Garmin | GPSMAP® 1222xsv Touch | Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Asennusohjeet
1 Valitse GPSMAP laitteessa ActiveCaptain.
2 Valitse ActiveCaptain sivulla Wi-Fi-verkko > Wi-Fi >
Käytössä.
3 Kirjoita verkon nimi ja salasana.
4 Aseta muistikortti GPSMAP laitteen korttipaikkaan.
5 Valitse Luo ActiveCaptain-muistikortti.
GPSMAP® 1222/1242 Touch
Asennusohjeet
HUOMAUTUS
Saat ehkä kehotteen alustaa muistikortti. Kortin alustaminen
poistaa kaikki kortille tallennetut tiedot. Tämä tarkoittaa
kaikkia tallennettuja käyttäjätietoja, kuten reittipisteitä. Kortin
alustaminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Tallenna
tiedot muistikortilta laitteen sisäiseen muistiin, ennen kuin
alustat kortin.
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Varmista, että kortti on paikallaan aina, kun haluat käyttää
ActiveCaptain ominaisuutta.
6 Asenna ActiveCaptain sovellus mobiililaitteen
sovelluskaupasta ja avaa se.
7 Tuo mobiililaite enintään 32 m (105 jalkaa) päähän GPSMAP
laitteesta.
8 Avaa mobiililaitteen asetuksista Wi‑Fi yhteyssivu ja yhdistä
Garmin laitteeseen käyttämällä Garmin laitteeseen
määrittämääsi nimeä ja salasanaa.
Lisätietoja ActiveCaptain sovelluksesta ja sen ominaisuuksista
on käyttöoppaassa osoitteessa www.garmin.com/manuals
/GPSMAP1222-1242 ja videossa osoitteessa www.garmin.com
/ActiveCaptainVideo.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain sovelluksella
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, voit ladata ja asentaa laitteen
uusimmat ohjelmistopäivitykset ActiveCaptain sovelluksella.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
HUOMAUTUS
Ohjelmistopäivitykset saattavat olla suuria tiedostoja.
Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa.
Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Asennus voi kestää useita minuutteja.
Tärkeitä turvallisuustietoja
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Ohjelmistopäivitys
HUOMAUTUS: voit päivittää laitteen ohjelmiston ActiveCaptain™
sovelluksella (Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain
sovelluksella, sivu 1).
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen
HUOMAUTUS: ActiveCaptain toiminto on käytettävissä
ainoastaan malleissa, joissa on Wi‑Fi tekniikkaa.
Voit yhdistää mobiililaitteen GPSMAP laitteeseen ActiveCaptain
sovelluksella. Sovelluksella voit käyttää karttaplotteria nopeasti
ja helposti ja esimerkiksi jakaa tietoja, rekisteröidä, päivittää
laitteen ohjelmiston ja kartat sekä vastaanottaa ilmoituksia
mobiililaitteesta.
®
1 Yhdistä mobiililaite GPSMAP laitteeseen (ActiveCaptain
sovelluksen käytön aloittaminen, sivu 1).
2 Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla ja Internet-yhteys on
käytettävissä mobiililaitteessa, valitse Software Updates >
Download.
ActiveCaptain sovellus lataa päivityksen mobiililaitteeseen.
Kun yhdistät sovelluksen uudelleen GPSMAP laitteeseen,
päivitys siirretään laitteeseen. Siirron jälkeen saat kehotteen
asentaa päivitys.
3 Kun GPSMAP laitteessa näkyy kehote, asenna päivitys
valitsemalla vaihtoehto.
• Voit päivittää ohjelmiston heti valitsemalla OK.
• Voit lykätä päivitystä valitsemalla Peruuta. Kun olet valmis
asentamaan päivityksen, valitse ActiveCaptain >
Ohjelmistopäivitykset > Asenna heti.
Tarvittavat työkalut
• pora ja poranteriä
◦ asennusteline: pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
◦ upotusteline: 13 mm:n (1/2 tuuman), 6 mm:n (1/4 tuuman)
ja 3,6 mm:n (9/64 tuuman) (käytettäessä mutterilevyä) tai
3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterä (ilman mutterilevyä)
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus).
Tammikuu 2018
190-02393-77_0A
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
• Paikka ei saa olla tasainen, vaakasuuntainen pinta. Paikan
on oltava pystysuuntaisessa kulmassa.
Testaa paikka ja katselukulma, ennen kuin asennat laitteen.
Kuva saattaa näkyä heikosti, jos näyttöä katsellaan paljon
asennuskohtaa ylempää tai alempaa.
Laitteen kiinnitys
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Sankakiinnitystarvikkeita (ruuveja ja aluslaattoja tai muttereita,
aluslaattoja ja pultteja) ei toimiteta laitteen mukana. Sankateline
toimitetaan joidenkin mallien mukana. Hanki tarvittaessa
sankateline, jotta voit kiinnittää laitteen siihen. Hanki myös
sankatelineen reikiä vastaavat kiinnitystarvikkeet, joilla teline
kiinnittyy tukevasti kiinnityspintaan. Tarvittavien aloitusreikien
koko määräytyy hankittujen kiinnitystarvikkeiden perusteella.
1 Käytä sankatelinettä À mallina ja merkitse neljän aloitusreiän
Á kohdat.
2 Poraa aloitusreiät käyttämällä kiinnitystarvikkeiden mukaista
poranterää.
3 Kiinnitä sankateline pintaan kiinnitystarvikkeilla Â.
4 Kiinnitä sankatelineen nupit à laitteen sivuille.
5 Aseta laite sankatelineeseen ja kiristä sen nupit.
2
Voit upotusasentaa laitteen kojelautaan mukana toimitetun
mallin ja tarvikkeiden avulla. Laitteen voi kiinnittää kolmenlaisilla
tarvikkeilla kiinnityspinnan materiaalin mukaan.
• Voit porata aloitusreiät ja käyttää puuruuveja.
• Voit porata reiät ja käyttää mutterilevyjä ja koneruuveja.
Mutterilevyillä saat lisää tukevuutta ohueen kiinnityspintaan.
• Voit pistää ja suurentaa reiät ja käyttää puuruuveja.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli asennuspaikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 13 mm (1/2 tuumaa) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin mukainen aukko kuviosahalla
tai monitoimihiomakoneella.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Irrota suojukset tarvittaessa.
HUOMAUTUS
Käytä mahdollisuuksien mukaan muovista työkalua.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta.
8 Kun laite sopii aukkoon, varmista, että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallin suurempien reikien kohtaan.
9 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
rei'ille uudet paikat.
10 Poraa tai pistä ja suurenna reiät kiinnityspinnan mukaan:
• Poraa puuruuveille 3,2 mm (1/8 tuumaa) reiät ja siirry
vaiheeseen 18.
• Poraa mutterilevylle ja koneruuveille 6 mm (1/4 tuumaa)
reiät suurempien reikien kohtaan.
• Pistä ja suurenna koneruuveille ilman mutterilevyä M4reiät ja siirry vaiheeseen 18.
11 Jos käytät mutterilevyä, aseta se À yhden edellisessä
vaiheessa poraamasi suuremman reiän Á päälle.
Mutterilevyssä olevan pienemmän reiän  pitäisi osua mallin
pienemmän reiän kohtaan.
12 Jos mutterilevyssä oleva pienempi reikä ei osu mallin
pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle uusi paikka.
13 Jos käytät mutterilevyä, poraa 3,6 mm (9/64 tuumaa) reikä
pienemmän reiän kohtaan.
14 Varmista muiden mutterilevyjen ja reikien sijainti mallissa
toistamalla sama.
15 Irrota malli kiinnityspinnasta.
16 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
à kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Sininen
NMEA 0183 TXA
Ruskea
NMEA 0183 RXA
Harmaa
NMEA 0183 TXB
Violetti
NMEA 0183 RXB
Oranssi
Lisävarusteliitäntä
Keltainen
Hälytyksen virta vähissä
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
17 Kiinnitä mutterilevyt kiinnityspintaan kiristämällä pienemmät
koneruuvit Ä pienempiin reikiin.
18 Asenna vaahtomuovitiiviste Å karttaplotterin taakse.
Vaahtomuovitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota
tarran suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
19 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS
Peitä käyttämättömät metalliliitännät korroosion estämiseksi
mukana toimitetuilla suojuksilla.
20 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja
laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse
pääse vettä.
21 Jos laitteen taustapuoli on käytettävissä asennuspaikassa,
levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.
22 Aseta laite aukkoon.
23 Kiinnitä laite kiinnityspintaan suuremmilla koneruuveilla Æ tai
mukana toimitetuilla puuruuveilla.
24 Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
25 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Asenna tarvittaessa lukitusrengas ja O-rengas johdinsarjan
päihin.
4 Työnnä kaapeli tukevasti laitteen taustapuolen POWERliitäntään.
5 Kiinnitä kaapeli laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Tämä koskee ainoastaan laitteita, joissa on maadoitusruuvi.
Kaikissa malleissa ei ole maadoitusruuvia.
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Kaapeleihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa
• Kaapelien lukitusrenkaat eivät välttämättä ole valmiiksi
paikoillaan. Ohjaa siinä tapauksessa kaapelit paikoilleen,
ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja O-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta liitäntä ei
pääse irtoamaan.
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
®
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen, NMEA 0183
laitteisiin ja lamppuun tai torveen hälytyksiä varten.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä 22
AWG:n (0,33 mm²:n) kaapelia.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Garmin Power over Ethernet (PoE) -eristysliitintä (P/N
010-10580-10) on käytettävä liitettäessä kolmannen osapuolen
laitteita, kuten FLIR kameraa, Garmin Marine Networkiin. PoElaitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network
karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi
vahingoittaa PoE-laitetta. Kolmannen osapuolen laitteen
liittäminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin
aiheuttaa Garmin laitteiden toimintahäiriöitä. Laitteet eivät
esimerkiksi sammu kunnolla tai ohjelmisto lakkaa toimimasta.
®
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitettävät laitteet on liitettävä
samaan maadoitukseen.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
3
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Kaikki laitteen NETWORK-portit toimivat verkkokytkiminä.
Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa
NETWORK porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä
oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network
kaapelilla.
•
•
NMEA 2000 - huomioitavaa
®
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000
verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda
perusverkon Garmin kaapeleilla.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.
•
•
•
•
•
Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183 laitetta
rinnakkain sisäiseen TX-porttiin tietojen vastaanottamiseksi
Garmin laitteella.
Tarkista lähettävät (TX) ja vastaanottavat (RX) johtimet
NMEA 0183 laitteen asennusohjeista.
Laitteessa on yksi TX-portti ja yksi RX-portti. Kussakin
sisäisessä portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183
käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen
portin vastaavat A- ja B‑johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja
B (-) ‑johtimiin.
Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.
Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta
virtamaadoitukseen.
Tämän laitteen ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on
liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
Katso kohdasta NMEA 0183 -tiedot, sivu 6 luettelo
hyväksytyistä NMEA 0183 määrityksistä, joita laitteella voi
lähettää ja vastaanottaa.
Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
liitetyssä Garmin laitteessa. Lisätietoja on karttaplotterin
käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
NMEA 0183 kytkentäkaavio
+
Kohde
-
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Johdinsarja
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Kohde Garmin johtimen Garmin järjesNMEA 0183 laitteen
toiminto
telmän johtimen johtimen toiminto
väri
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx
Sininen
Rx/A (+)
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
Maadoitus
Lampun ja torven liitännät
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä
• Mukana toimitetussa NMEA 0183 datakaapelissa on yksi
sisäinen NMEA 0183 tuloportti (RX) ja yksi sisäinen NMEA
0183 lähtöportti (TX). Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen
sisäiseen RX-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin laitteeseen.
4
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen. Tämä on
valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei
liitetä. Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai
torveen.
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.
• Enimmäisvirta on 100 mA, ja releen avulla karttaplotterista
tuleva sähkövirta rajoitetaan arvoon 100 mA.
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) ‑kytkimet.
J1939 moottoriverkkoon. Muunlaisen kaapelin käyttäminen
mitätöi takuun.
Jos veneessä on valmis moottoriverkko, se on todennäköisesti
jo liitetty virtalähteeseen. Älä lisää muuta virtalähdettä.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kohde
Ê
Ë
Ì
Virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
Rele (100 mA käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun
tai torven hälytyksiä
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Tämän karttaplotterin voi liittää veneen moottoriverkkoon, jotta
sen kautta voidaan lukea tietoja yhteensopivista laitteista, kuten
tietyistä moottoreista. Moottoriverkko noudattaa standardia ja
käyttää omia viestejä.
Liitä yhteen moottoriverkkoon ainoastaan yksi karttaplotteri.
Usean karttaplotterin liittäminen samaan moottoriverkkoon
saattaa aiheuttaa toimintavirheitä.
Laite liitetään nykyiseen moottoriverkkoon J1939-portin kautta.
Kaapeli on ohjattava enintään 6 metrin (20 jalan) päästä
moottoriverkon rungosta.
Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapeli edellyttää liittämistä
virtalähteeseen ja asianmukaista terminointia. Katso moottorin
valmistajan oppaista lisätietoja liittämisestä moottoriverkkoon.
Huomioitavaa HDMI Out videolähdön yhteydessä
Nasta
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin videonäyttöön.
Muiden kaapelien käyttäminen mitätöi takuun.
À
Á
Â
Ã
Ä
Voit monistaa karttaplotterin näytön HDMI OUT portin kautta
toiseen laitteeseen, kuten televisioon tai näyttöön.
Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista
HDMI kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen.
Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
Johdon väri
Kuvaus
Paljas
Suojus
Punainen
Virta, plus
Musta
Virta, miinus
Valkoinen
CAN korkea
Sininen
CAN matala
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L × K × S)
330 × 226 × 79 mm (13 × 8,9 ×
3,1 tuumaa)
Etäisyys lähimpään esteeseen 95 mm (33/4 tuumaa)
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
GPSMAP 1222/1242 Touch karttaplotteri
GPSMAP HDMI kaapeli (HDMI OUT)
Näyttö, jossa on HDMI In portti, kuten tietokone tai televisio
Kuiva ympäristö, suojassa kosteudelta
Komposiittivideo - huomioitavaa
Tämä karttaplotteri tukee videotuloa komposiittivideolähteistä
CVBS IN -portin kautta. Huomioi nämä seikat, kun liität
komposiittivideolähdettä.
• CVBS IN -portissa on BNC-liitin. CVBS IN -porttiin voi liittää
RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen
avulla.
• Video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA
2000 verkossa.
J1939 moottorin verkkoyhteys - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion estämiseksi Garmin
GPSMAP J1939 lisävarustekaapelia, kun liität karttaplotterin
Paino
2,72 kg (6 paunaa)
Näytön koko (L×K)
262 × 163 mm (10,3 × 6,4 tuumaa)
Näytön tyyppi
WXGA-näyttö
Näytön tarkkuus
1280 x 800 kuvapistettä
Materiaali
Muotoonvalettu alumiini ja polykarbonaattimuovi
Vesitiiviys*
IEC 60529 IPX7
Suositeltu käyttölämpötila
-15–55 °C (5–131 °F)
Tulojännite
10–32 Vdc
Tyypillinen virrankulutus (10
Vdc)
3,5 A
Enimmäistehonkulutus (10
Vdc)
36 W
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
3,0 A
Sulake
6 A, 125 V, nopea
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
Kompassin turvaväli
65 cm (25,6 tuumaa)
Langaton taajuus ja yhteyskäy- Wi‑Fi ANT ja Bluetooth tekniikat
tännöt
2,4 GHz (15,26 dBm)
®
Muistikortti
®
2 SD korttipaikkaa, muistikortin koko
enintään 32 Gt
®
Reittipisteiden enimmäismäärä 5 000
5
Tekniset tiedot
Mittatiedot
PGN
Kuvaus
Reittien enimmäismäärä
100
128275
Matkaloki
Aktiivisten jälkien enimmäismäärä
50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
jälkeä
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129044
Datum
129285
Navigointi: reitin, reittipisteen tiedot
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808
DSC-soittotiedot
129809
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B
130313
Ilmankosteus
130314
Todellinen ilmanpaine
130316
Lämpötila: laaja alue
130576
Trimmilevyn tila
130577
Suuntatiedot
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
NMEA 2000 PGN-tiedot
Lähetys ja vastaanotto
PGN
Kuvaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060160
ISO-siirtoprotokolla: tiedonsiirto
060416
ISO-siirtoprotokolla: yhteydenhallinta
060928
ISO-osoite hankittu
065240
Komennettu osoite
126208
Ryhmäpyyntötoiminto
126996
Tuotetiedot
126998
Määritystiedot
127237
Kulkusuunnan / jäljen hallinta
127250
Aluksen suunta
127258
Magneettinen eranto
127488
Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489
Moottorin parametrit: dynaaminen
127493
Lähetysparametrit: dynaaminen
127505
Nestetaso
127508
Akun tila
128259
Nopeus: vesiviittaus
128267
Veden syvyys
129025
Sijainti: nopea päivitys
129026
COG ja SOG: nopea päivitys
129029
GNSS-sijaintitiedot
129283
Cross Track Error ‑virhe
129284
Navigointitiedot
129539
GNSS-DOPit
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
130306
Tuulitiedot
130310
130311
130312
Lämpötila (vanhentunut)
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin
hallinnan (automaattiohjaus)
määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSSkohtaiset vähimmäistiedot
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
GPRTE
RTE: reitit
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden
ja maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
Lähetys
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGN
Kuvaus
PGRME
E: arvioitu virhe
Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
PGRMM
M: karttadatum
Matkan parametrit: moottori
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
Vastaanotto
SDDPT
DPT: syvyys
PGN
Kuvaus
SDMTW
MTW: veden lämpö
065030
GAAC (Generator average basic AC quantities)
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
126992
Järjestelmän aika
DPT
Syvyys
127251
ROT
DBT
Syvyys anturin alla
127257
Asento
MTW
Veden lämpö
127498
Moottorin parametrit: staattinen
VHW
Nopeus veteen ja suunta
127503
AC-tulon tila (vanhentunut)
WPL
Reittipisteen sijainti
127504
AC-lähdön tila (vanhentunut)
DSC
127506
DC:n tarkka tila
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
127507
Laturin tila
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
127509
Invertterin tila
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
126464
127497
6
Vastaanotto
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA
Seven Riggs Avenue Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN tiedot
Karttaplotteri voi vastaanottaa J1939 PGN määrityksiä.
Karttaplotteri ei voi lähettää J1939 verkossa.
Määritys
Kuvaus
61443
Sähköinen moottorin ohjaus 2
61444
Sähköinen moottorin ohjaus 1
65031
Pakokaasun lämpötila
65172
Moottorin lisäjäähdytysneste
65252
Sammutus
65253
Moottorin käyttötunnit ja kierrokset
65262
Moottorin lämpötila 1
65263
Moottorin nestemäärä tai paine 1
65270
Tulo- tai poistoaukon olosuhteet 1
65271
Ajoneuvon sähkövirta
65279
Polttoaineen vesi-ilmaisin
65272
Vaihteistoöljyt 1
65248
Ajoneuvon matka
65266
Polttoainekulutus (neste)
65276
Kojelaudan näyttö
65226
Aktiivisen vianmäärityksen ongelmakoodit
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin , Garmin logo ja GPSMAP ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä. HDMI on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki.
SDHC-logo on SD-3C LLC:n tavaramerkki. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity tavaramerkki.
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising