Garmin | GPSMAP® 7407 | Garmin GPSMAP® 7407 Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 7407 Asennusohjeet
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
GPSMAP 7400/7600
sarja
®
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
3
4
5
6
7
.html.
Valitse GPSMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse Suorita.
Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tarvittavat työkalut
• pora ja poranteriä
◦ Sankateline: pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
◦ Tasokiinnitys: 13 mm:n (1/2 tuuman) poranterä, 7,2 mm:n
(5/16 tuuman) ja 3,5 mm:n (1/8 tuuman) poranterä
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
• Paikka ei saa olla tasainen, vaakasuuntainen pinta. Paikan
on oltava pystysuuntaisessa kulmassa.
Testaa paikka ja katselukulma, ennen kuin asennat laitteen.
Kuva saattaa näkyä heikosti, jos näyttöä katsellaan paljon
asennuskohtaa ylempää tai alempaa.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
Tammikuu 2017
Painettu Taiwanissa
190-02071-77_0C
Laitteen kiinnitys
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Sankakiinnitystarvikkeita (ruuveja ja aluslaattoja tai muttereita,
aluslaattoja ja pultteja) ei toimiteta laitteen mukana. Sankateline
toimitetaan joidenkin mallien mukana. Hanki tarvittaessa
sankateline, jotta voit kiinnittää laitteen siihen. Hanki myös
sankatelineen reikiä vastaavat kiinnitystarvikkeet, joilla teline
kiinnittyy tukevasti kiinnityspintaan. Tarvittavien aloitusreikien
koko määräytyy hankittujen kiinnitystarvikkeiden perusteella.
1 Käytä sankatelinettä À mallina ja merkitse neljän aloitusreiän
Á kohdat.
Mutterilevyssä olevan pienemmän 3,5 mm:n (1/8 tuuman)
reiän  pitäisi osua mallin pienemmän reiän kohtaan.
11 Jos mutterilevyssä oleva pienempi 3,5 mm:n (1/8 tuuman)
reikä ei osu mallin pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle
uusi paikka.
12 Varmista muiden mutterilevyjen ja reikien sijainti mallissa
toistamalla vaiheita 10 ja 11.
13 Poraa pienemmät reiät 3,5 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
14 Irrota malli kiinnityspinnasta.
15 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
à kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.
2 Poraa aloitusreiät käyttämällä kiinnitystarvikkeiden mukaista
poranterää.
3 Kiinnitä sankateline pintaan kiinnitystarvikkeilla Â.
4 Kiinnitä sankatelineen nupit à laitteen sivuille.
5 Aseta laite sankatelineeseen ja kiristä sen nupit.
Laitteen tasokiinnitys
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin
ja tarvikkeiden avulla.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli vaittuun paikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 13 mm:n (1/2 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin mukainen aukko kuviosahalla
tai monitoimihiomakoneella.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallissa olevien suurempien 7,2 mm:n (5/16 tuuman)
reikien kohtaan.
Jos
laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
8
rei'ille uudet paikat.
9 Poraa suuremmat reiät 7,2 mm:n (5/16 tuuman) poranterällä.
10 Aseta mutterilevy À yhden vaiheessa 9 poraamasi
suuremman reiän Á päälle.
2
16 Kiinnitä mutterilevy kiinnityspintaan kiristämällä mukana
toimitettu M3-ruuvi Ä pienempään 3,5 mm:n (1/8 tuuman)
reikään.
17 Kiristä jäljellä olevat mutterilevyt kiinnityspintaan toistamalla
vaiheita 15 – 16.
18 Asenna kumitiiviste Å karttaplotterin taakse.
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
19 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
20 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja
laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse
pääse vettä.
21 Jos laitteen taustapuoli on käytettävissä asennuspaikassa,
levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.
22 Aseta laite aukkoon.
23 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4ruuveilla Æ.
24 Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
25 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
reunoihin.
Kaapeleihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa
• Kaapelien lukitusrenkaat eivät välttämättä ole valmiiksi
paikoillaan. Ohjaa siinä tapauksessa kaapelit paikoilleen,
ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja O-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta liitäntä ei
pääse irtoamaan.
Virta-/NMEA 0183 kaapeli
®
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen, NMEA 0183
laitteisiin ja lamppuun tai torveen hälytyksiä varten.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä 22
AWG:n (0,33 mm²:n) kaapelia.
Kohde Johtimen väri
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Sininen
NMEA Sisäinen 0183 portti 1 Tx (lähtö)
Ruskea
NMEA Sisäinen 0183 portti 1 Rx (tulo)
Harmaa
NMEA Sisäinen 0183 portti 2 Tx (lähtö)
Violetti
NMEA Sisäinen 0183 portti 2 Rx (tulo)
Oranssi
Lisävarusteliitäntä
Keltainen
Hälytyksen virta vähissä
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Asenna tarvittaessa lukitusrengas ja O-rengas johdinsarjan
päihin.
4 Työnnä kaapeli tukevasti laitteen taustapuolen POWERliitäntään.
5 Kiinnitä kaapeli laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Tämä koskee ainoastaan laitteita, joissa on maadoitusruuvi.
Kaikissa malleissa ei ole maadoitusruuvia.
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Garmin Power over Ethernet (PoE) -eristysliitintä (P/N
010-10580-10) on käytettävä liitettäessä kolmannen osapuolen
laitteita, kuten FLIR kameraa, Garmin Marine Networkiin. PoElaitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network
karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi
vahingoittaa PoE-laitetta. Kolmannen osapuolen laitteen
liittäminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin
aiheuttaa Garmin laitteiden toimintahäiriöitä. Laitteet eivät
esimerkiksi sammu kunnolla tai ohjelmisto lakkaa toimimasta.
®
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitettävät laitteet on liitettävä
samaan maadoitukseen.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Kaikki laitteen NETWORK-portit toimivat verkkokytkiminä.
Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa
NETWORK porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä
oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network
kaapelilla.
NMEA 2000 - huomioitavaa
®
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000
verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda
perusverkon Garmin kaapeleilla.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.
3
laitetta rinnakkain kuhunkin sisäiseen Tx-porttiin tietojen
vastaanottamiseksi Garmin laitteella.
NMEA 0183 kytkentäkaavio
+
Kohde
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
• Tarkista NMEA 0183 laitteen asennusohjeista lähettävät (Tx)
A (+)- ja B (-) -johtimet sekä vastaanottavat (Rx) A (+)- ja B
(-) -johtimet.
• Kussakin sisäisessä Rx- ja Tx-portissa on 2 johdinta, joissa
on NMEA 0183 käytännön mukaiset merkinnät A (+) ja B (-).
Liitä kunkin sisäisen portin vastaavat A (+)- ja B (-) ‑johtimet
NMEA 0183 laitteen A (+)- ja B (-) ‑johtimiin. Katso taulukkoa
ja kytkentäkaavioita, kun liität datakaapelin NMEA 0183
laitteisiin.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.
• Katso kohdasta NMEA 0183 -tiedot, sivu 6 luettelo
hyväksytyistä NMEA 0183 määrityksistä, joita laitteella voi
lähettää ja vastaanottaa.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
liitetyssä Garmin laitteessa. Lisätietoja on karttaplotterin
käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
• Sekä NMEA 0183 datakaapelin että NMEA 0183 laitteen
maadoitusjohto on liitettävä maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 0183 laitteita ei tarvitse
liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 0183 laitteet on
liitettävä samaan maadoitukseen.
• NMEA 0183 datakaapelin sisäiset portit eivät ole yhteydessä
toisiinsa, jotta kaksisuuntainen viestintä NMEA 0183
laitteiden kanssa onnistuu. Jos esimerkiksi NMEA 0183
laitteen tuloliitäntä on liitetty datakaapelin sisäiseen
tuloporttiin 1, voit liittää NMEA 0183 laitteen tuloliitännän
mihin tahansa johdinsarjan sisäiseen tuloporttiin (1, 2, 3 tai
4).
• Mukana toimitetussa NMEA 0183 datakaapelissa on neljä
sisäistä NMEA 0183 tuloporttia (Rx) ja kaksi sisäistä NMEA
0183 lähtöporttia (Tx). Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen
kuhunkin sisäiseen Rx-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin
laitteeseen. Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183
4
-
Johdinsarja
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Kohde Garmin johtimen Garmin
tarkoitus
johtimen väri
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Sininen
Rx/A (+)
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
Lampun tai torven liitännät
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen. Tämä on
valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei
liitetä. Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai
torveen.
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.
• Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan karttaplotterista
tulevan sähkövirran rajoittamiseksi 100 milliampeeriin.
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) ‑kytkimet.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kohde
Ê
Ë
Ì
Virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
Rele (100 mA:n käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun
tai torven hälytyksiä
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Videotuloon ja ‑lähtöön liittyvää huomioitavaa
Tämä laite tukee mallin mukaan videotuloa
komposiittivideolähteistä ja videolähtöä näyttöön. Huomioi nämä
seikat, kun liität videotulo- ja -lähtölähteitä.
• Karttaplotterissa voi olla yksi komposiittivideotulo, jossa on
merkintä CVBS IN, tai kaksi komposiittivideotuloa, joissa on
merkinnät VIDEO 1 ja VIDEO 2.
◦ Komposiittivideoporteissa on BNC-liitännät. Näihin
portteihin voi liittää RCA-liitäntäisiä
komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen avulla.
◦ Näihin portteihin liitettyjen lähteiden videokuva näkyy
ainoastaan laitteessa tai lisänäytössä, joka on liitetty
laitteeseen. Komposiittivideota ei jaeta Garmin Marine
Networkissa tai NMEA 2000 verkossa.
• Karttaplotterissa voi olla yksi DVI-D-videolähtö. Liittämällä
DVI-D- tai DVI-I-kaapelin porttiin voit näyttää näytön
peilikuvana tietokoneen näytössä tai HD TV:ssä.
◦ Jos laitteessa on DVI-kaapeliliitäntä, mukana on
kumitiiviste. Tiiviste on kiinnitettävä DVI-portin ja kaapeliliitännän väliin, jotta liitäntä ei vahingoitu.
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kaikki mallit
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Materiaali
Muotoonvalettu alumiini ja
polykarbonaattimuovi
Vesiluokitus*
IEC 60529 IPX7
Seitsemän tuuman Mitat (L × K × S)
mallit
8 tuuman mallit
Näytön koko (L×K)
155 × 86 mm (6,1 ×
3,4 tuumaa)
Paino
1,13 kg (2,5 paunaa)
Mitat (L × K × S)
244 × 160 × 76 mm (9,6 ×
6,3 × 3,0 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
178 × 102 mm (7,0 ×
4,0 tuumaa)
Paino
1,41 kg (3,1 paunaa)
10-tuumaiset mallit Mitat (L × K × S)
◦ Tarvittaessa voit käyttää DVI-D- HDMI sovitinta
liittämiseen HD TV -näyttöön tai muuhun HDMI
yhteensopivaan näyttöön.
◦ Vaikka on suositeltavaa käyttää Garmin DVI kaapeleita,
myös laadukkaita kolmannen osapuolen DVI-D-kaapeleita
voi käyttää. Testaa DVI-kaapeli liittämällä laitteet, ennen
kuin ohjaat kaapelin paikalleen.
®
12 tuuman mallit
Kuudentoista
tuuman mallit
J1939 moottorin verkkoyhteys - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion estämiseksi Garmin
GPSMAP J1939 lisävarustekaapelia, kun liität karttaplotterin
J1939 moottoriverkkoon. Muunlaisen kaapelin käyttäminen
mitätöi takuun.
Jos veneessä on valmis moottoriverkko, se on todennäköisesti
jo liitetty virtalähteeseen. Älä lisää muuta virtalähdettä.
Tämän karttaplotterin voi liittää veneen moottoriverkkoon, jotta
sen kautta voidaan lukea tietoja yhteensopivista laitteista, kuten
tietyistä moottoreista. Moottoriverkko noudattaa standardia ja
käyttää omia viestejä.
Liitä yhteen moottoriverkkoon ainoastaan yksi karttaplotteri.
Usean karttaplotterin liittäminen samaan moottoriverkkoon
saattaa aiheuttaa toimintavirheitä.
Laite liitetään nykyiseen moottoriverkkoon J1939-portin kautta.
Kaapeli on ohjattava enintään 6 metrin (20 jalan) päästä
moottoriverkon rungosta.
Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapeli edellyttää liittämistä
virtalähteeseen ja asianmukaista terminointia. Katso moottorin
valmistajan oppaista lisätietoja liittämisestä moottoriverkkoon.
À
Á
Â
Ã
Ä
290 × 206 × 79 mm (11,4 ×
8,1 × 3,1 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
218 × 135 mm (8,6 ×
5,3 tuumaa)
Paino
2,36 kg (5,2 paunaa)
Mitat (L × K × S)
330 × 226 × 79 mm (13,0 ×
8,9 × 3,1 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
262 × 163 mm (10,3 ×
6,4 tuumaa)
Paino
2,72 kg (6,0 paunaa)
Mitat (L × K × S)
426 × 275 × 88 mm (16,76 ×
10,81 × 3,45 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
344 × 193 mm (13,55 ×
7,62 tuumaa)
Paino
4,3 kg (9,5 paunaa)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sähkötiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kaikki mallit
Syöttöteho
10 - 32 Vdc
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 ‑virrankulutus
Enintään 75 mA
Virran enimmäiskäyttö
(10 Vdc)
24 W
Tyypillinen virrankulutus
(12 Vdc)
1,5 A
Enimmäisvirrankulutus
(12 Vdc)
2,0 A
Sulake
6 A, 125 V, nopea
Kompassin turvaväli
800 mm
(31,5 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö
(10 Vdc)
27 W
Tyypillinen virrankulutus
(12 Vdc)
1,8 A
Seitsemän tuuman
mallit
8 tuuman mallit
Nasta
222 × 142 × 66 mm (8,75 ×
5,6 × 2,6 tuumaa)
Kuvaus
Enimmäisvirrankulutus
(12 Vdc)
2,3 A
Johdon väri
Paljas
Suojus
Sulake
6 A, 125 V, nopea
Punainen
Virta, plus
Kompassin turvaväli
Musta
Virta, miinus
700 mm
(27,6 tuumaa)
Valkoinen
CAN korkea
30 W
Sininen
CAN matala
Virran enimmäiskäyttö
(10 Vdc)
10-tuumaiset mallit
5
Laite
12 tuuman mallit
Kuudentoista tuuman
mallit
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Tyypillinen virrankulutus
(12 Vdc)
1,95 A
129539 GNSS-DOPit
Enimmäisvirrankulutus
(12 Vdc)
2,5 A
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
Sulake
6 A, 125 V, nopea
129809 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa A
Kompassin turvaväli
650 mm
(25,6 tuumaa)
129810 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa B
Virran enimmäiskäyttö
(10 Vdc)
36 W
130310 Ympäristöparametrit
Tyypillinen virrankulutus
(12 Vdc)
2,5 A
Enimmäisvirrankulutus
(12 Vdc)
3,0 A
Sulake
6 A, 125 V, nopea
Kompassin turvaväli
650 mm
(25,6 tuumaa)
Tyyppi
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin
hallinnan (automaattiohjaus)
määritys "B"
Virran enimmäiskäyttö
(10 Vdc)
57,2 W
Tyypillinen virrankulutus
(12 Vdc)
3,82 A
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
Enimmäisvirrankulutus
(12 Vdc)
5,24 A
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
Sulake
8 A, 125 V, nopea
GPGGA
Kompassin turvaväli
850 mm
(33,5 tuumaa)
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
060928 ISO-osoitevaatimus
GPRMC
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
RMC: suositellut GNSSkohtaiset vähimmäistiedot
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
GPRTE
RTE: reitit
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden
ja maantason nopeus
126996 Tuotetiedot
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
127250 Aluksen suunta
GPXTE
XTE: Cross Track Error
128259 Nopeus: vesiviittaus
PGRME
E: arvioitu virhe
128267 Veden syvyys
PGRMM
M: karttadatum
129025 Sijainti: nopea päivitys
PGRMZ
Z: korkeus
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
129029 GNSS-sijaintitiedot
SDDPT
DPT: syvyys
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
SDMTW
MTW: veden lämpö
130306 Tuulitiedot
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
127258 Magneettinen eranto
DBT
Syvyys anturin alla
129283 Cross Track Error ‑virhe
MTW
Veden lämpö
129284 Navigointitiedot
VHW
Nopeus veteen ja suunta
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
WPL
Reittipisteen sijainti
065030 GAAC (Generator average basic AC
quantities)
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
126992 Järjestelmän aika
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
HDM
Suunta, magneettinen
127504 AC-lähdön tila
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
127505 Nestetaso
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
127508 Akun tila
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
130312 Lämpötila
Lähetys
Vastaanotto
Vastaanotto
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
6
Kuvaus
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA
Seven Riggs Avenue Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN tiedot
Karttaplotteri voi vastaanottaa J1939 PGN määrityksiä.
Karttaplotteri ei voi lähettää J1939 verkossa.
Määritys
Kuvaus
61443
Sähköinen moottorin ohjaus 2
61444
Sähköinen moottorin ohjaus 1
65031
Pakokaasun lämpötila
65172
Moottorin lisäjäähdytysneste
65252
Sammutus
65253
Moottorin käyttötunnit ja kierrokset
65262
Moottorin lämpötila 1
65263
Moottorin nestemäärä tai paine 1
65270
Tulo- tai poistoaukon olosuhteet 1
65271
Ajoneuvon sähkövirta
65279
Polttoaineen vesi-ilmaisin
65272
Vaihteistoöljyt 1
65248
Ajoneuvon matka
65266
Polttoainekulutus (neste)
65276
Kojelaudan näyttö
65226
Aktiivisen vianmäärityksen ongelmakoodit
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin , Garmin logo ja GPSMAP ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä. HDMI on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki.
®
®
®
7
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising