Garmin | GPSMAP® 1022 | Garmin GPSMAP® 1022 Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 1022 Asennusohjeet
5 Valitse Lataa.
6 Valitse Suorita.
7 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
GPSMAP® 1000/1200 SARJA
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse GPSMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Tammikuu 2017
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tarvittavat työkalut
• pora
◦ asennusteline: pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
◦ upotusteline: 14 mm:n (9/16 tuuman), 6 mm:n (1/4 tuuman)
ja 3,6 mm:n (9/64 tuuman) (käytettäessä mutterilevyä) tai
3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterä (ilman mutterilevyä)
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
• Paikka ei saa olla tasainen, vaakasuuntainen pinta. Paikan
on oltava pystysuuntaisessa kulmassa.
Testaa paikka ja katselukulma, ennen kuin asennat laitteen.
Kuva saattaa näkyä heikosti, jos näyttöä katsellaan paljon
asennuskohtaa ylempää tai alempaa.
Laitteen kiinnitys
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
Painettu Taiwanissa
190-02145-77_0A
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
Voit kiinnittää laitteen tasaiseen pintaan asennustelineellä (ei
mukana).
1 Merkitse aloitusreiät asennustelineen À avulla.
2 Poraa aloitusreiät.
3 Kiinnitä asennusteline kiinnityspintaan asianmukaisilla
• Jos et käytä mutterilevyä, poraa 3,2 mm:n (1/8 tuuman)
reiät suurempien reikien kohtaan.
11 Aseta mutterilevy À yhden edellisessä vaiheessa poraamasi
suuremman reiän Á päälle.
Jos käytät mutterilevyä, siinä olevan pienemmän reiän Â
pitäisi osua mallin pienemmän reiän kohtaan.
Jos
mutterilevyssä oleva pienempi reikä ei osu mallin
12
pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle uusi paikka.
13 Jos käytät mutterilevyä, poraa 3,6 mm:n (9/64 tuuman) reikä
pienemmän reiän kohtaan.
14 Varmista muiden mutterilevyjen ja reikien sijainti mallissa
toistamalla sama.
15 Irrota malli kiinnityspinnasta.
16 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
à kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.
ruuveilla (ei mukana).
4 Kiinnitä asennustelineen nupit Á laitteen sivuille.
5 Aseta laite asennustelineeseen ja kiristä sen nupit.
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Voit upotusasentaa laitteen kojelautaan mukana toimitetun
mallin ja tarvikkeiden avulla.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli asennuspaikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 14 mm:n (9/16 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin mukainen aukko kuviosahalla
tai monitoimihiomakoneella.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Kankea suojusten kulmat varovasti irti työkalulla, kuten
muovinpalasella tai ruuvitaltalla, ja irrota suojukset
liu'uttamalla työkalu keskelle.
HUOMAUTUS
Käytä mahdollisuuksien mukaan muovista työkalua.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta.
8 Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallissa olevien suurempien 6 mm:n (1/4 tuuman)
reikien kohtaan.
9 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
rei'ille uudet paikat.
10 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät mutterilevyä, poraa 6 mm:n (1/4 tuuman) reikä
suuremman reiän kohtaan.
2
17 Kiinnitä mutterilevyt kiinnityspintaan kiristämällä mukana
toimitetut M3-ruuvit Ä pienempiin 3,6 mm:n (9/64 tuuman)
reikiin.
18 Asenna vaahtomuovitiiviste Å karttaplotterin taakse.
Vaahtomuovitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota
tarran suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
19 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS
Peitä käyttämättömät metalliliitännät korroosion estämiseksi
mukana toimitetuilla suojuksilla.
20 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja
laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse
pääse vettä.
21 Jos laitteen taustapuoli on käytettävissä asennuspaikassa,
levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.
22 Aseta laite aukkoon.
23 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4ruuveilla Æ.
24 Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
25 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Kaapeleihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa
• Kaapelien lukitusrenkaat eivät välttämättä ole valmiiksi
paikoillaan. Ohjaa siinä tapauksessa kaapelit paikoilleen,
ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja O-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta liitäntä ei
pääse irtoamaan.
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
®
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen, NMEA 0183
laitteisiin ja lamppuun tai torveen hälytyksiä varten.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä 22
AWG:n (0,33 mm²:n) kaapelia.
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Sininen
NMEA 0183 TXA
Ruskea
NMEA 0183 RXA
Harmaa
NMEA 0183 TXB
Violetti
NMEA 0183 RXB
Oranssi
Lisävarusteliitäntä
Keltainen
Hälytyksen virta vähissä
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Asenna tarvittaessa lukitusrengas ja O-rengas johdinsarjan
päihin.
Työnnä
kaapeli tukevasti laitteen taustapuolen POWER4
liitäntään.
5 Kiinnitä kaapeli laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Tämä koskee ainoastaan laitteita, joissa on maadoitusruuvi.
Kaikissa malleissa ei ole maadoitusruuvia.
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Garmin Power over Ethernet (PoE) -eristysliitintä (P/N
010-10580-10) on käytettävä liitettäessä kolmannen osapuolen
laitteita, kuten FLIR kameraa, Garmin Marine Networkiin. PoElaitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network
karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi
vahingoittaa PoE-laitetta. Kolmannen osapuolen laitteen
liittäminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin
aiheuttaa Garmin laitteiden toimintahäiriöitä. Laitteet eivät
esimerkiksi sammu kunnolla tai ohjelmisto lakkaa toimimasta.
®
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitettävät laitteet on liitettävä
samaan maadoitukseen.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Kaikki laitteen ETHERNET-portit toimivat verkkokytkiminä.
Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa
ETHERNET porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä
oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network
kaapelilla.
NMEA 2000 - huomioitavaa
®
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000
verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda
perusverkon Garmin kaapeleilla.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.
3
tarkoituksena on lähettää tietoja NMEA 0183 laitteeseen, katso
kohtia Ê, Ë, Î ja Ï, kun liität Garmin laitetta.
Kohde
À
Á
Â
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Virtalähde
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
NMEA 0183 laite
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
RXA
Ruskea
TXA
RXB
Violetti
TXB
TXA
Sininen
RXA
TXB
Harmaa
RXB
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä
• Mukana toimitetussa NMEA 0183 datakaapelissa on yksi
sisäinen NMEA 0183 tuloportti (RX) ja yksi sisäinen NMEA
0183 lähtöportti (TX). Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen
sisäiseen RX-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin laitteeseen.
Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183 laitetta
rinnakkain sisäiseen TX-porttiin tietojen vastaanottamiseksi
Garmin laitteella.
• Tarkista lähettävät (TX) ja vastaanottavat (RX) johtimet
NMEA 0183 laitteen asennusohjeista.
• Laitteessa on yksi TX-portti ja yksi RX-portti. Kussakin
sisäisessä portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183
käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen
portin vastaavat A- ja B‑johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja
B (-) ‑johtimiin.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistesukalla.
• Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta
virtamaadoitukseen.
• Tämän laitteen ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on
liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
• NMEA 0183 datakaapelin sisäiset portit eivät ole yhteydessä
toisiinsa, jotta kaksisuuntainen viestintä NMEA 0183
laitteiden kanssa onnistuu. Jos esimerkiksi NMEA 0183 laite
on liitetty datakaapelin TXA-porttiin, voit liittää NMEA 0183
laitteen lähtöliitännän johdinsarjan tuloporttiin.
• Katso kohdasta NMEA 0183 -tiedot, sivu 6 luettelo
hyväksytyistä NMEA 0183 määrityksistä, joita laitteella voi
lähettää ja vastaanottaa.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
liitetyssä Garmin laitteessa. Lisätietoja on karttaplotterin
käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
NMEA 0183 laitteen liitännät
Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.
Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin. Jos
tarkoituksena on vastaanottaa tietoja NMEA 0183 laitteesta,
katso kohtia Ê, Ë, Ì ja Í, kun liität Garmin laitetta. Jos
4
Kohde
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
Kuvaus
Yksipäisen NMEA 0183 laitteen liitännät
Kohde
À
Á
Â
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Kuvaus
Virtalähde
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
NMEA 0183 laite
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
RXB
Violetti
Ei käytössä
RXA
Ruskea
TX
TXA
Sininen
RX
TXB
Harmaa
-
• Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi tulojohdin
(vastaanotto, RX, ei A, B, + tai -), jätä TXB-johdin kytkemättä.
• Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi lähtöjohdin (lähetys,
TX, ei A, B, + tai -), maadoita RXB-johdin.
NMEA 0183 laite, joka on liitetty yhdellä vastaanottavalla
johtimella
Tässä esimerkissä NMEA 0183 laite vastaanottaa tietoja
karttaplotterista.
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Maadoitus (suojaus)
Musta
VIN
Punainen
Nastan numero
Á
Å
Lampun ja torven liitännät
Kohde
Kuvaus
Virtalähde
À
Á
Â
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
NMEA 0183 laite
Kohde Garmin johtimen
toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Garmin järjestelmän johtimen
väri
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
TXA
Sininen
RXA
TXB
Harmaa
Ei käytössä
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen. Tämä on
valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei
liitetä. Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai
torveen.
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.
• Enimmäisvirta on 1 A, ja releen avulla karttaplotterista tuleva
sähkövirta rajoitetaan arvoon 1 A.
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) ‑kytkimet.
NMEA 0183 laite, joka on liitetty yhdellä lähettävällä
johtimella
Tässä esimerkissä NMEA 0183 laite lähettää tietoja
karttaplotteriin.
Kohde Kuvaus
Kohde
Kuvaus
Virtalähde
À
Á
Â
Virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
Rele (1 A käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun
tai torven hälytyksiä
Kohde
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
NMEA 0183 laite
Kohde Garmin johtimen
toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Garmin järjestelmän johtimen
väri
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
RXB
Violetti
Ei käytössä
RXA
Ruskea
TXA
NMEA 0183 ja virtajohdon liitäntä
Ê
Ë
Ì
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Komposiittivideo - huomioitavaa
Tämä karttaplotteri tukee videotuloa komposiittivideolähteistä
CVBS IN -portin kautta. Huomioi nämä seikat, kun liität
komposiittivideolähdettä.
• CVBS IN -portissa on BNC-liitin. CVBS IN -porttiin voi liittää
RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen
avulla.
• Video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA
2000 verkossa.
Tekniset tiedot
Johtimen toiminto
Johtimen väri
NMEA RXA
Ruskea
NMEA TXA
Sininen
NMEA RXB
Violetti
NMEA TXB
Harmaa
Hälytys
Keltainen
Lisävarusteliitäntä
Oranssi
Malli
Tekniset tiedot
Mittatiedot
10-tuumaiset
mallit
Mitat (L x K x S)
316,8 x 185,2 x 68,5 mm (12 1/2
x 7 5/16 x 2 11/16 tuumaa)
Näytön koko (L x K)
222,7 x 125,3 mm (8 3/4 x 4
15/ tuumaa)
16
Mitat (L x K x S)
358,8 x 226,8 x 68,5 mm (14 1/8
x 8 15/16 x 2 11/16 tuumaa)
Nastan numero
Â
Ã
Æ
À
Ä
Ç
12 tuuman
mallit
Näytön koko (L x K)
Kaikki mallit
Taajuudet
262,1 x 164,2 mm (10 5/16 x 6
16 tuumaa)
7/
Perinteinen: 77, 83 tai 200 kHz
CHIRP: 40–75, 10–160, 130–
240, 260, 455 tai 800 kHz
5
Malli
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Lähetysteho (RMS)* CHIRP: 1000 W
CHIRP Garmin ClearVü ja
SideVü: 500 W
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin
hallinnan (automaattiohjaus)
määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
059904 ISO-pyyntö
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
060928 ISO-osoitevaatimus
GPRMB
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
RMC: suositellut GNSSkohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
126996 Tuotetiedot
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden
ja maantason nopeus
128259 Nopeus: vesiviittaus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
128267 Veden syvyys
GPXTE
XTE: Cross Track Error
129025 Sijainti: nopea päivitys
PGRME
E: arvioitu virhe
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
PGRMM
M: karttadatum
129029 GNSS-sijaintitiedot
PGRMZ
Z: korkeus
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
130306 Tuulitiedot
SDDPT
DPT: syvyys
130312 Lämpötila
SDMTW
MTW: veden lämpö
127258 Magneettinen eranto
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
129284 Navigointitiedot
DBT
Syvyys anturin alla
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
MTW
Veden lämpö
065030 GAAC (Generator average basic AC
quantities)
VHW
Nopeus veteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
126992 Järjestelmän aika
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Syöttöteho
10 - 32 Vdc
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 50 °C (5 - 122 °F)
Tyypillinen virranku- 3,5 A
lutus (10 Vdc)
* määräytyy kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
127250 Aluksen suunta
Lähetys
129283 Cross Track Error ‑virhe
Vastaanotto
Vastaanotto
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
127504 AC-lähdön tila
127505 Nestetaso
127508 Akun tila
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129539 GNSS-DOPit
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129809 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa A
129810 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa B
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA
Seven Riggs Avenue Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin®, Garmin logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
NMEA 2000® ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä. FLIR® on FLIR Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
SDHC-logo on SD-3C LLC:n tavaramerkki.
130314 Todellinen ilmanpaine
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising