Garmin | GPSMAP® 7408 | Installation guide | Garmin GPSMAP® 7408 Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 7408 Installationsvejledning
3 Vælg Download ved siden af Garmin Marine Network med
GPSMAP 7400/7600
Series
®
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
April 2015
4
5
6
7
SD-kort.
Læs og accepter betingelserne.
Vælg Download.
Vælg Løb.
Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.
5 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Nødvendigt værktøj
• Boremaskine og bor
◦ Bøjlemontering: Bor, der er egnede til overfladen og
udstyret
◦ Forsænket montering: 13 mm (1/2 tommer) bor, 7,2 mm
(5/16 tommer) og 3,5 mm (1/8 tommer) bor
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Stik- eller rundsav
• Fil og sandpapir
• Marineforsegler (anbefalet)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Ved hjælp af de medfølgende monteringsdele og skabelonen
kan du montere enheden på én af to metoder. Du kan bruge det
medfølgende beslag og udstyr til at montere enheden med
monteringsbøjle, eller du kan bruge den medfølgende skabelon
og det medfølgende udstyr til at planmontere enheden.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for disse
overvejelser.
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.eks. tastatur, berøringsskærm og kortlæser,
hvis det er relevant.
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
Printed in Taiwan
190-01841-76_0B
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Bøjlemonteringsudstyr (skruer eller møtrikker, skiver og bolte) er
ikke inkluderet. Før du kan montere enheden i bøjlen, skal du
vælge monteringsudstyr, som passer til hullerne i
monteringsbøjlen, og fastgør det på den bedste måde til din
specifikke monteringsoverflade. Størrelsen af de
forboringshuller, der skal bruges, afhænger af det
monteringsudstyr, du vælger.
1 Anvend det medfølgende beslag til bøjlemontering À som
skabelon til at markere placeringen af de fire forboringshuller
Á.
7 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større 7,2 mm
(5/16 tommer) huller på skabelonen.
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.
9 Brug et 7,2 mm (5/16 tommer) borehoved til at bore
styrehullerne.
10 Start i et hjørne af skabelonen, og anbring en møtrikskive À
over det større hul Á, du borede i trin 9.
Det mindre 3,5 mm (1/8 tommer) hul  på møtrikskiven skal
flugte med det mindre hul på skabelonen.
11 Hvis det mindre 3,5 mm (1/8 tommer) hul på møtrikskiven ikke
flugter med det mindre hul på skabelonen, skal den nye
hulplacering markeres.
12 Gentag trin 10 og 11 for at bekræfte placeringen af de
resterende møtrikskiver og huller på skabelonen.
13 Brug et 3,5 mm (1/8 tommer) borehoved til at bore
styrehullerne.
14 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
15 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive à bag på monteringsoverfladen, så den flugter
med de store og små huller.
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.
2 Brug et passende borehoved til dit monteringsudstyr til at
bore de tre forboringshuller.
3 Fastgør beslaget til bøjlemontering til overfladen med dit
monteringsudstyr Â.
4 Montér knopperne til bøjlemontering à på siderne af
enheden.
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.
Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
2 Fastgør skabelonen til det valgte sted.
3 Brug et 13 mm (1/2 tommer) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for
at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
4 Brug en stik- eller rundsav til at save monteringsfladen langs
indersiden på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.
2
16 Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at
fastspænde en medfølgende M3-skrue Ä gennem det mindre
3,5 mm (1/8 tommer) hul.
17 Gentag trin 15–16 for at fastgøre de resterende møtrikskiver
til monteringsoverfladen.
18 Montér gummipakningen Å på bagsiden af enheden.
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
19 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
20 Brug marineforsegler mellem monteringsfladerne og enheden
for at tætne korrekt og undgå lækage bag instrumentbrættet.
21 Hvis du vil have adgang til bagsiden af enheden, skal du
påføre forsegler rundt om udskæringen.
Anbring
enheden i det udskårne hul.
22
23 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende M4-skruer Æ.
Aftør
alt overskydende marineforsegler.
24
25 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.
Overvejelser om kabel og tilslutning
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Montér låseringen og o-ringen på enden af ledningsnettet.
4 Tilslut ledningsnettet til enheden ved at dreje låseringen med
uret.
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.
BEMÆRK
Hvis din model har en DVI-port, medfølger en blå
gummipakning. Pakningen skal monteres mellem DVI-porten og
DVI-kabelstikket for at undgå beskadigelse af stikkene.
• For nemmere kabelføring er Garmin Marine Network-kabler,
strøm- og NMEA 0183-kabler samt transducerkablet pakket
uden monterede låseringe. Du bør trække kablerne, før du
monterer låseringene.
• Når du tilslutter en låsering til et kabel, skal du sikre, at ringen
er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads, så
strøm- og dataforbindelsen forbliver sikker.
Vare
®
À
Á
Â
Beskrivelse
Sikring
Batteri
1,8 m (6 fod) uden forlængelse
Om ledningsnettet
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm, NMEA 0183enheder og en lampe eller et horn til alarmlys- eller
lydsignaler.
• Ledningsnettet er pakket, uden at låseringen er monteret. Du
bør trække kablet, før du monterer låseringen.
• Når du tilslutter en låsering til ledningsnettet, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så forbindelsen forbliver sikker.
• Enheden har to interne NMEA 0183-porte, der bruges til at
tilslutte NMEA 0183-kompatible enheder. Når der oprettes
forbindelse til en enhed til både transmission og modtagelse,
skal du sørge for at bruge ledninger fra den samme interne
NMEA 0183-port.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 22 AWG (0,33 mm²)ledning.
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Effekt
Sort
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA intern 0183-port 1 Tx (ud)
Brun
NMEA intern 0183-port 1 Rx (ind)
Grå
NMEA intern 0183-port 2 Tx (ud)
Violet
NMEA intern 0183-port 2 Rx (ind)
Orange
Tilbehør til
Gul
Alarm lav
Tilslutning af ledningsnettet til strøm.
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Splejsning
• 12 AWG (3,31 mm²) forlængelsesledning op til 4,6 m (15 fod)
• 10 AWG (5,26 mm²) forlængelsesledning op til 7 m (23 fod)
• 8 AWG (8,36 mm²) forlængelsesledning op til 11 m (36 fod)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fod) maksimal forlængelse
Yderligere overvejelser om jording
Denne overvejelse er kun relevant for enheder, der har en
jordingsskrue. Ikke alle modeller har en jordingsskrue.
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Garmin Marine Network - overvejelser
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort.
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
3
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• NETWORK portene på enheden, fungerer hver især som en
netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan
tilsluttes til en hvilken som helst NETWORK-port, så det er
muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000
bussen og NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
2000 bussen og NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles
jord.
NMEA 2000 Overvejelser
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
®
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke
tilslutte NMEA 2000 strømkablet til et eksisterende NMEA 2000
netværk, eftersom der kun bør være tilsluttet én strømkilde til et
NMEA 2000 netværk.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug det medfølgende NMEA
2000 kabel og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA
2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000
netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra
Garmin.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan finde dette dokument ved
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Emne
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ledningsnet
NMEA 0183 kompatibel enhed
Emne Garmin
ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Sort
Data jord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Lampe- eller horntilslutninger
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt. Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.
• Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for
at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
Emne Beskrivelse
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
4
-
+
Emne
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Horn
Lampe
Relæ (100 mA spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere
advarsler med lampe eller horn
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord
Gul
Alarm
Overvejelser om videoinput og -output
Enhed
Denne enhed kan modtage videoinput fra kompositvideokilder
og videooutput til en monitor, afhængigt af modellen. Når du
tilslutter kilder med videoinput og -output, skal du tage højde for
nedenstående:
• Kortplotteren kan have en kompositvideoindgangsport, der er
mærket CVBS IN eller to kompositvideoindgangsporte, der er
mærket VIDEO 1 og VIDEO 2.
◦ Disse kompositvideoporte bruger BNC-stik. Du kan bruge
en BNC til RCA-adapter til at forbinde en
kompositvideokilde med RCA-stik til disse porte.
◦ Videoen fra kilder, der er forbundet til disse porte, kan kun
vises på enheden eller på en ekstra monitor, der er
tilsluttet til enheden. Kompositvideo deles ikke på tværs af
Garmin Marine Network eller NMEA 2000 netværket.
• Kortplotteren kan have en DVI-D videoudgangsport. Du kan
forbinde et DVI-D- eller DVI-I-kabel til porten for at få vist et
spejlbillede af skærmbilledet på en computerskærm eller et
HD TV.
◦ Hvis din enhed indeholder et DVI-kabelstik, medfølger en
gummipakning. Pakningen skal monteres mellem DVIporten og kabelstikket for at undgå beskadigelse af
stikket.
Specifikation
Mål
Vægt
2,72 kg (6.0 lbs)
Modeller på
Mål (B×H×D)
seksten tommer
426 × 275 × 88 mm (16,76 ×
10,81 × 3,45 tommer)
Displaystørrelse (B×H) 344 × 193 mm (13,55 ×
7,62 tommer)
Vægt
4,3 kg (9.5 lbs)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Elektriske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Alle modeller
Inputeffekt
Fra 10 til 32 V DC
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 forbrug
75 mA max.
Maks. strømforbrug ved 10 V
DC
24 W
Modeller på syv
tommer
Typisk strømforbrug ved 12 V 1,5 A
DC
Modeller på otte
tommer
Maks. strømforbrug ved 12 V
DC
2,0 A
Sikring
5 A, 125 V
hurtigvirkende
Sikkerhedsafstand for
kompas
310 mm (12,2 in.)
Maks. strømforbrug ved 10 V
DC
27 W
Typisk strømforbrug ved 12 V 1,8 A
DC
◦ Hvis der er behov for det, kan du bruge en DVI-D til HDMI
adapter til at oprette forbindelse til et HD TV eller en
anden HDMI kompatibel skærm.
◦ Selv om det anbefales at bruge DVI-kabler, der sælges af
Garmin, kan DVI-kabler af høj kvalitet fra tredjepart
bruges. Du skal teste DVI-kablet ved at forbinde
enhederne, før du trækker kablet.
®
Modeller på ti
tommer
Fysiske specifikationer
Specifikation
Mål
Alle modeller
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Materiale
Kabinet i trykstøbt aluminium
og polycarbonatplast
Vandtæthed*
IEC 60529 IPX7
Modeller på syv Mål (B×H×D)
tommer
Modeller på tolv
tommer
Vægt
222 × 142 × 66 mm (8,75 ×
5,6 × 2,6 in.)
1,13 kg (2.5 lbs)
244 × 160 × 76 mm (9,6 × 6,3
× 3,0 in.)
Displaystørrelse (B×H) 178 × 102 mm (7,0 × 4,0 in.)
Modeller på ti
tommer
Vægt
1,41 kg (3.1 lbs)
Mål (B×H×D)
290 × 206 × 79 mm (11,4 ×
8,1 × 3,1 in.)
Sikring
5 A, 125 V
hurtigvirkende
Sikkerhedsafstand for
kompas
310 mm (12,2 in.)
Maks. strømforbrug ved 10 V
DC
30 W
Maks. strømforbrug ved 12 V
DC
2,5 A
Sikring
5 A, 125 V
hurtigvirkende
Sikkerhedsafstand for
kompas
460 mm (18,11 in.)
Maks. strømforbrug ved 10 V
DC
36 W
Typisk strømforbrug ved 12 V 2,5 A
DC
Displaystørrelse (B×H) 155 × 86 mm (6,1 × 3,4 in.)
Modeller på otte Mål (B×H×D)
tommer
2,3 A
Typisk strømforbrug ved 12 V 1,95 A
DC
Specifikationer
Enhed
Maks. strømforbrug ved 12 V
DC
Modeller på
seksten tommer
Maks. strømforbrug ved 12 V
DC
3,0 A
Sikring
5 A, 125 V
hurtigvirkende
Sikkerhedsafstand for
kompas
460 mm (18,11 in.)
Maks. strømforbrug ved 10 V
DC
57,2 W
Typisk strømforbrug ved 12 V 3,82 A
DC
Maks. strømforbrug ved 12 V
DC
5,24 A
Displaystørrelse (B×H) 218 × 135 mm (8,6 × 5,3 in.)
Vægt
Sikring
8 A, 125 V
hurtigvirkende
Sikkerhedsafstand for
kompas
300 mm (11,81 in.)
Modeller på tolv Mål (B×H×D)
tommer
2,36 kg (5.2 lbs)
330 × 226 × 79 mm (13,0 ×
8,9 × 3,1 in.)
Displaystørrelse (B×H) 262 × 163 mm (10,3 × 6,4 in.)
5
NMEA 2000 PGN-oplysninger
NMEA 0183-oplysninger
Type
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs- eller sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
060928 ISO-adressekrav
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
126208 NMEA: Kommando, anmodning og
anerkendelse af gruppefunktion
GPBWC
BWC: Pejling og distance til waypoint
GPGGA
GGA - Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position (bredde- og
længdegrad)
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
129029 GNSS-positionsdata
GPGSV
GSV: GNSS kan ses
129540 GNSS kan ses
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for
navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
127250 Fartøjsretning
GPRTE
RTE: Ruter
127258 Magnetisk variation
GPVTG
VTG - Kurs over grunden og
grundhastighed
128267 Vanddybde
GPWPL
WPL: Waypoint-position
129025 Position: Hurtig opdatering
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
129283 Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
129284 Navigationsdata
PGRMM
M: Kortdatum
129285 Navigationsrute og waypoint-oplysninger
PGRMZ
Z: Højde
126992 Systemtid
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
127250 Fartøjsretning
SDDPT
DPT: Dybde
127489 Motorparametre: Dynamiske
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
127505 Væskeniveau
DBT
Dybde under transducer
128259 Hastighed: I forhold til vand
MTW
Vandtemperatur
128267 Vanddybde
VHW
Fart gennem vand og kurs
129025 Position: Hurtig opdatering
WPL
Waypoint-position
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
129539 GNSS DOP'er
HDG
Kurs, afvigelse og variation
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede
data
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
A
MDA
Meteorologisk sammensat
MWV
Vindhastighed og -vinkel
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
B
VDM
AIS VHF datalink-besked
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
126996 Produktoplysninger
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
128259 Hastighed: I forhold til vand
Modtag
127493 Gearparametre: Dynamiske
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
130310 Miljøparametre
130311 Miljøparametre (forældet)
Modtag
Du kan købe de komplette oplysninger om National Marine Electronics
Association-formatet (NMEA) og -sætninger hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
Garmin , Garmin logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association. HDMI er et registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. or its subsidiaries
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising