Garmin | GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta | User guide | Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta Podręcznik użytkownika

Garmin GPSMAP® 7612xsv, Volvo Penta Podręcznik użytkownika
Podręcznik
użytkownika
VOLVO PENTA GLASS COCKPIT
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ActiveCaptain , ANT , BlueChart , FUSION , GPSMAP , inReach , Ultrascroll oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ActiveCaptain , Apollo™, Connect IQ™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, FUSION PartyBus™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin
Express™, Garmin Nautix™, Garmin Quickdraw™, GC™, GCV™, GMM™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, LiveScope™, MotionScope™, OneChart™, OneHelm™, Panoptix™, Reactor™, Shadow
Drive™, SmartMode™ oraz SteadyCast™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Volvo Penta jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Volvo Trademark Holding AB.
®
Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android™ jest znakiem towarowym firmy Google™ Inc. Znak i logo BLUETOOTH
stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Blu-Ray™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Blu-ray Disc Association.
Chromecast™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc. CZone™ jest znakiem towarowym firmy Power Products, LLC. FLIR jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy FLIR
Systems, Inc. HDMI jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy HDMI Licensing, LLC. SD oraz Logo SDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. SiriusXM jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi Jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe oraz prawa autorskie są własnością odpowiednich podmiotów.
®
®
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Korzystanie z ekranu dotykowego ......................................... 1
Przyciski na ekranie ............................................................... 1
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego ................... 1
Wskazówki i skróty (modele z wyświetlaczem
wielofunkcyjnym) ........................................................................ 1
Osłona ochronna ........................................................................ 2
Uzyskiwanie dostępu do podręcznika użytkownika w ploterze
nawigacyjnym ............................................................................. 2
Pobieranie podręczników użytkownika z Internetu ..................... 2
Centrum obsługi klienta firmy Garmin ......................................... 2
Karty pamięci .............................................................................. 2
Wkładanie kart pamięci (modele 10, 12 i 16-calowe) ............ 2
Wkładanie karty pamięci (modele 17, 22 i 24-calowe oraz
8700) ...................................................................................... 2
Odbieranie sygnałów z satelitów GPS ........................................ 3
Wybór źródła GPS ................................................................. 3
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego.................... 3
Ekran główny .............................................................................. 3
Dodawanie pozycji do Ulubionych ......................................... 3
Dostosowywanie stron ................................................................ 3
Dostosowywanie układu trybu SmartMode lub strony
kombinacji .............................................................................. 3
Zmienianie obrazu tła ............................................................. 4
Dostosowywanie ekranu startowego ..................................... 4
Zalecane wymiary obrazu startowego ............................... 4
Dodawanie układu SmartMode .............................................. 4
Tworzenie nowej strony Kombinacje ..................................... 4
Usuwanie strony Kombinacje ................................................. 4
Dostosowywanie nakładek danych ........................................ 4
Łączenie układu z przyciskami sterowniczymi i przyciskami
joysticka ................................................................................. 5
Resetowanie układów stacji ................................................... 5
Zapamiętane ustawienia ............................................................. 5
Zapisywanie nowego zapamiętanego ustawienia .................. 5
Zarządzanie zapamiętanymi ustawieniami ............................ 5
Ustawianie typu jednostki ........................................................... 5
Regulowanie podświetlenia ........................................................ 5
Dostosowywanie schematu kolorów ........................................... 5
Automatyczne włączanie plotera nawigacyjnego ....................... 5
Automatyczne wyłączanie systemu ............................................ 5
Aplikacja ActiveCaptain ................................................. 5
Role ActiveCaptain ..................................................................... 6
Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain ........................ 6
Włączanie powiadomień z telefonu ............................................ 6
Odbieranie powiadomień ....................................................... 6
Zarządzanie powiadomieniami .............................................. 6
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain .............................................................................. 7
Aktualizowanie map przy użyciu ActiveCaptain ......................... 7
Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi........ 7
Sieć Wi‑Fi ................................................................................... 7
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi ......................... 7
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego ....................................................................... 7
Zmiana kanału bezprzewodowego ........................................ 7
Zmiana hosta Wi‑Fi ................................................................ 8
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ................................ 8
Parowanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
z ploterem nawigacyjnym ....................................................... 8
Włączenie i wyłączenie podświetlenia pilota ......................... 8
Odłączanie pilota od wszystkich ploterów nawigacyjnych ..... 8
Spis treści
Bezprzewodowy czujnik wiatru ................................................... 8
Podłączanie czujnika bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego ....................................................................... 8
Regulacja orientacji czujnika wiatru ....................................... 8
Wyświetlanie danych łodzi w zegarku Garmin ............................ 8
Wyświetlanie danych o łodzi na urządzeniu Garmin
Nautix™. ..................................................................................... 8
Mapy i widoki 3D mapy.................................................. 8
Mapa nawigacyjna i mapa wędkarska ........................................ 9
Powiększanie i pomniejszanie przy użyciu ekranu
dotykowego ............................................................................ 9
Symbole mapy ....................................................................... 9
Pomiar dystansu na mapie .................................................... 9
Tworzenie punktu na mapie ................................................... 9
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o obiekcie ........ 9
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych ........................................................................ 9
Nawigacja do punktu na mapie .............................................. 9
Płatne mapy .............................................................................. 10
Widok mapy Fish Eye 3D ..................................................... 10
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów .......................... 10
Animowane wskaźniki pływów i prądów .......................... 10
Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów .................... 11
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej ........................................................................ 11
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów orientacyjnych ....... 11
System automatycznej identyfikacji .......................................... 11
Symbole celów AIS .............................................................. 11
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS ......... 12
Aktywacja celu dla statku AIS .............................................. 12
Wyświetlanie informacji o statku AIS ustawionym jako
cel .................................................................................... 12
Dezaktywacja celu dla statku AIS ................................... 12
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS i MARPA ........................... 12
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa .. 12
Pomoce nawigacyjne AIS .................................................... 12
Sygnały wzywania pomocy AIS ........................................... 12
Nawigacja do jednostki nadającej sygnał wzywania
pomocy ............................................................................ 13
Symbole celów wykorzystywane w nadajniku sygnałów
wzywania pomocy AIS .................................................... 13
Włączanie alertów testowych nadajnika AIS ................... 13
Wyłączanie odbioru sygnału AIS ......................................... 13
Menu mapy ............................................................................... 13
Warstwy mapy ..................................................................... 13
Ustawienia warstw mapy ................................................. 13
Ustawienia warstwy głębokości ....................................... 13
Ustawienia warstwy Moja łódź ........................................ 14
Ustawienia layline ........................................................... 14
Ustawienia warstwy danych użytkownika ....................... 14
Ustawienia warstwy Inne statki ....................................... 14
Ustawienia warstwy wody ............................................... 14
Cieniowanie zakresu głębokości ..................................... 14
Ustawienia warstwy Pogoda ........................................... 15
Ustawienia nakładki radaru ............................................. 15
Ustawienia mapy .................................................................. 15
Ustawienia widoku Fish Eye 3D ........................................... 15
Obsługiwane mapy ................................................................... 15
Garmin Quickdraw Contours — mapy....................... 15
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za pomocą funkcji Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 16
Dodawanie etykiet do mapy Garmin Quickdraw Contours ....... 16
Społeczność Garmin Quickdraw ............................................... 16
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą
aplikacji ActiveCaptain ......................................................... 16
i
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji ActiveCaptain ......................................... 16
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain .................................................................. 16
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą
aplikacji Garmin Connect ..................................................... 16
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
Garmin Connect .............................................................. 16
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji Garmin Connect ..................................... 17
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia .............................. 17
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego............ 17
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji ............................... 18
Cele .......................................................................................... 18
Wyszukiwanie celu według nazwy ....................................... 18
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej ................... 18
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi ............................. 18
Wyszukiwanie Volvo Penta dealera ..................................... 18
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy użyciu
funkcji Idź do ........................................................................ 18
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .............................. 18
Punkty trasy .............................................................................. 18
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu ............................ 18
Tworzenie punktu w innej pozycji ........................................ 18
Zaznaczanie pozycji SOS .................................................... 19
Odwzorowanie punktu ......................................................... 19
Wyświetlanie listy punktów .................................................. 19
Edytowanie zapisanego punktu ........................................... 19
Przenoszenie zapisanego punktu trasy ............................... 19
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego ............ 19
Usuwanie punktu lub pozycji MOB ...................................... 19
Usuwanie wszystkich punktów ............................................. 19
Trasy ......................................................................................... 19
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej pozycji oraz
nawigacja nią ....................................................................... 19
Tworzenie i zapisywanie trasy ............................................. 20
Wyświetlanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej ...................................................................... 20
Edytowanie zapisanej trasy ................................................. 20
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą ......... 20
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż równolegle do niej ... 20
Inicjowanie wzorca poszukiwania ........................................ 20
Usuwanie zapisanej trasy .................................................... 21
Usuwanie wszystkich zapisanych tras ................................. 21
Nawigacja automatyczna .......................................................... 21
Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią ..................................................................... 21
Tworzenie i zapisywanie ścieżki funkcji Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 21
Dostosowywanie zapisanej ścieżki Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 21
Anulowanie trwającego obliczania Nawigacja
automatyczna ....................................................................... 21
Ustawianie zaplanowanego przybycia ................................. 21
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej .......................... 21
Regulowanie dystansu od brzegu ................................... 22
Ślady ......................................................................................... 22
Wyświetlanie śladów ............................................................ 22
Ustawianie koloru aktywnego śladu ..................................... 22
Zapisywanie aktywnego śladu ............................................. 22
Wyświetlenie listy zapisanych śladów .................................. 22
Edytowanie zapisanego śladu ............................................. 22
Zapisywanie śladu jako trasy ............................................... 22
ii
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż
zarejestrowanym śladem ..................................................... 23
Usuwanie zapisanego śladu ................................................ 23
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów ............................ 23
Odtwarzanie aktywnego śladu ............................................. 23
Czyszczenie aktywnego śladu ............................................. 23
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania ........................................................................ 23
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu śladu ..... 23
Granice ..................................................................................... 23
Tworzenie granicy ................................................................ 23
Konwersja trasy do granicy .................................................. 23
Konwersja śladu do granicy ................................................. 23
Edycja granicy ...................................................................... 23
Łączenie granicy z układem SmartMode ............................. 23
Ustawianie alarmu granicy ................................................... 24
Usuwanie granicy ................................................................. 24
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów, tras i śladów ........ 24
Funkcje żeglarskie....................................................... 24
Ustawianie typu jednostki ......................................................... 24
Regaty ...................................................................................... 24
Naprowadzanie na linię startu ............................................. 24
Ustawianie linii startu ...................................................... 24
Korzystanie z naprowadzania na linię startu ................... 24
Uruchamianie stopera regatowego ...................................... 24
Zatrzymywanie stopera regatowego .................................... 24
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS ........ 25
Ustawienia layline ..................................................................... 25
Ustawianie przesunięcia kilu ..................................................... 25
Linia kierunku i znaczniki kątów ................................................ 25
Ustawianie linii kierunku i znaczników kątów ....................... 25
Ustawienia sportów wodnych..................................... 25
Tworzenie ustawień wstępnych sportów wodnych ................... 26
Zmiana nazwy przycisku zapamiętanego ustawienia
użytkownika ......................................................................... 26
Ustawianie prędkości obrotowej lub prędkości łodzi ................ 26
Ustawianie źródła prędkości ................................................ 26
Zmiana ustawienia klap trymujących ........................................ 26
Ustawianie trymu silnika ........................................................... 26
Korygowanie poziomu wody w zbiornikach balastowych ......... 26
Wskazówki dotyczące zbiorników balastowych ................... 26
Ustawianie czasu napełniania i opróżniania zbiorników
balastowych ......................................................................... 26
Włącznie funkcji Wspom. trymu ................................................ 26
Dostosowywanie Obciążenie łodzi ........................................... 26
Sonar Fishfinder ........................................................... 27
Przerywanie przesyłania sygnałów echosondy ........................ 27
Zmiana widoku sonaru .............................................................. 27
Widok sonaru Tradycyjny ......................................................... 27
Widok sonaru Podział częstotliwości ................................... 27
Widok sonaru Podział powiększenia ................................... 27
Widok sonaru ............................................................................ 27
Widok sonaru SideVü ............................................................... 27
SideVüTechnologia skanująca ............................................ 28
Pomiar dystansu na ekranie sonaru .................................... 28
Widoki echosondy Panoptix ..................................................... 28
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru .................................... 28
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü ................................ 28
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü .......................... 28
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D z wiązką w dół ..... 29
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym ................. 29
FrontVüWidok sonaru .......................................................... 29
Widok sonaru Panoptix LiveScope™ .................................. 29
Określanie typu przetwornika ................................................... 29
Wybór źródła sonaru ................................................................. 29
Spis treści
Zmiana nazwy źródła sonaru ............................................... 30
Tworzenie punktu na ekranie echosondy ................................. 30
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru ....................................... 30
Wyświetlanie historii sonaru ..................................................... 30
Udostępnianie echosondy ........................................................ 30
Dostosowywanie poziomu szczegółowości .............................. 30
Dostosowywanie intensywności kolorów .................................. 30
Zapisy danych sonaru ............................................................... 30
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez echosondę ..... 30
Przerywanie zapisu sonaru .................................................. 30
Usuwanie zapisów danych sonaru ...................................... 31
Odtwarzanie zapisów danych sonaru .................................. 31
Ustawienia sonarów tradycyjnych, Garmin ClearVü i SideVü .. 31
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru .......... 31
Ustawianie prędkości przesuwu ........................................... 31
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub szerokości ... 31
Ustawienia redukcji zakłóceń sonaru ................................... 32
Ustawienia wyglądu sonaru ................................................. 32
Alarmy sonaru ...................................................................... 32
Zaawansowane ustawienia sonaru ...................................... 33
Ustawienia instalacyjne przetwornika Tradycyjny, Garmin
ClearVü oraz SideVü ........................................................... 33
Częstotliwości sonaru .......................................................... 33
Wybieranie częstotliwości przetwornika .......................... 33
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości ...................... 33
Włączanie funkcji A-Scope .................................................. 33
Ustawienia sonaru Panoptix ..................................................... 34
Powiększanie widoku echosondy Panoptix LiveVü
i LiveScope .......................................................................... 34
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu zoomu dla
urządzenia RealVü ............................................................... 34
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania urządzenia
RealVü ................................................................................. 34
Menu sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu
i FrontVü .............................................................................. 34
Ustawianie kąta transmisji danych przetwornika LiveVü
i FrontVü .......................................................................... 35
Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü ....................... 35
Ustawienia wyglądu LiveVü i FrontVü ................................. 35
Ustawienia wyglądu RealVü ................................................ 35
Ustawienia instalacyjne przetwornika Panoptix ................... 35
Ustawianie przesunięcia dziobu ...................................... 36
Kalibracja kompasu ......................................................... 36
Radar ............................................................................. 36
Interpretacja wskazań radaru ................................................... 36
Nakładki radaru .................................................................... 36
Nakładki radaru i wyrównanie danych mapy ....................... 36
Przesyłanie sygnałów radarowych ............................................ 37
Przerywanie przesyłania sygnałów radarowych .................. 37
Konfiguracja trybu cyklu przesyłu ........................................ 37
Włączanie i regulowanie strefy bez transmisji radarowej .... 37
Regulacja zasięgu radaru ......................................................... 37
Wskazówki dotyczące wyboru zasięgu radaru .................... 37
Radar dopplerowski MotionScope™ ........................................ 37
Włączanie strefy strzeżonej ...................................................... 38
Określanie okrągłej strefy strzeżonej ................................... 38
Określanie częściowej strefy strzeżonej .............................. 38
MARPA ..................................................................................... 38
Symbole celów MARPA ....................................................... 38
Przypisywanie znacznika MARPA do obiektu ..................... 38
Usuwanie znacznika MARPA z obiektu ............................... 38
Wyświetlanie informacji o obiektach ze znacznikami
MARPA ................................................................................ 38
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS i MARPA ........................... 38
Wyświetlanie jednostek z systemem AIS na ekranie
radaru ................................................................................... 38
Spis treści
VRM i EBL ........................................................................... 38
Wyświetlanie i ustawianie znacznika VRM oraz linii
EBL ................................................................................. 39
Pomiar dystansu i namiaru do obiektu ............................ 39
Ślady echa ................................................................................ 39
Włączanie śladów echa ....................................................... 39
Regulowanie długości śladów echa ..................................... 39
Usuwanie śladów echa ........................................................ 39
Optymalizowanie wyświetlania radaru ...................................... 39
Czułość radaru i zakłócenia ................................................. 39
Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru ....... 39
Ręczna regulacja czułości na ekranie radaru ................. 39
Minimalizowanie zakłóceń od dużych obiektów
w pobliżu ......................................................................... 39
Minimalizowanie zakłóceń bocznych na ekranie
radaru .............................................................................. 40
Automatyczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie
radaru .............................................................................. 40
Ręczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie
radaru .............................................................................. 40
Korygowanie zakłóceń od deszczu na ekranie radaru .... 40
Zmniejszenie zakłóceń przesłuchowych na ekranie
radaru .............................................................................. 40
Menu Opcje radaru .............................................................. 40
Menu Ustawienia radaru ...................................................... 41
Ustawienia wyglądu radaru .................................................. 41
Ustawienia instalacji radaru ................................................. 41
Przesuniecie na przedzie łodzi ........................................ 41
Ustawianie własnej pozycji zatrzymania ......................... 41
Wybór innego źródła danych sonaru ........................................ 41
Zmiana trybu radaru ................................................................. 41
Autopilot........................................................................ 41
Konfiguracja i oddanie do użytku autopilota ............................. 42
Otwieranie ekranu autopilota .................................................... 42
Ekran autopilota ........................................................................ 42
Dostosowywanie przyrostu w sterowaniu krokowym ........... 42
Ustawianie oszczędzania energią ....................................... 42
Włączanie funkcji Shadow Drive™ ...................................... 42
Wybieranie preferowanego źródła kursu ............................. 42
Pasek nakładki autopilota ......................................................... 42
Włączanie autopilota ................................................................. 42
Regulowanie kierunku przy użyciu steru ............................. 42
Regulowanie kierunku przy użyciu plotera nawigacyjnego
w trybie sterowania krokowego ............................................ 42
Wzorce sterowania ................................................................... 43
Używanie wzorca zawracania .............................................. 43
Konfiguracja i używanie wzorca ruchu po okręgu ................ 43
Konfiguracja i używanie wzorca zygzakowania ................... 43
Używanie wzorca pętli Williamsona ..................................... 43
Używanie wzorca ruchu po orbicie ...................................... 43
Konfiguracja i używanie wzorca liścia koniczyny ................. 43
Konfiguracja i używanie wzorca wyszukiwania .................... 43
Anulowanie wzorca sterowania ............................................ 43
Włączanie autopilota w zegarku Garmin .................................. 43
Własne ustawienia przycisków pilota ................................... 43
Pilot zdalnego sterowania do autopilota Reactor™ .................. 43
Parowanie autopilota Reactor z ploterem nawigacyjnym .... 44
Zmienianie funkcji przycisków pilota zdalnego sterowania do
autopilota Reactor ................................................................ 44
Aktualizacja Reactor oprogramowania pilota zdalnego
sterowania autopilota ........................................................... 44
Sterowanie silnikiem zaburtowym Force™............... 44
Podłączanie do silnika zaburtowego ........................................ 44
Dodawanie elementów sterujących silnika zaburtowego do
ekranów .................................................................................... 44
Pasek sterowania silnikiem zaburtowym ............................. 45
iii
Ustawienia silnika zaburtowego ............................................... 45
Przypisywanie skrótu do przycisków skrótu pilota silnika
zaburtowego ........................................................................ 45
Kalibracja kompasu silnika zaburtowego ............................. 45
Ustawianie przesunięcia dziobu .......................................... 45
Cyfrowe wywołanie selektywne .................................. 45
Funkcje sieciowego plotera nawigacyjnego oraz radia VHF .... 45
Włączanie DSC ......................................................................... 46
Lista DSC .................................................................................. 46
Wyświetlanie listy DSC ........................................................ 46
Dodawanie kontaktu DSC .................................................... 46
Sygnał wzywania pomocy ......................................................... 46
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy .................... 46
Sygnał wzywania pomocy MOB wysłany z radia VHF ......... 46
Sygnały wzywania pomocy SOS i MOB (człowiek za burtą)
wysłane z plotera nawigacyjnego ........................................ 46
Śledzenie pozycji ...................................................................... 46
Wyświetlanie raportu pozycji ................................................ 46
Nawigowanie do śledzonego statku .................................... 46
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku ................... 46
Edycja informacji w raporcie pozycji .................................... 46
Usuwanie wezwania pozycja-raport. .................................... 46
Wyświetlanie szlaków na mapie .......................................... 46
Indywidualne rutynowe wywołanie ........................................... 47
Wybór kanału DSC .............................................................. 47
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania ........ 47
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do celu
AIS ....................................................................................... 47
Wskaźniki i wykresy..................................................... 47
Wyświetlanie wskaźników ......................................................... 47
Zmiana danych wyświetlanych na wskaźnikach .................. 47
Dostosowywanie wskaźników .............................................. 47
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika i wskaźnika
paliwa ................................................................................... 47
Konfiguracja czujników poziomu w zbiorniku ....................... 47
Ustawianie alarmu paliwa ......................................................... 48
Wyświetlanie wykresów ............................................................ 48
Ustawianie zakresu wykresu i skali czasu ........................... 48
Regulowanie aktywnego trymu ................................................. 48
Regulowanie czułości aktywnego trymu .............................. 48
Wyświetlanie wykresów ............................................................ 48
Ustawianie zakresu wykresu i skali czasu ........................... 48
Informacje o jednostce................................................ 48
Asystent konserwacji ................................................................ 48
Informacje o poziomie oleju ...................................................... 48
Informacje o napędzie .............................................................. 48
Informacje o sieci EVC ............................................................. 48
Wiadomości inReach®................................................. 48
Podłączanie urządzenia inReach do plotera nawigacyjnego ... 49
Odbieranie wiadomości inReach .............................................. 49
Wysyłanie zapamiętanej wiadomości inReach ......................... 49
Odpowiadanie na wiadomość inReach .................................... 49
Przełączanie cyfrowe ................................................... 49
Dodawanie i edytowanie strony przełączania cyfrowego ......... 49
Pływy, prądy i informacje astronomiczne.................. 49
Informacje o stacjach pływów ................................................... 49
Informacje o stacjach prądów ................................................... 49
Informacje astronomiczne ......................................................... 49
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz informacji
astronomicznych dla różnych dat ............................................. 50
Wyświetlanie informacji z różnych stacji pływów i prądów ....... 50
Wyświetlanie informacji dostępnych w almanachu na mapie
nawigacyjnej ............................................................................. 50
Menedżer ostrzeżeń ..................................................... 50
iv
Wyświetlanie wiadomości ......................................................... 50
Sortowanie i filtrowanie wiadomości ......................................... 50
Zapisywanie wiadomości na karcie pamięci ............................. 50
Usuwanie wszystkich wiadomości ............................................ 50
Odtwarzacz multimedialny.......................................... 50
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego ................................ 50
Ikony .................................................................................... 50
Wybieranie urządzenia multimedialnego i źródła ..................... 50
Odtwarzanie muzyki ................................................................. 50
Przeglądanie muzyki ............................................................ 50
Włączanie wyszukiwania alfanumerycznego .................. 50
Ustawianie utworu do powtarzania ...................................... 50
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania ................. 50
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego ................... 50
Dołączanie do sieci FUSION PartyBus™ ............................ 51
Regulowanie głośności ............................................................. 51
Wyciszanie multimediów ...................................................... 51
Włączanie i wyłączanie stref ................................................ 51
Radio VHF ................................................................................ 51
Skanowanie kanałów UKF ................................................... 51
Dostosowywanie redukcji szumu UKF ................................. 51
Radio ........................................................................................ 51
Ustawianie regionu tunera ................................................... 51
Zmiana stacji radiowej ......................................................... 51
Zmiana trybu dostrajania ..................................................... 51
Zapamiętane ustawienia ...................................................... 51
Zapamiętywanie stacji ..................................................... 51
Wybieranie zapamiętanych stacji .................................... 51
Usuwanie zapamiętanych stacji ...................................... 51
Odtwarzanie w systemie DAB .................................................. 51
Ustawianie regionu tunera DAB ........................................... 51
Wyszukiwanie stacji DAB ..................................................... 51
Zmiana stacji DAB ............................................................... 52
Wybieranie stacji DAB z listy ........................................... 52
Wybieranie stacji DAB z kategorii ................................... 52
Zapamiętane DAB ................................................................ 52
Zapamiętywanie stacji DAB ............................................ 52
Wybieranie zapamiętanych stacji DAB z listy ................. 52
Usuwanie zapamiętanych stacji DAB .............................. 52
Radio satelitarne SiriusXM ....................................................... 52
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM ............................ 52
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM ...................................... 52
Dostosowywanie listy kanałów ............................................. 52
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej liście ...... 52
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej SiriusXM ..... 52
Ustawianie blokady rodzicielskiej dla kanałów radiowych
SiriusXM .......................................................................... 52
Zmiana hasła funkcji kontroli rodzicielskiej w radiu
SiriusXM .......................................................................... 53
Przywracanie domyślnych wartości ustawień kontroli
rodzicielskiej .................................................................... 53
Wyłączanie blokady wszystkich zablokowanych kanałów
w radiu SiriusXM ............................................................. 53
Ustawianie nazwy urządzenia .................................................. 53
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza multimedialnego .. 53
Zwrotny kanał audio .................................................................. 53
Pogoda SiriusXM.......................................................... 53
Wymagania sprzętowe oraz niezbędne subskrypcje
SiriusXM ................................................................................... 53
Transmisje danych pogodowych .............................................. 53
Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne .............................. 53
Zmiana mapy pogody ............................................................... 54
Wyświetlanie informacji o opadach ........................................... 54
Informacje o komórce burzowej i wyładowaniach
atmosferycznych .................................................................. 54
Informacje o huraganie ........................................................ 54
Spis treści
Informacje o prognozie ............................................................. 54
Wyświetlanie prognozy morskiej lub prognozy dla
przybrzeża ........................................................................... 54
Wyświetlanie prognozy pogody dla innego przedziału
czasowego ........................................................................... 54
Fronty atmosferyczne oraz ośrodki ciśnienia ....................... 54
Prognozy dla miast .............................................................. 54
Wyświetlanie danych mapowania ryb ....................................... 54
Wyświetlanie warunków morskich ............................................ 55
Wiatry powierzchniowe ........................................................ 55
Wysokość, częstotliwość i kierunek fali ............................... 55
Wyświetlanie prognozy warunków morskich dla innego
przedziału czasowego .......................................................... 55
Wyświetlanie informacji o temperaturze morza ........................ 55
Ciśnienie na powierzchni oraz temperatura wody ............... 55
Zmiana zakresu kolorów dla temperatury powierzchni
morza ................................................................................... 55
Informacje o widoczności .......................................................... 55
Wyświetlanie prognozy widoczności dla innego przedziału
czasowego ........................................................................... 55
Wyświetlanie raportów z boi ..................................................... 55
Wyświetlanie lokalnych informacji o pogodzie w okolicach
boi. ....................................................................................... 55
Nakładka pogody ...................................................................... 56
Wyświetlanie informacji o subskrypcji pogody .......................... 56
Wyświetlanie filmu....................................................... 56
Wybór źródła sygnału wideo ..................................................... 56
Naprzemienne wyświetlanie obrazu z wielu źródeł sygnału
wideo .................................................................................... 56
Sieciowe urządzenia wideo ...................................................... 56
Korzystanie z zapamiętanych ustawień wideo w kamerach
podłączonych do sieci .......................................................... 56
Zapisywanie zapamiętanych ustawień wideo w kamerze
podłączonej do sieci ........................................................ 56
Nadawanie nazw zapamiętanym ustawieniom wideo
w kamerze wideo podłączonej do sieci ........................... 56
Aktywowanie zapamiętanego ustawienia wideo
w kamerze podłączonej do sieci ..................................... 56
Ustawienia kamery ............................................................... 56
Ustawienia wideo ................................................................. 57
Powiązanie kamery ze źródłem sygnału wideo ................... 57
Sterowanie ruchem kamery ................................................. 57
Sterowanie kamerami wideo za pomocą elementów
sterujących wyświetlanych na ekranie ............................ 57
Sterowanie kamerą wideo za pomocą gestów ................ 57
Konfigurowanie wyświetlania filmów ......................................... 57
Kamery sportowe Garmin VIRB® ............................................. 57
Podłączanie kamery sportowej VIRB 360. ........................... 57
Podłączanie kamery sportowej VIRB ................................... 58
Sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą plotera
nawigacyjnego ..................................................................... 58
Sterowanie odtwarzaniem wideo w kamerze sportowej
VIRB ................................................................................ 58
Usuwanie filmu VIRB ...................................................... 58
Włączanie pokazu slajdów filmów VIRB ......................... 58
Ustawienia kamery sportowej VIRB ................................ 58
Ustawienia wideo kamery sportowej VIRB ...................... 58
Dodawanie elementów sterujących kamery sportowej VIRB
do innych ekranów ............................................................... 59
HDMI — uwagi dotyczące obrazu ............................................ 59
Sterowanie dźwiękiem HDMI .................................................... 59
Parowanie kamery sportowej GC™ 100 za pomocą plotera
nawigacyjnego Garmin ............................................................. 59
Konfiguracja urządzenia .............................................. 59
Ustawienia systemowe ............................................................. 59
Ustawienia dźwięku i wyświetlania ...................................... 60
Spis treści
Ustawienia dźwięku ......................................................... 60
Ustawienia GPS ................................................................... 60
Ustawienia stacji .................................................................. 60
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu systemowym ... 60
Wyświetlanie dziennika zdarzeń ..................................... 60
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów
związanych z e-etykietami ................................................... 60
Ustawienia preferencji .............................................................. 60
Ustawienia jednostek ........................................................... 61
Ustawienia nawigacji ............................................................ 61
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej ..................... 61
Regulowanie dystansu od brzegu ................................... 61
Ustawienia komunikacji ............................................................ 62
NMEA Ustawienia 0183 ....................................................... 62
Konfiguracja sentencji wyjściowych NMEA 0183 ............ 62
Ustawianie formatu komunikacyjnego dla każdego portu
NMEA 0183 ..................................................................... 62
Ustawienia NMEA 2000 ....................................................... 62
Nadawanie nazw urządzeniom i czujnikom w sieci ........ 62
Sieć morska ......................................................................... 62
Sieć EVC .............................................................................. 62
Ustawianie alarmów .................................................................. 63
Alarmy nawigacji .................................................................. 63
Ustawianie alarmu kotwicznego ...................................... 63
Alarmy systemu ................................................................... 63
Alarmy sonaru ...................................................................... 63
Ustawianie alarmów pogodowych ........................................ 63
Ustawianie alarmu paliwa .................................................... 63
Ustawienia Moja łódź ................................................................ 63
Ustawianie przesunięcia kilu ................................................ 64
Ustawianie przesunięcia temperatury wody ........................ 64
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie ............................. 64
Dodawanie klucza ................................................................ 64
Ustawianie współczynnika prędkości ................................... 64
Ustawienia zbiornika paliwa ................................................. 64
Ustawienia instalacji silnika Seven Marine .......................... 64
Inne ustawienia statków ............................................................ 65
Ustawienia synchronizowane w sieci Garmin Marine
Network. .................................................................................... 65
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 65
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika... 66
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów z programu HomePort
do plotera nawigacyjnego ......................................................... 66
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras z urządzeń innych
producentów ............................................................................. 66
Kopiowanie danych użytkownika z karty pamięci ..................... 66
Kopiowanie danych użytkownika na kartę pamięci .................. 66
Kopiowanie wbudowanych map na kartę pamięci .................... 66
Aktualizowanie wgranych map za pomocą karty pamięci
i Garmin Express ...................................................................... 66
Tworzenie kopii zapasowej danych w komputerze ................... 66
Przywracanie danych z kopii zapasowej do plotera
nawigacyjnego .......................................................................... 67
Zapisywanie informacji systemowych na karcie pamięci .......... 67
Załącznik....................................................................... 67
Rejestracja urządzenia za pomocą Garmin Express ................ 67
Aktualizacja oprogramowania ................................................... 67
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci ....... 67
Aktualizacja oprogramowania urządzenia ........................... 67
Elementy sterujące ekranu dotykowego podłączonego
komputera (modele z wyświetlaczem wielofunkcyjnym) ........... 68
Sterowanie komputerem za pomocą plotera
nawigacyjnego ..................................................................... 68
Parowanie urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
z poziomu plotera ..................................................................... 68
v
Parowanie urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
z poziomu urządzenia GRID ................................................ 68
Obracanie urządzenia GRID ................................................ 68
Czyszczenie ekranu .................................................................. 68
Wyświetlanie zdjęć z karty pamięci .......................................... 69
Zrzuty ekranowe ....................................................................... 69
Wykonywanie zrzutów ekranowych ..................................... 69
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera .................. 69
Rozwiązywanie problemów ...................................................... 69
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS ............................... 69
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza ................. 69
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym miejscu ...... 69
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin ........................ 69
Dane techniczne ....................................................................... 69
GLASS COCKPIT 8x10 — dane techniczne ....................... 69
GLASS COCKPIT 8x12 — dane techniczne ....................... 70
GLASS COCKPIT 8x16 — dane techniczne ....................... 70
GLASS COCKPIT 8x17 — dane techniczne ....................... 70
GLASS COCKPIT 8x22 — dane techniczne ....................... 71
GLASS COCKPIT 8x24 — dane techniczne ....................... 71
NMEA 2000Informacje o PGN ............................................. 71
NMEA 0183 — informacje ................................................... 72
Informacje dotyczące silnika przesyłane przez mostek NMEA
2000 ..................................................................................... 72
Indeks............................................................................ 74
vi
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich
modelach.
Po ponad 100 latach w branży morskiej, marka Volvo Penta jest
kojarzona z niezawodnością, techniczną innowacyjnością,
najwyższą wydajnością i długim czasem eksploatacji produktów
i usług. Wierzymy, że cechy te odpowiadają w znacznym
stopniu potrzebom i oczekiwaniom użytkowników względem
naszego produktu Volvo Penta.
Urządzenie Volvo Penta Glass Cockpit, będące wynikiem
współpracy firm Volvo Penta i Garmin , oferuje nowy interfejs
użytkownika, który obejmuje oprzyrządowanie nawigacyjne
i komunikacyjne. Monitory są w pełni zintegrowane z układem
napędowym Volvo Penta oraz z innymi instrumentami.
Aby możliwe było optymalne wykorzystanie wszystkich funkcji,
jakich można oczekiwać od produktu, prosimy o staranne
zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz uwzględnienie naszych
porad dotyczących obsługi łodzi i jej konserwacji przed
odbyciem pierwszego rejsu. Należy zwrócić uwagę na zawarte
w instrukcji obsługi wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Zachęcamy także do korzystania z naszej globalnej sieci
dystrybutorów i punktów serwisowych oferujących pomoc
w zakresie doradztwa technicznego, serwisu i części
zamiennych.
Strona internetowa firmy Garmin dostępna pod adresem
support.garmin.com, zawiera aktualne informacje o produkcie.
Strony pomocy pozwalają uzyskać odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania natury technicznej, a także pobrać
aktualizacje oprogramowania i map. Znajdują się tam także
dane kontaktowe działu pomocy firmy Garmin, z których można
skorzystać w razie wątpliwości.
Można także skorzystać ze zintegrowanej funkcji „Znajdź
sprzedawcę”, aby wyszukać najbliższego sprzedawcę
produktów Volvo Penta z poziomu produktu Glass Cockpit lub
z poziomu naszej strony internetowej dostępnej pod adresem
www.volvopenta.com.
Witamy na pokładzie!
®
®
Ogólne informacje o urządzeniu
Pasek stanu wyświetlający aktywne alarmy i funkcje
PORADA: Aby wyświetlić więcej informacji na temat alarmów
i funkcji, należy wybrać
lub przeciągnąć pasek stanu w dół.
Przycisk zasilania
Automatyczny czujnik podświetlenia
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Dotknij ekranu, aby wybrać element.
• Przeciągnij lub przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć
lub przewinąć zawartość ekranu.
• Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
• Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
Przyciski na ekranie
Te przyciski na ekranie mogą być wyświetlane na niektórych
ekranach i w przypadku niektórych funkcji. Niektóre przyciski są
dostępne tylko na stronie kombinacji lub na układzie
SmartMode™, lub po podłączeniu akcesoriów, takich jak radar.
Przycisk Funkcja
Usuwa ikony z ekranu i powoduje wyśrodkowanie ekranu na
łodzi
Otwiera pełnoekranowy widok elementu
Tworzy nowy punkt
Tworzy trasę ze zwrotami do celu podróży
Dodaje zwrot do trasy w wybranym miejscu
Usuwa ostatni zwrot dodany do trasy
Tworzy bezpośrednią trasę bez zwrotów do celu podróży
Tworzy trasę wyznaczoną przez funkcję nawigacji automatycznej do celu podróży
Rozpoczyna nawigację
Kończy pracę nawigacji
Zatrzymuje i rozpoczyna nadawanie sygnału radarowego
Otwiera menu regulacji wzmocnienia sygnału radarowego
Otwiera menu regulacji zakłócenia od wody dla radaru
Otwiera menu regulacji zakłócenia od deszczu dla radaru
Włącza i wyłącza ślad echa radaru
Namierza cel radarowy i rozpoczyna jego śledzenie
Pokazuje i konfiguruje ruchomy znacznik odległości/elektroniczną linię namiarową
Otwiera menu strony lub funkcji
Otwiera menu Pogoda dla strony lub funkcji
Otwiera menu Radar dla strony lub funkcji
Otwiera menu Nastawy dla strony lub funkcji
Blokowanie i odblokowanie ekranu dotykowego
Ekran dotykowy można zablokować, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
1 Wybierz > Zablokuj ekran dotykowy, aby zablokować
ekran.
2 Wybierz , aby odblokować ekran.
Wskazówki i skróty (modele z wyświetlaczem wielofunkcyjnym)
• Naciśnij , aby włączyć ploter nawigacyjny.
• Na dowolnym ekranie naciśnij kilkakrotnie , aby przełączać
poziomy jasności, jeśli funkcja ta jest dostępna. Funkcja ta
przydaje się, gdy poziom jasności jest tak niski, że
wyświetlacz staje się nieczytelny.
• Wybierz Główny na dowolnym ekranie, aby powrócić do
ekranu głównego.
• Wybierz Menu, aby otworzyć dodatkowe ustawienia tego
ekranu.
Wstęp
1
• Wybierz Menu, aby zamknąć menu, gdy skończysz.
• Naciśnij , aby otworzyć dodatkowe opcje, takie jak
blokowanie ekranu dotykowego.
• Jeśli jest to możliwe, naciśnij i wybierz kolejno Moc >
Wyłącz system lub przytrzymaj , aż pasek Wyłącz system
zapełni się i nastąpi wyłączenie plotera nawigacyjnego.
• Naciśnij i wybierz kolejno Moc > Uśpienie stacji, aby
ustawić ploter nawigacyjny w trybie czuwania.
• Na ekranie głównym niektórych modeli można przesuwać
w górę lub w dół przyciski kategorii po prawej stronie ekranu,
aby wyświetlić dodatkowe przyciski.
W niektórych modelach nie wszystkie przyciski kategorii są
widoczne. Symbole strzałek na górze lub na dole wskazują,
że niektóre przyciski są niewidoczne.
• W przypadku niektórych przycisków menu wybierz przycisk
, aby włączyć żądaną opcję.
Zielone światło na opcji oznacza, że jest ona włączona .
• Jeśli jest dostępna, wybierz strzałkę , aby otworzyć żądane
menu.
Osłona ochronna
NOTYFIKACJA
Przed przemieszczeniem łodzi należy zdjąć osłonę
przeciwsłoneczną. Pozostawienie osłony przeciwsłonecznej na
urządzeniu, gdy łódź się porusza, może doprowadzić do tego,
że osłona się odłączy, zostanie zgubiona lub wpadnie do wody.
Niektóre osłony ochronne zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować uszkodzenie
niektórych urządzeń elektronicznych, np. dysków twardych
w laptopach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania
z takich urządzeń elektronicznych w pobliżu osłony
przeciwsłonecznej.
Osłona zabezpieczająca chroni ekran, gdy urządzenie nie jest
używane.
Aby zdjąć pokrywę, przytrzymaj krawędź i pociągnij do przodu.
Uzyskiwanie dostępu do podręcznika
użytkownika w ploterze nawigacyjnym
1 Wybierz kolejno Informacje > Podręcznik użytkownika.
2 Wybierz podręcznik użytkownika.
3 Wybierz Otwarty.
Pobieranie podręczników użytkownika
z Internetu
Najnowsze wersje podręczników użytkownika i ich tłumaczenia
można pobrać ze strony internetowej Garmin.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/manuals
/VolvoGlassCockpit8600.
Pobierz
podręcznik użytkownika.
2
Karty pamięci
Ten ploter nawigacyjny umożliwia korzystanie z opcjonalnych
kart pamięci. Karty z mapami umożliwiają przeglądanie zdjęć
satelitarnych i zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości
przedstawiających porty, zatoki, przystanie i inne punkty
szczególne. Puste karty pamięci mogą służyć do rejestrowania
danych map Garmin Quickdraw™ Contours, danych sonarowych
(po zastosowaniu zgodnego przetwornika), do przesyłania
danych, takich jak punkty i trasy, do innego zgodnego plotera
nawigacyjnego lub do komputera oraz do używania aplikacji
ActiveCaptain .
To urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności
do 32 GB w formacie FAT32. Wymagana klasa prędkości 4 lub
wyższa.
®
®
Model
Lokalizacja karty pamięci
Typ karty pamięci
10 cali
Z tyłu urządzenia
microSD
12 cali
Z tyłu urządzenia
microSD
16 cali
Z tyłu urządzenia
microSD
17 cali
Zewnętrzny czytnik kart
SD
22 cale
Zewnętrzny czytnik kart
SD
24 cale
Zewnętrzny czytnik kart
SD
8700 modeli
Zewnętrzny czytnik kart
SD
®
Wkładanie kart pamięci (modele 10, 12 i 16-calowe)
To urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności
do 32 GB w formacie FAT32. Wymagana klasa prędkości 4 lub
wyższa.
1 Ściągnij osłonę zabezpieczającą z tyłu plotera
nawigacyjnego.
2 Włóż kartę pamięci .
3 Dociskaj kartę, aż się zatrzaśnie.
4 Szczelnie zamknij osłonę zabezpieczającą, aby zapobiec
korozji.
Wkładanie karty pamięci (modele 17, 22 i 24-calowe
oraz 8700)
UWAGA: Czytnik kart pamięci nie wchodzi w skład zestawu do
plotera nawigacyjnego. Sprzedawany jest osobno jako
akcesorium. Czytnik kart pamięci lub ploter nawigacyjny
wyposażony w gniazdo kart pamięci należy podłączyć do sieci
Garmin Marine Network.
To urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności
do 32 GB w formacie FAT32. Wymagana klasa prędkości 4 lub
wyższa.
1 Otwórz drzwiczki czytnika kart pamięci.
Centrum obsługi klienta firmy Garmin
Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy, aktualizacje oprogramowania czy
obsługa klienta.
2
Wstęp
2 Włóż kartę pamięci
oznaczeniem odwróconym od
drzwiczek.
3 Dociskaj kartę, aż się zatrzaśnie.
4 Zamknij drzwiczki czytnika.
Odbieranie sygnałów z satelitów GPS
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Odebranie sygnałów satelitarnych może zająć od 30 do 60
sekund.
Gdy urządzenie zlokalizuje satelity, u góry ekranu głównego
pojawi się symbol
.
Jeśli urządzenie utraci sygnał satelitarny, symbol
zniknie,
a na mapie, nad ikoną , pojawi się migający znak zapytania.
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie garmin.com/aboutGPS. Pomoc dotyczącą akwizycji
sygnału satelitów można znaleźć w sekcji Urządzenie nie
odbiera sygnałów GPS, strona 69.
Wybór źródła GPS
Jeśli dostępne jest więcej niż jedno źródło danych GPS, można
wybrać preferowane źródło.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS > Źródło.
2 Wybierz źródło danych GPS.
Dostosowywanie plotera
nawigacyjnego
Ekran główny
Ekran główny plotera nawigacyjnego daje dostęp do wszystkich
funkcji plotera. Ich zakres zależy od tego, jakie akcesoria
podłączono do urządzenia. W tej instrukcji część opcji i funkcji
może nie być omówiona.
Opcja Główny pozwala na powrót do strony głównej z innych
ekranów.
Pasek stanu
Przyciski stron
Pasek kategorii
Pasek menu
Kategorie widoczne wzdłuż prawej krawędzi ekranu zapewniają
szybki dostęp do podstawowych funkcji plotera nawigacyjnego.
Na przykład w kategorii Sonar znajdują się widoki i strony
związane z funkcją sonaru. Często używane pozycje możesz
zapisać w kategorii Ulubione.
PORADA: Jeśli ekran główny został dostosowany przez
producenta łodzi, możesz otworzyć oryginalne karty kategorii
strony głównej, przeciągając pasek po prawej stronie ekranu
w lewo.
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego
Elementy SmartMode są związane z aktywnością, np.
pływaniem rekreacyjnym lub dokowaniem. Wybranie przycisku
SmartMode na stronie głównej umożliwia wyświetlanie na
każdym wyświetlaczu należącym do stacji innych informacji.
Jeśli na przykład na ekranie głównym wybrany zostanie tryb
Pływanie, na jednym wyświetlaczu może być wyświetlana mapa
nawigacyjna, na drugim ekran radaru.
Opcje widoczne u dołu ekranu głównego, za wyjątkiem
przycisku Ustawienia, są zawsze widoczne na wszystkich
pozostałych ekranach. Z przyciskuUstawienia można korzystać
tylko na stronie głównej.
W przypadku instalacji wielu wyświetlaczy w ramach sieci
morskiej firmy Garmin można je pogrupować w celu utworzenia
stacji. Pogrupowanie w stacje umożliwia wspólną pracę
wyświetlaczy, które w przeciwnym razie działałyby oddzielnie.
Można dostosować układ stron każdego wyświetlacza, dzięki
czemu każda strona może wyglądać inaczej na poszczególnych
wyświetlaczach. Po zmianie układu strony na jednym
wyświetlaczu zmiany te są widoczne jedynie na tym jednym
wyświetlaczu. Nazwa i symbol układu zmienione na jednym
wyświetlaczu są widoczne na wszystkich wyświetlaczach
należących do stacji, co pozwala zachować jednolity wygląd.
Dodawanie pozycji do Ulubionych
1 Na ekranie głównym wybierz kategorię po prawej.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk po lewej stronie.
Element zostanie dodany do kategorii ekranu głównego
Ulubione.
Dostosowywanie stron
Dostosowywanie układu trybu SmartMode lub strony
kombinacji
Układ i dane pokazywane na stronach kombinacji i w widokach
SmartMode można dostosować do własnych preferencji.
W przypadku zmiany układu strony na używanym wyświetlaczu
zmiany są widoczne wyłącznie na tym wyświetlaczu, za
wyjątkiem nazwy i symbolu SmartMode. W przypadku zmiany
nazwy SmartMode lub symbolu układu nowa nazwa i symbol są
widoczne na wszystkich wyświetlaczach należących do stacji.
1 Otwórz stronę, którą chcesz dostosować.
2 Wybierz Menu.
3 Wybierz Edytuj schemat lub Edytuj kombinację.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz kolejno Nazwa lub Nazwa
i symbol > Nazwa, wpisz nową nazwę i wybierz Gotowe.
• Aby zmienić symbol SmartMode, wybierz kolejno Nazwa
i symbol > Symbol, a następnie wybierz nowy symbol.
• Aby zmienić liczbę wyświetlanych funkcji oraz układ
ekranu, wybierz Układ, a następnie wybierz odpowiednią
opcję.
• Aby zmienić funkcję części ekranu, wybierz odpowiednie
okno, a potem z listy po prawej stronie wybierz funkcję.
• Aby zmienić sposób dzielenia ekranu, przeciągnij strzałki
do nowej lokalizacji.
• Aby zmienić dane wyświetlane na stronie oraz dodatkowe
paski danych, wybierz Nakładki, a następnie wybierz
opcję.
PORADA: Podczas wyświetlania ekranu z nakładką
danych, przytrzymaj okno nakładki, aby szybko zmienić
widoczne w nim dane.
• Aby przypisać zapamiętane ustawienie do elementu
ekranu SmartMode, wybierz kolejno Nastawy >
Uwzględnij, a następnie wybierz z listy po prawej stronie
zapamiętane ustawienie.
3
Zmienianie obrazu tła
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Menu > Tło.
PORADA: To ustawienie można także dostosować,
wybierając kolejno Ustawienia > System > Dźwięki
i wyświetlanie > Tło.
Wybierz
zdjęcie.
2
4
5
6
7
8
Powtórz te czynności dla każdego okna na stronie.
Przeciągnij strzałki, aby zmienić rozmiar okien.
Przytrzymaj okno, aby zmienić kolejność.
Przytrzymaj pole danych, aby wybrać nowe dane.
Wybierz Układ, a następnie wybierz odpowiedni układ.
Dostosowywanie ekranu startowego
Użytkownik może spersonalizować obraz wyświetlany podczas
włączania plotera nawigacyjnego. W celu uzyskania najlepszego
efektu obraz powinien mieć rozmiar nie większy niż 50 MB
i odpowiadać poniższym wymiarom (Zalecane wymiary obrazu
startowego, strona 4).
1 Włóż kartę pamięci zawierającą obraz, który chcesz
wykorzystać.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Dźwięki
i wyświetlanie > Obraz startowy > Wybierz obraz.
3 Wybierz gniazdo karty pamięci.
4 Wybierz obraz.
5 Wybierz Ustaw jako obr. pocz..
Nowy obraz zostanie wyświetlony podczas włączania plotera
nawigacyjnego.
Zalecane wymiary obrazu startowego
Aby uzyskać najlepsze dopasowanie obrazów startowych, użyj
obrazu o następujących wymiarach w pikselach.
9 Wybierz Nazwa, wpisz nazwę strony i wybierz Gotowe.
10 Wybierz Nakładki i wybierz dane, które mają być
wyświetlane.
11 Po wprowadzeniu zmian dotyczących strony wybierz opcję
Gotowe.
Usuwanie strony Kombinacje
1 Wybierz Kombinacje > Menu > Usuń kombinację.
2 Wybierz kombinację.
Dostosowywanie nakładek danych
Możesz dostosować informacje widoczne w nakładkach
z danymi, które są wyświetlane na ekranie.
Rozdzielczość wyświetlacza Szerokość obrazu Wysokość obrazu
WVGA
800
480
WXGA
1280
800
HD
1920
1080
WUXGA
1920
1200
Dodawanie układu SmartMode
Zależnie od potrzeb, możesz dodawać układy SmartMode.
Wszelkie zmiany dokonane na jednym układzie SmartMode
ekranu głównego w stacji są wyświetlane na wszystkich
wyświetlaczach w stacji.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno SmartMode™ > Menu
> Dodaj układ.
Wybierz
opcję:
2
• Aby zmienić nazwę, wybierz kolejno Nazwa i symbol >
Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę i wybierz Gotowe.
• Aby zmienić symbol SmartMode, wybierz kolejno Nazwa
i symbol > Symbol, a następnie wybierz nowy symbol.
• Aby zmienić liczbę wyświetlanych funkcji oraz układ
ekranu, wybierz Układ, a następnie wybierz odpowiednią
opcję.
• Aby zmienić funkcję części ekranu, wybierz odpowiednie
okno, a potem z listy po prawej stronie wybierz funkcję.
• Aby zmienić sposób dzielenia ekranu, przeciągnij strzałki
do nowej lokalizacji.
• Aby zmienić dane wyświetlane na stronie oraz dodatkowe
paski danych, wybierz Nakładki, a następnie wybierz
opcję.
• Aby przypisać zapamiętane ustawienie do elementu
ekranu SmartMode, wybierz kolejno Nastawy >
Uwzględnij, a następnie wybierz z listy po prawej stronie
zapamiętane ustawienie.
Tworzenie nowej strony Kombinacje
Można stworzyć własną stronę kombinacji, która będzie
dostosowana do potrzeb użytkownika.
1 Wybierz Kombinacje > Menu > Dodaj kombinację.
2 Wybierz okno.
3 Wybierz funkcję dla tego okna.
4
1 Wybierz odpowiednią opcję w zależności od typu oglądanego
ekranu:
• W widoku pełnoekranowym wybierz kolejno Menu >
Edytuj nakładki.
• Na ekranie kombinacji wybierz kolejno Menu > Edytuj
kombinację > Nakładki.
• Na ekranie SmartMode wybierz kolejno Menu > Edytuj
schemat > Nakładki.
PORADA: Aby szybko zmienić dane wyświetlane w oknie
nakładki, naciśnij i przytrzymaj pole nakładki.
2 Wybierz element, aby dostosować dane i pasek danych:
• Aby zmienić dane wyświetlane w polu nakładki, zaznacz
pole nakładki, wybierz nowe dane do wyświetlenia
i wybierz Wróć.
• Aby wybrać lokalizację i układ paska nakładki danych,
wybierz Dane, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
• Aby dostosować informacje wyświetlane podczas
nawigacji, wybierz Nawigacja, a następnie wybierz
odpowiednią opcję.
• Aby włączyć inne paski danych, np. elementy sterujące
multimediami, wybierz Pasek górny lub Pasek dolny,
a następnie wybierz odpowiednie opcje.
3 Wybierz Gotowe.
Dostosowywanie plotera nawigacyjnego
Łączenie układu z przyciskami sterowniczymi
i przyciskami joysticka
Można połączyć układy z przyciskami sterowniczymi
i przyciskami joysticka. Po naciśnięciu przypisanego przycisku
na ekranie stacji otwarty zostanie połączony układ.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Menu > Połącz układy.
2 Wybierz element lub nazwę przycisku.
3 Wybierz Wybierz układ.
4 Wybierz układ, który ma zostać połączony z elementem lub
przyciskiem.
5 W razie potrzeby powtórz kroki 2-4 dla pozostałych
przycisków.
Po naciśnięciu przypisanego przycisku na panelu sterowania lub
na joysticku na ekranie stacji otwarty zostanie przypisany układ.
Resetowanie układów stacji
Można przywrócić domyślne ustawienia układów w tej stacji.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje o stacji
> Resetuj układy.
Zapamiętane ustawienia
Zapamiętane ustawienie to zbiór ustawień, który optymalizuje
ekran lub widok. Można użyć konkretnych zapamiętanych
ustawień, aby zoptymalizować grupy ustawień dla danej
czynności. Na przykład niektóre ustawienia mogą być optymalne
podczas połowów, a niektóre podczas pływania. Zapamiętane
ustawienia są dostępne na niektórych ekranach, takich jak
mapy, widoki sonaru i widoki radaru.
Aby wybrać zapamiętane ustawienie dla zgodnego ekranu,
wybierz Menu > , a następnie nastawę.
W przypadku wprowadzenia zmian w ustawieniach lub widoku
podczas korzystania z zapamiętanych ustawień można zapisać
zmiany w zapamiętanym ustawieniu lub utworzyć nowe
zapamiętane ustawienie na podstawie dostosowanych opcji.
Zapisywanie nowego zapamiętanego ustawienia
Po dostosowaniu ustawień i widoku ekranu można zapisać tę
zmienioną konfigurację jako nowe zapamiętane ustawienie.
1 Na zgodnym ekranie zmień ustawienia lub widok.
> Zapisz > Nowy.
2 Wybierz Menu >
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Zarządzanie zapamiętanymi ustawieniami
Fabrycznie załadowane zapamiętane ustawienia można
dostosować, a samodzielnie utworzone zapamiętane ustawienia
można edytować.
> Zarządzaj.
1 Na zgodnym ekranie wybierz Menu >
2 Wybierz zapamiętane ustawienie.
3 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę zapamiętanego ustawienia, wybierz
Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę i wybierz
Gotowe.
• Aby edytować zapamiętane ustawienie, wybierz Edytuj,
a następnie zaktualizuj zapamiętane ustawienie.
• Aby usunąć zapamiętane ustawienie, wybierz Usuń.
• Aby przywrócić fabryczną wersję zapamiętanych ustawień
wybierz Zeruj wszystko.
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
Aplikacja ActiveCaptain
Regulowanie podświetlenia
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Wyświetlanie >
Podświetlenie.
2 Dostosuj podświetlenie.
PORADA: Na dowolnym ekranie naciśnij kilkakrotnie , aby
przełączać poziomy jasności. Funkcja ta przydaje się, gdy
poziom jasności jest tak niski, że wyświetlacz staje się
nieczytelny.
Dostosowywanie schematu kolorów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Dźwięki
i wyświetlanie > Sch. kolorów.
PORADA: Aby uzyskać dostęp do ustawień kolorów, na
dowolnym ekranie wybierz kolejno > Sch. kolorów.
2 Wybierz opcję.
Automatyczne włączanie plotera
nawigacyjnego
Ploter nawigacyjny można skonfigurować tak, aby włączał się
automatycznie po podłączeniu zasilania. W przeciwnym razie
ploter będzie trzeba włączyć przez naciśnięcie przycisku .
Wybierz kolejno Ustawienia > System >
Autouruchamianie.
UWAGA: Jeśli dla funkcji Autouruchamianie wybrano opcję
Włączono, a ploter nawigacyjny został wyłączony przez
naciśnięcie przycisku , po czym zasilanie zostało odłączone
i ponownie podłączone w ciągu mniej niż 2 minut, w celu
ponownego uruchomienia plotera może okazać się
konieczne naciśnięcie przycisku .
Automatyczne wyłączanie systemu
Można ustawić ploter nawigacyjny oraz cały system, aby
automatycznie się włączał po upływie ustawionego czasu
uśpienia. Można też wyłączyć system ręcznie przez naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku .
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Automatyczne
wyłączenie.
2 Wybierz opcję.
Aplikacja ActiveCaptain
PRZESTROGA
Ta funkcja umożliwia użytkownikom przesyłanie informacji.Firma
Garmin nie gwarantuje dokładności, niezawodności,
kompletności ani aktualności informacji przesyłanych przez
użytkowników. Użytkownik używa i polega na informacjach
przesłanych przez użytkowników na własną odpowiedzialność.
Aplikacja ActiveCaptain zapewnia połączenie z urządzeniem
GLASS COCKPIT, mapami i społecznością, umożliwiając
zarządzanie urządzeniami pokładowymi.
Urządzenie mobilne z aplikacją ActiveCaptain umożliwia
pobieranie, zakup i aktualizację map. Aplikacja umożliwia łatwe
i szybkie przesyłanie danych użytkownika, takich jak punkty
i trasy, połączenie ze społecznością Garmin Quickdraw
Contours oraz aktualizację oprogramowania urządzenia. Przy
użyciu aplikacji można także zaplanować podróż oraz
wyświetlać i kontrolować swoje urządzenie GLASS COCKPIT.
Można połączyć się ze społecznością ActiveCaptain i uzyskiwać
aktualne opinie dotyczące przystani oraz innych punktów
szczególnych. W przypadku sparowania aplikacja może także
przesyłać powiadomienia z telefonu, takie jak połączenia
i wiadomości tekstowe, na ekran plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do
zgodnego silnika Volvo Penta, który obsługuje funkcję sportów
5
wodnych, nie można sterować ploterem za pomocą aplikacji
ActiveCaptain w urządzeniu mobilnym.
Role ActiveCaptain
Poziom interakcji z urządzeniem GLASS COCKPIT przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain zależy od Twojej roli.
Funkcja
Właściciel Gość
Zarejestruj urządzenie, wbudowane mapy i uzupełniające karty map w koncie.
Tak
Nie
Aktualizuj program
Tak
Tak
Prześlij automatycznie pobrane lub utworzone
izobaty Garmin Quickdraw
Tak
Nie
Powiadomienia typu push z telefonu
Tak
Tak
Automatycznie przesyłaj dane użytkownika, takie jak Tak
punkty czy trasy
Nie
Rozpocznij nawigację do określonego punktu lub
określonej trasy i wysyłaj ten punkt lub trasę do
urządzenia GLASS COCKPIT
Tak
Tak
Rozpoczynanie pracy z aplikacją
ActiveCaptain
Aplikacja ActiveCaptain umożliwia podłączenie urządzenia
mobilnego do urządzenia GLASS COCKPIT. Aplikacja zapewnia
szybką i łatwą metodę interakcji z urządzeniem GLASS
COCKPIT oraz wykonywania zadań, takich jak udostępnianie
danych, rejestrowanie, aktualizowanie oprogramowania
urządzenia i odbieranie powiadomień z urządzenia mobilnego.
1 W urządzeniu GLASS COCKPIT wybierz kolejno AV, wskaź.,
ster. > ActiveCaptain.
2 Na stronie ActiveCaptain wybierz kolejno Sieć Wi-Fi > Wi-Fi
> Włączono.
3 Podaj nazwę i hasło dla tej sieci.
4 Włóż kartę pamięci do gniazda kart urządzenia GLASS
COCKPIT (Karty pamięci, strona 2).
5 Wybierz Ustaw kartę ActiveCaptain.
NOTYFIKACJA
Może zostać wyświetlony monit o sformatowanie karty
pamięci. Formatowanie karty powoduje usunięcie wszystkich
danych zapisanych na karcie. Obejmuje to wszystkie
zapisane dane użytkownika, takie jak punkty trasy.
Sformatowanie karty jest zalecane, ale nie jest wymagane.
Przed sformatowaniem karty należy zapisać dane z karty
pamięci w pamięci wewnętrznej urządzenia (Kopiowanie
danych użytkownika z karty pamięci, strona 66). Po
sformatowaniu karty na potrzeby aplikacji ActiveCaptain dane
użytkownika można przesłać z powrotem na kartę
(Kopiowanie danych użytkownika na kartę pamięci,
strona 66).
Sprawdź, czy karta jest włożona do urządzenia za każdym
razem, gdy chcesz skorzystać z funkcji ActiveCaptain.
6 Ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu mobilnym zainstaluj
i otwórz aplikację ActiveCaptain.
7 Umieść urządzenie mobilne w odległości nie większej niż 32
m (105 stóp) od urządzenia GLASS COCKPIT.
8 W ustawieniach urządzenia mobilnego otwórz stronę
połączeń Wi‑Fi i połącz się z urządzeniem Garmin, używając
nazwy i hasła wprowadzonego w urządzeniu Garmin.
®
Włączanie powiadomień z telefonu
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
sterowania łodzią. Nie zwracanie uwagi na warunku panujące
na wodzie może doprowadzić do uszkodzeń łodzi, obrażeń ciała
lub śmierci.
6
Aby urządzenie GLASS COCKPIT mogło odbierać
powiadomienia, trzeba połączyć je z urządzeniem mobilnym
i aplikacją ActiveCaptain.
1 W urządzeniu GLASS COCKPIT wybierz kolejno
ActiveCaptain > Powiadomienia z telefonu > Włącz
powiadomienia.
2 Włącz technologię Bluetooth w ustawieniach urządzenia
mobilnego.
3 Umieść urządzenia w odległości maksymalnie 10 m (33
stopy) od siebie.
4 W aplikacji ActiveCaptain na urządzeniu mobilnym wybierz
kolejno Powiadomienia z telefonu > Sparuj z ploterem.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby sparować
aplikację z urządzeniem GLASS COCKPIT przy użyciu
technologii Bluetooth.
6 Po wyświetleniu monitu wpisz klucz w urządzeniu mobilnym.
7 W razie potrzeby dostosuj powiadomienia w ustawieniach
urządzenia mobilnego.
®
Odbieranie powiadomień
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
sterowania łodzią. Nie zwracanie uwagi na warunku panujące
na wodzie może doprowadzić do uszkodzeń łodzi, obrażeń ciała
lub śmierci.
Aby urządzenie GLASS COCKPIT mogło odbierać
powiadomienia, trzeba je połączyć z urządzeniem mobilnym
i aktywować funkcję Powiadomienia z telefonu (Włączanie
powiadomień z telefonu, strona 6).
Kiedy funkcja Powiadomienia z telefonu jest aktywna,
a urządzenie mobilne odbiera powiadomienie, na ekranie
urządzenia GLASS COCKPIT pojawia się na krótko
wyskakujące okno z powiadomieniem.
UWAGA: Dostępne działania zależą od typu powiadomienia
oraz systemu operacyjnego telefonu.
• Aby odebrać połączenie na telefonie, wybierz Odbierz.
PORADA: Umieść telefon w pobliżu. Połączenie zostanie
odebrane na telefonie komórkowym, a nie na ploterze
nawigacyjnym.
• Jeśli nie chcesz odbierać połączenia, wybierz Odrzuć.
• Aby zapoznać się z pełnym komunikatem, wybierz Przejrzyj.
• Aby zamknąć wyskakujące okno z powiadomieniem, wybierz
OK. Możesz też poczekać na jego samoczynne zamknięcie.
• Aby usunąć powiadomienie z plotera nawigacyjnego
i urządzenia mobilnego, wybierz Bezchmurnie.
Zarządzanie powiadomieniami
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
sterowania łodzią. Nie zwracanie uwagi na warunku panujące
na wodzie może doprowadzić do uszkodzeń łodzi, obrażeń ciała
lub śmierci.
Aby zarządzać powiadomieniami, trzeba aktywować funkcję
Powiadomienia z telefonu (Włączanie powiadomień z telefonu,
strona 6).
Kiedy funkcja Powiadomienia z telefonu jest aktywna,
a urządzenie mobilne odbiera powiadomienie, na ekranie
urządzenia GLASS COCKPIT pojawia się na krótko
wyskakujące okno z powiadomieniem. Powiadomienia można
wyświetlać na ekranie aplikacji ActiveCaptain. W tym samym
miejscu można nimi zarządzać.
1 Wybierz kolejno ActiveCaptain > Powiadomienia
z telefonu > Wiadomości.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień.
Aplikacja ActiveCaptain
2 Wybierz powiadomienie.
3 Wybierz opcję:
UWAGA: Dostępność opcji zależy od rodzaju urządzenia
mobilnego i typu powiadomienia.
• Aby zamknąć i usunąć powiadomienie z plotera
nawigacyjnego oraz urządzenia mobilnego, wybierz
Bezchmurnie lub Usuń.
UWAGA: Nie powoduje to usunięcia wiadomości
z urządzenia mobilnego. Skutkuje jedynie zamknięciem
i usunięciem powiadomienia.
• Aby oddzwonić na dany numer, użyj opcji Oddzwoń lub
Wybierz numer.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, można
używać aplikacji ActiveCaptain do pobierania i instalowania
najnowszych aktualizacji oprogramowania w urządzeniu.
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
1 Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia GLASS
2
3
4
5
COCKPIT (Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain,
strona 6).
Jeśli dostępna jest aktualizacja map i masz dostęp do
Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, wybierz kolejno
OneChart > Moje mapy.
Wybierz mapę do zaktualizowania.
Wybierz obszar do pobrania.
Wybierz Pobierz.
Aplikacja ActiveCaptain pobiera aktualizację na urządzenie
mobilne. Po ponownym połączeniu aplikacji z urządzeniem
GLASS COCKPIT aktualizacja zostanie przesłana do
urządzenia. Po ukończeniu przesyłania zaktualizowane mapy
są dostępne do użycia.
Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi
NOTYFIKACJA
Aktualizacje oprogramowania mogą wymagać pobrania przez
aplikację plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe
ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się
z dostawcą usług internetowych.
Proces instalacji może potrwać kilka minut.
Sieć Wi‑Fi
1 Podłącz urządzenie mobilne do urządzenia GLASS
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi
COCKPIT (Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain,
strona 6).
2 Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania i masz
dostęp do Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, wybierz
Aktualizacje oprogramowania > Pobierz.
Aplikacja ActiveCaptain pobiera aktualizację na urządzenie
mobilne. Po ponownym połączeniu aplikacji z urządzeniem
GLASS COCKPIT aktualizacja jest przesyłana do
urządzenia. Po ukończeniu przesyłania wyświetli się monit
o instalację aktualizacji.
3 Po wyświetleniu się monitu w urządzeniu GLASS COCKPIT
wybierz opcję instalacji aktualizacji.
• Aby natychmiast zainstalować oprogramowanie, wybierz
OK.
• Aby opóźnić instalację aktualizacji, wybierz Anuluj. Aby
zainstalować aktualizację w wybranym momencie, wybierz
ActiveCaptain > Aktualizacje oprogramowania >
Instaluj teraz.
Aktualizowanie map przy użyciu
ActiveCaptain
Aplikacji ActiveCaptain można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji oprogramowania
w urządzeniu. Aby zaoszczędzić miejsce na urządzeniu
mobilnym i karcie ActiveCaptain oraz skrócić czas pobierania,
zalecamy używać aplikacji ActiveCaptain do pobierania jedynie
potrzebnych map.
W przypadku pobierania kompletnej mapy można użyć aplikacji
Garmin Express™ do zapisania plików na karcie pamięci.
Aplikacja Garmin Express pobiera duże mapy szybciej, niż
ActiveCaptain. Więcej informacji można znaleźć na stronie
garmin.com/express.
NOTYFIKACJA
Aktualizacje map mogą wymagać pobrania przez aplikację
plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe
ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez
dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na
Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi
Plotery nawigacyjne mogą tworzyć sieć bezprzewodową, do
której można podłączać urządzenia bezprzewodowe.
Podłączanie urządzeń bezprzewodowych pozwala korzystać
z aplikacji Garmin, na przykład ActiveCaptain.
Plotery nawigacyjne mogą tworzyć sieć Wi‑Fi, do której można
podłączać urządzenia bezprzewodowe. Przy pierwszym wejściu
w ustawienia sieci bezprzewodowej zostanie wyświetlony monit
o skonfigurowanie sieci.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć Wi-Fi >
Wi-Fi > Włączono > OK.
W
razie potrzeby wpisz nazwę sieci bezprzewodowej.
2
3 Wpisz hasło.
Hasło to będzie potrzebne do połączenia urządzenia
bezprzewodowego z siecią bezprzewodową. W haśle
rozróżniane są wielkie i małe litery.
Podłączanie urządzenia bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego
Przed podłączeniem urządzenia bezprzewodowego do sieci
bezprzewodowej plotera nawigacyjnego, należy najpierw
skonfigurować tę sieć (Konfigurowanie sieci bezprzewodowej
Wi‑Fi, strona 7).
Do plotera nawigacyjnego można podłączyć wiele urządzeń
bezprzewodowych w celu udostępniania danych.
1 W urządzeniu bezprzewodowym włącz technologię Wi‑Fi
i wyszukaj sieci bezprzewodowe.
2 Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej, do której należy ploter
nawigacyjny (Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi,
strona 7).
3 Wpisz hasło do plotera nawigacyjnego.
Zmiana kanału bezprzewodowego
Można zmienić kanał bezprzewodowy w przypadku problemów
z wyszukaniem lub połączeniem się z urządzeniem bądź gdy
występują zakłócenia.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć Wi-Fi >
Zaawansowane > Kanał.
2 Podaj nowy kanał.
Nie trzeba zmieniać kanału sieci bezprzewodowej
w urządzeniach podłączonych do tej sieci.
7
Zmiana hosta Wi‑Fi
Możesz wybrać, który ploter nawigacyjny ma służyć jako host
Wi‑Fi. Bywa to przydatne w przypadku kłopotów z komunikacją
z siecią Wi‑Fi. Zmiana hosta Wi‑Fi pozwala wybrać ploter
nawigacyjny, który fizycznie znajduje się w mniejszej odległości
od urządzenia przenośnego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć Wi-Fi >
Zaawansowane > Host Wi-Fi.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Te czynności nie mają zastosowania do urządzeń GRID™
(Parowanie urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
z poziomu plotera, strona 68).
Parowanie bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania z ploterem nawigacyjnym
Aby móc używać plotera nawigacyjnego z bezprzewodowym
pilotem zdalnego sterowania, trzeba sparować z sobą oba
urządzenia.
Jeden pilot może być połączony z wieloma ploterami — w takiej
sytuacji do przełączania się między ploterami służy przycisk
parowania.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Bezprzewodowe piloty > Pilot
GPSMAP®.
2 Wybierz Nowe połączenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Włączenie i wyłączenie podświetlenia pilota
Wyłączenie podświetlenia pilota znacznie wydłuża czas
sprawności baterii.
1 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Komunikacja > Urządzenia bezprzewodowe >
Bezprzewodowe piloty > Pilot GPSMAP® >
Podświetlenie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Odłączanie pilota od wszystkich ploterów
nawigacyjnych
1 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Komunikacja > Urządzenia bezprzewodowe >
Bezprzewodowe piloty > Pilot GPSMAP® > Odłącz
wszystkie.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
2
Bezprzewodowy czujnik wiatru
Podłączanie czujnika bezprzewodowego do plotera
nawigacyjnego
Dane ze zgodnego czujnika bezprzewodowego można
wyświetlić na ploterze nawigacyjnym.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe.
Wybierz
czujnik wiatru.
2
3 Wybierz Włącz.
Ploter nawigacyjny rozpocznie wyszukiwanie czujnika
bezprzewodowego i procedurę łączenia z nim.
Aby wyświetlić dane z czujnika, dodaj je do pola lub wskaźnika
danych.
Regulacja orientacji czujnika wiatru
Należy wyregulować to ustawienie, jeśli czujnik nie jest
zwrócony w stronę przodu łodzi, równolegle do linii środkowej.
UWAGA: Otwór, w którym przewód łączy się ze słupkiem,
wskazuje przód czujnika.
8
1 Określ kąt w stopniach (w prawo, wokół masztu), pod którym
2
3
4
5
6
czujnik jest skierowany z dala od środka przedniej części
łodzi.
• Jeśli czujnik jest skierowany na prawą burtę, kąt powinien
wynosić od 1 do 180 stopni.
• Jeśli czujnik jest skierowany na lewą burtę, kąt powinien
wynosić od -1 do -180 stopni.
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe.
Wybierz czujnik wiatru.
Wybierz Przesunięcie kąta wiatru.
Podaj kąt zanotowany w kroku 1.
Wybierz Gotowe.
Wyświetlanie danych łodzi w zegarku
Garmin
Można podłączyć zgodny zegarek Garmin do plotera
nawigacyjnego w celu wyświetlania danych z plotera w zegarku.
1 Umieść zegarek Garmin w zasięgu plotera nawigacyjnego (w
odległości nie większej niż 3 m).
2 Z poziomu ekranu zegara w zegarku wybierz kolejno START
> Dane łodzi > START.
UWAGA: Jeśli zegarek został już podłączony do plotera
nawigacyjnego, a chcesz go podłączyć do innego plotera
nawigacyjnego, wyświetl ekran Dane łodzi, przytrzymaj UP
i wybierz Paruj z nowym.
3 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Komunikacja >
Urządzenia bezprzewodowe > Aplikacje Connect IQ™ >
Dane łodzi > Włącz > Nowe połączenie.
Ploter nawigacyjny rozpocznie wyszukiwanie urządzenia
noszonego na ciele i procedurę łączenia z nim.
Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich
połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się
w zasięgu.
Wyświetlanie danych o łodzi na urządzeniu
Garmin Nautix™.
Możesz połączyć urządzenie Garmin Nautix do plotera
nawigacyjnego, aby obserwować dane z plotera na urządzeniu
Garmin Nautix.
UWAGA: Urządzenie Garmin Nautix można połączyć z wieloma
zgodnymi urządzeniami w celu zwiększenia zasięgu
w przypadku większych jednostek pływających.
1 Umieść urządzenie Garmin Nautix w zasięgu plotera
nawigacyjnego (w odległości nie większej niż 3 m).
Urządzenie automatycznie wyszuka wszystkie zgodne
urządzenia znajdujące się jego zasięgu.
2 W razie potrzeby z menu urządzeń noszonych na ciele
wybierz kolejno Polaczenia z urzadzeniami > Paruj nowe
urzadzenie.
3 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Komunikacja > Urządzenia bezprzewodowe > Aplikacje
Connect IQ™ > Dane łodzi > Włącz połączenia > Nowe
połączenie.
Ploter nawigacyjny rozpocznie wyszukiwanie urządzenia
noszonego na ciele i procedurę łączenia z nim.
Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich
połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się
w zasięgu.
Mapy i widoki 3D mapy
Dostępne mapy i widoki 3D zależą od użytych danych map oraz
akcesoriów.
Mapy i widoki 3D mapy
UWAGA: Widoki 3D mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
Aby uzyskać dostęp do map oraz widoków 3D mapy, wybierz
Mapy.
Mapa nawigacyjna: Wyświetla dane nawigacji dostępne
w ramach fabrycznie załadowanych map oraz w ramach map
uzupełniających, jeśli są one dostępne. Dane obejmują boje,
światła, kable, sondowania głębokości, przystanie oraz stacje
pływów w widoku z góry.
Mapa wędkarska: Wyświetlanie na mapie szczegółowych
izobat i sondowań głębin. Wybór powoduje usunięcie z mapy
danych nawigacji oraz wyświetlenie szczegółowych danych
barometrycznych i wzmocnionych izobat wykorzystywanych
do celów badania dna. Ta mapa nadaje się doskonale do
wędkowania głębinowego z dala od brzegu.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
Perspective 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi
(odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną pomoc
w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas nawigacji
w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także podczas
określania tras umożliwiających wpłynięcie do nieznanych
portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie z nich.
Mapa 3D: Zapewnia szczegółowy, trójwymiarowy widok z góry
i z tyłu łodzi (odpowiednio do kursu) i stanowi wizualną
pomoc w nawigacji. Ten widok przydaje się podczas
nawigacji w pobliżu płycizn, raf, mostów i kanałów, a także
podczas określania tras umożliwiających wpłynięcie do
nieznanych portów i na kotwicowiska, a także wypłynięcie
z nich.
Fish Eye 3D: Zapewnia widok dna spod wody, przedstawiając
jego dokładny obraz na podstawie informacji o mapie. Po
podłączeniu przetwornika sonaru obiekty znajdujące się
w toni (np. ryby) zostaną oznaczone jako czerwone, zielone
i żółte obszary. Czerwony kolor oznacza największe cele,
a zielony — najmniejsze.
Nakładki radaru: Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do
radaru pozwalają nałożyć informacje radarowe na mapę
nawigacyjną lub mapę wędkarską. Funkcja nie jest dostępna
we wszystkich modelach.
Mapa nawigacyjna i mapa wędkarska
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
Mapa nawigacyjna jest zoptymalizowana pod kątem nawigacji.
Możesz planować trasę, wyświetlać informacje o mapie i używać
jej jako pomocy nawigacyjnej. Aby otworzyć Mapa nawigacyjna,
wybierz kolejno Mapy > Mapa nawigacyjna.
Symbole mapy
Ta tabela zawiera niektóre spośród najczęściej wyświetlanych
na szczegółowych mapach symboli.
Ikona
Opis
Boja
Informacje
Usługi morskie
Stacja pływów
Stacja prądów
Dostępne zdjęcie z góry
Dostępne zdjęcie w perspektywie
Inne elementy wspólne dla większości map obejmują izobaty,
strefy pływów, sondowania punktowe (w formie przedstawionej
na oryginalnej mapie papierowej), symbole i pomoce
nawigacyjne, przeszkody i okolice kabli.
Pomiar dystansu na mapie
1 Wybierz pozycję na mapie.
2 Wybierz Pomiar.
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
aktualnej pozycji. Dystans i kierunek od znacznika znajduje
się w rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji kursora, wybierz Ustaw odniesienie.
Tworzenie punktu na mapie
1 Wybierz pozycję lub obiekt na mapie.
2 Wybierz .
Wyświetlanie na mapie informacji o pozycji i o
obiekcie
Na mapie nawigacyjnej lub mapie wędkarskiej można
wyświetlać informacje o pozycji lub o obiekcie, takie jak pływy,
prądy, informacje astronomiczne, notatki do mapy lub lokalne
usługi.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz pozycję lub
obiekt.
Wzdłuż górnej krawędzi mapy zostanie wyświetlona lista
opcji. Wyświetlane opcje różnią się w zależności od wybranej
pozycji lub obiektu.
2 W razie potrzeby wybierz .
3 Wybierz Informacja.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o pomocach
nawigacyjnych
Mapa wędkarska dostarcza bardziej szczegółowych informacji
o rodzaju dna oraz występujących ryb na danym terenie ryb. Ta
mapa nadaje się doskonale do wędkowania. Aby otworzyć
Mapa wędkarska, wybierz kolejno Mapy > Mapa wędkarska.
Powiększanie i pomniejszanie przy użyciu ekranu
dotykowego
Istnieje możliwość szybkiego powiększania i pomniejszania
wielu ekranów, np. map i sonaru.
• Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
• Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.
Mapy i widoki 3D mapy
Na mapie nawigacyjnej, mapie wędkarskiej, w widoku
Perspective 3D lub Mariner’s Eye 3D mapy można wyświetlić
szczegółowe informacje o różnego rodzaju pomocach
nawigacyjnych, w tym o pławach, światłach i przeszkodach.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Widoki 3D mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
1 Na mapie lub w widoku mapy 3D wybierz pomoc
nawigacyjną.
2 Wybierz nazwę pomocy nawigacyjnej.
Nawigacja do punktu na mapie
OSTRZEŻENIE
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
9
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
1 Wybierz pozycję na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej.
2 W razie potrzeby wybierz Nawiguj do.
3 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
Nawiguj do lub .
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz Trasa do lub .
• Aby skorzystać z nawigacji automatycznej, wybierz
Nawigacja automatyczna lub .
4 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Widok mapy Fish Eye 3D
Za pomocą dokładnych konturów płatnych map, takich jak
BlueChart g3 Vision, widok mapy Fish Eye 3D przedstawia
podwodny widok na dno morza lub jeziora.
Obiekty znajdujące się w toni (np. ryby) są oznaczone jako
czerwony, zielony i żółty obszar. Czerwony kolor oznacza
największe obiekty, a zielony — najmniejsze.
Wyświetlanie informacji o stacjach pływów
Płatne mapy
OSTRZEŻENIE
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
UWAGA: Niektóre modele nie obsługują wszystkich map.
Opcjonalne płatne mapy, takie jak BlueChart g3 Vision,
pozwalają optymalnie wykorzystać ploter nawigacyjny. Poza
szczegółowymi mapami morskimi, produkty te mogą zawierać
także poniższe funkcje, które są dostępne w niektórych
obszarach.
Mariner’s Eye 3D: Zapewnia widok z góry i z tyłu łodzi oraz
stanowi trójwymiarową pomoc w nawigacji.
®
10
Fish Eye 3D: Zapewnia trójwymiarowy widok dna spod wody,
przedstawiając na mapie jego dokładny obraz na podstawie
informacji o mapie.
Mapy wędkarskie: Umożliwiają wyświetlenie map ze
wzmocnionymi izobatami, bez danych nawigacyjnych. Te
mapy nadają się doskonale do wędkowania głębinowego
z dala od brzegu.
Zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości: Zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości przedstawiają
realistyczny obraz lądu i wody na mapie nawigacyjnej
(Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 11).
Zdjęcia lotnicze: Wyświetlanie zdjęć lotniczych przystani
i innych obiektów ważnych z punktu widzenia nawigacji, które
pozwalają wyobrazić sobie otoczenie (Wyświetlanie zdjęć
lotniczych punktów orientacyjnych, strona 11).
Szczegółowe dane dotyczące dróg i punktów szczególnych:
Wyświetlenie szczegółowych danych dotyczących dróg
i punktów szczególnych (POI), w tym bardzo szczegółowych
danych o drogach na wybrzeżu i punktach szczególnych
takich, jak restauracje, zakwaterowanie, lokalne atrakcje.
Nawigacja automatyczna: Wykorzystuje konkretne informacje
o jednostce pływającej i dane mapy do określenia najlepszej
ścieżki do celu.
Symbol na mapie oznacza stację pływów. Dla stacji pływów
można wyświetlić szczegółowy wykres, który pozwoli
przewidzieć poziom pływów dla różnych godzin i dni.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz stację
pływów.
W pobliżu symbolu zostaną wyświetlone informacje
o kierunku pływu i poziomie pływu.
2 Wybierz nazwę stacji.
Animowane wskaźniki pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej można wyświetlać
animowane wskaźniki stacji pływów i kierunku podróży. Należy
także włączyć animowane ikony w ustawieniach mapy
(Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów, strona 11).
Wskaźnik stacji pływów jest wyświetlany na mapie jako pionowy
wykres słupkowy ze strzałką. Czerwona strzałka skierowana
w dół oznacza odpływ, a niebieska strzałka skierowana w górę
oznacza przypływ. Po najechaniu kursorem na wskaźnik stacji
pływów powyżej wskaźnika stacji wyświetlona zostanie
wysokość pływu w stacji.
Mapy i widoki 3D mapy
Wskaźniki kierunku prądu są wyświetlane na mapie w formie
strzałek. Kierunek każdej ze strzałek wskazuje kierunek prądu
w danej pozycji na mapie. Kolor strzałki wskazującej kierunek
prądu oznacza zakres prędkości prądu w danej pozycji. Po
najechaniu kursorem na wskaźnik kierunku prądu powyżej
wskaźnika kierunku wyświetlona zostanie prędkość prądu dla
danej pozycji.
planu
Zakres prędkości prądu
Żółty
0 do 1 węzła
Pomarańczowy
1 do 2 węzłów
Czerwony
2 lub więcej węzłów
System automatycznej identyfikacji
Wyświetlanie wskaźników pływów i prądów
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Na mapie nawigacyjnej i wędkarskiej można wyświetlać
statyczne lub animowane wskaźniki stacji pływów lub prądów.
1 Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno
Menu > Warstwy > Mapa > Pływy i prądy.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlać na mapie animowane wskaźniki stacji
pływów i animowane wskaźniki kierunku prądów, wybierz
Animowane.
• Wybierz Suwak, aby aktywować suwak pływów i prądów,
który umożliwia określenie czasu zgłaszania pływów
i prądów na mapie.
Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Można nałożyć wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne na
części mapy nawigacyjnej obejmującej ląd oraz na części
obejmujące ląd i morze.
UWAGA: Po włączeniu wysokiej rozdzielczości zdjęcia
satelitarne są dostępne tylko dla mniejszych poziomów
powiększenia. Jeśli wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne
nie są wyświetlane dla regionu z mapy opcjonalnej, można
wybrać , aby powiększyć mapę. Można także zwiększyć
stopień szczegółowości, zmieniając poziom szczegółów dla
powiększania mapy.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Warstwy >
Mapa > Zdjęcia satelitarne.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko ląd, aby wyświetlić standardowe
informacje dotyczące wody i zdjęcia nałożone na obszar
lądu na mapie.
UWAGA: To ustawienie musi być włączone, aby możliwe
było wyświetlanie map Standard Mapping .
• Wybierz Fotomapa, aby wyświetlać zdjęcia wody i lądu
o danym poziomie krycia. Wyreguluj przezroczystość
zdjęcia za pomocą suwaka. Im wyższa wartość
procentowa zostanie wybrana, w tym większym stopniu
zdjęcia będą zakrywać obszar wody i lądu na mapie i tym
lepiej będą widoczne.
®
Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów
orientacyjnych
Aby było możliwe wyświetlenie na mapie nawigacyjnej zdjęć
lotniczych, należy włączyć opcję Punkty ze zdjęciami
w ustawieniach mapy.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Korzystając ze zdjęć lotniczych obiektów orientacyjnych,
przystani i portów, można w łatwiejszy sposób określić swoje
Mapy i widoki 3D mapy
położenie i zapoznać się z układem przystani lub portu przed
dotarciem na miejsce.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz ikonę aparatu:
• Aby wyświetlić zdjęcie z góry, wybierz
.
• Aby wyświetlić zdjęcie w perspektywie, wybierz
.
Zdjęcie zostało wykonane z pozycji aparatu, który
podczas wykonywania zdjęcia był ustawiony w kierunku
wskazanym przez stożek.
2 Wybierz Zdjęcie.
System automatycznej identyfikacji (AIS) umożliwia identyfikację
oraz śledzenie innych statków oraz otrzymywanie ostrzeżeń
o innych jednostkach znajdujących się w pobliżu. Po
podłączeniu do zewnętrznego urządzenia AIS ploter
nawigacyjny może wyświetlać określone dane AIS dotyczące
innych statków znajdujących się w zasięgu, które są
wyposażone w transponder oraz które w aktywny sposób
przesyłają informacje AIS.
Informacje zgłaszane przez każdy statek obejmują numer
MMSI, pozycję, prędkość GPS, kierunek GPS, czas, jaki minął
od zgłoszenia przez statek ostatniej pozycji, najbliższe miejsce
zbliżenia oraz czas do miejsca zbliżenia.
Niektóre modele ploterów nawigacyjnych obsługują też system
BFT (Blue Force Tracking). Jednostki pływające śledzone za
pomocą systemu BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na
ploterze nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem.
Symbole celów AIS
Symbol Opis
Statek AIS. Statek nadający sygnał AIS. Trójkąt wskazuje
kierunek, w którym porusza się statek AIS.
Wybór celu.
Aktywacja celu. Cel wydaje się większy na mapie. Zielona
linia prowadząca do celu wskazuje kierunek celu. Numer
MMSI, prędkość i kierunek statku są widoczne poniżej celu
(jeśli dla funkcji wyświetlania szczegółowych informacji
wybrano opcję Pokaż). W przypadku utraty sygnału AIS ze
statku zostanie wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału celu. Zielony symbol X oznacza utratę sygnału
AIS ze statku. W takim przypadku ploter nawigacyjny
wyświetla baner komunikatu z pytaniem, czy statek ma być
nadal śledzony. W przypadku rezygnacji z dalszego śledzenia
symbol utraconego sygnału statku zniknie z mapy lub
z widoku 3D mapy.
Niebezpieczny cel w zasięgu. Cel miga, włącza się alarm
i zostaje wyświetlony baner komunikatu. Po potwierdzeniu
alarmu zostanie wyświetlony nakreślony linią ciągłą czerwony
trójkąt z prowadzącą do niego czerwoną linią, który wskazuje
położenie oraz kierunek celu. Jeśli alarm kolizyjny dla strefy
bezpieczeństwa został wyłączony, cel zacznie migać, alarm
nie uruchomi się jednak i nie zostanie wyświetlony baner
alarmu. W przypadku utraty sygnału AIS ze statku zostanie
wyświetlony baner komunikatu.
Utrata sygnału niebezpiecznego celu. Czerwony symbol X
oznacza utratę sygnału AIS ze statku. W takim przypadku
ploter nawigacyjny wyświetla baner komunikatu z pytaniem,
czy statek ma być nadal śledzony. W przypadku rezygnacji
z dalszego śledzenia symbol utraconego sygnału niebezpiecznego celu zniknie z mapy lub z widoku 3D mapy.
Położenie tego symbolu wskazuje punkt największego
zbliżenia do niebezpiecznego celu. Liczby widoczne w pobliżu
symbolu wskazują czas do punktu największego zbliżenia do
tego celu.
UWAGA: Jednostki pływające śledzone za pomocą systemu
BFT (Blue Force Tracking) są oznaczone na ploterze
nawigacyjnym niebiesko-zielonym kolorem, niezależnie od ich
statusu.
11
Kierunek i planowany kurs aktywowanych celów AIS
W przypadku, gdy aktywowany cel AIS nadaje informacje
o kierunku i kursie nad dnem, kierunek celu jest widoczny na
mapie w postaci linii ciągłej prowadzącej do symbolu celu AIS.
Linia kierunku nie jest widoczna w widoku mapy 3D.
Planowany kurs aktywowanego celu AIS jest widoczny na mapie
lub w widoku mapy 3D jako linia przerywana. Długość
planowanego kursu zależy od wartości ustawienia planowanego
kierunku. Jeśli aktywowany cel AIS nie przesyła informacji
o prędkości lub jeśli statek nie porusza się, linia planowanego
kursu nie jest wyświetlana. Informacje o zmianach prędkości,
kursu nad dnem oraz prędkości jego zmiany nadawane przez
statek mogą wpłynąć na obliczenia pozwalające wyznaczyć linię
planowanego kursu.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku, kursie nad dnem
oraz prędkości jego zmiany, planowany kurs celu jest obliczany
na podstawie informacji dotyczących kursu nad dnem
i prędkości jego zmiany. Kierunek, w jakim następuje zwrot celu,
także jest wyznaczany na podstawie informacji o prędkości
zmiany kursu i jest wskazywany przez końcowy element linii
kierunku. Długość elementu końcowego nie zmienia się.
Jeśli cel AIS nadaje informacje o kierunku i kursie nad dnem, nie
są jednak przesyłane informacje o prędkości zmiany kursu,
planowany kurs celu jest obliczany na podstawie informacji
dotyczących kursu nad dnem.
Aktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Aktywuj cel.
Wyświetlanie informacji o statku AIS ustawionym jako cel
Istnieje możliwość wyświetlenia stanu sygnału AIS, numeru
MMSI, prędkości GPS, kierunku GPS i innych zgłaszanych
informacji odnoszących się do statku ustawionego jako cel.
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz Statek AIS.
Dezaktywacja celu dla statku AIS
1 W widoku mapy lub w widoku mapy 3D wybierz statek AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Dezaktywuj.
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS i MARPA
1 Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Inne statki >
Lista > Pokaż.
2 Wybierz rodzaje zagrożeń, które mają być uwzględnione na
liście.
Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa
Zanim będzie możliwe ustawienie alarmu kolizyjnego, konieczne
jest podłączenie zgodnego plotera nawigacyjnego do
urządzenia AIS lub do radaru.
Alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa jest dostępny
wyłącznie w przypadku systemów AIS i MARPA. Funkcja
MARPA działa w przypadku dostępności radaru. Można
dostosowywać strefę bezpieczeństwa umożliwiającą uniknięcie
kolizji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Alarm kolizyjny >
Włączono.
Gdy w strefie bezpieczeństwa wokół statku znajdzie się
obiekt ze znacznikiem MARPA lub statek z systemem AIS,
wyświetlony zostanie baner komunikatu. Obiekt również
zostanie oznaczony na ekranie jako niebezpieczny. Gdy
alarm się wyłączy, baner komunikatu zniknie, a alarm
12
dźwiękowy zostanie wyłączony — obiekt pozostanie jednak
oznaczony na ekranie jako niebezpieczny.
2 Wybierz Zasięg i określ promień dla strefy bezpieczeństwa
wokół statku.
3 Wybierz Czas do i określ czas, po którym zostanie włączony
alarm w przypadku stwierdzenia, że obiekt wpłynie do strefy
bezpieczeństwa statku.
Na przykład, aby otrzymać powiadomienie na 10 minut przed
zbliżającym się przecięciem linii strefy bezpieczeństwa,
wybierz dla opcji Czas do wartość 10. Spowoduje to również
włączenie się alarmu na 10 minut przed wpłynięciem statku
do strefy bezpieczeństwa.
4 Wybierz Alarm MAPRA i włącz opcję określającą, kiedy
uruchamiany jest alarm dotyczący obiektów ze znacznikiem
MARPA.
Pomoce nawigacyjne AIS
Pomoc nawigacyjna (ATON) AIS to wszelkiego rodzaju pomoc
nawigacyjna nadawana za pośrednictwem radia AIS. Pomoce
ATON są wyświetlane na mapach i zawierają informacje
identyfikacyjne, takie jak pozycja i typ.
Istnieją trzy główne rodzaje pomocy nawigacyjnych AIS.
Rzeczywiste pomoce ATON fizycznie istnieją i wysyłają swoje
dane identyfikacyjne oraz dotyczące położenia z ich faktycznej
pozycji. Syntetyczne pomoce ATON fizycznie istnieją, a ich
dane identyfikacyjne oraz dotyczące położenia są wysyłane
z innego miejsca. Wirtualne pomoce ATON fizycznie nie istnieją,
a ich dane identyfikacyjne oraz dotyczące położenia są
wysyłane z innego miejsca.
Pomoce nawigacyjne AIS można wyświetlać na mapie, gdy
ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego radia AIS. Aby
wyświetlać pomoce nawigacyjne AIS, na mapie wybierz kolejno
Menu > Warstwy > Mapa > Pomoc nawigacyjna > Pomoce
ATON. Więcej informacji na temat pomocy ATON można
wyświetlić, wybierając pomoc ATON na mapie.
Symbol Znaczenie
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Północ
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Południe
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Wschód
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Zachód
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Specjalne
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Bezpieczne
Rzeczywista lub syntetyczna pomoc ATON: znak Niebezpieczeństwo
Wirtualna pomoc ATON
Wirtualna pomoc ATON: znak Północ
Wirtualna pomoc ATON: znak Południe
Wirtualna pomoc ATON: znak Wschód
Wirtualna pomoc ATON: znak Zachód
Wirtualna pomoc ATON: znak Specjalne
Wirtualna pomoc ATON: znak Bezpieczne
Wirtualna pomoc ATON: znak Niebezpieczeństwo
Sygnały wzywania pomocy AIS
Wbudowane nadajniki sygnałów wzywania pomocy AIS to
wbudowane urządzenia, które po aktywacji przesyłają raporty
ratunkowe z informacją o pozycji. Ploter nawigacyjny może
odbierać sygnały z nadajników ratunkowych SART, radiopław
awaryjnych EPIRB i innych sygnałów „człowiek za burtą”.
Mapy i widoki 3D mapy
Nadawane sygnały wzywania pomocy różnią się od
standardowych sygnałów przesyłanych przez system AIS,
w związku z czym są inaczej przedstawiane w ploterze
nawigacyjnym. Zamiast śledzenia sygnału wzywania pomocy
pozwalającego uniknąć kolizji ma miejsce śledzenie sygnału
wzywania pomocy w celu zlokalizowania statku lub osoby
i umożliwienia udzielenia pomocy.
Nawigacja do jednostki nadającej sygnał wzywania pomocy
Po odebraniu sygnału wzywania pomocy wyświetla się alarm
sygnału wzywania pomocy.
Wybierz kolejno Przejrzyj > Nawiguj do, aby rozpocząć
nawigację do jednostki nadającej sygnał.
Symbole celów wykorzystywane w nadajniku sygnałów
wzywania pomocy AIS
Symbol Opis
Sygnał wzywania pomocy AIS nadawany przez statek.
Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji na temat sygnału
i rozpocząć nawigację.
Utrata sygnału.
Test sygnału. Wyświetla się, gdy na statku zostanie rozpoczęty test nadajnika sygnałów wzywania pomocy; nie
informuje o rzeczywistej sytuacji awaryjnej.
Utracono sygnał testowy.
Włączanie alertów testowych nadajnika AIS
Aby uniknąć dużej liczby symboli i alertów testowych
w zatłoczonych miejscach, takich jak przystanie, można wybrać
ustawienia pozwalające odbierać lub ignorować komunikaty
testowe AIS. Aby przetestować funkcję odbioru sygnałów
awaryjnych w urządzeniu AIS, należy włączyć ploter
nawigacyjny w celu umożliwienia odbioru alertów testowych.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby odbierać lub ignorować sygnały testowe radiopławy
awaryjnej (EPRIB), wybierz Test AIS-EPIRB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały „człowiek za
burtą” (MOB), wybierz Test AIS-MOB.
• Aby odbierać lub ignorować testowe sygnały ratunkowe
SART, wybierz Test AIS-SART.
Wyłączanie odbioru sygnału AIS
Odbiór sygnału AIS jest domyślnie wyłączony.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > AIS >
Wyłączono.
Wszystkie funkcje systemu AIS dla wszystkich map
i widoków mapy 3D są wyłączone. Dotyczy to również
ustawiania celów AIS i ich śledzenia, alarmów kolizyjnych,
które wynikają z ustawienia celów AIS i ich śledzenia, a także
wyświetlania informacji o statkach AIS.
Menu mapy
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map. Niektóre opcje wymagają wykupienia płatnych
map lub podłączenia akcesoriów, np. radaru.
UWAGA: Menu mogą zawierać ustawienia, które nie są
obsługiwane przez zainstalowane mapy lub obecną pozycję.
W przypadku wprowadzenia zmian do tych ustawień widok
mapy nie ulegnie zmianie.
Na mapie wybierz Menu.
Warstwy: Pozwala dostosować wygląd różnych pozycji na
mapie (Warstwy mapy, strona 13).
Quickdraw Contours: Umożliwia włączenie rysowania
konturów dna i tworzenie etykiet na mapach wędkarskich
(Garmin Quickdraw Contours — mapy, strona 15).
Ustawienia: Pozwala na dostosowanie ustawień mapy
(Ustawienia mapy, strona 15).
Mapy i widoki 3D mapy
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 4).
Warstwy mapy
Możesz włączać i wyłączać warstwy mapy i dostosowywać
elementy na mapach. Każde ustawienie odnosi się do używanej
mapy lub widoku mapy.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i modeli ploterów. Niektóre opcje wymagają
wykupienia płatnych map lub podłączenia akcesoriów.
UWAGA: Menu mogą zawierać ustawienia, które nie są
obsługiwane przez zainstalowane mapy lub obecną pozycję.
W przypadku wprowadzenia zmian do tych ustawień widok
mapy nie ulegnie zmianie.
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy.
Mapa: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie elementów
związanych z mapami (Ustawienia warstw mapy, strona 13).
Moja łódź: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie elementów
związanych z łodzią (Ustawienia warstwy Moja łódź,
strona 14).
Dane użytkownika: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie danych
użytkownika, np. punktów trasy, granic i śladów oraz
otwieranie list z danymi użytkownika (Ustawienia warstwy
danych użytkownika, strona 14).
Inne statki: Umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania
innych statków (Ustawienia warstwy Inne statki, strona 14).
Woda: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie informacji
o głębokości (Ustawienia warstwy wody, strona 14).
Quickdraw Contours: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie
danych izobat Garmin Quickdraw (Garmin Quickdraw
Contours — ustawienia, strona 17).
Pogoda: Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie elementów
związanych z pogodą (Ustawienia warstwy Pogoda,
strona 15).
Ustawienia warstw mapy
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Mapa.
Zdjęcia satelitarne: Niektóre płatne mapy oferują zdjęcia
satelitarne o wysokiej rozdzielczości, które przedstawiają
realistyczny obraz lądu albo lądu i wody na mapie
nawigacyjnej (Wyszukiwanie obrazów satelitarnych na mapie
nawigacyjnej, strona 11).
UWAGA: To ustawienie musi być włączone, aby możliwe
było wyświetlanie map Standard Mapping.
Pływy i prądy: Pozwala na wyświetlanie wskaźników stacji
pływów na mapie (Wyświetlanie wskaźników pływów
i prądów, strona 11), a także aktywuje suwak pływów oraz
prądów, który umożliwia określenie czasu zgłaszania pływów
i prądów na mapie.
POI na lądzie: Wyświetlanie lądowych punktów szczególnych
na mapie.
Pomoc nawigacyjna: Wyświetla na mapie pomoce
nawigacyjne, takie jak oznakowanie infrastruktury ATON
i migające światła. Umożliwia wybranie typu pomocy
nawigacyjnej NOAA lub IALA.
Punkty usług: Wyświetlanie lokalizacji punktów usług morskich.
Głębokość: Umożliwia dostosowywanie pozycji na warstwie
głębokości (Ustawienia warstwy głębokości, strona 13).
Obszary zamknięte: Wyświetlanie na mapie informacji
o zamkniętych obszarach.
Punkty ze zdjęciami: Wyświetlanie ikon aparatu dla zdjęć
lotniczych (Wyświetlanie zdjęć lotniczych punktów
orientacyjnych, strona 11).
Ustawienia warstwy głębokości
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Mapa >
Głębokość.
13
Cieniowanie głębokości: Określenie zakresu wysokości, dla
których ma zostać wyświetlone cieniowanie.
Cieniowanie płycizny: Zmiana cieniowania z linii brzegowej na
określoną głębokość.
Punkty głębokości: Włączenie sondowania punktowego oraz
ustawienie niebezpiecznej głębokości. Punkty głębokości,
które odpowiadają niebezpiecznym głębokościom lub są
położone na mniejszej głębokości od nich zostaną
oznaczone czerwonym tekstem.
Obrysy łowisk: Ustawia poziom przybliżenia odpowiedni do
wyświetlania szczegółowego widoku izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Ustawienia warstwy Moja łódź
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Moja łódź.
Linia kierunku: Wyświetlanie i dostosowywanie linii kierunku,
czyli linii na mapie prowadzącej od dziobu łodzi w kierunku
podróży (Ustawianie linii kierunku i znaczników kątów,
strona 25).
Aktywne ślady: Wyświetla aktywny ślad na mapie i otwiera
menu Opcje aktywnego śladu.
Róża wiatrów: Pokazuje wizualne odwzorowanie informacji
o kącie wiatru lub jego kierunku, które pochodzą
z podłączonego czujnika wiatru, i konfiguruje źródło dancyh
wiatru.
Róża kompasowa: Wyświetla różę kompasową wokół łodzi,
wskazując kierunek kompasu w odniesieniu do kierunku
łodzi. Włączenie tej opcji powoduje wyłączenie opcji Róża
wiatrów.
Ikona pojazdu: Umożliwia ustawienie ikony przedstawiającej
aktualną pozycję na mapie.
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa (Ustawianie typu jednostki, strona 5) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlić layline. Linie layline mogą
być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Layline.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglowania: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżące pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Kąt natarcia: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
natarcia.
Zawietrz- - kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Filtr layline: Filtruje dane layline na podstawie podanego czasu
i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Ustawienia warstwy danych użytkownika
Można wyświetlać na mapie dane użytkownika, takie jak punkty
trasy, granice i ślady.
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Dane
użytkownika.
Punkty: Pokazuje punkty trasy na mapie i otwiera listę punktów
trasy.
14
Granice: Pokazuje granice na mapie i otwiera listę granic.
Ślady: Pokazuje ślady na mapie.
Ustawienia warstwy Inne statki
UWAGA: Opcje te wymagają podłączenia akcesoriów, takich jak
odbiornik AIS, radar i radio VHF.
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Inne statki.
DSC: Ustawianie sposobu wyświetlania na mapie statków DSC
i śladów oraz wyświetlanie listy DSC.
AIS: Ustawianie sposobu wyświetlania na mapie statków AIS
i śladów oraz wyświetlanie listy AIS.
Szczegóły: Umożliwia wyświetlanie na mapie informacji
o innych statkach.
Planow. kierun.: Umożliwia określenie czasu planowanego
kierunku dla statków z systemem AIS i znacznikami MARPA.
Alarm kolizyjny: Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa (Ustawianie alarmu kolizyjnego dla strefy
bezpieczeństwa, strona 12).
Ustawienia warstwy wody
Na mapie wybierz kolejno Menu > Warstwy > Woda.
UWAGA: Menu może zawierać ustawienia, które nie są
obsługiwane przez zainstalowane mapy lub obecną pozycję.
W przypadku wprowadzenia zmian do tych ustawień widok
mapy nie ulegnie zmianie.
Cieniowanie głębokości: Określenie zakresu wysokości, dla
których ma zostać wyświetlone cieniowanie.
Cieniowanie płycizny: Zmiana cieniowania z linii brzegowej na
określoną głębokość.
Punkty głębokości: Włączenie sondowania punktowego oraz
ustawienie niebezpiecznej głębokości. Punkty głębokości,
które odpowiadają niebezpiecznym głębokościom lub są
położone na mniejszej głębokości od nich zostaną
oznaczone czerwonym tekstem.
Obrysy łowisk: Ustawia poziom przybliżenia odpowiedni do
wyświetlania szczegółowego widoku izobat i sondowań
głębin oraz upraszcza i optymalizuje wyświetlanie mapy
podczas wędkowania.
Cieniowanie reliefowe: Wyświetla gradient dna
z cieniowaniem. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Obraz sonarowy: Obrazy sonarowe ułatwiają poznanie
gęstości dna. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Poziom jeziora: Umożliwia ustawienie bieżącego poziomu
wody w jeziorze. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
niektórych map płatnych.
Cieniowanie zakresu głębokości
Możesz ustawić zakresy kolorów na mapie, aby wyświetlać
głębokość wody, w której obecnie biorą poszukiwane przez
Ciebie ryby. Możesz ustawić głębsze zakresy, aby monitorować
szybkość zmian głębokości dna w ramach określonego zakresu
głębokości. Możesz utworzyć maksymalnie dziesięć własnych
zakresów głębokości. W przypadku wędkarstwa śródlądowego
maksymalna liczba pięciu zakresów głębokości może poprawić
czytelność mapy. Zakresy głębokości mają zastosowanie do
wszystkich map i wszystkich akwenów.
Niektóre mapy Garmin LakeVü™ i dodatkowe mapy premium
domyślnie mają cieniowanie wielu zakresów głębokości.
Mapy i widoki 3D mapy
Ustawienia mapy
Czerwony
Od 0 do 1,5 m (od 0 do 5 stóp)
Pomarańczowy
Od 1,5 do 3 m (od 5 do 10 stóp)
Żółty
Od 3 do 4,5 m (od 10 do 15 stóp)
Zielony
Od 4,5 do 7,6 m (od 15 do 25 stóp)
Ustawienia warstwy Pogoda
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno Menu >
Warstwy > Mapa > Pogoda > .
Na mapie pogody wybierz kolejno Menu > Warstwy > Mapa >
Pogoda.
Warstwy zaobserwowane: Umożliwia ustawienie wyświetlania
zaobserwowanych elementów pogody. Zaobserwowana
pogoda to aktualne warunki pogodowe widoczne w danym
momencie.
Warstwy prognozy: Umożliwia ustawienie wyświetlania
prognozowanych elementów pogody.
Tryb warstwy: Umożliwia wyświetlanie prognozowanych
i zaobserwowanych informacji o pogodzie.
Pętla: Umożliwia wyświetlanie pętli informacji o prognozowanej
i zaobserwowanej pogodzie.
Legenda: Umożliwia pokazanie legendy pogody wraz
z poziomem intensywności warunków wzrastającym od lewej
do prawej strony.
Subskrypcja serw. pogod.: Umożliwia wyświetlanie informacji
o subskrypcji prognozy pogody.
Przywróć domyślne: Przywrócenie wszystkich ustawień
pogody do wartości fabrycznych.
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 4).
Ustawienia nakładki radaru
Na mapie nawigacyjnej lub wędkarskiej wybierz kolejno Menu >
Warstwy > Radar > .
Na ekranie radaru wybierz Menu.
Radar w tryb gotowości: Zatrzymuje przesyłanie sygnału
radarowego.
Wzmocnienie: Umożliwia regulację wzmocnienia
(Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru,
strona 39).
Zakłóc. od wody: Regulacja poziomu zakłóceń od wody
(Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru,
strona 39).
Opcje radaru: Otwieranie menu opcji radaru (Menu Opcje
radaru, strona 40).
Inne statki: Pozwala dostosować sposób wyświetlania innych
statków w widoku radaru (Ustawienia warstwy Inne statki,
strona 14).
Ustawienia radaru: Otwiera ustawienia wyświetlacza radaru
(Menu Ustawienia radaru, strona 41).
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 4).
Garmin Quickdraw Contours — mapy
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map i widoków 3D mapy. Niektóre ustawienia
wymagają użycia zewnętrznych akcesoriów lub odpowiednich
płatnych map.
Na mapie wybierz kolejnoMenu > Ustawienia.
Orientacja: Umożliwia ustawienie perspektywy na mapie.
Szczegół: Dostosowanie stopnia szczegółowości mapy dla
różnych stopni powiększenia.
Skala mapy: Umożliwia ustawienie wyświetlanego rozmiaru
mapy.
Mapa świata: Można użyć podstawowej mapy świata lub mapy
z cieniowanym reliefem. Różnice są widoczne tylko
w przypadku pomniejszenia w zbyt dużym stopniu, aby było
możliwe wyświetlenie szczegółowej mapy.
Linia startu: Ustawia linię startową do regat (Ustawianie linii
startu, strona 24).
Wstaw mapę: Niewielka mapa wyśrodkowana na aktualnej
pozycji użytkownika.
Ustawienia widoku Fish Eye 3D
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
W widoku Fish Eye 3D mapy wybierz Menu.
Pokaż: Ustawianie perspektywy w widoku 3D mapy.
Ślady: Wyświetlanie śladów.
Stożek echos.: Wyświetlanie stożka wskazującego obszar
działania przetwornika.
Symbole ryb: Wyświetlanie obiektów znajdujących się w toni.
Obsługiwane mapy
Aby zapewnić użytkownikom bezpieczne i przyjemne chwile na
wodzie, urządzenia Garmin obsługują tylko oficjalne mapy
przygotowane przez firmę Garmin lub zatwierdzonego
producenta niezależnego.
Mapy możesz kupić w Garmin. W przypadku zakupu map od
sprzedawcy innego niż Garmin sprawdź sprzedawcę przed
zakupem. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku
sprzedawców internetowych. W przypadku zakupu
nieobsługiwanej mapy zwróć ją sprzedawcy.
Garmin Quickdraw Contours — mapy
OSTRZEŻENIE
Funkcja Garmin Quickdraw Contours umożliwia użytkownikom
tworzenie map.Firma Garmin nie gwarantuje dokładności,
niezawodności, kompletności ani aktualności map tworzonych
przez strony trzecie. Użytkownik używa i polega na mapach
stron trzecich na własną odpowiedzialność.
Funkcja Garmin Quickdraw Contours pozwala na tworzenie map
z wykorzystaniem izobat i etykiet głębokości dla niemal każdego
akwenu.
Gdy funkcja Garmin Quickdraw Contours rejestruje dane, wokół
jednostki wyświetla się kolorowy okrąg. Przedstawia on obszar
mapy, który jest skanowany za każdym przejściem.
15
Zielony okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty okrąg wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h (od
10 do 20 mil/h). Czerwony okrąg wskazuje, że głębokość lub
pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość przekracza
32 km/h (20 mil/h).
Dane Garmin Quickdraw Contours można przeglądać na
ekranie kombinacji widoków lub w pojedynczym widoku na
mapie.
Ilość zapisanych danych zależy od pojemności karty pamięci,
źródła sonaru i prędkości łodzi podczas rejestrowania danych.
Korzystanie z sonaru jednowiązkowego zapewnia dłuższy czas
rejestrowania. Szacunkowo na karcie pamięci o pojemności
2 GB można zarejestrować około 1500 godzin danych.
Podczas rejestrowania danych na karcie pamięci w ploterze
nawigacyjnym, nowe dane są dodawane do istniejącej mapy
Garmin Quickdraw Contours i zapisywane na karcie pamięci. Po
włożeniu nowej karty pamięci, istniejące dane nie są na nią
przesyłane.
Tworzenie mapy zbiornika wodnego za
pomocą funkcji Garmin Quickdraw Contours
Aby korzystać z funkcji Garmin Quickdraw Contours, na karcie
pamięci musi być wolne miejsce oraz konieczne są informacje
na temat głębokości z sonaru i pozycja GPS.
1 W widoku mapy wybierz kolejno Menu > Quickdraw
Contours > Uruchom zapis.
Po
zakończeniu zapisu wybierz kolejno Menu > Quickdraw
2
Contours > Przerwij zapis.
3 Wybierz Zarządzaj > Nazwa i wprowadź nazwę mapy.
Dodawanie etykiet do mapy Garmin
Quickdraw Contours
Do mapy Garmin Quickdraw Contours można dodawać etykiety,
aby oznaczać niebezpieczne obszary lub punkty szczególne.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz miejsce.
2 Wybierz Etyk. Quickdr..
3 Wpisz tekst na etykiecie i wybierz Gotowe.
Społeczność Garmin Quickdraw
Garmin Quickdraw to bezpłatna, publiczna, społeczność
internetowa umożliwiająca udostępnianie map Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom. Możesz także
pobierać mapy utworzone przez innych użytkowników.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, możesz
uzyskać za pośrednictwem aplikacji ActiveCaptain dostęp do
społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt ze społecznością
Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji ActiveCaptain,
strona 16).
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi,
możesz użyć witryny Garmin Connect™ w celu uzyskania
dostępu do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt ze
społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji Garmin
Connect, strona 16).
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za
pomocą aplikacji ActiveCaptain
1 W urządzeniu mobilnym otwórz aplikację ActiveCaptain
i połącz się z urządzeniem GLASS COCKPIT
(Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain, strona 6).
2 W aplikacji wybierz opcję Społeczność Quickdraw.
Możesz pobrać kontury od innych członków społeczności
(Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain, strona 16) i udostępnić kontury
utworzone przez siebie (Udostępnianie map Garmin Quickdraw
16
Contours społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain, strona 16).
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji ActiveCaptain
Możesz pobierać mapy Garmin Quickdraw Contours utworzone
przez innych użytkowników i udostępnione społeczności Garmin
Quickdraw.
1 Z poziomu aplikacji ActiveCaptain w swoim urządzeniu
mobilnym wybierz Społeczność Quickdraw > Wyszukaj
izobaty.
2 Użyj mapy i funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować obszar
do pobrania.
Czerwone kropki przedstawiają mapy Garmin Quickdraw
Contours, które zostały udostępnione dla tego regionu.
Wybierz
Wybierz pobierany obszar.
3
4 Przeciągnij prostokąt, aby wybrać obszar do pobrania.
5 Przeciągnij wierzchołki, aby zmienić obszar pobierania.
6 Wybierz Pobierz obszar.
Podczas kolejnego połączenia aplikacji ActiveCaptain
z urządzeniem GLASS COCKPIT pobrane izobaty są
przesyłane do urządzenia automatycznie.
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain
Możesz udostępniać utworzone przez siebie mapy Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom należącym do
społeczności Garmin Quickdraw.
Po udostępnieniu mapy izobat udostępniona zostaje wyłącznie
mapa izobat. Twoje punkty nie są udostępniane.
Być może, podczas konfiguracji aplikacji ActiveCaptain, została
zaznaczona opcja automatycznego udostępniania izobat
społeczności. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności, aby
włączyć udostępnianie.
W aplikacji ActiveCaptain w urządzeniu mobilnym wybierz
Społeczność Quickdraw.
Po ponownym połączeniu aplikacji ActiveCaptain z urządzeniem
GLASS COCKPIT mapy z izobatami zostaną przesłane
automatycznie do społeczności.
Kontakt ze społecznością Garmin Quickdraw za
pomocą aplikacji Garmin Connect
1 Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Wybierz kolejno Pierwsze kroki > Społeczność Quickdraw
> Pierwsze kroki.
Utwórz
konto Garmin Connect, jeśli jeszcze go nie masz.
3
4 Zaloguj się do konta Garmin Connect.
5 W prawym górnym rogu wybierz Morski, aby otworzyć widżet
Garmin Quickdraw.
PORADA: Aby móc udostępniać mapy Garmin Quickdraw
Contours, w czytniku kart komputera musi się znajdować karta
pamięci.
Udostępnianie map Garmin Quickdraw Contours
społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu aplikacji
Garmin Connect
Możesz udostępniać utworzone przez siebie mapy Garmin
Quickdraw Contours innym użytkownikom należącym do
społeczności Garmin Quickdraw.
Po udostępnieniu mapy izobat udostępniona zostaje wyłącznie
mapa izobat. Twoje punkty nie są udostępniane.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart (Karty pamięci, strona 2).
2 Włóż kartę pamięci do komputera.
3 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt
ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji
Garmin Connect, strona 16).
Garmin Quickdraw Contours — mapy
4 Wybierz Udostępnij swoje izobaty.
5 Przejdź do karty pamięci i wybierz folder /Garmin.
6 Otwórz folder Quickdraw i wybierz plik o nazwie
ContoursLog.svy.
Po przesłaniu pliku ContoursLog.svy usuń go z karty pamięci,
aby uniknąć problemów podczas kolejnego przesyłania. Twoje
dane nie zostaną utracone.
Pobieranie map społeczności Garmin Quickdraw przy
użyciu aplikacji Garmin Connect
Możesz pobierać mapy Garmin Quickdraw Contours utworzone
przez innych użytkowników i udostępnione społeczności Garmin
Quickdraw.
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi,
dostęp do społeczności Garmin Quickdraw można uzyskać
przez witrynę Garmin Connect.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi możesz
uzyskać dostęp do społeczności Garmin Quickdraw przy użyciu
aplikacji ActiveCaptain (Kontakt ze społecznością Garmin
Quickdraw za pomocą aplikacji ActiveCaptain, strona 16).
1 Włóż kartę pamięci do komputera.
2 Uzyskaj dostęp do społeczności Garmin Quickdraw (Kontakt
ze społecznością Garmin Quickdraw za pomocą aplikacji
Garmin Connect, strona 16).
3 Wybierz Wyszukaj izobaty.
4 Użyj mapy i funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować obszar
do pobrania.
Czerwone kropki przedstawiają mapy Garmin Quickdraw
Contours, które zostały udostępnione dla tego regionu.
5 Wybierz Wybierz obszar do pobrania.
6 Przeciągnij krawędzie zaznaczenia, aby wybrać obszar do
pobrania.
7 Wybierz Rozpocznij pobieranie.
8 Zapisz plik na karcie pamięci.
PORADA: Jeśli nie możesz znaleźć pliku, sprawdź folder
pobierania. Wyszukiwarka mogła zapisać plik właśnie tam.
9 Wyjmij kartę pamięci z komputera.
10 Włóż kartę pamięci do gniazda kart (Karty pamięci, strona 2).
Ploter nawigacyjny automatycznie rozpoznaje mapy izobat.
Ploter nawigacyjny może potrzebować kilku minut na
załadowanie map.
Garmin Quickdraw Contours — ustawienia
Na mapie wybierz kolejno Menu > Quickdraw Contours >
Ustawienia.
Przesunięcie zapisu: Ustala dystans między głębokością
echosondy a głębokością zapisu izobat. Jeśli poziom wody
się zmienił od czasu ostatniego zapisu, dostosuj to
ustawienie, aby głębokość zapisu była taka sama dla obu
zapisów.
Jeśli na przykład podczas ostatniego zapisu głębokość
echosondy wynosiła 3,1 m (10,5 stopy), a dzisiejsza
głębokość echosondy to 3,6 m (12 stóp), wpisz -0,5 m (-1,5
stopy) jako wartość Przesunięcie zapisu.
Przes. wyś. dan.użyt.: Ustala różnice między głębokościami
izobat a etykietami głębokości na Twoich mapach izobat
w celu wyrównania zmian w poziomie wody lub błędów
w zapisanych mapach.
Przes. dla map społ.: Ustala różnice między głębokościami
izobat a etykietami głębokości na mapach izobat
społeczności w celu wyrównania zmian w poziomie wody lub
błędów w zapisanych mapach.
Kolory pomiarów: Pozwala określić kolor wyświetlania danych
Garmin Quickdraw Contours. Jeśli to ustawienie jest
włączone, kolory wskazują jakość zapisu. Gdy ustawienie
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
jest wyłączone, izobaty są wyświetlane w standardowych
kolorach mapy.
Zielony kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest mniejsza niż 16 km/h (10 mil/h).
Żółty kolor wskazuje, że głębokość i pozycja GPS są
odpowiednie, a prędkość jest w zakresie od 16 do 32 km/h
(od 10 do 20 mil/h). Kolor czerwony okrąg wskazuje, że
głębokość lub pozycja GPS są nieodpowiednie, a prędkość
przekracza 32 km/h (20 mil/h).
Cieniowanie głębokości: Pozwala określić minimalny
i maksymalny zakres głębokości oraz ich kolory.
Nawigacja z użyciem plotera
nawigacyjnego
OSTRZEŻENIE
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
PRZESTROGA
Jeśli jednostka jest wyposażona w system autopilota,
dedykowany wyświetlacz kontroli autopilota musi być
zainstalowany przy każdym sterze, aby możliwe było wyłączenie
systemu autopilota.
UWAGA: Niektóre widoki mapy są dostępne w przypadku
korzystania z płatnych map oraz na określonych obszarach.
Aby rozpocząć nawigację, należy wybrać cel podróży, ustawić
kurs lub utworzyć trasę, a następnie rozpocząć podróż kursem
lub trasą. Można rozpocząć podróż kursem lub trasą z poziomu
mapy nawigacyjnej, mapy wędkarskiej lub widoku Perspective
3D lub Mariner’s Eye 3D mapy.
Można ustawić kurs i podróżować nim do celu, korzystając
z jednej z trzech funkcji: Nawiguj do, Trasa do lub Nawigacja
automatyczna.
Nawiguj do: Nawigacja bezpośrednio do celu. To standardowa
opcja, aby nawigować do celu podróży. Ploter nawigacyjny
wyznacza prostą linię kursu lub linię nawigacyjną do celu.
Droga może prowadzić przez ląd i inne przeszkody.
Trasa do: Tworzenie trasy z bieżącej pozycji do celu
umożliwiającej dodawanie zwrotów wzdłuż trasy. Ta opcja
zapewnia prostą linię kursu do celu podróży, jednak
umożliwia dodawanie do trasy zwrotów, aby omijać ląd i inne
przeszkody.
Nawigacja automatyczna: Wykorzystuje konkretne informacje
o jednostce pływającej i dane mapy do określenia najlepszej
ścieżki do celu. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie
w przypadku korzystania ze zgodnej płatnej mapy
w zgodnym ploterze nawigacyjnym. Zapewnia szczegółową
ścieżkę do celu, unikając lądu oraz innych przeszkód
(Nawigacja automatyczna, strona 21).
17
W przypadku korzystania ze zgodnego autopilota Garmin
podłączonego do plotera nawigacyjnego za pomocą
magistrali NMEA 2000 , autopilot będzie podążał trasą
wyznaczoną przez funkcję nawigacji automatycznej.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna
wraz z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
®
Pytania dotyczące podstawowej nawigacji
Pytanie
Odpowiedź
W jaki sposób ustawić ploter
nawigacyjny tak, aby
wskazywał kierunek,
w którym chcę nawigować
(namiar)?
Nawiguj, korzystając z opcji Idź do
(Ustawianie bezpośredniego kursu
i podróż nim przy użyciu funkcji Idź do,
strona 18).
W jaki sposób ustawić urządzenie tak, aby prowadziło
mnie wzdłuż linii prostej (w
celu zmniejszenia ryzyka
zejścia z trasy) do pozycji
najkrótszą trasą z bieżącej
pozycji?
Utwórz jednoetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do
(Tworzenie trasy rozpoczynającej się
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 19).
Jak ustawić urządzenie
w taki sposób, aby poprowadziło mnie do pozycji,
unikając przeszkód widocznych na mapie?
Utwórz wieloetapową trasę i rozpocznij
podróż nią z użyciem funkcji Trasa do
(Tworzenie trasy rozpoczynającej się
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 19).
Co zrobić, aby urządzenie
Nawiguj, korzystając z funkcji Trasa do
sterowało moim automatycz- (Tworzenie trasy rozpoczynającej się
nymi pilotem?
w bieżącej pozycji oraz nawigacja nią,
strona 19).
Czy urządzenie może
utworzyć dla mnie ścieżkę?
Jeśli posiadasz płatne mapy z obsługą
funkcji Auto Guidance oraz znajdujesz
się na obszarze objętym działaniem tej
funkcji, rozpocznij podróż z jej użyciem
(Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja
automatyczna i podążanie nią,
strona 21).
Jak zmienić ustawienia
funkcji Auto Guidance dla
łodzi?
Patrz Konfiguracje tras nawigacji auto­
matycznej, strona 21.
Cele
Można wybierać cele, korzystając z różnych map, widoków
mapy 3D oraz list.
Wyszukiwanie celu według nazwy
Można wyszukiwać według nazwy zapisane punkty, trasy i ślady
oraz miejsca z usługami morskimi.
1 Wybierz kolejno Informacje > Usługi > Szukaj wg nazwy.
2 Wpisz przynajmniej część nazwy celu podróży.
3 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Zostanie wyświetlonych 50 najbliższych celów, których
nazwa spełnia kryteria wyszukiwania.
4 Wybierz cel podróży.
Wybieranie celu z użyciem mapy nawigacyjnej
Na mapie nawigacyjnej wybierz cel.
Wyszukiwanie celu z usługami morskimi
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wraz z płatnymi mapami
w niektórych obszarach.
Ploter nawigacyjny zawiera informacje o tysiącach celów,
w których oferowane są usługi morskie.
1 Wybierz kolejno Informacje > Usługi.
2 Wybierz Usługi przybrzeżne lub Usługi śródlądowe.
3 W razie potrzeby wybierz kategorię usług morskich.
Ploter nawigacyjny wyświetli listę najbliższych pozycji wraz
z odległościami i namiarami.
4 Wybierz cel podróży.
18
Można wybrać Następna strona lub Poprzednia strona, aby
wyświetlić dodatkowe informacje lub aby wyświetlić pozycję
na mapie.
Wyszukiwanie Volvo Penta dealera
Wybierz kolejno Informacje > Usługi > Dealerzy Penta
Volvo.
Ustawianie bezpośredniego kursu i podróż nim przy
użyciu funkcji Idź do
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
Można ustawić bezpośredni kurs z aktualnej pozycji do
wybranego celu.
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 18).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawiguj do.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu podróży. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny
i przesuwa się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
3 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
W
przypadku zejścia z kursu kieruj się fioletową linią
4
(skorygowany kurs), aby nawigować do celu podróży, lub
obierz kurs oznaczony przez karmazynową linię (bezpośredni
kurs).
Możesz również użyć pomarańczowej strzałki kursu do steru,
wskazującej proponowany promień skrętu, co umożliwia
powrót do linii kursu.
OSTRZEŻENIE
Przed uzgodnieniem skrętu przejrzyj ścieżkę pod kątem
przeszkód. Jeżeli ścieżka jest niebezpieczna, zmniejsz
prędkość łodzi i wyznacz bezpieczną trasę wiodącą
z powrotem na kurs.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Podczas podróży na odpowiedniej mapie wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Menu > Przerwij nawigację.
• Podczas nawigacji z użyciem funkcji Auto Guidance
wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji > Przerwij
nawigację.
• Wybierz .
Punkty trasy
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję
użytkownika, a także dokąd zmierza. Można dodawać
szczegółowe dane dotyczące pozycji, takie jak nazwa,
wysokość lub głębokość.
Oznaczanie bieżącej pozycji jako punktu
Na dowolnym ekranie wybierz opcję Oznacz.
Tworzenie punktu w innej pozycji
1 Wybierz kolejno opcje Punkty > Nowy punkt.
2 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć punkt, wprowadzając współrzędne
geograficzne, wybierz Podaj współrzędne i wprowadź
współrzędne.
• Aby utworzyć punkt korzystając z mapy, wybierz Użyj
mapy, zaznacz pozycję, a następnie wybierz Wybierz.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
• W celu utworzenia punktu w oparciu o zasięg (dystans)
i namiar, wybierz Podaj zasięg/namiar i wprowadź
odpowiednie informacje.
Zaznaczanie pozycji SOS
Można oznaczyć pozycję SOS lub MOB (człowiek za burtą).
1 Naciśnij i przytrzymaj SOS przez 1 sekundę.
2 Wybierz typ sygnału SOS.
3 W razie potrzeby wybierz OK, aby nawigować do pozycji
sygnału „Człowiek za burtą” (MOB).
Jeśli wybrana została opcja OK, ploter nawigacyjny wyznacza
bezpośredni kurs z powrotem do tej pozycji. W przypadku
wybrania innego typu sygnału SOS, szczegóły sygnału są
przesyłane do radia VHF. Trzeba nadać sygnał za pomocą
radia.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowego punktu trasy poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z innej lokalizacji. Może to
być pomocne przy tworzeniu linii startu i mety dla regat.
1 Wybierz kolejno Punkty > Nowy punkt > Podaj zasięg/
namiar.
2 W razie potrzeby wybierz punkt odniesienia na mapie.
3 WybierzPodaj zasięg/namiar.
4 Wpisz odległość i wybierz Gotowe.
5 Wpisz namiar i wybierz Gotowe.
6 Wybierz Utwórz punkt.
Wyświetlanie listy punktów
Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Punkty.
Edytowanie zapisanego punktu
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt trasy.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj.
4 Wybierz opcję:
• Aby dodać nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby zmienić symbol, wybierz Symbol.
• Aby zmienić głębokość, wybierz Głębokość.
• Aby zmienić temperaturę wody, wybierz Temp. wody.
• Aby zmienić komentarz, wybierz Komentarz.
• Aby zmienić pozycję punktu, wybierz Pozycja.
Przenoszenie zapisanego punktu trasy
1 Wybierz kolejno Punkty.
2 Wybierz punkt trasy.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Przesuń.
4 Wskaż nową pozycję dla punktu trasy:
• W celu przeniesienia punktu trasy podczas korzystania
z mapy wybierz Użyj mapy, wskaż nową pozycję na
mapie, a następnie wybierz Przesuń.
• Aby przenieść punkt trasy, korzystając ze współrzędnych,
wybierz Podaj współrzędne, a następnie podaj nowe
współrzędne.
• W celu przeniesienia punktu trasy w oparciu o zasięg
(dystans) i namiar, wybierz Podaj zasięg/namiar
i wprowadź odpowiednie informacje.
Przeglądanie zapisanego punktu i podróż do niego
OSTRZEŻENIE
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Podczas korzystania z funkcji wyznaczania trasy do celu,
bezpośredni kurs i poprawiony kurs mogą przebiegać przez ląd
lub płyciznę. Należy prowadzić obserwację wzrokową i sterować
w sposób umożliwiający ominięcie lądu, płycizny lub innych
niebezpiecznych obiektów.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Aby móc nawigować do punktu, należy go najpierw utworzyć.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż bezpośrednio do pozycji, wybierz
opcję Nawiguj do.
• Aby utworzyć do pozycji trasę uwzględniającą zwroty,
wybierz opcję Trasa do.
• Aby skorzystać z nawigacji automatycznej, wybierz
Nawigacja automatyczna.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
6 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Usuwanie punktu lub pozycji MOB
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Punkty.
2 Wybierz punkt lub pozycję MOB.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Usuń.
Usuwanie wszystkich punktów
Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Usuń
dane użytkownika > Punkty > Wszystko.
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z jednej pozycji do co najmniej
jednego celu podróży.
Tworzenie trasy rozpoczynającej się w bieżącej
pozycji oraz nawigacja nią
Można utworzyć trasę na mapie nawigacyjnej lub mapie
wędkarskiej i natychmiast rozpocząć podróż nią. Taka metoda
nie powoduje zapisu danych dotyczących trasy ani punktu trasy.
1 Wybierz miejsce docelowe na mapie nawigacyjnej lub
wędkarskiej.
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Trasa do.
3 Wybierz pozycję ostatniego zwrotu przed miejscem
docelowym.
4 Wybierz kolejno Dodaj zwrot.
5 W razie potrzeby powtórz, aby dodać kroki, rozpoczynając od
miejsca docelowego, a kończąc na bieżącej pozycji łodzi.
19
6
7
8
9
Ostatni dodany zwrot powinien być tym, który zostanie
wykonany jako pierwszy, zaczynając od bieżącej pozycji.
Zwrot powinien znajdować się najbliżej łodzi.
W razie potrzeby wybierz opcję Menu.
Wybierz kolejno Gotowe.
Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
Tworzenie i zapisywanie trasy
Ta procedura umożliwia zapisanie trasy oraz wszystkich
należących do niej punktów. Punktem startowym może być
aktualna lub inna pozycja.
Do jednej trasy można dodać maksymalnie 250 punktów trasy
lub zwrotów.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej > Nowy > Trasa
na podstawie mapy.
2 Wybierz pozycję startową.
3 Wybierz Dodaj zwrot.
4 Wybierz na mapie pozycję następnego zwrotu.
5 Wybierz Dodaj zwrot.
Ploter nawigacyjny oznaczy pozycję zwrotu jako punkt.
6 W razie potrzeby powtórz kroki 4 i 5, aby dodać więcej
zwrotów.
7 Wybierz cel podróży.
Wyświetlanie listy tras i ścieżek funkcji nawigacji
automatycznej
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej.
2 W razie potrzeby wybierz Filtruj, aby wyświetlić tylko trasy
lub ścieżki nawigacji automatycznej.
Edytowanie zapisanej trasy
Istnieje możliwość zmiany nazwy trasy oraz zmiany zwrotów
należących do trasy.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej .
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj trasę.
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę, wybierz Nazwa, a następnie wpisz
nazwę.
• Aby wybrać punkt z listy zwrotów, wybierz kolejno Edytuj
zwroty > Użyj listy zwrotów, a następnie wybierz punkt
z listy.
• Aby wybrać zwrot przy użyciu mapy, wybierz kolejno
Edytuj zwroty > Użyj mapy, a następnie wybierz pozycję
na mapie.
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż zapisaną trasą
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej.
Wybierz
trasę.
2
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, wybierz Wstecz.
20
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
5 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
7 W przypadku zejścia z kursu należy kierować się fioletową
linią (skorygowany kurs), aby nawigować do celu, lub obrać
kurs oznaczony karmazynową linią (bezpośredni kurs).
Przeglądanie zapisanej trasy i podróż równolegle do
niej
Aby móc przeglądać listę tras oraz rozpocząć podróż jedną
z nich, należy utworzyć i zapisać co najmniej jedną trasę.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Nawiguj do.
4 Wybierz Przesunięcie, aby nawigować równolegle do trasy,
w określonej odległości od niej.
5 Określ, w jaki sposób ma przebiegać nawigacja trasą:
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu — lewa burta.
• Aby podróżować trasą od punktu startowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Do przodu — prawa burta.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, na lewo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - lewa burta.
• Aby podróżować trasą z punktu docelowego użytego
podczas tworzenia trasy, na prawo od oryginalnej trasy,
wybierz Wstecz - prawa burta.
6 W razie potrzeby wybierz Gotowe.
Zostanie wyświetlona karmazynowa linia. W środku
karmazynowej linii widoczna jest cieńsza, fioletowa linia,
która reprezentuje skorygowany kurs z aktualnej pozycji do
celu. Skorygowany kurs ma charakter dynamiczny i przesuwa
się wraz z łodzią w przypadku zejścia z kursu.
7 Przejrzyj kurs wyznaczony przez karmazynową linię.
8 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż karmazynowej
linii, unikając lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
9 W przypadku zejścia z kursu należy kierować się fioletową
linią (skorygowany kurs), aby nawigować do celu, lub obrać
kurs oznaczony karmazynową linią (bezpośredni kurs).
Inicjowanie wzorca poszukiwania
Można zainicjować wzorzec poszukiwania, aby przeszukać jakiś
obszar. Różne wzorce są lepiej dostosowane do różnych
warunków poszukiwania.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej > Nowy > Trasa
wg wzorca SAR.
2 Wybierz wzorzec:
• Wybierz Przeszukiwanie sektora, jeśli pozycja obiektu
jest bliżej określona, obszar poszukiwania jest mały
i wymagane jest intensywne przeszukanie.
• Wybierz Rozszerzany kwadrat, jeśli pozycja obiektu jest
bliżej nieokreślona, obszar poszukiwania jest mały
i wymagane jest intensywne przeszukanie.
• Wybierz Linia pełzając./równoległa, jeśli pozycja obiektu
jest oszacowana, obszar poszukiwania jest mały
i wymagane jest metodyczne przeszukanie.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
3 Podaj parametry poszukiwania.
4 Wybierz Gotowe.
5 W razie potrzeby wybierz Włącz.
• Aby dostosować ścieżkę, wybierz Dostosuj ścieżkę,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Aby usunąć ścieżkę, wybierz kolejno Anuluj nawig.
automatycz..
• Aby zapisać ścieżkę, wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanej trasy
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych tras
Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Usuń
dane użytkownika > Trasy i ścieżki funkcji nawigacji
automatycznej.
Dostosowywanie zapisanej ścieżki Nawigacja
automatyczna
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
2
Nawigacja automatyczna
OSTRZEŻENIE
Funkcja nawigacji automatycznej działa w oparciu o mapy
elektroniczne. Dane takich map nie gwarantują zachowania
odpowiedniego dystansu od przeszkód i dna. Należy uważnie
porównywać kurs z obserwacjami wzrokowymi, a także unikać
lądu, płycizn i innych przeszkód, które mogą znajdować się na
kursie.
Wszystkie linie trasy i nawigacji wyświetlane na ploterze
nawigacyjnym służą jedynie jako ogólna pomoc w znalezieniu
odpowiedniego kanału, ale nie są dokładnym wyznacznikiem
trasy. Należy zawsze korzystać z pomocy nawigacyjnych
i obserwować warunki na wodzie podczas nawigacji, aby
uniknąć utknięcia na mieliźnie i innych zagrożeń, które mogą
skutkować uszkodzeniem łodzi, urazami ciała lub nawet
śmiercią.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
Skorzystaj z funkcji nawigacji automatycznej, aby wyznaczyć
najlepszą trasę do celu podróży. Funkcja nawigacji
automatycznej wylicza proponowaną trasę, wykorzystując ploter
nawigacyjny do wyszukiwania danych mapy, takich jak
głębokość wody czy znane przeszkody. Trasę można
dostosować w trakcie żeglugi.
Ustawianie ścieżki funkcji Nawigacja automatyczna
i podążanie nią
1 Wybierz cel podróży (Cele, strona 18).
2 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawigacja automatyczna.
3 Przejrzyj ścieżkę wyznaczoną przez karmazynową linię.
4 Wybierz Rozpocznij nawigację.
5 Podążaj wzdłuż karmazynowej linii, aby uniknąć lądu, wody
płytkiej i innych przeszkód.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji nawigacji
automatycznej szary odcinek na dowolnej części
karmazynowej linii wskazuje, że funkcja ta nie może obliczyć
części linii nawigacji automatycznej. Wynika to z ustawień
minimalnej bezpiecznej głębokości wody i minimalnej
bezpiecznej wysokości przeszkody.
Tworzenie i zapisywanie ścieżki funkcji Nawigacja
automatyczna
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej > Nowy >
Nawigacja automatyczna.
Wybierz
punkt startowy, a następnie wybierz Dalej.
2
3 Wybierz cel, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić przeszkodę i dostosować ścieżkę w jej
pobliżu, wybierz Przeszkody.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
3
4
5
6
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej.
Wybierz ścieżkę i wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj >
Dostosuj ścieżkę.
PORADA: Podczas nawigacji ścieżką funkcji Nawigacja
automatyczna, wybierz ścieżkę na mapie nawigacyjnej
i wybierz Dostosuj ścieżkę.
Wybierz pozycję na ścieżce.
Przeciągnij punkt do nowej pozycji.
W razie potrzeby wybierz punkt, a następnie wybierz Usuń.
Wybierz Gotowe.
Anulowanie trwającego obliczania Nawigacja
automatyczna
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Anuluj.
PORADA: Możesz też szybko anulować obliczanie,
wybierając Wróć.
Ustawianie zaplanowanego przybycia
Funkcję tę można wykorzystać na trasie lub na ścieżce
wyznaczonej przez funkcję Nawigacja automatyczna, aby
uzyskać informacje na temat spodziewanego czasu przybycia
do wybranego miejsca. Umożliwia to zaplanowanie przybycia
w określone miejsce, np. na otwarcie mostu lub linię startu
regat.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz Menu.
2 Wybierz Opcje nawigacji > Zapl. przyb..
PORADA: Można szybko otworzyć menu funkcji Zapl. przyb.,
wybierając punkt na ścieżce lub trasie.
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej
PRZESTROGA
Ustawienia Preferowana głębok. i Prześwit pionowy mają wpływ
na to, jak ploter oblicza ścieżkę Nawigacja automatyczna. Jeśli
na danym obszarze głębokość wody lub wysokość przeszkód
jest nieznana, ścieżka Nawigacja automatyczna nie jest tam
obliczana. Jeśli w obszarze na początku bądź na końcu ścieżki
Nawigacja automatyczna głębokość wody jest mniejsza niż
Preferowana głębok. lub wysokość przeszkody jest mniejsza niż
ustawiony Prześwit pionowy, wtedy na tym obszarze trasa
Nawigacja automatyczna może nie być obliczana (w zależności
od mapy). Na mapie kurs przez takie obszary wyświetlany jest
jako szara linia lub purpurowo-szara linia w paski. W przypadku
gdy łódź wpłynie na taki obszar, zostanie wyświetlone
ostrzeżenie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map.
Można skonfigurować parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawigacja automatyczna.
Preferowana głębok.: W oparciu o dane głębokości wskazane
na mapie ustawia minimalną głębokość wody, po której łódź
może bezpiecznie przepłynąć.
UWAGA: Minimalna głębokość w przypadku płatnych map
(wykonanych przed 2016 r.) wynosi 0,9 m (3 stopy).
W przypadku wprowadzenia bezpiecznej głębokości
21
wynoszącej mniej niż 0,9 m (3 stopy), dla potrzeb
przeliczania ścieżki wyznaczonej przez funkcję Nawigacja
automatyczna wykresy będą wykorzystywać jedynie
głębokości równe 0,9 m (3 stopy).
Prześwit pionowy: W oparciu o dane mapy ustawia minimalną
wysokość mostu lub przeszkody, pod którymi łódź może
bezpiecznie przepłynąć.
Dystans od brzegu: Umożliwia określenie, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się ścieżka Nawigacja
automatyczna. Ścieżka Nawigacja automatyczna może
zostać przesunięta, jeśli ustawienie to zostanie zmienione
podczas nawigacji. Dostępne wartości dla tego ustawienia są
względne, nie bezwzględne. Aby upewnić się, że linia
nawigacji automatycznej została wytyczona w odpowiedniej
odległości od linii brzegowej, można ocenić położenie ścieżki
Nawigacja automatyczna przy pomocy jednego lub wielu
znajomych celów, które wymagają nawigacji przez wąskie
drogi wodne (Regulowanie dystansu od brzegu, strona 22).
Regulowanie dystansu od brzegu
Ustawienie Dystans od brzegu wskazuje, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się Nawigacja automatyczna.
Nawigacja automatyczna może zostać przesunięta, jeśli
ustawienie to zostanie zmienione podczas nawigacji. Dostępne
wartości dla ustawienia Dystans od brzegu są względne, nie
bezwzględne. Aby upewnić się, że Nawigacja automatyczna
została wytyczona w odpowiedniej odległości od linii brzegowej,
można ocenić położenie Nawigacja automatyczna przy pomocy
jednego lub wielu znajomych celów, które wymagają nawigacji
przez wąskie drogi wodne.
1 Przybij jednostką do portu lub rzuć kotwicę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Nawigacja >
Nawigacja automatyczna > Dystans od brzegu > Norm..
3 Wybierz cel, do którego wcześniej nawigowano.
4 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawigacja automatyczna.
5 Oceń położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
6 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji >
Przerwij nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Preferencje > Nawigacja > Nawigacja automatyczna >
Dystans od brzegu > Daleko.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Blisko.
7 Jeśli w korku 6 wybrano ustawienie Blisko lub Daleko, oceń
położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
8 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji >
Przerwij nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
22
Preferencje > Nawigacja > Nawigacja automatyczna >
Dystans od brzegu > Najdalej.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Najbliższe.
9 Jeśli w kroku 8 wybrano ustawienie Najbliższe lub Najdalej,
oceń położenie linii Nawigacja automatyczna i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
10 Co najmniej jeszcze jeden raz powtórz kroki 3–9, używając
za każdym razem innego celu, aż nauczysz się korzystać
z ustawienia dystansu od brzegu.
Ślady
W ramach śladu rejestrowana jest droga pokonana łodzią.
Aktualnie rejestrowany ślad określa się mianem aktywnego
śladu i można go można zapisać. Ślady można wyświetlać na
każdej mapie i w każdym widoku mapy 3D.
Wyświetlanie śladów
1 Na mapie wybierz Menu > Warstwy > Dane użytkownika >
Ślady.
2 Wybierz ślady do wyświetlenia.
Linia szlaku widoczna na mapie wskazuje ślad.
Ustawianie koloru aktywnego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Opcje aktywnego śladu > Kolor śladu.
2 Wybierz kolor śladu.
Zapisywanie aktywnego śladu
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisz aktywny ślad.
2 Wybierz opcję:
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Wybierz Zapisz.
Wyświetlenie listy zapisanych śladów
Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
Edytowanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj ślad.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa, a następnie wpisz nową nazwę.
• Wybierz Kolor śladu, a następnie wybierz kolor.
Zapisywanie śladu jako trasy
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Wybierz > Edytuj ślad > Zapisz jako trasę.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Przeglądanie zarejestrowanego śladu i podróż zarejestrowanym śladem
Aby móc przeglądać listę śladów oraz nawigować, korzystając
z nich, należy zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad
(Ślady, strona 22).
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Podążaj śladem.
4 Wybierz opcję:
• Aby podróżować śladem od punktu startowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Do przodu.
• Aby podróżować śladem od punktu docelowego użytego
podczas tworzenia śladu, wybierz Wstecz.
5 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
6 Podczas każdego etapu trasy nawiguj wzdłuż linii, unikając
lądu, wody płytkiej oraz innych przeszkód.
Usuwanie zapisanego śladu
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych śladów
Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Usuń
dane użytkownika > Zapisane ślady.
Odtwarzanie aktywnego śladu
2 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślad na podstawie dystansu między
punktami, wybierz kolejno Interwał > Dystans > Zmień,
a następnie podaj dystans.
• Aby rejestrować ślad na podstawie interwału czasu,
wybierz kolejno Interwał > Czas > Zmień, a następnie
podaj interwał czasu.
• Aby rejestrować wykres śladu na podstawie zejścia
z kursu, wybierz kolejno Interwał > Rozdzielczość >
Zmień, a następnie przed zarejestrowaniem punktu śladu
podaj maksymalny dozwolony błąd w stosunku do
właściwego kursu. To jest zalecana opcja zapisu.
Granice
Granice pozwalają unikać wyznaczonego obszaru na terenie
akwenu lub pozostawać w jego obrębie. Można ustawić alarm
informujący o przekroczeniu granicy.
Tworzenie granic w postaci obszarów, linii i okręgów jest
możliwe z poziomu mapy. Można również przekształcać
zapisane ślady lub trasy w granice. Aby utworzyć obszar granicy
za pomocą punktów, utwórz trasę z użyciem punktów,
a następnie dokonaj jej konwersji do granicy.
Można ustawić granicę jako aktywną. Dane aktywnych granic
można dodać do pól danych na mapie.
Tworzenie granicy
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Granice
> Nowy.
2 Wybierz kształt granicy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualnie rejestrowany ślad jest nazywany aktywnym śladem.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Podążaj aktywnym śladem.
Wybierz
opcję:
2
• Określ czas rozpoczęcia aktywnego śladu.
• Wybierz Cały dziennik.
3 Przejrzyj kurs oznaczony kolorową linią.
4 Nawiguj wzdłuż kolorowej linii, unikając lądu, wody płytkiej
i innych przeszkód.
Przed rozpoczęciem konwersji trasy do granicy trzeba utworzyć
i zapisać co najmniej jedną trasę (Tworzenie i zapisywanie
trasy, strona 20).
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Trasy
i ścieżki funkcji nawigacji automatycznej.
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj trasę > Zapisz jako
granicę.
Czyszczenie aktywnego śladu
Konwersja śladu do granicy
Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Wyczyść aktywny ślad.
Pamięć śladów zostanie wyczyszczona. Aktywny ślad będzie
w dalszym ciągu rejestrowany.
Zarządzanie pamięcią wykresów śladów podczas
rejestrowania
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Opcje aktywnego śladu.
2 Wybierz Tryb rejestracji.
3 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować wykres śladu do czasu zapełnienia
pamięci śladu, wybierz Wypełnij.
• Aby rejestrować wykres śladu w sposób ciągły, zastępując
stare dane śladu nowymi, wybierz Zawiń.
Konfiguracja interwału rejestrowania dla wykresu
śladu
Można określić częstotliwość, z jaką ma być rejestrowany
wykres śladu. Częstsze rejestrowanie pozwala uzyskać
dokładniejsze dane, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu. Zaleca się zastosowanie interwału rozdzielczości
w celu umożliwienia najefektywniejszego wykorzystania
pamięci.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Opcje aktywnego śladu > Interwał.
Nawigacja z użyciem plotera nawigacyjnego
Konwersja trasy do granicy
Przed rozpoczęciem konwersji śladu do granicy trzeba
zarejestrować i zapisać co najmniej jeden ślad (Zapisywanie
aktywnego śladu, strona 22).
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Ślady >
Zapisane ślady.
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Edytuj ślad > Zapisz jako granicę.
Edycja granicy
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj granicę.
4 Wybierz opcję:
• Aby edytować wygląd granicy na mapie, wybierz Opcje
wyświetlania.
• Aby zmienić linie granicy lub jej nazwę, wybierz Edytuj
granicę.
• Aby edytować alarm granicy, wybierz Alarm.
Łączenie granicy z układem SmartMode
Można połączyć granicę z układem SmartMode, aby
automatycznie otwierać układ podczas wpływania w obszar
granicy lub jego opuszczania. Na przykład można ustawić
23
granicę wokół portu i automatycznie otwierać warstwę Dokowan.
podczas zbliżania się do portu.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Powiąż SmartMode™ >
SmartMode™.
4 Wybierz Wpływanie i wybierz układ.
5 Wybierz Opuszcz. i wybierz układ.
Ustawianie alarmu granicy
Alarmy granic informują o zbliżaniu się na określoną odległość
do ustawionych granic. Może to być przydatne w przypadku
próby ominięcia pewnych obszarów lub gdy należy zachować
szczególną ostrożność w pewnych obszarach, takich jak szlaki
żeglugowe.
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Alarm > Włączono.
4 Wybierz opcję.
• Aby ustawić włączanie alarmu w momencie zbliżania się
łodzi na określoną odległość do granicy obszaru, wybierz
Dyst. ostrzeż., podaj odległość i wybierz Gotowe.
• Aby ustawić włączanie alarmu w momencie przekraczania
granicy, wybierz kolejno Obszar > Wpływanie >
Opuszcz..
• Aby ustawić włączanie alarmu w momencie wypływania
poza obszar otoczony granicą, wybierz Obszar >
Opuszcz..
Usuwanie granicy
1 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Granice.
2 Wybierz granicę
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj granicę > Usuń.
Usuwanie wszystkich zapisanych punktów,
tras i śladów
Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika > Usuń
dane użytkownika > Wszystko > OK.
Funkcje żeglarskie
Ustawianie typu jednostki
Użytkownik może wybrać typ łodzi, aby skonfigurować
ustawienia plotera nawigacyjnego i użyć funkcji dostosowanych
do posiadanego typu łodzi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Typ jednostki.
2 Wybierz opcję.
Regaty
Można wykorzystać urządzenie, aby zwiększyć
prawdopodobieństwo, że łódź przekroczy linię startu dokładnie
w momencie rozpoczęcia regat. Po zsynchronizowaniu stopera
regatowego z oficjalnym stoperem odliczającym czas do
rozpoczęcia regat urządzenie co minutę zapewnia
powiadomienia o zbliżającym się rozpoczęciu wyścigu. Po
połączeniu stopera regatowego z wirtualną linią startu
urządzenie mierzy prędkość i kierunek łodzi oraz pozostały na
stoperze czas. Urządzenie wykorzystuje te dane do określenia,
czy łódź przekroczy linię startu przed, po, czy dokładnie
w momencie rozpoczęcia wyścigu.
24
Naprowadzanie na linię startu
Żeglowanie z naprowadzaniem na linię startu to wizualna
reprezentacja informacji potrzebnych do przekroczenia linii
startu z największą prędkością w najlepszym momencie.
Po ustawieniu szpilek prawej i lewej burty linii startu, docelowej
prędkości i czasu oraz po uruchomieniu stopera regatowego,
wyświetlona zostanie linia symulatora. Linia symulatora rozciąga
się od bieżącej pozycji w kierunku linii startu, a layline z każdej
szpilki.
Punkt końcowy oraz kolor linii symulatora wskazuje, gdzie łódź
będzie się znajdować po upłynięciu czasu stopera w oparciu
o bieżącą prędkość łodzi.
Gdy punkt końcowy znajduje się przed linią startu, linia jest
biała. Oznacza to, że łódź musi zwiększyć prędkość, aby na
czas dopłynąć do linii startu.
Gdy punkt końcowy znajduje się za linią startu, linia jest
czerwona. Oznacza to, że łódź musi zmniejszyć prędkość, aby
uniknąć kary za dopłynięcie do linii startu przed upłynięciem
czasu stopera.
Gdy punkt końcowy znajduje się na linii startu, linia jest biała.
Oznacza to, że łódź płynie z optymalną prędkością, aby
dopłynąć do linii startu, gdy upłynie czas stopera.
Domyślnie okno naprowadzania na linię startu oraz okno
stopera regatowego wyświetlane są na ekranie Regaty.
Ustawianie linii startu
Okno naprowadzania na linię startu jest domyślnie dodane do
ekranu Regaty.
1 Na ekranie Regaty wybierz kolejno Menu > Linia startu wsk. nawig. > Linia startu.
Wybierz
opcję:
2
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu
podczas przepływania przez nie, wybierz Znaki sygnałów
sonaru.
• Aby oznaczyć znaki lewej i prawej burty linii startu przez
wprowadzenie ich współrzędnych geograficznych, wybierz
Podaj współrzędne.
• Aby zamienić pozycję lewej i prawej burty po ich
ustawieniu, wybierz Zam. lewą i pr. burtę.
Korzystanie z naprowadzania na linię startu
Korzystanie z funkcji naprowadzania na linię startu pomaga
podczas regat przekroczyć linię startu z największą prędkością.
1 Oznacz linię startu (Ustawianie linii startu, strona 24).
2 Na ekranie Regaty wybierz kolejno Menu > Linia startu wsk. nawig. > Docel. pręd. i wybierz docelową prędkość
podczas przekraczania linii startu.
3 Wybierz Docelowy czas, a następnie wybierz docelowy czas
przekraczania linii startu.
4 Wybierz Wróć.
5 Uruchom stoper regatowy (Uruchamianie stopera
regatowego, strona 24).
Uruchamianie stopera regatowego
Stoper regatowy jest domyślnie dodany do ekranu Regaty.
1 Na ekranie Regaty wybierz Start.
UWAGA: Dostęp do stopera regatowego możliwy jest
z ekranu Żegluga SmartMode i mapy nawigacyjnej.
2 W razie potrzeby wybierz Synchr., aby zsynchronizować
z oficjalnym stoperem regatowym.
Zatrzymywanie stopera regatowego
Na ekranie Regaty wybierz Stop.
Funkcje żeglarskie
Ustawianie odległości między dziobem a anteną GPS
Można wprowadzić odległość między dziobem łodzi a pozycją
anteny GPS. To pomoże zapewnić, że dziób łodzi przekroczy
linię startu dokładnie w momencie rozpoczęcia regat.
1 Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Żegluga >
Linia startu > Odległość GPS od dziobu.
2 Podaj dystans.
3 Wybierz Gotowe.
Ustawienia layline
Aby móc korzystać z funkcji layline, trzeba podłączyć czujnik
wiatru do plotera nawigacyjnego.
W trybie żeglarstwa (Ustawianie typu jednostki, strona 5) na
mapie nawigacyjnej można wyświetlić layline. Linie layline mogą
być szczególnie przydatne podczas wyścigów.
Na mapie nawigacyjnej wybierz kolejno Menu > Layline.
Wyświetlanie: Ustawianie sposobu wyświetlania layline
i jednostki na mapie oraz regulacja długości layline.
Kąt żeglowania: Pozwala określić, w jaki sposób urządzenie
oblicza layline. Opcja Bieżące pozwala obliczać layline na
podstawie kąta wiatru mierzonego przez czujnik wiatru.
Opcja Ręcznie pozwala obliczać layline na podstawie ręcznie
wprowadzonego kąta nawietrznej i zawietrznej.
Kąt natarcia: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
natarcia.
Zawietrz- - kąt: Umożliwia ustawienie layline na podstawie kąta
zawietrznej.
Korekta pływów: Pozwala korygować layline na podstawie
pływów.
Filtr layline: Filtruje dane layline na podstawie podanego czasu
i interwału. Aby otrzymać płynniejszą layline poprzez
odfiltrowanie drobnych zmian kursu kompasowego lub kąta
wiatru rzeczywistego, wybierz wyższą wartość. Aby otrzymać
layline o większej czułości na zmiany kursu kompasowego
lub kąta wiatru rzeczywistego, wybierz niższą wartość.
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić wartość przesunięcia kilu w celu
kompensacji odczytu głębokości, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Dzięki temu można w zależności od
potrzeb wyświetlać głębokość wody poniżej kilu lub rzeczywistą
głębokość wody.
Aby sprawdzić głębokość wody poniżej kilu lub najniższego
punktu łodzi, gdy przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
miejsca instalacji przetwornika do kilu łodzi.
Aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, gdy przetwornik
jest zainstalowany poniżej linii wodnej, odmierz odległość od
dolnej części przetwornika do linii wodnej.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku posiadania
aktualnych danych o głębokości.
1 Zmierz odległość:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub
w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź tę wartość jako liczbę
dodatnią.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu ,
aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, odmierz
odległość od przetwornika do linii wodnej. Wprowadź tę
wartość jako liczbę ujemną.
Ustawienia sportów wodnych
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Głębokość
i kotwiczenie > Przesuniecie kilu.
, jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii
wodnej, lub wybierz , jeśli przetwornik jest zainstalowany
na spodzie kilu.
4 Podaj dystans określony w kroku 1.
3 Wybierz
Linia kierunku i znaczniki kątów
Linia kierunku to linia rysowana na mapie prowadząca od dziobu
łodzi w kierunku podróży. Znaczniki kątów oznaczają pozycje
względne wobec kierunku lub kursu nad dnem, które są
pomocne podczas zarzucania lub wyszukiwania punktów
odniesienia.
Ustawianie linii kierunku i znaczników kątów
Linia kierunku to linia rysowana na mapie prowadząca od dziobu
łodzi w kierunku podróży. Znaczniki kątów oznaczają pozycje
względne wobec kierunku lub kursu nad dnem, które są
pomocne podczas zarzucania lub wyszukiwania punktów
odniesienia.
Na mapie można wyświetlać linie kierunku i kursu nad dnem
(KDd).
KDd oznacza kierunek poruszania się. Kierunek to strona,
w którą zwrócony jest dziób łodzi, gdy podłączony jest czujnik
kierunku.
1 W widoku mapy wybierz kolejno Menu > Warstwy > Moja
łódź > Linia kierunku.
2 Znaczniki kąta
3 W razie potrzeby wybierz Źródło i wybierz opcję:
• Aby automatycznie korzystać z dostępnego źródła,
wybierz Auto.
• Aby dla KDd użyć wskazania kierunku z anteny GPS,
wybierz Kierunek GPS (COG).
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku,
wybierz opcję Odniesienie północne.
• Aby użyć danych z podłączonego czujnika kierunku
i anteny GPS, wybierz KDd i kierunek.
Spowoduje to wyświetlenie na mapie linii kierunku oraz
linii KDd.
4 Wybierz Wyświetlanie, a następnie jedną z opcji:
• Wybierz kolejno Dystans > Dystans i podaj długość linii
wyświetlanej na mapie.
• Wybierz Czas > Czas i podaj czas potrzebny do
obliczenia dystansu, jaki łódź pokona w określonym
czasie, zachowując aktualną prędkość.
Ustawienia sportów wodnych
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego silnika
Volvo Penta, który obsługuje funkcję sportów wodnych, układ
Sporty wodne jest dostępny jako układ SmartMode. Wartości dla
poszczególnych funkcji można dostosować w układzie Sporty
wodne.
Aby otworzyć układ Sporty wodne, wybierz kolejno
SmartMode™ > Sporty wodne.
PORADA: Wybierz lub , aby wyświetlić więcej funkcji
sportów wodnych.
25
W układzie Sporty wodne można ustawić wartość obr./min,
szybkości, klap trymujących, trymu silnika i zbiorników
balastowych. Po wprowadzeniu żądanych ustawień wystarczy
przytrzymać przycisk zapamiętanego ustawienia, aby zapisać
bieżące wartości ustawień.
UWAGA: Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do
zgodnego silnika Volvo Penta, który obsługuje funkcję sportów
wodnych, nie można sterować ploterem za pomocą aplikacji
ActiveCaptain w urządzeniu mobilnym.
Tworzenie ustawień wstępnych sportów
wodnych
Możesz zapisać bieżące ustawienia sportów wodnych jako
ustawienia wstępne, aby szybko przywrócić żądane ustawienia
plotera nawigacyjnego.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego na
stronie sportów wodnych.
Zmiana nazwy przycisku zapamiętanego ustawienia
użytkownika
Po wprowadzeniu żądanych ustawień funkcji sportów wodnych
wystarczy przytrzymać przycisk zapamiętanego ustawienia, aby
zapisać bieżące wartości ustawień. Nazwy przycisków
zapamiętanego ustawienia można zmieniać.
1 Wybierz kolejno Menu > Sporty wodne > Zarządzaj
użytkownikami.
2 Wybierz użytkownika.
3 Wybierz Zmień nazwę, a następnie wpisz nazwę.
Ustawianie prędkości obrotowej lub
prędkości łodzi
Na ekranie Sporty wodne wybierz lub .
PORADA: Wybranie
pozwala w krótkim czasie zwiększyć
prędkość łodzi lub prędkość obrotową do żądanego poziomu
i utrzymywać ją na tym poziomie.
Ustawianie źródła prędkości
1 Na ekranie Sporty wodne wybierz kolejno Menu > Źródło
pręd..
2 Wybierz obr./min lub Prędkość.
Zmiana ustawienia klap trymujących
Klapy trymujące unoszą lub obniżają dziób łodzi, aby
skorygować jej przechył względem powierzchni wody, a także
dostosować przegłębienie na rufę i umożliwić ślizganie się po
wodzie z prędkością niższą niż prędkość konstrukcyjna łodzi.
Klapy można unosić i opuszczać osobno w celu uzyskania
większego poślizgu po jednej stronie łodzi, np. na potrzeby
sportów wodnych albo w razie problemów ze stabilnością.
Zmiana ustawienia klap trymujących łodzi pozwala zwiększyć
lub zmniejszyć przegłębienie na rufę. W rezultacie zwiększenia
przegłębienia na rufę ślad torowy staje się wyraźniejszy, co
przydaje się podczas uprawiania sportów wodnych.
Na ekranie Sporty wodne wybierz jedną z opcji:
• Aby ustawić klapy trymujące do surfingu po lewej stronie
łodzi, wybierz Serfuj w lewo.
• W celu ustawienia klap trymujących po obu stronach
w położeniu górnym, wybierz Wszystko w górę.
• Aby ustawić klapy trymujące do surfingu po prawej stronie
łodzi, wybierz Serfuj w prawo.
Ustawianie trymu silnika
Trym silnika to kąt nachylenia silnika w wodzie. Ten parametr
można ustawić w celu dostosowania kształtu i wielkości śladu
torowego.
26
1 Na ekranie Sporty wodne wybierz
SILNIKA .
2 Wybierz lub
> USTAW TRYM
, aby dostosować trym silnika.
Korygowanie poziomu wody w zbiornikach
balastowych
Napełnienie zbiorników balastowych wodą, opróżnienie ich lub
zmiana ilości znajdującej się w nich wody pozwala dostosować
wielkość śladu torowego podczas uprawiania sportów wodnych.
Im więcej wody znajduje się w zbiornikach, tym wyraźniejszy jest
ślad torowy.
1 Na ekranie Sporty wodne wybierz Ustawianie zbiornika.
2 Wybierz opcję:
• Aby napełnić określony zbiornik, wybierz obok tego
zbiornika.
• Aby opróżnić określony zbiornik, wybierz obok tego
zbiornika.
• Aby całkowicie napełnić wszystkie zbiorniki, wybierz
NAPEŁNIJ WSZYSTKIE.
• Aby całkowicie opróżnić wszystkie zbiorniki, wybierz
OPRÓŻNIJ WSZYSTKIE.
• Aby zakończyć opróżnianie lub napełnianie, wybierz Stop.
Wskazówki dotyczące zbiorników balastowych
• Jeśli nie można całkowicie napełnić lub opróżnić zbiorników,
wybierz lub , aby napełniać lub opróżniać zbiorniki przez
dodatkowe 30 sekund.
• Nie należy uruchamiać pomp bez wody, ponieważ może to
spowodować ich uszkodzenie.
• Jeśli czas napełniania nie został odpowiednio ustawiony
przez producenta, można go ustawić samodzielnie
(Ustawianie czasu napełniania i opróżniania zbiorników
balastowych, strona 26).
Ustawianie czasu napełniania i opróżniania
zbiorników balastowych
Czas napełniania i opróżniania zbiorników balastowych jest
określany przez szkutnika, ale z biegiem lat, w związku ze
spadkiem wydajności pomp, może się wydłużyć. Dlatego
wartości tych parametrów można skorygować.
1 Na ekranie Sporty wodne wybierz kolejno Menu >
Instalacja.
2 Wybierz opcję:
• Aby określić czas całkowitego napełnienia pustego
zbiornika balastowego, wybierz Czas napełnienia
zbiornika.
• W celu określenia czasu całkowitego opróżnienia pełnego
zbiornika balastowego, wybierz Czas opróżnienia
zbiornika.
Włącznie funkcji Wspom. trymu
Funkcja Wspom. trymu umożliwia ustawienie klap trymujących
w optymalnej pozycji, dzięki czemu łódź może łatwiej wchodzić
w ślizg. Podczas korzystania z trybów Serfuj w lewo i Serfuj
w prawo następuje automatyczna dezaktywacja funkcji Wspom.
trymu.
Na ekranie Sporty wodne wybierz kolejno Menu > Wspom.
trymu > Włączono.
Dostosowywanie Obciążenie łodzi
Funkcję Obciążenie łodzi można wykorzystać, gdy łódź jest
znacząco obciążona i nie przyspiesza wystarczająco szybko
w trybach Serfuj w lewo lub Serfuj w prawo.
1 Na ekranie Sporty wodne wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sportów wodnych > Obciążenie łodzi.
Ustawienia sportów wodnych
2 Dostosuj procentowe obciążenie łodzi.
Sonar Fishfinder
Po prawidłowym podłączeniu zgodnego przetwornika, plotera
nawigacyjnego można używać jako echosondy rybackiej.
Więcej informacji na temat tego, który przetwornik najlepiej
spełnia określone potrzeby, można znaleźć na stronie
garmin.com/transducers.
Różne widoki sonaru ułatwiają wyświetlanie ryb na danym
obszarze. Dostępne widoki sonaru różnią się w zależności od
typu przetwornika i modułu echosondy podłączonych do plotera
nawigacyjnego. Na przykład można wyświetlać pewne ekrany
sonaru Panoptix™ tylko po podłączeniu zgodnego przetwornika
Panoptix.
Dostępne są cztery podstawowe style widoków sonaru: widok
pełnoekranowy, widok z podzielonym ekranem, który stanowi
połączenie dwóch lub większej liczby widoków, widok Podział
powiększenia oraz widok Podział częstotliwości, w którym
wyświetlane są dwie różne częstotliwości. Można dostosować
ustawienia każdego widoku na ekranie. Na przykład podczas
wyświetlania widoku Podział częstotliwości można osobno
dostosować czułość dla każdej częstotliwości.
W przypadku braku widoku sonaru, który spełnia potrzeby
użytkownika, można stworzyć własny ekran kombinacji
(Tworzenie nowej strony Kombinacje, strona 4) lub układ
SmartMode (Dodawanie układu SmartMode, strona 4).
Przerywanie przesyłania sygnałów
echosondy
• Aby wyłączyć aktywną echosondę, na jej ekranie wybierz
kolejno Menu > Transmituj.
• Aby dezaktywować wszystkie sygnały nadawane przez
echosondę, wybierz i Wył. całkiem trans. sonaru.
Widok sonaru Podział częstotliwości
W widoku sonaru Podział częstotliwości, na obu stronach
ekranu wyświetlany jest wykres danych sonarowych o różnych
częstotliwościach.
UWAGA: Widok sonaru Podział częstotliwości wymaga użycia
dwuzakresowego przetwornika.
Widok sonaru Podział powiększenia
W widoku sonaru Podział powiększenia na tym samym ekranie
wyświetlany jest wykres odczytu sonaru i powiększony fragment
tego wykresu.
Widok sonaru
UWAGA: Aby odbierać sygnał sonaru Garmin ClearVü,
niezbędny jest zgodny ploter nawigacyjny lub echosonda
rybacka oraz zgodny przetwornik. Informacje na temat zgodnych
przetworników można znaleźć na stronie garmin.com
/transducers.
Sonar Garmin ClearVü o wysokiej częstotliwości zapewnia
dokładniejszy obraz okolicy pod łodzią, zapewniając bardziej
szczegółowy obraz mijanych przez łódź obiektów.
Tradycyjne przetworniki emitują wiązkę stożkową. Technologia
sonaru Garmin ClearVü emituje dwie wąskie wiązki podobne
kształtem do wiązki kopiarki. Zapewnia to wyraźniejszy,
przypominający zdjęcie obraz sytuacji pod łodzią.
Zmiana widoku sonaru
1 Na ekranie kombinacji lub układzie SmartMode z sonarem
wybierz okno do zmiany.
Wybierz
kolejno Menu > Zmień sonar.
2
3 Wybierz widok sonaru.
Widok sonaru Tradycyjny
W zależności od podłączonego przetwornika dostępnych jest
kilka widoków pełnoekranowych.
W pełnoekranowym widoku sonaru Tradycyjny wyświetlany jest
duży obraz odczytów sonaru z przetwornika. Na skali zasięgu
widocznej po prawej stronie ekranu przedstawiona jest
głębokość wykrytych obiektów, gdy ekran przewija się od prawej
do lewej strony.
Widok sonaru SideVü
UWAGA: Niektóre modele nie mają wbudowanej obsługi sonaru
SideVü. Jeśli posiadany model urządzenia nie ma
wbudowanego sonaru SideVü, niezbędny jest zgodny moduł
echosondy oraz zgodny przetwornik SideVü.
Jeśli posiadany model ma wbudowany sonar SideVü, niezbędny
jest zgodny przetwornik SideVü.
Technologia sonaru skanującego SideVü wyświetla obraz
obiektów znajdujących się po bokach łodzi. Można ją
wykorzystywać do wyszukiwania obiektów i ryb.
Informacje o głębokości
Obiekty znajdujące się w toni lub ryby
Dno akwenu
Sonar Fishfinder
27
Widoki 3D echosondy RealVü zapewniają trójwymiarowy widok
wszystkiego, co znajduje się przed kadłubem lub pod nim.
Każde przeszukanie tej przestrzeni przez przetwornik powoduje
zaktualizowanie obrazu na ekranie.
Aby wyświetlić wszystkie pięć widoków echosondy Panoptix,
jeden przetwornik musi zostać przypisany do widoków pod
łodzią, a drugi do widoków z przodu łodzi.
Aby uzyskać dostęp do widoków echosondy Panoptix, wybierz
Sonar, a następnie żądany widok.
LiveVüWidok pod kadłubem sonaru
Lewa strona łodzi
Prawa strona łodzi
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
Przetwornik na jednostce pływającej
Drzewa
Stare opony
Kłody
Odległość od burty łodzi
Odległość między statkiem a dnem
SideVüTechnologia skanująca
Zamiast wiązki stożkowej przetwornik SideVü wykorzystuje
płaską wiązkę do skanowania wody i dna po bokach łodzi.
Historia widoku pod kadłubem w postaci przewijanego widoku
sonaru Panoptix
Łódź
Zakres
Ślady
Przynęta
Dno
Widok przed kadłubem sonaru LiveVü
Ten widok sonaru zapewnia dwuwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed kadłubem i może służyć do wyświetlenia
ławic lub większych ryb.
Pomiar dystansu na ekranie sonaru
Można zmierzyć dystans między dwoma punktami w widoku
sonaru SideVü.
1 W widoku sonaru SideVü wybierz .
2 Wybierz pozycję na ekranie.
3 Wybierz Pomiar.
Na ekranie wyświetlony zostanie znacznik w miejscu
wybranej pozycji.
4 Wybierz inną pozycję.
Dystans i kierunek od znacznika znajduje się w lewym
górnym rogu.
PORADA: Aby zresetować znacznik i zmierzyć dystans od
aktualnej pozycji znacznika, wybierz Ustaw odniesienie.
Widoki echosondy Panoptix
Aby odbierać sygnał echosondy Panoptix, niezbędny jest
zgodny przetwornik.
Widoki echosondy Panoptix umożliwiają wyświetlenie w czasie
rzeczywistym całego obszaru wokół łodzi. Można także
obserwować przynętę pod wodą oraz ławice znajdujące się
przed kadłubem lub pod nim.
Widoki echosondy LiveVü umożliwiają wyświetlanie na żywo
wszelkiej aktywności organizmów żywych przed kadłubem, jak
i pod nim. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania widoku
zapewnia obraz o płynności zbliżonej do obrazu z kamery.
28
Łódź
Zasięg
Ryby
Ślady
Dno
Widok 3D przed kadłubem sonaru RealVü
Ten widok sonaru zapewnia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się przed przetwornikiem. Można go używać
w sytuacji, gdy łódź nie porusza się, w celu obserwacji dna oraz
ryb zbliżających się do łodzi.
Sonar Fishfinder
Obiekt
Ryby
FrontVüWidok sonaru
Kolorowa legenda
Łódź
Widok sonaru Panoptix FrontVü podnosi świadomość
sytuacyjną, wyświetlając podwodne przeszkody znajdujące się
do 91 metrów (300 stóp) przed łodzią.
Zdolność do efektywnego unikania kolizji czołowych za pomocą
sonaru FrontVü zmniejsza się, gdy prędkość łodzi przekracza 8
węzłów.
Aby wyświetlić widok sonaru FrontVü, należy zainstalować
i podłączyć zgodny przetwornik, na przykład PS21. Może być
konieczne zaktualizowanie oprogramowania przetwornika.
Wskaźnik sygnału sonaru
Ryby
Dno
Zakres
Widok pod kadłubem sonaru RealVü 3D z wiązką
w dół
Ten widok sonaru przedstawia trójwymiarowy obraz obiektów
znajdujących się pod przetwornikiem i może służyć do
obserwacji obiektów znajdujących się wokół stojącej łodzi.
Widok sonaru Panoptix LiveScope™
Ten widok sonaru zapewnia podgląd na żywo obiektów
znajdujących się przed lub pod kadłubem i może służyć do
wyświetlania ławic ryb albo innych obiektów podwodnych.
Kolorowa legenda
Łódź
Wiązka echosondy
Zakres
Ryby
Dno
Widok sonaru RealVü 3D z trybem archiwalnym
Ten widok sonaru umożliwia uzyskanie trójwymiarowego obrazu
obiektów za poruszającą się łodzią w postaci trójwymiarowego
słupa wody, od dna do powierzchni. Widok ten służy do
znajdowania ryb.
Kolorowa legenda
Informacje o głębokości
Obiekty znajdujące się w toni lub ryby
Dno akwenu
Określanie typu przetwornika
Przed wybraniem typu przetwornika należy sprawdzić, jakiego
rodzaju przetwornik posiadasz.
Ploter nawigacyjny jest zgodny z całą gamą dodatkowych
przetworników, łącznie z przetwornikami Garmin ClearVü™,
które są dostępne na stronie garmin.com/transducers.
W przypadku podłączenia przetwornika, który nie znajdował się
w zestawie z ploterem nawigacyjnym, może być konieczne
ustawienie typu przetwornika, aby echosonda działała
prawidłowo.
1 W widoku echosondy wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Instalacja > Modele przetworników.
2 Wybierz przetwornik, który chcesz ustawić.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli posiadany przetwornik widnieje na liście, wybierz go.
• Jeśli masz dwuwiązkowy przetwornik 200/77 kHz, wybierz
2 wiązki (200/77 kHz).
• Jeśli masz dwuzakresowy przetwornik 200/50 kHz,
wybierz 2 częstotl. (200/50 kHz).
Łódź
Wybór źródła sonaru
Zakres
Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach.
Jeśli w danym widoku sonaru dostępne jest więcej niż jedno
źródło danych sonaru, można wybrać źródło do użycia w tym
Dno
Sonar Fishfinder
29
widoku. Na przykład, jeśli dostępne są dwa źródła dla funkcji
Garmin ClearVü, można wybrać źródło do użycia w widoku
sonaru Garmin ClearVü.
1 Otwórz widok sonaru, którego źródło chcesz zmienić.
2 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia sonaru > Źródło.
3 Wybierz źródło dla tego widoku sonaru.
Zmiana nazwy źródła sonaru
Można zmienić nazwę źródła sonaru, aby móc łatwo
zidentyfikować to źródło. Na przykład można nadać nazwę
„Dziób” przetwornikowi znajdującemu się na dziobie łodzi.
Aby zmienić nazwę źródła, trzeba najpierw wybrać widok sonaru
odpowiedni dla danego źródła. Na przykład, aby zmienić nazwę
źródła sonaru Garmin ClearVü, trzeba otworzyć widok sonaru
Garmin ClearVü.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Źródło > Zmień nazwy źródeł.
2 Podaj nazwę.
Tworzenie punktu na ekranie echosondy
1
2
3
4
W widoku echosondy przeciągnij ekran lub wybierz .
Wybierz pozycję.
Wybierz .
W razie potrzeby edytuj informacje o punkcie.
Wstrzymywanie wyświetlania sonaru
W widoku sonaru wybierz .
Wyświetlanie historii sonaru
Można przewijać informacje na wyświetlaczu sonaru, aby
przeglądać archiwalne dane sonaru.
UWAGA: Nie wszystkie przetworniki przechowują archiwalne
dane sonaru.
1 W widoku sonaru przeciągnij ekran w prawo.
2 Wybierz Wróć, aby opuścić historię.
Udostępnianie echosondy
Istnieje możliwość wyświetlania danych echosondy ze
wszystkich zgodnych źródeł w sieci Garmin Marine Network.
Można wyświetlić dane echosondy ze zgodnego modułu
echosondy, np. modułu echosondy GCV™. Dodatkowo istnieje
możliwość wyświetlania danych echosondy z innych ploterów
nawigacyjnych, które mają wbudowany moduł echosondy.
Każdy ploter nawigacyjny w sieci może wyświetlać dane
echosondy z dowolnego zgodnego modułu echosondy
i przetwornika w sieci, niezależnie od miejsca montażu ploterów
nawigacyjnych i przetworników na łodzi. Na przykład z jednego
urządzenia MFD 8622 zamontowanego na rufie łodzi można
wyświetlić dane echosondy z innego urządzenia GLASS
COCKPIT i przetwornika Garmin ClearVü zamontowanego na
dziobie łodzi.
Podczas udostępniania danych echosondy wartości niektórych
ustawień echosondy, takich jak Zasięg czy Wzmocnienie, są
synchronizowane ze wszystkimi urządzeniami w sieci. Wartości
innych ustawień echosondy, takich jak ustawienia Wygląd, nie
są synchronizowane i powinny być konfigurowane
w poszczególnych urządzeniach. Ponadto wartości przesuwu
różnych widoków standardowych i Garmin ClearVü echosondy
są synchronizowane, aby podzielone widoki były bardziej
spójne.
UWAGA: Jednoczesne korzystanie z wielu przetworników może
spowodować przesłuch, który można usunąć, regulując
ustawienie echosondy Zakłócenia.
Dostosowywanie poziomu szczegółowości
Można wyregulować poziom szczegółowości i zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru poprzez dostosowanie
wzmocnienia w przypadku tradycyjnych przetworników lub
jasności w przypadku przetworników Garmin ClearVü.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć wzmocnienie lub jasność, aby pozbyć się
echa o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć wzmocnienie
lub jasność, aby wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
1 W widoku sonaru wybierz Menu.
2 Wybierz opcję Wzmocnienie lub Jasność.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć wzmocnienie,
wybierz Do góry lub W dół.
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację wzmocnienia lub jasności, wybierz opcję
automatyczną.
Dostosowywanie intensywności kolorów
Można dostosować intensywność kolorów i podświetlić wybrane
obszary na ekranie sonaru poprzez wyregulowanie wzmocnienia
kolorów w przypadku tradycyjnych przetworników lub kontrastu
w przypadku przetworników Garmin ClearVü i SideVü/ClearVü.
To ustawienie działa najlepiej po dostosowaniu poziomu
szczegółowości informacji wyświetlanych na ekranie przy użyciu
ustawień wzmocnienia lub jasności.
Aby podświetlić mniejsze ławice ryb lub wyświetlić cel w bardziej
intensywny sposób, można zwiększyć wzmocnienie kolorów lub
kontrast. Spowoduje to utratę skutecznego rozróżniania
obiektów w przypadku echa o dużej intensywności przy dnie.
Aby zmniejszyć intensywność echa, można zmniejszyć
wzmocnienie kolorów lub kontrast.
1 W widoku sonaru wybierz Menu.
2 Wybierz opcję:
• W widoku sonaru Garmin ClearVü lub SideVü wybierz
Kontrast.
• W widoku sonaru Panoptix LiveVü wybierz Wzmocnienie
kolorów.
• W innym widoku sonaru wybierz kolejno Ustawienia
sonaru > Wygląd > Wzmocnienie kolorów.
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
kolorów, wybierz Do góry lub W dół.
• Aby użyć domyślnego ustawienia, wybierz opcję
Domyślny.
Zapisy danych sonaru
Rejestrowanie danych wyświetlanych przez
echosondę
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku echosondy wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Zapis sonaru > Zapis sonaru.
15 minut zapisu echosondy zajmuje około 200 MB na
umieszczonej w urządzeniu karcie pamięci. Pojedyncze
nagranie kończy się po osiągnięciu wielkości 4 GB. Można
zapisywać dane echosondy do czasu zapełnienia karty
pamięci.
Przerywanie zapisu sonaru
Aby móc przerwać zapis sonaru, trzeba go najpierw rozpocząć
(Rejestrowanie danych wyświetlanych przez echosondę,
strona 30).
30
Sonar Fishfinder
W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Zapis sonaru > Przerwij zapis.
Usuwanie zapisów danych sonaru
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Zapisy danych sonaru > Pokaż zapisy.
Wybierz
zapis danych.
3
4 Wybierz kolejno Przejrzyj > Usuń.
Odtwarzanie zapisów danych sonaru
Aby móc odtwarzać zapisy danych sonaru, trzeba pobrać
i zainstalować aplikację HomePort™ oraz zapisać dane sonaru
na karcie pamięci.
1 Wyjmij kartę pamięci z urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
3 Otwórz aplikację HomePort.
4 Wybierz zapis sonaru z listy urządzeń.
5 Kliknij zapis sonaru w dolnym okienku prawym przyciskiem
myszy.
6 Wybierz Odtwarzanie.
Ustawienia sonarów tradycyjnych, Garmin
ClearVü i SideVü
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli i przetworników.
UWAGA: Ustawienia te nie dotyczą przetworników Panoptix.
W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia sonaru.
Prędkość przesuwu: Umożliwia ustawienie prędkości przesuwu
ekranu sonaru od prawej do lewej strony (Ustawianie
prędkości przesuwu, strona 31).
Na wodach płytkich można wybrać mniejszą prędkości
przesuwu, aby wydłużyć czas wyświetlania informacji na
ekranie. Na głębszych wodach można wybrać szybszą
prędkość przesuwu. Opcja automatycznej prędkości
przesuwu powoduje dostosowanie prędkości przesuwu do
prędkości, z jaką przemieszcza się łódź.
Red. zakłóceń: Redukuje i zmniejsza ilość zakłóceń
wyświetlanych na ekranie sonaru (Ustawienia redukcji
zakłóceń sonaru, strona 32).
Wygląd: Pozwala wybrać opcje wyglądu ekranu sonaru
(Ustawienia wyglądu sonaru, strona 32).
Alarmy: Pozwala ustawić alarmy sonaru (Alarmy sonaru,
strona 32).
Zaawansowane: Pozwala skonfigurować różne ustawienia
wyświetlania danych sonaru i danych źródła (Zaawansowane
ustawienia sonaru, strona 33). Nie dotyczy widoków sonaru
Garmin ClearVü lub SideVü.
Instalacja: Umożliwia konfigurację przetwornika (Ustawienia
instalacyjne przetwornika Tradycyjny, Garmin ClearVü oraz
SideVü, strona 33).
Ustawianie stopnia powiększenia na ekranie sonaru
> Tryb.
1 W widoku echosondy wybierz Menu > Powięk. >
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie ustawić głębokość i powiększenie,
wybierz Auto.
W razie potrzeby wybierz Ustaw powiększenie, aby
zmienić ustawienie powiększenia. Wybierz opcję Pokaż
w górę lub Pokaż w dół, aby ustawić zakres głębokości
powiększonego obszaru, a następnie opcję Powiększ lub
Pomniejsz, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie
powiększonego obszaru.
Sonar Fishfinder
• Aby ręcznie ustawić zakres głębokości powiększonego
obszaru, wybierz Ręcznie.
W razie potrzeby wybierz Ustaw powiększenie, aby
zmienić ustawienie powiększenia. Wybierz opcję Pokaż
w górę lub Pokaż w dół, aby ustawić zakres głębokości
powiększonego obszaru, a następnie opcję Powiększ lub
Pomniejsz, aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie
powiększonego obszaru.
• Aby powiększyć określony obszar ekranu, wybierz opcję
Powiększ.
W razie potrzeby wybierz opcję Powiększ, aby zwiększyć
lub zmniejszyć poziom powiększenia.
PORADA: Pole powiększenia można przeciągnąć w nowe
miejsce na ekranie.
• Aby powiększyć obraz danych z sonaru z głębokości dna,
wybierz Blokada dna.
W razie potrzeby wybierz opcję Zakres, aby dostosować
głębokość i umieszczenie obszaru blokady dna.
Aby anulować powiększenie, usuń zaznaczenie opcji Powięk..
Ustawianie prędkości przesuwu
Można ustawić prędkość przesuwu obrazu echosondy na
ekranie. Większa prędkość przesuwu pozwala wyświetlać więcej
szczegółów aż do momentu, gdy nie ma dodatkowych
szczegółów do pokazania, w którym to momencie funkcja
zaczyna rozciągać wyświetlane szczegóły. Może to być
przydatne podczas przemieszczania się, trolingu lub na bardzo
głębokiej wodzie, gdzie echosonda bardzo długo czeka na
odbiór wysłanego sygnału. Mniejsza prędkość przesuwu
umożliwia dłuższe wyświetlanie na ekranie informacji
z echosondy.
W większości sytuacji ustawienie Domyślny zapewni dobrą
równowagę między szybko przesuwającym się obrazem
a wyświetlaniem obiektów, które są mniej zniekształcone.
1 W widoku echosondy wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Prędkość przesuwu.
2 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie dostosować prędkość przesuwu,
korzystając z danych dotyczących prędkości nad dnem
lub prędkości po wodzie, wybierz Auto.
Ustawienie Auto wybiera wartość przesuwu
odpowiadającą prędkości łodzi, aby obiekty w wodzie były
wyświetlane we właściwych proporcjach i były mniej
zniekształcone. W przypadku wyświetlania widoku
echosondy Garmin ClearVü lub SideVü lub podczas
wyszukiwania obiektów zalecane jest korzystanie
z ustawienia Auto.
• Aby przesuwać obraz szybciej, wybierz Do góry.
• Aby przesuwać obraz wolniej, wybierz W dół.
Regulowanie zasięgu dla skali głębokości lub
szerokości
Można regulować zasięg dla skali głębokości w widoku
tradycyjnym i widoku sonaru Garmin ClearVü, a także zasięg dla
skali szerokości dla widoku sonaru SideVü.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie zasięgu
powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej lub trzeciej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu, co może być przydatne podczas monitorowania dna
w przypadku dużych zmian w ukształtowaniu terenu, takich jak
uskoki czy klify. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak
długo, jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Zasięg.
31
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zasięgu, wybierz Auto.
• Aby ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć zakres, wybierz Do
góry lub W dół.
PORADA: Na ekranie sonaru można wybrać lub , aby
ręcznie dostosować zasięg.
PORADA: Gdy wyświetlanych jest wiele ekranów sonaru,
opcja Wybierz pozwala określić, który ekran ma być aktywny.
Ustawienia redukcji zakłóceń sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia sonaru >
Red. zakłóceń.
Zakłócenia: Dostosowanie czułości w celu zmniejszenia
efektów zakłóceń z pobliskich źródeł szumu.
Aby usunąć zakłócenia z obrazu, należy użyć najniższego
ustawienia zakłóceń, które powoduje uzyskanie żądanej
poprawy. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie
zakłóceń jest rozwiązanie problemów z instalacją, które
powodują zakłócenia.
Limit kolorów: Ukrywa część palety kolorów w celu eliminacji
obszarów nieznacznych zakłóceń.
Dzięki zmianie ustawienia kolorów można wyeliminować
wyświetlanie niepożądanych elementów na ekranie.
Wygładzanie: Umożliwia wyeliminowanie zakłóceń, które nie są
częścią normalnego echa sonaru, i dostosowuje wygląd
odebranych odczytów, np. dna.
Po ustawieniu wysokiego poziomu wygładzania na ekranie
pozostanie więcej zakłóceń niż w przypadku korzystania
z funkcji kontroli zakłóceń, będą one jednak mniej widoczne
dzięki uśrednianiu. Wygładzanie może spowodować
usunięcie plam z dna. Korzystanie z funkcji wygładzania
i kontrolowania zakłóceń pozwala wyeliminować
niskopoziomowe zakłócenia. Można stopniowo regulować
ustawienia eliminowania zakłóceń i wygładzania, tak aby
usunąć niepożądane zakłócenia z ekranu.
Szum lustra wody: Ukrywanie zakłóceń powierzchniowych
w celu zmniejszenia zakłóceń. Szersze wiązki (niższe
częstotliwości) powodują wyświetlanie większej liczby
obiektów, ale generują więcej zakłóceń powierzchniowych.
TVG: Dostosowuje czułość w czasie, co może wpłynąć na
redukcję zakłóceń.
To ustawienie najlepiej sprawdza się wtedy, gdy chcesz
kontrolować lub ograniczyć zakłócenia blisko lustra wody.
Umożliwia także wyświetlanie obiektów znajdujących się
blisko lustra wody, które w innym wypadku są ukryte lub
zamaskowane przez zakłócenia powierzchniowe.
Ustawienia wyglądu sonaru
W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia sonaru >
Wygląd.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie schematu kolorów.
Wzmocnienie kolorów: Umożliwia dostosowanie intensywności
kolorów (Dostosowywanie intensywności kolorów, strona 30).
A-Scope: Wyświetla pionowy ekran wzdłuż prawej krawędzi
ekranu, który natychmiast wskazuje odległość do celów wraz
ze skalą.
Linia głębokości: Umożliwia wyświetlenie szybko działającej
linii głębokości.
Krawędź: Wyróżnia najsilniejszy sygnał z dna, aby pomóc
zdefiniować mocny lub słaby sygnał.
Symbole ryb: Umożliwia ustawienie, jak sonar interpretuje
obiekty w toni.
32
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją tła
sonaru.
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją
o głębokości i informacją tła sonaru.
Wyświetla obiekty w toni jako symbole.
Wyświetla obiekty w toni jako symbole wraz z informacją
o głębokości.
Obszar echa: Umożliwia dostosowanie rozmiaru echa na
ekranie, aby wyraźniej było na nim widać poszczególne
obiekty.
Gdy obiekty są trudne do dostrzeżenia , zmiana obszaru
echa może sprawić, że będą one wyraźniejsze i łatwiejsze do
zobaczenia na ekranie. Wybór zbyt dużej wartości dla
obszaru echa powoduje, że cele zlewają się ze sobą.
Natomiast zbyt niska wartość
powoduje, że cele mogą być
małe i trudne do dostrzeżenia.
Można korzystać jednocześnie z ustawień obszaru echa
i szerokości filtra, aby uzyskać preferowaną rozdzielczość
oraz redukcję zakłóceń. W przypadku ustawienia niskich
wartości obszaru echa i szerokości filtra wyświetlacz ma
najwyższą rozdzielczość, ale jest najbardziej podatny na
powstawanie zakłóceń. W przypadku ustawienia wysokiej
wartości obszaru echa i niskiej wartości szerokości filtra
wyświetlacz ma niższą rozdzielczość, ale wyświetlanych jest
więcej obiektów. W przypadku ustawienia wysokich wartości
obszaru echa i szerokości filtra wyświetlacz ma najniższą
rozdzielczość, ale jest najmniej podatny na powstawanie
zakłóceń. Nie zaleca się ustawiania niskiej wartości obszaru
echa i wysokiej wartości szerokości filtra.
Dane nakładki: Ustawianie danych wyświetlanych na ekranie
sonaru.
Alarmy sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
przetwornikach.
W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru można także ustawić, wybierając kolejno
Ustawienia > Alarmy > Sonar.
Woda płytka: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości, co pozwala
unikać mielizn (Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü,
strona 35). Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla
przetworników Panoptix FrontVü.
Temp. wody: Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik
informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub
niższa niż podana wartość temperatury.
Izobata: Powoduje, że alarm uruchamia się, gdy przetwornik
wykryje obiekt zawieszony w toni na określonej głębokości od
powierzchni wody i od dna.
Sonar Fishfinder
Ryby
Ryby: Ustawia alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt
zawieszony w toni.
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.
Zaawansowane ustawienia sonaru
W widoku sonaru Tradycyjny wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Zaawansowane.
Optyczne: Umożliwia ustawienie zakresu głębokości, na jakiej
skupia się sonar. Opcja umożliwia uzyskanie powiększenia
w wyższej rozdzielczości na wybranej głębokości.
Podczas korzystania z funkcji przesunięcia śledzenie dna
może nie działać prawidłowo, ponieważ sonar zbiera dane
z ustawionego zakresu głębokości, który może nie
obejmować dna. Korzystanie z funkcji przesunięcia może
mieć również wpływ na prędkość przesuwu, ponieważ dane
z obszaru poza ustawionym zakresem głębokości nie są
przetwarzane, co skraca czas potrzebny do odebrania
i wyświetlenia danych. Można także powiększyć obraz
z wybranego zakresu głębokości, co umożliwia dokładniejsze
obejrzenie obiektów w wyższej rozdzielczości niż przy
wykorzystaniu samej funkcji powiększenia.
Limit szukania dna: Ta opcja ogranicza limit szukania dna do
głębokości wybranej w sytuacji, gdy dla pozycji Zasięg
zaznaczono ustawienie Auto. Aby skrócić czas szukania dna,
można wybrać wartość graniczną głębokości. Urządzenie nie
będzie wtedy szukało dna głębiej niż na wskazanej
głębokości.
Ustawienia instalacyjne przetwornika Tradycyjny,
Garmin ClearVü oraz SideVü
W widoku sonaru Tradycyjny, Garmin ClearVü lub SideVü
wybierz Menu > Ustawienia sonaru > Instalacja.
Częst. trans.: Umożliwia ustawienie odstępu czasu między
sygnałami sonaru. Zwiększenie częstotliwości transmisji
umożliwia zwiększenie prędkości przesuwu, jednak może
również spowodować powstawanie zakłóceń własnych.
Zmniejszenie częstotliwości transmisji umożliwia zwiększenie
odstępów między emitowanymi impulsami i może ograniczyć
powstawanie zakłóceń własnych. Ta opcja ma zastosowanie
wyłącznie do widoku sonaru Tradycyjny.
Moc transmisji: Zmniejsza dzwonienie sygnału przetwornika
blisko powierzchni. Mniejsza moc transmisji wpływa na
zmniejszenie dzwonienia sygnału przetwornika, ale może
także obniżyć moc sygnału echa. Ta opcja ma zastosowanie
wyłącznie do widoku sonaru Tradycyjny.
Szerokość filtra: Określenie krawędzi obiektu. Krótszy filtr
wyraźniej określa krawędzie obiektu, może jednak
powodować większe zakłócenia. Dłuższy filtr daje bardziej
miękkie krawędzie obiektu i może również redukować
zakłócenia. Ta opcja ma zastosowanie wyłącznie do widoku
sonaru Tradycyjny.
Przerzuć L/P: Zmienia orientację widoku SideVü z lewej na
prawą i odwrotnie. Ta opcja ma zastosowanie wyłącznie do
widoku sonaru SideVü.
Resetuj ustaw. echosondy: Przywraca ustawienia sonaru do
domyślnych wartości fabrycznych.
Diagnostyka przetwornika: Wyświetla szczegółowe informacje
o przetworniku.
Częstotliwości sonaru
UWAGA: Dostępne częstotliwości zależą od używanego plotera
nawigacyjnego, modułów echosondy i przetwornika.
Sonar Fishfinder
Regulacja częstotliwości pomaga dostosować sonar do
określonych celów i aktualnej głębokości wody.
Wyższe częstotliwości korzystają z węższych wiązek i przydają
się przy dużych prędkościach i wzburzonym morzu. Wyższa
częstotliwość oznacza lepszą wyrazistość dna i termokliny.
Niższe częstotliwości korzystają z szerszych wiązek, które
pozwalają dostrzec więcej obiektów, ale generują zarazem
więcej zakłóceń powierzchniowych i ograniczają ciągłość echa
dna przy wzburzonym morzu. Szersze wiązki generują większe
łuki dla ech obiektów, dzięki czemu są idealne do lokalizowania
ryb. Szersze wiązki działają również lepiej na głębokiej wodzie,
ponieważ niższa częstotliwość oznacza lepszą penetrację
głębin.
Częstotliwości CHIRP pozwalają sprawdzić każdy impuls
w różnych częstotliwościach, co daje lepsze rozróżnianie
obiektów w głębinach. Technologia CHIRP może być używana
do wyraźnego identyfikowania obiektów, takich jak pojedyncze
ryby w ławicy oraz do różnych zastosowań na głębinach. Na
ogół działa lepiej niż zastosowanie pojedynczej częstotliwości.
Ponieważ niektóre ryby mogą być lepiej widoczne w przypadku
użycia stałej częstotliwości, należy wziąć pod uwagę cel
i warunki wodne podczas korzystania z częstotliwości CHIRP.
Niektóre sonary czarnej skrzynki i przetworniki umożliwiają
regulację wstępnie ustawionych częstotliwości dla każdego
elementu przetwornika. Umożliwia to szybką zmianę
częstotliwości przy użyciu wstępnie ustawionych wartości
w przypadku zmiany warunków w wodzie lub celów poszukiwań.
Przeglądanie dwóch częstotliwości jednocześnie przy
wykorzystaniu widoku podziału częstotliwości pozwala zajrzeć
w głębiny za pomocą echa o niższej częstotliwości, a także
wyświetlić więcej szczegółów z echa o wyższej częstotliwości.
Wybieranie częstotliwości przetwornika
UWAGA: W przypadku niektórych widoków echosondy
i przetworników zmiana częstotliwości nie jest możliwa.
Można wybrać, które częstotliwości mają być wyświetlane na
ekranie echosondy.
NOTYFIKACJA
Należy zawsze pamiętać o lokalnych przepisach dotyczących
częstotliwości echosond. Na przykład, aby ochronić stada orek,
w niektórych przypadkach zabrania się korzystania
z częstotliwości z zakresu od 50 do 80 kHz w promieniu ½ mili
od stada orek. To użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie
z urządzenia zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
i rozporządzeniami.
1 W widoku echosondy wybierz kolejno Menu > Częstotliw..
2 Wybierz częstotliwość odpowiadającą Twoim potrzebom oraz
głębokość wody.
Więcej informacji na temat częstotliwości znajduje się
w sekcji (Częstotliwości sonaru, strona 33).
Tworzenie predefiniowanej częstotliwości
UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w przypadku niektórych
przetworników.
Można zapamiętać ustawienie, aby zapisać określoną
częstotliwość sonaru, co umożliwia szybkie zmiany
częstotliwości.
1 W widoku sonaru wybierz kolejno Menu > Częstotliw..
2 Wybierz kolejno Zarządzaj częstotliwościami > Nowa
nastawa.
3 Podaj częstotliwość.
Włączanie funkcji A-Scope
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w widokach
echosondy Tradycyjny.
A-Scope to pionowy ekran echosondy widoczny wzdłuż prawej
krawędzi widoku i wyświetlający to, co jest widoczne w danej
33
chwili pod przetwornikiem. A-Scope można wykorzystać do
identyfikacji echa obiektów, które mogły zostać przeoczone
podczas szybkiego przewijania ekranu, np. gdy łódź porusza się
z dużą szybkością. Funkcja przydaje się podczas wykrywania
ryb znajdujących się blisko dna.
Funkcja A-Scope powyżej wyświetla echa ryb
oraz echo
sygnału odbitego od miękkiego dna .
1 W widoku echosondy wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Wygląd > A-Scope > Włączono.
2 Określ czas utrzymywania.
Można zwiększyć czas utrzymywania, aby wydłużyć czas
wyświetlania echa sonaru.
Ustawienia sonaru Panoptix
Powiększanie widoku echosondy Panoptix LiveVü
i LiveScope
Możesz powiększyć obraz w widokach 2D echosond Panoptix
LiveVü i LiveScope.
UWAGA: W trybie powiększenia przewijania historia jest ukryta.
1 W widoku 2D echosondy Panoptix LiveVü lub LiveScope
rozsuń dwa palce, aby powiększyć żądany obszar.
Pojawi się okienko
wyświetlające małą wersję obrazu
pełnoekranowego. Mały prostokąt
w okienku pokazuje
lokalizację powiększonego obszaru.
2 W razie potrzeby dotykaj i przesuwaj obszar w okienku, aby
wyświetlić inne miejsce w widoku pełnoekranowym.
3 W razie potrzeby rozsuń dwa palce na ekranie, aby
powiększyć obraz.
4 W razie potrzeby zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby
pomniejszyć obraz.
Aby opuścić tryb powiększenia, wybierz Wróć lub zsuwaj ze
sobą dwa palce na ekranie, aż wrócisz do widoku
pełnoekranowego.
Dostosowywanie kąta widzenia i poziomu zoomu dla
urządzenia RealVü
Można zmienić kąt widzenia dla widoków sonaru RealVü.
Można także powiększyć lub pomniejszyć obraz widok.
W widoku sonaru RealVü wybierz opcję:
• Aby dostosować kąt widzenia po przekątnej, wybierz
.
• Aby dostosować kąt widzenia w poziomie, wybierz
.
• Aby dostosować kąt widzenia w pionie, wybierz .
• Aby dostosować kąt widzenia, przesuń ekran w dowolnym
kierunku.
34
• Aby przybliżyć, rozsuń dwa palce.
• Aby oddalić, zsuń dwa palce.
Dostosowywanie prędkości przeszukiwania
urządzenia RealVü
Można zmienić prędkość, z jaką przetwornik przeszukuje
obszar. Większa prędkość przeszukiwania przekłada się na
mniej szczegółowy obraz, ale też na szybsze odświeżanie
ekranu. Z kolei mniejsza prędkość przeszukiwania zapewnia
bardziej szczegółowy obraz, lecz wolniejsze odświeżanie
ekranu.
UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku widoku
sonaru RealVü 3D Historical.
1 W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno Menu > Prędkość
przeszukiwania.
2 Wybierz opcję.
Menu sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu
i FrontVü
W widoku sonaru LiveVü z wiązką skierowaną do przodu lub
FrontVü wybierz Menu.
Wzmocnienie: Umożliwia dostosowanie poziomu
szczegółowości oraz ilości zakłóceń wyświetlanych na
ekranie sonaru.
Aby wyświetlać na ekranie echo o największej intensywności,
można zmniejszyć czułość w celu wyeliminowania echa
o mniejszej intensywności i zakłóceń. Aby wyświetlać na
ekranie wszystkie informacje, można zwiększyć czułość i w
ten sposób wyświetlać więcej informacji na ekranie.
Spowoduje to jednak zwiększenie zakłóceń i może utrudnić
rozpoznawanie właściwego echa.
Zakres głębok.: Umożliwia regulowanie zakresu skali
głębokości.
Pozwolenie urządzeniu na automatyczne regulowanie
zasięgu powoduje, że dno jest wyświetlane w dolnej części
ekranu sonaru. Taki widok może być przydatny podczas
monitorowania dna w przypadku minimalnych lub średnich
zmian w ukształtowaniu terenu.
Ręczna regulacja zasięgu umożliwia wyświetlanie
określonego zakresu, co może być przydatne podczas
monitorowania dna w przypadku dużych zmian
w ukształtowaniu terenu, takich jak uskoki czy klify. Obraz
dna jest wyświetlany na ekranie tak długo, jak tylko znajduje
się w ustalonym zakresie.
Zasięg do przodu: Umożliwia regulowanie zakresu skali
odchylenia do przodu.
Umożliwia urządzeniu automatyczną regulację skali
odchylenia do przodu w zależności od głębokości. Ręczna
regulacja zakresu umożliwia wyświetlanie określonego
zakresu. Obraz dna jest wyświetlany na ekranie tak długo,
jak tylko znajduje się w ustalonym zakresie. Ręczne
zmniejszenie wartości tej opcji może spowodować, że Alarm
FrontVü będzie mniej skuteczny, a przez to będzie mniej
czasu na podjęcie działań w przypadku wykrycia małej
głębokości.
Kąt transmisji: Umożliwia ustawienie punktu skupienia
przetwornika na lewą lub prawą burtę. Ta funkcja jest
dostępna tylko dla przetworników Panoptix z obsługą
RealVü, takich jak PS30, PS31 i PS60.
Transmituj: Zatrzymuje aktywny proces transmisji przetwornika.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości (Ustawianie
alarmu głębinowego FrontVü, strona 35). Funkcja ta jest
dostępna wyłącznie dla przetworników Panoptix FrontVü.
Ustawienia sonaru: Umożliwiają konfigurację przetwornika oraz
ustawień wyglądu echa obiektów.
Sonar Fishfinder
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 4).
Ustawianie kąta transmisji danych przetwornika LiveVü
i FrontVü
Ta funkcja jest dostępna tylko dla przetworników Panoptix
z obsługą RealVü, takich jak PS30, PS31 i PS60.
Można zmienić kąt transmisji danych przetwornika, aby
skierować przetwornik na żądany obszar. Na przykład można go
skierować na ławicę ryb lub na mijane drzewa.
1 W widoku sonaru LiveVü lub FrontVü wybierz kolejno Menu
> Kąt transmisji.
2 Wybierz opcję.
Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü
OSTRZEŻENIE
Alarm głębinowy FrontVü jest narzędziem służącym jedynie do
orientacji w terenie i nie we wszystkich warunkach zapobiegnie
utknięciu na mieliźnie. Zapewnienie bezpiecznego sterowania
łodzią należy do obowiązków jej operatora.
Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla przetworników Panoptix
FrontVü.
Można ustawić alarm włączający się w przypadku, gdy
głębokość wody spadnie poniżej określonego poziomu. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów podczas korzystania z alarmu
kolizji czołowej należy ustawić przesunięcie dziobu (Ustawianie
przesunięcia dziobu, strona 36).
1 W widoku sonaru FrontVü wybierz kolejno Menu > Alarm
FrontVü.
2 Wybierz Włączono.
3 Określ wartość głębokości, która będzie uruchamiać alarm,
a następnie wybierz Gotowe.
Na ekranie FrontVü linia głębokości będzie wskazywać wartość
głębokości, dla której ustawiono alarm. Linia ma kolor zielony,
jeśli znajdujesz się na bezpiecznej głębokości. Linia zmienia
kolor na żółty, gdy poruszasz się szybciej niż zasięg z przodu
pozwoli Ci zareagować (10 sekund). Kolor zmienia się na
czerwony, a alarm jest uruchamiany, gdy system wykryje
przeszkodę lub głębokość wody mniejszą od podanej wartości.
PRZESTROGA
Możliwość skutecznego ominięcia mielizny na podstawie obrazu
z sonaru FrontVü staje się coraz bardziej ograniczona przy
większych prędkościach przekraczających 8 węzłów.
Ustawienia wyglądu LiveVü i FrontVü
W widoku sonaru LiveVü lub FrontVü Panoptix wybierz kolejno
Menu > Ustawienia sonaru > Wygląd.
Schemat kolorów: Umożliwia ustawienie palety kolorów.
Wzmocnienie kolorów: Umożliwia dostosowanie intensywności
kolorów wyświetlanych na ekranie.
Możesz wybrać wyższą wartość wzmocnienia kolorów, aby
widzieć cele na większej wysokości w słupie wody. Wyższa
wartość wzmacniania kolorów umożliwia również
rozróżnianie obrazów o niskiej intensywności na większej
wysokości w słupie wody, jednak powoduje to słabsze
rozróżnianie obrazów dna. Można wybrać niższą wartość
wzmocnienia kolorów, gdy cele znajdują się blisko dna, aby
pomóc Ci rozróżniać cele i obrazy o wysokiej intensywności,
takie jak piasek, kamienie i błoto.
Szlaki: Pozwala określić, jak długo ślady mają być wyświetlane
na ekranie. Ślady przedstawiają ruch celu.
Wypełnienie dna: Zmienia kolor dna na brązowy, aby odróżnić
je od echa wody.
Nakładka siatki: Wyświetla siatkę linii symbolizujących zasięg.
Przewijaj historię: Wyświetla historię sonaru w widoku sonaru
tradycyjnego.
Sonar Fishfinder
Ustawienia wyglądu RealVü
W widoku sonaru RealVü wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Wygląd.
Kolory punktów: Umożliwia ustawienie innej palety kolorów
używanej do wyświetlania punktów echa sonaru.
Kolory dna: Umożliwia ustawienie schematu kolorów dla dna.
Styl dna: Umożliwia ustawienie stylu wyświetlania dna. Będąc
na głębokiej wodzie, można użyć opcji Punkty i ręcznie
ustawić płytszy zasięg.
Przycisk kolorów: Wyświetla legendę głębokości, jakie
reprezentują poszczególne kolory.
Ustawienia instalacyjne przetwornika Panoptix
W widoku sonaru Panoptix wybierz kolejno Menu > Ustawienia
sonaru > Instalacja.
Głęb. instalacji: Określa głębokość poniżej linii wodnej, na
jakiej zamontowany jest przetwornik Panoptix. Podanie
rzeczywistej głębokości, na jakiej został zamontowany
przetwornik, zapewnia dokładniejsze wizualne odwzorowanie
obiektów znajdujących się w wodzie.
Przes. dziobu: Pozwala ustawić odległość między dziobem
a widokiem z przodu łodzi, uwzględniając miejsce instalacji
przetwornika Panoptix. Umożliwia to oglądanie dystansu
z przodu od dziobu łodzi, a nie z miejsca instalacji
przetwornika.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną do przodu oraz
RealVü3D z wiązką skierowaną do przodu.
Szerokość wiązki: Określa szerokość wiązki przetwornika
Panoptix pod łodzią. Węższe wiązki zapewniają podgląd na
większą głębokość i większą odległość. Szersze wiązki
pozwalają na podgląd większego obszaru.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną w dół oraz
LiveVü z wiązką skierowaną do przodu.
Użyj AHRS: Umożliwia automatyczne wykrycie kąta montażu
przetwornika Panoptix przez czujniki układu odniesienia
i kursu (AHRS). Gdy opcja ta jest wyłączona, można
wprowadzić określony kąt dla przetwornika za pomocą
ustawienia Kąt nachylenia. Wiele przetworników
zapewniających widok z przodu kadłuba jest zamontowanych
pod kątem 45 stopni, podczas gdy przetworniki zapewniające
widok pod kadłubem są zamontowane pod kątem 0 stopni.
Odwrócony: Określa orientację widoku sonaru Panoptix
w przypadku, gdy zainstalowany jest sonar zapewniający
obraz obiektów znajdujących się pod kadłubem i z
przewodami skierowanymi do lewej burty.
Dotyczy to przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru LiveVü z wiązką skierowaną w dół, RealVü 3D
z wiązką skierowaną w dół oraz RealVü 3D z trybem
archiwalnym.
Kalibruj kompas: Kalibruje wewnętrzny kompas przetwornika
Panoptix (Kalibracja kompasu, strona 36).
Dotyczy to przetworników Panoptix wyposażonych w kompas
wewnętrzny, np. przetworników PS21-TR.
Orientacja: Określa, czy przetwornik działa w trybie wiązki
skierowanej do przodu czy w trybie wiązki skierowanej w dół.
W przypadku wybrania ustawienia Auto orientacja jest
ustalana z użyciem czujnika układu odniesienia i kursu.
Dotyczy to przetworników PS22 i LiveScope.
Skupienie: Dostosowuje widok sonaru z uwzględnieniem
prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie. Jeśli zostanie
wybrane ustawienie Auto, ta prędkość będzie obliczana na
podstawie temperatury wody.
Dotyczy to przetworników LiveScope.
35
Resetuj ustaw. echosondy: Przywraca ustawienia sonaru do
domyślnych wartości fabrycznych.
Ustawianie przesunięcia dziobu
W przypadku przetworników Panoptix z widokiem przednim
można wprowadzić wartość przesunięcia dziobu w celu
kompensacji dystansu przedniego, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Umożliwia to oglądanie dystansu
z przodu od dziobu łodzi, a nie z miejsca, w którym znajduje się
przetwornik.
Ta funkcja dotyczy przetworników Panoptix w przypadku widoku
sonaru FrontVü, LiveVü z wiązką skierowaną do przodu oraz
RealVü3D z wiązką skierowaną do przodu.
1 Zmierz dystans przebyty w poziomie od przetwornika do
dziobu.
2 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Instalacja > Przes. dziobu.
3 Wpisz zmierzoną odległość i wybierz Gotowe.
W odpowiednim widoku sonaru zasięg przedni zostanie
przesunięty o wprowadzony dystans.
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na pawęży lub na
wale silnika zaburtowego, aby móc korzystać z kompasu.
Kompas może nie działać, gdy przetwornik jest zamontowany
na silniku.
UWAGA: Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, najlepiej
zastosować czujnik kursu, np. czujnik SteadyCast™. Czujnik
kierunku pokazuje, w którym kierunku przetwornik jest zwrócony
w odniesieniu do łodzi.
UWAGA: Funkcja kalibracji kompasu jest dostępna wyłącznie
dla przetworników wyposażonych w kompas wewnętrzny, np.
przetworników PS21-TR.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS, aby włączyć czujnik
układu odniesienia i kursu.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Radar
OSTRZEŻENIE
Radar morski emituje energię mikrofalową, która potencjalnie
stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Przed rozpoczęciem
przesyłania sygnałów radarowych sprawdź, czy obszar wokół
radaru jest pusty. Radar emituje wiązkę w przybliżeniu 12°
powyżej i poniżej poziomej linii wychodzącej ze środka radaru.
36
Gdy radar przesyła dane, nie należy patrzeć z małej odległości
bezpośrednio na antenę — oczy są najwrażliwszą częścią ciała
i przez to najbardziej narażoną na energię elektromagnetyczną.
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do
opcjonalnego radaru morskiego Garmin, takiego jak radar
GMR™ Fantom™ 6 lub GMR 24 xHD, można wyświetlać bardziej
szczegółowe informacje o otoczeniu.
Radar emituje wąską wiązkę energii mikrofalowej, która
wykonuje obrót o 360°. Gdy emitowana energia napotka jakiś
obiekt, część energii zostanie odbita z powrotem do radaru.
Interpretacja wskazań radaru
Odczytywanie i interpretowanie wyświetlacza radaru wymaga
praktyki. Im częściej będziesz korzystasz z radaru, tym lepiej
nauczysz się wykorzystywać wyświetlane przez niego
informacje, kiedy będą Ci naprawdę potrzebne.
Radar może być przydatny w wielu sytuacjach, takich jak
zapobieganie kolizjom przy ograniczonej widoczności, np. gdy
jest ciemno lub mgliście, podczas śledzenia warunków
pogodowych, sprawdzania, co znajduje się przed Tobą oraz
lokalizowania ptaków i ryb.
Funkcja nakładki radaru może ułatwić interpretację informacji na
wyświetlaczu radaru, ponieważ nakłada ona obrazy
przekazywane z radaru na mapę. Pomoże to rozróżnić widoczny
na wyświetlaczu radaru obraz lądu, mostu lub chmury
deszczowej. Wyświetlanie statków AIS na nakładce radaru
może również pomóc w identyfikacji elementów na wyświetlaczu
radaru.
Na poniższym zrzucie ekranowym nakładka radaru jest
włączona. Na tym ekranie wyświetlany jest również obraz wideo.
Na ekranie radaru można w prosty sposób zidentyfikować kilka
elementów.
Ląd
Statek
Nakładki radaru
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do opcjonalnego radaru
morskiego Garmin można nałożyć dane z nakładki radaru na
mapę nawigacyjną lub mapę wędkarską.
Dane wyświetlane są na nakładce radaru na podstawie ostatnio
używanego trybu radaru, a wszystkie konfiguracje ustawień
zastosowane w nakładce radaru są również zastosowane
w ostatnio używanym trybie radaru.
Nakładki radaru i wyrównanie danych mapy
W przypadku korzystania z nakładki radaru ploter nawigacyjny
wyrównuje dane radaru z danymi mapy na podstawie kierunku,
w jakim porusza się łódź, który domyślnie zależy od danych
z podłączonego czujnika kierunku magnetycznego
podłączonego do sieci NMEA 0183 lub NMEA 2000. Jeśli
czujnik kierunku nie jest zainstalowany, kierunek łodzi jest
ustalany na podstawie danych obserwacyjnych GPS.
Dane obserwacyjne GPS wskazują kierunek, w jakim porusza
się łódź, a nie kierunek, w który skierowany jest dziób łodzi. Jeśli
łódź dryfuje do tyłu lub w bok z powodu prądu lub wiatru,
nakładka radaru może być niezbyt dokładnie wyrównana
z danymi mapy. Takiej sytuacji można uniknąć dzięki
®
Radar
wykorzystaniu danych o kierunku łodzi z kompasu
elektronicznego.
Jeśli kierunek, w jakim porusza się łódź, jest obliczany na
podstawie danych z czujnika kierunku magnetycznego lub pilota
automatycznego, dane o kierunku mogą być błędne ze względu
na nieprawidłową konfigurację, awarię mechaniczną, zakłócenia
magnetyczne lub inne czynniki. Jeśli dane o kierunku są błędne,
nakładka radaru może być niezbyt dokładnie wyrównana
z danymi mapy.
Przesyłanie sygnałów radarowych
UWAGA: Jako funkcja bezpieczeństwa po rozgrzaniu radar
przechodzi w tryb gotowości. Umożliwia to zweryfikowanie, czy
obszar wokół radaru jest pusty, zanim zaczną być przesyłane
sygnały radarowe.
1 Gdy ploter nawigacyjny jest wyłączony, podłącz radar
zgodnie z instrukcjami jego instalacji.
2 Włącz ploter nawigacyjny.
Radar rozgrzewa się, a odliczanie informuje o tym, kiedy
radar będzie gotowy.
3 Wybierz Radar.
4 Wybierz tryb radaru.
Podczas uruchamiania radaru wyświetlany jest komunikat
o odliczaniu czasu.
5 Wybierz kolejno Menu > Transmisja radaru.
Przerywanie przesyłania sygnałów radarowych
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Radar w tryb
gotowości.
PORADA: Naciśnij > Radar w tryb gotowości na
dowolnym ekranie, aby szybko przerwać transmisję sygnału
radaru.
Konfiguracja trybu cyklu przesyłu
W celu oszczędzania energii można ustawić przedziały
czasowe, w których radar będzie przesyłał i w których nie będzie
przesyłał sygnałów (tryb gotowości).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna w trybie dwóch radarów.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Cykl przesyłu.
2 Wybierz Cykl przesyłu, aby włączyć tę opcję.
3 Wybierz Czas gotowości, podaj wartość interwału pomiędzy
przesyłaniem sygnałów radarowych, a następnie wybierz
Gotowe.
4 Wybierz Czas transmisji, podaj czas trwania każdej
transmisji sygnałów radarowych, a następnie wybierz
Gotowe.
Włączanie i regulowanie strefy bez transmisji
radarowej
Użytkownik może wskazać obszary, w obrębie których antena
radarowa nie będzie przesyłać sygnałów.
UWAGA: Modele radarów GMR Fantom i xHD2 obsługują dwie
strefy bez transmisji radarowej. Większość innych modeli radaru
GMR obsługuje jedną strefę bez transmisji radarowej. GMR
Modele radaru 18 HD+ nie obsługują stref bez transmisji
radarowej.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
radaru > Instalacja > Strefa bez transmisji.
Strefa bez transmisji jest wyświetlana na radarze jako
zacieniowany obszar.
2 Wybierz Kąt 1 i wybierz nową lokalizację pierwszego kąta.
3 Wybierz Kąt 2 i wybierz nową lokalizację drugiego kąta.
4 Wybierz Gotowe.
Radar
5 W razie potrzeby powtórz te czynności w odniesieniu do
drugiej strefy.
Regulacja zasięgu radaru
Zasięg sygnału radaru oznacza długość impulsu sygnału
emitowanego i odbieranego przez radar. Wraz ze wzrostem
zasięgu radar emituje dłuższe impulsy, aby dotrzeć do odległych
obiektów. Obiekty znajdujące się bliżej, zwłaszcza deszcz i fale,
również odbijają dłuższe impulsy, co może powodować
występowanie zakłóceń na ekranie radaru. Wyświetlanie
informacji o odległych obiektach może również zmniejszyć ilość
miejsca dostępnego na ekranie radaru na wyświetlanie
informacji o obiektach znajdujących się w mniejszej odległości.
• Wybierz , aby zmniejszyć zasięg.
• Wybierz , aby zwiększyć zasięg.
Wskazówki dotyczące wyboru zasięgu radaru
• Określ, jakie informacje chcesz oglądać na ekranie radaru.
Na przykład, czy potrzebne Ci informacje o pogodzie
w pobliżu, celach i ruchu jednostek, czy może interesują Cię
warunki pogodowe w bardziej odległych miejscach.
• Oceń warunki pogodowe w miejscu, w którym używany jest
radar.
Zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach pogodowych
sygnały radarowe o dłuższym zasięgu mogą zwiększyć
zakłócenia na ekranie radaru i spowodować, że oglądanie
informacji o obiektach znajdujących się bliżej będzie
utrudnione. W czasie deszczu sygnały radarowe o krótszym
zasięgu mogą umożliwić lepsze wyświetlanie informacji
o obiektach znajdujących się w pobliżu, jeśli ustawienie
zakłóceń od deszczu jest optymalnie skonfigurowane.
• Wybierz najkrótszy skuteczny zasięg w zależności od
powodu korzystania z radaru i aktualnych warunków
pogodowych.
Radar dopplerowski MotionScope™
Radar GMR Fantom wykorzystuje efekt Dopplera do wykrywania
i podświetlania poruszających się obiektów, co ułatwia unikanie
kolizji, wyszukiwanie stad ptaków i monitorowanie pogody. Efekt
Dopplera polega na zmianie częstotliwości echa radaru
spowodowanej względnym ruchem obiektu. Dzięki temu
możliwe jest natychmiastowe wykrywanie celów poruszających
się w kierunku radaru lub oddalających się od niego.
Funkcja MotionScope podświetla na wyświetlaczu radaru
poruszające się obiekty, co umożliwia nawigację pomiędzy
innymi łodziami lub podczas złej pogody oraz kierowanie się na
łowisko, na którego powierzchni żeruje ptactwo.
Poruszające się obiekty są oznaczone kolorami, co pozwala
szybko określić, które z nich przemieszczają się w kierunku
łodzi, a które w przeciwnym. Na większości schematów kolorów
zieleń oznacza, że obiekt się oddala, a czerwień — że zbliża się
w Twoim kierunku.
W niektórych modelach można także dostosować ustawienie
Czułość M-Scope, aby zmienić próg prędkości dla podświetlania
obiektów. W przypadku wyższych ustawień podświetlane są
wolniejsze obiekty, a w przypadku niższych tylko te szybsze.
37
Włączanie strefy strzeżonej
Można włączyć strefę strzeżoną, która będzie aktywować alarm,
gdy jakiś obiekt znajdzie się w określonej strefie wokół łodzi.
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Strefa strzeżona.
Określanie okrągłej strefy strzeżonej
Zanim będzie można określić granice strefy strzeżonej,
konieczne jest włączenie funkcji strefy strzeżonej (Włączanie
strefy strzeżonej, strona 38).
Można zdefiniować okrągłą strefę strzeżoną, która całkowicie
otacza łódź.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Strefa strzeżona >
> Kółko.
Wybierz
pozycję
zewnętrznego
koła strefy strzeżonej.
2
3 Wybierz pozycję wewnętrznego koła strefy strzeżonej, aby
określić szerokość strefy strzeżonej.
Określanie częściowej strefy strzeżonej
Zanim będzie można określić granice strefy strzeżonej,
konieczne jest włączenie funkcji strefy strzeżonej (Włączanie
strefy strzeżonej, strona 38).
Można określić granice strefy strzeżonej, która nie otacza łodzi
w całości.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Strefa strzeżona >
> Róg 1.
2 Dotknij i przeciągnij pozycję zewnętrznego rogu strefy
strzeżonej .
Niebezpieczny cel znajduje się w zasięgu. Czerwony okrąg wokół
celu miga, gdy uruchomi się alarm i wyświetli się baner komunikatu. Po potwierdzeniu alarmu zostanie wyświetlony nakreślony
linią ciągłą czerwony punkt z prowadzącą do niego czerwoną
linią, który wskazuje położenie i kurs nad dnem lub kierunek GPS
celu. Jeśli alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa został
wyłączony, cel zacznie migać, alarm nie uruchomi się jednak i nie
zostanie wyświetlony baner alarmu.
Utracono sygnał celu. Zielony pierścień o linii ciągłej, wewnątrz
którego znajduje się symbol X, oznacza, że radar nie mógł
namierzyć celu.
Najbliższe miejsce zbliżenia i czas do najbliższego miejsca
zbliżenia do niebezpiecznego celu.
Przypisywanie znacznika MARPA do obiektu
Aby można było korzystać z funkcji MARPA, należy podłączyć
czujnik kierunku i odbierać aktywny sygnał GPS. Czujnik
kierunku musi zwracać numer PNG NMEA 2000 (numer grupy
parametrów) 127250 lub sentencję wyjściową HDM lub HDG
0183 NMEA.
1 Na ekranie radaru wybierz obiekt lub pozycję.
2 Wybierz kolejno Namierz cel > Cel MARPA.
Usuwanie znacznika MARPA z obiektu
1 Na ekranie radaru wybierz cel MARPA.
2 Wybierz kolejno Cel MARPA > Usuń.
Wyświetlanie informacji o obiektach ze znacznikami
MARPA
Można wyświetlić zasięg, namiar, prędkość i inne informacje
dotyczące obiektu ze znacznikiem MARPA.
1 Na ekranie radaru wybierz obiekt.
2 Wybierz opcję Cel MARPA.
Wyświetlanie listy zagrożeń AIS i MARPA
3 Wybierz Róg 2.
4 Wybierz pozycję wewnętrznego rogu strefy strzeżonej
aby określić szerokość strefy strzeżonej.
5 Wybierz Gotowe.
,
MARPA
Wbudowany w radar komputer prowadzący automatycznie
nakres radarowy (MARPA) umożliwia identyfikację oraz
śledzenie obiektów i jest wykorzystywany głównie w celu
unikania kolizji. Aby użyć funkcji MARPA, należy przypisać
znacznik MARPA do celu. System radaru zaczyna
automatycznie śledzić tak oznaczony obiekt oraz dostarcza
informacji dotyczących tego obiektu, w tym zasięg, namiar,
prędkość, kierunek GPS, najbliższe miejsce zbliżenia oraz czas
do najbliższego miejsca zbliżenia. Funkcja MARPA określa
status każdego z obiektów, dla których dodano znaczniki
(odbiór, utrata, śledzenie lub niebezpieczny), umożliwiając
ploterowi nawigacyjnemu uruchomienie alarmu kolizyjnego
w przypadku, gdy obiekt znajdzie się w strefie bezpieczeństwa.
Symbole celów MARPA
Odbieranie sygnału celu. Podczas namierzania przez radar od
lokalizowanego celu rozchodzą się koncentryczne, przerywane
zielone okręgi.
Odebrano sygnał celu. Zielone okręgi zaznaczone linią ciągłą
oznaczają pozycję celu namierzonego przez radar. Przerywana
zielona linia towarzysząca okręgowi oznacza planowany kurs nad
dnem lub kierunek GPS celu.
38
Na dowolnym ekranie radaru lub na nakładce radaru można
wyświetlić i dostosować sposób wyświetlania listy zagrożeń AIS
i MARPA.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Warstwy > Inne
statki > Lista > Pokaż.
2 Wybierz rodzaje zagrożeń, które mają być uwzględnione na
liście.
Wyświetlanie jednostek z systemem AIS na ekranie
radaru
System AIS wymaga użycia zewnętrznego urządzenia AIS oraz
dostępności sygnału transpondera z innych statków.
Można skonfigurować sposób wyświetlania innych jednostek na
ekranie radaru. Jeśli ustawienie (oprócz zasięgu wyświetlania
AIS) jest skonfigurowane dla jednego trybu radaru, jest ono
stosowane do każdego innego trybu radaru. Szczegóły
i ustawienie planowanego kierunku skonfigurowane dla jednego
trybu radaru są stosowane do każdego innego trybu radaru oraz
do nakładki radaru.
1 Na ekranie radaru lub na nakładce radaru wybierz kolejno
Menu > Inne statki > AIS.
2 Wybierz opcję:
• Aby określić odległość od bieżącej pozycji, w której mają
być wykrywane statki AIS, wybierz Zasięg wyśw.,
a następnie określ odległość.
• Aby wyświetlić szczegóły dotyczące statków z systemem
AIS, wybierz kolejno Szczegóły > Pokaż.
• Aby ustawić czas planowanego kierunku dla statków
z systemem AIS, wybierz Planow. kierun., a następnie
podaj czas.
VRM i EBL
Ruchomy znacznik odległości (VRM) i elektroniczna linia
namiarowa (EBL) mierzą dystans i namiar od łodzi do żądanego
Radar
obiektu. Na ekranie radaru znacznik VRM wyświetlany jest jako
kółko, którego środek znajduje się w bieżącym położeniu łodzi,
a linia EBL wyświetlana jest jako linia zaczynająca się
w bieżącym położeniu łodzi i krzyżująca się ze znacznikiem
VRM. Miejsce ich przecięcia jest celem dla VRM i EBL.
Wyświetlanie i ustawianie znacznika VRM oraz linii EBL
Można dostosować średnicę ruchomego znacznika odległości
(VRM) i kąt elektronicznej linii namiarowej (EBL), aby zmienić
położenie punktu przecięcia znacznika VRM i linii EBL. Znacznik
i linia skonfigurowane dla jednego trybu radaru są używane
także we wszystkich innych trybach.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
VRM/EBL.
Aby
dostosować znacznik VRM i linię EBL, użyj strzałek na
2
przycisku VRM/EBL.
3 Wybierz nowe miejsce przecięcia znacznika VRM i linii EBL.
4 Wybierz Gotowe.
Pomiar dystansu i namiaru do obiektu
Aby móc regulować ruchomy znacznik odległości (VRM)
i elektroniczną linię namiarową (EBL), trzeba wyświetlać je na
ekranie radaru (Wyświetlanie i ustawianie znacznika VRM oraz
linii EBL, strona 39).
1 Na ekranie radaru wybierz pozycję obiektu.
2 Wybierz Pomiar.
Dystans i namiar do obiektu zostaną wyświetlone w lewym
górnym rogu ekranu.
Ślady echa
Funkcja śladów echa umożliwia śledzenie ruchu jednostek
pływających na ekranie radaru. W miarę poruszania się statku
widoczny będzie jasny ślad
jego kilwateru. Czas wyświetlania
śladu można zmienić.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
skonfigurowane do używania w jednym trybie radaru może (ale
nie musi) być zastosowane w innych trybach radaru bądź
w nakładce radaru.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna w modelach radaru
otwartego xHD lub kopułkowego HD/HD+.
Włączanie śladów echa
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Ślady echa > Wyświetlanie.
Regulowanie długości śladów echa
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Opcje radaru > Ślady echa > Czas.
2 Wybierz długość śladu.
Usuwanie śladów echa
Z ekranu radaru można usunąć ślady echa w celu zwiększenia
czytelności ekranu.
Na ekranie radaru wybierz Menu > Opcje radaru > Ślady
echa > Wyczyść szlaki.
Optymalizowanie wyświetlania radaru
Można dostosować ustawienia wyświetlania radaru, aby
zmniejszyć zakłócenia i poprawić dokładność.
UWAGA: Można zoptymalizować wyświetlanie radaru dla
każdego trybu radaru.
1 Wybierz zasięg radaru (Regulacja zasięgu radaru, strona 37).
2 Przywróć domyślną wartość dla ustawienia czułości
(Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru,
strona 39).
3 Ręcznie dostosuj ustawienie czułości (Ręczna regulacja
czułości na ekranie radaru, strona 39).
Czułość radaru i zakłócenia
Automatyczna regulacja czułości na ekranie radaru
Ustawienie automatycznej czułości dla każdego trybu radaru
jest zoptymalizowane dla każdego danego trybu i może różnić
się od ustawienia automatycznej czułości używanego dla innego
trybu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
modelach radarów.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Wzmocnienie.
2 Wybierz opcję:
• Aby czułość była regulowana automatycznie pod kątem
zmieniających się warunków, wybierz kolejno Auto-nisk.
lub Auto - wysokie.
• Aby czułość była regulowana automatycznie pod kątem
wyświetlania ptaków nad powierzchnią wody, wybierz
Auto - ptaki.
UWAGA: Funkcja jest niedostępna w modelach radaru
otwartego xHD lub kopułkowego HD/HD+.
Ręczna regulacja czułości na ekranie radaru
Można ręcznie dostosować czułość, aby optymalnie
wykorzystać radar.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Wzmocnienie.
2 Wybierz Do góry, aby zwiększyć czułość do momentu
pojawienia się na ekranie radaru plamek światła.
Dane na ekranie radaru są odświeżane co kilka sekund.
W związku z tym efekty ręcznego ustawienia czułości mogą
nie być widoczne natychmiast. Ustawienie czułości należy
zmieniać powoli.
3 Wybierz W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu
zniknięcia plamek światła.
4 Jeśli łodzie, ląd lub inne cele znajdują się w zasięgu, wybierz
W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu, gdy cele zaczną
migać.
5 Wybierz Do góry, aby zwiększyć czułość do momentu, gdy
łodzie, ląd i inne cele będą stale świeciły na ekranie radaru.
6 W razie potrzeby zmniejsz do minimum widoczność dużych
obiektów w pobliżu.
7 W razie potrzeby zmniejsz do minimum widoczność echa
bocznego.
Minimalizowanie zakłóceń od dużych obiektów w pobliżu
Obiekty o dużych rozmiarach w pobliżu, takie jak mola, mogą
powodować wyświetlanie bardzo jasnych obrazów obiektów na
Radar
39
ekranie radaru. Taki obraz może przesłonić mniejsze obiekty
znajdujące się w jego pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Wzmocnienie.
2 Wybierz W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu, gdy
mniejsze obiekty będą dobrze widoczne na ekranie radaru.
Zmniejszenie czułości w celu wyeliminowania zakłóceń
pochodzących od dużych obiektów w pobliżu może
spowodować, że mniejsze lub odległe obiekty będą migać lub
znikną z ekranu radaru.
Minimalizowanie zakłóceń bocznych na ekranie radaru
Zakłócenia boczne mogą się pojawić jako promienie
wypływające z obiektu w postaci półkolistych wzorów. Można je
wyeliminować przez zmniejszenie czułości lub zmniejszenie
zasięgu radaru.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
czułości skonfigurowane w jednym trybie radaru może być lub
nie być zastosowane w innych trybach radaru bądź w nakładce
radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Wzmocnienie.
2 Wybierz W dół, aby zmniejszyć czułość do momentu
zniknięcia półkolistych, promienistych wzorów z ekranu
radaru.
Zmniejszenie czułości w celu wyeliminowania zakłóceń
bocznych może spowodować, że mniejsze lub odległe
obiekty będą migać lub znikną z ekranu radaru.
Automatyczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie
radaru
Można tak skonfigurować ploter nawigacyjny, aby
automatycznie dostosowywał wyświetlanie zakłóceń
spowodowanych przez lekko wzburzone morze.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od wody skonfigurowane do używania w jednym trybie
radaru może być lub nie być zastosowane w innych trybach
radaru bądź w nakładce radaru.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach radarów i ploterów nawigacyjnych.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Zakłóc. od wody.
2 Wybierz Nastawy lub Auto.
3 Wybierz ustawienie, które odpowiada aktualnym warunkom
morskim.
W przypadku korzystania ze zgodnego modelu radaru ploter
nawigacyjny automatycznie dostosowuje zakłócenia od wody
w oparciu o warunki panujące na morzu.
Ręczne korygowanie zakłóceń od wody na ekranie radaru
Można skorygować wyświetlanie zakłóceń spowodowanych
przez lekko wzburzone morze. Ustawienie zakłóceń od wody
wpływa bardziej na wyświetlanie pobliskich niż odległych
zakłóceń i celów. Wyższe ustawienie zakłóceń od wody
zmniejsza wyświetlanie zakłóceń spowodowanych przez fale
w pobliżu, jednak może również zmniejszyć lub wyeliminować
wyświetlanie celów w pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od wody skonfigurowane do używania w jednym trybie
radaru może być lub nie być zastosowane w innych trybach
radaru bądź w nakładce radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Zakłóc. od wody.
40
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby dostosować wyświetlanie
zakłóceń od wody, aż do momentu, gdy inne cele będą
dobrze widoczne na ekranie radaru.
Zakłócenia spowodowane przez warunki panujące na morzu
mogą być nadal widoczne.
Korygowanie zakłóceń od deszczu na ekranie radaru
Można skorygować wyświetlanie zakłóceń spowodowanych
przez deszcz. Zmniejszenie zasięgu radaru może również
zmniejszyć zakłócenia od deszczu (Regulacja zasięgu radaru,
strona 37).
Ustawienie zakłóceń od deszczu wpływa bardziej na
wyświetlanie pobliskich niż odległych zakłóceń od deszczu
i celów. Wyższe ustawienie zakłóceń od deszczu zmniejsza
wyświetlanie zakłóceń spowodowanych przez deszcz w pobliżu,
jednak może również zmniejszyć lub wyeliminować wyświetlanie
bliskich celów.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
zakłóceń od deszczu, skonfigurowane do używania w jednym
trybie radaru, może (ale nie musi) być zastosowane w innych
trybach radaru bądź w nakładce radaru.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru >
Zakł. od desz..
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby zmniejszyć lub zwiększyć
wyświetlanie zakłóceń od deszczu w pobliżu, aż do
momentu, gdy inne cele będą dobrze widoczne na ekranie
radaru.
Zakłócenia spowodowane przez deszcz mogą być nadal
widoczne.
Zmniejszenie zakłóceń przesłuchowych na ekranie radaru
Włączenie ustawienia Redukcja przesłuchu pozwala zmniejszyć
występowanie zakłóceń spowodowanych przez inne radary
znajdujące się w pobliżu.
UWAGA: W zależności od używanego radaru ustawienie
Redukcja przesłuchu skonfigurowane w jednym trybie radaru
może być lub nie być zastosowane w innych trybach radaru
bądź w nakładce radaru.
Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Ustawienia radaru > Red. przesłuch..
Menu Opcje radaru
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Opcje radaru.
MotionScope™: Wykorzystuje efekt Dopplera do wykrywania
i podświetlania poruszających się obiektów, co ułatwia
unikanie kolizji, wyszukiwanie stad ptaków i monitorowanie
pogody (Radar dopplerowski MotionScope™, strona 37). Ta
opcja jest dostępna tylko w modelach Fantom.
Wydł. imp.: Wydłuża emitowane impulsy, co pomaga skupić
maksymalną ilość energii na obiekcie. Pomaga to
w wykrywaniu i identyfikowaniu obiektów. Ta opcja jest
dostępna tylko w modelach radaru kopułkowego xHD
i otwartego xHD2.
Rozmiar obiektów: Dostosowuje rozmiar celów, dopasowując
przetwarzanie kompresji pulsów. Wybierz mniejsze cele, aby
uzyskać wyraźny obraz z radaru w wysokiej rozdzielczości.
Wybierz większe cele, aby wyświetlać większe echo dla
punktów docelowych, takich jak łodzie lub boje. Ta opcja jest
dostępna tylko w modelach Fantom.
Ślady echa: Umożliwia śledzenie ruchu jednostek pływających
na ekranie radaru. Funkcja jest niedostępna w modelach
radaru otwartego xHD lub kopułkowego HD/HD+.
Zakł. od desz.: Zmniejsza zakłócenia wywoływane przez opady
deszczu (Korygowanie zakłóceń od deszczu na ekranie
radaru, strona 40).
VRM/EBL: Wyświetla ruchomy znacznik odległości (VRM)
i elektroniczną linię namiarową (EBL), które mierzą dystans
i namiar od łodzi do żądanego obiektu (VRM i EBL,
strona 38).
Radar
Strefa strzeżona: Określa strefę bezpieczeństwa wokół łodzi
i włącza alarm, gdy coś pojawia się w tej strefie (Włączanie
strefy strzeżonej, strona 38).
Cykl przesyłu: Pomaga oszczędzać energię, przesyłając
sygnały radarowe w ustalonych odstępach czasu.
Menu Ustawienia radaru
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia radaru.
Źródło: Wybiera źródło danych radaru, gdy do sieci podłączony
jest więcej niż jeden radar.
Wyświet. mapy: Wyświetla mapę pod obrazem z radaru. Gdy
jest włączone, wyświetlane jest menu Warstwy.
Orientacja: Określa perspektywę, w jakiej wyświetlany jest
radar.
Red. przesłuch.: Zmniejsza występowanie zakłóceń
spowodowanych przez inne radary znajdujące się w pobliżu.
Pręd. obrot.: Określa preferowaną prędkość, z jaką obraca się
radar. Opcji Duża prędkość można użyć do zwiększenia
częstotliwości odświeżania. W niektórych przypadkach radar
automatycznie ustawia normalną prędkość obrotów w celu
zwiększenia skuteczności wykrywania, np. w przypadku
wybrania dalszego zasięgu lub zastosowaniu opcji
MotionScope lub Dwa zakresy.
Wygląd: Umożliwia ustawienie schematu kolorów,
przewidywanej prędkości i wyglądu nawigacji.
Instalacja: Umożliwia skonfigurowanie radaru dla danej
instalacji, np. pozwala na ustawienie przodu łodzi i pozycji
zatrzymania anteny.
Ustawienia wyglądu radaru
Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia radaru
> Wygląd.
UWAGA: Ustawienia te nie dotyczą nakładki radaru.
Kolor tła: Umożliwia ustawienie koloru tła.
Kolor 1. planu: Umożliwia ustawienie schematu kolorów dla
obrazów przekazywanych z radaru.
Przewidywana prędkość: Przenosi aktualną pozycję na dół
ekranu automatycznie wraz ze wzrostem prędkości. Podaj
maksymalną prędkość, aby uzyskać najlepsze wyniki.
Linia kierunku: Wyświetla na ekranie radaru przedłużenie od
dziobu łodzi w kierunku podróży.
Kręgi zasięgu: Wyświetla kręgi zasięgu, które ułatwiają
wizualizację dystansu na ekranie radaru.
Krąg namiaru: Pokazuje namiar w stosunku do kierunku lub
w oparciu o odniesienie północne, co pomaga określić
namiar na obiekt wyświetlany na ekranie radaru.
Linie nawigacyjne: Wyświetla linie nawigacyjne, które wskazują
kurs ustawiony przy użyciu ustawienia Trasa do, Nawigacja
automatyczna lub Nawiguj do.
Punkty: Wyświetla punkty na ekranie radaru.
Ustawienia instalacji radaru
Przód łodzi: Kompensuje fizyczne położenie radaru, jeśli nie
znajduje się on na osi łodzi (Przesuniecie na przedzie łodzi,
strona 41).
Konfiguracja anteny: Pozwala na określenie rozmiaru anteny
radaru i pozycji, w której się ona zatrzymuje (Ustawianie
własnej pozycji zatrzymania, strona 41).
Strefa bez transmisji: Pozwala na określenie obszaru, na
którym radar nie przesyła sygnałów (Włączanie i regulowanie
strefy bez transmisji radarowej, strona 37).
Przesuniecie na przedzie łodzi
Przesuniecie na przedzie łodzi kompensuje fizyczne położenie
anteny radarowej na łodzi, jeśli nie znajduje się ona na osi
dziób–rufa.
Autopilot
Pomiar potencjalnego przesunięcia na przedzie łodzi
Przesuniecie na przedzie łodzi kompensuje fizyczne położenie
anteny radarowej na łodzi, jeśli nie znajduje się ona na osi
dziób–rufa.
1 Korzystając z kompasu magnetycznego, wyznacz optycznie
położenie nieruchomego obiektu znajdującego się w zasięgu
wzroku.
2 Wyznacz położenie celu za pomocą radaru.
3 Jeśli deklinacja namiaru wynosi więcej niż +/- 1°, skompensuj
przesunięcie na przedzie łodzi.
Ustawianie przesunięcia na przedzie łodzi
Aby móc ustawić przesunięcie na przedzie łodzi, trzeba
zmierzyć jego wartość potencjalną.
Ustawienie przesunięcia na przedzie łodzi skonfigurowane dla
jednego trybu radaru jest stosowane do wszystkich innych
trybów radaru oraz do nakładki radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Ustawienia radaru > Instalacja > Przód łodzi.
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby dostosować przesunięcie.
Ustawianie własnej pozycji zatrzymania
Domyślnie antena jest zatrzymana prostopadle do podstawki,
jeśli się nie obraca. Pozycję tę można dostosować.
1 Na ekranie radaru wybierz kolejno Menu > Ustawienia
radaru > Instalacja > Konfiguracja anteny > Poz.
zatrzym..
2 Za pomocą suwaka ustaw pozycję anteny po zatrzymaniu,
a następnie wybierz opcję Wróć.
Wybór innego źródła danych sonaru
1 Wybierz opcję:
• Na ekranie radaru lub na nakładce radaru wybierz kolejno
Menu > Ustawienia radaru > Źródło.
• Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja >
Preferowane źródła > Radar.
2 Wybierz źródło danych radaru.
Zmiana trybu radaru
1 Na ekranie kombinacji lub układzie SmartMode z radarem
wybierz kolejno Menu > Zmień radar.
2 Wybierz tryb radaru.
Autopilot
OSTRZEŻENIE
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
System autopilota w sposób ciągły dostosowuje sterowanie
łodzią w celu utrzymania stałego kierunku, co jest nazywane
utrzymywaniem kierunku. System umożliwia także ręczne
sterowanie, korzystanie z kilku trybów funkcji automatycznego
sterowania oraz korzystanie ze wzorców sterowania.
41
Jeśli ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego systemu
autopilota Garmin, można go włączyć i sterować nim z poziomu
plotera.
Informacje na temat zgodnych systemów autopilota Garmin
można znaleźć na stronie garmin.com.
Konfiguracja i oddanie do użytku autopilota
NOTYFIKACJA
Z funkcji autopilota można korzystać tylko w stacji
zamontowanej obok steru i przepustnicy.
Autopilot i ploter nawigacyjny muszą zostać zamontowane
i skonfigurowane przez sprzedawcę produktów Volvo Penta.
Otwieranie ekranu autopilota
Aby móc otworzyć ekran autopilota, należy zainstalować
i skonfigurować zgodnego autopilota Garmin.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Autopilot.
firmy do określenia pozycji GPS lub prędkości. Jeśli używany
jest kompas GPS innej firmy, autopilot będzie prawdopodobnie
co jakiś czas raportował utratę źródła danych nawigacji
i prędkości.
Jeśli w sieci znajduje się więcej niż jedno źródło kursu, można
wybrać preferowane źródło tych danych. Źródłem może być
zgodny kompas GPS lub czujnik kursu magnetycznego.
1 Na ekranie Autopilot wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Preferowane źródła.
2 Wybierz źródło.
Jeśli wybrane źródło kursu jest niedostępne, ekran autopilota
nie wyświetla żadnych danych.
Pasek nakładki autopilota
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
modelach autopilotów.
Ekran autopilota
Tryb autopilota
Włącza funkcję utrzymywania kursu
Skręt w lewo
Rzeczywisty kierunek
Rzeczywisty kierunek
Obrany kierunek (utrzymywany przez autopilota)
Rzeczywisty kierunek (w trybie gotowości)
Obrany kierunek (po włączeniu)
Wskaźnik pozycji steru (ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku
podłączenia czujnika steru)
Dostosowywanie przyrostu w sterowaniu krokowym
1 Na ekranie Autopilot wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Roz.zwr.w krok.
2 Wybierz przyrost.
Ustawianie oszczędzania energią
Istnieje możliwość dostosowania poziomu aktywności steru.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Konfig. trybu zasilania > Oszcz. energii.
2 Wybierz wartość procentową.
Wybór wyższej wartości procentowej powoduje zmniejszenie
aktywności steru i utrzymania kierunku. Im wyższa wartość
procentowa, tym większe występuje zboczenie z kursu,
zanim autopilot je skoryguje.
PORADA: Przy lekko wzburzonym morzu i niewielkich
prędkościach zwiększenie wartości procentowej funkcji
Oszcz. energii zmniejsza aktywność steru.
Włączanie funkcji Shadow Drive™
Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Konfiguracja
autopilota > Shadow Drive > Włączone.
Wybieranie preferowanego źródła kursu
NOTYFIKACJA
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj kompasu dostępnego
w komputerze kursowym autopilota jako źródła kursu.
Korzystanie z kompasu GPS innej firmy może spowodować, że
dane będą dostarczone w sposób losowy, co może powodować
nadmierne opóźnienia. Autopilot wymaga aktualnych informacji,
a zatem nie może często używać danych kompasu GPS innej
42
Wskaźnik pozycji steru (funkcja dostępna tylko w przypadku podłączenia czujnika steru)
Obrany kierunek (utrzymywany przez autopilota)
Skręt w prawo
Włącza schemat sterowania
Otwiera pełny ekran autopilota i menu
Włączanie autopilota
Po włączeniu autopilota funkcja ta przejmuje kontrolę nad
sterem i steruje łodzią, utrzymując obrany kierunek.
Na dowolnym ekranie wybierz kolejno Włącz.
Obrany kierunek jest wyświetlany w środkowej części ekranu
autopilota.
Regulowanie kierunku przy użyciu steru
UWAGA: Zanim możliwe będzie wyregulowanie kierunku przy
użyciu steru, należy włączyć funkcję Shadow Drive (Włączanie
funkcji Shadow Drive™, strona 42).
Po włączeniu autopilota steruj łodzią ręcznie.
Autopilot włączy tryb Shadow Drive.
Po zwolnieniu steru i ręcznym utrzymywaniu określonego
kierunku przez kilka sekund autopilot wznowi utrzymywanie
kierunku zgodnie z nowym ustawieniem.
Regulowanie kierunku przy użyciu plotera
nawigacyjnego w trybie sterowania krokowego
Aby sterować łodzią przy użyciu przycisków u dołu ekranu
autopilota, trzeba włączyć autopilota (Włączanie autopilota,
strona 42).
• Wybierz <1° lub 1°>, aby wykonać jeden zwrot o 1°.
• Wybierz <<10° lub 10°>>, aby wykonać jeden zwrot o 10°.
• Naciśnij i przytrzymaj <1° lub 1°>, aby wykonać zwrot
w kontrolowanym zakresie.
Łódź będzie wykonywała zwrot do momentu zwolnienia
przycisku.
Autopilot
• Naciśnij i przytrzymaj <<10° lub 10°>>, aby wykonać szereg
zwrotów o 10°.
Wzorce sterowania
OSTRZEŻENIE
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne sterowanie
łodzią. Aby móc rozpocząć korzystanie z wzorca, należy
upewnić się, że w wodzie nie znajdują się przeszkody.
Autopilot umożliwia sterowanie łodzią według wstępnie
ustawionych wzorców przeznaczonych do łowienia ryb.
Dodatkowo pozwala także wykonywać inne manewry specjalne,
takie jak zawracanie czy pętla Williamsona.
Używanie wzorca zawracania
Wzorca zawracania można używać do zawracania łodzią o 180°
oraz utrzymywania nowego kierunku.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Manewr zawracania.
2 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Konfiguracja i używanie wzorca ruchu po okręgu
Wzorzec ruchu po okręgu można używać do sterowania łodzią
w trybie ciągłego ruchu po okręgu w określonym kierunku
i przez określony czas.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Okręgi.
2 W razie potrzeby wybierz Czas i określ czas, przez jaki łódź
ma poruszać się po jednym pełnym okręgu.
3 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Konfiguracja i używanie wzorca zygzakowania
Wzorzec zygzakowania można używać do sterowania na
zmianę raz na lewą, raz na prawą burtę w obranym kierunku,
przez określony czas i pod określonym kątem.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Zygzakowanie.
2 W razie potrzeby wybierz Amplituda i określ stopień.
3 W razie potrzeby wybierz Cykl i określ czas.
4 Wybierz Włącz zygzakowanie.
Używanie wzorca pętli Williamsona
Wzorzec pętli Williamsona można używać do wykonania łodzią
manewru pętli, tak aby zakończyć manewr koło miejsca jego
rozpoczęcia. Wzorzec ten przydaje się w przypadkach
wypadnięcia człowieka za burtę.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Manewr Williamsona.
2 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Używanie wzorca ruchu po orbicie
Wzorzec ruchu po orbicie można używać do ciągłego
sterowania łodzią wokół aktywnego punktu. Rozmiar okręgu
określa się, wybierając dystans od aktywnego punktu po
rozpoczęciu ruchu po orbicie.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Orbita.
2 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Konfiguracja i używanie wzorca liścia koniczyny
Wzorzec liścia koniczyny można używać do sterowania łodzią
w celu wielokrotnego przepływania przez aktywny punkt. Po
rozpoczęciu wzorca liścia koniczyny autopilot steruje łodzią
w kierunku aktywnego punktu i rozpoczyna zakreślać koła
przypominające kształtem liść koniczyny.
Możesz dostosować dystans między punktem a pozycją, po
przebyciu którego autopilot ma zawrócić łódź w celu ponownego
Autopilot
przepłynięcia przez wyznaczony punkt. Domyślne ustawienie
powoduje zawracanie łodzi w odległości 300 m (1000 stóp) od
aktywnego punktu.
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Układ liścia koniczyny.
2 W razie potrzeby wybierz Długość i określ dystans.
3 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Konfiguracja i używanie wzorca wyszukiwania
Wzorzec wyszukiwania można używać do sterowania łodzią
w coraz większych okręgach na zewnątrz od aktywnego punktu,
czyli wykonywania ruchu po spirali. Po rozpoczęciu wzorca
wyszukiwania autopilot steruje łodzią do aktywnego punktu
i rozpoczyna wykonywać ruch określony przez wzorzec.
Można dostosować dystans między poszczególnymi okręgami
spirali. Domyślny dystans wynosi 20 m (50 stóp).
1 Na ekranie autopilota wybierz kolejno Menu > Sterowanie
wg wzorca > Szukaj.
2 W razie potrzeby wybierz Odstępy wyszukiw. i określ
dystans.
3 Wybierz Włącz port lub Wł. dla p. burty.
Anulowanie wzorca sterowania
• Steruj ręcznie łodzią.
• Wybierz lub , aby anulować wzorzec przy pomocy trybu
sterowania krokowego.
• Wybierz Tryb gotowości.
Włączanie autopilota w zegarku Garmin
Możesz włączyć autopilota Garmin za pomocą zgodnego
zegarka Garmin. Listę zgodnych zegarków Garmin można
znaleźć na stronie garmin.com.
UWAGA: Powiadomienia nie są dostępne w zegarku, gdy
włączona jest funkcja zdalnego sterowania autopilotem.
1 Wybierz kolejno Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Aplikacje Connect IQ™ > Sterowanie
autopilotem > Włącz > Nowe połączenie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Własne ustawienia przycisków pilota
Przed ustawieniem działania przycisków autopilota, trzeba
zainstalować i skonfigurować zgodny autopilot Garmin.
W zegarku Garmin można wybrać maksymalnie trzy działania
autopilota.
UWAGA: Dostępne działania autopilota różnią się w zależności
od zainstalowanego autopilota.
1 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Komunikacja >
Urządzenia bezprzewodowe > Aplikacje Connect IQ™ >
Sterowanie autopilotem > Działanie przycisku.
2 Wybierz przycisk.
3 Wybierz czynność.
Pilot zdalnego sterowania do autopilota
Reactor™
OSTRZEŻENIE
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Możesz bezprzewodowo podłączyć pilota zdalnego sterowania
autopilotem Reactor do plotera nawigacyjnego, aby sterować
zgodnym systemem autopilota Reactor.
43
Więcej informacji na temat korzystania z pilota zdalnego
sterowania można znaleźć w instrukcji obsługi pilota zdalnego
sterowania Reactor w witrynie garmin.com
Parowanie autopilota Reactor z ploterem
nawigacyjnym
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
2
3
4
5
bezprzewodowe > Bezprzewodowe piloty > Pilot zdaln.
sterowania do autopilota.
W razie potrzeby wybierz Włącz.
Wybierz Nowe połączenie.
Na pilocie zdalnego sterowania wybierz kolejno > Pair
with MFD.
Ploter nawigacyjny wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli
wiadomość z potwierdzeniem.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz Tak, aby zakończyć
proces parowania.
Zmienianie funkcji przycisków pilota zdalnego
sterowania do autopilota Reactor
Można zmienić wzory lub działania przypisane do przycisków
pilota zdalnego sterowania autopilota Reactor.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Bezprzewodowe piloty > Pilot zdaln.
sterowania do autopilota > Działanie przycisku.
2 Wybierz przycisk akcji, który chcesz zmienić.
3 Wybierz wzór lub działanie, które chcesz przypisać do
przycisku.
Aktualizacja Reactor oprogramowania pilota zdalnego
sterowania autopilota
Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania autopilota Reactor
można zaktualizować za pomocą plotera nawigacyjnego.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę buy.garmin.com/p/636376 i wybierz opcję
Oprogramowanie.
3 Wybierz Pobierz.
4 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
5 Wybierz Pobierz.
6 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
7 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
8 Wybierz Dalej.
9 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
10 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w ploterze nawigacyjnym.
11 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Urządzenia
bezprzewodowe > Bezprzewodowe piloty > Pilot zdaln.
sterowania do autopilota > Akt. oprogramowanie.
Sterowanie silnikiem zaburtowym
Force™
OSTRZEŻENIE
Silnik nie może być włączony, gdy śruba napędowa jest wyjęta
z wody. Kontakt z obracającą się śrubą może spowodować
poważne obrażenia.
Silnika nie wolno używać w miejscach, w których może dojść do
kontaktu operatora lub innych osób znajdujących się w wodzie
ze śrubą napędową.
Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do czyszczenia lub
serwisowania śruby należy zawsze odłączyć silnik od
akumulatora.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
44
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
PRZESTROGA
Podczas korzystania z funkcji autopilota należy być
przygotowanym na nagłe zatrzymanie, przyspieszenie i zwroty.
Podczas przechowywania i uruchamiania silnika należy
zachować ostrożność z uwagi na ryzyko zakleszczenia lub
przytrzaśnięcia przez ruchome części, co może spowodować
obrażenia.
Podczas przechowywania lub uruchamiania silnika należy
uważać na śliskie powierzchnie wokół niego. Poślizgnięcie się
podczas przechowywania lub uruchamiania silnika może
prowadzić do obrażeń.
Silnik zaburtowy Force możesz podłączyć do plotera
nawigacyjnego, aby wyświetlać silnik i sterować nim za pomocą
plotera nawigacyjnego.
Podłączanie do silnika zaburtowego
Ploter nawigacyjny można podłączyć bezprzewodowo do
zgodnego silnika zaburtowego Garmin Force łodzi w celu
sterowania silnikiem zaburtowym za pomocą plotera
nawigacyjnego.
1 Włącz ploter nawigacyjny i silnik zaburtowy.
2 Włącz sieć Wi‑Fi w ploterze nawigacyjnym (Konfigurowanie
sieci bezprzewodowej Wi‑Fi, strona 7).
3 Upewnij się, że ten ploter nawigacyjny jest hostem sieci
(Zmiana hosta Wi‑Fi, strona 8).
4 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Komunikacja > Urządzenia bezprzewodowe > Silnik
zaburtowy Garmin.
5 Aby uruchomić tryb parowania, naciśnij trzy razy na panelu
wyświetlacza silnika zaburtowego.
na panelu wyświetlacza silnika zaburtowego świeci na
niebiesko w sposób ciągły podczas wyszukiwania połączenia
z ploterem nawigacyjnym, a po pomyślnym nawiązaniu
połączenia zmieni kolor na zielony.
Po pomyślnym połączeniu plotera nawigacyjnego z silnikiem
zaburtowym włącz pasek nakładki silnika zaburtowego, aby
sterować silnikiem (Dodawanie elementów sterujących silnika
zaburtowego do ekranów, strona 44).
Dodawanie elementów sterujących silnika
zaburtowego do ekranów
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do silnika zaburtowego
Force należy dodać pasek sterowania silnikiem zaburtowym do
ekranów w celu sterowania silnikiem zaburtowym.
1 Otwórz ekran, z którego chcesz sterować silnikiem
zaburtowym.
2 Wybierz opcję:
• Na stronie kombinacji lub na układzie SmartMode wybierz
kolejno Menu > Edytuj > Nakładki.
• W widoku pełnoekranowym wybierz kolejno Menu >
Edytuj nakładki.
3 Wybierz Pasek górny lub Pasek dolny.
4 Wybierz Pasek silnika zaburtowego.
Sterowanie silnikiem zaburtowym Force™
Powtórz te czynności, aby dodać elementy sterujące silnika
zaburtowego do wszystkich ekranów, z których chcesz sterować
silnikiem zaburtowym.
Pasek sterowania silnikiem zaburtowym
Pasek sterowania silnikiem zaburtowym umożliwia sterowanie
silnikiem zaburtowym Force i sprawdzanie jego stanu.
Wybierz element, aby go uruchomić. Po wybraniu przycisk
zostanie podświetlony. Wybierz element ponownie, aby go
wyłączyć.
Przypisywanie skrótu do przycisków skrótu pilota
silnika zaburtowego
Często używane ekrany można otwierać szybciej, przypisując
przycisk skrótu na pilocie silnika zaburtowego. Można utworzyć
skróty do ekranów, takich jak ekran echosondy i mapy.
1 Otwórz ekran.
2 Przytrzymaj przycisk skrótu.
PORADA: Skrót jest także zapisywany w kategorii Ulubione
z numerem klawisza skrótu.
Kalibracja kompasu silnika zaburtowego
Stan akumulatora silnika zaburtowego.
Włącza i wyłącza śrubę.
Zmniejsza prędkość.
Wskaźnik prędkości.
Zwiększa prędkość.
Włącza tempomat dla bieżącej prędkości nad dnem.
Uruchamia śrubę z pełną prędkością.
Stan silnika zaburtowego.
Włącza blokadę kotwicy, która wykorzystuje silnik zaburtowy do
utrzymania pozycji.
Aby korzystać z funkcji autopilota, należy skalibrować kompas
w silniku zaburtowym.
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę.
> Kalibruj
2 Na pasku silnika zaburtowego wybierz kolejno
> Kal. kompasu.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ustawianie przesunięcia dziobu
W zależności od kąta montażu silnik zaburtowy może nie być
wyrównany z linią środkową łodzi. Aby uzyskać najlepsze
wyniki, dostosuj przesunięcie dziobu.
1 Dostosuj kąt silnika zaburtowego tak, aby były wyrównany
z linią środkową łodzi , skierowaną naprzód.
Steruje silnikiem zaburtowym.
W przypadku blokady kotwicy przesuwa pozycję blokady kotwicy
do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo.
Włącza funkcję utrzymywania kursu (ustawianie i utrzymywanie
bieżącego kursu).
Gdy silnik zaburtowy utrzymuje kurs, na pasku silnika zaburtowego widoczny jest pasek autopilota.
Otwiera ustawienia silnika zaburtowego.
Ustawienia silnika zaburtowego
Na pasku silnika zaburtowego wybierz .
Kalibruj: Kalibruje kompas silnika zaburtowego (Kalibracja
kompasu silnika zaburtowego, strona 45) i ustawia
przesunięcie dziobu silnika zaburtowego (Ustawianie
przesunięcia dziobu, strona 45).
Wzmocnienie kotwicy: Ustawia reakcję silnika zaburtowego
w trybie blokady kotwicy. Jeśli silnik zaburtowy ma szybciej
reagować i zmieniać położenie, zwiększ wartość. Natomiast
gdy silnik zbyt szybko zmienia położenie, zmniejsz wartość.
Czułość naw.: Ustawia reakcję silnika zaburtowego podczas
nawigacji. Jeśli silnik zaburtowy ma szybciej reagować
i zmieniać położenie, zwiększ wartość. Natomiast gdy silnik
zbyt szybko zmienia położenie, zmniejsz wartość.
Tryb utrzymywania kursu: Ustawia tryb utrzymywania kursu.
Opcja Wyrównanie jednostki próbuje utrzymać łódź w jednym
kierunku. Opcja Nawiguj do próbuje nawigować w linii prostej
w żądanym kierunku.
Włączanie auto.: Włącza silnik zaburtowy po włączeniu
zasilania systemu.
Str. podni. śruby: Ustawia stronę, w którą obraca się śruba
silnika zaburtowego podczas podnoszenia silnika
zaburtowego. Jest to przydatne w przypadku
przechowywania innych przedmiotów w pobliżu podnoszonej
śruby.
Przyciski skrótów: Włącza przyciski skrótów na pilocie silnika
zaburtowego dla określonego plotera nawigacyjnego.
Przyciski działają tylko dla jednego plotera nawigacyjnego na
raz.
Przywróć domyślne: Przywraca wszystkie ustawienia silnika
zaburtowego do wartości fabrycznych.
Cyfrowe wywołanie selektywne
2 Na pasku silnika zaburtowego wybierz kolejno
> Przes. dziobu.
> Kalibruj
Cyfrowe wywołanie selektywne
Funkcje sieciowego plotera nawigacyjnego
oraz radia VHF
Jeżeli użytkownik ma radio VHF NMEA 0183 lub radio VHF
NMEA 2000 podłączone do plotera nawigacyjnego, poniższe
funkcje są dostępne.
• Ploter nawigacyjny może przesyłać dane o pozycji GPS do
radia. Jeżeli radio ma taką funkcję, informacje o pozycji GPS
są przesyłane za pomocą wywołań DSC.
• Ploter nawigacyjny może odbierać z radia informacje
o pozycji oraz sygnały wzywania pomocy cyfrowego
wywoływania selektywnego (DSC).
• Ploter nawigacyjny może śledzić pozycje statków
wysyłających raporty pozycji.
Jeżeli użytkownik ma radio VHF Garmin NMEA 2000
podłączone do plotera nawigacyjnego, dostępne są również
następujące funkcje.
• Ploter nawigacyjny pozwala na szybkie skonfigurowanie
i wysłanie szczegółów indywidualnego rutynowego
wywołania do radia VHF Garmin.
45
• Kiedy przez radio zainicjowany zostanie sygnał wzywania
pomocy MOB, ploter nawigacyjny wyświetli ekran MOB
i wezwie do nawigowania w kierunku punktu MOB.
• Kiedy sygnał wzywania pomocy MOB zostanie wysłany
z plotera nawigacyjnego, radio wyświetli stronę sygnału
wzywania pomocy, aby zainicjować sygnał wzywania pomocy
MOB.
Włączanie DSC
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki > DSC.
Lista DSC
Lista DSC jest rejestrem ostatnich wywołań DSC oraz innych
kontaktów DSC wprowadzonych przez użytkownika. Lista DSC
może zawierać do 100 pozycji. Lista DSC przedstawia ostatnie
wywołania z łodzi. Jeżeli drugie wywołanie pochodzi z tej samej
łodzi, zastępuje ono pierwsze wywołanie na liście wywołań.
Wyświetlanie listy DSC
Zanim możliwe będzie wyświetlenie listy DSC, ploter
nawigacyjny musi zostać podłączony do radia VHF, które
obsługuje DSC.
Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
Dodawanie kontaktu DSC
Do listy DSC użytkownika można dodać statek. Za pomocą
plotera nawigacyjnego można nawiązywać połączenia
z kontaktem DSC.
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC > Dodaj kontakt.
2 Wpisz morski numer identyfikacyjny MMSI (Maritime Mobile
Service Identity) statku.
3 Wprowadź nazwę statku.
Sygnał wzywania pomocy
Jeśli zgodny ploter nawigacyjny i radio VHF są podłączone przy
użyciu NMEA 0183 lub NMEA 2000, ploter nawigacyjny
sygnalizuje, kiedy radio VHF odbiera sygnał wzywania pomocy
DSC. Jeśli informacja o pozycji została wysłana wraz
z sygnałem wzywania pomocy, informacja ta jest odbierana
i zapisywana wraz z sygnałem.
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
Nawigowanie do statku wzywającego pomocy
oznacza sygnał wzywania pomocy na liście DSC oraz
zaznacza pozycję statku na mapie nawigacyjnej w momencie
wysłania sygnału wzywania pomocy DSC.
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Nawiguj do.
4 Wybierz Nawiguj do lub Trasa do.
Sygnał wzywania pomocy MOB wysłany z radia VHF
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego radia
VHF za pośrednictwem interfejsu NMEA 2000 i zainicjowany
zostanie przez radio sygnał wzywania pomocy MOB nadany na
DSC, ploter nawigacyjny wyświetli ekran MOB i wezwie do
nawigowania w kierunku punktu MOB. Jeśli do sieci podłączony
jest zgodny system autopilota, ploter nawigacyjny wzywa do
rozpoczęcia pętli Williamsona w kierunku punktu MOB.
Jeśli w radiu usunięty zostanie sygnał wzywania pomocy, ekran
plotera nawigacyjnego wzywający do rozpoczęcia nawigacji do
punktu MOB zniknie.
46
Sygnały wzywania pomocy SOS i MOB (człowiek za
burtą) wysłane z plotera nawigacyjnego
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego radia
Garmin NMEA 2000 i oznaczona zostanie lokalizacja sygnału
SOS lub MOB (człowiek za burtą), radio wyświetli stronę
sygnału wzywania pomocy, aby można było szybko wysłać taki
sygnał.
Informacje na temat nadawania sygnałów wzywania pomocy
przy pomocy radia zawarte są w podręczniku użytkownika radia
VHF. Więcej informacji na temat oznaczania pozycji MOB lub
SOS można znaleźć w części Zaznaczanie pozycji SOS,
strona 19.
Śledzenie pozycji
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF przy użyciu
NMEA 0183 można śledzić statki, które wysyłają raporty
o pozycji.
Funkcja ta jest również dostępna z NMEA 2000, kiedy statek
wysyła prawidłowe dane (PGN 129808; Informacje o wywołaniu
DSC).
Każdy otrzymany raport pozycji jest rejestrowany na liście DSC
(Lista DSC, strona 46).
Wyświetlanie raportu pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz Przejrzyj.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz , aby wyświetlić szczegóły raportu pozycji.
• Wybierz , aby przejść do zaznaczania lokalizacji na
mapie nawigacyjnej.
Nawigowanie do śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Nawiguj do.
4 Wybierz Nawiguj do lub Trasa do.
Tworzenie punktu w pozycji śledzonego statku
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Utwórz punkt.
Edycja informacji w raporcie pozycji
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Edytuj.
• Wybierz Nazwa, aby wpisać nazwę statku.
• Jeśli ta opcja jest dostępna, wybierz Symbol, aby wybrać
nowy symbol.
• Wybierz Komentarz, aby wpisać komentarz.
• Jeśli radio śledzi pozycję statku, aby pokazać linię szlaku
dla statku, wybierz Szlak.
• Wybierz Linia szlaku, aby wybrać kolor linii szlaku.
Usuwanie wezwania pozycja-raport.
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
2 Wybierz komunikat pozycja-raport.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Wyczyść raport.
Wyświetlanie szlaków na mapie
Niektóre widoki map pozwalają na wyświetlenie szlaków dla
wszystkich śledzonych statków. Domyślnie czarna linia
wskazuje ścieżkę statku, czarny punkt wskazuje każdą
wcześniej zarejestrowaną pozycję śledzonego statku,
Cyfrowe wywołanie selektywne
a niebieska flaga wskazuje ostatnio zarejestrowaną pozycję
statku.
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz kolejno Menu >
Warstwy > Inne statki > DSC > Szlaki DSC.
2 Wybierz liczbę godzin dla wyświetlania na mapie śledzonych
statków.
Dla przykładu, jeżeli wybrane zostaną 4 godziny, wszystkie
punkty szlaku z ostatnich czterech godzin pojawią się dla
każdego śledzonego statku.
Indywidualne rutynowe wywołanie
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do radia VHF Garmin,
można użyć interfejsu plotera nawigacyjnego do ustawienia
indywidualnego rutynowego wywołania.
Podczas ustawiania indywidualnego rutynowego wywołania
w ploterze nawigacyjnym można wybrać kanał DSC, przez który
użytkownik chce się komunikować. Radio transmituje tą prośbę
wraz z wywołaniem.
Wybór kanału DSC
UWAGA: Wybór kanału DSC jest ograniczony do tych kanałów,
które są dostępne we wszystkich pasmach częstotliwości.
Kanałem domyślnym jest kanał 72. Jeśli zostanie wybrany inny
kanał, ploter nawigacyjny używa tego kanału w następnych
komunikatach, dopóki kanał ten nie zostanie ponownie
zmieniony.
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do której ma być wysłany
komunikat.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Wywołaj przez radio > Kanał.
4 Wybierz dostępny kanał.
Wykonywanie indywidualnego rutynowego wywołania
UWAGA: W trakcie inicjowania wywołania przez ploter
nawigacyjny, jeżeli radio nie ma zaprogramowanego numeru
MMSI, radio nie otrzyma informacji o wywołaniu.
1 Wybierz kolejno Informacje > Lista DSC.
2 Wybierz statek lub stację, do która ma by wywołana.
3 Wybierz kolejno Przejrzyj > Wywołaj przez radio.
4 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
5 Wybierz Wyślij.
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
6 Wykonaj połączenie na swoim radiu VHF Garmin.
Wysyłanie indywidualnego rutynowego wywołania do
celu AIS
1 W widoku mapy lub mapy 3D, wybierz cel AIS.
2 Wybierz kolejno Statek AIS > Wywołaj przez radio.
3 W razie konieczności wybierz Kanał, a następnie nowy
kanał.
3 Wybierz
lub
, aby wybrać stronę innych wskaźników.
Zmiana danych wyświetlanych na wskaźnikach
1 Na ekranie wskaźników przytrzymaj wskaźnik.
2 Wybierz Zastąp dane.
3 Wybierz typ danych.
4 Wybierz dane do wyświetlenia.
Dostosowywanie wskaźników
Można zmienić układ strony wskaźników, sposób wyświetlania
strony wskaźników i dane każdego wskaźnika.
1 Otwórz stronę wskaźnika.
2 Wybierz kolejno Menu > Zastąp dane wskaźnika.
3 Wybierz opcję:
• Aby zmienić dane wyświetlane we wskaźniku, wybierz
wskaźnik.
• Aby zmienić układ wskaźników na stronie Mój widok,
wybierz Zmień układ.
• Aby przywrócić oryginalny widok tej strony, wybierz
Przywróć widok domyślny.
Dostosowywanie limitów dla wskaźnika silnika
i wskaźnika paliwa
Można skonfigurować górne i dolne limity oraz zakres żądanej
pracy standardowej dla wskaźnika.
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich
wskaźników.
1 Na ekranie stosownych wskaźników wybierz kolejno Menu >
Ustaw limity miernika.
2 Wybierz wskaźnik, który chcesz dostosować.
3 Wybierz opcję:
• Aby ustawić minimalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Min. wartość.
• Aby ustawić maksymalną wartość zakresu pracy
standardowej, wybierz Maks. wartość.
• Aby ustawić niższy limit niż minimalna wartość wskaźnika,
wybierz Minimalna skala.
• Aby ustawić wyższy limit niż maksymalna wartość
wskaźnika, wybierz Maks. skala.
4 Wybierz wartość limitu.
5 Powtórz kroki 4 i 5, aby ustawić dodatkowe limity dla
wskaźników.
4 Wybierz Wyślij.
Konfiguracja czujników poziomu w zbiorniku
Ploter nawigacyjny wysyła informację o wywołaniu do radia.
5 Wykonaj połączenie za pomocą swojego radia VHF Garmin.
NOTYFIKACJA
Czujniki paliwa należy podłączyć do wejścia 1, 2, 3 lub 4.
Wskaźniki i wykresy
Wskaźniki i wykresy dostarczają różnorodnych informacji
o silniku i otoczeniu. Aby móc wyświetlić informacje, należy
najpierw podłączyć do sieci zgodny przetwornik lub czujnik.
Wyświetlanie wskaźników
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster..
2 Wybierz wskaźnik.
Wskaźniki i wykresy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Instalacja
2
3
4
5
6
silnika Seven Marine > Zapamiętane zbiorniki.
Wybierz czujnik poziomu w zbiorniku do konfiguracji.
Wybierz Nazwa, wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Wybierz Typ, a następnie wybierz typ czujnika.
Wybierz Styl, a następnie wybierz styl czujnika.
Wybierz Pojemność zbiornika, wpisz pojemność zbiornika,
a następnie wybierz Gotowe.
47
7 Wybierz Kalibracja i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować poziomy
w zbiorniku.
Jeśli nie skalibrujesz poziomów w zbiornikach, system będzie
korzystał z domyślnych wartości.
Ustawianie alarmu paliwa
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo.
2 W razie potrzeby wybierz napęd.
3 Wybierz Włączono.
4 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm.
5 W razie potrzeby powtórz kroki 2–4 dla wszystkich napędów.
Wyświetlanie wykresów
Aby móc wyświetlać wykresy dotyczące różnych zmian
w otoczeniu, np. zmian temperatury, głębokości i wiatru, należy
podłączyć do sieci odpowiedni przetwornik lub czujnik.
1 Wybierz kolejno Informacje > Wykresy.
2 Wybierz wykres.
Ustawianie zakresu wykresu i skali czasu
Można określić ilość czasu i zakres głębokości, które są
wyświetlane na wykresach głębokości i temperatury wody.
1 Na wykresie wybierz Ustawienia wykresu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić skalę czasu, wybierz Czas. Ustawieniem
domyślnym jest 10 minut. Zwiększenie skali czasu
pozwala wyświetlić różnice występujące w dłuższym
czasie. Zmniejszenie skali czasu pozwala wyświetlić
bardziej szczegółowe informacje dla krótszego czasu.
• Aby ustawić skalę wykresu, wybierz Skala. Zwiększenie
skali pozwala wyświetlić więcej różnic w odczytach.
Zmniejszenie skali pozwala wyświetlić zmiany w bardziej
szczegółowy sposób.
Regulowanie aktywnego trymu
Aktywny trym kontroluje kiwanie i kołysanie łodzi. Kiwanie
to
ruch łodzi do przodu i tyłu na osi środkowej, względem
powierzchni wody. Kołysanie
to ruch łodzi na boki na osi
środkowej. Możesz wyregulować aktywny trym, aby ograniczyć
stopień kiwania i kołysania.
Wyświetlanie wykresów
Aby móc wyświetlać wykresy dotyczące różnych zmian
w otoczeniu, np. zmian temperatury, głębokości i wiatru, należy
podłączyć do sieci odpowiedni przetwornik lub czujnik.
Wybierz kolejno Informacje > Podróż i wykresy > Wykresy.
Ustawianie zakresu wykresu i skali czasu
Można określić ilość czasu i zakres głębokości, które są
wyświetlane na wykresach głębokości i temperatury wody.
1 Na wykresie wybierz Ustawienia wykresu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawić skalę czasu, wybierz Czas. Ustawieniem
domyślnym jest 10 minut. Zwiększenie skali czasu
pozwala wyświetlić różnice występujące w dłuższym
czasie. Zmniejszenie skali czasu pozwala wyświetlić
bardziej szczegółowe informacje dla krótszego czasu.
• Aby ustawić skalę wykresu, wybierz Skala. Zwiększenie
skali pozwala wyświetlić więcej różnic w odczytach.
Zmniejszenie skali pozwala wyświetlić zmiany w bardziej
szczegółowy sposób.
Informacje o jednostce
Jeśli ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego silnika
Volvo Penta EVC 2.0, można wyświetlać informacje o silniku.
Wybierz kolejno Informacje > Informacje o jednostce.
Asystent konserwacji
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego silnika
Volvo Penta, można sprawdzić czas do następnego przeglądu
silnika w pozostałych godzinach pracy silnika i dniach.
Wybierz kolejno Informacje > Informacje o jednostce >
Asystent konserwacji.
Po przeprowadzeniu przeglądu silnika wybierz silnik,
a następnie wybierz Resetuj przypomnienie o przeglądzie.
Informacje o poziomie oleju
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego silnika
Volvo Penta i czujnika poziomu oleju silnikowego lub czujnika
poziomu oleju przekładni, można wyświetlać informacje
o poziomie oleju silnikowego i poziomie oleju w przekładni.
Wybierz kolejno Informacje > Informacje o jednostce >
Poziom oleju.
Informacje o napędzie
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego silnika
Volvo Penta, można wyświetlić informacje o typie silnika, liczbie
obrotów, rodzaju napędu, prędkości obrotowej silnika, układzie
elektrycznym i generacji EVC.
Wybierz kolejno Informacje > Informacje o jednostce >
Informacje o napędzie.
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Aktywny trym.
2 Wybierz opcję:
• W celu wyregulowania ruchu w przód i w tył wybierz
Aktywne kiwanie.
• W celu wyregulowania ruchu na boki wybierz Aktywne
kołysanie.
Regulowanie czułości aktywnego trymu
Możesz wyregulować czułość aktywnego trymu, aby ograniczyć
stopień kiwania i kołysania.
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Aktywny trym > Menu
> Aktywna czułość.
2 Dostosuj poziom czułości.
48
Informacje o sieci EVC
Kiedy ploter nawigacyjny jest podłączony do zgodnego silnika
Volvo Penta, można przeglądać informacje o sieci EVC, np.
dotyczące funkcji, komponentów, wersji oprogramowania
i kalibracji.
Wybierz kolejno Informacje > Informacje o jednostce > Sieć
EVC.
Wiadomości inReach
®
OSTRZEŻENIE
Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas
sterowania łodzią. Nie zwracanie uwagi na warunku panujące
Informacje o jednostce
na wodzie może doprowadzić do uszkodzeń łodzi, obrażeń ciała
lub śmierci.
Możesz podłączyć urządzenie inReach Mini do plotera
nawigacyjnego, aby przeglądać, odpowiadać i wysyłać
wcześniej przygotowane wiadomości z plotera.
UWAGA: Urządzenie inReach Mini potrzebuje połączenia
z ploterem nawigacyjnym i sygnału satelitarnego, aby wysyłać
i otrzymywać wiadomości za pośrednictwem plotera.
Aby otworzyć stronę InReach® wybierz kolejno AV, wskaź.,
ster. > InReach®.
Podłączanie urządzenia inReach do plotera
nawigacyjnego
Aby zarządzać wiadomościami, można podłączyć zgodne
urządzenie inReach z ploterem nawigacyjnym.
1 Umieść urządzenie inReach w zasięgu plotera
nawigacyjnego, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10
stóp).
2 W menu głównym urządzenia inReach wybierz kolejno
Konfiguracja > ANT+ > Stan > Wł..
3 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno AV, wskaź., ster.
> InReach® > Rozpocznij parowanie.
Ploter nawigacyjny rozpocznie wyszukiwanie urządzenia
inReach i procedurę łączenia z nim. Może to potrwać do 60
sekund.
4 W razie potrzeby porównaj kody w urządzeniu inReach
i ploterze nawigacyjnym, a następnie wybierz OK, jeśli są
takie same.
Urządzenie inReach i ploter nawigacyjny będą automatycznie
nawiązywać połączenie, gdy znajdą się w swoim zasięgu.
Odbieranie wiadomości inReach
Gdy urządzenie inReach odbierze wiadomość, na ekranie
GLASS COCKPIT zostanie na chwilę wyświetlone okienko
z powiadomieniem.
• Aby zapoznać się z pełnym komunikatem, wybierz Przejrzyj.
• Aby zamknąć wyskakujące okno z powiadomieniem, wybierz
OK. Możesz też poczekać na jego samoczynne zamknięcie.
Wysyłanie zapamiętanej wiadomości
inReach
Zapamiętane wiadomości to wiadomości utworzone przez
użytkownika na stronie explore.garmin.com. Zapamiętane
wiadomości mają wcześniej ustalony tekst i odbiorców.
1 Na stronie InReach® wybierz kolejno Wiadomości > Wyślij
zap. wiad. inReach.
2 Wybierz zapamiętaną wiadomość.
3 Wybierz Wyślij.
Odpowiadanie na wiadomość inReach
Można odpowiedzieć na wiadomość inReach za pomocą
wstępnie skonfigurowanej wiadomości.
1 Na stronie InReach® wybierz Wiadomości.
Zostanie wyświetlona lista wysłanych i odebranych
wiadomości.
2 Wybierz odebraną wiadomość.
3 Wybierz Odpowiedz.
4 Wybierz wiadomość.
5 Wybierz Wyślij.
Przełączanie cyfrowe
Przełączanie cyfrowe
Plotera nawigacyjnego można używać do monitorowania
i kontrolowania obwodów, gdy podłączony jest zgodny system.
Na przykład można sterować oświetleniem wewnętrznym
i oświetleniem nawigacyjnym na łodzi. Można także
monitorować obwody w zbiorniku na ryby.
Aby uzyskać dostęp do elementów umożliwiających
przełączanie cyfrowe, wybierz kolejno AV, wskaź., ster. >
Przełączanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu i konfiguracji
systemu przełączania cyfrowego, skontaktuj się z dealerem
firmy Garmin.
Dodawanie i edytowanie strony przełączania
cyfrowego
Do plotera nawigacyjnego można dodawać i dostosowywać
strony przełączania cyfrowego.
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Przełączanie > Menu >
Konfiguracja.
2 Wybierz opcję Dodaj stronę lub Edytuj stronę.
3 Skonfiguruj stronę zgodnie z potrzebami:
• Aby wpisać nazwę strony, wybierz opcję Nazwa.
• Aby skonfigurować przełączniki, wybierz opcję Edytuj
przełączniki.
• Aby dodać obraz łodzi, wybierz opcję Dodaj obraz
BoatView.
UWAGA: Do urządzenia można załadować obraz łodzi,
który ma zostać użyty do utworzenia obrazu lub użyć
obrazu domyślnego. Można również dostosować widok
i położenie obrazu.
Pływy, prądy i informacje
astronomiczne
Informacje o stacjach pływów
Można wyświetlać różne informacje, w tym wysokość pływu
i kiedy nadejdzie kolejny przypływ lub odpływ, z dowolnej stacji
pływów dla określonej daty i godziny. Domyślnie ploter
nawigacyjny pokazuje informacje o pływach dla ostatnio
wyświetlanej stacji pływów, aktualnej daty i ostatniej godziny.
Wybierz kolejno Informacje > Pływy i prądy > Pływy.
Informacje o stacjach prądów
UWAGA: Informacje o stacjach prądów są dostępne dla
określonych szczegółowych map.
Można wyświetlać różne informacje, w tym prędkość prądu
i głębokość jego występowania, z dowolnej stacji prądów dla
określonej daty i godziny. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje o prądach dla ostatnio wyświetlanej stacji
prądów oraz dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje > Pływy i prądy > Prądy.
Informacje astronomiczne
Można wyświetlać takie informacje, jak wschód i zachód słońca,
wschód i zachód księżyca, faza księżyca oraz przybliżoną
pozycję słońca i księżyca na niebie. Środek ekranu stanowi
punkt nieba bezpośrednio nad użytkownikiem, a najbardziej
oddalone kręgi horyzont. Domyślnie ploter nawigacyjny
pokazuje informacje astronomiczne dla aktualnej daty i godziny.
Wybierz kolejno Informacje > Pływy i prądy > Astronomiczne.
49
Wyświetlanie stacji pływów i prądów oraz
informacji astronomicznych dla różnych dat
1 Wybierz kolejno Informacje > Pływy i prądy.
2 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić informacje dla innej daty, wybierz kolejno
Zmień datę > Ręcznie i podaj datę.
• Aby wyświetlić informacje dla obecnego dnia, wybierz
kolejno Zmień datę > Bieżący.
• Aby wyświetlić informacje dla kolejnych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Następny dzień.
• Aby wyświetlić informacje dla wcześniejszych dni (jeśli są
dostępne), wybierz Poprzedni dzień.
Istnieje możliwość odtwarzania plików multimedialnych ze źródeł
podłączonych do odtwarzacza multimedialnego oraz źródeł
podłączonych do sieci.
Otwieranie odtwarzacza multimedialnego
Aby móc otworzyć odtwarzacz multimedialny, należy podłączyć
do plotera nawigacyjnego zgodne urządzenie.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Multimedia.
Ikony
UWAGA: Nie we wszystkich urządzeniach wyświetlane są te
ikony.
Ikona
Opis
Zapisuje lub usuwa zapamiętany
Wyświetlanie informacji z różnych stacji
pływów i prądów
Powtarza wszystkie utwory
1
2
3
4
Wyszukuje stacje lub przechodzi do następnych utworów
Wybierz kolejno Informacje > Pływy i prądy.
Wybierz Pływy lub Prądy.
Wybierz Stacje w pobliżu.
Wybierz stację.
Wyświetlanie informacji dostępnych
w almanachu na mapie nawigacyjnej
1 Na mapie lub w widoku 3D mapy wybierz pozycję.
2 Wybierz Informacja.
3 Wybierz kolejno Pływy, Prądy lub Astronomiczne.
Menedżer ostrzeżeń
Wyświetlanie wiadomości
1 Wybierz kolejno Informacje > Menedżer ostrzeżeń.
2 Wybierz wiadomość.
3 Wybierz Przejrzyj.
Sortowanie i filtrowanie wiadomości
1 Wybierz kolejno Informacje > Menedżer ostrzeżeń >
Sortuj/filtruj.
Wybierz
opcję sortowania lub filtrowania listy wiadomości.
2
Zapisywanie wiadomości na karcie pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje > Menedżer ostrzeżeń > Zapisz
na karcie.
Usuwanie wszystkich wiadomości
Wybierz kolejno Informacje > Menedżer ostrzeżeń >
Wyczyść menedż. ostrzeż..
Odtwarzacz multimedialny
UWAGA: Funkcja odtwarzacza multimedialnego nie jest
obsługiwana przez wszystkie modele ploterów nawigacyjnych.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym
podłączonym odtwarzaczu multimediów.
Posiadacze zgodnego systemu stereofonicznego podłączonego
do sieci NMEA 2000 lub do sieci Garmin Marine Network mogą
sterować systemem za pośrednictwem plotera nawigacyjnego.
Ploter nawigacyjny powinien automatycznie wykryć odtwarzacz
multimedialny po jego pierwszym podłączeniu.
50
Powtarza jeden utwór
Odtwarza losowo
Wybieranie urządzenia multimedialnego
i źródła
Można wybrać źródło multimediów podłączone do zestawu
stereo. Po podłączeniu wielu urządzeń stereo lub urządzeń
multimedialnych do sieci możesz wybrać urządzenie, z którego
chcesz odtwarzać muzykę.
UWAGA: Pliki multimedialne można odtwarzać wyłącznie ze
źródeł multimedialnych podłączonych do zestawu stereo.
UWAGA: Nie wszystkie funkcje są dostępne w każdym źródle
lub urządzeniu multimedialnym.
1 Na ekranie multimediów wybierz Urządzenia i wskaż zestaw
stereo.
2 Na ekranie multimediów wybierz Źródło i wskaż źródło
multimediów.
UWAGA: Przycisk Urządzenia jest widoczny tylko wtedy, gdy
do sieci podłączone zostanie więcej niż jedno urządzenie
multimedialne.
UWAGA: Przycisk Źródło jest widoczny tylko w przypadku
urządzeń obsługujących wiele źródeł multimedialnych.
Odtwarzanie muzyki
Przeglądanie muzyki
1 Na ekranie multimediów wybierz Przeglądaj lub Menu >
Przeglądaj.
2 Wybierz Wybierz lub wybierz opcję.
Włączanie wyszukiwania alfanumerycznego
Aby znaleźć utwór lub album na długiej liście, można skorzystać
z funkcji wyszukiwania alfabetycznego.
Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Instalacja >
Szukaj alfanumer..
Ustawianie utworu do powtarzania
1 Podczas odtwarzania utworu wybierz kolejno Menu >
Powtórz.
2 W razie potrzeby wybierz opcję Jeden.
Ustawianie wszystkich utworów do powtarzania
Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Powtórz >
Wszystko.
Ustawianie utworów do odtwarzania losowego
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Losowo.
2 W razie potrzeby wybierz opcję.
Menedżer ostrzeżeń
Dołączanie do sieci FUSION PartyBus™
Ustawianie regionu tunera
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Instalacja >
Muzykę można odtwarzać ze zgodnych zestawów stereo
podłączonych do sieci FUSION PartyBus. Podczas korzystania
z sieci NMEA 2000 do plotera nawigacyjnego można podłączyć
jeden zestaw stereo FUSION PartyBus.
UWAGA: Zestaw stereo FUSION PartyBus, taki jak Apollo™
SRX400, nie może przesyłać strumieniowo do innych urządzeń
FUSION PartyBus w tej sieci. Z tego względu zestawy
stereofoniczne nie są wyświetlane jako dostępne źródła
w ploterze nawigacyjnym.
1 Na ekranie multimediów wybierz Źródło.
UWAGA: Po kilku chwilach zgodne zestawy stereo FUSION
PartyBus zostaną wyświetlone jako źródła.
2 Wybierz zestaw stereo FUSION PartyBus.
3 W razie konieczności wybierz Źródło, a następnie wybierz
inne źródło połączone do zestawu stereo FUSION PartyBus.
Aby opuścić sieć FUSION PartyBus, możesz wybrać kolejno
Źródło > Opuść PartyBus.
Zmiana trybu dostrajania
Regulowanie głośności
Zapamiętane ustawienia
Wyciszanie multimediów
1 Na ekranie multimediów wybierz .
2 W razie potrzeby wybierz opcję Wybierz.
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe AM i FM, aby
zapewnić do nich łatwy dostęp.
Można zapisać ulubione kanały SiriusXM, jeśli urządzenie jest
podłączone do opcjonalnego tunera SiriusXM i anteny.
Można zapisać ulubione stacje DAB, jeśli urządzenie jest
podłączone do opcjonalnej anteny DAB.
Włączanie i wyłączanie stref
W przypadku przewodowego połączenia głośników na łodzi
według określonych stref można włączać potrzebne strefy
i wyłączać takie, które nie są wykorzystywane.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Poziomy
dźwięku > Włącz/wyłącz strefy.
2 Wybierz strefę.
Radio VHF
UWAGA: Funkcje te są dostępne w niektórych zestawach
stereo z odbiornikiem VHF.
Zmiana stacji radiowej
1 Na ekranie multimediów wybierz odpowiednie źródło, na
przykład FM.
2 Wybierz lub
, aby dostroić stację.
Można zmienić sposób wybierania stacji w przypadku niektórych
rodzajów multimediów, np. radia FM lub AM.
UWAGA: Nie wszystkie tryby dostrajania są dostępne dla
wszystkich źródeł multimediów.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Tryb
dostrajania.
2 Wybierz opcję.
3 W razie potrzeby wybierz opcję Wybierz.
Zapamiętywanie stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów ustaw stację, aby ją
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Nastawy > Dodaj bieżący kanał.
Wybieranie zapamiętanych stacji
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Włącz kanał.
Usuwanie zapamiętanych stacji
Skanowanie kanałów UKF
Przed rozpoczęciem skanowania kanałów UKF należy wybrać
jako źródło pozycję UKF.
Zapamiętane kanały UKF można monitorować pod kątem
aktywności i automatycznie przełączać na aktywny kanał.
Na ekranie multimediów UKF wybierz kolejno Skanuj.
Dostosowywanie redukcji szumu UKF
UWAGA: Funkcja ta jest dostępna w niektórych zestawach
stereo z odbiornikiem VHF.
1 Na stronie źródła UKF wybierz kolejno Menu > Squelch.
2 Wyreguluj redukcję szumu UKF za pomocą suwaka.
1 Na odpowiednim ekranie multimediów wybierz Nastawy.
2 Wybierz ustawienie z listy.
3 Wybierz Usuń bieżący kanał.
Odtwarzanie w systemie DAB
Po podłączeniu do zestawu stereo zgodnego modułu DAB
(Digital Audio Broadcasting) i anteny, np. FUSION MSDAB100A, można ustawiać i odtwarzać stacje DAB.
Aby skorzystać ze źródła DAB, należy przebywać w regionie,
w którym źródło DAB jest dostępne (Ustawianie regionu tunera
DAB, strona 51).
®
Ustawianie regionu tunera DAB
Radio
Aby móc słuchać radia AM lub FM, odpowiednia antena AM/FM
do zastosowań morskich musi być prawidłowo podłączona do
zestawu stereo i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje. Wskazówki dotyczące podłączania anteny AM/FM
można znaleźć w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu
stereo.
Aby móc słuchać radia SiriusXM , trzeba mieć odpowiedni
sprzęt i wykupione subskrypcje (Radio satelitarne SiriusXM,
strona 52). Wskazówki dotyczące podłączania tunera
samochodowego SiriusXM Connect można znaleźć
w instrukcjach dotyczących instalacji zestawu stereo.
Aby móc słuchać stacji DAB, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
(Odtwarzanie w systemie DAB, strona 51). Instrukcje
podłączenia adaptera DAB i anteny można znaleźć
w instrukcjach obsługi adaptera i anteny.
®
Odtwarzacz multimedialny
Region tunera.
2 Wybierz opcję.
Wybierz region, w którym przebywasz, aby poprawnie odbierać
stacje DAB.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Instalacja >
Region tunera.
2 Wybierz region, w którym się znajdujesz.
Wyszukiwanie stacji DAB
Aby móc wyszukiwać stacje DAB, trzeba podłączyć do zestawu
stereo zgodny moduł DAB i antenę (do nabycia osobno).
Ponieważ sygnały DAB są nadawane tylko w niektórych krajach,
trzeba też ustawić taki region tunera, w którym te sygnały są
nadawane.
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 Wybierz Skanuj, aby wyszukać dostępne stacje DAB.
51
Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie
stacji radiowej z pierwszego znalezionego zbioru.
UWAGA: Po zakończeniu pierwszego wyszukiwania możesz
ponownie wybrać Skanuj, aby uruchomić ponowne
wyszukiwanie stacji DAB. Po zakończeniu ponownego
wyszukiwania system zacznie odtwarzać pierwszą stację ze
zbioru, którego słuchano podczas rozpoczęcia ponownego
wyszukiwania.
Zmiana stacji DAB
1 Wybierz źródło sygnału DAB.
2 W razie potrzeby wybierz Skanuj, aby wyszukać lokalne
stacje DAB.
lub , aby zmienić stację.
Po dotarciu do końca bieżącego zbioru zestaw stereo
automatycznie przechodzi do pierwszej dostępnej stacji
w następnym zbiorze.
PORADA: Możesz nacisnąć i przytrzymać
lub , aby
zmienić zbiór.
Identyfikator radia SiriusXM nie zawiera liter I, O, S ani F.
Aktywowanie subskrypcji SiriusXM
1 Po wybraniu źródła SiriusXM włącz kanał 1.
2
3
3 Wybierz
4
Wybieranie stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Stacje.
Wybierz
stację z listy.
2
Wybieranie stacji DAB z kategorii
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Kategorie.
2 Wybierz kategorię z listy.
3 Wybierz stację z listy.
Zapamiętane DAB
Można zapamiętać ulubione stacje radiowe DAB, aby zapewnić
do nich łatwy dostęp.
Można zapamiętać maksymalnie 15 stacji DAB.
Zapamiętywanie stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB ustaw stację, aby ją
5
W głośnikach powinien zabrzmieć dźwięk kanału
podglądowego. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź tuner
SiriusXM Connect oraz sposób instalacji i podłączenia anteny
i spróbuj ponownie.
Włącz kanał 0, aby znaleźć identyfikator radia.
Skontaktuj się z działem obsługi słuchaczy SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (866) 635-2349, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.com/activatenow, aby wykupić subskrypcję
w Stanach Zjednoczonych. Skontaktuj się z firmą SiriusXM,
dzwoniąc pod numer (877) 438-9677, lub odwiedź stronę
www.siriusxm.ca/activatexm, aby wykupić subskrypcję
w Kanadzie.
Podaj identyfikator radia.
Procedura aktywacji trwa zwykle od 10 do 15 minut, ale
w niektórych przypadkach może zająć nawet godzinę. Aby
tuner SiriusXM Connect mógł otrzymać wiadomość
aktywacyjną, musi być włączony i odbierać sygnał SiriusXM.
Jeśli usługa nie zostanie aktywowana w ciągu godziny,
odwiedź stronę http://care.siriusxm.com/refresh lub
skontaktuj się działem obsługi słuchaczy SiriusXM, dzwoniąc
pod numer 1-866-635-2349.
Dostosowywanie listy kanałów
Kanały radiowe SiriusXM są pogrupowane według kategorii.
Można wybrać kategorie kanałów, które mają pojawiać się na
liście kanałów.
Wybierz opcję:
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Multimedia > Przeglądaj > Kanał.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM™, wybierz kolejno Multimedia > Kategoria.
zapamiętać.
2 Wybierz kolejno Przeglądaj > Nastawy > Zapisz bieżący.
Zapisywanie SiriusXM kanału na predefiniowanej
liście
Wybieranie zapamiętanych stacji DAB z listy
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy > Wyświetl zapamiętane.
2 Wybierz ustawienie z listy.
1 Wybierz Multimedia.
2 Wybierz kanał, który chcesz zapisać jako predefiniowany.
3 Wybierz opcję:
Usuwanie zapamiętanych stacji DAB
1 Na ekranie multimediów DAB wybierz kolejno Przeglądaj >
Nastawy.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć jedną zapamiętaną stację, wybierz Usuń
zapamiętany i wybierz zapamiętaną stację.
• Aby usunąć wszystkie zapamiętane stacje, wybierz Usuń
wszystkie zapamiętane.
Radio satelitarne SiriusXM
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączony jest i zainstalowany
odpowiedni system stereofoniczny FUSION-Link™ i tuner
SiriusXM Connect, w zależności od subskrypcji użytkownika,
możliwy jest dostęp do radia satelitarnego SiriusXM.
Lokalizacja identyfikatora radia SiriusXM
Aby móc aktywować subskrypcję SiriusXM, konieczne jest
posiadanie identyfikatora radia dla tunera SiriusXM Connect.
Identyfikator radia SiriusXM można znaleźć z tyłu tunera
SiriusXM Connect, z tyłu jego opakowania lub przez
przełączenie plotera nawigacyjnego na kanał 0.
1 Wybierz kolejno Multimedia > Źródło > SiriusXM.
2 Włącz kanał 0.
52
Można zapisać swoje ulubione kanały na predefiniowanej liście.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest system
stereofoniczny z funkcją FUSION-Link, wybierz kolejno
Przeglądaj > Nastawy.
• Jeśli używanym urządzeniem multimedialnym jest antena
GXM, wybierz kolejno Menu > Nastawy > Dodaj bieżący
kanał.
Odblokowywanie funkcji kontroli rodzicielskiej
SiriusXM
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Odblokuj.
2 Podaj hasło.
Hasło domyślne to 0000.
Ustawianie blokady rodzicielskiej dla kanałów radiowych
SiriusXM
Aby móc ustawić blokadę rodzicielską, funkcja kontroli
rodzicielskiej musi być odblokowana.
Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia ograniczenie dostępu
do dowolnych kanałów SiriusXM, również tych dla dorosłych. Po
włączeniu blokady rodzicielskiej trzeba wprowadzić hasło, aby
dostroić się do zablokowanych kanałów.
Wybierz kolejno Przeglądaj > Kontrola rodzicielska >
Zablokuj/odblokuj.
Odtwarzacz multimedialny
Zostanie wyświetlona lista kanałów. Znacznik oznacza
zablokowany kanał.
UWAGA: Podczas przeglądania kanałów po ustawieniu
blokady rodzicielskiej wyświetlacz wygląda inaczej:
•
oznacza zablokowany kanał.
•
oznacza odblokowany kanał.
Zmiana hasła funkcji kontroli rodzicielskiej w radiu
SiriusXM
Aby móc zmienić hasło, funkcja kontroli rodzicielskiej musi być
odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Zmień PIN.
2 Wpisz hasło i wybierz Gotowe.
3 Wpisz nowe hasło.
4 Potwierdź nowe hasło.
Przywracanie domyślnych wartości ustawień kontroli
rodzicielskiej
Ta procedura spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych
ustawień. W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
funkcji kontroli rodzicielskiej hasło zostanie zresetowane do
0000.
1 W menu multimediów wybierz kolejno Instalacja >
Ustawienia domyślne.
2 Wybierz Tak.
Wyłączanie blokady wszystkich zablokowanych kanałów
w radiu SiriusXM
Aby móc wyłączyć blokadę wszystkich zablokowanych kanałów,
funkcja kontroli rodzicielskiej musi być odblokowana.
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Przeglądaj >
Kontrola rodzicielska > Usuń wszystkie blokady.
2 Podaj hasło.
Ustawianie nazwy urządzenia
1 Na ekranie multimediów wybierz kolejno Menu > Instalacja >
Ustaw nazwę urządzenia.
2 Wpisz nazwę urządzenia.
3 Wybierz opcję Wybierz lub Gotowe.
Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza
multimedialnego
Możesz zaktualizować oprogramowanie na podłączonych
zgodnych zestawach stereo i akcesoriach.
1 Odwiedź stronę www.fusionentertainment.com/marine
i pobierz oprogramowanie na pamięć flash USB.
Aktualizacje oprogramowania i instrukcje są dostępne na
stronie posiadanego urządzenia.
2 Włóż pamięć flash USB do portu USB zestawu stereo.
3 Na ekranie plotera nawigacyjnego wybierz kolejno Menu >
Instalacja > Akt. oprogramowanie.
4 Wybierz produkt do zaktualizowania.
Zwrotny kanał audio
Zwrotny kanał audio HDMI (ang. Audio Return Channel, ARC)
umożliwia odtwarzanie dźwięku z plotera nawigacyjnego
w głośnikach systemu stereo, a także odtwarzanie dźwięku
HDMI na ploterze nawigacyjnym przy użyciu tylko jednego
przewodu HDMI.
Technologia ARC eliminuje potrzebę podłączania osobnego
przewodu audio z plotera nawigacyjnego do zestawu stereo.
Zazwyczaj w systemach bez technologii ARC, do odtwarzania
dźwięku z plotera nawigacyjnego na głośnikach systemu stereo
potrzebny jest osobny przewód.
®
Pogoda SiriusXM
Przewody HDMI w wersji 1.4 obsługują technologię ARC.
Planując instalację stereo, należy sprawdzić, czy urządzenie
obsługuje tę technologię. Większość urządzeń obsługujących
ARC ma oznaczenie ARC na złączu HDMI obsługującym tę
funkcję.
UWAGA: Zestaw stereo FUSION MS-AV750 obsługuje
technologię ARC. Należy zaktualizować zestaw stereo, aby
korzystać z funkcji ARC w ploterze nawigacyjnym.
Pogoda SiriusXM
OSTRZEŻENIE
Informacje o pogodzie udostępniane za pośrednictwem
omawianego urządzenia mogą być okresowo niedostępne lub
zawierać błędy, niedokładności lub nieaktualne informacje, a to
oznacza, że nie należy polegać wyłącznie na nich. Podczas
korzystania z nawigacji należy zawsze stosować zasady
zdrowego rozsądku. Przed podjęciem decyzji mogących
wpłynąć na bezpieczeństwo należy sprawdzić inne źródła
informacji o pogodzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i zgadza się, że odpowiedzialność za używanie informacji
o pogodzie i za decyzje dotyczące korzystania z nawigacji
w określonych warunkach pogodowych spoczywa wyłącznie na
nim.Firma Garmin nie odpowiada za żadne konsekwencje
wynikające z korzystania z informacji o pogodzie SiriusXM.
UWAGA: Dane SiriusXM nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
Odbiornik oraz antena radaru pogodowego Garmin SiriusXM
odbierają satelitarne dane pogodowe i wyświetlają je na
poszczególnych urządzeniach Garmin; w zgodnym ploterze
nawigacyjnym wyświetlana jest także mapa nawigacyjna. Dane
meteorologiczne dla każdej funkcji pochodzą z uznanych
centrów meteorologicznych, takich jak National Weather Service
(Narodowa Służba Pogodowa) i Hydrometeorological Prediction
Center. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.siriusxm.com/sxmmarine.
Wymagania sprzętowe oraz niezbędne
subskrypcje SiriusXM
Aby możliwe było korzystanie z satelitarnego radaru
pogodowego, należy posiadać zgodny odbiornik radaru
pogodowego. Aby możliwe było korzystanie z radia
satelitarnego SiriusXM, należy posiadać kompatybilny odbiornik
radaru pogodowego. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com. Należy posiadać również ważną
subskrypcję na odbieranie radia satelitarnego oraz radaru
pogodowego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach
poszczególnych satelitarnych radiów i odbiorników radaru
pogodowego.
Transmisje danych pogodowych
Dane pogodowe są transmitowane w różnych odstępach dla
każdej funkcji pogodowej. Na przykład dane radarowe są
transmitowane co 5 minut. Kiedy odbiornik Garmin jest włączony
lub kiedy inna funkcja pogodowa jest wybrana, odbiornik musi
odebrać nowe dane przed ich wyświetleniem. Może dojść do
opóźnienia, zanim dane pogodowe lub inna funkcja pojawią się
na ekranie.
UWAGA: Wygląd każdej funkcji pogodowej może zmienić się na
skutek zmiany informacji dostarczanych przez źródło.
Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne
Kiedy odbierane jest morskie ostrzeżenie meteorologiczne,
zalecenie dotyczące pogody, szczególna obserwacja warunków
pogodowych, komunikat meteorologiczny lub inna informacja
o warunkach pogodowych, cieniowanie wskazuje obszar,
którego dotyczy odebrana informacja. Turkusowe linie na mapie
wskazują linie odgraniczające prognozy morskie, brzegowe i dla
53
przybrzeża. Komunikaty meteorologiczne mogą zawierać
zarówno szczególne obserwacje warunków pogodowych, jak
i zalecenia dotyczące pogody.
Wybierz zacieniowany obszar, aby wyświetli informacje
o ostrzeżeniach i komunikatach.
Kolor
Morska grupa pogody
Cyjanowy
Gwałtowna powódź
Niebieski
Powódź
Czerwony
Warunki morskie
Żółty
Ostra burza
Czerwony
Tornado
Zmiana mapy pogody
1 Na ekranie kombinacji lub w układzie trybu SmartMode
z mapą pogody wybierz kolejno Menu > Menu Pogoda >
Zmień pogodę.
2 Wybierz mapę pogody.
Wyświetlanie informacji o opadach
Opady, począwszy od przejściowych opadów po śnieżyce
i burze z piorunami są oznaczone przez różne kolory i odcienie.
Informacje o opadach pokazywane są samodzielnie lub wraz
z innymi informacjami o pogodzie.
Wybierz kolejno Mapy > Opady.
Znacznik czasu w górnym lewym rogu ekranu wskazuje czas,
który upłyną od ostatniej aktualizacji danych przez dostawcę
usługi.
Informacje o komórce burzowej i wyładowaniach
atmosferycznych
Opcje prognozy morskiej lub prognozy dla przybrzeża
pojawiają się kiedy dostępne są informacje o prognozie.
3 Wybierz kolejno Prognoza morska lub Prognoza dla
przybrzeża.
Wyświetlanie prognozy pogody dla innego przedziału
czasowego
1 Wybierz kolejno Mapy > Prognoza.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapoznać się z prognozą pogody na następne 48
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
.
• Aby zapoznać się z prognozą pogody za poprzednie 48
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
.
Fronty atmosferyczne oraz ośrodki ciśnienia
Fronty przyjmują postać linii wskazujących wiodącą krawędź
mas powietrza.
Symbol frontu
Opis
Zimny front
Ciepły front
Front stacjonarny
Front zokludowany
Niż
Symbole ośrodków ciśnienia często pojawiają się blisko frontów
atmosferycznych.
Symbol
ośrodka
ciśnienia
Opis
Ikona
reprezentuje komórkę burzową na mapie opadów.
Wskazuje ona zarówno obecną lokalizację burzy, jak również
prognozowaną trajektorię burzy w najbliższej przyszłości.
Czerwone stożki pojawiają się wraz z ikoną komórki burzowej,
przy czym szerszy koniec stożka wskazuje kierunek
prognozowanej trajektorii komórki burzowej. Czerwone linie
w każdym stożku wskazują obszar, nad którym w najbliższej
przyszłości najprawdopodobniej znajdzie się burza. Każda linia
oznacz okres 15 minut.
Wyładowania atmosferyczne są oznaczane przez .
Wyładowanie atmosferyczne jest odzwierciedlane na mapie
opadów, jeśli zostało wykryte w ciągu ostatnich 7 minut.
Naziemny system detekcji wyładowań atmosferycznych
wykrywa wyłącznie wyładowania chmura-ziemia.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia i w ramach wszystkich subskrypcji.
Prognozy pogody dla miast są przedstawiane jako symbole
pogodowe. Prognoza jest wyświetlana w kolejnych 12godzinnych okresach.
Informacje o huraganie
Symbol Pogoda
Mapa opadów może pokazywać obecne położenie huraganu ,
burzy tropikalnej, bądź depresji tropikalnej. Czerwona linia
wychodząca z ikony huraganu wskazuje przewidywaną drogę
huraganu. Ciemne punkty na czerwonej linii oznaczają
przewidywane miejsca, przez które, według dostarczonych
danych pogodowych, przejdzie huragan.
Wskazuje ośrodek niskiego ciśnienia, który jest
obszarem o relatywnie niskim ciśnieniu atmosferycznym.
Wraz z oddalaniem się od ośrodka niskiego ciśnienia,
ciśnienie rośnie. Na półkuli północnej wokół ośrodków
niskiego ciśnienia wiatry wieją przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Wskazuje ośrodek wysokiego ciśnienia, który jest
obszarem o relatywnie wysokim ciśnieniu atmosferycznym. Wraz z oddalaniem się od ośrodka wysokiego
ciśnienia, ciśnienie maleje. Na półkuli północnej wokół
ośrodków wysokiego ciśnienia wiatry wieją zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Prognozy dla miast
Dobra pogoda (słonecznie,
ciepło, bezchmurnie)
Pełne zachmurzenie
Deszcz (mżawka, deszcz ze
śniegiem, przelotne opady)
Wietrznie
Mgła
Burze
Śnieg (przelotne opady śniegu,
gwałtowne śnieżyce, zamiecie,
zawieje, deszcz ze śniegiem,
marznący deszcz, marznąca
mżawka)
Informacje o prognozie
Mapa prognozy przedstawia prognozę pogody dla miast,
morską prognozę pogody, ostrzeżenia, w tym ostrzeżenia
o huraganach, komunikaty o warunkach meteorologicznych,
lokalne ostrzeżenia, fronty atmosferyczne i ośrodki ciśnienia,
ciśnienie na powierzchni oraz boje pogodowe.
Wyświetlanie prognozy morskiej lub prognozy dla
przybrzeża
1 Wybierz kolejno Mapy > Prognoza.
2 Przesuń mapę na przybrzeże.
54
Symbol Pogoda
Częściowe
zachmurzenie
Dym (kurzawa,
mgła)
Wyświetlanie danych mapowania ryb
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich produktach
i taryfach subskrypcji.
Mapa pogodowa Mapowanie ryb pokazuje informacje pomocne
przy lokalizowaniu konkretnych gatunków ryb.
Pogoda SiriusXM
1 Wybierz kolejno Mapy > Mapowanie ryb.
2 W razie potrzeby wybierz opcję Menu > Warstwy,
Kolorowe cieniowanie wskazuje temperaturę wody na
powierzchni, według legendy umieszczonej w rogu
wyświetlacza.
Wyświetlanie warunków morskich
Zmiana zakresu kolorów dla temperatury powierzchni
morza
a następnie włącz lub wyłącz informacje.
Funkcja Warunki morskie przedstawia informacje o warunkach
powierzchniowych, takich jak wiatr, wysokość fal, częstotliwość
fali oraz ich kierunek.
Wybierz kolejno Mapy > Warunki morskie.
Wiatry powierzchniowe
Wektory wiatrów powierzchniowych pojawiają się na mapie
warunków morskich jako chorągiewki wiatru, które wskazują
z jakiego kierunku wieje wiatr. Chorągiewka wiatru ma postać
koła z ogonkiem. Linia lub trójkąt doczepione do ogonka
chorągiewki wiatru wskazują prędkość wiatru. Jedna krótka linia
oznacza 5 węzłów, długa 10 węzłów, a trójkąt 50 węzłów.
Chorągiewka
wiatru
Prędkość
wiatru
Chorągiewka
wiatru
Prędkość
wiatru
Cisza
20 węzłów
5 węzłów
50 węzłów
10 węzłów
65 węzłów
15 węzłów
Wysokość, częstotliwość i kierunek fali
Wysokości fal dla danego obszaru zaznaczona jest różnymi
kolorami. Różne kolory oznaczają różne wysokości fal, tak jak
jest to przedstawione w legendzie.
Częstotliwość fal określana jest w sekundach, oznaczających
czas pomiędzy następującymi po sobie falami. Linie
częstotliwości fal wskazują fale o takiej samej częstotliwości.
Kierunki fal oznaczone są na mapie przy pomocy czerwonych
strzałek. Czubek każdej strzałki wskazuje kierunek, w którym
przemieszcza się fala.
Wyświetlanie prognozy warunków morskich dla
innego przedziału czasowego
1 Wybierz kolejno Mapy > Warunki morskie.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapoznać się z prognozą warunków morskich na
następne 36 godzin (w odstępach 12-godzinnych),
wybierz wielokrotnie
.
• Aby zapoznać się z prognozą warunków morskich za
poprzednie 36 godzin (w odstępach 12-godzinnych),
wybierz wielokrotnie
.
Wyświetlanie informacji o temperaturze
morza
Wykres pogody Temperatura morza pokazuje aktualną
temperaturę wody i aktualne ciśnienie powierzchniowe.
Wybierz kolejno Mapy > Temperatura morza.
Ciśnienie na powierzchni oraz temperatura wody
Informacje o ciśnieniu na powierzchni przyjmują postać izobar
oraz ośrodków ciśnienia. Izobary łączą punkty o takim samym
ciśnieniu. Odczyty ciśnienia mogą pomóc w określeniu
warunków pogodowych i wiatru. Obszary o wysokim ciśnieniu są
zazwyczaj powiązane z dobrą pogodą. Obszary o niskim
ciśnieniu są zazwyczaj powiązane z chmurami i możliwymi
opadami. Izobary znajdujące się bardzo blisko siebie wskazują
wysoki gradient ciśnienia. Wysoki gradient ciśnienia powiązany
jest z obszarami, na których występują silne wiatry.
Wartości ciśnienia wyświetlane są w milibarach (mbar), calach
słupa rtęci (inHg) lub hektopaskalach (hPa).
Pogoda SiriusXM
Możesz dynamicznie zmieniać zakres kolorów, aby odczyt
temperatury powierzchni morza wyświetlany był w wyższej
rozdzielczości.
1 Wybierz kolejno Mapy > Temperatura morza > Menu >
Temperatura morza.
2 Wybierz opcję:
• Aby umożliwić ploterowi nawigacyjnemu automatyczną
regulację zakresu temperatury, wybierz
Autokonfiguracja.
Ploter nawigacyjny automatycznie odnajduje dolne i górne
ograniczenia dla bieżącego ekranu oraz aktualizuje
kolorową skalę temperatur.
• Aby przejść do dolnego oraz górnego ograniczenia
w zakresie temperatur, wybierz kolejno Dolny limit lub
Górny limit, a następnie wpisz wartości dolnego
i górnego limitu.
Informacje o widoczności
Widoczność jest to prognoza maksymalnej poziomej odległości
na jaką sięga wzrok, według wskazania w legendzie, znajdującej
się po lewej stronie ekranu. Różnorodność cieniowania
w przypadku widoczności pokazuje zmianę prognozy dotyczącej
widoczności na powierzchni.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach
urządzenia i w ramach wszystkich subskrypcji.
Wybierz kolejno Mapy > Widoczność.
Wyświetlanie prognozy widoczności dla innego
przedziału czasowego
1 Wybierz kolejno Mapy > Widoczność.
2 Wybierz opcję:
• Aby zapoznać się z prognozą widoczności na następne 36
godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz wielokrotnie
.
• Aby zapoznać się z prognozą widoczności za poprzednie
36 godzin (w odstępach 12-godzinnych), wybierz
wielokrotnie
.
Wyświetlanie raportów z boi
Odczyty raportu są pobierane z boi oraz przybrzeżnych stacji
obserwacyjnych. Odczyty te są wykorzystywane do określenia
temperatury powietrza, punktu rosy, temperatury wody,
przypływu, wysokości i częstotliwości fali, widoczności oraz
ciśnienia atmosferycznego.
1 Na mapie pogody wybierz .
2 Wybierz Boja.
Wyświetlanie lokalnych informacji o pogodzie
w okolicach boi.
Można wybrać obszar wokół boi, dla którego chcemy wyświetlić
prognozę pogody.
1 Wybierz lokalizację na mapie synoptycznej.
2 Wybierz Lokal. pogoda.
3 Wybierz opcję:
• Wzbierz Aktualne warunki, aby wyświetlić informacje
o warunkach pogodowych dostarczane przez lokalne
służby meteorologiczne.
• Wybierz Prognoza, aby wyświetlić lokalną prognozę
pogody.
55
• Wybierz Powierzchnia morza, aby wyświetlić informację
o powierzchniowym wietrze oraz ciśnieniu
atmosferycznym.
• Wybierz Biuletyn morski, aby wyświetlić informacje
dotyczące wiatru i fal.
Nakładka pogody
Nakładka pogody nakłada informacje meteorologiczne
i związane z pogodą na widok mapy nawigacyjnej, mapy
wędkarskiej oraz mapy 3D. Mapa nawigacyjna oraz mapa
wędkarska mogą wyświetlać radar pogodowy, wysokość
wierzchołków chmur, wyładowania atmosferyczne, boje
pogodowe, ostrzeżenia lokalne oraz ostrzeżenia o huraganach.
W widoku Perspective 3D można wyświetlić radary pogodowe.
Ustawienia nakładki pogody skonfigurowane dla jednego
rodzaju mapy nie mają zastosowania do innego rodzaju mapy.
Ustawienia nakładki pogody muszą być oddzielnie
skonfigurowane dla każdej mapy.
UWAGA: Mapa wędkarska jest dostępna wraz z płatnymi
mapami w niektórych obszarach.
Marine Network spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego
Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE.
Aby wyświetlać i sterować urządzeniami wideo (takimi jak
kamery IP, enkodery i kamery termiczne) za pomocą plotera
nawigacyjnego, zgodne urządzenie wideo musi być podłączone
do plotera nawigacyjnego i trzeba mieć złączkę izolacji układu
PoE do przewodu sieciowego Marine Network. Odwiedź stronę
garmin.com, aby przejrzeć listę zgodnych urządzeń lub kupić
złączkę izolacji układu PoE.
Do sieci Garmin Marine Network można podłączyć wiele
obsługiwanych kamer wideo i maksymalnie dwa enkodery
wideo. W danym momencie można wybrać i oglądać obraz
z maksymalnie czterech źródeł wideo jednocześnie. Plotery
nawigacyjne z wieloma wbudowanymi, kompozytowymi
wejściami wideo mogą wyświetlać obraz tylko z jednego
wbudowanego wejścia wideo. Po podłączeniu kamery są
automatycznie wykrywane przez sieć i wyświetlane na liście
źródeł sygnałów.
Korzystanie z zapamiętanych ustawień wideo
w kamerach podłączonych do sieci
Wyświetlanie informacji o subskrypcji
pogody
Można zapisywać, aktywować i nadawać nazwy zapisanym
ustawieniom wideo dla każdego źródła wideo podłączonego do
sieci.
Można wyświetlić informację o usługach pogodowych, które
subskrybuje użytkownik oraz minuty od ostatniej aktualizacji
każdej takiej usługi.
Na mapie pogody wybierz Menu > Subskrypcja.
Zapisywanie zapamiętanych ustawień wideo w kamerze
podłączonej do sieci
1 Na ekranie wideo dotknij ekranu.
Elementy sterujące wideo pojawią się na ekranie.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zapamiętanego ustawienia
wideo.
Zielone światło oznacza, że ustawienie zostało zapisane.
Wyświetlanie filmu
OSTRZEŻENIE
Nie wolno oglądać filmów lub zdjęć podczas sterowania łodzią.
Nie zwracanie uwagi na warunku panujące na wodzie może
doprowadzić do uszkodzeń łodzi, obrażeń ciała lub śmierci.
Aby móc wyświetlić film, trzeba podłączyć urządzenie do
zgodnego źródła sygnału.
Zgodne urządzenia to urządzenia wideo podłączone do portów
plotera nawigacyjnego lub sieci Garmin Marine Network, a także
obsługiwane kamery sieciowe (z adresami IP), enkodery
i kamery termiczne. Chronionych treści HDMI (HDCP) nie
można udostępniać w sieci Garmin Marine Network.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Wideo.
Wybór źródła sygnału wideo
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Źródło.
2 Wybierz źródło sygnału wideo.
Naprzemienne wyświetlanie obrazu z wielu źródeł
sygnału wideo
Jeśli masz dwa lub więcej źródeł sygnału wideo, możesz
przełączać się pomiędzy nimi w określonych odstępach czasu.
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Źródło > Zmień.
2 Wybierz Czas, a następnie określ, jak długo ma być
wyświetlany obraz z poszczególnych źródeł.
3 Wybierz Źródło, a następnie wybierz źródła sygnału wideo,
które chcesz dodać do sekwencji naprzemiennego
wyświetlania.
Sieciowe urządzenia wideo
NOTYFIKACJA
Do podłączenia urządzenia PoE, np. kamery FLIR , do sieci
Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu PoE
(Power over Ethernet) firmy Garmin (P/N 010-10580-10).
Podłączenie urządzenia PoE bezpośrednio do sieci Garmin
®
56
Nadawanie nazw zapamiętanym ustawieniom wideo
w kamerze wideo podłączonej do sieci
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Ustawienia wideo
> Nastawy.
2 Wybierz zapamiętane ustawienie.
3 Wybierz Zmień nazwę.
4 Wpisz nazwę dla zapamiętanego ustawienia.
Aktywowanie zapamiętanego ustawienia wideo w kamerze
podłączonej do sieci
Można szybko przywrócić ustawienia kamer podłączonych do
sieci do zapamiętanych wartości.
1 Na ekranie wideo dotknij ekranu.
Elementy sterujące wideo pojawią się na ekranie.
2 Wybierz zapamiętane ustawienie wideo.
W kamerze zostaną przywrócone domyślne wartości
zapisane dla danego ustawienia.
PORADA: Można też zapisywać i aktywować zapisane
ustawienia, korzystając z menu wideo.
Ustawienia kamery
Niektóre kamery zapewniają dodatkowe opcje konfiguracji
widoku kamery.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach kamer oraz ploterów nawigacyjnych. Listę
dostępnych funkcji można znaleźć w podręczniku użytkownika
kamery. Aby korzystać z tej funkcji, może być konieczna
aktualizacja oprogramowania kamery.
Na ekranie wideo w podczerwieni wybierz Menu.
IR/widzialne: Wyświetla obraz kamery w podczerwieni lub
w paśmie widzialnym.
Skanuj: Sondowanie otoczenia.
Mróz: Wstrzymanie obrazu kamery.
Wyświetlanie filmu
Zmień kolory: Wybór schematu kolorów obrazu
w podczerwieni.
Zmień scenę: Wybór trybu obrazu w podczerwieni, np. dzień,
noc, MOB lub dokowanie.
Ustawienia wideo: Otwieranie dalszych opcji wideo.
Ustawienia wideo
Niektóre kamery zapewniają dodatkowe opcje konfiguracji.
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach kamer oraz ploterów nawigacyjnych. Aby
korzystać z tej funkcji, może być konieczna aktualizacja
oprogramowania kamery.
Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Ustawienia wideo.
Ustaw wejście: Powiązanie kamery ze źródłem sygnału wideo.
Lusterko: Odwrócenie obrazu, aby wyglądał tak, jak w lusterku
wstecznym.
Tryb gotowości: Przejście kamery w tryb gotowości w celu
oszczędzania energii i ochrony obiektywu, gdy urządzenie
nie jest używane.
Pozycja wyjściowa: Ustawianie pozycji wyjściowej kamery.
Prędk. skanow.: Ustawienie szybkości poruszania się kamery
podczas skanowania.
Szer. skanow.: Ustawienie szerokości obrazu zarejestrowanego
przez kamerę podczas skanowania.
Nazwa: Umożliwia wpisanie nowej nazwy kamery.
Menu FLIR™: Zapewnia dostęp do ustawień kamery.
Powiązanie kamery ze źródłem sygnału wideo
Może być konieczne powiązanie kamery ze źródłem sygnału
wideo.
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Źródło.
2 Wybierz kamerę.
3 Wybierz kolejno Ustawienia wideo > Ustaw wejście.
4 Wybierz źródło sygnału wideo.
Sterowanie ruchem kamery
NOTYFIKACJA
Nie kieruj kamery na słońce ani bardzo jasne obiekty. Może to
spowodować uszkodzenie obiektywu.
Zawsze korzystaj z elementów sterujących lub przycisków
plotera, aby przesuwać lub pochylać kamerę. Nie wolno ręcznie
poruszać kamery. Ręczne poruszanie kamerą może
spowodować jej uszkodzenie.
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po podłączeniu
zgodnej kamery. Aby korzystać z tej funkcji, może być
konieczna aktualizacja oprogramowania kamery.
Można sterować ruchem podłączonych kamer, które obsługują
przesuwanie, pochylanie i powiększanie.
Sterowanie kamerami wideo za pomocą elementów
sterujących wyświetlanych na ekranie
Elementy sterujące wyświetlane na ekranie umożliwiają
sterowanie kamerami z funkcją PTZ (czyli przesuwania,
pochylania i zoomu). Listę dostępnych funkcji można znaleźć
w podręczniku użytkownika kamery.
1 Na ekranie wideo dotknij ekranu.
Elementy sterujące wideo pojawią się na ekranie.
2 Wybierz opcję:
• Aby przybliżyć lub oddalić, użyj przycisku powiększenia.
• Aby przesuwać lub pochylać kamerę, korzystaj z róży
kompasowej.
PORADA: Naciśnij i przytrzymaj miejsce w róży
kompasowej, aby kontynuować przesuwanie kamery
w wybranym kierunku.
Wyświetlanie filmu
Sterowanie kamerą wideo za pomocą gestów
Jeśli kamera wideo podłączona do sieci ma funkcję obsługi za
pomocą gestów, można sterować taką kamerą z funkcją PTZ
(czyli przesuwania, pochylania i zoomu) za pomocą gestów
bezpośrednio na ekranie plotera nawigacyjnego. Listę
dostępnych funkcji można znaleźć w podręczniku użytkownika
kamery.
PORADA: Gesty umożliwiają sterowanie nagrywaniem wideo
bez konieczności wyświetlania elementów sterujących wideo.
1 Na ekranie wideo dotknij ekranu.
2 Wybierz opcję:
• Aby przybliżyć lub oddalić obraz z kamery, użyj gestu
zoomu przez rozciąganie.
• Aby przesunąć lub pochylić kamerę, przesuń palcem po
ekranie w wybranym kierunku.
Konfigurowanie wyświetlania filmów
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia są dostępne we
wszystkich modelach kamer oraz ploterów nawigacyjnych.
1 Na ekranie wideo wybierz kolejno Menu > Ustawienia
wideo.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlać filmy, korzystając z rozciągniętych
proporcji obrazu, wybierz kolejno Proporcje > Obszar.
Obraz nie może być rozciągnięty bardziej, niż pozwalają
na to wymiary, jakie zapewnia podłączone urządzenie
wideo i nie może on wypełniać całego ekranu.
• Aby wyświetlać filmy, korzystając ze standardowych
proporcji obrazu, wybierz kolejno Proporcje >
Standardowy.
• Aby dostosować jasność, wybierz Jasność, a następnie
wybierz Do góry, W dół lub Auto.
• Aby dostosować nasycenie kolorów, wybierz Nasycenie,
a następnie wybierz Do góry, W dół lub Auto.
• Aby dostosować kontrast, wybierz Kontrast, a następnie
wybierz Do góry, W dół lub Auto.
• Aby ploter nawigacyjny automatycznie wybierał format
źródła, wybierz kolejno Standardowy > Auto.
Kamery sportowe Garmin VIRB
®
OSTRZEŻENIE
Nie wolno oglądać filmów lub zdjęć podczas sterowania łodzią.
Nie zwracanie uwagi na warunku panujące na wodzie może
doprowadzić do uszkodzeń łodzi, obrażeń ciała lub śmierci.
Większość kamer sportowych VIRB można połączyć z ploterem
nawigacyjnym w menu kamery (Podłączanie kamery sportowej
VIRB, strona 58).
Kamerę VIRB 360 można połączyć za pomocą funkcji WPS
(Podłączanie kamery sportowej VIRB 360., strona 57).
W niniejszym podręczniku nazwa „kamera sportowa VIRB”
dotyczy wszystkich modeli oprócz tych wymienionych
w instrukcji w sekcji opisującej sposób podłączania. W tym
przypadku, jak wspomniano powyżej, termin „kamera VIRB 360”
odnosi się jedynie do modelu 360.
Podłączanie kamery sportowej VIRB 360.
Kamerę sportową VIRB 360 można połączyć z ploterem
nawigacyjnym za pomocą funkcji WPS. Natomiast kamerę VIRB
można połączyć za pośrednictwem ustawień kamery
(Podłączanie kamery sportowej VIRB, strona 58).
1 Skonfiguruj sieć Wi‑Fi plotera nawigacyjnego
(Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi, strona 7).
2 Umieść kamerę w pobliżu plotera nawigacyjnego.
57
3 W menu głównym kamery VIRB 360 wybierz kolejno
Bezprzewodowy > Wi-Fi.
4 W razie potrzeby użyj przełącznika Wi-Fi, aby włączyć
technologię Wi‑Fi.
5 Naciśnij , aby wybrać WPS i naciśnij OK.
6 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno AV, wskaź., ster.
> VIRB® >
.
Kamera wyszuka sieć Wi‑Fi i nawiąże połączenie.
Od tej chwili kamerą można sterować przy pomocy plotera
nawigacyjnego.
Podłączanie kamery sportowej VIRB
Kamerę sportową VIRB łączy się z ploterem nawigacyjnym za
pomocą menu ustawień. Natomiast kamerę VIRB 360 można
podłączyć za pośrednictwem aplikacji VIRB (Podłączanie
kamery sportowej VIRB 360., strona 57).
1 Skonfiguruj sieć Wi‑Fi plotera nawigacyjnego
(Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Wi‑Fi, strona 7).
2 W menu głównym kamery VIRB wybierz kolejno
Bezprzewodowy > Wi-Fi > Stan, aby włączyć technologię
bezprzewodową kamery Wi‑Fi.
3 Wybierz kolejno Tryb > Połącz.
4 Wybierz Dodaj nowy.
Kamera wyszuka sieci Wi‑Fi znajdujące się w pobliżu.
5 Wybierz sieć Wi‑Fi plotera nawigacyjnego i wprowadź hasło.
Aplikacja i kamera połączą się z siecią Wi‑Fi plotera.
Od tej chwili kamerą można sterować przy pomocy plotera
nawigacyjnego.
Sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą plotera
nawigacyjnego
Aby móc sterować kamerą sportową VIRB za pomocą plotera
nawigacyjnego, trzeba nawiązać połączenie bezprzewodowe
między urządzeniami.
Do plotera nawigacyjnego można podłączyć maksymalnie pięć
kamer sportowych VIRB.
Po podłączeniu kamery sportowej VIRB do plotera
nawigacyjnego zostaje dodana nowa pozycja do opcji AV,
wskaź., ster.. Korzystając z plotera nawigacyjnego, można
rozpocząć i zakończyć nagrywanie na kamerze sportowej VIRB.
UWAGA: Obraz VIRB wyświetlany na ploterze nawigacyjnym
jest w niższej rozdzielczości niż nagrania z kamery sportowej
VIRB. Aby wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości, odtwórz
wideo na komputerze lub telewizorze.
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > VIRB®.
2 Wybierz opcję:
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz .
• Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
Podczas nagrywania jest wyświetlana pozostała ilość
pamięci.
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz ponownie .
• Jeśli masz podłączoną więcej niż jedną kamerę sportową
VIRB, użyj strzałek do przełączania między kamerami.
• Aby wyświetlić przechowywane filmy lub obrazy, wybierz
.
• Aby przesunąć lub pochylić kamerę VIRB 360, przeciągnij
palcem po ekranie.
• Aby kamera VIRB 360 powróciła do pozycji wyjściowej,
wybierz .
Sterowanie odtwarzaniem wideo w kamerze sportowej VIRB
Można odtwarzać filmy z kamery sportowej VIRB na ploterze
nawigacyjnym.
58
UWAGA: Odtwarzanie z VIRB na ekranie plotera
nawigacyjnego jest w takiej samej jakości, jak podgląd na żywo
plotera nawigacyjnego. Aby wyświetlać obraz w wysokiej
rozdzielczości, odtwórz wideo na komputerze lub telewizorze.
1 Na ekranie VIRB® wybierz .
2 Poczekaj kilka sekund na wczytanie miniatur zdjęć.
3 Wybierz film lub obraz.
4 Steruj odtwarzaniem za pomocą przycisków ekranowych lub
opcji menu:
• Aby zatrzymać film, wybierz .
• Aby wstrzymać film, wybierz .
• Aby wznowić film, wybierz .
• Aby odtworzyć film, wybierz .
• Aby przejść do przodu lub do tyłu filmu, przeciągnij suwak.
Usuwanie filmu VIRB
Możesz usunąć film lub obraz z kamery sportowej VIRB.
1 Otwórz film lub obraz VIRB do skasowania.
2 Wybierz kolejno Menu > Usuń plik.
Włączanie pokazu slajdów filmów VIRB
Kamera sportowa VIRB pozwala przeglądać filmy i obrazy
w formie pokazu slajdów.
1 Na ekranie VIRB® wybierz .
2 Poczekaj kilka sekund na wczytanie miniatur zdjęć.
3 Wybierz film lub obraz.
4 Wybierz kolejno Menu > Włącz pokaz slajdów.
Aby zatrzymać pokaz slajdów, wybierz kolejno Menu >
Zatrzymaj pokaz slajdów.
Ustawienia kamery sportowej VIRB
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli kamer.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > VIRB® > Menu.
Nazwa: Umożliwia wpisanie nowej nazwy kamery sportowej
VIRB.
Rejestrowanie: Rozpoczyna i kończy nagrywanie.
Zrób zdjęcie: Wykonuje zdjęcie ustawionego kadru.
Odtwarzanie: Wyświetlenie zarejestrowanych zdjęć i filmów.
Mróz: Wstrzymanie obrazu kamery.
Sen: Włącza w kamerze sportowej VIRB tryb niskiego poboru
mocy, co pozwala przedłużyć czas działania baterii. Funkcja
niedostępna w kamerach VIRB 360.
Ustawienia wideo: Konfiguruje ustawienia obrazu wideo
(Ustawienia wideo kamery sportowej VIRB, strona 58).
Edytuj nakładki: Pozwala ustawić dane wyświetlane na ekranie
(Dostosowywanie nakładek danych, strona 4).
Ustawienia wideo kamery sportowej VIRB
UWAGA: Nie wszystkie opcje i ustawienia mają zastosowanie
do wszystkich modeli kamer.
Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > VIRB® > Menu >
Ustawienia wideo.
Proporcje: Ustawia proporcje obrazu.
Tryb wideo: Ustawia tryb wideo. Na przykład można wybrać
Zwolnione tempo HD, aby nagrywać filmy w zwolnionym
tempie.
Rozmiar wideo: Umożliwia ustawienie rozmiaru filmów lub ich
rozdzielczości w pikselach.
Szy. rej. wideo: Ustawia liczbę klatek na sekundę.
Znacz. czas. filmu: Dodaje datę i godzinę nagrania filmu.
Znacz. czasu zdj.: Dodaje datę i godzinę zrobienia zdjęcia.
Wyświetlanie filmu
Roz. zdjęcia: Umożliwia ustawienie rozmiaru zdjęć lub ich
rozdzielczości w pikselach.
Pole wyśw.: Ustawianie stopnia powiększenia.
Tryb obiektywu: Wskazuje, którego obiektywu lub których
obiektywów kamera używa podczas nagrywania filmu.
Lusterko: Pozwala zastosować efekt odbicia lub przerzucenia
do obrazu nagrania.
Obrót: Umożliwia zmianę kąta kamery.
Element Urządzenie lub port
Dodawanie elementów sterujących kamery sportowej
VIRB do innych ekranów
Źródło HDMI, takie jak urządzenie Chromecast
Aby móc sterować kamerą sportową VIRB za pomocą plotera
nawigacyjnego, trzeba nawiązać połączenie bezprzewodowe
między urządzeniami (Podłączanie urządzenia
bezprzewodowego do plotera nawigacyjnego, strona 7).
Można dodać pasek sterowania kamery sportowej VIRB do
innych ekranów. Dzięki temu można włączać i wyłączać
nagrywanie, korzystając z plotera nawigacyjnego.
1 Otwórz ekran, do którego chcesz dodać pasek sterowania
kamery sportowej VIRB.
2 Wybierz kolejno Menu > Edytuj nakładki > Pasek dolny >
Pasek VIRB.
Przeglądając ekran z elementami sterującymi kamery sportowej
VIRB, można wybrać , aby włączyć tryb pełnoekranowy
kamery sportowej VIRB.
Ploter nawigacyjny GLASS
COCKPIT
HDMI — uwagi dotyczące obrazu
NOTYFIKACJA
W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią podczas
podłączania plotera nawigacyjnego do źródła sygnału wideo lub
wyświetlacza należy użyć kabli Garmin GPSMAP . Nie wolno
podłączać odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do tylnej
części plotera nawigacyjnego. Użycie innych kabli lub
podłączenie odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do
tylnej części plotera nawigacyjnego spowoduje utratę gwarancji.
®
Te modele plotera nawigacyjnego przyjmują sygnał wideo ze
źródeł sygnału wideo HDMI, takich jak urządzenie Chromecast™.
Zawartość zabezpieczoną HDMI (HDCP) można wyświetlać na
ekranie wielofunkcyjnym plotera nawigacyjnego, ale nie na
ekranie zewnętrznym. Nie można wyświetlić zawartości HDCP
na ekranie podłączonym do czarnej skrzynki GPSMAP 8700.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi źródła wideo, aby sprawdzić,
czy funkcja HDCP może być wyłączona dla źródła.
Obraz HDMI jest udostępniany w sieci Marine Network Garmin,
ale nie w sieci NMEA 2000. Treści HDCP nie można
udostępniać w ramach sieci Marine Network Garmin.
Gniazdo HDMI OUT umożliwia wyświetlenie plotera
nawigacyjnego na ekranie zewnętrznym, np. na telewizorze lub
monitorze. Na ekranie zewnętrznym nie można jednak
wyświetlać treści HDCP.
Długość opcjonalnego kabla Garmin GPSMAP HDMI wynosi
4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego kabla
należy skorzystać wyłącznie z aktywnego kabla HDMI. Do
połączenia dwóch kabli HDMI wymagana jest złączka HDMI.
Aby podłączyć odtwarzacz multimedialny, wymagany jest
adapter USB OTG Garmin GPSMAP. Port USB może
dostarczyć do 2,5 W, aby zasilić odtwarzacz multimedialny.
Wszystkie połączenia kabli należy wykonywać w suchym
otoczeniu.
Konfiguracja urządzenia
Przewód
Monitor, np. komputer lub
telewizor
Port HDMI OUT źródła HDMI
Przewód Garmin HDMI
Port HDMI IN plotera nawigacyjnego
Port HDMI OUT plotera nawiga- Przewód Garmin HDMI
cyjnego
Port HDMI IN monitora
Port USB OTG/USB plotera
nawigacyjnego
Port USB źródła HDMI
Adapter USB OTG
GPSMAP do podłączenia
źródła HDMI, jeśli to
możliwe (2,5 W maksymalnie)
Sterowanie dźwiękiem HDMI
Możesz sterować ustawieniami dźwięku źródeł wideo HDMI.
1 W źródle wideo HDMI wybierz Menu.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyłączyć dźwięk, wybierz Wyłączono.
Na ekranie obrazu pojawi się ikona .
• Aby włączyć dźwięk HDMI, wybierz Włączono.
Na ekranie obrazu pojawi się ikona
.
• Aby zawsze odtwarzać dźwięk HDMI, nawet jeśli obraz
HDMI nie jest odtwarzany, wybierz Ciągle włączone.
Na ekranie obrazu pojawi się ikona
.
Parowanie kamery sportowej GC™ 100 za
pomocą plotera nawigacyjnego Garmin
Przed podłączeniem urządzenia bezprzewodowego do sieci
bezprzewodowej plotera nawigacyjnego należy najpierw ją
skonfigurować.
1 Umieść kamerę w odległości nie większej niż 76 m (250 stóp)
od plotera nawigacyjnego i upewnij się, że między
urządzeniami nie znajdują się żadne przeszkody. Następnie
wciśnij szybko trzykrotnie .
2 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Komunikacja > Urządzenia bezprzewodowe > Kamera
Garmin > Start.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Konfiguracja urządzenia
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Ustawienia > System.
Dźwięki i wyświetlanie: Umożliwia dostosowanie ustawień
wyświetlania i dźwięku.
GPS: Dostarcza informacje o satelitach GPS i ustawieniach.
Informacje systemowe: Wyświetla informacje o urządzeniach
działających w sieci oraz wersję oprogramowania.
Informacje o stacji: Umożliwia dostosowanie ustawień stacji.
59
Automatyczne wyłączenie: Automatyczne wyłącza system po
upływie ustalonego czasu w trybie uśpienia.
Symulacja: Umożliwia włączenie i wyłączenie symulatora oraz
ustawienie godziny, daty, prędkości i symulowanej pozycji.
Ustawienia dźwięku i wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Dźwięki
i wyświetlanie.
Sygnał dźwiękowy: Włączanie i wyłączanie dźwięku alarmów
lub wybranych elementów.
Konfiguruj dźwięk: Umożliwia ustawienie wyjścia audio.
Podświetlenie: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
Można wybrać opcję Auto, aby jasność podświetlenia była
dostosowana automatycznie, zależności od otaczającego
oświetlenia.
Synchr. podświetlenia: Synchronizuje jasność podświetlenia
innych ploterów nawigacyjnych w stacji.
Sch. kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Proporcje obrazu: Ustawia proporcje obrazu. Obraz nie może
być rozciągnięty bardziej, niż pozwalają na to wymiary, jakie
zapewnia podłączone urządzenie wideo i nie może on
wypełniać całego ekranu.
Tło: Ustawianie obrazu tła.
Obraz startowy: Umożliwia ustawienie ekranu wyświetlanego
przy uruchomieniu urządzenia.
Ustawienia dźwięku
Można dostosować sygnały dźwiękowe, alerty i ostrzeżenia,
które są emitowane przez podłączone urządzenia audio, takie
jak zestaw stereo FUSION. Urządzenie audio może być
podłączone za pomocą opcjonalnego przewodu HDMI lub
NMEA Audio 0183.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Dźwięki
i wyświetlanie > Konfiguruj dźwięk.
Wyjście dźwięku: Włącza wyjście audio dla alertów
dźwiękowych. Włącza również wyjście audio dla obrazu
HDMI.
Alerty dźwiękowe: Pozwala określić, które alarmy i alerty
systemowe są generowane przez zgodne wyjściowe
urządzenia audio. Alarm sygnalizuje sytuację, która może
stanowić zagrożenie dla pasażerów i wymaga
natychmiastowej reakcji. Ostrzeżenie sygnalizuje sytuację,
która może stanowić zagrożenie dla sprzętu na jednostce
pływającej lub dla samej jednostki i wymaga reakcji
w najbliższym czasie. Wszystkie pozostałe komunikaty
i informacje są zaliczane do kategorii alertów.
Język alertów dźwiękowych: Umożliwia ustawienie języka
mówionego dla alertów.
Urz. do alertów dźw.: Umożliwia ustawienie urządzenia jako
modułu sterującego odtwarzaniem alertów.
Źr. do alertów dźwięk.: Umożliwia przełączenie urządzenia
audio na wybrane źródło w momencie odtwarzania alertu.
Głośność alertu: Umożliwia regulację głośności alertów.
Ustawienia GPS
Wybierz kolejno Ustawienia > System > GPS.
Stan nadajnika: Wyświetla pozycję względną satelitów GPS na
niebie.
GLONASS: Włączanie i wyłączanie danych rosyjskiego systemu
nawigacji satelitarnej GLONASS. W sytuacji, gdy urządzenie
jest wykorzystywane w warunkach słabej widoczności nieba,
można skorzystać z połączenia GLONASS i sygnałów GPS,
aby uzyskać dokładniejsze informacje o pozycji.
60
WAAS/EGNOS: Włączanie i wyłączanie funkcji WAAS (w
Ameryce Północnej) lub EGNOS (w Europie) dostarczającej
dokładniejsze dane o pozycji GPS. Podczas korzystania
z funkcji WAAS lub EGNOS odbiór sygnałów satelitarnych
może trwać dłużej niż zwykle.
Galileo: Włączanie i wyłączanie danych Galileo (systemu
nawigacji satelitarnej Unii Europejskiej). W sytuacji, gdy
urządzenie jest wykorzystywane w warunkach słabej
widoczności nieba, można skorzystać z połączenia Galileo
i sygnałów GPS, aby uzyskać dokładniejsze informacje
o pozycji.
Filtr prędkości: Uśrednia prędkość osiąganą przez jednostkę
w krótkim czasie w celu uzyskania płynniejszych wskazań
prędkości.
Źródło: Umożliwia wybór preferowanego źródła danych GPS.
Ustawienia stacji
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje o stacji.
Zmień stację: Ustawienie dla całej stacji nowego zestawu
wartości domyślnych w oparciu o lokalizację danej stacji.
Zamiast uwzględniać wyświetlacz w grupie obejmującej także
inne wyświetlacze w celu utworzenia stacji, można także
ustawić dany wyświetlacz jako niezależny.
Parowanie z urządzeniem GRID™: Umożliwia sparowanie
zdalnego urządzenia wejściowego GRID ze stacją.
Kolejność wyświetlania: Pozwala określić kolejność
wyświetlaczy i ich hierarchię w przypadku użycia zdalnego
urządzenia wejściowego GRID.
Włączono autopilota: Umożliwia kontrolowanie autopilota za
pomocą tego urządzenia.
Resetuj układy: Umożliwia zresetowanie domyślnych ustawień
wszystkich układów w stacji.
Resetuj ustawienia stacji: Resetuje wszystkie ustawienia stacji
na wszystkich podłączonych urządzeniach w stacji do
ustawień domyślnych, po czym konieczne jest
przeprowadzenie wstępnej konfiguracji stacji.
Wyświetlanie informacji o oprogramowaniu
systemowym
Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i mapy
bazowej, wszystkich informacji o mapie uzupełniającej (jeśli
dotyczy), wersji oprogramowania opcjonalnego radaru Garmin
(jeśli dotyczy) oraz identyfikatora (ID) urządzenia. Informacje te
mogą być potrzebne w przypadku aktualizacji oprogramowania
systemu lub zakupu dodatkowych danych map.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Informacje o oprogramowaniu.
Wyświetlanie dziennika zdarzeń
Dziennik zdarzeń zawiera listę zdarzeń w systemie.
Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Dziennik zdarzeń.
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności
i przepisów związanych z e-etykietami
Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie.
Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie
jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne
oznaczenia zgodności, a także odpowiednie informacje na temat
produktu i licencji. Nie są dostępne we wszystkich modelach.
1 Wybierz Ustawienia.
2 Wybierz System.
3 Wybierz Przepisy - informacje.
Ustawienia preferencji
Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje.
Jednostki: Umożliwia ustawienie jednostek miary.
Konfiguracja urządzenia
Język: Ustawianie języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
Nawigacja: Ustawienie preferencji dotyczących nawigacji.
Układ klawiatury: Wybór położenia klawiszy na klawiaturze
ekranowej.
Wykonaj zrzut ekranowy: Umożliwia zapis obrazu z ekranu
urządzenia.
Wyświetlanie paska menu: Umożliwia wyświetlanie lub
automatyczne ukrywanie paska menu, gdy nie jest on
potrzebny.
Ustawienia jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Jednostki.
Jednostki systemowe: Ustawianie formatu jednostki dla
urządzenia.
Deklinacja: Ustawiane dla obecnej pozycji deklinacji
magnetycznej — kąta pomiędzy północą magnetyczną
a rzeczywistą.
Odniesienie północne: Ustawianie punktów odniesienia
kierunku wykorzystanych do ustalania informacji
o kierunku.Ustawienie Prawda jako odniesienie północne
określa północ geograficzną.Ustawienie Siatka jako
odniesienie północne (000°) określa z kolei północ
topograficzną.Natomiast ustawienie Magnet. jako odniesienie
północne określa północ magnetyczną.
Format pozycji: Ustawianie formatu, w jakim będzie
wyświetlany odczyt danej pozycji. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego formatu pozycji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa. Nie należy zmieniać tego
ustawienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia
innego układu odniesienia.
Czas: Ustawianie formatu czasu, strefy czasowej i czasu
letniego.
Ustawienia nawigacji
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Nawigacja.
Etykiety tras: Wybór rodzaju etykiet wyświetlanych przy
zwrotach na trasie widocznej na mapie.
Przejście w zwrot: Określa, w jaki sposób ploter nawigacyjny
przechodzi w kolejny zwrot na trasie. Przejście można
ustawić tak, aby bazowało na czasie lub dystansie przed
zwrotem. Wartość czasu lub dystansu można zwiększyć, aby
poprawić dokładność autopilota podczas podróży
wyznaczoną trasą lub linią nawigacji automatycznej
z wieloma zwrotami lub przy większej prędkości. Obniżenie
tej wartości może zwiększyć dokładność autopilota
w przypadku tras prowadzących prostszą drogą i podróży
z mniejszą prędkością.
Źródła prędkości: Określa źródła dla odczytów prędkości.
Nawigacja automatyczna: Ustawianie miar dla opcji
Preferowana głębok., Prześwit pionowy i Dystans od brzegu
używanych podczas korzystania z płatnych map.
Początek trasy: Wybór punktu startowego dla podróży trasą.
Konfiguracje tras nawigacji automatycznej
PRZESTROGA
Ustawienia Preferowana głębok. i Prześwit pionowy mają wpływ
na to, jak ploter oblicza ścieżkę Nawigacja automatyczna. Jeśli
na danym obszarze głębokość wody lub wysokość przeszkód
jest nieznana, ścieżka Nawigacja automatyczna nie jest tam
obliczana. Jeśli w obszarze na początku bądź na końcu ścieżki
Nawigacja automatyczna głębokość wody jest mniejsza niż
Preferowana głębok. lub wysokość przeszkody jest mniejsza niż
ustawiony Prześwit pionowy, wtedy na tym obszarze trasa
Konfiguracja urządzenia
Nawigacja automatyczna może nie być obliczana (w zależności
od mapy). Na mapie kurs przez takie obszary wyświetlany jest
jako szara linia lub purpurowo-szara linia w paski. W przypadku
gdy łódź wpłynie na taki obszar, zostanie wyświetlone
ostrzeżenie.
UWAGA: Funkcja nawigacji automatycznej jest dostępna wraz
z płatnymi mapami w niektórych obszarach.
UWAGA: Nie wszystkie ustawienia mają zastosowanie do
wszystkich map.
Można skonfigurować parametry, z których korzysta ploter
nawigacyjny do obliczania ścieżki Nawigacja automatyczna.
Preferowana głębok.: W oparciu o dane głębokości wskazane
na mapie ustawia minimalną głębokość wody, po której łódź
może bezpiecznie przepłynąć.
UWAGA: Minimalna głębokość w przypadku płatnych map
(wykonanych przed 2016 r.) wynosi 0,9 m (3 stopy).
W przypadku wprowadzenia bezpiecznej głębokości
wynoszącej mniej niż 0,9 m (3 stopy), dla potrzeb
przeliczania ścieżki wyznaczonej przez funkcję Nawigacja
automatyczna wykresy będą wykorzystywać jedynie
głębokości równe 0,9 m (3 stopy).
Prześwit pionowy: W oparciu o dane mapy ustawia minimalną
wysokość mostu lub przeszkody, pod którymi łódź może
bezpiecznie przepłynąć.
Dystans od brzegu: Umożliwia określenie, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się ścieżka Nawigacja
automatyczna. Ścieżka Nawigacja automatyczna może
zostać przesunięta, jeśli ustawienie to zostanie zmienione
podczas nawigacji. Dostępne wartości dla tego ustawienia są
względne, nie bezwzględne. Aby upewnić się, że linia
nawigacji automatycznej została wytyczona w odpowiedniej
odległości od linii brzegowej, można ocenić położenie ścieżki
Nawigacja automatyczna przy pomocy jednego lub wielu
znajomych celów, które wymagają nawigacji przez wąskie
drogi wodne (Regulowanie dystansu od brzegu, strona 22).
Regulowanie dystansu od brzegu
Ustawienie Dystans od brzegu wskazuje, jak blisko linii
brzegowej ma znajdować się Nawigacja automatyczna.
Nawigacja automatyczna może zostać przesunięta, jeśli
ustawienie to zostanie zmienione podczas nawigacji. Dostępne
wartości dla ustawienia Dystans od brzegu są względne, nie
bezwzględne. Aby upewnić się, że Nawigacja automatyczna
została wytyczona w odpowiedniej odległości od linii brzegowej,
można ocenić położenie Nawigacja automatyczna przy pomocy
jednego lub wielu znajomych celów, które wymagają nawigacji
przez wąskie drogi wodne.
1 Przybij jednostką do portu lub rzuć kotwicę.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Nawigacja >
Nawigacja automatyczna > Dystans od brzegu > Norm..
3 Wybierz cel, do którego wcześniej nawigowano.
4 Wybierz kolejno Nawiguj do > Nawigacja automatyczna.
5 Oceń położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
6 Wybierz opcję:
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji >
Przerwij nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Preferencje > Nawigacja > Nawigacja automatyczna >
Dystans od brzegu > Daleko.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Blisko.
61
7 Jeśli w korku 6 wybrano ustawienie Blisko lub Daleko, oceń
położenie linii nawigacji automatycznej i określ, czy linia
bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty zapewniają
efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
Wybierz
opcję:
8
• Jeśli położenie linii nawigacji automatycznej jest
zadowalające, wybierz kolejno Menu > Opcje nawigacji >
Przerwij nawigację i przejdź do kroku 10.
• Jeśli linia nawigacji automatycznej prowadzi zbyt blisko
znanych przeszkód, wybierz kolejno Ustawienia >
Preferencje > Nawigacja > Nawigacja automatyczna >
Dystans od brzegu > Najdalej.
• Jeśli zwroty w linii nawigacji automatycznej są zbyt
szerokie, wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje >
Nawigacja > Nawigacja automatyczna > Dystans od
brzegu > Najbliższe.
9 Jeśli w kroku 8 wybrano ustawienie Najbliższe lub Najdalej,
oceń położenie linii Nawigacja automatyczna i określ, czy
linia bezpiecznie omija znane przeszkody i czy zwroty
zapewniają efektywną podróż.
Nawigacja automatyczna utrzymuje szeroki odstęp od
przeszkód na otwartych wodach, nawet jeśli w ustawieniu
Dystans od brzegu wybrano wartość Blisko lub Najbliższe.
W rezultacie ploter nawigacyjny może nie przenieść linii
Nawigacja automatyczna, chyba że wybrany cel wymaga
nawigacji przez wąskie drogi wodne.
10 Co najmniej jeszcze jeden raz powtórz kroki 3–9, używając
za każdym razem innego celu, aż nauczysz się korzystać
z ustawienia dystansu od brzegu.
Ustawienia komunikacji
NMEA Ustawienia 0183
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183.
Typy portów: Patrz Ustawianie formatu komunikacyjnego dla
każdego portu NMEA 0183, strona 62.
Sentencje wyjściowe: Patrz Konfiguracja sentencji
wyjściowych NMEA 0183, strona 62.
Dokładność pozycji: Określanie liczby cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym, które są przesyłane
w sygnale wyjściowym NMEA.
Precyzja XTE: Określanie liczby cyfr po prawej stronie
przecinka w zapisie dziesiętnym wyników błędów przesłuchu
NMEA.
Numery punktów: Ustawianie urządzenia w taki sposób, aby
podczas podroży przesyłało nazwy lub numery punktów
przez sieć NMEA 0183. Rozwiązaniem problemów ze
zgodnością, jakie występują w przypadku starszych
autopilotów NMEA 0183, może okazać się użycie cyfr.
Przywróć domyślne: Przywracanie domyślnych wartości
ustawień NMEA 0183.
Diagnostyka: Wyświetla dane diagnostyczne NMEA 0183.
Konfiguracja sentencji wyjściowych NMEA 0183
Można włączyć i wyłączyć sentencje wyjściowe NMEA 0183.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183 > Sentencje wyjściowe.
2 Wybierz opcję.
3 Wybierz jedną lub więcej sentencji wyjściowych NMEA 0183,
a następnie wybierz opcję Wróć.
62
4 Powtórz kroki 2 i 3, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe
sentencje wyjściowe.
Ustawianie formatu komunikacyjnego dla każdego portu
NMEA 0183
Po podłączeniu plotera nawigacyjnego do zewnętrznego
urządzenia NMEA 0183, komputera lub innych urządzeń Garmin
można skonfigurować format komunikacyjny dla każdego
wewnętrznego portu NMEA 0183.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 0183 > Typy portów.
2 Wybierz port wejściowy lub wyjściowy.
3 Wybierz format:
• Aby możliwa była obsługa wejściowych lub wyjściowych
sygnałów standardowych danych NMEA 0183 i sygnału
DSC oraz obsługa sygnału wejściowego sonaru NMEA
z obsługą sentencji DPT, MTW i VHW, wybierz opcję
Standardowy NMEA.
• Aby możliwa była obsługa wejściowych lub wyjściowych
sygnałów standardowych danych NMEA 0183 dla
większości odbiorników AIS, wybierz Duża prędkość
NMEA.
• Aby możliwa była obsługa wejściowych lub wyjściowych
sygnałów danych zastrzeżonych Garmin w przypadku
współpracy z oprogramowaniem Garmin, wybierz opcję
Garmin.
4 Powtórz kroki 2–3, aby skonfigurować dodatkowe porty
wejściowe i wyjściowe.
Ustawienia NMEA 2000
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Ustawienia
NMEA 2000.
Lista urządzeń: Wyświetlenie listy urządzeń podłączonych do
sieci.
Oznacz urządzenia: Zmiana etykiet dostępnych podłączonych
urządzeń.
Nadawanie nazw urządzeniom i czujnikom w sieci
Urządzeniom i czujnikom podłączonym do sieci Garmin Marine
Network i sieci NMEA 2000 można nadawać nazwy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja.
2 Wybierz Sieć morska lub wybierz kolejno Ustawienia NMEA
2000 > Lista urządzeń.
3 Wybierz urządzenie z listy po lewej stronie.
4 Wybierz Zmień nazwę.
5 Podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Sieć morska
Sieć Marine Network umożliwia szybkie i proste udostępnianie
danych z urządzeń peryferyjnych Garmin ploterom
nawigacyjnym. Można podłączyć ploter nawigacyjny do sieci
Marine Network, aby odbierać dane z urządzeń i ploterów
nawigacyjnych zgodnych z siecią Marine Network oraz
udostępniać dane takim urządzeniom.
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć morska.
Sieć EVC
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć EVC,
a następnie wybierz układ napędowy.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika
napędu Volvo Penta.
Funkcje: Wyświetlenie listy zainstalowanych funkcji EVC.
Komponenty: Wyświetlenie listy zainstalowanych części.
Oprogramowanie: Wyświetlenie listy wersji oprogramowania
dla zainstalowanych funkcji EVC.
Kalibracja: Wyświetlenie listy zainstalowanych funkcji EVC,
które można skalibrować.
Konfiguracja urządzenia
Ustawianie alarmów
Alarmy nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Nawigacja.
Przybycie: Alarm jest uruchamiany w określonej odległości od
miejsca docelowego lub określoną ilość czasu przed
dotarciem do niego.
Alarm kotwiczny: Alarm jest uruchamiany po pokonaniu
określonego dystansu z opuszczoną kotwicą.
Zejście z kursu: Alarm jest uruchamiany po zejściu z kursu na
określony dystans.
Ustawianie alarmu kotwicznego
Można ustawić alarm informujący o przesunięciu większym niż
dopuszczalny dystans. Funkcja ta jest bardzo przydatna
podczas kotwiczenia na noc.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Nawigacja > Alarm
kotwiczny.
2 Wybierz Alarm, aby włączyć alarm.
3 Wybierz Ustaw promień, a następnie wybierz dystans na
mapie.
4 Wybierz Wróć.
Alarmy systemu
Budzik: Umożliwia ustawienie budzika.
Napięcie jedn.: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o niskim napięciu akumulatora.
Dokładność GPS: Umożliwia ustawienie alarmu informującego
o spadku dokładności GPS poniżej wartości określonej przez
użytkownika.
Alarmy sonaru
UWAGA: Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich
przetwornikach.
W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno Menu >
Ustawienia sonaru > Alarmy.
Alarmy sonaru można także ustawić, wybierając kolejno
Ustawienia > Alarmy > Sonar.
Woda płytka: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
mniejsza od podanej wartości.
Głębina: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość wody jest
większa od podanej wartości.
Alarm FrontVü: Alarm jest uruchamiany, gdy głębokość na
przodzie łodzi jest poniżej określonej wartości, co pozwala
unikać mielizn (Ustawianie alarmu głębinowego FrontVü,
strona 35). Ten alarm jest dostępny wyłącznie dla
przetworników Panoptix FrontVü.
Temp. wody: Alarm jest uruchamiany, gdy przetwornik
informuje, że temperatura jest o 1,1°C (2°F) wyższa lub
niższa niż podana wartość temperatury.
Izobata: Powoduje, że alarm uruchamia się, gdy przetwornik
wykryje obiekt zawieszony w toni na określonej głębokości od
powierzchni wody i od dna.
Ryby
Ryby: Ustawia alarm włączany, gdy sonar wykryje obiekt
zawieszony w toni.
•
ustawia włączenie alarmu po wykryciu ryby
o dowolnych rozmiarach.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu średnich
lub dużych ryb.
•
ustawia włączenie alarmu tylko po wykryciu dużych ryb.
Ustawianie alarmów pogodowych
Zanim będzie można ustawić alerty pogodowe, należy
podłączyć zgodny ploter nawigacyjny do odbiornika
Konfiguracja urządzenia
komunikatów pogodowych, takiego jak GXM oraz posiadać
ważną subskrypcję pogody.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Pogoda.
2 Włącz alarmy dotyczące określonych zdarzeń pogodowych.
Ustawianie alarmu paliwa
Można ustawić alarm informujący o osiągnięciu zadanego
poziomu całkowitej ilości pozostałego paliwa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alarmy > Paliwo.
2 W razie potrzeby wybierz napęd.
3 Wybierz Włączono.
4 Określ wartość pozostałego paliwa, która będzie uruchamiać
alarm.
W
razie potrzeby powtórz kroki 2–4 dla wszystkich napędów.
5
Ustawienia Moja łódź
UWAGA: Niektóre ustawienia i opcje wymagają dodatkowych
map lub sprzętu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika
napędu Volvo Penta.
Głębokość i kotwiczenie: Umożliwia podanie informacji o kilu
(Ustawianie przesunięcia kilu, strona 25) i kotwicy.
Wartość Wysokość kotwicy określa wysokość kotwicy nad
linią wodną. Stosunek długości liny do głębokości to stosunek
długości stosowanej liny do odległości w pionie od dziobu
łodzi do dna zbiornika wodnego. Te ustawienia zakotwiczenia
są używane do obliczania wartości pola Docel. dł. liny
kotwicznej.
Przesun. temp.: Umożliwia ustawienie wartości przesunięcia
w celu skompensowania odczytu temperatury wody
z czujnika temperatury wody NMEA 0183 lub przetwornika
z funkcją pomiaru temperatury (Ustawianie przesunięcia
temperatury wody, strona 64).
Kalibruj prędkość po wodzie: Umożliwia kalibrację
przetwornika z funkcją pomiaru prędkości lub czujnika
(Kalibracja czujnika prędkości po wodzie, strona 64).
Typ jednostki: Aktywuje niektóre funkcje plotera nawigacyjnego
w zależności od typu łodzi.
CZone™: Pozwala ustawić układy umożliwiające przełączanie
cyfrowe.
Identyfikator SeaStar: Pozwala ustawić układy umożliwiające
przełączanie cyfrowe.
Zarządzanie kluczem e-KEY: Umożliwia zarządzanie
elektronicznymi kluczami (kluczami e-KEY).
Typ napędu: Ustawienie powinno być zmieniane wyłącznie
przez upoważniony do tego personel firmy Volvo Penta.
Tryb ACP: Ustawienie trybu ochrony ACP.
Kąt zbieżności: Ustawienie powinno być zmieniane wyłącznie
przez upoważniony do tego personel firmy Volvo Penta.
Współczynnik prędkości: Umożliwia kalibrację wyświetlanej
prędkości łodzi.
Ustawienia wspomagania Power Trim: Umożliwia
wprowadzenie nowych wartości maksymalnych dla trybów
wspomagania Power Trim.
Zbiornik paliwa: Umożliwia konfigurację ustawień zbiornika
paliwa.
Instalacja silnika Seven Marine: Umożliwia konfigurację
ustawień silnika Seven Marine.
Nr identyfik. kadłuba: Umożliwia wprowadzenie numeru
identyfikacyjnego kadłuba (HIN). Numer HIN może być na
stałe przymocowany do górnej części prawej burty pawęży
lub po zewnętrznej stronie burty.
63
Ustawianie przesunięcia kilu
Można wprowadzić wartość przesunięcia kilu w celu
kompensacji odczytu głębokości, uwzględniając miejsca
instalacji przetwornika. Dzięki temu można w zależności od
potrzeb wyświetlać głębokość wody poniżej kilu lub rzeczywistą
głębokość wody.
Aby sprawdzić głębokość wody poniżej kilu lub najniższego
punktu łodzi, gdy przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
miejsca instalacji przetwornika do kilu łodzi.
Aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, gdy przetwornik
jest zainstalowany poniżej linii wodnej, odmierz odległość od
dolnej części przetwornika do linii wodnej.
UWAGA: Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku posiadania
aktualnych danych o głębokości.
1 Zmierz odległość:
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii wodnej
lub
w innym miejscu powyżej końca kilu, odmierz odległość od
przetwornika do kilu. Wprowadź tę wartość jako liczbę
dodatnią.
• Jeśli przetwornik jest zainstalowany na spodzie kilu ,
aby sprawdzić rzeczywistą głębokość wody, odmierz
odległość od przetwornika do linii wodnej. Wprowadź tę
wartość jako liczbę ujemną.
czujnika prędkości w celu zwiększenia dokładności wskazań
dotyczących prędkości po wodzie, które są wyświetlane przez
ploter nawigacyjny.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Kalibruj
prędkość po wodzie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Jeśli łódź nie porusza się z wystarczająco szybko lub jeśli
czujnik prędkości nie rejestruje prędkości, wyświetlony
zostanie komunikat.
Wybierz
OK, a następnie zwiększ w bezpieczny sposób
3
prędkość łodzi.
4 Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, zatrzymaj
łódź i upewnij się, że czujnik prędkości nie jest zablokowany.
5 Jeśli kółko porusza się swobodnie, sprawdź złącza
przewodów.
6 Jeśli komunikat będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się
z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Dodawanie klucza
Istnieje możliwość dodania kluczy do systemu. W systemie
mogą być wykorzystywane maksymalnie cztery klucze
oznaczone cyframi od 1 do 4.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Zarządzanie
kluczem e-KEY > Dodaj klucz e-KEY.
2 Gdy zostanie wyświetlony monit, przytrzymaj nowy klucz
przed panelem.
Identyfikator klucza zostanie zapisany w systemie.
Ustawianie współczynnika prędkości
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Głębokość
i kotwiczenie > Przesuniecie kilu.
, jeśli przetwornik jest zainstalowany na linii
wodnej, lub wybierz , jeśli przetwornik jest zainstalowany
na spodzie kilu.
4 Podaj dystans określony w kroku 1.
3 Wybierz
Ustawianie przesunięcia temperatury wody
Aby możliwe było ustawienie przesunięcia temperatury,
wymagany jest czujnik temperatury wody NMEA 0183 lub
przetwornik z funkcją pomiaru temperatury, który umożliwi
wykonywanie pomiarów temperatury wody.
Przesunięcie temperatury kompensuje odczyt temperatury
z czujnika temperatury.
1 Zmierz temperaturę wody za pomocą podłączonego do
plotera nawigacyjnego czujnika temperatury lub przetwornika
umożliwiającego pomiar temperatury.
2 Zmierz temperaturę wody za pomocą innego czujnika
temperatury lub termometru, pozwalającego uzyskać
dokładny pomiar.
3 Odejmij temperaturę wody otrzymaną w kroku 1 od
temperatury wody otrzymanej w kroku 2.
Otrzymana wartość to przesunięcie temperatury. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
niższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę dodatnią. Jeśli pomiar
z czujnika podłączonego do plotera nawigacyjnego wskazał
wyższą temperaturę wody niż w rzeczywistości, wpisz tę
wartość w kroku 5 jako liczbę ujemną.
4 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Przesun. temp..
5 Podaj przesunięcie temperatury określone w kroku 3.
Kalibracja czujnika prędkości po wodzie
Jeśli do plotera nawigacyjnego podłączono przetwornik
z funkcją wykrywania prędkości, istnieje możliwość kalibracji
64
Przed ustawieniem współczynnika prędkości konieczne jest
porównanie wyświetlanej prędkości łodzi z zewnętrznym
źródłem danych prędkości, takim jak urządzenie GPS lub inna
łódź.
Zanim będzie można ustawić współczynnik prędkości, łódź musi
pozostawać w ruchu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Współczynnik
prędkości.
2 Podaj różnicę między wyświetlaną prędkością
a zewnętrznymi danymi.
3 Sprawdź, czy oba źródła danych prędkości wyświetlają tę
samą wartość.
Ustawienia zbiornika paliwa
Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Zbiornik paliwa,
a następnie wybierz układ napędowy.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika
napędu Volvo Penta.
Głośność: Określa pojemność paliwa zbiornika
zamontowanego na łodzi.
Pusty zbiornik: Umożliwia kalibrację pustego zbiornika paliwa.
Wielopunktowa: Umożliwia kalibrację różnych poziomów paliwa
pomiędzy wskazaniami pustego i pełnego zbiornika.
Kalibracja pełnego zbiornika: Umożliwia kalibrację pełnego
zbiornika paliwa.
Ustawienia instalacji silnika Seven Marine
Wybierz kolejno Ustawienia > Moja łódź > Instalacja silnika
Seven Marine.
Przycisk DPS: Umożliwia ustawienie trybów DPS przycisku
joysticka.
Ustawienie trymu zero: Umożliwia ustawienie trymu na zero,
gdy wszystkie silniki są maksymalnie opuszczone.
Zapamiętane zbiorniki: Pozwala ustawić nazwy i pojemność
zbiorników oraz typ płynu, a także dokonać kalibracji
czujników (Konfiguracja czujników poziomu w zbiorniku,
strona 47).
Konfiguracja urządzenia
Odpowietrzanie: Umożliwia odpowietrzenie układu sterowania
przy użyciu pomp układu sterowania.
Czujnik sterowania: Umożliwia wykonanie kalibracji układu
sterowania silnika za pomocą ograniczników fizycznych.
Ogranicznik fizyczny to punkt, w którym ster przestaje
obracać się w danym kierunku.
Ciąg z joysticka: Umożliwia ustawienie zakresu pracy
pędników. Większe łodzie mogą wymagać wyboru wartości
Maksimum w celu umożliwienia poruszania się łodzi,
podczas gdy Maksimum wartość ciągu z joysticka może być
zbyt silna dla mniejszych łodzi.
Zakres obrotów: Umożliwia ustawienie pełnego zakresu
obrotów koła sterowego.
Opór sterowania: Ustawia opór koła sterowego. Opór
dostosowywany jest automatycznie w zależności od obrotów
silnika.
Odległość między silnikami: Umożliwia ustawienie odległości
między napędami, aby ograniczyć osiągalne kąty kierowania
przy określonych odległościach między silnikami.
Obroty biegów: Umożliwia ustawienie typu skrzyni
przekładniowej na silniku zaburtowym w celu określenia
kierunku zwrotu naprzód i wstecz.
Przełożenie przekładni: Umożliwia ustawienie przełożenia
pomiędzy prędkością obrotową ostatniego i pierwszego
biegu.
Inne ustawienia statków
Po podłączeniu zgodnego plotera nawigacyjnego do urządzenia
AIS lub radia VHF można określić, w jaki sposób ploter
nawigacyjny ma oznaczać inne statki.
Wybierz kolejno Ustawienia > Inne statki.
AIS: Włączanie i wyłączanie odbioru sygnału AIS.
DSC: Włączanie i wyłączanie cyfrowego wywołania
selektywnego (DSC).
Alarm kolizyjny: Ustawianie alarmu kolizyjnego (Ustawianie
alarmu kolizyjnego dla strefy bezpieczeństwa, strona 12).
Test AIS-EPIRB: Włączenie sygnałów testowych z radiopławy
awaryjnej (EPRIB).
Test AIS-MOB: Włączenie sygnałów testowych z urządzeń
nadających sygnał „człowiek za burtą” (MOB).
Test AIS-SART: Włączenie sygnałów testowych z nadajników
ratunkowych SART.
Ustawienia synchronizowane w sieci Garmin
Marine Network.
W następujących urządzeniach synchronizowane są określone
ustawienia po połączeniu z siecią Garmin Marine Network.
• ECHOMAP™ Seria 70
• GPSMAP Seria 507 (wersja oprogramowania 3.0 lub
nowsza)
• GPSMAP Seria 701 (wersja oprogramowania 3.0 lub
nowsza)
• GPSMAP Seria 702
• GPSMAP Seria 800
• GPSMAP Seria 902
• GPSMAP Seria 1000
• GPSMAP Seria 1002
• GPSMAP Seria 1202
• GPSMAP Seria 7400/7600
• GPSMAP Seria 8400/8600/8700
Następujące ustawienia są synchronizowane z urządzeniem
w stosownych przypadkach.
Konfiguracja urządzenia
Ustawienia alarmu (również synchronizacja potwierdzeń
alarmu):
• Przybycie
• Alarm kotwiczny
• Zejście z kursu
• Dokładność GPS
• Woda płytka
• Głębina (niedostępne w urządzeniu GPSMAP serii
8400/8600)
• Temp. wody
• Izobata (niedostępne w urządzeniu echoMAP 70s i GPSMAP
serii 507/701)
• Ryby
• Alarm kolizyjny
Ustawienia ogólne:
• Nawigacja automatyczna Preferowana głębok.
• Nawigacja automatyczna Prześwit pionowy
• Sygnał dźwiękowy
• Sch. kolorów
• Układ klawiatury
• Język
• Układ odniesienia
• Odniesienie północne
• Format pozycji
• Jednostki systemowe
• Kalibruj prędkość po wodzie
• Rozmiar anteny radaru
Ustawienia mapy:
• Granice mapy
• Kolory zagrożeń
• Linia kierunku
• POI na lądzie
• Sektory światła
• Rozmiar pomocy nawigacyjnej
• Typ pom. nawig.
• Punkty ze zdjęciami
• Preferowana głębok.
• Cieniowanie płycizny
• Punkty usług
• Ikona pojazdu (nie może być synchronizowana we
wszystkich modelach)
Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych plotera nawigacyjnego
UWAGA: Dotyczy to wszystkich urządzeń w sieci.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Zeruj.
2 Wybierz opcję:
• Aby przywrócić wartości fabryczne ustawień urządzenia,
wybierz Przywróć ustawienia domyślne. Spowoduje to
przywrócenie domyślnych ustawień konfiguracji, ale nie
usunie zapisanych danych użytkownika, map ani
aktualizacji oprogramowania.
• Aby zresetować wszystkie ustawienia we wszystkich
urządzeniach w stacji do wartości domyślnych, wybierz
Resetuj ustawienia stacji. Spowoduje to przywrócenie
domyślnych ustawień konfiguracji, ale nie usunie
zapisanych danych użytkownika, map ani aktualizacji
oprogramowania.
65
• Aby usunąć zapisane dane, takie jak trasy i punkty trasy,
wybierz Usuń dane użytkownika. Nie ma to wpływu na
mapy lub aktualizacje oprogramowania.
• Aby usunąć zapisane dane i przywrócić ustawienia
urządzenia do wartości domyślnych, odłącz ploter
nawigacyjny od sieci Garmin Marine Network i wybierz
Usuń dane i zresetuj ustawienia. Nie ma to wpływu na
mapy lub aktualizacje oprogramowania.
Udostępnianie i zarządzanie danymi
użytkownika
Można udostępniać dane pomiędzy zgodnymi urządzeniami.
• Można udostępniać dane w sieci Garmin Marine Network.
• Możesz udostępniać dane użytkownika i nimi zarządzać przy
użyciu karty pamięci. Konieczna jest instalacja karty pamięci
w urządzeniu. To urządzenie obsługuje karty pamięci
o pojemności do 32 GB w formacie FAT32.
Kopiowanie punktów trasy, tras i śladów
z programu HomePort do plotera
nawigacyjnego
Aby móc skopiować dane do plotera nawigacyjnego, trzeba
mieć na komputerze najnowszą wersję programu HomePort
oraz kartę pamięci zainstalowaną w ploterze nawigacyjnym.
Skopiuj dane z urządzenia HomePort na przygotowaną kartę
pamięci.
Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy HomePort.
Wybór typu pliku dla punktów trasy oraz tras
z urządzeń innych producentów
Punkty trasy oraz trasy można importować z urządzeń innych
producentów oraz eksportować na te urządzenia.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Przesyłanie danych > Typ pliku.
Wybierz
GPX.
3
Aby ponownie przesłać dane za pomocą urządzeń Garmin,
wybierz typ pliku ADM.
Kopiowanie danych użytkownika z karty
pamięci
Za pomocą karty pamięci można przesłać dane użytkownika
z innych urządzeń. Dane użytkownika obejmują punkty, trasy,
ścieżki funkcji nawigacji automatycznej, ślady i granice.
UWAGA: Obsługiwane są tylko pliki granic
z rozszerzeniem .adm.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Przesyłanie danych.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
skopiować dane.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i połączyć je z istniejącymi danymi
użytkownika, wybierz Łącz z karty.
• Aby przesłać dane z karty pamięci do plotera
nawigacyjnego i zastąpić istniejące dane użytkownika,
wybierz Zastąp z karty.
5 Wybierz nazwę pliku.
66
Kopiowanie danych użytkownika na kartę
pamięci
Można zapisać dane użytkownika na karcie pamięci, aby
przenieść je do innych urządzeń. Dane użytkownika obejmują
punkty, trasy, ścieżki funkcji nawigacji automatycznej, ślady
i granice.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.
W
razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na którą chcesz
3
skopiować dane.
4 Wybierz opcję:
• Aby utworzyć nowy plik, wybierz Dodaj nowy plik i wpisz
nazwę.
• Aby dodać informacje do istniejącego pliku, wybierz plik
z listy i wybierz Zapisz na karcie.
Kopiowanie wbudowanych map na kartę
pamięci
Można skopiować mapy z plotera nawigacyjnego na kartę
pamięci do używania z urządzeniem HomePort.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Kopiuj wgraną mapę.
Aktualizowanie wgranych map za pomocą
karty pamięci i Garmin Express
Wgrane mapy można zaktualizować za pomocą aplikacji Garmin
Express i karty pamięci.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart komputera.
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
Jeśli nie masz aplikacji Garmin Express zainstalowanej na
komputerze, możesz pobrać ją ze strony garmin.com
/express.
3 W razie potrzeby zarejestruj urządzenie (Rejestracja
urządzenia za pomocą Garmin Express, strona 67).
4 Kliknij kolejno Statek > Pokaż szczegóły.
5 Kliknij Pobierz obok aktualizacji mapy.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać dane.
7 Zaczekaj na pobranie aktualizacji.
Aktualizacja może zająć dłuższy czas.
8 Po zakończeniu pobierania wyjmij kartę z komputera.
9 Włóż kartę pamięci do gniazda kart (Karty pamięci, strona 2).
10 W ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
System > Informacje systemowe > Aktualizuj wgraną
mapę.
Na ploterze nawigacyjnym pojawi się zaktualizowana mapa.
Tworzenie kopii zapasowej danych
w komputerze
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Przesyłanie danych > Zapisz na karcie.
3 Wybierz nazwę pliku z listy lub wybierz Dodaj nowy plik.
4 Wybierz Zapisz na karcie.
5 Wyjmij kartę pamięci i włóż ją do czytnika kart podłączonego
do komputera.
6 Na karcie pamięci otwórz folder Garmin\UserData.
7 Skopiuj plik kopii zapasowej znajdujący się na karcie i wklej
go do dowolnie wybranego miejsca w komputerze.
Udostępnianie i zarządzanie danymi użytkownika
Przywracanie danych z kopii zapasowej do
plotera nawigacyjnego
1 Włóż kartę pamięci do czytnika kart podłączonego do
komputera.
2 Skopiuj plik kopii zapasowej z komputera na kartę pamięci,
do folderu o nazwie Garmin\UserData.
3 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
4 Wybierz kolejno Informacje > Dane użytkownika >
Przesyłanie danych > Zastąp z karty.
Zapisywanie informacji systemowych na
karcie pamięci
Można zapisać informacje systemowe na karcie pamięci w razie
konieczności wykorzystania ich przy rozwiązywaniu problemów.
Przedstawiciel działu pomocy technicznej może poprosić
o użycie tych informacji w celu pobrania danych na temat sieci.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > System > Informacje
systemowe > Urządzenia Garmin > Zapisz na karcie.
3 W razie potrzeby wybierz kartę pamięci, na której chcesz
zapisać informacje systemowe.
4 Wyjmij kartę pamięci.
Załącznik
Rejestracja urządzenia za pomocą Garmin
Express
UWAGA: Do rejestracji urządzenia należy użyć aplikacji
ActiveCaptain (Rozpoczynanie pracy z aplikacją ActiveCaptain,
strona 6).
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart (Karty pamięci, strona 2).
2 Poczekaj chwilę.
Ploter nawigacyjny otworzy stronę zarządzania kartą
i utworzy plik o nazwie GarminDevice.xml w folderze Garmin
na karcie pamięci.
Wyjmij
kartę pamięci.
3
4 Włóż kartę pamięci do komputera.
5 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać,
zainstalować i otworzyć aplikację Garmin Express.
7 Wybierz kolejno > Dodaj urządzenie.
8 Podczas gdy aplikacja wykonuje wyszukiwanie, wybierz
Zaloguj się obok Czy masz mapy morskie lub
urządzenia? u dołu ekranu.
9 Utwórz lub zaloguj się do konta Garmin.
10 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować swoją jednostkę pływającą.
11 Wybierz kolejno > Dodaj.
Aplikacja Garmin Express wyszuka informacje o urządzeniu
na karcie pamięci.
12 Wybierz Dodaj urządzenie, aby zarejestrować urządzenie.
Po zakończeniu rejestracji aplikacja Garmin Express
wyszuka dodatkowe aktualizacje map i oprogramowania dla
posiadanego urządzenia.
Dodając urządzenia do sieci plotera nawigacyjnego, powtórz
powyższe czynności, aby zarejestrować nowe urządzenia.
Załącznik
Aktualizacja oprogramowania
UWAGA: Możesz użyć aplikacji ActiveCaptain, aby
automatycznie zaktualizować oprogramowanie urządzenia
(Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji
ActiveCaptain, strona 7).
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Do aktualizacji oprogramowania potrzebny jest czytnik kart firmy
Garmin lub inny ploter nawigacyjny firmy Garmin podłączony do
sieci Garmin Marine Network.
Czytnik kart firmy Garmin jest sprzedawany osobno.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprawdź wersję
oprogramowania zainstalowaną w urządzeniu (Wyświetlanie
informacji o oprogramowaniu systemowym, strona 60).
Następnie odwiedź stronę garmin.com/support/software/marine
.html, wybierz Pokaż wszystkie urządzenia z zestawu i porównaj
zainstalowaną wersję oprogramowania z wersją wyświetloną dla
Twojego produktu.
Jeśli oprogramowanie w urządzeniu jest starsze niż to
wymienione na stronie internetowej, wykonaj następujące
czynności, aby pobrać nowe oprogramowanie na kartę pamięci
(Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci,
strona 67), a następnie zaktualizuj oprogramowanie
urządzenia (Aktualizacja oprogramowania urządzenia,
strona 67).
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę garmin.com/support/software/marine.html.
PORADA: Z tej strony internetowej można również pobrać
najnowsze wersje podręczników użytkownika i załadować je
do posiadanego plotera nawigacyjnego.
3 Wybierz Seria GPSMAP z kartą SD.
4 Wybierz Pobierz obok pozycji Seria GPSMAP z kartą SD.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
W wybranej lokalizacji utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Zostanie otwarte
pole dialogowe, za pomocą którego będzie można przesłać
aktualizację oprogramowania na kartę pamięci.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
®
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci
(Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci,
strona 67).
67
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
3
4
5
6
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Elementy sterujące ekranu dotykowego
podłączonego komputera (modele z wyświetlaczem wielofunkcyjnym)
NOTYFIKACJA
W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią, podczas
podłączania plotera nawigacyjnego do komputera należy użyć
kabli Garmin GPSMAP. Użycie innych kabli może spowodować
unieważnienie gwarancji.
Ploter nawigacyjny można podłączyć do komputera, aby mieć
pogląd ekranu komputera na ekranie dotykowym plotera
nawigacyjnego oraz aby sterować nim za pomocą ekranu
dotykowego plotera nawigacyjnego. Aby wyświetlić ekran
komputera, należy podłączyć komputer do gniazda HDMI IN.
Aby sterować komputerem, należy podłączyć komputer do
gniazda USB.
Długość opcjonalnego kabla Garmin GPSMAP HDMI wynosi
4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego kabla
należy skorzystać wyłącznie z aktywnego kabla HDMI. Do
połączenia dwóch kabli HDMI wymagana jest złączka HDMI.
Długość kabla USB Garmin GPSMAP wynosi 4,5 m (15 stóp).
W razie konieczności użycia dłuższego kabla należy użyć
koncentratora USB lub przedłużacza wzmacniającego USB.
Wszystkie połączenia kabli należy wykonywać w suchym
otoczeniu.
1 Wybierz kolejno AV, wskaź., ster. > Wideo.
2 Wybierz źródło HDMI dla komputera.
3 Wybierz kolejno Menu > Wyj.USB e.dot..
Teraz możesz sterować komputerem za pomocą gestów
dotykowych dwoma palcami na ekranie plotera
nawigacyjnego.
4 W razie potrzeby wybierz kolejno Menu > Pełny ekran, aby
wyświetlić ekran komputera w trybie pełnoekranowym.
PORADA: Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, naciśnij .
Parowanie urządzenia GRID z ploterem
nawigacyjnym z poziomu plotera
UWAGA: Instrukcje te mają zastosowanie w urządzeniu GRID
i GRID 20.
Przed sparowaniem urządzenia GRID 20 z ploterem
nawigacyjnym w celu nawiązania połączenia danych, należy
doprowadzić do urządzenia zasilanie przy użyciu akumulatora,
załączonego przewodu zasilającego lub połączenia z siecią
NMEA 2000.
Przed sparowaniem urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
należy połączyć je z siecią Garmin Marine Network.
1 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Informacje
o stacji > Parowanie z urządzeniem GRID™ > Dodaj.
2 Wybierz czynność:
• Na zdalnym urządzeniu wejściowym GRID naciśnij
przycisk SELECT.
• Na urządzeniu GRID 20 przytrzymaj i , aż pilot
wyemituje trzy sygnały dźwiękowe.
Parowanie urządzenia GRID z ploterem nawigacyjnym
z poziomu urządzenia GRID
UWAGA: Niema to zastosowania w urządzeniu GRID 20.
1 Na urządzeniu GRID naciśnij jednocześnie symbol +
i przycisk HOME.
Zostanie otwarta strona wyboru przedstawiająca wszystkie
plotery nawigacyjne dostępne w sieci Garmin Marine
Network.
2 Obróć pokrętłem na urządzeniu GRID, tak aby wyróżnić
przycisk Wybierz na ploterze nawigacyjnym, którym chcesz
sterować z poziomu urządzenia GRID.
3 Naciśnij przycisk SELECT.
Obracanie urządzenia GRID
Element Urządzenie lub port
Przewód
Komputer
Czyszczenie ekranu
Ploter nawigacyjny GLASS COCKPIT
(wyświetlacz wielofunkcyjny)
Port HDMI OUT komputera
Port HDMI IN plotera nawigacyjnego
Port USB komputera
Port USB plotera nawigacyjnego
Przewód Garmin
HDMI
Przewód USB
Garmin
Sterowanie komputerem za pomocą plotera
nawigacyjnego
Aby sterować komputerem za pomocą plotera nawigacyjnego,
należy najpierw poprawnie połączyć ploter nawigacyjny
i komputer. Więcej informacji o połączeniu można znaleźć
w instrukcji instalacji plotera nawigacyjnego.
68
W niektórych scenariuszach instalacji można zmienić orientację
urządzenia GRID.
UWAGA: Niema to zastosowania w urządzeniu GRID 20.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikacja > Sieć morska.
2 Wybierz urządzenie GRID.
NOTYFIKACJA
Środki czyszczące zawierające amoniak mogą uszkodzić
powłokę antyrefleksyjną.
Urządzenie jest pokryte specjalną antyrefleksyjną powłoką,
która jest bardzo wrażliwa na woski i środki czyszczące
o działaniu ściernym.
1 Nałóż na ściereczkę specjalny środek do czyszczenia
soczewek okularowych z powłoką antyrefleksyjną.
2 Delikatnie przetrzyj ekran miękką, czystą, niestrzępiącą się
ściereczką.
Załącznik
Wyświetlanie zdjęć z karty pamięci
Można wyświetlać zdjęcia, które są zapisane na karcie pamięci.
Można wyświetlać pliki .jpg, .png i .bmp.
1 Włóż kartę pamięci z plikami zdjęć do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Informacje > Przeglądarka obrazów.
3 Wybierz folder, który zawiera zdjęcia.
4 Poczekaj kilka sekund na wczytanie miniatur zdjęć.
5 Wybierz zdjęcie.
6 Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
7 W razie potrzeby wybierz kolejno Menu > Włącz pokaz
slajdów.
Zrzuty ekranowe
Można wykonać zrzut ekranowy dowolnego ekranu
wyświetlanego na ploterze nawigacyjnym i zapisać go jako
plik .png. Można następnie przesłać zrzut ekranowy na
komputer. Ponadto zrzut ekranowy można wyświetlić
w przeglądarce obrazów (Wyświetlanie zdjęć z karty pamięci,
strona 69).
Wykonywanie zrzutów ekranowych
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Wykonaj zrzut
ekranowy > Włączono.
3 Przejdź do ekranu, którego obraz ma zostać przechwycony.
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Główny przez co najmniej 6
sekund.
Kopiowanie zrzutów ekranowych do komputera
1 Wyjmij kartę pamięci z plotera nawigacyjnego i włóż ją do
czytnika kart podłączonego do komputera.
2 Korzystając z eksploratora w systemie Windows otwórz folder
Garmin\scrn na karcie pamięci.
3 Skopiuj plik z rozszerzeniem .bmp z karty pamięci i wklej go
w dowolnej innej lokalizacji w komputerze.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów GPS
Urządzenie może nie odbierać sygnałów satelitów z kilku
powodów. Jeśli urządzenie przemieściło się na dużą odległość
od miejsca, w którym ostatni raz odbierało sygnały satelitów lub
było wyłączone dłużej niż przez kilka tygodni lub miesięcy, może
nie być w stanie prawidłowo odbierać sygnałów satelitów.
• Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano najnowszą
wersję oprogramowania. Jeśli nie, zaktualizuj
oprogramowanie urządzenia.
• Sprawdź, czy urządzenie nie jest niczym zasłonięte, aby jego
antena mogła odbierać sygnał GPS. Jeśli urządzenie jest
zamontowane w kabinie, powinno się znajdować w pobliżu
okna, aby mogło odbierać sygnał GPS.
Urządzenie nie włącza się lub stale się wyłącza
Nieregularne wyłączanie się urządzenia lub brak możliwości
jego włączenia może wskazywać na problem z zasilaniem
doprowadzonym do urządzenia. Sprawdź następujące
elementy, aby spróbować rozwiązać problem z zasilaniem.
• Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.
Można to sprawdzić na kilka sposobów. Można na przykład
sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego
źródła zasilania.
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym.
Bezpiecznik powinien się znajdować w uchwycie będącym
częścią czerwonej żyły przewodu zasilającego. Sprawdź, czy
został zainstalowany bezpiecznik o właściwej wielkości.
Dokładne informacje na temat wielkości bezpieczników
Załącznik
można znaleźć na oznaczeniu przewodu lub w instrukcji
instalacji. Upewnij się, że połączenie w bezpieczniku nie jest
przerwane. Bezpiecznik można sprawdzić za pomocą
miernika. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, na mierniku będzie
wyświetlana wartość 0 Ω.
• Sprawdź, czy urządzenie jest zasilanie prądem o napięciu co
najmniej 10 V, jednak zalecane jest 12 V.
Aby sprawdzić napięcie, zmierz napięcie prądu stałego
w gniazdach żeńskich (faza i uziemienie) przewodu
zasilającego. Jeśli napięcie jest niższe niż 10 V, urządzenie
nie włączy się.
• Jeśli urządzenie otrzymuje odpowiednią ilość energii, ale się
nie włącza, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Garmin.
Urządzenie nie tworzy punktów we właściwym
miejscu
Można ręcznie wprowadzić pozycję punktu, aby przesyłać
i udostępniać dane pomiędzy dwoma urządzeniami. Jeśli punkt
został utworzony ręcznie przy użyciu współrzędnych, a jego
pozycja nie jest wyświetlana we właściwym miejscu, możliwe, że
układ odniesienia i format pozycji w urządzeniu nie są takie
same, jak układ odniesienia i format pozycji wykorzystane przy
oznaczaniu punktu.
Format pozycji to sposób wyświetlania pozycji odbiornika GPS
na ekranie. Zwykle wyświetlana jest ona jako szerokość/długość
geograficzna w minutach, czasami w stopniach, minutach
i sekundach, samych stopniach bądź jednym z kilku formatów
siatki topograficznej.
Układ odniesienia to model matematyczny, który przedstawia
część powierzchni ziemi. Linie szerokości i długości
geograficznej z papierowej mapy są przenoszone do
określonego układu odniesienia.
1 Dowiedz się, jaki układ odniesienia i format pozycji były
używane przy tworzeniu oryginalnego punktu.
Jeśli oryginalny punkt został przeniesiony z mapy, na mapie
powinny się znajdować informacje na temat układu
odniesienia i formatu pozycji wykorzystanych do jej
stworzenia. Najczęściej znajdują się one w pobliżu legendy.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Preferencje > Jednostki.
3 Wybierz właściwe ustawienia układu odniesienia i formatu
pozycji.
4 Ponownie utwórz punkt.
Kontakt z działem pomocy technicznej
Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Dane techniczne
GLASS COCKPIT 8x10 — dane techniczne
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
25,9 × 20,5 × 7,5 cm (10,25 × 8,0625 ×
2,95 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × 21,8 × 13,7 cm (8,6 × 5,4 cala)
wys.)
Przekątna 10 cali
Rozdzielczość wyświetlacza
WUXGA, 1920 × 1080 pikseli
Waga
2,4 kg (5,2 funta)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
45 cm (17,7 cala)
69
Prześwit za urządzeniem
zamontowanym na płasko
11,1 cm (43/8 cala)
Maks. liczba tras
100 (250 punktów trasy każda)
50 000 punktów, 50 zapisanych tras
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Maks. liczba aktywnych
punktów śladu
Materiał
Tworzywo poliwęglanowe i odlewane
ciśnieniowo aluminium
Karta pamięci
2 gniazda kart microSD z tyłu urządzenia; maks. rozmiar karty 32 GB
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30
minut. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.garmin.com/waterrating.
Częstotliwość i protokoły
bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi i ANT
2,4 GHz przy 12,3 dBm (nominalna)
Integracja z językiem HTML
Zgodność z integracją OneHelm
GLASS COCKPIT 8x16 — dane techniczne
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
38,5 × 26,3 × 7,5 cm (15,1 × 10,3 ×
3 cala)
Bezpiecznik
10 A, 125 V szybko działający
Napięcie wejściowe
Od 10 do 32 V DC
Maks. zużycie energii przy
10 V DC
40,1 W
Rozdzielczość wyświetlacza
FHD, 1920 × 1080 pikseli
Typowy pobór prądu przy
12 V DC
1,5 A
Waga
4,4 kg (9,6 funta)
Maks. pobór prądu przy 12 V
DC
6,0 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
11,1 cm (43/8 cala)
Liczba LEN dla NMEA 2000
przy 9 V DC
2
Prześwit za urządzeniem
zamontowanym na płasko
105 cm (41,3 cala)
NMEA 2000 – pobór prądu
75 mA maks.
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Maks. liczba punktów trasy
5000
Materiał
Tworzywo poliwęglanowe i odlewane
ciśnieniowo aluminium
Maks. liczba tras
100 (250 punktów trasy każda)
Klasa wodoszczelności
Maks. liczba aktywnych
punktów śladu
50 000 punktów, 50 zapisanych tras
Karta pamięci
2 gniazda kart microSD z tyłu urządzenia; maks. rozmiar karty 32 GB
Częstotliwość i protokoły
bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi i ANT
2,4 GHz przy 12,3 dBm (nominalna)
IEC 60529 IPX7
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30
minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Integracja z językiem HTML
Zgodność z integracją OneHelm™
Bezpiecznik
10 A, 125 V szybko działający
Napięcie wejściowe
Od 10 do 32 V DC
GLASS COCKPIT 8x12 — dane techniczne
Maks. zużycie energii przy
10 V DC
52,1 W
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Typowy pobór prądu przy 12 V 1,3 A
DC
Rozmiar wyświetlacza (szer. × 34,5 × 19,5 cm (13,6 × 7,7 cala)
wys.)
Przekątna 15,6 cala
®
30,3 × 21,6 × 7,5 cm (11,9 × 8,5 ×
3 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × 25,7 × 14,5 mm (10,1 × 5,7 cala)
wys.)
Przekątna 11,6 cala
Maks. pobór prądu przy 12 V
DC
6,0 A
Rozdzielczość wyświetlacza
FHD, 1920 × 1080 pikseli
2,7 kg (6 funtów)
Liczba LEN dla NMEA 2000
przy 9 V DC
2
Waga
Bezpieczny dystans dla
kompasu
35 cm (13,8 cala)
NMEA 2000 – pobór prądu
75 mA maks.
Maks. liczba punktów trasy
5000
Prześwit za urządzeniem
zamontowanym na płasko
11,1 cm (43/8 cala)
Maks. liczba tras
100 (250 punktów trasy każda)
50 000 punktów, 50 zapisanych tras
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Maks. liczba aktywnych
punktów śladu
Materiał
Tworzywo poliwęglanowe i odlewane
ciśnieniowo aluminium
Karta pamięci
2 gniazda kart microSD z tyłu urządzenia; maks. rozmiar karty 32 GB
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30
minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Częstotliwość i protokoły
bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi i ANT
2,4 GHz przy 12,3 dBm (nominalna)
Integracja z językiem HTML
Zgodność z integracją OneHelm
Bezpiecznik
10 A, 125 V szybko działający
Napięcie wejściowe
Od 10 do 32 V DC
Maks. zużycie energii przy
10 V DC
45 W
Typowy pobór prądu przy 12 V 1,3 A
DC
Maks. pobór prądu przy 12 V
DC
6,0 A
Liczba LEN dla NMEA 2000
przy 9 V DC
2
NMEA 2000 – pobór prądu
75 mA maks.
Maks. liczba punktów trasy
5000
70
GLASS COCKPIT 8x17 — dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
41,9 × 30,7 × 7,1 cm (16,5 × 12,1 ×
2,8 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × 36,6 × 23,1 cm (14,4 × 9,1 cala)
wys.)
Rozdzielczość wyświetlacza
WUXGA, 1920 × 1200 pikseli
Waga
5,2 kg (11,48 funta)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Urządzenie: 53,34 cm (21 cali)
Urządzenie i osłona przeciwsłoneczna:
99,06 cm (39 cali)
Osłona przeciwsłoneczna: 48,26 cm
(19 cali)
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Załącznik
Dane techniczne
Wielkość
Dane techniczne
Wielkość
Materiał
Tworzywo poliwęglanowe i odlewane
ciśnieniowo aluminium
Maks. liczba aktywnych
punktów śladu
50 000 punktów, 50 zapisanych tras
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30
minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Częstotliwość i protokoły
bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi, ANT i Bluetooth
2,4 GHz przy 9,87 dBm (nominalna)
Integracja z językiem HTML
Zgodność z integracją OneHelm
Bezpiecznik
15 A
Napięcie wejściowe
Od 10 do 35 V DC
Maksymalne zużycie energii
40 W
Typowy pobór prądu przy 12 V 2,8 A
DC
Typowy pobór prądu przy 24 V 1,4 A
DC
GLASS COCKPIT 8x24 — dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60,0 × 41,0 × 7,1 cm (22,8 × 16,1 ×
2,8 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × 51,8 × 32,5 cm (20,4 × 12,8 cala)
wys.)
Rozdzielczość wyświetlacza
WUXGA, 1920 × 1200 pikseli
Waga
8,6 kg (18,95 funta)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Urządzenie: 73,66 cm (29 cali)
Urządzenie i osłona przeciwsłoneczna:
124,46 cm (49 cali)
Osłona przeciwsłoneczna: 43,18 cm
(17 cali)
Maks. pobór prądu
3,5 A
Liczba LEN dla NMEA 2000
przy 9 V DC
2
NMEA 2000 – pobór prądu
75 mA maks.
Maks. liczba punktów trasy
5000
Zakres temperatur
Od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Maks. liczba tras
100
Materiał
Maks. liczba aktywnych
punktów śladu
50 000 punktów, 50 zapisanych tras
Tworzywo poliwęglanowe i odlewane
ciśnieniowo aluminium
Klasa wodoszczelności
Częstotliwość i protokoły
bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi, ANT i Bluetooth
2,4 GHz przy 9,87 dBm (nominalna)
Integracja z językiem HTML
Zgodność z integracją OneHelm
IEC 60529 IPX7
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30
minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Bezpiecznik
15 A
Napięcie wejściowe
Od 10 do 35 V DC
Maksymalne zużycie energii
87 W
GLASS COCKPIT 8x22 — dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
52,8 × 35,1 × 7,1 cm (20,8 × 13,8 ×
2,8 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × 47,8 × 27,0 cm (18,8 × 10,6 cala)
wys.)
Rozdzielczość wyświetlacza
FHD, 1920 × 1080 pikseli
Waga
7,1 kg (15,63 funta)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
Urządzenie: 68,58 cm (27 cali)
Urządzenie i osłona przeciwsłoneczna:
111,76 cm (44 cali)
Osłona przeciwsłoneczna: 43,18 cm
(17 cali)
Typowy pobór prądu przy 12 V 6,1 A
DC
Typowy pobór prądu przy 24 V 2,8 A
DC
Maks. pobór prądu
7,6 A
Liczba LEN dla NMEA 2000
przy 9 V DC
2
NMEA 2000 – pobór prądu
75 mA maks.
Maks. liczba punktów trasy
5000
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Maks. liczba tras
100
Materiał
Tworzywo poliwęglanowe i odlewane
ciśnieniowo aluminium
Maks. liczba aktywnych
punktów śladu
50 000 punktów, 50 zapisanych tras
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7
Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30
minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Częstotliwość i protokoły
bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi, ANT i Bluetooth
2,4 GHz przy 9,87 dBm (nominalna)
Integracja z językiem HTML
Zgodność z integracją OneHelm
Bezpiecznik
15 A
Napięcie wejściowe
Od 10 do 35 V DC
Maksymalne zużycie energii
59 W
Typowy pobór prądu przy 12 V 3,9 A
DC
Typowy pobór prądu przy 24 V 1,8 A
DC
NMEA 2000Informacje o PGN
Transmisja i odbiór
PGN
Opis
059392
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060160
Protokół transportowy ISO: przesyłanie danych
060416
Protokół transportowy ISO: zarządzenie połączeniami
060928
Uzyskano adres ISO
Maks. pobór prądu
4,9 A
065240
Uzyskany adres
Liczba LEN dla NMEA 2000
przy 9 V DC
2
126208
Żądanie funkcji grupowej
126996
Informacje o produkcie
NMEA 2000 – pobór prądu
75 mA maks.
126998
Informacje na temat konfiguracji
Maks. liczba punktów trasy
5000
127245
Ster
Maks. liczba tras
100
127250
Kierunek jednostki
Załącznik
71
PGN
Opis
Sentencja Opis
127258
Deklinacja magnetyczna
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
127488
Parametry silnika: szybka aktualizacja
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji
127489
Parametry silnika: Dynamiczne
GPRMC
127493
Parametry transmisji: Dynamiczne
RMC: Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów
GNSS
127505
Poziom płynu
GPRTE
RTE: Trasy
130060
Etykieta
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
Transmituj
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGN
Opis
PGRME
E: Szacowany błąd
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
PGRMM
M: Układ odniesienia
126984
Odpowiedź na alarm
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość po wodzie i kierunek
Odbiór
PGN
Opis
065030
Generator średniej podstawowej ilości AC (GAAC)
126983
podczas nurkowania na bezdechu
126985
Tekst alarmu
126987
Próg alarmu
126988
Wartość alarmu
126992
Godzina systemowa
127251
Prędkość zwrotu
127257
Orientacja w przestrzeni
127498
Parametry silnika: statyczne
127503
Stan wejścia AC (zdezaktualizowane)
127504
Stan wyjścia AC (zdezaktualizowane)
127506
Szczegółowy stan DC
127507
Stan ładowarki
127509
Stan falownika
128000
Rejsowy kąt dryfu
128275
Dziennik dystansu
129038
Raport pozycji A klasy AIS
129039
Raport pozycji B klasy AIS
129040
Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129044
Układ odniesienia
129285
Nawigacja: informacje o trasie i punktach trasy
129794
Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129799
Częstotliwość/tryb/moc radia
129802
Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
129808
Informacja o wywołaniu DSC
Ploter nawigacyjny może odbierać sentencje J1939 i przesyłać
je przez sieć NMEA 2000. Dzięki temu inne urządzenia NMEA
2000 mogą wyświetlać dane J1939 dotyczące silnika.
129809
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część A
Odebrano dane EVC
Numer PGN wyjścia NMEA 2000
129810
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część B
130313
Wilgotność
127488: parametry silnika, szybka
aktualizacja
130314
Rzeczywiste ciśnienie
Prędkość silnika
Ciśnienie ładowania silnika*
Pozycja Power Trim*
130316
Temperatura: rozszerzony zakres
130576
Stan klapy trymującej
127489: parametry silnika, dynamiczne
130577
Dane dotyczące kierunku
Ciśnienie oleju silnikowego*
Temperatura oleju silnikowego*
Temperatura chłodziwa silnika*
Napięcie akumulatora
Przepływ paliwa w silniku**
Czas działania silnika
Ciśnienie chłodziwa silnika*
Ciśnienie dopływu paliwa do
silnika*
Wysoka temperatura chłodziwa*
Niskie ciśnienie oleju silnikowego
Niski poziom oleju silnikowego
Niskie napięcie akumulatora
Niski poziom chłodziwa
Wskaźnik wody w paliwie
NMEA 0183 — informacje
Transmituj
Sentencja Opis
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna (szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne satelity
72
Odbiór
Sentencja
Opis
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość po wodzie i kierunek
WPL
Pozycja punktu
DSC
Informacje cyfrowego wywołania selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS VHF
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
sentencjach organizacji National Marine Electronics Association
(NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
Informacje dotyczące silnika przesyłane przez mostek
NMEA 2000
Załącznik
Odebrano dane EVC
Numer PGN wyjścia NMEA 2000
Ciśnienie oleju w przekładni*
Temperatura oleju w przekładni*
Przekładnia skrzyni biegów
127493: parametry przekładni,
dynamiczne
Poziom płynu: paliwo*
Poziom płynu: świeża woda*
127505: poziom płynu
Pozycja steru*
127245: ster
* Dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest zgodny czujnik.
** Dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowane jest
oprogramowanie komputera podróży.
Załącznik
73
Indeks
A
ActiveCaptain 5, 6
aktualizowanie map 7
aktualizowanie oprogramowania 7
powiadomienia z telefonu 6
quickdraw 16
AIS 11–14
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 12,
13
Pomoce nawigacyjne 12
radar 38
SART 13
śledzenie celów 11–13
włączanie 65
zagrożenia 12, 38
aktualizacje, oprogramowanie 67
aktualizowanie
mapy 7
oprogramowanie 7
aktywny trym 48
alarm kolizyjny 12, 65
alarm kolizyjny dla strefy bezpieczeństwa 12,
65
alarm kotwiczny 63
alarm paliwa 48, 63
alarm przybycia 63
alarm zejścia z kursu 63
alarmy 24, 60, 63
alarm kotwiczny 63
głębina 32, 63
kolizja 12, 65
nawigacja 63
paliwo 48, 63
płycizna 32, 63
pogoda 63
przybycie 63
sonar 32, 63
temperatura wody 32, 63
zejście z kursu 63
alarmy nawigacji 63
alerty 60
animowane prądy, pływy 10
antena, GPS 3
autopilot 41–44
konfigurowanie 42
przyrost w sterowaniu 42
regulowanie kierunku 42
Shadow Drive 42
sterowanie wg wzorca 43
włączanie 42
wzorce sterowania 43
wzorzec liścia koniczyny 43
wzorzec pętli Williamsona 43
wzorzec ruchu po okręgu 43
wzorzec ruchu po orbicie 43
wzorzec wyszukiwania 43
wzorzec zawracania 43
wzorzec zygzakowania 43
zmniejszanie aktywności steru 42
B
bezpieczna głębokość 61
bezpieczna wysokość 61
blokowanie, ekran 1
C
cele
mapa nawigacyjna 18
wybór 18
cieniowanie głębokości 13, 14
cyfrowe wywołanie selektywne 45, 46
indywidualne rutynowe wywołanie 47
kanały 47
kontakty 46
włączanie 46, 65
człowiek za burtą 19, 43, 46
czujnik wiatru 8
74
czujniki poziomu w zbiorniku 47
D
DAB 51, 52
dane
kopia zapasowa 66, 67
kopiowanie 66
zarządzanie 66
dane prędkości 64
dane użytkownika, usuwanie 24
dealer 18
dealer Volvo Penta 18
Dokładność GPS 63
DSC. Patrz cyfrowe wywołanie selektywne
dystans od brzegu 22, 61
dziennik zdarzeń 60
dźwięk 59, 60
E
e-KEY, klucz 64
EBL 38
pokazywanie 39
pomiar 39
echosonda 27
a-scope 32, 33
biała linia 32
blokada dna 31
częstotliwości 33
Garmin ClearVü 27
głębokość 31
obiekty znajdujące się w toni 32
Panoptix 28, 29, 34
powiększanie 31
punkt 30
redukcja kolorów 32
rejestrowanie 30
udostępnianie 30
wartości 4
widoki 27
wygląd 32
źródło 30
echosonda wędkarska. Patrz sonar
EGNOS 60
ekran
blokowanie 1
jasność 5
odblokowywanie 1
ekran dotykowy 1
ekran główny 3
dostosowywanie 3, 4
EPIRB 12
F
Fish Eye 3D 10
obiekty znajdujące się w toni 15
stożek sonaru 15
ślady 15
FM 51
FUSION PartyBus 51
G
Garmin ClearVü 27
Garmin Marine Network 62
GLONASS 60
GPS 69
EGNOS 60
GLONASS 60
sygnały 3
WAAS 60
źródło 3
granica 23, 24
granice 23
kopiowanie 66
łączenie z układem SmartMode 23
pokazywanie 14
GRID 68
H
HDMI 59, 60
zwrotny kanał audio 53
I
identyfikator urządzenia 60
Idź do 18
informacje astronomiczne 49, 50
informacje systemowe 60, 67
inne statki
AIS 14
ślady 14
inReach 48, 49
wiadomości 49
J
J1939 72
jednostki miary 61
język 59, 60
joystick 68
K
kamera 58
konfiguracja 57
obsługa 56–59
pauza 56
pozycja domowa 57
tryb gotowości 57
Kamera VIRB 58
karta pamięci 2, 66, 67
instalacja 2
mapy szczegółowe 66
kierunek 42
linia 13, 25
regulowanie 42
Shadow Drive 42
utrzymywanie 42
klapy trymujące 26
klawiatura 60
klawisz zasilania 5
klucze 64
kombinacje 4
kompas
pasek danych 4
róża 14
komputer 68
kotwica 63
kręgi zasięgu 13
kursy 17
Ł
łódź motorowa 5, 24
łódź żaglowa 5, 24
M
mapa
ustawienia 13, 15
warstwy 13–15
mapa nawigacyjna 9, 11, 18, 56
MARPA 14
morski punkt serwisowy 18
nakładka radaru 36
pomoce nawigacyjne 12
ślady statków 14, 46
mapa wędkarska 9, 56
mapy 8, 11, 14–16, 66. Patrz mapy
aktualizowanie 7
nawigacja 9, 11
pomiar dystansu 9
quickdraw 15–17
radar 15
symbole 9
szczegóły 9
ustawienia 13
warstwy 13, 14
wędkarstwo 9
wygląd 13–15
mapy szczegółowe 66
MARPA
mapa nawigacyjna 14
obiekt ze znacznikiem 38
śledzenie celów 38
zagrożenia 12, 38
menedżer ostrzeżeń 50
wiadomości 50
Indeks
MOB, urządzenie 12
N
nadajnik sygnałów wzywania pomocy 12, 13
nakładka radaru 36
nakładki liczbowe 4
napięcie 63
nawigacja automatyczna 21
dystans od brzegu 22, 61
ścieżki 21
Nawigacja automatyczna 17, 18, 21, 61
ścieżki 21
NMEA 0183 45, 62
NMEA 2000 45, 62, 72
O
obiekty znajdujące się w toni 15
obrazy 4, 69
obrazy satelitarne 11
obwody 49
odblokowywanie, ekran 1
odtwarzacz audio 53
odtwarzacz multimedialny 50–53
DAB 51, 52
FUSION-Link 50
nazwa urządzenia 53
odtwarzanie losowe 50
powtarzanie 50
radio 52
Radio satelitarne SiriusXM 52
region tunera 51
strefy 51
tryb dostrajania 51
UKF 51
wyciszanie 51
wyszukiwanie alfabetyczne 50
zapamiętane 51, 56
zestaw stereo 50
źródło 50, 51
odtwarzacz muzyki 50, 52. Patrz odtwarzacz
multimedialny
oprogramowanie
aktualizacje 53, 67
aktualizowanie 7, 67
P
Panoptix 35
Parowanie urządzenia GRID 60, 68
pasek nakładki 44
Perspective 3D 56
pilot 8, 43, 44
odłączanie 8
płatne mapy 10, 11
Fish Eye 3D 10, 15
wskaźniki pływów i prądów 10
zdjęcia lotnicze 11
podświetlenie 5, 8
pogoda 53, 54
alarmy 63
ciśnienie na powierzchni 55
informacje o fali 55
mapy 15, 54
nakładka 56
opady 54
prognoza 53–55
subskrypcja 53, 56
temperatura wody 55
transmisje 53
warunki morskie 55
wędkarstwo 54
wiatr 55
widoczność 55
pojemność paliwa 64
pomiar dystansu 28
mapy 9
pomoc. Patrz pomoc techniczna
pomoc techniczna 2, 69
pomoc techniczna Garmin. Patrz pomoc
techniczna
pomoce nawigacyjne 9, 12
Indeks
powiadomienia 6
powiadomienia z telefonu 6
powiększanie
echosonda 31
mapa 9
pozycja, śledzenie 46
preferowane źródło danych 41, 42
prędkość statku 64
przeglądarka podręcznika użytkownika 2
przełączanie cyfrowe 49
przesuniecie kilu 25, 64
przesunięcie, przód łodzi 41
przetwornik 27, 29, 33, 35
przycisk zasilania 1, 5
przywracanie 65
punkty 69
śledzony statek 46
tworzenie 18
usuwanie 19
wyświetlanie listy 19
punkty trasy
echosonda 30
edytowanie 19
kopiowanie 66
odwzorowanie 19
tworzenie 9, 18
usuwanie 19
Punkty trasy 18
człowiek za burtą 19
kopiowanie 66
podróż do 19
pokazywanie 14
Q
quickdraw 16, 17
R
radar 36–39, 41
AIS 38
cykl przesyłu 37
czułość 39
ekran nakładki 36
kręgi zasięgu 41
MARPA 12
nakładka 15
optymalizowanie wyświetlania 39, 40
pole wyświetlania 41
przesuniecie na przedzie łodzi 41
przesyłanie 37
Punkty trasy 41
schemat kolorów 41
strefa strzeżona 38
ślady echa 39
tryb ptaków 39
własna pozycja zatrzymania 41
zakłócenia 40
zakres 37
źródło 41
radio 51
FM 51
Rano 51
SiriusXM 52, 53
radio satelitarne SiriusXM 51
Radio satelitarne SiriusXM 52, 53
radio VHF 45
indywidualne rutynowe wywołanie 47
kanał DSC 47
sygnały wzywania pomocy 46
wywoływanie celu AIS 47
ramka nawigacji 4
Rano 51
raport pozycji 46
raporty z boi 55
rejestracja produktu 67
rejestrowanie urządzenia 67
resetowanie
układy stacji 5
ustawienia 53
rozwiązywanie problemów 69
S
SART 12, 13
schemat kolorów 5
Shadow Drive, włączanie 42
SideVü 27
sieć EVC 48, 62
silnik 48, 64
silnik zaburtowy 44, 45
kompas 45
przesunięcie dziobu 45
silnik zaburtowy Force 44, 45
SiriusXM 51, 53
Radio satelitarne 52
skróty 45
sonar 27, 30, 33
alarmy 32, 63
częstotliwości 33
czułość 30
FrontVü 29
Panoptix 28, 29, 34, 35
pomiar dystansu 28
prędkość przesuwu 31
rejestrowanie 30, 31
SideVü 27
skala głębokości 31
stożek 15
szumy 30
udostępnianie 29
widoki 27
wzmocnienie kolorów 30
zakłócenia 32
zakłócenia powierzchniowe 32
źródło 29, 30
SOS 19, 46
sporty wodne 25, 26
aktywny trym 48
klapy trymujące 26
zbiornik balastowy 26
stacje 3
dostosowywanie ekranu głównego 4
łączenie z przyciskiem 5
określanie kolejności wyświetlaczy 60
przywracanie układu 5, 60
zmiana stacji 60
stacje pływów 10, 49, 50
wskaźniki 11
stacje prądów 49, 50
wskaźniki 11
sygnał wzywania pomocy 46
sygnały satelitarne, odbieranie 3
symbole 11
Ś
ślady 22, 23
czyszczenie 23
edytowanie 22
kopiowanie 66
lista 22
nawigacja 23
pokazywanie 14, 22
rejestrowanie 23
usuwanie 23
zapisywanie 22
zapisywanie jako trasa 22
ślady statków 14, 46
śledzenie celów 38
T
technologia Wi‑Fi 7
tło 4
Trasa do 17, 18
trasy 18, 19, 23
edytowanie 20
kopiowanie 66
nawigacja 20
podróż równolegle do 20
punkty trasy 66
tworzenie 19, 20
usuwanie 21
wyświetlanie listy 20
75
U
udostępnianie danych 66
układ SmartMode, łączenie z granicą 23
ulubione 3
urządzenia bezprzewodowe 7, 8, 49, 57–59
konfiguracja sieci 7, 8
łączenie z urządzeniem bezprzewodowym
6
podłączanie urządzenia
bezprzewodowego 7, 8
urządzenie
czyszczenie 68
rejestracja 67
usługi morskie 18
ustawienia 17, 59–61, 64
informacje systemowe 60
wyświetlanie radaru 41
ustawienia fabryczne 65
stacje 5
ustawienia wstępne 26
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 24
stoper regatowy 24
żeglarstwolinia startu 24
V
VRM 38
pokazywanie 39
pomiar 39
W
WAAS 60
Wi‑Fi 6
wiadomości 48
wiatr, róża 14
wideo 56–59
konfigurowanie 56, 57, 59
wyświetlanie 56, 57
źródło 56, 57
woda
prędkość 64
przesunięcie temperatury 64
wykres temperatury 48
wskaźniki 47
limity 47
paliwo 47
silnik 47
wskaźniki paliwa 47
alarm stanu 48, 63
wskaźniki silnika 47
wsparcie. Patrz pomoc techniczna
wykres głębokości 48
wykres kąta wiatru 48
wykres prędkości wiatru 48
wykres szerokokątny 48
wykres temperatury 48
wykresy
ciśnienie atmosferyczne 48
głębokość 48
kąt wiatru 48
konfigurowanie 48
prędkość wiatru 48
temperatura powietrza 48
temperatura wody 48
wył. 5
Z
zapamiętane ustawienia 5, 26, 51, 52
DAB 52
zaznacz pozycję 18
zbiornik balastowy 26
zdjęcia, lotnicze 11
zdjęcia lotnicze 11
zegar 63
alarm 63
zegarek, morskie 43
zerowanie 65
zrzuty ekranowe 69
wykonywanie 69
zwrotny kanał audio 60
Ż
żeglarstwo 14, 24, 25
linia startu 24
76
Indeks
AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Lipiec 2019
Wydrukowano w Wielkiej Brytanii
190-01977-10_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising