Garmin | GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta | Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta Käyttöopas (86xx)

Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta Käyttöopas (86xx)
Käyttöopas
VOLVO PENTA GLASS COCKPIT
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ActiveCaptain , ANT , BlueChart , FUSION , GPSMAP , inReach , Ultrascroll ja VIRB ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ActiveCaptain , Apollo™, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™,
Garmin Nautix™, Garmin Quickdraw™, GC™, GCV™, GMM™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow Drive™,
SmartMode™ ja SteadyCast™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Volvo Penta on Volvo Trademark Holding AB:n rekisteröity tavaramerkki.
®
Apple on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android™ on Google™ Inc:n tavaramerkki. BLUETOOTH sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n
omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Blu-Ray™ on Blu-ray Disc Associationin rekisteröity tavaramerkki. Chromecast™ on Google Inc:n rekisteröity tavaramerkki. CZone™ on
Power Products LLC:n tavaramerkki. FLIR on FLIR Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki. HDMI on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki. SD ja SDHC-logo ovat SD-3C LLC:n
tavaramerkkejä. SiriusXM on SiriusXM Radio Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Kosketusnäytön käyttäminen ................................................. 1
Näytön painikkeet .................................................................. 1
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen .......................... 1
Vinkit ja pikavalikot (MFD-mallit) ................................................. 1
Suojakansi .................................................................................. 2
Käyttöoppaiden avaaminen karttaplotterissa .............................. 2
Käyttöoppaiden lataaminen verkosta ......................................... 2
Garmin tukikeskus ...................................................................... 2
Muistikortit ................................................................................... 2
Muistikorttien asettaminen (10, 12 ja 16 tuuman mallit) ........ 2
Muistikortin asettaminen (17, 22 ja 24 tuuman mallit ja
8700) ...................................................................................... 2
GPS-satelliittisignaalien hakeminen ........................................... 2
GPS-lähteen valitseminen ..................................................... 2
Karttaplotterin mukauttaminen ..................................... 3
Aloitusnäyttö ............................................................................... 3
Kohteen lisääminen suosikkeihin ........................................... 3
Sivujen mukauttaminen .............................................................. 3
SmartMode tai yhdistelmäsivun asettelun mukauttaminen .... 3
Taustakuvan vaihtaminen ...................................................... 3
Käynnistysnäytön mukauttaminen ......................................... 3
Käynnistyskuvan suositellut mitat ..................................... 3
SmartMode asettelun lisääminen ........................................... 3
Uuden yhdistelmäsivun luominen .......................................... 4
Yhdistelmäsivun poistaminen ................................................ 4
Päällekkäistietojen mukauttaminen ....................................... 4
Asettelun yhdistäminen hallinta- ja
ohjaussauvapainikkeisiin ....................................................... 4
Aseman asettelun palauttaminen .......................................... 4
Esiasetukset ............................................................................... 4
Uuden esiasetuksen tallentaminen ........................................ 4
Esiasetusten hallinta .............................................................. 4
Aluksen tyypin määrittäminen ..................................................... 4
Taustavalon säätäminen ............................................................. 5
Väritilan säätäminen ................................................................... 5
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti .......................... 5
Järjestelmän automaattinen sammutus ...................................... 5
ActiveCaptain sovellus .................................................. 5
ActiveCaptain roolit ..................................................................... 5
ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen .......................... 5
Älykkäiden ilmoitusten ottaminen käyttöön ................................. 5
Ilmoitusten vastaanottaminen ................................................ 6
Ilmoitusten hallinta ................................................................. 6
Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain sovelluksella .............. 6
Karttojen päivittäminen ActiveCaptain sovelluksella .................. 6
Tiedonsiirto langattomien laitteiden kanssa............... 6
Wi‑Fi verkko ................................................................................ 6
Langattoman Wi‑Fi verkon määrittäminen ............................. 6
Langattoman laitteen yhdistäminen karttaplotteriin ............... 7
Langattoman kanavan vaihtaminen ....................................... 7
Wi‑Fi palvelimen vaihtaminen ................................................ 7
Langaton kaukosäädin ............................................................... 7
Langattoman kaukosäätimen pariliitos karttaplotteriin ........... 7
Kaukosäätimen taustavalon sytyttäminen ja
sammuttaminen ..................................................................... 7
Kaukosäätimen yhteyden katkaiseminen kaikkiin
karttaplottereihin .................................................................... 7
Langaton tuulianturi .................................................................... 7
Langattoman anturin yhdistäminen karttaplotteriin ................ 7
Tuulianturin suunnan säätäminen .......................................... 7
Veneen tietojen tarkasteleminen Garmin kellossa ..................... 7
Sisällysluettelo
Veneen tietojen tarkasteleminen Garmin Nautix™ laitteessa .... 7
Kartat ja 3D-karttanäkymät ............................................ 8
Merikartta ja kalastuskartta ......................................................... 8
Loitontaminen ja lähentäminen kosketusnäytön avulla ......... 8
Karttamerkit ............................................................................ 8
Etäisyyden mittaaminen kartalla ............................................ 8
Reittipisteen luominen kartassa ............................................. 8
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa ...................... 8
Merimerkkien tietojen näyttäminen ........................................ 8
Navigoiminen kartan pisteeseen ............................................ 8
Premium-kartat ........................................................................... 9
Fish Eye 3D -karttanäkymä .................................................... 9
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen .......................... 9
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot ................................ 9
Vuorovesi- ja virtausilmaisimien näyttäminen ................... 9
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa ........................... 10
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen .......................... 10
Automaattinen tunnistusjärjestelmä .......................................... 10
AIS-kohdesymbolit ............................................................... 10
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu
reitti ...................................................................................... 10
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi .......................................... 10
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen ............... 11
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta ............................ 11
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen ..................... 11
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle ................ 11
AIS-merimerkit ..................................................................... 11
AIS-hätäsignaalit .................................................................. 11
Navigointi hätäsignaalin lähetyspaikkaan ....................... 11
AIS-hätäsignaalilaitteen kohdesymbolit .......................... 11
AIS-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön ............... 11
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä ............................... 11
Kartta-valikko ............................................................................ 12
Karttatasot ............................................................................ 12
Karttatason asetukset ..................................................... 12
Syvyystason asetukset .................................................... 12
Oman veneen tason asetukset ....................................... 12
Laylinien asetukset .......................................................... 12
Käyttäjätietotason asetukset ........................................... 13
Muiden alusten tason asetukset ..................................... 13
Vesitason asetukset ........................................................ 13
Syvyysalueen varjostus ................................................... 13
Säätason asetukset ......................................................... 13
Päällekkäistutkan asetukset ............................................ 13
Kartta-asetukset ................................................................... 13
Fish Eye 3D -asetukset ........................................................ 14
Tuetut kartat .............................................................................. 14
Garmin Quickdraw Contours kartat............................ 14
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw Contours
toiminnolla ................................................................................. 14
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw Contours karttaan .. 14
Garmin Quickdraw yhteisö ........................................................ 14
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön ActiveCaptain
sovelluksella ......................................................................... 14
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen
ActiveCaptain sovelluksella ............................................. 14
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin
Quickdraw yhteisön kanssa ActiveCaptain
sovelluksella .................................................................... 14
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön Garmin Connect
sovelluksella ......................................................................... 15
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin
Quickdraw yhteisön kanssa Garmin Connect
sovelluksella .................................................................... 15
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen Garmin
Connect sovelluksella ..................................................... 15
i
Garmin Quickdraw Contours asetukset .................................... 15
Navigointi käyttäen karttaplotteria............................. 15
Perustietoa navigoinnista ......................................................... 16
Määränpäät ............................................................................... 16
Määränpään hakeminen nimellä .......................................... 16
Määränpään valitseminen merikartasta ............................... 16
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen ................................... 16
Volvo Penta myyjän etsiminen ............................................. 16
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla ............................................................................ 16
Navigoinnin lopettaminen .................................................... 16
Reittipisteet ............................................................................... 16
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi .................. 16
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin ............................... 16
SOS-sijainnin merkitseminen ............................................... 17
Reittipisteen projisointi ......................................................... 17
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä ....................... 17
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen ............................. 17
Tallennetun reittipisteen siirtäminen .................................... 17
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen .......................................................................... 17
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen .......................... 17
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ..................................... 17
Reitit .......................................................................................... 17
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista ....... 17
Reitin luominen ja tallentaminen .......................................... 18
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
näyttäminen ......................................................................... 18
Tallennetun reitin muokkaaminen ........................................ 18
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä ................. 18
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin mukaan .... 18
Hakukuvion aloittaminen ...................................................... 18
Tallennetun reitin poistaminen ............................................. 19
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen ......................... 19
Automaattinen opastus ............................................................. 19
Automaattinen opastus määrittäminen ja noudattaminen .... 19
Automaattinen opastus radan luominen ja tallentaminen .... 19
Tallennetun Automaattinen opastus reitin muuttaminen ...... 19
Meneillään olevan Automaattinen opastus laskennan
peruuttaminen ...................................................................... 19
Ajoitetun saapumisen asettaminen ...................................... 19
Automaattisen opastuksen reitin määritykset ...................... 19
Rantaviivaetäisyyden säätäminen .................................. 19
Jäljet ......................................................................................... 20
Jälkien näyttäminen ............................................................. 20
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen .................................... 20
Aktiivisen jäljen tallentaminen .............................................. 20
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen ................................. 20
Tallennetun jäljen muokkaaminen ....................................... 20
Jäljen tallentaminen reitiksi .................................................. 20
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan ................................................................................ 20
Tallennetun jäljen poistaminen ............................................ 20
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen ......................... 20
Aktiivisen jäljen seuraaminen ............................................... 20
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen ............................................. 21
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana ..................... 21
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen .............................. 21
Rajaviivat .................................................................................. 21
Rajaviivan luominen ............................................................. 21
Reitin muuntaminen rajaviivaksi .......................................... 21
Jäljen muuntaminen rajaviivaksi .......................................... 21
Rajaviivan muokkaaminen ................................................... 21
Rajaviivan yhdistäminen SmartMode asetteluun ................. 21
Rajaviivan hälytyksen asettaminen ...................................... 21
Rajaviivan poistaminen ........................................................ 21
ii
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien
poistaminen .............................................................................. 21
Purjehdusominaisuudet.............................................. 21
Aluksen tyypin määrittäminen ................................................... 21
Kilpapurjehdus .......................................................................... 22
Lähtöviivan opastus ............................................................. 22
Lähtöviivan määrittäminen .............................................. 22
Lähtöviivan opastuksen käyttäminen .............................. 22
Kilpailuajastimen käynnistäminen ........................................ 22
Kilpailuajastimen pysäyttäminen .......................................... 22
Keulan ja GPS-antennin etäisyyden määrittäminen ............ 22
Laylinien asetukset ................................................................... 22
Köliasetuksen määrittäminen .................................................... 22
Keulaviiva ja kulmamerkit ......................................................... 23
Keulaviivan ja kulmamerkkien asettaminen ......................... 23
Vesiurheilun hallinta.................................................... 23
Käyttäjän vesiurheilun esiasetuksen luominen ......................... 23
Käyttäjän esiasetuspainikkeen nimeäminen uudelleen ....... 23
Veneen kierrosluvun tai nopeuden asettaminen ...................... 23
Nopeuslähteen määrittäminen ............................................. 23
Trimmilevyjen säätäminen ........................................................ 23
Power Trim -ominaisuuden säätäminen ................................... 23
Painolastisäiliön tasojen säätäminen ........................................ 23
Painolastisäiliövinkkejä ........................................................ 24
Painolastisäiliön tyhjennys- ja täyttöajan säätäminen .......... 24
Ohjattu Trim -toiminnon ottaminen käyttöön ............................. 24
Veneen kuorma säätäminen ..................................................... 24
Kalastustutka ................................................................ 24
Luotainsignaalilähetyksen lopettaminen ................................... 24
Luotainnäkymän vaihtaminen ................................................... 24
Perinteinen luotainnäkymä ....................................................... 24
Jaetun taajuuden luotainnäkymä ......................................... 24
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä ...................................... 24
Garmin ClearVü luotainnäkymä ................................................ 24
SideVü luotainnäkymä .............................................................. 25
SideVü hakutekniikka ........................................................... 25
Etäisyyden mittaaminen luotainnäytössä ............................. 25
Panoptix luotainnäkymät .......................................................... 25
LiveVü alas luotainnäkymä .................................................. 25
LiveVü eteenpäin luotainnäkymä ......................................... 25
RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymä .................................. 26
RealVü 3D alas -luotainnäkymä ........................................... 26
RealVü 3D historiallinen luotainnäkymä .............................. 26
FrontVü luotainnäkymä ........................................................ 26
Panoptix LiveScope™ luotainnäkymä ................................. 26
Kaikuanturin tyypin valitseminen .............................................. 26
Luotainlähteen valitseminen ..................................................... 27
Luotainlähteen nimeäminen uudelleen ................................ 27
Reittipisteen luominen luotainnäytössä .................................... 27
Luotainnäytön tauon määrittäminen ......................................... 27
Luotainhistorian tarkasteleminen .............................................. 27
Luotaimen jakaminen ................................................................ 27
Yksityiskohtien määrän säätäminen ......................................... 27
Värien voimakkuuden säätäminen ........................................... 27
Luotaintallenteet ....................................................................... 27
Luotainnäytön tallentaminen ................................................ 27
Luotaintallennuksen lopettaminen ....................................... 28
Luotaintallennuksen poistaminen ........................................ 28
Luotaintallenteiden toistaminen ........................................... 28
Perinteinen, Garmin ClearVü ja SideVü luotainasetus ............. 28
Luotainnäytön näkymän zoomaustason määrittäminen ...... 28
Kaikunopeuden määrittäminen ............................................ 28
Syvyys- tai leveysasteikon alueen säätäminen ................... 28
Luotaimen kohinan poistoasetukset .................................... 29
Luotaimen ulkoasun asetukset ............................................ 29
Sisällysluettelo
Luotaimen hälytykset ........................................................... 29
Luotaimen lisäasetukset ...................................................... 29
Perinteinen, Garmin ClearVü ja SideVü kaikuanturin
asennusasetukset ................................................................ 30
Luotaintaajuudet .................................................................. 30
Kaikuanturin taajuuden valitseminen .............................. 30
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi ....................... 30
A-Scopen käynnistäminen ................................................... 30
Panoptix luotainasetus ............................................................. 30
Lähentäminen Panoptix LiveVü tai LiveScope
luotainnäkymässä ................................................................ 30
RealVü katselukulman ja zoomaustason säätäminen ......... 31
RealVü pyyhkäisynopeuden säätäminen ............................. 31
LiveVü eteenpäin ja FrontVü luotainvalikko ......................... 31
LiveVü ja FrontVü kaikuanturin lähetyskulman
määrittäminen ................................................................. 31
FrontVü syvyyshälytyksen määrittäminen ....................... 31
LiveVü ja FrontVü ulkoasuasetukset ................................... 31
RealVü ulkoasuasetukset .................................................... 32
Panoptix kaikuanturin asennusasetukset ............................ 32
Keulan poikkeaman määrittäminen ................................. 32
Kompassin kalibroiminen ................................................ 32
Tutka.............................................................................. 32
Tutkan tulkinta .......................................................................... 33
Päällekkäistutka ................................................................... 33
Päällekkäistutkan ja karttatietojen kohdistus ....................... 33
Tutkan signaalien lähettäminen ................................................ 33
Tutkan signaalien lähetyksen lopettaminen ......................... 33
Ajastetun lähetystilan määrittäminen ................................... 33
Tutkan lähetyksettömän alueen ottaminen käyttöön ja
säätäminen .......................................................................... 33
Tutkan alueen säätäminen ....................................................... 33
Tutkan kantaman valintaa koskevia vihjeitä ........................ 33
MotionScope™ Doppler tutkatekniikka ..................................... 34
Hälytysalueen ottaminen käyttöön ............................................ 34
Pyöreän hälytysalueen määrittäminen ................................. 34
Osittaisen hälytysalueen määrittäminen .............................. 34
MARPA ..................................................................................... 34
MARPA-kohdesymbolit ........................................................ 34
MARPA-tunnuksen määritys kohteelle ................................ 34
MARPA-tunnuksen poistaminen kohteelta .......................... 34
Tietojen näyttäminen MARPA-tunnuskohteesta .................. 34
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen ..................... 35
AIS-alusten näyttäminen tutkanäytössä .............................. 35
VRM ja EBL ......................................................................... 35
VRM- ja EBL-tietojen näyttäminen ja säätäminen .......... 35
Etäisyyden ja suuntiman mittaus kohteeseen ................. 35
Kaikuvanat ................................................................................ 35
Kaikuvanojen ottaminen käyttöön ........................................ 35
Kaikuvanojen pituuden säätäminen ..................................... 35
Kaikuvanojen tyhjentäminen ................................................ 35
Tutkanäytön optimointi .............................................................. 35
Tutkan herkkyys ja välke ...................................................... 35
Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä ............ 35
Herkkyyden manuaalinen säätö tutkanäytössä .............. 35
Lähellä olevien suurten kohteiden aiheuttamien häiriöiden
vähentäminen .................................................................. 36
Sivukeilakaikujen häiriöiden pienentäminen
tutkanäytössä .................................................................. 36
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä
automaattisesti ................................................................ 36
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä
manuaalisesti .................................................................. 36
Sadehäiriön säätäminen tutkanäytössä .......................... 36
Ylikuulumisen välkkeen vähentäminen tutkanäytössä .... 36
Tutka-asetukset-valikko ....................................................... 36
Sisällysluettelo
Tutka-asetus-valikko ............................................................ 37
Tutkan ulkoasuasetukset ..................................................... 37
Tutkan asennusasetukset .................................................... 37
Veneen keulan poikkeama-arvo ..................................... 37
Mukautetun pysäytysasennon asettaminen .................... 37
Tutkalähteen vaihtaminen ........................................................ 37
Tutkatilan vaihtaminen .............................................................. 37
Automaattiohjaus......................................................... 37
Automaattiohjauksen määrittäminen ja ottaminen käyttöön ..... 38
Automaattiohjausnäytön avaaminen ........................................ 38
Automaattiohjaus-näyttö ........................................................... 38
Vaiheittaisen ohjauksen tarkkuuden säätäminen ................ 38
Virransäästön asettaminen .................................................. 38
Ottaminen käyttöön: Shadow Drive™ .................................. 38
Halutun suuntalähteen valinta ............................................. 38
Automaattiohjauksen päällekkäispalkki .................................... 38
Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön ................................. 38
Kulkusuunnan säätäminen ruorilla ....................................... 38
Kulkusuunnan säätäminen karttaplotterilla vaiheittaisessa
ohjaustilassa ........................................................................ 38
Ohjauskuviot ............................................................................. 39
U-käännöskuvion seuraaminen ........................................... 39
Ympyräkuvion määrittäminen ja seuraaminen ..................... 39
Mutkittelukuvion määrittäminen ja seuraaminen .................. 39
Williamsonin käännöskuvion seuraaminen .......................... 39
Kiertoratakuvion seuraaminen ............................................. 39
Apilanlehtikuvion määrittäminen ja seuraaminen ................ 39
Hakukuvion määrittäminen ja seuraaminen ......................... 39
Ohjauskuvion peruuttaminen ............................................... 39
Automaattiohjauksen hallinnan ottaminen käyttöön Garmin
kellossa ..................................................................................... 39
Automaattiohjauspainikkeen toimintojen mukauttaminen .... 39
Reactor™ automaattiohjauksen kaukosäädin .......................... 39
Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen pariliitos
karttaplotteriin ...................................................................... 40
Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen
toimintopainikkeiden toimintojen muuttaminen .................... 40
Reactor automaattiohjauksen kaukosäädinohjelmiston
päivittäminen ........................................................................ 40
Force™ keulamoottorin ohjaus.................................. 40
Yhdistäminen keulamoottoriin .................................................. 40
Keulamoottorin säätimien lisääminen näyttöihin ...................... 40
Keulamoottorin hallintapalkki ............................................... 40
Keulamoottorin asetukset ......................................................... 41
Pikavalinnan määrittäminen keulamoottorin kaukosäätimen
pikavalintapainikkeisiin ......................................................... 41
Keulamoottorin kompassin kalibrointi .................................. 41
Keulan poikkeaman määrittäminen ..................................... 41
DSC (Digital Selective Calling) .................................... 41
Verkotetun karttaplotterin ja VHF-radion käyttäminen .............. 41
DSC:n käynnistäminen ............................................................. 41
DSC-luettelo ............................................................................. 41
DSC-luettelon tarkasteleminen ............................................ 41
DSC-yhteystiedon lisääminen .............................................. 41
Tulevat hätäkutsut .................................................................... 42
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo ................... 42
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta ............................. 42
Mies yli laidan- ja SOS-hätäkutsut karttaplotterista ............. 42
Sijainnin seuranta ..................................................................... 42
Sijaintiraportin näyttäminen .................................................. 42
Navigointi jäljitettyyn alukseen ............................................. 42
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen
sijainnista ............................................................................. 42
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen ................................ 42
Sijaintiraporttikutsun poistaminen ........................................ 42
iii
Alusten jälkien näyttäminen kartassa .................................. 42
Erilliset rutiinikutsut ................................................................... 42
DSC-kanavan valitseminen .................................................. 42
Erillinen rutiinikutsu .............................................................. 42
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle ........................................ 42
Mittarit ja kaaviot.......................................................... 43
Mittarien näyttäminen ............................................................... 43
Mittarissa näkyvien tietojen muuttaminen ............................ 43
Mittarien mukauttaminen ...................................................... 43
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen ...... 43
Säiliön tason antureiden määrittäminen .............................. 43
Polttoainehälytyksen määrittäminen ......................................... 43
Kaavioiden tarkasteleminen ..................................................... 43
Kaavion alueen ja aika-asteikkojen määrittäminen .............. 43
Aktiivisen trimmin säätäminen .................................................. 43
Aktiivisen trimmin herkkyyden säätäminen .......................... 44
Kaavioiden tarkasteleminen ..................................................... 44
Kaavion alueen ja aika-asteikkojen määrittäminen .............. 44
Aluksen tiedot ............................................................... 44
Ohjattu ylläpito .......................................................................... 44
Öljyn tason tiedot ...................................................................... 44
Ajolinjan tiedot .......................................................................... 44
EVC-verkon tiedot ..................................................................... 44
inReach® viestit........................................................... 44
inReach laitteen yhdistäminen karttaplotteriin .......................... 44
inReach viestien vastaanottaminen .......................................... 44
Esimääritetyn inReach viestin lähettäminen ............................. 44
Vastaaminen inReach viestiin .................................................. 44
Digitaalinen kytkentä................................................... 45
Digitaalisen kytkentäsivun lisääminen ja muokkaaminen ......... 45
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot............. 45
Vuorovesiasemien tiedot .......................................................... 45
Virtausaseman tiedot ................................................................ 45
Tiedot taivaankappaleista ......................................................... 45
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-, virtausasema- tai
taivaankappaletietojen tarkasteleminen ................................... 45
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman tietojen
tarkasteleminen ........................................................................ 45
Kalenteritietojen tarkasteleminen merikartasta ......................... 45
Varoituksenhallinta...................................................... 45
Viestien tarkasteleminen ........................................................... 45
Viestien lajittelu ja suodatus ..................................................... 45
Viestien tallentaminen muistikortille .......................................... 45
Viestien tyhjentäminen .............................................................. 45
Mediasoitin .................................................................... 45
Mediasoittimen avaaminen ....................................................... 45
Kuvakkeet ............................................................................ 46
Medialaitteen ja -lähteen valitseminen ..................................... 46
Musiikin toistaminen ................................................................. 46
Musiikin selaaminen ............................................................. 46
Aakkoshaun ottaminen käyttöön ..................................... 46
Kappaleen määrittäminen toistettavaksi .............................. 46
Kaikkien kappaleiden määrittäminen toistettaviksi .............. 46
Kappaleiden satunnaistoiston määrittäminen ...................... 46
Liittyminen FUSION PartyBus™ verkkoon .......................... 46
Äänenvoimakkuuden säätäminen ............................................ 46
Mediatiedostojen äänen mykistäminen ................................ 46
Vyöhykkeiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 46
VHF-radio ................................................................................. 46
VHF-kanavien haku ............................................................. 46
VHF-vaimennustason säätäminen ....................................... 46
Radio ........................................................................................ 46
Viritinalueen määrittäminen ................................................. 46
iv
Radioaseman vaihtaminen .................................................. 46
Viritystilan vaihtaminen ........................................................ 46
Esiasetukset ......................................................................... 47
Aseman tallentaminen esiasetukseksi ............................ 47
Esiasetuksen valitseminen .............................................. 47
Esiasetuksen poistaminen .............................................. 47
DAB-toisto ................................................................................. 47
DAB-viritinalueen määrittäminen ......................................... 47
DAB-asemien hakeminen .................................................... 47
DAB-aseman vaihtaminen ................................................... 47
DAB-aseman valitseminen luettelosta ............................ 47
DAB-aseman valitseminen luokasta ............................... 47
DAB-esiasetukset ................................................................ 47
DAB-aseman tallentaminen esiasetukseksi .................... 47
DAB-esiasetuksen valitseminen luettelosta .................... 47
DAB-esiasetusten poistaminen ....................................... 47
SiriusXM Satellite Radio ........................................................... 47
SiriusXM radiotunnuksen sijainti .......................................... 47
SiriusXM tilauksen aktivoiminen .......................................... 47
Kanavaoppaan mukauttaminen ........................................... 47
SiriusXM kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon .......... 48
SiriusXM lapsilukon avaaminen ........................................... 48
Lapsilukon asettaminen SiriusXM radiokanaville ............ 48
Lapsilukon salasanan vaihtaminen SiriusXM radiossa ... 48
Lapsilukon oletusasetusarvojen palauttaminen .............. 48
Kaikkien lukittujen kanavien poistaminen SiriusXM
radiossa ........................................................................... 48
Laitteen nimen määrittäminen .................................................. 48
Mediasoitinohjelmiston päivittäminen ....................................... 48
Äänen paluukanava .................................................................. 48
SiriusXM sää................................................................. 48
SiriusXM laitteet ja tilausvaatimukset ....................................... 48
Säätietolähetykset .................................................................... 48
Säävaroitukset ja -tiedotteet ..................................................... 49
Sääkartan vaihtaminen ............................................................. 49
Sadetietojen tarkasteleminen ................................................... 49
Myrskysolu- ja salamatiedot ................................................. 49
Hirmumyrskytiedot ............................................................... 49
Ennustetiedot ............................................................................ 49
Meri- tai avomeriennusteen tarkasteleminen ....................... 49
Jonkin toisen ajanjakson ennustetietojen tarkasteleminen .. 49
Säärintamat ja painekeskukset ............................................ 49
Kaupunkiennusteet .............................................................. 49
Kalojen kartoitus -tietojen tarkasteleminen ............................... 49
Meriolosuhteiden tarkasteleminen ............................................ 50
Pinnan tuulet ........................................................................ 50
Aallon korkeus, aaltojakso ja aallon suunta ......................... 50
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen meren olosuhdetietojen
tarkasteleminen .................................................................... 50
Meren lämpötilatietojen tarkasteleminen .................................. 50
Pinnan painetiedot ja veden lämpötilatiedot ........................ 50
Merenpinnan lämpötilan värialueen muuttaminen ............... 50
Näkyvyystiedot .......................................................................... 50
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen näkyvyystietojen
tarkasteleminen .................................................................... 50
Poijuraporttien näyttäminen ...................................................... 50
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä ........ 50
Sään peittokuva ........................................................................ 50
Säätilaustietojen tarkasteleminen ............................................. 50
Videokuvan katsominen.............................................. 51
Videolähteen valitseminen ........................................................ 51
Vaihtaminen useiden videolähteiden välillä ......................... 51
Verkkovideolaitteet ................................................................... 51
Verkkovideokameran videon esiasetusten käyttäminen ...... 51
Verkkovideokameran videon esiasetusten
tallentaminen ................................................................... 51
Sisällysluettelo
Verkkovideokameran videon esiasetusten
nimeäminen ..................................................................... 51
Verkkovideokameran videon esiasetusten ottaminen
käyttöön ........................................................................... 51
Kamera-asetukset ................................................................ 51
Videoasetukset .................................................................... 51
Kameran liittäminen videolähteeseen .................................. 51
Videokameran liikkeen hallinta ............................................ 51
Videokameroiden hallinta näytön ohjaimilla .................... 52
Videokameran hallinta eleillä .......................................... 52
Videon ulkoasun määrittäminen ............................................... 52
Garmin VIRB® actionkamerat .................................................. 52
VIRB 360 actionkameran yhdistäminen ............................... 52
VIRB actionkameran yhdistäminen ...................................... 52
VIRB actionkameran hallinta karttaplotterilla ....................... 52
VIRB actionkameran videotoiston hallinta ...................... 52
VIRB videon poistaminen ................................................ 53
VIRB videodiaesityksen aloittaminen .............................. 53
VIRB actionkameran asetukset ....................................... 53
VIRB actionkameran videoasetukset .............................. 53
VIRB actionkameran ohjainten lisääminen muihin
näyttöihin .............................................................................. 53
HDMI Video - huomioitavaa ...................................................... 53
HDMI äänen hallinta ................................................................. 54
GC™ 100 kameran pariliittäminen Garmin karttaplotteriin ....... 54
Laitteen määrittäminen................................................ 54
Järjestelmäasetukset ................................................................ 54
Ääni- ja näyttöasetukset ....................................................... 54
Ääniasetukset .................................................................. 54
GPS-asetukset ..................................................................... 54
Aseman asetukset ............................................................... 54
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen ........ 55
Tapahtumalokin tarkasteleminen .................................... 55
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja
yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen ............................ 55
Asetukset .................................................................................. 55
Yksikköasetukset ................................................................. 55
Navigointiasetukset .............................................................. 55
Automaattisen opastuksen reitin määritykset ................. 55
Rantaviivaetäisyyden säätäminen .................................. 55
Yhteysasetukset ....................................................................... 56
NMEA 0183 asetukset ......................................................... 56
NMEA 0183 ‑lähetyslauseiden määrittäminen ................ 56
Tietoliikennemuodon määrittäminen kullekin NMEA 0183
‑portille ............................................................................ 56
NMEA 2000 asetukset ......................................................... 56
Laitteiden ja anturien nimeäminen verkossa ................... 56
Marine Network .................................................................... 56
EVC-verkko .......................................................................... 56
Hälytysten määrittäminen ......................................................... 57
Navigointihälytykset ............................................................. 57
Ankkurihälytyksen määrittäminen ................................... 57
Järjestelmähälytykset ........................................................... 57
Luotaimen hälytykset ........................................................... 57
Säähälytysten määrittäminen ............................................... 57
Polttoainehälytyksen määrittäminen .................................... 57
Oma vene -asetukset ................................................................ 57
Köliasetuksen määrittäminen ............................................... 57
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen ........................ 58
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi ....................................... 58
Avaimen lisääminen ............................................................. 58
Nopeustekijän määrittäminen .............................................. 58
Polttoainesäiliön asetukset .................................................. 58
Seven Marine -moottorin asennusasetukset ....................... 58
Muiden alusten asetukset ......................................................... 58
Asetukset, jotka synkronoidaan Garmin Marine Networkissa .. 59
Sisällysluettelo
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen .. 59
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta........................ 59
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen kohteesta
HomePort karttaplotteriin .......................................................... 59
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja reittien tiedostotyypin
valitseminen .............................................................................. 59
Käyttäjätietojen kopiointi muistikortilta ...................................... 59
Käyttäjätietojen kopiointi muistikortille ...................................... 60
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille ................................. 60
Sisäisten karttojen päivittäminen muistikortin ja Garmin Express
sovelluksen avulla ..................................................................... 60
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen ......................... 60
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin ...... 60
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille ............................... 60
Liite................................................................................ 60
Laitteen Garmin Express rekisteröinti ....................................... 60
Ohjelmistopäivitys ..................................................................... 61
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille ........................ 61
Laitteen ohjelmiston päivittäminen ....................................... 61
Liitetyn tietokoneen hallinta kosketusnäytössä (MDF-mallit) .... 61
Tietokoneen hallinta karttaplotterilla .................................... 61
GRID laitteen pariliittäminen karttaplotteriin karttaplotterista .... 61
GRID laitteen pariliittäminen karttaplotteriin GRID
laitteesta ............................................................................... 62
GRID etälaitteen kääntäminen ............................................. 62
Näytön puhdistaminen .............................................................. 62
Muistikortin kuvien tarkastelu .................................................... 62
Kuvaotokset .............................................................................. 62
Kuvaotoksen ottaminen ....................................................... 62
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen ................................. 62
Vianmääritys ............................................................................. 62
Laite ei hae GPS-signaaleja ................................................ 62
Laite ei käynnisty tai se sammuu jatkuvasti ......................... 62
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin ............................. 62
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen ......................................... 63
Tekniset tiedot .......................................................................... 63
GLASS COCKPIT 8x10 - tekniset tiedot .............................. 63
GLASS COCKPIT 8x12 - tekniset tiedot .............................. 63
GLASS COCKPIT 8x16 - tekniset tiedot .............................. 63
GLASS COCKPIT 8x17 - tekniset tiedot .............................. 64
GLASS COCKPIT 8x22 - tekniset tiedot .............................. 64
GLASS COCKPIT 8x24 - tekniset tiedot .............................. 64
NMEA 2000 PGN-tiedot ....................................................... 64
NMEA 0183-tiedot ................................................................ 65
Moottorin tietojen siirtäminen NMEA 2000 sillan kautta ...... 65
Hakemisto ..................................................................... 67
v
Johdanto
• Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa malleissa.
Yli 100 toimintavuoden jälkeen nimi Volvo Penta symboloi
merenkulkualalla luotettavuutta, teknistä innovaatiota,
huippuluokan suorituskykyä ja pitkäkestoisuutta. Uskomme, että
nämä ominaisuudet vastaavat hyvin niitä vaatimuksia ja
odotuksia, joita sinulla on Volvo Penta tuotetta kohtaan.
Volvo Penta Glass Cockpit, joka on suunniteltu yhteistyönä
yritysten Volvo Penta ja Garmin kesken, sisältää uudenlaisen
käyttöliittymän, joka sisältää välineet navigointiin ja
viestintälaitteille. Näytöt ovat täysin integroituja Volvo Penta
ohjausjärjestelmiin ja muihin välineisiin.
Jotta tuote toimisi odottamallasi tavalla, suosittelemme että
tutustut käyttöoppaaseen huolellisesti ja huomioit veneen
toimintoja ja huoltoa koskevat ohjeemme ennen ensimmäistä
matkaa. Huomioi oppaan turvallisuusohjeet.
Tervetuloa myös käyttämään maailmanlaajuista toimittajien ja
huoltoliikkeiden verkostoamme, jolta saat teknisiä ohjeita,
huoltopalveluja ja varaosia.
Yhtiön Garmin sivusto osoitteessa support.garmin.com sisältää
uusimmat tuotetta koskevat tiedot. Tukisivuilla on vastauksia
usein kysyttyihin huoltokysymyksiin, ja lisäksi voit ladata
ohjelmisto- ja karttapäivityksiä. Sivuilla on myös Garmin tuen
yhteystiedot.
Voit etsiä lähimmän Volvo Penta myyjän Glass Cockpit laitteen
integroidulla myyjähaulla tai sivustostamme osoitteessa
www.volvopenta.com.
Tervetuloa mukaan!
®
®
Laitteen esittely
Tilapalkki, jolla näkyvät aktiiviset hälytykset ja toiminnot
VIHJE: voit näyttää lisätietoja hälytyksistä ja toiminnoista valitsemalla
tai vetämällä tilapalkin alas.
Virtapainike
Automaattinen taustavalotunnistin
Kosketusnäytön käyttäminen
• Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
• Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
• Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
Johdanto
Näytön painikkeet
Näitä painikkeita saattaa näkyä joissakin näytöissä ja
toiminnoissa. Jotkin painikkeet ovat käytettävissä ainoastaan
yhdistelmäsivulla tai SmartMode™ asettelussa tai kun
lisävarusteita, kuten tutka, on liitetty.
Painike Toiminto
Tyhjentää näytön kuvakkeet ja keskittää näytön uudelleen
veneeseen
Avaa kohteen koko näytössä
Luo uuden reittipisteen
Luo käännöksiä sisältävän reitin määränpäähän
Lisää reitin valittuun kohtaan käännöksen
Poistaa viimeksi lisätyn käännöksen reitiltä
Luo suoran reitin ilman käännöksiä määränpäähän
Luo automaattisen opastuksen reitin määränpäähän
Aloittaa navigoinnin
Lopettaa navigoinnin
Lopettaa ja aloittaa tutkalähetyksen
Avaa tutkan vahvistuksen säätövalikon
Avaa tutkan aaltovälkkeen säätövalikon
Avaa tutkan sateen välkkeen säätövalikon
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tutkan kaikuvanat
Hakee tutkakohteen ja alkaa seurata sitä
Näyttää ja asettaa VRM/EBL-viivan
Avaa sivun tai toiminnon valikon
Avaa sivun tai toiminnon Sää-valikon
Avaa sivun tai toiminnon Tutka-valikon
Avaa sivun tai toiminnon Esiasetukset-valikon
Kosketusnäytön lukitseminen ja avaaminen
Voit estää tahattomat kosketukset lukitsemalla kosketusnäytön.
1 Voit lukita näytön valitsemalla > Lukitse kosketusnäyttö.
2 Valitsemalla voit avata näytön.
Vinkit ja pikavalikot (MFD-mallit)
• Käynnistä karttaplotteri painamalla -painiketta.
• Voit selata kirkkaustasoja mahdollisuuksien mukaan
painamalla missä tahansa näytössä -painiketta toistuvasti.
Tästä voi olla apua, kun kirkkaus on niin pieni, ettet näe
näyttöä.
• Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä
valitsemalla Koti.
• Voit avata näyttökohtaiset lisäasetukset valitsemalla Valikko.
• Kun olet valmis, voit sulkea valikon valitsemalla Valikko.
•
painikkeella voit avata lisäasetuksia, kuten kosketusnäytön
lukituksen.
• Voit sammuttaa karttaplotterin painamalla -painiketta ja
valitsemalla Virta > Sammuta järjestelmä tai
mahdollisuuksien mukaan painamalla -painiketta, kunnes
Sammuta järjestelmä -palkki täyttyy.
• Voit asettaa karttaplotterin valmiustilaan, jos se on
käytettävissä, painamalla -painiketta ja valitsemalla Virta >
Asema lepotilaan.
• Joidenkin mallien aloitusnäytössä voit näyttää lisäpainikkeet
pyyhkäisemällä näytön oikeassa reunassa olevia
luokkapainikkeita ylös- tai alaspäin.
Joissakin malleissa kaikki luokkapainikkeet eivät ole
näkyvissä. Painikkeiden ylä- tai alapuolella olevat nuolet
osoittavat, että kaikki painikkeet eivät ole näkyvissä.
• Joidenkin valikkopainikkeiden yhteydessä asetuksen voi
ottaa käyttöön valitsemalla painikkeen .
1
Muistikorttien asettaminen (10, 12 ja 16 tuuman mallit)
Laite tukee enintään 32 Gt:n microSD muistikortteja, jotka on
alustettu FAT32-muotoon. Nopeusluokan on oltava vähintään 4.
1 Vedä karttaplotterin taustapuolella oleva suojus alas.
Asetuksen kohdalla oleva vihreä valo osoittaa, että asetus on
käytössä .
• Jos nuoli ovat käytettävissä, voit avata valikon valitsemalla
sen .
Suojakansi
HUOMAUTUS
Irrota aurinkosuojus, ennen kuin lähdet liikkeelle. Aurinkosuojus
voi irrota veneen liikkuessa ja hävitä tai pudota veteen.
Jotkin suojakannet sisältävät magneetteja. Tietyissä
olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia
laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole
varovainen, kun aurinkosuojus on elektronisten laitteiden
lähettyvillä.
Suojakansi suojaa näyttöä, kun laitetta ei käytetä.
Voit irrottaa kannen pitelemällä reunasta ja vetämällä eteenpäin.
Käyttöoppaiden avaaminen karttaplotterissa
1 Valitse Tiedot > Käyttöopas.
2 Valitse opas.
3 Valitse Avoin.
2 Aseta muistikortti .
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4 Estä korroosio painamalla suojus tiiviisti kiinni.
Muistikortin asettaminen (17, 22 ja 24 tuuman mallit ja
8700)
HUOMAUTUS: karttaplotterin mukana ei ole muistikortinlukijaa.
Se myydään erillisenä lisävarusteena. Liitä Garmin Marine
Networkiin muistikortinlukija tai karttaplotteri, jossa on
muistikorttipaikka.
Laite tukee enintään 32 Gt:n microSD muistikortteja, jotka on
alustettu FAT32-muotoon. Nopeusluokan on oltava vähintään 4.
1 Avaa muistikortinlukijan kansi .
Käyttöoppaiden lataaminen verkosta
Saat uusimman käyttöoppaan ja sen käännetyt versiot Garmin
sivustosta.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/manuals
/VolvoGlassCockpit8600.
2 Lataa opas.
Garmin tukikeskus
Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita,
ohjelmistopäivityksiä ja asiakastuki.
Muistikortit
Karttaplotterissa voi käyttää valinnaisia muistikortteja.
Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voi
tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista,
venesatamista ja muista kohdepisteistä. Tyhjille muistikorteille
voi tallentaa Garmin Quickdraw™ Contours karttoja ja
luotaintietoja (yhteensopivan kaikuanturin avulla), ja niiden
avulla voit siirtää toiseen yhteensopivaan karttaplotteriin tai
tietokoneeseen tietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä, sekä käyttää
ActiveCaptain sovellusta.
Laite tukee enintään 32 Gt:n microSD muistikortteja, jotka on
alustettu FAT32-muotoon. Nopeusluokan on oltava vähintään 4.
®
®
Malli
Muistikortin sijainti
Muistikortin tyyppi
10 tuumaa
Laitteen takana
microSD
12 tuumaa
Laitteen takana
microSD
16 tuumaa
Laitteen takana
microSD
17 tuumaa
Ulkoinen kortinlukija
SD
22 tuumaa
Ulkoinen kortinlukija
SD
24 tuumaa
Ulkoinen kortinlukija
SD
8700-mallit
Ulkoinen kortinlukija
SD
2
®
2 Aseta muistikortti
niin, että sen merkintä on poispäin
kannesta.
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4 Sulje kortinlukijan kansi.
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Kun laite löytää satelliittisignaaleja,
-kuvake näkyy
aloitusnäytön yläreunassa.
Jos laite kadottaa satelliittisignaalin,
-kuvake poistuu
näkyvistä ja vilkkuva kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan merkin päälle.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa garmin.com
/aboutGPS. Lisätietoja satelliittisignaalien hakemisesta on
kohdassa Laite ei hae GPS-signaaleja, sivu 62.
GPS-lähteen valitseminen
Voit valita ensisijaisen GPS-tietojen lähteen, jos käytettävissä on
useita GPS-lähteitä.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS > Lähde.
2 Valitse GPS-tietojen lähde.
Johdanto
Karttaplotterin mukauttaminen
Aloitusnäyttö
Karttaplotterin aloitusnäytöstä voi käyttää kaikkia karttaplotterin
ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat riippuvaisia karttaplotteriin
liittämistäsi lisävarusteista. Kaikki tässä oppaassa mainitut
ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissäsi.
Voit palata aloitusnäyttöön toisesta näytöstä valitsemalla Koti.
Tilarivi
Sivupainikkeet
Luokkapalkki
Valikkorivi
Näytön oikeassa reunassa olevista luokista voit käyttää
karttaplotterin pääominaisuuksia nopeasti. Esimerkiksi Luotainluokassa näkyvät luotainominaisuuteen liittyvät näkymät ja sivut.
Voit tallentaa usein käyttämiäsi kohteita Suosikit-luokkaan.
VIHJE: jos veneen valmistaja on mukauttanut aloitusnäyttöä,
voit avata alkuperäisen aloitusnäytön välilehdet vetämällä
näytön oikeassa reunassa olevaa palkkia vasemmalle.
SmartMode kohteet liittyvät tiettyyn toimintaan, kuten
purjehdukseen tai telakointiin. Kun SmartMode painike valitaan
aloitusnäytössä, kussakin näytössä voidaan näyttää eri tiedot.
Jos esimerkiksi valitset aloitusnäytössä Liiketiedot, yhdessä
näytössä voidaan näyttää merikartta ja toisessa näytössä
puolestaan tutkanäyttö.
Kaikki muut aloitusnäytön alareunassa olevat asetukset paitsi
Asetukset-painike näkyvät kaikissa muissakin näytöissä.
Asetukset-painike on käytettävissä ainoastaan aloitusnäytössä.
Kun Garmin Marine Network verkkoon asennetaan useita
näyttöjä, voit muodostaa niistä aseman. Aseman myötä näyttöjä
on mahdollista käyttää yhdessä sen sijaan, että käytössä on
useita erillisiä näyttöjä. Voit mukauttaa kunkin näytön
sivuasettelua niin, että näyttöjen sivut eroavat toisistaan. Kun
muutat yhden näytön sivuasettelua, muutokset näkyvät vain
kyseisessä näytössä. Kun taas muutat asettelun nimeä tai
symbolia, muutos näkyy aseman kaikissa näytöissä, jotta
ulkoasu pysyy yhdenmukaisena.
Kohteen lisääminen suosikkeihin
1 Valitse luokka aloitusnäytön oikeasta reunasta.
2 Paina vasemmalla olevaa painiketta pitkään.
Kohde lisätään aloitusnäytön Suosikit-luokkaan.
Sivujen mukauttaminen
SmartMode tai yhdistelmäsivun asettelun
mukauttaminen
Voit mukauttaa yhdistelmäsivujen ja SmartMode asettelujen
asettelua ja niissä näkyviä tietoja. Kun muutat sivun asettelua
käyttämässäsi näytössä, muutos koskee vain kyseistä näyttöä
SmartMode nimeä ja symbolia lukuun ottamatta. Kun muutat
asettelun SmartMode nimeä tai symbolia, uusi nimi tai symboli
näkyy kaikissa aseman näytöissä.
1 Avaa mukautettava sivu.
2 Valitse Valikko.
Karttaplotterin mukauttaminen
3 Valitse Muokkaa asettelua tai Muokkaa yhdistelmää.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimeä valitsemalla Nimi tai Nimi ja symboli
> Nimi, kirjoittamalla uuden nimen ja valitsemalla Valmis.
• Voit vaihtaa SmartMode symbolia valitsemalla Nimi ja
symboli > Symboli ja valitsemalla uuden symbolin.
• Voit muuttaa näkyvien toimintojen määrää ja näytön
asettelua valitsemalla Asettelu ja valitsemalla
vaihtoehdon.
• Voit vaihtaa näytön osan toiminnon valitsemalla
muutettavan ikkunan ja valitsemalla toiminnon oikealla
olevasta luettelosta.
• Voit muuttaa näyttöjen jakamista vetämällä nuolet uuteen
kohtaan.
• Voit muuttaa sivulla näkyviä tietoja ja lisätietopalkkeja
valitsemalla Päällekkäiset ja valitsemalla vaihtoehdon.
VIHJE: kun näytössä on päällekkäistietoja, voit muuttaa
päällekkäistietoruudun tietoja koskettamalla kyseistä
ruutua pitkään.
• Voit liittää esimäärityksen SmartMode näytön osaan
valitsemalla Esiasetukset > Sisällytä ja valitsemalla
esimäärityksen oikealla olevasta luettelosta.
Taustakuvan vaihtaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Valikko > Tausta.
VIHJE: tätä asetusta voi muuttaa myös valitsemalla
Asetukset > Järjestelmä > Äänet ja näyttö > Tausta.
2 Valitse kuva.
Käynnistysnäytön mukauttaminen
Voit muuttaa karttaplotterin käynnistyskuvaa. Käynnistyskuvan
enimmäiskoko on 50 Mt, jotta se mahtuu suositeltuihin mittoihin
(Käynnistyskuvan suositellut mitat, sivu 3).
1 Aseta muistikortti, joka sisältää käytettävän kuvan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Äänet ja näyttö >
Käynnistyskuva > Valitse kuva.
3 Valitse muistikorttipaikka.
4 Valitse kuva.
5 Valitse Aseta aloituskuvaksi.
Uusi kuva näkyy, kun käynnistät karttaplotterin.
Käynnistyskuvan suositellut mitat
Käynnistyskuva mahtuu parhaiten, kun sen koko on
seuraavanlainen (kuvapisteinä).
Näytön tarkkuus
Kuvan leveys
Kuvan korkeus
WVGA
800
480
WXGA
1280
800
HD
1920
1080
WUXGA
1920
1200
SmartMode asettelun lisääminen
Voit lisätä SmartMode asetteluja tarvittaessa. Kaikki yhteen
aseman aloitusnäytön SmartMode asetteluun tehdyt
mukautukset näkyvät kaikissa aseman näytöissä.
1 Valitse aloitusnäytössä SmartMode™ > Valikko > Lisää
asettelu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimeä valitsemalla Nimi ja symboli > Nimi,
kirjoittamalla uuden nimen ja valitsemalla Valmis.
• Voit vaihtaa SmartMode symbolia valitsemalla Nimi ja
symboli > Symboli ja valitsemalla uuden symbolin.
• Voit muuttaa näkyvien toimintojen määrää ja näytön
asettelua valitsemalla Asettelu ja valitsemalla
vaihtoehdon.
3
• Voit vaihtaa näytön osan toiminnon valitsemalla
muutettavan ikkunan ja valitsemalla toiminnon oikealla
olevasta luettelosta.
• Voit muuttaa näyttöjen jakamista vetämällä nuolet uuteen
kohtaan.
• Voit muuttaa sivulla näkyviä tietoja ja lisätietopalkkeja
valitsemalla Päällekkäiset ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Voit liittää esimäärityksen SmartMode näytön osaan
valitsemalla Esiasetukset > Sisällytä ja valitsemalla
esimäärityksen oikealla olevasta luettelosta.
Uuden yhdistelmäsivun luominen
Voit luoda mukautetun yhdistelmäsivun tarpeisiisi.
1 Valitse Yhdistelmät > Valikko > Lisää yhdistelmä.
2 Valitse ikkuna.
3 Valitse toiminto ikkunaa varten.
4 Toista tämä sivun jokaisessa ikkunassa.
5 Voit muuttaa ikkunoiden kokoa vetämällä nuolia.
6 Voit järjestää ikkunan uudelleen koskettamalla sitä pitkään.
7 Voit valita uusia tietoja koskettamalla tietokenttää pitkään.
8 Valitse Asettelu ja valitse asettelu.
• Voit valita päällekkäisen tietopalkin sijainnin ja asettelun
valitsemalla Tiedot ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Voit mukauttaa navigoinnin aikana näkyviä tietoja
valitsemalla Navigointi ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Voit ottaa käyttöön muita tietopalkkeja, kuten
mediatiedostojen hallinnan, valitsemalla Yläpalkki tai
Alapalkki ja valitsemalla tarvittavat vaihtoehdot.
3 Valitse Valmis.
Asettelun yhdistäminen hallinta- ja ohjaussauvapainikkeisiin
Voit yhdistää asetteluja hallinta- ja ohjaussauvapainikkeiden
painikkeisiin. Kun liitettyä painiketta painetaan, yhdistetty
asettelu avautuu aseman näyttöihin.
1 Valitse aloitusnäytössä Valikko > Yhdistä asettelu.
2 Valitse kohde tai painikkeen nimi.
3 Valitse Valitse asettelu.
4 Valitse kohteeseen tai painikkeeseen yhdistettävä asettelu.
5 Toista tarvittaessa vaiheita 2–4 muiden painikkeiden
yhteydessä.
Kun liitettyä hallinnan tai ohjaussauvan painiketta painetaan,
liitetty asettelu avautuu aseman näyttöihin.
Aseman asettelun palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien aseman asettelujen oletusasetukset.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Asematiedot > Nollaa
asettelut.
Esiasetukset
9 Valitse Nimi, kirjoita sivulle nimi ja valitse Valmis.
10 Valitse Päällekkäiset ja valitse näytettävät tiedot.
11 Valitse Valmis, kun sivun mukautus on valmis.
Yhdistelmäsivun poistaminen
1 Valitse Yhdistelmät > Valikko > Poista yhdistelmä.
2 Valitse yhdistelmä.
Päällekkäistietojen mukauttaminen
Voit mukauttaa näytössä näkyvien päällekkäistietojen tietoja.
Esiasetukset ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat näytön tai
näkymän toiminnot. Voit käyttää tiettyjä esiasetuksia, kun haluat
optimoida asetukset käyttötavan mukaan. Esimerkiksi tietyt
asetukset sopivat erinomaisesti kalastukseen ja toiset taas
veneilyyn. Esiasetukset ovat käytettävissä joissakin näytöissä,
kuten karttanäkymissä, luotainnäytöissä ja tutkanäkymissä.
Kun haluat käyttää esiasetuksia määritetyssä näytössä, valitse
Valikko >
ja valitse esiasetukset.
Jos teet muutoksia asetuksiin tai näkymään esiasetuksissa, voit
tallentaa muutokset tai luoda uudet esiasetukset mukautettujen
asetusten pohjalta.
Uuden esiasetuksen tallentaminen
Jos mukautat näytön asetuksia ja näkymää, voit tallentaa
muutokset uudeksi esiasetukseksi.
1 Mukauta asetuksia ja näkymää määritetyssä näytössä.
> Tallenna > Uusi.
2 Valitse sitten Valikko >
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Esiasetusten hallinta
1 Valitse vaihtoehto katselemasi näytön mukaan:
• Valitse koko näytön tilassa Valikko > Muokkaa
päällekkäisiä.
• Valitse yhdistelmänäytössä Valikko > Muokkaa
yhdistelmää > Päällekkäiset.
• Valitse SmartMode näytössä Valikko > Muokkaa
asettelua > Päällekkäiset.
VIHJE: voit muuttaa päällekkäisessä ruudussa näkyviä
tietoja nopeasti koskettamalla päällekkäistä ruutua pitkään.
2 Mukauta tietoja ja tietopalkkia valitsemalla kohde:
• Voit muuttaa päällekkäisessä ruudussa näkyviä tietoja
valitsemalla ruudun, uudet näytettävät tiedot ja Takaisin.
4
Voit mukauttaa esiladattuja esiasetuksia ja muokata itse
luomiasi esiasetuksia.
> Hallinta.
1 Valitse määritetyssä näytössä Valikko >
Valitse
esiasetus.
2
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat nimetä esiasetuksen uudelleen, valitse Nimeä
uudelleen, kirjoita nimi ja valitse Valmis.
• Jos haluat muokata esiasetusta, valitse Muokkaa ja tee
haluamasi muutokset.
• Jos haluat poistaa esiasetuksen, valitse Poista.
• Jos haluat palauttaa esiasetusten tehdasasetukset, valitse
Nollaa kaikki.
Aluksen tyypin määrittäminen
Valitsemalla veneen tyypin voit määrittää karttaplotterin
asetukset ja käyttää veneen tyypin mukaisia ominaisuuksia.
Karttaplotterin mukauttaminen
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Aluksen tyyppi.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.
2 Säädä taustavalo.
VIHJE: voit selata kirkkaustasoja painamalla missä tahansa
näytössä -painiketta toistuvasti. Tästä voi olla apua, kun
kirkkaus on niin pieni, ettet näe näyttöä.
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Äänet ja näyttö >
Väritila.
VIHJE: voit avata väriasetukset valitsemalla missä tahansa
näytössä > Väritila.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti
Voit määrittää karttaplotterin käynnistymään automaattisesti,
kun se saa virtaa. Muutoin karttaplotteri käynnistetään
painamalla -painiketta.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Automaattikäynnistys.
HUOMAUTUS: kun Automaattikäynnistys on Käytössä,
karttaplotteri sammutetaan -painikkeesta ja virransaanti
katkaistaan ja kytketään uudelleen alle kahden minuutin
kuluttua, karttaplotterin uudelleenkäynnistys saattaa
edellyttää -painikkeen painamista.
Järjestelmän automaattinen sammutus
Voit määrittää karttaplotterin ja koko järjestelmän sammumaan
automaattisesti, kun se on ollut lepotilassa tietyn ajan. Muutoin
järjestelmä on sammutettava manuaalisesti painamalla painiketta pitkään.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Automaattinen
sammutus.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
ActiveCaptain sovellus
HUOMIO
Tällä toiminnolla käyttäjät voivat lähettää tietoja. Garmin ei
vastaa käyttäjien lähettämien tietojen tarkkuudesta,
täydellisyydestä eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjä käyttää
käyttäjien lähettämiä tietoja ja luottaa niihin omalla vastuullaan.
ActiveCaptain sovellus yhdistää GLASS COCKPIT laitteen,
kartat ja yhteisön ja takaa parhaan veneilykokemuksen.
Kun mobiililaitteessa on ActiveCaptain sovellus, voit ladata,
ostaa ja päivittää karttoja. Sovelluksella voi siirtää helposti ja
nopeasti käyttäjätietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä, yhdistää
Garmin Quickdraw Contours yhteisöön ja päivittää laitteen
ohjelmiston. Lisäksi sillä voi suunnitella matkoja sekä tarkastella
ja hallita GLASS COCKPIT laitetta.
Yhdistämällä ActiveCaptain yhteisöön saat reaaliaikaista tietoa
venesatamista ja muista kohdepisteistä. Kun sovellus on
pariliitetty karttaplotteriin, sovellus voi näyttää karttaplotterin
näytössä älykkäitä push-ilmoituksia esimerkiksi puheluista ja
tekstiviesteistä.
HUOMAUTUS: kun karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan
Volvo Penta moottoriin, joka tukee vesiurheiluominaisuutta,
karttaplotteria ei voi hallita mobiililaitteen ActiveCaptain
sovelluksella.
ActiveCaptain roolit
GLASS COCKPIT laitteen käyttötasosi ActiveCaptain
sovelluksella määräytyy roolisi mukaan.
Ominaisuus
Omistaja Vieras
Laitteen, sisäisten karttojen ja lisäkarttakorttien
rekisteröinti tilille
Kyllä
Ei
Ohjelmiston päivitys
Kyllä
Kyllä
Ladattujen tai luotujen Garmin Quickdraw Contours
karttojen automaattinen siirto
Kyllä
Ei
Älykkäät push-ilmoitukset
Kyllä
Kyllä
Käyttäjätietojen (kuten reittipisteiden ja reittien) auto- Kyllä
maattinen siirto
Ei
Navigoinnin aloittaminen tiettyyn reittipisteeseen tai
navigointi tietyllä reitillä ja kyseisen reittipisteen tai
reitin lähettäminen GLASS COCKPIT laitteeseen
Kyllä
Kyllä
ActiveCaptain sovelluksen käytön
aloittaminen
Voit yhdistää mobiililaitteen GLASS COCKPIT laitteeseen
ActiveCaptain sovelluksella. Sovelluksella voit käyttää GLASS
COCKPIT -laitetta nopeasti ja helposti ja esimerkiksi jakaa
tietoja, rekisteröidä, päivittää laitteen ohjelmiston ja kartat sekä
vastaanottaa ilmoituksia mobiililaitteesta.
1 Valitse GLASS COCKPIT laitteessa AV, mittarit, ohj. >
ActiveCaptain.
2 Valitse ActiveCaptain sivulla Wi-Fi-verkko > Wi-Fi >
Käytössä.
3 Kirjoita verkon nimi ja salasana.
4 Aseta muistikortti GLASS COCKPIT laitteen korttipaikkaan
(Muistikortit, sivu 2).
5 Valitse Aseta ActiveCaptain-kortti.
HUOMAUTUS
Saat ehkä kehotteen alustaa muistikortti. Kortin alustaminen
poistaa kaikki kortille tallennetut tiedot. Tämä tarkoittaa
kaikkia tallennettuja käyttäjätietoja, kuten reittipisteitä. Kortin
alustaminen on suositeltavaa, muttei pakollista. Tallenna
tiedot muistikortilta laitteen sisäiseen muistiin, ennen kuin
alustat kortin (Käyttäjätietojen kopiointi muistikortilta,
sivu 59). Kun olet alustanut kortin ActiveCaptain sovellusta
varten, voit siirtää käyttäjätiedot takaisin kortille
(Käyttäjätietojen kopiointi muistikortille, sivu 60).
Varmista, että kortti on paikallaan aina, kun haluat käyttää
ActiveCaptain ominaisuutta.
6 Asenna ActiveCaptain sovellus mobiililaitteen
sovelluskaupasta ja avaa se.
7 Tuo mobiililaite enintään 32 m (105 jalkaa) päähän GLASS
COCKPIT laitteesta.
8 Avaa mobiililaitteen asetuksista Wi‑Fi yhteyssivu ja yhdistä
Garmin laitteeseen käyttämällä Garmin laitteeseen
määrittämääsi nimeä ja salasanaa.
®
Älykkäiden ilmoitusten ottaminen käyttöön
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia tai vastaa niihin ohjatessasi alusta.
Vesiolosuhteiden laiminlyönti voi aiheuttaa veneeseen vaurioita,
henkilövammoja tai kuoleman.
Jotta GLASS COCKPIT laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun
tarvitsee yhdistää se mobiililaitteeseen ja ActiveCaptain
sovellukseen.
1 Valitse GLASS COCKPIT laitteessa ActiveCaptain >
Älykkäät ilmoitukset > Ota käyttöön ilmoitukset.
2 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön mobiililaitteen asetuksista.
®
ActiveCaptain sovellus
5
3 Tuo laitteet enintään 10 m (33 jalkaa) päähän toisistaan.
4 Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa Älykkäät
ilmoitukset > Pariliitä karttaplotteriin.
5 Pariliitä sovellus näytön ohjeiden mukaan GLASS COCKPIT
laitteeseen Bluetooth tekniikalla.
6 Näppäile avain mobiililaitteeseen kehotettaessa.
7 Säädä ilmoituksia tarvittaessa mobiililaitteen asetuksista.
Ilmoitusten vastaanottaminen
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia tai vastaa niihin ohjatessasi alusta.
Vesiolosuhteiden laiminlyönti voi aiheuttaa veneeseen vaurioita,
henkilövammoja tai kuoleman.
Jotta GLASS COCKPIT laite voi vastaanottaa ilmoituksia, sinun
tarvitsee yhdistää se mobiililaitteeseen ja ottaa käyttöön
Älykkäät ilmoitukset (Älykkäiden ilmoitusten ottaminen käyttöön,
sivu 5).
Kun Älykkäät ilmoitukset ovat käytössä ja mobiililaite
vastaanottaa ilmoituksen, ponnahdusilmoitus näkyy GLASS
COCKPIT näytössä lyhyesti.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat toiminnot riippuvat
ilmoituksen tyypistä ja puhelimen käyttöjärjestelmästä.
• Voit vastata puheluun puhelimella valitsemalla Vastaa.
VIHJE: pidä puhelin lähellä. Vastaat puheluun
matkapuhelimella, et karttaplotterilla.
• Jos et halua vastata puheluun, valitse Hylkää.
• Voit katsoa koko viestin valitsemalla Katso.
• Voit ohittaa ponnahdusilmoituksen valitsemalla OK tai
odottamalla, kunnes ilmoitus sulkeutuu automaattisesti.
• Voit poistaa ilmoituksen karttaplotterista ja mobiililaitteesta
valitsemalla Selkeää.
Ilmoitusten hallinta
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia tai vastaa niihin ohjatessasi alusta.
Vesiolosuhteiden laiminlyönti voi aiheuttaa veneeseen vaurioita,
henkilövammoja tai kuoleman.
Jotta voit hallita ilmoituksia, ota käyttöön Älykkäät ilmoitukset
(Älykkäiden ilmoitusten ottaminen käyttöön, sivu 5).
Kun Älykkäät ilmoitukset ovat käytössä ja mobiililaite
vastaanottaa ilmoituksen, ponnahdusilmoitus näkyy GLASS
COCKPIT näytössä lyhyesti. Voit käyttää ja hallita ilmoituksia
ActiveCaptain-näytössä.
1 Valitse ActiveCaptain > Älykkäät ilmoitukset > Viestit.
Ilmoitusluettelo tulee näyttöön.
2 Valitse ilmoitus.
3 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat
mobiililaitteen ja ilmoitustyypin mukaan.
• Voit ohittaa ja poistaa ilmoituksen karttaplotterista ja
mobiililaitteesta valitsemalla Selkeää tai Poista.
HUOMAUTUS: tämä ei poista viestiä mobiililaitteesta. Se
vain ohittaa ja poistaa ilmoituksen.
• Voit soittaa takaisin puhelinnumeroon valitsemalla Soita
takaisin tai Soita.
Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain
sovelluksella
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, voit ladata ja asentaa laitteen
uusimmat ohjelmistopäivitykset ActiveCaptain sovelluksella.
6
HUOMAUTUS
Ohjelmistopäivitykset saattavat olla suuria tiedostoja.
Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa.
Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Asennus voi kestää useita minuutteja.
1 Yhdistä mobiililaite GLASS COCKPIT laitteeseen
(ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen, sivu 5).
2 Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla ja Internet-yhteys on
käytettävissä mobiililaitteessa, valitse Ohjelmistopäivitykset
> Lataa.
ActiveCaptain sovellus lataa päivityksen mobiililaitteeseen.
Kun yhdistät sovelluksen uudelleen GLASS COCKPIT
laitteeseen, päivitys siirretään laitteeseen. Siirron jälkeen
saat kehotteen asentaa päivitys.
Kun
GLASS COCKPIT laitteessa näkyy kehote, asenna
3
päivitys valitsemalla vaihtoehto.
• Voit päivittää ohjelmiston heti valitsemalla OK.
• Voit lykätä päivitystä valitsemalla Peruuta. Kun olet valmis
asentamaan päivityksen, valitse ActiveCaptain >
Ohjelmistopäivitykset > Asenna heti.
Karttojen päivittäminen ActiveCaptain
sovelluksella
ActiveCaptain sovelluksella voit ladata laitteen uusimmat
karttapäivitykset ja siirtää ne laitteeseen. Jos haluat säästää
tilaa mobiililaitteessa ja ActiveCaptain kortilla sekä nopeuttaa
latausta, sinun kannattaa ehkä ladata ActiveCaptain
sovelluksella ainoastaan tarvitsemasi kartan alueet.
Jos lataat koko kartan, voit ladata sen muistikortille Garmin
Express™ sovelluksella. Garmin Express sovellus lataa suuret
kartat nopeammin kuin ActiveCaptain sovellus. Lisätietoja on
osoitteessa garmin.com/express.
HUOMAUTUS
Karttapäivitykset saattavat olla suuria tiedostoja. Operaattorin
normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa. Pyydä
operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
1 Yhdistä mobiililaite GLASS COCKPIT laitteeseen
(ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen, sivu 5).
2 Kun karttapäivitys on saatavilla ja Internet-yhteys on
käytettävissä mobiililaitteessa, valitse OneChart > Omat
kartat.
3 Valitse päivitettävä kartta.
4 Valitse ladattava alue.
5 Valitse Lataa.
ActiveCaptain sovellus lataa päivityksen mobiililaitteeseen.
Kun yhdistät sovelluksen uudelleen GLASS COCKPIT
laitteeseen, päivitys siirretään laitteeseen. Kun siirto on
valmis, päivitetyt kartat ovat käytettävissä.
Tiedonsiirto langattomien laitteiden
kanssa
Karttaplotterit voivat luoda langattoman verkon, johon voit
yhdistää langattomia laitteita.
Yhdistämällä langattomia laitteita voit käyttää Garmin
sovelluksia, kuten ActiveCaptain.
Wi‑Fi verkko
Langattoman Wi‑Fi verkon määrittäminen
Karttaplotterit voivat luoda Wi‑Fi verkon, johon voit yhdistää
langattomia laitteita. Kun avaat langattoman verkon asetukset
ensimmäisen kerran, saat kehotteen määrittää verkon.
Tiedonsiirto langattomien laitteiden kanssa
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Wi-Fi-verkko > Wi-Fi >
Käytössä > OK.
2 Anna langattomalle verkolle nimi tarvittaessa.
3 Anna salasana.
Tarvitset tätä salasanaa langattoman verkon käyttämiseksi
langattomasta laitteesta. Salasanan kirjainkoko on
merkitsevä.
Langattoman laitteen yhdistäminen karttaplotteriin
Määritä karttaplotterin langaton verkko, jotta voit yhdistää
langattoman laitteen karttaplotterin langattomaan verkkoon
(Langattoman Wi‑Fi verkon määrittäminen, sivu 6).
Karttaplotteriin voi yhdistää useita langattomia laitteita tietojen
jakamiseksi.
1 Ota langattomassa laitteessa Wi‑Fi käyttöön ja hae
langattomia verkkoja.
2 Valitse karttaplotterin langattoman verkon nimi (Langattoman
Wi‑Fi verkon määrittäminen, sivu 6).
3 Anna karttaplotterin salasana.
Langattoman kanavan vaihtaminen
Voit vaihtaa langatonta kanavaa, jos et löydä laitetta, et saa
siihen yhteyttä tai havaitset häiriöitä.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Wi-Fi-verkko >
Lisäasetukset > Kanava.
2 Määritä uusi kanava.
Langatonta kanavaa ei tarvitse vaihtaa kyseiseen verkkoon
liitetyissä laitteissa.
Wi‑Fi palvelimen vaihtaminen
Voit vaihtaa Wi‑Fi palvelimena toimivaa karttaplotteria. Tämä voi
olla hyödyllistä, jos Wi‑Fi yhteyksissä on ongelmia. Vaihtamalla
Wi‑Fi palvelinta voit valita karttaplotterin, joka on fyysisesti
lähempänä karttaplotteria.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Wi-Fi-verkko >
Lisäasetukset > Wi-Fi-palvelin.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Langaton kaukosäädin
Nämä ohjeet eivät koske GRID™ etälaitteita (GRID laitteen
pariliittäminen karttaplotteriin karttaplotterista, sivu 61).
Langattoman kaukosäätimen pariliitos karttaplotteriin
Langaton kaukosäädin on pariliitettävä karttaplotteriin, jotta niitä
voi käyttää yhdessä.
Yhden kaukosäätimen voi liittää useisiin karttaplottereihin, ja
karttaplotteria voi vaihtaa pariliitospainikkeesta.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
Langattomat kaukosäätimet > GPSMAP®-kaukosäädin.
2 Valitse Uusi yhteys.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Kaukosäätimen taustavalon sytyttäminen ja
sammuttaminen
Kaukosäätimen taustavalon sammuttaminen voi pidentää
akunkestoa merkittävästi.
1 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Viestintä >
Langattomat laitteet > Langattomat kaukosäätimet >
GPSMAP®-kaukosäädin > Taustavalo.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Kaukosäätimen yhteyden katkaiseminen kaikkiin karttaplottereihin
1 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Viestintä >
Langattomat laitteet > Langattomat kaukosäätimet >
GPSMAP®-kaukosäädin > Katkaise kaikki.
Tiedonsiirto langattomien laitteiden kanssa
2 Seuraa näytön ohjeita.
Langaton tuulianturi
Langattoman anturin yhdistäminen karttaplotteriin
Voit näyttää yhteensopivan langattoman anturin tiedot
karttaplotterissa.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet.
2 Valitse tuulianturi.
3 Valitse Ota käyttöön.
Karttaplotteri alkaa etsiä langatonta anturia ja muodostaa
yhteyttä siihen.
Voit näyttää anturin tiedot lisäämällä tiedot tietokenttään tai
mittariin.
Tuulianturin suunnan säätäminen
Säädä tätä asetusta, jos anturi ei ole veneen etuosaa kohti
tarkalleen keskiviivan suuntaisesti.
HUOMAUTUS: anturin etuosan osoittaa aukko, jonka kohdasta
kaapeli on kiinni pylväässä.
1 Arvioi myötäpäivään veneen maston ympäri asteina kulma,
jossa anturi osoittaa poispäin veneen etuosan keskikohdasta.
• Jos anturi on tyyrpuurin suuntaan, kulman on oltava 1 180 astetta.
• Jos anturi on paapuurin suuntaan, kulman on oltava -1...
-180 astetta.
2 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet.
3 Valitse tuulianturi.
4 Valitse Tuulikulman poikkeama.
5 Anna vaiheessa 1 havaittu kulma.
6 Valitse Valmis.
Veneen tietojen tarkasteleminen Garmin
kellossa
Voit yhdistää yhteensopivan Garmin kellon yhteensopivaan
karttaplotteriin, jotta voit tarkastella karttaplotterin tietoja.
1 Tuo Garmin kello enintään 3 metrin päähän karttaplotterista.
2 Valitse kellon kellonäytössä START > Veneen tiedot >
START.
HUOMAUTUS: jos olet jo yhdistänyt karttaplotteriin ja haluat
yhdistää eri karttaplotteriin, avaa Veneen tiedot -näyttö,
kosketa UP-kohtaa ja valitse Pariliitä uusi.
Valitse
karttaplotterissa Viestintä > Langattomat laitteet >
3
Connect IQ™ -sovellukset > Veneen tiedot > Ota
käyttöön > Uusi yhteys.
Karttaplotteri alkaa etsiä puettavaa laitetta ja muodostaa
yhteyttä siihen.
Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Veneen tietojen tarkasteleminen Garmin
Nautix™ laitteessa
Voit liittää Garmin Nautix laitteen karttaplotteriin, jotta voit
tarkastella karttaplotterin tietoja Garmin Nautix laitteessa.
HUOMAUTUS: voit parantaa kattavuutta suurissa aluksissa
yhdistämällä Garmin Nautix laitteen useisiin yhteensopiviin
laitteisiin.
1 Tuo Garmin Nautix laite enintään 3 metrin päähän
karttaplotterista.
Laite etsii kaikki kantavuusalueella olevat yhteensopivat
laitteet automaattisesti.
2 Valitse tarvittaessa puettavan laitteen valikosta Laitteen
yhteydet > Pariliitä uusi laite.
7
3 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Viestintä >
Langattomat laitteet > Connect IQ™ -sovellukset >
Veneen tiedot > Ota yhteydet käyttöön > Uusi yhteys.
Karttaplotteri alkaa etsiä puettavaa laitetta ja muodostaa
yhteyttä siihen.
Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Käytettävissä olevat kartat ja 3D-karttanäkymät määräytyvät
käytettyjen karttatietojen ja lisävarusteiden mukaan.
HUOMAUTUS: 3D-karttanäkymät ovat käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit käyttää karttoja ja 3D-karttanäkymiä valitsemalla Kartat.
Merikartta: näyttää navigointitiedot, jotka ovat käytettävissä
esiladatuissa kartoissa ja mahdollisissa lisäkartoissa. Kortti
sisältää tiedot poijuista, loistoista, kaapeleista,
syvyysluotaukset sekä venesatamat ja vuorovesiasemat
ylhäältäpäin.
Kalastuskartta: näyttää pohjan muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisesti kartassa. Näyttää kartan ilman
navigointitietoja, näyttää yksityiskohtaiset syvyysmittaustiedot
ja korostaa pohjan muodot ja syvyysluotaukset. Tämä kartta
soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen syvemmissä
vesissä.
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Perspective 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä
yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai
ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
3D-kartta: yksityiskohtainen, kolmiulotteinen näkymä
takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. Näkymä
on hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja,
riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa
vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja
lähtöväyliä.
Fish Eye 3D: vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti. Kun kaikuanturi on
liitetty, vedenalaiset kohteet (kuten kalat) näkyvät punaisina,
vihreinä ja keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa
suurimmat kohteet ja vihreä pienimmät.
Päällekkäistutka: näyttää tutkatiedot meri- tai kalastuskartan
päällä, kun karttaplotteri on liitetty tutkaan. Tämä ominaisuus
ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Merikartta ja kalastuskartta
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Merikartta on tarkoitettu navigointiin. Sen avulla voit suunnitella
reitin, tarkastella kartan tietoja sekä navigoida. Avaa Merikartta
valitsemalla Kartat > Merikartta.
Kalastuskartta voit tarkastella pohjaa ja kaloja
yksityiskohtaisemmin. Tämä kartta on tarkoitettu kalastamiseen.
Avaa Kalastuskartta valitsemalla Kartat > Kalastuskartta.
8
Loitontaminen ja lähentäminen kosketusnäytön avulla
Voit käyttää loitontamis- ja lähentämistoimintoja useissa
näytöissä, kuten kartat ja luotainnäkymät.
• Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
• Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
Karttamerkit
Tämä taulukko sisältää yleisiä symboleita, joita voi esiintyä
yksityiskohtaisissa kartoissa.
Kuvake
Kuvaus
Poiju
Tiedot
Veneilypalvelut
Vuorovesiasema
Virtausasema
Ylhäältä päin otettu kuva käytettävissä
Perspektiivivalokuva käytettävissä
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat
syvyyskäyräviivat, vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet,
syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan),
navigointiohjeet ja -symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla
on kaapeleita.
Etäisyyden mittaaminen kartalla
1 Valitse kartasta sijainti.
2 Valitse Mittaa.
Näyttöön tulee karttaneula nykyiseen sijaintiisi. Etäisyys ja
kulma tästä neulasta näytetään näytön kulmassa.
VIHJE: nollaa neulan sijainti ja etäisyys osoittimen nykyisestä
sijainnista valitsemalla Aseta viite.
Reittipisteen luominen kartassa
1 Valitse kartasta sijainti tai kohde.
2 Valitse .
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa
Voit näyttää meri- tai kalastuskartassa sijainnin tai kohteen
tietoja, kuten vuorovedet, virtaukset, kierron, kartan
huomautukset tai paikalliset palvelut.
1 Valitse sijainti tai kohde meri- tai kalastuskartassa.
Kartan yläreunaan tulee vaihtoehtojen luettelo. Luettelon
vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä sijainnin tai
kohteen valitsit.
2 Valitse tarvittaessa .
3 Valitse Tiedot.
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Merikartta-, Kalastuskartta-, Perspective 3D- ja Mariner’s Eye
3D -karttanäkymissä voi tarkastella tietoja erilaisista
merimerkeistä, esimerkiksi majakoista, loistoista ja esteistä.
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: 3D-karttanäkymät ovat käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse merimerkki kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
2 Valitse merimerkin nimi.
Navigoiminen kartan pisteeseen
VAROITUS
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
Kartat ja 3D-karttanäkymät
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.
2 Valitse tarvittaessa Navigoi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene tai
.
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti tai
.
• Jos haluat käyttää automaattista opastusta, valitse
Automaattinen opastus tai
.
4 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
5 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Premium-kartat
VAROITUS
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue kaikkia karttoja.
Voit tehostaa karttaplotterin käyttöä hankkimalla valinnaisia
Premium-karttoja, kuten BlueChart g3 Vision. Yksityiskohtaisten
merikarttojen lisäksi Premium-kartat voivat sisältää näitä
ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä joillakin alueilla.
Mariner’s Eye 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi.
Fish Eye 3D: vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.
Kalastuskartat: kartan näyttäminen ilman navigointitietoja
pohjan muodot korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
Tarkat satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat, joiden
avulla maa- ja vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti
®
Kartat ja 3D-karttanäkymät
merikartassa (Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa,
sivu 10).
Ilmakuvat: näyttää venesatamien ja muiden veneilyn kannalta
merkittävien kohteiden ilmakuvat, joiden avulla saat
paremman käsityksen ympäristöstä (Maamerkkien
ilmavalokuvien näyttäminen, sivu 10).
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot: sisältää tietoja teistä ja
kohdepisteistä, kuten rannikkoteistä ja ravintoloista,
yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.
Automaattinen opastus: päättelee veneen tietojen ja
karttatietojen avulla parhaan reitin määränpäähän.
Fish Eye 3D -karttanäkymä
Fish Eye 3D -karttanäkymä näyttää vedenalaisen näkymän
meren tai järven pohjasta Premium-karttojen (kuten BlueChart
g3 Vision) syvyyskäyräviivojen avulla.
Vedenalaiset kohteet, kuten kalat, näkyvät punaisina, vihreinä ja
keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa suurimmat kohteet ja
vihreä pienimmät.
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
kartassa osoittaa vuorovesiaseman. Vuorovesiaseman
yksityiskohtaisen kaavion avulla voit ennustaa vuoroveden tasoa
eri kellonaikoina tai eri päivinä.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse vuorovesiasema meri- tai kalastuskartassa.
Vuoroveden suunta- ja korkeustiedot näkyvät kuvakkeen
lähellä.
2 Valitse aseman nimi.
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina
merikartassa tai kalastuskartassa. Lisäksi animoidut kuvakkeet
on otettava käyttöön kartta-asetuksista (Vuorovesi- ja
virtausilmaisimien näyttäminen, sivu 9).
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella varustettuna
pystysuuntaisena palkkina. Alaspäin osoittava punainen nuoli
tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava punainen nuoli
nousuvettä. Kun siirrät kohdistimen vuorovesiaseman symbolin
päälle, sen yläpuolelle tulee tieto vuoroveden korkeudesta
kyseisen aseman luona.
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina. Kunkin
nuolen suunta näyttää virtauksen suunnan kartan tietyssä
kohdassa. Virtausnuolen väri näyttää virtauksen nopeuden
kyseisessä kohdassa. Kun siirrät kohdistimen virtauksen
suunnan symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee virran nopeus
kyseisessä kohdassa.
Väri
Nykyinen nopeusalue
Keltainen
0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
Punainen
Vähintään 2 solmua
Vuorovesi- ja virtausilmaisimien näyttäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
9
Voit näyttää vuorovesi- ja virtausasemien tiedot staattisina tai
animoituina merikartassa tai kalastuskartassa.
1 Valitse meri- tai kalastuskartassa Valikko > Tasot > Kartta >
Vuorovedet & virtaukset.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat animoituina kartassa.
• Voit ottaa käyttöön vuorovesien ja virtausten
liukusäätimen, jolla asetetaan aika, jolta vuorovedet ja
virtaukset ilmoitetaan kartassa, valitsemalla Liukusäädin.
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää tarkkoja satelliittikuvia merikartan maa-alueiden tai
sekä maa- että merialueen päällä.
HUOMAUTUS: tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan
käytettäessä matalaa zoomaustasoa. Jos tarkat kuvat eivät näy
valinnaisella kartta-alueella, voit lähentää valitsemalla . Voit
myös lisätä yksityiskohtien määrää muuttamalla kartan
zoomausta.
1 Valitse merikartassa Valikko > Tasot > Kartta >
Satelliittikuvat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain maata, jos haluat näyttää veden kohdassa
kartan vakiotiedot ja maan päällä valokuvia.
HUOMAUTUS: asetuksen on oltava käytössä, jotta
Standard Mapping karttoja voi tarkastella.
• Valitse Valokuvakartta, jos haluat näyttää veden ja maan
päällä valokuvia, joiden läpinäkyvyys on määritettävissä.
Säädä valokuvan läpinäkyvyyttä liukusäätimellä.
Satelliittikuvat peittävät maata ja vettä sitä enemmän, mitä
suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
®
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen
Ilmakuvien näyttäminen merikartassa edellyttää, että
Valokuvapisteet-asetus on otettu käyttöön kartta-asetuksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Maamerkkien, venesatamien ja muiden satamien ilmavalokuvien
avulla voit määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua
venesatamaan tai satamaan ennen saapumista.
1 Valitse merikartassa kamerakuvake:
• Näytä ylhäältä päin otettu kuva valitsemalla
.
• Näytä perspektiivivalokuva valitsemalla
. Kuva on
otettu kameran sijainnista kartion osoittamaan suuntaan.
2 Valitse Valokuva.
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
AIS (Automatic Identification System) -järjestelmällä voit
tunnistaa ja jäljittää muita aluksia. Lisäksi saat hälytyksiä alueen
liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen
karttaplotteri voi näyttää joitakin AIS-tietoja muista alueella
olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIStietoja aktiivisesti.
Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus
(Maritime Mobile Service Identity), sijainti, GPS-nopeus, GPSsuunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä raportoinnista on
kulunut, lähin sijainti omaan veneeseen nähden ja siihen kuluva
aika.
Jotkin karttaplotterimallit tukevat myös Blue Force Tracking paikkatietojärjestelmää. Blue Force Tracking -järjestelmällä
seurattavat alukset merkitään karttaplotterissa sinivihreällä
värillä.
10
AIS-kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio
osoittaa, näyttää AIS-aluksen kulkusuunnan.
Kohde on valittu.
Kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana.
Kohteessa kiinni oleva vihreä viiva näyttää sen kulkusuunnan. Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta näkyvät
kohteen alla, jos yksityiskohta-asetuksena on Näytä. Jos
aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän
liittyvä ilmoitus.
Kohde on menetetty. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AISlähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön
tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen kohteen
symboli poistuu kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
Vaarallinen kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu, laitteesta kuuluu äänimerkki, ja näyttöön tulee varoitus. Kun
hälytys on kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen
kiinteä kolmio näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan. Jos
törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä on Pois, kohde
vilkkuu, mutta äänimerkki ei kuulu eikä varoitusta näytetä.
Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee
tähän liittyvä ilmoitus.
Vaarallinen kohde on menetetty. Punainen X tarkoittaa, että
aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin
näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa
aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä,
kadonneen vaarallisen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen
lähimmän lähestymispisteen, ja symbolin vieressä olevat
numerot näyttävät kulkuajan tähän pisteeseen.
HUOMAUTUS: blue Force Tracking -järjestelmällä seurattavat
alukset merkitään sinivihreällä värillä niiden tilasta riippumatta.
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja
projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan
pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät kartassa
AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana. Keulaviiva
ei näy 3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana
kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Projisoidun navigointiviivan
pituus perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon. Jos
aktivoitu AIS-kohde ei lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku,
projisoitu navigointiviiva ei näy. Muutokset nopeudessa,
suuntaviivassa pohjaan nähden tai kääntymistiedot, joita alus
lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan laskentaan.
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden,
kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista.
Suunta, johon kohde on kääntymässä, mikä perustuu myös
saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan päässä
näkyvällä väkäsellä. Väkäsen pituus ei muutu.
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden
ja kulkusuunnan, mutta ei ROT-tietoja, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden.
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPSnopeus ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta AIS-aluksesta
raportoitavia tietoja.
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Pois käytöstä.
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
1 Valitse kartassa Valikko > Tasot > Muut alukset > Luettelo
> Näytä.
2 Valitse luetteloon sisällytettävien uhkien tyypit.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Törmäyshälytyksen määrittämiseen tarvitset yhteensopivan
karttaplotterin, joka on liitetty AIS-laitteeseen tai tutkaan.
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain
AIS- ja MARPA-järjestelmien kanssa. MARPA toimii tutkan
kanssa. Turva-aluetta käytetään törmäyksen estämiseksi, ja sen
voi mukauttaa.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Törmäyshälytys >
Käytössä.
Kun MARPA-merkitty kohde tai AIS-aktivoitu alus tulee
venettä ympäröivälle turva-alueelle, näyttöön tulee varoitus ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Lisäksi kohde merkitään
näytössä vaaralliseksi. Kun hälytys ei ole käytössä, ilmoitus
ja äänimerkki eivät ole käytössä, mutta kohde merkitään silti
vaaralliseksi näytössä.
2 Valitse Alue ja valitse alusta ympäröivän turva-alueen säde.
3 Valitse Aikaa ja valitse aika, jolloin laite antaa äänimerkin, jos
laite havaitsee, että kohde osuu turvavyöhykkeelle.
Jos haluat ilmoituksen tulevasta risteävyydestä esimerkiksi
10 minuuttia ennen todennäköistä kohtaamista, valitse Aikaakohdassa 10. Laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen kuin
alus osuu turva-alueelle.
4 Valitse MARPA-hälytys ja valitse asetus, jonka mukaisena
aikana hälytys kuuluu MARPA-merkittyjen kohteiden
yhteydessä.
AIS-merimerkit
AIS-merimerkki (ATON) on merimerkki, jota lähetetään AISradiossa. ATON-merimerkit näkyvät kartoissa ja sisältävät
tunnistetietoja, kuten sijainnin ja tyypin.
AIS ATON -merimerkkien päätyyppejä on kolme. Todelliset
ATON-merimerkit ovat olemassa fyysisessä muodossa. Ne
lähettävät tunniste- ja sijaintitietoja todellisesta sijainnistaan.
Keinotekoiset ATON-merimerkit ovat olemassa fyysisessä
muodossa. Niiden tunniste- ja sijaintitietoja lähetetään eri
sijainnista. Virtuaaliset ATON-merimerkit eivät ole todellisia, ja
niiden tunniste- ja sijaintitietoja lähetetään eri sijainnista.
AIS ATON -merimerkkejä voi tarkastella kartassa, kun
karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan AIS-radioon. Jos
haluat näyttää AIS ATON -merimerkit, valitse kartassa Valikko >
Tasot > Kartta > Merimerkki > ATON. Voit näyttää ATONmerimerkin lisätiedot valitsemalla sen kartassa.
Symboli Merkitys
Todellinen tai keinotekoinen ATON
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, pohjoinen
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, etelä
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, itä
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, länsi
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Symboli Merkitys
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, erityinen
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, turva
Todellinen tai keinotekoinen ATON: huippumerkki, vaara
Virtuaalinen ATON
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, pohjoinen
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, etelä
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, itä
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, länsi
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, erityinen
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, turva
Virtuaalinen ATON: huippumerkki, vaara
AIS-hätäsignaalit
Itsenäiset AIS-hätäsignaalilaitteet lähettävät aktivoituina
hätäsijaintiraportteja. Karttaplotteri pystyy vastaanottamaan
haku- ja pelastuslähettimien (SART) ja EPIRB-lähettimien
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) lähettämiä
signaaleja sekä muita mies yli laidan -signaaleja.
Hätäsignaalilähetykset poikkeavat AIS-vakiolähetyksistä, joten
ne näyttävät karttaplotterissa erilaisilta. Sen sijaan, että käyttäisit
laitetta hätäsignaalilähetyksen jäljittämiseen törmäyksen
estämistä varten, voit jäljittää hätäsignaalilähetyksen ja etsiä ja
auttaa alusta tai henkilöä.
Navigointi hätäsignaalin lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa hätäsignaalilähetyksen, hätäsignaali
tulee näkyviin.
Voit aloittaa navigoinnin hätäsignaalin lähetyspaikkaan
valitsemalla Katso > Mene.
AIS-hätäsignaalilaitteen kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
AIS-hätäsignaalilaitteen lähetys. Valitsemalla tämän voit
näyttää lisätietoja lähetyksestä ja aloittaa navigoinnin.
Lähetys on katkennut.
Lähetystesti. Näkyy, kun alus aloittaa hätäsignaalilaitteen
testin. Se ei merkitse todellista hätätilannetta.
Lähetystesti on katkennut.
AIS-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Jos haluat välttää testilähetykset ja -symbolit ruuhkaisilla
alueilla, esimerkiksi venesatamissa, voit halutessasi joko
vastaanottaa tai ohittaa AIS-testiviestit. Jos haluat testata AIShätälaitetta, karttaplotteri on otettava käyttöön, jotta
testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vastaanottaa tai ohittaa EPRIB (Emergency Position
Indicating Radio Beacon) ‑testisignaalit valitsemalla AISEPIRB-testi.
• Voit vastaanottaa tai ohittaa MOB (Man Overboard)
‑testisignaalit valitsemalla AIS-MOB-testi.
• Voit vastaanottaa tai ohittaa SART (Search and Rescue
Transponder) ‑testisignaalit valitsemalla AIS-SART-testi.
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
Valitse Asetukset > Muut alukset > AIS > Ei käytössä.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot
poistetaan käytöstä. Tämä sisältää AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen, törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja
11
jäljityksen perusteella lasketaan, ja AIS-alusten tietojen
näyttämisen.
Kartta-valikko
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja.
Jotkin asetukset edellyttävät Premium-karttoja tai liitettyjä
lisävarusteita, kuten tutkaa.
HUOMAUTUS: asennetut kartat tai nykyinen sijaintisi eivät
välttämättä tue kaikkia valikkojen asetuksia. Jos muutat kyseisiä
asetuksia, muutokset eivät vaikuta karttanäkymään.
Valitse kartassa Valikko.
Tasot: säätää karttojen kohteiden ulkoasua (Karttatasot,
sivu 12).
Quickdraw Contours: ottaa käyttöön pohjan käyrän
piirtotoiminnon ja sallii kalastusmerkintöjen lisäämisen
(Garmin Quickdraw Contours kartat, sivu 14).
Asetukset: säätää kartan asetuksia (Kartta-asetukset,
sivu 13).
Muokkaa päällekkäisiä: mukauttaa näytössä näytettäviä tietoja
(Päällekkäistietojen mukauttaminen, sivu 4).
Karttatasot
Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä karttatasoja sekä
mukauttaa karttojen ominaisuuksia. Asetukset ovat
karttakohtaisia tai karttanäkymäkohtaisia.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttaoja ja
karttaplotterimalleja. Jotkin asetukset edellyttävät Premiumkarttoja tai liitettyjä lisävarusteita.
HUOMAUTUS: asennetut kartat tai nykyinen sijaintisi eivät
välttämättä tue kaikkia valikkojen asetuksia. Jos muutat kyseisiä
asetuksia, muutokset eivät vaikuta karttanäkymään.
Valitse kartassa Valikko > Tasot.
Kartta: näyttää ja piilottaa karttaan liittyvät kohteet (Karttatason
asetukset, sivu 12).
Oma vene: näyttää ja piilottaa veneeseen liittyvät kohteet
(Oman veneen tason asetukset, sivu 12).
Käyttäjätiedot: näyttää ja piilottaa käyttäjätiedot, kuten
reittipisteet, rajaviivat ja jäljet, ja avaa käyttäjätietoluettelot
(Käyttäjätietotason asetukset, sivu 13).
Muut alukset: säätää, miten muut alukset näkyvät (Muiden
alusten tason asetukset, sivu 13).
Vesi: näyttää ja piilottaa syvyyskohteet (Vesitason asetukset,
sivu 13).
Quickdraw Contours: näyttää ja piilottaa Garmin Quickdraw
Contours tiedot (Garmin Quickdraw Contours asetukset,
sivu 15).
Sää: näyttää ja piilottaa säähän liittyvät kohteet (Säätason
asetukset, sivu 13).
Karttatason asetukset
Valitse kartassa Valikko > Tasot > Kartta.
Satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat merikartan
maaosuuden tai sekä maa- että meriosuuden päällä, kun
käytetään tiettyjä Premium-karttoja (Satelliittikuvien
näyttäminen merikartassa, sivu 10).
HUOMAUTUS: asetuksen on oltava käytössä, jotta Standard
Mapping karttoja voi tarkastella.
Vuorovedet & virtaukset: näyttää virtausasemat ja
vuorovesiasemat kartassa (Vuorovesi- ja virtausilmaisimien
näyttäminen, sivu 9) ja ottaa käyttöön vuorovesi- ja
virtausliukusäätimen, jolla asetetaan aika, jolta vuorovedet ja
virtaukset ilmoitetaan kartassa.
POI:t maalla: näyttää kohdepisteet maalla.
12
Merimerkki: näyttää kartassa merimerkit, kuten ATONmerimerkit ja vilkkuvat loistot. Voit valita merimerkin tyypiksi
NOAA tai IALA.
Palvelupisteet: näyttää veneilypalveluiden sijainnit.
Syvyys: säätää syvyystason kohteita (Syvyystason asetukset,
sivu 12).
Rajoitetut alueet: näyttää tietoja kartan rajoitetuista alueista.
Valokuvapisteet: näyttää ilmakuvien kamerakuvakkeet
(Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen, sivu 10).
Syvyystason asetukset
Valitse kartassa Valikko > Tasot > Kartta > Syvyys.
Syvyyden varjostus: määrittää suuremman ja pienemmän
syvyyden, joiden väli varjostetaan.
Matalan varjostus: määrittää varjostuksen rantaviivasta
määritettyyn syvyyteen.
Pistesyvyydet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden. Vaarallista
syvyyttä matalammat ja yhtä syvät pistesyvyydet näkyvät
punaisella tekstillä.
Kalastusrajat: määrittää zoomaustasoksi pohjan muodot ja
syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä ja
yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Oman veneen tason asetukset
Valitse kartassa Valikko > Tasot > Oma vene.
Otsikkorivi: keulaviivan ja sen tietolähteen näyttäminen ja
muuttaminen. Keulaviiva jatkaa veneen keulaa
matkustussuuntaan (Keulaviivan ja kulmamerkkien
asettaminen, sivu 23).
Aktiiviset jäljet: näyttää aktiivisen jäljen kartassa ja avaa
Aktiivisen jäljen asetukset -valikon.
Tuuliruusu: näyttää liitetystä tuulianturista saadun tuulikulman
tai tuulen suunnan ja asettaa tuulilähteen.
Kompassiruusu: näyttää veneen ympärillä kompassiruusun,
joka osoittaa kompassisuunnan veneen kulkusuuntaan
nähden. Tämän vaihtoehdon käyttöönotto poistaa Tuuliruusuvaihtoehdon käytöstä.
Aluskuvake: määrittää kuvakkeen, joka osoittaa nykyisen
sijaintisi kartassa.
Laylinien asetukset
Laylinien käyttäminen edellyttää tuulianturin liittämistä
karttaplotteriin.
Purjehdustilassa (Aluksen tyypin määrittäminen, sivu 4) voit
näyttää laylinet merikartassa. Laylinet ovat erittäin hyödyllisiä
kilpailuissa.
Valitse merikartassa Valikko > Suuntaviivat.
Näyttö: säätää laylinien ja veneen näyttämistä kartassa sekä
laylinien pituutta.
Purjehduskulma: määrittää, miten laite laskee laylinet.
Todellinen-asetus laskee laylinet tuulianturin mittaaman
tuulen kulman mukaan. Manuaal.-asetus laskee laylinet
manuaalisesti annettujen tuulen- ja suojanpuoleisen kulman
perusteella.
Tlenp. kulma: voit määrittää tuulenpuoleiseen
purjehduskulmaan perustuvan laylinen.
Suojanp kulma: voit määrittää suojanpuoleiseen
purjehduskulmaan perustuvan laylinen.
Vuorov. korjaus: korjaa laylinet vuoroveden perusteella.
Layline-suod.: suodattaa laylinetiedot määritetyn aikavälin
perusteella. Jos haluat tasaisen laylinen, joka suodattaa pois
osan veneen kulkusuunnan tai tosituulen kulman
muutoksista, anna suuri numero. Jos haluat laylinen, joka on
Kartat ja 3D-karttanäkymät
herkkä veneen kulkusuunnan tai tosituulen kulman
muutoksille, anna pieni numero.
Käyttäjätietotason asetukset
Voit näyttää kartoissa käyttäjätietoja, kuten reittipisteitä,
rajaviivoja ja jälkiä.
Valitse kartassa Valikko > Tasot > Käyttäjätiedot.
Reittipisteet: näyttää reittipisteet kartassa ja avaa reittipisteiden
luettelon.
Rajaviivat: näyttää rajaviivat kartassa ja avaa rajaviivojen
luettelon.
Jäljet: näyttää jäljet kartassa.
Muiden alusten tason asetukset
HUOMAUTUS: nämä vaihtoehdot edellyttävät liitettyjä
lisävarusteita, kuten AIS-vastaanotinta, tutkaa tai VHF-radiota.
Valitse kartassa Valikko > Tasot > Muut alukset.
DSC: määrittää, miten DSC-alukset ja niiden polut näkyvät
kartassa, ja näyttää DSC-luettelon.
AIS: määrittää, miten AIS-alukset ja niiden polut näkyvät
kartassa, ja näyttää AIS-luettelon.
Tiedot: näyttää muiden alusten tiedot kartassa.
Projis. suunta: määrittää projisoidun suunnan ajan AISaktivoiduille ja MARPA-merkityille aluksille.
Törmäyshälytys: määrittää turva-alueen törmäyshälytykselle
(Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle, sivu 11).
Vesitason asetukset
Valitse kartassa Valikko > Tasot > Vesi.
HUOMAUTUS: asennetut kartat tai nykyinen sijaintisi eivät
välttämättä tue kaikkia valikon asetuksia. Jos muutat kyseisiä
asetuksia, muutokset eivät vaikuta karttanäkymään.
Syvyyden varjostus: määrittää suuremman ja pienemmän
syvyyden, joiden väli varjostetaan.
Matalan varjostus: määrittää varjostuksen rantaviivasta
määritettyyn syvyyteen.
Pistesyvyydet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden. Vaarallista
syvyyttä matalammat ja yhtä syvät pistesyvyydet näkyvät
punaisella tekstillä.
Kalastusrajat: määrittää zoomaustasoksi pohjan muodot ja
syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä ja
yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Korkeuserojen varjostus: näyttää pohjan muutokset
varjostuksella. Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin
Premium-kartoissa.
Luotainkuvat: näyttää pohjan tiheyden luotainkuvien avulla.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin Premiumkartoissa.
Järven taso: asettaa järven nykyisen veden tason. Tämä
toiminto on käytettävissä vain joissakin Premium-kartoissa.
Syvyysalueen varjostus
Määrittämällä karttaan värialueita voit näyttää veden syvyydet,
joissa saaliskalat kulloinkin ovat. Määrittämällä syvempiä alueita
voit seurata, miten nopeasti pohjan syvyys muuttuu tietyllä
syvyysalueella. Voit luoda enintään kymmenen syvyysaluetta.
Sisämaan kalastuksen yhteydessä kannattaa käyttää enintään
viittä syvyysaluetta, jotta kartta pysyy selkeänä. Syvyysalueet
koskevat kaikkia karttoja ja vesistöjä.
Joissakin Garmin LakeVü™ ja Premium-lisäkartoissa on
oletusarvoisesti useita syvyysalueen varjostuksia.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Punainen
0–1,5 m (0–5 jalkaa)
Oranssi
1,5–3 m (5–10 jalkaa)
Keltainen
3–4,5 m (10–15 jalkaa)
Vihreä
4,5–7,6 m (15–25 jalkaa)
Säätason asetukset
Valitse meri- tai kalastuskartassa Valikko > Tasot > Kartta >
Sää > .
Valitse sääkartassa Valikko > Tasot > Kartta > Sää.
Havaitut tasot: määrittää, mitkä havaitut sääkohteet näkyvät.
Havaittu sää tarkoittaa kunakin hetkenä näkyviä
sääolosuhteita.
Ennustetasot: määrittää, mitkä ennustetut sääkohteet näkyvät.
Tasotila: näyttää ennustetut tai havaitut säätiedot.
Silmukka: näyttää ennustetut tai havaitut säätiedot silmukkana.
Selite: näyttää sään selitteen, jossa sääolosuhteiden vakavuus
kasvaa vasemmalta oikealle.
Säätietojen tilaus: näyttää säätilaustiedot.
Palauta oletukset: palauttaa sääasetusten oletusarvot.
Muokkaa päällekkäisiä: mukauttaa näytössä näytettäviä tietoja
(Päällekkäistietojen mukauttaminen, sivu 4).
Päällekkäistutkan asetukset
Valitse meri- tai kalastuskartassa Valikko > Tasot > Tutka > .
Valitse tutkanäytössä Valikko.
Tutka valmiustilaan: lopettaa tutkalähetyksen.
Herkkyys: säätää vahvistusta (Herkkyyden automaattinen säätö
tutkanäytössä, sivu 35).
Aaltovälke: säätää aaltovälkettä (Herkkyyden automaattinen
säätö tutkanäytössä, sivu 35).
Tutka-asetukset: avaa tutka-asetusten valikon (Tutkaasetukset-valikko, sivu 36).
Muut alukset: määrittää, miten muut alukset näkyvät
tutkanäkymässä (Muiden alusten tason asetukset, sivu 13).
Tutka-asetus: avaa tutkan näyttöasetukset (Tutka-asetusvalikko, sivu 37).
Muokkaa päällekkäisiä: mukauttaa näytössä näytettäviä tietoja
(Päällekkäistietojen mukauttaminen, sivu 4).
Kartta-asetukset
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä. Jotkin asetukset edellyttävät ulkoisia
lisävarusteita tai asianmukaisia Premium-karttoja.
Valitse kartassa Valikko > Asetukset.
Suuntaus: määrittää perspektiivin kartassa.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää eri
zoomaustasoilla.
Kartan koko: määrittää kartan näkyvän koon.
Maailmankartta: käyttää kartassa joko maailman
peruskuvakarttaa tai varjostettua korkokarttaa. Nämä erot
ovat näkyvissä ainoastaan, kun karttoja on loitonnettu niin
kauas, että yksityiskohtaiset kartat eivät näy.
13
Lähtöviiva: määrittää purjehduskilpailun lähtöviivanLähtöviivan
määrittäminen, sivu 22.
Liitekartta: näyttää pienen kartan, jonka keskipisteenä on
nykyinen sijaintisi.
Fish Eye 3D -asetukset
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Valitse Fish Eye 3D -karttanäkymässä Valikko.
Tarkista: määrittää 3D-karttanäkymän perspektiivin.
Jäljet: näyttää jäljet.
Kaikukeila: näyttää kaikuanturin kattaman alueen keilan.
Kalasymboli: näyttää vedenalaiset kohteet.
Tuetut kartat
Jotta matkasi vesillä olisi turvallinen ja nautittava, Garmin laitteet
tukevat ainoastaan virallisia yhtiön Garmin tai hyväksytyn
kolmannen osapuolen tuottamia karttoja.
Voit ostaa karttoja yhtiöltä Garmin. Jos karttojen myyjä ei ole
Garmin, varmista myyjän luotettavuus ennen karttojen ostoa.
Ole erityisen varovainen ostaessasi karttoja verkosta. Jos olet
ostanut kartan, jota ei tueta, palauta se myyjälle.
Garmin Quickdraw Contours kartat
VAROITUS
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla käyttäjät voivat
luoda omia karttoja. Garmin ei vastaa kolmansien osapuolten
luomien karttojen tarkkuudesta, luotettavuudesta,
täydellisyydestä eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjä käyttää
kolmansien osapuolten luomia karttoja ja luottaa niihin omalla
vastuullaan.
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla voit luoda helposti
mistä tahansa vesistöstä karttoja, jotka sisältävät syvyyskäyrät
ja -merkinnät.
Kun Garmin Quickdraw Contours tallentaa tietoja,
aluskuvakkeen ympärillä on värillinen ympyrä. Se tarkoittaa
kullakin luotauskerralla tutkittavaa kartta-aluetta summittain.
Vihreä ympyrä ilmaisee hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä
nopeudeksi alle 16 km/h (10 mph). Keltainen ympyrä ilmaisee
hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä nopeudeksi 16–32 km/h
(10–20 mph). Punainen ympyrä ilmaisee heikon syvyyden tai
GPS-sijainnin sekä nopeudeksi yli 32 km/h (20 mph).
Voit tarkastella Garmin Quickdraw Contours karttoja
yhdistelmänäytössä tai yksittäisenä näkymänä kartassa.
Tallennettujen tietojen määrä määräytyy muistikortin koon,
luotainlähteen ja veneen nopeuden mukaan tallentaessasi
tietoja. Voit tallentaa pitempään käyttämällä yksikeilaista
luotainta. 2 Gt:n muistikortille voi ehkä tallentaa jopa noin
1 500 tuntia tietoja.
Kun tallennat tietoja karttaplotterin muistikortille, uudet tiedot
lisätään nykyiseen Garmin Quickdraw Contours karttaan ja
tallennetaan muistikortille. Kun asetat uuden muistikortin,
nykyisiä tietoja ei siirretä uudelle kortille.
14
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw
Contours toiminnolla
Jotta voit käyttää Garmin Quickdraw Contours toimintoa,
tarvitset luotainsyvyyden, GPS-sijaintisi sekä muistikortin, jolla
on vapaata tilaa.
1 Valitse karttanäkymässä Valikko > Quickdraw Contours >
Aloita tallennus.
2 Kun tallennus on valmis, valitse Valikko > Quickdraw
Contours > Lopeta tallennus.
Valitse
Hallinta > Nimi ja nimeä kartta.
3
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw
Contours karttaan
Voit merkitä Garmin Quickdraw Contours karttaan vaaroja tai
kohdepisteitä.
1 Valitse sijainti merikartasta.
2 Valitse Quickdraw-mk.
3 Kirjoita merkinnän teksti ja valitse Valmis.
Garmin Quickdraw yhteisö
Garmin Quickdraw yhteisö on maksuton, julkinen verkkoyhteisö,
jossa voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja
muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi voit ladata toisten käyttäjien
luomia karttoja.
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, voit käyttää ActiveCaptain
sovelluksella Garmin Quickdraw yhteisöä (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön ActiveCaptain sovelluksella, sivu 14).
Jos laitteessa ei ole Wi‑Fi tekniikkaa, voit käyttää Garmin
Quickdraw yhteisöä Garmin Connect™ sivustossa (Yhdistäminen
Garmin Quickdraw yhteisöön Garmin Connect sovelluksella,
sivu 15).
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön
ActiveCaptain sovelluksella
1 Avaa mobiililaitteessa ActiveCaptain sovellus ja yhdistä
GLASS COCKPIT laitteeseen (ActiveCaptain sovelluksen
käytön aloittaminen, sivu 5).
2 Valitse sovelluksessa Quickdraw-yhteisö.
Voit luoda muiden yhteisön jäsenten luomia Contours-karttoja
(Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen ActiveCaptain
sovelluksella, sivu 14) ja jakaa luomiasi karttoja (Garmin
Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin Quickdraw
yhteisön kanssa ActiveCaptain sovelluksella, sivu 14).
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen
ActiveCaptain sovelluksella
Voit ladata muiden luomia ja jakamia Garmin Quickdraw
Contours karttoja Garmin Quickdraw yhteisöstä.
1 Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa
Quickdraw-yhteisö > Hae Contours-tietoja.
2 Etsi ladattava alue kartan ja hakutoimintojen avulla.
Punaiset pisteet edustavat kyseisen alueen jaettuja Garmin
Quickdraw Contours karttoja.
3 Valitse Valitse ladattava alue.
4 Valitse ladattava alue vetämällä ruutua.
5 Voit muuttaa ladattavaa aluetta vetämällä kulmia.
6 Valitse Lataa alue.
Kun seuraavan kerran yhdistät ActiveCaptain sovelluksen
GLASS COCKPIT laitteeseen, ladatut Contours-kartat siirretään
laitteeseen automaattisesti.
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin
Quickdraw yhteisön kanssa ActiveCaptain sovelluksella
Voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja muiden
Garmin Quickdraw yhteisön jäsenten kanssa.
Garmin Quickdraw Contours kartat
Kun jaat Contours-kartan, ainoastaan luomasi kartta jaetaan.
Reittipisteitäsi ei jaeta.
Kun määritit ActiveCaptain sovellusta, valitsit ehkä karttojesi
automaattisen jakamisen yhteisön kanssa. Jos et tehnyt niin, ota
jakaminen käyttöön seuraavasti.
Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa
Quickdraw-yhteisö.
Kun seuraavan kerran yhdistät ActiveCaptain sovelluksen
GLASS COCKPIT laitteeseen, karttasi siirretään yhteisöön
automaattisesti.
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön Garmin
Connect sovelluksella
1 Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Valitse Aloitus > Quickdraw-yhteisö > Aloitus.
3 Luo Garmin Connect tili viimeistään nyt.
4 KirjauduGarmin Connect tilillesi.
5 Avaa Garmin Quickdraw widget valitsemalla oikeasta
yläkulmasta Veneily.
VIHJE: varmista, että tietokoneessa on muistikortti, jotta voit
jakaa Garmin Quickdraw Contours karttoja.
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin
Quickdraw yhteisön kanssa Garmin Connect sovelluksella
Voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja muiden
Garmin Quickdraw yhteisön jäsenten kanssa.
Kun jaat Contours-kartan, ainoastaan luomasi kartta jaetaan.
Reittipisteitäsi ei jaeta.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan (Muistikortit, sivu 2).
2 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
3 Avaa Garmin Quickdraw yhteisö (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön Garmin Connect sovelluksella, sivu 15).
4 Valitse Jaa vesistökarttatietoja.
5 Valitse muistikortin /Garmin-kansio.
6 Avaa Quickdraw-kansio ja valitse sieltä ContoursLog.svytiedosto.
Kun tiedosto on ladattu, poista ContoursLog.svy-tiedosto
muistikortilta, jotta se ei aiheuta ongelmia tulevien latausten
yhteydessä. Tietoja ei menetetä.
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen Garmin
Connect sovelluksella
Voit ladata muiden luomia ja jakamia Garmin Quickdraw
Contours karttoja Garmin Quickdraw yhteisöstä.
Jos laitteessa ei ole Wi‑Fi tekniikkaa, voit käyttää Garmin
Quickdraw yhteisöä Garmin Connect sivustossa.
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, käytä Garmin Quickdraw
yhteisöä ActiveCaptain sovelluksella (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön ActiveCaptain sovelluksella, sivu 14).
1 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
2 Avaa Garmin Quickdraw yhteisö (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön Garmin Connect sovelluksella, sivu 15).
3 Valitse Hae Contours-tietoja.
4 Etsi ladattava alue kartan ja hakutoimintojen avulla.
Punaiset pisteet edustavat kyseisen alueen jaettuja Garmin
Quickdraw Contours karttoja.
5 Valitse Valitse ladattava alue.
6 Valitse ladattava alue vetämällä ruudun reunoja.
7 Valitse Aloita lataus.
8 Tallenna tiedosto muistikortille.
VIHJE: jos et löydä tiedostoa, katso Ladatut tiedostot kansiosta. Selain on ehkä tallentanut tiedoston siihen.
9 Irrota muistikortti tietokoneesta.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
10 Aseta muistikortti korttipaikkaan (Muistikortit, sivu 2).
Karttaplotteri tunnistaa Contours-kartat automaattisesti.
Karttaplotterilta saattaa kulua karttojen lataamiseen muutama
minuutti.
Garmin Quickdraw Contours asetukset
Valitse kartassa Valikko > Quickdraw Contours > Asetukset.
Tallennuksen siirtymä: määrittää luotainsyvyyden ja käyrän
tallennussyvyyden välin. Jos veden taso on muuttunut
viimeisimmän tallennuksen jälkeen, säädä tätä asetusta
siten, että tallennussyvyys on sama molemmissa tallenteissa.
Jos luotainsyvyys oli viime tallennuskerralla esimerkiksi 3,1 m
(10,5 jalkaa), ja tänään se on 3,6 m (12 jalkaa), määritä
Tallennuksen siirtymä -arvoksi -0,5 m (-1,5 jalkaa).
Käytt. näytön poikk.: määrittää käyrän syvyyksien ja käyttäjän
Contours-karttojen syvyysmerkintöjen eron ja kompensoi
siten vesistön vesitason muutoksia tai tallennettujen karttojen
syvyysvirheitä.
Yht.näytön poikkeama: määrittää käyrän syvyyksien ja
yhteisön Contours-karttojen syvyysmerkintöjen eron ja
kompensoi siten vesistön vesitason muutoksia tai
tallennettujen karttojen syvyysvirheitä.
Tutkimuksen värit: määrittää Garmin Quickdraw Contours
näytön värin. Kun asetus on käytössä, värit ilmaisevat
tallenteen laadun. Kun asetus ei ole käytössä, käyräalueilla
käytetään kartan vakiovärejä.
Vihreä ilmaisee hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä
nopeudeksi alle 16 km/h (10 mph). Keltainen ilmaisee hyvän
syvyyden ja GPS-sijainnin sekä nopeudeksi 16–32 km/h (10–
20 mph). Punainen ilmaisee heikon syvyyden tai GPSsijainnin sekä nopeudeksi yli 32 km/h (20 mph).
Syvyyden varjostus: määrittää syvyysalueen vähimmäis- ja
enimmäissyvyyden sekä sen värin.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
VAROITUS
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMIO
Jos aluksessa on automaattiohjausjärjestelmä, jokaiseen
ohjausruoriin on asennettava oma automaattiohjauksen
hallintanäyttö, jotta automaattiohjaus voidaan poistaa käytöstä.
HUOMAUTUS: jotkin karttanäkymät ovat käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Navigointi edellyttää määränpään valintaa, suunnan tai reitin
määrittämistä ja suunnan tai reitin seuraamista. Voit noudattaa
suuntaa tai reittiä, joka näkyy meri- tai kalastuskartassa,
Perspective 3D -karttanäkymässä tai Mariner’s Eye 3D karttanäkymässä.
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa
kolmella tavalla: Mene, Reitti tai Automaattinen opastus.
15
Mene: johtaa suoraan määränpäähän. Tämä on vakiovaihtoehto
määränpäähän navigoimiseen. Karttaplotteri luo suoran
kurssin tai navigointilinjan määränpäähän. Reitti voi kulkea
maalla tai sillä voi olla muita esteitä.
Reitti: luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Voit lisätä
käännöksiä matkan varrella. Vaihtoehto luo suoran kurssin
määränpäähän, mutta voit lisätä reittiin käännöksiä maaalueiden ja muiden esteiden kiertämistä varten.
Automaattinen opastus: päättelee veneen tietojen ja
karttatietojen avulla parhaan reitin määränpäähän.
Vaihtoehto on käytettävissä vain käytettäessä yhteensopivaa
Premium-karttaa yhteensopivassa karttaplotterissa. Se luo
käännöskohtaisen navigointilinjan määränpäähän välttäen
maa-alueita ja muita esteitä (Automaattinen opastus,
sivu 19).
Kun käytät yhteensopivaa Garmin automaattiohjausta
liitettynä karttaplotteriin, jossa on NMEA 2000 ,
automaattiohjaus noudattaa automaattisen opastuksen
reittiä.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
®
Perustietoa navigoinnista
Kysymys
Vastaus
Kuinka saan karttaplotterin
osoittamaan suunnan, johon
haluan mennä (suuntiman)?
Navigointi Siirry-toiminnolla (Suoran
reitin määrittäminen ja noudattaminen
Siirry-toiminnolla, sivu 16).
Kuinka saan laitteen opastamaan minut suoraa reittiä
pitkin (mahdollisimman vähän
jäljen ylitystä) kohteeseen
mahdollisimman lyhyttä reittiä
pitkin nykyisestä sijainnista?
Yksietappisen reitin luonti ja navigointi
Reitti-toiminnolla (Reitin luominen ja
navigoiminen nykyisestä sijainnista,
sivu 17).
Kuinka saan laitteen opastamaan minut kohteeseen
välttäen samalla karttaan
merkittyjä esteitä?
Monietappisen reitin luonti ja navigointi
Reitti-toiminnolla (Reitin luominen ja
navigoiminen nykyisestä sijainnista,
sivu 17).
Kuinka saan laitteen
ohjaamaan automaattiohjausta?
Navigointi Reitti-toiminnolla (Reitin
luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista, sivu 17).
Voiko laite luoda minulle
reitin?
Jos käytät Premium-karttoja, jotka
tukevat automaattista opastusta, ja olet
alueella, jolla voit käyttää automaattista
opastusta, käytä navigointiin automaattista opastusta (Automaattinen opastus
määrittäminen ja noudattaminen,
sivu 19).
Miten muutan veneeni automaattisen opastuksen
asetukset?
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen reitin määritykset, sivu 19.
Määränpäät
Voit valita määränpäitä kartoissa, 3D-karttanäkymissä ja
luetteloissa.
Määränpään hakeminen nimellä
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä,
tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.
1 Valitse Tiedot > Palvelut > Etsi nimellä.
2 Kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3 Valitse tarvittaessa Valmis.
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.
4 Valitse määränpää.
Määränpään valitseminen merikartasta
Valitse määränpää merikartasta.
16
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja
tarjoavista kohteista.
1 Valitse Tiedot > Palvelut.
2 Valitse Avomeripalvelut tai Sisämaan palvelut.
3 Valitse tarvittaessa veneilypalvelujen luokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät sijainnit ja etäisyyden niihin.
4 Valitse määränpää.
Valitsemalla Seuraava sivu tai Edellinen sivu voit tarkastella
lisätietoja tai näyttää sijainnin kartassa.
Volvo Penta myyjän etsiminen
Valitse Tiedot > Palvelut > Volvo Penta -kauppiaat.
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla
VAROITUS
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Voit määrittää suoran reitin kohteeseen ja noudattaa sitä
nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.
1 Valitse määränpää (Määränpäät, sivu 16).
2 Valitse Navigoi > Mene.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentanvärisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
3 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
4 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Voit käyttää myös oranssia kurssiohjausnuolta, joka ehdottaa
kääntösädettä, jolla voit palauttaa veneen kurssille.
VAROITUS
Tarkista reitti esteiden varalta, ennen kuin alat kääntyä. Jos
reitti ei ole turvallinen, vähennä veneen nopeutta ja selvitä
turvallinen reitti takaisin reitille.
Navigoinnin lopettaminen
Valitse navigoinnin aikana kartassa vaihtoehto:
• Valitse Valikko > Lopeta navigointi.
• Kun navigoit käyttäen Auto Guidance ‑toimintoa, valitse
Valikko > Navigointiasetukset > Lopeta navigointi.
• Valitse .
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä Merkitse.
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Reittipisteet > Uusi reittipiste.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse Valitse.
• Voit luoda reittipisteen käyttämällä aluetta (etäisyyttä) ja
suuntimaa valitsemalla Anna alue/suuntima ja antamalla
tiedot.
SOS-sijainnin merkitseminen
Voit merkitä SOS- tai MOB (man overboard, mies yli laidan) sijainnin.
1 Paina SOS-painiketta yhden sekunnin ajan.
2 Valitse SOS-tyyppi.
3 Valitse tarvittaessa OK ja navigoi sijaintiin, jossa mies putosi
yli laidan.
Jos valitset OK, karttaplotteri valitsee suoran reitin takaisin
sijaintiin. Jos valitset muun SOS-tyypin, hätäkutsutiedot
lähetetään VHF-radioon. Hätäkutsu on lähetettävä käyttämällä
radiota.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden reittipisteen projisoimalla etäisyyden ja
suuntiman eri sijainnista. Tämä voi olla kätevää luotaessa
purjehduskilpailun lähtö- ja maaliviivoja.
1 Valitse Reittipisteet > Uusi reittipiste > Anna alue/
suuntima.
2 Valitse tarvittaessa viitepiste kartassa.
3 Valitse Anna alue/suuntima.
4 Kirjoita matka ja valitse Valmis.
5 Kirjoita suuntima ja valitse Valmis.
6 Valitse Luo reittipiste.
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Katso > Muokkaa.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
•
•
Lisää nimi valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla nimi.
Voit vaihtaa symbolin valitsemalla Symboli.
Voit vaihtaa syvyyttä valitsemalla Syvyys.
Voit vaihtaa veden lämpöä valitsemalla Veden lämpö.
Voit muuttaa kommenttia valitsemalla Kommentti.
Voit siirtää reittipistettä valitsemalla Sijainti.
Tallennetun reittipisteen siirtäminen
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Katso > Siirrä.
4 Anna reittipisteen uusi sijaintipaikka:
• Voit siirtää reittipistettä käyttäessäsi karttaa valitsemalla
Käytä karttaa, valitsemalla uuden sijainnin kartassa ja
valitsemalla Siirrä.
• Voit siirtää reittipistettä koordinaattien avulla valitsemalla
Syötä koordinaatit ja antamalla uudet koordinaatit.
• Voit siirtää reittipistettä käyttämällä aluetta (etäisyyttä) ja
suuntimaa valitsemalla Anna alue/suuntima ja antamalla
tiedot.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen
VAROITUS
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Reittipiste on luotava, ennen kuin siihen voi navigoida.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.
• Jos haluat käyttää automaattista opastusta, valitse
Automaattinen opastus.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste tai MOB-piste.
3 Valitse Katso > Poista.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot >
Reittipisteet > Kaikki.
Reitit
Reitti on linja sijainnista vähintään yhteen määränpäähän.
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista
Voit luoda reitin meri- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen heti.
Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.
1 Valitse määränpää meri- tai kalastuskartassa.
2 Valitse Navigoi > Reitti.
3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäätä.
4 Valitse Lisää käännös.
5 Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä. Aloita määränpäästä ja
siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.
17
6
7
8
9
Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi
nykyisen sijaintisi jälkeen. Sen pitäisi olla alusta lähimpänä
oleva käännös.
Valitse tarvittaessa Valikko.
Valitse Valmis.
Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet.
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti.
Yhdelle reitille voi lisätä enintään 250 reittipistettä tai käännöstä.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat > Uusi > Reititä kartan avulla.
2 Valitse reitin aloitussijainti.
3 Valitse Lisää käännös.
4 Valitse seuraavan käännöksen sijainti kartassa.
5 Valitse Lisää käännös.
Karttaplotteri merkitsee käännöksen sijainnin reittipisteellä.
6 Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 4 ja 5.
7 Valitse määränpää.
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
näyttäminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Tarvittaessa voit näyttää vain reitit tai automaattisen
opastuksen radat valitsemalla Suodatin.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso > Muokkaa reittiä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
nimen.
• Voit valita reittipisteen käännösluettelosta valitsemalla
Muokkaa käänn. > Käytä käännösluetteloa ja
valitsemalla reittipisteen luettelosta.
• Voit valita käännöksen kartan avulla valitsemalla
Muokkaa käänn. > Käytä karttaa ja valitsemalla sijainnin
kartasta.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
18
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Kun
olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
7
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin
mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta
tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
5 Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
6 Valitse tarvittaessa Valmis.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
7 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
8 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
9 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Hakukuvion aloittaminen
Voit hakea alueelta aloittamalla hakukuvion. Eri kuviot sopivat
eri hakutilanteisiin.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat > Uusi > Reititä SAR-kuvion avulla.
2 Valitse kuvio:
• Valitse Sektorihaku, kun kohteen sijainti on suhteellisen
tunnettu, hakualue on pieni ja tarvitset tehokasta hakua.
• Valitse Laajeneva neliö, kun kohteen sijainti on
jotensakin epäselvä, hakualue on pieni ja tarvitset
tehokasta hakua.
• Valitse Ryömintä-/rinnakkaislinja, kun kohteen sijainti on
likimääräinen, hakualue on pieni ja tarvitset tasaista
hakua.
3 Kirjoita hakuparametrit.
4 Valitse Valmis.
5 Valitse tarvittaessa Käytä.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Tallennetun reitin poistaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso > Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot >
Reitit ja automaattisen opastuksen radat.
Automaattinen opastus
VAROITUS
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Kaikki karttaplotterissa näkyvät reitti- ja navigointiviivat on
tarkoitettu ainoastaan yleiseksi reittiopastukseksi tai oikeiden
kanavien tunnistamiseen, niitä ei ole tarkoitus seurata tarkasti.
Vältä ajaminen karille ja muut vaarat, jotka voisivat aiheuttaa
aluksen vaurioitumisen, vammoja tai kuoleman, tarkkailemalla
navigoidessasi aina merimerkkejä ja vesistön olosuhteita.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Automaattisella opastuksella voit suunnitella parhaan reitin
määränpäähän. Automaattinen opastus lukee karttaplotterin
avulla karttatiedot, kuten veden syvyyden ja tunnetut esteet, ja
laskee reittiehdotuksen. Voit muuttaa reittiä navigoinnin aikana.
Automaattinen opastus määrittäminen ja
noudattaminen
1 Valitse määränpää (Määränpäät, sivu 16).
2 Valitse Navigoi > Automaattinen opastus.
3 Tarkista magentalla värillä merkitty rata.
4 Valitse Aloita navigointi.
5 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
Automaattinen opastus radan luominen ja
tallentaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat > Uusi > Automaattinen opastus.
2 Valitse lähtöpiste ja valitse Seuraava.
3 Valitse määränpää ja valitse Seuraava.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää vaaran ja muuttaa rataa vaarapaikan lähellä
valitsemalla Vaaran tarkistus.
• Voit muuttaa rataa valitsemalla Muuta rataa ja
seuraamalla näytön ohjeita.
• Voit poistaa radan valitsemalla Peruuta autom. opastus.
• Voit tallentaa radan valitsemalla Valmis.
Tallennetun Automaattinen opastus reitin
muuttaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti ja valitse Katso > Muokkaa > Muuta rataa.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
3
4
5
6
VIHJE: kun navigoit Automaattinen opastus reittiä, valitse
reitti merikartassa ja valitse Muuta rataa.
Valitse jokin sijainti reitillä.
Vedä piste uuteen sijaintiin.
Valitse tarvittaessa piste ja valitse Poista.
Valitse Valmis.
Meneillään olevan Automaattinen opastus laskennan
peruuttaminen
Valitse merikartassa Valikko > Peruuta.
VIHJE: voit peruuttaa laskennan nopeasti valitsemalla
Takaisin.
Ajoitetun saapumisen asettaminen
Käyttämällä tätä toimintoa reitillä tai Automaattinen opastus
reitillä voit saada tietoja saapumisajasta valittuun pisteeseen.
Tämän tiedon avulla voit ennakoida saapumisen esimerkiksi
avautuvalle sillalle tai tapahtumapaikalle.
1 Valitse merikartassa Valikko.
2 Valitse Navigointiasetukset > Ajoit. saap..
VIHJE: voit avata Ajoit. saap. valikon nopeasti valitsemalla
pisteen reitiltä.
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
HUOMIO
Ensisijainen syvyys- ja Alikulkukorkeus-asetukset vaikuttavat
siihen, kuinka karttaplotteri laskee Automaattinen opastus reitin.
Jos alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei
tunneta, järjestelmä ei laske Automaattinen opastus reittiä
kyseiseltä alueelta. Jos Automaattinen opastus reitin alussa tai
lopussa olevalla alueella on matalampaa kuin Ensisijainen
syvyys, tai asetettu Alikulkukorkeus ei siellä riitä, järjestelmä ei
karttatietojen perusteella välttämättä laske Automaattinen
opastus reittiä kyseiseltä alueelta. Kartassa kyseiset alueet
läpäisevä reitti näkyy harmaana viivana tai magentan ja
harmaan värisenä raitaviivana. Kun vene tulee tällaiselle
alueelle, näyttöön tulee varoitus.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja.
Voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan
Automaattinen opastus reittiä.
Ensisijainen syvyys: määrittää kartan syvyystietojen
perusteella veneelle turvallisen veden vähimmäissyvyyden.
HUOMAUTUS: premium-karttojen (valmistettu ennen 2016)
vähimmäisturvasyvyys on 0,91 metriä (3 jalkaa). Jos määrität
arvoksi alle 0,91 metriä (3 jalkaa), kartoissa käytetään
Automaattinen opastus reittilaskentaan ainoastaan 0,91
metrin (3 jalan) syvyyttä.
Alikulkukorkeus: määrittää karttatietojen perusteella veneelle
turvallisen sillan tai esteen vähimmäiskorkeuden.
Rantaviivan etäisyys: määrittää, miten lähelle rantaviivaa
Automaattinen opastus reitti sijoitetaan. Automaattinen
opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin
aikana. Asetuksen arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta, arvioimalla viivan
sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin on
navigoitava kapean vesiväylän kautta (Rantaviivaetäisyyden
säätäminen, sivu 19).
Rantaviivaetäisyyden säätäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle
rantaviivaa Automaattinen opastus reitti sijoitetaan.
Automaattinen opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta
navigoinnin aikana. Rantaviivan etäisyys ‑asetuksen
käytettävissä olevat arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
19
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja voit arvioida
Automaattinen opastus sijoittelua käyttämällä tutumpia
määränpäitä, joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
1 Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2 Valitse Asetukset > Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys > Tav..
3 Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.
4 Valitse Navigoi > Automaattinen opastus.
5 Tarkista automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä,
väistääkö se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen
käännökset tehokkaan matkanteon.
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Valikko > Navigointiasetukset > Lopeta
navigointi ja jatka vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Asetukset >
Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan
etäisyys > Kaukana.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Lähellä.
7 Jos valitsit vaiheessa 6 Lähellä tai Kaukana, tarkista
automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
8 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Valikko > Navigointiasetukset > Lopeta
navigointi ja jatka vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Asetukset >
Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan
etäisyys > Kauimm..
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Lähin.
9 Jos valitsit vaiheessa 8 Lähin tai Kauimm., tarkista
Automaattinen opastus reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
10 Toista vaiheet 3-9 vielä vähintään kerran käyttämällä joka
kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan
etäisyys ‑asetus toimii.
Jäljet
Jälki on veneen kulkeman matkan tallenne. Parhaillaan
tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin. Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3Dkarttanäkymässä.
Jälkien näyttäminen
1 Valitse kartassa Valikko > Tasot > Käyttäjätiedot > Jäljet.
20
2 Valitse näytettävät jäljet.
Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset > Jäljen väri.
2 Valitse jäljen väri.
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallenna
aktiivinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
3 Valitse Tallenna.
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Katso > Muokkaa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi ja kirjoita uusi nimi.
• Valitse Jäljen väri ja valitse väri.
Jäljen tallentaminen reitiksi
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Valitse > Muokkaa jälkeä > Tallenna reittinä.
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan,
sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi jälki (Jäljet,
sivu 20).
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Seuraa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
6 Seuraa viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että
vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Tallennetun jäljen poistaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot >
Tallennetut jäljet.
Aktiivisen jäljen seuraaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista
jälkeä.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
2 Valitse vaihtoehto:
Jäljen muuntaminen rajaviivaksi
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
3 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
4 Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä
ja muita esteitä.
Sinun tarvitsee tallentaa vähintään yksi jälki, jotta voit muuntaa
jäljen rajaviivaksi (Aktiivisen jäljen tallentaminen, sivu 20).
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Muokkaa jälkeä > Tallenna rajaviivaksi.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Rajaviivan muokkaaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Katso > Muokkaa rajaviivaa.
4 Valitse vaihtoehto:
Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tyhjennä
aktiivinen jälki.
Jälkimuisti tyhjennetään ja aktiivisen jäljen tallennusta
jatketaan.
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset.
2 Valitse Tallennustila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti
on täynnä, valitse Täytä.
• Kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla
vanhimmat jälkitiedot uusimmilla, valitse Kierrä.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan.
Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan,
mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuusväli käyttää muistia
tehokkaimmin.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset > Väli.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan
valitsemalla Väli > Matka > Vaihda ja määrittämällä
matkan.
• Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla Väli >
Aika > Vaihda ja määrittämällä aikavälin.
• Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan
valitsemalla Väli > Tarkkuus > Vaihda ja määrittämällä
suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen
kuin laite tallentaa jälkipisteen. Tämä on suositeltu
tallennusvaihtoehto.
Rajaviivat
Rajaviivojen avulla voit välttää tiettyjä vesialueita tai pysyä
tietyllä vesialueella. Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun
saavut rajaviivalle tai poistut rajaviivan yli.
Voit luoda rajaviiva-alueita, -viivoja ja -ympyröitä kartassa. Voit
myös muuntaa tallennettuja jälkiä ja reittejä rajaviivoiksi. Voit
luoda rajaviiva-alueen reittipisteistä luomalla niistä ensin reitin ja
muuntamalla sen rajaviivaksi.
Voit valita rajaviivan aktiiviseksi rajaviivaksi. Voit lisätä aktiivisen
rajan tiedot kartan tietokenttiin.
Rajaviivan luominen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Rajaviivat > Uusi.
2 Valitse rajaviivan muoto.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Reitin muuntaminen rajaviivaksi
Sinun tarvitsee luoda ja tallentaa vähintään yksi reitti, ennen
kuin voit muuntaa reitin rajaviivaksi (Reitin luominen ja
tallentaminen, sivu 18).
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso > Muokkaa reittiä > Tallenna rajaviivaksi.
Purjehdusominaisuudet
• Voit muokata rajaviivan ulkoasua kartassa valitsemalla
Näyttöasetukset.
• Voit muuttaa rajaviivaa tai sen nimeä valitsemalla
Muokkaa rajaviivaa.
• Voit muokata rajaviivan hälytystä valitsemalla Hälytys.
Rajaviivan yhdistäminen SmartMode asetteluun
Voit yhdistää rajaviivan SmartMode asetteluun, jotta asettelu
avautuu automaattisesti, kun rajaviivan yli kuljetaan. Voit
esimerkiksi määrittää rajaviivan kotivenesatamasi ympärille ja
avata Telakointi-asettelun automaattisesti, kun lähestyt
venesatamaa.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Katso > Linkitä SmartMode™ > SmartMode™.
4 Valitse Saavutaan ja valitse asettelu.
5 Valitse Suljetaan ja valitse asettelu.
Rajaviivan hälytyksen asettaminen
Rajaviivan hälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
asetetusta rajaviivasta. Tästä voi olla hyötyä, kun yrität välttää
tiettyjä alueita tai jos tietyillä alueilla (kuten laivaväylillä) on
oltava erittäin tarkkana.
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Katso > Hälytys > Käytössä.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
• Jos haluat määrittää hälytyksen, kun vene on tietyllä
etäisyydellä rajaviivasta, valitse Varoitusmatka, määritä
etäisyys ja valitse Valmis.
• Jos haluat määrittää hälytyksen, kun saavut rajaviivalle,
valitse Alue > Saavutaan > Suljetaan.
• Jos haluat määrittää hälytyksen, kun poistut rajaviivan yli,
valitse Alue > Suljetaan.
Rajaviivan poistaminen
1 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Katso > Muokkaa rajaviivaa > Poista.
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen
Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot >
Kaikki > OK.
Purjehdusominaisuudet
Aluksen tyypin määrittäminen
Valitsemalla veneen tyypin voit määrittää karttaplotterin
asetukset ja käyttää veneen tyypin mukaisia ominaisuuksia.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Aluksen tyyppi.
21
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Kilpapurjehdus
Laitteen avulla voit parantaa veneesi todennäköisyyttä ylittää
kilpailun lähtöviiva täsmälleen kilpailun alkamishetkellä. Kun
synkronoit kilpailuajastimen kilpailun virallisen ajastimen kanssa,
laite hälyttää minuutin välein kilpailun lähtöajan lähestyessä.
Kun yhdistät kilpailuajastimen ja virtuaalisen lähtöviivan, laite
mittaa nopeutesi, suuntimasi ja jäljellä olevan ajan
laskuriajastimessa. Laite määrittää näiden tietojen avulla,
ylittääkö veneesi lähtöviivan kilpailun starttihetkellä, sitä ennen
vai sen jälkeen.
Lähtöviivan opastus
Purjehduksen lähtöviivan opastus on visuaalinen esitys
tiedoista, jotka tarvitset, jotta aikasi ja nopeutesi lähtöviivalla
ovat optimaaliset.
Kun olet määrittänyt tyyrpuurin ja paapuurin lähtöviivan nastat
sekä tavoitenopeuden ja -ajan ja käynnistänyt kilpailuajastimen,
näet ennusteviivan. Ennusteviiva ulottuu nykyisestä sijainnistasi
lähtöviivalle ja kustakin nastasta lähtevään laylineen.
Ennusteviivan loppupiste ja väri osoittavat nykyisen nopeutesi
perusteella veneen sijainnin, kun ajastimen aika on kulunut.
Jos päätepiste on ennen lähtöviivaa, viiva on valkoinen. Se
osoittaa, että veneen on lisättävä nopeutta, jotta se saavuttaa
lähtöviivan ajoissa.
Jos päätepiste on lähtöviivan jälkeen, viiva on punainen. Se
osoittaa, että veneen on vähennettävä nopeutta, jottei se saa
rangaistusta, koska se on saavuttanut lähtöviivan, ennen kuin
ajastimen aika on kulunut.
Jos päätepiste on lähtöviivalla, viiva on valkoinen. Tämä
osoittaa, että veneen nopeus on optimaalinen, jotta vene
saavuttaa lähtöviivan, kun ajastimen aika on kulunut.
Lähtöviivan opastuksen ja kilpailuajastimen ikkunat näkyvät
oletusarvoisesti kilpapurjehduksen yhdistelmänäytössä.
Lähtöviivan määrittäminen
Lähtöviivan opastuksen ikkuna lisätään kilpapurjehduksen
yhdistelmänäyttöön oletusarvoisesti.
1 Valitse kilpapurjehduksen yhdistelmänäytössä Valikko >
Lähtöviivan opastus > Lähtöviiva.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä paapuurin ja tyyrpuurin lähtöviivan merkinnät
ohittaessasi viivat valitsemalla Ping-kutsumerkinnät.
• Voit lisätä paapuurin ja tyyrpuurin lähtöviivan merkinnät
antamalla viivojen koordinaatit valitsemalla Syötä
koordinaatit.
• Voit vaihtaa paapuurin ja tyyrpuurin merkintöjen sijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla Vaihda paap. ja tyyr..
Lähtöviivan opastuksen käyttäminen
Lähtöviivan opastus helpottaa lähtöviivan ylittämistä
optimaalisella nopeudella kilpapurjehduksen yhteydessä.
1 Merkitse lähtöviiva (Lähtöviivan määrittäminen, sivu 22).
2 Valitse kilpapurjehduksen yhdistelmänäytössä Valikko >
Lähtöviivan opastus > Tavoitenopeus ja valitse
tavoitenopeus lähtöviivan ylitystä varten.
3 Valitse Tavoiteaika ja valitse tavoiteaika lähtöviivan ylitystä
varten.
4 Valitse Takaisin.
5 Käynnistä kilpailuajastin (Kilpailuajastimen käynnistäminen,
sivu 22).
Kilpailuajastimen käynnistäminen
Kilpailuajastin lisätään kilpapurjehduksen yhdistelmänäyttöön
oletusarvoisesti.
1 Valitse kilpapurjehduksen yhdistelmänäytössä Aloita.
22
HUOMAUTUS: tätä voi käyttää myös Purjehdus-näytössä
SmartMode ja merikartassa.
2 Tarvittaessa voit synkronoida ajastimen virallisen
kilpailuajastimen kanssa valitsemalla Synkr..
Kilpailuajastimen pysäyttäminen
Valitse kilpapurjehduksen yhdistelmänäytössä Pysäytä.
Keulan ja GPS-antennin etäisyyden määrittäminen
Voit määrittää veneen keulan ja GPS-antennin välisen
etäisyyden. Siten voit varmistaa, että vene ylittää lähtöviivan
tarkasti lähtöaikana.
1 Valitse merikartassa Valikko > Purjehdus > Lähtöviiva >
GPS-keulan poikkeama.
2 Anna matka.
3 Valitse Valmis.
Laylinien asetukset
Laylinien käyttäminen edellyttää tuulianturin liittämistä
karttaplotteriin.
Purjehdustilassa (Aluksen tyypin määrittäminen, sivu 4) voit
näyttää laylinet merikartassa. Laylinet ovat erittäin hyödyllisiä
kilpailuissa.
Valitse merikartassa Valikko > Suuntaviivat.
Näyttö: säätää laylinien ja veneen näyttämistä kartassa sekä
laylinien pituutta.
Purjehduskulma: määrittää, miten laite laskee laylinet.
Todellinen-asetus laskee laylinet tuulianturin mittaaman
tuulen kulman mukaan. Manuaal.-asetus laskee laylinet
manuaalisesti annettujen tuulen- ja suojanpuoleisen kulman
perusteella.
Tlenp. kulma: voit määrittää tuulenpuoleiseen
purjehduskulmaan perustuvan laylinen.
Suojanp kulma: voit määrittää suojanpuoleiseen
purjehduskulmaan perustuvan laylinen.
Vuorov. korjaus: korjaa laylinet vuoroveden perusteella.
Layline-suod.: suodattaa laylinetiedot määritetyn aikavälin
perusteella. Jos haluat tasaisen laylinen, joka suodattaa pois
osan veneen kulkusuunnan tai tosituulen kulman
muutoksista, anna suuri numero. Jos haluat laylinen, joka on
herkkä veneen kulkusuunnan tai tosituulen kulman
muutoksille, anna pieni numero.
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan. Siten voit tarkastella tarpeen mukaan
veden syvyyttä kölin alapuolella tai veden todellista syvyyttä.
Jos haluat tietää veden syvyyden kölin alapuolella tai veneen
alimman kohdan ja kaikuanturi on asennettu vesilinjaan tai mihin
tahansa kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin.
Jos haluat tietää veden todellisen syvyyden ja kaikuanturi on
asennettu vesilinjan alapuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
pohjasta vesilinjaan.
HUOMAUTUS: tämä on mahdollista vain, kun kelvolliset
syvyystiedot ovat käytettävissä.
1 Mittaa etäisyys:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan
tai mihin tahansa
kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin. Anna tämä arvo positiivisena
lukuna.
• Jos kaikuanturi on sijoitettu kölin pohjaan
ja haluat
tietää veden todellisen syvyyden, mittaa etäisyys
kaikuanturista vesilinjaan. Anna tämä arvo negatiivisena
lukuna.
Purjehdusominaisuudet
karttaplotteria ei voi hallita mobiililaitteen ActiveCaptain
sovelluksella.
Käyttäjän vesiurheilun esiasetuksen
luominen
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Syvyys ja ankkurointi >
Köliasetus.
, jos kaikuanturi on asennettu vesilinjaan, tai valitse
, jos kaikuanturi on asennettu kölin pohjaan.
4 Anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys.
3 Valitse
Keulaviiva ja kulmamerkit
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa kartassa matkustussuuntaan.
Kulmamerkit osoittavat suhteellisen sijainnin kulkusuuntaan tai
pohjaan nähden. Niistä on apua reittisuunnittelussa tai
viitepisteiden etsinnässä.
Keulaviivan ja kulmamerkkien asettaminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa kartassa matkustussuuntaan.
Kulmamerkit osoittavat suhteellisen sijainnin kulkusuuntaan tai
pohjaan nähden. Niistä on apua reittisuunnittelussa tai
viitepisteiden etsinnässä.
Keulaviivan ja COG (course over ground) -viivan voi näyttää
kartassa.
COG tarkoittaa liikkeen suuntaa. Kulkusuunta on suunta, johon
veneen keula osoittaa, kun suuntatunnistin on liitetty.
1 Valitse kartassa Valikko > Tasot > Oma vene > Otsikkorivi.
2 Kulmamerkit
3 Valitse tarvittaessa Lähde ja valitse vaihtoehto:
• Käytä käytettävissä olevaa lähdettä automaattisesti
valitsemalla Automaattinen.
• Käytä GPS-antennisuuntaa COG-viivaa varten
valitsemalla GPS-suunta (COG).
• Valitse liitetyn suuntatunnistimen tietoja valitsemalla
Pohjoisen viite.
• Käytä sekä liitetyn suuntatunnistimen että GPS-antennin
tietoja valitsemalla COG ja kulkusuunta.
Sekä keulaviiva että COG-viiva näytetään kartassa.
Valitse
Näyttö ja vaihtoehto:
4
• Valitse Matka > Matka ja määritä kartassa näkyvän viivan
pituus.
• Valitse Aika > Aika ja määritä kulunut aika, jotta laite
laskee matkan, jonka vene kulkee määritetyssä ajassa
nykyisellä nopeudella.
Vesiurheilun hallinta
Kun karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan Volvo Penta
moottoriin, joka tukee vesiurheiluominaisuutta, Vesiurheilu asettelu on valittavissa SmartMode asetteluksi. Voit säätää
kunkin ominaisuuden arvoa Vesiurheilu -sivulla.
Avaa Vesiurheilu -asettelu valitsemalla SmartMode™ >
Vesiurheilu.
VIHJE: voit näyttää lisää vesiurheiluominaisuuksia valitsemalla
tai .
Vesiurheilu -asettelussa voit määrittää kierrosluvun tai
nopeuden, trimmilevyt, Power Trim -ominaisuuden ja
painolastisäiliöt. Kun ominaisuudet on määritetty haluamiksesi,
voit tallentaa nykyiset asetukset painamalla käyttäjän
esiasetuspainiketta pitkään.
HUOMAUTUS: kun karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan
Volvo Penta moottoriin, joka tukee vesiurheiluominaisuutta,
Vesiurheilun hallinta
Voit tallentaa nykyiset vesiurheiluasetukset käyttäjän
esiasetukseksi, jotta voit palauttaa haluamasi asetukset
karttaplotteriin nopeasti.
Paina käyttäjän esiasetuspainiketta pitkään vesiurheilusivulla.
Käyttäjän esiasetuspainikkeen nimeäminen uudelleen
Kun vesiurheiluominaisuudet on määritetty haluamiksesi, voit
tallentaa nykyiset asetukset painamalla käyttäjän
esiasetuspainiketta pitkään. Voit nimetä käyttäjän
esiasetuspainikkeita uudelleen.
1 Valitse Valikko > Vesiurheilu > Käyttäjienhallinta.
2 Valitse käyttäjä.
3 Valitse Nimeä uudelleen ja kirjoita nimi.
Veneen kierrosluvun tai nopeuden
asettaminen
Valitse Vesiurheilu -näytössä tai .
VIHJE: valitsemalla
voit aktivoida veneen käyttämään
jatkuvasti valittua kierroslukua tai nopeutta.
Nopeuslähteen määrittäminen
1 Valitse Vesiurheilu -näytössä Valikko > Nopeuslähde.
2 Valitse Kierrosluku tai Nopeus.
Trimmilevyjen säätäminen
Trimmilevyt ohjaavat veneen kallistumaa vedenpintaan nähden
nostamalla ja laskemalla veneen keulaa. Lisäksi ne säätävät
vastusta, jotta veneellä voi plaanata pienemmällä kuin
suunnitellulla nopeudella. Nostamalla tai laskemalla trimmilevyjä
erikseen voit lisätä kallistumaa veneen toisella reunalla
vakauttamista tai vesiurheilua varten. Voit lisätä tai vähentää
vastusta säätämällä veneen trimmilevyjä. Kun lisäät veneen
vastusta, kasvatat peräaaltoa vesiurheilua varten.
Valitse vaihtoehto Vesiurheilu -näytössä:
• Voit säätää trimmilevyjä veneen vasemmalla puolella
surffausta varten valitsemalla Vasen surffaus.
• Voit säätää veneen molempien puolten trimmilevyt
yläasentoon valitsemalla Kaikki ylös.
• Voit säätää trimmilevyjä veneen oikealla puolella
surffausta varten valitsemalla Oikea surffaus.
Power Trim -ominaisuuden säätäminen
Power Trim tarkoittaa kallistuskulmaa, jossa veneen moottori
kulkee vedessä. Muuttamalla moottorin trimmausta voi muuttaa
peräaallon muotoa tai kokoa.
1 Valitse Vesiurheilu-näytössä > ASETA POWER TRIM .
2 Valitsemalla tai voit säätää Power Trim -ominaisuutta.
Painolastisäiliön tasojen säätäminen
Voit pienentää tai suurentaa peräaaltoa vesiurheilun yhteydessä
täyttämällä tai tyhjentämällä painolastisäiliöitä tai säätämällä
niiden veden määrää. Peräaalto on sitä suurempi, mitä
enemmän painolastisäiliö painaa.
1 Valitse Vesiurheilu -näytössä Säiliön säätimet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit täyttää tietyn säiliön valitsemalla sen vierellä .
• Voit tyhjentää tietyn säiliön valitsemalla sen vierellä .
• Voit täyttää kaikki säiliöt kokonaan valitsemalla TÄYTÄ
KAIKKI.
23
• Voit tyhjentää kaikki säiliöt kokonaan valitsemalla
TYHJENNÄ KAIKKI.
• Voit keskeyttää tyhjennyksen tai täytön valitsemalla
Pysäytä.
Painolastisäiliövinkkejä
• Jos säiliöt eivät täyty tai tyhjene kokonaan, voit jatkaa täyttöä
tai tyhjennystä vielä 30 sekuntia valitsemalla tai .
• Älä käytä pumppuja ilman vettä, jotta ne eivät vioitu.
• Jos valmistaja ei ole asettanut täyttöaikaa oikein, voit säätää
täyttö- ja tyhjennysaikaa (Painolastisäiliön tyhjennys- ja
täyttöajan säätäminen, sivu 24).
Painolastisäiliön tyhjennys- ja täyttöajan säätäminen
Painolastisäiliön täyttö- ja tyhjennysajan määrittää veneen
valmistaja, mutta ajat saattavat hidastua vähitellen pumppujen
tehokkuuden muuttuessa. Voit säätää tietoja tarkkuuden vuoksi.
1 Valitse Vesiurheilu -näytössä Valikko > Asennus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää tyhjän painolastisäiliön täyttöajan
valitsemalla Säiliön täyttöajat.
• Voit määrittää täyden painolastisäiliön tyhjennysajan
valitsemalla Säiliön tyhjennysajat.
• Voit poistaa käytöstä kaikki luotainlähetykset painamalla
painiketta ja valitsemalla Poista käyt. kaikki luotainl..
Luotainnäkymän vaihtaminen
1 Valitse vaihdettava ikkuna yhdistelmänäytössä tai
SmartMode asettelussa, jossa on luotain.
2 Valitse Valikko > Vaihda luotain.
3 Valitse luotainnäkymä.
Perinteinen luotainnäkymä
Käytettävissä on liitetyn kaikuanturin mukaan useita koko näytön
näkymiä.
Perinteinen koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin
lähettämät luotainlukemat suurena. Näytön oikeassa reunassa
näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun
näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle.
Ohjattu Trim -toiminnon ottaminen käyttöön
Ohjattu Trim -toiminto säätää trimmilevyt optimaaliseen
asentoon, mikä helpottaa plaanaamista veneellä. Kun käytetään
Vasen surffaus- tai Oikea surffaus -tilaa, Ohjattu Trim -toiminto
poistuu käytöstä automaattisesti.
Valitse Vesiurheilu -näytössä Valikko > Ohjattu Trim >
Käytössä.
Veneen kuorma säätäminen
Voit käyttää Veneen kuorma -toimintoa, kun veneessä on suuri
kuorma ja vene ei kiihdytä riittävän nopeasti Vasen surffaus- tai
Oikea surffaus -tilassa.
1 Valitse Vesiurheilu -näytössä Valikko > Vesiurheilun
hallinta > Veneen kuorma.
Säädä
veneen kuorman prosenttiosuutta.
2
Kalastustutka
Kun karttaplotteri on liitetty yhteensopivaan kaikuanturiin oikein,
karttaplotteria voi käyttää kalastustutkana.
Lisätietoja kuhunkin käyttötarpeeseen sopivimmista
kaikuantureista on osoitteessa garmin.com/transducers.
Voit tarkastella alueella olevia kaloja luotainnäytöissä.
Käytettävissä olevat luotainnäkymät vaihtelevat kaikuanturin
tyypin ja karttaplotteriin liitetyn luotainmoduulin mukaan.
Esimerkiksi tietyt Panoptix™ luotainnäytöt ovat tarkasteltavissa
ainoastaan, jos yhteensopiva Panoptix kaikuanturi on liitetty.
Käytettävissä on neljä luotainnäkymien perustyyliä: koko näytön
näkymä, jaetun näytön näkymä, joka sisältää vähintään kaksi
näkymää, ja jaettu taajuusnäkymä, jossa näkyy kaksi eri
taajuutta. Kunkin näytön näkymän asetuksia voi mukauttaa. Jos
käytät esimerkiksi jaettua taajuusnäkymää, voit muuttaa kunkin
taajuuden herkkyyttä erikseen.
Jos et näe haluamaasi luotainnäkymien järjestystä, voit luoda
mukautetun yhdistelmänäytön (Uuden yhdistelmäsivun
luominen, sivu 4) tai SmartMode asettelun (SmartMode
asettelun lisääminen, sivu 3).
Luotainsignaalilähetyksen lopettaminen
Syvyystiedot
Vedenalaiset kohteet tai kalat
Veden pohja
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Jaetun taajuuden luotainnäkymässä näytön reunoilla näkyy eri
taajuuksien luotaintietojen kaavio.
HUOMAUTUS: jaetun taajuuden luotainnäkymä edellyttää
kaksoistaajuuksisen kaikuanturin käyttöä.
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Luotainnäkymän jaettu zoomaus näyttää luotainlukemat koko
näytön kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennetun
osan samassa näytössä.
Garmin ClearVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: Garmin ClearVü luotaintietojen
vastaanottamiseen tarvitaan yhteensopiva karttaplotteri tai
kalastustutka sekä yhteensopiva kaikuanturi. Lisätietoja
yhteensopivista kaikuantureista on osoitteessa garmin.com
/transducers.
Korkeataajuuksinen Garmin ClearVü luotain näyttää veneen
ympärillä olevat kohteet ja alapuolella olevat rakenteet
yksityiskohtaisesti ja selkeästi.
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen. Skannaavan
Garmin ClearVü luotaimen keila on kapea. Se muistuttaa
kopiokoneen valokeilan muotoa. Tämä keila tuottaa tavallista
selkeämmän kuvan veneen alla olevista kohteista.
• Voit poistaa käytöstä aktiivisen luotaimen valitsemalla
luotainnäytössä Valikko > Lähetys.
24
Kalastustutka
Etäisyyden mittaaminen luotainnäytössä
Voit mitata kahden pisteen välisen etäisyyden SideVü luotaimen
näkymässä.
1 Valitse SideVü luotainnäkymässä .
2 Valitse jokin sijainti näytössä.
3 Valitse Mittaa.
Näyttöön ilmestyy nuppineulakuvake valittuun sijaintiin.
4 Valitse toinen sijainti.
Etäisyys ja kulma tästä neulasta näytetään vasemmassa
yläkulmassa.
VIHJE: nollaa neulan sijainti ja etäisyys neulan nykyisestä
sijainnista valitsemalla Aseta viite.
SideVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue SideVü luotainta. Jos
käyttämäsi malli ei tue SideVü luotainta, tarvitset yhteensopivan
luotainmoduulin ja SideVü kaikuanturin.
Jos käyttämäsi malli tukee SideVü luotainta, tarvitset
yhteensopivan SideVü kaikuanturin.
SideVü luotaimen hakutekniikka näyttää, mitä veneen sivuilla
on. Tekniikan avulla voi etsiä vedenalaisia kohteita ja kaloja.
Panoptix luotainnäkymät
Panoptix luotaintietojen vastaanottamiseen tarvitaan
yhteensopiva kaikuanturi.
Panoptix luotainnäkymissä näet kaikki veneen ympärillä olevat
kohteet reaaliaikaisesti. Näet myös vedessä olevat täkykalat ja
veneen edessä tai alla olevat täkykalaparvet.
LiveVü luotainnäkymissä näet veneen edessä tai alla olevan
liikkeen reaaliaikaisesti. Näyttö päivittyy erittäin nopeasti, joten
luotainnäkymät muistuttavat videokuvaa.
RealVü 3D luotainnäkymissä näet veneen edessä tai alla olevat
kohteet kolmiulotteisina. Näyttö päivittyy kaikuanturin jokaisen
pyyhkäisyn jälkeen.
Jos haluat nähdä kaikki viisi Panoptix luotainnäkymää, tarvitset
yhden kaikuanturin, joka näyttää veneen alla olevat kohteet, ja
toisen, joka näyttää veneen edessä olevat kohteet.
Voit avata Panoptix luotainnäkymät valitsemalla Luotain ja
valitsemalla näkymän.
LiveVü alas luotainnäkymä
Veneen vasen kylki
Tässä luotainnäkymässä näet veneen alla olevat kohteet
kaksiulotteisina. Näkymää voidaan käyttää täkykalaparven ja
saaliskalojen tarkastelemiseen.
Veneen oikea kylki
Veneen kaikuanturi
Puita
Vanhoja renkaita
Halkoja
Etäisyys veneen kylkeen
Aluksen ja pohjan välillä oleva vesi
SideVü hakutekniikka
Yleisemmän kartiomaisen keilan sijasta SideVü kaikuanturi
käyttää litteää keilaa tutkiessaan veneen sivuilla olevaa vettä ja
maata.
Panoptix alas näkymän historia vieritettävässä luotainnäytössä
Vene
Alue
Polut
Drop shot -peruke
Pohja
LiveVü eteenpäin luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet veneen edessä olevat kohteet
kaksiulotteisina. Näkymää voidaan käyttää täkykalaparven ja
saaliskalojen tarkastelemiseen.
Kalastustutka
25
RealVü 3D historiallinen luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kolmiulotteisina veneen takana
olevat kohteet liikkuessasi sekä koko vesipilarin pohjasta veden
pintaan. Tätä näkymää käytetään saaliskalojen etsimiseen.
Vene
Alue
Kala
Polut
Värien selite
Pohja
Vene
RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kaikuanturin edessä olevat
kohteet kolmiulotteisina. Voit käyttää näkymää, kun vene on
paikallaan ja haluat pohjan ja venettä lähestyvät saaliskalat.
Alue
Pohja
Rakenne
Kala
FrontVü luotainnäkymä
Panoptix FrontVü luotainnäkymä parantaa tilannetietoisuutta
näyttämällä enintään 91 metrin (300 jalan) päässä veneen
etupuolella olevat vedenalaiset esteet.
Etuosan törmäysten välttäminen FrontVü luotaimen avulla
heikkenee, kun nopeus kasvaa yli 8 solmun.
Jotta näet FrontVü luotainnäkymän, sinun tarvitsee asentaa ja
liittää yhteensopiva kaikuanturi, kuten PS21. Kaikuanturin
ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää.
Värien selite
Vene
Ping-haun ilmaisin
Kala
Pohja
Alue
RealVü 3D alas -luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kaikuanturin alapuolella olevat
kohteet kolmiulotteisina. Voit käyttää näkymää, kun vene on
paikallaan ja haluat nähdä, mitä veneen ympärillä on.
Panoptix LiveScope™ luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet reaaliaikaisesti, mitä veneen
edessä tai alla on. Siinä voidaan tarkastella kaloja ja rakenteita.
Syvyystiedot
Vedenalaiset kohteet tai kalat
Värien selite
Veden pohja
Vene
Luotainkeila
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Alue
Sinun on tiedettävä kaikuanturisi tyyppi, jotta voit valita sen.
Tämä karttaplotteri on yhteensopiva useiden lisävarusteena
hankittavien kaikuanturien kanssa, esimerkiksi Garmin ClearVü™
kaikuanturien, joita voi ostaa osoitteesta garmin.com
/transducers.
Kalat
Pohja
26
Kalastustutka
Jos liität muuta kaikuanturia kuin karttaplotterin mukana
toimitettua, sinun on ehkä määritettävä kaikuanturin tyyppi, jotta
luotain toimii oikein.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Asennus > Kaikuanturimallit.
2 Valitse muutettava kaikuanturi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos kaikuanturi on luettelossa, valitse se.
• Jos käytät 200/77 kHz:n kaksikeilaista kaikuanturia, valitse
Kaksoiskeila (200/77 kHz).
• Jos käytät 200/50 kHz:n kaksitaajuuksista kaikuanturia,
valitse Kaksoistaajuus (200/50 kHz).
MFD 8622 laitteesta voit tarkastella luotaintietoja toisesta
GLASS COCKPIT laitteesta ja veneen etuosaan asennetusta
Garmin ClearVü kaikuanturista.
Luotaintietoja jaettaessa osa luotainasetusten arvoista, kuten
Alue ja Herkkyys, synkronoidaan kaikkiin verkon laitteisiin. Muita
luotainasetusten arvoja, kuten Ulkoasu-asetukset, ei
synkronoida, ja ne on määritettävä jokaiseen laitteeseen
erikseen. Lisäksi perinteiset luotainnäkymät ja Garmin ClearVü
luotainnäkymät synkronoidaan, jotta jaetut näytöt ovat
yhtenäisempiä.
HUOMAUTUS: usean kaikuanturin käyttö yhtä aikaa voi
aiheuttaa ylikuulumista, joka voidaan poistaa säätämällä
luotainasetusta Häiriö.
Luotainlähteen valitseminen
Yksityiskohtien määrän säätäminen
Ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikkein mallien
kanssa.
Kun käytät tietyssä luotainnäkymässä useampaa
luotaintietolähdettä, voit valita näkymässä käytettävän lähteen.
Jos esimerkiksi näkymässä Garmin ClearVü on kaksi lähdettä,
voit valita käytettävän lähteen luotainnäkymästä Garmin
ClearVü.
1 Valitse luotainnäkymä, jonka lähde vaihdetaan.
2 Valitse Valikko > Luotainasetus > Lähde.
3 Valitse näkymässä käytettävä lähde.
Voit hallita luotainnäytössä näkyvien yksityiskohtien määrää ja
kohinaa muuttamalla perinteisten kaikuantureiden herkkyyttä tai
muuttamalla Garmin ClearVü kaikuanturien kirkkautta.
Jos haluat näyttää vain voimakkaimmat signaalit näytössä, voit
vähentää heikompien signaalien ja kohinan määrää
vähentämällä herkkyyttä tai kirkkautta. Jos haluat näyttää kaikki
signaalitiedot, voit lisätä näytössä näkyvien tietojen määrää
lisäämällä herkkyyttä tai kirkkautta. Tämä lisää myös kohinaa,
mikä saattaa vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistamista.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko.
2 Valitse Herkkyys tai Kirkkaus.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää herkkyyttä tai kirkkautta
manuaalisesti valitsemalla Ylös tai Alas.
• Valitse automaattinen vaihtoehto, jos haluat, että
karttaplotteri säätää herkkyyttä tai kirkkautta
automaattisesti.
Luotainlähteen nimeäminen uudelleen
Voit nimetä luotainlähteen uudelleen tunnistuksen helpottamista
varten. Voit esimerkiksi nimetä veneen keulassa olevan
kaikuanturin nimellä Keula.
Jotta voit nimetä lähteen uudelleen, sinun tarvitsee olla sen
asianmukaisessa luotainnäkymässä. Esimerkiksi luotainlähteen
Garmin ClearVü uudelleennimeämistä varten on avattava
Garmin ClearVü luotainnäkymä.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus > Lähde
> Nimeä lähteet uudelleen.
2 Anna nimi.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
1
2
3
4
Vedä luotainnäytössä näyttöä tai valitse .
Valitse sijainti.
Valitse .
Muuta reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Luotainnäytön tauon määrittäminen
Valitse luotainnäkymässä .
Luotainhistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella luotaimen historiatietoja vierittämällä
luotainnäyttöä.
HUOMAUTUS: kaikki kaikuanturit eivät tallenna historiallisia
luotaintietoja.
1 Vedä luotainnäytössä näyttöä oikealle.
2 Sulje historia valitsemalla Takaisin.
Luotaimen jakaminen
Voit tarkastella luotaintietoja kaikista yhteensopivista Garmin
Marine Networkin lähteistä. Voit tarkastella luotaintietoja
yhteensopivasta ulkoisesta luotainmoduulista, kuten GCV™
luotainmoduulista. Lisäksi voit tarkastella luotaintietoja muista
karttaplottereista, joissa on sisäänrakennettu luotainmoduuli.
Kaikki verkon karttaplotterit voivat näyttää luotaintietoja kaikista
muista verkon yhteensopivista luotainmoduuleista ja
kaikuantureista riippumatta siitä, mihin ne on asennettu
veneessä. Esimerkiksi yhdestä veneen takaosaan asennetusta
Kalastustutka
Värien voimakkuuden säätäminen
Voit säätää värien voimakkuutta ja korostaa kiinnostavia alueita
luotainnäytössä muuttamalla herkkyyttä perinteisissä
kaikuantureissa tai kontrastia Garmin ClearVü ja SideVü/
ClearVü kaikuantureissa. Tämä asetus toimii parhaiten, kun olet
säätänyt näytössä näkyvien yksityiskohtien määrää herkkyys- tai
kirkkausasetuksista.
Jos haluat korostaa pienempiä kalakohteita tai näyttää kohteen
voimakkaampana, voit lisätä värien herkkyys- tai
kontrastiasetusta. Tämä heikentää pohjan voimakkaiden
signaalien erottelua. Jos haluat vähentää signaalin
voimakkuutta, voit vähentää värien herkkyyttä tai kontrastia.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Garmin ClearVü tai SideVü luotainnäkymässä
Kontrasti.
• Valitse Panoptix LiveVü luotainnäkymässä Värin
vahvistus.
• Jos olet muussa luotainnäkymässä, valitse Luotainasetus
> Ulkoasu > Värin vahvistus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää värien voimakkuutta manuaalisesti
valitsemalla Ylös tai Alas.
• Voit käyttää oletusasetusta valitsemalla Oletus.
Luotaintallenteet
Luotainnäytön tallentaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Luotaintallennus > Tallenna luotain.
27
15 minuutin mittainen luotaintallennus käyttää noin 200 Mt
tallennustilaa muistikortilta. Yksittäinen tallennus päättyy
automaattisesti, kun koko on 4 Gt. Voit jatkaa
luotaintallennusta, kunnes muistikortti on täysi.
Luotaintallennuksen lopettaminen
Luotaintallennus on aloitettava, ennen kuin sen voi lopettaa
(Luotainnäytön tallentaminen, sivu 27).
Valitse luotainnäytössä Valikko > Luotainasetus >
Luotaintallennus > Lopeta tallennus.
Luotaintallennuksen poistaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse luotainnäytössä Valikko > Luotainasetus >
Luotaintallenteet > Näytä tallenteet.
3 Valitse tallenne.
4 Valitse Katso > Poista.
Luotaintallenteiden toistaminen
Ennen luotaintallenteiden toistamista on ladattava sovellus
HomePort™ ja tallennettava luotaintietoja muistikortille.
1 Poista muistikortti laitteesta.
2 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
3 Avaa HomePort sovellus.
4 Valitse luotaintallenne laitteen luettelosta.
5 Napsauta luotaintallennetta hiiren kakkospainikkeella
alemmassa ruudussa.
6 Valitse Toisto.
Perinteinen, Garmin ClearVü ja SideVü
luotainasetus
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.
HUOMAUTUS: nämä asetukset eivät koske Panoptix
kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus.
Kaikunopeus: määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy
oikealta vasemmalle (Kaikunopeuden määrittäminen,
sivu 28).
Matalassa vedessä voit lisätä tietojen näyttöaikaa
vähentämällä kaikunopeutta. Syvässä vedessä voit lisätä
kaikunopeutta. Automaattinen kaikunopeus säätää
kaikunopeuden veneen nopeuden mukaan.
Kohinan poisto: vähentää luotainnäytön häiriöitä ja välkettä
(Luotaimen kohinan poistoasetukset, sivu 29).
Ulkoasu: määrittää luotainnäytön ulkoasun (Luotaimen
ulkoasun asetukset, sivu 29).
Hälytykset: määrittää luotainhälytykset (Luotaimen hälytykset,
sivu 29).
Lisäasetukset: määrittää luotainnäytön ja tietolähteiden
asetukset (Luotaimen lisäasetukset, sivu 29). Ei koske
Garmin ClearVü eikä SideVü luotainnäkymiä.
Asennus: määrittää kaikuanturin asetukset (Perinteinen,
Garmin ClearVü ja SideVü kaikuanturin asennusasetukset,
sivu 30).
Luotainnäytön näkymän zoomaustason
määrittäminen
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Zoomaa >
2 Valitse vaihtoehto:
> Tila.
• Voit määrittää syvyyden ja zoomauksen automaattisesti
valitsemalla Automaattinen.
Tarvittaessa voit valita Aseta zoom ja muuttaa
zoomausasetusta. Määritä suurennetun alueen
syvyysaste valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas. Lisää
28
tai vähennä suurennetun alueen suurennusta valitsemalla
Lähennä tai Loitonna.
• Määritä suurennetun alueen syvyysaste manuaalisesti
valitsemalla Manuaal..
Tarvittaessa voit valita Aseta zoom ja muuttaa
zoomausasetusta. Määritä suurennetun alueen
syvyysaste valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas. Lisää
tai vähennä suurennetun alueen suurennusta valitsemalla
Lähennä tai Loitonna.
• Suurenna tiettyä näytön aluetta valitsemalla Suurenna.
Tarvittaessa voit lisätä suurennustasoa valitsemalla
Suurenna.
VIHJE: voit vetää suurennusruudun haluamaasi kohtaan
näytössä.
• Lähennä luotaintietoihin pohjan syvyydestä valitsemalla
Pohjan lukitus.
Tarvittaessa voit muuttaa pohjaan lukitus -alueen syvyyttä
ja sijaintia valitsemalla Väli.
Voit peruuttaa zoomauksen poistamalla Zoomaa-asetuksen
valinnan.
Kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla kaikuluotaimen kuva liikkuu
näytössä. Suuri kaikunopeus näyttää lisää yksityiskohtia,
kunnes näytettäviä lisätietoja ei ole enempää. Sen jälkeen
nykyiset tiedot alkavat venyä. Tästä voi olla hyötyä, kun olet
liikkeellä tai käytät perämoottoria tai kun olet erittäin syvässä
vedessä, missä luotaimen ping-kutsu toimii hitaasti.
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin.
Useimmiten Oletus-asetuksella saa hyvän tasapainon kuvan
nopean vierityksen ja mahdollisimman vääristymättömien
kohteiden välillä.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Kaikunopeus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää kaikunopeutta automaattisesti maanopeuden
tai vesinopeuden mukaan valitsemalla Automaattinen.
Automaattinen-vaihtoehto valitsee veneen nopeutta
vastaavan kaikunopeuden, joten vedessä olevat kohteet
piirtyvät oikeassa kuvasuhteessa ja vääristyvät
vähemmän. Kun katsellaan luotainnäkymiä Garmin
ClearVü tai SideVü tai etsitään rakenteita,
Automaattinen-vaihtoehdon käyttö on suositeltavaa.
• Jos haluat käyttää suurempaa kaikunopeutta, valitse Ylös.
• Voit hidastaa vieritystä valitsemalla Alas.
Syvyys- tai leveysasteikon alueen säätäminen
Voit säätää syvyysasteikon aluetta perinteisessä ja Garmin
ClearVü luotainnäkymässä sekä leveysasteikon aluetta SideVü
luotainnäkymässä.
Kun määrität laitteen säätämään alueen automaattisesti, pohja
pysyy luotainnäkymän alimmassa tai uloimmassa
kolmanneksessa, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa,
jonka muodoissa on vähän tai keskitasoisesti vaihtelua.
Säätämällä aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä
aluetta, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka
muodoissa on suuria vaihteluja, kuten kielekkeitä. Pohja voi
näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy määrittämälläsi
alueella.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Alue.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos annat karttaplotterin säätää alueen automaattisesti,
valitse Automaattinen.
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
Ylös tai Alas.
Kalastustutka
VIHJE: voit säätää aluetta manuaalisesti valitsemalla
luotainnäytössä tai .
VIHJE: kun tarkastelet useita luotainnäyttöjä, voit valita
aktiivisen näytön valitsemalla Valitse.
sulautuvat yhteen. Jos arvo on liian pieni
pieniä ja vaikeita nähdä.
, kohteet ovat
Luotaimen kohinan poistoasetukset
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus > Kohinan
poisto.
Häiriö: säätää herkkyyttä läheisten häiriölähteiden aiheuttaman
häiriön vähentämiseksi.
Käytä näytön häiriöiden poistamiseen pienintä mahdollista
häiriöasetusta, joka riittää haluamaasi parannukseen. Paras
tapa poistaa häiriöitä on korjata asennusongelmat, jotka
aiheuttavat häiriöitä.
Värirajoitus: vähentää heikon välkkeen kenttiä piilottamalla
osan väripaletista.
Voit välttää ei-toivottujen tulosten näyttämisen määrittämällä
ei-toivottujen tulosten värirajoituksen.
Pehmennys: poistaa kohinaa, joka ei kuulu normaaleihin
luotainsignaaleihin, ja säätää paluusignaalien ja siten
esimerkiksi pohjan muotojen ulkonäköä.
Kun pehmennys on asetettu suureksi, vähäisen häiriön
kohinaa jää jäljelle enemmän kuin käytettäessä häiriöiden
hallintaa, mutta keskiarvolaskennan vuoksi kohina on
tavallista pehmeämpää. Pehmennys voi poistaa pohjasta
tulevan kohinan täplikkyyttä. Yhdessä käytettyinä pehmennys
ja häiriöiden hallinta poistavat tehokkaasti vähäisen häiriön
kohinaa. Voit poistaa ei-toivottua kohinaa näytöstä
säätämällä häiriö- ja pehmennysasetuksia vähitellen.
Pintakohina: vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla
pintakohinan. Tavallista leveämpi keila (matalilla taajuuksilla)
saattaa lisätä näkyvien kohteiden määrää, mutta myös
pintakohinaa.
TVG: säätää ajan mukaan vaihtuvaa herkkyyttä, mikä voi
vähentää häiriöitä.
Tämä toiminto soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa haluat
hallita ja vähentää välkettä tai kohinaa vedenpinnan lähellä.
Sillä voit myös näyttää pinnan lähellä olevat kohteet, jotka
ovat muutoin piilossa tai pintakohinan peittämiä.
Luotaimen ulkoasun asetukset
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus > Ulkoasu.
Värikaavio: määrittää värikaavion.
Värin vahvistus: säätää värien voimakkuutta (Värien
voimakkuuden säätäminen, sivu 27).
A-Scope: näyttää näytön oikeassa reunassa vilkkuvan
pystytunnistimen, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
Syvyysviiva: näyttää syvyysviivan pikaviitteen.
Reuna: määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai
pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
Kalasymboli: määrittää, miten laite tulkitsee vedenalaiset
kohteet.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen
tuottamia taustatietoja.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen
syvyystiedot ja luotaimen tuottamia taustatietoja.
Näyttää vedenalaiset kohteet kuvakkeina.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen
syvyystiedot.
Kaiun venytys: säätää kaikujen kokoa näytössä, jotta näytön
signaaleja on helpompi erotella.
Kun kohteita on vaikea nähdä , kaiun venytys selventää
kohteiden paluusignaaleja ja parantaa niiden näkyvyyttä
näytössä. Jos kaiun venytysarvo on liian suuri, kohteet
Kalastustutka
Voit käyttää kaiun venytystä ja suodattimen leveyttä yhdessä,
jotta saat halutun tarkkuuden ja kohinan vähennyksen. Kun
kaiun venytys ja suodattimen leveys on asetettu pieneksi,
näytön tarkkuus on suurin, mutta se on alttein kohinalle. Kun
kaiun venytys on asetettu suureksi ja suodattimen leveys
pieneksi, näytön tarkkuus on pieni, mutta kohteet ovat
leveämpiä. Kun kaiun venytys ja suodattimen leveys on
asetettu suureksi, näytön tarkkuus on pienin, mutta se on
vähiten altis kohinalle. Kaiun venytyksen asettaminen
pieneksi ja suodattimen leveyden asettaminen suureksi ei ole
suositeltavaa.
Päällekkäiset tiedot: määrittää luotainnäytössä näytettävät
tiedot.
Luotaimen hälytykset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kaikuantureissa.
Valitse sopivassa luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Hälytykset.
Voit avata luotainhälytykset myös valitsemalla Asetukset >
Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.
FrontVü-hälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun syvyys
veneen edessä on määritettyä arvoa pienempi. Se auttaa
välttämään karikoita (FrontVü syvyyshälytyksen
määrittäminen, sivu 31). Tämä hälytys on käytettävissä
ainoastaan Panoptix FrontVü kaikuanturien yhteydessä.
Veden lämpö: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.
Käyrä: määrittää hälytyksen, kun kaikuanturi havaitsee
vedenalaisen kohteen määritetyllä syvyydellä vedenpinnasta
ja pohjasta.
Kala
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Luotaimen lisäasetukset
Valitse Perinteinen luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus
> Lisäasetukset.
Siirto: voit määrittää syvyysalueen, johon luotain tarkentaa. Sen
jälkeen voit lähentää tarkennettua syvyyttä entistä
tarkemmin.
Käytettäessä siirtoa pohjan seuranta ei välttämättä toimi
tehokkaasti, koska luotain etsii tietoja tarkennetun alueen
29
syvyysalueelta, joka ei välttämättä sisällä pohjaa. Lisäksi
siirron käyttäminen saattaa vaikuttaa kaikunopeuteen, koska
tarkennetun alueen syvyysalueen ulkopuolella olevia tietoja
ei käsitellä ja laite pystyy vastaanottamaan ja näyttämään
tiedot tavallista nopeammin. Lähentämällä tarkennettua
aluetta voit tarkastella paluusignaalia tarkemmin kuin
pelkästään lähentämällä.
Pohjan haun raj: rajoittaa pohjan haun valittuun syvyyteen, kun
Alue-asetus on Automaattinen. Voit rajoittaa ja nopeuttaa
pohjan hakua valitsemalla syvyyden. Laite ei hae pohjaa
valittua syvemmältä.
Perinteinen, Garmin ClearVü ja SideVü kaikuanturin
asennusasetukset
Valitse Perinteinen, Garmin ClearVü tai SideVü
luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus > Asennus.
Lähetysnopeus: määrittää luotainäänten välisen ajan.
Lähetysnopeuden lisääminen lisää kaikunopeutta, mutta se
saattaa lisätä myös laitteen aiheuttamia häiriöitä.
Lähetysnopeuden vähentäminen lisää lähetyspulssien väliä
ja voi poistaa laitteen aiheuttamat häiriöt. Tämä vaihtoehto on
käytettävissä ainoastaan Perinteinen luotainnäkymässä.
Lähetysteho: vähentää kaikuanturin soimista pinnan lähellä.
Lähetystehon vähentäminen vähentää kaikuanturin soimista,
mutta voi myös vähentää tulosten voimakkuutta. Tämä
vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan Perinteinen
luotainnäkymässä.
Suodattimen leveys: määrittää kohteen reunat. Lyhyempi
suodatin määrittää kohteiden reunat tarkemmin, mutta voi
aiheuttaa enemmän häiriöitä. Tavallista pidempi suodatin
pehmentää kohteen reunoja, mutta voi myös vähentää
häiriöitä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan
Perinteinen luotainnäkymässä.
Käännä vas./oik.: vaihtaa SideVü näkymän suunnan
vasemmalta oikealle. Tämä vaihtoehto on käytettävissä
ainoastaan SideVü luotainnäkymässä.
Palauta luotaimen oletukset: palauttaa luotainasetusten
oletusarvot.
Kaikuanturin diagnostiikka: näyttää tietoja kaikuanturista.
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet vaihtelevat
karttaplotterin, luotainmoduulien ja kaikuanturin mukaan.
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.
Keila on sitä kapeampi, mitä korkeampaa taajuutta käytetään.
Kapea keila soveltuu erinomaisesti nopeaan käyttöön ja kovaan
merenkäyntiin. Korkea taajuus saattaa parantaa pohjan
muotojen tunnistusta ja termokliinin määritystä.
Matalilla taajuuksilla keilat ovat leveämpiä, mikä saattaa lisätä
näkyvien kohteiden määrää, mutta myös pintakohinaa, ja
heikentää pohjasta heijastuvan signaalin eheyttä, kun
merenkäynti on kovaa. Leveä keila muodostaa tavallista
suuremman kaaren kalakohteiden tunnistusta varten, joten
leveä keila soveltuu erinomaisesti kalastukseen. Lisäksi leveä
keila toimii syvässä vedessä kapeaa paremmin, koska alempi
taajuus kulkee vedessä paremmin.
CHIRP-taajuuksilla voit pyyhkäistä pulssien läpi taajuusalueella,
mikä parantaa kohteiden erottelua syvässä vedessä. CHIRPin
avulla voi tunnistaa yksittäisiä kohteita, kuten kaloja parvessa, ja
se on kätevä myös syvässä vedessä. CHIRP toimii yleisesti
paremmin kuin yksittäiset taajuudet. Koska jotkin kalakohteet
saattavat näkyä paremmin käytettäessä kiinteää taajuutta,
huomioi tavoitteesi ja veden olosuhteet käyttäessäsi CHIRPiä.
Joillakin luotainten Black Box -laitteilla ja kaikuantureilla voi
lisäksi mukauttaa kunkin kaikuanturielementin esiasetettuja
taajuuksia, joten taajuutta voi vaihtaa nopeasti esiasetusten
avulla, kun veden olosuhteet ja tavoitteet muuttuvat.
30
Kahden taajuuden tarkasteleminen samanaikaisesti jaetussa
taajuusnäkymässä mahdollistaa näkyvyyden syvään veteen
käyttämällä pienempää taajuutta, ja samanaikaisesti suurempi
taajuus näyttää enemmän yksityiskohtia.
Kaikuanturin taajuuden valitseminen
HUOMAUTUS: kaikkien luotainnäkymien ja kaikuanturien
taajuutta ei voi muuttaa.
Voit valita, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä.
HUOMAUTUS
Huomioi aina paikalliset luotaintaajuuksia koskevat säädökset.
Esimerkiksi 50–80 kilohertsin taajuuksien käyttäminen saattaa
olla kiellettyä 0,8 kilometrin (0,5 mailin) säteellä
miekkavalasparvesta parven suojelemiseksi. Sinulla on
velvollisuus käyttää laitetta kaikkien sovellettavien lakien ja
säädösten mukaisesti.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Taajuus.
2 Valitse taajuus tarpeen ja veden syvyyden mukaan.
Lisätietoja taajuuksista on kohdassa (Luotaintaajuudet,
sivu 30).
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi
HUOMAUTUS: ei käytettävissä kaikissa kaikuantureissa.
Luomalla esiasetuksen voit tallentaa tietyn luotaintaajuuden,
jotta voit vaihtaa taajuutta nopeasti.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Taajuus.
2 Valitse Taajuudenhallinta > Uusi esiasetus.
3 Anna taajuus.
A-Scopen käynnistäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Perinteinen
luotainnäkymissä.
A-Scope on näkymän oikeassa reunassa näkyvä vilkkuva
pystytunnistin, joka näyttää, mitä kaikuanturin alapuolella on
kyseisellä hetkellä. A-Scopen avulla voi tunnistaa kohteiden
paluusignaaleita, jotka saattavat jäädä huomaamatta, kun
luotaintiedot vierittyvät nopeasti näytön poikki esimerkiksi, kun
vene liikkuu suurilla nopeuksilla. Myös lähellä pohjaa olevien
kalojen havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.
Edellä oleva A-Scope näyttää kaloista ilmoittavat signaalit
pehmeän pohjan luotaintuloksen .
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Ulkoasu > A-Scope > Käytössä.
2 Valitse näyttöaika.
Lisäämällä näyttöaikaa voit lisätä luotaintulosten
näkymisaikaa.
ja
Panoptix luotainasetus
Lähentäminen Panoptix LiveVü tai LiveScope luotainnäkymässä
Voit lähentää Panoptix LiveVü ja LiveScope 2D luotainnäkymää.
HUOMAUTUS: kaikuhistoria on piilotettuna, kun näyttö on
zoomaustilassa.
1 Voit loitontaa Panoptix LiveVü tai LiveScope 2D
luotainnäkymää levittämällä kahta sormea erilleen.
Kalastustutka
Näyttöön tulee lisäikkuna , jossa näkyy pieni versio koko
näytön kuvasta. Lähennetyn alueen sijainti näkyy
lisäkartassa olevassa pienemmässä ruudussa .
2 Tarvittaessa voit vaihtaa lisäikkunassa näkyvää aluetta
napauttamalla tai vetämällä lisäikkunaa.
3 Lähennä tarvittaessa liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
4 Loitonna tarvittaessa nipistämällä kahta sormea yhteen.
Poistu zoomaustilasta valitsemalla Takaisin tai loitonna
nipistämällä kahta sormea yhteen, kunnes näyttö palaa koko
näytön näkymään.
RealVü katselukulman ja zoomaustason säätäminen
Voit muuttaa RealVü luotainnäkymien katselukulmaa. Voit myös
lähentää ja loitontaa näkymää.
Valitse RealVü luotainnäkymässä vaihtoehto:
• Voit säätää katselukulmaa vinottain valitsemalla
.
• Voit säätää katselukulmaa vaakasuunnassa valitsemalla
.
• Voit säätää katselukulmaa pystysuunnassa valitsemalla
.
• Voit säätää katselukulmaa pyyhkäisemällä näyttöä mihin
tahansa suuntaan.
• Voit lähentää liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
• Voit loitontaa nipistämällä kahta sormea yhteen.
RealVü pyyhkäisynopeuden säätäminen
Voit päivittää, miten nopeasti kaikuanturi pyyhkäisee
edestakaisin. Suuri pyyhkäisynopeus tuottaa epätarkemman
kuvan, mutta näyttö päivittyy nopeammin. Pienempi
pyyhkäisynopeus tuottaa tarkemman kuvan, mutta näyttö
päivittyy hitaammin.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä RealVü 3D
historiallinen luotainnäkymässä.
1 Valitse RealVü luotainnäkymässä Valikko >
Pyyhkäisynopeus.
2 Valitse vaihtoehto.
LiveVü eteenpäin ja FrontVü luotainvalikko
Valitse LiveVü eteenpäin tai FrontVü luotainnäkymässä Valikko.
Herkkyys: voit hallita luotainnäytössä näkyvien yksityiskohtien
ja kohinan määrää.
Jos haluat näyttää vain voimakkaimmat signaalit näytössä,
voit vähentää heikompien signaalien ja kohinan määrää
vähentämällä herkkyyttä. Jos haluat näyttää kaikki
signaalitiedot, voit lisätä näytössä näkyvien tietojen määrää
lisäämällä herkkyyttä. Tämä lisää myös kohinaa, mikä
saattaa vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistamista.
Syvyysalue: säätää syvyysasteikon aluetta.
Kun määrität laitteen säätämään alueen automaattisesti,
pohja pysyy luotainnäkymän alaosassa, mikä voi olla
hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka muodoissa on vähän
tai keskitasoisesti vaihtelua.
Säätämällä aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä
aluetta, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka
muodoissa on suuria vaihteluja, kuten kielekkeitä. Pohja voi
Kalastustutka
näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy määrittämälläsi
alueella.
Alue eteenpäin: säätää asteikon aluetta eteenpäin.
Kun annat laitteen säätää alueen automaattisesti, asteikko
eteenpäin säädetään suhteessa syvyyteen. Säätämällä
aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä aluetta.
Pohja voi näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy
määrittämälläsi alueella. Asetuksen arvon vähentäminen
manuaalisesti voi vähentää FrontVü-hälytys tehoa, mikä
lyhentää reaktioaikaa pieniin syvyyslukemiin.
Lähetyskulma: säätää kaikuanturin kohdistuksen paapuurin tai
tyyrpuurin puolelle. Tämä on käytettävissä ainoastaan
RealVü yhteensopivissa Panoptix kaikuantureissa, kuten
PS30, PS31 ja PS60.
Lähetys: lopettaa aktiivisen kaikuanturin lähetyksen.
FrontVü-hälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun syvyys
veneen edessä on määritettyä arvoa pienempi (FrontVü
syvyyshälytyksen määrittäminen, sivu 31). Tämä on
käytettävissä ainoastaan Panoptix FrontVü kaikuanturien
yhteydessä.
Luotainasetus: säätää kaikuanturin määrityksiä ja
luotaintulosten ulkoasua.
Muokkaa päällekkäisiä: mukauttaa näytössä näytettäviä tietoja
(Päällekkäistietojen mukauttaminen, sivu 4).
LiveVü ja FrontVü kaikuanturin lähetyskulman
määrittäminen
Tämä on käytettävissä ainoastaan RealVü yhteensopivissa
Panoptix kaikuantureissa, kuten PS30, PS31 ja PS60.
Voit muuttaa kaikuanturin lähetyskulmaa, kun haluat suunnata
kaikuanturin tiettyä kiinnostavaa aluetta kohti. Voit suunnata
kaikuanturin esimerkiksi seuraamaan täkykalaparvea tai
tarkentamaan puuhun, kun ohitat sen.
1 Valitse LiveVü tai FrontVü luotainnäkymässä Valikko >
Lähetyskulma.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
FrontVü syvyyshälytyksen määrittäminen
VAROITUS
FrontVü syvyyshälytyksen tarkoitus on ainoastaan parantaa
tilannetietoisuutta, eikä se estä ajamista karille kaikissa
tilanteissa. Veneen kuljettaja vastaa veneen turvallisesta
käytöstä.
Tämä hälytys on käytettävissä ainoastaan Panoptix FrontVü
kaikuanturien yhteydessä.
Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun syvyys on
määritettyä tasoa pienempi. Saat parhaan tuloksen
määrittämällä keulan poikkeaman käyttäessäsi etuosan
törmäyshälytystä (Keulan poikkeaman määrittäminen, sivu 32).
1 Valitse FrontVü luotainnäkymässä Valikko > FrontVühälytys.
2 Valitse Käytössä.
3 Määritä hälytyksen laukeamissyvyys ja valitse Valmis.
FrontVü näytössä syvyysviiva osoittaa syvyyden, jolle hälytys on
määritetty. Viiva on vihreä, kun olet turvallisessa syvyydessä.
Viiva muuttuu keltaiseksi, kun liikut nopeammin kuin alue
eteenpäin takaa sinulle reaktioaikaa (10 sekuntia). Viiva muuttuu
punaiseksi ja laitteesta kuuluu hälytys, kun järjestelmä havaitsee
esteen tai syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
HUOMIO
Karille ajamisen välttäminen FrontVü luotaimen avulla
heikkenee, kun nopeus kasvaa yli 8 solmun.
LiveVü ja FrontVü ulkoasuasetukset
Valitse LiveVü tai FrontVü Panoptix luotainnäkymässä Valikko >
Luotainasetus > Ulkoasu.
31
Värikaavio: määrittää värivalikoiman.
Värin vahvistus: muuttaa näytössä näkyvien värien
voimakkuutta.
Valitsemalla suuremman värin vahvistusarvon näet ylempänä
vesipilarissa olevat kohteet. Suuremman värin
vahvistusarvon avulla voit myös erottaa heikot tulokset
ylempänä vesipilarissa, mutta se heikentää tuloksia
pohjassa. Voit valita pienemmän värin vahvistusarvon, kun
kohteet ovat pohjan lähellä, jotta pystyt erottamaan kohteet ja
voimakkaat tulokset, kuten hiekan, kiven ja mudan.
Polut: määrittää, miten kauan polut näkyvät näytössä. Polut
osoittavat kohteen liikkeen.
Pohjan täyttö: erottaa pohjan vedestä värittämällä pohjan
ruskeaksi.
Pääll.ruudukko: näyttää alueviivojen ruudukon.
Vieritä historiaa: näyttää luotainhistorian perinteisessä
luotainnäkymässä.
Tämä koskee PS22- ja LiveScope kaikuantureita.
Tarkennus: Kompensoi äänen nopeutta vedessä säätämällä
luotainnäkymää. Automaattinen-asetus laskee äänen
nopeuden veden lämpötilan avulla.
Tämä koskee LiveScope kaikuantureita.
Palauta luotaimen oletukset: palauttaa luotainasetusten
oletusarvot.
Keulan poikkeaman määrittäminen
Eteenpäin suunnatuissa Panoptix kaikuantureissa voi
kompensoida veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan määrittämällä keulan poikkeaman. Siten
näet etenemisetäisyyden keulasta kaikuanturin asennuspaikan
sijasta.
Tämä ominaisuus koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü,
LiveVü eteenpäin ja RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymiä.
1 Mittaa vaakaetäisyys kaikuanturista keulaan.
RealVü ulkoasuasetukset
Valitse RealVü luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Ulkoasu.
Pisteiden värit: määrittää eri värivalikoiman luotaimen
tulospisteitä varten.
Pohjan värit: määrittää pohjan värivalikoiman.
Pohjan tyyli: määrittää pohjan tyylin. Syvässä vedessä voit
valita Pisteet-vaihtoehdon ja määrittää alueeksi matalamman
veden manuaalisesti.
Väriskaala: näyttää värien edustamien syvyyksien selitteen.
Panoptix kaikuanturin asennusasetukset
Valitse Panoptix luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Asennus.
Asennussyvyys: määrittää, miten syvälle vedenpinnan
alapuolelle Panoptix kaikuanturi on asennettu. Kun
kaikuanturin todellinen asennussyvyys on määritetty, näet
vedessä olevat kohteet niin tarkasti kuin mahdollista.
Keul. poikk.: määrittää keulan ja eteenpäin suunnatun Panoptix
kaikuanturin asennuspaikan etäisyyden. Siten näet
etenemisetäisyyden keulasta kaikuanturin sijainnin sijasta.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü, LiveVü
eteenpäin ja RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymiä.
Keilan leveys: määrittää alas suunnatun Panoptix kaikuanturin
keilan leveyden. Kapea keila auttaa näkemään syvemmälle
ja pidemmälle. Leveä keila puolestaan auttaa näkemään
laajemman alueen.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü, LiveVü alas ja
LiveVü eteenpäin luotainnäkymiä.
Käytä AHRS-j.: sallii sisäisten AHRS (attitude heading and
reference system) -anturien tunnistaa Panoptix kaikuanturin
asennuskulman automaattisesti. Kun asetus ei ole käytössä,
voit antaa kaikuanturin asennuskulman käyttämällä Pit.kall.
kulma -asetusta. Monet eteenpäin suunnatut kaikuanturit
asennetaan 45 asteen kulmaan ja alaspäin suunnatut
kaikuanturit 0 asteen kulmaan.
Käännetty: määrittää Panoptix luotainnäkymän suunnan, kun
alaspäin suunnattu kaikuanturi on asennettu siten, että
kaapelit osoittavat veneen paapuuria kohti.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien LiveVü alas, RealVü 3D
alas ja RealVü 3D historiallinen luotainnäkymiä.
Kalibroi kompassi: kalibroi Panoptix kaikuanturin sisäisen
kompassin (Kompassin kalibroiminen, sivu 32).
Tämä koskee Panoptix kaikuantureita, joissa on sisäinen
kompassi, kuten PS21-TR-kaikuanturia.
Suuntaus: määrittää, onko kaikuanturi asennettu alas- vai
eteenpäin. Automaattinen-asetus määrittää suunnan AHRSanturin avulla.
32
2 Valitse sopivassa luotainnäkymässä Valikko >
Luotainasetus > Asennus > Keul. poikk..
3 Kirjoita mitattu etäisyys ja valitse Valmis.
Alue eteenpäin siirtyy asianmukaisessa luotainnäkymässä
määrittämäsi etäisyyden verran.
Kompassin kalibroiminen
Ennen kompassin kalibrointia kaikuanturi on asennettava
rikiputkeen tarpeeksi kauas sähkömoottorista, jotta se ei aiheuta
magneettisia häiriöitä, ja se on otettava käyttöön vedessä.
Kalibrointi on tehtävä riittävän laadukkaasti, jotta sisäinen
kompassi toimii.
HUOMAUTUS: kaikuanturi on asennettava peräpeiliin tai
perämoottorin rikiputkeen, jotta kompassia voi käyttää.
Kompassi ei välttämättä toimi, jos kaikuanturi asennetaan
moottoriin.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen käyttämällä suuntaanturia, kuten SteadyCast™ suunta-anturia. Suunta-anturi
näyttää suunnan, johon kaikuanturi osoittaa suhteessa
veneeseen.
HUOMAUTUS: kompassin kalibrointi on mahdollista vain
kaikuantureissa, joissa on sisäinen kompassi, kuten PS21-TR
kaikuanturissa.
Voit alkaa kääntää venettä ennen kalibrointia, mutta vene on
käännettävä kokonaan 1,5 kertaa kalibroinnin aikana.
1 Valitse sopivassa luotainnäkymässä Valikko >
Luotainasetus > Asennus.
2 Tarvittaessa voit ottaa AHRS-anturin käyttöön valitsemalla
Käytä AHRS-j..
3 Valitse Kalibroi kompassi.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Tutka
VAROITUS
Meritutka lähettää mikroaaltoja, jotka saattavat olla haitallisia
ihmisille ja eläimille. Varmista ennen tutkan käyttämistä, että
tutkan ympärillä oleva alue on vapaa. Tutkan keila on
vaakasuora, ja sen korkeus on 12°.
Tutka
Kun tutka lähettää tietoja, älä katso lähietäisyydeltä suoraan
antenniin, koska silmät altistuvat sähkömagneettiselle energialle
kehon osista herkimmin.
Kun liität yhteensopivan karttaplotterin valinnaiseen Garmin
meritutkaan, kuten GMR™ Fantom™ 6 tai GMR 24 xHD, saat
käyttöön tavallista enemmän tietoja ympäristöstä.
Tutka lähettää kapeaa mikroaaltokeilaa pyöriessään ympäri.
Kun keila osuu kohteeseen, osa energiasta heijastuu takaisin
tutkaan.
Tutkan tulkinta
Tutkanäyttöä oppii lukemaan ja tulkitsemaan vain
harjoittelemalla. Opit luottamaan tutkanäyttöön tarvittaessa sitä
paremmin, mitä enemmän käytät tutkaa.
Tutkan avulla voit esimerkiksi välttää törmäyksiä, kun näkyvyys
on huono esimerkiksi pimeyden tai sumun vuoksi, tarkkailla
säätä, katsoa mitä edessäpäin on sekä etsiä lintuja ja kaloja.
Päällekkäistutka helpottaa tutkanäytön tulkintaa, koska
tutkatulokset näkyvät kartan päällä. Siten erotat toisistaan
esimerkiksi maamassan, sillan ja sadepilven tutkatulokset.
Lisäksi AIS-alusten näyttäminen tutkanäytössä voi helpottaa
tutkanäytön ominaisuuksien tunnistamista.
Seuraavassa kuvaotoksessa päällekkäistutka on käytössä.
Tässä näytössä näkyy myös videosyöte. Tutkanäytöstä on
helppo tunnistaa muutama kohde.
Tutkan signaalien lähettäminen
HUOMAUTUS: turvallisuuden vuoksi tutka siirtyy lämmittyään
valmiustilaan. Siten voit varmistaa ennen tutkan käyttämistä,
että sen ympäristössä ei ole esteitä.
1 Kun karttaplotterista on katkaistu virta, liitä tutka sen
asennusohjeiden mukaisesti.
2 Käynnistä karttaplotteri.
Tutka alkaa lämmetä tarvittaessa, ja käynnistymisen
kestoaika näkyy laskurissa.
3 Valitse Tutka.
4 Valitse haluamasi tutkatila.
Lämpenemisen aikana näytössä näkyy laskuri.
5 Valitse Valikko > Tutkalähetys.
Tutkan signaalien lähetyksen lopettaminen
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka valmiustilaan.
VIHJE: voit lopettaa tutkalähetyksen valitsemalla missä
tahansa näytössä > Tutka valmiustilaan.
Ajastetun lähetystilan määrittäminen
Virran säästämiseksi voit asettaa tutkan tietyksi ajaksi
valmiustilaan ja vastaavasti lähetystilaan.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaksoistutkatiloissa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset >
Ajastettu lähetys.
2 Ota asetus käyttöön valitsemalla Ajastettu lähetys.
3 Valitse Valmiusaika, anna lähetysten välinen ajanjakso ja
valitse Valmis.
4 Valitse Lähetysaika, anna kunkin signaalin lähetyksen kesto
ja valitse Valmis.
Tutkan lähetyksettömän alueen ottaminen käyttöön ja
säätäminen
Maa
Alus
Päällekkäistutka
Kun liität karttaplotterin valinnaiseen Garmin meritutkaan, voit
näyttää tutkatietoja merikartan tai kalastuskartan päällä.
Päällekkäistutkan näyttämät tiedot perustuvat viimeksi käytössä
olleeseen tutkatilaan, ja päällekkäistutkan kaikkia
määritysasetuksia käytetään myös viimeksi käytössä olleeseen
tutkatilaan.
Päällekkäistutkan ja karttatietojen kohdistus
Käytettäessä päällekkäistutkaa karttaplotteri kohdistaa
tutkatiedot karttatietojen kanssa veneen kulkusuunnan
perusteella. Kulkusuunnan tiedot perustuvat oletuksena liitettynä
olevan magneettisen suuntatunnistimen tuottamiin tietoihin
NMEA 0183- tai NMEA 2000 ‑verkosta. Jos suuntatunnistinta ei
ole käytössä, veneen kulkusuunta perustuu GPSseurantatietoihin.
GPS-seurantatiedot näyttävät suunnan, johon vene liikkuu, eikä
suuntaa, johon veneen keula osoittaa. Jos vene ajelehtii
taaksepäin tai sivusuunnassa virran tai tuulen vuoksi,
päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan tietoja
karttatietojen kanssa täydellisesti. Vältä tämä käyttämällä
sähköisen kompassin tuottamia veneen kulkusuuntatietoja.
Jos veneen kulkusuunta perustuu magneettisen
suuntatunnistimen tai automaattiohjauksen tuottamiin tietoihin,
kulkusuuntatietojen tarkkuus voi heikentyä väärän määrityksen,
mekaanisen toimintahäiriön, magneettisen häiriön tai muiden
syiden vuoksi. Jos kulkusuuntatietojen tarkkuus heikentyy,
päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan tietoja
karttatietojen kanssa täydellisesti.
®
Tutka
Voit ilmoittaa alueita, joilla tutkan skanneri ei lähetä signaaleja.
HUOMAUTUS: GMR Fantom ja xHD2 tutkamallit tukevat kahta
lähetyksetöntä aluetta. Useimmat muut GMR tutkamallit tukevat
yhtä lähetyksetöntä aluetta. GMR 18 HD+ -tutkamallit eivät tue
lähetyksettömiä alueita.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Asennus >
Alue, jolta ei läh..
Vyöhyke, jolla tutka ei lähetä signaalia, näkyy tutkanäytössä
varjostettuna.
2 Valitse Kulma 1 ja valitse ensimmäisen kulman uusi sijainti.
3 Valitse Kulma 2 ja valitse toisen kulman uusi sijainti.
4 Valitse Valmis.
5 Toista tarvittaessa toista aluetta varten.
Tutkan alueen säätäminen
Tutkasignaalin kantama ilmaisee tutkan lähettämän ja
vastaanottaman signaalilähetyksen pulssin pituuden. Kantaman
suurentuessa tutka lähettää pitempiä pulsseja kaukana olevien
kohteiden saavuttamiseksi. Lähempänä olevat kohteet, etenkin
sade ja aallot, myös heijastavat pitempiä pulsseja, mikä voi
lisätä tutkanäytön kohinaa. Lisäksi tietojen näyttö kauempana
olevista kohteista voi vähentää tutkanäytössä olevaa tilaa, joka
on varattu lyhyen kantaman kohteille.
• Pienennä aluetta valitsemalla .
• Suurenna aluetta valitsemalla .
Tutkan kantaman valintaa koskevia vihjeitä
• Selvitä, mitä tietoja tarvitset tutkanäyttöön.
33
Esimerkki: tarvitsetko tietoja lähialueiden sääolosuhteista tai
kohteista ja liikenteestä, vai ovatko tiedot etäisempien
alueiden sääoloista tärkeämpiä?
• Arvioi ympäristöolosuhteet, joissa tutkaa käytetään.
Etenkin huonolla säällä pitkän kantaman tutkasignaalit voivat
lisätä tutkanäytön välkettä, jolloin on vaikeampi nähdä tietoja
lyhyen kantaman kohteista. Sateessa lyhyen kantaman
tutkasignaalien avulla voi nähdä lähellä olevien kohteiden
tietoja tehokkaammin, jos sateen vaimennusasetukset on
määritetty optimaalisesti.
• Valitse lyhyin tehokas kantama tutkan käytön syyn ja
sääolosuhteiden mukaan.
MotionScope™ Doppler tutkatekniikka
GMR Fantom tutka estää mahdollisia törmäyksiä, etsii
lintuparvia ja seuraa sääilmiöiden muodostumista tunnistamalla
ja korostamalla liikkuvia kohteita doppler-vaikutuksen avulla.
Doppler-vaikutus tarkoittaa tutkan kaiun taajuuden muutosta,
joka johtuu kohteen suhteellisesta liikkeestä. Tämä mahdollistaa
tutkaa kohti tai siitä poispäin liikkuvien kohteiden välittömän
tunnistuksen.
MotionScope korostaa liikkuvat kohteet tutkan näytössä, jotta
pystyt kiertämään muut veneet tai rajut sääilmiöt tai
suuntaamaan kohti kalastuskohteita, joissa on lintuja
ruokailemassa vedenpinnassa.
Liikkuvat kohteet on värikoodattu, joten näet yhdellä
silmäyksellä, mitkä niistä ovat tulossa sinua kohti ja mitkä
poispäin sinusta. Useimmissa värimalleissa vihreä osoittaa, että
kohde liikkuu poispäin, ja punainen osoittaa, että kohde liikkuu
sinua kohti.
Joissakin malleissa voi myös muuttaa kohteiden korostuksen
nopeuskynnystä säätämällä M-Scope-herkkyys asetusta.
Suurella asetuksen arvolla korostetaan hitaat kohteet ja pienellä
arvolla vain nopeimmat.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset >
Hälytysalue >
> Kulma 1.
2 Kosketa ja siirrä hälytysalueen ulompaa kulmaa
.
3 Valitse Kulma 2.
4 Määritä hälytysalueen leveys valitsemalla sisemmän
hälytysalueen rajan sijainti
Valitse
Valmis.
5
.
MARPA
MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) -avustimella voi
tunnistaa ja seurata kohteita. Sitä käytetään ensisijaisesti
estämään törmäyksiä. Jotta voit käyttää MARPAa, kohteelle on
määritettävä MARPA-tunnus. Tutkajärjestelmä seuraa
tunnuksen saanutta kohdetta automaattisesti ja antaa sitä
koskevia tietoja, esimerkiksi etäisyyden, suuntiman, nopeuden,
GPS-suunnan sekä lähimmän sijainnin omaan veneeseen
nähden ja siihen kuluvan ajan. MARPA näyttää jokaisen
tunnuksen saaneen kohteen tilan (etsintä, kadonnut, jäljitys tai
vaarallinen) ja karttaplotteri antaa törmäysvaroituksen
äänimerkin, jos kohde tulee venettä ympäröivälle
turvavyöhykkeelle.
MARPA-kohdesymbolit
Kohteen hakeminen. Samankeskiset, katkoviivoitetut vihreät
renkaat säteilevät kohteesta tutkan lukittuessa siihen.
Kohde on haettu. Kiinteä vihreä rengas näyttää kohteen sijainnin,
johon tutka on lukittunut. Ympyrään kiinnittynyt katkoviivoitettu
vihreä viiva näyttää projisoidun reitin pohjaan nähden tai kohteen
GPS-kulkusuunnan.
Hälytysalueen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön hälytysalueen, jotta saat ilmoituksen, kun
tietyllä venettä ympäröivällä alueella havaitaan jotakin.
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset >
Hälytysalue.
Pyöreän hälytysalueen määrittäminen
Ota hälytysalue käyttöön, jotta voit määrittää sen rajat
(Hälytysalueen ottaminen käyttöön, sivu 34).
Voit määrittää pyöreän hälytysalueen, joka ympäröi koko
veneen.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset >
Hälytysalue >
> Ympyrä.
2 Valitse ulomman hälytysalueen rajan sijainti.
3 Määritä hälytysalueen leveys valitsemalla sisemmän
hälytysalueen rajan sijainti.
Osittaisen hälytysalueen määrittäminen
Ota hälytysalue käyttöön, jotta voit määrittää sen rajat
(Hälytysalueen ottaminen käyttöön, sivu 34).
Hälytysalueeksi voi määrittää vyöhykkeen, jonka rajat eivät sulje
sisäänsä koko venettä.
34
Vaarallinen kohde alueella. Punainen rengas vilkkuu kohteesta,
äänimerkki soi ja näyttöön tulee varoitus. Kun hälytys on kuitattu,
kiinteä punainen piste, jossa on kiinni katkoviivoitettu punainen
viiva, ilmaisee sijainnin ja projisoidun reitin pohjaan nähden tai
kohteen GPS-kulkusuunnan. Jos törmäyshälytyksen turva-alueen
määrityksenä on Pois, kohde vilkkuu, mutta äänimerkki ei kuulu
eikä varoitusta näytetä.
Yhteys kohteeseen katkesi. Kiinteä vihreä rengas, jonka läpi
kulkee X, ilmaisee, että tutka ei voinut lukittua kohteeseen.
Lähin lähestymispiste ja kulkuaika lähinnä vaarallista kohdetta
olevaan pisteeseen.
MARPA-tunnuksen määritys kohteelle
MARPA edellyttää suuntatunnistimen ja aktiivisen GPSsignaalin käyttämistä. Suuntatunnistimen on käytettävä NMEA
2000 parametriryhmän numeroa (PGN) 127250 tai NMEA 0183
HDM- tai HDG-lausetta.
1 Valitse kohde tai sijainti tutkanäytössä.
2 Valitse Hae kohde > MARPA-kohde.
MARPA-tunnuksen poistaminen kohteelta
1 Valitse tutkanäytössä MARPA-kohde.
2 Valitse MARPA-kohde > Poista.
Tietojen näyttäminen MARPA-tunnuskohteesta
MARPA-tunnuksella varustetusta kohteesta voi näyttää
esimerkiksi etäisyyden, suuntiman tai nopeuden.
1 Valitse tutkanäytössä merkitty kohde.
2 Valitse MARPA-kohde.
Tutka
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Voit tarkastella ja muokata kaikissa tutka- tai
päällekkäistutkanäkymissä AIS- ja MARPA-uhkien luetteloa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tasot > Muut alukset >
Luettelo > Näytä.
Valitse
luetteloon sisällytettävien uhkien tyypit.
2
AIS-alusten näyttäminen tutkanäytössä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite
vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät tutkanäytössä.
Jos jokin asetus (paitsi AIS-näyttöalue) on määritetty jotakin
tutkatilaa varten, samaa asetusta käytetään kaikissa muissakin
tutkatiloissa. Yhdelle tutkatilalle määritettyjä tietoja ja projisoituja
kulkusuunta-asetuksia käytetään kaikille muillekin tutkatiloille ja
lisäksi tutkanäytössä.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkanäkymässä Valikko
> Muut alukset > AIS.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka sisällä
AIS-alukset näkyvät, valitsemalla Näyttöalue ja
valitsemalla etäisyyden.
• Voit näyttää AIS-aktivoitujen alusten tiedot valitsemalla
Tiedot > Näytä.
• Voit määrittää AIS-aktivoitujen alusten projisoidun
suunnan ajan valitsemalla Projis. suunta ja antamalla
ajan.
VRM ja EBL
VRM (Variable Range Marker)- ja EBL (Electronic Bearing Line)
-työkaluilla mitataan etäisyys ja suuntima veneestä kohteeseen.
VRM näkyy tutkanäytössä ympyränä, jonka keskipisteenä on
oman veneen sijaintipaikka, ja EBL näkyy viivana, joka alkaa
veneen sijaintipaikasta ja leikkaa VRM-ympyrän. Leikkauspiste
on VRM:n ja EBL:n kohde.
VRM- ja EBL-tietojen näyttäminen ja säätäminen
Voit muuttaa VRM-ympyrän halkaisijaa ja EBL-viivan kulmaa,
mikä siirtää VRM:n ja EBL:n leikkauspistettä. Yhdelle tilalle
määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin
tutkatiloille.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset > VRM/
EBL.
Voit
säätää VRM/EBL-arvoa VRM/EBL-painikkeen nuolilla.
2
3 Valitse uusi sijainti VRM:n ja EBL:n leikkauspisteelle.
4 Valitse Valmis.
Etäisyyden ja suuntiman mittaus kohteeseen
Näytä VRM ja EBL tutkanäytössä, jotta voit säätää niitä (VRMja EBL-tietojen näyttäminen ja säätäminen, sivu 35).
1 Valitse kohdesijainti tutkanäytössä.
2 Valitse Mittaa.
Etäisyys ja suuntima kohdesijaintiin näkyvät näytön
vasemmassa yläkulmassa.
Kaikuvanat
Kaikuvanatoiminnolla voit seurata alusten liikettä tutkanäytössä.
Kun alus liikkuu, näet
aluksen vanan heikosti. Voit muuttaa
vanan näkyvyysaikaa.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä asetusta saatetaan käyttää muissa
tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä xHD
avoantenni eikä HD/HD+ tutkamalleissa.
Kaikuvanojen ottaminen käyttöön
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset >
Kaikuvanat > Näyttö.
Kaikuvanojen pituuden säätäminen
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetukset > Kaikuvanat > Aika.
2 Määritä vanan pituus.
Kaikuvanojen tyhjentäminen
Voit selkiyttää näyttöä poistamalla kaikuvanat tutkanäytöstä.
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset >
Kaikuvanat > Tyhjennä vanat.
Tutkanäytön optimointi
Voit vähentää välkettä ja parantaa tarkkuutta säätämällä tutkan
näyttöasetuksia.
HUOMAUTUS: voit optimoida tutkanäytön kutakin tutkatilaa
varten.
1 Valitse tutkan alue (Tutkan alueen säätäminen, sivu 33).
2 Palauta herkkyysasetuksen oletusarvo (Herkkyyden
automaattinen säätö tutkanäytössä, sivu 35).
3 Säädä herkkyysasetusta manuaalisesti (Herkkyyden
manuaalinen säätö tutkanäytössä, sivu 35).
Tutkan herkkyys ja välke
Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä
Kunkin tutkatilan automaattinen herkkyysasetus optimoidaan
kyseiselle tilalle, ja se saattaa poiketa toisen tilan
automaattisesta herkkyysasetuksesta.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa tutkamalleissa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Herkkyys.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää herkkyyden automaattisesti muuttuvia
olosuhteita varten valitsemalla Aut. mat. tai Aut. kork..
• Voit säätää herkkyyden automaattisesti siten, että linnut
näkyvät vedenpinnan yläpuolella, valitse Aut. lintu.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä xHD
avoantenni eikä HD/HD+ tutkamalleissa.
Herkkyyden manuaalinen säätö tutkanäytössä
Voit säätää herkkyyden optimaaliseksi manuaalisesti.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
Tutka
35
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
2
3
4
5
6
7
Herkkyys.
Lisää herkkyyttä valitsemalla Ylös, kunnes tutkanäyttöön
alkaa tulla pieniä täpliä.
Tutkanäytön tiedot päivitetään muutaman sekunnin välein.
Siksi manuaalisesti tehdyn herkkyyssäädön tulokset eivät
välttämättä näy heti. Säädä herkkyyttä hitaasti.
Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes täplät
katoavat.
Jos kantoalueella on veneitä, maata tai muita kohteita,
vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes kohteet
alkavat vilkkua.
Lisää herkkyyttä valitsemalla Ylös, kunnes veneet, maa tai
muut kohteet näkyvät tutkanäytössä tasaisen kirkkaina.
Pienennä lähellä olevia suuria kohteita tarvittaessa.
Pienennä sivukeilakaikujen kokoa tarvittaessa.
Lähellä olevien suurten kohteiden aiheuttamien häiriöiden
vähentäminen
Lähellä olevat suurehkot kohteet, kuten laiturimuurit, voivat
aiheuttaa kohteen näkymisen tutkanäytössä erittäin kirkkaana.
Tämä kuva voi haitata lähellä olevien pienempien kohteiden
näkyvyyttä.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Herkkyys.
2 Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes pienemmät
kohteet näkyvät tutkanäytössä selkeästi.
Kun herkkyyttä vähennetään lähellä olevien suurehkojen
kohteiden aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi, pienehköt
tai etäämpänä olevat kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat
tutkanäytöstä.
Sivukeilakaikujen häiriöiden pienentäminen tutkanäytössä
Sivukeilakaikujen aiheuttamat häiriöt voivat näkyä kohteesta
poispäin suuntautuvina, puoliympyrän muotoisina viivoina.
Sivukeilakaikujen vaikutuksia voidaan välttää vähentämällä
herkkyyttä tai tutkan kantamaa.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Herkkyys.
2 Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes puoliympyrän
muotoiset viivat katoavat tutkanäytöstä.
Kun herkkyyttä vähennetään sivukeilakaikujen aiheuttamien
häiriöiden poistamiseksi, pienehköt tai etäämpänä olevat
kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat tutkanäytöstä.
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä automaattisesti
Voit määrittää karttaplotterin säätämään aaltovälkkeen ulkoasun
automaattisesti.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen asetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät ole
käytössä kaikissa tutka- ja karttaplotterimalleissa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Aaltovälke.
2 Valitse Esiasetukset tai Automaattinen.
3 Valitse asetus, joka vastaa nykyisiä meriolosuhteita.
Kun käytät yhteensopivaa tutkamallia, karttaplotteri säätää
aaltovälkkeen automaattisesti meriolosuhteiden mukaan.
36
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä manuaalisesti
Myrskyävän meren aiheuttamia herkkyyshäiriöitä voi
kompensoida. Aaltovälke-asetus vaikuttaa lähellä ilmenevän
välkkeen ja kohteiden ulkoasuun enemmän kuin etäämpänä
ilmenevän välkkeen ja kohteiden ulkoasuun. Suurempi
aaltovälkeasetus vaimentaa lähellä olevien aaltojen aiheuttamaa
välkettä, mutta se voi myös heikentää lähellä olevien kohteiden
näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen asetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Aaltovälke.
2 Säädä aaltovälkkeen näkymistä valitsemalla Ylös tai Alas,
kunnes muut kohteet näkyvät tutkanäytössä selkeästi.
Meriolosuhteiden aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
Sadehäiriön säätäminen tutkanäytössä
Voit säätää sateen aiheuttamien häiriöiden ulkoasua. Lisäksi
tutkan kantaman pienentäminen voi vähentää sadehäiriöitä
(Tutkan alueen säätäminen, sivu 33).
Sadehäiriö‑asetus vaikuttaa lähellä ilmenevien sateen
aiheuttamien häiriöiden ja kohteiden ulkoasuun enemmän kuin
etäämpänä ilmenevien sateen aiheuttamien häiriöiden ja
kohteiden ulkoasuun. Suurempi sadehäiriöasetus vähentää
lähellä olevan sateen aiheuttamia häiriöitä, mutta se voi myös
heikentää lähellä olevien kohteiden näkyvyyttä tai estää niiden
näkymisen kokonaan.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä sadehäiriöasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset > Sateen
välke.
2 Vähennä tai lisää läheisten sadehäiriöiden näkymistä
painamalla Ylös- tai Alas, kunnes muut kohteet näkyvät
tutkanäytössä selkeästi.
Sateen aiheuttamat häiriöt voivat näkyä edelleen.
Ylikuulumisen välkkeen vähentäminen tutkanäytössä
Voit vähentää toisen lähellä olevan tutkalähteen aiheuttamaa
välkettä, kun Xtalk-vaimennus on käytössä.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä ylikuulumisasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Ylikuul. vaim..
Tutka-asetukset-valikko
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetukset.
MotionScope™: estää mahdollisia törmäyksiä, etsii lintuparvia
ja seuraa sääilmiöiden muodostumista tunnistamalla ja
korostamalla liikkuvia kohteita doppler-vaikutuksen avulla
(MotionScope™ Doppler tutkatekniikka, sivu 34). Tämä
vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan Fantom malleissa.
Pulssin laajennus: lisää lähetyspulssin kestoa, mikä maksimoi
kohteisiin suunnatun energian. Tämä parantaa kohteiden
havainnointia ja tunnistusta. Tämä on käytettävissä
ainoastaan xHD tutka ja xHD2 avoantennimalleissa.
Kohteen koko: säätää kohteiden kokoa säätämällä pulssin
pakkauksen käsittelyä. Valitsemalla pieniä kohteita saadaan
terävä, tarkka tutkakuva. Valitsemalla suurempia kohteita
voidaan näyttää suurempia kaikukuvia pistekohteista, kuten
veneistä ja poijuista. Tämä vaihtoehto on käytettävissä
ainoastaan Fantom malleissa.
Kaikuvanat: voit seurata alusten liikkeitä tutkanäytössä. Tämä
vaihtoehto ei ole käytettävissä xHD avoantenni eikä HD/HD+
tutkamalleissa.
Tutka
Sateen välke: vähentää sateen aiheuttamia häiriöitä
(Sadehäiriön säätäminen tutkanäytössä, sivu 36).
VRM/EBL: näyttää VRM (Variable Range Marker) -ympyrän ja
EBL (Electronic Bearing Line) -viivan, joilla voit mitata
etäisyyden ja suuntiman veneestä kohteeseen (VRM ja EBL,
sivu 35).
Hälytysalue: määrittää veneen ympärille turva-alueen ja antaa
äänimerkin, kun jokin saapuu alueelle (Hälytysalueen
ottaminen käyttöön, sivu 34).
Ajastettu lähetys: säästää virtaa lähettämällä tutkasignaaleja
tietyin väliajoin.
Tutka-asetus-valikko
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus.
Lähde: valitsee tutkalähteen, kun verkkoon on yhdistetty useita
tutkia.
Kartan näytt.: näyttää kartan tutkakuvan alapuolella. Kun tämä
on käytössä, Tasot-valikko näkyy.
Suuntaus: määrittää tutkan perspektiivin.
Ylikuul. vaim.: vähentää lähistöllä käytettävän toisen tutkan
aiheuttamia häiriöitä.
Kiertonopeus: määrittää tutkan halutun kiertonopeuden.
Päivitystahtia voi lisätä valitsemalla Nopea-vaihtoehdon.
Joissakin tilanteissa tutka kiertää automaattisesti
normaalinopeudella tunnistuksen parantamiseksi esimerkiksi,
kun on valittu pidempi alue tai käytetään MotionScope- tai
kaksoisaluetoimintoa.
Ulkoasu: määrittää värikaavion, eteenkatselunopeuden ja
navigoinnin ulkoasun.
Asennus: voit määrittää tutkan asennusta varten, kuten
määrittää veneen keulan ja antennin pysäytysasennon.
Tutkan ulkoasuasetukset
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Ulkoasu.
HUOMAUTUS: nämä asetukset eivät koske päällekkäistutkaa.
Taustaväri: määrittää taustan värin.
Etualan väri: määrittää tutkan paluusignaalin värivalikoiman.
Eteenkatselunopeus: siirtää nykyistä sijaintipaikkaasi
automaattisesti kohti näytön alareunaa sen mukaan, kun
nopeus lisääntyy. Saat parhaan tuloksen määrittämällä
enimmäisnopeuden.
Otsikkorivi: näyttää veneen keulasta jatkuvan viivan
kulkusuunnassa tutkanäytössä.
Aluerenkaat: aluerenkaiden avulla voi havainnollistaa
etäisyyksiä tutkanäytössä.
Suuntimareng.: näyttää suuntiman kulkusuuntaan tai pohjoisen
viitteeseen nähden, jotta voit määrittää suuntiman
tutkanäytössä näkyvään kohteeseen.
Navigointiviivat: navigointiviivat näyttävät reitin, joka on
määritetty toiminnoilla Reitti, Automaattinen opastus tai
Mene.
Reittipisteet: näyttää reittipisteet tutkanäytössä.
Tutkan asennusasetukset
Veneen keula: kompensoi tutkan fyysistä sijaintia, kun tutka ei
ole veneen keskiviivalla (Veneen keulan poikkeama-arvo,
sivu 37).
Antennin kokoonpano: määrittää tutkan antennin kokon ja
tutkan pysähtymisasennon (Mukautetun pysäytysasennon
asettaminen, sivu 37).
Alue, jolta ei läh.: määrittää alueen, jolla tutka ei lähetä
signaaleja (Tutkan lähetyksettömän alueen ottaminen
käyttöön ja säätäminen, sivu 33).
Automaattiohjaus
Veneen keulan poikkeama-arvo
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
1 Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä
olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
2 Mittaa suuntima kohteeseen tutkalla.
3 Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen
keulan poikkeama.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Veneen keulan mahdollinen poikkeama on mitattava ennen sen
määritystä.
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeamaasetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Asennus > Veneen keula.
2 Säädä poikkeamaa valitsemalla Ylös tai Alas.
Mukautetun pysäytysasennon asettaminen
Antenni pysähtyy oletusarvoisesti jalustan suuntaisesti, kun se
ei pyöri. Voit säätää asentoa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Asennus >
Antennin kokoonpano > Pysäytysasento.
2 Säädä antennin pysäytysasentoa liukusäätimellä ja valitse
Takaisin.
Tutkalähteen vaihtaminen
1 Valitse vaihtoehto:
• Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Lähde.
• Valitse Asetukset > Viestintä > Halutut lähteet > Tutka.
2 Valitse tutkalähde.
Tutkatilan vaihtaminen
1 Valitse yhdistelmänäytössä tai tutkallisessa SmartMode
asettelussa Valikko > Vaihda tutka.
2 Valitse haluamasi tutkatila.
Automaattiohjaus
VAROITUS
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
Automaattiohjausjärjestelmä säätää veneen ohjausta jatkuvasti
pysyvän kulkusuunnan säilyttämiseksi (kulkusuunnan pito).
Järjestelmä mahdollistaa myös manuaalisen ohjauksen sekä
useita automaattisia ohjaustoimintoja ja -kuvioita.
Kun karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan Garmin
automaattiohjausjärjestelmään, automaattiohjauksen voi ottaa
käyttöön ja sitä voi hallita karttaplotterista.
Lisätietoja yhteensopivista Garmin
automaattiohjausjärjestelmistä on osoitteessa garmin.com.
37
Automaattiohjauksen määrittäminen ja
ottaminen käyttöön
HUOMAUTUS
Automaattiohjausta voi käyttää ainoastaan ruorin ja kaasuttimen
viereen asennetussa asemassa.
Volvo Penta myyjän on asennettava ja määritettävä
automaattiohjaus ja karttaplotteri.
Automaattiohjausnäytön avaaminen
Yhteensopivan Garmin automaattiohjauksen on oltava
asennettuna ja määritettynä, jotta voit avata
automaattiohjausnäytön.
Valitse AV, mittarit, ohj. > Autopilotti.
todennäköisesti ajoittain navigointitietojen ja nopeuslähteen
menetyksestä.
Jos verkossa on useita suuntalähteitä, voit valita niistä
ensisijaisen. Lähde voi olla yhteensopiva GPS-kompassi tai
magneettinen ohjaussuunnan anturi.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko >
Autom.ohjauksen määrit. > Halutut lähteet
2 Valitse lähde.
Jos valittu suuntalähde ei ole käytettävissä,
automaattiohjausnäytössä ei näy tietoja.
Automaattiohjauksen päällekkäispalkki
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa automaattiohjausmalleissa.
Automaattiohjaus-näyttö
Automaattiohjaustila
Kulkusuunnan pidon käyttöönotto
Ohjaus vasemmalle
Todellinen kulkusuunta
Todellinen kulkusuunta
Aiottu kulkusuunta (kulkusuunta, johon automaattiohjaus ohjaa)
Todellinen kulkusuunta (valmiustilassa)
Aiottu kulkusuunta (käytössä)
Peräsimen asennon osoitin (toiminto on käytettävissä ainoastaan,
kun peräsinanturi on liitetty.)
Peräsimen asennon ilmaisin (käytettävissä ainoastaan, kun peräsinanturi on liitetty)
Aiottu kulkusuunta (kulkusuunta, johon automaattiohjaus ohjaa)
Ohjaus oikealle
Ohjauskuvion käyttöönotto
Täyden automaattiohjausnäytön ja -valikon avaaminen
Vaiheittaisen ohjauksen tarkkuuden säätäminen
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko >
Autom.ohjauksen määrit. > Vaih. knn. koko.
2 Valitse tarkkuus.
Virransäästön asettaminen
Voit säätää peräsimen toiminnan tasoa.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko >
Autom.ohjauksen määrit. > Virtatilan määritys >
Virransäästö.
2 Valitse prosenttiluku.
Jos valitset suuren prosenttiluvun, peräsimen toiminta
vähenee ja kulkusuunnan pito heikkenee. Mitä suurempi
prosenttiluku on, sitä enemmän kurssi poikkeaa aiotusta,
ennen kuin automaattiohjaus korjaa sen.
VIHJE: kun lisäät Virransäästö prosenttilukua myrskyisissä
olosuhteissa ajaessasi pienellä nopeudella, peräsimen
toiminta vähenee.
Ottaminen käyttöön: Shadow Drive™
Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko >
Autom.ohjauksen määrit. > Shadow Drive > Käytössä.
Halutun suuntalähteen valinta
HUOMAUTUS
Saat parhaan tuloksen käyttämällä suuntalähteenä
automaattiohjauksen CCU-osan sisäistä kompassia. Kolmannen
osapuolen valmistajan GPS-kompassin käyttö saattaa aiheuttaa
tietojen toimitusvirheitä ja liiallisia viiveitä. Automaattiohjaus
tarvitsee ajantasaisia tietoja, ja siksi sen kanssa ei voi usein
käyttää kolmannen osapuolen GPS-kompassitietoja GPSsijaintia tai nopeutta varten. Jos käytetään kolmannen
osapuolen GPS-kompassia, automaattiohjaus ilmoittaa
38
Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön, se ottaa ruorin
hallintaansa ja ohjaa venettä kulkusuunnan säilyttämiseksi.
Valitse missä tahansa näytössä Käytä.
Aiottu kulkusuunta näkyy Automaattiohjaus-näytön keskellä.
Kulkusuunnan säätäminen ruorilla
HUOMAUTUS: Shadow Drive ominaisuus on otettava käyttöön,
ennen kuin kulkusuuntaa voi säätää ruorilla (Ottaminen
käyttöön: Shadow Drive™, sivu 38).
Kun automaattiohjaus on käytössä, ohjaa venettä
manuaalisesti.
Automaattiohjaus aktivoi Shadow Drive tilan.
Kun vapautat ruorin ja säilytät tietyn kulkusuunnan
manuaalisesti muutaman sekunnin ajan, automaattiohjaus
jatkaa kulkusuunnan pitoa uuteen kulkusuuntaan.
Kulkusuunnan säätäminen karttaplotterilla vaiheittaisessa ohjaustilassa
Ota automaattiohjaus käyttöön, jotta voit ohjata venettä
automaattiohjausnäytön alareunan painikkeista
(Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön, sivu 38).
• Valitsemalla <1° tai 1°> voit tehdä yhden yhden asteen
käännöksen.
• Valitsemalla <<10° tai 10°>> voit tehdä yhden 10 asteen
käännöksen.
• Painamalla pitkään <1° tai 1°> voit tehdä nopeusohjatun
käännöksen.
Vene jatkaa kääntymistä, kunnes lopetat painikkeen
painamisen.
Automaattiohjaus
• Painamalla pitkään <<10° tai 10°>> voit tehdä sarjan 10
asteen käännöksiä.
2 Valitse tarvittaessa Pituus ja valitse etäisyys.
3 Valitse Ota käytt. paap. tai Ota käyttöön tyyrp..
Ohjauskuviot
Hakukuvion määrittäminen ja seuraaminen
VAROITUS
Vastaat veneen turvallisesta toiminnasta. Älä aloita kuviota,
ennen kuin olet varma, että vesi on esteetön.
Automaattiohjaus voi ohjata venettä esimääritettyjen
kalastuskuvioiden muodossa ja tehdä myös muita erityisliikkeitä,
kuten U-käännöksiä ja Williamsonin käännöksiä.
U-käännöskuvion seuraaminen
U-käännöskuvion avulla voit kääntää venettä 180 astetta ja
säilyttää uuden kulkusuunnan.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko > Kuvio-ohjaus >
U-käännös.
2 Valitse Ota käytt. paap. tai Ota käyttöön tyyrp..
Ympyräkuvion määrittäminen ja seuraaminen
Ympyräkuvion avulla voit ohjata venettä jatkuvassa ympyrässä
tiettyyn suuntaan ja tietyin väliajoin.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko > Kuvio-ohjaus >
Ympyrät.
2 Valitse tarvittaessa Aika ja valitse aika, jossa
automaattiohjaus ohjaa venettä täyden ympyrän.
3 Valitse Ota käytt. paap. tai Ota käyttöön tyyrp..
Mutkittelukuvion määrittäminen ja seuraaminen
Mutkittelukuvion avulla voit ohjata venettä paapuurista
tyyrpuuriin ja takaisin tietyn ajan kuluessa ja tietyssä kulmassa
nykyiseen kulkusuuntaan.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko > Kuvio-ohjaus >
Mutkittelu.
2 Valitse tarvittaessa Laajuus ja valitse astemäärä.
3 Valitse tarvittaessa Jakso ja valitse aikamäärä.
4 Valitse Ota käyttöön mutkittelu.
Williamsonin käännöskuvion seuraaminen
Williamsonin käännöskuvion avulla voit ohjata venettä ympäri
siten, että osut kohtaan, jossa aloitit Williamsonin
käännöskuvion. Williamsonin käännöskuviota voi käyttää mies
yli laidan -tilanteissa.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko > Kuvio-ohjaus >
Williams. käännös.
2 Valitse Ota käytt. paap. tai Ota käyttöön tyyrp..
Kiertoratakuvion seuraaminen
Kiertoratakuvion avulla voit ohjata venettä jatkuvassa
ympyrässä aktiivisen reittipisteen ympärillä. Ympyrän koko
määräytyy sen mukaan, miten kaukana aktiivisesta
reittipisteestä olet, kun aloitat kiertoratakuvion.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko > Kuvio-ohjaus >
Kiertorata.
2 Valitse Ota käytt. paap. tai Ota käyttöön tyyrp..
Apilanlehtikuvion määrittäminen ja seuraaminen
Apilanlehtikuvion avulla voit ohjata veneen ohittamaan aktiivisen
reittipisteen toistuvasti. Kun aloitat apilanlehtikuvion,
automaattiohjaus ohjaa veneen aktiivista reittipistettä kohti ja
aloittaa apilanlehtikuvion.
Voit säätää reittipisteen ja sen sijainnin välistä etäisyyttä, jossa
automaattiohjaus kääntää veneen ohittamaan reittipisteen
seuraavan kerran. Oletusasetus kääntää venettä 300 metrin
(1000 jalan) päässä aktiivisesta reittipisteestä.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko > Kuvio-ohjaus >
Apilanlehti.
Automaattiohjaus
Hakukuvion avulla voit ohjata venettä suurenevissa ympyröissä
ulospäin aktiivisesta reittipisteestä spiraalina. Kun aloitat
hakukuvion, automaattiohjaus ohjaa veneen aktiiviseen
reittipisteeseen ja aloittaa kuvion.
Voit säätää spiraalin yksittäisten ympyröiden välimatkaa.
Ympyröiden oletusväli on 20 m (50 jalkaa).
1 Valitse automaattiohjausnäytössä Valikko > Kuvio-ohjaus >
Haku.
2 Valitse tarvittaessa Haun väli ja valitse etäisyys.
3 Valitse Ota käytt. paap. tai Ota käyttöön tyyrp..
Ohjauskuvion peruuttaminen
• Ohjaa venettä itse.
• Peruuta kuvio vaiheittaisessa ohjaustilassa valitsemalla
.
• Valitse Valmiustila.
tai
Automaattiohjauksen hallinnan ottaminen
käyttöön Garmin kellossa
Voit ohjata Garmin automaattiohjausta yhteensopivasta Garmin
kellosta. Katso yhteensopivien Garmin kellojen luettelo
osoitteesta garmin.com.
HUOMAUTUS: älykkäät ilmoitukset eivät ole käytettävissä
kellossa, kun automaattiohjauksen kaukosäädin on käytössä.
1 Valitse Viestintä > Langattomat laitteet > Connect IQ™ sovellukset > Automaattiohjauksen hallinta > Ota
käyttöön > Uusi yhteys.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Automaattiohjauspainikkeen toimintojen
mukauttaminen
Jotta voit määrittää automaattiohjauksen painikkeen toimintoja,
sinun tarvitsee asentaa ja määrittää yhteensopiva Garmin
automaattiohjaus.
Garmin kelloon voi määrittää enintään kolme
automaattiohjauksen toimintoa.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat automaattiohjauksen
toiminnot määräytyvät asennetun automaattiohjauksen mukaan.
1 Valitse karttaplotterissa Viestintä > Langattomat laitteet >
Connect IQ™ -sovellukset > Automaattiohjauksen
hallinta > Painikkeen toiminnot.
2 Valitse painike.
3 Valitse toiminto.
Reactor™ automaattiohjauksen kaukosäädin
VAROITUS
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Voit yhdistää Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen
langattomasti karttaplotteriin, jotta voit ohjata yhteensopivaa
Reactor automaattiohjausjärjestelmää.
Lisätietoja kaukosäätimen käyttämisestä on Reactor
automaattiohjauksen kaukosäätimen ohjeissa osoitteessa
garmin.com
39
Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen
pariliitos karttaplotteriin
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
2
3
4
5
Langattomat kaukosäätimet > Automaattiohjauksen
kaukosäädin.
Valitse tarvittaessa Ota käyttöön.
Valitse Uusi yhteys.
Valitse kaukosäätimessä > Pair with MFD.
Karttaplotterista kuuluu merkkiääni ja siinä näkyy vahvistus.
Viimeistele pariliitos valitsemalla karttaplotterissa Kyllä.
Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen toimintopainikkeiden toimintojen muuttaminen
Voit muuttaa Reactor automaattiohjauksen kaukosäätimen
toimintopainikkeisiin määritettyjä kuvioita tai toimintoja.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
Langattomat kaukosäätimet > Automaattiohjauksen
kaukosäädin > Painikkeen toiminnot.
2 Valitse muutettava toimintopainike.
3 Valitse toimintopainikkeeseen liitettävä kuvio tai toiminto.
Reactor automaattiohjauksen kaukosäädinohjelmiston päivittäminen
Reactor automaattiohjauksen kaukosäädinohjelmiston voi
päivittää karttaplotterilla.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen buy.garmin.com/p/636376 ja valitse
Ohjelmisto.
3 Valitse Lataa.
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
5 Valitse Lataa.
6 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
7 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
8 Valitse Seuraava.
9 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
10 Aseta muistikortti karttaplotterin muistikorttipaikkaan.
11 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
Langattomat kaukosäätimet > Automaattiohjauksen
kaukosäädin > Päivitä ohjelmisto.
Force™ keulamoottorin ohjaus
VAROITUS
Älä käytä moottoria, kun potkuri ei ole vedessä. Pyörivä potkuri
voi aiheuttaa vakavia vammoja.
Älä käytä moottoria paikoissa, joissa pyörivä potkuri voi osua
sinuun tai muihin vedessä oleviin ihmisiin.
Irrota moottori akusta vammojen välttämiseksi aina ennen
potkurin puhdistusta ja huoltoa.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta lähellä vedessä
olevia esteitä, kuten laitureita, paalutuksia ja muita veneitä.
HUOMIO
Kun käytät automaattiohjaustoimintoja, varaudu äkillisiin
pysähdyksiin, kiihdytyksiin ja käännöksiin.
Kun nostat moottoria ylös tai poistat sitä käytöstä, varo osien
liikkumisen aiheuttamaa puristumis- tai juuttumisriskiä.
40
Kun nostat moottoria ylös tai poistat sitä käytöstä, varo
moottorin ympärillä olevia liukkaita pintoja. Liukastuminen
moottorin nostamisen tai käytöstä poistamisen aikana voi
aiheuttaa vammoja.
Voit yhdistää Force keulamoottorin karttaplotteri ja tarkastella ja
ohjata moottoria karttaplotterilla.
Yhdistäminen keulamoottoriin
Karttaplotterin voi yhdistää langattomasti veneessä olevaan
yhteensopivaan Garmin Force keulamoottoriin, jotta
keulamoottoria voi ohjata karttaplotterista.
1 Käynnistä karttaplotteri ja keulamoottori.
2 Ota Wi‑Fi verkko käyttöön karttaplotterissa (Langattoman
Wi‑Fi verkon määrittäminen, sivu 6).
3 Varmista, että tämä karttaplotteri on verkon isäntä (Wi‑Fi
palvelimen vaihtaminen, sivu 7).
4 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Viestintä >
Langattomat laitteet > Garmin Trolling Motor.
5 Siirry pariliitostilaan painamalla keulamoottorin
näyttöpaneelissa olevaa kolme kertaa.
palaa sinisenä keulamoottorin näyttöpaneelissa, kun
keulamoottori etsii yhteyttä karttaplotteriin. Valo muuttuu
vihreäksi, kun yhteys on muodostettu.
Kun karttaplotteri on yhdistetty keulamoottoriin, ota käyttöön
keulamoottorin päällekkäispalkki moottorin ohjaamista varten
(Keulamoottorin säätimien lisääminen näyttöihin, sivu 40).
Keulamoottorin säätimien lisääminen
näyttöihin
Kun olet yhdistänyt karttaplotterin Force keulamoottoriin, lisää
keulamoottorin hallintapalkki näyttöihin keulamoottorin ohjausta
varten.
1 Avaa näyttö, jossa haluat ohjata keulamoottoria.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse yhdistelmäsivulla tai SmartMode asettelussa
Valikko > Muokkaa > Päällekkäiset.
• Valitse koko näytön tilassa Valikko > Muokkaa
päällekkäisiä.
3 Valitse Yläpalkki tai Alapalkki.
4 Valitse Keulamoottorin palkki.
Lisää keulamoottorin säätimet samalla tavalla kaikkiin näyttöihin,
joissa haluat ohjata keulamoottoria.
Keulamoottorin hallintapalkki
Keulamoottorin hallintapalkin avulla voi ohjata Force
keulamoottoria ja näyttää moottorin tilan.
Ota kohde käyttöön valitsemalla se. Painike syttyy, kun se
valitaan. Poista kohde käytöstä valitsemalla se uudelleen.
Keulamoottorin akun tila
Potkurin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Nopeuden vähentäminen
Nopeusilmaisin
Nopeuden lisääminen
Vakionopeussäätimen ottaminen käyttöön nykyisellä nopeudella
pohjan suhteen (SOG)
Potkurin ottaminen käyttöön täydellä nopeudella
Keulamoottorin tila
Ankkurilukituksen käyttöönotto. Se säilyttää sijainnin keulamoottorin avulla.
Force™ keulamoottorin ohjaus
Keulamoottorin ohjaus.
Ankkurilukituksessa siirtää ankkurilukituksen sijaintia eteen- tai
taaksepäin tai vasemmalle tai oikealle.
Kulkusuunnan pidon käyttöönotto (nykyisen kulkusuunnan asettaminen ja säilyttäminen).
Kun keulamoottori on Kulkusuunnan pito -tilassa, keulamoottorin
palkissa näkyy automaattiohjauspalkki.
Keulamoottorin asetusten avaaminen
Keulamoottorin asetukset
Valitse keulamoottorin palkissa .
Kalibroi: kalibroi keulamoottorin kompassin (Keulamoottorin
kompassin kalibrointi, sivu 41) ja määrittää keulamoottorin
keulan poikkeaman (Keulan poikkeaman määrittäminen,
sivu 41).
Ankkurin vahv.: määrittää keulamoottorin reagoinnin ankkurin
lukitustilassa. Jos haluat, että keulamoottori reagoi
herkemmin ja nopeammin, lisää arvoa. Jos moottori liikkuu
liikaa, vähennä arvoa.
Navig. vahvistus: määrittää keulamoottorin reagoinnin
navigoitaessa. Jos haluat, että keulamoottori reagoi
herkemmin ja nopeammin, lisää arvoa. Jos moottori liikkuu
liikaa, vähennä arvoa.
Kulkusuunnan pito: määrittää Kulkusuunnan pito -tilan.
Aluksen kohdistus -asetus yrittää pitää veneen keulan
samaan suuntaan. Mene-asetus yrittää navigoida
suoraviivaisesti pyydettyyn suuntaan.
Autom. käynnistys: käynnistää keulamoottorin, kun kytket
järjestelmään virran.
Potk. säilytyspuoli: määrittää, kummalle puolelle
keulamoottoria potkuri pyörii, kun keulamoottori siirretään
säilytykseen. Tästä on hyötyä, kun säilytykseen siirretyn
potkurin lähelle asetetaan muita esineitä.
Pikavalintapainikk.: määrittää keulamoottorin kaukosäätimen
pikavalintapainikkeet toimimaan kyseisen karttaplotterin
kanssa. Painikkeet toimivat vain yhden karttaplotterin kanssa
kerrallaan.
Palauta oletukset: palauttaa keulamoottorin oletusasetukset.
Pikavalinnan määrittäminen keulamoottorin
kaukosäätimen pikavalintapainikkeisiin
Voit avata usein käytettyjä näyttöjä nopeasti määrittämällä
pikavalintapainikkeen keulamoottorin kaukosäätimeen. Voit
luoda pikavalintoja näytöille, kuten luotainnäytöille ja kartoille.
1 Avaa näyttö.
2 Paina pikavalintapainiketta pitkään.
VIHJE: pikavalinta myös tallennetaan Suosikit-luokkaan
pikavalintapainikkeen numerolla.
Keulamoottorin kompassin kalibrointi
Keulamoottorin kompassi on kalibroitava, jotta
automaattiohjaustoimintoja voi käyttää.
1 Ohjaa vene avoimeen, tyyneen veteen.
> Kalibroi > Komp.
2 Valitse keulamoottorin palkissa
kalibr..
3 Seuraa näytön ohjeita.
Keulan poikkeaman määrittäminen
Keulamoottori ei välttämättä ole veneen keskilinjan suuntainen
asennuskulman vuoksi. Saat parhaan tuloksen asettamalla
keulan poikkeaman.
1 Säädä keulamoottorin kulma veneen keskilinjan
suuntaiseksi
eli suoraan eteenpäin.
DSC (Digital Selective Calling)
2 Valitse keulamoottorin palkissa
> Kalibroi > Keul. poikk..
DSC (Digital Selective Calling)
Verkotetun karttaplotterin ja VHF-radion
käyttäminen
Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä, jos olet liittänyt NMEA
0183 ‑VHF-radion tai NMEA 2000 VHF-radion karttaplotteriin.
• Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi radioon. GPSsijaintitiedot lähetetään DSC-kutsuissa, jos radio tukee sitä.
• Karttaplotteri voi vastaanottaa DSC-hätäkutsuja ja
sijaintitietoja radiosta.
• Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja lähettävien
alusten sijaintia.
Myös nämä ominaisuudet ovat käytettävissä, jos olet liittänyt
Garmin NMEA 2000 VHF-radion karttaplotteriin.
• Karttaplotteria käyttäen voit määrittää ja lähettää erillisen
rutiinikutsun tietoja Garmin VHF ‑radioon.
• Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla, karttaplotteri
näyttää mies yli laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan mies
yli laidan -pisteeseen.
• Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun karttaplotterista, radio
näyttää Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun
aloittamiseksi.
DSC:n käynnistäminen
Valitse Asetukset > Muut alukset > DSC.
DSC-luettelo
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSCyhteystietojen loki. DSC-luettelossa voi olla enintään 100
merkintää. DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos
samasta veneestä tulee toinen kutsu, se korvaa ensimmäisen
kutsun luettelossa.
DSC-luettelon tarkasteleminen
DSC-luettelon näyttäminen edellyttää karttaplotterin liittämistä
VHF-radioon, joka tukee DSC:tä.
Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
DSC-yhteystiedon lisääminen
Voit lisätä aluksen omaan DSC-luetteloosi. Voit soittaa DSCyhteyshenkilölle karttaplotterista.
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo > Lisää yhteyshenkilö.
2 Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service
Identity).
3 Anna aluksen nimi.
41
Tulevat hätäkutsut
Jos yhteensopiva karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA
0183 tai NMEA 2000 verkon kautta, karttaplotteri hälyttää, kun
VHF-radio vastaanottaa DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun
mukana lähetettiin sijaintitietoja, myös ne ovat käytettävissä ja
ne tallennetaan kutsun kanssa.
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Katso > Navigoi.
4 Valitse Mene tai Reitti.
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Katso > Muokkaa.
•
•
•
•
Anna aluksen nimi valitsemalla Nimi.
Valitse tarvittaessa uusi symboli valitsemalla Symboli.
Kirjoita kommentti valitsemalla Kommentti.
Voit näyttää aluksen polun, mikäli radiosi jäljittää aluksen
sijaintia, valitsemalla Polku.
• Voit valita polkuviivan värin valitsemalla Polkuviiva.
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Katso > Tyhjennä raportti.
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta
Alusten jälkien näyttäminen kartassa
Kun karttaplotteri on liitetty NMEA 2000 yhteensopivaan VHFradioon ja aloitat radiosta mies yli laidan ‑DSC-hätäkutsun,
karttaplotteri näyttää mies yli laidan ‑näytön ja kehottaa
navigoimaan mies yli laidan ‑pisteeseen. Jos käytössä on
verkkoon liitetty yhteensopiva automaattiohjausjärjestelmä,
karttaplotteri kehottaa aloittamaan Williamsonin käännöksen
mies yli laidan ‑pisteeseen.
Jos peruutat mies yli laidan ‑hätäkutsun radiolla, kehote
aktivoida navigointi mies yli laidan ‑sijaintiin poistuu näytöstä.
Voit näyttää kaikkien seurattujen alusten jäljet joissakin
karttanäkymissä. Oletuksena musta viiva osoittaa aluksen jäljen,
mustat pisteet osoittavat seuratun aluksen aikaisemmin
ilmoitetut sijainnit ja sininen lippu osoittaa aluksen viimeisimmän
ilmoitetun sijainnin.
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Tasot >
Muut alukset > DSC > DSC-jäljet.
2 Valitse, miten monen tunnin ajan seuratut alukset näkyvät
kartassa.
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat
jäljet näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.
Mies yli laidan- ja SOS-hätäkutsut karttaplotterista
Kun karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 yhteensopivaan
radioon ja merkitset SOS- tai mies yli laidan -sijainnin, radio
näyttää Hätäkutsu-sivun hätäkutsun aloittamiseksi.
Tietoja hätäkutsujen soittamisesta radiolla on VHF-radion
käyttöoppaassa. Lisätietoja MOB- tai SOS-sijaintien
merkitsemisestä on kohdassa SOS-sijainnin merkitseminen,
sivu 17.
Sijainnin seuranta
Kun liität karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 verkon kautta,
voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä aluksia.
Tämä ominaisuus on käytettävissä myös NMEA 2000 verkossa,
kun alue lähettää oikeita PGN-tietoja (PGN 129808, DSC Call
Information).
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon
(DSC-luettelo, sivu 41).
Sijaintiraportin näyttäminen
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Katso.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää sijaintiraportin tiedot valitsemalla .
• Voit siirtyä kartan merkintäkohtaan valitsemalla .
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Katso > Navigoi.
4 Valitse Mene tai Reitti.
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen
aluksen sijainnista
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Katso > Luo reittipiste.
42
Erilliset rutiinikutsut
Kun liität karttaplotterin Garmin VHF-radioon, voit aloittaa
erillisen rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä.
Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita
käytettävän DSC-kanavan. Radio lähettää tämän pyynnön
kutsussa.
DSC-kanavan valitseminen
HUOMAUTUS: yleensä DSC-kanavan voi valita niiden kanavien
joukosta, jotka ovat käytettävissä kaikilla taajuuskaistoilla.
Oletuskanava on 72. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten
jonkin toisen kanavan.
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3 Valitse Katso > Soita radion kautta > Kanava.
4 Valitse vapaa kanava.
Erillinen rutiinikutsu
HUOMAUTUS: kun kutsu tehdään karttaplotterista, mutta
radiolla ei ole ohjelmoitua MMSI-numeroa, radio ei ota
kutsutietoja vastaan.
1 Valitse Tiedot > DSC-luettelo.
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3 Valitse Katso > Soita radion kautta.
4 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.
5 Valitse Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
6 Lähetä kutsu Garmin VHF radiolla.
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle
1 Valitse AIS-kohde kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Soita radion kautta.
3 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.
DSC (Digital Selective Calling)
4 Valitse Lähetä.
Säiliön tason antureiden määrittäminen
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
Lähetä
kutsu Garmin VHF radiolla.
5
HUOMAUTUS
Polttoaineanturit on liitettävä tuloliitäntään 1, 2, 3 tai 4.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Seven Marine -asennus >
Mittarit ja kaaviot
Mittareista ja kaavioista näet monenlaisia moottorin ja
ympäristön tietoja. Tietojen tarkasteleminen edellyttää verkkoon
yhdistettyä yhteensopivaa kaikuanturia tai tunnistinta.
Mittarien näyttäminen
1 Valitse AV, mittarit, ohj..
2 Valitse mittari.
2
3
4
5
6
7
Säiliön esiasetus.
Valitse määritettävä säiliön tason anturi.
Valitse Nimi, kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Valitse Tyyppi ja valitse anturin tyyppi.
Valitse Tyyli ja valitse anturin tyyli.
Valitse Säiliötilavuus, kirjoita säiliön tilavuus ja valitse
Valmis.
Valitse Kalibrointi ja kalibroi säiliöiden tasot noudattamalla
näytön ohjeita.
Jos säiliöiden tasoa ei kalibroida, järjestelmä käyttää säiliön
tasojen oletusasetuksia.
Polttoainehälytyksen määrittäminen
3 Voit vaihtaa mittarisivua valitsemalla
tai
.
Mittarissa näkyvien tietojen muuttaminen
1 Pidä mittaria valittuna mittarinäytössä.
2 Valitse Korvaa tiedot.
3 Valitse tietotyyppi.
4 Valitse näytettävät tiedot.
Mittarien mukauttaminen
Voit muokata mittarisivujen asettelua, mittarien näyttötapaa ja
kunkin mittarin tietoja.
1 Avaa mittarisivu.
2 Valitse Valikko > Korvaa mittarin tiedot.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat muokata mittarissa näytettäviä tietoja, valitse
mittari.
• Jos haluat muuttaa Oma näkymä -sivun mittarien
asettelua, valitse Muuta asettelua.
• Jos haluat palauttaa sivun alkuperäiseen näkymään,
valitse Palauta oletusnäkymä.
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen
mukauttaminen
Voit määrittää mittarin ylä- ja alarajat ja halutun peruskäytön
alueen.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa
mittareissa.
1 Valitse sopivassa mittarinäytössä Valikko > Aseta mittarin
rajat.
2 Valitse mukautettava mittari.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen vähimmäisarvon
valitsemalla Nimellisminimi.
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen enimmäisarvon
valitsemalla Nimellismaks..
• Voit määrittää mittarin alarajan nimellisminimiä
pienemmäksi valitsemalla Asteikkominimi.
• Voit määrittää mittarin ylärajan nimellismaksimia
suuremmaksi valitsemalla Asteikkomaks..
Valitse
raja-arvo.
4
5 Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen
kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Polttoaine.
2 Valitse tarvittaessa voimansiirto.
3 Valitse Käytössä.
4 Anna hälytyksen aktivoiva jäljellä oleva polttoainemäärä.
5 Toista tarvittaessa vaiheita 2–4 kaikkia voimansiirtoja varten.
Kaavioiden tarkasteleminen
Tarvitset verkkoon liitetyn kaikuanturin tai tunnistimen, jotta voit
tarkastella ympäristön muutoksiin liittyviä kaavioita, kuten
lämpö-, syvyys- ja tuulikaavioita.
1 Valitse Tiedot > Kaaviot.
2 Valitse kaavio.
Kaavion alueen ja aika-asteikkojen määrittäminen
Voit määrittää syvyys- ja veden lämpö ‑kaaviossa näkyvän
aikamäärän ja syvyysalueen.
1 Valitse kaaviossa Kaavion asetus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Määritä kuluneen ajan asteikko valitsemalla Kesto.
Oletusasetus on 10 minuuttia. Suurentamalla aikaasteikkoa voit nähdä vaihtelut pidemmältä aikaväliltä.
Pienentämällä aika-asteikkoa voit nähdä
yksityiskohtaisemmat lämpötilavaihtelut lyhyemmältä
aikaväliltä.
• Määritä kaavion asteikko valitsemalla Asteikko.
Suurentamalla asteikkoa voit nähdä suuremmat vaihtelut.
Pienentämällä asteikkoa voit nähdä yksityiskohtaisemmat
vaihtelut.
Aktiivisen trimmin säätäminen
Aktiivinen trimmi ohjaa veneen pituus- ja sivukallistusta.
Pituuskallistus
tarkoittaa veneen liikettä eteen- ja taaksepäin
keskiakselillaan suhteessa vedenpintaan. Sivukallistus
tarkoittaa veneen sivusuuntaista liikettä keskiakselillaan.
Säätämällä aktiivista trimmiä voit rajoittaa veneen pituus- ja
sivukallistusta haluttujen trimmitasojen suhteen.
1 Valitse AV, mittarit, ohj. > Aktiivinen trimmi.
Mittarit ja kaaviot
43
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää liikettä eteen- ja taaksepäin valitsemalla
Aktiivinen pituuskallistus.
• Voit säätää sivusuuntaista liikettä valitsemalla Aktiivinen
sivukallistus.
Aktiivisen trimmin herkkyyden säätäminen
Säätämällä aktiivisen trimmin herkkyyttä voit rajoittaa veneen
pituus- ja sivukallistusta haluttujen trimmitasojen suhteen.
1 Valitse AV, mittarit, ohj. > Aktiivinen trimmi > Valikko >
Aktiivinen herkkyys.
2 Säädä herkkyyttä.
Kaavioiden tarkasteleminen
Tarvitset verkkoon liitetyn kaikuanturin tai tunnistimen, jotta voit
tarkastella ympäristön muutoksiin liittyviä kaavioita, kuten
lämpö-, syvyys- ja tuulikaavioita.
Valitse Tiedot > Matka ja kaaviot > Kaaviot.
Kaavion alueen ja aika-asteikkojen määrittäminen
Voit määrittää syvyys- ja veden lämpö ‑kaaviossa näkyvän
aikamäärän ja syvyysalueen.
1 Valitse kaaviossa Kaavion asetus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Määritä kuluneen ajan asteikko valitsemalla Kesto.
Oletusasetus on 10 minuuttia. Suurentamalla aikaasteikkoa voit nähdä vaihtelut pidemmältä aikaväliltä.
Pienentämällä aika-asteikkoa voit nähdä
yksityiskohtaisemmat lämpötilavaihtelut lyhyemmältä
aikaväliltä.
• Määritä kaavion asteikko valitsemalla Asteikko.
Suurentamalla asteikkoa voit nähdä suuremmat vaihtelut.
Pienentämällä asteikkoa voit nähdä yksityiskohtaisemmat
vaihtelut.
Aluksen tiedot
Kun karttaplotteri on yhdistetty yhteensopivaan EVC 2.0 Volvo
Penta moottoriin, voit tarkastella moottorin tietoja.
Valitse Tiedot > Aluksen tiedot.
Ohjattu ylläpito
Kun karttaplotteri on liitetty yhteensopivaan Volvo Penta
moottoriin, voit tarkistaa ajan seuraavaan moottorin huoltoon
sekä jäljellä olevat moottorin tunnit ja päivät.
Valitse Tiedot > Aluksen tiedot > Ohjattu ylläpito.
Kun olet huoltanut moottorin, valitse ja valitse Nollaa
huoltomuistutus.
EVC-verkon tiedot
Kun karttaplotteri on yhdistetty yhteensopivaan Volvo Penta
moottoriin, voit katsella EVC-verkon tietoja, kuten
ominaisuuksia, osia, ohjelmistoversioita ja kalibrointia.
Valitse Tiedot > Aluksen tiedot > EVC-verkko.
inReach viestit
®
VAROITUS
Älä lue ilmoituksia tai vastaa niihin ohjatessasi alusta.
Vesiolosuhteiden laiminlyönti voi aiheuttaa veneeseen vaurioita,
henkilövammoja tai kuoleman.
Liittämällä karttaplotteriin inReach Mini laitteen voit tarkastella ja
lähettää valmiita viestejä karttaplotterista sekä vastata
viesteihin.
HUOMAUTUS: inReach Mini laitteen on oltava yhteydessä
karttaplotteriin ja sen on vastaanotettava satelliittisignaaleja,
jotta viestejä voi lähettää ja vastaanottaa karttaplotterilla.
Avaa InReach® sivu valitsemalla AV, mittarit, ohj. > InReach®.
inReach laitteen yhdistäminen karttaplotteriin
Karttaplotteriin voi yhdistää yhteensopivan inReach laitteen
viestien hallintaa varten.
1 Tuo inReach laite enintään 3 m (10 jalkaa) päähän
karttaplotterista.
2 Valitse inReach laitteen päävalikosta Asetukset > ANT+ >
Tila > Käytössä.
3 Valitse karttaplotterissa AV, mittarit, ohj. > InReach® >
Aloita pariliitos.
Karttaplotteri alkaa etsiä inReach laitetta ja muodostaa
yhteyttä siihen. Tämä saattaa kestää enintään 60 sekuntia.
4 Vertaa tarvittaessa inReach laitteen koodia karttaplotteriin.
Jos ne vastaavat toisiaan, valitse OK.
inReach ja karttaplotteri muodostavat yhteyden keskenään
automaattisesti ollessaan riittävän lähekkäin.
inReach viestien vastaanottaminen
Kun inReach laite vastaanottaa viestin, ilmoitus näkyy hetkisen
GLASS COCKPIT näytössä.
• Voit katsoa koko viestin valitsemalla Katso.
• Voit ohittaa ponnahdusilmoituksen valitsemalla OK tai
odottamalla, kunnes ilmoitus sulkeutuu automaattisesti.
Esimääritetyn inReach viestin lähettäminen
Kun karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan Volvo Penta
moottoriin ja moottoriöljyn tasoanturiin tai vaihteistoöljyn
tasoanturiin, voit tarkastella moottoriöljyn ja vaihteistoöljyn
tasotietoja.
Valitse Tiedot > Aluksen tiedot > Öljyn taso.
Esimääritetyt viestit ovat viestejä, joita olet luonut osoitteessa
explore.garmin.com. Esimääritetyissä viesteissä on esimääritetty
teksti ja vastaanottajat.
1 Valitse InReach® sivulla Viestit > Lähetä inReachesimäär..
2 Valitse valmis viesti.
3 Valitse Lähetä.
Ajolinjan tiedot
Vastaaminen inReach viestiin
Öljyn tason tiedot
Kun karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan Volvo Penta
moottoriin, voit näyttää tietoja moottorin tyypistä, ajolinjojen
määrästä, ohjauksen tyypistä, moottorin tahdista,
sähköjärjestelmästä ja EVC-luonnista.
Valitse Tiedot > Aluksen tiedot > Ajolinjan tiedot.
44
Voit vastata inReach viestiin valmiilla viestillä.
1 Valitse InReach® sivulla Viestit.
Näyttöön tulee luettelo lähetetyistä ja vastaanotetuista
viesteistä.
2 Valitse vastaanotettu viesti.
3 Valitse Vastaa.
4 Valitse viesti.
5 Valitse Lähetä.
Aluksen tiedot
Digitaalinen kytkentä
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella jonkin muun päiväyksen tietoja
valitsemalla Muuta päivä > Manuaal. ja valitsemalla
päiväys.
• Voit näyttää tämän päivän tiedot valitsemalla Muuta päivä
> Nykyinen.
• Jos näkyvän päiväyksen jälkeisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Seuraava
päivä.
• Jos näkyvää päiväystä edellisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Edellinen
päivä.
Karttaplotteria voi käyttää piirien valvontaan ja hallintaan, kun
yhteensopiva järjestelmä on liitettynä.
Voit esimerkiksi hallita veneen sisävaloja ja navigointivaloja. Voit
myös valvoa vesisäiliön piirejä.
Voit käyttää digitaalisia kytkentäsäätimiä valitsemalla AV,
mittarit, ohj. > Kytkeminen.
Lisätietoja digitaalisen kytkentäjärjestelmän ostamisesta ja
määrittämisestä saat ottamalla yhteyttä Garmin jälleenmyyjään.
Digitaalisen kytkentäsivun lisääminen ja
muokkaaminen
Karttaplotteriin voi lisätä mukautettavia digitaalisia
kytkentäsivuja.
1 Valitse AV, mittarit, ohj. > Kytkeminen > Valikko >
Asetukset.
2 Valitse Lisää sivu tai Muokkaa sivua.
3 Määritä sivu tarpeen mukaan:
• Nimeä sivu valitsemalla Nimi.
• Määritä kytkimet valitsemalla Muokkaa kytkimiä.
• Lisää veneen kuva valitsemalla Lisää BoatView-kuva.
HUOMAUTUS: voit käyttää kuvana laitteeseen lataamaasi
aluksen kuvaa tai oletuskuvaa. Voit myös muuttaa kuvan
näkymää ja sijoittelua.
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot
Vuorovesiasemien tiedot
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja tietylle
päivämäärälle ja kellonajalle, mukaan lukien vuoroveden
korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden ajankohta.
Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti vuorovesitiedot viimeksi
näytetyn vuorovesiaseman, kuluvan päiväyksen ja viimeisimmän
tunnin osalta.
Valitse Tiedot > Vuorovedet & virtaukset > Vuorovedet.
Virtausaseman tiedot
HUOMAUTUS: virtausasematiedot ovat käytettävissä tietyissä
yksityiskohtaisissa kartoissa.
Voit tarkastella vuorovesiaseman tietoja tietyn päiväyksen ja
kellonajan osalta. Tietoihin sisältyy myös virtauksen nopeus ja
pinnan taso. Karttaplotteri näyttää oletuksena virtaustiedot
viimeksi näytetyn virtausaseman ja kuluvan päiväyksen ja
kellonajan osalta.
Valitse Tiedot > Vuorovedet & virtaukset > Virtaukset.
Tiedot taivaankappaleista
Voit tarkastella kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen,
kuunkierron sekä auringon ja kuun sijaintiarviotietoja taivaalla.
Näytön keskikohta näyttää yläpuolella olevan taivaan ja
uloimmat renkaat horisontin. Karttaplotteri näyttää
oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista kuluvan päivän ja
kellonajan osalta.
Valitse Tiedot > Vuorovedet & virtaukset > Kierto.
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-,
virtausasema- tai taivaankappaletietojen
tarkasteleminen
1 Valitse Tiedot > Vuorovedet & virtaukset.
2 Valitse Vuorovedet, Virtaukset tai Kierto.
Digitaalinen kytkentä
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman
tietojen tarkasteleminen
1
2
3
4
Valitse Tiedot > Vuorovedet & virtaukset.
Valitse Vuorovedet tai Virtaukset.
Valitse Asemia lähistöllä.
Valitse asema.
Kalenteritietojen tarkasteleminen
merikartasta
1 Valitse sijainti kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
2 Valitse Tiedot.
3 Valitse Vuorovedet, Virtaukset tai Kierto.
Varoituksenhallinta
Viestien tarkasteleminen
1 Valitse Tiedot > Varoituksenhallinta.
2 Valitse viesti.
3 Valitse Katso.
Viestien lajittelu ja suodatus
1 Valitse Tiedot > Varoituksenhallinta > Lajittelu/suodatus.
2 Valitse viestiluetteloon käytettävä lajittelu- tai
suodatusvaihtoehto.
Viestien tallentaminen muistikortille
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Tiedot > Varoituksenhallinta > Tallenna kortille.
Viestien tyhjentäminen
Valitse Tiedot > Varoituksenhallinta > Tyhjennä
Varoituksenhallinta.
Mediasoitin
HUOMAUTUS: mediasoitintoiminto ei ole yhteensopiva kaikkien
karttaplotterimallien kanssa.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa yhdistetyissä mediasoittimissa.
Jos olet liittänyt yhteensopivat stereot NMEA 2000 verkkoon tai
Garmin Marine Networkiin, voit hallita stereoita karttaplotterista.
Karttaplotterin pitäisi tunnistaa mediasoitin automaattisesti, kun
laitteet liitetään ensimmäisen kerran.
Voit toistaa mediatiedostoja lähteistä, jotka on liitetty
mediasoittimeen ja verkkoon.
Mediasoittimen avaaminen
Karttaplotteriin on liitettävä yhteensopiva laite, ennen kuin
mediasoittimen voi avata.
45
Valitse AV, mittarit, ohj. > Media.
Kuvakkeet
Voit poistua FUSION PartyBus verkosta valitsemalla Lähde >
Sulje PartyBus.
HUOMAUTUS: näitä kuvakkeita ei ole kaikissa laitteissa.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kuvake
Mediatiedostojen äänen mykistäminen
1 Valitse medianäytössä .
2 Valitse tarvittaessa Valitse.
Kuvaus
Kanavaesiasetuksen tallentaminen tai poistaminen
Kaikkien kappaleiden toistaminen
Yhden kappaleen toistaminen
Asemien hakeminen tai kappaleiden ohittaminen
Satunnaistoisto
Medialaitteen ja -lähteen valitseminen
Voit valita stereolaitteeseen liitetyn medialähteen. Jos verkkoon
on yhteydessä useita stereo- tai medialaitteita, voit valita
laitteen, josta toistetaan musiikkia.
HUOMAUTUS: voit toistaa mediatiedostoja ainoastaan
lähteistä, jotka on liitetty stereolaitteeseen.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa medialaitteissa ja -lähteissä.
1 Valitse medianäytössä Laitteet ja valitse stereolaite.
2 Valitse medianäytössä Lähde ja valitse medialähde.
HUOMAUTUS: Laitteet-painike näkyy ainoastaan, kun
verkkoon on yhteydessä useita medialaitteita.
HUOMAUTUS: Lähde-painike näkyy ainoastaan laitteissa,
jotka tukevat useita medialähteitä.
Musiikin toistaminen
Musiikin selaaminen
1 Valitse medianäytössä Selaa tai Valikko > Selaa.
2 Valitse Valitse tai valitse vaihtoehto.
Aakkoshaun ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön aakkoshaun ja etsiä kappaleen tai albumin
laajasta luettelosta.
Valitse medianäytössä Valikko > Asennus > Aakkoshaku.
Kappaleen määrittäminen toistettavaksi
1 Valitse kappaleen toiston aikana Valikko > Toisto.
2 Valitse tarvittaessa Yksi.
Kaikkien kappaleiden määrittäminen toistettaviksi
Valitse medianäytössä Valikko > Toisto > Kaikki.
Kappaleiden satunnaistoiston määrittäminen
1 Valitse medianäytössä Valikko > Sekoita.
2 Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
Liittyminen FUSION PartyBus™ verkkoon
Voit toistaa musiikkia muista yhteensopivista stereoista, jotka
ovat yhteydessä FUSION PartyBus verkkoon. Yhden FUSION
PartyBus stereon on oltava yhteydessä karttaplotteriin NMEA
2000 verkon kautta.
HUOMAUTUS: FUSION PartyBus vyöhykkeen stereo, kuten
Apollo™ SRX400 vyöhykkeen stereo, ei voi suoratoistaa lähteistä
muihin verkossa oleviin FUSION PartyBus laitteisiin. Siksi
vyöhykkeiden stereot eivät näy käytettävissä olevina lähteinä
karttaplotterissa.
1 Valitse medianäytössä Lähde.
HUOMAUTUS: hetken kuluttua yhteensopivat FUSION
PartyBus stereot näkyvät lähteinä.
2 Valitse FUSION PartyBus stereo.
3 Valitse tarvittaessa Lähde ja valitse jokin toinen lähde, joka
on yhteydessä FUSION PartyBus stereoon.
46
Vyöhykkeiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Jos olet kytkenyt veneen kaiuttimet vyöhykkeisiin, voit ottaa
tarvittavat vyöhykkeet käyttöön ja poistaa käyttämättömät
vyöhykkeet käytöstä.
1 Valitse medianäytössä Valikko > Äänentasot > Vyöhykkeet
käyttöön/pois.
2 Valitse vyöhyke.
VHF-radio
HUOMAUTUS: nämä ominaisuudet ovat käytettävissä joissakin
stereoissa, joissa on VHF-vastaanotin.
VHF-kanavien haku
Valitse lähteeksi VHF, jotta voit hakea VHF-kanavia.
Voit tarkkailla esiasetukseksi tallennettujen VHF-kanavien
toimintaa ja siirtyä aktiiviselle kanavalle automaattisesti.
Valitse VHF-medianäytössä Haku.
VHF-vaimennustason säätäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä joissakin
stereoissa, joissa on VHF-vastaanotin.
1 Valitse VHF-lähdesivulla Valikko > Squelch.
2 Säädä VHF-kohinasalpaa liukusäätimellä.
Radio
Jos haluat kuunnella AM- tai FM-radiota, tarvitset sopivan
veneilyyn tarkoitetun AM-/FM-antennin, joka on liitetty
asianmukaisesti stereoihin ja joka on lähettävän aseman
toiminta-alueella. Katso AM-/FM-antennin liittämisohjeet
stereoiden asennusohjeista.
Jos haluat kuunnella SiriusXM radiota, tarvitset asianmukaiset
laitteet ja tilaukset (SiriusXM Satellite Radio, sivu 47). Katso
SiriusXM Connect ajoneuvovirittimen liittämisohjeet stereoiden
asennusohjeista.
Jos haluat kuunnella DAB-asemia, tarvitset asianmukaiset
laitteet (DAB-toisto, sivu 47). Katso DAB-sovittimen ja antennin liittämisohjeet sovittimen ja antennin asennusohjeista.
®
Viritinalueen määrittäminen
1 Valitse medianäytössä Valikko > Asennus > Viritinalue.
2 Valitse vaihtoehto.
Radioaseman vaihtaminen
1 Valitse medianäytössä käytettävä lähde, kuten ULA.
2 Viritä asemalle valitsemalla tai .
Viritystilan vaihtaminen
Joidenkin mediatyyppien (kuten FM- tai AM-radio) yhteydessä
voi muuttaa kanavan valintatapaa.
HUOMAUTUS: kaikki viritystilat eivät ole käytettävissä kaikkien
medialähteiden yhteydessä.
1 Valitse medianäytössä Valikko > Viritystila.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
3 Valitse tarvittaessa Valitse.
Mediasoitin
Esiasetukset
Voit tallentaa haluamasi AM- ja FM-radioasemat esiasetuksiksi,
jotta voit käyttää niitä helposti.
Voit tallentaa SiriusXM kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen
SiriusXM virittimen ja antennin.
Voit tallentaa DAB-kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen DABantennin.
Aseman tallentaminen esiasetukseksi
1 Viritä medianäytössä asema, jonka haluat tallentaa
esiasetukseksi.
2 Valitse Esiasetukset > Lisää nykyinen kanava.
Esiasetuksen valitseminen
1 Valitse medianäytössä Esiasetukset.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
3 Valitse Viritä kanavalle.
Esiasetuksen poistaminen
1 Valitse medianäytössä Esiasetukset.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
3 Valitse Poista nykyinen kanava.
DAB-aseman valitseminen luokasta
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Luokat.
2 Valitse luokka luettelosta.
3 Valitse asema luettelosta.
DAB-esiasetukset
Voit tallentaa haluamasi DAB-asemat esiasetuksiksi, jotta voit
käyttää niitä helposti.
Voit tallentaa enintään 15 DAB-asemaa esiasetuksiksi.
DAB-aseman tallentaminen esiasetukseksi
1 Valitse DAB-medianäytössä asema, jonka haluat tallentaa
esiasetukseksi.
2 Valitse Selaa > Esiasetukset > Tallenna nykyinen.
DAB-esiasetuksen valitseminen luettelosta
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Esiasetukset > Näytä
esimääritykset.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
DAB-esiasetusten poistaminen
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Esiasetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa yhden esiasetuksen valitsemalla Poista
esiasetus ja valitsemalla esiasetuksen.
• Voit poistaa kaikki esiasetukset valitsemalla Poista kaikki
esiasetukset.
DAB-toisto
Kun liität yhteensopivaan stereolaitteeseen yhteensopivan DAB
(Digital Audio Broadcasting) -moduulin ja -antennin, kuten
FUSION MS-DAB100A, voit virittää ja toistaa DAB-asemia
Jotta voit käyttää DAB-lähdettä, sinun on oltava alueella, jolla
DAB on käytettävissä, ja valittava virittimen alue (DABviritinalueen määrittäminen, sivu 47).
®
DAB-viritinalueen määrittäminen
Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa DAB-asemia
kunnolla.
1 Valitse medianäytössä Valikko > Asennus > Viritinalue.
2 Valitse alue, jolla olet.
DAB-asemien hakeminen
Jotta voit hakea DAB-asemia, sinun tarvitsee liittää
yhteensopiva DAB-moduuli ja -antenni (lisävarusteita)
stereoihin. Koska DAB-signaaleja lähetetään vain joissakin
maissa, sinun tarvitsee lisäksi asettaa virittimeen alue, jolla
DAB-signaaleja lähetetään.
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae käytettävissä olevat DAB-asemat valitsemalla Haku.
Kun haku on valmis, toisto alkaa ensimmäisen löytyneen
kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta.
HUOMAUTUS: kun ensimmäinen haku on valmis, voit hakea
DAB-asemia uudelleen valitsemalla Haku. Kun uusi haku on
valmis, järjestelmä aloittaa toiston sen kokonaisuuden
ensimmäisestä asemasta, jota kuuntelit aloittaessasi uuden
haun.
SiriusXM Satellite Radio
Kun karttaplotteriin on asennettu ja liitetty FUSION-Link™
yhteensopivat stereot ja SiriusXM Connect Tuner viritin, voit
ehkä käyttää SiriusXM satelliittiradiota, jos sinulla on tilaus.
SiriusXM radiotunnuksen sijainti
Ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksen, tarvitset SiriusXM
Connect Tuner -virittimen radiotunnuksen.
SiriusXM radiotunnus löytyy SiriusXM Connect Tuner -virittimen
takapuolelta, pakkauksen takapuolelta tai virittämällä
karttaplotterin kanavalle 0.
1 Valitse Media > Lähde > SiriusXM.
2 Viritä kanavalle 0.
SiriusXM radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.
SiriusXM tilauksen aktivoiminen
1 Kun SiriusXM lähde on valittu, viritä kanavalle 1.
2
3
DAB-aseman vaihtaminen
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla Haku.
3 Voit vaihtaa asemaa valitsemalla tai .
4
Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden loppuun, stereo
siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden
ensimmäiseen käytettävissä olevaan asemaan.
VIHJE: voit muuttaa kokonaisuutta painamalla kohtaa
tai
pitkään.
5
DAB-aseman valitseminen luettelosta
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Asemat.
2 Valitse asema luettelosta.
Mediasoitin
Esikuuntelukanavan pitäisi kuulua. Jos niin ei ole, tarkista
SiriusXM Connect Tuner virittimen ja antennin asennus ja
liitännät ja yritä uudelleen.
Viritä kanavalle 0 ja etsi radiotunnus.
Ota yhteyttä SiriusXM kuuntelijoiden tukeen puhelimitse
numerossa (866) 635 2349 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.com/activatenow, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Yhdysvalloissa. Ota yhteyttä SiriusXM palveluun
puhelimitse numerossa (877) 438 9677 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.ca/activatexm, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Kanadassa.
Anna radiotunnus.
Aktivointi kestää tavallisesti 10 - 15 minuuttia, mutta se voi
viedä tunninkin. SiriusXM Connect Tuner -viritin voi
vastaanottaa aktivointiviestin vain, kun siihen on kytketty virta
ja se voi vastaanottaa SiriusXM signaalin.
Jos palvelua ei aktivoida tunnissa, katso lisätietoja
osoitteesta http://care.siriusxm.com/refresh tai soita SiriusXM
asiakaspalvelun numeroon 1-866-635-2349.
Kanavaoppaan mukauttaminen
SiriusXM radiokanavat ryhmitellään luokkiin. Voit valita
kanavaoppaassa näkyvät kanavaluokat.
47
Valitse vaihtoehto:
• Jos medialaite on FUSION-Link yhteensopiva stereo,
valitse Media > Selaa > Kanava.
• Jos medialaite on GXM™ antenni, valitse Media > Luokka.
SiriusXM kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon
Voit tallentaa suosikkikanavasi esiasetusluetteloon.
1 Valitse Media.
2 Valitse kanava, jonka haluat tallentaa esiasetuksena.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos medialaite on FUSION-Link yhteensopiva stereo,
valitse Selaa > Esiasetukset.
• Jos medialaite on GXM antenni, valitse Valikko >
Esiasetukset > Lisää nykyinen kanava.
SiriusXM lapsilukon avaaminen
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Avaa.
2 Anna salasana.
Oletussalasana on 0000.
Lapsilukon asettaminen SiriusXM radiokanaville
Ennen kuin voit asettaa lapsilukon, kaikki lapsilukot on avattava.
Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää SiriusXM kanavien käytön,
mukaan lukien aikuisviihdekanavat. Kun lapsilukkotoiminto on
käytössä, lukitut kanavat saa käyttöön vain antamalla
salasanan.
Valitse Selaa > Lapsilukko > Lukitse/avaa.
Näyttöön tulee kanavaluettelo. Lukitun kanavan vieressä
näkyy valintamerkki.
HUOMAUTUS: kun tarkastelet kanavia lapsilukon
asettamisen jälkeen, näyttökuva on erilainen:
•
tarkoittaa lukittua kanavaa.
•
tarkoittaa lukitsematonta kanavaa.
Lapsilukon salasanan vaihtaminen SiriusXM radiossa
Ennen kuin voit vaihtaa salasanan, kaikki lapsilukot on avattava.
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Vaihda PIN.
2 Anna salasana ja valitse Valmis.
3 Anna uusi salasana.
4 Vahvista uusi salasana.
Lapsilukon oletusasetusarvojen palauttaminen
Tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot. Kun palautat
lapsilukon asetukset oletusasetuksiksi, salasanaksi palautuu
0000.
1 Valitse mediasoittimen valikosta Asennus >
Tehdasasetukset.
2 Valitse Kyllä.
Kaikkien lukittujen kanavien poistaminen SiriusXM radiossa
Ennen kuin voit poistaa kaikki lukitut kanavat, lapsilukot on
avattava.
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Poista kaikki lukitukset.
2 Anna salasana.
Laitteen nimen määrittäminen
1 Valitse medianäytössä Valikko > Asennus > Aseta laitteen
nimi.
2 Kirjoita laitteen nimi.
3 Valitse Valitse tai Valmis.
48
Mediasoitinohjelmiston päivittäminen
Voit päivittää yhteensopivien liitettyjen stereolaitteiden ja
lisävarusteiden ohjelmiston.
1 Siirry osoitteeseen www.fusionentertainment.com/marine ja
lataa ohjelmistopäivitys USB-muistitikulle.
Ohjelmistopäivitykset ja ohjeet ovat laitteen tuotesivulla.
2 Aseta USB-muistitikku stereolaitteen USB-porttiin.
3 Valitse karttaplotterin medianäytössä Valikko > Asennus >
Päivitä ohjelmisto.
4 Valitse päivitettävä kohde.
Äänen paluukanava
HDMI ARC (äänen paluukanava, Audio Return Channel)
mahdollistaa karttaplotterin äänten toistamisen
stereojärjestelmän kaiuttimista ja HDMI äänen toistamisen
karttaplotterissa käyttämällä yhtä HDMI kaapelia.
ARC-tekniikan ansiosta karttaplotteriin ja stereoihin ei tarvitse
liittää erillistä äänikaapelia. Jos järjestelmässä ei ole ARCtekniikkaa, karttaplotterin äänen toistamiseen stereojärjestelmän
kaiuttimien kautta tarvitaan tavallisesti erillinen kaapeli.
HDMI version 1.4 kaapelit tukevat ARC-tekniikkaa. Kun
suunnittelet stereojärjestelmän asennusta, tarkista tukevatko
laitteet ARC-tekniikkaa. Useimmissa ARC-tekniikkaa tukevissa
laitteissa on ARC-merkintä tekniikkaa tukevassa HDMI
liitännässä.
HUOMAUTUS: FUSION MS-AV750 stereojärjestelmä tukee
ARC-tekniikkaa. Päivitä stereojärjestelmä käyttämään ARCtekniikkaa karttaplotterin kanssa.
®
SiriusXM sää
VAROITUS
Tämän laitteen kautta toimitetuissa säätietopalveluissa voi olla
katkoksia ja tiedot voivat sisältää virheitä, epätarkkuuksia tai
vanhentuneita tietoja, joten pelkästään niihin ei kannata luottaa.
Käytä aina tervettä järkeä navigoidessasi ja tarkista säätiedot
muistakin lähteistä, ennen kuin teet turvallisuuteen liittyviä
päätöksiä. Käyttäjä on yksin vastuussa säätietojen vastuullisesta
käyttämisestä ja kaikista tietyllä säällä navigoimiseen liittyvistä
päätöksistä. Garmin ei vastaa mistään SiriusXM säätietojen
käytön seurauksista.
HUOMAUTUS: SiriusXM tiedot eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Garmin SiriusXM satelliittisäävastaanotin ja -antenni
vastaanottaa satelliittisäätietoja ja näyttää ne Garmin laitteissa,
kuten yhteensopivan karttaplotterin merikartassa. Kunkin
ominaisuuden säätiedot saadaan hyvämaineisista
säätietokeskuksista, kuten National Weather Service ja
Hydrometeorological Prediction Center. Lisätietoja on
osoitteessa www.siriusxm.com/sxmmarine.
SiriusXM laitteet ja tilausvaatimukset
Satelliittisääpalvelun käyttäminen edellyttää yhteensopivaa
satelliittisäävastaanotinta. Jos haluat käyttää SiriusXM
satelliittiradiota, tarvitset yhteensopivan
satelliittiradiovastaanottimen. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com. Lisäksi satelliittisäätietojen ja radion
vastaanottaminen edellyttää voimassaolevaa tilausta. Lisätietoja
on satelliittisää- ja radiolaitteiden ohjeissa.
Säätietolähetykset
Sääominaisuuksien säätiedot lähetetään eri aikavälein.
Esimerkiksi tutkatiedot lähetetään viiden minuutin välein. Kun
Garmin vastaanotin käynnistetään tai jokin toinen
sääominaisuus valitaan, vastaanottimen on vastaanotettava
uusia tietoja, ennen kuin niitä voidaan näyttää. Säätiedot tai
SiriusXM sää
kyseinen toinen ominaisuus näkyvät ehkä kartassa pienellä
viiveellä.
HUOMAUTUS: minkä tahansa sääominaisuuden ulkoasu
saattaa muuttua, jos tietojen lähde muuttuu.
Säävaroitukset ja -tiedotteet
Kun annetaan merisäävaroitus, sääseurantatieto, sääohje,
säätiedote tai muu säähän liittyvä lausunto, varjostus osoittaa
alueen, jota tiedot koskevat. Kartan turkoosit viivat osoittavat
meriennusteiden, rannikkoennusteiden ja avomeriennusteiden
rajat. Säätiedotteet voivat sisältää joko sääseuranta- tai
sääohjetietoja.
Voit tarkastella varoituksen tai tiedotteen tietoja valitsemalla
varjostetun alueen.
Väri
Merisääryhmä
Syaani
Syöksytulva
Sininen
Tulva
Punainen
Merenkäynti
Keltainen
Kova myrsky
Punainen
Pyörremyrsky
Meri- tai avomeriennusteen tarkasteleminen
1 Valitse Kartat > Ennuste.
2 Panoroi karttaa avomerisijaintiin.
Meriennuste- tai Avomeriennuste-vaihtoehto näkyy, kun
ennustiedot ovat käytettävissä.
3 Valitse Meriennuste tai Avomeriennuste.
Jonkin toisen ajanjakson ennustetietojen tarkasteleminen
1 Valitse Kartat > Ennuste.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavien 48 tunnin sääennusteen 12 tunnin
tarkkuudella valitsemalla
useita kertoja.
• Voit näyttää edellisten 48 tunnin sääennusteen 12 tunnin
tarkkuudella valitsemalla
useita kertoja.
Säärintamat ja painekeskukset
Säärintamat näkyvät viivoina, jotka osoittavat ilmamassan
etureunan.
Rintamasymboli
Kuvaus
Kylmä rintama
Sääkartan vaihtaminen
Lämmin rintama
Stationäärinen rintama
1 Valitse yhdistelmänäytössä tai SmartMode asettelussa, jossa
on sääkartta, Valikko > Sää-valikko > Vaihda sää.
2 Valitse sääkartta.
Okkluusiorintama
Matalapaineen alue
Sadetietojen tarkasteleminen
Painekeskusten symbolit näkyvät usein säärintamien lähellä.
Kaikenlainen sade kevyestä sateesta ja lumisateesta
voimakkaisiin ukkosmyrskyihin näytetään eri sävyin ja värein.
Sadetiedot voivat näkyä yksin tai muiden säätietojen kanssa.
Valitse Kartat > Sadetta.
Näytön vasemman yläkulman aikaleima osoittaa, miten
kauan sitten säätietojen toimittaja on viimeksi päivittänyt
säätiedot.
Painekeskuksen
symboli
Osoittaa matalapaineen keskuksen. Se on alue, jolla
ilmanpaine on suhteellisen matala. Ilmanpaine kasvaa
siirryttäessä pois matalapaineen keskuksesta. Tuulet
kiertävät pohjoisen pallonpuoliskon matalapaineen
keskuksia vastapäivään.
Osoittaa korkeapaineen keskuksen. Se on alue, jolla
ilmanpaine on suhteellisen korkea. Ilmanpaine
pienenee siirryttäessä pois korkeapaineen keskuksesta. Tuulet kiertävät pohjoisen pallonpuoliskon
korkeapaineen keskuksia myötäpäivään.
Myrskysolu- ja salamatiedot
Myrskysolujen kohdalla näkyy
sadekartassa. Merkki osoittaa
sekä myrskyn nykyisen sijainnin että ennustetun kulkusuunnan
lähiaikoina.
Myrskysolukuvakkeen vierellä näkyy punaisia kartioita, ja kunkin
kartion leveämpi pää osoittaa myrskysolun arvioitujen liikkeiden
suunnan. Kunkin kartion punaiset viivat osoittavat, missä myrsky
todennäköisesti sijaitsee lähiaikoina. Kukin viiva vastaa 15
minuuttia.
osoittaa salamat. Salama näkyy sadekartassa, jos salamoita
on havaittu viimeisimpien seitsemän minuutin aikana. Maassa
sijaitseva salamoiden tunnistusverkko tunnistaa ainoastaan
pilvistä maahan iskevät salamat.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
laitteissa ja tilauksissa.
Hirmumyrskytiedot
Sadekartassa voi näkyä hirmumyrskyn , trooppisen myrskyn
tai trooppisen hirmumyrskyn nykyinen sijainti.
Hirmumyrskykuvakkeesta lähtevä punainen viiva osoittaa
hirmumyrskyn arvioidut liikkeet. Punaisessa viivassa olevat
tummemmat pisteet osoittavat sijainteja, joiden kautta
hirmumyrskyn arvioidaan liikkuvan säätietojen toimittajalta
saatujen tietojen mukaan.
Ennustetiedot
Ennustekartassa näkyvät kaupunkiennusteet, meriennusteet,
varoitukset, hirmumyrskyvaroitukset, METAR-tiedot,
aluevaroitukset, säärintamat ja painekeskukset, pinnan paine ja
sääpoijut.
SiriusXM sää
Kuvaus
Kaupunkiennusteet
Kaupunkiennusteet näkyvät sääsymboleina. Ennustetta
tarkastellaan 12 tunnin jaksoissa.
Symboli Sää
Symboli Sää
Osittain pilvistä
Poutaa (aurinkoista, kuumaa,
selkeää)
Pilvinen
Sadetta (tihkua, räntää,
kuuroja)
Tuulista
Sumuinen
Ukkosmyrskyjä
Lunta (lumikuuroja, tuiskuja,
lumimyrskyjä, pöllyävää lunta,
räntää, jäätävää sadetta,
jäätävää tihkua)
Savua (pölyä,
usvaa)
Kalojen kartoitus -tietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
tuotteissa ja tilauksissa.
Kalojen kartoitus -sääkartassa näkyvien tietojen avulla voit
paikantaa kalalajeja.
1 Valitse Kartat > Kalojen kartoitus.
2 Valitse tarvittaessa Valikko > Tasot ja ota käyttöön ja poista
käytöstä tarvittavat tiedot.
49
Meriolosuhteiden tarkasteleminen
Meriolosuhteet-ominaisuus näyttää tietoja merenpinnan
olosuhteista, kuten tuulista, aaltojen korkeudesta, aaltojaksoista
ja aaltojen suunnasta.
Valitse Kartat > Meriolosuhteet.
Pinnan tuulet
Pinnan tuulivektorit näkyvät meriolosuhdekartassa tuuliväkäsinä,
jotka osoittavat tuulen puhallussuunnan. Tuuliväkänen on
pyrstöllinen ympyrä. Tuuliväkäsen pyrstöön lisätty viiva tai lippu
osoittaa tuulen nopeuden. Lyhyt viiva edustaa 5 solmua, pitkä
viiva 10 solmua ja kolmio 50 solmua.
Tuuliväkänen
Tuulen nopeus
Tuuliväkänen
Tuulen nopeus
Tyyni
20 solmua
5 solmua
50 solmua
10 solmua
65 solmua
15 solmua
Aallon korkeus, aaltojakso ja aallon suunta
Alueen aallon korkeudet näkyvät vaihtelevin värein. Värit
osoittavat aaltojen pituuksia selitteen mukaan.
Aaltojakso osoittaa peräkkäisten aaltojen välisen ajan
(sekunteina). Aaltojaksoviivat osoittavat alueita, joilla on sama
aaltojakso.
Aallon suunnat näkyvät kartassa punaisina nuolina. Kunkin
nuolen suunta osoittaa suunnan, johon aallot liikkuvat.
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen meren olosuhdetietojen tarkasteleminen
1 Valitse Kartat > Meriolosuhteet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavien 36 tunnin meriolosuhteiden
ennusteen 12 tunnin tarkkuudella valitsemalla
useita
kertoja.
• Voit näyttää edellisten 36 tunnin meriolosuhteiden
ennusteen 12 tunnin tarkkuudella valitsemalla
useita
kertoja.
Meren lämpötilatietojen tarkasteleminen
Meren lämpötila -sääkartta näyttää nykyisen veden lämpötilan ja
pinnan paineolosuhteet.
Valitse Kartat > Meren lämpötila.
Pinnan painetiedot ja veden lämpötilatiedot
Karttaplotteri etsii automaattisesti ala- ja ylärajan
nykyiselle näytölle ja päivittää lämpötilan värit.
• Jos haluat määrittää lämpötilan ylä- ja alarajan, valitse
Alaraja tai Yläraja ja määritä ala- tai yläraja.
Näkyvyystiedot
Näkyvyys on ennusteen suurin vaakaetäisyys vedenpinnan
tasolla, minkä osoittaa näytön vasemman reunan selite.
Näkyvyysvarjostuksen vaihtelut osoittavat pinnan näkyvyyden
muutoksen ennusteessa.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
laitteissa ja tilauksissa.
Valitse Kartat > Näkyvyys.
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen näkyvyystietojen
tarkasteleminen
1 Valitse Kartat > Näkyvyys.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavien 36 tunnin näkyvyysennusteen 12
tunnin tarkkuudella valitsemalla
useita kertoja.
• Voit näyttää edellisten 36 tunnin näkyvyysennusteen 12
tunnin tarkkuudella valitsemalla
useita kertoja.
Poijuraporttien näyttäminen
Raporttien lukemat saadaan poijuista ja rannikkoalueiden
havaintoasemilta. Näiden lukemien avulla määritetään ilman
lämpötila, kastepiste, veden lämpötila, vuorovesi, aallon korkeus
ja aaltojakso, tuulen suunta ja nopeus, näkyvyys ja ilmanpaine.
1 Valitse sääkartassa .
2 Valitse Poiju.
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä
Voit näyttää ennustetiedot valitsemalla poijun lähellä olevan
alueen.
1 Valitse sijainti sääkartassa.
2 Valitse Paikall. sää.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää paikallisen sääpalvelun nykyiset
sääolosuhteet valitsemalla Nykyiset olosuhteet.
• Voit näyttää paikallisen sääennusteen valitsemalla
Ennuste.
• Voit näyttää pinnan tuulet ja ilmanpaineen valitsemalla
Merenpinta.
• Voit näyttää tuuli- ja aaltotiedot valitsemalla Meritiedote.
Pinnan painetiedot näkyvät painekäyrinä ja -keskuksina.
Painekäyrät yhdistävät pisteitä, joissa on sama paine.
Painelukemien avulla voidaan määrittää sää- ja tuuliolosuhteita.
Korkeapaineen alueet liittyvät yleisesti poutaiseen säähän.
Matalapaineen alueet liitetään yleisesti pilviin ja sateen
mahdollisuuteen. Lähekkäin olevat painekäyrät osoittavat
nopeaa ilmanpaineen muuttumista. Nopea ilmanpaineen
muuttuminen liittyy koviin tuuliin.
Paineyksiköt näkyvät millibaareina (mb), elohopeatuumina
(inHg) tai hektopascaleina (hPa).
Värillinen varjostus osoittee vedenpinnan lämpötilan näytön
kulmassa olevan selitteen mukaan.
Sään peittokuva
Merenpinnan lämpötilan värialueen muuttaminen
Säätilaustietojen tarkasteleminen
Voit muuttaa värialuetta dynaamisesti, jotta näet tavallista
tarkempia merenpinnan lämpötilalukemia.
1 Valitse Kartat > Meren lämpötila > Valikko > Meren
lämpötila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää karttaplotterin säätämään lämpötila-alueen
automaattisesti valitsemalla Määritä automaattisesti.
50
Sään peittokuva näyttää säätietoja merikartan, kalastuskartan ja
Perspective 3D -karttanäkymän päällä. Meri- ja kalastuskartassa
voi näkyä säätutka, pilvenhuippujen korkeus, salamoita,
sääpoijuja, aluevaroituksia ja hirmumyrskyvaroituksia.
Perspective 3D -karttanäkymässä voi näkyä säätutka.
Yhteen karttaan määritettyjä sään peittokuva-asetuksia ei
käytetä toisessa kartassa. Kunkin kartan sään peittokuvaasetukset on määritettävä erikseen.
HUOMAUTUS: kalastuskartta on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää tilaamiesi sääpalvelujen tietoja ja viimeisimmästä
päivityksestä kuluneen ajan kunkin palvelun kohdalla.
Valitse sääkartassa Valikko > Tilaus.
SiriusXM sää
Videokuvan katsominen
VAROITUS
Älä katso videoita tai valokuvia ohjatessasi alusta.
Vesiolosuhteiden laiminlyönti voi aiheuttaa veneeseen vaurioita,
henkilövammoja tai kuoleman.
Videokuvan katseleminen edellyttää liittämistä yhteensopivaan
lähteeseen.
Yhteensopivia laitteita ovat muun muassa karttaplotterin
liitäntöihin tai Garmin Marine Networkiin kytketyt videolaitteet
sekä tuetut IP-pohjaiset verkkovideokamerat, enkooderit ja
lämpökamerat. Suojattua HDMI sisältöä (HDCP) ei voi jakaa
Garmin Marine Networkissa.
Valitse AV, mittarit, ohj. > Video.
Videolähteen valitseminen
1 Valitse videonäytössä Valikko > Lähde.
2 Valitse videosyötteen lähde.
Vaihtaminen useiden videolähteiden välillä
Jos käytössä on kaksi tai useampia videolähteitä, voit vaihtaa
niiden välillä käyttämällä asetettavaa aikaväliä.
1 Valitse videonäytössä Valikko > Lähde > Vaihtoehtoinen.
2 Valitse Aika ja valitse, miten kauan kukin video näkyy.
3 Valitse Lähde ja valitse videolähteet, jotka lisätään
vaihtuvaan sarjaan.
Verkkovideolaitteet
HUOMAUTUS
Garmin Power over Ethernet (PoE) -eristysliitintä (P/N
010-10580-10) on käytettävä FLIR kameran tai muun PoElaitteen kytkemiseen Garmin Marine Network -verkkoon. PoElaitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi
vahingoittaa PoE-laitetta.
®
Yhteensopiva videolaite on yhdistettävä karttaplotteriin, ennen
kuin plotterilla voi tarkastella ja hallita IP-kameroita,
enkoodereita, lämpökameroita ja muita videolaitteita. Lisäksi
sinun on käytettävä Marine Network -kaapelin Power over
Ethernet (PoE) -eristysliitintä. Voit tarkastella yhteensopivien
laitteiden luetteloa tai hankkia PoE-eristysliittimen osoitteessa
garmin.com.
Garmin Marine Network -verkkoon voi liittää useita
yhteensopivia videokameroita ja enintään kaksi
videoenkooderia. Enintään neljää videolähdettä voi tarkastella
kerrallaan. Jos karttaplotterissa on useita sisäänrakennettuja
komposiittivideotuloliitäntöjä, vain yhden videotulon voi näyttää
kerrallaan. Verkko tunnistaa kytketyt kamerat automaattisesti ja
esittää ne lähdeluettelossa.
Verkkovideokameran videon esiasetusten
käyttäminen
Kunkin verkkovideolähteen esiasetukset voi tallentaa, nimetä ja
aktivoida.
Verkkovideokameran videon esiasetusten tallentaminen
1 Kosketa Video-näytössä näyttöä.
Videosäätimet avautuvat näyttöön.
2 Kosketa videon esiasetuspainiketta pitkään.
Vihreä valo syttyy ja osoittaa, että asetus on tallennettu.
Verkkovideokameran videon esiasetusten nimeäminen
1 Valitse videonäytössä Valikko > Videoasetus >
Esiasetukset.
2 Valitse esiasetus.
3 Valitse Nimeä uudelleen.
Videokuvan katsominen
4 Kirjoita esiasetuksen nimi.
Verkkovideokameran videon esiasetusten ottaminen
käyttöön
Verkkokameroiden esiasetukset voi palauttaa nopeasti.
1 Kosketa Video-näytössä näyttöä.
Videosäätimet avautuvat näyttöön.
2 Valitse videon esiasetus.
Valitsemasi esiasetuksen asetukset palautetaan kameraan.
VIHJE: esiasetuksia voi tallentaa ja ottaa käyttöön myös
videovalikon kautta.
Kamera-asetukset
Joissakin kameroissa on kameranäkymän
lisähallintavaihtoehtoja.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kamera- ja karttaplotterimalleissa. Katso käytettävissä
olevat ominaisuudet kameran oppaasta. Tämän toiminnon
käyttö voi edellyttää kameran ohjelmiston päivittämistä.
Valitse infrapunavideon näytössä Valikko.
Infrap./näkyv.: näyttää infrapunakameran tai näkyvissä olevan
kameran kuvan.
Haku: tutkii ympäröivän alueen.
Pakkasta: pysäyttää kameran kuvan.
Muuta värejä: valitsee infrapunakuvan värit.
Muuta kuvaustilaa: valitsee infrapunakuvan tilan, kuten päivä,
yö, MOB tai telakointi.
Videoasetus: näyttää lisää videovaihtoehtoja.
Videoasetukset
Joissakin kameroissa on lisämääritysvaihtoehtoja.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kamera- ja karttaplotterimalleissa. Tämän toiminnon
käyttö voi edellyttää kameran ohjelmiston päivittämistä.
Valitse videonäytössä Valikko > Videoasetus.
Määritä lähde: liittää kameran videolähteeseen.
Peilaus: muuttaa kameran kuvan käänteiseksi taustapeilin
näkymän tapaan.
Valmiustila: siirtää kameran valmiustilaan virran säästämiseksi
ja linssin suojaamiseksi, kun kamera ei ole käytössä.
Aloitusasento: asettaa kameran aloitusasennon.
Hakunopeus: määrittää kameran liikkumisnopeuden haun
aikana.
Valv.al. leveys: määrittää kameran haun aikana ottaman kuvan
leveyden.
Nimi: mahdollistaa uuden nimen antamisen tälle kameralle.
FLIR™-valikko: voit käyttää kameran asetuksia.
Kameran liittäminen videolähteeseen
Kamera on ehkä liitettävä videolähteeseen.
1 Valitse videonäytössä Valikko > Lähde.
2 Valitse kamera.
3 Valitse Videoasetus > Määritä lähde.
4 Valitse videolähde.
Videokameran liikkeen hallinta
HUOMAUTUS
Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai erittäin kirkkaita kohteita kohti.
Objektiivi voi vahingoittua.
Panoroi ja kallista kameraa aina karttaplotterin ohjaimilla tai
painikkeilla. Älä liikuta kamerayksikköä manuaalisesti. Kameran
siirtäminen manuaalisesti saattaa vioittaa kameraa.
51
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan,
kun yhteensopiva kamera on yhdistetty. Tämän toiminnon käyttö
voi edellyttää kameran ohjelmiston päivittämistä.
Voit hallita niiden yhdistettyjen videokameroiden liikettä, jotka
tukevat panorointia, kallistusta ja zoomausta.
Videokameroiden hallinta näytön ohjaimilla
Näytön ohjaimilla voit hallita PTZ (pan-tilt-zoom) -kameroita.
Katso käytettävissä olevat ominaisuudet kameran oppaasta.
1 Kosketa videonäyttöä.
Video-ohjaimet ilmestyvät näyttöön.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lähentää ja loitontaa zoomauspainikkeella.
• Voit panoroida tai kallistaa kameraa kompassiruusun
avulla.
VIHJE: kosketa kompassiruusua pitkään ja jatka kameran
siirtämistä haluamaasi suuntaan.
Videokameran hallinta eleillä
Jos verkkoon yhdistetty videokamera tukee elekäyttöä, voit
hallita panorointia, kallistusta ja zoomausta tukevia kameroita
käyttämällä eleitä suoraan karttaplotterin näytössä. Tarkista
käytettävissä olevat ominaisuudet kameran käyttöoppaasta.
VIHJE: käyttämällä eleitä voit hallita videota näyttämättä videon
ohjaimia.
1 Kosketa videonäyttöä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lähentää ja loitontaa nipistyseleillä.
• Voit panoroida tai kallistaa kameraa pyyhkäisemällä
näyttöä haluamaasi suuntaan.
Videon ulkoasun määrittäminen
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kamera- ja karttaplotterimalleissa.
1 Valitse videonäytössä Valikko > Videoasetus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat näyttää videokuvan venytetyn kuvasuhteen
mukaisena, valitse Muoto > Venytä. Videokuvaa voi
venyttää enintään liitettynä olevan videolaitteen mittojen
mukaisesti, eikä kuva ehkä täytä koko näyttöä.
• Jos haluat näyttää videokuvan vakiokuvasuhteen
mukaisena, valitse Muoto > Vakio.
• Voit säätää kirkkautta valitsemalla Kirkkaus ja Ylös, Alas
tai Automaattinen.
• Voit säätää värikylläisyyttä valitsemalla Värikylläisyys ja
Ylös, Alas tai Automaattinen.
• Voit säätää kontrastia valitsemalla Kontrasti ja Ylös, Alas
tai Automaattinen.
• Voit määrittää karttaplotterin valitsemaan lähteen muodon
automaattisesti valitsemalla Vakio > Automaattinen.
Garmin VIRB actionkamerat
®
VAROITUS
Älä katso videoita tai valokuvia ohjatessasi alusta.
Vesiolosuhteiden laiminlyönti voi aiheuttaa veneeseen vaurioita,
henkilövammoja tai kuoleman.
Useimmat VIRB actionkamerat yhdistetään karttaplotteriin
kameravalikosta (VIRB actionkameran yhdistäminen, sivu 52).
VIRB 360 kamera yhdistetään WPS:n avulla (VIRB 360
actionkameran yhdistäminen, sivu 52).
Tässä oppaassa termillä VIRB actionkamera tarkoitetaan kaikkia
muita malleja paitsi yhdistämisohjeissa. Siinä tapauksessa VIRB
360 kameralla tarkoitetaan ainoastaan 360-mallia.
52
VIRB 360 actionkameran yhdistäminen
Karttaplotteriin voi yhdistää VIRB 360 actionkameran WPSyhteyden kautta. Jos yhdistät VIRB kameraa, muodosta yhteys
kameran asetuksista (VIRB actionkameran yhdistäminen,
sivu 52).
1 Määritä karttaplotterin Wi‑Fi verkko (Langattoman Wi‑Fi
verkon määrittäminen, sivu 6).
Tuo
kamera karttaplotterin lähelle.
2
3 Valitse VIRB 360 kameran päävalikosta Langaton > Wi-Fi.
4 Ota Wi‑Fi tekniikka käyttöön tarvittaessa valitsemalla Wi-Fi
kytkin.
5 Valitse -painikkeella WPS ja valitse OK.
6 Valitse karttaplotterissa AV, mittarit, ohj. > VIRB® > .
Kamera hakee Wi‑Fi verkon ja yhdistää siihen.
Voit ohjata kameraa karttaplotterista.
VIRB actionkameran yhdistäminen
VIRB actionkamera yhdistetään karttaplotteriin kameran
asetuksista. VIRB 360 kamera yhdistetään VIRB sovelluksella
(VIRB 360 actionkameran yhdistäminen, sivu 52).
1 Määritä karttaplotterin Wi‑Fi verkko (Langattoman Wi‑Fi
verkon määrittäminen, sivu 6).
2 Ota langaton Wi‑Fi tekniikka käyttöön valitsemalla VIRB
kameran päävalikosta Langaton > Wi-Fi > Tila.
3 Valitse Tila > Yhdistä.
4 Valitse Lisää uusi.
Kamera hakee lähellä olevat Wi‑Fi verkot.
5 Valitse karttaplotterin Wi‑Fi verkko ja anna verkon salasana.
Sovellus ja kamera muodostavat yhteyden karttaplotterin
Wi‑Fi verkkoon.
Voit ohjata kameraa karttaplotterista.
VIRB actionkameran hallinta karttaplotterilla
Jotta voit hallita VIRB actionkameraa karttaplotterilla, sinun on
yhdistettävä laitteet toisiinsa langattomalla yhteydellä.
Karttaplotteriin voi yhdistää enintään viisi VIRB actionkameraa.
Kun olet yhdistänyt VIRB actionkameran karttaplotteriin, uusi
vaihtoehto lisätään kohtaan AV, mittarit, ohj.. Voit aloittaa ja
lopettaa VIRB actionkameran tallennuksen karttaplotterista.
HUOMAUTUS: karttaplotterissa näkyvän VIRB kuvan tarkkuus
on pienempi kuin VIRB actionkameran tallentama kuva. Jos
haluat katsella tarkempaa videoversiota, katsele sitä
tietokoneella tai televisiosta.
1 Valitse AV, mittarit, ohj. > VIRB®.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa still-kuvan valitsemalla .
• Voit aloittaa videotallennuksen valitsemalla .
Jäljellä olevan tallennusmuistin määrä näkyy
videokuvauksen aikana.
• Voit lopettaa videotallennuksen valitsemalla uudelleen.
• Jos yhdistettynä on useita VIRB actionkameroita, voit
valita hallittavan actionkameran nuolilla.
• Voit näyttää tallennetut videot tai kuvat valitsemalla
.
• Panoroi ja kallista VIRB 360 kameraa vetämällä sormea
näytöllä.
• Palauta VIRB 360 kamera aloitusasentoon valitsemalla
.
VIRB actionkameran videotoiston hallinta
Voit tarkastella VIRB actionkameran videoita ja kuvia
karttaplotterissa.
HUOMAUTUS: VIRB toiston laatu karttaplotterissa on sama
kuin karttaplotterin reaaliaikaisessa näkymässä. Jos haluat
Videokuvan katsominen
katsella tarkempaa videoversiota, katsele sitä tietokoneella tai
televisiosta.
1 Valitse VIRB®-näytössä .
2 Odota muutama sekunti, kun pikkukuvat latautuvat.
3 Valitse video tai kuva.
4 Hallinnoi toistoa näytön painikkeilla tai valikkokohdista:
• Voit pysäyttää videon valitsemalla .
• Voit keskeyttää videon valitsemalla .
• Voit toistaa videon uudelleen valitsemalla .
• Voit toistaa videon valitsemalla .
• Voit siirtyä videossa eteen- tai taaksepäin vetämällä
liukusäädintä.
VIRB videon poistaminen
Voit poistaa videon tai kuvan VIRB actionkamerasta.
1 Avaa poistettava VIRB video tai kuva.
2 Valitse Valikko > Poista tiedosto.
VIRB videodiaesityksen aloittaminen
Voit näyttää VIRB actionkameran videot ja kuvat diaesityksenä.
1 Valitse VIRB®-näytössä .
2 Odota muutama sekunti, kun pikkukuvat latautuvat.
3 Valitse video tai kuva.
4 Valitse Valikko > Aloita diaesitys.
Voit lopettaa diaesityksen valitsemalla Valikko > Pysäytä
diaesitys.
VIRB actionkameran asetukset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia kameramalleja.
Valitse AV, mittarit, ohj. > VIRB® > Valikko.
Nimi: voit kirjoittaa uuden nimen VIRB actionkameralle.
Tallentaa: aloittaa ja lopettaa tallennuksen.
Ota valokuva: ottaa still-valokuvan.
Toisto: voit katsella tallennettuja videoita ja valokuvia.
Pakkasta: pysäyttää kameran kuvan.
Lepotila: siirtää VIRB actionkameran virransäästötilaan akun
virran säästämiseksi. Tämä vaihtoehto ei koske VIRB 360
kameraa.
Videoasetus: määrittää videoasetukset (VIRB actionkameran
videoasetukset, sivu 53).
Muokkaa päällekkäisiä: mukauttaa näytössä näytettäviä tietoja
(Päällekkäistietojen mukauttaminen, sivu 4).
VIRB actionkameran videoasetukset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia kameramalleja.
Valitse AV, mittarit, ohj. > VIRB® > Valikko > Videoasetus.
Muoto: asettaa videon kuvasuhteen.
Videotila: asettaa videotilan. Valitsemalla esimerkiksi asetuksen
Hidas HD voit kuvata hidastettuja videoita.
Videon koko: asettaa videoiden koon eli pikselimitat.
Vid. ruut. m. s: asettaa kuvien määrän sekunnissa.
Videon aikaleima: lisää videon tallennuspäivän ja -ajan.
Valok. aikaleima: lisää valokuvan tallennuspäivän ja -ajan.
Valokuvan koko: asettaa valokuvien koon eli pikselimitat.
Näkökenttä: määrittää zoomaustason.
Linssitila: määrittää, mitä linssiä tai linssejä kamera käyttää
videokuvauksessa.
Peilaus: voit kääntää videon oikein päin tai muuttaa sen
peilikuvaksi.
Kierto: voit kiertää kameraa.
Videokuvan katsominen
VIRB actionkameran ohjainten lisääminen muihin
näyttöihin
Jotta voit hallita VIRB actionkameraa karttaplotterilla, sinun on
yhdistettävä laitteet toisiinsa langattomalla yhteydellä
(Langattoman laitteen yhdistäminen karttaplotteriin, sivu 7).
Voit lisätä VIRB actionkameran hallintapalkin muihin näyttöihin.
Sen jälkeen voit aloittaa ja lopettaa tallennuksen muista
karttaplotterin toiminnoista.
1 Avaa näyttö, johon haluat lisätä VIRB actionkameran
hallintapalkin.
2 Valitse Valikko > Muokkaa päällekkäisiä > Alapalkki >
VIRB-palkki.
Kun tarkastelet näyttöä, joka sisältää VIRB actionkameran
ohjaimet, valitsemalla
voit avata VIRB actionkameran koko
näyttöön.
HDMI Video - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin
videolähteeseen tai näyttöön. Älä liitä mediasoittimen
muistitikkua suoraan karttaplotterin taustapuolelle. Muunlaisten
kaapelien käyttäminen tai mediasoittimen muistitikun liittäminen
karttaplotterin taustapuolelle mitätöi takuun.
®
Nämä karttaplotterimallit tukevat videotuloa HDMI
videolähteistä, kuten Chromecast™ laitteesta. MFDkarttaplotterin näytössä voi katsella suojattua HDMI sisältöä
(HDCP-sisältöä), mutta ulkoisessa näytössä ei voi. HDCPsisältöä ei voi katsella GPSMAP 8700 Black Box laitteeseen
liitetyssä näytössä. Varmista videolähteen oppaasta, että HDCP
voidaan poistaa käytöstä lähteessä.
HDMI video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei
NMEA 2000 verkossa. HDCP-sisältöä ei jaeta Garmin Marine
Networkissa.
Voit monistaa karttaplotterin näytön HDMI OUT portin kautta
ulkoiseen näyttöön, kuten televisioon tai näyttöön. HDCPsisältöä ei voi katsella ulkoisessa näytössä.
Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista
HDMI kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen.
Mediasoittimen muistitikun liittämiseen tarvitaan Garmin
GPSMAP USB OTG sovitinkaapeli. USB-portista mediasoittimen
muistitikku saa enintään 2,5 W virtaa.
Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
Kohde Laite tai portti
Kaapeli
HDMI lähde, kuten Chromecast
laite
GLASS COCKPIT karttaplotteri
Näyttö, kuten tietokone tai
televisio
HDMI lähteen HDMI OUT -portti Garmin HDMI kaapeli
Karttaplotterin HDMI IN -portti
Karttaplotterin HDMI OUT portti
Garmin HDMI kaapeli
53
Kohde Laite tai portti
Kaapeli
Näytön HDMI IN portti
Karttaplotterin USB OTG-/USB- GPSMAP USB OTG sovitinportti
kaapeli mahdollisuuksien
mukaan HDMI lähteen virtaHDMI lähteen USB-portti
lähteeksi (enintään 2,5 W)
HDMI äänen hallinta
Voit hallita HDMI videolähteiden ääntä.
1 Valitse HDMI videolähteessä Valikko.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa äänet käytöstä valitsemalla Ei käytössä.
-kuvake ilmestyy videonäyttöön.
• Voit toistaa HDMI äänen valitsemalla Käytössä.
-kuvake ilmestyy videonäyttöön.
• Voit toistaa HDMI äänet aina, vaikka et katsoisi HDMI
videota, valitsemalla Aina käytössä.
-kuvake ilmestyy videonäyttöön.
GC™ 100 kameran pariliittäminen Garmin
karttaplotteriin
Määritä karttaplotterin langaton verkko, jotta voit yhdistää
langattoman laitteen karttaplotterin langattomaan verkkoon.
1 Kun kamera on ilman esteitä enintään 76 metrin (250 jalan)
päässä karttaplotterista, paina -painiketta lyhyesti kolme
kertaa.
2 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Viestintä >
Langattomat laitteet > Garmin-kamera > Aloita.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen määrittäminen
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Äänet ja näyttö: säätää näyttö- ja ääniasetuksia.
GPS: näyttää tietoja GPS-satelliiteista ja -asetuksista.
Järjestelmätiedot: näyttää tietoja verkossa olevista laitteista ja
ohjelmistoversiosta.
Asematiedot: säätää aseman määritystä.
Automaattinen sammutus: sammuttaa järjestelmän
automaattisesti, kun se on ollut lepotilassa tietyn ajan.
Simulaattori: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä simulaattorin.
Lisäksi voit määrittää ajan, päiväyksen, nopeuden ja
simuloidun sijainnin.
Ääni- ja näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Äänet ja näyttö.
Hälytin: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytys- ja
valintaäänet.
Ääniasetukset: äänentoiston määritys.
Taustavalo: taustavalon kirkkauden määrittäminen. Valitsemalla
Automaattinen voit antaa laitteen säätää taustavalon
kirkkauden automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
Taustavalon synkronointi: synkronoi aseman muiden
karttaplottereiden taustavalon kirkkauden.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Kun
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- tai yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Videolähdön kuvasuhde: asettaa videon kuvasuhteen.
Videokuvaa voi venyttää enintään liitettynä olevan
videolaitteen mittojen mukaisesti, eikä kuva ehkä täytä koko
näyttöä.
54
Tausta: määrittää taustakuvan.
Käynnistyskuva: määrittää kuvan, joka näkyy, kun laite
käynnistetään.
Ääniasetukset
Voit säätää hälytyksiä ja varoituksia, joita toistetaan yhdistetyillä
äänilaitteille, kuten FUSION stereoilla. Äänilaitteen voi liittää
HDMI kaapelilla tai NMEA 0183 lisävarustekaapelilla.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Äänet ja näyttö >
Ääniasetukset.
Äänilähtö: ottaa äänilähdön käyttöön äänihälytyksiä varten.
Ottaa äänilähdön käyttöön myös HDMI videoille.
Äänihälytykset: määrittää, mitkä järjestelmän hälytykset
toistetaan yhteensopivan äänilähdön kautta. Hälytys
tarkoittaa tilannetta, joka saattaa olla vaarallinen matkustajille
ja edellyttää välittömiä toimia. Varoitus tarkoittaa tilannetta,
joka saattaa olla vaarallinen aluksen laitteille tai itse alukselle
ja edellyttää toimia mahdollisimman pian. Kaikki muut
ilmoitukset ja tiedot luokitellaan hälytyksiksi.
Äänihälytyksen kieli: määrittää äänihälytysten kielen.
Äänihälytyksen laite: Määrittää laitteen hallinnoimaan
hälytysten toistoa.
Äänihälytyksen lähde: vaihtaa äänilaitteeksi valitun lähteen,
kun hälytys toistetaan.
Hälytyksen äänenvoimakkuus: hälytysten
äänenvoimakkuuden hallinta.
GPS-asetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS.
Taivasnäkymä: näyttää GPS-satelliittien suhteellisen sijainnin
taivaalla.
GLONASS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä GLONASS-tiedot
(Venäjän satelliittijärjestelmä). Kun järjestelmää käytetään
paikoissa, joista on heikko näkyvyys taivaalle, sijaintitietoja
voidaan tarkentaa käyttämällä GLONASS-tietoja GPSjärjestelmän rinnalla.
WAAS/EGNOS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WAAStiedot (Pohjois-Amerikassa) tai EGNOS-tiedot (Euroopassa),
mikä voi parantaa GPS-sijaintitietojen tarkkuutta.
Käytettäessä WAAS- tai EGNOS-tietoja satelliittihaku saattaa
kestää tavallista kauemmin.
Galileo: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Galileo-tiedot
(Euroopan unionin satelliittijärjestelmä). Kun järjestelmää
käytetään paikoissa, joista on heikko näkyvyys taivaalle,
sijaintitietoja voidaan tarkentaa käyttämällä Galileo-tietoja
GPS-järjestelmän rinnalla.
Nopeussuod.: laskee aluksen nopeuskeskiarvon lyhyellä
aikavälillä nopeusarvojen tasaamiseksi.
Lähde: voit valita ensisijaisen GPS-tietolähteen.
Aseman asetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Asematiedot.
Vaihda asema: määrittää koko aseman uusilla oletusarvoilla,
jotka perustuvat aseman sijaintiin. Voit myös muuttaa näytön
itsenäiseksi, yksittäiseksi näytöksi sen sijaan, että muodostat
näytöistä aseman.
GRID™-pariliitos: voit luoda pariliitoksen GRID
etäsyöttölaitteen ja aseman välillä.
Näyttöjärjestys: määrittää näyttöjen järjestyksen, mikä on
tärkeää käytettäessä GRID etäsyöttölaitetta.
Autom.ohj. käytössä: voit hallita automaattiohjausta tästä
laitteesta.
Nollaa asettelut: palauttaa aseman asettelujen oletusasetukset.
Palauta aseman asetukset: palauttaa kaikkien asemaan
liitettyjen laitteiden kaikkien asema-asetusten oletusasetukset
ja edellyttää aseman alkumääritystä.
Laitteen määrittäminen
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella ohjelmistoversiota, peruskarttaversiota,
mahdollisia lisäkarttatietoja, valinnaisen Garmin tutkan
ohjelmistoversiota ja laitteen tunnusnumeroa. Saatat tarvita
näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai
lisäkarttatietojen ostamiseen.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Ohjelmiston tiedot.
Tapahtumalokin tarkasteleminen
Tapahtumalokissa näkyy järjestelmän tapahtumien luettelo.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tapahtumaloki.
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja. Ei käytettävissä
kaikissa malleissa.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse Järjestelmä.
3 Valitse Säädöstiedot.
Asetukset
Valitse Asetukset > Asetukset.
Yksikkö: mittayksikön määritys.
Kieli: näyttökielen määritys.
Navigointi: navigointiasetusten määritys.
Näppäimistöasettelu: näyttönäppäimistön näppäinasettelun
määritys.
Kuvaotos: sallii laitteen tallentaa näyttökuvia.
Valikkorivin näyttö: näyttää tai piilottaa valikkorivin
automaattisesti, kun sitä ei tarvita.
Yksikköasetukset
Valitse Asetukset > Asetukset > Yksikkö.
Järjestelmän yksiköt: määrittää laitteen yksikkömuodon.
Eranto: määrittää nykyisen sijainnin magneettisen deklinaation
eli magneettisen ja todellisen pohjoisen välisen kulman.
Pohjoisen viite: määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan. Tosi määrittää
maantieteellisen pohjoisen pohjoisen viitteeksi. Ruudukko
määrittää pohjoisen viitteeksi pohjoisgridin (000º).
Magneettinen määrittää pohjoisen viitteeksi magneettisen
pohjoisen.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy. Muuta asetusta vain, jos käyttämässäsi
kartassa tarvitaan jotakin tiettyä sijaintimuotoa.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen. Muuta asetusta vain,
jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
karttadatumia.
Aika: määrittää aikamuodon, aikavyöhykkeen ja kesäajan.
Navigointiasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Asetukset > Navigointi.
Reittimerkinnät: määrittää tunnustyypin, joka näkyy reitin
käännöksen yhteydessä kartassa.
Käännössiirto: säätää, miten karttaplotteri siirtyy reitin
seuraavaan käännökseen tai seuraavalle etapille. Voit
määrittää siirtymän ennen käännöstä olevan ajan tai matkan
Laitteen määrittäminen
mukaan. Lisäämällä aika- tai matka-arvoa voit parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta, kun navigoit reittiä tai
automaattisen opastuksen reittiä, jolla on paljon käännöksiä,
tai käytettäessä suurta nopeutta. Jos reitti on suora tai
nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
Nopeuslähteet: määrittää nopeuslukemien lähteen.
Automaattinen opastus: määrittää joissakin Premium-kartoissa
käytettävät mitat Ensisijainen syvyys-, Alikulkukorkeus- ja
Rantaviivan etäisyys -asetuksia varten.
Reitin alku: valitsee aloituspisteen reittinavigointia varten.
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
HUOMIO
Ensisijainen syvyys- ja Alikulkukorkeus-asetukset vaikuttavat
siihen, kuinka karttaplotteri laskee Automaattinen opastus reitin.
Jos alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei
tunneta, järjestelmä ei laske Automaattinen opastus reittiä
kyseiseltä alueelta. Jos Automaattinen opastus reitin alussa tai
lopussa olevalla alueella on matalampaa kuin Ensisijainen
syvyys, tai asetettu Alikulkukorkeus ei siellä riitä, järjestelmä ei
karttatietojen perusteella välttämättä laske Automaattinen
opastus reittiä kyseiseltä alueelta. Kartassa kyseiset alueet
läpäisevä reitti näkyy harmaana viivana tai magentan ja
harmaan värisenä raitaviivana. Kun vene tulee tällaiselle
alueelle, näyttöön tulee varoitus.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja.
Voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan
Automaattinen opastus reittiä.
Ensisijainen syvyys: määrittää kartan syvyystietojen
perusteella veneelle turvallisen veden vähimmäissyvyyden.
HUOMAUTUS: premium-karttojen (valmistettu ennen 2016)
vähimmäisturvasyvyys on 0,91 metriä (3 jalkaa). Jos määrität
arvoksi alle 0,91 metriä (3 jalkaa), kartoissa käytetään
Automaattinen opastus reittilaskentaan ainoastaan 0,91
metrin (3 jalan) syvyyttä.
Alikulkukorkeus: määrittää karttatietojen perusteella veneelle
turvallisen sillan tai esteen vähimmäiskorkeuden.
Rantaviivan etäisyys: määrittää, miten lähelle rantaviivaa
Automaattinen opastus reitti sijoitetaan. Automaattinen
opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin
aikana. Asetuksen arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta, arvioimalla viivan
sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin on
navigoitava kapean vesiväylän kautta (Rantaviivaetäisyyden
säätäminen, sivu 19).
Rantaviivaetäisyyden säätäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle
rantaviivaa Automaattinen opastus reitti sijoitetaan.
Automaattinen opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta
navigoinnin aikana. Rantaviivan etäisyys ‑asetuksen
käytettävissä olevat arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja voit arvioida
Automaattinen opastus sijoittelua käyttämällä tutumpia
määränpäitä, joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
1 Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2 Valitse Asetukset > Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys > Tav..
Valitse
määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.
3
4 Valitse Navigoi > Automaattinen opastus.
55
5 Tarkista automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä,
väistääkö se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen
käännökset tehokkaan matkanteon.
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Valikko > Navigointiasetukset > Lopeta
navigointi ja jatka vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Asetukset >
Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan
etäisyys > Kaukana.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Lähellä.
7 Jos valitsit vaiheessa 6 Lähellä tai Kaukana, tarkista
automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
8 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Valikko > Navigointiasetukset > Lopeta
navigointi ja jatka vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Asetukset >
Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan
etäisyys > Kauimm..
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Lähin.
9 Jos valitsit vaiheessa 8 Lähin tai Kauimm., tarkista
Automaattinen opastus reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
10 Toista vaiheet 3-9 vielä vähintään kerran käyttämällä joka
kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan
etäisyys ‑asetus toimii.
Yhteysasetukset
NMEA 0183 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 0183 -asetus.
Porttityypit: katso kohtaa Tietoliikennemuodon määrittäminen
kullekin NMEA 0183 ‑portille, sivu 56.
Lähetyslauseet: katso kohtaa NMEA 0183 ‑lähetyslauseiden
määrittäminen, sivu 56.
Sijaintitarkkuus: säätää NMEA lähetyksen desimaalien
määrää.
XTE-tarkkuus: säätää NMEA lähetyksen desimaalien määrää.
Reittipisteen ID: määrittää laitteen lähettämään reittipisteiden
nimet tai numerot NMEA 0183 verkon kautta navigoinnin
aikana. Numeroiden käyttäminen saattaa ratkaista
yhteensopivuusongelmat vanhempien NMEA 0183
automaattiohjausten kanssa.
56
Palauta oletukset: palauttaa alkuperäiset NMEA 0183
asetukset.
Diagnostiikka: näyttää NMEA 0183 diagnostiikkatiedot.
NMEA 0183 ‑lähetyslauseiden määrittäminen
Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä NMEA 0183
‑lähetyslauseita.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 0183 -asetus >
Lähetyslauseet.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse vähintään yksi NMEA 0183 ‑lähetyslause ja Takaisin.
4 Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä muita lähetyslauseita
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
Tietoliikennemuodon määrittäminen kullekin NMEA 0183
‑portille
Voit valita kullekin sisäiselle NMEA 0183 ‑portille
viestintämuodon, kun liität karttaplotterin ulkoisiin NMEA 0183
‑laitteisiin, tietokoneeseen tai muihin Garmin laitteisiin.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 0183 -asetus >
Porttityypit.
2 Valitse tulo- tai lähtöportti.
3 Valitse muoto:
• Jos haluat käyttöön tuen NMEA 0183 ‑vakio- ja DSCtietojen lähetystä tai vastaanottoa ja NMEA luotaintietojen
vastaanottoa varten DPT-, MTW- ja VHW-lauseille, valitse
NMEA Std..
• Jos haluat käyttöön tuen useimpien AIS-vastaanotinten
NMEA 0183 ‑vakiotietojen lähettämistä ja
vastaanottamista varten, valitse NMEA High Speed.
• Jos haluat käyttöön tuen Garmin tietojen lähettämistä ja
vastaanottamista varten Garmin ohjelmistojen yhteydessä,
valitse Garmin.
4 Voit määrittää muita lähetys- tai vastaanottoportteja
toistamalla vaiheita 2–3.
NMEA 2000 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 2000 -asetus.
Laiteluettelo: näyttää verkkoon liitetyt laitteet.
Laitteiden tunnukset: muuttaa käytettävissä olevien liitettyjen
laitteiden tunnuksia.
Laitteiden ja anturien nimeäminen verkossa
Voit nimetä Garmin Marine Networkiin ja NMEA 2000 verkkoon
yhdistetyt laitteet ja anturit.
1 Valitse Asetukset > Viestintä.
2 Valitse Marine Network tai NMEA 2000 -asetus >
Laiteluettelo.
3 Valitse laite vasemmalla olevasta luettelosta.
4 Valitse Vaihda nimi.
5 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Marine Network
Marine Networkin avulla voit jakaa Garmin oheislaitteiden tietoja
karttaplotterien kanssa nopeasti ja helposti. Voit liittää
karttaplotterin Marine Networkiin ja vastaanottaa ja jakaa tietoja
muiden Marine Network -yhteensopivien laitteiden ja
karttaplotterien kanssa.
Valitse Asetukset > Viestintä > Marine Network.
EVC-verkko
Valitse Asetukset > Viestintä > EVC-verkko ja valitse
voimansiirto.
Katso lisätietoja Volvo Penta oppaasta.
Ominaisuudet: näyttää asennettujen EVC-ominaisuuksien
luettelon.
Osat: näyttää asennettujen laiteosien luettelon.
Laitteen määrittäminen
Ohjelmisto: näyttää asennettujen EVC-ominaisuuksien
ohjelmistoversioiden luettelon.
Kalibrointi: näyttää kalibroitavissa olevien asennettujen EVCominaisuuksien luettelon.
Säähälytysten määrittäminen
Hälytysten määrittäminen
Säähälytysten määrittämiseen tarvitaan yhteensopiva
karttaplotteri, joka on liitetty säälaitteeseen (kuten GXM
laitteeseen), ja kelvollinen säätilaus.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Sää.
2 Ota käyttöön tiettyjen säätapahtumien hälytykset.
Navigointihälytykset
Polttoainehälytyksen määrittäminen
Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi.
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä tai
määränpäästä.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikk.: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyn matkan päässä reitiltä.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen
kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Polttoaine.
2 Valitse tarvittaessa voimansiirto.
3 Valitse Käytössä.
4 Anna hälytyksen aktivoiva jäljellä oleva polttoainemäärä.
5 Toista tarvittaessa vaiheita 2–4 kaikkia voimansiirtoja varten.
Ankkurihälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, jos olet liikkunut sallittua
matkaa enemmän. Tämä on hyödyllinen toiminto, kun olet
ankkurissa yön yli.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi > Ankkurin
laahaus.
2 Ota hälytys käyttöön valitsemalla Hälytys.
3 Valitse Aseta säde ja valitse matka kartassa.
4 Valitse Takaisin.
Oma vene -asetukset
Järjestelmähälytykset
Herätyskello: määrittää kellohälytyksen.
Laitteen jännite: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun
varaustila saavuttaa määritetyn matalan tason.
GPS-tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPSsijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
Luotaimen hälytykset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kaikuantureissa.
Valitse sopivassa luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Hälytykset.
Voit avata luotainhälytykset myös valitsemalla Asetukset >
Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.
FrontVü-hälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun syvyys
veneen edessä on määritettyä arvoa pienempi. Se auttaa
välttämään karikoita (FrontVü syvyyshälytyksen
määrittäminen, sivu 31). Tämä hälytys on käytettävissä
ainoastaan Panoptix FrontVü kaikuanturien yhteydessä.
Veden lämpö: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.
Käyrä: määrittää hälytyksen, kun kaikuanturi havaitsee
vedenalaisen kohteen määritetyllä syvyydellä vedenpinnasta
ja pohjasta.
Kala
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Laitteen määrittäminen
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Oma vene.
Katso lisätietoja Volvo Penta oppaasta.
Syvyys ja ankkurointi: voit lisätä kölin ja ankkurin tietoja
(Köliasetuksen määrittäminen, sivu 22).
Ankkurin korkeus -arvo tarkoittaa ankkurin korkeutta
vedenpinnan yläpuolella. Ankkurin alue on käytettävän
ankkuriköyden pituuden suhde aluksen keulan ja veden
pohjan väliseen etäisyyteen. Näiden ankkuriasetusten avulla
lasketaan Ankkuriköyden tav.pituus -tietokentän arvo.
Lämpötilapoikk: voit kompensoida NMEA 0183
lämpötilatunnistimen tai lämpötilamittausta tukevan
kaikuanturin tuottamaa veden lämpötilalukemaa
määrittämällä poikkeama-arvon (Veden lämpötilapoikkeaman
määrittäminen, sivu 58).
Kalibroi nopeus veteen: kalibroi nopeutta mittaavan
kaikuanturin tai anturin (Nopeus veteen -laitteen kalibrointi,
sivu 58).
Aluksen tyyppi: ottaa käyttöön jotkin karttaplotterin
ominaisuudet veneen tyypin mukaan.
CZone™: määrittää digitaaliset vaihtovirtapiirit.
SeaStar-esiintymä: määrittää digitaaliset vaihtovirtapiirit.
e-KEY -hallinta: voit hallita sähköisiä avaimia (e-KEY).
Vetotapa: asetusta saa muuttaa ainoastaan valtuutettu Volvo
Penta henkilökunta.
ACP-tila: määrittää ACP-suojaustilan.
Kohtauskulma: asetusta saa muuttaa ainoastaan valtuutettu
Volvo Penta henkilökunta.
Nopeustekijä: kalibroi veneen näkyvän nopeuden.
PTA-asetukset: voit määrittää PTA-tilojen uudet enimmäisrajat.
Polttoainesäiliö: määrittää polttoainesäiliön asetukset.
Seven Marine -asennus: määrittää Seven Marine moottoriasetukset.
HIN (Hull ID Number): voit antaa HIN (Hull Identification
Number) -numeron. HIN-numero saattaa olla kiinnitettynä
pysyvästi peräpeilin tai perämoottorin puolelle tyyrpuurin
puolen yläosaan.
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan. Siten voit tarkastella tarpeen mukaan
veden syvyyttä kölin alapuolella tai veden todellista syvyyttä.
Jos haluat tietää veden syvyyden kölin alapuolella tai veneen
alimman kohdan ja kaikuanturi on asennettu vesilinjaan tai mihin
57
tahansa kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin.
Jos haluat tietää veden todellisen syvyyden ja kaikuanturi on
asennettu vesilinjan alapuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
pohjasta vesilinjaan.
HUOMAUTUS: tämä on mahdollista vain, kun kelvolliset
syvyystiedot ovat käytettävissä.
1 Mittaa etäisyys:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan
tai mihin tahansa
kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin. Anna tämä arvo positiivisena
lukuna.
• Jos kaikuanturi on sijoitettu kölin pohjaan
ja haluat
tietää veden todellisen syvyyden, mittaa etäisyys
kaikuanturista vesilinjaan. Anna tämä arvo negatiivisena
lukuna.
Avaimen lisääminen
Voit lisätä avaimia järjestelmään. Järjestelmässä voi olla
enintään neljä avainta, joilla on numerot 1 - 4.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > e-KEY -hallinta > Lisää eKEY.
2 Pidä uutta avainta kehotettaessa paneelin edessä.
Järjestelmä tallentaa avaimen tunnuksen.
Nopeustekijän määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää nopeustekijän, sinun on verrattava
veneen näkyvää nopeutta ulkoiseen nopeustietojen lähteeseen,
kuten GPS-järjestelmään tai toiseen veneeseen.
Veneen on oltava liikkeessä, jotta nopeustekijän voi määrittää.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Nopeustekijä.
2 Anna näkyvän nopeuden ja ulkoisten tietojen ero.
3 Varmista, että molemmat nopeuslähteet näyttävät saman
arvon.
Polttoainesäiliön asetukset
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Syvyys ja ankkurointi >
Köliasetus.
3 Valitse , jos kaikuanturi on asennettu vesilinjaan, tai valitse
, jos kaikuanturi on asennettu kölin pohjaan.
Anna
vaiheessa 1 mitattu etäisyys.
4
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Veden lämpötilapoikkeaman määrittämiseen tarvitaan veden
NMEA 0183 -lämpötilatunnistinta tai lämpötilan mittaavaa
kaikuanturia.
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman
lämpötilalukeman.
1 Mittaa veden lämpötila karttaplotteriin liitetyllä
lämpötilatunnistimella tai lämpötilan mittaavalla kaikuanturilla.
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen toista, tarkaksi tiedettyä
lämpötilatunnistinta tai lämpömittaria.
3 Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo
vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos karttaplotteriin liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna
tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena numerona, jos
karttaplotteriin liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.
4 Valitse Asetukset > Oma vene > Lämpötilapoikk.
5 Anna vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama.
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi
Jos karttaplotteriin on liitetty nopeutta mittaava kaikuanturi, voit
parantaa karttaplotterin näyttämien vesinopeustietojen
tarkkuutta kalibroimalla kyseisen nopeutta mittaavan laitteen.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Kalibroi nopeus veteen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei
havaitse nopeutta, näyttöön tulee ilmoitus liian pienestä
nopeudesta.
3 Valitse OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti.
4 Jos ilmoitus näkyy uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että
nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut.
5 Jos kiekko pyörii normaalisti, tarkista kaapeliliitännät.
6 Jos ilmoitus näkyy uudelleen, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
58
Valitse Asetukset > Oma vene > Polttoainesäiliö, and select a
driveline.
Katso lisätietoja Volvo Penta oppaasta.
Volyymi: määrittää veneen polttoainesäiliön
polttoainekapasiteetin.
Tyhjä säiliö: kalibroi tyhjän säiliön määrän.
Monipiste: kalibroi erilaisia polttoainetasoja täyden ja tyhjän
välillä.
Täyden säiliön kalibrointi: kalibroi täyden säiliön määrän.
Seven Marine -moottorin asennusasetukset
Valitse Asetukset > Oma vene > Seven Marine -asennus.
DPS-painike: voit määrittää ohjaussauvapainikkeen DPS-tilat.
Trimmauksen nolla asetettu: voit säätää trimmauskulman
nollaan, kun kaikki moottorit on laskettu kokonaan veteen.
Säiliön esiasetus: asettaa säiliön nimen, nestetyypin, anturin
tyylin ja säiliötilavuuden ja kalibroi anturin (Säiliön tason
antureiden määrittäminen, sivu 43).
Ilmahuuhtelu: voit poistaa ilmaa ohjausjärjestelmästä
ohjauspumppujen avulla.
Ohjausanturi: kalibroi moottorin ohjausjärjestelmän käyttäen
fyysisiä pysäyttimiä. Fyysinen pysäytin on kohta, johon
ohjauspyörä pysähtyy käännettäessä.
Ohjaussauvan työntö: voit määrittää keulapotkurien
työntötehon. Suurissa veneissä tarvitsee ehkä valita
Enintään, jotta vene yleensä liikkuu, mutta Enintääntyöntövoima saattaa olla liikaa pienemmille veneille.
Lukitus: voit määrittää käännösten määrän ääriasennosta
toiseen.
Ohjauksen kitka: määrittää ohjauspyörän kitkan. Kitkaa
säädetään automaattisesti moottorin nopeuden mukaan.
Moottorin väli: voit rajoittaa tiettyjen moottorin välien
mahdollisia ohjauskulmia määrittämällä ajolinjojen välin.
Vaihteen kierto: voit määrittää sivulla olevan vaihdepesän
tyypin, jotta voit määrittää ajo- ja peruutusvaihteen suunnan.
Välityssuhde: voit määrittää viimeisen ja ensimmäisen vaihteen
kiertonopeuksien suhteen.
Muiden alusten asetukset
Kun yhteensopiva karttaplotteri on liitetty AIS-laitteeseen tai
VHF-radioon, voit määrittää, miten muut alukset näkyvät
karttaplotterissa.
Valitse Asetukset > Muut alukset.
AIS: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä AIS-signaalin
vastaanoton.
Laitteen määrittäminen
DSC: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä DSC (digital selective
calling) -kutsut.
Törmäyshälytys: määrittää törmäyshälytyksen (Turva-alueen
määrittäminen törmäyshälytykselle, sivu 11).
AIS-EPIRB-testi: ottaa käyttöön EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacons) -testisignaalit.
AIS-MOB-testi: ottaa käyttöön MOB (man overboard) ‑laitteiden
testisignaalit.
AIS-SART-testi: ottaa käyttöön SART (Search and Rescue
Transponders) ‑testilähetykset.
Asetukset, jotka synkronoidaan Garmin
Marine Networkissa
Seuraavat laitteet synkronoivat tietyt asetukset ollessaan
yhteydessä Garmin Marine Networkiin.
• ECHOMAP™ 70 sarja
• GPSMAP 507 sarja (ohjelmistoversio 3.0 tai uudempi)
• GPSMAP 701 sarja (ohjelmistoversio 3.0 tai uudempi)
• GPSMAP 702 sarja
• GPSMAP 800 sarja
• GPSMAP 902 sarja
• GPSMAP 1000 sarja
• GPSMAP 1002 sarja
• GPSMAP 1202 sarja
• GPSMAP 7400/7600 sarja
• GPSMAP 8400/8600/8700 sarja
Seuraavat asetukset synkronoidaan tarvittaessa laitteeseen.
Hälytysasetukset (synkronoi myös hälytyksen kuittauksen):
• Saavut
• Ankkurin laahaus
• Suuntapoikk.
• GPS-tarkkuus
• Matala vesi
• Syvä vesi (ei GPSMAP 8400/8600 sarjassa)
• Veden lämpö
• Käyrä (ei echoMAP 70s eikä GPSMAP 507/701 sarjassa)
• Kala
• Törmäyshälytys
Yleiset asetukset:
• Automaattinen opastus Ensisijainen syvyys
• Automaattinen opastus Alikulkukorkeus
• Hälytin
• Väritila
• Näppäimistöasettelu
• Kieli
• Karttadatum
• Pohjoisen viite
• Sijaintimuoto
• Järjestelmän yksiköt
• Kalibroi nopeus veteen
• Tutkan antennin koko
Kartta-asetukset:
• Karttarajat
• Vaaran värit
• Otsikkorivi
• POI:t maalla
• Valosektori
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta
•
•
•
•
•
•
•
Merimerkkien koko
Merimerkin tyyppi
Valokuvapisteet
Ensisijainen syvyys
Matalan varjostus
Palvelupisteet
Aluskuvake (ei voi synkronoida kaikkien mallien välillä)
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä koskee kaikkia verkon laitteita.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Nollaa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset valitsemalla
Palauta oletusasetukset. Tämä palauttaa
oletusasetukset, mutta ei poista tallennettuja
käyttäjätietoja, karttoja eikä ohjelmistopäivityksiä.
• Jos haluat palauttaa kaikkien aseman laitteiden kaikki
oletusasetukset, valitse Palauta aseman asetukset.
Tämä palauttaa oletusasetukset, mutta ei poista
tallennettuja käyttäjätietoja, karttoja eikä
ohjelmistopäivityksiä.
• Jos haluat tyhjentää tallennetut tiedot, kuten reittipisteet ja
reitit, valitse Poista käyttäjätiedot. Tämä ei koske karttoja
eikä ohjelmistopäivityksiä.
• Voit tyhjentää tallennetut tiedot ja palauttaa laitteen
oletusasetukset katkaisemalla laitteen yhteyden Garmin
Marine Networkiin ja valitsemalla Poista tiedot ja nollaa
asetukset. Tämä ei koske karttoja eikä
ohjelmistopäivityksiä.
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta
Tietoja voi jakaa yhteensopivien laitteiden välillä.
• Tietoja voi jakaa Garmin Marine Networkin kautta.
• Voit jakaa ja hallita käyttäjätietoja muistikortin avulla.
Laitteessa on oltava muistikortti. Laite tukee enintään 32 Gt:n
muistikortteja, jotka on alustettu FAT32-muotoon.
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen
kohteesta HomePort karttaplotteriin
Jotta voit kopioida tietoja karttaplotteriin, tietokoneessa on oltava
HomePort ohjelmiston uusin versio ja karttaplotterissa on oltava
muistikortti.
Kopioi tiedot kohteesta HomePort valmistellulle muistikortille.
Lisätietoja on HomePort ohjetiedostossa.
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja
reittien tiedostotyypin valitseminen
Voit tuoda ja viedä reittipisteitä ja reittejä kolmansien osapuolten
laitteista ja laitteisiin.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto >
Tiedostotyyppi.
3 Valitse GPX.
Kun haluat siirtää tietoja taas Garmin laitteiden välillä, valitse
tiedostotyypiksi ADM.
Käyttäjätietojen kopiointi muistikortilta
Voit siirtää käyttäjätietoja muista laitteista muistikortin avulla.
Käyttäjätietoja ovat reittipisteet, reitit, automaattisen opastuksen
reitit, jäljet ja rajat.
59
HUOMAUTUS: vain .adm-rajatiedostoja tuetaan.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja yhdistää
ne aiempiin käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin
tiedot.
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja korvata
aiemmat käyttäjätiedot valitsemalla Korvaa kortin
tiedoilla.
5 Valitse tiedostonimi.
Käyttäjätietojen kopiointi muistikortille
Voit tallentaa käyttäjätiedot muistikortille siirrettäviksi muihin
laitteisiin. Käyttäjätietoja ovat reittipisteet, reitit, automaattisen
opastuksen reitit, jäljet ja rajat.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Tallenna
kortille.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit luoda uuden tiedoston valitsemalla Lisää uusi
tiedosto ja kirjoittamalla nimen.
• Voit lisätä tiedot valmiiseen tiedostoon valitsemalla
tiedoston luettelosta ja valitsemalla Tallenna kortille.
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille
Voit kopioida karttoja karttaplotterista muistikortille HomePort
käyttöä varten.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Kopioi sisäinen kartta.
Sisäisten karttojen päivittäminen
muistikortin ja Garmin Express sovelluksen
avulla
Voit päivittää sisäiset kartat Garmin Express sovelluksen ja
muistikortin avulla.
1 Aseta muistikortti tietokoneen korttipaikkaan.
2 Avaa Garmin Express sovellus.
Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu
tietokoneeseen, voit ladata sen osoitteesta garmin.com
/express.
3 Rekisteröi laite tarvittaessa (Laitteen Garmin Express
rekisteröinti, sivu 60).
4 Valitse Alus > Näytä tiedot.
5 Valitse päivitettävän kartan vierellä Lataa.
6 Suorita lataus loppuun näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
7 Odota, kun päivitys latautuu.
Päivitys saattaa kestää kauan.
8 Kun lataus on valmis, poista kortti tietokoneesta.
9 Aseta muistikortti korttipaikkaan (Muistikortit, sivu 2).
10 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Järjestelmä >
Järjestelmätiedot > Päivitä sisäinen kartta.
Päivitetty kartta ilmestyy karttaplotteriin.
Tietojen varmuuskopioiminen
tietokoneeseen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
60
2 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Tallenna
3
4
5
6
7
kortille.
Valitse tiedostonimi luettelosta tai valitse Lisää uusi
tiedosto.
Valitse Tallenna kortille.
Poista muistikortti ja aseta se tietokoneen kortinlukijaan.
Avaa muistikortin kansio Garmin\UserData.
Kopioi varmuuskopiotiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi
kansioon tietokoneessa.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen
karttaplotteriin
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
2 Kopioi varmuuskopiotiedosto tietokoneesta muistikortin
Garmin\UserData-kansioon.
3 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
4 Valitse Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Korvaa
kortin tiedoilla.
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille
Voit tallentaa järjestelmätiedot muistikortille mahdollista
vianmääritystä varten. Tuotetuen edustaja voi pyytää saada
käyttää näitä tietoja verkon tietojen lataamiseksi.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Garmin-laitteet > Tallenna kortille.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle järjestelmätiedot
tallennetaan.
4 Irrota muistikortti.
Liite
Laitteen Garmin Express rekisteröinti
HUOMAUTUS: rekisteröi laite ActiveCaptain sovelluksella
(ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen, sivu 5).
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan (Muistikortit, sivu 2).
2 Odota hetki.
Karttaplotteri avaa kortinhallintasivun ja luo
GarminDevice.xml-tiedoston muistikortin Garmin kansioon.
Poista
muistikortti.
3
4 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
5 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
6 Lataa, asenna ja avaa Garmin Express sovellus näytön
ohjeiden mukaisesti.
7 Valitse > Lisää laite.
8 Kun sovellus tekee hakua, valitse Onko sinulla
veneilykarttoja tai -laitteita? -kohdan vierellä Kirjaudu
(näytön alareunan lähellä).
9 Luo Garmin tili tai kirjaudu tilillesi.
10 Määritä alus näytön ohjeiden mukaisesti.
11 Valitse > Lisää.
Garmin Express sovellus hakee laitteen tiedot muistikortilta.
12 Rekisteröi laite valitsemalla Lisää laite.
Kun rekisteröinti on valmis, Garmin Express sovellus hakee
lisää laitteen karttoja ja karttapäivityksiä.
Kun lisäät laitteita karttaplotterin verkkoon, rekisteröi uudet
laitteet toistamalla nämä toimet.
Liite
Ohjelmistopäivitys
HUOMAUTUS: voit päivittää laitteen ohjelmiston ActiveCaptain
sovelluksella (Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain
sovelluksella, sivu 6).
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Ohjelmistopäivitykseen tarvitaan joko lisävarusteena hankittava
Garmin muistikortinlukija tai toinen Garmin karttaplotteri, joka on
yhdistetty Garmin Marine Networkin kautta.
Garmin muistikortinlukija on hankittava erikseen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Voit tarkistaa laitteeseen asennetun ohjelmistoversion, ennen
kuin päivität ohjelmiston (Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen
tarkasteleminen, sivu 55). Sen jälkeen voit siirtyä osoitteeseen
garmin.com/support/software/marine.html, valita Näytä kaikki
paketin laitteet ja verrata asennettua ohjelmistoversiota tuotteen
kohdalla mainittuun ohjelmistoversioon.
Jos laitteessa oleva ohjelmisto on vanhempi kuin sivustossa
mainittu, lataa ohjelmisto ohjeiden mukaan muistikortille (Uuden
ohjelmiston lataaminen muistikortille, sivu 61) ja päivitä laitteen
ohjelmisto (Laitteen ohjelmiston päivittäminen, sivu 61).
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/support/software/marine.html.
VIHJE: tältä sivulta voit myös ladata ajantasaiset
käyttöoppaat ladattaviksi karttaplotteriin.
3 Valitse GPSMAP-sarja ja SD-kortti.
4 Valitse GPSMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
Valittuun sijaintiin luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa
ohjelmistopäivitys siirretään muistikortille.
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Liitetyn tietokoneen hallinta kosketusnäytössä (MDF-mallit)
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin tietokoneeseen.
Muiden kaapelien käyttäminen mitätöi takuun.
Voit liittää karttaplotterin tietokoneeseen, jotta voit tarkastella
tietokoneen näyttöä karttaplotterin kosketusnäytössä ja hallita
tietokonetta karttaplotterin näytössä. Jos haluat nähdä
tietokoneen näytön, liitä tietokone HDMI IN -porttiin. Jos haluat
hallita tietokonetta, liitä tietokone USB-porttiin.
Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista
HDMI kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen.
Garmin GPSMAP USB lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan USBkeskittimen tai USB-toistimen jatkokaapelia.
Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
®
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille (Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille,
sivu 61).
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
Liite
Kohde Laite tai portti
Kaapeli
Tietokone
GLASS COCKPIT karttaplotteri (MFD)
Tietokoneen HDMI OUT portti
Garmin HDMI kaapeli
Karttaplotterin HDMI IN -portti
Tietokoneen USB-portti
Garmin USB kaapeli
Karttaplotterin USB-portti
Tietokoneen hallinta karttaplotterilla
Liitä karttaplotteri tietokoneeseen oikein, jotta voit hallita
tietokonetta karttaplotterin avulla. Katso lisätietoja liitännästä
karttaplotterin asennusohjeista.
1 Valitse AV, mittarit, ohj. > Video.
2 Valitse tietokoneen lähteeksi HDMI.
3 Valitse Valikko > USB-kosk.lähtö.
Nyt voit hallita tietokonetta kahden sormen kosketuseleillä
karttaplotterin näytössä.
4 Tarvittaessa voit tarkastella tietokoneen näyttöä koko näytön
näkymässä valitsemalla Valikko > Koko näyttö.
VIHJE: poistu koko näytön näkymästä valitsemalla .
GRID laitteen pariliittäminen karttaplotteriin
karttaplotterista
HUOMAUTUS: nämä ohjeet koskevat sekä GRID laitetta että
GRID 20 laitetta.
Jotta voit pariliittää GRID 20 laitteen karttaplotteriin
datayhteyden muodostamista varten, tarvitset virtalähteeksi
paristot tai akut, mukana toimitetun virtajohdon tai NMEA 2000
verkkoyhteyden.
Jotta voit pariliittää GRID laitteen karttaplotteriin, sinun on
yhdistettävä se Garmin Marine Networkiin.
61
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Asematiedot > GRID™-
2 Avaa Windows Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin
pariliitos > Lisää.
2 Valitse toiminto:
• Paina GRID etälaitteen SELECT-painiketta.
• Paina GRID 20 etälaitteen - ja -painiketta, kunnes
kaukosäätimestä kuuluu kolme merkkiääntä.
\scrn-kansio.
3 Kopioi .bmp-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon
tietokoneessa.
GRID laitteen pariliittäminen karttaplotteriin GRID
laitteesta
Laite ei hae GPS-signaaleja
HUOMAUTUS: tämä ei koske GRID 20 laitetta.
1 Paina GRID etälaitteen +- ja HOME-painiketta
samanaikaisesti.
Kaikissa Garmin Marine Networkissa olevissa
karttaplottereissa avautuu valintasivu.
2 Käännä GRID etälaitteen valitsinta, kunnes Valitse on sen
karttaplotterin kohdalla, jota haluat ohjata GRID etälaitteella.
Paina
SELECT-painiketta.
3
GRID etälaitteen kääntäminen
GRID laitteen asentoa voi muuttaa joissakin asennustilanteissa.
HUOMAUTUS: tämä ei koske GRID 20 laitetta.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Marine Network.
2 Valitse GRID laite.
Näytön puhdistaminen
HUOMAUTUS
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat
häikäisynestopinnoitetta.
Laitteen pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
hyvin herkkä vahoille ja hankauspuhdistusaineille.
1 Kostuta liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on
määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille.
2 Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla.
Muistikortin kuvien tarkastelu
Voit tarkastella muistikortille tallennettuja kuvia, jotka
ovat .jpg-, .png- tai .bmp-muotoisia.
1 Aseta kuvia sisältävä muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Tiedot > Kuvien katselu.
3 Valitse kuvat sisältävä kansio.
4 Odota muutama sekunti, kun pikkukuvat latautuvat.
5 Valitse kuva.
6 Voit selata kuvia nuolilla.
7 Valitse halutessasi Valikko > Aloita diaesitys.
Kuvaotokset
Mistä tahansa karttaplotterin näytöstä voi tallentaa
kuvaotoksen .png-tiedostona. Kuvaotoksen voi siirtää
tietokoneeseen. Kuvaotosta voi myös tarkastella
kuvankatseluohjelmalla (Muistikortin kuvien tarkastelu, sivu 62).
Kuvaotoksen ottaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Asetukset > Kuvaotos > Käytössä.
3 Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat siepata.
4 Paina Koti-painiketta vähintään kuusi sekuntia.
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen
1 Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen
Vianmääritys
Jos laite ei hae satelliittisignaaleja, syitä voi olla muutama. Jos
laitetta on siirretty pitkä matka siitä, kun se edellisen kerran haki
satelliittisignaaleja tai se on ollut sammuksissa useita viikkoja tai
kuukausia, satelliittisignaalien hakeminen ei välttämättä toimi
oikein.
• Varmista, että laitteistossa on uusin ohjelmisto. Jos niin ei
ole, päivitä laitteen ohjelmisto.
• Varmista, että laitteen edessä ei ole esteitä, jotka estävät
GPS-signaalien vastaanoton. Jos laite on asennettu hyttiin,
sen on oltava lähellä ikkunaa GPS-signaalien vastaanottoa
varten.
Laite ei käynnisty tai se sammuu jatkuvasti
Jos laite sammuu satunnaisesti tai se ei käynnisty, ongelma voi
olla laitteen virransyötössä. Tarkista seuraavat virransyöttöön
liittyvät seikat.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi,
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Tarkista virtajohdon sulake.
Sulake on yleensä pidikkeessä, joka on virtajohdon
punaisessa johdossa. Tarkista, että oikeankokoinen sulake
on asennettu. Tarkista oikea sulakkeen koko kaapelin
merkinnästä tai asennusohjeista. Tarkista, että sulake on
ehjä. Voit testata sulakkeen yleismittarilla. Jos sulake on
ehjä, multimittarin lukema on 0 ohmia.
• Varmista, että laite saa vähintään 10 voltin jännitteen.
Suositeltava jännite on kuitenkin 12 volttia.
Tarkista jännite mittaamalla DC-jännite naarasvirta- ja maadoitusliittimestä. Jos jännite on alle 10 volttia, laite ei
käynnisty.
• Jos laite saa tarpeeksi virtaa, mutta ei käynnisty, ota yhteys
Garmin tuotetukeen.
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin
Voit merkitä manuaalisesti reittipisteen sijainnin, jotta tietoja
voidaan jakaa ja siirtää eri laitteiden välillä. Jos olet merkinnyt
reittipisteen manuaalisesti käyttämällä koordinaatteja ja pisteen
sijainti ei ole oikea, laitteen karttadatum ja sijaintimuoto voivat
poiketa reittipisteen merkitsemiseen käytetyistä asetuksista.
Sijaintimuoto tarkoittaa tapaa, jolla GPS-vastaanottimen sijainti
näytetään näytössä. Näyttötapana on yleensä leveys/
pituusasteet ja minuutit. Lisäksi käytettävissä on vaihtoehtoja,
joissa näytetään asteet, minuutit ja sekunnit, vain asteet tai jokin
käytettävissä olevista ruudukkomuodoista.
Karttadatum on matemaattinen malli, jolla kuvataan osa maan
pinnasta. Paperikarttojen pituus- ja leveysasteet viittaavat
tiettyyn karttadatumiin.
1 Selvitä, mitä karttadatumia ja sijaintimuotoa käytettiin
alkuperäisen reittipisteen luomisessa.
Jos alkuperäinen reittipiste otettiin kartasta, siinä yleensä
kerrotaan käytettävä karttadatum ja sijaintimuoto. Tiedot ovat
yleensä kartan selitteen lähellä.
2 Valitse Asetukset > Asetukset > Yksikkö.
3 Valitse oikeat karttadatum- ja sijaintimuotoasetukset.
4 Luo reittipiste uudelleen.
muistikortinlukijaan.
62
Liite
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Tekniset tiedot
GLASS COCKPIT 8x10 - tekniset tiedot
Mitat (L × K × S)
25,9 × 20,5 × 7,5 cm (10,25 × 8,0625 ×
2,95 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
21,8 × 13,7 cm (8,6 × 5,4 tuumaa)
Lävistäjä 10 tuumaa
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Laite kestää satunnaisen upottamisen
enintään 1 metrin syvyiseen veteen
enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sulake
10 A, 125 V, nopea
Tulojännite
10–32 Vdc
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
45 W
Tyypillinen virrankulutus (12 1,3 A
Vdc)
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
6,0 A
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
5 000
100 (250 reittipistettä kussakin)
Näytön tarkkuus
WUXGA, 1920 × 1080 kuvapistettä
Reittipisteiden enimmäismäärä
Paino
2,4 kg (5,2 paunaa)
Reittien enimmäismäärä
Kompassin turvaväli
45 cm (17,7 tuumaa)
Tila tasokiinnitetyn laitteen
takana
11,1 cm (43/8 tuumaa)
Aktiivisten jälkien enimmäis- 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
määrä
jälkeä
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu
alumiini
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Laite kestää satunnaisen upottamisen
enintään 1 metrin syvyiseen veteen
enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sulake
10 A, 125 V, nopea
Tulojännite
10–32 Vdc
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
40,1 W
Tyypillinen virrankulutus (12 1,5 A
Vdc)
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
6,0 A
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
Reittipisteiden enimmäismäärä
5 000
Reittien enimmäismäärä
100 (250 reittipistettä kussakin)
Muistikortti
2 microSD korttipaikkaa laitteen takana,
kortin koko enintään 32 Gt
Langaton taajuus ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi ja ANT tekniikka
2,4 GHz (nimellinen 12,3 dBm)
HTMLintegrointi
Tukee OneHelm integrointia
GLASS COCKPIT 8x16 - tekniset tiedot
Mitat (L × K × S)
38,5 × 26,3 × 7,5 cm (15,1 × 10,3 ×
3 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
34,5 × 19,5 cm (13,6 × 7,7 tuumaa)
Lävistäjä 15,6 tuumaa
Näytön tarkkuus
FHD, 1920 × 1080 kuvapistettä
Paino
4,4 kg (9,6 unssia)
Kompassin turvaväli
11,1 cm (43/8 tuumaa)
Tila tasokiinnitetyn laitteen
takana
105 cm (41,3 tuumaa)
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu
alumiini
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Laite kestää satunnaisen upottamisen
enintään 1 metrin syvyiseen veteen
enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sulake
10 A, 125 V, nopea
Tulojännite
10–32 Vdc
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
52,1 W
Aktiivisten jälkien enimmäis- 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
määrä
jälkeä
Muistikortti
2 microSD korttipaikkaa laitteen takana,
kortin koko enintään 32 Gt
Langaton taajuus ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi ja ANT tekniikka
2,4 GHz (nimellinen 12,3 dBm)
HTMLintegrointi
Tukee OneHelm™ integrointia
®
GLASS COCKPIT 8x12 - tekniset tiedot
Mitat (L × K × S)
30,3 × 21,6 × 7,5 cm (11,9 × 8,5 ×
3 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
25,7 × 14,5 mm (10,1 × 5,7 tuumaa)
Lävistäjä 11,6 tuumaa
Tyypillinen virrankulutus (12 1,3 A
Vdc)
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
6,0 A
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
5 000
100 (250 reittipistettä kussakin)
Näytön tarkkuus
FHD, 1920 × 1080 kuvapistettä
Reittipisteiden enimmäismäärä
Paino
2,7 kg (6,0 paunaa)
Reittien enimmäismäärä
Kompassin turvaväli
35 cm (13,8 tuumaa)
Tila tasokiinnitetyn laitteen
takana
11,1 cm (43/8 tuumaa)
Aktiivisten jälkien enimmäis- 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
määrä
jälkeä
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu
alumiini
Liite
Muistikortti
2 microSD korttipaikkaa laitteen takana,
kortin koko enintään 32 Gt
63
Langaton taajuus ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi ja ANT tekniikka
2,4 GHz (nimellinen 12,3 dBm)
HTMLintegrointi
Tukee OneHelm integrointia
GLASS COCKPIT 8x17 - tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L × K × S)
41,9 × 30,7 × 7,1 cm (16,5 × 12,1 ×
2,8 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
36,6 × 23,1 cm (14,4 × 9,1 tuumaa)
Näytön tarkkuus
WUXGA, 1920 × 1200 kuvapistettä
Paino
5,2 kg (11,48 paunaa)
Kompassin turvaväli
Laite: 53,34 cm (21 tuumaa)
Laite ja suojus: 99,06 cm (39 tuumaa)
Suojus: 48,26 cm (19 tuumaa)
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu
alumiini
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Laite kestää satunnaisen upottamisen
enintään 1 metrin syvyiseen veteen
enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Tyypillinen virrankulutus (12 3,9 A
Vdc)
Tyypillinen virrankulutus (24 1,8 A
Vdc)
Enimmäisvirrankulutus
4,9 A
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
Reittipisteiden enimmäismäärä
5 000
Reittien enimmäismäärä
100
Aktiivisten jälkien enimmäis- 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
määrä
jälkeä
Langaton taajuus ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi ANT ja Bluetooth tekniikat
2,4 GHz (nimellinen 9,87 dBm)
HTMLintegrointi
Tukee OneHelm integrointia
GLASS COCKPIT 8x24 - tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L × K × S)
60,0 × 41,0 × 7,1 cm (22,8 × 16,1 ×
2,8 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
51,8 × 32,5 cm (20,4 × 12,8 tuumaa)
15 A
Näytön tarkkuus
WUXGA, 1920 × 1200 kuvapistettä
10–35 Vdc
Paino
8,6 kg (18,95 paunaa)
40 W
Kompassin turvaväli
Laite: 73,66 cm (29 tuumaa)
Laite ja suojus: 124,46 cm (49 tuumaa)
Suojus: 43,18 cm (17 tuumaa)
Suositeltu käyttölämpötila
–10–55 °C (14–131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu
alumiini
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Laite kestää satunnaisen upottamisen
enintään 1 metrin syvyiseen veteen
enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Aktiivisten jälkien enimmäis- 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
määrä
jälkeä
Sulake
15 A
Tulojännite
10–35 Vdc
Langaton taajuus ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi ANT ja Bluetooth tekniikat
2,4 GHz (nimellinen 9,87 dBm)
Virran enimmäiskäyttö
87 W
HTMLintegrointi
Tukee OneHelm integrointia
Sulake
Tulojännite
Virran enimmäiskäyttö
Tyypillinen virrankulutus (12 2,8 A
Vdc)
Tyypillinen virrankulutus (24 1,4 A
Vdc)
Enimmäisvirrankulutus
3,5 A
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
Reittipisteiden enimmäismäärä
5 000
Reittien enimmäismäärä
100
GLASS COCKPIT 8x22 - tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L × K × S)
52,8 × 35,1 × 7,1 cm (20,8 × 13,8 ×
2,8 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
47,8 × 27,0 cm (18,8 × 10,6 tuumaa)
Näytön tarkkuus
FHD, 1920 × 1080 kuvapistettä
Paino
7,1 kg (15,63 paunaa)
Kompassin turvaväli
Laite: 68,58 cm (27 tuumaa)
Laite ja suojus: 111,76 cm (44 tuumaa)
Suojus: 43,18 cm (17 tuumaa)
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu
alumiini
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Laite kestää satunnaisen upottamisen
enintään 1 metrin syvyiseen veteen
enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Tyypillinen virrankulutus (12 6,1 A
Vdc)
Tyypillinen virrankulutus (24 2,8 A
Vdc)
Enimmäisvirrankulutus
7,6 A
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
Reittipisteiden enimmäismäärä
5 000
Reittien enimmäismäärä
100
Aktiivisten jälkien enimmäis- 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
määrä
jälkeä
Langaton taajuus ja yhteyskäytännöt
Wi‑Fi ANT ja Bluetooth tekniikat
2,4 GHz (nimellinen 9,87 dBm)
HTMLintegrointi
Tukee OneHelm integrointia
NMEA 2000 PGN-tiedot
Lähetys ja vastaanotto
PGN
Kuvaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
Sulake
15 A
060160
ISO-siirtoprotokolla: tiedonsiirto
Tulojännite
10–35 Vdc
060416
ISO-siirtoprotokolla: yhteydenhallinta
Virran enimmäiskäyttö
59 W
060928
ISO-osoite hankittu
64
Liite
PGN
Kuvaus
NMEA 0183-tiedot
065240
Komennettu osoite
Lähetys
126208
Ryhmäpyyntötoiminto
Määritys Kuvaus
126996
Tuotetiedot
GPAPB
126998
Määritystiedot
127245
Peräsin
GPBOD BOD: suuntima (alkuperäisestä määränpäähän)
127250
Aluksen suunta
GPBWC BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
127258
Magneettinen eranto
GPGGA GGA: GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
127488
Moottorin parametrit: nopea päivitys
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
Moottorin parametrit: dynaaminen
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit
Lähetysparametrit: dynaaminen
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
127505
Nestetaso
GPRMB RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
130060
Merkintä
GPRMC RMC: suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
127489
127493
Lähetys
APB: suunnan tai reitin hallinnan (automaattiohjaus) määritys
"B"
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja maantason nopeus
PGN
Kuvaus
GPWPL WPL: reittipisteen sijainti
126464
Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
GPXTE
126984
Vastaus hälytykseen
PGRME E: arvioitu virhe
XTE: Cross Track Error
PGRMM M: karttadatum
Vastaanotto
PGRMZ Z: korkeus
PGN
Kuvaus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
GAAC (Generator average basic AC quantities)
SDDPT
DPT: syvyys
126983
Hälytys
SDMTW MTW: veden lämpö
126985
Hälytysteksti
SDVHW VHW: nopeus veden suhteen ja suunta
126987
Hälytyskynnys
126988
Hälytyksen arvo
126992
Järjestelmän aika
Määritys
Kuvaus
127251
ROT
DPT
Syvyys
127257
Asento
DBT
Syvyys anturin alla
127498
Moottorin parametrit: staattinen
MTW
Veden lämpö
127503
AC-tulon tila (vanhentunut)
VHW
Nopeus veden suhteen ja suunta
127504
AC-lähdön tila (vanhentunut)
WPL
Reittipisteen sijainti
127506
DC:n tarkka tila
DSC
DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot
127507
Laturin tila
DSE
Laajennettu Digital Selective Calling
127509
Invertterin tila
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
128000
Merisortokulma
HDM
Suunta, magneettinen
128275
Matkaloki
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
AIS-luokan A sijaintiraportti
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
AIS-luokan B sijaintiraportti
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
129044
Datum
129285
Navigointi: reitin, reittipisteen tiedot
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808
DSC-soittotiedot
129809
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B
130313
Ilmankosteus
130314
Todellinen ilmanpaine
130316
Lämpötila: laaja alue
130576
Trimmilevyn tila
130577
Suuntatiedot
065030
129038
129039
Liite
Vastaanotto
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden
osoitteeseen: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
Moottorin tietojen siirtäminen NMEA 2000 sillan
kautta
Karttaplotteri voi vastaanottaa J1939 lauseita ja siirtää niitä
NMEA 2000 verkon kautta. Siten muissa NMEA 2000 laitteissa
voi näyttää J1939 moottoritietoja.
65
Vastaanotetut EVC-tiedot
Näkyvä NMEA 2000 PGN
Moottorin nopeus
Moottorin työntöpaine*
Power Trim -asento*
127488: Moottorin parametrit,
nopea päivitys
Moottorin öljynpaine*
127489: Moottorin parametrit,
dynaaminen
Moottoriöljyn lämpö*
Moottorin jäähdytysnesteen
lämpö*
Akun jännite
Moottorin polttoainekulutus**
Moottorin käyttöaika
Moottorin jäähdytysnesteen paine*
Moottorin polttoainevirtauksen
paine*
Korkea jäähdytysnesteen lämpö
Pieni öljynpaine
Öljy vähissä
Matala akun jännite
Pieni jäähdytysnesteen veden
määrä
Polttoaineen vesi-ilmaisin
Vaihteiston öljynpaine*
Vaihteiston öljyn lämpötila*
Voimansiirtoratas
127493: Voimansiirtoparametrit,
dynaaminen
Nestetaso: Polttoaine*
Nestetaso: Puhdas vesi*
127505: Nestetaso
Peräsimen asento*
127245: Peräsin
* Käytettävissä ainoastaan, kun yhteensopiva anturi on
asennettu.
**Käytettävissä ainoastaan, kun matkatietokoneohjelmisto on
asennettu.
66
Liite
Hakemisto
A
ActiveCaptain 5
karttojen päivittäminen 6
ohjelmiston päivittäminen 6
quickdraw 14
älykkäät ilmoitukset 5, 6
AIS 10, 11, 13
ATON 11
hätäsignaalilaite 11
kohde 11
käynnistäminen 58
SART 11
tutka 35
tähtääminen 10, 11
uhat 11, 35
aktiivinen trimmi 43, 44
aloitusnäyttö 3
mukauttaminen 3, 4
aluerenkaat 12
aluksen nopeus 58
alusten jäljet 13, 42
AM 46, 47
animoidut virtaukset, vuorovesitiedot 9
ankkuri 57
ankkurihälytys 57
antenni, GPS 2
asemat 3
aloitusnäytön mukauttaminen 3
aseman muuttaminen 54
asettelun palauttaminen 4, 54
näyttöjen järjestys 54
yhdistäminen painikkeeseen 4
asetukset 15, 54, 55, 58
järjestelmätiedot 55
tutkanäyttö 37
Automaattinen opastus 15, 16, 19, 55
radat 19
rantaviivan etäisyys 19, 55
reitit 19
automaattiohjaus 37–40
apilanlehtikuvio 39
hakukuvio 39
kiertoratakuvio 39
kulkusuunnan säätäminen 38
kuvio-ohjaus 39
mutkittelukuvio 39
määrittäminen 38
ohjauksen tarkkuus 38
ohjauskuviot 39
ottaminen käyttöön 38
peräsimen toiminnan vähentäminen 38
Shadow Drive 38
u-käännöskuvio 39
Williamsonin käännöskuvio 39
ympyräkuvio 39
avaimet 58
D
DAB 46, 47
digitaalinen kytkentä 45
digitaalinen selektiivikutsu, erillinen
rutiinikutsu 42
digital selective calling 41, 42
erillinen rutiinikutsu 42
kanavat 42
käynnistäminen 41, 58
yhteystiedot 41
DSC. Katso digital selective calling
E
e-KEY 58
EBL 35
mittaaminen 35
näyttäminen 35
EGNOS 54
EPIRB 11
Hakemisto
esiasetukset 4, 23, 47
DAB 47
etäisyyden mittaaminen 25
kartat 8
etäkäyttö 7, 39
EVC-verkko 44, 56
F
Fish Eye 3D 9
jäljet 14
kaikukeila 14
vedenalaiset kohteet 14
FM 46, 47
Force keulamoottori 40, 41
FUSION PartyBus 46
G
Garmin ClearVü 24
Garmin Marine Network 56
Garmin tuotetuki. Katso tuotetuki
GLONASS 54
GPS 62
EGNOS 54
GLONASS 54
lähde 2
signaalit 2
WAAS 54
GPS-tarkkuus 57
GRID 62
GRID pariliitos 54, 61, 62
H
haluttu tietolähde 37, 38
hdmi 54
äänen paluukanava 48
HDMI 54
hälytykset 21, 54, 57
ankkurin laahaus 57
luotain 29, 57
matala vesi 29, 57
navigointi 57
polttoaine 43, 57
saapuminen 57
suuntapoikkeama 57
syvä vesi 29, 57
sää 57
törmäys 11, 58
veden lämpötila 29, 57
hätäkutsu 42
hätäsignaalilaite 11
I
ilmakuvat 10
ilmoitukset 5, 6
inReach 44
viestit 44
J
J1939 65
jäljet 20, 21
kopiointi 59, 60
luettelo 20
muokkaaminen 20
navigointi 20
näyttäminen 13, 20
poistaminen 20, 21
tallentaminen 20, 21
tallentaminen reitiksi 20
tyhjentäminen 21
jännite 57
järjestelmätiedot 55, 60
K
kaaviot
ilman lämpötila 43, 44
ilmanpaine 43, 44
määrittäminen 43, 44
syvyys 43, 44
tuulen nopeus 43, 44
tuulikulma 43, 44
veden lämpötila 43, 44
kaikuanturi 24, 26, 29, 30, 32
kalastuskartta 8, 50
kalastustutka. Katso luotain
kamera 53
aloitusasento 51
hallinta 51–53
keskeyttäminen 51
määritys 51
valmiustila 51
kartat 8, 9, 13, 14, 60. Katso kartat
asetukset 12
etäisyyden mittaaminen 8
kalastus 8
navigointi 8, 10
päivittäminen 6
quickdraw 14, 15
symbolit 8
tasot 12, 13
tiedot 8
tutka 13
ulkoasu 12, 13
kartta
asetukset 12, 13
tasot 12, 13
kaukosäädin 7, 40
yhteyden katkaiseminen 7
kello 57
hälytys 57
veneily 39
keulamoottori 40, 41
keulan poikkeama 41
kompassi 41
kieli 54, 55
kompassi
ruusu 12
tietopalkki 4
kosketusnäyttö 1
kulkusuunta, viiva 12, 23
kuvaotokset 62
ottaminen 62
kuvat 3, 62
käyttäjätiedot, poistaminen 21
köliasetus 22, 57
L
laite
puhdistaminen 62
rekisteröinti 60
laitteen rekisteröiminen 60
laitteen tunnus 55
langattomat laitteet 6, 7, 44, 52, 53
langattoman laitteen yhdistäminen 7
verkon määritys 6, 7
yhdistäminen langattomaan laitteeseen 5
lukitseminen, näyttö 1
lukituksen poistaminen, näyttö 1
luotain 24, 27, 29
a-scope 29, 30
etäisyyden mittaaminen 25
FrontVü 26
Garmin ClearVü 24
harmaalinja 29
herkkyys 27
häiriö 29
hälytykset 29, 57
jakaminen 27
kaikunopeus 28
keila 14
kohina 27
lähde 27
numerot 4
näkymät 24
Panoptix 25, 26, 30–32
pintakohina 29
pohjaan lukitus 28
reittipiste 27
SideVü 25
syvyys 28
syvyysasteikko 28
taajuudet 30
67
tallentaminen 27, 28
ulkoasu 29
vedenalaiset kohteet 29
värin poisto 29
värin vahvistus 27
zoomaa 28
lämpöloki 43, 44
M
MARPA
merikartta 13
merkitty kohde 34
tähtääminen 34
uhat 11, 35
mediasoitin 45–48
aakkoshaku 46
alueet 46
DAB 47
esiasetus 47, 51
FUSION-Link 45
laitteen nimi 48
lähde 46
mykistäminen 46
radio 47, 48
satunnaistoisto 46
SiriusXM Satellite Radio 47
stereo 46
toistaminen 46
VHF 46
viritinalue 46, 47
viritystila 46
merikartta 8, 10, 16, 50
alusten jäljet 13, 42
ATON 11
MARPA 13
päällekkäistutka 33
veneilypalvelupisteet 16
merimerkit 8, 11
merkitse sijainti 16
mies yli laidan 17, 39, 42
mittarit 43
moottori 43
polttoaine 43
rajoitukset 43
mittayksiköt 55
MOB, laite 11
moottori 44, 58
moottorin mittarit 43
moottorivene 4, 21
muistikortti 2, 60
asentaminen 2
yksityiskohtaiset kartat 60
musiikkisoitin 45, 47, 48. Katso mediasoitin
muut alukset
AIS 13
polut 13
myyjä 16
määränpäät
merikartta 16
valitseminen 16
N
navigoinnin liitekartta 4
navigointihälytykset 57
NMEA 0183 41, 56
NMEA 2000 41, 56, 65
nollaaminen
aseman asettelu 4
asetukset 48
nollaus 59
nopeustiedot 58
näppäimistö 55
näyttö
kirkkaus 5
lukitseminen 1
lukituksen poistaminen 1
O
ohjaussauva 62
ohje. Katso tuotetuki
68
ohjelmisto
päivittäminen 6, 61
päivitykset 48, 61
oppaan katseluohjelma 2
P
painolastisäiliö 23, 24
palautus 59
Panoptix 32
Perspective 3D 50
piirit 45
pikavalinnat 41
poijuraportit 50
poikkeama, veneen keula 37
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 21
polttoainehälytys 43, 57
polttoainekapasiteetti 58
polttoainemittarit 43
tilahälytys 43, 57
Premium-kartat 9, 10
Fish Eye 3D 9, 14
ilmakuvat 10
vuorovesi- ja virtaustiedot 9
purjehdus 12, 22
kilpailuajastin 22
lähtöviiva 22
purjehduslähtöviiva 22
purjevene 4, 21
päivittäminen
kartat 6
ohjelmisto 6
päivitykset, ohjelmisto 61
päällekkäiset numerot 4
päällekkäispalkki 40
päällekkäistutka 33
Q
Siirry 16
siirtymä, veneen keula 37
sijainti, seuranta 42
sijaintiraportti 42
SiriusXM 46–48
Satellite Radio 47
SiriusXM satelliittiradio 48
SiriusXM Satellite Radio 46–48
SmartMode asettelu, yhdistäminen rajaviivaan
21
SOS 17, 42
suosikit 3
suunta 38
pito 38
Shadow Drive 38
säätäminen 38
suuntapoikkeamahälytys 57
symbolit 10
syvyyden varjostus 12, 13
syvyysloki 43, 44
säiliön tason anturit 43
sää 48, 49
aaltotiedot 50
ennuste 49, 50
hälytykset 57
kalastus 49
kartat 13, 49
lähetykset 48
meriolosuhteet 50
näkyvyys 50
peittokuva 50
pintapaine 50
sade 49
tilaus 48, 50
tuulet 50
veden lämpötila 50
quickdraw 14, 15
T
R
tapahtumaloki 55
tausta 3
taustavalo 5, 7
tehdasasetukset 59
asemat 4
tiedot
hallinta 59
kopiointi 59
varmuuskopio 60
tiedot taivaankappaleista 45
tietojen jakaminen 59
tietokone 61
trimmilevyt 23
tuki. Katso tuotetuki
tuotetuki 2, 63
tuotteen rekisteröiminen 60
turva-alue törmäyshälytykselle 11, 58
turvakorkeus 55
turvasyvyys 55
tutka 32–35, 37
AIS 35
ajastettu lähetys 33
alue 33
aluerenkaat 37
herkkyys 35
häiriö 36
hälytysalue 34
kaikuvanat 35
katselukulma 37
lintutila 35
lähde 37
lähettäminen 33
MARPA 11
mukautettu pysäytysasento 37
näytön optimointi 36
peittokuva 13
päällekkäisnäyttö 33
reittipisteet 37
veneen keulan poikkeama-arvo 37
välke 36
värikaavio 37
tuulen kulmakaavio 43, 44
radio 46
AM 46
FM 46
SiriusXM 47, 48
rajaviiva 21
rajaviivat 21
kopiointi 60
näyttäminen 13
yhdistäminen SmartMode asetteluun 21
rantaviivan etäisyys 19, 55
reitit 15–17, 21
kopiointi 59, 60
luettelon näyttäminen 18
luominen 17, 18
muokkaaminen 18
navigointi 18
navigointi reitin mukaan 18
poistaminen 19
reittipisteet 59
Reitti 15, 16
reittipisteet 16, 62
jäljitettävä alus 42
kopiointi 59, 60
luettelon näyttäminen 17
luominen 8, 16
luotain 27
mies yli laidan 17
muokkaaminen 17
navigointi kohteeseen 17
näyttäminen 13
poistaminen 17
projisoiminen 17
S
saapumishälytys 57
sammutus 5
SART 11
satelliittikuvat 10
satelliittisignaalit, etsiminen 2
Shadow Drive, ottaminen käyttöön 38
SideVü 25
Hakemisto
tuulen nopeuskaavio 43, 44
tuuli, ruusu 12
tuulianturi 7
tähtääminen 34
törmäyshälytys 11, 58
V
valokuvat, ilma 10
varoituksenhallinta 45
viestit 45
vedenalaiset kohteet 14
venepalvelut 16
vesi
lämpöloki 43, 44
lämpötilapoikkeama 58
nopeus 58
vesiurheilu 23, 24
aktiivinen trimmi 43, 44
painolastisäiliö 23, 24
trimmilevyt 23, 24
VHF-radio 41
AIS-kohteen kutsuminen 42
DSC-kanava 42
erillinen rutiinikutsu 42
hätäkutsut 42
vianmääritys 62
video 51–54
lähde 51
määrittäminen 51, 52, 54
tarkasteleminen 51
viestit 44
VIRB kamera 53
virtapainike 1, 5
virtausasemat 45
ilmaisimet 9
Volvo Penta myyjä 16
VRM 35
mittaaminen 35
näyttäminen 35
vuorovesiasemat 9, 45
ilmaisimet 9
väritila 5
W
WAAS 54
Wi‑Fi 5
Wi‑Fi tekniikka 6
Y
yhdistelmät 4
yksityiskohtaiset kartat 60
Z
zoomaa
kartta 8
luotain 28
Ä
älykkäät ilmoitukset 5, 6
äänen paluukanava 54
ääni 54
Hakemisto
69
AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Heinäkuu 2019
Painettu Isossa-Britanniassa
190-01977-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising