo.
OPOMBA: dejanja, ki so na voljo, so odvisna od vrste obvestila
in operacijskega sistema telefona.
• Če želite odgovoriti na telefonski klic v telefonu, izberite
Odgovori.
NAMIG: telefon mora biti v bližini. Na telefonski klic lahko
odgovorite v mobilnem telefonu in ne v navtičnem ploterju.
• Če ne želite odgovoriti na telefonski klic, izberite Zavrni.
• Če želite prebrati celotno sporočilo, izberite Pregled.
• Če želite opustiti pojavno obvestilo, izberite V redu ali
počakajte, da se obvestilo samodejno zapre.
• Če želite obvestilo odstraniti iz navtičnega ploterja in mobilne
naprave, izberite Jasno.
Upravljanje obvestil
OPOZORILO
Med upravljanjem plovila ne berite obvestil in ne odgovarjajte
nanje. Neupoštevanje razmer na vodi lahko privede do poškodb
plovila, telesnih poškodb ali smrti.
Preden lahko upravljate obvestila, morate omogočiti funkcijo
Pametna obvestila (Omogočanje pametnih obvestil, stran 5).
5
Ko je funkcija Pametna obvestila omogočena in mobilna
naprava prejme obvestilo, se na zaslonu navtičnega ploterja
GPSMAP na kratko prikaže pojavno obvestilo. Do obvestil lahko
dostopate in jih upravljate na zaslonu ActiveCaptain.
1 Izberite ActiveCaptain > Pametna obvestila > Sporočila.
Prikaže se seznam obvestil.
2 Izberite obvestilo.
3 Izberite možnost:
OPOMBA: možnosti, ki so na voljo, so odvisne od mobilne
naprave in vrste obvestila.
• Če želite obvestilo opustiti in odstraniti iz navtičnega
ploterja in mobilne naprave, izberite Jasno ali Izbriši.
OPOMBA: s tem ne izbrišete sporočila v mobilni napravi.
S tem opustite in odstranite samo obvestilo.
• Če želite telefonsko številko poklicati nazaj, izberite
Pokliči nazaj ali Kliči.
Posodabljanje programske opreme s
programom ActiveCaptain
Če je vaša naprava opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko s
programom ActiveCaptain prenesete in namestite najnovejše
posodobitve programske opreme za napravo.
OBVESTILO
Za posodobitev programske opreme boste morda morali s
programom prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale
omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih
storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali
stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
Postopek namestitve lahko traja nekaj minut.
1 Mobilno napravo povežite z napravo GPSMAP (Začetek
uporabe programa ActiveCaptain, stran 5).
2 Ko je na voljo posodobitev programske opreme in ima vaša
mobilna naprava dostop do interneta, izberite Posodobitve
programske opreme > Prenesi.
Program ActiveCaptain prenese posodobitev v mobilno
napravo. Ko program znova povežete z napravo GPSMAP,
se posodobitev prenese v napravo. Ko je prenos končan,
morate posodobitev namestiti.
3 Ob pozivu naprave GPSMAP izberite možnost namestitve
posodobitve.
• Za takojšnjo posodobitev programske opreme izberite V
redu.
• Če želite programsko opremo posodobiti pozneje, izberite
Prekliči. Ko želite namestiti posodobitev, izberite
ActiveCaptain > Posodobitve programske opreme >
Namesti.
Posodabljanje kart s programom
ActiveCaptain
S programom ActiveCaptain lahko prenesete najnovejše
posodobitve kart za napravo. Da prihranite prostor v mobilni
napravi in na kartici ActiveCaptain ter skrajšate čas prenosa, s
programom ActiveCaptain prenesite samo območja karte, ki jih
potrebujete.
Če prenašate celo karto, lahko s programom Garmin Express™
zemljevid prenesete na pomnilniško kartico. Program Garmin
Express večje karte prenese hitreje kot program ActiveCaptain.
Za več informacij obiščite garmin.com/express.
OBVESTILO
Za posodobitev kart boste morda morali s programom prenesti
velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški
ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah
6
prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika
internetnih storitev.
1 Mobilno napravo povežite z napravo GPSMAP (Začetek
2
3
4
5
uporabe programa ActiveCaptain, stran 5).
Ko je na voljo posodobitev karte in ima vaša mobilna naprava
dostop do interneta, izberite OneChart > Moje karte.
Izberite zemljevid, ki ga želite posodobiti.
Izberite območje, ki ga želite prenesti.
Izberite Prenesi
Program ActiveCaptain prenese posodobitev v mobilno
napravo. Ko program znova povežete z napravo GPSMAP,
se posodobitev prenese v napravo. Ko je prenos končan,
lahko uporabljate posodobljene karte.
Komunikacija z brežičnimi napravami
Navtični ploterji lahko ustvarijo brezžično omrežje, s katerim
lahko povežete brezžične naprave.
Če povežete brezžične naprave, lahko uporabljate programe
Garmin, na primer ActiveCaptain.
Omrežje Wi‑Fi
Nastavitev brezžičnega omrežja Wi‑Fi
Navtični ploterji lahko ustvarijo omrežje Wi‑Fi, s katerim lahko
povežete brezžične naprave. Ob prvem dostopu do nastavitev
brezžičnega omrežja, vas naprava pozove, da nastavite
omrežje.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžično omrežje
Wi-Fi > Wi-Fi > Vklopljeno > V redu.
Po
potrebi vnesite ime za to brezžično omrežje.
2
3 Vnesite geslo.
To geslo potrebujete za dostop do brezžičnega omrežja v
brezžični napravi. Geslo razlikuje velike in male črke.
Povezovanje brezžične naprave z navtičnim ploterjem
Preden lahko povežete brezžično napravo z brezžičnim
omrežjem navtičnega ploterja, morate konfigurirati brezžično
omrežje navtičnega ploterja (Nastavitev brezžičnega omrežja
Wi‑Fi, stran 6).
Z navtičnim ploterjem lahko povežete več brezžičnih naprav in
delite podatke.
1 V brezžični napravi vklopite tehnologijo Wi‑Fi in poiščite
brezžična omrežja.
2 Izberite ime brezžičnega omrežja navtičnega ploterja
(Nastavitev brezžičnega omrežja Wi‑Fi, stran 6).
Vnesite
geslo navtičnega ploterja.
3
Zamenjava brezžičnega kanala
Če imate težave pri iskanju ali povezovanju naprave ali če
prihaja do motenj, lahko zamenjate brezžični kanal.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžično omrežje
Wi-Fi > Dodatno > Kanal.
2 Vnesite nov kanal.
Brezžičnega kanala naprav, ki so povezane s tem omrežjem,
vam ni treba zamenjati.
Zamenjava gostitelja omrežja Wi‑Fi
Zamenjate lahko navtični ploter, ki deluje kot gostitelj omrežja
Wi‑Fi. To je lahko uporabno, če imate težave s komunikacijami
prek omrežja Wi‑Fi. Z zamenjavo gostitelja omrežja Wi‑Fi lahko
izberete navtični ploter, ki je bližje mobilni napravi.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžično omrežje
Wi-Fi > Dodatno > Gostitelj Wi-Fi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Komunikacija z brežičnimi napravami
Brezžični daljinski upravljalnik
Ti koraki ne veljajo za naprave za daljinsko upravljanje GRID™
(Združitev naprave GRID z navtičnim ploterjem v navtičnem
ploterju, stran 61).
Združitev brezžičnega daljinskega upravljalnika z
navtičnim ploterjem
Preden lahko brezžični daljinski upravljalnik uporabljate z
navtičnim ploterjem, morate ti dve napravi združiti.
En daljinski upravljalnik lahko povežete z več navtičnimi ploterji,
nato pa s tipko za združevanje preklapljate med navtičnimi
ploterji.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave >
Brezžični daljinski upravljalniki > Daljinski upravljalnik
GPSMAP®.
2 Izberite Nova povezava.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Vklop in izklop osvetlitve zaslona daljinskega
upravljalnika
Z izklopom osvetlitve zaslona daljinskega upravljalnika lahko
znatno podaljšate trajanje baterije.
1 V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Komunikacije >
Brezžične naprave > Brezžični daljinski upravljalniki >
Daljinski upravljalnik GPSMAP® > Osvetlitev.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Prekinitev povezave daljinskega upravljalnika z vsemi
navtičnimi ploterji
1 V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Komunikacije >
Brezžične naprave > Brezžični daljinski upravljalniki >
Daljinski upravljalnik GPSMAP® > Prekini povez. z
vsemi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Brezžični senzor vetra
Povezovanje brezžičnega senzorja z navtičnim
ploterjem
V navtičnem ploterju si lahko ogledate podatke združljivega
brezžičnega senzorja.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave.
2 Izberite senzor vetra.
3 Izberite Omogoči.
Navtični ploter začne iskati brezžični senzor in vzpostavljati
povezavo z njim.
Če si želite ogledati podatke senzorja, jih dodajte v podatkovno
polje ali merilnik.
Prilagajanje usmerjenosti senzorja vetra
To nastavitev prilagodite, če senzor ni obrnjen proti sprednjemu
delu plovila popolnoma vzporedno s sredinsko črto.
OPOMBA: odprtina, kjer je kabel povezan s palico, označuje
sprednji del senzorja.
1 Ocenite kot – v stopinjah v smeri urinega kazalca okoli
jambora –, za katerega je senzor zamaknjen stran od sredine
sprednjega dela plovila:
• Če je senzor obrnjen v desno, kot znaša od 1 do 180
stopinj.
• Če je senzor obrnjen v levo, kot znaša od –1 do –180
stopinj.
2 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave.
3 Izberite senzor vetra.
4 Izberite Odmik kota vetra.
5 Vnesite kot iz koraka 1.
Karte in 3D-pogledi kart
6 Izberite Končano.
Ogled podatkov o plovilu v uri Garmin
Združljivo uro Garmin lahko povežete z združljivim navtičnim
ploterjem in si podatke navtičnega ploterja ogledate v uri.
1 Uro Garmin postavite v doseg navtičnega ploterja (3 m).
2 Na zaslonu ure izberite START > Podatki o plovilu >
START.
OPOMBA: če ste že vzpostavili povezavo z navtičnim
ploterjem in želite vzpostaviti povezavo z drugim navtičnim
ploterjem, odprite zaslon Podatki o plovilu pridržite tipko UP
in izberite Združi novega.
3 V navtičnem ploterju izberite Komunikacije > Brezžične
naprave > Programi Connect IQ™ > Podatki o plovilu >
Omogoči > Nova povezava.
Navtični ploter začne iskati nosljivo napravo in vzpostavljati
povezavo z njo.
Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta
vklopljeni in v dosegu.
Ogled podatkov o plovilu v napravi Garmin
Nautix™
Če si želite ogledati podatke navtičnega ploterja v napravi
Garmin Nautix, lahko napravo Garmin Nautix povežete z
navtičnim ploterjem.
OPOMBA: napravo Garmin Nautix lahko povežete z več
združljivimi napravami za boljšo pokritost na velikih plovilih.
1 Napravo Garmin Nautix postavite v doseg navtičnega ploterja
(3 m).
Naprava samodejno poišče vse združljive naprave v dosegu.
2 Po potrebi v meniju nosljive naprave izberite Povezave
naprave > Zdruzevanje z novo napravo.
3 V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Komunikacije >
Brezžične naprave > Programi Connect IQ™ > Podatki o
plovilu > Omogoči povezave > Nova povezava.
Navtični ploter začne iskati nosljivo napravo in vzpostavljati
povezavo z njo.
Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta
vklopljeni in v dosegu.
Karte in 3D-pogledi kart
Karte in 3D-pogledi kart, ki so na voljo, so odvisni od podatkov
zemljevida in uporabljene dodatne opreme.
OPOMBA: 3D-pogledi kart so na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Karte in 3D-poglede kart lahko odprete tako, da izberete Karte.
Navigacijska karta: prikazuje navigacijske podatke, ki so na
voljo na prednaloženih in nadomestnih zemljevidih, če je
mogoče. Podatki vključujejo boje, luči, kable, meritve globine,
marine in postaje za meritve plimovanja v pogledu od zgoraj.
Ribolovna karta: zagotavlja podroben pogled plastnic dna in
meritev globine na karti. Ta karta odstrani navigacijske
podatke s karte, zagotavlja podrobne batimetrične podatke in
izboljša plastnice dna za ugotavljanje globine. Ta karta je
najboljša za ribolov v globokih vodah na odprtem morju.
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah
za nekatera območja.
3D-perspektiva: zagotavlja pogled od zgoraj in pogled za
plovilom (v skladu s potjo) ter predstavlja pripomoček za
vizualno navigacijo. Ta pogled je koristen med navigacijo po
težavnih plitvinah in grebenih, pod mostovi ali v kanalih ter
pomaga pri ugotavljanju vstopnih in izstopnih poti v
nepoznanih pristaniščih ali sidriščih.
7
3D-karta: zagotavlja podroben tridimenzionalni pogled od zgoraj
in pogled za plovilom (v skladu s potjo) ter predstavlja
pripomoček za vizualno navigacijo. Ta pogled je koristen med
navigacijo po težavnih plitvinah in grebenih, pod mostovi ali v
kanalih ter pri ugotavljanju vstopnih in izstopnih poti v
nepoznanih pristaniščih ali sidriščih.
Fish Eye 3D: zagotavlja podvodni pogled, ki vizualno
predstavlja morsko dno glede na podatke na karti. Ko je
pretvornik za sonar priključen, so plavajoči cilji (kot so ribe)
označeni z rdečim, zelenim in rumenim območjem. Rdeča
označuje največje tarče, zelena pa najmanjše.
Radar. prekr. plast: prekrije informacije radarja na navigacijski
ali ribolovni karti, ko je navtični ploter povezan z radarjem. Ta
funkcija ni na voljo pri vseh modelih.
Navigacijska karta in ribolovna karta
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Navigacijska karta je optimirana za navigacijo. Z njo lahko
načrtujete potek poti, si ogledate informacije o zemljevidu in jo
uporabljate kot navigacijski pripomoček. Če želite odpreti
Navigacijska karta, izberite Karte > Navigacijska karta.
Ustvarjanje točke poti na karti
1 Na karti izberite lokacijo ali predmet.
2 Izberite Ustvari točko poti.
Ogled informacij o lokaciji in predmetu na karti
Na navigacijski ali ribolovni karti si lahko ogledate informacije o
lokaciji ali predmetu, kot so plimovanje, tokovi, nebo, karte ali
lokalne storitve.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite lokacijo ali predmet.
Na vrhu karte se prikaže seznam možnosti. Možnosti, ki se
prikažejo, se razlikujejo glede na izbrano lokacijo ali predmet.
2 Izberite Informacije.
Ogled podrobnosti o navigacijskih pripomočkih
Na navigacijski karti, ribolovni karti, pogledu karte s 3Dperspektivo ali pogledu karte Mariner’s Eye 3D si lahko ogledate
podrobnosti o različnih vrstah navigacijskih pripomočkov,
vključno s signali, lučmi in ovirami.
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
OPOMBA: 3D-pogledi kart so na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite navigacijske
pripomočke.
2 Izberite ime navigacijskega pripomočka.
Navigacija do točke na karti
Ribolovna karta prikazuje več podrobnosti dna in ribolovno
vsebino. Ta karta je optimirana za uporabo pri ribolovu. Če želite
odpreti Ribolovna karta, izberite Karte > Ribolovna karta.
Simboli na karti
Ta preglednica vsebuje nekatere pogoste simbole, ki jih lahko
opazite na podrobnih kartah.
Ikona
Opis
Boja
Informacije
Pomorske storitve
Postaja za meritve plimovanja
Postaja za meritve tokov
Fotografija od zgoraj na voljo
Fotografija v perspektivi na voljo
Druge oznake, ki so značilne za večino kart, vključujejo izohipse
in izobate, območja plimovanja, izmerjene globine (kot je
prikazano na izvirni papirnati karti), navigacijske pripomočke in
simbole, ovire in območja kablov.
Izbiranje elementa na zemljevidu s tipkami naprave
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite , , ali za
premikanje kazalca.
Izberite
SELECT.
2
Merjenje razdalje na karti
1 Na karti izberite lokacijo.
2 Izberite Izmeri.
Na zaslonu se pojavi žebljiček, ki označuje trenutno lokacijo.
Razdalja in kot od žebljička sta navedena v kotu.
NAMIG: če želite ponastaviti žebljiček in meriti od trenutne
lokacije kazalca, izberite Nastavite referenco.
8
OPOZORILO
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite lokacijo.
2 Po potrebi izberite Navigacija do.
3 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo neposredno do lokacije,
izberite Pojdi ali
.
• Če želite ustvariti načrtovano pot do lokacije, vključno z
zavoji, izberite Načrt. pot do ali
.
• Če želite uporabiti samodejno usmerjanje, izberite
Samodejno usmerjanje ali
.
4 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
Karte in 3D-pogledi kart
5 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Prvovrstne karte
OPOZORILO
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
OPOMBA: vsi modeli ne podpirajo vseh kart.
Z izbirnimi prvovrstnimi kartami, kot je BlueChart g3 Vision,
lahko funkcije navtičnega ploterja kar najbolje izkoristite. Poleg
podrobnega navtičnega kartiranja lahko prvovrstne karte nudijo
naslednje funkcije, ki so na voljo na nekaterih območjih.
Mariner’s Eye 3D: ta tridimenzionalni navigacijski pripomoček
omogoča pogled od zgoraj in pogled za plovilom.
Fish Eye 3D: podvodni tridimenzionalni pogled, ki vizualno
predstavlja morsko dno glede na podatke na karti.
Ribolovne karte: prikaz karte s poudarjenimi plastnicami dna in
brez navigacijskih podatkov. Ta karta je odlična za ribolov v
globokih vodah na odprtem morju.
Satelitski posnetki visoke ločljivosti: satelitski posnetki visoke
ločljivosti zagotavljajo realističen pogled na kopno in vodo na
navigacijski karti (Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski
karti, stran 9).
Zračne fotografije: prikaz marin in drugih zračnih fotografij, ki
so pomembne za navigacijo in si z njimi lažje vizualno
predstavljate okolico (Ogled zračnih fotografij znamenitosti,
stran 10).
Podrobni podatki o cestah in destinacijah: prikaz podrobnih
podatkov o cestah in destinacijah, ki vključujejo izjemno
podrobne obalne ceste in destinacije, kot so restavracije,
prenočišča in lokalne znamenitosti.
Samodejno usmerjanje: določanje najboljšega poteka poti do
cilja s pomočjo navedenih informacij o plovilu in podatkov s
karte.
®
Pogledu karte Fish Eye 3D
Z uporabo izohips vrhunskih kart, kot je BlueChart g3 Vision,
pogled karte Fish Eye 3D nudi podvodni pogled morskega ali
jezerskega dna.
Plavajoči cilji, kot so ribe, so označeni z rdečim, zelenim in
rumenim območjem. Rdeča označuje največje tarče, zelena pa
najmanjše.
Ogled informacij o postajah za plimovanje
na karti označuje postajo za meritve plimovanja. Ogledate si
lahko podroben grafikon za postajo za meritve plimovanja, da
Karte in 3D-pogledi kart
lahko lažje napoveste višino gladine ob plimovanju ob različnih
časih ali ob različnih dnevih.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite postajo za meritve
plimovanja.
Informacije o smeri plimovanja in višini gladine so prikazane
ob oznaki .
2 Izberite ime postaje.
Animirani kazalniki za plimovanje in tokove
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Na navigacijski ali ribolovni karti si lahko ogledate animirane
kazalnike za postaje za meritve plimovanja in smer tokov. V
nastavitvah karte morate omogočiti tudi animirane ikone (Prikaz
kazalnikov plimovanja in tokov, stran 9).
Kazalnik za postajo za meritve plimovanja je na karti prikazan
kot navpični vrstični grafikon s puščico. Rdeča puščica, ki kaže
navzdol, označuje oseko, modra puščica, ki kaže navzgor, pa
označuje plimo. Ko premaknete kazalec na kazalnik za postajo
za meritve plimovanja, se nad kazalnikom prikažejo podatki o
višini plimovanja na postaji.
Kazalniki za smer tokov so na karti prikazani kot puščice. Smer
posamezne puščice označuje smer toka na določeni lokaciji na
karti. Barva puščice označuje obseg hitrosti toka na tej lokaciji.
Ko premaknete kazalec na kazalnik za smer toka, se nad
kazalnikom za smer prikaže hitrost toka na tisti lokaciji.
Barva
Območje hitrosti toka
Rumena
Od 0 do 1 vozel
Oranžna
Od 1 do 2 vozla
Rdeča
2 ali več vozlov
Prikaz kazalnikov plimovanja in tokov
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Na navigacijski ali ribolovni karti lahko prikažete statične ali
animirane kazalnike za postaje za meritve plimovanja in tokov.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite MENU > Plasti >
Karta > Plimov. in tokovi.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz animiranih kazalnikov za postaje za meritve
plimovanja in animiranih kazalnikov za smer tokov na karti
izberite Animiran.
• Če želite omogočiti drsnik za plimovanje in tokove, ki
določa čase poročanja o plimovanju in tokovih na
zemljevidu, izberite Drsnik.
Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski karti
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
S satelitskimi posnetki visoke ločljivosti lahko prekrijete kopenski
del ali pa tako kopenski kot morski del navigacijske karte.
OPOMBA: če je ta možnost omogočena, so satelitski posnetki
visoke ločljivosti vidni samo pri nizki povečavi. Če na izbirnem
območju karte ne vidite posnetkov visoke ločljivosti, lahko za
povečavo izberete . Nastavite lahko tudi višjo raven
podrobnosti, tako da spremenite podrobnosti povečave
zemljevida.
1 Na navigacijski karti izberite MENU > Plasti > Karta > Sat.
fotografije.
2 Izberite možnost:
• Izberite Samo za kopno, da na vodi prikažete standardne
podatke karte in kopno prekrijete s posnetki.
9
OPOMBA: ta nastavitev mora biti omogočena za ogled
kart Standard Mapping .
• Izberite Zemljevid, da tako na vodi kot na kopnem
prikažete posnetke z določeno stopnjo neprozornosti. S
premikanjem drsnika nastavite neprozornost posnetka. Če
nastavite višji odstotek neprozornosti, sta kopno in vodo
bolj prekrita s satelitskimi posnetki.
®
Ogled zračnih fotografij znamenitosti
Preden si lahko na navigacijski karti ogledate zračne fotografije,
morate v nastavitvah karte vklopiti možnost Mesta za
fotografiranje.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
S pomočjo fotografij znamenitosti, marin in pristanišč se lahko
lažje orientirate ali si pred prihodom ogledate marino ali
pristanišče.
1 Na navigacijski karti izberite ikono fotoaparata:
• Za ogled fotografije od zgoraj izberite
.
• Za ogled fotografije v perspektivi izberite
. Fotografija
je bila posneta v smeri stožca na mestu, kjer se nahaja
fotoaparat.
2 Izberite Fotografije.
Sistem samodejnega prepoznavanja
Sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) prepoznava in sledi
drugim plovilom ter vas opozarja na promet na območju. Ko je
navtični ploter povezan z zunanjo napravo AIS, lahko prikazuje
nekatere podatke sistema AIS o drugih plovilih znotraj dosega,
ki so opremljena s transponderjem in aktivno oddajajo podatke
sistema AIS.
Posredovani podatki za posamezno plovilo vključujejo
identifikacijsko številko pomorske mobilne postaje (Maritime
Mobile Service Identity – MMSI), lokacijo, hitrost po GPS-u,
smer GPS-a, čas, ki je pretekel od zadnjega posredovanega
položaja plovila, najbližje srečanje in čas do najbližjega
srečanja.
Nekateri modeli navtičnih ploterjev podpirajo tudi sistem za
sledenje Blue Force Tracking. Plovila, ki jim sledi sistem Blue
Force Tracking, so na navtičnem ploterju označena z
modrozeleno barvo.
Simboli za ciljanje s sistemom AIS
Simbol Opis
Plovilo AIS. Plovilo posreduje podatke sistema AIS. Trikotnik
je obrnjen v smeri premikanja plovila AIS.
Cilj je izbran.
Cilj je aktiviran. Cilj je na karti videti večji. Zelena črta,
povezana s ciljem, označuje smer premikanja cilja. Če je
nastavitev podrobnosti nastavljena na možnost Prikaži, so pod
ciljem prikazani podatki o številki MMSI, hitrosti in smeri
plovila. Če plovilo preneha z oddajanjem podatkov sistema
AIS, se prikaže pasica s sporočilom.
Povezava s ciljem je prekinjena. Zelen X nakazuje, da je
plovilo prenehalo z oddajanjem podatkov sistema AIS, navtični
ploter pa prikaže sporočilo z vprašanjem, ali želite plovilu še
naprej slediti. Če plovilu prenehate slediti, simbol za prekinjeno povezavo s ciljem izgine s karte ali s 3D-pogleda karte.
Nevaren cilj v dosegu. Cilj utripa, vklopi se alarm in prikaže se
pasica s sporočilom. Ko je alarm potrjen, je neprekinjeno
prikazan rdeč trikotnik s povezano rdečo črto, ki označuje
lokacijo in smer premikanja cilja. Če je alarm za trk z varnim
območjem izklopljen, cilj utripa, alarm pa se ne oglasi in ne
prikaže se sporočilo. Če plovilo preneha z oddajanjem
podatkov sistema AIS, se prikaže pasica s sporočilom.
10
Simbol Opis
Povezava z nevarnim ciljem je prekinjena. Rdeč X nakazuje,
da je plovilo prenehalo z oddajanjem podatkov sistema AIS,
navtični ploter pa prikaže sporočilo z vprašanjem, ali želite
plovilu še naprej slediti. Če plovilu prenehate slediti, simbol za
prekinjeno povezavo z nevarnim ciljem izgine s karte ali s 3Dpogleda karte.
Lokacija tega simbola prikazuje najbližjo točko srečanja z
nevarnim ciljem, številke ob simbolu pa prikazujejo čas do
najbližje točke srečanja s tem ciljem.
OPOMBA: plovila, ki jim sledi sistem Blue Force Tracking, so ne
glede na stanje označena z modrozeleno barvo.
Smer in predviden potek poti aktiviranih ciljev AIS
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o smeri in sledi po tleh,
je smer cilja na karti prikazana kot neprekinjena črta, povezana
s simbolom cilja AIS. V 3D-pogledu karte črta smeri ni
prikazana.
Predviden potek poti aktiviranega cilja AIS je na karti ali v 3Dpogledu karte prikazan kot prekinjena črta. Dolžina črte
predvidenega poteka poti temelji na vrednosti nastavitve
predvidene smeri. Če aktivirani cilj AIS ne posreduje podatkov o
hitrosti ali če se plovilo ne premika, črta predvidenega poteka
poti ni prikazana. Na izračun črte predvidenega poteka poti
lahko vplivajo spremembe podatkov o hitrosti, sledi po tleh ali
hitrosti obračanja, ki jih oddaja plovilo.
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o sledi po tleh, smeri in
hitrosti obračanja, je predvideni potek poti cilja izračunan na
podlagi podatkov o sledi po tleh in hitrosti obračanja. Smer
obračanja cilja, ki prav tako temelji na podatkih o hitrosti
obračanja, je prikazana z usmeritvijo zazobka na koncu črte
smeri. Dolžina zazobka se ne spreminja.
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o sledi po tleh in smeri,
ne posreduje pa podatkov o hitrosti obračanja, je predvideni
potek poti cilja izračunan na podlagi podatkov o sledi po tleh.
Aktiviranje cilja za plovilo AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Aktiviraj cilj.
Ogled informacij o ciljnem plovilu AIS
Ogledate si lahko stanje signala AIS, številko MMSI, hitrost po
GPS-u, smer GPS-a in druge posredovane podatke o ciljnem
plovilu AIS.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS.
Deaktiviranje cilja za plovilo AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Deaktiviraj.
Ogled seznama nevarnosti AIS in MARPA
1 Na karti izberite MENU > Plasti > Druga plovila > Seznam >
Prikaži.
2 Izberite vrsto nevarnosti, ki jo želite dodati na seznam.
Nastavitev alarma za trk z varnim območjem
Preden nastavite alarm za trk z varnim območjem, morate
združljiv navtični ploter povezati z napravo AIS ali radarjem.
Alarm za trk z varnim območjem se uporablja samo s sistemoma
AIS in MARPA. Funkcije sistema MARPA delujejo z radarjem.
Varno območje se uporablja za izogibanje trkom in se lahko
prilagaja.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Al. za nev. trka >
Vklopljeno.
Karte in 3D-pogledi kart
Ko aktivirano plovilo AIS ali plovilo z oznako MARPA vstopi v
varno območje okrog vašega plovila, se prikaže pasica s
sporočilom in sproži se alarm. Predmet je na zaslonu
označen kot nevaren. Ko je alarm izklopljen, sta pasica s
sporočilom in zvočni alarm onemogočena, predmet pa je na
zaslonu še vedno označen kot nevaren.
2 Izberite Doseg, nato pa izberite razdaljo za polmer varnega
območja okrog vašega plovila.
3 Izberite Preostali čas, nato pa izberite čas do sprožitve
alarma, če se ugotovi, da bo cilj šel skozi varno območje.
Primer: če želite biti o bližajočem se preseku obveščeni 10
minut prej, nastavite Preostali čas na 10 in alarm se bo
sprožil 10 minut prej, kot bo plovilo presekalo varno območje.
4 Izberite Alarm MARPA, nato pa izberite možnost, ki se vklopi
ob alarmu za plovila z oznako MARPA.
Pripomočki za navigacijo AIS
Pripomoček za navigacijo AIS (ATON) je kateri koli navigacijski
pripomoček, katerega signal se oddaja prek radijskih oddajnikov
AIS. Pripomočki ATON so prikazani na kartah z identifikacijskimi
informacijami, kot sta položaj in vrsta.
Obstajajo tri glavne vrste pripomočkov AIS ATON. Dejanski
pripomočki ATON so pripomočki v fizični obliki, ki pošiljajo svoje
identifikacijske informacije in informacije o lokaciji s svoje
dejanske lokacije. Hibridni pripomočki ATON so pripomočki v
fizični obliki, njihove identifikacijske informacije in informacije o
lokaciji pa se pošiljajo z druge lokacije. Virtualni pripomočki
ATON ne obstajajo v fizični obliki, njihove identifikacijske
informacije in informacije o lokaciji pa se pošiljajo z druge
lokacije.
Pripomočke AIS ATON si lahko ogledate na karti, ko je navtični
ploter povezan z združljivo radijsko napravo AIS. Če želite
prikazati pripomočke AIS ATON, na karti izberite MENU > Plasti
> Karta > Navigacijski pripomoček > Pripomočki za
navigacijo. Če izberete pripomoček ATON na karti, si lahko
ogledate dodatne informacije o njem.
Simbol Pomen
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
sever
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
jug
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
vzhod
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
zahod
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: posebno vrhnje
znamenje
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
varne vode
Dejanski ali hibridni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za
nevarnost
Virtualni pripomoček ATON
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za sever
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za jug
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za vzhod
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za zahod
Virtualni pripomoček ATON: posebno vrhnje znamenje
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za varne vode
Virtualni pripomoček ATON: vrhnje znamenje za nevarnost
Karte in 3D-pogledi kart
Signali v sili sistema AIS
Aktivirane samostojne naprave AIS za signal v sili oddajajo
poročila o položaju ob nesrečah. Navtični ploter lahko prejema
signale oddajnikov za iskanje in reševanje (SART), pomorskih
radijskih javljalnikov kraja nuje (EPIRB) in druge signale za
človeka v vodi. Oddajanje signalov v sili se razlikuje od
običajnega oddajanja sistema AIS, zato so ti signali na
navtičnem ploterju prikazani drugače. Namesto sledenja
oddajanju signala v sili za izogibanje trkom sledite oddajanju
signala v sili za iskanje in pomoč plovilu ali osebi.
Navigacija do kraja oddajanja signala v sili
Ko prejmete signal v sili, se pojavi alarm za signal v sili.
Izberite Pregled > Pojdi, da začnete navigacijo do signala.
Simboli za ciljanje naprav AIS za oddajanje signala v sili
Simbol Opis
Oddajanje signala v sili naprave AIS. Izberite simbol, da si
ogledate več podatkov o oddajanju signala in začnete navigacijo.
Oddajanje je bilo prekinjeno.
Preizkus oddajanja. Prikaže se, ko plovilo izvaja preizkus
naprave za oddajanje signala v sili in ne gre za pravi klic v sili.
Preizkus oddajanja je bil prekinjen.
Omogočanje preizkusnih opozoril za oddajanje naprav AIS
Da se izognete večjemu številu preizkusnih opozoril in simbolov
na obremenjenih območjih, kot so marine, lahko izbirate, ali
boste preizkusna sporočila AIS prejeli ali opustili. Za preizkus
naprave AIS za oddajanje signalov v sili morate na navtičnem
ploterju omogočiti prejemanje preizkusnih opozoril.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > AIS.
2 Izberite možnost:
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov pomorskih
radijskih javljalnikov kraja nuje (EPIRB) izberite Preizkus
AIS-EPIRB.
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov za človeka v
vodi (ČVV) izberite Preizkus AIS-MOB.
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov
transponderjev za iskanje in reševanje (SART) izberite
Test AIS-SART.
Izklop sprejema signalov AIS
Sprejem signalov AIS je vklopljen v skladu s privzetimi
nastavitvami.
Izberite Nastavitve > Druga plovila > AIS > Izklopljeno.
Vse funkcije AIS so onemogočene na vseh kartah in 3Dpogledih kart. To vključuje ciljanje in sledenje plovilom s
sistemom AIS, alarme za trk, ki so posledica ciljanja in
sledenja plovilom s sistemom AIS, in prikaz podatkov o
plovilih AIS.
Meni karte
OPOMBA: nekaterih nastavitev ni mogoče uporabiti pri vseh
kartah. Za nekatere možnosti so potrebni prvovrstni zemljevidi
ali povezana dodatna oprema, kot je radar.
OPOMBA: v menijih so morda nekatere nastavitve, ki jih ne
podpirajo nameščene karte ali trenutna lokacija. Če boste te
nastavitve spremenili, spremembe ne bodo vplivale na pogled
karte.
Na karti izberite MENU.
Plasti: prilagoditev videza različnih elementov na kartah (Plasti
karte, stran 12).
Quickdraw Contours: vklop izrisa obrisa dna in možnost
ustvarjanja oznak na ribolovni karti (Kartografiranje s
programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw,
stran 14).
11
Nastavitve: prilagoditev nastavitev karte (Nastavitve karte,
stran 13).
Urejanje prekrivnih plasti: prilagoditev podatkov, prikazanih na
zaslonu (Prilagajanje prekrivnih plasti podatkov, stran 3).
Plasti karte
Plasti karte lahko vklopite in izklopite, poleg tega pa lahko tudi
prilagodite funkcije kart. Vsaka nastavitev je prilagojena glede
na uporabljeno karto ali pogled karte.
OPOMBA: vse nastavitve se ne uporabljajo za vse karte in
modele navtičnih ploterjev. Nekatere možnosti zahtevajo
prvovrstne zemljevide ali povezano dodatno opremo.
OPOMBA: v menijih so morda nekatere nastavitve, ki jih ne
podpirajo nameščene karte ali trenutna lokacija. Če boste te
nastavitve spremenili, spremembe ne bodo vplivale na pogled
karte.
Na karti izberite MENU > Plasti.
Karta: prikaže in skrije elemente karte (Nastavitve plasti karte,
stran 12).
Moje plovilo: prikaže in skrije elemente plovila (Nastavitve plasti
Moje plovilo, stran 12).
Uporabniški podatki: prikaže in skrije uporabniške podatke, kot
so točke poti, omejena območja in sledi, ter odpre sezname
uporabniških podatkov (Nastavitve plasti uporabniških
podatkov, stran 12).
Druga plovila: prilagodi prikaz drugih plovil (Nastavitve plasti
Druga plovila, stran 13).
Voda: prikaže in skrije elemente globine (Nastavitve plasti Voda,
stran 13).
Quickdraw Contours: prikaže in skrije podatke o plastnicah
Garmin Quickdraw (Nastavitve plastnic Garmin Quickdraw,
stran 15).
Vreme: prikaže in skrije elemente vremena (Nastavitve plasti
Vreme, stran 13).
Nastavitve plasti karte
Na karti izberite MENU > Plasti > Karta.
Sat. fotografije: prikaz satelitskih posnetkov visoke ločljivosti
samo na kopenskem delu ali tako na kopenskem kot
morskem delu navigacijske karte ob uporabi določenih
prvovrstnih kart (Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski
karti, stran 9).
OPOMBA: ta nastavitev mora biti omogočena za ogled kart
Standard Mapping.
Plimov. in tokovi: prikaz kazalnikov postaj za meritve tokov in
postaj za meritve plimovanja na karti (Prikaz kazalnikov
plimovanja in tokov, stran 9) in omogočanje drsnika za
plimovanje in tokove, ki določa čase poročanja o plimovanju
in tokovih na zemljevidu.
Destinacije na kopnem: prikaz destinacij na kopnem.
Navigacijski pripomoček: prikaz navigacijskih pripomočkov,
kot so pripomočki ATON in utripajoče luči, na karti. Izberete
lahko vrsto navigacijskega pripomočka NOAA ali IALA.
Servisne točke: prikaz lokacij pomorskih storitev.
Globina: prilagoditev elementov plasti globine (Nastavitve plasti
globine, stran 12).
Omejena območja: prikaže informacije o omejenih območjih na
karti.
Mesta za fotografiranje: prikaz ikon fotoaparata za zračne
fotografije (Ogled zračnih fotografij znamenitosti, stran 10).
Nastavitve plasti globine
Na karti izberite MENU > Plasti > Karta > Globina.
Senčenje globine: določanje zgornje in spodnje meje senčenja.
Senčenje plitvine: nastavitev senc od obale do določene
globine.
12
Globine na mestu: vklop izmerjenih globin in nastavitev
nevarne globine. Globine na mestu, ki so enake ali plitvejše
od nevarne globine, so označene z rdečim besedilom.
Ribolovne plastnice: nastavi raven povečave za podroben
prikaz plastnic dna in meritev globine ter poenostavi prikaz
zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.
Nastavitve plasti Moje plovilo
Na karti izberite MENU > Plasti > Moje plovilo.
Naslov: prikaz in prilagajanje črte smeri, tj. črte, ki je na
zemljevidu narisana od premca plovila v smeri plovbe
(Nastavitev črte smeri in oznak kotov, stran 24).
Aktivne sledi: prikaz aktivne sledi na karti in prikaz menija
Možnosti aktivne sledi.
Roža vetrov: vizualni prikaz podatkov o kotu ali smeri vetra, ki
jih posreduje povezani senzor vetra, in nastavitev vira vetra.
Vetrovnica: prikaz vetrovnice kompasa okrog plovila, ki
prikazuje smer kompasa, orientirano glede na smer plovila.
Če omogočite to možnost, je možnost Roža vetrov
onemogočena.
Ikona plovila: nastavitev ikone, ki predstavlja vašo trenutno
lokacijo na karti.
Nastavitve črt do naslednjih oznak
Za uporabo funkcij črte do naslednjih oznak je potrebna povezati
senzor vetra z navtičnim ploterjem.
V načinu jadranjaNastavitev vrste plovila, stran 4 je mogoče
prikazati črte do naslednjih oznak na navigacijski karti. Črte do
naslednjih oznak so v veliko pomoč med tekmovanjem.
Na navigacijski karti izberite MENU > Plasti > Moje plovilo >
Črte do nasl. oznake > Priprava.
Zaslon: nastavitev prikaza črt do naslednje oznake na karti in
njihove dolžine.
Kot jadranja: omogoča izbiro, kako naprava izračuna črte do
naslednjega oznake. Možnost Dejanski izračuna črte do
naslednjih oznak s pomočjo senzorja vetra, ki meri kot vetra.
Možnost Ročno izračuna črte do naslednjih oznak na podlagi
ročno vnesenih privetrnih in zavetrnih kotov.
Kot proti vetru: omogoča, da nastavite črto do naslednje
oznake na podlagi kota jadranja proti vetru.
Zavetrni kot: omogoča, da nastavite črto do naslednje oznake
na podlagi zavetrnega kota jadranja.
Popravek plim.: popravek črte do naslednje oznake glede na
plimovanje.
Fil. črt do n. oz.: filtrira podatke za črto do naslednje oznake v
vnesenih časovnih presledkih. Za bolj ravno črto do
naslednje oznake, pri kateri se nekatere spremembe smeri
plovila in dejanskega kota vetra ne upoštevajo, izberite večjo
številko. Za črto do naslednje oznake, ki je občutljivejša na
spremembe smeri plovila in dejanskega kota vetra, izberite
nižjo številko.
Nastavitve plasti uporabniških podatkov
Na kartah lahko prikažete uporabniške podatke, kot so točke
poti, omejena območja in sledi.
Karte in 3D-pogledi kart
Na karti izberite MENU > Plasti > Uporabniški podatki.
Točke poti: prikaz točk poti na karti in prikaz seznama točk poti.
Meje: prikaz omejenih območij na karti in prikaz seznama
omejenih območij.
Sledi: prikaz sledi na karti.
Nastavitve plasti Druga plovila
OPOMBA: te možnosti zahtevajo povezano dodatno opremo,
kot je sprejemnik AIS, radar ali radio VHF.
Na karti izberite MENU > Plasti > Druga plovila.
DSC: nastavitev načina prikaza plovil in sledi DSC na karti ter
prikaz seznama DSC.
AIS: nastavitev načina prikaza plovil in sledi AIS na karti ter
prikaz seznama AIS.
Podrobnosti: prikaz podrobnosti drugih plovil na karti.
Predv. smer: nastavitev časa predvidene smeri za aktivirana
plovila AIS in plovila z oznako MARPA.
Al. za nev. trka: nastavitev alarma za trk z varnim območjem
(Nastavitev alarma za trk z varnim območjem, stran 10).
Nastavitve plasti Voda
Na karti izberite MENU > Plasti > Voda.
OPOMBA: v meniju so morda nekatere nastavitve, ki jih ne
podpirajo nameščene karte ali trenutna lokacija. Če boste te
nastavitve spremenili, spremembe ne bodo vplivale na pogled
karte.
Senčenje globine: določanje zgornje in spodnje meje senčenja.
Senčenje plitvine: nastavitev senc od obale do določene
globine.
Globine na mestu: vklop izmerjenih globin in nastavitev
nevarne globine. Globine na mestu, ki so enake ali plitvejše
od nevarne globine, so označene z rdečim besedilom.
Ribolovne plastnice: nastavi raven povečave za podroben
prikaz plastnic dna in meritev globine ter poenostavi prikaz
zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.
Reliefno senčenje: prikaz naklona dna s senčenjem. Ta
funkcija je na voljo samo za določene prvovrstne zemljevide.
Sonarni posnetki: prikaz sonarnih posnetkov, s katerimi se
ugotavlja gostota vode na dnu. Ta funkcija je na voljo samo
za določene prvovrstne zemljevide.
Raven jezera: nastavitev trenutnega vodostaja jezera. Ta
funkcija je na voljo samo za določene prvovrstne zemljevide.
Senčenje razpona globine
Nastavite lahko razpone barv na zemljevidu, ki prikazujejo
globine vode, na katerih trenutno prijemljejo ciljne ribe. Nastavite
lahko tudi globlje razpone, če želite spremljati, kako hitro se
spreminja globina dna na določenem razponu globine. Ustvarite
lahko do deset razponov globine. Pri ribolovu v celinskih vodah
lahko z nastavitvijo največ petih razponov globine zmanjšate
količino motečih podatkov na zemljevidu. Razponi globine se
uporabijo za vse karte in vse vode.
Pri nekaterih kartah Garmin LakeVü™ in plačljivih dodatnih
kartah je senčenje različnih razponov globine privzeto.
Karte in 3D-pogledi kart
Rdeča
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 ft)
Oranžna
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 ft)
Rumena
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 ft)
Zelena
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 ft)
Nastavitve plasti Vreme
Na navigacijski ali ribolovni karti izberite MENU > Plasti > Karta
> Vreme > .
Na vremenski karti izberite MENU > Plasti > Karta > Vreme.
Plasti opazovanih podatkov: nastavitev prikazanih opazovanih
vremenskih elementov. Opazovani vremenski elementi so
trenutne vidne vremenske razmere.
Plasti napovedi: nastavitev prikazanih napovedanih
vremenskih elementov.
Način plasti: prikaz napovedanih ali opazovanih informacij o
vremenu.
Zanka: prikaz zanke napovedanih ali opazovanih informacij o
vremenu.
Legenda: prikaz legende vremena z naraščajočo stopnjo
resnosti razmer od leve proti desni.
Naročnina na vremenske podatke: prikaz podatkov
vremenskih storitev z naročnino.
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavitev nastavitev za
vreme na tovarniško privzete vrednosti.
Urejanje prekrivnih plasti: prilagoditev podatkov, prikazanih na
zaslonu (Prilagajanje prekrivnih plasti podatkov, stran 3).
Nastavitve radarske prekrivne plasti
Na navigacijski ali ribolovni karti izberite MENU > Plasti > Radar
> .
Na radarskem zaslonu izberite MENU.
Rad. v st. pr.: prekinitev oddajanja radarskih signalov.
Povečanje: prilagoditev ojačenja (Samodejno uravnavanje
ojačenja na radarskem zaslonu, stran 35).
Mot. pod. mor.: prilagoditev motečih podatkov zaradi morja
(Samodejno uravnavanje ojačenja na radarskem zaslonu,
stran 35).
Možnosti radarja: prikaz menija z možnostmi radarja (Meni
možnosti radarja, stran 36).
Druga plovila: nastavitev načina prikaza drugih plovil v pogledu
radarja (Nastavitve plasti Druga plovila, stran 13).
Nastavitev radarja: prikaz nastavitev prikaza radarja (Meni
nastavitev radarja, stran 37).
Urejanje prekrivnih plasti: prilagoditev podatkov, prikazanih na
zaslonu (Prilagajanje prekrivnih plasti podatkov, stran 3).
Nastavitve karte
OPOMBA: vse nastavitve se ne uporabljajo za vse karte in 3Dpoglede kart. Nekatere nastavitve zahtevajo zunanjo dodatno
opremo ali ustrezne prvovrstne karte.
Na karti izberite MENU > Nastavitve.
Usmerjenost: nastavitev perspektive zemljevida.
Podrobnost: nastavitev količine podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu, pri različnih povečavah.
Velikost karte: nastavitev vidne velikosti karte.
Zemljevid sveta: uporaba osnovnega zemljevida sveta ali
zemljevida z osenčenim reliefom na karti. Te razlike so vidne
samo, ko je raven povečave premajhna za ogled podrobnih
kart.
Začetna črta: nastavitev startne črte za regatoNastavitev
startne črte, stran 22.
Vstavi zemljevid: prikaz majhnega podrobnejšega zemljevida
vaše trenutne lokacije.
13
Nastavitve pogleda Fish Eye 3D
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
V pogledu karte Fish Eye 3D izberite MENU.
Ogled: nastavitev perspektive 3D-pogleda karte.
Sledi: prikaz sledi.
Stožec sonarja: prikaz stožca, ki označuje območje, ki ga
pokriva pretvornik.
Simboli za ribe: prikaz plavajočih ciljev.
Podprti zemljevidi
Želimo, da je čas, ki ga preživite na vodi, varen in prijeten, zato
naprave Garmin podpirajo samo uradne zemljevide, ki jih izdela
družba Garmin ali odobrena tretja oseba.
Zemljevide lahko kupite pri družbi Garmin. Če želite zemljevide
kupiti pri prodajalcu, ki ni družba Garmin, se pred nakupom
pozanimajte o prodajalcu. Pri spletnih prodajalcih bodite izjemno
previdni. Če ste kupili zemljevid, ki ni podprt, ga vrnite
prodajalcu.
Kartografiranje s programsko opremo
za plastnice Garmin Quickdraw
OPOZORILO
S funkcijo za kartografiranje s plastnicami Garmin Quickdraw
lahko uporabniki izdelujejo zemljevide. Garmin ne odgovarja za
natančnost, zanesljivost, popolnost ali pravočasnost
zemljevidov, ki jih izdelajo tretje osebe. Zemljevide, ki so jih
izdelale tretje osebe, uporabljate na lastno odgovornost.
Funkcija za kartografiranje s plastnicami Garmin Quickdraw
omogoča hitro izdelavo zemljevidov s plastnicami in oznakami
globine za vsako vodno telo.
Ko programska oprema za plastnice Garmin Quickdraw beleži
podatke, je okoli ikone plovila prikazan obarvan krog. Ta krog
predstavlja približno območje zemljevida, ki je pregledano pri
vsakem pregledu.
Zelen krog označuje dobro določanje globine in položaja GPS
ter hitrost pod 16 km/h (10 mi/h). Rumen krog označuje dobro
določanje globine in položaja GPS ter hitrost med 16 in 32 km/h
(med 10 in 20 mi/h). Rdeč krog označuje slabo določanje
globine in položaja GPS ter hitrost nad 32 km/h (20 mi/h).
Programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw si lahko
ogledate na zaslonu kombinacij ali v enojnem pogledu na
zemljevidu.
Količina shranjenih podatkov je odvisna od velikosti pomnilniške
kartice, vira sonarja in hitrosti plovila med beleženjem podatkov.
Sonar z enim žarkom omogoča daljše beleženje. Po oceni je
mogoče na 2-GB pomnilniško kartico posneti za približno 1500
ur podatkov.
Pri beleženju podatkov na pomnilniško kartico v ploterju se novi
podatki dodajo obstoječemu zemljevidu s plastnicami Garmin
Quickdraw in shranijo na pomnilniško kartico. Ko vstavite novo
pomnilniško kartico, se obstoječi podatki ne prenesejo nanjo.
14
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo za
plastnice Garmin Quickdraw
Preden lahko uporabite funkcijo plastnic Garmin Quickdraw,
potrebujete globino, izmerjeno s sonarjem, položaj GPS in
pomnilniško kartico z nezasedenim prostorom.
1 V pogledu karte izberite MENU > Quickdraw Contours >
Začni snemanje.
2 Ko je beleženje končano, izberite MENU > Quickdraw
Contours > Ustavi snemanje.
3 Izberite Upravljanje > Ime in vnesite ime za zemljevid.
Dodajanje oznake na zemljevid Garmin
Quickdraw Contours
Na zemljevid Garmin Quickdraw Contours lahko dodate oznake
za označitev nevarnosti ali destinacije.
1 Na navigacijski karti izberite lokacijo.
2 Izberite Oz. Quickdraw.
3 Vnesite besedilo za oznako in izberite Končano.
Skupnost Garmin Quickdraw
Skupnost Garmin Quickdraw je brezplačna javna spletna
skupnost, v kateri lahko delite svoje zemljevide s plastnicami
Garmin Quickdraw z drugimi uporabniki. Prenesete lahko tudi
zemljevide, ki so jih izdelali drugi uporabniki.
Če je vaša naprava opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko do
skupnosti Garmin Quickdraw dostopate s programom
ActiveCaptain (Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw
prek ActiveCaptain, stran 14).
Če vaša naprava ni opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko do
skupnosti Garmin Quickdraw dostopate na spletnem mestu
Garmin Connect™ (Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw
prek Garmin Connect, stran 15).
Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain
1 V mobilni napravi odprite program ActiveCaptain in
vzpostavite povezavo z napravo GPSMAP (Začetek uporabe
programa ActiveCaptain, stran 5).
2 V programu izberite Skupnost Quickdraw.
Prenesete lahko plastnice drugih uporabnikov v skupnosti
(Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain, stran 14) in delite plastnice, ki ste jih ustvarili
sami (Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa ActiveCaptain,
stran 15).
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain
Prenesete lahko zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw, ki
so jih naredili drugi uporabniki in jih delijo s skupnostjo Garmin
Quickdraw.
1 V programu ActiveCaptain v mobilni napravi izberite
Skupnost Quickdraw > Iskanje plastnic.
2 S funkcijo za iskanje na zemljevidu poiščite območje, ki ga
želite prenesti.
Rdeče pike označujejo zemljevide s plastnicami Garmin
Quickdraw, ki so objavljeni za tisto območje.
3 Izberite možnost Izbira regije za prenos.
4 Z vlečenjem okvira izberite območje, ki ga želite prenesti.
5 Če želite spremeniti območje za prenos, povlecite kote
okvira.
6 Izberite Prenesi območje.
Ko program ActiveCaptain naslednjič povežete z napravo
GPSMAP, se prenesene plastnice samodejno prenesejo v
napravo.
Kartografiranje s programsko opremo za plastnice Garmin Quickdraw
Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa
ActiveCaptain
Zemljevide Garmin Quickdraw, ki ste jih naredili, lahko delite z
drugimi uporabniki v skupnosti Garmin Quickdraw.
Ob deljenju zemljevida s plastnicami se posreduje le zemljevid.
Točke vaše poti se ne posredujejo.
Pri nastavitvi programa ActiveCaptain ste lahko izbrali možnost
samodejnega deljenja plastnic s skupnostjo. Če tega niste storili,
sledite tem korakom, da omogočite deljenje.
V programu ActiveCaptain v mobilni napravi izberite
Skupnost Quickdraw.
Ko program ActiveCaptain naslednjič povežete z napravo
GPSMAP, se zemljevidi s plastnicami samodejno delijo s
skupnostjo.
Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
Garmin Connect
1 Obiščite connect.garmin.com.
2 Izberite Uvod > Skupnost Quickdraw > Uvod.
3 Če računa Garmin Connect nimate, si ga odprite.
4 Prijavite se v svoj račun Garmin Connect.
5 V zgornjem desnem kotu izberite Pomorstvo in odprite
pripomoček Garmin Quickdraw.
NAMIG: za deljenje zemljevidov Garmin Quickdraw mora biti v
računalnik vstavljena pomnilniška kartica.
Deljenje zemljevidov s plastnicami Garmin Quickdraw s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek programa Garmin
Connect
Zemljevide Garmin Quickdraw, ki ste jih naredili, lahko delite z
drugimi uporabniki v skupnosti Garmin Quickdraw.
Ob deljenju zemljevida s plastnicami se posreduje le zemljevid.
Točke vaše poti se ne posredujejo.
1 V režo za kartice vstavite pomnilniško kartico (Vstavljanje
pomnilniških kartic, stran 2).
2 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
3 Obiščite skupnost Garmin Quickdraw (Povezovanje s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek Garmin Connect,
stran 15).
4 Izberite Delite plastnice.
5 Pojdite v pomnilniško kartico in izberite mapo /Garmin.
6 Odprite mapo Quickdraw in izberite datoteko z imenom
ContoursLog.svy.
Ko se datoteka naloži, izbrišite datoteko ContoursLog.svy iz
pomnilniške kartice v izogib težavam pri prihodnjih prenosih.
Podatki se ne izgubijo.
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw prek
Garmin Connect
Prenesete lahko zemljevide s plastnicami Garmin Quickdraw, ki
so jih naredili drugi uporabniki in jih delijo s skupnostjo Garmin
Quickdraw.
Če vaša naprava ni opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, lahko do
skupnosti Garmin Quickdraw dostopate na spletnem mestu
Garmin Connect.
Če je vaša naprava opremljena s tehnologijo Wi‑Fi, do skupnosti
Garmin Quickdraw dostopajte s programom ActiveCaptain
(Povezovanje s skupnostjo Garmin Quickdraw prek
ActiveCaptain, stran 14).
1 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
2 Obiščite skupnost Garmin Quickdraw (Povezovanje s
skupnostjo Garmin Quickdraw prek Garmin Connect,
stran 15).
3 Izberite Iskanje plastnic.
Navigacija z navtičnim ploterjem
4 S funkcijo za iskanje na zemljevidu poiščite območje, ki ga
želite prenesti.
Rdeče pike označujejo zemljevide s plastnicami Garmin
Quickdraw, ki so objavljeni za tisto območje.
5 Izberite Izberite območje za prenos.
6 Z vlečenjem robov okvira izberite območje, ki ga želite
prenesti.
7 Izberite Začni prenos.
8 Datoteke shranite na pomnilniško kartico.
NAMIG: če datoteke ne morete najti, poglejte v mapo
"Prenosi". Brskalnik je morda datoteko shranil tja.
9 Pomnilniško kartico odstranite iz računalnika.
10 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice (Vstavljanje
pomnilniških kartic, stran 2).
Navtični ploter samodejno prepozna zemljevide s
plastnicami. Nalaganje zemljevidov v navtični ploter lahko
traja nekaj minut.
Nastavitve plastnic Garmin Quickdraw
Na karti izberite MENU > Quickdraw Contours > Nastavitve.
Zamik pri beleženju: nastavitev razdalje med globino,
izmerjeno s sonarjem, in globino, pridobljeno pri beleženju
plastnic. Če se je vodostaj od zadnjega beleženja spremenil,
prilagodite nastavitve tako, da je globina enaka na obeh
posnetkih.
Če je bila npr. ob zadnjem beleženju globina, izmerjena s
sonarjem, 3,1 m (10,5 ft), trenutna globina, izmerjena s
sonarjem, pa je 3,6 m (12 ft), za Zamik pri beleženju vnesite
vrednost –0,5 m (–1,5 ft).
Zamik prik. upor. zem.: nastavitev razlik v globini plastnic in
oznakah globine na vaših zemljevidih s plastnicami za
izravnavo sprememb v vodostaju vodnega telesa ali napak
globine na zabeleženih zemljevidih.
Zamik prikaz. z. skup.: nastavitev razlik v globini plastnic in
oznakah globine na zemljevidih skupnosti za izravnavo
sprememb v vodostaju vodnega telesa ali napak globine na
zabeleženih zemljevidih.
Barva meritev: nastavitev barve prikaza funkcije Garmin
Quickdraw. Ko je nastavitev vključena, barve označujejo
kakovost posnetka. Pri izklopljeni nastavitvi so območja
plastnic standardnih barv zemljevida.
Zelena označuje dobro določanje globine in položaja GPS ter
hitrost pod 16 km/h (10 mi/h). Rumena označuje dobro
določanje globine in položaja GPS ter hitrost med 16 in
32 km/h (med 10 in 20 mi/h). Rdeča označuje slabo
določanje globine in položaja GPS ter hitrost nad 32 km/h
(20 mi/h).
Senčenje globine: določitev najmanjše in največje globine
razpona globine ter barve razpona.
Navigacija z navtičnim ploterjem
OPOZORILO
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
15
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
Cilji
POZOR
Če je vaše plovilo opremljeno s sistemom avtopilota, mora biti
namenski zaslon za nadzor avtopilota nameščen pri vseh
krmilih, da je mogoče onemogočiti sistem avtopilota.
Po imenu lahko iščete shranjene točke poti, shranjene
načrtovane poti, shranjene sledi in cilje pomorskih storitev.
1 Izberite NAV INFO > Storitve > Išči po imenu.
2 Vnesite vsaj del imena cilja.
3 Po potrebi izberite Končano.
Prikazanih je 50 najbližjih ciljev, ki vsebujejo vaše pogoje
iskanja.
4 Izberite cilj.
OPOMBA: nekateri prikazi kart so na voljo le pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Za navigacijo morate izbrati cilj, nastaviti potek poti ali ustvariti
načrtovano pot in nato slediti poteku ali poti. Progi ali načrtovani
poti lahko sledite na navigacijski karti, ribolovni karti, v pogledu
karte Perspective 3D ali pogledu karte Mariner’s Eye 3D.
Progo do cilja lahko nastavite in ji sledite na tri načine: Pojdi,
Načrt. pot do ali Samodejno usmerjanje.
Pojdi: ta način vas vodi neposredno do cilja. To je standardna
možnost za navigacijo do cilja. Navtični ploter ustvari ravno
progo ali navigacijsko črto do cilja. Pot lahko vodi čez kopno
ali druge ovire.
Načrt. pot do: ploter ustvari pot od vaše lokacije do cilja, pri
čemer lahko med potjo dodajate zavoje. Ta možnost ustvari
ravno progo do cilja, vendar lahko na progi dodajate zavoje,
da se izognete kopnemu in drugim oviram.
Samodejno usmerjanje: določanje najboljšega poteka poti do
cilja s pomočjo navedenih informacij o plovilu in podatkov s
karte. Ta možnost je na voljo samo pri uporabi združljive
prvovrstne karte v združljivem navtičnem ploterju. Ustvari
navigacijsko črto do cilja z usmerjanjem zavoj za zavojem, pri
čemer se izogne kopnemu in drugim oviram (Samodejno
vodenje, stran 19).
Pri uporabi združljivega avtopilota Garmin, povezanega z
navtičnim ploterjem prek omrežja NMEA 2000, avtopilot sledi
načrtovani poti s samodejnim vodenjem.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Vprašanja o osnovni navigaciji
Vprašanje
Odgovor
Kako naj nastavim ploter,
da me usmeri proti
želenemu cilju (smer)?
Za navigacijo uporabite možnost Pojdi na
(Nastavitev in sledenje neposredni poti z
uporabo načina Pojdi na, stran 16).
Kako naj nastavim
napravo, da me bo do
želene lokacije vodila po
ravni črti (krajšanje proge)
po najkrajši razdalji od
trenutne lokacije?
Ustvarite enodelno pot in za navigacijo
uporabite možnost Pot do (Ustvarjanje
načrtovane poti in navigacija po njej od
trenutne lokacije, stran 18).
Kako naj nastavim
napravo, da me bo vodila
do lokacije in se pri tem
izogibala označenim
oviram?
Ustvarite večdelno pot in za navigacijo
uporabite možnost Pot do (Ustvarjanje
načrtovane poti in navigacija po njej od
trenutne lokacije, stran 18).
Kako naj nastavim
napravo, da bo krmarila
avtopilot?
Za navigacijo uporabite možnost Pot do
(Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija
po njej od trenutne lokacije, stran 18).
Ali lahko naprava ustvari
pot zame?
Če imate prvovrstne zemljevide, ki
podpirajo samodejno vodenje, in ste na
območju, ki ga pokriva samodejno
vodenje, za navigacijo uporabite
samodejno vodenje (Nastavitev in sledenje
poti s Samodejno usmerjanje, stran 19).
Kako lahko spreminjam
nastavitve samodejnega
vodenja za svoje plovilo?
16
Glejte poglavje Konfiguracije poti za
samodejno vodenje, stran 19.
Cilje lahko izberete z uporabo različnih kart in 3D-pogledov kart
ali seznamov.
Iskanje cilja po imenu
Izbiranje cilja z uporabo navigacijske karte
Na navigacijski karti izberite cilj.
Iskanje cilja pomorskih storitev
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Navtični ploter vsebuje informacije o več tisoč ciljih, ki nudijo
pomorske storitve.
1 Izberite NAV INFO > Storitve.
2 Izberite Storitve na odprtem morju ali Storitve za celinske
vode.
3 Po potrebi izberite kategorijo pomorskih storitev.
Navtični ploter prikaže seznam najbližjih lokacij in razdaljo ter
smer do posamezne lokacije.
4 Izberite cilj.
Izberete lahko Naslednja stran ali Prejšnja stran za ogled
dodatnih informacij ali za prikaz lokacije na karti.
Nastavitev in sledenje neposredni poti z uporabo
načina Pojdi na
OPOZORILO
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
Nastavite in sledite lahko neposredni poti od trenutne lokacije do
izbranega cilja.
1 Izberite cilj (Cilji, stran 16).
2 Izberite Navigacija do > Pojdi.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
Sledite
vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
3
plitvinam in drugim oviram.
4 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Uporabite lahko tudi oranžno puščico za smer plovbe, ki
prikazuje predlagani polmer obračanja za vrnitev plovila v
smer.
OPOZORILO
Pred obračanjem preverite, ali so na poti ovire. Če pot ni
varna, zmanjšajte hitrost plovila in določite varno pot nazaj do
prave smeri.
Ustavitev navigacije
Med uporabo navigacije na ustrezni karti izberite eno od
naslednjih možnosti:
• Izberite MENU > Ustavi navigacijo.
Navigacija z navtičnim ploterjem
• Pri navigaciji s samodejnim vodenjem izberite MENU >
Možnosti navigacije > Ustavi navigacijo.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti
Na katerem koli zaslonu izberite MARK/SOS.
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji
1 Izberite NAV INFO > Točke poti > Nova točka poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti točko poti z vnosom koordinat, izberite
možnost Vnesite koordinate in vnesite koordinate.
• Če želite ustvariti točko poti na podlagi karte, izberite
možnost Uporabi karto, izberite lokacijo in nato SELECT.
• Če želite ustvariti točko poti z uporabo razdalje
(oddaljenosti) in smeri, izberite Vnesite razdaljo/smer in
vnesite informacije.
Označevanje lokacije klica v sili
Označite lahko lokacijo klica v sili (SOS) ali človeka v vodi
(ČVV).
1 Eno sekundo držite MARK/SOS.
2 Izberite vrsto klica v sili.
3 Po potrebi izberite V redu za navigacijo do lokacije človeka v
vodi.
Če ste izbrali V redu, navtični ploter nastavi neposredno pot za
vrnitev do lokacije. Če ste izbrali drugo vrsto klica v sili, so
podrobnosti klica poslane v radio VHF. Klic morate oddati z
radiem.
Projekcija točke poti
Novo točko poti lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in
smer od druge lokacije. To je lahko uporabno, ko ustvarjate
startne in ciljne črte jadralne regate.
1 Izberite NAV INFO > Točke poti > Nova točka poti >
Vnesite razdaljo/smer.
2 Po potrebi izberite referenčno točko na karti.
3 Izberite Vnesite razdaljo/smer.
4 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
5 Vnesite smer in izberite Končano.
6 Izberite Ustvari točko poti.
Ogled seznama vseh točk poti
Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Točke poti.
Urejanje shranjene točke poti
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pregled > Uredi.
4 Izberite možnost:
•
•
•
•
Če želite dodati ime, izberite Ime in vnesite ime.
Če želite spremeniti simbol, izberite Simbol.
Če želite spremeniti globino, izberite Globina.
Če želite spremeniti temperaturo vode, izberite
Temperatura vode.
• Če želite spremeniti komentar, izberite Komentar.
• Če želite spremeniti položaj točke poti, izberite Položaj.
Premikanje shranjene točke poti
1 Izberite Točke poti.
Navigacija z navtičnim ploterjem
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pregled > Premakni.
4 Določite novo lokacijo za točko poti:
• Če želite premakniti točko poti z uporabo karte, izberite
Uporabi karto, izberite novo lokacijo na karti in nato
izberite Premakni.
• Če želite premakniti točko poti z uporabo koordinat,
izberite Vnesite koordinate in vnesite nove koordinate.
• Če želite premakniti točko poti z uporabo razdalje
(oddaljenosti) in smeri, izberite Vnesite razdaljo/smer in
vnesite informacije.
Brskanje in navigacija do shranjene točke poti
OPOZORILO
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Pred navigacijo do točke poti morate točko poti ustvariti.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo neposredno do lokacije, izberite
Pojdi.
• Če želite ustvariti načrtovano pot do lokacije z zavoji,
izberite Načrt. pot do.
• Če želite uporabiti samodejno usmerjanje, izberite
Samodejno usmerjanje.
Oglejte
si potek poti, označen z vijolično črto.
5
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
6 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Brisanje točke poti ali ČVV
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti ali ČVV.
3 Izberite Pregled > Izbriši.
Brisanje vseh točk poti
Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Izbriši
uporabniške podatke > Točke poti > Vse.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od ene lokacije do enega ali več ciljev.
17
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej od
trenutne lokacije
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
Na navigacijski ali ribolovni karti lahko ustvarite pot in takoj
izvajate navigacijo po njej. Pri tej metodi se načrtovana pot ali
podatki o točki poti ne shranijo.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite cilj.
2 Izberite SELECT > Navigacija do > Načrt. pot do.
3 Izberite mesto zadnjega zavoja pred ciljem.
4 Izberite SELECT > Dodaj zavoj.
5 Po potrebi postopek ponovite, da dodate več zavojev. Zavoje
dodajajte v smeri od cilja proti trenutni lokaciji vašega plovila.
Zadnji zavoj, ki ga dodate, mora biti prvi zavoj, ki ga boste
opravili v smeri od trenutne lokacije proti cilju. To je zavoj, ki
se nahaja najbližje vašemu plovilu.
6 Po potrebi izberite MENU.
7 Izberite SELECT > Končano.
8 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
9 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
2
3
4
Ustvarjanje in shranjevanje načrtovane poti
V tem postopku se shranijo tako načrtovana pot kot vse točke
poti na njej. Začetna točka je lahko vaša trenutna lokacija ali
kakšna druga lokacija.
Na eno načrtovano pot lahko dodate največ 250 točk poti ali
zavojev.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
poti s samod. vodenjem > Novo > Načrt. pot z uporabo
karte.
2 Izberite začetno lokacijo načrtovane poti.
3 Izberite Dodaj zavoj.
4 Izberite mesto zadnjega zavoja na karti.
5 Izberite Dodaj zavoj.
Navtični ploter označi mesto zavoja s točko poti.
6 Po potrebi ponovite 4. in 5. korak, če želite dodati še več
zavojev.
7 Izberite končni cilj.
Ogled seznama načrtovanih poti in poti s samodejnim
vodenjem
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
poti s samod. vodenjem.
2 Po potrebi izberite Filter za ogled samo načrtovanih poti ali
samo poti s samodejnim vodenjem.
Urejanje shranjene načrtovane poti
Spremenite lahko ime načrtovane poti ali zavoje, ki jih
načrtovana pot vsebuje.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
poti s samod. vodenjem.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pregled > Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime, izberite Ime in vnesite novo ime.
• Če želite izbrati točko poti s seznama zavojev, izberite
Urejanje zavojev > Uporabi seznam zavojev in na
seznamu izberite točko poti.
• Če želite izbrati zavoj s karte, izberite Urejanje zavojev >
Uporabi karto in na karti izberite lokacijo.
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
18
5
6
7
poti s samod. vodenjem.
Izberite načrtovano pot.
Izberite Navigacija do.
Izberite možnost:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite
Naprej.
• Za navigacijo po načrtovani poti s končne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite Nazaj.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Brskanje in navigacija vzporedno s shranjeno
načrtovano potjo
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
poti s samod. vodenjem.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite Odmik za vzporedno navigacijo z načrtovano potjo z
določenim odmikom od nje.
5 Določite način navigacije po načrtovani poti:
• Za navigacijo po načrtovani poti od začetne točke, ki je
bila uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, levo od
izvirne poti izberite Naprej – levo.
• Za navigacijo po načrtovani poti od začetne točke, ki je
bila uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, desno od
izvirne poti izberite Naprej – desno.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, levo od izvirne
poti izberite Nazaj – levo.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, desno od
izvirne poti izberite Nazaj – desno.
6 Po potrebi izberite Končano.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
7 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
8 Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
9 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Zagon iskalnega vzorca
Zaženete lahko iskalni vzorec za preiskovanje območja. Za
različne situacije iskanja so primerni različni vzorci.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
poti s samod. vodenjem > Novo > Načrt. pot z vzor. isk.
in reš..
Navigacija z navtičnim ploterjem
2 Izberite vzorec:
• Izberite Sektorsko iskanje, kadar dokaj poznate lokacijo
objekta, kadar je območje iskanja majhno in je potrebno
intenzivno iskanje.
• Izberite Razširjajoči se kvadrat, kadar niste povsem
prepričani glede lokacije objekta, kadar je območje iskanja
majhno in je potrebno intenzivno iskanje.
• Izberite možnost Vzdolžna/prečna črta, kadar je lokacija
objekta približna, območje iskanja majhno in je potrebno
dosledno iskanje.
3 Vnesite parametre iskanja.
4 Izberite Končano.
5 Po potrebi izberite Vklopi.
Brisanje shranjene načrtovane poti
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
3 Izberite cilj, nato pa izberite Naslednji.
4 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati nevarnost in prilagoditi pot v njeni
bližini, izberite Pregled nevar..
• Če želite prilagoditi pot, izberite Prilagodi pot ter sledite
navodilom na zaslonu.
• Če želite izbrisati pot, izberite Prekliči samodejno
vodenje.
• Če želite shraniti pot, izberite Končano.
Prilagajanje shranjene poti Samodejno usmerjanje
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
2
poti s samod. vodenjem.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pregled > Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti
Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Izbriši
uporabniške podatke > Načrt. poti in poti s samod.
vodenjem.
Samodejno vodenje
OPOZORILO
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Vse črte načrtovanih poti in navigacijske črte, prikazane na
ploterju, so namenjene samo splošnemu vodenju po poti in
določitvi ustreznih kanalov, niso pa namenjene temu, da bi jim
natančno sledili. Vedno upoštevajte navigacijske pripomočke in
razmere na vodi, ko se z navigacijo poskušate izogniti plitvinam
ali oviram, ki bi lahko poškodovale plovilo ali povzročile telesne
poškodbe ali smrt.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Za načrtovanje najboljše poti do cilja lahko uporabite samodejno
vodenje. Samodejno vodenje z navtičnim ploterjem pregleda
podatke s karte, kot so globina vode in znane ovire, in izračuna
predlagano pot. Pot lahko prilagajate med navigacijo.
Nastavitev in sledenje poti s Samodejno usmerjanje
1 Izberite cilj (Cilji, stran 16).
2 Izberite Navigacija do > Samodejno usmerjanje.
3 Oglejte si pot, označeno z vijolično črto.
4 Izberite Začni navigacijo.
5 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
Ustvarjanje in shranjevanje poti Samodejno
usmerjanje
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
poti s samod. vodenjem > Novo > Samodejno
usmerjanje.
2 Izberite začetno točko, nato pa izberite Naslednji.
Navigacija z navtičnim ploterjem
3
4
5
6
poti s samod. vodenjem.
Izberite pot, nato pa izberite Pregled > Uredi > Prilagodi
pot.
NAMIG: pri navigaciji po poti Samodejno usmerjanje izberite
pot na navigacijski karti, nato pa izberite Prilagodi pot.
Izberite lokacijo na poti.
S puščičnimi tipkami premaknite točko na novo lokacijo.
Po potrebi izberite točko, nato pa izberite Odstrani.
Izberite Končano.
Preklic izračunavanja Samodejno usmerjanje v teku
Na navigacijski karti izberite MENU > Prekliči.
NAMIG: za hiter preklic izračunavanja lahko izberete
možnost BACK.
Nastavitev načrtovanega prihoda
To funkcijo lahko uporabite na načrtovani poti ali na poti s
Samodejno usmerjanje za pridobitev informacij o tem, kdaj naj bi
prispeli do izbrane točke. S pomočjo te funkcije lahko načrtujete
čas prihoda na lokacijo, kot je odprtje mosta ali startna črta na
regatah.
1 Na navigacijski karti izberite MENU.
2 Izberite Možnosti navigacije > Čas. n. prih..
NAMIG: meni Čas. n. prih. lahko hitro odprete tako, da
izberete točko na poti.
Konfiguracije poti za samodejno vodenje
POZOR
Nastavitvi Želena globina in Varna višina vplivata na to, kako
navtični ploter izračuna pot za Samodejno usmerjanje. Če je na
območju neznana globina vode ali neznana višina ovire, se pot
za Samodejno usmerjanje na tem območju ne izračuna. Če je
območje na začetku ali na koncu poti Samodejno usmerjanje
plitvejše od Želena globina ali nižje od Varna višina se lahko pot
Samodejno usmerjanje na tem območju ne izračuna, odvisno od
podatkov na zemljevidu. Na karti je pot čez ta območja
prikazana kot siva črta ali vijolično-siva progasta črta. Ko vaše
plovilo vstopi na eno izmed teh območij, se prikaže opozorilno
sporočilo.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
OPOMBA: nekaterih nastavitev ni mogoče uporabiti pri vseh
zemljevidih.
Nastavite lahko parametre, ki jih navtični ploter uporablja pri
izračunu poti za Samodejno usmerjanje.
Želena globina: nastavitev najmanjše globine na osnovi
podatkov o globini s karte, pri kateri plovilo še lahko varno
pluje.
OPOMBA: najmanjša globina za prvovrstne karte (izdelane
pred 2016) znaša 3 čevlje. Če vnesete vrednost, manjšo od 3
čevljev, karte za izračunavanje poti s Samodejno usmerjanje
uporabljajo samo globine 3 čevljev.
19
Varna višina: nastavitev najmanjše višine mostu ali ovire na
osnovi podatkov s karte, pod katero plovilo še lahko varno
pluje.
Razdalja do obale: določa, kako blizu obali želite, da je
postavljena pot za Samodejno usmerjanje. Če to nastavitev
spremenite med navigacijo, se lahko pot za Samodejno
usmerjanje premakne. Razpoložljive vrednosti te nastavitve
so relativne in ne absolutne. Za zagotovitev, da je črta za
samodejno vodenje postavljena na primerni razdalji od obale,
lahko postavitev poti Samodejno usmerjanje ocenite s
pomočjo enega ali več znanih ciljev, ki zahtevajo navigacijo
po ozki vodni poti (Prilagajanje razdalje od obale, stran 20).
Prilagajanje razdalje od obale
Nastavitev Razdalja do obale določa, kako blizu obali želite, da
je postavljena črta za Samodejno usmerjanje. Če to nastavitev
spremenite med navigacijo, se lahko črta za Samodejno
usmerjanje premakne. Razpoložljive vrednosti nastavitve
Razdalja do obale so relativne in ne absolutne. Za zagotovitev,
da je črta za Samodejno usmerjanje postavljena na primerni
razdalji od obale, lahko postavitev črte za Samodejno
usmerjanje ocenite s pomočjo enega ali več znanih ciljev, ki
zahtevajo navigacijo po ozki vodni poti.
1 Plovilo namestite v dok ali ga zasidrajte.
2 Izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve > Navigacija >
Samodejno usmerjanje > Razdalja do obale > Običajno.
3 Izberite cilj, do katerega ste že izvajali navigacijo.
4 Izberite Navigacija do > Samodejno usmerjanje.
5 Preglejte postavitev črte za samodejno vodenje in se
prepričajte, da črta varno obide vse znane ovire in da zavoji
omogočajo učinkovito potovanje.
6 Izberite možnost:
• Če ugotovite, da je postavitev črte za samodejno vodenje
ustrezna, izberite MENU > Možnosti navigacije > Ustavi
navigacijo in nadaljujte z 10. korakom.
• Če se črta za samodejno vodenje nahaja preblizu znanim
oviram, izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve >
Navigacija > Samodejno usmerjanje > Razdalja do
obale > Daleč.
• Če so zavoji na črti za samodejno vodenje preširoki,
izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve >
Navigacija > Samodejno usmerjanje > Razdalja do
obale > Blizu.
7 Če ste v 6. koraku izbrali možnost Blizu ali Daleč, preglejte
postavitev črte za samodejno vodenje in se prepričajte, da
črta varno obide vse znane ovire in da zavoji omogočajo
učinkovito potovanje.
Samodejno usmerjanje ohranja širok odmik od ovir v odprtih
vodah, tudi če razdaljo do obale nastavite na Blizu ali
Najbližje. Zato navtični ploter črte za Samodejno usmerjanje
morda ne bo premaknil, razen če izbrani cilj zahteva
navigacijo po ozki vodni poti.
8 Izberite možnost:
• Če ugotovite, da je postavitev črte za samodejno vodenje
ustrezna, izberite MENU > Možnosti navigacije > Ustavi
navigacijo in nadaljujte z 10. korakom.
• Če se črta za samodejno vodenje nahaja preblizu znanim
oviram, izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve >
Navigacija > Samodejno usmerjanje > Razdalja do
obale > Najdlje.
• Če so zavoji na črti za samodejno vodenje preširoki,
izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve >
Navigacija > Samodejno usmerjanje > Razdalja do
obale > Najbližje.
9 Če ste v 8. koraku izbrali možnost Najbližje ali Najdlje,
preglejte postavitev črte za Samodejno usmerjanje in se
20
prepričajte, da črta varno obide vse znane ovire in da zavoji
omogočajo učinkovito potovanje.
Samodejno usmerjanje ohranja širok odmik od ovir v odprtih
vodah, tudi če razdaljo do obale nastavite na Blizu ali
Najbližje. Zato navtični ploter črte za Samodejno usmerjanje
morda ne bo premaknil, razen če izbrani cilj zahteva
navigacijo po ozki vodni poti.
10 Korake od 3 do 9 ponovite vsaj še enkrat in pri tem uporabite
različne cilje, da se čimbolj seznanite z nastavitvijo razdalje
do obale.
Sledi
Sled je zapis poti vašega plovila. Sled, ki se trenutno beleži, se
imenuje aktivna sled in jo je mogoče shraniti. Sledi lahko
prikažete na vseh kartah in v vseh 3D-pogledih kart.
Prikaz sledi
1 Na karti izberite MENU > Plasti > Uporabniški podatki >
Sledi.
2 Izberite sledi, ki jih želite prikazati.
Črta sledi na karti prikazuje vašo sled.
Nastavitev barve aktivne sledi
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Možnosti aktivne sledi > Barva sledi.
2 Izberite barvo sledi.
Shranjevanje aktivne sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi > Shrani
aktivno sled.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Celoten dnevnik.
3 Izberite Shrani.
Ogled seznama shranjenih sledi
Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Shranjene sledi.
Urejanje shranjene sledi
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Pregled > Urejanje sledi.
4 Izberite možnost:
• Izberite Ime in vnesite novo ime.
• Izberite Barva sledi in izberite barvo.
Shranjevanje sledi kot načrtovane poti
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite SELECT > Urejanje sledi > Shrani kot načrtovano
pot.
Brskanje in navigacija po zabeleženi sledi
Preden lahko brskate po seznamu sledi in uporabite navigacijo
do njih, morate zabeležiti in shraniti vsaj eno sled (Sledi,
stran 20).
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Sledite sledi.
Navigacija z navtičnim ploterjem
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po sledi od začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju sledi, izberite Naprej.
• Za navigacijo po sledi od ciljne točke, ki je bila uporabljena
ob ustvarjanju sledi, izberite Nazaj.
5 Oglejte si potek poti, označen z barvno črto.
6 Sledite črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in krmarite
tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim oviram.
Brisanje shranjene sledi
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih sledi
Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Izbriši
uporabniške podatke > Shranjene sledi.
Ponovno sledenje aktivni sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi > Sledi
aktivni sledi.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Celoten dnevnik.
3 Oglejte si potek poti, označen z barvno črto.
4 Sledite barvni črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Čiščenje aktivne sledi
Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi > Počisti
aktivno sled.
Pomnilnik sledi je počiščen in aktivna sled se še naprej
beleži.
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med
beleženjem
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Možnosti aktivne sledi.
Izberite
Način beleženja.
2
3 Izberite možnost:
• Za beleženje dnevnika sledi do napolnjenosti pomnilnika
sledi izberite Napolni.
• Za neprekinjeno beleženje dnevnika sledi, pri čemer se
najstarejši podatki o sledeh prepišejo z novimi podatki,
izberite Ovoj.
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi
Določite lahko, kako pogosto naj se izris poti beleži. Pri
beleženju pogostejših izrisov je rezultat natančnejši, vendar se
dnevnik sledi hitreje napolni. Za najučinkovitejšo uporabo
pomnilnika je priporočen interval ločljivosti.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Možnosti aktivne sledi > Interval.
2 Izberite možnost:
• Za beleženje sledi glede na razdaljo med točkami izberite
Interval > Razdalja > Spremeni in vnesite razdaljo.
• Za beleženje sledi glede na časovni interval izberite
Interval > Čas > Spremeni in vnesite časovni interval.
• Za beleženje sledi glede na odstopanje od vaše poti
izberite Interval > Ločljivost > Spremeni in vnesite
največjo dovoljeno napako glede na pravo pot pred
beleženjem točke sledi. To je priporočena možnost
beleženja.
Navigacija z navtičnim ploterjem
Meje
S pomočjo meja se lahko izognete določenim območjem
vodnega telesa ali na njih ostanete. Nastavite lahko alarm, ki
vas opozori, ko vstopite ali izstopite iz območja.
Z zemljevidom lahko ustvarite območja, črte in kroge meje.
Shranjene sledi in načrtovane poti lahko pretvorite v mejne črte.
Območje meje lahko ustvarite s točkami poti, in sicer tako, da iz
točk poti ustvarite načrtovano pot in jo pretvorite v črto meje.
Določite lahko mejo, ki deluje kot aktivna meja. Podatke o
aktivni meji je mogoče dodati v podatkovna polja na karti.
Ustvarjanje meje
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Meje > Novo.
2 Izberite obliko meje.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Pretvarjanje načrtovane poti v mejo
Preden lahko načrtovano pot pretvorite v mejo, morate ustvariti
in shraniti vsaj eno načrtovano pot (Ustvarjanje in shranjevanje
načrtovane poti, stran 18).
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Načrt. poti in
poti s samod. vodenjem.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pregled > Urejanje načrtovane poti > Shrani kot
mejo.
Pretvarjanje sledi v mejo
Preden lahko sled pretvorite v mejo, morate zabeležiti in shraniti
vsaj eno sled (Shranjevanje aktivne sledi, stran 20).
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Sledi >
Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Urejanje sledi > Shrani kot mejo.
Urejanje meje
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Meje.
2 Izberite omejeno območje.
3 Izberite Pregled > Urejanje meje.
4 Izberite možnost:
• Za urejanje videza meje na karti izberite Možnosti
prikaza.
• Za spreminjanje črt ali imena meje izberite Urejanje meje.
• Za urejanje alarma za mejo izberite Alarm.
Povezovanje omejenega območja s postavitvijo
SmartMode
Omejeno območje lahko povežete s postavitvijo SmartMode, da
se postavitev samodejno odpre, ko vstopite ali izstopite iz
območja. Na primer, nastavite lahko omejeno območje okrog
marine in določite, da se samodejno odpre postavitev za Priklop,
ko se približujete marini.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Meje.
2 Izberite omejeno območje.
3 Izberite Pregled > Poveži SmartMode™ > SmartMode™.
4 Izberite Ob vstopu in izberite postavitev.
5 Izberite Ob izstopu in izberite postavitev.
Nastavitev alarma za mejo
Alarmi za mejo vas opozorijo, ko ste znotraj določene razdalje
od nastavljene meje. To je lahko uporabno, ko se želite izogniti
določenim območjem ali ko morate biti zelo pozorni na
določenih območjih, kot so plovne poti.
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Meje.
2 Izberite omejeno območje.
3 Izberite Pregled > Alarm > Vklopljeno.
21
4 Izberite možnost.
• Če želite nastaviti alarm, ki se vklopi, ko je plovilo na
določeni razdalji od meje, izberite Opoz. razdalja, vnesite
razdaljo in izberite Končano.
• Če želite nastaviti alarm, ki se vklopi, ko vstopite na
omejeno območje, izberite Površina > Ob vstopu > Ob
izstopu.
• Če želite nastaviti alarm, ki se vklopi, ko izstopite z
omejenega območja, izberite Površina > Ob izstopu.
Brisanje meje
1 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Meje.
2 Izberite omejeno območje.
3 Izberite Pregled > Urejanje meje > Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih točk poti,
načrtovanih poti in sledi
Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Izbriši
uporabniške podatke > Vse > V redu.
Funkcije za jadranje
Nastavitev vrste plovila
Izbrati je mogoče vrsto plovila in tako konfigurirati nastavitve
navtičnega ploterja ter uporabljati funkcije, prilagojene izbrani
vrsti plovila.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Izberite želeno možnost.
Jadralna regata
Z napravo lahko povečate verjetnost, da vaše plovilo prečka
startno črto točno ob začetku regate. Če regatni časovnik
sinhronizirate z uradnim odštevalnikom časa do začetka regate,
vas naprava opozarja v enominutnih intervalih, ko se približuje
začetek regate. Ob združeni uporabi regatnega časovnika in
virtualne startne črte naprava meri hitrost, smer in na
odštevalniku časa preostali čas. Naprava s temi podatki prikaže,
ali bo vaše plovilo prečkalo startno črto pred, po ali ravno ob
začetku regate.
Vodenje do startne črte
Vodenje do jadralske startne črte je vizualna predstavitev
informacij, potrebnih za prečkanje startne črte v optimalnem
trenutku in z optimalno hitrostjo.
Po nastavitvi desne in leve točke startne črte, želene hitrosti in
časa ter po vklopu regatnega časovnika, se prikaže napovedna
črta. Napovedna črta sega od vaše trenutne lokacije do startne
črte in črt do naslednje oznake, ki potekajo od vsake zastavice.
Konec in barva napovedne črte označuje, kje se bo plovilo
nahajalo ob poteku časovnika glede na trenutno hitrost plovila.
Ko se končna točka nahaja pred startno črto, je napovedna črta
obarvana belo. To pomeni, da mora plovilo povečati hitrost, če
želite doseči startno črto pravočasno.
Ko se končna točka nahaja za startno črto, je napovedna črta
obarvana rdeče. To pomeni, da mora plovilo zmanjšati hitrost,
če se želite izogniti kazni za prečkanje startne črte pred iztekom
časovnika.
Ko se končna točka nahaja na startni črti, je napovedna črta
obarvana belo. To pomeni, da se plovilo premika z optimalno
hitrostjo in bo startno črto doseglo, ko se časovnik izteče.
Privzeto sta okni z vodenjem do startne črte in regatnim
časovnikom prikazani na zaslonu s kombinacijami za jadralno
regato.
22
Nastavitev startne črte
Okno z vodenjem do startne črte je privzeto dodano zaslonu s
kombinacijami za jadralno regato.
1 Na zaslonu s kombinacijami za jadralno regato izberite
MENU > Vodenje z začetne črte > Začetna črta.
2 Izberite možnost:
• Za označitev leve in desne točke startne črte ob plovbi
mimo njiju izberite Oznake ping.
• Za označitev leve in desne točke startne črte z vnosom
njunih koordinat izberite Vnesite koordinate.
• Če želite zamenjati položaj leve in desne točke potem, ko
ste ju že določili, izberite Zamen. L, D.
Uporaba vodenja do startne črte
Vodenje do startne črte pomaga prečkati startno črto z
optimalno hitrostjo med regato.
1 Označite startno črto (Nastavitev startne črte, stran 22).
2 Na zaslonu s kombinacijami za jadralno regato izberite
MENU > Vodenje z začetne črte > Ciljna hitrost ter izberite
ciljno hitrost ob prečkanju startne črte.
3 Izberite Ciljni čas, nato izberite želeni čas do prečkanja
startne črte.
4 Izberite BACK.
5 Vključite regatni časovnik (Vklop regatnega časovnika,
stran 22).
Vklop regatnega časovnika
Regatni časovnik je privzeto dodan zaslonu s kombinacijami za
jadralno regato.
1 Na zaslonu s kombinacijami za jadralno regato izberite
Začni.
OPOMBA: dostop je možen tudi na zaslonu Jadranje
SmartMode in navigacijski karti.
2 Po potrebi za sinhronizacijo z uradnim regatnim časovnikom
izberite Sinhr..
Ustavitev regatnega časovnika
Na zaslonu s kombinacijami za jadralno regato izberite Stop.
Nastavitev razdalje med premcem in anteno GPS
Vnesti je mogoče razdaljo med premcem plovila in lokacijo
antene GPS. To pomaga zagotoviti, da premec prečka startno
črto natanko v trenutku starta.
1 Na navigacijski karti izberite MENU > Jadranje > Začetna
črta > Odmik premca od antene GPS.
2 Vnesite razdaljo.
3 Izberite Končano.
Nastavitve črt do naslednjih oznak
Za uporabo funkcij črte do naslednjih oznak je potrebna povezati
senzor vetra z navtičnim ploterjem.
V načinu jadranjaNastavitev vrste plovila, stran 4 je mogoče
prikazati črte do naslednjih oznak na navigacijski karti. Črte do
naslednjih oznak so v veliko pomoč med tekmovanjem.
Funkcije za jadranje
Na navigacijski karti izberite MENU > Plasti > Moje plovilo >
Črte do nasl. oznake > Priprava.
Zaslon: nastavitev prikaza črt do naslednje oznake na karti in
njihove dolžine.
Kot jadranja: omogoča izbiro, kako naprava izračuna črte do
naslednjega oznake. Možnost Dejanski izračuna črte do
naslednjih oznak s pomočjo senzorja vetra, ki meri kot vetra.
Možnost Ročno izračuna črte do naslednjih oznak na podlagi
ročno vnesenih privetrnih in zavetrnih kotov.
Kot proti vetru: omogoča, da nastavite črto do naslednje
oznake na podlagi kota jadranja proti vetru.
Zavetrni kot: omogoča, da nastavite črto do naslednje oznake
na podlagi zavetrnega kota jadranja.
Popravek plim.: popravek črte do naslednje oznake glede na
plimovanje.
Fil. črt do n. oz.: filtrira podatke za črto do naslednje oznake v
vnesenih časovnih presledkih. Za bolj ravno črto do
naslednje oznake, pri kateri se nekatere spremembe smeri
plovila in dejanskega kota vetra ne upoštevajo, izberite večjo
številko. Za črto do naslednje oznake, ki je občutljivejša na
spremembe smeri plovila in dejanskega kota vetra, izberite
nižjo številko.
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate odčitek globine
vode za mesto namestitve pretvornika. Tako si lahko v skladu s
potrebami ogledate globino vode pod kobilico ali dejansko
globino vode.
Če želite vedeti, kakšna je globina vode pod kobilico ali kje je
najnižja točka plovila, pretvornik pa je nameščen v višini vodne
črte ali na katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila.
Če želite vedeti, kakšna je dejanska globina vode, pretvornik pa
je nameščen pod vodno črto, izmerite razdaljo od dna
pretvornika do vodne črte.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, če imate veljavne
podatke o globini.
1 Izmerite razdaljo:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte
ali na
katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite razdaljo
od mesta pretvornika do kobilice plovila. To vrednost
vnesite kot pozitivno število.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice
in želite
vedeti, kakšna je dejanska globina vode, izmerite razdaljo
od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite kot
negativno število.
3 Izberite
, če je pretvornik nameščen v višini vodne črte, ali
izberite , če je pretvornik nameščen na dnu kobilice.
4 S puščičnimi tipkami vnesite odmik kobilice, ki ste ga izmerili
v koraku 1.
Delovanje avtopilota na jadrnicah
POZOR
Ko je avtopilot vključen, upravlja samo s krmilom. Med
delovanjem avtopilota ste s svojo posadko še vedno odgovorni
za jadra.
Avtopilot poleg ohranjanja smeri lahko ohranja tudi kot vetra.
Avtopilot je mogoče uporabiti za upravljanje s krmilom tudi med
prečenjem in obratom z vetrom.
Ohranjanje kota vetra
Avtopilot je mogoče nastaviti tako, da ohranja smer glede na
trenutni kot vetra. Za ohranjanje kota vetra ali prečenja in
obračanja z vetrom na osnovi kota vetra mora biti naprava
povezana s senzorjem vetra, združljivim z NMEA 2000 ali
NMEA 0183.
®
Nastavite vrste ohranjanja kota vetra
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Za naprednejšo konfiguracijo avtopilota, si preberite navodila za
namestitev, priložena avtopilotu.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Vrsta zaustavitve zaradi vetra.
2 Izberite Navidezni ali Dejan..
Vklop ohranjanja kota vetra
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Ko je avtopilot v stanju pripravljenosti, izberite Ohr. k. vet..
Preklop na ohranjanje kota vetra iz ohranjanja smeri
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Ko je vključeno ohranjanje smeri, izberite MENU > Ohr. k.
vet..
Prilagajanje kota vetra z avtopilotom
Kot vetra je na avtopilotu mogoče prilagajati, ko je vključeno
ohranjanje kota vetra.
• Za prilagajanje kota vetra v korakih po 1° izberite ali .
• Za prilagajanje kota vetra v korakih po 10° pridržite ali .
Prečenje in obračanje z vetrom
Ko je vključeno ohranjanje smeri ali kota vetra, lahko avtopilot
nastavite za izvedbo prečenja ali obrata z vetrom.
Prečenje in obračanje z vetrom pri ohranjanju smeri
1 Vključite ohranjanje smeri (Vklop avtopilota, stran 38).
2 Izberite tipko MENU.
3 Izberite želeno možnost.
Avtopilot bo krmaril jadrnico skozi prečenje ali obrat z vetrom.
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Globina in sidranje >
Prečenje in obračanje z vetrom pri ohranjanju kota vetra
Preden lahko omogočite ohranjanje kota vetra, morate namestiti
senzor vetra.
1 Vključite ohranjanje kota vetra (Vklop ohranjanja kota vetra,
stran 23).
2 Izberite tipko MENU.
3 Izberite želeno možnost.
Avtopilot bo jadrnico krmaril prek prečenja ali obrata z
vetrom, pri čemer se informacije o napredku prečenja ali
obrata z vetrom prikažejo na zaslonu.
Odmik kobilice.
Funkcije za jadranje
23
Nastavitev zamika prečenja ali obrata z vetrom
Z zamikom prečenja ali obrata z vetrom je mogoče zamakniti
začetek krmarjenja skozi prečenje in obrat z vetrom po vklopu
manevra.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Nastavitev jadranja > Zakas. preč..
2 Izberite dolžino zamika.
3 Po potrebi izberite Končano.
Vklop inhibitorja obrata z vetrom
OPOMBA: inhibitor obrata z vetrom ne preprečuje ročne
izvedbe obrata z vetrom ali uporabe postopnega krmarjenja.
Inhibitor obrata z vetrom preprečuje avtopilotu izvajanje obratov
z vetrom.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Nastavitev jadranja > Zaviranje krož..
2 Izberite Omog..
Prilagajanje odziva avtopilota
V načinu jadrnice lahko z nastavitvijo Odzivnost hitro prilagodite
odklon krmila glede na različne vetrovne razmere.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Odzivnost.
2 Nastavite odziv krmila.
Če želite, da je krmilo bolj odzivno in se hitreje premakne,
povečajte vrednost. Če se krmilo preveč premika, zmanjšajte
vrednost.
Črta smeri in oznake kotov
Črta smeri je podaljšana črta, ki je na zemljevidu narisana od
premca plovila v smeri plovbe. Oznake kotov označujejo
relativni položaj glede na smer ali sled po tleh, kar je v pomoč
pri ribolovu ali iskanju referenčnih točk.
Nastavitev črte smeri in oznak kotov
Črta smeri je podaljšana črta, ki je na zemljevidu narisana od
premca plovila v smeri plovbe. Oznake kotov označujejo
relativni položaj glede na smer ali sled po tleh, kar je v pomoč
pri ribolovu ali iskanju referenčnih točk.
Črto smeri in črto sledi po tleh (COG) lahko prikažete na karti.
Sled po tleh označuje smer premikanja. Črta smeri označuje,
kam je usmerjen premec plovila, ko je priklopljen senzor smeri.
1 Na karti izberite MENU > Plasti > Moje plovilo > Naslov.
2 Oznake kotov
3 Po potrebi izberite Vir in izberite eno od možnosti:
• Za samodejno uporabo razpoložljivega vira izberite
Samodejno.
• Za uporabo antene GPS za smer sledi po tleh izberite
GPS smer (COG).
• Za uporabo podatkov s priključenega senzorja smeri
izberite Referenčni sever.
• Za uporabo podatkov s priključenega senzorja smeri in
antene GPS izberite Sled po tleh (COG) in smer.
Prikazuje tako črto smeri in črto sledi po tleh (COG) na
karti.
4 Izberite Zaslon in izberite eno od možnosti:
• Izberite Razdalja > Razdalja in vnesite dolžino črte,
prikazane na karti.
• Izberite Čas > Čas in vnesite čas za izračun razdalje, ki jo
bo vaše plovilo preplulo v določenem času ob trenutni
hitrosti.
Sonarni iskalnik rib
Ko je ustrezno priključen na združljiv pretvornik, je navtični
ploter mogoče uporabiti kot iskalnik rib.
24
Več informacij o tem, kateri pretvornik najbolj ustreza vašim
potrebam, si oglejte na naslovu garmin.com/transducers.
Različni sonarski pogledi vam lahko pomagajo pri ogledu rib v
bližini. Sonarski pogledi, ki so na voljo, so odvisni od vrste
pretvornika in modula globinomera, ki je povezan z navtičnim
ploterjem. Določene zaslone sonarja Panoptix™ si lahko na
primer ogledate le, če je priklopljen združljiv pretvornik Panoptix.
Na voljo so štirje osnovni sonarski pogledi: celozaslonski
pogled, pogled z razdeljenim zaslonom, ki združuje najmanj dva
pogleda, pogled z razdeljeno povečavo in pogled z razdeljeno
frekvenco, ki prikazuje dve različni frekvenci. Prilagodite lahko
nastavitve za vsak pogled na zaslonu. Če si na primer ogledate
pogled z razdeljeno frekvenco, lahko ločeno nastavljate ojačanje
za vsako frekvenco.
Če ne vidite ureditve sonarskih pogledov, ki ustreza vašim
potrebam, lahko ustvarite zaslon s kombinacijami po meri
(Ustvarjanje nove strani s kombinacijami, stran 3) ali postavitev
SmartMode (Dodajanje postavitve SmartMode, stran 3).
Ustavitev oddajanja signalov sonarja
• Če želite onemogočiti aktivni sonar, na zaslonu sonarja
izberite MENU > Oddajanje.
• Če želite onemogočiti vse oddajanje sonarja, pritisnite ,
nato pa izberite Onem. vse odd. sonarja.
Spreminjanje pogleda sonarja
1 Na zaslonu s kombinacijami ali postavitvi SmartMode s
sonarjem izberite okno, ki ga želite spremeniti.
2 Izberite MENU > Zamenjaj sonar.
3 Izberite pogled sonarja.
Pogled Tradicionalni sonarja
Na voljo je več celozaslonskih pogledov, njihova razpoložljivost
pa je odvisna od priključenega pretvornika.
Celozaslonski pogled Tradicionalni sonarja prikazuje veliko sliko
odčitkov sonarja iz pretvornika. Merilo razpona na desni strani
zaslona prikazuje globino zaznanih predmetov, ko se zaslon
pomika od desne proti levi.
Informacije o globini
Plavajoči cilji ali ribe
Dno vodnega telesa
Pogled sonarja z razdeljeno frekvenco
V pogledu sonarja z razdeljeno frekvenco je na obeh straneh
zaslona prikazan celoten pogled grafikona podatkov sonarja za
različne frekvence.
OPOMBA: pogled sonarja z razdeljeno frekvenco zahteva
uporabo dvofrekvenčnega pretvornika.
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo prikazuje grafikon
celotnega pogleda odčitkov sonarja in povečan del tega
grafikona na istem zaslonu.
Pogled sonarja Garmin ClearVü
OPOMBA: če želite sprejeti iskalni sonar Garmin ClearVü,
potrebujete združljiv navtični ploter ali iskalnik rib in združljiv
Sonarni iskalnik rib
pretvornik. Za več informacij o združljivih pretvornikih obiščite
garmin.com/transducers.
Visokofrekvenčni sonar Garmin ClearVü zagotavlja podrobno
sliko ribolovnega območja okoli plovila s podrobno predstavitvijo
struktur, nad katerimi pluje plovilo.
Običajni pretvorniki oddajajo stožčast žarek. Tehnologija
iskalnega sonarja Garmin ClearVü oddaja dva ozka žarka, ki
spominjata na obliko žarka fotokopirnega stroja. Ta žarka
omogočata jasnejšo, fotografiji podobno sliko dogajanja pod
plovilom.
Tehnologija iskanja SideVü
Pretvornik SideVü preiskuje vodo in dno ob bokih plovila s
ploskim žarkom namesto z običajnejšim stožčastim žarkom.
Merjenje razdalje na zaslonu sonarja
Pri pogledu sonarja SideVü je mogoče izmeriti razdaljo med
dvema točkama.
1 V pogledu sonarja SideVü izberite .
2 Izberite lokacijo na zaslonu.
3 Izberite Izmeri.
Na zaslonu se pojavi žebljiček, ki označuje izbrano lokacijo.
4 Izberite naslednjo lokacijo.
Razdalja in kot od žebljička sta navedena v zgornjem levem
kotu.
NAMIG: če želite ponastaviti žebljiček in meriti od trenutne
lokacije žebljička, izberite Nastavite referenco.
Sonarski pogledi Panoptix
Pogled sonarja SideVü
OPOMBA: nekateri modeli nimajo vgrajene podpore za sonar
SideVü. Če vaš model nima vgrajenega sonarja SideVü,
potrebujete združljiv sonarni modul in združljiv pretvornik
SideVü.
Če ima vaš model vgrajen sonar SideVü, potrebujete združljiv
pretvornik SideVü.
Tehnologija iskalnega sonarja SideVü vam prikaže, kaj leži ob
bokih plovila. To vam lahko služi kot pripomoček za iskanje
struktur in rib.
Za sprejem sonarja Panoptix potrebujete združljiv pretvornik.
S pogledi sonarja Panoptix lahko v realnem času vidite v vse
smeri okoli plovila. Opazovati je mogoče tudi vabo v vodi ali jato
rib pred ali pod plovilom.
Sonar LiveVü omogoča opazovanje gibanja pred ali pod
plovilom v realnem času. Zaslon se osvežuje zelo hitro, s čimer
sonar zagotavlja prikaz, podoben videu.
Sonar RealVü 3D zagotavlja tridimenzionalni pogled na objekte
pred ali pod plovilom. Zaslon se osveži ob vsakem prehodu
pretvornika.
Za prikaz vseh petih pogledov sonarja Panoptix je potreben
pretvornik za prikaz pogledov navzdol in drugi pretvornik za
prikaz pogledov naprej.
Za dostop do pogledov sonarja Panoptix izberite Sonar in
izberite želeni pogled.
Pogled sonarja LiveVü navzdol
Pogled sonarja, ki prikazuje dvodimenzionalni prikaz objektov
pod plovilom in ga je mogoče uporabljati za opazovanje ribjih jat
in rib.
Leva stran plovila
Desna stran plovila
Pretvornik na vašem plovilu
Drevesa
Stare pnevmatike
Dnevniki
Razdalja od boka plovila
Voda med plovilom in dnom
Sonarni iskalnik rib
25
Zgodovina prikaza Panoptix navzdol v pomikajočem se sonarskem
pogledu
Plovilo
Obseg
Sledi
Trnek z vabo
Dno
Pogled sonarja LiveVü naprej
Barvna legenda
Pogled sonarja, ki prikazuje dvodimenzionalni prikaz objektov
pred plovilom in ga je mogoče uporabljati za opazovanje ribjih
jat in rib.
Plovilo
Žarek sonarja
Obseg
Ribolov
Dno
RealVü 3D zgodovinski pogled sonarja
Pogled sonarja, ki med premikanjem plovila zagotavlja
tridimenzionalni pogled na objekte pod njim in prikazuje celoten
vodni stolpec v 3D, od dna do vodne gladine. Pogled se
uporablja za iskanje rib.
Plovilo
Obseg
Ribolov
Sledi
Dno
RealVü 3D pogled sonarja naprej
Pogled sonarja, ki prikazuje tridimenzionalni pogled na objekte
pred pretvornikom. Pogled je mogoče uporabljati, ko se plovilo
ne premika in želite videti dno ter ribe, ki se približujejo plovilu.
Barvna legenda
Plovilo
Obseg
Dno
Struktura
Ribolov
Pogled sonarja FrontVü
Barvna legenda
Plovilo
Kazalnik pinga
Ribolov
Pogled sonarja Panoptix FrontVü s prikazom podvodnih ovir do
91 m (300 čevljev) pred plovilom poveča vašo pozornost na
okoliške razmere.
Možnost učinkovitega izogibanja čelnim trkom s sonarjem
FrontVü se pri hitrosti več kot 8 vozlov zmanjša.
Za prikaz pogleda sonarja FrontVü je treba namestiti in povezati
združljiv pretvornik, npr. PS21. Programsko opremo pretvornika
bo ob tem morda treba posodobiti.
Dno
Domet
Pogled sonarja RealVü 3D Down
Pogled sonarja, ki prikazuje tridimenzionalni pogled na objekte
pod pretvornikom ter ga je mogoče uporabljati, ko se plovilo ne
premika in želite videti, kaj se nahaja v okolici plovila.
Pogled sonarja Panoptix LiveScope™
Ta pogled sonarja v živo prikazuje, kaj je pred ali pod plovilom,
in ga je mogoče uporabljati za opazovanje rib in strukture.
26
Sonarni iskalnik rib
Začasna zaustavitev zaslona sonarja
V prikazu sonarja izberite .
Ogled zgodovine sonarja
Informacije o globini
Plavajoči cilji ali ribe
Dno vodnega telesa
Izbira vrste pretvornika
Preden lahko izberete vrsto pretvornika, morate vedeti, katero
vrsto pretvornika imate.
Ta navtični ploter je združljiv z različnimi dodatnimi pretvorniki,
vključno s pretvorniki Garmin ClearVü™, ki so na voljo na
spletnem mestu garmin.com/transducers.
Če želite priključiti pretvornik, ki ni bil priložen navtičnemu
ploterju, boste morda morali nastaviti vrsto pretvornika, da bo
sonar ustrezno deloval.
1 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Namestitev > Modeli pretvornikov.
2 Izberite pretvornik, ki ga želite spremeniti.
3 Izberite možnost:
• Če je pretvornik naveden, ga izberite na seznamu.
• Če imate pretvornik z dvojnim žarkom, ki oddaja signal s
frekvenco 200/77 kHz, izberite Dvojni žarek (200/77
kHz).
• Če imate pretvornik z dvojno frekvenco, ki oddaja signal s
frekvenco 200/50 kHz, izberite Dvojna frekv. (200/50
kHz).
Izbira vira sonarja
Ta funkcija morda ni na voljo pri vseh modelih.
Ko za določen pogled sonarja uporabljate več kot en vir
podatkov sonarja, lahko izberete vir, ki ga želite uporabljati za ta
pogled sonarja. Če imate na primer dva vira za sonar Garmin
ClearVü, lahko izberete vir, ki ga želite uporabljati v pogledu
sonarja Garmin ClearVü.
1 Odprite pogled sonarja, za katerega želite spremeniti vir.
2 Izberite MENU > Nastavitev sonarja > Vir.
3 Izberite vir za ta pogleda sonarja.
Preimenovanje vira sonarja
Zaradi lažjega prepoznavanja vira lahko vir sonarja
preimenujete. Pretvornik na premcu plovila lahko na primer
poimenujete "Premec".
Če želite preimenovati vir, morate biti v ustreznem pogledu
sonarja za vir. Če želite na primer preimenovati vir sonarja
Garmin ClearVü, morate odpreti pogled sonarja Garmin
ClearVü.
1 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja > Vir
> Preimenuj vire.
2 Vnesite ime.
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja
1
2
3
4
V pogledu sonarja izberite MENU > .
Izberite lokacijo.
Izberite Nova točka poti.
Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Sonarni iskalnik rib
S pomikanjem po zaslonu sonarja si lahko ogledate podatke o
zgodovini sonarja.
OPOMBA: nekateri pretvorniki ne shranijo podatkov o zgodovini
sonarja.
1 Če se želite pomakniti po zgodovini, v pogledu sonarja
pridržite .
2 Če želite zapreti zgodovino, izberite BACK.
Deljenje sonarja
Ogledate si lahko podatke sonarja iz vseh združljivih virov v
omrežju Garmin Marine Network. Ogledate si lahko podatke
sonarja iz združljivega zunanjega sonarnega modula, kot je na
primer sonarni modul GCV™. Poleg tega si lahko ogledate
podatke sonarja iz drugih navtičnih ploterjev, ki imajo vgrajen
sonarni modul.
Vsi navtični ploterji v omrežju lahko prikažejo podatke sonarja iz
vseh združljivih sonarnih modulov in pretvornikov v omrežju ne
glede na to, na katerem delu plovila so nameščeni. V napravi
1022, ki je nameščena na zadnjem delu plovila, si lahko na
primer ogledate podatke sonarja iz druge naprave GPSMAP in
pretvornika Garmin ClearVü, ki sta nameščena na sprednjem
delu plovila.
Pri deljenju podatkov sonarja se vrednosti nekaterih nastavitev
sonarja, denimo Doseg in Povečanje, sinhronizirajo med napravi
v omrežju. Vrednosti drugih nastavitev sonarja, denimo
nastavitev Videz, se ne sinhronizirajo in jih je treba konfigurirati
v vsaki posamezni napravi. Poleg tega se hitrosti pomikanja
različnih pogledov običajnega sonarja in sonarja Garmin
ClearVü sinhronizirajo, da so razdeljeni pogledi bolj povezani.
OPOMBA: če hkrati uporabljate več pretvornikov, se lahko
pojavi presluh, ki ga lahko odstranite s prilagoditvijo nastavitve
sonarja Interferenca.
Nastavitev ravni podrobnosti
Raven podrobnosti in šum, ki so prikazani na zaslonu sonarja,
lahko pri tradicionalnih pretvornikih uravnavate z ojačanjem, pri
pretvornikih Garmin ClearVü pa z nastavitvijo svetlosti.
Če želite na zaslonu videti najintenzivnejše povratne signale,
lahko zmanjšate raven ojačanja ali svetlosti in s tem odstranite
manj intenzivne povratne signale in šum. Če želite videti vse
povratne informacije, lahko povečate raven ojačanja ali svetlosti
in na zaslonu boste videli več informacij. S tem povečate tudi
raven šuma, zato bo morda težje razločiti dejanske povratne
signale.
1 V prikazu sonarja izberite MENU.
2 Izberite Povečanje ali Svetlost.
3 Izberite možnost:
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati raven ojačanja ali
svetlosti, izberite Navzgor ali Navzdol.
• Če želite navtičnemu ploterju omogočiti samodejno
nastavitev ojačanja ali svetlosti, izberite samodejno
možnost.
Prilagajanje območja, ojačenja in svetlosti z
gumbom
V pogledih Tradicionalni sonarja lahko z gumbom prilagajate
ojačenje in območje. V pogledih sonarja ClearVü in SideVü
lahko z gumbom prilagajate svetlost in območje.
1 V pogledu sonarja pritisnite gumb za preklapljanje med
Doseg in Povečanje ali Svetlost.
27
Vizualni prikaz gumba na zaslonu prikazuje nastavitev, ki jo
prilagajate, in trenutno raven.
2 Z obračanjem gumba prilagodite območje, ojačenje ali
svetlost.
Pridržite
gumb, da se vrnete v način Samodejno.
3
Nastavitev intenzivnosti barv
Nastavite lahko intenzivnost barv in označite zanimiva območja
na zaslonu sonarja, in sicer tako, da prilagodite ojačanje barv pri
običajnih pretvornikih ali kontrast pri pretvornikih Garmin
ClearVü in SideVü/ClearVü. Ta nastavitev deluje najbolje, ko
nastavite raven podrobnosti, prikazanih na zaslonu, s pomočjo
nastavitev ojačanja ali svetlosti.
Če želite označiti manjše ribe ali ustvariti intenzivnejši prikaz
cilja, lahko ojačate barve ali kontrast. S tem pride do izgube pri
razlikovanju intenzivnih povratnih signalov z dna. Če želite
zmanjšati intenzivnost povratnih signalov, lahko znižate
vrednosti ojačanja barv ali kontrasta.
1 V pogledu sonarja izberite MENU.
2 Izberite možnost:
• V pogledu sonarja Garmin ClearVü ali SideVü izberite
Kontrast.
• V pogledu sonarja Panoptix LiveVü izberite Ojačanje
barve.
• V pogledu drugega sonarja izberite Nastavitev sonarja >
Videz > Ojačanje barve.
3 Izberite možnost:
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati intenzivnost barv,
izberite Navzgor ali Navzdol.
• Če želite uporabiti privzeto nastavitev, izberite Privzeto.
Posnetki sonarja
Snemanje zaslona sonarja
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Snemanje sonarja > Posnetki sonarja.
15 minut snemanja sonarja zasede približno 200 MB prostora
na vstavljeni pomnilniški kartici. Posamezen posnetek se
samodejno konča, ko njegova velikost doseže 4 GB. Podatke
sonarja lahko snemate, dokler ne zmanjka prostora na kartici.
Zaustavitev snemanja sonarja
Preden lahko prenehate snemati sonar, ga morate začeti
snemati (Snemanje zaslona sonarja, stran 28).
V prikazu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Snemanje sonarja > Ustavi snemanje.
Brisanje posnetka sonarja
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Posnetki sonarja > Ogled posnetkov.
3 Izberite posnetek.
4 Izberite Pregled > Izbriši.
Predvajanje posnetkov sonarja
Preden predvajate posnetke sonarja, morate prenesti in
namestiti aplikacijo HomePort™ in podatke sonarja posneti na
pomnilniško kartico.
1 Odstranite pomnilniško kartico iz naprave.
2 Vstavite pomnilniško kartico v bralnik kartic, ki je priključen v
računalnik.
3 Odprite aplikacijo HomePort.
4 Izberite posnetek sonarja s seznama naprav.
28
5 V spodnjem podoknu z desno miškino tipko kliknite posnetek
sonarja.
6 Izberite Predvajanje.
Nastavitev običajnega sonarja ter sonarjev
Garmin ClearVü in SideVü
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele in pretvornike.
OPOMBA: te nastavitve ne veljajo za pretvornike Panoptix.
V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja.
Hitrost pomikanja: nastavi hitrosti pomikanja sonarja od desne
proti levi (Nastavitev hitrosti pomikanja, stran 28).
V plitvi vodi lahko izberete nižjo hitrost pomikanja, da
podaljšate čas prikaza podatkov na zaslonu. V globlji vodi
lahko izberete večjo hitrost pomikanja. Funkcija samodejne
hitrosti pomikanja prilagodi hitrost pomikanja hitrosti
premikanja plovila.
Zavrnitev šuma: zmanjša motnje in količino motečih podatkov
na zaslonu sonarja (Nastavitve zavrnitve šuma sonarja,
stran 29).
Videz: konfigurira videz zaslona sonarja (Nastavitve videza
sonarja, stran 29).
Alarmi: nastavi alarme sonarja (Alarmi sonarja, stran 29).
Dodatno: konfigurira različne nastavitve prikazovanja sonarja in
virov podatkov (Dodatne nastavitve sonarja, stran 30). Ne
uporablja se za pogled sonarja Garmin ClearVü ali SideVü.
Namestitev: konfiguracija pretvornika (Nastavitve za namestitev
Tradicionalni pretvornika ter pretvornikov Garmin ClearVü in
SideVü, stran 30).
Nastavitev ravni povečave na zaslonu sonarja
1 V pogledu sonarja izberite možnost MENU > Povečava >
> Način.
2 Izberite možnost:
• Če želite samodejno nastaviti globino in povečavo, izberite
Samodejno.
Po potrebi izberite Nastavite povečavo, če želite
spremeniti nastavitev povečave. Izberite Ogled navzg. ali
Ogled navzd., če želite nastaviti razpon globine
povečanega območja, in izberite Povečaj ali Pomanjšaj,
če želite povečati ali pomanjšati povečano območje.
• Če želite ročno nastaviti razpon povečanega območja,
izberite Ročno.
Po potrebi izberite Nastavite povečavo, če želite
spremeniti nastavitev povečave. Izberite Ogled navzg. ali
Ogled navzd., če želite nastaviti razpon globine
povečanega območja, in izberite Povečaj ali Pomanjšaj,
če želite povečati ali pomanjšati povečano območje.
• Če želite povečati določeno območje na zaslonu, izberite
Povečaj.
Po potrebi izberite Povečaj, če želite povečati ali
pomanjšati raven povečave.
NAMIG: polje s povečavo lahko povlečete na novo mesto
na zaslonu.
• Če želite povečati podatke sonarja z globine dna, izberite
Zaklep dna.
Po potrebi izberite Obseg, če želite prilagoditi globino in
postavitev območja z zaklepom dna.
Za preklic povečave prekličite izbor možnosti Povečava.
Nastavitev hitrosti pomikanja
Nastavite lahko, kako hitro se slika sonarja pomika po zaslonu.
Pri večji hitrosti pomikanja je prikazanih več podrobnosti, dokler
ni več dodatnih podrobnosti za prikazovanje in se obstoječe
podrobnosti začnejo raztegovati. To je lahko uporabno, ko se
Sonarni iskalnik rib
premikate ali ribarite ali ko ste v zelo globoki vodi, kjer sonar
zelo počasi oddaja in prejema signale. Pri manjši hitrosti
pomikanja ostanejo informacije sonarja dlje prikazane na
zaslonu.
V večini primerov nastavitev Privzeto zagotavlja najboljše
razmerje med hitrim pomikanjem slike in manj popačenimi cilji.
1 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Hitrost pomikanja.
2 Izberite možnost:
• Za samodejno prilagoditev hitrosti pomikanja na podlagi
podatkov o hitrosti po tleh ali hitrosti na vodi izberite
Samodejno.
Nastavitev Samodejno izbere hitrost pomikanja, ki
ustreza hitrosti plovila, tako da se cilji v vodi izrisujejo v
pravilnem razmerju in so videti manj popačeni. Pri
prikazovanju pogleda sonarja Garmin ClearVü ali SideVü
ali pri iskanju strukture je priporočljiva uporaba nastavitve
Samodejno.
• Za hitrejše pomikanje izberite Navzgor.
• Za počasnejše pomikanje izberite Navzdol.
Prilagoditev razpona merila globine ali širine
Razpon merila globine lahko prilagodite za prikaz
tradicionalnega sonarja in sonarja Garmin ClearVü, razpon
širine pa za prikaz sonarja SideVü.
Samodejno prilagajanje razpona naprave ohranja dno na
spodnji ali zunanji tretjini zaslona sonarja in je lahko uporabno
za spremljanje dna pri minimalnih ali zmernih spremembah
terena.
Ročna prilagoditev razpona vam omogoča ogled določenega
razpona, kar je lahko uporabno za spremljanje dna pri velikih
spremembah terena, kot so prepadi ali pečine. Dno je prikazano
na zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu.
1 V prikazu sonarja izberite MENU > Doseg.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da navtični ploter samodejno prilagodi
razpon, izberite Samodejno.
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati razpon, izberite
Navzgor ali Navzdol.
NAMIG: za ročno prilagoditev razpona na zaslonu sonarja
izberite ali .
NAMIG: med ogledom več zaslonov sonarja lahko z
možnostjo SELECT izberete aktivni zaslon.
nadzorom motenj se lahko uspešno odstrani blag šum.
Nastavitve nadzora motenj in glajenja lahko prilagajate po
korakih, da s prikaza odstranite neželen šum.
Šum na površini: prikrije šum na površini z namenom
zmanjšanja količine motečih podatkov na zaslonu. Širši žarki
(nižje frekvence) lahko prikažejo več ciljev, toda hkrati
ustvarijo več šumov na površini.
TVG: prilagodi TVG, s čimer je mogoče zmanjšati šum.
Ta upravljalni element je najbolj uporaben v primerih, ko
želite nadzirati in preprečiti moteče podatke oziroma šum v
bližini vodne gladine. Omogoča tudi prikazovanje ciljev v
bližini gladine, ki jih sicer skriva ali zakriva šuma na površini.
Nastavitve videza sonarja
V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Videz.
Barvna shema: nastavitev barvne sheme.
Ojačanje barve: prilagoditev intenzivnosti barv (Nastavitev
intenzivnosti barv, stran 28).
A-Scope: prikaz navpičnega flasherja na desni strani zaslona, ki
prikazuje takojšen razpon do ciljev ob skali.
Črta globine: prikaz črte globine za hiter ogled.
Edge: označevanje najmočnejšega signala z dna, s pomočjo
katerega je mogoče določiti trdnost ali mehkost signala.
Simboli za ribe: oglejte si, kako sonar obdela plavajoče cilje.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole in osnovne informacije
sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole s podatki o globini ciljev in
osnovnimi informacijami sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole s podatki o globini ciljev.
Razteg. odboj.: prilagodi velikost odbojev na zaslonu za lažji
ogled ločenih povratnih informacij na zaslonu.
Ko so cilji slabo vidni , raztegnitev odbojev ojača povratne
signale ciljev in jih naredi vidnejše. Če so vrednosti
raztegnitve odbojev previsoke, se cilji zlijejo. Če so vrednosti
prenizke , so cilji majhni in slabo vidni.
Nastavitve zavrnitve šuma sonarja
V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Zavrnitev šuma.
Interferenca: nastavi občutljivost z namenom zmanjšanja
učinka motenj bližnjih virov šuma.
Uporabite najnižjo nastavitev motenj, s katero dosežete
želeno izboljšanje pri odstranjevanju motenj z zaslona.
Odpravljanje nepravilnosti v zvezi s postavitvijo, zaradi
katerih nastaja šum, je najboljši način za odstranjevanje
motenj.
Barvna meja: skrije dele barvne palete za lažje izločanje polj z
blagimi motečimi podatki.
Če za barvno mejo izberete barvo neželenih povratnih
signalov, lahko na zaslonu skrijete neželene povratne
signale.
Gladko: odstrani šum, ki ni del običajnih povratnih informacij
sonarja, in prilagodi videz povratnih informacij, na primer o
dnu.
Če je funkcija glajenja nastavljena na visoko raven, je
ohranjenega več blagega šuma kot pri uporabi nadzora
motenj, vendar je šum bolj zadušen zaradi povprečenja. Z
glajenjem se lahko odstranijo pege na dnu. Z glajenjem in
Sonarni iskalnik rib
Skupaj lahko uporabljate raztegnitev odbojev in širino filtra,
da pridobite želeno ločljivost in zmanjšate šum. Če sta
raztegnitev odbojev in širina filtra nastavljeni na nizko
vrednost, ima prikaz najvišjo ločljivost, vendar je dovzeten za
šum. Če je raztegnitev odbojev nastavljena na visoko
vrednost, širina filtra pa na nizko vrednost, ima prikaz nižjo
ločljivost, vendar širše cilje. Če sta raztegnitev odbojev in
širina filtra nastavljeni na visoko vrednost, ima prikaz najnižjo
ločljivost, vendar je najmanj dovzeten za šum. Zato ne
priporočamo, da raztegnitev odbojev nastavite na nizko
vrednost in širino filtra na visoko vrednost.
Podatki o prekrivni plasti: nastavitev podatkov, prikazanih na
zaslonu sonarja.
Alarmi sonarja
OPOMBA: na vseh pretvornikih niso na voljo vse možnosti.
V ustreznem pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Alarmi.
29
Alarme sonarja lahko odprete tudi tako, da izberete Nastavitve
> Alarmi > Sonar.
Plitva voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina manjša
od določene vrednosti.
Globoka voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina večja
od določene vrednosti.
Alarm FrontVü: nastavitev alarma, da se sproži zvok, ko je
globina pred plovilom manjša od določene vrednosti, s čimer
se lažje izognete temu, da bi nasedli (Nastavitev alarma za
globino sonarja FrontVü, stran 31). Ta alarm je na voljo
samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Temperatura vode: nastavitev oglašanja alarma, ko pretvornik
javi temperaturo, k je 2 °F (1,1 °C) nad ali pod določeno
temperaturo.
Obris: nastavitev oglašanja alarma, ko pretvornik zazna
plavajoči cilj znotraj določene globine od vodne gladine in
dna.
Ribolov
Ribolov: nastavitev oglašanja alarma, ko naprava zazna viseč
cilj.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži, ko naprava
zazna ribe vseh velikosti.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna srednje velike ali velike ribe.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna velike ribe.
Dodatne nastavitve sonarja
V pogledu Tradicionalni sonarja izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Dodatno.
Premik: omogoča nastavitev razpona globine, ki je cilj sonarja.
To vam omogoča, da si ogledate povečavo območja znotraj
ciljne globine v višji ločljivosti.
Pri uporabi ukaza Preklop sledenje dnu morda ne deluje
učinkovito, ker sonar išče podatke v razponu globine ciljnega
območja, kar ne nujno vključuje dna. Z uporabo tega ukaza
lahko vplivate tudi na hitrost pomikanja, saj podatki zunaj
razpona globine ciljnega območja niso obdelani, zaradi česar
se zmanjša čas, ki je potreben za sprejemanje in
prikazovanje podatkov. Ciljno območje lahko približate in tako
podrobneje ocenite povratne informacije o cilju pri višji
ločljivosti, kot če bi približali celotno območje.
Om. za isk. dna: omeji iskanje dna do izbrane globine, ko je
nastavitev Doseg nastavljena na Samodejno. Če želite
skrajšati čas, ki je potreben za iskanje dna, lahko izberete
globino, da omejite iskanje dna. Naprava ne bo iskala dna
globlje od izbrane globine.
Nastavitve za namestitev Tradicionalni pretvornika ter
pretvornikov Garmin ClearVü in SideVü
V pogledu Tradicionalni sonarja, sonarja Garmin ClearVü ali
SideVü izberite MENU > Nastavitev sonarja > Namestitev.
Hitrost oddajanja: nastavitev dolžine časa med pingi sonarja.
Če povečate hitrost oddajanja, povečate hitrost pomikanja,
toda hkrati lahko povečate tudi število lastnih motenj.
Če zmanjšate hitrost oddajanja, povečate razmik med utripi
oddajanja, s čimer lahko odpravite lastne motnje. Ta možnost
je na voljo samo v pogledu Tradicionalni sonarja.
Oddajna moč: zmanjšanje zvonjenja pretvornika blizu gladine.
Nižja vrednost oddajne moči zmanjša zvonjenje pretvornika,
zmanjša pa lahko tudi moč povratnih signalov. Ta možnost je
na voljo samo v pogledu Tradicionalni sonarja.
Širina filtra: določanje robov cilja. Krajši filter jasneje določa
robove ciljev, hkrati pa lahko dopušča veš motenj. Daljši filter
ustvari mehkejše robove cilja in lahko zmanjša količino
motenj. Ta možnost je na voljo samo v pogledu Tradicionalni
sonarja.
30
Obrni levo/desno: obračanje usmerjenosti pogleda SideVü od
leve proti desni. Ta možnost je na voljo samo v pogledu
sonarja SideVü.
Ponast. privz. vred. sonarja: ponastavitev nastavitev sonarja
na tovarniške privzete vrednosti.
Diagnostika pretvornika: prikaz podrobnosti pretvornika.
Sonarne frekvence
OPOMBA: frekvence, ki so na voljo, so odvisne od uporabljene
naprave in pretvornikov.
Z nastavitvijo frekvence pripomorete k prilagoditvi sonarja
določenim ciljem in trenutni globini vode.
Višje frekvence uporabljajo ožje žarke in so primernejše za hitre
operacije in težavne razmere na morju. Jasnost dna in
termokline je boljša ob uporabi višje frekvence.
Nižje frekvence uporabljajo širše žarke, s katerimi ribiči lahko
vidijo več ciljev, vendar lahko proizvedejo tudi več šuma na
površini in v težavnih razmerah na morju zmanjšajo
neprekinjenost signala z dna. Širši žarki ustvarijo večje loke za
povratne signale o ribah, zato so idealni za iskanje rib. Širši
žarki se bolje odrežejo tudi v globlji vodi, saj nižja frekvenca
lažje prodira skozi globine.
Frekvence CHIRP omogočajo prehod vsakega impulza prek
različnih frekvenc, kar v globlji vodi izboljša razločevanje ciljev.
CHIRP je mogoče uporabljati za razločno določanje ciljev, npr.
posameznih rib v jati in pri dejavnostih v večjih globinah. CHIRP
na splošno deluje boljše kot naprave z eno frekvenco. Ker so
nekatere ribe bolj vidne ob uporabi stalne frekvence, ob uporabi
frekvenc CHIRP upoštevajte svoje želje in vodne pogoje.
Nekateri pretvorniki omogočajo tudi poljubno spreminjanje
prednastavljenih frekvenc posameznih elementov pretvornika, s
čimer lahko uporabnik ob spreminjanju vodnih pogojev in svojih
namenov s prednastavitvami hitro spreminja frekvence.
Sočasen ogled dveh frekvenc s pomočjo pogleda z deljeno
frekvenco omogoča videti globlje s povratnimi signali z nižjo
frekvenco in natančneje s povratnimi signali z višjo frekvenco.
OBVESTILO
Vedno upoštevajte lokalne predpise glede frekvenc sonarja. Na
primer, zaradi zaščite skupin ork je lahko prepovedana uporaba
frekvenc med 50 in 80 kHz na območju ½ milje od take skupine.
Odgovorni ste za to, da napravo uporabljate v skladu z vsemi
veljavnimi zakoni in odloki.
Izbira frekvence pretvornika
OPOMBA: frekvence ne morete prilagoditi za vse poglede in
pretvornike sonarja.
Izberete lahko, katere frekvence naj se prikažejo na zaslonu
sonarja.
OBVESTILO
Vedno upoštevajte lokalne predpise glede frekvenc sonarja. Na
primer, zaradi zaščite skupin ork je lahko prepovedana uporaba
frekvenc med 50 in 80 kHz na območju ½ milje od take skupine.
Odgovorni ste za to, da napravo uporabljate v skladu z vsemi
veljavnimi zakoni in odloki.
1 V pogledu sonarja izberite MENU > Frekvenca.
2 Izberite frekvenco, ki ustreza vašim potrebam in vodni
globini.
Za dodatne informacije o frekvencah glejte (Sonarne
frekvence, stran 30).
Ustvarjanje prednastavitve za frekvenco
OPOMBA: ni na voljo pri vseh pretvornikih.
Ustvarite lahko prednastavitev za shranjevanje določene
sonarne frekvence, ki omogoča hitro spreminjanje frekvenc.
1 V prikazu sonarja izberite MENU > Frekvenca.
Sonarni iskalnik rib
2 Izberite Upravljanje frekvenc > Nova prednastavitev.
3 Vnesite frekvenco.
Vklop prikazovalnika A-Scope
OPOMBA: ta funkcija je na voljo v pogledih Tradicionalni
sonarja.
Prikazovalnik A-scope je navpični flasher na desni strani
pogleda, ki prikazuje, kaj je trenutno pod pretvornikom.
Prikazovalnik A-scope lahko uporabite za prepoznavanje
povratnih signalov ciljev, ki jih lahko spregledate, ko se podatki
sonarja hitro pomikajo po zaslonu, denimo, ko se plovilo
premika z visoko hitrostjo. Uporabna je lahko tudi za zaznavanje
rib blizu dna.
Na zgornji sliki prikazovalnika A-scope so prikazani povratni
signali rib
in povratni signal mehkega dna .
1 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Videz > A-Scope > Vklopljeno.
2 Izberite čas zadržanja.
Čas zadržanja lahko podaljšate, s čimer podaljšate čas, ko
so prikazani povratni signali sonarja.
Nastavitev sonarja Panoptix
Prilagajanje hitrosti prehodov RealVü
Hitrost prehajanja pretvornika naprej in nazaj je mogoče
spreminjati. Ob hitrejšem prehajanju slika vsebuje manj
podrobnosti, vendar se zaslon hitreje osvežuje. Ob
počasnejšem prehajanju pretvornika slika vsebuje več
podrobnosti, vendar se zaslon osvežuje počasneje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za zgodovinski pogled sonarja
RealVü 3D Historical.
1 V pogledu sonarja RealVü izberite MENU > Hitrost
pregleda.
2 Izberite želeno možnost.
Meni sonarja LiveVü Forward in FrontVü
V pogledu sonarja LiveVü Forward ali FrontVü izberite MENU.
Povečanje: upravljanje ravni podrobnosti in šuma, prikazanih na
zaslonu sonarja.
Če želite na zaslonu videti najintenzivnejše povratne signale,
lahko zmanjšate raven ojačanja, da odstranite manj
intenzivne povratne signale in šum. Če želite videti vse
povratne informacije, lahko povečate raven ojačanja in na
zaslonu boste videli več informacij. S tem povečate tudi
raven šuma, zato bo morda težje razločiti dejanske povratne
signale.
Obseg globine: prilagoditev razpona merila globine.
Samodejno prilagajanje razpona naprave ohranja dno na
spodnjem delu zaslona sonarja in je lahko uporabno za
spremljanje dna pri minimalnih ali zmernih spremembah
terena.
Ročna prilagoditev razpona vam omogoča ogled določenega
razpona, kar je lahko uporabno za spremljanje dna pri velikih
spremembah terena, kot so prepadi ali pečine. Dno je
prikazano na zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu.
Doseg naprej: prilagoditev razpona merila za smer naprej.
Sonarni iskalnik rib
Samodejno prilagajanje razpona naprave prilagodi merilo za
smer naprej glede na globino. Ročno prilagajanje vam
omogoča ogled določenega obsega. Dno je prikazano na
zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu. Ročna omejitev te
možnosti lahko omeji učinkovitost Alarm FrontVü, pri čemer
se zmanjša odzivni čas za meritve v nizkih globinah.
Kot oddajanja: prilagoditev usmerjenosti pretvornika za levi ali
desni bok. Ta funkcija je na voljo samo za pretvornike
Panoptix, ki podpirajo sonar RealVü, kot so PS30, PS31 in
PS60.
Oddajanje: prekine oddajanje aktivnega pretvornika.
Alarm FrontVü: nastavitev alarma, da se sproži zvok, ko je
globina pred plovilom manjša od določene vrednosti
(Nastavitev alarma za globino sonarja FrontVü, stran 31).
To je na voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Nastavitev sonarja: prilagoditev nastavitve pretvornika in
videza povratnih signalov sonarja.
Urejanje prekrivnih plasti: prilagoditev podatkov, prikazanih na
zaslonu (Prilagajanje prekrivnih plasti podatkov, stran 3).
Nastavitev kota oddajanja pri pretvornikih LiveVü in
FrontVü
Ta funkcija je na voljo samo za pretvornike Panoptix, ki
podpirajo sonar RealVü, kot so PS30, PS31 in PS60.
Kot oddajanja pretvornika je mogoče spremeniti in ga usmeriti
na območje, ki vas zanima. Pretvornik lahko tako usmerite v jato
rib in ji sledite ali v drevesa, ko plujete mimo njih.
1 V pogledu sonarja LiveVü ali FrontVü izberite MENU > Kot
oddajanja.
Izberite
možnost.
2
Nastavitev alarma za globino sonarja FrontVü
OPOZORILO
Alarm za globino sonarja FrontVü je orodje, ki se uporablja
samo za boljše zavedanje o razmerah in v vseh okoliščinah
morda ne bo preprečilo nasedanja. Za varno upravljanje plovila
je odgovoren upravljavec plovila.
Ta alarm je na voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Alarm je mogoče nastaviti tako, da se zvok sproži pri globini pod
določeno ravnjo. Pri uporabi alarma za trk spredaj je za
najboljše rezultate treba nastaviti odmik premca (Nastavitev
odmika premca, stran 32).
1 V prikazu sonarja FrontVü izberite MENU > Alarm FrontVü.
2 Izberite Vklopljeno.
3 Vnesite globino za sprožitev alarma in izberite Končano.
Na zaslonu sonarja FrontVü črta globine prikazuje globino, za
katero je nastavljen alarm. Ko ste v varni globini, je črta zelena.
Črta postane rumena, ko se premikate tako hitro, da vam doseg
pred plovilom ne zagotavlja zadostnega odzivnega časa (10
sekund). Črta postane rdeča in alarm se sproži, ko sistem zazna
oviro ali je globina plitvejša od vnesene vrednosti.
POZOR
Možnost, da se s sonarjem FrontVü učinkovito prepreči
nasedanje, se pri hitrosti več kot 8 vozlov zmanjša.
Nastavitve videza za LiveVü in FrontVü
V pogledu sonarja Panoptix LiveVü ali FrontVü izberite MENU >
Nastavitev sonarja > Videz.
Barvna shema: nastavi barvno paleto.
Ojačanje barve: prilagoditev intenzivnosti barv, prikazanih na
zaslonu.
Izberete lahko višjo vrednost ojačanja barve za ogled ciljev,
ki so višje v vodnem stolpcu. Višja vrednost ojačanja barve
prav tako omogoča razločevanje manj intenzivnih povratnih
signalov z višjih delov vodnega stolpca, vendar zaradi tega
31
pride do izgube razločevanja povratnih signalov z dna. Nižjo
vrednost ojačanja barve lahko izberete, ko so cilji blizu dna,
da boste lažje razločevali med cilji in intenzivnimi povratnimi
signali, kot so pesek, skale in blato.
Sledi: nastavitev trajanja prikaza sledi na zaslonu. Sledi
prikazujejo premikanje cilja.
Zapolnitev dna: obarva dno rjavo zaradi lažjega razlikovanja
odbojev od vode.
Prekriv. mreža: prikaže mrežo s črtami dometa.
Zgod. pomik.: prikaže zgodovino sonarja v klasičnem
sonarskem pogledu.
To velja za pretvornike LiveScope.
Ponast. privz. vred. sonarja: ponastavitev nastavitev sonarja
na tovarniške privzete vrednosti.
Nastavitev odmika premca
Za pretvornike Panoptix s pogledom naprej lahko vnesete odmik
premca, da izravnate odčitek razdalje naprej za mesto
namestitve pretvornika. Tako si lahko ogledate razdaljo naprej
od premca in ne od mesta namestitve pretvornika.
Ta funkcija se nanaša na pretvornike Panoptix v pogledih
sonarja FrontVü, LiveVü Forward in RealVü 3D Forward.
1 Izmerite vodoravno razdaljo od pretvornika do premca.
Nastavitve videza za RealVü
V pogledu sonarja RealVü izberite MENU > Nastavitev sonarja
> Videz.
Barve točk: nastavitev različnih barvnih palet za sonarske
povratne točke.
Barve dna: nastavitev barvne sheme za prikaz dna.
Slog dna: nastavitev sloga za prikaz dna. V globokih vodah
lahko izberete možnost Točke in ročno nastavite plitvejši
domet.
Barvni ključ: prikazuje legendo globine, ki jo barve
predstavljajo.
Nastavitve za namestitev pretvornika Panoptix
V pogledu sonarja Panoptix izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Namestitev.
Globina names.: nastavitev globine pod vodno gladino, kjer je
nameščen pretvornik Panoptix. Če vnesete dejansko globino,
na kateri je nameščen pretvornik, lahko natančneje vidite, kaj
je v vodi.
Odmik premca: nastavitev razdalje med premcem in mestom
namestitve pretvornika Panoptix s pogledom naprej. Tako si
lahko ogledate razdaljo naprej od premca in ne od mesta
pretvornika.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja FrontVü,
LiveVü Forward in RealVü 3D Forward.
Širina žarka: nastavitev širine žarka pretvornika Panoptix s
pogledom navzdol. Z ozkimi žarki je mogoče videti globlje in
dlje. S širokimi žarki je mogoče videti večje območje.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja FrontVü,
LiveVü Down in LiveVü Forward.
Uporabi AHRS: omogočanje notranjim senzorjem sistema za
zaznavanje smeri in referenc položaja (AHRS), da
samodejno zaznajo kot namestitve pretvornika Panoptix. Ko
je ta nastavitev izklopljena, lahko vnesete določen kot
namestitve za pretvornik z nastavitvijo Kot nagiba. Mnogi
pretvorniki s pogledom naprej so nameščeni pod kotom 45
stopinj, pretvorniki s pogledom navzdol pa so nameščeni pod
kotom nič stopinj.
Obrnjeno: nastavitev usmerjenosti sonarskega pogleda sonarja
Panoptix, ko je pretvornik s pogledom navzdol nameščen s
kabli, obrnjenimi proti levi strani plovila.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja LiveVü
Down, RealVü 3D Down in RealVü 3D Historical.
Umeri kompas: umerjanje notranjega kompasa v pretvorniku
Panoptix (Umerjanje kompasa, stran 32).
To velja za pretvornike Panoptix z notranjim kompasom, kot
je pretvornik PS21-TR.
Usmerjenost: nadzira, ali je pretvornik v načinu namestitve za
pogled navzdol ali za pogled naprej. Pri nastavitvi Samodejno
se usmerjenost določa s senzorjem AHRS.
To velja za pretvornike PS22 in LiveScope.
Fokus: Prilagodi pogled sonarja za izravnavo hitrosti zvoka v
vodi. Pri nastavitvi Samodejno se hitrost zvoka izračuna na
podlagi temperature vode.
32
2 V ustreznem pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Namestitev > Odmik premca.
3 Vnesite izmerjeno razdaljo in izberite Končano.
V ustreznem pogledu sonarja se doseg pred plovilom premakne
za razdaljo, ki ste jo vnesli.
Umerjanje kompasa
Preden lahko umerite kompas, mora biti pretvornik v vodi
nameščen na cev, dovolj stran od izvenkrmnega motorja, da se
izognete magnetnim motnjam. Umerjanje mora biti dovolj
kakovostno, da omogoči notranji kompas.
OPOMBA: za uporabo kompasa morate pretvornik namestiti na
krmo ali os izvenkrmnega motorja. Če je pretvornik nameščen
na motor, kompas morda ne bo deloval.
OPOMBA: za najboljše rezultate uporabite senzor smeri
gibanja, kot je senzor smeri gibanja SteadyCast™. Senzor smeri
gibanja kaže smer, v katero kaže pretvornik glede na čoln.
OPOMBA: umerjanje kompasa je na voljo samo za pretvornike
z notranjim kompasom, kot je pretvornik PS21-TR.
Plovilo lahko začnete obračati pred umerjanjem, vendar ga
morate med umerjanjem obrniti za 1,5 polnega obrata.
1 V ustreznem pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Namestitev.
2 Po potrebi za vklop senzorja sistema za zaznavanje smeri in
referenc položaja (AHRS) izberite Uporabi AHRS.
3 Izberite Umeri kompas.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Radar
OPOZORILO
Pomorski radar oddaja mikrovalovno energijo, ki je ljudem in
živalim lahko škodljiva. Pred vklopom radarja se prepričajte, da
v okolici radarja ni nikogar. Radar oddaja valove približno 12°
nad in pod ravnino iz sredine radarja.
Radar
Med oddajanjem radarja ne glejte naravnost v anteno z majhne
razdalje; oči so organ, ki je najbolj občutljiv na elektromagnetno
energijo.
nepravilnih nastavitev, mehanične okvare, magnetnih motenj in
drugih dejavnikov. Če so podatki o smeri napačni, radarski
prekrivni sloj ni povsem poravnan s podatki na karti.
Ob povezavi združljivega navtičnega ploterja in pomorskega
radarja Garmin, npr. GMR™ Fantom™ 6 ali GMR 24 xHD, ki sta
dodatno na voljo, si je mogoče ogledati več informacij o okolici.
Radar oddaja ozek žarek mikrovalovne energije, ki se vrti v
krogu 360°. Ko pride oddana energija v stik s ciljem, se del te
energije odbije nazaj proti radarju.
Oddajanje radarskega signala
Tolmačenje radarske slike
Za branje in tolmačenje radarskega prikaza je potrebna vaja.
Čim pogosteje boste uporabljali radar, tem bolj se boste
zanašali na radarski prikaz, ko ga boste res potrebovali.
Radar je lahko koristen v številnih situacijah, kot so izogibanje
trkom pri omejeni vidljivosti, na primer v temi ali megli, sledenje
vremenskim razmeram, pregled nad območjem pred vami ter
iskanje ptičev in rib.
Funkcija radarskega prekrivnega sloja je koristna za lažje
tolmačenje radarskega prikaza, saj radarske odboje prikazuje na
karti. Tako je mogoče lažje razlikovati med radarskimi odboji od
kopnega, mostu ali deževnega oblaka. Prikaz plovil AIS na
radarskem prekrivnem sloju olajša tudi prepoznavanje
značilnosti na radarskem prikazu.
Na posnetku v nadaljevanju je prikazan vklopljen radarski
prekrivni sloj. Na posnetku je prikazan tudi prenos videa. Na
zaslonu radarja je mogoče enostavno prepoznati nekatere
elemente.
Kopno
Plovilo
Radarski prekrivni sloj
Če navtični ploter povežete s pomorskim radarjem Garmin, ki je
dodatno na voljo, lahko informacije na radarskem prekrivnem
sloju uporabite na navigacijskih in ribolovnih kartah.
Podatki se na radarskem prekrivnem sloju prikažejo glede na
zadnji uporabljeni način delovanja radarja. Prav tako se tudi vse
konfiguracije nastavitev, uporabljene na radarskem prekrivnem
sloju, uporabijo v nazadnje uporabljenem načinu delovanja
radarja.
Poravnava radarske prekrivne plasti in podatkov na
karti
Ob uporabi radarske prekrivne plasti navtični ploter samodejno
poravna radarske podatke s podatki na karti glede na smer
plovila, ki prevzeto temelji na podatkih iz senzorja magnetne
smeri, povezanega prek kabla NMEA 0183 ali omrežja NMEA
2000. Če senzor smeri ni na voljo, smer plovila temelji na
podatkih GPS o položaju.
Podatki GPS o položaju označujejo smer, v katero se plovilo
premika, in ne smeri, v katero je obrnjeno. Če se plovilo zaradi
toka ali vetra premika nazaj ali v stran, radarski prekrivni sloj ni
povsem poravnan s podatki na karti. Temu se je potrebno
izogniti z uporabo podatkov o smeri plovila iz elektronskega
kompasa.
Če smer plovila temelji na podatkih iz senzorja magnetne smeri
ali avtopilota, so lahko podatki o smeri napačni zaradi
Radar
OPOMBA: ko se radar ogreje, zaradi varnostnih razlogov preide
v stanje pripravljenosti. Tako lahko pred začetkom oddajanja
signala preverite, da se v območju okoli radarja nihče ne nahaja.
1 Radar povežite ob izklopljenem navtičnem ploterju, kot je
opisano v navodilih za namestitev radarja.
2 Vklopite navtični ploter.
Če je potrebno se radar ogreje in vas z odštevanjem opozori,
kdaj je pripravljen na uporabo.
3 Izberite Radar.
4 Izberite način delovanja radarja.
Med zagonom radarja se pojavi sporočilo z odštevanjem.
5 Izberite MENU > Radar za oddajanje.
Prekinitev oddajanja radarskih signalov
Na zaslonu radarja izberite MENU > Rad. v st. pr..
NAMIG: na poljubnem zaslonu pritisnite > Rad. v st. pr.,
če želite hitro prekiniti oddajanje radarskih signalov.
Nastavitev časovno nadzorovanega oddajanja
Zaradi varčevanja z energijo lahko določite časovne intervale v
katerih radar signal oddaja oziroma ga ne oddaja (stanje
pripravljenosti).
OPOMBA: funkcija ob uporabi dveh radarjev ni na voljo.
1 Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja >
Čas. nadz. odd..
2 Za vklop funkcije izberite Čas. nadz. odd..
3 Izberite Čas priprav., vnesite časovni interval med oddajanji
radarskega signala in izberite Končano.
4 Izberite Čas oddajanja, določite trajanje posameznega
oddajanja radarskega signala in izberite Končano.
Vklop in prilagoditev območja, kjer se radarski signal
ne oddaja
Določiti je mogoče območja, v katerih radarski skener ne oddaja
signala.
OPOMBA: modeli radarjev GMR Fantom in xHD2 podpirajo dve
območji brez oddajanja. Večina drugih modelov radarjev GMR
podpira eno območje brez oddajanja. GMR Modeli radarjev 18
HD+ ne podpirajo območij brez oddajanja.
1 Na radarskem zaslonu izberite MENU > Nastavitev radarja
> Namestitev > Obm. brez oddaj..
Območje brez oddajanja signala je na radarskem zaslonu
označeno z osenčenim prikazom.
2 Izberite Kot 1 ter novo lokacijo prvega kota.
3 Izberite Kot 2 ter novo lokacijo drugega kota.
4 Izberite Končano.
5 Po potrebi ponovite postopek za drugo območje.
Uravnavanje radarskega dosega
Doseg radarskega signala pomeni dolžino pulzirajočega signala,
ki ga radar oddaja in sprejema. Ob večjem dosegu radar oddaja
daljše impulze, ki dosežejo bolj oddaljene cilje. Cilji v bližini,
zlasti dež in valovi, prav tako odbijajo dolge impulze, kar lahko
na radarskem zaslonu povzroči šum. Ob ogledu informacij o bolj
oddaljenih ciljih se lahko na radarskem zaslonu zmanjša prostor
za prikaz informacij o ciljih v bližini.
• Z vrtenjem gumba povečajte ali zmanjšajte sliko.
33
Nasveti za izbiro dosega radarja
Določanje delnega varovanega območja
• Ugotoviti je potrebno, katere informacije potrebujete na
radarskem zaslonu.
Potrebujete na primer informacije o vremenskih razmerah,
ciljih in prometu v bližini ali vas bolj zanimajo vremenske
razmere daleč?
• Ocenite okoljske razmere, v katerih uporabljate radar.
Radarski signali daljšega dosega lahko zlasti v ostrih
vremenskih razmerah povečajo pojav motečih podatkov na
radarskem zaslonu, zaradi česar je težje videti informacije o
ciljih v bližini. Če je nastavitev motečih podatkov zaradi dežja
optimalno konfigurirana, je v dežju mogoče z radarskimi
signali krajšega dosega učinkovitejše spremljati informacije o
objektih v bližini.
• Glede na razlog uporabe radarja in trenutnih vremenskih
razmer izberite najkrajši še učinkovit doseg.
Preden lahko določite meje varovanega območja, morate
omogočiti varovano območje (Omogočanje varovanih območij,
stran 34).
Določiti je mogoče tudi meje varovanega območja, ki plovila ne
obdaja povsem.
1 Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja >
Varovano območje >
> Zavoj 1.
2 Dotaknite se in povlecite lokacijo kota zunanjega
varovanega območja.
Tehnologija doplerjevega radarja
MotionScope™
Radar GMR Fantom na podlagi Dopplerjevega učinka zazna in
označi premikajoče se cilje za lažje izogibanje morebitnim
trkom, iskanje jat ptic in spremljanje razvoja vremenskih razmer.
Dopplerjev učinek je sprememba frekvence radarskega odmeva
zaradi relativnega gibanja cilja. Na podlagi tega je mogoče v
trenutku ugotoviti, ali se cilji približujejo radarju ali oddaljujejo od
njega.
Tehnologija MotionScope označi premikajoče se cilje na
radarskem zaslonu, zato lahko obplujete druga plovila ali slabo
vreme ali pa odplujete do mest za ribolov, kjer se na gladini
hranijo ptice.
Premikajoči se cilji so različno obarvani, zato je mogoče že na
prvi pogled ugotoviti, kateri se približujejo in kateri se
oddaljujejo. Pri večini barvnih shem so z zeleno barvo označeni
cilji, ki se oddaljujejo, in z rdečo tisti, ki se približujejo.
Pri nekaterih modelih lahko tudi prilagodite nastavitev
Občutljivost M-Scope, s katero spremenite mejno vrednost
hitrosti za označevanje ciljev. Pri višji nastavitvi se označijo
počasnejši cilji, pri nižji nastavitvi pa se označijo samo hitrejši
cilji.
3 Izberite Zavoj 2.
4 Z izbiro lokacije notranjega kota varovanega območja
določite širino varovanega območja.
5 Izberite Končano.
MARPA
MARPA ("Mini-automatic radar plotting aid" – mini samodejna
radarska pomoč pri navigaciji) omogoča identifikacijo in sledenje
ciljem ter se uporablja predvsem za izogibanje trčenju. Za
uporabo sistema MARPA, izbranemu cilju dodelite oznako
MARPA. Radarski sistem samodejno sledi označenemu objektu
in zagotavlja informacije o njem, med drugim njegovo
oddaljenost, azimut, hitrost, smer GPS, najbližji možni dostop in
trajanje najbližjega dostopa. MARPA prikazuje stanje vsakega
označenega objekta (pridobivanje, izgubljen, sledenje ali
nevaren), pri čemer navtični ploter lahko sproži alarm pred
trčenjem, če objekt vstopi v varovano območje.
Simboli za ciljanje s sistemom MARPA
Pridobivanje cilja. Ko radar pridobiva cilj, se od njega širijo
koncentrični črtkani zeleni krogi.
Cilj je pridobljen. Neprekinjen zelen krog označuje mesto cilja, ki
ga je radar pridobil. Črtkana zelena črta, ki se dotika kroga,
označuje predvideno smer cilja po tleh ali njegovo smer GPS.
Omogočanje varovanih območij
Če omogočite varovano območje, se bo alarm sprožil vedno, ko
karkoli vstopi v določeno območje okoli plovila.
Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja >
Varovano območje.
Določanje krožnega varovanega območja
Preden lahko določite meje varovanega območja, morate
omogočiti varovano območje (Omogočanje varovanih območij,
stran 34).
Določiti je mogoče krožno varovano območje, ki povsem obdaja
plovilo.
1 Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja >
Varovano območje >
> Krog.
2 Izberite lokacijo zunanjega kroga varovanega območja.
3 Z izbiro lokacije notranjega kroga varovanega območja
določite širino varovanega območja.
34
V dosegu je nevaren cilj. Okoli cilja utripa rdeč krog, vklopi se
zvočni alarm in prikaže pasica s sporočilom. Po potrditvi alarma
rdeča pika s črtkano rdečo črto označuje mesto in predvideno
smer cilja po tleh ali njegovo smer GPS. Če je alarm za trk z
varnim območjem izklopljen, cilj utripa, alarm pa se ne oglasi in
ne prikaže se sporočilo.
Cilj je izgubljen. Neprekinjen zelen krog z X v sredini označuje, da
radar cilja ne more pridobiti.
Najbližja točka srečanja in čas do najbližje točke srečanja z
nevarnim ciljem.
Dodelitev oznake MARPA cilju
Pred uporabo sistema MARPA je potrebno priključiti senzor
smeri in imeti signal GPS. Senzor smeri mora zagotavljati
številko skupine parametrov NMEA 2000 (PGN) 127250 ali
izhodne stavke NMEA 0183 HDM ali HDG.
1 Na radarskem zaslonu izberite objekt ali lokacijo.
2 Izberite Pridobi cilj > Tarča MARPA.
Izbris oznake MARPA s ciljnega objekta
1 Na radarskem zaslonu izberite želeni cilj MARPA.
2 Izberite Tarča MARPA > Odstrani.
Radar
Ogled informacije o objektu z oznako MARPA
Ogledati si je mogoče oddaljenost, azimut, hitrost in druge
informacije o objektih z oznako MARPA.
1 Na radarskem zaslonu izberite želeni objekt.
2 Izberite Tarča MARPA.
Sledi odbojev
Funkcija za sledenje odbojem omogoča sledenje premikanju
plovil na radarskem zaslonu. Med premikanjem plovila lahko
vidite neizrazito sled
za plovilom. Dolžino in trajanje prikaza
sledi je mogoče spremeniti.
Ogled seznama nevarnosti AIS in MARPA
Ogled in prilagajanje prikaza seznama nevarnosti AIS in
MARPA je mogoče na vsakem radarskem zaslonu in radarskem
prekrivnem sloju.
1 Na radarskem zaslonu izberite MENU > Plasti > Druga
plovila > Seznam > Prikaži.
2 Izberite vrsto nevarnosti, ki jo želite dodati na seznam.
Prikaz plovil AIS na radarskem zaslonu
Sistem AIS zahteva uporabo zunanje naprave AIS in aktivne
signale transponderja drugih plovil.
Prikaz drugih plovil na radarskem zaslonu je mogoče
konfigurirati. Vsaka nastavitev (razen prikazovalnega območja
AIS), ki je konfigurirana v enem načinu delovanja radarja, se
uporabi tudi pri vseh drugih načinih delovanja. Podrobnosti in
nastavitve predvidene smeri plovbe, ki so konfigurirane v enem
načinu delovanja radarja, se uporabijo tudi pri drugih načinih
delovanja radarja in pri radarskem prekrivnem sloju.
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Druga plovila > AIS.
2 Izberite možnost:
• Za določitev razdalje od vaše lokacije, na kateri so
prikazana plovila AIS, izberite Razpon prikaza in določite
razdaljo.
• Za prikaz podrobnosti o plovilih z aktiviranim AIS izberite
Podrobnosti > Prikaži.
• Za nastavitev časa predvidene smeri za plovila z
aktiviranim AIS izberite Predv. smer in vnesite čas.
Spremenljive oznake razdalj (VRM) in elektronske črte
smeri (EBL)
Spremenljive oznake razdalje (VRM) in elektronska črta smeri
(EBL) merijo razdaljo in azimut od plovila do izbranega cilja. Na
radarskem zaslonu so spremenljive oznake razdalj (VRM)
prikazane kot krog okoli trenutne lokacije plovila, medtem ko je
elektronska črta smeri (EBL) prikazana kot črta, ki poteka od
trenutne lokacije plovila in se seka s spremenljivimi oznakami
razdalj (VRM). Presečišče je cilj VRM in EBL.
Prikazovanje in prilagajanje spremenljivih oznak razdalj
(VRM) in elektronskih črt smeri (EBL)
Premer spremenljivih oznak razdalj (VRM) in kot elektronskih črt
smeri (EBL) je mogoče spreminjati, s čimer se premika
presečišče VRM in EBL. Ko sta VRM in EBL konfigurirana v
enem načinu delovanja radarja, se uporabita tudi v vseh ostalih
načinih njegovega delovanja.
1 Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja >
VRM/EBL.
2 Za prilagoditev VRM/EBL izberite puščice na gumbu VRM/
EBL.
3 Izberite novo presečišča VRM in EBL.
4 Izberite Končano
Merjenje oddaljenosti in azimuta ciljnega objekta
Pred prilagajanjem spremenljivih oznak razdalj (VRM) in
elektronskih črt smeri (EBL) je le-te potrebno prikazati na
radarskem zaslonu (Prikazovanje in prilagajanje spremenljivih
oznak razdalj (VRM) in elektronskih črt smeri (EBL), stran 35).
1 Na radarskem zaslonu izberite lokacijo cilja.
2 Izberite Izmeri.
Oddaljenost in azimut izbranega cilja se prikažeta v zgornjem
levem kotu zaslona.
Radar
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitev, konfigurirana za
uporabo v enem načinu delovanja, ne uporabi nujno tudi pri
drugih načinih delovanja radarja ali pri radarskem prekrivnem
sloju.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri modelih xHD z odprto
anteno ali kupolnih radarjih HD/HD+.
Vklop sledi odbojev
Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja >
Sledi odbojev > Zaslon.
Uravnavanje dolžine sledi odbojev
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Možnosti radarja > Sledi odbojev > Čas.
2 Izberite dolžino sledi.
Izbris sledi odbojev
Sledi odbojev je mogoče z radarskega zaslona izbrisati in tako
zmanjšati količino motečih podatkov a zaslonu.
Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja >
Sledi odbojev > Počisti sledi.
Optimiziranje radarskega prikaza
Nastavitve prikaza radarja na zaslonu je mogoče uravnati tako,
da se zmanjša količina motečih podatkov, natančnost pa
poveča.
OPOMBA: prikaz na radarskem zaslonu je mogoče optimizirati
za vsak posamezni način delovanja radarja.
1 Izberite doseg radarja (Uravnavanje radarskega dosega,
stran 33).
2 Povrnite privzeto vrednost nastavitve ojačenja (Samodejno
uravnavanje ojačenja na radarskem zaslonu, stran 35).
3 Ročno prilagodite nastavitev ojačenja (Ročno uravnavanje
ojačenja na radarskem zaslonu, stran 36).
Ojačenje radarja in moteči podatki
Samodejno uravnavanje ojačenja na radarskem zaslonu
Samodejno uravnavanje ojačenja pri posameznih načinih
delovanja radarja je optimizirano za te načine, zato se lahko
razlikuje od nastavitev samodejnega ojačenja pri drugih načinih
delovanja.
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitev ojačenja,
konfiguriranega za uporabo v enem načinu delovanja, ne
uporabi nujno tudi pri drugih načinih delovanja radarja ali pri
radarskem prekrivnem sloju.
OPOMBA: na vseh modelih radarjev niso na voljo vse možnosti.
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Povečanje.
2 Izberite možnost:
• Za samodejno uravnavanje ojačenja pri spreminjajočih se
razmerah izberite Sam. niz. ali Sam. vis..
35
• Za samodejno uravnavanje ojačenja ob prikazu ptic na
gladini izberite Sam. ptičji.
OPOMBA: ta možnost ni na voljo pri modelih xHD z
odprto anteno ali kupolnih radarjih HD/HD+.
Ročno uravnavanje ojačenja na radarskem zaslonu
Za optimalno delovanje radarja je mogoče ročno uravnavati
ojačenje.
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitev ojačenja,
konfiguriranega za uporabo v enem načinu delovanja, ne
uporabi nujno tudi pri drugih načinih delovanja radarja ali pri
radarskem prekrivnem sloju.
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Povečanje.
2 Z gumbom Navzgor zvišujte ojačenje, dokler se na
radarskem zaslonu ne pojavijo pikice.
Podatki na radarskem zaslonu se osvežijo vsakih nekaj
sekund. Zato učinek ročnega spreminjanja ojačenja ni viden
takoj. Ojačenje spreminjajte počasi.
3 Z gumbom Navzdol ojačenje znižujte, dokler pikice ne
izginejo.
4 Če so v dosegu plovila, kopno in drugi cilji, z gumbom
Navzdol znižujte ojačenje, dokler cilji ne začnejo utripati.
Z
5 gumbom Navzgor ojačenje zvišujte, dokler niso plovila,
kopno in drugi cilji na zaslonu neprekinjeno prikazani.
6 Po potrebi zmanjšajte vidnost večjih objektov v bližini.
7 Po potrebi zmanjšajte vidnost stranskih odbojev.
Zmanjšanje motenj zaradi velikih objektov v bližini
Veliki cilji v bližini, npr. zidovi v pristanišču, lahko na radarskem
zaslonu povzročijo zelo svetel prikaz slike cilja. Takšna slika
lahko zakrije manjše cilje, ki se nahajajo v bližini.
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitev ojačenja,
konfiguriranega za uporabo v enem načinu delovanja, ne
uporabi nujno tudi pri drugih načinih delovanja radarja ali pri
radarskem prekrivnem sloju.
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Povečanje.
2 Z gumbom Navzdol zmanjšujte ojačenje, dokler niso manjši
cilji jasno vidni na radarskem zaslonu.
Ob zmanjšanju ojačenja zaradi preprečevanja motenj, ki jih
povzročajo veliki objekti v bližini, lahko manjši ali oddaljeni
cilji na radarskem zaslonu pričnejo utripati ali z njega
izginejo.
Zmanjšanje stranskih odbojev na radarskem zaslonu
Stranski odboji se kažejo v obliki polkrožnih prog na oddaljeni
strani cilja. Učinkom stranskih odbojev se je mogoče izogniti z
zmanjšanjem ojačenja ali dosega radarja.
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitev ojačenja,
konfiguriranega za uporabo v enem načinu delovanja, ne
uporabi nujno tudi pri drugih načinih delovanja radarja ali pri
radarskem prekrivnem sloju.
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Povečanje.
2 Z gumbom Navzdol zmanjšujte ojačenje, dokler polkrožen
progast vzorec ne izgine z radarskega zaslona.
Ob zmanjšanju ojačenja zaradi preprečevanja stranskih
odbojev lahko manjši ali oddaljeni cilji na radarskem zaslonu
pričnejo utripati ali z njega izginejo.
Samodejno uravnavanje motečih podatkov zaradi morja na
radarskem zaslonu
Navtični ploter je mogoče nastaviti tako, da samodejno uravnava
vidnost motečih podatkov zaradi razburkanega morja.
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitve motečih podatkov
zaradi morja, konfigurirane za uporabo v enem načinu
36
delovanja, ne uporabijo samodejno tudi pri drugih načinih
delovanja radarja ali pri radarskem prekrivnem sloju.
OPOMBA: na nekaterih modelih navtičnih ploterjev in radarjev
nekatere možnosti niso na voljo.
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Mot. pod. mor..
2 Izberite Prednastavitve ali Samodejno.
3 Izberite nastavitev, ki odraža trenutne razmere na morju.
Ob uporabi združljivega modela radarja navtični ploter
samodejno uravnava moteče podatke zaradi morja glede na
razmere na morju.
Ročno uravnavanje motečih podatkov zaradi morja na
radarskem zaslonu
Prikaz motečih podatkov zaradi razburkanega morja je mogoče
uravnavati. Nastavitev motečih podatkov zaradi morja bolj vpliva
na prikaz motečih podatkov in ciljev v bližini kot daleč. Višje
vrednosti nastavitve motečih podatkov zaradi morja zmanjšajo
prikaz motečih podatkov zaradi valov v bližini, vendar lahko
hkrati zmanjšajo ali preprečijo tudi vidnost ciljev v bližini.
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitve motečih podatkov
zaradi morja, konfigurirane za uporabo v enem načinu
delovanja, ne uporabijo samodejno tudi pri drugih načinih
delovanja radarja ali pri radarskem prekrivnem sloju.
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Mot. pod. mor..
2 Z gumboma Navzgor in Navzdol uravnajte vidnost motečih
podatkov zaradi morja, dokler niso vsi cilji na radarskem
zaslonu jasno vidni.
Moteči podatki zaradi morja so lahko še vedno vidni.
Uravnavanje motečih podatkov zaradi dežja na radarskem
zaslonu
Prikaz motečih podatkov zaradi dežja je mogoče uravnavati.
Moteče podatke zaradi dežja je mogoče zmanjšati tudi z
zmanjšanjem dosega radarja (Uravnavanje radarskega dosega,
stran 33).
Nastavitev motečih podatkov zaradi dežja bolj vpliva na prikaz
motečih podatkov zaradi dežja in ciljev v bližini kot daleč. Višje
vrednosti nastavitve motečih podatkov zaradi dežja zmanjšajo
prikaz motečih podatkov zaradi dežja v bližini, vendar lahko
hkrati zmanjšajo ali preprečijo tudi vidnost ciljev v bližini.
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitve motečih podatkov
zaradi dežja, konfigurirane za uporabo v enem načinu
delovanja, ne uporabijo samodejno tudi pri drugih načinih
delovanja radarja ali pri radarskem prekrivnem sloju.
1 Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja >
Šum dežja.
2 Z gumboma Navzgor in Navzdol zmanjšujte ali povečujte
vidnost motečih podatkov zaradi dežja v bližini, dokler niso
vsi cilji na radarskem zaslonu jasno vidni.
Moteči podatki zaradi dežja so lahko še vedno vidni.
Zmanjšanje motečih podatkov na radarskem zaslonu zaradi
presluha
Ob vključeni zavrnitvi presluha lahko zmanjšate pojav motečih
podatkov zaradi motenj, ki jih povzročajo drugi radarski viri v
bližini.
OPOMBA: pri nekaterih radarjih se nastavitve zavrnitve
presluha, konfigurirane za uporabo v enem načinu delovanja, ne
uporabijo nujno tudi pri drugih načinih delovanja radarja ali pri
radarskem prekrivnem sloju.
Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Nastavitev radarja > Z. m. na. kom..
Meni možnosti radarja
Na radarskem zaslonu izberite MENU > Možnosti radarja.
Radar
MotionScope™: na podlagi Dopplerjevega učinka zazna in
označi premikajoče se cilje za lažje izogibanje morebitnim
trkom, iskanje jat ptic in spremljanje razvoja vremenskih
razmer (Tehnologija doplerjevega radarja MotionScope™,
stran 34). Ta funkcija je na voljo samo pri modelih Fantom.
Razširitev pulzov: podaljša čas oddajanja impulzov, kar
pomaga usmeriti kar največjo energijo proti ciljem. To izboljša
zaznavanje in prepoznavanje ciljev. Ta možnost je na voljo
samo pri modelih kupolnih radarjev xHD in radarjev z odprto
anteno xHD2.
Velikost ciljev: velikost ciljev lahko prilagodite s prilagajanjem
obdelave kompresije impulzov. Za ostre radarske slike visoke
ločljivosti izberite manjše cilje. Za prikaz večjih odbojev za
točkovne cilje, kot so plovila in boje, izberite večje cilje. Ta
funkcija je na voljo samo pri modelih Fantom.
Sledi odbojev: omogoča sledenje premikanju plovil na
radarskem zaslonu. Ta možnost ni na voljo pri modelih xHD z
odprto anteno ali kupolnih radarjih HD/HD+.
Šum dežja: zmanjša količino motečih podatkov zaradi dežja
(Uravnavanje motečih podatkov zaradi dežja na radarskem
zaslonu, stran 36).
VRM/EBL: prikaže krog s spremenljivimi oznakami razdalje
(VRM) in elektronsko črto smeri (EBL), ki omogoča merjenje
razdalje in smeri od plovila do cilja (Spremenljive oznake
razdalj (VRM) in elektronske črte smeri (EBL), stran 35).
Varovano območje: nastavi varno območje okoli plovila in
sproži alarm, ko karkoli vstopi v območje (Omogočanje
varovanih območij, stran 34).
Čas. nadz. odd.: z oddajanjem radarskih signalov v določenih
intervalih pomaga varčevati z energijo.
Meni nastavitev radarja
Na radarskem zaslonu izberite MENU > Nastavitev radarja.
Vir: izbira radarskega vira, ko je na omrežje priključenih več
radarjev.
Prikaz karte: pod radarsko sliko prikaže karto. Ko je funkcija
vključena, se pojavi meni Plasti.
Usmerjenost: nastavitev perspektive radarskega prikaza.
Z. m. na. kom.: zmanjša prikaz motečih podatkov zaradi motenj,
ki jih povzročajo drugi radarski viri v bližini.
Hitrost vrtenja: nastavitev želene hitrosti vrtenja radarja. Z
možnostjo Visoka hitrost je mogoče zvišati frekvenco
osveževanja. V nekaterih primerih se radar zaradi boljšega
zaznavanja samodejno vrti z normalno hitrostjo, ko je npr.
izbran večji doseg, funkcija MotionScope ali dvojna razdalja.
Videz: nastavitev barvne sheme, hitrosti pogleda naprej in
navigacijskega videza.
Namestitev: omogoča konfiguracijo radarja za namestitev, npr.
določitev položaja prednjega dela plovila in antene.
Nastavitve videza radarja
Na radarskem zaslonu izberite MENU > Nastavitev radarja >
Videz.
OPOMBA: te nastavitve ne veljajo za radarsko prekrivno sliko.
Barva ozadja: nastavitev barve ozadja.
Barva ospredja: nastavitev barvne sheme za radarske odboje.
Vnaprej izrač. hitrost: ob naraščanju hitrosti plovila samodejno
premakne vašo trenutno lokacijo na dno zaslona. Za najboljši
učinek vnesite svojo najvišjo hitrost.
Naslov: na radarskem zaslonu se prikaže kot podaljšek od
premca plovila v smeri plovbe.
Krogi dosega: prikaže kroge dosega za lažjo predstavo o
razdaljah na radarskem zaslonu.
Radar
Vrtlj. vetrovnica: prikaže azimut glede na smer vaše plovbe ali
glede na referenčni sever, s čimer olajša določanje azimuta
objekta, prikazanega na radarskem zaslonu.
Navigacijske črte: prikaže navigacijske črte, s katerimi je
označena smer, ki ste jo nastavili v funkcijah Načrt. pot do,
Samodejno usmerjanje ali Pojdi.
Točke poti: na radarskem zaslonu prikaže točke poti.
Nastavitve namestitve radarja
Spred. del plov.: kompenzacija za fizično lokacijo radarja, ko se
ne nahaja na osi plovila (Odmik na sprednjem delu plovila,
stran 37).
Konfiguracija antene: določitev velikosti radarske antene in
položaja v katerem se radar ustavi (Nastavitev položaja
izključene antene po meri, stran 37).
Obm. brez oddaj.: določitev območja, v katerem radar ne
oddaja signala (Vklop in prilagoditev območja, kjer se
radarski signal ne oddaja, stran 33).
Odmik na sprednjem delu plovila
Odmik na sprednjem delu plovila kompenzira fizično lokacijo
radarskega skenerja na plovilu, ko skener radarja ni poravnan z
osjo premec-krma.
Merjenje morebitnega odmika na sprednjem delu plovila
Odmik na sprednjem delu plovila kompenzira fizično lokacijo
radarskega skenerja na plovilu, ko skener radarja ni poravnan z
osjo premec-krma.
1 Z magnetnim kompasom izmerite optični azimut mirujočega
cilja, ki se nahaja v zornem polju.
2 Izmerite azimut cilja še na radarju.
3 Če azimut odstopa za več kot +/-1°, v nastavitvah določite
odmik na sprednjem delu plovila.
Nastavitev odmika na sprednjem delu plovila
Pred nastavitvijo odmika na sprednjem delu plovila, je le-tega
potrebno izmeriti.
Nastavitev odmika na sprednjem delu plovila, konfigurirana v
enem načinu delovanja radarja, se uporabi tudi pri vseh drugih
načinih delovanja radarja in pri radarskem prekrivnem sloju.
1 Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Nastavitev radarja > Namestitev > Spred.
del plov..
2 S tipkama Navzgor ali Navzdol nastavite odmik.
Nastavitev položaja izključene antene po meri
Privzeto se izključena antena ustavi pravokotno na stojalo. Ta
položaj je mogoče tudi spremeniti.
1 Na radarskem zaslonu izberite MENU > Nastavitev radarja
> Namestitev > Konfiguracija antene > Položaj parkir..
2 Z drsnikom prilagodite položaj ustavljene antene in izberite
BACK.
Izbira drugega radarskega vira
1 Izberite možnost:
• Na radarskem zaslonu ali radarskem prekrivnem sloju
izberite MENU > Nastavitev radarja > Vir.
• Izberite Nastavitve > Komunikacije > Prednostni viri >
Radar.
2 Izberite radarski vir.
Spreminjanje načina delovanja radarja
1 Na zaslonu s kombinacijami ali na postavitvi SmartMode z
radarjem, izberite MENU > Zamenjaj radar.
2 Izberite način delovanja radarja.
37
Avtopilot
OPOZORILO
Funkcijo avtopilota lahko uporabljate le na postaji, ki je
nameščena poleg krmila, ročice za plin in naprave za
upravljanje krmila.
Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s
plovilom. Avtopilot je orodje, ki izboljša vaše možnosti
upravljanja plovila. Ne razbremeni vas odgovornosti za varno
upravljanje plovila. Izogibajte se navigacijskim nevarnostim in
krmila nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
Vedno bodite pripravljeni, da takoj prevzamete ročni nadzor nad
plovilom.
Avtopilota se naučite uporabljati na mirnih in varnih odprtih
vodah.
Pri uporabi avtopilota blizu nevarnosti v vodi, kot so pomoli,
nasipi in druga plovila, bodite previdni.
Sistem avtopilota nenehno prilagaja krmilo plovila in tako
ohranja nespremenljivo smer (ohranjanje smeri). Sistem
omogoča tudi ročno krmarjenje in več načinov za funkcije in
vzorce samodejnega krmarjenja.
Ko je navtični ploter povezan z združljivim avtopilotskim
sistemom Garmin, lahko v navtičnem ploterju vklopite in
upravljate avtopilot.
Za več informacij o združljivih avtopilotskih sistemih Garmin
obiščite garmin.com.
Priklic zaslona avtopilota
Za priklic zaslona avtopilota mora biti nameščen in konfiguriran
združljiv avtopilot Garmin.
Izberite A/V, meril., kontr. > Avtopilot.
NAMIG: na razburkanem morju se pri nizkih hitrostih zaradi
povečanja odstotnega deleža Varč. z ener. zmanjša
dejavnost krmila.
Omogočanje Shadow Drive™
OPOMBA: funkcija Shadow Drive ni na voljo pri vseh modelih
avtopilotov.
Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Shadow Drive > Omog..
Izbira prednostnega vira smeri gibanja
OBVESTILO
Rezultati so najboljši, če za vir smeri gibanja uporabljate notranji
kompas enote CCU avtopilota. Pri uporabi kompasa GPS tretje
osebe se lahko zgodi, da se podatki ne dostavljajo neprekinjeno,
in lahko pride do velikih zakasnitev. Avtopilot potrebuje podatke
pravočasno, zato pogosto ne more uporabljati podatke kompasa
GPS tretje osebe za lokacijo GPS in hitrost. Če uporabljate
kompas GPS tretje osebe, bo avtopilot verjetno občasno javil
izgubo vira navigacijskih podatkov in hitrosti.
Če imate v omrežju več kot en vir smeri, lahko izberete
prednostni vir. Vir je lahko združljiv kompas GPS ali senzor
magnetne smeri.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Prednostni viri
2 Izberite želeni vir.
Če izbrani vir smeri ni na voljo, na zaslonu avtopilota niso
prikazani nobeni podatki.
Vrstica avtopilota s prekrivnimi plastmi
OPOMBA: na vseh modelih avtopilotov niso na voljo vse
možnosti.
Zaslon avtopilota
Način avtopilota
Omogoča način ohranjanja smeri
Krmili levo
Dejanska smer
Kazalnik položaja krmila (na voljo, ko je priklopljen senzor krmila)
Dejanska smer
Predvidena smer (smer, v katero krmari avtopilot)
Dejanska smer (ko je v načinu pripravljenosti)
Predvidena smer (ko je vklopljen)
Kazalnik položaja krmila (ta funkcija je na voljo le, če je priklopljen
senzor krmila)
Nastavitev povečevanja za postopno krmarjenje
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Velikost obrata koraka.
2 Izberite povečevanje.
Nastavitev varčevanja z energijo
Nastavite lahko raven dejavnosti krmila.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Nastavitev načina napaj. > Varč. z ener..
2 Izberite odstotni delež.
Če izberete višji odstotni delež, se zmanjšata dejavnost
krmila in ohranjanje smeri. Višji ko je odstotni delež, večje je
odstopanje poti, preden ga avtopilot odpravi.
38
Predvidena smer (smer, v katero krmari avtopilot)
Krmili desno
Uporablja vzorec krmiljenja
Odpre celoten zaslon avtopilota ter meni
Vklop avtopilota
Avtopilot ob vklopu prevzame nadzor nad krmilom in krmari
plovilo tako, da ohranja smer.
Na katerem koli zaslonu izberite Vklopi.
Predvidena smer plovbe se prikaže na sredini zaslona
avtopilota.
Prilagajanje smeri s krmilom
OPOMBA: preden lahko smer spreminjate s krmilom, je
potrebno omogočiti funkcijo Shadow Drive (Omogočanje
Shadow Drive™, stran 38).
Ob vključenem avtopilotu lahko plovilo ročno krmarite.
Avtopilot vključi način delovanja Shadow Drive.
Avtopilot
Ko se krmilo povrne v osnovni položaj in še nekaj sekund
ročno ohranjate smer, se avtopilot vključi in ohranja novo
smer.
Prilagajanje smeri z navtičnim ploterjem v načinu
postopnega krmarjenja
Preden lahko plovilo krmarite z uporabo tipk na dnu zaslona
avtopilota, je potrebno avtopilota vključiti (Vklop avtopilota,
stran 38).
• Če želite enkrat zaviti za 1°, izberite <1° ali 1°>.
• Če želite enkrat zaviti za 10°, izberite <<10° ali 10°>>.
• Če želite ročno uravnavati zavijanje, pridržite <1° ali 1°>.
Plovilo zavija, dokler tipke ne spustite.
• Če želite izpeljati več zaporednih zavojev po 10°, pridržite
<<10° ali 10°>>.
Vzorci krmiljenja
OPOZORILO
Sami ste odgovorni za varno upravljanje plovila. Ne začnite
vzorca, dokler niste prepričani, da v vodi ni ovir.
Samodejni pilot lahko plovilo krmili po predhodno nastavljenih
vzorcih za ribolov, opravlja pa lahko tudi druge posebne
manevre, kot sta polkrožni obrat in Williamsonov obrat.
Sledenje vzorcu polkrožnega obračanja
Z vzorcem polkrožnega obračanja lahko obrnete plovilo za 180
stopinj in ohranite novo smer.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Polkrožno obračanje.
2 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Nastavitev in sledenje krožnemu vzorcu
S krožnim vzorcem lahko krmarite plovilo v neprekinjenem krogu
v določeni smeri in v določenem časovnem intervalu.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Krogi.
2 Po potrebi izberite Čas in izberite čas, v katerem naj
samodejni pilot opravi en krog.
3 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Nastavitev in sledenje cikcakastemu vzorcu
S cikcakastim vzorcem lahko plovilo krmarite od leve proti desni
in obratno v določenem času in pod določenim kotom v trenutni
smeri.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Cikcakanje.
2 Po potrebi izberite Amplituda in izberite stopinje.
3 Po potrebi izberite Trajanje in izberite čas trajanja.
4 Izberite Vklopi cikcakanje.
Sledenje vzorcu Williamsonovega obrata
Z vzorcem Williamsonovega obrata lahko obrnete plovilo z
namenom plovbe ob mestu, kjer ste začeli vzorec
Williamsonovega obrata. Vzorec Williamsonovega obrata se
lahko uporablja v primeru človeka v vodi.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Williamsonov obrat.
2 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Kroženje
S pomočjo krožnega vzorca lahko plovilo krmarite tako, da
stalno kroži okoli aktivne točke poti. Velikost kroga se določi z
oddaljenostjo plovila od aktivne točke poti ob začetku kroženja.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Orbita.
Avtopilot
2 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Nastavitev in sledenje deteljastemu vzorcu
S pomočjo deteljastega vzorca lahko plovilo krmarite tako, da
večkrat zaporedoma prečka aktivno točko poti. Ob vklopu
deteljastega vzorca avtopilot plovilo zapelje proti aktivni točki
poti in začne izvajati deteljasti vzorec.
Razdaljo med točko poti in mestom, kjer avtopilot obrne plovilo
za ponovno prečkanje točke poti, je mogoče prilagajati. Ob
privzeti nastavitvi se plovilo obrne pri oddaljenosti 300 m
(1000 čevljev) od aktivne točke poti.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Deteljica.
2 Po potrebi izberite Dolžina in izberite oddaljenost.
3 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Nastavitev in sledenje iskalnemu vzorcu
Iskalni vzorec lahko uporabite za krmarjenje plovila v čedalje
večjih krogih okoli aktivne točke poti, tj. v obliki spirale. Ob
vklopu iskalnega vzorca avtopilot plovilo zapelje proti aktivni
točki poti in začne izvajati vzorec.
Razdaljo med posameznimi krogi v spirali je mogoče prilagoditi.
Privzeta razdalja med krogi je 20 m (50 čevljev).
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Išči.
2 Po potrebi izberite Razmik med iskanji in izberite
oddaljenost.
3 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Izklop krmiljenja po vzorcih
• Plovilo krmilite ročno.
OPOMBA: za izklop krmiljenja po vzorcih z ročnim
krmiljenjem plovila mora biti omogočena funkcija Shadow
Drive.
• Za izklop vzorca z uporabo postopnega krmiljenja izberite
ali .
• Izberite Stanje pripravlj..
Omogočenje upravljalnih elementov
avtopilota v uri Garmin
Avtopilot Garmin lahko upravljate z združljivo uro Garmin. Na
spletnem naslovu garmin.com si oglejte seznam združljivih ur
Garmin.
OPOMBA: ko je omogočeno daljinsko upravljanje avtopilota, v
uri niso na voljo pametna obvestila.
1 Izberite Komunikacije > Brezžične naprave > Programi
Connect IQ™ > Upravljanje avtopilota > Omogoči > Nova
povezava.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Prilagoditev dejanj gumba avtopilota
Preden lahko nastavite dejanja gumba avtopilota, morate
namestiti in konfigurirati združljiv avtopilot Garmin.
Izberete lahko do tri dejanja avtopilota, ki jih lahko izvedete z uro
Garmin.
OPOMBA: dejanja avtopilota, ki so na voljo, so odvisna od
nameščenega avtopilota.
1 V navtičnem ploterju izberite Komunikacije > Brezžične
naprave > Programi Connect IQ™ > Upravljanje
avtopilota > Dejanja gumba.
2 Izberite gumb.
3 Izberite dejanje.
39
Daljinski upravljalnik avtopilota Reactor™
OPOZORILO
Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s
plovilom. Avtopilot je orodje, ki izboljša vaše možnosti
upravljanja plovila. Ne razbremeni vas odgovornosti za varno
upravljanje plovila. Izogibajte se navigacijskim nevarnostim in
krmila nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
Daljinski upravljalnik avtopilota Reactor lahko brezžično
povežete s ploterjem za nadzor združljivega avtopilotskega
sistema Reactor.
Za dodatne informacije o uporabi daljinskega upravljalnika si
oglejte navodila za daljinski upravljalnik avtopilota Reactor na
spletnem mestu garmin.com.
Združevanje daljinskega upravljalnika avtopilota
Reactor s ploterjem
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave >
2
3
4
5
Brezžični daljinski upravljalniki > Daljinski upravljalnik
avtopilota.
Po potrebi izberite Omogoči.
Izberite Nova povezava.
Na daljinskem upravljalniku izberite > Pair with MFD.
Ploter zapiska in prikaže potrditveno sporočilo.
Na ploterju izberite Da, da dokončate postopek združitve.
Spreminjanje funkcij funkcijskih tipk daljinskega
upravljalnika avtopilota Reactor
Spremenite lahko vzorce ali dejanja, ki so dodeljena funkcijskim
tipkam daljinskega upravljalnika avtopilota Reactor.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave >
Brezžični daljinski upravljalniki > Daljinski upravljalnik
avtopilota > Dejanja gumba.
2 Izberite funkcijsko tipko za spreminjanje.
3 Izberite vzorec ali dejanje, ki ga želite dodeliti funkcijski tipki.
Posodabljanje programske opreme daljinskega
upravljalnika avtopilota Reactor
Programsko opremo daljinskega upravljalnika avtopilota Reactor
lahko posodobite z navtičnim ploterjem.
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v računalniku.
2 Pojdite na buy.garmin.com/p/636376 in izberite možnost
Programska oprema.
3 Izberite Prenesi.
4 Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.
5 Izberite Prenesi.
6 Izberite mesto in nato Shrani.
7 Dvokliknite preneseno datoteko.
8 Izberite Naprej.
9 Izberite pogon, ki je povezan s pomnilniško kartico, in izberite
Naprej > Končni.
10 V navtičnem ploterju vstavite pomnilniško kartico v režo za
kartice.
11 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Brezžične naprave >
Brezžični daljinski upravljalniki > Daljinski upravljalnik
avtopilota > Posodobi prog. opremo.
Upravljanje pomožnega motorja
Force™
OPOZORILO
Ne zaženite motorja, če vijak ni v vodi. Pri stiku z vrtečim se
vijakom lahko nastanejo hude telesne poškodbe.
40
Motorja ne uporabljajte na območjih, kjer lahko vi ali druge
osebe v vodi pridejo v stik z vrtečim se vijakom.
Pred čiščenjem ali servisiranjem vijaka vedno odklopite motor
od akumulatorja, da preprečite telesne poškodbe.
Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s
plovilom. Avtopilot je orodje, ki izboljša vaše možnosti
upravljanja plovila. Ne razbremeni vas odgovornosti za varno
upravljanje plovila. Izogibajte se navigacijskim nevarnostim in
krmila nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
Avtopilota se naučite uporabljati na mirnih in varnih odprtih
vodah.
Pri uporabi avtopilota blizu nevarnosti v vodi, kot so pomoli,
nasipi in druga plovila, bodite previdni.
POZOR
Med uporabo funkcij avtopilota bodite pripravljeni na nenadno
ustavitev, pospešitev in zavijanje.
Ko motor dvigate iz vode ali spuščate vanjo, pazite, da vas ne
ukleščijo ali priščipnejo premikajoči se deli, pri čemer se lahko
poškodujete.
Ko motor dvigate iz vode ali spuščate vanjo, pazite na spolzke
površine okoli motorja. Če vam med dviganjem motorja iz vode
ali spuščanjem vanjo zdrsne, se lahko poškodujete.
Pomožni motor Force lahko povežete z navtičnim ploterjem, da
lahko opazujete in upravljate motor z navtičnim ploterjem.
Povezava s pomožnim motorjem
Navtični ploter lahko brezžično povežete z združljivim pomožnim
motorjem Garmin Force na svojem plovilu, če želite upravljati
pomožni motor prek navtičnega ploterja
1 Vklopite navtični ploter in pomožni motor.
2 Vzpostavite omrežje Wi‑Fi na navtičnem ploterju (Nastavitev
brezžičnega omrežja Wi‑Fi, stran 6).
3 Ta navtični ploter mora biti gostitelj omrežja (Zamenjava
gostitelja omrežja Wi‑Fi, stran 6).
4 V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Komunikacije >
Brezžične naprave > Garmin Trolling Motor.
5 Na zaslonu pomožnega motorja trikrat pritisnite , da vklopite
način združevanja.
na zaslonu pomožnega motorja sveti modro, medtem ko
išče povezavo z navtičnim ploterjem, in zasveti zeleno, ko je
povezava vzpostavljena.
Po uspešni povezavi navtičnega ploterja in pomožnega motorja,
vklopite prekrivno vrstico pomožnega motorja za upravljanje
motorja (Dodajanje elementov za upravljanje pomožnega
motorja na zaslon, stran 40).
Dodajanje elementov za upravljanje
pomožnega motorja na zaslon
Ko priključite navtični ploter na pomožni motor Force, morate
dodati vrstico za upravljanje pomožnega motorja na zaslone za
upravljanje pomožnega motorja.
1 Odprite zaslon, prek katerega želite upravljati pomožni motor.
2 Izberite možnost:
• Na strani s kombinacijami ali postavitvi SmartMode
izberite MENU > Uredi > Prekrivne plasti.
• V celozaslonskem pogledu izberite MENU > Urejanje
prekrivnih plasti.
3 Izberite možnost Zgornja vrstica ali Spodnja vrstica.
4 Izberite možnost Vrstica pomožnega motorja.
Ponovite te korake za dodajanje elementov za upravljanje
pomožnega motorja na vse zaslone, prek katerih želite upravljati
pomožni motor.
Upravljanje pomožnega motorja Force™
Vrstica za upravljanje pomožnega motorja
Vrstica za upravljanje pomožnega motorja vam omogoča
upravljanje pomožnega motorja Force in ogled stanja motorja.
Če želite vklopiti element, ga izberite. Gumb zasveti, ko ga
izberete. Če želite izklopiti element, ga znova izberite.
Stanje baterije pomožnega motorja.
Vklopi in izklopi vijak.
Zmanjša hitrost.
Indikator hitrosti.
Poveča hitrost.
Vklopi nadzor hitrosti pri trenutni hitrosti po tleh (SOG).
Vklopi vijak pri polni hitrosti.
Stanje pomožnega motorja.
NAMIG: bližnjica se shrani tudi v kategorijo Priljubljene s
številko bližnjične tipke.
Umerjanje kompasa pomožnega motorja
Kompas v pomožnem motorju morate umeriti, preden lahko
uporabljate funkcije avtopilota.
1 S plovilom odplujte na odprto območje v mirnih vodah.
> Umeri > Umer.
2 V vrstici pomožnega motorja izberite
komp..
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev odmika premca
Glede na kot namestitve pomožni motor morda ne bo poravnan
s sredinsko črto vašega plovila. Za najboljše rezultate nastavite
odmik premca.
1 Prilagodite kot pomožnega motorja tako, da bo poravnan s
sredinsko črto vašega plovila , ko je to usmerjeno
naravnost naprej.
Vklopi sidrni zaklep, ki uporablja pomožni motor za ohranjanje
vašega položaja.
Krmili pomožni motor.
Ob sidrnem zaklepu premakne položaj sidrnega zaklepa naprej,
nazaj, v levo ali desno.
Vklopi ohranjanje smeri (nastavi in drži trenutno smer).
Ko pomožni motor drži smer, se v vrstici pomožnega motorja
prikaže vrstica avtopilota.
Odpre nastavitve pomožnega motorja.
Nastavitve pomožnega motorja
V vrstici pomožnega motorja izberite .
Umeri: umeri kompas pomožnega motorja (Umerjanje kompasa
pomožnega motorja, stran 41) in nastavi odmik premca
pomožnega motorja (Nastavitev odmika premca, stran 41).
Povečanje za sidro: nastavi odziv pomožnega motorja v načinu
sidrnega zaklepa. Če želite, da je pomožni motor bolj odziven
in se hitreje premakne, povečajte vrednost. Če se motor
preveč premika, zmanjšajte vrednost.
Poveč. za nav.: nastavi odziv pomožnega motorja med
navigacijo. Če želite, da je pomožni motor bolj odziven in se
hitreje premakne, povečajte vrednost. Če se motor preveč
premika, zmanjšajte vrednost.
Način ohranjanja smeri: nastavi način ohranjanja smeri.
Možnost Poravnava s plovilom skuša ohraniti plovilo v isti
smeri. Možnost Pojdi skuša krmiliti v ravni črti v zahtevani
smeri.
Samodejni vklop: vklopi pomožni motor, ko je vklopljeno
napajanje sistema.
Stran vijaka v dvig.: nastavi, v katero stran pomožnega motorja
se vrti vijak med dviganjem pomožnega motorja. To je
koristno med shranjevanjem drugih predmetov v bližini
dvignjenega vijaka.
Bližnjične tipke: vklopi bližnjične tipke na daljinskem
upravljalniku pomožnega motorja za delo s tem navtičnim
ploterjem. Tipke hkrati delujejo samo z enim navtičnim
ploterjem.
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi nastavitve
pomožnega motorja na tovarniško privzete vrednosti.
Dodelitev bližnjice bližnjičnim tipkam daljinskega
upravljalnika pomožnega motorja
Zaslone, ki jih pogosto uporabljate, lahko hitro odprete tako, da
dodelite bližnjično tipko na daljinskem upravljalniku pomožnega
motorja. Ustvarite lahko bližnjico do zaslonov, kot so zasloni
sonarja in karte.
1 Odprite zaslon.
2 Pridržite bližnjično tipko.
Digitalno selektivno klicanje
2 V vrstici pomožnega motorja izberite
premca.
> Umeri > Odmik
Digitalno selektivno klicanje
Funkcionalnost omrežnega navtičnega
ploterja in radijske postaje VHF
Če je na navtični ploter priključena radijska postaja NMEA 0183
VHF ali NMEA 2000 VHF, so na voljo naslednje funkcije.
• Navtični ploter lahko vaš položaj GPS prenese na vašo
radijsko postajo. Če je vaša radijska postaja zmožna, lahko
informacije o položaju GPS prenese prek digitalnega
selektivnega klicanja (DSC).
• Navtični ploter lahko prek digitalnega selektivnega klicanja
(DSC) radijske postaje sprejme informacije v sili in
informacije o položaju.
• Navtični ploter lahko spremlja položaje plovil, ki pošiljajo
poročila o položajih.
Če je na navtični ploter priključena radijska postaja Garmin
NMEA 2000 VHF, so na voljo tudi naslednje funkcije.
• Navtični ploter omogoča hitro določanje in pošiljanje
podrobnosti o rutinskih klicih na radio Garmin VHF radio.
• Ko prek radia sprožite klic v sili zaradi človeka v vodi, se na
navtičnem ploterju prikaže zaslon za primer človeka v vodi in
vas pozove k navigaciji do točke, kjer se človek nahaja.
• Ko prek navtičnega ploterja sprožite klic v sili zaradi človeka
v vodi, se na radiu prikaže stran za klic v sili, ki omogoča
klicanje v sili.
Vklop DSC
Izberite Nastavitve > Druga plovila > DSC.
41
Seznam DSC
Seznam DSC je dnevnik zadnjih klicev DSC in drugih stikov
DSC, ki ste jih vnesli. Na seznamu DSC je lahko največ 100
vnosov. Seznam DSC prikazuje zadnji klic s plovila. Če je z
istega plovila sprejet drugi klic, zamenja prvi klic na seznamu
klicev.
Ogled seznama DSC
Preden si lahko ogledate seznam DSC, mora biti navtični ploter
povezan z radijsko postajo VHF, ki podpira DSC.
Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
Dodajanje stika DSC
Na svoj seznam stikov DSC lahko dodate plovilo. Iz navtičnega
ploterja lahko pokličete stik DSC.
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC > Dodaj stik.
2 Vnesite identifikacijsko številko pomorske mobilne postaje
(Maritime Mobile Service Identity – MMSI) plovila.
3 Vnesite ime plovila.
Dohodni klici v sili
Če je združljiv navtični ploter povezan z radijsko postajo VHF
prek NMEA 0183 ali NMEA 2000, vas navtični ploter opozori, ko
radijska postaja VHF sprejme klic v sili DSC. Če so bile s klicem
v sili poslane tudi informacije o položaju, bodo te informacije na
voljo in posnete skupaj s klicem.
označuje klic v sili na seznamu DSC in označuje položaj
plovila na navigacijski karti v času klica v sili DSC.
Navigacija do plovila v težavah
označuje klic v sili na seznamu DSC in označuje položaj
plovila na navigacijski karti v času klica v sili DSC.
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Pregled > Navigacija do.
4 Izberite Pojdi ali Načrt. pot do.
Klic v sili zaradi človeka v vodi, sprožen prek VHF
radia
Ko je navtični ploter povezan z združljivim VHF radiem z NMEA
2000 in prek radia sprožite klic v sili DSC zaradi človeka v vodi,
se na navtičnem ploterju prikaže zaslon za primer človeka v vodi
in vas pozove k navigaciji do točke, kjer se človek nahaja. Če je
združljiv avtopilotski sistem povezan z omrežjem, vas navtični
ploter pozove k začetku Williamsonovega zavoja k točki, kjer se
nahaja človek v vodi.
Če na radiu prekinete klic v sili zaradi človeka v vodi, zaslon na
navtičnem ploterju, ki poziva k navigaciji do človeka v vodi,
izgine.
Klic v sili zaradi človeka v vodi ali SOS, sprožen prek
navtičnega ploterja
Ko je navtični ploter povezan z združljivim radiem Garmin NMEA
2000, se ob vnosu lokacije SOS ali človeka v vodi na radiu
pojavi stran za klic v sili, ki omogoča hitro klicanje na pomoč.
Za dodatne informacije o klicanju v sili po radiu si preberite
navodila za uporabo radia VHF. Za dodatne informacije o
označevanju lokacij MOB in SOS si preberite razdelek
Označevanje lokacije klica v sili, stran 17.
Sledenje položaju
Ko povežete navtični ploter z radijsko postajo VHF prek NMEA
0183, lahko sledite plovilom, ki pošiljajo poročila o položajih.
Ta funkcija je na voljo tudi z NMEA 2000, ko plovilo pošlje
ustrezne podatke PGN (PGN 129808; informacije o klicu DSC).
Vsak sprejeti klic s poročilom o položaju se zabeleži na seznam
DSC (Seznam DSC, stran 42).
42
Ogled poročila o položaju
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Pregled.
4 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati podrobnosti poročila o položaju,
izberite .
• Če si želite ogledati karto z označeno lokacijo, izberite .
Navigacija do sledenega plovila
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Pregled > Navigacija do.
4 Izberite Pojdi ali Načrt. pot do.
Ustvarjanje točke poti na položaju sledenega plovila
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberi Pregled > Ustvari točko poti.
Urejanje informacij v poročilu o položaju
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Pregled > Uredi.
•
•
•
•
Če želite vnesti ime plovila, izberite Ime.
Če želite izbrati nov simbol, izberite Simbol, če je na voljo.
Za vnos komentarja izberite Komentar.
Za prikaz črte sledi plovila, če vaša radijska postaja sledi
položaju plovila, izberite Sled.
• Za izbiro barve črte sledi izberite Linija sledi.
Brisanje klica s poročilom o položaju
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Pregled > Počisti poročilo.
Ogled sledi plovil na karti
V nekaterih prikazih kart si lahko ogledate sledi vseh sledenih
plovil. Črna črta privzeto označuje pot plovila, črna točka
označuje vsak javljen položaj sledenega plovila in modra
zastavica označuje zadnji javljeni položaj plovila.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Plasti >
Druga plovila > DSC > Sledi DSC.
2 Izberite število ur za prikaz sledenih plovil na karti.
Če na primer izberete 4 ure, se prikažejo vse točke sledenja
v zadnjih štirih urah za vsa sledena plovila.
Posamični rutinski klici
Ko navtični ploter povežete z radijsko postajo VHF Garmin,
lahko prek vmesnika navtičnega ploterja vzpostavite posamičen
rutinski klic.
Ko vzpostavljate posamičen rutinski klic iz svojega navtičnega
ploterja, lahko izberete kanal DSC, prek katerega želite
komunicirati. Radijska postaja oddaja to zahtevo z vašim klicem.
Izbira kanala DSC
OPOMBA: izbira kanala DSC je omejena na kanale, ki so na
voljo v vseh frekvenčnih pasovih. Privzeti kanal je 72. Če
izberete drug kanal, navtični ploter uporablja ta kanal za
naslednje klice, dokler ne opravite klica prek drugega kanala.
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
2 Izberite plovilo ali postajo za klic.
3 Izberite Pregled > Klic z radiem > Kanal.
4 Izberite razpoložljiv kanal.
Digitalno selektivno klicanje
Opravljanje posamičnega rutinskega klica
OPOMBA: ob vzpostavljanju klica iz navtičnega ploterja,
radijska postaja ne bo sprejela informacij o klicu, če nima
programirane številke MMSI.
1 Izberite NAV INFO > Seznam DSC.
2 Izberite plovilo ali postajo za klic.
3 Izberite Pregled > Klic z radiem.
4 Po potrebi izberite Kanal in izberite nov kanal.
5 Izberite Pošlji.
Navtični ploter pošlje informacije o klicu na radijsko postajo.
Opravite
klic v radijski postaji VHF Garmin.
6
Opravljanje posamičnega rutinskega klica na cilj AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite cilj AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Klic z radiem.
3 Po potrebi izberite Kanal in izberite nov kanal.
4 Izberite Pošlji.
Navtični ploter pošlje informacije o klicu na radijsko postajo.
5 Opravite klic v radijski postaji VHF Garmin.
Merilniki in grafikoni
Merilniki in grafikoni zagotavljajo različne informacije o motorju
in okolju. Za ogled informacij mora biti na omrežje priključen
združljiv pretvornik ali senzor.
Ogled merilnikov
1 Izberite A/V, meril., kontr..
2 Izberite merilnik.
Prilagoditev omejitev merilnika motorja in merilnika
goriva
Konfigurirate lahko zgornje in spodnje omejitve ter razpon
želenega standardnega delovanja merilnika.
OPOMBA: vse možnosti niso na voljo za vse merilnike.
1 Na ustreznem zaslonu merilnikov izberite MENU >
Namestitev > Nastavi omej. merilnika.
Izberite
merilnik, ki ga želite prilagoditi.
2
3 Izberite možnost:
• Za nastavitev najnižje vrednosti razpona standardnega
delovanja izberite Najm. nazivni.
• Za nastavitev najvišje vrednosti razpona standardnega
delovanja izberite Najv. naz. vr..
• Za nastavitev spodnje omejitve merilnika na vrednost, ki je
nižja od najnižje nazivne vrednosti, izberite Merilo
najmanj.
• Za nastavitev zgornje omejitve merilnika na vrednost, ki je
višja od najvišje nazivne vrednosti, izberite Merilo največ.
Izberite
vrednost omejitve.
4
5 Ponovite koraka 4 in 5 za nastavitev dodatnih omejitev
merilnika.
Izbira števila motorjev, prikazanih v merilnikih
Prikazati je mogoče informacije za štiri motorje.
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite MENU > Namestitev
> Izbira motorja > Št. motorjev.
2 Izberite možnost:
• Izberite število motorjev.
• Za samodejno zaznavo števila motorjev izberite
Samodejna konfiguracija.
Prilagajanje motorjev, prikazanih v merilnikih
3 Izberite
ali
za ogled strani drugega merilnika.
Spreminjanje podatkov, prikazanih v merilniku
1 Na zaslonu z merilniki pridržite želeni merilnik.
2 Izberite Zamenjaj podatke.
3 Izberite vrsto podatkov.
4 Izberite podatke, ki jih želite prikazati.
Nastavitev merilnikov po meri
Spreminjati je mogoče postavitev strani merilnikov, njihov prikaz
in podatke iz vsakega merilnika.
1 Odprite stran želenega merilnika.
2 Izberite MENU > Urejanje strani merilnika.
3 Izberite možnost:
• Za spremembo podatkov, prikazanih v želenem merilniku,
le-tega izberite.
• Za spremembo razporeditve merilnikov na strani, izberite
Spremeni postavitev.
• Če želite temu nabori strani z merilniki dodati novo stran,
izberite Dodaj stran.
• Za spremembo vrstnega reda te strani v nabori strani z
merilniki izberite Premakni stran levo ali Premakni stran
desno.
• Za povrnitev izvirnega prikaza strani izberite Obnovi
privzeti prikaz.
Merilniki in grafikoni
Preden lahko prilagajate prikaz motorjev v merilnikih, morate
ročno izbrati število motorjev (Izbira števila motorjev, prikazanih
v merilnikih, stran 43).
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite MENU > Namestitev
> Izbira motorja > Št. motorjev.
2 Izberite Prvi motor.
3 Izberite motor, ki ga želite prikazati v prvem merilniku.
4 Postopek ponovite še pri ostalih stolpcih za motorje.
Vklop alarmov za stanje merilnikov motorjev
V navtičnem ploterju je mogoče vključiti prikaz alarmov za stanje
motorja.
Na zaslonu merilnikov motorja izberite MENU > Namestitev
> Alarmi za stanje > Vklopljeno.
Ko se sproži alarm motorja, se prikaže alarmno sporočilo stanja
merilnika, pri čemer se merilnik pri nekaterih vrstah alarmov
obarva rdeče.
Vklop nekaterih alarmov o stanju merilnikov motorja
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite MENU > Namestitev
> Alarmi za stanje > Po meri.
2 Izberite enega ali več alarmov merilnika motorjev, ki jih želite
vključiti ali izključiti.
Merilniki motorjev Yamaha
®
Če si želite ogledati merilnike motorjev Yamaha, izberite A/V,
meril., kontr. > YAMAHA. Ta zaslon je odvisen od omrežja
motorjev in krmilnika za plin.
43
Nizka napetost akumulatorja.
Preverite akumulator in njegove priključke ter privijte vse odvite
priključke.
Če se napetost akumulatorja po privitju priključkov ne poveča, se
kmalu vrnite v pristanišče. Takoj se posvetujte s prodajalcem
izdelkov Yamaha.
OPOMBA: nE izklopite motorja, ko sveti to opozorilo. Če ga
izklopite, ga morda ne boste mogli več zagnati.
Voda v gorivu.
V filtru za gorivo (ločevalniku goriva) se je nabrala voda.
Takoj izklopite motor in si v priročniku motorja oglejte, kako se iz
filtra za gorivo odstrani voda.
OPOMBA: bencin, zmešan z vodo, lahko poškoduje motor.
Podatkovna polja
Pridržite, če želite zamenjati podatke.
Trenutni čas
Pridržite, če si želite ogledati podatke o potovanju.
Opozorilo o preverjanju motorja/vzdrževanju.
Takoj se posvetujte s prodajalcem izdelkov Yamaha. Opozorilo o
preverjanju motorja se prikaže tudi, ko preteče več kot 100 ur od
prejšnjega vzdrževanja.
Pritisnite, če želite nastaviti funkcije gumba krmilne ročice za
nastavljeno točko (Helm Master ).
®
Informacije o nivoju v rezervoarju
Pridržite rezervoar, če si želite ogledati podrobne informacije
senzorja za nivo v rezervoarju.
Moč signala GPS
Izberite, če želite nastaviti najvišjo mejno vrednost števila
vrtljajev/min za točko ribolova (Helm Master).
Izberite, če želite nastaviti nizko hitrost (Command Link Plus ).
®
Podatkovna polja
Pridržite, če želite zamenjati podatke.
Težava izpušnega sistema motorja.
Nastavitev merilnikov
Konfiguriranje števila motorjev
Položaj prestave
1 Na zaslonu z merilniki izberite MENU > Št. motorjev.
2 Izberite število motorjev.
Tahometer in kot nagiba
Pridržite, če želite spremeniti ozadje.
1 Na zaslonu z merilniki izberite MENU > Prednast.
Informacije o motorju
Pridržite, če želite zamenjati podatke in spremeniti videz merilnika.
Ikone stanj motorja
Oranžne ikone označujejo stanja motorja.
Varnostni sistem Yamaha je vklopljen.
Motorji so pod nadzorom sinhronizacije.
Motorji se ogrevajo.
Ikone opozoril o motorju
Rdeče ikone označujejo nepravilnosti motorja.
OBVESTILO
Če težave ni mogoče najti in odpraviti, se posvetujte s
prodajalcem izdelkov Yamaha.
Nizek tlak hladilne vode.
Nizek tlak olja.
Izklopite motor. Preverite nivo motornega olja in po potrebi dolijte
olje.
OBVESTILO
Če sveti ta indikator, motorja ne smete več zagnati. Motor se
lahko močno poškoduje.
Pregrevanje motorja.
Takoj izklopite motor. Preverite dovod hladilne vode in ga
očistite, če je zamašen.
OBVESTILO
Če sveti ta indikator, motorja ne smete več zagnati. Motor se
lahko močno poškoduje.
44
Opozorilno obvestilo o motorju. (Helm Master)
Konfiguriranje senzorjev za nivoje v rezervoarjih
rezervoarja.
Izberite senzor za nivo v rezervoarju, ki ga želite konfigurirati.
Izberite Ime, vnesite ime in izberite Končano.
Izberite Vrsta, nato pa izberite vrsto senzorja.
Izberite Slog, nato pa izberite slog senzorja.
Izberite Prostornina rezervoarja, vnesite prostornino
rezervoarja in izberite Končano.
7 Izberite Umerjanje in sledite navodilom na zaslonu za
umerjanje nivojev v rezervoarjih.
Če ne umerite nivojev v rezervoarjih, sistem uporabi privzete
nastavitve za nivoje v rezervoarjih.
2
3
4
5
6
Spreminjanje prikazanih podatkov
1 Na podatkovnem zaslonu pridržite element, ki ga je mogoče
prilagoditi.
2 Izberite vrsto podatkov.
3 Izberite podatke, ki jih želite prikazati.
Nastavitve podatkov o motorjih Yamaha
Na zaslonu motorjev Yamaha izberite MENU.
Potovanje: prikaže informacije o potovanju, kot so razdalja in
ure, ter omogoča ponastavitev teh vrednosti.
Opomnik za vzdrževanje: prikaže informacije o vzdrževanju ter
omogoča nastavitev intervalov vzdrževanja in ponastavitev
časa, ki preteče od prejšnjega vzdrževanja.
Prednast. rezervoarja: nastavi ime rezervoarja, vrsto tekočine,
slog senzorja in prostornino rezervoarja ter umeri senzor.
Odstopanje od pretoka goriva: nastavi odstopanje za podatke
o pretoku goriva.
Časovnik za izklop: izklopi sistem eno uro po izklopu motorja.
Na voljo v sistemu Helm Master.
Ničelni nagib je nastavljen: omogoča, da inicializirate kot
nagiba na vrednost nič, ko so vsi motorji nagnjeni povsem
navzdol.
Rezervoarji: prikaže podrobne informacije senzorja za nivo v
rezervoarju.
Okvir: prikaže kot nagiba motorjev.
Merilniki in grafikoni
Aktivni alarmi: prikaže vse aktivne alarme za motorje.
Koda težave: prikaže ustrezne kode težav za aktivne alarme
motorja. Te informacije posredujte prodajalcu izdelkov
Yamaha.
Nastavitev alarma za gorivo
Preden lahko nastavite alarm za nivo goriva, je potrebno z
navigacijskim ploterjem povezati združljiv senzor za pretok
goriva.
Alarm je mogoče nastaviti, da se sproži, ko preostala količina
goriva doseže določen nivo.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Gorivo > Nastavi skupno
gorivo v pl. > Vklopljeno.
2 Vnesite preostalo količino goriva, ob kateri se alarm sproži in
izberite Končano.
Nastavitev prostornine goriva plovila
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Prostornina goriva.
2 Vnesite skupno prostornino vseh rezervoarjev za gorivo.
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim
gorivom plovila
Ob dolivanju goriva v plovilo lahko sinhronizirate ravni goriva iz
navtičnega ploterja z dejanskim gorivom plovila.
1 Izberite A/V, meril., kontr. > Motorji > MENU.
2 Izberite možnost:
• Ko napolnite vse rezervoarje za gorivo plovila, izberite
Napolni vse rezervoarje. Raven goriva je ponastavljena
na največjo prostornino.
• Kadar dolijete gorivo in ne napolnite celotnega rezervoarja
za gorivo, izberite Dolijte gorivo v čoln in vnesite dolito
količino.
• Za določitev skupne količine goriva v rezervoarjih plovila
izberite Nastavi skupno gorivo v pl. in vnesite skupno
količino goriva v rezervoarjih.
Ogled merilnikov vetra
Preden si lahko ogledate informacije o vetru, morate z navtičnim
ploterjem povezati senzor vetra.
Izberite A/V, meril., kontr. > Veter.
Konfiguriranje merilnika jadralnega vetra
Merilnik jadralnega vetra je mogoče konfigurirati tako, da
prikazuje dejansko ali navidezno hitrost in kot vetra.
1 V merilniku vetra izberite MENU > Mer. jadr. vet..
2 Izberite možnost:
• Za prikaz dejanskega ali navideznega kota vetra izberite
Igla in nato želeno možnost.
• Za prikaz dejanske ali navidezne hitrosti vetra izberite
Hitrost vetra in nato želeno možnost.
Konfiguriranje vira hitrosti
Določiti je mogoče, ali naj podatki o hitrosti plovila, ki so
prikazani v merilniku in se uporabljajo za izračun vetra, temeljijo
na hitrosti vode ali GPS.
1 V merilniku vetra izberite MENU > Kompasni merilniki >
Prikaz hitrosti.
2 Izberite možnost:
• Za izračun hitrosti plovila na osnovi podatkov iz senzorja
hitrosti vode izberite Hitrost na vodi.
• Za izračun hitrosti plovila na osnovi podatkov GPS izberite
Hitrost po GPS-u.
Konfiguriranje vira smeri pri merilniku vetra
Določiti je mogoče vir smeri, prikazane na merilniku vetra.
Magnetna smer temelji na podatkih, prejetih iz senzorja smeri,
Merilniki in grafikoni
medtem ko smer GPS izračuna GPS v navtičnem ploterju (sled
po tleh).
1 V merilniku vetra izberite MENU > Kompasni merilniki > Vir
za smer gibanja.
2 Izberite GPS ali Magnetno.
OPOMBA: ob premikanju z nizko hitrostjo in ob mirovanju je
magnetni kompas natančnejši vir podatkov kot GPS.
Prilagajanje merilnika vetra za plovbo ostro proti
vetru
Razpon merilnika vetra za plovbo ostro proti vetru je mogoče
določiti v smeri vetra in proti vetru.
1 V merilniku vetra izberite MENU > Kompasni merilniki >
Vrsta merilnika > Mer. ostro v vet..
2 Izberite možnost:
• Za nastavitev največje in najmanjše vrednosti, ki se
prikaže ob prikazu merilnika vetra za plovbo ostro proti
vetru, izberite Sprem. lest. hitr. proti vetru in določite
kot.
• Za nastavitev največje in najmanjše vrednosti, ki se
prikaže ob prikazu merilnika vetra za plovbo ostro v smeri
vetra, izberite Sprem. razp. v sm. vetra in določite kot.
• Za prikaz dejanskega ali navideznega vetra izberite Veter
in nato želeno možnost.
Ogled merilnikov poti
Merilniki poti prikazujejo informacije o prepluti razdalji, hitrosti,
času in gorivu za vašo trenutno plovbo.
Izberite NAV INFO > Potovanje in grafi > Potovanje.
Ponastavitev merilnikov poti
1 Izberite NAV INFO > Potovanje in grafi > Potovanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite vse merilnike ponastaviti na vrednost nič, izberite
Ponastavi potovanje.
• Če želite na nič ponastaviti najvišjo izmerjeno hitrost,
izberite Ponastavi največjo hitrost.
• Če želite na nič ponastaviti merilnik preplute poti, izberite
Ponastavi meril. oprav. poti.
• Če želite ponastaviti vse merilnike na vrednost nič, izberite
Ponastavi vse.
Upravljanje akumulatorja
Akumulator in druge vire energije ter porabniške naprave si je
mogoče ogledati na zaslonu.
Akumulatorji so navedeni na vrhu zaslona. Drugi viri energije,
npr. sončne celice, alternator, konverter in generator na veter,
so navedeni na levi strani. Na desni strani zaslona so navedene
naprave, ki baterije in druge vire energije porabljajo.
Vzpostavitev strani za upravljanje akumulatorja
1 Izberite A/V, meril., kontr. > Upravljanje akumulatorja >
MENU > Urejanje naprav.
2 Izberite element.
3 Izberite Naprava in izberite želeni element s seznama.
4 Po potrebi izberite Ime, vnesite ime za to napravo in izberite
Končano.
5 Po potrebi izberite Spremeni ikono, izberite nov simbol in
nato Končano.
6 Ponovite korake od 2 do 5 za vsako napravo.
Ogled grafikonov
Preden lahko prikažete grafikone različnih sprememb v okolju,
npr. temperature, globine in vetra, je potrebno na omrežje
priključiti ustrezen pretvornik ali senzor.
45
Izberite NAV INFO > Potovanje in grafi > Grafikoni.
Nastavitev dosega grafikonov in časovnih meril
Označite lahko obseg časa in razpon globine, ki sta prikazana v
grafikonih globine in vodne temperature.
1 Na grafikonu izberite Nastavitev grafikona.
2 Izberite možnost:
• Za nastavitev merila pretečenega časa izberite Trajanje.
Privzeta vrednost je 10 minut. S povečanjem merila
pretečenega časa je mogoče videti spremembe prek
daljšega časovnega obdobja. Z zmanjšanjem merila
pretečenega časa je mogoče videti več podrobnosti v
krajšem časovnem obdobju.
• Za nastavitev merila grafikona izberite Merilo. Ob večjem
merilu je mogoče v meritvah opazovati več sprememb. Ob
manjšem merilu je mogoče videti več podrobnosti
spremembe.
Izberite NAV INFO > Plimov. in tokovi > Tokovi.
Informacije o nebu
Ogledate si lahko informacije o sončnem in luninem vzhodu in
zahodu, luninih menah in približnem položaju sonca in lune na
nebu. Sredina zaslona predstavlja nebo nad vami in zunanji
obroči predstavljajo obzorje. Navtični ploter privzeto prikazuje
trenutne informacije o nebu.
Izberite NAV INFO > Plimov. in tokovi > Nebesen.
Ogled informacij postaj za meritve
plimovanja in tokov ali informacij o nebu za
drug datum
1 Izberite NAV INFO > Plimov. in tokovi.
2 Izberite Plima in oseka, Tokovi ali Nebesen.
3 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati informacije za drug datum, izberite
Spremeni datum > Ročno, nato pa vnesite datum.
• Če si želite ogledati informacije za trenutni dan, izberite
Spremeni datum > Trenutno.
• Če so na voljo informacije za dan, ki sledi prikazanemu
datumu, si jih lahko ogledate tako, da izberete Naslednji
dan.
• Če so na voljo informacije za dan pred prikazanim
datumom, si jih lahko ogledate tako, da izberete Prejšnji
dan.
Digitalno preklapljanje
Če je povezan združljiv sistem, lahko z navtičnim ploterjem
spremljate in upravljate tokokroge.
Upravljate lahko na primer notranje luči in pozicijske luči na
plovilu. Prav tako lahko spremljate tokokroge v bazenu z živimi
ribami.
Za dostop do upravljalnih elementov digitalnega preklapljanja
izberite A/V, meril., kontr. > Preklapljanje.
Za več informacij o nakupu in konfiguraciji sistema za digitalno
preklapljanje, se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.
Dodajanje in urejanje strani za digitalno
preklapljanje
Strani za digitalno preklapljanje lahko dodajate in prilagajate
navtičnemu ploterju.
1 Izberite A/V, meril., kontr. > Preklapljanje > MENU >
Priprava.
2 Izberite Dodaj stran ali Urejanje strani.
3 Nastavite stran, kot želite:
• Za vnos imena za stran izberite Ime.
• Za nastavitev stikal izberite Urejanje stikal.
• Za dodajanje slike plovila izberite Dodaj sliko BoatView.
OPOMBA: sliko svojega plovila lahko naložite v napravo,
če jo želite uporabiti, lahko pa uporabite privzeto sliko.
Pogled in postavitev slike lahko tudi prilagodite.
Informacije o plimovanju, tokovih in
nebu
Informacije postaj za meritve plimovanja
Ogledate si lahko informacije postaje za meritve plimovanja ob
določenih dnevih in urah, vključno z višino plimovanja in časom
naslednje plime in oseke. Navtični ploter privzeto prikazuje
informacije o plimovanju za zadnjo obiskano postajo, za trenutni
datum in zadnjo uro.
Izberite NAV INFO > Plimov. in tokovi > Plima in oseka.
Informacije postaj za meritve tokov
OPOMBA: informacije postaj za meritve tokov so na voljo za
določene natančne zemljevide.
Ogledate si lahko informacije postaje za meritve tokov ob
določenih dnevih in urah, vključno s hitrostjo in stopnjo toka.
Navtični ploter privzeto prikazuje trenutne informacije o
morskem toku za zadnjo obiskano postajo.
46
Ogled informacij za drugo postajo za meritve
plimovanja ali tokov
1
2
3
4
Izberite NAV INFO > Plimov. in tokovi.
Izberite Plima in oseka ali Tokovi.
Izberite Postaje v bližini.
Izberite postajo.
Ogled informacij almanaha z navigacijske
karte
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite lokacijo.
2 Izberite Informacije.
3 Izberite Plima in oseka, Tokovi ali Nebesen.
Upravitelj opozoril
Ogled sporočil
1 Izberite NAV INFO > Upravitelj opozoril.
2 Izberite sporočilo.
3 Izberite Pregled.
Razvrščanje in filtriranje sporočil
1 Izberite NAV INFO > Upravitelj opozoril > Razvrsti/filtriraj.
2 Izberite možnost za razvrščanje ali filtriranje seznama
sporočil.
Shranjevanje sporočil na pomnilniško
kartico
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite NAV INFO > Upravitelj opozoril > Shrani na
kartico.
Brisanje vseh sporočil
Izberite NAV INFO > Upravitelj opozoril > Počisti
upravitelj opozoril.
Digitalno preklapljanje
Predvajalnik
OPOMBA: predvajalnik z nekaterimi modeli navtičnih ploterjev
ni združljiv.
OPOMBA: nekatere funkcije niso na voljo pri vseh priklopljenih
predvajalnikih.
Če je združljiv zvočni sistem povezan z omrežjem NMEA 2000
ali Garmin Marine Network, ga je mogoče upravljati z navtičnim
ploterjem. Navtični ploter mora predvajalnik samodejno zaznati
ob prvem priklopu.
Predvajati je mogoče predstavnostno vsebino iz virov,
povezanih s predvajalnikom, in virov, povezanih z omrežjem.
Odpiranje predvajalnika
Preden lahko odprete predvajalnik, morate z navtičnim ploterjem
povezati združljivo napravo.
Izberite A/V, meril., kontr. > Predstavnost.
Ikone
OPOMBA: nekatere naprave nimajo teh ikon.
Ikona
Opis
Shrani ali izbriše kanal kot prednastavitev
Ponovi vse skladbe
Ponovi eno skladbo
Išče postaje ali preskoči posnetke
Mešano predvajanje
Izbira predstavnostne naprave in vira
Izberete lahko vir predstavnosti, povezan z glasbenim
sistemom. Če imate v omrežje povezanih več stereo ali
predstavnostnih naprav, lahko izberete napravo, iz katere želite
predvajati glasbo.
OPOMBA: predstavnost je mogoče predvajati le iz virov, ki so z
glasbenim sistemom povezani.
OPOMBA: nekatere funkcije niso na voljo pri vseh
predstavnostnih napravah in virih.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Naprave in nato
izberite glasbeni sistem.
2 Na predstavnostnem zaslonu izberite Vir in nato izberite vir
predstavnosti.
OPOMBA: gumb Naprave je prikazan samo, če je v omrežje
povezanih več kot ena predstavnostna naprava.
OPOMBA: gumb Vir je prikazan samo za naprave, ki
podpirajo več virov predstavnosti.
Predvajanje glasbe
Brskanje po glasbi
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj ali MENU >
Prebrskaj.
2 Izberite SELECT ali izberite želeno možnost.
Vklop iskanja po abecedi
Vključiti je mogoče iskanje po abecedi za iskanje pesmi ali
albumov na večjih seznamih.
Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Namestitev >
Iskanje z alfan..
Nastavitev ponavljanja pesmi
1 Med predvajanjem pesmi izberite MENU > Ponovi.
2 Po potrebi izberite Ena.
Predvajalnik
Nastavitev ponavljanja vseh pesmi
Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Ponovi >
Vse.
Nastavitev naključnega predvajanja pesmi
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Premešaj.
2 Če je treba, izberite želeno možnost.
Združevanje z omrežjem FUSION PartyBus™
Predvajate lahko glasbo v drugih združljivih glasbenih sistemih,
ki so povezani z omrežjem FUSION PartyBus. En glasbeni
sistem FUSION PartyBus mora biti povezan z navtičnim
ploterjem prek omrežja NMEA 2000.
OPOMBA: območni glasbeni sistem FUSION PartyBus, kot je
območni glasbeni sistem Apollo™ SRX400, ne more pretakati
virov v druge naprave FUSION PartyBus v omrežju. Zaradi tega
območni glasbeni sistemi v navtičnem ploterju niso prikazani kot
razpoložljivi viri.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Vir.
OPOMBA: po nekaj trenutkih se kot viri prikažejo združljivi
glasbeni sistemi FUSION PartyBus.
2 Izberite glasbeni sistem FUSION PartyBus.
3 Po potrebi izberite Vir, nato pa izberite drug vir, ki je povezan
z glasbenim sistemom FUSION PartyBus.
Če želite zapustiti omrežje FUSION PartyBus, lahko izberete Vir
> Zapusti PartyBus.
Nastavitev glasnosti
Izklop zvoka
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite
2 Po potrebi izberite SELECT.
.
Omogočanje in onemogočanje območij
Če imate zvočnike na plovilu povezane v območja, lahko
vključite območja, ki jih potrebujete, in izključite tista, ki jih ne.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Ravni zvoka
> Omog./onemog. območ..
2 Izberite območje.
Radio VHF
OPOMBA: te funkcije so na voljo v nekaterih glasbenih sistemih
s sprejemnikom VHF.
Iskanje kanalov VHF
Pred iskanjem kanalov VHF morate vir nastaviti na VHF.
Dejavnost kanalov VHF, ki so shranjeni kot prednastavitve, je
mogoče spremljati in uporabiti samodejen preklop na kanal, ki
oddaja.
Na predstavnostnem zaslonu VHF izberite Iskanje.
Prilagajanje dušenja VHF
OPOMBA: ta funkcija je na voljo v nekaterih glasbenih sistemih
s sprejemnikom VHF.
1 Na strani z virom VHF izberite MENU > Dušenje motenj.
2 S premikanjem drsnika nastavite dušenje VHF.
Radio
Za poslušanje radia AM ali FM potrebujete primerno pomorsko
anteno AM/FM, ki je ustrezno priključena na zvočni sistem in v
dosegu oddajne postaje. Navodila za priklop antene AM/FM so
na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.
Za poslušanje radia SiriusXM potrebujete ustrezno opremo in
naročnine (Satelitski radio SiriusXM, stran 48). Navodila za
priklop povezanega radijskega sprejemnika SiriusXM za vozila
so na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.
®
47
Za poslušanje postaj DAB potrebujete ustrezno opremo
(Predvajanje DAB, stran 48). Navodila za priklop vmesnika in
antene DAB so na voljo v navodilih za namestitev, ki so
priložena vmesniku in anteni.
Nastavitev regije radijskega sprejemnika
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Namestitev >
Regija sprejemnika.
2 Izberite želeno možnost.
Spreminjanje radijskih postaj
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite ustrezen vir, npr. FM.
2 Za nastavitev postaje izberite ali .
Spreminjanje načina nastavljanja
regijo sprejemnika nastaviti na lokacijo, kjer se signal DAB
oddaja.
1 Izberite vir DAB.
2 Za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite Iskanje.
Ko se iskanje zaključi, se začne predvajati prva razpoložljiva
postaja iz prve najdene skupine postaj.
OPOMBA: ko se prvo iskanje zaključi, lahko izberete Iskanje
in iskanje postaj DAB ponovite. Ko se ponovno iskanje postaj
zaključi, sistem začne predvajati prvo postajo v skupini, ki ste
jo poslušali pred začetkom ponovnega iskanja postaj.
Preklapljanje postaj DAB
1 Izberite vir DAB.
2 Če je treba, za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite
Način izbire radijske postaje, npr. FM ali AM, je za nekatere
vrste predstavnosti mogoče spremeniti.
OPOMBA: za nekatere vire predstavnosti niso na voljo vsi
načini nastavljanja.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Način
sprejem..
2 Izberite možnost.
3 Po potrebi izberite SELECT.
Iskanje.
3 Za spremembo postaje izberite ali .
Ko dosežete konec trenutne skupine postaj, zvočni sistem
samodejno preklopi na prvo razpoložljivo postajo v naslednji
skupini.
NAMIG: če želite spremeniti skupino postaj, lahko pridržite
ali .
Prednastavitve
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Priljubljene radijske postaje AM in FM si lahko za lažji dostop
shranite kot prednastavitve.
Svoje priljubljene kanale SiriusXM si lahko shranite, če imate
priključen dodatni sprejemnik in anteno SiriusXM.
Priljubljene postaje DAB lahko shranite, če je priklopljena izbirna
antena DAB.
Shranjevanje postaj v prednastavitve
1 Na ustreznem predstavnostnem zaslonu izberite postajo, ki jo
želite shraniti kot prednastavitev.
2 Izberite Prednastavitve > Dodaj trenutni kanal.
Izbira prednastavitev
1 Na ustreznem predstavnostnem zaslonu izberite
Prednastavitve.
2 Na seznamu izberite prednastavitev.
3 Izberite Nastavi kanal.
Izbira postaje DAB s seznama
Postaje.
2 Na seznamu izberite postajo.
Izbira postaje DAB iz kategorije
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Kategorije.
2 Na seznamu izberite kategorijo.
3 Na seznamu izberite postajo.
Prednastavitve DAB
Priljubljene postaje DAB si lahko za lažji dostop shranite kot
prednastavitve.
Shraniti je mogoče do 15 prednastavljenih postaj DAB.
Shranjevanje postaj DAB v prednastavitve
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite postajo, ki jo želite
shraniti kot prednastavitev.
Izberite
Prebrskaj > Prednastavitve > Shrani trenutnega.
2
Odstranitev prednastavitev
Izbira prednastavitev DAB s seznama
1 Na ustreznem predstavnostnem zaslonu izberite
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
2 Na seznamu izberite prednastavitev.
3 Izberite Odstrani trenutni kanal.
2 Na seznamu izberite prednastavitev.
Prednastavitve.
Prednastavitve > Ogled prednastavitev.
Predvajanje DAB
Če z združljivim zvočnim sistemom povežete združljiv modul za
digitalno radijsko oddajanje (DAB) in anteno, npr. FUSION MSDAB100A, lahko nastavite in predvajate radijske postaje DAB.
Za uporabo vira DAB morate biti v regiji, kjer je DAB na voljo, in
izbrati regijo radijskega sprejemnika (Nastavitev regije
radijskega sprejemnika DAB, stran 48).
®
Nastavitev regije radijskega sprejemnika DAB
Za pravilen sprejem postaj DAB morate izbrati regijo, v kateri
ste.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Namestitev >
Regija sprejemnika.
2 Izberite regijo, v kateri se nahajate.
Iskanje postaj DAB
Preden lahko poiščete postaje DAB, morate zvočni sistem
povezati z združljivim modulom in anteno DAB (ni priloženo).
Ker se signali DAB oddajajo le v nekaterih državah, morate
48
Odstranitev prednastavitev DAB
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Prednastavitve.
2 Izberite možnost:
• Za odstranitev posamezne prednastavitve izberite
Odstrani prednastavitev in izberite želeno
prednastavitev.
• Za odstranitev vseh prednastavitev izberite Odstrani vse
prednastavitve.
Satelitski radio SiriusXM
Ko imate nameščen in z navtičnim ploterjem povezan zvočni
sistem, ki podpira FUSION-Link™, ter radijski sprejemnik, ki se
lahko poveže s SiriusXM, je ob naročnini omogočen dostop do
satelitskega radia SiriusXM.
Iskanje ID radia SiriusXM
Pred aktivacijo naročnine za SiriusXM potrebujete ID radia
svojega povezanega sprejemnika SiriusXM.
Predvajalnik
ID radia SiriusXM je naveden na hrbtni strani povezanega
sprejemnika SiriusXM ali na hrbtni strani embalaže oziroma je
prikazan pri nastavitvi navtičnega ploterja na kanal 0.
1 Izberite Predstavnost > Vir > SiriusXM.
2 Nastavite kanal 0.
ID radia SiriusXM ne vsebuje črk I, O, S in F.
Aktiviranje naročnine za SiriusXM
1 Ko izberete vir SiriusXM, nastavitev kanal 1.
2
3
4
5
Zaslišati se mora kanal za predogled. V nasprotnem primeru
preverite namestitev in povezave povezanega sprejemnika
SiriusXM in antene ter poskusite znova.
Za ugotovitev ID radia nastavite na kanal 0.
Za naročnino v Združenih državah se obrnite na podporo
poslušalcem SiriusXM po telefonu (866) 635-2349 ali obiščite
spletno mesto www.siriusxm.com/activatenow. Za naročnino
v Kanadi se obrnite na SiriusXM po telefonu (877) 438-9677
ali obiščite spletno mesto www.siriusxm.ca/activatexm.
Posredujte ID radia.
Postopek aktivacije običajno traja 10 do 15 minut, vendar
lahko traja tudi do eno uro. Za sprejem aktivacijskega
sporočila mora biti povezani sprejemnik SiriusXM vključen in
sprejemati signal SiriusXM.
Če se storitev ne aktivira v eni uri, obiščite
http://care.siriusxm.com/refresh ali pokličite podporo
poslušalcem SiriusXM na telefonsko številko
1-866-635-2349.
Prilagajanje vodiča po kanalih
Radijski kanali SiriusXM so združeni v skupine. Kategorije,
prikazane v vodiču po kanalih, je mogoče izbrati.
Izberite možnost:
• Če je predstavnostna naprava zvočni sistem, ki podpira
FUSION-Link, izberite Predstavnost > Prebrskaj >
Kanal.
• Če je predstavnostna naprava antena GXM™, izberite
Predstavnost > Kategorija.
Shranjevanje kanala SiriusXM na seznam
prednastavitev
Svoje priljubljene kanale si lahko shranite na seznam
prednastavitev.
1 Izberite Predstavnost.
2 Izberite kanal, ki ga želite shraniti kot prednastavitev.
3 Izberite možnost:
• Če je predstavnostna naprava zvočni sistem, ki podpira
FUSION-Link, izberite Prebrskaj > Prednastavitve.
• Če je predstavnostna naprava antena GXM, izberite
MENU > Prednastavitve > Dodaj trenutni kanal.
Odklepanje starševskega nadzora SiriusXM
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Odkleni.
Vnesite
šifro.
2
Privzeta šifra je 0000.
Nastavitev starševskega nadzora na radijskih kanalih
SiriusXM
Starševski nadzor je treba pred nastavitvijo odkleniti.
S starševskim nadzorom je mogoče omejiti dostop do
kateregakoli kanala SiriusXM, vključno s kanali, ki nudijo
vsebino za odrasle. Ko je starševski nadzor vključen, morate za
dostop do zaklenjenih kanalov vnesti šifro.
Izberite Prebrskaj > Starševski > Zakleni/odkleni.
Prikaže se seznam kanalov. Kljukica označuje zaklenjene
kanale.
Vreme SiriusXM
OPOMBA: ob ogledu kanalov pri vključenem starševskem
nadzoru se njihov prikaz spremeni:
•
označuje zaklenjene kanale.
•
označuje odklenjene kanale.
Spreminjanje starševske šifre na radiu SiriusXM
Starševski nadzor je treba pred spremembo šifre odkleniti.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Spremeni PIN.
2 Vnesite šifro in izberite Končano.
3 Vnesite novo šifro.
4 Potrdite novo šifro.
Obnovitev privzetih vrednosti nastavitev starševskega
nadzora
S tem postopkom izbrišete vse informacije o nastavitvah, ki ste
jih vnesli. Po obnovitvi privzetih vrednosti nastavitev
starševskega varstva se šifra ponastavi na vrednost 0000.
1 Na predstavnostnem meniju izberite Namestitev >
Tovarniško privzete nastavitve.
2 Izberite Da.
Odklepanje vseh zaklenjenih kanalov na radiu SiriusXM
Preden lahko odklenete vse zaklenjene kanale, morate odkleniti
starševski nadzor.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Odkleni vse zaklenjene.
2 Vnesite šifro.
Nastavitev imena naprave
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Namestitev >
Nastavite ime naprave.
2 Vnesite ime naprave.
3 Izberite SELECT ali Končano.
Posodobitev programske opreme
predvajalnika
Programsko opremo v združljivih povezanih glasbenih sistemih
in dodatni opremi lahko posodobite.
1 Obiščite naslov www.fusionentertainment.com/marine in
prenesite posodobitev programske opreme v pogon USB.
Posodobitve programske opreme in navodila so na voljo na
strani naprave.
2 Pogon USB vstavite v vrata USB na glasbenem sistemu.
3 V navtičnem ploterju na zaslonu za predstavnost izberite
MENU > Namestitev > Posodobi prog. opremo.
4 Izberite element, ki ga želite posodobiti.
Vreme SiriusXM
OPOZORILO
Vremenske informacije, zagotovljene prek tega proizvoda, niso
vedno na voljo in lahko vsebujejo napake, netočnosti ali
zastarele informacije, zato se ne zanašajte samo nanje. Pri
navigaciji vedno ravnajte zdravorazumsko in preverite druge vire
vremenskih informacij, preden sprejmete z varnostjo povezane
odločitve. Potrjujete in se strinjate, da ste za uporabo
vremenskih informacij in vse odločitve v zvezi z navigacijo v
vremenu odgovorni samo vi. Garmin ni odgovoren za posledice
uporabe vremenskih informacij SiriusXM.
OPOMBA: podatki SiriusXM niso na voljo v vseh regijah.
Satelitski vremenski sprejemnik in antena Garmin SiriusXM
sprejema satelitske vremenske podatke in jih prikazuje na
različnih napravah Garmin, med drugim tudi na navigacijski karti
v združljivem navtičnem ploterju. Vremenske podatke za
49
posamezen pojav izdajajo ugledne agencije za vremenske
podatke, kot sta ameriški agenciji National Weather Service in
Hydrometeorological Prediction Center. Za več informacij
obiščite www.siriusxm.com/sxmmarine.
Oprema SiriusXM in zahteve glede naročnine
Udari strele so prikazane z ikono . Strele so prikazane na
vremenski karti padavin, če je bil zadnji udar strele zaznan v
zadnjih sedmih minutah. Omrežje za zaznavo strel pri tleh
zaznava samo strele od oblakov do tal.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo v vseh napravah in za vse
vrste naročnin.
Če želite uporabljati satelitske vremenske podatke, potrebujete
združljiv satelitski vremenski sprejemnik. Če želite uporabljati
satelitski radio SiriusXM, potrebujete združljiv satelitski radijski
sprejemnik. Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com.
Poleg tega morate imeti veljavno naročnino za sprejemanje
satelitskih vremenskih podatkov in satelitskega radia. Za več
informacij glejte navodila opreme za satelitske vremenske
podatke in satelitski radio.
Na vremenski sliki padavin so lahko prikazani trenutni položaji
orkanov ( ), tropskih neviht ali tropskih depresij. Rdeča črta, ki
izhaja iz ikone orkana, ponazarja njegovo projicirano pot. Temne
točke na rdeči črti ponazarjajo projicirana mesta, skozi katera bo
potoval orkan, glede na informacije ponudnika vremenskih
podatkov.
Oddajanje vremenskih podatkov
Informacije napovedi
Vremenski podatki se oddajajo v različnih intervalih za
posamezen vremenski pojav. Radarska slika se na primer
oddaja v petminutnih intervalih. Ko je sprejemnik Garmin
vklopljen ali ko je izbran drug vremenski pojav, mora sprejemnik
najprej sprejeti nove podatke, šele nato jih lahko prikaže.
Preden se vremenski podatki ali drug vremenski pojav prikaže
na karti, lahko preteče nekaj časa.
OPOMBA: prikaz vremenskega pojava se lahko spremeni, če
se spremeni vir informacij.
Vremenska opozorila in vremenska poročila
Ko je izdano navtično vremensko opozorilo, vremenske
razmere, nasvet glede vremena, vremensko poročilo ali kakšna
druga izjava o vremenu, je območje, na katerega se nanašajo
informacije, osenčeno. Vodne črte na karti nakazujejo meje
navtičnih napovedi, obalnih napovedi in napovedi za morje. V
vremenskih poročilih so lahko navedene vremenske razmere ali
nasveti glede vremena.
Če si želite ogledati informacije o opozorilu ali poročilu, izberite
osenčeno območje.
Barva
Navtična vremenska skupina
Cian
Nenadna poplava
Modra
Poplava
Rdeča
Pomorsko
Rumena
Močna nevihta
Rdeča
Tornado
Podatki o orkanih
Na karti Napoved so prikazane napovedi za mesta, navtične
napovedi, opozorila, opozorila za orkane, sporočila METAR,
opozorila za okrožja, vremenske fronte, središča zračnega tlaka
in vremenske boje.
Ogled navtične napovedi ali napovedi za morje
1 Izberite Karte > Napoved.
2 Karto pomaknite na lokacijo na morju.
Ko so na voljo podatki napovedi, se prikažeta možnosti za
navtično napoved oz. napoved za morje.
3 Izberite Pomorska napoved ali Napoved na odprtem
morju.
Ogled podatkov napovedi za drugo časovno obdobje
1 Izberite Karte > Napoved.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vremensko napoved za naslednjih 48
ur v korakih po 12 ur, večkrat izberite možnost
.
• Če si želite ogledati vremensko napoved za zadnjih 48 ur
v korakih po 12 ur, večkrat izberite možnost
.
Vremenske fronte in središča zračnega tlaka
Vremenske fronte so prikazane v obliki črt, ki ponazarjajo vodilni
rob zračne mase.
Simbol fronte
Hladna fronta
Topla fronta
Stacionarna fronta
Spreminjanje vremenske karte
Okludirana fronta
1 Na zaslonu s kombinacijami ali na postavitvi SmartMode z
vremensko karto, izberite MENU > Meni za vreme > Spr. inf.
o vremenu.
2 Izberite vremensko karto.
Ogled informacij o padavinah
Razpon za padavine je od zelo rahlega dežja in sneženja do
močnih neviht ter je prikazan v različnih odtenkih in barvah.
Padavine so lahko prikazane ločeno ali skupaj z drugimi
vremenski podatki.
Izberite Karte > Padavine.
Časovni žig v zgornjem levem kotu zaslona prikazuje čas, ki
je pretekel, odkar je ponudnik vremenskih podatkov nazadnje
posodobil informacije.
Podatki o nevihtnih celicah in strelah
Nevihtne celice so na vremenski karti padavin prikazane z ikono
. Prikazujejo trenutni položaj nevihte in njeno projicirano pot v
bližnji prihodnosti.
Rdeči stožci so prikazani poleg ikone nevihtne celice; najširši del
stožca je usmerjen v smeri projicirane poti nevihtne celice.
Rdeče črte na stožcu ponazarjajo najverjetnejši položaj nevihte
v bližnji prihodnosti. Vsaka črta predstavlja 15 minut.
50
Opis
Fronta v odmiranju ali nastajanju
Simboli središč zračnega tlaka se pogosto pojavljajo v bližini
vremenskih front.
Simbol
središča
tlaka
Opis
Nakazuje središče nizkega zračnega tlaka, tj. območje
relativno nižjega tlaka. Če se pomaknete stran od središč
nizkega zračnega tlaka, se tlak zviša. Okrog središč
nizkega zračnega tlaka na severni polobli pihajo vetrovi v
nasprotni smeri urnega kazalca.
Nakazuje središče visokega zračnega tlaka, tj. območje
relativno višjega tlaka. Če se pomaknete stran od središč
visokega zračnega tlaka, tlak pade. Okrog središč
visokega zračnega tlaka na severni polobli pihajo vetrovi
v smeri urnega kazalca.
Napovedi za mesto
Napovedi za mesto so prikazane v obliki vremenskih simbolov.
Napoved si je mogoče ogledati v korakih po 12 ur.
Vreme SiriusXM
Simbol Vreme
Simbol Vreme
Delno oblačno
Lepo (sončno, vroče, jasno)
Oblačno
Dež (pršenje, sodra, plohe)
Vetrovno
Megleno
Nevihte
Sneg (snežne plohe, metež,
neurje, visoka vejavica, sodra,
ledeni dež, ledeno pršenje)
Dim (prašno,
pepelnato)
Ogled podatkov zemljevidov rib
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh izdelkih ali naročninah.
Vremenska karta Zemljevidi rib prikazuje informacije, ki so vam
lahko v pomoč pri iskanju določenih vrst rib.
1 Izberite Karte > Zemljevidi rib.
2 Po potrebi izberite MENU > Plasti in vklopite ter izklopite
informacije.
Ogled razmer na morju
Funkcija Razmere na morju prikazuje podatke o razmerah na
površini, vključno z vetrovi, višino valov, intervalom in smerjo
valovanja.
Izberite Karte > Razmere na morju.
Vetrovi na površini
Vektorji vetrov na površini so prikazani na karti razmer na morju
z znaki za veter, ki nakazujejo smer vetra. Znak za veter je krog
z repom. Črta oz. zastavica na koncu repa nakazuje hitrost
vetra. Kratka črta predstavlja 5 vozlov, dolga črta 10 vozlov,
trikotnik pa 50 vozlov.
Znak za veter
Hitrost vetra
Znak za veter
Hitrost vetra
Brezvetrje
20 vozlov
5 vozlov
50 vozlov
10 vozlov
65 vozlov
15 vozlov
Višina valov, interval valovanja in smer valovanja
Višine valov za določeno območje so prikazane v različnih
barvnih odtenkih. Različne barve predstavljajo različne višine
valov, kot je prikazano v legendi.
Interval valovanja predstavlja čas (v sekundah) med dvema
zaporednima valoma. Črte intervalov valovanja predstavljajo
območja z enakim intervalom valovanja.
Smeri valovanja so na karti prikazane z rdečimi puščicami. Smer
posamezne puščice predstavlja smer premikanja valov.
Ogled napovedi z razmerami na morju za drugo
časovno obdobje
1 Izberite Karte > Razmere na morju.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati napovedane razmere na morju za
naslednjih 36 ur v korakih po 12 ur, večkrat izberite
možnost
.
• Če si želite ogledati napovedane razmere na morju za
zadnjih 36 ur v korakih po 12 ur, večkrat izberite možnost
.
Ogled podatkov o temperaturi morja
Vremenska karta Temperatura morja prikazuje trenutno
temperaturo vode in trenutni zračni tlak na površini.
Izberite Karte > Temperatura morja.
Vreme SiriusXM
Podatki o zračnem tlaku in temperaturi vode na
površini
Podatki o zračnem tlaku na površini so prikazani v izobarah in v
obliki središč zračnega tlaka. Izobare povezujejo točke z enakim
tlakom. Z odčitki tlaka lažje določite vremenske in vetrne
razmere. Območja visokega tlaka so običajno povezana z lepim
vremenom. Območja nizkega tlaka so običajno povezana z
oblaki in možnostjo padavin. Tesno nanizane izobare
ponazarjajo močan gradient zračnega tlaka. Močni gradienti
zračnega tlaka so povezani z območji močnih vetrov.
Enote za tlak so prikazane v milibarih (mb), palcih živega srebra
(inHg) ali hektopascalih (hPa).
Barvno senčenje ponazarja površinsko temperaturo vode, kot je
prikazano v legendi v kotu zaslona.
Spreminjanje barvnega razpona za površinsko
temperaturo vode
Barvni razpon lahko dinamično spremenite, da si ogledate
odčitke površinske temperature morja višje ločljivosti.
1 Izberite Karte > Temperatura morja > MENU >
Temperatura morja.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da navtični ploter samodejno prilagodi
razpon temperature, izberite možnost Samodejna
konfiguracija.
Navtični ploter samodejno poišče spodnjo in zgornjo
mejno vrednost za trenutni zaslon in posodobi barvno
lestvico temperature.
• Če želite vnesti spodnjo in zgornjo mejno vrednost za
obseg temperature, izberite možnost Spod. omejitev ali
Zgor. omejitev ter vnesite spodnjo oz. zgornjo mejno
vrednost.
Podatki o vidljivosti
Vidljivost je napovedana najdaljša horizontalna razdalja, vidna
na površini, kot je prikazano v legendi na levi strani zaslona.
Razlike v osenčenosti vidljivosti prikazujejo spremembo
napovedi vidljivosti na površini.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo v vseh napravah in za vse
vrste naročnin.
Izberite Karte > Vidljivost.
Ogled podatkov napovedi vidljivosti za drugo
časovno obdobje
1 Izberite Karte > Vidljivost.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati napoved vidljivosti za naslednjih 36 ur
v korakih po 12 ur, večkrat izberite možnost
.
• Če si želite ogledati napoved vidljivosti za zadnjih 36 ur v
korakih po 12 ur, večkrat izberite možnost
.
Ogled poročil boj
Odčitki za poročila so pridobljeni z boj in obalnih opazovalnih
postaj. Uporabljajo se za določanje temperature zraka, točke
rosišča, temperature vode, plimovanja, višine valov in intervala
valovanja, smeri in hitrosti vetra, vidljivosti in barometričnega
tlaka.
1 Na vremenski karti izberite .
2 Izberite Boja.
Ogled lokalnih vremenskih podatkov v bližini boje
Izberete lahko območje v bližini boje za ogled podatkov
napovedi.
1 Na vremenski karti izberite lokacijo.
2 Izberite Lokal. vrem..
51
3 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati trenutne vremenske razmere iz
lokalne vremenske storitve, izberite Trenutne razmere.
• Če si želite ogledati lokalno vremensko napoved, izberite
Napoved.
• Če si želite ogledati podatke o vetru in barometričnem
tlaku na površini, izberite Površina morja.
• Če si želite ogledati podatke o vetru in valovih, izberite
Pomorsko obvestilo.
Vremenska prekrivna plast
Vremenska prekrivna plast prekrije vremenske in z vremenom
povezane podatke na navigacijski in ribolovni karti ter v pogledu
karte Perspective 3D. Na navigacijski in ribolovni karti so lahko
prikazani vremenski radar, višine vrhov oblakov, strele,
vremenske boje, opozorila okrožij in opozorila o orkanih. V
pogledu karte Perspective 3D je lahko prikazan vremenski
radar.
Nastavitve vremenskih prekrivnih plasti, ki so konfigurirane za
uporabo na eni karti, niso uporabljene za druge karte.
Nastavitve vremenskih prekrivnih plasti je treba ločeno
konfigurirati za vsako karto.
OPOMBA: ribolovna karta je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Ogled podatkov vremenskih storitev z
naročnino
Ogledate si lahko podatke vremenskih storitev, na katere ste
naročeni, in čas (v minutah) od zadnje posodobitve podatkov
posamezne storitve.
Na vremenski karti izberite MENU > Naročnina.
Ogled videa
OPOZORILO
Med upravljanjem plovila si ne ogledujte videoposnetkov ali
fotografij. Neupoštevanje razmer na vodi lahko privede do
poškodb plovila, telesnih poškodb ali smrti.
Preden si lahko ogledate video, se morate povezati z združljivim
virom.
Združljive naprave so videonaprave, priključene na vhode na
navtičnem ploterju ali povezane z omrežjem Garmin Marine
Network, podprte omrežne (IP) videokamere, kodirniki in
toplotne kamere.
Izberite A/V, meril., kontr. > Video.
Izbira vira videa
1 Na zaslonu videa izberite MENU > Vir.
2 Izberite vir videa.
Preklapljanje med različnimi viri videov
Če imate dva ali več virov videov, lahko preklapljate med njimi z
uporabo določenega časovnega intervala.
1 Na zaslonu videa izberite MENU > Vir > Alternativno.
2 Izberite Čas in nato izberite čas prikazovanja posameznega
videa.
3 Izberite Vir in nato izberite vire videov, ki jih želite dodati v niz
izmenjave.
Omrežne videonaprave
OBVESTILO
Za povezovanje naprave, ki se napaja prek etherneta (PoE), kot
je kamera FLIR , z omrežjem Garmin Marine Network, je
potreben izolacijski spojnik za PoE Garmin (P/N 010-10580-10).
®
52
Če priključite napravo PoE neposredno na navtični ploter v
omrežju Garmin Marine Network, lahko poškodujete navtični
ploter Garmin in napravo PoE.
Preden si lahko v navtičnem ploterju ogledate in upravljate
videonaprave, kot so IP-kamere, kodirniki in toplotne kamere,
morate na navtični ploter priključiti združljivo videonapravo in
imeti izolacijski spojnik kabla za Marine Network za napajanje
prek etherneta (PoE). Na naslovu garmin.com si lahko ogledate
seznam združljivih naprav ali kupite izolacijski spojnik PoE.
Z omrežjem Garmin Marine Network lahko povežete več
podprtih videokamer in največ dva videokodirnika. Naenkrat
lahko izberete in si ogledate največ štiri vire videov. V navtičnih
ploterjih, ki imajo več vgrajenih kompozitnih vhodov za video, je
mogoče prikazovati samo en vgrajen vhod za video. Ko so
kamere povezane, jih omrežje samodejno zazna in prikaže na
seznamu virov.
Uporaba prednastavitev za video v omrežnih
videokamerah
Prednastavitve za video lahko shranite, poimenujete in vklopite
za vsak omrežni vir videa.
Shranjevanje prednastavitev za video v omrežnih
videokamerah
1 Na zaslonu videa se dotaknite zaslona.
Na zaslonu se prikažejo upravljalni elementi za video.
2 Držite gumb prednastavitve za video.
Zelena lučka pomeni, da je nastavitev shranjena.
Poimenovanje prednastavitev za video v omrežni
videokameri
1 Na zaslonu videa izberite MENU > Nastavitev videa >
Prednastavitve.
2 Izberite prednastavitev.
3 Izberite Preimenuj.
4 Vnesite ime prednastavitve.
Vklop prednastavitev za video v omrežni videokameri
Omrežne kamere lahko hitro vrnete na prednastavljene
vrednosti.
1 Na zaslonu videa se dotaknite zaslona.
Na zaslonu se prikažejo upravljalni elementi za video.
2 Izberite prednastavitev za video.
Kamera obnovi nastavitve videa, ki so shranjene za zadevno
prednastavitev.
NAMIG: prednastavitve lahko shranite in aktivirate z uporabo
menija za video.
Nastavitve kamere
Nekatere kamere ponujajo dodatne možnosti za upravljanje
pogleda kamere.
OPOMBA: pri vseh modelih kamer in navtičnega ploterja niso
na voljo vse možnosti. Za seznam razpoložljivih funkcij glejte
priročnik kamere. Za uporabo te funkcije boste morda morali
posodobiti programsko opremo kamere.
Na zaslonu infrardečega videa izberite MENU.
IR/vidno: prikaže infrardečo ali vidno sliko kamere.
Iskanje: pregleda okolico.
Zmrzal: začasno ustavi sliko kamere.
Spremeni barve: izbere barvno shemo infrardeče slike.
Zamenjaj prizor: izbere način infrardeče slike, kot je dan, noč,
MOB ali pristajanje.
Nastavitev videa: odpre več možnosti videa.
Nastavitve videa
Nekatere kamere omogočajo dodatne možnosti nastavitev.
Ogled videa
OPOMBA: pri vseh modelih kamer in navtičnega ploterja niso
na voljo vse možnosti. Za uporabo te funkcije boste morda
morali posodobiti programsko opremo kamere.
Na zaslonu videa izberite MENU > Nastavitev videa.
Nastavite vnos: poveže kamero z virom videa.
Ogledalo: zrcalno obrne sliko kot vzvratno ogledalo.
Stanje pripravlj.: kamera preide v stanje pripravljenosti, da se
varčuje z energijo in zaščiti lečo, ko ni v uporabi.
Domači položaj: določi domači položaj kamere.
Hitrost iskanja: določi hitrost premikanja kamere pri iskanju.
Širina iskanja: določi širino slike, ki jo zajame kamera pri
iskanju.
Ime: omogoča vnos novega imena za zadevno kamero.
Meni FLIR™: omogoča dostop do nastavitev kamere.
Povezovanje kamere z virom videa
Kamero boste morda morali povezati z virom videa.
1 Na zaslonu videa izberite MENU > Vir.
2 Izberite kamero.
3 Izberite Nastavitev videa > Nastavite vnos.
4 Izberite vhod za video.
Upravljanje premikanja kamere
OBVESTILO
Kamere ne usmerite proti soncu ali izjemno svetlim predmetom.
Sicer se lahko leča poškoduje.
Za obračanje in nagibanje pogleda kamere vedno uporabljajte
upravljalne elemente ali gumbe na navtičnem ploterju. Kamere
ne premikajte ročno. V nasprotnem primeru jo lahko
poškodujete.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo le, če je priklopljena združljiva
kamera. Za uporabo te funkcije boste morda morali posodobiti
programsko opremo kamere.
Upravljate lahko premikanje priklopljenih videokamer, ki
podpirajo obračanje, nagibanje ter povečavo in pomanjšavo.
Upravljanje videokamer z upravljalni elementi na zaslonu
Upravljani elementi na zaslonu omogočajo upravljanje kamer, ki
podpirajo obračanje, nagibanje ter povečavo in pomanjšavo
(PTZ). Za seznam razpoložljivih funkcij glejte priročnik kamere.
Na zaslonu videa izberite možnost:
• Če želite povečati ali zmanjšati sliko, zavrtite gumb.
• Če želite obrniti ali nagniti kamero, uporabite puščične
tipke.
Konfiguracija prikaza videa
OPOMBA: pri vseh modelih kamer in navtičnega ploterja niso
na voljo vse možnosti.
1 Na zaslonu videa izberite MENU > Nastavitev videa.
2 Izberite možnost:
• Če želite prikazati video v raztegnjenem razmerju, izberite
Vidik > Pas. Videa ni mogoče raztegniti prek dimenzij, ki
jih določa priklopljena videonaprava, in ne sme zapolniti
celotnega zaslona.
• Če želite prikazati video v običajnem razmerju, izberite
Vidik > Standardno.
• Če želite prilagoditi svetlost, izberite Svetlost in nato
Navzgor, Navzdol ali Samodejno.
• Če želite prilagoditi nasičenost barv, izberite Nasičenost
in nato Navzgor, Navzdol ali Samodejno.
• Če želite prilagoditi kontrast, izberite Kontrast in nato
Navzgor, Navzdol ali Samodejno.
Ogled videa
• Če želite dovoliti navtičnemu ploterju, da samodejno
izbere obliko vira, izberite Standardno > Samodejno.
Športne kamere Garmin VIRB
®
OPOZORILO
Med upravljanjem plovila si ne ogledujte videoposnetkov ali
fotografij. Neupoštevanje razmer na vodi lahko privede do
poškodb plovila, telesnih poškodb ali smrti.
Večino športnih kamer VIRB povežete z navtičnim ploterjem v
meniju kamere (Vzpostavljanje povezave s športno kamero
VIRB, stran 53).
Povezavo s športno kamero VIRB 360 vzpostavite prek funkcije
WPS (Vzpostavljanje povezave s športno kamero VIRB 360,
stran 53).
V tem priročniku se izraz "športna kamera VIRB" uporablja za
vse modele povsod, razen v navodilih za vzpostavitev
povezave. V tem primeru, kot je navedeno zgoraj, se izraz
"kamera VIRB 360" uporablja samo za model 360.
Vzpostavljanje povezave s športno kamero VIRB 360
Športno kamero VIRB 360 lahko povežete z navtičnim ploterjem
prek funkcije WPS. Če želite vzpostaviti povezavo s kamero
VIRB, jo vzpostavite v nastavitvah kamere (Vzpostavljanje
povezave s športno kamero VIRB, stran 53).
1 Vzpostavite omrežje Wi‑Fi navtičnega ploterja (Nastavitev
brezžičnega omrežja Wi‑Fi, stran 6).
2 Kamero postavite v bližino navtičnega ploterja.
3 V glavnem meniju kamere VIRB 360 izberite Brezžično >
Wi-Fi.
4 Po potrebi preklopite stikalo Wi-Fi, da omogočite tehnologijo
Wi‑Fi.
5 Pritisnite , da izberete WPS, nato pa pritisnite OK.
6 V navtičnem ploterju izberite A/V, meril., kontr. > VIRB® >
.
Kamera poišče omrežje Wi‑Fi in vzpostavi povezavo.
Kamero lahko upravljate z navtičnim ploterjem.
Vzpostavljanje povezave s športno kamero VIRB
Športno kamero VIRB povežete z navtičnim ploterjem z
nastavitvami kamere. Povezavo s športno kamero VIRB 360
vzpostavite v programu VIRB (Vzpostavljanje povezave s
športno kamero VIRB 360, stran 53).
1 Vzpostavite omrežje Wi‑Fi navtičnega ploterja (Nastavitev
brezžičnega omrežja Wi‑Fi, stran 6).
2 V glavnem meniju kamere VIRB izberite Brezžično > Wi-Fi >
Stanje za vklop brezžične tehnologije Wi‑Fi.
3 Izberite Nacin > Poveži.
4 Izberite Dodaj novo.
Kamera išče omrežja Wi‑Fi v bližini.
5 Izberite omrežje Wi‑Fi navtičnega ploterja in vnesite geslo
omrežja.
Program in kamera vzpostavita povezavo z omrežjem Wi‑Fi
navtičnega ploterja.
Kamero lahko upravljate z navtičnim ploterjem.
Upravljanje športne kamere VIRB z navtičnim
ploterjem
Preden lahko z navtičnim ploterjem upravljate športno kamero
VIRB, morate povezati naprave z brezžično povezavo.
Z navtičnim ploterjem lahko povežete največ pet športnih kamer
VIRB.
Ko povežete športno kamero VIRB z navtičnim ploterjem, je za
A/V, meril., kontr. dodana nova možnost. Snemanje s športno
kamero VIRB lahko zaženete in prekinete z navtičnim ploterjem.
53
OPOMBA: slika kamere VIRB, ki je prikazana v navtičnem
ploterju, ima slabšo ločljivost kot posnetki športne kamere VIRB.
Če si želite ogledati video v visoki ločljivosti, si ga oglejte v
računalniku ali na televiziji.
1 Izberite A/V, meril., kontr. > VIRB®.
2 Izberite možnost:
• Če želite zajeti fotografijo, izberite .
• Če želite začeti snemanje, izberite .
Pri snemanju je prikazan preostali prostor pomnilnika.
• Če želite ustaviti snemanje, znova izberite .
• Če imate povezano več kot eno športno kamero VIRB,
lahko s puščicami izberete, katero športno kamero želite
upravljati.
• Če si želite ogledati shranjene videe ali slike, izberite
.
• Če želite obrniti ali nagniti pogled kamere VIRB 360,
uporabite puščične tipke.
• Če želite pogled kamere VIRB 360 vrniti v začetni položaj,
izberite .
Upravljanje predvajanja videa iz športne kamere VIRB
Z uporabo navtičnega ploterja si lahko ogledate video in slike iz
športne kamere VIRB.
OPOMBA: predvajanje kamere VIRB v navtičnem ploterju je
prikazano v enaki kakovosti kot ogled v živo v navtičnem
ploterju. Če si želite ogledati video v visoki ločljivosti, si ga
oglejte v računalniku ali na televiziji.
1 Na zaslonu kamere VIRB® izberite .
2 Počakajte nekaj trenutkov, da se naložijo sličice.
3 Izberite videoposnetek ali sliko.
4 Predvajanje lahko upravljate z gumbi na zaslonu ali
možnostmi menija:
• Za prekinitev predvajanja videa izberite .
• Za začasno ustavitev predvajanja videa izberite .
• Za ponovno predvajanje videa izberite .
• Za predvajanje videa izberite .
Brisanje videa kamere VIRB
Iz športne kamere VIRB lahko izbrišete video ali sliko.
1 Odprite video ali sliko kamere VIRB, ki jo želite izbrisati.
2 Izberite MENU > Izbriši datoteko.
Zagon videoprojekcije VIRB
Ogledate si lahko diaprojekcijo videov in slik v športni kameri
VIRB.
1 Na zaslonu kamere VIRB® izberite .
2 Počakajte nekaj trenutkov, da se naložijo sličice.
3 Izberite videoposnetek ali sliko.
4 Izberite MENU > Začni diaprojekcijo.
Če želite prekiniti diaprojekcijo, izberite MENU > Ustavi
diaprojekcijo.
Nastavitve športne kamere VIRB
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele kamer.
Izberite A/V, meril., kontr. > VIRB® > MENU.
Ime: omogoča vnos novega imena za športno kamero VIRB.
Snemanje: zažene oz. zaustavi snemanje.
Zajemite fotografijo: zajame fotografijo.
Predvajanje: omogoča ogled videoposnetkov in fotografij.
Zmrzal: začasno ustavi sliko kamere.
Spanje: prestavi športno kamero VIRB v način nizke porabe
energije za varčevanje z baterijo. Ni na voljo v kameri VIRB
360.
54
Nastavitev videa: nastavi video (Nastavitve videa športne
kamere VIRB, stran 54).
Urejanje prekrivnih plasti: prilagoditev podatkov, prikazanih na
zaslonu (Prilagajanje prekrivnih plasti podatkov, stran 3).
Nastavitve videa športne kamere VIRB
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele kamer.
Izberite A/V, meril., kontr. > VIRB® > MENU > Nastavitev
videa.
Vidik: nastavi razmerje med širino in višino videa.
Način videa: nastavi način videa. Izberete lahko na primer
možnost Visoka ločljivost v počasnem posnetku za snemanje
počasnih videov.
Velikost videa: nastavi velikost videa v slikovnih pikah.
Sl./s pri videu: nastavi število sličic na sekundo.
Čas. žig videop.: doda datum in čas, ko je bil videoposnetek
zajet.
Čas. žig fotograf.: doda datum in čas, ko je bila fotografija
zajeta.
Vel. fotografije: nastavi velikost fotografij v slikovnih pikah.
Vidno polje: nastavi raven povečave.
Način objektiva: nastavi objektiv, s katerim kamera snema
video.
Ogledalo: omogoča obračanje ali zrcaljenje videa.
Vrtenje: omogoča vrtenje kota kamere.
Dodajanje upravljalnih elementov za športno kamero
VIRB na druge zaslone
Preden lahko z navtičnim ploterjem upravljate športno kamero
VIRB, morate povezati naprave z brezžično povezavo
(Povezovanje brezžične naprave z navtičnim ploterjem, stran 6).
Vrstico z upravljalnimi elementi za športno kamero VIRB lahko
dodate na druge zaslone. Tako lahko zaženete in prekinete
snemanje tudi iz drugih funkcij navtičnega ploterja.
1 Odprite zaslon, na katerega želite dodati vrstico z
upravljalnimi elementi za športno kamero VIRB.
2 Izberite MENU > Urejanje prekrivnih plasti > Spodnja
vrstica > Vrstica VIRB.
Ko imate odprt zaslon z upravljalnimi elementi za športno
kamero VIRB, lahko z izbiro ikone
odprete celozaslonski
pogled športne kamere VIRB.
Združevanje kamere GC™ 100 z navtičnim
ploterjem Garmin
Preden lahko povežete brezžično napravo z brezžičnim
omrežjem navtičnega ploterja, morate konfigurirati brezžično
omrežje navtičnega ploterja.
1 Ko je kamera oddaljena največ 76 m (250 ft) od navtičnega
ploterja in med njima ni ovir, na kratko trikrat pritisnite .
2 V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Komunikacije >
Brezžične naprave > Kamera Garmin > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Konfiguracije naprave
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitve > Sistem.
Zvoki in zaslon: prilagodi nastavitve zaslona in zvoka.
GPS: prikaže informacije o nastavitvah in satelitih GPS.
Informacije o sistemu: prikaže informacije o napravah v
omrežju in različici programske opreme.
Informacije o postaji: prilagodi nastavitev postaje.
Konfiguracije naprave
Samodejni zagon: določa, katere naprave se samodejno
vklopijo ob začetku napajanja.
Samodejni izklop: samodejno izklopi sistem, ko je ta določen
čas v stanju mirovanja.
Simulator: vklopi oz. izklopi simulator in omogoča, da nastavite
čas, datum, hitrost in simulirani položaj.
Nastavitve zvoka in zaslona
Izberite Nastavitve > Sistem > Zvoki in zaslon.
Zvočni opozorilnik: vklop in izklop zvoka, ki se oglasi pri
alarmih in izbiranju.
Osvetlitev: nastavi svetlost osvetlitve zaslona. Izberete lahko
možnost Samodejno za samodejno prilagoditev osvetlitve
zaslona glede na svetlost okolice.
Sinhronizacija osvetlitve: sinhronizira osvetlitev zaslona drugih
navtičnih ploterjev v postaji.
Barvni način: nastavi napravo tako, da prikazuje dnevne ali
nočne barve. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi dnevne ali nočne
barve glede na čas dneva.
Ozadje: nastavi sliko ozadja.
Začetna slika: nastavi sliko, ki se prikaže pri vklopu naprave.
Nastavitve GPS-a
Izberite Nastavitve > Sistem > GPS.
Prikaz neba: prikaz relativnega položaja satelitov GPS na nebu.
GLONASS: vklop ali izklop podatkov sistema GLONASS
(ruskega satelitskega sistema). Če sistem uporabljate pri
slabi vidljivosti neba, lahko podatke sistema GLONASS
uporabite skupaj s sistemom GPS za natančnejše podatke o
položaju.
WAAS/EGNOS: vklop ali izklop podatkov WAAS (v Severni
Ameriki) ali podatkov EGNOS (v Evropi), ki lahko omogočijo
natančnejše informacije o položaju GPS. Med uporabo
podatkov WAAS ali EGNOS lahko naprava dlje časa
pridobiva satelitske signale.
Galileo: vklop ali izklop podatkov sistema Galileo (satelitski
sistem Evropske unije). Če sistem uporabljate pri slabi
vidljivosti neba, lahko podatke sistema Galileo uporabite
skupaj s sistemom GPS za natančnejše podatke o položaju.
Filter za hitrost: izračun povprečne hitrosti plovila v krajšem
časovnem obdobju, kar prinese enakomernejše vrednosti
hitrosti.
Vir: omogočanje izbire želenega vira za podatke GPS.
Nastavitve postaje
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o postaji.
Zamenjaj postajo: vzpostavitev novega nabora privzetih
nastavitev za celotno postajo glede na njeno lokacijo. Ta
zaslon je mogoče uporabljati tudi kot samostojen zaslon,
namesto združevanja z drugimi zasloni in vzpostavljanja
postaje.
Povezava z GRID™: omogoča združitev te postaje z napravo
za daljinsko upravljanje GRID.
Zaporedje prikaza: nastavitev vrstnega reda prikazanih
zaslonov, kar je pomembno ob uporabi naprave za daljinsko
upravljanje GRID.
Avtopilot je omogočen: omogoča upravljanje z avtopilotom
prek te naprave.
Ponastavi postavitve: ponastavi postavitve v tej postaji na
privzete tovarniške nastavitve.
Ponastavi nastavitve postaje: ponastavi vse nastavitve
postaje v vseh povezanih napravah v postaji na privzete
tovarniške nastavitve, potrebna pa je začetna nastavitev
postaje.
Konfiguracije naprave
Ogled informacij o programski opremi sistema
Ogledate si lahko različico programske opreme, različico
osnovnega zemljevida, vse dodatne informacije o zemljevidu (če
so na voljo), različico programske opreme za izbirni radar
Garmin (če je na voljo) in številko ID enote. Te informacije boste
morda potrebovali pri posodabljanju programske opreme
sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Informacije o programski opremi.
Ogled dnevnika dogodkov
Dnevnik dogodkov prikazuje seznam dogodkov v sistemu.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Dnevnik dogodkov.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij
o skladnosti na elektronski nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc. Ni
na voljo pri vseh modelih.
1 Izberite Nastavitve.
2 Izberite Sistem.
3 Izberite Zakonsko predpisane informacije.
Prednostne nastavitve
Izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve.
Enote: nastavi merske enote.
Jezik: nastavi jezik besedila na zaslonu.
Navigacija: določa nastavitve načrtovane poti.
Postavitev tipkovnice: razvrstitev tipk tipkovnice na zaslonu.
Zajem. posn. zaslona: omogočanje napravi, da shrani slike
zaslona.
Prikaz menijske vrstice: prikaz ali samodejno skrivanje
menijske vrstice, ko je ne potrebujete.
Nastavitve enot
Izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve > Enote.
Enote sistema: nastavitev zapisa enote za napravo.
Varianca: nastavitev magnetnega odklona, kota med
magnetnim severom in pravim severom, za vaš trenutni
položaj.
Referenčni sever: nastavitev referenčne smeri, ki se uporablja
za izračun informacij o smeri. Dejan. nastavi geografski sever
za referenčni sever. Mreža nastavi koordinatni sever za
referenčni sever (000º). Magnetno nastavi magnetni sever za
referenčni sever.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije. Ne spreminjajte te nastavitve, če
ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa drug zapis
položaja.
Geodetski ref. sistem: nastavitev koordinatnega sistema, na
katerem temelji zemljevid. Ne spreminjajte te nastavitve, če
ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa drug geodetski
referenčni sistem.
Čas: nastavi obliko zapisa časa, časovni pas in poletni čas.
Nastavitve navigacije
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve > Navigacija.
Oznake načrtovane poti: nastavitev vrste oznak, ki so na
zemljevidu prikazane z obrati na načrtovani poti.
Prehod zavoja: prilagodi način prehajanja navtičnega ploterja v
naslednji zavoj, etapo ali pot. Določiti je mogoče, ali naj
55
prehod temelji na času ali razdalji do naslednjega zavoja.
Med navigacijo po načrtovani poti ali črti za samodejno
usmerjanje s pogostimi obrati ali pri višjih hitrostih lahko čas
ali razdaljo do zavoja zvišate in s tem pripomorete k boljši
natančnosti avtopilota. Pri neposrednejših poteh ali nižjih
hitrostih lahko natančnost avtopilota izboljšate z znižanjem te
vrednosti.
Viri hitrosti: nastavitev vira za merjenje hitrosti.
Samodejno usmerjanje: pri uporabi nekaterih prvovrstnih
zemljevidov nastavi meritve za Želena globina, Varna višina
in Razdalja do obale.
Začetek načrtovane poti: izbere začetno točko navigacije po
načrtovani poti.
Konfiguracije poti za samodejno vodenje
POZOR
Nastavitvi Želena globina in Varna višina vplivata na to, kako
navtični ploter izračuna pot za Samodejno usmerjanje. Če je na
območju neznana globina vode ali neznana višina ovire, se pot
za Samodejno usmerjanje na tem območju ne izračuna. Če je
območje na začetku ali na koncu poti Samodejno usmerjanje
plitvejše od Želena globina ali nižje od Varna višina se lahko pot
Samodejno usmerjanje na tem območju ne izračuna, odvisno od
podatkov na zemljevidu. Na karti je pot čez ta območja
prikazana kot siva črta ali vijolično-siva progasta črta. Ko vaše
plovilo vstopi na eno izmed teh območij, se prikaže opozorilno
sporočilo.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
OPOMBA: nekaterih nastavitev ni mogoče uporabiti pri vseh
zemljevidih.
Nastavite lahko parametre, ki jih navtični ploter uporablja pri
izračunu poti za Samodejno usmerjanje.
Želena globina: nastavitev najmanjše globine na osnovi
podatkov o globini s karte, pri kateri plovilo še lahko varno
pluje.
OPOMBA: najmanjša globina za prvovrstne karte (izdelane
pred 2016) znaša 3 čevlje. Če vnesete vrednost, manjšo od 3
čevljev, karte za izračunavanje poti s Samodejno usmerjanje
uporabljajo samo globine 3 čevljev.
Varna višina: nastavitev najmanjše višine mostu ali ovire na
osnovi podatkov s karte, pod katero plovilo še lahko varno
pluje.
Razdalja do obale: določa, kako blizu obali želite, da je
postavljena pot za Samodejno usmerjanje. Če to nastavitev
spremenite med navigacijo, se lahko pot za Samodejno
usmerjanje premakne. Razpoložljive vrednosti te nastavitve
so relativne in ne absolutne. Za zagotovitev, da je črta za
samodejno vodenje postavljena na primerni razdalji od obale,
lahko postavitev poti Samodejno usmerjanje ocenite s
pomočjo enega ali več znanih ciljev, ki zahtevajo navigacijo
po ozki vodni poti (Prilagajanje razdalje od obale, stran 20).
Prilagajanje razdalje od obale
Nastavitev Razdalja do obale določa, kako blizu obali želite, da
je postavljena črta za Samodejno usmerjanje. Če to nastavitev
spremenite med navigacijo, se lahko črta za Samodejno
usmerjanje premakne. Razpoložljive vrednosti nastavitve
Razdalja do obale so relativne in ne absolutne. Za zagotovitev,
da je črta za Samodejno usmerjanje postavljena na primerni
razdalji od obale, lahko postavitev črte za Samodejno
usmerjanje ocenite s pomočjo enega ali več znanih ciljev, ki
zahtevajo navigacijo po ozki vodni poti.
1 Plovilo namestite v dok ali ga zasidrajte.
2 Izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve > Navigacija >
Samodejno usmerjanje > Razdalja do obale > Običajno.
3 Izberite cilj, do katerega ste že izvajali navigacijo.
56
4 Izberite Navigacija do > Samodejno usmerjanje.
5 Preglejte postavitev črte za samodejno vodenje in se
prepričajte, da črta varno obide vse znane ovire in da zavoji
omogočajo učinkovito potovanje.
Izberite
možnost:
6
• Če ugotovite, da je postavitev črte za samodejno vodenje
ustrezna, izberite MENU > Možnosti navigacije > Ustavi
navigacijo in nadaljujte z 10. korakom.
• Če se črta za samodejno vodenje nahaja preblizu znanim
oviram, izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve >
Navigacija > Samodejno usmerjanje > Razdalja do
obale > Daleč.
• Če so zavoji na črti za samodejno vodenje preširoki,
izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve >
Navigacija > Samodejno usmerjanje > Razdalja do
obale > Blizu.
Če
ste v 6. koraku izbrali možnost Blizu ali Daleč, preglejte
7
postavitev črte za samodejno vodenje in se prepričajte, da
črta varno obide vse znane ovire in da zavoji omogočajo
učinkovito potovanje.
Samodejno usmerjanje ohranja širok odmik od ovir v odprtih
vodah, tudi če razdaljo do obale nastavite na Blizu ali
Najbližje. Zato navtični ploter črte za Samodejno usmerjanje
morda ne bo premaknil, razen če izbrani cilj zahteva
navigacijo po ozki vodni poti.
Izberite
možnost:
8
• Če ugotovite, da je postavitev črte za samodejno vodenje
ustrezna, izberite MENU > Možnosti navigacije > Ustavi
navigacijo in nadaljujte z 10. korakom.
• Če se črta za samodejno vodenje nahaja preblizu znanim
oviram, izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve >
Navigacija > Samodejno usmerjanje > Razdalja do
obale > Najdlje.
• Če so zavoji na črti za samodejno vodenje preširoki,
izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve >
Navigacija > Samodejno usmerjanje > Razdalja do
obale > Najbližje.
9 Če ste v 8. koraku izbrali možnost Najbližje ali Najdlje,
preglejte postavitev črte za Samodejno usmerjanje in se
prepričajte, da črta varno obide vse znane ovire in da zavoji
omogočajo učinkovito potovanje.
Samodejno usmerjanje ohranja širok odmik od ovir v odprtih
vodah, tudi če razdaljo do obale nastavite na Blizu ali
Najbližje. Zato navtični ploter črte za Samodejno usmerjanje
morda ne bo premaknil, razen če izbrani cilj zahteva
navigacijo po ozki vodni poti.
10 Korake od 3 do 9 ponovite vsaj še enkrat in pri tem uporabite
različne cilje, da se čimbolj seznanite z nastavitvijo razdalje
do obale.
Nastavitve komunikacije
NMEA Nastavitve NMEA 0183
Izberite Nastavitve > Komunikacije > Nastavitev NMEA 0183.
Vrste pristanišč: glejte razdelek Nastavitev komunikacijskega
formata za posamezna vrata NMEA 0183, stran 57.
Izhodni stavki: glejte razdelek Konfiguracija izhodnih stavkov
NMEA 0183, stran 57.
Natančen položaj: nastavi število decimalk na desni strani
decimalne vejice za prenos izhoda NMEA.
Natančnost XTE: nastavi število decimalk na desni strani
decimalne vejice pri napaki v izhodu zaradi nasprotne
komunikacije NMEA.
ID-ji točk poti: nastavi napravo za oddajanje imen ali številk
točk poti prek NMEA 0183 med navigacijo. Z uporabo številk
Konfiguracije naprave
lahko odpravite težave z združljivostjo s starejšimi avtopiloti
NMEA 0183.
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi nastavitve NMEA
0183 na izvirne tovarniško privzete nastavitve.
Diagnostika: prikaže diagnostične informacije za NMEA 0183.
Konfiguracija izhodnih stavkov NMEA 0183
Izhodne stavke NMEA 0183 lahko omogočite ali onemogočite.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Nastavitev NMEA
0183 > Izhodni stavki.
2 Izberite želeno možnost.
3 Izberite enega ali več izhodnih stavkov NMEA 0183 in nato
BACK.
4 Ponovite koraka 2 in 3 za vklop ali izklop dodatnih izhodnih
stavkov.
Nastavitev komunikacijskega formata za posamezna vrata
NMEA 0183
Za vsaka notranja vrata NMEA 0183 lahko ob povezavi
navtičnega ploterja z zunanjimi napravami NMEA 0183,
računalnikom in drugimi napravami Garminkonfigurirate
komunikacijski format.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Nastavitev NMEA
0183 > Vrste pristanišč.
2 Izberite vhodna ali izhodna vrata.
3 Izbira formata:
• Za podporo vhoda ali izhoda standardnih podatkov NMEA
0183, DSC in podporo vhoda sonarja NMEA za stavke
DPT, MTW in VHW, izberite Standard NMEA.
• Za podporo vhoda ali izhoda standardnih podatkov NMEA
0183 za večino sprejemnikov AIS, izberite Naprava
NMEA visoke hitrosti.
• Za podporo vhoda ali izhoda podatkov v lasti Garmin za
komuniciranje s programsko opremo Garmin, izberite
Garmin.
4 S ponavljanje korakov 2-3 konfigurirajte dodatna vhodna ali
izhodna vrata.
Nastavitve NMEA 2000
Izberite Nastavitve > Komunikacije > Nastavitev NMEA 2000.
Seznam naprav: prikazuje naprave, ki so povezane z
omrežjem.
Naprave z oznako: spremeni oznake za povezane naprave, ki
so na voljo.
Poimenovanje naprav in senzorjev v omrežju
Naprave in senzorje, ki so v omrežju Garmin Marine Network in
omrežju NMEA 2000, lahko poimenujete.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije.
2 Izberite Pomorsko omrežje ali Nastavitev NMEA 2000 >
Seznam naprav.
3 Na seznamu na levi strani izberite napravo.
4 Izberite Spremeni ime.
5 Vnesite ime in izberite Končano.
Marine Network
Omrežje Marine Network omogoča hitro in enostavno
souporabo podatkov z zunanjih naprav Garmin prek navtičnih
ploterjev. Če navtični ploter povežete z omrežjem Marine
Network, lahko prejemate in posredujete podatke z drugih
naprav in navtičnih ploterjev, ki so združljivi z omrežjem Marine
Network.
Izberite Nastavitve > Komunikacije > Pomorsko omrežje.
Konfiguracije naprave
Nastavljanje alarmov
Alarmi za navigacijo
Izberite Nastavitve > Alarmi > Navigacija.
Prihod: nastavitev oglašanja alarma, ko ste znotraj navedene
razdalje ali časa od obrata ali cilja.
Vlečenje sidra: nastavitev oglašanja alarma, ko presežete
navedeno razdaljo vlečenja, medtem ko ste zasidrani.
Iz smeri: nastavitev oglašanja alarma, ko krenete iz zastavljene
smeri za določeno razdaljo.
Nastavitev alarma za vlečenje sidra
Nastaviti je mogoče alarm, ki se sproži, če se plovilo premakne
za več od dopustne razdalje. To je zelo uporabno pri sidranju
čez noč.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Navigacija > Vlečenje sidra.
2 Za vklop alarma izberite Alarm.
3 Izberite Nastavi polmer in nato na karti še želeno razdaljo.
4 Izberite BACK.
Alarmi za sistem
Budilka: nastavitev budilke.
Napetost enote: nastavitev oglašanja alarma, ko baterija
doseže navedeno nizko napetost.
Natančnost GPS-a: nastavitev alarma, ko je natančnost
določanja položaja GPS-a zunaj uporabniško določene
vrednosti.
Alarmi sonarja
OPOMBA: na vseh pretvornikih niso na voljo vse možnosti.
V ustreznem pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Alarmi.
Alarme sonarja lahko odprete tudi tako, da izberete Nastavitve
> Alarmi > Sonar.
Plitva voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina manjša
od določene vrednosti.
Globoka voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina večja
od določene vrednosti.
Alarm FrontVü: nastavitev alarma, da se sproži zvok, ko je
globina pred plovilom manjša od določene vrednosti, s čimer
se lažje izognete temu, da bi nasedli (Nastavitev alarma za
globino sonarja FrontVü, stran 31). Ta alarm je na voljo samo
pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Temperatura vode: nastavitev oglašanja alarma, ko pretvornik
javi temperaturo, k je 2 °F (1,1 °C) nad ali pod določeno
temperaturo.
Obris: nastavitev oglašanja alarma, ko pretvornik zazna
plavajoči cilj znotraj določene globine od vodne gladine in
dna.
Ribolov
Ribolov: nastavitev oglašanja alarma, ko naprava zazna viseč
cilj.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži, ko naprava
zazna ribe vseh velikosti.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna srednje velike ali velike ribe.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna velike ribe.
Nastavitev vremenskih alarmov
Preden lahko nastavite vremenske alarme, potrebujete združljiv
navtični ploter, ki je povezan z napravo za vremenske podatke,
kot je na primer naprava GXM, in veljavno naročnino na
vremenske podatke.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Vreme.
57
2 Vklopite alarme za posamezne vremenske dogodke.
Nastavitev alarma za gorivo
Preden lahko nastavite alarm za nivo goriva, je potrebno z
navigacijskim ploterjem povezati združljiv senzor za pretok
goriva.
Alarm je mogoče nastaviti, da se sproži, ko preostala količina
goriva doseže določen nivo.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Gorivo > Nastavi skupno
gorivo v pl. > Vklopljeno.
2 Vnesite preostalo količino goriva, ob kateri se alarm sproži in
izberite Končano.
od mesta pretvornika do kobilice plovila. To vrednost
vnesite kot pozitivno število.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice
in želite
vedeti, kakšna je dejanska globina vode, izmerite razdaljo
od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite kot
negativno število.
Nastavitve možnosti Moje plovilo
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Moje plovilo.
Globina in sidranje: omogoča, da vnesete informacije o kobilici
(Nastavitev odmika kobilice, stran 23) in sidru.
Vrednost možnosti Višina sidra je višina sidra nad gladino.
Vrednost možnosti Dolžina sidrne vrvi je razmerje med
dolžino uporabljene sidrne vrvi in navpično razdaljo od
premca plovila do dna vode. Te nastavitve sidra se uporabijo
za izračun podatkovnega polja Ciljna dolžina sidrne vrvi.
Temp. odklon: omogoča, da nastavite vrednost odklona, s
katero izravnate odčitek temperature vode v senzorju za
temperaturo vode NMEA 0183 ali pretvornika, ki lahko meri
temperaturo (Nastavitev temperaturnega odklona vode,
stran 58).
Umeri hitrost na vodi: umeri pretvornik ali senzor za
zaznavanje hitrosti (Umerjanje naprave za merjenje hitrosti
vode, stran 58).
Prostornina goriva: nastavi združeno količino goriva v vseh
rezervoarjih za gorivo na plovilu (Nastavitev prostornine
goriva plovila, stran 45).
Vrsta plovila: omogočanje nekaterih funkcij navtičnega ploterja
glede na vrsto plovila.
CZone™: nastavi krogotoke za digitalno preklapljanje.
Primerek SeaStar: nastavi krogotoke za digitalno preklapljanje.
Profili sistema: omogoča, da shranite profil sistema v
pomnilniško kartico in uvozite nastavitve profila sistema iz
pomnilniške kartice. To je lahko uporabno za čarterska
plovila ali plovila v voznem parku ter za deljenje informacij o
nastavitvi s prijateljem.
Ident. številka trupa: omogoča, da vnesete identifikacijsko
številko trupa (HIN). HIN je lahko trajno nameščen na zgornji
desni strani krme ali na strani izvenkrmnega motorja.
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate odčitek globine
vode za mesto namestitve pretvornika. Tako si lahko v skladu s
potrebami ogledate globino vode pod kobilico ali dejansko
globino vode.
Če želite vedeti, kakšna je globina vode pod kobilico ali kje je
najnižja točka plovila, pretvornik pa je nameščen v višini vodne
črte ali na katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila.
Če želite vedeti, kakšna je dejanska globina vode, pretvornik pa
je nameščen pod vodno črto, izmerite razdaljo od dna
pretvornika do vodne črte.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, če imate veljavne
podatke o globini.
1 Izmerite razdaljo:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte
ali na
katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite razdaljo
58
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Globina in sidranje >
Odmik kobilice.
3 Izberite , če je pretvornik nameščen v višini vodne črte, ali
izberite , če je pretvornik nameščen na dnu kobilice.
4 S puščičnimi tipkami vnesite odmik kobilice, ki ste ga izmerili
v koraku 1.
Nastavitev temperaturnega odklona vode
Preden lahko nastavite temperaturni odklon vode, morate imeti
senzor za zaznavanje temperature vode NMEA 0183 ali
temperaturni pretvornik za merjenje temperature vode.
Temperaturni odklon izravna odčitek temperature
temperaturnega senzorja.
1 Izmerite temperaturo vode s temperaturnim senzorjem ali
temperaturnim pretvornikom, ki je priključen na navtični
ploter.
2 Izmerite temperaturo vode z drugim temperaturnim
senzorjem ali termometrom, ki je preverjeno natančen.
3 Odštejte temperaturo vode, ki ste jo izmerili v koraku 1, od
temperature vode, ki ste jo izmerili v koraku 2.
To je temperaturni odklon. To vrednost vnesite kot pozitivno
število v koraku 5, če senzor, ki je priključen na navtični
ploter, izmeri nižjo temperaturo vode, kot je v resnici. To
vrednost vnesite kot negativno število v koraku 5, če senzor,
ki je priključen na navtični ploter, izmeri višjo temperaturo
vode, kot je v resnici.
4 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Temp. odklon.
5 Vnesite temperaturni odklon, ki ste ga izmerili v koraku 3.
Umerjanje naprave za merjenje hitrosti vode
Če imate na navtični ploter priključen pretvornik za zaznavanje
hitrosti, lahko umerite napravo za merjenje hitrosti in s tem
izboljšate natančnost podatkov o hitrosti vode, ki so prikazani v
navtičnem ploterju.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Umeri hitrost na vodi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Če se plovilo ne premika dovolj hitro ali če senzor hitrosti ne
zaznava hitrosti, se prikaže sporočilo.
3 Izberite V redu in varno povečajte hitrost plovila.
4 Če se sporočilo znova prikaže, ustavite plovilo in se
prepričajte, da se kolesce senzorja hitrosti ni zataknilo.
Konfiguracije naprave
5 Če se kolesce prosto vrti, preglejte kabelske povezave.
6 Če se sporočilo znova prikaže, se obrnite na podporo za
izdelke Garmin.
Druge nastavitve plovila
Kadar je združljiv navtični ploter povezan z napravo AIS ali
radiem VHF, lahko nastavite, kako bodo v navtičnem ploterju
prikazana druga plovila.
Izberite Nastavitve > Druga plovila.
AIS: omogoči in onemogoči sprejem signalov AIS.
DSC: omogoči in onemogoči digitalno selektivno klicanje (DSC).
Al. za nev. trka: nastavi alarm za trk (Nastavitev alarma za trk z
varnim območjem, stran 10).
Preizkus AIS-EPIRB: omogoči preskusne signale pomorskih
radijskih javljalnikov kraja nuje (EPRIB).
Preizkus AIS-MOB: omogoči preskusne signale naprav za
človeka v vodi (MOB).
Test AIS-SART: omogoči preskunsi prenos transponderjev za
iskanje in reševanje (SART).
Nastavitve, ki se sinhronizirajo v omrežju
Garmin Marine Network
Naslednje naprave sinhronizirajo določene nastavitve, če so
povezane z omrežjem Garmin Marine Network.
• ECHOMAP™ Družina ECHOMAP 70
• GPSMAP Družina GPSMAP 507 (različica programske
opreme 3.0 ali novejša)
• GPSMAP Družina GPSMAP 701 (različica programske
opreme 3.0 ali novejša)
• GPSMAP Družina 702
• GPSMAP Družina GPSMAP 800
• GPSMAP Družina GPSMAP 902
• GPSMAP Družina GPSMAP 1000
• GPSMAP Družina GPSMAP 1002
• GPSMAP Družina GPSMAP 1202
• GPSMAP Družina GPSMAP 7400/7600
• GPSMAP Družina GPSMAP 8400/8600/8700
Če je to ustrezno, se z napravo sinhronizirajo naslednje
nastavitve.
Nastavitve alarma (sinhronizira se tudi potrditev alarma):
• Prihod
• Vlečenje sidra
• Iz smeri
• Natančnost GPS-a
• Plitva voda
• Globoka voda (ni na voljo v napravah družine GPSMAP
8400/8600)
• Temperatura vode
• Obris (ni na voljo v napravah družine echoMAP 70s in
GPSMAP 507/701)
• Ribolov
• Al. za nev. trka
Splošne nastavitve:
• Samodejno usmerjanje – Želena globina
• Samodejno usmerjanje – Varna višina
• Zvočni opozorilnik
• Barvni način
• Postavitev tipkovnice
• Jezik
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov
• Geodetski ref. sistem
• Referenčni sever
• Zapis položaja
• Enote sistema
• Umeri hitrost na vodi
• Velikost radarske antene
Nastavitve karte:
• Meje karte
• Barve za nevarnost
• Naslov
• Destinacije na kopnem
• Sektorji svetlobe
• Velikost navigacijskega pripomočka
• Vrsta nav. prip.
• Mesta za fotografiranje
• Želena globina
• Senčenje plitvine
• Servisne točke
• Ikona plovila (ni je mogoče sinhronizirati med vsemi modeli)
Ponastavitev izvirnih tovarniških nastavitev
navtičnega ploterja
OPOMBA: to vpliva na vse naprave v omrežju.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Pon..
2 Izberite možnost:
• Če želite nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške
privzete vrednosti, izberite Ponastavi privzete
nastavitve. S tem obnovite privzete nastavitve
konfiguracije, vendar ne odstranite shranjenih
uporabniških podatkov, zemljevidov in posodobitev
programske opreme.
• Če želite ponastaviti vse nastavitve v vseh napravah v
postaji na tovarniške privzete vrednosti, izberite
Ponastavi nastavitve postaje. S tem obnovite privzete
nastavitve konfiguracije, vendar ne odstranite shranjenih
uporabniških podatkov, zemljevidov in posodobitev
programske opreme.
• Če želite počistiti shranjene podatke, kot so ustvarjene
točke poti in načrtovane poti, izberite Izbriši uporabniške
podatke. To ne vpliva na posodobitve zemljevidov in
programske opreme.
• Če želite počistiti shranjene podatke in nastavitve naprave
ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, prekinite
povezavo navtičnega ploterja z omrežjem Garmin Marine
Network in izberite Izbriši podatke in ponastavi
nastavitve. To ne vpliva na posodobitve zemljevidov in
programske opreme.
Deljenje in upravljanje uporabniških
podatkov
Med združljivimi napravami lahko izmenjujete podatke.
• Podatke lahko izmenjujete v omrežju Garmin.
• Uporabniške podatke lahko delite in upravljate s pomnilniško
kartico. Pomnilniška kartica mora biti nameščena v napravi.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
59
Kopiranje točk poti, načrtovanih poti in sledi
iz HomePort v navtični ploter
Kopiranje vgrajenih zemljevidov na
pomnilniško kartico
Preden lahko kopirate podatke v navtični ploter, morate imeti
najnovejšo različico programske opreme HomePort naloženo v
računalniku in pomnilniško kartico vstavljeno v navtičnem
ploterju.
Kopiranje podatkov iz HomePort v pripravljeno pomnilniško
kartico.
Za dodatne informacije si oglejte pomoč za HomePort.
Zemljevide iz navtičnega ploterja lahko kopirate na pomnilniško
kartico za uporabo s programom HomePort.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Kopiraj vgrajen zemljevid.
Izbiranje vrste datoteke za točke poti in
načrtovane poti tretjih oseb
Uvozite in izvozite lahko točke poti in načrtovane poti iz naprav
tretjih oseb.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Prenos
podatkov > Vrsta datoteke.
3 Izberite GPX.
Za ponovni prenos podatkov z napravami Garmin izberite vrsto
datoteke ADM.
Kopiranje uporabniških podatkov iz
pomnilniške kartice
Uporabniške podatke iz drugih naprav lahko prenesete s
pomnilniško kartico. Uporabniški podatki vključujejo točke poti,
načrtovane poti, poti s samodejnim usmerjanjem, sledi in
omejena območja.
OPOMBA: podprte so samo datoteke z omejenimi območji s
pripono .adm.
1 V režo za kartice vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Prenos
podatkov.
3 Po potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
kopirali podatke.
4 Izberite možnost:
• Če želite prenesti podatke s pomnilniške kartice v navtični
ploter in jih združiti z obstoječimi uporabniškimi podatki,
izberite Združi s podatki s kartice.
• Če želite prenesti podatke s pomnilniške kartice v navtični
ploter in prepisati obstoječe uporabniške podatke, izberite
Zamenjaj s kartice.
5 Izberite ime datoteke.
Kopiranje uporabniških podatkov na
pomnilniško kartico
Uporabniške podatke lahko shranite na pomnilniško kartico in jih
prenesete v druge naprave. Uporabniški podatki vključujejo
točke poti, načrtovane poti, poti s samodejnim usmerjanjem,
sledi in omejena območja.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Prenos
podatkov > Shrani na kartico.
3 Po potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
kopirali podatke.
4 Izberite možnost:
• Za ustvarjanje nove datoteke izberite Dodaj novo
datoteko in vnesite ime.
• Za dodajanje informacij v obstoječo datoteko izberite
datoteko s seznama in izberite možnost Shrani na
kartico.
60
Posodabljanje vdelanih zemljevidov s
pomnilniško kartico in gramom Garmin
Express
Vdelane zemljevide lahko posodabljate s programom Garmin
Express in pomnilniško kartico.
1 V režo za kartice v računalniku vstavite pomnilniško kartico.
2 Odprite program Garmin Express.
Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, ga
lahko prenesete s spletne strani garmin.com/express.
3 Po potrebi registrirajte napravo (Registracija naprave s
programom Garmin Express, stran 61).
4 Kliknite Plovilo > Ogled podrobnosti.
5 Kliknite Prenesi poleg zemljevida, ki ga želite posodobiti.
6 Za dokončanje prenosa sledite navodilom na zaslonu.
7 Počakajte, da se posodobitev prenese.
Posodabljanje lahko traja kar nekaj časa.
8 Po dokončanem prenosu izvrzite kartico iz računalnika.
9 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice (Vstavljanje
pomnilniških kartic, stran 2).
10 V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Sistem >
Informacije o sistemu > Posodobi vgrajeni zemljevid.
V ploterju se prikaže posodobljena karta.
Varnostno kopiranje podatkov v računalnik
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Prenos
podatkov > Shrani na kartico.
3 Izberite ime datoteke s seznama ali izberite Dodaj novo
4
5
6
7
datoteko.
Izberite Shrani na kartico.
Odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v bralnik kartic, ki
je priključen v računalnik.
Odprite mapo Garmin\UserData na pomnilniški kartici.
Kopirajte datoteko z varnostno kopijo na kartici in jo prilepite
na poljubno mesto v računalniku.
Obnavljanje podatkov iz varnostne kopije v
navtičnem ploterju
1 Vstavite pomnilniško kartico v bralnik kartic, ki je priključen v
računalnik.
2 Kopirajte datoteko z varnostno kopijo iz računalnika v mapo z
imenom Garmin\UserData na pomnilniški kartici.
3 V režo vstavite pomnilniško kartico.
4 Izberite NAV INFO > Uporabniški podatki > Prenos
podatkov > Zamenjaj s kartice.
Shranjevanje informacij o sistemu na
pomnilniško kartico
Informacije o sistemu lahko shranite na pomnilniško kartico kot
orodje za odpravljanje težav. Predstavnik podpore za izdelke
vas lahko povpraša po uporabi teh informacij za pridobivanje
podatkov o omrežju.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Naprave Garmin > Shrani na kartico.
3 Po potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
shranili informacije o sistemu.
4 Odstranite pomnilniško kartico.
Dodatek
Registracija naprave s programom Garmin
Express
OPOMBA: napravo registrirajte s programom ActiveCaptain
(Začetek uporabe programa ActiveCaptain, stran 5).
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
1 V režo za kartice vstavite pomnilniško kartico (Vstavljanje
pomnilniških kartic, stran 2).
2 Počakajte nekaj trenutkov.
Navtični ploter odpre stran za upravljanje kartice in ustvari
datoteko z imenom GarminDevice.xml v mapi Garmin na
pomnilniški kartici.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
4 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
5 V računalniku obiščite garmin.com/express.
6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos, namestitev in
odpiranje programa Garmin Express.
7 Izberite > Dodaj napravo.
8 Ko program išče, izberite Prijava poleg vprašanja Ali imate
pomorske karte ali naprave? na spodnjem delu zaslona.
9 Ustvarite račun Garmin ali se prijavite.
10 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev plovila.
11 Izberite > Dodaj.
Program Garmin Express na pomnilniški kartici poišče
informacije o napravi.
12 Za registracijo naprave izberite Dodaj napravo.
Ko je registracija končana, program Garmin Express poišče
dodatne karte in posodobitve kart za vašo napravo.
Ko v omrežje navtičnega ploterja dodate nove naprave, za
njihovo registracijo ponovite zgornje korake.
Posodobitev programske opreme
OPOMBA: s programom ActiveCaptain lahko posodobite
programsko opremo naprave (Posodabljanje programske
opreme s programom ActiveCaptain, stran 6).
Po namestitvi naprave ali dodajanju dodatne opreme boste
morda morali posodobiti programsko opremo naprave.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
Pred posodobitvijo programske opreme lahko preverite različico
programske opreme, ki je nameščena v napravi (Ogled
informacij o programski opremi sistema, stran 55). Potem lahko
odprete spletno stran garmin.com/support/software/marine.html,
izberete Ogled vseh naprav v tem paketu in primerjate
nameščeno različico programske opreme z različico programske
opreme, ki je navedena za vaš izdelek.
Če je programska oprema v napravi starejša od programske
opreme, ki je navedena na spletnem mestu, sledite korakom za
nalaganje programske opreme na pomnilniško kartico
(Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško kartico,
stran 61), nato pa posodobite programsko opremo naprave
(Posodabljanje programske opreme naprave, stran 61).
Dodatek
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico
Posodobitev programske opreme morate kopirati na pomnilniško
kartico z računalnikom, v katerem je nameščena programska
oprema Windows .
OPOMBA: če nimate računalnika s programsko opremo
Windows, lahko kartico s prednaloženo posodobitvijo
programske opreme naročite pri podpori za stranke Garmin.
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v računalniku.
2 Obiščite garmin.com/support/software/marine.html.
NAMIG: s te spletne strani lahko prenesete tudi
posodobljene priročnike za uporabo in jih naložite v navtični
ploter.
3 Izberite Družina naprav GPSMAP s kartico SD.
4 Izberite Prenesi poleg možnosti Družina naprav GPSMAP s
kartico SD.
5 Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.
6 Izberite Prenesi.
7 Izberite mesto in nato Shrani.
8 Dvokliknite preneseno datoteko.
Na izbranem mestu se ustvari datoteka Garmin s
posodobitvijo programske opreme. Odpre se pogovorno okno
s pomočjo za prenos posodobitve programske opreme na
pomnilniško kartico.
9 Izberite Naprej.
10 Izberite pogon, ki je povezan s pomnilniško kartico, in izberite
Naprej > Končni.
Na pomnilniški kartici se ustvari datoteka Garmin s posodobitvijo
programske opreme. Posodobitev programske opreme se lahko
nalaga na pomnilniško kartico nekaj minut.
®
Posodabljanje programske opreme naprave
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate pridobiti
pomnilniško kartico s posodobitvijo programske opreme ali na
pomnilniško kartico naložiti najnovejšo posodobitev programske
opreme (Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico, stran 61).
1 Vklopite navtični ploter.
2 Ko se prikaže domači zaslon, vstavite pomnilniško kartico v
režo za kartice.
OPOMBA: navodila za posodobitev programske opreme se
prikažejo le, če je naprava popolnoma zagnana, preden
vstavite kartico.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Počakajte nekaj minut, da se postopek posodobitve
programske opreme dokonča.
5 Ob pozivu pustite pomnilniško kartico v reži in ročno ponovno
zaženite navtični ploter.
Odstranite
pomnilniško kartico.
6
OPOMBA: če pomnilniško kartico odstranite, preden se
naprava popolnoma zažene, se posodobitev programske
opreme ne dokonča.
Združitev naprave GRID z navtičnim
ploterjem v navtičnem ploterju
OPOMBA: ti koraki veljajo tako za napravo GRID kot napravo
GRID 20.
Preden lahko napravo GRID 20 združite s ploterjem za
vzpostavitev podatkovne povezave, morate zagotoviti napajanje
z baterijami, priloženim napajalnim kablom ali kabelsko
povezavo z omrežjem NMEA 2000.
Preden lahko napravo GRID združite s ploterjem, jo morate
povezati v omrežje Garmin Marine Network.
61
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o postaji >
Povezava z GRID™ > Dodaj.
2 Izberite dejanje:
• Na napravi za daljinsko upravljanje GRID pritisnite tipko
SELECT.
• Na napravi za daljinsko upravljanje GRID 20 pridržite in
, dokler daljinski upravljalnik trikrat ne zapiska.
Združitev naprave GRID z navtičnim ploterjem z
napravo GRID
OPOMBA: to ne velja za napravo GRID 20.
1 Na napravi za daljinsko upravljanje GRID hkrati pritisnite tipki
+ in HOME.
V vseh navtičnih ploterjih v omrežju Garmin Marine Network
se odpre stran za izbiranje.
2 Zavrtite kolesce na napravi za daljinsko upravljanje GRID in
poudarite SELECT v navtičnem ploterju, ki ga želite upravljati
z napravo za daljinsko upravljanje GRID.
Pritisnite
tipko SELECT.
3
Zasuk naprave za daljinsko upravljanje GRID
Za določene namestitve lahko zasukate usmerjenost naprave
GRID.
OPOMBA: to ne velja za napravo GRID 20.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije > Pomorsko omrežje.
2 Izberite napravo GRID.
Čiščenje zaslona
OBVESTILO
Čistila z amoniakom poškodujejo neodbojni premaz.
Naprava je premazana s posebnim neodbojnim premazom, ki je
zelo občutljiv na voske in abrazivna čistila.
1 Na krpo nanesite sredstvo za čiščenje očalnih leč, ki se lahko
varno uporablja za neodbojne premaze.
2 Zaslon nežno obrišite z mehko, čisto krpo, ki ne pušča
vlaken.
Ogled slik na pomnilniški kartici
Ogledate si lahko slike, ki so shranjene na pomnilniški kartici.
Ogledate si lahko datoteke .jpg, .png in .bmp.
1 V režo za kartice vstavite pomnilniško kartico, na kateri so
datoteke s slikami.
2 Izberite NAV INFO > Pregledovalnik slik.
3 Izberite mapo, v kateri so slike.
4 Počakajte nekaj trenutkov, da se naložijo sličice.
5 Izberite sliko
6 Med slikami se premikate s puščicami.
7 Po potrebi izberite MENU > Začni diaprojekcijo.
Posnetki zaslona
Za vsak zaslon, ki je prikazan v navtičnem ploterju, lahko
naredite posnetek zaslona v obliki datoteke .png. Posnetek
zaslona lahko prenesete v računalnik. Posnetek zaslona si lahko
ogledate tudi v pregledovalniku slik (Ogled slik na pomnilniški
kartici, stran 62).
Zajemanje posnetkov zaslona
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve > Zajem.
posn. zaslona > Vklopljeno.
3 Pojdite na zaslon, ki ga želite zajeti.
4 Vsaj šest sekund držite HOME.
62
Kopiranje posnetkov zaslona v računalnik
1 Pomnilniško kartico odstranite iz navtičnega ploterja in jo
vstavite v bralnik kartic, ki je povezan z računalnikom.
2 V brskalniku Windows Explorer odprite mapo Garmin\scrn na
pomnilniški kartici.
3 Datoteko .bmp kopirajte s kartice in jo prilepite na želeno
mesto v računalniku.
Odpravljanje težav
Naprava ne pridobi signalov GPS
Če naprava ne pridobiva satelitskih signalov, je za to lahko več
vzrokov. Naprava morda ne bo mogla pravilno pridobiti
satelitskih signalov, če se je premaknila za daljšo razdaljo, odkar
je nazadnje pridobila satelitske signale, ali je bila izklopljena več
kot nekaj tednov ali mesecev.
• Zagotovite, da naprava uporablja najnovejšo programsko
opremo. V nasprotnem primeru posodobite programsko
opremo naprave.
• Zagotovite neoviran pogled naprave na nebo, da bo antena
lahko sprejemala signal GPS. Če je nameščena v notranjosti
kabine, mora biti blizu okna, da bo omogočeno sprejemanje
signala GPS.
Naprava se ne vklopi ali se izklaplja
Vzrok za nepredvidljivo izklapljanje naprav ali za to, da se ne
vklopijo, so lahko težave z napajanjem naprave. Za iskanje
vzrokov za težave z napajanjem preverite naslednje elemente.
• Prepričajte se, da vir napajanja dovaja elektriko.
To lahko preverite na več načinov. Preverite, ali druge
naprave, ki jih napaja isti vir, delujejo.
• Preverite varovalko v napajalnem kablu.
Varovalka bi morala biti v nosilcu, ki je del rdeče žice
napajalnega kabla. Preverite, ali je nameščena varovalka
ustrezne velikosti. Natančna velikost varovalke, ki jo
potrebujete, je navedena na nalepki na kablu ali v navodilih
za namestitev. Preglejte varovalko, da se prepričate, ali je v
njej še vzpostavljena povezava. Varovalko lahko preizkusite
z multimetrom. Če je varovalka v redu, mora multimeter
kazati upor 0 ohmov.
• Preverite, ali naprava prejema vsaj 10 V, pri čemer je
priporočena napetost 12 V.
Za preverjanje napetosti enosmernega toka izmerite žensko
in ozemljitveno vtičnico napajalnega kabla. Če je napetost
nižja od 10 V, se naprava ne bo vklopila.
• Če se naprava kljub zadostnemu napajanju ne vklopi, se
obrnite na podporo za izdelke Garmin.
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji
Lokacijo točke poti lahko vnesete ročno, da podatke prenesete
iz ene naprave v drugo ter jih izmenjate. Če ste ročno vnesli
točko poti s koordinatami in lokacija te točke ni prikazana na
pravem mestu, geodetski referenčni sistem in zapis položaja
naprave morda ne ustrezata geodetskemu referenčnemu
sistemu in zapisu položaja, ki je bil prvotno uporabljen za
označitev točke poti.
Zapis položaja je način, kako se položaj sprejemnika GPS
prikaže na zaslonu. Običajno je prikazan kot zemljepisna širina/
dolžina v stopinjah in minutah z možnostjo prikaza stopinj, minut
in sekund ter samo stopinj ali eno od drugih oblik mreže.
Geodetski referenčni sistem je matematični model za prikaz dela
zemeljskega površja. Geodetske črte za zemljepisno širino in
dolžino na papirnem zemljevidu so opredeljene glede na
določen geodetski referenčni sistem.
1 Ugotovite, katera geodetski referenčni sistem in zapis
položaja sta bila uporabljena pri ustvarjanju izvirne točke poti.
Dodatek
Če je bila izvirna točka poti ustvarjena na podlagi zemljevida,
bi na legendi zemljevida morala biti navedena geodetski
referenčni sistem in zapis položaja, ki sta bila uporabljena pri
izdelavi zemljevida. Običajno je to navedeno pri
kartografskem ključu.
2 Izberite Nastavitve > Priljubljene nastavitve > Enote.
3 Izberite pravilne nastavitve za geodetski referenčni sistem in
zapis položaja.
4 Znova ustvarite izvirno točko.
Podpora za izdelke Garmin
• Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
• V ZDA pokličite telefonsko številko 913-397-8200 ali
1-800-800-1020.
• V Združenem kraljestvu pokličite telefonsko številko 0808
238 0000.
• V Evropi pokličite telefonsko številko +44 (0) 870 850 1241.
Specifikacije
GPSMAP Specifikacije naprave 10x2
GPSMAP Specifikacije naprave 12x2
Specifikacija
Mere
Mere (Š x V x G)
35,8 × 22,6 × 6,9 cm (14,1 × 8,9 ×
2,7 palca)
Velikost zaslona (Š x V)
26,2 × 16,3 cm (10,3 × 6,4 palca)
Diagonala 12,1 palca
Ločljivost zaslona
WXGA, 1280 × 800 slikovnih pik
Teža
2,4 kg (5,2 lb)
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje kompasa
65 cm (25,5 palca)
Temperaturno območje
Od –15 do 50 °C (od 5 do 122 °F)
Material
Polikarbonatna plastika in tlačno liti
aluminij
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7
Naprava zdrži nenamerno največ 30minutno izpostavljenost vodi do globine
1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Varovalka
6 A, 125 V, hitra
Vhodna napetost
Od 10 do 32 Vdc
Največja poraba energije pri
10 Vdc
34,8 W
Mere
Običajni tok pri napetosti
12 Vdc
2,2 A
Specifikacija
Mere (Š x V x G)
31,8 × 18,5 × 6,9 cm (12,5 × 7,3 ×
2,7 palca)
Največji tok pri napetosti
12 Vdc
2,9 A
Velikost zaslona (Š x V)
Diagonala 22,4 × 12,5 cm (8,8 ×
4,9 palca); 10,1 palca
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc
2
Tok NMEA 2000
Največ 75 mA
Ločljivost zaslona
WSVGA, 1024 × 600 slikovnih pik
Največje število točk poti
5000
Teža
1,85 kg (4,1 lb)
100
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje kompasa
65 cm (25,5 palca)
Največje število načrtovanih
poti
Od –15 do 50 °C (od 5 do 122 °F)
Največje število točk aktivne
sledi
50.000 točk, 50 shranjenih sledi
Temperaturno območje
Material
Polikarbonatna plastika in tlačno liti
aluminij
Pomnilniška kartica
2 reži za kartice SD; velikost kartice
največ 32 GB
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7
Naprava zdrži nenamerno največ 30minutno izpostavljenost vodi do globine
1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Frekvenca in protokoli brezžičnih omrežij
Tehnologije Wi‑Fi, ANT in Bluetooth
2,4 GHz pri nazivni moči 15,26 dBm
Specifikacije modelov sonarjev
Specifikacija
Mere
Frekvence sonarja1
Običajni: 50/200, 77/200, 83/200 kHz
Enokanalni CHIRP: od 40 do 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800 kHz
1,9 A
Oddajna moč sonarja
(RMS)2
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü in SideVü CHIRP: 500 W
Največji tok pri napetosti
12 Vdc
2,7 A
Globina, izmerjena s
sonarjem3
5000 čevljev pri 1 kW
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc
2
Tok NMEA 2000
Največ 75 mA
Največje število točk poti
5000
Največje število načrtovanih
poti
100
PGN
Največje število točk aktivne
sledi
50.000 točk, 50 shranjenih sledi
059904 Zahteva ISO
Pomnilniška kartica
2 reži za kartice SD ; velikost kartice
največ 32 GB
060416 Transportni protokol ISO: upravljanje povezav
Frekvenca in protokoli brezžičnih omrežij
Tehnologije Wi‑Fi, ANT in Bluetooth
2,4 GHz pri nazivni moči 15,26 dBm
065240 Ukazan naslov
Varovalka
6 A, 125 V, hitra
Vhodna napetost
Od 10 do 32 Vdc
Največja poraba energije pri
10 Vdc
32,4 W
Običajni tok pri napetosti
12 Vdc
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
Pošiljanje in sprejemanje
Opis
059392 Potrditev ISO
060160 Transportni protokol ISO: prenos podatkov
®
®
060928 Zahtevan naslov ISO
126208 Zahteva za delovanje skupine
126996 Informacije o izdelku
1
2
3
Odvisno od pretvornika.
Odvisno od nazivne moči in globine pretvornika.
Odvisno od pretvornika, slanosti vode, vrste dna in drugih vodnih razmer.
Dodatek
63
PGN
Opis
126998 Informacije o konfiguraciji
PGN
Opis
127237 Nadzor smeri gibanja/sledi
129798 Poročilo sistema AIS o položaju zrakoplova za iskanje in
reševanje
127245 Krmilo
129799 Radijska frekvenca/način/moč
127250 Smer plovila
129802 Z varnostjo povezano oddajno sporočilo sistema AIS
127258 Magnetna variacija
129808 Informacije o klicu DSC
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
129809 Poročilo sistema AIS o statičnih podatkih za razred B "CS", del
A
127489 Parametri motorja: dinamični
127493 Parametri prenosa: dinamični
129810 Poročilo sistema AIS o statičnih podatkih za razred B "CS", del
B
127505 Raven tekočine
130313 Vlažnost
127508 Stanje baterije
130314 Dejanski tlak
128259 Hitrost: glede na vodo
130316 Temperatura: razširjeno območje
128267 Globina vode
130576 Stanje trimerjev
129025 Položaj: hitra posodobitev
130577 Podatki o smeri
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh (SOG): hitra posodobitev
129029 Podatki o položaju GNSS
NMEA 0183 – informacije
129283 Napaka proge
Oddajanje
129284 Navigacijski podatki
Stavek
129539 Zmanjšanja natančnosti (DOP) GNSS
GPAPB APB: stavek "B" za krmilnik smeri ali proge (avtopilot)
129540 Vidni sateliti GNSS
GPBOD BOD: določanje smeri (od izhodišča do cilja)
130060 Oznaka
GPBWC BWC: določanje smeri in razdalje do točke poti
130306 Podatki o vetru
130310 Okoljski parametri (zastarelo)
GPGGA GGA: podatki o določitvi položaja z globalnim sistemom za
določanje položaja
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
GPGLL
130312 Temperatura (zastarelo)
GPGSA GSA: DOP (zmanjšanje natančnosti) in aktivni sateliti GNSS
Opis
GLL: geografski položaj (zemljepisna širina in dolžina)
GPGSV GSV: vidni sateliti GNSS
Oddajanje
GPRMB RMB: priporočene minimalne navigacijske informacije
PGN
GPRMC RMC: priporočeni minimalni podatki za GNSS
Opis
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama številk PGN za delovanje
skupine
GPRTE RTE: načrtovane poti
126984 Odziv na opozorilo
GPWPL WPL: lokacija točke poti
127497 Parametri plovbe: motor
GPXTE XTE: napaka proge
Sprejemanje
PGN
Opis
GPVTG VTG: sled in hitrost po tleh
PGRME E: ocenjena napaka
PGRMM M: geodetski referenčni sistem
PGRMZ Z: višina
065030 Povprečne osnovne količine AC generatorja (GAAC)
SDDBT DBT: globina pod pretvornikom
126983 Opozorilo
SDDPT DPT: globina
126985 Besedilo opozorila
SDMTW MTW: temperatura vode
126987 Prag za opozorilo
SDVHW VHW: hitrost in smer na vodi
126988 Vrednost opozorila
126992 Sistemski čas
Sprejemanje
127251 Hitrost obračanja
Stavek
Opis
127257 Položaj
DPT
Globina
127498 Parametri motorja: statični
DBT
Globina pod pretvornikom
127503 Stanje vhoda AC (zastarelo)
MTW
Temperatura vode
127504 Stanje izhoda AC (zastarelo)
VHW
Hitrost in smer na vodi
127506 Podrobno stanje DC
WPL
Lokacija točke poti
127507 Stanje polnilnika
DSC
Informacije digitalnega selektivnega klicanja
127509 Stanje pretvornika
DSE
Razširjeno digitalno selektivno klicanje
128000 Kot navtičnega odklona
HDG
Smer, odklon in spreminjanje
128275 Dnevnik razdalj
HDM
Smer, magnetna
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za razred A
MWD
Smer in hitrost vetra
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za razred B
MDA
Meteorološki podatki
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o položaju za razred B
MWV
Hitrost in kot vetra
129044 Referenčni sistem
VDM
Sporočilo podatkovne povezave AIS VHF
129285 Navigacija: informacije o načrtovani poti, točki poti
129794 Statični in s potovanjem povezani podatki sistema AIS za
razred A
64
Popolne informacije o obliki zapisa in stavkih združenja National
Marine Electronics Association (NMEA) lahko kupite pri: NMEA,
Dodatek
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
Dodatek
65
Kazalo
A
ActiveCaptain 5
pametna obvestila 5
posodabljanje kart 6
posodabljanje programske opreme 6
quickdraw 14, 15
AIS 10, 11, 13
ciljanje 10, 11
naprava za oddajanje signala v sili 11
nevarnosti 10, 35
Pripomočki ATON 11
radar 35
SART 11
vklop 59
akumulator, upravljanje 45
alarm za prihod 57
alarm za trk 10, 59
alarm za trk z varnim območjem 10, 59
alarm za vlečenje sidra 57
alarm za zapustitev smeri 57
alarmi 21, 57
globoka voda 29, 57
gorivo 45, 58
iz smeri 57
merilniki 43
motor 43
navigacija 57
plitvina 29, 57
prihod 57
sonar 29, 57
temperatura vode 29, 57
trk 10, 59
vlečenje sidra 57
vreme 57
alarmi za navigacijo 57
AM 47, 48
animirani tokovi, plima in oseka 9
antena, GPS 2
avtopilot 24, 38–40
deteljast vzorec 39
iskalni vzorec 39
krmiljenje po vzorcih 39
krožni vzorec 39
povečevanje krmarjenja 38
prilagajanje smeri 38, 39
Shadow Drive 38
vklop 38
vzorci krmiljenja 39
zmanjšanje dejavnosti krmila 38
B
barvni način 4
bližnjice 4, 41
brezžične naprave 6, 7, 53, 54
konfiguracija omrežja 6
vzpostavitev povezave z brezžično
napravo 5–7
brisanje, vsi uporabniški podatki 22
C
ciljanje 34
cilji
izbiranje 16
navigacijska karta 16
Č
človek v vodi 17, 39, 42
črta meje 21, 22
črte meje 21
ČVV, naprava 11
D
DAB 47, 48
daljinski upravljalnik 7, 40
prekinitev povezave 7
delovanja, sonar 27
digitalno preklapljanje 46
66
digitalno selektivno klicanje 41, 42
kanali 42
posamičen rutinski klic 42, 43
stiki 42
vklop 41, 59
dnevnik dogodkov 55
dnevnik globine 45
dnevnik temperature 45
domači zaslon 2
prilagajanje 3
druga plovila
AIS 13
sledi 13
DSC. Za več informacij si oglejte digitalno
selektivno klicanje
EBL 35
merjenje 35
prikaz 35
EGNOS 55
EPIRB 11
karta
nastavitve 12, 13
plasti 12, 13
karte 7, 9, 12, 14
merjenje razdalje 8
nastavitve 11
navigacija 8, 9
plasti 12, 13
podrobnosti 8
posodabljanje 6
quickdraw 14, 15
radar 13
ribolov 8
simboli 8
videz 12, 13
klic v sili 42
kombinacije 3
kompas
podatkovna vrstica 3
vetrovnica 12
krmilna ročica 62
krogi dosega 12
F
M
E
Fish Eye 3D 9
plavajoči cilji 14
sledi 14
sonarni stožec 14
FM 47, 48
fotoaparat, upravljanje 54
fotografije, zračne 10
FUSION PartyBus 47
G
Garmin ClearVü 24
Garmin Marine Network 57
GLONASS 55
GPS 62
EGNOS 55
GLONASS 55
signali 2
vir 2
WAAS 55
grafikon hitrosti vetra 45
grafikon kota vetra 45
grafikoni
atmosferski tlak 45
globina 45
hitrost vetra 45
konfiguriranje 46
kot vetra 45
temperatura vode 45
temperatura zraka 45
GRID 62
I
ID naprave 55
igrišča 15
informacije o nebu 46
informacije o sistemu 55, 60
iskalnik rib. Za več informacij si oglejte sonar
izklop 4
izmenjava podatkov 59
J
jadranje 12, 22, 24
regatni časovnik 22
startna črta 22
jadranjestartna črta 22
jadrnica 4, 22
jezik 54, 55
K
kamera 54
domači položaj 52
konfiguracija 52
stanje pripravljenosti 52
upravljanje 52–54
začasno ustavljanje 52
kamera VIRB 54
MARPA
ciljanje 34
navigacijska karta 13
nevarnosti 10, 35
označen objekt 34, 35
merilniki 43, 44
alarmi za stanje 43
gorivo 43, 45
motor 43
omejitve 43
potovanje 45
veter 45
merilniki goriva 43, 45
alarm za stanje 45, 58
sinhronizacija z dejanskim gorivom 45
merilniki motorja 43
alarmi za stanje 43
konfiguriranje 43
merilniki poti 45
merilniki vetra 45
merilniki za jadranje 45
merjenje razdalje 25
karte 8
merske enote 55
motor 43, 44
opozorila 44
stanja 44
motorni čoln 4, 22
N
Načrtovana pot do 15, 16
načrtovane poti 16, 17, 21
brisanje 19
kopiranje 60
navigacija 18
ogled seznama 18
točke poti 60
urejanje 18
ustvarjanje 18
vzporedna navigacija do 18
napetost 57
naprava
čiščenje 62
registracija 61
tipke 8
naprava za oddajanje signala v sili 11
nastavitve 15, 54, 55
informacije o sistemu 55
radarski zaslon 37
natančnost GPS-a 57
navigacijska karta 8, 9, 16, 52
MARPA 13
Pripomočki ATON 11
radarski prekrivni sloj 33
sledi plovil 13, 42
točke pomorskih storitev 16
Kazalo
navigacijski pripomočki 8, 11
NMEA 0183 41, 56
NMEA 2000 41, 57
O
obrat z vetrom. Za več informacij si oglejte
prečenje in obračanje z vetrom
obvestila 5
odmik, sprednji del plovila 37
odmik kobilice 23, 58
odpravljanje težav 62
ohranjanje kota vetra 23
prilagajanje 23
ojačenje, sonar 27
omejena območja
kopiranje 60
povezovanje s postavitvijo SmartMode 21
prikaz 12
osvetlitev zaslona 4, 7
ozadje 3
označi lokacijo 17
P
pametna obvestila 5
Panoptix 32
Perspective 3D 52
plavajoči cilji 14
podatki
kopiranje 60
upravljanje 59
varnostno kopiranje 60
podpora. Za več informacij si oglejte podpora
za izdelke
podpora za izdelke 2, 63
podpora za izdelke Garmin. Za več informacij
si oglejte podpora za izdelke
podrobni zemljevidi 60
pogled zadnje strani 1
Pojdi na 16
položaj, sledenje 42
pomnilniška kartica 60
nameščanje 2
podrobni zemljevidi 60
pomoč. Za več informacij si oglejte podpora za
izdelke
pomorske storitve 16
pomožni motor 40, 41
kompas 41
odmik premca 41
pomožni motor Force 40, 41
ponastavi 59
ponovni zagon
nastavitve 49
postavitve postaj 4
poročila boj 51
poročilo o položaju 42
posnetki zaslona 62
zajemanje 62
posodabljanje
karte 6
programska oprema 6
posodobitve, programska oprema 61
postaje 2
naročanje zaslonov 55
obnova postavitve 4, 55
preklapljanje postaj 55
prilagoditev domačega zaslona 3
postaje za meritve plimovanja 9, 46
kazalniki 9
postaje za meritve tokov 46
kazalniki 9
postavitev SmartMode, povezovanje z
omejenim območjem 21
povečava, sonar 28
prečenje in obračanje z vetrom 23, 24
ohranjanje kota vetra 23
ohranjanje smeri 23
prednastavitve 4, 48
DAB 48
prednostni podatkovni vir 37, 38
Kazalo
predvajalnik 47–49
DAB 48
FUSION-Link 47
glasbeni sistem 47
ime naprave 49
iskanje po abecedi 47
način nastavljanja 48
naključno predvajanje 47
območja 47
ponavljanje 47
prednastavitev 48, 52
radio 49
regija sprejemnika 48
Satelitski radio SiriusXM 48
utišanje 47
VHF 47
vir 47
predvajalnik glasbe 47, 48, 50. Za več
informacij si oglejte predvajalnik
pregledovalnik priročnika 2
prekrivna vrstica 40
pretvornik 24, 27, 30, 32
priključki 1
priljubljene 2
programska oprema
posodabljanje 6, 61
posodobitve 49, 61
prostornina goriva 45
prvovrstne karte 9
Fish Eye 3D 9, 14
kazalniki za plimovanje in tokove 9
zračne fotografije 10
Q
quickdraw 14, 15
R
radar 32–35, 37
AIS 35
barvna shema 37
časovno nadzorovano oddajanje 33
delovanja 33
doseg 34
krogi dosega 37
MARPA 10
moteči podatki 36
oddajanje 33
odmik na sprednjem delu plovila 37
ojačenje 35, 36
optimizacija prikaza 36
polje pogleda 37
položaj izključene antene po meri 37
prekrivna plast 13
ptičji način 35
sledi odbojev 35
točke poti 37
varovano območje 34
vir 37
zaslon s prekrivnim slojem 33
radarski prekrivni sloj 33
Radijska postaja VHF 41
Kanal DSC 42
klicanje cilja AIS 43
klici v sili 42
posamičen rutinski klic 42, 43
radio 48
AM 47
FM 47
SiriusXM 48, 49
razdalja do obale 20, 56
registracija izdelka 61
registracija naprave 61
ribolovna karta 8, 52
S
samodejni pilot
cikcakast vzorec 39
krmiljenje po vzorcih 39
krožni vzorec 39
vzorci krmiljenja 39
vzorec polkrožnega obračanja 39
Vzorec Williamsonovega obrata 39
Samodejno vodenje 15, 16, 19, 55, 56
poti 19
razdalja do obale 20, 56
SART 11
satelitski posnetki 9
satelitski radio SiriusXM 48, 49
satelitski signali, pridobivanje 2
senčenje globine 12, 13
senzor vetra 7
senzorji za nivoje v rezervoarjih 44
Shadow Drive, omogočanje 38
SideVü 25
sidro 57
simboli 10
SiriusXM 47, 48, 50
satelitski radio 49
sledi 20, 21
beleženje 21
brisanje 21
čiščenje 21
kopiranje 60
navigacija 20, 21
prikaz 12, 20
seznam 20
shranjevanje 20
shranjevanje kot načrtovane poti 20
urejanje 20
sledi plovil 13, 42
slike 3, 62
smer 38
črta 12, 24
držanje 38
ohranjanje smeri 23
prilagajanje 38
Shadow Drive 38
sonar 24, 27, 30
alarmi 29, 57
bela črta 29
deljenje 27
delovanja 27
frekvence 30
FrontVü 26
Garmin ClearVü 24
globina 28
hitrost pomikanja 28
izmenjevanje 27
merilo globine 29
merjenje razdalj 25
motnje 29
ojačanje 27
ojačanje barve 28
ojačenje 27
Panoptix 25, 26, 31, 32
plavajoči cilji 29
pogledi 24
povečava 28
prikazovalnik a-scope 29, 31
SideVü 25
snemanje 28
stožec 14
številke 3
šum 27, 28
šum na površini 29
točka poti 27
videz 29
vir 27
zaklep dna 28
zavrnitev barve 29
SOS 42
sporočila SOS 17
Š
številke v prekrivni plasti 3
T
tehnologija Wi‑Fi 6
tipka za vklop/izklop 1, 4
tipkovnica 55
67
točke poti 17, 62
brisanje 17
človek v vodi 17
kopiranje 60
navigacija do 17
ogled seznama 17
prikaz 12
projekcija 17
sledeno plovilo 42
sonar 27
urejanje 17
ustvarjanje 8, 17
tokokrogi 46
tovarniške nastavitve 59
postaje 4
U
uporabniški podatki, brisanje 22
upravitelj opozoril 46
sporočila 46
ura 57
alarm 57
pomorstvo 39
V
varna globina 55
varna višina 55
veter, vetrovnica 12
video 52–54
konfiguriranje 52, 53
ogled 52, 53
vir 52, 53
voda
dnevnik temperature 45
hitrost 58
temperaturni odklon 58
vrata 1
vreme 50
alarmi 57
karte 13, 50
napoved 50, 51
naročnina 49, 52
oddajanje 50
padavine 50
podatki o valovih 51
prekrivna plast 52
razmere na morju 51
ribolov 51
temperatura vode 51
tlak na površini 51
vetrovi 51
vidljivost 51
VRM 35
merjenje 35
prikaz 35
vstavljanje navigacije 3
W
WAAS 55
Wi‑Fi 5
Z
zaslon, svetlost 4
združevanje naprave GRID 55, 61, 62
zemljevidi 14, 60. Za več informacij si oglejte
karte
zračne fotografije 10
68
Kazalo
support.garmin.com
Julij 2019
190-02145-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising