Garmin | GPSMAP® 1222xsv Touch | Installation guide | Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 1222xsv Touch Installationsvejledning
1 I GPSMAP-enheden vælges ActiveCaptain.
2 På siden ActiveCaptain vælges Wi-Fi-netværk > Wi-Fi >
Til.
3 Indtast et navn og adgangskoden til dette netværk.
4 Indsæt et hukommelseskort i GPSMAP enhedens kortlæser.
5 Vælg Opret ActiveCaptain-hukommelseskort.
GPSMAP® 1222/1242 Touch
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Softwareopdatering
BEMÆRK: Du kan bruge ActiveCaptain™ appen til at opdatere
enhedens software (Opdatering af software med ActiveCaptain
appen, side 1).
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Sådan kommer du i gang med ActiveCaptain Appen
BEMÆRK: Funktionen ActiveCaptain er kun tilgængelig på
modeller med Wi‑Fi teknologi.
Du kan knytte en mobilenhed til GPSMAP enheden ved hjælp af
ActiveCaptain appen. Appen giver en hurtig og nem måde for
dig at kommunikere med din plotter og udføre opgaver såsom
deling af data, registrering, opdatering af enhedens software og
modtagelse af notifikationer på den mobile enhed.
®
BEMÆRK
Du bliver muligvis bedt om at formatere hukommelseskortet.
Ved formatering af kortet bliver alle oplysninger, som er gemt
på kortet, slettet. Dette omfatter alle gemte brugerdata, f.eks.
waypoints. Formatering af hukommelseskort anbefales, men
er ikke påkrævet. Før kortet formateres, bør du gemme data
fra hukommelseskortet i enhedens interne hukommelse.
Sørg for, at kortet er isat, hver gang du vil bruge
ActiveCaptain-funktionen.
6 I app-butikken på din mobile enhed kan du installere og åbne
ActiveCaptain appen.
7 Placer mobilenheden inden for 32 m (105 fod) fra GPSMAPenheden.
8 På din mobile enhed skal du åbne siden Wi‑Fi forbindelser og
tilslutte til Garmin enheden ved hjælp af det brugernavn og
den adgangskode, du indtastede i Garmin enheden.
For mere information om ActiveCaptain appen og funktionerne
kan du læse brugervejledningen på www.garmin.com/manuals
/GPSMAP1222-1242 eller se en video på www.garmin.com
/ActiveCaptainVideo.
Opdatering af software med ActiveCaptain appen
Hvis din enhed har Wi‑Fi teknologi, du kan bruge ActiveCaptain
appen til at hente og installere de seneste softwareopdateringer
til din enhed.
BEMÆRK
Softwareopdateringer kræver muligvis, at appen downloader
store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din
internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for
yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
Installationsprocessen kan tage flere minutter.
1 Slut den mobile enhed til GPSMAP enheden (Sådan kommer
du i gang med ActiveCaptain Appen, side 1).
2 Når en softwareopdatering er tilgængelig, og du har adgang
til internettet fra din mobile enhed, skal du vælge Software
Updates > Download.
ActiveCaptain appen downloader opdateringen til den mobile
enhed. Når du tilslutter appen til GPSMAP enheden igen,
bliver opdateringen overført til enheden. Når overførslen er
færdig, bliver du bedt om at installere opdateringen.
3 Når GPSMAP enheden beder dig om det, skal du vælge en
indstilling for at installere opdateringen.
• Vælg OK, hvis du vil opdatere softwaren med det samme.
• Vælg Annuller, hvis du vil udskyde opdateringen. Når du
er klar til at installere opdateringen, skal du vælge
ActiveCaptain > Softwareopdateringer > Installer nu.
Nødvendigt værktøj
• Boremaskine og bor
◦ Bøjlemontering: Bor, der er egnede til overfladen og
udstyret
◦ Planmontering: 13 mm (1/2 tommer) borehoved, 6 mm
(1/4 tommer) og 3,6 mm (9/64 tommer) borehoved (med
møtrikskive), eller 3,2 mm (1/8 tommer uden møtrikskiven)
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Stik- eller rundsav
• Fil og sandpapir
Januar 2018
190-02393-76_0A
• Marineforsegler (anbefalet)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for disse
overvejelser.
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.eks. tastatur, touchscreen og kortlæser, hvis
det er relevant.
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.
• Placeringen skal ikke være en flad, vandret overflade.
Placeringen skal være i en lodret vinkel.
Placering og visningsvinkel skal testes, før du monterer
enheden. Høje visningsvinkler fra over og under displayet
kan resultere i et dårligt billede.
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Bøjlemonteringsudstyr (skruer eller møtrikker, skiver og bolte) er
ikke inkluderet. Beslag til bøjlemontering følger med nogle
modeller. Før du kan bøjlemontere enheden, skal du sørge for
at have et beslag til bøjlemonteringsudstyret. Du skal også
anskaffe det monteringsudstyr, der passer til hullerne i
monteringsbøjlen, og fastgøre det på den bedste måde til din
specifikke monteringsoverflade. Størrelsen af de
forboringshuller, der skal bruges, afhænger af det
monteringsudstyr, du køber.
1 Anvend beslaget til bøjlemontering À som skabelon til at
markere placeringen af de fire forboringshuller Á.
2
2 Brug et passende borehoved til dit monteringsudstyr til at
bore forboringshullerne.
3 Fastgør beslaget til bøjlemontering til overfladen med dit
monteringsudstyr Â.
4 Montér knopperne til bøjlemontering à på siderne af
enheden.
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.
Plan montering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet. Der er
tre muligheder for hardware afhængigt af monteringsoverfladens
materiale.
• Du kan bore styrehuller og bruge træskruer.
• Du kan bore huller og bruge møtrikskiver og maskinskruer.
Møtrikskiverne kan gøre en tyndere overflade mere stabil.
• Du kan udstanse og tilpasse huller og bruge maskinskruer.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til monteringsstedet.
3 Brug et 13 mm (1/2 tommer) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for
at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.
7 Fjern om nødvendigt dækrammen.
BEMÆRK
Brug så vidt muligt plasticværktøj til at lirke med. Lirkning
med et metalværktøj som f.eks. en skruetrækker kan
beskadige dækrammen og enheden.
8 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større huller på
skabelonen.
9 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.
10 Afhængigt af monteringsoverfladen kan du bore eller
udstanse og tilpasse de større huller:
• For træskruer skal du bore huller på 3,2 mm (1/8 tommer)
og gå til trin 18.
• For møtrikskive og de medfølgende maskinskruer skal du
bore huller på 6 mm (1/4 tommer) på de større
hulplaceringer.
• For maskinskruer uden møtrikskiven skal du udstanse og
tilpasse M4-huller og gå til trin 18.
11 Hvis du bruger en møtrikskive, skal du starte i et hjørne af
skabelonen og anbringe en møtrikskive À over det større hul
Á, som du borede i det forrige trin.
Det lille hul  på møtrikskiven skal flugte med det lille hul i
skabelonen.
12 Hvis det mindre hul i møtrikskiven ikke flugter med det mindre
hul på skabelonen, skal den nye hulplacering markeres.
Hvis
du bruger en møtrikskive, skal du bore et 3,6 mm
13
(9/64 tommer) hul på den mindre hulplacering.
14 Gentag for at bekræfte placeringen af de resterende
møtrikskiver og huller på skabelonen.
15 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
16 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive à bag på monteringsoverfladen, så den flugter
med de store og små huller.
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.
Strøm-/NMEA 0183-kabel
®
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm, NMEA 0183enheder og en lampe eller et horn til alarmlys- eller
lydsignaler.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 22 AWG (0,33 mm²)ledning.
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Effekt
Sort
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TXA
Brun
NMEA 0183 RXA
Grå
NMEA 0183 TXB
Violet
NMEA 0183 RXB
Orange
Tilbehør til
Gul
Alarm lav
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
17 Fastgør møtrikskiverne på monteringsoverfladen ved at
fastspænde de mindre maskinskruer Ä gennem de mindre
huller.
18 Montér skumpakningen Å på bagsiden af enheden.
Skumpakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
19 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK
For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal ubrugte
stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
20 Brug marineforsegler mellem monteringsfladerne og enheden
for at tætne korrekt og undgå lækage bag instrumentbrættet.
21 Hvis du vil have adgang til bagsiden af enheden, skal du
påføre forsegler rundt om udskæringen.
22 Anbring enheden i det udskårne hul.
23 Fastgør enheden på monteringsoverfladen ved hjælp af de
større maskinskruer Æ eller de medfølgende træskruer.
24 Aftør alt overskydende marineforsegler.
25 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Montér om nødvendigt låseringen og O-ringen på enden af
ledningsnettet.
4 Sæt kablet ind i POWER-stikket på bagsiden af enheden, og
skub det godt på plads.
5 Drej låseringen med uret for at sætte kablet fast til enheden.
Yderligere overvejelser om jording
Denne overvejelse er kun relevant for enheder, der har en
jordingsskrue. Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Overvejelser om kabel og tilslutning
• Kablerne kan være blevet pakket uden låseringene monteret.
I det tilfælde bør du trække kablerne, før du monterer
låseringene.
• Når du tilslutter en låsering til et kabel, skal du sikre, at ringen
er tilsluttet forsvarligt, og at O-ringen sidder på plads, så
forbindelsen forbliver sikker.
Garmin Marine Network - overvejelser
BEMÆRK
En Garmin Power over Ethernet (PoE) koblingsenhed til
isolering (P/N 010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en
eventuel tredjepartsenhed, som f.eks. et FLIR kamera, til et
Garmin Marine Network. Tilslutning af en PoE-enhed direkte til
en Garmin Marine Network-plotter ødelægger Garmin plotteren
®
3
og kan ødelægge PoE-enheden. Hvis der tilsluttes en eventuel
tredjepartsenhed direkte til en Garmin marinenetværksplotter, vil
det forårsage unormal adfærd på Garmin enhederne, herunder
de enheder, der ikke slukker korrekt, eller softwaren bliver
ubrugelig.
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort.
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network skal
sluttes til samme jordforbindelse.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• NETWORK portene på enheden, fungerer hver især som en
netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan
tilsluttes til en hvilken som helst NETWORK-port, så det er
muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.
NMEA 2000 Overvejelser
®
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug det medfølgende NMEA
2000 kabel og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA
2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000
netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra
Garmin.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan finde dette dokument ved
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Der er en intern NMEA 0183-indgangsport (RX-port) og en
intern NMEA 0183-udgangsport (TX-port) på det
medfølgende NMEA 0183-datakabel. Du kan tilslutte én
NMEA 0183-enhed til den interne RX-port, så du kan sende
data til denne Garmin enhed, og du kan tilslutte op til tre
NMEA 0183-enheder parallelt til den interne TX-port, så de
kan modtage dataoutput fra denne Garmin enhed.
• Se installationsvejledningen til NMEA 0183-enheden for at
identificere sende- og modtageledningen.
• Enheden har en TX-port og en RX-port. Hver intern port har 2
ledninger, med påskriften A og B i følge NMEA 0183konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver intern
port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på NMEA
0183-enheden.
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
• Du må ikke tilslutte NMEA 0183-dataledninger fra denne
enhed til jordkabel.
• Strømkablet fra denne enhed og NMEA 0183-enheder skal
være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
• Se NMEA 0183-oplysninger, side 6 for at få vist en liste
over de godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og
til din enhed.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed. Se NMEA
0183-afsnittet i brugervejledningen til plotteren for at få flere
oplysninger.
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
+
4
-
Element
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ledningsnet
NMEA 0183 kompatibel enhed
Element Ledningsfunktion Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 - Funktion
af ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Jord
Sort
Data jord
Jord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Lampe- og horntilslutninger
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt. Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.
• Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for
at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.
GPSMAP 1222/1242 Touch plotter
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
Skærm med en HDMI In-port, som f.eks. en computer eller et
fjernsyn
Tørre omgivelser, der er beskyttet mod fugt
Kompositvideoovervejelser
Denne plotter tillader videoindgang fra kompositvideokilder ved
hjælp af porten, der er mærket CVBS IN. Når kompositvideo
tilsluttes, skal du følge disse overvejelser.
• CVBS IN porten anvender et BNC-stik. Du kan bruge en BNC
til RCA-adapter til at forbinde en kompositvideokilde med
RCA-stik til CVBS IN porten.
• Video deles på tværs af Garmin Marine Network, men deles
ikke på tværs af NMEA 2000 netværket.
Overvejelser om J1939 motornetværksforbindelse
BEMÆRK
Du skal bruge et Garmin GPSMAP J1939 tilbehørskabel, når du
slutter plotteren til J1939 motornetværket for at undgå korrosion
forårsaget af fugt. Hvis du bruger et andet kabel, bortfalder
garantien.
Hvis du har et eksisterende motornetværk på din båd, skulle det
allerede være tilsluttet strømforsyningen. Tilslut ikke yderligere
strømforsyning.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Horn
Lampe
Relæ (100 mA spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere
advarsler med lampe eller horn
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Effekt
Sort
Jord
Gul
Alarm
Denne plotter kan sluttes til et motornetværk på båden og læse
data fra kompatible enheder, som f.eks. bestemte motorer.
Motornetværket følger en standard og anvender ophavsretligt
beskyttede meddelelser.
Du bør kun slutte én plotter til et motornetværk. Hvis du slutter
mere end én plotter til et motornetværk, kan det medføre
uventet adfærd.
Porten, der er mærket J1939, bruges til at slutte enheden til det
eksisterende motornetværk. Du skal føre kablet op til 6 m (20
fod) væk fra motornetværkets backbone.
Tilbehørskablet Garmin GPSMAP J1939 kræver forbindelse til
en strømkilde og korrekt afslutning. Der er yderligere
oplysninger om tilslutning af motornetværk i forhandlerens
motorvejledning.
HDMI Out Video-overvejelser
BEMÆRK
Du skal bruge Garmin GPSMAP tilbehørskabler for at forebygge
korrosion forårsaget af fugt, når du slutter plotteren til
videoskærmen. Hvis du bruger andre kabler, bortfalder
garantien.
Via HDMI OUT porten kan du få vist det samme
plotterskærmbillede på en anden enhed, såsom et fjernsyn eller
en skærm.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende et
aktivt HDMI kabel. Du skal bruge en HDMI koblingsenhed for at
tilslutte de to HDMI kabler.
Du skal sørge for, at alle kabeltilslutninger foretages i tørre
omgivelser.
Ben
À
Á
Â
Ã
Ä
Ledningsfarve
Beskrivelse
Uisoleret
Afskærmning
Rød
Strøm, positiv
Sort
Strøm, negativ
Hvid
CAN High
Blå
CAN Low
5
Specifikationer
Specifikationer
PGN
Beskrivelse
129026
COG/SOG: Hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
Specifikation
Mål
129283
Cross Track-fejl
Mål (B×H×D)
330 × 226 × 79 mm (13 × 8,9 × 3,1
tommer)
129284
Navigationsdata
129539
GNSS DOP'er
129540
GNSS kan ses
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre (forældet)
130311
Miljøparametre (forældet)
130312
Temperatur (forældet)
Afstand til nærmeste forhindring 95 mm (33/4 tommer)
Vægt
2,72 kg (6 lbs)
Displaystørrelse (B×H)
262 × 163 mm (10,3 × 6,4 tommer)
Skærmtype
WXGA-skærm
Skærmopløsning
1280 x 800 pixels
Materiale
Kabinet i trykstøbt aluminium og polycarbonatplast
Vandtæthed*
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Fra -15° til 55°C (fra 5° til 131°F)
Indgangsspænding
Fra 10 til 32 V DC
Typisk strømforbrug ved 10 V
DC
Send
PGN
Beskrivelse
126464
Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
3,5 A
127497
Tripparametre: Motor
Maks. effektforbrug ved 10 V
DC
36 W
Modtag
Maks. strømforbrug ved 12 V
DC
3,0 A
Sikring
6 A, 125 V hurtigvirkende
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 Forbrug
75 mA maks.
Sikkerhedsafstand for kompas
65 cm (25,6 tommer)
Trådløs frekvens og protokoller
Wi‑Fi, ANT og Bluetooth teknologier
2,4 GHz ved 15,26 dBm
Hukommelseskort
2 SD kortlæsere; maks. størrelse: 32
GB
127506 Detaljeret vekselstrømsstatus
Maks. antal waypoints
5.000
127509 Inverterstatus
Maks. antal ruter
100
128275 Afstandslog
Maks. antal aktive sporpunkter
50.000 punkter; 50 gemte ruter
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
PGN
Beskrivelse
065030 Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for generator (GAAC)
®
126992 Systemtid
127251 Drejehastighed
127257 Attitude
127498 Motorparametre: Statiske
®
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Send og modtag
127503 Status for vekselstrømsindgang (forældet)
127504 Status for vekselstrømsudgang (forældet)
127507 Opladerstatus
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129044 Referencepunkt
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798 AIS SAR flyposition
PGN
Beskrivelse
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
059392
ISO-bekræftelse
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
059904
ISO-anmodning
129808 DSC-opkaldsoplysninger
060160
ISO-transportprotokol: Dataoverførsel
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del A
060416
ISO-transportprotokol: Administration af tilslutning
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del B
060928
ISO-adresse påkrævet
130313 Fugtighed
065240
Anmodet adresse
130314 Faktisk tryk
126208
Anmod om gruppefunktion
130316 Temperatur: Udvidet område
126996
Produktoplysninger
130576 Trimfanestatus
126998
Konfigurationsoplysninger
130577 Retningsdata
127237
Retnings-/sporstyring
127250
Fartøjsretning
NMEA 0183-oplysninger
127258
Magnetisk variation
Type
Sætning
Beskrivelse
127488
Motorparametre: Hurtig opdatering
Send
GPAPB
127489
Motorparametre: dynamiske
APB: Kurs- eller sporkontrol
(autopilot) sætning "B"
127493
Gearparametre: Dynamiske
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
127505
Væskeniveau
GPBWC
127508
Batteristatus
BWC: Pejling og distance til
waypoint
128259
Hastighed: i forhold til vand
GPGGA
128267
Vanddybde
GGA - Global Positioning Systemdatarettelse
129025
Position: Hurtig opdatering
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddeog længdegrad)
6
Type
Modtag
Sætning
Beskrivelse
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS kan ses
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG - Kurs over grunden og
grundhastighed
GPWPL
WPL: Waypoint-position
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypoint-position
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk sammensat
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
Garmin , Garmin logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Marine Electronics Association. HDMI er et registreret varemærke tilhørende
HDMI Licensing, LLC. SDHC logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Wi‑Fi er
et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
®
Du kan købe de komplette oplysninger om National Marine Electronics
Association-formatet (NMEA) og -sætninger hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-oplysninger
Plotteren kan modtage J1939 PGN-sætninger. Plotteren kan
ikke sende via J1939 netværket.
Sætning
Beskrivelse
61443
Elektronisk motorstyreenhed 2
61444
Elektronisk motorstyreenhed 1
65031
Udstødningstemperatur
65172
Motorkølemiddel
65252
Nedlukning
65253
Motortimer og -omdrejninger
65262
Motortemperatur 1
65263
Motorvæskeniveau eller -tryk 1
65270
Indsugnings- og udstødningsbetingelser 1
65271
Køretøjets elektriske effekt
65279
Vand i brændstofindikator
65272
Transmissionsvæsker 1
65248
Køretøjets afstand
65266
Brændstoføkonomi (væske)
65276
Skærm i instrumentbordet
65226
Fejlkoder til aktiv fejlfinding
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising