Garmin | GPSMAP® 820xs | User manual | Garmin GPSMAP® 820xs Korisnički priručnik

Garmin GPSMAP® 820xs Korisnički priručnik
GPSMAP serije 800/1000
®
Korisnički priručnik
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, BlueChart , g2 Vision i MapSource trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. echoMAP™, GXM™ i
HomePort™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOS trgovački je znak tvrtke Cisco
Systems, Inc. i koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. microSD i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 , i logotip NMEA 2000 registrirani su
trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association). SiriusXM registrirani je trgovački znak tvrtke SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi registrirani
je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Svi ostali trgovački znakovi i autorska prava pripadaju njihovim vlasnicima. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim
vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw™
Contours..........................................................................9
Uvod................................................................................ 1
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin
Quickdraw Contours ................................................................... 9
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu ......... 9
Garmin Quickdraw zajednica ...................................................... 9
Pristup Garmin Quickdraw zajednici ...................................... 9
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom ......................................................... 10
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice ............... 10
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours ....................... 10
Pregled uređaja sprijeda ............................................................. 1
Tipke uređaja ......................................................................... 1
Preuzimanje priručnika ............................................................... 1
Standardi u priručniku ................................................................. 1
Dodatne informacije .................................................................... 1
Umetanje memorijskih kartica ..................................................... 1
Nadogradnja softvera ................................................................. 1
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu .................. 1
Nadogradnja softvera uređaja ............................................... 1
Signali GPS satelita .................................................................... 2
Odabir izvora GPS-a .............................................................. 2
Prilagođavanje plotera................................................... 2
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 2
Kombinacije ................................................................................ 2
Odabir kombinacije ................................................................ 2
Prilagođavanje kombiniranog zaslona ................................... 2
Stvaranje prilagođenog kombiniranog zaslona ...................... 2
Brisanje kombiniranog zaslona .............................................. 2
Postavljanje vrste plovila ............................................................ 2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 2
Podešavanje rada boja ............................................................... 2
Prilagođavanje prikaza brojeva .................................................. 2
Komunikacija s bežičnim uređajima............................. 2
Postavljanje Wi‑Fi® bežične mreže ............................................ 2
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom .................................. 3
Promjena bežičnog kanala ......................................................... 3
Upotreba aplikacije Garmin Helm s ploterom ............................. 3
Karte i 3D prikazi karte ................................................... 3
Navigacijska karta i ribolovna karta ............................................ 3
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem ........................ 3
Odabir stavke na karti pomoću tipki uređaja .......................... 3
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 3
Simboli karte .......................................................................... 3
Kretanje prema odredištu na karti .......................................... 4
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti ...................... 4
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama ..................... 4
Odabir karte ........................................................................... 4
Linija smjera i oznake kutova ................................................. 4
Premium karte ............................................................................ 4
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena .................................................................................... 5
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti .......................... 5
Pregled fotografija orijentira iz zraka ...................................... 5
Sustav za automatsko identificiranje .......................................... 5
Simboli određivanja AIS cilja .................................................. 6
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva .......................... 6
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte ................... 6
Aktivacija cilja za AIS plovilo .................................................. 6
Prikaz popisa AIS prijetnji ...................................................... 6
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni ........................ 6
AIS signali pomoći ................................................................. 6
Isključivanje AIS prijema ........................................................ 7
Postavka karte i 3D prikaza karte ............................................... 7
Postavke za navigacijsku i ribolovnu kartu ............................ 7
Postavke tragova i točaka na kartama i prikazima karte ....... 8
Postavke layline linija ............................................................. 8
Prikaz navigacijskog umetka .................................................. 8
Postavke za druga plovila na kartama i prikazima karata ...... 8
Postavke karte Fish Eye 3D ................................................... 9
Postavke prikaza brojeva ....................................................... 9
Sadržaj
Navigacija pomoću plotera .......................................... 10
Osnovna pitanja o navigaciji ..................................................... 11
Odredišta .................................................................................. 11
Pretraživanje odredišta prema nazivu ................................. 11
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte ....................... 11
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga ........................... 11
Međutočke ................................................................................ 11
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke ................... 11
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji ............................... 11
Označavanje i početak navigacije do MOB lokacije ............ 11
Pregled popisa svih međutočaka ......................................... 11
Uređivanje spremljene međutočke ....................................... 11
Pomicanje spremljene međutočke ....................................... 11
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke ........... 11
Brisanje međutočke ili točke MOB ....................................... 12
Brisanje svih međutočaka .................................................... 12
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi
na ......................................................................................... 12
Rute .......................................................................................... 12
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije ............ 12
Stvaranje i spremanje rute ................................................... 12
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja ........... 12
Uređivanje spremljene rute .................................................. 12
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ..................... 12
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom .................................................................................... 13
Brisanje spremljene rute ...................................................... 13
Brisanje svih spremljenih ruta .............................................. 13
Automatsko Navođenje ............................................................. 13
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko navođenje ...... 13
Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje ........ 13
Prilagođavanje puta automatskog navođenja ...................... 13
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u tijeku ... 13
Postavljanje vremena dolaska ............................................. 13
Konfiguracija putanje automatskog navođenja .................... 13
Trase ......................................................................................... 14
Prikaz trasa .......................................................................... 14
Postavljanje boje aktivne trase ............................................ 14
Spremanje aktivne trase ...................................................... 14
Prikaz popisa spremljenih trasa ........................................... 14
Uređivanje spremljene trase ................................................ 14
Spremanje trase kao rute ..................................................... 14
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom .................... 15
Brisanje spremljene trase .................................................... 15
Brisanje svih spremljenih trasa ............................................ 15
Ponovno trasiranje aktivne trase ......................................... 15
Brisanje aktivne trase ........................................................... 15
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja ... 15
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase ................ 15
Granice ..................................................................................... 15
Stvaranje granice ................................................................. 15
Pretvaranje rute u granicu .................................................... 15
Pretvaranje traga u granicu .................................................. 15
Uređivanje granice ............................................................... 15
Postavljanje alarma granice ................................................. 15
i
Brisanje granice ................................................................... 16
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 16
Sinkronizacija korisničkih podataka u pomorskoj mreži tvrtke
Garmin ...................................................................................... 16
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................. 16
Sonar ............................................................................. 16
Prikazi sonara ........................................................................... 16
Prikaz Standardni sonara ..................................................... 16
Garmin ClearVü prikaz sonara ............................................. 16
SideVü prikaz sonara ........................................................... 16
Prikazi sonara na podijeljenom zaslonu .............................. 17
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem ............................. 17
Prikaz sonara podijeljene frekvencije .................................. 17
Prikazi Panoptix sonara ....................................................... 17
Promjena prikaza sonara ..................................................... 18
Odabir vrste sonde ................................................................... 18
Stvaranje točke na zaslonu sonara .......................................... 18
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara ................................... 18
Pauziranje prikaza sonara ........................................................ 18
Pregled povijesti sonara ........................................................... 18
Dijeljenje sonara ....................................................................... 18
Odabir izvora sonara ............................................................ 18
Promjena naziva izvora sonara ............................................ 19
Podešavanje razine detalja ...................................................... 19
Prilagođavanje intenziteta boje ................................................. 19
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine ........................... 19
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara .................... 19
Postavljanje brzine pomicanja .................................................. 19
Frekvencije sonara ................................................................... 19
Odabir frekvencija ................................................................ 20
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije ............................... 20
Prilagođavanje prikaza Panoptix sonara .................................. 20
Prilagođavanje izgleda prikaza LiveVü sonara .................... 20
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü sonde ......................... 20
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja ..... 20
Prilagođavanje izgleda prikaza RealVü sonara ................... 20
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü ....................... 20
Kalibracija kompasa ............................................................. 20
Uključivanje značajke A-Scope ................................................. 21
Odabir vrste sonde ................................................................... 21
Postavke sonara ....................................................................... 21
Postavke sonara .................................................................. 21
Postavljanje RealVü sonara ................................................. 21
Postavljanje LiveVü sonara ................................................. 21
Postavke izgleda sonara ...................................................... 21
Napredne postavke sonara .................................................. 21
Postavke instalacije sonde ................................................... 22
Postavke alarma sonara ...................................................... 22
Snimke sonara .......................................................................... 22
Snimanje prikaza sonara ..................................................... 22
Zaustavljanje snimanja sonara ............................................ 22
Brisanje snimke sonara ........................................................ 22
Reprodukcija snimki sonara ................................................. 22
Grafikoni dubine i temperature vode ........................................ 22
Postavljanje raspona grafikona dubine i temperature vode i
vremenskih mjerila ............................................................... 22
Jedriličarske značajke ................................................. 22
Postavljanje vrste plovila .......................................................... 22
Jedriličarska utrka ..................................................................... 22
Pomoć do startne linije ......................................................... 23
Pokretanje štoperice ............................................................ 23
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene ....... 23
Postavke layline linija ................................................................ 23
Postavljanje dubine kobilice ..................................................... 23
Načini prikaza radara ................................................................ 24
Emitiranje radarskih signala ...................................................... 24
Prilagođavanje dometa radarskih signala ................................. 24
Savjeti za odabir radarskog dometa .................................... 24
Prilagođavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu ........... 24
Označavanje međutočke na radarskom zaslonu ...................... 24
Način rada Straža ..................................................................... 24
Omogućavanje tempiranog emitiranja ................................. 25
Postavljanje vremena mirovanja i emitiranja ........................ 25
Omogućavanje zone pod nadzorom .................................... 25
Definiranje kružne zone pod nadzorom ............................... 25
Definiranje djelomične zone pod nadzorom ......................... 25
Prikaz popisa AIS prijetnji .................................................... 25
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu ............................. 25
VRM i EBL ................................................................................ 25
Prikaz za VRM i EBL ............................................................ 25
Prilagođavanje VRM-a i EBL-a ............................................ 25
Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta .................. 25
Radarsko preklapanje ............................................................... 25
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte ............. 26
Prikaz radarskog prekrivanja ............................................... 26
Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez
odašiljanja ................................................................................. 26
Prekid emitiranja radarskih signala ........................................... 26
Optimizacija radarskog prikaza ................................................. 26
Osjetljivost radara i smetnje ................................................. 26
Tragovi odjeka ..................................................................... 27
Postavke radarskog prikaza ................................................. 27
Postavke izgleda radara ...................................................... 27
Pomak prednjeg dijela plovila .............................................. 28
Mjerači i podaci almanaha........................................... 28
Pregled mjerača ........................................................................ 28
Prilagođavanje mjerača ....................................................... 28
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva ................................................................................... 28
Čitanje kompasa ....................................................................... 28
Pregled mjerača puta ................................................................ 28
Ponovno postavljanje mjerača puta ..................................... 28
Prikaz mjerača goriva i motora ................................................. 28
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva ................................................................................... 28
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada motora ..... 29
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva .......... 29
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima ..................... 29
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima ................. 29
Konfiguriranje prikaza mjerača goriva .................................. 29
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo ............................. 29
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom količinom
goriva u plovilu ..................................................................... 29
Postavljanje alarma za gorivo .............................................. 29
Prikaz mjerača vjetra ................................................................ 29
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje ............................ 29
Konfiguriranje izvora brzine ................................................. 29
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra ...................... 29
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar .................................................................................... 30
Prikaz mjerača okoliša .............................................................. 30
Konfiguriranje poravnanja mjerača vjetra ............................ 30
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač okoliša .................... 30
Postavljanje referentnog vremena barometra ...................... 30
Morske mijene, struje i informacije o nebu ............................... 30
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena ............. 30
Informacije stanice za mjerenje morskih struja .................... 30
Informacije o nebu ............................................................... 30
Radar ............................................................................. 24
ii
Sadržaj
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za
mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi
datum ................................................................................... 30
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerenje
morskih struja ....................................................................... 30
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj karti ................ 30
Digitalno selektivno pozivanje.................................... 30
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio uređaja ... 30
Uključivanje DSC-a ................................................................... 31
DSC popis ................................................................................. 31
Pregled DSC popisa ............................................................ 31
Dodavanje DSC kontakta ..................................................... 31
Dolazni pozivi u pomoć ............................................................. 31
Kretanje prema plovilu u nevolji ........................................... 31
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija .... 31
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi upućeni s
plotera .................................................................................. 31
Praćenje položaja ..................................................................... 31
Pregled izvješća o položaju ................................................. 31
Kretanje prema praćenom plovilu ........................................ 31
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila ............ 31
Uređivanje informacija u izvješću o položaju ....................... 31
Brisanje poziva za izvješće o položaju ................................ 31
Staze plovila na karti ............................................................ 32
Pojedinačni rutinski pozivi ......................................................... 32
Odabir DSC kanala .............................................................. 32
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva .......................... 32
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju ............ 32
Media Player................................................................. 32
Otvaranje Media playera ........................................................... 32
Ikone .................................................................................... 32
Odabir izvora medija ................................................................. 32
Priključivanje Bluetooth® bežičnog uređaja na
Media Player ........................................................................ 32
Reprodukcija glazbe ................................................................. 32
Traženje glazbe ................................................................... 32
Postavljanje pjesme na ponavljanje ..................................... 32
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje ........................... 33
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju ............... 33
Slušanje radija ..................................................................... 33
Otvaranje MTP izvora .......................................................... 33
Podešavanje glasnoće ............................................................. 33
Omogućavanje i onemogućavanje zona .............................. 33
Isključivanje zvuka medija .................................................... 33
VHF radio .................................................................................. 33
Skeniranje VHF kanala ........................................................ 33
Prilagođavanje VHF blokade ............................................... 33
Radio ........................................................................................ 33
Postavljanje regije tunera ..................................................... 33
Promjena radiostanice ......................................................... 33
Promjena načina podešavanja ............................................ 33
Postavke .............................................................................. 33
Reprodukcija DAB stanica ........................................................ 33
Postavljanje DAB regije tunera ............................................ 34
Traženje DAB stanica .......................................................... 34
Promjena DAB stanice ......................................................... 34
Popis DAB kanala ................................................................ 34
SiriusXM satelitski radio ............................................................ 34
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija ................................. 34
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio .................................. 34
Prilagođavanje vodiča kroz kanale ...................................... 34
Spremanje SiriusXM kanala na popis .................................. 34
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju ......... 34
Postavljanje naziva uređaja ...................................................... 35
Nadogradnja softvera media playera ........................................ 35
Sadržaj
SiriusXM vrijeme .......................................................... 35
SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu ................................ 35
Odašiljanje meteoroloških podataka ......................................... 35
Pregled podataka o padalinama ............................................... 35
Prikazi padalina .................................................................... 35
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini ................................................. 35
Podaci o uraganu ..................................................................... 36
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća ................... 36
Podaci o prognozi ..................................................................... 36
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period ..... 36
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu ............ 36
Vremenske fronte i područja tlaka ....................................... 36
Prognoze za grad ................................................................. 36
Pregled uvjeta za more ............................................................. 36
Vjetrovi na površini ............................................................... 36
Visina vala, period vala i smjer vala ..................................... 36
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi
vremenski period .................................................................. 37
Pregled ribolovnih informacija ................................................... 37
Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode ............... 37
Prognoza lokacija riba .......................................................... 37
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora ....... 37
Informacije o vidljivosti .............................................................. 37
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period .... 37
Pregled izvješća plutače ........................................................... 37
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače ........ 37
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti ............................ 37
Prekrivanje vremenskom prognozom ....................................... 37
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na karti ....... 38
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
navigacijskoj karti ................................................................. 38
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na ribolovnoj
karti ...................................................................................... 38
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu ............. 38
Konfiguracija uređaja ................................................... 38
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje ....................... 38
Postavke sustava ...................................................................... 38
Postavke zaslona ................................................................. 38
GPS postavke ...................................................................... 38
Prikaz zapisa događaja ........................................................ 38
Prikaz informacija o softveru sustava .................................. 38
Postavke za moje plovilo .......................................................... 38
Postavljanje dubine kobilice ................................................. 39
Postavljanje pomaka temperature vode .............................. 39
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu ............... 39
Komunikacijske postavke ......................................................... 39
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži ............. 39
NMEA 0183 .......................................................................... 40
NMEA 2000 postavke .......................................................... 40
Postavljanje alarma .................................................................. 40
Navigacijski alarmi ............................................................... 40
Alarmi sustava ..................................................................... 40
Postavljanje alarma za gorivo .............................................. 40
Postavljanje meteoroloških alarma ...................................... 40
Postavke jedinica ...................................................................... 40
Postavke navigacije .................................................................. 40
Ostale postavke plovila ............................................................. 41
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje .... 41
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje............ 41
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort u ploter ............... 41
Kopiranje podataka s memorijske kartice ................................. 41
Kopiranje točaka, ruta i tragova na memorijsku karticu ............ 41
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih proizvođača ........ 41
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu ...................... 41
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo ............................ 41
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter ........................ 41
iii
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu ......... 41
Dodatak ......................................................................... 42
Registriranje uređaja ................................................................. 42
Čišćenje zaslona ....................................................................... 42
Snimke zaslona ........................................................................ 42
Snimanje zaslona ................................................................. 42
Kopiranje snimki zaslona na računalo ................................. 42
Rješavanje problema ................................................................ 42
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za
iscrtavanje ............................................................................ 42
Prikaz informacija o softveru sustava .................................. 42
Uređaj ne prima GPS signal ................................................ 42
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje .......................... 42
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................. 42
NMEA 0183 – informacije ......................................................... 43
NMEA 2000 PGN – informacije ................................................ 43
Software License Agreement ................................................ 0
Indeks ............................................................................ 44
iv
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregled uređaja sprijeda
Dodatne informacije
Ako imate pitanja o uređaju, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.
Web-mjesto support.garmin.com nudi mnoge različite savjete za
rješavanje većine problema i odgovore na većinu pitanja.
• Česta pitanja
• Nadogradnja softvera
• Priručnici za korisnike i za montažu
• Servisna upozorenja
• Video
• Informacije za kontakt
®
Umetanje memorijskih kartica
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Tipka napajanja
Tipke uređaja
Numerička tipkovnica (dostupna samo na modelima od 10 inča)
Utor za SD memorijsku karticu
Višefunkcijske tipke
U uređaju za iscrtavanje možete koristiti dodatne memorijske
kartice. Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i
zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka
interesa u visokoj rezoluciji. Možete koristiti prazne memorijske
kartice za snimanje podataka sonara i prijenos podataka poput
međutočaka, ruta i trasa do drugog kompatibilnog Garmin
uređaja za iscrtavanje ili računala.
1 Otvorite pristupni poklopac ili vratašca na prednjoj strani
plotera.
2 Umetnite memorijsku karticu.
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
Tipke uređaja
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.
Ako se brzo pritisne i otpusti, služi za podešavanje
pozadinskog osvjetljenja i načina rada boja.
Smanjivanje karte ili prikaza.
Povećavanje karte ili prikaza.
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.
4 Zatvorite vrata.
SELECT
Potvrđivanje poruka i odabir opcija.
BACK
Povratak na prethodni zaslon.
Nadogradnja softvera
MARK
Spremanje trenutne lokacije kao međutočke.
HOME
Povratak na početni zaslon.
MENU
Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je
primjenjivo.
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.
Preuzimanje priručnika
Na Internetu možete pronaći najnoviji korisnički priručnik i
prijevode priručnika.
1 Posjetite www.garmin.com/support.
2 Odaberite Priručnici.
3 Slijedite upute na zaslonu i preuzmite priručnik za svoj
proizvod.
Standardi u priručniku
U ovom priručniku pojam “odabir” koristi se za opis sljedećih
radnji.
• Označavanje stavke izbornika putem gumba sa strelicama,
nakon čega slijedi pritisak na SELECT (samo za uređaje s
tipkama).
• Pritisak na tipku kao što je SELECT ili MENU.
Kad trebate odabrati nekoliko stavki zaredom, u tekstu je to
prikazano malim strelicama. Na primjer, "odaberite MENU >
Dodaj" znači da prvo trebate odabrati stavku ili tipku MENU, a
zatim odabrati stavku Dodaj.
Slike u ovom priručniku služe isključivo za referencu i mogu se
razlikovati od vašeg uređaja.
Uvod
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored GPSMAP serija sa SD karticom.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Odaberite Pokreni.
7 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
Slijedite
upute na zaslonu.
3
1
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Signali GPS satelita
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kada uređaj za
iscrtavanje primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
prikazuje se
. Kada uređaj za iscrtavanje izgubi satelitski
signal,
nestaje i na karti iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
Odabir izvora GPS-a
Ako vam je dostupno više izvora GPS-a, možete odabrati
preferirani izvor za GPS podatke.
1 Odaberite Postavke > Sustav > GPS > Izvor.
2 Odaberite izvor GPS podataka.
Prilagođavanje plotera
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.
Stvaranje prilagođenog kombiniranog zaslona
Možete stvoriti prilagođeni kombinirani zaslon koji odgovara
vašim potrebama.
1 Odaberite Kombinacije > Dodaj.
2 Odaberite izgled.
3 Odaberite informacije koje će se prikazivati na kombiniranom
zaslonu i odaberite Gotovo.
4 Pomoću strelica podesite podjelu zaslona i odaberite
Gotovo.
5 Unesite ime kombinacije i odaberite Gotovo.
Brisanje kombiniranog zaslona
1 Odaberite Kombinacije.
2 Pomoću tipki sa strelicama označite kombinaciju.
3 Odaberite Ukloni.
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozadinsko
osvjetljenje.
SAVJET: Za otvaranje postavki pozadinskog osvjetljenja
pritisnite na bilo kojem zaslonu.
2 Odaberite opciju:
• Podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.
• Odaberite Automatski.
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Način rada boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu
odaberite > Način rada boja.
2 Odaberite opciju.
Kombinacije
Prilagođavanje prikaza brojeva
Kombinirani zaslon istovremeno prikazuje kombinaciju različitih
zaslona. Broj dostupnih opcija na kombiniranom zaslonu ovisi o
dodatnim uređajima koje ste povezali s uređajem za iscrtavanje
te o tome koristite li premium karte.
Podatke koji se prikazuju na zaslonu možete prilagoditi.
1 Na željenom zaslonu odaberite MENU > Prikaz brojeva.
2 Po potrebi odaberite brojeve koje želite prilagoditi.
3 Odaberite stavku kako biste je prikazali ili sakrili.
Odabir kombinacije
1 Odaberite Kombinacije.
2 Odaberite kombinaciju.
Prilagođavanje kombiniranog zaslona
1 Odaberite Kombinacije.
2 Pomoću strelica označite zaslon Kombinacije.
3 Odaberite Konfiguracija.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Za promjenu rasporeda informacija na zaslonu odaberite
Promijeni izgled i odaberite novi izgled.
• Za promjenu informacija prikazanih na zaslonu odaberite
Promijeni funkciju i odaberite nove podatke.
• Za prilagođavanje podataka prikazanih na zaslonu
odaberite Prikaz brojeva (Postavke prikaza brojeva,
stranica 9).
• Za promjenu veličine područja s informacijama na zaslonu
odaberite Prom. vel. komb. zasl..
2
Komunikacija s bežičnim uređajima
Uređaj za iscrtavanje može stvoriti bežičnu mrežu na koju
možete priključiti bežične uređaje.
Ako povežete bežične uređaje, možete koristiti Garmin
aplikacije, uključujući BlueChart Mobile i Garmin Helm™. Više
informacija potražite na stranici www.garmin.com.
®
Postavljanje Wi‑Fi bežične mreže
®
Ploter može stvoriti Wi‑Fi mrežu na koju možete priključiti
bežične uređaje. Prvi put kada pristupite postavkama bežične
mreže, pojavljuje se odzivnik koji traži postavljanje mreže.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Wi-Fi® mreža > Wi-Fi® > Uključi > OK.
2 Ako je potrebno, unesite naziv za bežičnu mrežu.
3 Unesite lozinku.
Ta će vam lozinka biti potrebna da pristupite bežičnoj mreži s
bežičnog uređaja. Lozinka razlikuje mala i velika slova.
Prilagođavanje plotera
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom
Prije povezivanja bežičnog uređaja na bežičnu mrežu plotera
morate konfigurirati bežičnu mrežu plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 2).
S ploterom možete spojiti više bežičnih uređaja kako bi dijelili
podatke.
1 Na bežičnom uređaju uključite Wi‑Fi i pokrenite traženje
bežičnih mreža.
2 Odaberite naziv bežične mreže plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 2).
3 Unesite lozinku mreže.
®
®
Promjena bežičnog kanala
Ako nailazite na poteškoće u pronalaženju ili priključivanju
uređaja, ili ako dolazi do smetnji, možete promijeniti bežični
kanal.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Wi-Fi® mreža > Napredno > Wi-Fi® kanal.
Unesite
novi kanal.
2
Ne trebate mijenjati bežični kanal na uređajima koji su povezani
s tom mrežom.
karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise
dna radi očitavanja dubine. Ova karta najbolja je za ribolov
na pučini, u dubokom moru.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s
premium kartama, u određenim područjima.
Radarsko prekrivanje: Dodaje radarske informacije na
navigacijsku ili ribolovnu kartu na navigacijskoj ili ribolovnoj
karti, kada je na radar priključen uređaj za iscrtavanje. Ova
značajka nije dostupna za sve modele.
Navigacijska karta i ribolovna karta
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
Navigacijska i ribolovna karta omogućuje vam planiranje kursa,
pregled informacija karte i praćene rute. Ribolovna karta služi za
ribolov na pučini.
Za otvaranje navigacijske karte odaberite Karte > Navigacijske
karte.
Upotreba aplikacije Garmin Helm s ploterom
Kako biste aplikacijom Garmin Helm mogli upravljati ploterom,
prvo morate preuzeti i instalirati aplikaciju te povezati ploter i
mobilni uređaj (Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom,
stranica 3).
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Aplikacija Helm.
2 Odaberite opciju.
3 Pomoću ove aplikacije možete prikazati ploter te njime
upravljati.
Karte i 3D prikazi karte
Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i
dodacima koji se koriste.
Kartama i 3D prikazima karte možete pristupiti odabirom stavke
Karte.
Navigacijska karta: Prikazuje podatke o navigaciji koji su
dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama,
ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele,
mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih
mijena u zračnom prikazu.
Perspective 3D: Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu)
i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz
koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane
sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili
sidrišta.
Mariner’s Eye 3D: Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz
odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno
navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom
navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene,
mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i
izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.
Fish Eye 3D: Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna
prema informacijama s karte. Kada je priključena sonda
sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su
crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava
najveća jata, a zelena najmanja.
Ribolovna karta: Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerenja
dubine na karti. Ova karta uklanja navigacijske podatke s
Karte i 3D prikazi karte
Za otvaranje ribolovne karte odaberite Karte > Ribolovna karta.
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Razina zumiranja označena je brojem mjerila pri dnu karte.
Traka ispod broja mjerila predstavlja udaljenost na karti.
• Odaberite za smanjivanje prikaza.
• Odaberite za povećavanje prikaza.
Odabir stavke na karti pomoću tipki uređaja
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite , , ili kako biste
pomaknuli pokazivač.
2 Odaberite SELECT.
Mjerenje udaljenosti na karti
1 Na karti ili radarskom prekrivanju odaberite lokaciju.
2 Odaberite Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati pribadača koja označava vašu
trenutačnu lokaciju. Udaljenost i kut od pribadače prikazat će
se u kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pokazivača odaberite Odaberi.
Simboli karte
Ova tablica sadrži neke uobičajene simbole koje možete vidjeti
na detaljnim kartama.
Ikona
Opis
Plutača
Informacije
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje morskih mijena
Trenutna stanica
Dostupna fotografija iz zraka
Dostupna fotografija iz iste perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije
konture dubine, pojaseve morskih mijena, podatke o dubini
3
(opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva i
simbole te područja s preprekama i kabelima.
Kretanje prema odredištu na karti
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Prema potrebi odaberite SELECT.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Možete pregledati informacije o lokaciji ili objektu na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite lokaciju ili objekt s navigacijske ili ribolovne karte.
Uz desnu stranu karte prikazat će se popis opcija. Prikazane
opcije mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.
2 Odaberite opciju:
• Za navigaciju do odabrane lokacije odaberite Navigiraj
do.
• Za označavanje točke na lokaciji pokazivača odaberite
Nova točka.
• Za pregled udaljenosti i smjera objekta sa svoje trenutne
lokacije odaberite Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati udaljenost i smjer. Odaberite
Odaberi za mjerenje s lokacije koja nije vaša trenutna
lokacija.
• Za prikaz morskih mijena, struja, neba, napomena na karti
ili informacija o lokalnim uslugama blizu pokazivača
odaberite Informacije.
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim vrstama
navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i
prepreke.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
4
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite navigacijsku oznaku.
2 Odaberite naziv navigacijske oznake.
Odabir karte
Ako vaš proizvod ima ugrađene BlueChart g2 i Garmin LakeVü™
HD karte, možete odabrati koju ćete kartu koristiti. Nemaju svi
modeli obje vrste ugrađenih karti.
1 Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Ugrađena karta.
2 Odaberite opciju:
• Ako se nalazite na kopnenom jezeru, odaberite LakeVü™
HD.
• Ako se nalazite na pučini, odaberite BlueChart® g2.
Linija smjera i oznake kutova
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Postavljanje smjera i kopnenog kursa
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na prikazu karte odaberite MENU > Postavljanje karte >
Izgled karte > Linija smjera.
2 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Automatski.
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Smjer.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
3 Odaberite Zaslon i odaberite opciju:
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Vrijeme > Vrijeme i unesite vrijeme koje će se
koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo prijeći
trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
Uključivanje oznaka kutova
Uz liniju smjera na karti možete dodati oznake kutova. Oznake
kutova mogu biti korisne pri bacanju mamca u ribolovu.
1 Postavite liniju smjera (Postavljanje smjera i kopnenog kursa,
stranica 4).
2 Odaberite Oznake kutova.
Premium karte
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli sve karte.
Dodatne premium karte, kao što su BlueChart g2 Vision ,
omogućuju vam iskorištavanje vašeg plotera u potpunosti. Osim
detaljnog prikaza nautičkih karata, premium karte mogu
sadržavati sljedeće funkcije dostupne u određenim područjima.
®
Karte i 3D prikazi karte
Mariner’s Eye 3D: Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza
plovila za trodimenzionalnu pomoć u navigaciji.
Fish Eye 3D: Donosi vizualni trodimenzionalni prikaz morskog
dna prema informacijama s karte.
Ribolovne karte: Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura
dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.
Satelitske slike visoke rezolucije: Donose satelitske slike
visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih
površina na navigacijskoj karti (Prikaz satelitskih slika na
navigacijskoj karti, stranica 5).
Fotografije iz zraka: Prikaz marina i drugih zračnih fotografija
značajnih za navigaciju koje vam pomažu vizualizirati okolinu
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 5).
Detaljne informacije o cestama i točkama interesa: Prikaz
detaljnih podataka o cestama i točkama interesa, uključujući
iznimno detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su
restorani, prenoćišta i lokalne atrakcije.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena
na karti označava stanice za predviđanje morskih mijena.
Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje
morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu morske
mijene u različitim trenucima ili u različite dane.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
1 Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Smjer morske mijene i informacije o razini morske mijene
prikazat će se pokraj ikone .
2 Odaberite naziv stanice.
Animirani indikatori morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za
predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera
struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. U postavkama karte
morate omogućiti animirane ikone (Prikaz indikatora morskih
mijena i struja, stranica 5).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se
na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom. Crvena strelica
okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon
što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat
će se visina plime u stanici.
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti.
Smjer svake od strelica označava smjer struje na određenoj
lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine
struje na toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko
pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera prikazat će
se specifična brzina struje na toj lokaciji.
Boja
Trenutni raspon brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Narančasta
1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Prikaz indikatora morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati statičke ili
animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i
smjera struje.
Karte i 3D prikazi karte
1 Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Postavljanje karte > Morske mijene i struje.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz pokazivača stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Uključi.
• Za prikaz animiranih stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Animirano.
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba
dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke
rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja. Ako
ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem opcionalnom
području karte, možete odabrati za povećanje prikaza.
Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti
zumiranja na karti.
1 Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Postavljanje karte
> Satel. fotograf..
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo kopno za prikaz standardnih
kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim
fotografijama.
• Za prikaz fotografija na vodi i kopnu uz određeno
zatamnjenje odaberite Prekrivanje foto-karte.
Zatamnjenje fotografije podesite pomoću klizača. Što je
postotak veći, više će satelitskih fotografija pokrivati i
kopno i vodu.
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Ako na navigacijskoj karti želite pregledavati fotografije iz zraka,
u postavkama karte morate uključiti opciju Satel. fotograf..
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete koristiti fotografije orijentira, marina i luka iz zraka kako
biste se orijentirali ili upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
1 Na navigacijskoj karti odaberite ikonu fotoaparata:
• Za prikaz fotografije iz zraka odaberite
.
• Za prikaz fotografije iz iste perspektive odaberite
.
Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u
kojem pokazuje stožac.
2 Odaberite Zračna fotografija.
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućuje vam
identifikaciju i praćenje drugih plovila i upozorava vas na promet
u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, ploter će
moći prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se
nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja
aktivno emitiraju AIS informacije.
Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet
pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS
smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
Neki modeli plotera podržavaju i praćenje vojnih snaga pomoću
sustava Blue Force Tracking. Plovila koja se prate pomoću
sustava Blue Force Tracking na ploteru su prikazana plavozelenom bojom.
5
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu
trokut pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija
pridružena cilju označava smjer cilja. Ako su postavke
pojedinosti podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila
prikazuju se ispod cilja. Ako je izgubljen AIS prijenos od
plovila, prikazat će se poruka.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s
plovila izgubljen, a ploter prikazuje natpis poruke s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i
prikazuje se poruka. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni
trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj
će treperiti, ali zvučni se alarm neće oglasiti i natpis alarma
neće se prikazati. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila,
prikazat će se poruka.
Opasni cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS
prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje poruku s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja
opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do
najbliže točke približavanja tom cilju.
NAPOMENA: Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force
Tracking označena su plavo-zelenom bojom neovisno o
njihovom statusu.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i
kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija
smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku
isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane
linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera.
Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini ili se plovilo ne
pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o
promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja koje
emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu
iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer
kojim cilj skreće, a koji se također temelji na podacima o brzini
skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera.
Dužina zavoja se ne mijenja.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> Postavke AIS prikaza.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila odaberite Raspon prikaza i zatim
odaberite udaljenost.
• Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS
odaberite Pojedinosti > Prikaži.
• Za postavljanje planiranog smjera plavila s aktivacijom
AIS odaberite Planirani smjer, a zatim unesite vrijeme.
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze i zatim
odaberite duljinu trase prikazane pomoću staze.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS
smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj cilj.
Prikaz popisa AIS prijetnji
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> AIS lista.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Za postavljanje alarma za sudar s AIS uređajem mora biti
povezan kompatibilan uređaj za iscrtavanje.
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS. Sigurna
zona koristi se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS > AIS alarm > Uključi.
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u područje sigurne zone
oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se
alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Kad je
alarm isključen, natpis poruke i zvučni signal su isključeni, ali
je objekt na zaslonu još uvijek označen kao opasan.
2 Odaberite Domet.
3 Odaberite udaljenost za radijus sigurne zone oko plovila.
4 Odaberite Vrijeme do.
5 Odaberite vrijeme u koje će se alarm oglasiti ako se ustanovi
da će objekt ući u sigurnu zonu.
Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta
ranije, postavite Vrijeme do na 10, a alarm će se oglasiti 10
minuta prije nego što objekt uđe u sigurnu zonu.
AIS signali pomoći
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS
cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs
cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte
Prije korištenja AIS plovila, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s vanjskim AIS uređajem i primiti aktivni signal
transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D
prikazu karte. Raspon prikaza konfiguriran za jednu kartu ili
jedan 3D prikaz karte primjenjuje se samo na tu kartu ili na taj
3D prikaz karte Pojedinosti, planirani smjer i postavke staza
konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju
se na sve karte i na sve 3D prikaze karte.
6
Kad se aktiviraju, samostalni uređaji za AIS signale pomoći
emitiraju izvješća o položaju u slučaju nužde. Uređaj za
iscrtavanje može primiti signale s odašiljača za potragu i
spašavanje (SART), radio signalizacije za označavanje položaja
(EPIRB) i drugih MOB signala. Signali pomoći razlikuju se od
standardnih AIS signala pa izgledaju drugačije na uređaju za
iscrtavanje. Umjesto praćenja signala pomoći kako biste izbjegli
sudar, pratite ih za lociranje i pomoć plovilu ili osobi.
Navigiranje do signala pomoći
Kad primite signal pomoći, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregledaj > Idi na kako biste započeli navigaciju
do signala.
Karte i 3D prikazi karte
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći
Simbol Opis
Emitiranje AIS uređaja za signale pomoći. Odaberite za
pregled više podataka o emitiranju i početku navigacije.
Signal je izgubljen.
Testiranje signala. Javlja se kad plovilo započne ispitivanje
uređaja za signale pomoći i ne predstavlja stvarnu opasnost.
Probni signal je izgubljen.
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na
ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
možete odabrati da primate ili ignorirate testne poruke AIS
odašiljača. Ako želite ispitati AIS uređaj za hitne slučajeve,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju
za iscrtavanje.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS.
2 Odaberite opciju:
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Radio
signalizacije za označavanje položaja u hitnim slučajevima
odaberite AIS-EPIRB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Čovjek u moru
(MOB) odaberite AIS-MOB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Odašiljač za
potragu i spašavanje (SART) odaberite AIS SART test.
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Odaberite Postavke > Druga plovila > AIS > Isključi.
Sve AIS funkcije onemogućene su na svim kartama i 3D
prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i
određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS
plovilima.
Postavka karte i 3D prikaza karte
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte. Za neke opcije potrebne su premium karte ili
priključeni dodaci, kao što je radar.
Ove se postavke odnose na karte i 3D prikaze karte, osim
radarskog preklapanja i karte Fish Eye 3D (Postavke karte Fish
Eye 3D, stranica 9).
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU.
Točke i tragovi: Pogledajte Postavke tragova i točaka na
kartama i prikazima karte, stranica 8.
Druga plovila: Pogledajte Postavke za druga plovila na kartama
i prikazima karata, stranica 8.
Quickdraw Contours: Uključuje iscrtavanje kontura dna i
omogućuje stvaranje oznaka za ribolovne karte.
Površin. radar: Prikazuje detalje površinskog radara na prikazu
karte Perspective 3D ili Mariner's Eye 3D.
Meteorol. radar: Prikazuje detalje meteorološkog radara na
prikazu karte Perspective 3D ili Mariner's Eye 3D.
Navig. oznake: Prikazuje navigacijske oznake na Ribolovnoj
karti.
Jedrenje: U načinu rada za jedrenje podesite layline linije
(Postavke layline linija, stranica 8) i pomoć do startne
linije.
Postavljanje karte: Pogledajte Postavke za navigacijsku i
ribolovnu kartu, stranica 7.
Prikaz brojeva: Pogledajte Postavke prikaza brojeva,
stranica 9. To se može prikazati u izborniku Postavljanje
karte.
Karte i 3D prikazi karte
Izgled karte: Pogledajte Postavke izgleda karte, stranica 7.
To se može prikazati u izborniku Postavljanje karte.
Postavke za navigacijsku i ribolovnu kartu
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte. Neke postavke zahtijevaju vanjske dodatke ili
odgovarajuće premium karte.
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Postavljanje karte.
Satel. fotograf.: Prikazuje satelitske slike visoke rezolucije na
dijelovima kopna ili na dijelovima kopna i mora na
navigacijskoj karti ako se koriste određene premium karte
(Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti, stranica 5).
Maska za vodu: Omogućuje sjenčanje reljefa koje prikazuje
gradijent dna sa sjenčanjem ili slike sonara koje pomažu u
određivanju gustoće dna. Ova je značajka dostupna samo s
nekim premium kartama.
Morske mijene i struje: Prikazuje indikatore stanica za
mjerenje i predviđanje morskih mijena na karti (Prikaz
indikatora morskih mijena i struja, stranica 5) i omogućuje
klizač plime i struje koji postavlja vrijeme prijave plime i struja
na karti.
Ruže: Prikazuje ružu kompasa oko plovila koji označava smjer
kompas okrenut u smjeru plovila. Smjer stvarnog ili
manifesnog vjetra prikazat će se ako je uređaj za iscrtavanje
priključen na kompatibilni pomorski senzor vjetra. U načinu
rada za jedrenje na ruži vjetrova prikazuju se stvarni i
manifesni vjetar.
Razina jezera: Postavlja trenutnu razinu vode jezera. Ova je
značajka dostupna samo s nekim premium kartama.
Prikaz brojeva: Pogledajte Postavke prikaza brojeva,
stranica 9.
Vrijeme: Određuje koje će se vremenske stavke prikazivati na
karti kada je uređaj za iscrtavanje priključen na kompatibilni
meteorološki prijemnik s aktivnom pretplatom. Potrebna je
kompatibilna, priključena antena i aktivna pretplata.
Izgled karte: Pogledajte Postavke izgleda karte, stranica 7.
Postavke izgleda karte
Možete podesiti izgled različitih prikaza karte i 3D prikaza karte.
Svaka je postavka posebna za kartu ili prikaz karte koji se
koristi.
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karti te modele uređaja za iscrtavanje. Za neke su opcije
potrebne premium karte ili priključeni dodaci.
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Postavljanje
karte > Izgled karte.
Orijentacija: Postavlja perspektivu karte.
Pojedinost: Podešava količinu pojedinosti koje se prikazuju na
karti pri različitim razinama zumiranja.
Linija smjera: Prikazuje i podešava pramčanicu, odnosno liniju
nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru kretanja i
postavlja izvor podataka za pramčanicu.
Panoptix podr.: Prikazuje i sakriva područje koje se skenira
Panoptix™ sondom. Referentni sustav za pozicioniranje i
smjer (AHRS) potrebno je kalibrirati pomoću ove funkcije
(Kalibracija kompasa, stranica 20).
Karta svijeta: Koristi osnovnu kartu svijeta ili kartu osjenčanog
reljefa. Ove su razlike vidljive samo kad je karta previše
udaljena da bi se vidjela detaljna karta.
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.
Sjenčanje plitke vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.
7
Sjenčanje raspona dubina: Određuje gornju i donju dubinu za
sjenčanje između njih.
Simboli: Prikazuje i konfigurira izgled raznih simbola na karti,
kao što su ikona plovila, simboli navigacijskih sredstava,
kopnene točke interesa i sektori svjetla.
Stil: Postavlja izgled karte na 3D terenu.
Boje opasnosti: Plitku vodu i kopno prikazuje u različitim
bojama. Plava predstavlja duboku vodu, žuta plitku, a crvena
vrlo plitku vodu.
Sigurna dubina: Postavlja izgled sigurne dubine za prikaz karte
Mariner’s Eye 3D.
NAPOMENA: Ova postavka utječe samo na izgled boja
opasnosti na prikazu karte Mariner’s Eye 3D. Ona ne utječe
na postavku automatskog navođenja za dubinu sigurne vode
ili na postavku sonara za alarm za plitku vodu.
Prsteni dometa: Prikazuje i konfigurira izgled prstenova
dometa, što vam pomaže u vizualizaciji udaljenosti u nekim
prikazima karte.
Širina prometn.: Označava širinu navigacijske linije, odnosno
grimizne linije koja u nekim prikazima karte označava kurs do
odredišta.
Postavljanje smjera i kopnenog kursa
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na prikazu karte odaberite MENU > Postavljanje karte >
Izgled karte > Linija smjera.
2 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Automatski.
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Smjer.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
3 Odaberite Zaslon i odaberite opciju:
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Vrijeme > Vrijeme i unesite vrijeme koje će se
koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo prijeći
trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
Postavke tragova i točaka na kartama i prikazima
karte
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Točke i tragovi.
Trase: Prikazuje tragove na karti ili 3D prikazu karte.
Točke: Prikazuje popis točaka (Pregled popisa svih
međutočaka, stranica 11).
Nova točka: Stvara novu točku.
Prikaz točke: Postavlja način prikaza točaka na karti.
Aktivni tragovi: Prikazuje izbornik s opcijama aktivnog traga.
Spremljene trase: Prikazuje popis spremljenih tragova (Prikaz
popisa spremljenih trasa, stranica 14).
Prikaz trasa: Postavlja koji će se tragovi prikazati na karti na
temelju boje traga.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
8
U načinu rada za jedrenje (Postavljanje vrste plovila, stranica 2)
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Jedrenje > Layline
linije.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju privjetrinskog kuta jedrenja.
Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Filtar layline lin.: Filtrira podatke o layline liniji na temelju
unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline liniju
koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog kuta
vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na promjene
smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Prikaz navigacijskog umetka
Možete kontrolirati hoće li se navigacijski umetak prikazivati na
određenim prikazima karte. Navigacijski umetak prikazuje se
samo kada plovilo navigira prema odredištu.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU.
2 Po potrebi odaberite Postavljanje karte.
3 Odaberite Prikaz brojeva > Navig. umetak > Automatski.
4 Odaberite Postavke navig. umetka.
5 Dovršenje postupka:
• Za prikaz ispravljene brzine za međutočku prilikom
navigacije rutom s više od jedne dionice odaberite Prep.
dion. rute > Uključi.
• Za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju
udaljenosti odaberite Sljed. skretanje > Udaljenost.
• Za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju
vremea odaberite Sljed. skretanje > Vrijeme.
• Za označavanje načina prikazivanja podataka o odredištu
odaberite Odredište i zatim odaberite opciju.
Postavke za druga plovila na kartama i prikazima
karata
NAPOMENA: Za ove opcije potrebno je priključiti dodatnu
opremu kao što je AIS prijemnik ili VHF radio uređaj.
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila.
AIS lista: Prikazuje AIS listu (Prikaz popisa AIS prijetnji,
stranica 6).
DSC popis: Prikazuje DSC popis (DSC popis, stranica 31).
Postavke AIS prikaza: Vidi Postavke AIS prikaza,
stranica 8.
DSC staze: Prikazuje trase DSC plovila i odabire duljinu trase
prikazane pomoću staze.
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar u sigurnoj zoni
(Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni, stranica 6).
Postavke AIS prikaza
NAPOMENA: AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i
aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila >
Postavke AIS prikaza.
AIS domet: Označava udaljenost od vaše lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila.
Karte i 3D prikazi karte
Pojedinosti: Prikazuje pojedinosti o plovilima koja imaju
aktiviran AIS.
Planirani smjer: Postavlja vrijeme za planirani smjer za plovila
koja imaju aktiviran AIS.
Staze: Prikazuje staze AIS plovila i odabire duljinu trase
prikazane pomoću staze.
Postavke karte Fish Eye 3D
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na prikazu karte Fish Eye 3D odaberite MENU.
Prikaži: Postavlja perspektivu 3D prikaza karte.
Trase: Prikazuje tragove.
Sonarni stožac: Prikazuje stožac koji označava područje
pokriveno sondom.
Simboli riba: Prikazuje pronađene ribe.
Postavke prikaza brojeva
Na karti, 3D prikazu karte, radarskom zaslonu ili kombiniranom
zaslonu odaberite MENU > Prikaz brojeva.
Uredi izgled: Postavlja izgled prikaza podataka ili podatkovnih
polja. Možete odabrati podatke koji će se prikazivati unutar
svakog podatkovnog polja.
Navig. umetak: Prikazuje navigacijske umetke kada plovilo
navigira prema odredištu.
Postavke navig. umetka: Omogućuje vam konfiguriranje
navigacijskog umetka kako bi se prikazali Prep. dion. rute i za
kontrolu prikaza umetka prije skretanja ili odredišta.
Vrpca kompasa: Prikazuje podatkovnu traku vrpce kompasa
kada plovilo navigira prema odredištu.
Uređivanje podatkovnih polja
Možete mijenjati podatke koji će se prikazivati u prikazu brojeva
na kartama i drugim zaslonima.
1 Na zaslonu koji podržava prikaz brojeva odaberite MENU.
2 Po potrebi odaberite Postavljanje karte.
3 Odaberite Prikaz brojeva > Uredi izgled.
4 Odaberite izgled.
5 Odaberite podatkovno polje.
6 Odaberite vrstu podataka prikazanih u polju.
Dostupne se podatkovne opcije mijenjaju u skladu s
konfiguracijom uređaja za iscrtavanje i mreže.
Izrada karata pomoću softvera Garmin
Quickdraw™ Contours
UPOZORENJE
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
korisnicima omogućuje da izrađuju karte.Tvrtka Garmin ne
zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost karata
koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se
oslanjate na karte koje su izradile treće strane.
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i
oznakama dubine za svaku vodenu površinu.
Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila
nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu
veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw™ Contours
Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuti krug ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crveni
krug ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od
32 km/h (20 mph).
Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom
zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.
Količina spremljenih podataka ovisi o veličini vaše memorijske
kartice, izvoru sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok bilježite
podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje ćete moći
bilježiti podatke. Na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB može
se snimiti otprilike 1500 sati podataka.
Kada podatke bilježite na memorijsku karticu u ploteru, novi se
podaci dodaju postojećoj Garmin Quickdraw Contours karti i
spremaju se na memorijsku karticu. Ako umetnete novu
memorijsku karticu, postojeći se podaci ne prebacuju na novu
karticu.
Izrada karte vodene površine pomoću
funkcije Garmin Quickdraw Contours
Za korištenje funkcije Garmin Quickdraw Contours potrebni su
podržani ploter s nadograđenim softverom, dubina sonara, vaš
GPS položaj i memorijska kartica sa slobodnim prostorom.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.
1 Na prikazu karte odaberite MENU > Quickdraw Contours >
Pokreni snimanje.
2 Kad snimanje završi, odaberite Zaustavi snimanje.
3 Odaberite Upravljanje > Naziv i unesite naziv karte.
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw
Contours kartu
Možete dodati oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu
kako biste označili opasnosti ili točke interesa.
1 Na navigacijskoj karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite Dodaj Quickdraw oznaku.
3 Unesite tekst oznake i odaberite Gotovo.
Garmin Quickdraw zajednica
Garmin Quickdraw zajednica besplatna je javna online zajednica
koja vam omogućuje da dijelite svoje Garmin Quickdraw
Contours karte s drugima. Također možete preuzeti karte koje
su izradili ostali korisnici.
Kako biste pristupili Garmin Quickdraw zajednici, prijavite se u
svoj Garmin Connect™ račun, a zatim prenosite i preuzimajte
karte pomoću memorijske kartice.
Pristup Garmin Quickdraw zajednici
Garmin Quickdraw zajednici možete pristupiti na web-mjestu
Garmin Connect.
1 Idite na connect.garmin.com.
2 Odaberite Početak > Quickdraw Community > Početak.
3 Ako nemate Garmin Connect račun, izradite ga.
4 Prijavite se u svoj Garmin Connect račun.
5 Odaberite Nautički u gornjem desnom kutu kako biste otvorili
Garmin Quickdraw widget.
9
SAVJET: Provjerite nalazi li se u vašem računalu memorijska
kartica kako biste mogli dijeliti Garmin Quickdraw Contours
karte.
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s
Garmin Quickdraw zajednicom
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
1 Izvadite memorijsku karticu iz plotera.
2 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
3 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Pristup Garmin
Quickdraw zajednici, stranica 9).
4 Odaberite Podijelite svoje konture dubine.
5 Pronađite memorijsku karticu i odaberite mapu /Garmin.
6 Otvorite mapu Quickdraw i odaberite datoteku
ContoursLog.svy.
Nakon što se datoteka prenese, izbrišite datoteku
ContoursLog.svy s memorijske kartice kako biste izbjegli
probleme prilikom budućih prijenosa. Vaši se podaci neće
izgubiti.
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
1 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
2 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Pristup Garmin
Quickdraw zajednici, stranica 9).
3 Odaberite Traži konture dubine.
4 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za tu regiju.
5 Odaberite Odaberite područje za preuzimanje.
6 Povucite rubove okvira kako biste odabrali područje za
preuzimanje.
7 Odaberite Pokreni preuzimanje.
8 Datoteku spremite na memorijsku karticu.
SAVJET: Ako ne možete pronaći datoteku, pogledajte mapu
"Preuzimanja". Preglednik je možda spremio datoteku u tu
mapu.
9 Izvadite memorijsku karticu iz računala.
10 Umetnite memorijsku karticu u ploter.
Ploter automatski prepoznaje karte s konturama. Učitavanje
karata na ploteru može potrajati nekoliko minuta.
Postavke softvera Garmin Quickdraw
Contours
Na karti odaberite MENU > Quickdraw Contours > Postavke.
Zaslon: Prikazuje Garmin Quickdraw Contours. Opcija Konture
korisnika prikazuje vam vlastite Garmin Quickdraw Contours
karte. Opcija Konture zajednice korisnika prikazuje karte koje
ste preuzeli s Garmin Quickdraw zajednice.
Snimanje pomaka: Postavlja udaljenost između dubine sonara i
dubine na kojoj se bilježe konture. Ako se od zadnjeg
snimanja promijenila razina vode, podesite ovu postavku
kako bi dubina snimanja bila ista za obje snimke.
Na primjer, ako ste zadnji put snimali na dubini sonara od
3,1 m (10,5 ft), a danas je dubina sonara 3,6 m (12 ft),
unesite -0,5 m (-1,5 ft) za vrijednost funkcije Snimanje
pomaka.
10
Pomak na prikazu karata korisnika: Postavlja razlike između
dubine kontura i oznaka dubine na vašoj karti s konturama
kako bi se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške
dubine snimljenih karata.
Prikaz pomaka karata korisnika: Postavlja razlike između
dubine kontura i oznaka dubine na karti s konturama koju ste
preuzeli sa zajednice kako bi se nadoknadile promjene u
razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.
Boje karte: Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw
Contours. Ako je postavka uključena, boje označavaju
kvalitetu snimke. Ako je postavka isključena, područja
kontura obojana su uobičajenim bojama karte.
Zelena ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuta ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph).
Crvena ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću
od 32 km/h (20 mph).
Sjenčanje raspona dubina: Označava gornje i donje granice
raspona dubina i boju za taj raspon dubina.
Navigacija pomoću plotera
OPREZ
Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko
kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon
autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Neki prikazi karata dostupni su s premium
kartama u određenim područjima.
Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu. Kurs ili rutu možete pratiti na
navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri
načina: Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje.
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
Ova je mogućnost dostupna samo uz upotrebu kompatibilne
premium karte na kompatibilnom ploteru. Stvara putanju
navigacije skretanje-po-skretanje izbjegavajući kopno i druge
prepreke (Automatsko Navođenje, stranica 13).
Ako koristite kompatibilan Garmin autopilot povezan s
ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000 , autopilot će
slijediti rutu za automatsko navođenje.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
®
Navigacija pomoću plotera
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Odgovor
Kako postići da me uređaj
Krećite se pomoću opcije Idi na.
za iscrtavanje usmjeri kamo Pogledajte Postavljanje i praćenje
želim ići?
izravnog kursa pomoću opcije Idi na,
stranica 12.
Kako postići da me uređaj
navodi ravnom linijom
(umanjujući odstupanja na
minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od
trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite
se njome pomoću opcije Ruta do.
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije, stranica 12.
Kako postići da me uređaj
navodi do lokacije
zaobilazeći pritom ucrtane
prepreke?
Odredite rutu s više dionica i krećite se
njome pomoću opcije Ruta do.
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije, stranica 12.
Kako postići da uređaj
upravlja automatskim
pilotom?
Krećite se pomoću opcije Ruta do.
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije, stranica 12.
Može li uređaj stvoriti
putanju za mene?
Ako imate premium karte koje podržavaju
automatsko navođenje i nalazite se u
području pokrivenom značajkom
automatskog navođenja, možete
navigirati pomoću automatskog
navođenja. Pogledajte Postavljanje i
praćenje puta za Automatsko navođenje,
stranica 13.
Kako promijeniti postavke
automatskog navođenja za
svoje plovilo?
Pogledajte Konfiguracija putanje
automatskog navođenja, stranica 13.
Odredišta
Odredišta možete odabrati pomoći raznih karti i 3D prikaza karte
ili pomoću popisa.
Pretraživanje odredišta prema nazivu
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga
možete pretraživati prema nazivu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Traži po nazivu.
2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju
kriterijima vašeg pretraživanja.
4 Odaberite odredište.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
Na navigacijskoj karti odaberite odredište.
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na
kojima se nude pomorske usluga.
1 Odaberite Navigacijske informacije.
2 Odaberite Usluge na pučini ili Usluge na kopnu.
3 Po potrebi odaberite kategoriju pomorske usluge.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis najbližih lokacija te
udaljenost i smjer do svake od njih.
4 Odaberite odredište.
Možete odabrati ili za prikaz dodatnih informacija ili prikaz
lokacije na karti.
Međutočke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite MARK.
Navigacija pomoću plotera
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje međutočke na temelju koordinata odaberite
Upiši koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje međutočke pomoću karte odaberite Koristi
kartu, odaberite lokaciju i odaberite Odaberi.
Označavanje i početak navigacije do MOB lokacije
Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju čovjeka
u moru (MOB).
Odaberite opciju:
• Na bilo kojem zaslonu odaberite MARK > Čovjek u moru.
• Na početnom zaslonu odaberite Čovjek u moru > Da.
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj
za iscrtavanje određuje izravan kurs natrag do označene
lokacije.
Pregled popisa svih međutočaka
Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
Uređivanje spremljene međutočke
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Uredi točku.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
• Za pomicanje položaja međutočke odaberite Pomakni.
Pomicanje spremljene međutočke
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Uredi točku > Pomakni.
4 Naznačite novu lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli međutočku
dok koristite kartu, odaberite novu lokaciju na karti i zatim
odaberite Pomakni točku.
• Odaberite Upiši koordinate kako biste premjestili
međutočku upotrebom koordinata i unesite nove
koordinate.
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Za navigiranje do međutočke morate ju prvo stvoriti.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Navigiraj do.
11
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
• Za upotrebu automatskog navođenja odaberite
Automatsko navođenje.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje međutočke ili točke MOB
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite međutočku ili MOB.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije
Idi na
OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije
do odabranog odredišta.
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 11).
2 Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
3 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
4 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Rute
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati. Ovaj postupak ne sprema rutu ili
podatke o međutočki.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.
4 Odaberite Dodaj skretanje.
5 Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 te dodajte još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije. To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.
6 Po potrebi odaberite MENU.
7 Odaberite Navigiraj rutom.
12
8 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
9 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće točke.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute i putovi aut.
navođ. > Nova ruta > Stvori rutu pomoću karte.
2 Odaberite početnu točku rute.
3 Odaberite Dodaj skretanje.
4 Na karti odaberite lokaciju sljedećeg skretanja.
5 Odaberite Dodaj skretanje.
Ploter položaj skretanja označava točkom.
6 Prema potrebi ponovite korake 4 i 5 kako biste dodali još
skretanja.
Odaberite
krajnje odredište.
7
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute i putovi aut.
navođ..
2 Po potrebi odaberite Filtar kako bi se prikazale samo rute ili
putovi automatskog navođenja.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute i putovi aut.
navođ..
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
• Za odabir međutočke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
međutočku s popisa.
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi kartu i odaberite lokaciju na karti.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute i putovi aut.
navođ..
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Unaprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Navigacija pomoću plotera
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute i putovi aut.
navođ..
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući
je za određenu udaljenost.
5 Naznačite kako navigirati rutom:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne
rute odaberite Naprijed - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do desne strane originalne
rute odaberite Naprijed - desno.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane
originalne rute odaberite Unatrag - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do desne strane
originalne rute odaberite Unatrag - desno.
6 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
7 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
8 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
9 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute i putovi aut.
navođ..
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Rute i putovi
aut. navođ..
Automatsko Navođenje
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Najbolji put do odredišta možete izračunati pomoću funkcije
Automatsko navođenje. Automatsko navođenje pomoću plotera
skenira kartografske podatke kao što su dubina vode i poznate
prepreke i predlaže put. Put možete prilagoditi za vrijeme
navigacije.
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko
navođenje
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 11).
Navigacija pomoću plotera
2
3
4
5
Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
Pregledajte put koji je označen grimiznom linijom.
Odaberite Pokreni navigaciju.
Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute i putovi aut.
navođ. > Nova ruta > Automatsko navođenje.
2 Odaberite početnu točku pa odaberite Sljedeće.
3 Odaberite odredište, a potom odaberite Sljedeće.
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz opasnosti i prilagođavanje puta koji vodi kroz
opasno područje odaberite Pregled. opasnosti.
• Za prilagođavanje puta odaberite Prilagodi put i pratite
upute na zaslonu.
• Za brisanje puta odaberite Otkaži automatsko
navođenje.
• Za spremanje puta odaberite Gotovo.
Prilagođavanje puta automatskog navođenja
1 Na navigacijskoj karti pratite upute na zaslonu ili pomoću tipki
sa strelicama pomaknite odredišnu točku na novu lokaciju.
2 Odaberite Odaberi > Pomakni točku.
3 Odaberite BACK za povratak na navigacijski zaslon.
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u
tijeku
Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Odustani.
SAVJET: Možete odabrati BACK za brzo poništavanje
izračuna.
Postavljanje vremena dolaska
Ako ovu funkciju primijenite na rutu ili put izračunat pomoću
funkcije Automatsko navođenje, dobit ćete informaciju o
vremenu dolaska na odabranu točku. To vam omogućuje da
odredite vrijeme dolaska na lokaciju, na primjer, na podizanje
mosta ili startnu liniju utrke.
1 Na navigacijskoj karti odaberite MENU.
2 Po potrebi odaberite Opcije za navigaciju.
3 Odaberite Određeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Izbornik funkcije Određeno vrijeme dolaska brzo
možete otvoriti odabirom točke na putu ili ruti.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Sigurna dubina i Vertikalna udaljenost utječu na način
na koji ploter izračunava putanju za Automatsko navođenje. Ako
u određenom području nije poznata dubina vode ili visina
prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za
Automatsko navođenje. Ovisno o kartografskim podacima, ako
je područje na početku ili na kraju putanje za Automatsko
navođenje pliće nego što je postavljeno u opciji Sigurna dubina
ili manje nego što je postavljeno u opciji Vertikalna udaljenost,
putanja za Automatsko navođenje za to se područje može, ali
ne mora izračunati. Na karti se kurs kroz ta područja prikazuje
kao siva linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija. Nakon što vaše
plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će se poruka
upozorenja.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
13
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Automatsko navođenje.
Sigurna dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad koje
vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o dubini
s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja za
Automatsko navođenje možda će se pomaknuti ako ovu
postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne
vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne.
Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja
postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj
putanje za Automatsko navođenje možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju
kroz uske vodene putove (Prilagođavanje udaljenosti od
obale, stranica 14).
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje. Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Automatsko
navođenje > Udaljenost od obale > Normalno.
Odaberite
odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
3
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite MENU > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
8 Odaberite opciju:
14
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite MENU > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno
snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti. Trase
možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz trasa
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Točke i
tragovi > Trase > Uključi.
Linija na karti označava vašu trasu.
Postavljanje boje aktivne trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga > Boja trase.
2 Odaberite boju trase.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremi
aktivni trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Odaberite Spremi.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
Uređivanje spremljene trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Uredi trasu.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.
Spremanje trase kao rute
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi rutu.
Navigacija pomoću plotera
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa trasa i
navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jednu trasu
(Trase, stranica 14).
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Prati trasu.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao početna odaberite Unaprijed.
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao odredišna odaberite Unatrag.
5 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli
kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Brisanje spremljene trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih trasa
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Spremljene
trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Prati
aktivnu trasu.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje aktivne trase
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Trase > Očisti aktivnu trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati
zabilježena.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom
snimanja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga.
2 Odaberite Način snimanja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga > Interval snim. > Interval.
2 Odaberite opciju:
Navigacija pomoću plotera
• Za bilježenje trase na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Udaljenost > Promijeni i unesite udaljenost.
• Za bilježenje trase na temelju vremenskog intervala
odaberite Vrijeme > Promijeni i unesite vremenski
interval.
• Za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od
kursa odaberite Rezolucija > Promijeni i unesite
maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke
trase.
Granice
Granice vam omogućuju da ostanete u određenim područjima
na vodenoj površini ili ih izbjegnete. Možete postaviti alarm koji
vas upozorava kad uđete unutar granice ili izađete izvan nje.
Pomoću karte možete stvoriti ograničena područja, linije i
krugove. Spremljene tragove i rute možete pretvoriti u granice.
Pomoću točaka možete stvoriti ograničeno područje tako da iz
točaka stvorite rutu i zatim pretvorite rutu u granicu.
Možete odabrati granicu koja će služiti kao aktivna granica.
Podatkovnim poljima na karti možete dodati podatke o aktivnoj
granici.
Stvaranje granice
1 Odaberite Korisnički podaci > Granice > Nova granica.
2 Odaberite oblik granice.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pretvaranje rute u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je stvoriti i spremiti
barem jednu rutu (Stvaranje i spremanje rute, stranica 12).
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute i putovi aut. navođ..
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu > Spremi kao granicu.
Pretvaranje traga u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je zabilježiti i spremiti
barem jedan trag (Spremanje aktivne trase, stranica 14).
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi kao granicu.
Uređivanje granice
1 Odaberite Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Uređivanje granica.
4 Odaberite opciju:
• Za uređivanje izgleda granice na karti odaberite Opcije
prikaza.
• Za promjenu granica ili naziva granica odaberite
Uređivanje granica.
• Za uređivanje alarma granice odaberite Alarm.
Postavljanje alarma granice
Alarmi granice upozoravaju vas da se nalazite unutar određene
udaljenosti od postavljene granice.
1 Odaberite Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Alarm > Uključi.
4 Unesite udaljenost.
5 Odaberite opciju.
• Kako biste postavili alarm da se oglasi kad se plovilo nađe
na određenoj udaljenosti od granice područja unutar
kojega želite ostati, odaberite Izlazak.
15
• Kako biste postavili alarm da se oglasi kad se plovilo nađe
na određenoj udaljenosti od granice područja koje želite
izbjeći, odaberite Ulazak.
Brisanje granice
1 Odaberite Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Uređivanje granica > Izbriši.
Zaustavljanje navigacije
Prilikom navigacije s navigacijske ili ribolovne karte odaberite
opciju:
• Odaberite MENU > Zaustavi navigaciju.
• Prilikom navigiranja putem automatskog navođenja
odaberite MENU > Opcije za navigaciju > Zaustavi
navigaciju.
Ako ne vidite raspored prikaza sonara koji odgovara vašim
potrebama, možete stvoriti prilagođeni kombinirani
zaslonStvaranje prilagođenog kombiniranog zaslona, stranica 2.
Prikaz Standardni sonara
Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o
priključenoj opremi.
Prikazi Standardni sonara preko cijelog zaslona prikazuju veliku
sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne strane
zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon
pomiče zdesna ulijevo.
Sinkronizacija korisničkih podataka u
pomorskoj mreži tvrtke Garmin
OBAVIJEST
Prije sinkronizacije korisničkih podataka u mreži korisničke
podatke trebate sigurnosno kopirati kako biste spriječili gubitak
podataka. Pogledajte Sigurnosno kopiranje podataka na
računalo, stranica 41.
Automatski možete dijeliti međutočke, trase i rute sa svim
kompatibilnim uređajima povezanim u pomorsku mrežu tvrtke
Garmin (Ethernet).
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Dijeljenje korisn. pod. > Uključi.
Ako se neka međutočka, trasa ili ruta na uređaju za iscrtavanje
promijeni, ti se podaci automatski sinkroniziraju na svim
uređajima za iscrtavanje u Ethernet mreži.
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
À
Á
Â
Informacije o dubini
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
Garmin ClearVü prikaz sonara
NAPOMENA: Za primanje Garmin ClearVü sonara sa
skeniranjem trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili
Fishfinder te kompatibilna sonda.
Garmin ClearVü sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku
svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura
iznad kojih plovilo prolazi.
Tradicionalne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem Garmin ClearVü emitira dva uska snopa oblikom
slična snopu u uređaju za kopiranje. Ti snopovi omogućuje
jasniju sliku, više nalik na fotografiju, svega što se nalazi ispod
plovila.
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Sve > OK.
Sonar
Kada je povezan s neobaveznim sonarnim modulom Garmin i
sondom, svoj uređaj za iscrtavanje možete koristiti kao tragač za
ribom. Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u
trenutnom području.
Podešenja moguća na svakom prikazu sonara ovise o aktivnom
prikazu i o modelu uređaja za iscrtavanje te priključenom
modelu sonara i sonde.
Za dodatne informacije o najboljoj sondi za vaše potrebe idite na
web-mjesto www.garmin.com/transducers.
Prikazi sonara
Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i opcijskom
sonarnom modulu koji su povezani s uređajem za iscrtavanje.
Na primjer, prikaz podijeljene frekvencije dostupan je samo ako
ste povezani sa sondom dvostruke frekvencije.
Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na
cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više
prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene
frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije. Možete
prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu. Na primjer,
gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati
osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.
16
SideVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli SideVü sonar i sonde
za skeniranje.
NAPOMENA: Kako biste mogli primati signale sonara za
skeniranje SideVü, potreban vam je kompatibilan uređaj za
iscrtavanje, kompatibilan sonarni modul i kompatibilna sonda.
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Prikazi Panoptix sonara omogućuju vam pregled svega što se
nalazi oko plovila u stvarnom vremenu. Također možete gledati
mamac pod vodom i jata ribe koja plivaju za mamcem ispred ili
ispod vašeg plovila.
Prikazi LiveVü sonara daju vam pregled kretanja ispred ili ispod
vašeg plovila u stvarnom vremenu. Zaslon se ažurira veoma
brzo i pruža prikaze sonara uz koje ćete imati osjećaj da gledate
videozapis uživo.
Prikazi RealVü 3D sonara pružaju trodimenzionalni pregled
svega što se nalazi ispred ili ispod vašeg plovila. Zaslon se
ažurira nakon svakog odašiljanja sonde.
Za pregled svih pet prikaza Panoptix sonara potrebna vam je
jedna sonda za prikaz ispod plovila i druga sonda za prikaz
ispred plovila.
Za pristup prikazima Panoptix sonara odaberite Sonar i zatim
odaberite prikaz.
Prikaz donjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Voda između plovila i dna
SideVü tehnologija skeniranja
Umjesto uobičajenog stožastog snopa, sonde SideVü koriste
plosnati snop za skeniranje vode i dna na bočnim stranama
plovila.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Prikazi sonara na podijeljenom zaslonu
Prikazi sonara na podijeljenom zaslonu omogućuju vam da
istovremeno pregledavate različite kombinacije podataka
sonara. Na primjer, na jednom zaslonu možete pregledavati
podatke tradicionalnog i Garmin ClearVü sonara. Izgled prikaza
sonara na podijeljenom zaslonu možete urediti kako biste
promijenili veličinu prozora i promijenili redoslijed podataka.
Brzine pomicanja tradicionalnog i Garmin ClearVü prikaza
sonara sinkronizirane su radi lakšeg pregledavanja podataka na
podijeljenom zaslonu.
Povijesni prikaz donjeg Panoptix sonara uz kretanje prikazom
sonara
Plovilo
Raspon
Tragovi
"Drop shot" mamac
Dno
Prikaz prednjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon
preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu.
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Kod prikaza sonara podijeljene frekvencije, jedna strana
prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s podacima sonara
visoke frekvencije, a druga strana prikazuje grafikon preko
cijelog zaslona s podacima sonara niže frekvencije.
NAPOMENA: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva
korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Prikazi Panoptix sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli Panoptix sonde.
Za primanje Panoptix sonara potrebni su vam kompatibilan
ploter i sonda.
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Plovilo
Raspon
Ribolovno područje
Tragovi
Dno
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred sonde. Ovaj prikaz možete koristiti kad se plovilo
ne kreće i kada trebate vidjeti dno i ribu koja se približava
plovilu.
17
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.
Stvaranje točke na zaslonu sonara
1 Na prikazu sonara odaberite lokaciju.
2 Odaberite .
3 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda boja
Plovilo
Ping indikator
Ribolovno područje
Dno
Raspon
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod sonde i može se koristiti kada se plovilo ne kreće i
kada želite vidjeti što se nalazi oko plovila.
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi iza plovila koje se kreće i prikazuje čitav 3D potez vode
od dna do površine. Ovaj se prikaz koristi za pronalaženje ribe.
Udaljenost između dviju točaka na SideVü prikazu sonara
možete izmjeriti.
1 Na SideVü prikazu sonara odaberite lokaciju na zaslonu.
2 Odaberite .
Na karti će se prikazati pribadača koja označava odabranu
lokaciju.
3 Odaberite drugu lokaciju.
Udaljenost i kut od pribadače prikazat će se u gornjem
lijevom kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pribadače odaberite .
Pauziranje prikaza sonara
Na prikazu sonara odaberite MENU > Pauziraj sonar.
Pregled povijesti sonara
Kretanjem po prikazu sonara možete pregledati povijesne
podatke sonara.
NAPOMENA: Ne spremaju sve sonde povijesne podatke
sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Pauziraj sonar.
2 Koristite tipke sa strelicama.
Dijeljenje sonara
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda boja
Plovilo
Raspon
Dno
Struktura
Riba
Promjena prikaza sonara
1 Na kombiniranom zaslonu sa sonarom odaberite MENU >
Uredi kombinaciju.
Odaberite
prozor koji želite mijenjati.
2
3 Odaberite prikaz sonara.
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz uređaj za
iscrtavanje, možda ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi
sonar pravilno radio. Ta se opcija neće prikazati ako je uređaj
automatski prepoznao vašu sondu.
1 U prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Instalacija > Vrsta sonde.
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostr. zraka (200/77 kHz).
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostruka frekvencija (200/50
kHz).
18
Ova funkcija nije dostupna na svim modelima plotera.
Možete pregledavati podatke sonara drugih plotera s ugrađenim
sonarnim modulom koji su povezani na brodsku mrežu Garmin
Marine Network.
Svaki ploter u mreži može prikazivati podatke sonara svakog
kompatibilnog sonarnog modula i sonde u mreži, neovisno o
tome gdje su ploteri i sonde montirane na plovilu. Na primjer, sa
sonde s Garmin ClearVü montirane na stražnjem dijelu plovila
možete pregledavati podatke sonara pomoću GPSMAP 1020xs
uređaja montiranog na prednjoj strani plovila.
Prilikom dijeljenja podataka sonara, vrijednosti nekih postavki
sonara kao što su Domet i Osjetljivost sinkroniziraju se na svim
uređajima u mreži. Vrijednosti drugih postavki sonara kao što je
Izgled ne sinkroniziraju se i treba ih postaviti na svakom
pojedinom uređaju. Uz to, brzina pomicanja prikaza podataka
različitih tradicionalnih i Garmin ClearVü sonara sinkronizira se
kako bi podijeljeni prikazi bili bolje povezani.
NAPOMENA: Istovremeno korištenje više sondi može
uzrokovati preklapanje signala koje se može ukloniti
prilagođavanjem postavke Smetnje na sonaru.
Odabir izvora sonara
Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Ako za određeni prikaz sonara koristite više od jednog izvora
podataka sonara, možete odabrati izvor koji će se koristiti za taj
prikaz sonara. Na primjer, ako imate dva izvora s tehnologijom
Garmin ClearVü, na prikazu sonara s tehnologijom Garmin
ClearVü možete odabrati izvor.
1 Otvorite prikaz sonara kojem želite promijeniti izvor.
2 Odaberite MENU > Postavke sonara > Izvor.
3 Odaberite izvor za ovaj prikaz sonara.
Sonar
Promjena naziva izvora sonara
Kako biste jednostavno mogli odrediti izvor sonara, možete mu
promijeniti naziv. Na primjer, "Pramac" može biti naziv sonde
koja se nalazi na pramcu vašeg plovila.
Promjena naziva izvora vrijedi samo za trenutni prikaz. Na
primjer, ako želite promijeniti izvor sonara s tehnologijom
Garmin ClearVü, morate otvoriti prikaz sonara s tehnologijom
Garmin ClearVü.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Izvor > Promijeni naziv izvora.
2 Unesite naziv.
Podešavanje razine detalja
Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara
možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na
tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na Garmin
ClearVü sondama.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg
intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti
povratne signale manjeg intenziteta i šum. Želite li vidjeti sve
povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te
tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i
šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih
signala.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU.
2 Odaberite Osjetljivost ili Svjetlina.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili svjetlinu,
odaberite Gore ili Dolje.
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju
Automatski.
Prilagođavanje intenziteta boje
Možete podešavati intenzitet boja i isticati područja interesa na
zaslonu sonara, podešavanjem osjetljivosti boje na
tradicionalnim sondama ili kontrasta na Garmin ClearVü i
SideVü/ClearVü sondama. Ova postavka najbolje funkcionira
nakon podešavanja razine detalja koji se prikazuju na zaslonu
postavljanjem osjetljivosti ili svjetline.
Želite li istaknuti manje skupine riba ili stvoriti veći intenzitet
prikaza objekta, možete povećati postavku osjetljivosti boja ili
kontrasta. To će dovesti do gubitka diferencijacije povratnih
signala velikog intenziteta na dnu. Želite li smanjiti intenzitet
povratnog signala, možete smanjiti osjetljivost boja ili kontrast.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU.
2 Odaberite opciju:
• U prikazu sonara Garmin ClearVü ili SideVü odaberite
Kontrast.
• U prikazu Panoptix LiveVü sonara odaberite Osjetljivost
boje.
• Ako se nalazite u nekom drugom prikazu sonara,
odaberite Postavke sonara > Napredno > Osjetljivost
boje.
3 Odaberite opciju:
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje intenziteta boja
odaberite Gore ili Dolje.
• Za korištenje zadane postavke odaberite Zadano.
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine
Možete podešavati domet mjerila dubine na tradicionalnim i
Garmin ClearVü prikazima sonara te domet mjerila širine na
SideVü prikazu sonara.
Sonar
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će
se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste
postavili.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Domet.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje dometa, odaberite Automatski.
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
Gore ili Dolje.
SAVJET: Na zaslonu sonara možete odabrati ili ako
želite ručno podesiti domet.
SAVJET: Kada pregledavate više zaslona sonara, možete
odabrati Odaberi kako biste odabrali aktivni zaslon.
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu
sonara
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Zumiranje.
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje podataka sonara s dubine dna odaberite
Fiksirano dno.
• Za ručno postavljanje raspona dubina povećanog
područja odaberite Ručno, zatim odaberite Preg. prema
gor. ili Preg. prema dolj. za postavljanje raspona dubina
povećanog područja i odaberite Povećaj ili Smanji za
povećavanje ili smanjivanje povećanog područja.
• Za automatsko postavljanje dubine i povećanja odaberite
Automatski.
• Kako biste otkazali povećanje, odaberite Bez zumiranja.
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja omogućuje više detalja,
posebno prilikom pomicanja ili kretanja. Manja brzina pomicanja
omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu. Brzina
pomicanja postavljena na jednom prikazu sonara primjenjuje se
na sve prikaze sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Brzina pomicanja.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine ili brzine kroz vodu odaberite
Automatski.
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja Garmin ClearVü ili
SideVü prikaza sonara, preporučuje se odabir postavke
Automatski.
• Ako želite izrazito brzo pomicanje, odaberite Ultrascroll®.
Opcija Ultrascroll omogućuje brzo kretanje kroz nove
podatke sonara, ali uz smanjenu kvalitetu slike. Postavka
Brzo u većini je slučajeva dobar omjer između brzine
pomicanja i izobličenosti ciljeva.
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o uređaju za
iscrtavanje, sonarnim modulima i sondama koji se koriste.
19
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru. Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje ribarima
prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu generirati više
površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna na nemirnom
moru. Veće širine snopa stvaraju veće lukove za primanje
signala riba pa su idealne za pronalaženje riba. Veće širine
snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.
CHIRP frekvencije omogućavaju odašiljanje svakog impulsa
kroz raspon frekvencije, što rezultira boljim razdvajanjem
objekata u dubokoj vodi. CHIRP se može koristiti za jasno
identificiranje objekata, poput pojedinačnih riba u jatu, i u
dubokoj vodi. CHIRP općenito daje bolje rezultate od primjena s
jednom frekvencijom. Budući da se neki objekti riba mogu bolje
prikazati pomoću fiksne frekvencije, kad koristite CHIRP
frekvencije trebali biste razmotriti svoje ciljeve i uvjete u vodi.
Neke sonarske crne kutije i sonde omogućavaju i prilagodbu
unaprijed postavljenih frekvencija za svaki element sonde, što
omogućava brzo mijenjanje frekvencija korištenjem unaprijed
postavljenih vrijednosti u slučaju promjena u vodi i promjena
ciljeva.
Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s
podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje
pomoću signala niže frekvencije i da istovremeno vidite
detaljnije pomoću signala više frekvencije.
Odabir frekvencija
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odrediti koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Frekvencija.
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
Više informacija o frekvencijama: Frekvencije sonara,
stranica 19.
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Frekvencija.
2 Odaberite Dodaj.
3 Unesite frekvenciju.
Prilagođavanje prikaza Panoptix sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli Panoptix sonde.
Prilagođavanje izgleda prikaza LiveVü sonara
1 Na prikazu LiveVü sonara odaberite MENU > Postavke
sonara.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu boja prikaza sonara odaberite Shema boja i
odaberite opciju.
• Za prilagođavanje duljine tragova koje prikazuju kretanje
ciljnog sadržaja odaberite Staze i odaberite opciju.
• Kako bi se dno razlikovalo od vode po smeđoj boji dna,
odaberite Popunjav. dna.
• Za prikazivanje ili skrivanje rešetke linija raspona
odaberite Preklap.rešetke.
• Za prikazivanje ili skrivanje povijesti na bočnoj strani
zaslona odaberite Povijest pomic..
20
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü sonde
Možete promijeniti kut odašiljanja LiveVü sonde kako biste
sondu usmjerili prema određenom području interesa. Primjerice,
sondu možete usmjeriti da slijedi mamac ili da se fokusira na
drvo pored kojeg prolazite.
1 Na prikazu LiveVü sonara odaberite MENU > Kut prijenosa.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine
zumiranja
Možete promijeniti kut gledanja za prikaze RealVü sonara.
Prikaz možete i povećati i smanjiti.
Na prikazu RealVü sonara odaberite opciju:
• Za dijagonalno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
• Za vodoravno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
.
• Za okomito prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
• Kut gledanja prilagodite pomoću tipki sa strelicama.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite i .
.
Prilagođavanje izgleda prikaza RealVü sonara
1 Na prikazu RealVü sonara odaberite MENU.
2 Odaberite opciju:
• Za prilagođavanje dubine na kojoj paleta boja ponovno
započinje odaberite Dubina palete i odaberite opciju.
• Za odabir druge palete boja za točke odašiljanja signala
sonara odaberite Postavke sonara > Boje točaka i
odaberite opciju.
• Za odabir druge palete boja za dno odaberite Postavke
sonara > Boje dna i odaberite opciju.
• Za odabir drugog stila dna odaberite Postavke sonara >
Stil dna i odaberite opciju.
• Za prikazivanje ili skrivanje legende boja na bočnoj strani
zaslona odaberite Postavke sonara > Legenda boja.
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü
Možete odrediti brzinu kojom sonda odašilje prema naprijed i
natrag. Brže odašiljanje daje manje preciznu sliku, ali se zaslon
brže osvježava. Sporije odašiljanje daje detaljniju sliku, ali se
zaslon sporije osvježava.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za RealVü 3D
Historical prikaz sonara.
1 Na prikazu RealVü sonara odaberite MENU > Brzina
odašiljanja.
2 Odaberite opciju.
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na osovinu. Kompas ne radi ako sondu montirate na
motor.
NAPOMENA: Kalibracija kompasa moguća je samo za sonde s
ugrađenim kompasom.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na stranici sonara ForwardVü ili LiveVü Forward odaberite
MENU > Postavke sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS.
3 Odaberite Kalibracija kompasa.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Sonar
Uključivanje značajke A-Scope
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim prikazima
sonara.
A-scope je okomita bljeskalica s desne strane prikaza sonara
preko cijelog zaslona. Ova značajka proširuje posljednje
primljene podatke sonara radi lakšeg pregleda. Pomaže i pri
otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Izgled > A-Scope.
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz uređaj za
iscrtavanje, možda ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi
sonar pravilno radio. Ta se opcija neće prikazati ako je uređaj
automatski prepoznao vašu sondu.
1 U prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Instalacija > Vrsta sonde.
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostr. zraka (200/77 kHz).
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostruka frekvencija (200/50
kHz).
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.
Postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara.
Linija dubine: Prikazuje brzu referentnu liniju dubine.
Brzina pomicanja: Određivanje brzine kojom će se sonar
pomicati zdesna nalijevo.
U plitkoj vodi dobro je smanjiti brzinu pomicanja kako bi se
produljilo vrijeme prikaza informacija na zaslonu. U dubljoj
vodi možete povećati brzinu pomicanja.
Linije dometa: Prikazuje okomite linije koje naznačuju
udaljenost od desne i lijeve strane plovila. Postavka je
dostupna samo za SideVü prikaz sonara.
Shema boja: Služi za postavljanje sheme boja za prikaz sonara.
Ta postavka može biti dostupna u izborniku Izgled.
Sheme boja s visokim kontrastom omogućavaju dodjelu
tamnijih boja povratnim signalima niskog intenziteta. Sheme
boja s niskim kontrastom omogućavaju dodjelu boja
povratnim signalima niskog intenzitete koji su slični boji
pozadine.
Izgled: Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke
izgleda sonara, stranica 21.
Prikaz brojeva: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu
sonara.
Napredno: Dodatne informacije potražite u odjeljku Napredne
postavke sonara, stranica 21.
Instalacija: Vraćanje zadanih postavki sonara.
Postavljanje RealVü sonara
Na prikazu RealVü sonara odaberite MENU > Postavke
sonara.
Boje točaka: Postavlja različite palete boja za točke odašiljanja
signala sonara.
Sonar
Stil dna: Postavlja stil dna. Kada se nalazite u dubokim
vodama, ovu postavku možete postaviti na Točke i ručno
postaviti raspon plitke vode.
Boje dna: Postavlja shemu boja za dno.
Legenda boja: Pokazuje dubine označene bojama.
Prikaz brojeva: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu
sonara.
Instalacija: Konfigurira sondu (Postavke instalacije sonde,
stranica 22).
Postavljanje LiveVü sonara
Na prikazu LiveVü sonara odaberite MENU > Postavke sonara.
Shema boja: Postavlja paletu boja.
Popunjav. dna: Dno se boja u smeđu boju kako bi se
razlikovalo od povratnog signala vode.
Staze: Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na
zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.
Preklap.rešetke: Prikazuje rešetku linija raspona.
Odbijanje buke: Smanjuje smetnje i količinu buke prikazanu na
zaslonu sonara.
Povijest pomic.: Prikazuje povijest sonara na prikazu
standardnog sonara.
Prikaz brojeva: Postavlja podatke prikazane na zaslonu sonara
(Prilagođavanje prikaza brojeva, stranica 2).
Instalacija: Konfigurira sondu (Kalibracija kompasa,
stranica 20).
Postavke izgleda sonara
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Izgled.
Shema boja: Postavlja shemu boja.
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.
Napredna slika: Omogućava slici sonara brže kretanje tako da
se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca podataka za
svaki stupac primljenih podataka sonara. To je naročito
korisno ako sonar koristite u dubokoj vodi jer signal sonara
dulje putuje do dna i natrag do sonde.
Postavka 1/1 na zaslonu iscrtava jedan stupac informacija po
skupu povratnih podataka sa sonde. Postavka 2/1 na zaslonu
iscrtava dva stupca informacija po skupu povratnih podataka
sa sonde, a broj stupaca se mijenja na isti način za postavke
4/1 i 8/1.
Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne
objekte.
Napredne postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Napredno.
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora buke.
Za uklanjanje smetnji sa zaslona treba upotrijebiti najnižu
postavku smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje.
Najbolji način uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih
problema koji uzrokuju smetnje.
Šum površine: Sakriva šum površine kako bi se smanjila buka.
Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati više
objekata, ali i generirati veći šum površine.
Osjetljivost boje: Pogledajte Podešavanje razine detalja,
stranica 19.
21
TVG: Prilagođava izgled povratnih signala radi kompenzacije
oslabljenih signala sonara u dubljoj vodi te smanjuje
pojavljivanje šuma blizu površne. Ako se vrijednost ove
postavke poveća, boje pridružene šumu niske razine i ribama
konzistentnije se prikazuju u različitim dubinama vode. Ova
postavka smanjuje i šum blizu površine vode.
Postavke instalacije sonde
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Instalacija.
Vrati zadane vrijed. sonara: Vraća zadane tvorničke postavke
prikaza sonara.
Vrsta sonde: Omogućava odabir vrste sonde koja je povezana
s uređajem.
Promjena: Omogućuje postavljanje raspona dubina na koje se
sonar fokusira. To omogućuje zumiranje na područje u
fokusiranoj dubini.
Okreni lij./desn.: Mijenja orijentaciju prikaza sonara SideVü ako
je sonda usmjerena unatrag.
Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je
montirana sonda čiji su kabeli okrenuti prema lijevoj strani
plovila.
Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde.
Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i dalje. Šira zraka
omogućuje vam pregled veće površine.
Koristi AHRS: Dozvoljava internom referentnom sustavu za
pozicioniranje i smjer (AHRS) da otkrije kut pod kojim je
montirana Panoptix sonda. Ako je ova postavka isključena,
pretpostavlja se da je sonda montirana pod kutom od 45
stupnjeva.
Postavke alarma sonara
NAPOMENA: Za neke postavke potrebni su vanjski dodaci.
Odaberite Postavke > Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Ribolov: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj
otkrije ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Snimke sonara
Snimanje prikaza sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli snimanje sonara.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Snimka sonara > Snimanje sonara.
15 minuta snimanja sonara zauzima otprilike 200 MB
prostora na umetnutoj memorijskoj kartici. Sonar možete
snimati dokle god na kartici ima mjesta.
Zaustavljanje snimanja sonara
Prije zaustavljanja snimanja sonara, morate ga početi snimati
(Snimanje prikaza sonara, stranica 22).
22
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Snimka sonara > Zaustavi snimanje.
Brisanje snimke sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Snimke sonara > Prikaz snimki.
3 Odaberite snimku.
4 Odaberite Izbriši.
Reprodukcija snimki sonara
Prije reprodukcije snimki sonara morate preuzeti i instalirati
aplikaciju HomePort™ i na memorijsku karticu snimiti podatke
sonara.
1 Iz uređaja izvadite memorijsku karticu.
2 Memorijsku karticu umetnite u čitač kartica koji je spojen s
računalom.
3 Otvorite aplikaciju HomePort.
4 S popisa uređaja odaberite snimku sonara.
5 Desnom tipkom miša odaberite snimku sonara u donjem
oknu.
6 Odaberite Reprodukcija.
Grafikoni dubine i temperature vode
Ako koristite sondu koja može mjeriti dubine ili primate
informacije o dubini vode od uređaja NMEA 0183 ili NMEA
2000, možete vidjeti grafički zapisnik očitanja dubine. Ako
koristite sondu koja može mjeriti temperaturu ili primate
informacije o temperaturi vode od uređaja NMEA 0183 ili NMEA
2000, možete vidjeti grafički zapisnik očitanja temperature.
Grafikoni se pomiču nalijevo primajući nove informacije.
Odaberite Sonar > Podatkovni grafikoni.
®
Postavljanje raspona grafikona dubine i temperature
vode i vremenskih mjerila
Možete naznačiti vrijeme i raspon dubine koje će prikazivati u
grafikonu dubine i temperature vode.
1 Odaberite Sonar > Podatkovni grafikoni > MENU.
2 Odaberite Postavke graf. dubine ili Postavke grafikona
temperature.
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje mjerila proteklog vremena odaberite
Trajanje. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem
mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja u
dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanjem mjerila
proteklog vremena možete vidjeti više pojedinosti u
kraćem vremenskom razdoblju.
• Za postavljanje mjerila raspona dubine ili raspona
temperature odaberite Mjerilo. Povećanjem mjerila
možete vidjeti više odstupanja u očitanjima. Smanjivanjem
mjerila možete vidjeti više detalja u odstupanjima.
Jedriličarske značajke
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Jedriličarska utrka
Zahvaljujući ovom uređaju povećava se vjerojatnost da će
jedrilica prijeći startnu liniju točno u trenutku početka utrke. Kada
Jedriličarske značajke
svoju štopericu sinkronizirate sa službenom štopericom utrke, u
intervalima od jedne minute primat ćete upozorenja o
približavanju početka utrke. Kada štopericu koristite u
kombinaciji s virtualnom startnom linijom, uređaj mjeri vašu
brzinu, smjer i preostalo vrijeme na štoperici. Uređaj pomoću tih
podataka može predvidjeti hoće li jedrilica prijeći startnu liniju
prije, nakon ili u točnom trenutku početka utrke.
Pomoć do startne linije
Pomoć do startne linije u jedrenju vizualni je prikaz podataka koji
su vam potrebni da startnu liniju prijeđete u najbolje vrijeme i s
optimalnom brzinom.
Nakon postavljanja desne i lijeve oznake startne linije i željene
brzine i vremena, te nakon što postavite štopericu, pojavit će se
linija predviđanja. Linija predviđanja pruža se od vaše trenutne
lokacije do startne linije i layline linija koje se protežu od svake
oznake.
Završna točka i boja linije predviđanja na temelju brzine kojom
se trenutno krećete pokazuju gdje će se vaše plovilo nalaziti
kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka prije startne linije, linija je bijele boje. To
znači da morate povećati brzinu plovila kako biste na vrijeme
stigli do startne linije.
Ako je završna točka poslije startne linije, linija je crvene boje.
To znači da morate smanjiti brzinu plovila kako ne biste dobili
kaznene bodove za prelazak startne linije prije nego što
štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka na startnoj liniji, linija je bijele boje. To
znači da se krećete optimalnom brzinom kojom ćete do startne
linije stići kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Prozor pomoći do startne linije i štoperica zadano se pojavljuju u
kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.
Pristup mjeraču pomoći do startne linije
Odaberite Mjerači > Pomoć do startne linije.
Postavljanje startne linije
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite MENU >
Pomoć do startne linije > Startna linija.
2 Odaberite opciju:
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti kada
pored njih prođete, odaberite Oznaka lokacije.
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti
unosom njihovih koordinata, odaberite Upiši koordinate.
• Ako nakon postavljanja želite zamijeniti lijevu i desnu
oznaku, odaberite Zamijeni lijevu i desnu Oznake.
Korištenje pomoći do startne linije
Funkciju pomoći do startne linije možete koristiti za vrijeme
jedriličarskih utrka kako biste pri optimalnoj brzini prešli startnu
liniju.
1 Označite startnu liniju (Postavljanje startne linije, stranica 23).
2 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite MENU > Ciljna
brzina, a zatim odaberite ciljnu brzinu kojom želite prijeći
startnu liniju.
3 Odaberite Ciljno vrijeme i odaberite kada želite prijeći
startnu liniju.
4 Odaberite BACK.
5 Pokrenite štopericu (Pokretanje štoperice, stranica 23).
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene
Možete unijeti udaljenost između pramca vašeg plovila i GPS
antene. Tako ćete osigurati da pramac plovila u točno
određenom trenutku prijeđe startnu liniju.
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite MENU >
Startna linija > GPS pomak pramca.
2 Unesite udaljenost.
3 Odaberite SELECT.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
U načinu rada za jedrenje (Postavljanje vrste plovila, stranica 2)
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Jedrenje > Layline
linije.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Privjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju privjetrinskog kuta jedrenja.
Zavjetrinski kut: Omoguće vam da postavite layline liniju na
temelju zavjetrinskog kuta jedrenja.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Filtar layline lin.: Filtrira podatke o layline liniji na temelju
unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline liniju
koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog kuta
vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na promjene
smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za površinsko
očitanje za dubinu kobilice pa na taj način omogućujete mjerenje
dubine od dna kobilice umjesto od lokacije sonde. Unesite
pozitivan broj za dubinu kobilice. Za velika plovila koja mogu
gaziti nekoliko metara možete unijeti i negativan broj.
1 Dovršite postupak na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À, izmjerite
udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila. Unesite tu
vrijednost u koracima 3 i 4 kao pozitivan broj.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, izmjerite
udaljenost od sonde do razine vode. Unesite tu vrijednost
u koracima 3 i 4 kao negativan broj.
Pokretanje štoperice
Na mnogim zaslonima možete dodati štopericu među prikazane
brojeve (Prilagođavanje prikaza brojeva, stranica 2).
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite Početak.
2 Po potrebi odaberite Sinkronizac. za sinkronizaciju sa
službenom štopericom utrke.
Zaustavljanje štoperice
Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite Zaustavljanje.
Jedriličarske značajke
23
Emitiranje radarskih signala
NAPOMENA: Radar nakon zagrijavanja prelazi u način
mirovanja, što je sigurnosna značajka. To vam omogućuje da
provjerite je li područje oko radara slobodno prije početka
radarskog odašiljanja.
1 Dok je ploter isključen spojite radar kao što je opisano u
uputama za montažu radara.
2 Uključite ploter.
Ako je potrebno, radar se zagrijava i počinje odbrojavanje do
upozorenja o spremnosti radara.
Odaberite
Radar.
3
4 Odaberite način rada radara.
Dok se radar zagrijava prikazuje se poruka o odbrojavanju.
5 Odaberite MENU > Radarsko odašiljanje.
Prilagođavanje dometa radarskih signala
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ili na osnovi lokacije sonde.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Radar
UPOZORENJE
Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti
opasna za ljude i životinje. Prije početka radarskog odašiljanja,
provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje
zraku 12° iznad i ispod linije koja je vodoravni produžetak iz
središta radara.
Za vrijeme odašiljanja signala radara nemojte iz blizine gledati
izravno u antenu. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na
elektromagnetsku energiju.
Kada svoj kompatibilni ploter povežete s dodatnim Garmin
nautičkim radarom kao što su GMR™ 1226 xHD2 ili GMR 24
xHD, vidjet ćete više informacija o svojoj okolini.
Radar odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se rotira za
360°. Kad odaslana energije dostigne cilj, dio te energije vraća
se radaru.
Načini prikaza radara
NAPOMENA: Svi načini rada nisu dostupni na svim radarima i
ploterima.
Odaberite Radar.
Način rada Krstarenje: Prikazuje prikupljene radarske
informacije preko cijelog zaslona.
Način rada Luka: Namijenjen za upotrebu samo na kopnenim
vodama, ovaj način rada najbolje funkcionira s radarskim
signalima kratkog dometa (2 nm ili manje).
Način rada Pučina: Namijenjen za upotrebu na otvorenim
vodama, ovaj način rada najbolje funkcionira s radarskim
signalima dugog dometa.
Način rada Straža: Omogućuje postavljanje radara u način rada
tempiranog emitiranja u kojemu možete konfigurirati radarsko
odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U ovom
načinu rada možete omogućiti zonu pod nadzorom i na taj
način identificirati sigurnu zonu oko plovila. Ako iz načina
rada Straža prijeđete u neki drugi, radar će prijeći u način
rada za stalni prijenos i onemogućiti sve zone pod nadzorom.
Način rada Radarsko prekrivanje: Prikazuje prikupljene
radarske informacije preko cijelog zaslona navigacijske karte.
Radarsko prekrivanje prikazuje podatke na temelju zadnjeg
korištenog načina rada radara.
24
Domet radarskih signala označava duljinu pulsirajućih signala
koje radar odašilje i prima. Povećanjem dometa radar odašilje
dulje impulse kako bi dosegao udaljene ciljeve. Bliži ciljevi,
naročito kiša i valovi, također reflektiraju dulje impulse što može
uzrokovati šum na radarskom zaslonu. Pregled informacija o
ciljevima duljeg dometa može smanjiti količinu prostora
dostupnog na radarskom zaslonu za pregled informacija o
ciljevima kraćeg dometa.
• Odaberite za smanjenje dometa.
• Odaberite za povećanje dometa.
Savjeti za odabir radarskog dometa
• Odredite koje informacije želite vidjeti na radarskom zaslonu.
Na primjer, trebaju li vam informacije o uvjetima u vodi oko
vas ili o ciljevima i prometu, ili vas pak više zanimaju udaljeni
vremenski uvjeti?
• Procijenite uvjete okruženja u kojemu koristite radar.
U surovim vremenskim uvjetima, radarski signali duljeg
dometa mogu povećati smetnje na radarskom zaslonu i
otežati pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa. U
kišnim uvjetima, radarski signali kraćeg dometa mogu vam
omogućiti učinkovitiji pregled informacija o objektima u blizini
ako su postavke za smetnje zbog kiše optimalno
konfigurirane.
• Odaberite najkraći učinkoviti raspon, s obzirom na razlog
upotrebe radara i trenutne uvjete okruženja.
Prilagođavanje skale zumiranja na
radarskom zaslonu
Skala zumiranja radara, što se naziva i domet radarskog
signala, predstavlja udaljenost od vašeg položaja (središte) do
krajnjeg vanjskog prstena.
Na radarskom zaslonu odaberite ili .
Svaki prsten predstavlja ravnomjerni dio skale zumiranja.
Na primjer, ako je skala zumiranja postavljena na tri milje,
svaki prsten predstavlja jednu milju od središta.
Označavanje međutočke na radarskom
zaslonu
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
lokaciju.
2 Odaberite Nova točka.
Način rada Straža
Način rada Straža omogućava postavljanje radara u način rada
tempiranog emitiranja u kojemu možete konfigurirati radarsko
odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U ovom
načinu rada možete omogućiti i zonu pod nadzorom koja
Radar
označava sigurnu zonu oko plovila i oglašava alarm kad objekt
očitan radarom uđe u zonu. Način rada Straža radi s nekim
Garmin GMR modelima radara.
Omogućavanje tempiranog emitiranja
Na zaslonu straže odaberite MENU > Postavke straže >
Tempir. emitir. > Uključi.
Postavljanje vremena mirovanja i emitiranja
Za postavljanje vremena mirovanja i emitiranja morate omogućiti
tempirano emitiranje (Omogućavanje tempiranog emitiranja,
stranica 25).
Kako biste uštedjeli energiju, možete označiti vrijeme mirovanja
radara i vrijeme odašiljanja za primjenu periodičnog emitiranja
radarskih signala u određenim intervalima.
1 Na zaslonu straže odaberite MENU > Postavke straže.
2 Odaberite Vrij. mirovanja.
3 Unesite vremenski interval između emitiranja radarskih
signala.
4 Odaberite Vrij. odašiljanja.
5 Unesite duljinu emitiranja svih radarskih signala.
Omogućavanje zone pod nadzorom
Na zaslonu straže odaberite MENU > Postavke straže >
Omog. zonu pod nadz..
Definiranje kružne zone pod nadzorom
Prije definiranja granica zone pod nadzorom, morate omogućiti
zonu pod nadzoromOmogućavanje zone pod nadzorom,
stranica 25.
Možete definirati cirkularnu zonu pod nadzorom koja u
potpunosti okružuje plovilo.
1 Na zaslonu straže odaberite MENU > Postavke straže >
Pril. zonu pod nadz. > Pomakni zonu radara > Krug.
2 Odaberite lokaciju vanjske granice kružne zone pod
nadzorom.
3 Odaberite lokaciju unutarnje granice kružne zone pod
nadzorom kako biste definirali njezinu širinu.
Definiranje djelomične zone pod nadzorom
Prije definiranja granica zone pod nadzorom, morate omogućiti
zonu pod nadzoromOmogućavanje zone pod nadzorom,
stranica 25.
Možete definirati granice zone pod nadzorom koja ne okružuje
plovilo u cjelini.
1 Na zaslonu straže odaberite MENU > Postavke straže >
Pril. zonu pod nadz. > Pomakni zonu radara > Ugao 1.
2 Dodirnite i povucite lokaciju vanjskog ugla À zone pod
nadzorom.
Prikaz popisa AIS prijetnji
Na bilo kojem radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju
možete prikazati i prilagoditi izgled popisa AIS prijetnji.
Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
MENU > Druga plovila > AIS lista.
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala
transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom
zaslonu. Ako se bilo koja postavka (osim postavke Raspon AIS
prikaza) konfigurira za jedan način rada radara, ta će se
postavka primijeniti i na sve druge načine rada radara.
Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfigurirane za jedan
način rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada
radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
MENU > Druga plovila > Postavke AIS prikaza.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila odaberite AIS domet i zatim
odaberite udaljenost.
• Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS
odaberite Pojedinosti > Prikaži.
• Za postavljanje planiranog smjera plavila s aktivacijom
AIS odaberite Planirani smjer, a zatim unesite vrijeme.
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze, a zatim
odaberite duljinu staze koja će se pojaviti.
VRM i EBL
Označavanje raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera
(EBL) mjere udaljenost i smjer od vašeg plovila do ciljnog
objekta. Na radarskom zaslonu VRM se prikazuje kao krug koji
okružuje trenutnu lokaciju plovila, a EBL se prikazuje kao linija
koja započinje na trenutnoj lokaciji vašeg plovila i križa se s
VRM-om. Križanje je cilj za VRM i EBL.
Prikaz za VRM i EBL
Na radarskom zaslonu odaberite MENU > Prikaži VRM/EBL.
Prilagođavanje VRM-a i EBL-a
Prije prilagođavanja VRM-a i EBL-a, morate ih prikazati na
radarskom zaslonu (Prikaz za VRM i EBL, stranica 25).
Možete prilagoditi promjer za VRM i kut za EBL, čime ćete
pomaknuti točku križanja VRM-a i EBL-a. VRM i EBL
konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale
načine rada radara.
1 Na radarskom zaslonu odaberite novu točku križanja VRM-a i
EBL-a.
2 Odaberite Ispusti VRM/EBL.
3 Odaberite Zaustavi pomicanje.
Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta
Prije prilagođavanja VRM-a i EBL-a morate ih prvo prikazati na
radarskom zaslonu (Prikaz za VRM i EBL, stranica 25).
1 Na radarskom zaslonu odaberite lokaciju cilja.
2 Odaberite Izmjeri udaljenost.
Udaljenost i smjer do ciljne lokacije prikazuju se u gornjem
lijevom kutu zaslona.
3 Odaberite Ugao 2.
4 Dodirnite lokaciju unutarnjeg ugla Á zone pod nadzorom
kako biste definirali njezinu širinu.
5 Odaberite Gotovo.
Radar
Radarsko preklapanje
Kad ploter povežete s dodatnim Garmin nautičkim radarom,
radarskim podacima možete preklapati navigacijsku ili ribolovnu
kartu.
Podaci se u radarskom preklapanju prikazuju na temelju
nedavno korištenog načina rada radara, a sve konfiguracijske
25
postavke primijenjene na radarsko preklapanje primjenjuju se i
na posljednji korišteni način rada radara.
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte
Koristite li radarsko prekrivanje, uređaj za iscrtavanje poravnat
će podatke radara s podacima karte na temelju smjera plovila,
koji se prema zadanim postavkama temelji na podacima
senzora magnetskog smjera koji je povezan putem NMEA 0183
ili mreže NMEA 2000. Ako senzor smjera nije dostupan, smjer
plovila temeljit će se na podacima GPS praćenja.
Podaci GPS praćenja upućuju na smjer kojim se plovilo kreće,
ali ne i smjer u kojem je plovilo usmjereno. Ako se plovilo zanosi
unatrag ili bočno zbog struje ili vjetra, radarsko prekrivanje
možda se neće savršeno poravnati s podacima karte. Ovu bi
situaciju trebalo izbjeći upotrebom podataka za usmjerenje
plovila s elektroničkog kompasa.
Ako se smjer plovila temelji na podacima sa senzora
magnetskog smjera ili automatskog pilota, podaci o smjeru
mogli bi biti kompromitirani zbog neodgovarajućih postavki,
mehaničkog kvara, magnetskih smetnji ili drugih faktora. Ako su
podaci smjera kompromitirani, radarsko prekrivanje možda se
neće savršeno poravnati s podacima karte.
Prikaz radarskog prekrivanja
Radarsko preklapanje prikazuje podatke na temelju zadnjeg
korištenog načina rada radara.
Odaberite Karte > Radars. prekriv..
Radarska slika prikazuje se u narančastoj boji i preklapa
navigacijsku kartu.
Omogućavanje i prilagođavanje radarske
zone bez odašiljanja
Možete naznačiti područje unutar kojega radarski skener neće
odašiljati signale.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima
radara i plotera.
1 Na radarskom zaslonu odaberite MENU > Postavljanje
radara > Omogući zonu bez odašiljanja.
Zona bez odašiljanja na zaslonu radara naznačena je kao
osjenčano područje.
2 Odaberite Prilagodi zonu bez odašiljanja > Pomakni zonu
bez odašiljanja.
3 Odaberite Kut 1 i odaberite novu lokaciju za prvi kut.
4 Odaberite Kut 2 i odaberite novu lokaciju za drugi kut.
5 Odaberite Gotovo.
Prekid emitiranja radarskih signala
Na zaslonu radara odaberite MENU > Radar u mirovanju.
SAVJET: Pritisnite na bilo kojem prozoru kako biste brzo
zaustavili radarski prijenos.
Optimizacija radarskog prikaza
Možete prilagoditi postavke radarskog prikaza kako biste
smanjili smetnje i povećali preciznost.
NAPOMENA: Moguće je optimizirati radarski prikaz za sve
načine rada radara.
1 Odaberite radarski domet (Prilagođavanje dometa radarskih
signala, stranica 24).
2 Vratite zadanu vrijednost postavke osjetljivosti (Automatsko
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 26).
3 Ručno prilagodite postavku osjetljivosti (Ručno
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 26).
26
Osjetljivost radara i smetnje
Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom
zaslonu
Automatska postavka osjetljivosti za svaki od načina rada
radara optimizirana je za taj način rada i može se razlikovati od
automatske postavke osjetljivosti koja se koristi za drugi način
rada.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim
modelima radara i plotera.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
MENU > Osjetljivost.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko podešavanje osjetljivosti za uvjete koji se
mijenjaju odaberite Autom. nisko ili Autom.visoko.
• Za automatsko podešavanje osjetljivosti za prikaz ptica na
površni vode odaberite Automatsko ptice.
Ručno prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Kako biste postigli optimalne radne značajke radara, možete
ručno podesiti osjetljivost.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
MENU > Osjetljivost.
2 Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost, sve dok se
na radarskom zaslonu ne prikažu svjetalca.
Podaci na radarskom zaslonu osvježavaju se svakih nekoliko
sekundi. Zbog toga se učinci ručnog podešavanja osjetljivosti
možda neće pojaviti odmah. Osjetljivost podešavajte polako.
3 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
svjetalca ne nestanu.
4 Ako se plovila, kopno ili drugi ciljevi nalaze unutar dometa,
odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok ciljevi
ne počnu treperiti.
5 Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost sve dok se
plovila, kopno ili drugi ciljevi ne prikažu jasno osvijetljeni na
radarskom zaslonu.
6 Prema potrebi smanjite prikaz velikih objekata u blizini.
7 Prema potrebi smanjite prikaz smetnji s bočne strane.
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini
Ciljevi značajne veličine u blizini, kao što su zidovi pristaništa,
mogu uzrokovati vrlo svijetlu sliku cilja na radarskom zaslonu.
Ova slika može prikriti manje mete koje se nalaze u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
MENU > Osjetljivost.
2 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok manji
ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji zbog velikih
objekata u blizini manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili
nestati s radarskog zaslona.
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu
Smetnje s bočne strane mogu izgledati kao crte koje se šire
prema van iz cilja u obliku polukruga. Efekte s bočne strane
možete izbjeći smanjivanjem osjetljivosti ili radarskog dometa.
Radar
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
MENU > Osjetljivost.
2 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
polukružni, iscrtani uzorak ne nestane sa zaslona radara.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji s bočne
strane manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili nestati s
radarskog zaslona.
Automatsko prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu
Ploter možete postaviti tako da automatski podešava izgled
morskih smetnji uzrokovanih nemirnim morem.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim
modelima radara i plotera.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
MENU > Odbijanje buke > Morske smetnje.
2 Odaberite Postavke ili Automatski.
3 Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru.
Kad se koristi kompatibilan model radara, ploter automatski
prilagođava morske smetnje ovisno o uvjetima u moru.
Ručno prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu
Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih nemirnim
morem. Postavka za morske smetnje utječe na pojavljivanje
obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje
udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka za morske smetnje
smanjuje pojavljivanje morskih smetnji uzrokovanih valovima u
blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
MENU > Odbijanje buke > Morske smetnje.
2 Odaberite Gore ili Dolje za podešavanje prikaza morskih
smetnji sve dok drugi ciljevi ne budu jasno vidljivi na
radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane uvjetima na moru mogle bi još uvijek biti
vidljive.
Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu
Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom.
Smanjivanjem radarskog dometa možete umanjiti smetnje zbog
kiše (Prilagođavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu,
stranica 24).
Postavka za smetnje zbog kiše utječe na pojavljivanje obližnjih
smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih
smetnji i ciljeva. Viša postavka za smetnje zbog kiše smanjuje
pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom u blizini, ali može i
smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
smetnje zbog kiše konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
1 Na radarskom zaslonu odaberite MENU > Odbijanje buke >
Smetnje zbog kiše.
2 Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje
pojavljivanja smetnji zbog kiše u blizini sve dok drugi ciljevi
ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Radar
Smetnje uzrokovane kišom mogle bi još uvijek biti vidljive.
Smanjivanje buke unakrsnog razgovara na radarskom
zaslonu
Možete smanjiti količinu buke koju uzrokuju smetnje iz drugog
obližnjeg radarskog izvora ako je postavka odbacivanja
unakrsnog razgovora uključena.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
odbacivanja unakrsnog razgovora konfigurirana za upotrebu u
jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na
ostale načine rada radara ili na radarsko preklapanje.
Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
MENU > Odbijanje buke > Odb. unak. raz..
Tragovi odjeka
Tragovi odjeka omogućuju praćenje kretanja drugih plovila na
zaslonu radara. Možete promijeniti vrijeme prikazivanja traga.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavke
konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara mogu se
i ne moraju primijeniti na ostale načine rada radara ili na
radarsko preklapanje.
NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim
modelima radara i plotera.
Uključivanje tragova odjeka
Na radarskom zaslonu odaberite MENU > Postavljanje
radara > Tragovi odjeka > Zaslon.
Prilagođavanje trajanja prikaza tragova odjeka
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
MENU > Postavljanje radara > Tragovi odjeka > Vrijeme.
2 Odaberite vrijeme prikaza tragova.
Brisanje tragova odjeka
Za smanjivanje smetnji sa zaslona radara možete ukloniti
tragove odjeka.
Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
MENU > Postavljanje radara > Tragovi odjeka > Brisanje
staze.
Postavke radarskog prikaza
Na bilo kojem radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju
odaberite MENU > Postavljanje radara.
Orijentacija: Postavlja perspektivu radarskog prikaza. Postavka
orijentacije odnosi se na sve načine rada radara. Ova se
postavka ne primjenjuje na radarsko prekrivanje.
Izgled: Postavlja shemu boja, brzinu predviđanja i izgled
navigacijske karte.
Pred. dio plov.: Kompenzira fizičku lokaciju radarskog uređaja
za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj za skeniranje nije
poravnat s osi krme i pramca.
Postavke izgleda radara
Na zaslonu radara odaberite MENU > Postavljanje radara >
Izgled.
NAPOMENA: Ove postavke neće se primijeniti na radarsko
preklapanje.
Pozadin. boja: Postavlja boju pozadine.
Boja prednj. pl.: Postavlja shemu boja za povrat radara.
Brzina predviđanja: Automatski pomiče vašu trenutačnu
lokaciju prema dnu zaslona sukladno povećanju brzine
kretanja. Za najbolje rezultate unesite najveću brzinu.
Linija smjera: Na radarskom zaslonu prikazuje produžetak od
pramca plovila u smjeru putovanja.
Prsteni dometa: Prikazuje prstene dometa koji pomažu u
vizualizaciji udaljenosti na radarskom zaslonu.
Prsten smjera: Prikazuje smjer u odnosu na vaš smjer ili
raspon koji se temelji na referentnom sjeveru kako biste
27
lakše odredili smjer prema objektu koji se prikazuje na
radarskom zaslonu.
Navigac. linije: Prikazuje navigacijske linije koje označavaju
kurs koji ste postavili pomoću opcija Ruta do, Automatsko
navođenje ili Idi na.
Točke: Prikazuje točke na radarskom zaslonu.
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
1 Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer
stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2 Izmjerite smjer cilja na radaru.
3 Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak
prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila,
potrebno je izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela plovila.
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za
upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
MENU > Postavljanje radara > Instalacija > Pred. dio
plov..
2 Za podešavanje pomaka odaberite Gore ili Dolje.
Mjerači i podaci almanaha
Mjerači daju razne informacije o putu, motoru, okolišu i vjetru i
dostupni su na svim modelima uređaja za iscrtavanje. Mjerači
Brojevi, Kompas i Put dostupni su na svim uređajima za
iscrtavanje. Za mjerače Vjetar i Okoliš potrebni su podaci iz
mreže NMEA 0183 ili NMEA 2000. Za mjerače motora potrebna
je veza s mrežom NMEA 2000 pa nisu dostupni na svim
modelima uređaja za iscrtavanje.
Uređaji za iscrtavanje daju i podatke almanaha, to jest,
informacije o plimi i oseci, strujama, suncu i mjesecu (na primjer,
vrijeme izlaska i zalaska sunca).
Pregled mjerača
1 Odaberite Mjerači.
2 Odaberite mjerač.
3 Odaberite ili za prikaz druge stranice mjerača.
Prilagođavanje mjerača
Možete promijeniti izgled stranica mjerača, način njihovog
prikazivanja i podatke na svakom mjeraču.
1 Otvorite stranicu mjerača.
2 Odaberite MENU > Uređivanje stranica mjerača.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite mjerač na kojemu želite promijeniti prikazane
podatke.
• Ako želite promijeniti izgled mjerača na stranici, odaberite
Promijeni izgled.
• Ako kompletu stranica mjerača želite dodati stranicu,
odaberite Dodaj stranicu.
• Ako želite promijeniti mjesto ove stranice u kompletu
stranica mjerača, odaberite Pomakni stranicu ulijevo ili
Pomakni stranicu udesno.
28
• Ako želite vratiti originalni prikaz ove stranice, odaberite
Vrati zadani prikaz.
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva
Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon željenog
standardnog rada mjerača.
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.
1 Na odgovarajućem zaslonu mjerača odaberite MENU >
Postavke mjerača > Postavljanje ograničenja mjerača.
2 Odaberite mjerač koji želite prilagoditi.
3 Odaberite Ograničenja mjerača > Korisnički definirano >
Uređivanje ograničenja.
4 Odaberite opciju:
• Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani minimum.
• Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani maksimum.
• Za postavljanje donje granice mjerača niže od
deklariranog minimuma odaberite Minimalno mjerilo.
• Za postavljanje gornje granice mjerača više od
deklariranog maksimuma odaberite Maksimalno mjerilo.
5 Odaberite graničnu vrijednost.
6 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite
korake 4 i 5.
Čitanje kompasa
Pomoću kompasa možete vidjeti informacije o azimutu, smjeru i
ruti.
Odaberite Mjerači > Kompas.
Pregled mjerača puta
Mjerači puta prikazuju informacije za odometar, brzinu, vrijeme i
gorivo vašeg trenutnog puta.
Odaberite Mjerači > Put.
Ponovno postavljanje mjerača puta
1 Odaberite Mjerači > Put > MENU.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje očitanja trenutnog puta na nulu odaberite
Ponovo postavi put.
• Za postavljanje očitanja maksimalne brzine na nulu
odaberite Pon. postavi maks. brzinu.
• Za postavljanje očitanja brojača kilometara na nulu
odaberite Ponovo postavi brojač km.
• Za postavljanje svih očitanja na nulu odaberite Ponovo
postavi sve.
Prikaz mjerača goriva i motora
Za prikaz mjerača goriva i motora morate biti povezani s
mrežom NMEA 2000 koja prima podatke o motoru i gorivu.
Detalje potražite u uputama za instalaciju.
Odaberite Mjerači > Motor.
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva
Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon željenog
standardnog rada mjerača.
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.
1 Na odgovarajućem zaslonu mjerača odaberite MENU >
Postavke mjerača > Postavljanje ograničenja mjerača.
2 Odaberite mjerač koji želite prilagoditi.
3 Odaberite Ograničenja mjerača > Korisnički definirano >
Uređivanje ograničenja.
Mjerači i podaci almanaha
4 Odaberite opciju:
• Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani minimum.
• Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani maksimum.
• Za postavljanje donje granice mjerača niže od
deklariranog minimuma odaberite Minimalno mjerilo.
• Za postavljanje gornje granice mjerača više od
deklariranog maksimuma odaberite Maksimalno mjerilo.
5 Odaberite graničnu vrijednost.
6 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite
korake 4 i 5.
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada
motora
Na uređaju za iscrtavanje možete omogućiti prikaz alarma sa
statusom motora.
Na zaslonu mjerača motora odaberite MENU > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Uključi.
Kad se aktivira alarm za motor, prikazat će se poruka s alarmom
za status mjerača, a mjerač može pocrveniti, ovisno o vrsti
alarma.
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite MENU > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Korisnički definirano.
2 Odaberite jedan ili više alarma za mjerač motora koje treba
uključiti ili isključiti.
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima
Mogu se prikazivati informacije za najviše četiri motora.
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite MENU > Postavke
mjerača > Odabir motora > Broj motora.
Odaberite
opciju:
2
• Odaberite broj motora.
• Odaberite Automatska konfiguracija kako bi se broj
motora automatski prepoznao.
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima
Prije prilagođavanja načina na koji je motori prikazuju u
mjeračima, morate ručno odabrati broj motora (Odabir broja
motora prikazanih na mjeračima, stranica 29).
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite MENU > Postavke
mjerača > Odabir motora > Uređivanje motora.
Odaberite
Prvi motor.
2
3 Odaberite motor koji će se prikazivati u prvom mjeraču.
4 Ponovite za preostale trake motora.
Konfiguriranje prikaza mjerača goriva
Prije postavljanja i prikazivanja razine goriva morate priključiti
kompatibilan motor, senzor protoka goriva ili senzor razine
spremnika na NMEA 2000 mrežu.
Ukupnu količinu goriva možete prikazati kao numeričku
vrijednost koja prikazuje ukupno gorivo ili kao grafički prikaz koji
prikazuje razinu goriva u svakom spremniku.
1 Odaberite Mjerači > Motor > MENU > Postavke mjerača >
Prikaz goriva.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz ukupne vrijednosti za gorivo u spremnicima
odaberite Koristi uk. gor. na plovilu.
• Za prikaz količine goriva u svakom spremniku odaberite
Koristi razine spr. gor..
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom
količinom goriva u plovilu
Razine goriva u ploteru možete sinkronizirati sa stvarnom
razinom goriva u plovilu kad u plovilo dodajete gorivo.
1 Odaberite Mjerači > Motor > MENU.
2 Odaberite opciju:
• Kad napunite sve spremnike za gorivo na plovilu odaberite
Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno
postavlja na maksimalni kapacitet.
• Ako spremnik niste napunili do kraja odaberite Dodaj
gorivo plovilu i unesite dodanu količinu.
• Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila
odaberite Postavi ukupno gorivo i unesite ukupnu
količinu goriva u spremnicima.
Postavljanje alarma za gorivo
Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni
senzor protoka goriva mora se povezati s mrežom NMEA 2000.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo > Alarm za gorivo >
Uključi.
2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm.
Prikaz mjerača vjetra
Za prikaz informacija o vjetru s uređajem za iscrtavanje mora biti
povezan senzor za vjetar.
Odaberite Mjerači > Vjetar.
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje
Mjerač vjetra za jedrenje možete konfigurirati tako da pokazuje
brzinu i kut stvarnog ili manifestnog vjetra.
1 Na mjeraču vjetra odaberite MENU > Mjerač vjetra za jedr..
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz kuta stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite
Igla i zatim odaberite opciju.
• Za prikaz brzine stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite
Brzina vjetra i zatim odaberite opciju.
Konfiguriranje izvora brzine
Možete odrediti hoće li temelj za podatke o brzini plovila koji se
prikazuju na mjeraču i koriste u izračunima vjetra biti brzina kroz
vodu ili brzina GPS-a.
1 Na mjeraču vjetra odaberite MENU > Mjerač kompasa >
Prikaz brzine.
2 Odaberite opciju:
• Za izračun brzine plovila na temelju podataka senzora
brzine kroz vodu odaberite Brz. kr. vodu.
• Za izračun brzine plovila na temelju GPS podataka
odaberite GPS brzina.
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra
Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču vjetra.
Magnetski smjer predstavlja podatke o smjeru primljene iz
senzora smjera, a podatke GPS smjera izračunava GPS ploter
(kopneni kurs).
1 Na mjeraču vjetra odaberite MENU > Mjerač kompasa >
Smjer - izvor.
2 Odaberite GPS smj. ili Magnetski.
NAPOMENA: Pri kretanju manjim brzinama ili u mirovanju,
magnetski izvor smjera točniji je od GPS smjera.
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2 Unesite zajednički ukupni kapacitet spremnika za gorivo.
Mjerači i podaci almanaha
29
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar
Možete specificirati raspon mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar za mjerilo uz vjetar i za mjerilo niz vjetar.
1 Na mjeraču vjetra odaberite MENU > Mjerač kompasa >
Pod. vrstu mjer. > Mjerač za pl. oštro uz vj.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje
se prikazuju kad i mjerač vjetra uz vjetar kod plovidbe
oštro uz vjetar odaberite Prom. mjer. – uz vjetar i
postavite kutove.
• Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje
se prikazuju kad i mjerač vjetra niz vjetar kod plovidbe
oštro uz vjetar odaberite Promijeni mjerilo–niz vjetar i
postavite kutove.
• Za prikaz stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite Vjetar i
zatim odaberite opciju.
Prikaz mjerača okoliša
Odaberite Mjerači > Okoliš.
Konfiguriranje poravnanja mjerača vjetra
Možete specificirati poravnanje mjerača vjetra na mjeračima za
okoliš.
1 Odaberite Mjerači > Okoliš > MENU > Poravnanje.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje vrha mjerača vjetra prema sjeveru
odaberite Sjever gore.
• Za rotiranje mjerača tako da na vrhu bude smjer u kojem
se krećete odaberite Smjer prema.
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač okoliša
Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču okoliša.
Magnetski smjer predstavlja podatke o smjeru primljene iz
senzora smjera, a podatke GPS smjera izračunava GPS uređaj
za iscrtavanje (kopneni kurs).
1 Odaberite Mjerači > Okoliš > MENU > Smjer - izvor.
2 Odaberite GPS smj. ili Magnetski.
Postavljanje referentnog vremena barometra
Možete specificirati referentno vrijeme korišteno za
izračunavanje trenda barometra. Ovaj je trend prikazan u polju
barometra.
1 Odaberite Mjerači > Okoliš > MENU > Referentno vrijeme
tlaka.
2 Odaberite opciju.
Morske mijene, struje i informacije o nebu
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih
mijena za određeni datum i vrijeme, uključujući razinu plime i
vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Uređaj za
iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje informacije o
morskim mijenama za posljednju promatranu stanicu za
predviđanje morskih mijena, za današnji datum i trenutno
vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Morske mijene.
Informacije stanice za mjerenje morskih struja
NAPOMENA: Informacije stanice za mjerenje morskih struja
dostupne su s određenim detaljnim kartama.
Možete vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja za
određeni datum i vrijeme, uključujući brzinu i razinu struje.
Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje
30
informacije o strujama za posljednju promatranu stanicu za
mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Struje.
Informacije o nebu
Možete vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/
zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom položaju
sunca i mjeseca na nebu. Sredina zaslona predstavlja nebeski
svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont. Prema
zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije
o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Informacije o nebu.
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice
za mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za
drugi datum
1 Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i
struje.
2 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
3 Odaberite opciju.
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promijeni
datum > Ručno i unesite datum.
• Za prikaz informacija za danas odaberite Promijeni
datum > Trenutno.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan nakon
prikazanog datuma odaberite Sljedeći dan.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan prije
prikazanog datuma odaberite Prethodni dan.
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili
mjerenje morskih struja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i
struje.
2 Odaberite Morske mijene ili Struje.
3 Odaberite Stanice u blizini.
4 Odaberite stanicu.
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj karti
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite lokaciju.
2 Odaberite Informacije.
3 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
Digitalno selektivno pozivanje
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija
VHF radio uređaja
Ako imao NMEA 0183 VHF radio uređaj ili NMEA 2000 VHF
radio uređaj povezan s vašim uređajem za iscrtavanje, ove
značajke su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj na
radio. Ako to vaš radio uređaj može, informacije o GPS
položaju odašilju se putem DSC poziva.
• Uređaj za iscrtavanje može primiti digitalni selektivni poziv
(DSC) poziv u pomoć i informacije o položaju s radio uređaja.
• Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila koja šalju
izvješća o položaju.
Ako imate Garmin NMEA 2000 VHF radio uređaj povezan s
vašim uređajem za iscrtavanje, i ove značajke su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje omogućuje vam da brzo postavite i
pošaljete pojedinosti pojedinačnog rutinskoj poziva na svoj
Garmin VHF radio uređaj.
Digitalno selektivno pozivanje
• Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru, uređaj
za iscrtavanje će prikazati zaslon za čovjeka u moru i od vas
zatražiti prelazak na točku s čovjekom na moru.
• Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru s
uređaja za iscrtavanje, radio će prikazati stranicu Poziv u
pomoć kako biste uputili poziv u pomoć za čovjeka u moru.
Uključivanje DSC-a
Odaberite Postavke > Druga plovila > DSC.
DSC popis
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih
DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100 unosa.
DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi
poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu
poziva.
Pregled DSC popisa
Prije pregledavanja DSC popisa, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
Dodavanje DSC kontakta
Na svoj DSC popis možete dodati plovilo. DSC kontaktu možete
upućivati pozive s uređaja za iscrtavanje.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis > Dodaj kontakt.
2 Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.
3 Unesite naziv plovila.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su vaš uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani pomoću
protokola NMEA 0183 ili NMEA 2000, uređaj za iscrtavanje
upozorit će vas kada VHF primi DSC poziv u pomoć. Ako su s
pozivom u pomoć poslani podaci o položaju, i ti će podaci biti
dostupni i zabilježeni s pozivom.
označava poziv u pomoć na DSC popisu označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
Kretanje prema plovilu u nevolji
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF
radija
Kada je uređaj za iscrtavanje povezan s kompatibilnim VHF
radio uređajem s protokolom NMEA 2000 i uputite DSC poziv u
pomoć za čovjeka u moru s radio uređaja, uređaj za iscrtavanje
prikazat će zaslon s čovjekom u moru i od vas zatražiti prelazak
na točku s čovjekom u moru. Ako imate sustav autopilota
povezan s mrežom, uređaj za iscrtavanje od vas će zatražiti
pokretanje Williamsonovog skretanja prema točki s čovjekom u
moru.
Ako poništite poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radija,
zaslon uređaja za iscrtavanje koji od vas traži aktivaciju
navigacije do lokacije s čovjekom u moru prestat će se
prikazivati.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi
upućeni s plotera
Nakon što ploter povežete s Garmin NMEA 2000 kompatibilnim
radio uređajem i označite lokaciju SOS poziva ili lokaciju s
čovjekom u moru, radio uređaj prikazat će stranicu Poziv u
pomoć kako biste brzo mogli uputiti poziv u pomoć.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s radio uređaja
potražite u korisničkom priručniku za VHF radio uređaj.
Informacije o označavanju lokacije s čovjekom u moru ili lokaciju
SOS poziva potražite u odjeljku (Označavanje i početak
navigacije do MOB lokacije, stranica 11).
Praćenje položaja
Kada svoj uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radio uređajem
pomoću protokola NMEA 0183, možete pratiti plovila koja šalju
izvješća o položajima.
Ova značajka dostupna je i za NMEA 2000, uz uvjet da plovilo
šalje ispravne PGN podatke (PGN 129808; informacije o DSC
pozivima).
Svaki poziv kojim je prijavljeno izvješće o položaju bilježi se u
DSC popisu (DSC popis, stranica 31).
Pregled izvješća o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite opciju:
• Za prebacivanje na pojedinosti izvješća o položaju
odaberite .
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite .
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite Sljedeća stranica.
• Za pregled pojedinosti izvješća o položaju odaberite
Prethodna stranica.
Kretanje prema praćenom plovilu
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Nova točka.
Uređivanje informacija u izvješću o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Uredi.
• Za unos naziva plovila odaberite Naziv.
• Za unos novog simbola odaberite Simbol ako je
dostupno.
• Za unos komentara odaberite Komentar.
• Ako vaš radio prati položaj plovila, za prikaz linije plovila
odaberite Staza.
• Za odabir boje linije staze odaberite Linija staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
Digitalno selektivno pozivanje
31
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Uredi > Očisti izvješće.
Staze plovila na karti
Na nekim prikazima karte možete vidjeti staze za sva praćena
plovila. Prema zadanim postavkama, crna linija označava stazu
plovila, crna točka označava svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a plava zastava označava posljednji prijavljeni
položaj plovila.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> DSC staze.
2 Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na
karti.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila
prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Pojedinačni rutinski pozivi
Kada spojite uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF radijem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje
pojedinačnog rutinskog poziva.
Prilikom postavljanja pojedinačnog rutinskog poziva s uređaja za
iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite
komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim
pozivom.
Ako imate stereo opremljen funkcijom FUSION-Link™ povezan
sa NMEA 2000 mrežom, stereom možete upravljati pomoću
plotera. Uređaj za iscrtavanje trebao bi automatski prepoznati
media player kod prvog povezivanja.
Medije možete reproducirati iz izvora povezanih s media
playerom i izvora povezanih s NMEA 2000 mrežom. Ploter i
iPod mogu se povezati putem sterea opremljenog funkcijom
FUSION-Link.
®
Otvaranje Media playera
Prije otvaranja media playera kompatibilan uređaj mora biti
povezan s ploterom.
Odaberite Mediji.
Ikone
NAPOMENA: Ove ikone ne postoje na svim uređajima.
Ikona
Sprema ili briše memorirani kanal
Ponavlja sve pjesme
Ponavlja jednu pjesmu
Traži stanice
Pretražuje stanice ili preskače pjesme
Odabir DSC kanala
NAPOMENA: Odabir DSC kanala ograničen je na kanale koji su
dostupni u svim frekvencijskim opsezima. Zadani kanal je 72.
Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristit će taj
kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog
kanala.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja > Kanal.
4 Odaberite dostupni kanal.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za
iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu
nije programiran MMSI broj.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
Odaberite
plovilo ili stanicu za pozivanje.
2
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja.
4 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
5 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
Na
VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.
6
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS cilj.
2 Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja.
3 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
4 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
Na
VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.
5
Media Player
NAPOMENA: Značajka Media Player nije kompatibilna sa svim
uređajima za iscrtavanje.
32
Opis
Nasumično reproducira
Odabir izvora medija
Kad je s mrežom kao što je NMEA 2000 mreža povezano više
medijskih uređaja, možete odabrati koji izvor medija želite
kontrolirati putem uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Medije možete reproducirati samo s izvora koji su
priključeni na uređaj.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi izvori medija sve značajke.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Izvor.
NAPOMENA: Izbornik izvora prikazuje se samo za uređaje
koji podržavaju više izvora medija.
2 Odaberite izvor.
Priključivanje Bluetooth bežičnog uređaja na Media
Player
®
Bluetooth uređaj možete bežično povezati s kompatibilnim
Media Playerom.
1 Postavite uređaj Bluetooth unutar 10 m (33 ft) od Media
Playera.
2 Na zaslonu s medijima odaberite Bluetooth uređaji ili
Bluetooth uređaji.
3 Na Bluetooth uređaju omogućite način rada za otkrivanje.
Prikazat će se popis uređaja.
4 U opcijama na Bluetooth uređaju odaberite Media Player.
Reprodukcija glazbe
Traženje glazbe
1 Na zaslonu s medijima odaberite Pretraži ili MENU >
Pretraži.
2 Odaberite Odaberi ili odaberite opciju.
Omogućavanje pretraživanja po abecedi
Možete omogućiti značajku pretraživanja po abecedi kako biste
na velikom popisu našli pjesmu ili album.
Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija > Alfa
pretraživanje.
Postavljanje pjesme na ponavljanje
1 Dok se pjesma reproducira odaberite MENU > Ponavljanje.
Media Player
2 Ako bude potrebno odaberite Pojed..
Prilagođavanje VHF blokade
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje
NAPOMENA: Kako bi ova značajka radila, vaš media player
mora podržavati VHF radio.
1 Na stranici za VHF odaberite MENU > Sklopka.
2 VHF blokadu podesite pomoću klizača.
Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Ponavljanje >
Sve.
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Nasumično.
2 Ako je potrebno, odaberite opciju.
Slušanje radija
Memoriranje kanala
Možete memorirati najviše 15 AM stanica i 15 FM stanica.
1 Na stranici AM, FM ili VHF namjestite uređaj na kanal.
2 Odaberite MENU > Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Uklanjanje memoriranog kanala
1 Namjestite uređaj na kanal.
2 Odaberite MENU > Postavke > Ukloni trenutni kanal.
Promjena načina podešavanja
Možete promijeniti način odabira stanice za neke vrste medija,
na primjer FM ili AM radio.
NAPOMENA: Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve
izvore medija.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Način
podešavanja.
2 Odaberite opciju.
3 Ako bude potrebno, odaberite Odaberi.
Postavljanje regije tunera
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite opciju.
Otvaranje MTP izvora
Prije otvaranja MTP izvora morate priključiti MTP uređaj na
kompatibilni medijski uređaj.
Možete pristupiti glazbi putem Media Transfer Protocol (MTP)
uređaja kao što je uređaj sa sustavom Android™. Isto tako,
telefon ili uređaj za reprodukciju možete puniti dok je priključen i
reproducira glazbu.
1 Priključite MTP izvor putem USB veze kao što je stereo,
vanjski USB priključak ili vanjska stanica.
2 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Izvor > MTP.
Podešavanje glasnoće
Omogućavanje i onemogućavanje zona
Ako ste zvučnike grupirali u zone, možete omogućiti potrebne
zone i onemogućiti zone koje se ne koriste.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Zvučne razine >
Omogući/onemogući zone.
2 Odaberite zonu.
Isključivanje zvuka medija
1 Na zaslonu s medijima odaberite .
2 Ako bude potrebno, odaberite Odaberi.
VHF radio
Skeniranje VHF kanala
Za skeniranje VHF kanala prvo morate postaviti izvor na VHF.
Možete nadgledati ima li aktivnosti na VHF kanalima
spremljenima u memoriju i automatski prebaciti na aktivni kanal.
Na zaslonu s VHF medijima odaberite MENU > Skeniranje.
Media Player
Radio
Ako želite slušati AM ili FM radio, prikladna nautička AM/FM
antena mora biti ispravno povezana sa stereom i nalaziti se u
dometu stanice koja emitira program. Upute za povezivanje
AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati SiriusXM radio, morate imati odgovarajuću
opremu i pretplate SiriusXM satelitski radio, stranica 34. Upute
za povezivanje uređaja SiriusXM Connect Vehicle Tuner
potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću
opremuReprodukcija DAB stanica, stranica 33. Upute o
povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za
montažu priloženima uz adapter i antenu.
®
Postavljanje regije tunera
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite opciju.
Promjena radiostanice
1 Na zaslonu s medijima odaberite odgovarajući izvor,
primjerice FM.
2 Za podešavanje stanice odaberite
ili
.
Promjena načina podešavanja
Možete promijeniti način odabira stanice za neke vrste medija,
na primjer FM ili AM radio.
NAPOMENA: Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve
izvore medija.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Način
podešavanja.
2 Odaberite opciju.
3 Ako bude potrebno, odaberite Odaberi.
Postavke
Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi
lakšeg pristupa.
Omiljene SiriusXM kanale možete spremiti ako ste povezani s
opcionalnim SiriusXM tunerom i antenom.
Spremanje stanice na popis
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima pronađite stanicu koju
želite spremiti na popis.
2 Odaberite Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Odabir stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Odabir kanala.
Brisanje stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Ukloni trenutni kanal.
Reprodukcija DAB stanica
Ako s kompatibilnim stereom povežete kompatibilan modul i
antenu za digitalno audio emitiranje (DAB) kao što je primjerice
FUSION MS-DAB100A, možete odabrati i reproducirati DAB
stanice
®
33
Ako želite koristiti DAB izvor, morate se nalaziti u regiji u kojoj je
DAB dostupan i odabrati regiju tunera (Postavljanje DAB regije
tunera, stranica 34).
Postavljanje DAB regije tunera
Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u
kojoj se nalazite.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.
Traženje DAB stanica
Ako želite tražiti DAB stanice, najprije sa stereom morate
povezati kompatibilan DAB modul i antenu (ne isporučuju se).
Obzirom da se DAB signali odašilju samo u nekim zemljama,
tuner morate postaviti na regiju u kojoj se emitiraju DAB signali.
1 Odaberite DAB izvor.
2 Odaberite Skeniranje za traženje dostupnih DAB stanica.
Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna
stanica u prvoj pronađenoj cjelini.
NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete
ponovno odabrati Skeniranje ako želite ponovno skenirati
DAB stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno,
sustav će početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste
slušali kada je započeto ponovno skeniranje.
Promjena DAB stanice
1 Odaberite DAB izvor.
2 Po potrebi odaberite Skeniranje za traženje lokalnih DAB
stanica.
3 Odaberite ili za promjenu stanice.
Kada dođete do kraja trenutne cjeline, stereo će automatski
prijeći na prvu slobodnu stanicu u sljedećoj cjelini.
Odabir DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Stanice.
2 Odaberite stanicu s popisa.
Odabir DAB stanice iz kategorije
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju s popisa.
3 Odaberite stanicu s popisa.
Popis DAB kanala
Omiljene DAB stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg
pristupa.
Na popis kanala možete spremiti do 15 DAB stanica.
Spremanje DAB stanice na popis
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite stanicu koju želite
spremiti na popis.
2 Odaberite Pretraži > Postavke > Spremi trenutno.
Odabir spremljene DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke >
Prikaži popis.
2 Odaberite stanicu s popisa.
Brisanje DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke.
2 Odaberite opciju:
• Ako želite izbrisati jednu stanicu s popisa, odaberite
Ukloni memorirani kanal i odaberite spremljenu stanicu.
• Za brisanje svih spremljenih stanica odaberite Uklanjanje
svih kanala.
34
SiriusXM satelitski radio
Ako su stereo opremljen funkcijom FUSION-Link i SiriusXM
Connect Tuner instalirani i povezani s ploterom, moći ćete,
ovisno o pretplati, pristupiti SiriusXM satelitskom radiju.
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija
Za aktiviranje SiriusXM pretplate potreban vam je ID broj
SiriusXM tunera za povezivanje.
ID broj SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani
SiriusXM tunera za povezivanje, na stražnjoj strani njegove
ambalaže ili podešavanjem plotera na kanal 0.
1 Odaberite Mediji > Izvor > SiriusXM.
2 Odaberite kanal 0.
ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S ili F.
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio
Prije aktiviranja pretplate za SiriusXM radio morate pronaći ID
radija (Pronalaženje ID broja SiriusXM radija, stranica 34).
1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite
antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte
ponovno.
2 Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
3 Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite
SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349
ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.com/activatenow. Za
pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877)
438-9677 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.ca
/activatexm.
4 Unesite ID radija.
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i
do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku,
SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primati SiriusXM
signal.
5 Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite
web-mjesto http://care.siriusxm.com/refresh ili se obratite
tvrtki SiriusXM na broj telefona 1-855-MYREFRESH
(697-3373).
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
SiriusXM kanali radija grupirani su u kategorije. Možete odabrati
kategorije kanala koje se prikazuju u vodiču kroz kanale.
Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Mediji > Pretraži > Kanal.
• Ako je multimedijski uređaj GXM™ antena, odaberite
Mediji > MENU > Kategorija.
Spremanje SiriusXM kanala na popis
Svoje omiljene kanale možete spremiti u popis kanala.
1 Odaberite Mediji.
2 Odaberite kanal koji želite spremiti na popis.
3 Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Pretraži > Postavke.
• Ako je multimedijski uređaj GXM antena, odaberite MENU
> Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Otključaj.
2 Unesite lozinku.
Zadana lozinka je 0000.
Media Player
Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim
kanalima
Roditeljsku zaštitu prije postavljanja morate otključati.
Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo
kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za
odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup
zaključanim kanalima morate unijeti lozinku.
Odaberite Pretraži > Roditeljsko > Zaključaj/otključaj.
Prikazat će se popis kanala. Pored zaključanih kanala nalazi
se kvačica.
NAPOMENA: Kada gledate kanale na kojima ste postavili
roditeljsku zaštitu, prikaz se mijenja:
•
označava zaključani kanal.
•
označava otključani kanal.
sami snosite odgovornost za korištenje meteoroloških podataka
i za sve ostale odluke koje donesete, a koje se odnose na
navigaciju prema vremenskoj prognozi. Garmin se ne smatra
odgovornim ni za kakve posljedice nastale radi korištenja
SiriusXM vremenske prognoze.
Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM radiju
Prije promjene lozinke morate otključati roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Promjena PIN-a.
2 Unesite lozinku i odaberite Gotovo.
3 Unesite novu lozinku.
4 Potvrdite novu lozinku.
SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu
Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske zaštite
Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Kada postavke roditeljske zaštite vraćate na njihove zadane
vrijednosti, lozinka se ponovno postavlja na vrijednost 0000.
1 Na izborniku media player odaberite Instalacija > Tvornički
zadane vrijednosti.
2 Odaberite Da.
Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju
Prije čišćenja svih zaključanih kanala morate otključati
roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Očisti sve zaključano.
2 Unesite lozinku.
Postavljanje naziva uređaja
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija >
Postavite naziv uređaja.
2 Unesite naziv uređaja.
3 Odaberite Odaberi ili Gotovo.
NAPOMENA: SiriusXM podaci nisu dostupni u svim područjima.
Garmin SiriusXM satelitski prijemnik za vremensku prognozu i
antena primaju meteorološke podatke i prikazuju ih na različitim
Garmin uređajima, uključujući navigacijsku kartu na
kompatibilnom ploteru. Meteorološke podatke za svaku
značajku osiguravaju renomirani meteorološki zavodi kao što su
Državni meteorološki zavod (National Weather Service) i Centar
za klimatska predviđanja (Hydrometeorological Prediction
Center). Više informacija potražite na www.siriusxm.com
/sxmmarine.
Želite li koristiti uslugu satelitske vremenske prognoze, morate
imati kompatibilni satelitski prijemnik za vremensku prognozu.
Želite li koristiti satelitski radio SiriusXM, morate imate
kompatibilni satelitski radio prijemnik. Dodatne informacije
potražite na www.garmin.com. Za primanje satelitske vremenske
prognoze i radija morate imati valjanu pretplatu. Više informacija
potražite u uputama za vašu opremu za satelitsku vremensku
prognozu i radio.
Odašiljanje meteoroloških podataka
Meteorološki se podaci za svaku meteorološku značajku
odašilju u različitim intervalima. Na primjer, podaci radara
odašilju se u intervalima od pet minuta. Kada je Garmin
prijemnik uključen ili ako odaberete drugačiju vremensku
značajku, prijemnik mora primiti nove podatke prije nego ih
prikaže. Postoji mogućnost odgode prije prikaza meteoroloških
podataka ili drugačije značajke na karti.
NAPOMENA: Izgled bilo koje meteorološke značajke može se
promijeniti ako se promijeni izvor koji pruža podatke.
Pregled podataka o padalinama
Padaline od lagane kiše i snijega do jakih olujnih nevremena
označuju se različitim nijansama i bojama. Padaline se prikazuju
ili zasebno ili zajedno s drugim meteorološkim podacima.
Odaberite Vrijeme > Padaline.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava
proteklo vrijeme od posljednjeg ažuriranja vremenske
prognoze od strane davatelja tih podataka.
Nadogradnja softvera media playera
Prikazi padalina
Softver kompatibilnih i povezanih sterea i dodatne opreme
možete nadograditi.
1 S web-mjesta http://www.fusionentertainment.com/ preuzmite
nadogradnje softvera i spremite ih na USB flash pogon.
Nadogradnje softvera i upute dostupne su na stranici
proizvoda za vaš uređaj.
2 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereu.
3 Na zaslonu s medijima na ploteru odaberite MENU >
Instalacija > Ažuriraj softver.
4 Odaberite stavku koju treba ažurirati.
Na početnom zaslonu odaberite MENU.
Radarska petlja: Prikazuje podatke o padalinama kao sliku
posljednjeg ažuriranja ili animirane petlje posljednjih
ažuriranja. Vremenska oznaka označava proteklo vrijeme od
kad je davatelj usluge izradio snimku radara prognoze koji se
trenutno prikazuje na zaslonu.
Naoblaka: Prikazuje podatke o naoblaci.
Točke: Prikazuje točke.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
SiriusXM vrijeme
UPOZORENJE
Vremenska prognoza koju osigurava ovaj proizvod podložna je
prekidima usluge i može sadržavati pogreške, netočne ili
zastarjele informacije pa se stoga nemojte oslanjati isključivo na
nju. Tijekom navigiranja obavezno koristite zdrav razum i
provjerite vremensku prognozu iz drugih izvora prije nego što
donesete odluke o sigurnosti. Suglasni ste i prihvaćate kako
SiriusXM vrijeme
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini
Ćelije oluje prikazane su pomoću
na meteorološkoj karti
padalina. Označavaju i trenutan položaj oluje i projiciranju
putanju te oluje u neposrednoj budućnosti
Crveni stošci prikazuju se zajedno s ikonom ćelije oluje, a najširi
dio stošca usmjeren je prema projiciranoj putanji ćelije oluje.
Crvene linije na svakom stošcu označavaju najvjerojatniju
lokaciju oluje u bliskoj budućnosti. Svaka linija predstavlja 15
minuta.
35
Udare groma prikazuju . Grom se prikazuje na meteorološkoj
karti padalina ako su udari otkriveni u posljednjih sedam minuta.
Kopnena mreža otkrivanja gromova otkriva jedino gromove od
oblaka do tla.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
Podaci o uraganu
Meteorološka karta padalina može prikazati trenutan položaj
uragana , tropske oluje ili tropske depresije. Crvena linija koja
proizlazi iz ikone uragana označava projiciranu putanju uragana.
Zatamnjene točke na crvenoj liniji označavaju projicirane
lokacije kroz koje će uragan proći prema podacima davatelja
meteoroloških podataka.
Meteorološka upozorenja i meteorološka
izvješća
Nakon izdavanja upozorenja o vremenu za pomorce,
meteoroloških promatranja ili preporuka te bilo kakvog izvješća
o vremenu, sjenčanjem se označava područje na koje se podaci
odnose. Linije po vodi na karti označavaju granice prognoza za
pomorce, obalnih prognoza ili prognoza za pučinu. Izvješća o
prognozi mogu sadržavati meteorološka promatranja ili
preporuke.
Za pregled podataka o upozorenju ili izvješću, odaberite
osjenčano područje.
Boja
Skupina meteoroloških pojava na moru
Cijan
Bujice
Plava
Poplava
Crvena
Vremenske pojave na moru
Žuta
Snažna oluja
Crvena
Tornado
Podaci o prognozi
Meteorološka karta prikazuje gradske prognoze, pomorske
prognoze, upozorenja, upozorenja o uraganu, METAR izvješća,
lokalna upozorenja, vremenske fronte i područja tlaka, tlak
površine i meteorološke plutače.
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski
period
1 Odaberite Vrijeme > Prognoza.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz vremenske prognoze za sljedećih 48 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljedeća prognoza ili
nekoliko puta.
• Za prikaz vremenske prognoze proteklih 48 sati u
koracima od 12 sati odaberite Prethodna prognoza ili
nekoliko puta.
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu
1 Odaberite Vrijeme > Prognoza.
2 Povucite kartu na lokaciju na pučini.
Opcije Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu javljaju se
samo ako su dostupni meteorološki podaci.
3 Odaberite Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu.
Vremenske fronte i područja tlaka
Vremenske fronte prikazuju se kao linije koje označavaju vodeći
rub zračne mase.
Simbol fronte
Opis
Hladna fronta
Topla fronta
Simbol fronte
Opis
Fronta okluzije
Područje relativno niskog atmosferskog tlak a
Simboli područja tlaka često se javljaju u blizini vremenskih
fronti.
Simbol
područja
tlaka
Opis
Označava centar niskog tlaka, odnosno područje
relativno nižeg tlaka. Udaljavanje od područja niskog
tlaka rezultira povećanim tlakom. U sjevernim
hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu u područjima niskog tlaka.
Označava područje visokog tlaka, odnosno područje
relativno višeg tlaka. Udaljavanje od područja visokog
tlaka rezultira smanjenim tlakom. U sjevernim
hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru kazaljke na satu
u područjima visokog tlaka.
Prognoze za grad
Prognoze za grad javljaju se u obliku vremenskih simbola.
Prognoza se pregledava u intervalima od 12 sati.
Simbol Vrijeme
Simbol Vrijeme
Djelomično oblačno
Vedro (sunčano, vruće, bez
oblaka)
Oblačno
Kiša (sitna kiša, susnježica,
pljuskovi)
Vjetrovito
Maglovito
Grmljavinske oluje
Snijeg (snježne mećave,
naleti, mećava, snježni zapusi,
susnježica, ledena kiša,
ledena kišica)
Dim (prašina,
izmaglica)
Pregled uvjeta za more
Funkcija Uvjeti na moru prikazuje podatke o uvjetima na
površini, uključujući vjetrove, te visinu vala, period vala i smjer
vala.
Odaberite Vrijeme > Uvjeti na moru.
Vjetrovi na površini
Vektori vjetrova na površini na karti uvjeta na moru prikazuju se
u obliku grafikona vjetra koji označava smjer iz kojeg puše
vjetar. Grafikon vjetra je krug s repom. Crta ili zastavica
pričvršćena za rep grafikona vjetra označava brzinu vjetra.
Kratka crta predstavlja 5 čvorova, duga crta predstavlja 10
čvorova, a trokut predstavlja 50 čvorova.
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Mirno
20 čvorova
5 čvorova
50 čvorova
10 čvorova
65 čvorova
15 čvorova
Visina vala, period vala i smjer vala
Visine valova za određeno područje prikazuju se u varijacijama
boje. Različite boje označavaju različite visine valova, kao što je
prikazano na legendi.
Period vala označava vrijeme (u sekundama) između
uzastopnih valova. Crte perioda vala označavaju područja s
istim periodom vala.
Stacionarna fronta
36
SiriusXM vrijeme
Smjer valova na karti je prikazan pomoću crvenih strelica.
Usmjerenost svake strelice označava smjer u kojem se val
kreće.
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi
vremenski period
1 Odaberite Vrijeme > Uvjeti na moru.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz prognoze uvjeta na moru za sljedećih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljedeća prognoza ili
nekoliko puta.
• Za prikaz prognoze uvjeta na moru za proteklih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Prethodna prognoza ili
nekoliko puta.
Pregled ribolovnih informacija
Vremenska ribolovna karta prikazuje trenutnu temperaturu vode,
uvjete tlaka na površini i ribolovne prognoze.
Odaberite Vrijeme > Ribarski.
Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode
Informacije o tlaku na površini prikazuju se kao izobare tlaka i
područja tlaka. Izobare spajaju točke jednakog tlaka. Očitanja
tlaka mogu pomoći u određivanju vremenskih uvjeta i vjetra.
Područja visokog tlaka uglavnom se pridružuju vedrom
vremenu. Područja niskog tlaka uglavnom uključuju oblake i
mogućnost padalina. Blisko postavljene izobare pokazuju
snažan gradijent tlaka. Snažni gradijenti tlaka pridružuju se
područjima s jakim vjetrovima.
Jedinice tlaka prikazuju se u milibarima (mb), inčima žive (inHg)
ili hektopaskalima (hPa).
Sjenčanje u boji označava temperaturu vode na površini, kao
što prikazuje legenda u kutu zaslona.
Prognoza lokacija riba
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim
vremenskim uvjetima za određene vrste riba.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
1 Na prognostičarskoj ribolovnoj karti odaberite Vrijeme >
Ribarski > MENU > Vrste riba.
2 Odaberite vrstu riba.
3 Odaberite Uključi.
4 Ponovite korake 2 i 3 ako želite prikazati područja s
optimalnim vremenskim uvjetima za dodatne vrste riba.
Zasjenčana područja označuju optimalna područja za ribolov.
Odaberete li više od jedne vrste riba, možete odabrati i
zasjenčano područje za prikaz vrsta riba koje se nalaze u
tom zasjenčanom području.
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora
Raspon boja možete mijenjati dinamički kako biste dobili
očitanja površine mora u višoj rezoluciji.
1 Na prognostičkoj ribolovnoj karti odaberite MENU >
Temperatura mora.
2 Odaberite opciju:
• Kako bi uređaj za iscrtavanje automatski podešavao
raspon temperatura, odaberite Automatska
konfiguracija.
Uređaj za iscrtavanje automatski pronalazi donje i gornje
ograničenje za trenutni zaslon i ažurira mjerilo boja za
temperaturu.
• Kako biste unijeli donje i gornje ograničenje za raspon
temperatura, odaberite Donja granica ili Gornja granica i
zatim unesite donju i gornju granicu.
SiriusXM vrijeme
Informacije o vidljivosti
Vidljivost je maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće
vidjeti na površini, kao što prikazuje legenda s lijeve strane
zaslona. Promjene u sjenčanju vidljivosti prikazuju promjenu
prognoze u vidljivosti na površini.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
Odaberite Vrijeme > Vidljivost.
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski
period
1 Odaberite Vrijeme > Vidljivost.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz prognoze vidljivosti za sljedećih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljedeća prognoza ili
nekoliko puta.
• Za prikaz prognoze vidljivosti proteklih 36 sati u koracima
od 12 sati odaberite Prethodna prognoza ili nekoliko
puta.
Pregled izvješća plutače
Očitanja za izvješća preuzeta su s plutača i obalnih stanica za
promatranje. Ta se očitanja koriste za određivanje temperature
zraka, rosišta, temperature vode, morskih mijena, visine i
perioda vala, smjera i brzine vjetra, vidljivosti te barometrijskog
tlaka.
1 Na meteorološkoj karti odaberite .
2 Odaberite Pregledaj > Plutača.
Pregledaj se neće pojaviti ako se pokazivač ne nalaz u blizini
objekta. Ako se pokazivač nalazi u blizini samo jednog
objekta, prikazat će se naziv plutače.
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače
Možete odabrati područje u blizini plutače za pregled podataka o
prognozi.
1 Na meteorološkoj karti odaberite željenu lokaciju.
2 Odaberite Lokalno vrijeme.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta od lokalne
vremenske usluge odaberite Trenutno stanje.
• Za prikaz lokalne vremenske prognoze odaberite
Prognoza.
• Za pregled vjetrova na površini i barometrijskog tlaka
odaberite Površina mora.
• Za pregled podataka o vjetru i valovima odaberite
Pomorsko izvješće.
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti
1 Odaberite lokaciju na meteorološkoj karti.
2 Odaberite Nova točka.
Prekrivanje vremenskom prognozom
Prekrivanje vremenskom prognozom dodaje vrijeme i
informacije o vremenu na navigacijsku kartu, ribolovnu kartu i
Perspective 3D kartu. Navigacijska karta i ribolovna karta mogu
prikazivati meteorološki radar, visinu vrha oblaka, gromove,
meteorološke plutače, lokalna upozorenja i upozorenja o
uraganu. Na karti Perspective 3D može se prikazati
meteorološki radar.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom koje su
konfigurirane za jednu kartu ne primjenjuju se na drugu kartu.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom potrebno je
zasebno konfigurirati za svaku kartu.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
37
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na
karti
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Postavljanje karte > Vrijeme > Vrijeme > Uključi.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
navigacijskoj karti
Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Postavljanje karte >
Vrijeme.
Vrijeme: Uključuje i isključuje prekrivanje vremenskom
prognozom.
Padaline: Prikazuje podatke o padalinama.
Naoblaka: Prikazuje podatke o naoblaci.
Podaci o plutači: Prikazuje meteorološke plutače.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
ribolovnoj karti
Na ribolovnoj karti odaberite MENU > Postavljanje karte >
Vrijeme.
Padaline: Prikazuje podatke o padalinama.
Temperatura mora: Prikazuje podatke o temperaturi mora.
Podaci o plutači: Prikazuje meteo-plutače.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
Pregled podataka o pretplati na vremensku
prognozu
Možete pregledati podatke o uslugama vremenske prognoze na
koje ste se pretplatili kao i podatak o minutama proteklim nakon
posljednjeg ažuriranja podataka za svaku uslugu.
Odaberite Vrijeme > Pretplata na vremensku prognozu.
Konfiguracija uređaja
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje
Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se automatski
uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom ga
morate uključiti pritiskom na .
Odaberite Postavke > Sustav > Automatsko uključivanje.
NAPOMENA: Kad je Automatsko uključivanje postavljeno na
Uključi, a isključili ste uređaj za iscrtavanje pomoću gumba
te ste isključili napajanje i ponovo ga priključili za manje od
dvije minute, možda ćete morati pritisnuti kako bi se uređaj
za iscrtavanje ponovo pokrenuo.
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zaslon: Prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i shemu
boja.
Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran
za alarme i odabire.
GPS: Daje informacije o položaju i postavkama GPS satelita
(GPS postavke).
Automatsko uključivanje: Automatski uključuje uređaj prilikom
priključivanja na napajanje (Automatsko uključivanje uređaja
za iscrtavanje, stranica 38).
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.
Brzina - izvori: Postavlja izvor za podatke o brzini koji se koriste
za izračun stvarne brzine vjetra ili potrošnje goriva. Brzina
kroz vodu je očitanje brzine sa senzora brzine kroz vodu, a
GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
38
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Simulator: Uključuje simulator i omogućava postavljanje brzine i
simulirane lokacije.
Postavke zaslona
Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.
Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon.
Pozadinsko osvjetljenje: Postavlja razinu pozadinskog
osvjetljenja.
Način rada boja: Postavlja uređaj za prikaz dnevnih ili noćnih
boja.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
GPS postavke
Odaberite Postavke > Sustav > GPS.
Prikaz neba: Prikazuje relativan položaj GPS satelita na nebu.
GLONASS: Uključuje ili isključuje upotrebu GLONASS-a
(ruskog satelitskog sustava). Kad se sustav koristi u
situacijama gdje je vidljivost neba loša, ova konfiguracija
može se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili
preciznije podatke o položaju.
WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS (u Sjevernoj
Americi) ili EGNOS (u Europi) koji mogu dati preciznije
podatke o GPS položaju. Kad koristite WAAS ili EGNOS,
uređaju treba dulje vrijeme za pronalaženje satelita.
Filtar brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom
vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile
ujednačenije.
Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS-a.
Prikaz zapisa događaja
Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Zapis događaja.
Prikaz informacija o softveru sustava
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve
informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju
dodatnog Garmin radara (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam
informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili
za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Informacije o softveru.
Postavke za moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Dubina kobilice: Prilagođava očitanja dubine kobilice, tako da
se dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije
sonde (Postavljanje dubine kobilice, stranica 23).
Pomak temper.: Kompenzira očitanja temperature vode iz
NMEA 0183 senzora temperature vode ili sonde koja ima
mogućnost mjerenja temperature (Postavljanje pomaka
temperature vode, stranica 39).
Kalibracija brzine kroz vodu: Kalibrira sondu koja ima
mogućnost mjerenja brzine ili senzor brzine (Kalibriranje
uređaja za mjerenje brzine kroz vodu, stranica 39).
Kapacitet goriva: Postavlja kombinirani kapacitet goriva za sve
spremnike goriva na plovilu ( Postavljanje kapaciteta goriva
za plovilo, stranica 29).
Vrsta plovila: Omogućava određene značajke uređaja za
iscrtavanje na temelju vrste plovila.
Konfiguracija uređaja
Napuni sve spremnike: Postavlja vrijednosti tako da prikazuju
pune spremnike (Sinkroniziranje podataka o gorivu sa
stvarnom količinom goriva u plovilu, stranica 29).
Dodaj gorivo plovilu: Omogućuje unos količine goriva koju ste
ulili u spremnik kad ga niste napunili do kraja (Sinkroniziranje
podataka o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu,
stranica 29).
Postavi ukupno gorivo: Postavlja kombiniranu količinu goriva
za sve spremnike goriva na plovilu (Sinkroniziranje podataka
o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu, stranica 29).
Postavljanje ograničenja mjerača: Postavlja gornju i donju
granicu za razne mjerače (Prilagođavanje ograničenja
mjerača motora i mjerača goriva, stranica 28).
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za površinsko
očitanje za dubinu kobilice pa na taj način omogućujete mjerenje
dubine od dna kobilice umjesto od lokacije sonde. Unesite
pozitivan broj za dubinu kobilice. Za velika plovila koja mogu
gaziti nekoliko metara možete unijeti i negativan broj.
1 Dovršite postupak na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À, izmjerite
udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila. Unesite tu
vrijednost u koracima 3 i 4 kao pozitivan broj.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, izmjerite
udaljenost od sonde do razine vode. Unesite tu vrijednost
u koracima 3 i 4 kao negativan broj.
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ili na osnovi lokacije sonde.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Postavljanje pomaka temperature vode
Za postavljanje pomaka temperature vode morate imati NMEA
0183 senzor temperature vode ili sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa
senzora temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i povezana
je s uređajem za iscrtavanje.
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora
temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona
zaista jest. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku
Konfiguracija uređaja
negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona
zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temper..
5 Unesite pomak temperature izračunat u koraku 3.
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Ako je s uređajem za iscrtavanje povezana sonda koja ima
mogućnost mjerenja brzine, možete ju kalibrirati tako da se
poboljša preciznost podataka o brzini kroz vodu koje uređaj za
iscrtavanje prikazuje.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kalibracija brzine
kroz vodu.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne
očitava brzinu, prikazat će se poruka.
3 Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila.
4 Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite
nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.
5 Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli
dobro spojeni.
6 Ako nastavite dobivati poruku, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.
Komunikacijske postavke
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Komunikacije.
Serijski priključak 1: Postavlja format ulaza/izlaza koji će se
koristiti za priključak 1 prilikom povezivanja uređaja za
iscrtavanje na vanjske uređaje NMEA, računala ili druge
Garmin uređaje.
Serijski priključak 2: Postavlja format ulaza/izlaza koji će se
koristiti za priključak 1 prilikom povezivanja uređaja za
iscrtavanje na vanjske uređaje NMEA, računala ili druge
Garmin uređaje.
Postavljanje NMEA 0183: Postavlja na koji način uređaj za
iscrtavanje vidi izlazne poruke iz NMEA 0183, koliko će se
decimalnih mjesta emitirati u NMEA izlazu i kako se
identificiraju međutočke (Postavke za NMEA 0183,
stranica 40).
Postavljanje NMEA 2000: Omogućuje pregledavanje i
označavanje uređaja na mreži NMEA 2000 (NMEA 2000
postavke, stranica 40).
Pomorska mreža: Omogućava prikaz uređaja s kojima dijelite
karte, sonarske ili radarske podatke. Nije dostupno na svim
modelima uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Podatke s mreže možete vidjeti samo na
modelima koji podržavaju te podatke. Na primjer, ne možete
gledati umreženi radar na modelu koji ne podržava radare.
Wi-Fi® mreža: Omogućuje postavljanje Wi‑Fi mreže
(Komunikacija s bežičnim uređajima, stranica 2).
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži
Uređajima i senzorima koji su povezani s mrežom Garmin
Marine Network i NMEA 2000 mrežom možete dodijeliti nazive.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije.
2 Odaberite Pomorska mreža ili Postavljanje NMEA 2000 >
Popis uređaja.
3 Odaberite uređaj s popisa na lijevoj strani.
4 Odaberite Promijeni naziv.
5 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
39
NMEA 0183
Uređaji za iscrtavanje podržavaju standard NMEA 0183 koji se
koristi za povezivanje raznih NMEA 0183 uređaja kao što su
VHF radio-prijemnici, NMEA instrumenti, automatski piloti,
senzori vjetra i senzori smjera.
Za povezivanje uređaja za iscrtavanje s dodatnim NMEA 0183
uređajima pogledajte upute za montažu uređaja za iscrtavanje.
Odobreni NMEA 0183 izvodi za uređaj za iscrtavanje su
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE i
vlasnički izvodi tvrtke Garmin PGRME, PGRMM te PGRMZ.
Ovaj uređaj za iscrtavanje uključuje i podršku za WPL izvod,
DSC i NMEA 0183 sonarni ulaz s podrškom za izvode DPT
(dubina) ili DBT, MTW (temperatura vode) i VHW (temperatura
vode, brzina i smjer).
Postavke za NMEA 0183
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
0183.
Sonar: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za sonar (ako je
moguće).
Ruta: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za rute.
Sustav: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za informacije o
sustavu.
Garmin: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za vlasničke
izvode tvrtke Garmin.
Preciznost položaja: Prilagođava broj znamenaka s desne
strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.
ID oznake točaka: Postavlja uređaj na emitiranje naziva
međutočaka i brojeva putem NMEA 0183 za vrijeme
navigacije. Upotrebom brojeva mogli bi se razriješiti problemi
s kompatibilnosti sa starijim NMEA 0183 automatskim
pilotima.
Dijagnostika: Prikazuje dijagnostičke informacije za NMEA
0183.
Zadane postavke: Vraća izvorne tvorničke postavke za NMEA
0183.
NMEA 2000 postavke
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
2000.
Popis uređaja: Prikazuje uređaje priključene na mrežu.
Označi uređaje: Mijenja oznake za dostupne priključene
uređaje.
Prikaz popisa uređaja na mreži NMEA 2000
Možete vidjeti koji su sve uređaji povezani s mrežom NMEA
2000.
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
2000 > Popis uređaja.
Postavljanje alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
40
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Postavljanje alarma za gorivo
Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni
senzor protoka goriva mora se povezati s mrežom NMEA 2000.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo > Alarm za gorivo >
Uključi.
2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm.
Postavljanje meteoroloških alarma
Za postavljanje meteoroloških alarma kompatibilni uređaj za
iscrtavanje mora biti povezan s meteorološkim uređajem kao što
je GXM i trebate imati valjanu pretplatu na vremensku prognozu.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Vrijeme.
2 Uključite alarme za određene vremenske uvjete.
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Stvarni postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako
koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum
karte.
Referentno vrijeme tlaka: Postavlja referentno vrijeme koje se
koristi za izračun trenda barometra. Ovaj je trend prikazan u
polju barometra.
Format vremena: Odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.
Vremenska zona: Postavlja vremensku zonu ili omogućuje
automatski odabir na temelju GPS lokacije.
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Navigacija.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Automatsko navođenje: Postavlja parametre koje ploter koristi
prilikom izračuna putanje za Automatsko navođenje kada
koristite neke premium karte.
Aktiv. skret. – prijelaza: Postavlja temelj izračuna prijelaza za
skretanje na vrijeme ili udaljenost.
Vrijeme skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete vremena
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Vrijeme odabrana za postavku Aktiv. skret. – prijelaza.
Povećate li ovu vrijednost, možete poboljšati preciznost
sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili putanjom za
Automatsko navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama.
Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost
Konfiguracija uređaja
sustava autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove
vrijednosti.
Udalj. skret. – prijelaza: Postavlja koliko ćete daleko prije
skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Udaljenost odabrana za postavku Aktiv. skret. – prijelaza.
Povećate li ovu vrijednost, možete poboljšati preciznost
sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili putanjom za
Automatsko navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama.
Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost
sustava autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove
vrijednosti.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom.
Ostale postavke plovila
Kad je kompatibilni uređaj za iscrtavanje povezan s AIS
uređajem ili VHF radijem, možete postaviti način na koji se
druga plovila prikazuju na uređaju za iscrtavanje.
Odaberite Postavke > Druga plovila.
AIS: Omogućuje i onemogućuje primanje AIS signala.
DSC: Omogućuje i onemogućuje digitalno selektivno pozivanje
(DSC).
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar (Postavljanje alarma za
sudar u sigurnoj zoni, stranica 6 i Omogućivanje upozorenja
na ispitivanje AIS odašiljača, stranica 7).
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
uređaja za iscrtavanje
NAPOMENA: Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje
ste unijeli.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Tvorničke postavke.
Upravljanje podacima uređaja za
iscrtavanje
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort
u ploter
Prije kopiranja podataka u ploter morate imati najnoviju verziju
programa HomePort učitanu u vaše računalo, a u ploter mora
biti postavljena memorijska kartica.
Kopirajte podatke iz HomePort na pripremljenu memorijsku
karticu.
Dodatne informacije potražite u datoteci pomoći HomePort.
Kopiranje podataka s memorijske kartice
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za podatkovnu karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima odaberite
Spoji s kartice.
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
zamjenu postojećih korisničkih podataka odaberite
Zamijeni s kartice.
5 Odaberite naziv datoteke.
Kopiranje točaka, ruta i tragova na
memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu
datoteku i unesite naziv.
• Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite
datoteku s popisa.
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih
proizvođača
Točke i rute možete uvesti i izvesti s uređaja drugih
proizvođača.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Korisnički podaci >
Prijenos podataka > Vrsta datoteke.
2 Odaberite GPX.
Za ponovni prijenos podataka putem Garmin uređaja odaberite
vrstu datoteke ADM.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku
karticu
Možete kopirati karte s plotera na memorijsku karticu za
upotrebu uz HomePort.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka.
3 Odaberite Kopiraj ugrađenu kartu.
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3 Odaberite naziv datoteke s popisa ili odaberite Dodaj novu
datoteku.
4 Odaberite Spremi na karticu.
5 Izvadite memorijsku karticu i umetnite je u čitač podatkovne
kartice koji je povezan s računalom.
6 Otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
7 Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje
mjesto na računalu.
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na
ploter
1 Umetnite memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji
je povezan s računalom.
2 Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na
memorijsku karticu u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
3 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
4 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.
Spremanje informacija o sustavu na
memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u
obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke
podrške mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi
učitavanja podataka o mreži.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Uređaji tvrtke Garmin > Spremi na karticu.
41
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se spremiti informacije sustava.
4 Izvadite memorijsku karticu.
Dodatak
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite http://my.garmin.com .
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske
signale.
• Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija
softvera. Ako to nije tako, nadogradite softver uređaja
(Nadogradnja softvera uređaja, stranica 1).
• Uređaj postavite ga tako da ima neometan pogled na nebo
kako bi antena mogla primiti GPS signal. Ako je montiran u
kabini, trebao bi se nalaziti blizu prozora kako bi mogao
primiti GPS signal.
• Ako uređaj koristi vanjsku GPS antenu, provjerite je li antena
priključena na ploter ili NMEA mrežu.
• Ako uređaj ima više od jedne GPS antene, odaberite drugu
antenu (Odabir izvora GPS-a, stranica 2).
Čišćenje zaslona
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.
Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda
postoji problem s napajanjem. Pokušajte riješiti problem
primjenom uputa u nastavku.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 V, iako se
preporučuje 12 V.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 V, uređaj se ne može
uključiti.
• Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne
uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin na adresi www.garmin.com/support.
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.
Snimke zaslona
Snimku bilo kojeg zaslona na vašem uređaju za iscrtavanje
možete spremiti kao (.bmp) datoteku. Snimku zaslona možete
prenijeti na računalo.
Snimanje zaslona
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Snimanje
zaslona > Uključi.
3 Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
4 Držite HOME najmanje šest sekundi.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite
je u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.
2 Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na
memorijskoj kartici.
3 Kopirajte .bmp datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju
lokaciju na računalu.
®
Rješavanje problema
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za
iscrtavanje
NAPOMENA: Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje
ste unijeli.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Tvorničke postavke.
Prikaz informacija o softveru sustava
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve
informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju
dodatnog Garmin radara (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam
informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili
za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Informacije o softveru.
Uređaj ne prima GPS signal
Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal.
Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal
prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko
42
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.
2 Na ploteru odaberite Postavke > Jedinice.
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
položaja.
4 Ponovno stvorite točku.
Dodatak
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Odašiljanje GPAPB
Prijem
Tip
PGN
Opis
Opis
129799 Napajanje, način rada i frekvencija radio
uređaja
APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili
trag (autopilot)
130306 Podaci o vjetru
130312 Temperatura
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do točke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka sustava
za globalno pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj (zemljopisna
širina i dužina)
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
129283 Pogreška unakrsne trase
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
129284 Navigacijski podaci
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i
međutočkama
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
Odašiljanje
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
127258 Magnetsko odstupanje
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
127245 Kormilo
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija točke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsnog traga
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
DPT
Dubina
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
DBT
Dubina ispod sonde
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
MTW
Temperatura vode
129808 Informacije o DSC pozivu
VHW
Brzina i smjer na vodi
130310 Parametri okoliša
WPL
Lokacija točke
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
130313 Vlažnost
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetski sjever
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS VHF
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127498 Parametri motora: Statično
127505 Razina tekućine
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
130314 Trenutačni tlak
130576 Status malog plovila
Ovi podaci primjenjivi su samo na proizvode koji su kompatibilni s
NMEA 2000.
Potpune informacije o National Marine Electronics
Association (NMEA - Nacionalno udruženje za pomorsku
elektroniku) oblikovanjima i porukama možete naručiti na
adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
PGN
Opis
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija
potvrđivanja grupe
126996 Podaci o proizvodu
127250 Smjer plovila
128259 Brzina: Na vodi
128267 Dubina vode
129539 GNSS DOP-ovi
Dodatak
43
Indeks
Simboli
3D perspektiva 37
A
AIS 5, 7, 8
alarm 6
određivanje cilja 6, 7
plovila 6
prijetnje 6, 25
radar 25
SART 7
uključivanje 41
uređaj za signale pomoći 6, 7
alarm vučenja sidra 40
alarm za dolazak 40
alarm za gorivo 29, 40
alarm za skretanje s kursa 40
alarm za sudar 6
alarm za sudar u sigurnoj zoni 6
alarmi 15, 40
dolazak 40
duboka voda 22
mjerači 29
motor 29
navigacija 40
plitka voda 22
sonar 22
sudar 6
temperatura vode 22
van kursa 40
vrijeme 40
vučenje sidra 40
AM 33
animirane struje, morske mijene 5
antena, GPS 2
aplikacija helm 3
automatsko navođenje 13
putovi 13
udaljenost od obale 14
Automatsko navođenje 10, 13, 40
B
bežični uređaji 2
Bluetooth uređaji 32
konfiguracija mreže 2, 3
povezivanje bežičnog uređaja 3, 32
Bluetooth uređaji 32
boje opasnosti 7
brisanje, svi korisnički podaci 16
Č
čovjek u moru 11, 31
D
DAB 33, 34
digitalno selektivno pozivanje 30, 31
kanali 32
kontakti 31
pojedinačni rutinski poziv 32
uključivanje 31, 41
druga plovila
AIS 8
staze 8
DSC. Vidi digitalno selektivno pozivanje
dubina kobilice 23, 38, 39
E
EBL 25
mjerenje 25
prikaz 25
prilagođavanje 25
EGNOS 38
EPIRB 6
F
Fish Eye 3D
podvodni objekti 9
sonarni stožac 9
44
tragovi 9
FM 33
fotografije, zračni 5
fotografije iz zraka 5
G
Garmin ClearVü 16
Garmin pomorska mreža 39
Garmin služba za korisničku podršku. Vidi
služba za korisničku podršku
gliser 2, 22
GLONASS 38
GPS 42
EGNOS 38
GLONASS 38
izvor 2
signali 2
WAAS 38
granica 15, 16
granice 15
I
ID jedinice 38, 42
Idi na 12
informacije o nebu 30
informacije o sustavu 38, 41, 42
izvješća plutače 37
izvješće o položaju 31
J
jedrenje 8, 22, 23
startna linija 23
štoperica 23
jedrilica 2, 22
jezik 38
K
kapacitet goriva 29, 38
karte 3, 5, 8, 9. Vidi karte
izgled 7
mjerenje udaljenosti 3
navigacija 4, 5
odabir 4
pojedinosti 4
quickdraw 9, 10
simboli 3
smjer, linija 7
ugrađeno 4
kombinacije 2
odabir 2
prilagođavanje 2
kompas 28
podatkovna traka 2
ruža 7
korisnički podaci
brisanje 16
sinkronizacija 16
M
media player 32–35
DAB 34
FUSION-Link 32, 33
iPod 32
isključivanje zvuka 33
izvor 32
kanal 33
MTP 33
način podešavanja 33
nasumična reprodukcija 33
naziv uređaja 35
ponavljanje 32, 33
prethodno definirano 33
pretraživanje po abecedi 32
radio 33–35
regija tunera 33, 34
SiriusXM satelitski radio 34
uređaj Android 33
VHF 33
Windows telefon 33
zone 33
međutočke 11
brisanje 12
čovjek u moru 11
kretanje prema 11
praćeno plovilo 31
prikaz popisa 11
radar 24
sinkronizacija 16
stvaranje 11, 37
uređivanje 11
vrijeme 37
memorijska kartica 41
detaljne karte 41
umetanje 1
mjerači 23, 28
alarmi statusa 29
gorivo 28, 29
motor 28, 29
ograničenja 28
okoliš 30
podaci za okoliš 30
put 28
vjetar 29, 30
mjerači goriva 28, 29
alarm statusa 29, 40
konfiguriranje 29
sinkroniziranje sa stvarnim gorivom 29
mjerači motora 28, 29
alarmi statusa 29
konfiguriranje 29
mjerači okoliša 30
mjerači puta 28
mjerači vjetra 29, 30
mjerači za jedrenje 23, 29
mjerenje udaljenosti 18
karte 3
mjerne jedinice 40
MOB, uređaj 6
N
način rada Straža 24
tempirano emitiranje 25
zona pod nadzorom 25
nadograđivanje, softver 1
nadogradnje, softver 1
napon 40
navigacijska karta 3, 5, 11, 37
fotografije iz zraka 7
pomorske servisne točke 11
postavljanje 7, 40
radarsko preklapanje 25
radarsko prekrivanje 26
staze plovila 8, 32
navigacijske oznake 4
navigacijski alarmi 40
navigacijski umetak 2, 8, 9
NMEA 0183 30, 39, 40, 43
NMEA 2000 30, 39, 40, 43
O
odabir boja 2
odredišta
navigacijska karta 11
odabir 11
označavanje lokacije 11
P
player glazbe 32, 34, 35. Vidi media player
početni zaslon, prilagođavanje 2
podaci
kopiranje 41
sigurnosno kopiranje 41
podatkovna polja 9
podrška. Vidi služba za korisničku podršku
podvodni objekti 9
Položaj, praćenje 31
pomak, prednji dio plovila 28
pomoć. Vidi služba za korisničku podršku
Pomorska mreža tvrtke Garmin 16, 39
pomorske usluge 11
Indeks
ponovno postavljanje, postavke 35
popis kanala 34
DAB 34
postavke 10, 33, 38, 40
informacije o sustavu 38, 42
prikaz radara 27
postavke zaslona 38
povećavanje, karta 3
pozadinsko osvjetljenje 2
poziv u pomoć 31
preciznost GPS-a 40
premium karte 4, 5, 7
Fish Eye 3D 9
fotografije iz zraka 5
indikatori morskih mijena i struja 5
prikaz brojeva 2, 9
prsteni dometa 7
R
radar 24, 26
AIS 25
buka 27
domet 24
emitiranje 24
međutočke 24
način rada Straža 24, 25
optimizacija prikaza 26
osjetljivost 26
polje prikaza 27
pomak prednjeg dijela plovila 28
prsteni dometa 27
shema boja 27
skala zumiranja 24
tempirano emitiranje 25
točke 7, 27
tragovi, Fish Eye 3D 7
tragovi odjeka 27
traženje ptica 26
zaslon s preklapanjem 25
zaslon s prekrivanjem 26
zona pod nadzorom 25
radarsko preklapanje 25
radio 33
AM 33
FM 33
SiriusXM 34, 35
registracija proizvoda 42
registriranje uređaja 42
ribolovna karta 3, 37
granica 7
postavljanje 7
rješavanje problema 42
Ruta do 10
rute 15
brisanje 13
kopiranje 41
navigacija 12
paralelna navigacija 13
prikaz popisa 12
sinkronizacija 16
stvaranje 12
točke 41
uređivanje 12
S
SART 6, 7
sat 40
alarm 40
satelitske slike 5
satelitski signali, primanje 2
SideVü 16
simboli 6
sinkronizacija, korisnički podaci 16
SiriusXM 33, 35
Satelitski radio 34
SiriusXM satelitski radio 33–35
služba za korisničku podršku 1
smjer, linija 4, 8
snimke zaslona 42
snimanje 42
Indeks
softver
nadograđivanje 1
nadogradnja 1
nadogradnje 35
software license agreement
sonar 16–18
a-scope 21
alarmi 22
brojevi 2
brzina pomicanja 21
buka 19, 21
dijeljenje 18
dubina 19
fiksirano dno 19
frekvencije 19, 20
Garmin ClearVü 16
izgled 21
izvor 18, 19
linija dubine 21
mjerenje udaljenosti 18
mjerilo dubine 19
odbacivanje boje 21
osjetljivost 19
osjetljivost boje 19
Panoptix 17, 18, 20, 21
podvodni objekti 21
prikaz brojeva 21
prikazi 16–18
SideVü 16
smetnje 21
snimanje 22
stožac 9
šum površine 21
točka 18
whiteline 21
zumiranje 19
sonda 16, 18, 21, 22
SOS 11, 31
stanice za mjerenje morskih struja 30
mjerači 5
stanice za plimu 5, 30
mjerači 5
stanice za predviđanje morskih mijena 30
staze 10
staze plovila 8, 32
uređaj za signale pomoći 6
V
VHF radio 30
DSC kanal 32
pojedinačni rutinski poziv 32
pozivanje AIS cilja 32
pozivi u pomoć 31
voda
brzina 39
pomak temperature 39
vrijeme 7, 35, 36
alarmi 40
informacije o valovima 36
karte 38
navigacijska karta 38
odašiljanja 35
padaline 35, 36
prekrivanje 37, 38
pretplata 35, 38
prognoza 36, 37
ribolov 37
ribolovna karta 38
temperatura vode 37
tlak na površini 37
uvjeti na moru 36, 37
vidljivost 37
vjetrovi 36
VRM 25
mjerenje 25
prikaz 25
prilagođavanje 25
W
WAAS 38
Wi‑Fi tehnologija 2, 39
Z
zapis događaja 38
zapisnik dubine 22
zapisnik temperature vode 22
zaslon, svjetlina 2
zumiranje
radar 24
sonar 19
Š
širina prometnice 7
T
tipka napajanja 38
tipke 1
napajanje 1
točke 42
kopiranje 41
prikaz 8
sonar 18
tragovi 15
kopiranje 41
prikaz 8
trase 14
brisanje 15
navigacija 15
popis 14
prikaz 14
snimanje 15
spremanje 14
spremanje u obliku rute 14
uređivanje 14
tvorničke postavke 41, 42
sonar 22
U
udaljenost od obale 14
umrežavanje. Vidi Pomorska mreža tvrtke
upravljanje podacima 41
uređaj
čišćenje 42
registracija 42
tipke 1, 3
45
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Siječanj 2017
190-01658-46 _ 0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising