Garmin | GPSMAP® 7407 | Installation guide | Garmin GPSMAP® 7407 Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 7407 Installationsvejledning
GPSMAP 7400/7600
serien
®
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til
32 GB, som er formateret til FAT32.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten på computeren.
Januar 2017
2
3
4
5
6
7
Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Vælg Download ved siden af GPSMAP serie med SD-kort.
Læs og accepter betingelserne.
Vælg Download.
Vælg Løb.
Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Nødvendigt værktøj
• Boremaskine og bor
◦ Bøjlemontering: Bor, der er egnede til overfladen og
udstyret
◦ Forsænket montering: 13 mm (1/2 tommer) bor, 7,2 mm
(5/16 tommer) og 3,5 mm (1/8 tommer) bor
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Stik- eller rundsav
• Fil og sandpapir
• Marineforsegler (anbefalet)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for disse
overvejelser.
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.eks. tastatur, touchscreen og kortlæser, hvis
det er relevant.
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.
Trykt i Taiwan
190-02071-76_0C
• Placeringen skal ikke være en flad, vandret overflade.
Placeringen skal være i en lodret vinkel.
Placering og visningsvinkel skal testes, før du monterer
enheden. Høje visningsvinkler fra over og under displayet
kan resultere i et dårligt billede.
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Bøjlemonteringsudstyr (skruer eller møtrikker, skiver og bolte) er
ikke inkluderet. Beslag til bøjlemontering følger med nogle
modeller. Før du kan bøjlemontere enheden, skal du sørge for
at have et beslag til bøjlemonteringsudstyret. Du skal også
anskaffe det monteringsudstyr, der passer til hullerne i
monteringsbøjlen, og fastgøre det på den bedste måde til din
specifikke monteringsoverflade. Størrelsen af de
forboringshuller, der skal bruges, afhænger af det
monteringsudstyr, du køber.
1 Anvend beslaget til bøjlemontering À som skabelon til at
markere placeringen af de fire forboringshuller Á.
7 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større 7,2 mm
(5/16 tommer) huller på skabelonen.
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.
9 Brug et 7,2 mm (5/16 tommer) borehoved til at bore
styrehullerne.
10 Start i et hjørne af skabelonen, og anbring en møtrikskive À
over det større hul Á, du borede i trin 9.
Det mindre 3,5 mm (1/8 tommer) hul  på møtrikskiven skal
flugte med det mindre hul på skabelonen.
11 Hvis det mindre 3,5 mm (1/8 tommer) hul på møtrikskiven ikke
flugter med det mindre hul på skabelonen, skal den nye
hulplacering markeres.
Gentag
trin 10 og 11 for at bekræfte placeringen af de
12
resterende møtrikskiver og huller på skabelonen.
13 Brug et 3,5 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
styrehullerne.
14 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
15 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive à bag på monteringsoverfladen, så den flugter
med de store og små huller.
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.
2 Brug et passende borehoved til dit monteringsudstyr til at
bore forboringshullerne.
3 Fastgør beslaget til bøjlemontering til overfladen med dit
monteringsudstyr Â.
4 Montér knopperne til bøjlemontering à på siderne af
enheden.
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.
Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til det valgte sted.
3 Brug et 13 mm (1/2 tommer) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for
at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
4 Brug en stik- eller rundsav til at save monteringsfladen langs
indersiden på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.
2
16 Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at
fastspænde en medfølgende M3-skrue Ä gennem det mindre
3,5 mm (1/8 tommer) hul.
17 Gentag trin 15–16 for at fastgøre de resterende møtrikskiver
til monteringsoverfladen.
18 Montér gummipakningen Å på bagsiden af enheden.
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
Hvis
ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
19
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
20 Brug marineforsegler mellem monteringsfladerne og enheden
for at tætne korrekt og undgå lækage bag instrumentbrættet.
21 Hvis du vil have adgang til bagsiden af enheden, skal du
påføre forsegler rundt om udskæringen.
22 Anbring enheden i det udskårne hul.
23 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende M4-skruer Æ.
24 Aftør alt overskydende marineforsegler.
25 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Overvejelser om kabel og tilslutning
• Kablerne kan være blevet pakket uden låseringene monteret.
I det tilfælde bør du trække kablerne, før du monterer
låseringene.
• Når du tilslutter en låsering til et kabel, skal du sikre, at ringen
er tilsluttet forsvarligt, og at O-ringen sidder på plads, så
forbindelsen forbliver sikker.
Strøm-/NMEA 0183-kabel
®
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm, NMEA 0183enheder og en lampe eller et horn til alarmlys eller
lydalarmer.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 22 AWG (0,33 mm²)ledning.
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Effekt
Sort
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA intern 0183-port 1 Tx (ud)
Brun
NMEA intern 0183-port 1 Rx (ind)
Tåget
NMEA intern 0183-port 2 Tx (ud)
Violet
NMEA intern 0183-port 2 Rx (ind)
Orange
Tilbehør til
Gul
Alarm lav
Tilslutning af ledningsnettet til strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Montér om nødvendigt låseringen og O-ringen på enden af
ledningsnettet.
4 Sæt kablet ind i POWER-stikket på bagsiden af enheden, og
skub det godt på plads.
5 Drej låseringen med uret for at sætte kablet fast til enheden.
Yderligere overvejelser om jording
Denne overvejelse er kun relevant for enheder, der har en
jordingsskrue. Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan
Garmin Marine Network - overvejelser
BEMÆRK
En Garmin Power over Ethernet (PoE) koblingsenhed til
isolering (P/N 010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en
eventuel tredjepartsenhed, som f.eks. et FLIR kamera, til et
Garmin Marine Network. Tilslutning af en PoE-enhed direkte til
en Garmin Marine Network-plotter ødelægger Garmin plotteren
og kan ødelægge PoE-enheden. Hvis der tilsluttes en eventuel
tredjepartsenhed direkte til en Garmin marinenetværksplotter, vil
det forårsage unormal adfærd på Garmin enhederne, herunder
de enheder, der ikke slukker korrekt, eller softwaren bliver
ubrugelig.
®
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort.
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network skal
sluttes til samme jordforbindelse.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• NETWORK portene på enheden, fungerer hver især som en
netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan
tilsluttes til en hvilken som helst NETWORK-port, så det er
muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.
NMEA 2000 Overvejelser
®
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug det medfølgende NMEA
2000 kabel og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA
2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000
netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra
Garmin.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan finde dette dokument ved
3
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.
indgangsporte (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
ledningsnettet.
• Der er fire interne NMEA 0183-indgangsporte (Rx-porte) og
to interne NMEA 0183-udgangsporte (Tx-porte) på det
medfølgende NMEA 0183-datakabel. Du kan tilslutte én
NMEA 0183-enhed for hver intern Rx-port, så du kan sende
data til din Garmin enhed, og du kan tilslutte op til tre NMEA
0183-enheder parallelt til hver intern Tx-port, så de kan
modtage dataoutput fra din Garmin enhed.
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
+
Punkt
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Se installationsvejledningen til NMEA 0183-enheden for at
identificere sendeledningerne (Tx) A (+) og B (-) og
modtageledningerne (Rx) A (+) og B (-).
• Hver intern Rx- og Tx-port har to ledninger, med påskriften A
(+) og B (-) ifølge NMEA 0183-konventionen. De tilsvarende
ledninger A (+) og B (-) i hver intern port skal forbindes til
ledningerne A (+) og B (-) på NMEA 0183-enheden. Se
tabellen og ledningsdiagrammet, når du forbinder datakablet
til NMEA 0183-enheder.
• Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
• Se NMEA 0183-oplysninger, side 6 for at få vist en liste
over de godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og
til din enhed.
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed. Se NMEA
0183-afsnittet i brugervejledningen til plotteren for at få flere
oplysninger.
• Jordledningerne på NMEA 0183-datakablet og din NMEA
0183-enhed skal begge være tilsluttet jord.
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA 0183enhederne er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
0183-enhederne være tilsluttet fælles jord.
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er de
interne porte på NMEA 0183-datakablet ikke kædet sammen.
Hvis indgangen på NMEA 0183-enheden er forbundet til den
interne udgangsport 1 på datakablet, kan du forbinde
udgangsporten på din NMEA 0183-enhed til de interne
4
-
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ledningsnet
NMEA 0183 kompatibel enhed
Punkt Garmin
Garmin
ledningsfunktion ledningsfarve
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Sort
Data jord
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Lampe- eller horntilslutninger
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt. Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.
• Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for
at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.
Emne Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Emne
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Horn
Lampe
Relæ (100 mA spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere
advarsler med lampe eller horn
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord
Gul
Alarm
Overvejelser om videoinput og -output
Denne enhed kan modtage videoinput fra kompositvideokilder
og videooutput til en monitor, afhængigt af modellen. Når du
tilslutter kilder med videoinput og -output, skal du tage højde for
nedenstående:
• Kortplotteren kan have en kompositvideoindgangsport, der er
mærket CVBS IN eller to kompositvideoindgangsporte, der er
mærket VIDEO 1 og VIDEO 2.
◦ Disse kompositvideoporte bruger BNC-stik. Du kan bruge
en BNC til RCA-adapter til at forbinde en
kompositvideokilde med RCA-stik til disse porte.
◦ Videoen fra kilder, der er forbundet til disse porte, kan kun
vises på enheden eller på en ekstra monitor, der er
tilsluttet til enheden. Kompositvideo deles ikke på tværs af
Garmin Marine Network eller NMEA 2000 netværket.
• Kortplotteren kan have en DVI-D videoudgangsport. Du kan
forbinde et DVI-D- eller DVI-I-kabel til porten for at få vist et
spejlbillede af skærmbilledet på en computerskærm eller et
HD TV.
◦ Hvis din enhed indeholder et DVI-kabelstik, medfølger en
gummipakning. Pakningen skal monteres mellem DVIporten og kabelstikket for at undgå beskadigelse af
stikket.
Ben
À
Á
Â
Ã
Ä
Ledningsfarve
Beskrivelse
Uisoleret
Afskærmning
Rød
Strøm, positiv
Sort
Strøm, negativ
Hvid
CAN High
Blå
CAN Low
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Alle modeller
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Materiale
Kabinet i trykstøbt aluminium
og polycarbonatplast
Vandtæthed*
IEC 60529 IPX7
Mål (B×H×D)
222 × 142 × 66 mm (8,75 ×
5,6 × 2,6 in.)
Displaystørrelse
(B×H)
155 × 86 mm (6,1 × 3,4 in.)
Vægt
1,13 kg (2.5 lbs)
Mål (B×H×D)
244 × 160 × 76 mm (9,6 × 6,3
× 3,0 in.)
Displaystørrelse
(B×H)
178 × 102 mm (7,0 × 4,0 in.)
Vægt
1,41 kg (3.1 lbs)
Mål (B×H×D)
290 × 206 × 79 mm (11,4 ×
8,1 × 3,1 in.)
Displaystørrelse
(B×H)
218 × 135 mm (8,6 × 5,3 in.)
Vægt
2,36 kg (5.2 lbs)
Mål (B×H×D)
330 × 226 × 79 mm (13,0 ×
8,9 × 3,1 in.)
Displaystørrelse
(B×H)
262 × 163 mm (10,3 × 6,4 in.)
Vægt
2,72 kg (6.0 lbs)
Mål (B×H×D)
426 × 275 × 88 mm (16,76 ×
10,81 × 3,45 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
344 × 193 mm (13,55 ×
7,62 tommer)
Vægt
4,3 kg (9.5 lbs)
Modeller på syv
tommer
Modeller på otte
tommer
◦ Hvis der er behov for det, kan du bruge en DVI-D til HDMI
adapter til at oprette forbindelse til et HD TV eller en
anden HDMI kompatibel skærm.
◦ Selv om det anbefales at bruge DVI-kabler, der sælges af
Garmin, kan DVI-kabler af høj kvalitet fra tredjepart
bruges. Du skal teste DVI-kablet ved at forbinde
enhederne, før du trækker kablet.
®
Overvejelser om J1939 motornetværksforbindelse
BEMÆRK
Du skal bruge et Garmin GPSMAP J1939 tilbehørskabel, når du
slutter plotteren til J1939 motornetværket for at undgå korrosion
forårsaget af fugt. Hvis du bruger et andet kabel, bortfalder
garantien.
Hvis du har et eksisterende motornetværk på din båd, skulle det
allerede være tilsluttet strømforsyningen. Tilslut ikke yderligere
strømforsyning.
Denne plotter kan sluttes til et motornetværk på båden og læse
data fra kompatible enheder, som f.eks. bestemte motorer.
Motornetværket følger en standard og anvender ophavsretligt
beskyttede meddelelser.
Du bør kun slutte én plotter til et motornetværk. Hvis du slutter
mere end én plotter til et motornetværk, kan det medføre
uventet adfærd.
Porten, der er mærket J1939, bruges til at slutte enheden til det
eksisterende motornetværk. Du skal føre kablet op til 6 m (20
fod) væk fra motornetværkets backbone.
Tilbehørskablet Garmin GPSMAP J1939 kræver forbindelse til
en strømkilde og korrekt afslutning. Der er yderligere
oplysninger om tilslutning af motornetværk i forhandlerens
motorvejledning.
Modeller på ti
tommer
Modeller på tolv
tommer
Modeller på
seksten tommer
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Elektriske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Alle modeller
Inputeffekt
Fra 10 til 32 V DC
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 forbrug
75 mA maks.
Modeller på syv
tommer
Maks. strømforbrug ved 10 24 W
V DC
Typisk strømforbrug ved 12 1,5 A
V DC
Maks. strømforbrug ved 12 2,0 A
V DC
Sikring
6 A, 125 V hurtigvirkende
5
Enhed
Modeller på otte
tommer
Specifikation
Mål
Sikkerhedsafstand for
kompas
800 mm
(31,5 tommer)
Maks. strømforbrug ved 10 27 W
V DC
Typisk strømforbrug ved 12 1,8 A
V DC
Type
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
Modtag
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
Sikring
6 A, 125 V hurtigvirkende
127489 Motorparametre: dynamiske
Sikkerhedsafstand for
kompas
700 mm
(27,6 tommer)
127504 Status for vekselstrømsoutput
127493 Gearparametre: Dynamiske
127505 Væskeniveau
Maks. strømforbrug ved 10 30 W
V DC
127508 Batteristatus
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
Maks. strømforbrug ved 12 2,5 A
V DC
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
Sikring
6 A, 125 V hurtigvirkende
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede
data
Sikkerhedsafstand for
kompas
650 mm
(25,6 tommer)
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
A
129539 GNSS DOP'er
Maks. strømforbrug ved 10 36 W
V DC
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
B
Typisk strømforbrug ved 12 2,5 A
V DC
130310 Miljøparametre
Maks. strømforbrug ved 12 3,0 A
V DC
130313 Fugtighed
Sikring
6 A, 125 V hurtigvirkende
Sikkerhedsafstand for
kompas
650 mm
(25,6 tommer)
130311 Miljøparametre (forældet)
130314 Faktisk tryk
NMEA 0183-oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs- eller sporkontrol
(autopilot) sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og distance til
waypoint
GPGGA
GGA - Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddeog længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS kan ses
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
VTG - Kurs over grunden og
grundhastighed
GPWPL
WPL: Waypoint-position
126996 Produktoplysninger
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
127250 Fartøjsretning
PGRME
E: Estimeret fejl
128259 Hastighed: i forhold til vand
PGRMM
M: Kortdatum
128267 Vanddybde
PGRMZ
Z: Højde
129025 Position: Hurtig opdatering
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
SDDPT
DPT: Dybde
129029 GNSS-positionsdata
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
129540 GNSS kan ses
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
130312 Temperatur
DBT
Dybde under transducer
127258 Magnetisk variation
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
Modeller på seksten Maks. strømforbrug ved 10 57,2 W
tommer
V DC
Typisk strømforbrug ved 12 3,82 A
V DC
Maks. strømforbrug ved 12 5,24 A
V DC
Sikring
8 A, 125 V hurtigvirkende
Sikkerhedsafstand for
kompas
850 mm
(33,5 tommer)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
065030 Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for
generator (GAAC)
126992 Systemtid
Typisk strømforbrug ved 12 1,95 A
V DC
Modeller på tolv
tommer
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
130306 Vinddata
Send
6
Beskrivelse
129283 Cross Track-fejl
Maks. strømforbrug ved 12 2,3 A
V DC
Modeller på ti
tommer
PGN
Modtag
Type
Sætning
Beskrivelse
WPL
Waypoint-position
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk sammensat
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
Du kan købe de komplette oplysninger om National Marine Electronics
Association-formatet (NMEA) og -sætninger hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN-oplysninger
Plotteren kan modtage J1939 PGN-sætninger. Plotteren kan
ikke sende via J1939 netværket.
Sætning
Beskrivelse
61443
Elektronisk motorstyreenhed 2
61444
Elektronisk motorstyreenhed 1
65031
Udstødningstemperatur
65172
Motorkølemiddel
65252
Nedlukning
65253
Motortimer og -omdrejninger
65262
Motortemperatur 1
65263
Motorvæskeniveau eller -tryk 1
65270
Indsugnings- og udstødningsbetingelser 1
65271
Køretøjets elektriske effekt
65279
Vand i brændstofindikator
65272
Transmissionsvæsker 1
65248
Køretøjets afstand
65266
Brændstoføkonomi (væske)
65276
Skærm i instrumentbordet
65226
Fejlkoder til aktiv fejlfinding
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Marine Electronics Association. HDMI er et registreret varemærke tilhørende
HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
7
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising