Garmin | GPSMAP® 1022 | Garmin GPSMAP® 1022 Upute za instalaciju

Garmin GPSMAP® 1022 Upute za instalaciju
5 Odaberite Preuzmi.
6 Odaberite Pokreni.
7 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
GPSMAP® SERIJE 1000/1200
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
Odaberite Preuzmi pored GPSMAP serija sa SD karticom.
Pročitajte i prihvatite uvjete.
1
2
3
4
Siječanj 2017
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Potrebni alati
• Bušilica
◦ Montaža na nosače: svrdla za bušilicu koja odgovaraju
površini i alatu
◦ Ugradbeni nosač: svrdlo od 14 mm (9/16 in), 6 mm (1/4 in) i
3,6 mm (9/64 in) (s okvirom za maticu) ili svrdlo od 3,2 mm
(1/8 in) (bez okvira za maticu)
• Križni odvijač broj 2
• Ubodna pila ili rotirajući alat
• Turpija i brusni papir
• Brtvilo za plovila (preporučuje se)
Preporuke za montažu
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
Kada odabirete lokaciju za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Lokacija vam treba omogućiti optimalan pogled na uređaj dok
upravljate plovilom.
• Lokacija treba omogućiti jednostavan pristup svim sučeljima
uređaja, kao što su tipkovnica, dodirni zaslon i čitač kartica,
ako je primjenjivo.
• Lokacija mora biti dovoljno čvrsta za težinu uređaja i štititi ga
od pretjeranih vibracija i udaraca.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
• Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih
kabela.
• Lokacija ne smije biti ravna vodoravna površina. Lokacija
mora biti pod okomitim kutom.
Tiskano u Tajvanu
190-02145-86_0A
Trebate testirati lokaciju i kut gledanja prije instalacije
uređaja. Visoki kutovi gledanja s gornje ili donje strane
zaslona mogu rezultirati lošom slikom.
Montaža uređaja na nosač
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti. Preporučuje se primjena
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.
Za montažu uređaja pomoću nosača na ravnu površinu možete
upotrijebiti nosač za vanjsku montažu (ne isporučuje se).
1 Koristeći nosač za vanjsku montažu À kao šablonu označite
probne rupe.
8 Ako uređaj točno pristaje u izrezanu rupu, provjerite mogu li
se rupe za montiranje na uređaju poravnati s većim rupama
veličine 6 mm (1/4 in) na šabloni.
9 Ako nije moguće poravnati te rupe s rupama za montiranje
na uređaju, označite nova mjesta za rupe.
10 Odaberite opciju:
• Ako upotrebljavate okvir za maticu izbušite rupu veličine
6 mm (1/4 in) na mjestu veće rupe.
• Ako ne upotrebljavate okvir za maticu izbušite rupe
veličine 3,2 mm (1/8 in) na mjestima većih rupa.
11 Počevši u jednom kutu šablone, postavite okvir za maticu À
preko veće rupe Á izbušene u prethodnom koraku.
Ako upotrebljavate okvir za maticu, manja rupa  na okviru
za maticu treba se poravnati s manjom rupom na šabloni.
Ako
manja rupa na okviru za maticu nije poravnata s manjom
12
rupom na šabloni, označite novo mjesto za rupu.
13 Ako upotrebljavate okvir za maticu izbušite rupu veličine
3,6 mm (9/64 in) na mjestu manje rupe.
14 Ponovite kako biste provjerili položaj preostalih okvira za
maticu i rupa na šabloni.
15 Maknite šablonu s površine za montiranje.
16 Počevši u kutu površine za montiranje, postavite okvir za
maticu à na stražnju stranu površine za montiranje i
poravnajte manje i veće rupe.
Uzdignuti dio okvira za maticu treba ući u veću rupu.
2 Izbušite probne rupe.
3 Pomoću odgovarajućih vijaka za montažu (ne isporučuju se)
učvrstite nosač za vanjsku montažu na površinu za montažu.
4 Postavite montažne kotačiće Á na strane uređaja.
5 Postavite uređaj u nosač za vanjsku montažu i zategnite
montažne kotačiće.
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Uključena šablona i pribor omogućuju vam montiranje uređaja
na vašu upravljačku ploču.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
2 Pričvrstite šablonu na mjesto za montiranje.
3 Pomoću svrdla veličine 14 mm (9/16 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima pune linije na šabloni kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom pilom ili rotirajućim alatom izrežite površinu za
montiranje uzduž unutarnje linije na šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 Pomoću alata za odvajanje poput plosnatog komada plastike
ili odvijača pažljivo odvojite kutove rubne trake, alat
pomaknite u sredinu i uklonite rubnu traku.
OBAVIJEST
Ako je moguće, upotrijebite plastični odvijač. Metalni alati za
odvajanje poput odvijača mogu oštetiti rubnu traku i uređaj.
2
17 Pričvrstite okvire za matice na površinu za montiranje
zatezanjem priloženih M3 vijaka Ä kroz manje rupe veličine
3,6 mm (9/64 in).
18 Postavite pjenastu brtvu Å na stražnju stranu uređaja.
Komadi pjenaste brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
19 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u uređaj prije negoli
ga smjestite u izrezanu šablonu.
OBAVIJEST
Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva, neiskorištene
priključke prekrijte priloženim zaštitnim kapicama.
20 Između površine za montiranje i uređaja nanesite brtvilo za
plovila kako biste ispravno zabrtvili spoj i spriječili curenje
vode iza ploče s instrumentima.
21 Ako postoji pristup stražnjoj strani uređaja, brtvilo za plovila
nanesite duž cijele izrezane rupe.
22 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.
23 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje pomoću
isporučenih M4 vijaka Æ.
24 Obrišite višak brtvila za plovila.
25 Postavite rubnu traku i pritisnite je tako da sjedne na mjesto
oko rubova uređaja.
na kućištu može se upotrijebiti za povezivanje uređaja s dijelom
preko kojega je plovilo uzemljeno u vodu kako bi se izbjegle
smetnje.
Preporuke za kabele i povezivanje
• Kabeli su možda isporučeni bez postavljenih prstena za
zabravljivanje. U tom slučaju kabele trebate sprovesti prije
postavljanja prstena za zabravljivanje.
• Nakon povezivanja prstena za zabravljivanje na kabel
provjerite je li prsten sigurno pričvršćen, a o-prsten na mjestu
kako bi veza ostala sigurna.
Kabel napajanja / NMEA 0183 kabel
®
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem, uređajima
NMEA 0183 i svjetlom i sirenom za svjetlosna ili zvučna
upozorenja.
• Ako je potrebno produžiti kabel NMEA 0183 ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm² (22 AWG).
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Snaga
Crna
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Plava
NMEA 0183 TXA
Smeđa
NMEA 0183 RXA
Siva
NMEA 0183 TXB
Ljubičasta
NMEA 0183 RXB
Narančasta
Dodatna oprema uključena
Žuta
Upozorenje, slabo napajanje
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
3 Po potrebi na kraj razvodnog kabela postavite prsten za
zabravljivanje i o-prsten.
4 Kabel umetnite u priključak POWER na stražnjoj strani
uređaja i čvrsto gurnite.
5 Zakrenite prsten za zabravljivanje u smjeru kazaljke na satu
kako biste kabel pričvrstili na uređaj.
Dodatne preporuke za uzemljenje
Ova se preporuka odnosi samo na uređaje koji imaju vijak za
uzemljenje. Neki modeli nemaju vijak za uzemljenje.
Ovaj uređaj u većini načina montaže nije potrebno dodatno
uzemljiti preko šasije. Ako dođe do smetnji, vijak za uzemljenje
Preporuke za Garmin Marine Network
OBAVIJEST
Potrebno je koristiti Garmin izolacijski sprežnik za napajanje
putem mrežnog kabela (Power over Ethernet, PoE) (broj dijela
010-10580-10) prilikom povezivanja bilo kojeg uređaja drugih
proizvođača, npr. FLIR kamere na Garmin Marine Network.
Povezivanjem PoE uređaja izravno na Garmin Marine Network
ploter oštećuje se Garmin ploter, a mogao bi se oštetiti i PoE
uređaj. Povezivanje bilo kojeg uređaja drugih proizvođača
izravno na Garmin Marine Network ploter uzrokovat će
neispravan rad Garmin uređaja, uključujući nepravilno
isključivanje uređaja ili prestanak rada softvera.
®
Ovaj se uređaj može povezati s dodatnim uređajima u mreži
Garmin Marine Network radi dijeljenja podataka kao što su
podaci radara, sonara i detaljni podaci karte. Prilikom
povezivanja uređaja u mreži Garmin Marine Network s ovim
uređajem imajte na umu ove preporuke.
• Svi uređaji povezani s Garmin Marine Network moraju se
priključiti na isto uzemljenje.
• Kabel mreže Garmin Marine Network mora se koristiti za sva
povezivanja s mrežom Garmin Marine Network.
◦ Za povezivanje s mrežom Garmin Marine Network ne
smiju se koristiti CAT5 kabel i RJ45 priključci drugih
proizvođača.
◦ Dodatne kabele i priključke za povezivanje s mrežom
Garmin Marine Network možete kupiti kod dobavljača
Garmin uređaja.
• Svaki ETHERNET priključak na uređaju služi kao mrežni
prekidač. U bilo koji ETHERNET priključak može se priključiti
bilo koji kompatibilni uređaj radi dijeljenja podataka sa svim
uređajima na plovilu koji su povezani putem kabela za
Garmin Marine Network.
NMEA 2000 – preporuke
®
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Ovaj se uređaj može povezati s NMEA 2000 mrežom na plovilu
radi dijeljenja podataka s uređajima kompatibilnima s NMEA
2000 mrežom, kao što su GPS antena ili VHF radio. Isporučeni
NMEA 2000 kabeli i priključci omogućuju vam povezivanje
uređaja s postojećom NMEA 2000 mrežom. Ako nemate NMEA
2000 mrežu, osnovnu možete stvoriti pomoću kabela od
Garmin.
3
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebate pročitati
poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u priručniku Tehnički
dokument za NMEA 2000 proizvode. Ovaj dokument možete
pronaći pomoću veze “Manuals” na stranici s proizvodima za
vaš uređaj na adresi www.garmin.com.
Priključak označen s NMEA 2000 koristi se za povezivanje
uređaja sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
• Interni NMEA 0183 priključci i komunikacijski protokoli
konfigurirani su na priključenom Garmin uređaju. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku plotera u
odjeljku o NMEA 0183 uređaju.
Veze NMEA 0183 uređaja
Ovaj dijagram prikazuje dvosmjerne veze i za slanje i za
primanje podataka. Ovaj dijagram možete upotrijebiti i za
jednosmjernu komunikaciju. Za primanje podataka od NMEA
0183 uređaja pogledajte stavke Ê, Ë, Ì i Í prilikom
povezivanja Garmin uređaja. Za odašiljanje podataka do NMEA
0183 uređaja pogledajte stavke Ê, Ë, Î i Ï prilikom
povezivanja Garmin uređaja.
Element
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
NMEA 2000 kompatibilni Garmin uređaj
GPS antena
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
Element
NMEA 2000 kabel napajanja
NMEA 2000 spojni kabel
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
Ê
Ë
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Postoji jedan interni NMEA 0183 ulazni priključak (RX
priključak) i jedan interni NMEA 0183 izlazni priključak (TX
priključak) na priloženom NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka. Možete priključiti jedan NMEA 0183 uređaj u svaki
interni RX priključak za unos podataka u ovaj Garmin uređaj i
do tri NMEA 0183 uređaja paralelno u interni TX priključak za
prijem izlaznih podataka s ovog Garmin uređaja.
• Pogledajte upute za montažu NMEA 0183 uređaja kako biste
odredili žice za odašiljanje (TX) te žice za primanje (RX).
• Uređaj sadrži jedan TX priključak i jedan RX priključak. Svaki
interni priključak ima 2 žice označene s A i B sukladno
konvencijama za NMEA 0183. Odgovarajuće žice A i B
svakog internog priključka treba povezati sa žicama A (+) i B
(-) NMEA 0183 uređaja.
• Za dulje veze koristite oklopljene kabele s isprepletenim
paricama dimenzija 28 AWG. Zalemite sve spojeve i
zapečatite ih cjevčicama koje se stežu na toplini.
• Nemojte priključivati NMEA 0183 žice za prijenos podataka s
ovog uređaja na uzemljenje napajanja.
• Kabel napajanja s ovog uređaja i NMEA 0183 uređaja mora
biti priključen na zajedničko uzemljenje napajanja.
• Za dvosmjernu komunikaciju s uređajem NMEA 0183, interni
priključci na NMEA 0183 kabelu za podatke nisu povezani.
Na primjer, ako je ulaz NMEA 0183 uređaja priključen na
TXA na kabelu za prijenos podataka, možete povezati izlazni
priključak vašeg NMEA 0183 uređaja na bilo koji ulazni
priključak na razvodnom kabelu.
• U odjeljku NMEA 0183 – informacije, stranica 6 potražite
popis odobrenih NMEA 0183 sekvenci koje vaš uređaj može
primati i odašiljati.
4
À
Á
Â
Ì
Í
Î
Ï
Opis
Izvor napajanja
Kabel napajanja / NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 uređaj
Funkcija žice
Boja žice
Funkcija žice
Garmin jedinice Garmin jedinice uređaja NMEA
0183
Snaga
Crvena
Snaga
Uzemljenje
napajanja
Crna
Uzemljenje
napajanja
RXA
Smeđa
TXA
RXB
Ljubičasta
TXB
TXA
Plava
RXA
TXB
Siva
RXB
Veze s NMEA 0183 uređajem s jednim krajem
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Opis
Izvor napajanja
Kabel napajanja / NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 uređaj
Funkcija žice
Boja žice
Funkcija žice
Garmin jedinice Garmin jedinice uređaja NMEA
0183
Snaga
Crvena
Snaga
Uzemljenje
napajanja
Crna
Uzemljenje
napajanja
RXB
Ljubičasta
Nije primjenjivo
RXA
Smeđa
TX
TXA
Plava
RX
TXB
Siva
N/A
• Ako vaš NMEA 0183 uređaj ima samo jednu ulaznu
(primanje, RX) žicu (ne A, B, + ili -), nemojte povezivati TXB
žicu.
• Ako vaš NMEA 0183 uređaj ima samo jednu izlaznu
(odašiljanje, TX) žicu (ne A, B, + ili -), uzemljite RXB žicu.
Funkcija žice
Boja žice
Alarm
Žuta
NMEA 0183 uređaj povezan s jednom žicom za primanje
U ovom primjeru NMEA 0183 uređaj prima podatke od plotera.
Dodatna oprema uključena
Narančasta
Uzemljenje (zaštita)
Crna
VIN
Crvena
Broj pinova
Ä
Ç
Á
Å
Priključivanje svjetla i sirene
Element
Opis
Izvor napajanja
À
Á
Â
Kabel napajanja / NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 uređaj
Element Funkcija žice
Garmin jedinice
Ê
Ë
Ì
Í
Boja žice
Garmin
jedinice
Funkcija žice
uređaja NMEA 0183
Snaga
Crvena
Snaga
Uzemljenje
napajanja
Crna
Uzemljenje napajanja
TXA
Plava
RXA
TXB
Siva
Nije primjenjivo
Uređaj se može koristiti sa svjetlom, sirenom ili oboje u svrhu
signaliziranja upozorenja pomoću zvuka ili bljeskanja kada se na
ploteru prikaže poruka. To koristite po potrebi; žica za alarm nije
neophodna kako bi uređaj normalno funkcionirao. Prilikom
priključivanja svjetla ili sirene na uređaj uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Sklop alarma prelazi u niskonaponsko stanje kada se alarm
oglasi.
• Maksimalna jačina struje iznosi 1 A, a za ograničavanje struje
plotera na 1 A potreban je relej.
• Za ručno prebacivanje između vizualnih i zvučnih upozorenja
možete instalirati prekidače s jednim polom i jednim parom
kontakata.
NMEA 0183 uređaj povezan s jednom žicom za odašiljanje
U ovom primjeru NMEA 0183 uređaj podatke šalje na ploter.
Element Opis
Element
Opis
Izvor napajanja
À
Á
Â
Ì
Í
Izvor napajanja
Kabel napajanja
Sirena
Svjetlo
Relej (1 A struje u zavojnici)
Pomaknite prekidače kako biste omogućili ili onemogućili
svjetlosna ili zvučna upozorenja
Element
Kabel napajanja / NMEA 0183 kabel
NMEA 0183 uređaj
Element Funkcija žice
Garmin jedinice
Ê
Ë
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Ê
Ë
Ì
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Snaga
Crna
Uzemljenje
Žuta
Alarm
Boja žice
Garmin jedinice
NMEA Funkcija
žice uređaja 0183
Snaga
Crvena
Snaga
Preporuke za kompozitni video
Uzemljenje
napajanja
Crna
Uzemljenje
napajanja
RXB
Ljubičasta
Nije primjenjivo
RXA
Smeđa
TXA
Ovaj ploter dozvoljava videoulaz iz kompozitnih videoizvora
putem priključka s oznakom CVBS IN. Ako priključujete
kompozitni videokabel, imajte na umu sljedeće preporuke.
• CVBS IN priključak koristi BNC priključak. Ako u CVBS IN
priključak želite priključiti kompozitni videoulaz s RCA
prilključcima, možete upotrijebiti BNC u RCA adapter.
• Videozapisi se dijele na mreži Garmin Marine Network, ali se
ne dijele na NMEA 2000 mreži.
Raspored pinova za NMEA 0183 kabel i kabel napajanja
Specifikacije
Funkcija žice
Boja žice
NMEA RXA
Smeđa
NMEA TXA
Plava
NMEA RXB
Ljubičasta
NMEA TXB
Siva
Broj pinova
Â
Ã
Æ
À
Model
Specifikacija
Modeli od
deset inča
Dimenzije (Š × V × D) 316,8 x 185,2 x 68,5 mm (12 1/2
x 7 5/16 x 2 11/16 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
Mjere
222,7 x 125,3 mm (8 3/4 x 4
15/ in)
16
Modeli od 12 Dimenzije (Š × V × D) 358,8 x 226,8 x 68,5 mm (14 1/8
inča
x 8 15/16 x 2 11/16 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
262,1 x 164,2 mm (10 5/16 x 6
16 in)
7/
5
Model
Specifikacija
Mjere
NMEA 0183 – informacije
Svi modeli
Frekvencije
Standardni: 77, 83 ili 200 kHz
CHIRP: od 40 do 75, od 10 do
160, od 130 do 240, 260, 455 ili
800 kHz
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trasu (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno
pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
* Ovisno o klasi i dubini sonde.
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
NMEA 2000 PGN – informacije
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
Tip
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
060928 ISO upućivanje reklamacije
GPRTE
RTE: Rute
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija
potvrđivanja grupe
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija međutočke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetsko
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
Snaga emitiranja
(RMS)*
CHIRP: 1000 W
CHIRP Garmin ClearVü i SideVü:
500 W
Ulazna snaga
Od 10 do 32 Vdc
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 50 °C (od 5 ° do
122 °F)
Tipična potrošnja
struje pri 10 Vdc
3,5 A
PGN
Opis
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
126996 Podaci o proizvodu
127250 Smjer plovila
128259 Brzina: Na vodi
128267 Dubina vode
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 KOPNENI KURS i KOPNENA BRZINA:
Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129540 Vidljivi GNSS sateliti
130306 Podaci o vjetru
130312 Temperatura
Odašiljanje
127258 Magnetsko odstupanje
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i točkama
Prijem
065030 Prosječne osnovne količine AC iz
generatora (GAAC)
126992 Sistemsko vrijeme
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127504 Status izlaza AC
127505 Razina tekućine
127508 Status baterije
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129539 GNSS DOP-ovi
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
129809 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima
klase B, dio A
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin®, logotip Garmin i GPSMAP® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
129810 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima
klase B, dio B
NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National
Marine Electronics Association. FLIR® registrirani je trgovački znak tvrtke FLIR
Systems, Inc.
130310 Parametri okoliša
Logotip SDHC trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC.
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
6
Prijem
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising