Garmin | GPSMAP® 7407 | Garmin GPSMAP® 7407 Installatie-instructies

Garmin GPSMAP® 7407 Installatie-instructies
GPSMAP 7400/7600
serie
®
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Om de beste prestaties te garanderen en om schade aan uw
boot te voorkomen, moet u het toestel aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.
®
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Support
• Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals
producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en
klantondersteuning.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
Software-update
Mogelijk moet u de toestelsoftware bijwerken wanneer u het
toestel installeert of een accessoire toevoegt aan het toestel.
Dit toestel ondersteunt geheugenkaarten tot 32 GB met de
indeling FAT32.
Januari 2017
De nieuwe software op een geheugenkaart laden
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
2 Ga naar www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Selecteer Downloaden naast GPSMAP serie met SD kaart.
4 Lees en accepteer de voorwaarden.
5 Selecteer Downloaden.
6 Selecteer Voer uit.
7 Selecteer het station van de geheugenkaart en selecteer
vervolgens Volgende > Voltooi.
De software van het toestel bijwerken
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.
1 Schakel de kaartplotter in.
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
5 Laat de geheugenkaart op zijn plaats zitten en start de
kaartplotter handmatig opnieuw op, wanneer daar om wordt
gevraagd.
6 Verwijder de geheugenkaart.
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.
Benodigd gereedschap
• Boormachine en boren
◦ Beugelsteun: Boortjes die geschikt zijn voor oppervlak en
bevestigingsmateriaal
◦ Verzonken montage: Boortje van 13 mm (1/2 in.), 7,2 mm
(5/16 in.), en een boortje van 3,5 mm (1/8 in.)
• Nr. 2 kruiskopschroevendraaier
• Decoupeerzaag of slijptol
• Vijl en schuurpapier
• Watervaste kit (aanbevolen)
Aandachtspunten bij de montage
LET OP
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
Houd rekening met deze aandachtspunten wanneer u een
montagelocatie selecteert.
• De locatie moet optimaal zicht bieden tijdens het besturen
van uw boot.
• De locatie moet eenvoudig toegang bieden tot alle interfaces
van het toestel, zoals de knoppen, het aanraakscherm en de
kaartlezer, indien van toepassing.
• De locatie moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het
toestel te dragen en te beschermen tegen overmatige
trillingen of schokken.
• Teneinde interferentie met een magnetisch kompas te
voorkomen, mag het toestel niet dichter bij een kompas
Gedrukt in Taiwan
190-02071-75_0C
worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die is
vermeld in de productspecificaties.
• Op de locatie moet ruimte beschikbaar zijn voor het geleiden
en aansluiten van alle kabels.
• De locatie mag geen plat, horizontaal oppervlak zijn. De
locatie moet in een verticale hoek zijn.
De locatie en zichthoek moeten worden getest voordat u het
toestel plaatst. Hoge zichthoeken van boven- en onderaf
kunnen leiden tot een slechter beeld.
Het toestel aan een beugel monteren
LET OP
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen. U voorkomt
hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
Het bevestigingsmateriaal voor beugelmontage (schroeven en
ringen, of moeren, ringen en bouten) is niet meegeleverd. De
beugelsteun wordt bij sommige modellen meegeleverd. Indien
nodig moet u een beugelsteun aanschaffen voordat u het toestel
aan een beugel kunt monteren. U moet ook montagemateriaal
aanschaffen dat in de gaten van de beugelsteun past en
waarmee u het toestel stevig kunt bevestigen aan uw specifieke
montageoppervlak. De vereiste grootte van het voorboorgat
hangt af van het gekochte montagemateriaal.
1 Markeer de locatie van de vier boorgaten met de beugelsteun
À als sjabloon Á.
3 Maak met een boor van 13 mm (1/2 in.) een of meer gaten in
de hoeken van de ononderbroken lijn op de sjabloon om het
montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.
4 Zaag met een decoupeerzaag of slijptol het
montageoppervlak uit langs de binnenkant van de
streepjeslijn op de sjabloon.
5 Plaats het toestel in de opening om te testen of dit past.
6 Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening
heel precies op maat te krijgen.
Als
het toestel goed in de opening past, dient u te controleren
7
of de montagegaten op het toestel zijn uitgelijnd met de
grotere gaten van 7,2 mm (5/16 in.) op de sjabloon.
8 Markeer de nieuwe locaties van de montagegaten als deze
niet zijn uitgelijnd met het toestel.
Maak
de grotere gaten met een boor van 7,2 mm (5/16 in.).
9
10 Plaats vanaf één hoek van de sjabloon een moerplaat À over
het grotere gat Á dat u in stap 9 hebt geboord.
Het kleinere gat van 3,5 mm (1/8 in.) Â op de moerplaat moet
worden uitgelijnd met het kleinere gat op de sjabloon.
11 Markeer de nieuwe locatie van het gat als het kleinere gat
van 3,5 mm (1/8 in.) op de moerplaat niet is uitgelijnd met het
kleinere gat op de sjabloon.
12 Herhaal de stappen 10 en 11 om de plaatsing van de
resterende moerplaten en gaten op de sjabloon te
controleren.
13 Gebruik een boor van 3,5 mm (1/8 in.) om de gaatjes te
boren.
14 Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
15 Plaats vanaf één hoek van de montagelocatie een moerplaat
à op de achterzijde van het montageoppervlak, waarbij u de
grote en kleine gaten uitlijnt.
Het hogere gedeelte van de moerplaat moet passen in het
grotere gat.
2 Maak de boorgaten met een boor die geschikt is voor uw
montagemateriaal.
3 Bevestig de beugelsteun aan het oppervlak met behulp van
uw montagemateriaal Â.
4 Installeer de beugelsteunknoppen à aan de zijkanten van het
toestel.
5 Plaats het toestel in de beugelsteun en draai de
beugelsteunknoppen aan.
Het toestel verzonken monteren
LET OP
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om het toestel
verzonken te monteren. Er is slechts weinig ruimte tussen de
behuizing en de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan
het toestel mogelijk niet stabiel worden bevestigd.
De meegeleverde sjabloon en het meegeleverde
bevestigingsmateriaal kunnen worden gebruikt om het toestel
verzonken te monteren op uw dashboard.
1 Snijd de montagesjabloon uit en controleer of deze past op
de locatie waar u het toestel wilt monteren.
2 Bevestig de sjabloon op de gekozen locatie.
2
16 Bevestig de moerplaat stevig aan het montageoppervlak door
een meegeleverde M3-schroef Ä vast te draaien door het
kleinere gat van 3,5 mm (1/8 in.).
17 Herhaal de stappen 15–16 om de overige moerplaten te
bevestigen aan het montageoppervlak.
18 Installeer de rubberen pakking Å aan de achterzijde van het
toestel.
De delen van de rubberen pakking hebben een zelfklevende
strip aan de achterzijde. Verwijder de beschermfolie voordat
u deze delen bevestigt aan het toestel.
19 Als u geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel
nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde
kabels met het toestel voordat u dit in de opening plaatst.
OPMERKING: Bedek ongebruikte aansluitingen met de
bevestigde weerkapjes om te voorkomen dat de metalen
contactpunten roesten.
20 Breng watervaste kit aan tussen het montageoppervlak en
het toestel om deze ruimte op te vullen. Dit voorkomt
waterschade achter het dashboard.
21 Als u toegang hebt tot de achterzijde van het toestel, kunt u
watervaste kit aanbrengen rond de opening.
22 Plaats het toestel in de opening.
23 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak met de
meegeleverde M4-schroeven Æ.
24 Veeg de overtollige waterdichte kit weg.
25 Bevestig de sierrand door deze op zijn plaats te klikken
rondom het toestel.
2 Sluit de rode draad aan op de positieve pool van de accu (+)
en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu (-).
3 Plaats zo nodig de borgring en O-ring aan het uiteinde van
de kabelgeleider.
Steek
de kabel in de POWER connector op de achterzijde
4
van het toestel en druk deze stevig vast.
5 Draai de borgring met de klok mee om de kabel aan het
toestel te bevestigen.
Overweging bij aanvullende aarding
Deze overweging is alleen van toepassing op toestellen die een
aardingsschroef hebben. Niet alle modellen hebben een
aardingsschroef.
In de meeste installatie-situaties hoeft het chassis van dit toestel
niet aanvullend te worden geaard. Als er interferentie optreedt,
kunt u de aardingsschroef op de behuizing gebruiken om het
toestel te verbinden met de wateraarding van de boot om
interferentie te helpen voorkomen.
Overwegingen voor kabels en verbindingen
• De kabels zijn mogelijk verpakt zonder dat de borgringen zijn
aangebracht. Als dit zo is, moet u de kabels trekken voordat
u de borgringen installeert.
• Na het bevestigen van een borgring aan een kabel, moet u
ervoor zorgen dat de ring goed is vastgezet en de O-ring is
aangebracht, zodat de verbinding niet losraakt.
Voeding/NMEA 0183 kabel
®
• De kabelgeleider verbindt het toestel met voeding, NMEA
0183 toestellen en een lamp of een hoorn voor zichtbare of
hoorbare waarschuwingen.
• Gebruik draden met een doorsnede van 0,33 mm² (22 AWG)
als de NMEA 0183 of alarmdraden moeten worden verlengd.
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Draadkleur
Draadfunctie
Rood
Vermogen
Zwart
Aarding (voeding en NMEA 0183)
Blauw
NMEA 0183 interne poort 1 Tx (uit)
Bruin
NMEA 0183 interne poort 1 Rx (in)
Grijs
NMEA 0183 interne poort 2 Tx (uit)
Paars
NMEA 0183 interne poort 2 Rx (in)
Oranje
Accessoire ingeschakeld
Geel
Alarm laag
De kabelgeleider verbinden met voeding
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
1 Leid de kabelgeleider naar de voedingsbron en naar het
toestel.
Aandachtspunten Garmin Marine Network
LET OP
Een Garmin Power over Ethernet (PoE) isolatiekoppeling (P/N
010-10580-10) moet worden gebruikt voor het aansluiten van
een extern toestel, zoals een FLIR camera, op een Garmin
Marine Network. Een PoE toestel direct aansluiten op een
Garmin Marine Network kaartplotter beschadigt de Garmin
kaartplotter en kan het PoE toestel beschadigen. Als u een
extern toestel rechtstreeks aansluit op een Garmin Marine
Network kaartplotter, leidt dit tot problemen met de Garmin
toestellen, zoals problemen met uitschakelen of software die
beschadigd raakt.
®
Dit toestel kan worden verbonden met aanvullende Garmin
Marine Network toestellen om gegevens te delen, zoals radar,
sonar en gedetailleerde kaarten. Houd rekening met de
volgende overwegingen wanneer u Garmin Marine Network
toestellen verbindt met dit toestel.
• Alle toestellen die zijn aangesloten op het Garmin Marine
Network, moeten worden aangesloten op dezelfde aarde.
• Er moet een Garmin Marine Network kabel worden gebruikt
voor alle Garmin Marine Network aansluitingen.
◦ U mag geen CAT5-kabel en RJ45-stekkers van andere
merken gebruiken voor Garmin Marine Network
verbindingen.
◦ Andere Garmin Marine Network kabels en stekkers zijn
verkrijgbaar bij uw Garmin dealer.
• De NETWORK poorten op het toestel fungeren elk als
netwerkswitch. U kunt elk compatibel toestel verbinden met
elke NETWORK poort om gegevens te delen met alle
toestellen op de boot die zijn verbonden via een Garmin
Marine Network kabel.
NMEA 2000 aandachtspunten
®
LET OP
Als u dit toestel aansluit op een bestaand NMEA 2000 netwerk,
moet het NMEA 2000 netwerk reeds zijn aangesloten op de
voeding. Sluit de NMEA 2000 voedingskabel niet op een
bestaand NMEA 2000 netwerk aan omdat er slechts één
voedingsbron mag worden aangesloten op een NMEA 2000
netwerk.
3
Als u dit toestel aansluit op een bestaand NMEA 2000 netwerk
of motornetwerk van een andere fabrikant, moet u een NMEA
2000 Power Isolator (010-11580-00) tussen het bestaande
netwerk en de Garmin toestellen installeren.
Als u een NMEA 2000 voedingskabel installeert, moet u deze
verbinden met de contactschakelaar van de boot of via een
andere onderbrekingsschakelaar. NMEA 2000 toestellen zullen
uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000 voedingskabel
rechtstreeks is aangesloten op de accu.
Het toestel kan worden verbonden met een NMEA 2000 netwerk
op uw boot om gegevens van NMEA 2000 compatibele
toestellen te delen, zoals een GPS-antenne of een marifoon.
Met de meegeleverde NMEA 2000 kabels en connectors kunt u
het toestel aansluiten op uw bestaande NMEA 2000 netwerk.
Als u geen bestaand NMEA 2000 netwerk heeft, kunt u een
basisnetwerk maken met de kabels van Garmin.
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, kunt u het beste het
hoofdstuk 'NMEA 2000 Network Fundamentals' van de
Technical Reference for NMEA 2000 Products lezen. U kunt dit
document vinden via de koppeling Handleidingen op de
productpagina van uw toestel op www.garmin.com.
De poort met het label NMEA 2000 wordt gebruikt om het
toestel te verbinden met een standaard NMEA 2000 netwerk.
• Zie NMEA 0183-informatie, pagina 6 voor een lijst met de
goedgekeurde NMEA 0183 telegrammen die worden
uitgevoerd vanaf en ingevoerd naar uw toestel.
• De interne NMEA 0183 poorten en communicatieprotocollen
worden geconfigureerd op het verbonden Garmin toestel. Zie
het NMEA 0183 gedeelte in de gebruikershandleiding van de
kaartplotter voor meer informatie.
• De aardedraden van de NMEA 0183-gegevenskabel en uw
NMEA 0183 toestel moeten beide zijn verbonden met aarde.
• Wanneer u NMEA 0183 toestellen aansluit met twee
zendende en twee ontvangende draden, is het niet nodig om
de NMEA 0183 toestellen op een gemeenschappelijke
aarding aan te sluiten.
• Wanneer u een NMEA 0183 toestel aansluit met één
zendende (Tx) draad of met één ontvangende (Rx) draad,
moeten de NMEA 0183 toestellen worden verbonden met
een gemeenschappelijke aarde.
• Voor tweewegscommunicatie met een NMEA 0183 toestel
worden de interne poorten op de NMEA 0183 gegevenskabel
niet verbonden. Als bijvoorbeeld de invoer van het NMEA
0183 toestel is verbonden met de interne uitvoerpoort 1 op
de gegevenskabel, kunt u de uitvoerpoort van uw NMEA
0183 toestel verbinden met een van de interne invoerpoorten
(poort 1, 2, 3 of 4) op de kabel.
• Er zijn vier interne NMEA 0183 invoerpoorten (Rx poorten)
en twee interne NMEA 0183 uitvoerpoorten (Tx poorten) op
de meegeleverde NMEA 0183 gegevenskabel. U kunt
verbinding maken met één NMEA 0183 toestel per interne Rx
poort om gegevens in te voeren naar uw Garmin toestel en u
kunt maximaal drie NMEA 0183 toestellen in parallel
verbinden met elke interne Tx-poort om gegevensuitvoer van
uw Garmin toestel te ontvangen.
NMEA 0183 aansluitschema
+
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beschrijving
NMEA 2000 compatibel Garmin toestel
GPS-antenne
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
NMEA 2000 voedingskabel
NMEA 2000 netwerkkabel
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
NMEA 2000 T-connector
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
NMEA 0183 verbinding - overwegingen
• Raadpleeg de installatie-instructies voor het NMEA 0183
toestel om de verzenddraden (Tx) A(+) en B(-) en de
ontvangstdraden (Rx) A(+) en B(-) te bepalen.
• Elke interne Rx en Tx poort heeft twee draden met het label
A (+) en B (-) overeenkomstig de NMEA 0183 conventie. De
corresponderende A(+) en B(-) draden van elke interne poort
dienen te worden verbonden met de A(+) en B(-) draden van
het NMEA 0183 toestel. Raadpleeg de tabel en
bedradingsschema's wanneer u de gegevenskabel verbindt
met NMEA 0183 toestellen.
• U moet afgeschermde twisted-pair draden van 0,08 mm² (28
AWG) voor lange bedradingslengten gebruiken. Soldeer alle
verbindingen en verzegel deze met krimpkousen.
4
Onderdeel
Beschrijving
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
À
Á
Â
Kabelgeleider
NMEA 0183 compatibel toestel
Onderdeel Functie van
Garmin draad
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
Kleur van
NMEA Functie van
Garmin draad draad 0183 toestel
Voeding
Rood
Voeding
Aarding
Zwart
Aarding gegevens
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blauw
Rx/A (+)
Rx
Bruin
Tx/A (+)
Lamp- of hoornverbindingen
Het toestel kan worden gebruikt met een lamp en/of hoorn om
een geluid of visueel signaal weer te geven wanneer op de
kaartplotter een bericht wordt weergegeven. Dit is optioneel en
het toestel werkt ook zonder alarmdraad. Houd rekening met de
volgende overwegingen wanneer u het toestel verbindt met een
lamp of hoorn.
• Het alarmcircuit schakelt over naar laagspanning wanneer
het alarm afgaat.
• De maximumstroom is 100 mA en u hebt een relais nodig om
de stroom vanaf de kaartplotter te beperken tot 100 mA.
• Als u handmatig wilt schakelen tussen visuele signalen en
geluiden, kunt u eenpolige aan-uitschakelaars installeren.
Overwegingen bij J1939 motornetwerkverbindingen
LET OP
U moet een Garmin GPSMAP J1939 accessoirekabel gebruiken
bij het aansluiten van de kaartplotter op het J1939 motornetwerk
om corrosie door middel van vocht te voorkomen. Als u een
andere kabel gebruikt, vervalt uw garantie.
Als u beschikt over een bestaand motornetwerk op uw boot,
moet dit reeds zijn aangesloten op de voeding. Voeg geen extra
voedingsbron toe.
Onderdeel Beschrijving
Voedingsbron
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Voedingskabel
Hoorn
Lamp
Relais (spoelstroom van 100 mA)
Schakelaars om lamp- of hoornsignalen in en uit te
schakelen
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Draadkleur
Draadfunctie
Rood
Voeding
Zwart
Aarding
Geel
Alarm
Overwegingen bij video-invoer en -uitvoer
Op dit toestel kan video worden ingevoerd vanaf bronnen voor
composite video, afhankelijk van het model. Ook kan video
worden uitgevoerd naar een monitor. Houd rekening met deze
overwegingen wanneer u bronnen voor video-invoer en -uitvoer
verbindt.
• De kaartplotter heeft een ingangspoort voor composite-video
genaamd CVBS IN of twee ingangspoorten voor compositevideo genaamd VIDEO 1 en VIDEO 2.
◦ Op de poorten voor composite-video worden BNCconnectors gebruikt. U kunt een BNC-naar-RCA-adapter
gebruiken om een composite-videobron met RCAconnectors aan te sluiten op deze poorten.
◦ Video vanaf bronnen die zijn verbonden met deze
poorten, is alleen beschikbaar voor weergave op het
toestel of op een extra monitor die is aangesloten op het
toestel. Composite-video wordt niet gedeeld via het
Garmin Marine Network of NMEA 2000 netwerk.
• De kaartplotter heeft mogelijk een uitgangspoort voor DVI-Dvideo. U kunt een scherm verbinden met de DVI-D- of DVI-Ikabel om een identiek beeld van het scherm weer te geven
op een computermonitor of HD-tv.
◦ Als uw toestel een DVI-kabelconnector bevat, wordt er
tevens een rubberen pakking meegeleverd. Deze pakking
moet worden aangebracht tussen de DVI-poort en de
kabelconnector om schade aan de connector te
voorkomen.
Deze kaartplotter kan worden aangesloten op een motornetwerk
op uw boot om gegevens te lezen van compatibele toestellen
zoals bepaalde motoren. Het motornetwerk voldoet aan een
standaard en gebruikt eigen berichtgeving.
U mag niet meer dan één kaartplotter op één motornetwerk
aansluiten. Als u meer dan één kaartplotter op één
motornetwerk aansluit, kan dit leiden tot onverwacht gedrag.
De poort met het label J1939 wordt gebruikt om het toestel aan
te sluiten op het bestaande motornetwerk. U moet de kabel
binnen 6 m (20 ft.) leggen van de backbone van het
motornetwerk.
De Garmin GPSMAP J1939 accessoirekabel moet worden
verbonden met een voedingsbron en vereist een juiste stekker.
Voor meer informatie over het aansluiten op uw motornetwerk,
raadpleegt u de documentatie van de motorfabrikant.
Pen
À
Á
Â
Ã
Ä
Draadkleur
Beschrijving
Gestript
Afscherming
Rood
Voeding, positief
Zwart
Voeding, negatief
Wit
CAN hoog
Blauw
CAN laag
Specificaties
Fysieke specificaties
Toestel
Specificatie
Waarde
Alle modellen
Temperatuurbereik
Van -15° tot 55°C (van 5°
tot 131°F)
Materiaal
Gegoten aluminium en
polycarbonaat-kunststof
Waterbestendigheid* IEC 60529 IPX7
Modellen van zeven Afmetingen (B × H × 222 × 142 × 66 mm (8,75 ×
inch
D)
5,6 × 2,6 in.)
Modellen van acht
inch
◦ Zo nodig kunt u een DVI-D naar HDMI adapter gebruiken
om verbinding te maken met een HD-tv of ander HDMI
compatibel scherm.
◦ Hoewel u het beste DVI-kabels kunt gebruiken die door
Garmin worden verkocht, kunt u ook kwalitatief
hoogwaardige DVI-kabels van andere merken gebruiken.
Aanbevolen wordt de DVI-kabel te testen door de
toestellen te verbinden voordat u de kabel geleidt.
®
Modellen van tien
inch
Schermgrootte
(B×H)
155 × 86 mm (6,1 × 3,4 in.)
Gewicht
1,13 kg (2,5 lbs)
Afmetingen (B × H × 244 × 160 × 76 mm (9,6 ×
D)
6,3 × 3,0 in.)
Schermgrootte
(B×H)
178 × 102 mm (7,0 ×
4,0 in.)
Gewicht
1,41 kg (3,1 lbs)
Afmetingen (B × H × 290 × 206 × 79 mm (11,4 ×
D)
8,1 × 3,1 in.)
Schermgrootte
(B×H)
218 × 135 mm (8,6 ×
5,3 in.)
Gewicht
2,36 kg (5,2 lbs)
Modellen van twaalf Afmetingen (B × H × 330 × 226 × 79 mm (13,0 ×
inch
D)
8,9 × 3,1 in.)
Schermgrootte
(B×H)
262 × 163 mm (10,3 ×
6,4 in.)
5
Toestel
Modellen van
zestien inch
Specificatie
Waarde
NMEA 2000 PGN informatie
Gewicht
2,72 kg (6,0 lbs)
Type
Afmetingen (B × H × 426 × 275 × 88 mm (16,76
D)
× 10,81 × 3,45 in.)
Schermgrootte
(B×H)
344 × 193 mm (13,55 ×
7,62 in.)
Gewicht
4,3 kg (9,5 lbs)
PGN
Beschrijving
Zenden en ontvangen 059392 ISO bevestiging
059904 ISO-aanvraag
060928 ISO adresreservering
126208 NMEA: Opdracht, aanvraag en
bevestiging groepfunctie
126464 PGN-lijst verzenden en ontvangen
(groepfunctie)
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
126996 Productinformatie
127250 Voorliggende koers van vaartuig
Elektronische specificaties
128259 Snelheid: Door het water
Toestel
Specificatie
Afmetingen
128267 Waterdiepte
Alle modellen
Ingangsspanning
Van 10 tot 32 V
gelijkstroom
129025 Positie: Snelle update
NMEA 2000 LEN
2
Stroomverbruik NMEA
2000
Max. 75 mA
Max. vermogen bij 10 V
gelijkstroom
24 W
Nominale opgenomen
stroom bij 12 V gelijkstroom
1,5 A
Max. opgenomen stroom
bij 12 V gelijkstroom
2,0 A
Zekering
6 A, 125 V snel
Kompasveilige afstand
800 mm (31,5 in.)
Max. vermogen bij 10 V
gelijkstroom
27 W
Nominale opgenomen
stroom bij 12 V gelijkstroom
1,8 A
Max. opgenomen stroom
bij 12 V gelijkstroom
2,3 A
Zekering
6 A, 125 V snel
Kompasveilige afstand
700 mm (27,6 in.)
Max. vermogen bij 10 V
gelijkstroom
30 W
Nominale opgenomen
stroom bij 12 V gelijkstroom
1,95 A
Max. opgenomen stroom
bij 12 V gelijkstroom
2,5 A
129809 AIS klasse B “CS” rapport met vaste
gegevens, deel A
Zekering
6 A, 125 V snel
Kompasveilige afstand
650 mm (25,6 in.)
129810 AIS klasse B “CS” rapport met vaste
gegevens, deel B
Max. vermogen bij 10 V
gelijkstroom
36 W
130310 Omgevingsparameters
Nominale opgenomen
stroom bij 12 V gelijkstroom
2,5 A
Max. opgenomen stroom
bij 12 V gelijkstroom
3,0 A
Zekering
6 A, 125 V snel
Type
Telegram
Beschrijving
Kompasveilige afstand
650 mm (25,6 in.)
Zenden
GPAPB
APB: Koers- of spoorcontrole
(stuurautomaat) telegram "B"
GPBOD
BOD: Richting (vertrekpunt naar
bestemming)
GPBWC
BWC: Richting en afstand tot
waypoint
Modellen van zeven
inch
Modellen van acht
inch
Modellen van tien
inch
Modellen van twaalf
inch
Modellen van zestien Max. vermogen bij 10 V
inch
gelijkstroom
6
129026 COG en SOG: Snelle update
129029 GNSS positiegegevens
129540 GNSS satellieten in weergavemodus
130306 Windgegevens
130312 Temperatuur
Zenden
127258 Magnetische variatie
129283 Koersfout
129284 Navigatiegegevens
129285 Navigatieroute en via-puntinformatie
Ontvangen
065030 Generator Average basic AC quantities
(GAAC)
126992 Systeemtijd
127488 Motorparameters: Snelle update
127489 Motorparameters: Dynamisch
127493 Transmissieparameters: Dynamisch
127504 AC-uitvoerstatus
127505 Vloeistofniveau
127508 Batterijstatus
129038 AIS klasse A positierapport
129039 AIS klasse B positierapport
129040 AIS klasse B uitgebreid positierapport
129539 GNSS DOP's
129794 AIS klasse A vaste gegevens en vaargegevens
130311 Omgevingsparameters (verouderd)
130313 Vochtigheid
130314 Actuele druk
NMEA 0183-informatie
57,2 W
Nominale opgenomen
stroom bij 12 V gelijkstroom
3,82 A
Max. opgenomen stroom
bij 12 V gelijkstroom
5,24 A
GPGGA
GGA: GPS-positiebepalingsgegevens
Zekering
8 A, 125 V snel
GPGLL
Kompasveilige afstand
850 mm (33,5 in.)
GLL: Geografische positie
(breedtegraad en lengtegraad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP en actieve
satellieten
Type
Ontvangen
Telegram
Beschrijving
GPGSV
GSV: GNSS-satellieten in weergavemodus
GPRMB
RMB: Aanbevolen minimum
navigatie-informatie
GPRMC
RMC: Aanbevolen minimum
specifieke GNSS-gegevens
GPRTE
RTE: Routes
GPVTG
VTG: Koers over de grond en
snelheid over de grond
GPWPL
WPL: Waypoint-locatie
GPXTE
XTE: Koersfout
PGRME
E: Geschatte fout
PGRMM
M: Kaartdatum
PGRMZ
Z: Hoogte
SDDBT
DBT: Diepte onder transducer
SDDPT
DPT: Diepte
SDMTW
MTW: Watertemperatuur
SDVHW
VHW: Watersnelheid en koers
DPT
Diepte
DBT
Diepte onder de transducer
MTW
Watertemperatuur
VHW
Watersnelheid en koers
WPL
Waypoint-locatie
DSC
Digital Selective Callinggegevens
DSE
Uitgebreide Digital Selective
Calling-gegevens
HDG
Koers, afwijking en variatie
HDM
Koers, magnetisch
MWD
Windrichting en snelheid
MDA
Meteorologische samenstelling
MWV
Windsnelheid en -hoek
VDM
AIS VHF data-link-bericht
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
NMEA , NMEA 2000 en het NMEA 2000-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van
de National Maritime Electronics Association. HDMI is een geregistreerd handelsmerk
van HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
U kunt de volledige informatie over NMEA (National Marine Electronics
Association)-indeling en telegrammen aanschaffen bij: NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN informatie
De kaartplotter kan J1939 PGN telegrammen ontvangen. De
kaartplotter kan niet uitzenden via het J1939 netwerk.
Telegram
Beschrijving
61443
Elektronische motorcontroller 2
61444
Elektronische motorcontroller 1
65031
Temperatuur van uitlaat
65172
Ondersteunende koeling motor
65252
Afzetten
65253
Motoruren en omwentelingen
65262
Motortemperatuur 1
65263
Vochtniveau of druk motor 1
65270
Inlaat- of uitlaatcondities 1
65271
Elektrisch vermogen voertuig
65279
Water-in-brandstof-indicator
65272
Transmissievloeistoffen 1
65248
Vaartuigafstand
65266
Brandstofverbruik (vloeibaar)
65276
Dashdisplay
65226
Actieve diagnosestoringscodes
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin , het Garmin logo en GPSMAP zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze
®
®
7
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising