Garmin | GPSMAP® 1022 | Garmin GPSMAP® 1022 Navodila za namestitev

Garmin GPSMAP® 1022 Navodila za namestitev
3 Izberite možnost Prenesi poleg Družina naprav GPSMAP s
4
5
6
7
DRUŽINA GPSMAP® 1000/1200
Navodila za namestitev
Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
POZOR
Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala,
zaščito za ušesa in protiprašno masko.
OBVESTILO
Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani
površine.
Napravo namestite v skladu s temi navodili, da zagotovite
najboljše delovanje in preprečite poškodbe plovila.
Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev.
Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke
Garmin .
®
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo.
• Obiščite my.garmin.com.
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.
Podpora za izdelke Garmin
• Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
• V ZDA pokličite telefonsko številko 913-397-8200 ali
1-800-800-1020.
• V Združenem kraljestvu pokličite telefonsko številko 0808
238 0000.
• V Evropi pokličite telefonsko številko +44 (0) 870 850 1241.
Posodobitev programske opreme
Po namestitvi naprave ali dodajanju dodatne opreme boste
morda morali posodobiti programsko opremo naprave.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško kartico
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v računalniku.
2 Obiščite www.garmin.com/support/software/marine.html.
Januar 2017
kartico SD.
Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.
Izberite Prenesi.
Izberite Zaženi.
Izberite pogon, ki je povezan s pomnilniško kartico, in izberite
Naprej > Dokončaj.
Posodabljanje programske opreme naprave
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate pridobiti
pomnilniško kartico s posodobitvijo programske opreme ali na
pomnilniško kartico naložiti najnovejšo posodobitev programske
opreme.
1 Vklopite navtični ploter.
2 Ko se prikaže domači zaslon, vstavite pomnilniško kartico v
režo za kartice.
OPOMBA: navodila za posodobitev programske opreme se
prikažejo le, če je naprava popolnoma zagnana, preden
vstavite kartico.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Počakajte nekaj minut, da se postopek posodobitve
programske opreme dokonča.
5 Ob pozivu pustite pomnilniško kartico v reži in ročno ponovno
zaženite navtični ploter.
Odstranite
pomnilniško kartico.
6
OPOMBA: če pomnilniško kartico odstranite, preden se
naprava popolnoma zažene, se posodobitev programske
opreme ne dokonča.
Potrebna orodja
• Vrtalnik
◦ Obročni nosilec: ustrezni svedri za površino in pritrdilne
elemente
◦ Vdelana namestitev: sveder s premerom 14 mm
(9/16 palca), sveder s premerom 6 mm (1/4 palca) ter
sveder s premerom 3,6 mm (9/64 palca) (z navojno
ploščico) ali 3,2 mm (1/8 palca) (brez navojne ploščice)
• Križni izvijač PH2
• Vbodna žaga ali kotna brusilka
• Pila in brusilni papir
• Navtično tesnilno sredstvo (priporočeno)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
OBVESTILO
To napravo namestite na mestu, ki ni izpostavljeno ekstremnim
temperaturam ali razmeram. Temperaturni obseg za to napravo
je naveden v specifikacijah izdelka. Zaradi dolgotrajne
izpostavljenosti temperaturam zunaj navedenega
temperaturnega obsega za shranjevanje ali delovanje lahko
naprava preneha delovati. Škoda zaradi ekstremnih temperatur
in z njo povezane posledice niso zajete v garancijo.
Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte naslednje dejavnike.
• Mesto mora omogočati optimalen ogled med upravljanjem
plovila.
• Mesto mora omogočati preprost dostop do vseh vmesnikov
naprave, kot so tipkovnica, zaslon na dotik in bralnik kartic,
če je to ustrezno.
• Mesto mora biti dovolj trdno, da podpira težo naprave in jo
ščiti pred prekomernimi tresljaji ali udarci.
• Preprečite motnje magnetnega kompasa in naprave ne
namestite na manjši razdalji od kompasa, kot je navedeno v
specifikacijah za izdelek pri razdalji, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa.
Natisnjeno na Tajvanu
190-02145-82_0A
• Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev
in povezovanje vseh kablov.
• Mesto namestitve ne sme biti ravna, vodoravna površina.
Mesto namestitve mora biti pod navpičnim kotom.
Mesto namestitve in kot pogleda preskusite pred namestitvijo
naprave. Pri velikih kotih pogleda na zaslon od spodaj ali
zgoraj je lahko slika slaba.
7 Z orodjem, kot je ploski predmet iz plastike ali izvijač,
Namestitev naprave na obročni nosilec
8 Ko se naprava pravilno prilega izrezani odprtini, preverite, ali
OBVESTILO
Če nameravate nosilec namestiti na površino iz steklenih vlaken
z vijaki, je priporočljivo, da uporabite stožčasti sveder, s katerim
izvrtate plosko izvrtino le skozi vrhnji sloj iz poliesterske smole.
Na ta način lahko preprečite pokanje sloja iz poliestrske smole
pri privijanju vijakov.
Če vijake prekomerno privijete v površino iz steklenih vlaken, jih
morda ne boste mogli več odviti. Priporočljivo je, da pred
namestitvijo na vijake nanesete mazivo proti sprijemanju.
Napravo lahko namestite na ravno površino s konzolo
obročnega nosilca (ni priložena).
1 Konzolo obročnega nosilca À uporabite za šablono in
označite vodilne luknje.
2 Izvrtajte vodilne luknje.
3 Z ustreznimi namestitvenimi vijaki (niso priloženi) pritrdite
konzolo obročnega nosilca na namestitveno površino.
4 Namestite gumba obročnega nosilca Á na obeh straneh
naprave.
5 Napravo namestite na konzolo obročnega nosilca in privijte
gumba.
previdno privzdignite vogale zaščitnih letvic, nato pa orodje
potisnite na sredino in odstranite letvice.
OBVESTILO
Če je le mogoče, za privzdigovanje uporabite orodje iz
plastike. S kovinskim orodjem za privzdigovanje, kot je
izvijač, lahko poškodujete zaščitne letvice in napravo.
so luknje za namestitev na napravi poravnane z večjimi
luknjami na šabloni s premerom 6 mm (1/4 palca).
9 Če luknje za namestitev na napravi niso poravnane, označite
nov položaj lukenj.
10 Izberite možnost:
• Če nameravate uporabiti navojno ploščico, na položaju
večje luknje izvrtajte luknjo s premerom 6 mm (1/4 palca).
• Če ne nameravate uporabiti navojne ploščice, na položajih
večjih lukenj izvrtajte luknje s premerom 3,2 mm
(1/8 palca).
11 Najprej v enem vogalu šablone položite navojno ploščico À
čez večjo luknjo Á, ki ste jo izvrtali v prejšnjem koraku.
Če nameravate uporabiti navojno ploščico, mora biti manjša
luknja  na navojni ploščici poravnana z manjšo luknjo na
šabloni.
Če
12 manjša luknja na navojni ploščici ni poravnana z manjšo
luknjo na šabloni, označite nov položaj luknje.
13 Če nameravate uporabiti navojno ploščico, na položaju
manjše luknje izvrtajte luknjo s premerom 3,6 mm
(9/64 palca).
14 Na enak način preverite postavitev preostalih navojnih
ploščic in lukenj na šabloni.
15 Odstranite šablono z namestitvene površine.
16 Najprej v enem vogalu namestite navojno ploščico à na
hrbtno stran namestitvene površine tako, da poravnate velike
in majhne luknje.
Izbočeni del navojne ploščice se mora prilegati večji luknji.
Vdelana namestitev naprave
OBVESTILO
Bodite previdni pri žaganju odprtine za vdelano namestitev
naprave. Med ohišjem in luknjami je zelo malo prostora, zato
pazite, da ne izžagate prevelike odprtine, saj lahko to poslabša
stabilnost naprave po namestitvi.
Za vdelano namestitev naprave v armaturno ploščo lahko
uporabite priloženo šablono in pritrdilne elemente.
1 Obrežite šablono in preverite, ali se prilega lokaciji, na kateri
želite namestiti napravo.
2 Pritrdite šablono na lokacijo namestitve.
3 S svedrom s premerom 14 mm (9/16 palca) izvrtajte eno ali
več lukenj v vogalih neprekinjene črte na šabloni, da
namestitveno površino pripravite za žaganje.
4 Z vbodno žago ali rotacijskim orodjem izrežite namestitveno
površino vzdolž notranje črte na šabloni.
5 Vstavite napravo v izrezano odprtino in preverite, ali se
prilega.
Po
potrebi s pilo in brusilnim papirjem natančno prilagodite
6
velikost izrezane odprtine.
2
17 Pritrdite navojne ploščice na namestitveno površino s
priloženimi vijaki M3 Ä skozi manjše luknje s premerom
3,6 mm (9/64 palca).
18 Na hrbtno stran naprave namestite penasto tesnilo Å.
Deli penastega tesnila imajo na hrbtni strani lepilo. Preden jih
namestite na napravo, se prepričajte, da ste odstranili
zaščitni vložek.
19 Če po namestitvi ne boste imeli dostopa do hrbtne strani
naprave, na napravo priklopite vse potrebne kable, preden
napravo vstavite v izrezano odprtino.
OBVESTILO
Na priključke, ki jih ne boste uporabljali, nataknite priložene
zaščitne pokrovčke, da preprečite rjavenje kovinskih stikov.
20 Z navtičnim tesnilnim sredstvom ustrezno zatesnite stik med
namestitveno površino in napravo ter preprečite prodiranje
vode za armaturno ploščo.
21 Če boste imeli dostop do hrbtne strani naprave, navtično
tesnilno sredstvo nanesite okoli izrezane odprtine.
22 Napravo vstavite v izrezano odprtino.
23 Napravo pritrdite na namestitveno površino s priloženimi
vijaki M4 Æ.
24 Obrišite odvečno navtično tesnilno sredstvo.
25 Zaščitne letvice namestite tako, da jih zataknete okoli robov
naprave.
2 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja (+), črno
žico pa na negativni pol akumulatorja (–).
3 Po potrebi namestite zaklepni obroček in tesnilni obroček na
konec kabelskega snopa.
4 Vstavite kabel v napajalni priključek POWER na hrbtni strani
naprave in ga močno potisnite.
5 Zaklepni obroček zavrtite v smeri urinega kazalca, da kabel
pritrdite na napravo.
Dodatni dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri
ozemljitvi
Ta dejavnik se nanaša samo na naprave, ki imajo ozemljitveni
vijak. Vsi modeli nimajo ozemljitvenega vijaka.
V večini primerov namestitve ta naprava ne potrebuje dodatne
ozemljitve prek ogrodja. Če se pojavijo motnje, jih lahko
odpravite tako, da napravo z ozemljitvenim vijakom na ohišju
priklopite na vodno ozemljitev plovila.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri kablih
in povezovanju
• Na kablih ob dobavi morda niso nameščeni zaklepni obročki.
V tem primeru kable položite, preden namestite zaklepne
obročke.
• Po namestitvi zaklepnega obročka na kabel preverite, ali je
obroček dobro pritrjen in ali je tesnilni obroček pravilno
nameščen, tako da se povezava ne prekine.
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
®
• S kabelskim snopom lahko napravo priklopite na napajanje,
naprave NMEA 0183 ter luč ali sireno za vizualna ali zvočna
opozorila.
• Če je treba podaljšati žice NMEA 0183 ali žice za alarm,
morate uporabiti žico s prečnim presekom 0,33 mm²
(22 AWG).
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Barva žice
Funkcija žice
Rdeča
Napajanje
Črna
Ozemljitev (napajanje in NMEA 0183)
Modra
NMEA 0183 TXA
Rjava
NMEA 0183 RXA
Siva
NMEA 0183 TXB
Vijolična
NMEA 0183 RXB
Oranžna
Vklopljena dodatna oprema
Rumena
Alarm nizko
Priklop kabelskega snopa na napajanje
OPOZORILO
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
1 Kabelski snop speljite do vira napajanja in naprave.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri omrežju
Garmin Marine Network
OBVESTILO
Pri priklopu katere koli naprave drugega proizvajalca, kot je na
primer kamera FLIR , na omrežje Garmin Marine Network, je
treba uporabiti izolacijski spojnik za napajanje prek etherneta
Garmin (P/N 010-10580-10). Pri neposrednem priklopu naprave,
ki se napaja prek etherneta, na navtični ploter Garmin Marine
Network, se poškoduje navtični ploter Garmin, lahko pa se
poškoduje tudi naprava, ki se napaja prek etherneta. Pri
neposrednem priklopu katere koli naprave drugega proizvajalca
na navtični ploter Garmin Marine Network se pojavi neobičajno
delovanje naprav Garmin, med drugim se naprave ne izklopijo
pravilno ali pa programska oprema postane neuporabna.
®
To napravo lahko priklopite na dodatne naprave Garmin Marine
Network in z njo delite podatke, kot so podatki radarja in sonarja
ter podrobni zemljevidi. Pri priklopu naprav Garmin Marine
Network na to napravo upoštevajte naslednje dejavnike.
• Vse naprave, ki so priklopljene v omrežje Garmin Marine
Network, je treba priklopiti na isto ozemljitev.
• Za vse povezave z omrežjem Garmin Marine Network je
treba uporabiti kabel Garmin Marine Network.
◦ Za povezave z omrežjem Garmin Marine Network ne
smete uporabiti kabla CAT5 in priključkov RJ45 drugega
proizvajalca.
◦ Dodatni kabli in priključki Garmin Marine Network so na
voljo pri prodajalcu izdelkov Garmin.
• Vrata ETHERNET na napravi delujejo kot omrežni
preklopnik. Na katera koli vrata ETHERNET lahko priklopite
katero koli združljivo napravo in delite podatke z vsemi
napravami na plovilu, ki so priklopljene s kablom Garmin
Marine Network.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri omrežju NMEA
2000
®
OBVESTILO
Če želite to napravo priklopiti na obstoječe omrežje NMEA 2000,
mora biti omrežje NMEA 2000 že priklopljeno na napajanje. Ne
priklopite kabla za napajanje NMEA 2000 na obstoječe omrežje
NMEA 2000, ker mora biti na omrežje NMEA 2000 priklopljen le
en vir napajanja.
3
Če želite to napravo priklopiti na obstoječe omrežje NMEA 2000
ali omrežje motorja drugega proizvajalca, med obstoječe
omrežje in naprave Garmin namestite ločilno stikalo NMEA 2000
(010-11580-00).
Če nameščate napajalni kabel NMEA 2000, ga morate priklopiti
na stikalo za kontakt plovila ali prek drugega zaporednega
stikala.Naprave NMEA 2000 izpraznijo akumulator, če je
napajalni kabel NMEA 2000 priklopljen neposredno na
akumulator.
To napravo lahko priklopite na omrežje NMEA 2000 na plovilu in
z njo delite podatke iz združljivih naprav NMEA 2000, kot je
antena GPS ali radio VHF. S priloženimi kabli in priključki NMEA
2000 lahko napravo priklopite na obstoječe omrežje NMEA
2000. Če nimate obstoječega omrežja NMEA 2000, lahko
izdelate osnovno omrežje s kabli Garmin.
Če se ne spoznate na NMEA 2000, preberite poglavje "Osnove
omrežja NMEA 2000" v Tehničnih referencah za izdelke NMEA
2000. Ta dokument lahko poiščete prek povezave "Priročniki" na
strani za vašo napravo na naslovu www.garmin.com.
Vrata z oznako NMEA 2000 se uporabljajo za priklop na
standardno omrežje NMEA 2000.
•
•
•
•
•
spojite s spajkanjem in jih zatesnite s toplotno skrčljivimi
cevkami.
Žic za prenos podatkov NMEA 0183 te naprave ne priklopite
na močnostno ozemljitev.
Napajalni kabel te naprave in naprave NMEA 0183 morajo
biti priklopljeni na skupno močnostno ozemljitev.
Za dvosmerno komunikacijo z napravo NMEA 0183 notranja
vrata na podatkovnem kablu NMEA 0183 niso povezana. Če
je na primer vhod naprave NMEA 0183 priklopljen na žico
TXA na podatkovnem kablu, lahko izhodna vrata naprave
NMEA 0183 priklopite na vhodna vrata na kabelskem snopu.
V razdelku NMEA 0183 – informacije, stran 6 si oglejte
seznam odobrenih stavkov NMEA 0183, ki jih oddaja in
sprejema ta naprava.
Notranja vrata NMEA 0183 in protokoli komunikacije so
konfigurirani na priklopljeni napravi Garmin. Več informacij si
oglejte v razdelku NMEA 0183 priročnika za uporabo
navtičnega ploterja.
Priključki naprav NMEA 0183
Na tej shemi so prikazane dvosmerne povezave za pošiljanje in
sprejemanje podatkov. To shemo lahko uporabite tudi za
enosmerno komunikacijo. Za sprejem podatkov iz naprave
NMEA 0183 si oglejte elemente Ê, Ë, Ì in Í, ko priklapljate
napravo Garmin. Za pošiljanje podatkov v napravo NMEA 0183
si oglejte elemente Ê, Ë, Î in Ï, ko priklapljate napravo
Garmin.
Element
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Naprava Garmin, združljiva s specifikacijo NMEA 2000
Opis
Vir napajanja
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
Naprava NMEA 0183
Antena GPS
Stikalo za kontakt ali zaporedno stikalo
Element
Napajalni kabel NMEA 2000
Povezovalni kabel NMEA 2000
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Ê
Ë
Priključek T NMEA 2000
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
NMEA 0183 – dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
priklopu
• Na priloženem podatkovnem kablu NMEA 0183 so ena
notranja vhodna vrata NMEA 0183 (vrata RX) in ena notranja
izhodna vrata NMEA 0183 (vrata TX). Na notranja vrata RX
lahko priklopite eno napravo NMEA 0183 za vnos podatkov v
to napravo Garmin, na notranja vrata TX pa lahko vzporedno
priklopite do tri naprave NMEA 0183 za sprejem izhodnih
podatkov v tej napravi Garmin.
• Za določitev oddajnih (TX) in sprejemnih (RX) žic si oglejte
navodila za namestitev naprave NMEA 0183.
• Naprava ima ena vrata TX in ena vrata RX. Posamezna
notranja vrata imajo 2 žici, ki sta označeni z A in B v skladu z
dogovorjeno uporabo po NMEA 0183. Ustrezni žici A in B
posameznih notranjih vrat se priklopita na žici A (+) in B (–)
naprave NMEA 0183.
• Za daljše razdalje morate uporabiti oklopljeno sukano parico
s prečnim presekom v skladu z 28 AWG. Vse povezave
4
À
Á
Â
Ì
Í
Î
Ï
Funkcija žice
Garmin
Barva žice
Garmin
Funkcija žice
naprave NMEA
0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Močnostna
ozemljitev
Črna
Močnostna
ozemljitev
RXA
Rjava
TXA
RXB
Vijolična
TXB
TXA
Modra
RXA
TXB
Siva
RXB
Samostojni priključki naprave NMEA 0183
Element
À
Á
Â
Opis
Vir napajanja
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
Naprava NMEA 0183
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funkcija žice
Garmin
Barva žice
Garmin
Funkcija žice
naprave NMEA
0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Močnostna
ozemljitev
Črna
Močnostna
ozemljitev
RXB
Vijolična
Se ne uporablja
RXA
Rjava
TX
TXA
Modra
RX
TXB
Siva
Se ne uporablja
• Če ima naprava NMEA 0183 samo eno vhodno (sprejemno,
RX) žico (brez A, B, + ali –), žice TXB ne smete priklopiti na
ozemljitev.
• Če ima naprava NMEA 0183 samo eno vhodno (sprejemno,
RX) žico (brez A, B, + ali –), žice RXB ne smete priklopiti na
ozemljitev.
Naprava NMEA 0183, priklopljena z enojno sprejemno žico
V tem primeru naprava NMEA 0183 sprejema podatke iz
navtičnega ploterja.
Element
Opis
Vir napajanja
À
Á
Â
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
Ì
Í
Funkcija žice
Barva žice
NMEA RXA
Rjava
NMEA TXA
Modra
NMEA RXB
Vijolična
NMEA TXB
Siva
Alarm
Rumena
Vklopljena dodatna oprema
Oranžna
Ozemljitev (zaščita)
Črna
Številka VIN
Rdeča
Barva žice
Garmin
Funkcija žice naprave
NMEA 0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Močnostna
ozemljitev
Črna
Močnostna ozemljitev
TXA
Modra
RXA
TXB
Siva
Se ne uporablja
Naprava NMEA 0183, priklopljena z enojno oddajno žico
V tem primeru naprava NMEA 0183 pošilja podatke v navtični
ploter.
Element
Priključki za luči in sireno
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Ê
Ë
Ì
Opis
Vir napajanja
À
Á
Â
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
Naprava NMEA 0183
Element Funkcija žice
Garmin
Ì
Í
Â
Ã
Æ
À
Ä
Ç
Á
Å
Napravo lahko uporabljate skupaj z lučjo, sireno ali obema za
zvočno ali svetlobno opozarjanje, ko se na navtičnem ploterju
prikaže sporočilo. Ta možnost je izbirna in žica za alarm ni
potrebna za normalno delovanje naprave. Pri priklapljanju
naprave na luč ali sireno upoštevajte naslednje dejavnike.
• Tokokrog alarma preklopi v nizkonapetostno stanje, ko se
vklopi alarm.
• Največji tok znaša 1 A, zato je potreben rele, ki omeji tok iz
navtičnega ploterja na 1 A.
• Za ročni vklop in izklop vizualnih in zvočnih opozoril lahko
namestite stikali SPST.
Element
Ê
Ë
Številka nožice
Naprava NMEA 0183
Element Funkcija žice
Garmin
Ê
Ë
Nožice kabla NMEA 0183 in napajalnega kabla
Barva žice
Garmin
Funkcija žice naprave
NMEA 0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Močnostna
ozemljitev
Črna
Močnostna ozemljitev
RXB
Vijolična
Se ne uporablja
RXA
Rjava
TXA
Vir napajanja
Napajalni kabel
Sirena
Luč
Rele (tok tuljave 1 A)
Preklopni stikali za omogočanje in onemogočanje
opozarjanja z lučjo ali sireno
Barva žice
Funkcija žice
Rdeča
Napajanje
Črna
Ozemljitev
Rumena
Alarm
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri kompozitnem
videu
Ta navtični ploter ima video vhod za vire kompozitnega videa
prek vrat z oznako CVBS IN. Pri priklapljanju vira kompozitnega
videa upoštevajte naslednje dejavnike.
• Za vrata CVBS IN se uporablja priključek BNC. Če želite vir
kompozitnega videa priklopiti na vrata CVBS IN s priključki
RCA, lahko uporabite vmesnik z BNC na RCA.
5
• Video se deli v omrežju Garmin Marine Network, ne deli pa
se v omrežju NMEA 2000.
Vrsta
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o
položaju za razred B
Model
Specifikacija
Mere
Desetpalčni
modeli
Mere (Š x V x G)
316,8 × 185,2 × 68,5 mm (12 1/2
× 7 5/16 × 2 11/16 palca)
129539 zmanjšanja natančnosti (DOP) GNSS
129794 Statični in s potovanjem povezani
podatki sistema AIS za razred A
Velikost zaslona (Š 222,7 × 125,3 mm (8 3/4 × 4
15/ palca)
x V)
16
Mere (Š x V x G)
358,8 × 226,8 × 68,5 mm (14
× 8 15/16 × 2 11/16 palca)
Velikost zaslona (Š 262,1 × 164,2 mm (10
7/ palca)
x V)
16
Vsi modeli
Frekvence
5/
16
129809 Poročilo sistema AIS o statičnih
podatkih za razred B "CS", del A
1/
8
129810 Poročilo sistema AIS o statičnih
podatkih za razred B "CS", del B
×6
130310 Okoljski parametri
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
Običajni: 77, 83 ali 200 kHz
CHIRP: od 40 do 75, od 10 do
160, od 130 do 240, 260, 455 ali
800 kHz
130313 Vlažnost
130314 Dejanski tlak
Oddajna moč
(RMS)*
CHIRP: 1000 W
CHIRP Garmin ClearVü in
SideVü: 500 W
NMEA 0183 – informacije
Vrsta
Stavek
Opis
Vhodna napetost
Od 10 do 32 Vdc
Oddajanje
GPAPB
Temperaturni
obseg
Od –15 do 50 °C (od 5 do
122 °F)
APB: stavek "B" za krmilnik
smeri ali proge (avtopilot)
GPBOD
Običajni tok pri
napetosti 10 Vdc
3,5 A
BOD: določanje smeri (od
izhodišča do cilja)
GPBWC
BWC: določanje smeri in
razdalje do točke poti
GPGGA
GGA: podatki o določitvi
položaja z globalnim sistemom
za določanje položaja
GPGLL
GLL: geografski položaj
(zemljepisna širina in dolžina)
GPGSA
GSA: DOP (zmanjšanje
natančnosti) in aktivni sateliti
GNSS
GPGSV
GSV: vidni sateliti GNSS
GPRMB
RMB: priporočene minimalne
navigacijske informacije
GPRMC
RMC: priporočeni minimalni
podatki za GNSS
127250 Smer plovila
GPRTE
RTE: načrtovane poti
128259 Hitrost: glede na vodo
GPVTG
VTG: sled in hitrost po tleh
128267 Globina vode
GPWPL
WPL: lokacija točke poti
129025 Položaj: hitra posodobitev
GPXTE
XTE: napaka proge
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh
(SOG): hitra posodobitev
PGRME
E: ocenjena napaka
PGRMM
M: geodetski referenčni sistem
PGRMZ
Z: višina
SDDBT
DBT: globina pod pretvornikom
SDDPT
DPT: globina
SDMTW
MTW: temperatura vode
SDVHW
VHW: hitrost in smer na vodi
DPT
Globina
DBT
Globina pod pretvornikom
MTW
Temperatura vode
VHW
Hitrost in smer na vodi
WPL
Lokacija točke poti
DSC
Informacije digitalnega selektivnega klicanja
DSE
Razširjeno digitalno selektivno
klicanje
HDG
Smer, odklon in spreminjanje
HDM
Smer, magnetna
MWD
Smer in hitrost vetra
MDA
Meteorološki podatki
MWV
Hitrost in kot vetra
* Odvisno od nazivne moči in globine pretvornika.
NMEA 2000Informacije o številkah PGN
Vrsta
PGN
Pošiljanje in
sprejemanje
059392 Potrditev ISO
Opis
059904 Zahteva ISO
060928 Zahtevek za naslov ISO
126208 NMEA: ukazovanje, zahteva in
potrditev delovanja skupine
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama
številk PGN za delovanje skupine
126996 Informacije o izdelku
129029 Podatki o položaju GNSS
129540 Vidni sateliti GNSS
130306 Podatki o vetru
130312 Temperatura
Oddajanje
127258 Magnetna variacija
129283 Napaka proge
129284 Navigacijski podatki
129285 Navigacijske informacije o načrtovani
poti in točki poti
Sprejemanje
065030 Povprečne osnovne količine AC
generatorja (GAAC)
126992 Sistemski čas
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
127489 Parametri motorja: dinamični
127493 Parametri prenosa: dinamični
127504 Stanje izhoda AC
127505 Raven tekočine
127508 Stanje baterije
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za
razred A
6
Opis
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za
razred B
Specifikacije
Dvanajstpalčni
modeli
PGN
Sprejemanje
Vrsta
Stavek
Opis
VDM
Sporočilo podatkovne povezave
AIS VHF
Popolne informacije o obliki zapisa in stavkih združenja National
Marine Electronics Association (NMEA) lahko kupite pri: NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin®, logotip Garmin in GPSMAP® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali
njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
NMEA 2000® in logotip NMEA 2000 sta registrirani blagovni znamki združenja National
Marine Electronics Association. FLIR® je registrirana blagovna znamka družbe FLIR
Systems, Inc.
Logotip SDHC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
7
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising