Garmin | GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta | Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta Brukerveiledning (8000V)

Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta Brukerveiledning (8000V)
Brukerveiledning
VOLVO PENTA GLASS COCKPIT
© 2013–2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , FUSION , quatix , Ultrascroll og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Helm™, Garmin LakeVü™, Garmin Nautix™, Garmin
Quickdraw™, GCV™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, MotionScope™, OneChart™, Panoptix™, Shadow Drive™ og SmartMode™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Volvo Penta er et registrert varemerke for Volvo Trademark Holding AB.
®
Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Android™ er et varemerke for Bluetooth Inc. Bluetooth navnet og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.Google™ CZone™ er et varemerke for Power Products, LLC. FLIR er et registrert varemerke for FLIR Systems, Inc. SDHC-logoen er et
varemerke for SD-3C, LLC. SiriusXM er et registrert varemerke for SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og andre land. Alle andre varemerker og opphavsretter tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Bruke berøringsskjermen ....................................................... 1
Knapper på skjermen ............................................................. 1
Låse og låse opp berøringsskjermen ..................................... 1
Tips og snarveier ........................................................................ 1
Få tilgang til brukerveiledninger på kartplotteren ........................ 2
Laste ned veiledningene ............................................................. 2
Garmin støttesenter .................................................................... 2
Sette inn et minnekort ................................................................. 2
Innhente GPS-satellittsignaler .................................................... 2
Velge GPS-kilde ..................................................................... 2
Tilpasse kartplotteren.................................................... 2
Startskjermbildet ......................................................................... 2
Legge til et element i Favoritter .............................................. 2
Tilpasse sider .............................................................................. 2
Tilpasse oppsettet til en kombinasjonsside eller SmartMode
side ........................................................................................ 2
Legge til et SmartMode oppsett ............................................. 3
Opprette en ny kombinasjonsside ......................................... 3
Slette en kombinasjonsside ................................................... 3
Tilpasse dataoverleggene ...................................................... 3
Koble et oppsett til kontrollen og styrespakknappene ........... 3
Nullstille stasjonsoppsettet ..................................................... 3
Forhåndsinnstillinger ................................................................... 3
Lagre en ny forhåndsinnstilling .............................................. 4
Administrere forhåndsinnstillinger .......................................... 4
Konfigurere fartøytype ................................................................ 4
Justere bakgrunnslyset ............................................................... 4
Justere fargemodusen ................................................................ 4
Tilpasse Oppstart-skjermbildet ................................................... 4
Slå kartplotteren på automatisk .................................................. 4
Slå av systemet automatisk ........................................................ 4
ActiveCaptain™ appen.................................................. 4
ActiveCaptain roller ..................................................................... 4
Komme i gang med ActiveCaptain appen .................................. 4
Oppdatere programvare med ActiveCaptain appen ................... 5
Oppdatering av kart med ActiveCaptain ..................................... 5
Kommunikasjon med trådløse enheter........................ 5
Wi‑Fi nettverk .............................................................................. 5
Konfigurere det Wi‑Fi trådløse nettverket .............................. 5
Koble en trådløs enhet til kartplotteren .................................. 5
Endre den trådløse kanalen ................................................... 5
Endre verten for Wi‑Fi ............................................................ 6
Trådløs vindsensor ..................................................................... 6
Koble en trådløs sensor til kartplotteren ................................ 6
Justere retningen til vindsensoren ......................................... 6
Kart- og 3D-kartvisninger .............................................. 6
Navigasjonskart og fiskekart ....................................................... 6
Zoome inn og ut med berøringsskjermen .............................. 6
Kartsymboler .......................................................................... 6
Måle avstand på kartet ........................................................... 6
Opprette et veipunkt på kartet ................................................ 7
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart .......... 7
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler .............................. 7
Navigere til et punkt på kartet ................................................ 7
Oppgraderte kart ......................................................................... 7
Vise informasjon om tidevannstasjon .................................... 7
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm .................... 7
Vise indikatorer for tidevann og strømninger .................... 8
Vise satellittbilder på navigasjonskartet ................................. 8
Vise luftfotografier av landemerker ........................................ 8
Automatisk identifikasjonssystem ............................................... 8
Innholdsfortegnelse
AIS-målsymboler .................................................................... 8
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål .................... 8
Aktivere et mål for et AIS-fartøy ............................................. 9
Vise informasjon om et AIS-målfartøy ............................... 9
Deaktivere et mål for et AIS-fartøy .................................... 9
Vise en liste over AIS- og MARPA-farer ................................ 9
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone ............................ 9
AIS-nødsignaler ..................................................................... 9
Navigere til en sending med nødsignal ............................. 9
Målsymboler for enhet for AIS-nødsignal .......................... 9
Aktivere varsler for AIS-testsendinger ............................... 9
Slå av AIS-mottak .................................................................. 9
Kartmeny .................................................................................... 9
Kartlag .................................................................................... 9
Innstillinger for kartlag ..................................................... 10
Innstillinger for dybdelag ................................................. 10
Laginnstillinger for mitt fartøy .......................................... 10
Innstillinger for kurslinjer ................................................. 10
Laginnstillinger for brukerdata ......................................... 10
Laginnstillinger for andre fartøy ....................................... 10
Innstillinger for vannlag ................................................... 10
Innstillinger for værlag ..................................................... 10
Innstillinger for radaroverlegg .......................................... 11
Kartinnstillinger .................................................................... 11
Innstillinger for Fish Eye 3D ................................................. 11
Kart som støttes ........................................................................ 11
Garmin Quickdraw Contours-kartlegging.................. 11
Kartlegge en vannmasse ved hjelp av Garmin Quickdraw
Contours-funksjonen ................................................................. 11
Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw konturkart ............... 11
Garmin Quickdraw fellesskapet ................................................ 12
Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med
ActiveCaptain ....................................................................... 12
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med
ActiveCaptain .................................................................. 12
Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin
Quickdraw fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain ........ 12
Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin
Connect ................................................................................ 12
Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin
Quickdraw fellesskapet ved hjelp av Garmin Connect .... 12
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med
Garmin Connect .............................................................. 12
Innstillinger for Garmin Quickdraw konturer ............................. 12
Skyggelegging av dybdeområde ......................................... 13
Navigasjon med kartplotter......................................... 13
Grunnleggende spørsmål om navigasjon ................................. 13
Bestemmelsessteder ................................................................ 13
Søke etter et bestemmelsessted etter navn ........................ 13
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av
navigasjonskartet ................................................................. 14
Søke etter en maritim tjeneste ............................................. 14
Søke etter en Volvo Penta forhandler .................................. 14
Stoppe navigasjonen ........................................................... 14
Veipunkter .................................................................................14
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt ....................... 14
Opprette et veipunkt et annet sted ....................................... 14
Merke en SOS-posisjon ....................................................... 14
Vise en liste over alle veipunkter ......................................... 14
Redigere et lagret veipunkt .................................................. 14
Flytte et lagret veipunkt ........................................................ 14
Finne og navigere til et lagret veipunkt ................................ 14
Slette et veipunkt eller en MOB ........................................... 14
Slette alle veipunkter ............................................................ 14
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til ........... 15
Ruter ......................................................................................... 15
i
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon ... 15
Opprette og lagre en rute ..................................................... 15
Vise en liste over ruter og autoveiledningsbaner ................. 15
Redigere en lagret rute ........................................................ 15
Finne og navigere etter en lagret rute .................................. 15
Finne og navigere parallelt med en lagret rute .................... 15
Slette en lagret rute .............................................................. 16
Slette alle lagrede ruter ........................................................ 16
Autoveiledning .......................................................................... 16
Konfigurere og lagre en Autoveiledning ............................... 16
Opprette og lagre en Autoveiledning ................................... 16
Justere en lagret Autoveiledning ......................................... 16
Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning ................. 16
Konfigurere en planlagt ankomst ......................................... 16
Konfigurasjoner for bane for autoveiledning ........................ 16
Justere avstanden til strandlinjen .................................... 16
Spor .......................................................................................... 17
Vise spor .............................................................................. 17
Stille inn fargen på det aktive sporet .................................... 17
Lagre det aktive sporet ........................................................ 17
Vise en liste over lagrede spor ............................................. 17
Redigere et lagret spor ........................................................ 17
Lagre et spor som en rute .................................................... 17
Finne og navigere etter et registrert spor ............................. 17
Slette et lagret spor .............................................................. 17
Slette alle lagrede spor ........................................................ 17
Følge det aktive sporet på nytt ............................................. 17
Slette det aktive sporet ........................................................ 18
Behandle sporloggminnet under registrering ....................... 18
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen .............. 18
Grenser ..................................................................................... 18
Opprette en grense .............................................................. 18
Konvertere en rute til en grense .......................................... 18
Konvertere et spor til en grense ........................................... 18
Redigere en grense ............................................................. 18
Koble en grense til et SmartMode oppsett ........................... 18
Angi en grensealarm ............................................................ 18
Slette en grense ................................................................... 18
Synkronisere brukerdata over maritimt nettverk fra Garmin ..... 18
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor ............................. 18
Seilefunksjoner ............................................................. 18
Konfigurere fartøytype .............................................................. 18
Kappseiling ............................................................................... 19
Startlinjeveiledning ............................................................... 19
Angi startlinjen ................................................................. 19
Bruke startlinjeveiledning ................................................ 19
Starte tidtakeren for kappseiling .......................................... 19
Stoppe tidtakeren for kappseiling ........................................ 19
Stille inn avstanden mellom baugen og GPS-antennen ...... 19
Innstillinger for kurslinjer ........................................................... 19
Stille inn kjølkalibreringen ......................................................... 19
Kurspil og vinkelmarkører ......................................................... 20
Innstilling av styrekurspilen og vinkelmarkører .................... 20
Fiskeekkolodd.............................................................. 20
Stoppe sendingen av ekkoloddsignaler .................................... 20
Endre ekkoloddvisningen ......................................................... 20
Tradisjonell ekkoloddvisning ..................................................... 20
Ekkoloddvisning med splittet frekvens ................................. 20
Ekkoloddvisning med splittet zoom ...................................... 20
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning ............................................. 20
SideVü Ekkoloddvisning ........................................................... 21
SideVü søketeknologi .......................................................... 21
Måle avstand på ekkoloddskjermbildet ................................ 21
Panoptix ekkoloddvisninger ...................................................... 21
LiveVü Down-ekkoloddvisning ............................................. 21
LiveVü Forward-ekkoloddvisning ......................................... 21
ii
RealVü 3D Forward-ekkoloddvisning ................................... 22
RealVü 3D Down-ekkoloddvisning ...................................... 22
RealVü 3D Historical-ekkoloddvisning ................................. 22
FrontVü Ekkoloddvisning ..................................................... 22
Velge svingertype ..................................................................... 22
Kalibrere kompasset ............................................................ 22
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet .......................... 23
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig ...................................... 23
Visning av ekkoloddhistorikken ................................................ 23
Deling av ekkolodd ................................................................... 23
Velge en ekkoloddkilde ........................................................ 23
Gi en ekkoloddkilde nytt navn .............................................. 23
Justere detaljnivået ................................................................... 23
Justere fargeintensitet .............................................................. 23
Ekkoloddregistreringer .............................................................. 23
Ta opp ekkoloddvisningen ................................................... 23
Stoppe opptak av ekkolodd ................................................. 23
Slette en ekkoloddregistrering ............................................. 24
Spille av ekkoloddopptak ..................................................... 24
Oppsett for ekkoloddene Traditional, Garmin ClearVü og
SideVü ...................................................................................... 24
Angi zoomnivå på ekkoloddskjermbildet .............................. 24
Angi scroll-hastigheten ......................................................... 24
Justere dybde- eller breddeskalaen ..................................... 24
Innstillinger for støyavvisning for ekkolodd .......................... 24
Innstillinger for ekkoloddutseende ....................................... 25
Ekkoloddalarmer .................................................................. 25
Avanserte ekkoloddinnstillinger ........................................... 25
Installeringsinnstillinger for svingerne Tradisjonell, Garmin
ClearVü og SideVü .............................................................. 25
Ekkoloddfrekvenser ............................................................. 26
Velge frekvenser ............................................................. 26
Oppretting av frekvensforhåndsinnstilling ....................... 26
Slå på A-skopet .................................................................... 26
Oppsett av Panoptix ekkolodd .................................................. 26
Justere visningsvinkel og zoomnivå for RealVü .................. 26
Justere pulseringshastigheten for RealVü ........................... 26
Meny for LiveVü Forward- og FrontVü-ekkolodd ................. 26
Angi sendevinkelen for LiveVü- og FrontVü-svingere ..... 27
Aktivere FrontVü-dybdealarmen ..................................... 27
Innstillinger for LiveVü- og FrontVü-utseende ..................... 27
Innstillinger for RealVü-utseende ......................................... 27
Installeringsinnstillinger for Panoptix svinger ....................... 27
Angi baugforskyvning ...................................................... 28
Radar ............................................................................. 28
Radartolking .............................................................................. 28
Radaroverlegg ..................................................................... 28
Justering av radaroverlegg og kartdata ............................... 28
Sende radarsignaler ................................................................. 28
Stoppe sendingen av radarsignaler ..................................... 28
Konfigurere modusen for tidsbasert sending ....................... 28
Aktivere og justere en sendefri radarsone ........................... 29
Justere radarrekkevidden ......................................................... 29
Tips for å velge en radarrekkevidde .................................... 29
MotionScope™ Doppler Radar Technology ............................. 29
Aktivere en vaktsone ................................................................ 29
Definere en sirkulær vaktsone ............................................. 29
Definere en delvis vaktsone ................................................. 29
Deaktivere en vaktsone ....................................................... 29
MARPA ..................................................................................... 30
Symboler for MARPA-målbestemmelse .............................. 30
Tilordne et MARPA-merke til et objekt ................................. 30
Fjerne et MARPA-merke fra et målobjekt ............................ 30
Vise informasjon om et MARPA-merket objekt .................... 30
Vise en liste over AIS- og MARPA-farer .............................. 30
Vise AIS-fartøy på radarskjermbildet ................................... 30
Innholdsfortegnelse
VRM og EBL ........................................................................ 30
Vise VRM og EBL ........................................................... 30
Justere VRM og EBL ....................................................... 30
Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt ............... 30
Ekkospor ................................................................................... 30
Slå på ekkospor ................................................................... 30
Justere lengden på ekkosporet ............................................ 31
Slette ekkospor .................................................................... 31
Optimalisere radarvisningen ..................................................... 31
Radarforsterkning og -støy .................................................. 31
Automatisk justering av forsterkning på
radarskjermbildet ............................................................. 31
Manuell justering av forsterkning på radarskjermbildet ... 31
Redusere interferens fra store objekter i nærheten ........ 31
Redusere sidelobeinterferens på radarskjermbildet ....... 31
Automatisk justering av sjøstøy på radarskjermbildet ..... 31
Manuell justering av sjøstøy på radarskjermbildet .......... 31
Justere regnstøy på radarskjermbildet ............................ 32
Redusere krysstalestøy på radarskjermbildet ................. 32
Meny for radaralternativer .................................................... 32
Meny for radaroppsett .......................................................... 32
Innstillinger for radarutseende ............................................. 32
Innstillinger for radarinstallering ........................................... 32
Baugforskyvning .............................................................. 32
Angi en egendefinert parkeringsstilling ........................... 33
Velge en annen radarkilde ........................................................ 33
Endre radarmodus .................................................................... 33
Autopilot........................................................................ 33
Konfigurering og idriftsetting av autopiloten ............................. 33
Åpne autopilotskjermbildet ....................................................... 33
Skjermbilde for autopiloten ....................................................... 33
Justere intervallet for trinnstyring ......................................... 33
Konfigurere strømspareren .................................................. 33
Aktivere Shadow Drive™ ..................................................... 33
Autopilotoverlegglinjen ............................................................. 33
Aktivere autopiloten .................................................................. 33
Justere styrekursen med roret ............................................. 34
Justere retningen med kartplotteren i styremodus med
trinn ...................................................................................... 34
Styremønstre ............................................................................ 34
Følge u-svingmønsteret ....................................................... 34
Konfigurere og følge sirkelmønsteret ................................... 34
Konfigurere og følge sikksakkmønsteret .............................. 34
Følge Williamson-svingmønsteret ........................................ 34
Følge et banemønster .......................................................... 34
Konfigurere og følge kløverbladmønsteret ........................... 34
Konfigurere og følge et søkemønster .................................. 34
Avbryte et styremønster ....................................................... 34
DSC (Digital Selective Calling).................................... 34
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio i nettverk .................... 34
Slå på DSC ............................................................................... 35
DSC-liste ................................................................................... 35
Vise DSC-listen .................................................................... 35
Legge til en DSC-kontakt ..................................................... 35
Innkommende nødanrop .......................................................... 35
Navigere til et fartøy i nød .................................................... 35
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio ............ 35
Mann over bord- og SOS-nødanrop startet fra
kartplotteren ......................................................................... 35
Posisjonssporing ....................................................................... 35
Vise en posisjonsrapport ...................................................... 35
Navigere til et sporet fartøy .................................................. 35
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy ........ 35
Redigere informasjon i en posisjonsrapport ........................ 35
Slette et posisjonsrapportanrop ........................................... 35
Vise fartøyspor på kartet ...................................................... 35
Innholdsfortegnelse
Individuelle rutineanrop ............................................................ 35
Velge en DSC-kanal ............................................................ 36
Foreta et individuelt rutineanrop .......................................... 36
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål ..................... 36
Måleinstrumenter og diagrammer .............................. 36
Vise måleinstrumentene ........................................................... 36
Endre dataene som vises i et måleinstrument ..................... 36
Tilpasser målere .................................................................. 36
Tilpasse grenseverdier for motor- og
drivstoffmåleinstrumenter ..................................................... 36
Angi drivstoffalarmen ................................................................ 36
Vise grafer ................................................................................ 36
Angi grafområdet og tidsskalaer .......................................... 36
Informasjon om tidevann og strømninger og
stjerneinformasjon....................................................... 36
Informasjon fra tidevannsstasjoner ........................................... 36
Informasjon fra strømningsstasjon ............................................ 37
Stjerneinformasjon .................................................................... 37
Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon eller
stjerneinformasjon for en annen dato ....................................... 37
Vise informasjon for en annen tidevanns- eller
strømningsstasjon ..................................................................... 37
Vise almanakkinformasjon fra navigasjonskartet ..................... 37
Varselstyrer ................................................................... 37
Vise meldinger .......................................................................... 37
Sortere og filtrere meldinger ..................................................... 37
Lagre meldinger på et minnekort .............................................. 37
Tømme alle meldinger .............................................................. 37
Mediespiller................................................................... 37
Åpne mediespilleren ................................................................. 37
Ikoner ................................................................................... 37
Velge mediekilde ...................................................................... 37
Spille av musikk ........................................................................ 37
Søke etter musikk ................................................................ 37
Aktivere alfabetisk søk .................................................... 37
Angi at en sang skal gjentas ................................................ 37
Angi at alle sanger skal gjentas ........................................... 37
Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge ............... 38
Justere volumet ........................................................................ 38
Dempe medievolumet .......................................................... 38
Aktivere og deaktivere soner ............................................... 38
VHF-radio ................................................................................. 38
Søke etter VHF-kanaler ....................................................... 38
Justere VHF-squelch ........................................................... 38
Radio ........................................................................................ 38
Angi mottakerregionen ......................................................... 38
Bytte radiostasjon ................................................................ 38
Endre søkemodus ................................................................ 38
Forhåndsinnstillinger ............................................................ 38
Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt ............................ 38
Velge en forhåndsinnstilling ............................................ 38
Fjerne en forhåndsinnstilling ........................................... 38
Spille av DAB ............................................................................ 38
Angi DAB-mottakerregionen ................................................ 38
Søke etter DAB-stasjoner .................................................... 38
Bytte DAB-kanaler ............................................................... 38
Velge en DAB-stasjon fra en liste ................................... 38
Velge en DAB-stasjon fra en kategori ............................. 38
DAB-forhåndsinnstillinger .................................................... 39
Lagre en DAB-stasjon som forhåndsinnstilt .................... 39
Velge en DAB-forhåndsinnstilling fra en liste .................. 39
Fjerne en DAB-forhåndsinnstilling ................................... 39
SiriusXM satellittradio ............................................................... 39
Finne en SiriusXM radio-ID .................................................. 39
Aktivere et SiriusXM abonnement ........................................ 39
iii
Tilpasse kanalguiden ........................................................... 39
Lagre en SiriusXM kanal til listen over
forhåndsinnstillinger ............................................................. 39
Låse opp SiriusXM foreldrekontroller ................................... 39
Angi foreldrekontroller på SiriusXM radiokanaler ............ 39
Endre passord for foreldrekontroll på en SiriusXM
radio ................................................................................ 39
Gjenopprette standardverdier for
foreldrekontrollinnstillingene ............................................ 39
Fjerne alle låste kanaler på en SiriusXM radio ............... 39
Angi enhetsnavn ....................................................................... 39
Oppdatere Media Player-programvaren ................................... 40
SiriusXM Vær................................................................ 40
SiriusXM utstyr og abonnementskrav ....................................... 40
Kringkasting av værdata ........................................................... 40
Endre værkartet ........................................................................ 40
Vise informasjon om nedbør ..................................................... 40
Nedbørsvisninger ................................................................. 40
Informasjon om stormcelle og lyn ............................................. 40
Informasjon om orkan ............................................................... 40
Væradvarsler og værrapporter ................................................. 40
Værvarselinformasjon ............................................................... 40
Vise værvarselinformasjon for et annet tidsrom ................... 40
Værfronter og trykksentre .................................................... 41
Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsel ......... 41
Værvarsler, by ...................................................................... 41
Vise sjøforhold .......................................................................... 41
Overflatevind ........................................................................ 41
Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning ........................ 41
Vise værvarselinformasjon for sjøforhold for et annet
tidsrom ................................................................................. 41
Vise fiskeinformasjon ................................................................ 41
Data for overflatetrykk og vanntemperatur .......................... 41
Varsle fiskeplasser ............................................................... 41
Endre temperaturfargeskala for sjøoverflate ....................... 41
Siktinformasjon ......................................................................... 42
Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom ................. 42
Vise bøyerapporter ................................................................... 42
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye ............... 42
Væroverlegg ............................................................................. 42
Slå på væroverlegget på et kart ........................................... 42
Innstillinger for væroverlegg på navigasjonskartet .............. 42
Innstillinger for væroverlegg på fiskekartet .......................... 42
Vise informasjon om værabonnement ...................................... 42
Vise video ...................................................................... 42
Velge en videokilde .................................................................. 42
Veksle mellom flere videokilder ........................................... 42
Nettverksbaserte videoenheter ................................................. 42
Bruke forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert
videokamera ........................................................................ 43
Lagring av forhåndsinnstillinger for video på et
nettverksbasert videokamera .......................................... 43
Gi navn til forhåndsinnstillinger for video på et
nettverksbasert videokamera .......................................... 43
Aktivering av forhåndsinnstillinger for video på et
nettverlsbasert videokamera ........................................... 43
Kamerainnstillinger .............................................................. 43
Videoinnstillinger .................................................................. 43
Knytte kameraet til en videokilde ......................................... 43
Bevegelseskontroll for videokamera .................................... 43
Styre videokameraer med kontrollene på skjermen ........ 43
Styre et videokamera ved hjelp av bevegelser ............... 43
Konfigurere videoutseendet ...................................................... 43
Konfigurere PC-skjermen ......................................................... 44
Avslutte PC-visningsmodus ................................................. 44
Garmin VIRB® actionkameraer ................................................ 44
iv
Koble til et VIRB 360 actionkamera ..................................... 44
Koble til et VIRB actionkamera ............................................ 44
Kontrollere VIRB actionkameraet med kartplotteren ....... 44
Innstillinger for VIRB-actionkamera ................................. 44
Innstillinger for oppsett av video for VIRBactionkamera ................................................................... 44
Legge til kontrollene for VIRB-actionkameraet på andre
skjermbilder ..................................................................... 44
Kontrollere videoavspilling fra VIRB actionkamera ......... 45
Starte en VIRB lysbildefremvisning for video .................. 45
Konfigurasjon av enheten........................................... 45
Systeminnstillinger .................................................................... 45
Lyd- og skjerminnstillinger ................................................... 45
GPS-innstillinger .................................................................. 45
Innstillinger for stasjon ......................................................... 45
Vise informasjon om systemprogramvare ............................ 45
Vise hendelsesloggen ..................................................... 45
Innstillinger ................................................................................ 45
Enhetsinnstillinger ................................................................ 46
Navigasjonsinnstillinger ....................................................... 46
Konfigurasjoner for bane for autoveiledning ................... 46
Justere avstanden til strandlinjen .................................... 46
Kommunikasjonsinnstillinger .................................................... 47
NMEA 0183 innstillinger ....................................................... 47
Konfigurere NMEA 0183-utdatasetninger ....................... 47
Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA 0183-port .. 47
Innstillinger for NMEA 2000 ................................................. 47
Gi navn til enheter og sensorer i nettverket .................... 47
Maritimt nettverk .................................................................. 47
EVC-nettverk ........................................................................ 47
Stille inn alarmer ....................................................................... 47
Navigasjonsalarmer ............................................................. 47
Stille inn ankervaktalarmen ............................................. 47
Systemalarmer ..................................................................... 47
Ekkoloddalarmer .................................................................. 48
Stille inn væralarmer ............................................................ 48
Angi drivstoffalarmen ........................................................... 48
Innstillinger for Mitt fartøy ......................................................... 48
Stille inn kjølkalibreringen .................................................... 48
Stille inn vanntemperaturforskyvningen ............................... 48
Kalibrere en hastighetsvarsler ............................................. 49
Legge til en nøkkel ............................................................... 49
Angi hastighetsfaktor ........................................................... 49
Innstillinger for drivstofftank ................................................. 49
Innstillinger for andre fartøy ...................................................... 49
Innstillinger som synkroniseres via Garmin Marine Network .... 49
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for
kartplotteren .............................................................................. 50
Dele og administrere brukerdata ................................ 50
Kopiere veipunkter, ruter og spor fra HomePort til en
kartplotter .................................................................................. 50
Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og ruter ................... 50
Kopiere brukerdata fra et minnekort ......................................... 50
Kopiere brukerdata til et minnekort ........................................... 50
Kopiere innebygde kart til et minnekort .................................... 50
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin ................................. 50
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter ............. 50
Lagre systeminformasjon på et minnekort ................................ 50
Tillegg............................................................................ 50
Registrere enheten ................................................................... 50
Programvareoppdatering .......................................................... 51
Laste inn den nye programvare på et minnekort ................. 51
Oppdatere programvaren på enheten ................................. 51
Digital regulering ....................................................................... 51
Innholdsfortegnelse
Parkoble den eksterne GRID-inndataenheten med
kartplotteren .............................................................................. 51
Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra
kartplotteren ......................................................................... 51
Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra GRID
enheten ................................................................................ 51
Rotere GRID styrespaken .................................................... 51
Rengjøre skjermen ................................................................... 52
Vise bilder på et minnekort ....................................................... 52
Skjermbilder .............................................................................. 52
Ta skjermbilder .................................................................... 52
Kopiere skjermdumper til en datamaskin ............................. 52
Feilsøking ................................................................................. 52
Enheten innhenter ikke GPS-signaler .................................. 52
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av ................ 52
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted .................. 52
Kontakte Garmin Support ......................................................... 52
Spesifikasjoner ......................................................................... 53
Spesifikasjoner ..................................................................... 53
NMEA 2000 PGN-informasjon ............................................. 53
Informasjon om NMEA 0183 ................................................ 53
Indeks............................................................................ 55
Innholdsfortegnelse
v
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle modeller.
Etter over 100 år i den maritime bransjen har navnet Volvo
Penta fått betydningen pålitelighet, teknisk nyskapning,
førsteklasses ytelse og lang levetid. Vi mener at disse
kvalitetene svarer godt til behovene og forventningene du har til
Volvo Penta produktet.
Volvo Penta Glass Cockpit, utformet i samarbeid med Volvo
Penta og Garmin , har et nytt brukergrensesnitt som inkluderer
instrumenttavler for navigasjon og kommunikasjonsutstyr.
Skjermene er integrert med Volvo Penta drivsystemer og andre
instrumenter.
Vi ber om at du leser nøye gjennom brukerveiledningen for å
kunne dra nytte av alt produktet har å by på, og noterer deg
rådet om betjening av båten og vedlikehold før du tar din første
tur. Følg alle sikkerhetsinstruksjonene i veiledningen.
Vi ønsker deg også velkommen til vårt verdensomspennende
nettverk av distributører og servicesteder som kan hjelpe deg
med tekniske råd, service og reservedeler.
Garmin webområdet på www.garmin.com gir deg oppdatert
informasjon om produktet. På støttesidene finner du svar på
vanlige spørsmål, og du kan laste ned
programvareoppdateringer og kartoppdateringer. Der finner du
også kontaktinformasjon til Garmin support dersom du har flere
spørsmål.
Du kan finne nærmeste Volvo Penta forhandler via den
innebygde forhandlersøkeren i Glass Cockpit eller ved å gå til
webområdet www.volvopenta.com.
Velkommen ombord!
®
®
Oversikt over enheten
Elementenes posisjon kan variere avhengig av modellen.
Knapp Funksjon
Fjerner ikonene på skjermbildet, og sentrerer skjermbildet på
båten igjen
Åpner en fullskjermsvisning av elementet
Oppretter et nytt veipunkt
Oppretter en rute med svinger til destinasjonen
Legger til en sving på ruten på valgt posisjon
Fjerner den siste svingen som ble lagt til fra ruten
Oppretter en direkterute uten svinger til destinasjonen
Oppretter en autoveiledningsrute til destinasjonen
Starter navigasjonen
Avslutter navigasjonen
Stopper og starter radarsending
Åpner menyen for justering av radarforsterkning
Åpner menyen for justering av sjøstøy på radaren
Åpner menyen for justering av regnstøy på radaren
Slår radarens ekkospor på og av
Henter inn et radarmål, og begynner å spore det
Viser og angir VRM/EBL-linjen
Åpner menyen for siden eller funksjonen
Åpner menyen for Vær for siden eller funksjonen
Åpner menyen for Radar for siden eller funksjonen
Åpner menyen for Forhåndsinnst. for siden eller funksjonen
Låse og låse opp berøringsskjermen
Du kan låse berøringsskjermen for å forhindre at du trykker på
knapper på skjermen utilsiktet.
1 Velg > Lås berøringsskjerm for å låse skjermen.
2 Velg for å låse opp enheten.
Tips og snarveier
À
Á
Â
Statuslinje som viser aktive alarmer og funksjoner
Av/på-knapp
Automatisk sensor for bakgrunnslys
Bruke berøringsskjermen
•
•
•
•
Trykk på skjermen for å velge et element.
Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.
Knapper på skjermen
Disse knappene på skjermen vises kanskje på noen skjermer og
funksjoner. Noen knapper er kun tilgjengelige på
kombinasjonssider eller SmartMode™ oppsett, eller når tilbehør
(som radar) er tilkoblet.
Innledning
• Trykk på for å slå på kartplotteren.
• Velg Home fra et hvilket som helst skjermbilde for å gå
tilbake til skjermbildet Hjem.
• Velg Menu for å få tilgang til flere innstillinger for det
skjermbildet.
• Velg Menu for å lukke menyen når du er ferdig.
• Trykk på for å åpne flere alternativer, for eksempel
justering av bakgrunnslyset og låsing av berøringsskjermen.
• Trykk på og velg Slå av > Slå av systemet, eller slå av
kartplotteren ved å holde inne til Slå av systemet-linjen
fylles opp.
• Trykk på og velg Slå av > Stasjon i hvilemodus for å
sette kartplotteren i standbymodus.
• På startskjermen på noen modeller skyver du opp eller ned
på kategoriknappene langs høyre for å vise andre knapper.
På noen modeller er ikke alle kategoriknappene på høyre
side av skjermen synlige. Pilene øverst eller nederst på
knappene indikerer at ikke alle knappene er synlige.
• På noen menyknapper trykker du på knappen À for å
aktivere alternativet.
1
Når enheten mister satellittsignaler, forsvinner
, og det vises
et blinkende spørsmålstegn over på kartet.
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS. Se Enheten innhenter ikke GPS-signaler, side 52
hvis du trenger hjelp med å innhente satellittsignaler.
Et grønt lys på alternativet betyr at alternativet er aktivert Á.
• Når det er tilgjengelig, trykker du på pilene  for å åpne
menyen.
På noen knapper, når du har valgt et alternativ Á, vises
menypilene Â.
Få tilgang til brukerveiledninger på
kartplotteren
1 Velg Info > Brukerveiledning.
2 Velg en veiledning.
3 Velg Åpen.
Laste ned veiledningene
Du kan få den nyeste brukerveiledningen og oversettelser av
veiledninger på Garmin nettsiden.
1 Gå til www.garmin.com/manuals/VolvoGlassCockpit.
2 Last ned brukerveiledningen.
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, inkludert
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer,
programvareoppdateringer og kundestøtte.
Sette inn et minnekort
Du kan bruke minnekort (tilleggsutstyr) med kartplotteren. Med
kartkort kan du vise satellittbilder og luftfotografier med høy
oppløsning av havner, havneområder, båthavner og andre
punkter av interesse. Du kan bruke blanke minnekort til å lagre
Garmin Quickdraw™ Contours-kartlegging og ekkoloddopptak
(med en kompatibel svinger) og til å overføre data som
veipunkter og ruter til en annen kompatibel kartplotter eller en
datamaskin.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
1 Åpne dekselet À på minnekortleseren.
Velge GPS-kilde
Hvis du har mer enn én GPS-kilde, kan du velge hvilken GPSdatakilde du foretrekker.
1 Velg Innstillinger > System > GPS > Kilde.
2 Velg en GPS-datakilde.
Tilpasse kartplotteren
Startskjermbildet
Hjem-skjermbildet på kartplotteren gir tilgang til alle funksjonene
på kartplotteren. Funksjonene varierer ettersom hvilke tilbehør
du har koblet til kartplotteren. Det er ikke sikkert du har alle
alternativene og funksjonene som nevnes i denne veiledningen.
Kategoriene langs høyre siden på skjermen gir hurtig tilgang til
hovedfunksjonene til kartplotteren. Kategorien Ekkolodd viser for
eksempel visningene og sidene som er knyttet til
ekkoloddfunksjonen. Du kan lagre elementer du ofte bruker, i
kategorien Favoritter.
Alle alternativene langs bunnen av Hjem-skjermbildet er synlige
på alle de andre skjermbildene, unntatt knappen Innstillinger.
Knappen Innstillinger er bare tilgjengelig fra Hjem-skjermbildet.
Når du er på et annet skjermbilde, kan du gå til Hjemskjermbildet ved å velge Home.
Når du har installert flere skjermer på det maritime nettverket fra
Garmin, kan du legge dem sammen til en stasjon. Med en
stasjon fungerer skjermene sammen, i stedet for at de fungerer
som flere individuelle skjermer. Du kan tilpasse oppsettet for
sidene på alle skjermene, noe som gjør at hver side blir
forskjellig på hver skjerm. Når du endrer oppsettet for én skjerm,
vises bare endringene på den skjermen. Når du endrer navnet
og symbolet for oppsettet, vises de endringene på alle
skjermene på stasjonen for å opprettholde et konsekvent
utseende.
SmartMode elementene er rettet mot en aktivitet, for eksempel
cruisefart eller dokking. Når du velger en SmartMode knapp fra
Hjem-skjermbildet, kan hver enkelt stasjon vise unik
informasjon. Når for eksempel Cruise er valgt i Hjemskjermbildet, kan én skjerm vise navigasjonskartet og en annen
skjerm kan vise radarskjermbildet.
Legge til et element i Favoritter
1 Fra skjermbildet Hjem velger du en kategori på høyre side.
2 Hold nede en knapp til venstre.
Elementet legges til i kategorien Favoritter på skjermbildet
Hjem.
2 Sett inn minnekortet Á med etiketten vendt vekk fra dekselet.
3 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
4 Lukk dekselet på kortleseren.
Innhente GPS-satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Når enheten innhenter satellittsignaler, vises
øverst på
startskjermbildet.
2
Tilpasse sider
Tilpasse oppsettet til en kombinasjonsside eller
SmartMode side
Du kan tilpasse oppsettet og dataene som vises i
kombinasjonssidene og SmartMode oppsettene. Når du endrer
oppsettet til en side på skjermen du samhandler med, vises bare
endringene på denne skjermen, bortsett fra navnet og symbolet
til SmartMode. Hvis du endrer navnet eller symbolet til
SmartMode for oppsettet, vises det nye navnet eller symbolet på
alle skjermene på stasjonen.
1 Åpne en side for å tilpasse den.
2 Velg Menu.
3 Velg Rediger layout eller Rediger kombinasjon.
Tilpasse kartplotteren
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet, velger du Navn eller Navn og
symbol > Navn, angir et nytt navn og velger Ferdig.
• Hvis du vil endre symbolet for SmartMode, velger du Navn
og symbol > Symbol og velger et nytt symbol.
• Hvis du vil endre antall funksjoner som vises og
skjermoppsettet, velger du Oppsett, og velger deretter et
alternativ.
• Hvis du vil endre funksjonen til en del av skjermen, velger
du vinduet som skal endres, og deretter velger du en
funksjon fra listen til høyre.
• Trekk pilene til en ny posisjon for å endre hvordan
skjermene splittes.
• Hvis du vil endre dataene som vises på siden og
ytterligere datalinjer, velger du Overlegg, og velger
deretter et alternativ.
• Hvis du vil tilordne en forhåndsinnstilling for en del av
SmartMode skjermen, velger du Forhåndsinnst. >
Inkluder og velger en forhåndsinnstilling fra listen til
høyre.
Legge til et SmartMode oppsett
Du kan legge til oppsett fra SmartMode som passer dine behov.
Alle tilpasninger til ett oppsett fra SmartMode på skjermbildet
Hjem for en stasjon, vises på alle skjermbildene for den
stasjonen.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg SmartMode™ > Menu >
Legg til oppsett.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet, velger du Navn og symbol >
Navn, angir et nytt navn og velger Ferdig.
• Hvis du vil endre symbolet for SmartMode, velger du Navn
og symbol > Symbol og velger et nytt symbol.
• Hvis du vil endre antall funksjoner som vises og
skjermoppsettet, velger du Oppsett, og velger deretter et
alternativ.
• Hvis du vil endre funksjonen til en del av skjermen, velger
du vinduet som skal endres, og deretter velger du en
funksjon fra listen til høyre.
• Trekk pilene til en ny posisjon for å endre hvordan
skjermene splittes.
• Hvis du vil endre dataene som vises på siden og
ytterligere datalinjer, velger du Overlegg, og velger
deretter et alternativ.
• Hvis du vil tilordne en forhåndsinnstilling for en del av
SmartMode skjermen, velger du Forhåndsinnst. >
Inkluder og velger en forhåndsinnstilling fra listen til
høyre.
Opprette en ny kombinasjonsside
Du kan opprette en tilpasset kombinasjonsside som passer til
behovene dine.
1 Velg Kombinasjoner > Menu > Legg til kombinasjon.
2 Velg et vindu.
3 Velg en funksjon for vinduet.
4 Gjenta disse trinnene for hvert vindu på siden.
5 Dra pilene for å endre størrelsen på vinduene.
6 Hold et vindu for å flytte det.
7 Hold på et datafelt for å velge nye data.
8 Velg Oppsett og velg et oppsett.
9 Velg Navn, angi et navn for siden og velg Ferdig.
10 Velg Overlegg og deretter hvilke data du vil vise.
11 Velg Ferdig når du er ferdig med å tilpasse siden.
Slette en kombinasjonsside
1 Velg Kombinasjoner > Menu > Slett kombinasjon.
2 Velg en kombinasjon.
Tilpasse dataoverleggene
Du kan tilpasse dataene som vises på en skjerm.
1 Velt et alternativ basert på skjermtypen du viser:
• Fra en fullskjermvisning velger du Menu > Rediger
overlegg.
• Fra en kombinasjonsskjerm velger du Menu > Rediger
kombinasjon > Overlegg.
• Fra en SmartMode skjerm velger du Menu > Rediger
layout > Overlegg.
TIPS: Hvis du vil endre dataene som vises i en
overleggsboks raskt, holder du nede overleggsboksen.
2 Velg et element for å tilpasse dataene og datalinjen:
• Hvis du vil endre dataene som vises i en overleggsboks,
velger du overleggsboksen, velger de nye dataene som
skal vises, og velger deretter Back.
• Hvis du vil velge plassering og oppsett for
dataoverleggslinjen, velger du data, og velger deretter et
alternativ.
• Hvis du vil tilpasse informasjonen som vises under
navigasjon, velger du Navigasjon, og velger deretter et
alternativ.
• Hvis du vil slå på andre datalinjer, for eksempel
mediekontrollene, velger du Topplinje eller Nederste
linje, og velger deretter de nødvendige alternativene.
3 Velg Ferdig.
Koble et oppsett til kontrollen og styrespakknappene
Du kan koble oppsett til knapper på kontrollen og
styrespakknappene. Når du trykker på en tilordnet knapp, åpnes
det koblede oppsettet på stasjonsskjermbildene.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Menu > Koble oppsett.
2 Velg et element eller knappenavn.
3 Velg Velg oppsett.
4 Velg et oppsett som skal kobles til elementet eller knappen.
5 Gjenta eventuelt trinn 2–4 for de gjenværende knappene.
Når du trykker på tilordnet knapp på kontrollen eller
styrespaken, åpnes det tilordnede oppsettet på
stasjonsskjermbildene.
Nullstille stasjonsoppsettet
Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene for oppsettet for alle
stasjoner.
Velg Innstillinger > System > Stasjonsinformasjon >
Nullstill stasjoner.
Forhåndsinnstillinger
En forhåndsinnstilling er en samling av innstillinger som
optimaliserer skjermbildet eller visningen. Du kan bruke
bestemte forhåndsinnstillinger for å optimalisere grupper med
Tilpasse kartplotteren
3
innstillinger for aktiviteten din. Enkelte innstillinger er for
eksempel optimale når du fisker, mens andre er optimale når du
kjører i cruisefart. Forhåndsinnstillinger er tilgjengelige på
enkelte skjermbilder, for eksempel kart, ekkoloddvisninger og
radarvisninger.
Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling for et kompatibelt
skjermbilde, velger du Menu >
og deretter ønsket
forhåndsinnstilling.
Når du bruker en forhåndsinnstilling og endrer innstillingene eller
visningen, kan du lagre endringene av forhåndsinnstillingen eller
opprette en ny forhåndsinnstilling basert på de nye
tilpasningene.
Lagre en ny forhåndsinnstilling
Når du har tilpasset innstillingene og visningen til et skjermbilde,
kan du lagre tilpasningene som en ny forhåndsinnstilling.
1 Endre innstillingene og visningen fra et kompatibelt
skjermbilde.
> Lagre > Ny.
2 Velg Menu >
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
Administrere forhåndsinnstillinger
Du kan tilpasse de forhåndslastede forhåndsinnstillingene og
redigere forhåndsinnstillingene som du opprettet.
> Administrer fra et kompatibelt
1 Velg Menu >
skjermbilde.
2 Velg en forhåndsinnstilling.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet på forhåndsinnstillingen, velger
du Gi nytt navn, angir et nytt navn og velger Ferdig.
• Hvis du vil redigere forhåndsinnstillingen, velger du
Rediger og oppdaterer forhåndsinnstillingen.
• Hvis du vil slette en forhåndsinnstilling, velger du Slett.
• Hvis du vil nullstille alle forhåndsinnstillinger til
fabrikkinnstillingene, velger du Nullstill alle.
Konfigurere fartøytype
Du kan velge din båttype for å konfigurere kartplotterinnstillinger
og bruke funksjoner som er tilpasset båttypen.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Fartøytype.
2 Velg et alternativ.
Justere bakgrunnslyset
1 Velg Innstillinger > System > Visning > Bakgrunnslys.
2 Juster bakgrunnslyset.
TIPS: Fra et hvilket som helst skjermbilde trykker du på
gjentatte ganger for å bla gjennom lysstyrkenivåene. Dette
kan være nyttig når lysstyrken er så lav at du ikke kan lese av
skjermen.
Justere fargemodusen
1 Velg Innstillinger > System > Lyder og visning >
Fargemodus.
TIPS: Trykk på > Fargemodus fra et hvilket som helst
skjermbilde for å åpne innstillingene for farge.
2 Velg et alternativ.
Tilpasse Oppstart-skjermbildet
Du kan tilpasse oppstarten og velkomstbildet på kartplotteren.
1 Sett inn et minnekort som inneholder bildet du vil bruke.
2 Velg Innstillinger > System > Lyder og visning >
Oppstartsbilde > Velg bilde.
3 Velg minnekortsporet.
4 Velg bildet.
4
Du får best resultater ved å bruke et bilde på 50 MB eller
mindre.
5 Velg Angi som oppstartsbilde.
Slå kartplotteren av og på for å få opp det nye velkomstbildet.
Slå kartplotteren på automatisk
Du kan stille inn kartplotteren til å slå seg på automatisk når
strømmen slås på. Ellers må du slå på kartplotteren ved å trykke
på .
Velg Innstillinger > System > Automatisk på.
MERK: Hvis Automatisk på er slått På og kartplotteren slås
av ved hjelp av , og strømmen slås av og på igjen i løpet av
mindre enn to minutter, må ta kanskje trykke på for å starte
kartplotteren på nytt.
Slå av systemet automatisk
Du kan stille inn at kartplotteren og hele systemet skal slå seg
av automatisk etter en viss tid i dvalemodus. Du kan også slå av
systemet manuelt ved å holde inn .
1 Velg Innstillinger > System > Slå av automatisk.
2 Velg et alternativ.
ActiveCaptain™ appen
FORSIKTIG
Denne funksjonen lar brukerne sende inn informasjon. Garmin
gir ingen garantier om nøyaktighet, fullstendighet eller aktualitet
av informasjon sendt inn av brukere. All bruk av eller tillit til
informasjon som er sendt inn av brukere, skjer på egen risiko.
MERK: Du må koble kartplotteren til en Wi‑Fi adapter for å
kunne bruke ActiveCaptain funksjonen.
ActiveCaptain appen gir tilkobling til GLASS COCKPIT enheten,
diagrammer, kart og samfunnet for en fullkommen opplevelse på
båten din.
På mobilenheten med ActiveCaptain appen kan du laste ned,
kjøpe og oppdatere kart og sjøkart. Du kan bruke appen for å
raskt og enkelt overføre brukerdata, for eksempel veipunkter og
ruter, koble deg til Garmin Quickdraw konturer-fellesskapet og
oppdatere programvaren i enheten. Du kan også planlegge
reisen din og vise og kontrollere GLASS COCKPIT enheten fra
appen.
Få kontakt med ActiveCaptain fellesskapet og få oppdaterte
tilbakemeldinger om båthavner og andre interessepunkter.
Appen kan sende smartvarsler, for eksempel samtaler og
meldinger til kartplotterens skjerm når den er parkoblet.
®
ActiveCaptain roller
Ditt nivå av samhandling med GLASS COCKPIT-enheten ved
hjelp av ActiveCaptain appen avhenger av rollen din.
Funksjon
Eier Gjest
Registrere enheten, innebygde kart og supplerende
kartkort til konto
Ja
Oppdater programvare
Ja
Automatisk overføring av Garmin Quickdraw konturene du
har lastet ned eller opprettet
Ja
Push-smartvarsler
Ja
Automatisk overføring av brukerdata, for eksempel
veipunkter og ruter
Ja
Begynne å navigere til en bestemt veipunkt eller etter en
bestemt rute, og sende veipunktet eller ruten til GLASS
COCKPIT-enheten
Ja
Ja
Ja
Ja
Komme i gang med ActiveCaptain appen
MERK: ActiveCaptain funksjonen er bare tilgjengelig på
modeller som har Wi‑Fi teknologi.
ActiveCaptain™ appen
Du kan koble en mobilenhet til GLASS COCKPIT-enheten ved
hjelp av ActiveCaptain appen. Appen gjør det enkelt for deg å
samhandle raskt med kartplotteren og fullføre oppgaver som
deling av data, registrering og oppdatering av programvare og
kart og mottak av varsler på mobilenheten.
1 Fra GLASS COCKPIT-enheten velger du ActiveCaptain.
2 Fra ActiveCaptain-siden velger du Wi-Fi-nettverk > Wi-Fi >
På.
3 Angi et navn og et passord for dette nettverket.
4 Sett inn et minnekort i GLASS COCKPIT-enhetens kortspor
(Sette inn et minnekort, side 2).
5 Velg Opprett ActiveCaptain-minnekort.
LES DETTE
Du blir kanskje bedt om å formatere minnekortet.
Formatering av kortet sletter all informasjon som er lagret på
kortet. Dette omfatter alle lagrede brukerdata, for eksempel
veipunkter. Formatering av kortet anbefales, men er ikke
nødvendig. Før du formaterer kortet, bør du lagre data fra
minnekortet på enhetens interne minne (Kopiere brukerdata
fra et minnekort, side 50). Når du har formatert kortet for
ActiveCaptain appen, kan du overføre brukerdata tilbake til
kortet (Kopiere brukerdata til et minnekort, side 50).
Kontroller at kortet er satt inn hver gang du skal bruke
ActiveCaptain-funksjonen.
6 Installer og åpne ActiveCaptain appen fra appbutikken på
mobilenheten din.
7 Sørg for at mobilenheten er innenfor 32 m (105 fot) av
GLASS COCKPIT-enheten.
8 Gå til innstillingene på mobilenheten, åpne siden for Wi‑Fi
tilkoblinger, og koble til Garmin enheten med navnet og
passordet du angav på Garmin enheten.
Oppdatere programvare med ActiveCaptain
appen
Hvis enheten har Wi‑Fi teknologien, kan du bruke ActiveCaptain
appen til å laste ned og installere den nyeste programvaren for
enheten.
LES DETTE
Programvareoppdateringer kan kreve at appen laster ned store
filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk
fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internettleverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger
eller kostnader ved databruk.
Installeringsprosessen kan ta flere minutter.
1 Koble mobilenheten til GLASS COCKPIT-enheten (Komme i
gang med ActiveCaptain appen, side 4).
2 Når en programvareoppdatering er tilgjengelig og du har
tilgang til Internett på mobilenheten, velger du Software
Updates > Download.
ActiveCaptain appen laster ned oppdateringen til
mobilenheten. Når du kobler appen til GLASS COCKPITenheten blir oppdateringen overført til enheten. Etter at
overføringen er fullført, blir du bedt om å installere
oppdateringen.
3 Når du får beskjed fra GLASS COCKPIT-enheten, velger du
et alternativ for å installere oppdateringen.
• Hvis du vil oppdatere programvaren med én gang, velger
du OK.
• Hvis du vil utsette oppdateringen, velger du Avbryt. Når
du er klar til å installere oppdateringen, velger du
ActiveCaptain > Programvareoppd. > Installer nå.
Oppdatering av kart med ActiveCaptain
Du kan bruke ActiveCaptain appen til å laste ned og overføre de
nyeste kartene til enheten. For å spare plass på mobilenheten,
Kommunikasjon med trådløse enheter
plass på ActiveCaptain kortet og nedlastningstid, kan du bruke
ActiveCaptain appen til å kun laste ned områder på kartet du
trenger.
Hvis du laster ned et helt kart, kan du bruke Garmin Express™
appen til å laste ned kartet til et minnekort. Garmin Express
appen laster ned store kart raskere enn ActiveCaptain appen.
For mer informasjon, gå til garmin.com/express.
LES DETTE
Kartoppdateringer kan kreve at appen laster ned store filer. De
vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra
Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internettleverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger
eller kostnader ved databruk.
1 Koble mobilenheten til GLASS COCKPIT enheten (Komme i
gang med ActiveCaptain appen, side 4).
2 Når en kartoppdatering er tilgjengelig og du har tilgang til
Internett på mobilenheten, velger du OneChart > My Charts.
3 Velg kartet som skal oppdateres.
4 Velg området du vil laste ned.
5 Velg Download
ActiveCaptain appen laster ned oppdateringen til
mobilenheten. Når du kobler appen til GLASS COCKPIT
enheten på nytt, blir oppdateringen overført til enheten. Når
overføringen er fullført, er de oppdaterte kartene tilgjengelige
for bruk.
Kommunikasjon med trådløse enheter
Kartplotteren kan opprette et trådløst nettverk som du kan koble
trådløse enheter til.
Før du kan opprette et Wi‑Fi nettverk, må du koble kartplotteren
til en Wi‑Fi adapter.
Ved å koble til trådløse enheter kan du bruke Garmin apper som
ActiveCaptain.
Wi‑Fi nettverk
Konfigurere det Wi‑Fi trådløse nettverket
Kartplotteren kan opprette et Wi‑Fi nettverk som du kan koble
trådløse enheter til. Du blir spurt om å konfigurere det trådløse
nettverket første gangen du åpner innstillingene for nettverket.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Wi-Fi-nettverk >
Wi-Fi > På > OK.
2 Angi eventuelt et navn for dette trådløse nettverket.
3 Angi et passord.
Du trenger dette passordet for å få tilgang til det trådløse
nettverket fra en trådløs enhet. Passordet skiller mellom små
og store bokstaver.
Koble en trådløs enhet til kartplotteren
Du må konfigurere kartplotterens trådløse nettverk før du kan
koble en trådløs enhet til nettverket (Konfigurere det Wi‑Fi
trådløse nettverket, side 5).
Du kan koble flere trådløse enheter til kartplotteren for å dele
data.
1 Slå på Wi‑Fi teknologi og søk etter trådløse nettverk med den
trådløse enheten.
2 Velg navnet til kartplotterens trådløse nettverk (Konfigurere
det Wi‑Fi trådløse nettverket, side 5).
3 Angi nettverkspassordet.
Endre den trådløse kanalen
Du kan endre den trådløse kanalen hvis du har problemer med
å finne eller koble til en enhet, eller hvis du opplever interferens.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Wi-Fi-nettverk >
Avansert > Kanal.
5
2 Angi en ny kanal.
Du trenger ikke å endre den trådløse kanalen på enheter som er
koblet til dette nettverket.
Endre verten for Wi‑Fi
Du kan endre hvilken kartplotter som fungerer som vert for
Wi‑Fi. Dette kan være nyttig hvis du har problemer med
kommunikasjonen i Wi‑Fi. Ved å endre verten for Wi‑Fi kan du
velge en kartplotter som er fysisk nærmere mobilenheten.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Wi-Fi-nettverk >
Avansert > Wi-Fi-vert.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Trådløs vindsensor
Koble en trådløs sensor til kartplotteren
Du kan vise data fra en kompatibel trådløs sensor på
kartplotteren.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter.
2 Velg vindsensoren.
3 Velg Aktiver.
Kartplotteren begynner å søke etter og koble til den trådløse
sensoren.
Legg til data i et datafelt eller en måler for å vise data fra
sensoren.
Justere retningen til vindsensoren
Du bør justere denne innstillingen hvis sensoren ikke vender
mot baugen av båten, nøyaktig parallelt med senterlinjen.
MERK: Åpningen der kabelen er koblet til stangen, er forsiden
av sensoren.
1 Beregn vinkelen i grader rundt masten med klokken, som
sensoren peker vekk fra i midten av baugen på båten:
• Hvis sensoren er vendt mot styrbord, er vinkelen mellom 1
og 180 grader.
• Hvis sensoren er vendt mot babord, er vinkelen mellom -1
og -180 grader.
2 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter.
3 Velg vindsensoren.
4 Velg Vindvinkelforskyvning.
5 Angi vinkelen du fant i trinn 1.
6 Velg Ferdig.
Kart- og 3D-kartvisninger
Kartene og 3D-kartvisningene som er tilgjengelige, avhenger av
kartdataene og tilbehøret som brukes.
Du får tilgang til kart og 3D-kartvisninger ved å velge Kart.
Navigasjonskart: Viser navigasjonsdata som er tilgjengelige på
forhåndslastede kart og fra ekstra kart, hvis tilgjengelig.
Dataene inkluderer bøyer, fyr, kabler, dybdeloddskudd,
båthavner og tidevannsstasjoner i en oversiktsvisning.
Perspective 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til
kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne
visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev,
broer eller kanaler når du navigerer, og hjelper deg med å
finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller
ankringsplasser.
Mariner's Eye 3D: Viser en detaljert tredimensjonal visning av
båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til kursen) og er et
visuelt navigasjonshjelpemiddel. Denne visningen er nyttig
når du må navigere deg gjennom grunt farvann, rev, broer
eller kanaler, og den hjelper deg med å finne ruter inn til og ut
av ukjente havneområder eller ankringsplasser.
6
MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også 3Dkartvisninger.
Fish Eye 3D: Gir en undervannsvisning som fremstiller
sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen. Når en
ekkoloddsvinger er koblet til, angis objekter (som fisk) av
røde, grønne eller gule kuler. De største objektene vises i
rødt, og de minste objektene vises i grønt.
Fiskekart: Gir en detaljert visning av bunnkonturer og
dybdeloddskudd på kartet. Dette kartet fjerner
navigasjonsdata fra kartet, gir detaljerte batymetriske data og
viser bunnkonturer tydeligere, til hjelp i dybdegjenkjenning.
Dette kartet fungerer best ved dyphavsfiske.
MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også
fiskekart.
Radaroverlegg: Legger til et lag med radarinformasjon på
navigasjonskartet eller på fiskekartet når kartplotteren er
koblet til en radar. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på
alle modeller.
Navigasjonskart og fiskekart
MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også
fiskekart.
Navigasjonskart er optimalisert for navigasjon. Du kan planlegge
en kurs, vise kartinformasjon og bruke diagrammet som et
navigasjonshjelpemiddel. Hvis du vil åpne Navigasjonskart,
velger du Kart > Navigasjonskart.
Fiskekart gir en mer detaljert visning med flere bunndetaljer og
større fiskeinnhold. Dette kartet er optimalisert for bruk når du
fisker. Hvis du vil åpne Fiskekart, velger du Kart > Fiskekart.
Zoome inn og ut med berøringsskjermen
Du kan raskt zoome inn og ut av mange skjermbilder, som kartog ekkoloddvisninger.
• Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
• Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.
Kartsymboler
Denne tabellen inneholder noen av de vanlige symbolene som
kan vises på detaljerte kart.
Ikon
Beskrivelse
Bøye
Informasjon
Maritime tjenester
Tidevannsstasjon
Strømstasjon
Luftfotografi tilgjengelig
Perspektivbilde tilgjengelig
Det er også vanlig å vise dybdekonturlinjer, tidevannssoner,
loddskudd (som vist på originalutgaven av kartet i papirformat),
navigasjonshjelp og -symboler, hindringer og kabelområder på
kartene.
Måle avstand på kartet
1 Gå til et kart eller radaroverlegg, og velg en posisjon.
Kart- og 3D-kartvisninger
2 Velg Mål avstand.
5 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
Det vises en tegnestift på skjermen for gjeldende posisjon.
Avstanden og vinkelen fra tegnestiften vises i hjørnet.
TIPS: Hvis du vil flytte tegnestiften og måle fra markørens
gjeldende posisjon, velger du Select.
Oppgraderte kart
Opprette et veipunkt på kartet
1 Fra kartet velger du en posisjon eller element.
2 Velg .
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart
Du kan se informasjon om for eksempel tidevann, strømninger
og stjerneinformasjon, kartforklaringer eller lokale tjenester om
en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller fiskekartet.
1 Velg en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller
fiskekartet.
Det vises en liste over alternativer øverst på kartet.
Alternativene som vises, er basert på posisjonen eller
objektet du valgte.
2 Velg eventuelt .
3 Velg Informasjon.
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler
På navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D-kartvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kartvisningen kan du vise detaljer om
ulike typer navigasjonshjelpemidler, inkludert sjømerker, fyr og
hindringer.
MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også
fiskekart.
MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også 3Dkartvisninger.
1 Velg et navigasjonshjelpemiddel fra en kart- eller 3Dkartvisning.
Velg
navnet på navigasjonshjelpemiddelet.
2
Navigere til et punkt på kartet
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også
fiskekart.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
1 Velg en posisjon på navigasjonskartet eller fiskekartet.
2 Velg om nødvendig Naviger til.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til
eller
.
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inkludert
svinger, velger du Rute til eller
.
• Hvis du vil bruke autoveiledning, velger du
Autoveiledning eller
.
4 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
Kart- og 3D-kartvisninger
av land, grunt vann og andre hindringer.
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
MERK: Ikke alle modeller støtter alle kart.
Oppgraderte kart (tilleggsutstyr) som BlueChart g2 Vision , gjør
at du får mest mulig ut av kartplotteren. I tillegg til detaljerte
maritime kart kan oppgraderte kart inneholde følgende
funksjoner, som er tilgjengelige i noen områder.
Mariner's Eye 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra og er et
tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel.
Fish Eye 3D: Gir en tredimensjonal undervannsvisning som
fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.
Fiskekart: Viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten
navigasjonsdata. Dette kartet fungerer godt ved
dyphavsfiske.
Satellittbilder med høy oppløsning: Gir satellittbilder med høy
oppløsning, noe som gir en realistisk visning av land- og
vannområder på navigasjonskartet (Vise satellittbilder på
navigasjonskartet, side 8).
Luftfotografier: Viser båthavner og andre luftfotografier som er
viktige for navigasjonen, slik at du bedre kan danne deg et
bilde av omgivelsene (Vise luftfotografier av landemerker,
side 8).
Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI): Viser
detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI), blant
annet svært detaljerte data om kystveier og POIer som
restauranter, overnattingssteder og lokale attraksjoner.
Autoveiledning: Bruker angitte opplysninger om fartøyet og
kartdata til å fastslå den beste banen til destinasjonen.
®
®
Vise informasjon om tidevannstasjon
på kartet viser tidevannsstasjoner. Du kan vise en detaljert
graf for en tidevannsstasjon for å hjelpe med å forutse
tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller for ulike dager.
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
1 Velg en tidevannsstasjon fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.
Informasjon om tidevannsretning og -nivå vises ved siden av
.
2 Velg stasjonsnavnet.
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan vise animerte indikatorer for tidevannsstasjoner og
strømretninger på navigasjonskartet eller fiskekartet. Du må
også aktivere animerte ikoner i kartinnstillingene (Vise
indikatorer for tidevann og strømninger, side 8).
En indikator for en tidevannsstasjon vises som en vertikal
feltgraf med en pil på kartet. En rød pil som peker nedover, angir
synkende tidevann, og en blå pil som peker oppover, angir
stigende tidevann. Når du flytter markøren over indikatoren for
tidevannsstasjonen, vises høyden på tidevannet ved stasjonen
over stasjonsindikatoren.
Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet. Retningen
på hver pil angir retningen på strømmen i en bestemt posisjon
på kartet. Fargen på strømpilen angir hastighetsskalaen for
strømmen i den posisjonen. Når du flytter markøren over
7
indikatoren for strømretning, vises hastigheten for den bestemte
strømmen ved posisjonen over retningsindikatoren.
Farge
Gjeldende hastighetsskala
Gul
0 til 1 knop
Oransje
1 til 2 knop
Rød
2 knop eller mer
Vise indikatorer for tidevann og strømninger
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan vise statiske eller animerte indikatorer for tidevanns- og
strømstasjoner på navigasjonskartet eller fiskekartet.
1 Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet ,og velg Menu > Lag
> Kart > Tidev. og strømn..
Velg
et alternativ:
2
• Hvis du vil vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon
og animasjonsindikatorer for strømretning på kartet, velger
du Animert.
• For å aktivere glidebryteren for tidevann og strøm, som
angir når tidevann og strøm blir rapportert på kartet, velger
du Glidebryter.
Vise satellittbilder på navigasjonskartet
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over
navigasjonskartet for landområdene eller for land- og
sjøområdene.
MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbilder med
høy oppløsning bare ved lave zoomnivåer. Hvis du ikke kan se
bildene med høy oppløsning i den valgfrie kartregionen, kan du
zoome inn ytterligere ved å velge . Du kan også angi et
høyere detaljnivå ved å endre kartets zoomdetaljer.
1 Gå til navigasjonskartet, og velg Menu > Lag >
Satellittbilder.
2 Velg et alternativ:
• Velg Bare land for å vise standard kartinformasjon for
vannområdet med overliggende bilder av landområdet på
kartet.
• Velg Bildekart for å vise bilder på både vann og land med
en angitt tetthet. Bruk glidebryteren til å justere
bildetettheten. Jo høyere du setter prosenten, desto mer
dekker satellittbildene av både vann og land.
Informasjonen som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), posisjon, GPS-hastighet,
GPS-styrekurs, tid som har gått siden fartøyets forrige posisjon
ble rapportert, nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste
møtepunkt.
Enkelte kartplottermodeller støtter også Blue Force Tracking.
Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises på
kartplotteren med en blågrønn farge.
AIS-målsymboler
Symbol Beskrivelse
AIS-fartøy. Fartøyet rapporterer AIS-informasjon. Retningen
trekanten peker i, angir retningen som AIS-fartøyet beveger
seg i.
Målet er valgt.
Målet er aktivert. Målet vises større på kartet. En grønn linje
som er festet til målet, angir målets styrekurs. Fartøyets
MMSI, hastighet og retning vises under målet hvis detaljinnstillingen er angitt som Vis. Hvis AIS-sendingen fra fartøyet
går tapt, vises det en melding.
Målet er tapt. Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for tapt mål fra kartet
eller 3D-kartvisningen.
Farlig mål innenfor rekkevidde. Objektet blinker, det utløses
en alarm, og det vises en melding. Etter at alarmen har blitt
bekreftet, angir et heldekkende rødt triangel med en tilknyttet
rød linje objektets posisjon og styrekurs. Hvis kollisjonsalarmen for den sikre sonen er deaktivert, blinker målet, men
alarmen utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller ikke.
Hvis AIS-sendingen fra fartøyet går tapt, vises det en melding.
Farlig mål er tapt. Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores. Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for det tapte farlige målet
fra kartet eller 3D-kartvisningen.
Posisjonen for dette symbolet angir det nærmeste
møtepunktet for et farlig mål, og tallene ved siden av symbolet
angir tiden til det nærmeste møtepunktet for dette målet.
MERK: Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises med
en blågrønn farge, uavhengig av statusen deres.
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål
Automatisk identifikasjonssystem
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, vises målets styrekurs på et kart som en
heldekkende linje som er knyttet til symbolet for AIS-målet. En
styrekurspil vises ikke i en 3D-kartvisning.
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kart eller en 3D-kartvisning. Lengden på linjen for den
projiserte kursen er basert på verdien av innstillingen til den
projiserte styrekursen. Hvis et aktivert AIS-mål ikke overfører
hastighetsinformasjon, eller hvis fartøyet ikke beveger seg, vises
det ingen linje for projisert kurs. Endringer i hastigheten, kurs
over land, eller informasjon om svinghyppighet som overføres
av fartøyet, kan påvirke beregningen av linjen for den projiserte
kursen.
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet
oppgis av et aktivert AIS-objekt, beregnes den projiserte
styrekursen for objektet basert på kursen over land og
informasjonen om svinghyppighet. Retningen som målet svinger
i, som også er basert på informasjonen om svinghyppighet,
angis av retningen til haken på enden av styrekurspilen.
Lengden på haken endres ikke.
Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å
identifisere og spore andre fartøy og motta varsler om trafikk i
området. Når kartplotteren er koblet til en ekstern AIS-enhet,
kan kartplotteren vise AIS-informasjon om andre fartøy som er
innenfor rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som
aktivt overfører AIS-informasjon.
Når kurs over land og informasjon om styrekurs er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, men informasjon om svinghyppighet ikke er
Vise luftfotografier av landemerker
Før du kan vise luftfotografier på navigasjonskartet, må du
aktivere Satellittbilder-innstillingen i kartoppsettet.
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan bruke luftfotografier av landemerker, båthavner og
havneområder til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre
deg kjent med en båthavn eller et havneområde før ankomst.
1 Velg kameraikonet fra navigasjonskartet:
• Hvis du vil se et luftfotografi, velger du
.
• Hvis du vil se et perspektivbilde, velger du
. Bildet ble
tatt fra posisjonen til kameraet, i retning av kjeglen.
2 Velg Luftfoto.
8
Kart- og 3D-kartvisninger
oppgitt, beregnes den projiserte styrekursen for målet basert på
informasjonen om kurs over land.
Aktivere et mål for et AIS-fartøy
1 Velg et AIS-fartøy på kartet eller 3D-kartvisningen.
2 Velg AIS-fartøy > Aktiver mål.
Vise informasjon om et AIS-målfartøy
Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPSstyrekurs og annen informasjon som rapporteres om et AISmålfartøy.
1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy.
Deaktivere et mål for et AIS-fartøy
1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy > Deaktiver.
Vise en liste over AIS- og MARPA-farer
1 Fra kartet velger du Menu > Lag > Andre fartøy > Liste >
Vis.
2 Velg farene som skal tas med på listen.
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Du må ha koblet en kompatibel kartplotter til en AIS-enhet eller radar før du kan angi en kollisjonsalarm.
Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS og
MARPA. MARPA-funksjonalitet fungerer med radar. Den sikre
sonen brukes til å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Kollisjonsalarm > På.
Det vises en melding, og en alarm utløses når et MARPAmerket objekt eller et AIS-aktivert fartøy kommer inn i den
sikre sonen rundt båten din. Objektet merkes også som farlig
på skjermen. Når alarmen er avslått, deaktiveres meldingen
og alarmlyden. Objektet er fortsatt markert som farlig på
skjermen.
2 Velg Rekkevidde.
3 Velg en avstand for radiusen på den sikre sonen rundt båten
din.
4 Velg Tid til.
5 Velg et tidspunkt når alarmen skal utløses, hvis et mål anses
å ha trådd inn i den sikre sonen.
Hvis du for eksempel ønsker å bli varslet 10 minutter før det
er sannsynlig at sonen krysses, angir du Tid til som 10.
Alarmen utløses da 10 minutter før fartøyet krysser over den
sikre sonen.
AIS-nødsignaler
Selvstendige enheter for AIS-nødsignal sender rapporter om
nødposisjon når de aktiveres. Kartplotteren kan motta signaler
fra SART (Search and Rescue Transmitters), EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) og andre
signaler for mann over bord. Sendinger med nødsignal er
annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor ser de
annerledes ut på kartplotteren. I stedet for å spore en sending
med nødsignal for unngå kollisjon, sporer du en sending med
nødsignal for å finne og hjelpe et fartøy eller en person.
Navigere til en sending med nødsignal
Når du mottar en sending med nødsignal, vises det en
nødsignalalarm.
Velg Se på > Gå til for å begynne å navigere til sendingen.
Målsymboler for enhet for AIS-nødsignal
Symbol Beskrivelse
Sending fra enhet for AIS-nødsignal. Velg dette for å vise mer
informasjon om sendingen og begynne navigeringen.
Sendingen er avbrutt.
Kart- og 3D-kartvisninger
Symbol Beskrivelse
Testsending. Vises når et fartøy starter en test av enheten for
nødsignal. Symbolet viser ikke en faktisk nødssituasjon.
Testsendingen er avbrutt.
Aktivere varsler for AIS-testsendinger
Hvis du vil unngå mange testvarsler og -symboler i travle
områder som småbåthavner, kan du velge om du vil motta eller
ignorere AIS-testmeldinger. Hvis du vil teste en AIS-nødenhet,
må du konfigurere kartplotteren for å kunne motta testvarsler.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > AIS.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil motta eller ignorere EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon), velger du
AIS-EPIRB-test.
• Hvis du vil motta eller ignorere MOB-testsignaler (Mann
overbord), velger du AIS-MOB-test.
• Hvis du vil motta eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder), velger du AIS-SART-test.
Slå av AIS-mottak
Mottak av AIS-signaler er slått på som standard.
Velg Innstillinger > Andre fartøy > AIS > Av.
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger
deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøybestemmelser og sporing, kollisjonsalarmer som er et resultat av AISfartøybestemmelser og -sporing, og visningen av informasjon
om AIS-fartøy.
Kartmeny
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart. Noen av
alternativene krever oppgraderte kart eller tilkoblet tilbehør, for
eksempel radar.
Fra kartet velger du Menu.
Lag: Justerer hvordan de ulike elementene på kartene ser ut
(Kartlag, side 9).
Quickdraw Contours: Bunnkonturtegning slås på, og det blir
mulig å opprette etiketter til fiskekart (Garmin Quickdraw
Contours-kartlegging, side 11).
Innstillinger: Justerer innstillingene for kartene
(Kartinnstillinger, side 11).
Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen
(Tilpasse dataoverleggene, side 3).
Kartlag
Med lagene i kartene kan du tilpasse funksjonene i kartene og
slå dem av og på. Hver innstilling er spesifikk for kartet eller
kartvisningen som brukes.
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart og
kartplottermodeller. Noen av alternativene krever oppgraderte
kart eller tilkoblet tilbehør.
Fra kartet velger du Menu > Lag.
Kart: Viser og skjuler kartrelaterte elementer (Innstillinger for
kartlag, side 10).
Mitt fartøy: Viser og skjuler elementer relatert til båten
(Laginnstillinger for mitt fartøy, side 10).
Brukerdata: Viser og skjuler bruker data som veipunkter,
grenser og spor, og åpner lister over brukerdata
(Laginnstillinger for brukerdata, side 10).
Andre fartøy: Justerer hvordan andre fartøy vises
(Laginnstillinger for andre fartøy, side 10).
Vann: Viser og skjuler dybdeelementer (Innstillinger for vannlag,
side 10).
9
Quickdraw Contours: Viser og skjuler Garmin Quickdraw data
(Innstillinger for Garmin Quickdraw konturer, side 12).
Spor: Viser og skjuler spor på 3D-kartvisningen.
Avstandsringer: Viser og konfigurerer utseendet til
avstandsringer på 3D-kartvisningen. Avstandsringer hjelper
deg å visualisere avstander i noen kartvisninger.
Innstillinger for kartlag
Fra kartet velger du Menu > Lag > Kart.
Satellittbilder: Viser satellittbilder med høy oppløsning for land
eller både land- og sjøinndelingene av navigasjonskartet ved
bruk av enkelte premiumkart (Vise satellittbilder på
navigasjonskartet, side 8).
Tidev. og strømn.: Viser indikatorer for strømstasjoner og
tidevannsstasjoner på kartet (Vise indikatorer for tidevann og
strømninger, side 8) og aktiverer glidebryteren for tidevann
og strømninger, som angir når tidevann og strømninger
rapporteres på kartet.
Navigasjonshjelpemidler: Viser navigasjonshjelpemidler på
kartet.
POIer på land: Viser steder av interesse på land.
Bildepunkter: Viser kameraikoner for flyfoto (Vise luftfotografier
av landemerker, side 8).
Servicepunkter: Viser steder for maritime tjenester.
Dybde: Justerer elementer på dybdelag (Innstillinger for
dybdelag, side 10).
Innstillinger for dybdelag
Fra kartet velger du Menu > Lag > Kart > Dybde.
Dybdeskyggel.: Spesifiserer en øvre og nedre dybde det skal
skyggelegges imellom.
Grunn skyggelegging: Angir skyggene fra kystlinjen til den
angitte dybden.
Dybdeloddskudd: Slår på loddskudd og angir en verdi for en
farlig dybde. Dybder som er like grunne eller grunnere enn
den farlige dybden, vises med rød tekst.
Fiskekonturer: Angir zoomnivået for en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen
for optimal bruk ved fiske.
Laginnstillinger for mitt fartøy
Fra kartet velger du Menu > Lag > Mitt fartøy.
Kurspil: Viser og justerer styrekurspilen som er en tegnet linje i
kursretningen på kartet fra baugen av båten (Innstilling av
styrekurspilen og vinkelmarkører, side 20).
Aktive spor: Viser det aktive sporet på kartet, og åpner
Alternativer for aktivt spor-menyen.
Vindrose: Vindrosen viser en visuell representasjon av
vindvinkelen eller -retningen gitt av den tilkoblede
vindsensoren og fastsetter vinddatakilden.
Kompassrose: Viser en kompassrose rundt båten som
indikerer kompassretningen i forhold til båtens styrekurs. Når
dette alternativet aktiveres, deaktiveres Vindrose-alternativet.
Fartøyikon: Angir ikonet som viser den nåværende posisjonen
din på kartet.
Innstillinger for kurslinjer
Hvis du vil bruke kurslinjefunksjonene, må du koble en
vindsensor til kartplotteren.
I seilemodus Konfigurere fartøytype, side 4 kan du vise
kurslinjer på navigasjonskartet. Kurslinjer kan være svært
nyttige ved kappseiling.
Fra navigasjonskartet velger du Menu > Lag > Mitt fartøy >
Kurslinjer > Oppsett.
Skjerm: Angir hvordan kurslinjene og fartøyet vises på kartet,
og angir lengden på kurslinjene.
10
Seilevinkel: Lar deg velge hvordan enheten beregner kurslinjer.
Alternativet Faktisk beregner kurslinjer ved hjelp av den
målte vindvinkelen fra vindsensoren. Alternativet Manuelt
beregner kurslinjer ved hjelp av vinkler mot og i le for vinden,
som er angitt manuelt.
Vindvinkel: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i
lo.
Vinkel i le: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i le.
Tidevannskorr.: Korriger kurslinjene basert på tidevannet.
Layline-filter: Filtrerer kurslinjedata basert på det angitte
tidsintervallet. Hvis du ønsker en jevnere kurslinje som
filtrerer vekk enkelte av endringene av båtens kurs eller den
sanne vindvinkelen, kan du angi et høyere tall. Hvis du
ønsker en kurslinje som viser en høyere følsomhet for
endringer av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan
du angi et lavere tall.
Laginnstillinger for brukerdata
Du kan vise brukerdata som veipunkter, grenser og spor på
kartene.
Fra et kart velger du Menu > Lag > Brukerdata.
Veipunkter: Viser veipunkter på kartet, og åpner listen over
veipunkter.
Grenser: Viser grensene på kartet, og åpner listen over
grensene.
Spor: Viser spor på kartet.
Laginnstillinger for andre fartøy
MERK: Disse alternativene krever tilkoblet tilbehør som en AISmottaker, radar eller VHF-radio.
Fra kartet velger du Menu > Lag > Andre fartøy.
DSC: Angir hvordan DSC-fartøy og spor vises på kartet, og viser
DSC-listen.
AIS: Angir hvordan AIS-fartøy og spor vises på kartet, og viser
AIS-listen.
MARPA: Angir hvordan MARPA-fartøy og spor vises på kartet,
og viser MARPA-listen.
Detaljer: Viser andre detaljer om fartøyet på kartet.
Projisert retn.: Angir projisert styrekurstid for AIS-aktiverte og
MARPA-merkede fartøy.
Kollisjonsalarm: Angir kollisjonsalarmen for sikkerhetssonen
(Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone, side 9).
Innstillinger for vannlag
Fra kartet velger du Menu > Lag > Vann.
Dybdeskyggel.: Spesifiserer en øvre og nedre dybde å skygge
mellom .
Grunn skyggelegging: Angir skyggene fra kystlinjen til den
angitte dybden.
Dybdeloddskudd: Slår på loddskudd og angir en verdi for en
farlig dybde. Dybder som er like grunne eller grunnere enn
den farlige dybden, vises med rød tekst.
Fiskekonturer: Angir zoomnivået for en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen
for optimal bruk ved fiske.
Skyggerelieff: Viser stigningsgraden på bunnen med
skyggelegging. Denne funksjonen er bare tilgjengelig med
enkelte oppgraderte kart.
Ekkoloddbilder: Viser ekkoloddbilder for å vise bunntettheten.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte
oppgraderte kart.
Innsjønivå: Angir gjeldene vannivå for innsjøen. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte oppgraderte kart.
Innstillinger for værlag
Fra navigasjonskartet eller fiskekartet velger du Menu > Lag >
Kart > Vær > .
Kart- og 3D-kartvisninger
Fra værkartet velger du Menu > Lag > Kart > Vær.
Observerte lag: Bestemmer hvilke observerte værelementer
som vises. Observert vær er de gjeldende værforholdene
som er synlig for øyeblikket.
Lag for værmelding: Bestemmer hvilke varslede værelementer
som vises.
Lagmodus: Viser varslet eller observert værinformasjon.
Løkke: Viser en løkke av varslet eller observert værinformasjon.
Tegnforklaring: Viser tegnforklaring for været med gradering i
forhold økende fra venstre til høyre.
Værabonnement: Viser informasjon om værabonnement.
Fabrikkinnstillinger: Tilbakestiller værinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen
(Tilpasse dataoverleggene, side 3).
Innstillinger for radaroverlegg
Fra navigasjonskartet eller fiskekartet velger du Menu > Lag >
Radar > .
Velg Menu på radarskjermen.
Radar på standby: Stopper radaroverførsel.
Forsterkning: Justerer forsterkningen (Automatisk justering av
forsterkning på radarskjermbildet, side 31).
Sjøstøy: Justerer sjøstøy (Automatisk justering av forsterkning
på radarskjermbildet, side 31).
Radaralternativer: Åpner menyen for radaralternativer (Meny
for radaralternativer, side 32).
Andre fartøy: Endre hvordan andre fartøy vises på
radarvisningen (Laginnstillinger for andre fartøy, side 10).
Radaroppsett: Åpner innstillinger for radaroppsett (Meny for
radaroppsett, side 32).
Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen
(Tilpasse dataoverleggene, side 3).
Kartinnstillinger
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger. Enkelte innstillinger krever eksternt tilbehør eller
aktuelle oppgraderte kart.
Fra kartet velger du Menu > Innstillinger.
Orientering: Angir kartperspektivet.
Detaljnivå: Justerer hvor detaljert kartet skal vises på
forskjellige zoomnivåer.
Verdenskart: Bruker enten et grunnleggende verdenskart eller
et skyggerelieffkart på kartet. Disse forskjellene er bare
synlige når kartet zoomes langt nok ut til å se detaljene.
Startlinje: Angir startpunktet for kappseilasen.
Innfelt kart: Viser et lite kart som er sentrert på gjeldende
posisjon.
Innstillinger for Fish Eye 3D
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Gå til kartvisningen Fish Eye 3D, og velg Menu.
Vis: Angir perspektivet på 3D-kartvisningen.
Spor: Viser spor.
Ekkoloddkjegle: Viser en kjegle som indikerer området som er
dekket av svingeren.
Fiskesymboler: Viser objekter.
Kart som støttes
For å sørge for at du har en trygg og fin opplevelse på vannet,
støtter Garmin enheter kun offisielle kart produsert av Garmin
eller en godkjent tredjeparts produsent.
Garmin Quickdraw Contours-kartlegging
Du kan kjøpe kart fra Garmin. Hvis du kjøper kart fra en annen
selger enn Garmin, burde du undersøke selgeren før innkjøp.
Vær ekstra forsiktig hvis du kjøper på Internett. Hvis du har kjøpt
et kart som ikke støttes, må du returnere det til selgeren.
Garmin Quickdraw Contourskartlegging
ADVARSEL
Funksjonen for Garmin Quickdraw Contours-kartlegging gjør det
mulig for brukere å generere kart. Garmin gir ingen fremstillinger
om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller
aktualiteten til kart som er generert av tredjeparter. All bruk av
eller tillit til kart som er generert av tredjeparter, skjer på egen
risiko.
Kartleggingsfunksjonen Garmin Quickdraw Contours gjør at du
umiddelbart kan opprette kart med konturer og dybdeetiketter for
alle vannmasser.
Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, vises en farget
sirkel rundt fartøysikonet. Sirkelen representerer omtrentlig
område av kartet som er skannet ved hver passering.
En grønn sirkel indikerer god dybde og GPS-posisjon og en
hastighet under 16 km/t (10 mph). En gul sirkel indikerer god
dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og 32 km/t
(10 og 20 mph). En rød sirkel indikerer dårlig dybde eller GPSposisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).
Du kan vise Garmin Quickdraw Contours på et
kombinasjonsskjermbilde eller som en enkeltvisning på kartet.
Mengden lagrede data avhenger av størrelsen på minnekortet,
ekkoloddkilden og båtens hastighet når du registrerer data. Du
kan registrere lengre når du bruker et ekkolodd med
enkeltstråle. Det er beregnet at du kan registrere rundt
1500 timer med data på et minnekort på 2 GB.
Når du registrerer data på et minnekort i kartplotteren, legges de
nye dataene til på det eksisterende Garmin Quickdraw
Contours-kartet og lagres på minnekortet. Når du setter inn et
nytt minnekort, overføres ikke de eksisterende dataene til det
nye kortet.
Kartlegge en vannmasse ved hjelp av
Garmin Quickdraw Contours-funksjonen
Før du kan bruke Garmin Quickdraw Contours-funksjonen, må
du ha ekkoloddybde, GPS-posisjonen din og et minnekort med
ledig plass.
1 Gå til en kartvisning, og velg Menu > Quickdraw Contours >
Start registrering.
2 Når registreringen er fullført, velger du Menu > Quickdraw
Contours > Stopp registrering.
3 Velg Administrer > Navn, og skriv inn et navn for kartet.
Legge til en etikett i et Garmin Quickdraw
konturkart
Du kan legge til etiketter i et Garmin Quickdraw konturkart for å
markere farer eller interessepunkter.
1 Velg en posisjon fra navigasjonskartet.
2 Velg Legg til Quickdraw-etikett.
11
3 Angi en tekst for etiketten, og velg Ferdig.
Garmin Quickdraw fellesskapet
Garmin Quickdraw fellesskapet er et gratis og offentlig
nettfellesskap som gir deg muligheten til å dele Garmin
Quickdraw Contours-kartene dine med andre. Du kan også laste
ned kart andre brukere har opprettet.
Hvis enheten har Wi‑Fi teknologi, kan du bruke ActiveCaptain
appen for å få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (Koble
til Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain, side 12).
Hvis enheten ikke har Wi‑Fi teknologi, kan du bruke Garmin
Connect™ nettstedet for å få tilgang til Garmin Quickdraw
fellesskapet (Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med
Garmin Connect, side 12).
Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med
ActiveCaptain
1 Åpne ActiveCaptain appen på mobilenheten, og koble til
GLASS COCKPIT-enheten (Komme i gang med
ActiveCaptain appen, side 4).
2 Velg Quickdraw Community i appen.
Du kan laste ned konturer fra andre i fellesskapet (Laste ned
kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain,
side 12) og dele konturene du har opprettet (Del Garmin
Quickdraw konturkartene dine med Garmin Quickdraw
fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain, side 12).
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med
ActiveCaptain
Du kan laste ned Garmin Quickdraw Contours-kart som andre
brukere har opprettet og delt med Garmin Quickdraw
fellesskapet.
1 Fra ActiveCaptain appen på mobilenheten velger du
Quickdraw Community > Search for Contours.
2 Bruk kartet og søkefunksjonene til å finne et område du vil
laste ned.
De røde prikkene representerer Garmin Quickdraw Contourskart som har blitt delt for den regionen.
3 Velg Select Download Region.
4 Dra i boksen for å velge området du vil laste ned.
5 Dra i hjørnene for å endre nedlastingsområdet.
6 Velg Download Area.
Neste gang du kobler ActiveCaptain appen til GLASS
COCKPIT-enheten, blir de nedlastede konturene overført til
enheten automatisk.
Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin
Quickdraw fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kart du har opprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fellesskapet.
Når du deler et konturkart, blir bare konturkartet delt.
Veipunktene dine deles ikke.
Da du konfigurerte ActiveCaptain appen, kan du ha valgt å dele
konturer med fellesskapet automatisk. Hvis ikke følger du disse
trinnene for å aktivere deling.
Velg Quickdraw Community fra ActiveCaptain appen på
mobilenheten.
Neste gang du kobler ActiveCaptain appen til GLASS
COCKPIT-enheten, blir konturkartene overført til fellesskapet
automatisk.
Koble til Garmin Quickdraw fellesskapet med Garmin
Connect
1 Gå til connect.garmin.com.
2 Velg Kom i gang > Quickdraw Community > Kom i gang.
3 Hvis du ikke har en Garmin Connect konto, må du opprette
en.
12
4 Logg på Garmin Connect kontoen din.
5 Velg Maritim øverst til høyre for å åpne Garmin Quickdraw
widgeten.
TIPS: Sørg for at du har et minnekort i datamaskinen når du vil
dele Garmin Quickdraw Contours-kart.
Del Garmin Quickdraw konturkartene dine med Garmin
Quickdraw fellesskapet ved hjelp av Garmin Connect
Du kan dele Garmin Quickdraw Contours-kart du har opprettet,
med andre i Garmin Quickdraw fellesskapet.
Når du deler et konturkart, blir bare konturkartet delt.
Veipunktene dine deles ikke.
1 Fjern minnekortet fra kortleseren.
2 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
3 Få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (Koble til Garmin
Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect, side 12).
4 Velg Del konturene dine med andre.
5 Bla til minnekortet og velg /Garmin-mappen.
6 Åpne Quickdraw-mappen, og velg filen med navnet
ContoursLog.svy.
Når filen er lastet opp, sletter du ContoursLog.svy-filen fra
minnekortet for å unngå problemer med fremtidige opplastinger.
Dataene går ikke tapt.
Laste ned kart fra Garmin Quickdraw fellesskapet med
Garmin Connect
Du kan laste ned Garmin Quickdraw Contours-kart som andre
brukere har opprettet og delt med Garmin Quickdraw
fellesskapet.
Hvis enheten ikke har Wi‑Fi teknologi, kan du få tilgang til
Garmin Quickdraw fellesskapet ved hjelp av Garmin Connect
webområdet.
Hvis enheten har Wi‑Fi teknologi, bør du få tilgang til Garmin
Quickdraw fellesskapet ved hjelp av ActiveCaptain appen (Koble
til Garmin Quickdraw fellesskapet med ActiveCaptain, side 12).
1 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
2 Få tilgang til Garmin Quickdraw fellesskapet (Koble til Garmin
Quickdraw fellesskapet med Garmin Connect, side 12).
3 Velg Søk etter konturer.
4 Bruk kartet og søkefunksjonene til å finne et område du vil
laste ned.
De røde prikkene representerer Garmin Quickdraw Contourskart som har blitt delt for den regionen.
5 Velg Velg et område du vil laste ned.
6 Dra i kantene av boksen for å velge området du vil laste ned.
7 Velg Start nedlasting.
8 Lagre filene på minnekortet.
TIPS: Hvis du ikke finner filen, kan du kikke i Nedlastingermappen. Nettleseren kan ha lagret filen der.
9 Fjern minnekortet fra datamaskinen.
10 Sett inn minnekortet i kortleseren.
Kartplotteren kjenner automatisk igjen konturkartene.
Kartplotteren kan bruke noen minutter på laste inn kartene.
Innstillinger for Garmin Quickdraw konturer
Fra kartet velger du Menu > Quickdraw Contours > Innstillin
ger.
Skjerm: Viser Garmin Quickdraw konturer. Alternativet
Brukerkonturer viser dine egne Garmin Quickdraw konturerkart. Alternativet Fellesskapskonturer viser kartene du har
lastet ned fra Garmin Quickdraw fellesskapet.
Registrerer forskyvn.: Angir avstanden mellom ekkoloddybden
og dybden for konturregistrering. Hvis vannnivået er endret
siden forrige registrering, kan du justere denne innstillingen,
Garmin Quickdraw Contours-kartlegging
slik at den registrerte dybden er den sammen for begge
registreringer.
Hvis for eksempel ekkoloddybden var 3,1 m (10,5 fot) forrige
gang du registrerte, og den i dag er 3,6 m (12 fot), angir du –
0,5 m (–1,5 fot) for Registrerer forskyvn.-verdien.
Forskyv. av brukervis.: Angir forskjeller i konturdybder og
dybdeetiketter på dine egne konturkart for å kompensere for
endringer i vannivået i en vannmasse, eller for dybdefeil i
registrerte kart.
Forskyv. av fellesskav: Angir forskjeller i konturdybder og
dybdeetiketter på fellesskapskonturkart for å kompensere for
endringer i vannivået i en vannmasse, eller for dybdefeil i
registrerte kart.
Overvåkingsfargelegging: Angir fargen på Garmin Quickdraw
konturer-visningen. Når denne innstillingen er slått på,
indikerer fargen kvaliteten på registreringen. Når denne
innstillingen er slått av, bruker konturområdene standard
kartfarger.
Grønn farge indikerer god dybde og GPS-posisjon og en
hastighet under 16 km/t (10 mph). Gul farge indikerer god
dybde og GPS-posisjon og en hastighet mellom 16 og
32 km/t (10 and 20 mph). Rød farge indikerer dårlig dybde
eller GPS-posisjon og en hastighet over 32 km/t (20 mph).
Dybdeskyggel.: Angir en øvre og nedre grense for en
dybderekkevidde og en farge for denne dybderekkevidden.
Skyggelegging av dybdeområde
Du kan angi fargeområder på kartet for å vise dybdene hvor
fisken du er ute etter, befinner seg. Du kan angi dypere områder
for å overvåke hvor raskt den nederste dybdeendringen innen
en bestemt dybde forandrer seg. Du kan opprette opptil ti
dybdeområder. For innlandsfiske kan maksimalt fem
dybdeområder bidra til å redusere rot på kartet.
Rød
Fra 0 til 1,5 m (fra 0 til 5 fot)
Oransje
Fra 1,5 to 3 m (fra 5 til 10 fot)
Gul
Fra 3 til 4,5 m (fra 10 til 15 fot)
Grønn
Fra 4,5 til 7,6 m (fra 15 til 25 fot)
Navigasjon med kartplotter
FORSIKTIG
Hvis fartøyet har et autopilotsystem, må du installere en egen
kontrollskjerm for autopilot ved hvert styrror for å kunne
deaktivere autopilotsystemet.
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: Noen kartvisninger er tilgjengelige med oppgraderte kart
i noen områder.
Navigasjon med kartplotter
Hvis du skal navigere, må du velge en destinasjon, angi en kurs
eller opprette en rute og så følge kursen eller ruten. Du kan
følge kursen eller ruten på navigasjonskartet, på fiskekartet,
med Perspective 3D-kartvisningen eller med Mariner's Eye 3Dkartvisningen.
Du kan angi og følge en kurs til en destinasjon ved hjelp av én
av tre metoder: Gå til, Rute til eller Autoveiledning.
Gå til: Navigerer direkte til destinasjonen. Dette er
standardalternativet for navigering til en destinasjon.
Kartplotteren oppretter en rett kurslinje eller navigasjonslinje
til destinasjonen. Linjen kan gå over land og andre
hindringer.
Rute til: Oppretter en rute fra gjeldende posisjon til en
destinasjon, og du kan legge til avstikkere underveis. Dette
alternativet gir en rett kurslinje til destinasjonen, men lar deg
legge til veipunkter i ruten slik at du unngår land og andre
hindringer.
Autoveiledning: Bruker angitte opplysninger om fartøyet og
kartdata til å fastslå den beste banen til destinasjonen. Dette
alternativet er bare tilgjengelig ved bruk av et kompatibelt
oppgradert kart i en kompatibel kartplotter. Her får du en
detaljert navigasjonsbane til destinasjonen, slik at du unngår
land og andre hindringer (Autoveiledning, side 16).
Når du bruker en kompatibel autopilot fra Garmin som er
koblet til kartplotteren ved hjelp av NMEA 2000 , følger
autopiloten ruten for autoveiledning.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
®
Grunnleggende spørsmål om navigasjon
Spørsmål
Svar
Hvordan får jeg autopiloten til Naviger med Gå til (Stille inn og følge en
å styre i den retningen jeg
direkte kurs ved hjelp av Gå til,
ønsker (peiling)?
side 15).
Hvordan får jeg enheten til å
veilede meg langs en rett
linje (med minimering av
kryssruter) til en posisjon
med korteste avstand fra
gjeldende posisjon?
Opprett en rute på én etappe, og naviger
etter den ved hjelp av Rute til (Opprette
og navigere etter en rute fra gjeldende
posisjon, side 15).
Hvordan får jeg enheten til å
veilede meg til en posisjon
uten at jeg støter på kartlagte
hindringer?
Opprett en rute på flere etapper, og
naviger etter den ved hjelp av Rute til
(Opprette og navigere etter en rute fra
gjeldende posisjon, side 15).
Hvordan får jeg enheten til å Naviger med Gå til (Opprette og
styre autopiloten?
navigere etter en rute fra gjeldende
posisjon, side 15).
Kan enheten opprette en
bane for meg?
Hvis du har oppgraderte kart som støtter
autoveiledning, og er i et område som
dekkes av autoveiledning, kan du
navigere ved hjelp av autoveiledning
(Konfigurere og lagre en Autoveiledning,
side 16).
Hvordan endrer jeg innstillin- Se Konfigurasjoner for bane for autoveigene for autoveiledning for
ledning, side 16.
båten min?
Bestemmelsessteder
Du kan velge bestemmelsessteder ved hjelp av ulike kart- og
3D-kartvisninger eller ved å bruke listene.
Søke etter et bestemmelsessted etter navn
Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede
spor og maritime tjenester etter navn.
1 Velg Info > Tjenester > Søk etter navn.
2 Angi minst en del av navnet på bestemmelsesstedet.
3 Velg eventuelt Ferdig.
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder
søkekriteriet, vises.
13
4 Velg bestemmelsesstedet.
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet
Velg et bestemmelsessted på navigasjonskartet.
Søke etter en maritim tjeneste
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Kartplotteren inneholder informasjon om tusenvis av
bestemmelsessteder som tilbyr maritime tjenester.
1 Velg Info > Tjenester.
2 Velg Offshore-tjenester eller Innlandstjenester.
3 Velg eventuelt kategorien for maritime tjenester.
Kartplotteren viser en liste over de nærmeste stedene, med
avstand og peiling til hvert av dem.
4 Velg et bestemmelsessted.
Du kan velge Neste side eller Forrige side for å vise
tilleggsinformasjon eller for å vise posisjonen på et kart.
Søke etter en Volvo Penta forhandler
Velg Info > Tjenester > Volvo Penta-forhandlere.
Stoppe navigasjonen
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet mens du navigerer,
og velg et alternativ:
• Velg Menu > Stopp navigasjon.
• Når du navigerer med Auto Guidance velger du Menu >
Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon.
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon
om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg Mark fra et hvilket som helst skjermbilde.
Opprette et veipunkt et annet sted
1 Velg Info > Brukerdata > Veipunkter > Nytt veipunkt.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi
posisjonskoordinater, velger du Angi koordinater og
angir koordinatene.
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart, velger
du Bruk kart, velger posisjonen og deretter Select.
Merke en SOS-posisjon
Du kan merke en SOS- eller en MOB-posisjon (mann over
bord).
1 Hold nede SOS i ett sekund.
2 Velg SOS-typen.
3 Velg eventuelt OK for å gå til MOB-posisjonen (mann over
bord).
Hvis du valgte OK, oppretter kartplotteren en direkte kurs tilbake
til posisjonen. Hvis du valgte en annen SOS-type, blir
anropsdetaljene sendt til VHF-radioen. Du må sende anropet
ved hjelp av radioen.
Vise en liste over alle veipunkter
Velg Info > Brukerdata > Veipunkter.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til et navn, velger du Navn og legger til et
navn.
• Hvis du vil endre symbolet, velger du Symbol.
• Hvis du vil endre dybden, velger du Dybde.
• Hvis du vil endre vanntemperaturen, velger du
Vanntemperatur.
• Hvis du vil endre kommentaren, velger du Kommentar.
Flytte et lagret veipunkt
1 Velg Info > Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Se på > Flytt.
4 Angi en ny posisjon for veipunktet:
• Hvis du vil flytte veipunktet mens du bruker kartet, velger
du Bruk kart, velger en ny posisjon på kartet og velger
Flytt veipunkt.
• Hvis du vil flytte veipunktet ved hjelp av koordinater,
velger du Angi koordinater og angir nye koordinater.
Finne og navigere til et lagret veipunkt
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du må opprette et veipunkt før du kan navigere til det.
1 Velg Info > Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du
Autoveiledning.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
Slette et veipunkt eller en MOB
1 Velg Info > Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt eller en MOB.
3 Velg Se på > Slett.
Slette alle veipunkter
Velg Info > Brukerdata > Fjern brukerdata > Veipunkter >
Alle.
Redigere et lagret veipunkt
1 Velg Info > Brukerdata > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Se på > Rediger.
14
Navigasjon med kartplotter
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til
2 Velg eventuelt Filtrer for å bare vise enten ruter eller
FORSIKTIG
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann. Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.
Redigere en lagret rute
Du kan angi og følge en direkte kurs fra den gjeldende
posisjonen til et valgt bestemmelsessted.
1 Velg et bestemmelsessted (Bestemmelsessteder, side 13).
2 Velg Naviger til > Gå til.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
3 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
4 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Ruter
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende
posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på
navigasjonskartet eller fiskekartet. Denne metoden lagrer ikke
rute- eller veipunktdata.
1 Velg et bestemmelsessted fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.
2 Velg Rute til.
3 Velg posisjonen for den siste svingen før
bestemmelsesstedet.
4 Velg Legg til veipunkt.
5 Gjenta om nødvendig prosessen for å legge til flere svinger
ved å arbeide deg bakover fra bestemmelsesstedet til
fartøyets gjeldende posisjon.
Den siste svingen du legger til, skal være den første svingen
du utfører med utgangspunkt i gjeldende posisjon. Det skal
være svingen nærmest fartøyet.
6 Velg eventuelt Menu.
7 Velg Ferdig.
8 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
9 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
Opprette og lagre en rute
Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den
inneholder. Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en
annen posisjon.
Du kan legge til opptil 250 veipunkter eller svinger i en rute.
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner >
Ny > Rute med kart.
2 Velg startposisjonen for ruten.
3 Velg Legg til veipunkt.
4 Velg posisjonen til neste sving på kartet.
5 Velg Legg til veipunkt.
Kartplotteren merker posisjonen for svingen med et veipunkt.
6 Gjenta eventuelt trinnene 4 og 5 for å legge til flere svinger.
7 Velg det endelige bestemmelsesstedet.
Vise en liste over ruter og autoveiledningsbaner
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
Navigasjon med kartplotter
autoveiledningsbaner.
Du kan endre navnet på en rute eller endre svingene som ruten
inneholder.
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på > Rediger rute.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navn, velger du Navn og angir et navn.
• Hvis du vil velge et veipunkt fra manøverlisten, velger du
Rediger svinger > Bruk manøverliste og velger et
veipunkt fra listen.
• Hvis du vil velge en sving med kartet, velger du Rediger
svinger > Bruk kart og velger en posisjon på kartet.
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Forover.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
6 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
7 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Finne og navigere parallelt med en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Naviger til.
4 Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en
angitt avstand fra denne.
5 Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
babord til venstre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Babord til venstre for den opprinnelige ruten.
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.
6 Velg eventuelt Ferdig.
En magentafarget linje vises. I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
15
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet. Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.
7 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.
8 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.
9 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).
Slette en lagret rute
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på > Slett.
Slette alle lagrede ruter
Velg Info > Brukerdata > Fjern brukerdata > Ruter og
autoveiledningsbaner.
Autoveiledning
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon. Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen. Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
Du kan bruke Autoveiledning til å plotte den beste ruten til
destinasjonen. Autoveiledning bruker kartplotteren til å skanne
kartdata (for eksempel vanndybde og kjente hindringer) for å
regne ut et forslag til rute. Du kan justere ruten mens du
navigerer.
Konfigurere og lagre en Autoveiledning
1 Velg et bestemmelsessted (Bestemmelsessteder, side 13).
2 Velg Naviger til > Autoveiledning.
3 Vurder banen som vises med den magentafargede linjen.
4 Velg Start navigasjon.
5 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen. Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.
Opprette og lagre en Autoveiledning
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner >
Ny > Autoveiledning.
2 Velg startpunkt, og velg Neste.
3 Velg en destinasjon, og velg Neste.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en fare og justere banen i nærheten av en
fare, velger du Fareevaluering.
• Hvis du vil justere banen, velger du Juster bane og følger
instruksjonene på skjermen.
• Hvis du vil slette banen, velger du Avbryt
Autoveiledning.
• Hvis du vil lagre banen, velger du Ferdig.
Justere en lagret Autoveiledning
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en bane, og velg Se på > Rediger > Juster bane.
16
3
4
5
6
TIPS: Når du navigerer etter en Autoveiledning, velger du
banen på navigasjonskartet og velger Juster bane.
Velg en posisjon på banen.
Dra punktet til en ny posisjon.
Velg eventuelt et punkt, og velg Fjern.
Velg Ferdig.
Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning
Gå til navigasjonskartet, og velg Menu > Avbryt.
TIPS: Du kan velge Back for å avbryte beregningen raskt.
Konfigurere en planlagt ankomst
Du kan bruke denne funksjonen på en rute eller en
Autoveiledning for å få tilbakemelding om når du sannsynligvis
ankommer et valgt punkt. På denne måten kan du planlegge
ankomsten din til en posisjon, slik som en broåpning eller
startlinjen til et kappseilas.
1 Velg Menu fra navigasjonskartet.
2 Velg eventuelt Navigasjonsalternativer.
3 Velg Tidsstyrt ankomst.
TIPS: Du kan åpne Tidsstyrt ankomst-menyen, raskt, ved å
velge et punkt på banen eller ruten.
Konfigurasjoner for bane for autoveiledning
FORSIKTIG
Innstillingene for Foretrukket dybde og Vertikal klaring påvirker
hvordan kartplotteren beregner en bane for Autoveiledning. Hvis
et område har vann med ukjent dybde eller et hinder med ukjent
høyde, beregnes ikke banen for Autoveiledning for det området.
Hvis et område på starten eller ved slutten av en bane for
Autoveiledning er grunnere enn Foretrukket dybde eller lavere
enn innstillingen for Vertikal klaring, beregnes kanskje ikke
banen for Autoveiledning for det området, avhengig av
kartdataene. På kartet vises kursen gjennom slike områder som
en grå linje eller som en stripete linje i grått og magenta. Når
båten kommer inn i et slikt område, vises en advarselsmelding.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart.
Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke ved
beregning av en bane for Autoveiledning.
Foretrukket dybde: Angir minimumsdybden som båten trygt
kan seile over, basert på kartdybdedata.
MERK: Minimumsdybden for oppgraderte kart (laget før
2016) er tre fot. Hvis du angir en verdi som er mindre enn tre
fot, bruker kartene bare dybder på tre fot for beregninger av
baner for Autoveiledning.
Vertikal klaring: Angir minimumshøyden for en bro eller
hindring som båten trygt kan seile under, basert på
kartdybdedata.
Strandlinjeavstand: Angir hvor nært stranden banen for
Autoveiledning skal plasseres. Banen for Autoveiledning kan
flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer. De tilgjengelige verdiene for denne innstillingen er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at banen
for autoveiledning er plassert i passende avstand fra kysten,
kan du vurdere plasseringen av banen for Autoveiledning ved
hjelp av en eller flere kjente destinasjoner der du må
navigere gjennom en smal vannpassasje (Justere avstanden
til strandlinjen, side 16).
Justere avstanden til strandlinjen
Innstillingen Strandlinjeavstand angir hvor nær stranden du vil at
linjen for Autoveiledning skal være. Linjen for Autoveiledning
kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer. De tilgjengelige verdiene for Strandlinjeavstand er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for
Navigasjon med kartplotter
Autoveiledning er plassert ved egnet avstand fra strandlinjen,
kan du vurdere plasseringen på Autoveiledning ved hjelp av én
eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en
smal vannpassasje.
1 Legg fartøyet til havn, eller kast ut ankeret.
2 Velg Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Normal.
3 Velg en destinasjon som du har navigert til tidligere.
4 Velg Naviger til > Autoveiledning.
5 Kontroller plasseringen til linjen for Autoveiledning, og finn ut
om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene
gir en effektiv reise.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du Menu >
Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon og går til
trinn 10.
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Langt unna.
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Langt unna i trinn 6, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.
8 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du Menu >
Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon og går til
trinn 10.
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Lengst unna.
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nærmeste.
9 Hvis du valgte Nærmeste eller Lengst unna i trinn 8, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.
10 Gjenta trinn 3–9 minst én gang til, med ulike destinasjoner
hver gang, til du er godt kjent med innstillingen
Strandlinjeavstand.
Spor
Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt. Sporet som
registreres der og da, kalles det aktive sporet, og dette kan
lagres. Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.
Vise spor
Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du Menu >
Veipunkter og spor > Spor > På.
Navigasjon med kartplotter
Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje.
Stille inn fargen på det aktive sporet
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt
spor > Sporfarge.
2 Velg en sporfarge.
Lagre det aktive sporet
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Lagre aktivt spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
• Velg Hele loggen.
3 Velg Lagre.
Vise en liste over lagrede spor
Velg Info > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
Redigere et lagret spor
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Rediger spor.
4 Velg et alternativ:
• Velg Navn, og angi et nytt navn.
• Velg Sporfarge, og velg en farge.
Lagre et spor som en rute
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Select > Rediger spor > Lagre rute.
Finne og navigere etter et registrert spor
Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere til dem,
må du registrere og lagre minst ett spor (Spor, side 17).
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Følg spor.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Forover.
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Reverser.
5 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
6 Følg linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna
land, grunt vann og andre hindringer.
Slette et lagret spor
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Select > Slett.
Slette alle lagrede spor
Velg Info > Brukerdata > Fjern brukerdata > Lagrede
spor.
Følge det aktive sporet på nytt
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Følg aktivt spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.
• Velg Hele loggen.
3 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.
4 Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land,
grunt vann og andre hindringer.
17
Slette det aktive sporet
Velg Info > Brukerdata > Spor > Fjern aktivt spor.
Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende
sporet fortsetter.
Behandle sporloggminnet under registrering
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt
spor.
Velg
Opptaksmodus.
2
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere en sporlogg til sporminnet er fullt,
velger du Fyll.
• Hvis du vil registrere en sporlogg kontinuerlig, og
overskriver de eldste spordataene med nye data, velger
du Overskriv.
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres. En
hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller
sporloggen raskere. Oppløsningsintervall anbefales for å bruke
minnet mest mulig effektivt.
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt
spor > Intervall > Intervall.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporet basert på en avstand mellom
punkter, velger du Distanse > Endre og angir avstanden.
• Hvis du vil registrere sporet basert på et tidsintervall,
velger du Tid > Endre og angir tidsintervallet.
• Hvis du vil registrere sporplottet ut fra avvik fra kursen,
velger du Oppløsning > Endre og angir maksimalt avvik
som tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres.
Dette er det anbefalte alternativet for registrering.
Grenser
Med grenselinjer kan du unngå eller forbli i angitte områder i en
vannmasse. Du kan angi en alarm som varsler deg når du
krysser en grense.
Du kan opprette grenseområder, -linjer og -sirkler ved hjelp av
kartet. Du kan også konvertere lagrede spor og ruter til
grenselinjer. Du kan opprette et grenseområde ved hjelp av
veipunkter ved å opprette en rute med veipunktene og
konvertere ruten til en grenselinje.
Du kan velge en grense som den aktive grensen. Du kan legge
til data for den aktive grensen i datafeltene på kartet.
Opprette en grense
1 Velg Info > Brukerdata > Grenser > Ny grense.
2 Velg en grenseform.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Konvertere en rute til en grense
Før du kan konvertere en rute til en grense, må du opprette og
lagre minst én rute (Opprette og lagre en rute, side 15).
1 Velg Info > Brukerdata > Ruter og autoveiledningsbaner.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på > Rediger rute > Lagre som grense.
Konvertere et spor til en grense
Før du kan konvertere et spor til en grense, må du opprette og
lagre minst ett spor (Lagre det aktive sporet, side 17).
1 Velg Info > Brukerdata > Spor > Lagrede spor.
2 Velg et spor.
3 Velg Select > Rediger spor > Lagre som grense.
2 Velg en grense.
3 Velg Se på > Rediger grense.
4 Velg et alternativ:
• For å redigere utseendet til en grense på kartet velger du
Visningsalternativer.
• For å endre grenselinjene eller navnet velger du Rediger
grense.
• For å redigere grensealarmen velger du Alarm.
Koble en grense til et SmartMode oppsett
Du kan koble en grense til et SmartMode oppsett for å åpne
oppsettet automatisk når du kjører inn eller ut av grensen. Du
kan for eksempel angi en grense rundt båthavnen din og
automatisk åpne Dokking-oppsettet når du nærmer deg havnen.
1 Velg Info > Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Se på > Koble til SmartMode™ > SmartMode™.
4 Velg Går inn i og deretter et oppsett.
5 Velg Forlater og deretter et oppsett.
Angi en grensealarm
Grensealarmer varsler deg når du befinner deg innenfor en
angitt avstand fra en angitt grense.
1 Velg Info > Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Alarm > På.
4 Angi en distanse.
Slette en grense
1 Velg Info > Brukerdata > Grenser.
2 Velg en grense.
3 Velg Se på > Rediger grense > Slett.
Synkronisere brukerdata over maritimt
nettverk fra Garmin
LES DETTE
Før du kan synkronisere brukerdata over nettverket, bør du
sikkerhetskopiere brukerdataene dine for å unngå at de går tapt
dersom det oppstår feil. Se Sikkerhetskopiere data til en
datamaskin, side 50.
Du kan automatisk dele veipunkter, spor og ruter med alle
kompatible enheter som er tilkoblet maritimt nettverk fra Garmin
(Ethernet).
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.
Velg Innstillinger > Innstillinger > Deling av brukerdata >
På.
Hvis det gjøres en endring i et veipunkt, et spor eller en rute på
én kartplotter, synkroniseres de aktuelle dataene automatisk til
alle kartplotterne på Ethernet-nettverket.
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
Velg Info > Brukerdata > Fjern brukerdata > Alle > OK.
Seilefunksjoner
Konfigurere fartøytype
Du kan velge din båttype for å konfigurere kartplotterinnstillinger
og bruke funksjoner som er tilpasset båttypen.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Fartøytype.
2 Velg et alternativ.
Redigere en grense
1 Velg Info > Brukerdata > Grenser.
18
Seilefunksjoner
Kappseiling
Du kan bruke enheten til å øke sannsynligheten for at båten
krysser startlinjen idet kappseilaset begynner. Hvis du
synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den offisielle
nedtellingstidtakeren for kappseilaset, blir du varslet med
intervaller på ett minutt når starten på kappseilaset nærmer seg.
Hvis du synkroniserer tidtakeren for kappseiling med den
virtuelle startlinjen, måler enheten hastigheten, peilingen og
tiden som gjenstår på nedtellingstidtakeren. Enheten bruker
disse dataene til å angi om båten krysser startlinjen før, etter
eller akkurat når kappseilaset starter.
Startlinjeveiledning
Startlinjeveiledning for seiling er en visuell representasjon av
den informasjonen du trenger for å krysse startlinjen på optimalt
tidspunkt og med optimal hastighet.
Etter at du har angitt styrbord og babord startlinjepinner samt
målhastigheten og -tiden, og etter at du har startet tidtakeren,
vises en beregningslinje. Beregningslinjen strekker seg fra din
gjeldende posisjon mot startlinjen og kurslinjene som går ut fra
hver pinne.
Sluttpunktet og -fargen for beregningslinjen indikerer hvor båten
vil være når tidtakeren utløper, basert på båtens gjeldende
hastighet.
Når endepunktet er før startlinjen, er linjen hvit. Dette indikerer
at båten må øke hastigheten for å komme til startlinjen innen
tiden.
Når endepunktet er forbi startlinjen, er linjen rød. Dette indikerer
at båten må redusere hastigheten for å unngå straff for å nå
startlinjen før tidtakeren utløper.
Når endepunktet er på startlinjen, er linjen hvit. Dette indikerer at
båten beveger seg med optimal hastighet for å nå startlinjen idet
tidtakeren utløper.
Som standard vises vinduet for startlinjeveiledning og vinduet for
tidtakeren for kappseiling i kombinasjonsskjermen Kappseiling.
Angi startlinjen
Vinduet for startlinjeveiledning er lagt til kombinasjonsskjermen
Kappseiling som standard.
1 Fra kombinasjonsskjermen Kappseiling velger du Menu >
Startlinjeveiledning > Startlinje.
2 Velg et alternativ:
• For å merke babord og styrbord startlinjemerker når du
seiler forbi dem, velger du Ping-merker.
• Hvis du vil merke babord og styrbord startlinjemerker ved
å skrive dem inn, velger du Angi koordinater.
• Hvis du vil bytte om merkene på babord og styrbord side
etter at du har angitt dem, velger du Bytte babord og
styrbord Merker.
Bruke startlinjeveiledning
Du kan bruke funksjonen for startlinjeveiledning til å hjelpe deg
med å krysse startlinjen i optimal hastighet under en
kappseiling.
1 Marker startlinjen (Angi startlinjen, side 19).
2 Fra kombinasjonsskjermen Kappseiling velger du Menu >
Startlinjeveiledning > Målhastighet og velger ønsket
hastighet idet du krysser startlinjen.
3 Velg Tid til mål, og velg ønsket tid å krysse startlinjen på.
4 Velg Back.
5 Starte tidtakeren for kappseiling (Starte tidtakeren for
kappseiling, side 19).
Starte tidtakeren for kappseiling
Tidtakeren for kappseiling er lagt til kombinasjonsskjermen
Kappseiling som standard.
1 Fra kombinasjonsskjermen Kappseiling velger du Start.
Seilefunksjoner
MERK: Du kan også få tilgang til den fra skjermen Seiling
SmartMode og navigasjonskartet.
2 Når det er nødvendig, velger du Synkronisering for å
synkronisere med den offisielle tidtakeren for kappseiling.
Stoppe tidtakeren for kappseiling
Fra kombinasjonsskjermen Kappseiling velger du Stopp.
Stille inn avstanden mellom baugen og GPS-antennen
Du kan angi avstanden mellom baugen på båten og
plasseringen av GPS-antennen. Dette bidrar til å sikre at
baugen på båten krysser startlinjen nøyaktig på starttiden.
1 Fra navigasjonskartet velger du Menu > Seiling > Startlinje
> GPS-baugforskyvning.
2 Angi avstanden.
3 Velg Ferdig.
Innstillinger for kurslinjer
Hvis du vil bruke kurslinjefunksjonene, må du koble en
vindsensor til kartplotteren.
I seilemodus Konfigurere fartøytype, side 4 kan du vise
kurslinjer på navigasjonskartet. Kurslinjer kan være svært
nyttige ved kappseiling.
Fra navigasjonskartet velger du Menu > Lag > Mitt fartøy >
Kurslinjer > Oppsett.
Skjerm: Angir hvordan kurslinjene og fartøyet vises på kartet,
og angir lengden på kurslinjene.
Seilevinkel: Lar deg velge hvordan enheten beregner kurslinjer.
Alternativet Faktisk beregner kurslinjer ved hjelp av den
målte vindvinkelen fra vindsensoren. Alternativet Manuelt
beregner kurslinjer ved hjelp av vinkler mot og i le for vinden,
som er angitt manuelt.
Vindvinkel: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i
lo.
Vinkel i le: Lar deg angi en kurslinje basert på seilevinkelen i le.
Tidevannskorr.: Korriger kurslinjene basert på tidevannet.
Layline-filter: Filtrerer kurslinjedata basert på det angitte
tidsintervallet. Hvis du ønsker en jevnere kurslinje som
filtrerer vekk enkelte av endringene av båtens kurs eller den
sanne vindvinkelen, kan du angi et høyere tall. Hvis du
ønsker en kurslinje som viser en høyere følsomhet for
endringer av båtens kurs eller den sanne vindvinkelen, kan
du angi et lavere tall.
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en kjølkalibrering for å kompensere for
plasseringen av svingeren og få en nøyaktig
vanndybdeavlesning. Dette gir deg mulighet til å vise
vanndybden under kjølen eller den reelle vanndybden, avhengig
behovene dine.
Hvis du vil vite hvor dypt vannet er under kjølen eller båtens
laveste punkt, og svingeren er installert i vannlinjen eller på et
annet sted over kjølens bunnpunkt, bør du måle avstanden fra
der svingeren er montert, til kjølen.
Hvis du vil vite den reelle vanndybden, og svingeren er installert
under vannlinjen, måler du avstanden fra bunnen av svingeren
opp til vannlinjen.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har
godkjente dybdedata.
1 Mål avstanden:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À eller hvor som
helst over kjølens bunnpunkt, måler du avstanden fra der
hvor svingeren er installert, til kjølen. Angi denne verdien
som et positivt tall.
• Hvis svingeren er installert nederst på kjølen Á, og du vil
vite den reelle vanndybden, måler du avstanden fra
19
svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien som et
negativt tall.
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Dybde og ankring >
Forskyvning kjøl.
hvis svingeren er installert i vannlinjen, eller velg
hvis svingeren er installert nederst på kjølen.
4 Angi avstanden du regnet ut i trinn 1.
3 Velg
Kurspil og vinkelmarkører
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen
av båten. Vinkelmarkører indikerer den relative posisjonen fra
kursen eller kursen over bakken, noe som er nyttig ved kasting
eller når du skal finne referansepunkter.
Innstilling av styrekurspilen og vinkelmarkører
Kurspilen er en tegnet linje i kursretningen på kartet fra baugen
av båten. Vinkelmarkører indikerer den relative posisjonen fra
kursen eller kursen over bakken, noe som er nyttig ved kasting
eller når du skal finne referansepunkter.
Du kan vise linje for styrekurs og COG på kartet.
COG er reiseretningen din. Styrekurs er retningen baugen peker
mot. Dette vises når det er koblet til en sensor for styrekurs.
1 Fra kartet velger du Menu > Lag > Mitt fartøy > Kurspil.
2 Vinkelmarkører
3 Velg eventuelt Kilde, og velg et alternativ:
• Hvis du vil automatisk bruke den tilgjengelige kilden velger
du Automatisk.
• Hvis du vil bruke GPS-antenneretning for COG, velger du
GPS-retning (COG).
• Hvis du vil bruke data fra en tilkoblet sensor for styrekurs
velger du Nordreferanse.
• Hvis du vil bruke data både fra en tilkoblet styrekurssensor
og GPS-antennen, velger du COG og retning.
Dette viser både linjen for styrekurs og COG-linjen på
kartet.
4 Velg Visning, og velg et alternativ:
• Velg Distanse > Distanse, og angi lengden på linjen som
vises på kartet.
• Velg Tid > Tid, og angi tiden som brukes til å beregne
avstanden båten beveger seg i løpet av angitt tid ved
gjeldende hastighet.
Fiskeekkolodd
Når den er koblet til en svinger på en ordentlig måte, kan den
kompatible kartplotteren brukes som fiskeekkolodd.
Kartplottermodeller uten xsv eller xs i navnet må ha en
ekkoloddmodul og svinger fra Garmin for å kunne vise
ekkoloddinformasjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken svinger som er best
for deg, går du til www.garmin.com/transducers.
Forskjellige ekkoloddvisninger som viser fisk i området. Hvilke
ekkoloddvisninger som er tilgjengelige, varierer avhengig av
hvilken type svinger og ekkoloddmodul som er koblet til
kartplotteren. Du kan for eksempel bare vise enkelte Panoptix™
skjermbilder hvis du har en kompatibel Panoptix svinger
tilkoblet.
20
Det finnes fire grunnleggende stiler for ekkoloddvisninger: En
fullskjermvisning, en splittet skjermvisning som kombinerer to
eller flere visninger, en splittet zoom-visning og en splittet
frekvensvisning som viser to forskjellige frekvenser. Du kan
tilpasse innstillingene for hver av visningene på skjermen. I
splittet frekvensvisning kan du for eksempel justere
forsterkningen for hver av frekvensene separat.
Hvis du ikke ser et oppsett for ekkoloddvisninger som passer til
behovene dine, kan du opprette et tilpasset
kombinasjonsskjermbilde (Opprette en ny kombinasjonsside,
side 3) eller en SmartMode layout (Legge til et SmartMode
oppsett, side 3).
Stoppe sendingen av ekkoloddsignaler
Fra et ekkoloddskjermbilde velger du Menu > Send.
Endre ekkoloddvisningen
1 Fra en kombinasjonsskjerm eller et SmartMode oppsett med
ekkolodd velger du vinduet du vil endre.
2 Velg Menu > Endre ekkolodd.
3 Velg en ekkoloddvisning.
Tradisjonell ekkoloddvisning
Det finnes flere tilgjengelige fullskjermvisninger avhengig av
utstyret som er tilkoblet.
Fullskjermvisningen av Tradisjonell ekkolodd viser et stort bilde
med ekkoloddavlesninger fra en svinger. Avstandsskalaen på
høyre side av skjermbildet viser dybden til registrerte objekter
mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre.
À
Á
Â
Informasjon om dybde
Objekter eller fisk
Bunnen av vannet
Ekkoloddvisning med splittet frekvens
I ekkoloddvisningen med splittet frekvens viser den ene siden av
skjermbildet en fullstendig graf med ekkoloddata med høy
frekvens, mens den andre siden viser en fullstendig graf med
ekkoloddata med lavere frekvens.
MERK: Ekkoloddvisningen med splittet frekvens krever at du
bruker en dobbelfrekvenssvinger.
Ekkoloddvisning med splittet zoom
Ekkoloddvisning med splittet zoom viser en graf med
ekkoloddavlesninger og en forstørret del av den grafen på
samme skjermbilde.
Garmin ClearVü Ekkoloddvisning
MERK: Hvis du vil motta Garmin ClearVü søkeekkolodd, trenger
du en kompatibel kartplotter eller et kompatibelt ekkolodd og en
kompatibel svinger. Du finner mer informasjon om kompatible
svingere på www.garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü ekkolodd med høy frekvens gir et detaljert bilde
av fiskemiljøet rundt båten med en utførlig representasjon av
strukturene som båten passerer over.
Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle. Garmin
ClearVü søkeekkoloddteknologien sender ut to smale stråler
med lignende form som strålen i en kopimaskin. Disse strålene
Fiskeekkolodd
gir et tydeligere, fotografisk bilde av det som befinner seg under
båten.
Måle avstand på ekkoloddskjermbildet
Du kan måle avstanden mellom to punkter på SideVü
ekkoloddvisningen.
1 Gå til SideVü ekkoloddvisningen, og velg en posisjon på
skjermbildet.
2 Velg Mål.
Det vises en tegnestift på skjermen ved posisjonen du har
valgt.
3 Velg en annen posisjon.
Avstanden og vinkelen fra tegnestiften vises øverst til
venstre.
TIPS: Hvis du vil nullstille tegnestiften og måle fra stiftens
gjeldende posisjon, velger du Mål.
Panoptix ekkoloddvisninger
SideVü Ekkoloddvisning
MERK: Ikke alle modeller har innebygd SideVü ekkoloddstøtte.
Hvis modellen din ikke inneholder innebygd SideVü ekkolodd,
må du ha en kompatibel ekkoloddmodul og en kompatibel
SideVü svinger.
Hvis modellen din inneholder innebygd SideVü ekkolodd, må du
ha en kompatibel SideVü svinger.
SideVü søkeekkoloddteknologi viser deg et bilde av hva som
befinner seg på siden av båten. Du kan bruke dette som et
søkeverktøy for å finne strukturer og fisk.
MERK: Ikke alle modeller støtter Panoptix svingere.
Hvis du vil motta Panoptix ekkolodd, trenger du en kompatibel
kartplotter og en kompatibel svinger.
Med Panoptix ekkoloddvisningen kan du se rundt båten i
sanntid. Du kan også følge med på agnet under vann og
fiskestimer foran eller under båten.
LiveVü ekkoloddvisningene viser deg bevegelser i sanntid,
enten foran eller under båten. Skjermbildet oppdateres svært
raskt, og dette gir deg ekkoloddvisninger som ligner en
videostrøm.
RealVü 3D-ekkoloddvisningen gir deg tredimensjonale visninger
av det som befinner seg foran eller under båten. Skjermbildet
oppdateres ved hver svingerpuls.
Hvis du vil se alle fem Panoptix ekkoloddvisningene, må du ha
en svinger som viser nedovervendte visninger og en svinger til
som viser forovervendte visninger.
Hvis du vil ha tilgang til Panoptix ekkoloddvisningene, velger du
Ekkolodd og en visning.
LiveVü Down-ekkoloddvisning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Venstre side av båten
Denne ekkoloddvisningen viser en todimensjonal visning av det
som befinner seg under båten, og den kan brukes til å se stimer
med små og store fisk.
Høyre side av båten
Svingeren på fartøyet
Trær
Gamle dekk
Tømmerstokker
Avstand fra siden av båten
Vann mellom fartøyet og bunnen
SideVü søketeknologi
SideVü-svingeren bruker en flat stråle, i stedet for en standard
konisk stråle, til å søke i vannet og i bunnen til hver side for
båten.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historikk for Panoptix Down-visningen i en rullende ekkoloddvisning
Båt
Rekkevidde
Spor
Sluk
Bunn
LiveVü Forward-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen viser en todimensjonal visning av det
som befinner seg foran båten, og den kan brukes til å se stimer
med små og store fisk.
Fiskeekkolodd
21
Â
Ã
Ä
Å
Rekkevidde
Bunn
Struktur
Fisk
FrontVü Ekkoloddvisning
À
Á
Â
Ã
Ä
Båt
Rekkevidde
Fisk
Panoptix FrontVü ekkoloddvisningen forbedrer
situasjonsvurderingen ved å vise objekter under vann opptil
91 meter (300 fot) foran båten.
Muligheten til effektivt å unngå kollisjoner ved hjelp av FrontVü
ekkoloddet reduseres når hastigheten stiger til over 8 knop.
Du må installere og koble til en kompatibel svinger, for eksempel
en PS21-svinger for å se FrontVü ekkoloddvisningen. Du må
kanskje oppdatere programvaren for svingeren.
Spor
Bunn
RealVü 3D Forward-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg foran svingeren. Du kan bruke denne
visningen når du står stille og har behov for å se bunnen og fisk
som nærmer seg båten.
Velge svingertype
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Fargeforklaring
Båt
Pingindikator
Fisk
Bunn
Rekkevidde
RealVü 3D Down-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg under svingeren, og den kan brukes når du
står stille og har behov for å se hva som befinner seg rundt
båten.
RealVü 3D Historical-ekkoloddvisning
Denne ekkoloddvisningen gir en tredimensjonal visning av det
som befinner seg bak båten mens du er i bevegelse, og den
viser hele vannsøylen i 3D, fra bunnen til vannoverflaten. Denne
visningen brukes til å finne fisk.
À
Á
22
Fargeforklaring
Før du kan velge svingertype, må du vite hvilken type svinger du
har.
Kartplotteren er kompatibel med en rekke svingere, inkludert
Garmin ClearVü™ svingere, tilgjengelige som tilleggsutstyr på
www.garmin.com/transducers.
Hvis du kobler til en svinger som ikke fulgte med kartplotteren,
må du kanskje angi svingertypen for å være sikker på at
ekkoloddet fungerer som det skal. Dette alternativet vises ikke
hvis enheten registrerer svingeren automatisk.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett
> Installering > Svingertype.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbelt stråle (200/77 kHz).
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens (200/50 kHz).
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.
Kalibrere kompasset
Før du kan kalibrere kompasset, må svingeren monteres på
akselen langt nok unna dorgemotoren til at du unngår
magnetiske forstyrrelser, og den må være på plass i vannet.
Kalibreringen må være av god nok kvalitet til å aktivere det
interne kompasset.
MERK: Du må montere svingeren på akselen for at du skal
kunne bruke kompasset. Kompasset fungerer ikke hvis du
monterer svingeren på motoren.
MERK: Kompasskalibrering er bare tilgjengelig for svingere med
et internt kompass, for eksempel PS21-TR-svingeren.
Du kan begynne å svinge båten rundt før du kalibrerer, men
båten må gjennomføre 1,5 komplett rotasjon under
kalibreringen.
1 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg Menu >
Ekkoloddoppsett > Installering.
2 Om nødvendig velger du Bruk AHRS for å slå på AHRSsensoren.
3 Velg Kalibrer kompass.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Båt
Fiskeekkolodd
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet
1
2
3
4
Dra skjermbildet eller velg fra et ekkoloddskjermbilde.
Velg en posisjon.
Velg Nytt veipunkt eller .
Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig
Gå til en ekkoloddvisning, og velg .
Visning av ekkoloddhistorikken
Du kan bla i ekkoloddvisningen for å se historisk ekkoloddata.
MERK: Ikke alle svingere kan lagre historiske ekkoloddata.
1 Dra skjermen mot høyre i ekkoloddvisningen.
2 Velg Back for å gå ut av historikken.
Deling av ekkolodd
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle
kartplottermodeller.
Du kan vise ekkoloddata fra alle kompatible kilder på Garmin
Marine Network. Du kan vise ekkoloddata fra en kompatibel
ekstern ekkoloddmodul, for eksempel en GCV™ ekkoloddmodul.
Du kan også vise ekkoloddata fra andre kartplottere med en
innebygd ekkoloddmodul.
Hver kartplotter på nettverket kan vise ekkoloddata fra alle
kompatible ekkoloddmoduler og svingere på nettverket, uansett
hvor kartplotterne og svingerne er montert på båten. Hvis du for
eksempel har en svinger med Garmin ClearVü montert bak på
båten, kan du vise ekkoloddata ved hjelp av MFD 8212 som er
montert foran på båten.
Når du deler ekkoloddata, synkroniseres verdiene av enkelte
ekkoloddinnstillinger, for eksempel Rekkevidde og Forsterkning,
på tvers av enhetene i nettverket. Verdiene for andre
ekkoloddinnstillinger, for eksempel innstillingene for Utseende,
synkroniseres ikke og må konfigureres på hver enhet. Scrollhastighetene til de forskjellige tradisjonelle og Garmin ClearVü
ekkoloddvisningene synkroniseres også, slik at den splittede
skjermvisningen blir mer sammenhengende.
MERK: Bruk av flere svingere samtidig kan føre til krysstale,
som du kan fjerne ved å justere ekkoloddinnstillingen for
Interferens.
Velge en ekkoloddkilde
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.
Når du bruker mer enn én ekkolodddatakilde for en
ekkoloddvisning, kan du velge hvilken kilde du vil bruke for den
ekkoloddvisningen. Hvis du for eksempel har to kilder for
Garmin ClearVü, kan du velge hvilken kilde du vil bruke, fra
ekkoloddvisningen Garmin ClearVü.
1 Åpne ekkoloddvisningen du vil endre kilden for.
2 Velg Menu > Ekkoloddoppsett > Kilde.
3 Velg kilden for denne ekkoloddvisningen.
Gi en ekkoloddkilde nytt navn
Du kan gi ekkoloddkilder nytt navn, slik at du enkelt kan
identifisere de ulike kildene. Du kan for eksempel bruke "Baug"
som navn på svingeren på baugen på båten.
Kilden får bare nytt navn i den gjeldende visningen. Hvis du for
eksempel vil gi nytt navn til ekkoloddkilden for Garmin ClearVü,
må du åpne ekkoloddvisningen for Garmin ClearVü.
1 Gå til ekkoloddvisningen, og velg Menu > Ekkoloddoppsett
> Kilde > Gi kilder nytt navn.
2 Angi navnet.
Fiskeekkolodd
Justere detaljnivået
Du kan kontrollere detaljnivået og støyen som vises på
ekkoloddskjermbildet enten ved å justere forsterkning for
tradisjonelle svingere eller ved å justere lysstyrken for Garmin
ClearVü-svingere.
Hvis du vil vise bunnskuddene med høyest intensitet på
skjermen, kan du redusere forsterkningen eller lysstyrken for å
fjerne bunnskudd og støy med lavere intensitet. Hvis du vil se
informasjon om alle bunnskudd, kan du øke forsterkningen eller
lysstyrken for å vise mer informasjon på skjermen. Dette øker
også støyen og kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne faktiske
bunnskudd.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu.
2 Velg Forsterkning eller Lysstyrke.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke eller redusere forsterkningen eller
lysstyrken manuelt, velger du Opp eller Ned.
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere
forsterkningen eller lysstyrken automatisk, velger du et
alternativ for automatisk justering.
Justere fargeintensitet
Du kan justere intensiteten til farger og høylys i områder av
interesse på ekkoloddskjermbildet ved å justere
fargeforsterkningen for tradisjonelle svingere eller kontrasten for
Garmin ClearVü og SideVü/ClearVü svingere. Denne
innstillingen fungerer best etter at du har justert detaljnivået som
vises på skjermbildet ved hjelp av innstillingene for forsterkning
eller lysstyrke.
Hvis du vil utheve mindre fiskeobjekter eller opprette en
objektvisning med høyere intensitet, kan du øke innstillingen for
fargeforsterkning eller kontrast. Dette forårsaker et tap i
forskjellen for bunnskudd med høy intensitet. Hvis du vil
redusere intensiteten til skuddet, kan du redusere
fargeforsterkningen eller kontrasten.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu.
2 Velg et alternativ:
• Når du er i ekkoloddvisningen Garmin ClearVü eller
SideVü, velger du Kontrast.
• Når du er i en Panoptix LiveVü ekkoloddvisning, velger du
Fargeforsterk..
• Når du er i en annen ekkoloddvisning, velger du
Ekkoloddoppsett > Avansert > Fargeforsterk..
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke eller redusere fargeintensiteten manuelt,
velger du Opp eller Ned.
• Hvis du vil bruke standardinnstillingen, velger du
Standard.
Ekkoloddregistreringer
Ta opp ekkoloddvisningen
MERK: Ikke alle modeller støtter opptak av ekkolodd.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett
> Ekkoloddregistrering > Ekkoloddopptak.
15 minutter med ekkoloddopptak bruker omtrent 200 MB med
plass på minnekortet. Du kan ta opp ekkolodd helt til kortet er
fullt.
Stoppe opptak av ekkolodd
Før du kan stoppe ekkoloddopptak, må du begynne opptaket
(Ta opp ekkoloddvisningen, side 23).
Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett
> Ekkoloddregistrering > Stopp registrering.
23
Slette en ekkoloddregistrering
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett
> Ekkoloddregistreringer > Vis opptak.
3 Velg en registrering.
4 Velg Slett.
Spille av ekkoloddopptak
Før du kan spille av ekkoloddopptak, må du laste ned og
installere programmet HomePort™ og lagre ekkoloddata på et
minnekort.
1 Fjern minnekortet fra enheten.
2 Sett minnekortet inn i en kortleser som er koblet til en
datamaskin.
3 Åpne programmet HomePort.
4 Velg et ekkoloddopptak fra enhetslisten.
5 Høyreklikk på ekkoloddopptaket i den nedre ruten.
6 Velg Avspilling.
Oppsett for ekkoloddene Traditional, Garmin
ClearVü og SideVü
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.
MERK: Disse innstillingene gjelder ikke for Panoptix svingere.
Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett.
Scroll-hastighet: Angir hastigheten som ekkoloddet scroller fra
høyre mot venstre (Angi scroll-hastigheten, side 24).
I grunt vann kan du velge en langsommere scroll-hastighet
for å forlenge tiden informasjonen vises på skjermen. I
dypere vann kan du velge en raskere scroll-hastighet.
Automatisk scroll-hastighet justerer scroll-hastigheten til
båtens hastighet.
Støyavvisning: Reduserer interferens og mengden støy som
vises på ekkoloddskjermen (Innstillinger for støyavvisning for
ekkolodd, side 24).
Utseende: Konfigurerer utseendet på ekkoloddskjermen
(Innstillinger for ekkoloddutseende, side 25).
Alarmer: Angir ekkoloddalarmer (Ekkoloddalarmer, side 25).
Avansert: Konfigurerer ulike innstillinger for ekkoloddvisning og
datakilder (Avanserte ekkoloddinnstillinger, side 25). Gjelder
ikke for ekkoloddvisningene Garmin ClearVü og SideVü.
Installering: Konfigurerer svingeren (Installeringsinnstillinger for
svingerne Tradisjonell, Garmin ClearVü og SideVü,
side 25).
Angi zoomnivå på ekkoloddskjermbildet
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Zoom.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn på ekkoloddataene fra bunndybden,
velger du Bunnlås.
• Hvis du vil stille inn dybden for det forstørrede området
manuelt, velger du Angi zoom, Vis opp eller Vis ned for
å angi dybden for det forstørrede området og Zoom inn
eller Zoom ut for å øke eller redusere forstørrelsen for det
forstørrede området.
• Hvis du vil angi dybde og zoom automatisk, velger du
Angi zoom > Automatisk.
• Hvis du vil avbryte zoom, velger du Ingen zoom.
Angi scroll-hastigheten
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet scroller med fra høyre
mot venstre. Bruk en høyere scroll-hastighet for å se flere
detaljer, spesielt mens båten er i bevegelse eller mens du
dorger. Bruk en lavere scroll-hastighet for å la
24
ekkoloddinformasjonen bli værende på skjermen over en lengre
periode. Når du angir scroll-hastigheten for én ekkoloddvisning,
gjelder denne hastigheten for alle ekkoloddvisningene.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett
> Scroll-hastighet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere scroll-hastigheten automatisk ved hjelp
av data for hastighet i luftlinje eller fart i vann, velger du
Automatisk.
Innstillingen Automatisk velger en scroll-hastighet som
passer til båtens hastighet slik at objekter i vannet tegnes
med riktig format og vises mindre forvridd. Når du viser
Garmin ClearVü eller SideVü ekkoloddvisninger, anbefaler
vi at du bruker innstillingen Automatisk.
• Hvis du vil bruke en veldig rask scroll-hastighet, velger du
Ultrascroll®.
Alternativet Ultrascroll ruller nye ekkoloddata raskt, men
med redusert bildekvalitet. I de fleste situasjoner vil
alternativet Hurtig gi en god balanse mellom et bilde som
ruller raskt, og objekter som er mindre forvridd.
Justere dybde- eller breddeskalaen
Du kan justere området for dybdeskalaen for tradisjonelle
ekkoloddvisninger og Garmin ClearVü ekkoloddvisninger og
området for breddeskalaen for SideVü ekkoloddvisningen.
Hvis du lar enheten justere området automatisk, holder du
bunnen innenfor nedre eller ytre tredjedel av
ekkoloddskjermbildet. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en
bunn som har minimale eller moderate endringer i terrenget.
Hvis du justerer området manuelt, kan du vise et bestemt
område. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som
har store endringer i terrenget, for eksempel en stigning eller
skrent. Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises
innenfor området du har angitt.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Rekkevidde.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere området
automatisk, velger du Automatisk.
• Hvis du vil øke eller redusere området manuelt, velger du
Opp eller Ned.
TIPS: På ekkoloddskjermbildet kan du velge eller for å
justere området manuelt.
TIPS: Når du ser på flere ekkoloddskjermbilder, kan du velge
Select for å velge den aktive skjermen.
Innstillinger for støyavvisning for ekkolodd
Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett >
Støyavvisning.
Interferens: Justerer følsomheten for å redusere effekten av
interferens fra støykilder i nærheten.
Du bør bruke den laveste interferensinnstillingen som oppnår
ønsket forbedring, for å fjerne interferensen fra skjermbildet.
Oppretting av installeringsproblemer som forårsaker støy, er
den beste måten å fjerne interferens på.
Fargegrense: Skjuler deler av fargepaletten for å fjerne
områder med svak støy.
Ved å angi fargegrensen til fargen på retursignaler du ikke
ønsker, kan du sørge for at du ikke får se retursignaler du
ikke ønsker på skjermen.
Utjevning: Fjerner støy som ikke er en del av normale
retursignaler for ekkoloddet, og justerer utseendet til
retursignaler (for eksempel bunnen).
Når utjevning er satt til høy, beholdes mer av støyen med lavt
nivå enn når du bruker interferenskontrollen, men støyen er
mer dempet fordi det brukes gjennomsnittsverdier. Utjevning
kan fjerne lysprikker fra bunnen. Utjevning og interferens
Fiskeekkolodd
fungerer godt sammen for å fjerne støy med lavt nivå. Du kan
justere innstillingene for interferens og utjevning trinnvist for å
fjerne uønsket støy fra visningen.
Overflatestøy: Skjuler overflatestøy for å redusere forstyrrelser.
Bredere strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere
objekter, men kan skape mer overflatestøy.
Tidsvariabel forsterkning: Justerer tidsvariabel forsterkning,
som kan redusere støy.
Denne funksjonen passer best i situasjoner der du vil
kontrollere og undertrykke støy nær vannoverflaten. Det gir
også mulighet for visning av objekter nær overflaten som
ellers er skjult eller maskert av overflatestøy.
Innstillinger for ekkoloddutseende
Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett >
Utseende.
Farge: Angir fargevalg og fargeforsterkning.
Dataoverlegg: Angir dataene som vises på ekkoloddskjermen.
A-skop: Viser et vertikalt skop langs høyre side av skjermbildet
som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.
Dybdelinje: Viser en dybdelinje med hurtigreferanse.
Kant: Markerer det sterkeste signalet fra bunnen for å definere
hvor sterkt eller svakt signalet er.
Bildebevegelse: Gjør det mulig for ekkoloddbildet å gå fortere
ved at det tegnes mer enn én datakolonne på skjermbildet for
hver kolonne ekkoloddata som mottas. Dette er spesielt
nyttig når du bruker loddet i dypt vann, fordi ekkoloddsignalet
bruker lengre tid på å bevege seg til bunnen av sjøen og
tilbake til svingeren.
I innstillingen 1/1 tegnes én informasjonskolonne på
skjermbildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake. I
innstillingen 2/1 tegnes to informasjonskolonner på
skjermbildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake, og
så videre for innstillingene 4/1 og 8/1.
Ekkoloddalarmer
MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle svingere.
Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg Menu >
Ekkoloddoppsett > Alarmer.
Du kan også åpne ekkoloddalarmene ved å velge Innstillinger
> Alarmer > Ekkolodd.
Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre
enn den angitte verdien.
Dypt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er større enn
den angitte verdien.
FrontVü-alarm: Angir en alarm som varsler når dybden foran
fartøyet er mindre enn den angitte verdien. Dette kan bidra til
at du unngår grunnstøting (Aktivere FrontVü-dybdealarmen,
side 27). Denne alarmen er bare tilgjengelig med Panoptix
FrontVü-svingere.
Vanntemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren
rapporterer en temperatur som er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angitte temperaturen.
Kontur: Angir en alarm som utløses når svingeren registrerer et
objekt innenfor angitt dybde fra vannets overflate og bunn.
Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager
objekter.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
av alle størrelser.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.
Fiskeekkolodd
Avanserte ekkoloddinnstillinger
Gå til en Tradisjonell-ekkoloddvisning, og velg Menu >
Ekkoloddoppsett > Avansert.
Skift: Lar deg stille inn dybdeområdet som ekkoloddet er
fokusert på. Slik kan du zoome inn med bedre oppløsning
ved fokusert dybde.
Når du bruker skift, er det ikke sikkert at bunnregistrering
fungerer på en effektiv måte siden ekkoloddet leter etter data
innenfor dybdeområdet, og dette området kanskje ikke
inkluderer bunnen. Bruk av skift kan også påvirke
rullehastigheten fordi data utenfor dybdeområdet til det
fokuserte området, ikke behandles, og dette reduserer tiden
som er nødvendig for å motta og vise dataene. Du kan
zoome inn på det fokuserte området, noe som lar deg
vurdere retursignaler med bedre oppløsning enn du får bare
ved å zoome.
Ekkoutvidelse: Justerer størrelsen på ekkoene på skjermen for
å gjøre det enklere å se separate retursignaler.
Når objektene er vanskelige å se À, gjør ekkoutvidelse
retursignaler fra mål tydeligere og enklere å se på skjermen.
Hvis ekkoutvidelsesverdien er for høy, blandes målene
sammen. Hvis verdien er for lav Á, er målene små og
vanskelige å se.
Du kan bruke ekkoutvidelse og filterbredde sammen for å få
den ønskede oppløsningen og støyreduksjonen. Når
ekkoutvidelse og filterbredde er angitt som lav, har skjermen
den høyeste oppløsningen, men er mer utsatt for støy. Når
ekkoutvidelse er angitt som høy og filterbredde er angitt som
lav, har skjermen lavere oppløsning, men har bredere
objekter. Når ekkoutvidelse og filterbredde er angitt som høy,
har skjermen den laveste oppløsningen, men er minst utsatt
for støy. Det anbefales ikke å sette ekkoutvidelse til lav og
filterbredde til høy.
Installeringsinnstillinger for svingerne Tradisjonell,
Garmin ClearVü og SideVü
Gå til en ekkoloddvisning for Tradisjonell, Garmin ClearVü eller
SideVü, og velg Menu > Ekkoloddoppsett > Installering.
Sendehastighet: Angir lengde mellom lydbølgene fra
ekkoloddet. Når du øker sendehastigheten, øker også
rullehastigheten, men det kan også føre til økt støy.
Når du reduserer sendehastigheten, øker lengden mellom
sending av pulssignaler. Dette kan forhindre støy. Dette
alternativet er bare tilgjengelig i Tradisjonellekkoloddvisningen.
Overføringskraft: Reduserer svingerringing nær overflaten. En
lavere verdi for sendeeffekt reduserer svingerring, men kan
også redusere styrken på retursignalene. Dette alternativet er
bare tilgjengelig i Tradisjonell-ekkoloddvisningen.
Filterbredde: Angir kantene på objektet. Et kortere filter
definerer kantene på objektene tydeligere, men kan tillate
mer støy. Et lengre filter oppretter mykere kanter på
objektene og kan også redusere støy. Dette alternativet er
bare tilgjengelig i Tradisjonell-ekkoloddvisningen.
Snu mot V/H: Endrer visningsretningen for SideVü fra venstre til
høyre. Dette alternativet er bare tilgjengelig i SideVüekkoloddvisningen.
25
Angi som oppstartsbilde: Gjenoppretter alle
ekkoloddinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
Svingerdiagnostikk: Viser detaljer om svingeren.
Ekkoloddfrekvenser
MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av kartplotteren,
ekkoloddmodulene og svingeren som brukes.
Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til
spesifikke mål og gjeldende vanndybde.
Høyere frekvenser bruker smale strålebredder og er bedre for
betjening ved høy hastighet og i vanskelige sjøforhold.
Bunndefinering og termoklindefinering kan bli bedre ved bruk av
en høy frekvens.
Lavere frekvenser bruker bredere strålebredder, som gir
fiskeren mulighet til å se flere objekter. Dette kan imidlertid også
forårsake mer overflatestøy og redusere kontinuiteten til
bunnsignalet ved vanskelige sjøforhold. Bredere strålebredder
gir større buer for retursignaler for fiskeobjekt, derfor er de
perfekte for å finne fisk. Bredere strålebredder har også bedre
ytelse i dypt vann, fordi den lavere frekvensen har bedre
gjennomtrengning i dypt vann.
Med CHIRP-frekvenser kan du sveipe hver puls gjennom en
rekke frekvenser. Dette gir bedre målseperasjon i dypt vann. Du
kan bruke CHIRP til å identifisere mål, for eksempel enkeltfisk i
en stim, og for bruk i dypt vann. CHIRP yter generelt sett bedre
enn programmer med én frekvens. Ettersom enkelte fiskemål
kan vises bedre med en fast frekvens, bør du ta hensyn til
målsetninger og vannforhold når du bruker CHIRP-frekvenser.
Enkelte ekkoloddmoduler og svingere gir deg også muligheten
til å tilpasse forhåndsinnstilte frekvenser for hvert
svingerelement. Dermed har du muligheten til å endre
frekvensen raskt ved hjelp av forhåndsinnstillinger etter hvert
som vannet og målene endres.
Ved å vise to frekvenser samtidig i visningen for splittet frekvens
kan du se dypere med retursignaler for den lave frekvensen, og
bedre detaljer med retursignaler for den høye frekvensen.
Velge frekvenser
MERK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkoloddvisninger og svingere.
Du kan indikere hvilke frekvenser som vises på
ekkoloddskjermbildet.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Frekvens.
2 Velg en frekvens som passer dine behov og vanndybden.
Hvis du vil ha mer informasjon om frekvenser, kan du se
(Ekkoloddfrekvenser, side 26).
Oppretting av frekvensforhåndsinnstilling
MERK: Ikke tilgjengelig med alle svingere.
Du kan opprette en forhåndsinnstilling for å lagre en bestemt
ekkoloddfrekvens. Dette gir deg muligheten til å endre
frekvenser raskt.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Frekvens.
2 Velg Behandle frekvenser > Ny forhåndsinnstilling.
3 Angi en frekvens.
Slå på A-skopet
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig i Tradisjonellekkoloddvisningene.
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side av visningen, som
viser deg hva som finnes under svingeren akkurat nå. Du kan
bruke A-skopet til å identifisere mål som du ikke fanger opp når
ekkoloddataene passerer raskt på skjermen, for eksempel når
båten holder høy hastighet. Den kan også være til hjelp for å
oppdage fisk nær bunnen.
26
A-skopet ovenfor viser retursignaler for fisk À og retursignaler
for myk havbunn Á.
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg Menu > Ekkoloddoppsett
> Utseende > A-skop > På.
2 Velg en visningstid.
Du kan øke visningstiden hvis du vil at retursignalene fra
ekkoloddet skal vises lenger på skjermen.
Oppsett av Panoptix ekkolodd
Justere visningsvinkel og zoomnivå for RealVü
Du kan endre visningsvinkelen for RealVü ekkoloddvisningene.
Du kan også zoome inn og ut av visningen.
Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg et alternativ:
• Hvis du vil justere visningsvinkelen diagonalt, velger du
.
• Hvis du vil justere visningsvinkelen horisontalt, velger du
.
• Hvis du vil justere visningsvinkelen vertikalt, velger du .
• Hvis du vil justere visningsvinkelen, drar du over skjermen
i en hvilken som helst retning.
• Beveg to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome
inn.
• Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
Justere pulseringshastigheten for RealVü
Du kan oppdatere hvor raskt svingeren skal pulsere frem og
tilbake. En raskere hastighet gir et mindre detaljert bilde, men
skjermbildet oppdateres raskere. En tregere hastighet gir et mer
detaljert bilde, men skjermbildet oppdateres tregere.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
ekkoloddvisningen RealVü 3D Historical.
1 Gå til en RealVü ekkoloddvisning, og velg Menu >
Kurvehastighet.
Velg
et alternativ.
2
Meny for LiveVü Forward- og FrontVü-ekkolodd
Gå til en LiveVü Forward- eller FrontVü-ekkoloddvisning, og velg
Menu.
Forsterkning: Kontroller graden av detaljer og støy som vises
på skjermen.
Hvis du vil vise bunnskuddene med høyest intensitet på
skjermen, kan du redusere forsterkningen for å fjerne
bunnskudd og støy med lavere intensitet. Hvis du vil se
informasjon om alle bunnskudd, kan du øke forsterkningen
for å vise mer informasjon på skjermen. Dette øker også
støyen og kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne faktiske
bunnskudd.
Dybderekk.: Justerer dybderekkevidden.
Hvis du lar enheten justere rekkevidden automatisk, holder
du bunnen innenfor nedre del av ekkoloddskjermbildet. Dette
kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som har minimale
eller moderate endringer i terrenget.
Hvis du justerer området manuelt, kan du vise et bestemt
område. Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som
har store endringer i terrenget, for eksempel en stigning eller
Fiskeekkolodd
skrent. Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises
innenfor området du har angitt.
Rekkevidde fremover: Justerer rekkevidden fremover.
Gjør det mulig for enheten å automatisk justere rekkevidden
fremover i forhold til dybden. Ved manuell justering av
rekkevidden kan du se en angitt en rekkevidde. Bunnen kan
vises på skjermen så lenge den vises innenfor området du
har angitt. Hvis du reduserer dette alternativet manuelt, kan
du gjøre FrontVü-alarm mindre effektiv og dermed få kortere
reaksjonstid for avlesninger på liten dybde.
Overfør vinkel: Justerer svingerfokuset til babord eller styrbord
side. Dette er bare tilgjengelig med RealVü-kapable Panoptix
FrontVü-svingere, for eksempel PS30, PS31 og PS60.
Send: Fører til at svingeren slutter å sende.
FrontVü-alarm: Angir en alarm som varsler når dybden foran
fartøyet er mindre enn den angitte verdien (Aktivere FrontVüdybdealarmen, side 27). Dette er bare tilgjengelig med
Panoptix FrontVü-svingere.
Ekkoloddoppsett: Justerer svingeroppsettet og utseendet til
retursignalene fra ekkoloddet.
Rediger overlegg: Endrer hvilke data som vises på skjermen
(Tilpasse dataoverleggene, side 3).
Angi sendevinkelen for LiveVü- og FrontVü-svingere
Denne funksjonen er bare tilgjengelig med Panoptix LiveVü- og
FrontVü-svingere.
Du kan endre sendevinkelen for svingeren for å sikte svingeren
mot et bestemt område. Du kan for eksempel sikte svingeren
slik at den følger en fiskestim eller fokuserer på et tre mens du
passerer det.
1 Gå til en LiveVü- eller FrontVü-ekkoloddvisning, og velg
Menu > Overfør vinkel.
2 Velg et alternativ.
Aktivere FrontVü-dybdealarmen
ADVARSEL
FrontVü-dybdealarmen er kun et verktøy for
situasjonsforståelse. Den kan kanskje ikke forhindre
grunnstøting under alle omstendigheter. Det er ansvaret til
føreren av fartøyet å sikre trygg ferdsel.
Denne alarmen er bare tilgjengelig med Panoptix FrontVüsvingere.
Du kan angi at en alarm skal utløses når vannet er grunnere enn
en angitt verdi. Du får best resultater hvis du angir
baugforskyvningen mens du bruker frontkollisjonsalarmen (Angi
baugforskyvning, side 28).
1 Gå til FrontVü-ekkoloddvisningen, og velg Menu > FrontVüalarm.
2 Velg På.
3 Angi dybden alarmen skal utløses på, og velg Ferdig.
På FrontVü-skjermen viser en dybdelinje hvilken dybde alarmen
utløses på. Linjen er grønn når du er på en trygg dybde. Linjen
blir gul hvis båten holder så høy hastighet at rekkevidden
fremover ikke gir deg tid til å reagere (10 sekunder). Den blir rød
og alarmen utløses når systemet oppdager en hindring, eller
hvis vannet er grunnere enn den angitte verdien.
FORSIKTIG
Muligheten til effektivt å unngå grunnstøtinger ved hjelp av
FrontVü-ekkoloddet reduseres når hastigheten stiger til over
8 knop.
Innstillinger for LiveVü- og FrontVü-utseende
Gå til en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekkoloddvisning, og velg
Menu > Ekkoloddoppsett > Utseende.
Fargevalg: Angir fargepaletten.
Fiskeekkolodd
Fargeforsterk.: Endrer intensiteten til fargene som vises på
skjermen.
Du kan velge en høyere fargeforsterkning for å se mål
høyere i vannsøylen. En høyere fargeforsterkningsverdi gjør
det også lettere å skille mellom retursignaler med lav
intensitet høyt oppe i vannsøylen. Dette gjør det imidlertid
vanskeligere å skille mellom retursignaler langt nede. Du kan
velge en lavere fargeforsterkningsverdi når målene er nær
bunnen for å gjøre det enklere å skille mellom mål og
retursignaler med høy intensitet, for eksempel sand, steiner
og søle.
Spor: Angir hvor lenge sporet skal vises på skjermen. Sporet
viser målets bevegelser.
Fyll bunnen: Farger bunnen brun, slik at det blir lett å skille den
fra vannet.
Rutenettover.: Viser et rutenett med rekkeviddelinjer.
Bla gj. historikk: Viser ekkoloddhistorikk i en tradisjonell
ekkoloddvisning.
Innstillinger for RealVü-utseende
Gå til en RealVü-ekkoloddvisning, og velg Menu >
Ekkoloddoppsett > Utseende.
Punktfarger: Angir en annen fargepalett for ekkoloddets
returpunkter.
Bunnfarger: Angir fargetema for bunnen.
Bunnstil: Angir stil for bunnen. Når du er på dypt vann, kan du
velge alternativet Punkter, og angi rekkevidden til en
grunnere verdi manuelt.
Fargeforklaring: Viser en forklaring av dybdene som fargene
representerer.
Installeringsinnstillinger for Panoptix svinger
Gå til en Panoptix ekkoloddvisning, og velg Menu >
Ekkoloddoppsett > Installering.
Installer dybde: Angir dybden under vannlinjen der Panoptix
svingeren er montert. Hvis du angir den faktiske dybden der
svingeren er montert, får du en mer nøyaktig visuell
presentasjon av det som befinner seg i vannet.
Baugforskyvn.: Angir avstanden mellom baugen og stedet der
den fremovervendte Panoptix svingeren er installert. Dette
gjør det mulig å vise avstanden fremover fra baugen i stedet
for fra der hvor svingeren er installert.
Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene
FrontVü, LiveVü Forward og RealVü 3D Forward.
Strålebredde: Angir strålebredden for den nedovervendte
Panoptix svingeren. En smal strålebredde gjør det mulig å se
dypere og lengre. En bred strålebredde dekker et større
område i bredden.
Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene
FrontVü, LiveVü Down og LiveVü Forward.
Bruk AHRS: Gir AHRS-sensorene (Attitude Heading and
Reference System) muligheten til å registrere
monteringsvinkelen til Panoptix svingeren automatisk. Når
denne innstillingen er slått av, kan du angi den bestemte
monteringsvinkelen for svingeren ved hjelp av innstillingen
Høydevinkel. Mange fremovervendte svingere installeres ved
45 graders vinkel. Nedovervendte svingere installeres ved
null graders vinkel.
Snudd: Angir retningen til Panoptix ekkoloddvisningen når den
nedovervendte svingeren er montert med kablene pekende
mot babord side av båten.
Dette gjelder for Panoptix svingere i ekkoloddvisningene
LiveVü Down, RealVü 3D Down og RealVü 3D Historical.
Kalibrer kompass: Kalibrerer det interne kompasset i Panoptix
svingeren (Kalibrere kompasset, side 22).
27
Dette gjelder Panoptix svingere med et internt kompass, for
eksempel PS21-TR-svingeren.
Angi som oppstartsbilde: Gjenoppretter alle
ekkoloddinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
Angi baugforskyvning
For fremovervendte Panoptix svingere kan du angi en
baugforskyvning for å kompensere for plasseringen av
svingeren og få en nøyaktig avlesning av avstanden fremover.
Dette gjør det mulig å vise avstanden fremover fra baugen i
stedet for fra der hvor svingeren er installert.
Denne funksjonen gjelder for Panoptix svingere i
ekkoloddvisningene FrontVü, LiveVü Forward og RealVü 3D
Forward.
1 Mål den horisontale avstanden À fra svingeren til baugen.
Land
À
Á
Fartøy
Radaroverlegg
Når du kobler kartplotteren til en maritim radar (tilleggsutstyr) fra
Garmin, kan du bruke informasjon om radaroverlegget på
navigasjonskartet eller fiskekartet.
Data på radaroverlegget vises basert på sist brukte radarmodus,
og alle innstillingskonfigurasjoner som brukes på
radaroverlegget, blir også brukt på sist brukte radarmodus.
Justering av radaroverlegg og kartdata
2 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg Menu >
Ekkoloddoppsett > Installering > Baugforskyvn..
3 Angi avstanden som er målt, og velg Ferdig.
Rekkevidden fremover justeres nå med avstanden du har angitt,
i den aktuelle ekkoloddvisningen.
Radar
ADVARSEL
Den maritime radaren sender ut mikrobølgeenergi som kan
være skadelig for mennesker og dyr. Kontroller at området rundt
radaren er fritt for hindringer før du setter den i gang. Radaren
sender ut en stråle ca. 12° under og 12° over en tenkt horisontal
linje som skjærer gjennom senteret til radaren.
Ikke se direkte på radaren på nært hold når radaren sender
signaler, øynene er den delen av kroppen som er mest følsom
for elektromagnetisk energi.
Hvis du kobler en kompatibel kartplotter til en Garmin maritim
radar (tilleggsutstyr) fra, for eksempel GMR™ Fantom™ 6 eller
GMR 24 xHD, kan du vise mer informasjon om omgivelsene.
Radaren sender ut en smal stråle med mikrobølgeenergi mens
den roterer i et mønster på 360°. Når den utsendte energien
treffer et objekt, reflekteres noe av energien tilbake til radaren.
Radartolking
Det tar tid å lære seg å lese og tolke radarvisningen. Hvis du
bruker radaren mye, kan du etter hvert trygt bruke
radarvisningen når du virkelig trenger den.
Radaren kan være nyttig i en rekke situasjoner, blant annet for å
unngå kollisjoner når du har dårlig sikt, for eksempel når det er
mørkt eller tåkete, holde øye med været, se hva som er foran
deg og lokalisere fugler og fisk.
Radaroverleggfunksjonen kan gjøre det enklere for deg å tolke
radarvisningen fordi den legger radarretursignalene oppå kartet.
Dette kan hjelpe deg med å se forskjell på et radarretursignal for
en landmasse, bro eller regnsky. Når du ser AIS-fartøyene på
radaroverlegget, blir det også enklere å identifisere funksjoner
på radarvisningen.
I skjermdumpen nedenfor er radaroverlegget slått på. Denne
skjermen viser også en videofeed. Vi kan enkelt identifisere
noen elementer på radarskjermen.
28
Når du bruker radaroverlegget, justerer kartplotteren radardata i
forhold til kartdata basert på båtens retning. Retningen er som
standard basert på data fra et magnetisk kompass som er
tilkoblet ved hjelp av et NMEA 0183-nettverk eller et nettverk av
typen NMEA 2000. Hvis et kompass ikke er tilgjengelig, er
båtens retning basert på GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angir retningen som båten beveger seg i, og
ikke retningen som båten peker mot. Hvis båten driver bakover
eller sidelengs på grunn av strøm eller vind, er det ikke sikkert at
radaroverlegget kan justeres nøyaktig i forhold til kartdataene.
En slik situasjon kan unngås ved å bruke båtkursdata fra et
elektronisk kompass.
Hvis båtens retning er basert på data fra et magnetisk kompass
eller en autopilot, kan retningsdataene være feilaktige på grunn
av ugyldig oppsett, mekanisk feil, magnetisk interferens eller
andre faktorer. Hvis retningsdataene er feilaktige, er det ikke
sikkert at radaroverlegget kan justeres nøyaktig i forhold til
kartdataene.
®
Sende radarsignaler
MERK: Av sikkerhetsmessige grunner settes radaren i
standbymodus når den er varmet opp. Det gir deg muligheten til
å kontrollere at radaren har fri sikt før du begynner å bruke den.
1 Slå av kartplotteren, og koble til radaren i henhold til
installeringsinstruksjonene for radar.
2 Slå på kartplotteren.
Hvis det kreves, varmes radaren opp, og det telles ned for å
varsle deg når radaren er klar.
3 Velg Radar.
4 Velg en radarmodus.
En nedtellingsmelding vises mens radaren starter opp.
5 Velg Menu > Slå på radar.
Stoppe sendingen av radarsignaler
Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radar på
standby.
TIPS: Trykk på > Radar på standby fra et hvilket som
helst skjermbilde for å stoppe radarsendingen raskt.
Konfigurere modusen for tidsbasert sending
Du kan spare strøm ved å angi tidsintervaller der radaren
sender og ikke sender (standbymodus) signaler.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i dobbel
radarmodus.
Radar
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaralternativer
> Tidsbasert sending.
2 Velg Tidsbasert sending for å aktivere alternativet.
3 Velg Standby-tid, angi tidsintervallet mellom
radarsignalsendinger, og velg Ferdig.
4 Velg Sendetid, angi tidsintervallet mellom
radarsignalsendinger, og velg Ferdig.
farlige værforhold – eller mot fiskeplasser hvor fuglene får tak i
mat på overflaten.
De bevegelige målene er fargekodede, slik at du enkelt kan se
hvilke mål du nærmer deg og hvilke mål du beveger deg bort
fra. På de fleste fargeoppsett indikerer grønt at du beveger deg
bort fra målene og rødt at du beveger deg mot målene.
Aktivere og justere en sendefri radarsone
Du kan angi områder som radarskanneren ikke sender signaler
på.
MERK: Radarmodellene GMR Fantom og xHD2 støtter to
sendefrie soner. Andre GMR radarmodeller støtter én sendefri
sone.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaroppsett >
Installering > Aktiver sendingsfri sone.
Den sendefrie sonen angis av et skyggelagt område på
radarskjermen.
2 Velg .
3 Velg Juster sendingsfri sone > Flytt sendingsfri sone.
4 Velg Vinkel 1, og velg den nye posisjonen for den første
vinkelen.
5 Velg Vinkel 2, og velg den nye posisjonen for den andre
vinkelen.
6 Velg Ferdig.
Justere radarrekkevidden
Rekkevidden av radarsignalene angir lengden på pulssignalet
som sendes og mottas av radaren. Etter hvert som rekkevidden
øker, sender radaren lengre pulssignaler for å kunne nå objekter
som er langt borte. Objekter som er nærmere, spesielt regn og
bølger, gjenspeiler også lengre pulssignaler, noe som kan føre
til støy på radarskjermbildet. Visning av informasjon om objekter
med lang rekkevidde kan også redusere hvor mye plass som er
tilgjengelig på radarskjermbildet for å vise informasjon om
objekter med kort rekkevidde.
• Velg for å redusere rekkevidden.
• Velg for å øke rekkevidden.
Tips for å velge en radarrekkevidde
• Definer hvilken type informasjon du vil se på
radarskjermbildet.
Trenger du for eksempel informasjon om værforhold, objekter
og trafikk i nærheten, eller er du mer opptatt av værforhold
langt borte?
• Vurder miljøforholdene der radaren skal brukes.
Radarsignaler med lang rekkevidde kan øke støyen på
radarskjermbildet, spesielt i dårlig vær, og dermed blir det
vanskeligere å vise informasjon om objekter med kort
rekkevidde. Når det regner, kan radarsignaler med kort
rekkevidde brukes for å vise informasjon om objekter i
nærheten på en mer effektiv måte, så lenge innstillingene for
regnstøy er konfigurert optimalt.
• Velg den korteste og mest effektive rekkevidden, basert på
årsaken til at du bruker radar, samt de rådende forholdene.
MotionScope Doppler Radar Technology
™
GMR Fantom radaren bruker dopplereffekten til å oppdage og
markere bevegelige mål for at du skal unngå mulige kollisjoner,
finne fugleflokker og følge med på værformasjoner.
Dopplereffekten er frekvensforskyvningen i radarekkoet grunnet
den relative hastigheten til målet. Dermed kan du umiddelbart
registrere om et mål beveger seg mot eller vekk fra radaren.
MotionScope funksjonen markerer bevegelige mål på
radarskjermen, slik at du kan navigere rundt andre båter eller
Radar
Aktivere en vaktsone
Du kan aktivere at en vaktsone skal varsle deg når noe kommer
inn i det angitte området rundt båten.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i dobbel
radarmodus.
Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaralternativer
> Aktiver vaktsone.
Definere en sirkulær vaktsone
Før du kan definere grenser for vaktsonen, må du aktivere en
vaktsone (Aktivere en vaktsone, side 29).
Du kan definere en sirkulær vaktsone som omslutter båten
fullstendig.
1 Gå til skjermbildet for radar, og velg Menu >
Radaralternativer > Juster vaktsone > Juster vaktsone >
Sirkel.
2 Velg plasseringen for den ytre vaktsonesirkelen.
3 Velg plasseringen for den indre vaktsonesirkelen for å
definere bredden på vaktsonen.
Definere en delvis vaktsone
Før du kan definere grenser for vaktsonen, må du aktivere en
vaktsone (Aktivere en vaktsone, side 29).
Du kan definere grensene for en vaktsone som ikke omslutter
båten fullstendig.
1 Gå til skjermbildet for radar, og velg Menu >
Radaralternativer > Juster vaktsone > Juster vaktsone >
Hjørne 1.
2 Trykk på og dra plasseringen for det ytre vaktsonehjørnet À.
3 Velg Hjørne 2.
4 Trykk på plasseringen for det indre vaktsonehjørnet Á for å
definere bredden på vaktsonen.
5 Velg Ferdig.
Deaktivere en vaktsone
Du kan deaktivere en vaktsone.
Gå til skjermbildet for radar, og velg Menu >
Radaralternativer > Juster vaktsone > Deaktiver
vaktsone.
29
Konfigurasjonen av vaktsonen er lagret, slik at du kan aktivere
den igjen når du trenger den.
MARPA
MARPA (Mini-automatic radar plotting aid) gjør at du kan
identifisere og spore mål, og den brukes hovedsakelig til å
unngå kollisjoner. Du må tilordne et MARPA-merke til et objekt
for å kunne bruke MARPA. Radarsystemet sporer automatisk
det merkede objektet og oppgir informasjon om objektet,
inkludert rekkevidde, peiling, hastighet, GPS-styrekurs,
nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt. MARPA
angir statusen på hvert merkede objekt (innhenter, mistet,
sporing eller farlig), og kartplotteren kan utløse en
kollisjonsalarm hvis objektet kommer inn i den sikre sonen.
Symboler for MARPA-målbestemmelse
Innhente et objekt. Konsentriske, stiplede grønne sirkler stråler
ut fra objektet mens radaren stilles inn på objektet.
Objektet har blitt innhentet. En grønn sirkel angir posisjonen til
et objekt som radaren er stilt inn på. En stiplet grønn linje festet
til sirkelen angir den projiserte kursen over land eller objektets
GPS-styrekurs.
Farlig objekt innen rekkevidde. En rød sirkel blinker fra objektet
mens en alarm utløses og en melding vises. Etter at alarmen
har blitt bekreftet, angir et rødt punkt med en stiplet rød linje
knyttet til objektet objektets posisjon samt den projiserte kursen
over land eller objektets GPS-styrekurs. Hvis kollisjonsalarmen
for den sikre sonen er deaktivert, blinker målet, men alarmen
utløses ikke, og alarmmeldingen vises heller ikke.
Objektet har forsvunnet. En grønn sirkel med et kryss (X) i angir
at radaren ikke kunne stilles inn på målet.
Nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste møtepunkt for et farlig
objekt.
Tilordne et MARPA-merke til et objekt
Du må koble til et kompass og ha et aktivt GPS-signal for å
kunne bruke MARPA. Kompasset må oppgi NMEA 2000
parametergruppens nummer (PGN) 127250 eller
utdatasetningen for NMEA 0183 HDM eller HDG.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg et objekt eller en posisjon.
2 Velg Velge mål > MARPA-mål.
Fjerne et MARPA-merke fra et målobjekt
1 Gå til radarskjermbildet, og velg et MARPA-mål.
2 Velg MARPA-mål > Fjern.
Vise informasjon om et MARPA-merket objekt
Du kan vise rekkevidden, peilingen, hastigheten og annen
informasjon om et MARPA-merket objekt.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg et målobjekt.
2 Velg MARPA-mål.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Menu >
Andre fartøy > Visningsoppsett.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi avstanden fra din posisjon der AIS-fartøy
skal vises, velger du Visningsskala og velger en avstand.
• Hvis du vil vise detaljer om AIS-aktiverte fartøy, velger du
Detaljer > Vis.
• Hvis du vil angi projisert retningstid for AIS-aktiverte
fartøy, velger du Projisert retn. og angir tiden.
• Hvis du vil vise sporene til AIS-fartøy, velger du Spor og
angir lengden på sporet som vises.
VRM og EBL
VRM (Variable Range Marker) og EBL (Electronic Bearing Line)
måler avstanden og peilingen fra båten din til et målobjekt. På
radarskjermbildet vises VRM som en sirkel sentrert rundt båtens
nåværende posisjon, og EBL vises som en linje som starter ved
båtens nåværende posisjon og krysser VRM. Krysningspunktet
er objektet for VRM og EBL.
Vise VRM og EBL
Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaralternativer
> Vis VRM/EBL.
Justere VRM og EBL
Før du kan justere VRM og EBL, må du vise dem på
radarskjermbildet (Vise VRM og EBL, side 30).
Du kan justere diameteren på VRM og vinkelen på EBL, som
flytter krysningspunktet for VRM og EBL. VRM og EBL som er
konfigurert for én modus, brukes for alle andre radarmodi.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg en ny posisjon for
krysningspunktet for VRM og EBL.
2 Velg Plasser VRM/EBL.
3 Velg Stopp peking.
Måle rekkevidden og peilingen til et målobjekt
Før du kan justere VRM og EBL, må du vise dem på
radarskjermbildet (Vise VRM og EBL, side 30).
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg objektets posisjon.
2 Velg Mål avstand.
Rekkevidden og peilingen til objektposisjonen vises øverst til
venstre i skjermbildet.
Ekkospor
Med funksjonen for ekkospor kan du spore bevegelsen til fartøy
på radarskjermen. Når fartøyet beveger seg, kan du se et svakt
spor À i kjølvannet av fartøyet. Du kan endre hvor lenge sporet
skal vises.
Vise en liste over AIS- og MARPA-farer
Fra et radarskjermbilde eller radaroverlegget kan du vise og
tilpasse hvordan en liste med AIS- og MARPA-farer vises.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Lag > Andre
fartøy > Liste > Vis.
2 Velg farene som skal tas med på listen.
Vise AIS-fartøy på radarskjermbildet
AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive
transpondersignaler fra andre fartøy.
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på
radarskjermbildet. Hvis en av innstillingene (bortsett fra AISvisningsskalaen) konfigureres for én radarmodus, brukes
innstillingen for alle andre radarmodi. Innstillingene for detaljene
og den projiserte retningen som er konfigurert for én
radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for
radaroverlegget.
30
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
innstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus, ikke
kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på xHD-modeller
med åpen radar eller HD-/HD+-radommodeller.
Slå på ekkospor
Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaralternativer
> Ekkospor > Skjerm.
Radar
Justere lengden på ekkosporet
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg Menu
> Radaralternativer > Ekkospor > Tid.
2 Velg lengden på sporet.
Slette ekkospor
Du kan fjerne ekkospor fra radarskjermbildet for å redusere støy
på skjermen.
Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaralternativer
> Ekkospor > Fjern spor.
Optimalisere radarvisningen
Du kan justere radarvisningsinnstillingene for å redusere
forstyrrelser og få større nøyaktighet.
MERK: Du kan optimalisere radarvisningen for hver
radarmodus.
1 Velg en radarrekkevidde (Justere radarrekkevidden, side 29).
2 Gjenopprett standardverdien for forsterkningsinnstillingen
(Automatisk justering av forsterkning på radarskjermbildet,
side 31).
3 Juster forsterkningsinnstillingen manuelt (Manuell justering
av forsterkning på radarskjermbildet, side 31).
Radarforsterkning og -støy
Automatisk justering av forsterkning på radarskjermbildet
Den automatiske forsterkningsinnstillingen for hver radarmodus
optimaliseres for den modusen, og den kan variere i forhold til
den automatiske forsterkningsinnstillingen som brukes for andre
modi.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle
radarmodeller.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg Menu
> Forsterkning.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere forsterkningen automatisk etter
endrende forhold, velger du Auto. lav eller Auto. høy.
• Hvis du vil justere forsterkningen for å vise fugler over
vannoverflaten, velger du Auto fugl.
MERK: Dette alternativet er ikke tilgjengelig på en xHDmodell med åpen radar eller HD-/HD+-radommodeller.
Manuell justering av forsterkning på radarskjermbildet
Du kan justere forsterkningen manuelt for å oppnå best mulig
radarytelse.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Menu >
Forsterkning.
2 Velg Opp for å øke forsterkningen helt til det vises lysprikker
på radarskjermbildet.
Data på radarskjermbildet oppdateres med et par sekunders
mellomrom. Det fører til at effekten av manuell justering av
forsterkningen ikke alltid vises umiddelbart. Juster
forsterkningen gradvis.
3 Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til lysprikkene
forsvinner.
4 Hvis båter, land eller andre objekter er innen rekkevidde,
velger du Ned for å redusere forsterkningen helt til objektene
begynner å blinke.
Radar
5 Velg Opp for å øke forsterkningen helt til båter, land eller
andre objekter lyser stabilt på radarskjermbildet.
6 Minimer eventuelt visningen av store objekter i nærheten.
7 Minimer eventuelt visningen av sidelobeekkosignaler.
Redusere interferens fra store objekter i nærheten
Store objekter i nærheten, for eksempel moloer, kan føre til at
det vises et veldig lyst bilde av objektet på radarskjermbildet.
Dette bildet kan skjule mindre objekter i nærheten.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Menu >
Forsterkning.
2 Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til de mindre
objektene vises tydelig på radarskjermbildet.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne interferens fra
store objekter i nærheten, kan det føre til at mindre objekter
eller objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra
radarskjermbildet.
Redusere sidelobeinterferens på radarskjermbildet
Sidelobeinterferens vises kanskje som en strek ut fra et objekt i
et halvsirkelmønster. Sidelobeeffekter kan unngås ved å
redusere forsterkningen eller radarrekkevidden.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
forsterkningsinnstillingen som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Menu >
Forsterkning.
2 Velg Ned for å redusere forsterkningen helt til det
halvsirkelformede strekmønstret forsvinner fra
radarskjermbildet.
Hvis du reduserer forsterkningen for å fjerne
sidelobeinterferens, kan det føre til at mindre objekter eller
objekter et stykke unna blinker eller forsvinner fra
radarskjermbildet.
Automatisk justering av sjøstøy på radarskjermbildet
Du kan angi at kartplotteren skal justere visningen av støy
forårsaket av krapp sjø automatisk.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus,
ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.
MERK: Alle alternativer og innstillinger er ikke tilgjengelige på
alle radar- og kartplotter-modeller.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg Menu
> Sjøstøy.
2 Velg Forhåndsinnst. eller Automatisk.
3 Velg en innstilling som gjenspeiler rådende sjøforhold.
Ved bruk av en kompatibel radarmodell, justerer kartplotteren
sjøstøy automatisk basert på sjøforhold.
Manuell justering av sjøstøy på radarskjermbildet
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av krapp sjø.
Sjøstøyinnstillingen påvirker visningen av støy og objekter i
nærheten mer enn den påvirker visningen av støy og objekter
som er langt borte. En høyere sjøstøyinnstilling reduserer
visningen av støy som forårsakes av bølger i nærheten, men
den kan også redusere eller eliminere visningen av objekter i
nærheten.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
sjøstøyinnstillingen som er konfigurert for bruk i én radarmodus,
ikke kan brukes for andre radarmodi eller for radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg Menu
> Sjøstøy.
31
2 Velg Opp eller Ned for å justere visningen av sjøstøy helt til
andre objekter vises tydelig på radarskjermbildet.
Støy forårsaket av sjøforhold, vises kanskje fortsatt.
Tidsbasert sending: Radarsignaler overføres ved angitte
intervaller for å bidra til å redusere strømforbruket.
Meny for radaroppsett
Justere regnstøy på radarskjermbildet
Du kan justere visningen av støy som forårsakes av regn. Du
kan også minimere regnstøy ved å redusere radarens
rekkevidde (Justere radarrekkevidden, side 29).
Regnstøyinnstillingen påvirker visningen av regnstøy og objekter
i nærheten mer enn den påvirker visningen av regnstøy og
objekter langt borte. En høyere regnstøyinnstilling reduserer
visningen av støy som forårsakes av regn i nærheten, men den
kan også redusere eller eliminere visningen av objekter i
nærheten.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
regnstøyinnstillingene som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaralternativer
> Regnstøy.
2 Velg Opp eller Ned for å redusere eller øke visningen av
regnstøy i nærheten helt til andre objekter vises tydelig på
radarskjermbildet.
Støy forårsaket av regn vises kanskje fortsatt.
Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaroppsett.
Kilde: Radarkilden velges når flere enn én radar er koblet til
nettverket.
Kartvisning: Kart vises under radarbildet. Når funksjonen er
aktivert, vises Lag-menyen.
Orientering: Angir perspektivet for radarvisningen.
Krysstaleavvis.: Visningen av støy som forårsakes av
interferens fra en annen radarkilde i nærheten, reduseres.
Rotasjonshast.: Den ønskede hastigheten radaren roterer i,
angis. Alternativet for Høy hastighet kan brukes til å øke
oppdateringsfrekvensen. I enkelte situasjoner roterer radaren
automatisk ved normal hastighet for å forbedre
registreringen, for eksempel når en lenger rekkevidde velges,
eller når MotionScope- eller Dual-rekkevidden brukes.
Utseende: Angir fargevalg, hastighet for foranvisning og
navigasjonsutseende.
Installering: Du kan konfigurere radaren for installasjon, f.eks.
angi fremre punkt på baugen på båten og antennens
parkeringsstilling.
Redusere krysstalestøy på radarskjermbildet
Når krysstaleavvisning er aktivert, kan du redusere visningen av
støy forårsaket av interferens fra en annen radarkilde i
nærheten.
MERK: Avhengig av radaren som er i bruk, kan det hende at
innstillingen for krysstaleavvisning som er konfigurert for bruk i
én radarmodus, ikke kan brukes for andre radarmodi eller for
radaroverlegget.
Gå til et radarskjermbilde eller Radar Overlay, og velg Menu
> Radaroppsett > Krysstaleavvis..
Innstillinger for radarutseende
Meny for radaralternativer
Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaralternativer.
MotionScope™: Bruker dopplereffekten til å oppdage og
markere bevegelige mål for at du skal unngå mulige
kollisjoner, finne fugleflokker og følge med på
værformasjoner (MotionScope™ Doppler Radar Technology,
side 29). Dette alternativet er bare tilgjengelig på Fantom
modeller.
Pulsutvidelse: Varigheten på pulsen som overføres, økes. Det
bidrar til å rette maksimalt med energi mot mål. Dette gjør at
enheten kan registrere og identifisere mål enklere. Dette
alternativet er ikke tilgjengelig på en xHD-modell med åpen
radar eller HD-/HD+-radommodeller.
Målstørrelse: Justerer størrelsen på mål ved å justere
pulskompresjonsbehandlingen. Velg mindre mål hvis du
ønsker et skarpt radarbilde med høy oppløsning. Velg større
mål hvis du vil se større ekkoer for punktmål som båter og
bøyer. Dette alternativet er bare tilgjengelig på Fantom
modeller.
Ekkospor: Du kan spore bevegelsen til fartøy på
radarskjermen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig på en
xHD-modell med åpen radar eller HD-/HD+-radommodeller.
Regnstøy: Reduserer støy forårsaket av regn (Justere regnstøy
på radarskjermbildet, side 32).
Vis VRM/EBL: VRM-sirkelen (Variable Range Marker) og EBL
(Electronic Bearing Line) vises for å gjøre det mulig å måle
avstanden og peilingen fra båten din til et målobjekt (VRM og
EBL, side 30).
Aktiver vaktsone: Angir en sikker sone rundt båten og spiller av
en alarm når noe kommer inn i sonen (Aktivere en vaktsone,
side 29).
32
Gå til et radarskjermbilde, og velg Menu > Radaroppsett >
Utseende.
MERK: Disse innstillingene gjelder ikke for radaroverlegget.
Bakgr.farge: Angir bakgrunnsfargen.
Forgrunnsfarge: Angir fargetema for radarretursignalet.
Hastighet for foranv.: Flytter automatisk nåværende posisjon
mot bunnen av skjermbildet når hastigheten øker. Angi
topphastigheten din for å få best mulig resultat.
Kurspil: Viser en utvidelse fra baugen av båten i reiseretningen
på radarskjermbildet.
Avstandsringer: Viser avstandsringene som brukes til å
visualisere avstander på radarskjermbildet.
Retningsring: Viser en retning som er relativ til kursen eller
basert på en nordreferanse, for å gjøre det lettere for deg å
fastslå hvilken retning et objekt som vises på skjermen,
beveger seg i.
Navigasjonslinjer: Viser navigasjonslinjene som viser kursen
du har satt ved hjelp av Rute til, Autoveiledning eller Gå til.
Veipunkter: Viser veipunkter på radarskjermbildet.
Innstillinger for radarinstallering
Front på båt: Funksjonen kompenserer for radarens fysiske
plassering når den ikke er i båtens akse (Baugforskyvning,
side 32).
Antennekonfigurasjon: Størrelsen på radarens antenne og
plasseringen der radaren stopper, angis (Angi en
egendefinert parkeringsstilling, side 33).
Aktiver sendingsfri sone: Området der radaren ikke sender
signaler, angis (Aktivere og justere en sendefri radarsone,
side 29).
Baugforskyvning
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Måle den potensielle baugforskyvningen
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Radar
1 Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske
kompasskursen til et objekt som står stille innenfor
synsvidde.
2 Mål objektets peiling på radaren.
3 Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi
baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
Før du kan angi baugforskyvningen, må du måle den potensielle
baugforskyvningen.
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Menu >
Radaroppsett > Installering > Front på båt.
2 Velg Opp eller Ned for å justere forskyvningen.
Angi en egendefinert parkeringsstilling
Hvis du har mer enn én radar på båten, må du se på
radarskjermbildet til radaren du ønsker å justere.
Som standard vil antennen stoppe i en vinkelrett stilling i forhold
til sokkelen når den ikke roterer. Du kan endre denne stillingen.
1 Gå til radarskjermbildet, og velg Menu > Radaroppsett >
Installering > Antennekonfigurasjon > Posisjon.
2 Bruk glidebryteren til å justere antennens stilling når den har
stoppet, og velg Back.
Konfigurering og idriftsetting av autopiloten
LES DETTE
Du kan bare bruke autopilotfunksjonen på en stasjon som er
installert ved siden av et ror og en gasspak.
Autopiloten og kartplotteren må bare installeres og konfigureres
av en Volvo Penta forhandler.
Åpne autopilotskjermbildet
Du må ha installert og konfigurert en kompatibel Garmin
autopilot før du kan åpne autopilotskjermbildet.
Velg A/V, mål., kontroll. > Autopilot.
Skjermbilde for autopiloten
À
Á
Â
Velge en annen radarkilde
Faktisk styrekurs
Tiltenkt styrekurs (styrekursen autopiloten styrer mot)
Faktisk styrekurs (i standbymodus)
Tiltenkt styrekurs (når aktivert)
Indikator for rorposisjon (denne funksjonen er bare tilgjengelig når
det er koblet til en rorsensor).
1 Velg et alternativ:
Ã
• Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegget, og velg
Menu > Radaroppsett > Kilde.
• Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Foretrukne
kilder > Radar.
2 Velg radarkilden.
Justere intervallet for trinnstyring
1 Fra skjermbildet for autopiloten velger du Menu >
2 Velg en intervall.
Endre radarmodus
Konfigurere strømspareren
1 Gå til et kombinasjonsskjermbilde eller SmartMode oppsett
med radar, og velg Menu > Radarmeny > Endre radar.
2 Velg en radarmodus.
Autopilot
ADVARSEL
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
Autopilotsystemet justerer kontinuerlig styringen av båten, slik at
du opprettholder en konstant styrekurs (hold styrekursen).
Systemet tillater også manuell styring og flere modi for
automatiske styrefunksjoner og mønstre.
Når kartplotteren er koblet til et kompatibelt autopilotsystem fra
Garmin, kan du kontrollere autopiloten fra kartplotteren.
Du kan finne mer informasjon om autopilotsystemer fra Garmin
ved å gå til www.garmin.com.
Autopilot
Autopilotoppsett > Trinnvis snuøkning.
Du kan justere nivået for roraktivitet.
1 Fra skjermbildet for autopiloten velger du Menu >
Autopilotoppsett > Oppsett for strømmodus >
Strømsparer.
2 Velg en prosentandel.
Hvis du velger en høyere prosentandel, reduseres
roraktiviteten og styrekursytelsen. Jo høyere prosentandel du
angir, jo mer avviker kursen før autopiloten retter den opp.
TIPS: Hvis du øker prosentandelen for Strømsparer i krapp
sjø ved lav hastighet, reduseres roraktiviteten.
Aktivere Shadow Drive™
Gå til autopilotskjermbildet, og velg Menu >
Autopilotoppsett > Shadow Drive > Aktivert.
Autopilotoverlegglinjen
À
Á
Â
Faktisk styrekurs
Tiltenkt styrekurs (styrekursen autopiloten styrer mot)
Faktisk styrekurs (i standbymodus)
Tiltenkt styrekurs (når aktivert)
Aktivere autopiloten
Når du aktiverer autopiloten, tar autopiloten kontroll over roret
og styrer båten for å opprettholde styrekursen.
Velg Aktiver fra et hvilket som helst skjermbilde.
Tilsiktet styrekurs vises midt på skjermbildet for autopiloten.
33
Justere styrekursen med roret
Følge et banemønster
MERK: Du må aktivere funksjonen Shadow Drive før du kan
justere styrekursen med roret (Aktivere Shadow Drive™,
side 33).
Styr båten manuelt når autopiloten er aktivert.
Autopiloten aktiverer modus for Shadow Drive.
Når du slipper roret og opprettholder en bestemt styrekurs i
et par sekunder manuelt, fortsetter autopiloten en holdt
styrekurs ved den nye styrekursen.
Du kan bruke banemønsteret til å styre båten i en kontinuerlig
sirkel rundt det aktive veipunktet. Størrelsen på sirkelen
defineres av avstanden fra det aktive veipunktet når du starter
banemønsteret.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg Menu > Mønsterstyring
> Bane.
Velg
Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
2
Justere retningen med kartplotteren i styremodus
med trinn
Før du kan styre båten ved hjelp av tastene nederst på
autopilotskjermbildet, må du ha aktivert autopiloten (Aktivere
autopiloten, side 33).
• Velg <1° eller 1°> for å starte en sving på 1°.
• Velg <<10° eller 10°>> for å starte en sving på 10°.
• Hold nede <1° eller 1°> for å starte en gradkontrollert sving.
Båten fortsetter å snu til du slipper tasten.
• Hold nede <<10° eller 10°>> for å starte en sekvens med
svinger på 10°.
Du kan bruke kløverbladmønsteret til å styre båten slik at den
gjentatte ganger passerer et aktivt veipunkt. Når du starter
kløverbladmønsteret, kjører autopiloten båten mot det aktive
veipunktet og starter kløverbladmønsteret.
Du kan justere avstanden mellom veipunktet og stedet der
autopiloten svinger båten for å passere veipunktet på nytt.
Standardinnstillingen snur båten ved en rekkevidde på 300 m
(1000 fot) unna aktivt veipunkt.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg Menu > Mønsterstyring
> Kløverblad.
2 Velg eventuelt Lengde, og velg en avstand.
3 Velg Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
Styremønstre
Konfigurere og følge et søkemønster
ADVARSEL
Du er ansvarlig for at båten betjenes på en trygg måte. Ikke start
et mønster før du er sikker på at det ikke er noen hindringer i
vannet.
Autopiloten kan styre båten etter forhåndsinnstilte mønstre for
fisking, og den kan også utføre andre spesielle manøvre som Usvinger og Williamson-svinger.
Følge u-svingmønsteret
Du kan bruke u-svingmønsteret til å snu båten 180 grader og
opprettholde den nye kursen.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg Menu > Mønsterstyring
> U-sving.
2 Velg Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
Konfigurere og følge sirkelmønsteret
Du kan bruke sirkelmønsteret til å styre båten i en kontinuerlig
sirkel i en angitt retning og i et angitt tidsintervall.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg Menu > Mønsterstyring
> Sirkler.
2 Velg eventuelt Tid, og velg et klokkeslett for når autopiloten
skal styre i en komplett sirkel.
Velg
Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
3
Konfigurere og følge sikksakkmønsteret
Du kan bruke sikksakkmønsteret til å styre båten fra babord og
tilbake, i en angitt tid og med en angitt vinkel, på tvers av den
gjeldende styrekursen.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg Menu > Mønsterstyring
> Sikksakk.
2 Velg eventuelt Utslag, og velg en grad.
3 Velg eventuelt Periode, og velg en tidsperiode.
4 Velg Aktiver sikksakk.
Følge Williamson-svingmønsteret
Williamson-svingmønsteret snur båten for å kjøre langs stedet
der mønsteret ble startet. Williamson-svingmønsteret kan brukes
i situasjoner med mann over bord.
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg Menu > Mønsterstyring
> Williamson-sving.
2 Velg Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
34
Konfigurere og følge kløverbladmønsteret
Du kan bruke søkemønsteret til å styre båten i stadig større
sirkler utover fra det aktive veipunktet, slik at den former et
spiralmønster. Når du starter søkemønsteret, kjører autopiloten
båten til det aktive veipunktet og starter mønsteret.
Du kan justere avstanden mellom hver sirkel i spiralen.
Standardavstanden mellom sirkler er 20 m (50 fot).
1 Gå til autopilotskjermbildet, og velg Menu > Mønsterstyring
> Søk.
2 Velg eventuelt Søk etter avstand, og velg en avstand.
3 Velg Aktiver babord eller Aktiver styrbord.
Avbryte et styremønster
• Styr båten fysisk.
• Velg eller for å avbryte et mønster ved hjelp av
styremodus med trinn.
• Velg Standby.
DSC (Digital Selective Calling)
Funksjoner for kartplotter og VHF-radio i
nettverk
Disse funksjonene er aktivert hvis du har en NMEA 0183 VHFradio eller en NMEA 2000 VHF-radio koblet til kartplotteren.
• Kartplotteren kan overføre GPS-posisjonen til radioen din.
Hvis radioen har disse funksjonene, overføres informasjon
om GPS-posisjonen med DSC-anropene.
• Kartplotteren kan motta DSC-nødanrop og
posisjonsinformasjon fra radioen.
• Kartplotteren kan spore posisjonene til fartøy som sender
posisjonsrapporter.
Disse funksjonene er også aktivert hvis du har en Garmin NMEA
2000 VHF-radio koblet til kartplotteren.
• Kartplotteren lar deg raskt stille inn og sende detaljer om
individuelle rutineanrop til Garmin VHF-radioen.
• Når du starter et nødanrop for mann over bord fra radioen,
viser kartplotteren skjermbildet for mann over bord og ber
deg om å navigere til punktet for mann over bord.
• Når du starter et nødanrop for mann over bord fra
kartplotteren, viser radioen siden for aktivering av nødanrop
for mann over bord.
DSC (Digital Selective Calling)
Slå på DSC
Velg Innstillinger > Andre fartøy > DSC.
DSC-liste
DSC-listen er en logg over de siste DSC-anropene og andre
DSC-kontakter du har angitt. DSC-listen kan inneholde opptil
100 oppføringer. DSC-listen viser det siste anropet fra en båt.
Hvis det er mottatt to anrop fra samme båt, erstatter det siste
anropet det første anropet i anropslisten.
Vise DSC-listen
Før du kan vise DSC-listen, må du koble kartplotteren til en
VHF-radio som støtter DSC.
Velg Info > DSC-liste.
Legge til en DSC-kontakt
Du kan legge til et fartøy på DSC-listen. Du kan anrope en DSCkontakt fra kartplotteren.
1 Velg Info > DSC-liste > Legg til kontakt.
2 Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3 Angi navnet på fartøyet.
Innkommende nødanrop
Hvis den kompatible kartplotteren og VHF-radioen er koblet
sammen ved hjelp av NMEA 0183 eller NMEA 2000, varsler
kartplotteren deg når VHF-radioen mottar et DSC-nødanrop.
Hvis posisjonsinformasjonen ble sendt med nødanropet, er
informasjonen også tilgjengelig og registrert med anropet.
angir et nødanrop i DSC-listen og markerer fartøyets posisjon
på navigasjonskartet på det tidspunkt DSC-nødanropet ble
sendt.
Navigere til et fartøy i nød
angir et nødanrop på DSC-listen og markerer posisjonen til et
fartøy på navigasjonskartet på det tidspunktet DSC-nødanropet
ble sendt.
1 Velg Info > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Se på > Naviger til.
4 Velg Gå til eller Rute til.
Mann over bord-nødanrop startet fra en VHF-radio
Hvis kartplotteren er koblet til en kompatibel VHF-radio med
NMEA 2000, og du starter et DSC-nødanrop for mann over bord
fra radioen, viser kartplotteren skjermbildet for mann over bord
og ber deg om å navigere til punktet for mann over bord. Hvis du
har koblet et kompatibelt autopilotsystem til nettverket, ber
kartplotteren deg om å starte en Williamson-sving til punktet for
mann over bord.
Hvis du annullerer nødanropet for mann over bord på radioen,
vil kartplotterskjermbildet som ber deg om å aktivere
navigasjonen til mann over bord-posisjonen, ikke lenger vises.
Mann over bord- og SOS-nødanrop startet fra
kartplotteren
Hvis kartplotteren er koblet til en radio som er kompatibel med
Garmin NMEA 2000, og du markerer en posisjon for mann over
bord eller SOS, viser radioen nødanropssiden slik at du raskt
kan starte et nødanrop.
Du finner informasjon om hvordan du foretar nødanrop fra
radioen, i brukerveiledningen for VHF-radioen. Du finner mer
informasjon om hvordan du markerer posisjon for MOB eller
SOS i Merke en SOS-posisjon, side 14.
Posisjonssporing
Hvis du kobler kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av NMEA
0183, kan du spore fartøy som sender posisjonsrapporter.
DSC (Digital Selective Calling)
Denne funksjonen er også tilgjengelig med NMEA 2000 når
fartøyet sender riktige PGN-data (PGN 129808, Informasjon om
DSC-anrop).
Alle posisjonsrapporter som mottas, logges i DSC-listen (DSCliste, side 35).
Vise en posisjonsrapport
1 Velg Info > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Se på.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bytte til et navigasjonskart som markerer
posisjonen, velger du Neste side.
• Hvis du vil vise posisjonsrapportdetaljene, velger du
Forrige side.
Navigere til et sporet fartøy
1 Velg Info > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Se på > Naviger til.
4 Velg Gå til eller Rute til.
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy
1 Velg Info > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Se på > Opprett veipunkt.
Redigere informasjon i en posisjonsrapport
1 Velg Info > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Se på > Rediger.
• Hvis du vil skrive inn navnet på fartøyet, velger du Navn.
• Hvis du vil velge et nytt symbol, velger du Symbol, hvis
det er tilgjengelig.
• Hvis du vil skrive inn en kommentar, velger du
Kommentar.
• Hvis du vil vise en sporlinje for fartøyet når radioen sporer
fartøyets posisjon, velger du Spor.
• Hvis du vil angi en farge for sporlinjen, velger du
Sporlinje.
Slette et posisjonsrapportanrop
1 Velg Info > DSC-liste.
2 Velg et posisjonsrapportanrop.
3 Velg Se på > Fjern rapport.
Vise fartøyspor på kartet
I noen kartvisninger kan du vise spor for alle sporede verktøy.
Som standard angir en svart linje fartøyets bane, en svart prikk
angir hver av de tidligere rapporterte posisjonene til et sporet
fartøy, og et blått flagg angir sist rapporterte posisjon for
fartøyet.
1 Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg Menu > Lag >
Andre fartøy > DSC > DSC-spor.
2 Velg hvor mange timer sporede fartøy skal vises på kartet.
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vil alle sporpunkter som
er mindre enn fire timer gamle, vises for alle sporede fartøy.
Individuelle rutineanrop
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF-radio, kan
du bruke kartplottergrensesnittet til å konfigurere et individuelt
rutineanrop.
Når du konfigurerer et individuelt rutineanrop fra kartplotteren,
kan du velge DSC-kanalen du vil kommunisere på. Radioen
overfører denne forespørselen med ditt anrop.
35
Velge en DSC-kanal
MERK: Valget av en DSC-kanal er begrenset til de kanalene
som er tilgjengelige for alle frekvensbånd. Standardkanalen er
72. Hvis du velger en annen kanal, bruker kartplotteren den
kanalen for etterfølgende anrop til du foretar et anrop via en
annen kanal.
1 Velg Info > DSC-liste.
2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3 Velg Se på > Anrop med radio > Kanal.
4 Velg en tilgjengelig kanal.
Foreta et individuelt rutineanrop
MERK: Når du starter et anrop fra kartplotteren, vil ikke radioen
motta anropsinformasjon hvis den ikke har et MMSI-nummer
programmert.
1 Velg Info > DSC-liste.
2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.
3 Velg Se på > Anrop med radio.
4 Velg eventuelt Kanal og en ny kanal.
5 Velg Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
6 Velg Ring på Garmin VHF-radioen.
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål
1 Velg et AIS-mål fra et kart eller en 3D-kartvisning.
2 Velg AIS-fartøy > Anrop med radio.
3 Velg eventuelt Kanal og en ny kanal.
4 Velg Send.
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.
5 Velg Ring på Garmin VHF-radioen.
Måleinstrumenter og diagrammer
Måleinstrumentene og diagrammene gir forskjellig informasjon
om motoren og omgivelsene. Hvis du vil vise informasjonen, må
du koble en kompatibel svinger eller sensor til nettverket.
Vise måleinstrumentene
1 Velg A/V, mål., kontroll..
2 Velg en måler.
3 Velg eller for å vise en annen målerside.
Endre dataene som vises i et måleinstrument
1 Hold inne et måleinstrument på et
måleinstrumentskjermbilde.
2 Velg Erstatt data.
3 Velg en datatype.
4 Velg dataene som skal vises.
Tilpasser målere
Du kan endre layouten til målersidene, hvordan målersidene
vises og dataene til hver måler.
1 Åpne en målerside.
2 Velg Menu > Erstatt målerdata.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre dataene som vises i en måler, velger du
måleren.
• Hvis du vil endre layouten til målerne på siden Min
visning, velger du Min visning.
• Hvis du vil gjenopprette denne siden til sin opprinnelige
visning, velger du Gjenopprett standardvisn..
36
Tilpasse grenseverdier for motor- og drivstoffmåleinstrumenter
Du kan konfigurere øvre og nedre grenseverdier og området for
ønsket standarddrift for måleinstrumentet.
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle
måleinstrumenter.
1 Gå til et aktuelt skjermbilde for et måleinstrument, og velg
Menu > Angi målergrenser.
2 Velg en måler du vil tilpasse.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi minstegrense for standard driftsområde,
velger du Minimumsverdi.
• Hvis du vil angi maksimumsgrense for standard
driftsområde, velger du Maks.verdi.
• Hvis du vil angi en nedre grense for måleinstrumentet som
er lavere enn minimumsverdien, velger du Skala, min..
• Hvis du vil angi en øvre grense for måleinstrumentet som
er høyere enn maksimumsverdien, velger du Skala,
maks.
4 Velg grenseverdien.
5 Gjenta trinn 4 og 5 for å angi flere måleinstrumentgrenser.
Angi drivstoffalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale
gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du
fastsetter.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Drivstoff.
2 Velg eventuelt en transmisjon.
3 Velg På.
4 Angi gjenværende drivstoffmengde som skal utløse alarmen.
5 Gjenta eventuelt trinn 2–4 for alle transmisjoner.
Vise grafer
Før du kan vise grafer for ulike endringer i omgivelsene, for
eksempel temperatur, dybde og vind, må du ha koblet aktuell
svinger eller sensor til nettverket.
1 Velg Info > Diagrammer.
2 Velg et diagram.
Angi grafområdet og tidsskalaer
Du kan angi tidsrommet og dybdeskalaen som skal vises i grafer
for dybde og vanntemperatur.
1 Gå til en graf, og velg Diagramoppsett.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi en skala for medgått tid, velger du
Varighet. Standardinnstillingen er 10 minutter. Hvis du
øker skalaen for medgått tid, kan du vise variasjoner over
en lengre tidsperiode. Hvis du reduserer skalaen for
medgått tid, kan du vise flere detaljer i et kortere tidsrom.
• Hvis du vil angi grafskalaen, velger du Skala. Hvis du øker
skalaen, kan du vise større variasjon i avlesninger. Hvis
du reduserer skalaen, kan du vise flere detaljer i
variasjonene.
Informasjon om tidevann og
strømninger og stjerneinformasjon
Informasjon fra tidevannsstasjoner
Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon for angitt dato
og et bestemt klokkeslett, inkludert tidevannshøyde og
tidspunkter for neste høyvann og lavvann. Som standard viser
kartplotteren tidevannsinformasjon for sist viste
tidevannsstasjon, nåværende dato og siste time.
Måleinstrumenter og diagrammer
Velg Info > Tidev. og strømn. > Tidevann.
2 Velg Info > Varselstyrer > Lagre på kort.
Informasjon fra strømningsstasjon
Tømme alle meldinger
MERK: Informasjon fra strømningsstasjoner er tilgjengelig med
enkelte detaljerte kart.
Du kan også vise informasjon om en strømningsstasjon for en
bestemt dato og et bestemt klokkeslett, inkludert hastighet og
nivå for strømningen. Som standard viser kartplotteren
strømningsinformasjon for strømningsstasjonen du viste sist, og
for nåværende dato og klokkeslett.
Velg Info > Tidev. og strømn. > Strømninger.
Stjerneinformasjon
Du kan vise informasjon om når solen og månen står opp og går
ned, månefase og den omtrentlige stillingen til solen og månen
på himmelen. Midten av skjermen representerer himmelen rett
over deg, og de ytterste ringene representerer horisonten. Som
standard viser kartplotteren stjerneinformasjon for gjeldende
dato og klokkeslett.
Velg Info > Tidev. og strømn. > Stjerneinformasjon.
Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon
eller stjerneinformasjon for en annen dato
1 Velg Info > Tidev. og strømn..
2 Velg Tidevann, Strømninger eller Stjerneinformasjon.
3 Velg et alternativ.
• Hvis du vil vise informasjon for en annen dato, velger du
Endre dato > Manuelt og angir en dato.
• Hvis du vil vite informasjon for i dag, velger du Endre dato
> Gjeldende.
• Hvis du vil vise informasjon for dagen etter datoen som
vises, kan du velge Neste dag hvis dette er tilgjengelig.
• Hvis du vil vise informasjon for dagen før datoen som
vises, kan du velge Forrige dag hvis dette er tilgjengelig.
Vise informasjon for en annen tidevannseller strømningsstasjon
1
2
3
4
Velg Info > Tidev. og strømn..
Velg Tidevann eller Strømninger.
Velg Stasjoner i nærheten.
Velg en stasjon.
Vise almanakkinformasjon fra navigasjonskartet
1 Velg en posisjon på en kart- eller 3D-kartvisning.
2 Velg Informasjon.
3 Velg Tidevann, Strømninger eller Stjerneinformasjon.
Varselstyrer
Vise meldinger
1 Velg Info > Varselstyrer.
2 Velg en melding.
3 Velg Se på.
Sortere og filtrere meldinger
Velg Info > Varselstyrer > Tøm varselstyreren.
Mediespiller
MERK: Funksjonen for medieavspilling er ikke kompatibel med
alle kartplottermodeller.
MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle tilkoblede
mediespillere.
Hvis du har koblet en kompatibel stereo til NMEA 2000
nettverket, kan du styre stereoen ved hjelp av kartplotteren.
Kartplotteren skal registrere mediespilleren automatisk første
gangen det kobles til.
Du kan spille av medier fra kilder som er koblet til mediespilleren
og NMEA 2000 nettverket.
Åpne mediespilleren
Før du kan åpne mediespilleren, må du koble en kompatibel
enhet til kartplotteren.
Velg A/V, mål., kontroll. > Medier.
Ikoner
MERK: Disse ikonene er ikke tilgjengelige på alle enheter.
Ikon
Beskrivelse
Lagrer eller sletter en kanal som forhåndsinnstilt
Gjentar alle sanger
Gjentar én sang
Søker etter stasjoner eller hopper over sanger
Tilfeldig rekkefølge
Velge mediekilde
Når du har flere medieenheter koblet til et nettverk, for eksempel
NMEA 2000 nettverket, kan du velge mediekilden du vil styre fra
kartplotteren.
MERK: Du kan bare spille av medier fra kilder som er koblet til
enheten.
MERK: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle mediekilder.
1 Gå til medieskjermen, og velg Kilde.
MERK: Kildemenyen vises bare for enheter som støtter flere
mediekilder.
2 Velg en kilde.
Spille av musikk
Søke etter musikk
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom eller Menu > Bla
gjennom.
2 Velg Select, eller velg et alternativ.
Aktivere alfabetisk søk
Du kan aktivere funksjonen for alfabetisk søk for å finne en sang
eller et album i en stor liste.
Gå til medieskjermen, og velg Menu > Installering >
Alfabetisk søk.
1 Velg Info > Varselstyrer > Sorter/filtrer.
2 Velg et alternativ for å sortere eller filtrere meldingslisten.
Angi at en sang skal gjentas
1 Mens du spiller av en sang, velger du Menu > Repeter.
2 Velg eventuelt Én.
Lagre meldinger på et minnekort
Angi at alle sanger skal gjentas
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
Varselstyrer
Gå til medieskjermen, og velg Menu > Repeter > Alle.
37
Angi at sanger skal spilles av i tilfeldig rekkefølge
1 Gå til medieskjermen, og velg Menu > Tilfeldig rekkefølge.
2 Velg eventuelt et alternativ.
Justere volumet
Dempe medievolumet
1 Gå til medieskjermen, og velg
2 Velg eventuelt Select.
Du kan lagre SiriusXM kanalene du foretrekker, hvis du er koblet
til en SiriusXM tuner og antenne (tilleggsutstyr).
Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og still inn stasjonen for å lagre
den som forhåndsinnstilt.
2 Velg Forhåndsinnst. > Legg til gjeldende kanal.
.
Aktivere og deaktivere soner
Hvis du har tildelt båtens høyttalere i soner, kan du deaktivere
soner du ikke bruker.
1 Gå til medieskjermen, og velg Menu > Lydnivåer > Aktiver/
deaktiver soner.
2 Velg en sone.
Velge en forhåndsinnstilling
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg Forhåndsinnst..
2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
3 Velg Velg kanalen.
Fjerne en forhåndsinnstilling
1 Gå til en aktuell medieskjerm, og velg Forhåndsinnst..
2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
3 Velg Fjern gjeldende kanal.
VHF-radio
Spille av DAB
Søke etter VHF-kanaler
Hvis du kobler en kompatibel Digital Audio Broadcasting-modul
(DAB) og -antenne, for eksempel FUSION MS-DAB100A til et
kompatibelt stereoanlegg, kan du søke inn og spille av DABstasjoner
Hvis du vil bruke DAB-kilden, må du befinne deg i et område der
DAB er tilgjengelig, og velge mottakerregionen (Angi DABmottakerregionen, side 38).
Du må sette kilden til VHF før du kan skanne VHF-kanaler.
Du kan overvåke aktivitet på VHF-kanalene som er lagret som
forhåndsinnstillinger, og bytte automatisk til en aktiv kanal.
Gå til VHF-medieskjermen, og velg Skann.
Justere VHF-squelch
MERK: Mediespilleren må støtte VHF-radio for å kunne bruke
denne funksjonene.
1 Gå til siden for VHF-kilde, og velg Menu > Squelch.
2 Bruk glidebryteren til å justere VHF-stumkobling.
Radio
Hvis du vil høre på AM- eller FM-radio, må du ha en egnet,
maritim AM-/FM-antenne som er riktig koblet til stereoanlegget,
og være innenfor rekkevidden til en kringkastingsstasjon. Du
kan se instruksjoner for å koble til en AM-/FM-antenne i
installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.
For å høre på SiriusXM radio må du ha riktig utstyr og de rette
abonnementene (SiriusXM satellittradio, side 39). Du kan se
instruksjoner for å koble til en SiriusXM Connect Vehicle Tuner i
installeringsinstruksjonene for stereoanlegget.
Hvis du vil høre på DAB-stasjoner, må du ha riktig utstyr (Spille
av DAB, side 38). Du finner instruksjoner om hvordan du kobler
til en DAB-adapter og -antenne i installeringsinstruksjonene som
følger med adapteren og antennen.
®
Angi mottakerregionen
1 Gå til medieskjermen, og velg Menu > Installering >
Mottakerregion.
2 Velg et alternativ.
Bytte radiostasjon
1 Gå til medieskjermen, og velg en aktuell kilde, for eksempel
FM.
2 Velg
eller
for å stille inn en stasjon.
Endre søkemodus
Du kan endre hvordan du velger en stasjon for enkelte
medietyper, for eksempel FM- eller AM-radio.
MERK: Ikke alle søkemodi er tilgjengelige for alle mediekilder.
1 Gå til medieskjermen, og velg Menu > Mottaksmodus.
2 Velg et alternativ.
3 Velg eventuelt Select.
Forhåndsinnstillinger
Du kan lagre AM- og FM-stasjonene du liker best for enkel
tilgang.
38
®
Angi DAB-mottakerregionen
Du må velge området du befinner deg i for å motta DABstasjoner på riktig måte.
1 Gå til medieskjermen, og velg Menu > Installering >
Mottakerregion.
2 Velg området du befinner deg i.
Søke etter DAB-stasjoner
Før du kan skanne etter DAB-stasjoner, må du koble en
kompatibel DAB-modul og -antenne (ikke inkludert) til stereoen.
Siden DAB-signaler bare sendes i utvalgte land, må du også
angi tunerregionen til der DAB-signalene sendes fra.
1 Velg DAB-kilden.
2 Velg Skann for å skanne etter tilgjengelige DAB-stasjoner.
Når skanningen er fullført, spiller enheten av den første
tilgjengelige stasjonen i den første kanalpakken.
MERK: Når den første skanningen er fullført, kan du kan
velge Skann igjen for å skanne etter DAB-stasjoner på nytt.
Når den andre skanningen er fullført, spiller systemet av den
første stasjonen i kanalpakken som du lyttet til før du skannet
på nytt.
Bytte DAB-kanaler
1 Velg DAB-kilden.
2 Hvis det er nødvendig, kan du velge Skann for å skanne
etter lokale DAB-stasjoner.
eller
for å bytte kanal.
Når du når slutten av en kanalpakke, bytter stereoanlegget
automatisk til første tilgjengelige stasjon i neste kanalpakke.
3 Velg
Velge en DAB-stasjon fra en liste
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Stasjoner.
2 Velg en stasjon fra listen.
Velge en DAB-stasjon fra en kategori
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Kategorier.
2 Velg en kategori fra listen.
3 Velg en stasjon fra listen.
Mediespiller
DAB-forhåndsinnstillinger
Du kan lagre DAB-stasjonene du liker best for enkel tilgang.
Du kan lagre opptil 15 forhåndsinnstilte DAB-stasjoner.
Lagre en DAB-stasjon som forhåndsinnstilt
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg stasjonen som du vil
lagre som forhåndsinnstilt.
2 Velg Bla gjennom > Forhåndsinnst. > Lagre gjeldende.
Velge en DAB-forhåndsinnstilling fra en liste
1 Gå til Dab-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Forhåndsinnst. > Vis forhåndsinnstillinger.
2 Velg en forhåndsinnstilling fra listen.
Fjerne en DAB-forhåndsinnstilling
1 Gå til DAB-medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Forhåndsinnst..
2 Velg et alternativ:
• Du fjerner én forhåndsinnstilling ved å velge Fjern
forhåndsinnstilling, og velge forhåndsinnstillingen du vil
fjerne.
• Du fjerner alle forhåndsinnstillinger ved å velge Fjern alle
forhåndsinnstillinger.
SiriusXM satellittradio
Når du har en FUSION-Link™ kompatibel stereo og installert og
koblet SiriusXM Connect Tuner til kartplotteren, kan du få tilgang
til SiriusXM satellittradio avhengig av abonnementet.
Finne en SiriusXM radio-ID
Før du kan aktivere SiriusXM abonnementet, må du ha radioIDen til SiriusXM Connect Tuner.
Du finner SiriusXM radio-IDen på baksiden av SiriusXM Connect
Tuner, på baksiden av emballasjen eller ved å stille kartplotteren
til kanal 0.
1 Velg Medier > Kilde > SiriusXM.
2 Velg kanal 0.
SiriusXM radio-IDen inkluderer ikke bokstavene I, O, S eller
F.
Aktivere et SiriusXM abonnement
1 Søk inn kanal 1 når du har valgt SiriusXM kilden.
2
3
4
5
Du skal kunne høre en forhåndsversjon av kanalen. Hvis ikke
kontrollerer du SiriusXM Connect Tuner, antennen og
tilkoblinger og prøver på nytt.
Søk inn kanal 0 for å finne radio-ID-en.
Kontakt SiriusXM lytterstøtte per telefon på (866) 635 2349,
eller gå til www.siriusxm.com/activatenow for å abonnere i
USA. Kontakt SiriusXM per telefon på (877) 438 9677, eller
gå til www.siriusxm.ca/activatexm for å abonnere i Canada.
Oppgi radio-ID-en.
Aktiveringen tar vanligvis 10 til 15 minutter, men kan ta opptil
en time. SiriusXM Connect Tuner må være slått på og motta
SiriusXM signalet for å kunne motta aktiveringsmeldingen.
Hvis tjenesten ikke aktiveres innen en time, går du til
http://care.siriusxm.com/refresh eller tar kontakt med
SiriusXM per telefon på 1-855-MYREFRESH (697-3373).
Tilpasse kanalguiden
SiriusXM radiokanaler er gruppert i kategorier. Du kan velge
kategoriene med kanaler som vises i kanalguiden.
Velg et alternativ:
• Hvis medieenheten er en FUSION-Link kompatibel stereo,
velger du Medier > Bla gjennom > Kanal.
• Hvis medieenheten er en GXM™ antenne, velger du
Medier > Kategori.
Mediespiller
Lagre en SiriusXM kanal til listen over forhåndsinnstillinger
Du kan lagre favorittkanaler til listen over forhåndsinnstillinger.
1 Velg Medier.
2 Velg kanalen du vil lagre som en forhåndsinnstilling.
3 Velg et alternativ:
• Hvis medieenheten er en FUSION-Link kompatibel stereo,
velger du Bla gjennom > Forhåndsinnst..
• Hvis medieenheten er en GXM antenne, velger du Menu
> Forhåndsinnst. > Legg til gjeldende kanal.
Låse opp SiriusXM foreldrekontroller
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Lås opp.
2 Angi passordet.
Standardpassordet er 0000.
Angi foreldrekontroller på SiriusXM radiokanaler
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan angi
foreldrekontroller.
Du kan bruke foreldrekontrollfunksjonen til å begrense tilgang til
SiriusXM kanaler, inkludert kanaler med innhold for voksne. Når
foreldrekontrollfunksjonen er aktivert, må du angi et passord for
å kunne stille inn radioen til de låste kanalene.
Velg Bla gjennom > Foreldrekontroll > Lås / lås opp.
Det vises en liste over kanaler. Et hakemerke viser til en låst
kanal.
MERK: Når du viser kanalene etter å ha angitt
foreldrekontroller, endres visningen:
•
viser til en låst kanal.
•
viser til en ulåst kanal.
Endre passord for foreldrekontroll på en SiriusXM radio
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan endre
passordet.
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Endre PIN-kode.
2 Angi passordet, og velg Ferdig.
3 Angi et nytt passord.
4 Bekreft det nye passordet.
Gjenopprette standardverdier for foreldrekontrollinnstillingene
Dette sletter alle innstillingene du har angitt. Når du
gjenoppretter foreldrekontrollinnstillingene til standardverdiene,
nullstilles passordverdien til 0000.
1 Gå til medieskjermen, og velg Installering >
Fabrikkinnstillinger.
2 Velg Ja.
Fjerne alle låste kanaler på en SiriusXM radio
Foreldrekontrollene må være låst opp før du kan fjerne alle låste
kanaler.
1 Gå til medieskjermen, og velg Bla gjennom >
Foreldrekontroll > Lås opp alle.
2 Angi passordet.
Angi enhetsnavn
1 Gå til medieskjermen, og velg Menu > Installering > Angi
enhetsnavn.
2 Angi et enhetsnavn.
3 Velg Select eller Ferdig.
39
Oppdatere Media Player-programvaren
Du kan oppdatere programvaren på tilkoblete kompatible
stereoanlegg og tilbehør.
1 Gå til www.fusionentertainment.com/marine, og last ned
programvareoppdateringen på en USB-flashstasjon.
Programvareoppdateringer og instruksjoner finnes på
produktsiden for produktet.
2 Sett inn USB-flashstasjonen i USB-porten på stereoanlegget.
3 Gå til medieskjermen for kartplotteren, og velg Menu >
Installering > Oppdater programvare.
4 Velg elementet som skal oppdateres.
SiriusXM Vær
ADVARSEL
Værinformasjonen i dette produktet kan rammes av
tjenesteavbrudd og kan inneholde feil, unøyaktigheter eller
utdatert informasjon og bør derfor ikke brukes som eneste
grunnlag. Bruk alltid sunn fornuft ved navigering, og bruk
alternativ værinformasjon før du tar avgjørelser som har med
sikkerhet å gjøre. Du godtar og samtykker i at du er
eneansvarlig for bruk av værinformasjonen og alle avgjørelser
som tas med tanke på navigering under alle værforhold. Garmin
er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av bruk
av SiriusXM værinformasjon.
MERK: SiriusXM data er ikke tilgjengelig i alle regioner.
En Garmin SiriusXM satellittmottaker for værdata og -antenne
mottar satellitt værdata og viser dem på ulike Garmin enheter,
inkludert navigasjonskartet på en kompatibel kartplotter.
Værdataene for hver funksjon kommer fra vel ansette sentre for
værdata, for eksempel National Weather Service og
Hydrometerological Prediction Center. Du finner mer
informasjon på www.siriusxm.com/sxmmarine.
SiriusXM utstyr og abonnementskrav
Du må ha en kompatibel satellittmottaker for værdata for å
kunne bruke satellitt vær. Du må ha en kompatibel
satellittradiomottaker for å kunne bruke SiriusXM Satellite Radio.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com. Du må også ha
et gyldig abonnement for å kunne motta værdata og radio via
satellitt. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte
med satellittutstyret for værdata og radio.
Kringkasting av værdata
Værdata kringkastes ved ulike intervaller for hver værfunksjon.
Radar kringkastes for eksempel med fem minutters intervaller.
Når mottakeren for Garmin er slått på, eller en annen
værfunksjon er valgt, må mottakeren motta nye data før de kan
vises. Det kan oppstå en forsinkelse før værdataene eller en
annen funksjon vises på kartet.
MERK: Utseendet kan endres for alle værfunksjoner hvis kilden
som leverer informasjonen, endres.
Tidsstempelet øverst til venstre i skjermbildet viser hvor lang
tid det har gått siden leverandøren av værdata oppdaterte
informasjonen sist.
Nedbørsvisninger
Gå til værkartet for nedbør, og velg Menu.
RADAR-løkke: Viser nedbørsinformasjon som et bilde av den
nyeste oppdateringen, eller som en animert løkke med de
nyeste oppdateringene. Tidsstempelet viser hvor lang tid det
har gått siden tjenesteleverandøren genererte radarbildet
med værinformasjon som vises på skjermen.
Skydekke: Viser data om skydekke.
Veipunkter: Viser veipunkter.
Tegnforklaring: Viser værsymbolforklaringen.
Informasjon om stormcelle og lyn
Stormceller vises med
på værkartet for nedbør. De viser
både gjeldende posisjon for en storm og beregnet bane som
stormen vil bevege seg over i løpet av nærmeste fremtid.
Røde kjegler vises sammen med et stormcelleikon. Den
bredeste delen av hver kjegle peker i retning av stormcellens
beregnede bane. De røde linjene i hver kjegle indikerer hvor
stormen mest sannsynlig vil befinne seg i nærmeste fremtid.
Hver linje representerer 15 minutter.
Lynnedslag vises med . Lyn vises på værkartet for nedbør hvis
det er registrert lynnedslag i løpet av de siste syv minuttene. Det
landbaserte nettverket for registrering av lyn registrerer bare
sky-til-bakke-lyn.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter
eller alle abonnement.
Informasjon om orkan
Værkartet for nedbør kan vise den nåværende posisjonen til en
orkan , en tropisk storm eller et tropisk lavtrykk. En rød linje ut
fra et orkanikon indikerer orkanens beregnede bane. Mørke
prikker på den røde linjen indikerer steder det er beregnet at
orkanen vil passere gjennom, som mottatt fra leverandøren av
værdata.
Væradvarsler og værrapporter
Når det sendes ut en maritim væradvarsel, værmelding,
forsiktighetsmelding, værrapport eller andre kunngjøringer om
været, angir skyggeleggingen området som informasjonen
gjelder for. Vannlinjene på kartet angir grensene for maritime
værmeldinger, værmeldinger for kysten og offshoreværmeldinger. Værrapporter kan bestå av enten værmeldinger
eller væradvarsler.
Velg det skyggelagte området for å se informasjon om
advarselen eller rapporten.
Farge
Maritim værgruppe
Cyan
Springflo
Blå
Flom
Rød
Maritimt
Endre værkartet
Gul
Kraftig storm
1 Gå til et kombinasjonsskjermbilde eller SmartMode oppsett
Rød
Tornado
Vise informasjon om nedbør
Værvarselskartet viser værvarsler for by, maritime værvarsler,
advarsler, orkanvarsler, METARer, fylkesvarsler, værfronter og
trykksentre, overflatetrykk og værbøyer.
med et værkart, og velg Menu > Værmeny > Endre vær.
2 Velg et værkart.
Nedbør, fra veldig lett regn og snø og opptil kraftige
tordenbyger, vises i ulike skygger og farger. Nedbør vises enten
uavhengig eller sammen med annen værinformasjon.
Velg Kart > Nedbør.
Værvarselinformasjon
Vise værvarselinformasjon for et annet tidsrom
1 Velg Kart > Værvarsel.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarselet for de neste 48 timene i 12timers intervaller, velger du Neste varsel flere ganger.
40
SiriusXM Vær
• Hvis du vil vise værvarselet for de forrige 48 timene i 12timers intervaller, velger du Forrige værvarsel flere
ganger.
Værfronter og trykksentre
Værfronter vises som linjer som indikerer den ledende kanten
på en luftmasse.
Frontsymbol
Varmfront
Stasjonær front
Okkludert front
Lavtrykk
Symboler for trykksenter vises ofte i nærheten av værfronter.
Beskrivelse
Indikerer et lavtrykksenter, som er et område med
relativt lavt trykk. Bevegelse vekk fra et lavtrykksenter
fører til økt trykk. Vinden strømmer mot klokken rundt
lavtrykksentre på den nordlige halvkule.
Indikerer et høytrykksenter, som er et område med
forholdsvis høyt trykk. Bevegelse vekk fra et
høytrykksenter fører til redusert trykk. Vinden
strømmer med klokken rundt høytrykksentre på den
nordlige halvkule.
Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsel
1 Velg Kart > Værvarsel.
2 Panorer kartet til en offshore-posisjon.
Alternativene Maritimt værvarsel eller Offshore-værvarsel
vises når værvarselinformasjon er tilgjengelig.
3 Velg Maritimt værvarsel eller Offshore-værvarsel.
Værvarsler, by
Værvarsler for by vises som værsymboler. Værvarselet vises i
12-timers intervaller.
Symbol Vær
Symbol Vær
Delvis skyet
Lettskyet (solskinn, varmt,
skyfritt)
Skyet
Regn (duskregn, slaps, byger)
Vindfullt
Tåkete
Tordenbyger
Snø (snøbyger, vindbyger,
snøstorm, snøvind, slaps,
underkjølt regn, underkjølt
duskregn)
Røyk (støvet, disig)
Vise sjøforhold
Funksjonen for Sjøforhold viser informasjon om overflateforhold,
inkludert vind, bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning.
Velg Kart > Sjøforhold.
Overflatevind
Retninger for overflatevind vises på kartet for sjøforhold ved
hjelp av vindpiler som indikerer retningen vinden blåser fra. En
vindpil er en sirkel med hale. Linjen eller flagget som er festet til
halen på vindpilen, indikerer vindstyrken. En kort linje
representerer 5 knop, en lang linje representerer 10 knop, og en
trekant representerer 50 knop.
SiriusXM Vær
Vindstyrke
Vindpil
Vindstyrke
Rolig
20 knop
5 knop
50 knop
10 knop
65 knop
15 knop
Beskrivelse
Kaldfront
Symbol for
trykksenter
Vindpil
Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning
Bølgehøydene for et område vises som fargevariasjoner. Ulike
farger angir forskjellige bølgehøyder, som vist i
symbolforklaringen.
Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) mellom suksessive
bølger. Bølgeperiodelinjer angir områder med samme
bølgeperiode.
Bølgeretninger vises med røde piler på kartet. Retningen på
hver pilspiss indikerer retningen bølgen beveger seg i.
Vise værvarselinformasjon for sjøforhold for et annet
tidsrom
1 Velg Kart > Sjøforhold.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise varslet sjøforhold for de neste 36 timene i
12-timers intervaller, velger du Neste varsel flere ganger.
• Hvis du vil vise varslet sjøforhold for de siste 36 timene i
12-timers intervaller, velger du Forrige værvarsel flere
ganger.
Vise fiskeinformasjon
Værkartet for fiske viser gjeldende vanntemperatur, gjeldende
forhold for overflatetrykk og fiskevarsler.
Velg Kart > Fiske.
Data for overflatetrykk og vanntemperatur
Informasjon om overflatetrykk vises som trykkisobarer og
trykksentre. Isobarene kobler sammen punkter med likt trykk.
Trykkavlesninger gjør det enklere å beregne vær- og
vindforhold. Områder med høytrykk forbindes generelt med
lettskyet vær. Områder med lavtrykk forbindes generelt med
skyer og sjanse for nedbør. Isobarer som er pakket tett
sammen, viser en sterk trykkgradient. Sterke trykkgradienter
forbindes med områder med sterkere vind.
Trykkenheter vises i mb (millibar), inHG (tommer kvikksølv) eller
hPa (hektoPascal).
Fargelagt skyggelegging angir vannets overflatetemperatur, som
vist i symbolforklaringen i hjørnet av skjermbildet.
Varsle fiskeplasser
Du kan vise områder som har optimale værforhold for bestemte
fiskearter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter
eller alle abonnement.
1 Gå til fiskekartet med vær, og velg Menu > Fiskearter.
2 Velg en fiskeart.
3 Velg På.
4 Gjenta trinn 2 og 3 for å vise områder med optimale
værforhold for flere fiskearter.
Skyggelagte områder indikerer optimale fiskeplasser. Hvis du
har valgt mer enn én fiskeart, kan du velge et skyggelagt
område for å vise fiskeartene som inkluderes i det
skyggelagte området.
Endre temperaturfargeskala for sjøoverflate
Du kan endre fargeskalaen dynamisk slik at den viser
temperaturavlesninger ved sjøoverflaten i høyere oppløsning.
1 Gå til fiskekartet med vær, og velg Menu > Sjøtemperatur.
41
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere
temperaturområdet automatisk, velger du
Autokonfigurer.
Kartplotteren finner automatisk øvre og nedre
grenseverdier for gjeldende skjermbilde og oppdaterer
temperaturfargeskalaen.
• Hvis du vil angi øvre og nedre grenseverdier for
temperaturskalaen, velger du Nedre grense eller Øvre
grense og angir nedre eller øvre grense.
Siktinformasjon
Sikt er den maksimale horisontale avstanden som kan ses på
overflaten, som vist i symbolforklaringen til venstre i
skjermbildet. Variasjoner i skyggeleggingen for sikt viser
endringen i overflatesikt i varselet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter
eller alle abonnement.
Velg Kart > Sikt.
Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom
1 Velg Kart > Sikt.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise varslet sikt for de neste 36 timene i 12timers intervaller, velger du Neste varsel flere ganger.
• Hvis du vil vise varslet sikt for de forrige 36 timene i 12timers intervaller, velger du Forrige værvarsel flere
ganger.
Vise bøyerapporter
Avlesningene til disse rapportene fåes fra bøyer og
observasjonstasjoner på kysten. Disse avlesningene brukes til å
fastslå lufttemperatur, duggpunkt, vanntemperatur, tidevann,
bølgehøyde og -periode, vindretning og -styrke, sikt og
barometrisk trykk.
1 Gå til et værkart, og velg .
2 Velg Bøye.
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye
Du kan velge et område i nærheten av en bøye for å vise
værvarselinformasjonen.
1 Gå til et værkart, og velg en posisjon på kartet.
2 Velg Lokalt vær.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise gjeldende værforhold fra en lokal
værtjenesten, velger du Gjeldende forhold.
• Hvis du vil vise et lokalt værvarsel, velger du Værvarsel.
• Hvis du vil vise overflatevind og informasjon om
barometrisk trykk, velger du Sjøoverflate.
• Hvis du vil vise informasjon om vind og bølger, velger du
Maritim rapport.
Væroverlegg
Væroverlegget legger vær og værrelatert informasjon over
navigasjonskartet, fiskekartet og Perspective 3D-kartvisningen.
Navigasjonskartet og fiskekartet kan vise værradar, høyde på
skytopper, lyn, værbøyer, fylkesvarsler og orkanvarsler.
Perspective 3D-kartvisningen kan vise værradar.
Innstillingene for væroverlegg må konfigureres separat for hvert
kart. Du må konfigurere innstillingene for væroverlegg separat
for hvert kart.
MERK: I enkelte områder omfatter oppgraderte kart også
fiskekart.
42
Slå på væroverlegget på et kart
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg Menu > Lag
> Vær > Vær > På.
Innstillinger for væroverlegg på navigasjonskartet
Gå til navigasjonskartet, og velg Menu > Lag > Vær.
Vær: Slår av og på væroverlegget.
Nedbør: Viser nedbørsdata.
Skydekke: Viser data om skydekke.
Sikt: Viser data om sikt.
Bøyer: Viser værbøyer.
Tegnforklaring: Viser værsymbolforklaringen.
Innstillinger for væroverlegg på fiskekartet
Gå til fiskekartet, og velg Menu > Lag > Vær.
Nedbør: Viser nedbørsradar.
Sjøtemperatur: Viser data om sjøtemperatur.
Bøyer: Viser værbøyer.
Tegnforklaring: Viser værsymbolforklaringen.
Vise informasjon om værabonnement
Du kan vise informasjon om værtjenestene du abonnerer på, og
hvor mange minutter det har gått siden dataene for hver tjeneste
ble oppdatert.
Gå til et værkart, og velg Menu > Værabonnement.
Vise video
Du må koble til en kompatibel kilde før du kan vise video.
Kompatible enheter er blant annet video-enheter som er koblet
til portene på kartplotteren eller Garmin Marine Network, samt
støttede nettverk (IP-baserte) videokameraer, kodere og
termiske kameraer.
Velg A/V, mål., kontroll. > Video.
Velge en videokilde
1 Gå til videoskjermbildet, og velg Menu > Kilde.
2 Velg videokilden.
Veksle mellom flere videokilder
Hvis du har to eller flere videokilder, kan du veksle mellom dem
ved å bruke et bestemt tidsintervall.
1 Gå til skjermbildet Video, og velg Menu > Kilde > Vekselvis.
2 Velg Tid, og velg hvor lenge hver video skal vises.
3 Velg Kilde, og velg videokildene som skal legges til i den
vekselvise sekvensen.
Nettverksbaserte videoenheter
LES DETTE
Du må bruke en PoE-isoleringskopler (Power over Ethernet) fra
Garmin (P/N 010-10580-10) når du kobler til en PoE-enhet, for
eksempel et kamera fra FLIR , til et Garmin Marine Network. Det
er skadelig for Garmin kartplotteren å koble en PoE-enhet
direkte til en Marine Network-kartplotter fra Garmin, og det kan
skade PoE-enheten.
®
Før du kan vise og kontrollere videoenheter, for eksempel IPkameraer, kodere og termiske kameraer som bruker
kartplotteren din, du må ha en kompatibel videoenhet koblet til
kartplotteren, og du må ha en PoE-isoleringskopler til en kabel
for maritimt nettverk. Gå til www.garmin.com for en liste over
kompatible enheter eller for å kjøpe en PoE-isoleringskopler.
Du kan koble flere støttede videokameraer og opptil to
videokodere til Garmin Marine Network. Du kan velge og vise
opptil fire videokilder samtidig. Kartplottere med flere
Vise video
komposittvideo-innganger kan bare vise fra en enkel innebygd
videokilde. Nettverket oppdager kameraene automatisk når de
er koblet til, og viser dem i listen over kilder.
Bruke forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert videokamera
Du kan lagre, gi navn til og aktivere forhåndsinnstillinger for
video for hver videokilde i nettverket.
Lagring av forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert videokamera
1 Trykk på skjermen når du er i en video.
Videokontrollene vises på skjermen.
2 Hold inne en av forhåndsinnstillingsknappene for video.
Et grønt lys viser at innstillingen er lagret.
Gi navn til forhåndsinnstillinger for video på et nettverksbasert videokamera
1 Gå til videoskjermbildet, og velg Menu > Videooppsett >
Forhåndsinnst..
2 Velg en forhåndsinnstilling.
3 Velg Gi nytt navn.
4 Angi et navn på forhåndsinnstillingen.
Aktivering av forhåndsinnstillinger for video på et nettverlsbasert videokamera
Du kan raskt tilbakestille nettverksbaserte kameraer til
forhåndsinnstilte verdier.
1 Trykk på skjermen når du er i en video.
Videokontrollene vises på skjermen.
2 Velg en forhåndsinnstilling for video.
Kameraet gjenoppretter videoinnstillingene som er lagret for
den forhåndsinnstillingen.
TIPS: Du kan også lagre og aktivere forhåndsinnstillinger ved
hjelp av videomenyen.
Kamerainnstillinger
Noen kameraer har flere alternativer for å kontrollere
kameravisningen.
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige på alle kamera- og
kartplottermodeller. Se brukerhåndboken til kameraet for en liste
over tilgjengelige funksjoner. Det kan hende du må oppdatere
kameraprogramvaren for å kunne bruke denne funksjonen.
Gå til skjermbildet for infrarød video, og velg Menu.
Infrarød/synlig: Viser et infrarødt eller synlig kamerabilde.
Skann: Overvåker det omkringliggende området.
Frys: Pauser kamerabildet.
Endre farger: Velger fargevalget på det infrarøde bildet.
Endre scene: Velger en infrarød bildemodus, for eksempel natt,
MOB eller dokking.
Videooppsett: Åpner flere videoalternativer.
Videoinnstillinger
Noen kameraer har flere oppsettalternativer.
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige på alle kamera- og
kartplottermodeller. Det kan hende du må oppdatere
kameraprogramvaren for å kunne bruke denne funksjonen.
Gå til videoskjermbildet, og velg Menu > Videooppsett.
Angi inndata: Knytter kameraet til en videokilde.
Speil: Reverserer bildet, som et bakspeil.
Standby: Setter kameraet i ventemodus for å spare strøm og
beskytte objektivet når det ikke brukes.
Startposisjon: Angir hjemposisjonen til kameraet.
Sveipefart: Angir hvor raskt kameraet beveger seg under
skanning.
Vise video
Skannebredde: Angir bredden på bildene som kameraet tar
under skanning.
Navn: Lar deg velge et nytt navn for dette kameraet.
FLIR™-meny: Gir tilgang til alternativene for kameraet.
Knytte kameraet til en videokilde
Du må kanskje knytte kameraet til en videokilde.
1 Gå til videoskjermbildet, og velg Menu > Kilde.
2 Velg kameraet.
3 Velg Videooppsett > Angi inndata.
4 Velg videoinndata.
Bevegelseskontroll for videokamera
LES DETTE
Ikke pek kameraet mot solen eller svært lyssterke gjenstander.
Dette kan skade objektivet.
Bruk alltid kartplotterens kontroller eller knapper for å panorere
og vippe kameraet. Ikke beveg kameraenheten manuelt. Hvis du
beveger kameraet manuelt, kan du skade kameraet.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når et kompatibelt
kamera er tilkoblet. Det kan hende du må oppdatere
kameraprogramvaren for å kunne bruke denne funksjonen.
Du kan kontrollere bevegelsene til tilkoblede kameraer som
støtter panorering, vipping og zooming.
Styre videokameraer med kontrollene på skjermen
Kontrollene på skjermen gjør at du kan styre panorer-vippzoom-kameraer (PTZ-kameraer). Se brukerhåndboken til
kameraet for en liste over tilgjengelige funksjoner.
1 Trykk på skjermen når du er i en video.
Videokontrollene vises på skjermen.
2 Velg et alternativ:
• Bruk zoomeknappen til å zoome inn og ut.
• Hvis du vil panorere eller vippe kameraet, bruker du
kompassrosen.
TIPS: Hold inne innenfor kompassrosen for å fortsette å
bevege kameraet i ønsket retning.
Styre et videokamera ved hjelp av bevegelser
Hvis du har et nettverksbasert videokamera som støtter
bevegelsesrespons, kan du kontrollere det med bevegelser
direkte på kartplotterskjermen dersom det også er et panorervipp-zoom-kamera. Se brukerhåndboken til kameraet for en liste
over tilgjengelige funksjoner.
TIPS: Bruk av bevegelser gjør at du kan styre videoen uten å
vise videokontrollene.
1 Trykk på skjermen når du er i en video.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn og ut med kameraet, kan du bruke
klype- og zoom-bevegelser.
• Hvis du vil panorere eller vippe kameraet, kan du sveipe
skjermen i ønsket retning.
Konfigurere videoutseendet
MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige på alle kamera- og
kartplottermodeller.
1 Gå til videoskjermbildet, og velg Menu > Videooppsett.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise video i utvidet format, velger du Format >
Utvidelse. Videoen kan ikke utvides utover dimensjonene
som støttes av den tilkoblede videoenheten, og den vil
kanskje ikke fylle hele skjermen.
• Hvis du vil vise video i standardformat, velger du Format
> Standard.
43
• Hvis du vil justere lysstyrken, velger du Lysstyrke og
velger deretter Opp, Ned eller Automatisk.
• Hvis du vil justere fargemetningen, velger du
Fargemetning og velger deretter Opp, Ned eller
Automatisk.
• Hvis du vil justere kontrasten, velger du Kontrast og
velger deretter Opp, Ned eller Automatisk.
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne velge kildeformat
automatisk, velger du Standard > Automatisk.
Konfigurere PC-skjermen
Du må angi videokilden som analog eller digital PC før du kan
konfigurere visningsmodus for PC.
1 Velg hvor som helst på skjermbildet når du er i PCvisningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, velger du pilene
for lysstyrke.
• Hvis du vil justere kontrasten for skjermen, velger du
pilene for kontrast.
Avslutte PC-visningsmodus
1 Velg hvor som helst på skjermbildet når du er i PC-
visningsmodus.
2 Velg visningsmodusikonet øverst til venstre.
Videokilden endres til Video 1.
Garmin VIRB actionkameraer
®
De fleste VIRB actionkameraer kobles til kartplotteren via
kameramenyen (Koble til et VIRB actionkamera, side 44).
VIRB 360-kameraet kobles til ved hjelp av VIRB appen (Koble til
et VIRB 360 actionkamera, side 44).
I denne brukerveiledningen bruker vi begrepet «VIRB
actionkamera» om alle modeller unntatt VIRB 360-kameraet.
«VIRB 360-kamera» refererer kun til 360-modellen.
Koble til et VIRB 360 actionkamera
1 Last ned og åpne GarminVIRB appen på mobilenheten din.
2 Hold inne Wi-Fi i to sekunder for å aktivere Wi‑Fi teknologi på
3
4
5
6
7
8
kameraet.
Hvis du bruker en Apple mobilenhet, må du åpne Wi‑Fi
innstillingene på mobilenheten og koble tilgangspunktet til
kameraet ved å bruke navnet og passordet på
kameraskjermen.
Start appen GarminVIRB på mobilenheten.
Appen søker opp kameraet ditt.
Dersom du bruker en mobilenhet med Android™, må du
skrive inn passordet til tilgangspunktet til kameraet når
sikkerhetsmeldingen kommer opp.
TIPS: Tilgangspunktets navn og passord vises på
kameraskjermen.
Appen kobler til kameraet ditt.
Konfigurer kartplotterens Wi‑Fi nettverk.
Velg > Wi-Fi-tilkoblinger i GarminVIRB appen.
Det vises en liste over Wi‑Fi tilgangspunkter i nærheten.
Velg kartplotterens Wi‑Fi nettverk, og angi
nettverkspassordet.
Appen og kameraet kobler til kartplotterens Wi‑Fi nettverk.
®
Koble til et VIRB actionkamera
Du kan koble et VIRB actionkamera til kartplotteren ved hjelp av
kamerainnstillingen. Hvis du skal koble til et VIRB 360-kamera,
må du koble til ved hjelp av VIRB appen (Koble til et VIRB 360
actionkamera, side 44).
44
1 Konfigurer kartplotterens Wi‑Fi nettverkKonfigurere det Wi‑Fi
trådløse nettverket, side 5.
2 Gå til VIRB kameraets hovedmeny, og velg Trådløs > Wi-Fi
> Status for å slå på Wi‑Fi.
3 Velg Modus > Koble til.
4 Velg Legg til ny.
Kameraet søker etter Wi‑Fi nettverk i nærheten.
5 Velg kartplotterens Wi‑Fi nettverk, og angi
nettverkspassordet.
Appen og kameraet kobler til kartplotterens Wi‑Fi nettverk.
Du kan kontrollere kameraet via kartplotteren.
Kontrollere VIRB actionkameraet med kartplotteren
Før du kan kontrollere et VIRB actionkamera med kartplotteren,
må du koble til enhetene ved hjelp av en trådløs tilkobling (Koble
en trådløs enhet til kartplotteren, side 5).
Du kan koble til opptil fem VIRB actionkameraer til kartplotteren.
Når du har koblet til VIRB actionkameraet med kartplotterene,
får du et nytt alternativ for A/V, mål., kontroll.. Du kan starte og
stoppe opptaket på VIRB actionkameraet ved hjelp av
kartplotteren.
MERK: VIRB bildet som vises på kartplotteren har lavere
oppløsning enn VIRB actionkamera-opptakene. Vis videoen på
en PC eller TV for å se videoen i høy oppløsning.
1 Velg A/V, mål., kontroll. > VIRB®.
2 Velg et alternativ:
• Velg for å ta et stillbilde.
• Velg for å starte opptaket.
Gjenværende opptaksminne vises under opptak.
• Velg på nytt for å stoppe opptaket.
• Hvis du har koblet til mer enn ett VIRB actionkamera, kan
du bruke pilene for å velge et annet actionkamera.
• Velg
for å se lagrede videoer eller bilder.
Innstillinger for VIRB-actionkamera
Velg A/V, mål., kontroll. > VIRB® > Menu.
Navn: Lar deg angi et nytt navn for VIRB-actionkameraet.
Opptak: Starter og stopper opptaket.
Ta bilde: Tar et stillbilde.
Dvalemodus: Aktiverer modus med lavt strømforbruk for VIRBactionkameraet for å spare batteristrøm.
Innstillinger for oppsett av video for VIRB-actionkamera
Velg A/V, mål., kontroll. > VIRB® > Menu > Videooppsett.
Format: Angir bildeformatet på videoen
Videomodus: Angir videomodus. Du kan for eksempel velge
alternativet Sakte film HD for å ta opp video i sakte film.
Videostørrelse: Angir størrelsen eller pikseldimensjoner for
videoer.
FPS for video: Angir bildefrekvens per sekund.
Bildestørrelse: Angir størrelsen eller pikseldimensjoner for
bilder.
Synsfelt: Angir zoomnivå.
Legge til kontrollene for VIRB-actionkameraet på andre
skjermbilder
Før du kan kontrollere et VIRB-actionkamera med kartplotteren,
må du koble til enhetene ved hjelp av en trådløs tilkobling (Koble
en trådløs enhet til kartplotteren, side 5).
Du kan legge til kontrollinjen for VIRB-actionkameraet i andre
skjermbilder. Dermed kan du starte og stoppe opptak fra andre
funksjoner på kartplotteren.
1 Åpne skjermbildet der du vil legge til kontrollinjen for VIRBactionkameraet.
Vise video
2 Velg Menu > Rediger overlegg > Nederste linje > VIRB-
linje.
Når du ser på et skjermbilde som har kontrollene for VIRBactionkameraet, kan du velge
for å åpne fullskjermbisningen
av VIRB-actionkameraet.
Kontrollere videoavspilling fra VIRB actionkamera
Du kan vise VIRB actionkamera-video og -bilder ved å bruke
kartplotteren.
MERK: VIRB avspilling på kartplotteren vises i samme kvalitet
som livevisning på kartplotteren. Vis videoen på en PC eller TV
for å se videoen i høy oppløsning.
1 Gå til skjermen VIRB®, og velg .
2 Vent noen sekunder på at miniatyrbildene lastes.
3 Velg en video eller et bilde.
4 Kontroller avspillingen ved å bruke knappene på skjermen
eller menyalternativene:
• Hvis du vil stoppe videoavspillingen, velger du .
• Hvis du vil sette videoen på pause, velger du .
• Hvis du vil spille av videoen på nytt, velger du .
• Hvis du vil spille av videoen, velger du .
• Hvis du vil hoppe fremover eller bakover i
videoavspillingen, drar du glidebryteren.
Slette en VIRB-video
Du kan slette en video eller et bilde fra VIRB-actionkameraet.
1 Åpne VIRB-videoen eller -bildet for å slette.
2 Velg Menu > Slett fil.
Starte en VIRB lysbildefremvisning for video
Du kan vise en lysbildefremvisning av videoene eller bildene på
VIRB actionkameraet.
1 Gå til skjermen VIRB®, og velg .
2 Vent noen sekunder på at miniatyrbildene lastes.
3 Velg en video eller et bilde.
4 Velg Menu > Start lysbildefremvisning.
Hvis du vil stoppe en lysbildefremvisning, velger du Menu >
Stopp lysbildefremvisning.
Konfigurasjon av enheten
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger > System.
Lyder og visning: Justerer innstillingene for skjerm og lyd.
GPS: Gir informasjon om GPS-satellitter og innstillinger.
Systeminformasjon: Gir informasjon om enheter på nettverket
og programvareversjon.
Stasjonsinformasjon: Justerer stasjonens oppsett.
Slå av automatisk: Slår automatisk av systemet etter at det har
vært dvalemodus i en angitt tid.
Simulator: Slår simulatoren på eller av, og gjør det mulig å angi
klokkeslett, dato, hastighet og simulert posisjon.
Lyd- og skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > System > Lyder og visning.
Toner: Slår toner for alarmer og valg av og på.
Bakgrunnslys: Angir lysstyrken på bakgrunnslyset. Du kan
velge Automatisk for å justere lysstyrken på bakgrunnslyset
automatisk basert på lyset i omgivelsene.
Synk. av bakgrunnslys: Synkroniserer lysstyrken på
bakgrunnslyset til kartplotterne i stasjonen.
Konfigurasjon av enheten
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslettet.
Oppstartsbilde: Angir bildet som vises når du slår på enheten.
GPS-innstillinger
Velg Innstillinger > System > GPS.
Himmelvisning: Viser den relative posisjonen til GPS-satellitter
på himmelen.
Innstillinger > Hastighetsfaktor: Angir gjennomsnittsfarten til
fartøyet over en kort periode, slik at du får jevnere
hastighetsverdier.
Innstillinger > WAAS/EGNOS: Slår av eller på WAAS (i NordAmerika) eller EGNOS (i Europa), som kan gi en mer
nøyaktig posisjonsinformasjon for GPS. Når du bruker WAAS
eller EGNOS, bruker enheten lenger tid på å innhente
satellitter.
Innstillinger > GLONASS: Slår GLONASS av eller på (Russisk
satellittsystem). Når systemet brukes under forhold med
dårlig sikt til himmelen, kan denne konfigurasjonen brukes
sammen med GPS for å gi en mer nøyaktig
posisjonsinformasjon.
Kilde: Gjør det mulig å velge foretrukken kilde for GPS.
Innstillinger for stasjon
Velg Innstillinger > System > Stasjonsinformasjon.
Endre stasjon: Angir nye standardinnstillinger for hele
stasjonen basert på plasseringen til denne stasjonen. Du kan
også velge å bruke denne skjermen som en frittstående,
individuell skjerm, i stedet for å legge den til i en gruppe med
andre skjermer for å lage en stasjon.
GRID™-paring: Du kan parkoble en GRID™ ekstern
inndataenhet med denne stasjonen.
Visningsrekkefølge: Angir rekkefølgen for skjermene, noe som
er viktig ved bruk av en GRID ekstern inndataenhet.
Autopilot er aktiver: Lar deg kontrollere autopiloten fra denne
enheten.
Nullstill oppsett: Gjenoppretter standardvisningen for
layoutene på denne stasjonen.
Nullstill stasjoner: Gjenoppretter fabrikkinnstillingene for
oppsett for alle skjermene på stasjonen.
Vise informasjon om systemprogramvare
Du kan vise programvareversjonen, basiskartversjonen, all
ekstra kartinformasjon (hvis aktuelt), programvareversjonen for
en valgfri radar fra Garmin (hvis aktuelt) og enhetens IDnummer. Du trenger denne informasjonen hvis du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe ekstra
kartdatainformasjon.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Programvareinformasjon.
Vise hendelsesloggen
Hendelsesloggen viser en liste over systemhendelser.
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Hendelseslogg.
Innstillinger
Velg Innstillinger > Innstillinger.
Enheter: Angir måleenheter.
Språk: Angir språket for teksten på skjermen.
Navigasjon: Angir navigasjonsinnstillinger.
Tastaturlayout: Tilordner tastene på skjermtastaturet.
Opptak av skjermbilde: Gjør det mulig å lagre skjermbilder på
enheten.
45
Deling av brukerdata: Lar deg dele veipunkter og ruter via
Garmin Marine Network. Alle kartplottere som dele veipunkter
og ruter må ha skrudd på denne innstillingen.
Visning av menylinje: Viser menylinjen eller skjuler den
automatisk når det ikke er behov for den.
Enhetsinnstillinger
Velg Innstillinger > Innstillinger > Enheter.
Systemenheter: Angir enhetsformat for enheten.
Varians: Angir magnetisk misvisning, vinkelen mellom
magnetisk nord og geografisk nord, for gjeldende posisjon.
Nordreferanse: Angir retningsreferansene som brukes under
beregning av retningsinformasjon. Sann angir geografisk
nord som nordreferansen. Rutenett angir nord for rutenett
som nordreferanse (000º). Magnetisk angir magnetisk nord
som nordreferansen.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i. Du må ikke endre denne
innstillingen med mindre du bruker et kart som angir et annet
posisjonsformat.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter. Du må bare endre denne innstillingen hvis kartet du
bruker, angir et annet kartdatum.
Tid: Angir tidsformat, tidssone og sommertid.
Navigasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.
Velg Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon.
Rutemerker: Angir typen merker som skal vises ved rutesvinger
på kartet.
Svingovergang: Justerer hvordan kartplotteren skifter til neste
sving eller etappe på ruten. Du kan angi overgangen til å
basere seg på tid eller avstand før svingen. Du kan øke
verdien for tid eller avstand for å gjøre autopiloten mer
nøyaktig når den navigerer etter en rute eller en Auto
Guidance-linje med mange hyppige svinger eller ved høye
hastigheter. Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere, kan
du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke denne
verdien.
Hastighetskilder: Angir kilde for hastighetsavlesninger.
Autoveiledning: Angir mål for Foretrukket dybde, Vertikal
klaring og Strandlinjeavstand når du bruker enkelte
oppgraderte kart.
Rutestart: Velger et utgangspunkt for rutenavigasjon.
Konfigurasjoner for bane for autoveiledning
FORSIKTIG
Innstillingene for Foretrukket dybde og Vertikal klaring påvirker
hvordan kartplotteren beregner en bane for Autoveiledning. Hvis
et område har vann med ukjent dybde eller et hinder med ukjent
høyde, beregnes ikke banen for Autoveiledning for det området.
Hvis et område på starten eller ved slutten av en bane for
Autoveiledning er grunnere enn Foretrukket dybde eller lavere
enn innstillingen for Vertikal klaring, beregnes kanskje ikke
banen for Autoveiledning for det området, avhengig av
kartdataene. På kartet vises kursen gjennom slike områder som
en grå linje eller som en stripete linje i grått og magenta. Når
båten kommer inn i et slikt område, vises en advarselsmelding.
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart.
Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke ved
beregning av en bane for Autoveiledning.
Foretrukket dybde: Angir minimumsdybden som båten trygt
kan seile over, basert på kartdybdedata.
46
MERK: Minimumsdybden for oppgraderte kart (laget før
2016) er tre fot. Hvis du angir en verdi som er mindre enn tre
fot, bruker kartene bare dybder på tre fot for beregninger av
baner for Autoveiledning.
Vertikal klaring: Angir minimumshøyden for en bro eller
hindring som båten trygt kan seile under, basert på
kartdybdedata.
Strandlinjeavstand: Angir hvor nært stranden banen for
Autoveiledning skal plasseres. Banen for Autoveiledning kan
flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer. De tilgjengelige verdiene for denne innstillingen er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at banen
for autoveiledning er plassert i passende avstand fra kysten,
kan du vurdere plasseringen av banen for Autoveiledning ved
hjelp av en eller flere kjente destinasjoner der du må
navigere gjennom en smal vannpassasje (Justere avstanden
til strandlinjen, side 16).
Justere avstanden til strandlinjen
Innstillingen Strandlinjeavstand angir hvor nær stranden du vil at
linjen for Autoveiledning skal være. Linjen for Autoveiledning
kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer. De tilgjengelige verdiene for Strandlinjeavstand er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil forsikre deg om at linjen for
Autoveiledning er plassert ved egnet avstand fra strandlinjen,
kan du vurdere plasseringen på Autoveiledning ved hjelp av én
eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en
smal vannpassasje.
1 Legg fartøyet til havn, eller kast ut ankeret.
2 Velg Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Normal.
3 Velg en destinasjon som du har navigert til tidligere.
4 Velg Naviger til > Autoveiledning.
5 Kontroller plasseringen til linjen for Autoveiledning, og finn ut
om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene
gir en effektiv reise.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du Menu >
Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon og går til
trinn 10.
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Langt unna.
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nær.
7 Hvis du valgte Nær eller Langt unna i trinn 6, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.
8 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du Menu >
Navigasjonsalternativer > Stopp navigasjon og går til
trinn 10.
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Lengst unna.
Konfigurasjon av enheten
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Innstillinger > Navigasjon >
Autoveiledning > Strandlinjeavstand > Nærmeste.
9 Hvis du valgte Nærmeste eller Lengst unna i trinn 8, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste. Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.
10 Gjenta trinn 3–9 minst én gang til, med ulike destinasjoner
hver gang, til du er godt kjent med innstillingen
Strandlinjeavstand.
Kommunikasjonsinnstillinger
NMEA 0183 innstillinger
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett.
Porttyper: Se Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA
0183-port, side 47.
Utdatasetninger: Se Konfigurere NMEA 0183-utdatasetninger,
side 47.
Posisjonspresisjon: Justerer antall sifre til høyre for
desimaltegnet for sending av utdata for NMEA.
XTE-presisjon: Justerer antall sifre til høyre for desimaltegnet
for meldingen om krysstalefeil for NMEA.
Veipunkt-IDer: Angir enheten til å sende navn eller nummer for
veipunkter via NMEA 0183 under navigasjon. Bruk av
nummer kan løse kompatibilitetsproblemer med eldre NMEA
0183 autopiloter.
Standardinnstillinger: Gjenoppretter NMEA 0183 innstillingene
til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
Diagnostikk: Viser diagnostikkinformasjon for NMEA 0183.
Konfigurere NMEA 0183-utdatasetninger
Du kan aktivere og deaktivere NMEA 0183-utdatasetninger.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183oppsett > Utdatasetninger.
2 Velg et alternativ.
3 Velg en eller flere NMEA 0183-utdatasetninger, og velg
Back.
4 Gjenta trinn 2 og 3 for å aktivere eller deaktivere flere
utdatasetninger.
Angi kommunikasjonsformat for hver NMEA 0183-port
Du kan konfigurere kommunikasjonsformatet for hver interne
NMEA 0183-port når du har koblet kartplotteren til eksterne
NMEA 0183-enheter, en datamaskin eller andre Garmin
enheter.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183oppsett > Porttyper.
2 Velg en inngangs-/utgangsport.
3 Velg et format:
• Velg NMEA standard for å støtte inndata eller utdata for
standard NMEA 0183-data, DSC og inndatastøtte for
NMEA ekkolodd for DPT-, MTW- og VHW-setninger.
• Velg NMEA høy hastighet for å støtte inndata eller utdata
for standard NMEA 0183-data for de fleste AIS-mottakere.
• Velg Garmin for å støtte inndata eller utdata for egne
Garmin data til bruk med Garmin programvare.
4 Gjenta trinn 2–3 for å konfigurere flere inndata- eller
utdataporter.
Konfigurasjon av enheten
Innstillinger for NMEA 2000
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett.
Enhetsliste: Viser enhetene som er koblet til nettverket.
Merk enheter: Endrer merkene for tilgjengelige enheter som er
tilkoblet.
Gi navn til enheter og sensorer i nettverket
Du kan gi navn til enheter og sensorer som er koblet til Garmin
Marine Network og NMEA 2000 nettverket.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon.
2 Velg Maritimt nettverk eller NMEA 2000-oppsett >
Enhetsliste.
3 Velg en enhet fra listen til venstre.
4 Velg Endre navn.
5 Angi et navn, og velg Ferdig.
Maritimt nettverk
Med det maritime nettverket kan du raskt og enkelt dele data fra
Garmin eksterne enheter med kartplottere. Du kan koble til en
kartplotter til det maritime nettverket for å motta data fra og dele
data med andre enheter og kartplottere som er kompatible med
det maritime nettverket.
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Maritimt nettverk.
EVC-nettverk
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > EVC-nettverk, og velg
en transmisjon.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Volvo Penta.
Funksjoner: Viser en liste over installerte EVC-funksjoner.
Komponenter: Viser en liste over installerte
fastvarekomponenter.
Programvare: Viser en liste over programvareversjoner for
installerte EVC-funksjoner.
Kalibrering: Viser en liste over installerte EVC-funksjoner som
kan kalibreres.
Stille inn alarmer
Navigasjonsalarmer
Velg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon.
Ankomst: Stiller inn en alarm som utløses når du er innenfor en
bestemt avstand eller tid fra en sving eller et
bestemmelsessted.
Ankeret driver: Stiller inn en alarm som utløses når du
overskrider en angitt avdriftsavstands under forankring.
Ute av kurs: Stiller inn en alarm som utløses når du er ute av
kurs med en angitt avstand.
Stille inn ankervaktalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses hvis båten har beveget seg
utover en tillatt distanse. Dette er svært nyttig når du har satt
anker for natten.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon > Ankeret
driver.
2 Velg Alarm for å slå på alarmen.
3 Velg Angi radius, og velg en distanse på kartet.
4 Velg Back.
Systemalarmer
Alarmklokke: Angir en alarmklokke.
Enhetspenning: Angir at det skal utløses en alarm når batteriet
når et bestemt lavt spenningsnivå.
GPS-nøyaktighet: Angir at det skal utløses en alarm når GPSsystemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor den
brukerangitte verdien.
47
Ekkoloddalarmer
MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle svingere.
Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg Menu >
Ekkoloddoppsett > Alarmer.
Du kan også åpne ekkoloddalarmene ved å velge Innstillinger
> Alarmer > Ekkolodd.
Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre
enn den angitte verdien.
Dypt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er større enn
den angitte verdien.
FrontVü-alarm: Angir en alarm som varsler når dybden foran
fartøyet er mindre enn den angitte verdien. Dette kan bidra til
at du unngår grunnstøting (Aktivere FrontVü-dybdealarmen,
side 27). Denne alarmen er bare tilgjengelig med Panoptix
FrontVü-svingere.
Vanntemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren
rapporterer en temperatur som er 2 °F (1,1 °C) over eller
under den angitte temperaturen.
Kontur: Angir en alarm som utløses når svingeren registrerer et
objekt innenfor angitt dybde fra vannets overflate og bunn.
Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager
objekter.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
av alle størrelser.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.
Stille inn væralarmer
Før du kan stille inn væralarmer, må du ha koblet en kompatibel
kartplotter til en værenhet, for eksempel en GXM, og du må
også ha et gyldig værabonnement.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Vær.
2 Slå på alarmer for bestemte værhendelser.
e-KEY-styring: Gjør det mulig å administrere de elektroniske
tastene (e-KEYs).
Drivtype: Denne innstillingen skal bare endres av autorisert
Volvo Penta personell.
ACP-modus: Angir ACP-beskyttelsesmodus.
Armvinkel: Denne innstillingen skal bare endres av autorisert
Volvo Penta personell.
Hastighetsfaktor: Kalibrerer vist båthastighet.
PTA-innstillinger: Gjør det mulig å angi nye maksgrenser for
PTA-modi.
Drivstofftank: Angir innstillinger for drivstofftanken.
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en kjølkalibrering for å kompensere for
plasseringen av svingeren og få en nøyaktig
vanndybdeavlesning. Dette gir deg mulighet til å vise
vanndybden under kjølen eller den reelle vanndybden, avhengig
behovene dine.
Hvis du vil vite hvor dypt vannet er under kjølen eller båtens
laveste punkt, og svingeren er installert i vannlinjen eller på et
annet sted over kjølens bunnpunkt, bør du måle avstanden fra
der svingeren er montert, til kjølen.
Hvis du vil vite den reelle vanndybden, og svingeren er installert
under vannlinjen, måler du avstanden fra bunnen av svingeren
opp til vannlinjen.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har
godkjente dybdedata.
1 Mål avstanden:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À eller hvor som
helst over kjølens bunnpunkt, måler du avstanden fra der
hvor svingeren er installert, til kjølen. Angi denne verdien
som et positivt tall.
• Hvis svingeren er installert nederst på kjølen Á, og du vil
vite den reelle vanndybden, måler du avstanden fra
svingeren til vannlinjen. Angi denne verdien som et
negativt tall.
Angi drivstoffalarmen
Du kan angi at en alarm skal utløses når den totale
gjenværende drivstoffmengden om bord når det nivået du
fastsetter.
1 Velg Innstillinger > Alarmer > Drivstoff.
2 Velg eventuelt en transmisjon.
3 Velg På.
4 Angi gjenværende drivstoffmengde som skal utløse alarmen.
5 Gjenta eventuelt trinn 2–4 for alle transmisjoner.
Innstillinger for Mitt fartøy
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.
Velg Innstillinger > Mitt fartøy.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Volvo Penta.
Dybde og ankring: Du kan angi informasjon om kjølen (Stille
inn kjølkalibreringen, side 19) og ankeret.
Temp.forskyv.: Gjør det mulig å angi en forskyvningsverdi for å
kompensere for vanntemperaturavlesningen fra en NMEA
0183-vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle
temperatur (Stille inn vanntemperaturforskyvningen,
side 48).
Kalibrere fart i vann: Kalibrerer svingeren eller sensoren som
måler fart i vann (Kalibrere en hastighetsvarsler, side 49).
Fartøytype: Aktiverer enkelte kartplotterfunksjoner basert på
båttypen.
CZone™: Angir de digitale vekslekretsene.
48
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Dybde og ankring >
Forskyvning kjøl.
Velg
hvis svingeren er installert i vannlinjen, eller velg
3
hvis svingeren er installert nederst på kjølen.
4 Angi avstanden du regnet ut i trinn 1.
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Før du kan stille inn vanntemperaturforskyvningen, må du ha en
NMEA 0183 vanntemperatursensor eller en svinger som kan
måle temperatur, for å kunne måle vanntemperaturen.
Temperaturforskyvningen kompenserer for
temperaturavlesningen fra en temperatursensor.
1 Mål vanntemperaturen med temperatursensoren eller
svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til
kartplotteren.
2 Mål vanntemperaturen med en annen temperatursensor eller
et termometer som du vet viser riktig temperatur.
3 Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen
målt i trinn 2.
Dette er temperaturforskyvningen. Angi denne verdien som
et positivt tall i trinn 5 hvis sensoren som er koblet til
kartplotteren, måler at vanntemperaturen er lavere enn den
Konfigurasjon av enheten
faktisk er. Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 5
hvis sensoren som er koblet til kartplotteren, måler at
vanntemperaturen er høyere enn den faktisk er.
4 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Temp.forskyv..
5 Angi temperaturforskyvningen du regnet ut i trinn 3.
Kalibrere en hastighetsvarsler
Hvis du har koblet en svinger som kan registrere hastighet, til
kartplotteren, kan du kalibrere denne hastighetsregistrerende
enheten til å forbedre nøyaktigheten på vannhastighetsdataene
som vises på kartplotteren.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Kalibrere fart i vann.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Hvis båten ikke kjører raskt nok eller hvis fartsmåleren ikke
registrerer en hastighet, vises det en melding.
3 Velg OK, og øk båtens hastighet på en sikker måte.
4 Hvis meldingen vises på nytt, stopper du båten og
kontrollerer at hjulet på hastighetssensoren ikke har satt seg
fast.
5 Hvis hjulet spinner fritt, kontrollerer du kabelforbindelsene.
6 Hvis du får den samme meldingen på nytt, bør du kontakte
produktsupport for Garmin.
Legge til en nøkkel
Du kan legge til nøkler i systemet. Systemet kan ha opptil fire
nøkler, som er nummerert fra 1 til 4.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > e-KEY-styring > Legg til
e-KEY.
2 Hold den nye nøkkelen foran panelet når du får beskjed om
det.
Systemet lagrer nøkkel-IDen.
Angi hastighetsfaktor
Før du kan angi hastighetsfaktor må du sammenligne vist
fartøyshastighet med en ekstern datakilde for hastighet, for
eksempel en GPS eller et annet fartøy.
Fartøyet må være på vei før du kan angi hastighetsfaktor.
1 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Hastighetsfaktor.
2 Angi avviket mellom vist hastighet og ekstern data.
3 Bekreft at de to hastighetskildene viser samme verdi.
Innstillinger for drivstofftank
Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Drivstofftank og velg en
transmisjon.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Volvo Penta.
Volum: Angir drivstoffkapasiteten for denne drivstofftanken på
fartøyet.
Tom tank: Kalibrerer nivået for tom tank.
Flerpunkt: Kalibrerer flere drivstoffnivåer mellom tom og full.
Kalibrering av full tank: Kalibrerer nivået for full tank.
Innstillinger for andre fartøy
Når den kompatible kartplotteren er koblet til en AIS-enhet eller
VHF-radio, kan du konfigurere hvordan andre fartøy skal vises
på kartplotteren.
Velg Innstillinger > Andre fartøy.
AIS: Aktiverer og deaktiverer mottak av AIS-signal.
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (Digital Selective Calling).
Kollisjonsalarm: Angir kollisjonsalarmen (Stille inn
kollisjonsalarmen for sikker sone, side 9).
AIS-EPIRB-test: Aktiverer testsignaler fra EPIRB (Emergency
Position Indicating Radio Beacons).
AIS-MOB-test: Aktiverer testsignaler fra MOB-enheter.
Konfigurasjon av enheten
AIS-SART-test: Aktiverer testsendinger fra SART-enheter
(Seach and Rescue Transponders).
Innstillinger som synkroniseres via Garmin
Marine Network
Følgende enheter synkroniserer enkelte innstillinger når de er
koblet til Garmin Marine Network.
• echoMAP™ 70-serien
• GPSMAP 507-serien (programvareversjon 3.0 eller nyere)
• GPSMAP 701-serien (programvareversjon 3.0 eller nyere)
• GPSMAP 702-serien
• GPSMAP 800-serien
• GPSMAP 902-serien
• GPSMAP 1000-serien
• GPSMAP 1002-serien
• GPSMAP 1202-serien
• GPSMAP 7400/7600-serien
• GPSMAP 8400/8600-serien
Følgende innstillinger synkroniseres eventuelt med enheten.
Alarminnstillinger (alarmbekreftelse synkroniseres også):
• Ankomst
• Ankeret driver
• Ute av kurs
• GPS-nøyaktighet
• Grunt vann
• Dypt vann (ikke tilgjengelig for GPSMAP 8400/8600-serien)
• Vanntemperatur
• Kontur (ikke tilgjengelig for seriene echoMAP 70s og
GPSMAP 507/701)
• Fisk
• Kollisjonsalarm
Generelle innstillinger:
• Autoveiledning Foretrukket dybde
• Autoveiledning Vertikal klaring
• Toner
• Fargemodus
• Tastaturlayout
• Språk
• Kartdatum
• Nordreferanse
• Posisjonsformat
• Systemenheter
• Kalibrere fart i vann
• Størrelsen på radarens antenne
Kartinnstillinger:
• Kartgrenser
• Farefarger
• Kurspil
• POIer på land
• Fyrsektorer
• Str, nav.hjelp
• Type nav.hjelp
• Bildepunkter
• Foretrukket dybde
• Grunn skyggelegging
• Servicepunkter
®
49
• Fartøyikon (kan ikke synkroniseres mellom alle modeller)
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for kartplotteren
MERK: Denne prosedyren sletter all informasjon om innstillinger
du har lagt inn.
1 Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Fabrikkinnstillinger.
2 Velg et alternativ.
Dele og administrere brukerdata
Du kan dele og administrere brukerdata ved hjelp av et
minnekort. Du må ha et minnekort installert i enheten. Denne
enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Kopiere veipunkter, ruter og spor fra
HomePort til en kartplotter
Før du kan kopiere data til kartplotteren, må du ha den nyeste
programvareversjonen til HomePort lastet inn på datamaskinen,
og et minnekort må være satt inn i kartplotteren.
Kopier dataene fra HomePort til det klargjorte minnekortet.
Du finner mer informasjon i hjelpefilen for HomePort.
Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og
ruter
Du kan importere og eksportere veipunkter og ruter fra
tredjeparts enheter.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Info > Brukerdata > Dataoverføring > Filtype.
3 Velg GPX.
Velg filtypen ADM for å overføre data med enheter fra Garmin
igjen.
Kopiere brukerdata fra et minnekort
Du kan bruke et minnekort til å overføre brukerdata til andre
enheter. Brukerdata inkluderer veipunkter, ruter,
autoveiledningsbaner, spor og grenser.
MERK: Bare grensefiler med filtypen ADM støttes.
1 Sett inn et minnekort i et kortspor.
2 Velg Info > Brukerdata > Dataoverføring.
3 Velg eventuelt minnekortet du skal kopiere data til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren og
slå dem sammen med eksisterende brukerdata, velger du
Slå sammen fra kort.
• Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren og
overskrive eksisterende brukerdata, velger du Erstatt fra
kort.
5 Velg filnavnet.
Kopiere brukerdata til et minnekort
Du kan lagre brukerdata til et minnekort for å overføre til andre
enheter. Brukerdata inkluderer veipunkter, ruter,
autoveiledningsbaner, spor og grenser.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Info > Brukerdata > Dataoverføring > Lagre på kort.
3 Velg om nødvendig minnekortet du skal kopiere data til.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette en ny fil, velger du Legg til ny fil og
skriver inn et navn.
50
• Hvis du vil legge til informasjonen i en eksisterende fil,
velger du filen fra listen og deretter Lagre på kort.
Kopiere innebygde kart til et minnekort
Du kan kopiere kart fra kartplotteren til et minnekort for bruk
med HomePort.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Info > Brukerdata > Dataoverføring.
3 Velg Kopier innebygd kart.
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin
1
2
3
4
5
Sett inn et minnekort i kortsporet.
Velg Info > Brukerdata > Dataoverføring > Lagre på kort.
Velg et filnavn fra listen, eller velg Legg til ny fil.
Velg Lagre på kort.
Ta ut minnekortet, og sett det inn i en kortleser som er koblet
til en datamaskin.
6 Åpne mappen Garmin\UserData på minnekortet.
7 Kopier sikkerhetskopifilen på kortet, og lim den inn hvor som
helst på datamaskinen.
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en
kartplotter
1 Sett inn et minnekort i en kortleser som er koblet til
datamaskinen.
2 Kopier en sikkerhetskopifil fra datamaskinen til minnekortet,
og legg den i mappen som heter Garmin\UserData.
3 Sett inn et minnekort i kortsporet.
4 Velg Info > Brukerdata > Dataoverføring > Erstatt fra kort.
Lagre systeminformasjon på et minnekort
Du kan lagre systeminformasjon på et minnekort som et
feilsøkingsverktøy. En kundestøtterepresentant kan be deg om
å bruke denne informasjonen til å hente data om nettverket.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Garmin-enheter > Lagre på kort.
3 Velg eventuelt minnekortet du skal lagre systeminformasjon
på.
4 Ta ut minnekortet.
Tillegg
Registrere enheten
MERK: Du bør bruke ActiveCaptain appen til å registrere
enheten (Komme i gang med ActiveCaptain appen, side 4).
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på kortleseren.
2 Vent litt.
Kartplotteren åpner siden for kortadministrering og lager en fil
med navnet GarminDevice.xml i Garmin mappen på
minnekortet.
3 Ta ut minnekortet.
4 Sett minnekortet inn i datamaskinen.
5 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
6 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned, installere og
åpne Garmin Express programmet.
7 Velg > Legg til en enhet.
Dele og administrere brukerdata
8 Mens programmet søker, velg Logg på ved siden av Har du
marine kart eller enheter? nederst på skjermen.
9 Opprett en Garmin konto, eller logg på kontoen din.
10 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere fartøyet
ditt.
11 Velg > Legg til.
Garmin Express programmet søker da på minnekortet etter
enhetsinformasjonen.
12 Velg Legg til enhet for registrere enheten.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programmet etter flere kart og kartoppdateringer for enheten
din.
Når du legger til enheter på kartplotternettverket, må du gjenta
denne fremgangsmåten for å registrere de nye enhetene.
Programvareoppdatering
MERK: Du kan bruke ActiveCaptain appen til å oppdatere
enhetsprogramvaren (Oppdatere programvare med
ActiveCaptain appen, side 5).
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Programvareoppdateringen krever enten en Garmin
minnekortleser (tilleggsutstyr) eller en annen Garmin kartplotter
som er koblet til over Garmin Marine Network.
Denne enheten støtter et minnekort på opptil 32 GB, formatert til
FAT32.
Før du oppdaterer programvaren, kan du sjekke hvilken
programvareversjon som er installert på enheten (Vise
informasjon om systemprogramvare, side 45). Deretter kan du
gå til www.garmin.com/support/software/marine.html, velge Se
alle enhetene i denne pakken og sammenligne den installerte
programvareversjonen med programvareversjonen som er
oppført for produktet ditt.
Hvis programvaren på enheten din er eldre enn den som er
oppført på nettstedet, følger du fremgangsmåten for å laste inn
programvaren på et minnekort (Laste inn den nye programvare
på et minnekort, side 51). Oppdater deretter
enhetsprogramvaren (Oppdatere programvaren på enheten,
side 51).
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
TIPS: På denne nettsiden kan du også laste ned oppdaterte
brukerveiledninger du kan laste inn på kartplotteren.
3 Velg GPSMAP-serie med SD-kort.
4 Velg Last ned ved siden av GPSMAP-serie med SD-kort.
5 Les og godta vilkårene.
6 Velg Last ned.
7 Velg en plassering og deretter Lagre.
8 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på den valgte plasseringen. Det
åpnes en dialogboks som hjelper deg med å overføre
programvareoppdateringen til et minnekort.
9 Velg Neste.
10 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
®
Tillegg
Det opprettes en Garmin mappe med
programvareoppdateringen på minnekortet. Det kan ta flere
minutter å laste inn programvareoppdateringen på minnekortet.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort (Laste inn den nye
programvare på et minnekort, side 51).
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Digital regulering
Du kan bruke kartplotteren til å overvåke eller kontrollere kretser
når det er koblet til et kompatibelt system.
Du kan for eksempel kontrollere belysningen innendørs og
lanternene på fartøyet. Du kan også overvåke kretser i
fisketanken.
Hvis du vil ha tilgang til kontroll for digital regulering, velger du
Info > Kretskontroll.
Hvis du vil ha mer informasjon om kjøp og konfigurasjon av et
system for digital regulering, kan du kontakte en Garmin
forhandler.
Parkoble den eksterne GRID-inndataenheten
med kartplotteren
Du må parkoble enhetene før du kan bruke en ekstern GRID
inndataenhet sammen med en kartplotter.
Du kan starte parkoblingen av enhetene fra kartplotteren eller
fra den eksterne GRID inndataenheten.
Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra
kartplotteren
1 Velg Innstillinger > System > Stasjonsinformasjon >
GRID™-paring > Legg til.
2 På den eksterne GRID inndataenheten trykker du på
SELECT.
Parkoble GRID enheten med kartplotteren fra GRID
enheten
1 På den eksterne GRID inndataenheten trykker du på + og
HOME samtidig.
En side med valg åpnes på alle kartplotterne i Garmin Marine
Network.
2 Vri på hjulet på den eksterne GRID inndataenheten for å
utheve Select på kartplotteren du vil kontrollere med den
eksterne GRID inndataenheten.
3 Trykk på SELECT.
Rotere GRID styrespaken
I enkelte situasjoner kan du rotere retningen på GRID
styrespaken.
1 Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Maritimt nettverk.
2 Velg GRID enheten.
51
Rengjøre skjermen
LES DETTE
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade
belegget mot gjenskinn.
Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er
svært følsomt overfor voks og rengjøringsmidler med slipeeffekt.
1 Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for
belegg mot gjenskinn, på kluten.
2 Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og lofri klut.
Vise bilder på et minnekort
Du kan vise bilder som er lagret på minnekortet. Du kan vise
JPG-, PNG- og BMP-filer-filer.
1 Sett inn et minnekort med bildefiler i kortsporet.
2 Velg Info > Bildeviser.
3 Velg mappen som inneholder bildene.
4 Vent noen sekunder på at miniatyrbildene lastes.
5 Velg et bilde.
6 Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
7 Velg om nødvendig Menu > Start lysbildefremvisning.
Skjermbilder
Du kan ta et skjermbilde av et hvert skjermbilde som vises
kartplotteren, som en bitmap-fil (*.bmp). Du kan overføre
skjermbildet til datamaskinen. Du kan også vise skjermbildet i
bildeviseren (Vise bilder på et minnekort, side 52).
Ta skjermbilder
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.
2 Velg Innstillinger > Innstillinger > Opptak av skjermbilde
> På.
3 Gå til et skjermbilde som du vil ta en skjermdump av.
4 Hold inne Home i minst seks sekunder.
Kopiere skjermdumper til en datamaskin
1 Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en
datakortleser som er koblet til en datamaskin.
2 Fra Windows Utforsker åpner du mappen Garmin\scrn på
minnekortet.
3 Kopier en .bmp-fil fra kortet, og lim den inn et sted på
datamaskinen.
Feilsøking
Enheten innhenter ikke GPS-signaler
Det kan være flere årsaker til at enheten ikke innhenter
satellittsignaler. Hvis enheten har blitt flyttet en betydelig
avstand siden forrige gang den innhentet satellittsignaler, eller
hvis den har vært avslått i mer enn noen uker eller måneder,
kan den kanskje ikke innhente satellittsignaler på riktig måte.
• Kontroller at enheten bruker den nyeste programvaren. Hvis
den nyeste programvaren ikke er i bruk, må du oppdatere
enhetsprogramvaren.
• Hvis enheten bruker en intern GPS-antenne, må du
kontrollere at enheten har klar sikt til himmelen, slik at den
interne antennen kan motta GPS-signaler. Hvis den er
montert inni en kahytt, bør den være plassert i nærheten av
et vindu, slik at den kan motta GPS-signaler. Hvis enheten er
montert inni en kahytt, og den ikke kan plasseres på et sted
der den kan motta satellittsignaler, må du bruke en ekstern
GPS-antenne.
• Hvis enheten bruker en ekstern GPS-antenne, må du
kontrollere at antennen er koblet til kartplotteren eller NMEA
nettverket. Om nødvendig kan du se
52
installeringsinstruksjonene for GPS-antenne for informasjon
og diagrammer om tilkobling.
• Hvis enheten bruker en ekstern GPS-antenne som er tilkoblet
via NMEA 2000 nettverket, velger du Innstillinger >
Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste.
Kontroller at antennen er på denne listen. Hvis den ikke er
det, må du kontrollere antenneinstalleringen og NMEA 2000
nettverksinstalleringen.
• Hvis enheten har mer enn én GPS-antennekilde, må du
velge en annen kilde (Velge GPS-kilde, side 2).
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av
Enheter som uregelmessig slår seg av eller ikke vil slå seg på,
kan være tegn på et problem med enhetens strømforsyning.
Kontroller følgende for å feilsøke roten til strømproblemet:
• Kontroller at strømkilden genererer strøm.
Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for
eksempel se om andre enheter fungerer med samme
strømkilde.
• Kontroller sikringen i strømkabelen.
Sikringen skal være i en holder som er en del av den røde
ledningen i strømkabelen. Kontroller at det er installert sikring
av rett størrelse. Se på etiketten på kabelen eller i
installeringsinstruksjonene for å finne informasjon om
nødvendig størrelse på sikringen. Kontroller sikringen for å
sjekke om det fortsatt er en tilkobling inne i sikringen. Du kan
teste sikringen ved hjelp av et multimeter. Hvis sikringen er
god, skal multimeteret vise 0 ohm.
• Kontroller at enheten mottar minst 10 volt. 12 volt er anbefalt.
Du kontrollerer spenningen ved å måle DC-spenning i
hunnkontaktene og jordingskontaktene til strømkabelen. Hvis
spenningen er på mindre enn 10 volt, vil ikke enheten slå seg
på.
• Hvis enheten mottar nok strøm, men fortsatt ikke vil slå seg
på, kan du kontakte Garmin produktstøtte på
support.garmin.com.
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted
Du kan angi en veipunktposisjon manuelt for å overføre og dele
data mellom to enheter. Hvis du har angitt et veipunkt manuelt
ved hjelp av koordinater, og posisjonen ikke vises der punktet
skal være, kan det hende at kartdatum og posisjonsformat for
enheten ikke samsvarer med kartdatum og posisjonsformat som
opprinnelig ble brukt til å merke veipunktet.
Posisjonsformat er måten GPS-mottakerens posisjon vises på
skjermen på. Dette vises vanligvis som breddegrad/lengdegrad i
grader og minutter, med alternativer for grader, minutter og
sekunder, bare grader eller ett av flere rutenettformater.
Kartdatum er en matematisk modell som viser en del av jordas
overflate. Breddegrad- og lengdegradslinjer på et papirkart
refereres mot et bestemt kartdatum.
1 Finn ut hvilket kartdatum og posisjonsformat som ble brukt da
det opprinnelige veipunktet ble opprettet.
Hvis det opprinnelige veipunktet ble tatt fra et kart, skal det
være en forklaring på kartet som viser hvilket kartdatum og
posisjonsformat som ble brukt til å opprette det opprinnelige
veipunktet. Vanligvis finner du det ved siden av
symbolforklaringen på kartet.
2 Velg Innstillinger > Innstillinger > Enheter.
3 Velg riktig innstillinger for kartdatum og posisjonsformat.
4 Opprett veipunktet på nytt.
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Tillegg
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
PGN
Beskrivelse
060928
ISO-adresse krevd
065240
Forvalgt adresse
126208
Be om gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
126998
Informasjon om konfigurasjon
127245
Ror
127250
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
Enhet
Spesifikasjon
Mål
Modeller på
8 tommer
Mål (B × H × D)
265 x 190 x 115 mm
(107/16 × 731/64 ×
417/32 tommer)
127488
Motorparametere: Rask oppdatering
Skjermstørrelse
(B × H)
171 × 130 mm (647/64 ×
51/8 tommer)
127489
Motorparametere: Dynamiske
127493
Sendeparametere: Dynamiske
Vekt
3,23 kg (7,12 lb.)
127505
Væskenivå
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC
28 W
Vanlig strømforbruk
på 12 VDC
1,3 A
Modeller på
12 tommer
Modeller på
15 tommer
Alle modeller
Sende
Beskrivelse
Gruppefunksjon for å sende og motta PGN-liste
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC
2,8 A
126464
Trygg avstand fra et
kompass
310 mm (12,2 tommer)
Motta
Mål (B × H × D)
333 x 247 x 97 mm (137/64
× 923/32 × 313/36 tommer)
Skjermstørrelse
(B × H)
245 x 184 mm (921/32 × 7¼
tommer)
Vekt
4,95 kg (10,91 lb.)
127257 Stilling
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC
35 W
127498 Motorparametere: Statiske
Vanlig strømforbruk
på 12 VDC
1,6 A
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC
3,5 A
Trygg avstand fra et
kompass
460 mm (18,11 tommer)
Mål (B × H × D)
403 x 306 x 94 mm (157/8
× 123/64 × 345/64 tommer )
129038 AIS-posisjonsrapport klasse A
Skjermstørrelse
(B × H)
(304 × 228 mm (1131/32 ×
863/64 tommer)
129040 Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
Vekt
7,6 kg (16,76 lb.)
Maksimalt strømforbruk på 10 VDC
47 W
Vanlig strømforbruk
på 12 VDC
2,5 A
129798 AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
Maksimalt strømforbruk på 12 VDC
4,7 A
129802 AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
Trygg avstand fra et
kompass
460 mm (18,11 tommer)
Temperaturområde
Fra 5 til 131 °F (fra -15 til
55 °C)
Materiale
Støpt aluminium og polykarbonatplast
130314 Faktisk trykk
Inngangseffekt
10 til 35 VDC
130576 Status på tilstandsfane
Sikring
7,5 A, 42 V hurtigsikring
130577 Retningsdata
NMEA 2000 LEN
2
PGN
Beskrivelse
065030 Generatorens gjennomsnittlige vekselstrømmengde (GAAC)
126992 Systemtid
127251 Svingegrad
127503 AC inngangsstatus (foreldet)
127504 AC utgangsstatus (foreldet)
127506 Detaljert status om DC
127507 Laderstatus
127509 Vekselretterstatus
128275 Avstandslogg
129039 AIS-posisjonsrapport klasse B
129044 Datum
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
129794 Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129799 Radiofrekvens / modus / av/på
129808 Informasjon om DSC-anrop
NMEA 2000 strømfor- Maksimalt 75 mA
bruk
NMEA 2000 PGN-informasjon
Send og motta
PGN
Beskrivelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060160
ISO-sendingsprotokoll: dataoverføring
060416
ISO-sendingsprotokoll: administrasjon av tilkobling
Tillegg
PGN
129809 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
129810 AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
130313 Luftfuktighet
130316 Temperatur: utvidet område
Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted
til mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til
veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem
53
Type
Motta
Setning
Beskrivelse
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon
(breddegrad og lengdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive
satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective
Calling (digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA-formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
54
Tillegg
Indeks
Symboler
3D-perspektiv 42
A
ActiveCaptain 4
oppdatere programvare 5
oppdaterer kart 5
quickdraw 12
AIS 8–10
aktivere 49
enhet for nødsignal 9
farer 9, 30
målbestemmelse 8, 9
radar 30
SART 9
alarm, ankeret driver 47
alarmer 18, 47
ankeret driver 47
ankertrekking 47
ankomst 47
drivstoff 36, 48
dypt vann 25, 48
ekkolodd 25, 48
grunt vann 25, 48
kollisjon 9, 49
navigasjon 47
ute av kurs 47
vanntemperatur 25, 48
vær 48
AM 38
andre båter
AIS 10
spor 10
animerte strømninger, tidevann 7
anker 47
ankomstalarm 47
antenne, GPS 2
autopilot 33
aktivere 33
banemønster 34
justere styrekursen 34
kløverbladmønster 34
konfigurere 33
mønsterstyring 34
redusere roraktivitet 33
Shadow Drive 33
sikksakkmønster 34
sirkelmønster 34
styremønstre 34
styringsintervall 33
søkemønster 34
u-svingmønster 34
Williamson-svingmønster 34
Autoveiledning 13, 16, 46
baner 16
strandlinjeavstand 16, 46
av 4
av/på-knapp 1, 4
av/på-tast 4
avstandsringer 9
B
bakgrunnslys 4
berøringsskjerm 1
bestemmelsessteder
navigasjonskart 14
velge 13
bilder 4, 52
luftfotografier 8
brukerdata
slette 18
synkronisere 18
bøyerapporter 42
D
DAB 38, 39
data
administrering 50
Indeks
kopiere 50
sikkerhetskopiere 50
dele data 50
digital regulering 51
Digital Selective Calling (DSC) 34, 35
aktivere 35, 49
individuelt rutineanrop 35, 36
kanaler 36
kontakter 35
drivstoffalarm 36, 48
drivstoffkapasitet 49
drivstoffmåleinstrumenter 36
statusalarm 36, 48
DSC. Du finner mer informasjon under Digital
Selective Calling (DSC)
dybdelogg 36
dybdeskyggelegging 10, 13
E
e-KEY 49
EBL 30
justere 30
måle 30
vise 30
EGNOS 45
ekkolodd 20, 23, 25
a-skop 25, 26
alarmer 25, 48
bunnlås 24
dele 23
dybde 24
dybdeskala 24
fargeavvisning 25
fargeforsterkning 23
forsterkning 23
frekvenser 26
FrontVü 22
Garmin ClearVü 20
interferens 24
kilde 23
kjegle 11
måle avstand 21
objekter 25
opptak 23, 24
overflatestøy 24
Panoptix 21, 22, 26, 27
scroll-hastighet 24
SideVü 21
støy 23
tall 3
utseende 25
veipunkt 23
visninger 20
whiteline 25
zoom 24
enhet
registrering 50
rengjøre 52
enhet for nødsignal 9
enhets-ID 45
EPIRB 9
EVC-nettverk 47
F
fabrikkinnstillinger 50
stasjoner 3
fargemodus 4
fartøyets hastighet 49
fartøyspor 10, 35
favoritter 2
feilsøking 52
Fish Eye 3D
ekkoloddkjegle 11
objekter 11
spor 11
fiskeekkolodd. Du finner mer informasjon under
ekkolodd
fiskekart 6, 42
FM 38
foretrukken datakilde 33
forhandler 14
forhåndsinnstillinger 3, 4, 38, 39
DAB 39
forskyvning, baug 32, 33
G
Garmin ClearVü 20
Garmin Marine Network 47
Garmin product support. Du finner mer
informasjon under produktsupport
GLONASS 45
GPS 52
EGNOS 45
GLONASS 45
kilde 2
signaler 2
WAAS 45
GPS-nøyaktighet 47
grafer
dybde 36
konfigurere 36
lufttemperatur 36
lufttrykk 36
vanntemperatur 36
vindstyrke 36
vindvinkel 36
grenselinje 18
grenselinjer 18
grenser
kobler til SmartMode grense 18
kopiere 50
vise 10
GRID 51
Gå til 13, 15
H
hastighetsdata 49
hendelseslogg 45
hjelp. Du finner mer informasjon under
produktsupport
hurtigbåt 4, 18
I
innfelt navigasjon 3
innstillinger 12, 45, 46
radarvisning 32
systeminformasjon 45
K
kamera 44
hjemposisjon 43
konfigurasjon 43
kontrollere 43–45
sette på pause 43
ventemodus 43
kart 6, 8, 10, 11. Du finner mer informasjon
under kart
detaljer 7
fiske 6
innstillinger 9, 10
lag 9, 10
måle avstand 6
navigasjon 6–8
oppdatere 5
quickdraw 11, 12
radar 11
symboler 6
utseende 9–11
kjølkalibrering 19, 48
klokke 47
alarm 47
kollisjonsalarm 9, 49
kollisjonsalarm for sikker sone 9, 49
kombinasjoner 3
kompass
datalinje 3
rose 10
kretser 51
L
luftfoto 8
55
løyper 13
låse, skjermbilde 1
låse opp, skjermbilde 1
M
mann over bord (MOB) 14, 34, 35
maritime tjenester 14
maritimt nettverk fra Garmin 18
markere posisjon 14
MARPA
farer 9, 30
merket objekt 30
målbestemmelse 30
navigasjonskart 10
mediespiller 37–40
alfabetisk søk 37
DAB 38
dempe 38
ehetsnavn 39
forhåndsinnstilling 38, 43
FUSION-Link 37
gjentakelse 37
kilde 37
mottakerregion 38
mottaksmodus 38
radio 39
SiriusXM satellittradio 39
soner 38
tilfeldig rekkefølge 38
VHF 38
minnekort 50
detaljerte kart 50
montere 2
MOB, enhet 9
motormåleinstrumenter 36
musikkspiller 37, 39, 40. Du finner mer
informasjon under mediespiller
målbestemmelse 30
måle avstand 21
kart 6
måleenheter 46
målere 36
drivstoff 36
grenser 36
motor 36
N
navigasjonsalarmer 47
navigasjonshjelpemidler 7
navigasjonskart 6, 8, 14, 42
fartøyspor 10, 35
maritime servicepunkter 14
MARPA 10
radaroverlegg 28
nettverk. Du finner mer informasjon under
maritimt nettverk fra
NMEA 0183 34, 47
NMEA 2000 34, 47
nullstille
innstillinger 39
stasjonsoppsett 3
nødanrop 35
nøkler 49
O
objekter 11
oppdatere
kart 5
programvare 5
oppdateringer, programvare 51
oppgraderte kart 7, 8
Fish Eye 3D 11
indikatorer for tidevann og strøm 7
luftfoto 8
overleggstall 3
P
parkobling GRID 45, 51
posisjonsrapport 35
presisjon, registrering 35
produktregistrering 50
56
produktsupport 2, 52
programvare
oppdatere 5, 51
oppdateringer 40, 51
Q
quickdraw 12
innstillinger 13
R
radar 28–33
AIS 30
avstandsringer 32
baugforskyvning 32
egendefinert parkeringsstilling 33
ekkospor 30, 31
fargevalg 32
forsterkning 31
fuglemodus 31
kilde 33
MARPA 9
optimalisere visningen 31
overlegg 11
overleggsskjermbilde 28
sende 28
skala 29
støy 31, 32
synsfelt 32
tidsbasert sending 28
vaktsone 29
veipunkter 32
radaroverlegg 28
radio 38
AM 38
FM 38
SiriusXM 39
registrere enheten 50
retning 34
linje 10, 20
Shadow Drive 34
tilpasse 34
Rute til 13
ruter 13, 18
kopiere 50
navigere 15
navigere parallelt med 15
opprette 15
redigere 15
slette 16
synkronisere 18
veipunkter 50
vise liste over 15
S
SART 9
satellittbilder 8
satellittsignaler, innhente 2
seilbåt 4, 18
seiling 10, 19
startlinje 19
tidtaker for kappseiling 19
seilingstartlinje 19
Shadow Drive, aktivere 33
SideVü 21
sikker dybde 46
sikker høyde 46
SiriusXM 38, 40
Satellittradio 39
SiriusXM satellittradio 38, 39
skjermbilde
lysstyrke 4
låse 1
låse opp 1
skjermbilder 52
opptak 52
skjermbildet hjem, tilpasse 2
skjermdumper, opptak 52
slette, alle brukerdata 18
SmartMode oppsett, kobler til grense 18
SOS 14, 35
spenning 47
spor 17, 18
fjerne 18
kopiere 50
lagre 17
lagre som rute 17
liste 17
navigere 17
opptak 18
redigere 17
registrere 18
slette 17, 18
vise 10, 17
språk 45
startskjermbildet 2
tilpasse 3
stasjoner 2
angi skjermbildenes rekkefølge 45
endre stasjonen 45
koble til knapp 3
nullstille oppsettet 3, 45
tilpasse skjermbildet Hjem for 3
stjerneinformasjon 37
strandlinjeavstand 16, 46
strømningsstasjoner 37
indikatorer 8
styrekurs, holde 33
styrespak 51
støtte. Du finner mer informasjon under
produktsupport
svinger 20, 22, 25, 27
symboler 8
synkronisere, brukerdata 18
systeminformasjon 45, 50
T
tastatur 45
temperaturlogg 36
tidevannsstasjoner 7, 36, 37
indikatorer 8
trådløse enheter 5, 6, 44, 45
koble til en trådløs enhet 4, 5
nettverkskonfigurasjon 5, 6
U
ute av kurs-alarm 47
V
vann
hastighet 49
temperaturforskyvning 48
temperaturlogg 36
varselstyrer 37
meldinger 37
veiledningsviser 2
veipunkter 14, 52
ekkolodd 23
kopiere 50
mann over bord (MOB) 14
navigere til 14
opprette 7, 14
redigere 14
slette 14
sporet fartøy 35
synkronisere 18
vise 10
vise liste over 14
VHF-radio 34
anrope et AIS-mål 36
DSC-kanal 36
individuelt rutineanrop 35, 36
nødanrop 35
video 42–45
kilde 42, 43
konfigurere 42, 43
vise 42, 43
vind, rose 10
vindsensor 6
vindstyrkegraf 36
vindvinkelgraf 36
Indeks
VIRB kamera 45
Volvo Penta forhandler 14
VRM 30
justere 30
måle 30
vise 30
vær 40, 41
abonnement 40, 42
alarmer 48
bølgeinformasjon 41
fiske 41
fiskekart 42
kart 10, 40, 42
kringkastinger 40
navigasjonskart 42
nedbør 40
overflatetrykk 41
overlegg 42
sikt 42
sjøforhold 41
vanntemperatur 41
vind 41
værvarsel 40–42
W
WAAS 45
Wi‑Fi 4
Wi‑Fi teknologi 5
Z
zoom
ekkolodd 24
kart 6
Indeks
57
AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Oktober 2017
Trykt i Taiwan
190-01584-38_0K
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising