Garmin | GPSMAP® 1222xsv Touch | Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Upute za instalaciju

Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Upute za instalaciju
1 Na uređaju GPSMAP odaberite ActiveCaptain.
2 Na stranici ActiveCaptain odaberite Wi-Fi mreža > Wi-Fi >
Uključi.
3 Unesite naziv i lozinku za ovu mrežu.
4 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu uređaja
GPSMAP.
5 Odaberite Stvori ActiveCaptain memorijsku karticu.
GPSMAP® 1222/1242 Touch
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
OBAVIJEST
Uređaj može zatražiti da formatirate memorijsku karticu.
Formatiranjem kartice brišu se sve informacije spremljene na
kartici. To uključuje sve spremljene korisničke podatke poput
točaka. Formatiranje kartice je preporučeno, ali nije
obavezno. Prije formatiranja kartice trebate spremiti podatke
s memorijske kartice u internu memoriju uređaja.
Provjerite je li kartica umetnuta svaki put kad želite upotrijebiti
funkciju ActiveCaptain.
6 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
7 Mobilni uređaj postavite unutar 32 m (105 ft) od uređaja
GPSMAP.
8 U postavkama mobilnog uređaja otvorite stranicu s Wi‑Fi
vezama i povežite se s Garmin uređajem pomoću naziva i
lozinke koje ste unijeli u Garmin uređaj.
Više informacija o aplikaciji ActiveCaptain i funkcijama potražite
u korisničkom priručniku na web-mjestu www.garmin.com
/manuals/GPSMAP1222-1242 ili pogledajte videozapis na webmjestu www.garmin.com/ActiveCaptainVideo.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, možete upotrijebiti
aplikaciju ActiveCaptain kako biste preuzeli i instalirali najnovije
nadogradnje softvera za uređaj.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
OBAVIJEST
Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se
davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o
ograničenjima podataka ili tarifama.
Postupak instalacije može potrajati nekoliko minuta.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
1 Mobilni uređaj povežite s uređajem GPSMAP (Početak rada
®
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Nadogradnja softvera
NAPOMENA: Možete upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain™ za
nadogradnju softvera uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije ActiveCaptain, stranica 1).
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain
NAPOMENA: Funkcija ActiveCaptain dostupna je samo na
modelima koji imaju Wi‑Fi tehnologiju.
Mobilni uređaj možete povezati s uređajem GPSMAP pomoću
aplikacije ActiveCaptain. Aplikacija vam omogućuje brz i
jednostavan način interakcije s ploterom i izvršavanje zadataka
poput dijeljenja podataka, registracije, nadogradnje softvera
uređaja i primanja obavijesti s mobilnog uređaja.
®
s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 1).
2 Kad je nadogradnja softvera dostupna i kad na mobilnom
uređaju imate pristup internetu, odaberite Software Updates
> Download.
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni
uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s uređajem
GPSMAP, nadogradnja se prenosi na uređaj. Kad se prijenos
završi, uređaj će zatražiti da instalirate nadogradnju.
3 Kad uređaj GPSMAP prikaže zahtjev, odaberite opciju za
instalaciju nadogradnje.
• Ako želite odmah nadograditi softver, odaberite OK.
• Ako želite odgoditi nadogradnju, odaberite Odustani. Kad
ste spremni instalirati nadogradnju, odaberite
ActiveCaptain > Nadogradnje softvera > Instaliraj sad.
Potrebni alati
• Bušilica i nastavci za bušenje
◦ Montaža na nosače: svrdla za bušilicu koja odgovaraju
površini i alatu
◦ Ugradbeni nosač: svrdlo od 13 mm (1/2 in), 6 mm (1/4 in) i
3,6 mm (9/64 in) (s okvirom za maticu) ili svrdlo od 3,2 mm
(1/8 in) (bez okvira za maticu)
• Križni odvijač broj 2
Siječanj 2018
190-02393-86_0A
• Ubodna pila ili rotirajući alat
• Turpija i brusni papir
• Brtvilo za plovila (preporučuje se)
Preporuke za montažu
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
Kada odabirete lokaciju za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Lokacija vam treba omogućiti optimalan pogled na uređaj dok
upravljate plovilom.
• Lokacija treba omogućiti jednostavan pristup svim sučeljima
uređaja, kao što su tipkovnica, dodirni zaslon i čitač kartica,
ako je primjenjivo.
• Lokacija mora biti dovoljno čvrsta za težinu uređaja i štititi ga
od pretjeranih vibracija i udaraca.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
• Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih
kabela.
• Lokacija ne smije biti ravna vodoravna površina. Lokacija
mora biti pod okomitim kutom.
Trebate testirati lokaciju i kut gledanja prije instalacije
uređaja. Visoki kutovi gledanja s gornje ili donje strane
zaslona mogu rezultirati lošom slikom.
Montaža uređaja na nosač
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Pribor za montažu na nosače (vijci i podloške ili matice,
podloške i vijci) nije priložen. Nosač za vanjsku montažu
priložen je uz neke modele. Prije montaže uređaja na nosače po
potrebi je potrebno kupiti nosač za vanjsku montažu. Također je
potrebno kupiti pribor za montažu koji pristaje u rupe na nosaču
te ga dobro pričvršćuje na površinu koju ste namijenili
montiranju. Potrebna veličina probne rupe ovisi o kupljenom
priboru za montažu.
1 Koristeći nosač À kao šablonu, označite mjesta četiriju
probnih rupa Á.
2 Pomoću svrdla koji odgovara vašem priboru za montažu
izbušite rupe.
3 Pričvrstite nosač na površinu pomoću pribora za montažu Â.
4 Postavite montažne kotačiće à na strane uređaja.
5 Postavite uređaj u nosač i zategnite montažne kotačiće.
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Uključena šablona i pribor omogućuju vam montiranje uređaja
na vašu upravljačku ploču. Ovisno o materijalu na koji se
montira uređaj, postoje tri vrste pribora za montažu.
• Možete izbušiti probne rupe i upotrijebiti drvene vijke.
• Možete izbušiti rupe i upotrijebiti okvire za matice i obične
vijke. Okviri za matice pridonose stabilnosti tanjih površina.
• Rupe možete utisnuti i urezati te upotrijebiti obične vijke.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
2 Pričvrstite šablonu na mjesto za montiranje.
3 Pomoću svrdla veličine 13 mm (1/2 in) probušite jednu ili više
rupa u kutovima pune linije na šabloni kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom pilom ili rotirajućim alatom izrežite površinu za
montiranje uzduž unutarnje linije na šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 Po potrebi uklonite rubnu traku.
OBAVIJEST
Ako je moguće, upotrijebite plastični odvijač. Metalni alati za
odvajanje poput odvijača mogu oštetiti rubnu traku i uređaj.
8 Kad uređaj ispravno sjedne u otvor, provjerite jesu li rupe za
montažu na uređaju poravnate s većim rupama na šabloni.
9 Ako nije moguće poravnati te rupe s rupama za montiranje
na uređaju, označite nova mjesta za rupe.
10 Ovisno o površini za montažu probušite ili utisnite pa urežite
veće rupe:
• Za drvene vijke probušite rupe promjera 3,2 mm (1/8 in) i
idite na korak 18.
• Za okvire za matice i obične vijke probušite rupe promjera
6 mm (1/4 in) na mjestima većih rupa.
• Za obične vijke bez okvira za matice utisnite i urežite rupe
veličine M4 i idite na korak 18.
2
11 Ako koristite okvir za maticu, počevši u jednom kutu šablone,
postavite okvir za maticu À preko veće rupe Á izbušene u
prethodnom koraku.
Preporuke za kabele i povezivanje
• Kabeli su možda isporučeni bez postavljenih prstena za
zabravljivanje. U tom slučaju kabele trebate sprovesti prije
postavljanja prstena za zabravljivanje.
• Nakon povezivanja prstena za zabravljivanje na kabel
provjerite je li prsten sigurno pričvršćen, a o-prsten na mjestu
kako bi veza ostala sigurna.
Kabel napajanja / NMEA 0183 kabel
®
Manja rupa  na okviru za maticu treba se poravnati s
manjom rupom na šabloni.
12 Ako manja rupa na okviru za maticu nije poravnata s manjom
rupom na šabloni, označite novo mjesto za rupu.
13 Ako upotrebljavate okvir za maticu, probušite rupu promjera
3,6 mm (9/64 in) na mjestu manje rupe.
14 Ponovite kako biste provjerili položaj preostalih okvira za
maticu i rupa na šabloni.
15 Maknite šablonu s površine za montiranje.
16 Počevši u kutu površine za montiranje, postavite okvir za
maticu à na stražnju stranu površine za montiranje i
poravnajte manje i veće rupe.
Uzdignuti dio okvira za maticu treba ući u veću rupu.
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem, uređajima
NMEA 0183 i svjetlom i sirenom za svjetlosna ili zvučna
upozorenja.
• Ako je potrebno produžiti kabel NMEA 0183 ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm² (22 AWG).
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Snaga
Crna
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Plava
NMEA 0183 TXA
Smeđa
NMEA 0183 RXA
Siva
NMEA 0183 TXB
Ljubičasta
NMEA 0183 RXB
Narančasta
Dodatna oprema uključena
Žuta
Upozorenje, slabo napajanje
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
17 Pričvrstite okvire za maticu na površinu za montiranje
zatezanjem manjih običnih vijaka Ä kroz manje rupe.
18 Postavite pjenastu brtvu Å na stražnju stranu uređaja.
Komadi pjenaste brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
19 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u uređaj prije negoli
ga smjestite u izrezanu šablonu.
OBAVIJEST
Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva, neiskorištene
priključke prekrijte priloženim zaštitnim kapicama.
20 Između površine za montiranje i uređaja nanesite brtvilo za
plovila kako biste ispravno zabrtvili spoj i spriječili curenje
vode iza ploče s instrumentima.
21 Ako postoji pristup stražnjoj strani uređaja, brtvilo za plovila
nanesite duž cijele izrezane rupe.
22 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.
23 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje pomoću većih
običnih vijaka Æ ili isporučenih drvenih vijaka.
24 Obrišite višak brtvila za plovila.
25 Postavite rubnu traku i pritisnite je tako da sjedne na mjesto
oko rubova uređaja.
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
Po
potrebi na kraj razvodnog kabela postavite prsten za
3
zabravljivanje i o-prsten.
4 Kabel umetnite u priključak POWER na stražnjoj strani
uređaja i čvrsto gurnite.
5 Zakrenite prsten za zabravljivanje u smjeru kazaljke na satu
kako biste kabel pričvrstili na uređaj.
Dodatne preporuke za uzemljenje
Ova se preporuka odnosi samo na uređaje koji imaju vijak za
uzemljenje. Neki modeli nemaju vijak za uzemljenje.
Ovaj uređaj u većini načina montaže nije potrebno dodatno
uzemljiti preko šasije. Ako dođe do smetnji, vijak za uzemljenje
na kućištu može se upotrijebiti za povezivanje uređaja s dijelom
preko kojega je plovilo uzemljeno u vodu kako bi se izbjegle
smetnje.
3
pronaći pomoću veze “Manuals” na stranici s proizvodima za
vaš uređaj na adresi www.garmin.com.
Priključak označen s NMEA 2000 koristi se za povezivanje
uređaja sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
Preporuke za Garmin Marine Network
OBAVIJEST
Potrebno je koristiti Garmin izolacijski sprežnik za napajanje
putem mrežnog kabela (Power over Ethernet, PoE) (broj dijela
010-10580-10) prilikom povezivanja bilo kojeg uređaja drugih
proizvođača, npr. FLIR kamere na Garmin Marine Network.
Povezivanjem PoE uređaja izravno na Garmin Marine Network
ploter oštećuje se Garmin ploter, a mogao bi se oštetiti i PoE
uređaj. Povezivanje bilo kojeg uređaja drugih proizvođača
izravno na Garmin Marine Network ploter uzrokovat će
neispravan rad Garmin uređaja, uključujući nepravilno
isključivanje uređaja ili prestanak rada softvera.
®
Ovaj se uređaj može povezati s dodatnim uređajima u mreži
Garmin Marine Network radi dijeljenja podataka kao što su
podaci radara, sonara i detaljni podaci karte. Prilikom
povezivanja uređaja u mreži Garmin Marine Network s ovim
uređajem imajte na umu ove preporuke.
• Svi uređaji povezani s Garmin Marine Network moraju se
priključiti na isto uzemljenje.
• Kabel mreže Garmin Marine Network mora se koristiti za sva
povezivanja s mrežom Garmin Marine Network.
◦ Za povezivanje s mrežom Garmin Marine Network ne
smiju se koristiti CAT5 kabel i RJ45 priključci drugih
proizvođača.
◦ Dodatne kabele i priključke za povezivanje s mrežom
Garmin Marine Network možete kupiti kod dobavljača
Garmin uređaja.
• Svaki NETWORK priključak na uređaju služi kao mrežni
prekidač. U bilo koji NETWORK priključak može se priključiti
bilo koji kompatibilni uređaj radi dijeljenja podataka sa svim
uređajima na plovilu koji su povezani putem kabela za
Garmin Marine Network.
NMEA 2000 – preporuke
®
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Ovaj se uređaj može povezati s NMEA 2000 mrežom na plovilu
radi dijeljenja podataka s uređajima kompatibilnima s NMEA
2000 mrežom, kao što su GPS antena ili VHF radio. Isporučeni
NMEA 2000 kabeli i priključci omogućuju vam povezivanje
uređaja s postojećom NMEA 2000 mrežom. Ako nemate NMEA
2000 mrežu, osnovnu možete stvoriti pomoću kabela od
Garmin.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebate pročitati
poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u priručniku Tehnički
dokument za NMEA 2000 proizvode. Ovaj dokument možete
4
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
NMEA 2000 kompatibilni Garmin uređaj
GPS antena
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
NMEA 2000 kabel napajanja
NMEA 2000 spojni kabel
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Postoji jedan interni NMEA 0183 ulazni priključak (RX
priključak) i jedan interni NMEA 0183 izlazni priključak (TX
priključak) na priloženom NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka. Možete priključiti jedan NMEA 0183 uređaj u svaki
interni RX priključak za unos podataka u ovaj Garmin uređaj i
do tri NMEA 0183 uređaja paralelno u interni TX priključak za
prijem izlaznih podataka s ovog Garmin uređaja.
• Pogledajte upute za montažu NMEA 0183 uređaja kako biste
odredili žice za odašiljanje (TX) te žice za primanje (RX).
• Uređaj sadrži jedan TX priključak i jedan RX priključak. Svaki
interni priključak ima 2 žice označene s A i B sukladno
konvencijama za NMEA 0183. Odgovarajuće žice A i B
svakog internog priključka treba povezati sa žicama A (+) i B
(-) NMEA 0183 uređaja.
• Za dulje veze koristite oklopljene kabele s isprepletenim
paricama dimenzija 28 AWG. Zalemite sve spojeve i
zapečatite ih cjevčicama koje se stežu na toplini.
• Nemojte priključivati NMEA 0183 žice za prijenos podataka s
ovog uređaja na uzemljenje napajanja.
• Kabel napajanja s ovog uređaja i NMEA 0183 uređaja mora
biti priključen na zajedničko uzemljenje napajanja.
• U odjeljku NMEA 0183 – informacije, stranica 6 potražite
popis odobrenih NMEA 0183 sekvenci koje vaš uređaj može
primati i odašiljati.
• Interni NMEA 0183 priključci i komunikacijski protokoli
konfigurirani su na priključenom Garmin uređaju. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku plotera u
odjeljku o NMEA 0183 uređaju.
NMEA Dijagram za povezivanje 0183
+
Element
-
Opis
Izvor napajanja 12 Vdc
À
Á
Â
Razvodni kabel
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183
Element Funkcija žice
Garmin jedinice
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin GPSMAP HDMI dodatni kabel dug je 4,5 m (15 ft). Ako
vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo aktivne HDMI
kabele. Potreban vam je HDMI sprežnik kako biste povezali dva
HDMI kabela.
Sve spojeve kabela morate napraviti u suhom okruženju.
Boja žice
Garmin
jedinice
NMEA Funkcija žice
uređaja NMEA 0183
Snaga
Crvena
Snaga
Uzemljenje
Crna
Uzemljenje podataka
Uzemljenje
Tx
Plava
Rx/A (+)
Rx
Smeđa
Tx/A (+)
Priključivanje svjetla i sirene
Uređaj se može koristiti sa svjetlom, sirenom ili oboje u svrhu
signaliziranja upozorenja pomoću zvuka ili bljeskanja kada se na
ploteru prikaže poruka. To koristite po potrebi; žica za alarm nije
neophodna kako bi uređaj normalno funkcionirao. Prilikom
priključivanja svjetla ili sirene na uređaj uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Sklop alarma prelazi u niskonaponsko stanje kada se alarm
oglasi.
• Maksimalna jačina struje iznosi 100 mA, a za ograničavanje
struje plotera na 100 mA potreban je relej.
• Za ručno prebacivanje između vizualnih i zvučnih upozorenja
možete instalirati prekidače s jednim polom i jednim parom
kontakata.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Izvor napajanja
Kabel napajanja
Sirena
Svjetlo
Relej (100 mA struje u zavojnici)
Pomaknite prekidače kako biste omogućili ili onemogućili
svjetlosna ili zvučna upozorenja
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Snaga
Crna
Uzemljenje
Žuta
Alarm
HDMI izlazni priključak – preporuke za videozapise
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, za povezivanje plotera i
zaslona morate upotrijebiti Garmin GPSMAP dodatne kabele.
Korištenje drugih kabela poništava jamstvo.
Pomoću HDMI OUT priključka možete duplicirati zaslon plotera
na drugim uređajima kao što su televizori ili monitori.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
GPSMAP 1222/1242 Touch ploter
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
Zaslon s HDMI ulaznim priključkom, npr. računalo ili televizor
Suho okruženje, zaštićeno od vlage
Preporuke za kompozitni video
Ovaj ploter dozvoljava videoulaz iz kompozitnih videoizvora
putem priključka s oznakom CVBS IN. Ako priključujete
kompozitni videokabel, imajte na umu sljedeće preporuke.
• CVBS IN priključak koristi BNC priključak. Ako u CVBS IN
priključak želite priključiti kompozitni videoulaz s RCA
prilključcima, možete upotrijebiti BNC u RCA adapter.
• Videozapisi se dijele na mreži Garmin Marine Network, ali se
ne dijele na NMEA 2000 mreži.
Preporuke za povezivanje na J1939 mrežu motora
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, morate upotrijebiti
Garmin GPSMAP J1939 dodatni kabel kako biste povezali ploter
i J1939 mrežu motora. Korištenje drugih kabela poništava
jamstvo.
Ako na plovilu imate postojeću mrežu motora, trebala bi već biti
priključena na napajanje. Nemojte dodavati drugo napajanje.
Ovaj ploter može se povezati s mrežom motora na plovilu kako
bi pristupio podacima s kompatibilnih uređaja kao što su
određeni motori. Mreža motora radi prema standardu i koristi
vlastite poruke.
Na jednu mrežu motora trebali biste povezati samo jedan ploter.
Povezivanje više plotera i jedne mreže motora može uzrokovati
neočekivano ponašanje u radu.
Priključak s oznakom J1939 koristi se za priključivanje uređaja
na postojeću mrežu motora. Kabel morate razvesti 6 m (20 ft) od
osnovnog sklopa mreže motora.
Dodatni kabel za Garmin GPSMAP J1939 potrebno je povezati
s izvorom napajanja i ispravno terminirati. Dodatne informacije o
povezivanju na mrežu motora potražite u dokumentaciji koju
isporučuje proizvođač motora.
Pin
À
Á
Â
Ã
Ä
Boja žice
Opis
Ogoljeni
Oklopljeni
Crvena
Napajanje, pozitivno
Crna
Napajanje, negativno
Bijela
CAN visoko
Plava
CAN nisko
5
Specifikacije
PGN
Opis
129026 KOPNENI KURS i KOPNENA BRZINA: Brzo ažuriranje
Specifikacije
129029 Podaci o GNSS položaju
Specifikacija
Mjere
129283 Pogreška unakrsnog traga
Dimenzije (Š × V × D)
330 × 226 × 79 mm (13 × 8,9 ×
3,1 in)
129284 Navigacijski podaci
Udaljenost do najbliže prepreke
95 mm (33/4 in)
Težina
2,72 kg (6 lbs)
Veličina zaslona (Š × V)
262 × 163 mm (10,3 × 6,4 in)
Vrsta zaslona
WXGA zaslon
Rezolucija zaslona
1280 x 800 piksela
Materijal
Slitina aluminija i polikarbonatne
plastike
Vodootpornost*
IEC 60529 IPX7
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131 °F)
Ulazni napon
Od 10 do 32 Vdc
Tipična potrošnja struje pri
10 Vdc
129539 GNSS DOP-ovi
129540 Vidljivi GNSS sateliti
130306 Podaci o vjetru
130310 Parametri okoliša (zastarjelo)
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130312 Temperatura (zastarjelo)
Odašiljanje
PGN
Opis
126464
Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN popisa
3,5 A
127497
Parametri puta: motor
Maksimalna potrošnja struje pri
10 Vdc
36 W
Prijem
Maksimalna potrošnja struje pri
12 Vdc
3,0 A
Osigurač
6 A, 125 V brzo-djelujući
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 potrošnja struje
75 mA maks.
Sigurna udaljenost od kompasa
65 cm (25,6 in)
Bežična frekvencija i protokoli
Wi‑Fi, ANT i Bluetooth tehnologije
2,4 GHz pri 15,26 dBm
Memorijska kartica
2 utora za SD karticu; maksimalna
veličina kartice 32 GB
127506 Detaljan status DC
Maksimalni broj točaka
5.000
127509 Status pretvarača
Maksimalni broj ruta
100
128275 Dnevnik udaljenosti
PGN
®
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
NMEA 2000 PGN – informacije
Odašiljanje i prijem
Opis
059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
060160 ISO protokol za prijenos: Prijenos podataka
060416 ISO protokol za prijenos: Upravljanje povezivanjem
065240 Adresa naredbe
126208 Zahtjev funkcije grupe
126996 Podaci o proizvodu
126998 Konfiguracijski podaci
127237 Upravljanje smjerom/tragom
127250 Smjer plovila
127258 Magnetsko odstupanje
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127251 Brzina skretanja
127498 Parametri motora: Statično
®
®
060928 ISO dohvat adrese
126992 Sistemsko vrijeme
127257 Pozicija
Maksimalni broj točaka aktivnog 50.000 točaka; 50 spremljenih
traga
tragova
PGN
Opis
065030 Prosječne osnovne količine AC iz generatora (GAAC)
127503 Status ulaza AC (zastarjelo)
127504 Status izlaza AC (zastarjelo)
127507 Status punjača
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129044 Datum
129285 Navigacija: Podaci o ruti, točki
129794 Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129799 Napajanje / način rada / frekvencija radiouređaja
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
129808 Informacije o DSC pozivu
129809 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio A
129810 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio B
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130316 Temperatura: Prošireni raspon
130576 Status oznake nagiba
130577 Podaci o smjeru
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trasu (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno pozicioniranje
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127505 Razina tekućine
127508 Status baterije
128259 Brzina: Na vodi
128267 Dubina vode
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
6
Tip
Prijem
Poruka
Opis
Poruka
Opis
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
65276
Prikaz upravljačke ploče
65226
Aktivni dijagnostički kodovi u slučaju nevolje
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija međutočke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetsko
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin , logotip Garmin i GPSMAP trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog
udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). HDMI
registrirani je trgovački znak tvrtke HDMI Licensing, LLC. Logotip SDHC trgovački je
znak tvrtke SD-3C, LLC. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance
Corporation.
®
®
®
®
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN informacije
Ploter može primati J1939 PGN sekvence. Ploter ne može
odašiljati putem J1939 mreže.
Poruka
Opis
61443
Elektronički upravljač motora 2
61444
Elektronički upravljač motora 1
65031
Temperatura ispuha
65172
Pomoćna rashladna tekućina motora
65252
Isključivanje
65253
Sati rada i okretaji motora
65262
Temperatura motora 1
65263
Tlak tekućine u motoru 1
65270
Uvjeti usisa ili ispuha 1
65271
Električno napajanje vozila
65279
Indikator vode u gorivu
65272
Tekućina mjenjača 1
65248
Udaljenost vozila
65266
Potrošnja goriva (tekućina)
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising