Garmin | GPSMAP® 1222xsv Touch | Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch คำแนะนำการติดตั้ง
ประกาศ
คุณอาจได้รับแจ้งให้ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ การฟอร์แมตการ์ด
จะลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ด ซึ่งรวมถึงข้อมูลผู้ใช้ใดๆ ที่
บันทึกไว้ เช่น เวย์พอยท์ เราแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ด แต่ไม่จำเป็น
ต้องทำก็ได้ ก่อนฟอร์แมตการ์ด คุณควรบันทึกข้อมูลจากการ์ดหน่วย
ความจำลงบนหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์
GPSMAP® 1222/1242 Touch
คำแนะนำการติดตั้ง
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบการ์ดแล้วในแต่ละครั้งที่ต้องการใช้
คุณสมบัติ ActiveCaptain
6 จากร้านค้าแอปพลิเคชันในอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ติดตั้งและเปิด
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
7 นำอุปกรณ์มือถือเข้าสู่ระยะ 32 ม. (105 ฟุต) จากอุปกรณ์ GPSMAP
8 จากการตั้งค่าของอุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เปิดหน้าการเชื่อมต่อ
Wi‑Fi และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านที่คุณ
ได้ป้อนลงในอุปกรณ์ Garmin
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ActiveCaptain และ
คุณสมบัติต่างๆ โปรดดูคู่มือสำหรับเจ้าของ ที่ www.garmin.com
/manuals/GPSMAP1222-1242 หรือดูวิดีโอที่ www.garmin.com
/ActiveCaptainVideo
การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
หากอุปรณ์ของคุณมีเทคโนโลยี Wi‑Fi คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ActiveCaptain เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุด
สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ประกาศ
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจต้องอาศัยแอปพลิเคชันในการดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดใหญ่ อาจมีขีดจำกัดหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณสำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูล
กระบวนการติดตั้งอาจใช้เวลาหลายนาที
ประกาศ
1 เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับอุปกรณ์ GPSMAP (เริ่มต้นใช้งานแอปพลิ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณพบปัญหา
ยุ่งยากระหว่างการติดตั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin
®
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล เช่น
คู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ และการให้บริการลูกค้า
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
การอัปเดตซอฟต์แวร์
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™ เพื่ออัปเดต
ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ (การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยแอปพลิเคชัน
ActiveCaptain, หน้า 1)
คุณอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ตอนที่คุณติดตั้งอุปกรณ์
หรือเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้กับอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์นี้รองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุด 32 GB ฟอร์แมตเป็น FAT32
เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน ActiveCaptain
หมายเหตุ: คุณสมบัติ ActiveCaptain พร้อมใช้งานในรุ่นที่มีเทคโนโลยี
Wi‑Fi เท่านั้น
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือเข้ากับอุปกรณ์ GPSMAP โดยใช้
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain แอปดังกล่าวจะมอบหนทางที่ง่ายและ
รวดเร็วในการโต้ตอบกับชาร์ตพล็อตเตอร์ของคุณ และทำงานต่างๆ ให้
เสร็จสิ้น เช่น การแบ่งปันข้อมูล การลงทะเบียน การอัปเดตซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ และการรับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์มือถือ
1 จากอุปกรณ์ GPSMAP ให้เลือก ActiveCaptain
2 จากหน้า ActiveCaptain ให้เลือก เครือข่าย Wi-Fi > Wi-Fi > เปิด
3 ป้อนชื่อและรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายนี้
4 ใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบการ์ดของอุปกรณ์ GPSMAP
5 เลือก สร้างการ์ดหน่วยความจำ ActiveCaptain
®
เคชัน ActiveCaptain, หน้า 1)
เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์และคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบน
2
อุปกรณ์มือถือของคุณ ให้เลือก Software Updates > Download
แอปพลิเคชัน ActiveCaptain จะดาวน์โหลดการอัปเดตมายังอุปกรณ์
มือถือ เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปกับอุปกรณ์ GPSMAP อีกครั้ง การอัปเด
ตจะได้รับการถ่ายโอนมายังอุปกรณ์ หลังจากการถ่ายโอนเสร็จสิ้น
คุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งการอัปเดต
3 เมื่อคุณได้รับแจ้งโดยอุปกรณ์ GPSMAP ให้เลือกตัวเลือกสำหรับติด
ตั้งอัปเดต
• ในการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยทันที ให้เลือก ตกลง
• ในการเลื่อนการอัปเดตออกไป ให้เลือก ยกเลิก เมื่อคุณพร้อมติด
ตั้งการอัปเดต ให้เลือก ActiveCaptain > อัปเดตซอฟท์แวร์ >
ติดตั้งทันที
เครื่องมือที่จำเป็น
• สว่านและดอกสว่าน
◦ จุดยึด: ดอกสว่านที่เหมาะสมสำหรับพื้นผิวและฮาร์ดแวร์
◦ ติดตั้งแบบฝัง: ดอกสว่าน 13 มม. (1/2 นิ้ว), ดอกสว่าน 6 มม.
(1/4 นิ้ว) และ 3.6 มม. (9/64 นิ้ว) (มีแผ่นน็อต) หรือ 3.2 มม.
(1/8 นิ้ว, ไม่มีแผ่นน็อต)
• ไขควงปากแฉก #2
• เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน
• ตะไบและกระดาษทราย
• สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล (แนะนำ)
การพิจารณาการติดตั้ง
ประกาศ
ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่ไม่ได้รับอุณหภูมิหรือสภาพที่ร้อนจัด
หรือเย็นจัด ช่วงอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์นี้แสดงรายการอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์ การได้รับอุณหภูมิเป็นเวลานานเกินกว่าช่วง
อุณหภูมิที่ระบุในสภาพที่จัดเก็บหรือสภาพที่ทำงานอาจทำให้อุปกรณ์ล้ม
เหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิร้อน
จัดหรือเย็นจัดและผลที่เกี่ยวข้องตามมา
มกราคม 2018
190-02393-66_0A
เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง คุณควรทำการพิจารณาเหล่านี้
• ตำแหน่งที่ควรจะให้มุมมองที่เหมาะสมขณะที่คุณควบคุมเรือ
• ตำแหน่งควรให้คุณเข้าถึงอินเตอร์เฟซอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างสะดวก
เช่น แผงปุ่มกด หน้าจอสัมผัส และเครื่องอ่านการ์ด หากเป็นไปได้
• ตำแหน่งที่ต้องแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์และปกป้อง
จากการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแม่เหล็ก ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับ
เข็มทิศเกินค่าระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศที่แสดงอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์
• ตำแหน่งที่ต้องมีพื้นที่สำหรับการเดินสายและการเชื่อมต่อสายทั้งหมด
• ตำแหน่งต้องไม่เป็นพื้นผิวพื้นผิวเรียบแนวนอน ตำแหน่งควรอยู่ในมุม
แนวตั้ง
ตำแหน่งและมุมการดูควรได้รับการทดสอบก่อนที่คุณจะติดตั้งอุปกรณ์
มุมการดูสูงจากด้านบนและด้านล่างจอแสดงผลอาจทำให้ภาพไม่ชัด
ติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์
ประกาศ
หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอร์กลาสด้วยสกรู ขอแนะนำให้ใช้ดอก
สว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจลเคลือบด้าน
บนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูให้แน่น
ฮาร์ดแวร์จุดยึด (สกรูและแหวนรอง หรือน็อต แหวนรอง และสลัก) ไม่ได้
ให้มาด้วย ขาจุดยึดจะให้มาด้วยในบางรุ่นเท่านั้น ก่อนที่คุณจะสามารถ
ติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์ คุณต้องซื้อขาจุดยึดก่อน หากจำเป็น คุณยังต้องซื้อ
ฮาร์ดแวร์ติดตั้งที่พอดีกับรูในขาจุดยึดและติดตั้งกับพื้นผิวติดตั้งของคุณ
ให้แน่น ขนาดของรูนำร่องที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ติดตั้งคุณซื้อ
1 การใช้ขาจุดยึด À เป็นแม่แบบเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งของสี่รู
นำร่อง Á
3 ใช้ดอกสว่าน 13 มม. (1/2 นิ้ว) เจาะหนึ่งรูขึ้นไปด้านในมุมของเส้นทึบ
4
5
6
7
บนแม่แบบหรือเตรียมพื้นผิวติดตั้งสำหรับการตัด
โดยใช้เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน ให้ตัดพื้นผิวติดตั้งตามเส้นด้าน
ในบนแม่แบบ
ใส่อุปกรณ์ในช่องตัดเพื่อทดสอบความพอดี
หากจำเป็น ให้ใช้ตะไบและกระดาษทรายเพื่อปรับขนาดของช่องตัด
หากจำเป็น ให้ถอดฝาขอบแต่งออก
ประกาศ
ใช้เครื่องมืองัดพลาสติกงัดเมื่อเป็นไปได้ การใช้เครื่องมืองัดโลหะ
เช่น ไขควง อาจทำให้เกิดความเสียหายกับฝาขอบแต่งและอุปกรณ์
8 หลังจากที่อุปกรณ์พอดีกับช่องตัดแล้ว ตรวจสอบว่ารูบนอุปกรณ์ตรง
กับรูใหญ่บนแม่แบบ
9 ถ้ารูยึดบนอุปกรณ์ไม่ตรง ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูใหม่
10 ตามพื้นผิวติดตั้งของคุณ ให้เจาะรูหรือทำรูเกลียว:
• สำหรับสกรูไม้ ให้เจาะรู 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) และข้ามไปขั้นตอนที่
18
• สำหรับแผ่นน็อตและสกรูเกลียว ให้เจาะรู 6 มม. (1/4 นิ้ว) ใน
ตำแหน่งรูใหญ่
• สำหรับสกรูเกลียวโดยไม่มีแผ่นน็อต ให้ทำรูเกลียว M4 และข้าม
ไปขั้นตอนที่ 18
11 หากคุณใช้แผ่นน็อต ให้เริ่มต้นที่มุมหนึ่งของแม่แบบ วางแผ่นน็อต À
เหนือรูใหญ่ Á ที่เจาะในขั้นตอนก่อนหน้า
รูเล็ก Â แผ่นน็อตควรตรงกับรูเล็กบนแม่แบบ
12 หากรูเล็กบนแผ่นน็อตไม่ตรงกับรูเล็กบนแม่แบบ ให้ทำเครื่องหมาย
ตำแหน่งรูใหม่
13 หากคุณกำลังใช้แผ่นน็อต ให้เจาะรู 3.6 มม. (9/64 นิ้ว) ในตำแหน่งรู
เล็ก
14 ทำซ้ำเพื่อตรวจสอบการวางตำแหน่งของแผ่นน็อตและรูที่เหลือบนแม่
แบบ
15 ถอดแม่แบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
16 เริ่มต้นที่มุมหนึ่งของตำแหน่งติดตั้ง วางแผ่นน็อต Ã ที่ด้านหลังของ
พื้นผิวติดตั้ง ให้ตรงกับรูขนาดใหญ่และเล็ก
ส่วนที่ยกขึ้นของแผ่นน็อตควรพอดีในรูใหญ่
2
3
4
5
ใช้ดอกสว่านที่เหมาะสมสำหรับฮาร์ดแวร์ติดตั้งเพื่อเจาะรูนำร่อง
ติดตั้งขาจุดยึดกับพื้นผิวให้แน่นโดยใช้ฮาร์ดแวร์ติดตั้งของคุณ Â
ติดตั้งปุ่มจุดยึด Ã ที่ด้านข้างของอุปกรณ์
ใส่อุปกรณ์ในขาจุดยึด และขันปุ่มจุดยึด
การติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์
ประกาศ
ใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดช่องเพื่อยึดอุปกรณ์แบบฝัง มีระยะห่างระหว่าง
โครงเครื่องและช่องติดตั้งเพียงเล็กน้อย และการตัดช่องใหญ่เกินไปอาจ
ทำให้เสถียรภาพของอุปกรณ์หลังได้รับการติดตั้งลดต่ำลง
แม่แบบและฮาร์ดแวร์ที่ให้มาด้วยสามารถใช้ติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์ในแผง
หน้าปัดของคุณได้ มีสามตัวเลือกสำหรับฮาร์ดแวร์ตามวัสดุพื้นผิวติดตั้ง
• คุณสามารถเจาะรูเจาะนำและใช้สกรูไม้
• คุณสามารถเจาะรูและใช้แผ่นน็อตและสกรูเกลียว แผ่นน็อตสามารถ
เพิ่มความมั่นคงให้กับพื้นผิวที่บางได้
• คุณสามารถทำรูเกลียว และใช้สกรูเกลียว
1 ตัดแต่งแม่แบบและตรวจสอบว่าพอดีกับตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้ง
อุปกรณ์
2 ยึดแม่แบบกับตำแหน่งการติดตั้งให้แน่น
2
17 ยึดแผ่นน็อตกับพื้นผิวติดตั้งให้แน่นโดยการขันสกรูเกลียวตัวเล็ก Ä
ผ่านรูเล็ก
18 ติดตั้งปะเก็นโฟม Å ที่ด้านหลังของอุปกรณ์
ชิ้นปะเก็นโฟมมีกาวที่ด้านหลัง ตรวจสอบว่าคุณถอดปลอกป้องกัน
ก่อนติดตั้งบนอุปกรณ์
19 หากคุณจะไม่สามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรณ์ได้หลังจากติดตั้ง
ให้เชื่อมต่อสายที่จำเป็นทั้งหมดกับอุปกรณ์ก่อนวางลงในช่องตัด
ประกาศ
ในการป้องกันการกัดกร่อนของหน้าสัมผัสโลหะ ให้ปิดขั้วต่อที่ไม่ได้
ใช้ด้วยฝาครอบที่ติดอยู่
อุปกรณ์นี้ไม่ควรต้องกราวด์ตัวเครื่องเพิ่มเติมในสถานการณ์การติดตั้ง
ส่วนใหญ่ หากคุณประสบปัญหาการรบกวน สามารถใช้สกรูกราวด์ที่ตัว
เครื่องเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกราวด์น้ำของเรือเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการ
รบกวน
20 ใช้สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลระหว่างพื้นผิวติดตั้งและอุปกรณ์เพื่อ
ปิดผนึกและป้องกันการรั่วซึมด้านหลังแผงหน้าปัดอย่างเหมาะสม
21 หากคุณจะสามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรณ์ได้ ให้ใช้สารกันรั่ว
ชนิดใช้งานในทะเลรอบๆ ช่องตัด
22 วางอุปกรณ์ลงในช่องตัด
23 ยึดอุปกรณ์กับพื้นผิวติดตั้งโดยใช้สกรูเกลียวตัวใหญ่ Æ หรือสกรูไม้ที่
ให้มาด้วย
24 เช็ดสารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลส่วนเกินทั้งหมดออก
25 ติดตั้งฝาขอบแต่งโดยติดรอบขอบของอุปกรณ์
การพิจารณาสายและการเชื่อมต่อ
• สายอาจถูกรวมไว้โดยไม่ติดตั้งแหวนล็อค ในกรณีดังกล่าว คุณควร
เดินสายก่อนที่คุณจะติดตั้งแหวนล็อค
• หลังจากเชื่อมต่อแหวนล็อคกับสาย ให้ตรวจสอบว่าแหวนเชื่อมต่อ
แน่นและโอริงอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้การเชื่อมต่อยังคงแน่นอยู่
สายไฟ/NMEA 0183
®
• ชุดสายจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์ NMEA 0183
และหลอดไฟหรือแตรสำหรับไฟหรือเสียงแจ้งเตือน
• หากมีความจำเป็นต้องขยายสาย NMEA 0183 หรือการเตือน คุณจะ
ต้องใช้สาย 22 AWG (.33 มม.²)
รายการ
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
สีของสาย
ฟังก์ชันของสาย
แดง
จ่ายไฟ
ดำ
กราวด์ (จ่ายไฟและ NMEA 0183)
น้ำเงิน
NMEA 0183 TXA
น้ำตาล
NMEA 0183 RXA
เทา
NMEA 0183 TXB
ม่วง
NMEA 0183 RXB
ส้ม
เปิดอุปกรณ์เสริม
เหลือง
การเตือนต่ำ
การเชื่อมต่อชุดสายกับแหล่งจ่ายไฟ
คำเตือน
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
1 เดินสายชุดสายไปยังแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์
2 เชื่อมต่อสายสีแดงกับแบตเตอรี่ขั้วบวก (+) และเชื่อมต่อสายสีดำกับ
แบตเตอรี่ขั้วลบ (-)
3 หากจำเป็น ให้ติดตั้งแหวนล็อคและโอริงที่ปลายของชุดสาย
4 เสียบสายเข้ากับขั้วต่อ POWER ที่ด้านหลังอุปกรณ์ กดให้แน่น
5 หมุนแหวนล็อคตามเข็มนาฬิกาเพื่อเชื่อมต่อสายกับอุปกรณ์
การพิจารณากราวด์เพิ่มเติม
การพิจารณานี้จะใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีสกรูกราวด์เท่านั้น บางรุ่นจะไม่มี
สกรูกราวด์
การพิจารณา Garmin Marine Network
ประกาศ
ต้องใช้ Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler
(P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เช่น กล้อง
FLIR กับ Garmin Marine Network การเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE
โดยตรงเข้ากับชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin Marine Network จะทำให้
ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin เสียหาย และอาจทำให้อุปกรณ์ PoE เสียหาย
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สามโดยตรงไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
Garmin Marine Network จะทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติบนอุปกรณ์
Garmin รวมทั้งอุปกรณ์ที่ปิดเครื่องไม่ถูกต้องหรือซอฟต์แวร์ไม่สามารถ
ทำงานได้
®
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin Marine Network เพิ่ม
เติมเพื่อแบ่งปันข้อมูล เช่น เรดาร์, โซน่าร์ และแผนที่รายละเอียด เมื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin Marine Network กับอุปกรณ์นี้ ให้ทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Garmin Marine Network ต้องเชื่อมต่อ
กับกราวด์เดียวกัน
• ต้องใช้สาย Garmin Marine Network สำหรับการเชื่อมต่อ Garmin
Marine Network ทั้งหมด
◦ ต้องไม่ใช้สาย CAT5 และขั้วต่อ RJ45 ของบุคคลที่สามสำหรับ
การเชื่อมต่อ Garmin Marine Network
◦ สายและขั้วต่อ Garmin Marine Network เพิ่มเติมมีอยู่ที่ตัวแทน
จำหน่าย Garmin ของคุณ
• พอร์ต NETWORK บนอุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่เป็นสวิตช์เครือข่าย
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต NETWORK เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเรือเชื่อมต่อกันด้วยสาย Garmin
Marine Network
การพิจารณา NMEA 2000
®
ประกาศ
หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่ เครือ
ข่าย NMEA 2000 ควรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว อย่าเชื่อมต่อสาย
ไฟ NMEA 2000 กับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่ เนื่องจากควรเชื่อม
ต่อที่มาจ่ายไฟกับเครือข่าย NMEA 2000 เพียงที่มาเดียวเท่านั้น
หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่ หรือ
เครือข่ายเครื่องยนต์โดยผู้ผลิตรายอื่น คุณควรติดตั้ง NMEA 2000
Power Isolator (010-11580-00) ระหว่างเครือข่ายที่มีอยู่และอุปกรณ์
Garmin
หากคุณกำลังติดตั้งสายไฟ NMEA 2000 คุณต้องเชื่อมต่อสายไฟกับ
สวิตช์กุญแจของเรือ หรือผ่านทางสวิตช์อินไลน์อื่นอุปกรณ์ NMEA
2000 จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่จนหมด หากเชื่อมต่อสายไฟ NMEA 2000
กับแบตเตอรี่โดยตรง
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 บนเรือของคุณเพื่อ
แบ่งปันข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้ เช่น เสา GPS
หรือวิทยุ VHF สายและขั้วต่อ NMEA 2000 ที่ให้มาด้วยให้คุณเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA 2000 ของคุณที่มีอยู่แล้วได้ หากคุณไม่มี
เครือข่าย NMEA 2000 คุณสามารถสร้างเครือข่ายพื้นฐานได้โดยใช้
สายจาก Garmin
หากคุณไม่คุ้นเคยกับ NMEA 2000 คุณควรอ่านบท “NMEA 2000
Network Fundamentals” ของ Technical Reference for NMEA
2000 Products คุณสามารถค้นหาเอกสารนี้โดยใช้ลิงค์ “คู่มือ” ในหน้า
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ของคุณที่ www.garmin.com
พอร์ตชื่อ NMEA 2000 จะถูกใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA
2000 มาตรฐาน
3
รายการ ฟังก์ชันของสาย
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
สีของสาย
Garmin
NMEA ฟังก์ชันสายของ
อุปกรณ์ NMEA 0183
จ่ายไฟ
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์ข้อมูล
Tx
น้ำเงิน
Rx/A (+)
Rx
น้ำตาล
Tx/A (+)
กราวด์
การเชื่อมต่อหลอดไฟและแตร
รายการ
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
คำอธิบาย
อุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้
เสา GPS
สวิตช์สตาร์ทหรืออินไลน์
อุปกรณ์สามารถใช้กับหลอดไฟ แตร หรือทั้งสองอย่างเพื่อส่งเสียงหรือ
กะพริบแจ้งเตือนเมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์แสดงข้อความ ขั้นตอนนี้เป็นตัว
เลือก และสายการเตือนสายไม่จำเป็นสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ตาม
ปกติ เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับหลอดไฟหรือแตร ให้ทำการพิจารณาเหล่า
นี้
• วงจรการเตือนสลับเป็นสถานะแรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อส่งเสียงเตือน
• กระแสไฟสูงสุดคือ 100 mA และต้องมีรีเลย์เพื่อจำกัดกระแสไฟจา
กชาร์ตพล็อตเตอร์ให้เท่ากับ 100 mA
• ในการสลับไฟและเสียงแจ้งเตือนด้วยตนเอง คุณสามารถติดตั้งสวิตช์
แบบ Single-Pole, Single-Throw
สายไฟ NMEA 2000
สายดรอป NMEA 2000
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
ขั้วต่อรูปตัวที NMEA 2000
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
NMEA การพิจารณาการเชื่อมต่อ NMEA 0183
• มีพอร์ตอินพุต NMEA 0183 ภายในหนึ่งพอร์ต (พอร์ต RX) และ
พอร์ตเอาต์พุต NMEA 0183 ภายในหนึ่งพอร์ต (พอร์ต TX) ในสาย
ข้อมูล NMEA 0183 ที่มาพร้อมกัน คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
NMEA 0183 หนึ่งเครื่องกับพอร์ต RX ภายในเพื่ออินพุตข้อมูลใน
อุปกรณ์ Garmin นี้ และคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ NMEA 0183
สามเครื่องแบบขนานกับพอร์ต TX ภายในเพื่อรับเอาต์พุตข้อมูลโดย
อุปกรณ์ Garmin นี้ได้
• ดูคำแนะนำการติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ NMEA 0183 เพื่อระบุสายส่ง
(TX) และรับ (RX)
• อุปกรณ์มีพอร์ต TX หนึ่งพอร์ตและพอร์ต RX หนึ่งพอร์ต แต่ละพอร์ต
ภายในมี 2 สายชื่อ A และ B ตามรูปแบบ NMEA 0183 สาย A และ
B ของแต่ละพอร์ตภายในควรจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับสาย A (+) และ B
(-) ของอุปกรณ์ NMEA 0183
• คุณต้องใช้สายเกลียวคู่หุ้มฉนวน 28 AWG สำหรับเพื่อขยายการเดิน
สาย บัดกรีการเชื่อมต่อทั้งหมดและซีลด้วยท่อหด
• ห้ามเชื่อมต่อสายข้อมูล NMEA 0183 จากอุปกรณ์นี้ไปยังกราวด์
• สายไฟจากอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์ NMEA 0183 ต้องเชื่อมต่อกับกราว
ด์ร่วมกัน
• โปรดดู NMEA ข้อมูล 0183, หน้า 6 สำหรับรายการของ NMEA
0183 sentences ที่อนุมัติซึ่งเป็นเอาต์พุตและอินพุตของอุปกรณ์นี้
• พอร์ต NMEA 0183 ภายในและโปรโตคอลการสื่อสารจะได้รับการ
กำหนดค่าในอุปกรณ์ Garmin ที่เชื่อมต่อ โปรดดูส่วน NMEA 0183
ของคู่มือสำหรับเจ้าของชาร์ตพล็อตเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
NMEA แผนภาพการเชื่อมต่อ 0183
+
รายการ
À
Á
Â
4
-
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
ชุดสายไฟ
NMEA อุปกรณ์ที่ตรงตาม 0183
รายการ
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
รายการ
Ê
Ë
Ì
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
สายไฟ
แตร
หลอดไฟ
รีเลย์ (กระแสไฟขดลวด 100 mA)
สลับสวิตช์เพื่อเปิดและปิดใช้งานหลอดไฟหรือแตรแจ้งเตือน
สีของสาย
ฟังก์ชันของสาย
แดง
จ่ายไฟ
ดำ
กราวด์
เหลือง
การเตือน
การพิจารณาวิดีโอ HDMI Out
ประกาศ
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากความชื้น คุณต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม
Garmin GPSMAP เมื่อเชื่อมต่อชาร์ตพล็อตเตอร์กับจอแสดงผลวิดีโอ
การใช้สายอื่นจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
ด้วยพอร์ต HDMI OUT คุณสามารถทำสำเนาหน้าจอชาร์ตพล็อตเตอร์
บนอุปกรณ์อื่น เช่น โทรทัศน์หรือจอภาพ
สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP HDMI มีความยาว 4.5 ม.
(15 ฟุต) หากต้องการสายยาวกว่านี้ คุณควรใช้สาย HDMI ที่ใช้งาน
เท่านั้น คุณต้องใช้ตัวคู่ต่อ HDMI เพื่อเชื่อมต่อสาย HDMI สองสาย
คุณต้องทำการเชื่อมต่อสายทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
รายการ คำอธิบาย
À
Á
Â
Ã
ขอมูลจำเพาะ
การวัด
GPSMAP 1222/1242 Touchชาร์ตพล็อตเตอร์ GPSMAP
1222/1242 Touch
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 55°C (ตั้งแต่ 5° ถึง 131°F)
สาย GPSMAP HDMI (HDMI OUT)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต
ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 10 Vdc 3.5 A
จอแสดงผลที่มีพอร์ต HDMI In เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์
สภาพแวดล้อมที่แห้ง ป้องกันความชื้น
การพิจารณา Composite Video
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้ใช้อินพุตวิดีโอจากแหล่ง Composite Video ได้โดย
ใช้พอร์ตชื่อ CVBS IN เมื่อเชื่อมต่อ Composite Video คุณควรทำการ
พิจารณาเหล่านี้
• พอร์ต CVBS IN ใช้ขั้วต่อ BNC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ BNC
to RCA เพื่อเชื่อมต่อแหล่ง Composite Video ที่มีขั้วต่อ RCA กับ
พอร์ต CVBS IN ได้
• วิดีโอจะถูกแบ่งปันใน Garmin Marine Network แต่จะไม่แบ่งปันใน
เครือข่าย NMEA 2000
การพิจารณาการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องยนต์ J1939
ประกาศ
คุณต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP J1939 เมื่อเชื่อมต่อ
ชาร์ตพล็อตเตอร์กับเครือข่ายเครื่องยนต์ J1939 เพื่อป้องกันการ
กัดกร่อนเนื่องจากความชื้น การใช้สายอื่นจะทำให้การรับประกันของคุณ
เป็นโมฆะ
หากคุณมีเครือข่ายเครื่องยนต์ที่มีอยู่แล้วในเรือของคุณ ซึ่งควรเชื่อมต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟอยู่แล้ว อย่าเพิ่มแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติม
การดึงไฟฟ้าสูงสุดที่ 10 Vdc
36 W
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc
3.0 A
ฟิวส์
6 A, 125 V fast-acting
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 Draw
75 mA สูง
ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ
65 ซม. (25.6 นิ้ว)
ความถี่ไร้สายและโปรโตคอล
Wi‑Fi, ANT และเทคโนโลยี Bluetooth
2.4 GHz @ 15.26 dBm
การ์ดหน่วยความจำ
2 ช่องการ์ด SD ; ขนาดการ์ดสูงสุด 32
GB
เวย์พอยท์สูงสุด
5,000
เส้นทางสูงสุด
100
จุดแทร็คที่ใช้งานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
®
®
*อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating
ข้อมูล NMEA 2000 PGN
ส่งและรับสัญญาณ
PGN
คำอธิบาย
059392
การรับรอง ISO
059904
คำขอ ISO
060160
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การถ่ายโอนข้อมูล
060416
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมต่อ
060928
การอ้างสิทธิ์เลขที่อยู่ ISO
065240
ที่อยู่คำสั่ง
126208
ฟังก์ชันกลุ่มคำขอ
126996
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
126998
ข้อมูลการกำหนดค่า
127237
ควบคุมทิศมุ่งหน้า/แทร็ค
127250
ทิศมุ่งหน้าของเรือ
127258
ความแปรปรวนทางแม่เหล็ก
127488
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
127489
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิก
127493
พารามิเตอร์การส่ง: ไดนามิก
127505
ระดับของเหลว
127508
สถานะแบตเตอรี่
128259
ความเร็ว: น่านน้ำอ้างอิง
128267
ความลึกของน้ำ
129025
ตำแหน่ง: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129026
COG และ SOG: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129029
ข้อมูลตำแหน่ง GNSS
129283
ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
ข้อมูลจำเพาะ
129284
ข้อมูลนำทาง
129539
GNSS DOPs
ข้อมูลจำเพาะ
129540
สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
ข้อมูลจำเพาะ
การวัด
130306
ข้อมูลลม
ขนาด (W × H × D)
330 × 226 × 79 มม. (13 × 8.9 × 3.1 นิ้ว)
130310
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
ระยะห่างถึงสิ่งกีดขวางใกล้สุด
95 มม. (33/4 นิ้ว)
130311
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
น้ำหนัก
2.72 กก. (6 ปอนด์)
130312
อุณหภูมิ (ล้าสมัย)
ขนาดจอแสดงผล (W × H)
262 × 163 มม. (10.3 × 6.4 นิ้ว)
ประเภทหน้าจอ
จอแสดงผล WXGA
ความละเอียดหน้าจอ
1280 x 800 พิกเซล
วัสดุ
อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและพลาสติกโพลี
คาร์บอเนต
ระดับการกันน้ำ*
IEC 60529 IPX7
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเครื่องยนต์ในเรือของ
คุณเพื่ออ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น เครื่องยนต์บางรุ่น
เครือข่ายเครื่องยนต์ปฏิบัติตามมาตรฐานและใช้ข้อความที่มีกรรมสิทธิ์
คุณควรเชื่อมต่อหนึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์กับหนึ่งเครือข่ายเครื่องยนต์เท่านั้น
การเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์กับหนึ่งเครือข่ายเครื่องยนต์
อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่คาดคิด
พอร์ตชื่อ J1939 ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายเครื่องยนต์ที่มีอยู่ คุณ
ต้องเดินสายภายใน 6 ม. (20 ฟุต) จากแกนหลักเครือข่ายเครื่องยนต์
สายอุปกรณ์เสริม Garmin GPSMAP J1939 ต้องมีการเชื่อมต่อกับ
แหล่งจ่ายไฟและเข้าหัวสายอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายเครื่องยนต์ของคุณ โปรดดูเอกสารเครื่องยนต์ของผู้
ผลิต
พิน
À
Á
Â
Ã
Ä
สีของสาย
คำอธิบาย
เปลือย
หุ้มฉนวน
แดง
ไฟฟ้า, บวก
ดำ
ไฟฟ้า, ลบ
ขาว
CAN สูง
น้ำเงิน
CAN ต่ำ
®
ส่ง
PGN
คำอธิบาย
126464
ส่งและรับฟังก์ชันกลุ่มรายการ PGN
127497
พารามิเตอร์การเดินทาง: เครื่องยนต์
5
รับ
ประโยค
คำอธิบาย
คำอธิบาย
SDDBT
DBT: ความลึกใต้หัวโซน่าร์
Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)
SDDPT
DPT: ความลึก
เวลาระบบ
SDMTW
MTW: อุณหภูมิน้ำ
อัตราการเลี้ยว
SDVHW
VHW: ความเร็วและทิศมุ่งหน้าของน้ำ
DPT
ความลึก
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: สแตติก
DBT
ความลึกใต้หัวโซน่าร์
สถานะอินพุต AC (ล้าสมัย)
MTW
อุณหภูมิน้ำ
127504
สถานะเอาต์พุต AC (ล้าสมัย)
VHW
ความเร็วและทิศมุ่งหน้าของน้ำ
127506
สถานะรายละเอียด DC
WPL
ตำแหน่งเวย์พอยท์
127507
สถานะเครื่องชาร์จ
DSC
127509
สถานะอินเวอร์เตอร์
ข้อมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่น
แบบดิจิตอล
128275
บันทึกระยะทาง
DSE
129038
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส A
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบ­
ดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส B
HDG
129039
ทิศมุ่งหน้า ความคลาดเคลื่อน
ค่าแปรผัน
129040
รายงานตำแหน่งที่ขยาย AIS คลาส B
HDM
ทิศมุ่งหน้า, แม่เหล็ก
129044
Datum
MWD
ทิศทางและความเร็วลม
129285
การนำทาง: ข้อมูลเส้นทาง, เวย์พอยท์
MDA
องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
129794
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
MWV
ความเร็วและมุมของลม
129798
รายงานตำแหน่งเครื่องบิน AIS SAR
VDM
ข้อความลิงค์ข้อมูล AIS VHF
129799
ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง
129802
ข้อความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808
ข้อมูลการโทร DSC
129809
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน A
129810
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน B
130313
ความชื้น
ชาร์ตพล็อตเตอร์สามารถรับประโยค J1939 PGN ชาร์ตพล็อตเตอร์ไม่
สามารถส่งผ่านเครือข่าย J1939
130314
ความดันจริง
130316
อุณหภูมิ: ช่วงขยาย
ประโยค
คำอธิบาย
130576
สถานะทริมแท็บ
61443
ตัวควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 2
130577
ข้อมูลทิศทาง
61444
ตัวควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 1
65031
อุณหภูมิไอเสีย
65172
น้ำหล่อเย็นเสริมของเครื่องยนต์
65252
ปิดเครื่อง
65253
ชั่วโมงและรอบเครื่องยนต์
65262
อุณหภูมิเครื่องยนต์ 1
65263
ระดับหรือความดันของเหลวของเครื่องยนต์ 1
65270
สภาพลิ้นไอดีหรือลิ้นไอเสีย 1
65271
พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะ
ตัวระบุว่ามีน้ำอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง
PGN
065030
126992
127251
127257
127498
127503
ประเภท
รับ
ท่าทาง
คุณสามารถซื้อข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
ข้อมูล J1939 PGN
NMEA ข้อมูล 0183
ประเภท
ประโยค
คำอธิบาย
ส่ง
GPAPB
APB: ทิศมุ่งหน้าหรือตัวควบคุมแทร็ค
(ออโตไพลอต) ประโยค "B"
GPBOD
BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มต้นไปยังที่หมาย)
GPBWC
BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวย์
พอยท์
GPGGA
GGA: ข้อมูลคงที่ของ Global
Positioning System
65279
65272
น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์ 1
GPGLL
GLL: ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ละติจูด­
และลองจิจูด)
65248
ระยะทางของยานพาหนะ
65266
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ของเหลว)
65276
หน้าจอแผงควบคุม
65226
รหัสปัญหาการวินิจฉัยที่ใช้งาน
GPGSA
GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่­
ใช้งาน
GPGSV
GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS
ในมุมมอง
GPRMB
RMB: ข้อมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRMC
RMC: ข้อมูลเฉพาะ GNSS
ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE
RTE: เส้นทาง
GPVTG
VTG: เส้นทางบนพื้นและความเร็ว
ภาคพื้น
GPWPL
WPL: ตำแหน่งเวย์พอยท์
GPXTE
XTE: ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME
E: ข้อผิดพลาดโดยประมาณ
PGRMM
M: ข้อมูลแผนที่
PGRMZ
Z: ระดับความสูง
© 2018 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin , โลโก้ Garmin และ GPSMAP เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
Garmin
®
®
NMEA , NMEA 2000 และโลโก้ NMEA 2000 เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Marine
Electronics Association HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC. โลโก้
SDHC เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ SD-3C, LLC. Wi‑Fi เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance Corporation
®
support.garmin.com
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising