Garmin | GPSMAP® 7408 | Garmin GPSMAP® 7408 Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 7408 Asennusohjeet
3 Valitse Garmin Marine Network ja SD -kortti -kohdassa
GPSMAP 7400/7600
Series
®
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
4
5
6
7
Lataa.
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse Suorita.
Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.
5 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tarvittavat työkalut
• pora ja poranteriä
◦ Sankateline: pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät
◦ Tasokiinnitys: 13 mm:n (1/2 tuuman) poranterä, 7,2 mm:n
(5/16 tuuman) ja 3,5 mm:n (1/8 tuuman) poranterä
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus)
Huomioitavaa kiinnitysvaiheessa
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Laitteen voi kiinnittää kahdella tavalla mukana toimitettujen
tarvikkeiden ja mallin avulla. Sen voi kiinnittää mukana
toimitetun sankatelineen ja varusteiden avulla taikka sen voi
kiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana toimitettua mallia ja
tarvikkeita.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
.html.
April 2015
Printed in Taiwan
190-01841-77_0B
Laitteen sankakiinnitys
ILMOITUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Sankakiinnitystarvikkeita (ruuveja ja aluslaattoja tai muttereita,
aluslaattoja ja pultteja) ei toimiteta laitteen mukana. Valitse
ennen laitteen sankakiinnitystä kiinnitystarvikkeet, jotka
vastaavat sankatelineen reikiä ja joista voit kiinnittää telineen
valitsemaasi pintaan tukevasti. Tarvittavien aloitusreikien koko
määräytyy valittujen kiinnitystarvikkeiden perusteella.
1 Käytä mukana toimitettua sankatelinettä À mallina ja
merkitse neljän aloitusreiän Á kohdat.
Mutterilevyssä olevan pienemmän 3,5 mm:n (1/8 tuuman)
reiän  pitäisi osua mallin pienemmän reiän kohtaan.
11 Jos mutterilevyssä oleva pienempi 3,5 mm:n (1/8 tuuman)
reikä ei osu mallin pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle
uusi paikka.
12 Varmista muiden mutterilevyjen ja reikien sijainti mallissa
toistamalla vaiheita 10 ja 11.
13 Poraa pienemmät reiät 3,5 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
14 Irrota malli kiinnityspinnasta.
15 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
à kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.
2 Poraa aloitusreiät käyttämällä kiinnitystarvikkeiden mukaista
poranterää.
3 Kiinnitä sankateline pintaan kiinnitystarvikkeilla Â.
4 Kiinnitä sankatelineen nupit à laitteen sivuille.
5 Aseta laite sankatelineeseen ja kiristä sen nupit.
Laitteen tasokiinnitys
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin
ja tarvikkeiden avulla.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli vaittuun paikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 13 mm:n (1/2 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin mukainen aukko kuviosahalla
tai monitoimihiomakoneella.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallissa olevien suurempien 7,2 mm:n (5/16 tuuman)
reikien kohtaan.
Jos
laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
8
rei'ille uudet paikat.
9 Poraa suuremmat reiät 7,2 mm:n (5/16 tuuman) poranterällä.
10 Aseta mutterilevy À yhden vaiheessa 9 poraamasi
suuremman reiän Á päälle.
2
16 Kiinnitä mutterilevy kiinnityspintaan kiristämällä mukana
toimitettu M3-ruuvi Ä pienempään 3,5 mm:n (1/8 tuuman)
reikään.
17 Kiristä jäljellä olevat mutterilevyt kiinnityspintaan toistamalla
vaiheita 15 – 16.
18 Asenna kumitiiviste Å karttaplotterin taakse.
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
19 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
20 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja
laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse
pääse vettä.
21 Jos laitteen taustapuoli on käytettävissä asennuspaikassa,
levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.
22 Aseta laite aukkoon.
23 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4ruuveilla Æ.
24 Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
25 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
reunoihin.
Kaapeleihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
ILMOITUS
Jos laitemallissa on DVI-portti, mukana toimitetaan sininen
kumitiiviste. Tiiviste on kiinnitettävä DVI-portin ja DVIkaapeliliitännän väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.
• Kaapelien ohjauksen helpottamiseksi Garmin Marine
Network kaapelien, virtajohton ja NMEA 0183 kaapelien
sekä kaikuanturin kaapelin lukitusrenkaat eivät ole valmiiksi
paikoillaan. Ohjaa kaapelit paikoilleen, ennen kuin kiinnität
lukitusrenkaat.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai
dataliitäntä ei pääse irtoamaan.
Kohde
Kuvaus
®
Sulake
À
Á
Â
Akku
1,8 m (6 jalkaa) ilman jatkojohtoa
Tietoja johdinsarjasta
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen, NMEA 0183
laitteisiin ja lamppuun tai torveen hälytyksiä varten.
• Johdinsarjan lukitusrengas ei ole valmiiksi paikallaan. Ohjaa
kaapeli paikalleen, ennen kuin kiinnität lukitusrenkaan.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan johdinsarjaan, varmista
että rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta
liitäntä ei pääse irtoamaan.
• Laitteessa on kaksi sisäistä NMEA 0183 porttia, joihin voi
liittää NMEA 0183 yhteensopivia laitteita. Kun liität
johdinsarjan laitteeseen sekä lähetystä että vastaanottoa
varten, käytä saman sisäisen NMEA 0183 portin johtoja.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä 22
AWG:n (0,33 mm²:n) kaapelia.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Liitos
• 12 AWG:n (3,31 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 4,6 m
(15 jalkaa)
• 10 AWG:n (5,26 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 7 m
(23 jalkaa)
• 8 AWG:n (8,36 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 11 m
(36 jalkaa)
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
11 m (36 jalkaa) jatkojohdon enimmäispituus
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Tämä koskee ainoastaan laitteita, joissa on maadoitusruuvi.
Kaikissa malleissa ei ole maadoitusruuvia.
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Johdon väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Sininen
Sisäinen NMEA 0183 portti 1 Tx (lähtö)
Ruskea
Sisäinen NMEA 0183 portti 1 Rx (tulo)
Harmaa
Sisäinen NMEA 0183 portti 2 Tx (lähtö)
Violetti
Sisäinen NMEA 0183 portti 2 Rx (tulo)
Oranssi
Lisävarusteliitäntä
Keltainen
Hälytyksen virta vähissä
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas johdinsarjan päihin.
4 Liitä johdinsarja laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Kaikki laitteen NETWORK-portit toimivat verkkokytkiminä.
Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa
NETWORK porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä
oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network
kaapelilla.
3
NMEA 2000 - huomioitavaa
®
ILMOITUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000
verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda
perusverkon Garmin kaapeleilla.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
+
Kohde
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Johdinsarja
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Garminjohtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx
Sininen
Rx/A (+)
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
Kohde Garminjohtimen
tarkoitus
Ê
Ë
Ì
Í
-
Lampun tai torven liitännät
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen. Tämä on
valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei
liitetä. Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai
torveen.
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.
• Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan karttaplotterista
tulevan sähkövirran rajoittamiseksi 100 milliampeeriin.
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) ‑kytkimet.
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
Kohde Kuvaus
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 ‑väylää ja NMEA
0183 ‑laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 ‑väylä ja
NMEA 0183 ‑laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
4
NMEA 0183 ‑kytkentäkaavio
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kohde
Ê
Ë
Ì
Virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
Rele (100 mA:n käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun
tai torven hälytyksiä
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Videotuloon ja ‑lähtöön liittyvää huomioitavaa
Tämä laite tukee mallin mukaan videotuloa
komposiittivideolähteistä ja videolähtöä näyttöön. Huomioi nämä
seikat, kun liität videotulo- ja -lähtölähteitä.
• Karttaplotterissa voi olla yksi komposiittivideotulo, jossa on
merkintä CVBS IN, tai kaksi komposiittivideotuloa, joissa on
merkinnät VIDEO 1 ja VIDEO 2.
◦ Komposiittivideoporteissa on BNC-liitännät. Näihin
portteihin voi liittää RCA-liitäntäisiä
komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen avulla.
◦ Näihin portteihin liitettyjen lähteiden videokuva näkyy
ainoastaan laitteessa tai lisänäytössä, joka on liitetty
laitteeseen. Komposiittivideota ei jaeta Garmin Marine
Networkissa tai NMEA 2000 verkossa.
• Karttaplotterissa voi olla yksi DVI-D-videolähtö. Liittämällä
DVI-D- tai DVI-I-kaapelin porttiin voit näyttää näytön
peilikuvana tietokoneen näytössä tai HD TV:ssä.
◦ Jos laitteessa on DVI-kaapeliliitäntä, mukana on
kumitiiviste. Tiiviste on kiinnitettävä DVI-portin ja kaapeliliitännän väliin, jotta liitäntä ei vahingoitu.
Sähkötiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kaikki mallit
Syöttöteho
10 - 32 Vdc
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 ‑virrankulutus
Enintään 75 mA
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
24 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
1,5 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
2,0 A
Sulake
5 A, 125 V, nopea
Kompassin turvaväli
310 mm
(12,2 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
27 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
1,8 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
2,3 A
Sulake
5 A, 125 V, nopea
Kompassin turvaväli
310 mm
(12,2 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
30 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
1,95 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
2,5 A
Sulake
5 A, 125 V, nopea
Kompassin turvaväli
460 mm
(18,11 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
36 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
2,5 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
3,0 A
Sulake
5 A, 125 V, nopea
Kompassin turvaväli
460 mm
(18,11 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
57,2 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
3,82 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
5,24 A
Sulake
8 A, 125 V, nopea
Kompassin turvaväli
300 mm
(11,81 tuumaa)
Seitsemän tuuman
mallit
8 tuuman mallit
◦ Tarvittaessa voit käyttää DVI-D- HDMI sovitinta
liittämiseen HD TV -näyttöön tai muuhun HDMI
yhteensopivaan näyttöön.
◦ Vaikka on suositeltavaa käyttää Garmin DVI kaapeleita,
myös laadukkaita kolmannen osapuolen DVI-D-kaapeleita
voi käyttää. Testaa DVI-kaapeli liittämällä laitteet, ennen
kuin ohjaat kaapelin paikalleen.
®
10-tuumaiset mallit
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kaikki mallit
Suositeltu
käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Materiaali
Muotoonvalettu alumiini ja
polykarbonaattimuovi
Vesiluokitus*
IEC 60529 IPX7
Mitat (L × K × S)
222 × 142 × 66 mm (8,75 ×
5,6 × 2,6 tuumaa)
Seitsemän
tuuman mallit
8 tuuman mallit
10-tuumaiset
mallit
12 tuuman mallit
Kuudentoista
tuuman mallit
Näytön koko (L×K)
155 × 86 mm (6,1 ×
3,4 tuumaa)
Paino
1,13 kg (2,5 paunaa)
Mitat (L × K × S)
244 × 160 × 76 mm (9,6 × 6,3
× 3,0 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
178 × 102 mm (7,0 ×
4,0 tuumaa)
Paino
1,41 kg (3,1 paunaa)
Mitat (L × K × S)
290 × 206 × 79 mm (11,4 ×
8,1 × 3,1 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
218 × 135 mm (8,6 ×
5,3 tuumaa)
Paino
2,36 kg (5,2 paunaa)
Mitat (L × K × S)
330 × 226 × 79 mm (13,0 ×
8,9 × 3,1 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
262 × 163 mm (10,3 ×
6,4 tuumaa)
Paino
2,72 kg (6,0 paunaa)
Mitat (L × K × S)
426 × 275 × 88 mm (16,76 ×
10,81 × 3,45 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
344 × 193 mm (13,55 ×
7,62 tuumaa)
Paino
4,3 kg (9,5 paunaa)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
12 tuuman mallit
Kuudentoista
tuuman mallit
NMEA 2000 ‑PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoiteväite
126208 NMEA: komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
5
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
129283 Cross Track Error -virhe
GPXTE
XTE: Cross Track Error
129284 Navigointitiedot
PGRME
E: arvioitu virhe
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
PGRMM
M: karttadatum
126992 Järjestelmän aika
PGRMZ
Z: korkeus
127250 Aluksen suunta
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
SDDPT
DPT: syvyys
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
SDMTW
MTW: veden lämpö
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
128259 Nopeus: vesiviittaus
DBT
Syvyys anturin alla
128267 Veden syvyys
MTW
Veden lämpö
129025 Sijainti: nopea päivitys
VHW
Nopeus veteen ja suunta
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
WPL
Reittipisteen sijainti
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
129539 GNSS-DOPit
DSE
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja
matkakohtaiset tiedot
Laajennettu Digital Selective
Calling
130306 Tuulitiedot
130312 Lämpötila
Lähetys
127250 Aluksen suunta
127258 Magneettinen eranto
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
Vastaanotto
127505 Nestetaso
Vastaanotto
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
129809 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa A
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
129810 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa B
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA
Seven Riggs Avenue Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka
reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
Garmin , Garmin logo ja GPSMAP ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. HDMI on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. or its subsidiaries
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising