Garmin | GPSMAP® 722xs | Garmin GPSMAP® 722xs คำแนะนำการติดตั้ง

Garmin GPSMAP® 722xs คำแนะนำการติดตั้ง
เครื่องมือที่จำเป็น
• สว่าน
• ดอกสว่านที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์และรูปแบบการติดตั้ง
GPSMAP 702/902 SERIES
คำแนะนำการติดตั้ง
®
ขนาดดอกสว่าน
จุดยึดพร้อมสกรูไม้ M4 ที่ให้มาด้วย
3.2 มม. (1/8 นิ้ว)
แบบฝัง
13 มม. (1/2 นิ้ว)
แบบฝังพร้อมสกรูไม้ M3.5 ที่ให้มาด้วย (702 series)
2 มม. (5/64 นิ้ว)
แบบฝังพร้อมสกรูไม้ M4 ที่ให้มาด้วย (902 series)
3.2 มม. (1/8 นิ้ว)
แบบฝังพร้อมสกรูเกลียวและแผ่นน็อตที่ให้มาด้วย
6 มม. (1/4 นิ้ว)
4 มม. (3/16 นิ้ว)
แบบฝังพร้อมสกรูเกลียว M3.5 ที่ให้มาด้วยและรูเกลียว
(702 series)
เกลียว M3.5
แบบฝังพร้อมสกรูเกลียว M4 ที่ให้มาด้วยและรูเกลียว (902 เกลียว M4
series)
ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัย
คำเตือน
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในคู่มือ ข้อมูล
สำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ในกล่องผลิตภัณฑ์
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
ข้อควรระวัง
สวมแว่นตานิภัย อุปกรณ์ป้องกันหู และหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่อขุด
เจาะ ตัด หรือขัด
ประกาศ
เมื่อเจาะหรือตัด ให้ตรวจสอบเสมอว่าด้านตรงข้ามพื้นผิวมีสิ่งใดอยู่
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิด
กับเรือของคุณ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้
อ่านคำแนะนำการติดตั้งทั้งหมดก่อนดำเนินการติดตั้ง หากคุณพบปัญหา
ยุ่งยากระหว่างการติดตั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Garmin
®
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน Garmin
• ไปที่ support.garmin.com สำหรับความช่วยเหลือและข้อมูล เช่น
คู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย วิดีโอ และการให้บริการลูกค้า
• ในสหรัฐอเมริกา โทร 913-397-8200 หรือ 1-800-800-1020
• ในสหราชอาณาจักร โทร 0808 238 0000
• ในยุโรป โทร +44 (0) 870 850 1241
การอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์
คุณอาจจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์นี้ หรือ
เพิ่มอุปกรณ์เสริมไปยังเครือข่าย คุณสามารถใช้หนึ่งในสองวิธีนี้ในกา
รอัปเดตซอฟต์แวร์
• ใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain™
• ดาวน์โหลดการอัปเดตจาก www.garmin.com/support/software
/marine.html โดยใช้การ์ดขนาด 32 GB และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
Windows ระบบปฏิบัติการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของที่ www.garmin.com
/manuals/GPSMAP702-902
®
การลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณ
รูปแบบการติดตั้ง
คุณสามารถช่วยเราในการสนับสนุนคุณได้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกการลง
ทะเบียนแบบออนไลน์วันนี้ คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณโดย
ใช้หนึ่งในสองวิธีนี้
• ใช้แอปพลิเคชัน ActiveCaptain
• ไปที่ my.garmin.com/registration และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Garmin
ของคุณเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์
โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไว้ในที่ปลอดภัย หลังจาก
คุณเพิ่มอุปกรณ์ในเครือข่ายชาร์ตพล็อตเตอร์ ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่
•
•
•
•
ไขควงปากแฉก #2
เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน
ตะไบและกระดาษทราย
สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเล (แนะนำ)
การพิจารณาการติดตั้ง
ประกาศ
ควรติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่ไม่ได้รับอุณหภูมิหรือสภาพที่ร้อนจัด
หรือเย็นจัด ช่วงอุณหภูมิสำหรับอุปกรณ์นี้แสดงรายการอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์ การได้รับอุณหภูมิเป็นเวลานานเกินกว่าช่วง
อุณหภูมิที่ระบุในสภาพที่จัดเก็บหรือสภาพที่ทำงานอาจทำให้อุปกรณ์ล้ม
เหลว การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิร้อน
จัดหรือเย็นจัดและผลที่เกี่ยวข้องตามมา
เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้ง คุณควรทำการพิจารณาเหล่านี้
• ตำแหน่งที่ควรจะให้มุมมองที่เหมาะสมขณะที่คุณควบคุมเรือ
• ตำแหน่งควรให้คุณเข้าถึงอินเตอร์เฟซอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างสะดวก
เช่น แผงปุ่มกด หน้าจอสัมผัส และเครื่องอ่านการ์ด หากเป็นไปได้
• ตำแหน่งที่ต้องแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์และปกป้อง
จากการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนเข็มทิศแม่เหล็ก ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับ
เข็มทิศเกินค่าระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศที่แสดงอยู่ในข้อมูล
จำเพาะของผลิตภัณฑ์
• ตำแหน่งที่ต้องมีพื้นที่สำหรับการเดินสายและการเชื่อมต่อสายทั้งหมด
• ตำแหน่งต้องไม่เป็นพื้นผิวพื้นผิวเรียบแนวนอน ตำแหน่งควรอยู่ในมุม
แนวตั้ง
ตำแหน่งและมุมการดูควรได้รับการทดสอบก่อนที่คุณจะติดตั้งอุปกรณ์
มุมการดูสูงจากด้านบนและด้านล่างจอแสดงผลอาจทำให้ภาพไม่ชัด
การติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์
ประกาศ
หากคุณกำลังติดตั้งขาตั้งบนไฟเบอร์กลาสด้วยสกรู ขอแนะนำให้ใช้ดอก
สว่านแบบดอกเจาะผายเพื่อเจาะคว้านรูให้ห่างขึ้นผ่านชั้นเจลเคลือบด้าน
บนสุดเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการแตกร้าวในชั้นเจลเคลือบเมื่อขัน
สกรูให้แน่น
คุณสามารถใช้ขายึดที่ให้มาด้วยเพื่อติดตั้งจุดยึดอุปกรณ์บนพื้นผิวเรียบ
ได้
1 โดยใช้ขาจุดยึด À เป็นแม่แบบ ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะนำ
Á
ตุลาคม 2018
190-02141-02_0D
รูเล็ก Â แผ่นน็อตควรตรงกับรูเล็กบนแม่แบบ
12 หากรูเล็กบนแผ่นน็อตไม่ตรงกับรูเล็กบนแม่แบบ ให้ทำเครื่องหมาย
ตำแหน่งรูใหม่
13 หากคุณกำลังใช้แผ่นน็อต ให้เจาะรู 4 มม. (3/16 นิ้ว) ในตำแหน่งรู
2
3
4
5
6
ใช้ดอกสว่าน 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) เพื่อเจาะรูนำร่อง
ติดตั้งขาจุดยึดกับพื้นผิวให้แน่นโดยใช้สกรูไม้ M4 ที่ให้มาด้วย Â
ติดตั้งปุ่มจุดยึด Ã ที่ด้านข้างของอุปกรณ์
ใส่อุปกรณ์ในขาจุดยึด และขันปุ่มจุดยึด
ติดตั้งฝาขอบแต่งโดยติดรอบขอบของอุปกรณ์
เล็ก
14 ทำซ้ำเพื่อตรวจสอบการวางตำแหน่งของแผ่นน็อตและรูที่เหลือบนแม่
แบบ
15 ถอดแม่แบบออกจากพื้นผิวติดตั้ง
16 เริ่มต้นที่มุมหนึ่งของตำแหน่งติดตั้ง วางแผ่นน็อต Ã ที่ด้านหลังของ
พื้นผิวติดตั้ง ให้ตรงกับรูขนาดใหญ่และเล็ก
ส่วนที่ยกขึ้นของแผ่นน็อตควรพอดีในรูใหญ่
การติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์
ประกาศ
ใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดช่องเพื่อยึดอุปกรณ์แบบฝัง มีระยะห่างระหว่าง
โครงเครื่องและช่องติดตั้งเพียงเล็กน้อย และการตัดช่องใหญ่เกินไปอาจ
ทำให้เสถียรภาพของอุปกรณ์หลังได้รับการติดตั้งลดต่ำลง
แม่แบบและฮาร์ดแวร์ที่ให้มาด้วยสามารถใช้ติดตั้งแบบฝังอุปกรณ์ในแผง
หน้าปัดของคุณได้ มีสามตัวเลือกสำหรับฮาร์ดแวร์ตามวัสดุพื้นผิวติดตั้ง
• คุณสามารถเจาะรูเจาะนำและใช้สกรูไม้ที่ให้มาด้วย
• คุณสามารถเจาะรูและใช้แผ่นน็อตและสกรูเกลียวที่ให้มาด้วย แผ่น
น็อตสามารถเพิ่มความมั่นคงให้กับพื้นผิวที่บางได้
• คุณสามารถทำรูเกลียว และใช้สกรูเกลียวที่ให้มาด้วย
1 ตัดแต่งแม่แบบและตรวจสอบว่าพอดีกับตำแหน่งที่คุณต้องการติดตั้ง
อุปกรณ์
ยึดแม่แบบกับตำแหน่งการติดตั้งให้แน่น
2
3 ใช้ดอกสว่าน 13 มม. (1/2 นิ้ว) เจาะหนึ่งรูขึ้นไปด้านในมุมของเส้นทึบ
บนแม่แบบหรือเตรียมพื้นผิวติดตั้งสำหรับการตัด
โดยใช้เลื่อยหรือเครื่องมือแบบหมุน
ให้ตัดพื้นผิวติดตั้งตามเส้นด้าน
4
ในบนแม่แบบ
5 ใส่อุปกรณ์ในช่องตัดเพื่อทดสอบความพอดี
6 หากจำเป็น ให้ใช้ตะไบและกระดาษทรายเพื่อปรับขนาดของช่องตัด
7 หากจำเป็น ให้ถอดฝาขอบแต่งออก
ประกาศ
ใช้เครื่องมืองัดพลาสติกงัดเมื่อเป็นไปได้ การใช้เครื่องมืองัดโลหะ
เช่น ไขควง อาจทำให้เกิดความเสียหายกับฝาขอบแต่งและอุปกรณ์
8 หลังจากที่อุปกรณ์พอดีกับช่องตัดแล้ว ตรวจสอบว่ารูบนอุปกรณ์ตรง
กับรูใหญ่บนแม่แบบ
9 ถ้ารูยึดบนอุปกรณ์ไม่ตรง ให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งรูใหม่
10 ตามพื้นผิวติดตั้งของคุณ ให้เจาะรูหรือทำรูเกลียว:
• สำหรับสกรูไม้ที่ให้มาด้วยในรุ่น 702 ให้เจาะรู 2 มม. (5/64 นิ้ว)
และข้ามไปขั้นตอนที่ 18
• สำหรับสกรูไม้ที่ให้มาด้วยในรุ่น 902 ให้เจาะรู 3.2 มม. (1/8 นิ้ว)
และข้ามไปขั้นตอนที่ 18
• สำหรับแผ่นน็อตและสกรูเกลียวที่ให้มาด้วย ให้เจาะรู 6 มม. (1/4
นิ้ว) ในตำแหน่งรูใหญ่
• สำหรับสกรูเกลียวที่ให้มาด้วยโดยไม่มีแผ่นน็อตในรุ่น 702 ให้ทำ
รูเกลียว M3.5 และข้ามไปขั้นตอนที่ 18
• สำหรับสกรูเกลียวที่ให้มาด้วยโดยไม่มีแผ่นน็อตในรุ่น 902 ให้ทำ
รูเกลียว M4 และข้ามไปขั้นตอนที่ 18
11 หากคุณใช้แผ่นน็อต ให้เริ่มต้นที่มุมหนึ่งของแม่แบบ วางแผ่นน็อต À
เหนือรูใหญ่ Á ที่เจาะในขั้นตอนก่อนหน้า
2
17 ยึดแผ่นน็อตกับพื้นผิวติดตั้งให้แน่นโดยการขันสกรูเกลียวตัวเล็ก Ä
ผ่านรูเล็ก
18 ติดตั้งปะเก็นโฟม Å ที่ด้านหลังของอุปกรณ์
ชิ้นปะเก็นโฟมมีกาวที่ด้านหลัง ตรวจสอบว่าคุณถอดปลอกป้องกัน
ก่อนติดตั้งบนอุปกรณ์
19 หากคุณจะไม่สามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรณ์ได้หลังจากติดตั้ง
ให้เชื่อมต่อสายที่จำเป็นทั้งหมดกับอุปกรณ์ก่อนวางลงในช่องตัด
ประกาศ
ในการป้องกันการกัดกร่อนของหน้าสัมผัสโลหะ ให้ปิดขั้วต่อที่ไม่ได้
ใช้ด้วยฝาครอบที่ติดอยู่
20 ใช้สารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลระหว่างพื้นผิวติดตั้งและอุปกรณ์เพื่อ
ปิดผนึกและป้องกันการรั่วซึมด้านหลังแผงหน้าปัดอย่างเหมาะสม
21 หากคุณจะสามารถเข้าถึงด้านหลังของอุปกรณ์ได้ ให้ใช้สารกันรั่ว
ชนิดใช้งานในทะเลรอบๆ ช่องตัด
22 วางอุปกรณ์ลงในช่องตัด
23 ยึดอุปกรณ์กับพื้นผิวติดตั้งโดยใช้สกรูเกลียวตัวใหญ่ Æ หรือสกรูไม้ที่
ให้มาด้วย
24 เช็ดสารกันรั่วชนิดใช้งานในทะเลส่วนเกินทั้งหมดออก
25 ติดตั้งฝาขอบแต่งโดยติดรอบขอบของอุปกรณ์
การพิจารณาสายและการเชื่อมต่อ
• สายอาจถูกรวมไว้โดยไม่ติดตั้งแหวนล็อค ในกรณีดังกล่าว คุณควร
เดินสายก่อนที่คุณจะติดตั้งแหวนล็อค
• หลังจากเชื่อมต่อแหวนล็อคกับสาย ให้ตรวจสอบว่าแหวนเชื่อมต่อ
แน่นและโอริงอยู่ในตำแหน่งเพื่อให้การเชื่อมต่อยังคงแน่นอยู่
สายไฟ/NMEA 0183
®
• ชุดสายจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ, อุปกรณ์ NMEA 0183
และหลอดไฟหรือแตรสำหรับไฟหรือเสียงแจ้งเตือน
• หากมีความจำเป็นต้องขยายสาย NMEA 0183 หรือการเตือน คุณจะ
ต้องใช้สาย 22 AWG (.33 มม.²)
• สายนี้มีพอร์ตอนุพันธ์อินพุตและเอาพุต NMEA 0183 หนึ่งพอร์ต
รายการ
Ê
Ë
Ì
Î
Í
Ï
Ð
Ñ
สีของสาย
ฟังก์ชันของสาย
แดง
จ่ายไฟ
ดำ
กราวด์ (จ่ายไฟและ NMEA 0183)
• อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Garmin Marine Network ต้องเชื่อมต่อ
กับกราวด์เดียวกัน
• ต้องใช้สาย Garmin Marine Network สำหรับการเชื่อมต่อ Garmin
Marine Network ทั้งหมด
◦ ต้องไม่ใช้สาย CAT5 และขั้วต่อ RJ45 ของบุคคลที่สามสำหรับ
การเชื่อมต่อ Garmin Marine Network
◦ สายและขั้วต่อ Garmin Marine Network เพิ่มเติมมีอยู่ที่ตัวแทน
จำหน่าย Garmin ของคุณ
• พอร์ต ETHERNET บนอุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่เป็นสวิตช์เครือข่าย
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต ETHERNET เพื่อ
แบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์ทั้งหมดบนเรือเชื่อมต่อกันด้วยสาย Garmin
Marine Network
น้ำเงิน
NMEA 0183 TxA (ออก +)
เทา
การพิจารณา NMEA 2000
NMEA 0183 TxB (ออก -)
น้ำตาล
NMEA 0183 RxA (เข้า +)
ม่วง
NMEA 0183 RxB (เข้า -)
ส้ม
เปิดอุปกรณ์เสริม
เหลือง
การเตือนต่ำ
การเชื่อมต่อชุดสายกับแหล่งจ่ายไฟ
คำเตือน
เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ ห้ามถอดตัวยึดฟิวส์ในสาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑ์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้หรือความร้อนสูง ต้องติด
ตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจาก
นั้น การเชื่อมต่อสายไฟโดยไม่ติดตั้งฟิวส์ที่เหมาะสมจะทำให้การรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ของคุณสิ้นสุดลง
1 เดินสายชุดสายไปยังแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์
2 เชื่อมต่อสายสีแดงกับแบตเตอรี่ขั้วบวก (+) และเชื่อมต่อสายสีดำกับ
แบตเตอรี่ขั้วลบ (-)
3 หากจำเป็น ให้ติดตั้งแหวนล็อคและโอริงที่ปลายของชุดสาย
4 เสียบสายเข้ากับขั้วต่อ POWER ที่ด้านหลังอุปกรณ์ กดให้แน่น
5 หมุนแหวนล็อคตามเข็มนาฬิกาเพื่อเชื่อมต่อสายกับอุปกรณ์
การพิจารณากราวด์เพิ่มเติม
การพิจารณานี้จะใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีสกรูกราวด์เท่านั้น บางรุ่นจะไม่มี
สกรูกราวด์
อุปกรณ์นี้ไม่ควรต้องกราวด์ตัวเครื่องเพิ่มเติมในสถานการณ์การติดตั้ง
ส่วนใหญ่ หากคุณประสบปัญหาการรบกวน สามารถใช้สกรูกราวด์ที่ตัว
เครื่องเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกราวด์น้ำของเรือเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการ
รบกวน
®
ประกาศ
หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีอยู่ NMEA 2000 ให้ระบุ NMEA
2000 สายไฟ ต้องการ NMEA 2000 สายไฟเพียงสายเดียวเท่านั้นเพื่อ
ให้ NMEA 2000 เครือข่ายทำงานทำงานอย่างถูกต้อง
หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับเครือข่าย NMEA 2000 ที่มีอยู่ หรือ
เครือข่ายเครื่องยนต์โดยผู้ผลิตรายอื่น คุณควรติดตั้ง NMEA 2000
Power Isolator (010-11580-00) ระหว่างเครือข่ายที่มีอยู่และอุปกรณ์
Garmin
หากคุณกำลังติดตั้งสายไฟ NMEA 2000 คุณต้องเชื่อมต่อสายไฟกับ
สวิตช์กุญแจของเรือ หรือผ่านทางสวิตช์อินไลน์อื่นอุปกรณ์ NMEA
2000 จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่จนหมด หากเชื่อมต่อสายไฟ NMEA 2000
กับแบตเตอรี่โดยตรง
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย NMEA 2000 บนเรือของคุณเพื่อ
แบ่งปันข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้ เช่น เสา GPS
หรือวิทยุ VHF สายและขั้วต่อ NMEA 2000 ที่ให้มาด้วยให้คุณเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA 2000 ของคุณที่มีอยู่แล้วได้ หากคุณไม่มี
เครือข่าย NMEA 2000 คุณสามารถสร้างเครือข่ายพื้นฐานได้โดยใช้
สายจาก Garmin
หากคุณไม่คุ้นเคยกับ NMEA 2000 คุณควรอ่านบท “NMEA 2000
Network Fundamentals” ของ Technical Reference for NMEA
2000 Products คุณสามารถค้นหาเอกสารนี้โดยใช้ลิงค์ “คู่มือ” ในหน้า
ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ของคุณที่ www.garmin.com
พอร์ตชื่อ NMEA 2000 จะถูกใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย NMEA
2000 มาตรฐาน
การพิจารณา Garmin Marine Network
ประกาศ
ต้องใช้ Garmin Power over Ethernet (PoE) Isolation Coupler
(P/N 010-10580-10) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เช่น กล้อง
FLIR กับ Garmin Marine Network การเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE
โดยตรงเข้ากับชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin Marine Network จะทำให้
ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin เสียหาย และอาจทำให้อุปกรณ์ PoE เสียหาย
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สามโดยตรงไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
Garmin Marine Network จะทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติบนอุปกรณ์
Garmin รวมทั้งอุปกรณ์ที่ปิดเครื่องไม่ถูกต้องหรือซอฟต์แวร์ไม่สามารถ
ทำงานได้
®
อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Garmin Marine Network เพิ่ม
เติมเพื่อแบ่งปันข้อมูล เช่น เรดาร์, โซน่าร์ และแผนที่รายละเอียด เมื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin Marine Network กับอุปกรณ์นี้ ให้ทำการ
พิจารณาเหล่านี้
รายการ
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
คำอธิบาย
อุปกรณ์ Garmin ที่ใช้ร่วมกับ NMEA 2000 ได้
เสา GPS
สวิตช์สตาร์ทหรืออินไลน์
สายไฟ NMEA 2000
สายดรอป NMEA 2000
แหล่งจ่ายไฟ 12 Vdc
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
ขั้วต่อรูปตัวที NMEA 2000
เทอร์มิเนเตอร์หรือสายแกนหลัก NMEA 2000
3
NMEA การพิจารณาการเชื่อมต่อ NMEA 0183
รายการ
• ชาร์ตพล็อตเตอร์มีพอร์ต Tx (ส่ง) หนึ่งพอร์ตและพอร์ต Rx (รับ) หนึ่ง
พอร์ต
• แต่ละพอร์ตมี 2 สายชื่อ A และ B ตามรูปแบบ NMEA 0183 สาย A
และ B ของแต่ละพอร์ตภายในควรจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับสาย A (+)
และ B (-) ของอุปกรณ์ NMEA 0183
• คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ NMEA 0183 หนึ่งเครื่องกับพอร์ต Rx
เพื่ออินพุตข้อมูลในชาร์ตพล็อตเตอร์ NMEA นี้ และคุณสามารถเชื่อม
ต่ออุปกรณ์ 0183 สามเครื่องแบบขนานกับพอร์ต Tx เพื่อรับเอาต์พุต
ข้อมูลโดยชาร์ตพล็อตนี้ได้
• ดู NMEA คำแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ 0183 เพื่อระบุสายส่ง (Tx)
และสายรับ (Rx)
• คุณต้องใช้สายเกลียวคู่หุ้มฉนวน 28 AWG สำหรับเพื่อขยายการเดิน
สาย บัดกรีการเชื่อมต่อทั้งหมดและซีลด้วยท่อหด
• ห้ามเชื่อมต่อสายข้อมูล NMEA 0183 จากอุปกรณ์นี้ไปยังกราวด์
• สายไฟจากชาร์ตพล็อตเตอร์นี้และอุปกรณ์ NMEA 0183 ต้องเชื่อม
ต่อกับกราวด์ร่วมกัน
• พอร์ต NMEA 0183 ภายในและโปรโตคอลการสื่อสารจะได้รับการ
กำหนดค่าในชาร์ตพล็อตเตอร์ที่เชื่อมต่อ โปรดดูส่วน NMEA 0183
ของคู่มือสำหรับเจ้าของชาร์ตพล็อตเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ดูคู่มือสำหรับเจ้าของชาร์ตพล็อตสำหรับรายการของประโยค NMEA
0183 ที่อนุมัติซึ่งชาร์ตพล็อตเตอร์รองรับ
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
À
Á
Â
สายไฟ/NMEA 0183
อุปกรณ์ NMEA 0183
รายการ
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
ฟังก์ชันของสาย
Garmin
สีของสาย
Garmin
ฟังก์ชันสายของ
อุปกรณ์ NMEA
0183
จ่ายไฟ
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์
RXB
ม่วง
ไม่ใช้
RXA
น้ำตาล
TX
TXA
น้ำเงิน
RX
TXB
เทา
N/A
• หากอุปกรณ์ NMEA 0183 มีสายอินพุตเดียว (รับ, RX) (ไม่มี A, B, +
หรือ -) คุณไม่ต้องเชื่อมต่อสาย TXB
• หากอุปกรณ์ NMEA 0183 มีสายเอาต์พุตเดียว (ส่ง, TX) (ไม่มี A, B,
+ หรือ -) คุณต้องเชื่อมต่อสาย RXB ไปยังกราวด์
อุปกรณ์ NMEA 0183 เชื่อมต่อกับสายรับเดียว
ในตัวอย่างนี้ อุปกรณ์ NMEA 0183 จะรับข้อมูลจากชาร์ตพล็อตเตอร์
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ NMEA 0183
แผนภาพนี้แสดงถึงการเชื่อมต่อแบบสองทางสำหรับทั้งการส่งและรับ
ข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แผนภาพนี้สำหรับการเชื่อมต่อแบบ
ทางเดียวได้ด้วย ในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ NMEA 0183 โปรดดู
รายการ Ê, Ë, Ì และ Í เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin ในการส่งผ่าน
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์ NMEA 0183 โปรดดูรายการ Ê, Ë, Î และ Ï เมื่อ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Garmin
รายการ
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
À
Á
Â
สายไฟ/NMEA 0183
อุปกรณ์ NMEA 0183
รายการ ฟังก์ชันของสาย
Garmin
รายการ
À
Á
Â
รายการ
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
คำอธิบาย
Ê
Ë
Ì
Í
แหล่งจ่ายไฟ
สายไฟ/NMEA 0183
NMEA อุปกรณ์ NMEA 0183
ฟังก์ชันของสาย
Garmin
สีของสาย
Garmin
NMEA ฟังก์ชัน
สายของอุปกรณ์
NMEA 0183
จ่ายไฟ
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์
ไม่ใช้
ไม่ใช้
กราวด์ข้อมูล
RXA
น้ำตาล
TXA
RXB
ม่วง
TXB
TXA
น้ำเงิน
RXA
TXB
เทา
RXB
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ NMEA 0183 ด้านเดียว
สีของสาย
Garmin
ฟังก์ชันสายของอุปกรณ์
NMEA 0183
จ่ายไฟ
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์
TXA
น้ำเงิน
RXA
TXB
เทา
ไม่ใช้
อุปกรณ์ NMEA 0183 เชื่อมต่อกับสายส่งเดียว
ในตัวอย่างนี้ อุปกรณ์ NMEA 0183 จะส่งข้อมูลไปยังชาร์ตพล็อตเตอร์
รายการ
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
À
Á
Â
สายไฟ/NMEA 0183
อุปกรณ์ NMEA 0183
รายการ ฟังก์ชันของสาย
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
4
สีของสาย
Garmin
ฟังก์ชันสายของอุปกรณ์
NMEA 0183
จ่ายไฟ
แดง
จ่ายไฟ
กราวด์
ดำ
กราวด์
RXB
ม่วง
ไม่ใช้
RXA
น้ำตาล
TXA
NMEA ตำแหน่งพินสาย NMEA 0183 และสายไฟ
• พอร์ต CVBS IN ใช้ขั้วต่อ BNC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ BNC
to RCA เพื่อเชื่อมต่อแหล่ง Composite Video ที่มีขั้วต่อ RCA กับ
พอร์ต CVBS IN ได้
• วิดีโอจะถูกแบ่งปันใน Garmin Marine Network แต่จะไม่แบ่งปันใน
เครือข่าย NMEA 2000
ข้อมูลจำเพาะ
อุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะ
การวัด
ทุกรุ่น
ช่วงอุณหภูมิ
ตั้งแต่ -15° ถึง 55°C (ตั้งแต่ 5° ถึง
131°F)
วัสดุ
พลาสติกโพลีคาร์บอเนตและ
อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ระดับการกันน้ำ1
IEC 60529 IPX7
แรงดันไฟฟ้าอินพุต
ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc
NMEA 0183 Rx/A (เข้า น้ำตาล
+)
ฟิวส์
6 A, 125 V fast-acting
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 0183 Tx/B (ออก เทา
-)
NMEA 2000 ดึง
75 mA สูง
NMEA 0183 Rx/B (เข้า ม่วง
-)
เวย์พอยท์สูงสุด
5,000
เส้นทางสูงสุด
100
จุดแทร็คที่ใช้งานสูงสุด
50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก
การ์ดหน่วยความจำ
2 ช่องการ์ด SD ; ขนาดการ์ดสูงสุด 32
GB
ความถี่ไร้สายและ
โปรโตคอล
Wi‑Fi , ANT และเทคโนโลยี
Bluetooth
2.4 GHz @ 17.6 dBm ปกติ
หมายเลขพิน
ฟังก์ชันของสาย
Â
NMEA 0183 Tx/A (ออก น้ำเงิน
+)
Ã
À
Æ
Ä
Ç
Á
Å
สีของสาย
การเตือน
เหลือง
เปิดอุปกรณ์เสริม
ส้ม
กราวด์ (หุ้มฉนวน)
ดำ
VIN
แดง
การเชื่อมต่อหลอดไฟและแตร
รุ่นเจ็ดนิ้ว ขนาด (W × H × D)
อุปกรณ์สามารถใช้กับหลอดไฟ แตร หรือทั้งสองอย่างเพื่อส่งเสียงหรือ
กะพริบแจ้งเตือนเมื่อชาร์ตพล็อตเตอร์แสดงข้อความ ขั้นตอนนี้เป็นตัว
เลือก และสายการเตือนสายไม่จำเป็นสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ตาม
ปกติ เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับหลอดไฟหรือแตร ให้ทำการพิจารณาเหล่า
นี้
• วงจรการเตือนสลับเป็นสถานะแรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อส่งเสียงเตือน
• กระแสไฟสูงสุดคือ 1 A และต้องมีรีเลย์เพื่อจำกัดกระแสไฟจากชาร์ต
พล็อตเตอร์ให้เท่ากับ 1 A
• ในการสลับไฟและเสียงแจ้งเตือนด้วยตนเอง คุณสามารถติดตั้งสวิตช์
แบบ Single-Pole, Single-Throw
®
®
®
®
224 × 142.5 × 53.9 มม. (8 13/16 ×
5 5/8 × 2 1/8 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W × H) 154 × 86 มม. (6.1 × 3.4 นิ้ว)
น้ำหนัก
0.86 กก. (1.9 ปอนด์)
ระยะห่างปลอดภัยของ
เข็มทิศ
71 ซม. (28 นิ้ว)
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่
10 Vdc
24 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 1.5 A
12 Vdc
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
รุ่นเก้านิ้ว ขนาด (W × H × D)
2.0 A
256.4 × 162.3 × 52.5 มม. (10 1/8 ×
6 3/8 × 2 1/16 นิ้ว)
ขนาดจอแสดงผล (W × H) 197 × 114 มม. (7.74 × 4.49 นิ้ว)
รายการ
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
รายการ
Ê
Ë
Ì
น้ำหนัก
1.14 กก. (2.5 ปอนด์)
ระยะห่างปลอดภัยของ
เข็มทิศ
76 ซม. (30 นิ้ว)
การใช้กำลังไฟสูงสุดที่
10 Vdc
27 W
การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 1.3 A
12 Vdc
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
การดึงกระแสไฟสูงสุดที่
12 Vdc
สายไฟ
รุ่นโซน่าร์ ความถี2่
แตร
หลอดไฟ
รีเลย์ (กระแสไฟขดลวด 1 A)
สลับสวิตช์เพื่อเปิดและปิดใช้งานหลอดไฟหรือแตรแจ้งเตือน
สีของสาย
ฟังก์ชันของสาย
แดง
จ่ายไฟ
ดำ
กราวด์
เหลือง
การเตือน
การพิจารณา Composite Video
ชาร์ตพล็อตเตอร์นี้ใช้อินพุตวิดีโอจากแหล่ง Composite Video ได้โดย
ใช้พอร์ตชื่อ CVBS IN เมื่อเชื่อมต่อ Composite Video คุณควรทำการ
พิจารณาเหล่านี้
2.3 A
ทั่วไป: 50/200, 77/200, 83/200 kHz
Single Channel CHIRP: จาก 40 ถึง
240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
(ขึ้นอยู่กับหัวโซน่าร์)
กำลังส่งโซน่าร์ (RMS)3
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü และ SideVü
CHIRP: 500 W
ความลึก4
5,000 ฟุตที่ 1 kW
1อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating
2ขึ้นอยู่กับหัวโซน่าร์
3ขึ้นอยู่กับระดับของหัวโซน่าร์และความลึก
5
4ขึ้นอยู่กับหัวโซน่าร์
ของน้ำ
ความเค็มของน้ำ ชนิดของพื้นใต้น้ำ และสภาพอื่นๆ
ข้อมูล NMEA 2000 PGN
ส่งและรับสัญญาณ
PGN
คำอธิบาย
059392
การรับรอง ISO
059904
คำขอ ISO
060160
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การถ่ายโอนข้อมูล
060416
โปรโตคอลการถ่ายโอน ISO: การจัดการการเชื่อมต่อ
060928
การอ้างสิทธิ์เลขที่อยู่ ISO
065240
ที่อยู่คำสั่ง
126208
ฟังก์ชันกลุ่มคำขอ
126996
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
126998
ข้อมูลการกำหนดค่า
127237
ควบคุมทิศมุ่งหน้า/แทร็ค
127245
หางเสือ
127250
ทิศมุ่งหน้าของเรือ
127258
ความแปรปรวนทางแม่เหล็ก
127488
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
127489
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: ไดนามิก
127493
พารามิเตอร์การส่ง: ไดนามิก
127505
ระดับของเหลว
127508
สถานะแบตเตอรี่
128259
ความเร็ว: น่านน้ำอ้างอิง
128267
ความลึกของน้ำ
129025
ตำแหน่ง: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129026
COG และ SOG: การอัปเดตอย่างรวดเร็ว
129029
ข้อมูลตำแหน่ง GNSS
129283
ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
129284
ข้อมูลนำทาง
129539
GNSS DOPs
129540
สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
130060
เลเบล
130306
ข้อมูลลม
130310
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
130311
พารามิเตอร์ทางสภาพแวดล้อม (ล้าสมัย)
130312
อุณหภูมิ (ล้าสมัย)
ส่ง
คำอธิบาย
127507
สถานะเครื่องชาร์จ
127509
สถานะอินเวอร์เตอร์
128000
องศา Leeway ทางทะเล
128275
บันทึกระยะทาง
129038
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส A
129039
รายงานตำแหน่ง AIS คลาส B
129040
รายงานตำแหน่งที่ขยาย AIS คลาส B
129044
Datum
129285
การนำทาง: ข้อมูลเส้นทาง, เวย์พอยท์
129794
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่กับที่และการเดินทาง AIS คลาส A
129798
รายงานตำแหน่งเครื่องบิน AIS SAR
129799
ความถี่วิทยุ/โหมด/กำลัง
129802
ข้อความออกอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัย AIS
129808
ข้อมูลการโทร DSC
129809
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน A
129810
รายงานข้อมูลคงที่ "CS" AIS คลาส B, ส่วน B
130313
ความชื้น
130314
ความดันจริง
130316
อุณหภูมิ: ช่วงขยาย
130576
สถานะทริมแท็บ
130577
ข้อมูลทิศทาง
NMEA ข้อมูล 0183
ส่ง
ประโยค
คำอธิบาย
GPAPB
APB: ทิศมุ่งหน้าหรือตัวควบคุมแทร็ค (ออโตไพลอต) ประโยค "B"
GPBOD BOD: ทิศทาง (จุดเริ่มต้นไปยังที่หมาย)
GPBWC BWC: ทิศทางและระยะทางถึงเวย์พอยท์
GPGGA GGA: ข้อมูลคงที่ของ Global Positioning System
GPGLL
คำอธิบาย
126464
ส่งและรับฟังก์ชันกลุ่มรายการ PGN
126984
การตอบสนองการเตือน
127497
พารามิเตอร์การเดินทาง: เครื่องยนต์
GLL: ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด)
GPGSA GSA: GNSS DOP และดาวเทียมที่ใช้งาน
GPGSV GSV: สัญญาณดาวเทียม GNSS ในมุมมอง
GPRMB RMB: ข้อมูลนำทางขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRMC RMC: ข้อมูลเฉพาะ GNSS ขั้นต่ำที่แนะนำ
GPRTE
RTE: เส้นทาง
GPVTG
VTG: เส้นทางบนพื้นและความเร็วภาคพื้น
GPWPL WPL: ตำแหน่งเวย์พอยท์
GPXTE
PGN
XTE: ข้อผิดพลาดครอสแทร็ค
PGRME E: ข้อผิดพลาดโดยประมาณ
PGRMM M: ข้อมูลแผนที่
PGRMZ Z: ระดับความสูง
SDDBT
DBT: ความลึกใต้หัวโซน่าร์
SDDPT
DPT: ความลึก
SDMTW MTW: อุณหภูมิน้ำ
รับ
PGN
คำอธิบาย
065030
Generator Average Basic AC Quantities (GAAC)
126983
เตือน
126985
ข้อความเตือน
126987
เกณฑ์การเตือน
126988
ค่าการเตือน
126992
เวลาระบบ
127251
อัตราการเลี้ยว
127257
ท่าทาง
127498
พารามิเตอร์เครื่องยนต์: สแตติก
127503
สถานะอินพุต AC (ล้าสมัย)
127504
สถานะเอาต์พุต AC (ล้าสมัย)
127506
สถานะรายละเอียด DC
6
PGN
SDVHW VHW: ความเร็วและทิศมุ่งหน้าของน้ำ
รับ
ประโยค
คำอธิบาย
DPT
ความลึก
DBT
ความลึกใต้หัวโซน่าร์
MTW
อุณหภูมิน้ำ
VHW
ความเร็วและทิศมุ่งหน้าของน้ำ
WPL
ตำแหน่งเวย์พอยท์
DSC
ข้อมูลระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอล
DSE
ระบบการเรียกแบบแยกคลื่นแบบดิจิตอลที่ขยายเพิ่ม
HDG
ทิศมุ่งหน้า ความคลาดเคลื่อน ค่าแปรผัน
HDM
ทิศมุ่งหน้า, แม่เหล็ก
ประโยค
คำอธิบาย
MWD
ทิศทางและความเร็วลม
MDA
องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
MWV
ความเร็วและมุมของลม
VDM
ข้อความลิงค์ข้อมูล AIS VHF
คุณสามารถซื้อข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบและประโยคของ Marine
Electronics Association (NMEA) จาก: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขา
Garmin , โลโก้ Garmin และ GPSMAP เป็ นเครื่ องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรื อบริ ษทั สาขาที่จด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
Garmin
®
®
NMEA , NMEA 2000 และโลโก้ NMEA 2000 เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Marine
Electronics Association HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising