Garmin | GPSMAP® 7407 | Installation guide | Garmin GPSMAP® 7407 Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 7407 Instrukcja instalacji
Aktualizacja oprogramowania
Seria GPSMAP
7400/7600
®
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pozycji Seria GPSMAP z kartą
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Styczeń 2017
4
5
6
7
SD.
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
Wybierz Uruchom.
Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka i wiertła
◦ Uchwyt pałąkowy: wiertła dostosowane do powierzchni
montażowej i elementu montażowego
◦ Uchwyt do montażu wpuszczanego: wiertło o średnicy
13 mm (1/2 cala), wiertło o średnicy 7,2 mm (5/16 cala)
i wiertło o średnicy 3,5 mm (1/8 cala)
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (zalecany)
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
Wydrukowano na Tajwanie
190-02071-80_0C
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.
• Miejsce nie może znajdować się na płaskiej, poziomej
powierzchni. Musi być ono usytuowane pod kątem
pionowym.
Wybrane miejsce i kąt widzenia powinny być sprawdzone
przed zainstalowaniem urządzenia. Wysokie kąty widzenia
z góry i z dołu mogą skutkować obrazem o niskiej jakości.
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Osprzęt do montażu na uchwycie pałąkowym (śruby i podkładki
lub nakrętki, podkładki i sworznie) należy zakupić osobno.
Wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym znajduje się
w niektórych zestawach. Zanim będzie możliwe zamontowanie
urządzenia na uchwycie pałąkowym, należy nabyć wspornik do
montażu na uchwycie pałąkowym (jeśli nie ma go w zestawie).
Należy również nabyć osprzęt montażowy pasujący do otworów
we wsporniku i umożliwiający bezpieczne przymocowanie do
określonej powierzchni montażowej. Wymagany rozmiar
otworów prowadzących jest zależny od zakupionego osprzętu
do montażu.
1 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
jako szablonu, zaznacz położenie czterech otworów
prowadzących Á.
2 Nawierć otwory prowadzące, używając wiertła
odpowiedniego do zastosowanego materiału.
3 Przymocuj wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni przy użyciu osprzętu do montażu Â.
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.
5 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.
2
Płaski montaż urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w wybranym miejscu montażu.
3 Używając wiertła o średnicy 13 mm (1/2 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej linii na
szablonie.
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
7 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami o średnicy 7,2 mm (5/16 cala) na szablonie.
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.
9 Używając wiertła o średnicy 7,2 mm (5/16 cala), wywierć
większe otwory.
10 Zaczynając od jednego rogu szablonu, umieść podkładkę À
nad większym otworem Á wywierconym w kroku 9.
Mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (1/8 cala) Â na podkładce
powinien być wyrównany z mniejszym otworem na szablonie.
11 Jeśli mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (1/8 cala) na
podkładce nie jest wyrównany z mniejszym otworem na
szablonie, zaznacz nowe położenie otworów.
12 Powtórz kroki 10 i 11, aby sprawdzić umiejscowienie
pozostałych podkładek i otworów na szablonie.
13 Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (1/8 cala), wywierć
mniejsze otwory.
14 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
15 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę Ã z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.
Element Kolor przewodu Funkcja przewodu
Czerwony
Moc
Czarny
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Niebieski
NMEA 0183 port wewnętrzny 1 Tx
(wyjście)
Í
Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny 1 Rx
(wejście)
Î
Szary
NMEA 0183 port wewnętrzny 2 Tx
(wyjście)
Ï
Fioletowy
NMEA 0183 port wewnętrzny 2 Rx
(wejście)
Pomarańczowy
Akcesorium włączone
Żółty
Alarm niskiego poziomu zasilania
Ê
Ë
Ì
16 Przymocuj podkładkę do powierzchni montażowej,
przykręcając dostarczoną śrubę M3 Ä przez mniejszy otwór
o średnicy 3,5 mm (1/8 cala).
17 Powtórz kroki 15–16, aby przymocować pozostałe podkładki
do powierzchni montażowej.
18 Zamocuj gumową uszczelkę Å z tyłu urządzenia.
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
19 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.
20 Wypełnij przestrzeń między urządzeniem a powierzchnią
montażową środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie
i zapobiec wyciekom pod deską rozdzielczą.
21 Jeśli po zamontowaniu urządzenia będzie można uzyskać
dostępu do jego tylnej części, nałóż środek uszczelniający do
zastosowań morskich wokół wycięcia.
22 Umieść urządzenie w wycięciu.
23 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych śrub M4 Æ.
24 Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
25 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.
Uwagi dotyczące przewodów i połączeń
• Dołączone do opakowania przewody mogą nie mieć
założonych pierścieni blokujących. W takim przypadku należy
najpierw poprowadzić przewody, a potem zainstalować
pierścienie blokujące.
• Po podłączeniu pierścienia blokującego do przewodu należy
upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia.
Ð
Ñ
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
3 W razie potrzeby zamocuj pierścień blokujący i okrągłą
uszczelkę na końcu wiązki przewodów.
4 Podłącz przewód do gniazda POWER z tyłu urządzenia,
mocno go dociskając.
5 Obróć pierścień blokujący w prawo, aby przymocować
przewód do urządzenia.
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
Ta uwaga dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w śrubę
uziemiającą. Nie wszystkie urządzenia są wyposażone w śrubę
uziemiającą.
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Przewód zasilający/NMEA 0183
®
• Wiązka przewodów łączy urządzenie z zasilaniem,
urządzeniami NMEA 0183 oraz lampą lub brzęczykiem
emitującymi alerty wizualne lub dźwiękowe.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm²).
3
Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network
NOTYFIKACJA
Do podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. kamery FLIR , do
sieci Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu
PoE (Power over Ethernet) firmy Garmin (P/N 010-10580-10).
Podłączenie urządzenia PoE bezpośrednio do sieci Garmin
Marine Network spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego
Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia bezpośrednio do plotera
nawigacyjnego w sieci Garmin Marine Network może
spowodować nietypowe działanie urządzeń Garmin, takie jak
nieprawidłowe wyłączanie się urządzenia lub zawieszanie się
oprogramowania.
®
To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń sieci
morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania danych,
takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy. Podczas
podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego
urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Wszystkie urządzenia podłączone do sieci Garmin Marine
Network muszą być podłączone do tego samego uziemienia.
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być używany
dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine Network.
◦ Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy
używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine
Network są dostępne u dealera firmy Garmin.
• Porty NETWORK urządzenia działają jako przełączniki
sieciowe. Wszystkie zgodne urządzenia można podłączyć do
dowolnego portu NETWORK w celu udostępniania danych
dla wszystkich urządzeń na łodzi, które są połączone
przewodem sieciowym Garmin Marine Network.
Uwagi dotyczące sieci
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 ,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
i urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. NMEA
2000Urządzenia rozładują akumulator, jeśli ich przewody
zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do
akumulatora.
®
To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi,
aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA
2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone
przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie
urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie
jest jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, można utworzyć
podstawową sieć za pomocą przewodów Garmin.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Dokument można
znaleźć po kliknięciu łącze „Podręczniki” na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.
Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania
urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.
4
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Antena GPS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (Tx) A (+) i B (-)
oraz przewody odbiorcze (Rx) A (+) i B (-).
• Każdy wewnętrzny port Rx i Tx ma dwa przewody oznaczone
jako A (+) i B (-) zgodnie z konwencją standardu NMEA 0183.
Odpowiednie przewody A (+) i B (-) poszczególnych portów
wewnętrznych należy podłączyć do przewodów A (+) i B (-)
urządzenia z interfejsem NMEA 0183. Podczas podłączania
przewodów danych do urządzeń NMEA 0183 zapoznaj się
z tabelą i schematami połączeń.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
• Sekcja Informacje o interfejsie NMEA 0183, strona 7
zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183
przesyłanych z i do urządzenia.
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu
firmy Garmin. Więcej informacji zawiera sekcja NMEA 0183
w Podręczniku użytkownika plotera nawigacyjnego.
• Przewody uziemienia przewodu danych interfejsu NMEA
0183 i urządzenia NMEA 0183 muszą być podłączone do
uziemienia.
• Podczas podłączania urządzeń NMEA 0183 z dwoma
przewodami przesyłowymi i dwoma przewodami odbiorczymi,
nie jest konieczne podłączanie urządzeń NMEA 0183 do
wspólnego uziemienia.
• Podczas podłączania urządzenia NMEA 0183 z jednym
przewodem przesyłowym (Tx) i jednym przewodem
odbiorczym (Rx), urządzenia NMEA 0183 należy podłączyć
do wspólnego uziemienia.
• W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem
NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych
interfejsu NMEA 0183 nie zostają połączone. Jeśli na
przykład wejście urządzenia NMEA 0183 jest podłączone do
wewnętrznego portu wyjściowego 1 na przewodzie danych,
można podłączyć port wyjściowy urządzenia NMEA 0183 do
dowolnego wewnętrznego portu wejściowego (port 1, port 2,
port 3 lub port 4) w wiązce przewodów.
• Dostępne są cztery wewnętrzne porty wejściowe interfejsu
NMEA 0183 (porty Rx) i dwa wewnętrzne porty wyjściowe
interfejsu NMEA 0183 (porty Tx) na dołączonym przewodzie
danych interfejsu NMEA 0183. Do każdego wewnętrznego
portu Rx można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183
w celu przesyłania danych do urządzenia firmy Garmin. Do
każdego wewnętrznego portu Tx można podłączyć
równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu
odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy
Garmin.
Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
+
Element
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Wiązka przewodów
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Element Funkcja
przewodu firmy
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
-
Kolor
przewodu
firmy Garmin
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
Połączenia lampy lub brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia. Podczas
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.
• Maksymalne natężenie wynosi 100 mA; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 100 mA.
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.
Element Opis
Przekaźnik (natężenie cewki 100 mA)
Ä
Å
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Element
Ê
Ë
Ì
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
Uwagi dotyczące wejścia i wyjścia wideo
To urządzenie przyjmuje sygnał wideo ze źródeł sygnału
kompozytowego oraz — zależnie od modelu — wysyła sygnał
wideo do monitora. Podczas podłączania źródeł wejściowych
wideo i wyjścia wideo należy zwrócić uwagę na następujące
kwestie.
• Ploter nawigacyjny może mieć jedno kompozytowe wejście
wideo oznaczone jako CVBS IN lub dwa kompozytowe
wejścia wideo oznaczone jako VIDEO 1 i VIDEO 2.
◦ Te porty kompozytowe wykorzystują złącza BNC. Aby
podłączyć źródło komponentowego sygnału wideo
wyposażone w złącza RCA, można użyć adaptera BNC–
RCA.
◦ Wideo ze źródeł podłączonych do tych portów można
wyświetlać tylko na tym urządzeniu lub dodatkowym
monitorze podłączonym do urządzenia. Kompozytowy
sygnał wideo nie jest udostępniany w ramach sieci Garmin
Marine Network lub sieci NMEA 2000.
• Ploter nawigacyjny może mieć jeden wyjściowy port wideo
DVI-D. Do tego portu można podłączyć przewód DVI-D lub
DVI-I w celu wyświetlania zdublowanego obrazu z ekranu na
monitorze komputerowym lub telewizorze HD.
◦ Jeśli urządzenie jest wyposażone w złącze przewodu DVI,
do urządzenia dołączona jest gumowa uszczelka.
Uszczelkę należy zamocować między portem DVI
a złączem przewodu w celu uniknięcia uszkodzenia
złącza.
◦ W razie potrzeby można użyć adaptera DVI-D do HDMI
w celu podłączenia telewizora HD lub innego
wyświetlacza zgodnego ze standardem HDMI.
◦ Zaleca się użycie przewodów DVI sprzedawanych przez
firmę Garmin, ale możliwe jest także użycie przewodów
DVI wysokiej jakości innych firm. Przed poprowadzeniem
przewodu DVI należy go przetestować poprzez połączenie
urządzeń.
®
Uwagi dotyczące połączeń sieci silników J1939
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Źródło zasilania
Przewód zasilający
Brzęczyk
Lampa
NOTYFIKACJA
Do podłączenia plotera nawigacyjnego do sieci silników Garmin
GPSMAP J1939 należy użyć kabla J1939, aby uniknąć korozji
spowodowanej wilgocią. Użycie innego kabla może
spowodować unieważnienie gwarancji.
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć silników, powinna być już
podłączona do zasilania. Nie instaluj dodatkowego zasilania.
Ten ploter nawigacyjny można podłączyć do sieci silników na
łodzi, aby odczytywać dane ze zgodnych urządzeń, takich jak
niektóre modele silników. Sieć silników jest zgodna ze
standardami i korzysta z opatentowanych wiadomości.
5
Do jednej sieci silników można podłączyć tylko jeden ploter
nawigacyjny. Podłączenie więcej niż jednego plotera
nawigacyjnego do jednej sieci silników może spowodować
nietypowe działanie urządzeń.
Port oznaczony jako J1939 służy do podłączania urządzenia do
istniejącej sieci. Kabel powinien zostać poprowadzony
w odległości 6 m (20 stóp) od szkieletu sieci silników.
Kabel Garmin GPSMAP J1939 wymaga podłączenia do źródła
zasilania i odpowiedniego zakończenia. Więcej informacji na
temat podłączenia do sieci silników znajduje się w dokumentacji
silnika dostarczonej przez producenta.
Pinezka
À
Á
Â
Ã
Ä
Specyfikacja elektryczna
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Wszystkie modele
Moc wejściowa
Od 10 do 32 V
DC
NMEA 2000 — LEN
2
NMEA 2000 — pobór
75 mA maks.
Modele siedmiocalowe Maks. zużycie energii przy 24 W
10 V DC
Modele ośmiocalowe
Kolor przewodu
Opis
Bez złącza
Osłona
Czerwone
Zasilanie, dodatni
Czarny
Zasilanie, ujemny
Biały
Niebieski
800 mm
(31,5 cala)
Maks. zużycie energii przy 27 W
10 V DC
Bezpiecznik
6 A, 125 V szybkodziałający
Bezpieczny dystans dla
kompasu
700 mm
(27,6 cala)
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F
do 131°F)
Materiał
Odlewane ciśnieniowo
aluminium i tworzywo poliwęglanowe
Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
Wymiary (szer. × wys. 222 × 142 × 66 mm (8,75
× gł.)
× 5,6 × 2,6 cala)
Rozmiar wyświetlacza 155 × 86 mm (6,1 ×
(szer. × wys.)
3,4 cala)
Modele dziesięciocalowe
Modele dwunastocalowe
1,13 kg (2,5 funtów)
Wymiary (szer. × wys. 244 × 160 × 76 mm (9,6 ×
× gł.)
6,3 × 3,0 cala)
Rozmiar wyświetlacza 178 × 102 mm (7,0 ×
(szer. × wys.)
4,0 cala)
1,41 kg (3,1 funtów)
Wymiary (szer. × wys. 290 × 206 × 79 mm (11,4
× gł.)
× 8,1 × 3,1 cala)
Modele szesnastocalowe
Maks. zużycie energii przy 30 W
10 V DC
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
1,95 A
Maks. pobór prądu przy
12 V DC
2,5 A
Bezpiecznik
6 A, 125 V szybkodziałający
Bezpieczny dystans dla
kompasu
650 mm
(25,6 cala)
Maks. zużycie energii przy 36 W
10 V DC
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
2,5 A
Maks. pobór prądu przy
12 V DC
3,0 A
Bezpiecznik
6 A, 125 V szybkodziałający
Bezpieczny dystans dla
kompasu
650 mm
(25,6 cala)
Maks. zużycie energii przy 57,2 W
10 V DC
Rozmiar wyświetlacza 218 × 135 mm (8,6 ×
(szer. × wys.)
5,3 cala)
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
3,82 A
Masa
Maks. pobór prądu przy
12 V DC
5,24 A
Bezpiecznik
8 A, 125 V szybkodziałający
Bezpieczny dystans dla
kompasu
850 mm
(33,5 cala)
2,36 kg (5,2 funtów)
Wymiary (szer. × wys. 330 × 226 × 79 mm (13,0
× gł.)
× 8,9 × 3,1 cala)
Rozmiar wyświetlacza 262 × 163 mm (10,3 ×
(szer. × wys.)
6,4 cala)
Masa
Modele szesnastocalowe
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Magistrala CAN, niski
Wszystkie modele
Modele dwunastocalowe
6 A, 125 V szybkodziałający
2,3 A
Wielkość
Modele dziesięciocalowe
Bezpiecznik
Maks. pobór prądu przy
12 V DC
Dane techniczne
Masa
2,0 A
Magistrala CAN, wysoki
Urządzenie
Masa
Maks. pobór prądu przy
12 V DC
1,8 A
Specyfikacja fizyczna
Modele
ośmiocalowe
1,5 A
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
Dane techniczne
Modele siedmiocalowe
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
2,72 kg (6,0 funtów)
Wymiary (szer. × wys. 426 × 275 × 88 mm
× gł.)
(16,76 × 10,81 ×
3,45 cala)
Informacje o PGN NMEA 2000
Rozmiar wyświetlacza 344 × 193 mm (13,55 ×
(szer. × wys.)
7,62 cala)
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
Masa
4,3 kg (9,6 funta)
Typ
PGN
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
6
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
Typ
PGN
Opis
Typ
Sentencja
Opis
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad
dnem
128259 Prędkość względem wody
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
128267 Głębokość wody
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
PGRME
E: Szacowany błąd
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
PGRMM
M: Układ odniesienia
129029 Dane pozycji GNSS
PGRMZ
Z: Wysokość
129540 Widoczne satelity GNSS
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek
wody
126996 Informacje o produkcie
127250 Kierunek jednostki
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Transmituj
127258 Deklinacja magnetyczna
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
Odbiór
DPT
Głębokość
129285 Informacje o trasie i punktach
Odbiór
DBT
065030 Generator średniej podstawowej ilości AC
(GAAC)
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
126992 Godzina systemowa
VHW
Prędkość i kierunek wody
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
WPL
Pozycja punktu
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
DSC
Informacje cyfrowego
wywołania selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe
wywołanie selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
127504 Stan wyjścia AC
127505 Poziom płynu
127508 Stan naładowania baterii
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129539 GNSS DOP
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
129809 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część A
129810 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część B
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
Informacje o numerach PGN sieci J1939
130313 Wilgotność
Ploter nawigacyjny może odbierać sentencje J1939 PGN. Ploter
nawigacyjny nie może transmitować danych poza sieć J1939.
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Sentencja
Opis
61443
Elektroniczny kontroler silnika 2
61444
Elektroniczny kontroler silnika 1
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Typ
Sentencja
Opis
65031
Temperatura spalin
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
65172
Pomocnicze chłodziwo silnika
GPBOD
BOD: Namiar (początek do
celu)
65252
Zamknięcie
65253
Czas pracy i obroty silnika
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
65262
Temperatura silnika 1
65263
Poziom i ciśnienie płynów silnika 1
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
65270
Warunki wlotu lub spalin 1
65271
Zasilanie elektryczne pojazdu
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
65279
Wskaźnik wody w paliwie
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
65272
Płyny do przekładni 1
65248
Dystans do pojazdu
Zużycie paliwa (płynnego)
GPGLL
GPGSA
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
65266
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
65276
Wyświetlacz wbudowany w deskę rozdzielczą
65226
Aktywne kody diagnostyczne
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla satelitów
GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin , logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
7
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi
organizacji National Marine Electronics Association. HDMI jest zastrzeżonym znakiem
towarowym HDMI Licensing, LLC.
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising