Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 820xs Asennusohjeet
GPSMAP® 800 ja 1000 sarjan
asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa.‍ Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.‍
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.‍
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.‍
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.‍
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.‍
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.‍
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.‍
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.‍
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.‍
Laitteen sankakiinnitys
ILMOITUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä
kiristetään liikaa.‍ Garmin® suosittelee, että levität ruuviin
juuttumista estävää voiteluainetta ennen käyttöä.‍
Voit sankakiinnittää laitteen tasaiseen pintaan mukana
toimitetulla telineellä.‍
1 Merkitse sankatelineen À avulla aloitusreiät Á.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
kuviosaha tai monitoimihiomakone
viila ja hiekkapaperia
merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
2 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.‍
3 Kiinnitä sankateline kiinnityspintaan mukana toimitetuilla
ruuveilla Â.‍
4 Kiinnitä sankatelineen nupit à laitteen sivuille.‍
5 Aseta laite sankatelineeseen ja kiristä sen nupit.‍
Huomioitavaa kiinnitysvaiheessa
Laitteen tasokiinnitys
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on
ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen
altistuminen suositeltua matalammille tai korkeammille
lämpötiloille varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa
laitetta.‍ Takuu ei kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja
seurauksia.‍
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten.‍ Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.‍
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä
kiristetään liikaa.‍ Garmin suosittelee, että levität ruuviin
juuttumista estävää voiteluainetta ennen käyttöä.‍
Laitteen voi kiinnittää kahdella tavalla mukana toimitettujen
tarvikkeiden ja mallin avulla.‍ Sen voi kiinnittää mukana
toimitetun sankatelineen ja varusteiden avulla taikka sen voi
kiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana toimitettua mallia ja
tarvikkeita.‍
Tammikuu 2014
190-01658-77_0A
Painettu Taiwanissa
Voit kiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin ja
tarvikkeiden avulla.‍
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon
haluat kiinnittää laitteen.‍
2 Irrota mallin takana oleva tarran suojus ja kiinnitä tarra
laitteen asennuspaikkaan.‍
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.‍
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuviosahalla tai monitoimihiomakoneella.‍
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.‍
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.‍
7 Kun laite sopii aukkoon, varmista, että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallin aloitusreikien kohtaan.‍
8 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
aloitusrei'ille uudet paikat.‍
9 Poraa aloitusreiät 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.‍
10 Irrota malli kiinnityspinnasta.‍
11 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.‍
12 Peitä käyttämättömät metalliliitännät tarvittaessa mukana
toimitetuilla suojuksilla korroosion estämiseksi.‍
Asenna
vaahtomuovitiiviste À karttaplotterin taakse.‍
13
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra.‍ Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.‍
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan johdinsarjaan, varmista
että rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta
liitäntä ei pääse irtoamaan.‍
• Laitteessa on kaksi sisäistä NMEA 0183 porttia, joihin voi
liittää NMEA 0183 yhteensopivia laitteita.‍ Kun liität
johdinsarjan laitteeseen sekä lähetystä että vastaanottoa
varten, käytä saman sisäisen NMEA 0183 portin johtoja.‍
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava, käytä
16 AWG:n (1,31 mm²:n) kaapelia.‍
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä 22
AWG:n (0,33 mm²:n) kaapelia.‍
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Sininen
Sisäinen NMEA 0183 portti 1 Tx (lähtö)
Ruskea
Sisäinen NMEA 0183 portti 1 Rx (tulo)
Harmaa
Sisäinen NMEA 0183 portti 2 Tx (lähtö)
Violetti
Sisäinen NMEA 0183 portti 2 Rx (tulo)
Oranssi
Lisävarusteliitäntä
Keltainen
Pieni hälytys
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa.‍ Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.‍
14 Aseta laite aukkoon.‍
15 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla Á.‍
16 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
reunoihin.‍
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Huomioi nämä seikat, kun liität tätä laitetta virtalähteeseen ja
muihin Garmin laitteisiin.‍
• Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia
eivätkä pääse löystymään.‍
• Kaapelien ohjauksen helpottamiseksi kaapelien
lukitusrenkaat eivät ole valmiiksi paikoillaan.‍ Ohjaa kaapelit
paikoilleen, ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.‍
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai
dataliitäntä ei pääse irtoamaan.‍
Tietoja johdinsarjasta
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen, NMEA® 0183
laitteisiin ja lamppuun tai torveen hälytyksiä varten.‍
• Johdinsarjan lukitusrengas ei ole valmiiksi paikallaan.‍ Ohjaa
kaapeli paikalleen, ennen kuin kiinnität lukitusrenkaan.‍
2
Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava, käytä 18
AWG:n (0,82 mm²:n) kaapelia.‍
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.‍
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).‍
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas johdinsarjan päihin.‍
4 Liitä johdinsarja laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.‍
Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.‍
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000® ‑väylää ja
NMEA 0183 ‑laitetta ei tarvitse liittää samaan
maadoitukseen.‍
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 ‑väylä ja
NMEA 0183 ‑laite on liitettävä samaan maadoitukseen.‍
NMEA 0183 ‑kytkentäkaavio
+
-
Kohde
porttiin.‍
12 Vdc:n virtalähde
Johdinsarja
Laitteen liittäminen Garmin meritutkaan
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Garmin-johtimen
väri
NMEA 0183 ‑laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx
Sininen
Rx/A (+)
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
Kohde Garmin-johtimen
tarkoitus
Ê
Ë
Ì
Í
3 Liitä Garmin Marine Network kaapeli laitteen ETHERNET-
Kuvaus
À
Á
Â
Lampun tai torven liitännät
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen.‍ Tämä on
valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei
liitetä.‍ Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai
torveen.‍
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.‍
• Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan karttaplotterista
tulevan sähkövirran rajoittamiseksi 100 milliampeeriin.‍
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) ‑kytkimet.‍
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kohde
Ê
Ë
Ì
Virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
Rele (100 mA:n käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun tai torven
hälytyksiä
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Laitteen liittäminen kaikuanturiin
Laitteissa, jotka voivat vastaanottaa syvyystietoja Garmin
kaikuanturista, on SONAR-portti.‍ Määritä sopiva kaikuanturi
osoitteessa www.garmin.com tai kysy lisätietoja paikalliselta
Garmin kauppiaalta.‍
1 Asenna kaikuanturi veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.‍
2 Ohjaa kaikuanturin kaapeli laitteen taakse siten, että sen
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.‍
3 Liitä kaikuanturin kaapeli laitteen SONAR-porttiin.‍
Laitteen liittäminen ulkoiseen Garmin
luotainmoduuliin
Laitteissa, jotka voivat vastaanottaa tietoja ulkoisesta Garmin
luotainmoduulista, on ETHERNET-portti.‍ Määritä sopiva
luotaintyyppi osoitteessa www.garmin.com tai kysy lisätietoja
paikalliselta Garmin kauppiaalta.‍
1 Asenna luotainmoduuli veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.‍
2 Ohjaa Garmin Marine Network kaapeli luotainmoduulista
laitteen taakse siten, että sen lähellä ei ole sähköisten
häiriöiden lähteitä.‍
Laitteissa, jotka voivat vastaanottaa tietoja Garmin tutkasta, on
ETHERNET-portti.‍ Määritä sopiva tutka osoitteessa www.garmin.com tai kysy lisätietoja paikalliselta Garmin
kauppiaalta.‍
1 Asenna Garmin tutka veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.‍
2 Ohjaa Garmin Marine Network kaapeli tutkasta laitteen
taakse siten, että sen lähellä ei ole sähköisten häiriöiden
lähteitä.‍
3 Liitä Garmin Marine Network kaapeli laitteen ETHERNETporttiin.‍
Huomioitavaa tutkan, luotaimen ja karttojen
jakamisen yhteydessä
Laitteissa, jotka voivat jakaa lisäkarttatietoja ja näyttää
samanaikaisesti tietoja yhdestä tutkasta tai luotainmoduulista,
on ETHERNET-portti.‍ Määritä sopivat laitteet osoitteessa www.garmin.com tai kysy lisätietoja paikalliselta Garmin
kauppiaalta.‍
Huomioi seuraavat seikat, kun liität tätä laitetta yhteensopiviin
ETHERNET laitteisiin.‍
• Tämä laite on yhteensopiva ainoastaan muiden Garmin
ETHERNET laitteiden kanssa eikä jaa tietoja Garmin Marine
Network laitteiden, kuten GPSMAP 8000 sarjan laitteiden,
kanssa.‍
• Tämä laite ei ole yhteensopiva vanhempien Garmin
luotainmoduulien kanssa (esimerkiksi GSD™ 26).‍
• Jos laite vastaanottaa luotaintietoja SONAR porttiin liitetystä
kaikuanturista, se ei jaa kyseisiä luotaintietoja muiden
ETHERNET laitteiden kanssa.‍
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
ETHERNET liitäntöihin.‍
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää ETHERNET liitäntöihin.‍
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.‍
• Jos tässä laitteessa on yksi ETHERNET portti, tarvitset ehkä
Garmin verkkokytkimen, kuten GMS™ 10, jos haluat yhdistää
tutkan tai luotainmoduulin useisiin ETHERNET laitteisiin.‍
• Jos tässä laitteessa on sekä RADAR portti että ETHERNET
portti, voit liittää ETHERNET laitteen kumpaan tahansa
porttiin.‍
• Joissakin luotainmoduuleissa (kuten GCV™ 10) on useita
ETHERNET portteja, ja sen voi liittää useisiin ETHERNET
laitteisiin ilman verkkokytkintä.‍
Laitteen liittäminen etä-GPS-antenniin
Laitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin, mutta joidenkin
asennustapojen (kuten tasokiinnityksen) yhteydessä laitteesta
ei ole selkeää näkyvyyttä taivaalle, joten se ei voi laskea GPSsijaintia.‍ Siinä tapauksessa voit asentaa ulkoisen Garmin GPSantennin ja liittää sen laitteeseen, jotta saat GPS-tiedot.‍
Laitteissa, jotka voivat vastaanottaa tietoja ulkoisesta Garmin
GPS-antennista, on EXT GPS-portti.‍
1 Asenna ulkoinen Garmin GPS-antenni veneeseen sen
mukana toimitettujen ohjeiden avulla.‍
2 Ohjaa antennikaapeli laitteen taakse siten, että sen lähellä ei
ole sähköisten häiriöiden lähteitä.‍
3 Liitä antennikaapeli laitteen EXT GPS porttiin.‍
3
NMEA 2000 - huomioitavaa
ILMOITUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen.‍ Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.‍
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta.‍ NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.‍
NMEA 2000 yhteensopivat mallit voivat yhdistää NMEA 2000
verkkoon veneessä ja jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista
laitteista, kuten VHF-radiosta.‍ Tarvittavat NMEA 2000 kaapelit
ja liittimet myydään erikseen.‍
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa.‍ Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.‍
Laitteen takana olevaa NMEA 2000 porttia käytetään
liittämiseen NMEA 2000 vakioverkkoon.‍
1
2
3
4
Käynnistä karttaplotteri.‍
Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
Seuraa näytön ohjeita.‍
Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.‍
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.‍
5 Poista muistikortti.‍
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
8 tuuman mallit
Mitat (L×K×S)
294 × 188 × 74 mm (11,58 × 7,4 ×
2,91 tuumaa)
Näytön koko (L×K) 162 × 121,5 mm (6,38 × 4,78 tuumaa)
Paino
1,6 kg (3,53 paunaa)
10-tuumaiset mallit Mitat (L×K×S)
360 × 236 × 75 mm (14,17 × 9,29 ×
2,95 tuumaa)
Näytön koko (L×K) 211,2 × 158,4 mm (8,31 × 6,24 tuumaa)
Kaikki mallit
Paino
2,2 kg (4,85 paunaa)
Lämpötila-alue
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
Sähkötiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kaikki mallit
Syöttöteho
10–32 Vdc
Sulake
6 A, nopea
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 kulutus
100 mA enintään
Kompassin turvaväli
30 cm (11,8 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)
35 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
1,5 A
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
3,5 A
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)
40 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
2,0 A
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
4,0 A
8 tuuman mallit
10-tuumaiset mallit
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
NMEA 2000 PGN-tiedot
NMEA 2000 virtajohto
Tyyppi
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
059904 ISO-pyyntö
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
060928 ISO-osoitevaatimus
NMEA 2000 T liitäntä
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
126996 Tuotetiedot
127250 Aluksen suunta
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Laitteessa on ehkä toimitettu muistikortti ohjelmistopäivitystä
varten.‍ Toimi siinä tapauksessa kortin mukana toimitettujen
ohjeiden mukaisesti.‍ Jos mukana ei ole toimitettu muistikorttia
ohjelmistopäivitystä varten, kopioi ohjelmistopäivitys
muistikortille.‍
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.‍
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support​/‍software
/‍marine​.html.‍
3 Valitse Marine Network laitteet SD-kortilla -kohdassa Lataa
Garmin.‍
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.‍
5 Valitse Lataa.‍
6 Valitse Suorita.‍
7 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.‍
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.‍
4
PGN
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
129539 GNSS-DOPit
129799 Radiotaajuus, -tila ja -virta
130306 Tuulitiedot
130312 Lämpötila
Lähetys
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
127258 Magneettinen eranto
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
Vastaanotto
127245 Peräsin
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
Tyyppi
PGN
Kuvaus
127498 Moottorin parametrit: staattinen
127505 Nestetaso
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset
tiedot
129798 AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129802 AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808 DSC-soittotiedot
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
130576 Pienen aluksen tila
Nämä tiedot koskevat ainoastaan NMEA 2000 yhteensopivia laitteita.‍
NMEA 0183 ‑tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka
reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) ‑sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
VHW
Nopeus veteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Vastaanotto
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen:NMEASeven
Riggs AvenueSeverna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
5
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin®, Garmin logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. GCV™, GMS™ ja GSD™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
NMEA®, NMEA 2000® ja NMEA 2000 ‑logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising