Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Upute za instalaciju

Garmin GPSMAP® 820xs Upute za instalaciju
GPSMAP® serije 800 i 1000 – upute za
montažu
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača.‍ Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda.‍ Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.‍
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.‍
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.‍
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Kada odabirete lokaciju za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.‍
• Lokacija vam treba omogućiti optimalan pogled na uređaj
dok upravljate plovilom.‍
• Lokacija treba omogućiti jednostavan pristup svim sučeljima
uređaja, kao što su tipkovnica, dodirni zaslon i čitač kartica,
ako je primjenjivo.‍
• Lokacija mora biti dovoljno čvrsta za težinu uređaja i štititi ga
od pretjeranih vibracija i udaraca.‍
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.‍
• Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih
kabela.‍
Vanjska montaža uređaja
OBAVIJEST
Ako na stakloplastiku montirate nosač s vijcima, preporučuje se
korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji dio rupe proširuje
radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg sloja gelcoata.‍ Time
se sprječavaju napukline u sloju gelcoata prilikom
pričvršćavanja vijaka.‍
Pri pričvršćivanju u stakloplastiku vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti.‍ Garmin® preporučuje primjenu
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.‍
Za montažu uređaja pomoću nosača na ravnu površinu koristite
priloženi nosač.‍
1 Koristeći nosač za vanjsku montažu À kao šablonu označite
probne rupe Á.‍
Kontaktiranje službe za korisničku podršku
tvrtke Garmin
• Idite na www.garmin.com/‍support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.‍
• U SAD-u nazovite (913) 397.‍8200 ili (800) 800.‍1020.‍
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.‍
• U Europi nazovite +44 (0) 870.‍8501241.‍
Potrebni alati
•
•
•
•
•
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Ubodna pila ili rotirajući alat
Turpija i brusni papir
Brtvilo za plovila (nije obavezno)
2 Pomoću svrdla veličine 3 mm (1/8 in) probušite probne rupe.‍
3 Pomoću priloženih vijaka  učvrstite nosač za vanjsku
Preporuke za montažu
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima.‍ Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda.‍ Dulje
izlaganje temperatura izvan navedenog temperaturnog raspona,
tijekom skladištenja ili upotrebe, može uzrokovati kvar uređaja.‍
Jamstvo ne pokriva oštećenja od ekstremne temperature i
vezane posljedice.‍
Uređaj možete montirati na jedan od dva načina pomoću
uključenog pribora i šablone.‍ Za vanjsku montažu možete
upotrijebiti uključeni nosač i pribor ili uključenu šablonu i pribor
za montažu uređaja u upravljačku ploču.‍
Siječanj 2014
montažu na površinu za montažu.‍
4 Postavite montažne poluge à na strane uređaja.‍
5 Postavite uređaj u nosač za vanjsku montažu i zategnite
montažne kotačiće.‍
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja.‍ Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.‍
Ako na stakloplastiku montirate nosač s vijcima, preporučuje se
korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji dio rupe proširuje
radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg sloja gelcoata.‍ Time
se sprječavaju napukline u sloju gelcoata prilikom
pričvršćavanja vijaka.‍
190-01658-86_0A
Tiskano u Tajvanu
Pri pričvršćivanju u stakloplastiku vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti.‍ Garmin preporučuje primjenu
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.‍
Priložena šablona i pribor omogućuju vam montažu uređaja na
vašu upravljačku ploču.‍
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.‍
2 Uklonite zaštitnu traku sa stražnje strane šablone i zalijepite
je na lokaciju na koju želite montirati uređaj.‍
3 Pomoću svrdla veličine 9,5 mm (3/8 in.‍) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima čvrste trake šablone kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.‍
4 Ubodnom pilom ili rotirajućim alatom izrežite površinu za
montiranje s unutrašnje strane čvrste trake označene na
šabloni.‍
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.‍
6 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.‍
7 Kad uređaj ispravno sjedne u otvor, provjerite jesu li rupe za
montažu na uređaju poravnate s probnim rupama na šabloni.‍
8 Ako nije moguće poravnati te rupe s rupama za montažu na
uređaju, označite nova mjesta za rupe.‍
9 Pomoću svrdla veličine 3,2 mm (1/8 in) probušite probne
rupe.‍
10 Maknite šablonu s površine za montiranje.‍
11 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u uređaj prije
negoli ga smjestite u izrezanu šablonu.‍
Ako
bude potrebno, prekrijte nekorištene priključke
12
priloženim zaštitnim kapicama kako biste spriječili koroziju
metalnih kontakata.‍
13 Postavite pjenastu brtvu À na stražnju stranu uređaja.‍
Komadi gumene brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.‍
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije negoli ga postavite na
uređaj.‍
• Nakon postavljanja prstenova za zabravljivanje na kabel,
provjerite jesu li prstenovi čvrsto spojeni i da je o-prsten na
mjestu tako da kabel napajanja i podatkovni kabel budu
čvrsto pričvršćeni.‍
Informacije o razvodnom kabelu
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem, uređajima
NMEA® 0183 i svjetlom i sirenom za svjetlosna ili zvučna
upozorenja.‍
• Razvodni kabel isporučuje se bez montiranog prstena za
zabravljivanje.‍ Kabel trebate provesti prije postavljanja
prstena za zabravljivanje.‍
• Nakon povezivanja prstena za zabravljivanje s razvodnim
kabelom provjerite je li prsten sigurno pričvršćen, a o-prsten
na mjestu kako bi veza ostala sigurna.‍
• Uređaj ima dva interna priključka NMEA 0183 koji se koriste
za povezivanje s uređajima kompatibilnim s uređajem NMEA
0183.‍ Prilikom povezivanja uređaja za odašiljanje i primanje
obavezno koristite žice iz istog internog priključka NMEA
0183.‍
• Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od 16 AWG (1,31 mm²).‍
• Ako je potrebno produžiti kabel NMEA 0183 ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 22 AWG (0,33 mm²).‍
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Napajanje
Crna
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Plava
NMEA 0183, interni priključak 1 Tx (izlaz)
Smeđa
NMEA 0183, interni priključak 1 Rx (ulaz)
Siva
NMEA 0183, interni priključak 2 Tx (izlaz)
Ljubičasta
NMEA 0183, interni priključak 2 Rx (ulaz)
Narančasta
Dodatna oprema uključena
Žuta
Upozorenje, nisko
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača.‍ Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda.‍ Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu prouzročit će
gubitak jamstvenih prava.‍
14 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.‍
15 Pričvrstite uređaj za površinu za montažu pomoću priloženih
vijaka Á.‍
16 Postavite ukrasnu masku i pritisnite je tako da sjedne na
mjesto oko rubova uređaja.‍
Preporuke za priključivanje
Prilikom priključivanja uređaja na napajanje i na druge Garmin
uređaje uzmite u obzir sljedeće preporuke.‍
• Potrebno je provjeriti jesu li priključci baterije s napajanjem i
uzemljenjem čvrsti te da se ne mogu olabaviti.‍
• Kako bi provođenje kabela bilo lakše, na zapakirane kabele
nisu postavljeni prstenovi za zabravljivanje.‍ Prije postavljanja
prstenova za zabravljivanje trebate provesti kabele.‍
2
Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od 18 AWG (0,82 mm²).‍
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.‍
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom baterije (+), a crnu
žicu povežite s negativnim polom baterije (-).‍
3 Na kraj razvodnog kabela postavite prsten za zabravljivanje i
o-prsten.‍
4 Priključite razvodni kabel u uređaj okrećući prsten za
zabravljivanje u smjeru kazaljki sata.‍
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Upute za montažu koje ste dobili s vašim uređajem koji
podržava NMEA 0183 trebaju uključivati informacije pomoću
kojih ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem (Rx) A
(+) i B (-).‍
• Kada priključujete uređaje NMEA 0183 s dvije žice za
odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se sabirnica
uređaja NMEA 2000® i uređaj NMEA 0183 priključuju na
zajedničko uzemljenje.‍
• Kada priključujete uređaj NMEA 0183 sa samo jednom
žicom za odašiljanje (Tx) ili jednom prijemnom žicom (Rx),
sabirnica uređaja NMEA 2000 i uređaj NMEA 0183 moraju
se priključiti na zajedničko uzemljenje.‍
Dijagram za povezivanje uređaja NMEA 0183
+
Element
Opis
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
À
Á
Â
Razvodni kabel
Uređaj kompatibilan s NMEA 0183
Element Funkcija Garmin
žice
Ê
Ë
Ì
Í
-
Boja Garmin
žice
Funkcija žice uređaja
NMEA 0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
Crna
Uzemljenje podataka
Tx
Plava
Rx/A (+)
Rx
Smeđa
Tx/A (+)
Priključivanje svjetla ili sirene
Uređaj se može koristiti sa svjetlom, sirenom ili oboje u svrhu
signaliziranja upozorenja pomoću zvuka ili bljeskanja kada se
na uređaju za iscrtavanje prikaže poruka.‍ To koristite po potrebi;
žica za alarm nije neophodna kako bi uređaj normalno
funkcionirao.‍ Prilikom priključivanja svjetla ili sirene na uređaj
uzmite u obzir sljedeće preporuke.‍
• Sklop alarma prelazi u niskonaponsko stanje kada se alarm
oglasi.‍
• Maksimalna jačina struje iznosi 100 mA, a za ograničavanje
struje uređaja za iscrtavanje na 100 mA potreban je relej.‍
• Za ručno prebacivanje između vizualnih i zvučnih upozorenja
možete instalirati prekidače s jednim polom i jednim parom
kontakata.‍
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Izvor napajanja
Kabel napajanja
Sirena
Svjetlo
Relej (100 mA struje u zavojnici)
Pomaknite prekidače kako biste omogućili ili onemogućili svjetlosna ili
zvučna upozorenja
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Napajanje
Crna
Uzemljenje
Žuta
Alarm
Povezivanje uređaja sa sondom
Uređaji koji mogu od Garmin sonde primati informacije o dubini
imaju priključak s oznakom SONAR.‍ Idite na www.garmin.com
ili se obratite lokalnom zastupniku tvrtke Garmin kako biste
odredili odgovarajuću vrstu sonde za vaše potrebe.‍
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.‍
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.‍
3 Priključite kabel sonde priključak SONAR na uređaju.‍
Priključivanje uređaja na vanjski Garmin sonarni
modul
Uređaji koji mogu primati informacije s vanjskog Garmin
sonarnog modula imaju priključak s oznakom ETHERNET.‍ Idite
na www.garmin.com ili se obratite lokalnom zastupniku tvrtke
Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu sonara za vaše
potrebe.‍
1 Slijedite upute priložene uz sonarni modul kako biste ga
ispravno montirali na plovilo.‍
2 Provedite kabel Garmin brodske mreže iz sonarnog modula
do stražnje strane uređaja, što dalje od izvora električnih
smetnji.‍
3 Povežite kabel Garmin brodske mreže s priključkom
ETHERNET na uređaju.‍
Povezivanje uređaja s Garmin brodskim radarom
Uređaji koji mogu primati informacije od Garmin radara imaju
priključak s oznakom ETHERNET.‍ Idite na www.garmin.com ili
se obratite lokalnom zastupniku tvrtke Garmin kako biste
odredili odgovarajuću vrstu radara za vaše potrebe.‍
1 Slijedite upute priložene uz Garmin radar kako biste ga
ispravno montirali na plovilo.‍
2 Provedite kabel Garmin brodske mreže iz radara do stražnje
strane uređaja, što dalje od izvora električnih smetnji.‍
3 Povežite kabel Garmin brodske mreže s priključkom
ETHERNET na uređaju.‍
Preporuke za dijeljenje radara, sonara i karata
Uređaji koji mogu dijeliti dodatne informacije o kartama i
istovremeno prikazivati podatke iz jednog radara ili sonarnog
modula imaju priključak s oznakom ETHERNET.‍ Idite na www.garmin.com ili se obratite lokalnom zastupniku tvrtke
Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu uređaja za vaše
potrebe.‍
Prilikom priključivanja ovog uređaja na kompatibilne
ETHERNET uređaje uzmite u obzir sljedeće preporuke.‍
• Ovaj uređaj kompatibilna je samo s drugim Garmin
ETHERNET uređajima i ne dijeli podatke s uređajima Garmin
pomorske mreže kao što su uređaji GPSMAP serije 8000.‍
• Ovaj uređaj nije kompatibilan s naslijeđenim Garmin
sonarnim modulima kao što je GSD™ 26.‍
• Ako vaš uređaj prima podatke sonara od sonde priključene
na priključak SONAR, on ne dijeli podatke sonara s drugim
ETHERNET uređajima.‍
• Kabel Garmin pomorske mreže mora se koristiti za sve
ETHERNET veze.‍
◦ Za ETHERNET veze ne smiju se koristiti CAT5 kabeli i
RJ45 priključci trećih strana.‍
◦ Dodatne kabele i priključke za povezivanje s pomorskom
mrežom tvrtke Garmin možete kupiti kod dobavljača
Garmin uređaja.‍
• Ako uređaj ima jedan ETHERNET priključak, možda će vam
biti potreban Garmin mrežni prekidač kao što je GMS™ 10
kako biste radar ili sonarni modul povezali s više ETHERNET
uređaja.‍
• Ako uređaj ima i RADAR priključak i ETHERNET priključak,
u svaki priključak možete priključiti jedan ETHERNET uređaj.‍
• neki sonarni moduli kao što je GCV™ 10 imaju više
ETHERNET priključaka i mogu se povezati s više
ETHERNET uređaja bez dodatnog mrežnog prekidača.‍
3
Povezivanje uređaja s udaljenom GPS antenom
Ovaj uređaj ima interni GPS prijemnik, no neki načini montaže,
kao što je ugradbena montaža, ne omogućuju pogled prema
nebu koji je potreban za izračun GPS položaja.‍ U tom slučaju
možete montirati vanjsku Garmin GPS antenu i povezati je s
uređajem kako biste dobili GPS informacije.‍
Uređaji koji mogu primati informacije s vanjske Garmin GPS
antene imaju priključak s oznakom EXT GPS.‍
1 Slijedite upute isporučene uz vanjsku Garmin GPS antenu
kako biste je ispravno montirali na plovilo.‍
2 Provedite kabel antene sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.‍
3 Povežite kabel antene s EXT GPS priključkom na uređaju.‍
NMEA 2000 – preporuke
OBAVIJEST
Ako na plovilu imate postojeću NMEA 2000 mrežu, trebala bi
već biti priključena na napajanje.‍ NMEA 2000 kabel napajanja
nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000 mrežu jer na
NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan izvor
napajanja.‍
Ako instalirate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate ga
priključiti na sustav paljenja plovila ili kroz drugi prekidač.‍ NMEA
2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000 kabel
napajanja priključi izravno na akumulator.‍
Modeli kompatibilni s uređajem NMEA 2000 mogu se povezati s
NMEA 2000 mrežom na brodu kako bi dijelili podatke s
uređajima kompatibilnim s uređajem NMEA 2000 kao što je
VHF radio.‍ Potrebni NMEA 2000 kabeli i priključci prodaju se
zasebno.‍
Ako niste upoznati s radom uređaja NMEA 2000, trebate
pročitati poglavlje “NMEA 2000 Osnove mreže” u priručniku
Tehnički dokument za NMEA 2000 proizvode.‍ Za preuzimanje
dokumenta odaberite Priručnici na stranici proizvoda za vaš
uređaj na www.garmin.com.‍
Priključak s oznakom NMEA 2000 na stražnjoj strani uređaja
koristi se za povezivanje sa standardnom NMEA 2000 mrežom.‍
memorijska kartica s ažuriranjem softvera nije uključena,
ažuriranje softvera morate kopirati na memorijsku karticu.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.‍
2 Idite na www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Odaberite Preuzmi pored stavke “Garmin Pomorska mreža
tvrtke Garmin sa SD karticom.‍”
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.‍
5 Odaberite Preuzmi.‍
6 Odaberite Pokreni.‍
7 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.‍
Ažuriranje softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.‍
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.‍
2 Memorijsku karticu umetnite u utor za karticu.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.‍
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s
normalnim radom.‍
5 Izvadite memorijsku karticu.‍
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Uređaj
Specifikacija
Mjere
Modeli od 8 inča
Dimenzije (Š × V × D)
294 mm (11,58 in) × 188 mm
(7,4 in) × 74 mm (2,91 in)
Veličina zaslona (Š × V) 162 mm (6,38 in) × 121,5 mm
(4,78 in)
Modeli od deset
inča
Težina
1,6 kg (3,53 lb)
Dimenzije (Š × V × D)
360 mm (14,17 in) × 236 mm
(9,29 in) × 75 mm (2,95 in)
Veličina zaslona (Š × V) 211,2 mm (8,31 in) × 158,4 mm
(6,24 in)
Svi modeli
Težina
2,2 kg (4,85 lb)
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131
°F)
Materijal
Polikarbonatna plastika
Električne specifikacije
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Opis
NMEA 2000-kompatibilni Garmin uređaj
Spojni kabel za NMEA 2000
Kabel napajanja za NMEA 2000
Prekidač za pokretanje motora ili drugi prekidač
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
Blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel za NMEA 2000
T-priključak za NMEA 2000
Blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel za NMEA 2000
Učitavanje novog softvera na memorijsku
karticu
Uređaj može sadržavati memorijsku karticu s ažuriranjem
softvera.‍ U tom slučaju slijedite upute priložene uz karticu.‍ Ako
4
Uređaj
Specifikacija
Mjere
Svi modeli
Izvor napajanja
10–32 V istosmjerne
struje
Osigurač
6 A, s brzim
djelovanjem
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 potrošnja struje
100 mA maks.‍
Sigurna udaljenost od kompasa
30 cm (11,8 in)
Maksimalna potrošnja pri 10 V
istosmjerne struje
35 W
Tipična potrošnja struje pri 12 V
istosmjerne struje
1,5 A
Maksimalna potrošnja struje pri
12 V istosmjerne struje
3,5 A
Modeli od deset inča Maksimalna potrošnja pri 10 V
istosmjerne struje
40 W
Modeli od 8 inča
Tipična potrošnja struje pri 12 V
istosmjerne struje
2,0 A
Maksimalna potrošnja struje pri
12 V istosmjerne struje
4,0 A
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
Poruka
Opis
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
127250 Smjer plovila
DBT
Dubina ispod sonde
128259 Brzina: Na vodi
MTW
Temperatura vode
128267 Dubina vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
129539 GNSS DOP-ovi
WPL
Lokacija međutočke
129799 Napajanje, način rada i frekvencija radio uređaja
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN popisa
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
127258 Magnetsko odstupanje
HDM
Smjer, magnetsko
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
MWD
Smjer i brzina vjetra
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
MDA
Meteorološki paket podataka
129029 Podaci o GNSS položaju
MWV
Brzina i kut vjetra
129283 Pogreška unakrsne trase
VDM
Poruka podatkovne veze AIS VHF
PGN
Tip
Opis
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: naredba, zahtjev i funkcija potvrđivanja
grupe
126996 Podaci o proizvodu
130306 Podaci o vjetru
130312 Temperatura
Odašiljanje
129284 Navigacijski podaci
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i međutočkama
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
127245 Kormilo
Primi
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i porukama
možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127498 Parametri motora: Statično
127505 Razina tekućine
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129794 Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS,
klasa A
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
129808 Informacije o DSC pozivu
130310 Parametri okoliša
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130576 Status malog plovila
Ovi podaci primjenjivi su samo na proizvode koji su kompatibilni s NMEA 2000.‍
NMEA 0183 - informacije
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili
trasu (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka sustava
za globalno pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj (zemljopisna
širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
PGRME
E: Procjena pogreške
5
Garmin®, logotip Garmin i GPSMAP® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. GCV™, GMS™ i GSD™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena
Kraljevina
NMEA®, NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National
Maritime Electronics Association).
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising