Garmin | GPSMAP® 722xs | Garmin GPSMAP® 722xs Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 722xs Asennusohjeet
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Kun olet lisännyt laitteita karttaplotterin verkkoon, rekisteröi
uudet laitteet.
Tarvittavat työkalut
• pora
• laitteen ja kiinnitystyylin mukaiset poranterät
Kiinnitystyyli
Poranterien koot
Asennus mukana toimitetuilla M4-puuruuveilla 3,2 mm (1/8 tuumaa)
Upotus
Upotus mukana toimitetuilla M3.5-puuruuveilla 2 mm (5/64 tuumaa)
(702-sarja)
GPSMAP 702/902 SARJA
ASENNUSOHJEET
®
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät lisävarusteen verkkoon. Voit päivittää ohjelmiston kahdella
tavalla.
• Käytä ActiveCaptain™ sovellusta.
• Lataa päivitys osoitteesta www.garmin.com/support/software
/marine.html käyttäen 32 Gt:n muistikorttia ja tietokonetta,
jossa on Windows -käyttöjärjestelmä.
Lisätietoja on käyttöoppaassa osoitteessa www.garmin.com
/manuals/GPSMAP702-902.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Voit rekisteröidä laitteen kahdella tavalla.
• Käytä ActiveCaptain sovellusta.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration, kirjaudu
Garmin tilillesi ja rekisteröi laite.
13 mm (1/2 tuumaa)
Upotus mukana toimitetuilla M4-puuruuveilla
(902-sarja)
3,2 mm (1/8 tuumaa)
Upotus mukana toimitetuilla koneruuveilla ja
mutterilevyillä
6 mm (1/4 tuumaa)
4 mm (3/16 tuumaa)
Upotus mukana toimitetuilla M3.5-koneruuveilla kierrereikiin (702-sarja)
M3.5-kierrereikä
Upotus mukana toimitetuilla M4-koneruuveilla M4-kierrereikä
kierrereikiin (902-sarja)
•
•
•
•
ristipääruuvitaltta (nro 2)
kuviosaha tai monitoimihiomakone
viila ja hiekkapaperia
merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
• Paikka ei saa olla tasainen, vaakasuuntainen pinta. Paikan
on oltava pystysuuntaisessa kulmassa.
Testaa paikka ja katselukulma, ennen kuin asennat laitteen.
Kuva saattaa näkyä heikosti, jos näyttöä katsellaan paljon
asennuskohtaa ylempää tai alempaa.
Laitteen kiinnitys
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Voit kiinnittää laitteen tasaiseen pintaan mukana toimitetulla
asennustelineellä.
1 Merkitse aloitusreiät Á asennustelineen À avulla.
Lokakuu 2018
190-02141-02_0D
• Poraa mukana toimitetulle mutterilevylle ja koneruuveille
6 mm (1/4 tuumaa) reiät suurempien reikien kohtaan.
• Pistä ja suurenna 702-mallien mukana toimitetuille
koneruuveille ilman mutterilevyä M3.5-reiät ja siirry
vaiheeseen 18.
• Pistä ja suurenna 902-mallien mukana toimitetuille
koneruuveille ilman mutterilevyä M4-reiät ja siirry
vaiheeseen 18.
11 Jos käytät mutterilevyä, aseta se À yhden edellisessä
vaiheessa poraamasi suuremman reiän Á päälle.
2 Poraa aloitusreiät 3,2 mm (1/8 tuumaa) poranterällä.
3 Kiinnitä asennusteline pintaan mukana toimitetuilla M4puuruuveilla Â.
4 Kiinnitä asennustelineen nupit à laitteen sivuille.
5 Aseta laite asennustelineeseen ja kiristä sen nupit.
6 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Voit upotusasentaa laitteen kojelautaan mukana toimitetun
mallin ja tarvikkeiden avulla. Laitteen voi kiinnittää kolmenlaisilla
tarvikkeilla kiinnityspinnan materiaalin mukaan.
• Voit porata aloitusreiät ja käyttää mukana toimitettuja
puuruuveja.
• Voit porata reiät ja käyttää mukana toimitettuja mutterilevyjä
ja koneruuveja. Mutterilevyillä saat lisää tukevuutta ohueen
kiinnityspintaan.
• Voit pistää ja suurentaa reiät ja käyttää mukana toimitettuja
puuruuveja.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli asennuspaikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 13 mm (1/2 tuumaa) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin mukainen aukko kuviosahalla
tai monitoimihiomakoneella.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Irrota suojukset tarvittaessa.
HUOMAUTUS
Käytä mahdollisuuksien mukaan muovista työkalua.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta.
8 Kun laite sopii aukkoon, varmista, että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallin suurempien reikien kohtaan.
9 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
rei'ille uudet paikat.
10 Poraa tai pistä ja suurenna reiät kiinnityspinnan ja mallin
mukaan:
• Poraa 702-mallien mukana toimitetuille puuruuveille 2 mm
(5/64 tuumaa) reiät ja siirry vaiheeseen 18.
• Poraa 902-mallien mukana toimitetuille puuruuveille
3,2 mm (1/8 tuumaa) reiät ja siirry vaiheeseen 18.
2
Mutterilevyssä olevan pienemmän reiän  pitäisi osua mallin
pienemmän reiän kohtaan.
12 Jos mutterilevyssä oleva pienempi reikä ei osu mallin
pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle uusi paikka.
13 Jos käytät mutterilevyä, poraa 4 mm (3/16 tuumaa) reikä
pienemmän reiän kohtaan.
14 Varmista muiden mutterilevyjen ja reikien sijainti mallissa
toistamalla sama.
15 Irrota malli kiinnityspinnasta.
16 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
à kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.
17 Kiinnitä mutterilevyt kiinnityspintaan kiristämällä pienemmät
koneruuvit Ä pienempiin reikiin.
18 Asenna vaahtomuovitiiviste Å karttaplotterin taakse.
Vaahtomuovitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota
tarran suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
19 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS
Peitä käyttämättömät metalliliitännät korroosion estämiseksi
mukana toimitetuilla suojuksilla.
20 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja
laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse
pääse vettä.
21 Jos laitteen taustapuoli on käytettävissä asennuspaikassa,
levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.
22 Aseta laite aukkoon.
23 Kiinnitä laite kiinnityspintaan suuremmilla koneruuveilla Æ tai
mukana toimitetuilla puuruuveilla.
24 Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
25 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Kaapeleihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa
• Kaapelien lukitusrenkaat eivät välttämättä ole valmiiksi
paikoillaan. Ohjaa siinä tapauksessa kaapelit paikoilleen,
ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja O-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta liitäntä ei
pääse irtoamaan.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Garmin Power over Ethernet (PoE) -eristysliitintä (P/N
010-10580-10) on käytettävä liitettäessä kolmannen osapuolen
laitteita, kuten FLIR kameraa, Garmin Marine Networkiin. PoElaitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network
karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi
vahingoittaa PoE-laitetta. Kolmannen osapuolen laitteen
liittäminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin
aiheuttaa Garmin laitteiden toimintahäiriöitä. Laitteet eivät
esimerkiksi sammu kunnolla tai ohjelmisto lakkaa toimimasta.
®
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
®
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen, NMEA 0183
laitteisiin ja lamppuun tai torveen hälytyksiä varten.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä 22
AWG:n (0,33 mm²:n) kaapelia.
• Kaapelissa on yksi NMEA 0183 tulo ja lähtöportti.
Kohde
Ê
Ë
Ì
Î
Í
Ï
Ð
Ñ
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Voima
Musta
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Sininen
NMEA 0183 TxA (Out +)
Harmaa
NMEA 0183 TxB (Out -)
Ruskea
NMEA 0183 RxA (In +)
Violetti
NMEA 0183 RxB (In -)
Oranssi
Lisävarusteliitäntä
Keltainen
Hälytyksen virta vähissä
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Asenna tarvittaessa lukitusrengas ja O-rengas johdinsarjan
päihin.
4 Työnnä kaapeli tukevasti laitteen taustapuolen POWERliitäntään.
5 Kiinnitä kaapeli laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Tämä koskee ainoastaan laitteita, joissa on maadoitusruuvi.
Kaikissa malleissa ei ole maadoitusruuvia.
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitettävät laitteet on liitettävä
samaan maadoitukseen.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Kaikki laitteen ETHERNET-portit toimivat verkkokytkiminä.
Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa
ETHERNET porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä
oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network
kaapelilla.
NMEA 2000 - huomioitavaa
®
HUOMAUTUS
Jos muodostat yhteyden aiemmin luotuun NMEA 2000
verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden
NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000
verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda
perusverkon Garmin kaapeleilla.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.
3
Kohde
À
Á
Â
Kohde
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Kuvaus
Virtalähde
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
NMEA 0183 laite
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Ei käytössä
Ei käytössä
Datamaadoitus
RXA
Ruskea
TXA
RXB
Violetti
TXB
TXA
Sininen
RXA
TXB
Harmaa
RXB
Yksipäisen NMEA 0183 laitteen liitännät
NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä
• Karttaplotterissa on yksi Tx (lähetys) -portti ja yksi Rx
(vastaanotto) -portti.
• Kummassakin portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183
käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen
portin vastaavat A- ja B‑johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja
B (-) ‑johtimiin.
• Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen Rx-porttiin tietojen
tuomiseksi karttaplotteriin. Lisäksi voit liittää enintään kolme
NMEA 0183 laitetta rinnakkain Tx-porttiin tietojen
vastaanottamiseksi karttaplotterilla.
• Tarkista lähettävä (Tx) ja vastaanottava (Rx) johdin NMEA
0183 laitteen asennusohjeista.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.
• Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta
virtamaadoitukseen.
• Karttaplotterin ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on
liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
karttaplotterissa. Lisätietoja on karttaplotterin käyttöoppaan
NMEA 0183 osassa.
• Karttaplotterin käyttöoppaassa on luettelo hyväksytyistä
NMEA 0183 lähetyslauseista, joita karttaplotteri tukee.
NMEA 0183 laitteen liitännät
Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.
Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin. Jos
tarkoituksena on vastaanottaa tietoja NMEA 0183 laitteesta,
katso kohtia Ê, Ë, Ì ja Í, kun liität Garmin laitetta. Jos
tarkoituksena on lähettää tietoja NMEA 0183 laitteeseen, katso
kohtia Ê, Ë, Î ja Ï, kun liität Garmin laitetta.
4
Kohde
À
Á
Â
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Kuvaus
Virtalähde
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
NMEA 0183 laite
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
RXB
Violetti
Ei käytössä
RXA
Ruskea
TX
TXA
Sininen
RX
TXB
Harmaa
-
• Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi tulojohdin
(vastaanotto, RX, ei A, B, + tai -), jätä TXB-johdin kytkemättä.
• Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi lähtöjohdin (lähetys,
TX, ei A, B, + tai -), maadoita RXB-johdin.
NMEA 0183 laite, joka on liitetty yhdellä vastaanottavalla
johtimella
Tässä esimerkissä NMEA 0183 laite vastaanottaa tietoja
karttaplotterista.
Nastan numero
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Æ
NMEA 0183 Rx/B (In
-)
Violetti
Hälytys
Keltainen
Lisävarusteliitäntä
Oranssi
Maadoitus (suojaus)
Musta
VIN
Punainen
Ä
Ç
Á
Å
Kohde
À
Á
Â
Kuvaus
Lampun ja torven liitännät
Virtalähde
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen. Tämä on
valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei
liitetä. Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai
torveen.
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.
• Enimmäisvirta on 1 A, ja releen avulla karttaplotterista tuleva
sähkövirta rajoitetaan arvoon 1 A.
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) ‑kytkimet.
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
NMEA 0183 laite
Kohde Garmin johtimen
toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Garmin järjestelmän johtimen
väri
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
TXA
Sininen
RXA
TXB
Harmaa
Ei käytössä
NMEA 0183 laite, joka on liitetty yhdellä lähettävällä
johtimella
Tässä esimerkissä NMEA 0183 laite lähettää tietoja
karttaplotteriin.
Kohde Kuvaus
Kohde
Kuvaus
Virtalähde
À
Á
Â
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
NMEA 0183 laite
Kohde Garmin johtimen
toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Garmin järjestelmän johtimen
väri
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
RXB
Violetti
Ei käytössä
RXA
Ruskea
TXA
Virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
Rele (1 A käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun
tai torven hälytyksiä
Kohde
Ê
Ë
Ì
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Komposiittivideo - huomioitavaa
Tämä karttaplotteri tukee videotuloa komposiittivideolähteistä
CVBS IN -portin kautta. Huomioi nämä seikat, kun liität
komposiittivideolähdettä.
• CVBS IN -portissa on BNC-liitin. CVBS IN -porttiin voi liittää
RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen
avulla.
• Video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA
2000 verkossa.
NMEA 0183 ja virtajohdon liitäntä
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Kaikki mallit
Suositeltu käyttöläm- –15–55 °C (5–131 °F)
pötila
Mittatiedot
Nastan numero
Johtimen toiminto
Â
NMEA 0183 Tx/A (Out Sininen
+)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja
muotoonvalettu alumiini
Ã
NMEA 0183 Rx/A (In
+)
Vesitiiviys1
IEC 60529 IPX7
Tulojännite
10–32 Vdc
Sulake
6 A, 125 V, nopea
À
Johtimen väri
Laite
Ruskea
NMEA 0183 Tx/B (Out Harmaa
-)
5
Laite
Seitsemän
tuuman mallit
Tekniset tiedot
Mittatiedot
PGN
Kuvaus
NMEA 2000 LEN
2
060416
ISO-siirtoprotokolla: yhteydenhallinta
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
060928
ISO-osoite hankittu
Reittipisteiden enim- 5 000
mäismäärä
065240
Komennettu osoite
126208
Ryhmäpyyntötoiminto
Reittien enimmäismäärä
100
126996
Tuotetiedot
Aktiivisten jälkien
enimmäismäärä
50 000 reittipistettä, 50 tallennettua jälkeä
126998
Määritystiedot
127237
Kulkusuunnan / jäljen hallinta
Muistikortti
2 SD korttipaikkaa, muistikortin koko enintään 32 Gt
127245
Peräsin
127250
Aluksen suunta
Langaton taajuus ja
yhteyskäytännöt
Wi‑Fi ANT ja Bluetooth
tekniikat
2,4 GHz (nimellinen 17,6
dBm)
127258
Magneettinen eranto
127488
Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489
Moottorin parametrit: dynaaminen
224 × 142,5 × 53,9 mm
(8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 tuumaa)
127493
Lähetysparametrit: dynaaminen
127505
Nestetaso
154 × 86 mm (6,1 ×
3,4 tuumaa)
127508
Akun tila
Paino
0,86 kg (1,9 paunaa)
128259
Nopeus: vesiviittaus
Kompassin turvaväli
71 cm (28 tuumaa)
128267
Veden syvyys
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)
24 W
129025
Sijainti: nopea päivitys
129026
COG ja SOG: nopea päivitys
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
1,5 A
129029
GNSS-sijaintitiedot
129283
Cross Track Error ‑virhe
129284
Navigointitiedot
129539
GNSS-DOPit
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
130060
Merkintä
130306
Tuulitiedot
130310
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
Mitat (L × K × S)
Näytön koko (L×K)
Yhdeksän
tuuman mallit
Luotainmallit
®
®
®
®
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
2,0 A
Mitat (L × K × S)
256,4 × 162,3 × 52,5 mm
(10 1/8 × 6 3/8 ×
2 1/16 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
197 × 114 mm (7,74 ×
4,49 tuumaa)
Paino
1,14 kg (2,5 paunaa)
130311
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
Kompassin turvaväli
76 cm (30 tuumaa)
130312
Lämpötila (vanhentunut)
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)
27 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
1,3 A
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
2,3 A
Taajuudet2
Perinteinen: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
Yksikanavainen CHIRP: 40–
240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
(kaikuanturin mukaan)
Lähetys
PGN
Kuvaus
126464
Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126984
Vastaus hälytykseen
127497
Matkan parametrit: moottori
Vastaanotto
PGN
Kuvaus
065030
GAAC (Generator average basic AC quantities)
126983
Hälytys
126985
Hälytysteksti
126987
Hälytyskynnys
126988
Hälytyksen arvo
126992
Järjestelmän aika
kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
2Kaikuanturin mukaan.
3Kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.
4Kaikuanturin, veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden
vesiolosuhteiden mukaan.
127251
ROT
127257
Asento
127498
Moottorin parametrit: staattinen
127503
AC-tulon tila (vanhentunut)
127504
AC-lähdön tila (vanhentunut)
127506
DC:n tarkka tila
127507
Laturin tila
NMEA 2000 PGN-tiedot
127509
Invertterin tila
Lähetys ja vastaanotto
128000
Merisortokulma
128275
Matkaloki
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
Lähetysteho (RMS)3 CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü ja SideVü
CHIRP: 500 W
Syvyys4
1524 m (5 000 jalkaa), 1 kW
1Laite
PGN
Kuvaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060160
ISO-siirtoprotokolla: tiedonsiirto
6
PGN
Kuvaus
129044
Datum
129285
Navigointi: reitin, reittipisteen tiedot
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808
DSC-soittotiedot
129809
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B
130313
Ilmankosteus
130314
Todellinen ilmanpaine
130316
Lämpötila: laaja alue
130576
Trimmilevyn tila
130577
Suuntatiedot
osoitteeseen: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin , Garmin logo ja GPSMAP ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä. HDMI on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki.
®
®
®
NMEA 0183-tiedot
Lähetys
Määritys Kuvaus
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan (automaattiohjaus) määritys
"B"
GPBOD BOD: suuntima (alkuperäisestä määränpäähän)
GPBWC BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA GGA: GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
GPRMC RMC: suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja maantason nopeus
GPWPL WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME E: arvioitu virhe
PGRMM M: karttadatum
PGRMZ Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW MTW: veden lämpö
SDVHW VHW: nopeus veden suhteen ja suunta
Vastaanotto
Määritys
Kuvaus
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
VHW
Nopeus veden suhteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising