Garmin | GPSMAP® 7407 | Garmin GPSMAP® 7407 Upute za instalaciju

Garmin GPSMAP® 7407 Upute za instalaciju
GPSMAP 7400/7600
serija
®
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
Siječanj 2017
2
3
4
5
6
7
Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
Odaberite Preuzmi pored GPSMAP serija sa SD karticom.
Pročitajte i prihvatite uvjete.
Odaberite Preuzmi.
Odaberite Pokreni.
Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Potrebni alati
• Bušilica i nastavci za bušenje
◦ Montaža na nosače: svrdla za bušilicu koja odgovaraju
površini i alatu
◦ Ugradbena montaža: svrdla za bušilicu veličine 13 mm
(1/2 in), 7,2 mm (5/16 in) i 3,5 mm (1/8 in)
• Philips križni odvijač broj 2
• Ubodna pila ili rotirajući alat
• Turpija i brusni papir
• Brtvilo za plovila (preporučuje se)
Preporuke za montažu
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
Kada odabirete lokaciju za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Lokacija vam treba omogućiti optimalan pogled na uređaj dok
upravljate plovilom.
• Lokacija treba omogućiti jednostavan pristup svim sučeljima
uređaja, kao što su tipkovnica, dodirni zaslon i čitač kartica,
ako je primjenjivo.
• Lokacija mora biti dovoljno čvrsta za težinu uređaja i štititi ga
od pretjeranih vibracija i udaraca.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
• Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih
kabela.
Tiskano u Tajvanu
190-02071-86_0C
• Lokacija ne smije biti ravna vodoravna površina. Lokacija
mora biti pod okomitim kutom.
Trebate testirati lokaciju i kut gledanja prije instalacije
uređaja. Visoki kutovi gledanja s gornje ili donje strane
zaslona mogu rezultirati lošom slikom.
8 Ako nije moguće poravnati te rupe s rupama za montiranje
na uređaju, označite nova mjesta za rupe.
9 Pomoću svrdla veličine 7,2 mm (5/16 in) izbušite veće rupe.
10 Počevši u jednom kutu šablone, postavite okvir za maticu À
preko veće rupe Á izbušene u koraku 9.
Montaža uređaja na nosač
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Pribor za montažu na nosače (vijci i podloške ili matice,
podloške i vijci) nije priložen. Nosač za vanjsku montažu
priložen je uz neke modele. Prije montaže uređaja na nosače po
potrebi je potrebno kupiti nosač za vanjsku montažu. Također je
potrebno kupiti pribor za montažu koji pristaje u rupe na nosaču
te ga dobro pričvršćuje na površinu koju ste namijenili
montiranju. Potrebna veličina probne rupe ovisi o kupljenom
priboru za montažu.
1 Koristeći nosač À kao šablonu, označite mjesta četiriju
probnih rupa Á.
Manja rupa veličine 3,5 mm (1/8 in) Â na okviru za maticu
treba se poravnati s manjom rupom na šabloni.
11 Ako manja rupa veličine 3,5 mm (1/8 in) na okviru za maticu
nije poravnata s manjom rupom na šabloni, označite novo
mjesto za rupu.
12 Ponovite korake 10 i 11 kako biste provjerili položaj
preostalih okvira za maticu i rupa na šabloni.
13 Pomoću svrdla veličine 3,5 mm (1/8 in) izbušite manje rupe.
14 Maknite šablonu s površine za montiranje.
15 Počevši u kutu površine za montiranje, postavite okvir za
maticu à na stražnju stranu površine za montiranje i
poravnajte manje i veće rupe.
Uzdignuti dio okvira za maticu treba ući u veću rupu.
2 Pomoću svrdla koji odgovara vašem priboru za montažu
izbušite rupe.
3 Pričvrstite nosač na površinu pomoću pribora za montažu Â.
4 Postavite montažne kotačiće à na strane uređaja.
5 Postavite uređaj u nosač i zategnite montažne kotačiće.
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Uključena šablona i pribor omogućuju vam montiranje uređaja
na vašu upravljačku ploču.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
2 Pričvrstite šablonu na odabrano mjesto.
3 Pomoću svrdla veličine 13 mm (1/2 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima pune linije na šabloni kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom pilom ili rotirajućim alatom izrežite površinu za
montiranje uzduž unutarnje linije na šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 Ako uređaj točno pristaje u izrezanu rupu, provjerite mogu li
se rupe za montiranje na uređaju poravnati s većim rupama
veličine 7,2 mm (5/16 in) na šabloni.
2
16 Pričvrstite okvir za maticu na površinu za montiranje
zatezanjem priloženih M3 vijaka Ä kroz manju rupu veličine
3,5 mm (1/8 in).
17 Ponovite 15. i 16. korak kako biste pričvrstili preostale okvire
za maticu na površinu za montiranje.
18 Postavite gumenu brtvu Å na stražnju stranu uređaja.
Komadi gumene brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
19 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u uređaj prije negoli
ga smjestite u izrezanu šablonu.
NAPOMENA: Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva,
neiskorištene priključke prekrijte priloženim zaštitnim
kapicama.
20 Između površine za montiranje i uređaja nanesite brtvilo za
plovila kako biste ispravno zabrtvili spoj i spriječili curenje
vode iza ploče s instrumentima.
21 Ako postoji pristup stražnjoj strani uređaja, brtvilo za plovila
nanesite duž cijele izrezane rupe.
22 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.
23 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje pomoću
isporučenih M4 vijaka Æ.
24 Obrišite višak brtvila za plovila.
25 Postavite ukrasnu masku i pritisnite je tako da sjedne na
mjesto oko rubova uređaja.
Preporuke za kabele i povezivanje
• Kabeli su možda isporučeni bez postavljenih prstena za
zabravljivanje. U tom slučaju kabele trebate sprovesti prije
postavljanja prstena za zabravljivanje.
• Nakon povezivanja prstena za zabravljivanje na kabel
provjerite je li prsten sigurno pričvršćen, a o-prsten na mjestu
kako bi veza ostala sigurna.
Kabel napajanja / NMEA 0183 kabel
®
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem, uređajima
NMEA 0183 i svjetlom i sirenom za svjetlosna ili zvučna
upozorenja.
• Ako je potrebno produžiti kabel NMEA 0183 ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm² (22 AWG).
Element
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Snaga
Crna
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Plava
NMEA 0183, interni priključak 1 Tx (izlaz)
Smeđa
NMEA 0183, interni priključak 1 Rx (ulaz)
Siva
NMEA 0183, interni priključak 2 Tx (izlaz)
Ljubičasta
NMEA 0183, interni priključak 2 Rx (ulaz)
Narančasta
Dodatna oprema uključena
Žuta
Upozorenje, slabo napajanje
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
3 Po potrebi na kraj razvodnog kabela postavite prsten za
zabravljivanje i o-prsten.
4 Kabel umetnite u priključak POWER na stražnjoj strani
uređaja i čvrsto gurnite.
5 Zakrenite prsten za zabravljivanje u smjeru kazaljke na satu
kako biste kabel pričvrstili na uređaj.
Dodatne preporuke za uzemljenje
Ova se preporuka odnosi samo na uređaje koji imaju vijak za
uzemljenje. Neki modeli nemaju vijak za uzemljenje.
Ovaj uređaj u većini načina montaže nije potrebno dodatno
uzemljiti preko šasije. Ako dođe do smetnji, vijak za uzemljenje
na kućištu može se upotrijebiti za povezivanje uređaja s dijelom
preko kojega je plovilo uzemljeno u vodu kako bi se izbjegle
smetnje.
Preporuke za Garmin Marine Network
OBAVIJEST
Potrebno je koristiti Garmin izolacijski sprežnik za napajanje
putem mrežnog kabela (Power over Ethernet, PoE) (broj dijela
010-10580-10) prilikom povezivanja bilo kojeg uređaja drugih
proizvođača, npr. FLIR kamere na Garmin Marine Network.
Povezivanjem PoE uređaja izravno na Garmin Marine Network
ploter oštećuje se Garmin ploter, a mogao bi se oštetiti i PoE
uređaj. Povezivanje bilo kojeg uređaja drugih proizvođača
izravno na Garmin Marine Network ploter uzrokovat će
neispravan rad Garmin uređaja, uključujući nepravilno
isključivanje uređaja ili prestanak rada softvera.
®
Ovaj se uređaj može povezati s dodatnim uređajima u mreži
Garmin Marine Network radi dijeljenja podataka kao što su
podaci radara, sonara i detaljni podaci karte. Prilikom
povezivanja uređaja u mreži Garmin Marine Network s ovim
uređajem imajte na umu ove preporuke.
• Svi uređaji povezani s Garmin Marine Network moraju se
priključiti na isto uzemljenje.
• Kabel mreže Garmin Marine Network mora se koristiti za sva
povezivanja s mrežom Garmin Marine Network.
◦ Za povezivanje s mrežom Garmin Marine Network ne
smiju se koristiti CAT5 kabel i RJ45 priključci drugih
proizvođača.
◦ Dodatne kabele i priključke za povezivanje s mrežom
Garmin Marine Network možete kupiti kod dobavljača
Garmin uređaja.
• Svaki NETWORK priključak na uređaju služi kao mrežni
prekidač. U bilo koji NETWORK priključak može se priključiti
bilo koji kompatibilni uređaj radi dijeljenja podataka sa svim
uređajima na plovilu koji su povezani putem kabela za
Garmin Marine Network.
NMEA 2000 – preporuke
®
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Ovaj se uređaj može povezati s NMEA 2000 mrežom na plovilu
radi dijeljenja podataka s uređajima kompatibilnima s NMEA
2000 mrežom, kao što su GPS antena ili VHF radio. Isporučeni
NMEA 2000 kabeli i priključci omogućuju vam povezivanje
uređaja s postojećom NMEA 2000 mrežom. Ako nemate NMEA
2000 mrežu, osnovnu možete stvoriti pomoću kabela od
Garmin.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebate pročitati
poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u priručniku Tehnički
dokument za NMEA 2000 proizvode. Ovaj dokument možete
3
pronaći pomoću veze “Manuals” na stranici s proizvodima za
vaš uređaj na adresi www.garmin.com.
Priključak označen s NMEA 2000 koristi se za povezivanje
uređaja sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
na bilo koji interni ulazni priključak (priključak 1, priključak 2,
priključak 3 ili priključak 4) na razvodnom kabelu.
• Postoje četiri interna NMEA 0183 ulazna priključka (Rx
priključci) i dva interna NMEA 0183 izlazna priključka (Tx
priključci) na priloženom NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka. Možete priključiti po jedan NMEA 0183 uređaj u
svaki interni Rx priključak za unos podataka u Garmin uređaj
i do tri NMEA 0183 uređaja paralelno u svaki interni Tx
priključak za prijem izlaznih podataka s Garmin uređaja.
NMEA Dijagram za povezivanje 0183
+
Element
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
NMEA 2000 kompatibilni Garmin uređaj
GPS antena
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
NMEA 2000 kabel napajanja
NMEA 2000 spojni kabel
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Kako biste odredili žice za odašiljanje (Tx) A (+) i B (-) te žice
za primanje (Rx) A (+) i B (-), proučite upute za montažu
NMEA 0183 uređaja.
• Svaki interni Rx i Tx priključak ima 2 žice označene s A (+) i
B (-) sukladno konvencijama za NMEA 0183. Odgovarajuće
žice A (+) i B (-) svakog internog priključka treba povezati sa
žicama A (+) i B (-) vašeg NMEA 0183 uređaja. Proučite
tablicu i dijagrame ožičenja prilikom povezivanja kabela za
prijenos podataka s NMEA 0183 uređajima.
• Za dulje veze koristite oklopljene kabele s isprepletenim
paricama dimenzija 28 AWG. Zalemite sve spojeve i
zapečatite ih cjevčicama koje se stežu na toplini.
• U odjeljku NMEA 0183 – informacije, stranica 6 potražite
popis odobrenih NMEA 0183 sekvenci koje vaš uređaj može
primati i odašiljati.
• Interni NMEA 0183 priključci i komunikacijski protokoli
konfigurirani su na priključenom Garmin uređaju. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku plotera u
odjeljku o NMEA 0183 mreži.
• Žice za uzemljenje na NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka i vašem NMEA 0183 uređaju moraju biti uzemljene.
• Kada priključujete NMEA 0183 uređaje s dvije žice za
odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA 0183
uređaji priključuju na zajedničko uzemljenje.
• Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo jednom žicom
za odašiljanje (Tx) ili jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA
0183 uređaji moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
• Za dvosmjernu komunikaciju s uređajem NMEA 0183, interni
priključci na NMEA 0183 kabelu za podatke nisu povezani.
Na primjer, ako je ulaz NMEA 0183 uređaja priključen na
interni izlazni priključak 1 na kabelu za prijenos podataka,
možete povezati izlazni priključak vašeg NMEA 0183 uređaja
4
Opis
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
À
Á
Â
Razvodni kabel
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183
Element Funkcija Garmin
žice
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
Boja Garmin NMEA Funkcija žice
žice
uređaja 0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
Crna
Uzemljenje podataka
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Plava
Rx/A (+)
Rx
Smeđa
Tx/A (+)
Priključivanje svjetla ili sirene
Uređaj se može koristiti sa svjetlom, sirenom ili oboje u svrhu
signaliziranja upozorenja pomoću zvuka ili bljeskanja kada se na
uređaju za iscrtavanje prikaže poruka. To koristite po potrebi;
žica za alarm nije neophodna kako bi uređaj normalno
funkcionirao. Prilikom priključivanja svjetla ili sirene na uređaj
uzmite u obzir sljedeće preporuke.
• Sklop alarma prelazi u niskonaponsko stanje kada se alarm
oglasi.
• Maksimalna jačina struje iznosi 100 mA, a za ograničavanje
struje uređaja za iscrtavanje na 100 mA potreban je relej.
• Za ručno prebacivanje između vizualnih i zvučnih upozorenja
možete instalirati prekidače s jednim polom i jednim parom
kontakata.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Izvor napajanja
Kabel napajanja
Sirena
Svjetlo
Relej (100 mA struje u zavojnici)
Pomaknite prekidače kako biste omogućili ili onemogućili
svjetlosna ili zvučna upozorenja
Element
Ê
Ë
Ì
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Napajanje
Crna
Uzemljenje
Žuta
Alarm
povezivanju na mrežu motora potražite u dokumentaciji koju
isporučuje proizvođač motora.
Preporuke za videoulaz i videoizlaz
Ovaj uređaj omogućuje videoulaz iz izvora kompozitnih
videosignala i videoizlaz za monitor, ovisno o modelu. Kada
priključujete izvore ulaza i izlaza videosignala, imajte na umu
ove preporuke.
• Ploter može imati jedan ulazni priključak za kompozitni
videosignal označen sa CVBS IN ili dva ulazna priključka za
kompozitni videosignal označena s VIDEO 1 i VIDEO 2.
◦ Kompozitni videopriključci koriste BNC priključke. Možete
koristiti adapter signala iz BNC u RCA ako u ove priključke
želite priključiti izvor kompozitnog videosignala pomoću
RCA priključaka.
◦ Videosignal iz izvora povezanih putem tih priključaka
može se prikazati samo na uređaju ili dodatnom monitoru
priključenom na uređaj. Kompozitni video signal nije
moguće dijeliti putem mreže Garmin Marine Network ili
NMEA 2000 mreže.
• Ploter može imati jedan DVI-D izlazni videopriključak. Ako
DVI-D ili DVI-I kabel priključite u priključak, na HD televizoru
ili zaslonu računala možete gledati zrcalni prikaz slike sa
zaslona.
◦ Ako vaš uređaj ima priključak za DVI kabel, isporučuje se
s gumenom brtvom. Ova se brtva mora ugraditi između
DVI utora i priključka kabela kako bi se spriječilo oštećenje
priključka.
Pin
À
Á
Â
Ã
Ä
Boja žice
Opis
Ogoljeni
Oklopljeni
Crvena
Napajanje, pozitivno
Crna
Napajanje, negativno
Bijela
CAN visoko
Plava
CAN nisko
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Uređaj
Specifikacija
Mjere
Svi modeli
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
Materijal
Slitina aluminija i
polikarbonatne plastike
Vodootpornost*
IEC 60529 IPX7
Modeli veličine
sedam inča
Dimenzije (Š × V × D) 222 × 142 × 66 mm (8,75 ×
5,6 × 2,6 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
155 × 86 mm (6,1 × 3,4 in)
Težina
1,13 kg (2,5 lbs)
Modeli od 8 inča Dimenzije (Š × V × D) 244 × 160 × 76 mm (9,6 ×
6,3 × 3,0 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
178 × 102 mm (7,0 × 4,0 in)
Težina
1,41 kg (3,1 lbs)
Modeli od deset Dimenzije (Š × V × D) 290 × 206 × 79 mm (11,4 ×
inča
8,1 × 3,1 in)
◦ Po potrebi možete koristiti adapter signala DVI-D u HDMI
za povezivanje s HD televizorom ili drugim HDMI
kompatibilnim zaslonom.
◦ Iako je preporučeno koristiti DVI kabele tvrtke Garmin,
možete koristiti i visokokvalitetne DVI kabele treće strane.
Trebate provjeriti ispravnost DVI kabela povezivanjem
uređaja prije provođenja kabela.
®
Preporuke za povezivanje na J1939 mrežu motora
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, morate upotrijebiti
Garmin GPSMAP J1939 dodatni kabel kako biste povezali ploter
i J1939 mrežu motora. Korištenje drugih kabela poništava
jamstvo.
Ako na plovilu imate postojeću mrežu motora, trebala bi već biti
priključena na napajanje. Nemojte dodavati drugo napajanje.
Ovaj ploter može se povezati s mrežom motora na plovilu kako
bi pristupio podacima s kompatibilnih uređaja kao što su
određeni motori. Mreža motora radi prema standardu i koristi
vlastite poruke.
Na jednu mrežu motora trebali biste povezati samo jedan ploter.
Povezivanje više plotera i jedne mreže motora može uzrokovati
neočekivano ponašanje u radu.
Priključak s oznakom J1939 koristi se za priključivanje uređaja
na postojeću mrežu motora. Kabel morate razvesti 6 m (20 ft) od
osnovnog sklopa mreže motora.
Dodatni kabel za Garmin GPSMAP J1939 potrebno je povezati
s izvorom napajanja i ispravno terminirati. Dodatne informacije o
Modeli od 12
inča
Modeli od 16
inča
Veličina zaslona (Š ×
V)
218 × 135 mm (8,6 × 5,3 in)
Težina
2,36 kg (5,2 lbs)
Dimenzije (Š × V × D) 330 × 226 × 79 mm (13,0 ×
8,9 × 3,1 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
262 × 163 mm (10,3 × 6,4 in)
Težina
2,72 kg (6,0 lbs)
Dimenzije (Š × V × D) 426 × 275 × 88 mm (16,76 ×
10,81 × 3,45 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
344 × 193 mm (13,55 ×
7,62 in)
Težina
4,3 kg (9,5 lbs)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Električne specifikacije
Uređaj
Specifikacija
Mjere
Svi modeli
Ulazna snaga
Od 10 do
32 Vdc
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 potrošnja
75 mA maks.
Modeli veličine sedam Maksimalna potrošnja pri
inča
10 Vdc
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
24 W
1,5 A
5
Uređaj
Specifikacija
Mjere
Tip
Maksimalna potrošnja struje 2,0 A
pri 12 Vdc
Osigurač
Modeli od 8 inča
6 A, 125 V brzodjelujući
Sigurna udaljenost od
kompasa
800 mm
(31,5 in)
Maksimalna potrošnja pri
10 Vdc
27 W
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
1,8 A
130306 Podaci o vjetru
130312 Temperatura
Odašiljanje
127258 Magnetsko odstupanje
129283 Pogreška unakrsnog traga
129284 Navigacijski podaci
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i točkama
Prijem
Osigurač
6 A, 125 V brzodjelujući
Sigurna udaljenost od
kompasa
700 mm
(27,6 in)
Maksimalna potrošnja pri
10 Vdc
30 W
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
1,95 A
065030 Prosječne osnovne količine AC iz
generatora (GAAC)
126992 Sistemsko vrijeme
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127504 Status izlaza AC
127505 Razina tekućine
127508 Status baterije
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
Maksimalna potrošnja struje 2,5 A
pri 12 Vdc
Modeli od 12 inča
Opis
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Maksimalna potrošnja struje 2,3 A
pri 12 Vdc
Modeli od deset inča
PGN
Osigurač
6 A, 125 V brzodjelujući
Sigurna udaljenost od
kompasa
650 mm
(25,6 in)
Maksimalna potrošnja pri
10 Vdc
36 W
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
2,5 A
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129539 GNSS DOP-ovi
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
129809 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima
klase B, dio A
129810 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima
klase B, dio B
130310 Parametri okoliša
Maksimalna potrošnja struje 3,0 A
pri 12 Vdc
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
Osigurač
6 A, 125 V brzodjelujući
130314 Trenutačni tlak
Sigurna udaljenost od
kompasa
650 mm
(25,6 in)
NMEA 0183 – informacije
Maksimalna potrošnja pri
10 Vdc
57,2 W
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
3,82 A
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trasu (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno
pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
059904 ISO zahtjev
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija
potvrđivanja grupe
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
127250 Smjer plovila
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
128259 Brzina: Na vodi
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
128267 Dubina vode
PGRME
E: Procjena pogreške
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
PGRMM
M: Datum karte
129026 KOPNENI KURS i KOPNENA BRZINA:
Brzo ažuriranje
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
129029 Podaci o GNSS položaju
SDDPT
DPT: Dubina
Modeli od 16 inča
Maksimalna potrošnja struje 5,24 A
pri 12 Vdc
Osigurač
8 A, 125 V brzodjelujući
Sigurna udaljenost od
kompasa
850 mm
(33,5 in)
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
PGN
Opis
130313 Vlažnost
060928 ISO upućivanje reklamacije
126996 Podaci o proizvodu
6
Tip
Prijem
Poruka
Opis
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija međutočke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetsko
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN informacije
Ploter može primati J1939 PGN sekvence. Ploter ne može
odašiljati putem J1939 mreže.
Poruka
Opis
61443
Elektronički upravljač motora 2
61444
Elektronički upravljač motora 1
65031
Temperatura ispuha
65172
Pomoćna rashladna tekućina motora
65252
Isključivanje
65253
Sati rada i okretaji motora
65262
Temperatura motora 1
65263
Tlak tekućine u motoru 1
65270
Uvjeti usisa ili ispuha 1
65271
Električno napajanje vozila
65279
Indikator vode u gorivu
65272
Tekućina mjenjača 1
65248
Udaljenost vozila
65266
Potrošnja goriva (tekućina)
65276
Prikaz upravljačke ploče
65226
Aktivni dijagnostički kodovi u slučaju nevolje
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin , logotip Garmin i GPSMAP trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi nacionalnog
udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). HDMI
registrirani je trgovački znak tvrtke HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
7
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising