Garmin | GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta | Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta Korisnički priručnik (8000V)

Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta Korisnički priručnik (8000V)
Korisnički
priručnik
VOLVO PENTA GLASS COCKPIT
© 2013–2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , FUSION , quatix , Ultrascroll i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Helm™, Garmin LakeVü™, Garmin Nautix™, Garmin
Quickdraw™, GCV™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, MotionScope™, OneChart™, Panoptix™, Shadow Drive™ i SmartMode™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Volvo Penta registrirani je trgovački znak tvrtke Volvo Trademark Holding AB.
®
Apple zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Android™ trgovački je znak tvrtke Google™ Inc. Riječ Bluetooth i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. CZone™ trgovački je znak tvrtke Power Products, LLC. FLIR registrirani je trgovački znak tvrtke FLIR
Systems, Inc. Logotip SDHC trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC. SiriusXM registrirani je trgovački znak tvrtke SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Svi ostali trgovački znakovi i autorska prava pripadaju njihovim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .................................... 1
Gumbi na zaslonu .................................................................. 1
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona ..................... 1
Savjeti i prečaci ........................................................................... 1
Otvaranje korisničkog priručnika na ploteru ............................... 2
Preuzimanje priručnika ............................................................... 2
Garmin centar za podršku .......................................................... 2
Umetanje memorijske kartice ..................................................... 2
Primanje signala GPS satelita .................................................... 2
Odabir izvora GPS-a .............................................................. 2
Prilagođavanje plotera................................................... 2
Početni zaslon ............................................................................ 2
Dodavanje stavke Favoritima ................................................. 2
Prilagođavanje stranica .............................................................. 2
Prilagođavanje izgleda SmartMode stranice ili kombinirane
stranice .................................................................................. 2
Dodavanje SmartMode izgleda .............................................. 3
Stvaranje nove kombinirane stranice ..................................... 3
Brisanje kombinirane stranice ................................................ 3
Prilagođavanje preklapanja podataka .................................... 3
Povezivanje izgleda s gumbima na upravljaču i upravljačkoj
palici ....................................................................................... 3
Ponovno postavljanje izgleda stanice .................................... 3
Postavke ..................................................................................... 3
Spremanje nove prethodno definirane postavke ................... 4
Upravljanje prethodno definiranim postavkama ..................... 4
Postavljanje vrste plovila ............................................................ 4
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 4
Podešavanje rada boja ............................................................... 4
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 4
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje ......................... 4
Automatsko isključivanje sustava ............................................... 4
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti .......................... 8
Pregled fotografija orijentira iz zraka ...................................... 8
Sustav za automatsko identificiranje .......................................... 8
Simboli određivanja AIS cilja .................................................. 8
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva .......................... 8
Aktivacija cilja za AIS plovilo .................................................. 9
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu ........................ 9
Deaktivacija cilja za AIS plovilo ......................................... 9
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji ....................................... 9
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni ........................ 9
AIS signali pomoći ................................................................. 9
Navigiranje do signala pomoći .......................................... 9
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći ......... 9
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS
odašiljača .......................................................................... 9
Isključivanje AIS prijema ........................................................ 9
Izbornik karte .............................................................................. 9
Slojevi karte ........................................................................... 9
Postavke slojeva karte .................................................... 10
Postavke sloja dubine ..................................................... 10
Postavke sloja mog plovila .............................................. 10
Postavke layline linija ...................................................... 10
Postavke sloja korisničkih podataka ............................... 10
Postavke sloja drugih plovila ........................................... 10
Postavke sloja vode ........................................................ 10
Postavke sloja vremenskih uvjeta ................................... 11
Postavke radarskog preklapanja ..................................... 11
Postavke karte ..................................................................... 11
Postavke karte Fish Eye 3D ................................................. 11
Podržane karte ......................................................................... 11
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw
Contours ....................................................................... 11
Wi‑Fi mreža ................................................................................ 5
Postavljanje Wi‑Fi bežične mreže .......................................... 5
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom ............................. 5
Promjena bežičnog kanala ..................................................... 6
Promjena Wi‑Fi poslužitelja ................................................... 6
Bežični senzor vjetra ................................................................... 6
Povezivanje bežičnog senzora s ploterom ............................ 6
Podešavanje orijentacije senzora vjetra ................................ 6
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 12
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu ....... 12
Garmin Quickdraw zajednica .................................................... 12
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom s pomoću
usluge ActiveCaptain ........................................................... 12
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain .................................................. 12
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain ... 12
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge
Garmin Connect ................................................................... 12
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom s pomoću usluge Garmin
Connect ........................................................................... 12
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
usluge Garmin Connect .................................................. 12
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours ....................... 13
Sjenčanje raspona dubina ................................................... 13
Karte i 3D prikazi karte ................................................... 6
Navigacija pomoću plotera.......................................... 13
Navigacijska karta i ribolovna karta ............................................ 6
Povećavanje i smanjivanje slike putem zaslona osjetljivog na
dodir ....................................................................................... 6
Simboli karte .......................................................................... 6
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 7
Stvaranje točke na karti ......................................................... 7
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti ...................... 7
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama ..................... 7
Kretanje prema odredištu na karti .......................................... 7
Premium karte ............................................................................ 7
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena .................................................................................... 7
Animirani indikatori morskih mijena i struja ....................... 8
Prikaz indikatora morskih mijena i struja ........................... 8
Osnovna pitanja o navigaciji ..................................................... 14
Odredišta .................................................................................. 14
Pretraživanje odredišta prema nazivu ................................. 14
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte ....................... 14
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga ........................... 14
Pretraživanje zastupnika tvrtke Volvo Penta ....................... 14
Zaustavljanje navigacije ....................................................... 14
Točke ........................................................................................ 14
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke ................... 14
Stvaranje točke na drugoj lokaciji ........................................ 14
Označavanje lokacije SOS poziva ....................................... 14
Pregled popisa svih međutočaka ......................................... 14
Uređivanje spremljene međutočke ....................................... 14
Pomicanje spremljene međutočke ....................................... 14
Aplikacija ActiveCaptain™ ............................................ 4
ActiveCaptain uloge .................................................................... 4
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain .................................. 5
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije ActiveCaptain ............ 5
Nadogradnja karata pomoću aplikacije ActiveCaptain ............... 5
Komunikacija s bežičnim uređajima............................. 5
Sadržaj
i
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke ........... 14
Brisanje međutočke ili točke MOB ....................................... 15
Brisanje svih međutočaka .................................................... 15
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi
na ......................................................................................... 15
Rute .......................................................................................... 15
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije ............ 15
Stvaranje i spremanje rute ................................................... 15
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja ........... 15
Uređivanje spremljene rute .................................................. 15
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ..................... 15
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom .................................................................................... 16
Brisanje spremljene rute ...................................................... 16
Brisanje svih spremljenih ruta .............................................. 16
Automatsko Navođenje ............................................................. 16
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko navođenje ...... 16
Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje ........ 16
Prilagođavanje spremljenog puta za Automatsko
navođenje ............................................................................ 16
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u tijeku ... 16
Postavljanje vremena dolaska ............................................. 16
Konfiguracija putanje automatskog navođenja .................... 17
Prilagođavanje udaljenosti od obale ............................... 17
Trase ......................................................................................... 17
Prikaz trasa .......................................................................... 17
Postavljanje boje aktivne trase ............................................ 17
Spremanje aktivne trase ...................................................... 17
Prikaz popisa spremljenih trasa ........................................... 18
Uređivanje spremljene trase ................................................ 18
Spremanje trase kao rute ..................................................... 18
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom .................... 18
Brisanje spremljene trase .................................................... 18
Brisanje svih spremljenih trasa ............................................ 18
Ponovno trasiranje aktivne trase ......................................... 18
Brisanje aktivne trase ........................................................... 18
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja ... 18
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika traga ............... 18
Granice ..................................................................................... 18
Stvaranje granice ................................................................. 18
Pretvaranje rute u granicu .................................................... 18
Pretvaranje traga u granicu .................................................. 18
Uređivanje granice ............................................................... 19
Povezivanje granice s SmartMode izgledom ....................... 19
Postavljanje alarma granice ................................................. 19
Brisanje granice ................................................................... 19
Sinkronizacija korisničkih podataka u pomorskoj mreži tvrtke
Garmin ...................................................................................... 19
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................. 19
Jedriličarske značajke ................................................. 19
Postavljanje vrste plovila .......................................................... 19
Jedriličarska utrka ..................................................................... 19
Pomoć do startne linije ......................................................... 19
Postavljanje startne linije ................................................. 19
Korištenje pomoći do startne linije .................................. 19
Pokretanje štoperice ............................................................ 20
Zaustavljanje štoperice ........................................................ 20
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene ....... 20
Postavke layline linija ................................................................ 20
Postavljanje dubine kobilice ..................................................... 20
Linija smjera i oznake kutova .................................................... 20
Postavljanje linije smjera i oznake kutova ........................... 20
Sonar fishfinder uređaja.............................................. 20
Prekid odašiljanja signala sonara ............................................. 21
Promjena prikaza sonara .......................................................... 21
Prikaz Standardni sonara ......................................................... 21
ii
Prikaz sonara podijeljene frekvencije .................................. 21
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem ............................. 21
Garmin ClearVü prikaz sonara ................................................. 21
SideVü prikaz sonara ................................................................ 21
SideVü tehnologija skeniranja ............................................. 21
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara .............................. 22
Prikazi Panoptix sonara ............................................................ 22
Prikaz donjeg LiveVü sonara ............................................... 22
Prikaz prednjeg LiveVü sonara ............................................ 22
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara ..................................... 22
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara ............................... 22
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara .................................. 22
FrontVü prikaz sonara .......................................................... 23
Odabir vrste sonde ................................................................... 23
Kalibracija kompasa ............................................................. 23
Stvaranje točke na zaslonu sonara .......................................... 23
Pauziranje prikaza sonara ........................................................ 23
Pregled povijesti sonara ........................................................... 23
Dijeljenje sonara ....................................................................... 23
Odabir izvora sonara ............................................................ 23
Promjena naziva izvora sonara ............................................ 24
Podešavanje razine detalja ...................................................... 24
Prilagođavanje intenziteta boje ................................................. 24
Snimke sonara .......................................................................... 24
Snimanje prikaza sonara ..................................................... 24
Zaustavljanje snimanja sonara ............................................ 24
Brisanje snimke sonara ........................................................ 24
Reprodukcija snimki sonara ................................................. 24
Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i SideVü sonara .. 24
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara ................ 24
Postavljanje brzine pomicanja ............................................. 25
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine ....................... 25
Postavke sonara za odbijanje buke ..................................... 25
Postavke izgleda sonara ...................................................... 25
Alarmi sonara ....................................................................... 25
Napredne postavke sonara .................................................. 26
Postavke instalacije Standardni, Garmin ClearVü, i SideVü
sonde ................................................................................... 26
Frekvencije sonara ............................................................... 26
Odabir frekvencija ........................................................... 26
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije .......................... 26
Uključivanje značajke A-Scope ............................................ 27
Postavke sonara Panoptix ........................................................ 27
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja ..... 27
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü ....................... 27
Izbornik LiveVü Forward i FrontVü sonara ........................... 27
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde .... 27
Postavljanje FrontVü alarma za dubinu .......................... 27
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü ................................. 28
Postavke izgleda za RealVü ................................................ 28
Postavke instalacije Panoptix sonde ................................... 28
Postavljanje pomaka pramca .......................................... 28
Radar ............................................................................. 28
Tumačenje radara ..................................................................... 28
Radarsko preklapanje .......................................................... 29
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte ............. 29
Emitiranje radarskih signala ...................................................... 29
Prekid emitiranja radarskih signala ...................................... 29
Postavljanje načina rada tempiranog emitiranja .................. 29
Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez
odašiljanja ............................................................................ 29
Prilagođavanje dometa radarskih signala ................................. 29
Savjeti za odabir radarskog dometa .................................... 29
MotionScope™ Doppler radarska tehnologija .......................... 30
Omogućavanje zone pod nadzorom ......................................... 30
Definiranje kružne zone pod nadzorom ............................... 30
Sadržaj
Definiranje djelomične zone pod nadzorom ......................... 30
Onemogućavanje zone pod nadzorom ................................ 30
MARPA ..................................................................................... 30
Simboli određivanja MARPA cilja ......................................... 30
Dodjela oznake MARPA objektu .......................................... 30
Uklanjanje oznake MARPA s ciljanog objekta ..................... 30
Pregled informacija o objektu s oznakom MARPA .............. 30
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji ..................................... 31
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu ............................. 31
VRM i EBL ........................................................................... 31
Prikaz za VRM i EBL ....................................................... 31
Prilagođavanje VRM-a i EBL-a ....................................... 31
Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta .............. 31
Tragovi odjeka .......................................................................... 31
Uključivanje tragova odjeka ................................................. 31
Prilagođavanje trajanja prikaza tragova odjeka ................... 31
Brisanje tragova odjeka ....................................................... 31
Optimizacija radarskog prikaza ................................................. 31
Osjetljivost radara i smetnje ................................................. 31
Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom
zaslonu ............................................................................ 31
Ručno prilagođavanje osjetljivosti na radarskom
zaslonu ............................................................................ 32
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini .................... 32
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom
zaslonu ............................................................................ 32
Automatsko prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu ............................................................................ 32
Ručno prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu ............................................................................ 32
Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom
zaslonu ............................................................................ 32
Smanjivanje buke unakrsnog razgovara na radarskom
zaslonu ............................................................................ 32
Izbornik Postavke radara ..................................................... 32
Izbornik Postavljanje radara ................................................. 33
Postavke izgleda radara ...................................................... 33
Postavke instalacije radara .................................................. 33
Pomak prednjeg dijela plovila ......................................... 33
Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje ...... 33
Odabir drugih radarskih izvora .................................................. 33
Promjena načina rada radara ................................................... 33
Autopilot........................................................................ 34
Konfiguracija i korištenje autopilota .......................................... 34
Otvaranje zaslona autopilota .................................................... 34
Zaslon autopilota ...................................................................... 34
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja .......................... 34
Postavljanje uštede energije ................................................ 34
Omogućavanje značajke Shadow Drive™ .......................... 34
Traka preklapanja autopilota .................................................... 34
Uključivanje autopilota .............................................................. 34
Prilagođavanje smjera pomoću kormila ............................... 34
Prilagođavanje smjera pomoću uređaja za iscrtavanje u
načinu upravljanja u koracima ............................................. 34
Oblici za upravljanje .................................................................. 34
Slijeđenje oblika polukružnog zaokreta ............................... 34
Postavljanje i slijeđenje kružnog oblika ............................... 34
Postavljanje i slijeđenje cik-cak oblika ................................. 35
Slijeđenje oblika Williamsonovog zaokreta .......................... 35
Orbitiranje ............................................................................ 35
Postavljanje i slijeđenje oblika djeteline ............................... 35
Postavljanje slijeđenja oblika pretraživanja ......................... 35
Poništavanje upravljanja pomoću oblika .............................. 35
Digitalno selektivno pozivanje.................................... 35
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio uređaja ... 35
Uključivanje DSC-a ................................................................... 35
Sadržaj
DSC popis ................................................................................. 35
Pregled DSC popisa ............................................................ 35
Dodavanje DSC kontakta ..................................................... 35
Dolazni pozivi u pomoć ............................................................. 35
Kretanje prema plovilu u nevolji ........................................... 35
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija .... 36
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi upućeni s
plotera .................................................................................. 36
Praćenje položaja ..................................................................... 36
Pregled izvješća o položaju ................................................. 36
Kretanje prema praćenom plovilu ........................................ 36
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila ............ 36
Uređivanje informacija u izvješću o položaju ....................... 36
Brisanje poziva za izvješće o položaju ................................ 36
Staze plovila na karti ............................................................ 36
Pojedinačni rutinski pozivi ......................................................... 36
Odabir DSC kanala .............................................................. 36
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva .......................... 36
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju ............ 36
Mjerači i grafikoni......................................................... 37
Pregled mjerača ........................................................................ 37
Promjena podataka koji se prikazuju na mjeraču ................ 37
Prilagođavanje mjerača ....................................................... 37
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva ................................................................................... 37
Postavljanje alarma za gorivo ................................................... 37
Prikaz grafikona ........................................................................ 37
Postavljanje raspona grafikona i vremenskih mjerila ........... 37
Morske mijene, struje i informacije o nebu................ 37
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena .................. 37
Informacije stanice za mjerenje morskih struja ......................... 37
Informacije o nebu .................................................................... 37
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za
mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi datum .. 37
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerenje morskih
struja ......................................................................................... 38
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj karti ..................... 38
Upravitelj upozorenjima............................................... 38
Prikaz poruka ............................................................................ 38
Sortiranje i filtriranje poruka ...................................................... 38
Spremanje poruka na memorijsku karticu ................................ 38
Brisanje svih poruka ................................................................. 38
Media Player................................................................. 38
Otvaranje Media playera ........................................................... 38
Ikone .................................................................................... 38
Odabir izvora medija ................................................................. 38
Reprodukcija glazbe ................................................................. 38
Traženje glazbe ................................................................... 38
Omogućavanje pretraživanja po abecedi ........................ 38
Postavljanje pjesme na ponavljanje ..................................... 38
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje ........................... 38
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju ............... 38
Podešavanje glasnoće ............................................................. 38
Isključivanje zvuka medija .................................................... 38
Omogućavanje i onemogućavanje zona .............................. 38
VHF radio .................................................................................. 38
Skeniranje VHF kanala ........................................................ 38
Prilagođavanje VHF blokade ............................................... 39
Radio ........................................................................................ 39
Postavljanje regije tunera ..................................................... 39
Promjena radiostanice ......................................................... 39
Promjena načina podešavanja ............................................ 39
Postavke .............................................................................. 39
Spremanje stanice na popis ............................................ 39
Odabir stanice s popisa ................................................... 39
iii
Brisanje stanice s popisa ................................................ 39
Reprodukcija DAB stanica ........................................................ 39
Postavljanje DAB regije tunera ............................................ 39
Traženje DAB stanica .......................................................... 39
Promjena DAB stanice ......................................................... 39
Odabir DAB stanice s popisa .......................................... 39
Odabir DAB stanice iz kategorije .................................... 39
Popis DAB kanala ................................................................ 39
Spremanje DAB stanice na popis ................................... 39
Odabir spremljene DAB stanice s popisa ....................... 39
Brisanje DAB stanice s popisa ........................................ 39
SiriusXM satelitski radio ............................................................ 40
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija ................................. 40
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio .................................. 40
Prilagođavanje vodiča kroz kanale ...................................... 40
Spremanje SiriusXM kanala na popis .................................. 40
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju ......... 40
Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim
kanalima .......................................................................... 40
Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM
radiju ............................................................................... 40
Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske
zaštite .............................................................................. 40
Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju ...... 40
Postavljanje naziva uređaja ...................................................... 40
Nadogradnja softvera media playera ........................................ 40
SiriusXM vrijeme.......................................................... 40
SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu ................................ 41
Odašiljanje meteoroloških podataka ......................................... 41
Promjena meteorološke karte ................................................... 41
Pregled podataka o padalinama ............................................... 41
Prikazi padalina .................................................................... 41
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini ................................................. 41
Podaci o uraganu ..................................................................... 41
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća ................... 41
Podaci o prognozi ..................................................................... 41
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period ..... 41
Vremenske fronte i područja tlaka ....................................... 41
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu ............ 42
Prognoze za grad ................................................................. 42
Pregled uvjeta za more ............................................................. 42
Vjetrovi na površini ............................................................... 42
Visina vala, period vala i smjer vala ..................................... 42
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi
vremenski period .................................................................. 42
Pregled ribolovnih informacija ................................................... 42
Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode ............... 42
Prognoza lokacija riba .......................................................... 42
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora ....... 42
Informacije o vidljivosti .............................................................. 42
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period .... 43
Pregled izvješća plutače ........................................................... 43
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače ........ 43
Prekrivanje vremenskom prognozom ....................................... 43
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na karti ....... 43
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
navigacijskoj karti ................................................................. 43
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na ribolovnoj
karti ...................................................................................... 43
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu ............. 43
Pregled videozapisa ..................................................... 43
Odabir video izvora ................................................................... 43
Izmjenjivanje više video izvora ............................................. 43
Umreženi videouređaji .............................................................. 43
Prethodno definirane postavke videozapisa na umreženim
videokamerama ................................................................... 44
iv
Spremanje prethodno definiranih postavki videozapisa na
umreženim videokamerama ............................................ 44
Dodjela naziva prethodno definiranim postavkama
videozapisa na umreženim videokamerama ................... 44
Aktiviranje prethodno definiranih postavki videozapisa na
umreženim videokamerama ............................................ 44
Postavke kamere ................................................................. 44
Postavke videozapisa .......................................................... 44
Povezivanje kamere s videoizvorom .................................... 44
Upravljanje pomicanjem videokamere ................................. 44
Upravljanje videokamerama pomoću kontrola na
zaslonu ............................................................................ 44
Upravljanje videokamerama pomoću kretnji ................... 44
Konfiguriranje prikaza videozapisa ........................................... 44
Konfiguriranje zaslona računala ............................................... 45
Izlaz iz načina prikaza putem računala ................................ 45
Garmin VIRB® akcijske kamere ............................................... 45
Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere .............................. 45
Povezivanje VIRB akcijske kamere ..................................... 45
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću plotera .. 45
Postavke VIRB akcijske kamere ..................................... 45
Postavke videozapisa na VIRB akcijskoj kameri ............ 45
Dodavanje kontrola za VIRB akcijsku kameru na druge
zaslone ............................................................................ 45
Upravljanje reprodukcijom videozapisa s VIRB akcijske
kamere ............................................................................ 46
Pokretanje dijaprojekcije VIRB videozapisa .................... 46
Konfiguracija uređaja................................................... 46
Postavke sustava ...................................................................... 46
Postavke zvuka i prikaza ..................................................... 46
GPS postavke ...................................................................... 46
Postavke stanice .................................................................. 46
Prikaz informacija o softveru sustava .................................. 46
Prikaz zapisa događaja ................................................... 46
Postavke preferenci .................................................................. 46
Postavke jedinica ................................................................. 47
Postavke navigacije ............................................................. 47
Konfiguracija putanje automatskog navođenja ............... 47
Prilagođavanje udaljenosti od obale ............................... 47
Komunikacijske postavke ......................................................... 48
Postavke za NMEA 0183 ..................................................... 48
Konfiguriranje izlaznih poruka za NMEA 0183 ................ 48
Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od
priključaka uređaja NMEA 0183 ...................................... 48
NMEA 2000 postavke .......................................................... 48
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži ........ 48
Brodska mreža ..................................................................... 48
EVC mreža ........................................................................... 48
Postavljanje alarma .................................................................. 48
Navigacijski alarmi ............................................................... 48
Postavljanje alarma vučenja sidra ................................... 49
Alarmi sustava ..................................................................... 49
Alarmi sonara ....................................................................... 49
Postavljanje meteoroloških alarma ...................................... 49
Postavljanje alarma za gorivo .............................................. 49
Postavke za Moje plovilo .......................................................... 49
Postavljanje dubine kobilice ................................................. 49
Postavljanje pomaka temperature vode .............................. 50
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu ............... 50
Dodavanje ključa .................................................................. 50
Postavljanje faktora brzine ................................................... 50
Postavke spremnika za gorivo ............................................. 50
Postavke za druga plovila ......................................................... 50
Postavke koje se sinkroniziraju na mreži Garmin Marine
Network ..................................................................................... 50
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje .... 51
Sadržaj
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima.. 51
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort u ploter ............... 51
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih proizvođača ........ 51
Kopiranje korisničkih podataka s memorijske kartice ............... 51
Kopiranje korisničkih podataka na memorijsku karticu ............. 51
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu ...................... 51
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo ............................ 51
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter ........................ 52
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu ......... 52
Dodatak......................................................................... 52
Registriranje uređaja ................................................................. 52
Nadogradnja softvera ............................................................... 52
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu ............... 52
Nadogradnja softvera uređaja ............................................. 52
Digitalno prebacivanje .............................................................. 53
Uparivanje GRID daljinskog uređaja za unos podataka s
ploterom .................................................................................... 53
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću plotera ......... 53
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću GRID
uređaja ................................................................................. 53
Zakretanje GRID upravljačke palice .................................... 53
Čišćenje zaslona ....................................................................... 53
Pregledavanje slika s memorijske kartice ................................. 53
Snimke zaslona ........................................................................ 53
Snimanje zaslona ................................................................. 53
Kopiranje snimki zaslona na računalo ................................. 53
Rješavanje problema ................................................................ 53
Uređaj ne prima GPS signal ................................................ 53
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje .......................... 53
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................. 54
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku ................. 54
Specifikacije .............................................................................. 54
Specifikacije ......................................................................... 54
NMEA 2000 PGN – informacije ........................................... 54
NMEA 0183 – informacije .................................................... 55
Indeks............................................................................ 56
Sadržaj
v
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
modelima.
Nakon više od 100 godina u pomorskoj industriji naziv Volvo
Penta simbolizira pouzdanost, tehnološke inovacije, prvoklasne
performanse i dugotrajnost. Smatramo da te kvalitete
zadovoljavaju zahtjeve i očekivanja koja imate od proizvoda
tvrtke Volvo Penta.
Kabina Volvo Penta Glass Cockpit, dizajnirana u suradnji
između tvrtki Volvo Penta i Garmin , ima korisničko sučelje koje
sadrži instrumente za navigaciju i komunikaciju. Monitori su
potpuno integrirani s pogonskim sustavima tvrtke Volvo Penta i
drugim instrumentima.
Kako biste nesmetano uživali u ovom proizvodu, prije prvog
putovanja pažljivo pročitajte priručnik s uputama i pridržavajte se
savjeta o upravljanju i održavanju plovila. Obratite pažnju na
sigurnosne upute u priručniku.
Također vas upućujemo na svjetsku mrežu distributera i
servisera naših proizvoda koji vam mogu ponuditi tehničke
savjete, servis i rezervne dijelove.
Na web-stranici tvrtke Garmin (www.garmin.com) možete
pronaći najnovije informacije o svom proizvodu. Na stranicama
za podršku možete pronaći odgovore na najčešća pitanja,
preuzeti softver i ažuriranja karata. Isto tako, ako imate bilo
kakva pitanja, obratite se službi za podršku tvrtke Garmin putem
navedenih informacija za kontakt.
Najbližeg zastupnika tvrtke Volvo Penta možete pronaći pomoću
pretraživača prodajnih mjesta ugrađenog u kabinu Glass
Cockpit ili na web-stranici www.volvopenta.com.
Dobro došli!
Gumb Funkcija
Briše ikone na zaslonu i ponovo centrira zaslon na plovilo
Otvara prikaz stavke preko cijelog zaslona
Stvara novu točku
Stvara rutu sa skretanjima do odredišta
Ruti dodaje skretanje na željenoj lokaciji
®
Iz rute uklanja zadnje dodano skretanje
Stvara izravnu rutu bez skretanja do odredišta
Stvara rutu s automatskim navođenjem do odredišta
®
Pregled uređaja
Lokacija stavki može se razlikovati ovisno o modelu.
Pokreće navigaciju
Zaustavlja navigaciju
Zaustavlja i pokreće radarsko odašiljanje
Otvara izbornik za prilagođavanje osjetljivosti radara
Otvara izbornik za prilagođavanje radarskih morskih smetnji
Otvara izbornik za prilagođavanje radarskih smetnji zbog kiše
Uključuje i isključuje tragove odjeka radara
Prima cilj na radaru i počinje ga slijediti
Prikazuje i postavlja VRM/EBL liniju
Otvara izbornik stranice ili funkcije
Otvara izbornik Vrijeme za stranicu ili funkciju
Otvara izbornik Radar za stranicu ili funkciju
Otvara izbornik Postavke za stranicu ili funkciju
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona
Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili
slučajno dodirivanje zaslona.
1 Odaberite > Zaključaj dodirni zaslon kako biste zaključali
zaslon.
2 Odaberite za otključavanje zaslona.
Savjeti i prečaci
À
Á
Â
Statusna traka koja prikazuje aktivne alarme i funkcije
Tipka napajanja
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
•
•
•
•
Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
Za kretanje povucite prst preko zaslona.
Za smanjivanje približite dva prsta.
Za povećavanje raširite dva prsta.
Gumbi na zaslonu
Ovi se gumbi na zaslonu mogu prikazivati na nekim zaslonima i
funkcijama. Neki su gumbi dostupni samo na kombiniranoj
stranici ili u SmartMode™ izgledu ili kad je povezana dodatna
oprema, primjerice radar.
Uvod
• Pritisnite za uključivanje plotera.
• Odaberite Home s bilo kojeg zaslona za povratak na početni
zaslon.
• Odaberite Menu kako biste otvorili dodatne postavke za taj
zaslon.
• Odaberite Menu kako biste po završetku zatvorili izbornik.
• Pritisnite kako biste otvorili dodatne opcije poput
podešavanja pozadinskog osvjetljenja i zaključavanja
dodirnog zaslona.
• Pritisnite i odaberite Isključivanje > Isključi sustav ili
držite dok se traka Isključi sustav ne napuni kako biste
isključili ploter.
• Pritisnite i odaberite Isključivanje > Stanica u mirovanju
kako biste ploter postavili u stanje mirovanja.
• Na početnom zaslonu nekih modela prstom povucite prema
gore ili dolje po gumbima kategorija duž desne strane kako
biste vidjeli dodatne gumbe.
Neki gumbi kategorija nisu vidljivi s desne strane zaslona na
nekim modelima. Strelice na vrhu ili dnu gumba ukazuju da
neki gumbi nisu vidljivi.
• Na nekim gumbima izbornika pritisnite gumb À kako biste
omogućili tu opciju.
1
Ako uređaj izgubi satelitski signal,
nestaje i na karti iznad
ikone prikazat će se bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS. Ako vam je potrebna pomoć za
primanje satelitskih signala, pogledajte Uređaj ne prima GPS
signal, stranica 53.
Zeleno svjetlo na opciji ukazuje da je opcija omogućena Á.
• Kad su dostupne, pritisnite strelice  kako biste otvorili
izbornik.
Kad je opcija odabrana Á kod nekih gumba, pojavljuju se
strelice izbornika Â.
Otvaranje korisničkog priručnika na ploteru
1 Odaberite Info > Korisnički priručnik.
2 Odaberite priručnik.
3 Odaberite Otvoreno.
Preuzimanje priručnika
Na web-mjestu Garmin možete pronaći najnoviji korisnički
priručnik i prijevode priručnika.
1 Posjetite www.garmin.com/manuals/VolvoGlassCockpit.
2 Preuzmite priručnik.
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa,
nadogradnji za softver i korisničke podrške.
Umetanje memorijske kartice
S ploterom možete koristiti dodatne memorijske kartice. Kartice
s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i zračnih referentnih
točaka poput luka, marina i drugih točaka interesa u visokoj
rezoluciji. Možete koristiti prazne memorijske kartice za
snimanje izrade karata Garmin Quickdraw™ Contours, snimanje
sonara (s kompatibilnom sondom) i prijenos podataka poput
točaka i ruta na drugi kompatibilni ploter ili računalo.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
1 Otvorite vrata À na čitaču memorijske kartice.
Odabir izvora GPS-a
Ako vam je dostupno više izvora GPS-a, možete odabrati
preferirani izvor za GPS podatke.
1 Odaberite Postavke > Sustav > GPS > Izvor.
2 Odaberite izvor GPS podataka.
Prilagođavanje plotera
Početni zaslon
S početnog zaslona plotera možete pristupiti svim njegovim
funkcijama. Funkcije ovise o dodatnoj opremi koju ste povezali s
ploterom. Možda vam neće biti dostupne sve funkcije koje su
opisane u ovom priručniku.
Kategorije na desnoj strani zaslona omogućuju vam brzi pristup
glavnim funkcijama plotera. Primjerice, kategorija Sonar
prikazuje sadržaj i stranice povezane sa sonarom. Stavke
kojima najčešće pristupate možete spremiti u kategoriju Favoriti.
Sve opcije, osim gumba Postavke, koje se nalaze na dnu
početnog zaslona, vidljive su i na svim drugim zaslonima. Gumb
Postavke dostupan je samo na početnom zaslonu.
Ako pregledavate neki drugi zaslon, na početni se zaslon
možete vratiti odabirom gumba Home.
Kad je na pomorsku mrežu Garmin instalirano više zaslona,
možete ih grupirati u stanicu. Stanica omogućuje da zasloni
rade zajednički, a ne kao nekoliko odvojenih zaslona. Možete
prilagoditi izgled stranica na svakom zaslonu tako da svaka
stranica na svakom zaslonu bude drugačija. Kad promijenite
izgled stranice na jednom zaslonu, promjene će se prikazati
samo na tom zaslonu. Kad promijenite naziv i simbol izgleda, te
će se promjene prikazati na svim zaslonima stanice kako bi se
održao konzistentan izgled.
Stavke SmartMode usmjerene su na aktivnosti poput krstarenja
ili pristajanja. Ako na početnom zaslonu odaberete gumb
SmartMode, na svakom će se zaslonu na stanici prikazivati
jedinstveni podaci. Primjerice, ako na početnom zaslonu
odaberete Krstarenje, na jednom će se zaslonu prikazivati
navigacijska karta, a na drugom zaslon radara.
Dodavanje stavke Favoritima
1 Na desnoj strani početnog zaslona odaberite kategoriju.
2 Držite gumb na lijevoj strani.
Stavka je dodana kategoriji Favoriti na početnom zaslonu.
2 Umetnite memorijsku karticu Á tako da naljepnica bude
okrenuta od vrata.
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
4 Zatvorite vrata čitača kartica.
Primanje signala GPS satelita
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60
sekundi.
Kada uređaj primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
prikazuje se
.
2
Prilagođavanje stranica
Prilagođavanje izgleda SmartMode stranice ili
kombinirane stranice
Možete prilagoditi izgled i podatke koji se prikazuju na
kombiniranim stranicama i SmartMode izgledima. Ako
promijenite izgled stranice na zaslonu koji trenutačno koristite,
promjena će se vidjeti samo na tom zaslonu, osim za
SmartMode naziv i simbol. Ako u izgledu promijenite
SmartMode naziv ili simbol, ta će se promjena prikazati na svim
zaslonima na stanici.
1 Otvorite stranicu kako biste je prilagodili.
2 Odaberite Menu.
3 Odaberite Uredi izgled ili Uredi kombinaciju.
Prilagođavanje plotera
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv ili Naziv i simbol >
Naziv, unesite novi naziv i odaberite Gotovo.
• Za promjenu SmartMode simbola odaberite Naziv i
simbol > Simbol i odaberite novi simbol.
• Za promjenu broja prikazanih funkcija i izgleda zaslona
odaberite Izgled i zatim odaberite opciju.
• Za promjenu funkcije dijela zaslona odaberite prozor koji
želite promijeniti i odaberite funkciju na popisu koji se
nalazi na desnoj strani.
• Za promjenu načina podjele zaslona povucite strelice na
novu lokaciju.
• Za mijenjanje podataka koji se prikazuju na stranici i
dodatnim trakama podataka odaberite Maske i odaberite
opciju.
• Za dodjeljivanje prethodno definirane postavke dijelu
SmartMode zaslona odaberite Postavke > Uključi i s
popisa na desnoj strani odaberite prethodno definiranu
postavku.
Dodavanje SmartMode izgleda
Možete dodati SmartMode izgled koji odgovara vašim
potrebama. Sve prilagodbe koje napravite na jednom
SmartMode izgledu početnog zaslona stanice prikazat će se na
svim zaslonima stanice.
1 Na početnom zaslonu odaberite SmartMode™ > Menu >
Dodaj izgled.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i simbol > Naziv,
unesite novi naziv i odaberite Gotovo.
• Za promjenu SmartMode simbola odaberite Naziv i
simbol > Simbol i odaberite novi simbol.
• Za promjenu broja prikazanih funkcija i izgleda zaslona
odaberite Izgled i zatim odaberite opciju.
• Za promjenu funkcije dijela zaslona odaberite prozor koji
želite promijeniti i odaberite funkciju na popisu koji se
nalazi na desnoj strani.
• Za promjenu načina podjele zaslona povucite strelice na
novu lokaciju.
• Za mijenjanje podataka koji se prikazuju na stranici i
dodatnim trakama podataka odaberite Maske i odaberite
opciju.
• Za dodjeljivanje prethodno definirane postavke dijelu
SmartMode zaslona odaberite Postavke > Uključi i s
popisa na desnoj strani odaberite prethodno definiranu
postavku.
Stvaranje nove kombinirane stranice
Možete stvoriti osobnu prilagođenu kombiniranu stranicu koja
odgovara vašim potrebama.
1 Odaberite Kombinacije > Menu > Dodaj kombinaciju.
2 Odaberite prozor.
3 Odaberite funkciju za prozor.
4 Ponovite ove korake za svaki prozor stranice.
5 Vucite strelice kako biste promijenili veličinu prozora.
6 Držite prozor kako biste mu promijenili položaj.
7 Držite podatkovno polje kako biste odabrali nove podatke.
8 Odaberite Izgled, a zatim odaberite vrstu izgleda.
9 Odaberite Naziv, unesite naziv stranice i odaberite Gotovo.
10 Odaberite Maske, a zatim odaberite podatke za prikaz.
11 Odaberite Gotovo kad završite s prilagođavanjem stranice.
Brisanje kombinirane stranice
1 Odaberite Kombinacije > Menu > Brisanje kombinacije.
2 Odaberite kombinaciju.
Prilagođavanje preklapanja podataka
Podatke koji se prikazuju na zaslonu možete prilagoditi.
1 Odaberite opciju na osnovi vrste zaslona koji se prikazuje:
• U prikazu preko cijelog zaslona odaberite Menu > Uredi
preklapanja.
• Na kombiniranom zaslonu odaberite Menu > Uredi
kombinaciju > Maske.
• Na zaslonu SmartMode odaberite Menu > Uredi izgled >
Maske.
SAVJET: Kako biste brzo promijenili podatke prikazane u
okviru preklapanja, držite okvir preklapanja pritisnutim.
2 Odaberite stavku za prilagođavanje podataka i trake
podataka:
• Za promjenu podataka koji se prikazuju u okviru
preklapanja odaberite okvir preklapanja, odaberite nove
podatke za prikaz i odaberite Back.
• Za odabir lokacije i izgleda trake s preklapanjem podataka
odaberite Podaci i zatim odaberite opciju.
• Za prilagođavanje informacija koje se prikazuju tijekom
navigacije odaberite Navigacija i odaberite opciju.
• Kako biste uključili druge trake podataka poput kontrola za
multimedijske zapise, odaberite Gornja traka ili Donja
traka i odaberite željene opcije.
3 Odaberite Gotovo.
Povezivanje izgleda s gumbima na upravljaču i
upravljačkoj palici
Izglede možete povezati s gumbima na upravljaču i upravljačkoj
palici. Kada pritisnete dodijeljeni gumb, na zaslonima stanice
otvara se povezani izgled.
1 Na početnom zaslonu odaberite Menu > Poveži izgled.
2 Odaberite stavku ili naziv gumba.
3 Odaberite Odaberi izgled.
4 Odaberite izgled koji želite povezati sa stavkom ili gumbom.
5 Po potrebi ponovite korake 2–4 za preostale gumbe.
Kada pritisnete dodijeljeni gumb na upravljaču ili upravljačkoj
palici, na zaslonima stanice otvara se povezani izgled.
Ponovno postavljanje izgleda stanice
Možete vratiti tvornički zadane izglede za sve stanice.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o stanici >
Ponovno postavljanje stanica.
Postavke
Prethodno definirana postavka skup je postavki koji optimizira
zaslon ili prikaz. Pomoću određenih prethodno definiranih
postavki možete optimizirati grupe postavki za svoju aktivnost.
Primjerice, neke su postavke optimalne za ribolov, a druge za
Prilagođavanje plotera
3
krstarenje. Prethodno definirane postavke dostupne su na nekim
zaslonima kao što su karte, prikazi sonara i prikazi radara.
Za odabir prethodno definirane postavke za kompatibilan zaslon
odaberite Menu > , a zatim odaberite prethodno definiranu
postavku.
Ako koristite prethodno definiranu postavku i pri tome izmijenite
postavke ili prikaz, promjene možete spremiti u prethodno
definiranu postavku ili na temelju novih prilagodbi stvoriti novu
prethodno definiranu postavku.
Spremanje nove prethodno definirane postavke
Nakon što ste prilagodili postavke i prikaz zaslona, promjene
možete spremiti kao novu prethodno definiranu postavku.
1 Na kompatibilnom zaslonu izmijenite postavke i prikaz.
> Spremi > Novo.
2 Odaberite Menu >
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Upravljanje prethodno definiranim postavkama
Već učitane prethodno definirane postavke možete prilagoditi, a
one koje ste sami stvorili možete uređivati.
>
1 Na kompatibilnom zaslonu odaberite Menu >
Upravljanje.
2 Odaberite prethodno definiranu postavku.
3 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Promjena naziva, unesite
naziv i odaberite Gotovo.
• Za uređivanje prethodno definirane postavke odaberite
Uredi, a zatim prilagodite prethodno definiranu postavku.
• Za brisanje prethodno definirane postavke odaberite
Izbriši.
• Za vraćanje svih prethodno definiranih postavki na
tvorničke vrijednosti odaberite Ponovo postavi sve.
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Prikaz > Pozadinsko
osvjetljenje.
2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
SAVJET: Za kretanje kroz razine osvjetljenja na bilo kojem
zaslonu nekoliko puta pritisnite . To može biti korisno kada
je osvjetljenje tako nisko da ne vidite zaslon.
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Nač. rada
Najbolje rezultate ostvarit ćete slikom veličine 50 MB ili
manje.
5 Odaberite Postavi početnu sliku.
Kako biste vidjeli pozdravni zaslon s novom slikom, ploter
isključite, pa ponovno uključite.
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje
Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se automatski
uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom ga
morate uključiti pritiskom na .
Odaberite Postavke > Sustav > Automatsko uključiv..
NAPOMENA: Kad je Automatsko uključiv. postavljeno na
Uključi, a isključili ste uređaj za iscrtavanje pomoću gumba
te ste isključili napajanje i ponovo ga priključili za manje od
dvije minute, možda ćete morati pritisnuti kako bi se uređaj
za iscrtavanje ponovo pokrenuo.
Automatsko isključivanje sustava
Ploter i cijeli sustav možete postaviti tako da se automatski
isključi nakon što je u stanju mirovanja onoliko dugo koliko ste
odabrali. U suprotnom morate pritisnuti i držati kako biste
sustav ručno isključili.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Automatsko isključivanje.
2 Odaberite opciju.
Aplikacija ActiveCaptain™
OPREZ
Ova funkcija korisnicima omogućuje da šalju informacije.Tvrtka
Garmin ne zastupa točnost, potpunost ili pravodobnost
informacija koje su poslali korisnici. Na vlastiti rizik
upotrebljavate ili se oslanjate na informacije koje su poslali
korisnici.
NAPOMENA: Ploter morate povezati s Wi‑Fi adapterom kako
biste koristili funkciju ActiveCaptain.
Aplikacija ActiveCaptain omogućuje vezu s vašim GLASS
COCKPIT uređajem, grafikonima, kartama i zajednicom za
povezanu plovidbu.
Na mobilnom uređaju s aplikacijom ActiveCaptain možete
preuzimati, kupovati i nadograđivati nautičke i druge karte.
Aplikaciju možete upotrijebiti kako biste brzo i jednostavno
prenijeli korisničke podatke poput točaka i ruta, povezali se s
Garmin Quickdraw Contours zajednicom i nadogradili softver
uređaja. U aplikaciji također možete isplanirati putovanje te
prikazivati i kontrolirati GLASS COCKPIT uređaj.
Možete se povezati s ActiveCaptain zajednicom kako biste
primali najnovije informacije o marinama i ostalim točkama
interesa. Aplikacija može automatski slati pametne obavijesti o,
na primjer, pozivima i tekstnim porukama na zaslon plotera ako
su međusobno povezani.
®
boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu
odaberite > Nač. rada boja.
2 Odaberite opciju.
ActiveCaptain uloge
Prilagođavanje početnog zaslona
Funkcija
Na svom ploteru možete personalizirati svoj početni pozdravni
zaslon.
1 Umetnite memorijsku karticu koja sadrži sliku koju želite
upotrijebiti.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz > Početna
slika > Odabir slike.
3 Odaberite utor za memorijsku karticu.
4 Odaberite sliku.
4
Vaša razina interakcije s uređajem GLASS COCKPIT putem
aplikacije ActiveCaptain ovisi o vašoj ulozi.
Vlasnik Gost
Registracija kartica uređaja, ugrađenih karata i dodatnih Da
karata na računu
Nadogradnja softvera
Da
Da
Automatski prijenos Garmin Quickdraw kontura koje ste Da
preuzeli ili stvorili
Automatske pametne obavijesti
Da
Da
Aplikacija ActiveCaptain™
Funkcija
Vlasnik Gost
Automatski prijenos korisničkih podataka poput točaka i Da
ruta
Početak navigacije do specifične točke ili navigacija po
specifičnoj ruti, te slanje te točke ili rute na uređaj
GLASS COCKPIT
Da
Da
Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain
NAPOMENA: Funkcija ActiveCaptain dostupna je samo na
modelima koji imaju Wi‑Fi tehnologiju.
Mobilni uređaj možete povezati s uređajem GLASS COCKPIT
pomoću aplikacije ActiveCaptain. Aplikacija vam omogućuje brz
i jednostavan način interakcije s ploterom i izvršavanje zadataka
poput dijeljenja podataka, registracije, nadogradnje softvera
uređaja i primanja obavijesti s mobilnog uređaja.
1 Na uređaju GLASS COCKPIT odaberite ActiveCaptain.
2 Na stranici ActiveCaptain odaberite Wi-Fi mreža > Wi-Fi >
Uključi.
Unesite
naziv i lozinku za ovu mrežu.
3
4 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu uređaja GLASS
COCKPIT (Umetanje memorijske kartice, stranica 2).
Odaberite
Stvori ActiveCaptain memorijsku karticu.
5
OBAVIJEST
Uređaj može zatražiti da formatirate memorijsku karticu.
Formatiranjem kartice brišu se sve informacije spremljene na
kartici. To uključuje sve spremljene korisničke podatke poput
točaka. Formatiranje kartice je preporučeno, ali nije
obavezno. Prije formatiranja kartice trebate spremiti podatke
s memorijske kartice u internu memoriju uređaja (Kopiranje
korisničkih podataka s memorijske kartice, stranica 51).
Nakon što karticu formatirate za aplikaciju ActiveCaptain,
korisničke podatke možete prenijeti natrag na karticu
(Kopiranje korisničkih podataka na memorijsku karticu,
stranica 51).
Provjerite je li kartica umetnuta svaki put kad želite upotrijebiti
funkciju ActiveCaptain.
6 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i
otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
7 Mobilni uređaj postavite unutar 32 m (105 ft) od uređaja
GLASS COCKPIT.
8 U postavkama mobilnog uređaja otvorite stranicu s Wi‑Fi
vezama i povežite se s Garmin uređajem pomoću naziva i
lozinke koje ste unijeli u Garmin uređaj.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
ActiveCaptain
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, možete upotrijebiti
aplikaciju ActiveCaptain kako biste preuzeli i instalirali najnovije
nadogradnje softvera za uređaj.
OBAVIJEST
Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke zbog
nadogradnji softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se
davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o
ograničenjima podataka ili tarifama.
Postupak instalacije može potrajati nekoliko minuta.
1 Mobilni uređaj povežite s uređajem GLASS COCKPIT
(Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 5).
2 Kad je nadogradnja softvera dostupna i kad na mobilnom
uređaju imate pristup internetu, odaberite Software Updates
> Download.
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni
uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s uređajem GLASS
COCKPIT, nadogradnja se prenosi na uređaj. Kad se
prijenos završi, uređaj će zatražiti da instalirate nadogradnju.
Komunikacija s bežičnim uređajima
3 Kad uređaj GLASS COCKPIT prikaže zahtjev, odaberite
opciju za instalaciju nadogradnje.
• Ako želite odmah nadograditi softver, odaberite OK.
• Ako želite odgoditi nadogradnju, odaberite Odustani. Kad
ste spremni instalirati nadogradnju, odaberite
ActiveCaptain > Nadogradnje softvera > Instaliraj sad.
Nadogradnja karata pomoću aplikacije
ActiveCaptain
Aplikaciju ActiveCaptain možete upotrijebiti kako biste preuzeli i
prenijeli najnovije nadogradnje karata za vaš uređaj. Kako biste
uštedjeli prostor na mobilnom uređaju, prostor na ActiveCaptain
kartici i kako biste smanjili vrijeme preuzimanja, upotrijebite
aplikaciju ActiveCaptain za preuzimanje samo onih područja
karte koja su vam potrebna.
Ako preuzimate cijelu kartu, aplikaciju Garmin Express™ možete
upotrijebiti kako biste kartu preuzeli na memorijsku karticu.
Aplikacija Garmin Express preuzima velike karte brže od
aplikacije ActiveCaptain. Više informacija potražite na webmjestu garmin.com/express.
OBAVIJEST
Aplikacija će možda morati preuzeti velike datoteke radi
nadogradnji karata. Primjenjuju se uobičajena ograničenja
podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se
davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o
ograničenjima podataka ili tarifama.
1 Mobilni uređaj povežite s GLASS COCKPIT uređajem
(Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain, stranica 5).
2 Kad je nadogradnja karte dostupna i kad na mobilnom
uređaju imate pristup internetu, odaberite OneChart > My
Charts.
3 Odaberite kartu koju želite nadograditi.
4 Odaberite područje za preuzimanje.
5 Odaberite Download
Aplikacija ActiveCaptain preuzima nadogradnju na mobilni
uređaj. Kad aplikaciju ponovno povežete s GLASS COCKPIT
uređajem, nadogradnja se prenosi na uređaj. Nadograđene
karte možete upotrebljavati kad se prijenos dovrši.
Komunikacija s bežičnim uređajima
Ploter može stvoriti bežičnu mrežu na koju možete priključiti
bežične uređaje.
Prije stvaranja Wi‑Fi mreže ploter morate povezati s Wi‑Fi
adapterom.
Povezivanje bežičnih uređaja omogućuje upotrebu Garmin
aplikacija poput ActiveCaptain.
Wi‑Fi mreža
Postavljanje Wi‑Fi bežične mreže
Ploter može stvoriti Wi‑Fi mrežu na koju možete priključiti
bežične uređaje. Prvi put kada pristupite postavkama bežične
mreže, pojavljuje se odzivnik koji traži postavljanje mreže.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža > Wi-Fi
> Uključi > OK.
2 Ako je potrebno, unesite naziv za bežičnu mrežu.
3 Unesite lozinku.
Ta će vam lozinka biti potrebna da pristupite bežičnoj mreži s
bežičnog uređaja. Lozinka razlikuje mala i velika slova.
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom
Prije povezivanja bežičnog uređaja na bežičnu mrežu plotera
morate konfigurirati bežičnu mrežu plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 5).
5
S ploterom možete spojiti više bežičnih uređaja kako bi dijelili
podatke.
1 Na bežičnom uređaju uključite Wi‑Fi i pokrenite traženje
bežičnih mreža.
2 Odaberite naziv bežične mreže plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 5).
3 Unesite lozinku mreže.
Promjena bežičnog kanala
Ako nailazite na poteškoće u pronalaženju ili priključivanju
uređaja, ili ako dolazi do smetnji, možete promijeniti bežični
kanal.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža >
Napredno > Kanal.
2 Unesite novi kanal.
Ne trebate mijenjati bežični kanal na uređajima koji su povezani
s tom mrežom.
Promjena Wi‑Fi poslužitelja
Možete promijeniti ploter koji ima ulogu Wi‑Fi poslužitelja. To
može biti korisno ako se pojave problemi s Wi‑Fi
komunikacijama. Promjena Wi‑Fi poslužitelja omogućuje vam
odabir plotera koji je fizički bliži vašem mobilnom uređaju.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Wi-Fi mreža >
Napredno > Wi-Fi Host.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Bežični senzor vjetra
Povezivanje bežičnog senzora s ploterom
Na ploteru možete pregledavati podatke s kompatibilnog
bežičnog senzora.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji.
2 Odaberite senzor vjetra.
3 Odaberite Omogući.
Ploter počinje tražiti bežični senzor i povezuje se s njim.
Za prikaz podataka senzora podatke dodajte podatkovnom polju
ili mjeraču.
Podešavanje orijentacije senzora vjetra
Ovu postavku trebate prilagoditi ako senzor nije usmjeren prema
prednjoj strani plovila i ako nije paralelan sa središnjom linijom.
NAPOMENA: Otvor kroz koji se kabel povezuje s motkom
naznačuje prednju stranu senzora.
1 Odredite kut pod kojim je senzor otklonjen od sredine prednje
strane plovila u stupnjevima u smjeru kazaljke na satu oko
jarbola:
• Ako je senzor usmjeren udesno, kut bi trebao iznositi
između 1 i 180 stupnjeva.
• Ako je senzor usmjeren ulijevo, kut bi trebao iznositi
između -1 i -180 stupnjeva.
2 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji.
3 Odaberite senzor vjetra.
4 Odaberite Pomak kuta vjetra.
5 Unesite kut iz koraka 1.
6 Odaberite Gotovo.
Karte i 3D prikazi karte
Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i
dodacima koji se koriste.
Kartama i 3D prikazima karte možete pristupiti odabirom stavke
Karte.
6
Navigacijska karta: Prikazuje podatke o navigaciji koji su
dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama,
ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele,
mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih
mijena u zračnom prikazu.
Perspective 3D: Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu)
i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz
koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane
sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili
sidrišta.
Mariner’s Eye 3D: Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz
odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno
navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom
navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene,
mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i
izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium
kartama u određenim područjima.
Fish Eye 3D: Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna
prema informacijama s karte. Kada je priključena sonda
sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su
crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava
najveća jata, a zelena najmanja.
Ribolovna karta: Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerenja
dubine na karti. Ova karta uklanja navigacijske podatke s
karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise
dna radi očitavanja dubine. Ova karta najbolja je za ribolov
na pučini, u dubokom moru.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
Radarsko prekrivanje: Dodaje radarske informacije na
navigacijsku ili ribolovnu kartu na navigacijskoj ili ribolovnoj
karti, kada je na radar priključen uređaj za iscrtavanje. Ova
značajka nije dostupna za sve modele.
Navigacijska karta i ribolovna karta
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
Navigacijska karta optimizirana je za navigaciju. Možete
isplanirati kurs, vidjeti kartografske podatke te kartu
upotrebljavati kao pomoć u navigaciji. Za otvaranje opcije
Navigacijska karta odaberite Karte > Navigacijska karta.
Ribolovna karta sadrži detaljan prikaz s više pojedinosti o dnu i
više sadržaja povezanog s ribolovom. Ta je karta optimizirana
za upotrebu tijekom ribolova. Za otvaranje opcije Ribolovna
karta odaberite Karte > Ribolovna karta.
Povećavanje i smanjivanje slike putem zaslona
osjetljivog na dodir
Možete brzo povećati i smanjiti mnoge zaslone kao što su
prikazi karata i sonara.
• Za smanjivanje približite dva prsta.
• Za povećavanje raširite dva prsta.
Simboli karte
Ova tablica sadrži neke uobičajene simbole koje možete vidjeti
na detaljnim kartama.
Karte i 3D prikazi karte
Ikona
Opis
Plutača
Informacije
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje morskih mijena
Trenutna stanica
Dostupna fotografija iz zraka
Dostupna fotografija iz iste perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije
konture dubine, pojaseve morskih mijena, podatke o dubini
(opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva i
simbole te područja s preprekama i kabelima.
Mjerenje udaljenosti na karti
1 Na karti ili radarskom prekrivanju odaberite lokaciju.
2 Odaberite Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati pribadača koja označava vašu
trenutačnu lokaciju. Udaljenost i kut od pribadače prikazat će
se u kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pokazivača odaberite Select.
Stvaranje točke na karti
1 Odaberite lokaciju ili objekt na karti.
2 Odaberite .
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Možete pregledati informacije poput morskih mijena, struja,
neba, napomena na karti ili informacija o lokalnim uslugama u
vezi s lokacijom ili objektom na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
1 Odaberite lokaciju ili objekt s navigacijske ili ribolovne karte.
Uz vrh karte prikazat će se popis opcija. Prikazane opcije
mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.
2 Po potrebi odaberite .
3 Odaberite Informacije.
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim vrstama
navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i
prepreke.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium kartama
u određenim područjima.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite navigacijsku oznaku.
2 Odaberite naziv navigacijske oznake.
Kretanje prema odredištu na karti
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
Karte i 3D prikazi karte
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Po potrebi odaberite Navigiraj do.
3 Odaberite opciju:
.
• Za izravno navigiranje do lokacije odaberite Idi na ili
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do ili
.
• Za korištenje automatskog navođenja odaberite
Automatsko navođenje ili
.
4 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Premium karte
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli sve karte.
Dodatne premium karte, kao što su BlueChart g2 Vision ,
omogućuju vam iskorištavanje vašeg plotera u potpunosti. Osim
detaljnog prikaza nautičkih karata, premium karte mogu
sadržavati sljedeće funkcije dostupne u određenim područjima.
Mariner’s Eye 3D: Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza
plovila za trodimenzionalnu pomoć u navigaciji.
Fish Eye 3D: Donosi vizualni trodimenzionalni prikaz morskog
dna prema informacijama s karte.
Ribolovne karte: Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura
dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.
Satelitske slike visoke rezolucije: Donose satelitske slike
visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih
površina na navigacijskoj karti (Prikaz satelitskih slika na
navigacijskoj karti, stranica 8).
Fotografije iz zraka: Prikaz marina i drugih zračnih fotografija
značajnih za navigaciju koje vam pomažu vizualizirati okolinu
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 8).
Detaljne informacije o cestama i točkama interesa: Prikaz
detaljnih podataka o cestama i točkama interesa, uključujući
iznimno detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su
restorani, prenoćišta i lokalne atrakcije.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
®
®
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena
na karti označava stanice za predviđanje morskih mijena.
Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje
morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu morske
mijene u različitim trenucima ili u različite dane.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
1 Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Smjer morske mijene i informacije o razini morske mijene
prikazat će se pokraj ikone .
7
2 Odaberite naziv stanice.
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Animirani indikatori morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za
predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera
struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. U postavkama karte
morate omogućiti animirane ikone (Prikaz indikatora morskih
mijena i struja, stranica 8).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se
na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom. Crvena strelica
okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon
što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat
će se visina plime u stanici.
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti.
Smjer svake od strelica označava smjer struje na određenoj
lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine
struje na toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko
pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera prikazat će
se specifična brzina struje na toj lokaciji.
Ako na navigacijskoj karti želite pregledavati fotografije iz zraka,
u postavkama karte morate uključiti opciju Satelitske fotografije.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete koristiti fotografije orijentira, marina i luka iz zraka kako
biste se orijentirali ili upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
1 Na navigacijskoj karti odaberite ikonu fotoaparata:
• Za prikaz fotografije iz zraka odaberite
.
• Za prikaz fotografije iz iste perspektive odaberite
.
Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u
kojem pokazuje stožac.
2 Odaberite Zračna fotografija.
Boja
Trenutni raspon brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Narančasta
1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Prikaz indikatora morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati statičke ili
animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i
smjera struje.
1 Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite Menu > Slojevi
> Karta > Morske mijene i str..
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz animiranih stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Animirano.
• Kako biste omogućili klizač morskih mijena i struje koji
postavlja vrijeme prijave morskih mijena i struja na karti,
odaberite Klizač.
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba
dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke
rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja. Ako
ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem opcionalnom
području karte, možete odabrati za povećanje prikaza.
Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti
zumiranja na karti.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Slojevi > Satelitske
fotografije.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo kopno za prikaz standardnih
kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim
fotografijama.
• Za prikaz fotografija na vodi i kopnu uz određeno
zatamnjenje odaberite Foto-karta. Zatamnjenje fotografije
podesite pomoću klizača. Što je postotak veći, više će
satelitskih fotografija pokrivati i kopno i vodu.
8
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućuje vam
identifikaciju i praćenje drugih plovila i upozorava vas na promet
u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, ploter će
moći prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se
nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja
aktivno emitiraju AIS informacije.
Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet
pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS
smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
Neki modeli plotera podržavaju i praćenje vojnih snaga pomoću
sustava Blue Force Tracking. Plovila koja se prate pomoću
sustava Blue Force Tracking na ploteru su prikazana plavozelenom bojom.
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu
trokut pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija
pridružena cilju označava smjer cilja. Ako su postavke
pojedinosti podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila
prikazuju se ispod cilja. Ako je izgubljen AIS prijenos od
plovila, prikazat će se poruka.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s
plovila izgubljen, a ploter prikazuje natpis poruke s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i
prikazuje se poruka. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni
trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj
će treperiti, ali zvučni se alarm neće oglasiti i natpis alarma
neće se prikazati. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila,
prikazat će se poruka.
Opasni cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS
prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje poruku s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja
opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do
najbliže točke približavanja tom cilju.
NAPOMENA: Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force
Tracking označena su plavo-zelenom bojom neovisno o
njihovom statusu.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i
kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija
smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Karte i 3D prikazi karte
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku
isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane
linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera.
Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini ili se plovilo ne
pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o
promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja koje
emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu
iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer
kojim cilj skreće, a koji se također temelji na podacima o brzini
skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera.
Dužina zavoja se ne mijenja.
standardnih AIS signala pa izgledaju drugačije na uređaju za
iscrtavanje. Umjesto praćenja signala pomoći kako biste izbjegli
sudar, pratite ih za lociranje i pomoć plovilu ili osobi.
Navigiranje do signala pomoći
Kad primite signal pomoći, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregledaj > Idi na kako biste započeli navigaciju
do signala.
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći
Simbol Opis
Emitiranje AIS uređaja za signale pomoći. Odaberite za
pregled više podataka o emitiranju i početku navigacije.
Signal je izgubljen.
Testiranje signala. Javlja se kad plovilo započne ispitivanje
uređaja za signale pomoći i ne predstavlja stvarnu opasnost.
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS
cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs
cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS
smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj.
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
1 Na karti odaberiteMenu > Slojevi > Druga plovila > Popis >
Prikaži.
2 Odaberite vrste prijetnji koje će biti uključene u popis.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Za postavljanje alarma za sudar s AIS uređajem ili radarom
mora biti povezan kompatibilan uređaj za iscrtavanje.
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS i MARPA.
MARPA funkcionira uz radar. Sigurna zona koristi se za
izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Alarm za sudar > Uključi.
Kada objekt s oznakom MARPA ili plovilo s aktivacijom AIS
uđu u područje sigurne zone oko vašeg plovila, prikazuje se
natpis poruke i oglašava se alarm. Objekt je i na zaslonu
označen kao opasan. Kad je alarm isključen, natpis poruke i
zvučni signal su isključeni, ali je objekt na zaslonu još uvijek
označen kao opasan.
2 Odaberite Domet.
3 Odaberite udaljenost za radijus sigurne zone oko plovila.
4 Odaberite Vrijeme do.
5 Odaberite vrijeme u koje će se alarm oglasiti ako se ustanovi
da će objekt ući u sigurnu zonu.
Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta
ranije, postavite Vrijeme do na 10, a alarm će se oglasiti 10
minuta prije nego što objekt uđe u sigurnu zonu.
AIS signali pomoći
Kad se aktiviraju, samostalni uređaji za AIS signale pomoći
emitiraju izvješća o položaju u slučaju nužde. Uređaj za
iscrtavanje može primiti signale s odašiljača za potragu i
spašavanje (SART), radio signalizacije za označavanje položaja
(EPIRB) i drugih MOB signala. Signali pomoći razlikuju se od
Karte i 3D prikazi karte
Probni signal je izgubljen.
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na
ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
možete odabrati da primate ili ignorirate testne poruke AIS
odašiljača. Ako želite ispitati AIS uređaj za hitne slučajeve,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju
za iscrtavanje.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS.
2 Odaberite opciju:
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Radio
signalizacije za označavanje položaja u hitnim slučajevima
odaberite AIS-EPIRB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Čovjek u moru
(MOB) odaberite AIS-MOB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Odašiljač za
potragu i spašavanje (SART) odaberite Ispitiv. AIS SART
odašiljača.
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Odaberite Postavke > Druga plovila > AIS > Isključi.
Sve AIS funkcije onemogućene su na svim kartama i 3D
prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i
određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS
plovilima.
Izbornik karte
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Za neke opcije potrebne su premium karte ili priključeni dodaci,
kao što je radar.
Na karti odaberite Menu.
Slojevi: Prilagođava izgled različitih stavki na kartama (Slojevi
karte, stranica 9).
Quickdraw Contours: Uključuje iscrtavanje kontura dna i
omogućuje stvaranje oznaka za ribolovne karte (Izrada
karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours,
stranica 11).
Postavke: Prilagođava postavke karte (Postavke karte,
stranica 11).
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Slojevi karte
Slojevi na karti omogućuju uključivanje i isključivanje te
prilagođavanje funkcija karata. Svaka je postavka posebna za
kartu ili prikaz karte koji se koristi.
9
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i
modele plotera. Za neke su opcije potrebne premium karte ili
priključeni dodaci.
Na karti odaberite Menu > Slojevi.
Karta: Prikazuje i skriva stavke povezane s kartom (Postavke
slojeva karte, stranica 10).
Moje plovilo: Prikazuje i skriva stavke povezane s plovilom
(Postavke sloja mog plovila, stranica 10).
Korisnički podaci: Prikazuje i skriva korisničke podatke poput
točaka, granica i tragova te otvara popise korisničkih
podataka (Postavke sloja korisničkih podataka, stranica 10).
Druga plovila: Podešava način na koji se prikazuju ostala
plovila (Postavke sloja drugih plovila, stranica 10).
Voda: Prikazuje i skriva stavke koje se odnose na dubinu
(Postavke sloja vode, stranica 10).
Quickdraw Contours: Prikazuje i skriva Garmin Quickdraw
podatke (Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours,
stranica 13).
Trase: Prikazuje i skriva tragove na 3D prikazu karte.
Prsteni dometa: Prikazuje i konfigurira izgled prstena dometa
na 3D prikazu karte. Funkcija Prsteni dometa pomaže vam u
vizualizaciji udaljenosti u nekim prikazima karata.
Postavke slojeva karte
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Karta.
Satelitske fotografije: Prikazuje satelitske slike visoke
rezolucije na dijelovima kopna ili na dijelovima kopna i mora
na navigacijskoj karti ako se koriste određene premium karte
(Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti, stranica 8).
Morske mijene i str.: Prikazuje indikatore stanica za mjerenje i
predviđanje morskih mijena na karti (Prikaz indikatora
morskih mijena i struja, stranica 8) i omogućuje klizač plime i
struje koji postavlja vrijeme prijave plime i struja na karti.
Navigacijske oznake: Prikazuje navigacijske oznake na karti.
Kopnene točke interesa: Prikazuje točke interesa na kopnu.
Foto točke: Prikazuje ikone kamere za zračne fotografije
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 8).
Servisne točke: Prikazuje lokacije za nautičke usluge.
Dubina: Podešava stavke na sloju dubine (Postavke sloja
dubine, stranica 10).
Postavke sloja dubine
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Karta > Dubina.
Sjenčanje dubine: Određuje gornju i donju dubinu za sjenčanje
između njih.
Sjenčanje plitke vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.
Ribolovne konture: Postavljanje razine zumiranja za detaljan
pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje
prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.
Postavke sloja mog plovila
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Moje plovilo.
Linija smjera: Prikazuje i podešava liniju smjera, odnosno liniju
nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru kretanja
(Postavljanje linije smjera i oznake kutova, stranica 20).
Aktivni tragovi: Prikazuje aktivni trag na karti i otvara izbornik
Opcije aktivnog traga.
Ruža vjetrova: Daje vizualni prikaz kuta ili smjera vjetra pomoću
podataka s povezanog senzora vjetra i postavlja izvor
podataka o vjetru.
Ruža kompasa: Prikazuje ružu kompasa oko plovila koji
označava smjer kompas okrenut u smjeru plovila.
10
Omogućavanjem ove opcije onemogućuje se opcija Ruža
vjetrova.
Ikona plovila: Postavlja ikonu koja označava vašu trenutnu
lokaciju na karti.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
U načinu rada za jedrenjePostavljanje vrste plovila, stranica 4
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Slojevi > Moje plovilo
> Layline linije > Postavljanje.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju privjetrinskog kuta jedrenja.
Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Filtar layline lin: Filtrira podatke o layline liniji na temelju
unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline liniju
koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog kuta
vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na promjene
smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Postavke sloja korisničkih podataka
Na kartama možete prikazati korisničke podatke poput točaka,
granica i tragova.
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Korisnički podaci.
Točke: Prikazuje točke na karti i otvara popis točaka.
Granice: Prikazuje granice na karti i otvara popis granica.
Trase: Prikazuje tragove na karti.
Postavke sloja drugih plovila
NAPOMENA: Za ove opcije potrebno je priključiti dodatnu
opremu kao što je AIS prijemnik, radar ili VHF radio uređaj.
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Druga plovila.
DSC: Postavlja način prikaza DSC plovila i staza na karti te
prikazuje DSC popis.
AIS: Postavlja način prikaza AIS plovila i staza na karti te
prikazuje AIS popis.
MARPA: Postavlja način prikaza MARPA plovila i staza na karti
te prikazuje MARPA popis.
Pojedinosti: Prikazuje ostale pojedinosti o plovilima na karti.
Planirani smjer: Postavlja vrijeme za planirani smjer za plovila
s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
Alarm za sudar: Postavlja alarm za sudar u sigurnoj zoni
(Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni, stranica 9).
Postavke sloja vode
Na karti odaberite Menu > Slojevi > Voda.
Sjenčanje dubine: Određuje gornju i donju dubinu za sjenčanje
između njih.
Sjenčanje plitke vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.
Karte i 3D prikazi karte
Ribolovne konture: Postavljanje razine zumiranja za detaljan
pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje
prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.
Sjenčanje reljefa: Prikazuje gradijent dna sa sjenčanjem. Ova
je značajka dostupna samo s nekim premium kartama.
Slike sonara: Prikazuje slike sonara kako bi se bolje prikazala
gustoća dna. Ova je značajka dostupna samo s nekim
premium kartama.
Razina jezera: Postavlja trenutnu razinu vode jezera. Ova je
značajka dostupna samo s nekim premium kartama.
Postavke sloja vremenskih uvjeta
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite Menu >
Slojevi > Karta > Vrijeme > .
Na meteorološkoj karti odaberite Menu > Slojevi > Karta >
Vrijeme.
Opaženi slojevi: Određuje koje će se stavke opaženog
vremena prikazati. Opaženo vrijeme predstavlja trenutne
vremenske uvjete koji se mogu vidjeti u trenutku.
Slojevi prognoze: Određuje koje će se stavke prognoziranog
vremena prikazati.
Način rada slojeva: Prikazuje informacije o prognoziranom ili
opaženom vremenu.
Slijed: Prikazuje slijed informacija o prognoziranom ili
opaženom vremenu.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze tako da se
ozbiljnost vremenskih uvjeta povećava slijeva udesno.
Predbilježba za prognozu: Prikazuje podatke o pretplati na
vremensku prognozu.
Vraćanje zadanih postavki: Ponovno postavlja postavke
vremenske prognoze na tvornički zadane vrijednosti.
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Postavke radarskog preklapanja
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite Menu >
Slojevi > Radar > .
Na zaslonu radara odaberite Menu.
Radar u mirovanju: Zaustavlja radarsko odašiljanje.
Osjetljivost: Podešava osjetljivost (Automatsko prilagođavanje
osjetljivosti na radarskom zaslonu, stranica 31).
Morske smet.: Podešava morske smetnje (Automatsko
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 31).
Postavke radara: Otvara izbornik opcija radara (Izbornik
Postavke radara, stranica 32).
Druga plovila: Postavlja način prikaza drugih plovila na prikazu
radara (Postavke sloja drugih plovila, stranica 10).
Postavljanje radara: Otvara postavke zaslona radara (Izbornik
Postavljanje radara, stranica 33).
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Postavke karte
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte. Neke postavke zahtijevaju vanjske dodatke ili
odgovarajuće premium karte.
Na karti odaberite Menu > Postavke.
Orijentacija: Postavlja perspektivu karte.
Pojedinost: Podešava količinu pojedinosti koje se prikazuju na
karti pri različitim razinama zumiranja.
Karta svijeta: Koristi osnovnu kartu svijeta ili kartu osjenčanog
reljefa. Ove su razlike vidljive samo kad je karta previše
udaljena da bi se vidjela detaljna karta.
Startna linija: Postavlja startnu liniju za jedriličarsku utrku.
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours
Umetnuta karta: Prikazuje malu mapu u središtu vaše trenutne
lokacije.
Postavke karte Fish Eye 3D
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na prikazu karte Fish Eye 3D odaberite Menu.
Prikaži: Postavlja perspektivu 3D prikaza karte.
Trase: Prikazuje tragove.
Sonarni stožac: Prikazuje stožac koji označava područje
pokriveno sondom.
Simboli riba: Prikazuje pronađene ribe.
Podržane karte
Kako bi vaša plovidba bila sigurna i ugodna, Garmin uređaji
podržavaju samo službene karte koje je proizvela tvrtka Garmin
ili drugi odobreni proizvođač.
Karte možete kupiti od tvrtke Garmin. Ako karte kupite od
prodavača koji nije Garmin, istražite prodavača prije kupnje.
Budite posebno oprezni kada je u pitanju prodaja putem
interneta. Ako ste kupili kartu koja nije podržana, vratite je
prodavaču.
Izrada karata pomoću softvera Garmin
Quickdraw Contours
UPOZORENJE
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
korisnicima omogućuje da izrađuju karte.Tvrtka Garmin ne
zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost karata
koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se
oslanjate na karte koje su izradile treće strane.
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i
oznakama dubine za svaku vodenu površinu.
Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila
nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu
veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.
Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuti krug ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crveni
krug ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od
32 km/h (20 mph).
Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom
zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.
Količina spremljenih podataka ovisi o veličini vaše memorijske
kartice, izvoru sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok bilježite
podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje ćete moći
bilježiti podatke. Na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB može
se snimiti otprilike 1500 sati podataka.
Kada podatke bilježite na memorijsku karticu u ploteru, novi se
podaci dodaju postojećoj Garmin Quickdraw Contours karti i
spremaju se na memorijsku karticu. Ako umetnete novu
memorijsku karticu, postojeći se podaci ne prebacuju na novu
karticu.
11
Izrada karte vodene površine pomoću
funkcije Garmin Quickdraw Contours
Za korištenje funkcije Garmin Quickdraw Contours potrebni su
dubina sonara, vaš GPS položaj i memorijska kartica sa
slobodnim prostorom.
1 Na prikazu karte odaberite Menu > Quickdraw Contours >
Pokreni snimanje.
2 Kad se snimanje završi, odaberite Menu > Quickdraw
Contours > Zaustavi snimanje.
3 Odaberite Upravljanje > Naziv i unesite naziv karte.
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw
Contours kartu
Možete dodati oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu
kako biste označili opasnosti ili točke interesa.
1 Na navigacijskoj karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite Dodaj Quickdraw oznaku.
3 Unesite tekst oznake i odaberite Gotovo.
Garmin Quickdraw zajednica
Garmin Quickdraw zajednica besplatna je javna online zajednica
koja vam omogućuje da dijelite svoje Garmin Quickdraw
Contours karte s drugima. Također možete preuzeti karte koje
su izradili ostali korisnici.
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, možete upotrijebiti
aplikaciju ActiveCaptain kako biste pristupili Garmin Quickdraw
zajednici (Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom s
pomoću usluge ActiveCaptain, stranica 12).
Ako vaš uređaj nema Wi‑Fi tehnologiju, putem web-mjesta
usluge Garmin Connect™ možete pristupiti Garmin Quickdraw
zajednici (Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću
usluge Garmin Connect, stranica 12).
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom s
pomoću usluge ActiveCaptain
1 Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju ActiveCaptain i
povežite se s uređajem GLASS COCKPIT (Početak rada s
aplikacijom ActiveCaptain, stranica 5).
2 U aplikaciji odaberite Quickdraw Community.
Možete preuzimati konture drugih članova zajednice
(Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain, stranica 12) i dijeliti konture koje ste
sami stvorili (Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s
Garmin Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain,
stranica 12).
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
aplikacije ActiveCaptain
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
1 U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Quickdraw Community > Search for Contours.
2 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za to područje.
3 Odaberite Select Download Region.
4 Povucite okvir kako biste odabrali područje za preuzimanje.
5 Povucite kutove kako biste promijenili područje za
preuzimanje.
6 Odaberite Download Area.
Sljedeći put kada aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem
GLASS COCKPIT, preuzete konture automatski se prenose na
uređaj.
12
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge ActiveCaptain
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
Kad ste postavili aplikaciju ActiveCaptain, možda ste odabrali
automatsko dijeljenje kontura sa zajednicom. Ako to niste učinili,
slijedite ove korake kako biste omogućili dijeljenje.
U aplikaciji ActiveCaptain na mobilnom uređaju odaberite
Quickdraw Community.
Sljedeći put kad aplikaciju ActiveCaptain povežete s uređajem
GLASS COCKPIT, vaše karte s konturama automatski se
prenose u zajednicu.
Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom pomoću
usluge Garmin Connect
1 Idite na connect.garmin.com.
2 Odaberite Početak > Quickdraw Community > Početak.
3 Ako nemate Garmin Connect račun, izradite ga.
4 Prijavite se u svoj Garmin Connect račun.
5 Odaberite Nautički u gornjem desnom kutu kako biste otvorili
Garmin Quickdraw widget.
SAVJET: Provjerite nalazi li se u vašem računalu memorijska
kartica kako biste mogli dijeliti Garmin Quickdraw Contours
karte.
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom s pomoću usluge Garmin Connect
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
1 Izvadite memorijsku karticu iz čitača kartica.
2 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
3 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Povezivanje s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect,
stranica 12).
4 Odaberite Podijelite svoje konture dubine.
5 Pronađite memorijsku karticu i odaberite mapu /Garmin.
6 Otvorite mapu Quickdraw i odaberite datoteku
ContoursLog.svy.
Nakon što se datoteka prenese, izbrišite datoteku
ContoursLog.svy s memorijske kartice kako biste izbjegli
probleme prilikom budućih prijenosa. Vaši se podaci neće
izgubiti.
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice pomoću
usluge Garmin Connect
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
Ako vaš uređaj nema Wi‑Fi tehnologiju, Garmin Quickdraw
zajednici možete pristupiti putem web-mjesta usluge Garmin
Connect.
Ako vaš uređaj ima Wi‑Fi tehnologiju, Garmin Quickdraw
zajednici trebate pristupiti pomoću aplikacije ActiveCaptain
(Povezivanje s Garmin Quickdraw zajednicom s pomoću usluge
ActiveCaptain, stranica 12).
1 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
2 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Povezivanje s Garmin
Quickdraw zajednicom pomoću usluge Garmin Connect,
stranica 12).
3 Odaberite Traži konture dubine.
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours
4 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za tu regiju.
5 Odaberite Odaberite područje za preuzimanje.
6 Povucite rubove okvira kako biste odabrali područje za
preuzimanje.
7 Odaberite Pokreni preuzimanje.
8 Datoteku spremite na memorijsku karticu.
SAVJET: Ako ne možete pronaći datoteku, pogledajte mapu
"Preuzimanja". Preglednik je možda spremio datoteku u tu
mapu.
9 Izvadite memorijsku karticu iz računala.
10 Umetnite memorijsku karticu u čitač kartica.
Ploter automatski prepoznaje karte s konturama. Učitavanje
karata na ploteru može potrajati nekoliko minuta.
Postavke softvera Garmin Quickdraw
Contours
Na karti odaberite Menu > Quickdraw Contours > Postavke.
Zaslon: Prikazuje Garmin Quickdraw Contours. Opcija Konture
korisnika prikazuje vam vlastite Garmin Quickdraw Contours
karte. Opcija Konture zajednice korisnika prikazuje karte koje
ste preuzeli s Garmin Quickdraw zajednice.
Snimanje pomaka: Postavlja udaljenost između dubine sonara i
dubine na kojoj se bilježe konture. Ako se od zadnjeg
snimanja promijenila razina vode, podesite ovu postavku
kako bi dubina snimanja bila ista za obje snimke.
Na primjer, ako ste zadnji put snimali na dubini sonara od
3,1 m (10,5 ft), a danas je dubina sonara 3,6 m (12 ft),
unesite -0,5 m (-1,5 ft) za vrijednost funkcije Snimanje
pomaka.
Pom.na prik.karat.kor.: Postavlja razlike između dubine
kontura i oznaka dubine na vašoj karti s konturama kako bi
se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške dubine
snimljenih karata.
Prik.pom.karata koris.: Postavlja razlike između dubine
kontura i oznaka dubine na karti s konturama koju ste
preuzeli sa zajednice kako bi se nadoknadile promjene u
razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.
Boje karte: Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw
Contours. Ako je postavka uključena, boje označavaju
kvalitetu snimke. Ako je postavka isključena, područja
kontura obojana su uobičajenim bojama karte.
Zelena ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuta ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph).
Crvena ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću
od 32 km/h (20 mph).
Sjenčanje dubine: Određuje minimalnu i maksimalnu dubinu
raspona dubina i boju za taj raspon dubina.
Sjenčanje raspona dubina
Možete postaviti raspone boja na karti tako da se prikazuju
dubine vode na kojima ciljana riba trenutno grize. Možete
postaviti dublje raspone kako biste nadzirali koliko se brzo
dubina dna mijenja unutar određenog raspona dubine. Možete
izraditi do deset raspona dubine. Pri ribolovu u kopnenim
vodama maksimalno pet raspona dubina mogu pomoći u
smanjenju zakrčenosti karte.
Navigacija pomoću plotera
Crvena
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 ft)
Narančasta
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 ft)
Žuta
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 ft)
Zelena
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 ft)
Navigacija pomoću plotera
OPREZ
Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko
kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon
autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Neki prikazi karata dostupni su s premium
kartama u određenim područjima.
Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu. Kurs ili rutu možete pratiti na
navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri
načina: Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje.
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
Ova je mogućnost dostupna samo uz upotrebu kompatibilne
premium karte na kompatibilnom ploteru. Stvara putanju
navigacije skretanje-po-skretanje izbjegavajući kopno i druge
prepreke (Automatsko Navođenje, stranica 16).
Ako koristite kompatibilan Garmin autopilot povezan s
ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000 , autopilot će
slijediti rutu za automatsko navođenje.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
®
13
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Odgovor
Kako postići da me uređaj Krećite se pomoću opcije Idi na (Postav­
za iscrtavanje usmjeri kamo ljanje i praćenje izravnog kursa pomoću
želim ići?
opcije Idi na, stranica 15).
Kako postići da me uređaj
navodi ravnom linijom
(umanjujući odstupanja na
minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od
trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite
se njome pomoću opcije Ruta do
(Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije, stranica 15).
Kako postići da me uređaj
navodi do lokacije
zaobilazeći pritom ucrtane
prepreke?
Odredite rutu s više dionica i krećite se
njome pomoću opcije Ruta do (Stvaranje
rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije,
stranica 15).
Kako postići da uređaj
upravlja automatskim
pilotom?
Krećite se pomoću opcije Ruta do
(Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije, stranica 15).
Može li uređaj stvoriti
putanju za mene?
Ako imate premium karte koje podržavaju
automatsko navođenje i nalazite se u
području pokrivenom funkcijom
automatskog navođenja, možete navigirati
pomoću automatskog navođenja (Postav­
ljanje i praćenje puta za Automatsko
navođenje, stranica 16).
• Prilikom navigiranja putem automatskog navođenja
odaberite Menu > Opcije za navigaciju > Zaustavi
navigaciju.
Točke
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Kako promijeniti postavke
Pogledajte Konfiguracija putanje
automatskog navođenja za automatskog navođenja, stranica 17.
svoje plovilo?
Na bilo kojem zaslonu dodirnite Mark.
Stvaranje točke na drugoj lokaciji
1 OdaberiteInfo > Korisnički podaci > Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje točke na temelju koordinata odaberite Upiši
koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje točke pomoću karte odaberite Koristi kartu,
odaberite lokaciju, a zatim odaberite Select.
Označavanje lokacije SOS poziva
Možete označiti lokaciju SOS ili MOB (čovjek u moru) poziva.
1 Držite SOS jednu sekundu.
2 Odaberite vrstu SOS poziva.
3 Po potrebi odaberite OK kako biste pokrenuli navigaciju do
Odredišta možete odabrati pomoći raznih karti i 3D prikaza karte
ili pomoću popisa.
lokacije čovjeka u moru.
Ako ste odabrali OK, ploter postavlja izravan kurs natrag do
lokacije. Ako ste odabrali drugu vrstu SOS poziva, pojedinosti
poziva poslane su na VHF radio. Poziv morate poslati pomoću
radija.
Pretraživanje odredišta prema nazivu
Pregled popisa svih međutočaka
Odredišta
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga
možete pretraživati prema nazivu.
1 Odaberite Info > Usluge > Traži po nazivu.
2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju
kriterijima vašeg pretraživanja.
4 Odaberite odredište.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
Na navigacijskoj karti odaberite odredište.
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na
kojima se nude pomorske usluga.
1 Odaberite Info > Usluge.
2 Odaberite Usluge na pučini ili Usluge na kopnu.
3 Po potrebi odaberite kategoriju pomorske usluge.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis najbližih lokacija te
udaljenost i smjer do svake od njih.
4 Odaberite odredište.
Možete odabrati Sljedeća stranica ili Prethodna stranica za
prikaz dodatnih informacija ili prikaz lokacije na karti.
Pretraživanje zastupnika tvrtke Volvo Penta
Odaberite Info > Usluge > Volvo Penta saloni.
Zaustavljanje navigacije
Prilikom navigacije s navigacijske ili ribolovne karte odaberite
opciju:
• Odaberite Menu > Zaustavi navigaciju.
14
Odaberite Info > Korisnički podaci > Točke.
Uređivanje spremljene međutočke
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
Pomicanje spremljene međutočke
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Pregledaj > Pomakni.
4 Naznačite novu lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli međutočku
dok koristite kartu, odaberite novu lokaciju na karti i zatim
odaberite Pomakni točku.
• Odaberite Upiši koordinate kako biste premjestili
međutočku upotrebom koordinata i unesite nove
koordinate.
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
Navigacija pomoću plotera
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Za navigiranje do međutočke morate ju prvo stvoriti.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
• Za upotrebu automatskog navođenja odaberite
Automatsko navođenje.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje međutočke ili točke MOB
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite međutočku ili MOB.
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Info > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih
podataka > Točke > Sve.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije
Idi na
OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije
do odabranog odredišta.
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 14).
2 Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
3 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Nađete
li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
4
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Rute
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati. Ovom se metodom ne sprema ruta ili
podaci o točki.
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Odaberite Ruta do.
Navigacija pomoću plotera
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.
4 Odaberite Dodaj skretanje.
5 Prema potrebi ponovite postupak za dodavanje još skretanja,
6
7
8
9
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije. To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.
Po potrebi odaberite Menu.
Odaberite Gotovo.
Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće točke.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
Jednoj ruti možete dodati do 250 točaka ili skretanja.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja > Novo > Stvori rutu pomoću
karte.
2 Odaberite početnu točku rute.
3 Odaberite Dodaj skretanje.
4 Na karti odaberite lokaciju sljedećeg skretanja.
5 Odaberite Dodaj skretanje.
Ploter položaj skretanja označava točkom.
6 Prema potrebi ponovite korake 4 i 5 kako biste dodali još
skretanja.
Odaberite
krajnje odredište.
7
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Po potrebi odaberite Filtar kako bi se prikazale samo rute ili
putovi automatskog navođenja.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
• Za odabir međutočke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
međutočku s popisa.
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi kartu i odaberite lokaciju na karti.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Naprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
15
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući
je za određenu udaljenost.
5 Naznačite kako navigirati rutom:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne
rute odaberite Naprijed - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do desne strane originalne
rute odaberite Naprijed - desno.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane
originalne rute odaberite Unatrag - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do desne strane
originalne rute odaberite Unatrag - desno.
6 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
7 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
8 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
9 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Info > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih
podataka > Rute i putovi automatskog navođenja.
Automatsko Navođenje
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
16
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Najbolji put do odredišta možete izračunati pomoću funkcije
Automatsko navođenje. Automatsko navođenje pomoću plotera
skenira kartografske podatke kao što su dubina vode i poznate
prepreke i predlaže put. Put možete prilagoditi za vrijeme
navigacije.
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko
navođenje
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 14).
2 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
3 Pregledajte put koji je označen grimiznom linijom.
4 Odaberite Pokreni navigaciju.
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja > Novo > Automatsko
navođenje.
2 Odaberite početnu točku pa odaberite Sljedeće.
3 Odaberite odredište, a potom odaberite Sljedeće.
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz opasnosti i prilagođavanje puta koji vodi kroz
opasno područje odaberite Pregled. opas..
• Za prilagođavanje puta odaberite Prilagodi put i pratite
upute na zaslonu.
• Za brisanje puta odaberite Otkaži autom. navođenje.
• Za spremanje puta odaberite Gotovo.
Prilagođavanje spremljenog puta za Automatsko
navođenje
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite put i zatim odaberite Pregledaj > Uredi >
3
4
5
6
Prilagodi put.
SAVJET: Ako navigirate pomoću puta u okviru funkcije
Automatsko navođenje, odaberite put na navigacijskoj karti i
odaberite Prilagodi put.
Odaberite lokaciju na putu.
Povucite točku na novu lokaciju.
Ako je potrebno, odaberite točku, a zatim odaberite Ukloni.
Odaberite Gotovo.
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u
tijeku
Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Odustani.
SAVJET: Možete odabrati Back za brzo poništavanje
izračuna.
Postavljanje vremena dolaska
Ako ovu funkciju primijenite na rutu ili put izračunat pomoću
funkcije Automatsko navođenje, dobit ćete informaciju o
vremenu dolaska na odabranu točku. To vam omogućuje da
odredite vrijeme dolaska na lokaciju, na primjer, na podizanje
mosta ili startnu liniju utrke.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Menu.
2 Po potrebi odaberite Opcije za navigaciju.
3 Odaberite Određ. vrij. dol..
Navigacija pomoću plotera
SAVJET: Izbornik funkcije Određ. vrij. dol. brzo možete
otvoriti odabirom točke na putu ili ruti.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na
način na koji ploter izračunava putanju za Automatsko
navođenje. Ako u određenom području nije poznata dubina vode
ili visina prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za
Automatsko navođenje. Ovisno o kartografskim podacima, ako
je područje na početku ili na kraju putanje za Automatsko
navođenje pliće nego što je postavljeno u opciji Preferirana
dubina ili manje nego što je postavljeno u opciji Vertikalna
udaljenost, putanja za Automatsko navođenje za to se područje
može, ali ne mora izračunati. Na karti se kurs kroz ta područja
prikazuje kao siva linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija.
Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će
se poruka upozorenja.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Automatsko navođenje.
Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad
koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o
dubini s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja za
Automatsko navođenje možda će se pomaknuti ako ovu
postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne
vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne.
Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja
postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj
putanje za Automatsko navođenje možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju
kroz uske vodene putove (Prilagođavanje udaljenosti od
obale, stranica 17).
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje. Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Preference > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Normalno.
3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
Navigacija pomoću plotera
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Menu > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju i prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Preference
> Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od
obale > Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Preference > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Blizu.
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
8 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Menu > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju i prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Preference
> Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od
obale > Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Preference > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno
snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti. Trase
možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz trasa
Na bilo kojoj karti ili 3D prikazu karte odaberite Menu >
Međutočke i trase > Trase > Uključi.
Linija na karti označava vašu trasu.
Postavljanje boje aktivne trase
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Opcije
aktivnog traga > Boja trase.
2 Odaberite boju trase.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Spremi
aktivni trag.
17
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Odaberite Spremi.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Spremljene
trase.
Uređivanje spremljene trase
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Uredi trasu.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.
Spremanje trase kao rute
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Select > Uredi trasu > Spremi rutu.
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa trasa i
navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jednu trasu
(Trase, stranica 17).
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Prati trasu.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao početna odaberite Naprijed.
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao odredišna odaberite Unatrag.
5 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli
kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Brisanje spremljene trase
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Select > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih trasa
Odaberite Info > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih
podataka > Spremljene trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Prati aktivnu
trasu.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje aktivne trase
Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Očisti
aktivnu trasu.
18
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati
zabilježena.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom
snimanja
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Opcije
aktivnog traga.
2 Odaberite Način bilježenja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika traga
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
traga. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Opcije
aktivnog traga > Interval > Interval.
2 Odaberite opciju:
• Za bilježenje traga na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Udaljenost > Promijeni i unesite udaljenost.
• Za bilježenje traga na temelju vremenskog intervala
odaberite Vrijeme > Promijeni i unesite vremenski
interval.
• Za bilježenje iscrtavanja traga na temelju odstupanja od
kursa odaberite Rezolucija > Promijeni i unesite
maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke
traga. Ovo je preporučena opcija za bilježenje.
Granice
Granice vam omogućuju da ostanete u određenim područjima
na vodenoj površini ili ih izbjegnete. Možete postaviti alarm koji
vas upozorava kad uđete unutar granice ili izađete izvan nje.
Pomoću karte možete stvoriti ograničena područja, linije i
krugove. Spremljene tragove i rute možete pretvoriti u granice.
Pomoću točaka možete stvoriti ograničeno područje tako da iz
točaka stvorite rutu i zatim pretvorite rutu u granicu.
Možete odabrati granicu koja će služiti kao aktivna granica.
Podatkovnim poljima na karti možete dodati podatke o aktivnoj
granici.
Stvaranje granice
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Granice > Nova
granica.
2 Odaberite oblik granice.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pretvaranje rute u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je stvoriti i spremiti
barem jednu rutu (Stvaranje i spremanje rute, stranica 15).
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Rute i putovi
automatskog navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi rutu > Spremi kao granicu.
Pretvaranje traga u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je zabilježiti i spremiti
barem jedan trag (Spremanje aktivne trase, stranica 17).
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Select > Uredi trasu > Spremi kao granicu.
Navigacija pomoću plotera
Uređivanje granice
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Pregledaj > Uređivanje granica.
4 Odaberite opciju:
• Za uređivanje izgleda granice na karti odaberite Opcije
prikaza.
• Za promjenu granica ili naziva granica odaberite
Uređivanje granica.
• Za uređivanje alarma granice odaberite Alarm.
Povezivanje granice s SmartMode izgledom
Granicu možete povezati s SmartMode izgledom kako bi se
izgled automatski otvorio prilikom ulaska i izlaska iz područja
granice. Na primjer, možete postaviti granicu oko marine i
automatski otvoriti izgled Pristajanje kad se približite marini.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Pregledaj > Povez.SmartMode™ izgl. >
SmartMode™.
4 Odaberite Ulazak, a zatim odaberite izgled.
5 Odaberite Izlazak, a zatim odaberite izgled.
Postavljanje alarma granice
Alarmi granice upozoravaju vas da se nalazite unutar određene
udaljenosti od postavljene granice.
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Alarm > Uključi.
4 Unesite udaljenost.
Brisanje granice
1 Odaberite Info > Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Pregledaj > Uređivanje granica > Izbriši.
Sinkronizacija korisničkih podataka u
pomorskoj mreži tvrtke Garmin
OBAVIJEST
Prije sinkronizacije korisničkih podataka u mreži korisničke
podatke trebate sigurnosno kopirati kako biste spriječili gubitak
podataka. Pogledajte Sigurnosno kopiranje podataka na
računalo, stranica 51.
Automatski možete dijeliti međutočke, trase i rute sa svim
kompatibilnim uređajima povezanim u pomorsku mrežu tvrtke
Garmin (Ethernet).
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Odaberite Postavke > Preference > Dijeljenje korisničkih
podataka > Uključi.
Ako se neka međutočka, trasa ili ruta na uređaju za iscrtavanje
promijeni, ti se podaci automatski sinkroniziraju na svim
uređajima za iscrtavanje u Ethernet mreži.
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
Odaberite Info > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih
podataka > Sve > OK.
Jedriličarske značajke
Jedriličarske značajke
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Jedriličarska utrka
Zahvaljujući ovom uređaju povećava se vjerojatnost da će
jedrilica prijeći startnu liniju točno u trenutku početka utrke. Kada
svoju štopericu sinkronizirate sa službenom štopericom utrke, u
intervalima od jedne minute primat ćete upozorenja o
približavanju početka utrke. Kada štopericu koristite u
kombinaciji s virtualnom startnom linijom, uređaj mjeri vašu
brzinu, smjer i preostalo vrijeme na štoperici. Uređaj pomoću tih
podataka može predvidjeti hoće li jedrilica prijeći startnu liniju
prije, nakon ili u točnom trenutku početka utrke.
Pomoć do startne linije
Pomoć do startne linije u jedrenju vizualni je prikaz podataka koji
su vam potrebni da startnu liniju prijeđete u najbolje vrijeme i s
optimalnom brzinom.
Nakon postavljanja desne i lijeve oznake startne linije i željene
brzine i vremena, te nakon što postavite štopericu, pojavit će se
linija predviđanja. Linija predviđanja pruža se od vaše trenutne
lokacije do startne linije i layline linija koje se protežu od svake
oznake.
Završna točka i boja linije predviđanja na temelju brzine kojom
se trenutno krećete pokazuju gdje će se vaše plovilo nalaziti
kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka prije startne linije, linija je bijele boje. To
znači da morate povećati brzinu plovila kako biste na vrijeme
stigli do startne linije.
Ako je završna točka poslije startne linije, linija je crvene boje.
To znači da morate smanjiti brzinu plovila kako ne biste dobili
kaznene bodove za prelazak startne linije prije nego što
štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka na startnoj liniji, linija je bijele boje. To
znači da se krećete optimalnom brzinom kojom ćete do startne
linije stići kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Prozor pomoći do startne linije i štoperica zadano se pojavljuju u
kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.
Postavljanje startne linije
Prozor pomoći do startne linije zadano se nalazi na
kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.
1 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite Menu
> Pomoć do startne linije > Startna linija.
2 Odaberite opciju:
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti kada
pored njih prođete, odaberite Oznaka lokacije.
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti
unosom njihovih koordinata, odaberite Upiši koordinate.
• Ako nakon postavljanja želite zamijeniti lijevu i desnu
oznaku, odaberite Zamijeni lijevu i desnu Oznake.
Korištenje pomoći do startne linije
Funkciju pomoći do startne linije možete koristiti za vrijeme
jedriličarskih utrka kako biste pri optimalnoj brzini prešli startnu
liniju.
1 Označite startnu liniju (Postavljanje startne linije, stranica 19).
2 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite Menu
> Pomoć do startne linije > Ciljna brzina i odaberite brzinu
kojom želite prijeći startnu liniju.
19
3 Odaberite Ciljno vrijeme i odaberite kada želite prijeći
startnu liniju.
4 Odaberite Back.
5 Pokrenite štopericu (Pokretanje štoperice, stranica 20).
Pokretanje štoperice
Štoperica se zadano nalazi na kombiniranom zaslonu
jedriličarske utrke.
1 Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite
Početak.
NAPOMENA: Ovoj funkciji možete pristupiti i iz zaslona
Jedrenje SmartMode i navigacijske karte.
2 Po potrebi odaberite Sinkronizacija za sinkronizaciju sa
službenom štopericom utrke.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do
kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku pozitivnog
broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
Zaustavljanje štoperice
Na kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke odaberite Stop.
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene
Možete unijeti udaljenost između pramca vašeg plovila i GPS
antene. Tako ćete osigurati da pramac plovila u točno
određenom trenutku prijeđe startnu liniju.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Jedrenje > Startna
linija > GPS pomak pramca.
2 Unesite udaljenost.
3 Odaberite Gotovo.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
U načinu rada za jedrenjePostavljanje vrste plovila, stranica 4
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Slojevi > Moje plovilo
> Layline linije > Postavljanje.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju privjetrinskog kuta jedrenja.
Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Filtar layline lin: Filtrira podatke o layline liniji na temelju
unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline liniju
koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog kuta
vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na promjene
smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
20
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina i sidrenje >
Dubina kobilice.
3 Odaberite ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Linija smjera i oznake kutova
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Postavljanje linije smjera i oznake kutova
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na karti odaberite Menu > Slojevi > Moje plovilo > Linija
smjera.
2 Oznake kutova
3 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Automatski.
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Referentni sjever.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
4 Odaberite Prikaz i odaberite opciju:
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Vrijeme > Vrijeme i unesite vrijeme koje će se
koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo prijeći
trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
Sonar fishfinder uređaja
Kada je ispravno povezan sa sondom, kompatibilni ploter
možete koristiti kao fishfinder uređaj. Za modele plotera bez
Sonar fishfinder uređaja
oznaka xsv ili xs u nazivu potreban je Garmin sonarni modul i
sonda kako bi se informacije sonara mogle prikazivati.
Za dodatne informacije o najboljoj sondi za vaše potrebe idite na
web-mjesto www.garmin.com/transducers.
Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u trenutnom
području. Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i
sonarnom modulu koji su povezani s ploterom. Primjerice,
određene zaslone Panoptix™ sonara možete vidjeti samo ako
imate povezanu kompatibilnu Panoptix sondu.
Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na
cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više
prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene
frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije. Možete
prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu. Na primjer,
gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati
osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.
Ako ne vidite raspored prikaza sonara koji odgovara vašim
potrebama, možete stvoriti prilagođeni kombinirani zaslon
(Stvaranje nove kombinirane stranice, stranica 3) ili SmartMode
izgled (Dodavanje SmartMode izgleda, stranica 3).
Fishfinder te kompatibilna sonda. Informacije o kompatibilnim
sondama potražite na adresi www.garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku
svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura
iznad kojih plovilo prolazi.
Standardne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem Garmin ClearVü emitira dva uska snopa oblikom
slična snopu u uređaju za kopiranje. Ti snopovi omogućuje
jasniju sliku, više nalik na fotografiju, svega što se nalazi ispod
plovila.
Prekid odašiljanja signala sonara
Na zaslonu sonara odaberite Menu > Odašiljanje.
Promjena prikaza sonara
1 Na kombiniranom zaslonu ili SmartMode izgledu sa sonarom
SideVü prikaz sonara
Prikaz Standardni sonara
NAPOMENA: Nemaju svi modeli ugrađenu podršku za SideVü
sonar. Ako vaš model ne sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebni
su vam kompatibilan sonarni modul i kompatibilna SideVü
sonda.
Ako vaš model sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebna vam je
kompatibilna SideVü sonda.
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
odaberite prozor koji želite promijeniti.
2 Odaberite Menu > Promijeni sonar.
3 Odaberite prikaz sonara.
Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o
priključenoj opremi.
Prikazi Standardni sonara preko cijelog zaslona prikazuju veliku
sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne strane
zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon
pomiče zdesna ulijevo.
À
Á
Â
Informacije o dubini
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Kod prikaza sonara podijeljene frekvencije, jedna strana
prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s podacima sonara
visoke frekvencije, a druga strana prikazuje grafikon preko
cijelog zaslona s podacima sonara niže frekvencije.
NAPOMENA: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva
korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon
preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Voda između plovila i dna
SideVü tehnologija skeniranja
Umjesto uobičajenog stožastog snopa, sonde SideVü koriste
plosnati snop za skeniranje vode i dna na bočnim stranama
plovila.
Garmin ClearVü prikaz sonara
NAPOMENA: Za primanje Garmin ClearVü sonara sa
skeniranjem trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili
Sonar fishfinder uređaja
21
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Povijesni prikaz donjeg Panoptix sonara uz kretanje prikazom
sonara
Plovilo
Raspon
Tragovi
"Drop shot" mamac
Dno
Prikaz prednjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara
Udaljenost između dviju točaka na SideVü prikazu sonara
možete izmjeriti.
1 Na SideVü prikazu sonara odaberite lokaciju na zaslonu.
2 Odaberite Mjerenje.
Na karti će se prikazati pribadača koja označava odabranu
lokaciju.
3 Odaberite drugu lokaciju.
Udaljenost i kut od pribadače prikazat će se u gornjem
lijevom kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pribadače odaberite Mjerenje.
Prikazi Panoptix sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli Panoptix sonde.
Za primanje Panoptix sonara potrebni su vam kompatibilan
ploter i sonda.
Prikazi Panoptix sonara omogućuju vam pregled svega što se
nalazi oko plovila u stvarnom vremenu. Također možete gledati
mamac pod vodom i jata ribe koja plivaju za mamcem ispred ili
ispod vašeg plovila.
Prikazi LiveVü sonara daju vam pregled kretanja ispred ili ispod
vašeg plovila u stvarnom vremenu. Zaslon se ažurira veoma
brzo i pruža prikaze sonara uz koje ćete imati osjećaj da gledate
videozapis uživo.
Prikazi RealVü 3D sonara pružaju trodimenzionalni pregled
svega što se nalazi ispred ili ispod vašeg plovila. Zaslon se
ažurira nakon svakog odašiljanja sonde.
Za pregled svih pet prikaza Panoptix sonara potrebna vam je
jedna sonda za prikaz ispod plovila i druga sonda za prikaz
ispred plovila.
Za pristup prikazima Panoptix sonara odaberite Sonar i zatim
odaberite prikaz.
Prikaz donjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
À
Á
Â
Ã
Ä
Plovilo
Raspon
Ribolovno područje
Tragovi
Dno
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred sonde. Ovaj prikaz možete koristiti kad se plovilo
ne kreće i kada trebate vidjeti dno i ribu koja se približava
plovilu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda boja
Plovilo
Ping indikator
Ribolovno područje
Dno
Raspon
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod sonde i može se koristiti kada se plovilo ne kreće i
kada želite vidjeti što se nalazi oko plovila.
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi iza plovila koje se kreće i prikazuje čitav 3D potez vode
od dna do površine. Ovaj se prikaz koristi za pronalaženje ribe.
22
Sonar fishfinder uređaja
NAPOMENA: Kalibracija kompasa moguća je samo za sonde s
ugrađenim kompasom kao što je PS21-TR sonda.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS kako biste uključili AHRS
senzor.
3 Odaberite Kalibracija kompasa.
4 Slijedite upute na zaslonu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda boja
Plovilo
Raspon
Dno
Struktura
Riba
FrontVü prikaz sonara
Panoptix FrontVü prikaz sonara pokazuje vam prepreke ispod
vode na udaljenosti do 91 metra (300 stopa) ispred plovila i tako
vam omogućuje bolji uvid u situaciju.
Mogućnost učinkovitog izbjegavanja frontalnih sudara pomoću
FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8
čvorova.
Ako želite vidjeti FrontVü prikaz sonara, morate montirati
kompatibilnu sondu kao što je sonda PS21 i povezati je. Možda
ćete morati nadograditi softver sonde.
Stvaranje točke na zaslonu sonara
1
2
3
4
Na prikazu sonara povucite zaslon ili odaberite .
Odaberite lokaciju.
Odaberite Nova međutočka ili .
Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Pauziranje prikaza sonara
Na prikazu sonara odaberite .
Pregled povijesti sonara
Kretanjem po prikazu sonara možete pregledati povijesne
podatke sonara.
NAPOMENA: Ne spremaju sve sonde povijesne podatke
sonara.
1 Na prikazu sonara povucite zaslon udesno.
2 Odaberite Back kako biste izašli iz povijesti.
Dijeljenje sonara
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.
Ovaj je ploter kompatibilan s asortimanom dodatnih sondi
uključujući Garmin ClearVü™ sonde dostupne na web-mjestu
www.garmin.com/transducers.
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz ploter, možda
ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno radio. Ta
se opcija neće prikazati ako je uređaj automatski prepoznao
vašu sondu.
1 U prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Instalacija > Vrsta sonde.
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostr. zraka (200/77 kHz).
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostruka frekvencija (200/50
kHz).
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na osovinu. Kompas ne radi ako sondu montirate na
motor.
Sonar fishfinder uređaja
Ova funkcija nije dostupna na svim modelima plotera.
Možete pregledavati podatke sonara svih kompatibilnih izvora u
brodskoj mreži Garmin Marine Network. Možete pregledavati
podatke sonara kompatibilnog vanjskog sonara, kao što je
GCV™ sonarni modul. Uz to, možete pregledavati podatke
sonara drugih plotera s ugrađenim sonarnim modulom.
Svaki ploter u mreži može prikazivati podatke sonara svakog
kompatibilnog sonarnog modula i sonde u mreži, neovisno o
tome gdje su ploteri i sonde montirane na plovilu. Na primjer, sa
sonde s Garmin ClearVü montirane na stražnjem dijelu plovila
možete pregledavati podatke sonara pomoću MFD 8212 uređaja
montiranog na prednjoj strani plovila.
Prilikom dijeljenja podataka sonara, vrijednosti nekih postavki
sonara kao što su Domet i Osjetljivost sinkroniziraju se na svim
uređajima u mreži. Vrijednosti drugih postavki sonara kao što je
Izgled ne sinkroniziraju se i treba ih postaviti na svakom
pojedinom uređaju. Uz to, brzina pomicanja prikaza podataka
različitih tradicionalnih i Garmin ClearVü sonara sinkronizira se
kako bi podijeljeni prikazi bili bolje povezani.
NAPOMENA: Istovremeno korištenje više sondi može
uzrokovati preklapanje signala koje se može ukloniti
prilagođavanjem postavke Smetnje na sonaru.
Odabir izvora sonara
Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Ako za određeni prikaz sonara koristite više od jednog izvora
podataka sonara, možete odabrati izvor koji će se koristiti za taj
prikaz sonara. Na primjer, ako imate dva izvora s tehnologijom
Garmin ClearVü, na prikazu sonara s tehnologijom Garmin
ClearVü možete odabrati izvor.
1 Otvorite prikaz sonara kojem želite promijeniti izvor.
2 Odaberite Menu > Postavke sonara > Izvor.
3 Odaberite izvor za ovaj prikaz sonara.
23
Promjena naziva izvora sonara
Kako biste jednostavno mogli odrediti izvor sonara, možete mu
promijeniti naziv. Na primjer, "Pramac" može biti naziv sonde
koja se nalazi na pramcu vašeg plovila.
Promjena naziva izvora vrijedi samo za trenutni prikaz. Na
primjer, ako želite promijeniti izvor sonara s tehnologijom
Garmin ClearVü, morate otvoriti prikaz sonara s tehnologijom
Garmin ClearVü.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Izvor > Promijeni naziv izvora.
2 Unesite naziv.
Podešavanje razine detalja
Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara
možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na
tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na Garmin
ClearVü sondama.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg
intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti
povratne signale manjeg intenziteta i šum. Želite li vidjeti sve
povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te
tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i
šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih
signala.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu.
2 Odaberite Osjetljivost ili Svjetlina.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili svjetlinu,
odaberite Gore ili Dolje.
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju
Automatski.
Prilagođavanje intenziteta boje
Možete podešavati intenzitet boja i isticati područja interesa na
zaslonu sonara, podešavanjem osjetljivosti boje na
tradicionalnim sondama ili kontrasta na Garmin ClearVü i
SideVü/ClearVü sondama. Ova postavka najbolje funkcionira
nakon podešavanja razine detalja koji se prikazuju na zaslonu
postavljanjem osjetljivosti ili svjetline.
Želite li istaknuti manje skupine riba ili stvoriti veći intenzitet
prikaza objekta, možete povećati postavku osjetljivosti boja ili
kontrasta. To će dovesti do gubitka diferencijacije povratnih
signala velikog intenziteta na dnu. Želite li smanjiti intenzitet
povratnog signala, možete smanjiti osjetljivost boja ili kontrast.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu.
2 Odaberite opciju:
• U prikazu sonara Garmin ClearVü ili SideVü odaberite
Kontrast.
• U prikazu Panoptix LiveVü sonara odaberite Osjetljivost
boje.
• Ako se nalazite u nekom drugom prikazu sonara,
odaberite Postavke sonara > Napredno > Osjetljivost
boje.
3 Odaberite opciju:
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje intenziteta boja
odaberite Gore ili Dolje.
• Za korištenje zadane postavke odaberite Zadano.
Snimke sonara
Snimanje prikaza sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli snimanje sonara.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
24
2 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Snimka sonara > Snimanje sonara.
15 minuta snimanja sonara zauzima otprilike 200 MB
prostora na umetnutoj memorijskoj kartici. Sonar možete
snimati dokle god na kartici ima mjesta.
Zaustavljanje snimanja sonara
Prije zaustavljanja snimanja sonara, morate ga početi snimati
(Snimanje prikaza sonara, stranica 24).
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Snimka sonara > Zaustavi snimanje.
Brisanje snimke sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Snimke sonara > Prikaz snimki.
3 Odaberite snimku.
4 Odaberite Izbriši.
Reprodukcija snimki sonara
Prije reprodukcije snimki sonara morate preuzeti i instalirati
aplikaciju HomePort™ i na memorijsku karticu snimiti podatke
sonara.
1 Iz uređaja izvadite memorijsku karticu.
2 Memorijsku karticu umetnite u čitač kartica koji je spojen s
računalom.
3 Otvorite aplikaciju HomePort.
4 S popisa uređaja odaberite snimku sonara.
5 Desnom tipkom miša odaberite snimku sonara u donjem
oknu.
6 Odaberite Reprodukcija.
Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i
SideVü sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
NAPOMENA: Ove se postavke neće primijeniti na Panoptix
sonde.
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara.
Brzina pomicanja: Određuje brzinu kojom će se sonar pomicati
zdesna nalijevo (Postavljanje brzine pomicanja,
stranica 25).
U plitkoj vodi možete odabrati manju brzinu pomicanja kako
biste produžili trajanje prikaza informacija na zaslonu. U
dubljoj vodi možete odabrati veću brzinu pomicanja.
Automatska brzina pomicanja prilagođava brzinu pomicanja
brzini kretanja plovila.
Odbijanje buke: Smanjuje smetnje i količinu buke prikazane na
zaslonu sonara (Postavke sonara za odbijanje buke,
stranica 25).
Izgled: Konfigurira izgled zaslona sonara (Postavke izgleda
sonara, stranica 25).
Alarmi: Postavlja alarme sonara (Alarmi sonara, stranica 25).
Napredno: Konfigurira razne postavke prikaza sonara i izvora
podataka (Napredne postavke sonara, stranica 26). Nije
primjenjivo na prikaze sonara Garmin ClearVü ili SideVü.
Instalacija: Konfigurira sondu (Postavke instalacije Standardni,
Garmin ClearVü, i SideVü sonde, stranica 26).
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Zumir..
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje podataka sonara s dubine dna odaberite
Fiksirano dno.
Sonar fishfinder uređaja
• Za ručno postavljanje raspona dubina povećanog
područja odaberite Postavljanje zuma, zatim odaberite
Preg. pr. gore ili Preg. pr. dolje za postavljanje raspona
dubina povećanog područja i odaberite Povećaj ili Smanji
za povećavanje ili smanjivanje povećanog područja.
• Za automatsko postavljanje dubine i povećanja odaberite
Postavljanje zuma > Automatski.
• Kako biste otkazali povećanje, odaberite Bez zumiranja.
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja omogućuje više detalja,
posebno prilikom pomicanja ili kretanja. Manja brzina pomicanja
omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu. Brzina
pomicanja postavljena na jednom prikazu sonara primjenjuje se
na sve prikaze sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Brzina pomicanja.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine ili brzine kroz vodu odaberite
Automatski.
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja Garmin ClearVü ili
SideVü prikaza sonara, preporučuje se odabir postavke
Automatski.
• Ako želite izrazito brzo pomicanje, odaberite Ultrascroll®.
Opcija Ultrascroll omogućuje brzo kretanje kroz nove
podatke sonara, ali uz smanjenu kvalitetu slike. Postavka
Brzo u većini je slučajeva dobar omjer između brzine
pomicanja i izobličenosti ciljeva.
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine
Možete podešavati domet mjerila dubine na tradicionalnim i
Garmin ClearVü prikazima sonara te domet mjerila širine na
SideVü prikazu sonara.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će
se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste
postavili.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Domet.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje dometa, odaberite Automatski.
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
Gore ili Dolje.
SAVJET: Na zaslonu sonara možete odabrati ili ako
želite ručno podesiti domet.
SAVJET: Kada pregledavate više zaslona sonara, možete
odabrati Select kako biste odabrali aktivni zaslon.
Postavke sonara za odbijanje buke
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Odbijanje buke.
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora buke.
Za uklanjanje smetnji sa zaslona treba upotrijebiti najnižu
postavku smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje.
Najbolji način uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih
problema koji uzrokuju smetnje.
Sonar fishfinder uređaja
Ogranič.boje: Skriva dio palete boja kako bi se uklonila
područja slabije buke.
Postavljanjem ograničenja boja na boju neželjenih povratnih
informacija možete ukloniti prikaz neželjenih povratnih
informacija na zaslonu.
Uglađivanje: Uklanja buku koja nije dio normalnih povratnih
informacija sonara i prilagođava izgled povratnih informacija,
kao što je dno.
Ako je uglađivanje postavljeno na visoko, ostaje više buke
niske razine nego kada se koristi upravljanje smetnjama, no
buka je smanjena zbog uravnoteživanja. Uglađivanje može
ukloniti svjetalca s dna. Uglađivanje i smetnje dobro
funkcioniraju zajedno za uklanjanje buke niske razine.
Postavke smetnji i uglađivanja možete podesiti u koracima
kako biste uklonili neželjenu buku sa zaslona.
Šum površine: Sakriva šum površine kako bi se smanjila buka.
Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati više
objekata, ali i generirati veći šum površine.
TVG: Podešava osjetljivost ovisnu o vremenu koja može
smanjiti buku.
Ovu je kontrolu najbolje koristiti u situacijama u kojima želite
kontrolirati i ukloniti buku ili smetnje blizu površine vode.
Također omogućuje prikaz ciljeva blizu površine koje buka
površine inače prikriva ili maskira.
Postavke izgleda sonara
Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Izgled.
Boja: Postavlja shemu boja i osjetljivost boje.
Podaci o preklapanju: Postavlja podatke koji se prikazuju na
zaslonu sonara.
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.
Linija dubine: Prikazuje brzu referentnu liniju dubine.
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.
Napredna slika: Omogućava slici sonara brže kretanje tako da
se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca podataka za
svaki stupac primljenih podataka sonara. To je naročito
korisno ako sonar koristite u dubokoj vodi jer signal sonara
dulje putuje do dna i natrag do sonde.
Postavka 1/1 na zaslonu iscrtava jedan stupac informacija po
skupu povratnih podataka sa sonde. Postavka 2/1 na zaslonu
iscrtava dva stupca informacija po skupu povratnih podataka
sa sonde, a broj stupaca se mijenja na isti način za postavke
4/1 i 8/1.
Alarmi sonara
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
sondama.
Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Alarmi.
Alarme sonara također možete otvoriti ako odaberete Postavke
> Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
FrontVü alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam
pomaže da izbjegnete nasukavanje (Postavljanje FrontVü
alarma za dubinu, stranica 27). Ovaj je alarm dostupan
samo s Panoptix FrontVü sondama.
25
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Kontura: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi
podvodni cilj unutar određene dubine ispod površine vode i
iznad dna.
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Napredne postavke sonara
Na prikazu Standardni sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Napredno.
Promjena: Omogućuje postavljanje raspona dubina na koje se
sonar fokusira. To omogućuje zumiranje na fokusiranu
dubinu u većoj rezoluciji.
Prilikom korištenja funkcije promjene, praćenje po dnu možda
neće biti učinkovito jer sonar traži podatke unutar raspona
dubine na području na koje je fokusiran, a to možda ne
uključuje dno. Korištenje funkcije promjene može utjecati na
brzinu pomicanja jer se podaci izvan raspona dubine na koje
je sonar fokusiran ne obrađuju, što smanjuje vrijeme
potrebno za primanje i prikaz podataka. Možete zumirati u
područje fokusa, što omogućuje precizniju procjenu povratnih
informacija na višoj rezoluciji nego kod samog zumiranja.
Razvl. dubino.: Prilagođava veličinu smetnji na zaslonu kako bi
se olakšao prikaz odvojenih povratnih informacija na zaslonu.
U situacijama smanjene vidljivosti ciljeva À razvlačenje
dubinomjera naglašava i olakšava prikaz povratnih
informacija na zaslonu. Ako je vrijednost za razvlačenje
dubinomjera previsoka, ciljevi će se međusobno stopiti. Ako
je vrijednost preniska Á, ciljevi će biti mali i teško će ih se
uočiti.
Razvlačenje dubinomjera možete koristiti zajedno sa širinom
filtra kako biste dobili željenu rezoluciju i smanjenje buke.
Ako razvlačenje dubinomjera i širinu filtra postavite na niske
vrijednosti, prikaz će biti u najvećoj rezoluciji, ali i najviše
osjetljiv na buku. Ako postavite razvlačenje dubinomjera na
visoku vrijednost, a širinu filtra na nisku vrijednost, prikaz će
biti u manjoj rezoluciji, ali će obuhvaćati više ciljeva. Ako
razvlačenje dubinomjera i širinu filtra postavite na visoke
vrijednosti, prikaz će biti u najmanjoj rezoluciji, ali i najmanje
osjetljiv na buku. Ne preporučuje se postavljanje razvlačenja
dubinomjera na nisku, a širine filtra na visoku vrijednost.
Postavke instalacije Standardni, Garmin ClearVü, i
SideVü sonde
Na prikazu Standardni, Garmin ClearVü, ili SideVü sonara
odaberite Menu > Postavke sonara > Instalacija.
Brzina prijenosa: Postavljanje vremenskog razdoblja između
zvučnih signala sonara. Povećavanjem brzine prijenosa
26
povećava se brzina pomicanja, no može se i povećati
količina izazvanih smetnji.
Smanjenjem brzine prijenosa povećava se razmak između
odaslanih impulsa i mogu se riješiti izazvane smetnje. Ova je
opcija dostupna samo u prikazu Standardni sonara.
Snaga emitiranja: Smanjenje zvonjave sonde u blizini površine.
Niža vrijednost snage emitiranja smanjuje zvonjavu sonde, ali
isto tako može smanjiti snagu povratnog signala. Ova je
opcija dostupna samo u prikazu Standardni sonara.
Širina filtra: Određuje rubove objekta. Kraći filtar jasnije
određuje rubove objekata, ali povećava buku. Duži filtar
stvara mekše rubove objekta, ali može i smanjiti buku. Ova je
opcija dostupna samo u prikazu Standardni sonara.
Okreni lij./desn.: Prebacuje orijentaciju prikaza SideVü iz lijeve
u desnu. Ova je opcija dostupna samo u prikazu sonara
SideVü.
Postavi početnu sliku: Vraća postavke sonara na tvornički
zadane vrijednosti.
Dijagnostika sonde: Prikazuje detalje o sondi.
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o uređaju za
iscrtavanje, sonarnim modulima i sondama koji se koriste.
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru. Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje ribarima
prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu generirati više
površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna na nemirnom
moru. Veće širine snopa stvaraju veće lukove za primanje
signala riba pa su idealne za pronalaženje riba. Veće širine
snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.
CHIRP frekvencije omogućavaju odašiljanje svakog impulsa
kroz raspon frekvencije, što rezultira boljim razdvajanjem
objekata u dubokoj vodi. CHIRP se može koristiti za jasno
identificiranje objekata, poput pojedinačnih riba u jatu, i u
dubokoj vodi. CHIRP općenito daje bolje rezultate od primjena s
jednom frekvencijom. Budući da se neki objekti riba mogu bolje
prikazati pomoću fiksne frekvencije, kad koristite CHIRP
frekvencije trebali biste razmotriti svoje ciljeve i uvjete u vodi.
Neke sonarske crne kutije i sonde omogućavaju i prilagodbu
unaprijed postavljenih frekvencija za svaki element sonde, što
omogućava brzo mijenjanje frekvencija korištenjem unaprijed
postavljenih vrijednosti u slučaju promjena u vodi i promjena
ciljeva.
Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s
podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje
pomoću signala niže frekvencije i da istovremeno vidite
detaljnije pomoću signala više frekvencije.
Odabir frekvencija
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odrediti koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Frekvencija.
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
Za više informacija o frekvencijama pogledajte (Frekvencije
sonara, stranica 26).
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.
Sonar fishfinder uređaja
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Frekvencija.
2 Odaberite Upravljanje frekvencijama > Novi popis.
3 Unesite frekvenciju.
Uključivanje značajke A-Scope
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo u prikazima
Standardni sonara.
A-scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu prikaza koja u
stvarnom vremenu prikazuje što se nalazi ispod sonde. A-scope
možete upotrijebiti kako biste identificirali povratne informacije
koje su potencijalno propuštene tijekom brzog prelaska
podataka sonara preko zaslona, primjerice kad se plovilo kreće
velikom brzinom. Pomaže i pri otkrivanju riba koje se nalaze u
blizini dna.
Gore prikazani a-scope prikazuje povratne informacije o ribama
À i odraz mekanog dna Á.
1 Na prikazu sonara odaberite Menu > Postavke sonara >
Izgled > A-Scope > Uključi.
2 Odaberite vrijeme držanja prikaza.
Možete povećati vrijeme držanja prikaza kako biste produljili
vrijeme prikazivanja povratnih informacija sonara.
Postavke sonara Panoptix
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine
zumiranja
Možete promijeniti kut gledanja za prikaze RealVü sonara.
Prikaz možete i povećati i smanjiti.
Na prikazu RealVü sonara odaberite opciju:
• Za dijagonalno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
• Za vodoravno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
.
• Za okomito prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
• Za prilagođavanje kuta gledanja povucite po zaslonu u
bilo kojem smjeru.
• Za povećavanje raširite dva prsta.
• Za smanjivanje spojite dva prsta.
.
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü
Možete odrediti brzinu kojom sonda odašilje prema naprijed i
natrag. Brže odašiljanje daje manje preciznu sliku, ali se zaslon
brže osvježava. Sporije odašiljanje daje detaljniju sliku, ali se
zaslon sporije osvježava.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za RealVü 3D
Historical prikaz sonara.
1 Na prikazu RealVü sonara odaberite Menu > Brzina odašilj..
2 Odaberite opciju.
Izbornik LiveVü Forward i FrontVü sonara
Na prikazu sonara LiveVü Forward ili FrontVü odaberite Menu.
Osjetljivost: Upravlja razinom detalja i buke na zaslonu sonara.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal
najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost te tako
ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Ako želite
Sonar fishfinder uređaja
li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost
te tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja
i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih
povratnih signala.
Raspon dubine: Podešava domet mjerila dubine.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno
će se zadržavati unutar donjeg dijela zaslona sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji
ste postavili.
Prednji radni domet: Podešava domet mjerila prednjeg rada.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet,
mjerilo prednjeg rada podesit će u odnosu na dubinu. Ručno
podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa.
Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar
dometa koji ste postavili. Ručno smanjenje ove opcije može
smanjiti učinkovitost funkcije FrontVü alarm, čime se
smanjuje i vrijeme reakcije na očitanja male dubine.
Kut prijenosa: Podešava fokus sonde na lijevu ili desnu stranu.
To je dostupno samo s Panoptix FrontVü sondama koje
podržavaju RealVü, kao što su PS30, PS31 i PS60.
Odašiljanje: Sprečava odašiljanje sonde.
FrontVü alarm: Postavlja alarm da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti (Postavljanje
FrontVü alarma za dubinu, stranica 27). Ovo je dostupno
samo s Panoptix FrontVü sondama.
Postavke sonara: Podešava postavke sonde i izgled povratnih
informacija sonara.
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu
(Prilagođavanje preklapanja podataka, stranica 3).
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde
Ova je funkcija dostupna samo uz Panoptix LiveVü i FrontVü
sonde.
Možete promijeniti kut odašiljanja sonde kako biste sondu
usmjerili prema određenom području interesa. Primjerice, sondu
možete usmjeriti da slijedi mamac ili da se fokusira na drvo
pored kojeg prolazite.
1 Na prikazu LiveVü ili FrontVü sonara odaberite Menu > Kut
prijenosa.
2 Odaberite opciju.
Postavljanje FrontVü alarma za dubinu
UPOZORENJE
FrontVü alarm za dubinu je alat koji se upotrebljava samo za
svjesnost o situaciji, i možda neće spriječiti nasukavanja u svim
okolnostima. Rukovatelj plovila odgovoran je za sigurno
upravljanje plovilom.
Ovaj je alarm dostupan samo s Panoptix FrontVü sondama.
Alarm je moguće podesiti na oglašavanje ako je dubina manja
od zadane razine. Za najbolje rezultate trebate postaviti pomak
pramca kad upotrebljavate alarm za prednji sudar (Postavljanje
pomaka pramca, stranica 28).
1 Na prikazu FrontVü sonara odaberite Menu > FrontVü
alarm.
2 Odaberite Uključi.
3 Unesite dubinu na kojoj će se alarm pokrenuti, a zatim
odaberite Gotovo.
Na FrontVü zaslonu linija dubine prikazuje dubinu postavljenu
za pokretanje alarma. Linija je obojana zeleno kad se nalazite
na sigurnoj dubini. Linija poprima žutu boju kad se krećete
brzinom većom od one pri kojoj vam prednji radni domet
27
omogućuje dovoljno vremena za reakciju (10 sekundi). Linija
poprima crvenu boju i alarm se oglašava kad sustav otkrije
prepreku ili kad je dubina manja od unesene vrijednosti.
OPREZ
Mogućnost učinkovitog izbjegavanja nasukavanja pomoću
FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8
čvorova.
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü
Na prikazu sonara LiveVü ili FrontVü Panoptix odaberite Menu >
Postavke sonara > Izgled.
Shema boja: Postavlja paletu boja.
Osjetljivost boje: Podešava intenzitet boja koje se prikazuju na
zaslonu.
Možete odabrati veću vrijednost osjetljivosti boje kako biste
vidjeli ciljeve više u okomitom potezu vode. Veća vrijednost
intenziteta boje također vam omogućuje da razlikujete
povratne informacije niskog intenziteta više u potezu vode,
no to uzrokuje manje razlikovanje povratnih informacija s
dna. Možete odabrati manju vrijednost osjetljivosti boje kad
se ciljevi nalaze blizu dna kako biste bolje razlikovali ciljeve
od povratnih informacija visokog intenziteta poput pijeska,
kamena i mulja.
Staze: Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na
zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.
Popunjav. dna: Dno se boja u smeđu boju kako bi se
razlikovalo od povratnog signala vode.
Preklap.rešetke: Prikazuje rešetku linija raspona.
Povijest pomic.: Prikazuje povijest sonara na prikazu
standardnog sonara.
Postavke izgleda za RealVü
Na prikazu sonara RealVü odaberite Menu > Postavke sonara
> Izgled.
Boje točaka: Postavlja različite palete boja za točke odašiljanja
signala sonara.
Boje dna: Postavlja shemu boja za dno.
Stil dna: Postavlja stil dna. Kada se nalazite u dubokim
vodama, možete odabrati opciju Točke i ručno postaviti
raspon na pliću vrijednost.
Legenda boja: Pokazuje dubine označene bojama.
Postavke instalacije Panoptix sonde
Na prikazu sonara Panoptix odaberite Menu > Postavke
sonara > Instalacija.
Dubina montiranja: Postavlja dubinu ispod linije vode na kojoj
će se montirati Panoptix sonda. Ako unesete stvarnu dubinu
na kojoj je sonda montirana, vizualni prikaz onoga što je u
vodi bit će točniji.
Pomak pramca: Postavlja udaljenost između pramca i lokacije
za montažu Panoptix sonde za prikaz ispred plovila. To vam
omogućuje da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s
lokacije sonde.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü,
LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.
Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde za prikaz
ispod plovila. Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i
dalje. Šira zraka omogućuje vam pregled veće površine.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü,
LiveVü Down i LiveVü Forward.
Koristi AHRS: Internom referentnom sustavu za pozicioniranje i
smjer (AHRS) omogućuje da automatski otkrije kut pod kojim
je montirana Panoptix sonda. Kada je ova postavka
isključena, možete unijeti određeni kut montaže sonde
pomoću postavke Kut nagiba. Mnoge sonde za prikaz ispred
28
plovila montirane su pod kutom od 45 stupnjeva, a sonde za
prikaz ispod plovila montirana su pod kutom od 0 stupnjeva.
Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je
montirana sonda za prikaz ispod plovila čiji su kabeli okrenuti
prema lijevoj strani plovila.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara LiveVü
Down, RealVü 3D Down i RealVü 3D Historical.
Kalibracija kompasa: Kalibrira ugrađeni kompas u Panoptix
sondi (Kalibracija kompasa, stranica 23).
To se odnosi na Panoptix sonde s ugrađenim kompasom
poput PS21-TR sonde.
Postavi početnu sliku: Vraća postavke sonara na tvornički
zadane vrijednosti.
Postavljanje pomaka pramca
U slučaju Panoptix sondi za prikaz ispred plovila, možete unijeti
pomak pramca kako biste kompenzirali očitanja udaljenosti
ispred plovila za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s lokacije za
montažu sonde.
Ta se funkcija odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara
FrontVü, LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.
1 Izmjerite vodoravnu udaljenost À od sonde do pramca.
2 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Instalacija > Pomak pramca.
3 Unesite izmjerenu udaljenost i odaberite Gotovo.
Na primjenjivom prikazu sonara prednji radni domet pomiče se
za udaljenost koju ste unijeli.
Radar
UPOZORENJE
Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti
opasna za ljude i životinje. Prije početka radarskog odašiljanja,
provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje
zraku 12° iznad i ispod linije koja je vodoravni produžetak iz
središta radara.
Za vrijeme odašiljanja signala radara nemojte iz blizine gledati
izravno u antenu. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na
elektromagnetsku energiju.
Kada svoj kompatibilni ploter povežete s dodatnim Garmin
nautičkim radarom kao što su GMR™ Fantom™ 6 ili GMR 24
xHD, vidjet ćete više informacija o svojoj okolini.
Radar odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se rotira za
360°. Kad odaslana energije dostigne cilj, dio te energije vraća
se radaru.
Tumačenje radara
Za čitanje i tumačenje zaslona radara potrebna je praksa. Što
više upotrebljavate radar, to ćete bolji biti u oslanjanju na zaslon
rada kad vam je zaista potreban.
Radar može biti koristan u brojnim situacijama, poput
izbjegavanja sudara kad vam je vidljivost ograničena, kad je
mrak ili magla, za praćenje vremenskih uvjeta, pregled onoga
što je ispred vas te za lociranje ptica i riba.
Funkcija radarskog preklapanja može vam pomoći u
jednostavnijem tumačenju zaslona radara jer povratne
Radar
informacije radara preklapa preko karte. To vam može pomoći
prepoznati razliku između povratnih informacija radara o
kopnenoj masi, mostu ili kišnom oblaku. Prikaz AIS plovila na
radarskom preklapanju također vam može pomoći prepoznati
pojave na zaslonu radara.
Radarsko je preklapanje uključeno na snimci zaslona u
nastavku. Taj zaslon također prikazuje prikaz videozapisa. Na
zaslonu radara možemo jednostavno prepoznati nekoliko stavki.
Postavljanje načina rada tempiranog emitiranja
Kako biste uštedjeli energiju, možete postaviti vremenske
intervale u kojima će radar odašiljati signale i u kojima neće
odašiljati signale (stanje pripravnosti).
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u načinu rada za dva
radara.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Tempirano emitiranje.
2 Odaberite Tempirano emitiranje kako biste omogućili opciju.
3 Odaberite Vrij. mirovanja, unesite vremenski interval između
odašiljanja radarskog signala i odaberite Gotovo.
4 Odaberite Vrijeme odašiljanja, unesite trajanje svakog
emitiranja radarskog signala i odaberite Gotovo.
Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez
odašiljanja
Kopno
À
Á
SAVJET: Na bilo kojem zaslonu pritisnite > Radar u
mirovanju kako biste brzo zaustavili radarsko odašiljanje.
Brod
Radarsko preklapanje
Kad ploter povežete s dodatnim Garmin nautičkim radarom,
radarskim podacima možete preklapati navigacijsku ili ribolovnu
kartu.
Podaci se u radarskom preklapanju prikazuju na temelju
nedavno korištenog načina rada radara, a sve konfiguracijske
postavke primijenjene na radarsko preklapanje primjenjuju se i
na posljednji korišteni način rada radara.
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte
Koristite li radarsko prekrivanje, uređaj za iscrtavanje poravnat
će podatke radara s podacima karte na temelju smjera plovila,
koji se prema zadanim postavkama temelji na podacima
senzora magnetskog smjera koji je povezan putem NMEA 0183
ili mreže NMEA 2000. Ako senzor smjera nije dostupan, smjer
plovila temeljit će se na podacima GPS praćenja.
Podaci GPS praćenja upućuju na smjer kojim se plovilo kreće,
ali ne i smjer u kojem je plovilo usmjereno. Ako se plovilo zanosi
unatrag ili bočno zbog struje ili vjetra, radarsko prekrivanje
možda se neće savršeno poravnati s podacima karte. Ovu bi
situaciju trebalo izbjeći upotrebom podataka za usmjerenje
plovila s elektroničkog kompasa.
Ako se smjer plovila temelji na podacima sa senzora
magnetskog smjera ili automatskog pilota, podaci o smjeru
mogli bi biti kompromitirani zbog neodgovarajućih postavki,
mehaničkog kvara, magnetskih smetnji ili drugih faktora. Ako su
podaci smjera kompromitirani, radarsko prekrivanje možda se
neće savršeno poravnati s podacima karte.
®
Emitiranje radarskih signala
NAPOMENA: Radar nakon zagrijavanja prelazi u način
mirovanja, što je sigurnosna značajka. To vam omogućuje da
provjerite je li područje oko radara slobodno prije početka
radarskog odašiljanja.
1 Dok je ploter isključen spojite radar kao što je opisano u
uputama za montažu radara.
2 Uključite ploter.
Ako je potrebno, radar se zagrijava i počinje odbrojavanje do
upozorenja o spremnosti radara.
3 Odaberite Radar.
4 Odaberite način rada radara.
Dok se radar zagrijava prikazuje se poruka o odbrojavanju.
5 Odaberite Menu > Radarsko odašiljanje.
Možete naznačiti područja unutar kojih radarski skener neće
odašiljati signale.
NAPOMENA: Modeli GMR Fantom i xHD2 radara podržavaju
dvije zone bez odašiljanja. Ostali modeli GMR radara
podržavaju jednu zonu bez odašiljanja.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavljanje
radara > Instalacija > Omogući zonu bez odašiljanja.
Zona bez odašiljanja na zaslonu radara naznačena je kao
osjenčano područje.
2 Odaberite .
3 Odaberite Prilagodi zonu bez odašiljanja > Pomakni zonu
bez odašiljanja.
4 Odaberite Kut 1 i odaberite novu lokaciju za prvi kut.
5 Odaberite Kut 2 i odaberite novu lokaciju za drugi kut.
6 Odaberite Gotovo.
Prilagođavanje dometa radarskih signala
Domet radarskih signala označava duljinu pulsirajućih signala
koje radar odašilje i prima. Povećanjem dometa radar odašilje
dulje impulse kako bi dosegao udaljene ciljeve. Bliži ciljevi,
naročito kiša i valovi, također reflektiraju dulje impulse što može
uzrokovati šum na radarskom zaslonu. Pregled informacija o
ciljevima duljeg dometa može smanjiti količinu prostora
dostupnog na radarskom zaslonu za pregled informacija o
ciljevima kraćeg dometa.
• Odaberite za smanjenje dometa.
• Odaberite za povećanje dometa.
Savjeti za odabir radarskog dometa
• Odredite koje informacije želite vidjeti na radarskom zaslonu.
Na primjer, trebaju li vam informacije o uvjetima u vodi oko
vas ili o ciljevima i prometu, ili vas pak više zanimaju udaljeni
vremenski uvjeti?
• Procijenite uvjete okruženja u kojemu koristite radar.
U surovim vremenskim uvjetima, radarski signali duljeg
dometa mogu povećati smetnje na radarskom zaslonu i
otežati pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa. U
kišnim uvjetima, radarski signali kraćeg dometa mogu vam
omogućiti učinkovitiji pregled informacija o objektima u blizini
ako su postavke za smetnje zbog kiše optimalno
konfigurirane.
• Odaberite najkraći učinkoviti raspon, s obzirom na razlog
upotrebe radara i trenutne uvjete okruženja.
Prekid emitiranja radarskih signala
Na zaslonu radara odaberite Menu > Radar u mirovanju.
Radar
29
MotionScope™ Doppler radarska tehnologija
GMR Fantom radar pomoću Doppler efekta otkriva i označava
pokretne ciljeve i tako pomaže pri izbjegavanju sudara,
pronalazi jata ptica i prati vremenske uvjete. Doppler efekt je
frekvencijski pomak u odjeku radara koji je posljedica relativnog
kretanja cilja. Ovaj efekt omogućuje trenutno otkrivanje bilo
kojeg cilja koji se kreće prema radaru ili od njega.
Funkcija MotionScope označava pokretne ciljeve na zaslonu
radara pa možete navigirati oko drugih plovila ili lošeg vremena
ili pak prema mjestima za ribolov na čijoj se površini hrane ptice.
Pokretni ciljevi označeni su bojama pa samo jednim pogledom
možete odrediti koji se ciljevi kreću prema vama, a koji od vas.
Kod većine shema boja zelenom su bojom označeni ciljevi koji
se kreću od vas, a crvenom ciljevi koji se kreću prema vama.
3 Odaberite Ugao 2.
4 Dodirnite lokaciju unutarnjeg ugla Á zone pod nadzorom
kako biste definirali njezinu širinu.
5 Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje zone pod nadzorom
Zonu pod nadzorom možete onemogućiti.
Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Prilagodi zonu pod nadzor. > Onemogući zonu pod
nadz..
Konfiguracija zone pod nadzorom je spremljena pa je po potrebi
možete ponovno omogućiti.
Omogućavanje zone pod nadzorom
Možete omogućiti zonu pod nadzorom koja vas upozorava ako
bilo što uđe u određeno područje koje okružuje vaše plovilo.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u načinu rada za dva
radara.
Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Omogući zonu pod nadz..
Definiranje kružne zone pod nadzorom
Prije definiranja granica zone pod nadzorom, morate omogućiti
zonu pod nadzorom (Omogućavanje zone pod nadzorom,
stranica 30).
Možete definirati cirkularnu zonu pod nadzorom koja u
potpunosti okružuje plovilo.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Prilagodi zonu pod nadzor. > Prilagodi zonu pod nadzor.
> Krug.
2 Odaberite lokaciju vanjske granice kružne zone pod
nadzorom.
3 Odaberite lokaciju unutarnje granice kružne zone pod
nadzorom kako biste definirali njezinu širinu.
Definiranje djelomične zone pod nadzorom
Prije definiranja granica zone pod nadzorom, morate omogućiti
zonu pod nadzorom (Omogućavanje zone pod nadzorom,
stranica 30).
Možete definirati granice zone pod nadzorom koja ne okružuje
plovilo u cjelini.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Prilagodi zonu pod nadzor. > Prilagodi zonu pod nadzor.
> Ugao 1.
2 Dodirnite i povucite lokaciju vanjskog ugla À zone pod
nadzorom.
MARPA
Mini automatsko sredstvo za iscrtavanje (MARPA) omogućuje
vam određivanje i praćenje ciljeva i prvenstveno se koristi za
izbjegavanje sudara. Želite li koristiti program MARPA, cilju
dodijelite oznaku MARPA. Radarski sustav automatski prati
označeni objekt i pruža vam informacije o objektu, uključujući i
domet, smjer, brzinu, GPS smjer, najbliži pristup i vrijeme do
najbližeg pristupa. MARPA označava status svakog od
označenih objekata (traženje, izgubljeno, praćenje ili opasno), a
ploter može oglasiti alarm za sudar ako objekt uđe u sigurnu
zonu.
Simboli određivanja MARPA cilja
Preuzimanje cilja. Koncentrični, isprekidani zeleni prsteni šire se
iz cilja dok se radar fokusira oko njega.
Cilj je pronađen. Puni zeleni prsten označit će lokaciju cilja oko
kojeg se radar fokusirao. Isprekidana zelena linija pridružena
krugu označava planirani kopneni ili GPS smjer cilja.
U dometu je opasni cilj. Crveni prsten treperi s cilja dok se
oglašava alarm i prikazuje se natpis poruke. Nakon što je alarm
potvrđen, puna crvena točka kojoj je pridružena isprekidana
crvena linija označava lokaciju i planirani kopneni kurs ili GPS
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj će
treperiti, ali zvučni alarm se neće oglasiti i natpis alarma se neće
prikazati.
Cilj je izgubljen. Puni zeleni prsten preko kojega prelazi znak X
znači kako se radar ne može fokusirati na cilj.
Najbliža točka približavanja i vrijeme do najbliže točke približavanja opasnom cilju.
Dodjela oznake MARPA objektu
Prije korištenja značajke MARPA, morate imati priključen signal
smjera i aktivni GPS signal. Senzor smjera mora navesti broj
NMEA 2000 grupe parametara (PGN) 127250 ili izlaznu poruku
NMEA 0183 HDM ili HDG.
1 Na radarskom zaslonu odaberite objekt ili lokaciju.
2 Odaberite Preuzmi cilj > MARPA cilj.
Uklanjanje oznake MARPA s ciljanog objekta
1 S radarskom zaslonu odaberite MARPA cilj.
2 Odaberite MARPA cilj > Ukloni.
Pregled informacija o objektu s oznakom MARPA
Možete pregledati domet, smjer, brzinu i ostale informacije o
objektu s oznakom MARPA.
30
Radar
1 Sa zaslona radara odaberite ciljani objekt.
2 Odaberite MARPA cilj.
zamjetan trag À strujanja iza plovila. Možete promijeniti vrijeme
prikazivanja traga.
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Na bilo kojem radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju
možete vidjeti i prilagoditi izgled popisa AIS i MARPA prijetnji.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Slojevi > Druga
plovila > Popis > Prikaži.
2 Odaberite vrste prijetnji koje će biti uključene u popis.
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala
transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom
zaslonu. Ako se bilo koja postavka (osim postavke Raspon AIS
prikaza) konfigurira za jedan način rada radara, ta će se
postavka primijeniti i na sve druge načine rada radara.
Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfigurirane za jedan
način rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada
radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Menu > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
2 Odaberite opciju:
• Za određivanje udaljenosti od svoje lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila, odaberite Raspon prikaza, a zatim
odaberite udaljenost.
• Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS
odaberite Pojedinosti > Prikaži.
• Za postavljanje planiranog smjera plavila s aktivacijom
AIS odaberite Planirani smjer, a zatim unesite vrijeme.
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze, a zatim
odaberite duljinu staze koja će se pojaviti.
VRM i EBL
Označavanje raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera
(EBL) mjere udaljenost i smjer od vašeg plovila do ciljnog
objekta. Na radarskom zaslonu VRM se prikazuje kao krug koji
okružuje trenutnu lokaciju plovila, a EBL se prikazuje kao linija
koja započinje na trenutnoj lokaciji vašeg plovila i križa se s
VRM-om. Križanje je cilj za VRM i EBL.
Prikaz za VRM i EBL
Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Prikaži VRM/EBL.
Prilagođavanje VRM-a i EBL-a
Prije prilagođavanja VRM-a i EBL-a, morate ih prikazati na
radarskom zaslonu (Prikaz za VRM i EBL, stranica 31).
Možete prilagoditi promjer za VRM i kut za EBL, čime ćete
pomaknuti točku križanja VRM-a i EBL-a. VRM i EBL
konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale
načine rada radara.
1 Na radarskom zaslonu odaberite novu točku križanja VRM-a i
EBL-a.
2 Odaberite Ispusti VRM/EBL.
3 Odaberite Prekini usmjeravanje.
Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta
Prije prilagođavanja VRM-a i EBL-a morate ih prvo prikazati na
radarskom zaslonu (Prikaz za VRM i EBL, stranica 31).
1 Na radarskom zaslonu odaberite lokaciju cilja.
2 Odaberite Izmjeri udaljenost.
Udaljenost i smjer do ciljne lokacije prikazuju se u gornjem
lijevom kutu zaslona.
Tragovi odjeka
Tragovi odjeka omogućuju praćenje kretanja drugih plovila na
zaslonu radara. Kad se plovilo kreće, možete vidjeti jedva
Radar
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavke
konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara mogu se
i ne moraju primijeniti na ostale načine rada radara ili na
radarsko preklapanje.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na modelima xHD s
radarskom antenom ili HD/HD+ s radarom u kupoli.
Uključivanje tragova odjeka
Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Tragovi odjeka > Zaslon.
Prilagođavanje trajanja prikaza tragova odjeka
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Menu > Postavke radara > Tragovi odjeka > Vrijeme.
2 Odaberite vrijeme prikaza tragova.
Brisanje tragova odjeka
Za smanjivanje smetnji sa zaslona radara možete ukloniti
tragove odjeka.
Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Tragovi odjeka > Brisanje staze.
Optimizacija radarskog prikaza
Možete prilagoditi postavke radarskog prikaza kako biste
smanjili smetnje i povećali preciznost.
NAPOMENA: Moguće je optimizirati radarski prikaz za sve
načine rada radara.
1 Odaberite radarski domet (Prilagođavanje dometa radarskih
signala, stranica 29).
Vratite
zadanu vrijednost postavke osjetljivosti (Automatsko
2
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 31).
3 Ručno prilagodite postavku osjetljivosti (Ručno
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 32).
Osjetljivost radara i smetnje
Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom
zaslonu
Automatska postavka osjetljivosti za svaki od načina rada
radara optimizirana je za taj način rada i može se razlikovati od
automatske postavke osjetljivosti koja se koristi za drugi način
rada.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
NAPOMENA: Sve opcije nisu dostupne na svim modelima
radara.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Menu > Osjetljivost.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko podešavanje osjetljivosti za uvjete koji se
mijenjaju odaberite Autom. nisko ili Auto. visoko.
31
• Za automatsko podešavanje osjetljivosti za prikaz ptica na
površni vode odaberite Autom. ptice.
NAPOMENA: Ova opcija nije dostupna na modelima xHD
s radarskom antenom ili HD/HD+ s radarom u kupoli.
Ručno prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Kako biste postigli optimalne radne značajke radara, možete
ručno podesiti osjetljivost.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Menu > Osjetljivost.
2 Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost, sve dok se
na radarskom zaslonu ne prikažu svjetalca.
Podaci na radarskom zaslonu osvježavaju se svakih nekoliko
sekundi. Zbog toga se učinci ručnog podešavanja osjetljivosti
možda neće pojaviti odmah. Osjetljivost podešavajte polako.
3 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
svjetalca ne nestanu.
4 Ako se plovila, kopno ili drugi ciljevi nalaze unutar dometa,
odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok ciljevi
ne počnu treperiti.
5 Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost sve dok se
plovila, kopno ili drugi ciljevi ne prikažu jasno osvijetljeni na
radarskom zaslonu.
6 Prema potrebi smanjite prikaz velikih objekata u blizini.
7 Prema potrebi smanjite prikaz smetnji s bočne strane.
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini
Ciljevi značajne veličine u blizini, kao što su zidovi pristaništa,
mogu uzrokovati vrlo svijetlu sliku cilja na radarskom zaslonu.
Ova slika može prikriti manje mete koje se nalaze u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Menu > Osjetljivost.
2 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok manji
ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji zbog velikih
objekata u blizini manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili
nestati s radarskog zaslona.
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu
Smetnje s bočne strane mogu izgledati kao crte koje se šire
prema van iz cilja u obliku polukruga. Efekte s bočne strane
možete izbjeći smanjivanjem osjetljivosti ili radarskog dometa.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Menu > Osjetljivost.
2 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
polukružni, iscrtani uzorak ne nestane sa zaslona radara.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji s bočne
strane manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili nestati s
radarskog zaslona.
Automatsko prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu
Ploter možete postaviti tako da automatski podešava izgled
morskih smetnji uzrokovanih nemirnim morem.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
32
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim
modelima radara i plotera.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Menu > Morske smet..
2 Odaberite Postavke ili Automatski.
3 Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru.
Kad se koristi kompatibilan model radara, ploter automatski
prilagođava morske smetnje ovisno o uvjetima u moru.
Ručno prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu
Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih nemirnim
morem. Postavka za morske smetnje utječe na pojavljivanje
obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje
udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka za morske smetnje
smanjuje pojavljivanje morskih smetnji uzrokovanih valovima u
blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Menu > Morske smet..
2 Odaberite Gore ili Dolje za podešavanje prikaza morskih
smetnji sve dok drugi ciljevi ne budu jasno vidljivi na
radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane uvjetima na moru mogle bi još uvijek biti
vidljive.
Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu
Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom.
Smanjivanjem radarskog dometa možete umanjiti smetnje zbog
kiše (Prilagođavanje dometa radarskih signala, stranica 29).
Postavka za smetnje zbog kiše utječe na pojavljivanje obližnjih
smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih
smetnji i ciljeva. Viša postavka za smetnje zbog kiše smanjuje
pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom u blizini, ali može i
smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
smetnje zbog kiše konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara >
Smet. zb. kiše.
2 Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje
pojavljivanja smetnji zbog kiše u blizini sve dok drugi ciljevi
ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane kišom mogle bi još uvijek biti vidljive.
Smanjivanje buke unakrsnog razgovara na radarskom
zaslonu
Možete smanjiti količinu buke koju uzrokuju smetnje iz drugog
obližnjeg radarskog izvora ako je postavka odbacivanja
unakrsnog razgovora uključena.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
odbacivanja unakrsnog razgovora konfigurirana za upotrebu u
jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na
ostale načine rada radara ili na radarsko preklapanje.
Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Menu > Postavljanje radara > Odb. unak. raz..
Izbornik Postavke radara
Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavke radara.
MotionScope™: Pomoću Doppler efekta otkriva i označava
pokretne ciljeve i tako pomaže pri izbjegavanju sudara,
pronalazi jata ptica i prati vremenske uvjete (MotionScope™
Radar
Doppler radarska tehnologija, stranica 30). Ova je opcija
dostupna samo na Fantom modelima.
Širenje impulsa: Povećava trajanje emitiranog pulsa što
maksimizira energiju koja se odašilje prema ciljevima. Na
ovaj se način poboljšava pronalaženje i identificiranje ciljeva.
Ova opcija nije dostupna na modelima xHD s radarskom
antenom ili HD/HD+ s radarom u kupoli.
Veličina cilja: Podešava veličinu ciljeva podešavanjem obrade
komprimiranog impulsa. Odaberite manje ciljeve za oštriju
radarsku sliku visoke razlučivosti. Odaberite veće ciljeve za
prikaz većih odjeka za ciljeve u jednoj točki poput plovila i
plutača. Ova je opcija dostupna samo na Fantom modelima.
Tragovi odjeka: Omogućuju praćenje kretanja drugih plovila na
radarskom zaslonu. Ova opcija nije dostupna na modelima
xHD s radarskom antenom ili HD/HD+ s radarom u kupoli.
Smet. zb. kiše: Smanjuje smetnje koje uzrokuje kiša
(Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu,
stranica 32).
Prikaži VRM/EBL: Prikazuje krug raspona varijable (VRM) i
elektroničke linije smjera (EBL) te mjeri udaljenost i smjer od
vašeg plovila do ciljnog objekta (VRM i EBL, stranica 31).
Omogući zonu pod nadz.: Postavlja sigurnu zonu oko plovila i
uključuje alarm kada bilo što uđe u tu zonu (Omogućavanje
zone pod nadzorom, stranica 30).
Tempirano emitiranje: Pomaže pri štednji energije tako što
radarske signale odašilje u postavljenim intervalima.
Izbornik Postavljanje radara
Na radarskom zaslonu odaberite Menu > Postavljanje radara.
Izvor: Prikazuje izvor radara ako je na mrežu priključeno više od
jednog radara.
Prikaz na karti: Ispod slike radara prikazuje kartu. Ako je ova
opcija omogućena, pojavljuje se izbornik Slojevi.
Orijentacija: Postavlja perspektivu radarskog prikaza.
Odb. unak. raz.: Smanjuje pojavljivanje smetnji uzrokovano
utjecajima s drugog radarskog izvora u blizini.
Brzina zakret.: Postavlja željenu brzinu kojom se radar okreće.
Opciju Velika brzina možete upotrijebiti za povećavanje
brzine osvježavanja. Radar se u nekim situacijama
automatski okreće normalnom brzinom radi bolje detekcije,
npr. kada je odabran dulji domet ili kada se koristi
MotionScope ili funkcija dvostrukog dometa.
Izgled: Postavlja shemu boja, brzinu predviđanja i izgled
navigacijske karte.
Instalacija: Omogućuje vam konfiguriranje radara za instalaciju,
primjerice postavljanje prednje strane broda i položaja
zaustavljanja antene.
Postavke izgleda radara
Na zaslonu radara odaberite Menu > Postavljanje radara >
Izgled.
NAPOMENA: Ove postavke neće se primijeniti na radarsko
preklapanje.
Pozadin. boja: Postavlja boju pozadine.
Boja prednjeg plana: Postavlja shemu boja za povrat radara.
Brzina predviđanja: Automatski pomiče vašu trenutačnu
lokaciju prema dnu zaslona sukladno povećanju brzine
kretanja. Za najbolje rezultate unesite najveću brzinu.
Linija smjera: Na radarskom zaslonu prikazuje produžetak od
pramca plovila u smjeru putovanja.
Prsteni dometa: Prikazuje prstene dometa koji pomažu u
vizualizaciji udaljenosti na radarskom zaslonu.
Prsten smjera: Prikazuje smjer u odnosu na vaš smjer ili
raspon koji se temelji na referentnom sjeveru kako biste
Radar
lakše odredili smjer prema objektu koji se prikazuje na
radarskom zaslonu.
Navigac. linije: Prikazuje navigacijske linije koje označavaju
kurs koji ste postavili pomoću opcija Ruta do, Automatsko
navođenje ili Idi na.
Točke: Prikazuje točke na radarskom zaslonu.
Postavke instalacije radara
Pred. dio plov.: Kompenzira fizičku lokaciju radara ako se radar
ne nalazi na osi plovila (Pomak prednjeg dijela plovila,
stranica 33).
Konfiguracija antene: Postavlja veličinu antene radara i
postavlja položaj u kojem se radar zaustavlja (Postavljanje
prilagođenog položaja za zaustavljanje, stranica 33).
Omogući zonu bez odašiljanja: Postavlja područje u kojem
radar ne odašilje signale (Omogućavanje i prilagođavanje
radarske zone bez odašiljanja, stranica 29).
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
1 Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer
stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2 Izmjerite smjer cilja na radaru.
3 Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak
prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila,
potrebno je izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela plovila.
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za
upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Menu > Postavljanje radara > Instalacija > Pred. dio plov..
2 Za podešavanje pomaka odaberite Gore ili Dolje.
Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje
Ako na plovilu imate više od jednog radara, morate gledati u
zaslon radara koji želite podesiti.
Antena se zadano zaustavlja okomito na postolje kada se ne
okreće. Taj položaj možete podesiti.
1 Na zaslonu radara odaberite Menu > Postavljanje radara >
Instalacija > Konfiguracija antene > Položaj zaustavljanja.
2 Pomoću klizača podesite položaj antene kada je zaustavljena
i zatim odaberite Back.
Odabir drugih radarskih izvora
1 Odaberite opciju:
• Na zaslonu radara ili radarskog preklapanja odaberite
Menu > Postavljanje radara > Izvor.
• Odaberite Postavke > Komunikacije > Preferirani izvori
> Radar.
2 Odaberite radarski izvor.
Promjena načina rada radara
1 Na kombiniranom zaslonu ili SmartMode izgledu s radarom
odaberite Menu > Izbornik radara > Promijeni radar.
2 Odaberite način rada radara.
33
Autopilot
UPOZORENJE
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
Sustav autopilota neprekidno prilagođava upravljanje plovilom
kako biste održali stalan smjer (držanje smjera). Sustav
omogućuje i ručno upravljanje te nekoliko načina rada funkcija
automatskog upravljanja i oblika za upravljanje.
Kad je ploter povezan s kompatibilnim Garmin sustavom
autopilota, autopilot možete pokrenuti i upravljati njime s plotera.
Informacije o kompatibilnim Garmin sustavima autopilota
potražite na adresi www.garmin.com.
Konfiguracija i korištenje autopilota
OBAVIJEST
Značajku autopilota možete koristiti samo na stanici instaliranoj
pokraj kormila i regulatora.
Autopilot i uređaj za iscrtavanje mora instalirati i konfigurirati
zastupnik tvrtke Volvo Penta.
Otvaranje zaslona autopilota
Da biste mogli otvoriti zaslon autopilota, kompatibilan Garmin
autopilot mora biti instaliran i konfiguriran.
Odaberite A/V, mjer., kontr. > Autopilot.
Zaslon autopilota
À
Á
Â
Ã
Stvarni smjer
Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
Stvarni smjer (u stanju mirovanja)
Planirani smjer (kada je uključen)
Indikator položaja kormila (Ova je funkcija dostupna samo kada je
priključen senzor na kormilu.)
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Veličina koraka okreta.
Odaberite
veličinu koraka.
2
Postavljanje uštede energije
Možete prilagoditi razinu aktivnosti kormila.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Postav.načina napajanja > Ušteda energije.
2 Odaberite postotak.
Odabirom visokog postotka smanjuje se aktivnost kormila i
držanje smjera. Što je viši postotak, više će se kurs mijenjati
prije nego što ga autopilot ispravi.
34
SAVJET: Na nemirnom moru pri malim brzinama povećanje
postotka za opciju Ušteda energije smanjuje aktivnost
kormila.
Omogućavanje značajke Shadow Drive™
Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Postavljanje
autopilota > Shadow Drive > Omoguć..
Traka preklapanja autopilota
À
Á
Â
Stvarni smjer
Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
Stvarni smjer (u stanju mirovanja)
Planirani smjer (kada je uključen)
Uključivanje autopilota
Kada uključite autopilot, on preuzima kormilo i upravlja plovilom
kako biste zadržali smjer.
Na bilo kojem zaslonu odaberite Uključi.
Vaš se planirani smjer prikazuje u sredini zaslona autopilota.
Prilagođavanje smjera pomoću kormila
NAPOMENA: Prije prilagođavanja smjera pomoću kormila
morate omogućiti značajku Shadow Drive (Omogućavanje
značajke Shadow Drive™, stranica 34).
Uz uključeni autopilot ručno upravljajte plovilom.
Autopilot će aktivirati način Shadow Drive.
Kada pustite kormilo i ručno održavate određeni smjer
nekoliko sekundi, autopilot nastavlja držati novi smjer.
Prilagođavanje smjera pomoću uređaja za iscrtavanje
u načinu upravljanja u koracima
Prije upravljanja plovilom pomoću tipki na dnu zaslona
autopilota, morate uključiti autopilot (Uključivanje autopilota,
stranica 34).
• Odaberite <1° ili 1°> za početak skretanja za 1°.
• Odaberite <<10° ili 10°>> za početak skretanja za 10°.
• Držite <1° ili 1°> za početak skretanja kontroliranog brzinom.
Plovilo se okreće sve dok ne otpustite tipku.
• Držite <<10° ili 10°>> za početak skretanja u nizu po 10°.
Oblici za upravljanje
UPOZORENJE
Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje plovilom. Ne započinjite
oblik ako niste sigurni da na vodi nema prepreka.
Autopilot može upravljati plovilom u unaprijed određenim
oblicima radi ribolova, a može i izvoditi druge posebne manevre
kao što su polukružni zaokreti ili Williamsonovi zaokreti.
Slijeđenje oblika polukružnog zaokreta
Oblik polukružnog zaokreta možete koristiti za okretanje plovila
za 180 stupnjeva i držanje novog smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravlj. pomoću
oblika > Polukružni zaokret.
2 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Postavljanje i slijeđenje kružnog oblika
Kružni oblik možete koristiti za upravljanje plovilom u
neprekidnom krugu u određenom smjeru i u određenim
vremenskim intervalima.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravlj. pomoću
oblika > Krugovi.
Autopilot
2 Po potrebi odaberite Vrijeme i odaberite vrijeme za koje
autopilot dovrši jedan krug.
3 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Postavljanje i slijeđenje cik-cak oblika
Cik-cak oblik možete koristiti za upravljanje plovilom ulijevo, pa
udesno i natrag tijekom određenog vremena i pod određenim
kutom preko trenutačnog smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravlj. pomoću
oblika > Cik-cak.
2 Po potrebi odaberite Amplituda i odaberite stupanj.
3 Po potrebi odaberite Period i odaberite vremensko razdoblje.
4 Odaberite Uključi cik-cak manevar.
Slijeđenje oblika Williamsonovog zaokreta
Oblik Williamsonovog zaokreta možete koristiti za upravljanje
plovilom u blizini mjesta gdje je oblik Williamsonovog zaokreta
započet. Oblik Williamsonovog zaokreta može se koristiti u
situacijama sa čovjekom u moru.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravlj. pomoću
oblika > Williamsonov zaokret.
2 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Orbitiranje
Orbitiranje možete koristiti za upravljanje plovilom u
neprekidnom krugu oko aktivne točke. Veličinu kruga određuje
udaljenost od aktivne točke na početku orbitiranja.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravlj. pomoću
oblika > Orbitiranje.
2 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Postavljanje i slijeđenje oblika djeteline
Oblik djeteline možete koristiti za upravljanje plovilom kako biste
više puta prešli aktivnu točku. Kada započinjete oblik djeteline,
autopilot vozi plovilo prema aktivnoj točki i započinje oblik
djeteline.
Možete prilagoditi udaljenost između točke i mjesta gdje
autopilot okreće plovilo za sljedeći prijelaz preko točke. Zadana
postavka okreće plovilo na udaljenosti od 300 m (1000 ft) od
aktivne točke.
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravlj. pomoću
oblika > Djetelina.
2 Po potrebi odaberite Duljina i odaberite udaljenost.
3 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Postavljanje slijeđenja oblika pretraživanja
Oblik pretraživanja možete koristiti za upravljanje plovilom u sve
većim krugovima udaljujući se od aktivne točke i stvarajući
spiralni oblik. Kada započinjete oblik pretraživanja, autopilot vozi
plovilo prema aktivnoj točki i započinje oblik.
Možete prilagoditi udaljenost između svakog kruga u spirali.
Zadana je udaljenost između krugova 20 m (50 ft).
1 Na zaslonu autopilota odaberite Menu > Upravlj. pomoću
oblika > Traži.
2 Po potrebi odaberite Raspon za pretraživanje i odaberite
udaljenost.
3 Odaberite Uključi kret. ulijevo ili Uključi kret. udesno.
Poništavanje upravljanja pomoću oblika
• Fizički upravljajte plovilom.
• Kako biste oblik poništili pomoću načina upravljanja u
koracima, odaberite ili .
• Odaberite Mirovanje.
Digitalno selektivno pozivanje
Digitalno selektivno pozivanje
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija
VHF radio uređaja
Ako imao NMEA 0183 VHF radio uređaj ili NMEA 2000 VHF
radio uređaj povezan s vašim uređajem za iscrtavanje, ove
značajke su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj na
radio. Ako to vaš radio uređaj može, informacije o GPS
položaju odašilju se putem DSC poziva.
• Uređaj za iscrtavanje može primiti digitalni selektivni poziv
(DSC) poziv u pomoć i informacije o položaju s radio uređaja.
• Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila koja šalju
izvješća o položaju.
Ako imate Garmin NMEA 2000 VHF radio uređaj povezan s
vašim uređajem za iscrtavanje, i ove značajke su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje omogućuje vam da brzo postavite i
pošaljete pojedinosti pojedinačnog rutinskoj poziva na svoj
Garmin VHF radio uređaj.
• Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru, uređaj
za iscrtavanje će prikazati zaslon za čovjeka u moru i od vas
zatražiti prelazak na točku s čovjekom na moru.
• Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru s
uređaja za iscrtavanje, radio će prikazati stranicu Poziv u
pomoć kako biste uputili poziv u pomoć za čovjeka u moru.
Uključivanje DSC-a
Odaberite Postavke > Druga plovila > DSC.
DSC popis
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih
DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100 unosa.
DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi
poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu
poziva.
Pregled DSC popisa
Prije pregledavanja DSC popisa, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Odaberite Info > DSC popis.
Dodavanje DSC kontakta
Na svoj DSC popis možete dodati plovilo. DSC kontaktu možete
upućivati pozive s uređaja za iscrtavanje.
1 Odaberite Info > DSC popis > Dodaj kontakt.
2 Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.
3 Unesite naziv plovila.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su vaš uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani pomoću
protokola NMEA 0183 ili NMEA 2000, uređaj za iscrtavanje
upozorit će vas kada VHF primi DSC poziv u pomoć. Ako su s
pozivom u pomoć poslani podaci o položaju, i ti će podaci biti
dostupni i zabilježeni s pozivom.
označava poziv u pomoć na DSC popisu označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
Kretanje prema plovilu u nevolji
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
1 Odaberite Info > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
35
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF
radija
Kada je uređaj za iscrtavanje povezan s kompatibilnim VHF
radio uređajem s protokolom NMEA 2000 i uputite DSC poziv u
pomoć za čovjeka u moru s radio uređaja, uređaj za iscrtavanje
prikazat će zaslon s čovjekom u moru i od vas zatražiti prelazak
na točku s čovjekom u moru. Ako imate sustav autopilota
povezan s mrežom, uređaj za iscrtavanje od vas će zatražiti
pokretanje Williamsonovog skretanja prema točki s čovjekom u
moru.
Ako poništite poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radija,
zaslon uređaja za iscrtavanje koji od vas traži aktivaciju
navigacije do lokacije s čovjekom u moru prestat će se
prikazivati.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi
upućeni s plotera
Nakon što ploter povežete s Garmin NMEA 2000 kompatibilnim
radio uređajem i označite lokaciju SOS poziva ili lokaciju s
čovjekom u moru, radio uređaj prikazat će stranicu Poziv u
pomoć kako biste brzo mogli uputiti poziv u pomoć.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s radio uređaja
potražite u korisničkom priručniku za VHF radio uređaj.
Informacije o označavanju lokacije s čovjekom u moru ili lokaciju
SOS poziva potražite u odjeljku Označavanje lokacije SOS
poziva, stranica 14.
Praćenje položaja
Kada svoj uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radio uređajem
pomoću protokola NMEA 0183, možete pratiti plovila koja šalju
izvješća o položajima.
Ova značajka dostupna je i za NMEA 2000, uz uvjet da plovilo
šalje ispravne PGN podatke (PGN 129808; informacije o DSC
pozivima).
Svaki poziv kojim je prijavljeno izvješće o položaju bilježi se u
DSC popisu (DSC popis, stranica 35).
Pregled izvješća o položaju
1 Odaberite Info > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj.
4 Odaberite opciju:
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite Sljedeća stranica.
• Za pregled pojedinosti izvješća o položaju odaberite
Prethodna stranica.
Kretanje prema praćenom plovilu
1 Odaberite Info > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1 Odaberite Info > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Stvori međutočku.
Uređivanje informacija u izvješću o položaju
1 Odaberite Info > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Uredi.
• Za unos naziva plovila odaberite Naziv.
• Za unos novog simbola odaberite Simbol ako je
dostupno.
• Za unos komentara odaberite Komentar.
36
• Ako vaš radio prati položaj plovila, za prikaz linije plovila
odaberite Staza.
• Za odabir boje linije staze odaberite Linija staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1 Odaberite Info > DSC popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Pregledaj > Očisti izvješće.
Staze plovila na karti
Na nekim prikazima karte možete vidjeti staze za sva praćena
plovila. Prema zadanim postavkama, crna linija označava stazu
plovila, crna točka označava svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a plava zastava označava posljednji prijavljeni
položaj plovila.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Menu > Slojevi >
Druga plovila > DSC > DSC staze.
2 Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na
karti.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila
prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Pojedinačni rutinski pozivi
Kada spojite uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF radijem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje
pojedinačnog rutinskog poziva.
Prilikom postavljanja pojedinačnog rutinskog poziva s uređaja za
iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite
komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim
pozivom.
Odabir DSC kanala
NAPOMENA: Odabir DSC kanala ograničen je na kanale koji su
dostupni u svim frekvencijskim opsezima. Zadani kanal je 72.
Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristit će taj
kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog
kanala.
1 Odaberite Info > DSC popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Pregledaj > Poziv pomoću radiouređaja >
Kanal.
4 Odaberite dostupni kanal.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za
iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu
nije programiran MMSI broj.
1 Odaberite Info > DSC popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Pregledaj > Poziv pomoću radiouređaja.
4 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
5 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
6 Na VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS cilj.
2 Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radiouređaja.
3 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
4 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
5 Na VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.
Digitalno selektivno pozivanje
Mjerači i grafikoni
Mjerači i grafikoni daju različite informacije o motoru i okolini. Za
prikaz informacija na mrežu mora biti priključena kompatibilna
sonda ili senzor.
Pregled mjerača
1 Odaberite A/V, mjer., kontr..
2 Odaberite mjerač.
3 Odaberite ili za prikaz druge stranice mjerača.
Promjena podataka koji se prikazuju na mjeraču
1 Na zaslonu s mjeračima držite mjerač.
2 Odaberite Zamijeni podatke.
3 Odaberite vrstu podataka.
4 Odaberite podatke za prikaz.
Prilagođavanje mjerača
Možete promijeniti izgled stranica mjerača, način njihovog
prikazivanja i podatke na svakom mjeraču.
1 Otvorite stranicu mjerača.
2 Odaberite Menu > Zamijeni podatke mjerača.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite mjerač na kojemu želite promijeniti prikazane
podatke.
• Ako želite promijeniti izgled mjerača na stranici Moj
prikaz, odaberite Promijeni izgled.
• Ako želite vratiti originalni prikaz ove stranice, odaberite
Vrati zadani prikaz.
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva
Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon željenog
standardnog rada mjerača.
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.
1 Na odgovarajućem zaslonu mjerača odaberite Menu >
Postavlj. ogran. mjerača.
2 Odaberite mjerač koji želite prilagoditi.
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklar. minim..
• Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Dekl. maksim..
• Za postavljanje donje granice mjerača niže od
deklariranog minimuma odaberite Minim. mjerilo.
• Za postavljanje gornje granice mjerača više od
deklariranog maksimuma odaberite Maks. mjerilo.
4 Odaberite graničnu vrijednost.
5 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite
korake 4 i 5.
Postavljanje alarma za gorivo
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo.
2 Po potrebi odaberite pogon.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm.
5 Po potrebi ponovite korake 2–4 za sve pogone.
Mjerači i grafikoni
Prikaz grafikona
Za prikaz grafikona raznih promjena u okolini kao što su
temperatura, dubina i vjetar na mrežu mora biti priključena
odgovarajuća sonda ili senzor.
1 Odaberite Info > Grafikoni.
2 Odaberite grafikon.
Postavljanje raspona grafikona i vremenskih mjerila
Možete naznačiti vrijeme i raspon dubine koje će prikazivati u
grafikonu dubine i temperature vode.
1 Na grafikonu odaberite Postavke grafikona.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje mjerila proteklog vremena odaberite
Trajanje. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem
mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja u
dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanjem mjerila
proteklog vremena možete vidjeti više pojedinosti u
kraćem vremenskom razdoblju.
• Za postavljanje mjerila grafikona odaberite Mjerilo.
Povećanjem mjerila možete vidjeti više odstupanja u
očitanjima. Smanjivanjem mjerila možete vidjeti više
detalja u odstupanjima.
Morske mijene, struje i informacije o
nebu
Informacije stanice za predviđanje morskih
mijena
Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih
mijena za određeni datum i vrijeme, uključujući razinu plime i
vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Ploter prema
zadanim postavkama prikazuje informacije o morskim mijenama
za posljednju promatranu stanicu za predviđanje morskih
mijena, za današnji datum i prethodni sat.
Odaberite Info > Morske mijene i str. > Morske mijene.
Informacije stanice za mjerenje morskih
struja
NAPOMENA: Informacije stanice za mjerenje morskih struja
dostupne su s određenim detaljnim kartama.
Možete vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja za
određeni datum i vrijeme, uključujući brzinu i razinu struje.
Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje
informacije o strujama za posljednju promatranu stanicu za
mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Info > Morske mijene i str. > Struje.
Informacije o nebu
Možete vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/
zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom položaju
sunca i mjeseca na nebu. Sredina zaslona predstavlja nebeski
svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont. Prema
zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije
o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Info > Morske mijene i str. > Informacije o nebu.
Prikaz stanice za predviđanje morskih
mijena, stanice za mjerenje morskih struja ili
informacija o nebu za drugi datum
1 Odaberite Info > Morske mijene i str..
2 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
37
3 Odaberite opciju.
Ikone
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promijeni
datum > Ručno i unesite datum.
• Za prikaz informacija za danas odaberite Promijeni
datum > Trenutno.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan nakon
prikazanog datuma odaberite Sljedeći dan.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan prije
prikazanog datuma odaberite Prethodni dan.
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu
ili mjerenje morskih struja
1
2
3
4
Odaberite Info > Morske mijene i str..
Odaberite Morske mijene ili Struje.
Odaberite Stanice u blizini.
Odaberite stanicu.
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj
karti
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite lokaciju.
2 Odaberite Informacije.
3 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
Upravitelj upozorenjima
NAPOMENA: Ove ikone ne postoje na svim uređajima.
Ikona
Opis
Sprema ili briše memorirani kanal
Ponavlja sve pjesme
Ponavlja jednu pjesmu
Pretražuje stanice ili preskače pjesme
Nasumično reproducira
Odabir izvora medija
Kad je s mrežom kao što je NMEA 2000 mreža povezano više
medijskih uređaja, možete odabrati koji izvor medija želite
kontrolirati putem uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Medije možete reproducirati samo s izvora koji su
priključeni na uređaj.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi izvori medija sve značajke.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izvor.
NAPOMENA: Izbornik izvora prikazuje se samo za uređaje
koji podržavaju više izvora medija.
2 Odaberite izvor.
Reprodukcija glazbe
Prikaz poruka
Traženje glazbe
1 Na zaslonu s medijima odaberite Pretraži ili Menu >
1 Odaberite Info > Upravitelj upozorenjima.
2 Odaberite poruku.
3 Odaberite Pregledaj.
2 Odaberite Select ili odaberite opciju.
Sortiranje i filtriranje poruka
1 Odaberite Info > Upravitelj upozorenjima > Sortiranje/
filtriranje.
2 Odaberite opciju za sortiranje ili filtriranje popisa poruka.
Spremanje poruka na memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Info > Upravitelj upozorenjima > Spremi na
karticu.
Brisanje svih poruka
Odaberite Info > Upravitelj upozorenjima > Očisti
upravitelja upozorenjima.
Media Player
Pretraži.
Omogućavanje pretraživanja po abecedi
Možete omogućiti značajku pretraživanja po abecedi kako biste
na velikom popisu našli pjesmu ili album.
Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Instalacija > Alfa
pretraživanje.
Postavljanje pjesme na ponavljanje
1 Dok se pjesma reproducira odaberite Menu > Ponavljanje.
2 Ako bude potrebno odaberite Pojed..
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje
Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Ponavljanje >
Sve.
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Nasumično.
2 Ako je potrebno, odaberite opciju.
Podešavanje glasnoće
NAPOMENA: Značajka Media Player nije kompatibilna sa svim
uređajima za iscrtavanje.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi povezani media playeri sve
značajke.
Ako imate kompatibilni stereo povezan s NMEA 2000 mrežom,
stereom možete upravljati pomoću plotera. Uređaj za iscrtavanje
trebao bi automatski prepoznati media player kod prvog
povezivanja.
Medije možete reproducirati iz izvora povezanih s media
playerom i izvora povezanih s NMEA 2000 mrežom.
Isključivanje zvuka medija
1 Na zaslonu s medijima odaberite .
2 Ako bude potrebno, odaberite Select.
Otvaranje Media playera
VHF radio
Prije otvaranja media playera kompatibilan uređaj mora biti
povezan s ploterom.
Odaberite A/V, mjer., kontr. > Mediji.
38
Omogućavanje i onemogućavanje zona
Ako ste zvučnike grupirali u zone, možete onemogućiti zone
koje se ne koriste.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Zvučne razine >
Omogući/onemog. zone.
2 Odaberite zonu.
Skeniranje VHF kanala
Za skeniranje VHF kanala prvo morate postaviti izvor na VHF.
Upravitelj upozorenjima
Možete nadgledati ima li aktivnosti na VHF kanalima
spremljenima u memoriju i automatski prebaciti na aktivni kanal.
Na zaslonu s VHF medijima odaberite Skenira..
Prilagođavanje VHF blokade
NAPOMENA: Kako bi ova značajka radila, vaš media player
mora podržavati VHF radio.
1 Na stranici za VHF odaberite Menu > Sklopka.
2 VHF blokadu podesite pomoću klizača.
Radio
Ako želite slušati AM ili FM radio, prikladna nautička AM/FM
antena mora biti ispravno povezana sa stereom i nalaziti se u
dometu stanice koja emitira program. Upute za povezivanje
AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati SiriusXM radio, morate imati odgovarajuću
opremu i pretplate (SiriusXM satelitski radio, stranica 40).
Upute za povezivanje uređaja SiriusXM Connect Vehicle Tuner
potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću
opremu (Reprodukcija DAB stanica, stranica 39). Upute o
povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za
montažu priloženima uz adapter i antenu.
®
Postavljanje regije tunera
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite opciju.
FUSION MS-DAB100A, možete odabrati i reproducirati DAB
stanice
Ako želite koristiti DAB izvor, morate se nalaziti u regiji u kojoj je
DAB dostupan i odabrati regiju tunera (Postavljanje DAB regije
tunera, stranica 39).
®
Postavljanje DAB regije tunera
Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u
kojoj se nalazite.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.
Traženje DAB stanica
Ako želite tražiti DAB stanice, najprije sa stereom morate
povezati kompatibilan DAB modul i antenu (ne isporučuju se).
Obzirom da se DAB signali odašilju samo u nekim zemljama,
tuner morate postaviti na regiju u kojoj se emitiraju DAB signali.
1 Odaberite DAB izvor.
2 Odaberite Skenira. za traženje dostupnih DAB stanica.
Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna
stanica u prvoj pronađenoj cjelini.
NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete
ponovno odabrati Skenira. ako želite ponovno skenirati DAB
stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno, sustav će
početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste slušali kada
je započeto ponovno skeniranje.
Promjena radiostanice
1 Na zaslonu s medijima odaberite odgovarajući izvor,
Promjena DAB stanice
1 Odaberite DAB izvor.
2 Po potrebi odaberite Skenira. za traženje lokalnih DAB
2 Za podešavanje stanice odaberite
3 Odaberite
primjerice FM.
ili
.
Promjena načina podešavanja
Možete promijeniti način odabira stanice za neke vrste medija,
na primjer FM ili AM radio.
NAPOMENA: Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve
izvore medija.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Način
podešavanja.
2 Odaberite opciju.
3 Ako bude potrebno, odaberite Select.
Postavke
Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi
lakšeg pristupa.
Omiljene SiriusXM kanale možete spremiti ako ste povezani s
opcionalnim SiriusXM tunerom i antenom.
Spremanje stanice na popis
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima pronađite stanicu koju
želite spremiti na popis.
2 Odaberite Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Odabir stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Odabir kanala.
Brisanje stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Ukloni trenutni kanal.
Reprodukcija DAB stanica
stanica.
ili
za promjenu stanice.
Kada dođete do kraja trenutne cjeline, stereo će automatski
prijeći na prvu slobodnu stanicu u sljedećoj cjelini.
Odabir DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Stanice.
2 Odaberite stanicu s popisa.
Odabir DAB stanice iz kategorije
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju s popisa.
3 Odaberite stanicu s popisa.
Popis DAB kanala
Omiljene DAB stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg
pristupa.
Na popis kanala možete spremiti do 15 DAB stanica.
Spremanje DAB stanice na popis
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite stanicu koju želite
spremiti na popis.
2 Odaberite Pretraži > Postavke > Spremi trenutno.
Odabir spremljene DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke >
Prikaži popis.
Odaberite
stanicu s popisa.
2
Brisanje DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke.
2 Odaberite opciju:
• Ako želite izbrisati jednu stanicu s popisa, odaberite
Ukloni memorirani kanal i odaberite spremljenu stanicu.
• Za brisanje svih spremljenih stanica odaberite Uklanjanje
svih kanala.
Ako s kompatibilnim stereom povežete kompatibilan modul i
antenu za digitalno audio emitiranje (DAB) kao što je primjerice
Media Player
39
SiriusXM satelitski radio
Ako su stereo opremljen funkcijom FUSION-Link™ i SiriusXM
Connect Tuner instalirani i povezani s ploterom, moći ćete,
ovisno o pretplati, pristupiti SiriusXM satelitskom radiju.
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija
Za aktiviranje SiriusXM pretplate potreban vam je ID broj
SiriusXM tunera za povezivanje.
ID broj SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani
SiriusXM tunera za povezivanje, na stražnjoj strani njegove
ambalaže ili podešavanjem plotera na kanal 0.
1 Odaberite Mediji > Izvor > SiriusXM.
2 Odaberite kanal 0.
ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S ili F.
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio
1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
2
3
4
5
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite
antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte
ponovno.
Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite
SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349
ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.com/activatenow. Za
pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877)
438-9677 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.ca
/activatexm.
Unesite ID radija.
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i
do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku,
SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primati SiriusXM
signal.
Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite
web-mjesto http://care.siriusxm.com/refresh ili se obratite
tvrtki SiriusXM na broj telefona 1-855-MYREFRESH
(697-3373).
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
SiriusXM kanali radija grupirani su u kategorije. Možete odabrati
kategorije kanala koje se prikazuju u vodiču kroz kanale.
Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Mediji > Pretraži > Kanal.
• Ako je multimedijski uređaj GXM™ antena, odaberite
Mediji > Kategorija.
Spremanje SiriusXM kanala na popis
Svoje omiljene kanale možete spremiti u popis kanala.
1 Odaberite Mediji.
2 Odaberite kanal koji želite spremiti na popis.
3 Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Pretraži > Postavke.
• Ako je multimedijski uređaj GXM antena, odaberite Menu
> Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Otključaj.
Unesite
lozinku.
2
Zadana lozinka je 0000.
Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim
kanalima
Roditeljsku zaštitu prije postavljanja morate otključati.
40
Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo
kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za
odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup
zaključanim kanalima morate unijeti lozinku.
Odaberite Pretraži > Roditeljsko > Zaključaj/otključaj.
Prikazat će se popis kanala. Pored zaključanih kanala nalazi
se kvačica.
NAPOMENA: Kada gledate kanale na kojima ste postavili
roditeljsku zaštitu, prikaz se mijenja:
•
označava zaključani kanal.
•
označava otključani kanal.
Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM radiju
Prije promjene lozinke morate otključati roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Promjena PIN-a.
2 Unesite lozinku i odaberite Gotovo.
3 Unesite novu lozinku.
4 Potvrdite novu lozinku.
Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske zaštite
Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Kada postavke roditeljske zaštite vraćate na njihove zadane
vrijednosti, lozinka se ponovno postavlja na vrijednost 0000.
1 Na izborniku media player odaberite Instalacija > Tvornički
zadane vrijednosti.
2 Odaberite Da.
Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju
Prije čišćenja svih zaključanih kanala morate otključati
roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Očisti sve zaključano.
2 Unesite lozinku.
Postavljanje naziva uređaja
1 Na zaslonu s medijima odaberite Menu > Instalacija >
Postavite naziv uređaja.
2 Unesite naziv uređaja.
3 Odaberite Select ili Gotovo.
Nadogradnja softvera media playera
Softver kompatibilnih i povezanih sterea i dodatne opreme
možete nadograditi.
1 S web-mjesta www.fusionentertainment.com/marine
preuzmite nadogradnje softvera i spremite ih na USB flash
pogon.
Nadogradnje softvera i upute dostupne su na stranici
proizvoda za vaš uređaj.
2 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereu.
3 Na zaslonu s medijima na ploteru odaberite Menu >
Instalacija > Ažuriraj softver.
4 Odaberite stavku koju treba ažurirati.
SiriusXM vrijeme
UPOZORENJE
Vremenska prognoza koju osigurava ovaj proizvod podložna je
prekidima usluge i može sadržavati pogreške, netočne ili
zastarjele informacije pa se stoga nemojte oslanjati isključivo na
nju. Tijekom navigiranja obavezno koristite zdrav razum i
provjerite vremensku prognozu iz drugih izvora prije nego što
donesete odluke o sigurnosti. Suglasni ste i prihvaćate kako
sami snosite odgovornost za korištenje meteoroloških podataka
i za sve ostale odluke koje donesete, a koje se odnose na
SiriusXM vrijeme
navigaciju prema vremenskoj prognozi. Garmin se ne smatra
odgovornim ni za kakve posljedice nastale radi korištenja
SiriusXM vremenske prognoze.
NAPOMENA: SiriusXM podaci nisu dostupni u svim područjima.
Garmin SiriusXM satelitski prijemnik za vremensku prognozu i
antena primaju meteorološke podatke i prikazuju ih na različitim
Garmin uređajima, uključujući navigacijsku kartu na
kompatibilnom ploteru. Meteorološke podatke za svaku
značajku osiguravaju renomirani meteorološki zavodi kao što su
Državni meteorološki zavod (National Weather Service) i Centar
za klimatska predviđanja (Hydrometeorological Prediction
Center). Više informacija potražite na www.siriusxm.com
/sxmmarine.
SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu
Želite li koristiti uslugu satelitske vremenske prognoze, morate
imati kompatibilni satelitski prijemnik za vremensku prognozu.
Želite li koristiti satelitski radio SiriusXM, morate imate
kompatibilni satelitski radio prijemnik. Dodatne informacije
potražite na www.garmin.com. Za primanje satelitske vremenske
prognoze i radija morate imati valjanu pretplatu. Više informacija
potražite u uputama za vašu opremu za satelitsku vremensku
prognozu i radio.
Odašiljanje meteoroloških podataka
Meteorološki se podaci za svaku meteorološku značajku
odašilju u različitim intervalima. Na primjer, podaci radara
odašilju se u intervalima od pet minuta. Kada je Garmin
prijemnik uključen ili ako odaberete drugačiju vremensku
značajku, prijemnik mora primiti nove podatke prije nego ih
prikaže. Postoji mogućnost odgode prije prikaza meteoroloških
podataka ili drugačije značajke na karti.
NAPOMENA: Izgled bilo koje meteorološke značajke može se
promijeniti ako se promijeni izvor koji pruža podatke.
Promjena meteorološke karte
Crvene linije na svakom stošcu označavaju najvjerojatniju
lokaciju oluje u bliskoj budućnosti. Svaka linija predstavlja 15
minuta.
Udare groma prikazuju . Grom se prikazuje na meteorološkoj
karti padalina ako su udari otkriveni u posljednjih sedam minuta.
Kopnena mreža otkrivanja gromova otkriva jedino gromove od
oblaka do tla.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
Podaci o uraganu
Meteorološka karta padalina može prikazati trenutan položaj
uragana , tropske oluje ili tropske depresije. Crvena linija koja
proizlazi iz ikone uragana označava projiciranu putanju uragana.
Zatamnjene točke na crvenoj liniji označavaju projicirane
lokacije kroz koje će uragan proći prema podacima davatelja
meteoroloških podataka.
Meteorološka upozorenja i meteorološka
izvješća
Nakon izdavanja upozorenja o vremenu za pomorce,
meteoroloških promatranja ili preporuka te bilo kakvog izvješća
o vremenu, sjenčanjem se označava područje na koje se podaci
odnose. Linije po vodi na karti označavaju granice prognoza za
pomorce, obalnih prognoza ili prognoza za pučinu. Izvješća o
prognozi mogu sadržavati meteorološka promatranja ili
preporuke.
Za pregled podataka o upozorenju ili izvješću, odaberite
osjenčano područje.
Boja
Skupina meteoroloških pojava na moru
Cijan
Bujice
Plava
Poplava
Crvena
Vremenske pojave na moru
Žuta
Snažna oluja
Crvena
Tornado
1 Na kombiniranom zaslonu ili SmartMode izgledu s
meteorološkom kartom odaberite Menu > Izbornik prognoze
vremena > Promijeni vrijeme.
2 Odaberite meteorološku kartu.
Pregled podataka o padalinama
Padaline od lagane kiše i snijega do jakih olujnih nevremena
označuju se različitim nijansama i bojama. Padaline se prikazuju
ili zasebno ili zajedno s drugim meteorološkim podacima.
Odaberite Karte > Padaline.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava
proteklo vrijeme od posljednjeg ažuriranja vremenske
prognoze od strane davatelja tih podataka.
Prikazi padalina
Na početnom zaslonu odaberite Menu.
Radarska petlja: Prikazuje podatke o padalinama kao sliku
posljednjeg ažuriranja ili animirane petlje posljednjih
ažuriranja. Vremenska oznaka označava proteklo vrijeme od
kad je davatelj usluge izradio snimku radara prognoze koji se
trenutno prikazuje na zaslonu.
Naoblaka: Prikazuje podatke o naoblaci.
Točke: Prikazuje točke.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini
Ćelije oluje prikazane su pomoću
na meteorološkoj karti
padalina. Označavaju i trenutan položaj oluje i projiciranju
putanju te oluje u neposrednoj budućnosti
Crveni stošci prikazuju se zajedno s ikonom ćelije oluje, a najširi
dio stošca usmjeren je prema projiciranoj putanji ćelije oluje.
SiriusXM vrijeme
Podaci o prognozi
Meteorološka karta prikazuje gradske prognoze, pomorske
prognoze, upozorenja, upozorenja o uraganu, METAR izvješća,
lokalna upozorenja, vremenske fronte i područja tlaka, tlak
površine i meteorološke plutače.
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski
period
1 Odaberite Karte > Prognoza.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz vremenske prognoze za sljedećih 48 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljed.progn. nekoliko puta.
• Za prikaz vremenske prognoze proteklih 48 sati u
koracima od 12 sati odaberite Prethodna prognoza
nekoliko puta.
Vremenske fronte i područja tlaka
Vremenske fronte prikazuju se kao linije koje označavaju vodeći
rub zračne mase.
Simbol fronte
Opis
Hladna fronta
Topla fronta
Stacionarna fronta
Fronta okluzije
Područje relativno niskog atmosferskog tlak a
Simboli područja tlaka često se javljaju u blizini vremenskih
fronti.
41
Simbol
područja
tlaka
Opis
Označava centar niskog tlaka, odnosno područje
relativno nižeg tlaka. Udaljavanje od područja niskog
tlaka rezultira povećanim tlakom. U sjevernim
hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu u područjima niskog tlaka.
Označava područje visokog tlaka, odnosno područje
relativno višeg tlaka. Udaljavanje od područja visokog
tlaka rezultira smanjenim tlakom. U sjevernim
hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru kazaljke na satu
u područjima visokog tlaka.
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu
1 Odaberite Karte > Prognoza.
2 Povucite kartu na lokaciju na pučini.
Opcije Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu javljaju se
samo ako su dostupni meteorološki podaci.
3 Odaberite Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu.
Prognoze za grad
Prognoze za grad javljaju se u obliku vremenskih simbola.
Prognoza se pregledava u intervalima od 12 sati.
Simbol Vrijeme
Simbol Vrijeme
Djelomično oblačno
Vedro (sunčano, vruće, bez
oblaka)
Oblačno
Kiša (sitna kiša, susnježica,
pljuskovi)
Vjetrovito
Maglovito
Grmljavinske oluje
Snijeg (snježne mećave, naleti,
mećava, snježni zapusi,
susnježica, ledena kiša, ledena
kišica)
Dim (prašina,
izmaglica)
Pregled uvjeta za more
Funkcija Uvjeti na moru prikazuje podatke o uvjetima na
površini, uključujući vjetrove, te visinu vala, period vala i smjer
vala.
Odaberite Karte > Uvjeti na moru.
Vjetrovi na površini
Vektori vjetrova na površini na karti uvjeta na moru prikazuju se
u obliku grafikona vjetra koji označava smjer iz kojeg puše
vjetar. Grafikon vjetra je krug s repom. Crta ili zastavica
pričvršćena za rep grafikona vjetra označava brzinu vjetra.
Kratka crta predstavlja 5 čvorova, duga crta predstavlja 10
čvorova, a trokut predstavlja 50 čvorova.
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Mirno
20 čvorova
5 čvorova
50 čvorova
10 čvorova
65 čvorova
15 čvorova
Visina vala, period vala i smjer vala
Visine valova za određeno područje prikazuju se u varijacijama
boje. Različite boje označavaju različite visine valova, kao što je
prikazano na legendi.
Period vala označava vrijeme (u sekundama) između
uzastopnih valova. Crte perioda vala označavaju područja s
istim periodom vala.
Smjer valova na karti je prikazan pomoću crvenih strelica.
Usmjerenost svake strelice označava smjer u kojem se val
kreće.
42
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi
vremenski period
1 Odaberite Karte > Uvjeti na moru.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz prognoze uvjeta na moru za sljedećih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljed.progn. nekoliko puta.
• Za prikaz prognoze uvjeta na moru za proteklih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Prethodna prognoza
nekoliko puta.
Pregled ribolovnih informacija
Vremenska ribolovna karta prikazuje trenutnu temperaturu vode,
uvjete tlaka na površini i ribolovne prognoze.
Odaberite Karte > Ribarski.
Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode
Informacije o tlaku na površini prikazuju se kao izobare tlaka i
područja tlaka. Izobare spajaju točke jednakog tlaka. Očitanja
tlaka mogu pomoći u određivanju vremenskih uvjeta i vjetra.
Područja visokog tlaka uglavnom se pridružuju vedrom
vremenu. Područja niskog tlaka uglavnom uključuju oblake i
mogućnost padalina. Blisko postavljene izobare pokazuju
snažan gradijent tlaka. Snažni gradijenti tlaka pridružuju se
područjima s jakim vjetrovima.
Jedinice tlaka prikazuju se u milibarima (mb), inčima žive (inHg)
ili hektopaskalima (hPa).
Sjenčanje u boji označava temperaturu vode na površini, kao
što prikazuje legenda u kutu zaslona.
Prognoza lokacija riba
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim
vremenskim uvjetima za određene vrste riba.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
1 Na prognostičkoj ribolovnoj karti odaberite Menu > Vrste
riba.
2 Odaberite vrstu riba.
3 Odaberite Uključi.
4 Ponovite korake 2 i 3 ako želite prikazati područja s
optimalnim vremenskim uvjetima za dodatne vrste riba.
Zasjenčana područja označuju optimalna područja za ribolov.
Odaberete li više od jedne vrste riba, možete odabrati i
zasjenčano područje za prikaz vrsta riba koje se nalaze u
tom zasjenčanom području.
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora
Raspon boja možete mijenjati dinamički kako biste dobili
očitanja površine mora u višoj rezoluciji.
1 Na prognostičkoj ribolovnoj karti odaberite Menu >
Temperatura mora.
2 Odaberite opciju:
• Kako bi uređaj za iscrtavanje automatski podešavao
raspon temperatura, odaberite Automatska
konfiguracija.
Uređaj za iscrtavanje automatski pronalazi donje i gornje
ograničenje za trenutni zaslon i ažurira mjerilo boja za
temperaturu.
• Kako biste unijeli donje i gornje ograničenje za raspon
temperatura, odaberite Donja granica ili Gornja granica i
zatim unesite donju i gornju granicu.
Informacije o vidljivosti
Vidljivost je maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće
vidjeti na površini, kao što prikazuje legenda s lijeve strane
zaslona. Promjene u sjenčanju vidljivosti prikazuju promjenu
prognoze u vidljivosti na površini.
SiriusXM vrijeme
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
Odaberite Karte > Vidljivost.
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski
period
1 Odaberite Karte > Vidljivost.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz prognoze vidljivosti za sljedećih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljed.progn. nekoliko puta.
• Za prikaz prognoze vidljivosti proteklih 36 sati u koracima
od 12 sati odaberite Prethodna prognoza nekoliko puta.
Pregled izvješća plutače
Plutače: Prikazuje meteorološke plutače.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
ribolovnoj karti
Na ribolovnoj karti odaberite Menu > Slojevi > Vrijeme.
Padaline: Prikazuje podatke o padalinama.
Temperatura mora: Prikazuje podatke o temperaturi mora.
Plutače: Prikazuje meteo-plutače.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
Pregled podataka o pretplati na vremensku
prognozu
Očitanja za izvješća preuzeta su s plutača i obalnih stanica za
promatranje. Ta se očitanja koriste za određivanje temperature
zraka, rosišta, temperature vode, morskih mijena, visine i
perioda vala, smjera i brzine vjetra, vidljivosti te barometrijskog
tlaka.
1 Na meteorološkoj karti odaberite .
2 Odaberite Plutača.
Možete pregledati podatke o uslugama vremenske prognoze na
koje ste se pretplatili kao i podatak o minutama proteklim nakon
posljednjeg ažuriranja podataka za svaku uslugu.
Na meteorološkoj karti odaberite Menu > Pretpl. na vrem.
prognozu.
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače
Za gledanje videozapisa morate se priključiti na kompatibilni
izvor.
Kompatibilni uređaji uključuju videouređaje priključene u
priključke na ploteru ili na Garmin Marine Network, kao i
podržane umrežene (IP) videokamere, kodere i termalne
kamere.
Odaberite A/V, mjer., kontr. > Video.
Možete odabrati područje u blizini plutače za pregled podataka o
prognozi.
1 Na meteorološkoj karti odaberite željenu lokaciju.
2 Odaberite Lokal.vrijeme.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta od lokalne
vremenske usluge odaberite Trenutno stanje.
• Za prikaz lokalne vremenske prognoze odaberite
Prognoza.
• Za pregled vjetrova na površini i barometrijskog tlaka
odaberite Površina mora.
• Za pregled podataka o vjetru i valovima odaberite
Pomorsko izvješće.
Prekrivanje vremenskom prognozom
Prekrivanje vremenskom prognozom dodaje vrijeme i
informacije o vremenu na navigacijsku kartu, ribolovnu kartu i
Perspective 3D kartu. Navigacijska karta i ribolovna karta mogu
prikazivati meteorološki radar, visinu vrha oblaka, gromove,
meteorološke plutače, lokalna upozorenja i upozorenja o
uraganu. Na karti Perspective 3D može se prikazati
meteorološki radar.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom koje su
konfigurirane za jednu kartu ne primjenjuju se na drugu kartu.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom potrebno je
zasebno konfigurirati za svaku kartu.
NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama,
u određenim područjima.
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na
karti
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite Menu > Slojevi
> Vrijeme > Vrijeme > Uključi.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
navigacijskoj karti
Na navigacijskoj karti odaberite Menu > Slojevi > Vrijeme.
Vrijeme: Uključuje i isključuje prekrivanje vremenskom
prognozom.
Padaline: Prikazuje podatke o padalinama.
Naoblaka: Prikazuje podatke o naoblaci.
Vidljivost: Prikazuje podatke o vidljivosti.
Pregled videozapisa
Pregled videozapisa
Odabir video izvora
1 Na zaslonu videozapisa odaberite Menu > Izvor.
2 Odaberite izvor videozapisa.
Izmjenjivanje više video izvora
Ako imate dva ili više video izvora, možete ih izmjenjivati
upotrebom posebnog vremenskog intervala.
1 Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite Menu > Izvor >
Izmjenično.
2 Odaberite Vrijeme i odaberite koliko će se dugo svaki video
prikazivati.
3 Odaberite Izvor i odaberite video izvore koji će se dodati
izmjeničnom slijedu.
Umreženi videouređaji
OBAVIJEST
Potrebno je koristiti Garmin izolacijski sprežnik za napajanje
putem mrežnog kabela (Power over Ethernet, PoE) (broj dijela
010-10580-10) prilikom povezivanja PoE uređaja poput FLIR
kamere na Garmin Marine Network. Povezivanjem PoE uređaja
izravno na Garmin Marine Network ploter oštećuje se Garmin
ploter, a mogao bi se oštetiti i PoE uređaj.
®
Prije pregledavanja i upravljanja videouređajima poput IP
kamera, kodera i termalnih kamera pomoću plotera morate
najprije s ploterom povezati kompatibilni videouređaj i imati
izolacijski sprežnik za kabel brodske mreže Power over Ethernet
(PoE). Popis kompatibilnih uređaja potražite na web-mjestu
www.garmin.com, gdje također možete kupiti PoE izolacijski
sprežnik.
S mrežom Garmin Marine Network možete povezati više
podržanih videokamera i do dva videokodera. Istovremeno
možete odabrati i pregledavati do četiri videoizvora. Ploteri s
više kompozitnih videoulaza mogu prikazivati samo jedan izvor
ulaznih videosignala. Kada se kamere povežu, mreža ih
automatski prepoznaje i prikazuje ih na popisu izvora.
43
Prethodno definirane postavke videozapisa na
umreženim videokamerama
Za svaki umreženi videoizvor možete spremiti, dodijeliti naziv ili
aktivirati prethodno definirane postavke videozapisa.
Spremanje prethodno definiranih postavki videozapisa na
umreženim videokamerama
1 Dodirnite zaslon videozapisa.
Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.
2 Držite gumb za prethodno definiranu postavku videozapisa.
Zeleno svjetlo naznačuje da je postavka spremljena.
Dodjela naziva prethodno definiranim postavkama
videozapisa na umreženim videokamerama
1 Na zaslonu videozapisa odaberite Menu > Postavljanje
videa > Postavke.
2 Odaberite prethodno definiranu postavku.
3 Odaberite Promjena naziva.
4 Unesite naziv prethodno definirane postavke.
Aktiviranje prethodno definiranih postavki videozapisa na
umreženim videokamerama
Umrežene kamere možete brzo vratiti na prethodno definirane
postavke.
1 Dodirnite zaslon videozapisa.
Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.
2 Odaberite prethodno definiranu postavku videozapisa.
Kamera vraća postavke videozapisa spremljene za te
prethodno definirane postavke.
SAVJET: Prethodno definirane postavke možete spremati i
aktivirati i putem izbornika videozapisa.
Postavke kamere
Neke kamere raspolažu dodatnim opcijama za kontrolu prikaza
putem kamere.
NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive na svim modelima
kamere i ploterima. Popis dostupnih funkcija potražite u
korisničkom priručniku kamere. Za korištenje ove funkcije
potrebno je nadograditi softver kamere.
Na infracrvenom videozaslonu odaberite Menu.
IC/vidljivo: Prikazuje infracrvenu ili vidljivu sliku kamere.
Skenira.: Istražuje okolno područje.
Smrzavanje: Zaustavlja sliku kamere.
Promijeni boje: Odabire shemu boje infracrvenog prikaza.
Promijeni scenu: Odabire način rada infracrvenog prikaza kao
što su dan, noć, čovjek u moru ili pristajanje.
Postavljanje videa: Otvara više opcija videozapisa.
Postavke videozapisa
Neke kamere nude dodatne opcije postavljanja.
NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive u svim modelima
kamere i uređaja za iscrtavanje. Za korištenje ove značajke
potrebno je ažurirati softver kamere.
Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite Menu >
Postavljanje videa.
Postavi ulaz: Povezuje kameru s video izvorom.
Retrovizor: Preokreće sliku poput retrovizora.
Mirovanje: Postavlja kameru u stanje mirovanja radi uštede
energije i zaštite objektiva dok se kamera ne koristi.
Početni položaj: Postavlja početni položaj kamere.
Brzina skenir.: Postavlja brzinu kretanja kamere tijekom
skeniranja.
Širina skenir.: Postavlja širinu slike koju kamera snimi rijekom
skeniranja.
44
Naziv: Omogućuje unos novog naziva za kameru.
Izbornik FLIR™: Omogućuje pristup postavkama kamere.
Povezivanje kamere s videoizvorom
Možda ćete morati povezati kameru s videoizvorom.
1 Na zaslonu videozapisa odaberite Menu > Izvor.
2 Odaberite kameru.
3 Odaberite Postavljanje videa > Postavi ulaz.
4 Odaberite videoulaz.
Upravljanje pomicanjem videokamere
OBAVIJEST
Kameru nemojte usmjeravati prema suncu ili drugim iznimno
svijetlim objektima. Mogao bi se oštetiti objektiv.
Za pomicanje i naginjanje kamere uvijek koristite kontrole
plotera. Nemojte ručno pomicati jedinicu kamere. Ručno
pomicanje može oštetiti kameru.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo ako je povezana
kompatibilna kamera. Za korištenje ove funkcije potrebno je
nadograditi softver kamere.
Možete upravljati pomicanjem povezanih videokamera koje se
mogu pomicati, naginjati i zumirati.
Upravljanje videokamerama pomoću kontrola na zaslonu
Pomoću kontrola na zaslonu možete upravljati kamerama koje
se mogu pomicati, naginjati i zumirati (PTZ kamere). Popis
dostupnih funkcija potražite u korisničkom priručniku kamere.
1 Dodirnite zaslon videozapisa.
Na zaslonu uređaja prikazat će se kontrole videozapisa.
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje i smanjivanje koristite gumb za zumiranje.
• Za pomicanje i naginjanje kamere koristite ružu kompasa.
SAVJET: Za daljnje pomicanje kamere u željenom smjeru
držite ružu kompasa.
Upravljanje videokamerama pomoću kretnji
Ako umrežena videokamera odgovara na kretnje, možete je
pomicati, naginjati ili zumirati kretnjama izravno sa zaslona
plotera. Popis dostupnih funkcija potražite u korisničkom
priručniku kamere.
SAVJET: Kretnjama upravljate videokamerom bez prikaza
videokontrola.
1 Dodirnite zaslon videozapisa.
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje i smanjivanje napravite kretnju zumiranja
pomoću dva prsta.
• Za pomicanje ili naginjanje kamere, prijeđite rukom preko
zaslona u željenom smjeru.
Konfiguriranje prikaza videozapisa
NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive u svim modelima
kamere i uređaja za iscrtavanje.
1 Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite Menu >
Postavljanje videa.
2 Odaberite opciju:
• Za prikazivanje videozapisa u razvučenom omjeru
odaberite Omjer > Razvlače.. Videozapis ne možete
razvući preko dimenzija koje nudi povezani video uređaj i
možda neće ispuniti čitav zaslon.
• Za prikazivanje videozapisa u standardnom omjeru
odaberite Omjer > Standardni.
• Za prilagođavanje svjetline odaberite Svjetlina, a zatim
odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
Pregled videozapisa
• Za prilagođavanje zasićenosti boja odaberite Zasićenost,
a zatim odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Za prilagođavanje kontrasta odaberite Kontrast, a zatim
odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Ako želite uređaju za iscrtavanje dopustiti da automatski
odabere izvor formata, odaberite Standardni >
Automatski.
Konfiguriranje zaslona računala
Za konfiguriranje načina prikaza putem računala morate
postaviti video izvor na analogno ili digitalno računalo.
1 Kad ste u načinu prikaza putem računala odaberite bilo koje
mjesto na zaslonu.
Odaberite
opciju:
2
• Za podešavanje svjetline zaslona koristite strelice za
svjetlinu.
• Za podešavanje kontrasta zaslona koristite strelice za
kontrast.
Izlaz iz načina prikaza putem računala
1 Kad ste u načinu prikaza putem računala odaberite bilo koje
mjesto na zaslonu.
2 Odaberite ikonu za način prikaza u gornjem lijevom kutu.
Izvor videozapisa mijenja se u Video 1.
Garmin VIRB akcijske kamere
®
Većina VIRB akcijskih kamera povezuje se s ploterom iz
izbornika kamere (Povezivanje VIRB akcijske kamere,
stranica 45).
VIRB 360 kamera povezuje se pomoću aplikacije VIRB
(Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere, stranica 45).
U ovom se priručniku izraz "VIRB akcijska kamera" odnosi na
sve modele osim VIRB 360 kamere. "VIRB 360 kamera" odnosi
se samo na model 360.
Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere
1 Preuzmite i otvorite aplikaciju GarminVIRB na mobilnom
uređaju.
2 Držite Wi-Fi dvije sekunde kako biste omogućili Wi‑Fi
tehnologiju na kameri.
3 Ako upotrebljavate Apple mobilni uređaj, otvorite Wi‑Fi
®
4
5
6
7
8
postavke na svom mobilnom uređaju i povežite se s
pristupnom točkom kamere koristeći se nazivom i lozinkom
na zaslonu kamere.
Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju GarminVIRB.
Aplikacija traži vašu kameru.
Ako upotrebljavate mobilni uređaj sa sustavom Android™,
prilikom javljanja sigurnosnog pitanja unesite lozinku za
pristupnu točku kamere.
SAVJET: Naziv pristupne točke i lozinka pojavljuju se na
zaslonu kamere.
Aplikacija se povezuje s vašom kamerom.
Postavite Wi‑Fi mrežu plotera.
U aplikaciji GarminVIRB odaberite > WiFi veze.
Prikazat će se popis Wi‑Fi pristupnih točaka koje se nalaze u
blizini.
Odaberite Wi‑Fi mrežu plotera i unesite lozinku za mrežu.
Aplikacija i kamera povezat će se s Wi‑Fi mrežom plotera.
Povezivanje VIRB akcijske kamere
VIRB akcijsku kameru povezujete s ploterom pomoću postavke
kamere. Ako povezujete VIRB 360 kameru, povežite je putem
aplikacije VIRB (Povezivanje VIRB 360 akcijske kamere,
stranica 45).
Pregled videozapisa
1 Postavite Wi‑Fi mrežu ploteraPostavljanje Wi‑Fi bežične
mreže, stranica 5.
2 U glavnom izborniku VIRB kamere odaberite Bežično > WiFi > Status kako biste uključili Wi‑Fi bežičnu tehnologiju.
3 Odaberite Način rada > Spoji.
4 Odaberite Dodaj novo.
Kamera traži Wi‑Fi mreže u blizini.
5 Odaberite Wi‑Fi mrežu plotera i unesite lozinku za mrežu.
Aplikacija i kamera povezat će se s Wi‑Fi mrežom plotera.
Kamerom možete upravljati pomoću plotera.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću plotera
Kako biste VIRB akcijskom kamerom mogli upravljati pomoću
plotera, prvo morate povezati uređaje putem bežične veze
(Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom, stranica 5).
S ploterom možete povezati do pet VIRB akcijskih kamera.
Nakon povezivanja VIRB akcijske kamere s ploterom, postavci
A/V, mjer., kontr. dodaje se nova opcija. Pomoću plotera možete
pokrenuti i zaustaviti snimanje na VIRB akcijskoj kameri.
NAPOMENA: VIRB slika na ploteru se prikazuje u manjoj
rezoluciji od one u kojoj je snimljena pomoću VIRB akcijske
kamere. Videozapis u visokoj rezoluciji možete gledati na
računalu ili televizoru.
1 Odaberite A/V, mjer., kontr. > VIRB®.
2 Odaberite opciju:
• Za snimanje statične fotografije odaberite .
• Za početak snimanja odaberite .
Tijekom snimanja se prikazuje preostala količina memorije
za snimanje.
• Za zaustavljanje snimanja ponovo odaberite .
• Ako je povezano više od jedne VIRB akcijske kamere,
pomoću strelica odaberite drugu akcijsku kameru za
upravljanje.
• Za pregledavanje spremljenih videozapisa ili slika
odaberite
.
Postavke VIRB akcijske kamere
Odaberite A/V, mjer., kontr. > VIRB® > Menu.
Naziv: Omogućuje unos novog naziva za VIRB akcijsku kameru.
Snimanje: Pokreće i zaustavlja snimanje.
Fotografiraj: Snima statičnu fotografiju.
Mirovanje: Prebacuje VIRB akcijsku kameru u način rada s
malom potrošnjom energije kako bi se produljilo trajanje
baterije.
Postavke videozapisa na VIRB akcijskoj kameri
Odaberite A/V, mjer., kontr. > VIRB® > Menu > Postavljanje
videa.
Omjer: Postavlja omjer videozapisa.
Video nač. r.: Postavljanje video načina rada. Primjerice,
možete odabrati opciju Usporeni HD za usporeno snimanje
videozapisa.
Velič.videozap.: Postavlja veličinu ili dimenzije piksela
videozapisa.
Br.sl.u s.videoz: Postavlja broj sličica u sekundi videozapisa.
Veličina fotogr.: Postavlja veličinu ili dimenzije piksela
fotografija.
Polje prikaza: Postavljanje razine zumiranja.
Dodavanje kontrola za VIRB akcijsku kameru na druge
zaslone
Kako biste VIRB akcijskom kamerom mogli upravljati pomoću
plotera, prvo morate povezati uređaje putem bežične veze
(Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom, stranica 5).
45
Kontrole za VIRB akcijsku kameru možete dodati na druge
zaslone. Time se omogućuje pokretanje i zaustavljanje snimanja
iz drugih funkcija plotera.
1 Otvorite zaslon kojemu želite dodati traku s kontrolama za
VIRB akcijsku kameru.
2 Odaberite Menu > Uredi preklapanja > Donja traka > VIRB
traka.
Prilikom prikazivanja zaslona koji sadrži kontrole za VIRB
akcijsku kameru možete odabrati
kako bi se otvorio prikaz
VIRB akcijske kamere preko cijelog zaslona.
Upravljanje reprodukcijom videozapisa s VIRB akcijske
kamere
Videozapise i slike s VIRB akcijske kamere možete pregledavati
pomoću plotera.
NAPOMENA: VIRB zapisi koji se reproduciraju na ploteru imaju
istu kvalitetu kao i prikaz uživo. Videozapis u visokoj rezoluciji
možete gledati na računalu ili televizoru.
1 Na VIRB® zaslonu odaberite .
2 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
3 Odaberite videozapis ili sliku.
4 Upravljajte reprodukcijom pomoću gumba na zaslonu ili
opcija izbornika:
• Za zaustavljanje reprodukcije videozapisa odaberite .
• Za pauziranje reprodukcije videozapisa odaberite .
• Za ponavljanje reprodukcije videozapisa odaberite .
• Za reprodukciju videozapisa odaberite .
• Za pomicanje videozapisa unaprijed ili unatrag povucite
klizač.
Brisanje VIRB videozapisa
Videozapis ili sliku s VIRB akcijske kamere možete izbrisati.
1 Otvorite VIRB videozapis ili sliku koju želite izbrisati.
2 Odaberite Menu > Izbriši datoteku.
Pokretanje dijaprojekcije VIRB videozapisa
Možete gledati dijaprojekciju videozapisa i slika koje se nalaze
na VIRB akcijskoj kameri.
1 Na VIRB® zaslonu odaberite .
2 Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
3 Odaberite videozapis ili sliku.
4 Odaberite Menu > Pokreni dijaprojekciju.
Za zaustavljanje dijaprojekcije odaberite Menu > Zaustavi
dijaprojekciju.
Konfiguracija uređaja
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zvuk i prikaz: Podešava postavke prikaza i zvuka.
GPS: Daje informacije o GPS satelitima i postavkama.
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređajima na mreži i
o verziji softvera.
Informacije o stanici: Podešava postavke stanice.
Automatsko isključivanje: Automatski isključuje sustav nakon
što bude u stanju mirovanja onoliko dugo koliko je podešeno.
Simulator: Uključuje ili isključuje simulator i omogućuje
postavljanje vremena, datuma, brzine i simulirane lokacije.
Postavke zvuka i prikaza
Odaberite Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz.
Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran
za alarme i odabire.
46
Pozadinsko osvjetljenje: Postavljanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja. Možete odabrati opciju Automatski za
automatsko podešavanje pozadinskog osvjetljenja na temelju
ambijentalnoga svjetla.
Sinkr. pozad. osvjetljenja: Sinkronizira pozadinsko osvjetljenje
ostalih plotera na stanici.
Nač. rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste
uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih
boja ovisno o dobu dana.
Početna slika: Postavlja sliku koja se prikazuje kad uključite
uređaj.
GPS postavke
Odaberite Postavke > Sustav > GPS.
Prikaz neba: Prikazuje relativan položaj GPS satelita na nebu.
Postavke > Faktor brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila
u kratkom vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine
bile ujednačenije.
Postavke > WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS (u
Sjevernoj Americi) ili EGNOS (u Europi) koji mogu dati
preciznije podatke o GPS položaju. Kad koristite WAAS ili
EGNOS, uređaju treba dulje vrijeme za pronalaženje satelita.
Postavke > GLONASS: Uključuje ili isključuje upotrebu
GLONASS-a (ruskog satelitskog sustava). Kad se sustav
koristi u situacijama gdje je vidljivost neba loša, ova
konfiguracija može se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako
biste dobili preciznije podatke o položaju.
Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS-a.
Postavke stanice
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o stanici.
Promijeni stanicu: Postavlja kompletnu stanicu na novi skup
zadanih postavki na temelju lokacije stanice. Isto tako
možete koristiti ovaj zaslon kao samostalni, pojedinačni
zaslon umjesto grupiranja s drugim zaslonima kako bi se
napravila stanica.
GRID™ uparivanje: Omogućuje uparivanje GRID™ daljinskog
ulaznog uređaja s ovom stanicom.
Redoslijed prikazivanja: Postavlja redoslijed zaslona, što je
važno kod korištenja GRID daljinskog ulaznog uređaja.
Autopilot je omoguć.: Omogućuje vam kontrolu autopilota s
ovog uređaja.
Ponovo postavi izglede: Vraća zadane tvorničke prikaze za
sve izglede u stanici.
Ponovno postavljanje stanica: Vraća zadane tvorničke izglede
za sve zaslone u stanici.
Prikaz informacija o softveru sustava
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve
informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju
dodatnog Garmin radara (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam
informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili
za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Informacije o softveru.
Prikaz zapisa događaja
Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Zapis događaja.
Postavke preferenci
Odaberite Postavke > Preference.
Jedinice: Postavlja mjerne jedinice.
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.
Konfiguracija uređaja
Navigacija: Postavlja preference navigacije.
Izgled tipkovnice: Postavlja raspored tipki na zaslonskoj
tipkovnici.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Dijeljenje korisničkih podataka: Omogućuje vam dijeljenje
točaka i ruta putem mreže Garmin Marine Network. Na svim
ploterima koji dijele točke i rute ova postavka mora biti
uključena.
Prikaz trake s izbornicima: Prikazuje traku s izbornicima ili je
automatski sakriva ako nije potrebna.
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Preference > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Stvarni postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodetski datum kar.: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako
koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum
karte.
Vrijeme: Postavlja format za vrijeme, vremensku zonu i ljetno/
zimsko vrijeme.
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Preference > Navigacija.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Skretanje - prijelaz: Podešava na koji će način uređaj za
iscrtavanje prijeći u sljedeće skretanje ili etapu putovanja.
Prijelaz se može oslanjati na vrijeme ili udaljenost prije
skretanja. Možete povećati vrijednost vremena ili udaljenosti
kako biste poboljšali preciznost automatskog pilota prilikom
navigacije rutom ili linijom automatskog navođenja s čestim
skretanjima ili pri višim brzinama. Kod ruta koje su ravnije ili
kod manjih brzina, preciznost sustava autopilota možete
poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.
Brzina - izvori: Postavlja izvor za očitanja brzine.
Automatsko navođenje: Postavlja mjere za opcije Preferirana
dubina, Vertikalna udaljenost i Udaljenost od obale prilikom
upotrebe nekih premium karata.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na
način na koji ploter izračunava putanju za Automatsko
navođenje. Ako u određenom području nije poznata dubina vode
ili visina prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za
Automatsko navođenje. Ovisno o kartografskim podacima, ako
je područje na početku ili na kraju putanje za Automatsko
navođenje pliće nego što je postavljeno u opciji Preferirana
dubina ili manje nego što je postavljeno u opciji Vertikalna
udaljenost, putanja za Automatsko navođenje za to se područje
može, ali ne mora izračunati. Na karti se kurs kroz ta područja
Konfiguracija uređaja
prikazuje kao siva linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija.
Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će
se poruka upozorenja.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Automatsko navođenje.
Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad
koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o
dubini s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja za
Automatsko navođenje možda će se pomaknuti ako ovu
postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne
vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne.
Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja
postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj
putanje za Automatsko navođenje možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju
kroz uske vodene putove (Prilagođavanje udaljenosti od
obale, stranica 17).
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje. Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Preference > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Normalno.
3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Menu > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju i prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Preference
> Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od
obale > Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Preference > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Blizu.
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
47
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
8 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Menu > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju i prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Preference
> Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od
obale > Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Preference > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Komunikacijske postavke
Postavke za NMEA 0183
Odaberite Postavke > Komunikacije > NMEA 0183
postavljanje.
Vrste priključaka: Pogledajte Postavljanje komunikacijskog
formata za svaki od priključaka uređaja NMEA 0183,
stranica 48.
Izlazne poruke: Pogledajte Konfiguriranje izlaznih poruka za
NMEA 0183, stranica 48.
Preciznost položaja: Prilagođava broj znamenaka s desne
strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.
XTE preciznost: Prilagođava broj znamenaka s desne strane
decimalnog zareza za prijenos NMEA pogreške unakrsne
trase.
ID oznake točaka: Postavlja uređaj na emitiranje naziva
međutočaka i brojeva putem NMEA 0183 za vrijeme
navigacije. Upotrebom brojeva mogli bi se razriješiti problemi
s kompatibilnosti sa starijim NMEA 0183 automatskim
pilotima.
Zadane postavke: Vraća izvorne tvorničke postavke za NMEA
0183.
Dijagnostika: Prikazuje dijagnostičke informacije za NMEA
0183.
Konfiguriranje izlaznih poruka za NMEA 0183
Možete omogućiti i onemogućiti izlazne poruke za NMEA 0183.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > NMEA 0183
postavljanje > Izlazne poruke.
2 Odaberite opciju.
3 Odaberite jednu ili više izlaznih poruka za NMEA 0183 i
odaberite Back.
4 Ponovite korake 2 i 3 kako biste omogućili ili onemogućili
dodatne izlazne poruke.
48
Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od
priključaka uređaja NMEA 0183
Možete konfigurirati komunikacijski format za svaki interni
priključak uređaja NMEA 0183 prilikom priključivanja uređaja za
iscrtavanje ili vanjski uređaja NMEA 0183, računala ili drugih
Garmin uređaja.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > NMEA 0183
postavljanje > Vrste priključaka.
2 Odaberite ulazni ili izlazni priključak.
3 Odaberite format:
• Za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183
podataka, DSC, i podršku za ulaz NMEA sonara za DPT,
MTW i VHW izvode odaberite NMEA standard.
• Za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183
podataka za većinu AIS prijemnika odaberite Brzi NMEA.
• Za podršku ulazu ili izlazu Garmin patentiraih podataka
povezivanje sa Garmin softverom odaberite Garmin.
4 Ponovite korake 2–3 kako biste konfigurirali dodatne
priključke za ulaz ili izlaz.
NMEA 2000 postavke
Odaberite Postavke > Komunikacije > NMEA 2000 postavljanje.
Popis uređaja: Prikazuje uređaje priključene na mrežu.
Označi uređaje: Mijenja oznake za dostupne priključene
uređaje.
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži
Uređajima i senzorima koji su povezani s mrežom Garmin
Marine Network i NMEA 2000 mrežom možete dodijeliti nazive.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije.
2 Odaberite Pomorska mreža ili NMEA 2000 - postavljanje >
Popis uređaja.
3 Odaberite uređaj s popisa na lijevoj strani.
4 Odaberite Promijeni naziv.
5 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Brodska mreža
Brodska mreža omogućuje brzo i jednostavno dijeljenje
podataka s perifernih uređaja tvrtke Garmin s ploterima. Ploter
možete povezati u brodsku mrežu kako biste primali i dijelili
podatke s drugim uređajima i ploterima koji su kompatibilni s
brodskom mrežom.
Odaberite Postavke > Komunikacije > Pomorska mreža.
EVC mreža
Odaberite Postavke > Komunikacije > EVC mreža i odaberite
pogon.
Više informacija potražite u uputama za motor Volvo Penta.
Značajke: Prikazuje popis instaliranih EVC značajki.
Komponente: Prikazuje popis instaliranih hardverskih
komponenti.
Softver: Prikazuje popis verzija softvera za instalirane EVC
značajke.
Kalibracija: Prikazuje popis instaliranih EVC značajki koje se
mogu kalibrirati.
Postavljanje alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Konfiguracija uređaja
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Postavljanje alarma vučenja sidra
Možete postaviti oglašavanje alarma ako se pomaknete više od
određene udaljenosti. Ovo je vrlo korisno ako ste usidreni preko
noći.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija > Vučenje
sidra.
2 Odaberite Alarm za uključivanje alarma.
3 Odaberite Postav.radijusa i odaberite udaljenost na karti.
4 Odaberite Back.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Alarmi sonara
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
sondama.
Na primjenjivom prikazu sonara odaberite Menu > Postavke
sonara > Alarmi.
Alarme sonara također možete otvoriti ako odaberete Postavke
> Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
FrontVü alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam
pomaže da izbjegnete nasukavanje (Postavljanje FrontVü
alarma za dubinu, stranica 27). Ovaj je alarm dostupan samo
s Panoptix FrontVü sondama.
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Kontura: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi
podvodni cilj unutar određene dubine ispod površine vode i
iznad dna.
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Postavljanje meteoroloških alarma
Za postavljanje meteoroloških alarma kompatibilni uređaj za
iscrtavanje mora biti povezan s meteorološkim uređajem kao što
je GXM i trebate imati valjanu pretplatu na vremensku prognozu.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Vrijeme.
2 Uključite alarme za određene vremenske uvjete.
4 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm.
5 Po potrebi ponovite korake 2–4 za sve pogone.
Postavke za Moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Više informacija potražite u uputama za motor Volvo Penta.
Dubina i sidrenje: Omogućuje unos podataka o kobilici
(Postavljanje dubine kobilice, stranica 20) i sidru.
Pomak temper.: Omogućuje postavljanje vrijednosti pomaka
kako bi se kompenziralo očitanje temperature vode dobiveno
od NMEA 0183 senzora temperature vode ili sonde koja ima
mogućnost mjerenja temperature (Postavljanje pomaka
temperature vode, stranica 50).
Kalibracija brzine kroz vodu: Kalibrira sondu koja ima
mogućnost mjerenja brzine ili senzor brzine (Kalibriranje
uređaja za mjerenje brzine kroz vodu, stranica 50).
Vrsta plovila: Omogućava određene značajke uređaja za
iscrtavanje na temelju vrste plovila.
CZone™: Postavlja krugove za digitalno prebacivanje.
Upravljanje ključevima e-KEY: Omogućuje upravljanje
elektroničkim ključevima (ključevi e-KEY).
Vrsta pogona: Ovu postavku treba mijenjati samo ovlašteno
osoblje tvrtke Volvo Penta.
ACP način rada: Postavlja ACP zaštitni način rada.
Kut kotača: Ovu postavku treba mijenjati samo ovlašteno
osoblje tvrtke Volvo Penta.
Faktor brzine: Kalibrira prikazanu brzinu plovila.
PTA postavke: Omogućuje unos novog maksimalnog
ograničenja za PTA načine rada.
Spremnik za gorivo: Postavlja postavke spremnika za gorivo.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do
kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku pozitivnog
broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
Postavljanje alarma za gorivo
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo.
2 Po potrebi odaberite pogon.
3 Odaberite Uključi.
Konfiguracija uređaja
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina i sidrenje >
Dubina kobilice.
49
3 Odaberite
ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Postavljanje pomaka temperature vode
Za postavljanje pomaka temperature vode morate imati NMEA
0183 senzor temperature vode ili sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa
senzora temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i povezana
je s uređajem za iscrtavanje.
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora
temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona
zaista jest. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku
negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona
zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temper..
5 Unesite pomak temperature izračunat u koraku 3.
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Ako je s uređajem za iscrtavanje povezana sonda koja ima
mogućnost mjerenja brzine, možete ju kalibrirati tako da se
poboljša preciznost podataka o brzini kroz vodu koje uređaj za
iscrtavanje prikazuje.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kalibracija brzine
kroz vodu.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne
očitava brzinu, prikazat će se poruka.
3 Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila.
4 Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite
nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.
5 Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli
dobro spojeni.
6 Ako nastavite dobivati poruku, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.
Dodavanje ključa
Ključeve možete dodati sustavu. Sustav može imati najviše četiri
ključa označena brojevima od 1 do 4.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Upravljanje
ključevima e-KEY > Dodaj e-KEY.
Kad
to od vas bude zatraženo, držite novi ključ ispred
2
zaslona.
Sustav će spremiti ID ključa.
Postavljanje faktora brzine
Prije mogućnosti postavljanja faktora brzine potrebno je
usporediti prikazanu brzinu plovila s vanjskim izvorom podataka
o brzini kao što je GPS uređaj ili drugo plovilo.
Prije mogućnosti postavljanja faktora brzine, plovilo mora ploviti.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Faktor brzine.
2 Unesite razliku između prikazane brzine i podataka iz
vanjskog izvora.
3 Potvrdite da dva izvora podataka o brzini prikazuju istu
vrijednost.
50
Postavke spremnika za gorivo
Odaberite Postavke > Moje plovilo > Spremnik za gorivo i
odaberite pogon.
Više informacija potražite u uputama tvrtke Volvo Penta.
Glasnoća: Postavlja kapacitet spremnika za gorivo plovila.
Prazan spremnik: Kalibrira razinu koja označava prazan
spremnik.
Višestruko: Kalibrira više razina goriva koje označavaju prazan
ili pun spremnik.
Kalibracija spremnika za gorivo: Kalibrira razinu koja
označava puni spremnik.
Postavke za druga plovila
Kad je kompatibilni uređaj za iscrtavanje povezan s AIS
uređajem ili VHF radijem, možete postaviti način na koji se
druga plovila prikazuju na uređaju za iscrtavanje.
Odaberite Postavke > Druga plovila.
AIS: Omogućuje i onemogućuje primanje AIS signala.
DSC: Omogućuje i onemogućuje digitalno selektivno pozivanje
(DSC).
Alarm za sudar: Postavlja alarm za sudar (Postavljanje alarma
za sudar u sigurnoj zoni, stranica 9).
AIS-EPIRB test: Omogućuje probne signale radio signalizacije
za označavanje položaja (EPRIB).
AIS-MOB test: Omogućuje signale MOB uređaja.
Ispitiv. AIS SART odašiljača: Omogućuje probne signale
odašiljača za potragu i spašavanje (SART).
Postavke koje se sinkroniziraju na mreži
Garmin Marine Network
Sljedeći uređaji sinkroniziraju određene postavke kad su
povezani s mrežom Garmin Marine Network.
• echoMAP™ serije 70
• GPSMAP serije 507 (verzija softvera 3.0 ili novija)
• GPSMAP serije 701 (verzija softvera 3.0 ili novija)
• GPSMAP serije 702
• GPSMAP serije 800
• GPSMAP serije 902
• GPSMAP serije 1000
• GPSMAP serije 1002
• GPSMAP serije 1202
• GPSMAP serije 7400/7600
• GPSMAP serije 8400/8600
Ako je to primjenjivo, sljedeće se postavke sinkroniziraju s
uređajem.
Postavke alarma (sinkronizira i potvrdu alarma):
• Dolazak
• Vučenje sidra
• Van kursa
• Preciznost GPS-a
• Plitka voda
• Duboka voda (nije dostupno za GPSMAP serije 8400/8600)
• Temperatura vode
• Kontura (nije dostupno za echoMAP 70s i GPSMAP serije
507/701)
• Ribe
• Alarm za sudar
Opće postavke:
• Automatsko navođenje Preferirana dubina
®
Konfiguracija uređaja
• Automatsko navođenje Vertikalna udaljenost
• Generator zvučnog signala
• Nač. rada boja
• Izgled tipkovnice
• Jezik
• Geodetski datum kar.
• Referentni sjever
• Format položaja
• Jedinice sustava
• Kalibracija brzine kroz vodu
• Veličina antene radara
Postavke karte:
• Granice karte
• Boje opasnosti
• Linija smjera
• Kopnene točke interesa
• Sektori svjetla
• Velič. nav. ozn.
• Vrsta nav. oznake
• Foto točke
• Preferirana dubina
• Sjenčanje plitke vode
• Servisne točke
• Ikona plovila (ne može se sinkronizirati između svih modela)
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
uređaja za iscrtavanje
NAPOMENA: Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje
ste unijeli.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Tvorničke postavke.
Odaberite
opciju.
2
Dijeljenje korisničkih podataka i
upravljanje njima
Korisničkim podacima možete upravljati i dijeliti ih pomoću
memorijske kartice. U uređaj mora biti umetnuta memorijska
kartica. Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do
32 GB formatiranu za FAT32.
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort
u ploter
Prije kopiranja podataka u ploter morate imati najnoviju verziju
programa HomePort učitanu u vaše računalo, a u ploter mora
biti postavljena memorijska kartica.
Kopirajte podatke iz HomePort na pripremljenu memorijsku
karticu.
Dodatne informacije potražite u datoteci pomoći HomePort.
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih
proizvođača
Točke i rute možete uvesti i izvesti s uređaja drugih
proizvođača.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Info > Korisnički podaci > Prijenos podataka >
Vrsta datoteke.
3 Odaberite GPX.
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima
Za ponovni prijenos podataka putem Garmin uređaja odaberite
vrstu datoteke ADM.
Kopiranje korisničkih podataka s
memorijske kartice
Korisničke podatke možete prenijeti s drugih uređaja pomoću
memorijske kartice. U korisničke podatke ubrajaju se točke, rute,
putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.
NAPOMENA: Podržane su samo datoteke granica s
ekstenzijom .adm.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za podatkovnu karticu.
2 Odaberite Info > Korisnički podaci > Prijenos podataka.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima odaberite
Spoji s kartice.
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
zamjenu postojećih korisničkih podataka odaberite
Zamijeni s kartice.
5 Odaberite naziv datoteke.
Kopiranje korisničkih podataka na
memorijsku karticu
Korisničke podatke možete spremiti na memorijsku karticu kako
biste ih prenijeli na drugi uređaj. U korisničke podatke ubrajaju
se točke, rute, putovi automatskog navođenja, tragovi i granice.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Info > Korisnički podaci > Prijenos podataka >
Spremi na karticu.
Ako
bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
3
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu
datoteku i unesite naziv.
• Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite
datoteku s popisa, a zatim odaberite Spremi na karticu.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku
karticu
Možete kopirati karte s plotera na memorijsku karticu za
upotrebu uz HomePort.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Info > Korisnički podaci > Prijenos podataka.
3 Odaberite Kopiraj ugrađenu kartu.
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Info > Korisnički podaci > Prijenos podataka >
3
4
5
6
7
Spremi na karticu.
Odaberite naziv datoteke s popisa ili odaberite Dodaj novu
datoteku.
Odaberite Spremi na karticu.
Izvadite memorijsku karticu i umetnite je u čitač podatkovne
kartice koji je povezan s računalom.
Otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje
mjesto na računalu.
51
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na
ploter
1 Umetnite memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji
je povezan s računalom.
Kopirajte
sigurnosnu kopiju datoteke s računala na
2
memorijsku karticu u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
3 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
4 Odaberite Info > Korisnički podaci > Prijenos podataka >
Zamijeni s kartice.
Spremanje informacija o sustavu na
memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u
obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke
podrške mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi
učitavanja podataka o mreži.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Uređaji tvrtke Garmin > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se spremiti informacije sustava.
4 Izvadite memorijsku karticu.
Dodatak
Registriranje uređaja
NAPOMENA: Upotrijebite aplikaciju ActiveCaptain za
registraciju uređaja (Početak rada s aplikacijom ActiveCaptain,
stranica 5).
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na čitaču
kartica.
2 Pričekajte nekoliko trenutaka.
Ploter otvara web-mjesto za upravljanje karticom i stvara
datoteku pod nazivom GarminDevice.xml u mapi Garmin na
memorijskoj kartici.
3 Izvadite memorijsku karticu.
4 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
5 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli, instalirali i
otvorili aplikaciju Garmin Express.
7 Odaberite > Dodaj uređaj.
8 Dok aplikacija pretražuje uređaje, odaberite opciju Prijava
pored upita Imate nautičke karte ili uređaje? blizu dna
zaslona.
9 Stvorite račun ili se prijavite na svoj Garmin račun.
10 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili plovilo.
11 Odaberite > Dodaj.
Aplikacija Garmin Express traži informacije o uređaju na
memorijskoj kartici.
12 Odaberite Dodaj uređaj kako biste registrirali uređaj.
Po dovršetku registracije aplikacija Garmin Express traži
dodatne karte i nadogradnje karata za vaš uređaj.
Kad u mrežu plotera dodajete uređaje, ponovite ove korake
kako biste registrirali nove uređaje.
52
Nadogradnja softvera
NAPOMENA: Možete upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain za
nadogradnju softvera uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije ActiveCaptain, stranica 5).
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Za nadogradnju softvera potreban je opcionalni Garmin čitač
memorijske kartice ili drugi Garmin ploter povezan na Garmin
Marine Network.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Prije no što nadogradite softver, možete provjeriti verziju
softvera instaliranu na vašem uređaju (Prikaz informacija o
softveru sustava, stranica 46). Zatim posjetite web-mjesto
www.garmin.com/support/software/marine.html, odaberite Prikaz
svih uređaja u kompletu, a zatim usporedite instaliranu verziju
softvera s verzijom softvera navedenom za vaš proizvod.
Ako je softver na vašem uređaju stariji od softvera navedenog
na web-mjestu, slijedite korake kako biste softver učitali na
memorijsku karticu (Učitavanje novog softvera na memorijsku
karticu, stranica 52), a zatim nadogradite softver uređaja
(Nadogradnja softvera uređaja, stranica 52).
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
SAVJET: Na ovoj web-stranici također možete preuzeti
ažurirane korisničke priručnike za učitavanje u ploter.
3 Odaberite GPSMAP serija sa SD karticom.
4 Odaberite Preuzmi pored stavke GPSMAP serija sa SD
karticom.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
Na odabranoj se lokaciji stvara Garmin mapa s
nadogradnjom softvera. Otvara se dijaloški okvir koji će vam
pomoći u prijenosu nadogradnje softvera na memorijsku
karticu.
Odaberite
Sljedeće.
9
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
®
Nadogradnja softvera uređaja
Prije nadogradnje softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
nadogradnjom softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu (Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu,
stranica 52).
1 Uključite ploter.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Dodatak
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Digitalno prebacivanje
1 Umetnite memorijsku karticu sa slikovnim datotekama u utor
2
3
4
5
6
7
za karticu.
Odaberite Info > Preglednik slika.
Odaberite mapu u kojoj se nalaze slike.
Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
Odaberite sliku.
Krećite se kroz slike putem strelica.
Po potrebi odaberite Menu > Pokreni dijaprojekciju.
Snimke zaslona
Vaš uređaj za iscrtavanje može se koristiti za nadgledanje ili
kontrolu krugova kad je uspostavljena veza s kompatibilnim
sustavom.
Na primjer, možete kontrolirati unutarnja svjetla i svjetla za
navigaciju na plovilu. Možete nadgledati i krugove spremnika.
Za pristup kontrolama digitalnog prebacivanja odaberite Info >
Kontrola kruga.
Za više informacija o kupnji i konfiguraciji sustava za digitalno
prebacivanje obratite se zastupniku tvrtke Garmin.
Snimanje zaslona
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Preference > Snimanje zaslona >
Uparivanje GRID daljinskog uređaja za unos
podataka s ploterom
3 Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
4 Držite Home najmanje šest sekundi.
Prije korištenja GRID daljinskog uređaja za unos podataka s
ploterom potrebno je upariti oba uređaja.
Uparivanje uređaja možete pokrenuti pomoću plotera ili GRID
daljinskog uređaja za unos podataka.
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću plotera
1 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o stanici >
GRID™ uparivanje > Dodaj.
2 Na GRID daljinskom uređaju za unos podataka pritisnite
SELECT.
Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću GRID
uređaja
1 Na GRID daljinskom uređaju za unos podataka istovremeno
pritisnite + i HOME.
Otvara se stranica na kojoj možete odabrati sve plotere koje
sadrži Garmin Marine Network.
2 Okrenite kotačić na GRID daljinskom uređaju za unos
podataka kako biste istaknuli opciju Select na ploteru kojim
želite upravljati pomoću GRID daljinskog uređaja za unos
podataka.
3 Pritisnite SELECT.
Zakretanje GRID upravljačke palice
Kod određenih načina montaže možete zakretati orijentaciju
GRID upravljačke palice.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Pomorska mreža.
2 Odaberite uređaj GRID.
Čišćenje zaslona
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.
Pregledavanje slika s memorijske kartice
Možete pregledavati slike koje su spremljene na memorijskoj
kartici. Možete pregledavati .jpg, .png i .bmp datoteke.
Dodatak
Snimku bilo kojeg zaslona na vašem uređaju za iscrtavanje
možete spremiti kao (.bmp) datoteku. Snimku zaslona možete
prenijeti na računalo. Snimku zaslona možete pregledati u
pregledniku slika (Pregledavanje slika s memorijske kartice,
stranica 53).
Uključi.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite
je u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.
2 Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na
memorijskoj kartici.
3 Kopirajte .bmp datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju
lokaciju na računalu.
Rješavanje problema
Uređaj ne prima GPS signal
Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal.
Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal
prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko
tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske
signale.
• Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija
softvera. Ako nije, nadogradite softver uređaja.
• Ako uređaj koristi internu GPS antenu, postavite ga tako da
ima neometan pogled na nebo kako bi interna antena mogla
primiti GPS signal. Ako je montiran u kabini, trebao bi se
nalaziti blizu prozora kako bi mogao primiti GPS signal. Ako
je uređaj montiran u kabini i ne može se postaviti na lokaciju
na kojoj može primiti satelitski signal, upotrijebite vanjsku
GPS antenu.
• Ako uređaj koristi vanjsku GPS antenu, provjerite je li antena
priključena na ploter ili NMEA mrežu. Ako je to potrebno,
informacije o povezivanju i dijagrame potražite u uputama za
instalaciju GPS antene.
• Ako uređaj upotrebljava vanjsku GPS antenu povezanu
pomoću NMEA 2000 mreže, odaberite Postavke >
Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Popis
uređaja. Provjerite nalazi li se antena na tom popisu. Ako se
ne nalazi na popisu, provjerite instalaciju antene i NMEA
2000 mreže.
• Ako uređaj ima više od jedne GPS antene, odaberite drugu
antenu (Odabir izvora GPS­a, stranica 2).
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje
Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda
postoji problem s napajanjem. Pokušajte riješiti problem
primjenom uputa u nastavku.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
53
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 V, iako se
preporučuje 12 V.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 V, uređaj se ne može
uključiti.
• Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne
uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin na web-mjestu support.garmin.com.
Uređaj
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku
podršku
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Specifikacije
Specifikacije
Mjere
Težina
3,23 kg (7,12 lb)
Maksimalna potrošnja pri 28 W
10 Vdc
Tipična potrošnja struje
pri 12 Vdc
1,3 A
Maksimalna potrošnja
struje pri 12 Vdc
2,8 A
Sigurna udaljenost od
kompasa
310 mm (12,2 in)
Modeli od 12 inča Dimenzije (Š × V × D)
Veličina zaslona (Š × V)
245 × 184 mm (921/32 ×
7¼ in)
Težina
4,95 kg (10,91 lb)
Tipična potrošnja struje
pri 12 Vdc
1,6 A
Maksimalna potrošnja
struje pri 12 Vdc
3,5 A
Sigurna udaljenost od
kompasa
460 mm (18,11 in)
Modeli od 15 inča Dimenzije (Š × V × D)
(304 × 228 mm (1131/32 ×
863/64 in)
Težina
7,6 kg (16,76 lb)
Maksimalna potrošnja pri 47 W
10 Vdc
Svi modeli
Tipična potrošnja struje
pri 12 Vdc
2,5 A
Maksimalna potrošnja
struje pri 12 Vdc
4,7 A
Sigurna udaljenost od
kompasa
460 mm (18,11 in)
Temperaturni raspon
Od 5° do 131°F (od -15°
do 55°C)
Materijal
Slitina aluminija i polikarbonatne plastike
Ulazna snaga
Od 10 do 35 Vdc
Osigurač
7,5 A, 42 V brzo-djelujući
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 potrošnja
struje
75 mA maks.
NMEA 2000 PGN – informacije
Odašiljanje i prijem
PGN
Opis
059392
ISO potvrda
059904
ISO zahtjev
060160
ISO protokol za prijenos: Prijenos podataka
060416
ISO protokol za prijenos: Upravljanje povezivanjem
060928
ISO dohvat adrese
065240
Adresa naredbe
126208
Zahtjev funkcije grupe
126996
Podaci o proizvodu
126998
Konfiguracijski podaci
Specifikacija
Mjere
127245
Kormilo
Modeli od 8 inča
Dimenzije (Š × V × D)
265 × 190 × 115 mm
(107/16 × 731/64 ×
417/32 in)
127250
Smjer plovila
127258
Magnetsko odstupanje
127488
Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489
Parametri motora: Dinamično
54
171 × 130 mm (647/64 ×
51/8 in)
403 × 306 × 94 mm
(157/8 × 123/64 × 345/64 in)
Veličina zaslona (Š × V)
Uređaj
Veličina zaslona (Š × V)
333 × 247 × 97 mm
(137/64 × 923/32 × 313/36
in)
Maksimalna potrošnja pri 35 W
10 Vdc
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.
2 Odaberite Postavke > Preference > Jedinice.
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
položaja.
Ponovno
stvorite točku.
4
Specifikacija
Dodatak
PGN
Opis
127493
Parametri odašiljanja: Dinamično
127505
Razina tekućine
Tip
Poruka
Opis
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
Odašiljanje
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
PGN
Opis
PGRME
E: Procjena pogreške
126464
Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN popisa
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija međutočke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
128275 Dnevnik udaljenosti
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
HDM
Smjer, magnetsko
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
MWD
Smjer i brzina vjetra
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
MDA
Meteorološki paket podataka
129044 Datum
MWV
Brzina i kut vjetra
129285 Navigacija: Podaci o ruti, točki
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
Prijem
PGN
Opis
065030 Prosječne osnovne količine AC iz generatora (GAAC)
126992 Sistemsko vrijeme
Prijem
127251 Brzina skretanja
127257 Pozicija
127498 Parametri motora: Statično
127503 Status ulaza AC (zastarjelo)
127504 Status izlaza AC (zastarjelo)
127506 Detaljan status DC
127507 Status punjača
127509 Status pretvarača
129794 Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129799 Napajanje / način rada / frekvencija radiouređaja
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129808 Informacije o DSC pozivu
129809 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio A
129810 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio B
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130316 Temperatura: Prošireni raspon
130576 Status oznake nagiba
130577 Podaci o smjeru
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trasu (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
Dodatak
55
Indeks
Simboli
3D perspektiva 43
A
ActiveCaptain 4, 5
nadogradnja karata 5
nadogradnja softvera 5
quickdraw 12
AIS 8–10
određivanje cilja 8, 9
prijetnje 9, 31
radar 31
SART 9
uključivanje 50
uređaj za signale pomoći 9
alarm vučenja sidra 48
alarm za dolazak 48
alarm za gorivo 37, 49
alarm za skretanje s kursa 48
alarm za sudar 9, 50
alarm za sudar u sigurnoj zoni 9, 50
alarmi 19, 48, 49
dolazak 48
duboka voda 25, 49
gorivo 37, 49
navigacija 48
plitka voda 25, 49
sonar 25, 49
sudar 9, 50
temperatura vode 25, 49
van kursa 48
vrijeme 49
vučenje sidra 48, 49
AM 39
animirane struje, morske mijene 8
antena, GPS 2
automatsko navođenje 16
putovi 16
udaljenost od obale 17, 47
Automatsko navođenje 13, 14, 17, 47
autopilot 34
cik-cak oblik 35
konfiguriranje 34
kružni oblik 34
oblici za upravljanje 34, 35
oblik djeteline 35
oblik polukružnog zaokreta 34
oblik pretraživanja 35
Oblik Williamsonovog zaokreta 35
orbitiranje 35
prilagođavanje smjera 34
Shadow Drive 34
smanjivanje aktivnosti kormila 34
uključivanje 34
upravljanje pomoću oblika 34, 35
veličina koraka upravljanja 34
B
bežični uređaji 5, 6, 45, 46
konfiguracija mreže 5, 6
povezivanje bežičnog uređaja 5
povezivanje s bežičnim uređajem 5
brisanje, svi korisnički podaci 19
brzina plovila 50
Č
čovjek u moru 14, 35, 36
D
DAB 39
digitalno prebacivanje 53
digitalno selektivno pozivanje 35, 36
kanali 36
kontakti 35
pojedinačni rutinski poziv 36
uključivanje 35, 50
dijeljenje podataka 51
56
druga plovila
AIS 10
staze 10
DSC. Vidi digitalno selektivno pozivanje
dubina kobilice 20, 49
E
EBL 31
mjerenje 31
prikaz 31
prilagođavanje 31
EGNOS 46
EPIRB 9
EVC mreža 48
F
favoriti 2
Fish Eye 3D
podvodni objekti 11
sonarni stožac 11
tragovi 11
fishfinder uređaj. Vidi sonar
FM 39
fotografije, zračni 8
fotografije iz zraka 8
G
Garmin ClearVü 21
Garmin Marine Network 48
Garmin pomorska mreža 48
Garmin služba za korisničku podršku. Vidi
služba za korisničku podršku
gliser 4, 19
GLONASS 46
GPS 53
EGNOS 46
GLONASS 46
izvor 2
signali 2
WAAS 46
grafikon brzine vjetra 37
grafikon kuta vjetra 37
grafikoni
atmosferski tlak 37
brzina vjetra 37
dubina 37
konfiguriranje 37
kut vjetra 37
temperatura vode 37
temperatura zraka 37
granica 18, 19
granice 18
kopiranje 51
povezivanje s SmartMode izgledom 19
prikaz 10
GRID 53
GRID uparivanje 46
I
ID jedinice 46
Idi na 14, 15
informacije o nebu 37, 38
informacije o sustavu 46, 52
isključeno 4
izvješća plutače 43
izvješće o položaju 36
J
jedrenje 10, 19, 20
startna linija 19
štoperica 20
jedrilica 4, 19
jedriličarskastartna linija 19
jezik 46
K
kamera 45
konfiguracija 44
mirovanje 44
pauziranje 44
početni položaj 44
upravljanje 44–46
kapacitet goriva 50
karta
postavke 10, 11
slojevi 10, 11
karte 6, 8, 10–12. Vidi karte
izgled 9–11
mjerenje udaljenosti 7
nadogradnja 5
navigacija 6–8
pojedinosti 7
postavke 9
quickdraw 11, 12
radar 11
ribolov 6
simboli 6
slojevi 9, 10
Ključ e-KEY 50
ključevi 50
kombinacije 3
kompas
podatkovna traka 3
ruža 10
korisnički podaci
brisanje 19
sinkronizacija 19
krugovi 53
M
MARPA
navigacijska karta 10
određivanje cilja 30
označeni objekt 30
prijetnje 9, 31
media player 38–40
DAB 39
FUSION-Link 38
isključivanje zvuka 38
izvor 38
način podešavanja 39
nasumična reprodukcija 38
naziv uređaja 40
ponavljanje 38
prethodno definirano 39, 44
pretraživanje po abecedi 38
radio 40
regija tunera 39
SiriusXM satelitski radio 40
VHF 38, 39
zone 38
međutočke
brisanje 15
kretanje prema 14
praćeno plovilo 36
prikaz popisa 14
sinkronizacija 19
stvaranje 14
uređivanje 14
memorijska kartica 51, 52
detaljne karte 51
umetanje 2
mjerači 37
gorivo 37
motor 37
ograničenja 37
mjerači goriva 37
alarm statusa 37, 49
mjerači motora 37
mjerenje udaljenosti 22
karte 7
mjerne jedinice 47
MOB, uređaj 9
N
nadogradnja
karte 5
softver 5
nadogradnje, softver 52
napon 49
Indeks
navigacijska karta 6, 8, 14, 43
MARPA 10
pomorske servisne točke 14
radarsko preklapanje 29
staze plovila 10, 36
navigacijske oznake 7
navigacijski alarmi 48
navigacijski umetak 3
NMEA 0183 35, 48
NMEA 2000 35, 48
O
odabir boja 4
odredišta
navigacijska karta 14
odabir 14
određivanje cilja 30
otključavanje, zaslon 1
označavanje lokacije 14
P
player glazbe 38, 40, 41. Vidi media player
početni zaslon 2
prilagođavanje 2, 3
podaci
kopiranje 51
sigurnosno kopiranje 51, 52
upravljanje 51
podaci o brzini 50
podrška. Vidi služba za korisničku podršku
podvodni objekti 11
Položaj, praćenje 36
pomak, prednji dio plovila 33
pomoć. Vidi služba za korisničku podršku
Pomorska mreža tvrtke Garmin 19
pomorske usluge 14
ponovno postavljanje
izgledi stanice 3
postavke 40
popis kanala 4, 39
DAB 39
postavke 3, 13, 39, 46, 47
informacije o sustavu 46
prikaz radara 33
povećavanje, karta 6
pozadinsko osvjetljenje 4
poziv u pomoć 35, 36
preciznost GPS-a 49
preferirani izvor podataka 33
premium karte 7, 8
Fish Eye 3D 11
fotografije iz zraka 8
indikatori morskih mijena i struja 8
prikaz brojeva 3
prsteni dometa 9
Q
quickdraw 12
postavke 13
R
radar 28–31, 33
AIS 31
buka 32
domet 29
emitiranje 29
izvor 33
MARPA 9
optimizacija prikaza 32
osjetljivost 31, 32
polje prikaza 33
pomak prednjeg dijela plovila 33
prekrivanje 11
prilagođeni položaj za zaustavljanje 33
prsteni dometa 33
shema boja 33
tempirano emitiranje 29
točke 33
tragovi odjeka 31
traženje ptica 31
zaslon s preklapanjem 29
Indeks
zaslon s prekrivanjem 29
zona pod nadzorom 30
radarsko preklapanje 29
radio 39
AM 39
FM 39
SiriusXM 40
registracija proizvoda 52
registriranje uređaja 52
ribolovna karta 6, 43
rješavanje problema 53, 54
ručno pregledavanje 2
Ruta do 13, 14
rute 14, 18
brisanje 16
kopiranje 51
navigacija 15
paralelna navigacija 16
prikaz popisa 15
sinkronizacija 19
stvaranje 15
točke 51
uređivanje 15
S
SART 9
sat 49
alarm 49
satelitske slike 8
satelitski signali, primanje 2
senzor vjetra 6
Shadow Drive, omogućavanje 34
SideVü 21
sidro 49
sigurna dubina 47
sigurna visina 47
simboli 8
sinkronizacija, korisnički podaci 19
SiriusXM 39, 41
Satelitski radio 40
SiriusXM satelitski radio 39, 40
sjenčanje dubine 10, 13
slike 4, 53
služba za korisničku podršku 2, 54
SmartMode izgled, povezivanje s granicom 19
smjer 34
držanje 34
linija 10, 20
prilagođavanje 34
Shadow Drive 34
snimke zaslona 53
snimanje 53
softver
nadogradnja 5, 52
nadogradnje 40, 52
sonar 20, 21, 23, 26
a-scope 25, 27
alarmi 25, 49
brojevi 3
brzina pomicanja 24
buka 24
dijeljenje 23
dubina 24
fiksirano dno 24
frekvencije 26
FrontVü 23
Garmin ClearVü 21
izgled 25
izvor 23, 24
mjerenje udaljenosti 22
mjerilo dubine 25
odbacivanje boje 25
osjetljivost 24
osjetljivost boje 24
Panoptix 22, 23, 27, 28
podvodni objekti 25
prikazi 21
SideVü 21
smetnje 25
snimanje 24
stožac 11
šum površine 25
točka 23
whiteline 25
zumiranje 24
sonda 20, 23, 26, 28
SOS 14, 36
stanice 2
postavljanje redoslijeda zaslona 46
povezivanje s gumbom 3
prilagođavanje početnog zaslona 3
promjena stanice 46
vraćanje izgleda 3, 46
stanice za mjerenje morskih struja 37, 38
mjerači 8
stanice za plimu 7, 37, 38
mjerači 8
staze 13
staze plovila 10, 36
T
tipka napajanja 1, 4
tipkovnica 46
točke 14, 54
čovjek u moru 14
kopiranje 51
prikaz 10
sonar 23
stvaranje 7, 14
tragovi 18
kopiranje 51
prikaz 10
snimanje 18
trase 17
brisanje 18
navigacija 18
popis 18
prikaz 17
snimanje 18
spremanje 17
spremanje u obliku rute 18
uređivanje 18
tvorničke postavke 51
stanice 3
U
udaljenost od obale 17, 47
umrežavanje. Vidi Pomorska mreža tvrtke
uparivanje GRID 53
upravitelj upozorenjima 38
poruke 38
upravljačka palica 53
uređaj
čišćenje 53
registracija 52
uređaj za signale pomoći 9
V
VHF radio 35
DSC kanal 36
pojedinačni rutinski poziv 36
pozivanje AIS cilja 36
pozivi u pomoć 35, 36
video 45
izvor 43
konfiguriranje 44
videozapis 43–46
izvor 44
konfiguriranje 43
prikaz 43, 44
VIRB kamera 46
vjetar, ruža 10
voda
brzina 50
pomak temperature 50
zapisnik temperature 37
vrijeme 41
alarmi 49
informacije o valovima 42
karte 11, 41, 43
57
navigacijska karta 43
odašiljanja 41
padaline 41
prekrivanje 43
pretplata 40, 43
prognoza 41–43
ribolov 42
ribolovna karta 43
temperatura vode 42
tlak na površini 42
uvjeti na moru 42
vidljivost 42, 43
vjetrovi 42
VRM 31
mjerenje 31
prikaz 31
prilagođavanje 31
W
WAAS 46
Wi‑Fi 5
Wi‑Fi tehnologija 5
Z
zaključavanje, zaslon 1
zapis događaja 46
zapis temperature 37
zapisnik dubine 37
zaslon
otključavanje 1
svjetlina 4
zaključavanje 1
zaslon osjetljiv na dodir 1
zastupnik 14
zastupnik tvrtke Volvo Penta 14
zumiranje, sonar 24
58
Indeks
AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Listopad 2017
Tiskano u Tajvanu
190-01584-46_0K
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising