Garmin | GPSMAP® 722xs | Garmin GPSMAP® 722xs Navodila za namestitev

Garmin GPSMAP® 722xs Navodila za namestitev
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Napravo lahko registrirate na dva
načina.
• Uporabite program ActiveCaptain.
• Na spletnem naslovu my.garmin.com/registration se prijavite
v račun Garmin in registrirajte napravo.
Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu. Ko v
omrežje navtičnega ploterja dodate nove naprave, jih
registrirajte.
GPSMAP DRUŽINA GPSMAP
702/902
NAVODILA ZA NAMESTITEV
®
Potrebna orodja
• Vrtalnik
• Ustrezni svedri za napravo in slog namestitve
Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
POZOR
Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala,
zaščito za ušesa in protiprašno masko.
OBVESTILO
Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani
površine.
Napravo namestite v skladu s temi navodili, da zagotovite
najboljše delovanje in preprečite poškodbe plovila.
Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev.
Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke
Garmin .
®
Podpora za izdelke Garmin
• Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
• V ZDA pokličite telefonsko številko 913-397-8200 ali
1-800-800-1020.
• V Združenem kraljestvu pokličite telefonsko številko 0808
238 0000.
• V Evropi pokličite telefonsko številko +44 (0) 870 850 1241.
Posodabljanje programske opreme naprave
Po namestitvi te naprave ali dodajanju dodatne opreme v
omrežje boste morda morali posodobiti programsko opremo
naprave. Programsko opremo lahko posodobite na dva načina.
• Uporabite program ActiveCaptain™.
• Prenesite posodobitev s spletnega naslova www.garmin.com
/support/software/marine.html s kartico velikosti 32 GB in
računalnikom, v katerem je nameščen operacijski sistem
Windows .
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo na spletnem
naslovu www.garmin.com/manuals/GPSMAP702-902.
®
Slog namestitve
Velikosti svedrov
Obročni nosilec s priloženimi lesnimi vijaki
M4
3,2 mm (1/8 palca)
Vdelana namestitev
13 mm (1/2 palca)
Vdelana namestitev s priloženimi lesnimi
vijaki M3,5 (družina 702)
2 mm (5/64 palca)
Vdelana namestitev s priloženimi lesnimi
vijaki M4 (družina 902)
3,2 mm (1/8 palca)
Vdelana namestitev s priloženimi strojnimi
vijaki in navojnimi ploščicami
6 mm (1/4 palca)
4 mm (3/16 palca)
Vdelana namestitev s priloženimi strojnimi Sveder za urezovanje
vijaki M3,5 in luknjami z urezanim navojem navojev M3,5
(družina 702)
Vdelana namestitev s priloženimi strojnimi
vijaki M4 in luknjami z urezanim navojem
(družina 902)
•
•
•
•
Sveder za urezovanje
navojev M4
Križni izvijač PH2
Vbodna žaga ali kotna brusilka
Pila in brusilni papir
Navtično tesnilno sredstvo (priporočeno)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
OBVESTILO
To napravo namestite na mestu, ki ni izpostavljeno ekstremnim
temperaturam ali razmeram. Temperaturni obseg za to napravo
je naveden v specifikacijah izdelka. Zaradi dolgotrajne
izpostavljenosti temperaturam zunaj navedenega
temperaturnega obsega za shranjevanje ali delovanje lahko
naprava preneha delovati. Škoda zaradi ekstremnih temperatur
in z njo povezane posledice niso zajete v garancijo.
Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte naslednje dejavnike.
• Mesto mora omogočati optimalen ogled med upravljanjem
plovila.
• Mesto mora omogočati preprost dostop do vseh vmesnikov
naprave, kot so tipkovnica, zaslon na dotik in bralnik kartic,
če je to ustrezno.
• Mesto mora biti dovolj trdno, da podpira težo naprave in jo
ščiti pred prekomernimi tresljaji ali udarci.
• Preprečite motnje magnetnega kompasa in naprave ne
namestite na manjši razdalji od kompasa, kot je navedeno v
specifikacijah za izdelek pri razdalji, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa.
• Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev
in povezovanje vseh kablov.
• Mesto namestitve ne sme biti ravna, vodoravna površina.
Mesto namestitve mora biti pod navpičnim kotom.
Mesto namestitve in kot pogleda preskusite pred namestitvijo
naprave. Pri velikih kotih pogleda na zaslon od spodaj ali
zgoraj je lahko slika slaba.
Oktober 2018
190-02141-02_0D
Namestitev naprave na obročni nosilec
OBVESTILO
Če nameravate nosilec namestiti na površino iz steklenih vlaken
z vijaki, je priporočljivo, da uporabite stožčasti sveder, s katerim
izvrtate plosko izvrtino le skozi vrhnji sloj iz poliesterske smole.
Na ta način lahko preprečite pokanje sloja iz poliestrske smole
pri privijanju vijakov.
Napravo lahko namestite na ravno površino s priloženo konzolo
obročnega nosilca.
1 Konzolo obročnega nosilca À uporabite za šablono in
označite vodilne luknje Á.
2 S svedrom s premerom 3,2 mm (1/8 palca) izvrtajte vodilne
3
4
5
6
luknje.
Pritrdite konzolo obročnega nosilca na površino s priloženimi
lesnimi vijaki M4 Â.
Namestite gumba obročnega nosilca à na obeh straneh
naprave.
Napravo namestite na konzolo obročnega nosilca in privijte
gumba.
Zaščitne letvice namestite tako, da jih zataknete okoli robov
naprave.
Vdelana namestitev naprave
OBVESTILO
Bodite previdni pri žaganju odprtine za vdelano namestitev
naprave. Med ohišjem in luknjami je zelo malo prostora, zato
pazite, da ne izžagate prevelike odprtine, saj lahko to poslabša
stabilnost naprave po namestitvi.
Za vdelano namestitev naprave v armaturno ploščo lahko
uporabite priloženo šablono in pritrdilne elemente. Glede na
material namestitvene površine so na voljo tri možnosti.
• Izvrtate lahko vodilne luknje in uporabite priložene lesne
vijake.
• Izvrtate lahko luknje ter uporabite priložene navojne ploščice
in strojne vijake. Navojne ploščice lahko zagotovijo več
stabilnosti na tanjši podlagi.
• Izrežete lahko luknje in vanje urežete navoj ter uporabite
priložene strojne vijake.
1 Obrežite šablono in preverite, ali se prilega lokaciji, na kateri
želite namestiti napravo.
2 Pritrdite šablono na lokacijo namestitve.
3 S svedrom s premerom 13 mm (1/2 palca) izvrtajte eno ali več
lukenj v vogalih neprekinjene črte na šabloni, da
namestitveno površino pripravite za žaganje.
4 Z vbodno žago ali rotacijskim orodjem izrežite namestitveno
površino vzdolž notranje črte na šabloni.
5 Vstavite napravo v izrezano odprtino in preverite, ali se
prilega.
6 Po potrebi s pilo in brusilnim papirjem natančno prilagodite
velikost izrezane odprtine.
2
7 Po potrebi odstranite zaščitne letvice.
OBVESTILO
Če je le mogoče, za privzdigovanje uporabite orodje iz
plastike. S kovinskim orodjem za privzdigovanje, kot je
izvijač, lahko poškodujete zaščitne letvice in napravo.
8 Ko se naprava pravilno prilega izrezani odprtini, preverite, ali
so luknje za namestitev na napravi poravnane z večjimi
luknjami na šabloni.
9 Če luknje za namestitev na napravi niso poravnane, označite
nov položaj lukenj.
10 Glede na namestitveno površino in model izvrtajte večje
luknje ali jih izrežite in vanje urežite navoj:
• Za priložene lesne vijake pri modelih 702 izvrtajte luknje s
premerom 2 mm (5/64 palca) in nadaljujte s korakom 18.
• Za priložene lesne vijake pri modelih 902 izvrtajte luknje s
premerom 3,2 mm (1/8 palca) in nadaljujte s korakom 18.
• Za priloženo navojno ploščico in strojne vijake na
položajih večjih lukenj izvrtajte luknje s premerom 6 mm
(1/4 palca).
• Za priložene strojne vijake brez navojne ploščice pri
modelih 702 izrežite luknje in vanje urežite navoj M3,5 ter
nadaljujte s korakom 18.
• Za priložene strojne vijake brez navojne ploščice pri
modelih 902 izrežite luknje in vanje urežite navoj M4 ter
nadaljujte s korakom 18.
11 Če nameravate uporabiti navojno ploščico, najprej v enem
vogalu šablone položite navojno ploščico À čez večjo luknjo
Á, ki ste jo izvrtali v prejšnjem koraku.
Manjša luknja  na navojni ploščici mora biti poravnana z
manjšo luknjo na šabloni.
12 Če manjša luknja na navojni ploščici ni poravnana z manjšo
luknjo na šabloni, označite nov položaj luknje.
13 Če nameravate uporabiti navojno ploščico, na položaju
manjše luknje izvrtajte luknjo s premerom 4 mm (3/16 palca).
14 Na enak način preverite postavitev preostalih navojnih
ploščic in lukenj na šabloni.
15 Odstranite šablono z namestitvene površine.
16 Najprej v enem vogalu namestite navojno ploščico à na
hrbtno stran namestitvene površine tako, da poravnate velike
in majhne luknje.
Izbočeni del navojne ploščice se mora prilegati večji luknji.
17 Pritrdite navojne ploščice na namestitveno površino z
manjšimi strojnimi vijaki Ä skozi manjše luknje.
18 Na hrbtno stran naprave namestite penasto tesnilo Å.
Deli penastega tesnila imajo na hrbtni strani lepilo. Preden jih
namestite na napravo, se prepričajte, da ste odstranili
zaščitni vložek.
19 Če po namestitvi ne boste imeli dostopa do hrbtne strani
naprave, na napravo priklopite vse potrebne kable, preden
napravo vstavite v izrezano odprtino.
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
OBVESTILO
Na priključke, ki jih ne boste uporabljali, nataknite priložene
zaščitne pokrovčke, da preprečite rjavenje kovinskih stikov.
3 Po potrebi namestite zaklepni obroček in tesnilni obroček na
20 Z navtičnim tesnilnim sredstvom ustrezno zatesnite stik med
namestitveno površino in napravo ter preprečite prodiranje
vode za armaturno ploščo.
21 Če boste imeli dostop do hrbtne strani naprave, navtično
tesnilno sredstvo nanesite okoli izrezane odprtine.
22 Napravo vstavite v izrezano odprtino.
23 Napravo pritrdite na namestitveno površino z večjimi strojnimi
vijaki Æ ali priloženimi lesnimi vijaki.
24 Obrišite odvečno navtično tesnilno sredstvo.
25 Zaščitne letvice namestite tako, da jih zataknete okoli robov
naprave.
1 Kabelski snop speljite do vira napajanja in naprave.
2 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja (+), črno
žico pa na negativni pol akumulatorja (–).
konec kabelskega snopa.
4 Vstavite kabel v napajalni priključek POWER na hrbtni strani
naprave in ga močno potisnite.
5 Zaklepni obroček zavrtite v smeri urinega kazalca, da kabel
pritrdite na napravo.
Dodatni dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri
ozemljitvi
Ta dejavnik se nanaša samo na naprave, ki imajo ozemljitveni
vijak. Vsi modeli nimajo ozemljitvenega vijaka.
V večini primerov namestitve ta naprava ne potrebuje dodatne
ozemljitve prek ogrodja. Če se pojavijo motnje, jih lahko
odpravite tako, da napravo z ozemljitvenim vijakom na ohišju
priklopite na vodno ozemljitev plovila.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri kablih
in povezovanju
• Na kablih ob dobavi morda niso nameščeni zaklepni obročki.
V tem primeru kable položite, preden namestite zaklepne
obročke.
• Po namestitvi zaklepnega obročka na kabel preverite, ali je
obroček dobro pritrjen in ali je tesnilni obroček pravilno
nameščen, tako da se povezava ne prekine.
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
®
• S kabelskim snopom lahko napravo priklopite na napajanje,
naprave NMEA 0183 ter luč ali sireno za vizualna ali zvočna
opozorila.
• Če je treba podaljšati žice NMEA 0183 ali žice za alarm,
morate uporabiti žico s prečnim presekom 0,33 mm²
(22 AWG).
• Ta kabel omogoča ena diferencialna vhodna in izhodna vrata
NMEA 0183.
Element
Ê
Ë
Ì
Î
Í
Ï
Ð
Ñ
Barva žice
Funkcija žice
Rdeča
Napajanje
Črna
Ozemljitev (napajanje in NMEA 0183)
Modra
NMEA 0183 TxA (izhod +)
Siva
NMEA 0183 TxB (izhod –)
Rjava
NMEA 0183 RxA (vhod +)
Vijolična
NMEA 0183 RxB (vhod –)
Oranžna
Vklopljena dodatna oprema
Rumena
Alarm nizko
Priklop kabelskega snopa na napajanje
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri omrežju
Garmin Marine Network
OBVESTILO
Pri priklopu katere koli naprave drugega proizvajalca, kot je na
primer kamera FLIR , na omrežje Garmin Marine Network, je
treba uporabiti izolacijski spojnik za napajanje prek etherneta
Garmin (P/N 010-10580-10). Pri neposrednem priklopu naprave,
ki se napaja prek etherneta, na navtični ploter Garmin Marine
Network, se poškoduje navtični ploter Garmin, lahko pa se
poškoduje tudi naprava, ki se napaja prek etherneta. Pri
neposrednem priklopu katere koli naprave drugega proizvajalca
na navtični ploter Garmin Marine Network se pojavi neobičajno
delovanje naprav Garmin, med drugim se naprave ne izklopijo
pravilno ali pa programska oprema postane neuporabna.
®
To napravo lahko priklopite na dodatne naprave Garmin Marine
Network in z njo delite podatke, kot so podatki radarja in sonarja
ter podrobni zemljevidi. Pri priklopu naprav Garmin Marine
Network na to napravo upoštevajte naslednje dejavnike.
• Vse naprave, ki so priklopljene v omrežje Garmin Marine
Network, je treba priklopiti na isto ozemljitev.
• Za vse povezave z omrežjem Garmin Marine Network je
treba uporabiti kabel Garmin Marine Network.
◦ Za povezave z omrežjem Garmin Marine Network ne
smete uporabiti kabla CAT5 in priključkov RJ45 drugega
proizvajalca.
◦ Dodatni kabli in priključki Garmin Marine Network so na
voljo pri prodajalcu izdelkov Garmin.
• Vrata ETHERNET na napravi delujejo kot omrežni
preklopnik. Na katera koli vrata ETHERNET lahko priklopite
katero koli združljivo napravo in delite podatke z vsemi
napravami na plovilu, ki so priklopljene s kablom Garmin
Marine Network.
OPOZORILO
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
3
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri omrežju NMEA
2000
®
OBVESTILO
Pri priklopu na obstoječe omrežje NMEA 2000 določite
napajalni kabel NMEA 2000. Za pravilno delovanje omrežja
NMEA 2000 je potreben samo en napajalni kabel NMEA 2000.
Če želite to napravo priklopiti na obstoječe omrežje NMEA 2000
ali omrežje motorja drugega proizvajalca, med obstoječe
omrežje in naprave Garmin namestite ločilno stikalo NMEA 2000
(010-11580-00).
Če nameščate napajalni kabel NMEA 2000, ga morate priklopiti
na stikalo za kontakt plovila ali prek drugega zaporednega
stikala.Naprave NMEA 2000 izpraznijo akumulator, če je
napajalni kabel NMEA 2000 priklopljen neposredno na
akumulator.
To napravo lahko priklopite na omrežje NMEA 2000 na plovilu in
z njo delite podatke iz združljivih naprav NMEA 2000, kot je
antena GPS ali radio VHF. S priloženimi kabli in priključki NMEA
2000 lahko napravo priklopite na obstoječe omrežje NMEA
2000. Če nimate obstoječega omrežja NMEA 2000, lahko
izdelate osnovno omrežje s kabli Garmin.
Če se ne spoznate na NMEA 2000, preberite poglavje "Osnove
omrežja NMEA 2000" v Tehničnih referencah za izdelke NMEA
2000. Ta dokument lahko poiščete prek povezave "Priročniki" na
strani za vašo napravo na naslovu www.garmin.com.
Vrata z oznako NMEA 2000 se uporabljajo za priklop na
standardno omrežje NMEA 2000.
•
•
•
•
•
•
vzporedno priklopite do tri naprave NMEA 0183 za sprejem
podatkov, ki jih oddaja ta navtični ploter.
Za določitev oddajnih (Tx) in sprejemnih (Rx) žic si oglejte
navodila za namestitev naprave NMEA 0183.
Za daljše razdalje morate uporabiti oklopljeno sukano parico
s prečnim presekom v skladu z 28 AWG. Vse povezave
spojite s spajkanjem in jih zatesnite s toplotno skrčljivimi
cevkami.
Žic za prenos podatkov NMEA 0183 te naprave ne priklopite
na močnostno ozemljitev.
Napajalni kabel navtičnega ploterja in naprav NMEA 0183
mora biti priklopljen na skupno močnostno ozemljitev.
Notranja vrata NMEA 0183 in protokoli komunikacije so
konfigurirani v navtičnem ploterju. Več informacij si oglejte v
razdelku NMEA 0183 priročnika za uporabo navtičnega
ploterja.
Seznam odobrenih stavkov NMEA 0183, ki jih podpira
navtični ploter, je naveden v priročniku za uporabo
navtičnega ploterja.
Priključki naprav NMEA 0183
Na tej shemi so prikazane dvosmerne povezave za pošiljanje in
sprejemanje podatkov. To shemo lahko uporabite tudi za
enosmerno komunikacijo. Za sprejem podatkov iz naprave
NMEA 0183 si oglejte elemente Ê, Ë, Ì in Í, ko priklapljate
napravo Garmin. Za pošiljanje podatkov v napravo NMEA 0183
si oglejte elemente Ê, Ë, Î in Ï, ko priklapljate napravo
Garmin.
Element
À
Á
Â
Element
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Naprava Garmin, združljiva s specifikacijo NMEA 2000
Antena GPS
Stikalo za kontakt ali zaporedno stikalo
Ì
Napajalni kabel NMEA 2000
Povezovalni kabel NMEA 2000
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Priključek T NMEA 2000
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
NMEA 0183 – dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
priklopu
• Navtični ploter ima ena vrata Tx (oddajanje) in ena vrata Rx
(sprejem).
• Posamezna vrata imajo 2 žici, ki sta označeni z A in B v
skladu z dogovorjeno uporabo po NMEA 0183. Ustrezni žici
A in B posameznih notranjih vrat se priklopita na žici A (+) in
B (–) naprave NMEA 0183.
• Na vrata Rx lahko priklopite eno napravo NMEA 0183 za
vnos podatkov v ta navtični ploter, na vrata Tx pa lahko
4
Ê
Ë
Í
Î
Ï
Ð
Opis
Vir napajanja
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
Naprava NMEA 0183
Funkcija žice
Garmin
Barva žice
Garmin
Funkcija žice
naprave NMEA
0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Močnostna
ozemljitev
Črna
Močnostna
ozemljitev
Se ne uporablja
Se ne uporablja
Podatki,
ozemljitev
RXA
Rjava
TXA
RXB
Vijolična
TXB
TXA
Modra
RXA
TXB
Siva
RXB
Samostojni priključki naprave NMEA 0183
Element
Opis
Element Funkcija žice
Garmin
Vir napajanja
À
Á
Â
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
Ê
Ë
Naprava NMEA 0183
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Barva žice
Garmin
Funkcija žice naprave
NMEA 0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Močnostna
ozemljitev
Črna
Močnostna ozemljitev
RXB
Vijolična
Se ne uporablja
RXA
Rjava
TXA
Funkcija žice
Garmin
Barva žice
Garmin
Funkcija žice
naprave NMEA
0183
Ì
Í
Napajanje
Rdeča
Napajanje
NMEA Nožice kabla NMEA 0183 in napajalnega kabla
Močnostna
ozemljitev
Črna
Močnostna
ozemljitev
RXB
Vijolična
Se ne uporablja
RXA
Rjava
TX
TXA
Modra
RX
TXB
Siva
Se ne uporablja
• Če ima naprava NMEA 0183 samo eno vhodno (sprejemno,
RX) žico (brez A, B, + ali –), žice TXB ne smete priklopiti na
ozemljitev.
• Če ima naprava NMEA 0183 samo eno vhodno (sprejemno,
RX) žico (brez A, B, + ali –), žice RXB ne smete priklopiti na
ozemljitev.
Naprava NMEA 0183, priklopljena z enojno sprejemno žico
V tem primeru naprava NMEA 0183 sprejema podatke iz
navtičnega ploterja.
Številka nožice
Funkcija žice
Barva žice
Â
NMEA 0183 Tx/A
(izhod +)
Modra
Ã
NMEA 0183 Rx/A
(vhod +)
Rjava
À
NMEA 0183 Tx/B
(izhod –)
Siva
Æ
NMEA 0183 Rx/B
(vhod –)
Vijolična
Alarm
Rumena
Vklopljena dodatna
oprema
Oranžna
Ozemljitev (zaščita)
Črna
Številka VIN
Rdeča
Ä
Ç
Á
Å
Element
Opis
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
Naprava NMEA 0183
Element Funkcija žice
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Priključki za luči in sireno
Vir napajanja
À
Á
Â
Barva žice
Garmin
Funkcija žice naprave
NMEA 0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Močnostna
ozemljitev
Črna
Močnostna ozemljitev
TXA
Modra
RXA
TXB
Siva
Se ne uporablja
Napravo lahko uporabljate skupaj z lučjo, sireno ali obema za
zvočno ali svetlobno opozarjanje, ko se na navtičnem ploterju
prikaže sporočilo. Ta možnost je izbirna in žica za alarm ni
potrebna za normalno delovanje naprave. Pri priklapljanju
naprave na luč ali sireno upoštevajte naslednje dejavnike.
• Tokokrog alarma preklopi v nizkonapetostno stanje, ko se
vklopi alarm.
• Največji tok znaša 1 A, zato je potreben rele, ki omeji tok iz
navtičnega ploterja na 1 A.
• Za ročni vklop in izklop vizualnih in zvočnih opozoril lahko
namestite stikali SPST.
Naprava NMEA 0183, priklopljena z enojno oddajno žico
V tem primeru naprava NMEA 0183 pošilja podatke v navtični
ploter.
Element Opis
Element
À
Á
Â
Opis
Vir napajanja
Napajalni kabel/kabel NMEA 0183
Naprava NMEA 0183
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Vir napajanja
Napajalni kabel
Sirena
Luč
Rele (tok tuljave 1 A)
Preklopni stikali za omogočanje in onemogočanje
opozarjanja z lučjo ali sireno
5
Element
Ê
Ë
Ì
Barva žice
Funkcija žice
Rdeča
Napajanje
Črna
Ozemljitev
Rumena
Alarm
Naprava
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri kompozitnem
videu
Modeli sonarjev
Ta navtični ploter ima video vhod za vire kompozitnega videa
prek vrat z oznako CVBS IN. Pri priklapljanju vira kompozitnega
videa upoštevajte naslednje dejavnike.
• Za vrata CVBS IN se uporablja priključek BNC. Če želite vir
kompozitnega videa priklopiti na vrata CVBS IN s priključki
RCA, lahko uporabite vmesnik z BNC na RCA.
• Video se deli v omrežju Garmin Marine Network, ne deli pa
se v omrežju NMEA 2000.
Naprava
Specifikacija
Mere
Vsi modeli
Temperaturno
območje
Od –15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
Material
Polikarbonatna plastika in
tlačni liti aluminij
Nazivna vodotesnost1 IEC 60529 IPX7
Vhodna napetost
Od 10 do 32 Vdc
Varovalka
6 A, 125 V, hitra
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
2,3 A
Frekvence2
Običajni: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
Enokanalni CHIRP: od 40
do 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
(odvisno od pretvornika)
Oddajna moč (RMS)3 CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü in SideVü
CHIRP: 500 W
Globina4
zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
2Odvisno od pretvornika.
3Odvisno od nazivne moči in globine pretvornika.
4Odvisno od pretvornika, slanosti vode, vrste dna in drugih
vodnih razmer.
PGN
Opis
059392 Potrditev ISO
059904 Zahteva ISO
Tok NMEA 2000
Največ 75 mA
Največje število točk
poti
5000
Največje število
načrtovanih poti
100
Največje število točk
aktivne sledi
50.000 točk, 50 shranjenih
sledi
Pomnilniška kartica
2 reži za kartice SD ;
velikost kartice največ
32 GB
060160 Transportni protokol ISO: prenos podatkov
060416 Transportni protokol ISO: upravljanje povezav
060928 Zahtevan naslov ISO
065240 Ukazan naslov
®
®
126208 Zahteva za delovanje skupine
126996 Informacije o izdelku
126998 Informacije o konfiguraciji
127237 Nadzor smeri gibanja/sledi
®
®
127245 Krmilo
127250 Smer plovila
127258 Magnetna variacija
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
Mere (Š × V × G)
224 × 142,5 × 53,9 mm
(8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 palca)
Velikost zaslona (Š ×
V)
154 × 86 mm (6,1 ×
3,4 palca)
127493 Parametri prenosa: dinamični
Teža
0,86 kg (1,9 lb)
127508 Stanje baterije
Razdalja, ki zagotavlja 71 cm (28 palcev)
pravilno delovanje
kompasa
127489 Parametri motorja: dinamični
127505 Raven tekočine
128259 Hitrost: glede na vodo
128267 Globina vode
129025 Položaj: hitra posodobitev
Največja poraba
energije pri 10 Vdc
24 W
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
1,5 A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
2,0 A
Mere (Š × V × G)
256,4 × 162,3 × 52,5 mm
(10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 palca)
Velikost zaslona (Š ×
V)
197 × 114 mm (7,74 ×
4,49 palca)
130060 Oznaka
Teža
1,14 kg (2,5 lb)
130310 Okoljski parametri (zastarelo)
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh (SOG): hitra posodobitev
129029 Podatki o položaju GNSS
129283 Napaka proge
Razdalja, ki zagotavlja 76 cm (30 palcev)
pravilno delovanje
kompasa
Največja poraba
energije pri 10 Vdc
5000 čevljev pri 1 kW
Pošiljanje in sprejemanje
Frekvenca in protokoli Tehnologije Wi‑Fi , ANT in
brezžičnih omrežij
Bluetooth
2,4 GHz pri nazivni moči
17,6 dBm
6
1,3 A
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
Faktor enakovrednosti 2
obremenitve (LEN)
NMEA 2000
Devetpalčni
modeli
Mere
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
1Naprava
Specifikacije
Sedempalčni
modeli
Specifikacija
27 W
129284 Navigacijski podatki
129539 Zmanjšanja natančnosti (DOP) GNSS
129540 Vidni sateliti GNSS
130306 Podatki o vetru
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
130312 Temperatura (zastarelo)
Oddajanje
Stavek
PGN
GPRTE RTE: načrtovane poti
Opis
Opis
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama številk PGN za delovanje
skupine
GPVTG VTG: sled in hitrost po tleh
126984 Odziv na opozorilo
GPXTE XTE: napaka proge
127497 Parametri plovbe: motor
PGRME E: ocenjena napaka
Sprejemanje
PGN
Opis
GPWPL WPL: lokacija točke poti
PGRMM M: geodetski referenčni sistem
PGRMZ Z: višina
SDDBT DBT: globina pod pretvornikom
065030 Povprečne osnovne količine AC generatorja (GAAC)
SDDPT DPT: globina
126983 Opozorilo
SDMTW MTW: temperatura vode
126985 Besedilo opozorila
SDVHW VHW: hitrost in smer na vodi
126987 Prag za opozorilo
126988 Vrednost opozorila
Sprejemanje
126992 Sistemski čas
Stavek
Opis
127251 Hitrost obračanja
DPT
Globina
127257 Položaj
DBT
Globina pod pretvornikom
127498 Parametri motorja: statični
MTW
Temperatura vode
127503 Stanje vhoda AC (zastarelo)
VHW
Hitrost in smer na vodi
127504 Stanje izhoda AC (zastarelo)
WPL
Lokacija točke poti
127506 Podrobno stanje DC
DSC
Informacije digitalnega selektivnega klicanja
127507 Stanje polnilnika
DSE
Razširjeno digitalno selektivno klicanje
127509 Stanje pretvornika
HDG
Smer, odklon in spreminjanje
128000 Kot navtičnega odklona
HDM
Smer, magnetna
128275 Dnevnik razdalj
MWD
Smer in hitrost vetra
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za razred A
MDA
Meteorološki podatki
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za razred B
MWV
Hitrost in kot vetra
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o položaju za razred B
VDM
Sporočilo podatkovne povezave AIS VHF
129044 Referenčni sistem
129285 Navigacija: informacije o načrtovani poti, točki poti
129794 Statični in s potovanjem povezani podatki sistema AIS za
razred A
129798 Poročilo sistema AIS o položaju zrakoplova za iskanje in
reševanje
129799 Radijska frekvenca/način/moč
129802 Z varnostjo povezano oddajno sporočilo sistema AIS
129808 Informacije o klicu DSC
129809 Poročilo sistema AIS o statičnih podatkih za razred B "CS", del
A
129810 Poročilo sistema AIS o statičnih podatkih za razred B "CS", del
B
Popolne informacije o obliki zapisa in stavkih združenja National
Marine Electronics Association (NMEA) lahko kupite pri: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin , logotip Garmin in GPSMAP so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 in logotip NMEA 2000 so registrirane blagovne znamke združenja
National Marine Electronics Association. HDMI je registrirana blagovna znamka družbe
HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
130313 Vlažnost
130314 Dejanski tlak
130316 Temperatura: razširjeno območje
130576 Stanje trimerjev
130577 Podatki o smeri
NMEA 0183 – informacije
Oddajanje
Stavek
Opis
GPAPB APB: stavek "B" za krmilnik smeri ali proge (avtopilot)
GPBOD BOD: določanje smeri (od izhodišča do cilja)
GPBWC BWC: določanje smeri in razdalje do točke poti
GPGGA GGA: podatki o določitvi položaja z globalnim sistemom za
določanje položaja
GPGLL
GLL: geografski položaj (zemljepisna širina in dolžina)
GPGSA GSA: DOP (zmanjšanje natančnosti) in aktivni sateliti GNSS
GPGSV GSV: vidni sateliti GNSS
GPRMB RMB: priporočene minimalne navigacijske informacije
GPRMC RMC: priporočeni minimalni podatki za GNSS
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising