Garmin | GPSMAP® 1222xsv Touch | Installation guide | Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Instrukcja instalacji
Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain
UWAGA: Funkcja ActiveCaptain jest dostępna tylko
w modelach wyposażonych w technologię Wi‑Fi .
Aplikacja ActiveCaptain umożliwia podłączenie urządzenia
mobilnego do urządzenia GPSMAP. Aplikacja zapewnia szybką
i łatwą metodę interakcji z ploterem nawigacyjnym oraz
wykonywania zadań, takich jak udostępnianie danych,
rejestrowanie, aktualizowanie oprogramowania urządzenia
i odbieranie powiadomień z urządzenia mobilnego.
1 W urządzeniu GPSMAP wybierz ActiveCaptain.
2 Na stronie ActiveCaptain wybierz kolejno Sieć Wi-Fi > Wi-Fi
> Wł..
3 Podaj nazwę i hasło dla tej sieci.
4 Włóż kartę pamięci do gniazda kart urządzenia GPSMAP .
5 Wybierz Utwórz kartę pamięci ActiveCaptain.
®
GPSMAP® 1222/1242 Touch
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Aktualizacja oprogramowania
UWAGA: Możesz użyć aplikacji ActiveCaptain™, aby
automatycznie zaktualizować oprogramowanie urządzenia
(Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain, strona 1).
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
NOTYFIKACJA
Może zostać wyświetlony monit o sformatowanie karty
pamięci. Formatowanie karty powoduje usunięcie wszystkich
danych zapisanych na karcie. Obejmuje to wszystkie
zapisane dane użytkownika, takie jak punkty trasy.
Sformatowanie karty jest zalecane, ale nie jest wymagane.
Przed sformatowaniem karty należy zapisać dane z karty
pamięci w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Sprawdź, czy karta jest włożona do urządzenia za każdym
razem, gdy chcesz skorzystać z funkcji ActiveCaptain.
6 Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj
i otwórz aplikację ActiveCaptain.
7 Umieść urządzenie mobilne w odległości nie większej niż
32 m (105 stóp) od urządzenia GPSMAP.
8 W ustawieniach urządzenia mobilnego otwórz stronę
połączeń Wi‑Fi i połącz się z urządzeniem Garmin, używając
nazwy i hasła wprowadzonego w urządzeniu Garmin.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aplikacji
ActiveCaptain i jej funkcji, zapoznaj się z podręcznikiem
użytkownika na stronie www.garmin.com/manuals
/GPSMAP1222-1242 lub obejrzyj film na stronie
www.garmin.com/ActiveCaptainVideo.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, można
używać aplikacji ActiveCaptain do pobierania i instalowania
najnowszych aktualizacji oprogramowania w urządzeniu.
NOTYFIKACJA
Aktualizacje oprogramowania mogą wymagać pobrania przez
aplikację plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe
ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Proces instalacji może potrwać kilka minut.
1 Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia GPSMAP
(Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 1).
2 Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania i masz
dostęp do Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, wybierz
Software Updates > Download.
Aplikacja ActiveCaptain pobiera aktualizację na urządzenie
mobilne. Po ponownym połączeniu aplikacji z urządzeniem
GPSMAP aktualizacja jest przesyłana do urządzenia. Po
ukończeniu przesyłania wyświetli się monit o instalację
aktualizacji.
Styczeń 2018
190-02393-80_0A
3 Po wyświetleniu się monitu w urządzeniu GPSMAP wybierz
opcję instalacji aktualizacji.
• Aby natychmiast zainstalować oprogramowanie, wybierz
OK.
• Aby opóźnić instalację aktualizacji, wybierz Anuluj. Aby
zainstalować aktualizację w wybranym momencie, wybierz
ActiveCaptain > Aktualiz. oprogram. > Instaluj teraz.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka i wiertła
◦ Uchwyt pałąkowy: wiertła dostosowane do powierzchni
montażowej i elementu montażowego
◦ Uchwyt do montażu wpuszczanego: wiertło o średnicy
13 mm (1/2 cala), wiertło o średnicy 6 mm (1/4 cala)
i wiertło o średnicy 3,6 mm (9/64 cala) (z podkładką),
wiertło o średnicy 3,2 mm (1/8 cala) (bez podkładki)
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (zalecany)
Wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym znajduje się
w niektórych zestawach. Zanim będzie możliwe zamontowanie
urządzenia na uchwycie pałąkowym, należy nabyć wspornik do
montażu na uchwycie pałąkowym (jeśli nie ma go w zestawie).
Należy również nabyć osprzęt montażowy pasujący do otworów
we wsporniku i umożliwiający bezpieczne przymocowanie do
określonej powierzchni montażowej. Wymagany rozmiar
otworów prowadzących jest zależny od zakupionego osprzętu
do montażu.
1 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
jako szablonu, zaznacz położenie czterech otworów
prowadzących Á.
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.
• Miejsce nie może znajdować się na płaskiej, poziomej
powierzchni. Musi być ono usytuowane pod kątem
pionowym.
Wybrane miejsce i kąt widzenia powinny być sprawdzone
przed zainstalowaniem urządzenia. Wysokie kąty widzenia
z góry i z dołu mogą skutkować obrazem o niskiej jakości.
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Osprzęt do montażu na uchwycie pałąkowym (śruby i podkładki
lub nakrętki, podkładki i sworznie) należy zakupić osobno.
2
2 Nawierć otwory prowadzące, używając wiertła
odpowiedniego do zastosowanego materiału.
3 Przymocuj wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni przy użyciu osprzętu do montażu Â.
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.
5 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.
Montaż wpuszczany urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej. Istnieją trzy sposoby
zamontowania sprzętu w zależności od materiału powierzchni
montażowej.
• Możesz też wywiercić otwory prowadzące i użyć wkrętów do
drewna.
• Możesz wywiercić otwory, a następnie użyć załączonych
podkładek i wkrętów do metalu. Podkładki zapewnią
stabilność na cieńszym podłożu.
• Możesz przebić otwory, nagwintować je i użyć wkrętów do
metalu.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
3 Używając wiertła o średnicy 13 mm (1/2 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej linii na
szablonie.
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
7 W razie potrzeby wyjmij nakładki dekoracyjne.
NOTYFIKACJA
Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do
podważania. Używanie metalowego narzędzia do
podważania, np. śrubokręta, może uszkodzić nakładki
dekoracyjne i urządzenie.
8 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami na szablonie.
9 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.
10 W zależności od podłoża montażowego wywierć lub przebij,
a następnie nagwintuj większe otwory:
• W przypadku wkrętów do drewna wywierć otwory
o średnicy 3,2 mm (1/8 cala) i przejdź do kroku 18.
• W przypadku podkładek i wkrętów do metalu wywierć
otwory o średnicy 6 mm (1/4 cala) w miejscu większych
otworów.
• W przypadku wkrętów do metalu (bez podkładek) wywierć
i nagwintuj otwory pod wkręty M4, po czym przejdź do
kroku 18.
11 Jeśli używasz podkładki, zaczynając od jednego rogu
szablonu, umieść podkładkę À nad większym otworem Á
wywierconym w poprzednim kroku.
17 Przymocuj podkładki do powierzchni montażowej, wkręcając
mniejsze wkręty do metalu Ä w mniejsze otwory.
18 Zamocuj piankową uszczelkę Å z tyłu urządzenia.
Piankowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
19 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić
nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych zatyczek
ochronnych.
20 Wypełnij przestrzeń między urządzeniem a powierzchnią
montażową środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie
i zapobiec wyciekom pod deską rozdzielczą.
21 Jeśli po zamontowaniu urządzenia będzie można uzyskać
dostępu do jego tylnej części, nałóż środek uszczelniający do
zastosowań morskich wokół wycięcia.
22 Umieść urządzenie w wycięciu.
23 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu większych wkrętów do metalu Æ lub dostarczonych
wkrętów do drewna.
24 Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
25 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
Uwagi dotyczące przewodów i połączeń
Mniejszy otwór  na podkładce powinien być wyrównany
z mniejszym otworem na szablonie.
12 Jeśli mniejszy otwór na podkładce nie jest wyrównany
z mniejszym otworem na szablonie, zaznacz nowe położenie
otworu.
13 Jeśli używasz podkładki, wywierć otwór o średnicy 3,6 mm
(9/64 cala) w miejscu mniejszego otworu.
14 Powtórz te czynności, aby sprawdzić umiejscowienie
pozostałych podkładek i otworów na szablonie.
15 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
16 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę Ã z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.
• Dołączone do opakowania przewody mogą nie mieć
założonych pierścieni blokujących. W takim przypadku należy
najpierw poprowadzić przewody, a potem zainstalować
pierścienie blokujące.
• Po podłączeniu pierścienia blokującego do przewodu należy
upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia.
Przewód zasilający/NMEA 0183
®
• Wiązka przewodów łączy urządzenie z zasilaniem,
urządzeniami NMEA 0183 oraz lampą lub brzęczykiem
emitującymi alerty wizualne lub dźwiękowe.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm²).
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Moc
Czarny
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Niebieski
NMEA 0183 TXA
Brązowy
NMEA 0183 RXA
Szary
NMEA 0183 TXB
Fioletowy
NMEA 0183 RXB
Pomarańczowy
Akcesorium włączone
Żółty
Alarm niskiego poziomu zasilania
3
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
3 W razie potrzeby zamocuj pierścień blokujący i okrągłą
uszczelkę na końcu wiązki przewodów.
4 Podłącz przewód do gniazda POWER z tyłu urządzenia,
mocno go dociskając.
5 Obróć pierścień blokujący w prawo, aby przymocować
przewód do urządzenia.
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
Ta uwaga dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w śrubę
uziemiającą. Nie wszystkie urządzenia są wyposażone w śrubę
uziemiającą.
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
• Porty NETWORK urządzenia działają jako przełączniki
sieciowe. Wszystkie zgodne urządzenia można podłączyć do
dowolnego portu NETWORK w celu udostępniania danych
dla wszystkich urządzeń na łodzi, które są połączone
przewodem sieciowym Garmin Marine Network.
Uwagi dotyczące sieci
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 ,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
a urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
®
To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi,
aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA
2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone
przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie
urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie
jest jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, można utworzyć
podstawową sieć za pomocą przewodów Garmin.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Dokument można
znaleźć po kliknięciu łącze „Podręczniki” na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.
Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania
urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.
Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network
NOTYFIKACJA
Do podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. kamery FLIR , do
sieci Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu
PoE (Power over Ethernet) firmy Garmin (P/N 010-10580-10).
Podłączenie urządzenia PoE bezpośrednio do sieci Garmin
Marine Network spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego
Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia bezpośrednio do plotera
nawigacyjnego w sieci Garmin Marine Network może
spowodować nietypowe działanie urządzeń Garmin, takie jak
nieprawidłowe wyłączanie się urządzenia lub zawieszanie się
oprogramowania.
®
To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń sieci
morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania danych,
takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy. Podczas
podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego
urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Wszystkie urządzenia podłączone do sieci Garmin Marine
Network muszą być podłączone do tego samego uziemienia.
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być używany
dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine Network.
◦ Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy
używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine
Network są dostępne u dealera firmy Garmin.
4
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Antena GPS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Dołączony przewód danych NMEA 0183 ma jeden
wewnętrzny port wejściowy interfejsu NMEA 0183 (port RX)
•
•
•
•
•
•
•
i jeden wewnętrzny port wyjściowy interfejsu NMEA 0183
(port TX). Do wewnętrznego portu RX można podłączyć
jedno urządzenie NMEA 0183 w celu przesyłania danych do
urządzenia firmy Garmin. Do wewnętrznego portu TX można
podłączyć równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu
odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy
Garmin.
Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (TX) i przewody
odbiorcze (RX).
Urządzenie ma jeden port TX i jeden port RX. Każdy
wewnętrzny port ma dwa przewody oznaczone jako A i B
zgodnie z konwencją standardu NMEA 0183. Odpowiednie
przewody A i B poszczególnych portów wewnętrznych należy
podłączyć do przewodów A (+) i B (-) urządzenia
z interfejsem NMEA 0183.
Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
Nie podłączaj przewodów danych NMEA 0183 tego
urządzenia do uziemienia zasilania.
Przewód zasilający tego urządzenia i urządzenia NMEA 0183
muszą być podłączone do jednego uziemienia zasilania.
Część Informacje o interfejsie NMEA 0183, strona 7
zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183
przesyłanych z i do urządzenia.
Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu
firmy Garmin. Więcej informacji zawiera część NMEA 0183
w podręczniku użytkownika plotera nawigacyjnego.
NMEA Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
+
Element
À
Á
Â
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Wiązka przewodów
NMEA Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Element Funkcja
przewodu
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
Kolor
przewodu
Garmin
NMEA Funkcja
przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem
NMEA 0183
Moc
Czerwony
Moc
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Źródło zasilania
Przewód zasilający
Brzęczyk
Lampa
Przekaźnik (natężenie cewki 100 mA)
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwone
Moc
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
HDMI Out — uwagi dotyczące obrazu
NOTYFIKACJA
W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią podczas
podłączania plotera nawigacyjnego do wyświetlacza sygnału
wideo należy użyć kabli Garmin GPSMAP. Użycie innych kabli
może spowodować unieważnienie gwarancji.
Gniazdo HDMI OUT umożliwia powielenie ekranu plotera
nawigacyjnego na innym urządzeniu, np. na telewizorze lub
monitorze.
Długość opcjonalnego kabla Garmin GPSMAP HDMI wynosi
4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego kabla
należy skorzystać wyłącznie z aktywnego kabla HDMI. Do
połączenia dwóch kabli HDMI wymagana jest złączka HDMI.
Wszystkie połączenia kabli należy wykonywać w suchym
otoczeniu.
Uziemienie
Połączenia lampy i brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia. Podczas
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.
• Maksymalne natężenie wynosi 100 mA; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 100 mA.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ploter nawigacyjny GPSMAP 1222/1242 Touch
Kabel GPSMAP HDMI (HDMI OUT)
Wyświetlacz z gniazdem wejściowym HDMI, np. komputer
lub telewizor
Suche, chronione przed wilgocią otoczenie
Uwagi dotyczące kompozytowego sygnału wideo
Ten ploter nawigacyjny umożliwia przesyłanie sygnału wideo ze
źródeł kompozytowego sygnału wideo przy użyciu gniazda
oznaczonego jako CVBS IN. Doprowadzając kompozytowy
sygnał wideo, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Gniazdo CVBS IN wykorzystuje złącze BNC. Aby podłączyć
źródło kompozytowego sygnału wideo wyposażone w złącza
RCA do gniazda CVBS IN, można użyć adaptera BNC–RCA.
5
• Obraz jest udostępniany w sieci Garmin Marine Network, ale
nie w sieci NMEA 2000.
Dane techniczne
Wielkość
NMEA 2000 – pobór prądu
75 mA maks.
Uwagi dotyczące połączeń sieci silników J1939
Bezpieczny dystans dla kompasu
65 cm (25,6 cala)
Częstotliwość i protokoły bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi, ANT
i Bluetooth
2,4 GHz przy 15,26 dBm
Karta pamięci
2 gniazda karty SD ; maks.
rozmiar karty 32 GB
Maks. liczba punktów trasy
5000
Maks. liczba tras
100
Maks. liczba aktywnych punktów
śladu
50 000 punktów, 50 zapisanych
tras
NOTYFIKACJA
Do podłączenia plotera nawigacyjnego do sieci silników Garmin
GPSMAP J1939 należy użyć kabla J1939, aby uniknąć korozji
spowodowanej wilgocią. Użycie innego kabla może
spowodować unieważnienie gwarancji.
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć silników, powinna być już
podłączona do zasilania. Nie instaluj dodatkowego zasilania.
Ten ploter nawigacyjny można podłączyć do sieci silników na
łodzi, aby odczytywać dane ze zgodnych urządzeń, takich jak
niektóre modele silników. Sieć silników jest zgodna ze
standardami i korzysta z opatentowanych wiadomości.
Do jednej sieci silników można podłączyć tylko jeden ploter
nawigacyjny. Podłączenie więcej niż jednego plotera
nawigacyjnego do jednej sieci silników może spowodować
nietypowe działanie urządzeń.
Port oznaczony jako J1939 służy do podłączania urządzenia do
istniejącej sieci. Kabel powinien zostać poprowadzony
w odległości 6 m (20 stóp) od szkieletu sieci silników.
Kabel Garmin GPSMAP J1939 wymaga podłączenia do źródła
zasilania i odpowiedniego zakończenia. Więcej informacji na
temat podłączenia do sieci silników znajduje się w dokumentacji
silnika dostarczonej przez producenta.
Pinezka
À
Á
Â
Ã
Ä
®
®
®
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
NMEA 2000Informacje o PGN
Transmisja i odbiór
PGN
Opis
059392
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060160
Protokół transportowy ISO: przesyłanie danych
060416
Protokół transportowy ISO: zarządzenie połączeniami
060928
Uzyskano adres ISO
065240
Uzyskany adres
126208
Żądanie funkcji grupowej
126996
Informacje o produkcie
126998
Informacje na temat konfiguracji
127237
Kontrola kursu/śladu
Kolor przewodu
Opis
127250
Kierunek jednostki
Bez złącza
Osłona
127258
Deklinacja magnetyczna
Czerwone
Zasilanie, dodatni
127488
Parametry silnika: szybka aktualizacja
Czarny
Zasilanie, ujemny
127489
Parametry silnika: Dynamiczne
Biały
Magistrala CAN, wysoki
127493
Parametry transmisji: Dynamiczne
Niebieski
Magistrala CAN, niski
127505
Poziom płynu
127508
Stan naładowania baterii
128259
Prędkość względem wody
128267
Głębokość wody
129025
Pozycja: szybka aktualizacja
129026
COG i PND: Szybka aktualizacja
129029
Dane pozycji GNSS
129283
Błąd zejścia z trasy
129284
Dane nawigacji
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
330 × 226 × 79 mm (13 × 8,9 ×
3,1 cala)
(33/
Odległość od najbliższej
przeszkody
95 mm
Masa
2,72 kg (6 funtów)
129539
GNSS DOP
Rozmiar wyświetlacza (szer. ×
wys.)
262 × 163 mm (10,3 × 6,4 cala)
129540
Widoczne satelity GNSS
130306
Dane o wietrze
Typ wyświetlacza
Wyświetlacz WXGA
130310
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
Rozdzielczość wyświetlacza
1280 × 800 pikseli
130311
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
Materiał
Odlewane ciśnieniowo aluminium
i tworzywo poliwęglanowe
130312
Temperatura (zdezaktualizowane)
Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
Transmituj
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do
131°F)
PGN
Opis
Od 10 do 32 V DC
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
127497
Parametry podróży: silnik
Napięcie wejściowe
4
cala)
Typowy pobór prądu przy 10 V DC 3,5 A
Maks. pobór mocy przy 10 V DC
36 W
Maks. pobór prądu przy 12 V DC
3,0 A
Bezpiecznik
6 A, 125 V szybkodziałający
PGN
Opis
2
065030
Generator średniej podstawowej ilości AC (GAAC)
126992
Godzina systemowa
NMEA 2000 – liczba LEN
6
Odbiór
PGN
Opis
Typ
Sentencja
Opis
127251
Prędkość zwrotu
Odbiór
DPT
Głębokość
127257
Orientacja w przestrzeni
DBT
127498
Parametry silnika: statyczne
Głębokość poniżej przetwornika
127503
Stan wejścia AC (zdezaktualizowane)
MTW
Temperatura wody
127504
Stan wyjścia AC (zdezaktualizowane)
VHW
Prędkość i kierunek wody
127506
Szczegółowy stan DC
WPL
Pozycja punktu
127507
Stan ładowarki
DSC
127509
Stan falownika
Informacje cyfrowego
wywołania selektywnego
128275
Dziennik dystansu
DSE
Rozszerzone cyfrowe
wywołanie selektywne
129038
Raport pozycji A klasy AIS
HDG
129039
Raport pozycji B klasy AIS
Kierunek, zboczenie i deklinacja
129040
Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
HDM
Kierunek, magnetyczny
129044
Układ odniesienia
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
129285
Nawigacja: informacje o trasie i punktach trasy
MDA
129794
Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
Złożone informacje meteorologiczne
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
MWV
Prędkość i kąt wiatru
129799
Częstotliwość/tryb/moc radia
VDM
129802
Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
Komunikat łącza danych AIS
VHF
129808
Informacja o wywołaniu DSC
129809
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część A
129810
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część B
130313
Wilgotność
130314
Rzeczywiste ciśnienie
130316
Temperatura: rozszerzony zakres
130576
Stan klapy trymującej
130577
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informacje o numerach PGN sieci J1939
Ploter nawigacyjny może odbierać sentencje J1939 PGN. Ploter
nawigacyjny nie może transmitować danych poza sieć J1939.
Sentencja
Opis
Dane dotyczące kierunku
61443
Elektroniczny kontroler silnika 2
61444
Elektroniczny kontroler silnika 1
Informacje o interfejsie NMEA 0183
65031
Temperatura spalin
65172
Pomocnicze chłodziwo silnika
65252
Zamknięcie
65253
Czas pracy i obroty silnika
BOD: Namiar (początek do
celu)
65262
Temperatura silnika 1
65263
Poziom i ciśnienie płynów silnika 1
BWC: Namiar i dystans do
punktu
65270
Warunki wlotu lub spalin 1
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
65271
Zasilanie elektryczne pojazdu
65279
Wskaźnik wody w paliwie
65272
Płyny do przekładni 1
65248
Dystans do pojazdu
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
GPBWC
GPGGA
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
65266
Zużycie paliwa (płynnego)
65276
Wyświetlacz wbudowany w deskę rozdzielczą
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
65226
Aktywne kody diagnostyczne
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla satelitów
GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad
dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek
wody
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin , logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi
organizacji National Marine Electronics Association. HDMI jest zarejestrowanym
znakiem towarowym firmy HDMI Licensing, LLC. Logo SDHCjest znakiem towarowym
firmy SD-3C, LLC. Wi‑Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance
Corporation.
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising