Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Pokyny pro instalaci

Garmin GPSMAP® 820xs Pokyny pro instalaci
GPSMAP® řady 800 a 1000: pokyny
pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky.‍ Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušená pojistka uvedená v technických údajích produktu.‍
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušené
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.‍
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny
ochranné brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.‍
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.‍
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
instalaci zařízení pomocí dodaného držáku a instalačního
materiálu nebo můžete s využitím dodané šablony a
instalačního materiálu provést zapuštěnou montáž zařízení do
palubní desky.‍
Při výběru místa montáže vezměte v úvahu tyto skutečnosti.‍
• Místo by mělo zajistit optimální prohlížení při obsluze lodi.‍
• Místo by mělo umožňovat snadný přístup ke všem rozhraním
přístroje, jako je například klávesnice, dotyková obrazovka a
v případě potřeby čtečka karet.‍
• Místo musí být dostatečně pevné, aby udrželo hmotnost
přístroje a chránilo přístroj před nadměrnými vibracemi nebo
nárazy.‍
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.‍
• Místo musí poskytovat dostatek prostoru pro pokládání a
připojení všech kabelů.‍
Závěsná instalace zařízení
POZNÁMKA
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů,
doporučuje se použít trochu zahloubení na vyvrtání válcového
zahloubení mezery pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného
povlaku.‍ To pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného
povlaku při utahování šroubů.‍
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout.‍ Garmin® doporučuje před
montáží šroubů aplikaci protizasekávacího lubrikantu.‍
K závěsné instalaci zařízení na rovný povrch je možné použít
dodaný držák.‍
1 Pomocí závěsného držáku À jako šablony označte vodicí
otvory Á.‍
Kontaktování zákaznické podpory
společnosti Garmin
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/‍support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.‍
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.‍8200 nebo (800)
800.‍1020.‍
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.‍
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.‍8501241.‍
Potřebné nástroje
•
•
•
•
•
Vrtačka a spirálové vrtáky
Šroubovák Phillips číslo 2
Vykružovačka nebo rotační nástroj
Pilník a smirkový papír
Tmel na lodě (volitelný)
2 Pomocí 3 mm (1/8 palcového) vrtáku vyvrtejte vodicí otvory.‍
3 Pomocí dodaných šroubů Â upevněte závěsný držák
k montážnímu povrchu.‍
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
POZNÁMKA
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám.‍ Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu.‍ Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo za provozních podmínek může způsobit
poruchu zařízení.‍ Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.‍
Přiložený instalační materiál a šablonu můžete použít k montáži
zařízení jedním ze dvou způsobů.‍ Můžete provést závěsnou
Leden 2014
4 Nainstalujte knoflíky závěsné instalace à na boky zařízení.‍
5 Vložte zařízení do závěsného držáku a utáhněte knoflíky
závěsné instalace.‍
Zapuštěná montáž zařízení
POZNÁMKA
Při řezání otvoru pro zapuštěnou montáž zařízení dávejte
pozor.‍ Mezi pouzdrem a montážními otvory je jen malá mezera
a vyřezání příliš velkých otvorů může narušit stabilitu zařízení
po montáži.‍
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů,
doporučuje se použít trochu zahloubení na vyvrtání válcového
190-01658-81_0A
Vytištěno na Tchaj-wanu
zahloubení mezery pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného
povlaku.‍ To pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného
povlaku při utahování šroubů.‍
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout.‍ Garmin doporučuje před
montáží šroubů aplikaci protizasekávacího lubrikantu.‍
Dodanou šablonu a instalační materiál lze použít k montáži
zařízení do palubní desky.‍
1 Seřízněte šablonu a ujistěte se, že se hodí na místo, kde
chcete provést montáž zařízení.‍
2 Odstraňte ochrannou vrstvu ze zadní strany šablony a
přilepte ji na místo, kde chcete namontovat zařízení.‍
3 Pomocí 9,5 mm (3/8 palcového) vrtáku vyvrtejte jeden nebo
více otvorů uvnitř rohů plné čáry na šabloně a připravte
montážní plochu na řezání.‍
4 Pomocí vykružovačky nebo rotačního nástroje vyřízněte
montážní plochu podél vnitřní plné čáry označené na
šabloně.‍
5 Umístěte zařízení do výřezu a ověřte, zda má výřez
vyhovující velikost.‍
6 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost výřezu pomocí
pilníku a smirkového papíru.‍
7 Až zařízení správně zapadne do výřezu, zkontrolujte, zda
jsou montážní otvory na zařízení zarovnány s vodicími otvory
na šabloně.‍
8 Pokud nejsou montážní otvory na zařízení zarovnány,
označte nová místa pro vodicí otvory.‍
9 Pomocí 3,2 mm (1/8 palcového) vrtáku vyvrtejte vodicí otvory.‍
10 Odstraňte šablonu z montážní plochy.‍
11 Pokud po montáži nebudete mít přístup k zadní straně
zařízení, připojte k zařízení všechny potřebné kabely ještě
před vložením zařízení do výřezu.‍
12 V případě potřeby zakryjte nepoužité konektory dodávanými
ochrannými krytkami, abyste zabránili korozi kovových
kontaktů.‍
13 Nainstalujte pěnové těsnění À na zadní stranu zařízení.‍
Kousky pryžového těsnění jsou na zadní straně opatřeny
lepidlem.‍ Než je nainstalujete na zařízení, nezapomeňte
sundat ochrannou vrstvu.‍
• Kvůli snadnějšímu vedení jsou kabely zabaleny bez
nainstalovaných pojistných kroužků.‍ Kabely je třeba vést
před instalací pojistných kroužků.‍
• Jakmile je na kabel nainstalován pojistný kroužek, měli byste
zkontrolovat, zda je pevně připojen a zda je O-kroužek na
svém místě, aby bylo připojení k napájení či datové připojení
bezpečné.‍
Informace o svazku kabelů
• Svazek kabelů připojuje zařízení k napájení, zařízením
NMEA® 0183 a světlu či siréně kvůli vizuálním a zvukovým
upozorněním.‍
• Svazek kabelů je v balení bez namontovaného pojistného
kroužku.‍ Kabel by se měl protáhnout před montáží
pojistného kroužku.‍
• Po připojení pojistného kroužku ke svazku kabelů byste měli
zkontrolovat, zda je pevně připojen a zda je O-kroužek na
svém místě, aby bylo připojení bezpečné.‍
• Zařízení má dva interní porty NMEA 0183, které se používají
k připojování zařízení kompatibilních s NMEA 0183.‍ Při
připojení k zařízení pro vysílání i příjem vždy používejte
kabely ze stejné interního portu NMEA 0183.‍
• Pokud je nutné prodloužení napájecích a ukostřovacích
kabelů, musíte použít kabel 16 AWG (1,31 mm²).‍
• Pokud je nutné prodloužení kabelů NMEA 0183 nebo
alarmu, musíte použít kabel 22 AWG (0,33 mm²).‍
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Barva vodiče
Funkce vodiče
Červená
Napájení
Černá
Ukostření (napájení a NMEA 0183)
Modrá
NMEA 0183 interní port 1 Tx (výstup)
Hnědá
NMEA 0183 interní port 1 Rx (vstup)
Šedá
NMEA 0183 interní port 2 Tx (výstup)
Fialová
NMEA 0183 interní port 2 Rx (vstup)
Oranžová
Příslušenství k Žlutá
Alarm slabý
Připojení svazku kabelů k napájení
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky.‍ Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušená pojistka uvedená v technických údajích produktu.‍
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušené
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.‍
14 Vložte zařízení do výřezu.‍
15 Upevněte zařízení na montážní ploše pomocí přiložených
šroubů Á.‍
16 Nainstalujte ozdobný rámeček zaklapnutím na místo okolo
okrajů zařízení.‍
Co je třeba vzít v úvahu při připojování
Při připojování tohoto zařízení k napájení a k dalším zařízením
Garmin byste měli brát v úvahu následující skutečnosti.‍
• Je nutné zkontrolovat připojení baterie k napájení a
uzemnění a ujistit se, zda jsou pevná a neuvolní se.‍
2
Pokud je nutné prodloužení napájecích a kabelů pro ukostření,
musíte použít kabel 18 AWG (0,82 mm²).‍
1 Veďte svazek kabelů ke zdroji napájení a k zařízení.‍
2 Připojte červený vodič ke kladnému (+) vývodu baterie a
připojte černý vodič k zápornému (-) vývodu baterie.‍
3 Nainstalujte pojistný kroužek a O-kroužek na konec svazku
kabelů.‍
4 Připojte svazek kabelů k zařízení otočením pojistného
kroužku po směru hodinových ručiček.‍
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183
• Pokyny k instalaci dodané spolu se zařízením kompatibilním
s formátem NMEA 0183 by měly obsahovat informace nutné
k identifikaci přenosových vodičů (Tx) a přijímacích vodičů
(Rx) A (+) a B (-).‍
• Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma přenosovými a
dvěma přijímacími vodiči není třeba připojovat sběrnici
NMEA 2000® a zařízení NMEA 0183 ke společnému
uzemnění.‍
• Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze jedním
přenosovým vodičem (Tx) nebo jedním přijímacím vodičem
(Rx), musí být sběrnice NMEA 2000 a zařízení NMEA 0183
připojeny ke společnému uzemnění.‍
Zapojovací schéma zařízení NMEA 0183
+
Položka
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Svazek kabelů
Zařízení vyhovující formátu NMEA 0183
Položka Funkce vodiče
Garmin
Barva vodiče
Garmin
Funkce vodiče zařízení
NMEA 0183
Napájení
Červená
Napájení
Ukostření
Černá
Uzemnění datového přenosu
Tx
Modrá
Rx/A (+)
Rx
Hnědá
Tx/A (+)
Připojení světla nebo sirény
Toto zařízení lze používat se světlem, sirénou nebo obojím,
abyste mohli být zvukově či světelně upozorněni na zobrazení
zprávy kresliče dat.‍ Jde o volitelnou možnost a kabel alarmu
není nutný pro běžný provoz zařízení.‍ Při připojování zařízení
ke světlu či siréně vezměte v úvahu tyto skutečnosti.‍
• Okruh alarmu přepne při zaznění alarmu do stavu nízkého
napětí.‍
• Maximální proud je 100 mA a pro omezení proudu z kresliče
dat na 100 mA je potřeba relé.‍
• Pro manuální přepínání vizuálních a zvukových upozornění
je možné nainstalovat jednopólové jednoduché spínače.‍
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Položka
Ê
Ë
Ì
elektrického rušení.‍
3 Kabel převodníku připojte k portu SONAR na zařízení.‍
Připojení zařízení k externímu modulu sirény Garmin
Zařízení, která mohou přijímat informace z externího modulu
sirény Garmin, mají port označený ETHERNET.‍ Vhodný typ
sonaru pro vaše potřeby najdete na webu www.garmin.com,
případně se obraťte na místního prodejce Garmin.‍
1 Při instalaci modulu sirény postupujte podle pokynů v návodu
k němu dodávaném.‍
2 Kabel námořní sítě Garmin veďte od modulu sirény k zadní
straně zařízení mimo zdroje elektrického rušení.‍
3 Připojte kabel námořní sítě Garmin k portu ETHERNET na
zařízení.‍
Připojení zařízení k námořnímu radaru Garmin
Popis
À
Á
Â
Ê
Ë
Ì
Í
-
2 Kabel převodníku veďte k zadní straně zařízení mimo zdroje
Zdroj napájení
Napájecí kabel
Siréna
Světlo
Relé (proud cívky 100 mA)
Přepínače umožňující zapnutí a vypnutí upozornění světlem či sirénou
Barva vodiče
Funkce vodiče
Červená
Napájení
Černá
Uzemnění
Žlutá
Alarm
Připojení zařízení k převodníku
Zařízení, která mohou přijímat informace o hloubce
z převodníku Garmin, mají port označený SONAR.‍ Vhodný typ
převodníku pro vaše potřeby najdete na webu
www.garmin.com, případně se obraťte na místního prodejce
Garmin.‍
1 Při instalaci převodníku na loď postupujte podle pokynů u něj
uvedených.‍
Zařízení, která dokáží přijímat informace z radaru Garmin, mají
port označený ETHERNET.‍ Vhodný typ radaru pro vaše potřeby
najdete na webu www.garmin.com, případně se obraťte na
místního prodejce Garmin.‍
1 Při instalaci radaru na loď postupujte podle pokynů
dodávaných s radarem Garmin.‍
Kabel
námořní sítě Garmin veďte od radaru k zadní straně
2
zařízení mimo zdroje elektrického rušení.‍
3 Připojte kabel námořní sítě Garmin k portu ETHERNET na
zařízení.‍
Informace k radaru, sonaru a sdílení map
Zařízení, která dokáží sdílet doplňkové mapové informace a
současně zobrazovat data z jednoho modulu radaru nebo
sonaru, mají port označený ETHERNET.‍ Vhodný typ radaru pro
vaše potřeby najdete na webu www.garmin.com, případně se
obraťte na místního prodejce Garmin.‍
Při připojování tohoto zařízení ke kompatibilním zařízením
ETHERNET byste měli brát v úvahu následující informace.‍
• Toto zařízení je kompatibilní pouze s ostatními zařízeními
Garmin ETHERNET a nesdílí data se zařízeními námořní
sítě Garmin, jako jsou zařízení řady GPSMAP 8000.‍
• Toto zařízení není kompatibilní se staršími moduly sirény
Garmin, jako je GSD™ 26.‍
• Pokud zařízení přijímá sonarová data z převodníku
připojeného k portu SONAR, nesdílí sonarová data
s ostatními zařízeními ETHERNET.‍
• Pro všechna připojení ETHERNET musí být použit kabel
námořní sítě Garmin.‍
◦ Pro připojení ETHERNET se nesmí používat kabel CAT5
a konektory RJ45 třetích stran.‍
◦ Další kabely a konektory námořní sítě Garmin jsou
k dispozici u vašeho prodejce Garmin.‍
• Pokud má toto zařízení jeden port ETHERNET, možná
budete muset použít síťový přepínač Garmin, například
GMS™ 10, abyste mohli modul radaru nebo sirény připojit
k více než jednomu zařízení ETHERNET.‍
• Pokud má toto zařízení port RADAR i port ETHERNET,
můžete zařízení ETHERNET připojit ke kterémukoli z nich.‍
• Některé moduly sirén, například GCV™ 10, mají více než
jeden port ETHERNET a lze je připojit k více zařízením
ETHERNET bez dalšího síťového přepínače.‍
Připojení zařízení ke vzdálené anténě GPS
Toto zařízení má interní přijímač GPS, ale některé instalace,
například zapuštěná montáž, nemají výhled na oblohu potřebný
pro výpočet polohy GPS.‍ V takovéto situaci je možné
nainstalovat externí anténu GPS Garmin a připojit ji k zařízení,
aby mu předávala informace GPS.‍
3
Zařízení, která mohou přijímat informace z externí antény GPS
Garmin, mají port označený EXT GPS.‍
1 Při instalaci na loď postupujte podle pokynů uvedených
u externí antény GPS Garmin.‍
2 Kabel antény veďte k zadní straně zařízení mimo zdroje
elektrického rušení.‍
3 Kabel antény připojte k portu EXT GPS na zařízení.‍
4
5
6
7
Co je třeba vzít v úvahu ohledně NMEA 2000
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.‍
1 Zapněte kreslič map.‍
2 Vložte paměťovou kartu do slotu karty.‍
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.‍
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.‍
Po dokončení procesu aktualizace softwaru se zařízení vrátí
k normálnímu provozu.‍
5 Vyjměte paměťovou kartu.‍
POZNÁMKA
Pokud máte na lodi stávající síť NMEA 2000, měla by už být
připojená k napájení.‍ Napájecí kabel NMEA 2000 nepřipojujte
ke stávající síti NMEA 2000, protože by měl být k síti NMEA
2000 připojen pouze jeden zdroj napájení.‍
Pokud instalujete NMEA 2000 napájecí kabel, je nutné ho
připojit k lodnímu spínači zapalování nebo prostřednictvím
jiného sériového spínače.‍Zařízení NMEA 2000 vybijí baterii,
pokud je napájecí kabel NMEA 2000 připojený k baterii přímo.‍
Modely kompatibilní s NMEA 2000 je možné připojit k síti NMEA
2000 na lodi a sdílet tak data ze zařízení kompatibilních s NMEA 2000, například s rádiem VHF.‍ Nezbytné kabely a
konektory NMEA 2000 se prodávají samostatně.‍
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „NMEA 2000 Základní informace o síti“ v Technické referenci NMEA 2000 produktů.‍ Chcete-li tento
dokument stáhnout, vyberte možnost Návody na stránce
produktu daného zařízení na adrese www.garmin.com.‍
Port označený NMEA 2000 na zadní straně zařízení se používá
pro připojení ke standardní síti NMEA 2000.‍
Přečtěte si a potvrďte podmínky.‍
Vyberte možnost Stáhnout.‍
Vyberte možnost Spustit.‍
Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.‍
Aktualizace softwaru zařízení
Technické údaje
Fyzické technické údaje
Zařízení
Technické údaje
Měření
Osmipalcové modely
Rozměry (Š×V×H)
294 mm (11,58 palce) × 188 mm
(7,4 palce) × 74 mm (2,91 palce)
Velikost displeje
(Š×V)
162 mm (6,38 palce) × 121,5 mm
(4,78 palce)
Hmotnost
1,6 kg (3,53 libry)
Desetipalcové modely Rozměry (Š×V×H)
Všechny modely
360 mm (14,17 palce) × 236 mm
(9,29 palce) × 75 mm (2,95 palce)
Velikost displeje
(Š×V)
211,2 mm (8,31 palce) × 158,4 mm
(6,24 palce)
Hmotnost
2,2 kg (4,85 libry)
Rozsah teplot
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
Materiál
Polykarbonátový plast
Elektrické technické údaje
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Technické údaje
Měření
Všechny modely
Vstupní napájení
10 – 32 V
stejnosměrné
Pojistka
6 A, rychlá
LEN NMEA 2000
2
Odběr NMEA 2000
maximálně 100 mA
Bezpečná vzdálenost od kompasu
30 cm (11,8 palce)
Maximální spotřeba napájení při
10 V stejnosměrné
35 W
Typický odběr proudu při
12 V stejnosměrné
1,5 A
Maximální odběr proudu při
12 V stejnosměrné
3,5 A
Popis
Kompatibilní zařízeníNMEA 2000 Garmin
Osmipalcové modely
Kabel s vývody NMEA 2000
Napájecí kabel NMEA 2000
Spínač zapalování nebo sériový spínač
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
Konektor typu T NMEA 2000
Desetipalcové modely Maximální spotřeba napájení při
10 V stejnosměrné
Koncovka nebo páteřní kabel NMEA 2000
Načtení nového softwaru na paměťovou
kartu
Zařízení může obsahovat paměťovou kartu s aktualizací
softwaru.‍ Pokud je tomu tak, postupujte podle pokynů
uvedených u karty.‍ Není-li součástí dodávky paměťová karta
s aktualizací softwaru, je nutné zkopírovat aktualizaci softwaru
na paměťovou kartu.‍
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.‍
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/‍support​/‍software
/‍marine​.html.‍
Vyberte
možnost Stáhnout vedle možnosti „Námořní
3
síťGarmin s kartou SD.‍“
4
Zařízení
40 W
Typický odběr proudu při
12 V stejnosměrné
2,0 A
Maximální odběr proudu při
12 V stejnosměrné
4,0 A
Informace PGNNMEA 2000
Typ
PGN
Popis
Odesílání a příjem 059392 Potvrzení ISO
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu, žádosti a potvrzení
126996 Informace o produktu
127250 Směr plavidla
128259 Rychlost: Vůči vodě
128267 Hloubka vody
Typ
Přenos
PGN
Věta
Popis
129539 Body DOP GNSS
Popis
Typ
DSE
Rozšířené digitální selektivní volání
129799 Rádiová frekvence, režim a napájení
HDG
Směr, odchylka a variace
130306 Údaje o větru
HDM
Směr, magnetický
130312 Teplota
MWD
Směr a rychlost větru
126464 Odesílání a příjem funkce skupiny seznamu PGN
MDA
Meteorologický kompozit
127258 Magnetická odchylka
MWV
Rychlost a úhel větru
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
VDM
Zpráva datového připojení AIS VHF
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
129029 Data pozice GNSS
129283 Chyba křížení trasy
Úplné informace o formátu a větách asociace NMEA (National Marine
Electronics Association) lze zakoupit od organizace: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129284 Navigační data
129285 Informace o navigační trase a trasovém bodu
129540 Satelity GNSS v dohledu
Přijmout
127245 Kormidlo
127250 Směr plavidla
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
127489 Parametry motoru: Dynamické
127493 Parametry vysílání: Dynamické
127498 Parametry motoru: Statické
127505 Hladina kapaliny
129038 Zpráva o pozici AIS třída A
129039 Zpráva o pozici AIS třída B
129040 Rozšířená práva o pozici AIS třída B
129794 Statická data související s cestou AIS třída A
129798 Zpráva o pozici letounu SAR AIS
129802 Šířená zpráva související s bezpečností AIS
129808 Informace o hovoru DSC
130310 Parametry prostředí
130311 Parametry prostředí (zastaralé)
130313 Vlhkost
130314 Skutečný tlak
130576 Stav malého plavidla
Tato data platí pouze pro produkty kompatibilní s NMEA 2000.‍
Informace NMEA 0183
Typ
Věta
Popis
Přenos
GPAPB
APB: Ovladač směru pohybu nebo trasy
(autopilot) věta „B“
GPBOD
BOD: Směr (počátek k cíli)
GPBWC
BWC: Směr a vzdálenost k trasovému
bodu
GPGGA
GGA: Opravná data systému GPS
GPGLL
GLL: Zeměpisná poloha (délka a šířka)
GPGSA
GSA: GNSS DOP a aktivní satelity
GPGSV
GSV: Satelity GNSS v dohledu
GPRMB
RMB: Doporučené minimální navigační
informace
GPRMC
RMC: Doporučená minimální specifická
data GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurz nad zemí a rychlost nad
zemí
GPWPL
WPL: Poloha trasového bodu
GPXTE
XTE: Chyba křížení trasy
PGRME
E: Odhadovaná chyba
PGRMM
M: Datum mapy
PGRMZ
Z: Nadmořská výška
SDDBT
DBT: Hloubka pod převodníkem
SDDPT
DPT: Hloubka
SDMTW
MTW: Teplota vody
SDVHW
VHW: Rychlost a směr proudění vody
DPT
Hloubka
DBT
Hloubka pod převodníkem
MTW
Teplota vody
VHW
Rychlost a směr proudění vody
WPL
Poloha trasového bodu
DSC
Informace digitálního selektivního volání
Přijmout
5
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin®, logo společnosti Garmin GPSMAP® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. GCV™, GMS™ a GSD™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
NMEA®, NMEA 2000®, a logo NMEA 2000 jsou registrované obchodní značky asociace National Marine Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising