Garmin | GPSMAP® 722xs | Installation guide | Garmin GPSMAP® 722xs Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 722xs Installationsvejledning
• Gå til my.garmin.com/registration, og log ind på din Garmin
konto for at registrere enheden.
Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et sikkert
sted. Efter du har tilføjet enheder til dit plotternetværk, skal du
gentage disse trin for at registrere de nye enheder.
Nødvendigt værktøj
• Bor
• Borehoveder, der passer til enheden og monteringstypen
GPSMAP 702/902 SERIEN
INSTALLATIONSVEJLEDNING
®
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Opdatering af enhedens software
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til netværket. Du kan bruge en ud
af to metoder til at opdatere softwaren.
• Anvend ActiveCaptain™ appen.
• Download opdateringen fra www.garmin.com/support
/software/marine.html ved hjælp af et 32 GB-kort og en
computer, der kører et Windows operativsystem.
Se brugervejledningen på www.garmin.com/manuals
/GPSMAP702-902 for at få flere oplysninger.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Du kan registrere din enhed på to
måder.
• Anvend ActiveCaptain appen.
Borehovedstørrelser
Bøjle medfølgende M4 træskruer
3,2 mm (1/8 tommer)
Plan
13 mm (1/2 tommer)
Plan med medfølgende M3.5 træskruer (702 2 mm (5/64 tommer)
serien)
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
Monteringstype
Plan med medfølgende M4 træskruer (902
serien)
3,2 mm (1/8 tommer)
Plan med medfølgende maskinskruer og
møtrikskiver
6 mm (1/4 tommer)
4 mm (3/16 tommer)
Plan med medfølgende M3.5 maskinskruer
og tilpassede huller (702 serien)
M3.5 tilpasning
Plan med medfølgende M4 maskinskruer og M4 tilpasning
tilpassede huller (902 serien)
•
•
•
•
Nummer 2 stjerneskruetrækker
Stik- eller rundsav
Fil og sandpapir
Marineforsegler (anbefalet)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for disse
overvejelser.
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.eks. tastatur, touchscreen og kortlæser, hvis
det er relevant.
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.
• Placeringen skal ikke være en flad, vandret overflade.
Placeringen skal være i en lodret vinkel.
Placering og visningsvinkel skal testes, før du monterer
enheden. Høje visningsvinkler fra over og under displayet
kan resultere i et dårligt billede.
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Oktober 2018
190-02141-02_0D
Du kan bruge det medfølgende beslag til at bøjlemontere
enheden på en plan overflade.
1 Anvend beslaget til bøjlemontering À som skabelon til at
markere placeringen af forboringshullerne Á.
2 Brug et 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
forboringshullerne.
3 Fastgør beslaget til bøjlemontering på overfladen ved hjælp
af de medfølgende M4 træskruer Â.
4 Montér knopperne til bøjlemontering à på siderne af
9 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.
10 Afhængigt af monteringsoverfladen og modellen kan du bore
eller udstanse og tilpasse de større huller:
• For de medfølgende træskruer på 702-modeller skal du
bore huller på 2 mm (5/64 tommer) og gå til trin 18.
• For de medfølgende træskruer på 902-modeller skal du
bore huller på 3,2 mm (1/8 tommer) og gå til trin 18.
• For den medfølgende møtrikskive og de medfølgende
maskinskruer skal du bore huller på 6 mm (1/4 tommer) på
de større hulplaceringer.
• For de medfølgende maskinskruer uden møtrikskiven på
702-modeller skal du udstanse og tilpasse M3.5-huller og
gå til trin 18.
• For de medfølgende maskinskruer uden møtrikskiven på
902-modeller skal du udstanse og tilpasse M4-huller og gå
til trin 18.
11 Hvis du bruger en møtrikskive, skal du starte i et hjørne af
skabelonen og anbringe en møtrikskive À over det større hul
Á, som du borede i det forrige trin.
enheden.
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.
6 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
Plan montering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet. Der er
tre muligheder for hardware afhængigt af monteringsoverfladens
materiale.
• Du kan bore styrehuller og bruge de medfølgende træskruer.
• Du kan bore huller og bruge de medfølgende møtrikskiver og
maskinskruer. Møtrikskiverne kan gøre en tyndere overflade
mere stabil.
• Du kan udstanse og tilpasse huller og bruge de medfølgende
maskinskruer.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til monteringsstedet.
3 Brug et 13 mm (1/2 tommer) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for
at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.
7 Fjern om nødvendigt dækrammen.
BEMÆRK
Brug så vidt muligt plasticværktøj til at lirke med. Lirkning
med et metalværktøj som f.eks. en skruetrækker kan
beskadige dækrammen og enheden.
8 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større huller på
skabelonen.
2
Det lille hul  på møtrikskiven skal flugte med det lille hul i
skabelonen.
12 Hvis det mindre hul i møtrikskiven ikke flugter med det mindre
hul på skabelonen, skal den nye hulplacering markeres.
13 Hvis du bruger en møtrikskive, skal du bore et 4 mm
(3/16 tommer) hul på den mindre hulplacering.
14 Gentag for at bekræfte placeringen af de resterende
møtrikskiver og huller på skabelonen.
15 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
16 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive à bag på monteringsoverfladen, så den flugter
med de store og små huller.
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.
17 Fastgør møtrikskiverne på monteringsoverfladen ved at
fastspænde de mindre maskinskruer Ä gennem de mindre
huller.
18 Montér skumpakningen Å på bagsiden af enheden.
Skumpakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
19 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK
For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal ubrugte
stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
20 Brug marineforsegler mellem monteringsfladerne og enheden
for at tætne korrekt og undgå lækage bag instrumentbrættet.
21 Hvis du vil have adgang til bagsiden af enheden, skal du
påføre forsegler rundt om udskæringen.
22 Anbring enheden i det udskårne hul.
23 Fastgør enheden på monteringsoverfladen ved hjælp af de
større maskinskruer Æ eller de medfølgende træskruer.
24 Aftør alt overskydende marineforsegler.
25 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
4 Sæt kablet ind i POWER-stikket på bagsiden af enheden, og
skub det godt på plads.
5 Drej låseringen med uret for at sætte kablet fast til enheden.
Yderligere overvejelser om jording
Denne overvejelse er kun relevant for enheder, der har en
jordingsskrue. Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Overvejelser om kabel og tilslutning
• Kablerne kan være blevet pakket uden låseringene monteret.
I det tilfælde bør du trække kablerne, før du monterer
låseringene.
• Når du tilslutter en låsering til et kabel, skal du sikre, at ringen
er tilsluttet forsvarligt, og at O-ringen sidder på plads, så
forbindelsen forbliver sikker.
Strøm-/NMEA 0183-kabel
®
Element
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 TxA (Ud +)
Grå
NMEA 0183 TxB (Ud -)
Brun
NMEA 0183 RxA (Ind +)
Violet
NMEA 0183 RxB (Ind -)
Orange
Tilbehør til
Gul
Alarm lav
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Montér om nødvendigt låseringen og O-ringen på enden af
ledningsnettet.
BEMÆRK
En Garmin Power over Ethernet (PoE) koblingsenhed til
isolering (P/N 010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en
eventuel tredjepartsenhed, som f.eks. et FLIR kamera, til et
Garmin Marine Network. Tilslutning af en PoE-enhed direkte til
en Garmin Marine Network-plotter ødelægger Garmin plotteren
og kan ødelægge PoE-enheden. Hvis der tilsluttes en eventuel
tredjepartsenhed direkte til en Garmin marinenetværksplotter, vil
det forårsage unormal adfærd på Garmin enhederne, herunder
de enheder, der ikke slukker korrekt, eller softwaren bliver
ubrugelig.
®
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm, NMEA 0183enheder og en lampe eller et horn til alarmlys eller
lydalarmer.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 22 AWG (0,33 mm²)ledning.
• Dette kabel indeholder en differential NMEA 0183-indgangsog udgangsport.
Ê
Ë
Ì
Î
Í
Ï
Ð
Ñ
Garmin Marine Network - overvejelser
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort.
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network skal
sluttes til samme jordforbindelse.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• ETHERNET portene på enheden, fungerer hver især som en
netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan
tilsluttes til en hvilken som helst ETHERNET-port, så det er
muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.
NMEA 2000 Overvejelser
®
BEMÆRK
Hvis du opretter forbindelse til et eksisterende NMEA 2000
netværk, skal du identificere NMEA 2000 strømkablet. Du
behøver kun et NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000
netværket kan anvendes.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden producent, bør du
installere en NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem
det eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug det medfølgende NMEA
3
2000 kabel og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA
2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000
netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra
Garmin.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan finde dette dokument ved
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.
NMEA 0183-enhedsforbindelser
Diagrammet viser tovejsforbindelser til både at sende og
modtage data. Du kan også bruge diagrammet til
envejskommunikation. For at modtage oplysninger fra en NMEA
0183-enhed skal du følge punkterne Ê, Ë, Ì og Í for at oprette
forbindelse til Garmin enheden. For at sende oplysninger til en
NMEA 0183-enhed, skal du følge punkterne Ê, Ë, Î og Ï for at
oprette forbindelse til Garmin enheden.
Element
À
Á
Â
Element
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivelse
Strømkilde
Strøm-/NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhed
Ledningsfunktion Garmin
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Power
Rød
Power
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Ikke relevant
Ikke relevant
Data jord
RXA
Brun
TXA
RXB
Violet
TXB
TXA
Blå
RXA
TXB
Tåget
RXB
Enkeltafsluttede NMEA 0183-enhedsforbindelser
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Plotteren har en Tx-port (sender) og en Rx-port (modtager).
• Hver port har 2 ledninger med påskriften A og B ifølge NMEA
0183-konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver
intern port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på
NMEA 0183-enheden.
• Du kan tilslutte én NMEA 0183-enhed til Rx-porten, så du
kan sende data til denne plotter, og du kan tilslutte op til tre
NMEA 0183-enheder parallelt til Tx-porten, så de kan
modtage dataoutput fra denne plotter.
• Se installationsvejledningen for NMEA 0183-enheden for at
identificere sende- (Tx) og modtageledningen (Rx).
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
• Du må ikke tilslutte NMEA 0183-dataledninger fra denne
enhed til jordkabel.
• Strømkablet fra plotteren og NMEA 0183-enhederne skal
være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på plotteren. Se NMEA 0183-afsnittet i
brugervejledningen til plotteren for at få flere oplysninger.
• Se brugervejledningen for plotteren for at få vist en liste over
de godkendte NMEA 0183-sætninger, som plotteren
understøtter.
4
Element
À
Á
Â
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Beskrivelse
Strømkilde
Strøm-/NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhed
Ledningsfunktion Garmin
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
RXB
Violet
Ikke relevant
RXA
Brun
TX
TXA
Blå
RX
TXB
Tåget
Ikke relevant
• Hvis NMEA 0183-enheden kun har én indgangsledning
(modtage, RX) (ingen A, B, + eller -), skal du ikke tilslutte
TXB-ledningen.
• Hvis NMEA 0183-enheden kun har én udgangsledning
(sende, TX) (ingen A, B, + eller -), skal du tilslutte RXBledningen til jord.
NMEA 0183-enhed tilsluttet med en enkelt modtageledning
I dette eksempel modtager NMEA 0183-enheden data fra
plotteren.
Ben-nummer
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
À
NMEA 0183 Tx/B (Ud
-)
Grå
Æ
NMEA 0183 Rx/B (Ind Violet
-)
Ä
Ç
Á
Å
Alarm
Gul
Tilbehør til
Orange
Jord (skærm)
Sort
VIN
Rød
Lampe- og horntilslutninger
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Strøm-/NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhed
Element Ledningsfunktion Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Effekt
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
TXA
Blå
RXA
TXB
Tåget
Ikke relevant
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt. Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.
• Den maksimale strøm er 1 A, og der kræves et relæ for at
begrænse strømmen fra plotteren til 1 A.
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.
NMEA 0183-enhed tilsluttet med en enkelt sendeledning
I dette eksempel sender NMEA 0183-enheden data til plotteren.
Element Beskrivelse
Element
Beskrivelse
Strømkilde
À
Á
Â
Strøm-/NMEA 0183-kabel
NMEA 0183-enhed
Element Ledningsfunktion Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Effekt
Ledningsfarve
Garmin
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Rød
Effekt
Strøm jord
Sort
Strøm jord
RXB
Violet
Ikke relevant
RXA
Brun
TXA
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Strømkilde
Strømkabel
Horn
Lampe
Relæ (1 A spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere
advarsler med lampe eller horn
Element
Ê
Ë
Ì
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Effekt
Sort
Jord
Gul
Alarm
Kompositvideoovervejelser
NMEA 0183 og strømkabeldiagram
Denne plotter tillader videoindgang fra kompositvideokilder ved
hjælp af porten, der er mærket CVBS IN. Når kompositvideo
tilsluttes, skal du følge disse overvejelser.
• CVBS IN porten anvender et BNC-stik. Du kan bruge en BNC
til RCA-adapter til at forbinde en kompositvideokilde med
RCA-stik til CVBS IN porten.
• Video deles på tværs af Garmin Marine Network, men deles
ikke på tværs af NMEA 2000 netværket.
Specifikationer
Ben-nummer
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
Â
NMEA 0183 Tx/A (Ud
+)
Blå
Ã
NMEA 0183 Rx/A (Ind Brun
+)
Enhed
Specifikation
Mål
Alle modeller
Temperaturområde
Fra -15° til 55°C (fra 5° til
131°F)
Materiale
Polycarbonatplast og
trykstøbt aluminium
Vandtæthedsklasse1
IEC 60529 IPX7
5
Enhed
Specifikation
Mål
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Indgangsspænding
Fra 10 til 32 V DC
Send og modtag
Sikring
6 A, 125 V hurtigvirkende
PGN
Beskrivelse
NMEA 2000 LEN
2
059392
ISO-bekræftelse
NMEA 2000 Forbrug
75 mA maks.
059904
ISO-anmodning
Maks. antal
waypoints
5.000
060160
ISO-transportprotokol: Dataoverførsel
Maks. antal ruter
100
060416
ISO-transportprotokol: Administration af tilslutning
Maks. antal aktive
sporpunkter
50.000 punkter; 50 gemte
ruter
060928
ISO-adresse påkrævet
065240
Anmodet adresse
Hukommelseskort
2 SD kortlæsere; maks.
størrelse: 32 GB
126208
Anmod om gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
126998
Konfigurationsoplysninger
127237
Retnings-/sporstyring
127245
Ror
224 × 142,5 × 53,9 mm
(8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 tommer)
127250
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
Displaystørrelse
(B×H)
154 × 86 mm (6,1 ×
3,4 tommer)
127488
Motorparametre: hurtig opdatering
127489
Motorparametre: dynamiske
Vægt
0,86 kg (1,9 lb.)
127493
Gearparametre: dynamiske
Sikkerhedsafstand for 71 cm (28 tommer)
kompas
127505
Væskeniveau
Maks. strømforbrug
ved 10 V DC
127508
Batteristatus
128259
Hastighed: i forhold til vand
128267
Vanddybde
129025
Position: hurtig opdatering
129026
COG/SOG: hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
129539
GNSS DOP'er
129540
Antal synlige GNSS-satellitter
Sikkerhedsafstand for 76 cm (30 tommer)
kompas
130060
Etiket
130306
Vinddata
Maks. strømforbrug
ved 10 V DC
27 W
130310
Miljøparametre (forældet)
Typisk strømforbrug
ved 12 V DC
1,3 A
130311
Miljøparametre (forældet)
130312
Temperatur (forældet)
Maks. strømforbrug
ved 12 V DC
2,3 A
Frekvenser2
Traditionel: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
CHIRP med én kanal: fra 40
til 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
(afhængigt af transducer)
Trådløs frekvens og
protokoller
Modeller på syv Mål (B×H×D)
tommer
Ni-tommers
modeller
Wi‑Fi , ANT og Bluetooth
teknologier
2,4 GHz ved 17,6 dBm
nominelt
®
®
®
24 W
Typisk strømforbrug
ved 12 V DC
1,5 A
Maks. strømforbrug
ved 12 V DC
2,0 A
Mål (B×H×D)
256,4 × 162,3 × 52,5 mm
(10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
Vægt
Ekkolodsmodeller
®
Sendestyrke (RMS)3
Dybde4
197 × 114 mm (7,74 ×
4,49 tommer)
1,14 kg (2,5 lb.)
Send
PGN
Beskrivelse
126464
Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126984
Alarmsvar
127497
Tripparametre: Motor
Modtag
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü og SideVü
CHIRP: 500 W
PGN
5.000 fod ved 1 kW
126983 Alarm
Beskrivelse
065030 Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for generator (GAAC)
126985 Alarmtekst
1Enheden
kan tåle at blive nedsænket i vand ned til 1 meters
dybde i 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
2Afhængigt af transduceren.
3Afhængigt af transducerens nominelle effekt og dybden.
4Afhænger af transduceren, vandets saltindhold, bundtypen og
andre vandforhold.
126987 Tærskelværdi for alarm
126988 Alarmværdi
126992 Systemtid
127251 Drejehastighed
127257 Attitude
127498 Motorparametre: statiske
127503 Status for vekselstrømsindgang (forældet)
127504 Status for vekselstrømsudgang (forældet)
127506 Detaljeret vekselstrømsstatus
127507 Opladerstatus
127509 Inverterstatus
6
PGN
Sætning
Beskrivelse
128000 Nautisk afdriftsvinkel
Beskrivelse
MWV
Vindhastighed og -vinkel
128275 Afstandslog
VDM
AIS VHF datalink-besked
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129044 Referencepunkt
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798 AIS SAR flyposition
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808 DSC-opkaldsoplysninger
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del A
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og sætninger (National Marine Electronics Association) hos: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Marine Electronics Association. HDMI er et registreret varemærke tilhørende
HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del B
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
130316 Temperatur: Udvidet område
130576 Trimfanestatus
130577 Retningsdata
NMEA 0183 oplysninger
Send
Sætning
Beskrivelse
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot) sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning System-positionsdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddegrad/længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: Synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs og fart over grunden
GPWPL
WPL: Waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
Modtag
Sætning
Beskrivelse
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising